Page 1

Verantwoordelijke uitgever : J. Cuypers • Toelatingsnummer : P106350 • Afgiftekantoor Gent X Maandelijks (behalve juli) 5 AUG 2012 nr7

E HEERLIJK CEPTEN BROODRE • AMPAGNE C NIEUWE ES KALFSVLE •

ILD DOSSIER W

BB-07-2012-NL-kaft.indd 1

31/07/12 15:16


Clip-Toppers ! Service is het verschil

De

nieuwe

thermometer testo 108

kan echt alles aan !

i

Alle voordelen

www.polyclip.com/3102

vindt u hier !

SCD 600/700

DCD 600

PDC 600/700

innovatief · betrouwbaar · toonaangevend Poly-clip System • Visbeekstraat 11 D • 2300 Turnhout Tel.: +32 14-408520 • service@polyclip.be • www.polyclip.com

Winnaars wedstrijd BB06 Botterman Geert, Sint-Jacobsnieuwstraat 111, 9000 Gent Vanhaelemeersch Kurt, Dorp 36 , 9980 St. Laureins Adriaan Top, Lijsterbessenlaan, 42, 3090 Overijse Schalck Antoine, Pr. Jos Charlottestraat 1, 9230 Wetteren Perdu Eddy, Beernemstraat 20, 8750 Wingene

De nieuwe thermometer testo 108 • Toestel en sonde is waterdicht (IP67) • Voldoet aan HACCP-richtlijnen en EN 13485 • Snel, nauwkeurig en eenvoudig

www.testo.be/haccp testo NV · Industrielaan 19 · 1740 Ternat · 02/582 03 61 · info@testo.be

BB-07-2012-NL-kaft.indd 2

31/07/12 15:16


1

EDITORIAAL VERANTWOORDELIJKE UITGEVER EN HOOFDREDACTEUR Johan Cuypers Houba de Strooperlaan 784 bus 6 - 1020 Brussel johan.cuypers@landsbond-beenhouwers.be REDACTIE - PR-MARKETING Carine Vos: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be ADMINISTRATIE EN ABONNEMENTEN Marianne Vos: marianne.vos@landsbond-beenhouwers.be Landsbond der Beenhouwers Houba de Strooperlaan 784 bus 6 - 1020 Brussel tel. 02-735 24 70 - fax. 02/736 64 93 BTW BE 0406.753.167 Rekeningnummer IBAN BE 14 3100 9300 3383 www.bb-bb.be Diverse wetenschappelijke en technische medewerkers uit verschillende disciplines Correspondenten uit de E.U.-landen. Toelating tot overname mits bronvermelding. Aangesloten bij de Unie van de uitgevers van de Belgische Periodieke Pers

VORMGEVING EN DRUK Drukkerij Geers offset nv Eekhoutdriesstraat 67 - 9041 Oostakker BELGISCHE BEEHOUWERIJ COLOFON - EDITORIAAL - INHOUD ...............................................................................................1 WOORD VAN DE VOORZITTERS...........................................................................................................3 KLEINE AANKONDIGINGEN ...............................................................................................................25 PRIJSVORKEN - KALENDER - FAMILIEHOEKJE WAT DOET DE LANDSBOND?...........................................................................................................40 ACTUEEL/INFORMATIEF HYGIËNEOPLEIDING PERSONEEL 50 - MARKTBERICHTEN.................................................2 FORFAIT - VRAAG EN ANTWOORD...............................................................................................12 ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES .......................................................................................14 ZOLANG DE VLAG DE LADING DEKT..........................................................................................20 JAARVERSLAG FAVV - BuSo-KIDS...................................................................................................21 MINISTER PEETERS OP BEZOEK BIJ HANSELAAR................................................................34 DOSSIER BROOD ...........................................................................................................................16-19 TECHNISCH ARTIKEL WILD............................................................................................................................................................. 8-11 MACHINES..............................................................................................................................................22-24 REPORTAGE DIET FOOD, JETTE.................................................................................................................................. 4-7 SLAGERIJ WANNES, ZANDVLIET..............................................................................................28-31

Relancemaatregelen onder de loep I

k denk dat we vrij positief kunnen zijn over het relanceplan van onze regering. Er worden op het eerste zicht geen nieuwe belastingen voorzien voor zelfstandigen wat voor ons uiteraard een goede zaak is. Het grote doel – het begrotingstekort verder terugdringen tot -2,8 procent BBP in 2012, zoals afgesproken met de EU – is overeind gebleven. Het feit dat vanaf 1 oktober aanstaande zaakvoerders kunnen rekenen op steun bij de aanwerving van hun eerste drie personeelsleden is een positief signaal voor ondernemend België. Vanaf 1 januari 2013 wordt het minimum gezinspensioen voor zelfstandigen met 22 euro per maand opgetrokken en dat is, net als de versoepeling voor studentenarbeid, een stap in de goede richting. Verder zitten er in het KMO-plan nog andere beloftevolle maatregelen zoals een betere faillissementsverzekering en toegang tot tweedekansondernemerschap. Ik vind het wel spijtig dat deze regering niet de nodige twee minuten politieke moed vond om het tewerkstellingsplan verder uit te diepen en om de aankomende Europese uitdagingen aan te pakken. Met het stijgend aantal knelpuntberoepen heeft men immers een unieke kans verkeken om een groot aantal mensen die vandaag weinig of geen toegang tot de arbeidsmarkt krijgen zoals andersvaliden, allochtonen en langdurig werklozen te motiveren om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Aan de heilige huisjes zoals de loonkost, de concurrentiekracht van onze bedrijven en de hervorming van het indexmechanisme werd uiteindelijk ook niet geraakt. Die zwarte piet werd doorgeschoven naar het sociaal overlegdebat in het najaar. Het wordt vast een warm najaar! Carine Vos

REGIONAAL SAINT-HUBERT ...........................................................................................................................................13 LIBRAMONT..................................................................................................................................................39 VLAM VLEESVERBRUIK DAALT LICHT IN BELGIE ..........................................................................26-27 VLAAMS STREEKPRODUCT - LASTENBOEK .....................................................................32-34 VLEES VAN HIER.........................................................................................................................................34 NIEUWE CAMPAGNE KALFSVLEES .........................................................................................36-39 SOCIAAL.......................................................................................................................................................35

PASWOORD: BROCHETTE

GELDIG VAN 26-08 TOT EN MET 26-09

BB-07-2012-NL-binnen.indd 1

31/07/12 15:26


2

InfORmATIEf

Hygiëneopleiding personeel 50 (vervolg hygiëneopleiding personeel 49) GEzOnDHEID

onschuldig lijken en waarvoor je meestal niet naar de dokter gaat, kunnen ernstige gevolgen hebben door overdracht van ziektekiemen naar voedingsproducten. Hierdoor kunnen de kiemen zich in of op de producten verder vermenigvuldigen, en kunnen consumenten die wél gevoelig zijn aan deze ziektekiemen via de voedingsproducten besmet worden. GHP maatregel Iemand met diarree of die moet braken, moet dit direct aan de werkgever melden en de werkvloer verlaten. Ook wanneer je samenwoont met iemand die deze symptomen heeft, kan je dit best melden en tijdelijk geen onverpakte of halfverpakte levensmiddelen manipuleren.

L

et erop dat je in goede gezondheid verkeert en voldoende “fit” bent om te werken. D.w.z. dat je niet mag lijden aan een aandoening of ziekte die een probleem kan veroorzaken op het vlak van voedselveiligheid: geen maagdarmstoornissen of keel-neus-oor-aandoeningen. Aandoeningen die op het eerste zicht

Waarom? Wanneer men lijdt aan deze symptomen, heeft men meestal ziektekiemen op de handen die bij manipulatie van de voedingsproducten verspreid kunnen worden. Ziektekiemen gaan makkelijk van de ene persoon naar de andere over. Werknemers

kunnen aldus kiemen in de zone waar levensmiddelen gemanipuleerd worden introduceren, ook als ze zelf geen symptomen vertonen. Bij infecties van de bovenste luchtwegen moeten de nodige voorzorgen genomen worden zoals het éénmalig gebruiken van papieren zakdoeken en het wassen van de handen na het snuiten. Waarom? Ziektekiemen kunnen tijdens het hoesten, het niezen, het aanraken van een reeds gebruikte zakdoek terechtkomen op de voedingsproducten. Bedek open wonden volledig met een waterafstotende pleister in een opvallende (blauwe) kleur. Waarom? Op die manier wordt de verspreiding van ziektekiemen via het aanraken van levensmiddelen tegengegaan. De blauwe kleur verhoogt de zichtbaarheid van de pleister wanneer deze in het voedsel terecht zou komen Bron: F.A.V.V.

Ondergetekende werknemer(s) verklaart/verklaren hierbij dat hij of zij ter aanvulling van de permanente opleiding, hen verstrekt door hun patroon of diens aangestelde, kennis genomen heeft/hebben van de inhoud van dit artikel.

marktberichten van de prijzen voor levend vee maximumprijzen zoals vastgesteld op de hierna vermelde markten

runderen

De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg 15-jun-2012

29-jun-2012

13-jul-2012

27-jul-2012

Battice

Stieren (S) Vaarzen (S)

2,50 - 3,00 2,50 - 3,00

2,50 - 3,00 2,50 - 3,00

2,50 - 3,00 2,50 - 3,00

2,50 - 3,00 2,50 - 3,00

Ciney Brugge

Stieren dikbil Stieren dikbil

2,90 - 3,20 3,14 - 3,27 2,78 - 3,08

2,90 - 3,20 3,14 - 3,27 2,78 - 3,08

2,90 - 3,20 3,14 - 3,27 2,78 - 3,08

2,90 - 3,30 3,14 - 3,27 2,78 - 3,08

Vaarzen dikbil opmerkingen 15-jun-2012

Vlotte verkoop - Stabiele prijzen

29-jun-2012 13-jul-2012 27-jul-2012

Stabiele prijzen

BB-07-2012-NL-binnen.indd 2

Minder aanvoer -Stabiele prijzen

31/07/12 15:26


3

WOORD VAN DE VOORZITTERS

www.mauricemathieu.be

Woord van de Voorzitters D

e schoolvakanties zijn alweer halverwege en spijtig genoeg heeft de zon zich nog maar weinig laten zien. De regen daarentegen is een dagelijkse constante en valt met bakken uit de hemel.

Met veel geluk kan je een BBQ beëindigen zonder nat te worden. Natter kan de zomer haast niet zijn! En toch kan het nog erger als we de weerberichten uit andere landen bekijken. We hopen dat de komende maanden toch nog wat BBQ-weer zullen brengen en de zomervakantie toch nog enigszins gered kan worden. De klanten van de slagers die ingeschreven hebben voor onze voorjaarskalfsvleesactie hebben ondertussen hun handige koeltassen gekregen. Wij hopen tevens dat zij voortrekkers waren en onze slagers aanzetten om tijdig in te schrijven voor de nieuwe op til zijnde najaarsactie rond Belgisch kalfsvlees. In dit vakblad op pagina 36 krijg je hierover de nodige informatie.

ven alvast het Belgisch vlees promoten omdat kenners en vleesliefhebbers altijd een heerlijk stukje vlees zullen blijven waarderen. Keuze is er te over. Naast Belgisch kalfs- en varkensvlees is ons super Witblauw rundvlees met zijn zeer fijne vezels en mooie rode kleur een plezier om te bereiden. Natuurlijk gerijpt met een mooi laagje vet … een aanrader en een streling voor de smaakpapillen.

We rekenen er tevens op dat u onze jongeren aanwakkert om ons mooi beroep verder te zetten. Er zijn mogelijkheden genoeg om, met wat steun, een succesvolle onderneming op te bouwen. Bij onze Noorderburen is er weer een stijging van het aantal leerlingen in de slagersscho-

len, wij hopen dat deze trend zich ook bij ons verder zet. En ten slotte… voor hen die nog niet op vakantie geweest zijn, een prettig verlof. Zij die het al gehad hebben kunnen hopelijk nog wat genieten van de mooie dagen die er zeker nog zullen komen. Wij wensen dat iedereen met goed opgeladen batterijen na de vakantie mag herstarten zodat we er met zijn allen een goed en vruchtbaar najaar van kunnen maken. De voorzitters Marc Landuyt en Jean-Luc Pottier

Geef uw klanten mee dat ook de minder dure stukken van ons lekker kalfsvlees op verschillende wijzen klaargemaakt kunnen worden. Een gegrild zenuwstukje of een stoofpotje op de BBQ zijn een smakelijk alternatief om tafelgenoten duimen en vingers te laten aflikken. Laten we tevens hopen dat de ondersteunende klantenacties het BCVkalfsvlees een extra boost geeft. Tijdens deze komkommertijd voor de media konden we in de kranten lezen dat we binnen twintig jaar proefbuisvlees zullen eten. Wij blij-

BB-07-2012-NL-binnen.indd 3

31/07/12 15:26


4

REPORTAGE | DIET FOOD, JETTE

Dat de hedendaagse slager veel meer aan zijn hoofd heeft dan alleen maar te zorgen dat het ambachtelijke vleesassortiment tijdig in de koeltoonbank ligt, hoef ik u niet te vertellen. Vandaag de dag zijn zaken als prijsberekening, etikettering, tracering, stockbeheer, om er maar enkele te noemen, niet meer weg te denken uit de dagelijkse administratieve taken van de slager. Pascal De Koninck (49), zaakvoerder van Navimeat en gewezen slager, ontwikkelde vanuit zijn eigen ervaring als zelfstandig slager een bijzonder gebruiksvriendelijk beheersysteem waarmee de slager-traiteur zijn winstmarge kan berekenen en beheren, de traceerbaarheid van de producten kan garanderen, recepturen en daaraan gekoppelde allergenen kan bijhouden,... Kortom een degelijk systeem dat, volgens de bedenker, jaarlijks meer opbrengt dan dat het kost.

Diet Food, Jette

Diet Food, de artisanale slagerij-dieetwinkel van Filip Rossel (44) en zijn partner Francine (42), is gelegen in een nette burgerwijk aan de markt van Jette, bij Brussel. Filip zocht en vond het gat in de markt en speelt met zijn slagerij volledig in op de groeiende trend naar de dieetmarkt. Zijn eigenzinnig concept voldoet aan de vraag van de hedendaagse consument naar gezonde en evenwichtige voeding. Filip richt zich op mensen die problemen hebben om op een progressieve en eff iciënte wijze blijvend en gericht gewicht te verliezen. Hij garandeert dat je met zijn f ilosof ie en begeleiding kunt diëten zonder frustratie. Geheel mijn dada en ik was dus zeer benieuwd over wat deze slager-dieetgoeroe me voor nieuws uit dit marktsegment te vertellen had. Ik ben heel benieuwd dus laten we beginnen met de filosofie achter dit slagerijverhaal? Filip: Achter dit concept zit een behoorlijke filosofie die steunt op 3 pijlers: KRACHT: de energie die door een voeding van kwaliteit wordt gecreëerd SCHOONHEID: door zorg die voor het lichaam wordt gedragen GEZONDHEID: gezondheid is uw kapitaal voor het leven Ik ben van kindsbeen af, mede door mijn sportprestaties, gefascineerd door voeding en wist al vlug dat ik op professioneel vlak iets in die branche wou doen. Voor mij is het de evidentie zelf dat mensen bezig zijn met hun gezondheid en dat wat we eten, naast beweging, deel uitmaakt van een al dan niet gezonde geest in een al dan niet gezond lichaam. Men zegt vaak je bent wat je eet en daar schuilt ook veel waarheid in. Vaak zie ik dat mensen van alles en nog wat in hun mond stoppen en niet meer stilstaan bij wat dat met hun lichaam

BB-07-2012-NL-binnen.indd 4

doet. Tot de stoppen doorslaan en men zich bewust wordt van hetgeen onze voeding met ons doet. En dan moet men hulp zoeken… En dan komt men bij jou terecht? Filip: Ik ben geen diëtist maar verdiep me in de voedingsleer en als slager heb je sowieso een perfecte kennis van de werking van het lichaam. Of je nu een dier voor je hebt of een mens – op zich maakt dat niet zo uit. De spieren en botten werken immers op dezelfde manier. Ik heb ondertussen zo’n 600 mensen begeleid of in begeleiding. Ik werk met een modern voedingsprogramma en ik stel zowel voedings- als bewegingsschema’s op elkaar af. Onze klanten kunnen hiernaast in onze eigen fitness aan de slag om eerst en vooral aan hun houding te werken. Houding is zeer belangrijk voor de rug, de ademhaling etc. Na het sporten kunnen ze hier in de slagerij hun voedingspakket voor de week samenstellen. Alles onder begeleiding. Wie bij mij aanklopt krijgt een totaalpakket om binnen een realistisch gestelde termijn een realistisch doel te bekomen en niet te hervallen

31/07/12 15:26


5

Tekst en foto's: Carine Vos

in oude gewoonten. Ik zie vaak mensen die alle diëten geprobeerd hebben maar er niet in slaagden om een blijvend resultaat neer te zetten. Bij ons lukt dat wel omdat we oog hebben voor het ganse lichaam. Ik neem de eerste consultatie ruim de tijd om de klant te leren kennen en weet perfect wie ik voor mij heb na de twee uur durende eerste kennismaking. Bij de uituit werking van het plan houd ik rekening met allerhande factoren die ervoor zorgen dat er succes geboekt wordt. Een eigen fitnesszaal? Filip: Doordat ik op zeer hoog niveau enkele unieke sportprestaties neerzette was ik al jaren bezig met intensief sporten. Het zou wel erg egoïstisch en commercieel gezien dom geweest zijn om de ervaring niet te delen. Ik werd kampioen bodybuilding, net als mijn echtgenote trouwens en Mister Wallonië, een prestatie waar ik bijzonder fier op ben. Bodybuilding is de sporttak waarin ik wou bewijzen dat je door de juiste voeding en de juiste training geen verboden middelen hoeft te nemen om een mooi lichaam te krijgeworgen. Het sporten is een wezenlijk onderdeel van mijn leven gewor den, net als de slagerij en de voedingsbegeleiding. Er zijn sporters van allerlei pluimage die bij ons een programma volgen. Ik heb voetballers, wielrenners, lopers,….begeleid naar betere sportprestaties. Mensen die weten dat voeding en sport belangrijk is voor een gezond lichaam. Ik weet wat ik doe en wat kan en niet kan. Zo werk ik voor de verstrekking van voedingssupplementen, die ik nochtans perfect zou kunnen verkopen, samen met de apotheek. Hij is beter gekwalificeerd om dergelijke producten te verstrekken en bovendien geeft dat de klanten ook meer vertrouwen. Mijn echtgenote en ikzelf kunnen terecht bij onze eigen begeleider, een bejaarde man die zoveel wijsheid in zich heeft dat je het bijna niet kan geloven. En wij proberen op onze beurt mensen onze filosofie door te geven.

Het was een typische ambachtelijke slagerij met vooral vers vlees en een kast met conserconven. Ik heb de dag van de overname alle con serven uit de rekken gekieperd en ben gestart met een bescheiden afdeling dieetvoeding. Ik wou mijn eigen succes creëren en niet teren op wat mijn ouders opgebouwd hadden. Pas op, je moet altijd onthouden van waar je komt en vers vlees is nog altijd zeer belangrijk maar toch ging ik een andere weg op. Ik concentreerde me vooral op de nieuwe klanten, mensen die vaak geen tijd hebben om eten te bereiden en zo kwamen de eerste gezonde maaltijden in onze koeltoonbank terecht. En dan evolueerde dat? Filip: Ik zag dat er heel veel mensen een broodje kwamen kopen en dat in hun auto opaten. Ik vond dat bizar en snapte al snel dat er nood was aan plaats om op een comfortabele manier dat broodje op te eten. Dus plaatste ik een eethoekje. De klanten waren opgeto-

Nog verrassingen? Filip: Françine, mijn levenspartner, baat naast de fitness een eigen schoonheidssalon uit waar onze klanten terecht kunnen voor tal van schoonheidsbehandelingen. Zij hanteert dezelfde filosofie en houdt het bij natuurlijke producten en procédés om de klanten te behandelen. Hier kan je niet terecht voor gellnagels of extensions, enkel natuurlijke behandelingen zijn aan de orde. Onder dit dak baten wij dus een slagerij, fitnessinstituut, voedingsbegeleiding, schoonheidssalon en binnenkort misschien een kapperszaak uit. Mijn zoon is net afgestudeerd als kapper en hij zal hier wellicht ook zijn zaak gaan uitbaten. Hoe combineer je dat nog met de slagerij? Filip: Als ondernemer moet je altijd vooruit denken. Toen ik de slagerij van mijn vader acht jaar geleden overnam was die niet zoals nu.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 5

31/07/12 15:26


6

REPORTAGE | DIET FOOD, JETTE Ik zie hier dat de chauffeur af en aan loopt en dat de overige personeelsleden druk in de weer zijn in het atelier en in de winkel. Filip: We stellen een achttal mensen te werk, van chauffeurs tot koks. In het verleden waren we nog met meer maar je moet op een bepaald moment keuzes maken. Ik dacht dat ik de verantwoordelijkheid met meer personeel zou kunnen delegeren maar dat werkte niet. Ik had misschien meer moeten investeren in de aanpak hiervan maar ik heb ingezien dat de baas toch best zelf in de zaak staat. Bovendien zijn de sociale lasten op personeel veel te zwaar voor de doorsnee zelfstandige. Het wordt een kostelijke zaak om personeel aan te werven om nog niet te spreken van de opleiding. Mochten ze blijven na hun opleiding, zou dat nog gaan maar meestal zijn ze vlug weg op zoek naar een andere opportuniteit. En dan begint de zoektocht voor de slager opnieuw. En toch kunnen we niet zonder… wij beleveren scholen, rusthuis, kliniek, snacks… en dat betekent dat de leveringen met de hoogste zorg en op tijd moeten gebeuren. Wat is voor jou belangrijk op vlak van vleesaankopen? Filip: Ik koop bij Havian de dieren die voor onze zaak, volgens onze filosofie gekweekt worden. Wij noemen dat pachtvlees. Havian gaat uit van dezelfde filosofie voor de dieren als ik voor de klanten, een perfecte match! Voeding en beweging zijn het allerbelangallerbelang rijkste. De dieren worden met veel liefde omringd en met gezonde voeding grootgroot gebracht en dat proef je. Vroeger beenden wij alles zelf uit maar wegens tijdsgebrek kan dat niet meer. Wij laten deze zorg over aan specialisten.

gen en al snel volgde de koffiecorner, een tweede eettafel, het terras,…. De klant geeft aan wat hij wil, de ondernemer moet vaak alleen maar detecteren wat de nood is. Ondertussen eten mensen al lang niet alleen maar een broodje maar zijn het de schotels en dessertjes die het merendeel van de consommaties uitmaken. Het groeit, net als het aandeel van de dieetvoeding groeit in onze koeltoonbank. Het is zo dat als ik een snelle berekening maak dat er steeds een veertigtal personen in de zaak binnen zijn. Dat trekt volk aan natuurlijk. Als je 5 man in de fitness ziet, 5 man aan de bar, een koppel op het terras en enkele klanten voor hun vleesaankopen. Dat loopt op en rendeert.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 6

Is dit DE combinatie tot succes? Filip: Ik schat dat de omzet van het bedrijf draait op 40% slagerij en 60% voedingsadvervies. Al loopt dat ook in elkaar over. We ver kopen 3 runderen per week maar dat vlees dieetwordt uiteraard ook verwerkt in de dieet voeding. Onze vleestoog is nog altijd goed gevuld met vers vlees en dat wordt hier ook goed verkocht. Ik verkoop om en bij de 200 kg rosbief per week en een halve ton gehakt en americain dus er is hier nog een klanmarkt voor vers vlees. Wij bieden onze klan ten een mooi assortiment aan rundvlees, varkensvlees, paardenvlees, kalfsvlees en kip en kalkoen. Lamsvlees doen we niet omdat dat op dit ogenblik veel te duur is. Anderzijds kennen onze bereide schotels heel veel succes. Ze worden met oog voor gezondheid bereid en we letten er vooral op om zout te beperken, suiker en vet te bannen en dat zonder aan smaakverlies te leiden. Ik biedt ook nog een groot assortiment desserten en bereidingen op basis van proteïnen aan.

31/07/12 15:27


7 Ondanks de nadruk op het dieetsegment kent deze slage-rij toch een grote vleesomzet. Hoe verklaar je dat? Filip: Sporters eten sowieso heel veel vlees. Ik ken geen bodybuilder die er met 70 g vlees per dag kan staan. Dat zijn kilo’s per week. Zij vormen ook een belangrijke groep klanten die heel veel vlees eten. Zoals ik al aangaf, het een kan niet zonder het ander. Wij hebben ook een zeer gemengd publiek. Tweeverdieners die niet veel tijd hebben om te koken komen graag hun maaltijden afhalen, sporters willen een goed stuk vlees, zij die op dieet staan kopen de dieetmaaltijden en de jongeren kiezen ’s middags voor een snelle hap of een broodje. En daarnaast hebben we nog de colliverkoop voor een publiek dat daar speciaal op afkomt. Ik neem aan dat er in jouw filosofie plaats is voor aandacht voor het milieu? Filip: Inderdaad, we doen alle mogelijke inspanningen om ook op dat vlak een voorloper te zijn. Ik kan alle slagers aanraden om te werken met de air o chill, een toestel van electrolux om in een mum van tijd af te koelen. Het is energiebesparend en beter voor het bewaarproces. Het kuisprocédé Skylla van de firma Lintec is uniek in België. Een van mijn vroegere studiemakkers heeft een toestel ontwikkeld waarbij alles in de slagerij (vloer, muur, toonbank, vensters, …) milieuvriendelijk gekuist en ontsmet kan worden. Water, zeep en ontsmetting wordt in één trek met de borstel gebruikt. De aftrekker en de opneemdoek worden resoluut naar de vuilbak verwezen. Het is een super hygiënisch en milieuvriendelijk procedé waarbij je in een mum van tijd de ganse beenhouwerij en atelier netjes gemaakt hebt. Het buizensysteem laat toe overal het apparaat aan te sluiten en de kleinste hoekjes worden brandschoon. Met 400 ml water kuis ik alle ramen - en dat zijn er toch heel wat - in 10 minuten. Het proce-

dé is tijdbesparend en milieuvriendelijk, ook een aanrader voor alle collega’s. Je kreeg onlangs een controle, hoe heb je dat ervaren? Filip: Ik heb niets tegen de controles op zich maar men moet wel realistisch blijven. Hier en daar is er inderdaad nog een gaatje dat dichtgemaakt moet worden en is er nog iets van mijn papierwinkel dat ontbreekt maar ik denk dat ik al heel moderniveel inspanningen geleverd heb om deze slagerij te moderni seren. Alles machines zijn ondertussen vernieuwd en nergens vermozie je hier nog een handdoek. Ik volg de gids naar best vermo gen en ben gesteld op orde en netheid. Voor de kwaliteit van mijn producten sta ik garant en ik durf zeggen dat ze top zijn. Anders zou ik niet mogen leveren aan de kliniek en het rusthuis want daar gelden zeer strenge controles. Een beetje inleving in ons beroep van de controleurs zou af en toe niet slecht zijn. Ik ben hierin niet alleen, want ik ben ervan overtuigd dat heel wat jonge slagers dagelijks heel veel inspanningen doen om naar best vermogen alles in orde te houden. Wat tijd en respect tegenover ons beroep is dan ook op zijn plaats. Hoe zie je de toekomst? Filip: Ik hoop dat mijn gezin gespaard mag blijven van tegenslag en dat iedereen gezond mag blijven zodat we vernieuwend mogen werken en onze kennis kunnen blijven ten diensten stellen van anderen. Ik zal nooit vergeten vanwaar ik kom en wat de basis van dit succes is maar ik zal altijd vooruit meedenken met onze klant.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 7

31/07/12 15:27


8

TECHNISCH ARTIKEL | WILD

Wild

Het is moeilijk om precies te stellen hoeveel wild er jaarlijks geconsumeerd wordt, gezien de complexe regelgeving voor de verkoop en de commercialisering van het vlees. De jager mag het geschoten wild houden voor persoonlijk gebruik, maar in werkelijkheid weet men nooit echt wat er gebeurt met de dieren die niet in de erkende werkplaatsen terechtkomen, zelfs al zorgen de ringen voor enige opspoorbaarheid. Bovendien wordt er nog altijd gestroopt, ondanks de grote inspanningen van boswachters en de anti-stroperij cel om deze plaag uit te roeien.

EEN JACHTETHIEK Jacht werkt regulerend voor de fauna en zorgt ervoor dat het aantal dierlijke en plantaardige soorten - die soms bedreigd zijn - met een minimum aan schade aan de vegetatie en de bomen behouden blijft. Zo is de everzwijnenpopulatie de laatste twintig jaar verdrievoudigd, met als gevolg dat het milieu de hoeveelheid dieren niet meer aankan. Ze brengen schade toe aan de beplanting, de bossen en de bedreigde diersoorten uit de biodiversiteit (amfibieën, reptielen, korhoenen, enz.). Teveel everzwijnen betekent ook een gevaar voor de veiligheid (verkeersongevallen) en de dierengezondheid (varkenspest of trichine). Het is dus een must om deze populatie terug te dringen en het hele jaar op de dieren te jagen. De nieuwe Waalse minister van landbouw, natuur en bos, de heer Carlo Di Antonio, nam onlangs de beslissing om de jachtperiode met een maand te verlengen, om de populatie van groot wild te verminderen. Een vijfjaarlijkse herziening van de opening en sluiting van het jachtseizoen maakt het mogelijk om de middelen en periodes aan te passen aan de evolutie van de « wildpopulatie ». De 52 jachtraden die België rijk is moeten in samenspraak met met de landelijke sectoren (landbouwers, bosuitbaters, bosbeheerders en natuuronderzoekers) garant staan voor een ethische jacht met respect voor het milieu. WILD VOEDEREN Het intensief voederen van wild wordt verboden vanaf 1 oktober, omdat wild dat goed gevoed is zich makkelijker voortplant. Met het zachter klimaat kan een zeug tot 3 drachten per jaar hebben. Om schade aan de beplanting door de everzwijnen te vermijden mag er nog slechts één voeding plaatshebben - dit wordt weliswaar afgera-

BB-07-2012-NL-binnen.indd 8

den - tijdens een welbepaalde periode. Die voeding mag uitsluitend bestaan uit gerstkorrels en erwtjes, maar niet langer uit maïs. Voor de hertachtigen wordt bijvoeding toegestaan tijdens strenge winters (hooi van gras of luzerne). VLEES VAN WILD, EEN CULINAIRE TRADITIE DOOR DE EEUWEN HEEN Restauranthouders en fijnproevers kijken elk jaar uit naar de komst van de herfst en al het moois dat de natuur dan biedt om de smaakpapillen te strelen. Wild, ook gekweekt, kan snel bereid of verwerkt worden in salades, patés, terrines, sauzen, pastilla’s. Het kan bereid worden in een tajine, gegrild, enz. De traditionele gesudderde hazenpeper blijft een delicatesse, maar de moderne keuken zoekt naar originaliteit met gerechten die snel klaar zijn. In het gezelschap van een gulle en volle wijn zijn wildmenu’s altijd een feest. PLUIMWILD De houtduif is de meest voorkomende wilde duif. De jonge duifjes kunnen en papillote bereid worden, op de rooster gebraden, gegrild of gesauteerd. Oudere exemplaren zijn beter geschikt voor de bereiding van salami’s, ballotines of patés. De mannelijke of vrouwelijke patrijs wordt tot de leeftijd van acht maand jonge patrijs genoemd. Een Frans spreekwoord zegt dat op Sint-Remy (1 oktober) alle jonge patrijzen oude patrijzen worden. Net als bij duiven worden de jonge exemplaren bereid in een stoofpotje, in een crepine of gebraden. Oude patrijzen worden op bescheidener wijze bereid, met zuurkool of linzen, of ingekookt als farce. De gekweekte fazant vervangt de wilde populatie, die door de jacht

31/07/12 15:27


9

Tekst: Eric keirse

en de moderne landbouw fel uitgedund is. We onderscheiden de fazanten die in januari losgelaten worden en die zich in het wild voortplanten, en de fazanten die pas op het moment van de jacht losgelaten worden. Het vlees van het vrouwtje is lekkerder dan dat van het mannetje. Het wordt bereid als kip. De wilde eend is de meest voorkomende wilde eendensoort. Ook hier beantwoordde het kweken van eenden aan de stijgende vraag. De wilde eend kan bereid worden als een tamme eend en dikwijls worden alleen de boutjes en de filets gegeten. Wilde kwartels zijn heel zeldzaam geworden. In het frans worden ze ook « cailles de fusil » genoemd en ze lijken op hele kleine patrijzen, met een gewicht van nauwelijks 150 à 200 g. Je treft ze van april tot oktober in de laagvlaktes. Gekweekte kwartels zijn een courant consumptieproduct, dat zeker niet duur is en geschikt voor talloze bereidingen. HAARWILd Wilde haas is zeldzaam geworden, zelfs in de laagvlaktes. Dit tekort wordt gecompenseerd door de kweek. Hazenvlees is heel donker en heeft een bepertke houdbaarheid. Behalve de rug marineert men vooral de bouten en de hazenpepers in rode wijn. Ook het echte wilde konijn is zeldzaam geworden door de ravage die aangericht werd door myxomatose. De bereiding is dezelfde als bij een gekweekt konijn, maar het vlees is voller van smaak. Het aantal reeën in onze streken blijft constant. Deze bewoner van onze wouden wordt tot de leeftijd van zes maand reekalf genoemd en vervolgens – tot achttien maand – ree. Daarna heten de mannelijke dieren reebok en de vrouwelijke reegeit. Reeënvlees heeft een mooie, donkerrode kleur. De bouten en filets zijn zacht en smaakvol. Het is essentieel om ze « rosé » te bakken. Dit vlees past perfect bij de meest prestigieuze herfstgarnituren: eekhoorntjesbrood, cantharellen, kastanjes, bosbessen, truffels, enz. Al sinds de middeleeuwen valt hert in de smaak. Deze herkauwer wordt intensief gekweekt in Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en in ons land. Het vlees van het kalf (tot zes maand oud) en de hinde zijn een stuk fijner dan dat van het mannetje. Het is niet nodig om de filet of de rollades te marineren, en zeker niet als ze afkomstig zijn van jonge dieren. Ragout daarentegen is lekker als het gemarineerd is en bereid wordt met een goede rode wijn. Het damhert is een kleine herkauwer, afkomstig uit streken met een gematigd klimaat. Het jonge dier wordt kalf genoemd tot op de leeftijd van zes maanden. Damhertvlees wordt op dezelfde manier bereid als hert maar is van mindere kwaliteit. Het everzwijn is een wild varken waarop al sinds de oudheid gejaagd wordt en dat ook in de middeleeuwen populair was. Een jong everzwijn wordt een everjong genoemd tot het zes maand oud is. Vervolgens wordt het, tot de leeftijd van één jaar, een « bête rousse » en nadien, tot het twee jaar oud is, een « bête de compagnie ». Tot die leeftijd is het vlees zacht, maar hoe ouder het dier wordt, hoe langer je het moet marineren. Het vlees van de zeug is fijner dan dat van het mannetje.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 9

BEREIdING vAN FIJNE vLEESWAREN OP BASIS vAN WILd

Wildworst Het bereidingsproces van wildworst is vergelijkbaar met dat van een Ardense worst. De tijd om de worst te rijpen en te drogen hangt af van de diameter van de darm, maar ideaal is om kleine worstjes te maken van 500 g om een product van ongeveer 350 g te verkrijgen. Samenstelling: 60% wildvlees, 30% buikspek, 10% rugspek kruiding per kg vlees: 25 g nitrietzout, 1 g witte peper, 1 g gemalen zwarte peper, 1 g foelie, ½ g kardemom, 1 g selder, 1 g look (facultatief ). Zout het vlees 1 dag op voorhand en laat het vervolgens een nacht opstijven in de diepvriezer. Haal het vlees door de cutter om de gewenste korrel te verkrijgen. Mix met de kruiden tot je een homogene massa verkrijgt. Vul de worsten af, plaats ze in bakjes en laat ze 1 week fermenteren in de rijpkamer. De worsten worden gewassen, gedroogd en koud gerookt. Vervolgens worden ze in een droogrek geplaatst tot op het moment dat ze klaar zijn voor verkoop.

Everzwijnham Verwijder het dijbeen, het scheenbeen en het kuitbeen van de everzwijnbout. Bereid een mengsel voor het droog pekelen, bestaande uit 25 kg grof zout, 25 kg fijn zout, 1 kg salpeter, 10 kg rietsuiker, 10 kg van een mengsel bestaande uit dextrose, selderijaroma, soya, smaakversterker, antioxidanten (E301) en 1% bewaarmiddel (E252). Daarnaast maakt u 1 kg kruidenmengsel met jeneverbessen, thijm, laurier, peperbessen, koriander, foelie en Spaanse pepers. Masseer dit mengsel in de everzwijnbouten en pekel ze in gedurende 2 à 4 weken, afhankelijk van de grootte van de ham. Herhaal het masseren wekelijks. Laat de hammen daarna nog 4 weken rusten zodat het zout gelijkmatig kan indringen. De hammen worden vervolgens gewassen, gedroogd en 3 à 4 dagen koel gerookt. Daarna worden ze in het droogrek geplaatst tot ze klaar zijn voor verkoop. De schouders en de filets kunnen op dezelfde manier bewerkt worden, maar korter, aangezien het vetgehalte van die producten anders is.

Everzwijnpaté Samenstelling: 6 kg spek, 6 kg everzwijnragout, 6 kg lever (varkenwild), 1 kg uien, 2 eieren per kg vlees, 50 cl porto, 250 g mirabellenkonfituur, 20 g pistaches per kg, 500 g melkpoeder. kruiden per kg: 20 g nitrietzout, 2 g peper, 1 g foelie, ½ g kardemom, ½ g gember, ½ g kaneel Bereiding: laat de ragout 24 uur in de koelkast marineren in een marinade van 1 fles Bourgognewijn, 15 jeneverbessen, 1 kruidentuiltje, 5 sjalotten, 100 g kervel, 1 glas rum. fruit de dag erna de uitjes. Giet de ragout af en plaats het vlees en de uien in de vleesmolen (snijplaat van 8mm). Mix met de eieren, voeg eerst de porto en de mirabellenkonfituur en vervolgens de kruiden en het bindmiddel toe. Meng tot u een homogene massa verkrijgt. Plaats in geboterde schalen en dek af met een doek. U kunt garneren met fijne plakjes gerookt spek, jeneverbessen en laurierblaadjes. Plaats in een op 180° voorverwarmde oven en laat gedurende 2 uur bakken op 120-140°, afhankelijk van de grootte van de schaal (minimum 68° kerntemperatuur). Giet na de gaartijd een gelei met wildparfum over de schalen.

Terrine van fazant met korst Ontbeen 2 fazanten en snijd ze in fijne reepjes. Bereid een marinade met 1 fles porto, 1 glas fijne champagne, 3 sjalotten, 2 takjes selder, 1 kruidentuiltje, 5 g gemalen peper, 2 g selderijzout. Plaats dit alles

31/07/12 15:27


10

TECHNISCH ARTIKEL | WILD gedurende 24 uur in een bak in de koelkast. Bereid de dag erna 4 kg spek, 1,5 kg lever (½ varken, ½ gevogelte), 10 eieren, 200 g bloem, 4 gefruite uien, 2 teentjes knoflook en 3 dl gevogeltebouillon. De kruiding per kg: 20 g nitrietzout, 2 g peper, 1 g foelie, 1 g koriander in poedervorm. Doe het spek, de lever, de look en de uitjes in de vleesmolen (snijplaat van 8mm). Mix met de eieren en voeg vervolgens de kruiden en de reepjes fazant toe aan de marinade. De garnituur voegt u nog niet toe. Voeg het bindmiddel toe en meng tot u een homogene massa verkrijgt. Beboter de bakvorm voor paté met een korst, plaats er een boordje van korstdeeg in alsook de farce voor de paté. Bedek met korstdeeg en maak er twee gaatjes in zodat de stoom kan ontsnappen tijdens het garen. Bestrijk met eigeel en plaats in een op 180° voorverwarmde oven. Laat ongeveer 2 uur braden op 120-130°, afhankelijk van de schaal, voor een kerntemperatuur van 70°. Giet na de gaartijd een gelei met gevogeltebouillonaroma in de « schoorsteentjes » in de paté. Snel laten afkoelen en 24 uur in de koelkast plaatsen alvorens uit de vorm te nemen.

Recepten: Unilever Food Solutions maizena. Breng de saus verder op smaak met peper en zout en eventueel een beetje tijm. Verhit 25 ml olijfolie en roerbak hierin 1,5 kg groentemengeling (vers of diepvries), blus met 30 ml sherry en werk af met 10 g Knorr Professional 3 Pepers en 30 g Knorr Primerba Gefruite Ui & Spek. TIP: Serveer bij dit gerecht pastinaakpuree: 1 l water - 500 g pastinaakpuree - peper, zout en nootmuskaat - 300 g Knorr Koude Basispuree.

Hertenkalffilet met een truffelsausje en aardappelgratin

Gevulde parelhoenfilets met pastinaakpuree

Ingrediënten voor 10 personen 750 g parelhoenfilet 200 g kippenfilet 50 ml Solo Professional Classique 1 l 50 g gedroogde abrikozen fijngehakt 150 g ontbijtspek fijne plakjes (Bacon spek) 30 g fruitpeper naar keuze 10 g Knorr Primerba Tijm 50 ml Phase Plus 200 g oesterzwammen en Parijse champignons 200 ml rode wijn 1,5 l water 75 g Knorr Carte Blanche Wildfond 50 g Maizena Express Blanke Sausbinder Bereiding Snijd de parelhoenfilets open en klop deze plat. Maak een farce van de kipfilet en de classique breng deze op smaak, roer er de abrikozen door de farce. Leg de pancetta op de parelhoenfilets, verdeel de farce erover, rol op en smeer de rolletjes vervolgens in met de fruitpeper en de tijm. Rol vervolgens in een plastiekfolie en laat garen in een combisteamer op 80° C met 60 % stoom tot een kern van 72° C en koel daarna snel terug. Verhit de phase en bak hierin de oesterzwammen en de Parijse champignons aan. Blus met de rode wijn, het water en voeg de wildfond toe, laat 10 minuten zachtjes koken en bind met de

BB-07-2012-NL-binnen.indd 10

Ingrediënten voor 10 personen 50 ml Phase Plus 1,5 kg hertenkalffilet 1 l water 200 ml truffeljus 800 ml Solo Professional Culinair 1 l 220 g Knorr Gourmet Poivrade voor Wild 1,5 kg aardappelen in schijfjes van 3 mm 500 g Effi Sandwich Delight Roomkaas 20 g Knorr Primerba Knoflook 700 g 30 g Knorr Prof. Specerijenpurees 3 Pepers 5 g nootmuskaat 200 g geraspte kaas Bereiding Verhit de phase en kleur de hertenkalffilet aan, koel snel terug en verpak vacuüm in een vacuümkookzak. Gaar ongeveer 1 uur in een combisteamer op 55° C met stoom, koel snel terug. Voor de saus: kook water, truffeljus en culinair en voeg de poivrade al roerend toe, laat 5 min. zachtjes nakoken en werk de af met 10 g truffelpuree. Snijd aardappel in schijfjes, meng roomkaas met look, peperpuree, culinair en nootmuskaat. Bouw op in laagjes: aardappel / mengeling roomkaas + room / kaas en bestrooi met de gemalen kaas. Gaar in een combisteamer op 125° C met warme lucht tot de aardappeltjes gaar zijn, koel snel terug en verdeel in de gewenste stukken. TIP: Serveer dit gerecht met groenten: blancheer 1,2 kg spruiten (diepvries). Verhit 150 ml phase, bak de spruitjes met 150 g gerookte spekreepjes, voeg 50 g Knorr Primerba Gefruite Ui & Spek toe.

31/07/12 15:27


11

Jachtkalender

Openingsdata in Vlaanderen (geldig tot 30 juni 2016)

reguliere jacht

bijzondere bejaging (*)(**)

Wildsoort

opening

sluiting

reegeit+ kitsen

15-jan

15-mrt

opening

sluiting

reebok

15-mei

15-sep

edelhert

1-okt

31-dec

1-jan

30-sep

damhert moeflon

1-okt

31-dec

1-jan

30-sep

1-okt

31-dec

1-jan

30-sep

wild zwijn

1-okt

31-dec

1-jan

30-sep

frislingen + overlopers

15-mei

15-sep

haas

15-okt

31-dec

patrijs

15-sep

15-okt

fazanten

15-okt

31-dec

fazanthaan

15-okt

31-jan

grauwe gans

15-aug

30-sep

15-jul

14-aug

Canadese gans

15-aug

31-jan

15-jul

14-aug

wilde eend

1-sep

31-jan

15-jul

31-aug

smient

15-okt

15-nov

konijn

15-sep

28 of 29 februari

1-mrt

14-sep

houtduif

15-sep

28 of 29 februari

1-mrt

14-sep

vos

1-okt

14-feb 1-jul

30-jun

kievit

*) Naast de reguliere jacht mag er ook , onder bepaalde voorwaarden,gejaagd worden tijdens de de vermelde periodes waarin bijzondere bejaging toegelaten is. (**) Voor de Canadese gans is er een bijkomende bijzondere bejagingsperiode van 1 februari tot en met 28 of 29 februari (

Handel in wild in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geldig tot 30 juni 2016)

Wildsoort Edelhert

Opening

Sluiting

21 sep

10 jan

Hinde en jongen

1 okt

10 jan

Reebok

1 mei

10 dec

Reegeit en jongen

1 okt 15 jan

10 dec 24 mrt

Damhert

1 okt

10 jan

Damhinde en jongen

1 okt

10 jan

Moeflon

1 okt

10 jan

Wild zwijn

1 jan

31 dec

Patrijs

1 sep

10 dec

Haas

1 okt

10 jan

Fazantenhaan

1 okt

10 jan

Fazantenhen

1 okt

10 jan

Wilde eend

15 okt

10 feb

Canadese gans

15 aug

10 feb

1 sep

10 mrt

15 aug

10 mrt

Konijn Houtduif

BB-07-2012-NL-binnen.indd 11

31/07/12 15:27


12

InfORmATIEf

De forfaitaire grondslagen van aanslag AAnsLAGjAAR 2012 (InkOmsTEn 2011)

RUBRIEk II.A vERkOOP vAN vLEES a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees a) aankopen op voet: b) aankopen “geslacht”: c) aankopen in losgesneden stukken

€ 2,72 € 2,72 € 3,24

b) Paardenvlees a) aankopen op voet b) aankopen “geslacht” c) aankopen in losgesneden stukken

€ 2,72 € 2,72 € 2,82

RUBRIEk II. B . MEEROPBRENGST (EXCL.BTW) vAN AANGEMAAkTE BEREIdINGEN vOORTvLOEIENd UIT vERS vLEES Aankopen van vers vlees (*): ….kg (totaal aantal kg) X 12% X € 1,60 (*) Procentuele verhouding tussen het aantal kg vleesbereidingen en het aantal aangekochte kg vers vlees. RUBRIEk Iv. SUPPLEMENTAIRE WINST WEGENS HET ZELF vERvAARdIGEN vAN vLEESPROdUCTEN In deze rubriek wordt het maximaal bedrag van de supplementaire winst die individueel wordt bepaald verhoogd tot € 2,15 per kg

RUBRIEk v ; vERkOOP vAN AANGEkOCHTE kOOPWAREN ZONdER BEWERkING koopwarengroep 11 A: aangekochte vleeswaren (BTW 6%) 65 % 11 B1: wild ( seizoenwild) (BTW 6%) 52 % 11 B2: gevogelte, konijnen en verse paddestoelen (BTW 6%) 56 % 11 C1: conserven, diepvriesproducten (andere dan C3), kruiden,….(BTW 6%) 32 % 11 C2: quiches,pizza's, toasts, lasagne,pastaschotels, vis- en kipbereidingen,…(BTW 6%) 52 % 11 C3: alle aardappelbereidingen (zowel vers als diepgevroren) zoals frieten, kroketten, aardappelgratin, …(BTW 6%) 60% 11 D1: kaas en kaasroulades (BTW 6%) 45 % 11 D2: Andere dranken dan deze bedoeld in koopwarengroep 11f (BTW 6%) 27% 11 E: margarine (BTW 12%) 21 % 11 f: dierenvoedsel,houtskool, dranken(**), andere koopwaren aan 21 % BTW. (BTW 21%) 27 % (**) Bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alocoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol. dE GEWIJZIGdE BEdRAGEN STAAN vERMELd IN HET vET dE OvERIGE RUBRIEkEN BLIJvEN ONGEWIJZIGd.

vraag en antwoord

In deze rubriek stelt u praktische vragen of verduidelijkingen. ik heb onlangs een factuur ontvangen van mijn sociaal secretariaat waarin staat dat ik een betaling moet doen die aangerekend wordt door de rsZ wegens onvoldoende opleidingsinspanning. wat betekent dit. In het Interprofessioneel akkoord van 1999-2000 engageerden de sociale partners zich om meer aandacht te schenken aan opleidingen. Dit akkoord hield in dat 1,9 % van de totale loonmassa ( lonen uitgekeerd door alle werkgevers samen) hieraan dient besteed te worden. Het generatiepact van 2005 voorziet enerzijds een controlemethode om na te gaan of elke sector wel degelijk aan deze verbintenis voldoet en anderzijds een sanctie voor alle ondernemingen die personeel tewerkstellen behorend tot een Paritair Comité waarvan al de ondernemingen samen niet aan de verplichting voldoen. Wat is de sanctie? De sanctie is het betalen van een bijdrage gelijk aan 0,05% van de loonmassa uitbetaald door een onderneming aan de werknemers die behoren tot het gesanctioneerde Paritair Comité

BB-07-2012-NL-binnen.indd 12

De bijdrage is bestemd voor het fonds betaald educatief verlof. Vanaf 2013 wordt het percentage opgetrokken tot 0,15 % van de loonmassa. Wat betekent dit voor U? Indien u personeel tewerkstelt dat behoort tot het Paritair Comité 201 voor de zelfstandige kleinhandel (één van de 79 sectoren in 2009 en 63 in 2010 die niet aan de verplichting voldeed) zal u deze verplichte bijdrage moeten betalen. De bijdrage wordt enkel berekend op de loonmassa van uw werknemers die behoren tot het P.C. 201. Er wordt niets aangerekend voor de werknemers die behoren tot het P.C. 119 voor de handel in voedingswaren omdat deze sector wel voldeed aan de verplichtingen. Van zodra uw sociaal secretariaat bericht ontvangt van de RSZ is deze verplicht u het vastgestelde bedrag te factureren en bent u uiteraard verplicht betaling uit te voeren voor de vermelde datum. Dit jaar mag u de verschuldigde bijdrage voor 2009 en 2010 verwachten. Op dit ogenblik is nog niet geweten welke sectoren voor het jaar 2011 zullen gesanctioneerd worden.

31/07/12 15:27


REGIOnAAL

13

Regionaal saint-Hubert: confrérie Royale saint-Hubert des Bouchers

w

ij nodigen iedereen van harte uit om samen met ons op 30 september het jaarlijks feest van Saint-Hubert te vieren. Wij doen hierbij een oproep aan alle syndicaten om met de vlag van de syndicaten aanwezig te zijn om van deze feesteditie een prachtige viering te maken. Bovendien is dit een prachtige gelegenheid om de mooie streek rond Saint-Hubert te verkennen. Deelname aan het banket is immers niet verplicht. U kunt er na de Plechtige Misviering een prachtig uitstapje van maken. Programma 10h00 Samenkomst: Place du fays te Saint-Hubert 10h15 Vertrek van de stoet met vlaggen en vaandels 10h45 Bloemenhulde aan het monument van de Gesneuvelden 11h00 Plechtige Misviering in de Basiliek, opgeluisterd met jachthoorns Royal-fôret Saint-Hubert 12h30 Erewijn gevolgd door de Academische Zitting 13h30 Banket in zaal « la salle communale », rue Général Dechesne te Saint-Hubert

INSCHRIJvINGSFORMULIER vOOR HET BANkET Ik, ondergetekende, ....................................................................................................................... Van de slagersbond ....................................................................................................................... Neem deel aan het banket van de Confrérie de Saint-Hubert des Bouchers op zondag 30 september te Saint-Hubert Ik zal vergezeld zijn van .. ….. personen Ik zal de betaling (€ 65/per persoon) voldoen op volgende wijze:  de dag van het banket  vandaag, door overschrijving op rekeningnr. 267-0115031-08 van de Corporatie Gedaan te ....................................................................................................................... op....................................................................................................................... Handtekening ....................................................................................................................... Deze inschrijving moet uiterlijk op 24/9 toekomen bij Mr. HOTTON Marc, Clos de Sorbiers, 10 te 6870 Saint-Hubert OPGELET: de eerste inschrijvingen hebben een gereserveerde plaats !

“Het is duidelijk dat Bossuyt kennis van zaken heeft en ook echt luistert naar haar klanten." Ann van Trattoria Della Mamma in Gent

Noordlaan 21 • B-8520 Kuurne • T +32 (0)56 36 11 70 • F +32 (0)56 36 11 71 • info@bossuytwi.be • www.mooiewinkel.be

BB-07-2012-NL-binnen.indd 13

31/07/12 15:27


14

INFORMATIEF | MAALTIJDCHEQUES

Elektronische maaltijdcheques Zoals u ongetwijfeld ook al vastgesteld hebt beschikken meer en meer mensen over elektronische maaltijdcheques. Het is dan ook allicht het moment als handelaar om het nodige te doen om dergelijke elektronische maaltijdcheques te kunnen aanvaarden. Hieronder vindt u de tarieven die van toepassing zijn bij de 4 uitgiftemaatschappijen. Met Edenred en Sodex hebben wij een overeenkomst afgesloten dat de leden van de Landsbond TOT 31 AUGUSTUS 2012 kunnen genieten van een gratis activatie. EDENRED Activeringskost: gratis tot 31 augustus 2012 (nadien € 104,00 excl. BTW) Abonnement: niet van toepassing Prijs transacties: 1,50 % op het bedrag van de verrichting. Voor aansluiting of meer inlichtingen kan u terecht op www.ticketrestaurantkaart.be/handelaars, via e-mail melissa.kets@edenred.com of op het telefoonnummer 02/678 28 11. Een aansluitingsformulier en praktische informatie is beschikbaar op onze website www.bb-bb.be > Ledenpagina’s >Maaltijdcheques

OPGELET Voor de gratis activatie via internet dient u gebruik te maken van de volgende link: http://www.sodexocard.com/nl/aansluiting/form.asp?p=free Wij hebben vernomen dat er in een aantal toch activeringskosten aangerekend worden. Is voorkomend geval neemt u best contact op met Sodexo De geactiveerde link kan u terugvinden op onze website www.bb-bb. be > Ledenpagina’s > Elektronische maaltijdcheques MONIZZE EN E-KENA KENA Activeringskost: € 10,00/terminal

SOD SO DEXO Abonnement: niet van toepassing Activeringskost: gratis tot 31 augustus 2012 (nadien € 100,00 excl. BTW) Prijzen abonnementen en transacties: Deze variëren naargelang van de formule die u kiest. Hoe hoger het maandelijks abonnement hoe minder u betaalt per transactie. De formule die voor u het best past kiest zal dus afhankelijk zijn van het aantal transacties die moeten verwerkt worden. Mogelijkheden : Form. 1

Form. 2* > 30 tx

Form. 3* > 100 tx

Form 4* > 160 tx

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

Software Sodexo €0 Card Licentie/maand/ terminal

€ 12

€ 20

€ 25

Transactiekost indien > € 10

€ 0,65

€0,25

€ 0,17

€ 0,13

Transactiekost indien < € 10 (minimum € 0,10)

1,50 %

1,50 %

1,50 %

NA

Installatiekost per winkel

Prijs per transactie: 0,17 € De elektronische verwerking van de maaltijdcheques gebeurt via het betalingsnetwerk Payfair. Met Payfair heeft de Landsbond een akkoord gesloten waardoor enkel de leden kunnen genieten van het hoger vermeld voordelig tarief. Het aansluitingsformulier evenals de algemene voorwaarden vindt u terug op onze website www.bb-bb.be. >ledenpagina’s > Elektronische maaltijdcheques Indien u geen toegang hebt tot internet kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 02/ 686 16 20 Opmerking Op dit ogenblik kunnen enkel betaalterminals van ATOS (Banksys) en CCV de electronische maaltijdcheques Monizze en E-Kena aanvaarden.

Voor aansluiting of meer inlichtingen kan u terecht op www.sodexocard.be of op het telefoonnummer 02/547 55 88

BB-07-2012-NL-binnen.indd 14

31/07/12 15:27


Type 1 buffer pH 1,9 –2,1

Naadloze vloeren

Top in snelheid en kwaliteit! al na 2u belastbaar! uitzonderlijk hygiënisch speciale oppervlaktestructuren bijzonder onderhoudsvriendelijk onverslijtbaar glad of antislip

voor u als slager!

Type 2 buffer pH 3,3 – 3,5

De Bufferglucose siropen zijn een vloeibaar extract product. Het vloeibare extract is een samenstelling van organische voedingszuren en zouten met een gamma suikers. Het verbetert ook de toegevoegde kruidenextracten door zijn evenwichtige samenstelling. Wetenschappelijk is Bufferglucose Siroop® een zeer krachtig additief voor alle voedingsmiddelen dat vooral optreedt in de functie van zuurteregelaar. De aanwezige antioxidanten vertragen het begin van bijwerkingen van het bereid product en verlengen in zeer hoge mate de verdere houdbaarheid alsook de verse en frisse kleur. Ze vermijden chemische en microbiologische nevenreacties en werkten voornamelijk tegen het uitbreken van schadelijke microorganismen zoals Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum en Salmonella. Bufferglucose Siroop® en lactaat werken prima samen op de eindproductie. Samenstelling Organische voedingszuren, antioxidanten en zijn gamma samengestelde suikers. Soortelijk gewicht: 1.4 kg Deze Bufferglucose Siroop® wordt exclusief gebruikt voor alle verhitte producten voor droge worst, salami en zouterijproducten. Microbiologische eigenschappen Totaal aantal bacteriën 10 CFU/g Tel gisten en schimmels 30 CFU/g (max.) Totaal aantal coliformen (MPN) afwezig in 10 g Salmonella sp. afwezig in 25 g Fysische eigenschappen Vloeistof Kleur: caramel Karakteristieke geur: aromatisch

chemisch resistent hittebestendig 100% vloeistofdicht zwaar belastbaar voldoet aan de haccp-norm

www. actifloor. be al na 2u belastbaar

Aanbevolen gebruik In alle verse bereide vleesproducten en bereide maaltijden. In ale verhitte vleesproducten en gerookte zouterijproducten met een toevoeging van 1,5 tot 2% op het eindproduct of pekelsamenstelling. Voor toepassing op verse karkassen voor export: de Bufferglucose Siroop® in pure vorm benevelen, liefst op een t° van 40 à 50 °C voor een goede verdeling en beneveling. Deze dosering kan variëren naargelang de gewenste resultaten en eigenschappen in de zin van een goede en sterke filmvorming op de karkassen. Voor salamiproducten is de Bufferglucose Siroop® aanbevolen met een pH van 1.9. Voor alle bereide maaltijden en verhitte vleesproducten en leverbereidingen is de aanbevolen buffer pH 3.5 Bijzondere voordelen  Bufferglucose Siroop® heeft door zijn speciaal samengestelde suikers een sterk verbeterde lijmbinding in droge worst, salami en verhitte hammen.  verhoogd economisch rendement  visuele verbeterde homogene kleurhouding  reuk- en smaakverbetering  zeer voordelige aankooppriijs  verlengde houdbaarheid  verbeterde, gewaarborgde en veiliger vleeswarenbereiding door Bufferglucose Siroop® en lactaat samen toe te voegen  minimum aan E-nummers in de samenstelling Originele verpakking Jerrycans 25 kg en multiboxen van 800 kg of 1200 kg. Houdbaarheid: zie etiket minimum 2 jaar. Hallal goedgekeurd. Het product is met kennis en ervaring onder licentie geproduceerd door Belgosuc Nv. Bufferglucose Siroop® is een product van PH Liquid Belgium Nv en gebaseerd op 50 jaar ervaring met patent pending.

Indien U een meer uitgebreide toelichting wenst, gelieve ons te contacteren op volgend mailadres info@ph-liquid.com

actifloor bvba Veilingstraat 57 2320 Hoogstraten Tel +32 497 880 121 info@actifloor.be

BB-07-2012-NL-binnen.indd 15

Didier Stevens, Chemist

PH LIQUID BELGIUM NV | Oude Brugse Weg 2 | 9910 Knesselare

31/07/12 15:27


16

DOssIER | brooD

Brood

Met de terugkeer naar school voor de deur worden straks weer heel wat lunchboxen gevuld. En alhoewel brood al eeuwenlang één van onze basisvoedingsmiddelen is, lijkt het eten van een gewone snede brood ferm achteruit te gaan. Uit de Belgische voedselconsumptiepeiling blijkt immers slechts 20,7 % van de Belgen voldoet aan de minimumaanbeveling voor brood, beschuit of ontbijtgranen.

s

andwiches, piccolo’s, pistolets en stokbrood zijn leuke varianten die ter afwisseling van brood kunnen gebruikt worden maar koffiekoeken, croissants, koekjes, wafels en gebak kunnen brood niet volwaardig vervangen. Ze bevatten te veel vet en suiker en te weinig vezels, vitaminen en mineralen. Zij behoren in de actieve voedingsdriehoek dan ook tot de restgroep. De ambachtelijke bakker vertrekt, net als de ambachtelijke slager, van een eenvoudige basis ingrediënt om met heel veel creativiteit en vakkunde zijn klanten dagelijks te verwennen met een gevarieerd broodassortiment dat naast complexe koolhydraten (zetmeel), in combinatie met essentiële voedingsstoffen zoals voedingsvezels, eiwitten, mineralen en vitaminen (vooral van de B-groep), ons dagelijks van een gezonde portie energie voorziet. Brood bevat zeer weinig vet en is dus zeker geen dikmaker. Een snede brood levert gemiddeld zo’n 85 kcal en bevat maar 1 g vet. Uitzonderingen hierop zijn natuurlijk de zogenaamde luxebroden zoals melkbrood, suikerbrood en rozijnenbrood. MET BROOd kAN JE EINdELOOS vARIëREN! Afwisseling van spijs is de boodschap. Dagelijks eten wij drie hoofdmaaltijden waarvan één warme maaltijd en twee broodmaaltijden.. Het ontbijt is het eerste broodmoment van de dag. kinderen houden van zoet maar confituur, honing of stroop zijn, doordat ze rijk aan suiker maar geen vet bevatten, slechts af en toe toegestaan. Choco, speculaaspasta en pindakaas bevatten naast veel suiker ook nog eens veel vet en worden daarom best niet dagelijks op de boterhammetjes gesmeerd. kinderen lusten net zo goed vruchtenmoes of vers rijp fruit zoals banaan, zoete peer of aardbeien als zoet broodbeleg. Magere vleeswaren zoals kippen- en kalkoenham, gekookte ham, gerookte vleeswaren, varkens- en kalfsgebraad, gebakken rosbief, en magere kazen (< 20 g vet per 100 g kaas) zoals platte kaas, magere smeerkaas, cottage cheese en de meeste light kazen zijn gezonde alternatieven. Een gekookt eitje of een roerei vormen een leuke afwisseling in het dagelijkse broodbeleg. Je kan je brood pimpen met schijfjes tomaat of kerstomaatjes, radijzen, fijngesneden kolen, waterkers, seldersnippers, rode biet, paprika,.... Groenten geven niet alleen extra smaak maar ook extra kleur.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 16

En ten slotte nog een woordje uitleg over gluten. Gluten zijn eiwitbestanddelen die voorkomen in bepaalde graansoorten, namelijk in tarwe, rogge, gerst, spelt, kamut en in mindere mate in haver. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol bij de bereiding van brood. Ze vormen samen met vocht een stevig elastisch netwerk (het glutenskelet) in het brooddeeg dat lucht, ingebracht via het kneden, en koolzuurgas (CO2), gevormd door de inwerking van gist op glucose, vasthoudt. Tijdens het bakproces verstijft het glutennetwerk en bekomt men het typische kruim van brood. Graansoorten die gluten van een goede kwaliteit bevatten, bijvoorbeeld tarwe, zijn het best geschikt om brood mee te bakken. Gluten worden door het overgrote deel van de mensen makkelijk verteerd. Ongeveer 1 op 300 Europeanen (0,3 %) lijdt echter aan coeliakie of glutenintolerantie. De inname van gluten geeft bij hen aanleiding tot een abnormale immunologische reactie die leidt tot ontstekingen en weefselbeschadiging. De enige manier voor coeliakiepatiënten om symptomen en complicaties weg te nemen is levenslang een glutenvrij dieet volgen (10). Brood is toegestaan in een glutenvrij dieet, mits het is gemaakt met glutenvrije ingrediënten. Er zijn glutenvrije mengsels om zelf brood te bakken. Steeds meer bakkers bieden ook een assortiment aan glutenvrij brood aan. De termen “glutenvrij” en “met zeer laag glutengehalte” zijn sinds 1 januari 2012 door een Europese richtlijn gedefinieerd. Een glutenvrij voedingsmiddel mag niet meer dan 20 mg gluten bevatten per kilogram en een voedingsmiddel met een zeer laag glutengehalte niet meer dan 100 mg per kilogram (11). Loutere vermoedens van coeliakie op basis van diffuse ongemakken in de buik zijn onvoldoende om voortaan glutenvrij te eten. Dit kan leiden tot nutteloze en zelfs schadelijke dieetmaatregelen en ernstige voedingstekorten. Gezien de grote impact die het volgen van een glutenvrij dieet kan hebben op het dagelijks leven en het sociaal functioneren, moet de diagnose zeker zijn en is een professionele begeleiding door een arts en diëtist essentieel.

Boterham met cottage cheese, appel, braambessen en rode bessen Ingrediënten voor 4 personen 8 sneden bruin brood 1 appel 1 bakje rode bessen 1 bakje braambessen 125 g cottagecheese een 10-tal muntblaadjes

31/07/12 15:27


17

Tekst: Carine Vos - Recepten en foto’s: Vlam

Bruin brood met mozarella en parmaham

4 eetlepels rode vruchtencoulis 1 theelepel zwarte peper Bereidingswijze Verwijder de kroontjes van de aardbeien en spoel ze in ruim water. Je kan ze ook door een vochtige handdoek rollen. Was de bessen en verwijder de steeltjes. Lepel de gehakte munt en de vruchtencoulis onder de kaas. Beleg de boterhammen met de kaas, de bessen en de aardbeien. Bestrooi met de zwarte peper.

Spiesjes van geroosterd brood, Belgische mozzarella en kerstomaten

Ingrediënten voor 1 persoon 1 stuk bruin stokbrood 2 sneetjes parmaham 1 el pesto 75 g mozzarella 1 ei 1 el olijfolie extra vergine enkele blaadjes basilicum peper Bereidingswijze kluts het ei en kruid het met peper. Wikkel de mozzarella in de ham, haal door het eimengsel en frituur in de hete olijfolie. Besmeer het stokbrood met de pesto en leg de gefrituurde mozzarellaham erbovenop. Werk af met de basilicum.

Toast met runderfilet en pecorinokaas

Ingrediënten voor 2 personen 1 wit stokbrood 8 houten satéstokjes 20 kerstomaten 1 bosje verse basilicum 150 g Belgische Mozzarella 2 el olijfolie extra vergine 1 el pesto Bereidingswijze Snijd het stokbrood in dunne rondje schijfjes. Rooster ze goudbruin in een pan. Snijd de uitgelekte mozzarella in blokjes van 1 cm. Halveer de kerstomaten. Schuif op elk spiesje afwisselend een broodschijfje, een half kerstomaatje, een blokje mozzarella en een blaadje basilicum. Leg de spiesjes op een schaal. Meng de pesto met de olijfolie en sprenkel over de spiesjes.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 17

Ingrediënten voor 1 persoon 2 sneetjes wit brood 1 (of 2) sneetje(s) runderfilet 6 blaadjes rucola (raketsla) 1 handvol pijnboompitten 1 el pesto 15 g pecorinokaas olijfolie extra vergine Bereidingswijze Toast het brood. Snijd de pecorinokaas in dunne plakken. Rooster de pijnboompitten lichtbruin in een pan. Bestrijk 1 toast met pesto en leg er de runderfilet, pecorinokaas en rucola bovenop. Werk af met de

31/07/12 15:27


18

DOSSIER | BROOD pijnboompitten en enkele druppeltjes olijfolie. Serveer de andere toast erbij.

Oosterse clubsandwich

Bereidingswijze Eerst bereid je de eiersalade: eieren hard koken (8 à 10 min.), pletten, mengen met mayonaise en kruiden met peper en zout. Nu meng je de eiersalade met de fijngesnipperde gedroogde ham en beleg je het broodje met een plakje geitenkaas van Passendale. Daarna bestrijk je de broodjes verder met de eiersalade. Werk af met enkele blaadjes koriander. Ingrediënten voor 4 personen 12 sneetjes wit of bruin brood 200 g kipfilet 4 el olijfolie 1 el currypasta of kerriepoeder 1 wortel 2 bosuitjes 4 bladeren Chinese kool 2 theelepels sojasaus 4 el knoflooksaus (flesje) 2 el fijngehakte koriander 4 plakken ham Bereidingswijze Snijd de kipfilet in dunne reepjes. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een wok en fruit de currypasta of kerriepoeder even aan. Roerbak de kipreepjes in ongeveer 5 minuten bruin. Rooster de sneetjes brood. Snijd de wortel in lange dunne repen, de bosuitjes in ringetjes en de Chinese kool in reepjes. Klop een sausje van 2 eetlepels roerbakolie en de sojasaus. Schep de bosuitjes en Chinese kool erdoor. Bestrijk de sneetjes brood met knoflooksaus. Leg op vier borden een sneetje brood. Verdeel hier de Chinese koolsalade, driekwart van de kipreepjes en wat koriander over. Leg hierop weer een sneetje brood met daarop de dubbelgevouwen plakken ham en de wortelrepen. Leg de laatste sneetjes brood erop en garneer met de resterende kipreepjes, de gevouwen wortelrepen en koriander.

Hartenbroodjes met vanille-appeltjes Ingrediënten voor 4 personen 4 sneetjes wit brood 4 appels 2 el (30 ml) vanille-extract 1 dl room 50 g boter bloemsuiker 1 hartvormig aluminium uitsteekvormpje Bereidingswijze Steek 12 hartjes uit het brood met behulp van het aluminium vormpje. Was de appels en verwijder de steel en het klokhuis. Snijd de appels in 4 partjes en elk partje in gelijke plakjes. Smelt 30 g boter in een grote pan. Doe de plakjes erin en bak ze 3 minuten. Druppel het vanilleextract erover, draai de plakjes om en bak ze nog 3 minuten. Haal ze voorzichtig uit de pan en leg ze op een bord. Bak vervolgens de hartvormige broodsneetjes aan beide zijden in dezelfde pan, samen met de overige 20 g boter, tot ze een goudbruine kleur hebben. Leg een broodsneetje op elk bord, vervolgens enkele plakjes appel, weer een broodsneetje, weer enkele plakjes appel en werk af met een broodsneetje. Bestrooi met wat bloemsuiker en garneer met enkele extra appelplakjes. Klop de room tot slagroom en serveer hem bij het hartenbroodje.

Broodje met eiersla en gedroogde hamsnippers Ingrediënten voor 4 personen 4 broodjes 2 eieren 2 eetlepels mayonaise 4 plakjes geitenkaas Passendale 4 plakjes gedroogde ham (bvb. Gandaham) blaadjes koriander of bladpeterselie peper en zout

BB-07-2012-NL-binnen.indd 18

31/07/12 15:27


FICHE

KLANTEN

Al deed mijn mama nog zo haar best om mij een aantrekkelijke lunch mee te geven, ik associeer de brooddoos nog altijd met dat lelijke ding dat mijn boekentasje jaar na jaar verknalde nog voor het schooljaar goed en wel gestart was… Overtollig sap van voorgesneden stukjes fruit liep uit of ik vergat de lelijke rekker “assorti“ er omheen te doen met als gevolg dat heel mijn boekentas vol boterham zat! Gelukkig sluiten de Mega Mindy lunchboxen de dag van vandaag netjes af. Wat go’s in the lunchbox, stays in the lunchbox! Ideaal voor kleine smossertjes. Knallende kleurtjes en leuke tekeningen verleiden kleine meisjes- en jongenshartjes en maken een lunchboks weer hip. Daarom alleen al verdient onze schoolgaande jeugd echt wel beter dan een stukje brood in een vormeloos zilverpapiertje. Een gezonde en evenwichtige voeding kan je perfect mee naar school geven onder de vorm van een aantrekkelijk lunchpakket. Dat er, buiten een schitterende brooddoos, niet veel voor nodig is, lees je in deze klantenfiche. Over het algemeen kiezen kinderen zelf voor wit brood maar je kan dat perfect afwisselen met andere broodsoorten zodat ze die ook leren kennen. Een volkorenbroodje of meergranenpistolet bevat meer granen en vezels en is toch een leuk alternatief. Vezels dragen bij tot een gezonde darmtransit. Boterhammetjes kan je in leuke vormpjes snijden. Een hartje, een cirkel, een wrap … creatief en weer eens wat anders. Er is keuze te over op het vlak van broodbeleg. Je kiest best beleg dat alle kinderen lusten zoals hesp, boterhamworst, spekjes, smeerkaas of een eitje. Fleur het geheel op door wat komkommerschijfjes, een kleurrijk blaadje sla of geraspte worteltjes tussen de boterhammetjes te leggen. Er bestaan kleurrijke prikkertjes veilig voor kinderen om groente- of fruitschijfjes op verrassende wijze te presenteren. Zorg voor voldoende variatie. Een boterham met gerookte zalm is heerlijk maar alle dagen zalm verliest zijn glans. Tegenwoordig bestaan er allerhande kleurrijke kaartjes waar je een leuke boodschap kan opschrijven, elke middag een verrassingspapiertje geeft de brooddoosinhoud weer een nieuwe dimensie… Vergeet de snack niet. Kies voor een droog koekje, fruit of kies voor een paar kerstomaatjes, zij vormen een kleurrijk 10 uurtje… Zorg voor een goed afsluitbare drankbeker. Water is een must maar een glas melk of een sapjes zonder toegevoegde suikers zijn een smakelijk alternatief. Overdrijf zeker niet met zoetigheden of frisdrank. Ter vergelijking: 100 g choco bevat 362 Kcal, 100 g beenham bevat slechts 161 Kcal.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 19

De zoektocht naar een geschikte brooddoos, het jaarlijks weerkerend fenomeen aan het begin van een nieuw schooljaar! 31/07/12 15:27


20

AcTuEEL

zolang de vlag de lading dekt …. rug toekeerden omdat zij opportuniteiten zagen in allerhande verkooppunten, ja zelfs benzinestations, om hun producten te slijten, staan voor moeilijke tijden. Men slaat ons graag om de oren met termen als “ambachtelijk”, “huisgemaakt”, “traditioneel”, … allemaal om het consumentenvertrouwen op te krikken. Als het moeilijk gaat, grijpt de consument immers graag terug naar eerlijke producten en naar de vakman die vertrouwen uitstraalt, naar het traditionele … en dat weten ze natuurlijk bij de distributie ook maar dat is nog geen reden om de consument te misleiden en industrieel vervaardigde producten op dezelfde leest te schoeien als deze van de ambachtelijke vakman.

A

l weken laait de discussie hoog op over wat nu de officiële definitie wordt van “ambachtsman” en waar die nu eigenlijk voor staat.

Minister Laruelle heeft, met de bescherming van deze term, een eerste aanzet gegeven om ervoor te zorgen dat “ambachtsman” niet kan misbruikt worden voor gladde, platte commercie. Een initiatief dat ik alleen maar kan toejuichen… zolang de vlag de lading dekt. Voor mij is de “ambachtsman” en het “ambachtelijk” product duidelijk iets anders dan voor de vele producenten die “ambacht” en “ambachtelijk” gebruiken om achteloze consumenten te misleiden en in de waan te laten dat industrieel vervaardigde producten op ambachtelijke wijze door een ambachtsman gemaakt zouden zijn. Volgens mij ligt het verschil net in het feit dat een ambachtelijk product, gemaakt wordt door een fiere vakman – pur sang - die traditie, beroepsfierheid, vakkennis, … met zich meedraagt. Ik stel steeds meer vast dat vakkennis en beroepsfierheid bij ieder van u primeren. Dat hoeft geen betoog! De ambachtelijke slager zorgt er dagelijks voor dat hij zijn klanten een uitgebreid assortiment aan huisgemaakte producten van topkwaliteit kan aanbieden. Hij heeft daarnaast niet de tijd om zich met het uitbuiten van termen à la “ambachtelijk product” voor commerciële doeleinden bezig te houden. Dat hoeft ook niet want zijn huisgemaakte producten worden in ieder geval ambachtelijk vervaardigd. Dat hij het vele werk aankan, dat alles perfect in zijn toonbank ligt, dat zijn klant tevreden is, dat hij voldoende personeel vindt om alles te maken, dat hij met alle reglementeringen in orde is, … dat zijn zijn hoofdbekommernissen.

Ik wil hier geen afbreuk doen aan industriële producten. Integendeel, er zijn goede producten op de markt die trouwens ook in onze slagerijen verkocht worden. Ik stel alleen duidelijk dat industriële producten de term “ambachtelijk” niet kunnen dragen omdat de eerlijkheid ons toch gebiedt aan de consument mee te geven dat er een wezenlijk verschil is tussen wat de vakman maakt en wat de industrie produceert. Het is dus bijzonder moedig van de minister om het ambachtelijk karakter van onder meer het slagersberoep te beschermen met een duidelijke omschrijving vastgelegd in een Ministerieel Besluit dat u in primeur kon lezen in de vorige BB en op onze facebookpagina. Ik hoop dat de onderhandelingen die geleid hebben tot dit nieuw Ministerieel Besluit de ambachtsman de garantie biedt dat de consument de bomen door het bos blijft zien en een duidelijk onderscheid kan maken tussen wat de vakman maakt en het groot gamma industriële producten die verkocht worden onder het mom “ambachtelijk”. Ik ben er nogal gerust in dat het gezond verstand ook hier de bovenhand zal halen. De hedendaagse consument is immers bekwaam genoeg om de publiciteitsbubbels te doorzien en het vertrouwen te geven aan de echte vakman wiens ambachtelijke producten alle lof verdienen. De consument koopt nog altijd graag in zijn vertrouwd verkooppunt waar hij een vriendelijk onthaal en een luisterend oor vindt. Bij de ambachtelijke slager met het uitgebreid assortiment aan huisgemaakte topproducten, bij de ambachtelijke warme bakker waar heerlijk geurend brood een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het ambachtelijk karakter. Bij de restauranthouder om de hoek die zijn verse producten bij die slager, bakker, groenteboer koopt. Zorg dus wel, beste ambachtsman, dat je dat vertrouwen niet beschaamd en blijf steeds investeren in het ambachtelijk karakter van je zaak, in de relatie met je klant en in een prima werksfeer voor je personeel, zodat de consument voelt dat hij in vertrouwen bij jou kan kopen. De rest komt vanzelf!

De strijd voor de consument is al geruime tijd ingezet. Niet alleen supermarkten doen elkaar alle dagen de das om en concurreren zich te pletter. Ook de fabrikanten die onze ambachtelijke slagers jaren geleden de

BB-07-2012-NL-binnen.indd 20

Carine Vos

31/07/12 15:27


21

ACTUEEL

Het voedselagentschap stelt, bij monde van gedelegeerd bestuurder Gil Houins, in haar jaarverslag 2011 dat de Belgische voedselveiligheid een zeer hoog niveau bereikt heeft.

T

och zijn er vooral in de sector ‘business to consumer’ nog een aantal aandachtspunten.

Van de 167.804 analyses uitgevoerd op 69.869 monsters was meer dan 97 procent conform de voedselveiligheidsnormen. De aandacht van het FAVV ging vooral naar de monsters genomen van diervoeders, levensmiddelen en additieven om ze te testen op aanwezigheid van dioxines en PCB’s. Ook op allergenen werd getest. Van de 237 analyses die werden uitgevoerd met het oog op de eventuele aanwezigheid van niet op het etiket vermelde allergenen, was slechts één monster niet conform. In totaal verklaarden 142.598 professionele operatoren dat zij een activiteit in de voedselketen uitoefenen. Meer dan 41.000 operatoren werden gecontroleerd door middel van 171.552 controlechecklists. Zo’n 85 procent van die inspecties hadden een gunstig resultaat.

De resultaten van de inspecties bij de landbouwers zijn, net zoals in 2010, zeer goed. Meer dan 98 procent van de 8.488 inspecties waren gunstig. In de agrovoedingsbedrijven werden 5.751 controles uitgevoerd en daarvan was 90 procent gunstig. In de sector van de directe verkoop aan de consument zijn er wel nog verbeteringen nodig, aldus Houins. Zo kreeg slechts 55 procent van de gecontroleerde horecabedrijven een gunstig rapport. Bij de grootkeukens was 66 procent in orde en ook bij de detailhandelszaken is ook nog werk aan de winkel: slechts 54 procent werd positief beoordeeld op vlak van infrastructuur en hygiëne! Volgens het FAVV is het verschil in resultaat tussen bedrijven met een gecertificeerd autocontrolesysteem en bedrijven zonder aanzienlijk. Bedrijven met een gecertificeerd autocontrolesysteem behaalden in 86,4 procent van de gevallen een gunstig inspectieresultaat, bij bedrijven zonder bedroeg dit percentage 64,5. Een bonus op de jaarlijkse heffing voor bedrijven die in een gecertificeerd autocontrolesysteem zitten, is dus gerechtvaardigd”, meent Houins.

Slagerijafdeling BuSo-KIDS Hasselt organiseerde succesvolle opendeurdag!

allesondercontrole com

TempWeb. Draadloze temperatuurbewaking en -registratie via internet/LAN.

NL 074 265 77 88

BB-07-2012-NL-binnen.indd 21

BE 053 80 97 54

31/07/12 15:27


MACHINES FOTO’S: DIRKO DEN HERTOG

S L AG E R

en zijn

machine

Van merkvoorkeur, dat vooral voor de autowereld geldt, is bij slagers nauwelijks sprake. Voor de aanschaf van een cutter is vooral de capaciteit en het beschikbare elektrische vermogen van belang.

Deel 1: Cutter en wolf

Voortraject belangrijkst bij aanschaf machine In een serie artikelen gaat Vleesmagazine in op machines voor de slagerij. De wolf en de cutter staan in dit nummer centraal. Individuele (markt)omstandigheden zijn doorslaggevend bij de aanschaf. Eenduidig advies bestaat dus niet.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 22

DOOR EDWIN RENSEN  Het is niet zo eenvoudig om een slager te adviseren welke cutter of wolf hij het beste kan gebruiken. Dit hangt onder meer af van assortiment, chargegrootte, elektrische-vermogenscapaciteit én, opvallend genoeg, de regio. Directeur Frans de Leede van de Delmo Groep (bestaande uit Delmo Techniek en Delmo Groothandel, red.) benadrukt dat machines kopen maatwerk is en dat het voortraject, om te komen tot een geschikte machine, misschien wel het belangrijkste

31/07/12 15:27


Bron: VleesMagazine | mei 2012 | www.vleesmagazine.nl

is. ‘Een cutter koopt een slager normaal gesproken eenmaal in zijn of haar leven. Het móet dus goed zijn en de analyse en advisering bepalen het succes. Van merkvoorkeur, waarvan in de autowereld heel duidelijk sprake is, merk ik bij slagers minder’, stelt De Leede, die bij de vooroverwegingen voor aanschaf van een cutter vooral de capaciteit (grootte van de schotel, red.) en het beschikbare elektrische vermogen in ogenschouw neemt. Verder is de regio van groot belang. In Limburg bijvoorbeeld, maakt iedere worstmaker cutterproducten, terwijl dat in West-Nederland lang niet altijd het geval is. Schotelcutter Vleescutters voor het malen, fijnhakken of mengen van rauw of gekookt vlees worden in drie soorten geleverd: de schotel- (ronddraaiende schaal met messen, red.), de snelcutter (een grote Moulinette) en de doorloop- of microcutter. De tweede variant bepaalt slechts een uiterst klein deel van de markt, de derde betreft een industrieel gebruikte machine en deze beide komen in dit artikel niet aan bod. Enkel de schotelcutter, leverbaar in modellen van 35 tot en met 550 liter, wordt besproken. Een modale slager in Nederland kan uit met een capaciteit van 50, 70 of 90 liter. De Leede: ‘De eerste vraag die de slager zich vooraf zou moeten stellen is natuurlijk welke producten hij wil maken. Op basis daarvan bepaal je de gewenste configuratie en opties. Bijvoorbeeld welk messensysteem hij daarbij wil hanteren. Een zesmessensysteem of driemessensysteem. Elke mesvorm heeft z’n voordelen en beperkingen. Een snijsysteem met drie of zes messen bepaalt natuurlijk de doorstroomsnelheid en dus de verkleining. Daarnaast is er de keuze voor twee vaste snelheden of traploze toerenregelingen, zowel voor de messenas als voor de schotel. Een menggang maakt de laatste jaren bijna standaard deel uit van de uitrusting van een schotelcutter. Het houdt in dat er gemengd kan worden, zonder te snijden. De Leede: ‘Dit is een meer dan zinvolle optie bij dergelijke machines, want het maakt ze multifunctioneel, dus vaker inzetbaar en rendabeler.’ Een elektrisch openend deksel is tegenwoordig ook voor kleinere schotelcutters leverbaar, een optie die steeds vaker wordt gekozen met de argumentatie: ‘als we er toch een kopen, dan ook compleet’. Andere, meer specifieke opties zijn bijvoorbeeld vacuüm (daarbij kan de massa onder vacuüm gecutterd worden) en verwarming (de massa kan tijdens het cutteren gegaard worden). Flexibele stuwwand Fabrikant K+G Wetter levert standaard bij de cutter tegenwoordig een flexibele stuwwand, volgens De Leede een grote doorbraak. Vooral als er in hoge snelheid grote massa’s verkleind moeten worden. ‘De cutterkamer wordt met de aanwezigheid van de stuwwand kleiner en dat verhoogt het snijeffect. Het ligt aan het soort vlees dat verkleind moet worden of de slager wel of geen gebruik maakt van zo’n stuwwand. De productie van cervelaatworst en salami bijvoorbeeld, begint met bevroren vlees en omwille van een goede doorstro-

BB-07-2012-NL-binnen.indd 23

ming is een stuwwand dan juist niet aanbevelenswaardig.’ De besturing van de cutter varieert van eenvoudige drukknoppen tot zeer geavanceerd middels touchscreenbediening en programmering via CutVision, waarmee vanuit de pc vast opgeslagen recepturen ingegeven kunnen worden. Ergonomie Een belangrijk aspect bij alle fabrikanten van - overigens niet alleen - schotelcutters is de laatste jaren de ergonomie. Hoewel de schotelcutter in de basis niet veel ruimte laat voor grote wijzigingen in de opbouw, is er meer aandacht voor werk- en til-

vAkARTIkEL | machines

23

hoogte. Deze worden steeds belangrijker, daarom ook wordt steeds vaker gekozen voor een automatische uitwerper of automatische belading van de machine. Dit geldt trouwens voor alle soorten machines: waar geen handjes nodig zijn wordt, mits technisch mogelijk en betaalbaar, geautomatiseerd. Wolf Een vleeswolf vervangt zoals bekend gereedschap als het hakmes dat diende om gehakt vlees of vulling te produceren. De te ‘hakken’ grondstof gaat in een trechter en vanaf daar gaat het middels een

De wolf is de laatste jaren ergonomisch steeds makkelijker te gebruiken en bedoeld om de productie te verhogen en arbeidskosten te verlagen. De grote stukken worden door de passing van de worm in het maalhuis voorgesneden en zo komen er snijdbare stukken voor de snijset.

31/07/12 15:27


24

vAkARTIkEL | machines

S L AG E R en zijn

machine

‘Klanten vonden de producten smakelijker’

Een modale slager in Nederland kan uit met een capaciteit van 50, 70 of 90 liter.

wormvormige as naar de snijset. Ook de wolf is de laatste jaren ergonomisch steeds makkelijker te gebruiken en bedoeld om de productie te verhogen en arbeidskosten te verlagen. De grote stukken worden door de passing van de worm in het maalhuis voorgesneden en zo komen er snijdbare stukken voor de snijset. De Leede: ‘Met die snijset hebben we direct een belangrijk stuk van de vleesmolen bij de kop. Daarin bestaan twee systemen namelijk ‘Unger’ (van Duitse oorsprong) en ‘Enterprise’ (van Amerikaanse oorsprong). Kort uitgelegd bestaat een Enterprise-snijset uit een viervleugelig mes en een snijplaat. Systeem Unger werkt met een voorsnijplaat (een schijf met drie of vier grote gaten), een dubbelsnijdend mes en tenslotte een snijplaat met kleine boringen.’ Regionale verschillen Alle eigenschappen van beide systemen geheel uitdiepen zou een artikel op zich kunnen vullen, daarom kortweg deze scheiding: Enterprise is oorspronkelijk bedoeld voor het malen van vers vlees voor de verkoop van gehakt(producten), Unger is van origine voor de bereiding van worst en vleeswaren. Toch is volgens De Leede niet in algemene

BB-07-2012-NL-binnen.indd 24

bewoordingen aan te geven welke variant de voorkeur verdient. Dat verschilt per situatie. En ook hier zijn regionale verschillen zichtbaar. ‘Grofweg gesteld leveren we onder de grote rivieren nauwelijks of geen Enterprise-machines. In NoordNederland wil de consument gehakt met tekening (sliertjesgehakt, red.) en een consument uit het zuiden van Nederland vindt het totaalbeeld juist weer belangrijker’, weet De Leede. ‘Meestal is ons advies om voor winkelgehakt voor Enterprise te kiezen en voor de worstmakerij voor Unger. De wens van de klant bepaalt uiteraard de keuze, elke situatie is een unieke. Onlangs kocht een slager na dertig jaar met een Enterprise-machine gewerkt te hebben, een wolf met een Unger-snijsysteem. Het was voor hem wennen. Zijn klanten waren echter zeer enthousiast, ze vonden de producten smakelijker. Wij menen vanwege de kortere snit. Qua handelingen is er voor de slager weinig verschil, maar klanten moeten wel wennen aan sliertjesgehakt, dat ook nog eens egaler van kleur is.’ Met beide snijsytemen zijn allerlei wolfvarianten leverbaar. De basis is de stopwolf, dat is de wolf waarbij de grondstof handmatig in de trechter van het maalwerk wordt geschoven. Een stap verder in

automatisering is de automatenwolf, dan wordt het vlees via de transportworm in het maalwerk gebracht. Nog geavanceerder is de meng-automatenwolf. Dat is een machine, waarvan de vleesbak zodanig groot en vormgegeven is dat er een mengarm in kan functioneren. De te malen massa kan dan tevens in dezelfde machine worden gemengd. CE-verklaring Naast gebruiksgemak en inzetmogelijkheden zijn er natuurlijk de vaste waarden, die bij aanschaf van elke machine een rol spelen: voldoet de machine aan de CE-wetgeving (Conformité Européenne) en is deze voorzien van een daarop duidende CE-verklaring. Of de veiligheid van de gebruiker en de andere medewerkers geborgd zijn is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine, die deze verlegt naar zijn leverancier. Deze laatste heeft daarvoor de verantwoordelijkheid, dat mag men van een deskundige vakleverancier ook verwachten. <

31/07/12 15:27


Voor al uw advertenties kan u contact opnemen met Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be Houba de Strooperlaan 784 bus 6 • 1020 Brussel

KLEINE AANKONDIGINGEN

IMMO

mATErIAAl

Over te nemen te Mol: SLAGERIJ – goed gelegen – ruime parking Te koop: instapklare SLAGERIJ-TRAITEUR-WOONST – Kortemark

Koeltoonbank merk Dyna-cold , 2 elektronische balansen Berkel M410 , ronddraaiend spit met onderaan oven, REX gehaktmolen D, cutter 25 l Matton, oven met vuren bovenaan, broodjesoven voor plus minus 70 halve stokbroodjes, grote inoxen dampkap L 4,20 m - breedte 1,30 m. Tel.: 054/33 35 26 – 0479/43 41 67

Te koop: instapklare SLAGERIJ – TRAITEUR met grote woonst – Izegem

Te koop: MUURTOONBANK perfecte staat – 3.5 x 2.1 – foto’s op vraag - uvensvenne@gmail.com tel.: 015/51 31 25 na 18 u.

Tel. : 014/31 41 32

Tel. : 051/62 65 01 of info@briekvastgoed.be – BIV50592A- ECP 992

Tel. : 051/30 77 30 – 0479/80 29 25

Te koop: SLAGERIJ centrum Menen

Tel. : 056/51 25 02

Te huur: Slagerij met woonst – Dorpplaats, Schellebelle - zeer goede ligging+parking - alle materieel vleeswarenbereiding - geen overname-ideaal voor starter.

Info: harry.burgelman@telenet.be - tel.093663221

Te koop: wegens stopzetting SLAGERIJMACHINES & WINKELINRICHTING Tel.: 059/32 55 55

mOBIEl Te koop Fiat new Scudo fg tole lux 2.0 milti 120 cv 10 q Zeer goede staat, weg stopzetting zaak +:- 43.000 km - prijs € 17.500

Tel.: 02/759 64 75 - 0475/36 89 53 – peetersrene@hotmail.com

Over te nemen: SLAGERIJ MET VERNIEUWDE WINKEL TE TIENEN

Tel. : 016/81 21 02

Over te nemen: slagerij in Heist-op-den Berg Tel. : 0475/80 34 61

POLYESTER & INOX Roest en Corrosie vrij

Muren - Plafonds - Deuren - Beschermplinten Geleverd en/of geplaatst

www.becopanel.be

PANELCO bvba Tel. +32 (0)55/38.51.33 • Fax +32 (0)55/38.51.34 • info@becopanel.be

BB-07-2012-NL-binnen.indd 25

31/07/12 15:27


26

vLAm | vleesverbruik belgie

vleesverbruik daalt licht in België Het volumeaandeel van vlees versus gevogelte en vis bleef vorig jaar quasi stabiel op 63,1%. De totale categorie “vers vlees, gevogelte, kleinvee en wild” ging in 2011 lichtjes achteruit vooral door de gedaalde aankoopfrequentie. Het thuisverbruik van vlees daalde vorig jaar met 1,5% naar 22,66 kg/capita. Binnen de verschillende vleessoorten zijn de vleesmengelingen de enige stijger. Deze vergroten dus hun koppositie als belangrijkste vleessoort en haalden in 2011 een aandeel van 35,3% van het gekochte volume vers vlees. Dit zijn de bevindingen van GfK PanelServices Benelux (1) dat in opdracht van VLAM het thuisverbruik volgt bij 5.000 Belgische gezinnen.

vLEES, vIS OF GEvOGELTE? De voorbije jaren daalt het aandeel van vers vlees binnen de totaalcategorie “vers vlees, verse vis, gevogelte, kleinvee en wild”. Het volumeaandeel van vers vlees binnen deze korf bedroeg in 2011 63,1%. Vooral het gevogeltevlees groeit binnen deze categorie en bedraagt nu 24,8%. Binnen het vleessegment kunnen we vaststellen dat vers vlees met een volumeaandeel van 95,5% nog steeds duidelijk de voorkeur geniet boven diepvriesvlees (4,5%). POPULARITEIT vLEESMENGELINGEN BLIJFT STIJGEN De gemiddelde Belg kocht in 2011 22,6 kg vers vlees (exclusief gevogelte en wild). Dat is 1,5% minder dan in 2010. Door de vrijwel stabiele gemiddelde vleesprijs lagen de bestedingen ook 1,2% lager en deze kwamen op 203,74 euro per capita. Met een penetratie van 97,8% kochten in 2011 iets minder Belgen vers vlees. De gemiddelde aankoopfrequentie daalde van 48,8 naar 47,8 keer per jaar. Over het algemeen is de Belg dus duurzamer gaan omspringen met zijn vleesverbruik. Binnen vers vlees deden vooral de vleesmengelingen het opnieuw goed. Met een thuisverbruik van 8,01 kg per capita zijn zij het enige segment dat groeit binnen de vleescategorie. Hoewel zowel penetratie, aankoopfrequentie als de gemiddelde prijs daalden, stegen het volume en de bestedingen per capita lichtjes. Daarna volgen puur varkensvlees (-2,1%) en puur rundvlees (-2,2%) met een thuisverbruik van respectievelijk 6,7 kg en 5,99 kg per capita in 2011. Ook het kalfsvleesverbruik daalde opnieuw, na een lichte heropleving in 2009 en 2010, en strandde vorig jaar op 0,9 kg per capita. Schapen- en lamsvlees daalden met 9% zeer sterk en komen uit op een thuisverbruik van 0,61 kg/capita. Paardenvlees valt met 5,6% terug tot 210 gram/ capita.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 26

Het vleesverbruik wordt gedomineerd door de categorie ‘vleesmengelingen’ (o.a. gemengd gehakt, worst, brochettes, pita/gyros, hamburger, cordon bleu). Ook in 2011 won dit segment opnieuw marktaandeel binnen de totale vleesmarkt. Momenteel zijn de vleesmengelingen goed voor 35,3% van het verkochte volume en 30% van de bestedingen. Vleesmengelingen lagen vorig jaar gemiddeld 20,7 keer in het winkelmandje. Het verbruik van puur varkensvlees is in 2010 met 2,1% afgenomen. Hierdoor daalde het volumeaandeel van deze vleessoort van 29,8 naar 29,6%. De prijs van het pure varkensvlees bleef vorig jaar quasi stabiel (licht stijgend) zodat de besteding ook daalde met 1,4%. Het aantal kopende gezinnen en de gemiddelde aankoopfrequentie daalden licht naar respectievelijk 91,5% kopers en 18,1 keer. Het aangekochte volume vers rundvlees daalde met 2,2%. Een licht hogere prijs (+1,1%) compenseerde deze volumedaling zodat de bestedingen iets minder daalden (-1%). Bij deze vleessoort bleef het aantal kopers stabiel en daalde de aankoopfrequentie lichtjes. Met 94 kopers op 100 en een aankoopfrequentie van 24 keer op jaarbasis blijft rundvlees wel de populairste vleessoort. kalfsvlees verloor net als vorig jaar opnieuw redelijk wat terrein. De gemiddelde Belg kocht in 2011 zo’n 5,2% minder kalfsvlees waardoor het marktaandeel daalde tot 4%. Het aantal Belgische gezinnen dat minstens 1 keer deze vleessoort kocht, daalde van 58,4 naar 56,3% Ook de aankoopfrequentie daalde: van 6,1 naar 5,8 keer per jaar. Net als kalfvlees is ook schapen- en lamsvlees in 2011 een duurdere vleessoort. Ook voor dit schapen- en lamsvlees was 2011 opnieuw een veel minder goed jaar. Het aangekochte volume aan schapen- en lams-

31/07/12 15:27


27 vlees daalde met 9% en het marktaandeel slonk naar 2,7%. Het aantal kopende gezinnen daalde duidelijk van 45,9% naar 43,2%. Het product werd ook minder frequent gekocht: van 4,9 naar 4,7 keer op jaarbasis. De prijs van schapen- en lamsvlees steeg het voorbije jaar met 4,7% Ook paardenvlees kreeg een klap (-5,6% in volume per capita). Het aantal kopers steeg wel van 21,2 naar 22 op 100. De aankoopfrequentie daarentegen zakte vorig jaar van 4,7 naar 4,4 keer op jaarbasis. PROFIEL vAN dE vLEESvERBRUIkER walen en 50-plussers grootste vleeseters De Waal is een grotere vleeseter dan de Vlaming en de Brusselaar. De Waal at vorig jaar met 24,83 kg 3,23 kg meer dan de Vlaming en 3,24 kg meer dan de Brusselaar. Het gemiddelde vleesverbruik van de Belg is de voorbije jaren licht dalend en dat is ook zo in de drie verschillende regio’s. De voorbije jaren at de Brusselaar meer dan de Vlaming, maar sinds 2011 is dat verschil weggeveegd. Het vleesverbruik verschilt naargelang de leeftijd. Gezinnen met een vrouw tussen 50 en 64j. aten in 2011 met 27,41 kg per capita bijna de helft meer vlees dan jonge gezinnen (<40 j). De evolutie van hun vleesverbruik was wel dalend (-3,6%). 65-plussers eten met 24,59 kg/capita wat minder vlees dan 50-64 jarigen, maar duidelijk meer dan jonge gezinnen. jongeren en grote gezinnen kopen meer vleesmengelingen Voor de populairste vleessoorten is er weinig verschil in verbruik tussen Vlaanderen en Wallonië. De vleesmengelingen, die de populairste vleessoort zijn, worden vooral in Brussel en Vlaanderen meer gekocht. Varkensvlees wordt het meest gegeten in Vlaanderen en Wallonië.

Rundvlees is populair in Brussel en Wallonië en kalfsvlees is vooral in trek in Brussel. Voor de minder verkochte vleessoorten zijn er duidelijke profielverschillen zichtbaar: schapen- en lamsvlees is veel populairder in Brussel en Wallonië, maar paardenvlees doet het dan weer veel beter in Vlaanderen. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat vleesmengelingen populairder zijn bij jonge gezinnen, terwijl ouderen eerder opteren voor pure vleessoorten. Rundvlees heeft een ouder profiel. Het verbruik van varkensvlees is weinig leeftijdafhankelijk. De in volume minder belangrijke vleessoorten als orgaanvlees, paardenvlees, kalfsvlees en schapen- en lamsvlees scoren vooral goed bij 50-plussers. Grotere gezinnen kopen in verhouding meer vleesmengelingen. Orgaanvlees, paardenvlees, schapen- en lamvlees, kalfsvlees en rundvlees worden eerder in één- of tweepersoonsgezinnen gekocht. Voor varkensvlees zien we weinig verschil tussen de verschillende gezinsgroottes. dISTRIBUTIEkANALEN buurtsuper en hard discount doen het goed DIS 1 en de slager zijn met 39,2% en 29,1% volumeaandeel nog steeds de meest bezochte winkelkanalen voor de vleesaankoop. Beide kanalen verloren in 2011 wel terrein en dit vooral ten voordele van buurtsupermarkt (18%) en hard discount (7,1%). WAT kOOPT MEN WAAR? Wanneer we de aandelen van de distributiekanalen opsplitsen per vleessoort, merken we een relatief groter volumeaandeel van de slager voor paardenvlees (47,9%) en kalfsvlees (32,3%). DIS 1 staat vooral sterk in schapen- en lamsvlees (53,6% marktaandeel). De hard discount haalt een redelijk aandeel in de verkoop van vleesmengelingen (9,8% volumeaandeel). kalfs-, paarden- en orgaanvlees daarentegen zijn praktisch afwezig in dit kanaal. Buurtsupermarkten bieden een evenwichtig vleesassortiment met een lichte ondervertegenwoordiging van paarden-, schapen- en lamsvlees.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 27

31/07/12 15:27


28

REPORTAGE | SLAGERIJ WANNES, ZANDVLIET

Slagerij Wannes, Zandvliet

Jaarlijks komt de Beoordelingscommissie voor de erkenning van Vlaamse Streekproducten binnen VLAM drie maal samen om de ingediende aanvragen te beoordelen. Op hun tafel komt ons Vlaams culinair verleden tot leven. Ambachtelijke pareltjes, die veelal in alle uithoeken van Vlaanderen, van generatie op generatie, door onze ambachtelijke vakmensen worden gemaakt en verkocht. Traditie, vakmanschap, smaak, … worden door de leden van de beoordelingscommissie secuur afgewogen. Wannes De la Court uit Zandvliet diende een ijzersterk dossier in. De off iciële erkenning voor zijn 'Vlaams Rundsgerookt Vleesch' kon dan ook niet uitblijven. Wannes (36) baat met zijn echtgenote Vicky (33) in Zandvliet, een klein dorpje in het havengebied en op de grensstreek met Nederland, een ambachtelijke dorpsslagerij uit waar vers inlands rundvlees, naast een groot assortiment huisgemaakte charcuterieproducten, nog steeds de hoofdmoot in de koeltoonbank uitmaken. Hij verwent zijn klanten met ambachtelijk gemaakte topproducten en krijgt voor het ambachtelijke karakter van zijn zaak een enorme waardering in de plaats. Ik ging op bezoek bij een f ier, jong, ambachtelijk slagerskoppel dat alles in zijn mars heeft om een succesvol verhaal te schrijven. Allereerst dikke proficiat! Werd je niet een beetje overrompeld door de massale persbelangstelling voor de officiële erkenning van jouw streekproduct? Wannes: Het is de afgelopen weken inderdaad hectisch geweest maar ik ben bijzonder trots dat ons ambachtelijk rundsgerookt vlees de officiële erkenning kreeg die het verdient. Het product werd reeds door mijn voorganger gemaakt en hier in de streek is het zeer gekend. Nog voor ik goed en wel besefte dat het product het label kreeg, stond de pers al op de stoep. Zowel de regionale TV als diverse dagbladen zijn hier geweest.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 28

Sinds kort behoor ik zelf tot de sectorgroep streekproducten van VLAM en ik weet dus heel zeker dat de beoordelingscommissie – trouwens allemaal vakmensen - streng maar rechtvaardig handelt. Was je zeker van je zaak? Wannes: Ik heb geen moment getwijfeld aan de kwaliteit van dit topproduct en toch was ik verrast dat net dit product het gehaald heeft. Ik diende immers nog twee andere producten in maar die haalden het niet. Het is uiteraard altijd spannend afwachten hoe de commissie jouw product gaat beoordelen. Hier in de winkel heeft het product altijd de erkenning gekregen die het verdient maar onze

31/07/12 15:27


29

Tekst en foto's: Carine Vos

klanten zijn al jaren vertrouwd met de smaak.. Het feit dat dit product tot stand komt met vlees van topkwaliteit dat de tijd krijgt om op ambachtelijke wijze te rijpen is daar uiteraard niet vreemd aan. Wat maakt dit rookvlees zo speciaal? Wannes: Gerookt rundvlees is een van de oudste charcuterieproducten van Vlaanderen. Vroeger gebruikte men dit productieproces om het minder malse vlees van oudere runderen te verwerken. Ondertussen groeide het product uit tot een echte specialiteit. We werken alleen met vrouwelijke runderen van het Belgische witblauw ras. De koeien zijn vier jaar oud en moeten al één keer hebben gekalfd. Het uitbenen en het juiste bilstuk kiezen, kortom de stielkennis van de vakman, speelt uiteraard ook een belangrijke rol in het productieproces. Het duurt in totaal tien weken voor een stuk rundvlees 'Vlaams Rundsgerookt Vleesch' wordt. De erkenning is voor mij des te specialer daar deze erkenning de eerste is uit deze regio. Voor dit procedé worden specifieke stukken gebruikt, als de slager de spier van het muisstuk, ook de Antwerpse filet genoemd, gebruikt, spreekt men over Filet d’Anvers. Wij verwerken de Antwerpse filet samen met de platte bil van vrouwelijke Belgisch witblauw runderen, pekelen de stukken en roken ze met beukenhout. Voor de meeste collega’s is het product dan af maar wij houden er aan om het rundvlees daarna nog 2 weken te drogen, een extra inspanning die door onze klanten heel erg geapprecieerd wordt en die ons product toch speciaal maakt.. Vlam had het in de communicatie over 'Vlaamsch Rundsgerookt Vleesch' – hoe verkoop je het product bij jou in de winkel? Wannes: Onze klanten kennen het product onder rundsgerookt en dat zal ook zo blijven. Ik heb die naam niet gekozen en het klinkt een beetje “oudbollig”. De erkenningscommissie gaf er deze naam aan. Voor mij staan streekproducten voor ambachtelijke topkwaliteit waarvan het recept al jaren meegaat en niet voor oudbolligheid. Er komen heel wat nieuwe klanten af op de mediabelangstelling die we genoten naar aanleiding van de bekendmaking en die gebruiken dan de officiële benaming. Ik hou het bij de oude naam. Enig idee waarom de twee andere producten het label niet haalden? Wannes: Onze grof gemalen boerenworsten en de droge worstjes, nochtans ook twee topproducten uit ons assortiment, vielen niet in de prijzen. Als ik van één product zeker was, was het van de boerenworst omdat ik ervan overtuigd ben dat je die, op deze wijze gemaakt, nergens anders meer vind. De beoordelingscommissie zag dat anders en vond deze producten niet onderscheidend genoeg. Er is me ook medegedeeld dat de droge worst niet droog genoeg was maar dat is net wat de klant hier in deze streek wenst. Na 1 of 2 dagen drogen worden ze hier verorberd. Troost je, ik eet ze ook bijna rauw.. Wannes: Onze klanten weten wanneer we droge worsten maken en zodra ze in de winkel hangen, zijn ze in een mum van tijd uitverkocht. In deze streek is men niet gek op de traditioneel hard gedroogde worst, maar onze klanten verkiezen een worstje die niet hard en uitgedroogd is. Ieder zijn meug. Ik weet dat het een toppro-

BB-07-2012-NL-binnen.indd 29

duct is want ik verkoop met gemak kilo’s droogdroge worsten per week. Ook de droog wijze kwam ter sprake maar ik ben ervan overtuigd dat wij dat op de correcte manier doen, alleen heb ik het misschien niet goed verwoord. De droge worsten worden, zoals overal in Vlaanderen, producgedroogd. Misschien krijg ik nog een herkansing met deze produc ten, ik weet het niet. Wat raad je de collega’s aan om ook mee te doen? Wannes: Ik deed mee naar aanleiding van jouw artikel vorig jaar in

31/07/12 15:27


30

REPORTAGE | SLAGERIJ WANNES, ZANDVLIET De erkenning legde je geen windeieren? Wannes: Integendeel. Ik kan alleen maar zeggen dat de tijd die je in het indienen van je dossier steekt ruimschoots vergoed wordt door de persbelangstelling en de piekende verkoop van het product. Ik weet wel dat dat niet zal blijven duren maar op dit ogenblik kan ik de productie van het rundsgerookt niet bijhouden. Mensen komen van heinde en verre omdat ze gelezen hebben dat wij een topproduct in huis hebben. Dat is altijd mooi meegenomen en het doet ook deugd dat je erkenning krijgt voor je werk. . . Je kreeg er een nieuw cliënteel bij? Wannes: sinds de verbouwing van de winkel, nu zes jaar geleden was ons cliënteel al heel wat verjongd. Toen we de zaak overnamen, hadden we zeker en vast een ouder cliënteel maar nu krijgen we ook heel wat jonge mensen over de vloer. Met de erkenning komen er heel wat mensen een kijkje nemen uit deze streek en zelfs vanuit Nederland. Je voelt toch dat ze fier zijn op de erkenning, zeker omdat dit het eerste streekproduct in deze regio is. Zelfs officiële instanties geven hun blijk van waardering te kennen.

het vakblad. Ik waagde het erop en kijk, ons product kreeg het label. Het is helemaal niet moeilijk om je dossier in te dienen. Het enige struikelblok voor jonge slagers zou de 25 jaar dat je product moet bestaan kunnen zijn. Jonge slagers moeten dan al een product, gemaakt vol-gens de receptuur van hun voor-ganger, kunnen indienen, zoals bij ons het geval was. Uiteraard komen recepturen die van vader op zoon doorgegeven worden, ook in aanmerking. Je moet er vooral op letten dat je een product met een verhaal indient. Een streekproduct is niet enkel een ambachtelijk product met een jarenlange traditie, het moet ook ingebed zijn in de streek. Bovendien moet je goed uitleggen dat je werkt volgens de methoden die in onze slagersgids uitgelegd staan, benadrukken dat je werkt zoals het moet, lijkt me ook van belang.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 30

Kom je uit een slagersnest? Wannes: Neen, mijn vader was boekhouder en mijn mama deed leerlingenbegeleiding voor het CLB. Ik volgde ook een opleiding boekhouden A2. Maar op mijn 19de besefte ik dat eigenlijk een andere professionele carrière wilde. Ik kwam terecht in een opleiding hotelwezen en na een trimester begreep ik dat ik daar ook niet op mijn plaats zat. Ik keek wat rond en stapte over op een slagersopleiding. Tijdens mijn opleiding ging ik als leerjongen aan de slag bij slager Peter Van de Weyer, een echte vakman die mij heel veel leerde. Na mijn opleiding bij Peter werkte ik nog vier jaar bij Erik Van Opdorp. Mijn echtgenote Vicky studeerde aan de Landbouwschool en behaalde een diploma aanleg en onderhoud tuinen. Na haar opleiding startte ze een extra opleiding tot opvoedster maar tegen het einde van haar studietijd ging ik van start met leereen eigen slagerij en kwam ze hier werken. Ze leer de het slagersvak al doende in onze slagerij en was al snel een volwaardig lid van het team. Vicky staat vooral in voor de bediening van de klanten, het op orde houden van de winkel en de bestellingen gerelateerd aan de winkel. Zelf ben ik de laatste tijd ook steeds vaker in de winkel te vinden. Ik hou van het contact met de klanten. In het begin werkte ik vooral in het atelier en alhoewel we een goed zicht op de slagerij hebben vanuit het atelier miste de klant het contact met de beenhouwer. Sinds de komst van Eric, neemt hij het meeste werk in het atelier voor zijn rekening en staat de beenhouwer dus terug meer in de winkel. Naast het werk in de slagerij hou ik me ook bezig met de papierwinkel en de bestellingen voor de slagerij. Verder krijgen we heel veel hulp van mijn ouders die op regelmatig tijdstip alle verplichte documenten ordenen en de bankzaken netjes onder controle houden. Beschrijf jouw slagerij eens? Wannes: Wij baten onze dorpsslagerij uit in de havenregio. Hier is omzeggens geen werkloosheid en de mensen hebben het hier nog goed. Er komen de laatste tijd veel bouwkavels vrij en jonge mensen

31/07/12 15:27


31 komen zich hier graag vestigen. Het is hier rustig en toch ligt Antwerpen op maar 30 km. Ik baat hier, samen met een collega even verderop, de enige slagerij uit in de buurt. Aan werk is er dus geen gebrek. Wij verkopen topkwaliteit rundvlees, varkensvlees en sinds het voorjaar ook lamsvlees dat hier in het atelier in karkas toekomt en door onze slager Eric verkoopsklaar gemaakt wordt. Het lamsvlees sloeg direct aan. We draaien er een goede omzet van want ik verkoop toch een lam per week. Ik denk dat je vooral heel veel creativiteit aan de dag moet leggen en je assortiment regelmatig moet bijsturen en vernieuwen. Zo maken we sinds kort lamsbroodjes die als zoete broodjes over de toonbank gaan. Het feit dat ik een volledig lam kwijt geraak heeft ook te maken met het feit dat er hier nogal wat Italianen wonen die gek zijn op lamsvlees en die zorgen dat alle stukken gevaloriseerd kunnen worden. De hedendaagse slager moet echt creatief op de vragen van de klant inspelen. Omdat het bekroonde rundvlees zo aanslaat, heb ik dit weekend voor een kandidate die aan het TV-programma “komen Eten” mee gaat doen, een tof recept bedacht met ons pas bekroond streekproduct in de hoofdrol. Het werd een Javanais van rookvlees met ganzenleverpastei, begeleid door een fris en kruidig slaatje dat je kan aanpassen naar gelang het seizoen. Het gerechtje wordt afgewerkt met wat vijgenconfituur of marmelade. Weer een leuke promo voor het streekproduct en tijdens het programma voor de ambachtelijke slagers. Het paarden- en kalfsvlees komt, doordat er minder vraag naar is, versneden toe. Op vlak van charcuterie maken wij het grootste deel zelf, net als de salades. Sommige producten koop ik aan maar het merendeel van ons assortiment is huisgemaakt. Dat is wat onze klanten willen en dat is wat wij ze dag in dag uit proberen aan te bieden. Hoe zie je de toekomst? Wannes: De ambachtelijke slager die zijn zaak goed onder controle heeft en die kiest voor kwaliteit zal altijd goed zijn brood verdienen. Het is niet altijd gemakkelijk en we moeten best veel investeren en hard werken maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dat nog altijd loont. Ik doe mijn werk duivels graag en ik kan, samen met mijn echtgenote, een mooie zaak uitbouwen. Zij is er ingerold en zat voordien in een totaal andere sector. Ze heeft de stiel hier in huis geleerd en ik ben blij dat we samen kunnen werken aan een mooie toekomst voor ons gezin. Ik hoop dat we gezond blijven en dat we de weg die we insloegen verder mogen blijven bewandelen. Op professioneel vlak erger ik me soms wel aan diegenen die van de éne dag op de andere hun kar keren zoals onlangs het geval was met de hetse rond het Wit-Blauw Belgisch rundvlees. Hoe kan je de ene dag ambassadeur zijn van een product en de volgende dag dat met evenveel gemak afbreken? Daar kan ik niet bij! We moeten echt wat meer chauvinisme aan de dag leggen en de consument duidelijk maken dat ons Wit-Blauw top is. Ik gebruik het al jaren en heb er echt geen klagen van. De slager die vrouwelijke dieren die ministens 1 keer gekalfd hebben gebruiken weten dat zij topproducten in hun assortiment hebben. Ik heb in het verleden eens geprobeerd met Aquitaine. Mij hoor je niet zeggen dat dat vlees slecht is maar daar zit geen constante kwaliteit in en daar kun je als slager niet mee verder. Ik moet mijn klanten op zijn minst een constante kwaliteit kunnen garanderen en dat heeft het Wit-Blauw perfect. Laten we onze Belgische producten, net als onze streekproducten trouwens, niet kelderen maar positief benaderen. Dat is niet alleen goed voor onze eigen sector maar geeft meteen een positief imago aan onze streken.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 31

Ik heb Wannes bevorderd tot Ambassadeur voor streekproduct.be voor onze slagers. Leden die Wannes om info willen vragen kunnen terecht op wannesdcl@telenet.be ben jij ook geïnteresseerd? kijk dan op de volgende pagina’s. Voor meer info surf je naar www.streekproduct.be of lees je de folder in bijlage bij deze Belgische Beenhouwerij. Slagers die vragen hebben over het indienen van een dossier kunnen altijd contact opnemen op carine.vos@landsbond-beenhouwers.be

LASTENBOEk ZIE vOLGENdE PAGINA'S

31/07/12 15:27


32

VLAAMS STREEKPRODUCT | LASTENBOEK

Vlaams Streekproduct – Lastenboek

Bij het invullen van het lastenboek moet men bewijzen dat het product voldoet aan de 5 hierna vermelde criteria om het label STREEKPRODUCT.BE te mogen dragen. De Beoordelingscommissie beoordeelt het ingediende lastenboek. Bij weigering ontvangt de producent een argumentatie. Mogelijk kan de commissie verduidelijkingen vragen en wordt de erkenning uitgesteld naar een volgende zitting. Bij goedkeuring ontvangt de producent een te ondertekenen licentieovereenkomst waarvan het goedgekeurde lastenboek en de TCP-f iche, opgesteld op basis van het lastenboek, integraal deel uitmaken. DE 5 CRITERIA ZIJN GEBASEERD OP DE DEFINITIE VAN STREEKPRODUCT:

Documenteer je verhaal met tekstmateriaal, oude foto’s, reclame materiaal, verpakkingsmateriaal, enz.

1. Gemaakt met streekeigen grondstoffen en/of grondstoffen die als streekeigen worden beschouwd - traditionele bereidingen met uitheemse ingrediënten (amandelen, cacao, specerijen, …) komen ook in aanmerking - streekeigen grondstoffen, wanneer niet meer voldoende voorradig, kunnen ook ingevoerd worden

Verband met de streek: Zijn of waren de ingrediënten eigen aan de streek? Hebben of hadden de grondstoffen typische eigenschappen eigen aan de streek? Speelt de bodem of ligging van de streek of gemeente een rol? Is het product verbonden met lokale feesten? Werd het door de huismoeders bereid of was er reeds een lokale ambachtelijke productie? Zijn er nog getuigen van deze verbondenheid, bijvoorbeeld bepaalde gebouwen? Zonder natuurlijk tekstmateriaal, oude foto’s, … te vergeten.

2. Algemeen aanvaard als een traditioneel streekeigen product - door de bevolking als traditioneel product of streekproduct aanvaard - ingeburgerd door traditionele naamgeving, vorm, gebruiken, … 3. Naar ambachtelijke wijze vervaardigd volgens de streektraditie - niet de productieschaal is doorslaggevend - productie methodes kunnen aangepast worden met respect voor de traditionele handelingen eigen aan de streek 4. Streekproduct en bereidingsstreek moeten overeenkomen - een streekproduct dat als dusdanig verkocht wordt kan niet in een andere streek geproduceerd worden - wordt het in een andere streek geproduceerd dan wordt de benaming bijvoorbeeld “jenever op Hasseltse wijze” i.p.v. “Hasseltse jenever” 5. Langdurige of historische bekendheid als streekspecialiteit - producten die reeds minimaal 25 jaar bestaan - producten of bereidingswijzen die vroeger bestonden en terug opgenomen worden (vb. oude bierrecepten, heiddebitters, …) HET LASTENBOEK 1. Naam, geschiedenis en verhaal Naam & Andere benamingen: Geef de meest gebruikte naam maar ook lokale varianten, evenals de dialect vormen. Geschiedenis van het product: Breng het verhaal van het product, bewijs dat het minstens 25 jaar bestaat. Hoe en wanneer is het ontstaan, of bestaat het al zolang dat men dat niet meer weet. Wanneer werd het streekproduct dan voor het eerst vermeld? Ken je een oud recept?

BB-07-2012-NL-binnen.indd 32

2. Product beschrijving Ingrediënten (enkel in te vullen bij bereidingen) VROEGER: Geef de belangrijkste ingrediënten van vroeger, preciseer, indien dit nog niet in punt 1.3 gebeurd is, welke eigen waren aan de streek. Preciseer ook de soorten of variëteiten en vermeld de eigenschappen van de ingrediënten die belangrijk waren voor het eindproduct. Geef de hoeveelheden of verhoudingen. NU: Geef de ingrediënten die nu verwerkt worden. Vermeld ook de soorten, variëteiten, … van de producten en geef aan in welke mate ze nog streekeigen zijn. Geef de hoeveelheden en verhoudingen. Werkwijze of productiewijze VROEGER: Beschrijf de vroegere productiewijze, preciseer wat typisch of eigen is aan de streek in de productiewijze, indien dit nog niet in punt 1.3 gebeurd is. Omschrijf duidelijk de belangrijkste handelingen, manueel of machinaal, in de verschillende fases van de productie. Indien geen productiewijze bekend, geef dan het oude recept. NU: Beschrijf waar de huidige productie methode overeenkomt met de oude. Duid ook de belangrijkste verschillen aan. Indien geen oude productiewijze bekend, beschrijf hoe het oude recept nu in producmachitie wordt gebracht. Leg de nadruk op de typische manuele of machi nale handelingen die behouden werden. Beschrijving eindproduct OPGELET schrijBeschrijf hoe het product er uit ziet: Zorg dat de be uctieod pr t he ving van 1. diameter, hoogte, lengte, … ko n mt proces overee 2. gewicht de ld met de ge en 3. kleur . ng vi ge wet 4. andere Dit is belangrijk om de traditionele streektraditioneproducten te herkennen en te onderscheiden van de niet traditione le bereidingen.

31/07/12 15:27


33 Verpakking (indien essentieel deel uitmaakt van het streekproduct) Beschrijf de verpakking die eigen is aan of typisch voor het product, vb soorten flessen, potjes, … . Duid aan wat er specifiek is aan de verpakking. Zijn bepaalde eigenschappen belangrijk voor een goede bewaring of bescherming van het product? Zijn er bepaalde dingen die op het etiket moeten vermeld worden? Varianten van hierboven beschreven product die mogelijk ook in aanmerking komen voor STREEkPRODUCT.BE

1.3 verband met de streek ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Geef de benaming van de varianten en beschrijf waarin de variant verschilt van het basisproduct: geef de extra of andere ingrediënten, duid op verschillen in productiewijze en beschrijf hoe het eindproduct verschilt.

2. Productbeschrijving 2.1 Ingrediënten Vroeger: ........................................................................................................................................

LASTENBOEk

Nu: ..................................................................................................................................................... 2.2 Werkwijze Vroeger:.......................................................................................................................................... Nu: ..................................................................................................................................................... 2.3 Beschrijving Eindproduct Diameter/hoogte: ..................................................................................................................

Naam Streekproduct: ...........................................................................................................

Gewicht: .......................................................................................................................................

Merknaam: ..................................................................................................................................

kleur: ..............................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Andere: ..........................................................................................................................................

Provincie: .....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Streek: ............................................................................................................................................

2.4 verpakking

1.1 Naam van het product

.............................................................................................................................................................

Naam: ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Merknaam: ...................................................................................................................................

2.5 varianten van het hoofdproduct

Andere benamingen: ............................................................................................................

Variant 1

Provincie:.......................................................................................................................................

Benaming: ...................................................................................................................................

Streek: .............................................................................................................................................

Ingrediënten: ..............................................................................................................................

1.2 Geschiedenis

Werkwijze: ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Beschrijving eindproduct: .................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Variant 2

.............................................................................................................................................................

Benaming: ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Ingrediënten: ..............................................................................................................................

BB-07-2012-NL-binnen.indd 33

31/07/12 15:27


34

VLAAMS STREEKPRODUCT | LASTENBOEK Werkwijze: .................................................................................................................................... Beschrijving eindproduct: .................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 3. Administratieve gegevens Producent......................................................................................................................................

Minister Peeters eeters op bezoek bij Hanselaar

Contactpersoon ........................................................................................................................ Telefoon ......................................................................................................................................... Fax ...................................................................................................................................................... E-mail: .............................................................................................................................................. Website: .......................................................................................................................................... Productieadres: ......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Correspondentieadres:.......................................................................................................... Facturatieadres: ......................................................................................................................... Ondernemingsnummer: .................................................................................................... RSZ nummer: ............................................................................................................................. Aantal werknemers: ............................................................................................................... Productieomvang per jaar: ................................................................................................ Zijn er nog andere producenten van dit soortgelijk product: .............................................................................................................................................................. Verkooppunten: ....................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Kwaliteitscontroles: ................................................................................................................ .............................................................................................................................................................. Bij welke producenten vereniging(en) is de onderneming aangesloten? .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

BB-07-2012-NL-binnen.indd 34

Vlees van hier? Met plezier!

I

n de najaarscampagne “Vlees van hier? Met plezier!” laat VLAM de flexivoren aan het woord. Een flexivoor is iemand die kiest voor een gevarieerde voeding en vlees “flexibel” afwisselt met vis, vegetarische maaltijden, en andere alternatieven. In radio-spots en advertenties geven zij aan waarom vlees “Veilig, voedzaam en verantwoord” is. Er wordt ook promotiemateriaal voorzien dat besteld kan worden via de Landsbond. Meer info over deze campagne vindt u in de volgende BB.

31/07/12 15:27


SOCIAAL | ACERTA

35

Wettelijk verplichte wijzigingen

Zijn uw gegevens in de KBO up-to-date?

E

en onderneming leeft. Het adres wijzigt, de zaak breidt uit of wijzigt haar koers, er komen en gaan zaakvoerders en medewerkers, enz. Vergeet dan niet om dit ook te laten aanpassen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)! Het is immers de bedoeling dat het ondernemingsnummer in de KBO de actuele gegevens bevat over uw onderneming. Het niet aanpassen van deze gegevens in de KBO kan verschillende nadelige gevolgen hebben, omdat andere diensten vaak beroep doen op de KBO. Zo zal de provincie mogelijk te veel belasting aanrekenen omdat er nog een oud adres in de KBO staat. Of u kunt problemen krijgen met het aanvragen van een vergunning omdat de KBO niet de juiste activiteiten bevat. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. REGISTREER OOK UW CONTACTGEGEVENS IN DE KBO De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vraagt aan alle ondernemingen om in de mate van het mogelijke hun contactgegevens te laten opnemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat dan meer bepaald om het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en de website van de onderneming. De registratie van deze contactgegevens is echter niet verplicht. U kunt deze gegevens laten opnemen in de KBO via een ondernemingsloket. Als dit samen met een andere betalende inschrijving of wijziging in de KBO gevraagd wordt (bv. bij een adreswijziging), dan wordt er geen extra kost voor aangerekend. Vraagt u dit apart, dan kost de toevoeging van de contactgegevens 79 euro. U kunt dit ook zelf gratis aanpassen via de Private Search, op de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be). De link naar de Private Search staat rechts op de startpagina. Hiervoor hebt u wel een elektronische identiteitskaartlezer of een token nodig. Een token is een persoonlijke kaart met paswoorden die kan aangevraagd worden bij de FOD Economie.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 35

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen die u zeker moet doorgeven via het Ondernemingsloket. Wijzigingen van de contactgegevens en adressen: - een vestiging (winkel, kantoor, …) verhuist; - er komt een nieuwe vestiging; - er wordt een vestiging geschrapt; - het telefoonnummer, e-mailadres, de fax of de website in de KBO is niet meer correct; - de naam van de onderneming wijzigt;

Het tarief voor deze wijzigingen bedraagt 79 euro per vestiging, ongeacht hoeveel wijzigingen u tegelijkertijd aanvraagt. Enkel de wijziging van het bankrekeningnummer en de commerciële benaming is gratis. Mieke Bruyninckx Juridisch adviseur Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Wijzigingen van de activiteiten: - De onderneming breidt haar activiteiten uit - De onderneming oefent bepaalde activiteiten niet meer uit - Een vroegere nevenactiviteit is nu hoofdactiviteit geworden (of omgekeerd) - Een kermisuitbater wijzigt zijn/haar attracties (toevoegingen en schrappingen) Wijzigingen m.b.t. medewerkers: - De aangestelde voor bedrijfsbeheer of beroepskennis verlaat de onderneming (bv. bij ontslag) - Er is een nieuwe/andere aangestelde voor bedrijfsbeheer of beroepskennis - De aangestelde voor bedrijfsbeheer of beroepskennis was uw partner en u bent nu niet meer samen - De aangestelde voor bedrijfsbeheer of beroepskennis krijgt een andere functie in de onderneming (bv. van loontrekkende naar zaakvoerder) - Houders van een machtiging ambulante handel, kermiskaart of vergunning beenhouwer-spekslager verlaten de onderneming - Er moeten bijkomende machtigingen ambulante handel of kermiskaarten worden afgeleverd aan nieuwe medewerkers Andere wijzigingen: - Het bankrekeningnummer wijzigt - De start- of stopzettingsdatum van de onderneming wijzigt - …

allesondercontrole com

ebro. Voedselveiligheid. Loggers en voedselthermometers.

NL 074 265 77 88

BE 053 80 97 54

31/07/12 15:28


36

NIEUWE CAMPAGNE | KALFSVLEES

www.bcv.be

BCV Kalfsvlees alfsvlees – promotiecampromotiecam pagne najaar – Online wedstrijd vanaf 15 oktober tem 30 november

I

n navolging van de voorjaarsactie werkten wij in samenwerking met BCV en VLAM een nieuwe kalfsvleespromotie voor jullie uit waarbij zowel de consument als de bij ons geregistreerde slagers betrokken worden.

De promotiecampagne omvat 2 luiken. Een promotieluik voor de slager en een wedstrijd voor de consument. Zowel de slagers als de consumenten kunnen dus in de prijzen vallen! De consumentenactie wordt dus rechtstreeks gekoppeld aan de actie voor de slagers zelf.

prik 90 x 60 mm +

ker 50 mm

www.bcv.be

HET WEDSTRIJDLUIK VOOR DE CONSUMENT LOOPT ALS VOLGT: Op de site www.bcv.be kunnen jullie klanten 2 eenvoudige vragen – en een schiftingsvraag - beantwoorden over BCV.

Daarna moeten ze hun persoonlijke gegevens op de site invullen en uit een lijst van deelnemende slagers die slager kiezen waar ze hun kalfsvlees aankopen. Je hebt er dus alle belang bij om je te registreren door middel van onderstaand inschrijfstrookje te mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be.

WINNAARS VOORJAARSACTIE Naar aanleiding van de BCV actie rond kalfsvlees bij onze slagers publiceren wij de 25 winnende slagers. Zij brachten het meest aantal deelnemers aan en ontvangen 100 euro voor de aankoop van Belgisch kalfsvlees. De aankoopfacturen dienen hiervoor als bewijs. 25 winnende slagers (op alfabetische volgorde, niet in volgorde van meest aangebrachte deelnemers!): Boen Raf, Astridplein 42, 2280 Grobbendonk Boucherie Montigny, Grand Place 13, 5060 Sambreville Boucherie Pottier, Avenue des Martyrs 193, 4620 Fléron Coninx Jos, Kazernelaan 20, 3530 Helchteren De Bock Ivo, Gentseweg 27, 9120 Beveren Dessein Eddy, De Pintelaan 7, 9000 Gent Eerdekens Luc, Dorpstraat 12, 3960 Bree Keurslager Van Hoof, Retiesebaan 3, 2460 Kasterlee Klasseslager Hoeve Liekens, Sint-Benedictusstraat 2, 2640 Mortsel

BB-07-2012-NL-binnen.indd 36

NIEUW

De consumenten die meedoen aan de wedstrijd kunnen hiermee een leuke vleesthermometer winnen. BCV schenkt 2500 NL thermometers en 750 FR thermometers weg aan jullie klanten. De wedstrijd loopt vanaf 15 oktober tem 30 november. Na afsluiting van de wedstrijd worden de winnende slagers door VLAM bekend gemaakt. De consumenten die een vleesthermometer winnen, zullen deze gratis thuisbezorgd krijgen door VLAM.

Neem dee BCV- kalfsvle l aan de Maak kans op een eswedstrijd. vleesthermometer ! Surf snel naar w

HET WEDSTRIJDLUIK ww.bcv.be VOOR DE SLAGERS LOOPT ALS VOLGT: De 25 beste slagers die het meest aantal deelnemers konden aanbrengen - worden beloond. Zij ontvangen het bedrag van 100 euro voor de aankoop van Belgisch kalfsvlees. Uw aankoopfacturen van Belgisch kalfsvlees dienen hiervoor als aankoopbewijs.

Otten Jozef, Henri Dunantstraat 10, 3620 Lanaken Peeters Louis, Grote Baan 98, 3530 Helchteren Philippart Jean-Luc, rue de Marchienne 21, 6040 Jumet Rosseels bvba, Langestraat 104, 9240 Zele Sprl Simonis et fils, rue de Porto 179, 4020 Liège sa Molle, rue Salvadore Allende 2, 7134 Leval-Traghenies SAB La Corbeille sprl, rue V. Ovart 9, 1350 Orp-le-Grand Schalck Antoine, Pr. Jos Charlottestraat 1, 9230 Wetteren Slagerij Debie, Westelsebaan 113, 3271 Averbode Slagerij Galatine, Bolk 148, 2350 Vosselaar Slagerij Kris, Steenstraat 18, 9420 Mere Slagerij Opsomer, Legen Heirweg 22, 9140 Temse Slagerij Ranson, Gistelsesteenweg 602, 8200 Sint-Andries Slagerij Ysebaert, Stationsstraat 30, 2235 Westmeerbeek Vandecasteele Jan, Moerkerksesteenweg 147, 8310 Sint-Kruis Brugge Vincent nv, Vennestraat 134, 3600 Genk

31/07/12 15:28


37 De bij ons geregistreerde slagers krijgen bovendien een gratis promotiepakket toegestuurd dat bestaat uit • prijsprikkers met het kalfsvleeslogo • wobblers waarop de wedstrijd wordt aangekondigd • wedstrijdfiches om mee te geven aan de klanten om deelname aan de wedstrijd te stimuleren Op de wedstrijdfiches die de slager zal ontvangen om uit te delen aan zijn klanten, zal op elke fiche een unieke code vermeld worden. Mensen kunnen enkel deelnemen als ze die unieke code ingeven op de wedstrijdsite.

INSCHRIJFSTROOK terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93

IK DOE MEE AAN DE NIEUWE NAJAARSACTIE BCV EN SCHRIJF ME IN DOOR MIDDEL VAN ONDERSTAAND INSCHRIJFSTROOKJE

Naam: .........................................................................................................................................

KALFVLEES RECEPTEN

Kalfscarré met gamba’s Ingrediënten voor 4 personen: 1 kalfscarré van ongeveer 1,5 kg 8 gamba’s 4 eetlepels broodkruim kerriepoeder Provençaalse kruiden peper zeezout 1 ei ½ liter kalfsfond boter olijfolie druivenpitolie

Bereidingswijze: Meng het broodkruim met het kerriepoeder, de Provençaalse kruiden, het losgeklopt ei en 1 eetlepel olijfolie. Breng op smaak met zeezout. Pel 4 gamba’s en snij ze in blokjes. Meng dit onder het broodkruim. Kruid de kalfscarré met peper en zout en bak goudbruin in olijfolie en boter, half om half. Haal de kalfscarré uit de pan en maak aan de bovenkant een inkeping van 2 cm tussen de beentjes en het vlees. Smeer met behulp van een lepel de gambamengeling in de inkeping. Zet de carré gedurende 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180°C. Breng de kalfsfond aan de kook. Neem de resterende gamba’s erbij. Pel ze niet maar snij ze aan de staartzijde overlangs in 2. Bak de gamba’s in druivenpitolie en kruid met zeezout en Provençaalse kruiden. Haal de carré uit de oven en laat hem eventjes rusten. Mix de kalfsfond op met klontjes koude boter zodat je een gebonden saus krijgt. Snijd de carré in 4 en verdeel hem over de 4 borden. Serveer met de gebakken gamba’s en het kalfssausje.

Adres:..........................................................................................................................................

Tel: ................................................................................................................................................

ADRES SLAGERIJ:.................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................

website:.....................................................................................................................................

sluitingsdag: ...........................................................................................................................

www.bcv.be

BB-07-2012-NL-binnen.indd 37

31/07/12 15:28


38

nIEuwE cAmpAGnE | kalFsvlees

kalfsvidé met erwten en dragon

Ingrediënten voor 4 personen: 600 g kalfsvlees (in blokjes gesneden) 250 g kalfsgehakt 1 ui 1 kruidnagel 250 g champignons 5 eetlepels bloem 2 citroenen 2 eidooiers 2 eetlepels room 1 takje tijm 1 blaadje laurier 1 eetlepel fijngesneden dragon olijfolie boter 8 dl kippenbouillon 150 g gekookte erwten nootmuskaat peper zout

Ossobucco van bij ons Ingrediënten voor 4 personen: 4 kalfsschenkels 4 sjalotten 2 teentjes knoflook 2 takjes witte selder 1 grote tomaat in stukken gesneden 1 chilipepertje 1 dl droge sherry 1 dl kalfsfond enkele takjes tijm bloem boter peper en zout Voor de garnituur 6 asperges 6 jonge wortelen 12 peultjes 50 g boter verse dragon, citroenmelisse en bieslook 1 citroen 1 sinaasappel

Bereidingswijze Snipper de sjalotten, de look en de selder en stoof glazig in boter. kruid de schenkels met peper en zout en haal ze door de bloem. Bak ze goudbruin in boter. Leg de schenkels op de gestoofde aromaten en bevochtig met de sherry en de kalfsfond. Doe er de tomaat, het volledige chilipepertje en de tijm bij. Laat een drietal uurtjes heel rustig sudderen onder een boterpapiertje. Je kan het ook in de oven klaarmaken op ongeveer140°C. Schil voor de garnituur de asperges en de wortelen. Snijd alle groenten in stukken en stoom ze apart gaar. Hak de verse kruiden. Smelt de boter in de pan en doe er de groenten en de kruiden bij. Warm even door en werk af met de geraspte schil van de citrusvruchten. Haal de schenkels uit de pan en verwijder het pepertje. klop de tomaten los om de saus te binden. Giet door een zeef en roer er een klontje boter door. Serveer met tuinkers en een gestoomd aardappeltje.

Bereidingswijze: kruid het vlees met peper, zout en nootmuskaat. Bak het goudbruin in olijfolie en boter, half om half. Giet de vetstof weg en voeg de geschilde ui, de kruidnagel, het takje tijm en de laurier toe. Giet de bouillon erbij en breng aan de kook. Zet het vuur terug laag en laat onder gesloten deksel 20 minuten zachtjes pruttelen. Verwijder indien nodig het schuim met een schuimspaan. Snijd de champignons in 4 en kook ze gedurende 3 minuten in gezouten water met het sap van 1 citroen. Haal ze uit het water en hou ze warm. Maak kleine balletjes van het gehakt. Rol ze in 2 eetlepels bloem, schud ze af en voeg ze bij de kalfsvidé. Laat nog 10 minuten sudderen. Zeef de bouillon en hou het vlees en de balletjes apart. Smelt 80 g boter en roer er 3 eetlepels bloem door. Giet geleidelijk de bouillon erbij en roer met een klopper. Laat ongeveer 10 minuten koken. Meng de room met de eidooiers en voeg dit samen met 1 eetlepel boter bij de bouillon. Breng op smaak met nootmuskaat en het sap van 1 citroen. klop goed door elkaar maar laat niet meer koken. Voeg de champignons, het kalfsvlees, de erwten en de balletjes toe. Werk af met dragon.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 38

31/07/12 15:28


39 Ovenschotel met knolselderpuree en kalfsgehakt

Regionaal Libramont O

nze voorzitters hebben de beurs van Libramont bezocht. Zij hebben goede contacten gehad met Federaal Minister, Mevrouw Sabine Laruelle en de Waalse Minister van Landbouw, de heer Carlo Di Antonio. Zij werden tevens hartelijk verwelkomd op de stand van het Federaal Voedselagentschap door de heer Houins et zijn medewerkers. Op de stand van Vlam en APAQ-W werden de toekomstige promotieacties voor de slagers aangaande de nationale en lokale productie van vlees voorgesteld. Goede contacten werden eveneens gelegd met de rund- en varkenskwekers van het Vlaamse en het Waalse Gewest. Het bezoek aan de beurs was zeer vruchtbaar met nauwe contacten met de primaire sector die, laat ons dit niet vergeten, aan de basis liggen van onze grondstof “ vlees”.

Ingrediënten voor 4 personen: wit van 2 preien 1/3 witte selder 500 g knolselder, geschild 1 ui 2 eetlepels vetstof 1 eetlepel bloem 2,5 dl melk 40 g magere gemalen kaas 500 g kalfsgehakt sap van 1/2 citroen Bereidingswijze: Verwijder de buitenste blaren van de prei. Spoel grondig schoon. Snij het wit in stukken en kook beetgaar. Was de seldertakken en kook beetgaar. Schil de knolselder en snij deze in stukken. Besprenkel daarna met wat citroensap en kook gaar. Haal de gekookte knolselder door een roerzeef (passe-vite). Breng op smaak met wat peper en zout. Smelt een eetlepel vetstof in een sauspan en voeg de bloem toe. Roer om en voeg al roerend de melk toe. Laat de saus doorkoken en voeg daarna de helft van de kaas toe. Breng op smaak met wat peper en nootmuskaat. Hak de ui en stoof kort aan in de resterende vetstof. Als de ui glazig is, voeg je het gehakt toe en bak je het op een hoog vuur tot het een korrelige structuur krijgt. Vet een ovenschotel in en leg er laagje gehakt in. Vervolgens voeg je een laagje knolselderpuree en een laagje prei en selder toe. Eindig met een laagje kaassaus en bestrooi met de rest van de kaas. Bak in de oven op 180° gedurende 20 minuten.

BB-07-2012-NL-binnen.indd 39

31/07/12 15:28


40

InfO

FAMILIEHOEkJE

Nieuwe prijsvorken voor een nieuwe verkoopperiode Uw geldende verkoopprijzen voor deze nieuwe verkoopperiode moeten worden berekend op basis van de inkoopprijzen van bijgaande referentieperiode van 4 weken.

oVerlijdens Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te melden van mevrouw Marielle Jooris, echtgenote van de heer Peter Tavernier, lid van de slagersbond van Oostende.

VANAf MAANDAG 6 aug 2012

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te melden van de heer Jean Ghysels, echtgenoot van mevrouw Josiane key, lid van de slagersbond van Brussel.

1. Te gebruiken prijsvorken REfERENTIEPERIODE

de redactie van “de Belgische Beenhouwerij” biedt de achtbare families haar oprechte deelneming aan in de diepe rouw die hen treft.

2-07-12 tot 8-07-12 9-07-12 tot 15-07-12 16-07-12 tot 22-07-12 23-07-12 tot 29-07-12

actiViteitenkalender

2. Te gebruiken prijsvorken

25-26/08/12

EUROPEES BBq kAMPIOENSCHAP, TORHOUT

23/09/2012

JAARLIJkS PROVINCIE fEEST VAN SLAGERSBOND WEST-VLAANDEREN

Cat

Half dier

Achterkwartier

Voorkwartier

30/09/2012

JAARLIJkS fEEST VAN SINT-HUBERT

1

€ 5,88 en +

€ 7,75 en +

€ 3,52 en +

27/10/2012

JAARLIJkS fEEST VAN TIELT EN OMLIGGENDE

2

€ 5,36 minder dan € 5,88

€ 6,61 à moins de € 7,75

€ 3,05 minder dan € 3,52

15-25 /11/2012

WEEk VAN DE SMAAk

RUNDVLEES

3

€ 3,99 minder dan € 5,36

€ 5,83 à moins de € 6,61

€ 2,55 minder dan € 3,05

4

€ 3,27 minder dan € 3,99

€ 5,35 à moins de € 5,83

€ 2,31 minder dan €2,55

5

minder dan € 3,27

minder dan€ 5,35

minder dan € 2,31

BERICHT AAN ONZE CORRESPONdENTEN

VARkENSVLEES

Onze volgende uitgave verschijnt op 02/09/2012. Alle artikels, mededelingen, kleine aankondigingen, … bestemd voor dit blad, dienen uiterlijk in ons bezit te zijn voor 20/08/2012. Teksten die na die datum toekomen, worden verschoven naar de uitgave van oktober 2012.

Cat.

Half dier

1

€ 2,42 en +

2

€ 2,29 tot minder dan € 2,42

3

minder dan € 2,29

wat doet de landsbond? DATUM

ACTIVITEIT

AANWEZIG

11-juni

Bureau en Hoofdbestuur

Leden Bureau en Hoofdbestuur

12-juni

VLAM: sectorgroep rundvlees

C.Vos, J. Otten

12-juni

fOD: vergadering forfait

M.Landuyt, J.-L. Pottier, I. Claeys, A.Briclet, W.Verbust, J.Verheyden, J.Cuypers

12-juni

SERV Beroepskwalificatiedossiers

M. Landuyt

14-juni

Vergadering Meat Expo

M. Landuyt, JL Pottier, I. Claeys, E. Devleminck, W. Verbust, C.Vos

20-juni

VLAM: Belpork

C. Vos

21-juni

fAVV overlegvergadering

M. Landuyt, JL Pottier, I. Claeys, J.Cuypers

22-juni

VLAM: Algemene Vergadering

M. Landuyt

22-juni

VLAM: PEk

I. Claeys

27-juni

SERV

M. Landuyt

19-juli

Vergadering Meat Expo & voorbereiding Eurobeef

28-juli

Libramont, Landbouwtentoonstelling

BB-07-2012-NL-binnen.indd 40

M. Landuyt, JL Pottier, I. Claeys, E. Devleminck, W. Verbust, C.Vos M. Landuyt, JL Pottier

31/07/12 15:28


HET KRACHTIGSTE VERSHOUDMIDDEL VOOR GEHAKT – BRAADWORST – PREPARE – VERS VLEES ENZ. PROFRESH VAN INDASIA DIT PRODUKT IS CONFORM DE EU WETGEVING. Verlengd aanzienlijk de houdbaarheid van al uw verse vleeswaren Produkt specificatie op aanvraag Inlichtingen en/of stalen…….011/60.36.68 Fax 011/60.36.69 Interspice - Indasia Grote baan 14 3530 Houthalen www.interspice.be www.indasia.com ***** Vraag er naar bij uw leverancier van kruiden

BYNENS INTER-SPICE Groothandel - Import

KRUIDE N – S P E CE R I JE N – DAR ME N HULP S TOFFEN – MAR I NAD E Wi j l eve re n re c ht st re e ks aa n G ro o t ha ndel en indu st rie

Grote Baan 14 • 3530 Houthalen Tel. 011-603 668 • Fax 011-603 669 e-mail: info@interspice.be www.interspice.be.

• ADVIES • PRODUC TONT WIKKELING

BB-07-2012-NL-kaft.indd 3

31/07/12 15:16


PROFESSIONEEL ADVIES & MATERIAAL, RENDEREND & DUURZAAM VOOR VOEDINGSSECTOR HACCP GESCHIKT REKWAGENS TAFELS WASTAFELS MEUBELS REKSTELLING HANDWASBAKJES VUILNISZAKHOUDERS

,E WAAR XCLUSIEF V ERDEL DIG IN ER OX M A TERIA BELGI E&N AL EDERL AND

HOOG

DUPONT nv - ‘T HOGE 98 - 8500 KORTRIJK info@dupont.be -

- T 056 20 32 09

DUPONT.BE

WWW. BB-07-2012-NL-kaft.indd 4

31/07/12 15:16

BB-07-2012-NL  
BB-07-2012-NL  
Advertisement