Page 1

annons

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

framgångsrik ingenjör med fokus på utbildning och rekrytering

OKTOBER 2013

Moderna byggprojekt – en spännande utmaning

Erfarenhet och spetskompetens – eftertraktad kunskap

Energisektorns utmaningar – viktiga arbetsroller

Christer Fuglesang – Ungas intresse för rymden viktigt

Nyexaminerad?

Traineeprogram

Attraktiva arbetsplatser

– ljus arbetsmarknad

– vägen till framgång

– värden som lockar

Utmana morgondagen … hos en ledande teknikkonsult. Sustainability by Design.

grontmij.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

2

ledare

Jobb tack vare kompetens eller kompisar? Rekryterar din arbetsplats bekvämt eller bra? Ska kompetens avgöra vem som får jobbet snarare än kompisar? Vad skulle hända om alla tjänster utlystes, eller om alla kunde ta plats i de så viktiga jobbnätverken?

Arbetslöshetssiffrorna bland medlemmarna i Sveriges Ingenjörer ligger på låga 1,9 procent och kanske finns det anledning att tala om ingenjörsbrist. Samtidigt är inte detta hela sanningen då arbetslösheten bland ingenjörer med utländsk bakgrund ligger på betydligt högre nivåer. För dem var arbetslöshetsnivån 8,2 procent vid samma mätningstillfälle 2010, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. sökande är illa, men då de utannonserade tjänsterna bara utgör 14 till 15 procent enligt SCB så lämnas jag med frågan om hur man får möjlighet att söka alla de andra? Meriter, erfarenheter och kompetens blir helt betydelselöst vid de flesta jobbtillsättningarna och i stället heter den viktigaste inträdesbiljetten på arbetsmarknaden ”nätverk”. Men hur får man ett bra yrkesnätverk utan att ha jobb? Är man nyanländ eller nyexaminerad så löper man större risk att hamna utanför, att vara en av dem som saknar kontakter och därför aldrig kommer ifråga. Diskriminering av

att som arbetsgivare vinnlägga sig om att annonsera tjänster så att de med rätt kompetens kan söka, inte bara de med rätt kompisar. En annan viktig väg är jobbpraktik. Inget En väg är

Richard Malmborg, förbundsdirektör, Sveriges ingenjörer

av förslagen är egentligen något revolutionerande. Det första föreslår en nyordning, men samtidigt finns det inget nytt i att vilja ha så kompetenta medarbetare som möjligt. Förslaget om praktiker är beprövat och framgångsrikt, för dem som faktiskt får yrkespraktik.

» Men hur får man

ett bra yrkesnätverk utan att ha jobb?

läs mer om...

04 Utbildning och efterfrågan 06 Utmaningar – miljö och energi spelar en så viktig roll som det gör i dag, kan jag heller inte blunda för att praktikplatsen ger möjlighet att just utveckla ett kontaktnät. Så länge nätverk

Praktikplatserna ger formella meriter till ens cv och inte minst en möjlighet för den enskilde att utveckla sin yrkesfärdighet. I bästa fall leder det till jobb på företaget, eller i alla fall en bra referens.

10 Attraktiva arbetsplatser – mjuka värden

Problemet är bara att det är långt ifrån tillräckligt med arbetsplatser som anser sig ha tid att handleda praktikanter. Inom vissa yrken, främst mer praktiskt inriktade, är det mer etablerat än i andra. Samtidigt skulle även elever på teoretiska gymnasieprogram och äldre personer med teoretisk bakgrund stärka sin position på arbetsmarknaden radikalt om de fick möjlighet att knyta närmare band till arbetsgivare och konkreta yrken.

12 Innovativa företag – efterfrågad kompetens

att ha en anställd som lämnar ordinarie uppgifter för att handleda en praktikant, men det är också en investering för att få fler att bli intresserade av den typen av jobb, av din arbetsplats. Det är också en investering för att exempelvis teknikintensiva företag ska kunna locka till sig kompetens i ett skede där stora pensionsavgångar inte kommer kunna ersättas fullt ut med vare sig nyutbildad eller inflyttad kompetens.

20 Ingenjörers framtid – arbetstillfällen

Visst kostar det

det värt att nämna tekniksprånget, där ungdomar som just avslutat gymnasiets tekniska eller naturvetenskapliga program får möjlighet till betald praktik på tekniskt inriktade företag. Upplägget är högintressant, men antalet praktikplatser har hittills landat långt ifrån målet om 2 500 år 2015. I sammanhanget är

08 Arbetsmarknad – data och it

kris för vare sig staten eller företagen i dag, inte heller imorgon, men det är hög tid att förbereda sig för övermorgon. Det är ingen

14 Skogsindustrin – behöver ingenjörer 16 Profilintervju Christer Fuglesang 18 Byggsektorn – ingenjörers frammarsch

22 Traineeprogram – steget in 24 Ingenjörsyrket – satsningar ger resultat 26 Fastighetsbranschen – söker ingenjörskompetens 28 Behålla kompetens – förtroende viktigt 30 Krönika

FRAMGÅNGSRIK INGENJÖR

Detta är Smart Media

Projektledare: Thomas Johansson, thomas.johansson@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Anders Edström Frejman, Jens Trulsson, annmarie palm, Katrin Hellström Omslagsbild: NASA/ESA Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, oktober 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­ läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande ­tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­ tagets produkter och tjänster.

Uppsala universitet utbildar framtidens kärnkraftsingenjörer Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik – kontakta studievagledare-KKI@uadm.uu.se

Följ oss:


ANNONS

Åsa Christiander

Per Lyngmark

Marie Näsström

Innovation öppnar dörrarna för ASSA ABLOY ASSA ABLOYs vision är att vara ledande inom innovation och en attraktiv arbetsgivare. I år kvalade företaget in på Forbes lista över världens 100 mest innovativa företag - före företag som till exempel Apple. Två förklaringar till framgången är en effektiv innovationsprocess som genomsyrar hela organisationen och att man lyckats vara en attraktiv arbetsgivare för ingenjörer. Många företag vill beskriva sig som innovativa och trycker på att deras anställda är deras störstas tillgång. Självklart kan det låta som en klyscha. Men för ett företag som ASSA ABLOY - som är verksam i en relativt konservativ bransch - är innovation verkligen livsnerven för företagets nutid och framtid. ASSA ABLOY har på relativt kort tid gått från 3 till 47 miljarder i omsättning. Dels genom åtskilliga uppköp och dels genom organisk tillväxt. Tillväxten har hela tiden skett under lönsamhet. Dagens ASSA ABLOY är på grund av de förvärv som gjorts längs vägen ett företag med många olika kulturer som ska samsas under samma tak. – Vi har lagt ner mycket arbete på

att skapa dels en gemensam terminologi, men framförallt en gemensam innovationsprocess i världsklass för att ta fram nya produkter och tjänster. En process som ska passa för att utveckla allt från en pytteliten cylinder till en stor karuselldörr eller mjukvaran i våra produkter, säger Åsa Christiander, som är ansvarig för innovationsprocessen på ASSA ABLOY sedan sex år tillbaka. Allt detta grundar sig på att ”leading in innovation” är en central del i gruppens grundläggande vision. – Produktutveckling för oss är mycket mer än ett projekt i vilket man tar fram en specifik produkt. Produktutveckling är något som pågår från första idéen till dess att man tar en produkt ur marknaden.

innovation, och med verksamhet i så många länder är helt naturligt ingenjörsintensivt. Ett exempel är nyanställde Per Lyngemark som bott i Taiwan och Kina i 15 respektive åtta år och bland annat startat och drivit egna företag inom datortillverkning samt jobbat hos stora tillverkare av laptops. – När jag flyttade hem till Sverige med min familj sökte jag efter ett jobb där mina kunskaper i språk, kultur, produktutveckling och tillverkning i Kina skulle komma till nytta.

Hon berättar att innovationsprocessen sker parallellt på flera fronter. Alla projekt leder inte fram till produktlanseringar, utan kan vara byggstenar i kommande produkter. Till exempel kunskapsutveckling om ”energy harvesting”; om hur man kan driva elektroniska produkter utan klimatpåverkan.

På ASSA ABLOY arbetar han som senior projektledare för slagdörrsöppnare i Landskrona inom ASSA ABLOY Entrance Systems. – Ja, jag ville fortsätta att arbeta med innovation, men från Sverige. Företaget har både utveckling och tillverkning i Asien, så med min bakgrund passar detta perfekt, säger Per Lyngemark. Han upplever att företaget verkar ta väl hand om sina anställa, inslaget av internrekrytering är tydligt och en stor kunskapsbas har byggts upp under åren.

En kontinuerlig sovring i produktportföljen - för att göra den tydlig för kunden - och minska komplexiteten är också viktiga delar i innovationsprocessen. Inte bara att ”uppfinna nya produkter”. Ett bolag som ASSA ABLOY, som så tydligt satsar på

Det är en bild som bekräftas av Marie Näsström som arbetar med inriktning på automatik för industriportar inom samma affärsområde, men i Strömstad. Hon började här som mekanikkonstruktör 2003, men har allt mer klivit in i en projektledarroll.

– Innovation genomsyrar verkligen företaget. ASSA ABLOY Entrance Systems är stort, men jag känner ändå att man i högsta ledningen har koll på vad vi gör. Det finns genuint intresse och engagemang för att våra utvecklingsprojekt ska vara framgångsrika. Man pratar inte bara om att vara ett innovativt företag, utan man ger även support ute i organisationen. Hon ser positivt på karriärmöjligheterna inom ASSA ABLOY: – Lediga jobb annonseras internt och jag känner flera som bytt position eller inriktning inom företaget. Man är inte låst utan alla dörrar är öppna!

OM ASSA ABLOY ASSA ABLOY är en internationell koncern med cirka 43 000 anställda en omsättning på cirka 47 miljarder SEK och egen verksamhet i mer än 70 länder. ASSA ABLOY erbjuder ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.

ASSA ABLOY AB | Klarabergsviadukten 90 | 111 64 STOCKHOLM | 08-50648500 | www.assaabloy.com


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

4

aktuellt

arbete & utbildning

Ingenjören – generalist eller specialist? Ingenjörer arbetar inom ett brett spektra av uppgifter. Från tekniker till chefer. Från förvaltare av befintlig teknik till utveklare av morgondagens dito. text Anders Edström Frejman

Ursprunget till ordet ingenjör kommer från början från medeltidslatinets ”ingenium” och yrkesbeteckningen avsåg en person som byggde krigsmaskiner, det vill säga utrustning för militära ändamål, till exempel kastmaskiner. Därför kan ”krigsbyggmästare” sägas vara en bra översättning. Beteckningen ingenjör kom att med tiden breddas och avse en person med allmän teknisk kompetens. En ingenjör är enligt nationalencyklopedin en teoretiskt och praktiskt utbildad person med tekniska arbetsuppgifter. Ur en av utgåvorna av Nordisk familjebok från tidigt 1900-tal blir läsaren upplyst om att en ingenjör är en ”tekniskt bildad yrkesman” vars arbetsuppgifter består i att ”uppgöra planer till samt leda och öfvervaka utförandet af mera noggranna arbeten”. Dessa arbeten handlar främst om att ”tillgodogöra sig naturens krafter” eller ”att förädla i naturen förekommande råämnen”. De allra första civila ingenjörsutbildningarna var också inriktade mot just gruvbrytning och metallhantering. Bergsingenjörer och maskiningenjörer var de första och klassiska inriktningarna som startade på svenska högskolor under 1800-talet.

civilingenjörsprogrammen inom kemi, fysik och elektronik har funnits länge, likaså väg- och vatten, eller samhällsbyggnad som det senare ofta benämns i dag. Civilingenjörsprogram med tydliga inriktningar mot ekonomi respektive data är exempel på vanliga program i dag, Men även

» Den viktigaste

framgångsfaktorn i studier och jobb är att tycka om det man gör.

men är i sammanhanget relativt unga på utbildningskartan med inte allt för många decennier på nacken. Nuförtiden finns det dock, i varje fall till namnet, betydligt många fler civilingenjörsutbildningar vid de svenska lärosätena än ovan nämnda utbildningsprogram. Några exempel på relativt nya program är; design och produktframtagning, medieteknik, medicinsk teknik, teknisk biologi, molekylär bioteknik, energisystem, miljö- och vattenteknik. Förklaringen bakom den växande floran av nya civilingenjörsutbildningar har flera motiveringar. Dels är de en direkt konsekvens av behov som industrin sett över tiden där kunskaper i språk och djupare ekonomikunskaper samt kombinationen av miljöteknik och energi bara är tre exempel på vad som efterfrågats. Dels kan en drivkraft hittas i förordningar från statsmakten och en vilja från högskolor och universitet att positionera sig genom att erbjuda program med specialområden. För samtidigt som suget efter duktiga studenter med rätt kunskap är stort från arbetsmarknaden råder konkurrens om studenter. Namnet på en utbildning eller en specialinriktning kan ses

som en viktig del i marknadsföringen. Till exempel finns det flera utbildningsprogram på civilingenjörsnivå med tydlig profil mot energi och miljö. Dels tenderar dessa utbildningar att ha många sökande i förhållande till antalet utbildningsplatser och dels verkar de i vissa fall attrahera studenter som annars inte skulle söka sig till en ingenjörsutbildning. Programmen kannibaliserar med andra ord inte nödvändigtvis på andra program. Kanske är det insikten av att miljö och energi är två sidor av samma mynt som bidragit till att dessa studenter att sökt sig till en utbildning med bäring på tydliga och mycket konkreta utmaningar för vårt samhälle. Den ökande programfloran till trots har de största högskolorna fortfarande rätt många sökande till sina klassiska linjer. En förklaring kan vara att studenterna är relativt konservativa i sina val och många väljer möjligtvis lärosäte före inriktning. För faktum är att alla civilingenjörsutbildningar ser relativt lika ut de första åren med mycket matematik och fysik oavsett namnet eller profilen på utbildningen. Grundtanken är att programmen ska vara tillräckligt djupa och breda för att den färdige ingenjören ska kunna klara av vitt skilda roller. Av denna anledning återfinns civilingenjörer inom så skilda områden som till exempel konstruktörer, utvecklare, testare, specialister, lärare, företagsledare eller forskare.

av matematik på civilingenjörsprogrammen är

Det stora inslaget

ANNONS

Ingenjör på PRV - Framtiden ligger i dina händer Är du ingenjör och vill arbeta med nya idéer och morgondagens tekniker? På Patent och registreringsverket får du en unik, intern utbildning till patentingenjör . I framtiden blir sedan du den som får kunskap om, och bedömer de allra senaste innovationerna och teknologierna – varje dag!

Frida Rosander är 27 år gammal och jobbar på PRV som blivande patentingenjör inom medicinsk teknik. Frida anställdes av PRV i våras och går just nu deras internutbildning till patentingenjör. En utbildning som är unik för de utvalda ingenjörerna på PRV, vilket gör henne till en av de få av sitt slag. – Det är jag och fyra andra nyanställda ingenjörer, alla inom olika teknikområden, som började utbildningen nu i våras. Det är en fantastisk inskolning där vi i små grupper blir guidade genom patent- och myndighetsvärlden av erfarna kollegor, säger Frida Rosander. Hon berättar också att de från sin första dag blir tilldelade ett eget

ärende och en personlig handledare. Av sin handledare får de hela tiden stöd och kan diskutera vad som är extra relevant för just det teknikområde inom vilket de ska jobba. – Den personliga utbildningen skapar en nära kontakt med lärarna och möjliggör diskussioner, samtal och handledning, berättar Frida. Som färdig patentingenjör kommer Frida att arbeta mer självständigt, även om hon då och då kommer att behöva konsultera sina kollegor i kluriga patentfrågor. – Det som lockade mig att söka till PRV var möjligheten att få arbeta med något som verkligen främjar ny innovation och samhällsutveckling. Men nu när jag varit här ett tag är

nog den härliga stämningen det allra bästa. Jag känner mig omhändertagen och viktig. Vi har både flextider och friskvårdsbidrag vilket är något som jag verkligen värderar högt.

Kontakta oss på:

www.prv.se 08-782 25 00 prv@prv.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

5

arbete & utbildning

inget självändamål. I nästan all teknik används matematik på någon nivå. Det är lite av teknikens eget modelleringsspråk. Just benämningen civilingenjör är relativt ovanlig internationellt sett. I Tyskland, Finland, Österrike och Grekland används ordet ”diplomingenjör”. Internationellt brukar en civilingenjörsexamen översättas till Master of Science in Engineering. I detta sammanhang är det även viktigt att lyfta fram ingenjörsutbildningar med annan längd än de femåriga civilingenjörs/masterprogrammen (300 hp). Tidigare fanns det i Sverige ett stort glapp mellan den då fyraåriga så kallade ”gymnasieingenjörsutbildningen” och utbildningsprogrammen till civilingenjör. Dagens studenter kan bland annat välja mellan treåriga kandidatprogram (180 hp) som passar den internationellt gängse utbildningsstrukturen. Det leder till en teknologie kandidatexamen som till exempel kan byggas på med ett eller två år till en magisterexamen respektive master. Det finns även ett mycket stort urval treåriga högskoleingenjörsprogram (180 hp) i Sverige inom bland annat maskinteknik, bygg, kemi och data. Jämfört med civilingenjörsprogram skulle man kunna säga att utbildningar mot en examen som högskoleingenjör har mer karaktär av yrkesutbildning. Detta i kontrast till civilingenjörsprogram som är mer forskarförberedande.

Annons ingenjör_Layout 1 2013-09-17 12:15 Sida 1

Lite slarvigt skulle man kunna säga att om en högskolingenjör använder och utvecklar befintlig teknologi så arbetar civilingenjörer mer på att utveckla och ta fram framtidens teknik. Precis som för treåriga kandidatprogram kan en högskoleexamen om 180 högskolepoäng byggas på till magister eller master.

ingenjörer sitter dagarna i ända och löser svåra problem. Men om man skulle generalisera grovt skulle man kunna säga att det inte är ovanligt att tekniska fysiker forskar då utbildningen är bred och forskarförberedande. Många studenter som börjar på dessa program är sannolikt redan från början inte är främmande för en eventuell forskarkarriär. På samma sätt återfinns en hel del tidigare studenter från industriell ekonomi som managementkonsulter eller chefer. Det går inte ge ett generellt svar på om det är en fördel eller nackdel med en bred eller specialiserad ingenjörsutbildning. Men helt klart har en civilingenjörsexamen hög status i det svenska näringslivet. Det ses som en bra grund även i roller som formellt kanske inte kräver det. Även internationellt har en civilingenjörsexamen från svenska högskolor gott anseende.

a k t uellt

Långt ifrån alla

framgångsfaktorn är att man tycker det man gör är roligt; oavsett om man studerar, är anställd eller är entreprenör. En nyckel till framgångsrika studier – oavsett nivå – och en kommande ingenjörskarriär är därför att helt enkelt välja ett område man tycker är intressant och därefter bestämma sig för om utbildningen ska vara lite mer praktisk eller teoretisk i upplägget.

Den viktigaste

Smart fakta Ingenjörer har betytt mycket för inte bara för välfärden utan även för den svenska folkhälsan där system för dricksvatten och avlopp är centrala nycklar till det senare. Teknikutbildning, organisatoriska lösningar och politik är viktiga faktorer till resan till 3:e-platsen som världens tredje rikaste land år 1973.

Talanger jagas på högstadiet Våren 2014 arrangerar bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen tävlingen Next Up som riktar sig till Sveriges åttondeklassare. Syftet med tävlingen är att visa landets unga talanger att it innebär långt mycket mer än att sitta framför en dator, knacka kod och koppla kablar. Det kommer man att göra genom att låta ungdomarna själva testa på det. Next Up är en it-inspirerad tävling där elever lagvis tävlar med att lösa problem i verklighetsbaserade case, hos ett antal av Sveriges ledande it-företag. Google och King. com är två av tävlingens samarbetspartners. – Det finns seglivade föreställningar om att it-jobb skulle vara inåtvända och grabbiga. Inget kunde vara mer fel, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. Efter ett par månaders förberedelse, som integrerats med skolans undervisning, låter man ungdomarna under två dagar av inspiration och problemlösning få testa på vad ett arbete inom it kan innebära. Lagen leds av kvinnliga it-studenter från högskolan i syfte att locka fler tjejer att bli intresserade av att delta. En premiäromgång kommer att genomföras i Stockholmsregionen. Status just nu är att man söker skolor och företag som vill delta.

Låt karriären lyfta – jobba statligt! Vill du vara med och göra något bra för samhället? Söker du ett ansvarsfullt och utmanande jobb med viktiga arbetsuppgifter?

Drygt 9 000 personer jobbar redan med it-utveckling och it-stöd i staten - du kan bli en av dem. Med vår gratisapp ”Jobba statligt” och på arbetsgivarverket.se/jobbastatligt håller du enkelt koll på de lediga statliga jobben.

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter.

Box 3267, 103 65 Stockholm Tel 08-700 13 00, Fax 08-700 13 40 www.arbetsgivarverket.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

6

framtid

Energibranschen

Tekniken – ingenjörernas mål

De stora pensionsavgångar som kommer inom fem till tio år kommer att leda till en stor brist på arbetskraft. Ingenjörer kommer att ha fortsatt lätt att hitta arbete och arbetslösheten kommer att förbli mycket låg.

Den globala revisionsfirman Deloitte har tagit sina specialister till hjälp och presenterat flera trender och frågeställningar som berör energibranschen. Deloitte ställer sig undrande till hur den globala ekonomiska förändringen kommer att se ut. De menar att energisektorn inte kommer att kunna hålla en avvaktande attityd till de globala utsläppen om den vill fortsätta ha möjligheten kontrollera sin situation. Lösningen för detta är, enligt Deloitte, att energisektorn i stället måste utveckla tekniker och processer för att minska utsläppen. Detta även för att spela en aktiv roll i att forma det framtida systemet för handel med utsläppsrätter. Tyvärr spår Deloittes experter att ekonomiska faktorer kommer att driva på en utveckling där tillväxtnationer kommer att fortsätta bygga koldrivna anläggningar och kolkraftverk. Detta oberoende av den övriga världens utveckling. Genom utvecklingen av Smart Grids och nya elnät kan man möjliggöra en övergång till småskalig energiproduktion med ett förändrat konsumtionsmönster som följd. En av de stora utmaningarna på området menar Deloitte är Carbon Capture and Storage (CCS). Där ligger ansvaret på framtidens ingenjörer att ta fram en kommersialiserbar teknik inom området.

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Deloitte.

Enligt prognoser som Statistiska Centralbyrån ställer kommer det att saknas cirka 50 000 ingenjörer år 2030.

Morgondagens superhjältar Det är upp till framtidens ingenjörer att lösa dagens problem. Är du en av dem? text JENS TRULSSON

Världen står inför stora förändringar och ett sätt att minska den framtida klimatpåverkan är genom omfattande regleringar i utsläpp och satsningar på förnybar energi. På så sätt kan vi bespara världen onödigt mänskligt lidande men också betydande summor pengar. Tyvärr är väl det senare som får världen att reagera och faktiskt göra något åt den rådande situationen. Med EU:s ambitiösa klimat- och energimål är det tänkt att man minska EU:s växthusgasutsläpp med minst 20 procent jämfört med 1990-års nivå, öka andelen energi från förnybara energikällor till 20 procent, och minska energiförbrukningen med 20 procent jämfört med de beräknade nivåerna genom bättre energieffektivitet. Som en morot till

andra stora utsläppsnationer har EU även lovat att man ska minska sina utsläpp med 30 procent (i stället för 20) om de också tar ansvar för att minska sina utsläpp. Men om man verkligen vill förhindra framtida klimatförändringar bör man på längre sikt införa betydligt större minskningar av utsläppen. Om andra utvecklade länder följer efter har EU faktiskt lovat att man ska minska sina utsläpp med mellan 80 till 95 procent till 2050 jämfört med 1990-års nivåer. Ingenjörers utmaningar

Här kommer vi således till det politiska chicken race som energipolitiken innebär. Om ni gör så gör vi. Att världen faktiskt är i ett skriande behov av förändringar och kraftiga initiativ kommer på efterkälken om det innebär att man kan förlora på det rent ekonomiskt genom att ”de andra” får en fördel för att de inte åtagit sig att vara lika miljövänliga. Detta skapar enorma utmaningar för de ingenjörer som nu verkar och kommer att skapa sig fram-

» Inom sektorn

elkraft råder just nu ett stort behov av civilingenjörer. tida karriärer inom energisektorn. Energieffektivisering är nämligen de snabbaste sätten att framtids- och klimatsäkra vårt omedelbara energibehov. Ingenjörer med spetskompetens inom teknikutveckling ska bland annat effektivisera våra olika motorer –elmotorer står för cirka 40 procent av elanvändningen i samhället – värmepumpar, fläktar och kylaggregat. Som ingenjör med inriktning på energibranschen går man en ljus framtid till mötes eftersom det finns ett stort underskott av ingenjörer. Enligt prognoser som Statistiska Centralbyrån ställer kommer det att saknas cirka 50 000 ingenjörer år 2030. Men även om fler nu söker sig till tekniska utbildningar på högsko-

lan är det faktiskt färre som fullföljer sin utbildning och tar en examen. Inom sektorn elkraft råder just nu ett stort behov av civilingenjörer. Att arbeta på ett stort företag i energibranschen innebär mycket självständigt arbete med stora utmaningar och problemlösning. Med Sveriges åldrande kraftverkspark står landet även inför stora utmaningar till att anpassa dem för framtida behov och regler. För detta behövs en frisk stam av ingenjörer som kan ta sig an att lösa Sveriges omedelbara energieffektiviseringsbehov för att kunna klara de kommande EU-direktiven.

Smart fakta


Fastighetsskötare Fastighetsvärd Fastighetstekniker Fastighetsingenjör Fastighetsingenjör – energi och miljö

Vi har 10000 jobb! Fastighetsbranschen står inför omfattande rekryteringsbehov och

Fastighetsförvaltare

kommer att behöva rekrytera ca 10 000 nya medarbetare. Stora pensionsavgångar tillsammans med ökande kompetenskrav på grund av snabb teknik-utveckling och regeringens nya energi- och miljömål

Fastighetschef

gör att branschen behöver rekrytera ingenjörer och tekniker med yrkeshögskole-, universitets- och högskolekompetens. Det stora rekryteringsbehovet för fastighetsbranschen innebär även att det finns

Fastighetsekonom

karriärmöjligheter inom en rad andra yrken. Läs mer på www.fastun.se.

...och många fler yrken

En högskola i nära samarbete med din karriär. Nu ingår praktik genom näringslivsförlagda kurser i alla våra utbildningar. Det betyder att du får direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk redan under studietiden, vilket ger dig en flygande start på din karriär. Genom vårt koncept får du ett helhetsperspektiv, där entreprenörsanda, näringslivsanknytning och internationalisering är nyckelord. Vid sidan av fördjupade tekniska kunskaper inom ditt huvudområde är ledarskap och kommunikation, affärsmässighet samt hållbar utveckling andra viktiga delar i utbildningarna. Läs mer om oss och vad vi kan erbjuda dig på www.jth.se.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

8

fokus

data & it

Antalet it-anställda beräknas i Sverige öka med cirka 6 000 under 2013, och särskilt kommer it-specialister med spetskompetens att efterfrågas.

Framtidsbranschen rekryterar för fullt Det är full rulle på landets it-avdelningar och datakunniga ingenjörer är än så länge en bristvara. Är du en av dem?

»Det finns i

stort sett inga reserver att ösa ur när det kommer till it-personal med spetskompetens.

text JENS TRULSSON

Arbetsförmedlingens bristindex slår nästan i taket när man analyserar behovet av ingenjörer inom data och it: över 4,5 på en skala mellan ett till fem. I en rapport som heter ”Var finns jobben?” som Arbetsförmedlingen kom ut med under våren 2013 gör man ”bedömningar för 2013 och en långsiktig utblick”. I rapporten kommer Arbetsförmedlingen föga överraskande fram till att datayrkena påverkas av den svaga konjunkturen. Man förutspår att området kommer att ta en paus när det kommer till tillväxten av jobb under 2013. Däremot kommer man inte att märka av en minskning i efterfrågan på spetskompetens. Detta hävdar man beror till stor del på att utbildningsdimensioneringen inte varit tillräckligt stor för att kunna möta efterfrågan på arbetsmarknaden. Främst gäller detta för system- och mjukvaruutvecklare, it-arkitekter, testledare och testare. Här kommer det att finnas gott om lediga tjänster och företagen kommer att ha svårt att rekrytera den personal som de skulle önska under de kommande åren. Allteftersom vårt samhälle och företagen genomför en större integrering av it-system kommer kvalificerad personal att efterfrågas inom alltfler branscher, både privat och offentlig verksamhet. Ett problem för inhemsk data och it-personal är annars att rekryterande företag önskar en mångsidig arbetslivserfar-

hur man betalar sin skatt, att man får fem veckor semester och upp till 480 dagars föräldraledighet.

enhet och därför letar efter passande personal utomlands. Dock visar en färsk undersökning av Ipnett, som levererar kommunikations- och nätverkslösningar, att it-säkerheten på offentliga myndigheter inte prioriteras tillräckligt högt. Ipnett har genomfört undersökningen bland it-ansvariga på 210 olika organisationer inom offentlig sektor, och det visar sig att var fjärde tillfrågad myndighet inte har något skydd alls från säkerhetsrisken med egen personal som använder egna datorer, surfplattor och smartphones på arbetsplatsen. säger Olof Ferenius, vd för Ipnett Sverige, att ”det måste ställas högre krav inom den offentliga sektorn på att it-chefer får rätt hjälp och resurser för att kunna säkra upp it-strukturen”. Detta är goda nyheter för dataoch it-ingenjörer och Arbetsförmedlingen stämmer in i sin rapport. De skriver att allt talar för att det kommer att öka ett behov av att rekrytera I ett pressmeddelande

dataspecialister, och nivån kommer att förbli hög under de kommande tio åren. Men eftersom de yrkesföra är unga kommer det inte att bli några pensionsavgångar att tala om. Men på grund av att för få har utbildat sig mot datayrken sedan år 2000 så kommer det att fortsätta råda brist på kvalificerad personal, för att kunna stilla behovet på arbetsmarknaden de närmaste tio åren. alla yrkesgrupper försämras arbetsmarknaden när konjunkturen viker, speciellt för nyutexaminerade. Trots detta skriver Arbetsförmedlingen att det lönar sig att utbilda sig till dataingenjör även om det sker en del rekrytering till dataspecialistjobb från ingenjörsutbildningar, samt utlandet. Enligt akademikerförbundet Jusek får fyra av fem systemvetare jobb inom sex månader från det att de lämnat högskolan. Juseks undersökning visar också att det är i statliga bolag som systemvetarna har bäst medellön, men trots det så arbetar Precis som för

Toppa med en master: • IT Management • Software Engineering

• Computer Science • Master in Communication

hela nio av tio inom den privata sektorn. Antalet it-anställda beräknas i Sverige öka med cirka 6 000 under 2013 och det finns i stort sett inga reserver att ösa ur när det kommer till it-personal med spetskompetens. De som har läst till systemvetare eller har en civilingenjörsutbildning i bagaget ska inte ha några större problem att hitta ett arbete som de trivs utmärkt med. Fast många som drömmer om en karriär som systemutvecklare eller it-arkitekt har förstås sneglat på spelbranschen och det svenska företaget Dice. I skrivande stund söker Dice hela 36 medarbetare till sina olika kontor i Sverige och USA. Precis som andra företag i den absoluta toppen kan Dice välja och vraka bland de bästa talangerna och de hymlar inte heller med att de letar utomlands för att kunna attrahera precis rätt kompetens. På sin hemsida har de till och med en tio sidor lång broschyr som förklarar för utländska jobbsökande hur det är att leva och bo i Sverige,

Om det är en hög lön man är ute efter är det definitivt ett ingenjörsyrke man ska söka sig till. Men alla ingenjörer har det inte lika bra visar det sig. Civilingenjörer som väljer att ta sin examen har en något sämre löneutveckling än högskoleingenjörer, och dataingenjörer hamnar faktiskt i botten när det kommer till löneutveckling: bara 15 procent mellan 2004 och 2011. Dock bör det nämnas att medellönen för en dataingenjör ligger på 37 500 kronor i månaden. Man kan förklara skillnaden i löneutveckling för ingenjörer med examen och ingenjörer utan examen med att det är lätt att identifiera stora talanger inom ingenjörsyrket, och de som utmärker sig hoppar ofta av och börjar arbeta tidigt. På så vis får de unga ofta en bättre procentuell löneökning än branscher där medelåldern är högre. Det rekommenderas att man som data och it-ingenjör tycker det är intressant att arbeta med programmering eftersom det är en praktisk kunskap som man har nytta av för att kunna känna sig säker i andra arbetsroller också.

för den som väljer att skapa sitt eget öde. Är du på väg att bli data- eller it-ingenjör kan vi bara gratulera – du kommer att få en spännande karriär!

Framtiden är ljus

Smart fakta Enligt akademikerförbundet ­Jusek får fyra av fem system­ vetare jobb inom sex månader från det att de lämnat högskolan.

Fristående kurser inom IT Management: • värdering av IT-investeringar • förändringsledning • verksamhetsutveckling • arkitekturdesign m.fl.

www.gu.se/it

dagens_industri_bilaga_sept13.indd 1

2013-08-13 14:35:47


With over 150 years of business experience, Sandvik is not an average company. We are proud to call ourselves “En Svensk Klassiker”. You can now follow and support the 16 contestants, representing four different universities, that along with Sandvik will be competing in the renowned competition “En Svensk Klassiker”. Want to see them skate 90 km or bicycle 300 km against thousands of others? Stay up to date and follow them on: facebook.com/sandvik.karriar and instagram: #sandvikklassikern

Med teknisk och affärsmässig kompetens förser vi det svenska försvaret med produkter, system och tjänster. För våra medarbetare finns stora utvecklingsmöjligheter i de många spännande och komplexa projekt vi driver, många i internationell miljö.

Vår kompetens och vårt engagemang skapar försvarsförmåga Besök oss på www.fmv.se

XXL Reklam & Kommunikation

sandvik.se/ensvenskklassiker

Standardutrustning för 1 500 användare på Hisingen Närmare 1 500 projektmedlemmar hos Sveriges största biltillverkare har tillgång till sin egen virtuella assistent – VPL®. VPL® är en projektresurs som varje användare själv specificerar arbetsuppgifterna för. VPL® serverar skräddarsydda beslutsstöd där användarna i realtid ser aktuell status och framtida planerad status på viktiga projektaktiviteter. Rapporter på eventuella avvikelser mot aktuell projektplan skapas genom en enkel knapptryckning. VPL® analyserar också inkommande leverantörsplaner och skapar automatiskt avvikelserapporter. Dessa kan enkelt överföras till e-post och skickas som feedback till berörd leverantör.

Se vår VPL®-demo på www.leqm.se

VPL® assisterar projektmedlemmar hos följande företag: AGC, Autoliv, Automotive Lighting, Blaupunkt, Borgers, Bos, Brose, Cobra, Continental, Cooper Standard, Dalphimetal, Faurecia, Gentex, Grupo Antolìn, Haldex Brake Products, Hella, Hutchinson, IAC, JCI, Magna Mirrors, PHA Czech, Rieter, Schrader Electronics, SMR, Standard Profil, Takata, TRW, Webasto, Witte, WKW, Volvo Cars, ZF, ZKW

www.leqm.se LEQM AB, Hälleflundregatan 16, SE-426 58 Västra Frölunda, Sweden


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

fokus

arbetsplats

Mjuka värden som frihet under ansvar, den kreativa arbetsmiljön, och de internationella möjligheterna attraherar de nya högskoleingenjörerna.

Talangkriget som fortsatte Attraktiva arbetsgivare försöker att locka till sig de bästa kandidaterna genom marknadsföring. Då är det viktigt att hamna på rätt lista. text Jens Trulsson

Vad gör man när man har skaffat sig den perfekta utbildningen och fått de skyhöga betygen som man kämpat så för? Jo, då är det dags att syna företagen som man kan börja välja och vraka bland. Tyvärr ser väl verkligheten sällan ut så men arbetsgivarna är betydligt mer måna om att vara attraktiva för arbetssökande nu än tidigare. Det finns ett modeord som heter ”employer branding” och går enkelt beskrivet ut på att arbetsgivarna marknadsför sig själva för att attrahera unga talanger som sedan ska välja just deras företag att arbeta för.

1997 kom en konsult på McKinsey på uttrycket ”the war for talent” och det har sedan dess blivit ett mantra för hela branschen att upprepa och försöka leva efter. Kort sagt innebär det en ökad konkurrens för att rekrytera de bästa talangerna och därefter se till att de stannar på företaget. Företagen är således beredda att betala stora pengar för att framstå som speciellt attraktiva och vissa lyckas bättre än andra. Men, det gäller ju som sagt inte bara att locka till sig de bästa, man måste kunna behålla dem också. På företaget Universums lista över de 50 företag som civilingenjörsstudenter föredrar att arbeta för finner vi föga överraskande Google på en förstaplats, följt av ABB, Vattenfall, Ikea och Ericsson. Mjuka värden

Tittar man i stället på högskoleingenjörernas preferenser är det Skanska, Google, Volvo Group, NCC och Ikea som rundar av topp fem. Det finns

» Möjligheten att kunna bygga ett kontaktnät är också viktig och vi får inte glömma personlig utveckling och möjligheten att kunna göra karriär.

även en lista för data och it så vi tar med den också; Google, Microsoft, Spotify, Dice och Ericsson. det då som gör att olika kategorier ingenjörsstudenter faller för så pass olika företag? Google gör ju någonting rätt eftersom de finns med på allas listor. Kanske är det hajpen kring företagets attraktion som växt sig så starkt att Google bara slinker med för att man tänker på det hela tiden? En röd tråd, förutom Google och Microsoft, är att alla företagen är svenska. Men annars lockar man talanger med mjuka värden. Frihet under ansvar är ett viktigt Men vad är

era.nu www.stud .se skkarnkraft www.sven

värde som lockar högskoleingenjörer, den kreativa arbetsmiljön, de internationella möjligheterna och Googles innovativa produkter betydligt tyngre. Men det är inte bara en avslappnad arbetsmiljö och ”sköna” produkter som lockar. Möjligheten att kunna bygga ett kontaktnät är också viktig och vi får inte glömma personlig utveckling och möjligheten att kunna göra karriär, gärna en internationell sådan. Generation Y har kompisar över hela världen och vill fortsätta med det även i sin professionella roll. Slutligen kan det konstateras att

den enorma mediekonsumtion som sker i dag gör att företagen måste ha en stor närvaro i sociala medier för att kunna hantera anstormningen. Många studenter är övertygade om att deras profiler blir besökta när de interagerat med ett företag online, och de företag som inte sköter sig i de sociala medierna förlorar attraktionspoäng hos de nya ingenjörerna.

Smart fakta Universum arbetar uteslutande med "employer branding" och är pionjärer inom detta område. Universums undersökningar besvaras årligen av 400 000 studenter och unga akademiker i hela världen. Employer branding handlar om att bygga ett varumärke som genom sin marknadsföring och kommunikation attraherar och rekryterar kompetenta medarbetare.

Studera kärnkraft KTH och Chalmers har tvååriga mastersprogram i kärnkraftteknik. Uppsala universitet har ettårigt högskoleingenjörsprogram i kärnkraftteknik. Då ska du ha läst minst två år på något högskoleingenjörsprogram i Sverige innan. Alla tre erbjuder kurser i kärnkraft för civilingenjörer. Uppsala har en intensivkurs i kärnkraft för civilingenjörer på andra högskolor. Inom alla utbildningar ingår laborationsresa till Frankrike.

SKC

Svenskt Kärntekniskt Centrum


Moderna smårobotar för utbildning och krävande industri

DIN KARRIÄR! NY

UT

MA

NIN

G

AGILUS är en robotfamilj från KUKA som lämpar sig både för utbildningssyfte som byggstenar i moderna produktionsmiljöer.

ST AS

TE

GI

KA

RR

IÄR

EN

Gör som 300.000 ingenjörer gjort i år, sök efter ditt

nya jobb på ingenjörsjobb! Söker du inspiration eller en ny utmaning, signa upp för vårt nyhetsbrev "Din Karriär" och få tips om hur du tar nästa steg! Läs mer och registrera dig på www.ingenjorsjobb.se/dinkarriar

AGILUS är en liten och flexibel sexaxlad robotfamilj från tyska KUKA som med en attraktiv prislapp passar såväl på universitetet som i en produktionslinje. - Det är en modern lätt och snabb robotfamilj som tar liten plats och arbetar med stor exakthet. De har den senaste teknologin bland annat inom säkerhet, säger Conny Olsson, eftermarknadschef för Norden. Självklart använder AGILUS samma PC-baserade styrsystem som sina större syskon, detta underlättar programmering i stora liner med även våra större robotar. Den låga vikten gör att de kan hängas i tak eller på väggar. De är också standardutrustade med internkablage, signalkablar, luftslangar för pneumatiska ventiler. Det möjliggör snabbare verktygsbyten, kortare ställtider för installatören och underlättar användningen i miljöer med särskilda hygienkrav och krav på täthet. Till exempel inom livsmedel eller medicin. - Detta ligger helt i linje med krav i moderna produktionsmiljöer har, där stöd för korta serier och flexibilitet i användning efterfrågas allt mer, förklarar Conny Olsson.

PROCESSINGENJÖR

www.kuka.se

BYGGINGENJÖR AUTOMATIONSINGENJÖR UTVECKLARE KONSTRUKTÖR

KUKA Nordic AB är det svenska dotterbolaget till KUKA i Augsburg. KUKA Roboter GmbH är en av världens största robottillverkare.

cpacsystems.se

WE LOVE HYBRID THINKING. DO YOU? Vi söker fler medarbetare som älskar att tänka fritt, rakt och korsvis. Vår filosofi handlar om att kombinera olika tankesätt, läror och innovationer för att utveckla tidigare oupptäckta områden. Spetskompetens, prestigelöshet och en spännande blandning av idéer driver oss framåt – som framtidens bästa säkerhetskritiska systemintegratörer.

ÄR DU DEN VI SÖKER? Skicka ditt cv till hybridthinking@cpacsystems.se Följ oss och våra innovationer på linkedin.com/company/cpac-systems-ab Eller allra helst kom förbi på en fika!


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

12

ins piration

data & it

»Programmering

skapar en djupare förståelse för hur hela infrastrukturen är uppbyggd.

Några av de hetaste aktörerna på marknaden för data- och it-ingenjörer är företagen Propellerheads, Avalanche Studios, Fatshark och Palantir.

Svenska drömfabriker söker Sverige är en kreativ smältdegel när det kommer till innovativa företag inom data och it. Så här gör du för att komma in på framtidens drömfabriker. text Jens Trulsson

När det kommer till drömarbetsplatser för svenska data- och it-ingenjörer är det oftast Dice, Google, Skype, Spotify och Ericsson som ligger i topp. Men dessa är notoriskt svåra att få in sin fot på, och för merparten av studenter är det en annan verklighet som gäller. En källa med god insikt i branschen rekommenderar i stället att den som vill försöka skaffa sig ett försprång bör göra så genom att starta egna projekt. Ofta är det så dataintresserade personer blir extra intressanta på arbetsmarknaden – genom att låta sitt intresse bevisa att

man är en person att räkna med. Under tiden man studerar till data- och it-ingenjör är ett viktigt element att försöka hitta sidoprojekt tillsammans med andra kurskamrater. Försök inte att tvinga fram det, då märks det ofta att det inte är ett hjärteprojekt utan något man gör för att det ska se bra ut på cv:t. Det är betydligt bättre att ta en idé som man gått och filat på under en längre tid och försöka realisera den. Under studietiden har man egentligen perfekta förutsättningar att lyckas eftersom man omges av många initiativrika individer som inte har en annan agenda förutom att försöka göra så bra ifrån sig som möjligt. När man sedan börjar arbeta på en arbetsplats finns det risk för internpolitik och att de bästa idéerna åsidosätts av en eller annan anledning. Att utmärka sig genom att lära sig programmering samt att kunna samarbeta i grupp är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper som blir

» Många arbets­

givare vill se prov på intiativrikedom.

till guld på en arbetsintervju. Just programmering skapar en djupare förståelse för hur hela infrastrukturen är uppbyggd. Många arbetsgivare vill se prov på intiativrikedom och har man dessutom visat exempel på samarbetsförmåga genom att vara flera inblandade har man räddat många poäng. som en sliten gammal klyscha att bli rekommenderad att göra vad man tycker är roligt. Men om vi sätter det i ett annat ljus: säg att du läst till kemist i stället. Då skulle det vara betydligt svårare, för att inte säga omöjligt, att hålla på med passionsprojekt. Som dataingenjör har man full frihet att med lite fantasi kunna Det kan låta

skapa nästan vad som helst! Några av de hetaste aktörerna på marknaden för data- och itingenjörer är företagen Propellerheads, Avalanche Studios, Fatshark och Palantir. Tre av de förstnämnda är svenska men även Palantir har kontor i Sverige. En snabbkoll visar att alla fyra företagen erbjuder lediga tjänster, vissa av dem på båda sidor om Atlanten. Palantir är ett amerikanskt företag, startat av före detta Paypal-anställda och erbjuder olika mjukvarulösningar för informationshantering. De befinner sig i ständig tillväxt och söker alltid nya medarbetare som kan hjälpa till att göra världen lite smartare. Propellerheads däremot är ett mjukvaruföretag baserat i Stockholm som specialiserat sig på innovativ musikmjukvara och varit branschledande på att ta fram program för att simulera analog produktion. Avalanche Studios är en av de största privatägda oberoende studi-

orna i världen. De sysslar enbart med spelutveckling inom den så kallade open-world-genren där spelarna får enorma friheter att utforska spelet på egen hand. en spelutvecklare som främst arbetar som underleverantör åt tunga industrispelare men de utvecklar även helt egna spel. Att drömma stort har aldrig hindrat de som verkligen haft drivkraften att ta sig framåt, men om man bara ska drömma kan man lika gärna ta i! Fatshark är också

Smart fakta Originalhandlingen till Avalanche Studios spel ”Just Cause” involverade en kidnappning av påven, hot om massförstörelsevapen och droghandel – allt på samma gång.

Tycker du det är spännande att översätta IT till affärsmöjligheter? Ř 9LXWYHFNODUDII¦UVQ¦UD,7O¸VQLQJDUVRPXQGHUO¦WWDUY§UDNXQGHUVYDUGDJ Ř 9§UWP§O¦UDWWOHYHUHUDU¦WWO¸VQLQJLWLGRFKPHGK¸JNYDOLWHW Ř +RVRVVƂQQVVWRUDXWYHFNOLQJVP¸MOLJKHWHUI¸UGLJ Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur och beslutsvägarna är korta. Detta arbetssätt gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären, oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist. Om du har lätt att fatta egna beslut, gillar att påverka och har en vilja att ständigt utvecklas, kommer du med stor sannolikhet att trivas hos oss. Vi värdesätter långsiktiga relationer. Handelsbankens människosyn präglas av tilltro och respekt för både kunder och medarbetare. Vi har verksamhet i 24 länder och antalet medarbetare är närmare 11 200 varav 7 500 arbetar i Sverige. På IT-avdelningen är vi 1 300 medarbetare och vi har avdelningar i tolv länder utanför Sverige.

Läs mer om dina utvecklingsmöjligheter på handelsbanken.se/karriar

IT_Annons_252x120.indd 1

2013-09-13 14:08:02


ANNONS

Innovativt gränssnitt i prisbelönt kontrollsystem Atlas Copcos nya kontrollsystem, RCS 5, har i år vunnit ett pris i kategorin digital design på International Design Excellence Award (IDEA) i Chicago. Kontrollsystemet förenklar arbetet med borriggen Boomer och förbättrar produktupplevelsen.

Alex Liebert, Director på Industrial Design Competence Center, Atlas Copco, leder fler än 30 designers arbete. Designansvarig för det prisbelönta systemet RCS 5 är Sisirnath Sangireddy, Team leader inom interaktionsdesign. – Vi är stolta över erkännandet, att vara det första företaget inom gruvindustrin som tar emot ett designpris för ett kontrollsystem, säger Sisirnath Sangireddy. Kontrollsystemet, som är en typ av touch screen, används för att positionera borriggen i gruvgången. Därefter borras hundratals hål i ett förbestämt mönster i exakta vinklar, längder och positioner, för att i slutändan kunna spränga en tunnelprofil. – Det nya gränssnittet kortar ner inlärningstiden för operatören avsevärt, vilket sparar kunden mycket pengar. Dessutom ger den fler funktioner som förbättrar både produktiviteten och lönsamheten, berättar Alex Liebert. Gränssnittet visar enbart information som är relevant i just rätt ögonblick och hjälper på det viset operatören att utvecklas, lära sig och utforska. Gränssnittet upplevs lättare, snabbare och tydligare. – Resultatet är inte bara en bättre produkt, utan på sikt även en bättre operatör.

Nästa steg för designteamet är att anpassa gränssnittet till andra produkter så att alla deras kunder kan ta del av förbättringarna. – Vi strävar efter att hitta ytterligare förbättringsmöjligheter. Vi vill göra våra superavancerade produkter mer tillgängliga och helt enkelt busenkla att använda, säger Alex Liebert.

Alex Liebert, Director Industrial Design Competence Center.

ANNONS

Visst finns det bra ingenjörsjobb i finanssektorn! Finanssektorn erbjuder många intressanta arbetsuppgifter för ingenjörer även om det kanske inte är det första du tänker på om du funderar på att bli ingenjör. Marja Carlsson blev färdig civilingenjör 2007 och arbetar nu på SEB inom affärsområdet Merchant Banking, det vill säga den del av banken som ansvarar för stora företag och institutioner.

arbete hon gjorde på Nordea och som hon sedan har fortsatt med på SEB. – Jag kom till SEB 2010 efter att ha blivit tillfrågad av en chef jag haft under ett sommarjobb på SEB. Arbetet här är jätteroligt. Jag jobbar nära kunderna, som är försäkringsbolag och andra stora institutioner, med rådgivning inom finansiella risker. Vad uppskattar du mest med jobbet på SEB? – Att jag får arbeta tillsammans med många väldigt duktiga människor vilket är mycket stimulerande. Handlargolvet är en dynamisk och spännande miljö där det händer mycket hela tiden. – Det viktigaste för mig är att jobba med något som är kul och engagerande och att jag kan bidra med mina kunskaper. Inom SEB finns stora möjligheter att utvecklas.

Varför ville du bli ingenjör och hur hamnade du på SEB? – Jag hade tänkt länge på att läsa till ingenjör och jag gillar matte och problemlösning så jag valde ingenjörsprogrammet på KTH med inriktning Industriell ekonomi och Finansiell matematik. Efter examen började jag på Nordea. Där arbetade jag på tradinggolvet som analytiker. Marja säger att utbildningen som bland annat innehåller sannolikhetslära och statistik passade väldigt bra för det

Vad säger du till studenter som funderar på att läsa till ingenjör? – Överväg absolut att arbeta inom finanssektorn om du gillar matematik och problemlösning. Du får verkligen användning för det du har lärt dig. En ingenjörsutbildning är också så bred att man kan vidareutvecklas åt många olika håll, säger Marja Carlsson.

Här byggs framtiden – om och om igen Stockholms Hötorgsskrapor i glas och metall är en bild av framtiden som den såg ut på 50-talet. Här skulle kontorister sitta och skriva på moderna elektriska skrivmaskiner och skicka rörpost mellan varandra. IT som det såg ut då. Idag har nya generationer tagit plats i skraporna med surfplattor, smartphones och hela världen som arbetsfält. Människans behov förändras. Idéer och material förnyas. Ingen vet hur framtiden ser ut. Men vi är säkra på att den kommer att behöva metaller.

Ag

Au

Zn

Cu

Mer information på www.boliden.com

Metals for modern life


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

14

fokus

energi

»Processen

använder endast barrvirke och man tar naturligtvis väldigt stor miljöhänsyn.

Den gröna framtiden Nästa gång du handlar kläder, kolla om plagget innehåller viskos. Då finns det en chans att det fibrerna kommer från den svenska skogen. text Jens Trulsson

Den svenska skogsindustrin gömmer fler hemligheter än man kan ana. Inte allt blir till papper och Ikea-möbler utan en hel del blir faktiskt även till kläder. Kristina Elg Christoffersson är ansvarig för produktutveckling vid Domsjö Fabriker AB, ett företag där man bland annat förädlar virkesråvara till specialcellulosa som används bland annat till viskostyger. Domsjö Fabriker tillverkar återfinns bland annat inom mode (tråd och textil) , hygien (blöjor och bindor), livsmedel (casings), rengöring (tvättmedel och Wettexdukar) och inom färgindustrin (som konsistensgivare i målarfärg). När Kristina Elg Christoffersson började studera kemi vid Uppsala Cellulosan som

universitet i slutet av 1980-talet trodde hon att hon att hennes framtid låg inom läkemedelsindustrin och det fanns inte en tanke på skogsindustrin. Men ödet ville annorlunda. Hennes man började studera till jägmästare i Umeå och Kristina Elg Christoffersson behövde hitta ett arbete i närheten. väcktes snart en fascination för vilket användbart råmaterial trä är – hur det kan brytas ned i sina minsta beståndsdelar för att sedan sättas ihop till någonting helt annorlunda. Kristina Elg Christoffersson var fast.

Som kemist

Domsjö Fabrikers huvudprodukt är specialcellulosa men som biverkning får man även fram lignin (som bland annat används för att göra betong mer lättflytande) och bioetanol. Processen använder endast barrvirke och man tar naturligtvis väldigt stor miljöhänsyn där exempelvis barken bränns och ger energi i form av ånga. Resten av virket blandas med kokkemikalier och kokas. Sedan tvättas cellulosan och bleks. Hela processen från trädstam till

Ȁr man

­vetgirig och ­ny­fiken finns det en hel värld av kunskap.

en färdigblekt bal med cellulosa tar 40 timmar. Det är under kokprocessen som man får ut biprodukterna bioetanol och lignin. Kokkemikalierna återvänds så klart och bildar ånga som används för att driva delar av processen. Som så många andra arbetsgivare i behov av ingenjörer lider även Domsjö Fabriker brist på en tillräcklig mängd kompetenta talanger att kunna rekrytera. Främst är det Chalmers och Kungliga ­Tekniska högskolan som stått för stundentskörden, men intresset för kemitekniska utbildningar minskar stadigt. Numera ser man även till att öppna upp för rekryteringar av studenter som läst teknisk kemi eller teknisk biologi. Ett alternativ som finns nära till hands för Domsjö Fabriker är civilingenjörsutbildningen i bioresuresteknik på Umeå Universitet. Studenterna får till och med konkreta uppdrag att lösa genom projektkurser hos Domsjö Fabriker som samarbetar med utbildningen. Kristina Elg Christoffersson föreläser gärna om kemiska reaktioner i proces-

serna på Domsjö Fabriker och tycker att det är väldigt givande då det ofta uppstår härliga diskussioner om ämnet. Är man vetgirig och nyfiken finns det en hel värld av kunskap, trots att naturvetenskap kan vara krävande att studera. Självklart är man på Domsjö Fabriker öppna med att ta emot studenter som vill göra sina examensarbeten hos dem. En viktigt aspekt av sättet som Domsjö Fabriker valt att utveckla sina produkter på är att det ska vara hållbara processer som i sin tur gör produkterna hållbara. På så vis blir det ett kretslopp av produkter som även Kristina Elg Christofferssons barn kan arbeta med.

Smart fakta Förutom huvudprodukterna specialcellulosa, bioetanol och lignin producerar bioraffinaderiet även kompletterande produkter som bioenergi, bioharts, jordförbättringsmedel, kolsyra och biogas.

Ett lyft för förnybar energi ...och ett smart val för ett hållbart samhälle Vågenergipark – världens största på väg att bli verklighet utanför Lysekil

Forskningen inom förnybara energikällor som vind-, våg- och marin strömkraft är exempel på världsledande forskning vid Uppsala universitet. Genom samarbeten med näringsliv och andra länder kan forskning och utveckling löpa parallellt. Det ger resultat.

Vertikalvindkraftverk vid Falkenberg

Gemensamt för våra satsningar är att omsätta forskningens resultat till reell nytta. Den teknik vi har utvecklat finns nu implementerad bland annat i strömkraftverk i Dalälven och vågkraftverk utanför Lysekil. Avdelning för elektricitetslära har 90 anställda varav 45 doktorander och 7 professorer. Våra fokusområden är vågkraft, vindkraft, marin strömkraft, vattenkraft, elektriska drivsystem, kraftelektronik, plasma, åskforskning och elenergilagring. Våra forskare undervisar några av de 3300 ingenjörsstudenterna på våra 13 ingenjörsprogram. Den nära kopplingen mellan forskning och undervisning ger studenterna kunskaper som håller länge, även i branscher som ständigt förändras.

Vågkraftverk på väg att placeras ut på västkusten

Intresserad av att utvecklas inom förnybar energi i en forskningsmiljö i världsklass? Gå in på vår webb.

www.el.angstrom.uu.se


Förädla grön råvara och rädda miljön I Mälardalen finns framtidens energibolag. Vi har utvecklat samhällsnyttig infrastruktur sen 1861. För 150 år sedan lyste vi upp Västerås med 40 gaslampor. Idag bygger vi en världsunik samförbränningsanläggning där avfall och biobränsle blir till värme och el. Mälarenergi är ett energibolag med starka värderingar, bred kompetens och en stark vilja att ligga i framkant. Vi arbetar stolt med några av livets viktigaste produkter: el, värme, vatten, avlopp och stadsnät samt tjänster för energieffektivisering. Vi har anläggningar i Västerås, Köping, Hallstahammar, Kungsör och Arboga. Huvudkontoret finns i mälarstaden Västerås, på bekvämt avstånd från tågstationen. Vill du bli en av oss? Registrera dig så får du information om våra lediga jobb direkt till din e-post. Se våra lediga tjänster och läs mer på vår hemsida.

www.malarenergi.se Kundcenter 021-39 50 50

Läs bioresursteknik! – nytt civilingenjörsprogram

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten www.teknat.umu.se

Öka din produktivitet med ESAB

Oavsett var du befinner dig eller i vilken bransch du är i, så har ESAB allt du behöver för att få jobbet gjort -inom svetsning, skärning, tillsatsmaterial eller automation. Låt ESAB hjälpa dig öka produktiviteten i ditt nästa projekt. ESAB Sverige AB, Box 8004, Lindholmsallén 9, 402 77 GÖTEBORG, Tel. 031-50 90 00, www.esab.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

16

PROFILINTERV J U

”Jag tänkte - shit, nu dog min rymddräkt” Christer Fuglesang tror på bemannade rymdfärder till mars och anser att det är ett missförstånd att rymdfart skulle vara dyrt. Spinn-off-effekterna är många. text Anders Edström Frejman FOTO NASA/ESA

Med två rymdfärder och fem rymdpromenader är Christer Fuglesang Sveriges förste och hittills ende astronaut. Men vägen fram till hans första rymdfärd i december 2006 var relativt lång. Han tog civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan 1981. Sex år senare disputerade han i experimentell partikelfysik vid Stockholms universitet där han fyra år senare blev docent. Till cv:t kan bland annat även läggas att han forskade i partikelfysik vid CERN i Schweiz där han bland annat var ansvarig för en del-detektor. När det öppnades en möjlighet att söka till europeiska rymdorganisationen ESA:s astronaututbildning 1990 var han inte sen att söka. – Jag minns att jag redan någon gång i 20-25-årsåldern tänkte tanken ’om jag någon gång får chansen att åka ut till rymden så måste jag ta den’. Han säger sig alltid ha varit fascinerad av rymden, gillar att resa, tror på forskning och på visionen att människor ska kunna flytta ut till rymden en dag. – Att vara astronaut är en perfekt kombination av allt detta samtidigt som man får göra något som är utöver det vanliga. Kortfattat kan man säga att tiden

» En av de vanligaste frågorna jag får av barn är hur många planeter jag varit på.

från hans ansökan hos ESA till hans första rymdfärd med NASA:s rymdfärja Discovery var minst sagt innehållsrika. Fyllda med flera års utbildning och olika typer tjänstgöring utomlands inom de europeiska, ryska och amerikanska rymdprogrammen. Bland annat med olika typer av ansvar på marken vid andra rymdfärder. nämnas att han har ”körkort” för att ta en Soyuzkapsel för tre personer från rymden till jorden. Han har behörighet både som kosmonaut och astronaut. Det vill säga både rysk och amerikansk rymdfarare. Christer Fuglesangs två resor – 2006 respektive 2009 med rymdfärjan Discovery – har båda gått till den internationella rymdstationen ISS och i egenskap av ”mission specialist” för vilken han formellt avslutade sin Som kuriosa kan

utbildning redan 1998. Under hans rymdpromenader på ISS installerade han bland annat en ammoniaktank, gps-antenner och utförde reparationsarbeten på en fallerande solpanel. På frågan om hur farliga rymdresor egentligen är svarar han: – NASA:s egen uppskattning vid slutet av rymdfärjeprogrammet var att risken för att en rymdfärd skulle sluta olyckligt är ungefär en på hundra. vid uppskjutningen och återinträdet i atmosfären så är astronauter väldigt utsatta vid till exempel rymdpromenader. Mikrometeoriter som kan göra hål i rymddräkten, kosmisk strålning och säkerhetslinor som lossnar är exempel på detta. Så här långt har dock ingen rymdpromenad haft dödlig utgång. – Däremot har det varit några incidenter. Vid den allra första rymdpromenaden svällde rymdräkten för Alexey Leonov så han fick släppa ut luft för att kunna ta sig in i luftslussen igen. Det var inte en ofarlig manöver, men han var ju tvungen att göra det. Förutom risker

Han berättar även att en italiensk astronautkollega råkade ut för en udda incident i form av ett vat-

Christer Fuglesang är Sveriges hittills ende rymdfarare och ser det ömsesidiga b

WE ATTRACT THE BRIGHTEST MINDS! På rymdföretaget SSC hjälper vi rymdorganisationer, rymdföretag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden till nytta för jorden. Merparten av våra medarbetare är tekniker och ingenjörer som arbetar med utveckling, test, uppsändning och drift av olika flyg- och rymdsystem till kunder runtom i världen. SSC äger och driver även den svenska rymdbasen Esrange Space Center utanför Kiruna. www.sscspace.com

We help Earth benefit from space


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

17

beroendet – länder emellan – inom ISS som sunt och viktig för stabiliteten.

» Risken för att en rymdfärd skulle sluta olyckligt är ungefär en på hundra.

tenläckage på insidan av visiret på rymddräkten. Även en av Christer Fuglesangs rymdpromenader blev onödigt spännande när han var på väg ut genom slussen. – Man är alltid omgiven av en massa ljud i en rymdfarkost. Men plötsligt blev det helt tyst. Jag tänkte ’shit, nu dog min rymddräkt!’. Jag hann börja tänka på hur jag skulle dra igång batteribackupen i dräkten innan det upptäcktes att en kollega ombord av misstag stängt av min rymddräkt. skillnader i amerikansk respektive rysk rymdteknologi svarar han: – Ryssarna har alltid legat efter ’amrisarna’ gällande elektronik och data, men har varit duktiga på att bygga robusta konstruktioner. Soyuzkapseln och raketerna är i grunden 60-talsteknologi som gradvis moderniserats. Man hade två olyckor i början, men man har inte haft något dödsfall sedan 1971. En nackdel med det amerikanska rymdfärjeprogrammet har varit att man haft nyttolast och personal i en och samma farkost, vilket har gjort rymdfärderna dyrare på grund av högre säkerhetskrav. På frågan om

rymdteknologi och planera för resor till mars ser han som viktigt och väl investerade pengar. Han tror att en permanent bas på månen skulle kunna vara verklighet inom tio år och vara ett viktigt steg mot Mars. De politisktekonomska utmaningarna är dock betydligt större än de tekniska. – Jag håller inte med om att

Att satsa på

rymdfart skulle vara dyrt. Det bidrar till att pusha mänskligheten framåt rent tekniskt och även framtida spinn-off-effekter är viktiga. kommunikationsoch navigationssatelliter - som vi i dag ser som fullständiga självklarheter i vardagen, så är till exempel även vissa vaccin indirekta resultat av rymdteknik. Förutom väder-,

det cirka 100 kronor per person och år på rymdteknik. – Det handlar ändå om spetsteknik som det är viktigt att våra företag och universitet är en del av. Jag tror att rymden är viktig för ungas intresse för naturvetenskap, vare sig de blir mattelärare, läkare eller astronomer, säger Christer Fuglesang som själv skrivit fyra barnböcker om rymden och nu själv är professor på KTH. I Sverige satsas

intresserade av rymden, menar han. – Ja, en av de vanligaste frågorna jag får av barn är hur många planeter jag varit på.

Och barn är

Smart fakta Christer Fuglesang, 56, från Stockholm är en svensk astronaut och kosmonaut. Han arbetar till 80 % sedan våren 2013 på KTH som adjungerad professor bland annat med ansvar för masterprogrammet "Aerospace Engineering" och till 20 procent för Rymdstyrelsen.

Foto: NASA

pro filint ervju

ESAB partner i NASA-projekt ESAB AB har av Boeing valts som partner för tillverkningen av bränsletanksystemet för NASA:s nya tunglyftarraket, Space Launch System (SLS). SLS blir den största amerikanska raket som byggts och kommer att vara 61 meter längre än hela den enhet som rymdfärjeraketen utgör. Att konstruera en enhet av denna omfattning kräver helt nya sätt att tillverka, montera och svetsa. Ingenjörer och experter från ESAB har därför arbetat med Boeing och NASA i mer än ett år för att utveckla det nya Vertical Assembly Center (VAC). Det är ett gigantiskt orbitalsvetssystem som klarar av att stödja den enorma raketbränsletanken när den svetsar ihop de runda sektionerna med friktionssvetsning. Vid friktionssvetsning används ett roterande verktyg vilket långsamt skjuts in mellan två plåtar som ska sammanfogas. Enkelt förklarat är det friktionsvärmen som gör att en hållbar fog bildas. ESAB:s VAC-konstruktion kommer att vara den starkaste svetsmaskinen i sitt slag genom tiderna, och är den mest exakta delen i monteringsarbetet. VAC designas, utvecklas och byggs i ESAB:s fabrik i Laxå och stöds av ESAB:s nordamerikanska automationsdivision. Resten av raketen byggs i USA av stål och komponenter som är tillverkade i USA.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

18

fokus

byggbranschen

Foto: Oscar Ohlson

Foto: Sören Andersson

IBM i patenttoppen 20 år i rad

I projekt av denna storlek och komplexitet måste ingenjörer och arkitekter tillvarata varandras intressen, menar Åke Solfeldt.

Ingenjörens roll i moderna projekt Moderna byggprojekt är ofta komplexa, tidpressade och med krav på att utnyttja byggrätten maximalt. Det ställer stora krav på samarbete över yrkesgränser. text Anders Edström Frejman

Ingenjörers roll i byggprojekt har förändrats markant över tiden. Steget från de fysiska ritborden med papper och penna till datoriserade ritningar togs för flera decennier sedan i form av så kallad CAD, Computer Aided Design. Detsamma gäller till exempel hållfasthetsberäkningar, beräkningar av erforderligt material och olika delar av projektledning. Så kallad byggnadsinformationsmodellering – i dagligt tal BIM – är ett brett begrepp som vuxit fram under 2000-talet. Inom begreppet ryms såväl arbetsmetoder som mjukvarustöd. Grundvisionen är att man i byggprojekt ska kunna koppla överenskommen information och dokumentation i ett projekt till en BIM-modell. Förklaringen är enkel. Moderna byggprojekt är ofta komplexa till sin karaktär och byggprocessen kan vara svår att överblicka. Dessutom har exempelvis olika typer av certifiering av byggnader samt kvalitets- och miljösystem tillkommit under åren som kräver omfattande dokumentation, vilken skapas löpande under ett projekt. – Ja, och utöver detta är ett allt högre tempo, kortare tider och processer som löper parallellt, mer teknik och redovisningsverktyg utmaningar för oss byggnadsingenjörer, säger Ted Mattsson, projektchef för Tele2 Arena hos SGA Fastigheter. Bolaget äger även övriga arenor i närheten. Han har tjugo års erfarenhet av byggprojektledning inom flera olika

sektorer och har varit med i Arenaprojektet från starten. Han beskriver arenan som mycket avancerad. – Ett sätt att pressa kostnader i ett byggprojekt är att utnyttja byggrätten optimalt för att få ut maximalt av investeringen. Vid genomförandet blir det trångt, komplext och många funktioner staplas på varandra. I detta fall har man uppfört en arena som är större än tomten som den byggts på. I driftskedet är dock utformningen och placeringen jättebra. arenagolvet finns 12 000 kvadratmeter restauranger, nöjen med mera och på våningen under 625 parkeringsplatser. Det ställer stora krav på dimensionering rent hållfasthetsmässigt. Arenagolvet ska till exempel klara både publiktrycket från en konsert och tyngden från grushögar och hoppande monstertruckar. – För att leva upp till ställda funktionskrav på en trång tomt blev stommen komplicerad med ett pussel av tusentals prefabricerade betongelement. Dessutom bärs det öppningsbara taket upp av två stålfackverksbalkar utan tvärbalkar. Det medförde en stor spännvidd på 210 meter och balkarna vilar på fyra stora betongpelare, säger Ted Matsson. Direkt under

Sverige AB har varit inblandat i flera led i projektet. Förutom ansvar för grundläggning och de prefabricerade betongelementen, har man bland annat även tagit fram den avancerade takkonstruktionen samt grundprinciperna för hela konstruktionen. Åke Solfeldt, ingenjör på WSP – även han med över 20 års erfarenhet av byggnadskonstruktioner – har ansvarat för prefabprojekteringen. – Tele2 Arena har en avancerad geometri vilket har gjort att ovanligt många av prefabelementen är unika. Det vill säga repetitionseffekten var mycket låg. Konsultbolaget WSP

Arenans udda geometri styrs bland annat av de begränsningar som den trånga tomten har medgett och som arkitekterna fått förhålla sig till; en väg i öster, bensinmack i söder, ett hotell och Globen i norr samt järnväg och väg i väster. Dessutom har arenans höjd varit begränsad genom att den inte får överskrida ”ekvatorn” på Globen allt för mycket. – Arenan är asymmetrisk på så vis att den är bredare mot Globen och smalare i söder. Dessutom lutar taket och är lägre i söder för att smälta in i silhuetten.

utnyttjandegraden av tomten har arenan en stomme runt om som lutar tjugo grader utåt. Det har bland annat ställt stora krav på stabiliteten vid monteringen. – Det finns dessutom många unika avancerade knutpunkter för prefabelementen. Många ingenjörer har jobbat parallellt för att ta fram alla handlingar och ritningar för dessa, säger Åke Solfeldt. För att maximera

prefabelementen har modellerats i ett CAD-program där till och med varje enskilt armeringsjärn syns. Totalt rör det sig om 13 000 unika ritningar. Han menar att det är mycket ovanligt med en komplett 3D-modell i den här storleksklassen med så många prefabricerade betongelement.

De ungefär 18 000

nätet har han enkelt förklarat ansvarat för ledning och styrning av prefabrojekteringen. Eftersom sajten var extremt trång och utan möjligheter till avläggningsytor var man tvungen att montera betongelementen mer eller mindre direkt från lastbilarna. – Det ställde stora krav på gott samarbete, en väloljad logistik och att betongelementen projekterades, tillverkades, levererades och monterades i rätt ordning. Som spindeln i

karaktäriserats av ett mycket nära samarbete mellan ingenjörer och arkitekter. – I stora komplexa projekt krävs ett nära samarbetet mellan de inblandade parterna för ett lyckat resultat. Då behövs kreativa och intresserade ingenjörer som med sina specifika kompetenser kan utveckla idéerna och förverkliga visionen, säger Magnus Croon, partner på White arkitekter AB. Och han fortsätter: – Till exempel vid utformningen av läktarelementens olika delar hade vi många och detaljerade diskussioner om hur dessa bäst skulle utformas utifrån ställda krav på funktion och estetik. Genom ett fint samarbete med givande och tagande uppnåddes ett mycket gott slutresultat helt i linje med vår grundidé. Projektet har

Det är en bild som bekräftas av Åke Solfeldt. – I projekt av denna storlek och komplexitet måste ingenjörer och arkitekter jobba tajt tillsammans och ta tillvara på varandras intressen och förutsättningar. Vi har varit lyhörda för de estetiska kraven. Det ligger ett fantastisk designarbete bakom arenan. På samma sätt har arkitekterna varit lyhörda för byggtekniska möjligheter och begränsningar.

Smart fakta Tele2 Arena med plats för 30 000 åskådare vid fotboll och 45 000 vid konserter är Sveriges senaste så kallade multiarena. Taket som klarar 100 ton evenemangslast och lika mycket snö kan öppnas så att fotbollsplanen hamnar helt under bar himmel. Arenan ägs av Stockholms Stad och ligger precis intill Globen.

Enligt siffror från IFI Claims Patent Services fick IBM flest patent godkända i USA under 2012. Det är 20:e året i rad som IBM toppar listan. Detta år med 6 478 patent, en ökning med fem procent jämfört med 2011. Det är annars asiatiska företag som dominerar topp-tio listan i USA. Samsung, Canon, Sony, Panasonic och Toshiba lade belag på platserna två till fem, samt sju. Amerikanska Microsoft ligger även detta år på en sjätte plats. Patenttvåan i USA, Samsung, fick under 2012 hela 5 081 patent beviljade i USA, vilket gör att de sprängde en numerär gräns då de 2011 låg under 5 000. Alla företag utom nio på Topp-50 ökade antalet godkända patent under året jämfört med 2011. Vikten av patentinnehav är bevisligen stort. Räknat i procent var vissa ökningar riktigt stora. Till exempel fick Google 170 procent fler patent godkända under 2012 jämfört med 2011, vilket gjorde att företaget hamnade på Topp-50. Ericsson som på listan för 2012 är nummer 35 fick 843 patent godkända, vilket är en ökning med 59 procent jämfört med 2011. Så kallade ”pre-grants” ger en tidig indikation på om en ansökan kommer att gå igenom. Hela patentprocessen tar nämligen tre till fyra år. Här ”väntar” tusentals patentansökningar och här är IBM år 2012 överlägsen ledare före Samsung och Canon.

Sverige världstvåa på innovation Sverige hamnar för andra året i rad på andra plats i Global Innovation Index. Detta index togs fram för att bedöma mångfalden inom innovation i länder på andra sätt än de traditionella måtten. För 2013 har 142 ekonomier studerats utifrån 84 kriterier. Bland annat kvaliteten på top�puniversitet samt tillgången till mikrofinansiering och riskkapital. Att Sverige är ett innovativt land syns även på antalet inlämnade patent där vi kvalar in på Topp-tio bland länderna i välden.

VI SÖKER FLER BYGG- OCH VVS-KONSTRUKTÖRER Just nu har vi många projekt på gång och du kommer att få jobba med spännande uppdrag, både inom landet och utrikes. För mer information om tjänsterna – välkommen att kontakta: VVS: Carl Gelius, 073-988 58 04, e-post: carl.gelius@kadesjos.se eller Lars Palovaara, 073-988 58 02, e-post: lars.palovaara@kadesjos.se Bygg: Antti Dahlvik, 073-988 58 17, e-post: antti.dahlvik@kadesjos.se

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVSsektorn. Vi har spetskompetens att utöver traditionella uppdrag driva industriella och processorienterade byggprojekt, även utanför landets gränser. Våra 60 medarbetare står för en djup kunskap under ständig utveckling. Allt med ett syfte – att leverera till våra beställare i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris.


DU ÄR MED STÖRSTA SAnnolikhET EfTERlÄngTAD

Dina talanger kommer sannolikt passa perfekt hos oss. Tack vare vårt breda erbjudande brukar det påståendet stämma. Vi erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom industri, infrastruktur, Byggnad & fastighet och Miljö. Det mesta inom samhällsbyggande med andra ord. Vi tror verkligen att du kan tillföra mycket. för mer information gå in på cowi.se

Utveckla framtidens byggbransch med oss Läs mer om vilka tjänster vi söker just nu på ncc.se/ledigajobb

ncc.se/ledigajobb


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

20

fokus

arbetsmarknad

Här lönar sig jobbyten bäst

Viktiga arbetsgivare för ingenjörer är företag inom skogsindustri, läkemedelsindustri, cleantech och inom it och telekom.

Ljus arbetsmarknad för unga ingenjörer Tekniska lösningar skapar både arbetstillfällen och kan bidra till bättre samhällsbyggen. På arbetsmarknaden är suget efter nyutexaminerade ingenjörer inom de flesta områden mycket stort. text Anders Edström Frejman

Ingenjörer har haft en viktig roll för vårt lands utveckling, välstånd och faktiskt även för befolkningens hälsa. Det senare längre tillbaka bland annat genom så elementära saker som rinnande vatten och avlopp i våra städer. Självklart har politiska reformer, politisk stabilitet och det faktum att vi undvikit två världskrig även spelat in, men också internationella framgångar som kom tidigt för en rad företag som exempelvis Scania, Volvo, Atlas Copco, Sandvik, SKF, Saab och Ericsson. En vanlig gemensam nämnare för

dessa företag är att det någonstans ofta funnits en ingenjör som löst ett problem, vilket lett fram till nya produkter och tjänster. De arbetstillfällen dessa företag skapat och fortfarande skapar direkt som arbetsgivare och indirekt via underleverantörer är av stor betydelse. Det gäller även företag som till exempel ABB och Tetra Pak även om de på pappret inte längre är svenska. Andra viktiga arbetsgivare är företag inom skogsindustri, läkemedelsindustri, cleantech och inom it och telekom. Bara de två senare sysselsätter i dag cirka 100 000 personer i Sverige inom ett vitt spektra av storlek på företag. Sedan får man inte glömma växelspelet mellan utbildningsinstitutioner och företag av olika storleksklaser som fortfarande pågår. Det hjälper till att utveckla utbildingar så att de är up-to-date. och branschorganisationer har länge flaggat för en kommande brist på ingenjörer och att denna brist på sikt kan hämma Ledande företag

Intresserad av samhällsutveckling?

företagens utveckling och i förlängningen landets konkurrenskraft. Enligt en analys från Statistiska Centralbyrån, SCB, i våras kommer det år 2030 att finnas en brist på 50 000 ingenjörsutbildade i Sverige. Om man tar hänsyn till att bristen till viss del kan täckas upp med personer ”med närliggande kompetens”, till exempel personer om minst två års teknisk utbildning på högskolenivå i någon form, landar underskottet ändå på i storlekordningen 30 000 ingenjörer. SCB:s analys ger vid handen att det behövs 9 000 nybörjare årligen på högskolornas ingenjörsprogram eller ett återinförande av gymnasiets ingenjörsprogram på bred front för att täcka upp för behovet 2030. Arbetskraftsbarometern för åren 2002 till 2012 visar att den bland arbetsgivare upplevda bristen på nyexaminerade respektive erfarna yrkesverksamma sökande har under senare halvan av perioden förskjutits från högskoleingenjörer till en allt

tydligare brist på civilingenjörer. Sammantaget är ovanstående fakta förstås trevlig läsning för den som studerar eller planerar att studera på ett ingenjörsprogram. Jämfört med andra nyexaminerade från högskolor så etablerar sig ingenjörer snabbt på arbetsmarknaden. Lönenivåerna är goda och utvecklingsmöjligheterna stora. inte oväntat låg bland ingenjörer. Bland civilingenjörsutbildade var den till exempel mellan åren 2000 och 2010 betydligt lägre än för den stora massan med eftergymnasial utbildning; 2,2 respektive 3,3 procent i genomsnitt. Arbetslösheten är

Smart fakta Det är inom byggnadsteknik som bristen på yrkeserfarna civil- och högskoleingenjörer upplevts som störst 2002-2012. Detta enligt statistik från SCB baserad på svar från arbetsgivare.

Ingenjörer som byter jobb får i snitt dubbelt så stor löneökning som de som inte gör det. Särskilt tydligt är det i Örebro, Uppsala, Jönköping och Värmland. Det visar siffror från Sveriges Ingenjörer som presenterades i slutet av september. – Det lönar sig att byta jobb. Rörligheten är avgörande för såväl den enskildes löneutveckling som för Sveriges tillväxt och utvecklingstakt, säger Patrik Nilsson, utvecklingschef på Sveriges Ingenjörer. Nästan var fjärde medlem bytte jobb förra året, visar förbundets statistik som bygger på uppgifter från 66 000 medlemmar. De som bytte jobb fick i genomsnitt 9,1 procent i löneökning medan de som inte bytte jobb fick 4,5 procent. Ska man byta jobb för att få högre lön så ska man tydligen göra det i Örebro distrikt. Här fick de som bytte jobb 11,7 procent i individuell löneökning mot 5,0 för dem som inte gjorde det. Här bytte hela 24 procent jobb. Därefter kommer Uppsala med 10,3 procent mot 4,4 procent, Jönköping 10,3 mot 4,5 procent och Värmland med 9,9 procent mot 3,9 procent. – Att byta jobb lönar sig för alla inblandade – nya medarbetare ger ny energi, kreativitet och synsätt som utvecklar både verksamhet och individer, säger Patrik Nilsson.

Riksbyggens vision är att utifrån vår kooperativa värdegrund vara den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer.

I över 70 år har Riksbyggen agerat samhällsutvecklare. Vår inriktning handlar inte bara om att uppföra ett hus att bo i, utan det handlar främst om att bygga ett samhälle. Vår verksamhet omfattar både bostadsutveckling och förvaltning och vi finns över hela landet. Bland våra kunder finns såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella och offentliga fastighetsägare.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummet du bor och arbetar i.

Vi arbetar aktivt med ledarskap och medarbetarskap och för oss är engagemang, ansvar, förtroende och samarbete viktiga hörnstenar. Vi vill att du tydligt ska kunna se hur du bidrar till att vi når våra mål. Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter i ett kreativt arbetsklimat. Är du nyfiken på Riksbyggen? Besök oss på: www.riksbyggen.se/jobb-och-karriar/


Vad kan man bli på Lunds Tekniska Högskola? Tja, fråga lika gärna vad man INTE kan bli? Här är ett urval av titlar på våra alumni (före detta studenter) som kunnat ses i media det senaste året...

...och de finns överallt i världen. Stockholm, Lausanne, Örnsköldsvik, San Fransisco, Lund, Uppsala, Jakarta, Kristianstad, Göteborg, Haag, Porsgrunn, Shanghai, Silicon Valley, Milano. Köpenhamn.

ANNONS

Siemens ingenjörer förser världen med el och värme Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång är världsledande på tillverkning av ång- och gasturbiner för produktion av el och värme. Här kombineras spetsteknologi med en jordnära och prestigelös atmosfär i ett företag som bokstavligen har kunder över hela välden.

Det var förhoppningen om att kunna jobba med spännande produkter och arbetsuppgifter i en internationell atmosfär som gjorde att Maria-Lina Hedlund sökte sig till Siemens traineeprogram direkt efter examen på Chalmers 2010. Hon hamnade på Siemens i Finspång. Det är ett val hon inte ångrat. – Jag måste erkänna att jag inte visste så mycket om Siemens verksamhet i Finspång, men jag fick chansen att vara

med i ett fantastiskt traineeprogram och arbeta på flera olika avdelningar och se bredden i verksamheten. Från,utveckling och tillverkning till eftermarknad och sedan utlandsplacering på ett säljkontor i Malaysia, säger hon. Andelen ingenjörer är mycket stor i organisationen, vare sig det rör sig om tillverkning, försäljning , konstruktion, inköp, eller logistik. – Självklart kan du arbeta med produktutveckling och forskning, något som för många utgör sinnebilden för en ingenjör, men Siemens är ett stort tekniktungt företag och ingenjörer behövs inom många olika områden . Dessutom uppmuntras jobbyten internt mellan olika avdelningar, både lokalt i Finspång men även internationellt. Man sitter inte fast!

Och hon fortsätter: – Idag jobbar jag som kommersiell projektledare för leveransprojekt som sträcker sig över flera år, har kunder i hela världen och en budget i storleksklass med ett medelstort svenskt företag. Det är väldigt spännande eftersom vi följer upp och ser internt vad som händer i alla delar av verksamheten och sedan hur det direkt påverkar våra kunder och resultat. Företaget har enligt henne en mycket tydlig internationell karaktär och det är en enorm teknisk höjd och bredd på verksamheten inom Siemens. – Ingen höjer på ögonbrynen om man ska till Bolivia, Ryssland eller Tanzania på jobb! Samtidigt är företagskulturen i företaget prestigelös och jordnära, vilket jag uppskattar, avslutar Maria-Lina Hedlund.

OM SIEMENS Hos Siemens 370 000 medarbetare i 190 länder finns kunskap och kompetens att utveckla innovativa produkter, lösningar och tjänster inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Med världens största miljöportfölj bidrar Siemens dessutom till en hållbar framtid. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och firar i år 120-årsjubileum. Siemens har idag 4700 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige

Siemens Industrial Turbomachinery AB | 612 83 Finspång | 0122-81000 | www.siemens.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

22

möjligheter

trainee

Nanoteknik – stadens minsta byggsten

Företagen ser på traineeprogrammen som ett viktigt sätt att knyta till sig rätt kompetens och talang.

Vägen till framgång Företagsledare brukar ha många saker gemensamt, men en av de vanligaste är att man genomgått ett traineeprogram under sin väg till toppen. text JENS TRULSSON

Få sätt att skaffa sig ett försprång i karriären fungerar lika bra som ett företags traineeprogram. Läser man hur Svenska Akademiens ordlista definierar trainee står det ”person som utbildas av företag till en chefsbefattning”. Och studerar man Nationalencyklopedin kan man utläsa följande: ”nyutexaminerad civilingenjör […] som genomgår intern utbildning med sikte på framtida chefs- eller specialistjobb inom ett företag”. Ungefär så lätt kan man få en snabb insikt om vilken fantastisk möjlighet det är att få vara trainee hos ett företag. Jämfört med att bara komma in som nyanställd på en position får en trainee en specialiserad och djup

kunskap om företagets struktur, ledarskap och verksamhetsområden, genom både praktiskt och teoretiskt utövande. Vanligtvis varar ett traineeprogram mellan ett till två år, och traineen hinner ofta prova på flera olika positioner inom företaget tillsammans med specialiserad ledarskapsutbildning. Vid traineeprogram i multinationella företag är det inte ovanligt att man delar upp traineeperioden i flera delar så den deltagande traineen hinner bo i flera olika länder. På detta sätt får traineen även en inblick i företagets utövande ur ett kulturellt perspektiv. Som trainee tillägnas man oftast en mentor som man har kontakt med under hela sin traineeperiod och som fungerar som ett stöd och ett bollplank. Företagen ser på traineeprogrammen som ett viktigt sätt att knyta till sig rätt kompetens och talang som tillför nya perspektiv – för att sedan kunna forma adepterna till att fungera inom organisationen. Har man en fallenhet för ledarskap och även råkar vara driven, lösningsori-

» Redan från dag

ett får man mycket ansvar. enterad, affärsmässig samt prestigelös kan de flesta dörrar öppnas. Möjligheten till en strålande karriär behöver inte hänga på just en traineeplats men vågskålen lutar definitivt till fördel för den som befinner sig på väg in i ett sådant. Redan från dag ett får man mycket ansvar och många som haft förmånen att gå traineeprogram pratar varmt om nätverksmöjligheterna. De många olika tjänsterna under en så pass kort period som ett traineeprogram faktiskt varar, innebär att man träffar en väldig massa människor på olika positioner runt om i företaget. Något som senare i karriären kan visa sig vara en guldgruva för att kunna lösa eventuella problem, eller för att kunna få råd och tips om tillvägagångssätt som man kanske inte

annars skulle ha tänkt på. Inom Scania har många inom företagets toppskikt genomgått traineeprogrammet och på Unilever drillas man till att bli en ledare. Antas man till Husqvarnas tvååriga traineeprogram anställs man från dag ett, och ambitionen är att varje trainee sedan ska få en ledarskapsposition inom ett område. Är man karriärsugen och vet med sig att man har de kvaliteter som en ledarposition inom ett stort företag kräver, finns det inga anledningar till att inte söka till ett traineeprogram. Bara att antas till ett gör att man har ett karriärmässigt försprång gentemot andra på arbetsmarknaden.

Smart fakta Det finns oseriösa aktörer även inom traineevärlden. Erbjuds man en prestationsbaserad lön bör man tänka om det verkligen rör sig om ett traineeprogram. Källa: traineeguiden.se

Nanomaterial har letat in sig i byggnadstekniken och handlar om att kunna skräddarsy material på molekylnivå. – Nanoteknik innebär en möjlighet att designa material precis så som vi vill ha dem, att använda kunskapsutvecklingen inom fysik, kemi och biologi för att göra saker med en molekylär precision lika stor som naturens, säger Björn Sandén, biträdande professor inom miljösystemanalys på Chalmers. Möjliga byggnadsmaterial är kolnanorör, små rörformade molekyler av kol. De är extremt starka även om de är 100 000 gånger tunnare än ett hårstrå. Fönster kan täckas med en titanoxidstruktur på ytan så att de bryter ned smuts och är självrengörande. Ett hus täckt av nanomaterial kan bryta ned föroreningar, och samtidigt hålla mögel och damm ute. Solceller av nanomaterial kan byggas in och fånga upp energin i ljuset som faller in mot tak och väggar. Risken med nanotekniken är nanopartiklarna. Nanopartiklar är små molekylära bitar som kan ha uppstått i ett produktionsled. Precis som med de många kemikalier som uppfunnits är inte alla egenskaper kända och många användningar av nanoteknik har hittills fastnat i regleringar och säkerhetstester.

En karriär som utvecklas dagligen. AstraZeneca Sweden Operations i Södertälje har omkring 3000 anställda och är en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel. Härifrån kommer runt 30% av AstraZenecas tillverkningsvolymer. Vi producerar och levererar mer än 30 produkter i olika styrkor och beredningsformer till 100-talet länder i världen. Fem av AstraZenecas tio mest sålda läkemedel kommer från oss. Att arbeta på AstraZeneca Sweden Operations innebär att arbeta i ett kreativt och stimulerande klimat. Lean och ständig förbättring är vår filosofi. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. 25% av vår personal har universitetsutbildning. Många av dem är ingenjörer. Med jämna mellanrum söker vi fler duktiga medarbetare, inte minst inom områdena kemiteknik, maskinteknik, drift, underhåll, automation och logistik. För karriärmöjligheter inom AstraZeneca besök: www.astrazenecacareers.com Gå in på vår hemsida www.astrazeneca.se under Karriär och registrera din profil för matchningsmail. Välkommen! Allt vi gör handlar om det viktigaste som finns – hälsa. Health Connects Us All.

make the connection astrazenecacareers.com


ANNONS

SCA startar globalt utvecklingsprogram för unga ingenjörer SCA, det ledande hygien- och skogsindustriföretaget, startar till hösten ett tvåårigt globalt utvecklingsprogram, GO! Program. Genom programmet får nyutexaminerade ingenjörer inom tillverkningskedjan, s.k. Product Supply, en möjlighet till en rivstart i karriären.

EN hjärNa [diN?] hydraulik

Programmet lägger grunden till en hållbar och givande karriär inom SCA-koncernen. Målet med GO! Program, som drar igång under hösten 2013, är att utveckla talanger och att skapa framtidens ledare inom sin profession i företaget. Ingenjörerna kommer efter programmet att erbjudas internationella möjligheter i Europa och USA.

NåT VI INTe pRoVAT

Kundens behov

VI ÄLSKAR UTMANINGAR. GÖR DU? – Allting startade då jag började på Chalmers. Jag läste Maskinteknik med inriktning mot Produktutveckling och gjorde mitt examensarbete på SCAs

avdelning för Produktutveckling i Göteborg. Som nyutexaminerad sökte jag och blev erbjuden att börja jobba som ”Teknisk trainee” i Falkenbergsfabriken. Detta blev en effektiv språngbräda till en givande och spännande karriär som avdelningschef för en produktionslinje. Som ung ingenjör upplevde jag att SCA tog tillvara på nya idéer som jag hade. Jag motiveras personligen mycket av att det inom SCA finns möjlighet att utvecklas både i Sverige och internationellt, säger Victor Oredsson som började på SCA 2010. GO! Program kommer att bestå av flera olika delar. Programmet inleds med sex månaders ”onboarding” där fokus ligger på att utveckla kunskaper inom produktion, lära sig avancerad problemlösning samt bli en expert på SCAs tillverkningsprocesser. Nästa steg i programmet är en 18 månaders period som är koncentrerad till teknisk utveckling i varierande roller som innehåller arbete med internationella uppdrag och projekt. Under hela utvecklingsprogrammet kommer varje ingenjör att ha en lokal operativ chef som handledare och en senior ledare som mentor. Genom handledaren och mentorn skapas förutsättningar för global affärsförståelse samt effektiva internationella nätverk.

ingenjors-jobb.nu

Life Inspiring Careers

Grow Further.

READY TO LEAVE YOUR SHELL BEHIND? Internship Program 2014 As the world’s leading advisor on business strategy, BCG pioneers ideas that drive sustained advantage and change clients, industries, and even society. Join our team as Visiting Associate and experience strategy consulting at its best. You’ll work alongside and be coached by some of the finest minds in business from day one. You’ll be fully involved in transformational, leading-edge client work and help leaders in business change the rules of the game, not just play better. A unique opportunity and a fast track to a successful career. To learn about BCG and submit your application, please visit www.bcg.se Application deadline: November 6, 2013


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

24

fördjupning

utbildning

För att få bäst utdelning anser Olle Dahlberg att man bör satsa brett vad gäller inriktning på utbildningar inom teknik.

Fortsatta satsningar ger ökat intresse för ingenjörsyrket Sedan 2007 då antalet ansökningar till ingenjörsutbildningar i Sverige nådde botten kan man nu konstatera att en rad ansträngningar för att locka tillbaka unga till yrket börjar ge utdelning. text annmarie palm

De senaste åren har det gjorts många samlade insatser, både nationella och lokala, för att locka fler unga till att satsa på ingenjörsyrket. Ett nationellt exempel är det så kallade ”Tekniksprånget”, ett praktikprogram som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen. Denna satsning ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera på ett teknikintensivt företag. Nu till hösten 2013 har nästan 2 000 ungdomar sökt till Tekniksprånget. Det är mer än fyra gånger så många som förra hösten. – Det är roligt att intresset bland unga

för den här typen av aktiviteter är stort, konstaterar Olle Dahlberg, utredare på Sveriges Ingenjörer. bäst med lokalt engagemang

Enligt Olle Dahlberg ger alltid det lokala engagemanget bäst resultat när det gäller att attrahera till yrken inom teknik och industri. – Min åsikt och erfarenhet är att ju närmare man själv är behovet desto större chans har man att lyckas. Volvos satsning för några år sedan, då man lokalt gick ut och erbjöd arbetslösa ungdomar utbildning och praktikplats, är ett bra exempel på det. För att få bäst utdelning anser Olle Dahlberg att man bör satsa brett vad gäller inriktning på utbildningar inom teknik. – Alla som utbildar sig till ingenjörer behöver ju inte bli doktorer. I och med att hela vår omvärld består av teknik handlar det helt enkelt om att vi behöver bemanna den värld vi lever i, och då behövs det teknikkunniga medarbetare på alla nivåer. Som det ser ut nu ökar dock tillströmningen totalt sett till ingenjörsutbildningar inom alla områden.

»Som

ingenjör förväntas du numera ha ett bredare perspektiv.

Peter Rejler

– Jag tycker det är viktigt att påpeka att de satsningar som görs på att locka fler till ingenjörsyrket är framgångsrika. Vi nådde botten 2007 vad gäller antal sökande till ingenjörsutbildningar. Sedan dess har det stadigt vänt uppåt. 2013 hade vi ett rekordantal sökande. I jämförelse med 2008 är det nu cirka 60 procent fler som vill bli ingenjörer, berättar Olle Dahlberg. En av de aktörer som är beroende av att kunna locka till sig ingenjörer är det familjeägda och börsnoterade teknikkonsultföretaget Rejlers. Peter Rejler som numera är arbetande styrelseordförande känner sig optimistisk. – Jag tror och hoppas att vi, inom en inte allt för lång framtid, kan närma oss situationen då jag själv utbildade mig till civilingenjör i maskinteknik, på 80-talet. På den tiden var ingenjörsyrket hett och eftertraktat. större affärsförståelse

Efter en lång svacka de första tio åren på 2000-talet har teknikbranschens företag blivit bättre på att på olika sätt synliggöra sig i media bland annat. I den positiva

trend som Peter Rejler ser ingår att det även att Skolverket har lagt mer resurser på matematik de senaste åren. – Matematik är grunden till hela ingenjörsyrket. I och med att lärarna dessutom har blivit bättre så bidrar det till att många unga nu tycker att matematik är roligt. Nuförtiden är ingenjörsyrket också bredare som inriktning. – Förut var vi ingenjörer i huvudsak fokuserade på själva tekniken. I dag är vi mer delaktiga i helheten. Som ingenjör förväntas du numera ha ett bredare perspektiv. Det handlar om ett större affärskunnande och förståelse för den aktuella affär du, genom din egen spetskompetens, är bidragande till.

Smart fakta Sveriges Ingenjörer har 137 000 medlemmar. 76 % män och 24 % kvinnor. 83 % av de yrkesverksamma arbetar i privat sektor, 17 % i offentlig sektor. 2 % är egna företagare.

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

BTH – en starkt profilerad högskola BTH är en tydligt profilerad teknisk högskola inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Vår forskning inom programvaruteknik och hållbar utveckling är rankade som världsledande. Läs mer på bth.se >>

Ingenjör? På BTH kan du läsa ett MBA-program på distans Vi har civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsutbildningar som är anpassade för nya innovationer och framtidens yrken. Dessutom har vi ett stort utbud av master- och magisterutbildningar. Du kan till exempel studera ett MBA-program på distans.


NEXT STEP LockaS du av TEkNiSkT avaNcEradE uTräkNiNgar Ska du Ta MEd fLEr PaNdor i EkvaTioNEN TETra Pak Tetra Pak har alltid utvecklat komplex och nyskapande teknik – det är en del av vårt DNA. Miljarder människor i världens alla hörn har därmed kunnat äta och dricka produkter tillverkade och förpackade på ett säkert sätt. Vi är marknadsledande inom vårt område, men vill alltid bli bättre. Därför söker vi visionärer som

kan utveckla vår verksamhet, hitta snabbare processer och effektivare lösningar. Allt på ett smart och energibesparande sätt – och samtidigt förpackat i ett sammanhang där människa, miljö och teknik samspelar. Läs mer på www.tetrapak.com och www.facebook.com/tetrapakcareers.

SuSTaiNaBLE TEcHNoLogY Tetra Pak är stolt partner till WWF Climate Savers, ett initiativ från Världsnaturfonden (WWF). Climate Savers vill göra det möjligt att kombinera minskade koldioxidutsläpp med tillväxt och lönsamhet. Sedan starten 1999 har företag som deltar i programmet tillsammans minskat utsläppen av CO2 med över 100 miljoner ton.

ANNONS

”Här får man vara delaktig i hela kedjan” Jörgen Jehander

FLIR Systems- världsledande på spjutspetsteknologi med fokus på IR-kameror FLIR Systems är världsledande på högteknologiska infraröda(IR)-värmekameror som bland annat används i brandförsvaret, sjukvården, byggbranschen och elkraftsindustrin. På FLIR systems kontor i Täby utvecklas framtidens IR- produkter som löser problem och underlättar vardagen för kunder i inom många olika branscher. Jörgen Jehander har arbetat på FLIR Systems sedan 2002. Innan dess arbetade han dels på ett stort konsultbolag och dels som grundare av ett mindre konsultbolag. En faktor som bidrog till att Jörgen sökte sig till FLIR Systems var möjligheten att få arbeta med en mångsidig spjutspetsteknologi samt att få arbeta i sammansvetsade team och samtidigt agera i en entreprenöriell miljö i ett globalt sammanhang. – Här får man vara delaktig i hela

kedjan, från att analysera och definiera kundens behov till att utveckla innovativa lösningar som effektiviserar och underlättar kundens vardag ute på fältet.Vi hanterar hela produktutvecklingskedjan, från idé till färdig produkt. Jag trivs bra med att få insyn i hela utvecklingskedjan, det är svårt att åstadkomma på större företag där man ofta arbetar med en begränsad del av värdekedjan, säger Jörgen Jehander, utvecklingschef för Termografi på FLIR Systems. Produktutvecklingskedjan börjar ute på fältet Redan från start för drygt femtio år sedan har FLIR Systems vision varit att vara världsledande inom sitt teknikområde. Företaget satsar därför mycket på tillämpad forskning. I sitt arbete har Jörgen Jehander dagliga kontakter med leverantörer, kun-

der och samarbetspartners i hela världen. Delar av sin arbetstid spenderar han ute på fältet, på studiebesök ute hos kunder inom alltifrån brandförsvaret till byggindustrin. – En av de saker jag uppskattar mest med mitt arbete är möjligheten att besöka kunder, lära känna och identifiera problem i deras dagliga verksamhet och därefter utveckla en lösning på problemen som baseras på IR-teknik. Att följa kunden och i slutänden få feedback kring hur lösningen fungerar i verkligheten ger en viss tillfredsställelse som driver mig och mitt team att fortsätta utveckla innovativa IR-tillämpningar, säger Jörgen Jehander Skräddarsydda lösningar i projektform FLIR Systems söker ingenjörer med passion och nyfikenhet för att utveckla innovativa IR-lösningar som tar avstamp i en beprövad teknik med nästintill obegrän-

www.flir.com

sade tillämpningsområden och en enorm effektiviseringspotential för många branscher. Den som vill skaffa sig internationell erfarenhet kan välja att arbeta på något av företagen runt om i världen. På företagets Sverigekontor i Täby arbetar drygt 350 personer.Varje produktprojekt hanteras av en skräddarsydd projektgrupp som består av såväl specialister som projektledare och produktarkitetekter. FLIR Systems kan erbjuda attraktiva karriärvägar med fokus på såväl ledarskap och teknikutveckling. Den som vill kan också satsa på en hybrid mellan dessa två.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

26

aktuellt

fastighetssektorn

Utländska ingenjörer möter teknikföretag

Fastighetsbranschen är i stort behov av ingenjörskompetens inom en rad områden. Inte minst inom upphandling och energieffektivisering.

Fastighet – en spännande bransch för ingenjörer I fastighetsbranschen finns stora behov av ingenjörsmässiga kunskaper – inte minst på beställarsidan inom renovering- och energieffektivisering. Projekten är ofta stora och omsätter stora belopp. text Anders Edström Frejman

Inom fastighetsbranschen förvaltas enorma värden i ett brett spektra av fastigheter. Kommersiella lokaler som inrymmer kontor, butiker, verkstäder eller vård med mera, är ett exempel. Bostäder som förvaltas av allmännytta, bostadsrättsföreningar eller kommersiella fastighetsbolag är ett annat. utmaningar där ökande energipriser liksom kommande krav på EU-nivå gällande energieffektivitet har konsekvenser för hela branschen. Det talas om att fastigheter står för 40 procent Det finns gott om

ANNONS

av energibehovet i Europa. Här ska det energieffektiviseras precis som inom transport och industri. Och det snabbt. har man pekat med hela handen och har ålagt medlemsländerna ett energieffektiviseringskrav inom fastighetssektorn med 20 procent till 2020, och en halvering till 2050 jämfört med 1995. Lägg till detta ett parallellt gigantiskt behov av renovering inom det svenska så kallade miljonprogrammet som ackumulerats under decennier. Det är lätt att förstå att man inom fastighetsförvaltning inte kommer att ha några problem att fylla dagarna framöver. Från EU-håll

energieffektivisering och renoveringsbehov stavas kompetens. Stora pensionsavgångar och ett ökande inslag av teknik, fastighetsautomation och energioptimering ställer krav på kompetens bland fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Ja, egentligen de flesta roller

som börjar på ”fastighet”. Men hur är det då när det gäller ingenjörer? Fastighetsbolag som gör stora investeringar i nya projekt eller reinvesteringar i befintligt bestånd behöver bland annat ingenjörskompetens inom en rad områden där energi, bygg och fastighetsekonomi är tre uppenbara områden. För ingenjörer inom fastighet finns tydliga karriärvägar både som chefer och tekniska specialister. Vikten av ingenjörskompentens är också viktig till exempel vid upphandlingar och projektledning. Man brukar allmänt tala om vikten av att ha beställarkompetens i organisationen. Och detta oavsett om man upphandlar projekt på egen hand eller med hjälp av ett konsultföretag.

mersiella uthyrare och vikten av att kunna möta kundernas behov – som kan ändras snabbt – kanske är två bidragande orsaker. traditionella ­ yggbranschen, som kanske rent b historiskt varit duktigare på att locka ingenjörer, har ett kompetens­ försörjningsbehov när det gäller ingenjörer med fastighetskompetens. Även här pågår nämligen en generationsväxling och det tydliga skiftet mot energi­effektivt byggande, smarta och flexibla fastigheter som dessutom allt oftare miljöklassificeras skapar behov av kompetens inom nya områden. Men även den

En utmaning utöver

även gått från att vara en ganska tekniskt orienterad bransch till ett tydligare fokus på kunden. Utvecklingen av fastigheter och den tekniska förvaltningen har börjat flyttas närmare kunden och dennes behov. Hårdnande konkurrens bland komFastighetsbranschen har

Ett företag som vill och vågar. Så beskriver Key Account Managern Christian Wingård sin arbetsgivare Bravida.

växlande och en stor utmaning att analysera vilka behov som finns för fastigheter i olika delar av landet.

TEXT: LISA ERIKSSON FOTO: JULIA SJÖBERG

Christian Wingård har alltid varit intresserad av kopplingen mellan teknik och ekonomi. Han började på installations- och serviceföretaget Bravida som marknadsingenjör 2007 och jobbar i dag som Key Account Manager, ett omväxlande arbete som tar honom till många olika miljöer.

Christian Wingård Titel: Key Account Manager. Utbildning: Civilingenjör med inriktning elektroteknik på Chalmers tekniska högskola, examen 2006. Första jobbet efter examen: Kvalitetsingenjör på Volvo personvagnar.

Berätta om din roll!

– Mitt uppdrag är att vårda relationen med våra kunder och se till att vi utför projekten enligt avtal och efter deras önskemål. Att kunderna finns över hela landet gör att jag kan befinna mig i Stockholm ena dagen och i Nässjö nästa. Det är väldigt om-

Hur skulle du beskriva Bravida som arbetsgivare?

– Bravida är en perfekt arbetsplats för den som är driven och vill utvecklas. Beslutsvägarna är korta och det finns en stark entreprenörsanda. Om en medarbetare har en bra affärsidé så brukar det inte vara några problem att driva igenom den. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?

– Det finns många olika segment att jobba inom. Förutom mitt område kan man satsa på exempelvis energieffektivisering eller specialisera sig inom det teknikområde man är intresserad av och genom att bli projektledare eller konstruktör. Om man är intresserad av ledarskap kan man satsa på att

Smart fakta Fastigheter som är hållbara ur flera perspektiv är en trend. Detta i en bransch som varit ganska traditionsbunden, men där utvecklingen går snabbt mot flexibla gröna fastigheter.

bli avdelningschef eller regionchef. Bravida finns på 150 orter i Skandinavien, vilket gör att det finns mängder av projekt i olika delar av landet. Just nu bygger vi exempelvis en serverhall åt Facebook i Luleå. Det är ett stort projekt där medarbetare från flera olika delar av landet är involverade. När var du senast stolt över din arbetsinsats?

– Jag är alltid stolt när vi lyckas lösa ett problem för en kund så att kunden tryggt kan fokusera på sin verksamhet. Det gör mig också stolt när vi får ansvaret för riktigt stora projekt, som exempelvis när vi under 2010 till 2012 skötte ny- och ombyggnaden av Hotel Post i Göteborg. Det var ett arbete som fick mycket uppmärksamhet, och där 100 medarbetare deltog. Att vi är ett stort, rikstäckande företag gör att vi kan få riktigt spännande och utmanande uppdrag.

Efterfrågan på ingenjörer med erfarenhet ökar stadigt och många teknikföretag oroas av en sviktande kompetensförsörjning. Samtidigt växer poolen av ingenjörer med utländsk examen och arbetslivserfarenhet som saknar kontakter och vägar in i de svenska teknikföretagen. Nationell Matchning är ett initiativ av Arbetsförmedlingen i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan och kommuner i Stockholm, Göteborg och Malmö. Inom projektet skapas mötesplatser där företag och potentiella medarbetare vars kompetens motsvarar företagens behov träffas och får möjlighet att samtala. Det skriver branschorganisationen Teknikföretagen i ett pressmeddelande. Mötesplatserna kan vara i form av en anställningsintervju, ett studiebesök eller en rekryteringsträff, men alltid med syftet att skapa det personliga mötet. Ett exempel på en aktivitet var träffen "Nya möten med ingenjörer "på Münchenbryggeriet i Stockholm som arrangerades i början av oktober. Här kunde företagen möta ingenjörer med utländsk akademisk examen, men som saknar erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden inom sitt yrkesområde. Företagen fick möjlighet att presentera sin verksamhet och sitt behov för stunden och ingenjören berätta om sin bakgrund och erfarenheter.

Om Bravida Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare på 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Bravida verkar inom tre övergripande teknikområden: el, vs och ventilation. Antal medarbetare: Drygt 8 000 anställda i Sverige, Norge och Danmark, varav cirka 5 000 i Sverige. Vägar in: BraIngenjör – för dig som vill göra karriär inom Bravida: Bravida satsar på ingenjörer genom ett utvecklingsprogram som löper parallellt med vanligt jobb i ett års tid. Du kan vara nyutexaminerad ingenjör eller ha ett par års erfarenhet.


    # 

  "#  )" $+    " $    $ #+

2 "( $ (" ( " %## " &

 " $ &# (  '!!& "$/$# " &'$( #/ " $ "$ " *$ #*##$"'%" "' %)!& $ &*1 '!!!$# 1 $/$ "'"(#* " ##$ $*!" ( $. )!(#$" %#!'# 3 4# / 2&' " "% "#(%$ " $'" " &" " " %)! %%$" / $ ##(" "$#( 1 "( " "##. &(# " /

   ! +    "  %  )  % * # ##  # ! # !# # #    !"# *

   

Foto:  Kari  Kohvakka

#  # #   $  % *  " !  ! # # "  )   #*"# # #+ " % # ! "    # * 

  "  ,  #   #* #  "# +

2 "% %#("$ " (#$"$'#!!$#'$(1 $ " #$ " % "( ## &" " #"/

2*$ "!# ( #('"*$ $ " " (" !$# ("# $## "/  " & !$#'$( " ( " !$/  ($ & 0 " #$0. 

%" #$ # $ " & !" "/!# ## ".

& # (# '# 1 !" & " # &$ ! (

" .%# # !$# #%$##$" #####. " "$#1 ( " '2$ " & $"(# #" /

" #( # # "     

K A M PA I . S E

Vad du än vill gÜra, kan du gÜra det hos oss Skanska är inte bara ett av världens ledande projektutvecklings- och byggfÜretag. Vi är ocksü en av de ledande aktÜrerna inom grÜnt byggande och vür mülsättning är att vi ska vara det självklara valet fÜr vüra kunders grÜna projekt. Nu vill vi ha din hjälp att bygga framtidens hüllbara

samhälle. Vi är fÜrstüs alltid pü jakt efter duktiga ingenjÜrer, men eftersom vür verksamhet är sü bred behÜver vi alla typer av kompetens, frün ekonomer och jurister, till personalvetare, programmerare och tekniker. Det viktiga är att du är bra pü det du gÜr.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Skanska redan under din studietid, sü är du varmt välkommen att sÜka till nügot av vüra studentprogram, eller ansÜka om exjobb eller praktikplats hos oss. Läs mer pü skanska.se/student och fÜlj oss pü facebook.com/skanskasverige


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

28

fokus

arbetsmiljö

När ledningen visar tillit känner också medarbetarna av utrymme för ansvar och frihet, något som värderas högt.

Attraktiva arbetsgivare – förtroende viktigt En bra arbetsmiljö genererar i längden bra finansiella resultat. Förtroende, tillit och en tydlig arbetsplatskultur är komponenter som väger tungt, enligt undersökningar. text Katrin Hellström

Hur man attraherar och behåller viktig kompetens på företaget är en återkommande viktig fråga. Jobb som ger hög lön kommer alltid att vara eftertraktade. Men att ha roligt under arbetets gång och känna förtroende till ledningen är viktigare. Det har det globala forskningsoch konsultföretaget ”Great place to work”, som under tio års tid har gjort medarbetarundersökningar samt utvärderat och rankat arbetsplatser, kommit fram till. – Kompensationen har aldrig hamnat bland de fem viktigaste

kriterierna för hur man värderar sin arbetsplats under de tio år som vi har utvärderat arbetsplatser i Sverige, säger företagets svenska vd Maria Grudén. Snarare slår påståendet ”det är roligt att arbeta här” högst nästan varje år som undersökningen genomförs. – Det tycker chefer och ledare ibland är lite svårt att förstå. Men det är nog bara för var och en av oss att gå till oss själva och fundera, så förstår vi varför, säger Maria Grudén. Vidare är förtroende och tillit faktorer som genomsyrar de riktigt bra arbetsplatserna. – Här är det fråga om ett förtroende mellan ledare och medarbetare, som också möjliggör ett förtroende medarbetare emellan. Förtroendeskapande åtgärder måste alltid starta uppifrån i organisationer. Om inte ledningen litar på människorna så blir det svårt för övriga chefer och

ledare att driva igenom ett sådant förhållningssätt, säger Maria Grudén. När ledningen visar tillit känner också medarbetarna av utrymme för ansvar och frihet, något som också värderas högt. – ’Frihet under ansvar’ är en mycket vanligt förekommande mening när medarbetarna själva får ge exempel på vad som är positivt med deras arbete. Det kan låta som en urvattnad paroll, men bakom döljer sig ofta en positiv relation mellan chef och medarbetare som handlar om just trovärdighet, säger Maria Grudén. engagemang från ledningens sida är en förutsättning. Enligt Maria Grudén tenderar ledningsgrupper ofta att tro att en stark arbetsplatskultur är en HR-fråga. – Inget kan vara mer fel. Det är en vd-fråga. En vd- och ledningsgrupp måste stå bakom alla initiativ inom det här området. Men ansvaret för att arbetsplatEtt tydligt

Hej ingenjör! Du har nog redan försäkrat din bostad. Men har du tänkt på att även försäkra din inkomst? Skaffa dig en ekonomisk trygghet genom att bli medlem hos oss! Du som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd, och arbetar inom kommun eller landsting kan bli medlem. Du kan också arbeta i ett privat bolag kopplat till dessa. Det är lätt att gå med, du hittar mer information om försäkringen och medlemskapet på vår hemsida.

sen blir trivsam vilar också på den anställdes axlar. – Man måste ta sitt ansvar som medarbetare – de riktigt bra arbetsplatserna är definitivt inte kravlösa. Man måste ta del av information som ges, delta i dialoger och diskussioner och driva ett gott medarbetarskap. Man har också ett ansvar att stå bakom och använda de redskap man har i kulturbyggandet, till exempel värderingar, säger Maria Grudén. Hon får medhåll av Carin Årvik, personal- och förhandlingschef på Trygg-Hansa och expert på arbetsmiljöfrågor. – Även om ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats rent juridiskt ytterst ligger på arbetsgivaren tycker jag att det är viktigt att lyfta att man även som anställd har en skyldighet att medverka till en god arbetsmiljö, säger hon och betonar vikten av att man påpekar missförhållanden, har en dialog med sin chef om sin egen arbetsmiljö, men att man även gör

sin chef uppmärksam om man ser att en kollega inte mår bra. Ett engagemang i arbetsmiljön resulterar i längden i mer än bara en trevlig stämning på arbetsplatsen, men det gäller att arbeta aktivt med att både förebygga sjukdomar och olyckor, samt sätta in åtgärder när en olycka inträffat. Sjukskrivningar och långvarig frånvaro drabbar inte bara individen utan även företaget. På samma sätt påverkas verksamheten positivt av välmående medarbetare som med sin produktivitet och kompetens ger ökad lönsamhet.

Smart fakta Man bör ha utvecklings- eller medarbetarsamtal minst en gång om året. Dina arbetsuppgifter, lön och vad du tänker om framtiden är ämnen som kan vara bra att diskutera igenom.


malmo_ad_124x176.ai

ÄLSKAR DU TEKNIK? Snille Bemanning älskar teknik och vi vill hjälpa ingenjörer, tekniker och företag att växa och utvecklas tillsammans. Hos oss har alla en teknisk bakgrund, vilket gör att vi förstår våra kunders behov och individens potential.

C

M

Y

CM

Genom ett nära samarbete matchar vi företag med rätt individ.

MY

CY

CMY

Besök oss gärna på vår hemsida! www.snille.se/di

K

VILL DU HA EN UTMANING? I LKAB:s Kirunagruva, Freeports guldgruva i Indonesien eller Mercedes fabrik i Bremen – vi finns där våra kunder behöver oss. Vi levererar multidisciplinära industriprojekt, allt medan kunden ska kunna ägna sig åt det viktiga, sina verksamheter. Därför levererar vi alltid med fokus på enkelhet, trygghet och gott samarbete. Det ska inte vara svårare än så. För andra kanske det är en utmaning, för oss handlar det kort och gott om projektförmåga. Och därför behöver vi branschens bästa medarbetare. Hos oss får du inte bara möjligheten att hitta smarta lösningar och spännande tekniker, du förväntas göra det. Så gör dig redo. Vi lovar att utmana dig.

Nu söker vi branschens bästa ingenjörer. Du hittar våra lediga tjänster på: www.midrocautomation.se/jobb

1

1/10/2013

4:52:15 μμ


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

30

krönika

”Men Carl, det här har ingen kommit på ännu eller hur!” Solen lyser in genom den helglasade ytterväggen till salen på Pedagogen, Göteborgs universitet. De 30 eleverna från årskurs åtta står i mindre grupper och puttar på varandra. text Carl Elfgren projektledare på Finn upp

De pratar intensivt, eller bara hänger runt i största allmänhet. Jag har drygt 90 minuter på mig att övertyga var och en utav dem att de är kreativa, innovativa, ja rent av att de skulle kunna komma på något helt nytt. I en och en halv timme får de i grupper om fem, sex personer gå igenom ett tiotal små ”fiffiga” prylar, prylar som uppfunnits av fiffiga kvinnor och män för att lösa vardagsproblem. Uppgiften de alla har är inte att gissa rätt – ”vad är det här?”. Uppgiften är att hitta så många olika problem som möjligt som de tio prylarna skulle kunna lösa. som klockan går så blir diskussionerna mer och mer intensiva, listorna på problem som kan lösas med prylen blir längre och säkerheten i att hantera frågeställningarna allt större. ”Men Carl, det här har ingen kommit på ännu eller hur!”. ”Ja!” – tänker jag. Ännu en elev som visat för sig själv att den kan se abstrakt, tänka lateralt och finna konkreta lösningar. För är det inte precis det som är hemligheten med det här avlånga, kalla och mörka landet? Ett land fyllt För varje minut

»Jag har drygt 90 minuter på mig

att övertyga var och en utav dem att de är kreativa.

med ett stort antal vresiga, fiffiga kvinnor och män som genom tiderna böjt, karvat, flätat och smitt föremål. För att lösa ett problem, för att få det att gå fortare, smidigare, lättare eller kanske bara skönare. Hur många svenska företag kan man räkna upp som har marknader över hela världen och som bygger på smarta uppfinningar och bra utvecklingar? Hur många svenskar lever med och av de här organisationerna? Hur många ungdomar i dag kommer att få möjlighet att jobba där imorgon? Vart är arvet på väg? Tekniska utbildningar får mindre och mindre sökande för varje år. Matematik och naturvetenskap har låg status i skolan. Delar av innovationssektorn är institutionaliserad med ett stort antal ”innovationstjänstemän”. Bilden av ”Innovatören” är en äldre man i vit rock. Tankarna och funderingarna kan gå hur långt som helst. Men nu är det här och nu. Nu är min uppgift att få de här 30 eleverna i fjortonårsåldern att hitta saker hos dem själva som de inte visste att de hade. Förmågor som ger dem fler möjligheter ut i livet, för en del kanske basen för ett helt yrkesverksamt liv. Solen är nästan bländande genom den helglasade ytterväggen. ”Men Carl, det här har ingen kommit på ännu eller hur!”. ”Nej, super, vad bra, den lösningen har jag inte sett tidigare” – säger jag. Till svar får jag: ”Nä det var det jag tänkte!”.

Vi satsar på framtiden - vill du vara med? Kan du avancerad teknik och vill jobba i ett spännande företag? Studsvik erbjuder tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering.

räkning testar vi bränslestavar, räknar ut hur härdar optimeras, analyserar reaktorsäkerhet och volymreducerar restprodukter och avfall.

Vi har över 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö, och vi är världsledande inom vissa specialområden.

Vill du jobba med detta, tillsammans med 1 100 Studsvik-kollegor i 7 länder? Vi behöver självständiga projektledare och konsulter inom flera olika områden, för efterfrågan på våra tjänster är stor.

Våra kunder kommer från den internationella kärnkraftsindustrin. För deras

Upptäck resten på www.studsvik.se!


ANNONS

Globalt, tekniskt och socialt på Rolls-Royce marina enhet På Rolls-Royce i Kristinehamn hittade ingenjörerna Magnus Fahlén och Sara Rezk en karriär som kombinerar individuella utvecklingsmöjligheter med möjligheten att arbeta i globala produktutvecklingsteam som skräddarsyr propellrar och avancerad vattenjetutrustning för större fartyg.

Rolls-Royce marina division i Kristinehamn har drygt 150 års erfarenhet av att tillverka ställbara propellrar och vattenjetutrustning för såväl fraktfartyg som kryssningsfartyg och militära fartyg. Kunderna finns i hela världen och en vanlig arbetsdag präglas av såväl internationella kundkontakter som teknisk produktutveckling och kundanpassning på hög nivå. Enheten i Kristinehamn, som är en

del av den globala Rolls-Royce koncernen med verksamhet i 55 länder, servar rederier och varv i hela världen med skräddarsydda ställbara och fasta akterpropellrar, podsystem och vattenjetsystem. Från applikationsingenjör till chef Magnus Fahlén är ingenjör med inriktning mot maskinteknik och började som applikationsingenjör på Rolls-Royce 2004. Han attraherades av det välkända varumärket och möjligheten att arbeta med avancerad marin teknik. Nio år senare är han avdelningschef för custom engineering, propeller- och vattenjetverksamheten. – Min ursprungliga plan var inte att stanna så länge, men jag trivdes så bra och kände direkt att det här var ett företag som kunde erbjuda flera karriärvägar och utvecklingsmöjligheter i många år framöver. Jag fastnade för den entreprenörs-

anda som råder här, Rolls-Royce har alltid strävat efter att befinna sig i den tekniska frontlinjen. Mixen av seniora och yngre medarbetare bidrar till en härlig dynamik, säger Magnus Fahlén. Som ingenjör får man vara delaktig i hela kedjan, från påskrivet kontrakt med en kund till interaktionen med verkstaden och kundens testprocess av de nya komponenterna. Här behövs många olika typer av ingenjörer, alltifrån industriell ekonomi till teknisk fysik. Skräddarsyr propellerlösningar för stora fartyg När Sara Rezk tagit examen från högskoleingenjörsutbildningen med inriktning mot innovation och design vid Karlstads universitet fick hon ett konsultuppdrag som konstruktionsdesigner på Rolls-Royce propellerenhet. Hon kände

www.rolls-royce.com/marine

att hon hamnat helt rätt i företagskulturen och möjligheten att arbeta i kundspecifika team. När en tjänst som applikationsingenjör dök upp var Sara inte sen att söka den. De omväxlande karriärmöjligheter som Rolls-Royce kan erbjuda, med drygt 38 000 medarbetare runtom i världen, bidrog förstås till beslutet. – Jag tänkte arbeta som konsult i ett år efter examen och sen resa jorden runt, men när jag fick lära mig mer om fartygspropellrar insåg jag att den tekniska utmaningen i att anpassa produkten utifrån kundernas skiftande behov motiverade mig. Vi har en härlig stämning på vår avdelning, det är stimulerande att ständigt ställas inför nya tekniska krav. Här stagnerar jag aldrig, för den som vill väntar alltid nya möjligheter runt hörnet, säger Sara Rezk.


ANNONS

INFO

Emerson är ett globalt teknik­ företag med mer än 135 000 anställda och med tillverkning på 235 platser i världen. Rose­ mount Tank Radar AB, en del av Emerson Process Management, utvecklar, marknadsför och till­ verkar utrustning för radarni­ våmätning. Företaget har 360 anställda och omsatte förra året ca 1,2 miljarder kronor.

Anna Olander och Christian Skaug

Skickliga ingenjörer driver internationell teknikjätte Emerson är ett ingenjörsintensivt globalt teknikföretag. I Sverige är man verksamt bland annat inom radarnivåteknik via ett dotterbolag i Göteborg. ”Entreprenörsanda, snab­ ba beslutsvägar och närhet till inter­ nationella kontakter gör jobbet kul”, säger ingenjören Christian Skaug som arbetat tolv år i företaget. Amerikanska Emerson är ett globalt teknikföretag med 135 000 anställda med produkter och tjänster inom en rad områden, bland annat energi, kemi, raffinaderier, gruvor, massa och papper. Företaget ligger stadigt på den övre fjärdedelen på Fortune 500-listan över USAs största och mest lönsamma företag. I Sverige är man bland annat verksamma inom området radarnivåteknik genom det Göteborgsbaserade dotterbolaget Rousemount Tank Radar AB med 360 anställda. Det är en del av affärsområdet Emerson Process Management som bara det har 34 000 anställda. Produkterna från Rousemount Tank Radar AB används bland annat för att mäta nivåer i stora tankar på exempelvis tankfartyg, i stora cisterner och inom process industri och man tillhandahåller olika lösningar runt detta. Precis som övriga delar av Emerson är verksamheten i Göteborg starkt teknikdriven och inslaget av ingenjörer är stort. Två exempel är civilingenjörerna Anna Olander och Christian Skaug som jobbat på företaget sedan 1999 respektive 2001. – Jag sökte mig till ett traineeprogram i slutet av min civilingenjörsutbildning inom elektroteknik. Trainee är ett bra sätt att snabbt komma in i ett företag och prova lite olika områden innan man bestämmer sig, säger Anna Olander.

Hon beskriver Emerson som en ”internationell megakoncern” som lägger mycket tid på planering, strategier och genomförande för fortsatt innovation, ständig förbättring och lönsam tillväxt. – Ingenjörerna har en stark roll. Det är ju ett bolag med många tekniskt avancerade produkter så många även inom marknad och produktion har en ingenjörsbakgrund. Man kan ju inte göra bra marknadsföring om man inte förstår produkterna och förstår kundernas problem... Anna Olander har haft en rad roller inom företaget som produktchef och inom marknad. Sedan 2010 leder hon en avdelning med elva personer med ansvar för att marknadsföra ett tiotal produkter i företagets portfölj. Hon förklarar att det finns gott om karriärvägar inom företaget både inom ”specialistspåret” och ”ledarskapsspåret” där hon är ett exempel på det senare. – Jag läser just nu en Executive MBA på Handelshögskolan i Göteborg som företager sponsrar och har tidigare gått en massa kortare utbildningar inom industriell marknadsföring, projektledning med mera. Christian Skaug sökte sig till företaget dels eftersom han ville ha en roll med fler internationella kontakter och dels ville utvecklas i en roll som var närmare hans studieinriktning. – Jag började på projektavdelningen och fick möjlighet att lära mig produkterna parallellt med mycket kundkontakter, vilket var ett bra sätt att känna pulsen i företaget.

som projektledare. Även om jag inte har bytt roll så har arbetsuppgifterna och organisationen utvecklats, vilket för min del har inneburit utvecklingsmöjligheter. Tycker det finns en entreprenörsanda i företaget med snabba beslutsvägar och närhet till internationella kontakter vilket gör jobbet kul. Många av hans arbetskamrater på avdelningen har jobbat länge inom branschen och det finns mycket att lära av kollegorna så länge man själv är intresserad, menar han. – Det roliga i rollen är att möjligheten till att både fördjupa och bredda sina kunskaper inom olika discipliner kontinuerligt erbjuds och uppmuntras. Eftersom vi levererar mätinstrument så har mitt produktansvar även inneburit att jag fått vara med och utveckla internationella branschstandarder. Hans bakgrund från Chalmers beskriver han som viktig i kontakterna med duktiga konstruktörer som var för sig är skickliga inom sina kunskapsområden. – Som projektledare har jag lärt mig ännu mer om organisationen och fått nya kontaktytor. Lite som att öppna en ny dörr, man ser saker på nya sätt, vilket är mycket lärorikt och utmanande. Dessutom har det gett möjligheten att vara med från början i skapandet av en produkt och allt vad det innebär.

I slutet av den perioden hade han täta kontakter med den tekniska avdelningen där han sedan fick en roll. – Jag har arbetat som tekniskt produktansvarig i lite drygt 10 år nu och på senare tid även

Emerson Process Management | Gamlestadsvägen 18B | 402 51 Göteborg | www.rosemount-tankradar.com | www.emerson.com

Framgangsrik ingenjor  

Med fokus på utbildning och rekrytering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you