Page 1

annons

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

STUDERA HT 2013 DEN KOMPLETTA STUDIEGUIDEN

FEBRUARI 2013

Hur gick det sedan? – studenterna berättar

Gymnasium och universitet

– största skillnaderna

Få ihop ekonomin – bästa tipsen

Filip och Fredrik

– om karriär och studier Plugga utomlands

Högskoleprovet

Ky- och yh-utbildning

– hitta möjligheterna

– så förbereder du dig

– plugga nära arbetslivet

Handelshögskola unlimited Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi eller juridik. Det gör dig redo för en öppnare, snabbare och mer komplex värld. www.handels.gu.se/utbildning


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

2

LEDARE läs mer om...

Beslutsångest är ofta en bra början Du som läser det här kan­ ske just nu är i den fasen i livet då du ska bestämma dig för om, vad och i så fall var du ska studera. Just i dag låg det 19 585 utbild­ ningar på våra webbplatser antagning.se och studera. nu. Från en 7,5 poängs kurs i ArcGIS i Luleå till en 300 poängs ämnes­ lärarutbildning i svenska för Gymnasiet i Malmö.

Ulf Melin Generaldirektör för Universitetsoch högskolerådet

Det brukar vara förenat med en viss stress att känna hur tidsutrymmet att fatta rätt beslut krymper. Men jag hoppas att det är en positiv stress som väcker din lust att plocka till dig kunskap som kan ge dig fler dimensioner i livet. vill gärna att du börjar plugga så tidigt i livet som möjligt. Många är sugna på att se världen innan de grottar ner sig i böckerna, men det ena behöver inte utesluta det andra. Jan Björklund

svenska studenter pluggar utomlands varje år. Det är en merit som ofta kan väga tungt när du ska söka ditt första jobb. Av de som tog en examen 2010 till 2011 hade 13 procent studerat inom ett utbytesprogram i utlandet. Ur ett internationellt perspektiv är det en mycket låg siffra. Ni blivande studenter kommer till skillnad från er föräldrageneration att konkurrera globalt även inom Sverige.

Runt 27 000

Både livet i stort och arbetslivet är fyllt av tillfällen då viktiga beslut ska fattas. Det är en kompetens du kommer att ha användning för i många sammanhang. Det är bra att redan nu öva upp färdigheten att ta dig an uppgiften på ett systematiskt sätt.

Vik tid! Ta tid på dig för att kartlägga vad du vill utifrån vilka förmågor och intressen du har. Sannolikheten är stor att du kommer fram till att högskolestudier kommer att vara en starkt bidragande faktor för att nå dina mål. Men det finns tiotusentals alternativ och det känns överväldigande för många.

Nummer ett:

niga och engagerade i att hitta rätt väg för just dig. Nummer tre: Vad säger magkänslan? Fundera och prata med nära och kära och kanske med någon som arbetar inom det du är intresserad av. Var tror du att du kommer att trivas?

länge sedan fattade regeringen beslutet att slå samman verksamheter från tre olika myndigheter till en – Universitets- och högskolerådet. Det tycker jag var ett välgrundat beslut eftersom vi kommer att kunna ge dig som ska studera en heltäckande service. Förutom att antagning.se och studera.nu nu finns under ett och samma tak kommer informationen och stödet till dig som blivande eller faktisk student att bli ännu bättre, när det handlar om studier och olika typer av praktik utomlands, och ge dig en bra bedömning av din utländska examen så att din framtida arbetsgivare förstår vad du studerat.

14

24

04 Universitetsguide – utbudet stort 06 Gymnasium och universitet – största skillnaderna 08 Studera utomlands – många möjligheter

För inte så

» Ta tid på dig för att kartlägga vad du vill utifrån vilka förmågor och intressen du har.

Sök fakta! Gå in på studera.nu:s funktion ”Sök och jämför” och se vilka utbildningar som finns inom de områden du är intresserad av. Här kan du överskådligt jämföra tidigare antagningspoäng, innehåll i utbildningarna och löneläge för de som tagit sin examen tidigare. I de fall utbildningarna utvärderats finns också en länk till information om vilka kvalitetsomdömen utbildningarna fått, då före detta Högskoleverket utvärderat utbildningen. Ta gärna hjälp av en studievägledare. De är ofta både kunNummer två:

Så om du bara viker några eftermiddagar eller helger i början av året åt våra webbplatser så kommer du ha goda förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut om vad du ska söka och på vilket lärosäte, och förstås hur du ska toppa din utbildning med någon erfarenhet från utlandet.

10 Studentpanel – om universitetsutbildning 12 Prylsida – blanda nytta med nöje 14 Profilintervju – Filip och Fredrik 16 Studentpanel – om ky-utbildning 18 Yh-utbildning – få spetskompetens 20 Studentekonomi – bästa tipsen 22 Högskoleprovet – så lyckas du 24 Komvux – en andra chans 26 Krönika

studera ht 2013

Detta är Smart Media

Projektledare: Eva-Karin Fredriksson, eva-karin.fredriksson@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Sara Leijonhufvud, Malin Benno Hjerpe Omslagsbild: Mattias Bardå Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Svenska Dagbladet, februari 2013 Tryck: V-TAB Södertälje Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­ läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande ­tidningens hela spridningsområde och selekterar auto­ matiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­ tagets produkter och tjänster.

Följ oss:

Stockholm Malmö

Vill du jobba inom fastighetsbranschen? Det finns ett stort rekryteringsbehov inom fastighetsbranschen. Newton är en ledande yrkeshögskola specialiserad på fastighetsförvaltning. Anmäl dig till en av vårens Yh-utbildningar idag och bli en del av fastighetsbranschen! * 100% av Newtonstudenterna som utexaminerades 2011 hade jobb inom 6 månader!

newton.se – utbildar fastighetsbranschen

100% FÅR JOBB *


klara färdiga ... Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer – och vänner för livet. Läs mer och beställ katalog på hh.se/bestallkatalog.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

4

guide

universitet & högskolor

Välj utbildning med både hjärta och huvud Valmöjligheterna för dig som ska välja utbildning kan te sig oänd­ liga. Utgå från vad du är intresserad av och försök att välja utbild­ ning med både hjärtat och huvudet. text Sara Leijonhufvud

Visst kan det kännas övermäktigt att välja utbildning ibland. Tankarna att valet som görs nu påverkar hela vår framtid har nog de flesta av oss haft. Så, ta ett djupt andetag och sätt dig ner och fundera i lugn och ro. Nu kan listor vara bra att ta till; vad tycker du är roligt? Vad kan du använda de tänkta studierna till? Vart leder det? Vad är viktigt för dig? Är det viktigt med trygghet och en stabil, välavgränsad arbetsmarknad? Eller är det kanske så att du brinner för ett visst ämne och kan tänka dig att våga ge dig ut på en mer osäker arbetsmarknad med stor konkurrens för att prova lyckan? – Ingen annan än du själv sitter inne med svaret om vad som är rätt väg för dig, säger Maria Tovar, studieoch karriärvägledare vid Uppsala universitet. Det har egentligen ingen

betydelse för den enskilda studenten om studierna bedrivs på ett universitet eller på en högskola. Examen är densamma. Ett universitet bedriver forskning inom fler ämnesområden jämfört med en högskola. De har även generell rätt att examinera på forskarnivå, det vill säga att utfärda doktorsexamen. En högskola kan, däremot, ansöka om rätt att utfärda examen på forskarnivå hos Högskoleverket inom ett begränsat antal ämnen. Ett universitet är oftast större än en högskola. En högskola kan vara samlad i ett campusområde, medan ett universitet kan ha flera campusområden. Om du läser vid ett stort universitet är sannolikheten stor att du har en egen ämnesinstitution eller ett eget campusområde där du

tillbringar din studietid. – En mindre högskola kan ha större närhet till allt, medan de stora universiteten i stället erbjuder en större bredd i sitt utbildningsutbud, säger Maria Tovar. Vad innebär då de olika examensformerna? Jo, utbildning vid universitet och högskola kan leda till en yrkesexamen, en konstnärlig examen eller en generell examen. Inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. Utbildningar till den typen av yrken avslutas med en yrkes-

» Bara du sitter inne med svaret om vad som är rätt väg för dig.

Maria Tovar

examen, till exempel läkarexamen, psykologexamen och juristexamen. För att få en yrkesexamen måste man gå ett program. Vissa utbildningar med konstnärlig inriktning, exempelvis inom konst eller musik, leder till en Konstnärlig examen. Ett mycket stort antal program på universitet och högskolor leder till en generell examen, som till exempel filosofie kandidatexamen i historia, företagsekonomi eller datavetenskap. En generell examen kan man också få genom att läsa fristående kurser i de

ämnen man är intresserad av. – Jag upplever att en majoritet av de blivande studenterna och många av dem som redan studerar efterfrågar program. Till viss del tror jag det beror på att man saknar information om att man kan få en examen som är precis lika mycket värd genom att läsa kurser. En del studenter tycker förstås också att det är skönt att följa en färdig plan och en fördel med program är att du har en garanterad plats varje termin fram till examen, säger Maria Tovar. Om du väljer att läsa fristående kurser måste du söka och konkurrera med andra sökande varje termin. Låt inte det faktum skrämma dig ¬– ibland kan det faktiskt vara lättare att komma in på kurser än på program. En fördel med fristående kurser är att du kan styra innehållet i din examen själv. Du väljer det som du är intresserad av och det fina i kråksången är att du kan finna en kombination av ämnen som inte så många har, vilket kan ge fördelar i arbetslivet. För dig som står inför ett studieval finns det mycket information att ta del av; så som mässor, information från gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledare, tidningsbilagor, utbildningskataloger och så vidare. Bena först upp all information och först när du hittat ett eller flera ämnesområden som intresserar dig är det dags för att börja titta mer specifikt på utbudet. Nu är det läge att ta kontakt med en studievägledare på universitetet eller högskolan. Klicka även in på studera.nu för att jämföra olika utbildningar. Där finns det även information om arbetsmarknad och Högskoleverkets

Bli kärnkraftsingenjör

Sök en unik 1-årig specialutbildning! Uppsala universitet erbjuder en 1-årig kvalitetsutbildning i kärnkraftsteknik som är direkt kopplad till kärnteknikforskning i världsklass. Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

är ett unikt program utöver det vanliga som ges i nära samarbete med svensk kärnkraftindustri. Karriärmöjligheterna är mycket goda eftersom kärnkraftbranschen har stora rekryteringsbehov. Programmet riktar sig till dig som tidigare läst minst två år på en högskoleingenjörsutbildning inom företrädesvis maskin- eller elektroteknik.

Lärarkompetensen är på toppnivå då alla är forskare inom ämnet och de föreläsare som kommer från industrin är experter inom sina ämnen. I programupplägget har man täta kontakter med industrin och genomför reaktorlaborationer i Frankrike samt simulatorträning och specialkurser som delvis är förlagda till svenska kärnteknikanläggningar. Framtida arbetsgivare? Ja, förutom kärnkraftverken

i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals där du kan arbeta inom drift, service, underhåll och teknisk utveckling är efterfrågan på högskoleingenjörer med kärnkraftinriktning också stor hos de många konsult- och tillverkningsföretag som är underleverantörer till kärnkraftindustrin.

KONTAKT: michael.osterlund@fysast.uu.se eller studievagledare-KKI@uadm.uu.se

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik, 60 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt 110 hp godkända kurser inom ett svenskt högskoleingenjörsprogram med inriktning mot maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande.

SÖK 15 mars-15 april www.antagning.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

5

universitet & högskolor

kvalitetsgranskning av utbildningarna. – Jag tycker inte att man ska stirra sig blind på prognoser och kvalitetsgranskning. En prognos är en kvalificerad gissning om det framtida arbetsmarknadsläget i samhället i stort och kan inte säga något om hur det kommer att se ut för individen. Utbildningens kvalitet är naturligtvis viktig, men det är också viktigt att man trivs på studieorten och med sina studier. Var kan just du göra bra ifrån dig och få en positiv studietid som rustar dig inför din framtida arbetsmarknad? Avslutar Maria Tovar. Och tänk på att valet av utbildning och utbildningsort faktiskt inte kommer att avgöra hela din framtid. En utbildning kan leda till många olika karriärer och du är aldrig låst till en enda framtida yrkesroll. Om du ändrar väg i livet har du alltid kunskaperna med dig – ingen kunskap är onödig kunskap. LISTA ÖVER UNIVERSITET OCH

• Sveriges lantbruksuniversitet • Södertörns högskola • Umeå universitet • Uppsala universitet • Örebro universitet Enskild huvudman

• Chalmers tekniska högskola • Handelshögskolan i Stockholm • Högskolan i Jönköping Lärosäten med tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå: Statlig huvudman

• Försvarshögskolan • Dans- och cirkushögskolan • Högskolan Dalarna • Högskolan Kristianstad • Högskolan på Gotland • Konstfack • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm • Kungl. Konsthögskolan • Operahögskolan i Stockholm • Stockholms dramatiska högskola

­HÖGSKOLOR

Lärosäten med tillstånd att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning: Statlig huvudman

• Blekinge tekniska högskola • Gymnastik- och idrottshögskolan • Göteborgs universitet • Högskolan i Borås • Högskolan i Gävle • Högskolan i Halmstad • Högskolan i Skövde • Högskolan Väst • Karlstads universitet • Karolinska institutet • Kungl. Tekniska högskolan (KTH) • Linköpings universitet • Linnéuniversitetet • Luleå tekniska universitet • Lunds universitet • Malmö högskola • Mittuniversitetet • Mälardalens högskola • Stockholms universitet

MÄNNISKANS FYSIOLOGI 30

högskolepoäng

En avancerad fristående 20-veckors universitetskurs om människokroppens funktioner ges ht 2013. Kursen syftar till att ge en god förståelse om hur kroppens vävnader och organ normalt fungerar och samverkar. Kunskaperna kan sedan användas inom exempelvis vidareutbildning, forskning, sjukvård och näringsliv. Kursen är även mycket lämplig för dig som doktorerar inom biomedicin men saknar medicinsk bakgrund.

Enskild huvudman

• Newmaninstitutet • Beckmans Designhögskola • Ersta Sköndal högskola • Gammelkroppa skogsskola • Johannelunds teologiska högskola • Röda Korsets Högskola • Sophiahemmet Högskola • Stockholms Musikpedagogiska Institut • Teologiska Högskolan, Stockholm • Örebro Teologiska Högskola Enskild huvudman med enbart examenstillstånd för psykot­ erapeututbildning: • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi • Evidens AB • Ericastiftelsen • Stockholms Akademi för Psyko­ terapiutbildning Källa: Högskoleverket

g uide

Sveriges största yrkes- och ­ ut­bildningsmässa Står du i startgroparna för att välja utbildning? Då är ett hett tips att besöka Saco:s årliga studentmässor i månadsskiftet november/december. Det är Sveriges största mötesplats för yrkes- och utbildningsval efter gymnasiet och mässorna arrangeras i Stockholm och Malmö. Här får du såväl inspira­ tion som relevanta fakta om både utbildning och arbets­ marknad. Du får goda råd om din fram­ tida utbildning och arbetsliv. Utställare är universitet och högskolor, yh-utbildningar, arbetsgivare och organisa­ tioner, representanter för utlandsstudier och Saco med förbund som informerar om arbetsmarknaden för högskole­ yrken. Här finns även ett stort seminarieprogram med allt från information om utbildningar och yrken till tips på hur du kan förbättra din studieteknik samt hur du gör ett genomtänkt studieval. Det är här på mässan som många studenter börjar fundera på vilken väg de ska ta i livet. Alla Sveriges gymnasieskolor bjuds in av Saco. Kom gärna så välförberedd som möjligt till mässan. Bra hjälp till förbere­ delserna är Saco:s webbplats Välja yrke & högskoleutbildning, boken Välja yrke samt mässans hemsida. Och som en liten extra bonus till kommande studenttider; de klasser som har störst andel registrerade och förberedda elever tävlar om att vinna ett bidrag till studentfesten. Läs mer här: www.saco.se/ sacomassor

www.esl.se

Världen är din! Mer än 20 språk på 5 kontinenter

Kursstart: 2 september 2013 Övrigt: Heltid, berättigar till studiemedel Innehåll: Nervsystemet, hjärta & cirkulation, andningssystemet, magtarmkanalen, njurar & vätskebalans, muskel-, tränings- och omgivningsfysiologi, hormonsystemet Information/ansökan: ki.se/utbildning • Utbildningskatalog kan hämtas på: ki.se/utbildningskatalog Kursansvarig: Jessica Norrbom

Sista ansökningsdag 15 april 2013 ESL – Stockholm e info@esl.se t 08 1209 0600


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

6

a kt uellt

studielivet

Flirta med ­arbetslivet

Visst var det mycket som var annorlunda mot gymnasiet, men Petronella Berke tog det nya universitetslivet med ro och följde med i rutinerna.

Större ansvar och mer frihet Känns det som ett stort steg att börja läsa på universitet? Visst skiljer det sig en del från gymna­ siet – nu läggs stor vikt på din personliga utveckling i form av kritiskt och analy­ tiskt tänkande. text Sara Leijonhufvud

Det första som du antagligen kommer att lägga märke till är att antalet lärarledda föreläsningar på universitet och högskola är färre än vad de är i gymnasiet. Oftast läser du ett ämne i taget som du fördjupar dig i under flera veckor. Därefter är det dags för tentan, som kan vara såväl skriftlig som muntlig. Ibland görs tentan i skrivsal, men det finns även tentor i form av hemuppgifter. Redovisningar är ofta ett vanligt inslag, som till exempel pm som är som mindre uppsatser, men muntliga presentationer förekommer också. Läser du på heltid får du räkna

med ungefär 40 timmar i veckan. Av dessa timmar är det bara en del som är inbokade som föreläsningar, resten av tiden bör ägnas åt självstudier. Värt att notera är att tekniska ämnen ofta har mer schemalagd undervisning än andra ämnen. Många kurser ges även på deltid, till exempel på halvfart eller kvartsfart. Om du väljer att studera på deltid kan du kombinera studierna med lite mer utrymme för jobb. Föreläsningar och andra former av möten läggs oftast på kvällar och helger vid deltidsstudier. När du studerar på universitet eller högskola måste du ta ett större eget ansvar för ditt studerande. Men det betyder även mer frihet att planera din tid som det passar dig. Nu är det inte bara faktakunskaperna i ett ämne som är viktiga, det är även av högsta betydelse att du utvecklar dig själv genom att söka, hitta, analysera och värdera ny kunskap. Du får lära dig att bli mer källkritisk, vilket du med största säkerhet kommer att ha mycket nytta av i livet. Det här med ökad flexibilitet, mer

eget ansvar och större frihet var något som passade Petronella Berke från Stockholm som handen i handsken. Hon läser nu ekonomiprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm, men har även hunnit med att läsa drygt två år på arkitektlinjen i Lund. mycket som var annorlunda mot gymnasiet, men Petronella tog det med ro och anpassade sig fort. – Det är klart att det är annorlunda att plugga på universitetet, men jag tänkte inte så mycket på det utan följde bara med i de nya rutinerna. Den största skillnaden för mig var nog att flytta hemifrån vid 18 års ålder. Jag bodde i korridor i Lund och var väldigt engagerad i studentlivet som genomsyrade hela stan. Jag kan varmt rekommendera Lund som studentstad, säger Petronella Berke.

Visst var det

dig som ska börja studera på universitet eller högskola är att du ska utgå från dig själv och vad du vill få ut av dina studier. – Tänk på att du studerar för din

Hennes tips till

egen skull och gör det inte till en större sak än vad det är. Stressa inte upp dig i onödan, råder Petronella Berke. När du studerar vid universitet och högskola lär du dig hur du ska hantera komplexa sammanhang och att granska information både kritiskt samt ifrågasättande. Nu handlar det mer om att förstå olika processer. Och det är nog just precis det som är den allra största skillnaden mellan gymnasie- och universitetsstudier.

Smart fakta Bra ord att kunna: Ladok – studiedokumentationssystem Seminarium – undervisningsform där studenterna är aktiva och diskuterar Tenta – prov, muntligt eller skriftligt, efter avslutad kurs eller moment

Populära medicinska utbildningar i Polen! Studera på engelska vid bra universitet med många skandinaviska studenter. POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES erbjuder dessa utbildningar: Läkare, 6 år / 4 år Tandläkare, 5 år Sjukgymnast, 3 år Apotekare (Pharm.D. ), 6 år COLLEGIUM MEDICUM I BYDGOSZCZ erbjuder läkarutbildning, 6 år.

su ke

tbildnin

g

www.poznan.no facebook.com/agder.vitenskapsakademi Mail: poznan@uia.no | cm-byd@uia.no Tlf. +47 38141475 | +47 38141957

Yr

Antagningsintervju sker i Stockholm, Göteborg eller Oslo under våren och vi hjälper dig igenom hela ansökningsprocessen, så du ska känna dig trygg hela vägen.

Academic Work är ”Home of the Young Professionals” och arbetar med personaluthyrning och rekrytering av studenter och unga akademiker. Här finns det stora möjligheter att få in en fot i arbetslivet redan under studietiden. – Tar du kontakt med oss under studietiden och gör ett bra jobb på något av våra del­ tidsjobb har du stora fördelar när du sedan ska söka arbete efter examen, säger Elin Frejd, informationsansvarig på Acade­ mick Work. Hennes tips till dig som är student är att ta vara på dina redan befintliga kontakter och nätverka dig till ännu fler. Lägg in ett uppdaterat och lättläst cv och personligt brev hos beman­ ningsföretagen och sajter som Linkedin och Monster. Rekommendationer och referensen blir allt viktigare. Vårda dem du har och våga be tidigare arbetsgivare, kontakter genom praktikplats eller exa­ mensjobb och kursare om att skriva korta rekommendationer om dig på till exempel Linkedin. All information om dig hjälper den potentiella arbetsgivaren att skapa sig en bra bild av vem du är, säger Elin Frejd. Glöm inte heller att det kan löna sig att skicka en spontan­ ansökan till drömarbetsplatsen – det kan faktiskt göra att du hamnar överst i högen när före­ taget senare ska rekrytera.


BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Är du framtidens ledare? Bra! Då har du kommit rätt. På Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet finns några av landets främsta utbildningar inom entreprenörskap, marknadsföring, organisation och ledarskap. Våra 12 ekonomprogram präglas av hög kvalitet, internationell profil och nära kontakter med näringslivet. Dessutom erbjuder vi en fräsch studiemiljö med gott om plats för individuell utveckling, kreativt lärande och närhet mellan studenter och lärare. Läs mer om oss på Lnu.se

Sara – en av våra blivande civilingenjörer

Välkommen!

Vi har traditionellt inriktade civilingenjörsprogram men även helt unika civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Dessa är anpassade för nya innovationer och framtidens yrken inom branscher i teknikutvecklingens framkant. Utöver detta har vi ett stort utbud av master- och magisterutbildningar. Läs mer på bth.se >>

Ansök senast 15 april

Här utbildas morgondagens Flygtekniker! Skolan utbildar mekaniker och tekniker för både jet och kolvmotordrivna flygplan (kategori A1, B1.1 och B1.2).

Språklärare efterfrågas just nu på arbetsmarknaden. Vid Stockholms universitet får du en modern språklärarutbildning på vetenskaplig grund. Inom våra ämneslärarutbildningar väljer du inriktning antingen mot arbete i årskurs 7-9 (ingångsämne svenska) eller mot arbete i gymnasiet (ingångsämnen engelska, spanska, svenska eller svenska som andraspråk/sfi). Ingångsämnena kombinerar du med en rad andra ämnen. Sök senast 15 april.

ntar… Världen vä n som e g Utbildnin heter! ig jl ger mö

Utbildningen bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler. I skolans hangarer finns det ett flertal olika typer av flygplan som används i de praktiska momenten av utbildningen. Skolan genomför flygteknisk

Syv Veronica Jansson 0435-284 56 veronica.jansson@klippan.se

www.flygteknik.nu

Läs till språklärare vid Stockholms universitet

www.isd.su.se

utbildning inom gymnasieskola, yrkeshögskola samt som uppdragsutbildningar med bland annat Fösvarsmakten och Saab som kunder. Skolan har riksintag till gymnasieskolan. Många av eleverna bor på skolans internat.

Institutionen för språkdidaktik


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

8

f ör djupning

utlandsstudier

» Om man i framtiden är sugen på att jobba utomlands är det nog en fördel av att redan ha provat på att bo utanför Sverige.

Jacob Bergman

Jacob Bergman läste ett halvår i Shanghai och tycker att fler som har möjlighet borde studera utomlands.

Merit att studera utomlands Är du sugen på att plugga utanför Sveriges grän­ ser? Gör det. Du har stora chanser att få en högre lön om du väljer att lägga en del av studietiden utom­ lands.

»Det finns möjligheter överallt,

det gäller bara att hitta dem. Daphne Haking

text Sara Leijonhufvud

Håkan Regnér, som är doktor i nationalekonomi och arbetar på Saco:s samhällspolitiska avdelning, har jämfört inkomster för akademiker som har bott utomlands med akademiker som inte har gjort det. Resultaten visar på högre lön för de studenter som läst utomlands. Både hans studier och studier som, bland annat, Statistiska centralbyrån har gjort, visar att de som återvänder till Sverige har högre lön än de som inte varit utomlands. – Det kan bero på att man får ansvar för internationella kontakter, vilket kanske värderas högt jämfört med andra tjänster i företaget. Men det kan också bero på att utlandserfarenheten är viktig för chefsjobbet. Det kan även bero på att man tack vare sin utlandserfarenhet får resa mycket och det kompenseras med en högre lön, säger Håkan Regnér. utbildning utomlands är det viktigt att du funderar över vad du vill göra i framtiden. Studierna ska helt enkelt ha betydelse för det som du vill ägna dig åt efter studierna. Det är klokt att välja utbildning först, och därefter bestämma dig för studieort och land. – Att bara ge sig iväg för att det verkar spännande är inget bra beslut, råder Håkan Regnér.

När du väljer

läsa en hel examen utomlands ska du, precis som i Sve-

Om du tänker

»Att bara ge sig iväg för att det

verkar spännande är inget bra beslut. Håkan Regnér

med. Jag är väldigt intresserad av marknadsföring och turism, och utlandsstudier ökar min förståelse för områdena, säger Daphne Haking som åkte med ESL. Milano med sin inspirerande arkitektur och sina vackert klädda människor inspirerade Daphne som har en konstnärlig ådra. Här kunde hon lära sig italienska och samtidigt få en inblick i hur kulturen fungerar i sociala sammanhang. I Milano hittade hon även en av de bästa sångpedagogerna, vilket var en lyckoträff – hon hade ju alltid velat studera musik. – Det finns möjligheter överallt, det gäller bara att hitta dem, säger Daphne Haking.

studenter som studerat utomlands ses som mer drivna och har lättare att få arbete i Sverige efteråt svarar Håkan Regnér att så är det troligen. – De som pluggar utomlands har fattat ett annat beslut än de som inte har det, vilket gör dem annorlunda. Arbetsgivaren kan helt klart se det som en signal på drivkraft.

På frågan om

rige, undersöka vilket lärosäte som ger den typ av utbildning som du är ute efter. Var noga med att undersöka kvaliteten på utbildningen. Försök att ta reda på information om vad de som gått utbildningen tidigare arbetar med efter examen. Försäkra dig om att lärarna är bra – är de disputerade? Bedriver lärosätet mycket forskning? Kolla med Högskoleverket om de känner till lärosätet och den utbildning som ges vid lärosätet. Det är viktigt att du försäkrar dig om att utbildningen är gångbar i Sverige.

tive lärosäte för att helt vara på den säkra sidan. Jacob Bergman valde att studera ett halvår på Fudan University i Shanghai. Han läste kurserna Company logistics, International Finance och kinesiska. Umeå Universitet ordnade med vistelsen. I Sverige läser han på civilekonomprogrammet med internationell inriktning, vilket innebär att all undervisning, alla tentaskrivningar, presentationer och lärarkontakter sker på engelska. Han kunde tillgodogöra sig alla kurser i sitt program på det svenska universitetet.

sätt att ordna en utlandsvistelse. Ett är att låta det svenska universitetet eller högskolan ordna resan. Då garanteras troligen kvaliteten och det praktiska är redan fixat. Utbildningen kan då ofta kombineras med examen i Sverige. Det bör du dock kolla med respek-

att utlandsvistelsen ska ge honom en erfarenhet och lärdom att ta med sig i livet. Jacobs råd till dig som är på väg att ge dig ut i världen för att studera, är att skaffa vänner bland lokalbefolkningen och att vara öppen för nya intryck. Förvänta dig inte att allt ska

Det finns flera

Förhoppningen är

vara precis som hemma. Anpassa dig till olikheterna i stället för att irritera dig på dem. Ett annat tips är att passa på att resa mycket i landet. – Jag tror man växer som person av att åka på utbytesstudier och uppleva sådant som man inte gör hemma. Om man i framtiden är sugen på att jobba utomlands är det nog en fördel av att redan ha provat på att bo utanför Sverige. Jag tycker att fler som har möjlighet borde studera utomlands. Det berikar oerhört mycket, säger Jacob Bergman. bestämde sig för att åka till Milano för att studera italienska var förhoppningen att få ett bredare och mer personligt cv. – I det globaliserande samhället stöter man på andra kulturer varje dag och det gäller att veta hur man ska föra sig för att inte misstolkas eller själv feltolka. Det beror såklart även på vad man har tänkt att jobba

När Daphne Haking

Så, om du känner att du vill vidga dina vyer med studier utomlands – tveka inte. Det blir med allra största sannolikhet en erfarenhet och upplevelse som du har med dig hela livet.

Smart fakta Tips för dig som ska ge dig ut: Börja med att klicka in på Högskoleverkets webbplats studera.nu/studerautomlands På Saco:s hemsida finns också bra information om utlandsstudier.


INVESTERING FÖR LIVET Philip Junaeus, 26, läser till arkitekt vid prestigefulla University of New South Wales i Sydney, Australien. Studietempot är oerhört tufft, men runt husknuten lockar fantastiska surfmöjligheter och drömmen – att en dag jobba på en arkitektbyrå i Japan – är bara två terminer bort. Hur fick du upp ögonen för att studera i Sydney? – Jag hade länge haft en dröm om att bo utomlands. När jag reste jorden runt med KILROY travels för några år sedan upptäckte jag Sydney och på den vägen är det.

NDS! A L M O T U A R E D U T S ÄT TIGAN STUDIEMEDELSBER

DE UTBILDNINGAR,

FÖR DIG ÖVER 18 ÅR

Hur kommer det sig att du läser till arkitekt? – Min farfar var arkitekt och jag har alltid varit intresserad av konst. Jag har lätt för att föreställa mig saker i 3D utan att behöva rita upp det i en dator först. Jag ville prova en termin för att se hur det skulle gå. Sedan var jag fast. Hur är studietempot och samhörigheten med de andra studenterna? – Eftersom vi har mycket skolarbete och ett högt tempo sitter jag många långa dagar och nätter tillsammans med andra studenter och det skapar en bra gemenskap oss emellan.

Ansök

senast Att utbilda sig är viktigare än någonsin om du mars! 31 vill få ett intressant och utvecklande arbete. IBS utbildningar ger dig unika kunskaper som gör att du utmärker dig på arbetsmarknaden. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar på populära college, universitet och privata skolor i bl a USA, Australien, Nya Zeeland, England, Italien och Schweiz. Nu är det hög tid att ansöka till höstens kursstarter. Beställ utbildningskatalogen idag!

Varför University of New South Wales (UNSW)? – Jag var först lite tveksam inför att söka till UNSW eftersom antagningskraven är höga och skolan väldigt prestigefull. Jag fick hjälp av KILROY education och sökte ändå, kom in, och kände att jag hade fått världens chans. Då var det bara att köra!

Vad är framtidsplanerna härnäst? – Jag beräknar att ta min kandidatexamen i november 2013. Sedan läser jag gärna en magister inom arkitektur vid KTH för att därefter kanske återvända till Australien. Drömmen är att jobba i Japan, där det finns en hel del häftiga arkitektbyråer, till exempel SANAA. Även White i Stockholm är en byrå som imponerar.

Tel. 08-24 40 60

Vi hjälper dig att hitta din drömutbildning utomlands kontakta oss för en kostnadsfri studierådgivning! kilroy.se

www.ibs-education.com • www.facebook.com/ibseducation

Plugga språk utomlands Språkstudier utomlands med EF för ditt livs upplevelse. Studera engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska eller japanska i valfritt land. För mer information, kontakta oss: EF Education First Strandvägen 13B, Box 5761 114 87 Stockholm Telefon: 08 – 587 930 90 Facebook.com/efsverige

GRATIS BROSCHYR! Sms:a SPRÅK till 72660

Scanna koden för inspiration

www.ef.com

Språkstudier utomlands 13LS_AD_251x183_FEB_SE.indd 1

2/4/13 4:20 PM


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

s tudentpane l

universitetsutbildning

Hur gick det sedan? Tiden går och studieåren är ett härligt minne blott – vad hände sedan? Gav utbildningen dig jobbet som du önskade? text Sara Leijonhufvud

Lina Hultberg

Fredrik Jakobsson

Sebastian Bolling

Sanna Lindfors

Reklam, grafisk design och visuell kommunikation

Lärarutbildning med huvudämne religions­historia

Systemvetenskap

Veterinär­programmet

Linköpings Universitet

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Stockholms Universitet och dåvarande Lärarhögskolan

Linnéuniversitetet

Vad gör du i dag? – Jag driver den grafiska designbyrån Hultbergmartens ihop med en vän från studietiden. Vi jobbar främst med tillgängliggörande av information inom privat och offentlig sektor, men undervisar även i grafisk design på vår gamla utbildning. Vad var det bästa och det sämsta med din utbildning? – Det bästa var att utbildningen hade ett ben i teori och ett ben i det praktiska. Det dubbla fokuset innebar att vi blev bra på att anpassa våra visuella kunskaper efter kommunikationsmodeller och teorier. Vi fick även valet att studera en termin utomlands. Det sämsta var att utbildningen ännu inte blivit ett känt namn, som nyutexaminerad tävlar man med cv:n prydda av mer etablerade skolor som Konstfack, Beckmans och Berghs. Berätta om för- och nackdelarna med ditt arbete? – Jag har stor frihet, både när det gäller min egen design, val av kundsegment, utvecklingshastighet, målsättningar – ja, inom alla områden. Nackdelarna handlar främst om trygghet. Skulle jag bli långtidssjuk blir både jag och min kompanjon lidande. För vem rekommenderar du just din utbildning? – Till ambitiösa studenter som är villiga att lägga ned tid och hårt arbete för att ta till sig all kunskap som erbjuds. Den passar både framtida art directors, creative directors, illustratörer och projektledare, eftersom det finns stor möjlighet att anpassa utbildningen efter sina egna mål för framtiden.

Vad gör du i dag? – Jag arbetar som högstadielärare och undervisar i mina ämnen – det är inte alla som gör det. Vad var det bästa och det sämsta med din utbildning? – Det bästa med kombinationsutbildningen var att vi fick läsa våra ämnen som vilken student som helst och inte specialanpassade ämneskurser för lärare, vilket medförde att vi fick en bred och djup kunskapsbas. Det sämsta var pedagogikdelen på lärarhögskolan. Många kurser var inriktade för lärare som skulle undervisa yngre barn (många av högskolans lärare stammade också från denna del av skolan). Det fokuserades också för lite på didaktik och för mycket på grunda allmänkunskaper. Berätta om för- och nackdelarna med ditt arbete? – Fördelarna är att det är fritt och kreativt och så klart mötet med elever som hela tiden utmanar mig att fortsätta utvecklas som lärare. Den ena dagen är heller aldrig den andra lik – tonåringar är oberäkneliga. Det sämsta är att vi lärare hela tiden undervisar mindre samtidigt som mer tid läggs på att fylla i meningslös dokumentation. Huvuddelen av arbetstiden läggs vid skrivbordet. För vem rekommenderar du just din utbildning? – Den som funderar på att bli lärare måste vara stresstålig, social, brinna för att vilja förändra samhället samt givetvis ha ett genuint intresse för de ämnen som han eller hon vill undervisa i. Den bästa läraren är en lärare som med entusiasm och kunskap kan visa sina elever varför just deras ämne är det roligaste som finns.

Gillar du idrott och hälsa?

Vad gör du i dag? – Jag är integrationskonsult på Sogeti i Stockholm. Jag har nischat in mig mot mjukvaruintegration och de senaste åren har jag jobbat med Microsofts EAI, BizTalk. Vad var det bästa och det sämsta med din utbildning? – Det bästa var att den hade en verklighetsförankrad bredd med inte bara utvecklingsmetodik utan även ledarskap, organisationsteori, juridik. Vi hade alltså ganska stora möjligheter att samla empiri från företag för att se hur teorier kan användas i olika praktiska situationer. Samtidigt kan det även ha varit nackdelen, för även om bredden har hjälpt mig mycket i rollen som konsult så var det ju även på bekostnad av tid som kunde ha spenderats på ren utveckling. Om man satsar hårt i början och lär sig de tekniker som behövs på sitt arbete så har man en bra teoretisk “platta” att stå på. Berätta om för- och nackdelarna med ditt arbete? – Konsultrollen har gett mig möjlighet att vara med och arbeta med mjukvaruintegration på en rad olika stora svenska företag och myndigheter, och det ger möjlighet till ett lärande som är svårt att få om man jobbar på samma ställe. Nackdelarna med att jobba som konsult handlar om trygghet – även om vissa uppdrag kan vara flera år så passar det inte alla att byta uppdragsgivare till och från. För vem rekommenderar du just din utbildning? – Till dig som vill hålla på med systemutveckling, men inte bara koda utan även utbilda dig i att jobba med människor och ha större fokus än bara kodningen.

Vad gör du i dag? – Jag har ett deltidsvikariat på en djurklinik i Norra Stockholm. Övrig tid driver jag enskild firma där jag, bland annat, gör hembesök. Vad var det bästa och det sämsta med din utbildning? – Veterinärprogrammet är en utbildning på 5,5 år och det bästa var att den innehöll så många delar; både teoretiska och praktiska och att den därmed är en mycket bra grund att stå på. Det sämsta är nästan samma sak – man är inte färdig när man är klar, utan måste söka sig till en arbetsgivare där man kan använda det man kan, men också få tillfälle att vidareutvecklas. Som arbetsmarknaden ser ut just nu kan det vara svårt att få in en fot, då det finns många som redan är erfarna som tävlar om samma jobbtillfällen. Berätta om för- och nackdelarna med ditt arbete? – Fördelen är att jag får tillfälle att träffa och hjälpa så många djur och deras ägare. Nackdelen är att jobbet ofta innebär mycket stress och att det kan vara svårt att styra sin arbetsdag då så mycket beror på hur många patienter som är bokade för dagen och vad de lider utav. Det är också svårt när en djurägare vägrar inse att djuret är så sjukt att det behöver få dö. Men det händer inte så ofta. För vem rekommenderar du just din utbildning? – Till den med ett stort naturvetenskapligt och medicinskt intresse som också älskar djur. Man måste vara beredd att studera hårt och kunna samarbeta med sina kurskamrater. Utbildningen är på heltid och i långa perioder kan det betyda betydligt mer än 40 timmar i veckan.

Vill du läsa till präst? I EFS eller Svenska kyrkan

Utbilda dig på Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion! Hos oss kan du läsa: – Hälsopedagogprogrammet – Tränarprogrammet – Lärarprogrammet för idrott och hälsa samt specialidrott – Masterprogrammet i idrottsvetenskap Läs mer på www.gih.se/program Sök innan den 15 april!

Funderar du på att

Läs mer om våra prästutbildningar på www.johannelund.nu


Nästan var fjärde student vid JIBS kommer från ett annat land än Sverige. 85 procent av våra programstudenter reser utomlands minst en termin under studietiden till något av våra mer än 200 partneruniversitet. Det gör oss till den mest internationella handelshögskolan i Sverige och en av de mest internationella i världen. Läs mer på www.jibs.se

Foto: Martin Hellström

Grundutbildning på kandidat- och masternivå samt fristående kurser inom scenkonstområdet opera. En ledande högskola för operakonstens utveckling www.operahogskolan.se

Vill du ligga steget före?

utbildningar Några av våra bb är: som leder till jo Facility Manager Stockholm

Konceptsäljare Stockholm

Medicinteknisk säljare Stockholm

Marknadsinriktad företagssäljare Västerås, Linköping

Teknisk säljare Linköping

Ans ö sen k a 15 a st pril www.affarshogskolan.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

12

p r ylar

studentliv

Den klassiska Kånken blir din datorväska, med skyddande vadderad ficka. Kostar cirka 700 kronor på kanken.se.

Nu kan du brodera ditt egen ipad-fodral – var kreativ! Finns på hemtex.se för 139 kronor.

En Moccamaster brygger gott kaffe för sena kvällar. Kostar cirka 1 490 kronor på Siba.

Rusta upp inför studietiden Det finns saker som kan hjälpa dig genom de tuffaste tentaperioderna, och saker som ger dig positiv energi att orka mer. Rusta upp med en användbar mix av båda.

Quicktionary, en smart översättningspenna som ansluts till datorn. Kostar cirka 1 500 kronor hos bokhandlare.

g

Pimpa din borg med fina kuddfodral för 99 kronor styck på hm.com. 25 procent av försäljningspriset går till UNICEF.

Nocs hörlurar till Android och iphone, 15 procent rabatt med Mecenatkortet. Pris cirka 490 kronor på elgiganten.se.

Läs in på småtimmarna med smart boklampa. Kan fästas direkt i boken. Pris 79 kronor på Clas Ohlson.

Världen behöver fler klimatexperter! Vill du jobba med väder, klimat, atmosfären och haven? Läs då våra kandidatprogram i meteorologi eller oceanografi! Hos oss studerar du först matte och fysik och tillämpar sedan dina kunskaper på vädersystemen, havscirkulationen och klimatet. Arbetsmarknaden sträcker sig från prognosmeteorolog via miljöexpert och klimatkonsult till atmosfärs- och havsforskare. Vi erbjuder även kvälls- och sommarkurser och ett masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat.

Förpackningsdesigner 2 år Färg, form, funktion, konstruktion och kommunikation.

Visuell grafisk kommunikatör 2 år Grafisk design för print och webb.

Produktionsledare 1,5 år Teknik och ledarskap för förpackningsindustrin.

Manusförfattare 1 år Distansutbildning inom manus för film och tv.

Sista ansökningsdatum 15 april Kursstart 2 september 2013

För mer info se: www.misu.su.se eller maila till: studievagledare@misu.su.se


Utbildningar med internationella möjligheter Högskolan i Jönköping har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt utbyte. Hos oss är det lätt att studera utomlands och på campus möter du studenter från hela världen. Samverkan med näringslivet och attraktiva utbildningar gör att våra studenter får jobb snabbt efter examen. Välkommen till oss!

Beställ g katalo .se www.hj

”Just nu läser jag en termin i Ontario i Kanada för att spetsa min utbildning ytterligare. Mitt mål är att kunna arbeta utomlands på ett större företag efter min examen”. Valerie antOun, tekniska Högskolan

HÄLSOHÖGSKOLAN • HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION • INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN • TEKNISKA HÖGSKOLAN

Har du ambitionen, så har vi verktygen!

ildningar Några av våra utb b är: som leder till job Kvalitetssäkrare och testare inom IT Stockholm

Applikationsutvecklare .NET Stockholm

Certifierad systemutvecklare – Windows Azure Stockholm

Drifttekniker Västerås

Kvalificerad automationstekniker Västerås

Automationsingenjör

Ans ö sen k a 15 a st pril

Linköping

www.teknikhogskolan.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

14

PROFILINTER V J U

Filip & Fredrik – om karriär och studier Filip Hammar kallar sig en medelmåtta och ”slacker” i skolan, med­ an Fredrik Wikingsson trodde tvärtom att han skulle dö av ångest inför varje tenta. text Malin Benno Hjerpe foto Mattias Bardå

I soffan i loungen sitter Fredrik sedan länge och har redan ätit upp sin mat i väntan på ”sin andra hälft” Filip. De hör liksom ihop och deras namn säger man nästan som ett ord. ”Filipochfredrik” är radarparet som gjort det ena succéprogrammet efter det andra. I tv utmanar de stora celebriteter i olika mer eller mindre udda tävlingar, och de flesta skrattar gott åt deras åtaganden och skämt. Trots att de båda journalisterna gör det mesta tillsammans i dag har de mycket olika bakgrund och, framför allt, väldigt olika inställning till studier och skolan. – Hoppas att han kommer snart, vi kanske ska börja utan honom? Jag är alltid i tid och Filip är alltid sen, eller nästan alltid i varje fall, det var ännu värre förr. När han väl ringer är han alltid ”på väg”. Det borde stå på hans visitkort: ”Filip – alltid på väg”, säger Fredrik. Men plötsligt står Filip där och vi börjar intervjun om hur de har de tagit sig dit de är i dag och vad vi, eventuellt, kan lära av det.

Hur var ni som elever under studietiden, ligger det hårt slit i skolbänken för att vara där ni är i dag? – Jag hade en enorm press på mig själv. Ofta kände jag det som om livet skulle ta slut om jag inte fick de bästa resultaten. När jag bodde

hemma så kunde jag ibland ställa mig i torkrummet vi hade hemma hos mina föräldrar, där var det så varmt och litet och jag hade känslan av att jag inte kunde misslyckas med något när jag stod där. Att jag tog allt på liv och död under min studietid kan jag ångra. Jag hade varit där jag är i dag oavsett om jag hade haft lite sämre på ett prov i nian, men om någon hade sagt det till mig hade jag inte tyckt att den personen var klok, berättar Fredrik.

»Att jag tog allt på

liv och död under min studietid kan jag ångra. Fredrik Wikingsson

lättare på sin tillvaro och skolan än vad Fredrik gjorde, och han erkänner att han brydde sig ”lagom mycket” om studierna. – Jag var nog en riktig medelmåtta i skolan. När jag tänker efter så var det nog ingen som utmärkte sig i min klass, men så är jag ju uppväxt på landet i Köping, det kanske är så

Filip tog lite

där. Jag var i och för sig ordförande i elevrådet ett tag men det var inte för att vara duktig, säger Filip insiktsfullt.

Brann ni båda för journalistiken eller råkade det bara bli just detta? Ni läste i varje fall båda till journalister på högskolan. – Jag har alltid älskat att skriva och varit duktig på det, men brann för det gjorde jag inte. Jag tror att det är väldigt få personer som verkligen brinner för något. Däremot har jag uppfattningen att många unga personer tror att de borde göra det och går och väntar på eller letar efter en sådan känsla, säger Fredrik. och ger, återigen, ett väldigt ärligt svar: – När jag väl tänker efter har jag nog aldrig ens gillat att skriva överhuvudtaget, erkänner han. För mig var det nog mest en blandning av uteslutningsmetoden och slumpen som gjorde att jag pluggade till journalist. Man kan säga att jag har glidit runt och så har jag hamnat på olika platser där jag har träffat personer som fört mig vidare. Anledningen till att det sedan har gått bra för mig och Fredrik är för att vi tycker att det vi gör är roligt och att vi har kul tillsammans.

Filip tänker efter

Hade ni som mål från början att göra tv-produktion och showa som ni gör?

– Det kanske låter konstigt men jag tror att det bästa är att inte ha så exakta vill ha så kan man lätt bli oflexibel och besviken, säger Fredrik.

Plugga utomlands i höst? Ny satsning på KTH för morgondagens lärare – kombinera teknik och kommunikation

500 utbildningar, 14 språk, 40 länder

College & Universitet MEDICINSTUDIER BUSINESS FASHION OCH DESIGN TURISM IT OCH E-BUSINESS BETEENDEVETENSKAP MUSIK OCH FILM DRAMA MEDIA WELLNESS OCH SPORT

Språkresor Över hela världen Inga bokningsavgifter Studera med CSN

Telefon: 018 55 10 20

www.sprakpunkten.se

En av våra stora nyheter på Kungliga Tekniska högskolan är att vi i år har utökat vår lärarutbildning. Nu kan du även bli tekniklärare för årskurs 7-9 samt kommunikatör inom de tekniska områdena. Utbildningen heter Lärarutbildning, ämneslärare årskurs 7-9 (teknik) och förutom lärarbehörighet i ämnet teknik kommer du också att få behörighet att undervisa i matematik samt kemi, fysik eller engelska. Programmet riktar sig till dig som har ett intresse för teknik, människor och samhälle och vill hålla många dörrar öppna. Utöver intressanta kurser i teknik och naturvetenskap läser du och dina klasskamrater också spännande humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som pedagogik, kommunikationsdesign och projektledning.

– Efterfrågan på lärare med teknikinriktning är stor och med en examen från vårt nya lärarprogram blir du redo att snabbt ta en ledande roll inom undervisningen. Den breda utbildningen gör samtidigt att du också kan göra karriär som kommunikatör utanför skolvärlden, berättar Emelie Jerberyd, informatör på KTH.

Kontakt: svl-ece@kth.se Läs mer på: www.kth.se/utbildning


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

15

PROFILINTERV JU

Foto: Christian Mushenko

FYRA FRÅGOR...

»Att tycka att det man gör är roligt

är grunden till allt och det starkaste tipset jag kan ge. Filip Hammar

...till Susanne Mellstedt, 25 år, som vågade ta steget att uppfylla sin dröm. Förra året åkte hon med Språkpunkten till Sydney där hon läste fotografi.

■ Hur kommer det sig att det

blev just Sydney och fotografi? – Nej, absolut inte. Jag har aldrig riktigt haft några tydliga planer på vad jag ska göra. Unga människor i dag tror ofta att man måste veta på pricken vad man vill göra, till och med exakt vems jobb man vill ha. Jag tror att den typen av fokus kan göra en person oflexibel och oförmögen att se andra möjligheter, säger Filip.

Oavsett hur tydliga mål man har satt upp så råkar de flesta ut för motgångar, både i skolan och i karriären. Ibland kan det vara svårt att resa sig efteråt och hitta självförtroendet igen. Ert program ”Ursäkta röran” fick till exempel bara visas fyra gånger. Hur tar ni er vidare efter kritik och bakslag? – Jag tror att vi hittar mycket stöd hos varandra. Det är alltid lättare att handskas med motgångar om man inte är ensam om det man gör. Klart att man kan bli nedslagen när något går fel men då får man tänka nytt i stället, säger Fredrik. Filip håller med.

och höga mål. Är man till exempel helt insnöad på en specifik position man

– Precis, vi var faktiskt nära en extremt kritisk situation för ett par veckor sedan. Detta skulle kunna ha förstört allt vi nu har byggt upp. Jaha, tänkte vi, då får vi väl göra en dokumentär om det i så fall. Det mesta är kanske inte så farligt ändå. Kom över det eller ta livet av dig, så kan

man hårdra det. Tänker man på det sättet så kommer man över det mesta ganska lätt och kan gå vidare.

Alla vet att det ofta är mycket slit och hård konkurrens som väntar både på högskolan och sedan i yrkeslivet. Hur hittar man energi att orka hela vägen? – Orken är ofta ett bra sätt att veta om man har valt rätt eller inte. Det är ofta jag känner att jag egentligen inte orkar. Jag är till exempel jättetrött just nu men så fort jag kommer ut på scen så vet jag att jag kommer att komma igång. Det gör jag för att jag älskar det jag gör. Det är så man orkar med sitt jobb. Att tycka att det man gör är roligt är grunden till allt och det starkaste tipset jag kan ge, säger Filip.

Smart fakta Radarparet Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är båda utbildade journalister och några av Sveriges mest kända programledare. De är i vår aktuella med programmet ”Hissen” i kanal 5. Här kommer svenska kändisar att få uppleva hur det känns att, i 12 timmar, sitta fast i en hiss tillsammans med Filip och Fredrik.

– Jag tyckte att det var en perfekt möjlighet att kunna utbilda mig till mitt drömyrke. Och detta i ett vackert engelsktalande land med surfing och hav intill. Det finns så många vackra platser att besöka i Sydney, därför har jag kunnat skapa ett bra portfolio, säger Susanne.

■ Var det ett stort steg att ta

eller svårt att komma iväg? – Nej, när jag väl bestämt mig så kändes det bara rätt. Det är en del saker att ordna med ansökningen och resan men Språkpunkten hjälpte mig hela vägen så allt gick enkelt och smidigt.

■ Vad är det bästa med att åka i

väg och plugga? – Det är så mycket; erfaren­ heterna, minnena, upplevel­ serna som jag vackert får bära med mig resten av livet. Man lär sig också väldigt mycket av att resa själv och växer som människa.

■ Vilken erfarenhet tog du med

dig hem från Australien? – Jag har många fantastiska minnen. Men den absolut vikti­ gaste erfarenheten är att våga följa mina drömmar. Ingenting är omöjligt att förverkliga, men det är upp till dig själv att få saker att hända, säger Susanne.

Språk- och litteraturcentrum i Lund Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största samlade forsknings- och undervisningsmiljö inom språk, litteratur, film och områdesstudier. SOL erbjuder fristående kurser i över 30 olika ämnen och flera av våra kurser, t.ex. jiddisch och rumänska, är unika utbildningar. Därtill erbjuder vi bland annat en författarskola och en översättarutbildning, den senare på masternivå. I vårt nya Språkkonsultprogram utbildas experter på språkbruk i samhället. Programmet varvar teori och praktik och förbereder studenten för ett yrkesliv som textgranskare, skribent och språkrådgivare i en värld full av texter. Vi har också flera andra programutbildningar, i språkvetenskap, litteraturvetenskap, filmproduktion och europastudier. För oss är studenternas anställningsbarhet viktig och flera av våra utbildningar erbjuder möjligheter till utbyte och praktik både i Sverige och utomlands. Inom SOL:s väggar ryms också Lunds största studentbibliotek och ett innovativt humanistlabb. På SOL står både vetenskap och studentinflytande i fokus och vår framstående forskning inom språk, litteratur och områdesstudier kommer självklart studenterna till godo genom högkvalitativ undervisning.

© Mikael Risedal

Vi har distansutbildning i flera ämnen. Några exempel är arabiska, italienska, kinesiska, litteraturvetenskap, nygrekiska, rumänska, tysk språkfärdighet och jiddisch.

www.sol.lu.se

Vårt fullständiga kursutbud är: • arabiska • danska • engelska • filmvetenskap • franska • grekiska, ny- och klassisk • hebreiska • isländska • italienska • japanska • jiddisch • kinesiska • latin • lingvistik • litteraturvetenskap • mellanösternkunskap • rumänska • ryska • spanska • svenska • svenska som andraspråk • svenska som främmande språk • syriska • teaterns teori och praktik • tyska • öst- och centraleuropakunskap • Författarskolan • Programmet för arabiska studier • Programmet för Öst- och sydöstasienkunskap, japansk inriktning • Kandidatprogram i Europastudier • Språkkonsultprogrammet • Master of Arts in Literature – Culture – Media/Masterprogram i litteratur – kultur – medier • Master of Arts Programme in European Studies/ Masterprogram i europastudier • Master of Arts Programme in Film and Media producing/Masterprogram i film- och medieproduktion • Master of Arts in Language and Linguistics/ Masterprogram i språk och språkvetenskap • Masterprogram i översättning


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

16

s tudentpane l

ky-utbildning

Samarbete mellan näringslivet och högskolan Intresset för ky-utbildningar har ökat under de senaste åren, och i dag finns cirka 500 ky-utbildningar i Sverige. Vi har frågat fyra ky-studenter vad de tycker om sin utbildning och vad de jobbar med i dag. text Malin Benno Hjerpe

Stefan Bjurström

Sofie Carlson

Johan Eriksson

Celia Karlin O`Sullivan

31 år, produktchef, TeliaSonera, ­studerade nätverk- och data­ kommunikation via KTH.

28 år, ekonomi­ assistent, Danica Pension, studerade till ekonomiansvarig på Frans Schartaus Handelsinstitut.

24 år, studerar på Xenter till skylt- och storbildsproducent.

27 år, studerar till ­Export Manager vid Stockholms Internationella Handelshögskola.

Stefan Bjurström gick för några år sedan en tvåårig ky-utbildning inom nätverk och datakommunikation. Utbildningen var ett projekt som vid det tillfället samordnades mellan Stockholms stad, KTH och näringslivet.

Vad fick ni lära er på utbildningen? – Vi både läste och praktiserade mycket inom nätverksinfrastruktur och administration. Men studierna innehöll också teknisk engelska och presentationsteknik, den var till stor del skräddarsydd efter vad företagen just då efterlyste hos sin personal. Fick studenterna också tillämpa sina kunskaper praktiskt i utbildningen? – Vi gjorde många praktiska övningar vilket är viktigt när det handlar om teknik. Första dagen fick vi bara våra hårddiskar placerade framför oss i olika delar som vi själva skulle bygga ihop. Då förstod jag inte alls hur jag skulle göra men nu är sådant självklart för mig. Vi hade också praktikperioder varje termin. Praktikplatsen jag hade blev också min första arbetsplats. Har du fått någon nytta av det du läst på ky-utbildningen som du använder dig av i ditt yrke i dag? – Allt – det var otroligt bra och välförberedande inför det riktiga arbetslivet. Inom den branschen där jag jobbar krävs hög teknisk kompetens oavsett vilken roll man har. Jag har också lagt till en ekonomiutbildning på IHM men jag skulle aldrig kunna fatta de besluten jag gör i dag om jag inte hade förstått hur det tekniska fungerar, säger Stefan.

Sofie Carlson läste den tvååriga utbildningen till ekonomiansvarig på Frans Schartau. Det var tre år sedan hon blev klar och nu är hon ekonomiassistent på Danica Pension.

Vad fick ni lära er på utbildningen? – Det var en mycket bred utbildning där vi läste och praktiserade allt från bokföring till juridiska frågor och löner. Vi studerade också en hel del administration. Som avslutning hade vi ett väldigt roligt och lärorikt projektarbete där vi gruppvis fick skapa fiktiva företag att sköta om. Hela utbildningen var en bra mix av teori och praktiskt arbete, vilket gjorde mig förberedd inför arbetslivet. Hade ni någon form av praktik som ingick i utbildningen? – Vi hade två praktikperioder där var och en var på sex månader. Att få tillfälle att praktisera mina kunskaper i verkligheten så pass mycket var en av flera anledningar till att jag valde just denna typ av utbildning. Genom praktiken fick jag också direkt in en fot in i arbetslivet. Jag valde att praktisera båda perioderna på Danica Pension och där är jag nu också fast anställd. I mitt fall hittade jag min praktikplats själv men för de elever som vill hjälper skolan till med en plats. Kan du rekommendera andra att läsa en kyutbildning? – Absolut, ky-utbildningarna är framtagna av näringslivet och är ett samarbete mellan skola och företag. Därigenom får man en förankring i det verkliga livet och lärorika praktikperioder. Detta är verkligen ett bra sätt att kombinera teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet samtidigt som man får ett nytt kontaktnät.

Grafisk design, formgivning av skyltar och uppdrag till mässor och events. Detta är några av de kreativa arbetsuppgifter som förmodligen väntar i Johan Erikssons karriär efter att han har gått en yh-utbildning till skylt- och storbildsproducent.

Vad får du lära dig under utbildningen? – Det här är en bred utbildning där vi lär oss mycket inom många områden, allt ifrån att formge och producera visitkort till skyltar. Undervisningen handlar om hela produktionskedjan, från kunskap om material till tillverkningsprocesser och visuellt slutresultat, inte minst med den urbana miljön som fokusområde, berättar Johan Eriksson. Får ni tillämpa era kunskaper praktiskt? – Ja, det är stort fokus på att tillämpa sina kunskaper rent praktiskt. Jag har till exempel haft stor nytta av allt jag har lärt mig inom programhanteringen. Ju mer teknisk kompetens du har desto roligare uppgifter får du sedan. Vi har tillgång till mycket bra resurser, inte minst i form av allt utbildningsmaterial. Det ingår också tre praktikperioder vilket är väldigt givande. På min andra praktikplats var jag med och gjorde ett stort projekt för Adidas. Vad har du för framtidsmål med din karriär? – Jag vill först och främst rikta in mig på formgivning. Jag hoppas att få ha mycket kontakt med kunder för att få en bra inblick i deras behov, men också för idéutbytet och glädjen i en bra kundrelation. Jag vill ha ett jobb som lever. Jag har redan ett anställningserbjudande med stark koppling till utbildningen.

I denna allt mer globaliserade värld ansågs det i Sverige fattas mer internationellt inriktade ekonomiska utbildningar. Därför bildades 1999 en ky-utbildning i internationell marknadsföring på Stockholms Internationella Handelshögskola. Celia Karlin O'Sullivan avslutade förra året en sådan utbildning till Export Manager.

Vad fick ni lära er på utbildningen? – Vi studerade ämnen som bland annat marknadsföring, ekonomi, interkulturell kommunikation och exportstrategier. Vi jobbade mycket i både Excel och Powerpoint inför presentationer av våra arbeten. Fick ni tillämpa era kunskaper praktiskt också? – Vi hade en bra balans mellan föreläsningar och praktiska övningar. Under åtta veckor spelade vi till exempel ett ”företagsspel” där vi fick driva en fiktiv restaurang och använda oss av kunskaper i samtliga ämnen som vi läste. Det var en mycket rolig praktisk övning. Vi hade också flera olika projektarbeten där vi fick öva på det vi hade läst. Ingick det praktik i utbildningen? – Jag hade min praktik på FACE Stockholms huvudkontor. Det var mycket givande på många sätt. Jag fick testa mina nya teoretiska kunskaper i praktiken, kom närmare näringslivet och byggde upp ett bra nätverk. Praktiken slutade även i en projektanställning som FACE erbjöd mig. Detta i sin tur ledde mig till ett jobb som driftchef på ett vårdföretag. Under den tiden hade jag väldigt mycket nytta av det jag har lärt mig under min utbildning.

Morgondagens ingenjörer och naturvetare Fredrik Nylén, affärsområdeschef ÅF: – Ingenjörer från Uppsala universitet har en väldigt bra teknisk grund och en övergripande förståelse för helheten. Uppsalastudenter har generellt både relevanta grundkunskaper och de sociala egenskaper vi eftersöker. Dessutom verkar de vana vid att arbeta i grupp, vilket är viktigt eftersom branschen söker lagspelare som gillar att kommunicera, samarbeta och att träffa kunder. ÅF är ett teknikkonsultföretag verksamma inom industri, energi, infrastruktur och teknologi

Läs mer på www.uu.se/teknat


HOTEL MANAGEMENT Söderköping, 400 Yh-poäng Vill du vara en del av den växande hotelloch konferensnäringen? Utbildningen ger dig kunskap som gör dig attraktiv för framtida jobb inom branschen, där efterfrågan på utbildad personal är stor.

Läs mer på www.osyh.se

Study at Sweden’s top-ranked English department Gain valuable skills in preparation for an international career by studying English at Sweden’s nationally leading English department. We are proud to offer a wide range of exciting courses, within fields such as: • Professional English (effective communication, editing) • Applied linguistics (language learning) • Creative writing (novels, short stories, poetry) • English language studies (regional and social variation across the English-speaking world) • English literature (from around the English-speaking world)

DRIFTTEKNIKER Norrköping, 415 Yh-poäng Få kunskaper i styr-, automations- och reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö för att säkra en bra och miljövänligare produktion inom kraft-, värme- och energiteknik.

MÄTNINGSTEKNIKER Motala, 400 Yh-poäng Som mätningstekniker har du ett självständigt praktiskt arbete där du använder avancerade tekniska instrument och dataprogram för t.ex. anläggningsmätning. SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA Efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetenser kommer att öka!

COMPOSITETEKNIKER Linköping, 300 Yh-poäng En hightechutbildning med spännande inslag som ger kunskaper i tillverknings-metoder, konstruktion och design av plast- och kompositmaterial.

• PALLIATIV VÅRD Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng Utbildning för dig som är utbildad undersköterska och vill specialistutbilda dig mot avancerad omvårdnad och palliativ vård för alla åldrar i samtliga vårdformer.

VÅRDADMINISTRATÖR Söderköping, 400 Yh-poäng Utbildningen ger mycket goda förut-sättningar för ett administrativt arbete inom vården. Utbildningen är bred och har ett nära samarbete med landstinget i Östergötland.

• DEMENS Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng Denna utbildning gör dig specialiserad för arbete inom omsorg och vård om personer med demenssjukdomar samt kunskaper inom kvalitetsutveckling i vården.

All our courses are taught by academic specialists within their respective fields, including active researchers as well as published authors and novelists.

For more information, please visit: www.english.su.se

Friska-tänderabonnemang. Från 45:-/mån Det år du fyller 20 får du börja betala för att gå till tandläkaren. Men vi har ett bra erbjudande till dig. Med vår tjänst Frisktandvård får du all vanlig tandvård och akuttandvård till ett fast pris! Vi undersöker, putsar, röntgar, lagar, rotfyller, drar ut tänder och gör enstaka kronor, utan att du behöver oroa dig för vad det kommer att kosta. Välkommen att läsa mer på www.folktandvardenstockholm.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

18

guide

yh-utbildning

Yh-utbildningar – goda chanser till jobb Skräddarsydda yh-utbildningar leder till specialiserad yrkeskom­ petens på eftergymnasial nivå. Det har du som student nytta av direkt efter avslutad utbildning.

»Ytterligare

en fördel med yh-utbildningar är att man ofta blir ”specialist” och får specifika kunskaper inom ett visst område.

text Sara Leijonhufvud

Yh är en form av utbildning som blivit allt mer populär under de senaste åren. Mellan 2009 till 2012 ökade andelen ansökningar med cirka 50 procent. Yrkeshögskolan startade 2009 med syftet att samla alla eftergymnasiala yrkesutbildningar inom det allmänna utbildningsväsendet inom ett enda regelverk. De som fanns kvar av kvalificerade yrkesutbildningar (ky), vissa påbyggnadsutbildningar (pu) och lärlingsutbildningar för vuxna fördes över till Myndigheten för yrkeshögskolan. Under 2013 är det även dags för de statligt finansierade trafikflygarutbildningarna att föras över till yrkeshögskolan. yh-utbildningarnas ökade popularitet i? En betydande anledning är att det finns mycket goda chanser till att få arbete efter avslutad utbildning. Väl värt att notera är att arbetsgivarna får påverka innehållet i utbildningarna så att de får tillgång till rätt kvalificerad arbetskraft. Arbetslivet har successivt ökat sitt engagemang i utbildningarna och i myndighetens analysarbete. Vad grundas då

Vet du redan nu vad du vill arbeta med och vill inte tillbringa flera år i skolbänken? Ja, då kan en yrkeshögskoleutbildning vara ett klokt val. – Det är helt rätt för dig som vet vad du vill. Genomsnittstiden för en yrkeshögskoleutbildning är cirka två år, vilket är något kortare än för högskoleutbildningar. Dessutom ingår det lia – lärande i arbetslivet, i de flesta utbildningar vilket är uppskattat av studenterna och en stor fördel för de

arbetsgivare som sedan vill anställa, säger Johan Blom, avdelningschef på Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet utbildningar växer stadigt och i dag finns det ett stort utbud att välja mellan för dig som precis gått ut gymnasiet eller för dig som vill byta yrkesinriktning – ekonomi, it, media, vård, bygg, teknik, restaurang, turism, lantbruk och fler därtill. Faktum är att de som studerar i yrkeshögskola vanligtvis är något äldre, cirka 30 år, och de flesta är karriärskiftare eller före detta högskolestuderande.

» Arbetsmarknadens behov av arbetskraft analyseras och utbildningarnas kvalitet och resultat granskas. Lia en fördel

– En av yh-utbildningarnas fördelar är att arbetslivet är engagerade i utbildningarna före, under och efter att de genomförts. De är initiativtagare, påverkar innehåll och tar emot studerande på lia. Det är inte heller ovanligt att de studerande anställs av de engagerade företagen direkt efter utbildningen. Arbetsgivarna får tillgång till nya och kvalificerade medarbetare som inte behöver en

lång startsträcka i sitt nya yrke. av kvalificerad arbetskraft är det som styr prioriteringarna. – Ledningsgrupperna för varje utbildning består av en majoritet från arbetslivet. De är också ansvariga för antagningen av de studerande och säkrar genom sitt engagemang att utbildningarna leder till efterfrågad kompetens, säger Johan Blom. Arbetslivets behov

som det låter, lärande i arbetslivet; det är inte praktik. Liakurser ingår i utbildningen, de både betygsätts och har egna kursmål. Vanligtvis är en femtedel av utbildningen förlagd på en arbetsplats, vilket leder till att ditt lärande sker i en verklig miljö. – Ytterligare en fördel med yh-utbildningar är att man ofta blir ”specialist” och får specifika kunskaper inom ett visst område, vilket gör att man blir attraktiv på arbetsmarknaden, säger Emma Sabel, informatör på studentum.se.

Lia är precis

Emma Sabel

som är två år eller längre, består minst 25 procent av tiden av lia. Här har du således mycket goda möjligheter att knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv. – Oavsett om det är utbildning på yrkeshögskola, folkhögskola eller universitet som du ska välja är det viktigt att även välja med hjärtat. Sök en utbildning inom ett område som du tycker är roligt. Med en yh-utbildning slipper du oroa dig för om det finns jobb efter examen, eftersom de endast bedrivs

Av de utbildningar

Entrén till ditt nya yrke YH utbildning

Nordisk Spårsvetsare

1 år, start augusti 2013 Sista ansökningsdag 15 mars 2013 Kontakt 0281–752 75 larcentrum.vansbro.se

Fem val som kan förändra ditt liv • Skylt- & storbildsproducent 2 år • LiveTV-specialist 1 år • Trycksaksproducent 1,5 år • Försäkringssäljare 1 år • Finansrådgivare 1 år

w w w.xen t er.se /yr kes hogs kola

Informationsmöten 26 mars och 11 april Xenter, Tumba


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

19

yh-utbildning

g uide

efter examen när det finns behov på arbetsmarknaden, säger Emma Sabel. Du kan känna dig säker på att yhutbildningarna håller god kvalitet. De granskas och godkänns av Myndigheten för yrkeshögskolan. Yh-myndigheten ansvarar för alla frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft analyseras och utbildningarnas kvalitet och resultat granskas. I ansökningsprocessen om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning beviljas de som bäst beskrivit hur deras utbildning svarar mot arbetslivets behov. – I utbildningens initialskede genomför myndigheten en inledande tillsyn för att se att en organisation är på plats. Därefter utförs, ofta senare under utbildningstiden, en ordinarie tillsyn som ska säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med det regelverk som gäller för yrkeshögskoleutbildningar, säger Johan Blom.

»Genomsnittstiden för en yrkeshögskole­ utbildning är ­cirka två år, vilket är ­något kortare än för högskole­ utbildningar.

Johan Blom

in på en yh-utbildning finns, precis som för universitet och högskolor, behörighetskrav. Dessa delas oftast in i grundläggande behörighet (slutbetyg från gymnasiet) och särskilda förkunskaper. Om du saknar grundläggande behörighet finns det ändå chanser till att du kan bli antagen. Detta sker genom en så kallad ”fri prövning”, då det bedöms huruvida du kan tillgodogöra dig utbildningen samt kunna utöva yrket. Alla yh-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Däremot får du, precis som på övriga universitet och högskolor, betala för kurslitteratur och annat studiematerial. I dag beräknas sju av tio i en klass får jobb inom sex månader efter avslutad examen.

För att komma

Spetskompetens

Efter tre års studier på universitetet

Marina läroverket Stocksund

Vill du jobba i skärgården?

ansåg Leandro Odergard att han hade en bredare förståelse för saker och ting, men att han fortfarande behövde specialisera sig inom något. Valet föll på en yh-utbildning eftersom han ville komma ut på ett företag och visa vad han går för. Leandro läste till onlinemarknadsförare på Medieinstitutet. Det är en ettårig utbildning som ger en ökad förståelse för marknadsföring online. Utbildningen passade perfekt som komplement till hans universitetsutbildning med inriktning mot marknadsföring och ekonomi. – Jag fick chansen att specialisera mig inom ett visst område och att prestera hos en arbetsgivare under utbildningen. Det gjorde mig mer unik på arbetsmarknaden, säger Leandro Odergard. Under studietiden får du möjlighet att knyta viktiga kontakter och bygga ditt eget närverk. – Ta dig en tankeställare över vad din lia-period kan tillföra dig och inte vice versa. Du arbetar gratis och bör få något i utbyte, som en erfarenhet som du kan ta med dig i framtiden och visa för din arbetsgivare. Glöm heller inte att få intyg på vad du fått göra och försäkra dig om att din handledare kan ställa upp som referens i framtiden. Och det viktigaste av allt – avstå inte från pubkvällarna med klasskamraterna då de i framtiden kan vara din nästa arbetsgivare, råder Leandro Odergard. Finns det några nackdelar med den här formen av utbildning? Johan Blom säger att du bör vara medveten om att utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid, eftersom det är behovet från arbetslivet som styr vilka utbildningar som beviljas för tillfället. Nackdelen kan då vara att du inte kan vara säker på att utbildningen finns kvar i samma form och på samma ställe om du vill göra ett studieuppehåll.

TCO slår ett slag för utbildning Forskningen är entydig – utbild­ ning lönar sig. Högutbildade har generellt högre lön än personer med kort utbildning, de har lägre arbetslöshet och klarar sig betydligt bättre i lågkon­ junkturer. Det gäller såväl i Sverige som i en lång rad jäm­ förbara länder. Men den högre utbildningens värde märks inte bara i plånboken. Personer med treårig hög­ skoleutbildning har i genom­ snitt bättre hälsa och lever längre än gymnasieutbildade. Även deras barns hälsa och skolresultat är bättre. Det går till och med att belägga ett samband mellan ökad utbild­ ningsnivå och upplevd lycka. Utbildning är också viktigt för demokratin och har positiva effekter på valdeltagande, föreningsliv, volontärarbete och andra former av samhälls­ engagemang. Samhället får också ökade skatteintäkter och lägre utgifter för kriminalitet och olika former av trygghets­ ersättningar. Sammantaget är den högre utbildningens värde för individen och samhället om­ kring tre gånger så stort som enbart den del som beräknas på lön. – Högre utbildning lönar sig, därför tycker vi att fler ska få möjlighet att utbilda sig. Det behövs också satsningar på stu­ dieinformation, utbildningskva­ litet, breddad rekrytering och studenternas villkor, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Välkommen till en YH-utbildning med höga mål och verklighetsnära undervisning i en fantastisk miljö Skärgårdskapten Vill du jobba på sjön och ändå vara på hemmaplan? Då är skärgårdstrafiken något för dig! Det är inte många länder på jorden som har sådana skärgårdar som vi i Sverige. Utbildningen är tvåårig och varvar teori och praktik. Efter avslutad utbildning erhåller du Fartygsbefälsexamen klass VII samt 12 månaders sjötid. Titta in på vår hemsida sjoutbildning.se för mer information. Utbildningslängd: 2 år, 400 YH-poäng Antal platser: 30 Utbildningsanordnare: Marina läroverket och Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet. Start 16 september Sista ansökningsdag 31 maj

Marina Läroverket Stocksunds hamn 182 78 Stocksund Kontaktperson: Peter Jonsson Tel: 08-85 32 00 info@klartskepp.se www.sjoutbildning.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

20

f okus

ekonomi TRE FRÅGOR...

Få kontroll på din studentekonomi Äntligen kom du in på den där utbildningen och nu stundar det sköna stu­ dentlivet. Men, vänta nu, brukar man inte säga att studenter är fattiga? Ta tag i din ekonomi så klarar du dig bra. text Malin Benno Hjerpe

Studentlivet är en väldigt rolig resa. Ekonomin är ofta kärv men det löser sig med lite planering, budgetering och genom att ta vara på de möjligheter och fördelar man har som student. Sök stipendier

Ett stipendium är ett bidrag där pengarna kommer från donationer eller anslag. Det finns oändligt många olika stipendier och man söker dem direkt hos de som delar ut dem. Det kan vara allt ifrån, till exempel, en privatperson eller en förening. Vissa stipendier får alla studenter söka men de flesta kräver olika speciella villkor och delas ut efter olika kriterier, till exempel utifrån vilka ämnen och på vilken nivå du läser Information om stipendier kan man bland annat hitta hos universiteten, skolorna, församlingen och kommunen. Det finns till och med ett antal stipendiekonsulter som ger dig förslag på lämpliga stipendier att söka.

man får tjäna per halvår utan att det påverkar studiemedlet. Fribeloppet varierar beroende på studietakt och studietid. Dela bostad

Det går att spara massor med pengar genom att dela din bostad och fasta kostnader som hyra, el, bredband och tv med någon. Också matkostnaderna kan på detta sätt minskas. Dessutom är det trevligt med sällskap och det underlättar att dela ansvar och uppgifter i hemmet. Det kan vara bra att bestämma i förväg hur lång tids betalningsansvar man har gentemot varandra om den ena plötsligt bestämmer sig för att flytta. Många med låg inkomst har rätt till bostadsbidrag. Viktigt att tänka på är att man kan bli återbetalningsskyldig om man sedan får högre inkomst men fortsätter med bidraget.

Begagnad kurslitteratur

Kurslitteratur kostar massor med pengar och det är en stor utgiftspost, framför allt i början av varje termin. Det smartaste att göra är att vara ute i god tid med detta. Då går det ofta lätt att få tag i begagnad kurslitteratur, eller låna på biblioteket. Det finns olika webbplatser och butiker att handla i. Studenter som redan gått färdigt sina kurser är också många gånger duktiga på att sälja sina gamla böcker via anslagstavlorna på universiteten. Ser man till att vara snabb så kan man spara flera tusen kronor. Tänk efter i vardagen

Gör en budget och bestäm hur mycket du kan och vill lägga på olika utgiftsposter i månaden. Det är bra att betala räkningar så fort de kommer i stället för att vänta. Då har man bättre överblick över hur mycket pengar som finns kvar till annat. Ett

tips för att få bättre kontroll på sina utgifter är att, under en månad, samla kvitton på allt man köper – även de små sakerna. När man sedan räknar ihop hur mycket man har gjort av med så kan det visa sig att man lägger ner till exempel 500 kronor på kaffe i månaden. Börja i så fall att ta med en termos till biblioteket i stället. Det är alltså ofta de små kostnaderna som man inte tänker på som blir mycket i längden. Att planera sina dagar så att du äter lunch hemma eller tar med matlåda sparar massor av pengar i månaden. Försök också att undvika att köpa saker på kredit. Dels förlorar man då kontrollen på hur mycket pengar man gör av med och dels är räntekostnaderna ofta höga. Det går att få in mer pengar än man tror på att sälja saker som inte används eller behövs länge. Inte bara kurslitteratur utan kläder och prylar. Studentrabatter

Som student får man rabatt på en mängd varor och tjänster i Sverige. Det finns både nationella rabatter och lokala rabatter. Det lönar sig att ta reda på dessa. Att regelbundet jämföra och gå igenom priser kan ge bra besparingar till exempel på försäkring, el, telefon och internet.

Smart fakta

Extrajobb

Att arbeta extra är kanske det bästa sättet att få en bättre ekonomi under studietiden. Under ledigheter passar de flesta på att arbeta lite extra för att lägga undan pengar till terminen då man kanske inte har lika mycket tid att arbeta. Viktigt att tänka på att CSN minskar studielånet om man tjänar över ett visst belopp. Det finns ett så kallat ”fribelopp” som är det högsta belopp

Ekonomismart • Gör en budget

»Det är ofta de små kostnaderna som man inte tänker på som blir mycket i längden.

Nej till nudlar! ICA Student – bättre mat, bank och försäkring.

• Dela bostad och fasta kostnader med någon • Köp begagnad kurslitteratur • Sälj saker du inte använder • Spara alla kvitton och få kontroll på dina utgifter • Ta med kaffe i termos

...till Jessie Moberg, 25 år, som har läst en kandidatexamen inom media och kommunika­ tion, och under hela sin studie­ period har arbetat extra.

■ Var arbetade du extra

någonstans och hur lade du upp arbetet? – Jag har arbetat på olika ställen. När jag var 14 år arbeta­ de jag extra i en korvkiosk och under mina universitetsstudier så blev det arbeten som var mer relaterade till min utbild­ ning. Det blev mycket jobb på kvällar och helger och mindre under tentaperioder, berättar Jessie.

■ Slapp du ta studielån eftersom

du arbetade? – Nej inte helt. Efter att ha betalat hyra, mat, litteratur med mera så ville jag också kunna umgås med vänner och hitta på roliga saker.

■ Kan du rekommendera att

jobba extra till andra studenter eller tappar man lätt fokus? – Jag tycker att man ska jobba extra så att man tidigt lär sig vad det innebär att ha ett arbete. Man får respekt för tider och pengar, och förstår att ingenting kommer gratis här i livet, säger Jessie. Tips: På skatteverket.se kan du som student få smart informa­ tion om sommar- och extrajobb. Exempelvis kan du få reda på hur du ska göra för att få ut hela lönen utan skatteavdrag, om du tjänar mindre än 18 824 under 2013.

Bankkort utan kostnad, laddat med

100:-

Ingen ska behöva leva på nudlar. Som ICA-student får du bra rabatter på mat, ett bankkort utan kostnad och billigare försäkring. Plus rabatt på böcker. Och träning. Och dubbel bonus på ICA. Och… Helt enkelt bättre villkor för dig som pluggar. Så är du över 18 och läser vidare efter gymnasiet? Ansök och läs mer på ICA.se/student eller Facebook. 100 spänn väntar redan på kortet när du får det.

ICA Student Annons_ICAStudent_REKHLE1031_Studentbilaga_SvDagbladet_251x120.indd 1

2013-01-29 11.11


Utan geologer stannar samhället! Läs geovetenskap vid Göteborgs universitet!

Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

medieinstitutet_svd2.pdf 1 2013-02-12 15:48:41

CMY

K

Marknadsstrateg & Försäljare Mixed Media

CY

www.medieinstitutet.se 08 673 32 20

MY

Webbkommunikatör Sociala Medier

CM

Redigerare Profesionell Editor

Y

Front End Developer Webbutvecklare

M

TV-Produktionsspecialist

Onlinemarknadsförare

C

Branschen behöver dig! 1,5 år 300 YHP

2 år 450 YHP

2 år 400 YHP

1,5 år 300 YHP

2 år 400 YHP

2 år 450 YHP

Drift, underhåll och Oskarshamn! Är du en ansvarstagande och noggrann person med intresse för det tekniska så har du efter denna utbildning mycket goda chanser till jobb! Främst är det energi- och processrelaterade företag som efterfrågar den kompetens du får t ex kärnkraftverk, pappers- och massabruk, värområdena.

Ansök senast 15 maj Läs mer om Drift- och underhållstekniker, energi, 400 YH-poäng och om hur du söker på www.oskarshamn.se/nova


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

22

a kt uellt

högskoleprovet

» Ett sätt att

Testa dig själv med några frågor från det senaste högskoleprovet, hösten 2012 - ordförståelse.

förbereda sig är att öva på tidigare högskoleprov. Fräscha upp gymnasiets matematik 1 och läs mycket.

1. moderator A mellanchef B skulptör C auktionsutropare D debattledare E kläddesigner 2. gråtmild A ledsam B tröstande C sörjande D medkännande E sentimental 3. dragplåster A häftmassa B attraktion vid evenemang

Ann Sofie Fredriksson

C fiskeredskap D påträngande person E överdrag 4. subventionera A beställa B stödja ekonomiskt C meddela D utse en ersättare E beskatta 5. singel A grus B metall C gräsfrö D mynt

E urdjur 6. veterligen A följaktligen B möjligtvis C såvitt känt D absolut E visserligen 7. aladåb A prydnadssten B havslevande djur C kall maträtt D allvetande person E prästdräkt 8. förfaras A bli oanvändbar

B ta slut C upplösas D få nog E bli bortskämd 9. nihilist A en som vägrar bära vapen B en som njuter av plågor C en som förnekar normer D en som lever i isolering E en som inte vill äga något Facit nedanför.

1.D, 2.E, 3.B, 4.B, 5.A, 6.C, 7.C, 8.A, 9.C

Högskoleprovet – en andra chans Att skriva högskoleprovet är att ge sig själv en extra chans att komma in på sin drömut­ bildning. Det gäller även dig som redan har bra betyg.

Vem får skriva högskoleprovet? – Alla som vill får skriva. Det finns alltså inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Däremot finns provet bara på svenska, berättar Ann Sofie Fredriksson.

text Malin Benno Hjerpe

Varför finns högskoleprovet? Räcker det inte med betygen? – Högskoleprovet är ytterligare ett sätt att komma in på högskolan. Det är en möjlighet för dem som är behöriga till exempel genom sin kunskap, men som saknar ett betygsvärde att konkurrera med, säger Ann Sofie. När man har skrivit högskoleprovet konkurrerar man också om en plats på högskolan i ytterligare en urvalsgrupp vid sidan av betygen. Vissa högskolor använder även högskoleprovet som särskiljare när studenter har lika meritvärde i gymnasiebetyget eller i vissa fall som ett första led vid alternativt urval.

Det finns inget att förlora på att genomföra högskoleprovet mer än en lördagsledighet, 350 kronor och förstås självförtroendet om det inte går precis som man tänkt sig – men ta det inte för allvarligt. Provet är egentligen bara en andra chans att få en plats på den kurs eller utbildning som man vill gå. Högskoleprovet är ändå ett laddat ord för många. En hel del personer skriver det redan på gymnasiet och andra kanske inte vill eller vågar. Men vilka är egentligen behöriga att skriva provet och vad finns det för fördelar med att få ett bra resultat? Och vilka är nackdelarna om det går åt skogen? Ann Sofie Fredriksson, handläggare för högskoleprovet och informatör på Högskoleverket, gör oss lite klokare.

När är det på sin plats att göra högskoleprovet? – Vet man vilka utbildningar som man är intresserad av kan man kolla på tidigare antagningsstatistik för att se om

STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT

Vill du lära dig undervisa i ett instrument, sång eller röst och tal? Stockholms Musikpedagogiska Institut 08-611 05 02

info@smpi.se

www.smpi.se

»Det

finns alltså inget att förlora på att skriva provet. Ann Sofie Fredriksson

betygen räcker eller om det kanske är klokt att komplettera med högskoleprovet. Om man inte vet vad man kommer att anmäla sig till någon gång i framtiden kan det också vara bra att göra högskoleprovet eftersom resultatet är giltigt i fem år.

Tror du att många är rädda för att göra provet? – Det finns ingen anledning att vara rädd för att göra provet. Antagningssystemet väljer den merit som gynnar personen i fråga mest. Om betyget är bättre så används det, och om provresultatet är bättre så används det. Om man känner att det inte gick som man önskade så kan man göra om provet. Det finns alltså inget att förlora på att skriva provet, säger Ann Sofie. Vad händer om man får ett riktigt dåligt resultat på provet? – Eftersom antagningssystemet alltid går efter personens bästa merit så används det inte. Resultatet används också bara vid anmälan till högskolestudier så man behöver inte heller vara orolig för att det ska vara till nackdel på annat sätt heller.

Finns det några speciella förberedelser som kan vara till nytta innan högskoleprovet? – Ett sätt att förbereda sig är att öva på tidigare högskoleprov. Fräscha upp gymnasiets matematik 1 (kallades tidigare matematik A) och läs mycket, både skönlitteratur och facklitteratur. Hon tipsar studenter att på själva provdagen vara noggrann när man läser uppgifterna så att man inte missuppfattar frågorna. – Att svara på alla uppgifter, trots att man är osäker, är också ett tips efterson inga avdrags görs för felaktiga svar. Det kan också vara klokt att ta med sig mat och dryck till pauserna för att orka prestera hela dagen, säger Ann Sofie.

Smart fakta Högskoleprovet äger rum varje vår och höst och alltid på en lördag. Sista anmälningsdag är alltid den 15 februari respektive 15 september. Anmälningsavgiften är 350 kronor.


Kom som du är. Bli den lärare du vill.

Drömmer du om ett kul och utmanande jobb ? Längtar du efter att få arbeta med vetgiriga barn eller unga ? Tror du att skolan behöver just dig ?

VAD GÖR DU NÄSTA VINTER? Satsa ett år på dig själv, gå på folkhögskola!

KAGGEHOLMS FOLKHÖGSKOLA på natursköna Ekerö erbjuder Allmänna linjen, Bibel+, Danslinjen, Musiklinjen, Teamträningsskolan samt yrkesutbildningarna Journalistlinjen och TV-produktion.

Vår tid behöver fler kunniga, ansvarsfulla och kloka människor, med helhetssyn på omvärlden. Grunden till detta läggs i en bra förskola och skola. För att skapa den krävs lärarutbildning av högsta kvalitet. Något vi faktiskt vågar påstå att vi har här på Linköpings universitet!

Hos oss blir du förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, folkhögskollärare och speciallärare. Här finns alla lärarprogram, med den höga kvalitet som framtidens lärare – och elever – förtjänar. Dessutom har du möjlighet att välja vissa av våra utbildningar med en internationell inriktning.

Välkommen till Linköpings universitet och vår ovanligt kompletta lärarutbildning!

www.liu.se/larare

www.kaggeholm.se/ansok

FRAMTIDSPLANER INOM KONST & DESIGN?

Vi erbjuder konstnärliga utbildningar på heltid som ger en gedigen grund för studier på högre nivå. Utbildningarna är studiemedelsberättigade. Konstskolan Basis är på 1 år med påbyggnadsår. Inredningsskolan är 1-årig. Båda har intagning under våren för start 2/9. Skolan ligger i ett härligt 1700-talshus, centralt på Södermalm.

ÖPPET HUS HELGEN 18-19 MAJ KL 12.00-16.00 Elevutställning och café. Kom och träffa elever och lärare. Välkomna till Konstskolan Basis, Folkungagatan 147!

www.basis.se

08-642 44 13

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING 4 terminer (motsvarar tidigare ”Steg 1”), måndagar 14.00-17.00. Nästa kursstart är den 14 oktober. Ca 400 elever har sedan 1990 genomgått utbildningen som har en psykodynamisk inriktning. Sökanden skall ha fyllt 25 år och ha ett behandlande eller utredande arbete, t ex socionom, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, mentalskötare, beteendevetare, personalvetare eller liknande. För mer information: www.steg-1.se eller ring Studiefrämjandet 08-555 352 00. Kursen arrangeras i Studiefrämjandets lokaler Brygghuset Norrtullsgatan 12 N (T-bana Odenplan)

Välj ett universitet där allt är möjligt.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

24

f ör djupning

vuxenutbildning

» På komvux är det du som

bestämmer vilka ämnen som du ska läsa och även hur du ska kombinera dem.

– Generellt kan man säga att man läser på komvux för att bli behörig för högre studier, säger Gustav Kullander.

En andra chans till drömutbildningen Det är aldrig för sent att börja studera. Har du inte behörighet i alla ämnen som behövs för att komma in på din drömutbildning? Då kan vuxenutbildning vara något för dig. text Sara Leijonhufvud

När vi pratar om vuxenutbildning är det oftast komvux som avses. Komvux står för just kommunal vuxenutbildning. Den vanligaste anledningen till att söka vuxenstudier är för att komplettera bristfälliga gymnasiebetyg eller för att lägga till kurser som du kanske inte läste på gymnasiet. Det är även möjligt att läsa upp betyg på komvux för att höja sitt snittbetyg, och på så sätt öka chanserna att komma in på en högre utbildning.

kurser, att läsa på distans eller att studera på hel- eller halvfart. Valet är ditt. Grundläggande vuxenutbildning passar om du inte har fullständig utbildning på grundskolenivå. Den gymnasiala vuxenutbildningen är för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här följs samma kursplan som på den vanliga gymnasieskolan och ger samma kompetens. Det är fritt fram att söka till den grundläggande vuxenutbildningen om du är minst 20 år och saknar de kunskaper som ges i grundskolan. Plats garanteras till alla som är i behov av utbildningen. För att söka till den eftergymnasiala utbildningen är det krav på att du måste vara minst 20 år och ha grundskolekompetens, alternativt ha avslutat en minst treårig gymnasieutbildning. Här kan antalet platser vara

hoppade av skolan, valde ”fel” program på gymnasiet eller har för låga betyg, finns det alltid en andra chans på komvux. Här är möjligheterna många. – Generellt kan man säga att man läser på komvux för att bli behörig för högre studier, säger Gustav Kullander, informationschef på studentum.se.

begränsade. Förtur ges vanligtvis till de sökande som anses vara i störst behov och mest motiverade till att gå den sökta utbildningen. På båda utbildningarna prioriteras kommunens egna invånare. Det finns dock möjlighet att studera i en annan kommun än den du är skriven i. Då måste din hemkommun bevilja din ansökan och betala din studieplats. – Eftersom komvux står i kommunens regi och finansieras av kommunala skattemedel så finns det vissa regler – men dessa bestäms av kommunen. Därför är det olika bestämmelser i olika kommuner. Olika kommuner har även olika typer av utbud. Om din kommun inte har den utbildning som du vill läsa så kan det finnas möjlighet att läsa utbildningen i en annan kommun – förutsatt att din hemkommun finansierar utbildningen för dig. Det finns i dag också en mängd olika privata utbildnings-

anordnare av vuxenutbildning. De privata utbildningsanordnarna har avtal med olika kommuner så att kommunerna då köper in utbildningarna från dessa i stället för att de har resurserna själva. På så sätt kan man ofta erbjuda ett större utbud, säger Gustav Kullander. Linda Bergman har valt att komplettera de gymnasiebetyg som hon saknar slutbetyg i på Åsö Vuxengynasium på Södermalm i Stockholm. Hon läser heltid, vilket betyder att hon är i skolan två heldagar i veckan.

Varför valde du vuxenutbildning? – När jag slutade gymnasiet fick jag ett slutdokument och inte ett slutbetyg, eftersom jag inte läste tillräckligt med ämnen på grund av olika omständigheter. Utan slutbetyg kan jag inte söka in till lika många utbildningar. Jag vill få alla de valmöjligheter i framtiden som ett fullt gymnasiebetyg ger.

Vare sig du

»Jag vill få alla de valmöjligheter i framtiden

som ett fullt gymnasiebetyg ger. Linda Bergman

Linda Bergman ser ljust på framtiden; det finns ju så många fler utbildningar att välja mellan när hon har studerat klart vid vuxengymnasiet. Drömmen är att sedan studera utomlands.

Vilka är dina råd till andra som funderar på en vuxenutbildning? – Mitt första råd är att ta hjälp av studievägledare då det ofta kan vara svårt att förstå hur systemet fungerar. Många skolor ordnar öppet hus där man kan få frågor besvarade och hjälp med att skicka in ansökan. Ett annat råd är att inte studera flera ämnen samtidigt som du har svårt för. Kombinera gärna genom att, till exempel, välja ett ämne som du har lättare för och ett som du har svårare för. Om du har skriv- och lässvårigheter är det en bra idé att ta kontakt med skolan så att du får hjälp. Mitt sista råd är att våga söka – om det verkligen inte fungerar så kan du alltid hoppa av. Det finns alltså alltid en andra chans. Och kom ihåg, övre ålder spelar ingen roll – du är aldrig för gammal för att studera på komvux.

Utbildningen motsvarar

den som ges i grundskolan samt på gymnasiet. Studierna är däremot mer koncentrerade och undervisningstimmarna färre än de är i vanliga skolan. Du får ta mer ansvar, men har samtidigt större frihet att skräddarsy studierna så att de passar dig. På komvux är det du som bestämmer vilka ämnen som du ska läsa och även hur du ska kombinera dem. Det är fullt möjligt att även bara läsa en eller ett fåtal

Vilka förväntningar har du på utbildningen? – Det är att jag får studera ämnen i den ordning och tempo som passar mig. Jag har även förväntningar på att jag får bra studievägledning och läxhjälp vid behov.

»Det finns i dag också en mängd olika privata

utbildningsanordnare av vuxenutbildning. Gustav Kullander

Smart fakta Valen är dina; du väljer själv om du vill läsa på hel- eller deltid, dagtid, kvällstid eller på distans. Du väljer även vilka ämnen som du ska läsa samt hur du vill kombinera dem.


Lärarna har gjort undervisningen så intressant. Det har gjort att jag orkat och fått ny energi.

En folkhögskola mitt i Västmanland i herrgårdslikande miljö.

ALLMÄN KURS - sista ansökningsdag 15 maj

Allmän kurs är en vuxenutbildning för dig som vill skaffa gymnasiebehörighet. Studierna bedrivs på heltid och kurslängden är 1-3 år beroende på förkunskaper. Vi har även en allmänkurs med filminriktning.

IT-PEDAGOG - sista ansökningsdag 15 maj Kursen förbereder dig för ett yrke som pedagog och utbildare inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) -området. Kursen är 1-årig och på distans.

Mattias, deltagare

HÄLSOVÄGLEDARE - sista ansökningsdag 30 april

För dig som är intresserad av arbete som hälsovägledare på olika arbetsplatser, där du kan handleda andra i helhetssynen på hälsa.

INTERNAT

Vi har vecko - och helgkurser under sommaren i hantverk, skrivande och friskvård. Besök vår hemsida för anmälan och information.

www.tarna.fhsk.se 0224-583 00

...........

SOMMARKURSER - sista ansökningsdag 3 juni

...........................................................

Internatet ligger i skolans park. Här bor du i enkelrum med egen toalett och dusch, antingen i Östergård eller i Västergård.

www.abfkomvux.se

ILL T N E M M O K L VÄ KOLA S G Ö H K L O F TÄRNA

Välkommen att komplettera dina betyg mitt i centrala Stockholm (T-Hötorget). Läs mer om vårt breda kursutbud på vår hemsida www.abfkomvux.se

Ämneslärarprogrammet, 270-300 hp På Konstfack blir du lärare med bild som huvudämne på grundskolan eller gymnasiet. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 (270 hp): > Bild (90 hp), slöjd (45 hp), ett tredje ämne (45 hp) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet (300 hp) med två programval: > Bild (120 hp) och Media (90 hp) > Bild (120 hp) och Design (90 hp)

Ansök senast 15 april 2013 Läs mer på www.konstfack.se/lararutbildning

Intresserad av samhällsfrågor? Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys riktar sig till dig som är intresserad av samhällsfrågor – lokalt och globalt. Kulturgeografi behandlar sociala, politiska och ekonomiska frågor – hur det ser ut i dag och i ett historiskt perspektiv. Sista terminen läser du en tillämpad kurs i omvärldsanalys som förbereder dig för arbetslivet. Sök senast 15 april. www.humangeo.su.se/kom

Kulturgeografiska institutionen


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

26

k r önika

Förändringens tid Alla har sina egna fun­ deringar kring vad de vill göra efter gymnasiet och vilka drömmar de vill uppfylla. Många kan känna sig osäkra på vad de vill bli och om de ska plugga vidare eller börja jobba di­ rekt. Idéer brukar det vara gott om och livet är fullt av spännande utmaningar. Men det kan vara en tuff konkurrens kring det man vill arbeta med. text Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör arbetsförmedlingen

Det finns så otroligt många alternativ att välja mellan. Skolorna är många, utbildningarna ännu fler. Jobbchanser finns det också gott om. För ungdomar i dag står nämligen hela världen öppen och väntar. Vissa väljer att plugga spanska i Barcelona, läsa statsvetenskap i USA, plocka

vindruvor i Frankrike eller jobba på kafé i Dublin. Vi har mött många som tagit de första stegen vidare genom allt det just beskrivna. Även om detta blir en bra erfarenhet och värdefulla meriter för framtiden så börjar ändå många efter ett eller två ”sabbatsår” att fundera över vad man ska ”bli på riktigt” och tankarna på en högskoleutbildning börjar ta form. Många väljer också att plugga direkt efter gymnasiet och vill vara klara med ett yrkesval direkt då de tar examen. En del har många yrken de skulle vilja jobba inom, medan andra har en klar uppfattning om vad de ska ägna sig åt. Oavsett är vi gärna med och berättar vad olika yrken kan innebära, hur man kan utbilda sig till det och hur arbetsmarknaden ser ut. Där finns mycket att fundera kring. Kommer jag att tjäna bra, finns det jobb, kan jag bo där jag vill och få jobb där? Arbetsmarknaden, liksom livet, förändras ständigt. Det kanske finns gott om jobb inom det yrke man har börja utbilda sig till, men livets utmaningar gör kanske att de inte är lika många när man är klar.

Var med och påverka fram-

tiden i en föränderlig värld? Läs till ämneslärare i naturkunskap och matematik på Högskolan i Halmstad. För mer information och våra övriga lärarutbildningar se, hh.se/lararutbildning

Högskolan i Halmstad 035-16 71 00 • www.hh.se

»Är man säker på

vad drömyrket är så ska man inte hindras av prognoser. I dagsläget ser vi att de säkraste jobben finns inom många tekniska yrken och inom utbildningsväsendet och vården. It-yrken, ingenjörer, förskollärare, sjuksköterskor och läkare till exempel. Men oavsett inriktning är utbildning i sig viktig då den går att använda inom olika områden och branscher. Arbetsmarknaden har nog aldrig förändrats så mycket som under de senaste åren. Många jobb har nästan försvunnit medan en massa nya yrken som ingen visste vad de var för tjugo år sedan har tillkommit. I dag är det färre som jobbar som postkassörska, växeltelefonist och

tidningsfotograf. Personal shopper, app-utvecklare, karriärcoach, barista, webbredaktör med flera är nya jobb som kommit till. Det finns många fler yrken att välja på i dag än vad som fanns för 30 år sedan. En svår fråga för dem som är nyfikna på många yrken, men även för dem som bestämt sig är ”ska jag utbilda mig till det jag helst vill bli eller till något där jag säkert får jobb?” Även frågan ”ska jag följa mitt livs dröm eller överge den för den bistra verkligheten?” Det är bra att ha drömmar och är man säker på vad drömyrket är så ska man inte hindras av prognoser som visar på hur mycket lediga jobb det förväntas

finnas inom olika yrken. Känner du dig osäker kan du göra ett intressetest och se vilka yrken som matchar dina intressen. väljer mellan flera yrken är det en vägledning att titta på arbetsmarknaden. Där är samtal med någon arbetsförmedlare en bra hjälp. Det viktiga är att man känner att man valde rätt och känner sig nöjd med det kommande yrkeslivet som väntar. Man kan också byta längs vägen eller jobba med något annat tills drömjobbet dyker upp. Det viktiga är att man skaffar sig en bra grundläggande utbildning på gymnasiet och sedan på högskola för de jobb som kräver vidare utbildning. Utan en gymnasieutbildning är det svårare att få ett jobb och konkurrera på arbetsmarknaden. Det finns massor av val och möjligheter som kan göra drömjobbet till verklighet.

För den som

din framgångsfaktor. Och att skaffa sig en gedigen kunskapsbas ger de bästa möjligheterna på arbetsmarknaden. Lycka till!

Din drivkraft är


Campus Varberg ger högskole- och yrkeshögskoleutbildningar framtagna i nära samarbete med näringslivet. Vi vet vilka kompetenser omvärlden efterfrågar. Beställ vår katalog och läs mer om hur du kan bli efterfrågad!

EMMA LARSSON ENERGIEKONOMPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Tänk Umeå. Läs naturvetenskap & teknik hos oss! • Receptarie • Apotekare • Arkitekt • Naturguide • Medieproducent • Nät- och kommunikationstekniker

Högskoleingenjörsprogram: • Byggteknik • Elektronik och datorteknik • Elkraftteknik • Energiteknik • Maskinteknik

Kandidatprogram: • Biologi och geovetenskap • Datavetenskap • Fysik och tillämpad matematik • Life Science • Miljö- och hälsoskydd • Industridesign

Civilingenjörsprogram: • Bioteknik • Bioresursteknik - nyhet! • Energiteknik • Industriell ekonomi • Interaktion och design • Teknisk datavetenskap • Teknisk fysik • Öppen ingång

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten www.teknat.umu.se


Annons

Kärnkraftsindustrin expanderar

– storsatsningar står för dörren har uppdragsutbildningar inom kärnteknik. Dessutom har Uppsala universitet startat en högskoleingenjörsutbildning inom kärnkraftteknik som vänder sig till studenter med minst två års studier på ett högskoleprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande, för att möta det ökade behovet.

Den svenska kärnkraftsindustrin står inför ett uppsving med eventuellt nybyggande i horisonten. Sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer har statliga Vattenfall som huvudägare och just nu pågår en diskussion om möjligheterna att bygga en helt ny reaktor i Sverige. ”Det är fullt allvar. Vi har ett ganska stort team med 25-30 personer som utvärderar förutsättningarna att kunna bygga en ny reaktor”, säger Öystein Löseth, Vattenfalls vd och koncernchef, till Dagens industri.

“Kärnkraft är den tunga industrins Formel 1. Vi har de tuffaste utmaningarna och söker personer som är kompromisslösa när det gäller kvalitet.” Jan Blomgren

I Sverige storsatsade vi först på kärnkraft för att sedan tvärbromsa, vilket har gett oss en struktur med många ålderstigna reaktorer. Enligt Öystein Löseth måste de förr eller senare stängas, även om man investerar stort i livstidsförändringar. Vattenfall diskuterar därför om att ersätta någon av reaktorerna i Forsmark eller Ringhals. Tack vare den nya kärntekniklagen som började gälla

2011 får nya kärnkraftverk byggas på de platser där kärnkraft redan finns – en lag som öppnat en port i svensk kärnkrafts framtid. Vattenfalls ordförande Lars G Nordström kan tänka sig att investera i nya reaktorer tillsammans med exempelvis AP-fonderna. ”Det förefaller vara en lämplig väg som inte har prövats tillräckligt”, säger han till Dagens industri. – Faktum är att kärnkraft är enda elproduktion med höga prestanda man får bygga i Sverige. Samtliga partier i riksdagen är emot att offra fler älvar eller att öka koldioxidutsläppen. Då återstår kärnkraft som enda alternativ om man vill producera stora mängder el. Att det nu är tillåtet att bygga igen är positivt för branschen, säger Jan Blomgren, föreståndare för branschinstitutet Svenskt Kärntekniskt Centrum. Fler experter behövs Den svenska kärnkraftsindustrin anställer flest ingenjörer i Sverige just nu och personalbehoven är stora. Den aktuella storsatsningen som diskuteras kommer att bana väg för en mycket stor efterfrågan av kärnkraftsexperter, tillsammans med de kommande pensionsavgångarna i branschen. En enorm efterfrågan föreligger alltså i framtiden. Branschen kommer under de närmaste tio åren att

behöva nyrekrytera 5 000 personer med olika typer av kompetens och bakgrund. Behoven finns inte bara på kärnkraftverken, utan också hos leverantörer, ägarbolag och myndigheter. Och det är inte bara kärnfysiker som behövs – branschen söker bland annat specialister inom kemi, mekanik, termohydraulik, elektroteknik och materialteknik. På universitetsnivå finns i dag relevanta utbildningar på KTH, Uppsala universitet och Chalmers. KTH har ett tvåårigt mastersprogram i Nuclear Energy Engineering. Programmet innehåller åtta obligatoriska kurser och tolv frivilliga kurser. Mastersprogrammet är öppet för internationella studenter med motsvarande bachelornivå i teknisk fysik, kärnfysik, elektrofysik, kemisk fysik, energiteknik och materialteknik. På Chalmers finns ett tvåårigt internationellt mastersprogram i Nuclear Engineering samt ett antal kurser i kärnteknik. Mastersprogrammet är öppet för svenska och internationella studenter på kandidatnivå i teknisk fysik, kemiteknik, maskinteknik elektroteknik eller motsvarande. Uppsala universitet erbjuder kärnkraftskurser i civilingenjörsprogrammen och

“Under de närmaste tio åren kommer branschen att behöva nyrekrytera 5000 personer med olika typer av kompetens och bakgrund.” – Kärnkraft är svårt. Säkerheten kommer alltid främst. Vi söker personer med hög moral och stark integritet. Kärnkraft är inget för slarvpellar, chanstagare och kvartalsklippare, säger Jan Blomgren.

Visste du att: • Om hela ditt livs behov av elström produceras med kärnkraft får bränslet – och avfallet plats i en tekopp? • Sverige har mest kärnkraft i världen om man räknar el per person? • Det fanns en naturlig kärnreaktor i Gabon i Afrika för två miljarder år sedan? • Uran är ett av de 50 vanligaste grundämnena i jordskorpan? • En stor del av världens kärnkraftsbränslen tillverkas i Västerås? • De flesta reaktorer i världen använder svenska dator- program för säkerhetsanalys?

PositiVa arbetsPlatser

Goda karriärmöjliGheter

Kärnkraftsindustrin satsar stort på kompetensutveckling av sin personal, inte minst eftersom det är en mycket internationell och forskningsintensiv industri. Positivt för kärnkraftsbranschen är även att det är en bransch som snabbt blir mer jämställd. På de flesta kärnkraftsrelaterade utbildningar är könsfördelningen jämn, på vissa är det till och med övervägande tjejer. Till exempel är fler än hälften av studenterna på kärnkraftsrelaterade kurser tjejer på Uppsala universitet.

Eftersom pensionsavgångarna kommer att vara stora under de närmaste åren finns också extremt goda möjligheter att göra karriär. Om och när nya reaktorer ska byggas i Sverige – vilket ser mycket ljust ut nu – kommer rekryteringsbehoven inom kärnkraft sannolikt att bli ännu större. Då kommer också ännu fler spännande arbetsuppgifter.

Utbildning och forskning i kärnteknik samordnas av Svenskt Kärntekniskt Centrum. På SKCs hemsida www.swedishnuclear.se finns länkar till utbildningar i kärnteknik.

SKC

Svenskt Kärntekniskt Centrum

Studera ht 2013  

den kompletta studieguiden

Advertisement