Page 1

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

LÖNSAMMA IT-INVESTERINGAR

FÖR LÅNGSIKTIG AFFÄRSNYTTA

NOVEMBER 2014

PREMIU M

P

A

RT

Big Data

NER

– nödvändig framgångsfaktor

Konsult

– viktigt att välja rätt

Dokumenthanteringssystem – trygghet för styrelsen

Peter Haglind – om IT-säkerhet inom försvarsmakten

Skicka stora filer enkelt och säkert Stärk ert varumärke och öka tryggheten i leveransen med Sprend Pro. Gemensam layout och effektivare hantering med Pro Teams och Pro Enterprise. Sprend är en svensk tjänst. Samtliga filer lagras säkert på utrustning som står i Sverige.

Tel 08 - 555 768 40 www.sprend.com


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

2

LE D A RE

ANETTE HOLM

Stockholm – smart stad med stor potential I dag rankas Stockholm som en av de absolut mest utvecklade städerna i världen när det gäller informations- och kommunikationsteknik. Det har inte skett till följd av en rad lyckosamma tillfälligheter, utan det har skett steg för steg, systematiskt och strukturerat.

Anette Holm, IT-direktör, Stockholm Stad

Stockholms stad digitala utveckling kan bäst beskrivas som en systematisk och strategisk positionering under en lång rad år. Vi har gjort många strategiskt viktiga val. Vi har nu förmåga att ta till vara de möjligheter som skapas i en otroligt snabb teknisk utveckling. Vi har också förmåga att snabbt fånga upp nya krav och behov men också att hitta kostnadseffektiva lösningar och ta till vara de skalfördelar vi har som stor organisation. byggprojekt måste man börja från grunden. Stockholms stad lade grunden för sin position inom IT redan för 20 år sedan. Då påbörjade vi tre saker som varit av helt grundläggande betydelse. Det första handlar om etablering av vårt kommunala bolag Stokab 1994, som i dag erbjuder fiber på konkurrenskraftiga och likvärdiga villkor. Det andra handlar om stadens inriktning att inte längre bedriva operativ IT-verksamhet i egen regi. Stadens första outsourcing ägde rum 1994 när verksamheten vid Stockholms stads dataservice gick över till dåvarande WM-data. I dag har vi i princip all IT-verksamhet outsourcad. Den tredje viktiga byggstenen var att vi redan för cirka 20 år sedan lade grunden för vår grundläggande IT-infrastruktur med tekniska plattformar och återanvändning av funktionalitet. I dag har vi ett sextiotal helt automati-

serade e-tjänster som stockholmarna och företag kan använda vilken tid på dygnet de så önskar. DEN STRATEGISKA INRIKTNINGEN

har vi slagit fast i viktiga styrdokument och strategier. Vi var tidigt ute med en e-strategi redan år 2000 och i dag har vi tredje generationens IT-program för digital förnyelse, strategi för grön IT och program för publicering av öppna data för att nämna några.

SOM I ALLA

» Stockholms stad

digitala utveckling kan bäst beskrivas som en systematisk och strategisk positionering under en lång rad år.

STEG FÖR STEG har vi också arbetat med andra strategiskt viktiga delar i IT-leveransen som informationssäkerhet, förvaltningsetablering, upphandlingspolicy, modeller för

LÖNSAMMA IT-INVESTERINGAR sebastian.jarnhall@smartmediapublishing.com

Affärsutvecklare Marcus Carloni Text Anders Edström Frejman, Annika Wihlborg

NU FINNS ANDRA viktiga frågor att arbeta med som samarbete med andra myndigheter, Big Data, internet of things, ökad mobilitet och de möjligheter som nya leveransmodeller som exempelvis molntjänster ställer oss inför. Vi kommer också att lägga mer energi och kraft på att hitta hållbara och klimatsmarta lösningar. I Stockholm finns också stor potential med ett stort antal företag inom ICT-området och ett stort nätverk av entreprenörer och start-upföretag. Stockholm har en unik position som kunskapsintensiv region.

05

08

04 Vikten av att välja rätt konsult 05 Fördelar med dokumenthanteringssystem 06 Big Data-analyser 08 Profilintervju Peter Haglind 10 Guide till att lyckas med affärssystem 12 Expertpanel 14 Krönika Anna Asp

Trevlig läsning!

Sebastian Järnhäll Projektledare

KÄNNETECKNANDE FÖR EN smart stad som Stockholms stad är att ta tillvara de möjligheter som finns, men också våga kliva fram och ta första steget. Men i en stad som Stockholm har förändring blivit normaltillståndet.

CAG är IT-konsultföretaget med hög kompetens och kvalitet. Vi tar helhetsansvaret för Ert IT-projekt. Vi utformar och utvecklar Er lösning, implementerar samt sköter drift och support. Vi arbetar inom CAG:s tre affärsområden: Specialister, Drifttjänster och Utbildningar. Läs mer om oss på www.cag.se.

PREMIUM PARTNER:

Projektledare Sebastian Järnhäll

leverantörsstyrning, ramverk för mobilitet, arkitektur och metodutveckling. Vi har stramat upp vår licenshantering, infört tekniskt stöd för smartare arbetssätt, satsat på kompetensutveckling, publicerat öppna data, automatiserat handläggning av ärenden i kommunen, utvecklat våra verksamhetssystem och konsoliderat och standardiserat vår IT-infrastruktur. Vi köper i dag IT som tjänst och har ett antal nyckelleverantörer som är upphandlade i konkurrens.

LÄS MER OM...

Textkorrektur Pål Johansson Omslagsbild Försvarsmakten Redaktionschef Ruxandra Bocaciu Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB

DETTA ÄR SMART MEDIA Layout och repro Martin Isaksson Distribution Dagens Nyheter, november 2014 Tryck

Bold Printing Stockholm

Smart Media hjälper sina kunder att förstärka varumärken, driva försäljning och skapa mervärden inom deras målgrupper – genom att producera innehåll som är behovsmotiverad och som engagerar. Smart Media har levererat Content marketing-lösningar i världsklass sedan 2007. Ring oss i dag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 Email redaktion@smartmediapublishing.com Webb www.smartmediapublishing.com

Corporate Performance Management (CPM) och Business Intelligence i din webbläsare.

Er webblösning för rapportering, budgetering, prognostisering, konsolidering och analys med kalkylbladsgränssnitt och dashboards! För mer information, kontakta Göran Stridbeck på e-post goran.stridbeck@ncg-group.com eller Peter Winkler på e-post peter.winkler@ncg-group.com

www.ncg-group.com


ANNONS

Outsourcing för ökat fokus på kärnverksamheten

ÄR DU OCKSÅ EN SMART IT-SPECIALIST ELLER ÄR DU I BEHOV AV EN? HÖR AV DIG TILL OSS!

Vi matchar kvalificerade IT-specialister med rätt uppdrag och vi gör det enligt våra värderingar Passion och Simplicity: CIO, IT Manager, Project Manager, Test Manager, Business Analyst, Scrum Master, IT Architect, System Owner, System Developer, Frontend Developer, Backend Developer, Application Specialist, Tester, Technical Support, 1st and 2nd Line Support, Configuration Manager, Database Technician, Network Technician, Database Administrator och alla andra tjänster inom IT.

Välkommen till Dfind IT, det smarta IT-konsult- och rekryteringsbolaget.

Kontakta oss! Växel: 0775-700 900 E-post: info@dfind.se www.dfind.se

Cramo koncernen med cirka 400 depåer i 14 länder är en av Europas ledande leverantörer inom sin bransch och hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till en rad olika branscher. Cramo har valt att outsourca driften av sitt affärssystem samt en stor del av övrig serverdrift till Pulsen, en av Sveriges ledande leverantörer av verksamhetsutvecklade IT-tjänster.

Maria Karlsson och Mikael Sterner

– Cramo Group IT ska vara den naturliga kontakten för den operativa verksamheten och måste ha full förståelse för affärsverksamheten och kunna tillgodose en tillgänglig, flexibel och skalbar IT-drift. Outsourcing är ett led i vår multi sourcing-strategi. Vi har fått ökade krav på att ständigt upprätthålla teknisk kompetens och kunna leverera en flexibilitet i att skala upp och ner i våra tekniska miljöer med korta leveranstider, säger Mikael Sterner, CIO på Cramo. Pulsens tekniska kompetens och erfarenhet framför allt inom iSeries-drift samt deras förmåga att leverera kundanpassade redundanta IT-miljöer i olika driftscentra, var tongivande i beslutet, menar Mikael Sterner. Pulsen tillhandahåller stordriftsfördelar som möjliggör att vi kan fokusera på kärnverksamheten, närma oss vår affärsverksamhet samt lägga fokus på våra affärskritiska system. Vi hoppas kunna fördjupa samarbetet till att bli än mer strategiskt. – Pulsen är flexibla och lyhörda och för våra behov och vi har en mycket bra dia-

log kring den dagliga operativa IT-driften, säger Maria Karlsson, chef för IT-drift på Cramo Group IT. En framgångsfaktor vid outsourcingen är att Cramos egen IT avdelning och verksamhet inte bara varit drivande med att ställa krav, utan också deltagit i att ta fram de rutiner och processer som ska gälla i vårt samarbete med Pulsen. – Våra medarbetare på Group IT har lång erfarenhet inom IT, vilket är en trygghet för oss som beställare och gör oss till en tydlig kravställare. – Att Pulsen är innovativa och proaktiva vad gäller att presentera nya lösningar och tjänster är förstås viktigt för oss i det framtida samarbetet. Framför allt vill vi kunna lägga mer fokus på att ännu bättre stötta vår affärsverksamhet i att öka Cramos konkurrensfördelar, säger Maria. Cramos nästa IT-utmaning är att modernisera hela sin webbsatsning samt möjliggöra en digital affärsmodell, där kanalstrategin kommer fungera som kravställare på framtida IT-utveckling och prioriteringar.

Vi finns representerade i Norden.

Systemlösningar med gedigen verksamhetskompetens Aktiebolaget Systemstöd Sverige är en ledande leverantör av affärskritiska systemlösningar baserade på Jeeves. Med en gedigen branschkännedom och djup verksamhetsförståelse inom logistik, handel och projektstyrda organisationer utgår Systemstöd från verksamhetssidan när de utvecklar BI-lösningar som effektiviserar kundernas dagliga effektivitet och lönsamhet. Verksamhetskunnande samt kännedom om kundens och branschens utmaningar är en förutsättning för att

framgångsrikt implementera BI-lösningar i en organisation. – Vi genomför sedan många år tillbaks implementeringar av ERP-systemet Jeeves hos våra kunder. Det är kombinationen av en stark och mångsidig teknisk plattform och ett gediget verksamhetskunnande som gör att vi kan bistå kunden i arbetet med att definiera lämpliga nyckeltal och analysformer, säger Fredrik Jansson, VD på Systemstöd. Bollplank i arbetet med att definiera nyckeltal Systemstöds konsulter agerar

ofta bollplank i arbetet med att definiera vilka nyckeltal ett företag bör fokusera på, baserat på företagets utmaningar, målsättningar, konkurrensfaktorer, nuläge och verksamhetens art. På så sätt kan Systemstöd kvalitetssäkra informationskällan och leverera tillförlitliga nyckeltal som mäter rätt parametrar. – Vi erbjuder ett bundlat beslutsstöd som är integrerat i Jeeves. Det sänker tröskeln för företag som överväger att börja arbeta mer strukturerat med beslutsstödsprocesser, säger Fredrik Jansson.

BOKSTAVLIGT talat erbjuder vi balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. www.systemstod.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

4

GUIDE

KONSULT

Rätt CRM-system avgörande framgångsfaktor Ett säljstödsystem hjälper företag att hålla koll på kunder, offerter och uppgifter att göra under dagen, vilket underlättar drift och utveckling av verksamheten. Kundhanteringen effektiviseras, vilket ofta leder till att man spar tid och får nöjdare kunder. – Samtliga medarbetare får dessutom tillgång till kundinformationen automatiskt, vilket underlättar om någon är sjuk en dag, eller vid när nya medarbetare anställs. För bolag som vill växa finns ytterligare en aspekt att tänka på. När man samlat data om kunder och sälj på ett bra sätt ökar värdet av ens företag i investerares ögon, säger Christoffer Odin, grundare av Evolumi. Han menar att alla företag som har mer än en kund har nytta av ett CRM-system. Säljer man produkter eller tjänster är det ett måste för att kunna utveckla verksamheten över tid. Ingen kan komma ihåg allt som sagts och alla offerter som skickats. De bästa butikerna och restaurangerna använder CRM främst för VIP-kunder. – Välj en CRM-lösning som är lätt att komma igång med och smidig att använda. Det viktigaste är dock att ha ett system som faktiskt används, så man inte får en kykogård av halvuppdaterad information. Hitta ett system som engagerar användarna gärna ett som kan hjälpa till med viss administration, exempelvis sammanställning av rapporter, säger Christoffer Odin.

Rätt konsult för uppdraget kräver förarbete Att ta in IT-konsulter kan vara ett bra sätt att lösa ett tillfälligt behov och få nya ögon på ett problem. Det är dock viktigt att syftet är klart avgränsat och att rätt konsult anlitas. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Ett sätt att beskriva en ursprungstanke med konsulter är att de på eget ansvar ska leverera ett tydligt resultat för kunden på ett avgränsat problem eller utmaning. Till exempel inom ett område där kunden saknar kompetens eller andra resurser som gör att kundens problem inte enkelt kan lösas på annat sätt. Vanligtvis handlar det om ett tidsbegränsat tillfälligt behov med ett tydligt slut. När man som företagare därför överväger att anlita en konsult är det därför naturligt att först fråga sig om kompetensen finns inom den egna organisationen. Om behovet är av återkommande karaktär kan utbildning av en anställd vara ett alternativ. Men inom IT – som är ett område i snabb förändring – kan en konsult vara en bra lösning. Nya ögon på ett problem kan vara en fördel. I den bästa av världar levererar ITkonsulten den lösning som bäst passar

kundens behov utan att vara färgad av koppling till någon leverantör. BEGREPPET IT-KONSULT ÄR dock ganska brett. Ett sätt att beskriva det är att det spänner sig från konsulter med nära koppling till färdiga ITprodukter till konsulter som levererar mantimmar på ett sätt som mer liknar traditionella bemanningsföretag. Viktigast av allt blir därför – som vid all upphandling av konsulttjänster – att veta vilket behov man har och att som kund ha egen beställarkompetens. Inköpsprocessen behöver vara strukturerad. Det gäller att ha gjort sin hemläxa. Rekryteringsprocessen av konsulter är därför central – inte helt olik vid anställningar. Granska meritförteckningar, ring referenser, ta exempelvis hjälp av intern teknisk expertkompetens eller den egna personalavdelningen när detta behövs i intervjusituationen. DET GÄLLER NÄMLIGEN att vara tydlig med vad man kräver av konsulterna, detta för att säkerställa att konsultbolaget föreslår rätt person för ett projekt – inte bara någon som råkar vara tillgänglig. Ramavtal är vanliga främst bland stora kunder i offentliga sektorn. Dessa avtal kan självklart fylla sitt syfte även för privata organisationer

» För att klara

skatterättsliga och arbetsrättsliga prövningar får ett konsultavtal inte ha karaktären av ett anställningsavtal. som är stora köpare. Här har man ju dessutom full frihet att välja vem man vill, eftersom man inte behöver följa lagen om offentlig upphandling. Med hjälp av ramavtalen kan man pressa priser och de hjälper även till att skaffa en marknadsöverblick. Men för att de ska ha något värde bör de naturligtvis följas och omförhandlas regelbundet. MEN SE UPP med att prispressa konsultbolaget för hårt. Att man får vad man betalar för gäller även inom konsultvärlden. Risken finns att konsultbolaget låter sina bästa medarbetare gå till mer lukrativa projekt. Omvänt är det också viktigt att säkerställa att konsultbolagets anställda har bra villkor oavsett vad

man som kund betalar. Kvaliten i konsulttjänsterna sitter i medarbetarnas hjärnor. Om konsultbolaget för en tuff personalpolitik kan man räkna med manfall i projekt. IT lösningar är ofta relaterade till företags kärnverksamhet. Av det följer att det ofta handlar om känslig information. Non-disclosure agreements (NDA) är mer eller mindre standard. Det är även viktigt att i avtal reglera att äganderätten till att det konsulten skapat ska tillfalla kunden. Inledningsvis nämndes en konsults oberoende som en av hörnpelarna. Även ur ett skattejuridiskt och arbetsrättsligt perspektiv har det betydelse. Konsultavtalet får inte ha karaktären av anställningsavtal med allt vad detta för med sig. För att klara en skatterättslig prövning är det därför viktigt att konsulten har en specialistkompetens jämfört med uppdragsgivaren. UTVECKLING AV MÅNGA

Smart fakta Upphandling av IT-konsulttjänster kräver ett noggrant förarbete inte minst gällande syfte och mål. Bra och handfasta tips kan man bland annat på konsultguiden.se och cio.com.

Danmarks ledande IT-konsultföretag söker personal till sitt Stockholmskontor skarpa personer i branschen som vi marknadsför till kunder som har behov länder, med mer än 40 agenter och 650 high-end frilansande konsulter ute på uppdrag idag. Läs mer om våra lediga tjänster på www.7N.com

7N.com.se | Kungsgatan 33, 13, 11156 Stockholm.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

5

DOKUMENTHANTERING

INSPIRA T IO N

Stor nytta med beprövat dokumenthanteringssystem

TEXT ANNIKA WIHLBORG

Molntrenden är stark, även på dokumenthanteringsområdet. Ett molnbaserat dokumenthanteringssystem innebär att användaren enkelt och smidigt har tillgång till sina dokument via valfri uppkopplad enhet; mobil, surfplatta eller dator. Det förenklar förstås vardagen för styrelseledamöter som ofta spenderar mycket tid på resande fot. Ytterligare en fördel med att använda ett dokumenthanteringssystem är att informationssäkerheten stärks. När samtliga styrelseledamöter använder sig av samma dokumenthanteringssystem kan man exempelvis enkelt och smidigt säkerställa att alla har tillgång till de senaste versionerna av specifika dokument. Det är en viktig funktion, inte minst i samband med att dokument uppdateras och ändras på kort varsel inför ett styrelsemöte.

Konsumentinriktade molnbaserade tjänster är inte utformade utifrån styrelsens behov och är dessutom knutna till individen, vilket innebär att om en styrelseledamot slutar så tar han eller hon med sig informationen eftersom backupsystemets konto är knutet till ledamoten personligen. I dokumenthanteringslösningar som utformats med företags behov i åtanke sparas allt material i stället i ett projektrum, vilket innebär att alla ledamöter har tillgång till samtliga dokument.

Ordföranden får kvittens när styrelseledamöterna läst dokument På senare år har dokumenthanteringsmarknaden utvecklats snabbt. Ökad funktionalitet och användarvänlighet innebär bland annat att det numera är möjligt att göra

» Dokumenthan-

teringssystem säkerställer att rätt dokument når rätt mottagare vid rätt tidpunkt, en trygghet i det dagliga styrelsearbetet. anteckningar direkt i dokumenthanteringssystemen, att användare har tillgång till dokumenten även när de är offline och att styrelseordföranden

Konsumentinriktade backupsystem räcker sällan till Många styrelser använder sig av konsumentinriktade backupsystem för att spara och dela sina dokument.

får en kvittens på att ledamöterna läst och tagit del av de dokument som ska läsas in innan det är dags för styrelsemöte. Det ökar i sin tur förutsättningarna för att ledamöterna förbereder sig i god tid innan mötet, vilket kan öka effektiviteten. Det förekommer ofta att styrelseledamöter behöver ha tillgång till avtal, protokoll och dokument som använts som beslutsunderlag i styrelsen för ett halvår sedan eller kanske flera år sedan. Moderna dokumenthanteringssystem har därför ofta en smidig sökfunktion som gör det möjligt att direkt få fram precis det dokument man behöver.

Forum för samarbete och interaktivitet Med ett beprövat dokumenthanteringssystem som uppfyller styrelsemedlemmarnas behov blir det också lättare att distribuera material till styrelseledamöterna utan att behöva använda papper. Det skonar miljön och gör det lättare att hålla reda på dokument. Ledamöterna har alltid tillgång till rätt dokument, vilket gör styrelsearbetet smidigare och lättare att administrera. En tydlig trend i dokumenthanteringsbranschen är att systemen allt oftare fungerar som sociala forum, plattformar för samarbete där användarna kan kommentera dokument såväl online som offline, ha en gemensam kalender och diskussionsforum. Dokumenthanteringssystemen har helt enkelt utvecklats till sociala och interaktiva plattformar för samarbete. De dokument styrelseledamöterna hanterar är ofta konfidentiella och mycket viktiga att hantera på ett informationssäkert sätt. Med ett dokumenthanteringssystem säkerställer avsändaren att rätt dokument når rätt mottagare vid rätt tidpunkt, vilket fungerar som en trygghet i det dagliga styrelsearbetet.

Användarvänligt dokumenthanteringssystem underlättar styrelseproffsets vardag Styrelseproffset Meg Tivéus, som för närvarande sitter i nio bolagsstyrelser, spenderar mycket tid med att hantera och läsa dokument inför styrelsemöten. Som styrelseledamot i flera noterade och onoterade bolag är ett användarvänligt och flexibelt dokumenthanteringssystem en nödvändighet för att kunna arbeta smidigt och effektivt, oavsett var hon befinner sig. – Jag använder dokumenthanteringssystem för att skicka, ta emot och läsa in mig på dokument som jag behöver gå igenom inför varje styrelsemöte. Innan dokumenthanteringssystemens tid skickades oftast de handlingar jag skulle läsa igenom i brevform. Numera är det enkelt att samla såväl gamla som nya rapporter, protokoll och andra handlingar i ett samlat system, säger Meg Tivéus. Hon använder flera olika dokumenthanteringssystem för de olika bolagsstyrelser hon är engagerad i, men uppskattar särskilt TeamEngines lösning eftersom den är välfungerande, användarvänlig och lättåtkomlig, oavsett vilken teknikplattform som används.

Meg Tivéus, som spenderar mycket tid på resande fot, läser ofta igenom styrelsematerial på sin läsplatta. Då uppskattar hon särskilt möjligheten att göra noteringar i dokumenten medan hon läser dem.

Lättillgänglig åtkomst till arkiverat material I bolagsstyrelser, i synnerhet i börsnoterade bolag, är sekretessen och möjligheten för styrelseledamöterna att kunna kommunicera på ett säkert sätt, mycket viktig. Med TeamEngines dokumenthanteringssystem kan Meg Tivéus känna sig trygg i att ingen obehörig kommer över styrelseledamöternas kommunikation och dokument. – När jag behöver läsa ett gammalt protokoll eller ta del av ett äldre dokument är de lättillgängliga via TeamEngines dokumenthanteringssystem. Lösningen är samtidigt enkel och smidig att använda och lära sig. Samtidigt ska man komma ihåg att ett bra system inte är svaret på alla frågor, för att det verkligen ska fungera optimalt krävs en kvalificerad administratör som underlättar styrelseledamöternas vardag, säger hon.

Fler vill ha bärbara filöverföringstjänster Antalet företag som regelbundet använder tjänster för filöverföring växer stadigt. Webbaserade tjänster gör det enkelt och smidigt att skicka bilder, filmer, ritningar och andra tunga dokument till kunder och samarbetspartners. En trend är att fler företag väljer betaltjänster, vilket ger bättre kontroll och möjligheter att leverera under det egna varumärket. – Många blandar ihop filöverföringstjänster med molnbaserade lagringstjänster, exempelvis Dropbox. Filöverföringstjänsterna är transaktionsorienterade och syftar till att överföra material på ett säkert och smidigt sätt, medan lagringstjänsterna lagrar filer och bilder på längre sikt. För den som vill skicka tyngre filer till en mottagare räcker inte alltid lagringstjänsternas funktionalitet till, säger Stefan Norlin, marknadsansvarig för filöverföringstjänsten Sprend. Till skillnad från lagringstjänsterna kan mer renodlade filöverföringstjänster erbjuda profilering av leveransen och en bekräftelse på att materialet tagits emot av mottagaren. Det ger bättre kontroll och ökar tryggheten både för avsändare och mottagare. – En teknisk utmaning för oss är att allt fler användare vill kunna ta emot och titta på de överförda filerna även i sin mobiltelefon eller läsplatta. Det handlar ofta om en första titt, själva nedladdningen sker vid ett senare tillfälle via datorn, säger Stefan Norlin.

ANNONS

Foto: Peter Knutson

För ledamöterna i ett företags styrelse kan ett dokumenthanteringssystem spara tid, öka informationssäkerheten, göra det lättare att arkivera och hitta rätt bland dokument och, inte minst, effektivisera styrelsearbetet på flera sätt. Molnbaserade dokumenthanteringssystem säkerställer både snabb tillgång till rätt dokument och ett synkroniserat styrelsearbete.

Meg Tiveus


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

6

AKTUELLT

BIG DATA

Big Data-analyser – avgörande överlevnadsfaktor i framtidens näringsliv Analysen av Big Data, samlingsbegreppet för kund-, transaktions-, maskin- och internetbaserad data från exempelvis sociala medier, är en långsiktig utveckling som är här för att stanna. Datan har alltid funnits där, men på senare år har datamängderna ökat liksom utbudet av analysverktyg som gör det möjlig att analysera Big Data på ett effektivt sätt som tillför verklig verksamhetsnytta.

»Strukturerade analyser av

Big Data i framtiden kommer att vara en absolut nödvändighet och en överlevnadsfaktor för allt fler verksamheter. Hellen Wohlin Lidgard

TEXT ANNIKA WIHLBORG

ligger till grund för erbjudanden och kampanjer som kan skräddarsys utifrån varje kunds individuella konsumtionsvanor och preferenser.

Big Data är ett av IT-branschens hetaste områden, men begreppet är större än en trend. Industriföretag och konsumentinriktade företag inom exempelvis handel och mediebranschen var tidiga med att analysera Big Data och omvandla resultatet till konkret verksamhetsnytta. Nu har intresset väckts även i andra branscher, exempelvis hos myndigheter, som behöver analysera omfattande datamängder för att kartlägga medborgarnas framtida behov. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv ger analysen av Big Data många fördelar, bland annat möjligheten att dra slutsatser som

Fler hittar konkreta tillämpningar av Big Data – Företag kommer även fortsättningsvis att tillämpa traditionella Data Warehouse- och BI-lösningar. Många betraktar Big Data som ett komplement, skillnaden är den att strukturerade analyser av Big Data i framtiden kommer att vara en absolut nödvändighet och en överlevnadsfaktor för allt fler verksamheter. För Data Warehouse och BI finns manuella analyslösningar, men med tanke på datamängderna krävs automatiserade analyser av Big Data, säger Hellen Wohlin Lidgard, vd på IT-företaget Affecto.

Hon menar att en växande grupp organisationer hittar konkreta til�lämpningar av Big Data. För att få maximal nytta av Big Data analysen är det viktigt att göra sin hemläxa och reflektera kring hur Big Data kan göra nytta i er organisation, vilka analyser ni behöver göra för att tillföra värde till verksamheten och skapa förutsättningar för att ligga steget före era konkurrenter. Det handlar om att redan på ett tidigt stadium koppla ihop Big Data analysen med affärsverksamheten, det är viktigt att Big Data analysen inte reduceras till ett separat utvecklingsprojekt som begränsas till företagets IT-avdelning.

Beslutsunderlag som optimerar logistikflöden och kampanjer En fordonstillverkare kan exempelvis

använda Big Data för att analysera hur de kan optimera sina logistikflöden, eller förutse när maskiner behöver underhållas medan detaljhandelsföretag istället kan använda Big Data för att kartlägga och analysera kunders inköpsbeteende och preferenser och därefter basera sina erbjudanden på dessa parametrar. För ett telekombolag kan Big Data bland annat användas till att göra lönsamhetsanalyser på enskild kundnivå. – Jag brukar säga att Big Data möjliggör alla de analyser företag alltid velat göra, men tidigare inte kunnat genomföra eftersom tekniken utgjort en begränsande faktor. Företag i dagligvarubranschen kan exempelvis analysera hur specifika produkter diskuteras i sociala medier, vilka produkter som ofta ligger i

samma varukorg och hur olika lockvaror påverkar. Inom industrin finns enorma möjligheter att använda maskindata för att förbättra kvalitet, underhåll och logistikflöden, säger Hellen Wohlin Lidgard.

Hög efterfrågan på systematiska analytiker Många företag väljer att bilda arbetsgrupper som arbetar med Big Data parallellt med sina Data Warehouse och BI-analyser. Hellen Wohlin Lidgard betonar vikten av att börja i liten skala och inte göra för stora systeminvesteringar innan man säkert vet var Big Data gör mest nytta i organisationen. Börja gärna med en moln- eller prototypbaserad lösning som gör att ni undviker alltför höga kostnader i ett inledningsskede. Välj gärna en analyslösning som ni kan växa i, som innehåller tillräcklig kapacitet för att Big Data-verksamheten så småningom ska kunna skalas upp. – Utöver rätt systemlösning är kompetenta medarbetare en avgörande framgångsfaktor. Big Data analys är ofta rätt komplext med tanke på de omfattande datamängderna. Det kräver ett mer systematiskt förhållningssätt än exempelvis BI-analyser. En duktig analytiker, en data scientist, är en verklig tillgång för företag som ägnar sig åt Big Data analys, de ökar förutsättningarna för att företaget får utväxling på de systeminvesteringar som gjorts, säger Hellen Wohlin Lidgard.

Missar du affärsmöjligheter? Skäddarsy din sökmotor Ny affärsinformation automatiskt Öka dina chanser att lyckas

Internet Intelligence intelliwell.com 08-618 76 10


Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa Kistamässan den 21-22 januari 2015

Dagens vård och omsorg kräver nya arbetssätt och modern teknik. Är du beredd?

Hitta lösningar på rätt ställe På den nya efterlängtade konferensen MVT, Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, på Kistamässan i Stockholm, fokuserar vi under två dagar på hur välfärdsteknologi kan bli en del av den moderna vården och omsorgen. Här träffas socialchefer, kommunal- och landstingspolitiker, strateger, utvecklare, verksamhetschefer, IT-ansvariga, jurister och annan personal som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänsten. Fokus på mötesplatsen är att ge verktyg, praktiska lösningar och idéer till förändrat arbetssätt.

Konferensen

Ur programmet: Så lyckas våra grannländer

Programmet är inriktat på att ge verktyg för införande av teknikstöd i den ordinarie verksamheten med allt vad det innebär gällande frågor kring ekonomi, etik, upphandling, teknik, juridik och information. Exempel som sätter individen i fokus - för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/trygghet och aktivitet kommer att lyftas.

Morten Hoff, Center for velfærdsteknologi i Odense Kommune, tillsammans med andra nordiska representanter

E-tjänster kan det vara något? Så kan nya e-tjänster underlätta för både personal och klienter. Claes-Olof Olsson, Sambruk

Fokusområden 21 januari

Äldreomsorg

Hemsjukvård

Omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Familje- och individomsorg

Trygg Aktiv och Social

Leva ett gott liv hela livet. Kristin Hagström, eSenior Göteborgs stad, m fl.

Fördjupningsspår IT, Juridik och Upphandling 22 januari

Vi som vet mår bättre!

Hur ska vi implementera välfärdsteknologi, e-hälsa och e-tjänster i kommunal vård och omsorg?

Sara Riggare berättar om hur hon använder välfärdsteknologi. Sara Riggare, doktorand, Karolinska institutet och Chief Patient Office på Nerve AB.

Paneldebatt ”Hur svårt kan det vara?” Workshops och paneldiskussioner

Övrigt program på mässan Innovationstorg l Seminarieprogram på mässans scen l Visningsmiljöer Health Innovation Lab l Våga-Fråga. Rådgivningstorg

www.facebook.com/mvtochehalsa Guldsponsor:

Arrangörer:

I samarbete med:

@MVT2015

#MVT2015

www.mvt2015.se

Silversponsorer:

Mediepartners:

Teknisk arrangör:


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

8

P R O FILINTERV J U

PETER HAGLIND

Försvarsmakten – i IT-säkerhetsarbetets absoluta framkant Som Försvarsmaktens CIO ansvarar Peter Haglind för IT-verksamheten i en av Sveriges största och mest komplexa organisationer. IT-säkerhet är av naturliga skäl en högt prioriterad fråga i Försvarsmakten, som har byggt upp en stark intern organisation för att bland annat skydda mot olika typer av IT-relaterade hot. TEXT ANNIKA WIHLBORG FOTO FÖRSVARSMAKTEN

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare. Drygt 1 600 av dessa fokuserar på ledningssystem och olika typer av IT-frågor. Peter Haglind, som är mariningenjör, har arbetat drygt tjugofem år inom försvaret. Han har inte haft någon direkt plan för sin karriärinriktning, men har ständigt försetts med nya utmaningar, vilket gjort att han förblivit Försvarsmakten trogen, trots att han genom åren fått förfrågningar från andra arbetsgivare. – Jag har verkligen provat på mycket i min karriär, även om jag ”bara” haft två arbetsgivare, Försvarsmakten och FMV. Efter officersutbildningen läste jag till civilingenjör med inriktningen teknisk fysik på Chalmers. Jag har studerat på Försvarshögskolan och senare också läst in en MBA vid Handelshögskolan. Inom försvaret har jag bland annat varit projektledare för utveckling och anskaffning av Visbykorvetterna. Jag har varit utbytesforskare vid Space and Naval Warfare Center i USA, ansvarig för forskning och teknikutveckling och chef strategisk ledning innan jag fick jobbet som CIO, säger Peter Haglind.

Dynamisk och snabbföränderlig IT-miljö – Vi verkar i en organisation som präglas av många, stora och snabba förändringar. Vi håller fortfarande på att anpassa oss till det stora paradigmskifte som det innebar när den obligatoriska värnplikten ersattes av en personalförsörjning som helt bygger på frivillighet – något som i dag bland annat märks i den ökade marknadsföringen. Samtidigt skiftade prioriteringen från det nationella försvaret till internationella missioner såsom insatserna på Balkan, i Afghanistan och runt Afrikas horn. Men nu ser vi också hur pendeln är på väg tillbaka mot ett större nationellt fokus. Även IT-mässigt verkar vi i en mycket dynamisk miljö. Var och en av oss upplever säkert hur informations¬tekniken med Internet och det enorma utbudet av ständigt förändrande IT-tjänster och prylar sköljer över oss. Det här en realitet som både skapar fantastiska möjligheter men även nya utmaningar. – IT är i allra högsta grad ett verktyg som kan förändra och effektivisera även Försvarsmaktens verksamhet, säger Peter Haglind. Men vi

måste också förhålla oss till de nya hoten – alltIfrån unga hackare via cyberkriminalitet till främmande underrättelsetjänster. IT-verksamheten i Försvarsmakten är under förändring – inte minst när det gäller styrningen. Vi ”tjänstefierar” nu IT-leveranserna och standardiserar processer och rutiner. I stället för att utveckla och förse övrig verksamhet i Försvarsmakten med system och IT-prylar ligger nu fokus på att ta fram, förvalta och leverera IT-tjänster över tiden. ITtjänstefieringen gör det möjligt att ta ett fastare grepp om såväl teknik och säkerhet som kostnader. Den skapar förutsättningar för att konsolidera system, finna rationellare drift och förvaltning men även för att bättre och snabbare kunna möta nya eller förändrade behov och hot, bland annat genom en högre grad av innovation.

Projekt PRIO rationaliserar Försvarsmakten Försvarsmakten befinner sig för närvarande i slutfasen av en av de större affärs-systems¬implementa¬tionerna i Sverige, projekt PRIO. Det är en effektiviseringssatsning i vidaste

ANNONS


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

9

PETER HAGLIND

PRO FILINT ERV JU

» IT är i allra högsta grad ett verktyg som kan

effektivisera även Försvarsmaktens verksamhet.

bemärkelse där införandet av det SAP-baserade affärssystemet varit drivkraften för en nödvändig och omfattande förändring. Och likt de flesta stora förändringsprojekt ligger de största utmaningarna i att utveckla verksamheten, att lära om och arbeta på nytt sätt. Ofta får teknikförändringen ”klä skott för” att ansvar flyttas och nya rutiner införs. I fallet PRIO har dessutom förutsättningarna förändrats genom det politiska beslutet att flytta en stor del av logistikverksamheten till en annan myndighet, FMV. Syftet är att effektivisera den samlade logistiken men för projekt PRIO har det inneburit förseningar och fördyringar. Men nu är vi på god väg att fullfölja införandet.

Attitydförändring kring IT-säkerhetsfrågor Inom Försvarsmakten utgår man från IT-säkerhetsaspekter redan när nya IT-lösningar utvecklas och upphandlas. Samtliga systemlösningar auktoriseras utifrån tuffa krav innan de släpps in i Försvarsmaktens IT-miljö. Säkerhet är med andra ord lika viktigt som rationalitet och funktion redan i inledningsstadiet. – Jag tycker mig kunna se en attitydförändring även hos stora IT-leverantörer. På senare tid har de placerat IT-säkerhetsfrågor betydligt högre upp på agendan jämfört med tidigare och här har naturligtvis händelserna kring Edward Snowden och Bradley Manning spelat in. Det är glädjande att uppmärksamheten kring IT-säkerhetsfrågor överlag har ökat, diskussionerna kring cybersäkerhet och olika former av hot är nu hetare än någonsin, säger Peter Haglind. Fyra grundpelare i ett genomtänkt IT-säkerhetsarbete Han betonar att ett genomtänkt

och heltäckande IT-säkerhetsarbete består av fyra grundpelare som var och en är viktig för att helheten ska hänga ihop och fungera. De flesta organisationer har ett fokus på tekniskt skydd i form av exempelvis brandväggar och anti-virusprogram, men kunniga, medvetna och uppdaterade medarbetare är minst lika viktigt. Det gäller att veta vilka risker man tar när man lägger ut geotaggade bilder på nätet eller vad som kan hända då man klickar på länkar till hemsidor vars ursprung och innehåll är oklar, för att nämna några enkla exempel. En annan kritisk grundpelare är en aktiv förvaltning. Det innebär att IT-systemen ständigt är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna och att dessa är testade i den aktuella IT-miljön. Slutligen är en aktiv övervakning av systemen under dygnets alla timmar också en avgörande grundpelare för säkerhetsarbetet. – Kom ihåg att säkerhetsbilden ständigt förändras. Det är betydligt lättare att hitta en nål i en höstack än att garantera att ingen nål finns där. Försvarsmaktens telekomoch IT-system ställs förstås inför exceptionellt höga krav på säkerhet och robusthet, de ska kunna fungera även när alla andra system i samhället slutat fungera. Det är alltså av yttersta vikt att vi ständigt håller oss uppdaterade kring den aktuella hotbilden, säger Peter Haglind.

Smart fakta Peter Haglind Ålder: 48 Bor: Värmdö utanför Stockholm Yrke: Försvarsmaktens CIO Drivkraft: Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter

www.intelsecurity.com

Konsten att välja rätt driftsleverantör för affärskritiska system Att välja rätt driftsleverantör är på många sätt ett avgörande beslut som påverkar företagets framtida förutsättningar och konkurrensförmåga. Stefan Lindström, kundansvarig på Pulsen Production, delar med sig av tips som lotsar er i valet av leverantör. – Välj en leverantör som har tillräcklig kapacitet för att hantera företagets långsiktiga ITbehov. Säkerställ att tjänster och avtal kan anpassas utifrån era unika krav och förutsättningar samt att ni får ta del av förbättring och kostnadsbesparing när leverantören utvecklar tjänster och byter teknik, säger Stefan Lindström. Väg också in leverantörens ekonomiska stabilitet i beslutsunderlaget. Lindström rekommenderar att man frågar efter och pratar med referenser samt att ett studiebesök genomförs hos den tilltänkta leverantören med avsikt att försöka träffa så stora delar av leveransorganisationen som möjligt. – Fundera på om dagliga kontakter förenklas av att Supportorganisationen är svensktalande med tillgänglighet dygnet runt årets alla dagar. Tänk på att även skräddarsydda avtal och lösningar behöver anpassas och förändras över tid, så välj en flexibel, lyhörd och snabbfotad samarbetspartner, säger Stefan Lindström.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

10

GUIDE

AFFÄRSSYSTEM

Agenturföretag hjälper IT-branschens mest kvalificerade att hitta nya utmaningar

Mobilitet är en tydlig trend bland moderna affärssystem, även kallade ERP-system.

Att lyckas med affärssystem Att införa affärsystem i en verksamhet kräver noggrant förarbete och en realistisk syn på omfattningen av införandet. Både vad gäller tid och pengar. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Affärssystem är den administrativa livsnerven i företag. Det är den IT-lösning som ett företag använder som stöd för sin dagliga informationshantering, styrning och administration. De ser naturligtvis lite olika ut både i omfattning och uppbyggnad beroende på vilken bransch företaget verkar, dess storlek, om man har verksamhet i flera länder och så vidare. Valet av affärssystem styrs givetvis av vilka behov det ska fylla för organisationen. Relevanta frågor inför investering och byte av affärssystem kan till exempel vara: Vilka processer är de viktigaste? Vad är ”måste”-funktionalitet och vad är ”bra-att-ha-funktionalitet”? Vilka nyttor, förbättringar och mål vill vi uppnå? BEFINTLIGA AFFÄRSSYSTEM SOM

använts under många år kan vara omoderna. Med det menas att de inte erbjuder den anpassningsbarhet och

ägandekostnad över tid som dagens företag kräver. De kan vara svåra att anpassa och dyra och krångliga att uppgradera. På så sätt kan de bromsa företagens utveckling. Det kan många gånger vara billigare att byta till ett nytt modernt affärssystem än att uppgradera befintligt. Både initialt men framför allt på lång sikt. Det gäller också att lägga tid och resurser på rätt saker. Självklart är det viktigt att noggrant utreda och hitta det affärssystem som ser ut att bäst matcha den egna verksamhetens behov. Men när man gjort detta har man inte ens kommit halvvägs. Ett modernt affärssystem är förstås inte allena saliggörande i sig själv. nytt affärssystem är ett projekt som inte bara omfattar företagets IT-avdelning, vilket nog de flesta företagsledningar förstår. Med tanke på organisationers ökande datamognad – där systemstöd finns i allt fler delar av processerna – så påverkar implementationen hela organisationen. Men om detta projekts omfattning underskattas är risken att investeringsunderlaget man tagit fram inte är realistiskt. Om budgeten tar slut tidigt i den kritiska införandeprocessen kanske man börjar skära hårt i projektet för att spara pengar. Fokus flyttas från den ursprungliga ATT INFÖRA ETT

nytta man ville ha till att stänga projektet så snabbt som möjligt. Problemet med att göra så är att man riskerar att börja kompromissa med ursprungsmålen. Det vill säga grundorsakerna till att man överhuvudtaget fattade beslutet att investera i detta nya affärssystem. blir att man – trots stora satsade resurser – ändå inte når hela vägen fram. En fara med detta är att tillståndet cementeras och att man aldrig kommer att gå hela vägen. Till detta kommer att alla verksamheter förändras och behoven med dessa. Därför behöver även det affärssystem man investerar i kunna stödja och möta detta. Med det menas att det bör vara lätt att integrera, uppgradera och anpassa. Något som kan motverka detta är att företag redan från start ibland låter göra egna anpassningar av affärssystem för att passa invanda arbetssätt. Det kan vara hälsosamt att ibland kontrollera om det ett nytt modernt affärssystem erbjuder ”rakt ur boxen” kan användas utan företagsspecifika anpassningar. RESULTATET AV DETTA

DET VILL SÄGA att man vågar ifrågasätta hur man alltid gjort. En fördel med detta är att man därmed kan minska risken för fördyringar

vid framtida uppgraderingar. Eller värre – att framtida uppgraderingar över huvud taget inte är möjliga. Med andra ord kanske det finns heltäckande standardlösningar inom den bransch som företaget är verksamt. Affärssystemsleverantörer har ofta referenser till befintliga kunder med liknande verksamhet, utmaningar och storlek. Relationen till leverantören är viktig. Trenden är att moderna affärssystem erbjuder stöd för allt fler processer i ett företag, även externa som logistik och tillverkning samt molnlösningar där affärssystemsdata tillgängliggörs via mobil eller läsplatta. Med detta följer att kunder tenderar att bli allt hårdare knutna till sin leverantör och integratör. Med tanke på att man kommer att leva med affärssystemet under många år är det därför viktigt att man väljer att samarbeta med en partner man har förtroende för.

Smart fakta Moderna affärssystem stödjer allt fler processer som tidigare bara fanns i branschlösningar. Betydelsen av relationen mellan kund och leverantör blir därmed allt viktigare.

www.cag.se

Att ha en egen agent har länge varit en självklarhet för idrottare och musiker. Nu har agenturföretagen börjat få fotfäste även i IT-branschen. De som tillhör IT-branschens duktigaste medarbetare och vill ha kvalificerad hjälp att matcha sin kompetens med rätt uppdragsgivare kan ha stor nytta av en agent som bevakar deras intressen. –Såväl jobbsökare som rekryterande företag riskerar att inte se skogen för alla träd när de söker nya utmaningar eller nya medarbetare. Högpresterande medarbetare i IT-sektorn som är på jakt efter stimulerande och välavlönade arbeten möts ofta av ett ”glastak” som är tydligt vad gäller såväl lönenivå som möjligheter till avancemang. Genom att ta hjälp av en agentur kan även IT-sektorns medarbetare göra karriär i traditionell mening, säger Jeppe Hedaa, vd på agenturföretaget 7N. Agentens viktigaste uppgift är att matcha rätt kandidat med rätt uppdragsgivare och tillvarata sina kandidaters intressen genom att förhandla fram rätt löner och förmåner till dem. –Ett agenturföretag representerar de allra bästa i IT-sektorn, vilket motsvarar ett fåtal procent av samtliga medarbetare. Genom ett agenturföretag kan dessa högkvalificerade individer få tillgång till spännande uppdrag som de förmodligen inte skulle få tillgång till på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Jeppe Hedaa.


Varför är Internet of Things viktigt för svensk industri? Internet of Things (IoT), prylarnas internet, sakernas internet är på allas läppar. Genom åren har ”verkstadsindustri” och ”it” beskrivits som om det vore två skilda världar. Det ena gammalt och omodernt, tillhörande ett förlegat industrisamhälle, det andra drivet av unga idérika entreprenörer. Teknik och IT har idag konvergerat tack vara alla nya möjligheter industrin ges med internet. Om svensk industri vill behålla sin konkurrenskraft kan den inte hänga kvar i gammal teknik utan måste digitalisera sin verksamhet och hitta fler nya IoT-lösningar. Sverige har förutsättningarna, med bra infrastruktur, kompetens och innovationskraft. Information är idag den industriella utvecklingens allra viktigaste konkurrensfaktor. Den digitala tekniken öppnar möjligheter att samla in och bearbeta stora mängder av information om ett företags produktion, produkter och kunder och använda det för att skapa nya affärsmodeller, nya intäktsströmmar, attrahera nya kundgrupper och stärka sina band till kunderna genom nya tjänster. Avancerad produktionsutrustning i form av robotar och maskiner kan vem som helst köpa för att bygga produktionskapacitet. Skillnaden är hur man formar sina processer inom marknadsföring, försäljning, produktion och service. För första gången i industrins historia berörs därför så många hittills skilda avdelningar i ett företag: it, marknad/försäljning, R & D, produktion och service som alla måste ändra sina rutiner och sätt att se på marknaden. Företagens ledningsgrupper måste ta fram helt nya strategier på både lång och kort sikt för att kunna implementera och dra nytta av alla dessa oanade möjligheter som ges med sakernas internet. En trend inom industrin är att sälja tjänster istället för eller i kombination med produkter. Det finns många exempel: ICA använder information om våra köpbeteenden för att bli effektivare och kunna ge bättre service till sina kunder. E.ON kopplar upp sina kunder så att både de och kunderna ska få bättre koll på energiförbrukningen och därmed kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Siemens

INNOVATION FOR GROWTH

Industrial Turbomachinery AB har en 100-årig historia som svenskt innovationsbolag. Vi har för dem utvecklat ett informationssystem som fungerar som en ”svart låda”; en datainsamlingsfunktion som följer med varenda turbin ut till kunden. Informationen används för att analysera och förbättra produktionen. Lägg till en IoT-lösning med ett underhållsystem som fungerar globalt, så får du som kund en bättre, mer hållbar och billigare lösning. Allt detta och mycket mer är möjligt tack vara IoT, där den mobila världen ändrat spelplanen markant. Utvecklade tjänster för mobila lösningar är det som idag effektiviserar verkstadsindustrins arbetsprocesser. Sedan Internet-hypen, som dök upp runt år 2000, har tekniken och användningsområdena mognat och är nu en del i vardagen både i hemmen och inom industrin. Genom miniatyriserad elektronik och nya M2M-(maskin till maskin) kommunikationsmöjligheter kan man nu koppla upp och samla in mängder av information från i stort sett allting. Att ta klivet in i den uppkopplade världen är enormt viktigt för att klara den allt tuffare globala konkurrensen. Speciellt för våra nordiska företag med ett annat kostnadsläge och lite längre avstånd till många av de nya tillväxtmarknaderna. Informationen finns ju där, det är bara att hämta och använda den! Vet du inte hur, kontakta gärna oss så kan vi hjälpa till.

BJÖRN ANDERSSON Affärsutveckling Prevas AB Mer om vad vi kan erbjuda inom Internet of Things:

www.prevs.se/iot

www.prevas.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

12

E XP ERTPANEL

Så rekryterar du rätt Ann-Catrine Snis

Filip Nilsson

Rekryteringskonsult på Experis

Vd på Recruitify

Hur rekryterar man rätt inom IT? – Rekryteringspartnern bör ha god kunskap om kundens organisation samt goda branschkunskaper. Samtliga parter bör ha en djup förståelse för rollen som ska rekryteras och den bör baseras på en väl genomarbetat kravprofil som bland annat innehåller en kompetenskartläggning. Välj en rekryteringspartner med erfarenhet och rätt kontaktnät. Tips för att attrahera IT-kompetens som är särskilt attraktiv och en bristvara på arbetsmarknaden? – Rekryterande bolag bör kunna erbjuda intressanta projekt, produkter eller teknik, möjligheter till vidareutveckling och utbildning, konkurrenskraftiga villkor och en attraktiv geografisk placering. Varumärket har också en stor betydelse. Generella tips för en framgångsrik rekrytering? – Rekryteringen bör grunda sig på en väl genomarbetad kravprofil och marknadskartläggning. Rekryterande organisation måste vara tillgänglig, beslutsmässig och ha avsatt tid för att träffa kandidater på kort varsel, då kandidaterna kan ha flera andra erbjudanden parallellt. Upprätthåll ett snabbt tempo i rekryteringsprocessen, utan att kompromissa med kvaliteten.

Line Thomsen & Daniel Setterwall

Linus Zackrisson Karriärexpert på Min Karriär

Affärsområdeschefer på Dfind IT

Hur rekryterar man rätt inom IT? – Ju personligare ni gör rekryteringen, desto bättre är det. Tänk taktiskt och delegera de första momenten till ett rekryteringsbolag. Att göra en första sållning av intressanta kandidater är relativt tidskrävande och kan med fördel lejas ut. När det däremot är dags för personliga intervjuer med de kandidater ni valt ut är det läge för er som arbetsgivare att ta över. Sträva efter att minimera antalet steg i rekryteringsprocessen och att hålla nere den tid rekryteringsprocessen kräver, kom ihåg att ni som arbetsgivare är experter på att attrahera rätt kompetens till just ert företag. Andra framgångstips för en lyckad rekrytering? – Se till att kandidaten bygger en relation med er som arbetsgivare snarare än med ett rekryteringsföretag, förankra relationen mellan kandidaten och er så tidigt som möjligt. Se till att lägga energi på rätt moment i rekryteringsprocessen, välj noga vad ni själva ska göra och vad som bör lejas ut på en extern part. Dina tips för att attrahera IT-kompetens som är särskilt attraktiv och en bristvara på arbetsmarknaden? – Ett första steg är att identifiera det som är unikt och skiljer er från andra arbetsgivare. När ni identifierat era unika faktorer är det dags att förmedla dem till era presumtiva medarbetare. För små och medelstora arbetsgivare är det ofta effektivast att ta personliga kontakter med intressanta kandidater och få dem att lyssna på er unika berättelse. För större arbetsgivare kan det vara effektivare att kombinera personliga kontakter med att bearbeta presumtiva kandidater genom bredare kanaler. Våga testa nya rekryteringsmodeller, be gärna en rekryteringskonsult om tips.

Hur rekryterar man rätt inom IT? – För att lyckas med en rekrytering behöver du veta vilken pusselbit du saknar i ditt team. Både i termer av teknisk kompetens och personliga egenskaper. Börja med en gedigen behovsinventering – vad eftersöks och varför? Nätverka där personer med önskad kompetens finns. Följ trenderna i deras värld och se till att synas i de forum där de rör sig. Visa på alternativa värden i just din organisation och var alltid ärlig med vad ni står för, säger Line Thomsen.

Hur rekryterar man rätt inom IT? – Utarbeta en noggrann kravprofil. Sedan är det viktigt att inte bara leta kandidater på Linkedin och göra massutskick. I stället bör man bygga ett attraktivt employer brand och bygga långsiktiga relationer med sina framtida medarbetare. När rekryteringsbehovet sedan uppstår finns redan relationen och rekryteringen blir både snabbare och bättre. Utöver strukturerade intervjuer behövs också noggranna kompetensanalyser och tester med hög validitet.

Tips för att attrahera IT-kompetens som är särskilt attraktiv och en bristvara på arbetsmarknaden? – Ett starkt varumärke kommer man mycket långt med. Men alla bolag heter inte Google och därför är det viktigt att man som arbetsgivare kan svara på frågan – vad gör oss till en bra arbetsgivare? Som kandidat tänker man ”what’s in it for me”? det måste du ha ett riktigt bra svar på, säger Thomsen.

Tips för att attrahera IT-kompetens som är särskilt attraktiv och en bristvara på arbetsmarknaden? – Här handlar det mycket om att vara en attraktiv och intressant arbetsgivare. Det måste finnas en bra kultur, bra ledarskap, bra varumärke. Dessutom måste man våga vara långsiktig och inte bara söka efter personer som har rätt kompetens från dag ett. Anställ i stället en mer junior person som har ”rätt” personlighet och potential till att få den där unika kompetensen.

Vad bör företag tänka på när de rekryterar en konsult? – Börja med att göra din hemläxa. Det vill säga – gör en kravprofil. Vad består uppdraget av? Vad ska konsulten kunna? Vilken typ av personlighet behövs för att klara uppdraget? Det är en bra grund för att få rätt person. När man känner varandra bra vet man vad den andre behöver. Sikta därför efter långsiktiga relationer med dina utvalda leverantörer. Då kan de leverera högre kvalitet i de matchningar av konsulter de gör, säger Daniel Setterwall.

Generella tips för en framgångsrik rekrytering? – Arbeta fram en tydlig kravprofil. Bygg långsiktiga relationer med potentiella medarbetare redan innan rekryteringsbehovet finns. Ha en strukturerad process med genomtänkta kanaler var du vill hitta kandidaterna. Använd strukturerade intervjuer, relevanta tester och strukturerad referenstagning. Sök också personer med goda ”icke-kognitiva färdigheter” såsom punktlighet och social begåvning. Sist men inte minst: Tänk mångfald – i bred bemärkelse.

Komplett affärssystem Full klient för iPad och Android • Fler än 15 branschlösningar i samma program • Vinnare av flera internationella utmärkelser • Fler än 500,000 företag använder HansaWorlds produkter I över 25 år har HansaWorld hjälpt företag att förbättra och effektivisera sina verksamheter. HansaWorld består av 19 kontor på samtliga kontinenter, har distributionsmöjligheter i 70 länder och har sålts i 120 länder.

www.hansaworld.com/se


SMART BEMANNING GER EN LÖNSAM IT-AVDELNING.

“Vi levererar IT-konsulter för alla behov.” ELIN NASSIRBAKLY | KONSULTCHEF

Efter att ha sett affärsmöjligheterna, startat verksamheten, tagit riskerna, gjort investeringarna, byggt upp ditt företag och nu behöver förstärkning på IT-avdelningen – se till att bemanna på ett smart sätt. Vi på Centric erbjuder alltifrån juniora supporttekniker till fullfjädrade IT-specialister, så när det är dags att göra din IT-avdelning ännu mer lönsam – kontakta oss på Centric.

Vi är Centric. Vi tror på människor. PROFESSIONALS | PARTNER NETWORK | CARE | SOFTWARE SOLUTIONS

Centric DN helsida 250x372 Lönsam.indd 1

www.centric.eu

2014-11-05 23:09


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

14

KR Ö NIKA

ANNA ASP

» I dag finns ett helt annat medvetande om

Bortom ett slit och slängsamhälle Idén med Malvin är nästan barnsligt genial – varför ska en del av kommunen köpa nya möbler för dyra pengar medan andra delar slänger sina eller staplar på hög i något förråd? Serviceförvaltningen i Malmö kläckte idén med Malvin. TEXT ANNA ASP, PROJEKTLEDARE, MALMÖ STAD OCH MALVIN-PROJEKTET

Jag hade förmånen att under 2013 vara med och starta upp Malvin – Malmö stads interna förmedlingstjänst. En tjänst som gjorde besparingar motsvarande 5,6 miljoner kronor under sina första 16 månader och som tydligt markerat att medel kan användas bättre än att finansiera slit och släng. Malvin är resultatet av att arbeta i Sveriges miljöbästa kommun, ett konkret exempel på hur Malmö stad arbetar med hållbarhet. av en enkel IT-lösning kombinerat med en lagerlokal som sköter hanteringen och uppfräschningen av möbler. Syftet med Malvin är att ta tillvarata på de möbler som finns inom staden. Med nytt tyg eller färg visa att begagnat kan vara ett enklare och häftigare alternativ än att köpa nytt. Med stolen får du en historia, en bakgrund. Det är många faktorer som ligger bakom framgången. En faktor är tajmingen, att Malvin ligger i tiden.

SJÄLVA TJÄNSTEN BESTÅR

vinsterna med att tänka hållbart och i Malvin finner man kombinationen av både socialt, ekonomiskt och ekologiskt tänk.

I dag finns ett helt annat medvetande om vinsterna med att tänka hållbart och i Malvin finner man kombinationen av både socialt, ekonomiskt och ekologiskt tänk. i stället för att slänga har verksamheter skapat kreativa miljöer. Genom att använda begagnade möbler har skolor varit förebilder i skolmiljöer och visat hur man praktiskt kan tänka hållbar utveckling. Genom Malvin kan Malmöbor få arbetsträna och ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Det är så vi marknadsför Malvin och visar att det finns så mycket att vinna, på alla plan, genom beteendeförändringar och en ändrad syn på begagnat.

GENOM ATT ÅTERANVÄNDA

HÄROMDAGEN VAR JAG på besök på en av Malmö stads förvaltningar, där jag träffade på några gamla bekanta och att det var ett kärt återseende som gjorde mig stolt. För bordet, soffan och skrivbordsstolen är alla bevis på att hållbarhet kan vara så mycket mer än bara ett modeord i ett policydokument utan något påtagligt och konkret. Det visar vad Malvin och Malmö stad står för. Under året har vi haft många besök i våra lokaler, såväl privata företag som personal från andra kommuner. Malvin är nominerat till CIO Awards för bästa hållbara projekt och det stora intresset för vårt Malvin bevisar att vi är på rätt väg, att det är bättre att tänka rätt och hållbart än att i alla lägen köpa nytt.

Den naturliga starten för all elektronisk fakturahantering - Alla fakturor i en lösning (e-fakturor i alla format samt pappersfakturor) - Tillgång till ett av Nordens största nätverk för e-faktura - Integrerad med marknadens ledande attest- och affärssystem - Tusentals nöjda kunder

Anmäl dig till ett av våra kostnadsfria webbseminarier, genom att scanna QR-koden eller besök vår hemsida!

www.readsoft.se Lonsamma IT-investeringar_ReadSoft_141103.indd 1

2014-11-03 13:02:47


PASSION - KUNSKAP – FRIHET Sylog är specialister på ledning, utveckling och kvalitetssäkring inom produktutveckling, teknik och IT. Vi arbetar med flera av Sveriges ledande aktörer inom telekom, fordon, försvar, medicin, finans och spelindustri.

VAD VI GÖR...

Du surfar på din mobiltelefon eller ringer e helt vanligt telefonsamtal. Du ar på film eller spelar spel på din laptop. Du sä er dig på pendeltåget för a ka in l jobbet. Du går ll läkaren för a ta en spruta när du ska åka utomlands. Du tar ut pengar ur bankomaten när du behöver kontanter. Allt de a är en del av vardagen och för a vardagen ska fungera krävs a den bakomliggande tekniken också gör det.

Det är där Sylogs konsulter kommer in. Vi hjälper våra n redan idag. kunder a utveckla fram

www.dlink.com/BusinessWireless

www.sylog.se

Tidrapportera när och var du vill!

Med Copernicus Time har du möjlighet att på ett mycket enkelt och effektivt sätt hålla ordning på det kanske viktigaste – tiden! Copernicus Time hjälper dig att överblicka och styra projekten och dra viktiga lärdomar. Du får funktioner för tidrapportering via webb eller smartphone, attester, planering av schema och flextid, och mycket mer.

Våra appar är särskilt lämplig för moderna och rörliga organisationer, där man har behov av att kunna utnyttja sin tid effektivare. Läs mer på exicom.se


Vilka kontaktar du när du ska byta affärssystem? Oavsett var ditt företag befinner sig idag och vart det är på väg, kan EVRY hjälpa er på er resa. Vi är ett IT-företag som hjälper stora och mindre verksamheter i hela Norden med allt från strategiska råd till färdiga lösningar. Ibland handlar det om att välja och implementera nytt affärssystem. EVRY är partner med flera av marknadens ledande affärssystemsleverantörer som Microsoft, SAP, Oracle och Jeeves och kan därför stötta dig i hela den processen. Till dessa system har vi dessutom standardlösningar kring mobilitet, beslutsstöd, drift och webb etc – allt för att underlätta för dig i din vardag. Idag finns EVRY på över 50 orter i Norden med ett team på över 10 000 medarbetare. Med oss får du det stora IT- företagets resurser, men med en lokal närvaro och djup förståelse för just dina affärer. Lär känna oss på evry.se/erp

We bring information to life evry.com

Lönsamma IT-investeringar  
Lönsamma IT-investeringar  
Advertisement