Page 1

TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND

Tibet Support Groep dertig jaar 2019


Tibet Support Groep dertig jaar

Overtuiging, vertrouwen en steun In 1989 stond de wereld op een tweesprong. Liberalisering en vrijheid hingen overal in de lucht. De val van de Muur, de hervormingen in het Oostblok en ook Deng Xiaoping’s liberalisering in China leken een nieuwe wereld van eenheid en vrede in te luiden. Met de bloedige onderdrukking van de vreedzame protesten in Lhasa op 5 maart 1989 en op het Tiananmen-plein nog geen drie maanden later, koos China echter definitief een ander pad en maakte het een bruut einde aan deze droom.  Na de Culturele Revolutie en de dood van Mao leek China een andere koers te varen en begin jaren tachtig deden zowel de Tibetaanse als de Chinese leiders serieuze pogingen om de Tibet-kwestie tot een oplossing te brengen. De noodzaak van westerse steun voor de ambitieuze moderniseringsplannen maakte China gevoelig voor de internationale opinie. Dit gaf de internationale gemeenschap een ongekende kans om de kwestie Tibet vooruit te helpen.

Het bloedbad in Lhasa en de afkondiging van de staat van beleg drie dagen later door Hu Jintao vormden de directe aanleiding voor de oprichting van de Tibet Support Groep in Nederland en wereldwijd. In wezen is deze staat van beleg in Tibet nooit verdwenen, en vandaag de dag is de totale controle en overheersing in Tibet mogelijk nog erger dan dertig jaar geleden.  Hoewel politici zich veelal doof hielden voor de roep om vrijheid van het Tibetaanse volk en ook China zelf niet in staat bleek tot verandering of dialoog, ben ik ervan overtuigd dat wij met onze idealen, ons vertrouwen in een betere toekomst en de brede steun van de Nederlandse bevolking deze afgelopen dertig jaar aandacht voor Tibet hebben weten te genereren en behouden, en dat dat ook precies is wat de wereld en Tibet nu meer dan ooit nodig hebben. 

Tsering Jampa voorzitter Tibet Support Groep Nederland

In het historische Five Point Peace Plan van 1987 en het aan het Europese Parlement in Straatsburg voorgelegde raamwerk voor werkelijke autonomie voor Tibet een jaar later zocht de Dalai Lama naar constructieve oplossingen, die enorme weerklank vonden in het Westen. De Chinese regering wees deze voorstellen echter radicaal af. De afzetting van de hervormingsgezinde partijsecretaris Hu Yaobang, die het ‘koloniale bewind’ in Tibet scherp had veroordeeld, en de vervanging van de liberale partijsecretaris Wu Jinghua door de nationalist Hu Jintao vormden een enorme tegenslag.  Tsering Jampa, Dr. Lobsang Sangay, Erica Terpstra 2018 © Netty Leleulya

Lieve vrienden en vriendinnen van Tibet

van de TSG, Tsering Jampa, keer op keer bij mij weet op te wekken. Wat een bergen werk heeft zij de afgelopen jaren Dertig jaar TSG! Dat betekent dertig jaar dag in dag uit met verzet! Altijd bevlogen, dapper, soms met diep verdriet in compassie voor het Tibetaanse volk en met groot respect en haar ogen, maar altijd doorgaan. In de geest van His liefde voor His Holiness de Dalai Lama aandacht vragen voor Holiness: Geef nooit op! de al decennia durende brute onderdrukking door de Chinese Eerst vrijwel in haar eentje, gesteund door haar Maarten en regering van de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit, in enkele vrijwilligers, nu door een goede organisatie en een poging deze te onderwerpen aan haar communistische honderden donateurs! En een fantastisch leger vrijwilligers. partij-ideologie. Ook hun wil ik zeggen: Groot respect! Het is niet altijd Voor mij is compassie met Tibet en de Tibetanen leidend. Het makkelijk voor u allen, maar onze geweldloze strijd voor komt voor mij terug in het begroetingswoord ‘namaste’, dat – Tibet en de Tibetanen is het zo waard! zo is mij geleerd – letterlijk betekent: ‘wij zijn één en gelijk’! Samen voor het behoud van de cultuur, de spiritualiteit en de Niet voor niets is de Tibetaanse Chenresi, de bodhisattva van identiteit van Tibet en de Tibetanen. Met compassie en compassie met 1000 armen en 1000 ogen, mijn favoriet. inspiratie. Ik vind het een voorrecht met u en de TSG te Ik weet het: op het eerste gezicht zijn er nogal wat mogen meedoen! verschillen tussen de kleurrijke, vaak zo elegante Tibetanen Wel gefeliciteerd met dit jubileum! Een feestje waard. En en iemand zoals ik, die direct uit de Nederlandse klei is  dan: weer aan de slag. Er is nog veel te doen! getrokken. Tashi delek! En toch komt het recht uit mijn hart: ‘Namaste!’ Daarnaast is het ook de enorme inspiratie die de oprichtster Erica Terpstra


Met groot genoegen feliciteer ik de Tibet Support Groep Nederland (TSG-NL) met zijn dertigjarig jubileum. Namens de Centrale Tibetaanse Regering en het Tibetaanse volk geef ik uiting aan onze felicitaties en dankbaarheid aan de leden van de groep. Zijne Heiligheid verwijst vaak naar de supporters van Tibet als pro-rechtvaardigheid. De kern van deze viering ligt in onze toewijding aan gerechtigheid en vrijheid. De dertig jaar standvastige ondersteuning en inzet van de TSG-NL is een mijlpaal. Uw bijdrage, en die van andere vergelijkbare groepen, aan de bewustwording en het op de agenda zetten van de Tibet-kwestie in uw respectievelijke landen, is ongeĂŤvenaard. Hoewel de situatie in Tibet grimmig blijft, is de aanhoudende inspanning en toewijding van de Tibet Support Groepen over de hele wereld voor ons een bron van hoop en aanmoediging. Met diepe waardering feliciteer ik nogmaals alle leden van de TSG-NL, met onze oprechte dank. Dat we met het bereiken van deze mijlpaal mogen voortgaan met hernieuwde geestdrift en vastberadenheid. Vriendelijke groet,

Dr. Lobsang Sangay voorzitter Kashag 16 september 2019 Dharamsala

TSG-team ontmoet de Dalai Lama, 1990


Tibet Support Groep dertig jaar

Hoe… Hoe het begon In 1989 werd de Tibet Support Groep Nederland (TSG-NL) opgericht door een aantal Nederlandse vrouwen, onder wie Anke Battem, Paula de Wijs, Christa Meindersma en Tsering Jampa. Directe aanleiding was de gewelddadig neergeslagen demonstratie in Lhasa door de Chinese autoriteiten waarbij Christa zelfs door een kogel werd geraakt. Aan de keukentafel werden de statuten opgesteld en kreeg de blauwdruk vorm voor de doelstelling die de TSG-NL zichzelf oplegde, teneinde het Tibetaanse volk te steunen in zijn vreedzame strijd en het recht op zelfbeschikking. De TSG wilde de situatie structureel onder de aandacht brengen bij het Nederlandse volk. Sinds 1950 werd − en wordt − Tibet langzaam maar zeker onder de voet gelopen door de Chinese leiders. Onder het mom van een autonome status (Tibetaanse Autonome Regio / TAR) vond een genocide plaats in Tibet betreffende het Tibetaanse volk, de Tibetaanse cultuur en de Tibetaanse leider Zijne Heiligheid de Dalai Lama. De wereld wendde zich af want het was ver weg. Pas met de opstand van de Chinese studenten in 1989 op het Tiananmen-plein in Peking kwam er publieke aandacht voor de situatie in de regio. De TSG-NL nam de taak op zich om de Nederlandse bevolking op de hoogte te stellen van de ramp die zich al decennialang voltrok (en zich nog steeds voltrekt). Sindsdien is de TSG bezig aandacht te genereren door middel van feitenbladen, een informatiewinkel, stands, lobby bij politici, demonstraties, acties, een website en een webshop. Er werden donateurs geworven, er werd een nieuwsbrief uitgegeven, later werd dit een magazine, publicaties volgden, verkoop van producten vervaardigd door vluchtelingen, organisatie van symposia etc.

Hoe het verder ging De TSG begon klein aan de keukentafel, met een gedeelde winkelruimte bij Koning Aap aan de Haarlemmerdijk. Werd tussendoor groot met een winkel aan de Spuistraat en een kantoor en bibliotheek aan de Keizersgracht. Met in die tijd duizenden donateurs, een vaste staf van vier personen, zo’n vijftig vrijwilligers en een flink bereik, zowel bij de politiek als bij het Nederlandse publiek. De afgelopen jaren werd de TSG weer kleiner, met nog steeds de winkel aan de Spuistraat, een beperkter donateursbestand en een kleinere groep vrijwilligers, maar nog steeds wereldwijd een van de grotere TSG’s. En ja, ze zijn nodig, de TSG’s, misschien nog wel meer dan bij de oprichting ervan, omdat de situatie desastreus wordt – Lhasa is een toeristische façade geworden, de Potala is opgeknapt maar het is een openluchtmuseum zonder ziel. Want Tibetanen mogen het Tibetaans boeddhisme niet uitdragen. Een foto van de Dalai Lama kan nog steeds tot gevangenisstraf leiden. Tibetaanse jongeren zijn tweederangsburgers geworden in eigen land, met weinig kansen en geen toekomst. Tibet wordt gebruikt als dumpplek voor het nucleaire afval van China, met alle ecologische gevolgen van dien. Dat is wel degelijk een zaak van wereldbelang. Hoe het voor mij was Ik kwam erbij in 1990 en maakte de ontwikkeling van de TSG door in al zijn gedaanten. Er waren soms heftige discussies over hoe aandacht te vragen voor de Tibetaanse zaak. Ik heb kantelingen in het beleid meegemaakt van activistisch in het begin, tot meer oog voor het culturele aspect in de jaren negentig. Nog steeds is het zoeken naar de juiste balans en het juiste overbrengen van de boodschap bij het Nederlandse publiek en de politiek. Soms maakt het je verdrietig of


radeloos, want wat moet je doen om echte aandacht te genereren voor het lot van de Tibetanen? Sinds China wordt gezien als een belangrijke afzetmarkt waar veel verdiend kan worden, lijkt het bijna onmogelijk om de situatie in Tibet voor het voetlicht te brengen. De Dalai Lama is wel heel populair, maar zijn volk en zijn land des te minder. Dat moet heel triest zijn voor de Tibetanen. Hoe kun je aandacht krijgen voor een genocide die al decennia duurt terwijl de wereld er geen belang bij heeft of geen verantwoordelijkheid voelt om dit probleem op te pakken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken? Hoe het voor Tibetanen kan zijn Begrijpelijk, maar heel pijnlijk vond ik de zelfverbrandingen van Tibetanen de afgelopen decennia. Wat moesten wij als TSG hierover voor standpunt innemen? Hoe stond ik daar zelf in? Het beeld van vreedzame Tibetanen leek te kantelen. Ik begreep de onmacht en machteloosheid van de Tibetanen, maar bracht dit ze niet verder af van hun roep om hulp in de wereld? Het is moeilijk te begrijpen als je zelf niet in een uitzichtloze situatie verkeert, een toekomst hebt, mag geloven wat je wilt en daar foto’s van kunt laten zien, als je niet gemanipuleerd wordt en je eigen familie en vrienden kunt vertrouwen. Stel je voor dat wij nog steeds een bezet land zouden zijn, bezet door de Duitsers – in plaats van 5 jaar, 75 jaar. Wat doet dat met mensen? Als je geen bommen wilt laten

On the importance of TSG-NL Tibet is passing through a critical period in our long history. The very survival of Tibet with her compassionate culture is at stake. Supporting Tibet as a cause is in fact supporting truth and justice. And also for the upkeep of compassion as a culture of humanity. Thank you for supporting Tibet.

Nyima Lhamo October 26 2019

Het belang van de TSG-NL Tibet maakt een kritieke periode door in onze lange geschiedenis. Het voortbestaan van Tibet met zijn cultuur van compassie staat op het spel. Het steunen van Tibet is in feite een steun aan waarheid en gerechtigheid, alsook aan de voortzetting van compassie als cultuur van menselijkheid. Dank voor de steun aan Tibet. Tenzin Delek Rinpoche was de oom van Nyima Lhamo. Hij was een dappere uitdrager van de Tibetaanse cultuur en streed voor het behoud hiervan. Hij overleed in 2015 onder verdachte omstandigheden in gevangenschap. Nyima ontvluchtte Tibet om hieraan bekendheid te geven en om steun te vragen; zij reist de wereld rond om het verhaal van Tenzin Delek te vertellen. In 2017 ontmoette Nyima een aantal leden van de TSG. Het contact is sindsdien gebleven.

ontploffen of anderen geen schade wilt toebrengen, slaat het dan naar binnen en breng je dan jezelf schade toe? Uit pure onmacht? Hoe het voor de mensheid kan zijn Het Tibetaanse volk vond ik op mijn reizen heel indrukwekkend; arm of beter bedeeld, altijd een warm hart. Ik voelde in het omgaan met Tibetanen altijd weer de liefde en het mededogen waarover de Dalai Lama zo indrukwekkend kan spreken. Natuurlijk worden ook in de Tibetaanse wereld ruzies uitgevochten, zijn er relletjes over de Tibetaanse minister-president in ballingschap, is er een dispuut tussen verschillende kloosterordes, en hebben Tibetaanse nonnen nog te weinig invloed. Niets menselijks is de Tibetanen vreemd, maar elke keer weer valt mij op wat het met mij doet; dat het makkelijker is om de ander vanuit vriendelijkheid en mededogen en openheid tegemoet te treden als die ander dat ook vanuit de juiste intenties doet, en dat voorbeeld geven de Tibetanen. En dat heeft de wereld nodig. Daar kunnen we van leren. Maar waar is de wederkerigheid? Zij hebben ons ook nodig. Misschien wel meer dan ooit is onze liefde, aandacht en empathie voor de Tibetaanse zaak nodig. Onze steun, maar dan wel vertaald in actie.

Maaike Riemersma bestuurslid Tibet Support Groep Nederland


Tibet Support Groep dertig jaar

Verheugenis en hoop Het was een gemêleerde groep die bij elkaar kwam om te praten over de mogelijkheid een Tibet Support Groep op te richten. Veel van de deelnemers hadden vrijelijk in Tibet gereisd in de paar jaar dat dit mogelijk was, en nu de repressie van de Chinese overheid weer was toegenomen, was er een sterke wil iets te doen voor het land en het volk. Elke keer dat we samenkwamen in een lokaal van het voormalige schoolgebouw waar Anke Battem woonde, deed iedereen zo’n 5 gulden in een pot, om de eerste stappen te kunnen nemen een onafhankelijke stichting op te richten. De Tibetan Affairs Coordination Office (TACO) bestond al lang, maar werd gezien als te nauw verbonden met en dus te veel als een spreekbuis voor de Tibetaanse regering in ballingschap. Er moest iets nieuws komen wat onafhankelijk was, waardoor bevindingen, rapporten en claims als niet-partijdig beschouwd konden worden. Dus werd er druk gepraat over statuten en doelstellingen maar ook over een locatie, want we hadden toch niet genoeg geld om een pand te huren. Een kleine ruimte bij Koning Aap bood uitkomst, de stichting werd formeel opgericht en de TSG was een feit! Beelden uit Tibet van het gewelddadige neerslaan van vredige demonstranten, waaronder veel monniken en nonnen, maakten het voor het algemene publiek in

Nederland duidelijk hoe het Chinese regime omgaat met mensen die hun vrijheid eisen. Het was al te duidelijk dat de kortstondige versoepeling van de onderdrukking van de Tibetanen nu wel afgelopen was. Er was verontwaardiging en een sterke wens iets te doen om de mensenrechtenschendingen in Tibet te beëindigen. Er waren actieve lokale groepen door heel Nederland te vinden, scholen werden bezocht, jongerenafdelingen van de politieke partijen werden bezocht, er werd in Den Haag en Brussel gelobbyd en de TSG Winkel werd opgericht. Tegenwoordig − en helaas − is het alsof dat sterke gevoel onder het algemene publiek wat vervlakt is. Meer mensen dan toen weten wie de Dalai Lama is en wat er met zijn land is gebeurd, maar zij hebben al te vaak het gevoel dat er niets meer aan te doen is; een mening die ik − evenals de Tibet Support Groep − beslist niet deel! Meestal vier je dat iemand (of iets) zo lang bestaat omdat je blij bent dat die (of dat) er nog is. Maar eigenlijk denk ik dat iedereen die betrokken is bij de TSG nog veel gelukkiger zou zijn als de stichting opgeheven kon worden − omdat die niet meer nodig is, omdat Tibet een vrijer, vrediger, echt autonome plaats is geworden! Ik blijf me wel verheugen in de inzet, motivatie en blijmoedigheid van de medewerkers en donateurs van de TSG door de jaren heen, en hoop samen op het positieve opheffen van de Tibet Support Groep.

Paula de Wijs

Tibetan case

horen zijn, een feit. Daarna volgden nog Tibet impressions 2 & 3 en de ‘live’ registratie van de tournee die ik hier in

De Tibet Support Groep bestaat dertig jaar. Wat een prachtig initiatief, de TSG! Toen ik in 1992 voor het eerst in Tibet kwam, wist ik tot mijn schande niets over de situatie waarin Tibet zich bevond. Al gauw tijdens vele gesprekken aldaar werd me een en ander duidelijk. Mijn eerste Tibetaanse mantra’s heb ik toen in het Tsurphu-klooster opgenomen, met een vaag idee dat ik er iets mee wilde doen om Tibet te helpen. Toen ik via het Duitse blad Stern een jaar later vernam dat de Karmapa was gevonden en inmiddels was geïnstalleerd in het mij bekende Tsurphu-klooster, ben ik er onmiddellijk weer naartoe gegaan en had ik de eer om de toen zes- of zevenjarige Karmapa te ontmoeten en kreeg ik tevens de mogelijkheid hem een ‘mantra’ te laten zingen en ook op te nemen. Mijn in eerste instantie vage plan om met de eerder opgenomen mantra’s wat te gaan doen, begon nu vaste vormen aan te nemen. Het jaar daarop had ik het enorme geluk om, nadat ik een concerttournee door India achter de rug had, te worden ontvangen door H.H. the Dalai Lama in Dharamsala. H.H. introduceerde mij ter plekke bij de Gyuto-monniken (die toen net op bezoek waren), waardoor ik ook de gelegenheid kreeg om hun mantra’s op te nemen. Toen ik H.H. vroeg wat ik voor hem kon doen, zei hij: ‘Please bring as much attention as possible to the “Tibetan case” to the rest of the world.’ Kort daarna was de cd Tibet impressions, waarop ook enkele ‘statements’ van H.H. te

Nederland en in Duitsland heb gedaan met de Gyutomonniken en de TIPA-dansers. Ik ben heel blij dat ik een beetje heb kunnen bijdragen aan het verzoek van H.H. the Dalai Lama en dat ik betrokken kon zijn bij de activiteiten van de Tibet Support Groep. Ik hoop heel erg dat de verhoudingen tussen Tibet en de machthebbers in Peking zullen verbeteren. De Dalai Lama heeft er altijd vertrouwen in gehad… en ik denk dat wij dat ook moeten hebben.

©Hinze Chris Hinze in Bodgaya


‘Als je ooit nog eens terug kan’

folders, actiematerialen en een nieuwe website, ieder kwartaal de publicatie van een professionele nieuwsbrief, In mijn studententijd bracht ik een hele periode in de boekhouding, het archief, foto-exposities, India door en daar kwam ik in aanraking met Tibetaanse publieksactiviteiten rond 10 maart, 6 juli en 10 december vluchtelingen. Eerst in Delhi en daarna in Dharamsala. Ik en diverse campagnes voor de vrijlating van Tibetaanse had een makkelijke klik met Tibetanen en verdiepte me gevangenen. De neiging is groot om namen te gaan steeds meer in hun situatie. De verhalen over de bezetting noemen en mensen nog eens persoonlijk te gaan bedanken en de vele mensenrechtenschendingen raakten me diep. voor hun enorme inzet, maar die lijst is lang en ik wil Vooral de wrede behandeling van politieke gevangenen in niemand per ongeluk overslaan. Chinese gevangenissen maakte me woedend. Het meest ambitieuze project dat in mijn tijd van de grond Terug in Nederland bezocht ik de Tibet Winkel en de Tibet kwam, was het Ticket for Tibet Festival. En nu noem ik Support Groep en werd ik actief als vrijwilliger. Ik deed toch een naam. Trouwe vrijwilliger Paul Hilkens nam van alles, zat ook een tijd in het bestuur, en werd in 2001 hiertoe het initiatief en in samenwerking met de de eerste betaalde coördinator. Een geweldige kans om festivalorganisatie Extrema werd een geweldig evenement de organisatie meer structuur te geven, de vele gedreven voor Tibet neergezet. Duizenden bezoekers, jong en oud, vrijwilligers goed te begeleiden en gezamenlijk acties op kwamen in augustus 2005 naar het recreatiepark Aquabest poten te zetten. Ik herinner me de mooie lespakketten over om te luisteren naar een groot aantal Nederlandse de Panchen Lama waarmee een team naar scholen ging om artiesten, waaronder Def P en Peter Pan Speedrock. bewustwording te creëren over Tibet en kinderen te laten Beroemde Tibetaanse artiesten als Namgyal Lhamo en tekenen voor de vrijheid van de Panchen Lama. Voorzitter Loten Namling traden op en het verhaal van ex-politiek Tsering Jampa kon de vele actiekaarten goed gebruiken ter gevangene Gyaltsen Dolkar maakte grote indruk op het ondersteuning van haar politieke lobbywerk in Den Haag. publiek. Meerdere edities volgden, ook in Amsterdam op Tijdens politieke en culturele evenementen bouwden we het NDSM-terrein. De formule om via muziek mensen te samen met bezoekers enorme piramides van betrekken bij de Tibetaanse zaak was een groot succes. bamboestokken. Vanuit de top spanden we uiteindelijk Speciaal voor Ticket for Tibet werd een lied geschreven: rijen gebedsvlaggetjes in alle richtingen. Een prachtige ‘Als je ooit nog eens terug kan’. Ik kan iedereen aandachtstrekker, een soort stoepa, en een mooie aanraden daar (nog) eens naar te luisteren. Als ik dat doe, manier om met mensen in contact te komen en de situatie dan ontroert het me. Dan voel ik ook dat het de hoogste in Tibet te bespreken. Ik zie die piramide nog zo staan op tijd is om weer meer te gaan doen voor het fantastische de Dam en bij het EarthDance Festival in Ruigoord. Ieder Tibetaanse volk, dat zoveel beter verdient dan de huidige jaar gingen de opbrengsten van dit feest naar de TSG, waar situatie waarin het zit. we mooie dingen mee konden doen. Het was bijzonder dat bijna alles door vrijwilligers werd Jeanet van der Woude gedaan: de winkel en de webwinkel, vormgeving van

foto: Robert Koelewijn


Tibet Support Groep dertig jaar

Mooi

met Tibetaanse monniken. De balonnenactie in 1995, de première van de film Seven Years in Tibet met Brad Pitt in De Tibetwinkel is in Amsterdam een begrip geworden, maar Tuschinski, het Tibet Manifest in 2000, de jaarlijkse viering ook ver daarbuiten. In de Spuistraat komen niet alleen van de verjaardag van Z.H. de Dalai Lama in Ruigoord. Met donateurs en geïnteresseerden, de laatste tien jaar zijn dat een grote Mercedes-bus volgeladen met spullen uit de ook veel toeristen uit de hele wereld. Ik raakte betrokken bij Tibetwinkel trokken we door Europa; het was een de start van de eerste Tibetwinkel aan de Haarlemmerdijk. nomadenbestaan, en de mooiste tijd van mijn leven. Ik zou er Van het kopiëren van de eerste TSG Nieuwsbrief (met nietjes) een boek over kunnen volschrijven! tot in de winkel staan. De bezoeken en teachings van Zijne Save Tibet, Heiligheid de Dalai Lama; ik mocht verschillende audiënties met Z.H. meemaken. Er waren evenementen in Paradiso Jenny en de Melkweg, zoals met muzikant Chris Hinze die speelde

Dertig jaar moed en geduld

ook op zijn rol in het klimaat, migratie en conflict.

Al dertig jaar steunt de Tibet Support Groep de strijd voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en een waardig bestaan van de Tibetanen. Die strijd zal moeten voortduren, gezien het lot van de Tibetanen. De Chinese overheerser blijft alles inzetten om de cultuur van Tibet te onderdrukken en uiteindelijk te vernietigen. Werkeloos toezien hoe dat gebeurt, maakt medeplichtig. Dat willen en mogen we niet zijn.

Misschien meer nog dan moed, is er geduld nodig in het voortzetten van de strijd voor Tibet. Daarvoor kunnen we te rade gaan bij de Dalai Lama zelf. Zijn uitspraak ‘Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld’ is bij uitstek van toepassing op de strijd die we samen met de Tibetanen willen leveren. Na de afgelopen dertig jaar zullen er vermoedelijk nog vele jaren volgen.

Dertig jaar is een lange periode, en in die drie decennia hebben we veel verslechtering gezien in Tibet. Tegelijkertijd dreigt de aandacht te verslappen. De Nederlandse regering zag Tibet zelfs over het hoofd toen er een nota over China werd geschreven. Gelukkig dacht de Tweede Kamer daar anders over en moet de minister van Buitenlandse Zaken nu zijn huiswerk overdoen. Hij krijgt daarbij hulp vanuit de Kamer en de Tibet Support Groep.

Harry van Bommel voormalig lid Tweede Kamer

Het vraagt moed om de strijd tegen de Chinese overheersing voort te zetten. China is een economische reus geworden en grote mogendheden zoals de EU en de VS kunnen er niet meer omheen. China laat zich ook steeds meer gelden in andere delen van de wereld, zoals Afrika. Dat vraagt om een andere tactiek en strategie tegen de onderdrukking. Verbreding van de strijd kan uitkomst bieden. China moet niet alleen worden aangesproken op mensenrechten, maar foto: Netty Leleulya


‘Laat je horen voor Tibet’

Solidair

Na enige tijd als (winkel)vrijwilliger voor de TSG-NL te hebben gewerkt, werd mij door het toenmalige bestuur aangeboden om, vanwege het vertrek van de vorige coördinator, als coördinator op te treden. Dit aanbod heb ik graag geaccepteerd, want mijn passie voor Tibet en de Tibetanen kon ik dan fulltime inzetten. Op het kantoor van de TSG-NL heb ik met veel plezier samengewerkt met de vrijwilligers Henk de Jong, Rob van den Elsen en Hans Jaspers. Helaas is Hans onlangs, op 23 augustus 2019, overleden. In deze periode heb ik vele malen de demonstraties bij de Chinese Ambassade in Den Haag mede helpen organiseren. Evenals het aanbieden van petities aan de vaste Tweede Kamerleden van de commissie Buitenlandse Zaken. Maar veel werk was er ook door het deelnemen aan de diverse landelijke festivals waarbij wij, als TSG-NL, aanwezig waren en waar we het Nederlandse publiek konden informeren over Tibet en het lot van de Tibetanen, en het organiseren van bijeenkomsten tijdens de belangrijke dagen voor de Tibetanen. Waaronder een grote demonstratie in Brussel bij het Europees Parlement en uiteraard ook de Europese bijeenkomst in Parijs. Tevens werd er in mijn periode als coördinator via onder meer Facebook veel nieuws over Tibet gedeeld met onze achterban. Dit droeg misschien bij aan een afname van donateurs, want de informatie over Tibet was hierdoor eigenlijk gratis, voor iedereen beschikbaar.

Hans Wamsteeker begon eind 1999 als vrijwilliger bij de TSG. Vrijwel meteen werd hij redacteur van de nieuwsbrief. In 2001 werd Hans gevraagd bestuurslid te worden. Toen de nieuwsbrief in 2007 werd opgeheven, legde hij zijn bestuurstaken neer en begon hij met het magazine Tibet.nu, dat werd uitgegeven tot december 2015; toen stopte het omdat donateurs en sponsors wegvielen. In de periode dat Hans actief was bij de TSG, bezocht hij Tibet tweemaal. In zijn laatste redactionele commentaar in Tibet.nu schreef hij: ‘Moedgevend is dat, terwijl we de steun voor de Tibetaanse zaak zien afbrokkelen, de Tibetanen zich steeds beter laten horen. Als er ergens in Nederland een manifestatie is, staan de Tibetanen voorop, de plek die voorheen vooral door Tibet-supporters werd ingenomen. Het is dus zaak met hen solidair te blijven.’

Tibetwinkel Uiteraard was het verzorgen van het aanbod van de Tibetwinkel ook een van de kerntaken. De Tibetwinkel draait overigens geheel op vrijwilligers. Waar ik erg trots op ben, is de fietsbellen-actie – ‘Laat je horen voor Tibet’ – waarbij we honderden fietsbellen met de Tibetaanse vlag erop hebben verkocht. Tibet.nu En last but not least was ik redactielid van het informatieve fullcolour tijdschrift Tibet.nu – verschenen van 2007 t/m 2015 – dat gratis naar onze donateurs en naar belangstellenden werd verstuurd. Dit tijdschrift stond onder de enthousiaste leiding van Hans Wamsteeker.

Thom Wennekes

Hans Jaspers en Thom Wennekes


Tibet Support Groep dertig jaar

Toerisme en Tibet: gaan of niet gaan? Dilemma van een TSG’er Gaan of niet gaan? Jarenlang heb ik met deze vraag geworsteld. 26 jaar betrokken bij de TSG en nog nooit in Tibet geweest, het voelde toch als een gemis. Maar hoe confronterend zou het zijn de situatie in Tibet met eigen ogen te bekijken? Demonstreren tegen de aanleg van de Hemeltrein en er jaren later zelf comfortabel mee naar Lhasa rijden? Tsja… Vorig jaar hakte ik de knoop door. Ik ging. Met dochterlief. Anno 2019 lijkt Tibet het Volendam van China te worden. Busladingen vol (Chinese) toeristen die zich boven op de bergpassen laten portretteren met een geitje vol roze strikjes of honden met een grappig bedoelde zonnebril op de neus. Oef! Net zoals in Amsterdam en vele andere plekken brengt het toerisme heel wat teweeg. Wie comfort zoekt, kan inmiddels terecht in prima hotels. Naar tsampa heb ik zelfs moeten zoeken. En ook hier stapelt het plastic afval zich op. Maar dit gaat uiteraard verder. ’s Avonds kun je je in Lhasa vergapen aan een spektakel met gekleurde fonteinen voor een prachtig uitgelichte Potala. Op het dak een wapperende Chinese vlag. Grote ledschermen met portretten van de grootste Chinese leiders en het monument voor de Bevrijding van Tibet maken het plaatje compleet. Tel daarbij op de talloze tas-controles, prominent aanwezige militairen, camera’s en de speciale haken die achteloos tegen de muren van politieposten staan om te kunnen optreden bij eventuele zelfverbrandingen. Dit alles drukt je als toerist regelmatig met de neus op de feiten. Moet je dan niet gaan? Wellicht zijn er meer mensen die worstelen met deze vraag. Het blijft mijns inziens een persoonlijke keuze. Ik ben in ieder geval blij de stap te hebben gezet. Het landschap is wonderschoon, de bezienswaardigheden en de contacten met de lokale bevolking zijn meer dan bijzonder en de oprechte belangstelling was geheel wederzijds. Waar mogelijk heb ik laten doorschemeren dat het Westen de Tibetanen absoluut niet vergeten is. Laten we dat de Tibetanen vooral meegeven. En voor mijzelf ben ik weer extra gemotiveerd geraakt me te blijven inzetten voor een vrij Tibet. Het is ontzettend nodig.

Joke Osinga


Waarheid, geweldloosheid en vrede

Hoe meer aandacht hiervoor, hoe meer bewustzijn. Hoe meer bewustzijn, hoe meer publieke steun. Dus het geven van Momenteel, bij ons blok geschiedenis, behandelen we op informatie over wat er aan de hand is in Tibet, is een essenschool het onderdeel China. Wat ook betekent dat we het tieel startpunt van het zoeken naar een oplossing. De mensen in de les gaan hebben over Tibet. Dus, telkens wanneer het die de informatie te lezen krijgen, kunnen zelf hun oordeel woord ‘Tibet’ valt, draaien alle hoofden naar mij, zoals op de vellen. basisschool, toen Maartje in een rekenopdracht tien bananen De Tibet Support Groep kan hier een belangrijke rol in kocht en alle hoofden gniffelend naar Maartje draaiden. En spelen. Door bijvoorbeeld mensen op de hoogte te brengen zover komt iedereen ongeveer op mijn school: Tibet, een land van de Tibetaanse situatie, het belang van de Tibetaanse dat je een keer hoort bij geschiedenis of maatschappijleer, situatie te blijven aankaarten en mensen te activeren om mee maar dat een verloren zaak is, en als zodanig ook te doen aan demonstraties. Kortom, de Tibet Support Groep gepresenteerd wordt. ‘Voor Tibet strijden, heeft geen zin.’ heeft een informerende rol, een motiverende rol, maar Dat vind ik pijnlijk om te horen en altijd weer schokkend; de bovenal een mobiliserende rol. Opdat mensen in de toekomst argeloosheid waarmee dat als een gegeven wordt beschouwd. hun schouders niet meer ophalen, maar hun handen Maar de Tibetaanse kwestie is het waard om er niet ineenslaan en zich inzetten voor Tibet. schouderophalend aan voorbij te gaan. De Tibetaanse strijd is immers gebaseerd op waarheid, geweldloosheid en vrede. Dat Kunsel Rinchen Dorjee (16) is de reden om het Tibetaanse geweldloze verzet te steunen.

Op de toekomst Alle verhalen die u in deze terugblik op dertig jaar TSG hebt kunnen lezen, geven een beeld van dertig jaar Tibet Support Groep Nederland − hoe oprichters, medewerkers en vrijwilligers die periode hebben ervaren. De algemene boodschap is helder: ga door. In dertig jaar tijd is er op verschillende manieren actiegevoerd, geïnformeerd en samengewerkt. De Tibet Support Groep blijft Tibet en het Tibetaanse volk steunen in zijn streven naar zelfbeschikking en democratie in Tibet en het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. Daarbij blijven alle supporters en vrijwilligers van onschatbare waarde; dankbaar zijn wij voor alle vormen van steun die de TSG mag ontvangen.

‘To remain indifferent to the challenges we face is indefensible. If the goal is noble, whether or not it is realized within our lifetime is largely irrelevant. What we must do therefore is to strive and persevere and never give up.’

Zijne Heiligheid de Dalai Lama

In vriendschap voorwaarts,

Rosemarijn Dissen coördinator Tibet Support Groep Nederland Richard Gere en Z.H. de Dalai Lama foto: Marijke Kodden


door ine van schaik

Boek

Veelvoudig verdraagzaam De achtste-eeuwse Bodhisattvacharyavatara – onder andere vertaald als Het ondernemen van de beoefeningen van bodhisattva’s – van de Indiase meester Shantideva vormt een voornaam klassiek werk binnen het mahayana-boeddhisme. Sinds de Tibetaanse vertaling ervan – volledig in versvorm, elk couplet omvat vier metrische regels – in de elfde eeuw heeft het geschrift de religieuze oriëntatie van de Tibetanen verregaand beïnvloed. ‘Deze allesdoordringende invloed blijkt uit het onderricht van alle vier belangrijke scholen van het Tibetaans boeddhisme: Nyingma, Sakya, Kagyu en Gelug’, aldus de Tibetaanse vertaler van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, geshe Thubten Jinpa, in de inleiding van de onderhavige uitgave. Acharya Shantideva’s werk is te beschouwen als een zogenoemde lojong-tekst, gericht op ‘het ontwikkelen van de altruïstische verlichtingsgeest en het opwekken van diepgaand inzicht in de natuur van de werkelijkheid’. De zes perfecties of paramita’s – vrijgevigheid, morele zelfdiscipline, geduld, doorzettingsvermogen of enthousiaste volharding, meditatieve concentratie, onderscheidend gewaarzijn of wijsheid – vormen als zodanig de basis van de leefwijze van de bodhisattva, toegewijd aan het welzijn van alle gewaarwordende wezens. Het zesde hoofdstuk van de Bodhisattvacharyavatara is gewijd aan de derde perfectie, Tibetaans: zöpa, mede in de onderhavige snede (vers 2) vertaald met ‘geduld’: ‘Er is geen groter kwaad dan haat en geen grotere deugd dan geduld. Daarom dien ik op alle mogelijke manieren oprecht op geduld te mediteren.’ De Tibetaanse term zöpa kent evenwel geen enkelvoudige betekenis. Letterlijk laat zöpa zich vertalen met ‘geduld’, en in de werkwoordsvorm ervan staat het voor ‘weerstaan’ of ‘iets verdragen’. Wordt het begrip ingezet om een kwaliteit aan te duiden, dan is ‘verdraagzaamheid’ de meest passende vertaling. En indien iemand ‘groot is in zöpa’, wil dit zeggen dat de betreffende persoon zich zowel verdraagzaam als geduldig toont. Thubten Jinpa definieert zöpa aldus: ‘een vastberaden reactie op tegenspoed, die voortkomt uit een stabiele gemoedsgesteldheid, die noch door externe noch door interne verstoringen in beroering wordt gebracht’. Shantideva’s verhandeling krijgt richting door de drie kenmerken van zöpa: verdraagzaamheid gebaseerd op het bewust aanvaarden van pijn en moeilijkheden, verdraagzaamheid ontstaan door contemplatie op de aard van de werkelijkheid, en verdraagzaamheid jegens letsel of schade door anderen berokkend. Voortdurende veelvoudige (be)oefening, vanuit een bewuste overtuiging. Hoe ‘groot in zöpa’ kan een volk zijn... Z.H. de Dalai Lama, De kracht van geduld. Een uitleg van het zesde hoofdstuk uit de Bodhisattvacharyavatara van acharya Shantideva. 2e dr. Emst: Maitreya, 2009 – 162 p., ISBN 9789071886133 Deze boek-impressie is mede verschenen in de TSG Nieuwsbrief Maart 2018.

Word donateur info@tibet.nu Colofon

Redactie: Rosemarijn Dissen, Ine van Schaik Vormgeving: Erik Schermer Redactieadres: Spuistraat 185A, 1012 VN Amsterdam www.tibet.nu extra uitgave TSG nieuwsbrief, december 2019

www.tibet.nu www.tibetwinkel.nl

Profile for TSG

Dertig jaar Tibet Support Groep, speciale editie, december 2019  

Extra uitgave van de TSG nieuwsbrief ter ere van het dertigjarig bestaan van de Tibet Suport Groep Nederland

Dertig jaar Tibet Support Groep, speciale editie, december 2019  

Extra uitgave van de TSG nieuwsbrief ter ere van het dertigjarig bestaan van de Tibet Suport Groep Nederland

Advertisement