Page 1

FOKUS A N N O N S

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

STARTA & DRIVA

FORUM FÖR SVERIGES ENTREPRENÖRER

REAL PEOPLE. REAL STORIES. REAL IMPACT.

SEPTEMBER 2017

KRISTINA LINDHE

Lär av Lexingtons internationella expansion, s 14.

ANNONS

GÜNTHER MÅRDER Förverkliga företagardrömmen i Sverige, Krönika, s 22.

Flowbox är en plattform för företag som vill öka varumärkeskännedomen, engagemanget och resultatet. Med Flowbox konverteras UGC från användarnas sociala medier till en modern och kraftfull marknadsföring.

HARRY GOLDMAN

Nyföretagandet – nyckeln till integration, Ledare, s 2.

GETFLOWBOX.COM

Kontakta oss för en demo på hello@getflowbox.com

Framtidens betallösningar Flexibla och säkra

Tips till dig som driver e-handel

Så lyfter du verksamheten

Profilen

ANDREAS VURAL

Så blev färgglada hörlurar en framgångssaga Standard ERP Framtidens affärssystem i molnet


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

2 Ledare Harry Goldman

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Läs mer om...

04

Ta steget till eget företag! I Sverige har vi av tradition tidigare trott att storföretagen, i kombination med den offentliga sektorn, skapar vårt välstånd. Men så är det inte längre. Den offentliga sektorn expanderar inte som förr och våra svenska storföretag står inte heller idag för merparten av sysselsättningstillväxten. TEXT MOA LÅNGBERGS

Harry Goldman, VD, Nyföretagar­ Centrum Sverige

4

av 5 jobb tillkommer istället i de små företagen. Och det är de nya företagen som här är själva motorn. Entreprenörerna är därför, med rätta, hyllade idag. Ingen vet med säkerhet vilket eller vilka företag som på lång sikt kommer att lyckas. Men finns många nya företag som årligen startas är chanserna större. Och kan den svåra startprocessen underlättas genom goda råd och enkla framgångsverktyg har Sverige större chans att lyckas. Det är just därför NyföretagarCentrum finns. Hos NyföretagarCentrum får den som vill starta företag goda råd och support av rådgivare med egen företagserfarenhet. All rådgivning är kostnadsfri. 16-20 000 personer ges årligen rådgivning om allt från affärsiden till det som praktiskt krävs för att med framgång kunna starta och driva ett företag. Här finns som hjälp också ett stort näringslivsnätverk med kontakter och kunniga mentorer. Att inte göra dyrköpta enkla misstag är helt avgörande och vi vet med säkerhet att insatserna gör ordentlig nytta. Genom NyföretagarCentrums insatser har tusentals nya företags lönsamhet och överlevnad ökat.

Under 2000-talet har fler nya företag startats i Sverige. Vi har dock fortfarande en lång väg kvar tills vi når toppen. Länder där nybyggarandan är stark och goda attityder finns till företagandet har ett försprång. Samma mönster kan vi se på nära håll i Sverige. I kommuner med stor inflyttning, och där synen på företagandet är positivt, växer nyföretagandet. I gränsområden med handel är även ofta nyföretagandet starkt. I de kustnära kommunerna och i storstadskommunerna finns även oftast ett högt nyföretagande.

Nyföretagandet är, och har under alla år, varit just nyckeln till integration. Men det finns kommuner också i glesbygd och industriorter som nu också lyckats vända en tidigare nedåtgående utveckling. Turism, IT, handel och servicetjänster som Rut och Rot har betydelse.

04 Sund arbetsmiljö 05 Bli framgångsrik företagare 06 Välj företagsmäklare noga 08 Factoring 10 Affärssystem 12 Profilen Andreas Vural 14 Internationell expansion 16 Rekonstruktion, börsintroduktion, factoring 18 E-handel 20 Betallösningar 22 Krönika Günther Mårder

Trevlig läsning! Josephine Persson Projektledare

DETTA ÄR SMART MEDIA

FOKUS STARTA & DRIVA Projektledare Josephine Persson josephine.persson@smartmediaagency.se Vd Daniel Sivertsson Redaktionschef Louise Harvig Olsmar

Vilka är då de som startar företagen? Nära hälften av de nya företagen som tillkommer genom NyföretagarCentrum drivs av kvinnor. Samtidigt är nära hälften av de som startar genom NyföretagarCentrum unga och under 35 år. Dessutom är nu nära var tredje person som ges rådgivning genom NyföretagarCentrum född utomlands. För många nyanlända är företagande inget märkligt. Tvärtom – många har vuxit upp med företagandet i familjen eller har själva i åratal drivit företag i sina hemländer. Nyföretagandet är och har under alla år varit just nyckeln till integration. Bevis på att det fungerat finns i Sverige ända sedan Louis De Geers dagar på 1600-talet – till dagens nya stjärnentreprenörer. För integration finns just inget bättre än företagande. Nyföretagandet lägger grunden för vår framtid och möjligheter till framgång. Du kanske själv ännu inte tagit steget till eget? Nyföretagar­ Centrum kan då vara första steget. Boka ett möte på NyföretagarCentrum.se eller börja fundera runt din affärside med affarsplanen. com. Framtiden finns för dig kanske redan idag! n

14

Text Alexandra Ekström Madrid, Annika Wihlborg, Emilia Radow Ingvarson Omslagsbild Daniel Roos Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Layout och repro Sara Wikström, Jenny Levallius

Distribution Svenska Dagbladet, september 2017 Tryck V-TAB Södertälje Webb www.fokusstartaochdriva.se

Sugen på något nytt?

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-408 08 613 Email redaktion@smartmediaagency.se Webb www.smartmediapublishing.com

Från vänster: Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific, Klementina Österberg, vd GU Ventures, samt Erik Gatenholm, vd och grundare Cellink.

FOTOGRAF: INGELA VÅGSUND.

GU Ventures har tillsammans med samarbetspartners i över 20 år utvecklat och finansierat innovativa idéer med koppling till Göteborgs universitet. Vår ambition är att bygga fler framgångsrika tillväxtföretag. Vill du vara med och satsa på nästa framgångssaga? Välkommen att kontakta oss på: information@ventures.gu.se och 031-786 5153. Läs mer på: www.guventures.com, samt följs oss på LinkedIn, Twitter och Facebook.

Utvecklingsprojekt bedrivs med EU-medel för sociala innovationer och hållbarhet, samt kvalitetsutveckling av inkubatorstödet.


Registrera dig på kwick.io med koden fokus08 för att testa fritt i 3 månader. Gäller till 29 September 2017.

Kom igång med Kwick! Kwick är en tjänst som hjälper dig som företagare att effektivisera din dagliga kvittohantering. Med Kwick får du godkända digitala kvitton för köp som görs med ditt betalkort direkt i din mobil och företagets redovisningssystem. Ingen manuell hantering och arkivering av papperskvitton är nödvändig när du handlar hos våra partners. Läs mer på kwick.io.

“Med Kwick kopplat till vårt företagskort First Card effektiviserar vi bort hanteringen av kvitton med 50% och låter våra medarbetare fokusera på det de gör bäst.” PERNILLE HILKER, Head of Travel Management, Nordea

KWICK, INFO@KWICK.IO, T: 08 51 51 77 70

kwick.io


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

4 Inspiration Arbetsmiljö

ANNONS

FOTO PHOTOGRAPHEE.EU/ADOBE STOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Att förebygga stress, kränkande särbehandling och mobbning är lika viktigt som att investera i ergonomiska kontorsmöbler eller att skapa en trivsam miljö på arbetsplatsen.

Välj styrelse med omsorg En viktig framgångsfaktor i alla aktiebolag, stora som små, är en väl sammansatt styrelse. Externa styrelseledamöter ger perspektiv utifrån och håller fokus på vad som är gynnsamt för företaget. Enligt Lena Gustafsson, vd och grundare av Styrelsebalans, driver ledamöterna det viktiga växelspelet mellan långsiktighet och uthållighet, det som idag kallas grid. Styrelsebalans är specialiserade på rekrytering av styrelseledamöter och verkar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. – Det strategiska arbetet får god höjd med externa ledamöter, säger Lena Gustafsson. När man rekryterar styrelse­ ledamöter bör man leta efter kompetenser som kompletterar ägarens. Välj in ledamöter med egenskaper som civilkurage, integritet och god bedömnings­ förmåga. De ska också ha modet att driva frågor, höja sin röst och dra i nödbromsen vid risker. Styrelseledamöterna bör också ha en förmåga att upprepa beteenden som ger framgång.  – En bra styrelse är lite av  ”Djävulens advokat”  innan beslut fattas. Med styrelseledamöter som är kontraintuitiva – de kan se utveckling och tillväxt ur nya synvinklar – kan driva arbetet framåt och skapa oväntade framgångsrika samarbeten, säger Lena Gustafsson.    

Lars Havinder

Lars Havinder.

Företagets kultur formas i fikarummet Den psykosociala arbets­ miljön är minst lika viktig som friskvårdsbidrag och ergonomiska möbler. Även om den ofta är mer kompli­ cerad att sätta fingret på.

Ett skäl till att arbetsgivare inte alltid jobbar lika aktivt med att förebygga psykisk som fysisk ohälsa på jobbet är att effekterna ofta är svårare att mäta samt att vår uppfattning om gränsdragningar mellan privat- och arbetsliv påverkar många arbetsgivare.

TEXT ANNIKA WIHLBORG

De flesta arbetsplatser satsar på att skapa en bra fysisk arbetsmiljö för sina medarbetare, men det psyko­ sociala arbetsmiljöarbetet, som bland annat ska bidra till att förebygga mobbning, kränkningar och stressrelaterad problematik, är ofta eftersatt. Lars Havinder, organisationspsykolog på Havinder&Carlström menar att det som arbetsgivare gäller att integrera de organisatoriska och sociala aspekterna av arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet. – Att förebygga stress, kränkande särbehandling och mobbning är lika viktigt som att investera i ergonomiska kontorsmöbler eller att skapa en trivsam miljö på arbetsplatsen, säger Lars Havinder.

”Prata om hur människor mår” Det är viktigt att arbetsgivare har en dialog kring stress och den psykiska arbetsmiljön överlag. Chefer behöver bli medvetna om, och våga ta tag i, tidiga signaler på stress, konflikter och kränkande särbehandling som påverkar den psykiska arbetsmiljön. – Det kan vara enklare att närma sig en medarbetare genom att prata om ett specifikt beteende, exempelvis att man ofta kommer för sent till möten eller inte längre levererar till hundra procent på jobbet, än att prata om hur människor mår, säger Lars Havinder. Han tillägger att de arbetsplatser som fungerar bäst ofta har en öppen kultur där man har en systematisk diskussion kring frågor som berör

psykisk ohälsa, men också vad som skapar friska arbetsplatser. Samtidigt visar forskning att det kan löna sig att arbeta aktivt med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och att främja mångfald på arbetsplatsen. Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att bli uppmärksam på tidiga tecken på stressrelaterade problem hos dina medarbetare. Exempel på signaler som tyder på hög arbetsbelastning och stress är att medarbetaren sällan tar ut sina raster, ett försämrat arbetsresultat, ett högt arbetstempo under längre perioder, arbetsskador och ökad sjukfrånvaro. Det gäller att agera snabbt på den här typen av varningssignaler då det kan förebygga kostsamma sjukskrivningar och minska risken för att medarbetare mår dåligt eller får stressrelaterade problem.

Vad är en sund arbetsmiljö? – Det finns många goda skäl till varför arbetsgivare bör arbeta aktivt med mångfalds- och inkluderingsfrågor. Forskning visar att perso-

nalomsättningen minskar och att organisationer som arbetar aktivt med dessa frågor är mer kreativa, innovativa och attraktiva än andra företag, säger Verenice Bengtsson, jurist och chefskoordinator på MINE, en organisation som verkar för mångfald i arbetslivet. För att ett företag ska bli en attraktiv arbetsgivare som främjar mångfald bland medarbetarna vad gäller kön, ålder, bakgrund och nationalitet krävs att initiativet kommer från ledningen. Om företagsledningen bestämt sig för att dessa frågor ska prioriteras och därefter arbetar konsekvent och långsiktigt med att stärka mångfalden har man också goda möjligheter att lyckas. – Samtidigt formas stora delar av ett företags kultur i fikarummet. Det är därför i slutänden alla medarbetares ansvar att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor i en organisation. En förutsättning för det är att medarbetarna är väl införstådda med företagets värdegrund och värderingar. Det gäller såväl små som stora företag, säger Verenice Bengtsson.

ÄR DITT BETEENDE EN FRAMGÅNGSFAKTOR ELLER EN FÄLLA FÖR DIG OCH DITT TEAM? IDI – Interpersonal Dynamics inventory – är ett beteendeinstrument som hämtar information från personer som möter dig i olika sociala sammanhang. Den IDI-profil som vi tar fram – tillsammans med våra handledares pedagogiska kompetens – ger dig en lärupplevelse som du kommer att ha nytta av om du vill förstå hur andra ser dig, förstå andras beteende och vill utveckla din förmåga till samarbete och samspel med andra. Nu är vi fler än 320 licensierade handledare i Sverige.

BESÖK WWW.IDI.SE OCH LÄS OM HUR IDI GÖR NYTTA FÖR INDIVIDER OCH ORGANISATIONER

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm +46-8-7567035


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

ANNONSRedovisning Fokus 5

Innebörden av att driva företag Som företagare idag får man inte allt levererat på silverfat. Att driva en verksamhet tryggt och framgångsrikt tar en stor andel tid, kräver mycket energi och man stöter ständigt på olika typer av problem. Man kan inte alltid kan lösa allt på egen hand eller själv ha svaret på alla frågor, säger Gustaf Andersson, VD och grundare för Safec Sweden AB. Företaget har tagit hela 2 år att utveckla och tjänsterna lanserades i början av 2017. Det finns en väldans massa olika företagstjänster att anlita när det kommer till administrativa tjänster där man som kund idag oftast tittar på priset istället för kvalitén, något som gör att de flesta företagare idag skjuter sig själva i foten menar Gustaf Andersson. När det är dags att välja redovisningskonsult gör många misstaget att välja med pris som främsta urvalsfaktor, vilket innebär att man anlitar den redovisningskonsult som kan erbjuda det lägsta timpriset. Även om timpriset är lägre än konkurrenten så kan det ändå bli en dyr affär i slutänden. Det är nämligen vanligt att redovisningskonsulter med låga timpriser inte anger något tak för sin debitering, vilket innebär att du som kund riskerar att få en obehaglig överraskning när fakturan kommer.

Istället för olika, samla allt hos en leverantör Det vi på Safec skapat och erbjuder främst små- och mellanstora företag här i Sverige är att samla alla de administrativa tjänster man idag behöver fast under ett och samma tak hos Safec som enda leverantör. Något som gör att ens administration blir tryggare och sparar en själv som företagare tid i vardagen säger Gustaf Andersson. Företagets administration är grundstenen i vad som får ens verksamhet att fungera och en nyckel­del

till att ta verksamheten vidare exempelvis vid expansionsläge. Har man då olika leverantörer som inte uppfyller ens eget behov så bör man se på en annan lösning. Många företag vi talar med är idag missnöjda med sina nuvarande tjänsteleverantörer och redovisningsbyråer. Då har vi kommit in och rättat till de misstag som tidigare leverantörer skapat – misstag som kunnat drabba företagen i fråga radikalt om felen inte hade åtgärdats. Det är något som man inte behöver oroa sig för om man lägger över förtroendet till Safec. Vi har ett noga utvalt team på över 40 experter som alla håller hög kvalitet säger Gustaf Andersson.

Att äga ett företag De företagare som Safec idag träffar och pratar med säger att de startat sitt företag för att få jobba med sin kärnverksamhet som man älskar och för att få chansen att själv styra

Kom ihåg att allt alltid kan bli bättre, så se ständigt efter nya lösningar för att göra dig till en smartare och tryggare företagare. Gustaf Andersson

över något man skapat. Om man ser till vad våra tjänster faktiskt gör så går man alltid hem ifrån jobbet med ett leende. Då våra tjänster kan göra att man som företagare idag sparar en stor andel tid, som är pengar, rörande allt administrativt, så hjälper vi företagare att få mer tid över till att få jobba med sin kärnverksamhet eller att få mer tid över till att spendera med sin familj. Något som många vi pratar med upplever vara extremt åtråvärt, så det är extremt trevligt om vi kan bidra med det stödet, säger Gustaf Andersson.

Sociala medier är det perfekta verktyget för små företag. Nina Möller, utbildare på odd.se berättar att sociala medier är ett bra sätt att skapa intresse kring dig, din verksamhet, din kunskap och dina tjänster/produkter. Där kan du även hitta ambassadörer som sprider ditt innehåll, helt gratis. Men hur gör du för att få till en bra närvaro i de sociala kanalerna? 

1. Förmedla ett värde För att någon ska följa dig krävs det att de får ut något utav det. Att de tycker att du inspirerar, ger bra tips, lär ut nya saker, får dem att känna sig delaktiga eller att de blir underhållna på något vis.

Gustaf Andersson.

2. Var social Sociala medier handlar om att skapa och vårda relationer. Var aktiv, lyssna, ta till dig och prata med dina följare. 3. Tid Sociala medier i sig är gratis men det kostar både tid och resurser. Och det är något du måste avsätta för att lyckas. 4. Mod Att låta andra se och kommentera kan kännas läskigt. Men det krävs att du släpper in följarna i verksamheten. Däremot bestämmer du vart du vill dra din gräns, hur transparent du vill vara.

FOTO ANDRII KOZACHENKO/ADOBE STOCK

TEXT ANNIKA WIHLBORG

5 tips som får dig att lyckas i sociala medier

5. Skapa en strategi Att lyckas betyder olika för alla företag. För att veta om just du lyckats behöver du sätta upp egna mål. När du stämmer av får du ett kvitto på hur bra det gått. Det är värdefullt både för dig men även för eventuell ledning. Att kunna visa vad satsningen ger. En strategi kommer dessutom hjälpa dig att skapa relevant innehåll och fokusera på rätt kanaler.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

6 Fördjupning Överlåtelse

ANNONS

FOTO YUROLAITSALBERT/ADOBE STOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Viktigt att välja rätt företagsförmedlare Att köpa eller sälja ett företag är en stor och på många sätt avgörande affär för både köparen och säljaren. För den som ska sälja sitt företag finns många goda skäl att anlita en företagsförmedlare med gedigen erfarenhet. Enligt Mikael Dierks affärsområdesansvarig för TACTIC Företagsförmedling- Stockholm är det värt att välja företagsförmedlare med omsorg och att inte enbart fokusera på priset. – Granska förmedlarens meritförteckning och ställ frågor om hen har sålt företag i din bransch tidigare och hur ditt företag skall marknadsföras. Se till att du känner förtroende för förmedlaren. Ett av de största mervärdena med en företagsförmedlare förutom ovan nämnda är att du kan fortsätta att fokusera på din verksamhet under processen och ej bli störd i onödan, säger Mikael Dierks. Ett annat tips från Mikael är att vara ute i god tid när du ska välja företagsförmedlare eftersom en företagsförsäljning kan ta lång tid. Fundera på vad du tycker att ditt företag är värt och låt förmedlaren sedan hantera alla praktiska detaljer som prospekt, värdering, kontakter med intressenter, förhandlingar och avtal samt likvidavräkningar. Mikaels tips till köpare är att alltid före köpet göra en noggrann due diligence på det företaget du är intresserad av. Var noga med avtalet, speciellt garantiklausulerna. – De bästa affärerna gör man med säljare som ännu inte har lagt ut sitt företag på marknaden, försök hitta dem. Vi arbetar ofta med sökuppdrag i dessa situationer, säger Mikael Dierks.

Därför ska du välja företagsmäklare med omsorg Ett ägarskifte är en av dina viktigaste affärer någon­ sin. Låt hela processen ta tid och tänk på att välja en företagsmäklare du känner förtroende för. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Att genomföra en företagsöverlåtelse är en komplex och viktig affär, inte minst för dig som entreprenör, som kanske bara genomför en enda företagsförsäljning under hela sin livstid. Det är därför viktigt att vända sig till en specialiserad aktör som har lång erfarenhet av att hantera företagsöverlåtelser från start till mål. Lennart Stenman, vd på företagsförmedlingsföretaget Länia förklarar att en försäljning i allmänhet är en lång process som kan ta uppemot ett år från start till mål. Var ute i god tid, stressa inte fram något beslut och var beredd på att det kan ta lite tid att hitta rätt köpare. Välj en erfaren företagsförmedlare som du verkligen känner fullt förtroende för, säger Lennart Stenman.

Låt företagsförmedlaren hantera sakfrågor Han rekommenderar företagare som går i säljtankar att vara helt klara över varför de vill sälja sitt företag. Se till att ha en tydlig motivering och goda skäl till att du vill genomföra affären. Det kanske handlar om att du vill trappa ner inför pensionen eller att du vill sälja det företag du byggt upp för att istället starta om på nytt i en helt annan bransch. Välj företagsmäklare med omsorg, då säkerställer du att de värden du byggt upp i ditt företag överförs till den nya ägaren på bästa möjliga sätt. Presumtiva köpare kommer förstås att vilja granska ditt företag, du måste vara beredd på att lämna ut det innersta av ditt företag i samband med företagsbesiktningen. En del frågor i samband med företagsbesiktningen kan vara svåra att hantera, då är det bra att ha en företagsförmedlare vid din sida som du verkligen litar på. Projektledd process Företag som överväger att sälja bör definitivt kräva att företagsför-

För presumtiva köpares del är det viktigt att företaget känns tryggt och stabilt, det tyder på goda framtidsutsikter. Lennart Stenman

medlingen tar ett helhetsansvar för affären och fungerar som en projektledare för hela processen. Begär gärna att förmedlingen visar upp referenser på tidigare genomförda företagsöverlåtelser. Genom att låta företagsförmedlaren hantera hela överlåtelsen kan du som ägare istället fokusera på att driva ditt företag på ett så lönsamt och effektivt sätt som möjligt medan förmedlaren sållar fram intresserade köpare.

Som säljare kan du bidra till att trimma ditt företags form genom att skala bort onödiga kostnader, optimera dina intäkter samt se till att verksamheten är lätt att tolka och läsa i siffror, vilket bygger förtroende hos köparen. Om du kan ordna skriftliga avtal med viktiga leverantörer och kunder så är det ofta en fördel inför försäljningen. Om du dessutom kan visa var vinsterna kommer ifrån, alltså vilka produkter eller tjänster som främst driver företagets intäkter, så är det också en klar fördel. Se också till att det inte finns osäkerheter när det gäller lager av produkter när det är dags för ditt företag att byta ägare. – För presumtiva köpares del är det viktigt att företaget känns tryggt och stabilt, det tyder på goda framtidsutsikter. En viktig investering för dig som vill sälja ditt företag är därför att ha god ordning på pappersarbetet i företaget samt säkerställa att du har en hyfsat hög och stabil omsättning. En välskött och lönsam verksamhet kan bidra till att göra ditt företag mer attraktivt i köparnas ögon, säger Lennart Stenman.

Vi hjälper dig att sälja företaget!

Länia förmedlar bolag utanför börsen till nya ägare. Vi kan företagandets villkor, har ett unikt kontaktnät och lång erfarenhet av att lotsa köpare och säljare genom den komplexa process som en företagsöverlåtelse är. Länia har arbetat med företagsförmedling sedan 1990. VI är ca 35 företagsmäklare, som förmedlar privata och ägarledda företag över hela landet. Står företagsförsäljning på din agenda - hör av dig till oss! Din närmaste företagsmäklare hittar du under ”kontor” på vår hemsida www.lania.se

www.lania.se


Detta är en annons från Scandinavian Executive

Nischade interimskonsulter vid rätt tidpunkt Tillgången till erfarna och kompetenta chefer är en avgörande framgångsfaktor. Allt fler mindre och nystartade företag som behöver ha tillgång till en specifik kompetens upptäcker nu möjligheten att anlita interimskonsulter – ett alternativ eller ett komplement till att anställa någon. Genom att anlita interimskonsulter får företag tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt, utan att binda upp sig i kostsamma anställningar. – Små och nystartade bolag har sällan råd att göra några misstag. De har inte heller alltid möjlighet att anställa den chefskompetens de behöver. Interimskonsulter är därför en bra lösning för många mindre, nystartade företag eller företag generellt som vill utvecklas. Genom att hyra en konsult binder företaget inte upp sig på samma sätt som i samband med anställningar som kan bli både kostsamma, utdragna och riskfyllda, säger Michael Gabrielsson.

Omfattande nätverk med 1500 erfarna konsulter

Scandinavian Executive har funnits på marknaden i tre år, fokuserar på ledningsgrupp eller ledare som rapporterar till högsta ledningen. Företaget förmedlar, VD, projektledare, ekonomi-, logistik-,

inköps-, affärsområdes-, HR-, och marknadschefer m m. Exempel på vanliga situationer där interim managers kan vara en effektiv lösning är vid omstruktureringar av organisationer, när rekryteringen av en strategisk ledningsposition drar ut på tiden, när en ledningsperson slutar med kort varsel eller när specialistkompetens behövs under en viss tidsperiod. Scandinavian Executives främsta tillgång är företagets omfattande och ständigt växande nätverk av erfarna interimskonsulter. I dagsläget finns drygt 1500 konsulter som tillsammans representerar en mycket bred

Våra kunder betalar först när vi lyckas hitta en interimskonsult som kunden är nöjd med. och mångsidig kompetens. Att konsulterna ofta har erfarenhet från både lyckade och mindre lyckade projekt ger en kort startsträcka, stor handlingsförmåga och värde kan skapas direkt i uppdragen.

Projektledare, ekonomichef eller VD

Alla vi som jobbar på Scandinavian Execu-

Michael Gabrielsson.

tive har själva suttit i ledande befattningar och förstår hur det är att driva företag, det vi gör att vi lyssnar noga på behov och förstår situationen och förväntningarna innan vi föreslår en konsult som matchar. – Vi tar inget betalt för själva matchningsprocessen, våra kunder betalar först när vi lyckas hitta en interimskonsult som kunden är nöjd med. Den affärsmodellen innebär att alla parter, både kunden, konsulten och vi, är lika måna om att det blir rätt från början! Om interimskonsulten och uppdragsgivaren trivs bra med varandra så finns det möjlighet för våra kunder att anställa interimskonsulten senare, säger Michael Gabrielsson.

Ett företag i en expansionsfas kan exempelvis behöva en erfaren ekonomichef på deltid, ett annat behöver en projektledare med erfarenhet av något specifikt projekt. Behoven och hur länge man hyr en interimskonsult varierar, men Scandinavian Executive lyckas så gott som alltid tillgodose kundens behov.

www.scandinavianexecutive.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

8 Möjligheter Factoring

ANNONS

FOTO ANDREY POPOV/ADOBE STOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Slarva inte med AI Nya AI baserade lösningar hjälper ditt företag med inköp, kundvård, marknadsföring, kampanjer och bankkontakter och utvecklas nu snabbt. Dessa lösningar behöver din företagshistorik för att hjälpa dig på bästa sätt. – Dina offerter, fakturor, betalningar, telefonloggar, bokföring och dina och dina anställdas kalendrar är hårdvaluta för AI, säger Karl Bohlin vd för HansaWorld, leverantör av system för små och medelstora företag. Slarva inte bort din historik genom att ha saker i huvudet eller i ett ålderdomligt ekonomisystem. Fall inte för frestelsen att ge bort ditt informationskapital till separata appar, webbplatser och tjänsteleverantörer.

Integrerat affärssystem Det går fort nu. AI är nästa revolution och den kommer vara över om några år. Mängder av arbete kommer att rationaliseras bort och otaliga problem kommer lösas maskinellt. Den kommer göra företagare som både jagar och samlar till framtidens vinnare. – Samla dina transaktioner, helst med kommentarer för att framtida AI-tjänster skall fungera. Välj ett affärssystem integrerat med kalender, email, telefoni och kundstöd som lagrar allt i en framtidssäker databas, säger han.

Frigör kapital med factoring Står du inför en expande­ ring? Behöver du ett snabbt lån men blir inte beviljad av banken? Då kan factoring fungera som ett attraktivt sätt att reglera företagets kassaflöde. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Factoring är samma sak som fakturakredit och innebär att företagare som säljer eller belånar sina fakturor får kontanta medel i gengäld. Factoring är vanligt i många branscher, men kanske särskilt i branscher med långa kredittider och projektcykler, exempelvis bygg, entreprenad och hantverk. På senare år har factoring även blivit ett vanligare finansieringsalternativ bland företag i många andra branscher, inte minst sedan det blivit svårare att beviljas lån på många banker. Factoring kan också vara en bra lösning när kassaflödet sinar tillfälligt i företaget, exempelvis efter semesterperioden.

Välj rätt factoringbolag Factoring används ofta som ett samlingsnamn för två begrepp; fakturaköp och fakturabelåning. Den vanligaste formen av factoring, fakturaköp, innebär att ett företag säljer hela sin faktura till ett factoringbolag. Kunden får i allmänhet pengarna i handen redan samma dag, med avdrag för factoringbolagets provision. Eftersom det finns gott om factoringbolag vars provisionsnivån variera relativt mycket kan det löna sig att jämföra provisionsnivån innan du väljer vem du ska anlita. Välj i första hand ett factoringbolag som är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag, vilket innebär att verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn. Ett tips till företag som vill orientera sig i djungeln av factoringleverantörer är att kontakta ett förmedlingsföretag som har god kännedom om de olika aktörernas styrkor och svagheter. Stärker kassaflödet tillfälligt Den största fördelen med factoring är att det frigör kapital som ofta be-

VI ÄR CENTRIC. VI TROR PÅ MÄNNISKOR.

På senare år har factoring även blivit ett vanligare finansieringsalternativ bland företag i många andra branscher, inte minst sedan det blivit svårare att beviljas lån på många banker. hövs till investeringar eller löpande utgifter utan att du som företagare behöver ta ett banklån. Ytterligare en fördel med fakturaköp som finansieringsform är att företagare alltid kan överblicka vad det kostar att sälja fakturan. Det är inte bara företag som befinner sig i en snabb tillväxtfas som har nytta av factoringtjänster. Företag med ett tillfälligt behov av att stärka sitt kassaflöde, exempelvis efter sommaren, då utgifterna ofta är större än intäkterna, eller i samband med någon form av investering, kan också använda sig av factoring som en enkel och okomplicerad finansieringsform som går

snabbt, utan att man behöver ansöka om något banklån. Ytterligare en fördel med factoring är att det sparar tid. När fakturan sålts till ett factoringbolag övertar de ansvaret för att betalningen kommer in, vilket gör att du som företagare kan fokusera på andra saker än att bevaka dina fakturor. En nackdel med factoring är förstås att du som företagare förlorar delar av dina intäkter eftersom du får betala provision till factoringbolaget när de köper dina fakturor. Factoring kan därmed bli kostsamt om du använder det som en löpande finansieringsmetod i ditt företag.

“Vill du ha ett spännande och utvecklande jobb inom IT? Kontakta mig idag.” SANNA DORIELLE | REKRYTERARE

Centric är idag ett av Skandinaviens största IT-bemanningsföretag. Varför? Jo, vi tror nämligen på att ge våra konsulter de bästa möjliga förutsättningarna för att trivas, utvecklas och överträffa förväntningarna under sina uppdrag. Det leder till både nöjda kunder och glada medarbetare. Vill du också trivas på ditt jobb? Välkommen till oss på Centric.

BEMANNING | REKRYTERING | IT OUTSOURCING 2017-08-29 - Fokus Studera Aftonbladet 251x120.indd 1

www.centric.eu 2017-08-29 20:44


Detta är en annons från Resurs Bank

Betalningslösningar­för­e-handel­ och­butik­som­driver­försäljning Resurs Bank är kända för sina skräddar­sydda­och­flexibla­betallösningar­för­handel­i­butik­eller­ online.­Sedan­starten­samarbetar­ företaget­med­fler­än­30­000­butiker.­Målsättningen­är­att­erbjuda­ betalnings-­och­finansieringslösningar­som­driver­försäljning­och­ ökar­snittköp­samt­bygger­lojalitet. Resurs Bank är specialister på att utveckla betal- och finansieringslösningar som driver försäljning, hjälper företag att öka snittköpen samt bygga lojalitet. Med flexibla betalningslösningar gör du det enkelt för kunden att handla, oavsett om köpet är butik, hemma i soffan eller på bussen. Kunderna ser idag ingen skillnad mellan att handla i butik eller online. De förväntar sig samma erbjudanden och köpupplevelse oavsett kanal. Att hjälpa konsumenter att genomföra och finansiera sina köp ska vara smidigt, i synnerhet i dag då återförsäljare och konsument möts i många kanaler.

Med­flexibla­ betalsätt­underlättas­ köpet­för­kunden­och­ fler­köp­möjliggörs­ oavsett­kanal.­ Snabbare köpbeslut

Med flexibla betalsätt underlättas köpet för kunden och fler köp möjliggörs oavsett kanal. Som ett led i att tillgodose marknaden har Resurs Bank tagit fram Resurs Checkout som ökar konverteringen genom att låta kunden välja det betalsätt som passar bäst. Kunden kan välja på faktura, delbetalning, konto, Mastercard/Visa, Swish och Masterpass. Kunden kan också skjuta upp sin betalning och välja att betala efter att varorna levererats och har alltid upp till 60 dagar på sig att betala. Du som handlare får pengarna dagen efter köpet och eventuella returer hinner hanteras smidigt innan kunden ska betala. Det har visat sig att Resurs Banks betallösningar konverterar fler besökare till kunder eftersom enkla och säkra betalsätt gör att kunder tar snabbare köpbeslut. Lång betaltid gör dem också trygga vid

köptillfället. Betaltiden kan också hjälpa till att öka snittköpet per kund eftersom kunden väljer önskad produkt och kompletterar med tillbehör när betalningen kan skjutas upp och fördelas. Resurs Banks flexibla betalningslösningar kan även bidra till att fler kunder återkommer kunder eftersom kunderna erbjuds anpassade erbjudanden utifrån profil och tillfälle – erbjudanden som kan användas oavsett kanal.

Återkommande kunder

Alla detaljhandlare jobbar hårt för att öka andelen återkommande kunder. Resurs Bank erbjuder flera tjänster som hjälper handlare att få lojala kunder, exempelvis koncept med försäkringar som ger ökad köptrygghet och som stärker kundrelationen. Resurs Bank har även utvecklat appen Loyo, en kundklubb som nås i mobilen, där du som företagare får möjlighet att

Resurs­Holding­Resurs­Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom Retail Finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden.

kommunicera med kunden och belöna med bonus och erbjudanden. Via Loyo har kunderna alltid med sig sina lojalitetskort, bonuskuponger, presentkort och andra erbjudanden direkt i mobilen. Resurs Banks främsta styrka är flexibiliteten samt den långa erfarenheten av detaljhandeln. Med skräddarsydda lösningar som passar varje företag hjälper Resurs Bank till att hitta en lösning som hjälper dig att sälja mer och få mer lojala och nöjda kunder.

Resurs Banks främsta­styrka­är­ flexibiliteten­samt­den­ långa­erfarenheten­av­ detaljhandeln.­ Kundintegritet och säkerhet

När kunden ansöker om en delbetalning innebär det att kunden behöver genomföra en kreditansökan. Att lämna personliga uppgifter vid kassan och där få ett kreditbesked kan ibland upplevas som känsligt för konsumenten och omständligt för butikspersonalen. Resurs Bank har därför digitaliserat förfarandet och låter konsumenten i lugn och ro själv genomföra en

privat ansökan i sin mobil före köp. Resurs Bank har även utvecklat en tjänst för digital sms-ansökan, vilket innebär att kunder som ansöker om delbetalning kan ansöka om kredit genom att skicka ett sms, fylla i en snabb ansökan och signera med BankID. Besked om kredit kommer direkt och en streckkod bekräftar köpet i kassan. Det gör att kunden själv kan planera och ansöka inför sitt köp direkt i mobilen. Samtidigt frigörs säljarresurser i butiken.

Factoringlösningar

Resurs Bank erbjuder också smidiga factoringlösningar, ett fördelaktigt sätt för företag att stärka sin likviditet i exempelvis en uppstarts- eller i en tillväxtfas. Factoring passar alla företag som säljer varor eller utför tjänster mot faktura. Resurs Bank sköter hantering och efterbevakning av dina fakturor och du får betalt direkt. Det är snabbt, enkelt och flexibelt. Factoring innebär att fakturor omvandlas till kapital, att mindre tid går åt till administration.

www.resursbank.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

10 Fördjupning Affärslösning

ANNONS

FOTO FOXYBURROW/ADOBE STOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Så väljer du rätt personalsystem! Alla företag, oavsett storlek, tjänar på att använda ett personalsystem. Personalsystemet effektiviserar företagets personaladministration, minskar pappersarbetet och minimerar risken för fel. Ett personalsystem ger företaget mer tid till kärnverksamheten. Välj ett system som är flexibelt och kan anpassas i takt med att ditt företag växer! – Ett bra personalsystem ska automatisera hela flödet från registrering av tidrapporter och reseräkningar till färdiga lönespecifikationer och därmed underlätta arbetet för personalavdelningen och hela företaget, säger Miran Dennerqvist, vd på Flex Applications. Det bör dessutom kunna synliggöra information för personalen, till exempel olika typer av statistik och nyckeltal. Det är smart att investera i ett personalsystem även som små­företagare. Välj då helst ett moduluppbyggt system där du börjar t ex med lönemodulen och därefter kompletterar med ytterligare moduler allteftersom verksamheten växer och nya behov uppstår. Du slipper då byta system vilket ofta medför stora kostnader i både tid och pengar. – Var också noga med att systemet utgår från den senaste tekniken så att det kan följa med dig och ditt företag länge, säger Miran Dennerqvist slutligen, och tillägger att ett personalsystem är en investering inför framtiden som du snabbt får avkastning på i form av tidsbesparing och en enklare vardag!

Därför bör du välja molnbaserade affärssystem Småföretagarna var tidiga med att välja affärssystem­ lösningar i molnet. Efter att kapaciteten och säkerheten förbättrats har storbolagen börjat följa efter. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

Molnet öppnade för fler nya leverantörer av affärssystem. Marknaden kan nu erbjuda prisvärda alternativ. Molnet förenklar skalbarheten och möjliggör för kunden att välja de funktioner de vill ha. På så sätt blir ofta molnlösningarna ekonomiskt fördelaktiga och kan växa med företagen. Efter att en del frågor kring it-säkerheten och den enorma komplexiteten för storbolagen att byta system benats ut börjar de så smått följa småföretagarna upp i molnet. Några amerikanska giganter som Chiquita och Flextronics gick i bräschen för storföretagen som nu inspirerat fler till förändring.

1. Prisvärt Du betalar endast för den data som förbrukas och behöver inte investera i egen hård- och mjukvara. Servrar, operativsystem och applikationer är dyrt och dessutom sköts arbetet med backuper av leverentören, du behöver därför inte lägga onödig tid på sådant. Ofta får du också tillgång till bättre prestanda än du själv haft råd med eftersom leverantören köper in större och mer avancerade system. Men, glöm inte att stänga av de virtuella servrar som används på en molntjänst när de inte används. Budgeten för en viss molntjänst kan utnyttjas snabbare än det är tänkt om de glöms på över nätter och helger. 2. Flexibilitet Ett molnbaserat affärssystem kan enkelt skalas både upp och ner med företagets utveckling och behov. På så sätt betalar du endast för de tjänster du behöver och kan snabbt och enkelt utöka tjänsterna om det behövs. De nya tjänsterna har samma gränssnitt som det övriga systemet vilket gör att implementeringen i

bolaget går snabbt och effektivt. Att redan från början ha valt ett affärssystem som kan växa med företaget är smart eftersom systembyten kan vara både dyra och tidskrävande.

3. Underhållsfritt Det är leverantörens ansvar att underhålla systemet och du behöver inte oroa dig för att du kommer behöva betala oförutsedda servicekostnader. Det finns en tydlig skiljelinje mellan dig leverantören som gör att om systemet laggar behöver du aldrig höra att det är fel på dina servrar etcetera, allt sådant är leverantörens ansvar. Dessutom gör leverantören alla backuper och säkerhetskopior som annars tar tid och resurser från din kärnverksamhet. 4. Tillgängligt Medarbetarna kan nå data via molnet överallt ifrån genom sina mobiler, paddor och datorer. Arbetsdagen blir på så sätt mer flexibel för de anställda vilket uppskattas. Med hjälp av molnet kan medarbetarna lättare synkronisera sitt arbete med varandra

vilken minimerar ledtider och svarstider. Dessutom kan de arbeta i samma dokument samtidigt och på så sätt slippa en hel uppsjö av olika versioner av samma dokument. Samarbetet blir därmed starkare och enklare.

5. Säkerhet Länge var uppfattningen att det var riskabelt att använda system i molnet. Idag är uppfattningen snarare den motsatta. I en installerad infrastruktur försämras säkerheten i regel över tid på grund av att uppgraderingar lätt hoppas över och ny mjukvara integreras. Ett molnbaserat system uppdateras kontinuerligt av leverantören och det ligger i dennes intresse att kunna erbjuda en säker och välfungerande systemtjänst. Glöm däremot inte bort den interna policyn för säkerhet och hantering av framför allt identiteter. Den måste finnas på plats även om du outsourcat datahantering och lagring på tredje part. Det behöver också finnas lösningar för att kontrollera regelefterlevnad.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

12 Profilen Andreas Vural

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Identitetsskapande accessoarer blev en framgångssaga Andreas Vural såg potentialen i att förvandla tråkiga tekniktillbehör till identitetsskapande accessoarer. Idag finns Happy Plugs i 70 länder. I juni gick Scope in med 60 miljoner kronor i bolaget för att lyfta varumärket till nästa nivå. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID FOTO DANIEL ROOS

A

ndreas Vural kallar sig själv serieentreprenör och hade sedan tidigare startat ett flertal bolag, framförallt it-bolag, men hade svårt att slå igenom i den skala han drömde om. Vändningen kom när han bestämde sig för att jobba med fysiska produkter men utifrån trend- och livstilsperspektivet han lärt sig genom att arbeta med hemsidor och mötesplattformar på webben. Andreas Vural växte upp i Sveg. Redan som barn var han intresserad av ny teknik och han fick sin första dator när han var 13 år. Den blev vägen till internet och han meckade både med hårdvaran och utvecklade mjukvaran för att skapa egna hemsidor. På så sätt startade också hans intresse för form och design och han insåg att han hade fallenhet för att skapa attraktiva miljöer på nätet. Andreas Vurals drömmar började växa ur Sveg och han flyttade till Stockholm efter gymnasiet för att börja jobba med webben på heltid.

”Vilken färg är du idag” Att vara anställd passade honom inte, han kände sig instängd och begränsad. Därför startade han egna projekt, bland annat Glife och Sharity, men de lyfte inte. Han började drömma om att skapa fysiska produkter. Design var fortfarande fokus och därför började han tänka i banor kring modeaccessoarer. Han tänkte sig en serie pro-

Redan som barn var han intresserad av ny teknik. dukter som kunde användas varje dag i olika färger till ett bra pris. På så sätt skulle alla ha råd att kunna köpa flera olika och sedan matcha dem efter outfit och humör. Så föddes konceptet ”Vilken färg är du idag?” och det var tänkt att det skulle appliceras på klassiska modeaccessoarer. – Men jag hann knappt börja innan min dåvarande flickvän, av en slump, frågade varför alla hörlurar var så tråkiga. Jag höll med och tänkte att det måste man kunna göra något åt. Så fick jag idén att ta mitt koncept för prisvärda accessoarer och applicera det på hörlurar – Happy Plugs föddes, berättar han. Trots att de flesta han mötte sa att han var ”dum i huvudet” som trodde att han kunde konkurrera med stora etablerade teknik- och ljudföretag gav han inte upp. Han hade konceptet i botten och trodde på idén om att även teknik kunde, eller borde, fållas in i modebranschen och bli en del av den trend- och identitetsskapande livsstil som råder idag. Hörlurarna som fanns på marknaden då såldes i stort sätt endast utifrån tekniska fördelar som var

svåra för konsumenten att förstå och de kom i färgerna svart eller vit.

Gjorde mycket själv Andreas Vural ville gå åt ett annat håll. Han ritade den minimalistiska kvadratiska förpackningen där hör­­ lurarna ligger som noter mot den vita bakgrunden. Konsumenten skulle kunna lita på hörlurarnas kvalitet men välja lurarna efter färg och form snarare än teknisk specifikation. – För mig var det viktigt att tekniken och ljudet i lurarna var bra och prisvärt men att konsumenten inte skulle behöva tänka på det – bara på valet av färg, säger han. Den största utmaningen blev att hitta en balans mellan snygg design och bra ljud. Andreas Vural berättar att den allra första leveransen på 25 000 hörlurar, som kom bara ett par månader efter starten, inte höll den kvaliteten han ville ha men att det ändå var en succé. Han lyckades sälja alla och efter det var det bara att förbättra och förfina inför nästa beställning. – Idag är tekniken och ljudkvaliteten riktigt bra trots vår låga prislapp. Jag har alltid haft som filosofi att jag ska överleverera vilket gjort att vi fått jobba mycket med att hitta en bra balans i design och produktion. Arbetet med det tar aldrig slut eftersom utvecklingen hela tiden går framåt och vi vill ligga i framkant, säger han.

Möten på Fjällnäs

www.fjallnas.se meet@fjallnas.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SEANNONS

Andreas Vural Profilen 13

Drömmen är att fortsätta leda fashion tech-branschen globalt och samtidigt gå mot stora tech-varumärken som till exempel Apple. Vidgad produktportfölj Idag är hörlurarna bara en del av sortimentet. Produktportföljen har utökats med bland annat mobilskal, sladdar och högtalare – alla i stilren svensk design att matcha med sin övriga outfit eller inredning. Happy Plugs omsatte 115 miljoner kronor förra året och har haft en årlig tillväxt på 62 procent, de senaste fyra åren. Dessutom har man med lanseringen av det nya varumärket Yevo, som gör smarta trådlösa hörlurar, börjat leda in företaget på en mer tekniskt innovativ bana. – Designen är fortfarande det viktigaste vi har och med Yevo vill vi utveckla framtidens hörlurar, säger Andreas Vural. I juni i år presenterades nyheten att investmentbolaget Scope gått in med 60 miljoner kronor i Happy Plugs. Siktet är inställt på fler produkter, nya marknader och en fortsatt utveckling av Yevo. Andreas Vural menar dock att oavsett vilka marknader och produkter som kommer framöver kommer de alltid att andas det ursprungliga konceptet i kombination med trendkänslig design. – Drömmen är att fortsätta leda fashion tech-branschen globalt och samtidigt gå mot stora tech-varumärken som till exempel Apple. Vi bygger ett mode(tech)hus som kommer innehålla flera olika varumärken och produkter, säger Andreas Vural. Personlig utveckling Företagets framgång har också krävt mycket av Andreas Vurals personliga utveckling. På bara några få år har han gått från att vara egenföretagare till företagsledare för ett bolag med över 30 anställda fördelade på kontoren i Stockholm, Hong-Kong

och Vancouver. Men Andreas låg steget före och gjorde redan tidigt en SWAT-analys på sig själv för att få reda på sina egna svagheter. På så sätt visste han i förväg vilka kompetenser han behövde anställa för att komplettera sig själv. – Samtidigt är det viktigt att skapa ett bra team som bidrar till företagskulturen. Därför har jag också lärt mig att gå på personkemi och vilja – inte bara på kompetens. En person som vill bli bäst ger större potential till bolaget än den som redan anser sig vara bäst, säger han.

Andreas Vurals tips på hur man lyckas driva bolag: • Testa allt – du missar 100 procent av skotten du inte skjuter, som Wayne Gretzky sa. • Fråga vad andra tycker – när du har en idé bör du pitcha den för alla du träffar, fråga alla typer av människor vad de tycker. • Sikta inte för lågt – du har bara den kapaciteten du förväntar dig att du har. • Alla marknader är lika – det kan finnas olika sätt och seder när det gäller att göra affärer eller bygger relationer men egentligen är alla lika över hela världen. • Det tar tid – är du beredd att satsa allt och offra mycket av din tid och energi, entreprenörskap är inte för alla.

Smart Fakta Namn: Andreas Vural Ålder: 36 år Gör: Vd Happy Plugs Bor: Stockholm

Så kan du utveckla ditt sätt att samarbeta Idag kräver de flesta yrken att du är duktig på att samarbeta, framförallt om du är chef. Genom att ta reda på hur du uppfattas av andra kan du förbättra din samarbetsförmåga och uppnå bättre och effektivare resultat. För att vara en bra samarbetspartner behöver du kunna lyssna och ha hög förmåga att anpassa dig efter andra. Samtidigt får din anpassningsförmåga inte ta över helt eftersom du då uppfattas som opålitlig när du hela tiden byter åsikt. En grupp med hög samarbetsförmåga löser uppgifter snabbare och effektivare än andra. Som chef kan man uppmuntra gott samarbete genom att själv vara en bra lagspelare. – I en kultur med hög tillit, där alla kan vara sig själva, blir kommunikationen bättre och gruppen mer effektiv. För att lyckas är det viktigt att chefen är modig, trygg och aktivt bidrar till öppenhet i gruppen, säger Thomas Larsson, vd på IDI Profiling. För att förbättra sitt sätt att samarbeta måste man ta reda på vad man har för utgångsläge. Det kan vara så att man upplever sig själv på ett helt annat sätt än vad kollegor och kunder gör. Därför är det viktigt att fråga dem om hur de uppfattar ens beteende. Utifrån det kan man sedan förbättra sin samarbetsförmåga.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

14 Aktuellt Expansion

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Jag är inte så intresserad av att lära mig av mina misstag, jag lär mig av det som fungerat. Då kan jag göra det ännu bättre nästa gång. Kristina Lindhe

Lär dig av dina framgångar! Den hemtrevliga och popu­ lära New England-stilen har gjort Lexington-grundaren Kristina Lindhe till en av Sveriges mest framgångs­ rika modeentreprenörer. Drömmen om ett interna­ tionellt varumärke fanns från början och trots snabb expansion har Lexington gått med vinst sedan start. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

Kristina Lindhe grundade inrednings- och klädföretaget Lexington år 1997 starkt influerad av New England-stilen. Bolaget har haft stadig tillväxt varje år sedan dess trots att branschen i stort svajat en hel del under åren, inte minst under finanskrisen 2008. Framgångssagan har varit ett faktum från start och Kristina Lindhe tror att det är tydligheten i märket som gör att kunderna återkommer år efter år. – Stilen är egentligen det som förändrats minst i bolaget under de här 20 åren som vi hållit på, säger hon.

Trendkänslig profil Det betyder dock inte att Lexington inte är trendkänsligt menar Kristina Lindhe. Varje ny kollektion bygger på de senaste trenderna inom mode och inredning. Sedan översätts de till New England-stilen för att passa in i Lexingtons värld. Stilen missuppfattas ofta som marin men New Englandstilen är faktiskt mer präglad av ljusa toner, tillsammans med klassiskt

blå-vitt och naturtoner, som beige och grått. Det är framför allt arkitekturen på amerikanska östkusten som inspirerar, det vill säga husen med sina grå cederträfasader och vita snickerier. Den amerikanska flaggan, som finns på varje hus, är också ett naturligt inslag. Märket är döpt efter slaget vid Lexington som var startskottet för det Amerikanska frihetskriget 1775 och stilen har sitt ursprung därifrån. I mitten på 90-talet blev Kristina Lindhe förälskad i New Englandstilen men insåg att det saknades ett inredningsmärke med den profilen. Flera klädmärken fanns men inredning var svår att få tag på i Sverige. Hon hade startat två bolag tidigare men de hade inte nått den framgång hon drömt om, hon ville starta ett internationellt varumärke. Det var hennes mål redan från början när hon startade bolaget 1997. – Vi såg potentialen och intresset för stilen gjorde att det skulle gå att ta bolaget internationellt, säger hon.

Internationell expansion Expansionen började därför direkt. Först med Sverige och sedan med Norge kort därpå. –Vi hade sedan strategin att etablera oss på två nya marknader om året de första 10 åren och det gjorde vi, säger hon. Därefter gick bolaget in i en ny fas där arbetet med att upprätthålla marknaderna blev mer resurskrävande och expansionstakten mattades av. Idag finns på varumärket 21 marknader och några fler, beroende på hur man räknar alla återförsäljare och franchisetagare.

S T Y R E LS E B A L A N S

Som företagsledare och drivande i den snabba expansionen tycker Kristina Lindhe inte att det var några problem att få med sina kollegor på tåget. Alla var införstådda i drömmen om ett internationellt varumärke och arbetade efter det tillsammans. – Det är ju lätt att driva ett entreprenöriellt bolag när det går bra och utifrån vad som går bra. Vi har varit bra på att involvera de anställda i det arbetet vilket också har uppskattats, säger hon. Idag är Lexington börsnoterat sedan två år och det har medfört att öppenheten i bolaget inte riktigt kan vara lika stor som tidigare. – Jag har fått bli mer återhållsam med viss typ av information eftersom jag inte får prata om allt med de anställda på grund av bolagsformen. Jag försöker därför ha en väldigt öppen kommunikationen på de områden jag kan vara transparent för att bevara den öppna bolagskultur vi alltid haft, säger hon.

De stora utmaningarna Det är egentligen resurserna som Kristina Lindhe sett som den största utmaningen för bolaget genom åren. Att få ekonomi, tid och kompetens att räcka till på bästa sätt samtidigt som man växer snabbt är komplicerat. Det är lätt att arbetet blir splittrat och ofokuserat i sådana situationer. Det finns dock fördelar med att arbeta så snabbt menar hon. – Om man tar ett beslut att prova något nytt och sedan snabbt märker att det inte fungerar och då tar ett nytt beslut kommer man vidare snabbt. Man får inte vara rädd för att prova men man ska vara uppmärk-

sam på vad som faktiskt fungerar, fortsätter hon. Det är tydligt att Kristina Lindhe är väldigt fokuserad på det positiva i sitt företagande. Hon återkommer ofta till att hon inte riktigt minns sina motgångar utan har valt att lära sig av det hon gjort bra istället. – Jag är inte så intresserad av att lära mig av mina misstag, jag lär mig av det som fungerat. Då kan jag göra det ännu bättre nästa gång, säger hon. Ett sådant lyckat exempel var när bolaget bestämde sig för att öppna den första egna butiken år 2008. Då lanserades dessutom den första klädkollektionen för att befästa varumärket som ett livsstilsmärke snarare än bara inredning. – Det var naturligt för oss att ta det klivet. Våra kunder frågade var de kunde handla kläderna som människorna i vår marknadsföring hade på sig inte om de kunde köpa dem. Sedan dess har klädkollektionerna varit en viktig del i vårt utbud och alla våra produkter är med och skapar helheten, säger hon.

”Väx in i det” Kristina Lindhe menar att de inte gjort några val eller förändringar förrän de känt att det verkligen är dags. De har inte påbörjat nya projekt med strategin att ”växa in i det”. Det har i sig varit en lyckosam strategi som bidragit till att de alltid gått med vinst. Därför väljer hon också att sitta ner i båten nu medan hela handeln förändras. – Vi var tidiga med vår webbshop och den fortsätter vi att driva och utveckla men vi har ännu inte sett någon nedgång i försäljningen i

butikerna, säger hon. Utmaningen ligger i att hitta balansen och ta rätt beslut i rätt tid. I USA har förändringen kommit längre och många butiker stänger igen men Sverige är inte där. Kristina Lindhe menar att det kanske inte heller blir på samma sätt i Sverige som i USA eftersom det är en mycket mindre marknad. – Det är en spännande tid vi har framför oss och mycket som kommer hända och kanske förändras. Vi fortsätter att jobba som vi alltid gjort men har samtidigt ett öra mot rälsen, säger hon.

Smart Fakta Kristina Lindhe Född: 1958 i Nyköping. Bor: Utanför Stockholm. Har också en lägenhet i The Hamptons utanför New York. Familj: Maken Tommy och de tre vuxna barnen Kalle, Olle och Lova. Gör: VD och kreativ chef på Lexington. Utbildning: Högstadie- och gymnasielärare i svenska, religion och geografi.

ST YR E L S E B A L A N S . S E S T Y R E LS E B A L A N S


Detta är en annons från Euroclear

Få mer tid till din kärnverksamhet Euroclear Sweden hjälper mer än 1 600 bolag med administrationen av deras värdepapper. I över 45 år har företaget erbjudit trygg och säker värdepappershantering på den svenska finansmarknaden i egenskap av Sveriges värdepapperscentral. – Vi möter kunder med olika behov. Det kan vara allt från mindre aktiebolag som bara vill ha hjälp med aktieboken till stora börsnoterade bolag som vi hjälper med både aktiebok och hantering av utdelning och andra bolagshändelser, säger Jenny Lundgren, chef för avdelningen Equity Services på Euroclear Sweden.

Säker hantering av aktieboken

Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok. Vid förändringar som till exempel ägarbyte eller när andra uppgifter i aktieboken ändras, ska aktieboken uppdateras omgående.

FAKTA Euroclear Sweden, tidigare VPC, har varit Sveriges värdepapperscentral sedan 1971. Sedan 2008 är företaget en del av den internationella Euroclear-gruppen och är navet i den svenska finansmarknaden.

Många aktiebolag upplever att det är tidskrävande och krångligt att manuellt föra aktieboken när det är dags att utöka antalet aktieägare för att till exempel få in mer kapital. Genom att registrera aktierna hos Euroclear Sweden kan kunderna vara säkra på att antalet utfärdade aktier är korrekt och att aktieboken uppdateras kontinuerligt enligt lagkraven. – Alla bolag som registrerar sina aktier hos oss blir avstämningsbolag. I samband med registreringen blir aktierna i bolaget digitala, dematerialiserade, istället för fysiska aktiebrev, säger Jenny Lundgren. Jenny Lundgren, chef för avdelningen Equity Services på Euroclear Sweden.

När det är dags för utdelning hjälper vi till med hela processen. Att bli avstämningsbolag innebär i korthet att aktiebolagets bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister och att aktierna ska vara registrerade hos en värdepapperscentral.

Inför börsnotering

Med bolagets värdepapper anslutna till Euroclear Swedens digitala värdepapperssystem får kunderna en säker och effektiv registerföring av bolagets

värdepapper. För bolag som funderar på en börsnotering är dessutom ett steg i processen redan avklarat. – Vi erbjuder bolag som registrerar sina aktier hos oss en mängd tjänster som underlättar den interna administrationen. Det är smidigt, tryggt och säkert samt frigör tid till kärnverksamheten. Om man dessutom planerar en börsnotering är det en fördel om aktieboken är i sin ordning från början, säger Jenny Lundgren. Genom att logga in i vår kundportal IssuerCorner kan kunderna enkelt beställa en aktiebok eller utdelning. – När det är dags för utdelning hjälper

vi till med hela processen. Kunderna registrerar bara utdelningen i vår portal och så tar vi hand om resten, från innehållande av kupong- och preliminärskatt till rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket, avslutar Jenny Lundgren.

www.euroclear.com/sweden

Detta är en annons från Svensk Företagsrekonstruktion

Undvik likviditetsproblem med en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en effektiv väg framåt för att överkomma likviditetsproblem. Ju tidigare företag med någon form av likviditetsproblem låter genomföra en kostnadsfri analys av verksamhetens förutsättningar, desto större är sannolikheten att verksamheten överlever och kan tillgodogöra sig företagsrekonstruktionens fördelar. Marcus Wenner, vd på Svensk Företagsrekonstruktion, har genomfört hundratals företagsrekonstruktioner och

FAKTA Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice Nordic, som är börsnoterat på NGM Nordic MTF. FrontOffice har möjlighet att gå in med nytt kapital genom investeringar samt erbjuda lån för finansiering under rekonstruktionen, ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Via FrontOffice och ett brett kontaktnät med finansiärer kan Svensk Företagsrekonstruktion även hjälpa företag att hitta hållbara finansieringslösningar på lång och kort sikt.

tillhör de aktörer som arbetat med flest rekonstruktioner i Sverige. Merparten av dessa företag har förbättrat sin lönsamhet och kunnat undvika konkurs.

FOTO ADOBE STOCK

En företagsrekonstruktion kan rädda företag som drabbats av tillfälliga betalningssvårigheter. Rekonstruktionen syftar till att hjälpa företag att hantera ekonomiska svackor.

Vänd utvecklingen på ett tidigt stadium Ett mycket vanligt problem för företag är likviditetsbrist, alltså att företaget har ont om pengar under en kortare eller längre period. Enligt Marcus Wenner väntar många företagare in i det sista med att genomföra en företagsrekonstruktion,

Företag kan till och med genomföra en rekonstruktion i förebyggande syfte. och menar att man bör överväga rekonstruktion som ett verktyg som kan vända utvecklingen även när företagets likviditetsproblem varken är särskilt omfattande eller långsiktigt. Företag kan till och med genomföra en rekonstruktion i förebyggande syfte, för att undvika fördjupade ekonomiska problem säger han. I samband med en rekonstruktionsprocess utgår lönegaranti för de anställda, normalt sett i upp till tre månader, vilket innebär att länsstyrelsen betalar medarbetarnas löner under den perioden.

– Eftersom löner utgör en stor kostnad innebär det en stor ekonomisk lättnad för många företag. Under rekonstruktionen fryses dessutom företagets samtliga skulder, vilket ger tid för att kunna utveckla företaget i en positiv riktning. I samband med rekonstruktionen finns även möjlighet till nedskrivning av företagets skulder med 75 procent, säger Marcus.

Kvalificerad affärsrådgivning

Svensk företagsrekonstruktion fungerar som företagets rekonstruktionsombud, och lotsar företag genom en rekonstruktionsprocess. – Vi bidrar med kompetens och erfarenhet inom företagande, finansiering och juridik. Genom att anlita oss under

rekonstruktionsprocessen ökar företag sina möjligheter till framgång, säger Marcus Wenner. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för företag som lyckas vända förlust till vinst är kvalificerad affärsutveckling. Med hjälp av professionella affärsrådgivare som kan analysera verksamhetens lönsamhetspotential och därmed hjälpa företag att bli ekonomiskt lönsamma igen. Våra ekonomer och jurister, många med egna erfarenheter som företagare, kan erbjuda kvalificerad rådgivning som hjälper företag att komma på fötter igen, avslutar Marcus Wenner.

www.svenskrekonstruktion.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

16 Expertpanel

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Experterna ger sina mest värdefulla tips Annelie Lindahl

Marcus Wenner,

Markus Lyyra

OPERATIV CHEF,

VD, SVENSK

SVERIGECHEF,

EUROCLEAR

FÖRETAGSREKONSTRUKTION AB

UKKO.SE

Så här hjälper vi till vid en börsnotering

Därför är en rekonstruktion att föredra

Fakturera utan företag

Vad ska man tänka på inför en börsnotering? – En förutsättning för en börsnotering är att bli ett s.k. avstämningsbolag så att aktierna kan kontoföras och handlas elektroniskt. Det innebär även att man måste följa en rad bestämmelser i ABL som gäller just för avstämningsbolag. Därför kan det vara bra att vara ute i god tid så att företaget hinner ställa om till de nya lagkraven i lugn och ro innan handelsplatsens krav börjar gälla.

När kan man ansöka om företagsrekonstruktion? – När man av någon anledning behöver ett anstånd med betalningar och/eller en nedskrivning av skulder. Det kan användas som ett alternativ till konkurs men också när man ser att det inom en snar framtid kan bli svårt att betala sina leverantörer. I båda fallen så får man ett lagstadgat betalningsanstånd och företaget ges tid att reda ut de problem som har uppkommit. 

Hur kan man tjäna extra pengar i vardagen? – Oavsett om du arbetar heltid, deltid eller studerar kan du tjäna extra pengar på din hobby till exempel om du tränar och är PT. Det finns många som bloggar, skapar hemsidor, tar fotografier och liknande vid sidan om ordinarie arbete och vår faktureringsservice passar nästan alla som vill extraknäcka utan eget företag.

Vilka fördelar finns med att bli ett avstämningsbolag? – Alla svenska aktiebolag som blir avstämningsbolag har sina aktier kontoförda hos Euroclear Sweden. Eftersom aktierna hålls i elektronisk form i vårt värdepapperssystem får både investerare och bolaget en enklare hantering och ökad säkerhet. Investerarna kan då hålla hela sitt innehav på ett och samma vp-konto/depå. Dessutom är ett viktigt steg i processen inför en börsnotering redan avklarat. Varför ska man registrera värdepapper hos Euroclear Sweden? – När man registrerar aktier hos oss så upprättar vi både avstämningsregistret och för aktieboken åt bolaget. Detta minskar bolagets risk och administration samt säkerställer att aktieboken är i ordning. Vi hjälper även till med distribution av utdelningar – vi sköter allt från innehållande av kupong- och preliminärskatt till rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Vad är skillnaden mellan att starta om sin verksamhet genom en företagsrekonstruktion och att försätta det i konkurs och därefter starta nytt? – En företagsrekonstruktion räddar verksamheten i dess befintliga skick, bolagets ledning behåller rådigheten under hela processen. I en konkurs så tappar bolaget kontrollen och verksamheten avvecklas. Även om man kan starta om sin verksamhet så kan det bli en dyr nota att köpa tillgångar från ett konkursbo. I vissa lägen så kan verksamheten tappa i förtroende om det finns en konkurs i historiken. Kan man sälja hela eller delar av sin verksamhet om man befinner sig under en företagsrekonstruktion? – Ja, ibland är en avyttring av verksamheten ett sätt att rädda övrig verksamhet och ibland kan man, ”städa upp” ett eller flera bolag genom en företagsrekonstruktion. Det görs ofta för att göra bolaget mer attraktiv för försäljning. Det är inte ovanligt att köparen vill att företaget genomgår en företagsrekonstruktion innan köpet sker i syfte att säkra bolagets ekonomiska ställning. I så fall sker tillträdet i samband med att de nedskrivna skulderna betalats.

Hur vet man hur mycket man ska ta betalt? – Ett problem med timdebitering är att de flesta arbetstagare missar de bikostnader som måste betalas på summan som faktureras. Om man till exempel fakturerar 500 kronor och skattesatsen är 20 procent, får man endast ca 220 kronor i handen. Timpriset 500 kronor kan alltså låta dyrt, men det är i princip ett minimum för vad som lönar sig att fakturera. Därför är det ofta smartare att fakturera för hela projektet som ackordslön, speciellt om man säljer tjänster till konsumenter. Läs mer på vår hemsida. Vilka är fördelarna med att fakturera utan företag? – UKKO.se är ett enkelt sätt för privatpersoner att fakturera för utfört arbete, utan byråkrati. Vår service är också ett enkelt sätt för beställaren att betala för utfört arbete med en faktura. Arbetstagaren utför arbetet och skapar fakturan enligt det överenskomna priset. UKKO. se skickar fakturan till kunden som betalar fakturan, vi betalar skatter och försäkringskostnader samt sköter myndighetsanmälningar. Arbetstagaren kan på det här sättet pröva sin affärsidé utan risk.

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7


Ett äkta alternativ till eget företag Faktureringstjänsten UKKO.se erbjuder en lösning för privatpersoners dilemman med fakturering. UKKO.se är ett äkta och enkelt alternativ till att grunda ett eget företag. Därför har vi valt att kalla dessa personer för lättföretagare Via vår löneutbetalningstjänst kan en enskild arbetstagare enkelt skapa en faktura för sitt utförda arbete. UKKO.se fungerar som en formell fakturerare och betalar ut pengarna direkt till ditt bankkonto.

Enkelt och bekymmersfritt Ukko.se:s enkla system kräver endast din skattesedel och dina kontaktuppgifter. Vi uppmuntrar alla våra användare att räkna ut i vilket skede det börjar löna sig att grunda ett eget företag. Du kan pröva din affarsidé riskfritt med oss. När din verksamhet växer och blir tillräckligt stor och du måste börja göra fasta inköp och anställa nya arbetstagare, är det bättre att grunda ett eget företag.

Tid är pengar

– Resurs Bank ger dig båda Jobbet är gjort. Fakturan är skapad. Kassan är ansträngd. Varför vänta 30 dagar på pengarna? Istället är det en god idé att låta oss ta hand om dina fakturor. Du får pengarna på direkten och slipper påminnelser, inkasso och kreditrisk. Det är tryggt och enkelt – och väldigt bra för din handlingskraft.

Faktura

Ditt företag

24

timmar

Resurs Bank

Dina pengar

Ring oss direkt 077- 445 00 05 eller gå in på resursbank.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

18 Aktuellt E-handel

Entreprenörer är modiga. De satsar allt på en idé och ägnar full kraft åt att utveckla sin verksamhet. Entreprenörer är framåtblickande, drivna och söker hela tiden nya affärsmöjligheter. I entreprenörens vardag finns det sällan tid att fundera så noga på juridik. Detta går naturligtvis oftast bra så länge man har en god relation till sin omgivning. Men i alla verksamheter uppstår det då och då problem. En duktig entreprenör brukar lösa det mesta, ibland krävs oundvikligen juridisk rådgivning. Som advokat träffar man regelbundet klienter som ingått sämre formulerade avtal eller ibland inga skriftliga avtal alls. I andra fall finns det utmärkta avtal – men en illasinnad (eller fattig) motpart som gör sitt bästa för att undkomma sina skyldigheter.

Om en advokat fick ge en entreprenör några budord skulle de kanske se ut såhär: • Inventera behovet av juridisk dokumentation tidigt • Dokumentera alltid villkoren för den överenskommelse som träffats. Helst med tydliga och skriftliga avtal, Undvik muntliga avtal. • Det är dyrt att vara snål. Det är alltid (nästan) mycket billigare att upprätta bra och balanserade avtal på förhand än att tvista i efterhand. • Konsultera juridisk expertis redan vid första tecken på konflikt med motparten. Sverige har relativt korta s.k. reklamationsfrister mot avtalsbrott och vissa juridiska åtgärder måste vidtas omgående efter det att tvist uppstått. • Skaffa dig tidigt en bra advokat som du känner förtroende för. Det är en bra investering som bidrar till att ge din verksamhet rätt förutsättningar att leva, utvecklas och växa.

Butiker

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

FOTO BOGDANVIJA/ADOBE STOCK

Några tips från en advokat

ANNONS

Lennart Samsson.

Värdefulla tips för dig som driver en e-handel E-handeln ökar stadigt och spås en ljus framtid. Som e-handlare är det viktigt att ha ordning på det administrativa för att kunna konkurrera effektivt på en allt större marknad. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

E-handeln i Sverige ökar stadigt – både med fler konsumenter och med fler leverantörer. E-handeln över landsgränserna har också ökat – Kina, Storbritannien och Tyskland är topp tre utländska marknader för svenskarna att handla ifrån enligt E-barometern, som publiceras en gång per kvartal. Den innehåller siffror över e-handelns omsättning och tillväxt, tillsammans med undersökningar av bland konsumtionsmönster och e-handelsföretag. De stora internationella bolagen har börjat slå sig in på den svenska marknaden. Amazon som ännu inte börjat sin svenska verksamhet har öppnat kontor i Katrineholm och köpt den svenska domänen. Lennart Samsson, vd på Specter, menar att

E-handel

vi också kommer att få se en utslagning bland aktörerna där de som är unika och har en tydlig nisch klarar sig bättre. – Många av de stora aktörerna går inte bra vilket öppnar för nya aktörer att ta sig in på marknaden, säger han.

Så utvecklas e-handeln Sverige går mer mot hur e-handeln ser ut i USA idag. Det kommer att bli svårt att driva små affärer i glesbygden när hela internet kryllar av välsorterade konkurrenter. Alternativt övergår butikerna på glesbygden till att vara utlämningsställen för att serva lokalbefolkningens e-handlande. Butiker kommer att finnas kvar men kommer mer och mer att koncentreras till storstadsområdena. I USA ser man dock att även storstädernas butiker och köpcentrum börjar minska sina intäkter och det blir vanligare att även de behöver stänga. Om inte butiken tillför något utöver det webbshopen gör väljer allt fler att hellre handla på nätet. – Konkurrensen mellan e-handel och butiker i Europa ligger fortfarande efter USA. Tittar man inom Europa ligger Sverige lite efter utvecklingen

Lager & Inköp

Säljare

i Storbritannien men före Tyskland. Eftersom vår marknad är så pass liten är det många mindre e-handlare som klarat sig för att de stora aktörerna inte riktigt sett värdet i att satsa på Sverige, säger Lennart Samsson. Svenska konsumenter har dock en hög datamognad och är ofta så kallade 'early adapters' vilket gör Sverige till en bra marknad för ehandlare. När konkurrensen hårdnar är det viktigt att kunna satsa på kärnverksamheten och utveckla affären. Men, många hamnar i tidskrävande arbeten som att bygga system och plattformar istället. Lennart Samsson menar att det för det första är viktigt att ha en webbshop som visar erbjudandet på ett ”tillräckligt bra” sätt. – Den som inte skäms för sin första version senare har ofta varit för sen på bollen. Använd enkla mallar i början för att inte fastna i byggandet av plattformen. Det viktigaste är att få rull på affären. Synlighet så att kunderna hittar sajten och rätt erbjudande är A och O, säger han.

Tänk på det här! När ordrar börjar trilla in bör du som e-handlare skaffa ett bra af-

Integrationer

Omnikanal blir enkelt med rätt affärssystem! Med Specters webbaserade affärssystem blir det enkelt att sälja som du vill. Sälj i egna butiker och via e-handel. Sälj till återförsäljare, på mässor eller på homepartyn. Testa vårt affärssystem redan idag på www.specter.se Kontakta oss på 0304 - 64 94 00 eller sales@specter.se

Framtidens affärssystem

färssystem. Det är smart att välja ett skalbart system så att det kan växa med verksamheten. Ett bra affärssystem kan också frigöra så mycket tid att du slipper anställa i början och driva företaget själv längre vilket minimerar kostnaderna. – Ett bra affärssystem hjälper till att skapa rätt processer från början. Både ekonomin och statistik är viktigt att få koll på redan från start. Man ska se webbshopen som ett skyltfönster och resten av verksamheten byggs på information ur affärssystemet, säger Lennart Samsson. Som e-handlare är en av de största utmaningarna att hitta balansen i logistiken. Marginalerna är pressade så man behöver ha ett bra flöde som inte tar en massa tid och energi att administrera. Det kan vara en bra idé att använda standardiserade lösningar eftersom man då inte behöver uppfinna hjulet igen utan kan satsa sina resurser på kärnverksamheten. – Är man tekniskt duktig kan man göra mycket själv men de flesta som vill bli framgångsrika e-handlare har inte tid med det. Risken är att man fastnar i detaljer istället för att lyfta verksamheten, säger Lennart Samsson.


grund för en riktigt bra och lärande dialog om arbetsmiljö och säkerhet. – en dokumentär som påverkar

arbetsplats olycka med katastrofala följder. I samtalen efteråt finns groDokumentären är 40 minuter och har regisserats av Margaretha Wikholm.

Vi har besökt många arbetsplatser i hela landet och visat dokumentären Kontakta oss för en skräddarsydd studiedag/workshop, 070-224 95 82. ”Gustaf och Pernilla”. starkt berättelse en Jobbar Det du påär etten företag som engagerande tycker att arbetsmiljö och säkerhetom är viktigt? kan nikatastrofala ”sponsra” skolanföljder. på orten så att de kan arrangera studiedag arbetsplats olyckaDåmed I samtalen efteråtenfinns groombra arbetsmiljö utifrån dokumentären Gustaf och Pernilla. grund för en riktigt och lärande dialog omomarbetsmiljö och säkerhet.

GUSTAF SEPPELIN SOLLI BRÄNNSKADADES SVÅRT I EN ARBETSPLATSOLYCKA 2011.

Boka din arbetsmiljökurs Boka dinarbetsmiljökurs arbetsmiljökurs Boka din

Dokumentären är 40 minuter och har regisserats av Margaretha Wikholm. Kontakta oss för en skräddarsydd studiedag/workshop, 070-224 95 82.

Jobbar du på ett företag som tycker att arbetsmiljö och säkerhet är viktigt? Psykosocial arbetsmiljö STOCKHOLM 5–7 APRIL 2016 arbetsmiljö STOCKHOLM 5–7 2016 GUSTAF SEPPELIN SOLLI Då kan ni ”sponsra”Psykosocial skolan på den orten så 5–7 att de kan arrangera en APRIL studiedag SEPTEMBER 2017, Fysisk arbetsmiljö Att utveckla psykosocial arbetsmiljön blirSTOCKHOLM allt viktigare. Speciellt nu med den nya föreskriften. BRÄNNSKADADES SVÅRT I EN Att utveckla den psykosocial arbetsmiljön blir allt viktigare. Speciellt nu medNilsson den nya Grundläggande kurs om ergonomi, buller, belysning, klimat m.m. Lärare: Lennart ochföreskriften. Janke Wikholm. om arbetsmiljö utifrån dokumentären om Gustaf och Pernilla. ARBETSPLATSOLYCKA 2011. Kemisk arbetsmiljö STOCKHOLM 24–26 MAJ 2016 Kemisk arbetsmiljö STOCKHOLM 24–26 MAJ 2016 Byggarbetsmiljösamordnare – BAS kräver P/U 18–19 SEPTEMBER 2017, LULEÅ Att arbeta med den kemiska arbetsmiljö speciell kompetens. Att arbetabyggarbetsplatser, med den kemiska arbetsmiljö speciell Samtliga oavsett storlek, kräver ska enligt lag hakompetens. utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Ställningskursallmän utbildning, LULEÅ 17 JUNI 2016 Kursen arrangeras även företagsinternt. Ställningskursallmän utbildning, LULEÅ 17 JUNI 2016 Alla som bygger ställningar måste ha utbildning. Annars kan man få betala sanktionsavgift. Denna kurs Alla som bygger ställningar ha utbildning. Annars kan2017, man LULEÅ få betala sanktionsavgift. Denna kurs Ställningskurs – allmänmåste utbildning 20 SEPTEMBER som arrangeras tillsammans med Heri i Luleå ger behörighet att bygga systemställningar upp till 9 meter. som arrangeras tillsammans Heri i Luleå ger behörighet bygga systemställningar upp till 9 meter. Denna kurs ger behörighet att med bygga systemställningar upp till 9att meter. I kursen ingår praktiska moment. Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P/U LULEÅ 27– 28 JUNI 2016. Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P/U LULEÅ 27– 28 JUNI 2016. Riskbedömning av arbetsmiljön 3–5 OKTOBER 2017, STOCKHOLM 5–7 SEPTEMBER 2017, STOCKHOLM Fysisk arbetsmiljö Samtliga byggarbetsplatser, oavsett storlek, ska enligt lag ha utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Riskbedömning ärbuller, grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. Här vi upp olika metoder för att identifiera, byggarbetsplatser, oavsettklimat storlek, ska enligt lag hatar utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Grundläggande kursSamtliga om ergonomi, belysning, m.m. Lärare: Lennart Nilsson och Janke Wikholm. Kursen med Heri i Luleå. bedömaarrangeras och åtgärdatillsammans miljörisker. Lärare: Martin Freed och Magnus Malmgren. Kursen arrangeras tillsammans med Heri i Luleå. Fysisk arbetsmiljö STOCKHOLM SEPTEMBER 2016 LULEÅ Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P/U 18–196–8 SEPTEMBER 2017, 6–8STOCKHOLM DECEMBER 2017, Säkerhetskultur Fysisk arbetsmiljö 6–8GÖTEBORG SEPTEMBER 2016 Samtliga byggarbetsplatser, oavsett ska enligt lagbra hasystem utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver både och och rätt inställning. Kunskaper om hurstorlek, den fysiska arbetsmiljön påverkas åtgärdas är grunden i arbetsmiljöarbetet. Kunskaper om hur den fysiska arbetsmiljön påverkas och åtgärdas är grunden i arbetsmiljöarbetet. Kursen arrangeras även företagsinternt. Riskbedömning av arbetsmiljön STOCKHOLM 4–6 OKTOBER 2016 arrangeras som efter behov: Sätt ihop en längre utbildning Fler kurser Riskbedömning av arbetsmiljön STOCKHOLM 4–6 OKTOBER 2016 Delkurserna kan sättas ihop 20 till längre utbildning, kursblocket • Arbetsmiljörevision göra riskbedömningar är en grunden i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Ställningskurs – Att allmän utbildning SEPTEMBER 2017, LULEÅ Att göra riskbedömningar är grunden i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. ”Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare”. Delkurser, • Engelska för dig moment. som arbetar med arbetsmiljö Denna kurs ger behörighet att bygga systemställningar upp till 9 meter. I kursen ingår praktiska

Boka din arbetsmiljökurs Under en 5 års-period har Resurs Banks partners vuxit i snitt 2,5 gånger mer än övrig detaljhandel.

klassträffar, projektredovisning och studieresa, totalt 25 kursdagar.

Avslutas med prov. Ansvarig och examinator är Janke Wikholm. Riskbedömning av arbetsmiljön 3–5 OKTOBER 2017, STOCKHOLM Mer information på www.jankewikholm.se

”Gustaf ”Gustaf och och Pernilla” Pernilla”

• Säkerhet vid ställningsbygge – allmän utbildning • Presentationsteknik • Chefens ansvar för arbetsmiljön

Riskbedömning är grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. Här tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda miljörisker. Lärare: Martin Freed och Magnus Malmgren.

–– en en workshop workshop som som berör berör

6–8 DECEMBER 2017, GÖTEBORG Säkerhetskultur ”Gustaf och Pernilla” är en starkt engagerande Ur Jankes krönika nr 100, vårendokumen2017:

”Gustaf och Pernilla” är ensystem starkt engagerande dokumenEtt effektivt arbetsmiljöarbete kräver både bra och risker rätt inställning. tär, en inledning till vår workshop på den nyadokumentären På mer än hundraom arbetsplatser vi visat tär, en inledning till vår workshop om risker påhar den nya ”Gustaf & Pernilla”. Vi har påverkat och bidragit arbetsmarknaden. Det handlar om kalkugnsolyckan i Luleåtill försiktighet, arbetsmarknaden. Det handlar om kalkugnsolyckan i Luleå Sätt ihop en längre utbildning Fler kurser arrangeras som efter behov: ifrågasättande och användning av personlig skyddsutrustning. 2011, men framför allt handlar det om att en enda dag på Janke Wikholm AB 2011, men framför handlar om att en enda dag på Det är bra! det Delkurserna kan sättas ihop till en längreallt utbildning, kursblocket • Arbetsmiljörevision jobbet förändrade hela livet för två unga människor. Gåshaga Brygga 25, 181 66 Lidingö jobbet förändrade hela livet för tvåDelkurser, unga människor. ”Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare”. • Engelska för dig som arbetar med arbetsmiljö WEBB: www.jankewikholm.se Beställ prenumeration: info@jankewikholm.se gustaf seppelin solli klassträffar, projektredovisning och studieresa, totalt 25 kursdagar. • Säkerhet vid ställningsbygge – allmän utbildning gustaf seppelinE-POST: solli info@jankewikholm.se brännskadadesTEL: svårt i en93 58 08-767 Avslutas med prov. Ansvarig och examinator är Janke Wikholm. • Presentationsteknik brännskadades svårt i en MOBIL: 070-813 82 50 arbetsplatsolycka 2011 . Mer information på www.jankewikholm.se 2011. • Chefens ansvararbetsplatsolycka för arbetsmiljön

Ur Ur Jankes Jankes krönika krönika april april 2016: 2016:

Gör det enkelt för dina kunder att handla Med Resurs Banks flexibla betalningslösningar gör du det enkelt för kunden att handla, oavsett kanal. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som stärker kund­ relationen och ger fler nöjda kunder som inspireras att handla mer och oftare. Gå gärna in på resursbank.se/foretag och läs mer om våra omnikanalslösningar.

resursbank.se

Källor: Interndata och undersökning av Resurs Bank under 2016

Ur Jankes krönika nr 100, våren 2017: ”På sextitalet övertygades svensk industri om att förebyg”PåPå sextitalet övertygades svensk industri om att förebygän hundra arbetsplatser vi visatän dokumentären gandemer maskinunderhåll var merhar lönsamt att reparera gande maskinunderhåll varpåverkat mer lönsamt än att ”Gustaf & Pernilla”. Vi har och bidragit till reparera försiktighet, trasiga maskiner. En av de viktigaste ”profeterna” för ifrågasättande och av personlig skyddsutrustning. trasiga maskiner. Enanvändning av de viktigaste ”profeterna” för detta var den ”ärkekonservativa” ASEA/SAF-chefen Curt Det var är bra! detta den ”ärkekonservativa” ASEA/SAF-chefen Curt Nicolin. Han insåg att dåligt underhållna maskiner kostar Nicolin. Han insåg att dåligt underhållna maskiner kostar Beställ info@jankewikholm.se mer påprenumeration: grund av avbrott och slitage. När ska vi få samma mer på grund av avbrott och slitage. När ska vi få samma insikt när det gäller”människounderhållet”?” insikt när det gäller”människounderhållet”?”

Janke Wikholm AB Gåshaga Brygga 25, 181 66 Lidingö

webb: www.jankewikholm.se webb : www.jankewikholm.se WEBB: www.jankewikholm.se e-post: info@jankewikholm.se E-POST: info@jankewikholm.se e-post : info@jankewikholm.se TEL:

08-767 93 58 070-813 82 50

MOBIL:


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

20 Aktuellt Betallösningar

ANNONS

FOTO PRESSMASTER/ADOBE STOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Gratis telefonitjänster gör kommunikationen proffsigare för småföretag IT-företaget Telavox har utvecklat en kostnadsfri app som ger små­­företag tillgång till professionella telefonitjänster gratis. I appen finns också möjligheten att koppla ihop samtliga företagstelefoner oavsett vilket abonnemang medarbetarna använder. Samlade telefonitjänster bidrar till ett professionellt intryck menar Henrik Thorvinger, utvecklingschef på Telavox. Funktionerna i Flow Free sköter du enkelt i appen Telavox Free. – Det spelar ingen roll vilken operatör du har eller hur stort företaget är. I Flow Free får du ett smart företagsnummer som kopplar samman alla telefoner, så att du och dina kollegor kan svara var ni vill, när ni vill. Med Telavox Flow Free tutar det aldrig upptaget, kunden möts istället av ett välkomstmeddelande. Om det är upptaget har kunden dessutom möjlighet att placera sitt samtal i kö, säger Henrik Thorvinger. Appen innehåller tjänster som gör det möjligt att se vem som ringer, schemalägga öppettider och tillgänglighet samt spela in ett eget välkomstmeddelande som kunderna möts av när de ringer. Allt det här sammantaget gör att man kan bemöta kunderna proffsigt och hjälper till att aldrig missa en kund eller en affär.

Framtidens betallösningar är säkra För dig som ska starta före­ tag är det viktigt att kunna erbjuda kunden ett betalsätt som de är nöjda och bekväma med att använda. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

Det är givetvis helt omöjligt att veta exakt hur framtidens betallösningar kommer att se ut. För den som startar upp en business idag känns det nog självklart att erbjuda betalning kontant, via kort, med faktura samt via smartphone. Det är kundens marknad och företagaren bör anpassa sig efter hur kunderna vill betala. Men kunderna går mot en förändring och allt fler

har sällan eller aldrig kontanter eller tycker att det är krångligt med betalkortens koder. Jes Rasmussen, expert på betallösningar på Eurocard, håller med om utvecklingen: Kontanter kommer att hänga kvar ett tag till, och betalkort likaså, men det är mobilen som kommer att spela huvudrollen i framtiden.

Mobilen har en nyckelroll Fokus idag handlar om att göra betalning i butik och på nätet så enkel, användarvänlig, och snarlik som möjligt. De traditionella betalsätten som kort, betalning via bankkonto och faktura kommer leva vidare men i något förändrad och mer attraktiv form. Fysiska kort blir virtuella via

exempelvis Masterpass, betalning via bankkonto får ett uppsving med Swish, och fakturan kliver in i butik.

Samma betalningsmetod i alla system Näthandeln kommer att bli ett måste för den fysiska butiken i framtiden, så ett tips, enligt Jes, är att företaget satsar på öppna betallösningar som även går att koppla till andra lösningar. Något lagom enkelt och modernt, en lösning som man kan växa med och som är molnbaserad. Se till att välja ett kassasystem som synkar med nätbutiken. Apple och Google tittar på att i framtiden kunna betala med signaler från bland annat ögonen, rösten,

Fokus idag handlar om att göra betalning i butik och på nätet så enkel, användarvänlig, och snarlik som möjligt. och pulsen. Tills vi kommer dit är det dock de mobila metoderna som kommer att regera i form av digitala plånböcker, så kallade Superwallets ­ Masterpass, Visa Checkout, Klarna och Swish.


SÖKER DU ny ägare till ditt FÖRETAG? Nexxt gör skillnad Nexxt har ett tydligt och strukturerat arbetssätt och vi är tydliga med vad vi gör. Att förmedla ett företag handlar om att projektleda en kvalificerad försäljningsprocess, ofta under sekretess. Många små och medelstora företag har fått en nytändning tack vare vi att vi hittat nya engagerade ägare. Nexxt har en stark lokal förankring och ett brett nätverk, både i Sverige och i Danmark, som samverkar för att hitta en köpare. Vi har ett strukturerat marknadsföringskoncept och arbetar aktivt med ett högt tempo i alla steg.

Unikt för Nexxt Företagsmäklare Vi har alla varit vd:ar i medelstora företag Vi har alla akademisk utbildning Vi arbetar alla som företagsmäklare på heltid Vi deltar alla aktivt i det lokala näringslivet

Diskret | Rakt | Enkelt

hans.falsin @ nexxt.se • 08-621 06 40 • 0709-414140


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

22 Krönika Günther Mårder

ANNONS

FOTO SYDA PRODUCTIONS/ADOBE STOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Företagare blir starkare tillsammans TEXT GÜNTHER MÅRDER, VD PÅ FÖRETAGARNA

S

verige är ett fantastiskt land att leva i. Vi är ett land som ofta rankas högt i internationella undersökningar av vilka länder det är bäst att leva, bo och arbeta i. Det går dessutom bra nu då vi är mitt i en högkonjunktur. Så har det dock inte alltid sett ut. Sverige var ett utpräglat fattigt land man flydde ifrån. Samtidigt stannade många med mod och innovationsförmåga kvar och tog risker som lade grunden för ett företagarmässigt under. Då bildades storbolag som AGA, Alfa-Laval, Ericsson och SKF för att bara nämna några. Idag är förhållandena omvända, Sverige är istället ett land människor flyr till. Företagarna drivs av en vision om att Sverige ska vara ett land där drömmar kan förverkligas. Ett land där entreprenörskap och möjligheten att starta, driva och utveckla företag är enkelt. Så skapas välstånd. Många har en bild av att storföretagen bär upp sysselsättningen i Sverige. Deras bidrag till ekonomin är betydelsefullt, men det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb skapas. Det är din lokala handlare, bilverkstaden, uppstickaren som skapar en ny app eller frisören runt hörnet. Det är dessa småföretagare som Företagarna arbetar för. Berättelsen om Sverige är inte över på långa vägar och stora utmaningar stundar. Men med utmaningar kommer även möjligheter. Jag ser möj-

Günther Mårder.

ligheter bland alla de entreprenörer och småföretagare som kämpar för att förverkliga sina idéer, och bland de som kommit hit med hopp om en bättre framtid. Med rätt förutsättningar och ett bättre företagsklimat kan grunden för försörjning åt hundratusentals läggas, välfärden säkras och drömmar förverkligas. Nära 70 000 företagare är förenade genom Företagarna, och tillsammans utgör vi ett starkt nätverk med stor kunskap, och kämpar hårt tillsammans för ett bättre företagarklimat. Vi gör det för att vi tror att företagare blir starkare tillsammans, och att vi gemensamt kan bygga det samhälle vi alla kan vara stolta över. n

Företagarna drivs av en vision om att Sverige ska vara ett land där drömmar kan förverkligas. Ett land där entreprenörskap och möjligheten att starta, driva och utveckla företag är enkelt.

BL Ekonomi – onlineprogram för din bokföring och fakturering

79:-

/må n /p

rogra m

Med BL Ekonomi får du en kostnadseffektiv och bekväm programlösning för din bokföring och fakturering. Du har alltid uppdaterade programversioner, programsupport, säker lagring och automatisk säkerhetskopiering. Du kommer åt din bokföring och fakturering överallt, bara du är uppkopplad. Du kan beställa antingen bokföring eller fakturering, eller båda programdelarna. Du betalar endast 79 kr per månad och program. Kör du båda programmen kan dina fakturor automatiskt registreras i bokföringen, vilket spar mycket tid. Programmet fungerar lika bra i Windows, Mac OS och Linux.

Läs mer på www.blinfo.se eller kontakta våra säljare på 0650-54 14 00 eller salj@blinfo.se.

Ladda ne r och pro va gratis en månad!

Internetbaserat • Serverlagring • Uppdateringar • Säkerhetskopiering • Support • e-böcker

Box 84, 820 64 Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | Fax: 0650-54 14 01 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se | facebook.com/blinfo

www.blinfo.se Scanna koden med din smartphone så kan du komma igång direkt med BL Ekonomi.


KÖPA, SÄLJA ELLER KANSKE VÄRDERA? Ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte. Det blir sannolikt ett av dina mest lönsamma. Sälja företag Vi hjälper dig genom hela den, ibland komplicerade och utdragna, process som det innebär att sälja ett företag eller en rörelse genom ett effektivt transaktionsarbete, framtagande av avtal och likvidavräkning tills pengarna är på banken. Vi ser även till att du får bra betalt.

Mikael Dierks Företagsmäklare SFR, Hela Stockholm Län 0709 – 217 217 mikael.dierks@tactic.se

Köpa företag Vi hjälper dig att göra ditt livs affär och hitta det företag som du letar efter. Vi letar fram företag som ej är ”till salu” på marknaden. Vi har ett stort kontaktnät över hela Sverige och hjälper dig med aktiv sökning och är er rådgivare i transaktionsprocessen.

TACTIC Företagsförmedling arbetar som företagsmäklare och medverkar vid försäljningar och köp av företag samt vid värderingar. Verksamheten bedrivs i hela Sverige från Malmö till Luleå sedan mer än tio år tillbaka av cirka 15 företagsmäklare.

Mats Eriksson Företagsmäklare, Norra Stockholm 070 – 462 97 55 mats.eriksson@tactic.se

www.tactic.se

Svensk Svensk Svensk och internationell ch internationell affärsjuridik ochSvensk internationell

affärsjuridik ch affärsjuridik internationell affärsjuridik

Som medlem i ILN – International Lawyers Network – ett av världens största

Som medlem i ILN – International Lawyers

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band

– ett av världens till Network ledande advokatbyråer över helastörsta världen.

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band Som

medlem i ILN – Inte

Network till ledande advokatbyråer över hela världen.

– ett av världen

affärsjuridiska nätverk, ha

till ledande advokatbyråe

Som medlem i ILN – International Lawyers Network – ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se

www.ekenbergandersson.se

www.ekenbergandersson.se

www.ekenberg


Ditt företag kan ha dolda tillgångar. Många företag sitter på värden de själva inte ser. De kan dölja sig i patent, varumärken, design, företagsnamn, arbetsmetoder, kundregister, avtal och mycket annat. Tänk om ditt företag är mer värt än du tror. På PRV får ni hjälp att hitta era immateriella tillgångar och tips på hur ni tar hand om dem på bästa sätt. Välkommen till prv.se

Fokus Starta & Driva 170905  
Fokus Starta & Driva 170905  
Advertisement