Advertisement
The "TekstLab" user's logo

TekstLab

Oslo, Norway

TekstLab ble etablert i 2008 og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. Vi arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. – Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk

Publications