Page 1

Dit iS een bijlage bij DagblaD De telegraaf. De inhouD Van Deze bijlage Valt niet onDer De hoofDreDactionele VerantwoorDelijkheiD

Het menselijk licHaam in voor- en tegenspoed

juni 2013

E-health

Nooit meer wachten bij de dokter

Vaccin Cellen heropvoeden

kan astma-aanvallen voorkomen

Pijn Acceptatie

noodzakelijk

Esther Schouten Expertpanel

Taboe

Slecht horen is een uitdaging

Voorkom sociaal isolement

Voor GRATIS OOGMETING, kijk op www.oogmeetwinkels.nl

Complete bril op iedere sterkte! Complete multifocale bril voor

Keuze uit 175 monturen! Verkrijgbaar bij 120 DA-winkels in NL.

€ 99,All-in

Kijk op www.eyelovebrillen.nl of bel ons op 073-800.00.10 (ma-vr)

Eyelove® zonnebril Iedere bril is ook als zonnebril op sterkte verkrijgbaar voor dezelfde prijs met bruin, grijs of groen glas!

Eyelove® bril op sterk te

(voor veraf óf dichtbij ) + Incl. montuur naa r keuze + Incl. beide glazen op iedere sterkte (ook met iedere cilin der mogelijk) + Incl. niet goed = geld terug garantie + Gratis ontspiegeling + Gratis kraswerende laag + Gratis dun geslepe n + Gratis luxe brillenk oker Met deze coupon:

€ 39,-

KORTINGSCODE: 523 25

Deze kortingsactie loopt t/m 29 juni 2013 en uitsluitend bij inlevering van deze coupon.

‘Het is na het ziek zijn zó moeilijk om weer op je lichaam te vertrouwen’


advertorial

2

e d ito r ia l

Dit is mijn lijf Als baby en peuter was Felix van der Wissel aardig mollig. Niet voor niets noemde zijn vader hem ‘Dikkiebigmans’. Maar dat veranderde snel op de lagere school. Een iele spriet waar je de ribben van kon tellen. Tegenwoordig zie je volgens van der Wissel nog zelden deze normale lichaamsbouw op de lagere school. “Zeker op de middelbare school is het een haast uitgestorven verschijnsel.”

“De afgelopen 20 jaar zijn we aan het veranderen. Ongeveer 13 procent van de jongeren heeft ernstig overgewicht en indien dat percentage blijft stijgen zal de groep chronisch zieken, met bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten of kanker, verder toenemen. Gelukkig niet getreurd, want we worden steeds slimmer en hebben voor veel van deze ziekten een antwoord om te zorgen dat we niet zieker worden. De wetenschappers vinden steeds betere medicijnen om bijvoorbeeld verschillende soorten kanker te genezen. Chemotherapie breekt veel cellen af – dus ook de gezonde – om te zorgen dat alle kankercellen ter gronde gaan. De nieuwe precisiemedicatie gaat straks alleen de kankercellen te lijf zonder het lichaam af te breken. Gaat kanker straks ook tot de chronische ziekten behoren? deze nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen is dat de kosten van zorg verder zullen stijgen. Om te zorgen dat de zorg in Nederland voor iedereen beschikbaar blijft zullen we weer moeten leren om naar ons lichaam te luisteren. Vertrouwen op de signalen die het lichaam ons geeft, is mijns inziens de basis. Er zijn ongeveer vijfenveertig klachten, zoals keelpijn, een verstuikte enkel en oorpijn, die in principe gewoon bij het leven horen. Deze klachten gaan doorgaans gewoon vanzelf over, zonder tussenkomst van

De keerzijDe van

Felix van der Wissel, Huisarts en tv arts Dit is mijn lijf

een dokter. Toch zijn deze 45 klachten momenteel verantwoordelijk voor 80 procent van alle doktersbezoeken. Veelal door aangewakkerde angst van internetverhalen. Toch is wellicht ditzelfde internet de sleutel om de Nederlander te leren de signalen van zijn lichaam weer te herkennen. Ik ben

‘Deze 45 klachten zijn verantwoordelijk voor 80 procent van alle doktersbezoeken’

Toen ik de volgende dag pijn had met hoesten en ik kromgebogen door mijn huis strompelde, had ik beter moeten weten. Zeker toen de buikpijn van mijn maag richting mijn rechteronderbuik trok. De dag erna voelde ik me iets beter en de volgende dag ben ik weer aan het werk gegaan. Mijn vrouw, die het allemaal niet vertrouwde, stuurde mij alsnog naar mijn eigen huisarts. Deze constateerde natuurlijk een blindedarmontsteking waaraan ik dezelfde dag nog geopereerd ben. Net op tijd. Voor mij als dokter heeft deze ervaring toch weer een heel ander licht op mijn lijf en op pijnbeleving geworpen. moet omgaan om het gezond te houden lijkt een open deur. We weten allemaal dat we gezond moeten eten en voldoende moeten bewegen. Toch vraag ik me af hoe het kan dat veel mensen er wel geld voor over hebben om hun auto twee keer per jaar na te laten kijken, maar persoonlijk vrijwel niets investeren in hun eigen gezondheid om te voorkomen dat ze ziek worden? In onze drukke maatschappij lijkt er bijna geen rustmoment om hier even bewust bij stil te staan. Toch kan het creëren van zo’n rust moment je helpen beter naar je lichaam te luisteren. Door mijn ervaring van vorig jaar heb ik daar nu eindelijk tijd voor gemaakt. Ik heb namelijk maar één lijf...”

Hoe je Met je licHaaM

zelf bezig met het ontwikkelen van een soort app waarmee je, door het stellen van 5 vragen, weet of je een huisarts moet bezoeken. Weet je het daarna toch niet helemaal zeker dan kun je via de webcam je eigen huisarts of waarnemer raadplegen. van afwijkende signalen die een lichaam geeft, is het vak van de dokter. Dat het voor een dokter ook moeilijk is om deze signalen goed in te schatten, heb ik vorig jaar aan den lijve ondervonden. Ik dacht dat ik een buikgriep had. Ik was misselijk, gaf over en had diarree. Geen gekke gedachte gezien de symptomen.

Het interpreteren

05

06

08

14

04 Slecht horen is een uitdaging 05 Cellen heropvoeden kan astma-aanvallen voorkomen 06 Nooit meer wachten bij de dokter 08 Profielinterview: Esther Schouten 10 ‘Mijjn pijn accepteren? Ja, dahaag’ 12 Gezond leven is een goed medicijn tegen oogziekten 14 ‘In het ergste geval kan het leiden tot sociaal isolement’

Colofon

Over Smart Media

project Manager: Jesse Peters, jesse.peters@smartmediapublishing.com productieleider: Hans Wihlborg Hoofdredactie: Jerry Huinder, redactie@smartmediapublishing.com tekst: Jacques Geluk, Lieke Meertens, Hanne Reus Grafische vormgeving: Leon Mooijer Drukkerij: Drukkerij NoordHolland

Smart Media ontwikkelt, produceert en financiert themabijlagen die via landelijke, gerenommeerde kranten worden verspreid. Elke themabijlage wordt gemaakt door zorgvuldig samengestelde redactieteams. De grafische productie wordt verzorgd door creatieve vormgevers met gevoel voor de productie van moderne tijdschriften. Onze basisgedachte is een sterke onderwerpgerichtheid. Door zichtbaar te zijn in onze themabijlagen bereiken onze klanten alle lezers van de randstedelijke editie van de krant. En selecteren ze automatisch de doelgroep die in de markt is voor de producten en diensten van het bedrijf. Smart Media is een jonge en dynamische onderneming met hoge doelstellingen. Wij ontwikkelen ons snel en onze planning is erop gericht een van de toonaangevende bedrijven van Europa in ons vakgebied te worden. Op dit moment zijn we vertegenwoordigd in Zweden, Noorwegen, Zwitserland, België en Nederland.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info.nl@smartmediapublishing.com Smart Media Publishing Holland B.V. Sint Antoniesbreestraat 16, 1011 HB Amsterdam, The Netherlands. Tel +31 20 79 600 80, www.smartmediapublishing.com

Volg ons

Dit iS een bijlage bij DagblaD De telegraaf. De inhouD Van Deze bijlage Valt niet onDer De hoofDreDactionele VerantwoorDelijkheiD

Medische apparatuur en instrumenten ANFO is toeleverancier van gynaecologische, urologische & microchirurgische disposables en reusables voor ziekenhuizen en apotheken. info@anfo.nl • www.anfo.nl

My Stress Coach, weer stressvrij door het leven!

Fabrikant: CCD International (Frankrijk)

Fabrikant: Summit Doppler Systems, Inc. (USA) Productcategorie: Handheld obstetrische Doppler systemen

Dé virtuele coach die je helpt met het verminderen of voorkomen van stress My Stress Coach is een training die speciaal

omgaan met stress. Je bepaalt zelf met welke onderwerpen je aan de slag wilt: • Doeltreffend te werk gaan

Productcategorie: Gynaecologisch & microchirurgisch instrumentarium

Productcategorie: Disposables voor gynaecologisch (kanker)onderzoek & reproductie

• Opkomen voor jezelf • Je tijd indelen • Genieten • Persoonlijke ontwikkeling • Voor jezelf zorgen

Download nu de app en ga zelf aan de slag!

Productcategorie: Disposable niersteen opvangsystemen

l bijna tachtig jaar traint KNGF Geleidehonden honden om mensen die blind of zeer slechtziend zijn meer bewegingsvrijheid en zelfstandigheid te geven. In die lange geschiedenis heeft het fonds zich ontwikkeld tot een kennisen innovatiecentrum voor geleidehonden. Behalve dat ze honden opleiden, worden hier ook de toekomstige bazen getraind, de honden gefokt en ondergebracht in pleeggezinnen en wordt er kennis uitgewisseld met andere hondenopleidingscentra wereldwijd. Sinds enkele jaren verruimt het fonds haar blik door meerdere typen honden op te leiden voor mensen met een andere beperking. Directeur Ellen Greve: “Wij willen met een goed opgeleide hond mensen met een serieuze zorgvraag vooruit helpen.”

Intelligente ongehoorzaamheid

Fabrikant: Laboratory Corporation of America (USA)

Dat vertrouwen is er niet zo maar. Bij KNGF Geleidehonden wordt er speciaal op getraind. “Onze cliënten zijn nooit meteen overtuigd dat

www.mystresscoach.nl

de gezonde balans-coach

het jonge kind dat moeite met het verwerken van prikkels heeft, waardoor het soms afgeleid raakt, wegrent of een zogeheten ontlaadbui krijgt. “Waar ouders dan vaak een capuchon of arm grijpen en tegen het kind gaan praten, gaat een hond dan gewoon zitten. Verder doet hij niets. Het kind is via een riempje en handvat verbonden met het tuig van de hond en komt zo ook tot stilstand. Bijzonder genoeg accepteert het kind dat. Na verloop van tijd nemen de buien zelfs af.”

A

Men staat er vaak niet bij stil, maar de weg van bijvoorbeeld het station naar iemands woning is voor een blinde met de stok een trage, inspannende tocht. Met een hond kan deze veel sneller en, niet onbelangrijk, met meer vertrouwen worden afgelegd. De vaardigheden van deze KNGF-honden, maar zeker ook de vertrouwensband tussen de hond en diens baas zijn goud waard, zegt Ellen Greve. “Voor mensen met een fysieke of psychische beperking zijn eenzaamheid en isolement vaak een extra handicap. Onze cliënten zijn het levende bewijs dat ook mensen met een handicap actief mee kunnen doen in de maatschappij. De ondersteunende hond biedt zijn baas zelfstandigheid, maakt hem mobiel, geeft vertrouwen en is vaak een aanleiding voor sociaal contact.”

waar en wanneer je maar wilt beter leren

Fabrikant: Zeppelin Medical Instruments GmbH (Oostenrijk)

Wist u dat er ook geleidehonden zijn voor niet-blinden? KNGF Geleidehonden leidt ook speciale honden op voor mensen die bijvoorbeeld een motorische beperking of een bepaalde stoornis hebben.

Blind vertrouwen

is ontwikkeld voor iPad. Hierdoor kan je Fabrikant: Medithek GmbH (Duitsland) Productcategorie: Urologische katheters, ventielen & accessoires

Met de geleidehond vooruit

Een assistentiehond opent deuren

Ellen Greve: “Onze cliënten zijn het levende bewijs dat ook mensen met een handicap of stoornis actief mee kunnen doen in de maatschappij, mits zij de juiste middelen aangereikt krijgen. Een ondersteunende hond kan dat ‘middel’ zijn.”

een hond hen behoedt voor gevaar. Dat moet ontstaan. Eén van de belangrijkste taken van een blindengeleidehond is zijn intelligente ongehoorzaamheid. Dit betekent dat een geleidehond een commando weigert als dit gevaar oplevert voor hem en zijn baas. Hij moet dan ongehoorzaam

‘Wij willen mensen met een serieuze zorgvraag verder helpen’ zijn en een veilig alternatief zoeken. Dat moet je als blinde eerst ervaren voor je het gelooft. Als zo’n drempel is genomen, dan zie je de band tussen hond en baas groeien. Dat is heel mooi.”

vanaf zestien jaar, red.). Al vroeg heeft slecht zien of blind zijn wel invloed op hun gedrag en sociale leven. Een hond wordt dan steun en toeverlaat, maar ook een speelmaatje. En het helpt op het speelplein. Een hond hebben is stoer.” Naast kinderen hebben ook militairen, politiemensen, ambulancepersoneel of andere (oud-)geüniformeerden die door hun werk een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen, baat bij deze buddyhonden. “Angstaanvallen, herbeleving, verlammende onzekerheid en sociaal isolement maken het leven van mensen met PTSS loodzwaar en soms ondraaglijk. Een buddyhond vergroot mobiliteit, biedt troost en rust, zoekt contact of pakt medicijnen als dat nodig is. Ook leren ze bij een nachtmerrie iemand wakker maken en met de poten zacht druk uit te oefenen op de borstkas. Dit geeft rust. ”

Een maatje en meer Honden met een missie Het vertrouwen blijkt heilzaam voor veel meer dan alleen mobiliteit. Daarom leidt KNGF Geleidehonden ook honden op tot buddyhond. “Voor bijvoorbeeld jonge kinderen die nog niet toe zijn aan een echte geleidehond (doorgaans

Dat honden helpen om rust te brengen, blijkt ook uit de ervaringen van gezinnen met een kind met autisme. KNGF Geleidehonden leidt ook honden speciaal op voor zulke gezinnen. Daarbij gaat het vooral om de hulp die ze buiten de deur bieden. Die vergroot de actieradius van

En dan zijn er ook nog assistentiehonden die mensen in een rolstoel helpen.“Hierdoor zijn zij zelfstandiger. Minder afhankelijk van de hulp van anderen. Deze honden openen laatjes, deuren, helpen bij het aan- en uitkleden en in de winkel kunnen ze iets pakken uit het schap. Iemand met een dwarslaesie kan zelfs geholpen worden met het omdraaien in bed.”

De mooiste hondenbaan De honden die al deze mensen helpen, er maatjes mee worden en samen er op uit trekken worden allemaal door KNGF Geleidehonden gefokt. Dat betekent dat ze volledig controle houden op het type hond dat ze opleiden. “Het zijn altijd labradors, golden retrievers, herders of kruisingen hiervan. Intelligente, betrouwbare dieren met een will to please, zoals ze dat zeggen.” En daarmee ook zeer geschikt voor de baan. Want wie dacht dat dit werk zielig is, heeft het mis. “Deze honden willen ook echt iets doen, ze hebben de brains en die willen ze gebruiken. En ze zijn altijd bij hun baas. Dat wil iedere hond.”

Stap vooruit KNGF Geleidehonden is in Nederland de autoriteit op het gebied van hond en handicap te noemen. Ze werkt dan ook continu aan innovatie en ontwikkeling. Het fonds werkt samen met diverse universiteiten voor verder onderzoek naar bijvoorbeeld de relatie tussen mens en hond en de invloed op de kwaliteit van leven. Hiermee wordt het werk van KNGF Geleidehonden wetenschappelijk onderbouwd. Heel belangrijk, vindt Greve. “We willen blijven ontwikkelen. Hoe meer mensen we met een goed opgeleide ■ hond vooruit kunnen helpen, hoe beter.”


5

4

e x p e r tpa n e l

vac c i n

g e h o o r p r o b le m e n

slecht horen is een uitdaging

cellen heropvoeden kan astma-aanvallen voorkomen

Zo’n 10 procent van de bevolking kampt met gehoorproblemen, onder wie 15.000 jongeren tussen 12 en 30 jaar. Slechthorendheid is soms aangeboren, maar kan eveneens het gevolg zijn van een ziekte. “Op mijn 30ste werd bij mij rechts een brughoektumor vastgesteld. Na de operatie was ik blijvend eenzijdig doof en werkte mijn evenwichtsorgaan rechts niet meer.” tekst JAcquES GELuk

elisa ostet (28) © rob elSjan fotografie

Voorzitter van de organisatie Sh-jong

hoe bent u dooF oF sleChthorend geworden?

welke problemen komt u tegen thuis, op sChool en op het werk?

wat heeFt u gedaan om uw gehoor te verbeteren?

“Ik ben horend geboren. Toen ik 2,5 jaar was, kreeg ik hersenvliesontsteking. Na anderhalf jaar ontdekten mijn ouders dat ik slechthorend was. Doordat ik al goed kon praten had de KNO-arts dat niet opgemerkt. Hij dacht dat ik niet wilde luisteren. Voor mijn ouders was het een opluchting te weten wat er aan de hand was. Ze voelden zich wel schuldig, omdat ze me hadden gestraft voor dingen, die ik achteraf gewoon niet had gehoord.”

Jorien kortenoever (59)

tienus mepsChen (65)

coach en adviseur voor mensen met gehoorverlies

gepensioneerd

“Door mijn vroeggeboorte is mijn gehoorzenuw niet goed ontwikkeld. Dat levert hogetonenverlies op. Hoewel ik snel doorhad dat ik niet goed kon horen en altijd naar de gezichten van mensen keek, is mijn gehoorprobleem pas op de kleuterschool ontdekt. Een hoortoestel had ik toen nog niet nodig. Pas 22 jaar geleden vond ik, na een eerdere mislukte poging, een apparaat dat het geluid op een voor mij aangename manier verwerkte. Mijn gehoor is langzaam achteruit gegaan, maar dankzij verbeterde technologie kan ik toch beter horen.”

“Op mijn 30ste werd bij mij rechts een brughoektumor vastgesteld. Na de operatie was ik blijvend eenzijdig doof en werkte mijn evenwichtsorgaan rechts niet meer. Ik had moeite met het bepalen van de richting van het geluid en kon geen stereo-effecten meer waarnemen. Aanvankelijk kon ik mijn doofheid rechts goed opvangen met mijn linkeroor, maar dat kent inmiddels ook een groot gehoorverlies.”

“In het dagelijks leven is mijn slechthorendheid sterk aanwezig. Mijn partner wekt mij, omdat ik de wekker vaak niet hoor. Daarna doe ik mijn hoortoestel in. Doordat ik in mijn eigen bedrijf werk, kan ik zelf bepalen hoe mijn collega’s met mij communiceren. Mijn gehoorprobleem is niet richtingbepalend. Ik zoek liever goede oplossingen dan dat ik zaken uit de weg ga. Ik merk dat mensen daardoor geen probleem van mijn slechthorendheid maken.”

“Op school zat ik altijd vooraan. Het kostte desondanks veel energie de lessen te kunnen volgen. Ik had vooral moeite met de hogere stemmen van vrouwen. Ook liplezen bij vreemde talen was lastig. Later, tijdens mijn werk, richtte ik mij meer op individuele contacten. Dat was prettiger. Alleen tijdens vergaderingen of in grotere gezelschappen kostte het meer moeite sprekers te verstaan. De een had daar meer begrip voor dan de ander.”

“Ik bekleedde een leidinggevende functie bij een overheidsinstelling. Het luisteren tijdens de vele besprekingen en vergaderingen kostte mij zoveel energie, dat ik uiteindelijk een burn-out kreeg en op mijn 56ste vroegtijdig het arbeidsproces moest verlaten.”

“Ik draag een hoortoestel in mijn ‘goede’ oor met 55 decibel gehoorverlies. Een tweede apparaat in mijn dove oor brengt geluid over naar het ‘goede’. Daardoor kan ik 25 procent meer verstaan. Een goed hoortoestel en hulpmiddelen voor bijvoorbeeld mobiele telefoon en tv zijn voor mij onmisbaar om goed te kunnen meedoen in de samenleving. Via SH-Jong kan ik slechthorende jongeren stimuleren eigen oplossingen en een plekje in de maatschappij te vinden. Doofheid behoort straks wellicht tot het verleden. Daarop ga ik niet wachten. Ik leef nu en mijn slechthorendheid hoort daarbij.”

“Een gehoorapparaat moet aan mijn eisen voldoen. Daarnaast heb ik altijd geoefend in verschillende situaties om mensen zo goed mogelijk te kunnen verstaan. Bovendien compenseer ik het gehoorverlies met mijn gezichtsvermogen. Verder maak ik gebruik van een schrijftolk of andere voorzieningen tijdens NVVS-vergaderingen en in grotere gezelschappen en van een ringleiding tijdens voorstellingen. Blij ben ik met ondertiteling op tv via teletekstpagina 888. Ik hoop dat mijn gehoor stabiel blijft, maar dat is afwachten.”

“Sinds 20 jaar heb ik een gehoorapparaat. Dat is essentieel om te kunnen functioneren en stelt me prima in staat een een-op-een-gesprek te voeren. Omdat luisteren veel energie kost, is het soms heerlijk om alleen te zijn, waarbij je moet waken voor afzondering. De toekomst zie ik positief in. Ik ben slechthorend, maar gelukkig nog niet doof. Aan het maatschappelijk verkeer kan ik voldoende deelnemen. Ik houd mij bezig met activiteiten waarbij een goed gehoor geen absolute voorwaarde is en met vrijwilligerswerk voor de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).”

U kunt onze producten kosteloos voor een periode van maximaal 6 weken uitproberen. Op onze website kunt u meer informatie vinden over vergoedingen vanuit de basisverzekering.

opgroeien op de boerderij, of in een tropisch land wonen, lopen volgens Smits vrijwel nooit allergische astma op. Tijdens hun eerste levensjaren komen ze in contact met ‘onschuldige’ microbacteriën, die hen later beschermen. “Door de stijgende welvaart komen we in het Westen – en in toenemende mate in stedelijke gebieden in ontwikkelingslanden – niet meer in aanraking met deze micro-organismen en parasieten, die duizenden jaren lang samen met

kinDeren Die

ons zijn geëvolueerd.” Weliswaar is daardoor de kindersterfte aan infectie-ziekten enorm afgenomen en de overlevingskans van de mensheid toegenomen, de andere kant van de

Dit kan in de toekomst leiden tot een vaccin bij kinderen hermelijn Smits

medaille is dat meer mensen last krijgen van allergieën, astma en andere ontstekingsziekten. Dat is, volgens Smits, de prijs van de vooruitgang. “We hebben deze organismen echter wel nodig om ons afweersysteem de juiste signalen te geven.”

Meer dan 520.000 Nederlanders, onder wie 115.000 kinderen, hebben een vorm van astma*. Dat aantal neemt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de komende 20 jaar, mede door vergrijzing, met 28 procent toe. Jaarlijks krijgen 13.000 kinderen tot 8 jaar allergische astma, een ontsteking van de luchtwegen, die ontstaat door een overdreven afweerreactie tegen stoffen die eigenlijk onschuldig zijn. Denk aan stuifmeel, huisstofmijt, huidschilfers, bepaalde voedingsstoffen of medicijnresten. Dendritische (vertakte) cellen zijn als poortwachters van het immuunsysteem constant op zoek naar onraad en gevaar. Ze schieten bij astmapatiënten met een bepaalde genetische aanleg in de aanvalsstand als ze in aanraking komen met allergische stoffen. Dat voedt de bestaande ontsteking en kan een benauwdheidsaanval opwekken. “Het idee is deze cellen opnieuw op te voeden, zodat ze

Gemeentes verstrekken voornamelijk driewiel scootmobielen met een beperkt bereik, snelheid en – belangrijker nog – stabiliteit. U doet er daarom goed aan te informeren of u niet goedkoper uit bent door uw scootmobiel particulier aan te schaffen. Op die manier rijdt u

in een scootmobiel die écht bij u past, en ook echt uw eigen bezit is. Zo kunt u kiezen voor de vijfwieler Quingo van het Vijfde Wiel.. De Quingo heeft een kortere draaicirkel en een betere zithouding dan een vierwieler en biedt meer stabiliteit dan een driewieler. En niet alleen over de wielen, over álles is beter nagedacht: verstelbare voetsteunen, meerdere (LED)lampen, een hogere stoel en een verwarmde zitting. De Quingo maakt scootmobiel rijden niet alleen nuttig, maar ook aangenaam. Niet voor niets werd de Quingo dit jaar weer uitgeroepen tot scootmobiel van het jaar.

MEER WETEN? Bel gratis 0800-20 20 of kijk op www.Quingo.nl voor een gratis uitgebreide brochure of een gratis en vrijblijvende proefrit.

heeft Smits en haar collega-onderzoekers ervan overtuigd dat het daarom toch goed is mensen die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van astma of een allergie, opnieuw bloot te stellen aan de microbiële stoffen die ons vroeger beschermden tegen overdreven afweerreacties. Op een gecontroleerde manier, zodat mensen niet net als toen allerlei infecties oplopen. Het onderzoek heeft al gedeeltelijk aangetoond dat deze ‘onschuldige’ microbiële indringers ervoor zorgen dat onze afweercellen toleranter, dus minder overdreven reageren en benauwdheidsaanvallen uitblijven. Het Longfonds heeft er hoge verwachtingen van en noemt het ‘een mooie stap op weg naar een vaccin dat allergische astma kan voorkomen en een wereld zonder longziekten’. “Dat zou fantastisch zijn”, aldus een woordvoerster van het Longfonds. “Daarom financieren we het onderzoek van Smits.”

Die ontDekkinG

kaart gebracht wat regulatoire cellen, die er in onze longen voor moeten zorgen dat afweerreacties niet uit de hand lopen, voor dit proces kunnen betekenen en hoe ze zijn te activeren. Smits: “We kweken voor dit doel bepaalde wormen, identificeren de belangrijkste bruikbare stoffen die zij voortbrengen en onderzoeken of alle afzonderlijke elementen de beoogde gunstige werking hebben. Als dat het geval is, kunnen we ze namaken en beginnen met klinische testen.” De onderzoekers hebben een duidelijk plan en pad voor ogen dat moet leiden naar een vaccin, maar er is nog een lange weg te gaan. Smits: “Als die 10 kilometer lang is, hebben we er nu 2 à 3 afgelegd.”

inMiDDels is in

Fysiotherapie vermindert Copd-klaChten het aantal mensen dat lijdt aan coPD (300.000 in 2003) neemt de komende 20 jaar toe met 70 procent. bij coPD, een verzamelnaam voor onder meer longemfyseem en chronische bronchitis, zitten de longen altijd vol met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken aan de longblaasjes. coPD is onomkeerbaar en niet te genezen. wel is het volgens het koninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapie (kngf) mogelijk de klachten te verminderen en verslechtering te vertragen. fysiotherapie zorgt volgens de genootschap niet alleen voor een beter uithoudingsvermogen, maar is ook nodig om bijwerkingen van medicijnen te verminderen. Speciale fysiotherapieprogramma’s zorgen voor sterkere spieren en een beter uithoudingsvermogen. Via speciale ademhalingstechnieken is het mogelijk slijm makkelijker op te geven en ernstige benauwdheid te verminderen. fysiotherapie biedt programma’s waardoor mensen met coPD minder snel vermoeid raken, sneller herstellen na een infectie en zich minder benauwd voelen na een inspanning. fysiotherapie wordt voor chronische patiënten met een aanvullende verzekering ver-goed vanaf matig coPD (golD ii). Mensen met álleen een basisverzekering moeten de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

*Cijfers uit 2003

Sla stamcellen uit de navelstreng op. Zwanger? Denk dan eens na over de mogelijkheid voor stamcelopslag uit de navelstreng en navelstrengbloed. Wees op tijd, want je hebt maar één kans voor afname: direct na de geboorte.

WAT U MOET WETEN OVER DE SCOOTMOBIEL

Kijk op www.comfortaudio.nl of bel +31 (0)229 870110.

www.comfortaudio.nl | info @comfortaudio.nl

tekst JAcquES GELuk

op allergische stoffen met een adequate en niet overdreven alarmerende boodschap reageren”, legt onderzoekster dr. Hermelijn Smits van het Leids Universitair Medisch Centrum uit. “Dit kan in de toekomst leiden tot een vaccin bij kinderen, waarmee allergische astma te voorkomen is.”

Weggooien is zonde!

Vroeger kreeg u ‘m gratis van de gemeente. Tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Door de huidige bezuinigingen moeten we nu vaak huur betalen voor het gebruik van een scootmobiel, die lang niet altijd aan de huidige eisen voldoet. Vergaderen, telefoneren etc. zijn dikwijls lastige situaties voor u als werkende slechthorende. Een hoortoestel, baha of CI is dan vaak niet toereikend. Als aanvulling kan Comfort Audio u een oplossing bieden.

Het opnieuw programmeren van cellen die te sterk reageren op in principe onschuldige stoffen, kan in de toekomst leiden tot een vaccin bij kinderen dat allergische astma kan voorkomen. “We moeten mensen met aanleg voor astma opnieuw en gecontroleerd blootstellen aan microbiële stoffen en parasieten die ons vroeger beschermden tegen overdreven afweerreacties.”

advertorial

advertorial

Slechthorend op het werk? NIET NODIG!

actu e e l

COMFORTABEL door Verstelbare voetsteunen Verstelbare zitting Verstelbare stuurkolom Ergonomische stoel Comfortabele vering VEILIGHEID bij Stoep op en stoep af Bochten nemen Plotseling uitwijken RIJGEMAK door Actieradius tot 88km Zeer korte draaicirkel Snelheid tot 18 km/u

De navelstreng van je baby is onmisbaar tijdens de zwangerschap. Maar wist je dat deze ook na de geboorte van levensbelang kan zijn? In de navelstreng van je baby zitten namelijk hele jonge stamcellen die toepasbaar zijn bij de behandeling van nu al 70 ernstige aandoeningen zoals leukemie, sikkelcelanemie en vele andere bloedziektes.

voor gebruik door een broer of zus die een ziekte heeft waarbij eigen stamcellen worden afgestoten. Bij private opslag van stamcellen is de slagingskans van de behandeling het hoogst. Je bent in geval van nood bovendien verzekerd van snelle beschikbaarheid.

Zus redt broer Verzeker eigen gebruik Je kunt deze stamcellen laten opslaan voor eigen gebruik of

Onlangs is een vierjarige jongen behandeld voor (BlackfanDiamond) anemie met een transplantatie van stamcellen uit het navelstrengbloed van zijn zusje. De stamcellen waren opgeslagen bij Cryo-Save. De transplantatie was succesvol en de jongen zal naar verwachting helemaal genezen.

Afname: na de geboorte De afname van de stamcellen uit navelstreng of navelstrengbloed vindt direct na de geboorte plaats. Je verloskundige of gynaecoloog verzorgt dit op jouw verzoek. De handeling is pijnloos, zonder risico en zowel moeder als baby merken er niets van. Voor de opslag van stamcellen uit de navelstreng en navelstrengbloed kun je terecht bij Cryo-Save. Cryo-Save heeft bijna 250.000 monsters van bloed- en navelstrengweefsel verwerkt en veilig opgeslagen in ultramoderne verwerkings- en opslaglaboratoria. Meer weten? Bel 0575 509 100 of mail int@cryo-save.com.

www.cryo-save.com/nl

Chiesi geeft lucht aan mensen en ideeën Wij zijn...

een internationale geneesmiddelenfabrikant,

gespecialiseerd op het gebied van longziekten. Wij zijn... gedreven door onze ambitie om mensen de beste zorg te bieden. De wens om de kwaliteit van leven te verbeteren is onze leidraad. Wij zijn... een research-georiënteerde organisatie. In staat om innovatieve farmaceutische oplossingen te ontwikkelen én succesvol te vermarkten. Wij zijn... sterk geworden door onze expertise, gekoppeld aan onze ondernemingszin. Ons teamwerk vindt zijn basis in deskundigheid, ervaring en teamspirit. Ons commitment is gestoeld op onze gezamenlijke passie tot innoveren. Dat alles op een integere en sociaal en milieuverantwoordelijke wijze. Meer weten over ons?

www.chiesi.nl


6

to e ko m st

Trophy

e-h ealth

De comfortscooter

robots aan Je bed

nooit meer wachten bij de dokter Een dag vrij nemen van je werk omdat je naar het ziekenhuis moet voor controle? Niet meer nodig in de toekomst. Je kunt gewoon vanuit thuis een videoverbinding leggen met artsen, specialisten en je eigen huisarts. E-health betekent een enorme tijdsbesparing én meer controle over je eigen gezondheid. tekst LiEkE MEERTENS

Een live videoverbinding met je arts terwijl jij in je woonkamer zit. Een app om je gezondheid in de gaten te houden. Websites waarop je kunt checken wat de symptomen zijn van bepaalde ziekten, of een mailsessie met je psycholoog. Het zijn allemaal vormen van E-health. Oftewel: het gebruiken van nieuwe technologieën, met name internet, om gezondheid te ondersteunen of verbeteren. En deze technieken gaan razendsnel. “De mogelijkheden worden met de maand groter”, vertelt revalidatiearts Daan Wever. Hij werkt in het Roessingh centrum voor revalidatie in Enschede, een van de pioniers op het gebied van E-health. Het centrum heeft ook een eigen onderzoeksinstituut om nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van E-health direct aan grondige testen te onderwerpen. Moesten patiënten voorheen nog voor iedere controle en alle oefeningen naar het centrum komen, tegenwoordig is dit niet meer noodzakelijk. Je kunt in jouw eigen huis oefenen en via een videoverbinding bespreken met de arts hoe je revalidatie vordert. “Een patiënt die na een verlamming moeite heeft met traplopen, kan wel hier komen oefenen, maar het is veel beter om dit in de thuissituatie te trainen”, legt Wever uit. “Geen enkele trap is namelijk hetzelfde. Zit de bocht links of rechts? Is er wel een leuning of niet? De patiënt kan zichzelf met de webcam opnemen. Zo kunnen wij

controleren of het goed gaat. Uiteindelijk heeft de patiënt hier veel meer aan. Via allerlei apparaten kunnen de vorderingen op afstand in de gaten worden gehouden. We kunnen bijvoorbeeld ook pols en zuurstof in de gaten houden. Handig voor patiënten met longproblemen.” voor de patiënten is de enorme tijdsbesparing. Je hoeft niet meer voor alle oefeningen en controles te reizen naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum – iets

wat graag tijd besparen. “Zelf ben ik heel gezond”, vertelt ze. “Maar met twee kleine kinderen kom je toch regelmatig bij de dokter. Deze bezoekjes zijn altijd lastig in te plannen met mijn werk. Als je tussendoor even online kunt praten met de dokter, scheelt dat veel stress en tijd. Dan heeft een doktersbezoek weinig impact op je leven. Erg prettig.”

Het Grote voorDeel

‘Het scheelt veel stress en tijd als je tussendoor even online kunt praten met de dokter’ cindy oudshoorn

dat ook geld bespaart. Je hoeft geen familie in te schakelen om mee te gaan. Niet te wachten in de wachtruimte. Ook hoef je geen vrije werk- of schooldagen op te nemen. Dat ziet ook Cindy Oudshoorn. Zij test allerlei nieuwe E-health technieken uit voor de website digitalezorggids.nl. Als moeder van twee kinderen wil ze maar

zelf is ze Groot fan van de website thuisarts.nl. Een site, samengesteld door huisartsen, die allerlei informatie over ziekte geeft. “Ik wil niet om de haverklap bij de dokter zitten. Op deze site kan ik makkelijk en duidelijk zien of ik eerst zelf iets kan doen en wanneer het tijd is om aan de bel te trekken. Mijn jongste zoon van anderhalf jaar had onlangs bijvoorbeeld diarree. Ik maakte me zorgen, want het bleef maar duren. De site adviseerde een bepaald middeltje met mineralen en zouten erin, zodat hij niet zou uitdrogen. Dit heb ik hem gegeven en enkele dagen later was het voorbij. Dit spaarde me een bezoek aan de huisarts uit.” Toch is Oudshoorn wel voorzichtig dat ze niks verkeerds doet. “Internet is echt een hulpmiddel. Bij twijfel bel ik gewoon naar de dokter.”

E-health? Niet veel, volgens Daan Wever. “Je hebt minder contact met de arts ja, dat kan je als nadeel zien.” Toch ziet hij veel patiënten die hier geen problemen mee

De naDelen aan

‘Kinderen praten veel makkelijker in hun eigen omgeving’ Stefaan bergé

hebben. “Mensen praten zelfs over emotionele zaken makkelijk via de webcam. Ze zijn vaak heel blij dat ze niet meer zoveel hoeven te reizen.” Dit is ook de ervaring van hoogleraar mond-, kaak- en aangezichtschirurgie Stefaan Bergé. Hij werkt op het UMC St. Radboud in Nijmegen, tevens een koploper op het gebied van E-health. Ook hij gebruikt videoverbindingen om met patiënten – veelal kleine kinderen – te communiceren. “Voor kinderen is het heel fijn als ze in hun eigen omgeving zitten. Ze zijn niet zo snel geïntimideerd en praten daardoor veel makkelijker.” Maar hij zit zeker niet de hele dag achter zijn computer, verduidelijkt hij. “Het is de bedoeling dat we een steeds groter deel van de kinderen, die slechts voor korte controles komen, meer en meer per videoconsult gaan zien. Daarnaast blijft het reguliere spreekuur gewoon bestaan. Sowieso kan niet alles via internet gedaan worden. Denk bijvoorbeeld aan een grondig ooronderzoek, hoewel ook daar apparaten voor ontwikkeld worden.” Ook Cindy Oudshoorn vindt het belangrijk om een arts ook offline te kunnen blijven zien. “Zeker de eerste keer wil je een arts even in de ogen kunnen kijken, om te zien of het goed voelt. Ook zal het in veel gevallen noodzakelijk zijn om fysiek te kijken wat nu precies de klacht is. Voor follow-ups is de online wereld perfect. Het is dus vooral een erg prettige aanvulling.” Het toekoMstbeelD? Bergé voorspelt dat met de opkomst van E-health de zorg een stuk hoogwaardiger wordt. “Artsen en specialisten vanuit de hele wereld kunnen per video met elkaar overleggen en meekijken en patiënten krijgen veel meer controle over hun eigen ziekte. Het enige dat nu nog mist, is geld. Zorgverzekeraars zijn nog terughoudend in hun vergoedingen voor deze nieuwe vorm van zorg. Maar die komen wel over de brug. Daar ben ik van overtuigd.”

Meer informatie? Op 21 juni vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste DigitaleZorgEvent plaats. Daar kun je als zorgverlener of patiënt /consument allerlei vormen van E-Health uitproberen.

een robot die door het ziekenhuis racet om jou de juiste medicijnen te geven en te vragen of je al gegeten hebt. Science fiction? Dat valt wel mee. in de Verenigde Staten worden robots al ingezet ter vervanging van verpleegkundigen. en dat is best praktisch, want robots worden niet moe, zijn niet chagrijnig en kunnen non-stop aan ’t werk blijven. indien gewenst kan de dokter op een videoscherm verschijnen. het antonius ziekenhuis in nieuwegein werkt ook al met een slimme robot: de geneesmiddelenrobot. Deze kan dure medicijnen maken tegen kanker, reuma en MS. De robot is nauwkeuriger dan een laborant en houdt precies de houdbaarheidsdata van geneesmiddelen bij. zo wordt er zo min mogelijk verspild.

• Meer comfort • Meer vrijheid en onafhankelijkheid • Meer veiligheid en betrouwbaarheid • Meer design, kleuren en accessoires www.handicare.com

Heb je een beperking en zoek je

contact, vriendschap of leuke date?

doe-het-lekkerzelF ben je depressief, heb je een alcoholprobleem of voel je je eenzaam? overal is wel een online zelfhulpcursus voor te vinden. bijna 1,8 miljoen mensen bezoeken een online hulpsite laat onderzoek uit 2011 zien van het netwerk online hulp. De belangrijkste reden hiervoor is dat internet anoniem is. Verder wordt het bepalen van een eigen tijdstip als groot voordeel gezien. ook apps om je gezondheid op peil te houden vinden gretig aftrek. zo is de Start to run-app momenteel erg populair. De belgische stem van evy leidt je door jouw ren-sessies heen. ‘goed zo, je kunt het. nog even volhouden. ik ben fier op u!’ een personal coach, maar dan een stuk goedkoper.

Sinds 2009

Speciaal voor mensen met een beperking. Na inschrijving direct toegang! Gratis een eigen profiel en foto's plaatsen. Uitsluitend gecontroleerde profielen Nieuw: hulp van DatingAssistent.nl

Betrouwbaar, anoniem, serieus contact en www.

Handicap-Dating.nl werkt!

Gratis uitproberen? Couponcode: start2date


9

8

i nt e r vi ew

‘Boksen is heel confronterend’ Vijf keer werd ze wereldkampioen boksen. Esther Schouten is Hollands million dollar baby. Na het herstel van lymfklierkanker toonde ze nog één keer haar superioriteit. Nu laat ze andere mensen hun grenzen verleggen.

‘Ik wilde die andere Esther ook leren kennen’

tekst HANNE REuS

Het is tien jaar geleden dat Esther Schouten (35) voor het eerst wereldkampioen super bantamgewicht werd. Sindsdien verkeerde ze tussen de groten der aarde op het gebied van boksen. Tot die wedstrijd waarbij ze zich niet lekker voelde en ze, na drie keer met de beker naar huis te zijn vertrokken, neer ging. Na onderzoek bleek dat ze lymfklierkanker had. Maar ze kwam terug. Nog geen jaar na de diagnose stond ze weer in de ring en werd ze weer wereldkampioen. En nog een keer. In 2010 zette ze een punt achter het wedstrijdboksen en legde zich toe op het trainen van mensen uit het bedrijfsleven. “Boksen is goed voor je geest. Het houdt je een spiegel voor.” We ontmoeten Esther bij Sokudo gym in Hoorn, waar ze op zeventienjarige leeftijd haar bokscarrière begon.

‘lady ali’ zette een punt achter m’n relatie, heb mijn huis verkocht en ben vertrokken met als enige doel: weer wereldkampioen worden.” een reaCtie op het ziek ziJn?

“In de periode dat ik ziek was, was ik zo positief. Ik kon alles aan, ik ging beter worden en wereldkampioen worden en dat was het enige waar ik mee bezig was. Maar toen ik in Duitsland kwam, merkte ik wel dat er een hoop te verwerken was. Dat was confronterend. Want ik liet alles achter, inclusief de kanker, en begon daar

‘Ik zette een punt achter m’n relatie, verkocht mijn huis en vertrok’

welke betekenis heeFt sokudo voor Jou?

“Een hele grote. Hier heb ik heel wat bloed, zweet en tranen doorstaan. Ik doe natuurlijk geen wedstrijden meer, maar train hier nog wel.” Je bent vriJ Fanatiek, hoe is het om niet meer te boksen?

“Ja, anders inderdaad. Ik ben vrij cold turkey gegaan, gewoon van de ene op de andere dag gestopt. Ik vond het genoeg, mijn lichaam had genoeg meegemaakt. Het werd tijd om de balans naar andere dingen door te laten slaan. Het sociale stukje dat je mist tijdens je topsportcarrière heb ik toen wel ingehaald. Je sociale leven staat namelijk op een laag pitje in de topsport.” Je beëindigde Je relatie toen Je naar duitsland ging om weer te trainen.

“Ik wilde gewoon het beste van het beste. En dat was op dat moment in Duitsland. Ik

als het ware opnieuw. Tot het moment dat ik voor een sporttest bloed moest geven. Het moment dat die naald in mijn arm ging, knapte er geestelijk iets in mij. Dan merk je dat zoiets als kanker echt een plekje moet krijgen. Ik heb veel verdriet gehad en het was een heel heftige tijd. Het was ook heel fijn om daarna weer terug in Nederland te zijn bij mijn familie en iedereen die me had gesteund.” hoe kiJk JiJ nu terug op Je boksCarrière?

“Ik mis het sporten, de topsport nog wel. Kijk, het leven als topsporter is gewoon het mooiste wat er is voor mij. Het was een geweldige tijd en het is ook een heel veilige wereld, waarin je iets doet waarin je goed bent met een heel team dat je steunt. Een tijd waarin alles kon. Maar ik kreeg steeds

meer kwaaltjes, moest steeds vaker naar de sportarts. En toen ik uiteindelijk in 2009 weer wereldkampioen werd, en ik die belt in mijn handen had – begrijp me goed, dat was een heel euforisch moment – toen had ik toch een leeg gevoel. Dit kan niet alles zijn in mijn leven, dacht ik bij mijzelf. Esther de bokser kende ik heel goed, maar wat zou er nog meer in mij zitten? Die Esther wilde ik ook leren kennen.”

stellen en die doelen ook bereiken door trainen. En ik hou wel echt van aanpakken, dus dat motiveert wel. En mijn levensverhaal inspireert ook. Ik hoef mezelf niet met Armstrong te vergelijken – ik heb ook geen anabolen gebruikt – maar ik heb natuurlijk wel een inspirerend verhaal. Tijdens een training houd je mensen eigenlijk een spiegel voor.” boksen als zelFreFleCterende

wie is die andere esther?

bezigheid?

“In het begin vond ik mijn nieuwe leven heel moeilijk, die onzekerheid van het zoeken naar een nieuwe passie, iets waar ik ook weer warm voor liep. Ik heb eerst een bedrijfje gehad met een psychologe, waarin we sport en mentaal combineerden. Daar is veel vraag naar, maar geen budget voor. En nee, ik heb geen bakken met geld overgehouden aan mijn bokscarrière. Dat denken mensen wel, maar dat is niet zo. Nu zit ik in het personal trainen. Het beste uit mensen halen en dat vind ik heel erg leuk.”

“Boksen is heel confronterend. Mensen schieten vaak terug in hun natuurlijk gedrag. Ze zijn goed in wat ze doen en vergeten naar zichzelf te kijken. Je haalt ze met boksen als het ware out of the box en laat ze nadenken over de reactie van

de ander trainen om het beste uit ziChzelF te halen?

“Ja, dat is toch echt mijn ding. Mensen motiveren. Ik geloof dat mentaal en fysiek in balans moet zijn. Je kunt nog zo goed presteren op je werk, als het fysiek niet in orde is, krijg je op de lange duur toch energieverlies, of klachten. Ik werk veel met succesvolle zakenmensen en die zeggen zelf dat ze door fysiek fitter te zijn, ook meer uit hun werk halen.” hoe haal Je het beste uit mensen?

“Door ze hun grenzen op te laten zoeken, of even net er over heen te laten gaan, zodat ze daarna kunnen terugkijken en trots op zichzelf kunnen zijn. Doelen

Meander Oncologisch Centrum voor goede zorg bij kanker Meander Medisch Centrum in Amersfoort is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die het NIAZ-kwaliteitskeurmerk voor oncologische zorg heeft behaald. Dat geeft u een extra zekerheid dat de zorg voor mensen met kanker goed geregeld is. Multidisciplinaire teams van specialisten en verpleegkundigen werken samen aan de beste behandeling en zorg. Ook patiëntenonderzoek toont steeds weer aan: bij Meander gaat het om uw gezondheid.

www.meandermedischcentrum.nl/oncologie

‘Boksen haalt mensen out of the box’ de ander. Zo kun je parallellen trekken tussen wat er in de ring gebeurt, en in het ‘gewone’ leven. De verbazing en het inzicht dat dat oplevert, is heel leuk om te zien bij mensen. Hiermee kun je ook bepaalde angsten overwinnen.”

ook bent. Rust, balans en je emoties onder controle houden. Daarmee win je.” wat is leuker: topsporten, oF anderen naar de top helpen?

“Lastig, maar ik denk nu het laatste. Ik vind het momenteel belangrijk om te doen wat ik leuk vind. Het leven kan al heel kort zijn, dus dat is het belangrijkste. Zo ook met personal training: er moet wel een klik zijn. Alleen dan kun je iemand ook echt motiveren. Die mentaliteit zit in mij, zo dacht ik al voordat ik ziek werd. Toen ik ziek was zei ik: ‘Ik heb dit niet nodig om anders naar het leven te kijken’. Ik genoot altijd al van de kleine dingetjes. Het is alleen na het ziek zijn zó moeilijk om weer op je lichaam te vertrouwen. Dat vertrouwen is ook niet helemaal terug.” hoe zie Je de toekomst?

“Officieel ben ik nu net genezen verklaard, maar ik sta levenslang onder controle. Voor mijzelf was ik er al klaar mee toen bij de eerste controle alles goed was. Toen heb ik mijn leven gewoon weer opgepakt. Dus kanker speelt eigenlijk al lang geen rol meer. Nu hoop ik heel veel mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. Mensen moeten gewoon in beweging blijven en daar ligt nu mijn uitdaging.”

wat heeFt boksen in dat opziCht voor Jou betekend?

“Van jongs af aan ben ik wel het type streber. Ik wil gewoon winnen. Met boksen ben je op jezelf aangewezen en ga je continu door grenzen. Daardoor leer je jezelf heel goed kennen. Je weet wat je kan en wat niet. Daarbij heb ik geleerd dat als de emotie de boventoon voert, dat je niet kunt presteren. Als het mentaal niet goed zit, dan kun jij niet presteren als topsporter. Hoe sterk je fysiek

smart FaCts als esther schouten niet was gaan boksen dan was zij… “waarschijnlijk bij de politie gegaan. ik wilde vroeger altijd beroemd worden. Politie te paard leek mij ook een heel stoer beroep.”

WOONZORG NEDERLAND, RUIMTE VOOR ZORGELOOS WONEN! Naarmate we ouder worden, verandert er veel in onze persoonlijke omstandigheden. En in onze woonwensen. Woonzorg Nederland biedt betaalbare woningen waar u ook kunt blijven wonen als uw gezondheid minder wordt. “De trappen werden me gewoon teveel. Maar hoe kon ik in mijn eigen buurtje wel een geschikte woning vinden? Met de hulp van Woonzorg Nederland heb ik een betaalbare seniorenwoning gevonden. Nu voel ik me eindelijk weer helemaal happy thuis.”

Woonzorg Nederland kijkt niet alleen naar de woning zelf, maar ook naar de woonomgeving. In onze wooncomplexen vindt u gezelligheid bij leeftijdsgenoten en is er een bewonersconsulent, een vertrouwd gezicht waar u altijd terecht kunt. “Na het overlijden van mijn man zocht ik een veilige, betaalbare woning bij mij in de buurt zodat ik wel bij mijn kinderen en kleinkinderen op bezoek kan en mijn vriendinnen, hobby en sporten onder handbereik heb. Zo’n woning heb ik gevonden, en ik kreeg er ook nog fijne buren bij!”

Op zoek naar een betaalbare huurwoning in uw buurt? Kijk dan eens op www.woonzorg.nl

boksen voor vrouwen is pas sinds 1993 wereldwijd een officiële topsport. nog geen jaar geleden vond de eerste olympische bokswedstrijd voor vrouwen plaats. nederlandse boksters behoren sinds het begin bij de besten. twee toppers naast esther Schouten: nouschka Fontijn (1987) is op dit moment hollands hoop op wereldniveau. ze is nederlands kampioene in de -75 kg klasse. tijdens de wereldkampioenschappen in 2010 zat ze bij de beste acht en bij het europees kampioenschap in 2011 won ze zilver. fontijn bereidt zich nu voor om straks voor nederland uit te komen tijdens de olympische Spelen van 2016 in brazilië. Voor de Spelen in 2012 was ze niet gekwalificeerd. abdel fkiri is fontijn’s vriend en trainer. lucia rijker (1967) is wel de koningin van het nederlands vrouwen (kick)boksen te noemen. wereldwijd krijgt ze namen als meest gevaarlijke vrouw van de wereld, Dutch Destroyer en lady ali. op zesjarige leeftijd stond ze al in de boksschool, met vijftien begon ze met kickboksen en met zestien jaar won ze internationale toernooien. ze heeft zes wereldtitels op haar naam staan waarvan twee in het gewone boksen. rijker speelde later ook in verschillende films waaronder Million Dollar baby en in de documentaire Shadow boxers.


10

advertorial

ve r d i e p i n g

chronisch

‘Mijn pijn accepteren? ja dahaag’ Drie miljoen Nederlanders hebben last van chronische pijn. Dit aantal zal door de vergrijzing alleen maar toenemen. Patiënten voelen zich vaak machteloos en onbegrepen. is er dan niks aan te doen? tekst LiEkE MEERTENS

“Het is alsof er constant een te strakke band om mijn voorhoofd zit. Een zeurende pijn, die doortrekt naar mijn kaken en nek. Zolang ik me kan herinneren heb ik al last van deze hoofdpijn.” Aan het woord is Ryan Hobma (30). Ze heeft al van alles geprobeerd om van haar chronische hoofdpijn af te komen. “Heel veel soorten fysiotherapie, haptotherapie, psychotherapie, osteopathie en alternatieve therapieën zoals bioresonantie. Daarnaast heb ik verschillende diëten en sporten geprobeerd en drie soorten medicijnen. Ook heb ik drie maanden niet gewerkt, ben ik naar de hoofdpijnpoli geweest en tot slot heb ik botox geprobeerd. Sommige dingen hielpen tijdelijk, zoals de fysio. Dan had ik één of twee dagen geen last. Maar de hoofdpijn komt altijd terug.”

maar echt genieten blijft moeilijk. Ook op mijn werk is het vervelend. Ik sta voor de klas en word sneller boos op de kinderen als ze druk zijn. Frustrerend, zij kunnen er ook niks

‘Pijn hoort bij het leven. Veel zaken zijn niet op te lossen. Daar moet je het mee doen’ karlein Schreurs

aan doen. Vaak denk ik geïrriteerd: heb ik nou alweer hoofdpijn? Waarom heb ik dit? Waarom kan niemand me helpen?” Dit MacHteloze Gevoel ziet Karlein Schreurs zeer vaak voorkomen bij chronische pijnpatiënten. Schreurs is hoogleraar op het gebied van

vandaag ga ik me niet direct terugtrekken, maar ik leg uit aan mijn kinderen dat ik pijn heb. Vervolgens besteed je even echt aandacht aan ze, in plaats van alleen maar te denken: hoe kom ik de dag door? Je neemt de pijn wel serieus, maar je grijpt niet meer in. Je aanvaardt het. Het gaat erom dat jij je leven weer gaat managen. De dingen gaat doen die voor jou belangrijk zijn.”

chronische pijn en vermoeidheid aan de universiteit Twente en is daarnaast therapeut en onderzoeker. Ook schreef ze mee aan het boek Leven met pijn. De kunst van het aanvaarden. Schreurs is vooral geïnteresseerd in de werking van Acceptance & Commitment Therapy (ACT), waar ze ook behandelingen in geeft. Deze therapie leert patiënten om hun pijn niet langer te bestrijden, maar om ermee te leven. “Pijn hoort bij het leven”, legt ze uit. “Veel zaken zijn niet op te lossen, daar moeten we het mee doen. Als je constant vecht tegen de pijn, gaat die pijn steeds centraler staan in je leven. Ook de frustratie wordt alsmaar groter. Bovendien kosten alle behandelingen veel tijd en geld. Vaak zonder enig resultaat.” Bij ACT wordt samen met de patiënt bekeken wat waardevol is in zijn leven. Hoe kan de aandacht daar naar worden verlegd worden? Schreurs geeft als voorbeeld een vrouw met chronische pijn die een goede moeder wil zijn, maar het gevoel heeft dat ze niks leuks kan doen met haar kinderen. “Je kunt je voornemen:

krijgen patiënten bij ACT ook fysio- en ergotherapie. Daar leren mensen om hun dag evenwichtig in te delen. Studies naar ACT tonen aan dat

naast GeDraGstHerapie ,

‘Ik wil zó graag geloven dat er iets is dat helpt’ ryan hobma

wanneer patiënten tevreden zijn, hun levenskwaliteit hoger wordt. Wel zijn deze effecten middelgroot, benadrukt Schreurs. “De realiteit is dat geen enkele behandeling tegen pijn volledig werkzaam is. Hoewel de therapie zich niet richt op pijnvermindering, gebeurt dit wel bij de meeste patiënten. Gemiddeld is de score voor de intensiteit van de pijn na de behandeling 15 procent lager.”

een op De vijf Mensen in Europa heeft last van chronische pijn, blijkt uit de studie Survey of chronic pain in Europe van Breivik e.a.. Rugpijn en gewrichtspijn komen het meest voor. De pijn heeft een flinke impact op de levenskwaliteit, het dagelijks functioneren en de stemming van mensen, blijkt uit het onderzoek. Ook Hobma merkt dit. “De pijn kost heel veel energie, ik word er chagrijnig van en verlies mijn concentratie. Als ik met vriendinnen ben, kan ik me bijvoorbeeld lastig op gesprekken focussen. Ik doe wel alles wat ik wil,

Dat advies hoorde Hobma een paar jaar geleden ook van een psycholoog: “Ja, dahaag! dacht ik toen. Ik ben nog zo jong. Nu denk ik: misschien moet ik blij zijn met de dagen dat ik minder pijn heb. Toch ben ik nog niet op het punt dat ik het helemaal accepteer. Er zijn altijd nieuwe therapieën. Ik wil zó graag geloven dat er iets is dat helpt! Zonder hoofdpijn ben ik vriendelijker, aardiger, geduldiger. Dan ben ik gewoon leuker.”

pijn accepteren.

Blijf op de hoogte over leven met kanker

Elk jaar krijgen zo’n 105.000 Nederlanders de diagnose kanker. En iedereen die dat bericht krijgt gaat daar anders mee om. Zo’n 28.000 patiënten willen dolgraag blijven sporten. Omdat actief revalideren ze helpt aan een betere conditie of een beetje afleiding. Tegenkracht wil al deze mensen blijven helpen met een Sportplan op Maat. Want

zenuwpiJn

steeds meer sportartsen, wetenschappers, trainers en

jaarlijks krijgen meer dan 130.000 mensen in nederland te maken met zenuwpijn, ook wel neuropathische pijn genoemd. zenuwpijn wordt veroorzaakt door een beschadiging of verminderde werking van een zenuw. er worden aanhoudend pijnprikkels naar de hersenen gestuurd. zelfs kleine prikkels, zoals het zachtjes aanraken van de huid, kunnen dan flinke pijn veroorzaken. arts David kopsky van het instituut voor neuropathische Pijn helpt patiënten met chronische zenuwpijn. “onderzoek uit 2008 toont aan dat ongeveer 90 procent van deze patiënten niet goed behandeld wordt. normale pijnstillers werken niet bij zenuwpijnen. De pijnen zijn vaak branderig, stekend, prikkend en tintelend. ook is er vaak doofheid aanwezig in hetzelfde gebied.” zenuwpijn heeft allerlei oorzaken. je kunt het krijgen door een ongeval, operatie, een infectie, een hernia, chemotherapie, door ziekten als MS of door overmatig alcoholgebruik. ook een kwart van de diabetespatiënten heeft zenuwpijn. De verhoogde bloedsuikerspiegel beschadigt dan de zenuwen. binnen het instituut voor neuropathische Pijn ontwikkelen artsen effectieve behandelingen met minimale bijwerkingen, zoals pijnstillende crèmes en supplementen. “De meest gebruikte pijnstillers voor neuropathische pijn kunnen namelijk vervelende bijwerkingen veroorzaken, zoals sufheid, duizelingen en concentratiestoornissen.”

zorgprofessionals zijn er van overtuigd dat sporten helpt. En onze 6 jaar ervaring en 800 deelnemers bevestigen dit. Aandacht en geld voor onderzoek naar kanker is er volop. En dat is fantastisch. Tegelijkertijd is het schrijnend dat van al het geld dat voor kankerbestrijding ingezameld wordt amper geld wordt vrijgemaakt voor medisch verantwoord sporten, terwijl er genoeg bewijs is voor de positieve effecten ervan. Laten we dus niet vergeten om de kwaliteit van leven van kankerpatiënten van nu te verbeteren. Help jij ze om te gaan sporten? Geef Tegenkracht dan meer kracht, giro 11.57.85.779 of kijk op www.tegenkracht.nl

Jopie 72, Borstkanker

advertorial

Voelt u zich schoon na een toiletbezoek? De Comfort-Seat douchet en föhnt u na elk toiletbezoek.

Wat is de Comfort-seat?

DUBBEL

LE SNEL RING LEVE

belastingvoordeel

traplift

Schaf nu een aan en profiteer tijdelijk van extra belastingvoordeel.

2013 KANS

K STE LAAT INGAFTRE T S A L BE T

TRAP

LIF

NU HTS L S EC

W % BTD

6 OP ARBEI

De Comfort-Seat is een toiletzitting met ingebouwde douche- en föhn. Dat is hygiënischer en prettiger dan reinigen met toiletpapier. De Comfort-Seat is voor iedereen een aangename ervaring.

The Feedback Company

kenmerken: Ga naar

www.nfkatis.nl voor een gr abonnement!

maak EEn afSPraak Via www.PronkErGo.nl/kortinGSaCtiE of bEl 079-361 13 40.

ThyssenKrupp Encasa Leven in beweging.

TEL20130615

JA, ik wil gratis meer informatie over trapliften! Naam....................................................dhr / mevr Adres................................................................. Postcode / Plaats................................................. Telefoon............................................................. E-mail................................................................ Stuur de ingevulde coupon naar: ThyssenKrupp Encasa BV Antwoordnummer 170, 2920 VB Krimpen ad IJssel

TKENL_20130615_telegraaf-menselijklichaam_fvp_157x130.indd 1

ge ZonniaCtie Zomer

• Eenvoudige bediening met tiptoetsen naast g* de zitting of op een afstandsbediening kortin • Verwarmde toiletbril en soft-close deksel • Past op bijna ieder toilet • Gratis advies aan huis * als u een adviesafspraak maakt in juni of • Eenvoudige montage juli 2013. De korting geldt niet voor montage.

Klanten waarderen ons met een 9.6!

De kankerpatiëntenbeweging komt op voor de belangen van mensen geraakt door kanker. In ons digitale magazine Jij lees je belangrijke informatie over leven met of na kanker. Als patiënt of naaste. Lees over goede zorg rond kanker, vermoeidheid, pijnbestrijding, werken met kanker en vele andere onderwerpen.

... mijn gehoor goed is! ... mijn omgeving mompelt! ... mijn tv niet te hard staat!  25%

BEL NU VOOR GRATIS ADVIES:

0800-5003

OF GA NAAR WWW.TKENCASA.NL

31-5-2013 12:20:37

Ga nu in uw vertrouwde omgeving de uitdaging aan en check GRATIS zelf uw gehoor.

Doe de online hoortest op www.beltone.nl Heeft u de uitdaging verloren? Beltone brengt u graag in contact met de audicien in uw buurt voor een vrijblijvend gehooronderzoek.


12

m o g e lij k h e d e n

zien

Revolutionair zien op alle afstanden!

‘Zeven van de tien keer zijn ouderen onnodig ernstig slechtziend of blind’ john van Duin

Gezond leven is een goed medicijn tegen oogziekten Slechtziendheid of blindheid bij ouderen is vaak niet nodig. Gezond leven en er op tijd bij zijn is in veel gevallen voldoende om later veel ellende te voorkomen. Dat is belangrijk, want eenmaal beschadigde ogen zijn niet meer te herstellen. tekst JAcquES GELuk

“We worden niet slechtziender in Nederland. Door betere preventie en behandelmethoden neemt het aantal mensen met een oogaandoening procentueel gezien misschien zelfs af. Absoluut gezien is er echter inderdaad sprake van een stijging. Dat komt onder meer door het feit dat we steeds ouder worden, slechter gaan eten en vaker last hebben van overgewicht, met als gevolg een te hoog cholesterolgehalte en diabetes.” Aan het woord is Annette Geerards, oogarts in het Rotterdamse Oogziekenhuis en medisch directeur van de daaraan verbonden Focuskliniek. Volgens haar kunnen deze vasculaire risicofactoren, samen met roken, leiden tot beschadiging van de bloedvaatjes in de ogen. “Het vervelende is dat de bloedvaten daar erg dun zijn. Wanneer ze dichtlopen, krijgt het gebied erachter geen bloed en dus geen voeding meer en houdt dat deel van het oog op te functioneren. Dat is onomkeerbaar.” is, aldus de oogarts, dat mensen door op hun gewicht te letten, niet te roken, beperkt alcohol te drinken en goed te bewegen ouderdomssuikerziekte en dus oogproblemen kunnen voorkomen. Als ze al diabetes en oogproblemen hebben, kunnen ze er zo voor zorgen dat het niet erger wordt. Geerards: “Bovendien zijn er steeds meer huisartsen die zich specialiseren in diabetes, waardoor ze sneller kunnen beginnen met behandelen. Ook dat werkt preventief tegen het ontstaan van oogziekten. Vroeger kregen diabetici standaard na 20 jaar een ernstige oogafwijking, nu hebben mensen met een goede behandeling ook na lange tijd weinig last.”

Helaas is Het probleeM dat die behandeling nog in veel gevallen ontbreekt: mensen bagatelliseren hun oogprobleem en laten zich niet behandelen. “Zeven van de tien keer zijn ouderen daardoor onnodig ernstig slechtziend of blind”, zegt John van Duin, manager Fondsenwerving &

‘Vroeger kregen diabetici standaard na 20 jaar een ernstige oogafwijking, nu hebben mensen met een goede behandeling ook na lange tijd weinig last’ annette geerards

Communicatie van het Oogfonds. “Doordat ze geleidelijk slechter gaan zien, hebben deze mensen en hun omgeving in veel gevallen niet door dat ze last hebben van een oogziekte. Ze denken dat de achteruitgang hoort bij het ouder worden.” Aan eenmaal beschadigde ogen is niets meer te doen, maar als je een oogziekte op tijd

ontdekt is het proces meestal te vertragen. Het Oogfonds wil mensen daarvan bewust maken en zo voorkomen dat een ‘onnodige en onacceptabele’ flinke toename van het aantal mensen met een visuele beperking werkelijkheid wordt. Op dit moment zijn er 350.000 geregistreerde oogpatiënten. Het werkelijke aantal is onbekend, maar ligt waarschijnlijk vele malen hoger. Als mensen hun ogen bij klachten – of uit voorzorg als bepaalde oogziekten in de familie voorkomen – niet eerder laten nakijken kan het officiële aantal patiënten de komende tien jaar, volgens een eerdere schatting van het Oogfonds, met 150.000 toenemen tot een half miljoen. veroorzaakt door diabetes, is het ook bij de veel voorkomende oogziekte glaucoom zaak er op tijd bij te zijn. De aandoening, veroorzaakt door een verhoogde druk in de oogbol, kan – indien onbehandeld – leiden tot gezichtsuitval (blinde vlekken) of zelfs blindheid. Annette Geerards: “Het verraderlijke is dat deze ziekte zich pas in een vergevorderd stadium presenteert. Dankzij goede screeningsprogramma’s en metingen door speciaal opgeleide optometristen en opticiens, die sneller doorverwijzen, zijn we er tegenwoordig gelukkig sneller bij.” Dat betekent volgens Geerards winst in de preventie van slechtziendheid. Glaucoom kan, net als bij ooGprobleMen

net als oogafwijkingen als gevolg van diabetes, erfelijk bepaald zijn. In dat geval is achteruitgang van het gezichtsvermogen niet altijd helemaal te voorkomen. De belanGrijkste risicofactor bij een andere vrij algemene oogaandoening, maculadegeneratie (de aftakeling van de gele vlek, waardoor het zicht vanuit het midden verdwijnt), is ouder worden. “Vroeger moesten we mensen met deze oogziekte onverrichterzake naar huis sturen, maar nu is de aandoening door het toedienen van injecties grotendeels tot stilstand te brengen. In het Oogziekenhuis doen we dat nu bijna acht jaar. Met speciale apparatuur kunnen we de aandoening al in een beginstadium ontdekken, maar ook snel zien of de behandeling werkt en de vochtophoping in de oogbol vermindert. Wat de effecten op lange termijn zijn is nog niet bekend.” ooGarts annette Geerards vindt het een goede ontwikkeling dat preventie tegenwoordig al begint bij basismetingen door optometristen, opticiens en huisartsen in de eerstelijns gezondheidszorg. Dat is volgens haar

‘Bloedvaten in de ogen zijn de alarmbellen van ons lijf’ annette geerards

Het GoeDe nieuws

annette geerards: “het verraderlijke is dat glaucoom zich pas in een vergevorderd stadium presenteert.”

laagdrempeliger, waardoor oogafwijkingen – of de aandoeningen die daartoe kunnen leiden – sneller worden ontdekt en de behandeling daarvan sneller kan beginnen. Het is ook goedkoper, doordat duurdere specialistische zorg en expertise pas worden ingeschakeld als het echt nodig is. Wanneer mensen hun leefstijl omgooien kan in de toekomst ook het absolute aantal oogpatiënten wellicht dalen. Bloedvaten in de ogen doen volgens Geerards daarbij in feite dienst als de alarmbellen van ons lijf. “Doordat de bloedvaten op die plek zo dun zijn, beschadigen ze daar vaak het eerst. Dat is een waarschuwing dat er op andere plaatsen in het lichaam ook wat aan de hand kan zijn.”

Camera’s redden ziCht meeste baby’s bij zeer vroeg geboren baby’s kan het netvlies loslaten, met blindheid of slechtziendheid tot gevolg. Deze oogafwijking, Prematuren retinopathie (roP), is de meest voorkomende oorzaak van blindheid bij kinderen. tijdige diagnose met behulp van netvliescamera’s kan dat in 90 procent van de gevallen voorkomen. een dag eerder of later behandelen kan het verschil betekenen tussen goed of niets zien. Slechts enkele ziekenhuizen beschikken echter over zo'n camera. Vervoer van premature baby’s naar een ziekenhuis dat wel over een camera beschikt, is vaak belastend voor de long- en hartfunctie van het kindje. het oogfonds wil, met giften van donateurs, meer ziekenhuizen voorzien van een netvliescamera, zodat tijdige screening van te vroeg geboren baby’s op meer plekken kan plaatsvinden.

Optimale stabiliteit

Natuurlijke leeshouding

Geen vervormingen

Varilux S-series: dé nieuwste kijksensatie in multifocale brillenglazen. Wilt u deze beleving ervaren? Scan dan de QR-code of kijk op www.variluxsseries.nl voor de opticien bij u in de buurt. www.variluxsseries.nl

RSI- of Rugklachten? Je kunt er zelf veel aan doen!

Rehn Enkelvoudig: € 145,00 Multifocaal: € 294,00

Le Specs Zonnebrillen: € 48,00

Onderzoek heeft aangetoond dat de Rolastretcher® helpt bij 4 van de 5 mensen met chronische rugklachten en bij de bestrijding van RSI- klachten, (spier)spanning en stress. gratis oogdruppel-app tienduizenden patiënten druppelen hun ogen. Dat moet met de juiste techniek en regelmaat gebeuren om een veilige, hygiënische en effectieve behandeling van hun oogafwijking te garanderen. in de praktijk blijkt dit niet altijd goed te gaan. het oogziekenhuis rotterdam heeft daarom in samenwerking met connect holland de applicatie oogdruppelen ontwikkeld. De app is te downloaden met apple ioS en android en legt patiënten stap voor stap uit hoe ze moeten druppelen. een herinneringsfunctie zorgt ervoor dat hij of zij een seintje krijgt als het weer druppeltijd is. het oogziekenhuis biedt de applicatie via zijn website kosteloos aan, om zo de algehele kwaliteit van druppelen in nederland te kunnen verhogen.

Ray-Ban Enkelvoudig: € 199,00 Multifocaal: € 348,00

Ray-Ban Zonnebrillen: € 130,00

De principes waarop de Rolastretcher is gebaseerd zijn “massage, strekken en mobiliseren”. De brede groene rollers geven een drukpuntmassage op de lange rugspieren, die daardoor ontspannen (uw eigen gewicht zorgt voor de druk). De vorm van de Rolastretcher maakt, mede door dat de spieren meer ontspannen zijn, de wervelkolom beweeglijker (“mobiel”). Hierdoor wordt de houding gecorrigeerd en de klachten verminderen of verdwijnen geheel. Als u een Rolastretcher, Backstretcher of Neckstretcher bestelt, kunt u deze veertien dagen op proef uitproberen (zie onze voorwaarden). Als u na die periode geen vertrouwen in de werking heeft, krijgt u het aankoopbedrag terug. (excl. verzendkosten)

B.Lang Enkelvoudig: € 165,00 Multifocaal: € 314,00

Ray-Ban Zonnebrillen: € 130,00

Verrijk uw zomergarderobe Met brillen die matchen met uw kleding en passen bij iedere gelegenheid, bij ons is dit betaalbaar. En alles is al bij de prijs inbegrepen. Hartelijk welkom op www.lensway.nl.

Eerste hulp bij rugklachten, www.backstretcher.com

Scan deze QR-code met uw Smartphone voor de instructie.

Let opdat u de originele Rolastretcher® aanschaft met de brede groene rollers. De enige echte die in onderzoek van Help Medical zijn getest en effectief en veilig zijn bij RSI en Rugklachten. zie www.backstretcher.com voor onderzoeksresultaten, of vraag uw arts, therapeut of chiropractor om advies. Help Medical infolijn 035 531 34 35


14

fo c u s

Belangrijk nieuws voor stomadragers

tab o es

‘Bespreek het, want hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat het nooit meer ter sprake komt’ joost leferink

‘in het ergste geval kan het leiden tot sociaal isolement’ incontinentie, impotentie of zoveel zweten dat je je drie keer per dag moet omkleden. Gênante problemen en dus taboe. Maar ondertussen kunnen ze wél je leven beheersen. tekst STéPHANiE ALBicHER

“Echt. Er is geen houden aan. Binnen no time zeiknatte plekken van mijn oksels tot aan mijn broekband.” Peter van der Meer (38)* lijdt aan hyperhidrosis, in de volksmond bekend als overmatig zweten. Een aandoening die vooral voorkomt aan de handen, voeten, oksels en het hoofd. Ongeveer één procent van de Nederlandse bevolking lijdt eraan. Voor mensen met hyperhidrosis kunnen alledaagse situaties knap lastig zijn. Zo is een klamme hand niet bepaald een goed begin van een sollicitatiegesprek. Zweten wordt nu eenmaal als vies ervaren. “Zoiets simpels als kleren kopen is een ramp, want de schaamte die je voelt is vreselijk en allesoverheersend. En je zelfvertrouwen krijgt een

enorme knauw. De keren dat ik huilend op mijn kamer zat...” Van der Meer heeft er ook zeker dingen voor moeten laten. Zo was hij bang om met vrienden naar de kroeg te gaan en op een meisje afstappen dat hij leuk vond was al helemaal problematisch. “Als puber verzon ik de gekste dingen om het zweet te verbergen: plastic onder je oksels tapen, sponsjes met elastiekjes om het vocht op te vangen of dubbele T-shirts. Het hielp allemaal niks.” overMatiG zweten is niet het enige medische taboe. Veel taboes hebben volgens Joost Leferink, huisarts in Amsterdam en docent bij de huisartsopleiding van AMC-UvA, te maken met seksualiteit. Mensen met relatieproblemen als gevolg van een verschil in libido bijvoorbeeld. Maar ook seksverslaving is een veel voorkomend probleem waar niet makkelijk over gepraat wordt. En erectieproblemen? Leferink: “Die zijn vooral nog taboe onder Marokkaanse en Turkse mannen. Daarbuiten lijkt het af te nemen. Zo merk ik dat er relatief makkelijk naar Viagra gevraagd wordt.” Verder hangt de vraag of en de mate waarin erectiestoornissen als een taboe worden gezien vaak samen met de oorzaak van het probleem. Die kan

bijvoorbeeld liggen in het gebruik van bepaalde medicijnen zoals bloeddrukverlagende middelen of antidepressiva. “In zo’n geval is er een duidelijke verklaring, maar wanneer er sprake is van psychische druk door onzekerheid ligt het iets lastiger. Soms lopen mensen

‘Inmiddels ben ik zo ver dat ik ermee om kan gaan, maar dat heeft echt wel even geduurd’ Peter van der Meer

er jarenlang mee rond, ook binnen een relatie. Mijn advies: bespreek het, want hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat het nooit meer ter sprake komt. Relaties gaan er aan kapot.”

urine-incontinentie bij vrouwen. “Naar schatting heeft één miljoen vrouwen in Nederland last van ongewenst urineverlies”, vertelt medisch directeur en gynaecoloog Jan-Paul Roovers van bekkenbodemcentrum Alant Vrouw. Vooral ‘stress-incontinentie’ is volgens Roovers taboe. Hierbij treedt het urineverlies op bij bepaalde inspanning, zoals lachen, hoesten en sporten. “Kijk, een paar druppels is misschien nog wel te overzien, maar iemand die dagelijks hele scheuten urine verliest kan daar behoorlijk last van hebben.” Ongewenst urineverlies kan volgens de gynaecoloog in de ergste gevallen zelfs leiden tot sociaal isolement. Overigens denkt Roovers dat een nog groter taboe rust op ontlastingsincontinentie. “Dat komt naar schatting bij zes procent van de bevolking voor. Maar ik vermoed dat een groot deel daarvan niet bij de dokter terecht komt.” meer kapot dan je lief is. Zeker wanneer je bedenkt dat voor veel taboeziekten oplossingen bestaan. Zo kan ongewenst urineverlies bestreden worden met bekkenbodemtherapie en in meer ernstige gevallen is een operatie een optie. In Nederland worden jaarlijks zo’n scHaaMte Maakt

taboeziekten kunnen mensen dus aardig belemmeren op het sociale of relationele vlak. Door schaamte durven ze niet over hun problemen te praten. Toch komen bepaalde gênante aandoeningen veel vaker voor dan wordt gedacht. Een voorbeeld daarvan is

vierduizend operaties tegen stressincontinentie uitgevoerd. Roovers: “Daarvan is na afloop 90 tot 95 procent tevreden en 70 tot 75 procent verliest geen druppel meer.” ook peter van Der Meer vond, zij het gedeeltelijk, een oplossing voor zijn zweetprobleem. Zo ontdekte hij eind jaren ’90 de heilzame werking van Botox. Tien jaar later besloot hij tot een minder pijnlijke en meer definitieve oplossing. Hij onderging een operatie waarbij de zweetklieren onder zijn oksels werden weggeschraapt. Daar zweet hij nu normaal, maar na een tijdje kwam het probleem terug op een andere plek. Toch maar weer Botox dan.“Inmiddels ben ik zo ver dat ik ermee om kan gaan, maar dat heeft echt wel even geduurd.” Om het taboe op overmatig zweten aan te pakken richtte hij het forum overmatigzweten.nl op. “Ik hoor nog dagelijks van mensen hoe opgelucht ze zijn wanneer ze ontdekken dat ze niet de enige zijn. Praten met lotgenoten, het uitwisselen van ervaringen met behandelmethoden. Het kan een hoop pijn en frustratie wegnemen.”

*Om privacyredenen is de naam van Peter van der Meer gefingeerd.

De enige Nederlandse fabrikant van stomahulpmiddelen heeft een aantal belangrijke producten ontwikkeld die het leven van mensen met een stoma aanzienlijk kunnen veraangenamen. Zo zijn er soft-convex stomazakjes ontwikkeld waarmee veel mensen hun oude leven weer terug hebben gekregen. Nieuw zijn ook de LEASORB absorptiepads, een redmiddel voor mensen die steeds lekkage hebben en de deur niet meer uit durven. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op onze website.

Een leuk en leerzaam dagje uit.

Problemen?

Op de website www.eurotec.nl vindt u meer dan 600 stomaproducten en stoma-accessoires die niemand anders heeft. EuroTec levert niet rechtstreeks aan stomadragers. De producten van EuroTec worden via uw vertrouwde leverancier verstrekt.

Hebt u een stoma en wilt u een leuk en leerzaam dagje uit, alleen of met uw partner? Bent u ook benieuwd hoe uw stomahulpmiddelen worden gemaakt? Kom dan eens een kijkje nemen op één van de ‘Open Dagen’ bij EuroTec in Roosendaal. Ontmoet andere stomadragers in een ontspannen sfeer op het overdekte dorpsplein van EuroTec. Velen gingen u voor en kwamen enthousiast weer thuis. Uw bezoek is vrijblijvend en gratis.

Hebt u problemen met uw stoma en komt u er niet uit? Bel dan gerust met EuroTec voor hulp en advies. Of kijk op onze website www.eurotec.nl

Voor iedereen met een stoma

- Gratis stomazakboekje. - Uitnodiging voor een leuke open dag. - Onze informatieve nieuwsbrief.

Stomazakboekje. EuroTec geeft ook een kleurrijk stomazakboekje uit waarin alle producten systematisch zijn gerangschikt. U kunt dit boekje gratis aanvragen.

Een derde van de Nederlanders met migraine krijgt niet de behandeling die ling en medicijnen er wel

Een goed stomazakje moet aan bepaalde eisen voldoen. Besparen op grondstoffen is mogelijk kostentechnisch interessant, maar kan het begin zijn van grote problemen voor de stomadrager.

Al meer dan 21.000 haartransplantaties sinds 1979. Absolute pionier en specialist met garantie op resultaat.

www.hairplusmc.nl Profiteer van flexkorting of last minute korting op al onze haartransplantatie behandelingen oplopend tot € 2600.00

Tel 010 262 14 06

Stomadragers, mensen met een kunstmatige uitgang voor de darmen of urinewegen, zijn afhankelijk van hun stoma in hun dagelijkse activiteiten. Thuis, op het werk, maar ook in de bioscoop of een restaurant, in elke situatie is de kwaliteit van het stomazakje van groot belang voor het gevoel van zekerheid en eigenwaarde. Een stomazakje mag dan ook niet ritselen, laat staan scheuren. Het zakje moet evenals de huidplaat van een kwaliteit zijn zodat deze de huid niet irriteert, laat staan beschadigt, of daar infecties

aan veroorzaakt. Allerlei kwaliteitseisen die alleen mogelijk zijn met speciaal materiaal, weet Michiel van Kerkhof, directeur van Welland NL, stomamaterialen-importeur: “Om aan de algemeen geldende norm te voldoen, is gebruik van kwalitatief goede materialen nodig. Dat heeft een prijs. De gevolgen van verkeerd materiaal kunnen zelfs nieuwe gezondheidsklachten creëren, en daarmee nieuwe kosten.” Van Kerkhof zoekt met Welland dan ook naar andere oplossingen. Het bedrijf zet sinds een aantal jaar

Wij maken graag kennis met u. Met onderstaand telefoonnummer en email-adres kunt u aangeven waarin u geïnteresseerd bent:

Bel EuroTec 0165 - 55 12 26 of email naar info@eurotec.nl.

Nieuwe aanpak migraine

advertorial

‘Besparen op stomazakje kan grote problemen veroorzaken’

Of u nu al 20 jaar een stoma hebt of net uit het ziekenhuis bent ontslagen, u en uw eventuele partner zullen tijdens de bijeenkomst talloze nuttige tips en nieuwigheden horen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

advertorial

nodig is. Terwijl de behandeDirecteur WellanD:

Het overdekte dorpsplein bij EuroTec

EuroTec BV Schotsbossenstraat 8 4705 AG, Roosendaal Tel.: 0165 - 551226 Fax: 0165 - 541656 Email: info@eurotec.nl Web: www.eurotec.nl

zijn. Patricia Eekers, neuroloog en hoofdpijnspecialist: “Migraine wordt nog niet voldoende erkend als een ziekte.”

bewust in op innovatie. “Daar ligt de sleutel voor lagere kosten. Ook door samenwerking kunnen we wellicht tot een zinniger en zuiniger gebruik komen dat voor iedereen beter is, met de stomadrager voorop.”

Twee en en half miljoen Nederlanders hebben last van migraine: een vaak dagenlange, alles overheersende hoofdpijn. Soms gepaard met misselijkheid, meestal aan een kant, met overgevoeligheid voor licht en geluid. Vaak sluit iemand zich dan af, trekt zich terug in een donkere kamer, telefoon uit, oordoppen in. Bezoek druipt af en het werk krijgt een ziekmelding. Elke keer weer. Is daar niets aan te doen? “Soms wordt een verkeerde diagnose gesteld” Jawel. “Maar niet iedereen weet ervan” zegt Patricia Eekers, neuroloog en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC). “Ongeveer een derde van die twee en een half miljoen wordt niet of onderbehandeld. Soms omdat ze zelf denken dat er toch niets aan te doen is, of omdat het verkeerd gediagnosticeerd wordt, bijvoorbeeld als spanningshoofdpijn. Dat is eeuwig zonde.” “Met die medicijnen kan iemand redelijk functioneren” Gelukkig is er dus iets aan te doen. Zo zijn er medicijnen voor verschillende vormen van migraine. Vrouwen met menstruele migraine kunnen bijvoorbeeld speciale medicijnen met een lange werkzaamheid krijgen, zoals het middel frovatriptan. Voor patiënten met zeer snel opkomende aanvallen is weer de sumatriptan injectie effectief en bij mensen die snel misselijk zijn en moeten overgeven is een neusspray of zetpil een goede oplossing. Bij de hoofdpijncentra in Nederland helpen ze de verschillende vormen van migraine te herkennen en te zoeken naar een oplossing.

658265_M07_adv_migraine_250x185.indd 1

Eekers drukt iedereen met migraine klachten op het hart van deze centra gebruik te maken. Want migraine wordt nog niet echt erkent als hersenziekte, merkt ze. “Mensen zijn dan ook vaak bang voor sociale uitval. Zo zeggen migrainepatiënten vaak liever dat ze een griepje hebben, dan een migraineaanval. Uit angst voor onbegrip.” Want behalve dat pijn niet fijn is, is migraine vaak ook een maatschappelijke belemmering. Het betekent namelijk ook: niet kunnen werken, afspraken afzeggen, en niet voor je kind kunnen zorgen. Migraine is daardoor een van de duurste hersenaandoeningen, aldus Eekers. “Een die door werkverzuim, Nederland 1,7 en de hele Europese Unie 72 miljard euro per jaar kost.” Het is dus een beperking op de arbeidsmarkt en kost geld, maar het is vooral gewoon heel vervelend. Eekers: “Het beïnvloedt de kwaliteit van leven. Ik heb mensen gezien die hun droom en ambitie niet konden waarmaken door migraine. Je valt echt uit. En de persoonlijke impact daarvan is groot. Om aan te geven hoe groot: De World Health Organization noemt het een van de meest invloedrijke chronische hersenziektes. Met een impact op je leven gelijk aan depressie.” Reden genoeg dus, om een goede behandeling te zoeken. Daarbij zijn twee mogelijkheden aldus de hoofdpijnspecialist. Een met, en een zonder medicijnen. “Mensen die dagelijks klachten hebben adviseren we onder andere voldoende slaap, en niet teveel pijnstillers.

Het credo rust, reinheid en regelmaat blijkt dan toch heilzaam. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat cognitieve gedragstherapie zeer belangrijk is.” “Meer dan tachtig procent heeft een specifieke voorkeur voor een medicijn” Medicijnen hebben een minstens net zo belangrijk aandeel. De medicinale behandeling bestaat uit preventieve, en aanvalsmedicatie (triptanen). Van de laatste zijn zeven verschillende op de markt (sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, eletriptan almotriptan en frovatriptan). Eekers: “Om de aanval te behandelen adviseren we patiënten twee verschillende triptanen, bij voorkeur een langwerkende en een kortwerkende, te testen tijdens elk drie aanvallen.” Die test is zinvol, want uit onderzoek blijkt dat 83% een voorkeur voor één van de triptanen heeft. Ze hebben weliswaar ongeveer dezelfde werking, maar op kleine punten is er verschil. “Minder kans op terugkeer van een migraine aanval” Zo is er aanwijsbaar verschil in de kans op terugkeer (recurrence) van de migraine binnen achtenveertig uur, en de effectiviteit. “En hoe minder kans op terugkeer, hoe minder (werk)uren er verloren gaan. Eekers: “En dus kan iemand beter functioneren en dus is er meer en betere kwaliteit van leven. En daar gaat het toch om.” Meer informatie over hoofdpijn en migraine is te vinden op www.hoofdpijncentra.nl en www.levenmetmigraine.nl

29-01-13 12:32


In meer dan 120 DA-winkels in Nederland!

Gevestigd in

+ Een kwaliteitsbril voor een scherpe prijs. + Er komt aan de kassa niets bij! + Altijd een vaste lage prijs. + Dat is Eyelove®!

Complete bril op iedere sterkte! Nu met GRATIS OOGMETING in: Alkmaar Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Axel Bemmel Boxtel Delft Den Haag-Loosduinen Dordrecht Enschede Etten-Leur Goirle Gorinchem

Gouda Groningen Haarlem Heemskerk Heerlen Hilversum Hoofddorp Hoogerheide IJmuiden Kampen Leeuwarden Maastricht Medemblik 1 Naarden Noord-Scharwoude Noordwijkerhout

Nijmegen Oosterhout Purmerend Ridderkerk Rotterdam-Hoogvliet Rijswijk Rijssen Spijkenisse Tilburg Twello Utrecht Vianen 2 Vleuten Wormerveer

Zie voor deze adressen: www.oogmeetwinkels.nl

Zo eenvoudig bestelt u uw nieuwe bril bij Eyelove®: 1

2

Kies uw montuur

3 Montuur 1675-C1

Montuur 1669-C2

Montuur 1714-C1

Montuur 1762-C1

Neem uw bril of recept mee

4

4

3

14 dagen later

Ligt uw nieuwe bril voor u klaar!

Montuur 1748-C1

Eyelove® zonnebril

Iedere bril is ook als zonnebril op sterkte verkrijgbaar voor dezelfde prijs met bruin, grijs of groen glas!

Eyelove® bril op sterk te

(voor veraf óf dichtb ij) + Incl. montuur naar keuze + Incl. beide glazen op iedere sterkte (ook met iedere cilin der mogelijk) + Incl. niet goed = ge ld terug garantie + Gratis ontspiegelin g + Gratis kraswerende laag + Gratis dun geslepen + Gratis luxe brillen koker

€ 39,-

Met deze coupon:

Deze kortingsactie loopt t/m 29 juni 20 13 en uitsluitend bij inl evering van deze co upon.

KORTINGSCODE: 52

326

uze

uit

1n7tu5ren!

Ke

mo

Eyelove® multifocale bril

+ Incl. montuur naar keuze + Incl. beide glazen op iedere sterkte (ook met iedere cilin der mogelijk) + Incl. niet goed = ge ld terug garantie + Gratis onzichtbaa r leesgedeelte + Gratis ontspiegelin g + Gratis kraswerende laag + Gratis dun geslepen + Gratis luxe brillen koker

€ 99,-

Kijk voor alle 120 winkels op www.eyelovebrillen.nl of bel ons op 073-800.00.10 (maandag - vrijdag)

Menselijklichaam 2013  
Menselijklichaam 2013  

Bijlage van Smartmedia bij De Telegraaf

Advertisement