Page 1

FOKUS A N N O N S

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

STARTA OCH DRIVA FÖRETAG FORUM FÖR SVERIGES ENTREPRENÖRER

FEBRUARI 2016

FÖRETAGARNA

REKRYTERING

”Bostadsfrågan är en utmaning” sidan 15

”Våga anställa din motsats!” sidan 26

ANNONS

KRÖNIKAN

”Den kvinnliga vd: n med flest träffar? Barbie.” sidan 34

Stor guide:

Starta eget sidan 6

Morgondagens kontor anpassas efter verksamheten

R

EM

IUM

R

P

sidan 28

PARTNE

TORSTEN JANSSON

”Pension? Det är inget för mig” Läs intervjun i mobilen! 

Nyhet!

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Med rätt skydd vågar du ännu mer Läs mer om den nya tilläggsförsäkringen aondirekt.se/ smakassa

Bli medlem i Sveriges största a-kassa för småföretagare www.smakassa.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

2 Ledaren Günther Mårder 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Företagarna ska hjälpa fler till framgång

P

å mina verksamhetsbesök hos medlemmar får jag se allt från boenden för ensamkommande flyktingbarn, till byggföreta­g och små startup-företag som programmerar innova­tiva appar. Jag har träffat kvinnor som invandrat till Sverige och inte fått möjlighet att gå i skolan, men som idag kan försörja sig själva och upp mot 100 anställda genom sina rut-företag. Jag har träffat sjuksköterskor som startat välfärdsföretag och ett väveri som gör kläder åt försvarsmakten, så soldaterna inte ska upptäckas av värmekameror. företräder inte någon enskild bransch, utan de små och medelstora företagen i Sverige. Mångfalden av företag och människor i vår organisation är också dess största styrka. Samtidigt innebär det en utmaning att alltjämt hålla sig relevant för en så bred målgrupp. Jag tror att lösningen ligger i att skapa en organisation som hjälper fler att lyckas i sitt företagande. Det kan låta självklart, men diskussionen har alltför länge uppe­ hållit sig vid förutsättningarna för att starta företag i Sverige. Idag har vi cirka 1,1 miljoner registrerade företag, men få av dem går riktigt bra. Varför är det så? Här finns stor förbättringspotential. FÖRETAGARNA

ingredi­ ensen för framgång är förmågan att våga ta kalkylerade risker. Inom ekonomi är sambandet mellan DEN KANSKE VIKTIGASTE

Günther Mårder, vd Företagarna

avkastnin­g och risk väl inpräntat men färre tänker på att detsamma även gäller i vårt yrkes- och privatliv. Vill man ha avkastning är det avgör­ ande att våga ta kalkylerade risker, i mitt liv har det varit avgörande.

Idag har vi cirka 1,1 miljoner registrerade företag, men få av dem går riktigt bra. Det var exempelvis riskfyllt när jag bestämde mig för att närma mig den unga vackra kvinnan på Electrolux årsstämma, som nu är min fru. Eller när jag envisades med att fortsätta arbeta ideellt inom föreningsvärden, trots flera lockande erbjudanden om extrajobb under uppväxten. Men mitt långa ideella engagemang gav sedan avkastning i form av att jag som 26-åring blev vd för Aktiespararna. Att lämna rollen som sparekonom på Nordnet Bank var också en risk eftersom jag älskade mitt arbete, men idag är jag oerhört glad att jag vågade ta risken och bli vd på Företagarna. Allt detta är exempel på högt risktagande som inneburit en stor vinst, men det finns såklart också exempel på när mitt risktagande inte belönat sig. Som 19-åring miss­

FOKUS STARTA OCH DRIVA FÖRETAG Projektledare Erik Sörgren erik.sorgren@smartmediaagency.se Vd Fredrik Lagergren Redaktionschef Cindy Ahrnewald

Text Emilia Radow Ingvarson, Håkan Söderberg, Lisas textbyrå Omslagsbild New Wave Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB

ANNONS

Läs ledaren i mobilen!

Läs mer om...

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

06

15

lyckades jag när jag startade mitt första företag. Jag fokuserade för mycket på att sälja det jag trodde att kunden ville ha istället för att lyssna och ta reda på behoven. I samma veva så misslyckades jag även med mina investeringar då jag hade satsat alla privata pengar på ett bolag som tillverkade automatiska tankrobotar. Kostsamma misslyckanden som ett resultat av risktagande, som jag idag kallar erfarenhet.

04 Inspiration Framgångsrika entreprenörer

är skälet till att jag idag är vd för Företagarna. En av de saker jag hoppas kunna bidra med i min nya roll är att inspirera fler till att satsa på sina drömmar. Företagarna ska därför erbjuda kunskap, nätverk och praktisk hjälp, bland annat genom #företagarpodde­n. I den pratar jag, tillsammans med Jenny Rosenbaum som är arbetsrättsexpert från den juridiska rådgivningen på Företagarna, om vanliga, udda, unika och aktuella frågor som berör företagare. Lyssna gärna och skicka in din fråga så kanske vi tar med den i nästa avsnitt! Och slutligen: För att som företagare vilja ta risker krävs en politisk och regelmässig miljö där förutsättningarna finns för att lyckas. Oförutsägbarhet, höga kostnader och byråkrati är stora fiender till småföretagen. Det är därför viktigt att vi tillsammans fortsätter upplysa, skapa förståelse för och påverka beslutsfattare mot ett företagar­ vänligare samhällsklimat. n

21 Trender Betallösningar

ATT JAG HAR VÅGAT

06 Guide Starta eget 10 Fokus Franchising 12 Fokus Factoring 15 Aktuellt Kommunernas företagsklimat 17 Profilen Torsten Jansson

22 Teknik Omnihandel 24 Aktuellt Affärssystem 26 Fördjupning Rekrytering 28 Framtid Arbetsplatser 30 Aktuellt Mötesplatser 33 Panelen Experterna har ordet 34 Krönikan Felicia Margineanu

Trevlig läsning! Erik Sörgren Projektledare

DETTA ÄR SMART MEDIA Layout och repro Johan Umenius Distribution Dagens Nyheter, februari 2016 Tryck Bold Printing Stockholm Webb www.fokusstartaochdriva.se

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-122 03 221 Email redaktion@smartmediaagency.se Webb www.smartmediapublishing.com

UNIK GUIDE — Så driver du företaget framgångsrikt! Maxa lönsamheten i ditt företag genom att arbeta med de immateriella värdena. Följ PRV:s guide för hur du kan dra nytta av dina tillgångar! Som konsument värderar du dina köp med hjälp av immaterialrätter – många gånger utan att du ens är medveten om det. Vilka skor köper du helst, de med en Nike-logga eller de med ett okänt varumärke? Vilket flygbolag känner du dig tryggast att flyga med? Vilket kaffe väljer du att dricka? Ofta baseras besluten på det vi känner igen – det som är företagets immateriella tillgångar. För att bygga ett framgångsrikt företag behöver immaterialrätten finnas med i affärsstrategin. Det kan handla om varumärke, design, patent eller upphovsrätt. Genom att aktivt arbeta för att hantera dessa värden som strategiska verktyg kan tillväxten växlas upp i företaget.

Fem konkreta råd för ökad lönsamhet:

• • • • •

1 Identifiera företagets immateriella tillgångar. 2 Prioritera bland tillgångarna; välj och välj bort. 3 Säkerställ att immaterialrätten finns med i din affärsstrategi. 4 Uppmärksamma omvärlden på dina immateriella tillgångar är. 5 Agera vid intrång, låt ingen snylta på ditt renommé.

PRV vill att du lyckas, vi hjälper dig på vägen. Besök oss på www.prv.se eller ring oss, 08-782 28 00.

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET


ANNONS

Riksförbundet som kämpar för småföretagaren Småföretagarnas Riksförbund är organisationen som kämpar för att förbättra villkoren för företagare. Med sina 22 000 medlemmar och aktiva styrelseledamöter gör de småföretagarens röst hörd. Målet är att skapa ett företagsklimat i världsklass. TEXT EMILIA RADOW INGVARSON FOTO EVA KHLSTRÖM

Maria Boborg Trané, egenföretagare och aktiv styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund, drivs av tanken att förändra för Sveriges småföretag. Hon brinner speciellt för frågan om det sociala skyddsnätet och hur det drastiskt förändras när man går från anställning till eget företagande. – Det är en dramatisk förändring, vilket få är medvetna om. Småföretagen är motorn i svenskt näringsliv, cirka 80 procent, 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen. För att människor ska fortsätta att våga satsa på att driva eget krävs det en förändring så att det blir enklare, tryggare och mer lönsamt att driva företag i Sverige.

Alla som startar företag måste vara beredda på att ta en viss risk. Men vi ska naturligtvis, precis som anställda, ha samma trygga villkor.

Viktigt att göra sin röst hörd Maria Boborg Trané är ansvarig för socialförsäkringsfrågor exempelvis sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkring och arbetar aktivt med att skriva tidnings- och debattartiklar om allt som berör en småföretagares vardag. Det kan dels handla om att förmedla så mycket

information som möjligt till den egna företagaren, på ett sätt som gör att man känner sig trygg och säker som företagare. Dels att informera politiker om hur exempelvis villkoren i sjukförsäkringen ser ut för småföretagare. – Jag har under många år informerat människor som är på gång

att starta eget om hur det sociala skyddsnätet fungerar. Nu har jag även möjlighet att tala direkt till beslutsfattarna, till exempel politiker, om hur verkligheten faktisk ser ut för småföretagare i Sverige, vilket ökar chanserna till förändring och förbättring. Det är oerhört viktigt att göra sin röst hörd och jag tycker att det är fantastiskt roligt att jobba aktivt med dessa frågor.

Kunskap och erfarenhet En av de främsta styrkorna hos Småföretagarnas Riksförbund är, enligt Maria Boborg Trané, att så gott som alla i förbundet är småföretagare. – Vi vet hur verkligheten ser ut för våra 22 000 medlemmar. Vi vet hur vardagen som småföretagare ser ut, då vi upplever precis samma saker. Ska man driva företagsfrågor är det en oerhörd styrka att inte bara ha kunskapen utan också erfarenheten. – Alla som startar företag måste vara beredda på att ta en viss risk. Men vi ska naturligtvis, precis som

Maria Boborg Trané, egenföretagare och aktiv styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund

Vi vet hur vardagen som småföretagare ser ut, då vi upplever precis samma saker.

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND En intresseorganisation skapad och driven av småföretagare som arbetar för att göra det tryggare, enklare och mer lönsamt för företagare. E-post: info@smaforetagarna.eu Kansli: 042-34 28 50 Medlemstjänst: 0200-38 03 70 Hemsida: smaforetagarna.eu

anställda, ha samma trygga villkor när det kommer till exempelvis sjukförsäkringen. Då minimeras en stor risk och fler vågar att starta företag, en utveckling som är livsviktig för Sveriges framtid, avslutar Maria Boborg Trané.

FrontOffice Nordic vill rädda fler bolag

ANNONS

FrontOffice Nordic har varit verksamma i tre år och räddat över 80 bolag från konkurs – och fler ska det bli. Nästa steg är sprida kunskap om verksamheten och lansera en egen investeringsfond. TEXT FRONTOFFICE NORDIC

Trots att FrontOffice Nordic har varit framgångsrika när det gäller att rädda företag från kollaps så anser grundarna att mycket mer kan göras. Nyligen ansökte företaget om att tas upp till handel på NGM Nordic MTF. Om allt går enligt planerna sker det i mitten av april. Förhoppningen är att listningen ska bidra till att fler upptäcker verksamheten. – Vi har nyligen ansökt om att bli listade – som varit ett mål sedan starten. Nu satsar vi på att synas och rädda fler företag från konkurs, säger Johan Lund, vd för FrontOffice Nordic.

Ser nya lösningar på gamla problem Johan Lund är övertygad om att fler företag skulle kunna räddas om deras verksamhet blev mer känd, och att synen på företagsrekonstruktioner skulle förändras. – Det är många som förknippar rekonstruktion med konkurs och jag skulle vilja ändra på den synen. Det är snarare en nystart där företagaren tar ansvar. Företaget blir livskraftigt på lång sikt och jobben räddas. I en rekonstruktion är alla vinnare. Johan Lund är noga med att påpeka att det många gånger är i grunden välskötta företag som på

grund av omständigheter hamnar i akuta problem. Ett återkommande problem är utmaningarna företag har kring generationsskiften.

Johan Lund, vd FrontOffice Nordic

Av de som genomgår företagsrekonstruktioner med hjälp av FrontOffice Nordic är 65 procent lyckade, branschsnittet ligger på 18 procent. Det som gör FrontOffice Nordic unikt är att företaget består av medarbetare som har kunskaper som täcker de flesta områden när det kommer till att driva företag. Utöver att genomföra företagsrekonstruktioner erbjuder de rådgivning inom finansiering, juridik och entreprenörskap. Även när det kommer till att utvecklas inom företaget tar de oprövade vägar. Nyligen har de tagit in fem miljoner

kronor genom en nyemission, via en crowdfunding – vilket är ovanligt för den typen av företag. Emissionslikviden ska i första hand användas till marknadsföring.

Vi har nyligen ansökt om att bli listade – som varit ett mål sedan starten. Nu satsar vi på att synas och rädda fler företag från konkurs. – Vi har mycket erfarenhet i företaget men samtidigt är vi unga till sinnet. Vi tänker ständigt i nya banor och kommer med fräscha idéer. Vi är övertygade om att det är många som delar våra åsikter och som vill vara med och rädda svenska företag. Skulle vi komma i kontakt med bolagen i ett tidigare skede så skulle möjligheterna att lyckas öka avsevärt, säger Johan Lund.

Investera i rekonstruerade bolag Att komma i kontakt med bolag i kris i ett tidigt skede är avgörande för en lyckad företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion tar mellan sex till nio månader och om problemen inte reds ut i tid, är risken större att rekonstruktionen inte lyckas. Delar av likviden kommer därför att användas till att förbättra och utveckla den tekniska plattformen KROSS – Ett egenutvecklat system som gör att FrontOffice Nordic kan få in information från institutioner som tingsrätter, Upplysningscentralen och Kronofogden. Plattformen gör att de snabbt kan komma i takt med problemtyngda bolag.

I en rekonstruk­ tion är alla vinnare. FrontOffice Nordic har även som målsättning att under året lansera en fond där aktieägare erbjuds att investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägaren få möjlighet att investera i bolag till en förmånlig värdering. Samtidigt får företagaren

tillgång till kapital och ett kontaktnät av investerare som vill bolaget väl. Tillsammans med listningen och emissionslikviden ska FrontOffice Nordic nu satsa på att marknadsföra sig själva och nå ut till så många som möjligt. Sedan starten 2013 har FrontOffice Nordic varit med och räddat över 80 bolag från konkurs, och därmed har över 1 000 arbetstillfällen räddats. – Vi har bara skrapat på ytan. Varje år går över 6 000 bolag i konkurs. Många av dessa skulle vi kunna ha räddat om vi hade nått ut till dem i tid. Det ska vi ändra på nu! säger Johan Lund.

FRONTOFFICE NORDIC AB Bedriver sin verksamhet genom sitt helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB och beräknas omsätta 19 miljoner kronor 2016. Läs mer på svenskrekonstruktion.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

4 Inspiration

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Entreprenörerna berättar:

”Så drev vi fram framgångsrika företag” TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Erik Fjellborg Quinyx

Jeanette Holm Nanny.nu

Samer Al Moubayed Furhat Robotics

Sofie Stenmark Victoria Carlsson Yollibox

När Erik Fjellborg sommarjobbade på McDonalds under gymnasietiden tyckte han att dera­s schemasystem gjorde både chefer och anställda stressade. Han tyckte att systemet var krångligt samt tog tid att hålla koll på. Med kreativitet och ett sinne för effektivitet tog Erik fram ett eget webbaserat system för schemaläggning och uppgiftshantering. Systemet blev uppskattat och används idag av över 140 000 användare. Företaget Quinyx har idag 100 anställda och bland kunderna märks förutom McDonalds även Ica, FedEx och SF Bio. Eriks affärsidé bottnade i de effektivitets­ vinster han såg med ett nytt system. Det webbaserade system han utvecklat kopplar ihop schemaläggning, tidrapportering, uppgiftshantering samt egenkontroll, budgetering och intern­kommunikation för ett effektivt arbetsflöde som också är utvecklande för personalen. – När jag såg hur mycket timmar det gick för att hålla koll på systemet de hade på McDonal­ds tänkte jag att det måste finns ett smartare sätt att göra det här på och på den vägen är det, säger han. Idag är han 29 år gammal men det var redan som 19–åring han började bygga sin framgångssaga en expansion som nu fortsätter. – Nu handlar det om internationell tillväxt, vi satsar i Storbritannien, där finns en oerhörd potential, säger han. På frågan om hur han vågade anställa de som var duktigare än han själv tror Erik att det är en av förklaringarna till framgången. – Jag anställde exempelvis Magnus Olausson som hade varit med att bygga upp Spotify och som hade erfarenhet av internationell tillväxt. Det är ovärderligt, säger Erik Fjellborg. För dig som har idé och som vill starta eget företag ger Erik här sina bästa tips: Tänk stort Våga tänka stort och expandera internationellt tidigt. Se till att utveckla produkten och göra den så bra att kunderna inte vill anlita någon annan. Tänk på hur du kan skala upp verksamheten.

Våga anställa de som är duktigare än du Tänk att du är bra och att dina tankar är unika. Men du kan inte klara allt. Så ta hjälp. I vårt fall hjälpte oss Ung Företagsamhet jättemycket i början. Våga också anställa personer som är duktigare än du själv. Ta hand om första kunden Ta hand om den första kund du får och bygg vidare från den, steg för steg. Lyssna på andra som har lyckats. Kan de så kan du!

Med Nanny.nu driver Jeanette Holm Sveriges största barnvaktsföretag med cirka 1 000 anställda barnvakter och 15 anställda på kontoret. När hon drog igång företaget år 2007 fick hon en skjuts av rut-avdraget och företaget har varit lönsamt sedan dess. I och med att regeringen har halverat avdraget har Jeanette tvingats tänka om, utmaningar som har gjort henne starkare. – För att lyckas har jag haft lika stort fokus på att utvecklas själv som att utveckla företage­t. Det är viktigt för att kunna möta en marknad som förändras samt alla nya ut­maningar på ett bra sätt, säger hon. Jeanettes tips till den som vill starta eget är att tänka efter vilket mål du har. Beroende på vilken typ av företag du startar kräver det en egen livsstil, menar hon. Jeanette skiljer på tre olika typer av företag. Tre olika former som ger tre olika livsstilar: Ett start-up företag bottnar ofta i en vision och är ofta teknikfokuserad samt har hög risk men också hög avkastning om du lyckas. Var bered­d att jobba dygnet runt och tänk på Spotify och Klarna så orkar du lite till. Du måste vara duktig på att dra in kapital! Ett kassaflödesföretag är ett bra bolag att starta med. Genom att utgå från en enkel idé kan du snabbt tjäna pengar på något du kan. Det krävs heller inget kapital för att starta och fokus ligger på vinsten. Tjänstebolag är typiska sådana företag. Livsstilsföretag är en stark trend i USA. Målet är att skaffa sig en passiv inkomst och en skön livsstil istället för att jobba jämt. Kräver hårt slit för att få allt på plats. Fokus på automatisering, outsourcing och nätbaserade idéer utan anställda.

Fem inspirerande böcker: Startup: The Lean Start up, Erik Ries: Kassaflöde: The millionaire maker’s guide in creating a cash machine for life, Loral Langmeier Livstil: The 4 hour workweek, Tim Ferriss Struktur: E-myth revised, Michael Gerber Kultur: Built to last, Jim Collins Vad Jeanette kommer att ägna sig åt härnäst vet hon inte, men när hon kommer tillbaka är det dags att bygga nästa bolag. Nanny.nu snurrar av sig självt sedan många år!

2015 utsågs Samer Al Moubayed till Sveriges mest företagsamma människa. Hans idé om en social robot i varje svenskt hem inom bara några år har drivit fram företaget Furhat Robotics. – Roboten kommer under de närmaste åren att få en liknande utveckling som den vi ser med smartphone, säger Samer vars företag nu har samarbeten med bland andra Intel, Honda, Toyota och Disney, samt flera universite­t världen över. Robothuvudet Furhat fyller många spännande och viktiga funktioner. Förutom att den kan lära ungdomar att programmera kan den också vara en hjälplärare åt barn med inlärnings­svårigheter. Furhat kan även ge information i en reception exempelvis. – En robot är helt kontrollerbar och behöver aldrig vila och användningsområden tycks bara bli fler och fler, säger Samer om sin idé. I höst startas ett projekt där Furhat ska installeras i två svenska skolor under ett år, Kunskapsskolans resurskola i Hägersten och Fryshusets gymnasium. Där ska barn få möjlighet att utveckla sin läroplan med hjälp av Furhat som ett komplement i undervisningen. Bland annat ska den hjälpa nyanlända med det svenska språket. Samer Al Moubayed ger här sina bästa tips till dig som vill starta företag: Inte bara pengar Låt inte lusten att tjäna pengar vara huvudsak. Att kunna bidra med något till människors liv och att växa som person är bättre drivkrafter. Se långsiktigt, inte kortsiktigt.

Våga göra fel Varje dag tar vi något fel beslut, var inte rädd för det. Gå vidare och ge inte upp. Rätt människor Bygg kultur från dag ett genom att bygga nätverk och få med dig rätt människor. För oss har KTH Innovation och coachen Tom Magnergård betytt jättemycket. Slutligen vill jag säga att rekryteringen bör ske i enlighet med företagets kultur så att de nya förmågorna delar samma värderingar som det existerande teamet. Företaget bör därför arbeta med rekryteringen i förebyggande syfte eftersom det alltid tar längre tid att rekrytera rätt personer än förväntat.

För Sofie Stenmark och Victoria Carlsson föddes idén om Yollibox på en jobbresa mellan Stockholm och västkusten år 2011. Fem år senare är den ekologiska frusna yoghurten på god väg att erövra Sverige och det är snart dags för Norden. Tjejerna har alltid arbetat mot ett tydligt hållbarhetsmål och med en tydlig vision ska de bli ”Nordens ledande glassvarumärke inom hälsa och hållbarhet.” – Vi är stolta över att vi nyligen fick utmärk­ elsen ”Supertalanger” inom kategorin Hållbarhetsivrare av Veckans affärer, säger Victoria. Idag finns Yollibox, med den karakteristiska boxen, i princip över hela landet, men att bli bäst i Norden är bara början på den resa som de ser fram emot att göra tillsammans. Sofie och Victoria vill utveckla bolaget ytterligare. Här ger de unga framgångsrika företagarna två tips till dig som vill starta eget eller som vill utveckla företaget: Våga Viktigast och enligt oss det bästa tipset till den som vill starta eget eller fortsätta driva och utveckla ett bolag är: Våga! Var inte rädd för att misslyckas och våga ta risker för det du tror på. Det kommer att dyka upp många skeptiker unde­r vägen, men att starta företag är i slutänden ett risktagande. Låt drömmen leva!

Ta fram en affärsmodell Vi tycker också att det är viktigt att redan från början tänka på att ta fram en skarp affärsmodell med tydligt fokus på lönsamhet i affären.


ANNONS

UC försvårar aktiebolagskapningar Avsaknaden av ett centralt aktieägarregister innebär en risk för de svenska småföretagarna. För att försvåra penningtvätt och bolagskapningar erbjuder UC därför en nätbaserad tjänst som heter UC Aktiebok. TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Alla medlemsstater i Europeiska unionen, EU, har enligt beslut två år på sig att införa ett centralt, digitalt, register med information över aktieägarna i ett aktiebolag. Syftet är framförallt att motverka och förebygga penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet. I Sverige finns redan en sådan aktiebokstjänst – UC Aktiebok, en digital registerhållning av aktieböcker som riktar sig till så kallade kupongbolag, det vill säga icke-noterade aktiebolag. – Det här är en viktig fråga för Sveriges småföretagare. Vi ser en risk med att vänta med införandet av ett centralt aktieägarregister. Därför har vi redan nu tagit initiativ och lanserat en kostnadseffektiv tjänst som riktar sig till Sveriges cirka 500 000 småföretagare, som driver aktiebolag, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Så här fungerar det: • Användaren loggar in med sitt BankID, registrerar sig som användare och fyller i formulären med användaruppgifter och information om det aktuella bolaget. (www.ucaktieadministration.se)

Så fungerar UC Aktiebok Tjänsten innehåller både en nätbaserad digital Aktiebok och tjänsten Bevakning mot Bolagskapning.

• Användaren registrerar sedan aktieboken som den ser ut idag samt de personer som ska ingå i tjänsten Bevakning mot Bolagskapning i det aktuella bolaget, exempelvis vd, ekonomichef, revisor, advokat, bankkontakt, styrelseledamöter, ägare. • När aktieboken är registrerad kvalitetssäkrar UC den mot Bolagsverket för att verifiera att antal aktier och aktieslag stämmer. • Varje natt gör UC en kontroll mot Bolagsverket för att se om det finns några inkomna ärenden rörande bolagets aktiebok. Om det finns det så har användarna möjlighet att kontrollera riktigheten och eventuellt stoppa försök till kapning.

Bristande kontroll gynnar kriminella Dagens bristande kontroll över ett bolags verkliga huvudman, och de luckor som finns i det svenska systemet, innebär att det är enkelt för terrorister och kriminella att utnyttja systemet för att tvätta pengar och genomföra så kallat bolagskapningar. Sverige bör föregå med gott exempel och uppmana små och medelstora företag att registrera sina aktiebrev digitalt. – Det är viktigt att känna till att det är styrelsens ansvar att aktieboken är korrekt och uppdaterad och kan uppvisas på begäran. Man bör även komma ihåg att aktiebrev är en värdehandling och ett bevis på att man är ägare av företaget, säger Victoria Preger. Så skyddar du dina aktiebrev: 1. Använd en digital aktiebokstjänst. Dina aktiebrev är värdehandlingar vilket innebär att du bör tänka på hur du förvarar dem. 2. Konvertera dina aktiebrev till digitala aktiebrev och upprätta ett styrelseprotokoll med beslutet. 3. Döda eller makulera dina fysiska aktiebrev.

Sverige bör föregå med gott exempel och uppmana små och medelstora företag att registrera sina aktiebrev digitalt.

Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef UC AB

UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och hjälper små och stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och privatpersoner att fatta säkra affärsbeslut. Läs mer på uc.se

VILL DU STARTA ELLER KÖPA ETT FÖRETAG? Bokslut och årsredovisningar

Vi erbjuder telefonrådgivning på persiska och arabiska.

Vi gör bokslut och deklarationer för ALLA bolagsformer och verksamheter

Välkommen till ERB! Ekerö Redovisningsbyrå AB är en modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog med sina uppdragsgivare. Sedan starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt flera hundra företag och vi kan idag räkna oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige. Vår personal har tystnadsplikt om våra uppdrag och behandlar all information med sekretess. Vi har ett aktivt kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara delaktig och engagerad. Vi ser oss som fullservicebyrå och en komplett ekonomipartner till våra uppdragsgivare.

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

l

Bolagsbildning

l

Bokföring

l

Kund- & leverantörsfakturahantering

l

Inkassohantering

l

Bokslut och årsredovisningar

l

Löner

l

Deklarationer och skattefrågor

l

Koncernredovisning

l

Budgetering

l

Ekonomiska analyser

l

Affärsplan

l

Affärs- och bolagsjuridik

l

Utredningar

l

Kreditupplysningar

l

Värdering

Vi välkomnar nya kunder! EKERÖ C

I

08-560 397 00

020-529010


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

6 Guide

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Starta eget Att starta eget är en dröm för många. Ofta stannar det bara vid tanken. Den vanligaste anledningen är osäkerheten kring affärsidén eller att man saknar kapital. Men det finns flera olika sätt att bli sin egen och finansiera sin verksamhet på. Tänk på att testa dina idéer innan det blir skarpt läge. Tillsammans med några experter inom ekonomi och finans, entreprenörskap och affärssystem har Smart Media gjort en checklista som vänder sig till dig som vill starta ditt eget företag. TEXT HÅKAN SÖDERBERG

– Varannan svensk bär på en affärsidé sägs det. Hos oss får de en chans att testa förutsättningarna. Även de som kommer fram till att affärsidén inte håller uppskattar de lärdomar de får om metodiken och tänket kring före­tag­and­et. Det går också att komma igen med nya idéer, säger Monica Borg-Wennebring är affärs­rådgivare på Start-Up Stockholm som är Sverige­s största centrum för nyföretagare- och innovationsrådgivnin­g.

Varannan svensk bär på en affärsidé sägs det. Monica Borg-Wennebring

Hon rekommenderar även att man sätter ord och siffror på det som ska göras: Vad är det du vill? Hur ser marknaden ut, vad finns det för konkurrenter? Identifiera din målgrupp, hur du tänker ta betalt och hur du tänker marknadsföra dig. Därefter bör man göra en budget och en handlingsplan för ett år framåt: Hur vill du att det ska se ut då? Handlingsplanen berättar vad du ska göra under året, vad ska du sälja och till vem, vilket resultat vill du uppnå? Stäm sedan av handlingsplanen regelbundet, exempelvis varje månad. Handlingsplanen är ett levande

dokument som också ska ändras om förutsättningarna förändras.

Research Det är viktigt att tar reda på så mycket som möjligt om din bransch innan du trycker på startknappen. Identifiera din målgrupp, vem är din kund? Skaffa ett socialt nätverk. Testa dina idéer på familj och vänner, skapa gärna en fokusgrupp. Det kan vara en grupp på Facebook eller låt några personer träffas för att testa ditt koncept och ge feedback innan du sätter igång med att göra en hemsida och så vidare. Bolagsform Om du har produkter är det ofta en fördel att bilda ett aktiebolag. Handlar det mer om konsulttjänster så kan det vara en god idé att starta med enskild firma och för att sedan byta bolagsform och då ofta till ett aktiebolag. Handelsbolag är en inte helt ovanlig form. Men eftersom du då har med dig en eller flera så är ni solidariskt ansvariga. Finns det en ”Slösa” och en ”Spara” kan det bli problem. Då bör du ha någon form av tydligt kompanjonskapsavtal. Ekonomi och finansiering Det är bra att ta kontroll över ekonomin och det är viktigt att du sätter dig in i hur ekonomin fungerar för till syvende och sist är det alltid du själv som är ansvarig, även om du

Anställer ny ekonom.

2

ÅR

Finansieringshjälp Ett exempel på ett företag som kan hjälpa till med finansiering är Almi som har ett statligt uppdrag att främja små- och medelstora företags tillväxt i Sverige. Almi Företagspartner och Almi Invest erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Även de som har en helt egen innovation kan få kommersiell rådgivning och tillgång till finansiering. – Vi kompletterar den privata marknaden och har möjlighet att ta högre risk än banken. Det innebär att vi nästan alltid har en medfinansiär vid varje insats ofta banken, invester­are eller via eget kapital. Vi går sällan in själva som finansiärer utan det handlar om ett delat ansvar, säger Thomas Orrung som är regionschef på Almi. Rådgivningen och finansieringen som erbjuds är bred. Det kan handla om nya företag men också om redan etablerade företag som vill växa.

Missar skatteinbetalning. Föräldraledighet. Vikarie rekryteras.

år Så här m Mats.

1

2005

2006

2007

Monica Borg-Wennebring affärsrådgivare Start-Up Stockholm

2008

Fel i löneutbetalning. Mats outsourcar ekonomifunktionen till Matrisen.

Anställd slutar.

2009

Thomas Orrung, regionschef Almi

BRANDLINE

NETTOMARGINAL [%] 3

låter någon annan sköta ekonomi, bokföring, redovisning och så vidare. Det finns många olika sätt att hitta finansiering av företag alltifrån banklån till crowdfounding. Gör en noggrann research över dina möjligheter och väg för- och nackdelar mot varandra. Läs mer om finansieringoch betalningslösningar på sidan 12 i artikeln om factoring, samt sidan 21 i artikeln om framtidens betalningslösningar.

2010

2011

2012

2013

2014

Så blev Mats effektivare och gladare Vilken chans! Året är 2005 och Mats tar över det anrika konsult­ företaget efter sin far. Nu ska företaget blomma ut och växa. Till en början går allt enligt plan. Firman utvecklas och omsättningen ökar. Arbetet kring redovisning och löner blir förstås mer omfattande. En oönskad roll. Det gör att Mats nu anställer sin andra ekonom. Plötsligt är han inte bara visionär vd. Nu är han även chef för en ekonomiavdelning. Han blir administrativ på ett sätt han inte tänkt sig och kommer allt längre ifrån allt det lustfyllda i sitt arbete. Tiden räcker inte längre till.

Trycket ökar. När en av ekonomerna slutar blir det rörigt. Några löneutbetalningar blir fel och en missad skattedeklaration gör att trycket på Mats ökar. Humöret går ned på flera håll i före­ taget – och det gör resultatet också. Det här är ingen rolig period i hans liv. Hur kunde det bli så här? Outsourcing vänder utvecklingen till det positiva. När han möter Matrisen identifierar de genast tre områden som visar sig få stor effekt. Tillsammans genomarbetar de rutinerna för tidrapportering, leverantörsfakturor och kvittohantering.

MATRISEN. FRAMGÅNGENS VÄN. Vi ingår i den större internationella koncernen Accountor med 2 300 anställda. Accountor har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Ukraina och Ryssland.

Mats är effektivare och gladare än någonsin. Nu har Mats arbetat med Matrisen i drygt två år och resultatet är över för­ väntan. Han har en speaking partner och det är ordning och reda på ekonomin och på HR. Lönerna är alltid rätt och medarbetarna är glada. Resultatkurvan vände snabbt uppåt och nu är det slut på bekymmer. Nu fokuserar han på det han är bäst på – att låta företaget blomma ut och växa. VILL DU BLI LIKA EFFEKTIV OCH GLAD? Vi bryr oss om dig och din framgång. Kontakta oss för mer information. Ola Fröberg, 010­475 02 35, info@matrisen.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

ANNONSGuide 7 Experten FRANCHISING

Sarah Thorsaeus, diplomerad rådgivare Coompanion

Starta eget tillsammans

FÖRSÄKRINGAR

BOKFÖRING

Det finns flera fördelar, menar Sarah Thorsaeus, diplomerad rådgivare på Coompanion, en rikstäckande organisation som ger kostnadsfri rådgivning i kooperativt företagande.

HJÄLP

Vi kompletterar den privata marknaden och har möjlighet att ta högre risk än banken. Thomas Orrung

EKONOMI OCH FINANSIERING

Almi finns i alla regioner i Sverige. Ett område där Almi haft stor betydelse handlar om integration. – Vi hjälper många med utländsk bakgrund som är entreprenörer men där språket är ett hinder. Inom Almi finns 28 språk representerade, säger han.

Arbetslöshetsförsäkring Den som startar ett företag försäkrar sig ofta mot allt möjligt; lokalen, utrustningen, bilen med mera. Men att försäkra sig mot arbetslöshet är

Med en arbetslöshetskassa i ryggen kan du våga satsa på ditt företagande fullt ut.

BOLAGSFORM

RESEARCH

Thomas Gröndahl, kassaföreståndare Småa

Det är både roligt och smart att förverkliga sina idéer tillsammans med andra. Roligare för att du har kollegor att dela dina upplev­ elser med och smartare för att ni gemensamt har större nätverk och större samlad kompetens. Att fler i verksamheten bryr sig om företaget och helheten har visat sig vara en framgångsfaktor. Kooperativa företag världen över håller bättre än andra företag.

Smidig bolagsform med liten kapitalinsats Ett företagande tillsammans är ett sätt att driva företag på lika villkor och oftast drivs företaget som ekonomisk förening. Då är det du och de andra delägarna som gemensamt bestämmer över företaget och beslutar hur vinsten ska användas. Bli vinnare ihop! Det kooperativa tankesättet är också smart då du som enskild företagare vill samverka med andra och kan ta större uppdrag tillsammans, marknadsföra er gemensamt eller dela på kostnader för lokaler eller inköp.

Thomas Gröndahl

det inte alla som tänker på. – Nej, det är det inte. Ändå är det en billig försäkring som ger trygghet. Med en arbetslöshetskassa i ryggen kan du våga satsa på ditt företagande fullt ut, säger Thomas Gröndahl som är kassaföreståndare på Småföretagar­nas arbetslöshetskassa, Småa. Han tror inte att företagare medvet­et väljer bort försäkringen.

TEXT COOMPANION

Fortsättning på sidan 8

BL Ekonomi – onlineprogram för din bokföring och fakturering

Hur går en rådgivning till? Tillsammans hittar vi svaren på frågor som: Ska framtida anställda kunna bli delägare? Hur ska beslut tas och hur ska ni organisera det löpande arbetet? Rådgivarens frågor bidrar också till att ni vässar er affärs­idé.

79:-

/må n /p

rogra m

Med BL Ekonomi får du en kostnadseffektiv och bekväm programlösning för din bokföring och fakturering. Du har alltid uppdaterade programversioner, programsupport, säker lagring och automatisk säkerhetskopiering. Du kommer åt din bokföring och fakturering överallt, bara du är uppkopplad. Du kan beställa antingen bokföring eller fakturering, eller båda programdelarna. Du betalar endast 79 kr per månad och program. Kör du båda programmen kan dina fakturor automatiskt registreras i bokföringen, vilket spar mycket tid. Programmet fungerar lika bra i Windows, Mac OS och Linux.

Läs mer på www.blinfo.se eller kontakta våra säljare på 0650-54 14 00 eller salj@blinfo.se.

Ladda ne r och pro va gratis en månad!

Internetbaserat • Serverlagring • Uppdateringar • Säkerhetskopiering • Support • e-böcker

Box 84, 820 64 Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | Fax: 0650-54 14 01 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se | facebook.com/blinfo

www.blinfo.se Scanna koden med din smartphone så kan du komma igång direkt med BL Ekonomi.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

8 Guide Experten

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE Fortsättning från sidan 7

Jan Bergstrand, vd Cool Company

Fakturera utan eget företag Egenanställning är ett enkelt sätt att testa bärkraften i en affärsidé. Jan Bergstrand, vd på Cool Company, berättar om hur du kan starta och driva en verksamhet med minimal risk. TEXT COOL COMPANY

Åsa Langmaid, försäljnings- och marknadschef Hogia Small Office

– Nej, det handlar nog mer om att man inte känner till den, säger han. En vanlig invändning är att man som företagare måste lägga ner sitt företag för att få arbetslöshetsersättning vilket stämmer men det finns ibland möjlighet att göra tillfälligt uppehåll, till exempel om man tappat ett stort uppdrag. Försäkringen är dessutom en trygghet om din affärs­ idé spricker och du måste avsluta verksamheten. – Vid tillfälligt uppehåll får du inte vidta några åtgärder i bolaget, men det finns vissa undantag. Så jag brukar rekommendera alla att kontakta arbetslöshetskassan om det finns några oklarheter, säger han. Försäkra din inkomst det är det definitiva rådet från Thomas Gröndahl.

Bokföring Varje år startar nästan 70 000 personer i Sverige företag. Inte ens hälften av dem har en ekonomibakgrund. Så bokföring är ofta ett plågsamt måste för entreprenören. Men att sköta den idag är lättare än du tror. Det som behövs är ett bokföringsprogram. – Ett bokföringsprogram är billig­ are och effektivare än att lägga ut bokföringen, säger Åsa Langmaid, försäljnings- och marknadschef på Hogia Small Office – ett av de företag som erbjuder olika typer av bokförings­program online. Att välja en molnbaserad lösning har många fördelar anser hon. Det spelar heller ingen roll var du befinne­r dig, vilken enhet eller webbläsare du använder och inte

Ett bokförings­ program är billigare och effektivare än att lägga ut bokföringen.

Åsa Langmaid

heller om det är en pc eller mac. Säkerhetskopiering sker automatisk. En annan fördel är att kunna dela information med exempelvis en redovisningskonsult. Att välja leverantör som man

kan växa med när verksamheten expanderar är också något du ska tänka på. Det går även att kombinera bokförings- och fakturerings­ program på ett effektivt sätt. Läs mer om molnbaserade affärssystem på sidan 24.

Franchising Det finns ett sätt att pröva att vara egen företagare utan att behöva ha egna idéer som måste bäras. Det är att gå in som franchisetagare hos den växande gruppen av franchise­givare. Fördelen är att man går in i ett färdigt och beprövat koncept. En nackdel kan vara att den kreativa entreprenören inte utlopp för hela sin glöd eftersom det finns ramar att hålla sig inom. Läs mer om franchising på sidan 10.

FAVÖR

Genom att öppna ett konto hos ett egenanställningsföretag kan du börja arbeta för dina kunder med en gång. När ett uppdrag är klart skapar du din faktura över nätet. – Det är egenanställningsföretaget som ser till att fakturan skickas ut och betalas av kunden, det är också de som sköter administration och betalar in skatter och avgifter åt dig. Du plockar ut lön och kan koncentrera dig på jobbet och kunderna, säger Jan Bergstrand, vd, på Cool Company. Med egenanställningar vill han göra det så enkelt som möjligt att driva företag. På coolcompany.com sköter tusentals frilansande entreprenörer sina virtuella verksamheter varje dag. Samtidigt ser företaget till att de egenanställda är försäkrade under tiden de genomför sina uppdrag hos kunderna. – Våra egenanställda har ett eget driv och sköter sina affärer. Vi ser till att de kan göra det under bra förutsättningar och med ett professionellt stöd, förklarar Jan Bergstrand. Affärsmodellen är att den egenanställde betalar en procentuell avgift på det som faktureras för tjänsten och det finns inga fasta kostnader. Det innebär att du kan använda tjänsten så mycket eller så lite du vill. – Det går att starta ett eget företag när du är mogen för det, avslutar Jan Bergstrand.

En bra affär. Tre vinnare! Vi har hjälpt företag att hitta nya ägare under mer än 10 år. Tillsammans med vårt breda kontaktnät skapar vi framgångar över hela Sverige. Genom noggranna analyser, sekretess och snabbt agerande ser vi till att både säljare och köpare gör en bra affär.

www.tactic.nu


FOTO JANN LIPKA

ANNONS

Fortsatta framgångar för Stockholmsregionen Det går bra för Stockholm, folk och företag strömmar in i en strid ström – mycket tack vare ett bra näringslivsklimat och en hög livskvalitet. Stockholm Business Region Developments uppgift är att fortsätta öka tillväxten i regionen, skapa bra förutsättningar för att starta och etablera nya företag samt arbeta med stadsutvecklingsområden.

Anna Gissler, vd

STOCKHOLM BUSINESS REGION DEVELOPMENT

– Det är ingen tvekan om att vår miljö och vår välfärd lockar människor och företag att komma hit. Fler och fler efterfrågar en hållbar helhet där en av de viktigaste delarna är livskvalitet, säger vd Anna Gissler. Ren miljö, närhet till vatten, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter är en del i lockelsen men också välfärdssystemet. – Fem veckors semester, föräldraledighet, transparenta system och den kulturella mångfalden är viktiga argument.

Stockholm fortsätter att utvecklas Stockholm Business Region Developments uppgift är att skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och nya företag att starta och etablera sig i regionen. De erbjuder bland annat tjänsten Företagslotsen dit alla som har frågor kopplade till sitt företag kan vända sig utan kostnad och få svar på frågor om tillstånd, nätverk och andra viktiga etableringsförutsättningar, samt lokaler och mark. Stockholm Business Region Development arbetar även med

Stockholm Business Region Developments uppgift är att skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och nya företag att starta och etablera sig i regionen. stadsutvecklingsområden. Stockholm är ett av de hetaste tekniknaven efter Silicon Valley och en magnet för IT-företag. Hagastaden, Stockholm- Solnas Life Science-kluster, är väl etablerat. Men det finns också en rad andra områden där Stockholm växer.

FOTO HENRIK TRYGG

TEXT HÅKAN SÖDERBERG

– Slakthusområdet ska bli Söderstaden, med en kombination av verksamheter, boende och kontor. Det livsmedelskluster som finns där i dag flyttar till Larsboda, där snart en väldigt modern anläggning, ett livsmedelskluster växer fram. I Högdalen håller ett kluster av miljöteknik på att skapas och Telefonplan är de kreativa näringarnas plats, säger Anna Gissler.

Fler bostäder behövs Det regionala partnerskapet Stockholm Business Alliance där 54 kommuner ingår, från Norrköping i söder till Gävle i norr, är en annan

del av verksamheten. Alla kommunerna marknadsför sig internationellt under devisen ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”. Ett budskap som varje dag fylls med nytt innehåll, beroende på vilken internationell investerare eller företag som man försöker locka till regionen. Det är dock inte bara solsken över staden. Det finns ett mörkt moln: Bostäder. – Att kunna hitta en bostad till ett rimligt pris är den största utmaningen om framtiden ska bli lika ljus som vi tror att den kan bli, avslutar Anna Gissler.

Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. Bolaget ansvarar för det regionala partnerskapet Stockholm Business Alliance där 54 kommuner från Stockholmsregionen gemensamt arbetar för att förbättra servicen gentemot företag, locka internationella investeringar och företagsetableringar till regionen. Partnerskapet marknadsför sig gemensamt internationellt under budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia. Den 1 april byter Stockholm Business Region namn till Invest Stockholm och redan nu finns hemsidan www.investstockholm.com med information till den som vill etablera sig i Stockholmsregionen. E-post: lots@stockholm.se Telefon: 08-508 11 595 stockholm.se/foretag

Segling. Golf. Fotboll. Schack. TV-spel. Böcker.

Få tid över till din hobby ! *

Med molnbaserade ekonomi-lösningar från Hogia Small Office behöver du aldrig fundera på backup eller var du befinner dig.

Utbildning och support ingår så att du snabbt kommer igång och kan fokusera på företagets kärnverksamhet. Och få mer tid över till din hobby!

Prova gratis idag!

Ring oss på 0303- 688 00 så berättar vi mer.

www.hogia.se/smalloffice

* Hobby är en fritidssysselsättning som utförs som avkoppling eller för nöjes skull, till skillnad från ett yrke som utförs för försörjning. Källa: Wikipedia


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

10 Fokus

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Experterna

Exit i ägarledda bolag Planerar du att göra exit i ett ägarlett bolag? Här delar vi med oss av lite tips inför en försäljning. Tom Weurlander och Håkan Warnelid, är båda auktoriserade företagsmäklare på Exitpartner och vana vid företagsförsäljningar. TEXT EXITPARTNER

Mer än 99 procent av Sveriges företag består av små bolag med upp till 50 anställda och tillsammans sysselsätter dessa nästan hälften av alla privatanställda personer. Samtidigt ökar medelåldern för ägarna till dessa bolag och Sverige har Europas äldsta företagare med en stor andel ägare mellan 55 och 70 år.

Hur bör ägare tänka inför en försäljning av bolaget? – En stor del av värdet i ett mindre företag består av ägaren själv. Det är ofta han eller hon som har kontakt med företagets viktigaste kunder samt har specialkompetens. Ett tips är därför att involvera personalen tidigt i centrala frågor. Företaget blir mindre sårbart och det blir lättare att slussa in en ny ägare när det är dags, säger Håkan Warnelid. När bör man påbörja en exit? – En försäljningsprocess bör påbörjas i god tid. Det är mycket som skall stämma mellan den tidigare ägaren och den nya och att hitta rätt köpare kan ta tid, fortsätter Håkan Warnelid. Vilken hjälp kan ett företag behöva? – Det är mycket som kan uppstå vid en överlåtelse som ägaren inte själv har tänkt på. Det kan handla om juridiska aspekter, ekonomiska eller administrativa. Med professionell hjälp undviker man fel och fällor och kommer lättare vidare om det uppstår något oplanerat, säger Tom Weurlander.

Driv någon annans affärsidé Franchising – att hyra in sig i ett varumärke, är ett alternativ till att starta eget företag. Fördelarna är många, men det kanske framförallt är möjligheten att få driva ett nyckelfärdigt företag i en bransch som man är intresserad av, som lockar mest. Men det finns också ett annat alternativ; att köpa ett färdigt företag. TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Johan Martinsson är CEO i Svensk Franchise och kan konstatera att det idag finns 32 000 franchisetagare och att branschen har cirka 134 000 anställda. – Att vara sin egen och samtidigt vara en del av något större tror jag tilltalar många människor idag. Fördelarna med franchising är många. Ofta är det en bra affärsidé, driver man verksamheten rätt så finns det en lönsamhet. Du får ett nyckelfärdigt företag med varumärke, sortiment, marknadsföring, support, utbildning och coachning från franchisegivare och stordriftsfördelar i inköpspriser. Du kan samarbeta med andra franchisetagare och jämföra nyckeltal, just att vara egen men också i en gemenskap. Den senaste Franchisebarometern visar att framtidstron är stor hos de svenska Franchiseföretagen. – Det finns anledning till det. Det är dock viktigt för franchisetagare att komma ihåg att det inte är någon genväg till framgång, ingen lottovinst. Det krävs hårt arbete för att bli framgångsrik. Det finns också andra fallgropar, förutom det uppenbara att det finns ett ramverk som du måste hålla dig inom och därmed kanske inte få utlopp för det fulla entreprenörskapet. Det krävs så gott som alltid en inträdesavgift och den kan variera i hög grad. – Kontrollera att konceptet verkligen är framgångsrikt, hör med andra franchisetagare att kedjan hålle­r vad den lovar och att franchisegivaren tjänar pengar. Att franchise­kedjan är medlem i Svensk Franchise är också viktigt, de kedjorna har lovat

VÄLJ EN GENVÄG STARTA EGET MED FÄRDIGT KONCEPT   BLI FRANCHISETAGARE! Se alla erbjudanden på www.franchisefinder.se

info@franchisegroup.se

Fördelarna med franchising är många. Ofta är det en bra affärsidé, driver man verksamheten rätt så finns det en lönsamhet. att följa de etiska reglerna och du vet att verksamheten, ekonomin och franchiseavtalet är kontrollerat, säger Johan Martinsson. Franchisekonceptet vinner ändå terräng. Framförallt en positiv effekt har Johan Martinsson kunnat märka den senaste tiden. – Franchise har varit ett steg in i arbetslivet för många med utländsk bakgrund. Det finns många entreprenörer som i alla fall till en början kan ha svårt med byråkratin som franchisegivarna då kan hjälpa till med.

9 saker att granska inför ett uppköp Ett annat sätt att starta eget är att köpa ett redan existerande företag. Kenneth Bengtsson är auktoriserad företagsmäklare hos Svensk företagsförmedling i Karlstad och enligt honom är det framförallt tio saker som man bör granska innan man köper ett företag:

1.

Bolagets verksamhet. Hur kan du genom ditt kunnande utveckla företaget som ny ägare?

2. Företagets ägar- och lednings­

profil. Kommer de att stanna kvar en tid, hur beroende är företaget av dem? Rimligt att det finns en klausul som förhindrar de gamla ägarna att starta konkurrerande verksamhet.

3. Företagets kundstock. Står och

faller företaget med någon eller några kunder?

4. Befintlig personal. Vilka är nyck-

elpersonerna, finns det en risk att någon lämnar företaget?

Kenneth Bengtsson, auktoriserad företagsmäklare Svensk företagsförmedling Karlstad

5. De senaste årens bokslut. Gör det

grundligt och gör en budget.

6. Företagets marknadsföring. Finns

någon marknads- och säljorganisation och hur kan du vidareutveckla den?

7. Konkurrenter och företagets nuvar­

ande position. Finns det några hinder för nya aktörer?

8. Inventarier och maskinparken. Fun-

dera över produktionskapaciteten och vilka flaskhalsar som kan finnas i produktionen.

9. Kontraktet på lokalen. Se över hy-

reskontrakt och passa samtidigt på att fundera över om det kan vara läge för ombyggnad eller flytt.

Kenneth Bengtsson rekommenderar även att man upprättar en affärsplan och tar hjälp av sitt nätverk. Affärsplanen är viktig för bolagets befintliga och daglig verksamhet, men också viktigt vid en diskussion om förvärvet med finansiärer.

Johan Martinsson, CEO Svensk Franchise


ANNONS

CARD GROUP

Card Group

Etablerades 1997 och är världens mest utbredda franchisesystem inom kategorin gratulationskort och presentprodukter. Huvudkontoret med designstudio, lager, internationellt utbildningscenter och logistik ligger i Gävle.

– en svensk framgångssaga Card Group är ett globalt företag med lokalt fokus. Ett familjeföretag i Gävle som bygger på ett unikt franchisesystem och som varit en framgångssaga i 17 år. Idag finns företaget i 44 länder och har cirka 400 medarbetare runt om i världen.

Totalt har Card Group 17 franchisetagare i Sverige. Produkterna säljs genom olika butiker, exempelvis supermarkets, leksaksaffärer och kiosker. Butikerna betalar endast för sålda produkter och tar därmed ingen risk.

TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Idén till Card Group föddes när grundaren och vd:n Peter Hallström besökte England och av en slump fick höra hur stor kortmarknaden var där. Han såg hålet i den svenska marknaden och 17 år senare har hålet täppts till men fylls ändå ständigt på: Nya länder, nya butiker, nya franchisetagare väntar på att förlänga Card Groups framgångssaga in i framtiden.

Starka färger och vacker design Vid sin sida har Peter Hallström idag döttrarna Carolina Winterliv vice vd respektive Josefina Hallström, studio director. Systrarna Carolina och Josefina är mycket intresserade av design och mode och det märks i utbudet av produkter som formas i designstudion som utgör hjärtat i lokalerna på Lötängsgatan i Gävle. – Vi har gjort en fantastisk och succéartad resa hittills. Men det finns en stor marknad kvar som vi kan etablera oss på. Vi satsar otroligt mycket på att ta större marknadsandelar samt produktutveck-

ling. Vi följer alltid de intressanta trenderna. Men vi är noga med att behålla våra egen stil i grunden, säger Carolina Winterliv. Franchisesystemet är unikt. En bil, en mobil, en dator, och en mycket liten kontantinsats är vad som behövs för att komma igång. – Vi ger alla våra franchisetagare gedigen support och kontinuerlig utbildning. En ny franchisetagare får självklart extra mycket stöd i början då de ska lära känna den region de har ansvar för och det är det personliga mötet med butiksinnehavarna som är viktigt, säger Carolina Winterliv. Nyligen beslutade Card Group att supporta och finansiera alla nya franchisetagare med en franchise start-up, en supportbudget värd cirka 150 000 kronor i form av rabatter för produkter. Dessutom finansierar man all expansion för produkter/displayer för nya butiker. Produkterna är lätta att sälja in eftersom butiksägarna inte heller behöver betala för något som inte säljs.

Läs mer på cardgroup.com

Carolina Winterliv, vice vd Card Group

Franchisemanualen uppdateras varje vecka Idag finns Card Group i 44 länder, i varje land utanför Sverige finns en master franchisetagare med ansvar för respektive lands franchisetagare. I januari varje år besöker alla franchisetagarna Gävle, i olika omgångar kommer de från världens alla hörn och arbetar och umgås under två intensiva dygn. Här presenteras produktsortimentets nyheter, nya trender och det delas ut belöningar och utmärkelser av olika slag till de som gjort utmärkande insatser under året. – Allt som gäller för våra medarbetare finns i en digital manual som uppdateras varje vecka. Det tror jag också är unikt för oss, säger Carolina Winterliv. Vi är otroligt duktiga på att uppdatera manualen

Franchisesystemet är unikt. En bil, en mobil, en dator, och en mycket liten kontantinsats är vad som behövs för att komma igång.

stor familj, en Card Group-familj där alla ska känna att de är en del av något fantastiskt! Inga sms, mms, meddelanden via Facebook och Instagram, eller andra digitala verktyg kommer att stoppa de personliga hälsningskortens varma budskap under de närmaste 20-30 åren. – Ingen skickar sms till ett bröllop, summerar Carolina Winterliv.

och att kommunicera med våra franchisetagare. Jag, Peter och fyra anställda säljchefer reser runt i världen varje vecka för att ge support, stöd och utbildningar till våra master franchisetagare och våra svenska franchisetagare. Vi är som en enda

25000 företag i Mälardalen söker nya ägare Nexxt gör skillnad

Är ditt företag i behov av ett fordon! Varför inte hyra av oss?

Nexxt har ett tydligt och strukturerat arbetssätt och är tydliga med vad vi gör och kan. Inom Nexxt har vi genomfört över 220 företagsaffärer sedan starten 2006.

BOKA ONLINE DYGNET RUNT!

Vår fordonspark

Många små och medelstora företag har fått en nytändning tack vare vi att vi hittat nya engagerade ägare. Nexxt har en stark lokal förankring och ett brett nätverk, både i Sverige och i Danmark, som samverkar för att hitta en köpare.

Lastbilen erbjuder en rad olika typer av transportfordon för alla tillfällen och behov. För information om priser, bilar och vart vi finns, besök lastbilen.se eller ring kundtjänst 0770-22 11 30

Vi har ett strukturerat marknadsföringskoncept och arbetar aktivt med ett högt tempo i alla steg.

Unikt för Nexxt Företagsmäklare Vi har alla varit vd:ar i medelstora företag Vi har alla akademisk utbildning Vi arbetar alla som företagsmäklare på heltid Hantverkarfordon

Maskin & biltransport

Lätta lastbilar även kyl & värme

Tunga lastbilar

Entreprenad

även kyl & värme

Vi deltar alla aktivt i det lokala näringslivet

Här finns vi idag

Vi söker glada franchisetagare!

Lastbilen har sedan starten år 2004 haft ambitionen att skapa en rikstäckande uthyrningskedja. Vi har kommit en bra bit på vägen men söker aktivt efter blivande franchisetagare som vill vara med på vår resa är du en av dem? Vid intresse för mer information kontakta Lastbilen: magnus@lastbilen.se

ÖRNSKÖLDSVIK

BORLÄNGE

FALUN

GÄVLE

UPPSALA

TYRESÖ

GÖTEBORG

MALMÖ

NORRTÄLJE

Diskret | Rakt | Enkelt

JÖNKÖPING

www.nexxt.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

12 Fokus

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Factoring en allt attraktivare finansiering Förbättrad likviditet, förbättring av soliditet och mindre administration. Det kan bli följden av factoring som blivit en allt attraktivare finansieringsform för svenska företag. Men det är ingen standardfinansieringsform. TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Många företagare, inte minst nystart­ ad­e, har upplevt hur svårt det kan vara att få betalt i tid av vissa kunder. Samtidigt är man rädd för att mista kunderna om man inte kan förlänga kredittider. Factoring är en finansieringsform som kan lösa det problemet. Genom att anlita ett factoringföretag där tjänsterna fakturaköp eller faktura­belåning ingår kan man få bättre snurr på verksam­heten och öka försäljningen.

Officiell organisation ska skapa trygghet Thorsten Metzner är ansvarig för

webbportalen svenskfactoring. se där värdefull information kring factoring samlas. Portalen är ett första steg för att skapa en officiell organisation för factoringföretag. – Jag flyttade från Tyskland till Sverige för sju-åtta år sedan och såg behovet av en gemensam organisation. En hemsida är ett första steg på den vägen. Det dåliga ryktet har ju uppstått för att det också funnits oseriösa factoringföretag, säger han. – Tittar du ut över Europa så är factoring idag en finansieringsform för alla typer av företag, små och stora och oavsett kreditvärdighet.

Behovet och förutsättningarna är olika för varje enskilt företag. Thorsten Metzner

Den utvecklingen är på väg också i Sverige. En organisation med bland annat etiska och finansiella krav skulle ge en trygghet för factoringkunderna och stabilitet i branschen, säger Thorsten Metzner.

Fakturaköp och fakturabelåning Fakturaköp eller fakturabelåning har många fördelar. Det som skiljer de

Thorsten Metzner, ansvarig svenskfactoring.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A Fokus 13 FOTO SHUTTERSTOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

ANNONS

Fakturabelåning är också bra för företag som växer eftersom det är lätt att skruva upp i takt med att företaget ökar sin fakturering. Hans Hammar

Hans Hammar, chef Företagsbanken Marginalen Bank

formerna åt är att factoringföretaget vid fakturaköp ofta tar på sig hela kreditrisken. I och med att du får pengarna snabbt, så blir kassaflödet bättre. Du kan lyfta bort kund­ fordringar från balansräkningen, du kan återbetala skulder och förbättra nyckeltalen som ger bättre soliditet och därmed bättre rating. Dessutom slipper du en massa administration och kan ägna dig mer åt kärnverksamheten. Ett av företagen på factoringmarknaden är Marginalen Bank, som erbjuder både fakturaköp och faktura­belåning.

– Det är viktigt att du väljer en seriös partner, säger Hans Hammar som är chef på Företagsbanken på Marginalen Bank. Hans Hammar lyfter gärna fram fakturabelåningen. Den fungerar i princip som en checkkredit eller kontokredit med reskontran som säkerhet. – Många företag har inga problem med kreditvärdigheten och tar då gärna kreditrisken själva och då är belåning ett bra sätt. Fakturabelåning är också bra för företag som växer eftersom det är lätt att skruva upp i takt med att företaget ökar sin

fakturering, säger han. Företagen kan i sin tur också ge sina kunder bättre betalningsvillkor. – Om en kund har betalnings­ villkor på 60 dagar istället för 30 dagar, så kan du genom factoring hantera det, säger Hans Hammar.

Factoringbolaget tar hand om det mesta Mindre administration, bättre kassaflöde, fokus på kärnverksamheten och slippa jaga sena utbetalningar nämner Hans Hammar som de stora fördelarna med factoring. Factoringbolagen fakturerar

kunderna, hanterar eventuella bestridanden, påminner vid sen betalning och lämnar vidare till inkasso om det krävs. Om man kommer överens om fakturaköp så tar också factoring­ bolaget kreditrisken. Det är inte så konstigt att factorin­g är en växande finansie-

ringslösning i Sverige. Men det är ingen standard­finansieringsform. – Behovet och förutsättningarna är olika för varje enskilt företag. Det gäller att hitta rätt finansieringslösnin­g bland de factoringprodukter som finns, säger Thorsten Metzner.

Smart fakta Factoringmarknaden växer kontinuerligt och allt fler företag satsar på fakturafinansiering med alla dess fördelar. Därför ökar också antalet företag som erbjuder factoring eller factoringnära tjänster. Många inkassobolag, däribland Intrum Justitia och Gothia har tagit in factoring i sin verksamhet.

20

15 ✩ ✩ ✩

✓ kontrollenhet för skatteverket ✓ kassalåda ✓ support

n Inge tid s n i n g bind 3 mån a t förs

i

✓ kassahårdvara ✓ kassakopplad kortterminal ✓ kvittoskrivare

- o c h t r ygg

t s g a r a nt

Allt-i-ett paket. Enkelt, tryggt och prisvärt.

jd

he

Onslip startpaket

O n s l i p Nö

Spara pengar och sälj mer med kassa och kortterminal från Onslip!

252 Ring 0500-600 idag! och beställ redan Onslip AB | www.onslip.com | 0500-600 111 | info@onslip.com | Linköping | Stockholm | Södertälje


Företagare - så skyddar du din inkomst.

Konjunktursvängningar och en osäker framtid är vardag för företagare, men det går att skydda sig om det värsta skulle hända. Genom Akademikernas a-kassa kan du få ersättning om du blir arbetslös. Att driva företag är spännande och utvecklande. Det finns mycket du kan styra över själv, men inte svängningar i konjunkturen – något som i värsta fall kan innebära att du plötsligt står utan jobb.

Vi tycker att alla som jobbar ska gå med i a-kassan. Du försäkrar förmodligen både hem och bil – ett medlemskap i a-kassan innebär att du försäkrar din lön.

Nivån på din ersättning påverkas av din taxerade inkomst i företaget Då är det skönt att vara ansluten till a-kassan. En vanlig missuppfattning innan du blev arbetslös. Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen och vi är att det inte är någon idé att vara med i a-kassan när du startar företag väljer alltid det som är bäst för dig. – men du som företagare har faktiskt Du kan själv räkna ut en preliminär rätt till ersättning om du blir arbetslös, ersättning på www.aea.se. så länge du uppfyller villkoren.

Hos Akademikernas a-kassa är det utbildningen som räknas, inte sysselsättningen, för att du ska få ersättning.

Därför ska du vara med: • Vi är Sveriges största a-kassa med 680 000 medlemmar. Eftersom vi är många kan vi hålla en låg avgift. • Du som är akademiker kan vara med hela ditt arbetsliv. • Som medlem hos oss vågar du satsa på din karriär – oavsett om du är anställd eller har eget företag. • Du är trygg om det inte riktigt går som du tänkt dig på arbetsmarknaden. • Vår personal är kompetent och fortbildas kontinuerligt i försäkringen, bemötande och klarspråk. • Vi finns där för dig! Vi svarar i telefon alla vardagar 9-16. Förutom på telefon och mail når du oss även på Facebook och Twitter.

Telefon 08-412 33 00

Besöksadress Klara Norra Kyrkogata 33, plan 7

E-post info@aea.se

Postadress Box 3536 103 69 Stockholm

aea.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SEANNONS

Aktuellt 15

Bra dialog viktig för företagarklimatet i kommunerna

Emma Tonnes, regionchef för Företagarna i Stockholms län

Företagarklimatet har generellt sett blivit bättre. Det beror på ett ökat samarbete mellan kommunerna och företagarna. Det konstaterar Emma Tonnes, regionchef för Företagarna i Stockholms län. TEXT HÅKAN SÖDERBERG FOTO ANGELA SMEDENGREN

Hur en kommun arbetar med att förbättra de lokala förutsättningarna för företagande varierar. Företagar­ klimatet har generellt sett blivit bättre men än finns mycket att göra. Orden är Emma Tonnes, regionchef för Företagarna i Stockholms län. Enligt henne kan ett gott samarbete göra det lättare att starta, driva och utveckla ett företag. På frågan hur viktig kommunerna är för näringslive­t finns inget givet svar. – Det är stor skillnad på vilken bransch det handlar om. För vissa företag är kommunens stöd A och O, det betyder allt. Andra, som kanske arbetar som konsulter åt företag i en annan kommun, har ofta ingen kontak­t med kommunen. Men det finns olika typer av stöd. Den direkta kontakten som Emma Tonnes beskriver är en typ. Ett annat stöd kan handla om att ha ett gynnsamt företagarklimat i kommune­n generellt sett. Emma Tonnes nämner särskilt vikten av en väl fungerande infrastruktur med bra skolor och barnomsorg samt god äldrevård,

komponenter som är viktiga för att locka människor att bosätta sig i kommunen och vilja starta sina företag här. – Ja, alla måste få livspusslet att gå ihop och det gäller också små företagare, säger Emma Tonnes.

Företagsklimatet har blivit bättre I Stockholms stad samt i många kommuner i Stockholms län upplever hon att företagsklimatet har blivit bättre och att kommunens tjänstemän och politiker lyssnar mer till företagarnas röster. – Entreprenörer och företagare bidrar med sina tankar och idéer från sitt perspektiv vilket är viktigt att möta. Här tycker jag att det blivit bättre. Många kommuner har exempelvis en Företagslots idag, ett ställe dit företagarna kan vända sig med sina frågor. Men det skiljer sig också mycket mellan kommunerna även här. Och skillnaderna mellan kommunerna är något som Företagarna försöker påverka. – Mark- och bygglovsfrågor har olika långa väntetider beroende på vart du bor. I vissa kommuner är det orimligt långa väntetider innan du kan få besked, det gör att det blir svårt att etablera sig där. Kommuner tävlar om företagens gunst Varje år genomför Svenskt näringsliv en årlig ranking av hur bra företagsklimatet är ute i kommunerna, en undersökning som väcker stor uppmärksamhet varje år. Den defini-

tion på företagsklimat som Svenskt näringsliv har satt upp är: ”Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företa­ garen i vardagen.” Det är Sveriges 290 kommuner som bedöms, utifrån ett underlag om 60 000 tillfrågade företagare.

I Svenskt näringslivs ranking ligger kommunerna Solna, Sollentuna, Vellinge, Danderyd och Trosa i topp. – Rankingen gör att kommunerna tävlar om företagarnas gunst, vilket är positivt. Rankingen har även blivit ett verktyg för att påverka kommunerna att arbeta mot en förändring. De företagare som bor i kommunen samt som gör affärer inom kommu­ nen är nog de som har mest att tillföra i en sådan här undersökning, säger Emma Tonnes.

Kommuner i topp I Svenskt näringslivs ranking ligger kommunerna Solna, Sollentuna, Vellinge, Danderyd och Trosa i topp. Att Solna ligger i topp för sjunde året i följd är ett resultat av hårt arbete samt en integrering av företagarfrå-

gorna i kommunens dagliga agenda. Så här säger kommunalrådet Pehr Granfalk om hur han ser på ett gott företagsklimat: ”Ett gott företagsklimat gynnas av att alla olika delar av samhället fungerar. Infrastrukturen, barn­ omsorgen och äldrevården måste fungera liksom direkta frågor kopplade till näringslivet. Det är oerhört viktigt att sätta näringslivsfrågorna i rätt kontext. Näringslivet i sin tur är en förutsättning för att alla de andra delarna ska fungera. Jag ser det som en positiv cirkel som lsuts. Genom att utveckla Solna skapar vi en hållbar ekonomi, som i sin tur säkrar framtidens välfärd. Det gör att vi tillsammans blir starkare, med ökad tillväxt, välfärd och fler arbetstillfälle­n som följd. Något som i sin tur utvecklar Solna”.

Bostadsfrågan – en utmaning Enligt Emma Tonnes handlar ett bra företags­klimat om ett väl fungerande samarbete mellan kommun och näringsliv. Men det finns utmaningar i många av kommunerna. Det råder bostadsbrist vilket leder till att det kan vara svårt att rekrytera nya talanger inom näringslivet. – Bostadsfrågan är en utmaning. För att företag ska kunna anställa och hitta kompetens utanför staden så måste bostadsbristen lösas. Det byggs visserligen mer än tidigare i Stockholm liksom i vissa andra kommuner i kombination med en viss uppluckring i regelverket, men vi ligger långt efter fortfarande.

Ett dagsaktuellt ämne som enligt Emma Tonnes flitigt diskuteras är frågan om kraven i upphandlingarna. Just nu finns det ett utredningsförslag om att staten och kommunerna i sina upphandlingar ska ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal. – Jag tycker inte att kommunerna ska sätta kollektivavtal som ett krav, det kommer att stänga ute många seriösa små företag.

NKI-värdet ökar SKL, Sveriges kommuner och landsting, har åren 2011, 2013 och 2015 genomfört mätningar av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsövningen och det visar sig att företagarna blir mer och mer nöjda för varje år. Cirka 35 000 företagare har bedömt kommunernas service inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 193 kommuner och fyra gemen­samma förvaltningar har deltagit i undersökningen. Det samlade NKI-värdet, Nöjd Kund Index, har ökat från 66 till 68 på en skala som motsvarar 100. Det innebär att Sveriges företagare ger kommunernas service ett klart godkänt betyg. Bäst betyg får kommunernas bemötande. – Det är glädjande att betyget för kommunernas service i samband med bygglovsärenden blir bättre. Det föll mellan de två senaste undersökningarna, från 64 till 60. I årets undersökning är betyget 62. Det ser vi positivt på, avslutar Emma Tonnes.


ANNONS

Vi designar affärssystem för människor när- och varsomhelst. Allt detta är fokus för oss när vi utvecklar våra system, säger Jeremias Jansson, VD för Unit4.

U

system för ekonomi, redovisning, E-handel HR, beslutsstöd, fastighetsadministration med mera. Kunderna är främst tjänsteproducerande företag med många medarbetare. nade för människor och kändär det är möjligt för kunderna att själva göra förändringar i takt med att verksamheten utvecklas utan att behöva ta in konsulter. Framtiden är de där ännu mer intuitivitet och automatisering byggs in säger Jeremias Jansson.

Unit4s lösningar fungerar på olika plattformar. Företaget har lanserat begreppet ”Cloud your Way” vilket innebär att man kan distribuera sina IT-system

www.unit4.se

antingen som molntjänster eller i kundens egen miljö eller till och med i kombination mellan dessa. – För många har valet tidigare varit att antingen jobba i molnet eller i en klientbaserad lösning, men faktum är att många fortfarande vill kunna välja mellan båda alternativen. Skälen kan vara olika till varför man väljer det ena eller det andra, storlek på organisation, kompetens och resurser eller av rena strategiskäl säger Jeremias Jansson. princip alla medarbetare, som själva skall kunna rapportera saker som arbetstid, resor, försäljningsresultat, order, projekt och liknande. IT-utvecklingen har också medfört att vi numera hanterar stora elektroniska -

telser, order, betalningar och inbyggd automatik för fakturahantering. Det betyder att många tidigare manuella rutinfunktioner kan automatiseras där systemen i stora delar sköter granskningar och föreslår åtgärder. – Våra system blir mer och mer proaktiva och kan hjälpa och guida användarna med exempelvis simuleringsmöjligheter för olika scenarier och på så sätt stödja en beslutsprocess. Jeremias Jansson understryker att Unit4 vill fokusera på människorna och deras arbetsuppgifter snarare än tekniken. – Med detta i fokus har vi till exempel byggt in samarbetsfunktioner så att medarbetare lätt kan kommunicera och dela information med sina kollegor. När vi utvecklar system så är

det avgörande att faktiskt titta på hur personer i olika roller inom olika branscher arbetar, att ställa sig frågan vad de behöver för att få en bra arbetssituation, avslutar Jeremias Jansson.

UNIT4

Unit4 har verksamhet i 26 länder och har drygt 4 100 anställda. I Sverige har företaget cirka 400 medarbetare. Jeremias Jansson


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SEANNONS

Torsten Jansson Profilen 17

Entreprenörer som kämpar hårt ser drömmen gå i uppfyllelse Framgångskonceptet stavas hårt arbete, höga ambitioner, tydliga mål, rak kommunikation och kostnadsmedvetenhet i kombination med ett enormt driv. Möt Torsten Jansson, grundare och huvudägare av koncernen New Wave Group i ett samtal om entreprenörskap och framtidsplaner. TEXT EMILIA RADOW INGVARSON

Fortsättning på sidan 18


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

18 Profilen Torsten Jansson

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Har du en idé du tror på så kör, det värsta som kan hända är inte så farligt.

En av Sveriges största och mest våghalsiga entreprenörer, Torsten Jansson, växte upp i det lilla samhälle­t Dingle dryga tio mil norr om Göteborg. Redan som tio-åring sålde han lotter på provision för Dingle IF för att därefter ta en anställning som korvförsäljare på det lokala gatuköke­t. Inget jobb var för litet så länge utmaningen fanns där. – Jag har alltid haft drivet att göra saker oavsett vad det är bara viljan finns där. Jag vet inte var det kommer ifrån men idag skulle det troligtvis diagnosticeras med en eller flera bokstavskombinationer, säger Torsten och skrattar.

Startade första företaget som 19-åring Första företaget startade han hemma i källaren hos sina föräldrar. Då 19 år gammal hade han sett en annons i en tidning om en billig maskin som kunde göra tryck på t-shirts. Företage­t fick namnet Letox och före­taget blev startskottet för Torstens karriär som entreprenör. – Jag idrottade mycket och de första kunderna var de lokala idrottsföreningarna, säger han.

Verksamheten utvecklade han senare och sålde snart profilkläder även till andra företag, och efterfrågan ökade. I slutet på 80-talet behövde han stabilisera bolagets ekonomi och han tog in nya delägare i verksamheten. Delägare som sedan kom att ta över hela verksamheten för att två år senare försätta det i konkurs. Torsten köpte då tillbaka verksamheten och byggde upp före­ taget igen men en ny inriktning. Året var 1990 och New Wave Group började ta sin form – och resten är historia. Eller kanske inte riktigt. Företaget har gått igenom en del tuffa tider men står idag på en stabil grund med ett totalt värde på över 4 miljarder svenska kronor.

Nya idéer visar vägen Torsten hade aldrig som mål att bli entreprenör utan han lät nya och spännande idéer och möjligheter visa vägen. – Jag tänkte aldrig ”detta passar nog mig” men det är roligt och jag får stort utrymme för min rastlöshet, säger han. En rastlöshet som också dämpas med hjälp av en varierande arbetsdag med många resor.

– Alla dagar ser olika och jag varvar resor och möten hela tiden. Ingen dag är den andra lik, vilket gläder mig! Torsten är extra stolt över det fantastiska CSR, Corporate Social Responsibility, arbete New Wave Group gör och går i bräschen för. Visionen om en hållbar tillväxt går ut på att använda affärslösningar som inte endast är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. New Wave Group arbetar med att förbättra arbets­villkoren i produktionsländerna, arbetar för effektivare transporter och logistikflöden samt försöker använda material som är ekologiska eller miljömärkta så långt det går.

Inspiration, framtidsplaner och drömmar Torsten inspireras av individer som går mot strömmen. – Jag har alltid inspirerats av Jan Stenbeck då han var långt före sin tid. Richard Branson, en fantastisk inspiratör och svår att inte inspireras av, Göran Persson och min pappa, båda är som levande uppslagsböcker. Pratar man fiktiva hjältar så är jag barnsligt förtjust i Rocky Balboa (Syl-

vester Stallone) och Karate Kid, två karaktärer som slår ur underlägen. Om han får drömma stort så hade den ultimata drömmen varit att bygga New Wave Group till världens största leverantör och sit golfföretag Cutter & Buck till världens största golfvarumärke. Men roligast av allt vore att få Craft att bli större än Nike. Galet? Kanske. Omöjligt? Ingenting är omöjligt menar Torsten. – Jag har många planer framåt men på grund av börsreglerna får jag inte berätta något säger han. Jag har mycket kvar att göra och på frågan om vad jag ångrar så är alltid svaret att jag men med tiden har lärt mig att inte ångra saker, den energin är det bättre att lägga på annat. På frågan om vad drömjobbet som anställd skulle vara verkar pingisproffs stå högt i kurs. Drömmen som professionell idrottsman får dock vänta på sig eftersom Torsten är upptagen med att vara vd och koncernchef för miljardimperiet New Wave Group som han idag också är huvudägare för samt ständigt arbetar för att utveckla och förbättra.

Råd till den blivande entreprenören Som entreprenör Måste man satsa helhjärtat och på heltid. Det är svårt att bli en framgångsrik entreprenör på deltid då hårt arbete är en stor del av framgången. Ska man lyckas är det bästa rådet är enligt Torsten: – Våga! Uppfyll din dröm och kör! Det värsta som kan hända är troligen inte så farligt. Våga köra på men var inställd på att jobba hårt för att lyckas och var medveten om att det kan ta lång tid. Och var uthållig. Du måste ofta orka med flera misslyckanden innan du lyckas. På frågan om viken idé som är värd att satsa på svarar Torsten att man ska satsa på en idé så fort den kommer till dig. – Gör en snabb kalky­l, bedöm riskerna och verkar det realistiskt så kör! Faktorer han själv tror har gjort honom till en framgångsrik entreprenör är det sifferminne som är så typiskt för honom. En stor dos av envis­het, rastlöshet, energi och ett glatt humör har också hjälpt till på vägen. Att Torsten är full av energi går inte att ta miste på och på frågan om hur han


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SEANNONS

Torsten Jansson Profilen 19 FOTO MARKUS MOSTRÖM

Experten

Läs intervjun i mobilen! FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Olof Widmark, vice vd Value One

Rätt kompetens på nyckelpositioner är avgörande Value One är specialister inom supply chain och vet hur viktigt det är att rekrytera rätt personer till viktiga funktioner i företagen. TEXT VALUE ONE

FOTO SHUTTERSTOCK

Våga!

Supply Chain Management handlar om flödet av material i ett företag från det att ett tänkt behov uppstår till dess att något är levererat till en slutkund eller slutanvändare. Att planera, hantera, leda och kontrollera supply chain är en nyckelfunktion för lönsamheten i företaget och det kan vara fråga om strategiska, taktiska och operativa inköpare, inköpschefer, demand planners med flera som innehar sådana funktioner. – Vi har den kompetens och den erfarenhet som gör att vi kan sätta oss in i våra kunders verksamhet, förstå deras behov och hur de vill utveckla verksamheten samt matcha rätt kandidater i förhållande till det, säger vice vd Olof Widmark.

vill summera sin karriär svarar han att han gör det först om 20 år, än finns det mycket kvar att göra tillägger han och skrattar. Och på frågan om när han tänker gå i pension svarar han väntat – ”det är inget för mig.” n

Smart fakta Namn: Ulf Torsten Jansson Gör: Grundare och huvudägare av New Wave Group AB, en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Född: 9 september 1962 i Uddevalla, uppväxt i Dingle Bor: Göteborg, Stockholm, Kosta och Grebbestad, samt 150 nätter/år på hotell Familj: Gift med Ulrica Messing, fyra barn med två tidigare fruar samt Ulricas två barn Intressen: Matlagning, fiske, sportbilar och att göra affärer Talang: Ett enormt siffer­minne

Rätt rekrytering lönar sig Formella meriter, kunskaper, erfarenheter och andra färdigheter är givna krav men ofta vill man utöver det ha vissa önskvärda personliga beteenden. Här har Value One också beteendeanalyser i sin verktygslåda. Value One arbetar med alla typer av företag, stora, medelstora och små. Även företag i startuppskede kan ha nytta av att tänka över sin supply chain redan från början. – Vi kan se var de bör lägga fokus, vilken typ av kompetens de verkligen behöver för att skapa en kunddriven och effektiv supply chain så att de investerar rätt och inte överbelastar sig ekonomiskt, säger Olof Widmark.


Bästa app-portföljen 124% Telde

19:41

72%

Telde

16:04

79%

branschen. Vi vill i slutändan se att flera kan tjäna extra pengar på aktiehandel. Vår vision är att bidra till att omsättningen på världens börser ökar! Då kan fler bolag expandera samt möjligheter skapas för att starta nya bolag och fler människor kan få ett arbete globalt sett. Det vill gärna Cumula vara en del av! Vi är mycket stolta över förra årets resultat med de aktieportföljer som finns i appen. I portföljen Nordic Special Edition ingår 11 väl omsatta aktier från Norden som gått bra innan 2015. Ladda ned och se själv! Klicka på shoppingvagnen samt portföljen så visas ett diagram över hur det går. Dra med fingret för att få fram olika dagar. Börsen gick ned med -1 % förra året, medans Cumulas portföljer gick upp i snitt med 51%. Den sämsta gjorde 6% och den bästa 124%.

Vi har under 2 år utvecklat appen Cumula Optima som ger automatiska väl underbyggda signaler för att handla på börsen. D.v.s. vi gör robothandeln tillgänglig för en större allmänhet. Vi vet att för många är aktiehandeln svår att sätta sig in i. Därför vill vi göra det attraktivt och enkelt för nya målgrupper, framförallt yngre och kvinnor som det är ganska få av i

Det gångna året har gått både upp och ner. Vi har bytt lokal, anställt och avskedat. Arrangerat flertalet seminarier och webbinarier, annonserat kraftigt i både tidningar och sociala medier samt genomfört 2 emissioner. Vi har fått mycket beröm och verkligen lyckats med våra kampanjer. Men vi har också fått mottagit en hel del kritik som uppstickare i branschen. Till viss del kan den vara befogad men ibland också helt felaktig. Detta har skadat företaget delvis

ekonomiskt då en välkänd bloggare skrev kränkande inlägg, precis då marknadsföringen var i den kritiska slutfasen av emissionen. Då det sker som flest teckningar i bolaget. Detta har lett till att vi inte fått in de pengar vi hade planerat för och därför nu inte kan göra de satsningar vi haft för avsikt att göra i ett kortare perspektiv. Men vi står på oss, vi tror på vår idé och har gott hopp om framtiden. Nu gör vi en nysatsning! Vi har en bra plan och kunskap baserat på 30 års erfarenhet av aktiehandel. Inom en snar framtid är planerna att lansera portföljer för USA och index i appen. Med det hoppas vi att fler vill investera i vårt bolag. Vi kommer notera bolaget på börsen så snart ekonomin så tillåter. Ladda ned appen Cumula Optima på Google Play eller App Store! Även om du inte tänkt komma igång och använda den direkt med våra portföljer, så innehåller den ständigt aktuella nyhetstips om svängningarna på börsen. Med hopp om framtiden, Peter Östevik

cumula.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A Trender 21 FOTO SHUTTERSTOCK

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

ANNONS

Framtidens betallösningar För dig som ska starta företag är det viktigt att kunna erbjuda kunden ett betalsätt som de är nöjda och bekväma med att använda. TEXT EMILIA RADOW INGVARSON

Det är givetvis helt omöjligt att veta exakt hur framtidens betallösningar kommer att se ut. För den som starta­r upp en business idag känns det nog självklart att erbjuda betalning kontant, via kort, med faktura samt via smartphone. Det är kundens marknad och företagaren bör anpassa sig efter hur kunderna vill betala. Men kunderna går mot en förändring och allt fler

Mobilen är utan tvekan det viktigaste verktyget för betalning idag. Jes Rasmussen

Jes Rasmussen, expert på betallösningar Eurocard

har sällan eller aldrig kontanter eller tycker att det är krångligt med betalkortens koder. Jes Rasmussen, expert på betallösningar på Eurocard, håller med om utvecklingen: Kontanter kommer att hänga kvar ett tag till, och betalkort likaså, men det är mobilen som kommer att spela huvudrollen i framtiden. – Utvecklingen går mot kontaktlösa betalningssystem, vilket kommer att leda till att alla betalningar sker digitalt och då primärt med hjälp av mobilen. Mobilen är utan tvekan det viktigaste verktyge­t

Fokus idag handlar om att göra betalning i butik och på nätet så enkel, användarvänlig, och snarlik som möjligt. Nicklas Molin

för betalningar idag, menar Jes Rasmussen.

Mobilen har en nyckelroll Fokus idag handlar om att göra betalning i butik och på nätet så enkel, användarvänlig, och snarlik som möjligt. Enligt Nicklas Molin, vp sales & marketing på Payex har mobilen en nyckelroll vad gäller att identifiera köparen med till exempel ett Mobilt BankID. – De traditionella betalsätten som kort, betalning via bankkonto och faktura kommer leva vidare men i

Nicklas Molin, vp sales & marketing Payex

något förändrad och mer attraktiv form. – Fysiska kort blir virtuella via exempelvis Masterpass, betalning via bankkonto får ett uppsving med Swish och fakturan kliver in i butik, fortsätter Nicklas Molin.

Samma betalningsmetod överallt Enligt Daniel Rasmussen, vd på Onslip kommer näthandeln att bli ett måste för den fysiska butiken i framtiden, så ett tips enligt honom är att företaget satsar på öppna betallösningar som även går att koppla till andra lösningar. Något lagom enkelt och modernt, en lösning som man kan växa med och som är molnbaserad. – Se till att välja ett kassasystem som synkar med nätbutiken, säger Daniel Rasmussen. Nicklas Molin tycker att en viktig aspekt i utvecklingen av betaltjänste­r är att samma metod måste kunna använda­s oavsett om kunden handlar via nätet eller står fysiskt i butiken, då det ger företagen möjlighet att följa kundens köpmönster. – Apple och Google tittar på att i framtiden kunna betala med signaler från bland annat ögonen, rösten, och pulsen. Tills vi kommer dit är det dock de mobila metoderna som kommer att regera i form av digitala plånböcker, så kallade Superwallets - Masterpass, Visa Checkout, Klarna och Swish, avslutar Jes Rasmussen.

Daniel Rasmussen, vd Onslip

Satsa på öppna betallösningar som går att koppla till andra system. Daniel Rasmussen


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

22 Teknik

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

ILLUSTRATION SHUTTERSTOCK

Omnihandel leder till en bättre köpupplevelse

Omnihandel kopplar ihop fysiska butiker med ehandel, surfplatta, smartphones, sociala medier och kundtjänst till en så kallad sömlös shoppingupplevelse. Konsumentens önskan om bekvämlighet, valfrihet och tillgänglighet leder vägen. Vinnarna är de som lyckas få ihop de olika kanalerna säger Jonas Ogvall, vd på Svensk digital handel. TEXT EMILIA RADOW INGVARSON

Omnihandel – vad är det? – Omni står för att en kund får samma upplevelse i alla kanaler. Det innebär inte nödvändigtvis att företaget behöver ha både fysisk butik och e-handel. Det primära ligger i kundens helhetsupplevelse. Kunden skall få samma erbjudanden i alla kanaler och varumärket måste uppfattas på samma sätt överallt o­avsett om det gäller butik, webbsida, sociala medier eller övriga digitala kanaler, säger Jonas Ogvall.

Vad innebär det att kunden erbjuds en sömlös köpupplevelse? – Med sömlöshet menar vi att du som kund ska uppleva att allt flyter på. Du ska enkelt kunna förflytta dig mellan fysisk butik och nätet och allt ska då fungera på samma sätt. Betalningssätten skall exempelvis vara detsamma och möjligheten till hemleverans skall erbjudas i alla kanaler. – Om jag betalar med faktura på nätet så ska det även vara möjligt i butik. På nätet kan du även betala med Swish, kort, direktbetalning, och avbetalning. I fysisk butik finns det idag två alternativ – kort eller pengar. Det är något som kommer att behöva ändras framöver. Likaså kommer konsumenten framöver även kräva leverans från butik. Om kunderna kan få leverans från nätet. Varför inte då från butik, fortsättter Jonas Ogvall. Vem ska satsa på omnihandel? – Alla bör satsa på omnihandel. Köpbeteenden idag avslöjar att konsumenter som rör sig i fler kanaler spenderar mer pengar än de som enbart rör sig i en kanal. Ändå är det bara sex av tio svenska

Kunden skall få samma erbjudanden i alla kanaler och varumärket måste uppfattas på samma sätt både fysiskt och virtuellt. företag som bedriver försäljning och marknadsföring i flera kanaler. Ur ett omniperspektiv, där kunden står i fokus, bygger företagen både lojalitet och varumärke genom att befinna sig i flera kanaler samt att de skapar möjligheter att nå en mer lukrativ försäljning.

Vad menar du med att vi måste knyta kunden närmre oss? – Digitaliseringen driver utveckling­ en i ett allt snabbare tempo. Konsumenten rör sig globalt och att handla från en utländsk site är inget märkligt

många affärssystem är byggda för att passa de flesta. rexor är byggt för att passa konsulter. Rexor är skapat i Sverige med spetsteknik. Bakom systemet står samma grupp eldsjälar som tog fram XOR Compact och XOR Control. Välkommen till affärssystemet för konsulter. Besök oss gärna på www.rexor.se. affärssystemet för konsulter

Jonas Ogvall, vd Svensk digital handel

eller ovanligt. Svenska bolag måste anpassa sig till den internationella konkurrensen. Kunden har blivit oerhört viktig. – Kunden på nätet är illojal vilket innebär att handlarna behöver skapa lojalitet gentemot kunden. För att lyckas i det arbetet kan det exempelvis handla om att bli mycket bättre på sin ålderssegmentering och om att anpassa nyhetsbrev efter kund. Men rent generellt har man mycket att vinna på att kategorisera kunden och anpassa nyhetsbrev efter kundens generella köpmönster, säger Jonas Ogvall.

Vad krävs det av företagaren? – Alla måste vara digitala idag och att finnas på nätet är nödvändigt även om du inte bedriver försäljning via nätet. Alla googlar sina köp idag och är du en liten butik är det ännu viktigare att du syns även digitalt. Du behöver inte börja med att sälja via nätet utan en bra start är att ge inspira­tion och visa sitt produktsortiment på ett snyggt sätt. Genom att erbjuda en attraktiv hemsida blir steget till köp i den fysiska butiken mindre. Avslutningsvis betonar Jonas Ogvall vikten av att som ett litet och nystartat företag vara omni för att fånga upp kunden. Varumärket måste synas på samma sätt i alla kanaler och ge kunden samma upplevelse överallt och samma goda service. Det behöver inte göras storskaligt med en gång men du måste ha en närvaro. – En av de positiva effekterna med omnihandel för dig som är egenföretagare är att du kan nå kunder dygnet runt över hela landet, oavsett var du befinner dig rent fysiskt. En avgörande del i detta, är att lyckas med den digitala marknadsföringen. Boka din webbdemo på rexor.se


ANNONS

Specter

– affärssystem som lönar sig Det ökade intresset för omnikanalhandel medför större krav på affärssystem för såväl nyföretagaren som det etablerade företaget. Ett system som kan växa tillsammans med företaget och främja tillväxt är en god investering. TEXT EMILIA RADOW INVARSON

Tillsammans med sina partners har Specter stor erfarenhet av att hjälpa både etablerade och nystartade företag att välja rätt system utifrån sin verksamhet. De kopplingar och integrationer som behövs är klara för användning och kräver ingen specialutveckling. – Våra kunder är allt ifrån det lilla enmansbolaget till det mellan­ stora företaget med över femtio anställda, och oavsett hur stort eller litet företag man har så ser våra kunder fördelarna med ett system som är både enkelt, effektivt och ger utrymmer för utveckling, säger Lennart Samsson, vd på Specter.

Systemet är unikt så till vida att det finns färdiga integrationer till de flesta av marknadens e-handelsplattformar och vanligaste e-handelsbetalsystemen. Utgår från kundens behov Om man arbetar med e­handel och butik är det naturligt att knyta samman webbshoppens orderflöde med försäljningen i den fysiska butiken. Därutöver finns det mycket funktionalitet att utöka med, bero­ ende på verksamhetens omfattning, samt vilken bransch och fas företa­ get befinner sig i. – Det är aldrig fel att ha ordning och reda från start, när det kommer till exempel säljstatiskt som följer upp kunderna och statistik för inköp. – Samtidigt finns självklart alltid ett behov av att hålla kostnaderna nere i uppstartsfasen. Eftersom man kan bygga ut systemet allt efter be­ hov och företagets utveckling behö­ ver det inte bli någon stor investering

att ha ett professionellt affärssystem att växa i redan från start.

Ett ökat intresse för omnikanalhandel Omnikanalhandel är tämligen okomplicerat med rätt affärssystem. Med Specters webbaserade affärssys­ tem blir det enkelt att sälja, ta betalt och leverera utifrån på det sätt man vill. Företaget har dessutom lång erfarenhet av e­handel och omni­ kanalförsäljning, och har från start utvecklat ett webbaserat affärssys­ tem med fokus på att underlätta för den som säljer via olika kanaler. – Systemet är unikt så till vida att det finns färdiga integrationer till de flesta av marknadens e­handelsplatt­ formar och vanligaste e­handels­ betalsystemen, samtidigt som det

Lennart Samsson, vd Specter

Om man arbetar med e-handel och butik är det naturligt att knyta samman webbshoppens orderflöde med försäljningen i den fysiska butiken. innehåller både affärssystem och kassasystem. – Allt är dessutom integrerat i realtid, vilket innebär att ett köp i fysisk butik syns direkt i webbshop­ pen, där det då även syns om en vara tar slut. Systemet är unikt helt enkelt! avslutar Lennart Samsson.

Flexibla betallösningar för detaljhandeln OAVSETT KANAL Gör det enkelt för dina kunder att handla Med Resurs Banks flexibla betalningslösningar gör du det enkelt för kunden att handla, oavsett kanal. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som stärker kundrelationen och ger nöjdare kunder som inspireras att handla mer och oftare. Gå gärna in på resursbank.se och läs mer om våra omnikanalslösningar.

Träffa oss på • • •

D-congress, 10 mars, Göteborg Emeet, 7 april, Helsingborg SEBC, 19–20 maj, Göteborg

resursbank.se

SPECTER Som Sveriges ledande leverantörer av affärssystem och omnikanallösningar för e-handlare, butiker och grossister gör vi det enklare att driva företag. Adress: Södra Hamnen 27, 471 32 Skärhamn Telefon: 0304-64 94 00 specter.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

24 Aktuellt

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Experterna

Optimera nytta och tid i företaget Vill du öka lönsamheten och trivseln samt få ännu större engagemang från medarbetarna? Samuel Sjölund på Digital Time WFM AB svara på hur dagens teknologiska lösningar kan hjälpa till att optimera nyttan i ett företag. TEXT DIGITAL TIME

Samuel Sjölund, ägare och vd på Digital Time, har varit i branschen sedan 70-talet. Enligt honom har sättet att optimera tid och nytta WFM, Work Force Management, helt förändrats. Tidigare arbetade företagen med traditionella stämpelklockor. Idag, menar han, har teknisk infrastruktur förändrat allt.

Effektiva lösningar med molnet Genom att förlägga lösningar för WFM i molnet kan många olika moduler samköras vilket ger effektiviseringsfördelar på sikt. Förutom tid och närvaro kan andra funktioner smidiggöras som schema och bemanning vilka arbetsuppgifter som utförs på vilken tid samt hur kommunikationen går i företaget. Genom att kombinera molnplattformen och ett modernt system för Workforce Management uppstår en mycket lönsam affär för kunderna. Använd befintlig infrastruktur Optimalt för kunden är ofta att använda befintlig infrastruktur för data-kommunikation, kraft och nätverk. Anpassade hårdvaror och tillbehör finns bland annat genom Digital Time WFM. Exempel är Tablet, iPad, pekskärmar, mobiler, pc, Tags, RFID-läsare och traditionell­a tidterminaler.

Rätt affärssystem en framgångsfaktor Ett nystartat företag står för många utmaningar och att välja affärssystem är en. Idag finns det många olika molnbaserade system att välja bland. – De molnbaserade tjänsterna har gjort det så oerhört mycket enklare än för tio år sedan, säger Jonas Andersson, vd och partner i konsultföretaget HerbertNathan & Co. TEXT HÅKAN SÖDEBERG

– De molnbaserade tjänsterna har gjort det så oerhört mycket enklare än för tio år sedan, säger Jonas Andersson, vd och partner i konsultföretaget Herbert Nathan & Co. Enligt Jonas Andersson räcker det ofta med ett enkelt affärssystem i ett nystartat bolag. Då handlar det ofta om att i första hand kunna hantera sin redovisning, sina faktureringsrutiner samt leverantörs­ fakturor. Han rekom­menderar idag de moln­baserade tjänsterna eftersom de har många fördelar: – Det finns många användbara breda system. Du behöver ingen större teknisk kompetens, bara en dator så att du kan koppla upp dig var du än är. Tjänsten kan hyras och kostar ofta mellan 100 och 500 kronor i månaden. Det är att jämföra med de cirka 10 000–20 000 kronor det kostar att köpa ett nytt system. Leveran­ tören står för säkerhet, lagring, backup, underhåll och utveckling.

Bolag som växer behöver tänka nytt Den enklaste typen av affärssystem

Vi är specialister på framgångsrika affärssystem Orango är specialister på affärssystemen Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Bison och PRMS. Men framförallt har vi en brinnande kärlek för att utveckla våra kunders verksamhet och hjälpa dem att nå sina mål.

Affärssystem med kärlek

räcker för nystartade bolag, men om företaget växer behöver systemet kunna skala upp. Med fler anställda följer en mer omfattande tidrapportering, schemaläggning och HR–inriktade aktiviteter som utvecklingssamtal och lönerevision. – Ett alternativ är att lägga ut jobbet på en redovisningsbyrå, så att du kan koncentrera dig på det du som företagare hellre vill göra. Då får du en partner som är kompetent. Det kan vara smart att anlita en byrå när företaget blivit större eller som vissa gör redan från start. Men det är bra om du själv vet hur bokföring och redovisning fungerar eftersom du är ansvarig i slutänden, säger Jonas Andersson. Avslutningsvis berättar Jonas att affärssystemen har förändrats mycket de senaste tio–femton åren. Tidigare var det mer en teknisk funktion som inte integrerade olika delar av en verksamhet. Idag är affärssystem en del i ett företags framgångsrecept. Genom att låta frågan; ”Hur kan vi utveckla verksamheten?” vara bärande när vi väljer system, kan företaget stöttas till framgång, säger Jonas Andersson.

Jonas Andersson, vd och partner i konsultföretaget Herbert Nathan & Co

Du behöver ingen större teknisk kompetens, bara en dator så att du kan koppla upp dig var du än är. Jonas Andersson


ter G08 Träffa oss i mon CH EF på PE RSONAL &

ENJOY

Ett komplett personalsystem

WORKFORCE MANAGEMENT

Allt ditt företag behöver när det gäller tidredovisning, bemanning, reseräkning, lön och HR.

Vi tror på innovation, passion, enkelhet och kvalitet.

Tillgänglighet och valfrihet. Flex HRM är helt webbaserat, vilket innebär att du alltid har tillgång till programmet via dator, surfplatta eller smartphone. Systemet kan användas som molntjänst eller i egen regi.

Vi tror på att förenkla vardagen för dig, för dina chefer och dina medarbetare.

Full kontroll över hela flödet. Från bemanning, tid- och projektredovisning, reseräkningar, utlägg och körjournal till HR-stöd och lön.

VI TROR PÅ ATT HA KUL PÅ JOBBET! IK ER

FJ D EL LBOR • FOUN G

ER /

Besök oss och läs mer på: CEO

www.quinyx.com

08-410 174 47 • www.flexapplications.se

Sell everywhereWork anywhere

THE TRUE VALUE

Vi kompletterar det som saknas

Multikanalsförsäljning på riktigt! BeX®, webbaserat affärssystem & butikssystem, stödjer försäljning i alla kanaler; butiker, e-handel, mobil, b2b, franchise, distributörer, agenter och utesäljare. Kundklubbshantering med bonussystem, presentkort och tillgodokvitton i alla kanaler. Enkel och flexibel butikskassa som även fungerar offline. Obegränsad hantering av lagerställen, företag, valutor, prislistor och momsredovisning med smarta lösningar för samordning av lager, värdebevis och internhandel.

Perfect IT, Byvägen 54, Box 65, SE-133 21, Saltsjöbaden, Sweden +46 (0)8 556 183 90, www.perfectit.se, info@perfectit.se

SUPPLY CHAIN SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK • Interimskonsulter • Managementkonsulter • Rekrytering

ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66 info@valueone.se www.valueone.se

VO_SmartMedia_122x183_160201.indd 1

2016-02-01 14:00


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

26 Fördjupning

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Så blir du träffsäker i dina rekryteringar Lägg mycket tid på att tänka igenom krav­ profilen och våga anställa din motsats. Två värdefulla tips för dig som ska rekrytera. TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Kravprofilen är själva grundstommen till varje rekryteringsprocess och är helt avgörande för vilka personer som kommer att söka sig till dig. Michael Wiander är Country Manager på Hucama Sweden och har stor erfarenhet av arbetspsykologiska tester i företaget. Den viktigaste förutsättningen för en bra rekrytering är att lägga mycket tid på kravprofilen anser Michael Wiander. Frågor som bör ställas före annonsering är; Vilka mål ska uppnås? Exakt vilka uppgifter ska utföras? Vad är de viktigaste egenskaperna? – Många gånger läggs det alldeles för lite tid på kravprofilen. Att veta vad man vill ha är helt avgörande. – När det gäller de udda kandidaterna så tror jag att många känner igen dem. De kanske inte klär sig rätt, eller säger rätt saker. Men de kan många gånger vara klockrena för jobbet. Det krävs mod för att välja en sådan person och de kan ofta vara oslipade diamanter. Vi är alltför ofta skraja och rekryterar kopior av oss själva, då vi i själva verket kanske behöver anställa vår egen motsats. Det kan också vara värt att hålla i bakhuvudet att en sökande kanske inte behöver uppfylla 100 procent.

Räcker 80? De andra 20 kanske någo­n annan kan göra, menar Michael Wiander. Det är riktigt att kandidaterna uttalar att de är lojala mot företaget. Att välja kandidater som är lojala är en egenskap som normalt betraktas som positiv. Men det behöver inte alltid vara så. – Vi gjorde en analys av en butikskedja i Danmark där lojalitet faktiskt var negativt för försäljningen sett från kundens perspektiv. Detta var det självklart ingen som förstod initialt. Och det går inte att få reda på sådant om du inte frågar, brukar vi säga. Ur kundens perspektiv visade det sig vara bättre att vara risktagande än att hela tiden fråga chefen om svaren eller att vara för plikttrogen och drivas av lojalitet mot företaget, säger Michael Wiander. Samtalet förs så in på hur viktigt det är med magkänsla vid rekryterin­g och hur mycket den ska spela in. Michael Wiander menar att om du har likvärdiga kandidater kan magkänslan ha betydelse, annars inte. – Tänk på magkänslan vid rekryteringar, men ta hänsyn till den senare i kedjan, anser han.

Den viktigaste förutsättningen för en bra rekrytering är att lägga mycket tid på kravprofilen. Michael Wiander

Anki Kling och Lena Gustafsson, driver företaget Styrelsebalans

GE ALLA PÅ JOBBET KICKEN. Med Convini på jobbet har alla bekväm tillgång till mat, kaffe och frukt. Dygnet runt finns vi där med mättande luncher och nyttiga mellanmål i lunchrummet. För att inte tala om gott, uppiggande kaffe till fikapauser och möten. Får vi hjälpa ert företag att må bra och prestera bättre? Ring 0200-33 35 35 eller läs mer och boka möte på info@convini.se

Michael Wiander, Country Manager HUCAMA Sweden

Prova en månad gratis!


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Det viktiga är att ha en bra kravprofil så att du förstår vad du vill ha menar Michael Wiander och får medhåll från Anki Kling och Lena Gustafsson som tillsammans driver företaget Styrelse­balans. Anki och Lena träffades på en styrelseutbildning år 2006, en utbildning som ledde till att de skapade ett företag tillsammans. Styrelsebalans har som mål att sträva efter mer balans i rekryteringar till bolagens styrelser och ledningar. En fråga som inte handlar om jämställdhet, utan som handlar om kompetens. – Rätt rekrytering handlar i grunden om lönsamhet och det finns många rapporter, från McKinsey bland annat, som konstaterar att där det finns balans där finns också lönsamhet. När kompetenser är för lika gynnas inte affären. Det är vår uppgift att visa att det går att tänka nytt vid rekrytering, säger AnkiANNONS

Fördjupning 27

vill testa nya sätt att hitta rätt kompetens. Företaget består idag av kvinnor som har genomgått personliga intervjuer med godkända referenser. Kvinnor som kan gå in i en styrelse och komma med nya infallsvinklar. – När du startar ett företag är kanske inte det första du tänker på att du ska ha en styrelse. Men det är klokt att ta in externa människor som kan hjälpa dig med struktur, omvärldsperspektiv och hur företaget kan växa, säger Lena Gustafsson.

När kompetenser som är för lika gynnas inte affären. Anki Kling

Det är så lätt att rekrytera ur det egna nätverket och följa gamla rutiner kring kravprofiler. Lena Gustafsson

FOTO SHUTTERSTOCK

Kling. Både Anki och Lena vittnar om hur mycket det har hänt på området rekrytering sedan de startade 2006. Enligt båda finns det mycket att göra för att förändra sättet vi rekryterar på. – Det går långsamt. Det är så lätt att rekrytera ur det egna nätverket och följa gamla rutiner kring kravprofiler som inte är helt genomtänkta. Det vill vi ändra på, säger Lena Gustafsson.

Nya infallsvinklar Styrelsebalans kan anlitas av nystartade och små företag också, bolag som

När ville du ha en ny stjärna på plats sa du? Ibland går det som man tänkt sig och en ny, vass person måste vara på plats nu. Ännu hellre igår. Då finns Jurek, Sveriges kanske snabbaste företag inom bemanning och rekrytering. Vi ser till att ni snabbt har en riktigt vass kollega inom Juridik, Ekonomi, Marknad, HR & Management. Rätt person på rätt tid! jurek.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

28 Framtid

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Så utformas framtidens kontor

Marcus Sandahl, säljchef NCC Property Development

Hållbarhet, globalisering, teknikutveckling och urbanisering är nyckelfaktorer när framtidens arbetsplatser byggs och utvecklas. Med fokus på kontoret som mötesplats tittar vi in i framtiden. TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Samtalet med Marcus Sandahl, säljchef på NCC Property Developmen­t, kretsar kring framtidens arbetsplats och om kontoren är på väg ut ur tiden. Nya tekniska innovationer och digitala lösningar gör att människor kan arbeta var som helst åtskilda men sammankopplade. Marcus Sandahl tror dock inte att de fysiska mötesplatserna kommer att försvinna. – Någonstans ska folk mötas – även i framtiden, skillnaden är att kontoren inte kommer att se ut som de gör idag, säger han.

Kontoret – ett verktyg för kreativitet Själva ordet kontor är laddat, ordet leder osökt tankarna till ordet ”kontors­råtta” som ibland används om någon som är tråkig och intetsägande. Och oavsett hur det använts så kommer kontor som ord inte längre att förknippas med mossiga kontorsråttor, inte idag och inte helle­r i framtiden. Istället börjar fler och fler se kontoret som ett verktyg

för utveckling och kreativitet. Hur arbetsmiljön är utformad kan komma att direkt påverka affärs­ resultatet.

Morgondagens kontor anpassas efter verksamhet Ett modernt kontor bör anpassa­s efter den verksamhet som ska utvecklas där, en plats där med­ arbetare trivs och blir effektiva. Kontoret är också företagens ansikte utåt och därmed viktigt för varumärket. Människor som mår bra och får energ­i i miljön har lägre sjukfrånvar­o, presterar bättre och ger i slutänden större vinst åt sina arbetsgivare berättar han. Enligt Marcus är en grundlig analys bra att börja med och i det första steget bör ett antal viktiga frågor ställas. Vanliga frågor är; vad ska vi göra på kontoret, vart är företaget på väg, vilka olika behov finns under dagen, vilka arbetsuppgifter utförs samt vilka ska arbeta här. – En arbetsplats är också viktig ur

rekryteringssynpunkt. För att kunna rekrytera människor så måste vi vara lyhörda och flexibla på deras behov och matcha det med miljön. Vilken miljö vill vi vara i, i vilket sammanhang ska vi finnas är viktiga frågar att ställa, säger Marcus Sandahl.

Flexibla arbetsplatser Marcus berättar vidare att en arbetsplats mer och mer kommer att handla erbjuda tjänster som hjälper till att få livspusslet att gå ihop. Kanske behövs ett hunddagis eller en förskola. Det är sådana faktorer som kan vara avgörande för trivseln och samtidigt locka talanger. – Flexibilitet är ett nyckelord. På en flexibel arbetsplats möts människors olika behov liksom att de fysiska ytorna enkelt också kan anpassas efter rådande situation och behov. På en flexibel arbetsplats går det enkelt att göra om rummen så att de anpassas till flera eller färre. Det är också ett plus om företagen kan göra enskilda rum av öppna

landskap och vice versa. Många arbetsplatser har mycket att vinna på att tänka flexibilitet och skalbarhet redan från början, säger han. Den rent visuella upplevelsen spelar också roll. Hur byggnaden ser ut liksom vilket intryck receptionen gör är viktigt på samma sätt som inredningen och färgsättningen kan göra stor skillnad. – Idag ser vi att många företag exempelvis lägger mycket kraft på receptionen genom att skapa en öppen yta, som mer och mer liknar en hotellobby, säger han.

Sunda inomhusmiljöer Det handlar också om att må bra på jobbet. Därför är en rad aspekter som ljus, ljudmiljö och luftkvalitet också viktiga. Sunda inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och lägger grunden till ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt att inte bara haka på den senaste inredningstrenden eller möblera med något som är på modet

för tillfället. Inredningen bör vara genomtänkt och harmonisk men fortfarande professionell. – Vid utformningen av morgondagens arbetsplatser låter vi hållbarhet, globalisering, teknikutveckling och urbanisering driva oss framåt, så de är viktiga att följa, säger Marcus Sandahl. NCC har ett koncept de kallar Future Office. Det är ett koncept baserat på treårig forskning som företaget tagit fram tillsammans med två forskare på området framtidens arbetsplatser. Konceptet inne­fattar ett diskussionsunderlag och en workshop som ska hjälpa företag när de funderar på att skapa en ny arbetsmiljö. – Workshopen tar hänsyn till läge, kommunikationer, närhet till grönområden, träning, ytskiktsmateria­l och andra specifika faktorer. Det är en viktig analys som för de som gör den leder fram till en arbetsplats av och för moderna människor, avslutar Marcus.

styrelsebalansdagen.se

Att sitta stilla mer än 4 timmar/dag orsakar skador som inte kan läkas genom att träna. De esta sitter stilla 13 timmar om dagen. Även om det är bättre att stå så förbättras inte blodcirkulationen. Med promenadbandet Officewalker ifrån Walkplace kan du minska ditt stillasittande genom att promenera på arbetstid utan att lämna skrivbordet!

I dessa turbulenta tider är frågan om trovärdighet mer aktuell än någonsin. Är du och ditt företag redo om det blåser? Vad skapar egentligen förtroende och vem har makt att påverka? Anmälan: styrelsebalansdagen.se Boka-tidigt-rabatt t.o.m. 15/3 (Antal platser är begränsat) 14/4 kl 13.00 Waterfront Congress Center

TALARE OCH PANELDELTAGARE Bo Göran Bodin reporter, Sveriges Radio Eko Frida Boisen chef dig medier, Bonnier tidsk Neil Crofts grundare, Holos Ltd. Johan Hakelius chefredaktör, Fokus Eva Hamilton styrelseproffs, f.d. vd SVT Christina Hummert vice vd, VW Finans Sverige Mats Lindgren vd & grundare, Kairos Future Helena Mueller senior rådgivare, KPMG George Pettersson vd, KPMG Annika Dopping moderator


Installationsfria* mötesrum - för det nya arbetslivet!

Lika elegant anpassade till stora och små företag som till koncerner och instutitioner. * Kompletta mötesrum, utan installation eller byggnation. * Lättanvända och funktionella mötesytor för alla typer av möten. * Sänkta kostnader i inredningsprojektet med minst 50%

www.installationsfritt.se

Dynamisk Funktion

Från förråd till flexibla kontor & industrilokaler

ihus.nu 018-562995


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

30 Aktuellt

ANNONS

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Eventet – en mötesplats med oändliga möjligheter

Jennie Barkselius, kundansvarig Eventyr

Den viktigaste frågan du bör ställa dig när du ordnar ett event eller en konferens är varför du gör det. I svaret på frågan ligger hemligheten som gör dina kunder eller medarbetare nöjda. TEXT HÅKAN SÖDERBERG

Det är frukostmöte på Teaterskeppet på Skeppsbron i Stockholm. Klockan är åtta på morgonen och eventbyrån Eventyr har bjudit in befintliga och potentiella kunder till ett möte om Eurovision Song Contest som ska genomföras i Stockholm i maj 2016. Deltagarna får frukost och minglar innan mötet sätter igång. Eventyr inleder med att berätta om hur företaget kan hjälpa till vid evene­manget och att de har utsett Sofi Franzén, vd för Eventyr, till att vara ansvarig för planeringen kring Eurovision från företagets sida. Jennie Barkzelius, marknadsansvarig på Eventyr, kommer också att vara högst delaktig i projektet. Mr Eurovision själv – Christer Björkman är också närvarande och tar över efter Sofi Franzén och informerar entusiastiskt om det gigantiska projekt som Eurovision innebär. En timme senare går del­tagarna till jobbet med nya insikter i bagaget. – Frukostmöten är ett vinnande koncept. Du ska ändå äta frukost. Du är fortfarande pigg och det dyker sällan upp något annat möte på morgonen som det ibland gör på eftermiddagarna, säger Jennie Barkselius, kundansvarig på Eventyr. Det finns många möjliga och omöjliga sätt att anordna ett event men just att svara på frågan varför? är nyckeln till framgång. – Ett event bör alltid ta avstamp i vad syftet är samt vad målet är. Vad vill vi att kunder eller medarbetare ska tänka, känna och göra annor­ lunda efter mötet eller konferensen.

Det handlar om att förmedla en känsla och om att vara noga med detaljerna, säger Sofi Franzén. När man väl har svaren på de viktigaste frågorna så kan man börja anordna själva eventet. – Då gäller det att ta reda på så mycket som möjligt om deltagarna, ta tempen på dem så att du inte skjuter i blindo.

Ny teknik – nya möjligheter Det finns oändligt många sätt att utföra ett event på idag, främst tack vare all ny teknik. Skype, video och olika digitala lösningar gör det lättar­e att diskutera utan att träffas. Virtuella möten hade sin storhetstid för några år sedan men har aldrig helt tagit över det fysiska mötet. – Det fysiska mötet är så viktigt. Det är när ögonen börjar lysa och energin fyller rummet tillsammans med en annan människa som det börjar spraka, säger Jennie Barkselius. Det som händer i omvärlden påverkar också eventbranschen. Idag är det självklart att ordna konferenser som är så miljösmarta som möjligt. – Miljön finns med hela tiden. Ett sätt är att vi alltid rekommenderar våra kunder att skapa en app för eventet. Då slipper vi printa massa papper till inbjudningar och program samt att det känns modernt. Jennie Barkselius vurmar särskilt för appar eftersom de lever länge. Ombokningar och förändringar kan hela tiden uppdateras. En webba-

Ett event bör alltid ta avstamp i vad syftet är samt vad målet är. serad sida där deltagare själv kan anmäla sig är också ett plus i sådana här sammanhang, menar hon. Vi pratar vidare om hur om­ världen påverkar eventbranschen. Jennie påminner om den Parisattack som drabbade Europa år 2015. Enligt Jennie Barkselius ledde den till att många slutade lägga konferenser utomlands. –Många vill konferera hemma i Sverige och det har vi anpassat oss efter, säger hon. Ett annat aktuellt ämne är mutor och bestickningar. Är det ok att bjuda kunderna på vad som helst eller när övergår en present eller en upplevelse i muta? – Det viktigaste är att tänka

igenom varje steg och varför man gör det ena eller det andra. Det är bra om det alltid finns en möjlighet att betala för sig själv. Represen­ tanter från den offentliga miljön vill ofta kunna betala själva just för att undvika att hamna fel. Ett av syftena med ett event är att företagen ska kunna tjäna pengar på event. Man talar om ROI, Return of Investment. Det finns många vinster att göra. En sådan är att ett bra event som värnar om sina medarbetare kan öka stoltheten hos dem, de pratar gott om företaget, personalomsättningen minskar och i förlängningen påverkar det lönsamheten positivt, säger Jennie Barkselius. På sajten eventhandboken.se ges

exempel på hur en människa som älskar att skapa events bör vara för att lyckas. Jennie Barkselius håller med. – Vi som skapar events älskar förändringar, ser möjligheterna, har driv, är nyfikna, tar ansvar, har en positiv läggning, gillar att tänka brett, besitter stor inlevelseförmåga, är prestigelös, kreativa och känner yrkesstolthet. En diger lista att leva upp till. Går det verkligen? – Vi växer i rollen också, säger hon och skrattar. Eventbranschen i sin helhet har växt kraftigt under senare år och omsatt runt sju miljarder kronor 2015. Inget pekar på vikande siffror för branschen.


VÄLKOMMEN TILL EN HISTORISK MILJÖ FESTVÅNING KONFERENS BRÖLLOP 7 R NA N 201 P ÖP ARE MM

SO

BISTRO VERANDA KULTUR BISTRON

LUNCH o BRUNCH på verandan

SALONGERNA

Boka lunch, middag, konferens, fest eller bröllop i vackra salonger och festvåningar ESS Group verkar inom hotell-, restaurang och konceptutveckling. Vi skapar unika mötesplatser som gestaltas av unika karaktärer. Genom vår passion, professionalism och personliga prägel skapar vi lönsamhet och gästupplevelser i världsklass. Vill du jobba med oss? Se hur vi har det på #essgroup eller läs mer på www.essgroup.se

08-770 34 51

EN PLATS FÖR MAT, MÖTEN & KULTUR Vacker miljö och god mat ger bästa förutsättningar för bra möten

ÅRETS MILJÖFÖRETAG 2015 tyresoslott.com

Vi väljer miljömärkta råvaror med omsorg om naturen och verksamheten är KRAV-certifierad

Nu är vi ännu större på bläck! Vi har utökat sortimentet med bläckpatroner och toner till ytterligare 10 000 skrivare. Det firar vi med att ge dig 25% rabatt på bläck och toner av märket inkClub. Ta del av erbjudandet här:

www.inkClub.com/smartmedia Vi hjälper dig gärna – ring 020 - 10 00 10!

Kända märken och prisvärda alternativ Snabba leveranser Alltid 30 dagars öppet köp Gäller t.o.m. 31/5 2016. Kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden, cashback- eller loyaltyprogram.


Vi hjälper dig ta betalt. - säkert och enkelt PayEx har en heltäckande produktportfölj och stor kompetens inom alla former av säkra betaltjänster och det senaste inom digitala plånböcker; MasterPass. För dig som handlare oavsett storlek, bransch eller komplexitet har vi smidiga och säkra betallösningar anpassade efter just ditt och dina kunders behov. Allt för att förbättra flödet och ge den bästa köpupplevelsen. Låt PayEx ge dig de bästa förutsättningarna, så du kan fokusera på det du är bra på, genom att vi gör det vi är bäst på. Enklare än så blir det int Delbetala

Jag säljer mina fakturor! Gör inte du?

Susanne Hamilton Förlagschef Bokförlaget Lagenskiöld

Sälj dina fakturor till oss du med. Vi betalar inom 24 timmar! Vi kan även erbjuda andra smarta finansieringslösningar som Leasing, Fakturabelåning och Kontokredit. marginalen.se/fakturakop

ditt företag förtjänar att växa

marginalen_foretagsbanken-dagensnyheter_250x183_20160203.indd 1

2016-02-03 12:11


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SEANNONS

Panelen 33

Experterna har ordet Hur kan företaget dra nytta av factoring och är det viktigt att synas digitalt? Vad ska man tänka på innan man tar ett företagslån och vilka fördelar finns det med franchising? Det och mer får du svar på i vår expertpanel. TEXT REDAKTIONEN

Jens Nilsson vd Offerta.se

Är det viktigt att synas digitalt? Måste ett företag synas på nätet? Det enkla svaret är ja. De allra flesta vill kunna hitta information om ett företag samt om dess produkter och tjänster på nätet. Tänk på att det finns många fördelar med att synas på flera olika ställen eftersom fler lägger märke till dig. Företag som är anslutn­a till Offerta.se får till exempel tillgång till en egen profilsida som går att fylla på med information om företaget. Hur får ett företag nya kunder på nätet? Se till att finnas där dina kunder finns. Var aktiv i rätt grupper på nätet samt på de digitala platser som samlar företagare och kunder på ett och samma ställe. På det sättet får företaget extra synlighet för sin målgrupp och det blir lättare att komma i kontakt med fler och mer relevanta kunder. Ditt bästa tips till nystartade företag som vill bli framgångsrika på nätet? Fokusera på det du är bra på och beskriv tydligt på webben vad du erbjuder. I sociala medier är kunskapshöjande inlägg som beskri­ver dina kompetensområden aldrig fel. Men det tar tid. Mitt tips är att ansluta sig till en tjänsteförmedlare som Offerta för att snabbt få de första kunderna. Se till att alltid göra ett bra jobb och fråga om ett omdöme som du kan visa upp. Hur kan en företagare göra för att sticka ut från mängden? Det är lika viktigt idag som tidigare att ha ett bra rykte, skillnaden är att också ha ett bra rykte på nätet. Genom att samla omdömen och referenser från tidigare utförda arbeten så blir det lättare att se vilka jobb som gjorts tidigare samt vad som gjort nöjda kunder nöjda.

Patrik Axsäter business line manager Ikano Bank

Emil Sunvisson vd Qred Företagslån

Hur kan företaget dra nytta av factoring? Nästan alla företag som säljer varor och tjänster låter kunderna betala i efterhand via faktura. Ibland har kunderna upp till 30 daga­r på sig att betala. Då kan det vara en god idé att sälja fakturorna för att få in pengar snabbare.

När är det dags att låna pengar? Med hjälp av tre frågor kan du få reda på om det är dags att låna pengar: Vad ska lånet användas till? Hur mycket pengar ska du låna? Hur ska pengarna återbetala­s? Genom att fundera kring hur du kan arbeta smartare och mer ekonomiskt har du mycket att vinna.

När ska man använda factoring? Driver du ett företag och erbjuder dina kunder att betala i efterskott? De flesta bola­g har 30 dagars betalningsvillkor eller till och med ett halvår. Då kan det vara en god idé att belåna eller sälja dina fakturor till banken så att det kommer in pengar direkt. Anledningen kan vara att du som företagare har löpande kostnader att betala som löner eller hyra.

Hur blir företagslånet lönsamt? För att ett företagslån ska bli lönsamt bör du fundera över vad som händer om du inte får den finansiering du behöver. Vad kostar missade möjligheter för ditt företag och vad skulle det innebära om du hade pengarna? Gör en enkel kalkyl och jämför kostnaden för lånet mot blivande intäkter. Ibland kan det vara svårt att förutsäga hur mycket mer vinst du kommer att göra. Då är det bättre att vara lite försiktig och inte ta några dumdristig­a risker.

Varför säljer företag sina fakturor? Bolag som går bra och växer kan behöv­a pengar snabbt. Med ett mer säkert pengaflöde blir det också lättare att planera för nya investeringar, mer lager eller fler medarbetare. Kreditvärdigheten ökar också vilket gör bolaget mer attraktivt för investerare och samarbetspartners. Hur går det till? Du skickar in fakturan till banken som köper den och betalar dig direkt. Sedan är det banken som driver in pengarna. Banken tar också över risken, vilket är en stor fördel. Om kunderna är sena med sin betalning drabbar det banken och inte ditt företag. Vilka bolag prövar factoring? Vilket bolag som helst kan sälja sina fakturor. Ofta blir bankerna kontaktade av företag som växer väldigt snabbt och som ska anställa eller starta verksamheter på nya ställen, då är factoring ett bra sätt, eftersom man slipper vänta på pengar.

Hur används företagslånet bäst? Har du kortsiktiga likviditetsbehov samt är säker på att pengar snart kommer in – ja då är ett företagslån något för dig. Om du däremo­t står i begrepp att starta ett nytt företag eller om du vet att det kommer att ta lång tid innan omsättningen tar fart är det bättre att satsa på att ägarna skjuter till pengar om det är möjligt. Du bör inte ta ett företagslån för att täcka en långvarig förlust. Är det svårt att få företagslån hos banken? Många små företag nekas företagslån hos banken. Ofta är också ansökningsproceduren lång samt har krav på säkerheter. För många banker är företagslån på under 500 000 kronor ofta olönsamma, då banken­s interna kostnader blir alltför höga. Bankerna fokuserar därför i allt högre grad på stora företagslån eftersom de är mer lönsamma. Hur lång tid tar det att få ett företagslån? Det är inte ovanligt att det kan ta flera vecko­r eller till och med månader för storbankerna eller Almi att bevilja ett företags­ lån. Det finns dock alternativ till bankern­a, som till exempel Qred och Svenska Företagslån som beviljar mindre företagslån utan säkerhet snabbare.

Kristina Låftman vd Franchisegroup

Vilka fördelar finns det med franchising? Många som blir franchisetagare har länge drömt om att starta ett eget företag men har inte kommit på en hållbar egen affärsidé. Genom att låta ett speciellt franchise­ koncept vara drivande blir det enklare att förverkliga drömmen. Som franchisetagar­e får du möjlighet att bli din egen chef samt får mycket frihet. Hur snabbt går det att komma igång? Med en etablerad partner i ryggen, ett redan känt varumärke och tillgång till ett utprovat, fungerade affärskoncept så går det fort att komma igång. Priser, sortiment, leverantöre­r, profil, inredning, webbsida, IT-system, marknadsföring är redan färdigt i ett franchiskonceptet och det är i stort sett bara för franchisetagaren att starta upp. Vilka är fördelarna med att vara en kedja? Som franchisetagare kan du få många stordriftsfördelar av franchisesystemet, till exempel i form av billigare inköps­priser, stora marknadsföringskampanjer och företags­anpassade it-system, komponenter som hade varit svåra eller till och med omöjliga att skapa själv. Går det att få stöttning i företagandet? Den som vill bli franchisetagare kan få mycket hjälp och guidning i att driva eget företag. Franchisetagaren blir upplärd i affärs­konceptet samt får utbildning i konsten att vara egen företagare. Det ingår också ett löpande stöd från franchisegivaren som alltid finns att fråga när det behövs. Hur ser finansieringen ut? Många franchiseavtal reglerar vilken bank franchisetagaren bör ha samt villkoren. Hur stor investering som krävs av franchise­ tagaren är dock en viktig diskussion. Ett färdigt finansieringsupplägg för att initialt starta upp företaget samt för att hålla igång löpande gör det enkelt att komma igång. Ibland förekommer andra finansierings­ institut i avtalen så som Almi men också olika leasingbolag. I centrala leasingavtal kan det ingå inredning, utrustning och bilar. Vilka möjligheter finns? Svensk franchise kan ge vidare information för den som är intresserad. Från den första kontakten till dess att ett färdigt franchiseavta­l upprättas går det mellan 4-6 veckor förutsatt att parterna är överens.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

34 Krönikan Felicia Margineanu

FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Den första kvinnliga vd:n på Googles sökning – Barbie

ingen vit medelålders man, och inte heller för den delen en Barbiedocka. Om man ska se över vilka som har störst chans att lyckas i livet utifrån de ”rätta” förutsättningar som finns så skulle jag säga att jag hamnar långt ner. Jag är uppväxt i förorten med ett efternamn som ingen kan uttala, med en ensamstående mamma med tre barn, jag blev mobbad och utstött i skolan och på tennisbanan, och jag har ingen gymnasieutbildning. Tennisbanan var min enda fristad som barn men när tankarna om hur min kropp såg ut tog över pallade jag inte trycket utan valde att hoppa av. Jag kände mig som världens största förlorare och tappade meningen med mitt liv. Det året fick jag en kamera av min mormor och den kameran visade sig bli min nya bästa kompis och första steget in på min karriär. JAG ÄR FÖR DET FÖRSTA

av långa dagar i fotostudion med olika modelle­r, makeup artister och kreativitet. Jag började tjäna pengar och hade en klar vision över mitt liv – jag skulle bli världens bästa fotograf. Men som ung kvinna i branschen förstod jag också hur skönhets­ idealen påverkar unga tjejer och jag började känna att mitt hjärta började tveka – vilket ansvar har jag egentligen som fotograf, och hur bidrar jag med den ökade psykiska ohälsan hos unga tjejer när jag själv producerar och retusch­erar dem bilder vi ser i media? MIN TONÅRSTID BESTOD

Vid sjutton års ålder valde jag att hoppa av gymnasiet för att vidareutveckla min talang och starta upp mitt företag som frilansfotograf. Den hösten förändrade mitt liv då jag fick möta den Felicia som många känner idag. Jag lyckades samla ihop 10 000 personer på Sergels Torg via Facebook inom loppet av tolv timmar dagen efter valet år 2010 efter Sverige­demokraternas intåg i riksdagen. Det jag sa den dagen var att vi unga aldrig ska tro på att vi är för unga för att påverka vårt samhälle och göra vår röst hörd, att vi inte heller ska vänta in ett val som sker vart fjärde år för att då känna att vi är med och gör en förändring.

föreställninga­r om vad du kan eller inte kan göra. Har du modet att ta fram de unik­a möjligheterna och egenskapern­a som finns inom dig? Jag vet inte vad som finns hos dig, vilka känslor, tankar, idéer, drömmar och talanger du bär på – det kanske du inte själv vet. Men jag kan med all säkerhet säga att du bär på något vackert inom dig som vill komma ut. Investera klokt i hur du tänker om dig själv, för du blir vad du själv väljer att fokusera på – vad väljer du? n

Läs krönikan i mobilen! FOKUSSTARTAOCHDRIVA.SE

Om jag hade trott på vad många sagt om mig att jag är för ung, att jag som tjej inte kan, att jag är okunnig och oerfaren, så hade jag aldrig varit den framgångsrika entreprenör och goda människa jag är idag. Felicia Margineanu, social entreprenör

den dagen vågat ifrågasätta både mina egna och samhällets normer och föreställningar om vem som kan, ska eller hur man ska göra vissa saker för att lyckas. Om jag hade trott på vad många sagt om mig att jag är för ung, att jag som tjej inte kan, att jag är okunnig och oerfaren, så hade jag aldrig varit den framgångsrika entreprenör och goda människa jag är idag. Vi förlorar alltför många talanger, idéer och människor som tappar tron och hoppet om sig själva och Sverige som plattform för entreprenörskap, när bilden av företagande och ledarskap inte är till för alla. Idag gör jag gör allt i min makt för att ändra detta, det gör jag bland annat med kameran som verktyg och skapar fler kvinnliga entreprenörer via min fotoverksamhet och foto­ agentur där vi utbildar unga tjejer inom fotografi och normkritik. JAG HAR SEDAN

FOTO ELLINOR KODA, OHSNAP! SWEDEN

J

ag uppmanar dig att googla, innan du läser vidare i denna text – sök på det engelska ordet för vd, ceo, bläddra och se när den första kvinnan kommer upp. Ser du – Barbie! Och det är inte ens en riktig kvinna. Lade du också märke till att dem flesta var vita, medelålders män?

ANNONS

hjärtas sanning, din magkänsla och var modig. För det krävs mod. Utan mod komme­r du aldrig förstå din egen kapacitet att nå längre än dina egna LYSSNA TILL DITT

Välkommen till Sweden Hotels

De personliga hotellen

Bättre avtalspriser till alla!

Rum för personlighet

Sweden Hotels storsatsar på små och medelstora företag

Bo personligt, prisvärt och bekvämt på något av våra många hotell!

Nu ger vi alla företag möjlighet att få lika bra avtalspriser på boende som storföretagen. Kontakta jirka@swedenhotels.se för mer info.

Gästklubben

Kom ihåg at du kan samla t poäng i Sweden Ho te stamgästpro ls gram Gästklubben!

Sweden Hotels är en svensk hotellkedja som består av välskötta och unika hotell med personligkaraktär. Hos oss hittar du hotell för alla över hela Sverige, från Ångermanland och Jämtland i norr till Skåne i söder. Boka ditt hotell för affärsresan, nöjesvistelsen eller den viktiga konferensen.

Välkommen till Sweden Hotels!

www.swedenhotels.se | 0771-777 800Ännu en poänglös natt?


FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN

Småföretagare – drunkna inte i onödigt pappersarbete. Det ska vara kul att driva företag och enkelt att sköta ekonomin. Med våra webbaserade administrativa program är det smidigare än någonsin. Du har full koll på allt och friheten att jobba var du vill, när du vill. Dessutom kan stora delar av de tidskrävande arbetsuppgifterna istället skötas med automatik till en bråkdel av vad det kostar att göra det manuellt. Inga startavgifter eller installationer – allt ligger redan klart och väntar på dig i molnet. Välkommen till en enklare och effektivare vardag med Fortnox!

fortnox.se


Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Foto: Håkan Målbäck

Handla. Fota. Klart.

Ordning och reda på dina kvitton Med vår smarta digitala tjänst för kvittohantering förenklar vi hanteringen av dina kvitton och sparar dig mycket tid. Du fotar kvittot direkt med din smartphone, lägger till belopp och kommentarer och sedan är underlaget klart för vidare elektronisk hantering och automatisk bokföring. Med dessa enkla steg slipper du högar av kvitton i slutet av månaden och riskerar inte att något kvitto glöms bort i hanteringen.

www.grantthornton.se/kvittohantering

Fokus starta och driva företag 160220  
Fokus starta och driva företag 160220  
Advertisement