Page 1

annons

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

framgångsrik outsourcing effektivisera din verksamhet

JANUARI 2013

Lyckad outsourcing – fokus på beställaren

It-säkerhet

– sofistikerade angrepp

Professionell kundtjänst

– vårda kundrelationerna

Mikael Söderlindh – beställarkompetens är A och O

Ekonomihantering

Molntjänster

– outsourcingen ökar

– kunderna ställer nya krav

Vad får factoring kosta? On fair terms!

Att frigöra kapital genom Fakturabelåning och Fakturaköp är bra för ditt företag men inte till vilket pris som helst…

Jämför alltid med Ikano Bank – vi ger dig bra villkor!

Vi erbjuder alltid bra priser på • • • •

Factoring – med 90% belåning Fakturaköp – där vi tar kreditrisken Factoring med kreditförsäkring Factoring för utländska fakturor

Ring oss! 08-514 203 35, www.ikanobank.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

2

LEDARE

Att ta hjälp med företagets redovisning – ett smart val

Foto: Mats Åsman

Företagets kärn­ verksamhet har högsta prioritet, men ordning på räkenskaperna är A och O för förtroendet hos myndigheter, banker och andra intressenter. Att ta hjälp med redovisningen är ett smart val, och rätt hjälp ökar även lönsam­ heten.

De flesta företag har fullt upp med att driva sina affärer och att hinna med alla kontakter med kunder och leverantörer. Samtidigt krävs att du som företagare lägger ned tid på att sköta företagets ekonomi. Många väljer därför att ta hjälp med sin redovisning, lönehantering, deklarationer, bokslut och årsredovisning av en redovisningskonsult, och får därigenom även tillgång till värdefull ekonomisk rådgivning. En redovisningskonsult är en kompetent resurs som har god kunskap gällande lagar och regelverk inom redovisningsoch skatteområdet.

ut samt hur lång uppsägningstiden är vid avslut. Ju tydligare uppdragsavtalet är desto bättre kommer samarbetet att fungera mellan företaget och den anlitade konsulten.

även revision, det vill säga granskning av räkenskaperna, kan du anlita en revisor. Gällande regelverk kräver dock att revisionen ska utföras av en oberoende part, det vill säga att den som sköter redovisningen och den som sköter revisionen inte får vara en och samma person.

Regeringen har

Behöver företaget

att det framgår i uppdragsavtalet att den konsult företaget anlitar har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella fel som kan uppstå i redovisningen. Det är också viktigt att det i avtalet framgår vad uppdraget omfattar för typ av tjänster, pris för arbetet, när avtalet löper Det är viktigt

Fredrik Dahlberg, Förbunds­direktör vid Sveriges Redovisnings­ konsulters Förbund, SRF

» När allt görs rätt

från början försvinner också behovet av ­ytterligare granskning. möjliggjort för svenska småföretag att välja bort revisionen. För att göra det behöver du som företagare först och främst veta vilka dina alternativ är och också förstå skillnaden på de olika yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor. Det är ytterst viktigt att ha en kompetent resurs som sköter ekonomin i företaget så att det blir rätt från början i redovisning och deklarationer.

svenska företag välja att anlita en auktoriserad redovisningskonsult, som är expert på företags ekonomi och administra¬tion. Det är en värdefull och kompetent resurs

I dag kan

som hjälper företag med allt från löpande bokföring, löner, bokslut och deklarationer till kvalificerad ekonomisk rådgivning. Den aukto¬riserade redovisningskonsulten arbetar enligt svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. En auktoriserad redovisningskonsult kan dessutom lämna en bokslutsrapport som är företagets kvitto på att redovisningen håller hög kvalitet. Det i sin tur skapar förtroende hos både banker, andra finansiärer, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Ett nytt samarbete med Skatteverket kommer dessutom att ge den auktoriserade redovisningskonsulten ytterligare möjligheter att förenkla mindre företags arbete med deklarationer och andra handlingar. När allt görs rätt från början försvinner också behovet av ytterligare granskning. och ekonomiska rapporter är direkt avgörande för företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger både dig och ditt företag möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Det är därför av största vikt att du har rätt resurs som sköter företagets redovisning!

läs mer om...

04

06

08

14

04 Lyckad outsourcing – fokus på målet 06 It-säkerhet – viktiga faktorer 08 Profilintervju – Mikael Söderlindh 10 Outsourcningen ökar – inom ekonomi 12 Molntjänster – acceptansen ökar

Kvalitet i redovisning

14 Kundservice – bemötandet viktigt

framgångsrik outsourcing

Detta är Smart Media

Projektledare: Emilie Cammersand, emilie.cammersand@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Anders Edström Frejman, Emma Csanady Omslagsbild: Johnny Wohlin Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Svenska Dagbladet, januari 2013 Tryck: V-TAB Södertälje Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­ läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande ­tidningens hela spridningsområde och selekterar auto­ matiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­ tagets produkter och tjänster.

Följ oss:

FörenKla Och eFFeKtivisera Din varDag.

Outsourca din ekonomifunktion. Framgångens vän Fler än 3 000 företag har redan valt Matrisen som leverantör av redovisnings- och ekonomitjänster. Bland kunderna finns både ägarledda och noterade bolag, liksom svenska och internationella företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att växa och nå framgång. Den erfarenheten använder vi för att hjälpa dig att nå dina mål.

Att outsourca ekonomifunktionen är ett enkelt sätt att öka företagets effektivitet och samtidigt minska kostnaderna. Du får tid över för din kärnverksamhet och behöver inte hantera kostnader för system, uppgraderingar och personal. Matrisen ger dig det digitala kontoret. Ni får en integrerad internetplattform för bästa möjliga säkerhet, tillgänglighet och transparens – helt anpassad för ekonomer och beslutsfattare. Matrisens kärnverksamhet bygger på IT-baserad outsourcing, effektiva redovisningstjänster, rådgivning samt HR- och löneadministration. Vi arbetar med outsourcingkoncept åt börsnoterade och icke börsnoterade kunder inom många olika branscher, som exempelvis konsultverksamhet, detaljhandel, forskning/utveckling och bygg/entreprenad.

Kontakta oss redan idag.

Välkommen att kontakta matrisen > Hans Jansson 073-431 36 03 eller hans.jansson@matrisen.se Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, HR- och löneadministration och ekonomisk rådgivning. Vi har förtroendet från över 3 000 kunder inom Sverige och internationellt. Matrisen har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Gävle, Västervik och Lund. www.matrisen.se


OUTSOURCING? TÄNK K, P, M OCH G! Begreppet outsourcing är numera så vanligt i vårt land att det finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista. Vad innebär det då på ren svenska? Det kan handla om att förvandla fasta kostnader till rörliga. Det kan vara ett sätt att attrahera personal med svårfångad och speciell kompetens. Det kan bidra till att höja kvalitetsnivån. Och det kan vara en metod att spara och därmed öka vinsten. Bland annat. Funderar ditt företag också i dessa banor? Det första steget är i så fall väldigt enkelt att ta: hör av dig till oss på KPMG. Då är du i trygga händer. Bakom våra fyra bokstäver finns en kompetens inom outsourcing som nyligen utnämnts till världens bästa*. Vi ser fram emot en kontakt med dig. Besök oss gärna på kpmg.se *Enligt The International Associations of Outsourcing Professionals (IAOP) lista ”The World´s Best Outsourcing Advisors 2012”.

K SOM I KÄRNVERKSAMHET. Idén med outsourcing är väldigt enkel: genom att låta utomstående specialister ta hand om någon eller några av era processer kan ni fokusera era resurser på er kärnverksamhet. Ni gör det ni är bäst på. Er outsourcingpartner gör det den är bäst på. Den perfekta kombinationen.

P SOM I PERSONALHANTERING. Du vet väl att vi på KPMG kan ta över delar eller hela er personalhantering? Vi sköter om all administration av löner. Vi tar hand om all form av rapportering. Vi ger råd i löne- och arbetsrättsliga frågor. Vi gör nödvändiga lönekartläggningar. Med mera. Du får rejäl avlastning i det praktiska arbetet.

M SOM I MEDARBETARFÖRSTÄRKNING. Ibland kan ni kanske behöva extra interna resurser. Antingen temporärt eller för en längre period. Då erbjuder vi möjligheten att hyra in en kvalificerad ekonom eller ekonomichef. Vi pratar om specialister som kan sitt jobb och inte har någon startsträcka. Enkelt och smidigt.

G SOM I GODA RÅD. Inför beslutet om ni ska outsourca någon del av er verksamhet, kan det vara bra att ha ett professionellt bollplank. Då är det läge att prata med någon av våra rådvigare som gärna hjälper till att analysera vilken den mest kostnadseffektiva lösningen är för just ert behov.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

4

öve rblick

outsourcing

Tydlig målbild viktig för lyckad outsourcing Outsourcing ger högre kvalitet, lägre kostnader, flexibilitet och tydligare ansvarsfördelning. För att lyckas måste man dock ha en klar bild på målet. text Anders Edström Frejman

Outsourcing som begrepp började användas på allvar i Sverige på 1990-talet. I många fall blev det mer eller mindre synonymt med it-drift. Fysiska servrar och andra datorer flyttades till en annan plats där en leverantör tog på sig ansvaret att sköta drift och underhåll. I andra fall satt leverantören kvar i kundens lokaler. I båda fallen var det vanligt att leverantören tog över personalansvaret. I stort sett hela it-avdelningen bytte arbetsgivare. Denna typ av lösning finns givetvis kvar än i dag, men utbudet av tjänster på olika nivåer och graden av paketering har mognat mycket. Inte minst det stora utbudet av molntjänster har öppnat möjligheter för betydligt fler organisationer än för några år sedan. kan omfatta så mycket mer än bara it. Vanliga tjänster som ofta läggs ut på entreprenad i stor eller begränsat omfattning är ekonomi- och HR-funktioner, utskriftsrutiner, scanning och tolkning av leverantörsfakturor. Andra områden kan vara receptionistfunktioner, fastighetsskötsel, lokalvård och kaffeautomater. Styrning och ledning av de senare brukar ofta benämnas Facility Management.

Men outsourcing

Bakgrunden till att ett företag väljer att outsourca större eller mindre delar av sin verksamhet är vanligtvis besparingar man önskar göra, samt kvalitets- eller effektiviseringsvinster. ”Fokus på kärnverksamheten” brukar vara en bra sammanfattning på tre ord. För företag betyder det att man vill fokusera på det som de facto genererar intäkter, och i offentlig

förvaltning att koncentrera sig på leveransen av de samhällsfunktioner man har som uppdrag. Joel Rudh har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer i samband med outsourcing av funktioner relaterade till it. Han konstaterar trenden att outsourcing i Sverige fortsätter att växa. – Dock sker det i dag inte i samma omfattning då tillväxten legat på sex, sju procent årligen. I dag ligger tillväxten på fyra, fem procent och outsourcing ser ut att plana ut inom de flesta branscher. Enda undantaget är inom offentlig sektor. – Här ser vi en kraftig tillväxt utifrån redan låga siffror, säger han.

» Problemen för-

svinner inte bara för att någon annan får dem i knäet.

Göran Westblom

kommun som valt att utnyttja sin storlek och outsourca stora delar av sin verksamhet är Stockholms stad med 14 stadsdelsförvaltningar, 16 fackförvaltningar, 17 bolag, 860 000 medborgare och 40 000 anställda. En process som började under mandatperioden 1991 till 1994 och som fortsatt under senare perioder med borgerligt styre. It är inget undantag och man har i huvudsak outsourcat all sin it-drift

Exempel på en

Sourcingdagarna 18-19 mars på Hasselbacken – den kompletta konferensen inom sourcing Sourcingdagarna på Hasselbacken är en årligt återkommande konferens och anordnas av IFi för fjärde året i rad. Konferensen ger en bred bild av nuläget och framtiden inom sourcingområdet. Under dagarna kommer årets föreläsare att belysa sourcing ur ett strategiskt lednings- och verksamhetsperspektiv med både kund- och leverantörsfokus. Genom ett antal praktikfall diskuterar vi nyskapande metoder som konkurrenspräglad dialog, workshopbaserad utveckling och förvaltning av applikationer, co-sourcing.

men behållit strategisk ledning och beställarkompetens. Datorarbetsplatser köps till exempel som en tjänst komplett med dator, programvaror, mail, virusskydd och lagring. Göran Westblom, cio på HSB, berättar att ett stort antal företag inom HSB tillsammans har outsourcat it-drift, telefonisttjänster, scanning av leverantörers pappersfakturor och utskriftshantering. – Vi har under åren handlat upp outsourcingtjänster i flera omgångar. Varje gång har vi fått med allt fler bolag inom HSB så affären har blivit större. I dag har vi till exempel tre fjärdedelar av alla anställda med i vår gemensamma it-drift. HSB har samlat det mesta av sin it-drift i företaget ”HSB Gemensam IT” och de flesta organisationerna inom HSB köper it-tjänster av detta bolag som i sin tur upphandlar it av ett antal underleverantörer. Konkreta fördelar har varit lägre kostnader på licensavgifter, bland annat genom ett minskat antal fysiska servrar tack vare konsolidering och användande av virtuella servrar. – Vi har fått bättre leveransprecision, tydligare gräns mellan användare och leverantör, samt bättre styrning på våra underleverantörer och systemintegratörer. Vi har inte minskat vår it-budget, men vi får mer för pengarna och genom outsourcingen har vi bromsat våra kostnadsökningar, säger Göran Westblom. Outsourcingen har även gett ringar på vattnet som man inte kunnat förutse från början. – Andra samarbeten kommer på köpet. Till exempel gemensamma

Medverkande föreläsare representerar följande företag: Apoteket Folksam Datainspektionen Kairos Future Västerås stad Delphi Evry BearingPoint KPMG Sofy

Nacka kommun Rikspolisstyrelsen Alecta Region Skåne Stockholms stad Microsoft MSB Tieto Unisys CL Wallén

Anmäl 3 p ers från ditt oner företag samtidigt och betalar fö ni r 2!

Bakom Sourcingdagarna på Hasselbacken står IFi, Institutet för informationsteknologi. Via kurser, seminarier, workshops och rapporter förser vi företag, myndigheter och kommuner med kunskap och utbildning inom våra kursområden: • Sourcing • Avtal och IT-juridik, • Internet och e-affärer • IT-utveckling

Göran Francke Moderator, VD, IFI

Läs mer och anmäl dig på www.ifi.se

Anette Holm IT-direktör, Stockholms stad

Elisabeth Stjernstoft CIO, Apoteket.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

5

outsourcing

systemköp av licenser och mer koll, eftersom vi träffas mer. Vi löser tillsammans frågor som vi tidigare inte visste att vi hade gemensamt. Men det har varit en lång väg till en väl fungerande outsourcing för HSB, menar Göran Westblom. – Vi var för snabba i början och outsourcade i princip bara med syftet att spara pengar. Problemet är att du inte kan outsourca en icke fungerande organisation med bristfälliga rutiner och processer. Problemen försvinner inte bara för att någon annan får dem i knäet. Ann-Charlotte Nordström, itstrateg på Nacka kommun, håller med och har liknande erfarenheter. Här var beslutet att outsourca från början i mångt och mycket ett politiskt beslut, där strategin handlade om besparingar och renodling av verksamheten. – Erfarenheten är att man måste utgå från hur den egna organisationens behov ser ut, få den att fungera och sedan sätta upp nya processer med leverantören. Denne kan inte trolla med knäna om inte beställaren själv har en fungerande organisation. Det spelar ingen roll hur hårda avtal om leveranskvalitet (SLA) man skriver. Det kommer inte att funka. Men leverantören måste å sin sida vara tydlig under vilka premisser man kan leverera en viss kvalitet och se till att denne har egen lönsamhet i affären. – Annars kommer leveransens kvalitet att degraderas och det blir dålig stämning. Och hon fortsätter: – Hos min tidigare arbetsgivare, Rädda Barnen, gjorde vi varje år en benchmarking där vi vägde kostnaderna för en eventuell outsourcing mot kostnadseffektiviteten i vår egen drift. Valet blev alltid att fortsätta drifta i egen regi. Detta är ett arbetssätt som Göran Westblom väl känner igen:

– Vi konkurrensutsätter med jämna mellanrum vår upphandling. Det blir en hel del räknande i excel. Det är lätt att underskatta den tid det tar att vara en beställare, förvalta ett avtal och bromsa kostnadsökningar i tid. Leverantörer har svårt att inse att vi vill ha minskade kostnader. hyresavier har skett hos en leverantör så länge han kan minnas och han har inga siffror att jämföra med. Ett annat konkret exempel på minskade kostnader har HSB uppnått genom att samla scanningen av leverantörsfakturor som tidigare nämnts. – Vi hade tidigare en lösning med ett antal pappersscannrar med programvara som stod ute i verksamheterna. Med över en halv miljon leverantörsfakturor och ett antal minuter per faktura var detta en dyr lösning. Alla leverantörsfakturor styrs sedan en tid till en inläsningscentral som vi använder oss av och här sparar vi årligen miljonbelopp.

Utskrifter av

Både Nacka kommun och HSB använder virtuella telefonväxlar. – HSB har kastat ut de flesta av sina telefonväxlar och funktionen finns outsourcad hos en teleoperatör. Nästa steg kan vara att slå samman växelfunktioner till en plats och självklart kommer möjligheten att outsourca detta helt och hållet att utvärderas, avslutar Göran Westblom.

ö v erb lic k

Proffslogistik ger ökad konkurrenskraft Varför outsourca supply chain management? – Det finns alltid en möjlighet att öka ett företags konkurrens­ kraft genom att utveckla supply chain. Ökad leveransservice, bättre orderprocesser, kortare leveranstider, lägre kostnader, ökad tillgänglighet på varor i lager är några exempel. Med en kompetent, extern utvecklings­ partner kan dessa delar och hela supply chain både effektiviseras och skapa ökad konkurrenskraft, Kjell Rundqvist, vd för Sonat AB.

Har du några konkreta exempel på effektiviseringar, besparingar och förhöjd kvalitet? – Det gäller att blir effektivare, både minska kostnader och öka kvaliteten och servicegraden inom de områden där det ger en konkurrensfördel. I våra uppdrag har vi båda dessa perspektiv, vilket till exempel innebär bättre leveransprecision till en lägre kostnad. Man får heller inte glömma förmågan att dagligen lösa problem som uppstår i supply chain. Att verkligen kunna lösa problem och säkerställa re­ sultaten i vardagen är kanske den viktigaste uppgiften vi utför.

Smart fakta

Kan supply chain även vara en del i miljöarbetet?

Outsourcing är långt ifrån något nytt. Med en it-leverantörs skalfördelar för smör-och-bröd tjänster som webb, mail, data­ basdrift och lagring kan priset pressas hårt jämfört med egen drift. Många så kallade moln­ tjänster har därför en it-arkitek­ tur med kluster av servrar och virtualisering i botten.

– Ja, absolut. De kostnadsbe­ sparingar och effektiviseringar som görs i logistiken innebär normalt att även miljöpåverkan minskas. Ett ökat samarbete med transportföretagen i syfte att optimera företagets varuflöden tillsammans med andra varu­ flöden är ett område med stor potential.

ISOFT erbjuder metoder, verktyg, kompetens och resurser för att:

Behöver Ni ta helhetsgreppet över Er applikationsportfölj? Saknas strategi, beslut och resurser för att minska kostnaderna?

• Effektivt analysera er applikationsportfölj • Peka ut tydliga strategier för beslut och för valda delar genomföra: - Strategisk outsourcing - Kontinuerlig konkurrensutsättning - Säkra försörjning genom taktisk sourcing - SaaS och/eller rationalisering av inköpskategorier • Tillsammans med er genomföra de beslutade strategierna ISOFT erbjuder inte bara seniora konsulter … vi ger er metoder och verktyg som ni kontinuerligt kan använda i er organisation för att kostnadsrationalisera er applikationsportfölj.

Ring Tomas på 08-56034435 eller sänd mail till: info@isoft.se för en demo av våra verktyg, metoder och kompetens som ger er minskade applikationskostnader ISOFT – kvalificerade konsult tjänster och metoder inom out sourcing och offshoring sedan 1993. Möt våra konsulter på www.isoft.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

6

a kt uellt

it-säkerhet

»Generellt sett har it-brottsligheten

blivit mer sofistikerad och man försöker bli mer individualiserad i sina attacker.

Joakim von Braun

Ett problem inom it-säkerhet är att den privata it-sfären går ihop med företagets dito genom sociala nätverk och portabla företagsdatorer som ofta ansluts till osäkra nät.

It-säkerhet – identifiera din riskfaktor Dåliga lösenord gör företagsnätverk vidöppna för angrepp och it-skydd måste anpassas för varje verksamhet. Det menar två experter inom itsäkerhet. text Anders Edström Frejman

Alla arbetsplatser, myndigheter och samhällsviktiga system är i sin dagliga verksamhet sedan länge beroende av en fungerande och säker it. Men säkerhet är mycket mer än bara en bra brandvägg och att inte öppna okända mailbilagor eller undvika skumma länkar. – Dåliga lösenord är ett mycket större hot mot en organisations säkerhet än vad många tror. Det räcker med att några få procent av personalen har svaga lösenord för att ett helt system enkelt ska kunna knäckas – den ena datorn efter den andra, säger Joakim von Braun, med djup och bred erfarenhet av säkerhetsfrågor. är husdjurets namn eller reklamskylten på företaget på andra sidan gatan. Andra klassiska lösenord är årstiden eller bostadsorten följt av en siffra som i bästa fall stegas upp när den ”jobbiga it-avdelningen” kräver att man ska byta lösenord. – Sådana lösenord är jätteenkla att knäcka med en ordinär dator. Det finns program som kan användas för att jämföra stulna krypterade lösenordslistor med krypterade versioner av till exempel alla ord som finns i Akademiens eller Websters ordlistor, som programmet själv skapat. På så sätt kan man bakvägen ta fram listor över de vanligaste

Vanliga lösenord

lösenorden även om de också innehåller ovanliga tecken som lagts till, säger han. Ett problem är att den privata it-sfären går ihop med företagets dito genom sociala nätverk, portabla företagsdatorer som ansluts till osäkra nät och så vidare. Framför allt smarta mobiler som används inom både privat och offentlig förvaltning har även skapat andra potentiella it-säkerhetsrisker som inte fanns för några år sedan. – En stulen eller bortslarvad smartphone med nedladdade mail kan innehålla utomordentligt känslig information om personer, potentiella affärer, avtal och kundkontakter, säger Erland Jonsson, professor i datasäkerhet på Chalmers. Johan Jarl på företaget F-Secure menar att runt 80 procent av hoten på deras topp-tio lista angriper sårbarheter i applikationer i datorn. Genom att se till att applikationerna ständigt är uppdaterade höjs säkerheten markant. – Ett annat hot för företagen är de smarta mobiltelefonerna, där skadlig kod för androidplattformen

har ökat kraftigt det senaste året. Att ha oskyddade androidmobiler på företaget är som ett öppet mål för de kriminella, säger Johan Jarl. En infekterad dator som ansluts till ett företagsnätverk är livsfarlig. Den kan lyssna på all datatrafik inom det nätverkssegment som datorn är ansluten till – exempelvis snappa upp it-avdelningens lösenord. – Generellt sett har it-brottsligheten blivit mer sofistikerad och man försöker bli mer individualiserad i sina attacker. Man försöker komma åt nyckelpersoner till exempel chefer, ekonomiansvariga eller andra i ledningsgrupper genom att i förväg samla på sig bakgrundsinformation om de enskilda individerna. Bedrägeriförsöken blir allt bättre riktade, säger Joakim von Braun. det kanske främst om att inte läcka företagshemligheter värda miljarder. För myndigheter, kommuner eller landsting som hanterar känsliga persondata handlar det ytterst sett om att skydda de personer om vilka man lagrar data. – Det är troligt att till exempel personuppgifter som under flera år

För företag handlar

läckt från till exempel Skatteförvaltningen och sjukjournaler tillhörande Västra Götalandsregionen just används för att göra riktade attacker mot enskilda personer eller utvalda grupper, säger Joakim von Braun. Det är nämligen inte bara myndigheter utan även brottslingar som samkör dataregister. Olagliga register med personnummer, adresser, ekonomisk information och sjukhusjournaler kan kombineras för att skräddarsy bedrägerier eller användas i utpressningssyfte. som är på var och varannans tunga har sina nackdelar. – Man tappar reell kontroll då man inte kan validera säkerheten på samma sätt som när all data finns in-house. Du är utlämnad till de utfästelser som din leverantör ger dig och det förtroende som du har för denne, säger Erland Jonsson. Samtidigt kan dessa tjänster ha klara fördelar, menar Chalmersprofessorn. Det ska vägas mot att man vinner flexibilitet och slipper hantera informationen in-house då man

Även molntjänster

» En stor del

av it-säkerheten är utbildning av användare.

Erland Jonsson

själv måste ansvara för till exempel intrångssäkerhet, backup på mail, användarkonton och filsystem. Eller vilka tjänster man nu väljer att köpa. – Allt handlar om hur känslig din information är som du lägger i molnet samt om trafiken är tunnlad, om du har möjlighet att själv kryptera din egen information och vilka säkerhetsrutiner din tjänsteleverantör har, säger han. IT-säkerhet är komplext där ovan nämnda aspekter bara är några få. Det måste ställas i relation till omgivningen och de säkerhetsmål som naturligt följer verksamheten. – Hoten blir mer och mer komplexa och ställer stora krav på företagen. Stora företag kan ha kompetensen internt, men för mindre företag blir det mer intressant att ha säkerheten som tjänst för att kunna hantera framtidens hot, säger Johan Jarl. både hot och risker kontinuerligt och skyddet måste egentligen skräddarsys för varje verksamhet. – Den ekonomiska brottsligheten liksom främmande makter har stora resurser för sofistikerade databrott. Men även politisk ”hacktivism” ställer till med allt större problem, avslutar Joakim von Braun.

Dessutom förändras

Smart fakta It-säkerhet är komplext. Inci­ denter handlar därför ofta om en kombination av säkerhets­ luckor och mänskliga faktorn, till exempel bristande rutiner och förståelse för risker.och arbetat på Försvars- och Justi­ tiedepartementen samt chefs­ jurist vid säkerhets­polisen.

för dig som inte känner oss än itadvokaterna.se


Låt oss ta hand om ditt datacenter

Mjukvara har rötmånad året om!

Outsourca driften av ditt datacenter till oss. Våra medarbetare har den djupa tekniska kompetens och den branschkunskap som krävs för att göra din datormiljö trygg och säker. Då kan du ägna dig åt det du är bäst på. Så gör vi det vi kan bäst - skapar en hållbar datormiljö för framtiden. Kontakta oss så ska vi berätta mer!

Med Software Updater hålls dina program, plug-ins och även ditt operativsystem automatiskt uppdaterade. Läs mer: www.f-secure.se/psb

www.enaco.se

Protecting the irreplaceable | f-secure.se

M A K E

D A T A C E N T E R S

W O R K

Enac_124x183_FramgOutsourcing.indd 1

2011-03-10 13.40

EN GÅNG INGEN GÅNG, TVÅ GÅNGER EN VANA. Caperio har för andra året i rad placerat sig i toppen när Radar frågar Sveriges kunder inom ITinfrastruktur vad de tycker om kvalitén hos sin IT-leverantör. Vår strävan att ständigt förädla vårt erbjudande i kombination med branschens bästa medarbetare ger oss rätt ingredienser för att attrahera och behålla kunder såväl som medarbetare. Vi tackar alla våra kunder och medarbetare och ser fram emot ännu ett år där vi visar varför Caperio är det självklara valet.

NICE TO MEET YOU

WWW.CAPERIO.SE


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

8

PROFILINTERV J U

"Beställarkompetens är A och O" Succéföretaget Happy socks fortsätter sitt segertåg genom världen, men vd Mikael Söderlindh står med båda fötterna på jorden och kämpar på. text Emma Csanady foto Johnny Wohlin

En aprildag 2008 kom Mikaels kompis Viktor hem till honom. Han var trött på livet och låg på Mikaels golv och sa att han skulle vilja göra strumpor som folk blir glada av och kalla dem för Happy socks. Mikael nappade direkt på idén. – Det har alltid funnits färgglada strumpor, men inget varumärke som bara gör designade strumpor med känsla. Men nu finns vi, tänker man på designstrumpor ska man tänka på oss. att kontakta fabriker och hittade till slut en fabrik som nappade på idén i Turkiet. I maj 2008 lade de sin första order på 60 000 strumpor och i augusti lanserades Happy socks. Nästa steg var att sälja in strumporna till butiker, hitta distributörer och marknadsföra märket. Mikael berättar att de till skillnad från andra nystartade småföretag inte valde att göra allt själva. – Vi bestämde från början att vi inte ville se strumporna så vi stod inte och packade ordrar, för det var inte där vi behövdes. Vi var ute och knackade dörr för att hitta återförsäljare i stället. Vi hade ett tredje parts-lager från början som hade hand om orderhanteringen. Skulle vi ha gjort det själva hade vi inte haft tid till att utveckla varumärket och hitta återförsäljare. De började med att sälja in strum-

De började med

porna till attraktiva butiker i Sverige och sedan gjorde de samma sak på ytterligare fyrtio marknader. När de lyckats med införsäljningen på en marknad lämnade de över arbetet till en distributör och lät dem ta över. – Vårt mål var att hitta de bästa butikerna så att distributörerna sedan skulle vara intresserade, och det var ju ganska lätt för oss att hitta dem med hjälp av kompisar och reseguider. Men vad som händer därefter var ju svårare att veta och det var där distributörerna kom in. De kunde hjälpa oss att utveckla varumärket på olika marknader.

»Vi har aldrig

skapat något vi inte gillar. Happy socks-duon valde som sagt tidigt att lägga ut så mycket som möjligt på entreprenad för att i stället kunna fokusera på att bygga och utveckla varumärket. Ekonomibiten lades direkt ut på ett externt företag, något som var en stor fördel i företagets utveckling. – Eftersom vi lade ut ekonomin kunde vi få rapporter för varje månad och på så vis ha stenkoll på ekono-

min och utvecklingen. Det hade jag aldrig hunnit göra på egen hand. Men ekonomihanteringen tog vi sedan tillbaka när allt började rulla på. I dag sitter ungefär 25 personer på kontoret i Stockholm och där hanteras sälj, ekonomi, pr, webb och design. Eftersom både Mikael och Viktor har en bakgrund i reklambranschen blir det naturligt att hantera de medierelaterade bitarna själva och i stället lägga ut sådant man helt enkelt inte är bra på. – Det finns en risk i att lägga ut delar av verksamheten i ett sådant tidigt skede som vi gjorde men jag tror på att man ska fokusera på det man är bra på och sedan låta någon annan sköta resten. För företag med ordentlig finansiering i ryggen är det ofta en självklarhet att utgå från det man är bäst på och lägga ut resten, småföretag gör gärna inte det, men jag hoppas att fler och fler ska börja göra det. Mikael och hans kollegor hade från början planer på att utveckla ett eget ordersystem men efter att ha kämpat med det i ett år bestämde de sig för att köpa in ett system i stället. De hittade ett nystartat litet företag och Happy socks blev en av deras första kunder. I takt med att Happy socks växte och utvecklades blev samarbetet

Duon bestämde sig väldigt snabbt och bara efter ett par månader hade de på entreprenad (t.v. Viktor Tell, t.h. Mikael Söderlindh).

Vässa din logistik och varuförsörjning med Kunskapsbaserad Outsourcing Sonat erbjuder Kunskapsbaserad Outsourcing, även kallat Knowledege Based Outsourcing (KBO). Det kan låta som en lek med ord. Men uttrycket understryker att en outsourcing till Sonat tillför spetskunskap inom logistik och varuförsörjning. Kunskap som utvecklar er verksamhet och stärker er konkurrenskraft. Sedan tretton år har ett stort antal företag valt att

samarbeta med Sonat – bland annat Apoteket, Atlet, Byredo, Emhart, Försvarsmakten, SRS och Sandvik. Och resultaten talar sitt tydliga språk: ökad service till kunderna i form av kortare ledtider och ökad flexibilitet, lägre kostnader för såväl administrativa processer och fysisk transport och hantering samt ökad förmåga att snabbt utveckla nya lösningar utifrån kundernas krav. Läs mer på www.sonat.se

Sonat är en ledande utvecklingspartner inom logistik och supply chain management. Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla deras försörjningsnätverk med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat omsätter ca 260 Mkr och har 75 anställda.

www.sonat.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

9

PROFILINTERVJU Tre frågor...

»Så här i efterhand borde vi kanske

ha hållit oss till en mindre aktör som hade rätt resurser att satsa och i stället växa tillsammans.

…till Marcus Carloni, vd Fakturum, som jämför priser för factoring.

Vad innebär factoring, och varför används ordet ofta felaktigt?

tillsatt en styrelse, bildat bolag och lagt ut ekonomi- och lagerhantering

problematiskt eftersom underleverantören inte kunde möta den snabba tillväxten. Efter tre år valde de att gå vidare med en ny underleverantör. I januari inleddes därför ett nytt samarbete med en av marknadens största aktörer och då var de helt plötsligt små i sammanhanget. Men webbutiken de hade byggt upp under de senaste åren visade sig vara mycket större än vad underleverantören var förberedd på. – Vi är ett mindre företag med snabb tillväxt, men i volym är vi stora med en global webbutik och lager runt om i världen, något man kanske inte förväntar sig vid första anblicken. Vi blev en mindre kund hos den nya underleverantören och tyvärr valde de att sätta en mindre erfaren projektledare att driva projektet som blev större än vad de förväntat sig, och med lösningar som var mer globala än vad de var vana vid. Mikael menar att det är ett vågspel med en lyckad outsourcingprocess och att beställarkompetens är A och O. – Det är baksidan med att jobba med de etablerade spelarna, man har inte alltid kontroll vem som gör projektet och att det ser bra ut på pappret. Grunden i outsourcing är att välja rätt, i vårt fall var det inte rätt att gå till en så stor aktör och lita på dem. Så här i efterhand borde vi kanske ha hållit oss till en mindre

aktör som hade rätt resurser att satsa och i stället växa tillsammans. Duon startade inte företaget för att tjäna pengar, målet var aldrig att bli rik. – Vårt mål var att skapa ett varumärke och sprida det över hela världen. Att göra människor glada och samtidigt göra oss själva glada och göra vår grej. Vi har aldrig skapat något som vi inte gillar. år har Happy socks utvecklats till ett varumärke som finns i över femtio länder och det känns som att det inte finns några gränser för vad som kan hända i framtiden.

På bara fem

Smart fakta Mikael Söderlindh Bor: Gamla stan, Stockholm. Intressant entreprenör: Jag imponeras av företag som fun­ nits i generationer, i både ned och uppgångar. Största motgång: Motgångar är problem som behöver lösas. Litteratur: Just nu läser jag en bok av Carlos Castaneda.

– Factoring är ett sam­ lingsnamn för fakturaköp och fakturabelåning, vilket innebär kortfattat att företag säljer res­ pektive belånar sina fakturor hos finansbolag eller banker. Jag har också märkt att ordet används felaktigt ibland. Det kan bero på att factoringmark­ naden är ganska ung i Sverige.

Vad innebär det att sälja fakturor för ett företag? – Det innebär att du säljer en eller flera fakturor till ett externt företag, alltså en bank eller ett finansbolag, som tar hand om administrationen kring dessa fakturor. Du överlåter alltså en del av dina kundford­ ringar till en samarbetspartner. Det är en finansieringsform som passar företag som vill fri­ göra kapital som kan omsättas i deras verksamhet. Genom att sälja sina fakturor kan man till exempel inför bokslutet minska kundfordringarna och öka likvi­ diteten i bolaget.

Varför tror du att factoringtjänsterna ökar? – Olika mätningar som bland annat Almi nyligen gjort visar att bankerna ställer högre krav på säkerheter och att deras beslutprocesser blivit längre. Och en undersökning från Företagarna visar att var tredje företag upplever att det blivit svårare att få lån. Företagare måste få en bättre chans att utvecklas! Det är där­ för factoringtjänsterna ökar.

Prova en ny känsla. Kollektionen In Motion är din i tre månader, med full returrätt.* Upplev arbetskläder som alltid är hela och rena, utan att ägna det en tanke eller lyfta ett finger för den delen. Allt du behöver göra är att säga ja. Sedan tar vi hand om resten. Så enkelt är det. Ibland måste man jobba. Ibland inte.

* Erbjudandet gäller för max 50 personer per företag, t o m 31 dec 2013, och för alla som ännu inte är avtalskunder hos Berendsen Workwear.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

ekonomi Foto: Olof Holder

f okus

»De senaste

kunderna som kommit till oss har kommit just för att de inte behöver köpa något ekonomisystem.

Thomas Persson

Factoringtjänster är ett område som växer inom outsourcing, där företag lägger ut en del av administrationen kring fakturering och sin inkassohantering.

Köp en ekonomiavdelning till rörligt pris Enligt Statistiska centralbyrån outsourcas det allt mer bland svenska företag, och det rör sig nästan alltid om samma anledning – spara tid och pengar. text Emma Csanady

Svenska företag har länge outsourcat områden som it, städning och lön. Ett senare tillskott som blir allt vanligare är ekonomihantering, ett område som tidigare har ansetts vara lite för komplicerat för outsourcingmarknaden.

alltså är stora ekonomicentrum där hela koncernens ekonomi sköts. – Problemet med den här lösningen är att många företag har svårt att fortsätta utveckla sitt SSC. För att motivera ett SSC måste man arbeta aktivt för att öka effektiviteten, något som kan kräva investeringar i nya system. Dessutom kan företag aldrig få mer än hundra procent av sina egna volymer, men om ett företag outsourcar ekonomin kan företagets enskilda ekonomihantering ingå i hanteringen av andra företags ekonomi och på så vis kan de spara pengar. Många av de här stora företagen har valt att outsourca till andra länder, så kallad off shoring. till att de molnbaserade lösningarna har fått ett stort inflytande på marknaden

Thomas återkommer

ceo på outsourcingleverantören Mirror Accounting som tar hand om andra företags ekonomifunktioner. Han berättar att marknaden för outsourcing av ekonomi har vuxit enormt mycket de senaste åren, eftersom den stora andelen medelstora företag som tidigare skötte den biten internt har börjat lägga ut det på entreprenad. – Vi har mer och mer gått mot att arbeta i molnet och det resulterar i att vi i vår bransch numer kan erbjuda tjänst inklusive plattform. De senaste kunderna som kommit till oss har kommit just för att de inte behöver köpa något ekonomisystem. Thomas Persson är

och att lösningarna underlättar för många företag, främst ekonomiskt. – För fem, tio år sedan fanns inte de molnlösningar vi i dag har vilket tvingade företag till att investera i ekonomisystem. Men i och med molnet kan företag i praktiken köpa en ekonomiavdelning till rörligt pris, beroende på många användare och transaktioner företaget har.

vara skalbara, det vill säga rörliga i förhållande till intäkterna. Om vi hade valt att ha kvar vår ekonomiavdelning hade vi successivt fått göra avkall på personal, men det hade ändå resulterat i en överbemannad avdelning. Om man däremot outsourcar har man möjligheten att göra det på kostnadsbasis i förhållande till transaktioner.

många företag som valt att outsourca sin ekonomihantering är Svensk Bilprovning. Torbjörn Nilsson, konsult på företaget, var den som ledde processen 2009 när Svensk Bilprovning skulle konkurrensutsättas vilket fick dem att lägga ut ekonomin på entreprenad. – Vi visste att företaget skulle minska kontinuerligt under perioden och då ville vi att kostnaderna skulle

Företaget valde att lägga ut kundreskontra, leverantörsreskontra, betalningar samt löpande redovisning, kassaavstämningar och bokslutsarbete. Svensk Bilprovnings ekonomi hanterades först i Sverige men så småningom lades den i Litauen, så kallad near shoring. Near shoring har flera fördelar jämfört med traditionell off shoring. – Vi har ju bara en timmes tids-

Ett av de

» Vi började

spara pengar från dag ett.

Thomas Persson delar in det svenska näringslivet i tre grupper – småföretag, medelstora företag och multinationella företag. Han berättar att de små företagen av tradition har lagt ut sin ekonomihantering på en redovisningsbyrå eller en bekant. De multinationella företagen har skött sin ekonomi internt, ofta i så kallade shared service center (SSC) som

Torbjörn Nilsson

Vi sänker dina factoringkostnader!

– jämför priser från ledande finansbolag www.fakturum.se

skillnad och den har de löst genom att de har samma arbetstider som vi har och vi kan dessutom kommunicera på svenska, vilket är en stor fördel. Svensk Bilprovning har outsourcat många delar av sin verksamhet. Helt enligt trenden var de tidiga med verksamhetsdelar som it och lönehantering, och senare med ekonomihantering. Men att ha flera samarbetspartners kan både ha fördelar och nackdelar. – Vi hade en annan löneleverantör tidigare som inte fungerade så bra och då hamnade vi i ett läge där vi stod mellan två parter, där ena företaget hävdade något och det andra företaget hävdade motsatsen. Nu i år bytte vi löneleverantör och sedan dess har samarbetet mellan oss, vår löneleverantör och vår ­ekonomileverantör fungerat väldigt bra. Torbjörn har stora erfarenheter av outsourcing eftersom han tidigare arbetat som managementkonsult, men hans erfarenheter har inte alltid varit de bästa. Han har sett flera misslyckade upphandlingar och menar att de viktigaste ingredienserna för en lyckad outsourcing är bra beställarkompetens och en bra leverantör. – Vår resa var ju osäker, vi visste att det skulle komma konkurrenter men vi visste inte när. Att lägga ut ekonomin gjorde det väldigt mycket enklare eftersom vi kunde vara förberedda och vi började spara pengar från dag ett. Det rörde sig inte om stora summor då men jag är säker på att vi över tid kommer att spara in ordentligt. Den här outsourcingprocessen överträffade mina förväntningar på alla punkter.


Här är Sergel Vårt jobb är att skapa fler avslutade affärer genom att hjälpa transaktionsintensiva företag med alla aspekter av ”ta-betalt” lösningar - från att hitta rätt målgrupp, rätt betalkanal och en fungerande helhet till att följa upp att pengarna verkligen landat på ditt konto. Få/skaffa kunder du trodde var omöjliga. ■ Minimera dina utestående fordringar. ■ Vårda din existerande kundbas. ■ Återvinn skulder du trodde var förlorade. ■ I nära samarbete löser vi dina ta-betalt utmaningar så att ditt företag kan nå sin fulla affärspotential. ■

Sergel hjälper till att vända Era ta-betalt utmaningar till affärsmöjligheter – Maximera dina möjligheter.

Läs mer på: www.sergel.se | Email: info@sergel.com

Ägna dig åt det du är bäst på. Vi är bäst på Factoring. Vi har gedigen kunskap i proaktiv finansiering. Med våra factoringtjänster kan du minska ditt engagemang i operativa frågor och fokusera på strategi och kärnverksamheten. Vi säkerställer likviditeten och eliminerar kreditrisk. Vi sparar dig tid och pengar genom att ta hand om din ekonomisadministration och ser till att förbättra dina nyckeltal. Läs mer på collector.se/factoring eller ring oss på telefon: 08-459 86 00


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

12

molntjänster Foto: Mathias Tellfjord

f okus

» Tidigare var inte

molntjänster en del av företagens it-strategier trots att de ändå har använts i ganska stor utsträckning.

It-säkerhet – ­rekommendationer Hur ser företag på sin it-säkerhet i dag?

Niklas Swanberg

Enligt Niklas Swanberg ställer kunderna andra krav på molnleverantörerna i dag – de vill veta hur informationen hanteras och vilka standarder som följs.

Användarnas kompetens ökar De senaste tre åren har molntjänster blivit allt mer vanliga på svenska före­ tag. Ofta är det tillgäng­ ligheten som lockar, att jobba var som helst, när som helst. Men alla är inte där än. text Emma Csanady

JSC it-partner är ett svenskt företag som arbetar med det mesta som rör it. De hjälper företag med it-infrastruktur, hosting och molntjänster, och i de flesta fall ansvarar de för företagens it-drift. Molntjänster är en stor del av deras verksamhet, framför allt nu när allt fler företag inser ­fördelarna med att arbeta i molnet. Niklas Swanberg, molntjänstansvarig på JSC it-partner, berättar att molntjänsternas utveckling på marknaden till stor del handlar om att användare har mognat och fått mer kunskap.

– För fem år sedan kunde man knappt föreslå att ett företag skulle lägga ut en del av sina data i molnet. Människor tyckte att det kändes alldeles för osäkert men i dag är det annorlunda. Användarna har dessutom blivit mer bildade. Niklas nämner är att molnbaserad infrastruktur har avsevärt mycket lägre driftkostnader och är mer flexibel än en traditionell it-infrastruktur. Den kan anpassas efter företagens behov och det blir dessutom mer ekonomiskt eftersom företagen endast behöver köpa det de faktiskt behöver, utan att behöva investera i maskinvara som måste underhållas och bytas ut. Av samma anledning ökade inköpen av molntjänster under lågkonjunkturen för ett par år sedan samtidigt som andra marknader stagnerade eller sjönk. – Tidigare var inte molntjänster en del av företagens it-strategier trots att de ändå har använts i ganska stor utsträckning. Men i dag är tjänsterna en del av it-strategin vilket innebär att kunderna ställer andra krav på

En fördel som

» Ofta använder människor också moln­tjänster privat vilket, tillsammans med att tjänsterna förbättras, bidrar till att acceptansen ökar. molnleverantörerna. De vill veta var information lagras, hur den hanteras och vilka standarder som följs. Molnleverantörerna blir bättre och bättre på att vara transparenta kring det här, i stället för att hålla det hemligt som man gjorde för några år sedan. Niklas återkommer till användares mognad och kunskapsnivå, många känner sig fortfarande oroliga av att lägga ut information i molnet och dessutom måste man se till att införandet inte påverkar användarvänligheten. – En säljare som arbetar på resande fot accepterar att det kanske tillkommer ett ytterligare steg för att komma åt en tjänst, men det är viktigt att det inte blir krångligare att använda molntjänsten än andra program som användarna är vana vid.

Enligt en rapport från analysföretaget IDC kommer svenska företag att fördubbla andelen affärskritiska applikationer som man kör i molnet inom ett år, och om fem år kommer 18 procent av de affärskritiska applikationerna vara molnbaserade, i dag är samma siffra tre procent. I rapporten framgår att okunskap inte är den enda anledningen till den långsamma övergången, många it-chefer är också rädda att tappa kontrollen över datasäkerheten. Niklas menar dock att det ­orosmomentet blir mindre och mindre i takt med att användarnas kompetens och kunskap utvecklas. Ofta använder människor också molntjänster privat vilket, tillsammans med att tjänsterna förbättras, bidrar till att acceptansen ökar.

– De är väl medvetna om att de behöver it-säkerhet och ofta har de ett bra virusskydd även om de inte alltid vet vad de behöver för säkerhetslösningar, svarar Anton Wennström, marknadschef på ITkonsultföretaget F-Secure. – It-hoten är mer komplexa i dag och de kriminella vill tjäna pengar och komma åt känslig information som de kan utnyttja själva eller sälja vidare till andra. Han betonar att applikationer i datorn ofta är den stora faran. – Windows och AppleOs upp­ dateras ofta automatiskt eller så får användaren en indikation från sin plattform om att systemet ska uppdateras. Det fungerar inte lika bra när det gäller andra applikationer. Tidigare gällde hoten främst Windowsplattformar. I dag ökar hoten även mot Macdatorer, mobiler och surfplattor. – Många användare vill ha sina egen utrustning även i jobbet – ”bring your own device”. Därför måste ägare till it-nätverk sätta upp regler så att användarnas utrustning hanteras på ett säkert sätt. Här är några av F-Secures säkerhetsrekommendationer: • använd ett virusprogram och ha det ständigt uppdaterat • använd en säkerhetslösning för att automatiskt uppdatera alla applikationer • byt lösenord regelbundet och använd ”svåra” lösenord • släng upphittade USB-minnen i stället för att koppla in dem i jobbdatorn

Det moderna samhället ställer allt högre krav på dig som finansiell aktör. Med en IT-plattform och processtöd som ser till att hela systemet fungerar, både säkert och effektivt, kan du lägga all energi på att utveckla dina kunder och göra goda affärer.

T KOMMER www.cerdo.se Cerdo Bankpartner erbjuder bank- och finansmarknaden heltäckande administrativa tjänster inklusive IT-stöd och processutveckling.


“Nearshore” - det bästa av två världar

Med leveranscenter i Östeuropa i kombination med lokal svensk närvaro säkerställer EPAM den största affärsnyttan. Till offshores prisbild erhålls onshores alla fördelar såsom närhet i form av tidszon, kultur, språk, geografi och låg personalomsättning. Med konstruktiv lösningsarkitektur, väletablerad projektmetodik och stort engagemang har EPAM under 20 år levererat effektiva lösningar till företag som adidas, MTV, Wolters Kluwer, Barclays, Hotels.com, Oracle och Resia.

eCommerce Solutions | Por tals & Content | Mobile | Cloud/SaaS | Business Intelligence | SAP Technologies & Consulting | Technology Solutions | UXD w w w.ep am.c om | W F Binfo Sweden@ep am.c om | 031 - 14 65 5 0


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

14

f okus

service

» Kostnads­

besparingen är ofta inte det ­viktigaste utan att man inte ­tappar samtal och därigenom affärer.

Moderna call-center kan även koppla samman och hantera kunders komplexa och heterogena telefoni- och hänvisningssystem.

Kundservice viktig för affärerna Att outsourca telefonisttjäns­ ter handlar inte bara om att spara pengar. Att som företag vara nåbar, att kunden kan prata med någon och få ett professionellt bemötande är ofta den största vinsten. text Anders Edström Frejman

Många upplever det vara frustrerande att inte få kontakt med ett företag och dess kundtjänst när man behöver dem. Att vara nåbar är en viktig del i att vårda kundrelationer och även för företagets varumärke. Webbtjänster och automatiska talsvar i all ära – de fyller sin funktion och passar utmärkt till mycket – men ibland finns det tillfällen då man vill och behöver tala med en levande person. Det kan till exempel gälla frågor man har i samband med ett kundärende där man vill kunna ställa följdfrågor. Eller så vill man kanske lämna besked till en person som inte är på plats och kanske samtidigt ha en upplysing om

när denne är tillbaka. Med andra ord lite mer än bara prata in ett meddelande i en röstbrevlåda eller skicka ett mail. avståndens betydelse har sedan länge utraderats av modern kommunikationsteknik. Vi kan ringa med bättre ljudkvalitet till andra sidan jorden, än till farmors trådbundna telefon på andra sidan staden. Det är därför inte förvånande att utbudet av tjänster på olika nivåer inom kundtjänstområdet vuxit under åren. Modern datakommunikation, virtuella telefonväxlar eller olika sätt att knyta samman befintliga investeringar i telefonväxlar underlättar möjligheterna att outsourca kundtjänsten.

De fysiska

det handlar om basal telefonpassning, hjälp med att klippa arbetstoppar eller semestertider för den egna telefonväxeln, ordermottagning eller avancerad kundtjänst. Ett antal aktörer på marknaden kan även erbjuda synkronisering av hänvisningssystem och även se mötesbokningar i Outlook och andra kalendersystem.

Detta oavsett om

»Genom

att lägga ut funktionen till ett callcenter kan man dra nytta av de stordriftsfördelar som det ger.

Ett vanligt missförstånd är att outsourcing av kundtjänsten eller större delar av det som kan räknas in under begreppet kundtjänst enbart skulle vara något för större organisationer. bemötande och vikten av att vara tillgänglig på telefon – kanske även efter normal kontorstid – är även viktigt för en- eller fåmansföretag. Ett missat samtal kan innebära en förlorad affär eller en skadad kundrelation. Kostnaden för en grundläggande telefonisttjänst med dygnet-runt-passning börjar någonstans runt ett par tusenlappar i månaden. Med andra ord behöver till exempel inte en hantverkare, konsult eller advokat arbeta särskilt många timmar för den kostnaden.

Ett professionellt

När det gäller telefonsvarfunktionen för organisationer med många inkommande samtal kan det vara dyrt att upprätthålla en policy om att en viss procent av alla samtal ska besvaras inom till exempel tre signaler. Den dimensionering av anställd personal man måste ha för att klara topparna

gör att produktiviteten under en stor del av tiden blir låg. Oberoende undersökningar har visat att den totala kostnaden för en heltidsanställd telefonist kan ligga uppemot en halv miljon. Här kan det med andra ord finnas pengar att spara om det går att lösa på annat sätt. En kostnadseffektiv lösning kan vara att outsourca hela telefonisttjänsten utanför det egna kontoret. Genom att lägga ut funktionen till ett call-center kan man dra nytta av de stordriftsfördelar som det ger. Samtidigt slipper man förstås eget personalansvar i form av semesterplanering, vikarier vid sjukdom, internutbildning och så vidare.

Smart fakta Moderna call-center kan hantera inkommande samtal från ett stort antal kunder av varierande storlek och kan även erbjuda och hantera avancerade hänvisnings- och kundtjänstfunktioner.


Låt dina säljare slippa sin smartphone - så säljer de bättre!

Reffekt har en försäljningsmetodik som går ut på att vi säljer på betydelse. Kortfattat så hjälper vi kunder att förstå vad en produkt eller en tjänst skulle innebära för dem. Det ger två effekter, och det här är effekt vi mätt under mer än 10 år. Den första är att de kunder som köper blir nöjda och sällan ångrar sitt köp. Den andra effekten är att de stannar under lång tid. Så vad har det med din säljkår och deras ringvanor

att göra? Vi har minst tre svar på den frågan och här kommer de! Reffekt kan stödja din säljkår med att hitta potenti-

ella kunder och se till att de vill träffa er. Eftersom vi säljer på betydelse så kan vi hitta rätt. Din säljkår slipper då att knacka på hos kunder där det är osäkert om det finns någon affär för er. Mindre tid i telefonen för säljaren och mer kundmöten som har potential. Vi får ofta frågor om att hjälpa till att boka möten, och det gör vi, men om vi istället hittar kunder och säkerställer att det finns ett behov hos dem, då kan vår klient ringa upp kunden och vara säker på att få ett möte och det är inget trassel med förbokade mötestider och annat. En annan fördel är att när mötet sker så har den potentiella kunden haft två kontakter, en från Reffekt och en från mötesbokaren, istället för bara en. Det hjälper din försäljning.

Vi hjälper dig med din e-handel Vi erbjuder dig ett stort utbud av produkter och tjänster som vilar på våra drygt femton års praktiska erfarenheter av e-handelsutveckling. Kontakta mig eller en av mina kollegor för ett samtal om hur vi kan hjälpa just dig att lyckas med dina affärer på nätet. Inga-Lena Djärv E-handelsrådgivare

ringa kunder när belastningen på inkommande samtal är låg. Det ger dubbeleffekt. Det sista svaret är det enklaste. Vi kan bli en del av din säljkår och sälja åt dig via telefon. Vi säljer både till företag och till konsumenter. Och vi gör det för att hitta kunder till dig som stannar länge. Så låt 2013 bli det år då din säljkår ringde mindre men sålde mer. Men först måste du ringa till Reffekt på 019-506 11 00.

Vi kan hjälpa din kundtjänst att sälja mer. Vi har hjälpt många kunder tjänster att sälja mer när kunderna ringer in. Det är en outnyttjad resurs i många företag. Men vi har också hjälpt företag att sälja genom att

Ett urval referenser

Vi tror att din säljkår har en smartphone som de använder mycket. Vi vet att om de ringer mindre så kan de sälja mer. Behöver du stark försäljning under 2013 så låt säljkåren ha färre samtal!

Förutom en trygg bas i den tekniska plattformen Askås Internetbutik, en av marknadens mest välansedda, flexibla och funktionsfyllda e-handelsplattform, servar vi dig med tekniska anpassningar, integrationer, design, optimering och analyser som ger dig möjlighet att fokusera på din Söker du inspiration? marknad och försäljning. På vår webbsida hittar du information, råd och exempel på framgångsrik e-handel i praktiken. Besök www.askas.se

Askås I&R Järnvägsgatan 11, Säffle Tel: 0533-69 16 00 info@askas.se www.askas.se

Batteriexperten.com

Gymgrossisten.com

Chilli.se

Rodebjer.com

Rohnisch.se

Hobbex.se

Bangerhead.se

Rum21.se

Careofcarl.com

Petworld.no

Dnkort.se

Furniturebox.se

Lyko.se

Impecta.se

Sapatos.no

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång MONITOR är ett komplett affärssystem, optimerat för små och medelstora tillverkande företag. Det har utvecklats i nära samarbete med våra kunder. Därför är det också både användarvänligt och kostnadseffektivt. Det har bland annat resulterat i att vi har fått bäst betyg när det gäller högst kundnöjdhet respektive bäst funktionalitet i DataDIAs och KPMGs undersökningar bland olika affärssystem från 2011 respektive 2012. Det tackar vi för!

Åke Persson

Grundare och ägare

Affärssystem för tillverkande företag 0650 - 766 00

info@monitor.se

www.monitor.se


Fundera inte på lönerna.

Löner är många entreprenörers största utgift och det är lätt att oroa sig över misstag. Grant Thorntons lönespecialister har hög kompetens och kraftfulla system för att ta hand om helheten. Nu slipper du driftunderhåll och ständig utbildning samtidigt som du minskar sårbarheten vid frånvaro. Du attesterar lönerna via webben, där också medarbetarna får sin lönespecifikation. Modernt, effektivt och miljövänligt! www.grantthornton.se/loneservice

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Framgångsrik outsourcing  

– effektivisera din verksamhet (20130122)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you