TSG Nieuwsbrief December 2016

Page 1

TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND

Nieuwsbrief December 2016 TIBET-NIEUWS: LARUNG GAR NOMADEN IN DE WINTER GU CHU SUM BOEKBESPREKING ‘A FEARLESS HEART’ VAN THUPTEN JINPA AANBIEDINGEN TIBETWINKEL AMSTERDAM


Inleiding Het einde van het jaar is natuurlijk een uitgelezen moment om terug te blikken. In kleinere bezetting is de TSG er dit jaar samen met andere Tibet-organisaties toch in geslaagd om Tibet op de agenda van politici te houden en ervoor te zorgen dat de situatie van de Tibetanen de aandacht heeft van het publiek.

De komende verkiezingen in Nederland vormen een belangrijk moment om ervoor te zorgen dat Tibet aandacht krijgt en dat ook de nieuwe Kamerleden zich blijven inzetten voor Tibet. Vooral nu Harry van Bommel, een toegewijd voorvechter voor mensenrechten en Tibet, niet zal terugkeren in de Tweede Kamer.

In Tibet zelf is het afgelopen jaar de situatie helaas drastisch verslechterd. Nieuwe, vergaande veiligheidswetgeving, verder geïntensiveerde controlemaatregelen en de grootschalige afbraak in Larung Gar zijn slechts enkele voorbeelden van de nietsontziende manier waarop de Chinese regering omgaat met de Tibetaanse bevolking en haar belangen.

Net als veel andere goededoelenorganisaties heeft de TSG zich moeten aanpassen aan de economische omstandigheden, zoals ook blijkt uit deze uitgave in de vorm van een nieuwsbrief in de plaats van ons mooie maar kostbare tijdschrift Tibet.Nu. De tijd noopt ons tot deze keuzes. We blijven op volle kracht doorgaan met onze kernactiviteiten, zoals actievoeren en informatie geven over Tibet via social media en onze Tibetwinkel. We zijn blij te melden dat het met de TSG weer wat beter gaat dan een jaar geleden, toen we drastische keuzes moesten maken om te overleven. Gelukkig zijn we uit de rode cijfers, zodat we Rosemarijn Dissen hebben kunnen vragen als coördinator voor de TSG. In deze nieuwsbrief kunt u met haar kennismaken. Ook veel dank aan de vrijwilligers van de TSG die zich onvermoeibaar blijven inspannen voor de Tibetanen. En dank aan u als donateurs voor uw niet-aflatende bijdragen waardoor het mogelijk blijft aandacht te vragen voor de situatie van de Tibetanen binnen en buiten Tibet.

Tibetanen die hiertegen vreedzaam protesteren of over hun situatie schrijven, worden beschouwd als terroristen en belanden zonder pardon in de gevangenis. Chinese veiligheidstroepen die twijfelen aan de juistheid van hun missie krijgen speciale psychologische training om spijkerhard te kunnen optreden. Hoogtepunten in 2016 waren onze acties om de Nederlandse regering aan te spreken op haar Tibet-beleid tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Daarnaast hebben wij ons actief ingezet voor vrijlating van politieke gevangenen in Tibet. Als symbool van de Tibetaanse strijd voor vrijheid en mensenrechten kwijnen zij vaak onder afgrijselijke omstandigheden weg in Chinese gevangenissen. In dit verband is de TSG een samenwerking aangegaan met Gu Chu Sum, een Tibetaanse mensenrechtenorganisatie in India, opgericht door voormalig gevangenen. Meer over deze organisatie leest u elders in deze nieuwsbrief.

Tot slot wensen wij u een heel goede jaarwisseling en wij hopen velen het komende jaar weer terug te zien bij onze activiteiten voor Tibet. Tibet heeft uw steun meer dan ooit nodig. Tsering Jampa, voorzitter

Maaike Riemersma, secretaris

Henk Piek, interim-penningmeester

Gu Chu Sum Activisten, familieleden van politieke gevangenen en voormalig politieke gevangenen in Tibet verenigen zich in het platform Gu Chu Sum, dat in 1991 is opgericht. Zo verandert een groep slachtoffers in een krachtige groep mensenrechtenactivisten die aandacht vraagt voor de situatie in Tibet. Gu, Chu en Sum zijn in het Tibetaans de getallen 9, 10 en 3. Deze vertegenwoordigen de maanden september en oktober van 1987 en maart van 1988, waarin de drie grote onafhankelijkheidsdemonstraties plaatsvonden in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. MISSIE Gu Chu Sum strijdt voor erkenning van en respect voor de fundamentele rechten van de Tibetanen en de huidige generatie van de Tibetaanse vrijheidsbeweging door middel van onderzoek en pleitbezorging. ACTIVITEITEN 1. Onderzoek en documentatie Schendingen van de mensenrechten worden door Gu Chu Sum opgespoord, onderzocht en gedocumenteerd. In een archief worden getuigenissen uit verschillende bronnen samengebracht. Deze bevatten ook video- en audio-interviews van gewezen gevangenen. Op social media, in een nieuwsbrief en in tijdschriften publiceert Gu Chu Sum haar bevindingen. 2. Actie en diensten Door intensieve campagnes, langetermijnonderzoek en rapportages brengt Gu Chu Sum haar bezorgdheid over de mensenrechten in Tibet onder de aandacht bij de VN, nationale overheden en het publiek. Er wordt naar oplossingen gezocht voor slachtoffers, en door het verstrekken van medische, financiële, educatieve en psychologische hulp wordt er steun geboden aan activisten die met represailles te maken hebben gekregen.

3. Toezicht en belangenbehartiging Gu Chu Sum houdt toezicht op de toestand van de mensenrechten en de status van de fundamentele vrijheden in Tibet volgens het VN-handvest en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Media-aandacht en burgers activeren om hun overheden te vragen aandacht te schenken aan Tibet, zijn de instrumenten om de mensenrechten in Tibet te bevorderen en kennis over de Tibetaanse politieke gevangenen te verspreiden om hun kans op vrijlating te vergroten. SAMENWERKING GU CHU SUM EN TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND (TSG-NL) De kracht van de Tibetaanse vrijheidsbeweging in de afgelopen moeilijke zestig jaar komt voort uit de moed, het doorzettingsvermogen en de inzet van de Tibetanen in Tibet. Namgyal Dolkar Lhagyari, voorzitter van Gu Chu Sum, ziet het voor Tibetanen die buiten Tibet leven als belangrijkste taak om hun ware, ongefilterde stem te laten horen. Toegewijde supporters over de hele wereld hebben hierbij geholpen en daarom is de samenwerking tussen Tibetaanse organisaties en Tibet-steungroepen van groot belang om recht te doen aan de Tibetanen in Tibet. Gezien de verslechterde situatie is deze samenwerking meer nodig dan ooit tevoren. De getuigenissen van de voormalig politieke gevangenen maken het mogelijk een glimp op te vangen van het leven van de Tibetanen onder Chinees bewind. De Tibet Support Groep Nederland kan Gu Chu Sum in materieel opzicht steunen; daarnaast kan de TSG meer bekendheid geven aan de organisatie en de mensen achter Gu Chu Sum.

Met dank aan Namgyal Dolkar Lhagyari, voorzitter van Gu Chu Sum.


TIBET NIEUWS BOEDDHISTISCH CENTRUM LARUNG GAR IN OOST-TIBET AFGEBROKEN Het belangrijke boeddhistische centrum Larung Gar in de provincie Sichuan wordt vernietigd door Chinese sloopploegen. Duizenden handgebouwde monnikenwoningen zijn al met de grond gelijk gemaakt. Het Larung Gar boeddhistisch centrum is belangrijk voor Tibetaanse en Chinese boeddhisten die amper terechtkunnen in reguliere kloosters in Tibet. Deze afbraakwerkzaamheden lijken onderdeel van een beleid gericht op de beperking van de beoefening van het Tibetaans boeddhisme. Sinds de oprichting van Larung Gar in 1980 is het uitgegroeid tot een aaneenschakeling van rood geschilderde huisjes, tempels, stupa’s, en grote gebedswielen. Er wonen en studeren ongeveer 20.000 mensen; Han-Chinezen leven er zij aan zij met Tibetanen terwijl zij het Tibetaans

TIBETAANSE NOMADEN IN DE WINTER Nomaden, veehoeders, leven volgens het ritme van de seizoenen. Het klimaat van de Tibetaanse regio is dynamisch. Zelfs in de zomer kunnen sneeuwstormen de bergen af komen razen. In de winter is het bitter koud en daalt de temperatuur soms verder dan de thermometer van Heinrich Harrer destijds kon meten, onder de -30 ˚C. In de zomer hebben de nomaden de kuddes naar hoger gelegen vlaktes gebracht.

POLITIEKE GEVANGENEN VRIJGELATEN In 2016 voerde de TSG verschillende acties, samen met het International Tibet Network. Dankzij de gezamenlijke inzet kwamen meer dan twintig politieke gevangenen vrij. Velen van hen hebben hun zware gevangenisstraf helemaal uitgezeten. Als gevolg van de martelingen en langdurige afzonderlijke opsluiting zijn zij er na hun vrijlating niet alleen lichamelijk zeer slecht aan toe; vaak kampen zij ook met een posttraumatische stressstoornis. Khenpo Kartse en Jigme Guri zijn twee prominente vrijgekomen politieke gevangenen.

ACTIES TIBET SUPPORT GROEP 2016-2017 Dit jaar vond door Tibetanen overal in de wereld op 10 maart de 57ste herdenking plaats van de Tibetaanse Volksopstand tegen de Chinese bezetting en onderdrukking van Tibet. Om die reden organiseerde de International Campaign for Tibet (ICT) samen met de Tibet Support Groep (TSG) en de Tibetaanse gemeenschap in Nederland op deze dag

Nieuwe parttime coördinator Tibet Support Groep Nederland Rosemarijn Dissen ‘Als kind kwam ik voor het eerst Tibetaanse lama’s tegen, in meditatiecentrum de Kosmos in Amsterdam, waar mijn vader directeur was. Het was voor het eerst dat Tibetaanse lama’s hier werden uitgenodigd en Nederland kennis kon maken met het Tibetaans boeddhisme en Tibetaanse geneeskunst. Ook ZH de Dalai Lama heb ik toen ontmoet. Het werd een droom om een reis naar Tibet te maken. De kleuren en de bergen, de mensen en de woeste hoogten van Tibet spreken tot de verbeelding. De cultuur van Tibet wordt

boeddhisme bestuderen en beoefenen. Een tien-deugden -programma is ontwikkeld door de beoefenaars van Larung Gar waarin zij onder andere aanraden om geen dieren te doden of te verhandelen, niet te stelen, geen alcohol te drinken. Onder andere Human Rights Watch en Radio Free Asia menen dat de Chinese overheid hoogstens 5000 mensen in Larung Gar wil laten wonen. In de zomer zijn er al zeker 1000 monniken en nonnen afgevoerd. De volgelingen van Larung Gar blijven hun tien-deugden-beweging verspreiden in Tibet; sommigen dragen een amulet met de afbeelding van een witte duif.

In de winter dalen zij af naar lager gelegen, warmere plaatsen om hun kampen op te slaan. Het winter is een seizoen van rust, door de kou worden de activiteiten tot een minimum beperkt. Tegenwoordig maken nomaden in deze koude periode vaker gebruik van bakstenen huizen. Ondanks pogingen van de Chinese overheid de nomaden te beperken in hun bewegingsvrijheid, trekken de kuddes over de hoogvlaktes van Tibet en grazen de ruige langharige jaks de hellingen af zoals zij dat altijd gedaan hebben.

Khenpo Kartse, abt van het Jhapa-klooster in Kham, werd in 2013 beschuldigd van ‘tegen de staat gerichte activiteiten’ en kreeg een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar. Jigme Guri uit het Labrang-klooster werd in 2011 opgepakt. De reden van zijn arrestatie is nooit bekend geworden.

Khenpo Kartse

Jigme Guri

een herdenkingsbijeenkomst bij de Chinese ambassade in Den Haag. Tijdens het Europees voorzitterschap van Nederland is aandacht gevraagd voor de mensenrechten in Tibet en de situatie rond de klimaatverandering door aantasting van de Himalaya. Ook in 2017 zal de TSG zich bij verschillende acties en petities aansluiten; wij houden u via de website op de hoogte.

echter bedreigd, de vrijheid van de inwoners is beperkt. Als coördinator van de Tibet Support Groep Nederland hoop ik, samen met alle vrijwilligers, een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de cultuur en kunst van dit bijzondere land op het dak van de wereld. Wij kunnen de Tibetanen het gevoel geven dat zij er niet alleen voor staan.’

TIBET SUPPORT GROUP NEDERLAND: SOCIAL MEDIA De TSG streeft ernaar met vernieuwingen op de website Tibet.nu en Facebook haar positie als kenniscentrum te versterken en u in 2017 te voorzien van meer informatie over het land Tibet, de cultuur van Tibet, de situatie in Tibet en die van Tibetanen die in ballingschap leven.


Koning van het hart door ine van schaik

Boek

Mogen alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk. Mogen alle wezens vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden. Mogen alle wezens nooit gescheiden zijn van het geluk dat vrij is van lijden. Mogen alle wezens in de grote gelijkmoedigheid verblijven, vrij van gehechtheid en afkeer. De Tibetaanse Thupten Jinpa Langri, woonachtig in Canada, verhaalt inleidend over hoe hij tot de Dalai Lama’s belangrijkste vertaler naar het Engels werd – Zijne Heiligheid als de ‘uitzonderlijke stem van compassie’, die hij nu bijna dertig jaar dient. Mede via zijn ouders doordrongen van het grenze(n)loze belang van mededogen – nying-dzje, ‘koning van het hart’ – is deze ‘onmetelijke’ richtinggevend geworden in Thupten Jinpa’s bestaan. Het onderhavige boek is gericht op een systematische transformatie van geest en hart, teneinde compassie tot basishouding te maken, voor een gelukkiger, ontspannender en bevredigender existentie en een stabieler en vreedzamer wereld. Leven met een hart ten volle geopend voor de pijn – en de vreugde – van het mens-zijn daarbinnen. Het uitgangspunt hierbij is dat het vermogen tot empathie, compassie, vriendelijkheid en altruïstisch gedrag is aangeboren en niet zozeer is aangeleerd door socialisatie of culturele ontwikkeling. Aldus is het mogelijk mededogen tot een actieve, transformerende kracht te maken. Met een ruimer ‘zijn’, lichter, geleefd vanuit een breder perspectief dan het beperkte ik, en gericht op het welzijn van de ander. De publicatie kent drie delen. Deel I omvat een rijke verhandeling over de verregaande waarde van compassie. Deel II is gericht op de training van geest en hart door middel van compassie-oefeningen als een vorm van meditatie, ofwel ‘zich ergens mee vertrouwd maken’. Op deze wijze is het mogelijk een bepaalde manier van ‘kijken, voelen en zijn in de wereld’ te internaliseren. Deel III betreft dat wat een compassiegerichte transformatie op diverse niveaus, van het individuele tot het maatschappelijke, vermag. Een onbevreesd hart... een warm boekwerk – conform de ontmoetingen met en begroetingen van diverse aanwezigen tijdens de presentatie door Thupten Jinpa-la, eerder in de tijd, in een welhaast omarmende Amstelkerk te Amsterdam. Thupten Jinpa, A fearless heart. How the courage to be compassionate can transform our lives, thans in Nederlandse vertaling beschikbaar onder de titel Compassie voor beginners. Voor een leven met meer moed en geluk. Utrecht/Antwerpen: Kosmos, 2016 – ISBN 978 90 215 5998 8 / 978 90 215 5999 5 (e-book).

100 jaar Men-Tsee-Khang

Aanbiedingen van de Tibetwinkel

Tibet Support Groep Nederland

Sorig-producten zijn heel speciaal. Honderden jaren ervaring met het produceren van gezondheidsproducten liggen eraan ten grondslag. 2016 is het jaar dat MenTsee-Khang haar 100-jarig bestaan viert. In 1916 werd dit instituut opgericht in Lhasa door de 13e Dalai Lama. In India richtte de 14e Dalai Lama in 1961 het Men-Tsee-Khang instituut op om deze tradities te bewaren en voort te zetten. Kruidenmengsels uit de Himalaya zó op je huid! Sorig-antirimpelcrème, verzachtende crème, shampoo en babyolie. Sorig helende wierook, kruiden voor in de keuken, verschillende soorten thee. Een ruim aanbod is te verkrijgen in de Tibetwinkel.

In de feestelijke decembermaand en de eerste maand van het nieuwe jaar zijn er verschillende aanbiedingen te vinden in de Tibetwinkel. Ter ere van het honderdjarig bestaan van Men-Tsee-Khang korting op Sorig-thee en Sorig-wierook.

De Tibet Support Groep Nederland steunt het Tibetaanse volk in zijn streven naar autonomie. Word donateur vanaf vijf euro per maand, en ontvang vier keer per jaar de TSG Nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Wilt u donateur worden? Laat het ons weten: info@tibet.nu

Tibetwinkel, Spuistraat 185A, 1012 VN Amsterdam www.tibetwinkel.nl Opbrengsten van de Tibetwinkel komen ten goede aan de Tibet Support Groep.

Korting op Sorig-thee en Sorig-wierook

Colofon

Redactie: Rosemarijn Dissen, Ine van Schaik Opmaak: Erik Schermer Redactie-adres: Spuistraat 185A, 1012 VN Amsterdam

Word donateur info@tibet.nu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.