Page 1

FOKUS A N N O N S

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

ALMEDALEN TILLSAMMANS BYGGER VI SVERIGE

JUNI 2017

PETTER STORDALEN "Almedalsveckan är en av årets höjdpunkter"

ROBERT LIMMERGÅRD "Sverige är starkt

inom säkerhetsteknik"

ANNONS

FRAMTIDENS SAMHÄLLSPLANERING är hållbar

Krishantering Så fungerar samhällets beredskap

Profilen

PER HOLKNEKT

"Ge företagarna bättre förutsättningar"

Vi gör  det  möjligt


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

2 Ledare Julie Tran

ANNONS

FOKUSALMEDALEN.SE

Läs mer om...

Balansen mellan yttrandefrihet och säkerhet

Y

ttrandefrihet, självcensur, fake news, polarisering. Hur är det nu? Ingår allt detta i en demokrati? Frågan om vad eller vilka som får plats i det offentliga rummet är en pågående diskussion. Under Almedalsveckan kommer tiotusentals människor att vara på plats i Visby – allt från samhällsengagerade studenter och ideella organisationer till väletablerade företag och kända politiker. Alla har möjlighet att säga sitt men vilka som får störst utrymme beror på allt från budget, vem avsändaren är och budskapet, samt hur kreativ en är i sin marknadsföring. Julie Tran (C), regionalt förtroendevald i Östergötland.

Det jag är nyfiken på inför årets upplaga är vem eller vad som blir den stora snackisen. Är det en världskänd aktivist såsom Jesse Jackson som demonstrerat bredvid Martin Luther King eller en app såsom Mingla, en slags Tinder, som fick många att knyta nya kontakter på plats? Mycket är möjligt i Almedalen. Du kan nätverka, sprida ditt budskap eller ta del av ny kunskap. Sedan 2001 har antalet evenemang växt från 52 till imponerande 3794 förra året. Med över 3000 kostnadsfria programpunkter inom alla ämnen är Almedalen en unik möjlighet till kun-

skapslyft och kompetensutveckling. Vad som skapat debatt de senaste månaderna är säkerhetsfrågan. Dels har det blivit extra aktuellt med anledning av terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, dels för att säkerhetsaspekten för vissa målgrupper har uppmärksammats

Om deras yttrandefrihet går ut över någon annans säkerhet, vem ska då ha prioritet? efter att det blev känt att det öppet nazistiska och antisemitiska partiet Nordiska motståndsrörelsen, NMR, kommer att delta i Almedalen för första gången. Organisatörerna för Almedalsveckan menar att NMR behandlas som vilket parti som helst och att de värnar om demokratin genom detta. Alla ansökningar granskas lika mycket och med ”kritiska ögon”. Det går inte

Text Birgitta Stolt, Andreas Ellhar, Alexandra Ekström Madrid, Annika Wihlborg, Lotta Svedberg, Carl-Axel Fall, Moa Långbergs, Annmarie Palm Omslagsbild Per Holknekt pressbild Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB

Layout och repro Sara Wikström Distribution Dagens Nyheter, juni 2017 Tryck Bold Printing Stockholm, Borås, Malmö Daily Print, Umeå Webb www.fokusalmedalen.se

Robust kommunikation i totalförsvaret Cyberområdet ger en angripare inom hybridkrig stora möjligheter att attackera kritisk infrastruktur och dölja varifrån angreppet kommer. Samhällets beroende av fungerade internettjänster gör oss sårbara. Hur skapar vi ett robust totalförsvar som kan möta dessa hot?

DXC driver sedan mer än 10 år de två största säkra intranäten i världen, US Navy Marine Corps Intranet och UK Defence Information Infrastructure. De möjliggör för användare att komma åt och distribuera information till sin personal där de befinner sig på ett säkert sätt. Detta är grunden för att kunna samordna resurser i tid och rum. Låt oss visa dig hur det går att få kontroll över information och tillgängliggöra den där det behövs utan att göra avkall på säkerheten. Missa inte seminariet ‘Robust kommunikation i totalförsvaret för att möta krigets krav’. Almedalen - Tisdag den 4:e juli kl. 15.30 på Föreningspolitsk Arena, S:t Hansgatan 11 , Visby . www.dxc.technology

Det som talar för att säkerhetsaspekten kommer att fortsätta dominera det politiska samtalet långt efter Almedalen är att vi idag inte kan gå ifrån diskussionen om yttrandefrihet utan att nämna säkerhet. Idag finns det nämligen en ökad utsatthet och hotbild för både journalister, politiker och opinionsbildare. Om deras möjlighet att yttra sig begränsas är vi inne i en nedåtgående spiral. Vi behöver därför både värna yttrandefriheten och garantera människors säkerhet. Bara så skyddar vi vår demokrati! n

28

04 Regional utveckling 06 Läget på bostadsmarknaden 08 Offentlig sektor 10 Integration 12 Framtidens samhällsplanering 16 Profilen Per Holknekt 18 Stordalens Almedalen 20 Framtidens stad i trä 22 Hållbara regioner visar vägen 24 Alternativa bränslen 26 Ygeman om samhällsläget 28 Sveriges krisberedskap 30 Krönika Robert Limmergård

Trevlig läsning! Ebba Knutsson Projektledare

DETTA ÄR SMART MEDIA

FOKUS ALMEDALEN Projektledare Ebba Knutsson ebba.knutsson@smartmediaagency.se Vd Daniel Sivertsson Redaktionschef Louise Harvig Olsmar

heller att förbjuda någon att delta med hänsyn till yttrandefriheten i Sverige hävdar dem. Det är en bedömning de kan göra, men om deras yttrandefrihet går ut över någon annans säkerhet, vem ska då ha prioritet? Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har beslutat att inte delta i år på grund av NMR:s närvaro. Även det partipolitiskt och religiöst obundna nätverket Streetgäris avstår. Ett antal politiker, och nu även Feministiskt Initiativ, meddelar att de väljer bort Almedalen. Att dessutom Mångfaldsparaden måste flyttas gör att det går att ifrågasätta om det är rätt eller fel att tillåta NMR på plats.

06

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-408 08 613 Email redaktion@smartmediaagency.se Webb www.smartmediapublishing.com


PL ANER AR DU EN UTFLY K T T ILL ALMEDALEN? VÄLKOMMEN IN T ILL OS S! Allemansrätten är fantastisk. Tänk om bostadsmarknaden hade kännetecknats av samma öppenhet och generositet. Tänk om nyanlända och unga hade haft samma chans till en egen bostad som de som har gott om pengar på kontot. Tänk om äldre hade kunnat bo kvar hemma lite längre. Tänk om en ensamstående förskolelärare med ett barn hade haft råd att köpa en nybyggd tvåa. Vi har tänkt på de frågorna mer än de flesta anar. Och vi har kommit fram till handfasta lösningar. Vill du vara med och göra bostadsmarknaden öppen för alla, ta några älgkliv till vårt lilla hus i Almedalen. Alla är så klart lika välkomna in.

Per & Christian

Allemansrätten borde gälla på bostadsmarknaden också!


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

4 Inspiration Mälardalen

ANNONS

FOTO MEMA/ADOBE STOCK

FOKUSALMEDALEN.SE

Anna Holmström.

Mälardalen – en av de snabbast växande regionerna i Sverige Snabbare tåg och kortare restider har fått Mälardalen att blomma under de senaste årtiondena. När restiden krymper ökar viljan att bo och jobba i Mälardalen. Det här skapar en positiv spiral av tillväxt i regionen. Mälardalen knyts på så sätt samman till en enda stor arbetsmarknad. TEXT BIRGITTA STOLT

Stockholm växer så det knakar. Det byggs överallt och staden brer ut sig, även genom all inflyttning. I dag är mer eller mindre hela Uppland en del av Stockholms arbetsmarknad. Även Sörmland och Västmanland är på väg i samma riktning. Det här gör att transporterna blir allt viktigare. Anna Holmström är platschef på Handelskammaren Mälardalen, som

4MA0CK0AR

ÖV ER HE

L A SV ER

IGE!

främjar näringslivet i regionen och företräder företagens intressen. De jobbar för att se till att Mälardalen ska bli en ännu bättre plats att driva företag på. − Vi jobbar för våra medlemmar. Vi har tre fokusområden: Infrastruktur, Kompetensförsörjning och Internationella affärer. När det gäller kompetensförsörjning gäller det att se till att våra medlemsföretag har tillgång till rätt kompetens. Till exempel jobbar vi mycket med Yrkeshögskolorna. Deras utbildningar bottnar i näringslivets verkliga kompetensbehov (yrkeslivets) behov. Åtta av tio som genomgår en YH-utbildning, får jobb efteråt. Det beror på att utbildningen formats tillsammans med företagen och bygger på deras behov av framtida kompetens. Där får man den kompetens som näringslivet efterfrågar. Och vi träffar cirka 300 företag bara i år inom alla branscher. Vi samverkar mycket med näringslivet i stort, och har ständigt örat mot rälsen, säger Anna Holmström.

För att behålla vår konkurrenskraft behöver vi jobba tillsammans, näringsliv och samhälle. Anna Holmström

Deltar i Almedalen I sommar kommer Handelskammaren Mälardalen att för femte året i rad befinna sig i Almedalen som en del i det näringspolitiska arbetet att driva opinionsbildning och bygga relationer med viktiga beslutsfattare. Det seminarium de ska ha kommer ha fokus på infrastruktur och kompetensförsörjning. − Näringslivet kommer att lyfta problemet med trafiksäkerheten. Vi har flera viktiga transportberoende företag som ligger mitt i stråket

Stockholm-Oslo. Och näringslivet i vår region har lågt förtroende för tillförlitligheten till tågen. Vägarna måste bli bättre och vi tittar även på sjöfarten för att avlasta vägtrafiken och påverka miljön i rätt riktning. Vi arrangerar ett seminarium och paneldiskussion som lyfter de utmaningar och möjligheter vi ser i vår region. Hur säkerställer vi att människor och gods kommer dit de ska när det behövs? Hur kan vi bättre locka företag och talanger till regionen? Och hur vi kan stärka kompetensförsörjningen och förbättra matchning på arbetsmarknaden tillsammans?

Fler flyttar till Mälardalen De senaste decennierna har fler människor valt att flytta till Mälardalen bland annat på grund av det fina läget och närheten till friluftsliv och Mälaren. Livet ska fungera för hela familjen och även digitaliseringen har skapat fler arbetsmöjligheter. − Tillgång till arbete finns och vi har en växande industri och besöksnä-

ring. Det växer fram nya företag i hela regionen. Bostadsbristen är ett problem, men nu byggs det i allt snabbare takt. Det finns byggkranar överallt i området – ett tecken på tillväxten. Anna berättar hur industriföretagen har banat väg för fler och fler medelstora bolag att ge sig ut på den internationella marknaden. Och genom digitaliseringen har möjligheterna ökat att även driva företag på landsbygden. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och har stor påverkan på hur vi gör affärer idag, och på samhällsutvecklingen i stort. Digitaliseringen skapar förändrade förutsättningar för framtiden. Alla behöver inte bo i storstäderna längre. − För att behålla vår konkurrenskraft i regionen och i Sverige behöver vi jobba tillsammans, näringsliv och samhälle. Genom att speeda upp takten och se nya möjligheter där det privata och offentliga samverkar – till exempel kring investeringar i infrastruktur. Öresundsbron är ett bra exempel på att det går.

Mackarna som håller hela Sverige levande


Örebro fortsätter framåt.

-om social hållbarhet och hur Örebro kommun hittar nya angreppssätt

Måndag 3 juli

10.00-10.45 Vi skapar bostäder för fler ny modell för social hållbarhet Arrangör: Aktuell hållbarhet & Örebro kommun Plats: Gotlands museum 11.00-11.45

Vi ger arkitekten makten - ett pilotprojekt som vill bråka lite med branschen. Arrangör: Sveriges arkitekter & Örebro kommun Plats: Arkitekturträdgården

Tisdag 4 juli 13.00-13.45 Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror? Arrangör: Örebro kommun/Plats: Wisby Strand Congress & Event 14.00-14.45 Hur kan samordning kring förebyggande insatser bidra till trygghet och minskad brottslighet? Arrangör: Örebro kommun/Plats: Wisby Strand Congress & Event

Träffa oss i Almedalen.

 OrebroIAlmedalen  #orebroialmedalen orebroialmedalen.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

6 Utmaning Bostadsmarknaden

FOTO SHEFKATE/ADOBE STOCK

FOKUSALMEDALEN.SE

Sacha Pardon.

Bygg bostäder för människor med vanliga inkomster Fler byggföretag behöver bygga för medelinkomsttagare och utgå från vad den målgruppen har råd med när de budgeterar sina bostadsprojekt.

Läget på bostadsmarknaden är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Bostadsbristen är utbredd i stora delar av landet eftersom utbudet av hyresrätter och bostadsrätter till överkomliga prisnivåer inte är tillräckligt stort. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Många byggherrar har hittills fokuserat på att bygga bostäder för höginkomsttagare, men efterfrågan ökar stadigt på bostäder som människor med vanliga inkomster har råd med. Sacha Pardon, informationsansvarig på BoKlok, ett bostadskoncept med Ikea och Skanska som gemensamma initiativtagare berättar hur de tänker utifrån vad som byggs i Sverige idag. – I dagsläget har Sverige den högsta byggtakten sedan miljonprogrammets dagar. Frågan är bara för vem det byggs och vem som ska ha råd med de nya bostäderna som byggs. Många byggherrar väljer att plocka russinen ur kakan genom att i första

Sacha Pardon

hand bygga för köpstarka målgrupper Det byggs många dyra bostadsrätter och hyresrätter, vilket innebär att det segmentet rimligen kommer att mättas, säger Sacha Pardon.

Industriellt och högkvalitativt byggande En tydlig trend bland annat i London och städer i USA är att förskollärare, undersköterskor, busschaufförer och andra människor med vanliga jobb hänvisas allt längre bort från storstädernas citykärnor, helt enkelt eftersom de inte har råd med de hyresnivåer eller bostadsprisnivåer som gäller i eller i anslutning till citykärnan. Det innebär i sin tur att många

av dessa människor är hänvisade till långväga pendling till och från sina arbetsplatser. Utvecklingen är densamma även i svenska storstäder och riskerar att accelerera om inte tillgången på bostäder som låg- och medelinkomsttagare har råd med ökar. – Fler byggföretag behöver bygga för medelinkomsttagare och utgå ifrån vad den målgruppen har råd med när de budgeterar sina bostadsprojekt. Genom att bygga med industriella metoder och smarta processer kan vi minska byggkostnaderna med uppemot trettio procent. Industriella kvalitetssystem gör också att vi kan hålla en hög och jämn kvalitet, säger Sacha Pardon.

Byggföretag bör dra lärdom av industrin Han påpekar att merparten av de bostäder som finns på marknaden redan är byggda och att man därför behöver se över nyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet för att öka balansen på bostadsmarknaden. Han anser också att en jämn byggtakt övertid och långsiktiga spelregler inom bostadspolitiken skulle gynna både de som bygger och inte minst de som ska bo. Han anser att fler byggföretag behöver dra lärdom av tillverkningsindustrin. I dagsläget är merparten av nya bostadshus helt unika när det gäller utformning och tekniska specifikationer. Om samma tänk hade

Det är tufft att röka.

Och tuffare blir det. Dyrare, ensammare, och nu är det läskiga bilder på paketen också. Snart får man kanske inte ens röka utomhus längre. Hör av dig om du funderar på att lägga av.

tillämpats i bilindustrin och varje bil som tillverkats hade varit helt unik i sitt slag skulle relativt få människor ha råd att köpa en ny bil.

Initiativet bör komma från byggföretagen själva Detsamma gäller bostäder, om man tillämpar ett industriellt tänkande och samtidigt säkrar upp kvaliteten i samband med bostadsproduktion så ökar förutsättningarna för att även ensamstående, ungdomar, nyanlända och andra särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden ska kunna hitta en bostad till en rimlig kostnad. – Resurseffektiviteten i byggandet är relativt låg, medan industrins resurseffektivitet har ökat kontinuerligt. I framtiden kommer fler byggföretag att tvingas dra lärdom av industrin när de bygger nya bostäder för att bibehålla sin konkurrenskraft. Samtidigt är vår erfarenhet att byggföretag som vanligtvis bara bygger dyra bostäder ofta har svårt att kombinera det med att även bygga kostnadseffektiva bostäder för vanligt folk. Det är i allmänhet en fördel om man väljer en inriktning och sen konsekvent håller sig till den, säger Sacha Pardon.


Detta är en annons från Katrineholms kommun

Katrineholm sjuder av kreativitet, företagande och livslust Katrineholms kommun som är en del av Stockholmsregionen har också den mindre kommunens fördelar. Här är näringslivet, samhällsbyggnad och digitalisering i topp. Katrineholms kommun har arbetat medvetet med sitt näringslivs- och företagsklimat för att stötta befintliga företag samt underlätta för nyetableringar. – Det geografiska läget är utmärkt, Katrineholm är en del av Stockholmsregionen. Det finns en fungerande samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Sweden för företag som vill etablera sig vilket har visat sig vara framgångsrikt. Det världsledande företaget Amazon Web Services har till exempel valt att etablera sig i Katrineholm, säger Lars-Herman Larsson, tillför- ordnad samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun.

En del av tillväxtmotorn

Företagsetablering på orter som Katrineholm är ett uttryck för att huvudstadsregionen är stor och att orten är en del av tillväxtmotorn. Genom aktivt näringslivsarbete försöker Katrineholm utnyttja det stora kontaktnät som sträcker sig utanför kommunens gränser. – Nyföretagandet är viktigt och det stödjer vi på olika sätt, både genom skolan och ung företagsamhet samt ett aktivt nyföretagarcentrum. Det har visat sig vara viktigt för ett antal nya företag och senaste rapporten visar på god tillväxt för företagen, säger Lars-Herman. I takt med att näringslivet blomstrar växer också bostadssektorn. De närmaste åren kommer det att byggas 1 300 nya bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Intresset för att bo i Katrineholm ökar och det tycker Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande inte är konstigt. – Närheten till Stockholm och möjligheten till pendling lockar. Vi har en timme till Stockholm med tåg. Både de som vill bo och verka i Katrineholm och de som pendlar till Stockholm vill flytta hit, säger han.

Ulrika Westerberg.

Nya förskolor och skolor

Till 2020 byggs det också två nya grundskolor, 25 förskoleavdelningar, ett nytt äldreboende, ett parkeringshus vid tågstationen och en ny brandstation då den gamla har fått ge plats åt bostäder. Kommunfullmäktiges mål är att kommunen ska ha 40 000 invånare till 2030.

Näringslivet är inne i en expansiv fas just nu och många bolag behöver nyanställa, då krävs en utbyggnad av såväl bostäder som samhällsservice. Göran Dahlström

– Vi har en konstant ökning av invånarantalet men det hade gått fortare om vi redan nu haft bostäder på plats. Näringslivet är inne i en expansiv fas just nu och många bolag behöver nyanställa, då krävs en utbyggnad av såväl bostäder som samhällsservice, säger Göran Dahlström. Samhällsservicen ska vara tillgänglig för alla därför satsar Katrineholm på digitalisering genom tre fokusområden: Alla ska ha tillgång till bredband och fritt WiFi, Fler ska bli digitalt delaktiga och Digitalisering av verksamheter.

Utbyggt Wifi

Sedan några år tillbaka finns ett väl utbyggt WiFi-nät runtom i staden. IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg berättar att detta, förutom att göra tjänster tillgängliga för medborgare och för anställda som jobbar utomhus, är ett sätt för kommunen att få ut information till medborgare och besökare. Målet är att

Göran Dahlström.

95 procent av de som bor i kommunen ska också få tillgång till fiber. – Kommunen har kämpat för att få bidrag till utbyggnad, men pengarna räckte inte. Vi gjorde därför en upphandling där vinnaren bygger ut fibernätet i både stad och på landsbygden. Kommunen skjuter sedan till pengar så den som bor på landsbygden inte behöver betala mer än de som bor i tätorten. Detta är ett unikt sätt att nå ut även till landsbygden, säger Ulrika Westerberg. Det finns dock en stor andel människor som inte använder digitala kanaler men målet är att så många som möjligt ska bli delaktiga. En kommunövergripande arbetsgrupp satsar på anställda som hjälper och stöttar i hur man använder e-tjänster i skola, vård och omsorg. Två gånger om

Lars-Herman Larsson.

året bjuder kommunen in till digitala veckor för att få unga och gamla att vilja engagera sig digitalt. Katrineholms kommun ska erbjuda digitala tjänster och lösningar på alla ställen i verksamheten. Alla skolelever har en iPad och inom omsorgen utvecklas olika typer av välfärdsteknik. Service- och teknikförvaltningen, som har hand om skolmåltiderna, har kopplat ihop närvaroschemat med e-tjänsten för specialkost för att minska på matsvinnet. Kockarna kan då se i systemet vilka barn som kommer och på så sätt laga rätt mat. – Med detta egenbyggda system räknar vi med att nästintill helt kunna utplåna matsvinnet på 13 ton specialkost varje år, säger Ulrika Westerberg.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

8 Aktuellt Kompetensbehov FOTO AJR_IMAGES/ADOBE STOCK

FOTO ROB/ADOBE STOCK

FOKUSALMEDALEN.SE

Bodil Umegård.

Sjuksköterska och gymnasielärare är exempel på yrken där rekryteringsbehovet är stort.

Jobb som gör skillnad De närmaste åtta åren räknar man med att ungefär en tredjedel av alla anställda i stat, kommun och landsting ska gå i pension. Behovet av kvalificerad arbetskraft i offentlig sektor är därmed stort. TEXT ANNIKA WIHLBORG

högstadie- och gymnasielärare. Varje år räknar SKL med att skolor och förskolor runtom i Sverige behöver rekrytera drygt 15 000 nya medarbetare. Samtidigt väntas antalet äldre öka med 35 procent mellan 2010 och 2030, från drygt 1 750 000 till knappt 2 350 000 personer. Det innebär förstås att efterfrågan på äldreomsorg kommer att öka markant framöver, vilket i förlängningen innebär att vård- och omsorgsboende, hemtjänst och andra kommunala äldreomsorgsverksamheter står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren, inte minst av undersköterskor och vårdbiträden. Under de kommande tio åren bedöms behovet vara cirka 10 300 årligen. Sjuksköterskor är en annan efterfrågad yrkesgrupp. Fram till år 2022 kommer kommunerna att behöva rekrytera 11 000 sjuksköterskor, medan landstingen kommer att behöva rekrytera 27 000 sjuksköterskor fram till år 2025.

Stat, landsting och kommuner är en av Sveriges största arbetsgivare. Enbart inom välfärden, alltså skola, vård, omsorg och andra kommunala verksamheter, arbetar mer än en miljon människor. Enligt en rapport från Sveriges Kommuner & Landsting, SKL, kan välfärdssektorn behöva rekrytera över en halv miljon nya medarbetare fram till år 2023. De har även tittat på vilka yrken som efterfrågas mest och kommit fram till att behovet är som allra störst av undersköterskor, läkare, seminarium2.qxp_sv kopia 5samt 2017-06-01 15:43 Sida 1 sjuksköterskor, förskollärare

Det är idag svårt att rekrytera utbildad personal till flera välfärdsyrken. Bodil Umegård

Stark digitaliseringsutveckling Enligt Bodil Umegård, utredare med fokus på kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser på SKL, kan en breddad rekryteringsbas bidra till att trygga välfärdssektorns framtida kompetensförsörjning. Det handlar exempelvis om att i ökad utsträckning tillvarata nyanländas kompetens. Ytterligare en utmaning för kommunerna är att förändra bilden av vissa yrken för att få till en jämnare könsfördelning i yrken som i dagsläget domineras av antingen kvinnor eller män. Digitaliseringsutvecklingen som just nu pågår i hela samhället präglar förstås även offentlig sektor. En ökad digitalisering av välfärdstjänster öppnar upp möjligheter för en effektivare verksamhet med högre kvalitet. Robo-

[seminạ:rium] Seminarium: Från latinets seminarium, jordbit där växter tas upp från fröer, 1400-talet. Ursprungligen från seminarius: grogrund för utsäde, plantskola, förskola för plantor; av semen frö, utsäde. Latinets -arium betyder plats för. I svenska språket sedan 1712, med innebörden undervisningsform med aktiva deltagare.

tar och andra smarta tekniska innovationer i hemtjänsten kan exempelvis bidra till att fler äldre kan bo hemma längre, känna sig trygga och samtidigt minska behovet av hemtjänst.

Stora pensionsavgångar väntas Även sjukvården kan effektiviseras med hjälp av e-tjänster, exempelvis virtuella läkarbesök via videolänk för äldre som bor på äldreboenden eller människor som bor långt ifrån en vårdcentral. Digitaliseringsutvecklingen öppnar upp nya möjligheter även i skolans värld, men för att verkligen kunna tillvarata digitaliseringens alla möjligheter krävs kompetensutveckling av medarbetarna. –Vi ser att det finns stora rekryteringsbehov framöver inom vård, skola

och omsorg till följd av att antalet barn, nyanlända och äldre ökar. Särskilt kommer antalet personer över åttio år att öka kraftigt efter år 2020, vilket leder till att behoven av äldreomsorg och sjukvård tilltar. Därtill kommer rekryteringar till följd av pensionsavgångar, säger Bodil Umegård. –Det är idag svårt att rekrytera utbildad personal till flera välfärdsyrken. Kommuner och landsting arbetar på flera sätt för att klara rekryteringsutmaningen idag och framöver. Ett sätt är rekryteringsstrategin ”Använd kompetensen rätt”: I kommuner och landsting finns välutbildade medarbetare beredda att axla kvalificerade arbetsuppgifter. Då är det ju också viktigt att de får använda sin kompetens till rätt saker, till sådana uppgifter som de utbildat sig för och som inte andra kan göra. Istället kan man se vilka uppgifter som skulle kunna utföras av andra medarbetare, med helt andra kompetenser. I bästa fall kan det bli verkliga win-win situationer, säger Bodil Umegård.

De statliga verksamheternas kapacitet att möta och hantera snabba omvärldsförändringar är avgörande för förmågan att leverera samhällsnytta och bidra till Sveriges utvecklingskraft. När förutsättningarna förändras krävs både nytänkande och öppenhet. För Arbetsgivarverket står därför tre viktiga framtidsfrågor i fokus under Almedalsveckan 2017: Digitaliseringens konsekvenser för den statliga arbetsgivarpolitiken Statens förmåga att attrahera framtidens kvalificerade arbetskraft Hur kan kompetens integreras permanent på arbetsmarknaden?

Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Välkommen att lyssna till hur de statliga arbetsgivarna vill möta framtidens utmaningar. Läs mer om vårt seminarieprogram på:

www.almedalsveckan.info


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

10 Aktuellt SFI

ANNONS

FOKUSALMEDALEN.SE

Om du inte orkar läsa böcker kan du lyssna på radio och om du inte vill lyssna på radio kan du se på filmer med undertexter. Kinan Halal

"Språket, språket språket…"

TEXT LOTTA SVEDBERG

I takt med att allt fler immigranter och flyktingar får uppehållstillstånd i Sverige, under 2015 rörde det sig om 109 235 personer, så ökar behovet av en bra SFI-undervisning. Det vill säga svenskundervisning och samhällsorientering för vuxna invandrare. Mellan år 2014 och 2015 steg antalet SFI-elever i utbildning från knappt 125 000 till drygt 138 000, vilket motsvarar en ökning på 11 procent. Kinan Halal lämnade Syriens huvudstad Damaskus för snart fyra år sedan och började studera på SFI efter tre månader i Sverige. Han placerades först i en klass med för låg kunskapsnivå och bytte till intensivsvenska för ekonomer, SIFA, på Åsö utbildningscenter. – Det gäller att hitta rätt, vad som passar just dig, och här fanns det superduktiga lärare som utmanade mig och elever som liksom jag var högutbildade. Jag lärde mig väldigt mycket på kortare tid. Tidigare har han utbildat sig i Human Resources Management på Edinburgh Business School och ar-

betat som rekryteringschef på MTN Group i Syrien, ett av landets största telekombolag. Innan sin nuvarande arbetsplats Novare Potential, ett rekryteringsföretag inriktat på nyanlända, arbetade han på managementkonsultbolaget Edward Lynx. Novare Potential specialiserar sig på att hitta rätt kompetens inom olika branscher, både enklare och specialistroller, och stöttar under hela det första året medarbetare och arbetsgivare språkligt och kulturellt, via en coach som pratar medarbetarens modersmål. Syftet är att skapa bästa förutsättningar för en lyckad rekrytering. – Jag vet hur det känns att som nyanländ söka jobb i Sverige och hur viktigt det är att relativt snart få ett sådant. Det förändrar hela livet och även din bild av det svenska samhället. Nu brinner jag för att hjälpa

FOTO ERLLRE/ADOBE STOCK

Många nyanlända i Sverige är högutbildade, men för att integreras behöver de lära sig…språket. – Visst kan det gå att skaffa jobb här i Sverige om du pratar bra engelska, speciellt om du har specialistkompetens, men bristen på svenska skulle fortfarande begränsa dig, säger Kinan Halal, Community Manager på Novare Potential i Stockholm.

andra nyanlända till en framgångsrik resa in i arbetslivet.

”Prata och lyssna på det svenska språket” Enligt statistik från Skolverket för 2015 var 22 procent av landets SFI-elever födda i Syrien. Det är en tredubbling i jämförelse med två år tidigare. På andra plats kom Eritrea och därefter i följande ordning Somalia, Irak, Afghanistan, Polen, Iran, Thailand, Kina och Turkiet. Fler kvinnor studerar på SFI, även om skillnaden är marginell. – För att lära sig svenska måste man, förutom att gå på SFI, se till att hela tiden prata med människor. När jag började jobba här i Sverige bad jag mina kollegor att korrigera mig om jag sa något fel, men till sist blev det helt tokigt för att de verkligen

ville hjälpa mig och avbröt mig nästan hela tiden, skrattar Kinan Halal. En annan teknik som Kinan Halal vill rekommendera är att läsa och lyssna på svenska böcker samtidigt. Först läser man igenom boken utan att slå upp några glosor, bara för att få en övergripande förståelse av handlingen. Sedan läser man boken igen samtidigt som man lyssnar på ljudboksversionen. Han har också lyssnat på svenska radiokanaler varje dag, på pendeltåget när han åkt till och från kontoret. Trots att Kinan är duktig på svenska tycker han fortfarande att det kan vara svårt att uttrycka sig affärsmässigt när han korresponderar via mail, och han har fått träna hårt för att få bort sin muntliga brytning. – Jag hoppas att svenskar har acceptans för att man inte pratar flytande svenska som nyanländ, och

Jag hoppas att svenskar har acceptans för att man inte pratar flytande svenska som nyanländ, och inte låter det avgöra när någon söker arbete. Kinan Halal

inte låter det avgöra när någon söker arbete – man är fortfarande lika kompetent inom sitt yrke.

Olika studievägar och nivåer För att få läsa på SFI i Sverige ska man vara minst 16 år och folkbokförd i en kommun. För icke-EUmedborgare krävs ett permanent uppehållstillstånd och ett personnummer med de fyra sista siffrorna. Enligt skollagen får det högst dröja tre månader från det att folkbokföringen har skett tills att studierna inleds, på någon av de kommunala eller privata skolor som erbjuder utbildningarna. SFI har tre olika studievägar och fyra olika nivåer på kurser, mellan A och D, för att alla ska kunna få undervisning i sin egen takt. Studieväg 1 är för dem som har ingen eller kort skolgång från hemlandet, studieväg 2 för dem som behöver läsa i långsammare eller normal studietakt. Studieväg 3 är för dem med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt. Efter varje kurs hålls ett nationellt prov, som ger betyg och möjlighet att fortsätta på en högre nivå. Målet är att alla elever ska läsa till och med kurs D, eller i alla fall ha möjlighet att kunna göra det. Spridningen är överlag stor när det gäller elevernas skolbakgrund. Nära 20 procent har mindre än sju års tidigare utbildning i hemlandet medan 37 procent har 13 års utbildning eller mer. Har du något generellt råd att ge till nyblivna SFI-elever? – Språket, språket, språket, avslutar Kinan Halal. Om du inte orkar läsa böcker kan du lyssna på radio och om du inte vill lyssna på radio kan du se på filmer med undertexter. Det finns alltid något som du kan göra för att bli bättre på att prata och förstå svenska.

Vi hjälper till att försvara Sverige


Detta är en annons från Hälsinglands utbildningsförbund

Snabbspår för vårdakademiker i Söderhamn Bristen på vårdpersonal ger nyanlända vårdakademiker möjlighet att få effektivare språkutbildning. På så sätt kunde kompetensen tillvaratas samtidigt som det ger de nyanlända en bra start. Projektet för att få nyanlända vårdakademiker i arbete har pågått i Söderhamn sedan 2015. Det har inkluderat alla som har ett legitimationsyrke inom vården, det vill säga läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Flera av flyktingarna från Syrien är högutbildade och samtidigt saknas kompetens till vårdinrättningarna, framförallt i Gävleborgs län. Därför valde CFL, Centrum för flexibelt lärande, på Hälsinglands utbildningsförbund att starta en effektiv språkutbildning för de med vårdutbildning tillsammans med Söderhamns kommun, Arbetsförmedlingen och Gävleborgs län. – Vi dammsög Söderhamn efter nyanlända inom de här yrkeskategorierna. Vi letade både genom Arbetsförmedlingen och asylboendena, berättar Cecilia Tor-

stensson, rektor på CFL Söderhamn.

Kultur och samhällskunskap

Språkutbildningen är framtagen för att eleverna ska lära sig svenska både enligt Socialstyrelsens allmänna krav och Region Gävleborg specifika krav. Det innebär att utbildningen snabbt når nivå B2, för att eleverna därefter ska kunna läsa nivå C1 på Folkhögskola. Utöver språkkunskaperna är utbildningen fokuserad på kultur och samhällskunskap, eleverna får bland annat lära sig om hbtq-frågor och jämställdhet. Dessutom får eleverna komma ut på språkpraktik på äldreboenden. – Först blev de lite undrande eftersom äldreomsorg inte ingår i deras yrkesroll men de insåg efter ett tag att det var väldigt bra. Både de äldre och eleverna uppskattade umgänget och samtalen, säger Cecilia Torstensson. Projektet har varit lyckat och några av eleverna är redan ute i arbetslivet. De som gått utbildningen snabbast har blivit klara på knappt 1,5 år. – Alla fick inte uppehållstillstånd men

totalt är det 39 elever som passerat i projektet. En biomedicinsk analytiker har redan fått fast anställning i Hudiksvall, berättar Cecilia Torstensson.

Anställning och praktik

Flera elever har fått anställning och praktik i väntan på slutprov. I utvärderingen av programmet har man kommit fram till att det över lag har varit en succé. Praktiken i äldreomsorgen har varit ett av de mest lyckade delmomenten. – Det har gått bättre än vad jag vågade tro att det skulle gå. De nyanlända har snabbt lärt sig språket och trots att vi sett en del frustration i att de inte kommit ut i yrket direkt har de flesta varit positiva. Vi har också gjort olika studiebesök för att visa hur vården är uppbyggd i Sverige, det har varit väldigt uppskattat, säger Cecilia Torstensson. Eftersom svensk vård och omsorg skiljer sig från den i andra delar av världen är det viktigt att förstå hur det är uppbyggt och hur man ser på olika patienter. Eleverna fick bland annat besöka psykiatrin, daglig verksamhet för funktionsnedsatta, tandvård och elevhälsan.

Cecilia Torstensson

– De flesta hade aldrig sett ett daglig verksamhet för funktionsnedsatta förut och de blev mycket imponerade över hur svensk vård och omsorg tar hand om personer med funktionsvariationer, säger Cecilia Torstensson. Projektet börjar bli klart och det fylls inte längre på med nyanlända i samma hastighet som tidigare. Just nu tittar man på möjligheten att hjälpa nyanlända i de kringliggande kommunerna.

Effektiva språkstudier i Bollnäs I början av 2016 insåg CFL, Centrum för flexibelt lärande i Bollnäs att man behövde öka genomströmningen på SFI. Genom att erbjuda förberedande kurser där eleverna kunde lära sig de språkliga grunderna lyckades man korta tiden i SFI. På det sättet ökade genomströmningen vilket beredde plats för fler.

och kan stötta eleverna genom att förklara på deras språk. De förberedande kurserna riktar sig till alla nyanlända och grupperna sätts ihop efter studievana. – En del kan inte läsa och skriva vilket innebär att de behöver mer stöd än de som är utbildade akademiker sedan tidigare, säger Elisabet Järmens Wallin, utbildningsledare på CFL Bollnäs.

När Bollnäs tog emot många flyktingar i slutet av 2015 ökade behovet av svenska för invandrare, SFI. För att fler skulle kunna erbjudas SFI-studier behövde man öka inlärningstakten och genomströmningen av elever i de olika nivåerna. Genom att starta intensiva förberedande kurser lyckades man ge eleverna en skjuts in i svenskundervisningen. Kurserna leds av så kallade språkhandledare med stöd av språkstödjare. En språkhandledare är en person som kan svenska flytande utan brytning medan språkstödjaren har ett annat modersmål

Förberedande kurser

De förberedande kurserna fokuserar inte bara på språkinlärning utan utbildar också eleverna i de läromedel som används i SFI-studierna. Framförallt är det olika datorprogram som används och en del elever har inte datavana sedan tidigare utan behöver lära sig det på plats. – Om eleverna lär sig datorprogrammen innan de börjar på SFI behöver inte SFI-läraren lägga energi på det utan kan helt fokusera på språkinlärningen. Vi har fått flera positiva återkopplingar från SFI-lärarna som uppskattat att de helt

kan ägna sig åt kärnverksamheten under studietimmarna, berättar Eva Björklin, rektor på CFL Bollnäs. De förberedande kurserna erbjuds på halvtid i kombination med andra aktiviteter. I den förberedande kursen kartläggs eleverna så att de kan börja direkt på rätt steg i SFI-trappan. Det gör att de kommer till rätt studieväg på en gång. Eleverna stannar i den förberedande kursen tills de får en plats på SFI. – Projektet har gått över förväntan. Inte bara för eleverna utan också för språkstöd-

jarna som har utvecklats enormt. Flera av dem kommer att fortsätta att utbilda sig och en av dem söker för att bli lärare, säger Eva Björklin. Från början var inte språklärarna säkra på att de ville ha språkstödjarnas funktion i klassrummet men nu har de ändrat sig och efterfrågan har ökat. Efter beviljade utvecklingsmedel på 200 000 kronor från skolverket, planerar CFL Bollnäs att utbilda minst sex nya språkstödjare i år, vilket sker i samarbete med Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

FAKTA Hälsinglands Utbildningsförbund, bildat 2015, består av medlemskommunerna Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Utbildningsförbundet bedriver gymnasie-, vuxenutbildning- och gymnasiesärskola samt gör det möjligt för studier inom högskola och universitet. I gymnasieskolan finns cirka 1600 elever och inom vuxenutbildningen passerar årligen 2000 elever.

Läs mer om våra utbildningar och lediga tjänster på: www.hufb.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

12 MIljö Hållbar utveckling

ANNONS

FOTO PESHKOVA/ADOBE STOCK

FOKUSALMEDALEN.SE

Jon Resmark och Sofie Adolfsson Jörby.

Vision Sverige 2025 visar vägen för framtidens samhällsplanering Fysisk samhällsplanering med fokus på ett hållbart samhälle står på agendan. Det är Boverket som har uppdraget, ett uppdrag som har förändrats med tiden.

gjorts runt om i landet som är i enlighet med visionen. – Flera nya bostadsområden växer fram med miljöprofil och kollektivtrafiken byggs ut på flera ställen i landet. Tyvärr, ökar fortfarande antal bilanvändare och bilar också, säger Sofie Adolfsson Jörby.

TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

Visionen för Sverige 2025 som Boverket tog fram under 2012 bygger på över 100 nationella mål inom ett flertal ämnen som alla hör till en hållbar samhällsplanering 2050. Fokus låg på bland annat hållbart byggande och utbyggd kollektivtrafik. Responsen vid lanseringen av visionen har varit positiv och enligt Sofie Adolfsson Jörby och Jon Resmark, projektledare för Sverige 2025 på Boverket, används visionen mycket i kommunerna och av flera statsråd. Åtgärderna har dock inte kommit i den takt som de hoppats. Som det ser ut idag kommer vi inte att nå visionen till år 2025, men nu har flera åtgärder

Politiska processer Att ändringarna dröjt kan ha flera orsaker, bland annat att det är långsamma politiska processer som leder till åtgärder. Det är också svårt att ta långsiktiga beslut under de korta mandatperioderna. Sofie Adolfsson Jörby upplever dock att flera åtgärder har påbörjats under den här mandatperioden än den förra, men hon poängterar att det är ett delat ansvar mellan offentlig och privat sektor att nå visionen. 2012, när visionen gjordes, visste man inte hur snabbt digitaliseringen skulle utvecklas. Även om den nämns som en ”megatrend” har den inte lika stor del som den skulle ha

Flera nya bostadsområden växer fram med miljöprofil och kollektivtrafiken byggs ut på flera ställen i landet. Sofie Adolfsson Jörby

haft om visionen skrevs idag. Därför gör nu Boverket ett uppföljande projekt angående digitaliseringen. – Vi ska utreda hur digitaliseringen kommer påverka samhällsplaneringen och den framtida ortsstrukturen. Det skulle till exempel kunna handla om nya lösningar för teknisk försörjning och utvecklad mobilitet, berättar Jon Resmark.

Många trodde redan på 90-talet att den digitala utvecklingen skulle leda till att alla skulle sitta i sina stugor ute på landet och jobba på distans, men det har vi inte sett ännu. Däremot kommer digitaliseringen definitivt att erbjuda många hjälpmedel för samhället och medborgarna, som nya verktyg för att delta i samhällsplaneringen och nya plattformar för

att bättre nyttja delningsekonomi och decentraliserad produktion. – Men man kan inte lägga allt på ett kort. Det är lätt att tro att förändringar sker av sig självt med teknisk utveckling men det är inte sant. Man måste se till helheten och tekniken tar inte allt. Trängseln i städerna löses till exempel inte av att bilar byts ut mot elbilar, säger Sofie Adolfsson Jörby.


SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SÖKER KONDITORER OCH PARKERINGSVAKTER, MÄKLARE, MODISTER, FÖRSKOLLÄRARE, PILOTER ELLER VAD DU NU HÅLLER PÅ MED. Vi behöver fler frivilliga sjöräddare till världens viktigaste extrajobb. Läs mer och ansök på sjoraddning.se. Du kan också hjälpa oss att rädda liv genom att bli medlem eller ge en gåva.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 19 0 7. Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.


Detta är en annons från Hermods

FAKTA Hermods har idag över 1200 anställda, finns på över 80 orter runt om i Sverige och har avtal med 180 kommuner, från Boden i norr till Malmö i söder. Vi erbjuder Komvux-, yrkeshögskole- och företagsutbildningar och är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Hermods Stöd och matchning handlar om att matcha rätt person till rätt uppdrag. Vårt mål är att skapa ett mervärde för dig som företagare och matcha så många av våra kandidater som möjligt ut i

arbete. Vi erbjuder över 250 kurser i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, via såväl traditionellt lärande i klassrum som internetbaserad distansutbildning. Med ett brett utbud av utbildning och arbetsfrämjande insatser, hjälper vi människor att nå sin fulla potential och bidrar till ökad integration och sysselsättning i samhället. Bland de företag som medverkat på våra PopUp event finns Sigma, Proffice, Adecco, Hemfrid, Humana, Scandic och Åhléns.

www.hermods.se/utbildningar-och-tjanster/arbetsformedlingstjanster/stod-och-matchning/ www.hermods.se/utbildningar-och-tjanster/new-in-sweden-sfi-och-integration/sfi-svenska-invandrare/


Detta är en annons från Hermods

Ny attraktiv mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare Hermods Stöd och matchning är kända för sina PopUp events där arbetsgivare och arbetssökande möts under avslappnade former. Hermods Stöd och matchning är ett helhetskoncept, vilket innebär att deltagarna förutom tillgången till PopUp events får studie- och yrkesvägledning. De får dessutom stöd i att samla in kunskaper och kompetens samt att träna på intervjutekniker. Hermods arbetsförmedlingstjänst Stöd och matchning erbjuder också arbetssökande personer handledning. – Hos oss kan du även få guidning i ansökningsprocessen från ansökan till intervjuträning, praktikmöjligheter samt bli presenterad för och matchad mot våra företagspartners. Våra PopUp events är populära och möjligheten att utforska och upptäcka nya vägar till jobb är stora, säger Sanna Wallin, studie- och yrkesvägledare på Hermods City. Hermods Stöd och matchning har arrangerat PopUp event i drygt två års tid. I slutet av april i år arrangerades det tjugofemte PopUp eventet, denna gång i samarbete med Hermods City SFI. Kon-

ceptet är beprövat och uppskattat, PopUp fungerar som en efterfrågad länk mellan arbetssökande och arbetsmarknaden.

Mänskliga möten ger jobb

Utgångspunkten för Hermods PopUp är övertygelsen att möten mellan människor genererar jobb. – Vår PopUp verksamhet finns därför både på sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn samt i form av fysiska PopUp-events. Vi arrangerar även vad vi kallar för PopIn, där vi med utvalda kandidater hälsar på hos företag som genomför speed-intervjuer på plats, säger Hannah Bothin, som är handledare på Hermods Stöd och matchning. Hermods PopUp är en mötesarena där företag får presentera sin verksamhet och sina behov. Hermods handledare förbereder kandidaterna med riktat CV och personlig presentation. Matchningen sker på PopUp eventet där arbetsgivare har möjlighet att möta väl förberedda kandidater på en speedintervju.

Fördelarna med PopUp eventen

En framgångsfaktor med PopUp eventsen är att det ger arbetsgivare möjlighet att

Framgångsfaktorerna med PopUp konceptet är att det är genuint och avskalat, en möjlighet för arbetsgivare och arbetssökande att träffas under avslappnade former. träffa kandidater som de kanske annars inte hade mött. Många av Hermods SFI-elever och Stöd och matchningsdeltagare har kompetenser och erfarenheter som är eftertraktade bland arbetsgivare, säger Hannah Bothin. – Framöver planerar vi att arrangera fler PopUp event där vi samarbetar mellan Hermods verksamheter och använder oss av allas vår kompetens. Framgångsfaktorerna med PopUp konceptet är att det är genuint och avskalat, en möjlighet

för arbetsgivare och arbetssökande att träffas under avslappnade former. Det ger också snabba resultat, många av de sökande som deltog i vårt PopUp event i slutet av april blev antingen kallade till anställningsintervju hos något av de medverkande företagen, genomförde miniintervjuer på plats eller erbjöds ett jobb hos något av de deltagande företagen, säger Hannah Bothin.

Höjer statusen på SFI som utbildningsform

SFI har på många sätt oförtjänt låg status. PopUp eventen är ett sätt att höja statusen för SFI som utbildningsform. Det här är en satsning som såväl våra elever, arbetsgivarna och samhället i stort gynnas av. För vår del fungerar PopUp eventen som en brygga mellan våra elever och kvalificerade arbeten. Eventen ger våra elever en chans att få kontakt med intressanta arbetsgivare och att orientera sig på den svenska arbetsmarknaden. De ger även arbetsgivarna tillgång till attraktiv kompetens med precis rätt kvalifikationer. Vi bidrar till att synliggöra möjligheter och nya vägar för såväl jobbsökande som rekrytering, säger Sanna Wallin.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

16 Profilen Per Holknekt

ANNONS

FOKUSALMEDALEN.SE

”Företagarna behöver få bättre förutsättningar” Företagande ger jobb och genererar skatt till välfärden. Per Holknekt menar att man ska se på befolkningen som ett fotbollslag där alla spelare är viktiga men där laget måste låta anfallarna, det vill säga företagarna, göra mål för att gemensamt vinna matchen. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID FOTO PER HOLKNEKT PRESSBILD

P

er Holknekt är en svensk entreprenör och föreläsare som är uppväxt i Falun. Han flyttade som 20-åring till Hermosa Beach i Kalifornien, USA, och blev skateboardproffs. Där startade han företaget och skateboardtidskriften Transworld Skateboarding, som blev mycket populär i skateboardvärlden. Väl hemma i Sverige grundade han senare skateboardföretaget och klädmärket Svea. Hans största framgångar har han dock haft med det börsnoterade klädföretaget Odd Molly som han startade tillsammans med Karin Jimfelt-Ghatan år 2002. Idag jobbar han som konsult och föreläsare samtidigt som han söker efter nya spännande projekt. Att vara företagare och entreprenör i Sverige är inte helt lätt menar Per Holknekt. Det finns en janteattityd som inte gynnar människor som vill följa sina drömmar och tro på sina idéer. – Till och med finansministern anser att vi bara hänger på Stureplan när vi i själva verket genererar skatter och arbetstillfällen, säger han och syftar på Magdalena Anderssons (S) uttalande i diskussionerna kring 3:12-regeln tidigare i år.

Företagande driver samhället Företagandet driver samhället framåt och genom att skapa rätt förutsätt-

Det är inte meningen att alla ska driva företag, men några måste det. ningar för företagande kommer fler att våga satsa på sina idéer. Som företagare har man inte samma skyddsnät som om man är anställd och man bör få betalt i förhållande till den risk man tar, menar Per Holknekt. Alla har inte företagandet i sig och det är inte meningen att alla ska driva företag, men några måste det. Man ska snarare se befolkningen som ett fotbollslag där alla behövs. – Men om laget inte ger anfallarna förutsättningarna för att göra mål kommer man aldrig vinna matchen. Sverige borde förändra synen på företagarna och förstå att de behövs. Utan dem genereras inga skatter till samhället som kan fördelas och gynna oss alla, fortsätter han. Per Holknekt har genom åren startat många olika företag. De allra flesta av dem har inte blivit någonting men en handfull har blivit succéer. Varje misstag har lärt honom något inför nästa utmaning. Även efter det att han förlorade allt

i början av 2000-talet, blev hemlös och fick försörja sig genom att sälja Situation Stockholm, fanns hans entreprenörsanda kvar.

Stöd och råd till företagare För att inte andra ska behöva uppleva det han upplevde då menar han att det behövs mer stöd och råd att få som företagare. Han har själv fått lära sig allting på egen hand genom att testa och se hur det går. Med en central funktion som alla har tillgång till skulle man kunna minska risken för misslyckanden. – Jag märker att andra entreprenörer upplever samma sak. Jag får jättemånga mail varje dag från företagare som ber mig om råd i olika frågor. Jag tycker att det är väldigt roligt att svara på de där mailen men det borde finnas en myndighet som tar hand om företagarna. Jag kan inte hjälpa alla, säger han. Idag finns webbplatsen verksamt.se för de som vill veta mer om företagande. Den samlar information från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som kan gynna företagare men Per Holknekt tycker inte att det räcker. Han menar att det är otydligt vart man ska vända sig om man har frågor. Olika frågor hör till olika myndigheter. Dessutom säger han att funktionen är för snäv, det borde fin-

Förenkla arbetet med smart webblösning Slipp besvärliga mappstrukturer och pärmar som ofta skapar mer oreda än ordning. Hantera istället all information digitalt i ett och samma webbaserade ledningssystem för ökad tidsvinst och säkerhet. Alla branscher behöver kvalitetssäkring, effektiv styrning och engagerade medarbetare. Det vet vi på Addsystems. Därför har vi byggt den webbaserade plattformen Add för att passa alla, oavsett verksamhet eller storlek. – De stora fördelarna är, förutom tidsbesparing och minskad risk för att arbetsuppgifter missas, att medarbetare känner att de faktiskt gör det som förväntas av dem, att de blir ännu tryggare i sin yrkesroll, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems. Det går smidigt att arbeta i samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett lätt sätt. Du kommer enkelt åt din information direkt i valfri webbläsare via dator, läsplatta eller mobil. Systemet kan även förändras utan programmering vilket gör att det kan skräddarsys utifrån din verksamhets behov. Därtill sker uppgraderingar regelbundet för samtliga kunder.

Läs mer om ledningssystemet Add eller andra lösningar på www.addsystems.com


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSALMEDALEN.SEANNONS

Per Holknekt Profilen 17

Samhället borde ge företagarna bättre villkor för att komma igång. De behöver få chansen att lyckas, vi vet inte om det är nästa Spotify eller Skype som deras idé kan leda till och det skulle gynna alla. Forskningstävlingen iGEM bidrar till framtidens alzheimerforskning nas fler områden som den centrala myndigheten eller plattformen skulle kunna hjälpa till med. – Det vore också fantastiskt om den plattformen hade en matchningsfunktion där idéer kunde matchas med investerare. På så sätt skulle de bra idéerna fångas upp och förverkligas och driva utvecklingen i samhället, säger han.

Fördelarna med att vara två Att dela företagsresan med någon är lättare än att driva företaget själv. Per Holknekt menar att om man är två kan man dela både med- och motgång med varandra. Det är viktigt för att inte tappa sugen. Om man dessutom blir partner med någon som har andra kvaliteter och styrkor än de man själv har kan man komplettera varandra på ett bra sätt. Det är inte säkert att alla som har en bra idé har erfarenheten att förverkliga den – varför en matchningsfunktion där man får presentera sin idé är viktig. Kunskapen om företagande och om företagare måste bli högre menar Per Holknekt. De allra flesta företagarna är vanligt folk, inte personer som hänger på Stureplan eller skatteplanerar för att slippa bidra till samhället, tvärt om. De driver kaféer, lanthandlar, konsultföretag, privata tandläkare, start-ups, förskolor och äldreboenden för att de brinner för det.

iGEM är världens största tävling inom syntetisk biologi. Senare i år samlas lag bestående av studenter från drygt 300 olika universitet vid MIT i Boston för att delta i en forskningskonferens, bland annat med fokus på hur biologi kan användas för att förebygga och behandla alzheimers. – Vårt team kommer under sommaren att optimera uttrycket av amyloid-beta och tau i E.coli, två peptider som förekommer i samband med alzhemiers sjukdom. Teamet består av tolv studenter som läser alltifrån teknisk biologi till kemisk biologi och maskinteknik, säger Moa Nilsson, som studerar andra året med inriktning på medicinsk biologi vid Linköpings universitet. Moa går en forskningsförberedande utbildning och valde att engagera sig i iGEM-teamet för att öka sin kompetens kring hur ett forskningsprojekt fungerar i praktiken. – Med hjälp av biologiska metoder kan vi genomföra viktig grundforskning som andra alzheimerforskare kan ha stor nytta av i sin forskningsverksamhet. Vi är ett av flera svenska team som möts i Boston i november i år, säger Moa Nilsson.

SUPPLY CHAIN

THE TRUE VALUE

Vi ko mp l

– Man vill göra rätt för sig och bidra så gott man kan inom det område man kan, säger han. Om förutsättningarna för företagarna vore bättre skulle fler våga starta företag och satsa helhjärtat på dem. Per Holknekt menar att det vanliga rådet ”säg inte upp dig från ditt vanliga jobb direkt” är en myt. Om man inte satsar helhjärtat kommer det antagligen inte att gå lika bra med det egna företaget. Men många har inte det startkapital eller de inkomster som behövs för att våga säga upp sig från jobbet. – Företagare har ett för svagt skyddsnät. Samhället borde ge företagarna bättre villkor för att komma igång. De behöver få chansen att lyckas, vi vet inte om det är nästa Spotify eller Skype som deras idé kan leda till och det skulle gynna alla, säger han. Genom att förändra synen på företagarna och dessutom skapa bättre förutsättningar för dem att lyckas med sina idéer tror Per Holknekt att Sverige skulle kunna bli ett bättre land. – Vi skulle kunna lägga mer på skola, vård och omsorg. Dessutom skulle vi kunna ta hand om alla som vill komma hit och få en ny chans i livet. Företagarna hade bidragit med både skattemedel och arbetsplatser till de nyanlända vilket vi ser behövs idag. Det blir helt enkelt mer att dela på för alla, säger han. n

te

et

rd

• Interimskonsulter

et som sakna

ra

SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK • Managementkonsulter • Rekrytering • Utbildning – CIPS

s ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66 info@valueone.se www.valueone.se

VO_Annons_DI_Bilaga_248x123mm_161111.indd 1

2016-11-11 13:27


H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

18 Aktuellt Petter Stordalen

FOKUSALMEDALEN.SE FOTO NORDIC CHOICE

Allt viktigare med generella informationshanteringssystem Efterfrågan på programmerare i Sverige ökar ju mer digitaliserat samhället blir. Det blir därmed allt viktigare med smarta, heltäckande och användarvänliga informationshanteringssystem. Addsystems har därför valt att designa en informationshanteringslösning vars kärna enkelt kan anpassas till varje enskild kund och användare utan några direkta programmeringsinsatser; inte minst för att få kunderna att tycka det känns kul och inspirerande att arbeta i, vilket leder till varaktiga resultat. – Trenden pekar dessutom idag mot att kunder efterfrågar så få system som möjligt. Genom generella och smarta informationshanteringslösningar, som har blivit ett sätt att hantera bristen på programmerare, går det nu att hantera informationen i endast ett eller ett fåtal system, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems. Trots att krav på effektiv intern informationshantering är en central roll i de flesta organisationer fyller informationshanteringssystem en allt mer kritisk sådan hos många. – Genom att använda ett system som ger varje medarbetare tillgång till exakt den information de behöver och efterfrågar i sin dator, surfplatta eller mobiltelefon kan verkligen effektivisera det dagliga arbetet, säger Fredrik Sundström.

EN BÄTTRE VÄRLD EN BÄTTRE VÄRLD

ANNONS

FOTO MARTE GARMANN

ANNONS

Alla kan bidra. Alla kan göra någonting, så också näringslivet.

”Jag älskar Almedals-veckan” Den norske hotellmagnaten Petter Stordalen är en flitig besökare av Almedalen i Visby. Under årets Almedalsvecka är han tillbaka med vida ämnen och brännheta samhällsfrågor på sin agenda. Hur bekämpar vi exempelvis utanförskapet!?

denna gång tar han upp senaste tidens händelser i Europa och USA:s omdiskuterade president. – Utifrån världsläget tror jag att Almedalen i år kommer att handla mer om säkerhet, trygghet och internationellt samarbete. Detta mycket med anledning av Trump, Brexit, valen i Frankrike och Tyskland och med terrordådet den sjunde april, fortsätter Petter.

TEXT ANDREAS ELLHAR

Petter poängterar däremot att vi inte får glömma bort det fortsatta viktiga arbetet kring andra frågor – som integration. Hur skapar vi jobb och tar vara på kompetensen hos alla dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och inte är inkluderade? Almedalen har fått utstå en del kritik det senaste året för att inte sätta debatten och diskussionerna i centrum för de som behöver det mest. – Under alla de år jag varit i Almedalen så har det kritiserats för att det inte längre handlar om politik och att istället lobbyister, näringsliv och intresseorganisationer tagit över. Jag tycker att det är en bra utveckling att man blandar alla dessa grupper. Vi behöver mer samarbete, fler arenor att mötas på. Almedalen är unikt i sitt slag och jag hoppas att den kommer

– Det är inte första gången jag gästar den politiska arenan under Almedalsveckan och inte den sista heller för den delen. Jag är ett lite udda inslag och en del undrar kanske vad en storföretagare och kapitalist har där att göra, skrattar Petter Stordalen, ägare och styrelseordförande på Nordic Choice Hotels. Förra året under Olof Palmes Almedalen presenterade Petter Stordalen en alternativ regering som bygger på att lyfta fram människor som står utanför den så kallade boxen. Han syftade på människor som kan bidra med något nytt och har infallsvinklar på saker som många kanske aldrig ens haft en tanke kring. På frågan vad som kommer bli det stora ämnet

fortsätta utvecklas med åren. Som storföretagare är Petter också representant för näringslivet men har tidigare även engagerat sig i välgörenhet vid flertalet tillfällen. Under den senaste flyktingkrisen ordnade han bland annat med praktikplatser för att hjälpa människor att få en sysselsättning. Han menar att alla kan vara med och påverka och att alla har ett gemensamt ansvar. – Min filosofi är att man inte kan sitta och vänta på att andra ska göra saker, eller tro att politikerna är de som kan och ska göra allt. Alla kan bidra. Alla kan göra någonting, så också näringslivet. Jag tror det bästa vi kan göra är att skapa arbetsplatser åt människor. Att ge människor ett jobb, arbetskamrater, ansvar och förutsättningarna till att bygga självförtroende menar Petter är byggstenarna för ett lyckligt liv. Det handlar både om nya svenskar som vill få ett vanligt liv igen men också om människor med funktionsnedsättningar eller med låg utbildning. – När det gäller vårt sårbara samhälle och de som vill förstöra vår demokrati ska vi fortsätta leva de liv vi vill, det är det bästa motmedlet. Vi ska bekämpa terrorism med öppenhet. Vi ska inkludera människor, inte bygga murar. Vi ska resa, vi ska vara

nyfikna på varandra och vi ska lära från varandra. När jag frågar Petter om vem Almedalen passar ler han och svarar ”alla utom de med klaustrofobi”. Under denna händelserika vecka stöter man som besökare på alla tänkbara typer av människor, allt från ministrar till Överbefälhavaren, till ärkebiskopen och turister. – För mig är Almedalen det sista som sker innan Sverige går på semester. Människor är glada, avslappnade och det finns tid för samtal och spännande möten. Jag älskar Almedalen och för mig är det en självklarhet att vara där. Har du möjligheten att åka dit så gör det. Det är en av årets absoluta höjdpunkter, avlutar Petter.

Smart Fakta Petter Stordalen Ålder: 55 år Sysselsättning: ägare av Nordic Choice Hotels med 190 hotell och 13 000 anställda. Övrigt: investerare, fastighetsutvecklare och miljöaktivist.


Detta är en annons från BoKlok

Hög kvalitet när BoKlok bygger industriellt För BoKlok handlar det industriella bostadsbyggandet om att tillvarata erfarenheter, metoder och arbetssätt från tidigare byggprojekt, inte bara att skapa fabriksgjorda hem. Ytterst handlar det om att skapa hem som människor med vanliga plånböcker har råd med. Sverige ligger långt fram vad gäller industriellt byggande och BoKlok är en av de aktörer som befinner sig i det industriella byggandets absoluta framkant. Industriellt byggande innebär att arbeta strukturerat och metodiskt samt att återföra erfarenheter och föra vidare fungerande tekniska lösningar mellan olika byggprojekt. Det innebär också att upprepa framgångsrika erfarenheter kring processer, arbetssätt och informationsöverföring. Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok berättar att kostnadsutvecklingen vad gäller det konventionella byggandet gått brant uppåt. – Det beror till stor del på bristen på kontinuitet, vilket innebär att varje byggprojekt blir unikt vad gäller allt ifrån

arkitektonisk utformning till produktionsmetoder och försörjningskedjor. Sverige är i stort behov av många nya bostäder de kommande åren, vilket gör industriellt byggande mer angeläget än någonsin, säger Jerker Lessing.

Kunskapsöverföring, export och digitalisering

I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige en relativt hög andel industriellt byggande, även om andelen totalt sett är låg. Det industriella byggandet har utvecklats kraftfullt de senaste åren, i samverkan mellan akademin och byggbranschen. – Industriellt byggande är en fantastisk möjlighet för byggbranschen att sänka kostnaderna och öka kvaliteten. Vi på BoKlok har även börjat tillvarata potentialen för export och internationell kunskapsöverföring genom att lansera vårt koncept även i Finland och Norge. I framtiden tror jag att det industriella byggandet i ökad utsträckning kommer att accelereras med hjälp av digitalisering, som både kan göra hemmet smartare och

FAKTA BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. BoKlok bygger omkring 1200 bostäder per år i Sverige, Norge och Finland. Våra hus byggs av trä vilket är positivt för miljön.

Utredningar Klimatklivet Design Produkter Projektledning Utbildning

Jerker Lessing.

tryggare för de boende och bidra till att effektivisera det industriella byggandet, säger Jerker Lessing.

Bättre slutprodukter och nöjdare kunder

Tillverkningsindustrin ligger långt före byggbranschen, BoKlok har därför valt att applicera mycket av industrins tänkande när de bygger bostäder. – Våra byggprojekt baseras på standardiserade produkter och en gång om året utvärderar vi våra befintliga byggplattformar och ser hur vi kan effektivisera allt ifrån materialval till byggprocess. Vi följer därmed en kontinuerlig förbättringscykel som gör att vi kan introducera förbättringar på ett strukturerat sätt i alla våra byggprojekt, säger Jerker Lessing. Ibland sätts likhetstecken mellan industriellt byggande och trista bostads-

Glasörten.

områden. BoKlok är beviset på att det inte finns något direkt samband mellan dessa faktorer. De har nämligen rankats på tredje plats i Nöjd Kund Index, vilket innebär att det inte är någon motsägelse i att jobba smart och att ha nöjda kunder. BoKloks repetitiva processer och kontinuerliga förbättringar genererar istället bättre slutprodukter och nöjdare kunder.

www.boklok.se

Vilken laddning passar dina behov? Vi hjälper dig att välja rätt laddlösning Våra erfarna laddexperter har hjälpt 100-tals kunder att hitta den bästa och mest ekonomiska laddlösningen. Vi vet hur man skall dimensionera rätt och framtidssäkra både små och stora anläggningar. Referenser är bl.a. Tesla Motors, Volvo Cars, Clever, E.ON, Fortum, HSB, Kävlinge Kommun, Stockholm Parkering, Testsite Sweden m.fl. Vi utreder förutsättningar/ekonomi samt assisterar med ansökan om investeringsbidrag från Klimatklivet. När du väl har valt rätt laddlösning guidar vi installatören att installera och konfigurera. Vi projektleder och levererar större laddsystem för garage och parkeringar, såväl kommunala som privata. Dessa system inkluderar bl.a. lastbalansering, övervakning, access/betalning, energimätning och uppkoppling till valfri backend, alltefter kundens behov. SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddutrustning och kan erbjuda mer än 100 olika typer. Våra krav på utvalda leverantörer är höga och vi kräver att de levererar högsta kvalitet och bästa möjliga pris/prestanda. Tveka inte att kontakta oss för att prata laddning. Vi har mer än 25 års erfarenhet.

Tel: 08-50 66 55 77

www.sundrive.se - www.laddaelbilen.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

20 Inspiration Hållbart byggande

ANNONS

FOKUSALMEDALEN.SE

Andelen trä är uppe i cirka 10 procent och jag tror att den kan vara 20 procent redan 2020. Susanne Rudenstam

Träbyggande på stark frammarsch Framtidens stad byggs allt mer av trä. I dag är cirka tio procent av flerbostadshusen i trä och träbyggandet kan nå en andel på 20 procent redan 2020. TEXT CARL-AXEL FALL ILLUSTRATIONER CF MØLLER ARKITEKTER

Trä skapas av solenergi genom fotosyntesen. När trä förmultnar eller förbränns återförs bundet kol till atmosfärens naturliga kolförråd som är i gasform. Kolet från växter går runt i ett evigt kretslopp. Träprodukter kan därför alltid räknas som förnybara. En relativt ny insikt i byggbranschen är att själva bygget ger en stor klimatpåverkan. Forskare vid Kungliga Tekniska högskolan och IVL har visat att bygget av ett nytt hus påverkar klimatet dubbelt så mycket som driften av huset under 50 år. Klimatfördelen av att bygga i trä har slagit igenom. Vägar, järnvägar och bostäder. Det byggs för fullt i Stockholmsregionen. I denna heta cirkus har också träbyggandet klivit in som en stimulerande katalysator när det gäller att effektivisera byggprocessen. De höga trähusen byggs i allt högre grad som förtillverkade moduler på fabrik. Modulerna fraktas sedan till byggplatsen där byggnadsarbetarna blir montörer. Pressade kostnader och kortare byggtider är några av fördelarna. En rekordstor fabrik byggs nu i Piteå hamn. När den är i drift kommer företaget Lindbäcks Bygg kunna öka sin produktion med cirka 100 000 kvadratmeter bostadsyta per år. Det finns också ett antal andra svenska företag som bygger i fabrik och flera av småhusfabrikerna har börjat bygga på höjden. – Vi ser en stark tillväxt för träbyggproducenterna. Nu är andelen trä uppe i cirka 10 procent och jag tror att den kan vara 20 procent redan 2020, säger Susanne Rudenstam, vd för Sveriges trähusproducenter. Hon berättar att efterfrågan i dag är större än vad man kan leverera, men eftersom det nu byggs ut kapacitet i så snabb takt tror hon på ett rejält kliv i ökad produktion.

Landets träbyggare Några städer har profilerat sig som träbyggare, Växjö ligger i främsta ledet då man byggt nästan alla ny bostäder i trästommar sedan länge. I Stockholm har träbyggandet fram till nu inte prioriterats, men en rad projekt ligger nu i pipeline. Ett sådant drivs av de allmännyttiga bolagen som gått samman för att ta fram billiga hyresrätter som kallas Stockholmshusen. En del av dem ska byggas på fabriken i Piteå. Husen kommer att kunna stoltsera som miljömässiga föredömen. – Vi jobbar på alla fronter, också att korta alla ledtider, från politiken och genom hela planprocessen, Säger David Jonsson på Lindbäcks Bygg.

Vi räknar med att fasaden ska hålla i varje fall 100 år. Ola Jonsson

Medan Stockholmshusen ska bli billiga och ha en enkel arkitektur så finns det också träprojekt av helt annat slag. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm byggs i spännande träarkitektur liksom ett område med bostadsrätter i Tyresö. HSB-Stockholm planerar att bygga ett 26-våningar högt trähus för att fira sitt 100-årsjubileum 2023. Ett bostadområde som verkligen kommer att signalera trä är Örnsro som ska byggas vid Svartåns strand i Örebro. Staden vill knyta an till den historia av trästad och skogsbruk som är förknippad med Örebro. Här blir det enbart trä i fasaderna, också när husen är elva våningar höga. Det blir helt klart en spektakulär arkitektur. Byggstart troligen 2018.

Hur kommer då fasaderna på de husen att åldras? – Det är viktigt att välja trä av rätt kvalitet, det ska vara kärna av furu eller gran och det ska behandlas för extra hållbarhet, men inte målas. Vi räknar med att fasaden ska hålla i varje fall 100 år, säger Ola Jonsson arkitekt på CF Møller som ritat husen. Definitionen av trähus brukar vara att det är byggt med en stomme av mas-

sivt trä. Stadsträhus kan ha fasader i annat material och det kan ingå betong i vissa konstruktionsdelar, till exempel i trapphus. Framtidens hus kommer att vara hybrider med mer eller mindre betong, men träet ser ut att kraftig öka.

Blir trähus billigare? – Man kan bygga både billigt och dyrt i trä. Just nu är inget billigt. Hela byggmarknaden är överhettad, men så småningom bör industriprocessen ge en klart bättre koll på mantimmar och material vilket bör synas i lägre kostnader, säger Suzanne Rudenstam. Hon menar att det är vanans makt som är största hindret för träet i dag. Byggbranschen är ovan med nya leverantörer och förändringar.

Hur är det med brandsäkerheten, trä är ju ändå brännbart? – Det är en viktig fråga och den tog vi tag i allra först. Byggreglernas funktionskrav som kom via EU klarar vi väl. Man ska skilja på brännbart material och brandsäkert byggande. Brandrisken i bostäder är främst knuten till inredningen. Vi använder modern brandteknik och bygger i brandceller. Sätter ni betongindustrin under press? – Kanske, men betongen kommer ju inte att försvinna. I praktiken byggs ju många hus i blandad teknik. Vi vill ha byggregler som tar hänsyn till klimatpåverkan från byggprocessen. Sverige har byggregler som gör husen snåla att driva, men inget sägs om själva bygget. Vi tycker att man ska kunna redovisa utsläppen från byggprocessen. Ska Sverige bli en koldioxidneutral nation måste man ta i den frågan, säger Suzanne Rudenstam. Bostadsminister Peter Eriksson är mycket positiv till träbyggnadstrenden. Han ser att Sverige har alla förutsättningar att ligga i framkant för träbyggande. På ett byggseminarium nyligen sa han: – Från regeringens sida vill vi driva frågan om hållbart byggande. Framför allt har kommunerna genom sitt ansvar i planfrågor möjlighet att styra mot ett ökande byggande i trä.

Smart Fakta Ny årsring runt Stockholm För att utveckla en snabbt, rationellt och kostadseffektivt byggande satsar Stockholms stad och de allmännyttiga bolagen, Svenska Bostöder, Familjebostäder och Stockholmshem på ett bostadsprojekt kallat Stockholmshusen. Målet är minst 3 500 hyresbostäder fram till 2020. En ny årsring i Stockholms stadslandskap ska växa fram. Husen bygger på ett antal grundmodeller men de ska ändå inte bli stöpta i en form utan få variation i takvinklar, färgsättning med mera. Stockholmshusen ska byggas nära tunnelbana eller bra kollektivtrafik. Först ut blir ett kvarter i Tensta med byggstart nästa höst.

Därefter ska en rad projekt följa. Fyra byggföretag är inblandade i planeringen. En betydande andel av Stockholmshusen ska byggas i trä och levereras i moduler via båt från Piteå. Stockholmshusen är ett grepp från staden för att bygga ikapp bostadsbehovet. I dag bor cirka 900 000 människor i Stockholms kommun. Staden räknar med att nå upp till en miljon invånare 2022. Några flyttsiffror: 58 000 människor lämnar staden, medan 66 700 flyttar in. Av inflyttarna kom 31 000 från andra delar av länet. 16 000 kom från andra länder. Siffrorna gällde 2013.


OBOS är med och utvecklar Sverige. Långsiktigt och ansvarsfullt. Visste du att vi är en av Nordens största bostadsutvecklare? Varumärket kanske är nytt för dig men vi har faktiskt funnits sedan 20-talet. Hos oss på OBOS är långsiktighet och hållbart samhällsansvar grunden i hela vår verksamhet.

www.obos.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

22 Miljö Infrastruktur

FOKUSALMEDALEN.SE

Respektive avdelning beläggs med en extra avgift om medarbetarna använder flyget eller bilen för sina tjänsteresor. All kollektivtrafik är däremot gratis.

Allt i linje med att det ska bli mer attraktivt att resa utan bil. Olov Åslund

Torsten Berglund

Västernorrland och Eskilstuna – regioner i bräschen för en mer hållbar infrastruktur Runt om i landet planeras det för projekt som ska inspirera till att utöva resor på ett mer hållbart sätt. Västernorrland och Eskilstuna utgör två av de goda exemplen. Smart Media har träffat Torsten Berglund, projektledare för Hållbara resor och Olov Åslund, projektsamordnare på Eskilstuna kommun. TEXT ANNMARIE PALM

Projektet Hållbara resor i Västernorrland representerar ett samarbete mellan sex kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen, Trafikverket, Kommunförbundet Västernorrland samt Kollektivtrafikmyndigheten, och är ett treårsprogram som till hälften är finansierat av Strukturfonden. Grunden till projektet är det framgångsrika arbete med hållbara tjänsteresor som bedrivits av Landstinget Västernorrland. Detta

inspirerade till en projektidé hos två av länets kommuner. – Vi har utgått från detta arbete när vi format projektet. Vi drog igång det hela redan hösten 2015. Men med tanke på att det är många olika engagerade parter så är det först i år som vi kommer ut på banan med våra aktiviteter för att främja hållbara resor i vår del av landet, berättar Torsten Berglund. Målgruppen är alla de olika organisationernas anställda. Totalt handlar det om 27 000 personer. En av nyckelpositionerna i projektet är de nyligen anställda reserådgivarna inom varje organisation. I deras uppgifter ingår bland annat att ta fram statistik över hur tjänsteresorna utövas, på avdelningsnivå. – Att få svart på vitt hur det ser ut i de olika verksamheterna är mycket värdefullt i vår strävan att kunna förändra beteendet hos våra resenärer. Våra reserådgivare kan sedan samverka och bidra med sina olika lokala erfarenheter och kunskaper.

Resepolicy visar vägen I landstingets ursprungsarbete ingår

även en resepolicy, en tydlig fingervisning om hur hållbart tjänsteresande bör utformas. Resultatet från genomförandet har exempelvis visat att antalet tjänsteresor med flyg till och från Stockholm minskat med hela 80 procent. Dessutom har användandet av distansmötesteknik ökat markant. Det finns även ett ekonomiskt incitament i policyn, förklarar Torsten. – Respektive avdelning beläggs med en extra avgift om medarbetarna använder flyget eller bilen för sina tjänsteresor. All kollektivtrafik är däremot gratis att använda. På så sätt kan vi ekonomiskt styra mot ett mer hållbart resande. Klimatkompensationsersätt-

ningen används bland annat till att avlöna reserådgivarna. – Många medarbetare har aldrig tidigare reflekterat över fördelarna med att åka kollektivt i tjänsten. Men att åka tåg eller buss tar många gånger kortare tid än om du använder bilen. En bonuseffekt är ju att du dessutom hinner jobba och konferera med kollegor medan du förflyttar dig i tjänsten, säger Torsten.

Bilanvändningen ska minska En annan av Sveriges kommuner som har höga ambitioner kring ett hållbart resande är Eskilstuna kommun. I Eskilstuna är målet att kommunens som helhet ska minska användningen av bil från 60 procent

ILLUSTRATION VECTORVSTOCKER/ADOBE STOCK

till cirka 40 procent år 2020. När det gäller busstrafiken så har kommunen satsat på nya linjer och en utökad turtäthet, samtidigt som man gjort en stor satsning på elbussar. Men även cykelnätet har fått en översyn. – Vi har fokuserat på en förbättrad cykelinfrastruktur med en utbyggnad av cykelbanor som kopplar ihop våra olika stadsdelar, berättar Olov Åslund. Nästa stora projekt är ett nytt resecenter. – År 2017 kommer tågtrafiken utökas i Mälardalen. För oss i Eskilstuna är det därför prioriterat att kunna erbjuda en ny och modern samlingsplats för de som reser med tåg och bussar, och för de som cyklar. Redan under perioden 2016 till 2017 bygger vi ett cykelgarage vid stationen. Vi kommer även presentera ett nytt biljettsystem för bussoch tågresenärerna som kommer göra det enklare för de som pendlar över länsgränserna i Mälardalen. – Allt i linje med att det ska bli mer attraktivt att resa utan bil, avslutar Olov Åslund.


BOSTADSBRIST– PROBLEMLÖSNING

Våra modulbostäder kommer snabbt på plats och uppfyller alla normer och krav som samhället ställer idag. Med ny teknik, innovativa materialval och konstruktionslösningar erbjuder vi moderna bostäder att hyra. Men det handlar också om resursutnyttjande. Att hyra är hållbart, ni hyr där behoven finns, för att sedan lämna tillbaka när förutsättningarna förändras. Hela idén är att flytta modulerna till annan plats då nytt behov uppstår. Problemlösande och ansvarskännande tycker vi, vad tycker du? Läs mer och se filmen på www.adapteo.se/boende

ROOM FOR GREAT DAYS

NS AD INVPÄA LSIG L IGA

AL OAKL OLK

Den här annonsen är för dig - du som behöver en lösning och vill skapa hållbara och fungerande bostäder på nytt sätt. Nu!

ENEENRE GR

Alla vet att bristen på bostäder är mycket stor, och att få av oss kan besluta om konkreta lösningar och snabbt få nya och fungerande bostäder uppförda. Cramo Adapteo lanserar därför ett helt nytt boende koncept med modulbostäder.

Flyttbara och energianpassade lokaler i 1-3 plan


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

24 Fördjupning Miljö

ANNONS

FOTO DAVID/ADOBE STOCK

FOKUSALMEDALEN.SE

Miljövänliga bilar för ett fossilfritt Sverige Det kommer att krävas stora omställningar för att vi ska anpassa oss till globala miljöutmaningar. Alternativa bränslen till våra fordon spelar en viktig roll. TEXT MOA LÅNGBERGS

Inför klimatmötet COP21 i Paris i slutet av 2015 tog den svenska regeringen initiativet Fossilfritt Sverige, med målbilden att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Där spelar förstås arbetet för att garantera miljövänliga transporter en stor roll. Men vad innebär egentligen miljövänliga transporter? Vilka alternativ finns det för konsumenter idag och vilka alternativa bränslen, fordon och beteendemönster är under utveckling och kan komma att bli viktiga för oss i framtiden? Utöver nya drivmedel och bilmodeller handlar en stor del av omställningen om att ändra beteenden och i viss mån också om att politiskt uppmuntra till dessa beteendeförändringar. För många människor är bilen ett måste och där kan en utbyggnad av kollektivtrafiken underlätta för de personer som hade föredragit att låta bilen stå. När behovet av en egen bil minskar kan också bilpooler bli alltmer populära alternativ för den som inte har behov av bilen varje dag. Att samåka är också ett sätt att minska miljöbelastningen.

Effektiviseringar av existerande fordonsflotta Utöver beteendeförändringar kan även existerande bilmodeller förbättras på så sätt att snittförbrukningen sjunker. Genom bland annat ny teknik, lättare material och möjligheter att införa olika typer av hybridlösningar har genomsnittsförbrukningen redan idag sjunkit avsevärt jämfört med för några år

sedan. Den utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta och förstärkas ytterligare. Och det är förstås goda nyheter för både bilägare och samhälle när miljöbelastningen minskar och bränslekostnaden sjunker.

El- och hybridbilar alltmer populära Beroende på var man bor varierar förutsättningarna för att i dagens läge satsa på en elbil. För den som bor på landsbygden och behöver förflytta sig långa sträckor varje dag kanske inte en elbil är aktuell men en stor del av Sveriges befolkning bor i tätbebyggda områden där infrastrukturen för elbilar är god redan nu – och sannolikt kommer att bli ännu bättre inom en snar framtid. Försäljningen förväntas öka kraftigt under

Det kommer att krävas någon form av omställning i samhället framöver. Anders Hultgren

de kommande åren och utvecklingen av bränsleceller med vätgas kan göra elbilar oberoende av batterier i framtiden. Rena elbilar kör i dagsläget omkring 100 kilometer på en laddning och för de flesta som mest kör korta sträckor räcker det gott väl. Kom bara ihåg att när det är några minusgrader ute så sjunker normalt bilens räckvidd till omkring 70 kilometer. Utöver rena elbilar finns det också många hybridmodeller som fungerar på olika sätt. Laddhybridbilar har både el- och förbränningsmotor och kan laddas via elnätet precis som en vanlig elbil. Vanliga hybridbilar har också el- och förbränningsmotor men dessa kan inte laddas via elnätet utan det är istället förbränningsmotorn som laddar bilens batteri.

Biodrivmedel av restprodukter från industrin På SCA jobbar Anders Hultgren som är utvecklingschef i ett projekt för att framställa biodrivmedel av restprodukter från produktionen av skogsindustriprodukter. Den testanläggning som ska byggas under året kommer att använda svartlut som är en biprodukt vid sulfatmassatillverkning. Ur svartluten produceras sedan ligninolja vilken man kan vidareförädla till biodrivmedel. – Vi har hittills jobbat i labbskala och fått mycket goda resultat. Den testanläggning vi ska bygga nu kommer att byggas i anslutning till vårt förpackningspappersbruk i Obbola och kan därmed kopplas ihop för att på ett effektivt sätt ta tillvara svartluten, säger Anders Hultgren.

Även om det idag är flera år kvar till en eventuell kommersiell produktion så tror Anders Hultgren att det finns stor potential. – Det kommer att krävas någon form av omställning i samhället framöver och det gäller inte bara Sverige utan marknaden är global, säger Anders Hultgren. Utöver svartlut följer SCA även utvecklingen av vad man kan göra av bark och sågspån som utforskas av flera andra för tillfället. – Det finns flera intressanta utvecklingsmöjligheter när det gäller energipotentialen i bark, sågspån och annan biomassa från skogen. Vi följer och deltar i utvecklingen, men det är för tidigt att säga vilken väg som är mest intressant att följa framöver, säger Anders Hultgren.

Smart Fakta Bilen är det mest använda färdsättet i dag i Sverige. En genomsnittlig svensk kör 1 222 mil per år eller i snitt 3,4 mil per dag. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 utforskas i dag en mängd olika alternativ och det är svårt att sia om vilket som kommer att göra störst skillnad i längden. Biodiesel, etanol och biogas är redan i dag viktiga bränslen för delar av den svenska fordonsflottan. Biogas är till exempel flitigt använt i busstrafik och taxibilar. Men med stor sannolikhet kommer en mängd nya alternativa bränslen utvecklas under de kommande åren.


Mod att gå före Vad krävs för att attrahera talang, kompetens, investeringar och nytänkande? Vallentuna har antagit en ny riktning. Nu behöver vi hjälp med svaren på hur kommunen kan bli en global magnet. Kom och lyssna på diskussionen mellan Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, och inbjudna experter. Måndagen den 3 juli 2017 kl. 14.00–14.45 Hur blir kommunen en global magnet? Gate Almedalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Fler seminarier Vallentuna kommun är även medarrangör till två andra seminarier i Gate Almedalen: • Arlandaregionen: Hur en Arlandaförhandling stärker svensk konkurrenskraft Tisdagen den 4 juli kl. 14.30–15.15 • Stockholm Nordost: Roslagsbanan till Arlanda – för bostäder, jobb och tillgänglighet Tisdagen den 4 juli kl. 15.30–16.15


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

26 Utmaning Terrorhot

Botniska korridoren är den primära godstransportleden från Haparanda i norr till Mjölby och Arlanda-Stockholm i söder. Korridoren är en del av EUs stomnätverk för transporter, TEN-T Core network. Under Almedalsveckan finns Botniska korridoren på plats, liksom Pat Cox, koordinator för en av EU:s stomnätskorridorer, Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor. – Det är verkligen glädjande att Pat Cox kommer till Almedalsveckan. Pat Cox ger besökarna på Almedalsveckan en möjlighet att ta del av vad transporter i Sverige spelar för roll för EU, säger Joakim Berg, projektledare för Botniska korridoren. Pat Cox deltar bland annat på tisdag 4 juli i Arctic Maritime Transport Café kl 10.30 och i ett samtal med statssekreterare Mattias Landgren och näringslivsrepresentanter om framtida uppgifter för det europeiska samarbetet inom transporter 15.15 samma dag. EU är beroende av fungerande transporter till och från till den mångfald av råvaror och produkter som finns i norr. Exempelvis det högkvalitativa stål från norr som blir till jobb i bilfabriker i Tyskland och Italien, regionens skogsråvara och de tusentals europeiska turisterna som besöker norra Sverige, Norge och Finland varje dag. Med kapacitet i Botniska korridoren och i anslutande nätverk som möter dagens behov kan den bli en motor för vidare utveckling istället för att idag vara ett hinder för tillväxt och grön omställning, säger Joakim Berg.

FOKUSALMEDALEN.SE

”Sveriges terrorberedskap är bra och utvecklas” Säkerhetsläget har varit förhöjt i Sverige sedan Taymour Abdulwahab sprängde sig själv på Bryggargatan 2010. Efter de senaste årens terrorattacker runt om i Europa, varav ett på Drottninggatan i Stockholm, har oron bland medborgarna ökat. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att utveckla beredskapen så att vi ska kunna möta hoten. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

Terrorattackerna i Europa fortsätter och Sverige blev i våras för första gången utsatt för ett terrordåd med dödlig utgång i modern tid. Attentatet på Drottninggatan i Stockholm skapade otrygghet och oro bland medborgarna samtidigt som polisen och säkerhetstjänstens arbete hyllades efteråt. Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (S) menar att Sveriges terrorberedskap i grunden är god men att det är viktigt att hela tiden utveckla och förbättra för att hänga med i det föränderliga säkerhetsläget.

Kriminalisera terrorresor Några av de åtgärder som regeringen gjort senaste åren är att kriminalisera så kallade terrorresor där en person åker utomlands för att tränas i terrorverksamhet, stoppa missbruket och illegal försäljning av svenska pass genom att reglera antalet pass till tre per person under en femårsperiod och ökat polisens resurser. Kommande åtgärder innefattar bland annat så kallad hemlig data-

avläsning, som innebär att polisen och säkerhetspolisen lättare kan komma åt krypterad information, att säkerställa polisens möjlighet till kameraövervakning samt att säkerställa att polisen har kapacitet att hantera flera parallella incidenter. – Sverige har en bra beredskap i grunden och vi har ett gott samarbete med olika internationella organisationer och myndigheter, säger Anders Ygeman.

Så ska färre radikaliseras Många av terroristerna som utför terrordåd i Europa är europeiska medborgare. För att undvika att fler människor radikaliseras och söker sig till olika terrororganisationers verksamheter behöver hela samhället mobiliseras. Den Nationella samord-

Anders Ygeman, inrikesminister.

naren mot våldsbejakande extremism som arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå har tidigare varit i blåsväder. Regeringen väljer därför att förändra organisationen. – Regeringen har beslutat att den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, som har varit tillfällig, ska flyttas till permanent nationellt centrum mot våldsbejakande extremism, som inrättas vid Brottsförebyggande rådet. Vid centret bildas ett insatsteam som ska stärka stödet till kommunernas operativa arbete, säger Anders Ygeman. Det behövs inte bara effektiva sätt att förhindra radikalisering och våldsbejakande extremism. Det behövs också sätt att fånga upp och

"omvända" de som redan har radikaliserats. Anders Ygeman menar att det finns exempel på hur man lyckats med det i ett antal kommuner men menar att exemplen måste bli fler. – Det finns personer som arbetar med detta runt om i landet och de har lyckats i några fall. Vi behöver dock öka samarbetet med våra utländska kollegor för att sätta gemensamma rutiner för detta och därmed öka antalet goda exempel, säger han. Regeringen är med i flera internationella samarbeten mot våldsbejakande extremism. Det finns ett övergripande samarbete inom ramarna för Europols arbete att förhindra transnationell brottslighet. Dessutom finns Sverige representerat i det europeiska nätverket Radicalisation Awareness Network, RAN.

FOTO KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

Pat Cox om gränsöverskridande transporter

ANNONS

Sveriges beredskap är bra Sverige har lyckats förhindra ett antal terrorbrott innan de skett och Anders Ygeman menar att det sker regelbundna avvärjningar. Bland annat greps en man i 20-årsåldern från norra Stockholm i januari 2016 efter att ha försökt bygga en självmordsbomb. Mannen åtalades och dömdes senare till fem års fängelse för förberedelse av terrorbrott. Det är svårt att skydda sig mot människor som är beredda att offra sitt liv för att skada andra. Trots det menar Anders Ygeman att vi inte ska vara oroliga i vardagen. – Man ska försöka tänka så lite som möjligt på det. Det är klart att risken finns att Sverige drabbas igen men risken att den enskilda drabbas är oerhört liten. Vi gör allt var vi kan för att förhindra fler terrordåd och det är viktigt att medborgarna kan lita på vårt arbete, säger han.


TECHNOLOGIES IN SUPPORT OF A SAFER FUTURE At BAE Systems Bofors we are always trying to find new ways to improve our products and services. To be innovative and bold are trademarks for us in our continuously work to increase the Customer value of our offerings. Being innovative is much more than implementing new functionalities. It is also about reducing cost, increasing safety, improving quality and being an active force to support the work for a safer future. To deliver cost effective, high quality and safe products that fully meets the Customers’ expectations, is top priority to BAE Systems Bofors. In order to reach this goal on today’s competitive market you need to be innovative, bold and trusted, the trademarks of BAE Systems Bofors.

www.baesystems.com

HYR, REKRYTERA ELLER LÅT OSS GÖRA HELA JOBBET. “Vi levererar IT-konsulter för alla behov.” SEMIR JASAREVIC | KONSULTCHEF

Vi på Centric är specialister på bemanning och rekrytering inom IT. Centric har lång erfarenhet av att hjälpa svenska myndigheter och organisationer att finna rätt medarbetare som har rätt kompetens, rätt engagemang och rätt inställning. BEMANNING | REKRYTERING | IT OUTSOURCING 2017-03-06 - Fokus Samhällsutveckling - 248mm x 183mm - VERSION 2.indd 1

www.centric.eu 2017-03-05 19:20


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

28 Fördjupning Samhällssäkerhet FOTO STEFANHOLM/ADOBE STOCK

FOKUSALMEDALEN.SE

Harri Larsson.

Säker kommunikation i totalförsvaret – från kris till krigets krav

TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

säkerställa att kritiska samhällsfunktioner inte upphör att fungera. Harri Larsson, strategichef för försvar och nationell säkerhet på DXC Technology berättar att vissa typer av hot kan vara så pass komplexa att det är svårt för en aktör att upptäcka magnituden av krisen innan det är för sent. – Just tid och korrekt information är de viktigaste faktorerna för att genomföra en lyckad krishantering. Det innebär att man börjar agera i tid och med korrekt information som grund, säger Harri Larsson.

Oavsett kris så handlar det i slutändan om att en person ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa konsekvenserna av den krisen. I ett större sammanhang handlar det om samordning av samhällets, det vill säga totalförsvarets, resurser för att möta de olika typer av hot vi kan utsättas för. Det är de myndigheter, organisationer och företag som har uppgifter att

Samhällets krishantering Krishantering sker på olika nivåer. På lokal nivå är det kommunledningen som är ansvarig, på regional nivå länsstyrelsen och på central nivå MSB och Kriskansliet i regeringen. Beroende på krisens art kan huvudansvaret ligga på olika aktörer såsom polis, brandkår, sjukvård, Försvarsmakten eller någon annan organisation, helt enligt Ansvarsprincipen.

Samhällets digitalisering skapar nya möjligheter för effektivisering men ökar också risken för sårbarheter. Det svenska totalförsvaret behöver hantera denna utveckling. Nyckeln till framgång är förmågan till samordning, information och kommunikation.

Med begränsad tid till förfogande måste människorna som ska hantera krisen kunna komma åt rätt information på ett enkelt och säkert sätt. Harri Larsson

– I en gråzon mellan krig och fred kommer hotbilden vara så komplex att det handlar om samordning mellan flera aktörer. Då är förmågan till att skapa en gemensam lägesbild helt avgörande för samordningen. Med begränsad tid till förfogande måste människorna som ska hantera krisen kunna komma åt rätt information på ett enkelt och säkert sätt, säger Harri Larsson. Med tanke på de varierande hot totalförsvaret ska hantera så måste ett sådant system möta en omfattande kravbild, allt ifrån djupaste fred till ett fullskaligt krig. Med

aktörer som Försvarsmakten, Säpo och FRA är kraven på IT-säkerheten av naturliga skäl mycket hög. – Vi vet att det finns internationella exempel på lösningar från bland annat Storbritannien och USA. Dessa möjliggör att personal och myndigheter kan komma åt och dela information på fasta och mobila platser utan att eftersätta säkerheten, säger Harri Larsson.

MSB och kriskansliet MSB har en viktig roll i att säkerställa att de civila aktörernas krav möts. Samtidigt bör samhället ta

tillvara redan gjorda investeringar och den kompetens som finns hos till exempel Försvarsmakten. Med hjälp av modern teknik går det att upptäcka hot tidigt. Inom cyberområdet kommer detta att bli än viktigare, eftersom komplexiteten både är högre och tiden att reagera är kortare. – I en så komplex fråga är det lätt att se problem och fastna i befintliga regelverk. Jag tror mer på att i liten skala utarbeta praktiska lösningar som kan fungera, exempelvis genom att implementera ett pilotsystem som möter kravbilden i en kommun. När tekniken träffar verkligheten i form av människor och processer kommer de som arbetar med krishantering hitta lösningar för att uppnå de positiva effekterna av samordning. Då kan vi hantera risker, regelverk och metoder. Sällan har verklig innovation realiserats genom enbart diskussion och probleminventering, säger Harri Larsson.

Cyberattack mot elnätet - hur stort är hotet? Smarta elnät riskerar att öka sårbarheten för cyberattacker. Hur stort är hotet och hur förberedda är vi på det värsta tänkbara; att elförsörjningen slås ut? Välkommen till ett av Almedalens mest namnkunniga seminarier om IT-säkerhet och potentiella risker i framtidens elnät. Mikko Hyppönen, Chief Research Officer på F-Secure och Gunnar Karlsson, chef för den militära underrättelsetjänsten, MUST, ger tillsammans med representanter från MSB, Teracom, Svenska kraftnät och Ellevio sin syn på riskerna och hur rustade vi är för cyberattacker i elnäten. Tisdag 4 juli kl 12.00-14.00 (inleds med lunch), Södra Kyrkogatan 8, Visby

Läs mer på ellevio.se/almedalen


Världens smartaste nyckelskåp! Varför behöver man ett nyckelhanterings system? • Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe • Nycklarna bör användas av rätt person • Kontroll på nycklar och användare • Spåra nyckelanvändningen • Inventering av nycklar • Alltid aktuell information om samtliga nycklar Säkerhet Varje nyckel är säkrad genom lås och RFIDtranspondrar. Tillgången till nycklarna säkras genom personliga koder och kort. Vad kan ett intelligent nyckel-hanteringssystem göra för dig? • Du vet var dina nycklar finns • Du vet vem som använder den • Håller reda på användningen • Hanterar användarrättigheter • Administrerar användare, kort och nycklar • Användarna har åtkomst endast till de nycklar de får använda • Visar rapporter • Säker förvaring • Kan hantera nycklar i flera byggnader och kontor. Vem har behov av ett nyckelhanteringssystem? • Banker • Statliga institutioner • Kraftverk • Hotell, vandrarhem, spa • Konferens anläggningar • Universitet och högskolor • Spel industrier • Företags anläggningar • Fastighetsförvaltning • Säkerhets företag • Bil- och fordons försäljare • Bil uthyrare och s.k. Fleet management användare • Sjukhus och hälsoanläggningar • Och många fler…

Nyckelhantering ”Vem tog nyckeln och när?” Problemet med nycklar • • • • • •

Nycklar används av fel person Nycklar lånas och lånas ut Dom tappas bort och hittas av fel personer Man glömmer att lämna tillbaka dom Objekt blir tillgängliga för fel personer Om flera personer har tillgång till samma nyckel – hur vet man vem som har den?

Lösningen • • • • • • •

Ett bra och enkelt förvarningssystem för nycklar och värdesaker Lätt att hitta rätt nyckel genom information och positions lampor Användarvänlig tillgång genom koder och/ eller RFID baserade ID-kort Ett automatiskt återlämningssystem med registrering av nyckelplatser på displayer och loggar Bidrar till lägre kostnader – färre förlorade nycklar leder till mindre besvär och kostnader Förbättrar effektiviteten Nyckeltillgången är fullt kontrollerbar

Säkerhet • • • • •

Fördelar • • • • • • •

Hantera värdesaker

Tillgång inte bara till nycklar utan också värdefulla objekt Kan förses med lådor för verktyg, mobiler, ID-kort, dokument m m Använd samma koder och ID-kort för att få tillgång till både nycklar och objekt

Du vet alltid när en nyckel togs ut och lämnades tillbaka. Individuella rättigheter kan definieras för alla användare. Kontroll över användningsfrekvensen för varje individuell nyckel. Aktivering av alarm för uteblivna eller försenade nycklar. Säker förvaring i certifierade skåp.

Transaktioner i Realtid. Direktaccess till alla kabinett och till alla nycklar och lådor. Praktisk tillgänglighet vid alla tider. Utbyggbart – Välj det antal nyckelpositioner du önskar och bygg ut efter hand.. Nycklar och lådor kan kombineras i ett och samma system. Nyckel kabinettets kapacitet kan expanderas efter ditt behov. Systemet kan sammankopplas och samexistera med andra system. Skyldigheter och möjligheter kan rapporteras per användare och/eller nyckel aktiviteter. Programvaran i kabinettet kan visas direkt på bildskärmen var nyckeln är och vem som tagit ut den ur kabinettet. (gäller den som har rätt behörighet).

Scandinavian Safe AB - Stockholm - Sweden - Tel +46 (0)8 6898560 www.scandinaviansafe.se - www.loxtore.se


H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

30 Krönika Robert Limmergård

Låt oss tala mindre om hoten och mer om våra styrkor

S

amhällets säkerhet utmanas idag av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även av aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer. För alla riskområden är rätt information i rätt tid viktigt. Sådan information kan fås genom data från sensorer, databaser, sociala medier och liknande. Sensorsystem för att samla kunskap om omvärlden och ge förutsättningar för rätt åtgärder. Enorma datamängder från billiga respektive mer avancerade sensorer kommer alltmer att samlas och här är koppling till IT stark. Det finns fem områden där tekniken visar hur säkerhetslösningar utvecklas; fjärrstyrda farkoster (inte bara drönare i luften), fler uppkopplade enheter, fler bärbara enheter, bättre bildhantering, samt analys av stora mängder data. Sverige har en stark position inom flera områden när det gäller säkerhetsteknik. Ett stort antal företag har vuxit fram under senare år, men marknaden är fortfarande relativt omogen. Marknaden för säkerhetsteknik har för närvarande en årlig tillväxt på cirka åtta procent per år och 66 % av företagen inom samhällssäkerhet bedömer att branschen kommer att öka med mer än tio procent per år de närmaste tre åren. Den svenska exporten – idag 40 % av omsättningen – har fördubblats sedan 2008 och exporten

är betydande på områden såsom sensorteknik, kommunikationsteknik samt cybersäkerhet. Hotet mot samhället förändras hela tiden och på senare tid har mycket uppmärksamhet riktats mot så kallad hybridkrigföring, vilket egentligen inte är ny företeelse men dess til�lämpning har anpassats för att skada vårt öppna, digitala samhälle. Detta leder till nya utmaningar för att skapa säkerhet och trygghet i fred, kris och konfliktförhållanden. Samhället måste ha förmåga att tidigt kunna analysera vilket hotet är, vem och vad som ligger bakom samt hur motåtgärderna ska riktas – exempelvis berör detta hur man ska hantera cyberattacker initierade av hackergrupper som är fristående men understödda av en annan stat. Ett annat exempel när offensiv teknik används för att påverka media, beslutsfattare och allmänhet i syfte att skada förmågan att hantera olika processer och situationer. I Almedalen väntar många seminarier om utmaningarna. Gott så, men det finns även stora möjligheter. Det offentliga har en god kunskap om riskerna och företagen har teknik för att skydda samhället. Samhällets aktörer samverkar i huvudsak bra för att skapa ett tryggt Sverige. Sverige är ett robust land. Det är faktiskt styrkor. Vi är duktiga på säkerhet, inte svaga. Låt oss tala om hur vi kan dra fördel av detta. n TEXT ROBERT LIMMERGÅRD, GENERALSEKRETERARE, SÄKERHETSOCH FÖRSVARSFÖRETAGEN

Robust kommunikation i totalförsvaret Cyberområdet ger en angripare inom hybridkrig stora möjligheter att attackera kritisk infrastruktur och dölja varifrån angreppet kommer. Samhällets beroende av fungerade internettjänster gör oss sårbara. Hur skapar vi ett robust totalförsvar som kan möta dessa hot?

DXC driver sedan mer än 10 år de två största säkra intranäten i världen, US Navy Marine Corps Intranet och UK Defence Information Infrastructure. De möjliggör för användare att komma åt och distribuera information till sin personal där de befinner sig på ett säkert sätt. Detta är grunden för att kunna samordna resurser i tid och rum. Låt oss visa dig hur det går att få kontroll över information och tillgängliggöra den där det behövs utan att göra avkall på säkerheten. Missa inte seminariet ‘Robust kommunikation i totalförsvaret för att möta krigets krav’. Almedalen - Tisdag den 4:e juli kl. 15.30 på Försvarspolitsk Arena, S:t Hansgatan 11, Visby. www.dxc.technology

ANNONS

FOKUSALMEDALEN.SE

Det offentliga har en god kunskap om riskerna och företagen har teknik för att skydda samhället. FOTO PHOTOCREO BEDNAREK/ADOBE STOCK

ANNONS


Mönsterås

Bäst i Sverige på företagsservice och attityder! • Regionens bästa företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs undersökning

• Här byggs fiberoptiskt nätverk i hela kommunen

Stockholm E4

• Strategiska etableringslägen utmed E22 (över 100 ha etableringsmark) Södra Ce

Oskarshamn

• Väg- och järnvägsnät med hög standard, fina cykelvägar

s ll Mönsterå

E22

Göteborg

MÖNSTERÅS Kalmar

E22 Köpenhamn

• Närhet till Kalmar flygplats

Malmö

• Tolv mil kuststräcka utmed Kalmarsund

Kalmar Ba

geri AB i Å

y lems k yrkb

• Attraktiva villatomter i nära anslutning till havet. Ytterligare 32 lägenheter byggs i Mönsterås hamnområde • Fem tätorter med god service – Mönsterås, Timmernabben, Ålem, Blomstermåla och Fliseryd • 13 300 invånare

ABC-Karo

ssen i Mön

sterås

KONTAKTPERSONER Etableringar: Byggklara tomter: Nya hyreslägenheter:

Thomas Svensson Henrik Eriksson Mönsterås Bostäder

www.monsteras.se

0499-174 99 0499-171 56 0499-491 10

thomas.svensson@muab.monsteras.se henrik.eriksson@monsteras.se info@monsterasbostader.se


Så blir Sverige världens bästa entreprenörsland I år har vi toppat laguppställningen till Almedalsveckan för att diskutera hur Sverige ska bli världens bästa entreprenörsland. Boka in Nationella Entreprenörsdagen den 3 juli redan nu. Vi ses på Strandvägen H513 i Visby och under #EntD på Twitter.

Nationella

Entreprenörsdagen

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Simon Hedberg m.fl.

Nationella Entreprenörsdagen är ett gemensamt evenemang som genomförs av Grant Thornton, Founders Alliance, Företagarna, YEoS och SUP46.

Almedalen 3 juli Medverkar gör bland annat:

Mikael Damberg Närings- och innovationsminister

Jessica Löfström Grundare av ExpanderaMera

Günther Mårder Vd Företagarna

Se hela programmet här: grantthornton.se/almedalen

Marie Wall Start up-ansvarig regeringen

Emil Källström Ekonomisk- politisk talesperson (C)

Annika Lidne SUP46 Advisory board, grundare Dramatify

Fokus Almedalen 170625  
Advertisement