TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2022

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT

”Suomen Ekonomien uudistaessa ilmeensä, myös Turun Seudun Ekonomien ilme päivittyi.”

1/2022

On becoming a doctoral student in Turku, Finland MOHAMED FARHOUD S. 14

Miten ekonomit voivat ratkaista biodiversiteettikriisiä? EKONOMILOUNAS S. 6

Kevätkokous

I

Lukupiiri I

Tulevat tapahtumat I

Ekonomiystävä


PÄÄKIRJOITUS

HANNELE LARKOVUO työ- ja uravastaava 2021–2023

Carpe diem 2022! Kuva Eezy

Tätä kirjoittaessani eletään vuoden ensimmäisiä päiviä ja koronaluvut hipovat ennätyksiä päivä toisensa jälkeen. Vuoteen lähdetään entistäkin epävarmemmissa tunnelmissa. Moni asia on kuitenkin ennallaan.

O

lemme jo tottuneet etä- ja hybridityöhön ja jatkuviin teamseihin. Tapahtumia on siirretty verkkoon ja tämä on monella helpottanut osallistumisen kynnystä. Tällä tiellä varmasti jatketaan. Uuden vuoden lupauksia aktiivisesta osallistumisesta tai verkostoitumisesta ei siis koronan takia tarvitse luopua. Itsensä kehittäminen on jopa helpompaa ja tarjonta on valtavaa. Webinaareja ja etäopiskelumahdollisuuksia on kaikille aloille. Toki verkostoituminen ei etäyhteyksin ole yhtä mukavaa eikä tehokasta kuin kasvotusten tavatessa. Se vaatii hieman enemmän aktiivisuutta ja rohkeuttakin. Uskon, että tähän tullaan kehittämään vielä toimivampia keinoja, jotta aito verkostoituminen koneiden äärellä onnistuisi paremmin.

Rekrytointialalle, jossa työskentelen, korona-aika on näkynyt jopa kiihtyvänä työpaikkojen vaihtamisen aikana. Alkushokista kun selvittiin, moni uskaltautui katsomaan uusia haasteita. Yhä useammin esimerkiksi työpaikan fyysinen sijainti ei enää ollut määräävä tekijä. On ollut ehkä enemmän aikaa miettiä mitä haluaa työelämältä ja arvomaailma on voinut mennä uusiksi tai muuttua. Vaikka eripuraa on havaittu monessa mediassa niin LinkedInissä olen pääsääntöisesti havainnut vain positiivista pohdintaa ja kannustusta uusille urasuunnitelmille tai itsensä kehittämiselle. Kannattaa olla aktiivinen ja jakaa omia kokemuksia tai kerätä ajatuksia muilta. Ver-

”MYÖS MEILLÄ TURUN SEUDUN EKONOMEILLA ON OMAT LINKEDIN-SIVUT, JOITA KANNATTAA SEURATA TAI KÄYTTÄÄ KESKUSTELUN MAHDOLLISTAJANA.”

2

taistuki tuo monessa asiassa yllättäviä ja uusia oivalluksia sekä ideoita. Asioita ei kannata jäädä yksin vatvomaan, LinkedIn tuo uusia mahdollisuuksia. Verkosto on siellä omaa lähipiiriä laajempi ja joskus on helpompikin kysyä vieraalta. Ja siellä ilmapiiri on keskustelun salliva ja kannustava toisin kuin siis monessa muussa kanavassa.

Myös meillä Turun Seudun Ekonomeilla on omat LinkedIn -sivut, joita kannattaa seurata tai käyttää keskustelun mahdollistajana. Me hallituksen jäsenet pyrimme auttamaan jäsenistöämme ura-asioissa tarjoamalla mentorointia, kiinnostavia tapahtumia, verkostoitumistapahtumia ja - mahdollisuuksia. Jos mielessäsi on aihe, josta haluaisit kuulla lisää, otamme ideat enemmän kuin mielellämme vastaan. Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset yhteystiedot löydät yhdistyksemme kotisivuilta www.turunseudunekonomit.fi.

Tartutaan siis vuoden 2022 tarjoamiin hetkiin.


Kuva Studio Auran kuva

SISÄLLYS

Yks ekonomi Turust’ Sini Jokiniemi on monipuolinen vuorovaikutuksen asiantuntija. Osaamista on karttunut ekonomikoulutuksen lisäksi työn, väitöskirjan ja useiden koulutusten kautta.

4

Kehity Virkisty Verkostoidu

Tänä vuonna ekonomilounas täyttää 50 vuotta

Maaliskuun lounaalla aiheena on: Miten ekonomit voivat ratkaista biodiversiteettikriisiä?

2

14

On becoming a doctoral student in Turku, Finland

We met with two of them and talked about why they came to Turku and are they going to stay.

PÄÄKIRJOITUS

4

YKS EKONOMI TURUST’ Sini Jokiniemi edistää mielen hyvinvointia. 6 EKONOMILOUNAS Miten ekonomit voivat ratkaista biodiversiteettikriisiä?

9 AJAKOHTAISTA Syyskokouksen kuulumiset, toimistosihteerin sijaisena Anu, Urapoluilla -podcast 10 OPISKELU Kysy opiskelijalta, mitä hänelle kuuluu 12

LUKUPIIRI

14 INTERNATIONAL TALENT AT TURKU SCHOOL OF ECONOMICS On becoming a doctoral student in Turku, Finland 17 TAPAHTUMAT, KEVÄTKOKOUS JA YHTEYSTIEDOT 20

JÄSENLEHTI

MEDIAKORTTI

TURUN SEUDUN EKONOMIT

17

Tapahtumat, kevätkokous ja yhteystiedot

Tule mukaan vuosijuhlan toteuttamiseen! Vuonna 2023 Turun Seudun Ekonomit 85 vuotta.

Ekonomiystävä Ekonomien jäseneksi vuonna 2022

11

JULKAISIJA Turun Seudun Ekonomit ry PÄÄTOIMITTAJA Jaana Määttälä ULKOASU kasma.fi KANNEN KUVA Elina Järvinen PAINO PunaMusta Oy LEHTI ILMESTYY neljä kertaa vuodessa. AINEISTO Lehden 2/2022 aineistopäivä 25.3. JAKELU Lehti 1/2021 ilmestyy viikolla 6. Levikki 2 500 kpl ISSN 2736-8491 (painettu) ISSN 2736-8505 (verkkojulkaisu)

Kuva Suomen Ekonomit

6

1/2022


YKS EKONOMI TURUST’

Tällä palstalla julkaisemme kiinnostavan ekonomitarinan.

Sini Jokiniemi edistää mielen hyvinvointia ja opettaa vuorovaikutusta Sini Jokiniemi on monipuolinen vuorovaikutuksen asiantuntija. Osaamista on karttunut ekonomikoulutuksen lisäksi työn, väitöskirjan ja useiden koulutusten kautta. Näistä uusimpana mielen hyvinvointia tukevat ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot.

. Sin

3

TOP

aidot

4

lämän

.

öe

nt

in ty

Teksti Jaana Määttälä Kuva Studio Auran kuva

Asenneosaaminen

Miten suhtaudut asioihin, millä otteella teet töitä?

Taito-osaaminen

Millainen osaaminen muille välittyy toiminnastasi ja tuotoksistasi?

Tieto-osaaminen

Miten sovellat työssäsi faktapohjaista osaamista?


o

n

Ke n

en ek

i m o

l

n ta rin a

ha

isit kuu a l l a? u

n sinä

S

Anna vinkki, laita viestiä: toimisto@turunseudunekonomit.fi.

ini on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1998 Turun kauppakorkeakoulusta, pääaineenaan palvelujen markkinointi. Sini väitteli markkinoinnista kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2014. Tällä hetkellä Sini työskentelee BtoB-myynnin vuorovaikutuksen yliopettajana ja tutkijana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Pandemia-aikana etätyö Turun Hirvensalosta Tampereelle on sujunut kätevästi etäyhteyksien avulla, vaikka aitoja livekohtaamisia myynnin tutkimusryhmän kollegojen kanssa onkin ikävä.

”MENE SINNE, MIKÄ VETÄÄ SINUA PUOLEENSA, ÄLÄ SINNE, MINNE MUUT ODOTTAVAT SINUN MENEVÄN. OMAN NÄKÖISEN ELÄMÄN ELÄMISEEN ON MONIA ERILAISIA REITTEJÄ.”

Osaamisen kehittämistä ja osaamisen jakamista

not viime syksynä. ”Merkitykselliset lyhytterapiakeskustelut harjoitteluasiakkaiden kanssa ovat antaneet nöyrän mahdollisuuden olla läsnä toisen ihmisen arjen pohdinnoissa ja myönteisten muutosten oivalluttamisessa”, kiteyttää Sini.

Alkukeväästä 2003 Sini teki ison päätöksen ja irtisanoutui sen hetkisestä työpaikastaan. Kesäksi löytyi vuorotteluvapaasijaisuus Turun Seudun Osuuspankista. Intrasta löytyneen sisäisen työpaikkailmoituksen myötä alkoi lähes 12 vuoden työura OP-ryhmässä Helsingin Vallilassa asiakkuuksien johtamisen kehittäjänä suurasiakasliiketoiminnassa sekä henkilöstön osaamisen kehittäjänä ryhmätasolla. Isossa yrityksessä on mahdollisuus monipolviseen urapolkuun ja osaamisen laajaan kehittämiseen. Sinin vinkkinä ekonomeille on, että jos ei suoraan pääse haluamaansa työpaikkaan, kannattaa pohtia mikä toisenlainen vaihtoehto auttaisi kuitenkin etenemään kohti omia tavoitteita. ”Mene sinne, mikä vetää sinua puoleensa, älä sinne, minne muut odottavat sinun menevän. Oman näköisen elämän elämiseen on monia erilaisia reittejä”, korostaa Sini. Jatkuva oppiminen on aina kulkenut Sinin mukana. Työtä OP-ryhmässä tukivat mm. Certified Business Coach ja NLP Practitioner -koulutukset sekä Vaikuttava Valmentaja -kurssin anti. Erityisesti humanistiseen ihmiskäsitykseen pohjautuva business coaching voimaannuttavine kysymyksineen sai Sinin oivaltamaan, että moni asia on - itse asiassa - mahdollista hänelle itselleenkin. Sinin kohdalla tämä ’mahdollinen asia’ otti kauppatieteiden jatko-opintojen muodon ja antoi samalla luvan paneutua vuorovaikutuksen ymmärtämiseen yhä syvemmin. Sinin väitöskirjan idea syntyi hänen työskennellessään asiakkuuksien kehittämisen parissa OP-ryhmässä. Hän pohti, voisiko vuorovaikutus BtoB-myyntitapaamisissa olla erottautumistekijä kilpailijoista. Väitöstutkimus tarjosi ymmärryksen siitä, miten myyjän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus myyntitapaamisessa tarjoaa aina monipuolisesti arvoa kaikille osallistujille, vaikkei tapaamisen pohjalta kauppoja syntyisikään. Työ- ja opiskelukokemustaan Sini voi hyödyntää monipuolisesti nykyisessä opetus- ja tutkimustyössään. Taustalla on kuitenkin kytenyt halu antaa maailmalle vielä enemmän takaisin kaikesta siitä hyvästä, jota on itse elämässään saanut. Tämä antoi kimmokkeen aloittaa lyhytterapiaopin-

Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta mielen hyvinvointia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukee mielen hyvinvointia ja on matalan kynnyksen keskustelutukea arjessa toistuviin ja energiaa syöviin asioihin, kuten esimerkiksi uupumuksen, riittämättömyyden ja stressin tunteisiin tai ihmissuhdesolmuihin työssä tai muussa elämässä. Lyhytterapiassa tavoitteena on lähteä tukemaan myönteistä muutosta asiakkaan arjessa ja etsiä yhdessä hyvinvointia tukevia ratkaisuja. ”Ihmisillä on paljon rutinoituneita ajattelu- ja toimintamalleja, jotka estävät meitä toimimasta niin kun haluaisimme”, muistuttaa Sini. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään asiakkaan keskusteluun tuomiin teemoihin ja niiden nykytilan ja toivotun tulevaisuuden tarkasteluun. Sini toimii keskustelussa myötäelävänä kuuntelijana ja kyselijänä, mikä auttaa asiakasta avartamaan näkökulmiaan ja tuo asiakkaan ajatteluun, tuntemuksiin ja toimintaan lisää rikkautta ja joustavuutta. Sini ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän korostaa, että hänen toteuttamansa ”ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole psykoterapiaa vaan ennaltaehkäisevää mielen hyvinvoinnin tukea ja arjen keskusteluapua asiakasta pohdituttaviin tilanteisiin.”

Sinustako harjoitteluasiakas?

Sinin aloittamat Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti -opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja opintojen kesto on työn ohessa 2 vuotta. Opintoihin sisältyy yhteensä 100 tuntia asiakasharjoittelua, joka tarkoittaa 1–5 etäkeskustelua (á 45 min) asiakasta kohden. Sini etsii parhaillaan lisää harjoitteluasiakkaita.

> JOS SINUA KIINNOSTAA harjoitteluasiakkuus tai lisätiedot, ota yhteyttä Siniin 30.3. mennessä: sini.jokiniemi@gmail.com

5


EKONOMILOUNAS

Tänä vuonna ekonomilounas täyttää 50 vuotta. Ilmoittaudu mukaan 7.3. siirretylle lounaalle!

Miten ekonomit voivat ratkaista biodiversiteettikriisiä? Ilmastonmuutoksen jarruttaminen on jo monille yrityksille tärkeä tavoite. Nyt yritysten on herättävä ehkäisemään myös toista ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavaa muutosta – biodiversiteettikriisiä. Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikriisi voimistavat toinen toisiaan, joten ne pitää ratkaista samanaikaisesti. Tehtävä on haastava, mutta myös erityisen merkityksellinen, sillä luontokadon ehkäisy on elämän suojelua. Teksti Juulia Räikkönen, Ilari Sääksjärvi, Satu Teerikangas, Milla Unkila Kuva Hanna Oksanen Kuvituskuvat Unsplash.com

6


on

u o to i s u u t ta .

Luon

eliölajien perinnöll a a

ist

ä

au

tt

m

im

a to ka to r

p

Biodiversiteetti kriisissä

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämää sen kaikissa eri ilmenemismuodoissa. Ihmistoiminnan vaikutuksesta elämän kirjo vähenee kiihtyvällä nopeudella. Niin sanottu luontokato on jatkunut jo pitkään ja voidaan puhua myös biodiversiteettikriisistä, joka hoitamattomana johtaa kuudenteen massasukupuuttoon. Jatkuvaan talouskasvuun perustuva yhteiskunta nojaa luonnonvarojen ylikulutukseen, mikä on johtanut elinympäristöjen tuhoutumiseen, eliölajien kestämättömään hyödyntämiseen sekä ilmastonmuutoksen ja saastumisen syvenevään spiraaliin. Ihmisen mukana uusille alueille leviävät vieraslajit puolestaan vaarantavat alueille aiemmin sopeutuneen lajiston. Arvioiden mukaan seuraavien vuosikymmenten aikana jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Lisäksi luontokato rapauttaa eliölajien perinnöllistä monimuotoisuutta ja kokonaisia ekosysteemejä.

Luontokato voidaan vielä pysäyttää

Luontokato ei ole vain ympäristöhaaste, vaan vaarantaa myös ihmiskunnan hyvinvoinnin, talouden, terveyden ja turvallisuuden. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kasvava pandemioiden riski ja ympäristöpakolaisuus tulevat vaarantamaan yhteiskuntien vakautta tulevaisuudessa, jos luontokato ja ilmaston lämpeneminen jatkuvat. Vaikka tilanne on kriittinen, luontokato on edelleen mahdollista pysäyttää. Koska luontokadon syyt ovat moninaiset, yksittäiset ratkaisut eivät riitä. Tarvitaan systeemitason muutos: laaja kulttuuristen ja yhteiskunnallisten arvojen, käytäntöjen, päätöksenteon, kulutuksen, talouden rakenteiden ja liiketoimintalogiikan muutos, jonka

”YRITYSTOIMINTA VAUHDITTAA LUONTOKATOA ENSISIJAISESTI VOITON MAKSIMOINTIIN PERUSTUVALLA LIIKETOIMINTALOGIIKALLAAN.”

myötä tehokkaita, realistisia ja mitattavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa riittävän laajasti.

Yritysten ja kuluttajien rooli

Yritystoiminta vauhdittaa luontokatoa ensisijaisesti voiton maksimointiin perustuvalla liiketoimintalogiikallaan. Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys ja länsimainen elämäntapa ovat perustuneet lähes rajattomiksi oletettujen luonnonvarojen kestämättömään hyödyntämiseen. Talous- ja kauppatieteiden tutkimusperinteet, johtamismallit ja yritysten käytänteet ovat jättäneet luonnon monimuotoisuuden pitkälti huomiotta. Erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja johtajuuden välisiä yhteyksiä on tutkittu vain vähän. Kansainväliset biodiversiteettiraportit kertovat ”mitä” ihmisten pitäisi tehdä, jotta luontokadon pysäyttäminen olisi mahdollista, mutta huonommin tiedetään, ”miten” muutosta kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa toimintaa tulisi käytännössä johtaa.

BIODIFUL - Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus

Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama BIODIFUL-hanke vastaa tähän haasteeseen tutkimalla luonnon moni-

”YRITYSTOIMINTA VAUHDITTAA LUONTOKATOA ENSISIJAISESTI VOITON MAKSIMOINTIIN PERUSTUVALLA LIIKETOIMINTALOGIIKALLAAN.”

Monitieteinen BIODIFUL kokoaa yhteen yli 20 tutkijaa eri tieteenaloilta tarkastelemaan luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta.

7


EKONOMILOUNAS

”LUONTOKATO EI OLE VAIN YMPÄRISTÖHAASTE, VAAN VAARANTAA MYÖS IHMISKUNNAN HYVINVOINNIN, TALOUDEN, TERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN.”

Ole

nna

i s ta on

n ki

li

t sä

ä b i o d i ve r

s i te

ettit

muotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta kulutuksessa, yrityksissä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Luontokadon ratkaisussa tarvitaan sekä ylhäältä alas suuntautuvaa transformatiivista johtajuutta, että yksilö- ja yhteisölähtöistä, alhaalta ylös suuntautuvaa ruohonjuuritason johtajuutta. Monitieteistä konsortiota johtavat Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja Turun kauppakorkeakoulu, joiden lisäksi konsortioon kuuluvat Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja LUT-yliopisto.

Jokainen voi hillitä luontokatoa

Ratkaisuja haettaessa talouden toimijat, kuten yritykset ja kuluttajat, on saatava mukaan luontokadon pysäyttämiseen. Tehtävä on haastava, sillä suuri osa ihmisistä ei ymmärrä, mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa, saatikka miten luontokatoa tulisi ehkäistä. Olennaista onkin lisätä

o iet

isu

t ut

a

ko ko y h te isk unnassa.

biodiversiteettitietoisuutta koko yhteiskunnassa – ihmisten iästä ja koulutustaustasta riippumatta. BIODIFUL nojaa monitieteiseen tutkimukseen sekä laajaan yhteiskunnalliseen verkostoon. Mukana on ministeriöitä, organisaatioita ja yhdistyksiä, kaupunkeja, yrityksiä ja yksilövaikuttajia, jotka ovat innokkaasti lähteneet mukaan. Tavoitteena on synnyttää muutoksen kipinöitä kaikissa hankkeeseen osallistuvissa tahoissa. BIODIFULin vaikuttavuus kiteytyy ajatukseen ketjureaktioista. Yksin emme muuta maailmaa, mutta yhdessä verkostomme kanssa voimme laittaa alulle ketjureaktioita, jotka vievät muutosta eteenpäin myös hankkeen välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella.

> LISÄTIETOJA: BIODIFUL – Biodiversity-respectful Leadership www.biodiful.fi Vuorovaikutusvastaava Milla Unkila, milla.unkila@utu.fi

BIODIFULin vahvuutena on laaja vuorovaikutusverkosto.

BIODIFUL-johtajuusforum KOHDERYHMÄT

päätöksentekijät | yritykset te

u la

pa

TOIMENPITEET Tapahtumat, johtajuuskoulutus, verkostoituminen, lobbaaminen, työkalut, strategiatyö

monitieteinen tutkimus

Organisaatiot/Yhdistykset: Sitra, EK, Kaupan Liitto, Henry ry, Perheyrittäjien liitto, Oxygen2050, Ely-keskukset/UNESCO Biosfäärialueet, MTK, ProAgria, Metsäkeskus, Mara ry, Business Finland, WWF Suomi, Birdlife Suomi, Martta-yhdistys Kaupungit: Turku, Lahti, Jyväskylä, Keski-Suomen Liitto Yritykset: Kesko, Lidl Finland, Vihreä Härkä, Origin by Ocean, Nordic Food Ventures, Qvidjan maatila, Gullkrona

la

ut

e

TOIMENPITEET Tapahtumat, koulutus, tiedeviestintä, taiteet, aktivismi

KOHDERYHMÄT

kansalaiset | kuluttajat | aktivistit | oppilaat ja opiskelijat

BIODIFUL-johtajuusverkosto

8

BIODIFUL-yhteistyöverkosto Ministeriöt: Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö

Viestinnän ja vuorovaikutuksen suunnittelu ja koordinointi

pa

TAVOITTEET Vaikuttaminen yhteiskunnan rakenteisiin, sääntelyyn, poliittisiin käytäntöihin ja yritystoimintaan

Vaikuttajat: poliitikot, aktivistit, toimittajat, taiteilijat

TAVOITTEET Vaikuttaminen kuluttajakäytökseen, asenteisiin ja arvoihin

Laaja yleisö


AJANKOHTAISTA

TOIMISTOSIHTEERIN SIJAISENA ANU

Kuva Mari Tiitinen

Turun Seudun Ekonomien toimistosihteeri Mari Tiitinen on jäänyt äitiyslomalle. Marin sijaisena toimii hallituksen viestintävastaava Anu Keltaniemi.

Toimiston aukioloajat:

Kuva Hanna Korhonen

Sovitusti ma–to klo 10–14, pe suljettu. Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku (02) 469 0680 toimisto@turunseudunekonomit.fi

SYYSKOKOUKSEN KUULUMISET Turun Seudun Ekonomien sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.2021 Radisson Blu Marina Palace Hotel -hotellissa. Puheenjohtajaksi valittiin Markku Monnonen ja sihteeriksi Katri Kronström.

”VUODEN 2022 TEEMANA JATKUU: LÖYDÄ OMA HEIMOSI!

Syyskokouksessa piti alustuksen kasvuyritys Dagsmark Petfood Oy:n toimitusjohtaja Laura Strömberg. Sääntömääräisessä kokouksessa esiteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus ja vahvistettiin vuoden 2022 jäsenmaksuksi 25 euroa. Vuoden 2022 teemana jatkuu: Löydä oma heimosi! Lisäksi syyskokouksessa hyväksyttiin jäsenkriteerien muutosehdotus, jonka myötä paikallisyhdistyksen hallitus tulee jatkossa hyväksymään tapauskohtaisesti muut sääntömuutoksen mahdollistavat hakijat kuin kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneet. Turun Seudun Ekonomien hallitus jatkaa vuonna 2022 entisellä kokoonpanolla, kun Lauri Liljenbäck valittiin jatkamaan vielä toisen kauden opiskelija- ja nuorekonomivastaavana. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden omaavan Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja Sofia Isolauri vaihtui Juho Perttulaksi. Lämpimät kiitokset Sofialle työstä paikallisyhdistyksemme eteen! > KEVÄTKOKOUS pidetään 17.3. klo 18–20 Scandic Hamburger Börsissä. Lue lisää s. 19.

URAPOLUILLA -PODCAST on Turun Seudun Ekonomien tuottama inspiroiva ja rehellinen sarja ekonomien uratarinoista. Yrityksistä ja erehdyksistä, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä merkityksellisen työn etsimisestä ja löytämisestä. Jokainen jakso kestää noin 30 minuuttia, eli pystyt inspiroitumaan vaikka iltalenkin aikana! Uusi jakso ilmestyy noin kerran kuukaudessa ja arkistosta pystyt palaamaan vanhoihinkin jaksoihin näppärästi.

> URAPOLUILLA-PODCASTIA voi kuunnella Spotifyssa ja Google Podcasteissa. Podcastiin pääsee myös nettisivujemme kautta: www.turunseudunekonomit.fi

9


OPISKELU

Miltä näyttää tavallisen opiskelijan kampuselämä vuoden vaihtuessa?

Kysy opiskelijalta, mitä hänelle kuuluu Teksti Isto Launo Henkilökuva Star Image

V

uosi on nyt 2022, ja pian koittaa poikkeusolojen alkamisen toinen vuosipäivä. Se tarkoittaa sitä, että kaksi tuoreinta vuosikurssia kauppakorkeakoulun opiskelijoista ovat viettäneet koko tähänastisen opiskelijaelämänsä koronarajoitusten varjossa. Molemmilla vuosikursseilla on paljon yhteistä. Muun muassa se, että yliopiston koronalinjaukset ovat rajoittaneet heidän mahdollisuuksiaan päästä tekemään aivan tavallisia opiskelija-aktiviteetteja. Tavallisilla opiskelija-aktiviteeteilla en kuitenkaan tarkoita riehakkaita monen sadan henkilön baarijuhlia, vaan aivan tavallista koululla oleskelua ja kampuselämää. Monilta uusilta opiskelijoilta puuttuu täysin opiskelijaelämän perustukset, eli ystävät uudesta kaupungista, tapa rentoutua opiskelun ohessa, sekä opiskelijan identiteetti ylipäätään.

Vaikka opiskelijalla on vaikeaa, niin sentään tukiverkko on kunnossa. Vai onko? Ekonomien kyselystä tuli ilmi lisää pelottavia statistiikkoja; 46 prosenttia opiskelijoista, jotka yrittivät päästä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) psykiatrin palveluihin, saivat hylkäävän vastauksen. Ylipäätään kynnys, jossa opiskelija tajuaa tarvitsevansa mielenterveyteensä apua, on todella korkea. Siitä vielä korkeammalla on kynnys, jossa uskalletaan ottaa psykiatriin yhteyttä. Asioiden täytyy siis oikeasti olla huonosti, jotta opiskelija päätyy tähän tilanteeseen. Kuitenkin lähes puolet apua tarvitsevista opiskelijoista saa vastaukseksi jotakuinkin: ”Sinun asiasi eivät ole tarpeeksi huonosti.” Opiskelijalle tämä on erityisen turhauttavaa siksi, että hänen on täytynyt maksaa opiskelijan terveydenhuoltomaksu, muttei saa siitä mitään vastineeksi.

Kurjaahan se on, mutta kyllä opiskelijat pärjäävät. Vai pärjäävätkö? Turun kauppatieteiden ylioppilaiden mielenterveyskyselyssä tuli ilmi pelottavia statistiikkoja juuri kauppakorkean opiskelijoiden pärjäämisestä. 91 prosenttia opiskelijoista kokee olonsa yksinäiseksi ainakin satunnaisesti. 76 prosenttia opiskelijoista kokee vaikeuksia rentoutua. 72 prosenttia opiskelijoista kokee jonkinlaista ahdistusta opintomenestyksestä. Maalatakseni kuvan, opiskelijan arkipäivään kuuluu aamusta iltapäivään kotona tietokoneen äärellä istumista ahdistuneena. Opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta saada vastapainoa opiskelulle. Siinä vaiheessa, kun päivän opinnot ovat valmiit, niin päivä vain jatkuu samassa yhdessä huoneessa, mutta nyt pitäisi vaihtaa rentoutumismoodi päälle opiskelumoodin sijaan. Vaikeaa, eikö vain?

Tämä opiskelijoiden tarpeiden laiminlyönti tulee kostautumaan yhteiskunnalle tulevaisuudessa. Miten sitten käy, kun Suomen eri yliopistoista valmistuu kymmeniä tuhansia maistereita, mutta sen sijaan, että he olisivat innoissaan töiden aloittamisesta ja pää täynnä mieluisia opiskeluaikojen muistoja, he ovat aivan burnoutin partaalla. Artikkelin synkän sävyn tarkoituksena on luoda tietoisuutta siitä, mitä opiskelijat käyvät läpi arjessaan, ja mitä seurauksia tällä voi olla. Jos esimerkiksi sinä, lukija, tunnet jonkun, joka on muuttanut uuteen kaupunkiin hiljattain opiskelemaan, käytä hetki päivästäsi kysyäksesi, mitä hänelle kuuluu.

”MONILTA UUSILTA OPISKELIJOILTA PUUTTUU TÄYSIN OPISKELIJAELÄMÄN PERUSTUKSET, ELI YSTÄVÄT UUDESTA KAUPUNGISTA, TAPA RENTOUTUA OPISKELUN OHESSA, SEKÄ OPISKELIJAN IDENTITEETTI YLIPÄÄTÄÄN.”

10


Kuva Suomen Ekonomit

AJANKOHTAISTA

Kirjoittaja Isto Launo toimii kylteriyhdyshenkilönä Turun kauppakorkeakoulussa.

EKONOMIYSTÄVÄ EKONOMIEN JÄSENEKSI VUONNA 2022 Turun Seudun Ekonomeilla on käynnissä jäsenhankintakampanja, jossa Ekonomeihin kuuluva Turun Seudun Ekonomien jäsen saa vapaavalintaisesti joko kaksi leffalippua tai 30 euron arvoisen lahjakortin Woltiin tuodessaan jäsenen Ekonomien jäseneksi.

”OSALLISTU JÄSENHAKINTAKAMPANJAAN. LUVASSA PALKINTO.”

Kuinka jäsenhankintakampanja sitten käytännössä toimii? Jos ekonomituttavasi suosituksesta liittyy Ekonomien jäseneksi, ilmoita siitä Turun Seudun Ekonomien toimistolle (toimisto@turunseudunekonomit.fi). Kerro sähköpostissasi, että suosittelit tuttavallesi jäsenyyttä Ekonomeissa ja kerro hänen nimensä sekä sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa. Kerro myös, haluatko palkkioksesi leffaliput vai Woltin lahjakortin. Kun tuttavasi on maksanut liiton jäsenmaksun ja hänen tietonsa näkyvät jäsenrekisterissämme, toimitamme sinulle palkkiosi. Ekonomeihin liittyvän jäsenen tulee valita ekonomiyhdistyksekseen Turun Seudun Ekonomit. > ILMOITA MEILLE jos ekonomituttavasi suosituksesta liittyy Ekonomien jäseneksi: toimisto@turunseudunekonomit.fi

11


LUKUPIIRI

Kuvat Kirjakusttantamoiden sivut Taustakuva Suomen Ekonomit

Tervetuloa mukaan Lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa/kirjoja olisi lukenutkaan.

3,8

4,6 3,8

TOMMI KINNUNEN. Ei kertonut katuvansa (2020) Arvosana: 3,8/5

DAVID ATTENBOROUGH. Yksi Planeetta, Yksi elämä (2020) Arvosana: 4,6/5

Kommentteja: • En ole sotaromaaneja aikaisemmin lukenut, en olisi tätäkään lukenut, ellei olisi ollut lukupiirikirjana. Tykkäsin ja kuuntelin useasti. • Pidin lukijan äänestä, hyvin kirjoitettu, naisten luonteet tuli kivasti esiin. Hurja tarina. • Pidän Kinnusesta kirjailijana, kirjoittanut dokumenttityyliin aiheesta, joka on ollut aiemmin tabu. Kirja ei ota kantaa puolesta tai vastaan. Tarina toi persoonat hyvin esiin. • Aihe synkkä ja karu, jos on kiinnostunut historiasta voi oppia paljon. • Kinnunen tuttu ennestään, verevä ja raikas vaikka teema karu. Pidin kirjasta, jännä juoni. • Pidän Suomen historiasta kertovista romaaneista. Uutta tietoa esim. Lapin sodasta. Teema kiinnosti. • Pidän Kinnusen tavasta kirjoittaa, mieskirjailijalta kirja naisnäkökulmasta – pisteet siitä. • En pitänyt, koska aihe oli synkkä. Kuitenkin taitavasti kirjoitettu.

Kommentteja: • En olisi lukenut, ellei olisi ollut lukupiirin kirjana. Olen nähnyt TV:ssä hänen dokumenttejaan. Hyvin mielenkiintoinen, toiveikas sävy. Kirjassa tarjotaan ratkaisuja, ei ympäristöangstia. • Mielenkiintoinen, valokuvia ja faktoja, helppolukuinen, toiveikas. Ihminen on kekseliäs ja innovatiivinen – teknologian avulla on mahdollisuus päästä tästä yli. • En todennäköisesti olisi lukenut, ellei olisi ollut lukupiirin kirjana. Katsoin myös Netflixistä tähän liittyvän dokumentin. Rakastin kirjaa ja ihailin sen eleetöntä, kiihkotonta ja rauhallista esitystapaa. • Koukuttava alku, teoksena kaunis. Kirja otti heti otteeseensa, siinä oli kaikki. • En olisi lukenut, ellei olisi ollut lukupiirin kirjana. Tykkäsin kovasti alusta, mielenkiintoinen tarina ja paljon uutta tietoa. Olisin kaivannut enemmän alun kaltaista kuvailevaa kerrontaa myös loppuosaan. Tärkeä aihe. • Tämän kirjan aion ostaa. Uskomaton kirja, ratkaisu vielä lopussa. • Sain kokonaiskuvan ja otteen tästä aiheesta. Tätä teemaa tulee joka tuutista, mutta tämä kirja antoi kokonaisuuden. Hyvin kirjoitettu.

12

3,7 RUTGER BREGMAN. Hyvän historia. Ihmiskunta uudessa valossa. (2020) Arvosana: 3,7/5 Kommentteja: • Todella hyvä ja suositeltava kirja kaikille. • Ajatus luottamuksesta ihmisluonnon nousuun. • Herätti ajatuksia siitä, että miksi kirjallisuudessa on yleensä sellainen kuva, että ihminen on paha ja itsekäs. • Hyviä esimerkkejä siitä, mistä paha syntyy, vaikka pohjimmiltaan hyvä on olemassa. • Kirjassa esiteltiin 10 elämän ohjetta, jotka ovat hyvä tiivistys ajatusten tueksi. • Mielenkiintoinen kirja, mutta kuunneltuna ajatus harhaili hieman. Olisi varmasti mukavampi lukea ja luettuna mukana olivat myös viitteet, jotka helpottivat kirjan seuraamista ja mukana pysymistä. • Tarinat tuntuivat hieman irrallisilta, erityisesti alkupään tarinat olivat mielenkiintoisia. • Todella mielenkiintoinen: käytetty faktoja perusteluina ihmisyyden hyvyydelle. • Aseistariisuva psykologian näkökulmasta. • Ratkaisukeskeinen ja myönteinen, joka antaa toivoa siitä, että ihmisellä voi mennä hyvinkin.


Lu

kup rin k ii

oontum ok

4,5 HANNA BROTHERUS. Ainoa kotini. (2021) Arvosana: 4,5/5 Kommentteja: • Kirja herätti paljon ajatuksia. • Riisuva kirja, joka avasi lukkoja ja käsitteli rohkeasti erilaisia teemoja ja asioita. • Heräsi ajatuksia siitä, että paljonko kirjasta oli aitoa ja paljonko fiktiivistä. • Päiväkirjamainen. • Kauniskielinen. • Kirjasta löytyi yllättävä juonenkäänne. • Toimi hyvin kuunneltuna ja oli kiva, kun se oli Hannan itsensä lukema. • Vahvan naisen kirjoittama omakohtainen kirja, hyvin mielenkiintoinen. • Taiteilijuus paistoi hyvällä tavalla läpi kirjan. • Helpolla tavalla käsitelty rankkoja aiheita, ei ollut ahdistava

. ts ise ä t l öyd

1 8 tap ah tum i s ta.

3,9 PERTTU SALOVAARA. Johtopäätös. Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen (2020) Arvosana: 3,9/5 Kommentteja: • Kirja käsittelee yksin-, joukko-, yhteis- ja yhteisöohjautuvuutta. • Haastaa perinteisen hierarkkisen, ylhäältä-alas -organisaatio- ja johtamismallin. • Lukuisia esikuvia ja esimerkkejä yrityksistä, mm. Vincit. • Toteaa että yksin-/yhteisöohjautuvuus vaatii myös valmentamista ja kouluttamista, ei tapahdu automaattisesti. • Perinteinen hierarkia perustuu ajatukseen, että ihmiset/alaiset ovat epäluotettavia ja laiskoja, ja siksi heitä pitää valvoa. • Mielenkiintoinen, raikkaita ajatuksia sisältävä kirja. • Listaa yhteisöohjautuvuuden toteutumisen edellytykset, mutta jättää pelivaraa sen suhteen, että kaiken ei tarvitse toteutua täydellisesti. Hyvä alku tiettyyn suuntaan on parempi kuin ei mitään.

13


INTERNATIONAL TALENT AT TURKU SCHOOL OF ECONOMICS

On becoming a doctoral student in Turku, Finland The number of international doctoral students at Turku School of Economics has increased steadily for the last 10 years. We met with two of them and talked about why they came to Turku and are they going to stay? Teksti Elina Järvinen Henkilökuva Isabel Galvis, Elina Järvinen

Coming to Turku

Isabel Galvis Cardenas is a doctoral candidate in international business. She first came to Turku ten years ago from Ecuador to do a master’s degree in the Global Innovation Management program at Turku School of Economics (TSE). When considering studies abroad, she heard about Finland from a friend in Ecuador who was doing a master’s degree in Finland. He suggested that Finland could be a good option for her as the education is high quality and free for everyone (from 2017 onwards there has been a tuition fee in Finland for students outside EU). Isabel returned to Ecuador after completing her master’s degree. However, in 2017, after few years of working as a consultant, she decided to return to Turku to do her PhD. “I found my passion, social entrepreneurship at TSE during my master’s studies and wanted to continue working further with that concept in my doctoral studies,” says Isabel. Now she is researching community building practices of an INGO (International Non-Governmental Organization) in a new local context.

14


“AT SOME POINT YOU KNOW WHERE YOU FIT, AND I FIT HERE, THE MOOD OF THE PEOPLE SUITS ME,” SAYS MOHAMED. Originally from Egypt, Mohamed Farhoud, also known as Mo to his friends, came to Turku in 2019 to do a PhD in Entrepreneurship. Mohammed was already doing PhD studies at the University of Pretoria in South Africa when he decided to go for another PhD. Finland was on his list because he had been working as an engineering consultant for Nokia in the Gulf area before starting his studies in South Africa. “I was already aware of Finland,” says Mohamed. Mohamed had several offers from different universities, but after talking to Ulla Hytti and Pekka Stenholm from the department of Entrepreneurship at TSE Mohamed decided that Turku would be the right place for him. Mohammed is now doing his PhD on a Cotutelle agreement which is a double doctoral degree. He’s PhD is jointly supervised by the University of Pretoria and University of Turku. Like Isabel Mohamed is interested in social entrepreneurship. He is researching how crowdfunding can help social enterprises to access recourses.

Dress the part

To be a Finn you must dress the part. “There’s no such thing as bad weather, only bad clothes,” says Mohamed quoting the Norwegian saying. When arriving to Finland finding information on suitable clothes for wintertime was something that Mohamed struggled with. “It is not in the student brochure,” says Mohamed. “You feel cold, and you

. DID

?

OW .

U KN YO

look at people around you and they seem to be doing just fine.” Now Mohamed is glad to share his insights to new international students who ask him tips for winter clothing. The first thing he tells them is the importance of having the right base layer. When Isabel was leaving for Finland for the first time, she was told horror stories about the cold weather in Finland during wintertime. The scariest thing that she heard was that the outdoor temperature in Finland during winter was even colder than the temperature in a freezer. “I remember opening my freezer back home in Ecuador and putting my hand inside and thinking even colder than this – that’s cold,” describes Isabel. But when she arrived here, she realized that if you have good layering and materials you will get by.

A sense of belonging

When in a new environment one ponders “Do I belong here?”. Sense of belonging is a feeling that leads to higher levels of engagement and well-being. Working as a consultant, Mohamed got accustomed to moving around. “At some point you know where you fit, and I fit here, the mood of the people suits me,” says Mohamed. Isabel decided to come back to Finland for her PhD because she felt that even though Finland and Ecuador are culturally very different, against all odds, she felt at home in here.

THE PERCENTAGE OF INTERNATIONAL DOCTORAL STUDENTS IN DIFFERENT FACULTIES AT UNIVERSITY OF TURKU IN 2020

I N FO

Turku School of Economics Faculty of Technology and Faculty of Science Faculty of Medicine Faculty of Social Sciences Faculty of Humanities

26% 42% 16% 13% 11% 15


INTERNATIONAL TALENT AT TURKU SCHOOL OF ECONOMICS

“RELATIONSHIP BUILDING TAKES TIME,” SAYS ISABEL. “IF YOU ARE PLANNING TO STAY IN FINLAND START BUILDING YOUR NETWORKS EARLY ON,” SHE ADDS.

Belonginess can be increased by engaging with others. According to studies international students with social networks in Finland are more likely to stay here after they finished their studies. During her time in Finland Isabel has actively seek out activities and groups of people with whom she has common interests. Isabel is volunteering at Ashoka the world’s leading promoter for social entrepreneurship but is also a keen salsa dancer. She advices international students to join hobbies but also network professionally. “Relationship building takes time,” says Isabel. “If you are planning to stay in Finland start building your networks early on,” she adds.

Future plans

Students who have graduated from doctoral programs are more likely to leave Finland after graduation than master students and students attending the university of applied sciences. About 60 % of doctors who graduated in 2011 were still in Finland three years later. Isabel would like to stay in Finland at least for couple of years after her PhD. She would like to combine a career in academia and her passion for working in the non-profit sector. After graduation international PhDs are more likely to stay at the same

. DID

?

OW .

U KN YO

I N FO

16

county where they studied than Finns. Also Mohamed is keen to stay in Finland, and especially in Turku after finishing his PhD.

> LÄHTEET: Mahies, C., & Karhunen, H. (2019). Suomeen valmistumisen jälkeen jääneet tutkinto-opiskelijat tilastojen valossa. In V. Kazi, A. Alitolppa-Niitamo, & A. Kaihovaara (Eds.), Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: tutkimusartikkeleita kotoutumisesta (pp. 69─78). Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM oppaat ja muut julkaisut, 2019:10. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, https://vipunen.fi/fi-fi Turun yliopiston opiskelutilastot, www.utu.fi/fi/opiskelutilastot/ulkomaiset-opiskelijat

FROM INTERNATIONAL DOCTORAL STUDENTS GRADUATED BETWEEN 2009 AND 2011, THE ONES THAT STAYED IN FINLAND WERE EMPLOYED WELL.

81%

of international doctoral students were employed three years after graduation

91%

of Finnish doctoral students were employed three years after graduation

9000€

the amount that international doctoral students pay taxes (3 years after graduation) after transfer payments have been reduced.


EKONOMIEN LUKUPIIRI

TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pakottavan syyn kohdalla voi ilmoittautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi. Voit myös ilmoittautua toimiston sähköpostiin, jos ilmoittautuminen järjestelmässä ei onnistu. Tapahtumien maksut Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos kirjautuminen Suomen Ekonomien sivuille ei onnistu Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista. Jos et pääse kirjautumaan Suomen Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

MA 14.2. KLO 17.15–18.45

Tapaamisessa käsitellään kirjat: Daron Acemoğlu, James A. Robinson. Miksi maat kaatuvat (2012) Saku Tuominen. Kuinka puut kasvavat (2021)

TI 15.3. KLO 17–19 Tällä kertaa saamme lukupiirin tapaamiseen mukaan myös itse kirjailijan, turkulaisen ekonomin Karl-Magnus Spiikin. Lukupiiri aloitetaan klo 17, mutta kahvitus alkaa klo 16.30. Tilaisuus järjestetään Turun Seudun Ekonomien toimistolla ja Teamsissä. Covid-19-tilanteen niin vaatiessa, pidämme lukupiirin vain Teamsissä. Tilaisuus vaatii ilmoittautumista. Tapaamisessa käsitellään kirja: Karl-Magnus Spiik. En usko sattumiin (2021).

TI 26.4. KLO 17.15–18.45 Tapaamisessa käsitellään kirjat: Tapaamisessa käsitellään kirjat: Kristiina Vuori. Samettiin kätketty (2021) P.Z. Reiz. Kysy mitä vain (2021)

> Lukupiirin ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi

ta p a h t u u os

t oi

n t

s ee

Opi shakin alkeet! Kurssilla käydään läpi shakin säännöt, nappuloiden voimasuhteet ja siirtosäännöt, siirtojen merkitseminen sekä shakkietiketti. Kurssin vetäjänä Turun Työväen Shakkikerhon puheenjohtaja Tero Salopää. Kurssin hinta on 10 € / henkilö.

Paikka: Ruiskatu 8 C, 20720 Turku

EKONOMILOUNAS MA 7.3. KLO 12–13 Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisestä ekonomilounaasta, joka järjestettiin vuonna 1972. Juhlan kunniaksi ekonomilounaat tekevät paluun maaliskuussa, jolloin alustajina ovat Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja, BIODIFORM- ja BIODIFULhankkeiden vastuullinen johtaja, professori Ilari Sääksjärvi ja sekä tutkijatohtori, BIODIFORM- ja BIODIFUL- hankkeiden koordinaattori, dosentti Juulia Räikkönen. Alustuksella selviää miten ekonomit voivat olla mukana ratkaisemassa biodiversiteettikriisiä. Ekonomilounas on omakustanteinen. Mukaan mahtuu 36 henkilöä.

Paikka: oma tietokone (Teams)

I l m o i t ta u t um

SHAKKIKURSSI TI 1.3. KLO 18–20.30

Tervetuloa mukaan Lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa/kirjoja olisi lukenutkaan.

e in

Kuva Pexels.com

TAPAHTUMAT

Paikka: Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, 20100 Turku

sa:

www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla. 17


MA 14.3. KLO 8–10

85 T

Vuonna 2023 Turun Seudun Ekonomien perustamisesta tulee kuluneeksi 85 vuotta. Yhdistys perustettiin 9.3.1938 toimimaan ekonomien yhdyssiteenä ja äänitorvena Turun seudulla. Turun Seudun Ekonomit ry juhlistaa vuosipäiväänsä järjestämällä 85-vuotisjuhlat. Juhlien järjestämisestä ja ideoinnista vastaa 85-vuotisjuhlatoimikunta. Etsimmekin nyt innokkaita tekijöitä juhlatoimikuntaan järjestämään ikimuistoiset vuosijuhlat. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat juhlan käytännön järjestelyt kuten juhlapaikan valinta, illan ohjelman suunnittelu ja budjettiseuranta.

> OLETKO KIINNOSTUNUT OSALLISTUMAAN VUOSIJUHLATOIMIKUNTAAN? Ota yhteyttä tapahtumavastaaviin Elinaan (Elina Järvinen, elina.k.jarvinen@utu.fi) tai Kirsiin (Kirsi Pitkänen, kirsimapitkanen@gmail.com) viimeistään 25.2.2022. Tervetuloa mukaan!

Celebrating 85 years together! In 2023 we celebrate the 85th anniversary of the regional association of the Finnish Business School Graduate, Turun Seudun Ekonomit. In order to celebrate this occasion we are organizing an anniversary celebration. The 85th anniversary committee is responsible for organizing the event. We are now looking for members who are interested in joining the committee to organize an evening to remember. Committee members are responsible for the practical arrangements such as selecting the venue, planning the program and budget follow up.

> ARE YOU INTERESTED IN JOINING OUR ANNIVERSARY COMMITTEE? Please contact Elina (Elina Järvinen, elina.k.jarvinen@utu.fi) or Kirsi (Kirsi Pitkänen, kirsimapitkanen@gmail.com) for further information latest 25.02.2022. Welcome along!

Paikka: Turun kauppakorkeakoulu, Rehtoripellonkatu 3, Turku

TUNNEÄLY MYYNTITYÖSSÄ TI 22.3. KLO 18–20 Haastavissa myyntitilanteissa tunneäly ja oma henkinen tilasi vaikuttavat merkittävästi tulokseen. Illan valmennuksessa opit myynnin psykologiasta ja saat työkaluja tunneälyn valjastamiseen asiakaskohtaamisissa. Kouluttaja Marjukka Kallio (sosiaalipsykologi/YTM, NLP Master Trainer) on erikoistunut psykologiseen myynninvalmennukseen. Tapahtuman tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla.

YRITYSVIERAILU: ILTA À LA ELLE -VAATELIIKKEESSÄ TI 22.3. KLO 18.15 Linnankatu 9–11:ssa löytyy upeita, laadukkaita naisten vaatteita. Perustajaomistajat Ella ja Matleena ovat innostuneita, alalle omistautuneita ja heillä on vankka alan asiantuntemus. Pääsemme tutustumaan kevään valikoimaan kuohuviinitarjoilun ja pienen suolaisen kera.

Kuva À La Elle

UR

U N SE

UN E

Aamiainen tarjolla kello 7.45 alkaen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.2. Tervetuloa mukaan!

T

Tule mukaan vuosijuhlan toteuttamiseen!

UD

NOM I KO

Kuva Turun seudun ekonomit 75 vuotta/Risto Kuitunen

TSE Exen järjestämässä aamiaisseminaarissa laskentatoimen professori Kari Lukka alustaa aiheesta ”Talousjohdon roolit kansainvälisessä ympäristössä”.

Kuva Turun yliopisto

AAMIAISSEMINAARI


u a m ka an

ka

ikkiin

Huulimeikkejä illan aikana tekee meikkaaja Sanna Koskela Stagecolor -sarjan upeilla väreillä. Maarit Jaanti OPTIMAARI:sta esittelee kevään silmä- ja aurinkolasiuutuudet. Illan aikana tehdyistä ostoksista 15 prosentin alennus, myös kehyksistä ja linsseistä. Maksuton avec -tapahtuma. 3 avecia / jäsen. Ilmoittautumiset viimeistään 21.3.

Paikka: á la Elle, Linnankatu 9–11, 20100 Turku

tap

t ah

umiimm

e!

Ev

s e r yo n e i

we

lcome

TAPAHTUMAT

!”

KEVÄTKOKOUS TO 17.03. KLO 18–20 Tervetuloa Turun Seudun Ekonomien sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 17.3.2022 Scandic Hamburger Börsiin klo 18 alkaen.

Tilaisuudessa on puhumassa Suomen Ekonomien puheenjohtaja Martin Paasi.

Kokouksen esityslista ja materiaalit julkaistaan myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla.

GOLFIN ALKEISKURSSI Nyt on mahdollisuus suorittaa green card -kurssi Ruissalon kauniissa maisemissa Turun seudun Ekonomien omalla alkeiskurssilla vaihtoehtoisesti:

3.5. KLO 17–21 TAI 16.5. KLO 17–21 Ohjelma: lyönti ja lähipeliharjoittelua, teoriaa pelisäännöistä ja etiketistä, peliharjoitus kentällä noin 3 reikää, kaikille green card. Golfopetusta yht. 4 h ja golfopettajana toimii GolfPGA Pro Sakari Aho. Kurssin hinta on 99 €. Mukaan mahtuu 4–8 henkilöä. Kurssi sisältää mailat ja pallot kurssin ajaksi. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 22.4. mennessä.

GOLFIN LAJIKOKEILU Mikäli haluat ensin tutustua lajiin, on sekin mahdollista:

2.5. KLO 17–18.30 TAI 17.5. KLO 17–18.30. Tutustuminen lajiin 1,5 h, hinta 25 €/henkilö sis. pallot, mailat ja opetus.

KEVÄTKOKOUS TO 17.3. KLO 18–20 Scandic Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, 20100 Turku

TULOSSA: GOLFIN JATKOKURSSI GREEN CARDIN SUORITTANEILLE Jälleen on aika kaivaa mailat esiin ja lähteä hiomaan golflyöntejä Turun Seudun Ekonomien jatkokursseilla, joissa kerrataan swingi/raudat ja avauslyönti (apuna Trackman –tutkalaite). Kurssilla kerrataan myös chippi, pitchi ja bunkkeri lyöntien perusteet. Ajankohta täsmentyy myöhemmin keväällä. Golfopetusta 1 h 15 min/kurssi ja golfopettajana toimii GolfPGA Pro Sakari Aho. Hinta 30 €/henkilö mikä maksetaan paikan päällä. Mukaan mahtuu 4–6 henkilöä. Peruslyönnit (lähestymiset ja Draiveri) 6.5. klo 17–18.15. Lähilyönnit chippi/pitchi 13.5. klo 17–18.15. Bunkkeri/putti 20.5. klo 17–18.15

Kaikkien golfkurssien paikka: Aura Golf, Ruissalon puistotie 536, Turku

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY Toimiston aukioloajat: Sovitusti ma–to klo 10–14, pe suljettu. Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku www.ekonomit.fi/tapahtumat (02) 469 0680 toimisto@turunseudunekonomit.fi

19

Kuva Scandic Hamburger Börs YIT Henkilökuva Suomen Ekonomit Taustakuva Unsplash.com

“ Te r v e t

o ul

Puheenjohtaja Heli Hookana 050 5410 869

Tapahtumavastaava Elina Järvinen 050 4328 268

19 19


”Tavoita Varsinais-Suomen liike-elämän vaikuttajat.”

JÄSENLEHTI

SÄHKÖINEN UUTISKIRJE

MAINOSPAKETIT

Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Turun Seudun Ekonomit ry:n sähköinen jäsenkirje lähetetään kerran kuukaudessa noin 2300 jäsenelle. Jäsenkirjeen mainoksessa voit • kertoa ajankohtaista tietoa ja mainostaa • tarjota tarjouksia nopeallakin aikataululla. Mainoksen kuvan koko on 560 x 180 px, enintään 0,5 Mt, tekstiä enintään 600 merkkiä. Yksi jäsenetu / jäsenkirje. Valitsemme yhdessä mainokselle parhaiten sopivan jäsenkirjeen.

Paketti 1300 €

Lehti lähetetään koko jäsenistöllemme: tavoitat sillä noin 2400 ekonomia! Lisäksi lehti postitetaan valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle. Sähköinen lehti lähetetään sekä jäsenillemme että Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lehti on myös yhdistyksemme kotisivuilla. Jäsenlehti on Turun Seudun Ekonomien luetuin kanava!

Lehden aikataulu Nro 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022

Aineisto 7.1. 25.3. 10.6. 24.9.

Ilmestyy viikolla 6 viikolla 17 viikolla 33 viikolla 43

• Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) • kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä • Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

Paketti 700 €

• Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai • 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä • Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

”OSTA OMA MAINOSPAIKKASI SEURAAVASTA LEHDESTÄ JA/TAI UUTISKIRJEESTÄ!”

Ilmoitus 350 €, lehti

TOP

Lukijat

Ekonomien mediaanipalkka 5 100 €/kk (Suomen Ekonomit v. 2020).

Turun Seudun Ekonomien toimialat 1. teollisuus 2. palvelut liike-elämälle 3. rahoitus- ja vakuutusala

Tiedustelut, varaukset, aineiston toimitus toimisto(at)turunseudunekonomit.fi Toimisto puh. 02 469 0680 Toimistoajat: ma–to klo 9–14, perjantai suljettu.

3

• Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

Ilmoitus 150 €, lehti

• 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

Ilmoitus 225 €, sähköinen jäsenkirje

• Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

turunseudunekonomit.fi

Kuva Lauri Liljenbäck

MEDIAKORTTI 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.