TSG Nieuwsbrief Maart 2017

Page 1

TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND

Nieuwsbrief Maart 2017 10 maart herdenking in Den Haag Nyima Lhamo in Nederland Tibetaanse nomaden in de lente Boek: De krijgsliederen van koning Gesar Aanbiedingen Tibetwinkel


Ten geleide Waarom herdenken Tibetanen over de hele wereld elk jaar op 10 maart de Tibetaanse Volksopstand van 1959? Sinds de bezetting van Tibet door het bevrijdingsleger van China in 1950 is er verzet geweest tegen de invasie. Toch wordt 10 maart 1959 beschouwd als het begin van de opstand tegen de Chinese bezetting, gezien de omvang van dit verzet en de gevolgen ervan. Tijdens de nieuwjaarsviering van 1959 werd het gerucht steeds sterker dat het Chinese leger de Dalai Lama zou arresteren. De menigten mensen die op straat waren om Losar (Tibetaans Nieuwjaar) te vieren, begonnen zich bij het Norbulingka, het zomerpaleis van de Dalai Lama in Lhasa, te verzamelen. De Dalai Lama kon toen al geen kant meer op. Het Chinese leger omsingelde op zijn beurt het Norbulingka en de groeiende groep loyale Tibetanen. Duizenden mensen, uit alle lagen van de bevolking, stelden zich uiteindelijk op rond het paleis. Toen er door het Chinese leger mortiergranaten werden afgevuurd, was het duidelijk dat de Dalai Lama moest vluchten, en in vermomming ging Zijne Heiligheid op

pad – een onzekere tocht over de Himalaya. Zijn gouden gewaad bleef, in afwachting van zijn terugkeer, achter in het Potala, het winterpaleis. De trouw die het Tibetaanse volk destijds toonde, is precies de intentie waarmee Tibetanen vandaag de dag aandacht vragen voor de situatie in Tibet. Zij vragen politici en bestuurders van landen over de hele wereld om steun. Opdat zij kunnen terugkeren. Opdat Tibet zelfstandig zal zijn. En in die strijd steunen wij Tibet vanuit de Tibet Support Groep. Door het meeorganiseren van een herdenking en vredesmars in Den Haag, maar ook door het verstrekken van informatie over Tibet aan ieder die het wil horen. Onze vernieuwde website gaat daarbij helpen, www.tibet.nu. Rosemarijn Dissen coördinator Tibet Support Groep Nederland

Gu Chu Sum Gu Chu Sum is een organisatie die in de bres springt voor Tibetaanse (voormalig) politieke gevangenen. Gu Chu Sum bericht over de vrijlating van een Tibetaans politiek gevangene met de naam Sherphel. Hij werd vrijgelaten na het uitzitten van een straf van vier jaar en tien maanden in de Chinese gevangenis, hem opgelegd wegens het deelnemen aan een vreedzame demonstratie in 2012 in Serthar. In dezelfde regio van Serthar is begin 2017 een jonge Tibetaan verdwenen nadat hij door Chinese veiligheidsagenten was opgepakt. In een eenmansactie riep Sonam Tashi leuzen als ‘Leve de Dalai Lama’ en ‘Vrijheid voor Tibet’ en verspreidde strooibiljetten met dezelfde tekst. Onmiddellijk werd hij gearresteerd; zijn familie heeft geen nadere informatie over hem kunnen verkrijgen. Om de organisatie Gu Chu Sum te steunen in het werk voor (ex-)politieke gevangenen en hun familie, bericht de Tibet Support Groep over haar activiteiten. Daarnaast biedt de Tibetwinkel in Amsterdam binnenkort producten gemaakt door voormalig politieke gevangenen die in India hun toevlucht hebben gezocht en door Gu Chu Sum worden begeleid. Sherphel

TIBETAANSE NOMADEN IN DE LENTE Tibet kent twee seizoenen: winter en zomer. In maart is het in de dalen al niet meer zo koud. Overdag is het dan ruim boven nul. In groepen van 10 tot 25 families verlaten de nomaden in april hun winterhuizen en gaan zij met hun tenten op weg. Het onderscheid tussen de immer rondtrekkende nomaden en de nomaden met een vaste winterstek is er in Tibet altijd geweest. Steeds meer nomaden leven echter in de winter in lager gelegen gebieden in huizen in plaats van in tenten. Gedeeltelijk heeft dit te maken met de beperkingen die de nomaden ervaren in het graasgebied, dat door de Chinese overheid aan banden is gelegd. Nomaden worden ook gedwongen ‘afgekocht’ om hun nomadenbestaan geheel op te geven.

TIBET SUPPORT GROUP NEDERLAND: SOCIAL MEDIA De TSG streeft ernaar met vernieuwingen op de website Tibet.nu en Facebook haar positie als kenniscentrum te versterken en u in 2017 te voorzien van meer informatie over het land Tibet, de cultuur van Tibet, de situatie in Tibet en die van Tibetanen die in ballingschap leven.


NIEUWS 10 MAART HERDENKING EN VREDESMARS DEN HAAG Het was zonnig en druk, Tibetanen en sympathisanten verzamelden zich voor de Chinese ambassade in Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie in Tibet. Dit jaar publiceerde mensenrechtenorganisatie Freedom House een rapport waarin Tibet naar voren komt als het minst vrije land ter wereld. International Campaign for Tibet, de Tibet Support Groep Nederland en de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland boden de Chinese ambassadeur gezamenlijk een aan Xi Jinping gerichte

NYIMA LHAMO IN NEDERLAND Nyima Lhamo ziet het als haar taak om de wereld te vertellen over wat zij en haar familie hebben meegemaakt in Tibet. Ze is door verschillende organisaties uitgenodigd om te komen spreken en maakt daarom een tour door Europa. Nyima Lhamo: ‘Mijn oom, tulku Tenzin Delek, was een zeer

petitie aan waarin zij de schrijnende mensenrechtensituatie in Tibet aankaarten en aandringen op vrijlating van politieke gevangenen en beëindiging van de aanhoudende repressie. De Tibetaanse mensenrechtenactiviste Nyima Lhamo sprak over politieke gevangenen in Tibet. Toen begon de vreedzame tocht door Den Haag; gebeden werden gereciteerd, liederen werden gezongen. De Tibetaanse vlag wapperde trots in de wind. Zo verspreidde zij haar boodschap van mededogen.

gerespecteerde lama in ons dorp. Hij werd valselijk beschuldigd en wederrechtelijk vastgezet door de Chinese autoriteiten, hetgeen de oorzaak is geweest van zijn dood op 12 juli 2015 tijdens het uitzitten van zijn levenslange gevangenisstraf in de gevangenis in Chengdu.’ Haar volledige getuigenis voor de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement is te lezen via de link op onze website, www.tibet.nu.

Het bestuur van de TSG nodigde Nyima Lhamo (derde rechts) en haar tolk Rigzin Chödon (rechts vooraan) uit voor een diner op 9 maart

LARUNG GAR 2017 In 2016 berichtten wij over de ontruiming en gedeeltelijke vernietiging van de woningen rond het klooster van Larung Gar, het grootste hedendaagse Tibetaans-boeddhistische instituut ter wereld. Het werd in 1980 gesticht in Serthar door de Tibetaansboeddhistische leraar khenpo Jigme Puntsok. Op het hoogtepunt woonden en studeerden er rond de 10.000 monniken, nonnen en leken. Af-

gelopen jaar werden monniken en nonnen gesommeerd terug te keren naar hun geboortesteden en werden zij afgevoerd met bussen. Hun woningen werden met de grond gelijkgemaakt. De Chinese regering zou het plan hebben vanaf oktober 2017 niet meer dan 5000 mensen in Larung Gar te laten wonen. Verschillende petities en acties zijn ingezet om wereldwijd aandacht te vragen bij regeringsleiders en hoogwaardigheidsbekleders met het verzoek zich in te zetten voor het voortbestaan van Larung Gar.


door ine van schaik

LEEUW VAN LING

Boek

Een welhaast duizend jaar oud epos herverteld, verhalend over de omzwervingen van Gesar als directe emanatie van Padmasambhava, die ‘de leer van de Boeddha naar het land van sneeuw [heeft] gebracht en het buitengewone pad van meditatie [heeft] onderwezen zodat de mensen zich kunnen bevrijden van hun geestelijke slavernij’. Het is aan Gesar ‘in deze wereld het koninkrijk van verlichting [te brengen]’. Zijn ‘zuivere hart zal door deze wereld vliegen als een nimmer zwenkende pijl’. Gesar van Ling en zijn gevleugelde wonderros Kyang Go Karkar − ‘als één in hun wilde galoppades over de vlaktes’ − werken aan het realiseren van deze opgave door zich te bewegen naar de ‘vijanden van de vier windrichtingen’, maatschappelijke krachten die het vertrouwen in de fundamentele welwillendheid van de mensheid ondermijnen. Gesar weet zich opgenomen in het hart van het Tibetaanse volk – ‘(…) door nu en in de toekomst de naam van Gesar, Leeuw Koning van Ling, aan te roepen, door het zingen van zijn liederen en van zijn daden te verhalen, door zijn inspiratie en heldhaftige discipline op te roepen; moge (…) het vertrouwen en de macht van goedheid van deze wereld blijven bestaan’. Ki Ki So So… Penick, Douglas J., De krijgsliederen van koning Gesar. Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka, 2016 – 160 p., ISBN 978 5670 359 2

Beeld

LAURIE, LOLABELLE, LOU… ‘(…) Maar uiteindelijk zag ik het. De relatie tussen liefde en dood. En dat het doel van de dood het loslaten is van liefde. (…)’ De droom-‘geboorte’ van de volwassen rat terriër Lolabelle, gevolgd door impressies uit de verbeelde biografie van het beminnelijke dier − begiftigd met ‘de belangrijke vaardigheid van zich inleven’ – dat zich tijdens muziekopnamen in de studio ophoudt, een rekening heeft in diverse winkels, heimelijk een Facebook-account voert, op latere leeftijd nog leert schilderen – ‘helderrode abstracte werken’ – en piano leert spelen – ‘ze maakte ook een kerstplaat die best goed was’ – om na opname in een dierenkliniek uiteindelijk te huis het leven te verlaten. ‘Wij hadden geleerd om van haar te houden zoals zij van ons had gehouden, met een onvermoede tederheid.’ Niet huilen… aldus, mede verweven met meer wereldlijke bewegingen, een voorstelling van de geleiding van Lolabelle’s geest door de 49 dagen van de bardo, het zogenoemde

Tibetaanse dodenboek ofwel Bevrijding door horen in de tussenstaat indachtig.

Een veelvormige, poëtische, associatieve en liefdevolle compositie van herinnering, verbeelding, verklanking en vertelling. Een rijk document, opgedragen aan de ‘grote geest’ van echtgenoot Lou Reed (1942-2013) − Turning time around.

Heart of a dog. Een film van Laurie Anderson. Cinemien, 2016 – dvd, 75 min.

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.TIBET.NU Voor nieuws over Tibet en de agenda van de Tibet Support Groep Nederland (TSGNL) verwijzen we graag naar onze, door Klokwerk (www.klokwerk.nl) vernieuwde, website. Via de webshop kunt u aankopen doen in de Tibetwinkel. Met het oog op het milieu heeft de TSG gekozen voor een groene host. Het verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail in plaats van per post draagt ook bij aan een schonere wereld. U kunt uw e-mailadres doorgeven als u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen: info@tibet.nu.

TIBETWINKEL Een nieuwe lente, een nieuw geluid: heel april 2017 in de Tibetwinkel 10% korting op klankschalen, ook online. Iedere klankschaal verkrijgbaar in de Tibetwinkel is in Nepal vervaardigd en bevat verschillende metalen. Iedere schaal is in gewicht, formaat en klank uniek. Accessoires als klankschaalkussentjes en aanstrijkstokken zijn ook voorradig. De inkomsten van de Tibetwinkel komen ten goede aan de activiteiten van de Tibet Support Groep.

TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND De Tibet Support Groep Nederland steunt het Tibetaanse volk in zijn streven naar autonomie. Word donateur vanaf vijf euro per maand, en ontvang vier keer per jaar de TSG Nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Wilt u donateur worden? Laat het ons weten: info@tibet.nu

Word donateur info@tibet.nu

Colofon

Redactie: Rosemarijn Dissen, Ine van Schaik Opmaak: Erik Schermer Redactie-adres: Spuistraat 185A, 1012 VN Amsterdam foto voorkant: Z.H. de Dalai Lama ontvlucht Tibet om politiek asiel te zoeken in India (maart 1959) tibetoffice.org