Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

FOKUS

FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL

JOHAN MARTINSSON

VÄLMÅENDE ANSTÄLLDA

Viktigaste komponenterna

Delad kunskap = lönsamhet

Fokus på friskvård

JANUARI 2015

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare!

Med SMÅA vågar du satsa på ditt företagande. Ansök om medlemskap på www.smakassa.se

Sälj fakturan Frigör kapital

Konferens Kombinera nytta med nöje

Profilintervju

TOMAS &"VarKAROLIN KULL nyfiken, ödmjuk och bestämd" Företagare ska få företaga www.pwc.se/mybusiness


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

2

LEDARE ELI S A B E TH THA N D R I N G Q V I S T

Trevlig läsning!

Vi som vill göra saker på vårt eget vis

FOKUS STARTA & DRIVA

Som tolvåring lär jag ha deklarerat att jag aldrig skulle starta ett eget företag, eftersom pappa alltid hade olika bolag, som gick mer eller mindre bra, och reste mycket. I mitten av 1980-talet stod inte heller företagande och entreprenörskap särskilt högt i kurs, hos varken politiker eller allmänhet.

Å

tta år senare registrerade jag stolt KIT Camping HB. Karlsson, Isaksson och Thand, vänner från gymnasiet och med ett års erfarenhet från ekonomlinjer i Stockholm och Uppsala arrenderade Lits Camping från Östersund kommun. Vinstmaximerande som vi var så gjorde vi allt själva, vilket innebar att arbetspasset började fem på eftermiddagen och slutade klockan 22. Därefter följde en timmes städning av toaletter, urinoarer och duschar. Sedan köra hem på natten för att vara tillbaka och öppna klockan sju på morgonen. det mest gäster på morgon och eftermiddag så dagarna var utmärkta för att sitta med huvudboken för den löpande redovisningen. Jo, den var i papper på den tiden. De lediga dagarna åkte man och gjorde inköp till butiken som vi hade på campingen. Eftersom den var liten och med verksamhet bara i tio veckor var det bara GB-glassbilen som vi lyckades övertala att köra förbi. Mammas polo kändes väldigt liten när vi backade in vid lastkajen

PÅ EN CAMPING ÄR

för att hämta mjölk. Den första deklarationen gjordes när vi samlades i ett studentrum i Uppsala med alla pärmar och papper och försökte förstå de märkliga instruktionerna från Skattemyndigheten, samtidigt som vi höll på det studentikosa och drack punsch under ifyllandet. senare startade mitt andra företag så var allt så otroligt mycket enklare administrativt. När jag började på Företagarna så gladde jag mig mycket åt vår första grundliga undersökning om företagandets villkor, som visade att 85 procent av Företagarna själva var mycket stolta över att vara just företagare, och ansåg att det möttes med uppskattning från omgivning.

NÄR JAG 20 ÅR

MINA FÖRETAG HAR varit resultatet av att jag varit tvungen att hitta en organisationsform för att göra det jag vill. Jag hade ju bestämt mig som tolvåring att inte bli företagare. Länge trodde jag att det var jurist som var mitt kall, kontinuerligt varvat med drömmar om att bli solocellist eller solotrombonist. Just det där med att

Jenny Fredlund Projektledare

Projektledare Jenny Fredlund jenny.fredlund@smartmediapublishing.com Vd Jim Rosengren Redaktionschef

jag hade två instrument som jag gillade gjorde nog att jag trots parallella musikstudier under gymnasiet inte blev musiker. Jag blev ekonom och hamnade på Handelshögskolan istället för i Uppsala som jag planerat för. Jag åkte till Sankt Petersburg för att studera ryska, eftersom jag ville bo där och jobba för svenska företag. Men jag insåg att jag inte gillade att göra affärer med en Kalasjnikov i bakfickan så jag blev kvar i Sverige. Jag tänkte minsann inte söka till McKinsey, eftersom jag inte fick sommarjobb där ett år, men hamnade ändå på McKinsey via en tur till en PA-byrå. ha sagt att karriärer planeras inte så lätt. Men att planera för att göra karriär är rätt. Och de flesta av oss har planerat för att göra karriär utan att starta företag. Är du en av dem som tänker att du inte är någon företagartyp så är du välkommen till företagarlivet. Företagare är unika men har ett gemensamt och det är att de vill göra sakerna på sitt vis. Är du en sådan? Ja, då är det bara att bege dig till www.verksamt.se och sätta igång! n

»Karriärer planeras

inte så lätt. Men att planera för att göra karriär är rätt.

Pål Johansson Text Emilia Radow Ingvarson, Annika Wihlborg Omslagsbild Peter Nordahl Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Layout och repro Sara Wikström Distribution Svenska Dagbladet, januari 2015 Tryck V-TAB Södertälje

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 Email redaktion@smartmediapublishing.com www.smartmediapublishing.com

MED DETTA VILL JAG

DETTA ÄR SMART MEDIA

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

LÄS MER OM... 04 Struktur och tidsplan viktigt vid uppstart 05 Banken en bra första anhalt 06 Franchise – intresset större än någonsin 08 Komponenterna som ger framgångsrik e-handel 10 Rekrytera rätt och nå målen

Profilintervju Tomas & Karolin Kull 14 Friskvård – personalhälsan i fokus 16 Stärk sammanhållningen med konferens 18 Frigör kapital med factoring 20 Tillväxt – nyckelkompetenser för framgång 22 Krönika Johan Martinsson 12

06

12

16


ANNONS

”Vår modell för kreditgivning är unik tack vare att den baseras på lång erfarenhet av kundbeteende och betalmönster.”

”Grunden är att fordringar ska bli betalda med bibehållen kundrelation.”

Personlig approach framgångsrecept för effektiv inkasso- och kredithantering Trots att de är ett av de största företagen i sin bransch kan Sergel Kredittjänster erbjuda professionell och proaktiv service på en helt ny nivå, tack vare deras val att arbeta med ett begränsat antal kunder. Nyckeln är ett närmare samarbete med kunderna och en noggrann uppföljning av kundnöjdheten. Arbetssättet leder till en mycket hög återvinning inom inkasso och Sergel erbjuder även en

S

om så många andra kollegor i branschen erbjuder Sergel Kredittjänster inkasso, kreditgivning och köp av förfallna fordringar. Men där slutar i mångt och mycket likheterna. - Våra kunder är fakturautställare med stora volymer som exempelvis Peter Storåkers, inom telekom och fastigvd Sergel. het eller inom bank och finans med stora fordringar, säger företagets vd Peter Storåkers. SERVICE PÅ EN PERSONLIG NIVÅ Alla de kundkategorierna karaktäriseras av att de är mycket krävande. Det har sin grund i att de är ytterst transaktionsintensiva, har höga krav på kvalitet, kostnadseffektivitet, flexibilitet och kundservice. Man arbetar med ett mindre antal kunder för att säkerställa att den allra bästa servicen erbjuds. För Sergel handlar service naturligtvis om siffror, hög återvinning och träffsäker kreditgivning är kärnan i verksamheten.

- Det begränsade antal kunder vi väljer att arbeta med ger oss möjlighet att ge professionell och proaktiv service på en ny, mer personlig nivå. MODERNA LÖSNINGAR Sergels kunder har i sin tur kunder som monitoreras löpande genom den moderna Call Center-lösningen. Noggranna mätningar av kundnöjdheten i hela processen är viktiga för att lyckas bibehålla långsiktiga relationer. - Grunden är ju att fordringarna ska bli betalda samtidigt som vi vill hjälpa våra kunder bibehålla god relation med sina kunder. Detta ställer krav på ett mycket nära samarbete oss emellan. På Sergel arbetar de anställda i kundteam. Erfarenheten har visat att en tydlig samarbetsmodell skapar en tätare långsiktig relation och är ett effektivare arbetssätt gentemot kunder och deras kunder. Arbetssättet och val av kunder gör att man kan vara mer proaktiva och personliga. UNIK KREDITGIVNING Inkassoverksamhet bygger på intelligenta beslut så att alla olika fordringar hanteras på

rätt sätt. Men även tidigare, då beslut ska tas om vilka kunder som är rätt kunder, behövs intelligenta beslut. Sergels långa erfarenhet och stora kundbas ligger till grund för en finkänslig modell för kreditgivning som kan hitta lönsamma kunder där andra modeller skulle ge avslag.” - Den nära relation vi bygger upp med våra kunder ger möjlighet till djupare förståelse och vassare analyser. Vi vill påstå att vår modell för kreditgivning är unik på så vis att den är finkänsligare och har fler dimensioner än andra tack vare att den baseras på lång erfarenhet av kundbeteende och betalmönster hos bland annat miljontals kunder inom telekom, säger Peter Storåkers. Den kund som många modeller för kreditgivning statiskt skulle ge avslag vid ett köp eller ett banklån kanske i själva verket kan vara lönsam. - Vår modell för kreditgivning tar i beaktande att verkligheten är betydligt mer komplex. Vi tar till exempel inte bara hänsyn till statisk risk utan modellen är dynamisk och optimerar intäktsmöjlighet och återvinningspotential.

Sergel Kredittjänster är en ledande aktör i Norden och Baltikum.

Sergel Kredittjänster AB | Box 184 | 123 23 FARSTA | www.sergel.se


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

4

MÖJLIGHE TE R S TA RTA E GE T

»Att göra

en budget är inte särskilt komplicerat och leder ofta till många ahaupplevelser.

Helena Torstensson

Helena Torstensson

Kom igång med ditt nystartade företag Många pusselbitar ska falla på plats för att du ska kunna komma igång och sälja din första produkt eller tjänst. Satsa på struktur och gör en tidsplan för alltifrån affärsplan till finansiering och marknadsföringsinsatser. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Många blivande företagare har en tydlig bild av vad de vill göra och vilken typ av företag de ska starta, men ta dig tid att fundera på hur drivkrafterna bakom ditt företagande ser ut och varför du vill starta företag. En viktig framgångsfaktor för alla företagare är nämligen en stark inre drivkraft och en stark tro på den egna affärsidén, säger Helena Torstensson, rådgivare på Nyföretagarcentrum Hälsingland. Mycket ska fixas när du är ny som

företagare. Innan du registrerat ditt företag är det bra att göra en budget, göra en marknadsundersökning, kontakta presumtiva kunder, bygga en hemsida och mycket mer. Ha inte för bråttom, satsa istället på att skapa en struktur för vad som ska göras och vad som är viktigast just nu. Som blivande företagare är det exempelvis ofta smartare att lägga krut på marknadsundersökningar och försäljning än att lägga många timmar på att skapa en perfekt hemsida. dig som går i företagartankar är att boka tid för kostnadsfri rådgivning på Nyföretagarcentrum, en organisation som finns på många platser runtom i Sverige. Här erbjuds kostnadsfri och konfidentiell rådgivning av erfarna rådgivare med egen erfarenhet av företagande. Att diskutera din affärsidé med en extern rådgivare kan hjälpa dig att tydliggöra nästa steg i processen, tydliggöra dina drivkrafter och

EN BRA START FÖR

»Du bör alltid vara

beredd att marknadsföra dig själv, dina produkter och tjänster. Helena Torstensson

göra uppstarten mer överskådlig. Det är aldrig för tidigt att boka in ett rådgivningstillfälle, även om din affärsidé än så länge befinner sig på tankestadiet eller om du inte känner dig redo att starta företag just nu. – Det är förstås viktigt att ha koll på ekonomin som företagare. Ett tips är att sätta dig ner och göra en budget, gärna tillsammans med en rådgivare. När du gör en budget blir det lättare att veta hur mycket man behöver sälja per månad, hur mycket man minst måste ta betalt för sina varor eller tjänster och hur länge pengarna räcker. Att göra en budget kan låta

svårt och krångligt, men det är i själva verket inte särskilt komplicerat och leder ofta till många aha-upplevelser, säger Helena Torstensson. nystartade företag att så tidigt som möjligt knyta kontakter md andra företagare, exempelvis genom företagarnätverk och företagarföreningar. Genom att fråga erfarna företagare om råd kan du lära dig mycket om vad som krävs av dig för att lyckas. Ett bra nätverk kan också hjälpa dig när du exempelvis behöver göra marknadsundersökningar eller få tips om vilken redovisningskonsult du bör anlita. – Kom ihåg att som företagare är du din egen marknadsförare och säljare. Du bör alltid vara beredd att marknadsföra dig själv, dina produkter och tjänster. Om du exempelvis ska gå på en fest eller något annat sammanhang där du möter människor är det smart att ta med dig visitkort och vara beredd att berätta lite om ditt företag när folk

HON REKOMMENDERAR

frågar vad du jobbar med. Om du kan skaffa dig några ”ambassadörer”, nöjda kunder som gärna rekommenderar dig till människor i deras omgivning, är också mycket vunnet, säger Helena Torstensson. Ordet försäljning är laddat för många, men du avdramatiserar begreppet genom att utgå från att du tillfredsställer kundernas behov med dina produkter eller tjänster. Att sälja handlar inte om att kränga, det går ut på att bygga förtroende hos dina presumtiva kunder och därefter erbjuda dem något som underlättar deras tillvaro på något sätt. Att ta reda på kundernas behov hjälper dig att kunna sätt rätt pris på dina produkter och tjänster. – Satsa på kostnadseffektiva och smarta marknadsföringsmetoder, exempelvis via sociala medier. Att starta en Facebooksida för sitt företag kostar ingenting, men kan ge riktigt bra utdelning om du använder dig av den på ett klokt sätt, säger Helena Torstensson.

25 % rabatt på alla program under hela januari! – bokföring, fakturering, lön, bokslut, skatt, mm Till och med 31 januari köper du våra redan prisvärda program med 25 % rabatt. Erbjudandet gäller nyköp av samtliga våra program för bokslut, fakturering, leverantörsreskontra, tidredovisning, bokslut och skatt/deklaration. Våra program bygger på den samlade kunskapen från mer än 25 års utveckling av program och andra verktyg som underlättar företagets administration. När du väljer ett program från oss får du lättanvända och kompetenta program som hjälper dig att göra rätt och att spara tid. Vill du se hela sortimentet och läsa mer om de olika programmen går du till www.blinfo.se/program. Välkomm en att be ställa program med 25% rabatt!

www.blinfo.se/program Box 84, 820 64 Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

BANKTJÄNS T FOKUS

Banken – så mycket mer än bara en bank Funderar du på att starta och driva företag är banken en bra första anhalt att gå till för att diskutera dina planer och företagets finansiella utsikter. TEXT EMILIA RADOW INGVARSON

Att gå ifrån tanke till handling är ett stort steg att ta och att ha koll på siffrorna är ett måste för att kunna skrida till verket med sina idéer. Din bank har med största sannolikhet några färdigpaketerade smarta paketlösningar att erbjuda dig som vill starta ett nytt företag. Läs in dig på vad respektive paket erbjuder, vad det kommer att kosta dig som företagare, och vilka tjänster som ingår i den kostnaden. Det första året är oftast kostnadsfritt men därefter följer en årlig paketkostnad för bankgiro, betalkort, internettjänster etc. Som företagare rekommenderas du säkert även att koppla ett plusgiro till ditt bankgiro för snabba och säkra betalningar. Lär dig hur du kan använda och dra nytta av bankens fulla utbud av tjänster till dig som ny företagare och gör en övervägning av vilka funktioner din verksamhet verkligen behöver.

Personlig rådgivning Banken hjälper dig med dina ärenden och ger dig personlig rådgivning beroende på dina nuvarande och framtida behov. De flesta banker erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon dygnet runt och för en mer kvalificerad personlig rådgivning har man även tillgång till att ett rådgivningsteam på respektive bank.

En rådgivare träffar man exempelvis för att diskutera och planera kring företagets ekonomi, rådande situation och firmans framtida planer. Kanske vill man ha råd kring hur man kan utveckla sin firma och få den att växa, kanske är man intresserad av att ändra företagsform och gå från enskild firma till aktiebolag. Ett bolag i utveckling kan innebära att man utökar sina affärsområden. Istället för att exempelvis bara sälja vitamintillskott vill man kanske nu även erbjuda utbildning kring hälsa. Rådgivning kring den typen av utveckling är precis vad banken är där för att assistera dig med. Boka in ett möte och kom väl förberedd.

Årlig genomgång När allt är satt i verket och du är i full kommers med att driva ditt företag rusar tiden iväg och veckorna slukas upp av daglig drift, deadlines, möten

»De flesta

banker erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon dygnet runt.

och samtal. Dagar blir till veckor, veckor till månader och innan man vet ordet av det har ett år passerat. Nu är det god tid att kontakta din bank för en årlig genomgång av din verksamhet. Banken kan även komma att bjuda in till en årlig översyn men det är att rekommendera att du själv sätter en påminnelse i kalendern för när den tiden är kommen. Väl där går ni bland annat igenom hur banken kan bidra med att göra både firmans och din privata ekonomi ännu bättre.

Bank-app och mobilt bank-ID Med hjälp av bankens mobil-app har du firman med dig i mobilen var du än är. Här kan du med enkelhet hantera dina enklare bankärenden såsom att betala räkningar, göra utbetalningar, kolla inkommande saldo etc. Egentligen det enda verktyg du behöver för att hålla koll på företagets ekonomi.

En tjänst du inte vill vara utan är mobilt bank-ID som du enkelt skaffar via din banks hemsida. Denna funktion gör att du kan legitimera dig och göra elektroniska underskrifter via en app på mobiltelefonen.

Företags-, pensions- och sjukvårdsförsäkringar Det finns en riklig tillgång av olika försäkringar på marknaden och det verkar finnas ytterst få saker som inte går att försäkra. Så vad väljer man, vilka försäkringar är det man verkligen behöver för att skydda sig och sin firma, och vilken förvaltare ska man ha? Din bank finns tillgänglig för att tillsammans med dig se över hela ditt behov av försäkringar. De ser även över hur du får en god ekonomi som pensionär och vilket försäkringsskydd du och din familj bör ha. Erbjudanden En del banker har förhandlat fram förmånliga priser till sina företagskunder hos företag som erbjuder tjänster och produkter för exempelvis bokföring, löneadministration, e-faktura, marknadsföring, och rekrytering. Kort och gott tjänster och produkter som kan ge ditt företag ökade intäkter, minskade kostnader och risker, och stöd med administrativt arbete om så önskas.

Smart fakta Behöver du låna pengar av banken? På verksamt.se kan du läsa allt om hur du förbereder dig för att ansöka om ett lån till ditt företag.

5

Ge dina anställda rätt lön Det finns ett stort antal lagar och regler du som företagare behöver ta hänsyn till när det är dags att anställa dina första medarbetare. Det är viktigt att lägga en god grund för dina medarbetares lönehantering och andra frågor som berör rollen som arbetsgivare. Då kan du dessutom lägga mer fokus på affärsverksamheten. – Löneadministration är ett komplext område som kräver expertkompetens. Jag rekommenderar företagare att i första hand vända sig till rådgivare som kan erbjuda många olika expertkompetenser, exempelvis inom skatteområdet, lön och redovisning. På så sätt frigörs utrymme för synergieffekter mellan exempelvis företagets redovisning och lönehantering, säger Torgny Hedman, tjänsteansvarig för lön på PwC. Så länge du har få anställda är det i allmänhet inte svårt att ta hand om dina medarbetare och överblicka kostnader, men när antalet medarbetare ökar växer behovet. Vid arbetsskada, föräldraledighet eller sjukskrivning behöver du också veta vad som gäller. – Det är en trygghet att välja en rådgivare som har lång erfarenhet och gedigen kompetens kring dessa och angränsande frågor. Välj gärna en aktör som utnyttjar modern teknik i sina administrationssystem och är åtkomliga för både dig och dina anställda via såväl dator som mobil, säger Torgny Hedman.


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

6

AKT UELLT F RA NCH I S E

Ȁven om du

Trygg ingång till växande framtidsbransch Den som funderar på att starta ett eget gym har mycket att vinna på att driva ett franchiseföretag. Som franchisetagare kan du sätta din personliga prägel på verksamheten och fokusera på kundvård, försäljning och marknadsföring. Du får också tillgång till ett omfattande nätverk av andra franchisetagare, bland annat genom regelbundna franchiseträffar. – Vi vänder oss både till blivande gymägare och de som hittills drivit gym i egen regi, men gärna vill ta del av fördelarna av att tillhöra ett etablerat varumärke och ett väl beprövat framgångsrecept. De kan välja att konvertera sin anläggning. Gymägare som får hjälp med exempelvis administration kan lägga mer tid på att ta hand om sina kunder och att attrahera fler medlemmar, säger Janne Bjurman, franchiseansvarig på Puls & Träning. Att driva gym i franchiseform är ett tryggt sätt att driva företag. Den viktiga marknadsanalysen ingår. På så sätt säkerställer du att du startar ett gym på rätt plats och av rätt storlek. Du kan även få hjälp att hitta rätt lokal och i förhandlingarna med hyresvärden. Uppstartskostnaderna blir lägre eftersom du får tillgång till franchisegivarens rabatter på exempelvis inredning och gymmaskiner.

får mycket stöd så får du räkna med att lägga ner mycket engagemang.

Johan Martinsson

Johan Martinsson

Franchise – beprövad idé plus entreprenörskap Som franchiseföretagare använder du dig av ett beprövat affärskoncept samtidigt som du kan uppleva friheten i att driva eget. Intresset är större än någonsin. Idag finns drygt 30 000 franchiseföretag i Sverige och antalet ökar stadigt. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Franchiseföretagandets grundidé är enkel: att upprepa andras framgångar genom att låta självständiga företagare starta fler filialer av ett affärskoncept som visat sig fungera bra i flera år. Det innebär i sin tur att startsträckan ofta blir kortare för den som väljer att starta ett franchiseföretag. – Franchise är en företagsform som stadigt växer och intresset för att driva franchiseföretag ökar. Det märks bland annat på att allt fler företag väljer att expandera med hjälp av franchisetagare, men också på att många blivande företagare tillvaratar möjligheten att kombinera friheten som företagare med tryggheten att arbeta enligt ett beprövat affärskoncept. Tidigare fanns franchiseföretag främst

inom restaurang- och detaljhandelsbranschen, men numera finns de även i tjänstebranschen, exempelvis inom logistik och transport, utbildning, mäkleri och resor, säger Johan Martinsson, vd för branschorganisationen Svensk Franchise.

du vet att affärskonceptet är utprovat och franchisegivaren ger dig hjälp på resan, vilket ger en viss trygghet. Men även om du får mycket stöd så får du räkna med att arbeta hårt och lägga ner mycket engagemang, säger Johan Martinsson.

att driva franchiseföretag är att du får löpande stöd och kan ta del av de stordriftsfördelar som franchisekedjan har, exempelvis gemensamma inköp och gemensamt finansierade marknadsföringskampanjer. I gengäld betalar du en avgift, ofta en viss procent av ditt företags omsättning, i avgift till franchisetagaren. Avgiftens storlek varierar mycket beroende på vilket företag du startar och i vilken bransch företaget är verksamt i. Franchisegivaren ansvarar ofta för frågor som sortimentsutveckling, marknadsföring, utbildning, nätverkande och information, administrativ hjälp och kanske också hjälp med beställningar och logistik om det behövs. Franchiseavtalens utformning varierar relativt mycket mellan olika företag, så se efter noga vad som ingår i just ditt avtal. – En franchiseföretagare möter samma utmaningar som andra typer av företagare. Skillnaden ligger i att

SOM FRANCHISEFÖRETAGARE

NÅGRA FÖRDELAR MED

har du inte samma frihet som andra företagare. Du bör vara beredd att rätta dig efter franchisegivarens riktlinjer och arbetssätt. Ett beprövat affärskoncept är ofta framgångsrikt just för att det har använts och finslipats i många år. Samtidigt är inte allt hugget i sten, både du och franchisegivaren är ju måna om att ditt företag blir så framgångsrikt som möjligt, så lokala anpassningar av exempelvis företagets marknadsföring är inte helt ovanligt. De framgångsrika franchisekedjorna för en dialog angående hur ni tillsammans kan öka förutsättningarna för att just ditt företag ska bli så framgångsrikt som möjligt. Idag, när allt fler företag erbjuder franchisemöjligheter, är det förstås viktigt att välja företag med stor omsorg. Att du brinner och tror på företagets affärsidé är en självklarhet, men det är också viktigt att samarbetsavtalet mellan dig och franchisegivaren ger dig en god möjlighet att bygga

upp ett lönsamt franchiseföretag. Välj gärna ett företag som är fullvärdig medlem i Svensk Franchise, vilket fungerar som en kvalitetsstämpel eftersom Svensk Franchise granskar avtalen så att de uppfyller de etiska reglerna inom EU samt att prospektet uppfyller alla lagkrav. Fundera också på hur franchisegivarens koncept kan fungera på din lokalmarknad. Här kan många franchisegivare hjälpa till med marknadsundersökningar och att kartlägga förutsättningarna på din marknad. – Att driva ett franchiseföretag är en långsiktig satsning. De flesta franchisekontrakt löper på mellan tre och fem år. Låt gärna en jurist granska avtalet och var noga med att informera din familj och omgivning om att du kan behöva lägga ner mycket arbete på företaget, åtminstone i början när ditt företag befinner sig i en uppbyggnadsfas, säger Johan Martinsson.

Smart fakta På www.svenskfranchise.se finns fler tips och råd till dig som funderar på att starta ett franchiseföretag. Här finns också en lista på Svensk Franchises medlemsföretag.


ANNONS

Franchisetagare på frammarsch NSP - Nordic Service Partners, är ett restaurangföretag specialiserat på att vara en effektiv franchisetagare till starka internationella varumärken. Sedan starten 2004 är de nu ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP är Nordens största franchisetagare för Burger King med ett 60-tal restauranger i Sverige och Danmark, och har nyligen även tagit sig an två nya världsomfattande varumärken – KFC, med 18 000 enheter världen över, och TGI Fridays, som med 1 000 enheter är världens största casual dining-koncept. – Vi är inne i en spännande expansionsfas just nu där vi räknar med att växa med sex till åtta Burger King- och KFC–restauranger per år. Till sommaren öppnar vi också Danmarks första TGI Fridays på Höjbro Plads invid Ströget i Köpenhamn, säger Martin Jallinder, Business Development Manager på NSP. – Med KFC fyller vi ett behov på fast food-marknaden, som mer eller mindre helt domineras av hamburgerkoncept. Vi tror att Sverige är redo för något nytt. Samtidigt ökar kycklingkonsumtionen kraftigt i Sverige, så vi har ett par spännande år framför oss, säger Martin Jallinder. NSP:s affärsidé går ut på att erbjuda god, prisvärd och snabbt serverad mat genom att vara en effektiv franchisetagare till starka internationella varumärken i Sverige och Danmark. Varje enskild restaurang drivs av entreprenöriella och självständiga ledare där NSP:s organisation och systemkunskap fungerar som ett varaktigt professionellt stöd. Franchisegivarna tillhandahåller varumärke och koncept, nationella kampanjer, inköpskanaler och produktutveckling, medan NSP svarar för planering, utveckling och drift av restauranger samt lokal marknadsföring. – Vårt primära fokus är att erbjuda gästerna positiva måltidsupplevelser. Det handlar om att överträffa gästernas förväntningar, och det

gör vi genom att placera våra restauranger i fräscha lokaler på attraktiva lägen och genom att låta en trevlig och serviceorienterad personal servera god mat med en jämn och hög kvalitetsnivå, säger Martin Jallinder. Genom Burger King-verksamheten har NSP stor erfarenhet av att etablera nya restauranger. För att underlätta processen från idé till färdig restaurang har NSP utvecklat en standardbyggnad som nu har använts för tio nybyggnationer av Burger King-restauranger. En liknande byggnad för kommande KFCrestauranger håller just nu på att tas fram. – Vårt samarbete med fastighetsägare har utvecklats till en viktig del av vår etableringsstrategi, och vi letar alltid efter nya parter att göra affärer med. Vanligtvis uppför NSP en byggnad via totalentreprenad och levererar därefter byggnaden till fastighetsägaren. NSP ansvarar alltså för byggprocessen och naturligtvis även för den framtida driften av restaurangen. Detta innebär att det blir en enkel process att komma till en affär med en fastighetsägare, säger Martin Jallinder.

ning på Handelshögskolan i Stockholm, där han skrev både sin kandidat- och masteruppsats om franchising. Precis som restaurangbranschen i stort har franchising i sig genomgått stora förändringar över åren, menar han: – Idag har det blivit vanligare med stora franchisetagare som driver ett flertal enheter samtidigt, som så kallade ”multi-unit franchisees”. NSP faller in under denna kategori. Många franchisesystem går mot en utveckling där franchisegivaren själv inte driver några egna enheter, och då blir det viktigare att franchisetagaren själv har kompetens nog att driva utvecklingen av verksamheten.

Normalt sett finansierar NSP inventarier och kök medan fastighetsägaren finansierar mark och byggnad med NSP:s hyresavtal som säkerhet. Inom två till tre år är NSPs investering om 5-6 mkr per restaurang vanligtvis återbetald. – Som ett börsnoterat bolag med ett ”proven track record” av att framgångsrikt driva restauranger är NSP en attraktiv hyresgäst för fastighetsägare, fortsätter Martin Jallinder. Martin Jallinder påbörjade sin karriär hos NSP parallellt med att han slutförde sin utbild-

Martin Jallinder Business Development Manager på NSP

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor och omfattar 61 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Friday’s. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

NSP söker för närvarande restaurangchefer och distriktschefer, samt nya etableringslägen i både Sverige och Danmark. För mer information hänvisar vi till hemsidan: www.nordicservicepartners.se


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

8

FRAMT ID E- HA N DE L

»För att få

fart på försäljningen på nätet gäller det först och främst att skapa förtroende hos kunden. Jonas Hagernäs

Många kombinerar framgångsrikt e-butik med en fysisk butik.

Hög servicenivå ger framgångsrik e-handel I takt med att allt fler svenskar handlar på nätet ökar antalet e-handlare och intresset för att starta företag som fokuserar på webbaserad försäljning. En växande trend är att många företagare kombinerar e-handeln med återförsäljare eller en egen fysisk butik.

det ofta med att kunna erbjuda bra produkter till en rimlig prisnivå. För att lyckas som e-handlare idag krävs att du har bra koll på din målgrupp och har möjlighet att skräddarsy erbjudanden till dem, baserat på deras preferenser i sina tidigare köp. Det är viktigt att du håller kontakten med dina kunder, exempelvis genom nyhetsbrev eller erbjudanden som vänder sig till dina viktigaste kunder. SEO, sökordsmarknadsföring, är ytterligare en viktig pusselbit för att kunderna ska hitta till din butik.

TEXT ANNIKA WIHLBORG

Både fysisk och digital butik – Många kunder har ett behov av att få ”känna och klämma” på produkterna innan de bestämmer sig. E-handlare erbjuder därför ofta öppet köp och en möjlighet att se produkten på film eller på bilder som visar produkten ur olika vinklar. Behovet av att se och känna

E-handelssektorn växer snabbt och är idag en av Sveriges största tillväxtbranscher. 2014 beräknas e-handelsbranschen omsätta 42,5 miljarder kronor, en ökning med 16 procent jämfört med 2013. Under 2015 väntas branschen växa ännu mer. – För att komma igång som e-handlare krävs tre avgörande komponenter; en bra affärsidé som du verkligen tror på, en e-handelsplattform där du kan bygga din virtuella butik samt fungerande betalningsoch logistiklösningar. Utbudet av prisvärda och användarvänliga e-handelsplattformar har ökat på senare år, vilket förstås är en fördel. När det gäller betalningslösningar bör du i första hand satsa på att erbjuda de tre mest efterfrågade betalningsalternativen: kort, faktura och direktbetalning, säger Jonas Hagernäs, e-handelsexpert på Nets.

Identifiera dina konkurrensfördelar I takt med att antalet e-handelsbutiker blivit fler ökar behovet av att sticka ut från mängden genom att vara duktig på marknadsföring och att hitta en nisch som gör att just din webbutik utmärker sig. Även om tillväxten i e-handelsbranschen generellt är hög så bör du välja inriktning med omsorg eftersom konkurrensen är hög i vissa segment, exempelvis hemelektronik. När e-handelsbranschen ännu var i början av sin utveckling för ett par år sedan räckte

» För att komma igång som e-handlare

krävs tre avgörande komponenter; en bra affärsidé, en e-handelsplattform där du kan bygga din virtuella butik samt fungerande betalnings- och logistiklösningar.

Jonas Hagernäs

på produkten finns dock kvar för många kunder, därför väljer allt fler företagare att kombinera e-handel med närvaro i fysiska butiker. Idag tenderar kanalerna att växa ihop och man kan koppla samman inköp i e-butiken med fysiska inköp. Det ger ofta upphov till synergieffekter i båda kanalerna, säger Jonas Hagernäs. Ofta sker korsbefruktningar mellan e-handeln och den fysiska buti-

ken. En kund kan exempelvis beställa sina varor på nätet och hämta ut dem i en fysisk butik, medan andra kunder gärna tittar på produkten i förväg och därefter beställer den på nätet. På så sätt kombineras det bästa från två världar; tryggheten i att kunna handla hemifrån vid en tidpunkt man själv väljer och den personliga relation som uppstår när man kan titta på produkterna i en butik.

»Allt fler

e-handelskunder gör sina inköp via mobilen

Johan Hagernäs

Användarvänligt mobilt gränssnitt Enkelhet, tillgänglighet och kundanpassning är tre viktiga ledord för framgångsrik e-handel. Kunden ska enkelt kunna hitta till din butik och finna den produkt de söker. Det ska vara enkelt och smidigt att genomföra köpet och slutligen ska det vara lätt att komma i kontakt med er om kunden har frågor eller vill reklamera sin vara. – Framtidens e-handlare behöver göra mycket för att hela tiden förenkla för kunden och knyta till sig lojala stamkunder. En återkommande kund ska exempelvis kunna se sina tidigare köp. Eftersom allt fler e-handelskunder gör sina inköp via mobilen är det också viktigt att kunna erbjuda en webbutik som kan användas även i ett mobilt gränssnitt. Det kan låta som en självklarhet, men många e-handlare har ännu inte anpassat sig till det faktum att fler människor surfar vi mobilen än via datorn, säger Jonas Hagernäs. Håll servicenivån på topp En hög servicenivå är ytterligare en nyckelfaktor för ett framgångsrikt e-handelsföretagande. Skicka iväg dina leveranser snabbt, lova inte mer än du kan hålla och satsa på att vara tillgänglig via mail och telefon. Ifrågasätt inte kunder som reklamerar sina varor, erbjud istället snabb och smidig service. Det skapar goodwill kring ditt varumärke och ökar förutsättningarna att få återkommande kunder. Gör din webbutik lättnavigerad och tydlig. Om kunder tvingas leta runt utan att hitta det de söker är risken stor att de klickar sig bort från din butik och istället väljer att köpa produkten från ett annat e-handelsföretag. Visserligen är det lätt att starta en webbutik, men för att få fart på affärerna, hålla servicenivån på topp och underhålla befintliga kundrelationer krävs lika mycket jobb som i en fysisk butik. För att få fart på försäljningen på nätet gäller det först och främst att skapa förtroende hos kunden. Satsa på ett stort sortiment och dela med dig av tips och goda råd.


Affärssystemlösningar som vässar kundernas konkurrenskraft Aktiebolaget Systemstöd levererar kompletta affärssystemlösningar baserade på Jeeves affärssystem, Jeeves ERP, en stark och mångsidig teknisk plattform för affärssystemslösningar som stärker företags lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft. Våra erfarna konsulter hjälper företag att maximera verksamhetens potential med hjälp av robusta och verksamhetsanpassade affärssystemslösningar. Aktiebolaget Systemstöd består av drygt 35 verksamhetskonsulter i Stockholm, Linköping, Jönköping och Örebro. Våra erfarna konsulter har hjälpt hundratals företag i olika branscher att implementera effektiva affärsstödssystem. De stöttar våra kunder med alltifrån implementation till förvaltning, drift och finansieringslösningar av affärssystemsprojekt. Vår affärsidé är att, i nära samverkan med våra kunder, utveckla och förvalta affärssystemlösningar, baserade på affärssystemet Jeeves. Våra verksamhetskonsulters omfattande erfarenhet och kompetens inom bland annat industri, produktion, logistik, handel, tjänsteföretag och produktstyrda organisationer är en ovärderlig tillgång i arbetet med att skapa lösningar som effektiviserar vardagen för våra kunder.

Effektiviserad verksamhet i hundratals företag När du låter oss på Aktiebolaget Systemstöd utveckla ett affärssystem utifrån era villkor och behov väljer du en engagerad och kunnig affärssystemspartner som vässar er verksamhet och ger er ett försprång gentemot konkurrenterna. Vi har sedan starten förenklat och effektiviserat verksamheten i hundratals företag. Vår kompetens i kombination med systemlösningar från olika samarbetspartners hjälper våra kunder att få överblick över sin verksamhet och förverkliga den potential som finns i företaget. Vi är en affärspartner som bidrar till att göra våra kunders företagande lönsammare. Vår styrka är kombinationen av en stark och mångsidig teknisk plattform och en väl inarbetad branschkännedom, vilket gör oss till en stark och mångsidig samarbetspartner. Utifrån vår långa erfarenhet från kunder i olika branscher har vi utvecklat specifika branschlösningar för handel, tillverkning samt tjänster och produkter. Det innebär att vi kan leverera ett heltäckande och funktionellt affärsstöd som kontinuerligt effektiviserar våra kunders verksamhet, självklart i nära samarbete med dig som kund.

BOKSTAVLIGT talat erbjuder vi balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. www.systemstod.se

Onslip 360

Framtidens kassalösning

Allt-i-ett kassa Inklusive kortterminal Från 599 kr/mån 97% nöjda kunder*

www.onslip.com

* Baserat på kundnöjdhetsundersökningar genomförda sedan augsti 2013


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

10

FOKUS RE KRYTE RI N G & BE MA N N I N G

»En rekryteringskonsult

kan hjälpa dig att se objektivt på ert rekryteringsbehov.

Planera för att kunna sälja företaget i framtiden Om du funderar på att sälja ditt företag om ett par år är det bra att göra rätt från start genom att fokusera på tillväxt och vinst, se till att ha ordning på företagets dokumentation och skapa en tydlig skiljelinje mellan företaget och dess ägare. – Flera faktorer bidrar till att bygga värde i ett bolag. Dessa faktorer gör sammantaget att företaget blir attraktivt för en framtida köpare. Se till att ha ordning på alltifrån avtal, rutiner, aktieägaravtal, aktiebrev och andra viktiga dokument. Anlita en revisor från start och säkerställ att det finns en tydlig gräns mellan företagets och ägarens privata ekonomi, säger Fredrik Olsson, vd på Skarpa. För att företaget ska ha ett värde för en ny ägare är det viktigt att det inte är alltför nära knutet till en individ, som i värsta fall kan bli svår att ersätta. Delegera ansvar och roller till anställda så blir bolaget mer attraktivt vid en framtida försäljning. – Sprid riskerna och minska sårbarheten genom att bygga en verksamhet som baseras på flera olika kunder, produkter eller tjänster. Ett stabilt kundunderlag och en varierad produktportfölj i kombination med påvisande av tillväxt och vinst sedan ett par år tillbaka, är alltid mycket attraktivt för företagsköpare, säger Fredrik Olsson.

Åsa Nygårds

Nå målen med rätt rekrytering När kunderna strömmar in, försäljningen går bra och omsättningen ökar kan du behöva hjälp för att hinna med allt som behövs göras i ditt företag. Vi guidar dig till rätt val när det kommer till rekrytering och bemanning. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Det finns en mängd olika rekryterings- och bemanningsföretag att välja mellan, såväl små nischade aktörer som stora aktörer med specialistkompetens inom flera branscher. Välj i första hand ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag – en kvalitetsstämpel som innebär att företaget uppfyller högt ställda krav. Åsa Nygårds, rekryteringskonsult på Manpower, rekommenderar företagare att anlita ett företag med en stark lokal förankring på orten där ni är verksamma. Kännedomen om den lokala arbetsmarknaden och ett brett

nätverk av intressanta kandidater på orten är viktigt för att du på kort tid ska kunna få tillgång till exakt den kompetens du behöver. SE OCKSÅ TILL att välja en

rekryteringskonsult som du känner stort förtroende för, att personkemin stämmer och att konsulten förstår ditt företags verksamhet och affärsidé. Det är förstås ytterligare ett plus om rekryterings- och bemanningsföretaget kan lotsa dig igenom rekryteringsprocessen och bland annat coacha i samband med anställningsintervjuer. Även de stora jättarna hjälper många småföretag. Det är ofta mer kostnadseffektivt att vända sig till en professionell aktör än att hantera rekryteringen på egen hand, inte minst eftersom det minskar risken för dyra felrekryteringar. Nygårds menar att många nyföretagare ofta väljer att leta i sin bekantskapskrets när det är dags att anställa företagets första medarbetare. Resultatet kan bli bra, men det kan även bli ett dyrköpt misstag. – Utgå i stället utifrån vilken

kompetens företaget behöver, i dag och framöver. Nystartade företag är ofta fokuserade på att utveckla sin affärsidé och få fart på omsättningen. Då kan det kännas tryggt att anlita ett företag som har koll på arbetsrättslagen, anställningslagen, övertidsersättning, löner och annat man behöver ta hänsyn till när det är dags att anställa. Bemannings- och rekryteringsföretaget fungerar ofta som ett bollplank som hjälper er fram till rätt personallösning i olika faser av företagets utveckling, säger Åsa Nygårds. – Undvik misstaget att rekrytera medarbetare som påminner om dig själv. Visst är det naturligt att vilja omge sig med likasinnade, men det är ofta betydligt bättre för företaget att ta professionell hjälp att göra en ordentlig analys av vilken kompetens som behövs. – Om du exempelvis är en driven entreprenör utan några djupare kunskaper i ekonomi är det förstås klokare att anställa en duktig ekonom än en entreprenör. En rekryteringskonsult kan hjälpa dig att se objektivt

på ert rekryteringsbehov. Rekryteringsarbetet kan underlättas och du kan attrahera fler kandidater om du anlitar ett välrenommerat bemanningsföretag med ett etablerat varumärke, det kan ge en extra skjuts i rekryteringsarbetet. Somliga nystartade företag väljer att kombinera egna medarbetare med inhyrd personal. – MÅNGA NYSTARTADE företag kän-

netecknas av en ojämn orderingång och varierande kompetensbehov. En månad behövs kanske fem medarbetare, nästa månad behövs bara en. Då är det en god idé att hyra in personal via ett bemanningsföretag som ett alternativ till att anställa. – När du hyr in medarbetare köper du dig den flexibilitet som så ofta behövs när företaget är relativt nystartat. Du har exempelvis möjlighet att byta ut den medarbetare du hyrt in om du inte är nöjd med henne eller honom och kan säga upp avtalet med konsulten från en dag till en annan. Den flexibiliteten uppskattar många entreprenörer.


ÄR DU EN KVALIFIC3RAD EK0N0M ELL3R ÄR DU I B3H0V AV EN? HÖR AV DIG TILL 05S!

Att se världen i siffror och tänka i nya banor är det vi ekonomer på Dfind Finance ägnar oss åt. Vi matchar kvalificerade ekonomer med rätt uppdrag. Dfind Finance har två år i rad blivit utsedd till Årets Rekryteringsföretag av CFO World, där 400 ekonomichefer har fått rösta på vilken leverantör de helst vill anlita.

Kontakta oss! Växel: 0775-700 900 E-post: info@dfind.se www.dfind.se Vi finns representerade i Norden.

Välkommen till rekryterings- och konsultföretaget som drivs av ekonomer, för ekonomer.

Modern löneoutsourcing Rätt verktyg för rätt lön Med våra webbaserade lösningar får alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lönedata Lönespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering

r te ... ef t ss ltid ta Ps r al ten re e e ta ök mp rbe s Vi ko eda m

Dessutom... Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support.

STOCKHOLM

MALMÖ

GÖTEBORG

Tel 0200-265 266 info@pakompetens.se www.pakompetens.se

Rollbaserade lösningar ”Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill”


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

12

P ROFILIN TE RVJ U TOM A S & K A R O L I N K UL L

Radarparet som vill förenkla din vardag Tomas är den glödande entreprenören som sprudlar av energi och nya idéer. Karolin med sitt behagliga lugn representerar den harmoniska personen i förhållandet. Tillsammans driver detta radarpar ett företag med lysande framtidsutsikter, nämligen MatHem. TEXT EMILIA RADOW INGVARSON FOTO PETER NORDAHL

»Brinn för idén

och var beredd på att det tar mycket tid. Karolin Kull

helt klar och det var då Tomas och Karolin började marknadsföra sitt företag. Idag är tillväxten enorm, kunderna är så nöjda att det sprids till grannar och bekanta.

Karolin: – Jag jobbade på Telia i tio år. Både med marknadsföring, olika projekt och sälj. Sedan när barnen var små var jag egen konsult inom marknadsföring och personutveckling. Jag började med tiden sakna att jobba i ett större sammanhang och med kollegor. Så när Tomas kom hem med sin idé var det perfekt timing. T: – Jag jobbade också på storföretag en period men jag brinner för resan och konsumentupplevelsen, och när jag satt i styrelsen på Ica Kvantum la jag upp ett förslag om att butikerna skulle börja sälja mat på nätet, men det var ingen som nappade. Då kände jag att det är det här jag vill göra – vara med på resan och ge en bra konsumentupplevelse.

Hur har karriären sett ut fram tills det att MatHem startade? Tomas: – Det har sett väldigt olika ut.

Hur fungerar det att arbeta ihop som ett gift par? Vem har ansvar för vad? T: – Visst hade vi en period när det

NOVEMBER 2009 STOD hemsidan

var jobbigt. K: – Ja, det var jättejobbigt i början! – Jag startade upp bolaget, la mig i allt och Karolin hade ännu inte helt lämnat sina andra uppdrag som konsult. Sedan när Karolin bestämde sig för att ändra hela hemsidan som vi byggt upp, då blev det riktigt jobbigt, säger Tomas och skrattar. K: – Jag tog hand om hela den visuella identiteten och när vi hade en fungerande sida så tyckte jag att den såg väldigt oproffsig ut, den var väldigt ful, och inte användarvänlig ur mitt perspektiv. Så då sa jag till Tomas att vi måste göra om allt det här så då gjorde vi en redesign på hela sidan och jobbade då främst med den visuella identiteten. Och det var ett jätteprojekt. Det tog ett halvår att slutföra. Vi hade programmerare i Indien på den tiden så vi satt på kvällar för att ha klara specifikationer till dem när de vaknade. Allt de gjorde satt vi sedan med på kvällen och korrigerade.

Men idag har ni klara uppgifter på vad var och en av er har ansvar för och sedan stämmer ni av sinsemellan? T: – Jag lägger mig i allt och vill vara

Användarvänligt dokumenthanteringssystem underlättar styrelseproffsets vardag Styrelseproffset Meg Tivéus, som för närvarande sitter i nio bolagsstyrelser, spenderar mycket tid med att hantera och läsa dokument inför styrelsemöten. Som styrelseledamot i flera noterade och onoterade bolag är ett användarvänligt och flexibelt dokumenthanteringssystem en nödvändighet för att kunna arbeta smidigt och effektivt, oavsett var hon befinner sig. – Jag använder dokumenthanteringssystem för att skicka, ta emot och läsa in mig på dokument som jag behöver gå igenom inför varje styrelsemöte. Innan dokumenthanteringssystemens tid skickades oftast de handlingar jag skulle läsa igenom i brevform. Numera är det enkelt att samla såväl gamla som nya rapporter, protokoll och andra handlingar i ett samlat system, säger Meg Tivéus. Hon använder flera olika dokumenthanteringssystem för de olika bolagsstyrelser hon är engagerad i, men uppskattar särskilt TeamEngines lösning eftersom den är välfungerande, användarvänlig och lättåtkomlig, oavsett vilken teknikplattform som används.

Meg Tivéus, som spenderar mycket tid på resande fot, läser ofta igenom styrelsematerial på sin läsplatta. Då uppskattar hon särskilt möjligheten att göra noteringar i dokumenten medan hon läser dem.

Lättillgänglig åtkomst till arkiverat material I bolagsstyrelser, i synnerhet i börsnoterade bolag, är sekretessen och möjligheten för styrelseledamöterna att kunna kommunicera på ett säkert sätt, mycket viktig. Med TeamEngines dokumenthanteringssystem kan Meg Tivéus känna sig trygg i att ingen obehörig kommer över styrelseledamöternas kommunikation och dokument. – När jag behöver läsa ett gammalt protokoll eller ta del av ett äldre dokument är de lättillgängliga via TeamEngines dokumenthanteringssystem. Lösningen är samtidigt enkel och smidig att använda och lära sig. Samtidigt ska man komma ihåg att ett bra system inte är svaret på alla frågor, för att det verkligen ska fungera optimalt krävs en kvalificerad administratör som underlättar styrelseledamöternas vardag, säger hon.

ANNONS

Foto: Peter Knutson

N

är Tomas inte fick gehör för den idé han trodde så starkt på, bestämde han sig för att lämna sitt jobb för att tillsammans med frun Karolin ge sig ut på nya äventyr. Så det var alltså Tomas som kom på idén till att starta MatHem men han låter Karolin berätta hur det gick till. – Så här var det. Tomas hade provat lite olika saker och bland annat suttit i styrelsen för Ica Kvantum och där börjat leka med tanken på mat på nätet. Visst fanns det redan tidigare till viss del en möjlighet att handla mat på nätet, men vi kände att man kunde utveckla den biten och helt enkelt göra det på ett lite mer inspirerande sätt. Så Tomas kom hem en dag och sa att "vi ska starta en matbutik på nätet". Jag nappade direkt!

Meg Tiveus


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

T O MA S & K A R O L I N KUL L PROFI L I NTERVJU

13

HALLÅ DÄR...

»Var ödmjuk men bestämd. Man måste våga

prova och tro på det man gör. Tomas Kull

med på allt och Karolin är jätteduktig på att arbeta med den visuella identiteten. Att läsa och känna in mänskor. Så hon sköter rekryteringen. K: – Jag jobbar med marknadsföringen. Det är min huvuduppgift. Och sen jobbar jag med innehållet på vår hemsida. Sen har ju Tomas ansvar för allting… T: – … så jag lägger mig i allt också.

Hur ser framtidsplanerna ut för MatHem? T: – Branschen täcker 250 miljarder per år bara i Sverige, så det finns många utvecklingsmöjligheter. K: – Vår service är ett storstadsfenomen, men vi är fortfarande så pass små i branschen att vi ser stora möjligheter till att kunna växa betydligt bara i storstäderna. Vad är viktigast att tänka på som ny företagare? T: – Man måste brinna för resan… K: – … och vara nyfiken. Och våga lära sig hela tiden… T: – … och vara ödmjuk men bestämd. Man måste våga prova och tro på det man gör. Sen ska man inte tro att man är bäst på allt själv, utan satsa på att vi som företag ska vara bäst. Att man omger sig med kompetenta mänskor som brinner för företaget så som vi gör. Vi har underbar personal! Hur såg er marknadsföringsstrategi ut när ni startade MatHem? T: – Vårt fokus var och är fortfarande att få konsumenten att våga prova oss, och där handlar det mycket om att ha en öppen dialog om vad vi

erbjuder och hur vi jobbar. Att förstå processen i hur varan kommer till vårt lager och hur snabbt det går ut till dig som konsument.

Finns det något ni skulle gjort annorlunda om ni startade ett nytt bolag idag? T: – Nej, så ska man inte tänka! Det ger ingenting. Man ska tänka att nu är vi här och nu tar vi oss till nästa punkt. Snarare handlar det om att kontinuerligt utvärdera vad man gör och vad det har resulterat i, eller inte resulterat i. K: – Man måste våga testa. Sedan har vi märkt att det är viktigt att hela tiden stå på sig och hålla sin företagsprofil. Fråga sig själv vad vårt företag står för, och sen tro på det till hundra procent och inte låta sig påverkas för mycket av yttre faktorer. Har ni några tips till dem som vill starta företag? K: – Att brinna för idén och vara beredd på att det tar mycket tid. T: – Man måste vara beredd på att satsa sin fritid och då gäller det att man har en förstående familj som stöd. n

Smart fakta Familj: Två barn, en hund. Bor: Danderyd. Fritidsintressen: Tomas – familjen, sport och natur. Karolin – golf, yoga, skidor, umgås med familj och vänner, laga mat.

E-handel och butik?

Vi skapar synergierna Oavsett om du bedriver handel på nätet och/eller i butik har vi lösningar för dig. Med vår multikanalslösning betalar kunden på ett smartare, enklare och smidigare sätt. Kontakta oss så berättar vi mer. Telefon: 08-609 92 15 | E-post: sales-se@nets.eu | www.nets.se

...Jan Lövqvist, vd på Interim Management International.

■ Varför ska ett företag

välja en interimchef? – Det är ett bra alternativ till anställning i många situationer. Både för temporära behov och tillsvidare. Och dessutom en snabb rekrytering av en kvalificerad person som ger flexibilitet och minskad risk. ■ Vad utmärker en

interimchef? – En interimchef är alltid överkvalificerad för sitt jobb, det vill säga har varit i situationen innan och vet vad som måste göras. Det ger stabilitet såväl externt som internt. Men det gäller att urvalet sker genom beprövade metoder för att matcha rätt person med rätt uppdrag. ■ Varför underlättar just

interimslösningar arbetssituationen för HR? – Företag kan handplocka en interim manager med erfarenhet av just den fas verksamheten befinner sig i för tillfället, exempelvis en intensiv tillväxtfas eller en lanseringsfas. När företaget förflyttar sig till nästa fas kan en ny interim manager hyras in. På så sätt kan företagets behov matchas med exakt rätt kompetens.


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

14

A KT UELL T F ÖRE TA GS LÖSN I N G

»För att få

många att använda friskvårdsbidraget är det viktigt med ett brett utbud. Kicki Wallje-Lund

Ta till vara på friskvårdspengen När fokus, tid och energi läggs på att starta och driva ett företag framåt är det ganska skönt att ha någon annan som sköter företagshälsovården på ditt företag. TEXT EMILIA RADOW INGVARSON

Ett framgångsrikt företag har med största sannolikhet arbetsglada välmående människor att tacka för sin framgång. Således är det väldigt viktigt att dessa människor också håller sig hälsosamma och vid varaktig god vigör för att organisationen skall fortsatta sin goda tillväxt. Det spelar ingen roll om företaget har två eller 20 personer i sin organisation. Hälsa hos personalen är A och O för att allt ska fungera. Att betala och dela ut gymkort kan ju verka hur schysst som helst, men den metoden bidrar egentligen inte direkt till personalens hälsa utan kanske, i värsta fall, snarare till ett ständigt dåligt samvete över det oanvända gymkortet som kikar

fram i plånboken. Nej, vad personalen verkligen behöver är någon som inspirerar till hälsa, som är där och påminner om hur viktigt det är att ta hand om sig själv, och göra alla medvetna om hur mycket det gör för hälsan att faktiskt bara slita rumpan ur stolen en gång varje halvtimme för att hålla cirkulationen igång. i verket är det första som behövs en väl utstuderad plan. Hur vill vi gå tillväga? Vad passar vår organisation? Vad tror vi att vår personal hade uppskattat och tyckt var inspirerande och roligt? Och, hur skapar vi en varaktighet i vår hälsosatsning? För att komma vidare i processen tillika hälsosatsningen krävs antingen en projektledare som utses internt, eller så delegerar man uppgiften till en hälsokonsult från en professionell firma som har som primär fokus att hålla just din personals hälsa i fokus. FÖR ATT SÄTTA DETTA

och skall alltid vara en prioritet, samtidigt som

HÄLSA ÄR EN FÄRSKVARA

» Hälsan

hos personalen skall alltid vara en prioritet.

Kicki Wallje-Lund

organisationen skall drivas framåt. För att lösa detta på ett enkelt sätt erbjuder många företag sina anställda en så kallad friskvårdspeng. Här ges varje man möjligheten till att på eget bevåg planera in sessioner i hälsans tecken. Men det är långt ifrån alla som drar nytta av sin friskvårdspeng. – Det är överraskande få som använder friskvårdspengen. Vad många kanske inte förstår är att det inte bara handlar om att köpa ett gymkort, utan att det faktiskt går att exempelvis gå på massage, gå en stresshanteringskurs eller dansa salsa om man känner för det. För att få många att använda friskvårdsbidraget är det viktigt med ett brett utbud. I vår hälsoportal finns något för alla bland de 15 000 tjänster vi presenterar, säger Kicki Wallje-Lund, VD på Wellnet. – VÅR VISION ÄR att hjälpa människor att vara friska och leva ett hälsosamt liv. När personalen mår bra mår också organisationen bra. Effektiviteten är högre och mer konstant hos en välmående personalstyrka och på så vis ökar produktiviteten i

organisationen och således även lönsamheten, säger Kicki Wallje-Lund. – Det är svårt att tro att så många företag fortfarande inte satsar på hälsan hos sin personal, utan faktiskt väntar tills det går så långt att någon blir sjukskriven. Då har det gått för långt. Hälsa är en färskvara och skall alltid vara en prioritet, fortsätter hon. sist är det ändå individen själv som måste värna om sin egen hälsa, röra på sig, och hålla handen borta från kakburken sena kvällar framför tv:n. För att behålla lusten och för att övervinna även de gråaste av oinspirerande dagar fordras det att man har rätt verktyg nära till hands. – Via vår hälsoportal kan man själv boka upp sig på olika aktiviteter och enkelt hålla koll på vad man gjort hittills, säger Kicki Wallje-Lund. Vi brukar även uppmuntra företagen till att sätta upp tävlingar och utmaningar bland personalen så att alla kan inspireras av varandras engagemang på vägen mot en bättre hälsa, menar Kicki Wallje-Lund. MEN TILL SYVENDE OCH

Upptäck 4 beteenden som står för 70% av din framgång. www.hucama.se


Sell everywhereWork anywhere

Multikanalsförsäljning på riktigt! BeX®, webbaserat affärssystem & butikssystem, stödjer försäljning i alla kanaler; butiker, e-handel, mobil, b2b, franchise, distributörer, agenter och utesäljare. Kundklubbshantering med bonussystem, presentkort och tillgodokvitton i alla kanaler. Enkel och flexibel butikskassa som även fungerar offline. Obegränsad hantering av lagerställen, företag, valutor, prislistor och momsredovisning med smarta lösningar för samordning av lager, värdebevis och internhandel.

Perfect IT, Byvägen 54, Box 65, SE-133 21, Saltsjöbaden, Sweden +46 (0)8 556 183 90, www.perfectit.se, info@perfectit.se


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

16

F ÖRDJUP N I N G KON F E RE N S

»Ta vara på

konferensanläggningens omgivningar.

Framtidssäkrat affärssystem Ett affärssystem är en investering som hjälper dig att hålla reda på alltifrån bokföring till kundregister, leverantörskontakter och fakturering. Ett molnbaserat affärssystem som du kan koppla upp dig mot via mobilen, läsplattan eller datorn är med andra ord en viktig investering, även för nyföretagare. –Välj i första hand ett affärssystem som är kraftfullt men samtidigt enkelt att förstå och lätt att använda. Genom att välja ett molnbaserat system investerar du i en driftsäker, flexibel och lättillgänglig lösning. Säkerställ att systemets funktionalitet är densamma, oavsett om du kopplar upp dig via mobilen, läsplattan eller datorn, säger Karl Bohlin, vd på affärssystemstillverkaren HansaWorld. Trenden med molnbaserade affärssystem tog fart för ett par år sedan. Karl Bohlin tror att framtidens standardlösning är molnbaserad i framtiden. Han rekommenderar företagare att hitta en återförsäljare som förstår sig på just er bransch och verksamhet. En förståelse för era behov och en möjlighet att integrera business intelligencelösningar i systemet är förstås också en fördel.

Glöm inte pensionen – Något som egenföretagare bör ta hand om redan från start är den framtida lönen – det vill säga din pension. För att få samma förutsättningar till pension som en vanlig anställd behöver du ta ut lön och skatta för den, eller vinsten om du har enskild firma. Det är nämligen så du tjänar in till din allmänna pension, det som redovisas i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. Oavsett bolagsform ska du alltså betala allmän pensionsavgift och ålderpensionsavgift för att tjäna in till din pension, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. – De allra flesta anställda har också en tjänstepension. Motsvarande bör du därför spara fyra till fem procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande. Ett bra sätt att få överblick är att logga in på pensionsmyndigheten.se och göra en pensionsprognos. Logga in med den personliga kod du redan har eller den du fick i ditt orange kuvert i år.

Johan Fägerblad

Hitta på något utöver det vanliga tillsammans, en aktivitet som blir en kontrast till vardagen på jobbet.

Sammansvetsande aktiviteter timme vardera. Deltagarna blir trötta och frånkopplade. Varva istället korta informationspass på ungefär en kvart med diskussioner i smågrupper. Ändra sittningen under dagens lopp, låt deltagarna byta plats med varandra och genomför ”bikupor”, som ger deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter i smågrupper, säger Johan Fägerblad.

Att samla personalen och åka iväg på konferens eller kickoff är ett oslagbart sätt att stärka sammanhållningen på företaget. Ni kommer bort från vardagen på jobbet och kan fokusera på kompetensutveckling och teambyggande. TEXT ANNIKA WIHLBORG

En konferens eller kickoff är förstås en stor investering för företaget, men underskatta inte vikten av att kombinera nytta med nöje. Ge deltagarna något roligt att se fram emot, exempelvis en teambyggande aktivitet som både aktiverar och blir en välkommen omväxling till stillasittandet i konferensrummet. Vad ni väljer att göra ihop spelar mindre roll, det viktiga är att ni hittar på något utöver det vanliga tillsammans, en aktivitet som blir en kontrast till vardagen på jobbet. De i särklass mest avgörande faktorerna för en lyckad och effektiv konferens eller kickoff är ett tydligt formulerat mål och syfte och noggranna förberedelser. Formulera ett tydligt syfte med konferensen, vad vill ni att deltagarna ska känna eller kunna när de åker hem, hur kan konferensen eller kickoffen bidra till att öka trivseln och stärka sammanhållningen på jobbet och vad kan ni göra för att effekten ska hålla i sig i flera månader?

Tillvarata omgivningarna –Att sätta ihop ett konferensprogram är mer komplicerat än man kan tro, men tänk på att saker ofta tar längre tid än man tror och att gruppen även kan behöva tid att umgås, mingla och reflektera över det som sagts. Planera därför in tid för pauser, vila och åter-

»Gruppen kan även behöva tid

att umgås, mingla och reflektera över det som sagts.

Johan Fägerblad

hämtning i konferensprogrammet och se till att ta vara på konferensanläggningens omgivningar genom att gå en promenad i skogen, samla deltagarna på ett uppiggande gruppträningspass i gymmet eller att arrangera fikastunden ute på bryggan. Glöm inte att följa upp effekten av konferensen. Fundera på om den uppfyllde sitt syfte, om det var en lönsam investering och vad ni kan förbättra till nästa konferens, säger Johan Fägerblad, vd på Svenska Möten.

Satsa på interaktivitet Alla har vi väl varit på konferenser

som känts allt annat än engagerande, med långa sittningar utan möjlighet till interaktivitet. Flera faktorer påverkar energinivån under konferensdagens lopp, exempelvis rätt mat och sunda mellanmål som varken är sockerbomber eller ovanligt rik på kolhydrater. Många korta bensträckare bidrar till att hålla fokusförmågan på topp, liksom rikligt med möjligheter till interaktivitet. –Ett mardrömsscenario utifrån målsättningen att engagera konferensdeltagarna är att genomföra en konferensdag med sex-sju talare som avlöser varandra och pratar i en dryg

Effektivisera vardagliga möten Även om konferenser och kickoffer är trevligt så gäller det att lägga krut på att göra även de vardagliga mötena roliga och effektiva. Enligt undersökningen Mötesbarometern upptas uppemot 25 procent av vår arbetstid av interna eller externa möten, men endast hälften av företagen mäter effekten av dem. Innan man kallar till ett möte bör ni ställa ett par frågor; vad är syftet med mötet och vilka konkreta resultat förväntar vi oss att det ska ge. Vem har verklig nytta av att närvara och vem kan tillföra något till mötet? På så vis skaffar ni er ett mål och en agenda för mötet, som hjälper mötesdeltagare att förstå varför de har kallats och vilken funktion de fyller på mötet. Andra knep som kan öka ett mötes inspirationspotential är att hålla delar av mötet stående, korta ner mötestiden eller begränsa föredrag till tio minuter åt gången. Johan Fägerblad rekommenderar exempelvis ”Powermöten”, som aldrig är längre än en kvart. Efter tio minuter kan talaren exempelvis ställa en fråga till mötesdeltagarna eller lägga in en kreativ övning som bidrar till att hålla intresset och energinivån uppe. Se också till att hålla er till mötesagendan, om ni svävar ut och börjar diskutera frågor som inte hör till mötesagendan är det bättre att ”parkera” dem och diskutera vidare vid ett senare tillfällen.


Effektiv kommunikation?

Sitt på plan4 i stället! Ett medlemskap. En mötesplats. Ett flexibelt kontorskoncept i centrala Uppsala för alla entreprenörer, små företag och digitala nomader. Effektiv kommunikation

Flexibelt medlemskap

Ömsesidigt utbyte. Göra gemensamt. Kommunikation beskrivs på många sätt. Det är ett grundläggande mänskligt behov och direkt avgörande för vårt arbete.

Välj mellan Small, Medium, Large och det rum som passar dig. Den sköna Loungen, landskapet eller eget kontor? Träningskortet ingår. Om du vill.

På plan4 finns allt du behöver för en effektiv kommunikation. I allt från fysiska möten till digital dialog.

Kontakta oss: e-post: plan4@ihus.nu telefon: 018-56 29 80

25

års jubileum!

Rekrytering i Sverige, Danmark, Norge och Finland sedan 1989 till ledning och styrelse Både temporära kontrakt och tillsvidare.

CAO, CBDO, CCO, CDO, CEO, CFO, CIO, CPO, CRO, CSO, CSPO, CTO … VD, VVD, VP … bankchef, chefsjurist, compliance, controller, datachef, ekonomichef, fastighetschef, finanschef, forskningschef, försäljningschef, förvaltningschef, gruvchef, informationschef, IT-chef, generalsekreterare, kommunchef, logistikchef, marknadschef, miljöchef, personalchef, produktionschef, sjukhuschef, säkerhetschef …

Kontakta Jan Lövqvist 070-817 51 02 Tomas Kocsis 070-590 70 31 Max Federmann 070- 259 84 22 www.interim.nu | info@interim.se


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

18

MÖJLIGH E TE R F A CTORI NG

Ziad Menergi Genom att använda sig av factoringtjänster kan ett företag frigöra kapital utan att behöva ta ett banklån.

Ekonomiska vinster med factoring Factoring är ett sätt för företag att stärka sin likviditet i samband med exempelvis expansion. På senare år har allt fler företag valt att sälja sina fakturor till factoringbolag och marknaden växer snabbt. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Den vanligaste formen av factoring, fakturaköp, innebär att ett företag säljer hela sin faktura till ett factoringbolag som hanterar administrationen, fakturabevakningen och övertar kreditrisken. I samband med fakturaköp betalar factoringbolaget ut fakturabeloppet till kunden med avdrag för provision och andra kostnader. Genom att använda sig av factoringtjänster kan ett företag frigöra kapital utan att behöva ta ett banklån. De

flesta företag har nytta av factoring vid något tillfälle under sin livscykel. Genom att sälja sina fakturor kan företag som befinner sig i en expansionsfas snabbt få tillgång till likvida medel som möjliggör tillväxt. Factoring går till så att företagare säljer sina fakturor till en fast procentsats av fakturabeloppet och får hela eller delar av fakturabeloppet direkt i handen, minus avgifter. Factoring bidrar till en förbättrad likviditet, att man slipper kreditrisken, förbättrar likviditeten och minskar kreditriskerna genom att inte binda upp kapital i kundfordringar. vara ett bra alternativ för företag som behöver förstärka sitt kassaflöde, exempelvis efter sommaren, då intäkterna ofta minskar medan kostnaderna förblir intakta. Företag med långa kredittider och nystartade företag är exempel på andra kategorier som har stor nytta av factoringtjänster.

FACTORING KAN OCKSÅ

» De flesta

företag har nytta av factoring vid något tillfälle. – Prisskillnaderna mellan olika factoringbolag är stora och antalet aktörer ökar. I dagsläget finns drygt 75 aktörer att välja mellan på den svenska factoringmarknaden. Aktörerna har ofta olika inriktning och styrkor, vilket ökat behovet av oberoende tjänster som hjälper företag att identifiera det factoringbolag som svarar upp till verksamhetens behov, säger Ziad Menergi, vd på Fakturum Marknaden för factoringtjänster har på senare år expanderat i snabb takt. Efterfrågan drivs bland annat av att det blivit svårare för företag att beviljas banklån i efterdyningarna av

finanskrisen. I det läget använder en växande grupp företag factoring som en attraktiv finansieringsform. – Genom att använda kostnadsfria jämförelsesajter för factoringtjänster bidrar företag till en sund konkurrens genom att låta factoringbolag ge prisförslag på den specifika factoringtjänst företaget efterfrågar för tillfället. Jämförelsesajterna sparar tid och pengar, särskilt med tanke på att prisskillnaderna och de kringtjänster som inkluderas i factoringtjänsterna varierar, säger Ziad Menergi. som står i begrepp att välja factoringleverantör är att välja en aktör som är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag, vilket innebär att verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn. Factoring kan med fördel kombineras med andra finansieringsformer,

ETT TIPS TILL FÖRETAG

exempelvis checkkrediter. En trend är att allt fler företag anlitar factoringbolag även i samband med sina internationella affärer. Factoring kan därmed bidra till att öka tryggheten i samband med internationella affärer. Välj i första hand ett factoringbolag som enbart fokuserar på just factoring, det är en förutsättning för att de ska kunna serva sina kunder snabbt.

Smart fakta Factoring avser vanligtvis fakturaköp, vilket innebär att ett företag säljer sina fakturor till ett factoringbolag. Kunden uppnår högre likviditet, slipper administrationen och blir dessutom av med kreditrisken. Fordran försvinner från kundens balansräkning och ersätts av en högre kassalikviditet. Hela beloppet minus avgifter betalas ut, normalt samma dag.


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

20

MÖJLIGH E TE R TI LL VÄ XTF Ö R E T A G

»Genom att låta

individen skatta sig själv och sedan bli bedömd av omgivningen får företaget en objektiv bedömning. Michele Guarini

Nyckelkompetens avgörande framgångsfaktor Att driva ett företag med 20-30 anställda kräver helt andra strukturer och kompetenser än ett företag med två anställda som arbetar sida vid sida i samma rum. Behovet av att förstå vilka kompetenser som leder till framgång är avgörande i samband med tillväxt. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Men hur tar man reda på detta utan att tappa fart? Ett svar kan vara en kompetensanalys. En avgörande framgångsfaktor för alla tillväxtföretag, oavsett bransch, är rätt kompetens på rätt plats genom att kartlägga de egenskaper, erfarenheter och kompetenser företaget behöver för att nå sina mål. – Det är viktigt att hela företaget genomgår en kompetensanalys minst en gång per år, gärna i samband med att målsättningarna för det kom-

NY T SMAR T TJÄNS

mande året formuleras. Kompetensbehoven förändras snabbt i ett växande företag, det är exempelvis inte ovanligt att företagets grundare fungerar som en bromskloss efter ett tag, exempelvis genom att lägga sig i detaljbeslut och inte våga delegera tillräckligt mycket ansvar till sina medarbetare, säger Michele Guarini, vd på Hucama,

Träffsäker rekrytering Rätt formell kompetens är självklart grundläggande för att klara av sina arbetsuppgifter, men Michele Guarini menar att individens personlighet och motivation är minst lika avgörande för en långsiktigt framgångsrik rekrytering. – Företag kan använda ett antal verktyg som ökar träffsäkerheten i rekryteringsarbetet. Exempelvis personlighetstester, kognitiva tester samt 360 graders bedömningar. Genom att låta individen skatta sig själv och sedan bli bedömd av omgivningen, närmaste chef, kollegor, underställda och kunder, får företaget en objektiv bedömning av medarbetarens styrkor, svagheter och prestationsför-

»Det är viktigt

att hela företaget genomgår en kompetensanalys minst en gång per år. Michele Guarini

måga, säger han. För att underlätta för den stressade företagaren har Hucama utvecklat ett analysverktyg som inom loppet av några dagar kartlägger de fyra beteenden som svarar för 70 procent av företagets framgång kopplat till en specifik yrkesroll. Det är med andra ord fullt möjligt att kartlägga de egenskaper företaget behöver på individnivå. Och detta bör tillväxtföretag göra årligen, i takt med att kompetensbehoven förändras.

Anställ rätt vid expansion – Den här typen av analyser fyller en ännu viktigare funktion om du

planerar att expandera verksamheten med hjälp av filialer i olika städer eller länder. Företagets grundare har definitivt ingen möjlighet att ständigt vara fysiskt närvarande vid samtliga filialer. Det är därför av största vikt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och egenskaper som gör att de kan ta sig an uppgiften och driva filialen i samma anda som huvudkontoret, säger Michele Guarini. Han rekommenderar alla tillväxtföretag att skaffa ett kompetensramverk, som beskriver vilka nyckelbeteenden som är avgörande för framgång i olika yrkesroller. Kompetensramverket är en standard som hjälper företaget identifiera och utveckla nödvändig kompetens, vilket underlättar rekrytering av rätt individer i rätt tid. Ett kompetensramverk bidrar också till arbetet med att formulera kvalitativa kravprofiler.

Ökat antal medarbetare ställer krav på processer och samordning I ett tillväxtföretag där antalet medarbetare ökar stadigt krävs tydligare riktlinjer, väl avgränsade ansvarsområden och processer för

VI HJÄLPER DIG ATT JÄMFÖRA FACTORINGBOLAG OCH VÄLJA RÄTT AVTAL

www.fakturum.se FAKTURAKÖP | FAKTURABELÅNING | FACTORING

hur saker och ting ska genomföras. En välfungerande intern kommunikation är avgörande för att kunna ge samstämmiga besked till kunder och en gemensam vokabulär är en nödvändighet för att samtliga medarbetare ska vara säkra på att man avser samma sak när man exempelvis talar om begrepp som ”Snabb leverans” eller ”Hög tillgänglighet”. Om företagsledningen inte kommunicerar en enhetlig definition av dessa begrepp riskerar varje individs egen tolkning att ta över, vilket på sikt riskerar att underminera företagskulturen.

Smart fakta Tre råd till tillväxtföretag • Skaffa ett kompetensramverk baserat på nyckelbeteenden för framgång • Gör årliga kompetensanalyser • Rekrytera på nyckelkompetens, inte enbart formell kompetens


ANNONS

Coface – en trygg samarbetspartner som minimerar riskerna vid internationell handel I samband med en internationell lansering känns det tryggt att minimera antalet riskfaktorer. En kreditförsäkring är ett effektivt sätt att säkerställa företagets kassaflöde och minimera kreditförluster i samband med internationella affärer. Coface Sverige har lång erfarenhet av att erbjuda konkurrenskraftiga kreditförsäkringslösningar vars skyddsnivå baseras på försäkringstagarens behov. Coface Sverige är en del av Coface Group, en global försäkringskoncern med kreditförsäkring som kärnverksamhet och lokal närvaro i över sextio länder, vilket innebär att samtliga kreditförsäkringar grundas

på gedigna kreditbedömningar. – Våra experter analyserar och bevakar länder, marknader och enskilda företag, vilket ger oss tillgång till ständigt uppdaterad marknadsinformation. Det gör att vi kan fastställa kreditlimiter på den senast uppdaterade informationen om våra försäkringstagares kunder, säger Coface Sveriges vd, Mikael Pettersson. Internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas En kreditförsäkring skyddar ett internationellt verkande företag mot kreditförluster, säkerställer kassaflödet och effektiviserar kredithanteringen, samt utgör en stabil platt-

form för företagets risk management-verksamhet. Coface är en internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas och en tjänstemix som omfattar kreditbedömning, internationellt inkasso och kreditförsäkring. Det innebär att Coface kreditförsäkringar med fördel kan kombineras med olika finansieringsmodeller, exempelvis factoring. En erfaren kreditförsäkringsleverantör är i dagsläget en avgörande framgångsfaktor för svenska exportföretag. I takt med att bankernas utlåningsregler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer, vilket ökar behovet av träffsäkra kreditbedömningar och väl anpassade kreditförsäkringslösningar.

Mikael Pettersson vd Coface Sverige

www.coface.se 08-534 81 500


Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

22

KRÖNIKA J OHA N M A RTI N SS O N

Delad kunskap ger dubbel kunskap och ökad lönsamhet

»Genom att vi delar med oss av våra,

ibland dyrköpta, erfarenheter kan många misstag undvikas.

Modernt ledarskap handlar för mig om att utnyttja alla tillgängliga resurser maximalt för att nå sina mål. Som ledare och chef har jag därför alltid varit mån om att engagera min omvärld i mitt arbete och mina beslut. På det sättet har jag fått ovärderlig hjälp och nya infallsvinklar. TEXT JOHAN MARTINSSON, VD SVENSK FRANCHISE OCH MADICON

A

tt själv är bäste dräng stämmer alltså inte. Inte heller det gamla talesättet att ensam är stark. Det är nämligen precis tvärtom. I synnerhet om man arbetar som chef eller ledare. Efter ett snart 30-årigt yrkesliv – med tvära kast som ledare för stora företag och egen verksamhet, mellan utlandsjobb och verkligt lokala affärer – ser jag idag en väldigt tydlig röd tråd i allt jag har gjort i mitt yrkesliv. Jag har delat med mig, och fått mångdubbelt tillbaka. På samma sätt som visionära systemutvecklare arbetar med öppna källkoder har jag alltid strävat efter att ge människor omkring mig insyn i mitt arbete och uppmanat dem att se svagheter och komma med förslag till förbättringar. Helt enkelt för att uppnå ett bättre resultat. Samma ledarskap präglade också mitt arbete som vd för Mäklarhuset vilket resulterade i att mäklarkedjan under sju år i rad i rad tilldelats utmärkelsen ”Nöjdast Kunder” av undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex. Utan kunskapen, erfarenheten, delaktigheten och engagemanget från alla medarbetare hade det inte varit möjligt. Det är med övertygelsen om att delad kunskap är dubbel kunskap som jag idag arbetar som vd för den ideella branschorganisationen Svensk Fran-

chise. Vi har till uppgift att verka för en positiv utveckling av franchising som företagsform och att det sker på etiskt, moraliskt och schysst sätt. Något som i längden gynnar både franchisegivare och franchisetagare. Att dela med sig av idéer, kunskap och erfarenheter i form av franchising har skapat en företagsform som idag omsätter 225 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,6 procent av Sveriges BNP. Hemligheten bakom framgången är just att franchiseföretag delar med sig av sin kunskap och erfarenhet för att kunna växa snabbare och mer effektivt. Vid sidan av uppdraget för Svensk Franchise är jag mentor i managementbolaget Madicon. Vi är sammanlagt 13 affärsmentorer som alla arbetat som chefer och ledare på olika positioner och i olika verksamheter. Det vi har gemensamt är att vi alla varit med om de tuffa och prövande utmaningar som ligger framför en chef och ledare idag. Genom att vi delar med oss av våra, ibland dyrköpta, erfarenheter kan många misstag undvikas. Att vara chef och ledare innebär att man måste våga fatta beslut. Men en bra ledare har också modet att våga ta råd från andra. Det är så ett modernt ledarskap föds. Ett ledarskap som präglas av passion och glädje och som tar organisationen till sina mål. n

Funderar du på att sälja ditt företag?

Ring Amanda på Skarpa!

08-669 86 62

Amanda Norre är partner på Skarpa och arbetar med företagsförsäljningar och värderingar.

Vi på Skarpa arbetar med företagsöverlåtelser och företagsvärderingar. Vi hjälper ägare med att hitta rätt köpare och att maximera värdet. Vi på Skarpa är rådgivare vid förberedelser och genomförande av ägarförändringar. Skarpa arbetar med kunder i hela Sverige och har ett starkt internationellt nätverk. Läs mer om oss och våra senaste affärer på www.skarpa.se


ANNONS

Serveringstillstånd – ett ansvar med förpliktelser För restaurangägare som vill servera alkohol är ett serveringstillstånd obligatoriskt. Det finns mycket du som restaurangägare kan göra för att hanteringen av tillståndsansökan och kompletteringar av befintliga tillstånd blir så smidig och effektiv som möjlig. Var ute i god tid, undersök noga vilka handlingar som ska lämnas in vid ansökningstillfället och var öppen i dialogen med tillståndsenheten. –Att handlägga en ansökan om serveringstillstånd tar i snitt tre månader, så kom ihåg att vara ute i god tid. Genom att skicka in ansökan elektroniskt via våra e-tjänster effektiviserar du handläggningen av din ansökan. Via våra e-tjänster, som kräver att användaren kan legitimera sig med e-legitimation, kan den som redan har ett serveringstillstånd även göra kompletteringar, exempelvis anmäla serveringsansvariga, säger Carina Cutlip, chef för tillståndsenheten på Socialförvaltningen i Stockholms stad. Samlad lämplighetsbedömning Vid handläggningen av serveringstillstånd gör tillståndsenheten en samlad bedömning som innefattar alltifrån restaurangägarnas ekonomiska situation och försörjning de senaste tre åren till hur restaurangen finansierats och om företagets delägare äger andra företag. Ytterligare en faktor som granskas är delägarnas brottsregister, det görs en kontroll tre år tillbaks och vissa brott tex narkotikabrott gör att man bedöms som

olämplig att beviljas serveringstillstånd. Tillståndsgivningen styrs av alkohollagen, som är en social skyddslag. Det främsta skälet till att tillståndsenheten ställer höga krav på de krogar som beviljas serveringstillstånd är att alkoholservering medför ett stort samhällsansvar, inte minst för att begränsa alkoholens skadeverkningar bland ungdomar. 3500 inspektionsbesök per år –Tidigare ställde vi specifika krav på kökets utformning och utrustning, men numera baserar vi istället våra krav på att köket ska vara utrustat så att de maträtter som finns på menyn ska kunna lagas på plats. En sushirestaurang behöver exempelvis inget stekbord, säger Carina Cutlip. Tillståndsenheten i Stockholm har drygt 2100 serveringstillstånd och genomför drygt 3500 inspektionsbesök per år. Tretton inspektörer genomför inspektioner på krogar som har serveringstillstånd, samverkan sker också med polisen. Syftet med inspektionerna är att få ett helhetsintryck av hur krogen hanterar sitt serveringstillstånd och att arbeta förebyggande med tillståndshavare för att ha en sund krogmiljö i Stockholm. Om krögaren inte sköter sig kan inspektionen resultera i en erinran, varning eller återkallelse av serveringstillståndet.


Jämför factoring och fakturaköp

n Få upp till

9 offerter inom 24 timmar!

n Sänk din

factoringavgift upp till 40%!

08-12 13 16 00

n Personlig

service - Ring idag!

Ziad Menergi CEO

DET LÖNAR SIG ALLTID ATT JÄMFÖRA VILLKOR OCH DET ÄR HELT KOSTNADSFRITT.

FAKTURUM.SE

Mera gjort. Webbkontoret. Ekonomipartner till Skid-VM 2015 i Falun

Som entreprenör vill du använda tiden smart. Med Webbkontoret attesterar du leverantörsfakturor samt hanterar tidrapporter och reseräkningar oavsett var du befinner dig. Systemet meddelar vilka ärenden du har att hantera. Du har hela tiden stöd av Grant Thorntons specialister inom redovisning eller lön, som jobbar i samma system som du. Avgör själv vad du vill få hjälp med och vad företagets egen personal ska ta hand om. Webbkontoret finns också som app för iPhone/iPad och Android.

www.grantthornton.se/webbkontoret Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Fokus Starta & driva  
Fokus Starta & driva  
Advertisement