Page 1

FOKUS A N N O N S

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

BOSTADSRÄTT FÖR BOENDE OCH FÖRENING

REAL PEOPLE. REAL STORIES. REAL IMPACT.

SEPTEMBER 2016

Alexander Iliev: Okunskap och slarv orsakar skador för mångmiljonbelopp Taksnöskottning, sidan 12

ANNONS

Martin Timell: Ibland är längtan att förändra större än behoven Renovering, sidan 26

Flowbox är en plattform för företag som vill öka varumärkeskännedomen, engagemanget och resultatet. Med Flowbox konverteras UGC från användarnas sociala medier till en modern och kraftfull marknadsföring.

Hans Lind: Behöver bostadsrättsmarknaden styras upp mer? Krönikan, sidan 30

GETFLOWBOX.COM

Kontakta oss för en demo på hello@getflowbox.com

Byggbolag:

Vi efterlyser kommunal genomförandekraft! sidan 22

Helheten påverkar mer än enskilda renoveringsinsatser R

EM

IUM

R

P

sidan 24

PARTNE

Bostadsministern

PETER ERIKSSON

”Vi har byggt för lite under för lång tid, framför allt i storstäderna” Välkommen till Öppet hus hos oss på Fastighetsägarna Stockholm!

28/9 kl.17-20

Anmäl dig redan idag! www.fastighetsagarna.se/oppethus


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

2 Ledaren Ulrika Blomqvist

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

”En demokratiskola i det lilla” Jag har fått höra att vi har alldeles för mycket bostadsrätter och att vi behöver bygga fler billiga hyresrätter. Tyvärr utgår aldrig dessa resonemang från vilka önskemål som människor har vad gäller boendet. Det skriver Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna. Det är inte ofta, men ibland händer det. Människor börjar prata med varandra på bussen. När det händer brukar det ofta bero på att någonting har hänt, att bussen står still eller kör fel. Men den här dagen var det bara en medresenär som ville ha en pratstund. Så småningom kom vi in på varandras arbete och jag berättade att jag arbetar med bostäder, utan att nämna att det är på Bostadsrätterna. Hennes omedelbara reaktion var att vi har för många bostadsrätter i landet, att hyresrätterna blivit färre och att allt idag handlar om pengar. Nu höll vi inte med varandra i allt, men samtalet blev intressant. När jag i privata sammanhang berättar vad jag arbetar med så vet jag att vi kommer att diskutera bostäder åtminstone den kommande halvtimmen. Det kan då handla om hur bostadsrätt fungerar, ansvaret mellan förening och medlem, mäklare, bostadspriser och inte minst bostadsbristen. Men också att det ombildats alldeles för mycket och att vi behöver fler hyresrätter.

Sammantaget är bostadsfrågor något som engagerar många människor där alla har en åsikt och det gör att mitt arbete är så roligt. Förutom att konstatera att det är roligt kan jag också försöka dra några slutsatser. Jag skulle kunna raljera över den påstådda bristen på hyresrätter, då jag ibland säger att bristen vad gäller hyresrätter gäller sådana med en väldigt låg hyra. Men för att inta ett metaperspektiv kan jag se att bostadsrätten är en boendeform som fortfarande väcker mycket känslor och som fortfarande kan provocera en del. Det är olyckligt. Jag ser också att hyresrätter och bostadsrätter ställs mot varandra, att diskussionen handlar om vi ska bygga det ena eller det andra, om det är mer rätt att bo på det ena eller andra sättet. Sällan har jag hört diskussioner om att vi behöver fler villor eftersom det skulle råda brist på sådana. Även bland politiker ropas det på fler hyresrätter som då ska vara billiga och tillgängliga för alla, vilket i sig visar sig svårt

04 Aktuellt Det digitala huset 06 Fördjupning Brandsäkerhet 08 Fördjupning Laddinfrastruktur 10 Aktuellt Energieffektivisering 12 Utmaning Taksnöskottning 15 Profilen Peter Eriksson

att genomföra utan enorma statlig­a subventioner. Andra menar att ägarlägenheter är mycket bättre än bostadsrätt, eftersom det där handlar om ett direkt ägande utan att en bostadsrättsförening kan blanda sig vad någon gör med sin bostad (vilket i och för sig inte stämmer). Inga boendeformer förtjänar att ställas mot varandra, vi behöver bygga mer av allt. Men jag är av den åsikten att bostadsrätten är ett alldeles utmärkt boende som fler borde få möjlighet att välja. Idén med bostadsrätt går ut på att människor går samman i en förening där de gemensamt väljer en styrelse som tar hand om huset för medlemmarnas bästa. Det är en demokratiskola i det lilla. Bostadsrätten bygger inte på att föreningen ska gå med ekonomisk vinst, utan att avkastningen blir det goda boendet. Medlemmarna betalar en avgift som går till dem själva. Visst har vi höga bostadspriser och det gäller samtliga ägda bostäder, och det är inget självändamål i sig med evigt ökade

priser, i synnerhet som färre då kan efterfråga bostäderna. Därför skulle jag vilja se fler bostäder i olika prisklasser med olika standard och läge. Förhoppningsvis får vi då en dag uppleva att människor väljer boendeform utifrån sina egna önskemål, och inte vad systemet och samhället bestämt åt dem. ■

18 Fördjupning Förvaltning 20 Aktuellt 2025 22 Perspektiv Nybyggnation 24 Fördjupning Inför försäljning 26 Inspiration Renovering 28 Panelen 30 Krönikan Hans Lind

Trevlig läsning!

Fredrik Wendelstig & Stefan Persson Projektledare

SMART CHAT Twittra med Ulrika Blomqvist

den 12 september kl. 16:00 om hur bostadsbristen ska lösas. Tweeta @Smartmedia_Publ använd #fokusbostadsrätt

itter

på tw

Känn dig som hemma! På Nordens största mässa för dig som bygger om, bygger till eller bygger nytt finns någonting för alla. Då har vi samlat det mesta av det bästa i en och samma mässa. Dessutom bjuder vi på rådgivning, specialistkunskaper och massor av inspiration. Liksom möjligheten att gå till handling på plats. Ta med plånboken och känn dig som hemma!

PREMIUM PARTNER:

DETTA ÄR SMART MEDIA

FOKUS BOSTADSRÄTT Projektledare Fredrik Wendelstig fredrik.wendelstig@smartmediaagency.se Stefan Persson stefan.persson@smartmediaagency.se Vd Marcus Carloni

INNEHÅLL

Redaktionschef Cindy Ahrnewald Text Anna Adolfsson, Annika Wihlborg, Lotta Svedberg Omslagsbild Shutterstock, Johan Umenius

Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Layout och repro Johan Umenius Distribution Svenska Dagbladet, september 2016 Tryck V-TAB Södertälje Webb www.fokusbostadsrätt.se

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Flexibla detaljplaner krävs för att öka bostadsbyggandet

ANNONS

Byggbranschen står inför en rad olika utmaningar i samband med att regeringens högt ställda bostadsbyggnationsmål ska uppnås. Processen från idé till färdigt bostadskvarter är ofta lång och krånglig, byggföretagen tvingas idag ofta ta stora finansiella risker, utan att vara säkra på om ett byggprojekt verkligen kan genomföras. Det är några av de utmaningar som i slutänden medför att bostadspriserna blir högre än nödvändigt. –För att på sikt kunna bygga bort bostadsbristen krävs en ökad flexibilitet och mer nytänkande från kommunernas sida. Vi behöver helt enkelt få in fler bostäder på mindre yta, vilket många detaljplaner som ofta har många år på nacken i dagsläget förhindrar. Vi och många andra byggbolag efterlyser därför moderniserade och flexibla detaljplaner som anpassats utifrån dagens och framtidens behov, säger Jonni Frisberg, vd på Byggbolaget Södermalm.

Eftersom det ofta är svårt att beviljas bygglov tvingas många byggföretag lägga mycket tid och resurser på att omarbeta sina projektplaner i flera omgångar. Det innebär att de tvingas investera stora resurser i ett projekt, utan att vara säkra på att någonsin kunna sätta spaden i marken. – I attraktiva regioner som Stockholm krävs att kommunerna skapar förutsättningar för en ökad förtätning samt att detaljplanerna inte är låsta vid en speci-

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-122 03 221 Email redaktion@smartmediaagency.se Webb www.smartmediapublishing.com

fik typ av byggnader. Mindre restriktiva regler kring byggnation på och i anslutning till grönområden samt strandlinjen skulle också underlätta arbetet med att uppnå regeringens bostadsbyggnationsmål, säger Jonni Frisberg.


BYGGT AV OMTANKE

Ända sedan Åke sundvall startades för över sjuttio år sedan har vi i familjen Sundvall, tillsammans med våra duktiga medarbetare, tagit hand om och byggt hus utifrån en och samma idé: att de ska hålla länge, sätta prägel på kvarteret och få människor att trivas. Och för att lyckas genomföra vår idé är det en sak vi alltid sätter högst och främst, oavsett om det är husen eller företaget vi bygger. Omtanke.

NEDAN FINNER DU TVÅ AV VÅRA PROJEKT FRAMTAGNA MED STOR OMTANKE OM DETALJER Gå in på vår hemsida www.akesundvall.se för att läsa mer om oss och våra projekt

Knäckepilen i Östra Sala Backe www.knackepilen.se

FokusBostadsrätt.indd 1

Estrad i Vallentuna www.brfestrad.se

2016-08-30 14:54


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

4 Aktuellt Det digitala huset 

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

”Acceptansen för att koppla upp fastigheter har ökat” Uppkopplade fastigheter är inte längre en framtidsvision utan ett effektivt verktyg för fastighetsförvaltning. Det säger Olle Årman, vd för Din box, som i flera år arbetat med att utveckla digitala driftslösningar för flerbostadshus. TEXT ANNA ADOLFSSON ILLUSTRATION SHUTTERSTOCK

En informationstavla i portuppgången som larmar om ett misstänkt inbrottsförsök eller mäter skillnader i lufttrycket ner på sekundnivå. Låter det som science fiction? Fel, det är en standardprodukt som i stort sett varje bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan installera, vilket många även gjort under de senaste åren. – Vi började med att koppla ett antal av våra tidigare traditionella produkter till webben, som fastighetsboxar och informationstavlor. Normalt sett när du förvaltar en fastighet så läggs mycket tid på namnändring och låshantering. Men genom vårt system kan man till exempel koppla på LCD-skärmar på postboxar och namnskyltar och sätta upp en skärm istället för en analog informationstavla med papper, berättar Olle Årman.

systemet för att kommunicera med de boende. – Då kan fastighetsskötaren skapa en mycket trevligare och modernare känsla av fastigheten. Du kan koppla på busstidtabeller, energianvändning och allt som finns på nätet. Men det kan även vara en felanmälningsfunktion som underlättar kommunikationen mellan boende, styrelse och förvaltare.

Det finns en nyfikenhet och en vilja till förändring som ökat den senaste tiden. Olle Årman

Flera fördelar med upp- och ihopkoppling Vinsterna med att koppla upp och ihop fastighetens olika funktioner är enligt Årman flera. Ett naturligt nästa steg efter att ha digitaliserat basfunktioner är att börja använda

Ett tredje steg menar Olle, är att börja använda inbyggda sensorer i utrustningen, för att kunna utnyttja den till att samla in data. Ljud-, värme- och lufttryckssensorer, samt ett antal andra mätsensorer, gör

det möjligt att plocka ut en mängd information ur produkterna. – Ett bra exempel är ventilations­ mätning, som idag är ett stort problem för många bostadsrättsföreningar. Med hjälp av sensorer kan lufttrycket mätas både inne och ute och läsas av varje sekund, och det till en långt lägre kostnad än att ta ut ett specialiserat företag som mäter ventilationen. Sensorerna kan även känna igen ljud från glaskross vid ett eventuellt inbrott eller larma om någon skriker på hjälp. – Det har funnits en rädsla mot att koppla upp sig mot molnet, accept­ ansen för att koppla upp fastigheter över lag har dock ökat under de senaste åren. Nu börjar folk förstå mer, och när Office släppte sina molntjänster på nätet så ledde det till en mer öppen attityd. Och där tycker jag att de bostadsrättsföreningar jag pratar med har kommit ganska långt. Det finns en nyfikenhet och en vilja till förändring som ökat den senaste tiden.

”Möjligheten ska finnas” Framöver ser han att fastighetsägar­e och bostadsrättsföreningar måste

Motion till styrelsen Jag vill inte längre betala för mina grannars varmvatten- och värmeslöseri och ger härmed i uppdrag till styrelsen att undersöka kostnaderna för att installera Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, varmvatten och el.

Namn: Lgh-nr:

ANNONS

Datum:

Läs mer om hur det går till... www.techem.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A Aktuellt Det digitala huset 5 Aktuellt

FOTO NATALIE STJERNQVIST

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

ANNONS

Mårten Frossne, vd Aptus

En nyckel till säkerhet TEXT WALDEMAR INGDAHL

Olle Årman, vd Din box

följa med i utvecklingen för att kunna hålla konkurrenskraftiga hyror och avgifter. – Man kommer kanske inte bli tvungen, men det kommer ge stora fördelar och väldigt stora effektiviseringar i förvaltningen. Fler och fler kommer förvänta sig att det ska finnas viss funktionalitet i fastigheten. Du kan till exempel inte starta en bank och inte ha en app längre, det kommer bli samma med boende. Folk kommer förvänta sig att du få namnet på dörren direkt när de flyttar in och att nycklarna inte ska fungera när de flyttar ut. En trolig del av utvecklingen, menar Olle Årman är att hårdvaran blir billigare och billigare, och att folk istället betalar för de tjänster de använder. Han drar paralleller med hur Telia säljer bredband genom

att sätta upp hårdvaran i stort sett gratis och sedan sälja tjänsten till de boende i fastigheten. – Det kommer att bli samma med trygghets- och brandpaket som använder installerade värmesensorer. Det här skapar så otroligt mycket tjänster och alla kommer inte att vilja ha allt. Men folk förväntar sig att möjligheten ska finnas för dem att köpa det de vill ha.

Smart fakta Med uppkopplade lösningar för driftoptimering kan fastighets­ ägare och förvaltare spara in enorma summor på varje byggnad, flerbostadshus eller byggprojekt.

Många flerbostadshus har mekaniska lås. De är enkla att använda, men det blir många nycklar att hålla reda på och en tappad nyckel kan kopieras och användas av vem som helst. Med elektroniska låssystem får man istället kontroll över vilka som har tillträde till flerbostadshusets utrymmen, och det går att detaljstyra när och hur enskilda personer får och inte får tillgång till lokalerna. En förlorad elektronisk nyckelbricka kan dessutom spärras med ett knapptryck från datorn hemma, utan kostnader för låssmed och byte av cylinder. Aptus Elektronik inom Assa Abloy- gruppen tillverkar passage-, porttelefon- och bokningssystem för flerbostadshus. Genom en app eller webbportal kan man boka tvättstugan, bastun och andra gemensamhetslokaler utan nyckel. Gränssnittet är tillgängligt oavsett funktionsförmåga. Multiaccess­ systemet ger föreningar och fastighetsbolag en överblick över vad som sker i fastigheten, vilket förenklar administrationen som kan skötas på distans.

Är vi på väg mot ett nyckelfritt samhälle? – Det har delvis redan hänt, det är en successiv process där vi varje år ser att användningen av mekaniska nycklar minskar säger Mårten Frostne, vd för Aptus.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

6 Fördjupning Brandsäkerhet

Ett systematiskt arbete förebygger bränder Bostadsrättsföreningar omfattas av samma brandskydds­ regler som andra fastighetsägare. Varje enskild boende ansvarar för brandskyddet i sin lägenhet, men styrelsen har ett övergripande ansvar för fastighetens systematiska brandskyddsarbete.

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Kunskapsnivån kring vem som ansvarar för vad och vilket ansvar bostadsrätts­föreningen har varierar mycket

TEXT ANNIKA WIHLBORG FOTO HÅKAN FLANK

Varje år omkommer cirka 120 människor i Sverige i bränder, de flesta i samband med bränder i bostäder. Ett systematiskt brandskyddsarbete som innefattar både tekniska delar – som exempelvis byggnadens brandtekniska installationer – och rutiner och regler som minskar brandrisken, kan bidra till att minska antalet bostadsbränder. – Bostadsrättsföreningens juridiska ansvar består bland annat av att tillhandahålla utrustning för livräddning och släckning vid brand, och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand samt för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exempelvis genom att se till att det finns brandvarnare i byggnaden, att underhålla brandskyddet och att informera de boende kring de brandskyddsregler som gäller, säger Hans Andersson, som är brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Hans Andersson rekommenderar bostadsrättsföreningar att

utse en brandskyddsansvarig som får en grundläggande utbildning i systematiskt brandskyddsarbete, och som samordnar föreningens arbete genom att exempelvis informera de boende om brandskyddet och se till att reglerna följs. – Exempel på ordningsregler är att anvisa var de boende får röka och grilla, att göra det obligatoriskt för de boende att installera brandvarnare, att ha framkomliga vägar för utryckningsfordon runt huset, samt att ha regler för var de boende får ställa barnvagnar och cyklar. En annan viktig del är att regelbundet och minst en gång per år, inspektera byggnadernas brandskydd, säger Hans Andersson.

Juridiska personer och verksamheter För bostadsrättsföreningar med verksamheter kan kommunen ställa krav på en skriftlig redogörelse. Det

gäller exempelvis de bostadsrättsföreningar som har restauranger med fler än 50 platser och som har alkoholtillstånd, samlingslokaler som används av fler än 150 personer eller byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. I dessa fall är det viktigt med tydliga hyresavtal och tillhörande gränsdragningslistor beträffande brandskyddet. Bostadsrättsföreningen bör även påminna näringsidkarna och hyrestagarna om att redovisa sitt brandskyddsarbete skriftligt varje år. – Kunskapsnivån kring vem som ansvarar för vad och vilket ansvar bostadsrättsföreningen har när det gäller brandskydd varierar mycket mellan olika bostadsrättsföreningar. Ett tips är därför att alltid kolla upp vad som Hans Andersson, brandingenjör Brandskyddsföreningen gäller rent juridiskt, säger Hans Andersson.

ANNONS

Fastighetsförsäkring med personlig service! På fastighetsägarnas försäkringsbolag Brandkontoret erbjuder vi årsförsäkring för bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och fastighetsbolag i Stockholmsområdet. TEXT ANNMARIE PALM

Brandkontoret erbjuder ett personligt engagemang och en hög servicegrad. Enligt senaste NKI-mätningen har vi ”utmärkt kundnöjdhet”. För oss är det viktigt att arbeta skadeförebyggande genom att sprida kunskap och kompetens. Vi bjuder in till bostadsrättsföreningsträffar, delar ut boken om ”Förebyggande

fastighetsvård” och har en personlig skadehantering. På vår hemsida brandkontoret.se hittar du tips och råd om förebyggande åtgärder.

Nominerade till Årets innovation För varje skadefritt år belönas våra kunder genom att ett belopp motsvarande 10 procent av årspremien sätts av på kundens självriskkonto. Skulle olyckan trots allt vara framme så kan pengarna användas för att betala självrisken. Brandkontoret var nominerade som ”Årets innovation” till Insurance Award 2016, vilket är försäkringsbranschens egen gala som arrangeras av Risk & Försäkring och som lyfter fram de bästa prestationerna som gjorts under 2015.

BRANDKONTORET Brandkontoret kännetecknas av personlig service och skade­ hantering och har sedan starten år 1746 försäkrat fastigheter i Stockholms län. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att Brandkontoret ägs av sina kunder som är fastighets­ bolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.


Framtiden sker där det byggs bostäder. STÄDER SOM FOLK GILLAR VÄXER Fast bara om det finns någonstans att bo. Kommunen behöver därför möta upp behovet av bostäder genom att skapa rätt förutsättningar för att bygga nytt och på så vis även stimulera till rörelse på bostadsmarknaden. Det är lätt att säga, men svårare att lyckas med.

HÖR AV ER SÅ BERÄTTAR VI MER!

orebro.se/byggorebro

+13 % 1:a 76 Befolkningsökning 13 % till 2025. Högst byggtakt i Sverige per capita bland kommuner med fler än 80 000 invånare. Tack vare en smidig process. Högt betyg från företagen på vår service och högst nöjdkundindex av kommuner med fler än 80 000 invånare. Ett resultat av dialog och ihärdigt arbete.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

8 Fördjupning Laddinfrastruktur

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Öka föreningens värde

Fredrik Nordin, vd Clever Sverige

Intresset för att skaffa elbil ökar stadigt i stora delar av landet. I dagsläget rullar drygt 22 000 el- och laddhybridbilar på de svenska vägarna och antalet fortsätter att öka. Allt fler bostadsrättsföreningar intresserar sig nu för att investera i laddningsinfrastruktur.

Tillgänglig laddinfrastruktur motiverar fler att investera i elbilar och laddhybrider

TEXT ANNIKA WIHLBORG

Villaägare har hittills varit överrepresenterade bland elbilsägarna, men på senare tid har intresset för att skaffa elbil även ökat bland bostadsrättsägare. Initiativet till att installera laddningsutrustning för elbilar i en bostadsrättsförening har ofta sitt ursprung i att en eller flera av de boende har köpt en elbil och önskar laddningslösning på hemmaplan. – Jag är övertygad om att antalet elbilar i Sverige skulle kunna fördubblas om fler bostadsrättsföreningar erbjöd laddplatser i form av laddboxar eller laddstolpar, i garage eller i utomhusmiljö. För en elbilsägare är det helt nödvändigt att kunna ladda sin bil hemma, eftersom i genomsnitt 80 procent av all elbilsladdning som genomförs äger rum i anslutning till hemmet, säger Fredrik Nordin, vd på Clever Sverige, en laddoperatör som erbjuder laddlösningar till elbilar och laddhybrider. För bostadsrättsföreningar är satsningen på laddningsinfrastruk-

tur en långsiktig investering som kan öka föreningens värde för såväl befintliga som presumtiva lägenhetsinnehavare, och vanligt är att fler boende intresserar sig för att investera i en elbil om infrastrukturen är på plats. – Vi märker redan nu ett ökande intresse och nyfikenhet från bostadsrättsföreningar som funderar på att installera laddinfrastruktur i sina garage eller parkeringsplatser. Jag är övertygad om att intresset kommer att öka ännu mer de kommande åren, vilket kommer bidra till att antalet bilar ökar runtom i landet. Det råder ingen tvekan om att intresset för elbilar i allmänhet är mycket stort, även bland de som valt att bo i lägenhet, säger Fredrik Nordin. – En bostadsrättsförening som vi hade kontakt med valde till och med att installera laddningsinfrastruktur trots att ingen av de boende ännu hade köpt elbil. De ansåg att möjligheten att ladda elbilar i fast-

YOU EARNED IT. NOW SHOW IT.

För en elbilsägare är det helt nödvändigt att kunna ladda sin bil hemma igheten skulle höja värdet och göra föreningen mer attraktiv. Eftersom intresset för elbil tenderar att öka när laddningsinfrastrukturen väl är på plats så rekommenderar jag bostadsrättsföreningar att investera i en skalbar lösning så laddningsplatserna enkelt kan utökas om antalet elbilar i föreningen blir fler, fortsätter han.

Välj en operatör som tar ett helhetsansvar Han tips till bostadsrättsföreningar som överväger investeringen är att välja en operatör som tar ett helhetsansvar för både installation och service och fakturering till de

som nyttjar laddningsutrustningen. Ytterligare ett tips är att välja en operatör som har kontakt med elbilstillverkarna och kan säkerställa att laddutrustningen svarar upp till de krav som framtidens elbilar ställer. – Merparten av de bostadsrättsföreningar som visat intresse för att leasa eller själva investera i laddningsinfrastruktur efterfrågar en lösning som fördelar kostnaderna på ett rättvist sätt mellan de boende. Ett sätt är att ge varje enskild elbilsägare ett laddkort som registrerar deras elförbrukning. På så sätt blir det enkelt och okomplicerat och elbilsägaren betalar endast för den el de använt, säger Fredrik Nordin.

Flowbox är en plattform för företag som vill öka varumärkeskännedomen, engagemanget och resultatet. Med Flowbox konverteras UGC från användarnas sociala medier till en modern och kraftfull marknadsföring.

Smart fakta Vanliga frågor är hur förenin­g­en ska gå tillväga om de vill installera laddboxar eller laddstolpar i sin förening, samt vad investeringen kostar. Kostnaden varierar beroende på fastighetens elinfrastruktur och hur långt från elcentralen laddplatserna ska förläggas, men utan åtgärder i fastighetens el handlar det om mellan tio- till femtontusen kronor per laddnings­ plats. Bostads­rättsföreningar kan även välja att leasa laddnings­ infrastrukturen, även om merparten föredrar att själva äga den.

GETFLOWBOX.COM THE VISUAL CONTENT AND MARKETING PLATFORM

Kontakta oss för en demo på hello@getflowbox.com


Polarfönster har levererat vackra och prisvärda kvalitetsfönster i mer än 70 år. Våra fönster är tillverkade av norrländsk kärnfura som håller i generationer. Polarfönster - stolt Hovleverantör till Älvsbyhus i tre decennier.

Ring: 0977-102 29 polarfonster.se

STÖD STRÅLKASTARE Uppmärksamhet är det sista en korrupt politiker vill ha. Därför ser vi till att lysa starka strålkastare mot dem som tystar ner kritik. När allt syns går det inte att gömma sig. Det är första steget mot förändring.

Sms:a STRÅLKASTARE till 72980 så skänker du 50 kr till vårt arbete.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

10 Aktuellt Energieffektivisering 

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

En lön sam inv est erin g

Energieffektiviseringsåtgärder, som till exempel att se över fastighetens energiförsörjning, förstärka fasadisoleringen eller investera i nya fönster, är några av de mest lönsamma investeringar en bostadsrättsförening kan göra

Christian Laubenstein, försäljningschef Skaala

TEXT ANNIKA WIHLBORG FOTO SHUTTERSTOCK

– Den optimala energilösningen för bostadsrättsföreningar ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt, är en kombination av fjärrvärme och värmepumpar, bergvärme eller frånluftåtervinning. Genom att kombinera två energikällor gör sig bostadsrättsföreningar inte beroende av en enskild energikälla. Det innebär att man vid olika tider på året kan dra nytta av fördelarna med respektive energikälla, säger Per Melin, marknadschef på Gerox. Genom att använda fjärrvärme­n för allt tappvarmvatten, all uppvärmning under de varmare årstiderna samt för spetsvärme, och använda värmepumpar för uppvärmning under kalla årstiderna, kan bostads­

ANNONS

rättsföreningar dra nytta av respekt­ive energislags styrkor och prisvariation. Under vår och sommar är priset på fjärrvärme betydligt lägre än på vintrarna. – Genom att se över fastighetens energiförsörjning kan bostadsrättsföreningar minska energiförbrukningen rejält, vilket gynnar såväl föreningens ekonomi som miljön. En förutsättning för att optimera besparingspotentialen är att regelbundet övervaka fastigheternas energiförbrukning med hjälp av ett intelligent, webbaserat driftövervakningssystem, säger Per Melin. Kombinationen fjärrvärme och värmepumpar i flerbostadshus gör att huset lättare kan hantera de tidpunk-

ter då mycket tappvatten förbrukas i fastigheten, som exempelvis på morgonen eller på kvällarna. Genom att använda fjärrvärmen till allt tappvarmvatten så är tillgången på varmvatten i princip obegränsad, oavsett hur många som duschar samtidigt. – Mitt råd till bostadsrättsföreningars styrelse är att begära in offerter från flera aktörer och höra sig för angående vilka kombinationslösningar de kan erbjuda. Säkerställ också att leverantören kan erbjuda ett driftövervakningssystem så att man regelbundet kan följa upp och justera fördelningen mellan fjärrvärme och värmepumpar eller bergvärme, utifrån vad som lämpar sig bäst från tid till annan, säger Per Melin.

Kombinera flera energieffektiviseringsåtgärder Utöver energiförsörjningen så finns en stor energibesparingspotential i fönsterbyte. Moderna, välisoler­ade fönster ökar även boendekomforten och håller värmen inne i fastigheten betydligt bättre än äldre fönster. Det ger även en jämn och behaglig värmefördelning. – Välj en fönstertyp med ett så lågt U-värde som möjligt. De kostar något mer, men investeringen lönar sig redan efter ett par år. U-värdet räknas fram genom att kombinera en rad olika faktorer som bland annat påverkar fönstrets isolerande egenskaper. Det är viktigt att U-värdet beräknas på hela fönster­

Per Melin, marknadschef Gerox

konstruktionen och inte enbart själva glaset, förklarar Christian Laubenstein, försäljningschef för fönsterlösningar på Skaala. – Fönsterbyte kan med fördel kombineras med andra energi­ effektiviserade åtgärder, som exempelvis förstärkning av fasad­ isoleringen vilket ökar fastig­hetens energibesparingsmöjligheter ytterligare. Tänk bara på att minska värmen i elementen och att justera fastighetens ventilation så snart de nya fönstren är på plats, annar­s risker­ar man att gå miste om delar av energibesparingspotentialen, rekommenderar Christian Laubenstein avslutningsvis.

Skaffa en säker digital brevlåda

MYNDIGHET

KOMMUN

Läs post från myndigheter när som helst och var du än är. Det enda du behöver är e-legitimation, t ex mobilt BankID och en säker digital brevlåda. Läs mer och skaffa brevlåda på minameddelanden.se.

Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst för säker digital post, förvaltad av Skatteverket.


Med licensierade snöskottare kan du känna dig trygg Skotta Säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen och är ett utbildningsprogram som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Läs mer om licensieringen på skottasakert.se.

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

www.pvforetagen.se

Vi vill ha dig. Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan

se till att flera hundra år gamla naturskogar inte huggs ned på bara några dagar. Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap kostar  kr/mån.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

12 Utmaning Taksnöskottning

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

”Okunskap och slarv orsakar skador för mångmiljonbelopp”

Trots att snön anländer som ett brev på posten varje vinter så är många föreningar dåligt rustade för vintersäsongen. De är sent ute och väntar tills snön ligger tung innan en takskottningsentreprenör kontaktas, vilket kan medföra att styrelsen tvingas lägga mycket tid på att hitta någon som kan ta sig an uppdraget eller att det slarvas med snöskottningen. – Om ansvaret inte sköts ordentligt kan det bli kostsamt för bostadsrättsföreningen och i värsta fall ge fängelse, säger Alexander Iliev.

Alexander Iliev, förbundsjurist Plåt och Ventföretagen

TEXT ANNIKA WIHLBORG FOTO STEFAN HOLM / SHUTTERSTOCK.COM

Alexander Iliev är förbundsjurist på bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt och ventföretagen och han rekommenderar bostadsrättsföreningar som inte tecknat avtal med en takskottningsentreprenör att kontakta och begära in offerter från flera entreprenörer redan under hösten, innan den första snön fallit. – Det är bostadsrättsföreningens ansvar att i egenskap av fastighetsägare se till att ingen person skadas av snö eller is som faller från fastigheten. Bostadsrättsföreningar kan även välja att delegera snöskottningsansvaret genom att teckna ett avtal med en snöskottningsentreprenör. – Seriösa takskottningsentreprenörer inspekterar alltid taket innan de påbörjar ett nytt uppdrag. Inspektionen görs för att säkerställa att det inte finns några skador på taket och att det är utrustat med de säkerhets­ anordningar som behövs för att snöskottningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Inspektionen

är ett krav för att entreprenörerna ska kunna ta sig an uppdraget och genomförs innan taket täckts av snö och is, berättar Alexander Iliev.

Välj rätt avtalsform För fyra år sedan initierade Plåt och Ventföretagen utbildningsprojektet Skotta säkert, som ska öka säkerheten kring skottning av tak. Skotta säkert syftar till att förbättra arbetsmiljön för de som skottar på taken, minska antalet material­skador och skador på andras egendom, exempelvis parkerade bilar, minimera farorna för allmänheten, samt att stoppa oseriösa takskottningsaktörer. I dagsläget har drygt 6 000 takskottare genomgått utbildningen och är därmed personlicensierade enligt Skotta säkerts koncept. Initiativet har genererat ett positivt gensvar från många bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare och allt fler väljer att enbart anlita takskottningsföretag som är licensierade med kompetens

Det är bostadsrätts­föreningens ansvar att i egenskap av fastighetsägare se till att ingen person skadas av snö eller is som faller från fastigheten kring systematiskt säkerhetsarbete. – Det finns två avtalsformer att välja mellan för bostadsrättsföreningar som tecknar avtal med snöskottningsentreprenörer; avropsavtal och bevakningsavtal. Ett avropsavtal kostar i allmänhet lite mindre än ett bevakningsavtal och innebär att en representant från bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att kontakta snöskottningsföretaget så snart det är dags att skotta taken. Bostadsrättsföreningar som tecknar bevakningsavtal väljer istället att delegera bevakningsansvaret till snöskottningsföretaget, som på eget initiativ skottar taken så snart de bedömer att det behövs, berättar Alexander Iliev.

Okunskap orsakar skador Vilken avtalsform som lämpar sig bäst avgörs av respektive bostadsrättsförening. Vissa har inget emot att själva bevaka sina fastigheter, andra tycker att det är skönt att överlåta bevakningsansvaret och därmed också delar av det juridiska ansvaret till ett snöskottningsföretag. – Okunskap och slarv gör att takskottning eller bristen på skottning årligen orsakar person- och fastighets­skador för mångmiljonbelopp. –Den främsta orsaken till att många bostadsrätts­föreningar slarvar med snöskottningen är ren okunskap om vad som skiljer de olika avtals-

formerna samt en okunskap kring vilket ansvar bostadsrättsföreningen har vad gäller snöröjning, avslutar Alexander Iliev.

Smart fakta För att försäkringen ska gälla i samband med snöskottning kräver de flesta försäkringsbolag att takskottarna är licensierade enligt Skotta säkert.


Nytt namn. Gammal i gården. NCC Boende byter namn till Bonava. Ett hem är så mycket mer än huset du bor i. Det handlar om människorna och platserna runt omkring dig. Just därför bygger vi inte bara hus, vi skapar hem och levande platser. Hitta ditt nya hem på bonava.se

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 400 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Sankt Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.


VI KOMMER ALDRIG BLI

RUSSINPLOCKARE! Vi bygger där det behövs och inte där folk betalar mest. Här är några av projekten som är aktuella just nu. Har du tips på fler platser som behöver prisvärda hem? Hör av dig till oss på direkten. Gå in på boklok.se/markagare och skriv en rad. I Kiruna har vi byggt hem till 34 familjer.

Falun får också nya BoKlok hus. Går allt i lås börjar vi bygga våren 2017.

I Upplands-Bro bygger vi 19 bostäder i form av parhus.

n e d . . Psst. finns sep 5 2 i 22 s t a l p vi på gården! d ä r t s kung as vi ses! hopp I Veberöd börjar vi snart sälja drygt 26 nybyggda bostäder.

Den svenska bostadsmarknaden har slagsida. Samtidigt som det pratas om “bostäder till alla” plockar många byggbolag ogenerat russinen ur kakan genom att bara bygga i storstadsområdena. Vi på BoKlok vill bygga där det behövs och inte bara där folk betalar bäst. Tänker du också i de banorna? Titta då in på vår hemsida så kan vi tillsammans se till att Sverige får fler prisvärda hem. Vi hörs! boklok.se/markagare


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSBOSTADSRÄTT.SEANNONS

Peter Eriksson Profilen 15

”Vi har byggt för lite under för lång tid” Peter Eriksson har antagit vad som beskrivits som en brutalt tuff uppgift; att lösa den svenska bostadskrisen. TEXT ANNA ADOLFSSON FOTO JOHAN UMENIUS

VIASAT SPORT PREMIUM BÄSTA MATCHERNA. TYNGSTA LIGORNA.

Andrew Medichini AP/TT

Beställ på viasat.se/premium

Jon Super AP/TT


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

16 Profilen Peter Eriksson

H

an hade ett bra, intressant jobb i Europaparlamentet, som ledamot av Utskottet för industrifrågor, forskning och energi, och inga planer på återgång till den svenska inrikespolitiken. Men i maj kom frågan om att ersätta Mehmet Kaplan som avgick efter sina hårt kritiserade uttalanden i frågor om extremism. – Det var en jobbig situation för Miljöpartiet och jag tycker väl att man ska säga ja i sådana lägen, konstaterar Peter Eriksson när han tar emot i sitt tjänsterum på Näringsdepartementet. Idag är han vår bostadsminister med ett övergripande uppdrag att se till att det finns bostäder för alla människor i Sverige. Reaktionerna på utnämningen har varit genomgående positiva, trots att han inte var en självklar kandidat bland förhandstipsen. Framför allt

har byggbranschen gett sitt bifall, där många lyfter upp hans breda bakgrund. Eftersom bostadspolitiken innebär många frågor som hanteras lokalt men även mycket som bestäms på nationell nivå, ses det som en fördel att han har med sig erfarenhet från både kommun, riksdag och EU. Att han dessutom varit ordförande i ett litet bostadsbolag lyfts fram som ett extra plus. Med sig i bagaget har Peter Eriksson bland annat uppdraget som kommunalråd i Kalix kommun, där han blev den förste miljöpartisten att bli kommunstyrelsens ordförande. Efter ett rekordval från partiet i kommunalvalet, men dåliga opinionssiffror på riksplanet, ställde han upp som språkrör vid kongressen år 2002. Den posten delade han sedan tillsammans med Maria Wetterstrand fram till år 2011.

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Peter har varit ledamot av riksdagens konstitutionsutskott, EU-nämnden och finansutskottet. Efter valet år 2010 blev han ordförande i konstitutionsutskottet och ledamot i Riksbanksfullmäktige. År 2014 valdes han till ledamot av Europaparlamentet och lämnade sin plats i riksdagen. Men nu är han alltså tillbaka i den nationella politiken igen, och den gedigna erfarenheten kommer väl till pass i uppdraget som bostadsminister. Framför sig har han vad som beskrivits som en brutalt tuff uppgift; att lösa den svenska bostadskrisen, och kanske är det en av de viktigaste frågorna för regeringen under den här mandatperioden. – Krisen beror kortfattat på att vi har byggt för lite under för lång tid, framför allt i storstäderna. Samtidigt examinerar stora barnkullar från

Byggspecialister i samverkan

Det ökade byggandet har gjort att vi redan nu börjar slå i taket när det gäller kompetensbehovet. Så det är arbetskraftsbrist inom flera sektorer

universiteten och behöver bostäder. Vi har även haft en stor invandring och det pågår en urbanisering vilket gör att bostadsbristen är väldigt påtaglig. Och de bostäder vi har finns inte alltid där folk vill ha dem. Den långvariga bostadsbristen har med andra ord utvecklats till en akut bostadskris och rapporter visar hur den begränsar människors frihet och möjligheter att flytta till jobb eller studier. Det i sin tur begränsar för företag att få tillgång till kompetent arbetskraft, växa och konkurrera. Bostadsfrågan blir därför i förlängningen en förutsättning för integration, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Enligt Boverkets senaste bedömning behövs 700 000 nya bostäder fram till år 2025 vilket innebär att bostadsbyggandet måste öka rejält.

www.interoc.se 08-20 05 10

Fasad • Balkong • Dörr & fönster VVS • Plattsättning • Byggservice


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSBOSTADSRÄTT.SEANNONS

Peter Eriksson Profilen 17 Aktuellt

Göran Ekberg, projektchef Stockholmsmässan

Mellan den 6 till 9 oktober arrangeras mässan Hem, villa & bostadsrätt i Stockholm. TEXT LOTTA SVEDBERG

En annan undersökning, som gjorts av DN, visar att det största probleme­t är att det tar för lång tid från ax till färdig limpa, det vill säga från att tjänstemännen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan tills att det finns en färdig byggnad som går att flytta in i. Undersökningen visar att det tar över fem år från att detaljplanen vunnit laga kraft tills att bygglovsansökan skickas in. – Ja, idag tar det för lång tid och kostar för mycket att bygga, konstaterar Peter Eriksson. För att ta ett brett grepp kring bostadspolitiken har blocköverskridande bostadssamtal förts under året. Samtalen havererade dock i mitten av juni efter att Alliansen ansåg att regeringen kom med för försiktiga förslag. Några dagar senare presenterade Peter Eriksson tillsammans med finansminister Magdalena

Andersson (S) regeringens 22 punkter för ökat bostadsbyggande. De handlar främst om att förkorta byggtider, snabba på och få igång byggandet. – Vi har ökat byggandet, dubblerat faktiskt, sedan den nya regeringen tillträdde. Så vi gör skillnad, men vi behöver komma ännu längre. Det handlar också om att kunna bygga mer industriellt. Kan vi prefabricera mer i industrin så innebär det att vi kan använda snickarna och hantverkarna mer effektivt och få in verkstadsarbetare i byggproduktionen. En viktig faktor för att klara ett ökat bostadsbyggande är således arbetskraft med rätt kompetens. I dagsläget vittnar många röster om kompetensbrist vilket även Peter Eriksson är medveten om. – Det ökade byggandet har gjort att vi redan nu börjar slå i taket när

det gäller kompetensbehovet. Så det är arbetskraftsbrist inom flera sektorer. Därför har jag tillsatt två samordnare som ska gå igenom detta under hösten och lägga ett förslag innan årsskiftet. Eftersom alla varken kan eller vill bo innanför tullarna i Stockholm, är bostadsfrågan även nära förknippa­d med hur väl infrastrukturen fungerar. Det måste, enligt Peter Eriksson, vara möjligt för människor att bo där de vill och ändå kunna försörja sig. – Vi behöver bygga ut kollektiv­ trafiken så att man kan bo på fler platser och komma in med pendeltåg, tunnelbana eller buss, till exempel. Frågan om att kunna arbeta där man vill bo, eller rent av hemifrån, leder osökt in på hans andra ansvarsområde; digitalisering.

– Digitaliseringen och it-området är en av Sveriges viktigaste utmaningar just nu. Där måste vi se till att Sverige fortsätter att vara ledande för att kunna producera nya tjänster och vara effektiva inom industrin så att vi klarar konkurrenskraften. ■

Smart fakta Peter Eriksson (MP) föddes i Tranås, har varit språkrör för Miljö­partiet tillsammans med Maria Wetterstrand och riksdags­ ledamot under åren 1994 till 1998 samt 2002 till 2014. Han har varit ordför­ande i konstitutionsutskottet och valdes år 2014 in i Europaparla­mentet. Efter Mehmet Kaplans avgång utsågs han i maj till ny bostadsminister.

Kom och träffa oss på Hem & Villa mässan ERBJUDANDE! i Älvsjö 6 – 9 okt Vifinns bjuder på frakten Vi i monter A 32:41 ERBJUDANDE!

Beställ din bastutunna redan idag

Njut av ett avkopplande BASTA TILL JUL Beställ din bastutunna redan idag OCH NYÅR! bastubad! BASTA TILL JUL BASTA TILL JUL Tillverkade av Norrlandsgran OCH NYÅR! Levereras monterade och klaraOCH NYÅR!

Ange kod V1114 Vi bjuder på frakten ERBJUDANDE! info@bastuprodukter.com Ange kod Vi bjuderV1114 på frakten

Beställ din bastutunna redan idag

Beställ din bastutunna redan idag

Tillverkade Norrlandsgran BASTAavTILL JUL Mer än 10av olika modeller Tillverkade Norrlandsgran Levereras monterade och klara OCH NYÅR! Levereras monterade och klara Mer än 10 olika modeller Mer än 10 av olika modeller Tillverkade Norrlandsgran

Det är tredje året i rad som samarbetet med den rikstäckande organisationen Bostadsrätterna fortsätter. – Vi märkte att en ökad andel av våra besökare bor i bostadsrätt och därför kände vi ett större behov att rikta mässan även mot dem, säger Göran Ekberg, projektchef för Stockholmsmässan. Samarbetet har resulterat i Bostadsrättens dag, som erbjuder kostnadsfria kurser och kortseminarier för bostadsrättsinnehavare och styrelser. Dessutom ges rådgivning från jurister, ekonomer och tekniker i montrarna. Men mässan Hem, villa & bostadsrätt vänder sig i lika hög grad till boende i villor och hyresrätter, med speciell inriktning på produkter och kunskap kring till-, ny-, och ombyggnation. – Vi kommer att ha runt 300 utställare i år och vårt syfte är att besökarna ska hitta allt som de behöver till sina hem på mässa­n och att den ska vara heltäckande, med allt från tapeter till nya värme­ pannor. För den som inte har möjlighe­t att besöka mässan i Stockholm så hålls den också i Göteborg på Svenska Mässan mellan den 28 till 30 oktober.

Ange kod V1114 info@bastuprodukter.com

ERBJUDANDE! info@bastuprodukter.com Vi bjuder på frakten Ange kod V1114 info@bastuprodukter.com

Levereras monterade och klara Mer än 10 olika modeller

www.bastuprodukter.com www.bastuprodukter.com www.bastuprodukter.com www.bastuprodukter.com Kontor och fabrik i Bygdsiljum, Västerbotten 0914-202 00 Kontor och fabrik i Bygdsiljum, Västerbotten 0914-202 00

Kontor och fabrik i Bygdsiljum, Västerbotten 0914-202 00 Visningsställen finns runt om i Sverige info@bastuprodukter.com Visningsställen finns runt om i Sverige

Visningsställen finns runt om i Sverige Kontor och fabrik i Bygdsiljum, Västerbotten 0914-202 00


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

18 Fördjupning Förvaltning

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Hallå där …

”Välj en aktör och individ som ni känner förtroende för”

…Johan Flodin, projektledare för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna TEXT LOTTA SVEDBERG

■ Vilka råd vill du ge en nybliven styrelse i en BRF? – Att noggrant gå igenom arbetsuppgifterna, dra upp riktlinjer och strukturera arbetet, och göra en arbetsfördelning sinsemellan er; vem som ska ha ansvar för vad. Se också till att ha ordning på alla papper. ■ Ska man lägga ut vissa uppgifter externt? – Många bostadsrättsföreningar lägger ut den ekonomiska och tekniska förvaltningen, och jag tycker generellt att det är en bra idé. Det underlättar och sparar tid för styrelsemedlemmarna. ■ Hur kan man få styrelse­ arbetet mer attraktivt? – Förutom att föreningen kostar på sig att lägga ut vissa arbetsuppgifter externt handlar det om att ge styrelsemedlemmarna arvoden, i den mån det är möjligt. Det är ett sätt att visa att man uppskattar och värdesätter arbetet som de lägger ner. ■ Vilka frågor är vanligast hos er medlemsrådgivning? – Funderingar kring andrahandsuthyrningar, exempelvis om man ska tillåta Airbnb, och störningsproblematik av olika slag. Överlag mest juridiska frågor när bostadsrätts­ föreningar ringer till oss. Den 28 september har Fastighetsägarna i Stockholm öppet hus, med föredrag och rådgivning, för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar. Mer information finns att läsa på fastighetsagarna.se.

Helena Klåvus, utvecklingschef SBC

Allt fler bostadsrättsföreningar anlitar ekonomiska och tekniska förvaltare som kan ge stöd i frågeställningar, och säkerställa att fastigheterna underhålls enligt plan. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Även om det i slutänden alltid är bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för förvaltningsbesluten så kan ekonomiska och tekniska förvaltare fungera som viktiga diskussionsoch samarbetspartners i det löpande styrelsearbetet. – Fastigheterna utgör bostadsrättsföreningens viktigaste tillgång och lägenheterna är troligen de boendes största investeringar. Därför är det otroligt viktigt att bostadsrättföreningen förvaltas på rätt sätt, såväl ekonomiskt som tekniskt. En genomtänkt och professionell förvaltning bidrar till att bevara och kan även höja fastigheternas värde, säger Helena Klåvus, utvecklingschef på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. Externa förvaltare fungerar som styrelsens förlängda arm. De agerar rådgivare och säkerställer att styrelsens beslut genomförs. Erfarna och kompetenta förvaltare kan även bidra till att optimera fastigheternas livslängd, öka trivseln bland de boende, minimera miljöpåverkan

genom energibesparingsprojekt och driftoptimering, samt säkerställa att förebyggande besiktningar genomförs. Det bidrar i sin tur till att minska kostsamma skador på föreningens fastigheter. – Mitt råd till föreningar som står i begrepp att välja förvaltare är att välja en aktör och en individ som man känner förtroende för och vill samarbeta långsiktigt med. Välj ett stabilt företag som sannolikt kommer att finnas kvar på marknaden även om tio eller tjugo år. Jämför förvaltningsföretagens erfarenhet, servicegrad och tillgänglighet. Undersök också om förvaltaren har det försäkringsskydd som krävs för att ni ska kunna känna er trygga, säger Helena Klåvus.

En teknisk förvaltare formulerar underhållsplaner Den tekniska förvaltarens huvuduppgift är att upprätta långsiktiga underhållsplaner (cirka 20 till 30 år) och att formulera planer för årliga statusbesiktningar. Planerna är

Fastigheterna utgör bostadsrätts­ föreningens viktigaste tillgång och lägenheterna är troligen de boendes största investeringar. viktiga av flera skäl; dels bidrar de till att fastighetsunderhåll sker i rätt tid, dels säkerställer de att föreningen har tillräckligt mycket kapital för att kunna finansiera underhållsåtgärder och säkerställer därmed att hyresnivåerna är satta i proportion till föreningens underhållskostnader. Förvaltaren bistår också ofta bostadsrättsföreningen i arbetet med att formulera en årsplanering för styrelsearbetet.

Välj en ekonomisk förvaltare med bostadsrättsfokus – När det gäller ekonomisk förvaltare så rekommenderar jag att man väljer en förvaltare som är specialiserad på just bostadsrättsföreningar. Redo-

Söker ni förvaltare till er bostadsrättsförening? Bli kund hos Valvet – Vi gör det enkelt att äga fastigheter!     

Totalförvaltning inom ekonomi, administration, teknik och underhåll Tillgång till information via vår kundportal dygnet runt Bemannad kundservice och felanmälan 07.00 - 16.00 Koppling till jourtjänst Webbaserad attestrutin och fakturahantering

För mer information eller offert www.valvetab.se

Vi är specialister på förvaltning och fastighetsteknik till flerbostadshus sedan 2004. Idag förvaltar vi drygt 130 bostadsrättsföreningar i Stockholm

visningsreglerna skiljer sig relativt mycket mellan bolagsredovisning och bostadsrättsföreningsredovisning. Ska exempelvis en hyresrättslägenhet omvandlas till en bostadsrätt eller om föreningen planerar att renovera vinden och bygga bostadsrättslägenheter, så behövs definitivt en redovisningskonsult med fokus på just bostadsrättsföreningar, säger Helena Klåvus. Ytterligare en fördel med att anlita en redovisningskonsult eller revisor med lång dokumenterad erfarenhet av bostadsrättsföreningar är möjligheten att få tillgång till kvalificerad proaktiv rådgivning som underlättar för föreningen att fatta genomtänkta ekonomiska beslut.


Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

”Vi befann oss på en liten ö i skärgården. En kväll när vi precis hade lagt oss fick Frank, som då bara var fyra månader, plötsligt väldigt svårt att andas. Läget blev snabbt akut. Ambulansen skulle behöva en och en halv timme för att komma, men Sjöräddningssällskapet kom på bara några minuter. Frank fick syrgas ombord och de hade samordnat med ambulans och helikopter som mötte oss på fastlandet. Deras insats räddade livet på Frank.”

Mamma Jenny och Frank, nu 3 1/2 år.

Vill du hjälpa oss att fortsätta rädda liv till sjöss? Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden. Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller ring 031-761 62 00.

HJÄLP OSS RÄDDA LIV I FRAMTIDEN OCKSÅ. TESTAMENTERA EN GÅVA.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

20 Aktuellt 2025 Hallå där …

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Med målet i sikte

… Mikael Pernheim, försäljningschef på Envac Scandinavia TEXT LOTTA SVEDBERG

■ Vilka fördelar ger en sopsug? – Det är renare och ger en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna. I stället för att de ska behöva bära sopsäckar till och från renhållningsbilen har avfallet förvarats i en skruvtank och sugs in i en sopsugbil via ett underjordiskt transportrör. – De boende i fastigheten behöver inte ens se soporna, eftersom dessa efter att ha kastats ner i sopnedkastet förvaras i den slutna tanken, inte i en sopkarusell, och det håller borta lukter och skadedjur. ■ Var står tanken någonstans? – Utrustningen placeras vanligtvis i källaren eller garaget och kan också grävas ner på innergården. Sopnedkastet har man i entréplan eller på varje våning, sistnämnda alternativ ger bästa servicenivån.

För att Sverige ska nå regeringsmålet, 700 000 nya bostäder fram till år 2025, behöver kommunernas stadsbyggnadskontor applicera mer innovativa arbetssätt. – I arbetet med att öka produktionstakten av nya bostäder runtom i landet är tempofrågan helt avgörande. Som jag ser det så står svenska kommuner inför två alternativ; Att förändra samhällsbyggnadsprocessens lagar och regler och sänka kvalitetskraven på det som ska byggas, eller att arbeta innovativt och därigenom öka produktionstakten utan att behöva kompromissa med de nybyggda bostadsfastigheternas kvalitet, säger Martin Willén. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Hämtavgifterna blir lägre för bostadsrätts­ föreningen och dyrbar yta på markplanet frigörs ■ Men hur får soporna plats i transportröret? – Röret har en diameter på 30 centimeter, vilket räcker till för soppåsarna. En vanlig plastkasse rymmer bara 15 till 20 liter. Sedan färdas soporna över till sopsugbilen med hjälp av lufttryck i en hastighet av 70 kilometer i timmen. ■ Har sopsugar några ekonomiska fördelar? – Ja, hämtavgifterna blir lägre för bostadsrättsföreningen och dyrbar yta på markplanet frigörs och kan i stället för till soprum användas för att exempelvis hyras ut till annan verksamhet.

SMART CHAT Twittra med Ulrika Blomqvist

den 12 september kl. 16:00 om hur bostadsbristen ska lösas. Tweeta @Smartmedia_Publ använd #fokusbostadsrätt

itter

på tw

Martin Willén är administrativ chef på stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun, en kommun som ökat sitt bostadsbyggande med hjälp av effek­ tiva stadsbyggnadsprocesser. – Genom att förändra arbetssättet och organisationsformen på stadsbyggnadskontoret samt förbättra dialogen mellan tjänstemän och politiker har Örebro kommun lyckats öka nyproduktionstakten från 750 till drygt 1 000 bostäder per år. Martin Willén tror att det är när stadsplaneringsenheterna vågar tänka annorlunda och testa nya arbetssätt som synergieffekterna kan spridas till den konservativa byggbranschen. – Vi väljer att agera proaktivt snarare än reaktivt i vårt stadsplaneringsarbete, vilket innebär att vi förutser och planerar utifrån framtida bostadsbehov redan innan de uppstår. Kommunens vision är att utvecklas till Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Vi jämför oss inte med storstädernas utveckling utan sneglar hellre på andra medelstora städer runtom i Europa, säger Martin Willén.

Gemensam organisation effektiviserar Förändringsarbetet inleddes för några år sedan då den dåvarande politiska majoriteten formulerade tydliga förväntningar och målsättningar för stadsbyggnadsfrågor. Man ville bli en kommun som agerar snabbt, har en hög byggtakt och präglas av en tydlig kundfokusering gentemot byggherrar och entreprenörer. Utmaningen ligger i att stadsbyggnadsprocesser är komplexa och

involverar många olika kompetenser och aspekter, varför det ofta uppstår intressekonflikter internt och detaljplaneprocessen tar längre tid än nödvändigt. Kan merparte­n av de enheter som inkluderas i stadsbyggnadsprocessen samlas under gemensam flagg så kan många konflikter hanteras innan de riskerar att sakta ner tempot i processen. – Vi har arbetat intensivt med att korta ner ledtiderna, bli ännu bättre på bemötandefrågor och, vilket kanske är viktigast av allt, etablera en organisation där så många som möjligt av stadsbyggnadsprocessens ansvarsområden samlas i en gemen­ sam organisation. Markägande, fysisk planering, trafikplanering och andra funktioner som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hanteras ofta på olika enheter i en kommun. Vi ser stora fördelar i att samla merparten av dessa i en och samma organisation. – Vi spar även tid och resurser genom att hantera konflikter så tidigt som möjligt i stadsbyggnadsprocessen. Ytterligare en faktor som bidragit till att effektivisera stadsplaneringsarbetet i vår kommun är att vi är måna om att ha en tydlig, trygg och förutsägbar relation med de byggherrar och entreprenörer som ska se till att antalet bostäder blir fler. Om kommunen agerar ryckigt och oförutsägbart, exempelvi­s genom att ständigt ändra detaljplanen eller kräva nya projektplaner från byggherrarna, så ökar förstås byggföretagens risknivå och osäkerhet. Det strävar vi efter att undvika, fortsätter Martin Willén.

Alla kommuner kan arbeta innovativt Örebro kommun har även valt att detaljplanera kommunens mark innan markanvisningen äger rum. I merparten av Sveriges kommune­r inleder man processen med markanvisning till byggherrar, för att därefter sätta igång med detaljplanearbetet. Genom att agera tvärtemot gängse normer har byggherrarnas intresse för att bygga i kommunen ökat avsevärt de senaste åren. Då detaljplaneringen vunnit laga kraft och inte kan överklagas när marktilldelningen genomförs minskar osäkerheten. Samtidigt kan byggprocessen effektiviseras, vilket gjort det attraktivt för många byggherrar att förverkliga sina byggprojekt i just Örebro. Det bidrar i sin tur till att skapa en mångfald av olika byggherrar och byggprojekt runtom i kommunen. – Eftersom vi detaljplanerar innan det är dags för markanvisning kan vi även dela upp större kvarter i olika tomter på många fler byggherrar, vilket leder till att nya stadsdelar och kvarter kan färdigställas snabbare, säger Martin Willén. Han understryker vikten av att kommunernas stadsplaneringsenheter ständigt arbetar på sin relation till och dialog med kommunpolitikerna. En förutsättning för att stadsplaneringsarbetet ska flyta på smidigt är just en välfungerande dialog mellan politiker och tjänstemän, annars riskerar handläggningstiderna bli längre än väntat. – Såväl kommunernas stadsplaneringsenheter som byggbranschen karaktäriseras av ett traditionellt och

Martin Willén, administrativ chef stadsbyggnadskontoret Örebro kommun

Vi väljer att agera proaktivt snarare än reaktivt i vårt stadsplanerings­ arbete, vilket innebär att vi förutser och planerar utifrån framtida bostadsbehov redan innan de uppstår konservativt arbetssätt. För att kunna öka takten i bostadsbyggandet och förse Sveriges växande befolkning med bostäder krävs att vi skapar en kultur och ett arbetsplatsklimat som tillåter medarbetare att våga föreslå nya arbetssätt och alternativa sätt att hantera stadsplaneringsprocessen. Jag är övertygad om att ett innovativt arbetssätt kan implementeras med framgång i såväl mindre som mellan­ stora och stora kommuner, säger Martin Willén avslutningsvis.


För andra året i rad toppar bredbandsleverantören Ownit kategorin nöjdast Bredbandskunder i SKI:s årliga telekomrapport. Företagets WiFi-expert Axel Kernchen delar med sig av sina bästa tips på vad du själv kan göra för att få ett riktigt bra bredband i hemmet. I rapporten Telekom 2015 från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) framgår det att Ownit befäster sin position som bredbandsleverantören med nöjdast privatkunder. Även i Telekom 2014 rankade kunderna Ownit högst. – Jag är stolt, men inte särskilt förvånad. Vi har länge arbetat med kundvård enligt en modell där alla anställda föreslår förbättringar, utifrån vad de själva ser och vad kunder har sagt till dem. Oavsett vilken roll du har ska du snabbt kunna hjälpa till. Kunden ska aldrig känna att det är långt till support, säger Anders Clarin. En som dagligen hjälper kunder är kundservice-agenten Axel Kernchen i Ownits kundservice. Många av frågorna handlar om WiFi i hemmet och hur man

FOTO: EVELINA CARBORN

SÅ FÅR DU BÄST WIFI I HEMMET Axel Kernchen på Ownit vet hur du ska få bäst WiFi i ditt hem.

får bästa möjliga täckning. Här är hans bästa tips på vad du själv kan göra för att få ut maximalt av ditt bredband:

TÄNK PÅ VAR DU PLACERAR ROUTERN – Undvik att placera routern så att den tvingas skicka signaler genom tjocka väggar, armerade väggar, genom våningsplan, vitvaror eller genom akvarium. Om du av någon anledning ändå måste ha din router olyckligt placerad bör du komplettera med ytterligare en router eller accesspunkt.

TA ENKELT REDA PÅ DIN OPTIMALA KANAL – Även om många routrar har förmågan att själv skanna av och hitta vilken kanal som passar bäst i ditt hem är det bra att

själv utföra ett enklare kanaltest. Ladda ner gratisappen WiFi Analyzer till din mobil. Appen hjälper dig att finjustera åtkomstpunkter för WiFi. Jag lovar att det är betydligt enklare än vad du tror.

VÄLJ TEKNIK EFTER DIN OMGIVNING – Om det är väldigt många nätverk som konkurrerar om utrymmet där du bor, så kan det vara klokt att välja tekniken 5,0 Ghz bandet. Anledningen är att detta inte är lika trafikerat idag som andra tekniker.

För fler frågor kontakta Ownits kundservice: info@ownit.se eller 08 - 525 07 300

Detta är Ownit:

Ownit är ett svenskt bolag som erbjuder privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation.

www.ownit.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

22 Perspektiv Nybyggnation

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Efterlyser kommunal genomförandekraft Idag är social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en självklarhet för de flesta byggherrar. Den stora utmaningen handlar om tid; det kan ta upp till sju år från att en bostadsprojektidé föds, tills spaden sätts i marken. – Våra kommunpolitiker måste tydligt och öppet stötta sina kommunala tjänstemän när det är dags att presentera detaljplaner för invånarna, säger Martin Sundvall, på Åke Sundvall Byggnads. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Åke Sundvall Byggnads har funnits på Stockholmsmarknaden i sjuttio­ fem år och bygger för närvarande drygt 560 bostäder i region Stockholm, Uppsala och Malmö. Martin Sundvall är vd och enligt honom är detaljplaneprocessen utdragen, kostsam och omständlig. Byggherrarna tvingas ta stora risker när de investerar både pengar och tid i bostadsprojekt där detaljplanerna riskerar att aldrig antas. – En avgörande faktor för att Sverige ska ha en möjlighet att på

Den nationella bostadspolitiken saknar i dagsläget inte ambitioner och mål, men om vi kunde få se samma målmedvetenhet och driv även bland de kommunala politikerna skulle mycket vara vunnet Martin Sundvall

sikt bygga bort bostadsbristen är tydliga visioner, beslutsamhet och vilja från de kommunala politikernas håll. Den nationella bostadspolitiken saknar i dagsläget inte ambitioner och mål, men om vi kunde se samma målmedvetenhet och driv även bland de kommunala politikerna skulle mycket vara vunnet, säger Sundvall. Han anser att fler kommunala tjänstemän bör betrakta byggherra­r som nära samarbetspartners. Tillsammans kan de lösa problem som uppstår längs vägen och nå det gemensamma målet; att fler bostäder byggs i kommunen. Samarbete i kombination med en tydlig målformulering är, enligt Martin Sundvall, mer avgörande än regeländringar i arbetet med att öka andelen bostäder som byggs. – Många politiker diskuterar att begränsa medborgarnas möjlighet att överklaga detaljplaner, men jag anser inte att det är rätt väg att gå. Man bör inte begränsa invånarnas möjligheter till inflytande över vad som byggs i deras närområde. Däremot bör politiker, tjänstemän och byggbransch tillsammans se över vad vi kan göra för att förkorta detaljplaneprocessen avsevärt, säger han.

”Du bor i en bostad men lever i en stadsdel” En annan utmaning är att värna om arkitektoniska kvaliteter och att anpassa utformningen utifrån det sammanhang och den fysiska plats där fastigheten ska byggas.

Martin Sundvall, vd Åke Sundvall Byggnads

– Även om regeringen har accelererat bostadsbyggnadsmålen rejält för de kommande åren så är det viktigt att bygga bostäder med omtanke och långsiktigt fokus. Varje nytt bostadskvarter bör tillföra mervärden och attraktivitet till stadsdelen. De bostadshus som byggs nu kommer att prägla stadsbilden i många år framöver, varför det är av största vikt att bygga bostadsområden där människor trivs och vill leva – idag och om femtio år, säger Hanna Lindskog, chef för kommunikation och marknad på Åke Sundvall Byggnads. – För oss som byggherrar känns det viktigt att kunna känna stolthet över de kvarter vi bygger, både när det är dags för inflyttning och långt senare. En faktor som blir allt viktigare för de boende är arkitektur och funktioner som på olika sätt inbjuder

LB Optimal

2016

Hanna Lindskog, chef kommunikation och marknad, Åke Sundvall Byggnads

Även om regeringen har accelererat bostads­ byggnadsmålen rejält för de kommande åren så är det viktigt att bygga bostäder med omtanke och att ha långsiktigt fokus Hanna Lindskog

till social samvaro och möten i vardagen; du bor i en bostad men lever i en stadsdel. Exakt hur det utformas varierar beroende på kvarterets förutsättningar, fortsätter Lindskog. Martin Sundvall avslutar med att förklara att han emellertid inte anser att nybyggnation är hela svaret på bostadsbristen. En betydelsefull faktor för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och frigöra fler lediga bostäder, är att minska inlåsningseffekterna genom att se över reavinstskattesystemet. I dagsläget bor många seniorer kvar i sina hus längre än nödvändigt då skatteeffekterna gör det kostsamt för dem att flytta till en lägenhet. Man bör även se över om hyresrättsinnehavare verkligen bor i sin lägenhet, eller hyr ut den på egen hand.

Det här är Mariama och Mattias. De har byggt hus med oss. Långt bort från betong och buller, med en fönstervägg mot solnedgången. De fick ett nyckelfärdigt hus, av riktigt hög kvalitet, och en trygg och smidig byggprocess. Till marknadens bästa pris. På lbhus.se kan du läsa mer om familjen och ta en titt på årets kollektion – Optimal 2016. Välkommen.

Ny katalog! Beställ vår nya katalog på lbhus.se eller kontakta din lokala säljare.

LB-Hus | 0456-455 00 | info@lbhus.se | www.lbhus.se |


Sopsug - klimatsmart miljöteknik

Boka en kostnadsfri besiktning och besparingskalkyl.

Hur ser sophanteringen ut i din bostadsrättsförening?

Tilläggsisolera vinden – öka boendekomforten och spar pengar.

Med tilläggsisolering av lösull får du varmt och skönt inomhus på vintern samtidigt som det är svalt under varma sommardagar. Du minskar dina uppvärmningskostnader och din energiförbrukning, vilket är bra för både plånboken och miljön. Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning, besparingskalkyl och be­ kymmersfri entreprenad.

www.envac.se - info@envac.se

Nationell konferens i Örebro

Några av konferensens föreläsare och paneldeltagare

Torsdag 20 oktober – fredag 21 oktober

Klas Hallberg

Ola Månsson

Marie Linder

Nu i N finn or s v rk i ä öp ve ing n !

FEAB Isolerproffs AB • www.isolerproffs.se Tel 08-94 04 05, 011-16 17 00, 0418-121 05

Bomässan BOstad 2016

Lördag 22 oktober – söndag 23 oktober Det behöver byggas 700.000 nya bostäder i Sverige fram till 2025 enligt Boverket. BOstad 2016 är en arena för samtal kring bostaden och bostadskrisens utmaningar men också en mässa med utställare inom alla områden som har med boende att göra. Boka din monter och läs mer om mässan på www.bostadorebro.se

Maria Larsson

Hanna Areslätt

Charlotta Mellander

Kent Persson

Anmäl dig senast den 16 september på www.bostadorebro.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

24 Fördjupning Inför försäljning

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

FOTO SHUTTERSTOCK

Helheten påverkar mer än enskilda renoveringsinsatser

Sam Roshandel, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Vasastan

Per Svenson, vd Jafo

Både de renoveringar du gör själv och de som görs på hela fastigheten kan påverka värdet på din bostadsrätt. TEXT ANNA ADOLFSSON

Det som påverkar lägenhetspriset mest är förstås läget, vilket är svårt att ändra på. Fastigheten ligger där den ligger. Men det finns annat som kan ha stor inverkan. I en undersökning som Hemnet låtit göra, rangordnade mäklare badrumsrenovering, ommålning och köksrenovering som de investeringar som mest påverkar värdet. Och även om du inte planerar att sälja din bostadsrätt kan det vara en god idé att löpande fundera över vad som bibehåller, och helst ökar, värdet vid en eventuell försäljning. Enligt Sam Roshandel, mäklare på Fastighetsbyrån Vasastan, är ungefär hälften av spekulanterna han möter ute efter ett objekt som de kan renovera. Den andra hälften vill ha en lägenhet som är renoverad och färdig att flytta in i. – Jag skulle säga att trenden med en helt färdig lägenhet är något som man ser mer nu än för tre, fyra år sedan. Då ville alla ha något som de kunde renovera. Men i takt med att folk har sålt en eller två lägenheter, räntorna är låga och det är billigt att låna, så betalar man gärna för att få det färdigt, säger Sam Roshandel. Att väggar, dörrkarmar och golv får ett normalt slitage över åren är naturligt. Det sämsta man kan göra enligt Roshandel är dock att strunta i lägenhetens löpande underhåll. – Det är klart att det går att sälja ändå, men det är inte de lägenheterna som säljs för de högsta notering-

arna. För att spela i den ligan måste allt vara perfekt, så se till att allt är i bra skick. Många spekulanter efterfrågar lägenheter där känslan i lägenheten stämmer överens med hela fastigheten. – I Vasastan finns mycket sekelskifte så prio är ofta att återskapa den känslan. Har det exempelvis lagts nya golv kan man ta fram originalgolven eller rusta upp kakelugnarna så att de fungerar. Mitt tips är att inte renovera sönder genom att till exempel sänka taket med 20 centimeter för att sätta in spotlights, säger Sam Roshandel. Som mäklare tycker han inte alltid att renovering är det bästa valet inför en kommande försäljning. – Är hela lägenheten tipp-topp utom badrummet, då ska man renovera det. Men är det ett större arbete som krävs, om hela lägenheten måste renoveras, då hjälper det inte. Gör du det halvdant syns det och då kastar du pengar i sjön. Små skavanker som mindre hål i väggarna är det få som märker när de kommer på visning, däremot vill de flesta se en snygg stil som är genomgående i hela lägenheten. – Det är viktigt att ha det snyggt, styling är viktigt. Tre år tillbak­a var det kanske fem av 100 som stylade, nu är det någonstans 35 till 40 procent. Det är ungefär samma stil man ser i alla annonser, och folk betalar gärna för den stilen.

HUR OMVANDLAR DU KUNDUPPLEVELSER TILL MARKNADSFÖRINGS­ INSPIRATION?

Badrumsrenovering Som innehavare av en bostadsrätt har man rätt att genomföra relativt stora renoveringsåtgärder i lägenheten. Huvudregeln är att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för insidan av bostaden medan bostadsrättsföreningen ansvarar för allt övrigt. Men även om du har rätt att låta renovera till exempel badrummet utan tillstånd, kan det finnas planer på stambyte i föreningen som kan påverka dina planer och som du behöver veta om. Det kan även skilja mycket mellan föreningarnas stadgar om hur ansvaret fördelas, så styrelsen bör alltid kontaktas innan en renovering påbörjas. Vid en större renovering, av exempelvis badrummet, är det viktigt att tänka igenom tidsaspekten. Per Svenson, vd på Jafo, är van att diskutera badrumsrenoveringar: – När man renoverar ett badrum är det så att det som sitter i byggnadsstommen är sådant som man inte rör och har möjlighet att påverka under en tidsperiod på upp till trettio år. Därför ska man se till att lägga ner både pengar och tankekraft. Att välja kakel och klinker som man inte tröttnar på efter fem år för att det var lite kul i början. Tätskikt, teknik och vattenskaderisker är viktiga att begrunda. Allt annat, som vattenkranar och duschanordningar, toalettstolar, handfat och så vidare, kan du enkelt byta. Han berättar att det blivit ganska

vanligt att genomgripande renoveringar görs i lägenheter som ska anpassas till den nya tidens krav. – Har man ett gammalt badrum med en golvbrunn som är tillverkad innan år 1990 så ska golvbrunnen i alla hänseenden bytas helt. Då kom en helt ny standard, så vill man ha full försäkringstäckning ska man byta. Dessutom har det blivit väldigt vanligt att man flyttar golvbrunnen i lägenheter. Idag vill man ha flexibilitet att kunna ha bara dusch från början och ett badkar några år när barnen är små, och det går inte med en brunn som är placerad halvvägs under badkaret, vilket varit vanligt tills nu.

Balkongbyggnation I allt fler föreningar sker generationsskiften. Styrelser som tidigare varit passiva och restriktiva med att genomföra investeringar, byts ut mot styrelser som driver en mer aktiv förvaltning för att behålla och öka värdet. Beslut om att ge huset en modern­are eller mer tidstypisk fasad medför att hela fastigheten ökar i värde. – Det samma gäller för installation av hiss, som ökar värdet på lägenheterna högst upp och i förlängningen även på resterande lägenheter. Det är kostsamma investeringar som kräver ett långsiktigt arbete och planering i styrelsen, men de kommer säkerligen att ge utdel-

Flowbox är en plattform för företag som vill öka varumärkeskännedomen, engagemanget och resultatet. Med Flowbox konverteras UGC från användarnas sociala medier till en modern och kraftfull marknadsföring.

ning, säger Sam Roshandel. Han lyfter även fram innergårdar, snygga trapphus och återvinningsstationer som exempel på vad köparna tittar efter. Sammantaget påverkar en presentabel helhet mer än enskilda renoveringsinsatser, och ett löpande engagemang i både den egna lägenheten och hela fastigheten är något som ger utdelning i längden. Något som i stort sett alltid höjer värdet är att bygga balkong. Det kan vara ett stort och krångligt projekt att driva igenom för en enskild lägenhet, men väldigt lönsamt om det genomförs i hela fastigheten. – Balkong kan många gånger ge ett ökat värde på en halv miljon, säger Sam Roshandel avslutningsvis.

Smart fakta I en undersökning från Hemnet där mäklare ombads rangordna investeringar som bidrar till ökat värde på bostadsrätter, sa 37 procent att en badrumsrenovering ökar värdet på en lägenhet mest. 25 procent ansåg att det är en riktigt god investering att måla om och 16 procent att en köksrenovering är en riktigt god investering.

GETFLOWBOX.COM THE VISUAL CONTENT AND MARKETING PLATFORM

Kontakta oss för en demo på hello@getflowbox.com


REN LUFT ÖVERALLT! BioZone skapar ren luft och bra inomhusmiljö i kontor, villor, lägenheter, sommarstugor, restauranger, soprum, trapphus, källare, vindar, husvagnar, båtar med mera.

BOKKAA! BONOU!KA NBUNU! OKA

BOKA! Städat B NU! Städat Städat NU Städat med rent Städat med rent Städat med rent med rent samvete med rent samvete med rent samvete samvete samvete Boka abonnemangnu nusåsåbjuder bjuder samvete Boka abonnemang

Boka abonnemang nu så bjuder vi på städutrustning till ett värde viBoka på städutrustning till ett värde abonnemang nu så bjuder vi på Boka abonnemang nu så bjuder vi på städutrustning till ett värde Boka abonnemang nu så bjuder av 550 kr* städutrustning kr* vi städutrustning tillav ett700 värde av 550 kr* avpå kr*till ett värde vi på550 städutrustning till ett värde av kr* av 550 550 kr*

✓ ✓✓ Kollektivavtal Kollektivavtal Kollektivavtal Kollektivavtal ✓ Kollektivavtal ✓✓ Kollektivavtal Alltid samma städare Alltid samma städare Alltid samma städare En ordinarie städare samma städare samma städare Vi talar svenska ✓ ✓✓ talar svenska talar svenska Vi Alltid svenska ✓ Vi talar talar svenska svenska

*gäller städning varje eller varannan vecka. Mer info på hemsidan.

*gäller städning vecka. Mer info på på hemsidan. *gäller städningvarje varjeeller ellervarannan varannan vecka. Mer info hemsidan. *gäller städning städning varje info påpå hemsidan. *gäller varje eller ellervarannan varannanvecka. vecka.Mer Mer info hemsidan.

Se våra produkter på www.biozone.se eller kontakta oss på tel 08-540 640 45/48

Vi laddar din elbil.

clever.nu

0722-512 288 www.vardagsfrid.se 0722-512 288 www.vardagsfrid.se 010-516 43 00 0722-512 288 www.vardagsfrid.se 0722-512 0722-512288 288 www.vardagsfrid.se www.vardagsfrid.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

26 Inspiration Renovering

ANNONS

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Hallå där …

… Pär Haglind, vd för balkongspecialisten TBO Haglinds TEXT LOTTA SVEDBERG

■ Vad ser du för trender i din bransch just nu? – Det är större och större balkonger, vilket är fullt möjligt att bygga med dagens tekniska lösningar. Men för att sätta upp en balkong på ett befintligt hus krävs byggnadslov, och om balkongen skulle riskera att förstöra husets utseende kan det bli ett nej från Byggnadsnämnden. – Sedan är det också populär­t med glas, dels för att ha som räcke och dels för att bygga in hela balkongen och skapa ett uterum. Det ger maximalt ljusinsläpp, ett modernare intryck, och medför inte så stora kostnader. ■ Hur stor är en normalbalkong? – Standardmåttet brukar ligga på 3,8 x 1,8 meter, en bra storlek som inte hindrar dig från att möblera ordentligt. Då finns det plats för fyra personer runt bordet och alla kan gå förbi utan problem. ■ Vilken leverantör ska man välja? – Någon som är etablerad i branschen. Det ger större trygghet om du exempelvis behöver reparera balkongen efter några år. Vi erbjuder hjälp hela vägen från början till slut, och det kan också rekommenderas. ■ Är balkonger en bra investering? – Absolut, du får tillbaka pengarna när du säljer lägenheten, åtminstone om du bor i en större stad. Vi arbetar bara med äldre hus, men om du tittar på nybyggda hus har alla balkong i dag.

Träffa oss på mässan HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT i Älvsjö 6-9 okt

”Uppfinn inte hjulet igen!” Att vilja renovera direkt när man flyttar in i ett nytt boende är inte ovanligt. Men vad är nödvändigt? – Ibland är längtan att förändra större än behoven. Börja med att möblera som du vill ha det och sen möblerar du om, för då upptäcker du hur du inte vill ha det och det är lika viktigt, råder Martin Timell. TEXT ANNA ADOLFSSON FOTO DANIEL OHLSSON/TV4

Du har varit på visning och hittat vad som verkar vara den perfekta lägenheten, nästan i alla fall. ”Om man bara tar ner den där väggen mellan köket och matrummet, byter plats så att diskhon hamnar framför köksfönstret istället för in mot väggen och sätter igen den extra dörren till sovrummet som gör det så svårmöblerat …” Alla har vi tänkt de här tankarna; att det bästa vore att göra om hela planlösningen för bostaden vi tänkt köpa eller för den vi börjat tröttna på. Martin Timell har i sin karriär som Sveriges meste hemmafixare sett och hört nästan allt när det kommer till förändringar av våra hem. – Så gör vi alla. Alla vill förädla sina hem på något sätt. Det här är en folkrörelse, och en jäkla materialsport. När man kommer in vill man genast kissa in sitt revir och då går det ofta för fort. Men sån´t här måste få ta tid. Hans erfarenhet är att man ska bo i sin nya bostad i ett år innan man ger sig på någon renovering alls. – Det är först då man ser vad man

har behov av. Ibland är längtan att förändra större än behoven. Börja med att möblera som du vill ha det och sen möblerar du om, för då upptäcker du hur du inte vill ha det och det är lika viktigt, säger han. Under tiden, säger han, kan man gå runt till grannarna i kvarteret och titta på hur de har gjort, stjäla deras idéer och få inspiration. – Uppfinn inte hjulet igen! Och framför allt, ta reda på om du renoverar för din egen skull eller för att andra ska se det. ”Sätt hellre upp en vägg än att ta ner en” Om en större renovering är nödvändig för att möta familjens behov, bör man börja med att kontakta grannar och föreningens styrelse. Grundregeln är att innehavaren ansvarar för insidan av bostaden och föreninge­n för allt övrigt, men för exempelvis bärande konstruktioner som väggar behövs ofta styrelsens godkännande. – Att börja ta ner väggar i allmänhet och bärande väggar i synnerhet, det är ett jätteprojekt. Då kan man få

– Jag tycker själv att jag har svart bälte i kök tills jag kommer till kökskonsulter som har det som yrke, säger Martin Timell.

stora problem om man har otur. Vi har fått det i vårt hus och det är inte kul. Tycker han då inte att man ska ge sig på att renovera alls? – Jo gud jo! Men kanske inte de här genomgripande sakerna som är så gigantstora. Alla ser sina stora lösngar och det är jättekul att vi förädlar vårt boende, men sätt hellre upp en vägg än ta ner en. Och satsa tio gånger hellre på en renovering som ändrar planlösningen i köket än att ta ner väggar för att göra det större. Som exempel ger Martin ett antal förslag på mindre åtgärder som moderniserar och ökar standarden i bostaden, utan att kräva genomgående ingrepp. Att bygga upp diskmaskinen till en bättre arbetshöjd och att placera ugnen på ett bekvämare ställe än under spishällen är två. – Jag tycker även att man ska sätta in en kyl med kallvatten och kolsyra. Dels slipper man bära flaskor och dels så slipper man spola bort tusentals liter vatten för att få kallvatten. Ett

enkelt sätt att spara både energi och miljö. Folk tycker att det är lyx, men det borde vara standard! De många samtalen till Äntligen hemma vittnar om hur många som är intresserade av, och vill ha Martins hjälp med att göra förändringar i hemmet. 50 till 100 frågor i veckan strömmar in till programmet, och de handlar om allt från tätskikt i badrum och elektricitet, till rent tycke och smak. Det finns dock fler att ta hjälp av på marknaden och Martin tycker absolut att man ska anlita andra för tjänster som man själv inte kan, eller vill, utföra. – Jag tycker själv att jag har svart bälte i kök, tills jag kommer till kökskonsulter som har det som yrke. Hade man varit världsmästare på kök så hade man ju jobbat med bara det. Hos de flesta köksleverantörer ingår att komma med förslag på lösningar. De försörjer sig på det här av en anledning, och när de ritat klart kanske det är helt onödigt att riva den där väggen.

Kom och prata vardagsbrott med oss SSF Stöldskyddsföreningen är stolt säkerhetspartner till mässan Hem, villa & bostadsrätt och vi finns på plats och ger dig oberoende råd om hur du bäst skyddar bostad, fordon och identitet. BESÖK OSS I VÅR MONTER A05:11 - SSF Stöldskyddsföreningen tillsammans med Johan Viktor från programserien ’Stoppa Tjuven’, ger goda råd och berättar hur du bäst förhindrar inbrott - Säkerhetsrådgivning för hemmet och bostadsrättsförening - ’Brandskyddsföreningen Sverige’ delar ut gratis brandvarnare till besökarna - Våra märkexperter visar hur DNA-märkning fungerar

Lotta Mauritzson säkerhetsrådgivare SSF


ANNONS

Solel långsiktigt lönsamt Elpriset är ett ämne som är ständigt aktuellt, och det är många som jagar nya elavtal för att sänka kostnaden per förbrukad kwh. Att installera en anläggning för produktion av solel är en långsiktig investering, som gynnar både miljön och ekonomin under den beräknade livslängden. TEXT ANNA ADOLFSSON

– Det är det absolut grönaste sättet man kan köpa el på idag. Men det är inte det våra kunder tar beslutet på, berättar Henrik Fridholm på PPAM Solkraft. El som produkt är ganska tråkig och de allra flesta tar beslutet på kronor och ören. Idag växer andelen el som produceras av solenergi med 100 procent per år, men den är fortfarande endast 0,1 procent av den totala produktionen. – Om man skulle nyttja alla vettiga tak skulle vi kunna stå för 40 procent av produktionen – potentialen är väldigt stor i Sverige. Tyskland och Italien är uppe på 8 procent solel, och mål ett tycker jag borde vara att komma upp i samma

nivå som dem. Men mål två måste vara att vi tar 20 procent från solel. För det är helt klart möjligt att göra, fortsätter Henrik. De som var först ut med att haka på trenden med solenergi var, enligt Henrik, lantbruken. Efter dem kommer nu bostadsrättsföreningarna. – Jag tror det beror på att det är en unik boendeform som inte finns någon annanstans. En bostadsrättsförening kommer att bestå i 100 år till, även om människorna flyttar in och ut. Och ett investeringsbeslut som det här tas på att det ska ge bra ekonomi över tid.

Ett lätt beslut En av bostadsrättsföreningarna som installerat solel är Brf Anno 1905 i centrala Göteborg. De fick upp ögonen för solel när Göteborg Energi publicerade en solkarta som visade att föreningens fastighet hade ett riktigt bra solläge. – Vi bestämde oss för att sätta upp solceller både för att det är bra för miljön och för att vi tjänar pengar på det i längden. Vi har som mål att föreningen ska vara ”trygg, säker, fungerande och miljövänlig” så beslutet låg i linje med vår profil, berättar föreningens ordförande Staffan Backman. Enligt honom var det inte heller svårt att få igenom beslutet, alla 39 medlemmar i föreningen var

Det [solel] är det absolut grönaste sättet man kan köpa el på idag. Henrik Fridholm

positiva till att investera i solkraft. – Vi har insett att vi faktiskt är den första bostadrättsföreningen i centrala Göteborg som installerar solceller. Det är givetvis kul att gå före, men samtidigt lite märkligt att inte fler kommit till skott än. Enligt föreningens bygglov fick inga solcellspaneler synas från gatan, och just att anläggningarna inte syns är något som Henrik Fridholm lyfter fram särskilt. – Det är en anledning till att det fungerar så bra. Vi nyttjar en yta på taket som ingen har nån nytta av, det stör ingen på något sätt. Anläggningen hos Brf Anno 1905 beräknas leverera cirka 45 000 kWh per år vilket täcker en stor del av föreningens förbrukning på 63 000 kWh. Eftersom solcellerna har en livslängd om minst 25 år och föreningen räknar med att tjäna in installationskostnaden på 7 till 8 år, kommer anläggningen därmed att hinna betala sig med råge.

Henrik Fridholm

FAKTA Solcellsmarknaden växer med 100 procent per år, men står endast för 0,1 procent av den totala produktionen. Jämförbara länder som Tyskland och Italien har 8 procent solelsproduktion och potentialen i Sverige är 40 procent vid full utbyggnad. Statligt stöd går att söka både för installation och vid försäljning av överskottsel.

Glasräcken

Många fler varianter på www.rackesbutiken.se

Var femte brunn i Sverige har otjänligt vatten* Var rädd om dig själv och din brunn! Livsmedelsverket rekommenderar att du som har egen borrad eller grävd brunn ska testa ditt vatten minst vart tredje år och det är du som brunnsägare som ansvarar för provtagningen.

Rostfritt

Pris från ca. 2 600 kr / m *

* Enligt senaste undersökning gjord av Socialstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Publicerad 2008.

ERBJUDANDE! Beställ före 31 oktober 2016 och få 10% rabatt på “Trygghetspaketet”. Beställ på brunnsvatten.alcontrol.se Ange kampanjkod “SVDBOSTAD16”. Koden anges i tredje beställningssteget “Frakt”. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter.

Aluminium

ALcontrol AB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediteringen innebär att våra laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat. brunnsvatten.alcontrol.se ägs och drivs av ALcontrol AB med syfte att erbjuda rätt analyser för dricksvatten från privata brunnar.

Läs mer på brunnsvatten.alcontrol.se Kontakta oss via brunnsvatten@alcontrol.se

Pris från ca. 1 850 kr / m *

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC 17025

Jag svarar gärna på alla dina frågor om glasräcken. Du når mig via e-post, telefon eller chat.

www.rackesbutiken.se

Eva Sandberg, Räckesbutiken

Chatt

0431 - 37 10 60 info@rackesbutiken.se

* Priserna är baserade på ett räcke på 12 m, med tre sidor och våra standardval för respektive produkt. Det verkliga meterpriset kan bli både högre och lägre baserat på de val man gör och storleken på det räcke man köper.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

28 Panelen

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

Aktuellt

Experterna har ordet Vilka faktorer är viktiga vid val av isoleringsentreprenör, vilken energibesparingseffekt kan man uppnå med tilläggsisolering och varför ska man bygga i Falun-Borlänge regionen? Det och mer får du svar på i vår expertpanel. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Lars Westling, marknadschef LB-Hus

Vad bör bostadsrättsföreningar som överväger att tilläggsisolera sina fastigheter ha i åtanke? – Fastigheter som är byggda på nittiotalet eller senare behöver sällan tilläggsisoleras. Äldre fastigheter, som byggdes när kraven på isoleringens tjocklek var betydligt lägre än idag, behöver däremot ofta tilläggsisoleras. Kontakta en eller flera etablerade isoleringsentreprenörer och be dem inspektera statusen på er isolering. Isoleringsentreprenören eller en fastighetskonsult kan även hjälpa till att välja rätt isoleringsmaterial och tjocklek anpassade till fastigheterna.

Drömmen om en villa Många barnfamiljer drömmer om att sälja sin bostadsrättslägenhet och flytta till hus. Men även fler seniorer väljer hus för en ökad bekvämlighet. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Årligen byggs drygt 10 000 småhus i Sverige. För många är kostnaden att bygga ett nyckelfärdigt hus sällan mycket högre än att köpa ett befintligt hus. Ett nyproducerat hus är ofta betydligt mer energieffektivt och har lägre driftskostnader än ett befintligt hus. LB-Hus är en ledande tillverkare av nyckelfärdiga hus och riktar sig till både den unga barnfamiljen och seniorerna – två starka målgrupper på marknaden. – För många är det naturligt att flytta från bostadsrättslägenhet till eget hus när familjen växer. Många längtar efter att kunna anpassa sitt boende utifrån sin livsstil och sina preferenser. Genom att sälja sin bostadsrättslägenhet får många den ekonomiska grundplåt de behöver för att kunna köpa ett eget hus, säger Lars Westling, LB-Hus marknadschef. – Vi har även märkt en kraftigt ökad efterfrågan hos seniorer, en växande målgrupp som i allt högre grad väljer att bygga nytt hus istället för att bo i lägenhet. Vi har därför tagit fram en egen produktserie där vi lagt stort fokus på ökad komfort, tillgänglighet och utrustning, säger Lars Westling.

Vilka faktorer är viktiga vid val av isoleringsentreprenör? – Att alltid vända sig till en entreprenör med certifieringen Behörig Lösull, som utfärdas av

Mikael Bennarp, vd Feab isolerproffs

Falun Borlänge-regionen är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun. Varför jobbar ni tillsammans för ökat bostadsbyggande? – Vi vet att bostadsbyggande i någon av våra kommuner får positiva effekter för hela regionen. Vi har korta avstånd mellan orterna och många av våra invånare pendlar inom regionen. Vi vill visa investerare och byggherrar att det finns många olika alternativ för bostadsbygg­ ande här i regionen. När vi samverkar uppnår vi bäst resultat.

Linda Norén, näringslivschef Falu kommun

Ni har tagit fram en app där man kan se byggbara tomter och även uppleva dem virtuellt. Hur funkar det? – I appen Falun Borlänge-regionen kan man utforska regionens intressanta objekt i en

Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Det är en kvalitetsstämpel som säkerställer rätt val av isoleringsmaterial och att isoleringsarbetet utförs på rätt sätt.

Vilken energibesparingseffekt kan man uppnå med tilläggsisolering? – En tilläggsisoleringsinsats lönar sig vanligtvis redan efter tre till fem år, ibland betydligt snabbare än så. Tilläggsisolering med lösull förbättrar komforten för de boende och spar pengar genom minskad energiförbrukning. Att tilläggsisolera tak, vind och väggar är en av de mest kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder man kan göra. För mesta möjliga effekt av investeringen rekommenderar jag att man ser över isoleringen på sina fastigheter innan man investerar i nya ventilationssystem eller fönster.

gamifierad kartvy. Vi hoppas att man ska få en tydligare känsla både av objekten och omgivningarna. Med VR-brillor, som man kan beställa via oss, blir det extra häftigt! – Satsningen, har vi gjort tillsammans med ett lokalt spelutvecklingsbolag och hjälper till att lyfta fram regionens innovativa näringsliv.

Varför ska man bygga i just Falun Borlänge-regionen? – Många vet inte att Falun Borlänge-regionen, som man når på 2,5 timmar från Stockholm, har så mycket som 166 000 invånare. Regionen är Dalarnas tillväxtmotor med stort företagande, invånare som trivs och ökar i antal. När vi räknat samman vårt gemensamma behov av bostäder fram till år 2018 hamnar vi på mer än 3 000 bostäder. Behovet finns, tomter finns och tillväxten är god.

upptäck dalarnas tillvä xtmotor Här finns rum för allt som växer. Familjer och företag. trädgårdar och drömmar. vi är sex kommuner i samverkan. En enda kontakt till fantastiska möjligheter.

ladda nEr vår app Falun BorlängE-rEgionEn ocH upplEv våra attraktiva tomtEr i vr.

ios

android

FALUN

BORLÄNGE

GAGNEF

LUDVIKA

SMEDJEBACKEN

SÄTER


nger och Inglasningar Balkonger och Inglasningar

BOKA STORSTÄDNING FÅ STÄDKIT PÅ KÖPET! Vi hjälper dig med allt från städning till fönsterputsning och vi sköter rut-avdraget. Boka ett gratis hembesök redan idag! Gäller i hela Stockholms län och vid bokning av minst 6 timmar storstädning. Värde 415 kr. Städningen ska utföras före 31/10 2016.

Vi gör det

Vi gör det

trevligare att bo! trevligare att bo!

Balkonger sedan 1970

www.tbo.se

www.tbo.se

Balkonger sedan 1970

balkonger sedan 1970 www.tbo.se

HighLine Panel Elegant golvavlopp www.unidrain.se

ELEGANT GOLVAVLOPP

HSB OMSORG RUT-TJÄNSTER 010-442 16 10 rut@omsorg.hsb.se www.hsbomsorg.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

30 Krönikan Hans Lind

FOKUSBOSTADSRÄTT.SE

A

tt köpa bostadsrätt idag är ofta en mångmiljonaffär. På en marknad finns dock alltid aktörer som försöker vilseleda andra. Adam Smiths princip “den osynliga handen", som gör att vinstmaximerande företag är tvungna att bry sig om konsumenternas intresse, beskrev en situation där det var lätt för kunden att bedöma varans egenskaper och där säljaren var beroende av att samma kund kommer tillbaka. Så är det ju inte direkt på bostadsrättsmarknaden! De potentiella problemen på bostadsrättsmarknaden finns både vid nyproduktion och vid försäljning av "gamla" bostadsrätter. Den som bygger för försäljning och med ganska begränsad garantitid, kan vara frestad att välja billigare lösningar som kanske inte håller så länge eller lösningar som det är större risker med. De så kallande enstegs­ tätade fasaderna som drabbades av mögelproblem är det senaste stora exemplet på detta. Man kan tänka sig flera vägar för att hantera detta problem, till exempel bättre varudeklarationer där det framgår hur beprövade olika

tekniker är, eller en tekniskt kunnig offentlig representant i den interimsstyrelse som fastighetsutvecklaren idag helt kontrollerar. Det borde kanske också finnas högre lämplighetskrav för att få genomföra ett projekt som bostadsrätt. Idag görs relativt små radhus- eller kedjehusområden som bostadsrätt enbart därför att fastighetsutvecklaren ser att de kan tjäna mer pengar om det är en bostadsrätt. Då kan man lägga in relativt stora lån i föreningen som köparen inte tar så stor hänsyn till. Summan av lån i föreningen och priset köparen betalar för bostadsrätten blir högre än priset företaget kan ta ut för ett ägt hus. Ur effektivitetssynpunkt vore det dock bättre om sådana projekt genomfördes med äganderätt och en samfällighetsförening som tar hand om gemensamma anläggningar. Bolånetak och amorteringskrav skapar också motiv för att lägga in mer lån i föreningen eftersom lånen i föreningen inte räknas in när dessa beräknas. Ett minimikrav borde därför vara att det i alla bostadsrättsannonser finns information om hur stora lån som föreningen har, uppdelat per

Läge: Laholm

ty" i c i t t i m a l r ä p "En "charmig patina "

Hans Lind, profess or i byggoch fastighetseko nomi

ringsbehov" e v o n e r e r r ä m "s "inflyttningskla

rt"

FOTO SHUTTERSTOCK

Behöver marknaden styras upp mer?

lägenhet, och därmed totalpriset som köparen betalar. För äldre bostadsrätter är kommande renoveringskostnader en stor osäkerhetspost och frågan är om det bör finnas ett standardiserat sätt att redovisa dessa förväntade kostnader. Om en styrelse domineras av personer som snart ska sälja har de motiv att göra en optimistisk un-

derhållsplan där kostnaderna ligger långt fram i tiden: "Vårt hus är bättre än genomsnittet". En tänkbar åtgärd vore att kräva en redovisning utifrån antagna standardiserad livslängder för ett antal centrala komponenter, som till exempel skulle kunna tas fram av Boverket. I annonsen ska det då exempelvis framgå vad som kommer att behöva göras i fastigheten

under de kommande tio åren, givet dessa normala livslängder. Ett svagt regelverk gynnar i praktiken de oseriösa aktörerna på marknaden – och det kan därför behövas relativt hårda regler för att få en väl fungerande marknad där företag enbart tjänar pengar när de levererar prisvärda produkter. ■

Sveriges bästa laxfiske Sveriges längsta sandstrand

BYGGT KLAR

Bästa skyltläge på E6:an 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Visste du att Laholm är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil och bästa skyltläget på E6:an? Inte? Ja då är vi glada att dela med oss av några av anledningarna varför du som företagare borde titta närmare på Laholm. Förutom vårt gynnsamma och intressanta geografiska läge i närheten av andra expansiva regioner kan Laholm erbjuda ett mycket spännande företagsklimat. Varje år flyttar det in drivna och ambitiösa människor till Laholm med intressanta idéer och en vilja att lyckas med sitt företagande. Borde inte du vara en av dem? www.laholm.se/lagelaholm

Det är bara två av många anledningar till att du borde besöka Laholm. Gå in på visitlaholm.se och navigera dig fram i storslagna 360-gradersbilder, tagna 50 meter över havet, och upptäck vad Laholm har att erbjuda. Den unika destinationssajten är full av upplevelser och inspiration.


KALLHÄLLS NYA LANDMÄRKE Läs mer om de fina bostäderna i HSB brf Pumpen i Kallhäll på www.hsb.se.

Flera med r e t e h lägen ver ö t k i s t u n Mälare

Fokus Bostadsrätt 16-09-11  
Fokus Bostadsrätt 16-09-11  
Advertisement