MIXED - Mode en design - blok 1

Page 1

MODE EN DESIGN MODE EN DESIGN Keuzedeel E&O Keuzedeel E&O 3/4 vmbo BB/KB/GL Naam Klas

Mixed Omslag Mode_en_design 3-4 Keuzedeel Z&W vmbo BB-KB-GL.indd Alle pagina's

1/02/2022 13:02MODE & DESIGN Economie & Ondernemen


COLOFON Auteurs

Over ThiemeMeulenhoff Over ThiemeMeulenhoff

Toos de Zeeuw Chantal Visser Joke Stapper

ThiemeMeulenhoff zich vanmediaspecialist educatieve uitgeverij tot een learningoplossingen design company. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt is dé educatieve en levert educatieve voor het We brengen content,Voortgezet leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring Primair Onderwijs, Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en dragen bij onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doentalentontwikkeling. aan de verschillen tussen lerenden en scholen aan verbeterde leeropbrengsten en individuele en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

Auteur oriëntatie op het beroep RadarTalent Assessment & Ontwikkeling

Eindredactie

ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling. Samen leren vernieuwen. Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze educatieve oplossingen: www.thiememeulenhoff.nl www.thiememeulenhoff.nl of via de Klantenservice 033 448 36 00

Toos de Zeeuw

ISBN 978 90 06 33203 2 Eerste druk, eerste oplage, 2017 (LRN-line) Eerste druk, eerste oplage, 2022 (LRN-line)

Bureauredactie

©ThiemeMeulenhoff, ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, Amersfoort, 2022 2017 ©

Singeling Tekstproducties

Alle rechten rechtenvoorbehouden. voorbehouden.Niets Nietsuituitdeze dezeuitgave uitgavemag mag worden verveelvoudigd, opgeslagen Alle worden verveelvoudigd, opgeslagen in in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, elektronisch, mechanisch, mechanisch, door doorfotokopieën, fotokopieën,opnamen, opnamen,ofofenig enigandere andere manier, zonder hetzij manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover zoverhet hetmaken makenvan vankopieën kopieën deze uitgave is toegestaan op grond van artikel Voor uituit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B 16B Auteurswet Besluit vanvan 23 23 augustus 1985, Stbl.Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, Auteurswet 1912 1912j° j°hethet Besluit augustus 1985, 471 en artikel 17 Auteurswet dient de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen Stichting 1912,men dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te aan voldoen aan ­Stichting PublicatiePublicatie- en en Reproductierechten Reproductierechten Organisatie Organisatie (PRO), (PRO), Postbus Postbus 3060, 3060, 2130 2130KB KBHoofddorp Hoofddorp (www. (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit uitgave deze uitgave in bloemlezingen, stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze in bloemlezingen, readers readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het ononderwijs zie ­ w ww.auteursrechtenonderwijs.nl. derwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalinDegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot gen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich de uitgever wenden. alsnog tot de uitgever wenden. 2

Deze uitgave is volledig co -neutraal geproduceerd. Deze uitgave is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw voor het geDeze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. bruikte papier op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC® -keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

Colofon.indd 1

21/02/2022 16:01


WOORD VOORAF MIXED is dé methode voor leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het beroepsgerichte vmbo. De methode MIXED is bedoeld voor alle niveaus van het vmbo beroepsgerichte leerweg. In nauwe samenwerking met de gebruikende scholen wordt MIXED continue doorontwikkeld. Belangrijke kenmerken van MIXED: ■ Beroepspraktijk staat centraal. Door een krachtige didactiek met realistische werkplekken en werkbedrijven bereiden de leerlingen zich goed voor op hun examen. ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding zijn geïntegreerd in het lesmateriaal en sterk gekoppeld aan de werkplek en het werkbedrijf. ■ Ieder zijn eigen MIXED. Scholen kunnen kiezen uit leerwerkboeken, een volledige digitale leeromgeving of een combinatie van beide. ■ De lesstof is gedifferentieerd op basis van de exameneisen, zodat elke leerling de lessen kan volgen op zijn eigen niveau. ■ Werkkaarten helpen de leerling zich stap voor stap belangrijke vaardigheden eigen te maken. ■ Video’s verduidelijken de theorie in realistische settings. Leerlingen en docenten kunnen snel aan de slag dankzij de overzichtelijke opbouw. Het leerwerkboek bestaat uit acht blokken, gevolgd door de theorie en een begrippenlijst. ■ Een blok begint met een introductie en een overzicht van de inhoud en leerdoelen. ■ In een blok maakt de leerling praktijkopdrachten en theorieopdrachten. ■ Elk blok sluit af met Oriëntatie op het beroep. Deze opdrachten helpen de leerling met het kiezen van een passende vervolgopleiding. ■ Achter in het boek staat alle theorie op alfabetische volgorde. ■ Achter de theorie staat ook een uitgebreide begrippenlijst. De vetgedrukte woorden in de theorie worden hier uitgelegd. ■

Wij hebben de methode MIXED met de grootste zorg ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op www.thiememeulenhoff.nl/mixed. Hebt u vragen of suggesties? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via 033 448 3600. Wij wensen u en uw leerlingen een fijne en leerzame tijd met MIXED!

De auteurs, het ontwikkelteam en de uitgever

Beste leerling, Dit boek van Mixed kun je samen met de digitale leeromgeving gebruiken in de les. Dit boek is van jou persoonlijk, dus je mag er aantekeningen in maken. Na dit schooljaar mag je het boek houden. Dat is makkelijk als je volgend jaar iets wilt opzoeken, of iets moet leren voor een toets. Wij wensen je veel succes en plezier met Mixed. Team Mixed


TOELICHTING OP DE PICTOGRAMMEN Oriënteren Opdracht voor tweetal Opdracht voor drietal Groepsopdracht Computeropdracht Theorie-opdracht Tip Werkkaart


INHOUDSOPGAVE Start Mode & Design Over deze module

9

11

Blok 1 Stijlen en trends

17

Over dit blok 19 Ontwerpstudio Young 20 Vintage Mix 27 Oriëntatie op het beroep (LOB) 31

Blok 2 Design buiten en binnen

41

Over dit blok 43 Bringham Park 44 Vintage Mix 50 Oriëntatie op het beroep (LOB) 54

Blok 3 Ontwerpen in 3D

61

Over dit blok 63 Reclamestudio ID 64 Bringham Park 69 Oriëntatie op het beroep (LOB) 74

Blok 4 Werken met textiel

81

Over dit blok 83 Evenementenbureau MaWi Events 84 Vintage Mix 91 Oriëntatie op het beroep (LOB) 96

Blok 5 Productdesign

103

Over dit blok 105 Ontwerpstudio Feel Good 106 Green Concepts 115 Oriëntatie op het beroep (LOB) 119

Blok 6 De catwalk

127

Over dit blok 129 Vintage Mix 130 In the Mix 140 Oriëntatie op het beroep (LOB) 146

Blok 7 Ontwerpen in opdracht Over dit blok 153 Ontwerpstudio Feel Good 154 Reclamestudio ID 159 Oriëntatie op het beroep (LOB) 162

151


Blok 8 Conceptstore

169

Over dit blok 171 Mila’s Mix 172 In the Mix 179 Oriëntatie op het beroep (LOB) 184

Theorie

191

2D werktekeningen maken 193 3D tekenen op de computer 196 Beeldaspecten 199 Beeldaspect: compositie 200 Beeldaspect: kleur 203 Beeldaspect: lijn 205 Beeldaspect: vorm 207 Belichting 208 Bouwmaterialen 210 Bouwstijlen 215 CAD 219 Collage 220 Concept denken 222 Digitale tekeningen in 2D maken 223 Dimensies 224 Doelgroep 225 Drukwerk 226 Duurzaamheid 228 Gereedschappen 229 Geweven stoffen 236 Hamers 238 Kledingstijlen 240 Lettertypen 244 Lijmverbindingen 245 Lockmachine 246 Logo 247 Mode in het interieur 249 Modellen 250 Moodboard 252 Naaimachine 253 Niet-textiele materialen 261 Nonwovens 264 Onderhoud van textiel 266 Pictogrammen 268 Pimpen 269 Strijken 271 Stylingmap maken 274 Trends en rages 275 Tekenen met de hand 278 Tekenen op de computer 279 Textiel 281 Thema’s in de mode 284


Visagie en haarstyling Wie maakt wat? 288 Winkelinrichting 290 Woonstijlen 291

Begrippen

297

286BLOK 1

STIJLEN EN TRENDS

OVER DIT BLOK

19

ONTWERPSTUDIO YOUNG Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht nu 23 Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

THEORIE BIJ DIT BLOK Beeldaspecten 199 Beeldaspect: kleur 203 Doelgroep 225 Collage 220 Trends en rages 275 Kledingstijlen 225 Woonstijlen 291 Moodboard 252

20

1 2 3 4

Werk voorbereiden 21 Een papieren map maken 21 Wat is mode? 22 Collage van het modebeeld van

5 6 7 8

Trends en rages 24 Kledingstijlen in de mode 25 Kledingstijlen herkennen 26 Controleren en opruimen 26

VINTAGE MIX 27 Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

9 Werk voorbereiden 27 10 Onderzoek interieur 28 11 Moodboard interieur 29 12 Kleding en wonen in één stijl 13 Presenteren 30 14 Controleren en opruimen 31

ORIËNTATIE OP HET BEROEP (LOB) Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

15 16 17 18 19

31

Favo shop! 32 Ga naar jouw favo shop 32 Moodboard 32 Jouw stijl 34 Een echte trendsetter? 36

30


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

18


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

BLOK 1 STIJLEN EN TRENDS Over dit blok In dit blok leer je over stijlen en trends in de mode. Bij mode denk je misschien alleen aan kleding, maar ook bij wonen en huisinrichting heb je te maken met mode. Mensen die graag kleding kopen, zijn zich vaak bewust van de mode op dat moment. Als je wilt werken binnen de mode- of designbranche, moet je goed op de hoogte zijn van stijlen en trends op het gebied van kleding en wonen.

Waar werk je? Ontwerpstudio Young Ontwerpstudio Young ontwerpt kleding voor jonge mensen. Er zijn twee soorten werk bij Young: onderzoeken en ontwerpen. Bij Young vinden ze dat aan een goed ontwerp altijd onderzoek vooraf moet gaan. Dus voordat je kunt ontwerpen, moet je onderzoek doen naar de achtergrond van de mode. Bijvoorbeeld wat er vroeger in de mode is geweest en hoe je je daardoor kunt laten inspireren. De ontwerpers bij Young zijn Sascha en Jeroen. Zij zijn ook de eigenaren van het ontwerpbureau. De onderzoeken laten Sascha en Jeroen doen door stagiairs en stagiaires. Vintage Mix Vintage Mix is een winkel die tweedehands meubels en kleding verkoopt. Ze richten zich vooral op jongeren. Hun missie is om jongeren te interesseren voor vintage en duurzame producten op

19


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

het gebied van mode en design. Vintage Mix is onderdeel van een landelijke winkelketen. In de vestiging in Mixdam werken zeven mensen.

Wat leer je?

□ □ □

de voorbereidingen bij het ontwerpen trends en stijlen in de mode trends en stijlen in het interieur

Hoe ga je het doen? Plannen is belangrijk voor je beroep en voor je studie. Aan het begin van elk blok maak je een planning voor de rest van de week. Bekijk wat je deze week allemaal moet doen en verdeel de opdrachten over de lesuren. 1 Open het document Planning. 2 Bekijk hoeveel tijd voor dit blok gepland is. 3 Vul in wanneer je welke opdracht doet. 4 Bewaar de planning in je map. 5 Ga je aan Mixed werken? Bekijk dan telkens eerst je planning. 6 Ben je klaar met je werk? Open dan je planning en vul in wat je hebt gedaan.

Ontwerpstudio Young

Ontwerpstudio Young ontwerpt kleding voor jonge mensen. Er zijn twee soorten werk bij Young: onderzoeken en ontwerpen. Bij Young vinden ze dat aan een goed ontwerp altijd onderzoek vooraf moet gaan. Voordat je kunt ontwerpen moet je onderzoek doen naar de achtergrond van de mode, zodat je iets weet over kleding van vroeger. Denk aan wat er vroeger in de mode is geweest en hoe je je daardoor kunt laten inspireren. De ontwerpers bij Young zijn Sascha en Jeroen. Zij zijn ook de eigenaren van het ontwerpbureau. Jij bent net aangenomen als stagiair(e) bij Ontwerpstudio Young. Jeroen, een van de twee ontwerpers, geeft leiding aan jou en een collega-onderzoeker.

20


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 1 Werk voorbereiden

Je hebt van alles nodig om je werk goed te kunnen doen. Daarom richt je eerst je werkplek in.

Opdracht 1.1 Maak in de map Mode en Design op je computer een nieuwe map. Noem deze map Blok 1 Ontwerpstudio Young. In deze map bewaar je alle documenten die je in deze paragraaf maakt of bewerkt. Opdracht 1.2 Voor de opdrachten in dit blok heb je materialen en gereedschappen nodig. In de Materialenlijst staat per blok en per werkbedrijf welke materialen je nodig hebt. ■ Open de materialenlijst en zoek op welke materialen je nodig hebt in Blok 1 Ontwerpstudio Young. ■ Leg de materialen klaar of zorg ervoor dat je ze gemakkelijk kunt vinden. Opdracht 2 Een papieren map maken

Ontwerpstudio Young verzamelt mode-afbeeldingen voor eigen inspiratie of om te gebruiken voor opdrachten die ze krijgen. Het is dus belangrijk om veel naar mode-afbeeldingen te kijken en deze te verzamelen. Om overzicht te houden moet je de afbeeldingen netjes opbergen. Jeroen wil daarom dat je eerst een papieren map maakt. In deze map bewaar je de afbeeldingen, collages en de andere papieren die je verzamelt.

Lees de theorie Beeldaspecten en Beeldaspect: kleur. Opdracht 2.1 Wat wordt de hoofdkleur van jouw map?

Dat is een □ primaire kleur □ secundaire kleur □ tertiaire kleur Opdracht 2.2 Wat wordt de tweede kleur?

Welke soort kleurcontrast ga je gebruiken?

Dit kleurcontrast betekent dat de kleuren van mijn map

21


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 2.3 ■ Verzamel de benodigde materialen. ■ Download het opdrachtblad Papieren map maken. ■ Maak de papieren map volgens de stappen op het opdrachtblad. Opdracht 2.4 Als je map klaar is, kun je deze versieren. ■ Kies afbeeldingen die je mooi vindt, knip deze uit en plak ze op de map. ■ Schrijf of teken in mooie letters je naam. Je kunt ook letters opzoeken in tijdschriften en uitknippen. Een andere mogelijkheid is om je naam in Word te typen, dit te vergroten, (in kleur) te printen, uit te knippen en op te plakken. ■ Vermeld je klas en de titel van de module waaraan je werkt. ■ Maak je map zo mooi en verzorgd mogelijk. ■ Ruim je werkplek op.

Voor dit keuzevak maak je ook werkstukken op papier, zoals schetsen, tekeningen en collages. Een persoonlijke verzameling van creatieve werkstukken, noem je een portfolio. Deze werkstukken bewaar je in jouw zelfgemaakte portfoliomap.

Opdracht 3 Wat is mode?

Jeroen vraagt jou of je weet wat mode eigenlijk is.

Opdracht 3.1 Lees de omschrijving hieronder over mode. Beantwoord daarna de vragen. Kledingmode werd vroeger bedacht door de modehuizen. Tegenwoordig ontstaat de mode vaak op straat. Vaak is het op het moment zelf niet helemaal duidelijk hoe het modebeeld is. Pas achteraf wordt iets herkend als de mode van bijvoorbeeld de jaren vijftig (petticoat, vetkuif). Mode komt niet alleen bij kleding voor. Ook in de vorm (architectuur) en de inrichting van huizen is er een mode. Het interieur en de aankleding van woningen, van de gordijnen, de vloeren, het behangpapier en de keukens tot aan de badkameraccessoires zijn aan modetrends onderhevig.

22


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Mode is in onze tijd… a Voorgeschreven door de modehuizen. b Meestal ontstaan op straat. c Bedacht door een stijlbureau. Opdracht 3.2 Maak de volgende zin af. Mode gaat niet alleen over kleding, maar ook over…

Opdracht 4 Collage van het modebeeld van nu

Ontwerpstudio Young maakt ontwerpen die vooral jonge mensen aanspreken. De groep waar het bedrijf zich op richt, noem je de doelgroep. Jeroen geeft je de opdracht onderzoek te doen naar de huidige mode. Hij vraagt je niet te kijken naar wat je zelf zou willen kopen, maar te onderzoeken wat het algemene modebeeld van nu is.

Opdracht 4.1 Lees de theorie Doelgroep. Wat is de doelgroep van Ontwerpstudio Young?

Opdracht 4.2 Je zoekt voor Jeroen naar afbeeldingen van kleding die in de mode is.

Ga op de computer naar internet. Typ in de zoekbalk van je zoekmachine: ‘Mode [jaartal] dames’ of ‘Mode [jaartal] heren’. Zoek afbeeldingen van kleding die in de mode is en die past bij de doelgroep van Ontwerpstudio Young. Je mag zelf kiezen of je zomer- of wintermode kiest, of een combinatie van beide.

Opdracht 4.3 Lees de theorie Collage. ■ Kies de afbeeldingen uit opdracht 4.2 die je geschikt vindt (minstens tien). Maak van elke afbeelding een afdruk. ■ Gebruik de werkkaart Collage maken. ■ Knip de afbeeldingen uit. Kies de vorm van je collage. ■ Maak van jouw afbeeldingen een mooie collage. ■ Bewaar je collage in jouw portfoliomap. Noteer op de achterkant van je collage: je naam, en ‘Blok 1 Ontwerpstudio Young/modebeeld [jaartal]’. ■

23


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 5 Trends en rages

Sascha bereidt een presentatie over mode voor. Ze vraagt jou onderzoek te doen naar het verschil tussen trends en rages.

Lees de theorie Trends en rages. Opdracht 5.1 Een rage is… a een langdurig verschijnsel in de mode. b een kledingstuk dat in de mode is. c een korte en hevige mode. Opdracht 5.2 Een trendwatcher is iemand die… a voorspelt wat er in de mode zal komen. b bepaalt wat er in de mode komt. c omschrijft wat er in de mode geweest is. Opdracht 5.3 Wanneer heb je te maken met een trend?

Wanneer is iets een rage?

24


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 6 Kledingstijlen in de mode

De onderzoekers bij Ontwerpstudio Young moeten goed op de hoogte zijn van de verschillende stijlen van kleding. Jeroen draagt je op om lessen over kledingstijlen te volgen.

Lees de theorie Kledingstijlen. Opdracht 6.1 Wat is een haute couturier? a Een nieuwe ontwerper. b Een bekende ontwerper. c Een modeontwerper. Opdracht 6.2 Een trendsetter is… a iemand die altijd zijn eigen kleding maakt. b iemand die als een van de eersten iets nieuws draagt. c iemand die voorspelt hoe de nieuwe mode eruit gaat zien.

25


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 6.3 Een trendwatcher is… a iemand die altijd zijn eigen kleding maakt. b iemand die als een van de eersten iets nieuws draagt. c iemand die voorspelt hoe de nieuwe mode eruit gaat zien. Opdracht 7 Kledingstijlen herkennen

Voor de presentatie van Sascha heeft zij foto’s nodig van verschillende trends en stijlen op modegebied. Jij krijgt de opdracht om foto’s voor haar presentatie te maken.

Lees de theorie Kledingstijlen. Opdracht 7.1 ■ Ga naar een of meer grote kledingwinkels in de buurt. Vraag de bedrijfsleider(s) toestemming om foto’s te maken. Vertel dat het voor een opdracht op school is. ■ Maak foto’s van vier kledingstijlen. Van elke kledingstijl maak je drie foto’s. ■ Zet de foto’s in één document, bijvoorbeeld in Word of Powerpoint. Maak voor elke kledingstijl een kop en plaats daaronder de foto’s die bij die kledingstijl horen. ■ Sla het document op in de map Blok 1 Ontwerpstudio Young. Noem het document Foto’s kledingstijlen. Opdracht 8 Controleren en opruimen

Je werk voor Ontwerpstudio Young zit erop voor vandaag. Controleer of je alle opdrachten gemaakt hebt.

Opdracht 8.1 Controleer of je de volgende resultaten hebt: ■ Papieren portfoliomap ■ Collage over mode (in portfoliomap) ■ Foto’s kledingstijlen (op computer) ■ Maak de vergeten opdracht(en) alsnog. ■ Ruim je werkplek op. ■

26


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Vintage Mix

Vintage Mix is een winkel die tweedehands meubels en kleding verkoopt. Ze richten zich vooral op jongeren. Hun missie is om jongeren te interesseren voor vintage en duurzame producten op het gebied van mode en design. Vintage Mix is onderdeel van een landelijke winkelketen. In de vestiging in Mixdam werken zeven mensen. Jij werkt bij Vintage Mix als verkoper. Ouaffa Khalid is filiaalmanager en ze is jouw leidinggevende.

Opdracht 9 Werk voorbereiden

Je hebt van alles nodig om je werk goed te kunnen doen. Daarom richt je eerst je werkplek in.

Opdracht 9.1 Maak in de map Mode en Design op je computer een nieuwe map. Noem deze map Blok 1 Vintage Mix. In deze map bewaar je alle documenten die je in deze paragraaf maakt of bewerkt. Opdracht 9.2 Voor de opdrachten in dit blok heb je materialen en gereedschappen nodig. In de Materialenlijst staat per blok en per werkbedrijf welke materialen je nodig hebt. ■ Open de materialenlijst en zoek op welke materialen je nodig hebt in Blok 1 Vintage Mix. ■ Leg de materialen klaar of zorg ervoor dat je ze gemakkelijk kunt vinden. Opdracht 9.3 ■ Verzamel twee woonmagazines voor de opdrachten. Woonmagazines zijn bijvoorbeeld VT-wonen, 101 Woonideeën, Eigen huis & interieur en Elle Home. De tijdschriften mogen niet ouder zijn dan drie maanden. ■ Verzamel ook reclamedrukwerk van bijvoorbeeld Ikea, Leen Bakker of een ander woonwarenhuis. Tijdschriften zijn duur. Vraag bij vrienden of familie of ze een exemplaar hebben van zo’n tijdschrift dat jij mag gebruiken. Spreek bijvoorbeeld met je klasgenoten af dat ieder één tijdschrift meeneemt. Als er tijd voor is, kun je ook gratis brochures aanvragen via internet.

27


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 10 Onderzoek interieur

Ouaffa vindt het belangrijk dat de winkel er netjes en verzorgd uitziet. Ze is erg druk de laatste weken, zodat ze er niet aan toekomt om al haar werk te doen. Met een van de taken, het bijhouden van de allerlaatste trends op woongebied, loopt ze achter. Ze vraagt jou om dit de komende week van haar over te nemen.

Lees de theorie Woonstijlen. Opdracht 10.1 Welke uitspraken zijn juist? a b c d e f

Interieur betekent ongeveer hetzelfde als woninginrichting. Interieur betekent iets anders dan woninginrichting. In het interieur heb je niet te maken met mode. In het interieur heb je wel te maken met mode. Interieur gaat over de buitenkant van huizen. Exterieur gaat over de buitenkant van huizen.

Opdracht 10.2 Voor deze opdracht heb je twee woontijdschriften of folders van woonwarenhuizen nodig. Je kunt ook afbeeldingen downloaden van een website, zoals www.droomhome.nl. Vul op de bovenste regel van de tabel in welke bronnen je hebt gebruikt. Vraag Welke kleuren zie je?

Welke materialen zijn gebruikt?

28

Woontijdschrift/website 1

Woontijdschrift/website 2


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Welke accessoires, zoals planten, vazen en bloempotten zie je in het huidige modebeeld? Welke trend zie je in de afbeeldingen?

Let erop dat je alle vragen beantwoord hebt. Je hebt deze antwoorden nodig bij de volgende opdracht. Opdracht 11 Moodboard interieur

In elke winkel van Vintage Mix is een koffiehoek ingericht. In de koffiehoek liggen altijd de nieuwste interieurmagazines. Om de klanten in de winkel te inspireren, wordt er in deze ruimte regelmatig een nieuw moodboard aan de muur gehangen met de laatste woontrends. Quaffa draagt jou op om het nieuwe moodboard te maken voor de koffiehoek.

Lees de theorie Moodboard. Opdracht 11.1 Wat is het verschil tussen een collage en een moodboard?

Opdracht 11.2 ■ Gebruik dezelfde tijdschriften en folders als in opdracht 10. ■ Zoek tien afbeeldingen van designmeubels en woonaccessoires. ■ Zorg dat er nieuw en vintage design te zien is. ■ Kies afbeeldingen uit die bij elkaar passen wat betreft stijl en kleur. Tip: gebruik de werkkaart Collage maken. ■ Maak je moodboard op stevig papier, A3-formaat. ■ Neem je antwoorden van de vorige opdracht erbij. Verwerk deze antwoorden tot een aantal korte bijschriften en plaats deze naar eigen inzicht bij de afbeeldingen. ■ Zorg ervoor dat het geheel er verzorgd uitziet. Zet op de achterkant je naam en ‘Blok 1 Moodboard Vintage Mix’. Bewaar je moodboard in je portfoliomap.

29


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 12 Kleding en wonen in één stijl

Klanten vinden het leuk om in de winkel inspiratie op te doen over kleding en wonen. In de winkel van Vintage Mix hangen schermen waarop jullie steeds andere, fraaie combinaties tonen van kleding en interieurartikelen uit de eigen collectie. Elke week zijn er weer nieuwe presentaties. De stijlen die Vintage Mix voert, zijn boho, casual, romantisch en vintage. Ouaffa vraagt jou en je collega’s om de presentaties voor volgende week te maken.

Gebruik de theorie Kledingstijlen en Woonstijlen.

Opdracht 12.1 ■ Vorm groepjes van vier. ■ Kies elk een van de vier stijlen. ■ Zoek van de stijl die je hebt gekozen afbeeldingen op internet: drie voor kleding en drie voor interieur. ■ Zoek voor deze stijl ook passende afbeeldingen als achtergrond. ■ Importeer je afbeeldingen in PowerPoint of Prezi. ■ Maak maximaal drie pagina’s. ■ Op elke pagina typ je in passende, goed leesbare letters een korte tekst met tips voor de klant. ■ Sla je presentatie op in de map Blok 1 Vintage Mix. Noem het document Stijlen kleding en interieur. Let op: ■ Je hebt de teksten in goed Nederlands geschreven, zonder spelfouten. ■ Je presentatie moet aantrekkelijk zijn voor klanten: het moet ze inspireren om iets te willen kopen uit de collectie van Vintage Mix. Opdracht 13 Presenteren

Het is maandagmiddag, de winkel is gesloten. Ouaffa organiseert ter gelegenheid van het eerste jubileum vanmiddag een high tea voor het personeel. Onder het genot van een heleboel lekkers houden de medewerkers onderling presentaties over hun modekennis.

30


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 13.1 ■ Werk samen met hetzelfde groepje als in opdracht 12. ■ Presenteer je pagina over de stijl uit opdracht 12 aan jouw groepje en vertel erbij wat je weet over deze modestijl. ■ Leg aan de anderen precies uit waaraan je deze stijl herkent. ■ Stuur tot slot je presentatie aan je docent. Opdracht 14 Controleren en opruimen

Klaar! Je werkdag zit erop. Of toch niet?

Opdracht 14.1 ■ Controleer of je alle opdrachten gemaakt hebt. ■ Controleer of je de volgende resultaten hebt: ■ Moodboard interieur (in portfoliomap) ■ Presentatie Stijlen kleding en interieur (op computer) ■ Maak de vergeten opdracht(en) alsnog. ■ Ruim je werkplek op.

Oriëntatie op het beroep (LOB) In dit blok heb je van alles geleerd over mode en trends. Er zijn veel verschillende soorten trends. Als je in de mode- of designbranche werkt, is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de laatste

31


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

trends in jouw vakgebied. Ben jij een trendsetter of een trendvolger? Wat is jouw favoriete winkel? En wat is jouw stijl? In deze opdrachten ga jij hiermee aan de slag! Opdracht 15 Favo shop! Opdracht 15.1 Wat is jouw favoriete winkel op het gebied van mode en/of design? Je mag zelf kiezen wat voor soort winkel, bijvoorbeeld op het gebied van kleding, kunst of wonen.

Opdracht 15.2 Waarom is dit jouw favoriete winkel? Vind je bijvoorbeeld de producten mooi of de sfeer prettig?

Opdracht 16 Ga naar jouw favo shop Lees de volgende vragen door en ga naar de winkel toe. Als je de winkel heel goed kent, kun je de vragen misschien ook zonder winkelbezoek maken (overleg dit met je docent). Opdracht 16.1 Wat voor soort mensen werken er in de winkel? Veel verschillende mensen? Wat is hun leeftijd? En wat voor stijl stralen ze uit (bijvoorbeeld hip, vintage, klassiek, sportief)?

Opdracht 16.2 Denk je dat jij in deze winkel zou ‘passen’ als personeel? Zou je hier willen werken? Leg je antwoord uit.

Opdracht 17 Moodboard Kijk goed rond in de winkel. Wat voor sfeer is er? Wat is typisch voor deze winkel? Wat voor materialen worden er gebruikt? Welke producten worden verkocht? Wat voor geur is er? Hoe word je ontvangen? Welke stijl heeft de winkel en het personeel? Let ook goed op details, want die maken de winkel vaak uniek. Opdracht 17.1 Maak een moodboard/poster van de winkel waarin je al deze indrukken gaat weergeven. Je kunt foto’s maken, afbeeldingen van internet gebruiken (bijvoorbeeld van de webshop), maar ook kleuren, patronen en woorden. Overleg met je docent of je het moodboard digitaal of op papier maakt.

32


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 17.2 Is het gelukt om een goed beeld van de winkel te geven in jouw moodboard? Leg je antwoord uit.

Opdracht 17.3 Als jij de baas van de winkel zou zijn, wat zou jij dan veranderen? Leg je antwoord uit.

Wat zou jij juist niet veranderen? Leg je antwoord uit.

Opdracht 17.4 Hang alle moodboards in het lokaal op. Kies drie moodboards die jou aanspreken. Leg bij elk moodboard uit wat jou aanspreekt en waarom. Moodboard 1:

Moodboard 2:

Moodboard 3:

33


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Welke overeenkomsten of verschillen hebben de drie moodboards die jij hebt uitgekozen? Wat zegt dit over jou?

Opdracht 17.5 Lever je moodboard in bij je docent en vraag om twee tops (complimenten) en een tip (verbeterpunt). Top:

Tip:

Top:

Opdracht 18 Jouw stijl Opdracht 18.1 Welke kleding heb jij vandaag aan? Beschrijf dit zo goed mogelijk.

Opdracht 18.2 Welke accessoires draag je? Beschrijf dit zo goed mogelijk.

Opdracht 18.3 Welke make-up of verzorgingsproducten heb je vandaag gebruikt?

34


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 18.4 Hoe heb jij vanmorgen besloten welke outfit je aantrok?

Opdracht 18.5 Hoeveel tijd ben jij op een dag met je uiterlijk bezig denk je?

Vind je dit veel of weinig tijd? Leg je antwoord uit.

Opdracht 18.6 Hoe zou je jouw eigen stijl omschrijven?

Hoe denk je dat anderen jouw stijl omschrijven?

Hebben jouw vrienden dezelfde stijl?

Opdracht 18.7 Vraag aan je klasgenoot die naast je zit hoe deze jouw stijl zou omschrijven. Schrijf het antwoord op.

Had je dit antwoord verwacht? Leg je antwoord uit.

35


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Opdracht 18.8 Vraag aan je ouder(s)/verzorger(s) hoe deze jouw stijl zou(den) omschrijven. Schrijf het antwoord op.

Had je dit antwoord verwacht? Leg je antwoord uit.

Opdracht 18.9 Vraag aan een goede vriend(in) hoe deze jouw stijl zou omschrijven. Schrijf het antwoord op.

Had je dit antwoord verwacht? Leg je antwoord uit.

Opdracht 18.10 Bekijk de antwoorden van jezelf, je klasgenoot, je ouder(s)/verzorger(s) en jouw goede vriend(in) over jouw stijl. Lijken de antwoorden op elkaar of zijn ze juist erg verschillend? Hoe komt dit denk je?

Opdracht 19 Een echte trendsetter? Opdracht 19.1 Ben jij een trendsetter, trendvolger of negeer jij de trends? Kruis je antwoord aan. Jouw kapsel… □ is al eeuwen hetzelfde. □ verandert elke week volgens de nieuwste mode. □ is soms wat anders via een tutorial op internet. □ leeft mijn beste vriend(in) zich altijd op uit als we een feestje hebben.

36


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

Heb jij de nieuwste gadgets? □ Die krijg ik vaak cadeau van anderen. □ Ik volg de trends op internet, maar koop het niet zelf. □ Wat moet ik met al die onzin-dingen?! □ Natuurlijk, al weken geleden besteld! Je hebt een hip feestje, hoe bedenk jij wat je gaat aantrekken? □ Ik haal inspiratie uit de nieuwste modebladen. □ Ik kijk op tv en op straat wat mode is. □ Ik vraag wat mijn vrienden aan gaan doen. □ Sinds wanneer moet je je omkleden voor een feestje?! Als je op het schoolfeest komt, blijf je haken aan een hekje met je broek. Wat doe je? □ Snel naar huis fietsen en een andere broek aantrekken. □ Ik maak er nog wat extra gaten in, superhip toch?! □ Ik ren naar het handvaardigheidslokaal en naai het gat dicht met naald en draad. □ Ik doet niets, kan mij ’t schelen hoe ik erbij loop. Wanneer ga jij shoppen? □ Als het uitverkoop is. □ Als vrienden of vriendinnen ook gaan. □ Als de nieuwe collectie binnenkomt sta ik al voor de deur. □ Als iets kapot of te klein geworden is. Hoe is jouw kamer ingericht? □ Nog hetzelfde als toen ik op de basisschool zat. □ Ik ben het hele land doorgereisd om de nieuwste inrichting te vinden. □ Op rommelmarkten en tweedehands websites zoek ik leuke spullen. □ Ik heb goed advies gekregen van een vriend(in). Je loopt op het schoolplein en ziet anderen naar je kijken… □ Natuurlijk, ik heb de nieuwste sneakers aan! □ Ze kijken naar mijn hippe vrienden. □ Nou, deze nieuwe schoenen doe ik dus nooit meer aan… □ Ik voel me onzeker en wil het liefst hard wegrennen. Opdracht 19.2 Kijk goed naar jouw antwoorden. Hoe zou jij jezelf het best beschrijven? Beoordeel jezelf! ■ Trendsetter: ik ben altijd de eerste met nieuwe dingen en durf origineel te zijn. ■ Trendvolger: meestal moet ik even aan een trend wennen, maar na een tijdje loop ook ik er hip bij. ■ Ik doe niet aan trends. Hoe merk je dit in jouw dagelijkse leven?

37


Mode & Design Blok 1 Stijlen en trends

En hoe zou jij je vrienden omschrijven? Leg je antwoord uit.

Opdracht 19.3 Welke trends houd jij zelf bij? Waarom?

Opdracht 19.4 Bedenk drie beroepen waarbij het belangrijk is om trends in de gaten te houden.

Opdracht 19.5 Hoe zou jij het vinden om voor je werk trends in de gaten te moeten houden? Leg je antwoord uit.

38


MODE EN DESIGN MODE EN DESIGN Keuzedeel E&O Keuzedeel E&O 3/4 vmbo BB/KB/GL Naam Klas

Mixed Omslag Mode_en_design 3-4 Keuzedeel Z&W vmbo BB-KB-GL.indd Alle pagina's

1/02/2022 13:02


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.