MZ Maasstadter Personeelsmagazine 12

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 12 - december 2018

Neem mee!

g thuis lezen? De Maasstadter rusti e. Er zijn meer me Neem een exemplaar de afdeling. op n re exempla

MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK: AAN DE SLAG MET VERBETERINGEN PAGINA 10

NIEUW PERSONEELSINFORMATIESYSTEEM RAET WORDT AFAS/INSITE PAGINA 16

MOOI VERHAAL! KEES VAN DER LAAN VAN HET MAASSTADLAB EN ZIJN GOEDE VRIEND PATRICK VAN DE WAART DOEN ALS ‘TEAM 29 FLAKKEE’ MEE AAN DE RTL7 ARCTIC CHALLENGE PAGINA 6

1


Voorwoord

Beste collega’s

B

ij dit voorwoord heb ik me laten inspireren door de cover van deze Maasstadter met een foto van medewerker Kees van der Laan van het MaasstadLab en zijn goede vriend Patrick van de Waart. Zij doen in januari 2019 als ‘Team 29 Flakkee’ mee aan de RTL7 Arctic Challenge. Dit is een toertocht voor personenauto’s door ijskoud Scandinavië, waarbij de unieke rijbeleving van de deelnemers op de eerste plaats komt. Daarnaast is het een mooie test voor henzelf om te zien hoe ze omgaan met vermoeidheid, tegenslag en kameraadschap. Die woorden doen me denken aan het afgelopen jaar in het Maasstad Ziekenhuis. Het was een bijzonder jaar met als bekroning natuurlijk de behaalde her-accreditatie JCI en de financieel gezonde resultaten. Maar het was ook een bevlogen jaar met een door velen van jullie ervaren hoge werkdruk en natuurlijk ook meegemaakte tegenslagen. Daarbij is het – net zoals bij de Arctic Challenge – essentieel hoe je daarmee omgaat. Hoe steun je elkaar als de werkdruk zowel fysiek als emotioneel hoog is? In deze editie staan hierover mooie verhalen van teamleiders Tineke van Eck, Angela Seltenrijch en Leila Agnes. Zij vertellen in alle openheid hoe ze de resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) ‘openzetten’ voor hun teams. Zij vroegen aan hun medewerkers hoe het beter geregeld kan worden, en gingen vervolgens aan de slag met een plan van aanpak en voerden al menige verbetering door.

Zowel mijn collega Wietske Vrijland als ik willen er alles aan doen om te zorgen dat onze medewerkers met plezier naar het werk komen en hun werk in goede gezondheid en in een veilige omgeving kunnen uitvoeren. Alleen zo kunnen jullie goede patiëntenzorg verlenen. Het komende jaar gaan we daarom naast aandacht voor werkdruk, de focus leggen op ongewenste omgangsvormen en samenwerking tussen de afdelingen. Het gaat om verbinden. Om de werkdruk te verlichten, investeren we in de normformatie op de verpleeg­ afdelingen, de begeleiding van leerdingen en willen we de formatie op de specialistische afdelingen op het gewenste aantal verpleegkundigen brengen.

2 MAASSTADTER

In de feestmaand december - met de kerstdagen - staan we vaker stil bij wat we voor anderen kunnen betekenen. Daarbij kom ik terug op het avontuur van Kees van der Laan bij de Arctic Challenge. Hij laat zich namelijk sponsoren bij zijn tocht om zo geld in te zamelen voor een belevenistafel voor de afdeling Geriatrie van ons ziekenhuis. Voor onze geriatrische patiënten zou de belevenistafel een geweldig middel zijn. Het belangrijkste kenmerk daarvan is namelijk dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Ook hier gaat het om verbinding, niet voor niets een van onze kernwaarden! Tot slot willen Wietske en ik jullie hartelijk bedanken voor jullie gedrevenheid het afgelopen jaar om onze patiënten de beste zorg te geven. Dankzij jullie mogen we onszelf volgens de auditoren van JCI een ‘excellent hospital’ noemen. Als raad van bestuur wensen we jullie fijne feestdagen en een fantastisch 2019 toe! We nodigen jullie alvast van harte uit om naar de nieuwjaars­ bijeenkomst in Pastel te komen op dinsdag 8 januari 2019, vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur. Mede namens Wietske Vrijland, Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur

Peter Langenbach (l) en Wietske Vrijland (r)


12

VERPLEGING IN BEWEGING Tessa Kuiper deed de HBO V opleiding

4 Kerstmarkt in het Maasstad Ziekenhuis 5 Uitreiking Santeon Verpleegkunde Prijs 6 Medewerker MaasstadLab doet mee aan Arctic Challenge 7 Nieuwe reinigingsruimte voor endoscopen 8 Resultaten medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) 10 Afdelingen aan de slag met verbeteringen n.a.v. MTO 16 AFAS vervangt Raet, YouForce wordt InSite 18 Patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis 22 Ondernemingsraad 23 Mijn kernwaarde, mijn drijfveer Pieter Tholenaars, medewerker mortuarium 24 #Trots op behalen her-accreditatie JCI

14 MAASSTADLAB DOET DRUGSTESTEN op schepen en offshore

MAASSTAD ZIEKENHUIS BEKENT KLEUR

20

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Hoofredactie: Carla van Zuijlen Redactie: Marije de Coole, Dominique Janssen, Astrid Nolet, Wendy Ramos Monteiro, Tanja Schollen Eindredactie & coördinatie: Monique Snoeij Aan deze editie werkten verder mee: Mirjam Goudswaard, Peter van Harten, Angelique van Leeuwen, Janneke van Zelst E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl Telefoon: (010) 291 34 65 Fotografie: Patricia de Kluis, Fleur Kooiman, Paul Douw van der Krap Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk

3


Kerstbeleving

op de Maasstad kerstmarkt

Kerstbomen, lichtjes, gezelligheid, lekker eten, gezellige muziek … Dit jaar staat de kerstmarkt in het teken van beleving, samen met collega’s je eigen ‘belevenis’ uitzoeken. Een belevenis voor je huis, voor met z’n tweetjes of voor het gezin. De raad van bestuur heeft medewerkers uitgenodigd om op maandag 17 of dinsdag 18 december de Kerst te beleven en elkaar te ontmoeten op de kerstmarkt in de Maasstadzaal op de 1e verdieping! Vragen? Heb je nog vragen over de kerstmarkt? Mail gerust naar: kerstmarkt2018@maasstadziekenhuis.nl

4 MAASSTADTER


De deelnemers aan de Santeon Verpleegkunde Prijs. Tessa staat in het midden, met een rood jasje, wit topje en spijkerbroek aan. Rechts op de foto staat Erny van den Berg, programmamanager Verpleging In Beweging van het Maasstad Ziekenhuis.

Uitreiking Santeon Verpleegkunde Prijs Tessa Weijs presenteert afstudeeronderzoek bij uitreiking Santeon Verpleegkunde Prijs ‘Het belang van een goede verpleegkundige overdracht’. Na het winnen van de Maasstad Verpleegkunde Prijs, mocht Tessa Weijs, verpleegkundige op de afdeling Geriatrie, haar onderzoek presenteren tijdens de uitreiking van de Santeon Verpleeg­kunde Prijs op maandag 12 november. In een grote zaal vertelde zij over haar afstudeeronderzoek naar de verpleeg­ kundige overdracht bij kwets­bare ouderen. “Een leuke ervaring. Het was een volle zaal maar ik was niet zenuwachtig en het ging eigenlijk hartstikke goed.” Ze won niet de eerste prijs, die ging naar Hanny Overbeek van het St. Antonius Ziekenhuis.

Het onderzoek

De aanbevelingen Op basis van haar uitkomsten heeft Tessa een aantal aanbevelingen voor haar afdeling gedaan. “Het is goed om personeel te scholen in het opstellen van eenduidige overdrachten maar ook op het vlak van schrijfvaardigheden. Bij kwetsbare ouderen is het aan te raden de familie te betrekken bij het beleid. Als iemand bijvoorbeeld maximaal 1,5 liter vocht per dag mag innemen, dan moet de familie dat weten.” Of ze zelf actief aan de slag gaat met haar bevindingen, weet ze nog niet zo goed. “Ik zat in de werkgroep Point en kreeg zo de kans mee te denken over hoe de overdracht zo gestructu­ reerd mogelijk ingezet kan worden. Dat is niet alleen belangrijk

Om te kijken hoe het gesteld is met de verpleegkundige

bij de afdeling Geriatrie. Iedere afdeling heeft te maken met

zorgoverdracht, nam zij veertien overdrachten onder de loep

ouderen die na ontslag niet naar huis gaan maar bijvoorbeeld

en hield ze zes diepte-interviews. “Het verbaasde me dat

naar een zorginstelling. Er zijn ook patiënten die meerdere

geen één van deze overdrachten compleet was. Terwijl dat

problemen hebben. De overdracht is dan heel belangrijk.”

wel heel belangrijk is. Als er informatie mist bij de overdracht, kan dit bijvoorbeeld leiden tot heropnames.” Tessa noemt als

Maasstad Verpleegkunde Prijs

voorbeeld een patiënt die ingedikt drinken nodig heeft. In de

De andere twee kanshebbers

overdracht moet duidelijk staan hoe dik dat mag zijn.

voor de Maasstad Verpleegkunde Prijs waren

Er zijn verschillende oorzaken voor een onvolledige

Tessa Kuiper en Tessa Slob.

overdracht: “In HiX is het niet gemakkelijk om de overdracht

Laatstgenoemde onderzocht

eenduidig te verwerken. Onlangs is Point geïntroduceerd en

hoe vaak er patiënten op de

dat is een beter systeem. Daarnaast is het ook belangrijk om

dialyse mis geprikt worden en

geen afkortingen te gebruiken of Latijnse termen. De

welke verbeteringen

overdracht komt terecht bij een medewerker van een

doorgevoerd kunnen worden.

zorginstelling die misschien niet weet wat de afkorting

Tessa Kuiper onderzocht het

betekent. Het moet zo geschreven zijn dat iedereen het

nazorgtraject.

begrijpt. Tijdens mijn opleiding is er geen aandacht besteed aan het schrijven van een goede overdracht. Een gemis.”

5


Medewerkers op ijskoud avontuur voor beleving op de afdeling Geriatrie In januari 2019 start het ijskoude avontuur van Kees van der Laan, medewerker van het MaasstadLab, en zijn goede vriend Patrick van de Waart. Als ‘Team 29 Flakkee’ zullen ze meedoen aan de RTL7 Arctic Challenge. Dit is een wedstrijd voor teams die in personenauto’s in de vrieskou – soms tot -40 graden – dwars door Scandinavië zullen rijden, waarbij de unieke rijbeleving van de deelnemers op de eerst plaats komt. Met hun deelname willen zij geld ophalen voor een belevenistafel voor de geriatrische trauma unit (GTU) in ons ziekenhuis.

Team 29 Flakkee

Kees van der Laan (l) en Patrick van der Waart (r) trotseren als ‘team 29 Flakkee’ met deze auto de vrieskou in Scandinavië tijdens de Arctic Challenge in januari 2019.

iemands persoonlijkheid en behoeften, in plaats van beperkingen, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Voor de geriatrische patiënten zou de belevenistafel dan ook een geweldig middel zijn. Het belangrijkste kenmerk van de belevenistafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren.

Arctic Challenge Tour 2019 In januari is het zover, dan vindt The Arctic Challenge plaats. De start vindt plaats op 12 januari en de finish is op 20 januari 2019. Naast de unieke rijbeleving, is de toertocht ook een mooie test voor de deelnemers om te zien hoe zij omgaan met vermoeidheid, tegenslag en kameraadschap

Kees werkt al 35 jaar in het MaasstadLab en is ooit begonnen

en dat onder Arctische omstandigheden die je in Nederland

in het Zuiderziekenhuis. Hij heeft twee kinderen en is

niet snel zult mee maken. The Arctic Challenge Tour is geen

getrouwd met Mineke, een verpleegkundige die in

snelheidswedstrijd. Het is een uitdaging. Het komt neer op

verschillende ziekenhuizen in Rotterdam heeft gewerkt.

behendigheid, goed navigeren en anticiperen.

Ook is hij als vrijwilliger actief. Zo helpt hij in de kantine en keuken bij voetbalvereniging s.v. DBGC. Hij is een sociaal

Uitzendingen op RTL7

mens, houdt van gezelschap en gezelligheid en is altijd

Er zijn drie afleveringen over de Arctic Challenge op RTL7 te

bereid iemand te helpen.

zien: op zondag 3, 10 en 17 februari 2019 vanaf 16.30 uur.

Kees en Patrick zijn nu zo’n 15 jaar bevriend en hebben elkaar ontmoet in hun stamkroeg. Patrick is CV monteur van beroep en erg handig met bouwen en verbouwen. Omdat

Help jij ook?

mensen vaak in actie komen voor goede doelen die zich

Ook jij kunt Kees en Patrick helpen: • Like de facebook-pagina’s van ACT – Team Flakkee

inzetten voor kinderen, bedachten zij om iets te doen voor ouderen. Daarbij in het bijzonder voor diegenen die

en Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis en deel

geestelijk/lichamelijk erg achteruitgaan (dementie,

af en toe eens een berichtje met je eigen netwerk.

Alzheimer, Parkinson). Zo ontstond het idee van de

• Doneer. Elke gift, hoe klein ook, is welkom: doneren

belevenistafel. Dit lijkt Kees en Patrick prachtig, temeer

kan vanaf de actiepagina van Team 29 Flakkee op

omdat deze ook nog eens in hun woonplaats Oude-Tonge

pifworld.com. Op deze pagina kun je Kees en Patrick

gefabriceerd wordt.

volgen in aanloop naar en tijdens de Arctic Challenge.

Belevenistafel voor de Geriatrie

Vraag aan familie, vrienden en/of collega’s of ze ook een donatie willen doen. Op deze pagina kun je een

Belevingsgerichte zorg wordt steeds belangrijker om oudere

digitale collectebus aanmaken om het vragen om een

patiënten actief te houden. Deze zorg houdt rekening met

donatie gemakkelijker te maken.

6 MAASSTADTER


REINIGINGSRUIMTE ENDOSCOPEN

De Maasstadter sprak met Minouche Patijn, projectleider IMTS

Bouw nieuwe reinigings­ruimte endoscopen De specialismen Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Urologie en uiteraard Maag-, Darm en Leverziekten gebruiken veelvuldig endoscopie. Het reinigen van de scopen vindt momenteel decentraal plaats in de daarvoor ingerichte reinigingsruimten. Omdat de huidige wasmachines verouderd zijn en om te voldoen aan de huidige geldende richtlijnen, wordt er sinds een aantal maanden gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe, centrale, reinigingsruimte.

Verhuizing Maasstad Academie

Kwaliteitseisen

Het gedeelte van ons ziekenhuis waar nu de Maasstad

Met deze investering voldoet ons ziekenhuis aan de

Academie is gehuisvest, zal compleet worden verbouwd

geldende kwaliteitseisen. De nieuwe machines hebben een

zodat daar de nieuwe wasmachines kunnen worden

‘doorgeef’-functionaliteit, waardoor er een duidelijke

geplaatst. Voorafgaand hieraan, verhuist de Maasstad

scheiding schoon/vuil is, met een apart voorspoel-gedeelte.

Academie half december naar een nieuwe ruimte in de

Zie ook de 3D-impressie van de toekomstige wasruimte.

MediMall.

Vast team medewerkers

Planning

Janneke Knook-de Haan, Silva Handaganic en Martin

In januari 2019 starten we met de verbouwing van de nieuwe

Moerkerken zijn de vaste medewerkers die dagelijks

scopenreinigingsruimte. Er komt een zogeheten ‘vuile

zorgdragen voor gereinigde endoscopen in ons ziekenhuis.

ruimte’ waar de scopen worden voorgereinigd voordat ze in

Zij zijn erg blij met hun toekomstige nieuwe werkplek.

de ‘doorgeefwasmachines’ gaan. Als ze schoon zijn, komen

Groot voordeel: daglicht! De bestaande reinigingsruimten

ze aan de ‘schone kant’ uit de wasmachines en drogen ze in

zijn inpandig en hebben alleen kunstmatig licht.

droogkasten voordat ze naar de afdelingen teruggaan. De verbouwing heeft aardig wat voeten in de aarde omdat

Beveiliging

diverse installaties, zoals perslucht, water en elektriciteit,

Extra aandacht is er voor het beveiligen van de ruimte waar

aangelegd of aangepast moeten worden. Verder komt er

de endoscopen worden bewaard. Het komt namelijk

een aparte techniekruimte. Als alles volgens de planning

regelmatig voor dat endoscopen worden gestolen.

gaat, is de nieuwe wasruimte voor de zomer gebruiksklaar. In 2017 werden uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven twee endoscopen gestolen ter waarde van € 100.000. Afgelopen augustus werden endoscopen ter waarde van € 250.000 gestolen uit UZ Gasthuisberg in Leuven (België). Naar verluidt worden deze endoscopen onder meer gebruikt door drugskartels in Zuid-Amerika om drugskoeriers (zogenaamde bolletjesslikkers) te controleren op achtergebleven drugs. (bron: Omroep Brabant).

Een impressie van de toekomstige reinigingsruimte van de endoscopen.

Drugskartels gebruiken scopen om drugskoeriers (bolletjeslikkers) te contro­leren op achtergebleven drugs. Op de foto in bolletjes verpakte drugs die worden geslikt door de drugskoeriers.

7


MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Resultaten (MTO) Komende jaar focus op werkdruk, ongewenste omgangsvormen en samenwerking tussen afdelingen Als Maasstad Ziekenhuis vinden wij het erg belangrijk

Vervolg

inzicht te hebben in hoe onze medewerkers hun

Na een periode van één jaar zullen wij opnieuw onderzoek

werkomgeving beleven. Afgelopen zomer heeft het

doen door middel van een verkleind medewerkertevreden­

medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) plaats­

heidsonderzoek om zo te meten of de ingezette acties het

gevonden met een responspercentage van totaal

gewenste resultaat opleveren.

56,7%. Het onderzoek geeft ons antwoorden op de vraag hoe medewerkers het werk beleven, hoe zij tegen de organisatie aan kijken of hoe vitaal zij zijn. Ook is gemeten hoe het staat met de patiëntveiligheid. Met deze uitkomsten kunnen we zien waar we goed in zijn en vooral mee door moeten gaan en ook waar verbetering nodig is.

Communicatie resultaten

1. Werkdruk In de afgelopen periode zijn er diverse initiatieven geweest om de oorzaken van werkdruk in beeld te brengen en methoden en technieken in te zetten om deze ervaren druk te verlagen. Denk hierbij aan dialoogsessies, regieborden, functiedifferentiatie, koerskaarten en het inzichtelijk maken van de

In de laatste week van augustus zijn de organisatiebrede

normformatie om zo de balans binnen afdelingen beter

resultaten bekend gemaakt. Vervolgens heeft elke

op orde te krijgen.

leidinggevende de resultaten voor het eigen team ontvangen

Deze interventies zullen wij de komende periode

en vindt de verdere communicatie van de teamresultaten

voortzetten en waar nodig uitbreiden.

door de leidinggevende plaats. Om daadwerkelijk met de resultaten aan de gang te gaan, wordt per team een plan van

2. Ongewenste omgangsvormen

aanpak gemaakt.

In het MTO is onderzoek gedaan naar de vijf aspecten

Organisatiebrede resultaten

van ongewenste omgangsvormen: intimidatie, pesten, ongewenste seksuele aandacht, lichamelijk geweld en

In het vorige onderzoek in 2016 zijn trots, werkdruk en

discriminatie. Maasstad Ziekenhuis breed wordt op deze

leiderschap genoemd als organisatiebrede aandachtspunten.

verschillende items significant hoger gescoord dan de

Op de thema’s trots en leiderschap scoren we nu op een

benchmarks (ziekenhuizen waarmee we zijn vergeleken).

beter niveau en daar mogen we trots op zijn, maar werkdruk

Het Maasstad Ziekenhuis kent een duidelijk beleid

blijft een zeer belangrijk thema.

‘Agressie, Geweld en Ongewenst Gedrag Tussen Medewerkers’ waarin medewerkers attent worden

Het komende jaar ligt voor het hele ziekenhuis de focus op

gemaakt om het bovenstaande bespreekbaar te

de volgende drie punten:

maken, maar ook om een digitale melding te doen of

1. werkdruk;

de vertrouwenspersoon in te schakelen. Daarnaast zijn

2. ongewenste omgangsvormen;

er, vanuit preventie, een aantal zaken van belang bij het

3. samenwerking afdelingen.

zoveel mogelijk beperken van ongewenst gedrag. Denk hierbij aan het bespreekbaar maken tijdens het werkoverleg of TOP gesprek.

8 MAASSTADTER


Van links naar rechts: Willy van den Berg, Ans van den Bosch, Diana van Mechelen, Leila Agnes, Tom van Doorne, Yanti Bultje, Melanie Bruheim, Zittend: Sandra van der Houwe

Nadat dit positieve nieuws was gedeeld, kwam het team al snel tot drie aandachtspunten: herstel na het werk, werktempo en werkhoeveelheid, en lichamelijke belasting. Die zijn uitgewerkt in een plan van aanpak. “Als je kijkt naar herstel na werk, kwam naar voren dat de middag hectisch en lang is. Dat komt omdat er dan geen tijd is om koffie te drinken en het

Teamleiders aan de slag met hun teams

programma loopt soms uit. Bovendien kan het werk zwaar zijn”,

Teamleider Leila Agnes van het MDL Centrum

uur duren en dat is lichamelijk en geestelijk belastend. De

legt ze uit. “We hebben verschillende programma’s. Bij een interventieprogramma waarbij bijvoorbeeld grote poliepen worden verwijderd, kan een behandeling/onderzoek wel twee endoscopieverpleeg­kundige assisteert de arts, waarbij

Teamleider Leila Agnes van het MDL Centrum heeft de uitkom­-

precisiewerk en teamwerk essentieel zijn. Bij een onderzoek

sten van het medewerkertevredenheidsonderzoek gepresen­-

van de galwegen (endoscopisch retrograde cholangio- en

teerd bij de IBV (interne beleidsvergadering). “Onze toppers

pancreaticografie) draagt de endoscopieverpleegkundige ook

waren de trots om voor het Maasstad Ziekenhuis te werken,

nog eens een zwaar loodschort.”

inspiratie door de direct leidinggevende en de veiligheidscultuur.”

Er is afgesproken dat als een dergelijk zwaar programma in de ochtend staat gepland, een endoscopieverpleegkundige ’s middags minder zwaar werk doet, zoals een rustig, regulier scopieprogramma of een functieonderzoekprogramma. Bij de

De komende periode zal er op verschillende manieren

planning houdt Leila daar rekening mee. In de middagen is er

extra aandacht komen voor dit thema. Denk daarbij aan

ook een koffiemomentje ingepland voor de medewerkers. Die

het opstellen van een gedragscode binnen het

vertelden verder dat ze ’s avonds vaak te moe zijn om in de

Maasstad Ziekenhuis en deze met elkaar bespreken en

privésituatie nog iets te ondernemen. Daarom zijn ze ook

doorleven, het aanscherpen van preventiemaatregelen,

geattendeerd op de trainingen en coaching op het portaal

maar ook een tool voor afdelingen om het onderwerp

Sterk in je Werk.

bespreekbaar te maken. Op afdelingen met een hoge score op dit thema zal

‘Spoedjes’ ondergebracht bij één MDL arts

een verdieping plaatsvinden onder begeleiding van

“Wat we ook tegenkwamen, waren overvolle programma’s. Naast

een externe partij om echt met elkaar tot een aanpak

de geplande patiënten, moesten spoedpatiënten tussendoor of

te komen.

aan het einde van de dag geholpen worden. Hierdoor liepen de

3. Samenwerking afdelingen

programma’s uit en dat betekende regelmatig overwerk. Door­dat er nu meer MDL-artsen zijn, is er elke dag één MDL-arts die

Een van de vijf belangrijke ambities van het ziekenhuis

alle ‘spoedjes’ doet. De endoscopie­verpleegkundigen die

is Netwerkzorg. Naast deze samenwerking gaat het

hierbij worden ingezet, doen geen andere patiënt gebonden

ook om de interne samenwerking om zo vanuit

activiteiten, maar bijvoorbeeld bestellingen of het schrijven van

gezamenlijkheid de organisatiedoelen te realiseren.

protocollen. Daar kunnen ze gemakkelijk van afgehaald worden

Samenwerken staat voor verbinden, een belangrijke

om te assisteren bij spoedpatiënten.

kernwaarde voor alle medewerkers.

Een andere oplossing om overwerk te voorkomen, is dat er na

Binnen de afdelingen zijn we hier goed in, de samen­

vier uur geen patiënten meer worden geholpen die gesedeerd

werking met andere afdelingen is een verbeterpunt.

moeten worden (rustgevende en angstwerende medicatie

We scoren hierbij ook minder dan de benchmarks.

krijgen), zodat er geen patiënten meer tot laat op de Recovery liggen, waardoor er langer moet worden gewerkt.”

Mede gezien onze ambitie en de kernwaarde

Voor de verpleegkundigen van de Recovery is er een late

Verbindend, is aandacht voor dit item van groot

dienst (tot 18.00 uur) ingeregeld om de uitloop op te vangen.

belang. In 2019 worden acties ingezet op leiderschap,

Verder zijn er vier extra nabewakingsbedden op de

waarbij o.a. meer gestuurd wordt op samenwerking, en

verpleegafdeling beschikbaar gesteld voor de klinische

zal vervolgens een concrete vertaling plaatsvinden naar

MDL-patiënten om stagnatie in de programma’s te voorkomen.

de teamleiders en teams. “Het plan van aanpak wordt tijdens de eerst volgende IBV geëvalueerd”, eindigt Leila.

9


MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Teamleiders aan de slag met hun teams Teamleiders Tineke van Eck en Angela Seltenrijch van de verpleegafdeling Vaatchirurgie/Chirurgie Kort Verblijf “Een van de uitkomsten waar we trots op zijn, is het

moeilijk vindt en je mentaal en fysiek zwaar belast wordt, dat

rapportcijfer dat verpleegkundigen geven aan hun eigen

als resultaat kan hebben dat de samenwerking op de

functie”, start teamleider Angela Seltenrijch van de afdeling

afdeling niet lekker loopt. We vonden het belangrijk om die

Chirurgie spontaan het gesprek. “De zelfstandigheid in het werk, de studiemogelijkheden en de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling scoren goed. Daarnaast zijn we er trots op hoe zij de relatie met hun direct leidinggevenden ervaren. Blijkbaar worden zij uitgedaagd in hun werk en voelen zij zich gezien en gewaardeerd.” Tineke haakt in op de woorden van Angela: “De uitkomsten waren eigenlijk geen verrassing voor ons. Toch had ik niet verwacht dat ze hun eigen functie zo’n hoog cijfer zouden geven! We weten ook dat zij het erg druk hebben en dat er situaties zijn waarbij er een belasting is op emotioneel gebied. Of waarbij ze aan het einde van de dag zichzelf tegenkomen en ervaren: ik heb niet goed voor de patiënt kunnen zorgen vandaag.” De knelpunten waaraan de twee teamleiders werken, gaan dus over de samenwerking in het team, de samenwerking tussen afdelingen, en de emotionele, mentale en fysieke belasting die de medewerkers ervaren.

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met de uitkomsten? Angela en Tineke vertellen enthousiast dat ze een aantal momenten hebben gekozen om de resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek te bespreken in het team. Ze hebben de resultaten ‘opengezet’ en hun trots uitgesproken. En vooral het team laten benoemen wat de oorzaken zijn van de punten waarop ze minder scoren. Gevraagd waar de wensen van het team liggen, waar ze zelf aan willen werken. Toen zijn ze een plan van aanpak gaan maken. “Ik denk dat de aandachtspunten nauw met elkaar verweven zijn”, meent Angela. Ze licht dit toe: “Je ervaart een hoge emotionele belasting, maar het is ook zo als je het werk

10 MAASSTADTER


verbanden te zien. Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld

aandragen, leggen we dat voor aan het team en vragen naar

zelf gevraagd om een coach die kan helpen uit te spreken

hun mening. Als teamleiders sturen en faciliteren we”, is de

waar het in de samenwerking beter kan. ” Tineke vult aan dat

overtuiging van Angela en Tineke.

het plan van aanpak niet door hen is bedacht, maar vooral door het team. “Wij hebben het team een stem gegeven. Het

De coaching is gestart want als medewerkers goed in hun vel

gaat om de ervaringen van onze medewerkers en dat zij een

zitten, kunnen ze elkaar helpen dragen, hebben ze meer oog

plan dragen. Als mensen te lang te zwaar belast worden,

voor elkaar. Parallel aan de coaching zijn ze bijvoorbeeld

dreigt ook uitval door ziekte. Wij hebben daarom bewust

gestart met een verbeterbord waarbij de verpleegkundigen

gevraagd: wat hebben jullie nodig, waar denken jullie dat de

aangeven waar ze tegenaan lopen. “Angela bespreekt dit

knelpunten liggen? Toen droegen ze de samenwerking aan,

elke maandag met het team”, vervolgt Tineke. De

het gemis aan evaluaties aan het einde van de dag, een

verpleegkundigen geven zelf aan of ze een evaluatie aan het

intervisie om bijvoorbeeld het overlijden van een patiënt te

einde van de dag willen, bijvoorbeeld na een drukke dienst.

bespreken.”

Het team aan het woord

Communicatie binnen het team is belangrijk, blijkt uit hun verhaal. In de hectiek van de dag zien verpleegkundigen niet

“Het team kan zelf heel goed aangeven wat het nodig heeft.

altijd wie het druk heeft en geeft degene die het druk heeft

Wij denken niet top-down. Als wij zelf oplossingen

dit misschien niet aan. Een junior-verpleegkundige durft misschien niet naar de senior te gaan. Elkaar feedback geven, is weer een ander aandachtspunt.

Sommige zaken die spelen in je team, zijn niet op te lossen door een teamleider. Het is okay om toe te geven dat je daarbij hulp nodig hebt! Tineke eindigt met een oproep: “We willen tegen andere teamleiders zeggen dat het okay is om te zeggen dat sommige zaken die spelen in je team niet altijd door jou als teamleider zijn op te lossen. Dat je daarbij hulp nodig hebt. Wij hebben hiaten gezien in ons team en realiseerden ons dat we daarvoor een coach nodig hadden. Erken wat er aan de hand is maar zie zeker ook de kansen van je team!”

Voorste rij van links naar rechts: Florence van der Spek, Wietske van Schoor, Renato Rentmeester Achterste rij: Lilianne Vuik, Simone Spermon, Tineke van Eck, Andrea Das, Angela Seltenrijch, Romy Rietdijk, Gerda Luchtmeijer, Patrick Slats, Kim Kroon, Gerda Cabaret, Eline Smits, Selda de Bruijn

11


VIM EN CALAMITEITENONDERZOEK

FOUTEN MAKEN MAG! WE KUNNEN ER VAN LEREN. Elke dag zetten zorgverleners zich met enorme betrokkenheid en met de beste intenties in voor patiënten. En toch maken we fouten, soms met gevolgen voor de patiënt. De patiënt is daarvan slachtoffer en tegelijkertijd kan een fout ook de zorgverlener diep raken. Dat maakt het lastig om over fouten te praten, we stoppen het liever weg. Fouten in het dagelijks werk kunnen ons ook veel leren en daarom willen we juist dat er wel over gepraat wordt. Dat we melden en onderzoeken wat er mis ging. Voor het melden van fouten of incidenten hebben we het VIM systeem dat op intranet staat. VIM meldingen

moet) een melding maken.

VIM staat voor Veilig Incidenten

De meldingen van spoor 1 en 2 worden

SIRE analyse en calamiteitenonderzoek

Melden, een bewust gekozen naam.

door de decentrale VIM-commissies

Een SIRE analyse (Systematische

We vinden het belangrijk dat iedereen

afgehandeld. Spoor 3 en 4 meldingen

Incident Reconstructie en Evaluatie) is

die een fout maakt of constateert in

gaan naar de centrale VIM-commissie.

een methode om in stappen de

het werk, dit veilig kan melden.

Voor deze laatste meldingen doen we

basisoorzaak van een incident te

Zonder bang te hoeven zijn voor de

een SIRE analyse om te achterhalen wat

achterhalen. We stellen niet de vraag:

gevolgen of voor de schuldvraag.

er fout is gegaan, wat we daarvan

Wie heeft het gedaan? maar: Wat ging

Melden maakt het mogelijk te onder­-

kunnen leren en hoe we onze processen

er mis? en Waardoor kon dit gebeuren?

zoeken wat er is gebeurd, hoe het kon

kunnen verbeteren.

We gaan er vanuit dat een incident

gebeuren en wat we daarvan voor de

iedereen kan overkomen. De namen

toekomst kunnen leren. Om te voor­-

Een calamiteit is een niet-beoogde

van betrokken medewerkers komen

komen dat hetzelfde een andere

of onverwachte gebeurtenis, die

nooit in de rapportages, ook niet bij

patiënt of collega nog eens overkomt.

betrekking heeft op de kwaliteit van

meldingen aan de inspectie.

de zorg en die tot de dood van een

De VIM commissie voert SIRE analyses

Het doel van het veilig incident

cliënt of een ernstig schadelijk

uit naar aanleiding van spoor 3 mel­-

melden is inzicht te krijgen in

gevolg voor een cliënt heeft geleid.

dingen met ernstige gevolgen en voor

onderdelen van de zorgverlening die verbetering behoeven.

de calamiteitenonderzoeken wordt Wanneer sprake is van een calamiteit,

standaard een onderzoeksteam

maken we ook melding bij de

ingezet.

VIM meldingen zijn er in verschillende

Inspectie voor Gezondheidszorg en

In 2018 hebben we het proces van

vormen. Van kleine fouten met nauwe­-

Jeugd (IGJ). Melden bij de IGJ is

calamiteitenonderzoek gewijzigd,

lijks gevolgen tot ernstige incidenten

wettelijk verplicht en doen we vooral

onder andere door meer betrokken­­

met blijvende gevolgen voor de

om ons toetsbaar op te stellen. De IGJ

heid van zorgverleners te realiseren.

patiënt. In het VIM systeem zijn daar­-

beoordeelt onze onderzoeken en kijkt

Een groep medisch specialisten en

voor diverse sporen ingericht, van laag

mee of we de juiste

verpleegkundigen volgden een

naar hoog risico en ernst van de

verbetermaatregelen inzetten.

training voor het uitvoeren van SIRE

gevolgen. Iedereen kan en mag (of

12 MAASSTADTER

analyses. Zij werken samen met de


adviseurs kwaliteit & veiligheid de onderzoeksvragen uit en bespreken de casus met de betrokken zorgverleners. Zorg verlenen is mensenwerk en we moeten accepteren dat we fouten maken, hoe goed onze intenties ook zijn en hoeveel veiligheidskaders we ook hebben ingevoerd. Maak je een fout of zie je iets wat niet goed gaat? Meld het veilig, zodat we de fouten omzetten naar een positieve leerervaring. Als je hulp of onder­ steuning nodig hebt, kun je altijd contact opnemen met de collega’s van TOMM en PEER support.

“Je krijgt veel les over verpleeg­kundig leiderschap. Daardoor kun je beter beargumen­teren waarom je welke zorg geeft en waarom deze het best is voor de patiënt.”

13


DRUGSTESTEN DOOR MAASSTADLAB

b a L d a t s s a Ma DÉ PARTNER VOOR DRUGSTESTEN OP SCHEPEN EN OFFSHORE Maasstadter Jacqueline van Rossum stapt regel­ matig een compleet andere wereld in. Zo bezoekt zij in Nederland en België tankschepen of ze landt op een heliplatform ergens in een tropisch oord om de medewerkers van een booreiland, pijpen­legger of kraanschip te testen op drugsen/of alcohol­gebruik. Rederijen huren hiervoor de expertise van het MaasstadLab in. Dat heeft de expertise om alcohol- en drugs­ onderzoek uit te voeren én te interpreteren. Het MaasstadLab werkt volgens de Europese richtlijnen voor het testen op de werkplek. Jacqueline vertelt over haar belevenissen.

Jacqueline samen met collega Els van Werkhoven, met wie ze alcohol- en drugstesten op nationale en internationale schepen doet

“Een bijzondere baan, die ik combineer met mijn functie

koeling nog een maand bewaard. Mocht er een discussie

als administratief medewerker bij de poli Bloedafname.

ontstaan over de uitslag, dan hebben we namelijk altijd nog

In principe moeten opvarenden minstens één keer per

het tweede verzegelde potje.”

jaar getest worden op alcohol en drugs. Er geldt een zero

Naast het urineonderzoek zijn er opdrachtgevers die

tolerance policy in de scheepvaart, dus is het zaak dat de

een alcoholblaastest van hun personeel verlangen. Dat

werkgever een certificaat in handen heeft dat ze ‘schoon’ zijn.

onderzoek kan het MaasstadLab ook verzorgen. Dan neemt

Als er een aanvraag komt, vertrek ik naar het schip, gewapend

Jacqueline alle materialen mee naar het laboratorium voor

met mijn testkoffer en gehuld in een fluorescerende jas,

onderzoek. Wordt een personeelslid positief getest, dan

veiligheidshelm en schoenen met stalen neuzen. Alle opva­-

komt er een nader onderzoek naar wat er exact aan drugs

renden moeten in een flesje plassen waarop een temperatuur­-

is gevonden. Sommige monsters zijn zo ver met water

meter is aangebracht. De urine moet rond de 34 graden

verdund, met thee, of zelfs met zeepsop, dat deze niet

zijn ter controle dat er een vers monster is geproduceerd.

meer als ‘integer’ aangemerkt kunnen worden. Er komt dan

Hiervan maak ik dan twee monsters. Op deze potjes gaat

geen uitslag en het is aan de werkgever of er opnieuw moet

een verzegeling die door de werknemer is ondertekend.

worden getest. “Wij komen overigens altijd onverwachts

Het ene potje wordt onderzocht en het andere wordt in de

aan boord en worden daarom niet altijd met open armen

14 MAASSTADTER


Jacqueline van Rossum (r) is Klaar voor een oefening in het water met collega Els van Werkhoven (l)

Oefenen in een zwembad hoe je kunt ontsnappen uit een zinkende helicopter

Met een auto van het Maasstad Ziekenhuis op bezoek bij een schip

ontvangen”, onthult ze. Een enkele keer komt het voor

geleerd hoe te kunnen overleven op zee, te ontsnappen

dat een medewerker weigert mee te werken aan de test.

uit een zinkende helikopter en wat te doen bij brand en

Dit wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever met alle

piraterij. Niet bepaald een alledaagse bezigheid. Bij een

consequenties van dien voor de medewerker.

buitenlandse opdracht ben je gemiddeld een week van

Het risico je baan te verliezen is niet ondenkbaar, tenslotte

huis en die doe je met z’n tweetjes. Op een booreiland,

werken ze met gevaarlijke stoffen. Een fout kan grote

pijpenlegger of kraanschip verblijven toch al snel een man

gevolgen hebben voor de veiligheid van veel mensen en de

of 500, het is met recht een drijvend dorp. Het is dan hard

omgeving. Iedereen weet dat deze procedure conform de

werken en bloedheet, maar het zwembad aan boord en de

wet- en regelgeving is, part of the job.

uitstekende keuken maken alles goed. Deze baan is echt geen straf hoor”, lacht ze ter afronding van het gesprek.

Jacqueline is samen met haar collega Els van Werkhoven speciaal getraind om offshore te mogen gaan en met een helikopter mee te vliegen. “Daarvoor moet je internationaal gecertificeerd zijn en medisch worden gekeurd. Tijdens deze training heb ik in een zwembad onder andere

15


AFAS SOFTWARE

AFAS VERVANGT RAET, YOUFORCE WORDT INSITE Maasstad Ziekenhuis stapt over op nieuw personeelsinformatiesysteem Met ingang van 1 januari 2019 stapt het Maasstad Ziekenhuis over van het personeelsinforma­ tiesysteem van leverancier Raet naar het systeem van leverancier AFAS. Achter de schermen wordt al bijna een jaar gewerkt aan deze overstap en nu het bijna 1 januari is, gaat we het systeem ook vóór de schermen gebrui­ken. Dat houdt in dat iedereen binnen het Maasstad Ziekenhuis in meer of mindere mate te maken krijgt met een ander personeelsinformatie­systeem. Kort samengevat betekent dit: Youforce (Raet) wordt InSite (AFAS).

Wat is AFAS/InSite? AFAS is een softwarebedrijf en de leverancier van het nieuwe personeels- en salarissysteem van ons ziekenhuis. De zorg is voor AFAS geen onbekend terrein; met ruim 40 ziekenhuizen als klant is AFAS marktleider in onze sector. De eindgebruiker, medewerker of leidinggevende, heeft in de praktijk hoofdzakelijk te maken met de applicatie InSite. Dit is de applicatie die je gebruikt om mutaties en declaraties in te dienen, ziekte en herstel te melden en overige personele wijzigingen door te geven, zoals een adreswijziging. Tevens geeft InSite toegang tot de personeelsdossiers en voorziet het in standaard manage­ mentinformatie. InSite vervangt daarmee het huidige en vertrouwde Youforce.

Waarom stappen we over op AFAS? Het Maasstad Ziekenhuis maakt al ruim tien jaar gebruik van het personeelsinformatiesysteem van leverancier Raet en de bijbehorende applicatie Youforce. Daarnaast is ook de salarisadministratie gedurende deze periode uitbesteed aan Raet. Buiten het feit dat het heel gezond is periodiek te beoordelen of geleverde diensten en producten nog voldoen aan de gestelde eisen, heeft de toetreding tot Santeon een belangrijke rol gespeeld bij de overstap op AFAS. De overige zes Santeon Ziekenhuizen maken ook gebruik van de software van AFAS en in het kader van kennis­deling, leren van ‘best practices’, ‘benchmarking’

16 MAASSTADTER


Achter de schermen wordt al bijna een jaar aan deze overstap gewerkt

en financiële voordelen, is besloten dat ook het Maasstad Ziekenhuis de overstap naar AFAS gaat maken.

• Inloggen van buiten het ziekenhuis gebeurt op basis van twee factor authenticatie. Dit betekent dat je ter verificatie een SMS code krijgt toegestuurd via je

Met bovengenoemde overstap, neemt ons ziekenhuis ook

mobiele telefoon. Het is hiervoor wel van belang dat je

de salarisadministratie weer in eigen beheer.

telefoonnummer correct in AFAS staat. Stond dit juist in

Wanneer gaan we wat doen?

het huidige systeem dan gaat dit automatisch over naar AFAS.

Formeel vindt de overstap per 1 januari 2019 plaats. InSite

• De salarisstrook ziet er anders uit. Uiteraard staat op de

kan echter vanaf woensdag 12 december al worden gebruikt

nieuwe salarisstrook ook nog steeds het bruto en netto

voor het indienen en verwerken van mutaties en declaraties,

salaris, maar qua opbouw en lay-out ziet de strook er

het ziek en hersteld melden en het stellen van vragen met

anders uit dan de huidige salarisstrook van Raet.

betrekking tot personeels- en salarisadministratie.

• In je persoonlijke InSite omgeving zie je, indien van

In het tweede kwartaal van 2019 wordt ook de inhoud van

toepassing, taken verschijnen. Deze taken vragen om

de personeelsdossiers overgezet van Raet naar AFAS.

een actie. Deze acties variëren van een leesbevestiging

Tot die tijd zijn deze gegevens in te zien via Youforce.

tot het accorderen of aanpassen van een mutatie.

Wat betekent dit voor de medewerkers en leidinggevenden?

Meer informatie?

Naast de verandering van de naam en de ‘look and feel’,

• Op Intranet komen er pagina’s met informatie over

is er nog een aantal zaken dat met de ingebruikname van AFAS/InSite gaat veranderen. De belangrijkste zijn de volgende.

AFAS/InSite. • Er zijn speciale inloopsessies voor de medewerkers waar je alles te weten kunt komen over hoe je kunt werken met het nieuwe personeelsinformatiesysteem.

• Het inloggen vanuit het ziekenhuis gebeurt op basis

De dagen/tijden en locatie staan op intranet.

van ‘Single Sign On’. Dit betekent dat wanneer je bent aangemeld op je eigen Maasstad account, er ook direct toegang is tot InSite zonder dat je daar apart voor hoeft in te loggen.

17


Portaal Mijn Maasstad Ziekenhuis opent nieuwe mogelijkheden voor patiënten Heb je wel eens ingelogd in het patiëntenportaal van jouw ziekenhuis? Veel mensen kijken je verbaasd aan bij deze vraag. Een kleine groep weet precies waar het over gaat en is heel enthousiast. In oktober hebben al 2.377 patiënten ingelogd in Mijn Maasstad Ziekenhuis, waarvan velen ook meerdere keren (6.885 keer in totaal). We verwachten dat het online bezoek de komende tijd blijft toenemen. Digitale zorg wordt steeds normaler en patiënten vinden er steeds meer dossiergegevens, wat het interessanter maakt om het te gebruiken.

Mieke Barendrecht is patiënt van ons

“Het afsprakenoverzicht is ook

nemen we alle uitslagen door.

ziekenhuis en maakt al veel gebruik

handig”, zegt ze. “Ik bel regelmatig

Daardoor kan ik mijn eigen uitslagen

van Mijn Maasstad Ziekenhuis. Ze

om een afspraak te verplaatsen, want

zelf goed plaatsen. Ze bevestigen

heeft ruim 30 jaar een chronische

ik wil mijn afspraken graag zoveel

vaak het gevoel dat ik al had. Maar

ziekte, woont in Hellevoetsluis en

mogelijk op één dag. Daarna

mijn arts weet natuurlijk wat ze

heeft contact met veel verschillende

controleer ik in Mijn Maasstad

betekenen voor het vervolg van mijn

medisch specialisten. Al jaren is zij

Ziekenhuis of de wijziging goed is

behandeling. Het inzien van mijn

regisseur van haar eigen ziekte en

doorgekomen en houd ik overzicht

eigen medische gegevens maakt mij

zorgt ze dat ze alles weet. Elke stap

over al mijn afspraken.”

als patiënt onafhankelijker. Dat vind

- bijvoorbeeld een verandering van medicatie - stemt ze af met de

Voor het eerst ingelogd

verschillende specialisten bij wie ze

Walter van Leeuwe Kirsch komt ook

ik heel belangrijk. En ik ga gerichter in gesprek met mijn arts.”

onder behandeling is. Mijn Maasstad

al vele jaren bij verschillende specia­-

Hij maakt niet van alle onderdelen

Ziekenhuis helpt haar om nog beter

listen in ons ziekenhuis. Een paar

van Mijn Maasstad Ziekenhuis

die regierol te pakken. “Ik bekijk zelf

maanden geleden heeft hij voor het

gebruik. “E-consult heb ik nog niet

altijd mijn uitslagen en kan deze door

eerst ingelogd in zijn patiëntenportaal.

gebruikt. Ik bekijk wel de brieven die

mijn jarenlange ervaring ook goed

De eerste keer was alles nieuw, maar

naar mijn huisarts zijn gestuurd en

begrijpen zonder hulp van mijn arts.”

nu raakt hij steeds meer vertrouwd

heb laatst ook de naam van een

Heeft ze er een vraag over, maar

met alle gegevens. Hij logt heel

medicijn opgezocht dat ik moest

moet ze nog een maand op haar

bewust in om iets op te zoeken. “Ik

bijbestellen.” Op de vraag waarom

volgende afspraak wachten, dan

vind het prettig zelf mijn uitslagen in

hij geen herhaalrecept via Mijn

stuurt ze een e-consult. “Handig voor

te kunnen zien. Ik houd van getallen,

Maasstad Ziekenhuis had aange­

een korte vraag die geen spoed

dus ik wil graag alles weten. Als ik bij

vraagd, antwoordt hij resoluut: “Nee,

heeft. Als ik bel, dan sta ik vaak in de

mijn reumatoloog kom, draait hij

dat duurt me te lang. Via het patiënten­-

wacht en krijg ik mijn arts niet te

altijd het scherm naar me toe en

portaal duurt het drie werkdagen, via

pakken. In een e-consult kan ik goed uitleggen wat ik bedoel en kan mijn arts mijn vraag beantwoorden wanneer het hem of haar uitkomt. Ik vind dat veel prettiger.”

18 MAASSTADTER

GEZAMENLIJKE ZORG DICHTBIJ Samen naar zinvol gebruik van digitale zorg


DIGITALE ZORG

Patiënte Mieke Barendrecht uit Hellevoetsluis maakt veel gebruik van Mijn Maasstad Ziekenhuis

Patiënt Walter van Leeuwen Kirsch komt al vele jaren bij verschillende specialisten in ons ziekenhuis. “Met Mijn Maasstad Ziekenhuis voel ik mij onafhankelijker als patiënt.”

mijn huisarts heb ik mijn medicijnen

zeven dagen en diverse andere

tijd besparen bij het overtypen van

binnen één dag.”

dossieronderdelen zijn in te zien.

vragenlijsten.

Blij met kritische vragen patiënten

Ook weten veel patiënten nog niet

Wil je patiënten wijzen op Mijn

dat Mijn Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis? Verwijs ze dan

Reumatoloog Natalja Basoski is blij

bestaat en wat ze ermee kunnen.

naar www.maasstadziekenhuis.nl/

met kritische vragen van patiënten.

Zo heeft Walter van Leeuwe Kirsch

mijn, geef de folder mee of stuur

“Ik stimuleer patiënten om mee te

Mijn Maassstad Ziekenhuis laatst aan

hem mee met de

kijken in Mijn Maasstad Ziekenhuis en

zijn dochter laten zien. Zij studeert

afspraakbevestiging.

mij scherp te houden op fouten of

nog en is ook patiënt van ons

onduidelijkheden. Ik merk dat we

ziekenhuis “Zij had er nog niet van

Wil je zelf zien hoe het portaal eruit

dan veel beter samenwerken, wat

gehoord en reageerde enthousiast

ziet? Ga dan naar http://www/annet/

bijdraagt aan een effectiever

op het zien van haar eigen medische

mijn en bekijk de interactieve

consultgesprek en betere zorg.”

gegevens. Ze gebruikt het op een

presentatie ‘Snel wegwijs in

totaal andere manier dan ik en dat is

Mijn Maasstad Ziekenhuis’.

Steeds meer online bezoekers

prima. We zijn niet hetzelfde.”

We verwachten dat het aantal

Daarnaast maakt een aantal

bezoekers van Mijn Maasstad

poliklinieken zélf al actief gebruik van

Ziekenhuis zal toenemen. Vanaf

onderdelen in Mijn Maasstad

december is het namelijk nog

Ziekenhuis. Ze vertellen patiënten

interessanter voor patiënten om hun

dat ze vragen via een e-consult

medische gegevens te bekijken.

kunnen stellen, dat ze kunnen

Direct na het bezoek aan het

controleren wanneer hun volgende

ziekenhuis, kan een patiënt zijn

afspraak is en ze laten mensen thuis

consultverslagen lezen, uitslagen zijn

vragenlijsten invullen. Dat kan

na 24 uur al zichtbaar in plaats van na

telefoontjes schelen op de poli en

19


MAASSTAD ZIEKENHUIS BEKENT KLEUR IMTS Technische Dienst, IMTS Vastgoed en Huisvesting en de

Lucienne: “Onlangs is een langetermijn­

kunstcommissie zijn verantwoordelijk voor de vrolijke kleuren,

planning voor afdelingsonderhoud

foto’s en kunstobjecten die je in ons ziekenhuis ziet. Doel hierbij is om het verblijf van patiënten in ons ziekenhuis aangenamer te

opgesteld waarin is opgenomen wanneer een afdeling aan de beurt is voor herstelwerkzaamheden. We gaan

maken. De kleuren die door middel van schilderwerk worden

namelijk aan de slag op momenten dat

aangebracht, veraangenamen de sfeer. Foto’s of fotobehang

er echt onderhoud moet worden

creëren diepte en leiden af. Dat is nodig, omdat patiënten vaak

gepleegd. Soms komt het verzoek

spanning ervaringen of last hebben van andere vervelende gevoelens zoals angst en onzeker­heid. Bovengenoemde afdelingen

pro-actief van een afdeling zelf omdat zij bijvoorbeeld een sponsor heeft gevonden die een kunstobject of foto

bepalen in overleg met de afdelingen bij wie de werkzaamheden

wil bekostigen. We besluiten te allen

worden verricht, het totaalplaatje en ze bewaken de kaders.

tijde in samenspraak met de betreffende

Lucienne Slijkhuis-Veenstra, adviseur IMTS Vastgoed en Huisvesting neemt ons mee in de wereld van kleur en beeld in ons ziekenhuis.

afdeling wat er gaat gebeuren. Zo hebben we bij de afdeling Gynaecologie kleur op de wanden aangebracht en hebben we de polikliniek Plastische Chirurgie opgeknapt en geverfd. Bij de

Op de afdeling Verloskunde hangen mooie foto’s van zwangere vrouwen

Adviseur IMTS Vastgoed en Huisvesting Lucienne Slijkhuis-Veenstra op de polikliniek Urologie/Kaakchirurgie

20 MAASSTADTER


Maasstad Ziekenhuis bekent kleur Zwangerenpoli is recent een baan op

uniformiteit te bewerkstelligen. Kleur

de muren aangebracht met een

roept emotie op en iedereen heeft zijn

afbeelding van Monkey Maas erbij. Op

eigen mening erover, daarom zijn de

de Intensive Care (IC) hebben we

kleuren in de magistraal bijvoorbeeld

fotobehang aangebracht op initiatief

zo objectief mogelijk gekozen. Die

van de IC zelf. Dat is een uitzicht op de

kleuren zijn gekoppeld aan de kleuren

Kralingse Plas geworden met een

van de High Five ambities van het

bootje in het midden. We putten uit

Maasstad Ziekenhuis: blauw, groen,

onze eigen database met onder meer

rood en oranje/geel. We hebben

foto’s van de Kracht van Rotterdam,

daarbij gekozen voor een

foto’s van landschapsfotograaf Gerard

kleurschakering van licht naar donker,

Veerling en van de kunstcommissie.

van onder naar boven. Vanwege de

af omdat deze jaren geleden al zijn

De foto’s hebben als gemeen­

lichtinval zijn de gangen op de begane

aangebracht door kunstenaar Jan van

schappelijke deler dat ze Rotterdam

grond donker en is er boven meer

der Ploeg. Omdat dit kunst is, hebben

tonen. Ook kan de kunstcommissie

licht. Daarom is gekozen om beneden

we deze kleuren niet aangepast. De

kunst op maat leveren, zoals bij het

lichtere tinten te gebruiken en boven

banen bij de magistraal zijn weer op

MDL-centrum en de afdeling

donkere tinten. Bovendien bevinden

zijn kleurgebruik gebaseerd.”

Dermatologie het geval is.”

zich boven over het algemeen hotels vind je daar sfeervol wat

Meer informatie of verzoek indienen?

diepere kleuren. Om de herken­

Wil je meer informatie of als afdeling

baarheid te vergroten, zouden we in

een verzoek indienen? Neem dan

verpleegafdelingen en net zoals in

Kleur- en beeldgebruik ondersteunen uitstraling ziekenhuis “Voor kleur- en beeldgebruik zijn

de toekomst de kleur(schakering) van

contact op met Lucienne Slijkhuis-

onder­s teunend in het beeld dat we als

een bepaald bouwdeel nog door

Veenstra of Miranda van Leeuwen van

ziekenhuis willen uitstralen. We laten

kunnen voeren op de afdelingen. De

de afdeling IMTS of Vincent Hirt van

kleuren telkens terugkomen om

kleuren nabij de Maasstadzaal wijken

de kunstcommissie.

Kleurgebruik op de Magistraal bij de poliklinieken Urologie en KNO

21


OR

Nieuws vanuit de ondernemingsraad

Met het einde van het jaar in zicht, is het voor de OR altijd een goed moment om terug te blikken wat we dit jaar behandeld hebben. Zo zijn er verschillende instemmingsaanvragen de revue gepasseerd waarmee de OR, soms met antwoord op aanvullende vragen, heeft ingestemd.

Denk hierbij aan de instemmingsverzoeken rondom

de OR door zorgmanager Eric Beekmans op de hoogte

aanstellings- en salarisbeleid, beleid werken op meer­-

gehouden.

dere locaties en de verruiming werktijden van de

Vanzelfsprekend is er terugkoppeling geweest van de

Apotheek en Bureau Nazorg, de afdeling Dialyse en

diverse resultaten: MTO (medewerkerteveredenheids­

CSA. Daarnaast hebben we adviesaanvragen Anser

onderzoek, de uitgevoerde RI&E’s (risico inventarisatie en

netwerk en aanbesteding eten en drinken behandeld.

evaluatie), waarbij wij bij het startgesprek aanwezig zijn geweest), Arboplan en verzuimcijfers.

De OR is nauw betrokken bij de organisatieontwikkelingen zoals die van de samenwerking laboratoria en capaciteits­

Voor het eerst dit jaar is er een overleg geweest tussen de

management. Ook de organisatieontwikkelingen bij IMTS

raad van toezicht en de OR. Beide partijen waren

hebben regelmatig op de agenda gestaan. Ten aanzien van

enthousiast over dit overleg. Voor onze voorzitter van de

organisatieontwikkelingen, probeert de OR regelmatig in

raad van bestuur was het even wennen dat hij als

gesprek te gaan met medewerkers van de betreffende

toehoorder aanwezig mocht zijn.

afdelingen voor het inwinnen van verdere informatie. Het medewerkerspanel hebben wij in 2018 verschillende keren

Tot slot kijken wij vol enthousiasme uit naar het jaar 2019 en

gevraagd een enquête in te vullen.

welke onderwerpen er onze kant uit komen. We zullen proactief inspelen op signalen binnen het Maasstad

Het instemmingsverzoek Generatiebeleid is uitvoerig

Ziekenhuis waarbij actie vanuit de OR wenselijk is.

behandeld, waarvoor binnen de OR een aparte werkgroep is

Ook in 2019 zullen wij de belangen van onze medewerkers

samengesteld. Deze heeft zich regelmatig gebogen over het

behartigen.

voorstel en gesprekken gevoerd met de afdeling HR voordat definitief het instemmingsverzoek werd ingediend.

Wil je contact opnemen met de ondernemingsraad?

Voor wat betreft het thema capaciteitsmanagement wordt

Dan kan dat via e-mailadres: EversN@Maasstadziekenhuis.nl

22 MAASSTADTER


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

PIETER THOLENAARS MEDEWERKER MORTUARIUM In de rubriek ‘Mijn kernwaarde, mijn drijfveer’ laten we medewerkers aan het woord over hun favoriete kernwaarde. Deze keer de kernwaarde van Pieter, een bevlogen Maasstadter, nu 37 jaar in dienst van het ziekenhuis. Als medewerker van het mortuarium zorgt hij voor de overledenen totdat zij door de begrafenisondernemer worden opgehaald.

Pieter beschikt over een groot

liggen om uit te voeren. Als ik op een

empathisch vermogen en vertelt graag

afdeling kom om een overledene op

meer over zijn baan: “Ik regel eigenlijk

te halen en er is nog familie, dan weet

alles vanaf het moment dat de over­-

ik direct wat het beste past bij deze

ledene van de ver­pleegafde­ling naar

nabestaanden. Dat is een kwestie van

het mortuarium gaat en wordt

ervaring en aanvoelen. Inleven in de

opgehaald door de begrafenis­

mensen, daar draait het om.

ondernemer. Met respect verzorg ik

Nabestaanden voelen of de

de overledene. Dit betekent dat ik

gastgerichtheid oprecht is. Bij het

bijvoorbeeld de handen schoonmaak,

mortuarium is een speciale

haren was en de ogen en mond goed

familiekamer waar nog afscheid

sluit. Vanuit geloofsovertuiging vinden

genomen kan worden van de

ook bewassingen plaats. Overigens

overledene. In principe gebeurt dit op

doen de nabestaanden dit zelf.”

de afdeling maar het gebeurt ook dat

Gastgericht & betrouwbaar

een patiënt overlijdt als er nog geen familie aanwezig is. Dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken

“Het mooiste aan mijn baan vind ik de

van de familiekamer. Soms zijn

dankbaarheid van de nabestaanden.

mensen een beetje bang en dan blijf

Het verdriet bij een overlijden is vaak

ik erbij. Maar meestal trek ik me terug.

groot. Op zo’n kwetsbaar moment

Afscheid nemen is persoonlijk.

laten ze hun dierbare achter bij mij. Het is mooi dat ik mij in zo’n intense

Naderhand begeleid ik de mensen tot

periode volledig kan inzetten om de

aan de lift. Dat is een klein stukje extra

overledene te verzorgen. Als de

dienstverlening dat zó gewaardeerd

overledene er zo verzorgd mogelijk

wordt. Vervolgens neemt de

uitziet, betekent dit veel voor de

begrafenisondernemer het van mij

nabestaanden. Het geeft mij

over. In dit vak moet je stevig in je

voldoening als zij tevreden zijn met

schoenen staan. Het mooiste is dat ik

het resultaat en constateren dat hun

af en toe een brief van nabestaanden

dierbare in goede handen is geweest.

krijg waarin zij hun dankbaarheid

Het is een teken van respect.” Over

tonen. Diverse religies hebben hun

zijn belangrijkste kernwaarde twijfelt

eigen gebruiken en wij houden met

Pieter dan ook geen moment: “Dat is

ieders wensen rekening.

absoluut ‘gastgericht’. Ik doe alles

Naast gastgericht, is betrouwbaar de

voor de nabestaanden. Belangrijk is

tweede kernwaarde die Pieter noemt.

om ze te laten merken dat ik er voor ze

“Als je gastgericht bent, dan

ben. In feite kunnen we alle wensen

vertrouwen mensen je ook. Zij ervaren

inwilligen die door de wet zijn

dat je respect voor hun en voor de

toegestaan en natuurlijk in mijn macht

overledene hebt.”

23


#TROTS OP BEHALEN JCI HER-ACCREDITATIE

Bedankt voor jullie inzet! ‘Wij zijn heel trots als raad van bestuur op iedereen die

“Kwaliteit en veiligheid is van ons allemaal en onder­­

de afgelopen tijd kwaliteit en veiligheid nog beter zicht­-

deel van ons dagelijks werk. Ik vond het geweldig dat

baar en voelbaar heeft gemaakt. We kregen veel compli­

de betrokkenheid van iedereen in ons ziekenhuis zo

men­ten van de surveyors over de Maasstadters die hen te

groot was tijdens de voorbereiding en helemaal in de

woord hebben gestaan, ze spraken over deskundige en

week van de accreditatie. We hebben als team een

gedreven medewerkers. Verder wordt op veel plekken

prachtige prestatie neergezet en ik ben trots dat we

zichtbaar werk gemaakt van continu verbeteren door bij­-

een ‘excellent hospital’ zijn genoemd. Nu is het zaak

voorbeeld het inzetten van een verbeterbord of het samen

dat we de normen van JCI verder borgen in onze

bespreken van de resultaten van het verpleegkundig

dagelijkse praktijk en de verbeterpunten oplossen.

dashboard. Samen hebben we aangetoond een ‘excellent

Ik wil mede namens de raad van bestuur iedereen

hospital’ te zijn met een groot aantal ‘best practices’, en

bedanken voor de inzet, want wij hebben gezien dat

daarmee zijn we een voorbeeld voor andere ziekenhuizen.’’

velen heel hard hebben gewerkt.“

Wietske Vrijland, lid raad van bestuur

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur

24 MAASSTADTER


Articles inside

Pieter Tholenaars, medewerker mortuarium article cover image

Pieter Tholenaars, medewerker mortuarium

1min
page 24
Mijn kernwaarde, mijn drijfveer article cover image

Mijn kernwaarde, mijn drijfveer

2min
page 23
Ondernemingsraad article cover image

Ondernemingsraad

2min
page 22
Nieuwe reinigingsruimte voor endoscopen article cover image

Nieuwe reinigingsruimte voor endoscopen

2min
page 7
Uitreiking Santeon Verpleegkunde Prijs article cover image

Uitreiking Santeon Verpleegkunde Prijs

2min
page 5
Kerstmarkt in het Maasstad Ziekenhuis article cover image

Kerstmarkt in het Maasstad Ziekenhuis

1min
page 4
Resultaten medewerkertevredenheidsonderzoek article cover image

Resultaten medewerkertevredenheidsonderzoek

5min
pages 8-9
Patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis article cover image

Patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis

7min
pages 18-21
n.a.v. MTO article cover image

n.a.v. MTO

3min
pages 16-17
Medewerker MaasstadLab doet mee aan Arctic Challenge article cover image

Medewerker MaasstadLab doet mee aan Arctic Challenge

2min
page 6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.