Page 1

ANNONS

HELA DENNA BILAGA Ă„R EN ANNONS FRĂ…N SMART MEDIA

ANNONS

FOKUS SĂ„KRARE SAMHĂ„LLE FĂ–R EN MODERN SĂ„KERHETSBRANSCH

NOVEMBER 2014

IT-säkerhet – hur sürbara vill vi bli?

Annika BrändstrÜm – hÜgre krav pü kompetens

Samhällssäkerhet

R

EM

IUM

R

P

– läget fÜr det svenska fÜrsvaret

PARTNE

Robert Aschberg – om samhällsengagemang och näthat

Expertpanel

Skogsbranden

BjĂśrn Eriksson

– rustning fÜr framtidens brott

– gav Ükad riskmedvetenhet

– om den nya brottsligheten

      Stärk ert varumärke och öka tryggheten i leveransen med Sprend Pro.     Pro Teams och Pro Enterprise.      

Tel 08 - 555 768 40 www.sprend.com


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

2

LE D A RE

ANNIKA BRÄNDSTRÖM

Från stöldbrott till bedrägerier Att IT-relaterade brott är en stor utmaning i dag och i framtiden är alla brottsbekämpande organisationer och myndigheter överens om. Brottslingarna är ofta välorganiserade, globala och kompetenta. Denna typ av brottslighet kräver ny kompetens och stora resurser för att bekämpas.

Bedrägerier och id-kapning är också de brott som ökar kraftigast enligt polisen. Under 2013 anmäldes cirka 148 000 bedrägeribrott varav cirka 60 000 bedöms vara stöld av identiteter. Vår ökade internetanvändning och teknikutvecklingen i stort öppnar möjligheten för att allt fler typer av bedrägerier kan begås. Den digitala världen möjliggör också att brott kan begås mot ett stort antal personer och företag, samtidigt som risken för upptäckt är liten. Självklart är det enklare och mer tryggt för tjuven att sitta bakom en datorskärm och utföra sina brott, kanske hundratals mil från brottsplatsen, jämfört med att begå rån, bryta sig in på ett kontor eller i ett hem. i allt större utsträckning digitala och mobila lösningar i vardagen. Detta medför att vi måste ta ansvar för hur vi agerar på nätet och hur vi hanterar utrustning och inloggningsuppgifter etcetera. Den digitala och uppkopplade utvecklingen ställer också högre krav på kompetens, hos leverantörer men även hos köpare av de nya tjänsterna. Att utveckla bra säkerhetsnivåer i alla led och ett högt säkerhetsmedvetande hos oss som användarna är en utmaning vi står inför och där vi alla måste ta ett stort ansvar. Inte minst på privatsidan där vi allt mer är vår egen bankman och I DAG ANVÄNDER VI

Annika Brändström, vd SSF, stoldskyddsforeningen.se

låser ytterdörren digital, kanske via mobilen. Du kan läsa mer om hur du skyddar dig på bland annat polisens och SSF:s hemsida. på en övergripande nivå har skett en förskjutning från stöldbrott till bedrägeribrott så är antal anmälda inbrott i bostad förhållandevis konstant. Att helt skydda sig mot denna typ av brottslighet är svårt men det finns ett antal saker som man kan göra för att minska

ÄVEN OM DET

» Den digitala

och uppkopplade utvecklingen ställer också högre krav på kompetens. risken för att bli utsatt. Det är viktigt att ha ett bra så kallat skalskydd som försvårar för tjuven att ta sig in i bostaden. 80 procent av alla inbrott i villor och radhus sker genom ett fönster eller fönsterdörrar. Ett bra skalskydd innebär att man försöker täppa till alla möjliga vägar

FOKUS SÄKRARE SAMHÄLLE Projektledare Robin Järnhäll robin.jarnhall@smartmediapublishing.com

Affärsutvecklare Marcus Carloni Text Annmarie Palm, Fredrik Dhejne

in i bostaden och att man använder sig av bra produkter som installeras på ett korrekt sätt. Att veta vad man ska ha kan vara svårt men ett sätt att kvalitetssäkra säkerheten i sitt hem är att alltid fråga efter certifierade produkter och företag. Ett larm gör det inte svårare att bryta sig in, men kan vara ett mycket bra komplement till övriga åtgärder. Dels kan larmet vara avskräckande, dels kan det klart begränsa skadorna av inbrottet då tjuven vet att han har en begränsad tid på sig innan till exempel väktare kommer eller omgivningen i övrigt reagerar. Grannsamverkan är också viktigt och kan, enligt en undersökning från BRÅ, minska inbrotten med i snitt 26 procent. slå ett slag för Märk-DNA. Ett biologiskt DNA som man enkelt stöldskyddsmärker sina ägodelar med. Märkningen har en avskräckande effekt på tjuven men om värdesakerna blir stulna finns det en chans att du får tillbaka dem. SSF Stöldskyddsföreningen är en ideell oberoende förening som har arbetat med vardagssäkerhet för individer och företag sedan 1934. På vår hemsida hittar du information om hur du minskar risken för att utsättas för brott. Du är också alltid välkommen att ringa vår kostnadsfria rådgivning. Välkommen till SSF! AVSLUTNINGSVIS VILL JAG

LÄS MER OM...

08

04 Företagssäkerhet inom IT 05 Säkerhetstjänster – privatmarknaden 06 Effekter av västmanländska skogsbranden 08 Mer uppkoppling kräver mer eftertanke 10 Profilintervju Robert Aschberg 12 Läget för svensk säkerhetspolitik 14 Trend: säkerhetsprylar 16 Experterna har ordet 18 Krönika Björn Eriksson

DETTA ÄR SMART MEDIA

Textkorrektur Pål Johansson Omslagsbild Carl Thorborg, TV3/Efterlyst Redaktionschef Ruxandra Bocaciu Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB

Layout och repro Sara Wikström Distribution Svenska Dagbladet, november 2014 Tryck V-TAB Södertälje

12

Smart Media hjälper sina kunder att förstärka varumärken, driva försäljning och skapa mervärden inom deras målgrupper – genom att producera innehåll som är behovsmotiverad och som engagerar. Smart Media har levererat Content marketing-lösningar i världsklass sedan 2007. Ring oss i dag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Trevlig läsning! Robin Järnhäll Projektledare

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 Email redaktion@smartmediapublishing.com Webb www.smartmediapublishing.com

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi har en långvarig erfarenhet av tekniskt inriktad IT--säkerhetsforskning. Förutom forskning åt totalförsvaret så nyttiggörs våra resultat till övriga samhället genom bland annat experthjälp, utredningar och kurser. www.foi.se

HELHETSLÖSNINGAR FÖR SÄKER KOMMUNIKATION


ANNONS

Kan ni verkligen lita på er IT-säkerhet? Kan organisationer och företag verkligen lita på sina säkerhetslösningar för att skydda sina data och immateriella tillgångar? På IT-säkerhetsmarknaden har det på senare tid varit svårt att undgå exponering för vad som kan kallas ”laglig avlyssning”. Svenska nätverksäkerhetsföretaget Clavister erbjuder en lösning på problemet. Avslöjandet av NSA:s övervakningsprogram PRISM – som i stor skala tillåtit åtkomst till data- och rösttrafik, lagrad information, filöverföringar och sociala nätverksaktiviteter för både privatpersoner och organisationer utan deras vetskap eller tillåtelse – har framkallat massiva protester världen över. – Det är illa nog att cyberbrottslingar i många år olagligt tillskansat sig data och immateriella tillgångar, och använt detta i egna syften – men det är än värre att upptäcka att myndigheterna nu gör samma sak, säger Jim Carlsson, vd på Clavister. – Men att statstjänstemännen är snabba med att informera företag och allmänhet att PRISM inte används på dem och kan garantera att deras data och register inte äventyras, lugnar långt ifrån alla, menar Carlsson. Länge har det spekulerats om supermakternas underrättelsetjänster haft möjlighet att olagligen övervaka individer och samla information med hjälp av djupgående kunskap om nätverks- och säkerhetslösningar och mjukvara. När nu detta bekräftas genom avslöjandet av PRISM väcker det en kritisk fråga: Är utrustning och programvara från

länder som deltar i sådan informationsinsamling helt pålitliga och hur påverkas företagens säkerhet? De senaste utvecklingarna hos de multinationella företagen, som i dag står för den största delen av all nätverksutrustning, applikationer och sökmotorer som utgör infrastrukturen för internet och andra globala nätverk, visar på potentiella hot mot den personliga integriteten. Det hotar dessutom företags och nationers säkerhet. Faktum är att majoriteten av alla internetsökningar görs på en enda sökmotor, en betydande andel av alla smarta telefoner kommer från en leverantör och majoriteten av operativsystem och molnservrar kommer från en enda källa. Vilken som helst av dessa kan krävas hjälpa den inhemska regeringen med informationsinsamling relaterat till nationell säkerhet eller ekonomisk vinning. Detta väcker ytterligare frågor. Kan dessa leverantörer vara betrodda med privat information eller känslig immateriell egendom? Kan konfidentiell affärsinformation avlyssnas i hemlighet och användas för ekonomisk vinning? Moln-tjänster som tillhandahålls av bland annat Facebook, Google, Skype och Yahoo används i stor utsträckning av företag för att locka kunder och bygga relationer med dem. Exempelvis banker kan interagera med kunder som använder applikationer på sociala nätverkssajter. Även om mötet inte innebär utbyte av konfidentiell information, kan det öppna en dörr via applikationen till

bankens serverpark, där skyddad information kan hämtas. Möjliga bakdörrar i nätverksutrustning såsom brandväggar måste också beaktas. Om sådana bakdörrar finns kan en extern tredje part, utan att riskera att bli upptäckt, störa trafikflödet eller avlyssna intern trafik. Frågor om vem som har tillgång till vilken information och om företagen och organisationerna kan lita på att integriteten och trovärdigheten i deras nätverks- och säkerhetslösningar. – Jag tror att allt fler organisationer kommer börja utvärdera sin risk för exponering av statligt subventionerat snokande. De kommer ompröva sitt användande av och tilltro till säkerhetslösningar från de etablerade ”stora namnen” från både väst och öst, och i stället välja alternativen som inte svikit förtroendet. Varför då inte välja en svensk leverantör till att skydda svensk information i svenska myndigheter och företag – garanterat utan bakdörrar, avslutar Carlsson. För mer information om Clavisters produkter se www.clavister.com. Normalt sett krävs ett domstolsbeslut för övervakning, vilket utfärdas i samarbete med internet- eller telekomoperatören. Det är en väldokumenterad och tydligt spårbar process med rättslig grund som inte bjuder på några överraskningar.

Clavister AB, Sjögatan 6 J, 891 60 Örnsköldsvik 0660-29 92 00, www.clavister.com


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

4

FÖRETAGSSÄKERHET FOTO SVENSK HANDEL

MÖ JLIG HETER

»Ett enkelt sätt att skydda

sig mot bolagskapningar är att begära att Bolagsverket underrättar de verkliga ägarna så fort myndigheten får in en ändring i företaget.

Per Geijer

Molntjänster kan öka säkerheten »IT-brottsligheten

De främsta säkerhetshoten mot företag i dag ligger inom IT. Brottslingarna blir allt mer kunniga – inte minst när det gäller bolagskapningar och identitetsstölder. Det säger Per Geijer, säkerhetschef vid Svensk Handel.

kommer vi säkert att få leva med och den kommer att utvecklas i takt med tekniken. Per Geijer

TEXT FREDRIK DHEJNE

I dag är IT-system verksamhetskritiska för de flesta företag och det är där vi ser allt fler hot, konstaterar Per Geijer. – Brottslingarna blir allt mer kunniga vilket vi sett i fler bolagskapningar och identitetsstölder. Företagarna är mer vana vid konventionella angrepp än att man kapar deras företag eller stjäl identiteter där avsikten är att komma åt varor och pengar. VID BOLAGSKAPNINGAR GÅR

bedragarna in via Bolagsverket och sätter in sig i styrelser och försöker

komma åt rätten att teckna firma. Lyckas det kan den falske företagaren beställa varor på kredit och göra affärer i företagets namn. De här bedrägerierna drabbar dessutom handelsföretag som inte får betalt. – Ett enkelt sätt att skydda sig mot bolagskapningar är att begära att Bolagsverket underrättar de verkliga ägarna så fort myndigheten får in en ändring i företaget. Detta är dessutom kostnadsfritt. Många företag är dåliga på ITbackup med spegelservrar. Dessa ska helst stå på annan plats så att de skyddade vid en brand eller ett

inbrott i företagets lokaler. Det är en stor fördel att lägga sin IT i molntjänster om man ser till att ha en seriös leverantör. – Handeln har en mycket påtaglig och tydlig hotbild med inbrott och stölder. Andra hot som brand som kan hota företagets existens är handelsföretagen lite sämre på. För alla företag gäller att en strategi för kontinuitet. Att skydda affärshemligheter, IT-system och att ha en personalpolicy som är tydlig när det gäller lojalitet, personalköp, rabatter med mera. Vid misstanke mot en anställd, anlita extern hjälp, säger Per Geijer.

Skalskydd som stängsel, grindar och lås är främst till för att köpa tid. Skalskyddet ska ha flera lager, ett yttre och flera inre som skyddar det allra mest värdefulla. Skalskyddet måste kompletteras med larm. Dessa ska vara av sådan kvalitet att de är svåra att manipulera. – Vi har haft inbrott där man först slagit ut larmet och sedan kunnat arbeta i lugn och ro. kameror är ett bra hjälpmedel. Nu finns också fjärrstyrda kameror som kan länka bilder direkt till vaktbolagens PER GEIJER SÄGER ATT

kontrollcentraler. Fakturaskojeriet har blivit ett mindre problem än tidigare. Där har handelns och näringslivets organisationer tillsammans med myndigheter jobbat långsiktigt och framgångsrikt. Det är betydligt svårare att lura företag idag. Info om hur man ska agera vid konstiga fakturor finns på Svensk Handels hemsida.

Vad väntar du framöver? – Polisen står inför en jätteomvandling nästa år när drygt 20 polismyndigheter ska bli en. En erfarenhet från företagsvärlden är att omorganisationer ofta leder till ineffektivitet under omvandlingsfasen. Risken är att det blir så i polisen också. Det blir spännande att se hur det går. – Vi ska också få nya sedlar. Frågan är också vad som kommer att hända med kontanthanteringen i framtiden. Nya betalsystem medför fördelar och kanske även risker. IT-brottsligheten kommer vi säkert att få leva med och den kommer att utvecklas i takt med tekniken, avslutar Per Geijer.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

5

SÄKERHET HEMMA

MÖ JLIG HET ER HALLÅ DÄR...

Brand och inbrott fortfarande viktigast inom säkerhetstjänster Säkerhetsbranschen är ganska konservativ och försiktig att införa nya tjänster. Ny teknik erbjuder dock allt fler möjligheter och IT-företagen är mycket intresserade av säkerhetssektorn och kommer kanske att omdana denna. TEXT FREDRIK DHEJNE FOTO JOHAN LYGRELL

innan man inför något nytt. – IT-tekniken erbjuder möjligheter till nya tjänster, vi är inte där ännu och vi vet inte heller om vilka nya tjänster som blir intressanta för våra kunder. Mats Karlsson är ansvarig för system och serviceportfölj, norra Europa vid Siemens AB. Han säger att videövervakning utvecklas snabbt. – Denna marknad är mycket större än inbrottslarm idag. Den här utvecklingen kommer också på konsumentmarknaden. ofta köper trygghet som kanske är falsk eftersom deras behov inte har analyserats ordentligt, detta gäller både företags- och privatkunder. – Förstår vi företagens processer bättre kan vi erbjuda en högre säkerhet. Vi ser också att företag som Apple och Google köper företag i vår sektor. HAN ANSER ATT KUNDER

– De flesta är ute efter ett lättskött system mot brand och inbrott plus en väktarvaktorganisation i bakgrunden som kan rycka ut när det behövs. Det är där vi främst finns. Det säger Jonas Lambrin, Key Account Manager, Securitas Sverige AB. – Många har idag en mobilapp till ett larm. I detektorn sitter det en kamera som skickar bilder till kundens mobiler eller dator. Tekniken har funnits på marknaden ett par år. Genom appen styr man larmet på distans, förklarar han. Hittills har detektorerna skickat stillbilder, men rörliga bilder kommer. – Fjärrstyrning är nu möjligt för i princip allt som går på ström, säkerhet belysning, värme med mera. Alla tror att detta kommer att utvecklas ännu mer. – KUNDERNA HAR OLIKA behov beroende på hur och var de bor och vi anpassar oss efter det. Många tänker nog mer på brand än inbrott och det är en vettig prioritering. Vattenskador är också bra att gardera sig mot eftersom de är mycket dyra att reparera. Vi erbjuder vattendetektorer som kopplas upp till vår tjänst. Jonas Lambrin säger att branschen är ganska trög och försiktig

IT-företag är mycket intresserade av säkerhetsbranschen. De vill fylla sina nätverk, erbjuda nya funktioner och utveckla produkter för smarta telefoner och surfplattor. Konsumentmarknaden kommer här att ge draghjälp åt företagssidan. Precis som när Apple omformade telefonibranschen kan vi vänta oss att nya aktörer stöper om vår bransch, tillför nya funktioner och nya kundvärden. Vår stora utmaning är då att producera attraktiva och effektiva tjänster. Vi går från teknikfokus till ett kundanpassat, funktionsorienterat tjänsteutbud, säger Mats Karlsson. Katarina Mellström, VD och Tom Vetterlein, erbjudandeansvarig för larmcentralstjänster vid Stanley Security konstaterar också att det kommer nya tjänster anpassade efter smarta telefoner och surfplattor och att övervakning av larmtjänster numera kommuniceras via IP.

»Privat-

marknaden kan driva på utvecklingen av säkerhetsteknik. Katarina Mellström

– Det gör det enklare och mer effektivt att kommunicera. Vi kan använda kundernas egen infrastruktur – internet och deras interna nätverk, säger Tom Vetterlein. Katarina Mellström varnar användarna för att köpa säkerhetssystem som kan vara enkla att ta sig in. – De som köper säkerhetssystem bör tänka efter och skydda den data/ bilder de samlar in. Det kan vara alltför lätt att ta sig in i systemen. Då riskerar säkerhetslösningarna att skapa osäkerhet istället. Vi behöver också hantera sociala medier mer eftertänksamt, säger hon. nya tekniken har en enorm attraktionskraft på privatpersoner. – Privatmarknaden kan driva på utvecklingen av säkerhetsteknik. Enkelhet, tillgänglighet och möjlighet att kontrollera sitt eget system är några av drivkrafterna som kommer från konsumentmarknaden. Och samtidigt som fler vet mer om säkerhet så märker vi också ett ökat behov av stöd. Man vet inte riktigt vad man behöver och vill slippa lägga ned för mycket tid på säkerhet. – Ett av de främsta IT-relaterade säkerhetshoten är identitetskapningar och kapningar av bolag och fastigheter. Sårbarhetsanalyser kring mobiltelefontekniken kommer också mer i fokus. När det gäller hur man ska skydda sin information ligger säkerhetsbranschen lite efter och behöver gasa på, säger Tom Vetterlein. Katarina Mellström understryker att både för företag och privatpersoner är brand ofta det värsta som kan inträffa. Enklare skyddsåtgärder som brandvarnare, -filtar och –släckare är förstås viktiga men ett proaktivt och systematiskt brandskyddsarbete är också ett krav på företag och organisationer. HON TROR ATT DEN

... Johan Norén, teknikchef på Briab Brand & Riskingenjörerna.

■ Hur kan vi skapa ett brand-

säkrare samhälle? – När brand uppstår finns inga garantier. Genom att vara beredd om det händer och agera rätt finns det stora möjligheter att skydda sig själv och omgivningen. Att hantera bränder är något vi alla kan göra och du kan påverka utfallet. Här är några tips: • Om det brinner hemma hos dig – rädda de som är i din närhet, lämna din bostad, stäng dörren och ring 112. • Om det inte brinner hos dig men ditt trapphus är rökfyllt – stanna kvar i din lägenhet, den är utformad för att skydda dig och din familj tills du får hjälp att utrymma. • Håll trapphuset fritt från barnvagnar och annan blockerande utrustning – trapphuset är din utrymningsväg. • Ha en fungerande brandvarnare, och se till att testa den inför varje jul. • Lämna aldrig stearinljus utan uppsikt. Ett bra sätt att förbereda dig är att planera, öva och systematiskt gå igenom din byggnads brandskydd. Det sista kan vi på Briab hjälpa dig med, men att tänka efter före är ditt eget ansvar. Genom att arbeta förebyggande kan vi minska människors lidande och värna vår miljö. Dessutom kostar det alltid mindre att förebygga en brand än att ta hand om konsekvenserna av den.

OSKADLIGGÖR FRÄTANDE KEMIKALIER. Till skillnad från vatten kan Diphoterine® omedelbart neutralisera kemikalien innan den hinner orsaka en bestående skada. Diphoterine® är lika effektiv mot såväl syror som baser och kan användas i ögon, öron, svalg och på hud.

Vi förebygger kemiska och termiska olyckor. www.medicalcare.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

6

U T M ANING

BRANDSÄKERHET

Behöver vi fortfarande lottor?

Västmanlandbranden – en ögonöppnare Skogsbranden i Västmanland är den största i modern tid. Vad kan vi lära oss och vad kan vi göra bättre om detta händer igen? TEXT MATS ERIKSSON FOTO MSB

Den stora skogsbranden i Västmanland har öppnat upp ögonen för svenskarna, kring hur påtagliga farorna med brand egentligen är. Denna realisation och medvetenhet har lett till ett ökat intresse kring brandskydd på alla instanser i samhället. Hur det kunde gå så fort? Hur kunde 14 000 hektar skog kunde brinna upp på så kort tid trots insatser från helikopter, flygplan och intensiv brandbekämpning på marken av hundratals personer från räddningstjänster, försvarsmakten, hemvärn med flera. första branddagen, torsdagen den 31 juli, brann hela 60 hektar, men spridningen gick snabbt. Bara under den femte branddagen ökade det brandhärjade området från 2 800 hektar på morgonen till 14 000 på kvällen samma dag, detta trots att branden även bekämpades från luften. Efter stora vattenbombningsinsatser kunde räddningstjänsten på måndagen den 11 augusti informera VID SLUTET AV DEN

att situationen äntligen var under kontroll. Dock var katastrofen och dess förödande effekter redan ett faktum och en ny grundläggande osäkerhet nådde det svenska folket: Kan verkligen en brand bli så utbredd och våldsam? Den dåvarande regeringen utsatte den 14 augusti en utredning om hanteringen av branden där Aud Sjökvists, generaldirektör på Socialdepartementet, huvuduppgift blev att dra lärdomar av krisen. En komplett rapport kring katastrofen utkommer 1 september 2015 men lämnar fortfarande stora delar av samhället i ovisshet kring vad som kommer att göras för att en liknande utbredning inte kommer ske igen. Trots förödande konsekvenser har branden skapat en positiv medvetenhet kring brand och olyckshantering. Allt fler företag och privatpersoner vänder nu ett fokus till sin egen situation och utvärderar det egna brandskyddet. mot olyckor har företag sedan 2004 ett större ansvar i hanteringen av det förebyggande brandskyddsarbetet. Det är företagsledningens skyldighet att ”i skälig omfattning” rusta sig mot olyckor samt att underhålla verksamheten i syfte att undvika skador på människor och miljö. Införandet av lagen om skydd mot olyckor innebär också att ansvaret för en regelbunden översyn, som tidigare var statligt reg ENLIGT LAGEN OM SKYDD

»Vi måste arbeta

mot ett mer hållbart samhälle där vi är rädda om både hälsa, egendom och miljö. lerad, flyttas och numera kontrolleras kommunalt. Detta kan i vissa fall innebära att mindre tillsynd och att ansvaret till stor del förskjuts till företagen själva. För företagen betyder detta ett ytterligare ansvar att aktivt jobba för att ta fram rutiner, teknisk dokumentation och handlingsplaner för brandskydd och olyckshantering om olyckan skulle vara framme. Då lagtexten lämnar rum för tolkning av graden av brandskyddsansvar är det en viktig första utmaning att specificera denna inom organisationen. Det gäller att tydligt utse vem som gör vad i syfte att fördela och implementera ett medvetande i hela organisationen. Det är också viktigt att skapa en kontinuitet med systematiska rutiner. – Brandskyddsarbete är något som lätt hamnar mellan stolarna när kontrollerna minskar menar brandskyddsföreningen som manar till ett större ansvartagande bland företagen.

Brand- och Riskteknik – för en säkrare värld • Malmö • Göteborg • Stockholm Vi har kul och behöver bli fler i vårt gäng. Vi har många stora och spännande uppdrag på gång och söker därför erfarna Brandingenjörer och/eller Riskhanteringsingenjörer till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi söker även erfarna driftiga ingenjörer i hela landet, främst Stockholm, där vi även söker nyutexaminerade och dig med några års erfarenhet samt erfarna specialister. Vi ser fram emot just din ansökan via www.sweco.se För mer information kontakta: Frank Graveus frank.graveus@sweco.se 0401-670 77

MSB arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer som är fritt tillgängliga. Även om det finns tydliga rekommendationer för brand- och riskhantering är det av största vikt att hålla sig själv och sin personal uppdaterad kring de senaste verktygen. För att säkerställa kvaliteten på kunskapen i organisationen finns det flertalet externa utbildningar att söka sig till är anpassade till företagets efterfrågan. TILL SLUT MÅSTE MAN även ha i åtanke att dagens verksamheter, allt mer blir större och komplexa vilket innebär nya utmaningar för företagsledningen. I många fall kan det därför vara aktuellt att se över behovet av externa brandskyddsanalyser. Varje enskild byggnad och verksamhet innebär en unik brandskyddsutmaning vilket kräver unika lösningar för att säkerställa företagets viktiga processer. Om inte så för att skapa en tryggare och hållbar arbetsplats för företagets anställda. Med en föränderlig lagstiftning både från Boverket, Arbetsmiljöverket och MSB är det viktigt att brandskyddsarbetet ges prioritet och inte hamnar som en tillika tjänst där andra mål ständigt prioriteras högre. Vi måste arbeta mot ett mer hållbart samhälle där vi är rädda om både hälsa, egendom och miljö.

– Ja i allra högsta grad, det visar inte minst de samhällskriser vi haft i Sverige de senaste åren, säger Rikslottachef Annette Rihagen. Svenska Lottakåren, som fyller 90 år 2014, är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor, med 6 000 medlemmar. – Vi har uppdrag från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bland annat utbilda stabsassistenter som i händelse av kris eller krig stödjer civila myndigheter, som Strålsäkerhetsmyndigheten eller Försvarsmakten. Dessa ska i krislägen kunna bemanna olika sambandsmedel, samla in information, se till att rätt information kommer till rätt person och se till att lägeskartan är uppdaterad. – Vi stöder också det civila samhället genom kurser i att klara sig själv de första dagarnas vid en samhällskris. – Erfarenheten från branden i Västmanland visar att samhället inte klarar sig utan frivilliga insatser och i dag finns det 400 000 medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna. – Vi har stor tilltro till behovet av frivilliga. Vi speglar hela samhället och tillför med våra olika yrkeskompetenser en stor kunskap som är väldigt nyttig i kriser. Våra organisationer bidrar också till att stärka försvarets förankring i samhället. Sammantaget ser vi framåt med stor tillförsikt och vi vet att vi behövs.


Presto lanserar nu nästa generation skumsläckare. Det nya Eco-programmet innebär betydligt högre släckeffekt ffekt än tidigare men ff även mindre miljöpåverkan tack vare nyutvecklade skumvätskor, något som säkerställts av den ledande miljömärkningen Milieukeur.

Foto: Mateusz Sosnowski

DESIGNING FUTURE CITIES

Lösningen på problemet med miljöfarliga skumsläckare!

FRAMTIDEN SKAPAS MED MOD OCH VISIONER. WSPs VD Magnus Meyer har en vision om att WSP ska leda samhällsbyggnadssektorn. Att vi ska tänka i nya banor och gå från traditionell analys- och konsultverksamhet till en förändringsdriven organisation som utmanar våra uppdragsgivare och vårt samhälle. WSP Brand & Risk är givetvis med på tåget. Brandskyddsprojektering och riskhantering utgör en stor del av vår verksamhet. Detta tillsammans med vårt övriga tjänsteutbud gör oss till ett av Sveriges ledande brandkonsultföretag med möjlighet att ta ett helhetsgrepp om kundens behov inom brand-, risk- och säkerhetsfrågor. Vår bredd gör att vi kan ansvara för hela projekt i alla skeden, från tidiga förstudier till det fortlöpande säkerhetsarbetet i färdiga anläggningar.

DESIGNING FUTURE CITIES

MAGNUS VISION

Prestokoncernen är en familjeägd företagsgrupp med huvudkontor, tillverkning och centrallager i Katrineholm samt en produktionsenhet i Gnosjö. Företaget finns lokalt närvarande genom egna region- och servicekontor över hela Norden.

VAR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDEN! Framtidens städer utvecklar vi tillsammans. Vill du veta mer om hur du kan bli en kraft i att utveckla samhälle och infrastruktur? Beställ Magnus vision, skicka in din ansökan och läs mer på www.wspgroup.se/framtidsjobb.

Kontakta Pontus Skogetun för mer information på pontus.skogetun@wspgroup.se eller 010-722 85 80.

Tel: 0150-760 00 · www.presto.se

www.wspgroup.se/brand

ANNONS

Sveriges säkraste hus – en skyskrapa? Trenden att bygga högt fortsätter och en av nyckelfaktorerna är att tidigt säkerställa ett bra brandskyddskoncept. Detta har en avgörande påverkan på både design och teknisk utformning. Höjden skapar utmaningar kring exempelvis vindlast och tryckbildningar samt att de boende kan utrymma säkert. Fler aspekter är ekonomi, energi och resursutnyttjande. En maximerad boarea är avgörande för projektets ekonomiska lönsamhet. Starkt kopplat till detta är brandskyddets utformning. Det ska vara säkert att vistas på 75:e våningen – hur löses räddningstjänstens insats via hissar och tillgång till utrymningstrappor med en bibehållen hög andel boyta? Under början av 2014 blev höghuset Nejlikan i Borås, med brandskyddsstrategi utformad av Briab, utnämnt till stadens säkraste byggnad av räddningstjänsten. Ett bevis på att höga hus med rätt brandskyddstrategi både kan uppfylla och överträffa de brandskyddskrav man normalt förväntar sig. Så säkras Stockholms högsta byggnad På uppdrag av SSM Bygg och Fastighets AB har Wingårdh arkitekter designat norra Europas högsta bostadsbyggnad – 75 våningar höga Tellus Tower. Tellus Tower inrymmer 700 lägenheter, kommersiella lokaler, förskola, restaurang, takterrass med pool samt underliggande garage. Ambitionen har varit att skapa funktionella, kompakta och effektivt planerade bostäder. Briabs målsättning har varit tydlig – att hjälpa SSM att utforma sin

byggnad med ett optimalt brandskydd. Genom ambitiös dialog mellan samtliga discipliner har brandskyddet kunnat optimeras i harmoni med andra funktionskrav, en förutsättning för såväl resurs- och energieffektivitet som brukarupplevelse. – För att maximera nyttan av expertkompetensen hos respektive disciplin krävs rätt samverkan. För oss som brandkonsult har det varit viktigt att se möjligheter som vi kan skapa för andra teknikslag utanför det som traditionellt är vårt område, säger Peter Nilsson, uppdragsansvarig för brandskyddet i Tellus Tower. – Då Sverige saknar ett detaljerat regelverk/byggnormer för att bygga högre hus så förutsätter en utveckling av denna typ av projekt ett nära samarbete mellan projektutvecklare och engagerade konsulter, t.ex. brand - och riskkonsulten i detta fall. Tillsammans har vi utvecklat säkerställda och genomförbara lösningar för exempelvis utrymning, brandceller och ventilation, säger Mattias Roos VD på SSM. Att sprinkler installeras i byggnaden har varit en självklarhet från start. Andra exempel på optimering är hissar för räddningstjänstens insats och ett ventilationsbrandskydd anpassat för brandgasernas beteende vid höga höjder och vindlaster. I den tidiga projekteringen för Tellus Tower har det skapats förutsättningar för en av Sveriges säkraste byggnader genom professionell dialog kring boende/verksamhetsmiljöer, effektivare energiutnyttjande och lägre driftkostnader. Delaktigheten i Tellus Tower är ett exempel på Briabs ambition att vara en aktiv del i uppfyllandet av högt ställda mål för ett bättre samhälle.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

8

IT-SÄKERHET

FOTO MATS LUNDQVIST

A KT UELLT

»Många aspekter och

konsekvenser av våra ständigt mer uppkopplade liv återstår att upptäcka.

Hög tid för eftertanke? Med varje enhet som kopplas upp mot internet skapas också nya möjligheter för cyberbrottslingar att avancera och gå till attack. Sakernas internet och säkerhetsutmaningen gör att svenska företag måste stanna till och tänka efter. Hur sårbara vill vi bli? TEXT JIM CARLSSON

Sakernas internet (Internet of things) är ett uttryck för det hastigt växande nätverk av sammankopplade enheter vi använder i vardagen – på jobbet och hemma. Det omfattar alltifrån reglage för värme och belysning till hushållsapparater som kylskåp, larmsystem, satellit-tv, dator, telefon och surfplatta. Alla med förmåga att kommunicera med andra enheter och med egenskapen att kunna kontrolleras från en central enhet bortom individens kontroll. Kort sagt, allt fler delar av våra liv finns i dag på internet. DETTA INNEBÄR FÖRSTÅS massor av nya intressanta möjligheter att skapa ett mer hållbart och energieffektivt samhälle. Möjligheter som leder till bättre kontroll, ökad analys och förståelse hos både enskilda och företag. Men vi blir också mer sårbara för de krafter som vill skada och skapa oreda. I Sverige har vi redan sett ett växande antal attacker mot smart hushållsutrustning och vanliga datorer. På global nivå drabbades förra året fler än 10 000 konsumentenheter

av över 750 000 skräp- och bedragarmail, däribland internetanslutna kylskåp, smart-tv-apparater och multimedia-nav. Och nyligen visade det sig att internetkopplade glödlampor kunde hackas, störas ut och påverka ett helt hushåll eller företag. Ju fler enheter som ansluts desto större sårbarhet. Det kanske framstår som ren science fiction att det kanske inte skulle behövas mer än en vanlig dator för att skapa översvämning. Men det dröjer inte länge innan det är ett fullt möjligt scenario. om att Google Glass kommer att kunna kopplas till en ECG-skanner, som gör att enheten kan kontrolleras med enbart tankekraft, var det många som jublade. Men vi kanske behöver en liten tankepaus här. Det är en fantastisk uppfinning och ett stort tekniskt framsteg som kan innebära livsavgörande förbättringar för exempelvis rörelsehindrade. Samtidigt måste vi ta oss tid att fundera på vad det kan innebära att blotta våra tankar och handlingar på internet. Alla enheter som kopplas upp mot NÄR NYHETEN SLÄPPTES

»Det vore oklokt

att bortse från säkerheten i ett läge då vi kan påverka utvecklingen. nätet är potentiella mål för cyberattacker så varför skulle det inte drabba också utrustning som Google Glass? Och om en koppling kan göras från våra tankar till en annan webb-ansluten enhet har vi i princip anslutit vår egen person till nätet och blottat oss för möjliga hackare. DET KAN VERKA befängt men vi har redan sett många exempel på att den apparat som ansluts till nätet omgående utsätts för olika typer av attacker. Många hackare lägger ned mycket möda på att infiltrera också mycket skyddade miljöer. Självklart är detta en ren spekulation från min sida. Vi vet inte i dag

»Det kanske framstår som ren

science fiction att det kanske inte skulle behövas mer än en vanlig dator för att skapa översvämning.

om sådana attacker kommer att vara möjliga. Men syftet är att starta en debatt innan vi kopplar upp alltför mycket av oss själva på internet. Tekniken är fortfarande i sin linda – liksom Sakernas internet generellt – men det är nu vi har chansen att bygga våra tekniska framsteg med så goda säkerhetssystem som det bara är möjligt. Säkerheten måste genomsyra utvecklingen. i dag är det en stor utmaning att säkra det vi kal�lar Sakernas internet. Det kräver avancerad teknik med inbäddade säkerhetsrutiner. Med inbäddade säkerhetssystem kan man minimera det utrymme som mer robust säkerhetsteknik normalt kräver så att den kan ingå i ett antal tillämpningar utan att påverka prestandan. Tekniken finns i dag men tillverkarna av utrustning måste ta den till sig. Med tanke på hur komplext det redan är att bygga säkra hushållsapparater kommer det inte att vara enklare att säkra kopplingar mellan oss själva, de enheter vi använder och internet. Många aspekter och konsekvenser av våra ständigt mer uppkopplade liv återstår att upptäcka. Men det vore oklokt att bortse från säkerheten i ett läge då vi kan påverka utvecklingen.

Radiolänkutvecklingen tar fart – Efterfrågan på högre kapacitet ökar hela tiden och internt kallar vi radiolänk för AirFiber. Tillsammans med snabba leveranser, då inga tillstånd för att gräva på mark krävs, är radiolänk numera ett både konkurrenskraftigt och miljövänligare alternativ till fiber, säger Erik Westling Product Manager på Teracom. I branschen talas det ofta om ”Single point of failure” det vill säga den svaga länken inom datanätet och det blir allt vanligare att kunder med verksamhetskritisk information bygger nät med fysisk separation mellan system som är avsedda att komplettera varandra. Ett nät byggt med en kombination av både fiber och radiolänk skapar ett riktigt robust nät. – Våra nät är byggda för att hålla under extrema påfrestningar som stormen Gudrun eller branden i Sala.

SOM DET SER UT

REDAN I DAG VET vi en sak. Om attackerna väl har börjat mot en viss enhet så kommer de att öka. Att säkra en uppsjö av nya uppkopplade enheter – och därigenom alla de människor som står bakom – är en gigantisk utmaning. Och ett misslyckande skulle vara en katastrof.

Trygg integritet? Går det att kombinera trygghet och personlig integritet vid kameraövervakning? Enligt en undersökning av SIFO som publicerades i våras, säger 92 procent av de tillfrågade att de är positiva till kamerabevakning på offentliga platser. – Kamerorna ökar tryggheten, klarar upp brott och fungerar brottspreventivt, säger Kristina Tullberg, Kommunikationsspecialist på Axis Communications. – Tyvärr baseras lagar, som i dag reglerar var man får sätta upp övervakningskameror, på gammal analog teknik. Tidigare var det exempelvis mycket lätt att få tillgång till videoströmmen, men idag kan informationen krypteras så att den är omöjlig att komma åt för obehöriga. Det finns fortfarande gott om gamla analoga kamerasystem installerade. Jag tror rentav att den personliga integriteten kan stärkas om IP-baserade kameror användes istället.

SURFA ANONYMT OCH SÄKERT PÅ NÄTET TESTA FREEDOME KOSTNADSFRITT I EN VECKA


ANNONS

Daniel Werner, vd, 24 Solutions:

Vi är den säkraste molnleverantören i Norden Internet är fantastiskt på många sätt, men det är också en farlig plats. Det råder ingen tvekan om att alla företag är öppna för attacker. Organisationen The Web Application Security Consortitium beräknar att 49 procent av alla organisationer är sårbara för attacker och Gartner Group rapporterar att 75 procent av alla säkerhetsintrång sker genom webben. Dataintrång kan orsaka företag och myndigheter stora skador och kostnader. Affärsverksamheter som till exempel webbhandel, auktion, serviceportaler med mera stannar och ger tappade intäkter. I värsta fall stjäl inkräktarna personuppgifter eller annan verksamhetskritisk information. Förutom ekonomisk skada och obehag för kunder kan intrång allvarligt skada kundernas förtroende och ge varumärken badwill.

– Vi möter den här utvecklingen genom att erbjuda marknaden säkra IT-tjänster med mycket hög tillgänglighet. Vi är den säkraste molnleverantören i Norden, framhåller 24 Solutions vd Daniel Werner. Många företag och myndigheter har varken kompetens eller resurser att själva driva sina IT-system och dessutom se till att de är säkra med den tillgänglighet deras kunder eller skattebetalarna kräver. – En mycket bättre lösning är att anlita en kvalificerad partner som 24 Solutions. Vi är certifierade enligt standarderna ISO-14001, ISO-9001 samt PCI-DSS och PCI-QSA. De två sistnämnda avser tjänster för dem som hanterar kortdata. PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) skapades av de internationella kortföretagen efter flera allvarliga dataintrång och stölder av betalkortsuppgifter.

– 24 Solutions har varit igång sedan 2001 och 2008 började vi leverera lagring och tillgänglighet som molntjänster. Bland våra kunder finns betaltjänst- och e-handelsföretag som kräver mycket hög tillgänglighet och driftsäkerhet, understryker Daniel Werner. – Vi har i dag två datorhallar, en norr om Stockholm och en söder om Stockholm som ger oss hög säkerhet och redundans. Om systemen i den ena skulle fallera tar den andra omedelbart över. Hallarna är geografiskt skilda och förbundna med separat åtskilda kabelnät. Vi kan ge företag som behöver följa strikta regelverk och krav en säker miljö för deras verksamhetskritiska system. – Vi tillhandahåller tjänster för kunder som hanterar betalkortsdata. Vi är också unika genom att vi kan certifiera andra företag enligt denna standard, betonar Daniel Werner.

24 Solutions AB • Smedjegatan 2C • 131 54 Nacka Tel: 08 – 53 52 41 00 • Fax: 08 – 53 52 41 99 E-mail: info@24solutions.com • www.24solutions.se

Sakert? Det är svårt att ställa rätt säkerhetskrav i IT-upphandlingar, men vi tycker att det är dags att hela branschen blir bättre på det. Vi har därför skapat Upphandlingskollen, ett flexibelt och enkelt verktyg som får upphandlingar att resultera i säkra IT-system. Gå in på www.upphandlingskollen.se för att läsa mer och för att ladda ned ditt eget exemplar helt kostnadsfritt!

Vi ger bort Uppha ndling skollen

GRATI

S

Vi tror nä att alla mligen tjänar på säkrar e IT

Upphandlingskollen www.upphandlingskollen.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

10

PR O FILINTERV J U

ROBERT ASCHBERG

Medieprofilen som drivs av ett samhällsengagemang Robert Aschberg fortsätter att göra sin röst hörd i både radio och tv. Parallellt driver han även ett bolag som erbjuder ett researcharkiv med domstolsbevakning. TEXT ANNMARIE PALM FOTO ULF BERGLUND, TV3/EFTERLYST

Det är verkligen full fart i veckorna för Robert Aschberg, precis som han vill han ha det. Måndag till torsdag sänder han radio över lunchen på Rix FM tillsammans med Benjamin "Benji" Nilsson. Därutöver arbetar han bland annat med TV 3:s långkörare Efterlyst där han numera också är programledare – en roll som han har tagit över efter Hasse Aro. Aschberg är dock noga med att påpeka att han faktiskt delar programledarrollen med Jenny Gourman Strid, som är en person som han hyser en stor respekt för. Han uttrycker en stolthet över programmet Efterlyst som han själv varit med och skapat en gång i tiden. – Även om det inte är förrän nu som jag, tillsammans med Jenny, är programledare så vill jag gärna passa på och skryta lite med att det var jag som producerade programmet när det för första gången dök upp i tablån, för snart 25 år sedan.

Övervakningskameror viktig faktor Aschberg ”förhandlade” kring ett samarbete med polisen och såg med andra ord till att programmet blev av. I dag är Efterlyst ett av Sveriges populäraste TV-program och en företeelse som engagerar många, även

»Tack vare de

sociala medierna får vi viktig draghjälp i jakten på förövare. utanför programtid. – Tack vare de sociala medierna får vi ju också viktig draghjälp i jakten på förövare av alla de slag. Jag använder inte själv sociala medier men inser givetvis värdet med den spridning som vi får genom dem. Enligt Aschberg har Efterlyst en betydligt högre uppklaringsprocent än polisen. Anledningen till att man genom åren också ökar i antal uppklarade brott beror, enligt Aschberg, på det ökade antalet övervakningskameror i samhället. – Så snart vi lägger ut en bild från övervakningskameror så har vi tre till fyra stycken av varandra oberoende människor som pekar ut en och samma person, konstaterar han.

Företagen borde ta ställning Ett annat tv-program som Robert Aschberg programleder och som har

fått stor uppmärksamhet är Trolljägarna, också det på TV 3. Hittills har det visats i en säsong, men nästa omgång program är under inspelning och kommer att visas efter nyår. I programmet letar han upp så kallade näthatare och drar fram dem i ljuset. Programmet sker i samarbete med Juridikinstitutet, en ideell organisation som arbetar mot internetrelaterade kränkningar. Förutom det som Trolljägarna bidrar med så bär Robert Aschberg i övrigt på många tankar och idéer på hur man skulle kunna stävja det ökade näthatet. – En sak som jag har funderat på är om man skulle kunna uppmana dem som har anledning att få ersättning för kränkningar de utsatts för, att donera beloppet till exempelvis en sådan verksamhet som Juridiska Institutet. På så sätt skulle vi kunna hjälpa till att finansiera den typen av viktiga instanser. En annan av hans idéer handlar om att uppmana telefonoperatörer stänga av kunder i de fall där det finns dokumenterat att en person upprepat och notoriskt ägnar sig åt kränkningar av andra människor. – Jag tycker att det i allra högsta grad skulle visa att man som leverantör

Skydda dig  och  dina    barn  mot     hot  och  kränkningar  på  nätet Näthatet  växer  och  blir  allt  vanligare. Med  försäkringen  DigitalSkydd  får  du  stöd  och  hjälp  att     driva  ditt  ärende  om  du  blir  utsatt  för  kränkning  och  kapning     i  mejl  eller  sociala  medier.

Skydd i  4  steg 1.  Nätjour  dygnet  runt   2.  Sökning  &  rensning   3.  Juridisk  hjälp   4.  Trygghetsstöd

Läs mer  på www.mySafety.se

Digita

lSkydd

49 kr/

mån


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

11

ROBERT ASCHBERG

PRO FILINT ERV JU

»Att ta ställning som företagare är

att också att visa samhällsansvar.

Kemiska olyckor ägnar sig åt CSR, det vill säga ett ansvarsfullt företagande. På samma sätt borde exempelvis försäkringsbolagen kunna hitta nya affärsmöjligheter som gagnar både dem själva och samhället.

Egna bolaget utsatt för hackerattack Utöver sitt nuvarande engagemang i tv och radio är Aschberg är också medgrundare och styrelseordförande i bolaget Piscatus som erbjuder sina kunder ett abonnemang som innebär tillgång till en ständigt växande databas med myndighetsbeslut och offentliga handlingar. – Piscatus är ett verktyg för i första hand grävande journalistik. De vi säljer till har alla ett utgivningsbevis, berättar han. – Man kan lättast beskriva det som ett mycket omfattande elektroniskt arkiv med domar från samtliga domstolar och myndigheter. Vi är inte så stora på marknaden, men företaget går bra. Piscatus blev nyligen själva utsatt för en hackerattack. – Det är ju inte så förvånande att vi blir ett ”hett villebråd”. I samband med intrånget kom man dock inte över några viktigare dokument. Vi informerade kunderna direkt och var tvungna att stänga ner sajten i några timmar. – Jag tycker att våra kunder visade en slags förståelse för att sådant kan hända. Det finns ju också många exempel i dag på sajter som hackas. Robert konstaterar att det inte finns några hundraprocentigt vat-

tentäta system. – Så länge den mänskliga faktorn finns med i bilden så är det svårt att uppnå.

Jobbar på så länge han får Trots många framgångsrika år inom olika mediabolag säger sig Aschberg egentligen aldrig ha funderat över jobb och karriär. – Jag har alltid tagit dagen som den kommer, inte planerat utan valt att hoppa på de uppdrag som erbjuds. Jag gillar att jobba, och i perioder har det handlat om 60-timmars veckor. – Så länge de vill ha mig så är det bara att köra. Självklart vet att jag är lyckligt lottad som har kunnat ha det så. Jag har haft tur, men eftersom tur även handlar om skicklighet så hoppas jag att det håller i sig, avslutar Robert Aschberg och fyrar av ett sina övertygande leenden.

Smart fakta Robert Aschbergs två bästa tips för att stävja näthat: • Lägg ut ansvar på civilsamhället – på skolor och företag. • Använd de bra lagar som vi faktiskt redan har. Om de bara praktiserades, så skulle vi ha ett bättre samhälle.

I dagens samhälle finns kemiska risker överallt, inte bara inom industrin utan även i skolan, i hemmet och på våra vägar. En olycka händer lätt och tyvärr tar många inte risken på allvar förrän det är försent. Ärren försvinner aldrig och skadorna ger livslånga handikapp. Utöver personligt lidande, kostar dessa olyckor enorma belopp för samhället. – När en kemisk olycka sker så gäller det att spara sekunder. Som första hjälpare kan du göra en stor och avgörande insats, oftast med små medel. Samtidigt kan många av olyckorna undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild av riskerna. Mikael Stuhrmann, VD på Medical Care System menar att information, utbildning och träning är det viktigaste för att undvika och att behandla skador. – Tyvärr får människor ofta upp ögonen först när de drabbas själva. Det kan vara svårt att driva frågorna och ibland känner vi oss som missionärer på området. För att uppnå ett optimalt omhändertagande är det också viktigt att alla parter genom hela vårdkedjan känner till varandras metoder och arbetssätt så att missförstånd och väntetid undviks. Företagshälsovård, ambulans, akutsjukvård och specialistkliniker måste jobba ihop.

ANNONS

Cybergym, vägledning och konkret handlingsplan för ett säkrare IT-samhälle Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar mot en vision om ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. MSB har bland annat från regeringen fått i uppdrag att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Detta sker vid Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet. – Det är viktigt att inse att arbetet med informationssäkerhet inte kan ses som en produkt utan som en viktigt kontinuerlig process säger Lars-Göran Emanuelson, enhetschef för enheten för cybersäkerhet och skydd av kritisk informationsinfrastruktur vid MSB. Vi lever i en digitaliserad värld där både gamla och nya processer kontrolleras med styrsystem som på ett eller annat sätt är sammankopplade mot internet. Detta faktum öppnar nya möjligheter för utvecklade, intelligenta digitala attacker med där konsekvenserna kan bli förödande. Den digitala utvecklingen rör sig framåt och sätter därför hårda krav på

kontinuerligt informationssäkerhetsarbete. Samhällsviktiga industriella processer påverkar varje dag människor liv och hälsa, demokrati, rättssäkerhet, miljö och ekonomiska värden samt en nationell suveränitet. Människor förlitar sig på samhällets funktionalitet men vad händer om en vital samhällsfunktion så som ett vatten- eller elverk angrips? I syfte att skapa ett starkare och mer resilient fungerande samhälle med en förmåga att motstå och återhämta sig från attacker och allvarliga störningar har MSB på uppdrag av regeringen bland annat tagit fram en konkret handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. Handlingsplanens målgrupp innefattar

samtliga aktörer som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet och ger ett konkret stöd i hur ett krisberedskapsarbete ska bedrivas. MSB har även tagit fram en ny version av vägledningen ”Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem” som har i syfte att ge extra stöd och rekommendationer till de samhällsviktiga funktioner där störningar kan leda till allvarliga konsekvenser. Tillsammans med FOI driver MSB det Nationella Centrumet för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3). Centrumet bedriver forskning och utbildning med realistiska simuleringar och övningar, dessa kallas bland annat för ”cybergymmet”. Simuleringarna och övningarna tar plats i en unik digital träningsmiljö, Cyber Range And Training Environment (CRATE) där ett isolerat speglat samhälle där allt överensstämmer med verkligheten är simulerat. Deltagare i övningar får hantera realistiska händelser och får praktisk kunskap om riskhantering i sina egna miljöer.

Hitta mer information om viktig informationssäkerhet i bland annat industriella informations- och styrsystem på: www.msb.se/scada och www.foi.se/sv/Var-kunskap/ Informationssakerhet-ochKommunikation/NCS3/


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

12

»Vi upplever nu ett

FOTO OLA JACOBSSON

SAMHÄLLSSÄKERHET FOTO SJÖFARTSVERKET

A KT UELLT

nytt tryck och vi har det värsta internationella läget sedan slutet av kalla kriget.

Allan Widman

När den starkt försenade Hkp 14 väl kommer i tjänst kan den bli ett stöd till Sjöfartverkets civila sjöräddning.

Nya AW139 är i drift på baserna i Ronneby och Umeå. Baserna i Norrtälje, Göteborg och Visby står på tur.

Allvarligt säkerhetspolitiskt läge för Sverige

TEXT FREDRIK DHEJNE

Allan Widman konstaterar att uppgörelsen i försvarsberedningen ger försvaret ökade resurser. – Det innebär ny version av JAS och nya ubåtar. Det satsas också mer pengar på att ge effekt i närtid genom ökade anslag till mer övningar och bättre grundutbildning. Vi behöver också köpa mer vapen till våra Gripenplan och Visbykorvetterna. Totalt planeras anslagen till försvaret öka från nuvarande 42 till 47 miljarder kronor 2024. – Vi kommer dock att behöva göra mer och tidigare. Vi upplever nu ett nytt tryck och vi har det värsta internationella läget sedan slutet av kalla kriget. Ryssland blir allt mer auktoritärt och satsar stort på sina militära styrkor. Man uppträder också mycket mer aggressivt i vårt närområde. ALLAN WIDMAN ANSER att Rysslands angrepp på och destabilisering av Ukraina kan få en fortsättning i Baltikum. Det har på sätt och vis redan börjat, bland annat med bortrövandet av en estnisk underrättelseofficer, hackerattacker och desinformation. – De upprepade kränkningarna mot svenskt och finskt luftrum och störningar mot ett finskt civilt forskningsfartyg är Rysslands aggressiva

sätt att påverka Finland och Sverige till att hålla avstånd mot Nato. Vi kan möta detta genom mer samarbete med Finland. Vi måste hela tiden markera närvaro på och över Östersjön och visa att vi vill försvara oss. betydelse för vårt försvar och att vi ska öka den militära närvaron där genom mer frekventa övningar och upprätta förband med tung kustrobot. Allan Widman säger att kaoset i Mellanöstern och erfarenheterna från västvärldens militära engagemang i Afghanistan och Mellanöstern har gjort USA och Europa mycket mer försiktiga med militära insatser. – Däremot kan vi säkert få se fler HAN FRAMHÅLLER GOTLANDS

»Vi måste hela

tiden markera närvaro på och över Östersjön och visa att vi vill försvara oss. Allan Widman

militära rådgivare och specialstyrkor plus flygbombningar. Jag tror att denna försiktighet varar för överskådlig framtid. Att svenska medborgare slåss för IS är en säkerhetsrisk för Sverige.

– De som återvänder kommer att vara både traumatiserade och mer radikala och kan utföra terroristhandlingar i Sverige. Vi måste ta fram ny lagstiftning och samarbeta inom EU för att kartlägga och stoppa dessa personers rörelser och nätverk.

Hur ser du på försvarets stöd till det civila samhället, bland annat med helikoptrar? – Försvaret får nu kvalificerade helikoptrar genom köpet av Black Hawk (Hkp 16). De kan ge ett bra stöd till det civila samhället. Vi bör återgå till att försvarets huvuduppgift, förutom väpnad strid, ska vara att stödja samhället. Försvaret ska kunna bekämpa bränder, hjälpa till med sjöräddning

FOTO FMV

Det säkerhetspolitiska läget för Sverige är nu det sämsta sedan slutet av slutet av det kalla kriget. Däremot har vi blivit bättre på civil krishantering. Det menar folkpartisten Allan Widman, nybliven ordförande för försvarsutskottet.

Amerikanska Black Hawk (Hkp 16) är mycket beprövad och kan ge ett bra stöd vid civila kriser, till exempel för transport och vattenbombning.

Sköt dig själv är en kostnadsfri utbildning. Målet är att du ska kunna ta hand om dig själv och dina närmaste när krisen i samhället är ett faktum – när det oväntade händer.

med mera. Dessa skarpa insatser vid civila kriser är ett av de bästa sätten att öva och förstärka personalens kompetens och testa materielens användbarhet.

Tror du våra nuvarande sjöräddningshelikoptrar klarar en stor färjeolycka? – Vid riktigt stora olyckor finns aldrig tillräckligt med resurser. Vad gäller helikoptrar håller det på att bli bättre. Men Hkp 16 är inte övad för sjöräddning och den marinhelikopter som är på väg, Hkp 14 (NH90), är starkt försenad. Vi kan dock konstatera att försvarets helikoptrar gjorde mycket bra ifrån sig vid den stora branden i Västmanland. Fungerar vår krisledning? – Den har utvecklats efter de stora olyckorna och vi har bildat myndigheten MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Det har också genomförts flera krisövningar med deltagande från regering och departement och vi har nu alltid jourhavande tjänstemän på myndigheterna. Ytterligare en bra sak är att försvaret upprättat fyra regionala staber och åter börjat med en nationell planering för försvaret av landet. Hur ser du på samordning av Kustbevakningen, Sjöfartsverket och försvaret? – Tyvärr har vi fortfarande en viss ”Ådaleneffekt” som försvårar samarbetet mellan civila och militära myndigheter. Den nya regeringen har också flyttat ansvaret för kustbevakningen och MSB från försvarsdepartementet till justitiedepartementet. Jag tror att det försvårar samordningen. Vi har fortfarande ett stort problem med stuprörstänkande hos myndigheterna, menar Allan Widman.

Sköt dig själv. Hitta en kurs nära dig på skötdigsjälv.nu


FOTO: ANDERS H LINDE/TT

ANNONS

Ny handbok skyddar samhällsviktiga byggnader På Fortifikationsverket vet vi hur man bygger säkra byggnader – en unik kompetens som vi förvaltat i mer än 379 år. I takt med att samhällets krav på skydd och säkerhet ökar och hoten i samhället förändras, efterfrågas vår kompetens också allt mer i det civila samhället. Sedan 2008 är vi en del av Sveriges krisberedskap, där vårt samverkansområde är teknisk infrastruktur.

Terrorattacken mot regeringsbyggnaden i Oslo 2011 stärkte behovet av en handbok för skydd av byggnader.

Handbok för skydd av byggnader Fortifikationsverket arbetar idag med att ta fram en handbok för skydd av byggnader som kan utsättas för olika typer av hot som terrorism, sabotage, underrättelseinhämtning och kriminalitet. – I vår omvärld sker nästan dagligen olika typer av angrepp mot samhällsviktiga funktioner och infrastruktur, vilket bland annat inträffade fredagen den 22:a juli 2011 då regeringskvartetet i centrala Oslo drabbades av ett terroristangrepp, säger Carl Elfving, chef för Teknikenheten inom Centrum för Skyddsteknik på Fortifikationsverket. Det var efter terrorattacken i Oslo som Fortifikationsverket tog initiativ till att ta fram handboken, då man saknade en sammanställning av kunskap om hur man

vill skydda. Här beskrivs i detalj vilken typ av verkan som hoten ger, och hur olika hot kan delas upp i enskilda hotscenarier. Boken ger också exempel på hur man kan planera olika funktioner i en byggnad (t.ex. entré/reception, varu- och postmottagning, ledning och utrymning) ur ett skyddstekniskt perspektiv för att minska konsekvenserna av olika angrepp. På ett liknande sätt ger boken exempel på hur byggnadens olika komponenter kan ges motståndsförmåga för olika typer av angrepp. Boken beskriver också upp hur man kan konstruera eller förstärka byggnadens stomsystem för att uppnå tillräcklig stabilitet i syfte att förhindra, t.ex ett fortskridande ras orsakad av en kraftig explosion. Den innehåller också instruk-

skyddar byggnader som kan utsättas för olika typer av hot. Syftet med handboken är att ge stöd och råd till ingenjörer, arkitekter och beslutsfattare vid planering och dimensionering av samhällsviktiga byggnader som till exempel, regeringsbyggnader, myndighetsbyggnader, domstolar och ambassader. Bidra till samhällets robusthet Med hjälp av handboken kan man bidra till att minska riskerna till följd av allvarliga händelser i samhället, men även optimera planering och dimensionering av samhällsviktiga byggnader som ska vara robusta mot olika typer av hot. I handboken beskrivs de värden (t.ex. människor, information, verksamhet) som en byggnad kan innehålla och som man

tioner för hur området utanför byggnaden bör planeras och utformas. Handboken finansieras till hälften av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och till hälften av Fortifikationsverket. Planerad utgivning är i slutet av 2015.

Om Fortifikationsverket Fortifikationsverket är specialister på skydds- och anläggningsteknik och en av Sveriges största fastighetsägare. Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta Sveriges försvarsfastigheter och bidra till ett mer robust samhälle. Läs mer på fortifikationsverket.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

14

I NS P IRATION

DÄREFTER 38 KRONOR PER MÅNAD

Samsung SmartCam

ALTERNATIVT 229 KRONOR PER ÅR.

GREAT SECURITY, 1 995 KRONOR

En enkel app för att surfa säkert och anonymt på nätet. Den tar bort IP-blockeringar baserat på plats så att du kan använda dina favorittjänster från hemlandet när du reser. Tillgänglig i App Store eller Google Play.

Molnbaserad kameralösning. Titta på livebilder i en app, lagra inspelat material. Full HD. Det går också att prata och lyssna via appen.

Freedome F-SECURE, KOSTNADSFRI I 7 DAGAR

Avlyssningssäker mobilkommunikation SECTRA COMMUNICATIONS AB, PRISUPPGIFT PÅ BEGÄRAN

Innovativa säkerhetsprodukter

Tjänst där samtal och sms krypteras och ett hårdvarubaserat skydd för säkerhetsnycklar säkerställer den mycket höga säkerhetsnivån. Fungerar på alla stora trådlösa nätverk.

Q1 QFOG.SE, TA KONTAKT FÖR PRISUPPGIFT OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Dödsbränder kan förhindras och liv kan räddas, med denna mobila och lättinstallerade boendesprinkler. Lättinstallerat och utvecklat för boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd till exempel för äldre, dementa eller handikappade.

Olidligt ljudlarm INFERNOHOME.SE, CA 7 350 KRONOR

Löses ut av en rörelsedetektor. Ljudslingan ger en chockverkan på hjärnan där den som utsätts snabbt blir illamående och vill ta sig därifrån.

Dimkanon PROTECTGLOBAL.SE , FRÅN 9 900 KRONOR

Det tjuven inte ser kan han inte stjäla! Dimkanonen fyller rummet med tät dimma inom några sekunder. Finns för inköp och installation av din vanliga larminstallatör.


Världens smartaste nyckelskåp! Varför behöver man ett nyckelhanteringssystem? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på nycklar och användare Spåra nyckelanvändningen Inventering av nycklar Alltid aktuell information om samtliga nycklar Säkerhet Varje nyckel är säkrad genom lås och RFIDtranspondrar. Tillgången till nycklarna säkras genom personliga koder och kort. Vad kan ett intelligent nyckelhanteringssystem göra för dig? Du vet var dina nycklar finns Du vet vem som använder den Håller reda på användningen Hanterar användarrättigheter Administrerar användare, kort och nycklar Användarna har åtkomst endast till de nycklar de får använda Visar rapporter Säker förvaring Kan hantera nycklar i byggnader och kontor. Vem har behov av ett nyckelhanteringssystem? Banker Statliga institutioner Kraftverk Hotell, vandrarhem, spa Konferensanläggningar Universitet och högskolor Spelindustrier Företagsanläggningar Fastighetsförvaltning Säkerhetsföretag Bil- och fordons försäljare Biluthyrare och s.k. Fleetmanagement- användare Sjukhus och hälsoanläggningar Och många fler...

www.inpass.se

Nyckelhantering ”Vem tog nyckeln och när?” Problemet med nycklar

Nycklar används av fel person Nycklar lånas och lånas ut Dom tappas bort och hittas av fel personer Man glömmer att lämna tillbaka dom Objekt blir tillgängliga för fel personer personer har tillgång till samma Om nyckel – hur vet man vem som har den?

Lösningen

Ett bra och enkelt förvarningssystem för nycklar och värdesaker Lätt att hitta rätt nyckel genom information och positionslampor Användarvänlig tillgång genom koder och/ eller RFID- baserade ID-kort Ett automatiskt återlämningssystem med registrering av nyckelplatser på displayer och loggar Bidrar till lägre kostnader – färre förlorade nycklar leder till mindre besvär och kostnader Förbättrar Nyckeltillgången är fullt kontrollerbar

Hantera värdesaker

Tillgång inte bara till nycklar utan också värdefulla objekt Kan förses med lådor för verktyg, mobiler, ID-kort, dokument m m Använd samma koder och ID-kort för att få tillgång till både nycklar och objekt

Säkerhet

Du vet alltid när en nyckel togs ut och lämnades tillbaka. Individuella rättigheter kan för alla användare. Kontroll över användningsfrekvensen för varje individuell nyckel. Aktivering av alarm för uteblivna eller försenade nycklar. Säker förvaring i skåp.

Fördelar

Transaktioner i Realtid. Direktaccess till alla kabinett och till alla nycklar och lådor. Praktisk tillgänglighet vid alla tider. Utbyggbart – Välj det antal nyckelpositioner du önskar och bygg ut efter hand. Nycklar och lådor kan kombineras i ett och samma system. Nyckelkabinettets kapacitet kan expanderas efter ditt behov. Systemet kan sammankopplas och samexistera med andra system. Skyldigheter och möjligheter kan rapporteras per användare och/eller nyckelaktiviteter. Programvaran i kabinettet kan visas direkt på bildskärmen var nyckeln är och vem som tagit ut den ur kabinettet. (gäller den som har rätt behörighet).

Id. 1051

Scandinavian Safe Sweden +46 6898560 Scandinavian SafeAB AB--Stockholm Stockholm --Sweden T - -elTel +46 (0)8(0)8 6898560 www.scandinaviansafe.se www.loxtore.se www.scandinaviansafe.se - www.loxtore.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

16

EXP E RTPANEL

Hur rustar man sig för framtidens brott? Carl Elfving

Joakim Hindersson

Peter Sääv

John Vestberg

Chef för Teknikenheten inom Centrum för Skyddsteknik,

Teknisk chef, 24 Solutions

Sverigechef, Safetel AB

Teknisk chef, Clavister AB

Fortifikationsverket

Vad ser du som framtidens främsta hotbild? – Fortifikationsverket har ingen egen uppfattning om detta utan vi utgår ifrån de bedömningar som Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och andra myndigheter gör avseende framtidens hotbild mot det civila samhället och det militära försvaret. Hur skyddar vi oss mot denna hotbild? – Det är inte möjligt att ta fram lösningar som skyddar mot alla hot, som till exempel en bilbomb som detonerar nära en byggnad. Det som är viktigt är att man tidigt vid planering och utformning av både ”nya” och befintliga samhällsviktiga byggnader använder sig av en helhetssyn avseende skyddet mot olika hot och att få en balans i skyddet. En byggnad kan skyddas genom att förstärka dess stomme och olika byggnadsdelar, men minst lika viktigt är de åtgärder som kan vidtas utanför byggnaden, till exempel olika typer av hinder som försvårar eller i bästa fall förhindrar en angripare att närma sig byggnaden.

Vad ser du som framtidens främsta hotbild? – Med nya säkerhetsbrister som heartbleed och bashbuggen som kan skada i stort sett alla företag är den största utmaningen för företag att få information samt åtgärda säkerhetshål som kommer dagligen. Hur skyddar vi oss mot denna hotbild? – Att hålla sig uppdaterad samt åtgärda alla säkerhetsbrister kan vara kostsamt och tidsödande för företag att göra själv. Att ha sina affärskritiska system hos en säkerhetsleverantör samt köpa säkerhet som tjänst kan underlätta för kunden. Innebär molntjänster nya säkerhetsrisker? – Ja, den mest kritiska risken som jag ser det är intrång i kunders miljöer från kriminella organisationer som stjäl exempelvis kreditkortsdata som dom i sin tur säljer vidare. Även attacker såsom DDos blir vanligare för att stänga ner företags tjänster helt. Man blir beroende av att molnleverantören har säkerhet i fokus. Då man lämnar ut ansvaret till en extern part så anser jag att säkerhet bör vara högst på agendan efter tillgänglighet och prestanda från molnleverantören. Krav man bör ställa på leverantörer är certifieringar såsom ISO och PCI-DSS.

Vad ser du som framtidens främsta hotbild? – Jag håller mig till mitt fack och där är delvis framtiden redan här – det innebär att alltför många fortfarande har kommunikationslösningar för samhällskritiska installationer som använder sig av analog teknologi utan någon form av övervakning för överföring av viktig och känslig information. Det gäller installation av överfallslarm, inbrottslarm, nödlarm från hissar, kommunikation från till exempel pumpsystem, dörrsystem och andra säkerhetssystem. Det finns även en vilja att integrera kommunikationen i IP-baserade system som inte håller tillräcklig grad av säkerhetsnivå eftersom de samtidigt måste vara relativt öppna mot omvärlden. Enkelheten med så kallade molnbaserade lösningar kan ibland bytas mot möjligheten för intrång från utomstående. Hur skyddar vi oss mot denna hotbild? – Håll säkerhetskommunikation, annan viktig och känslig information i enskilda nät, antingen via fasta IP baserade nät med egen infrastruktur eller via mobilbaserade IP nät som ej inverkar i övrig infrastruktur. Nyttja leverantörer som även erbjuder en kommunikationstjänst ”säker och övervakad kommunikationslösning” och som har kontroll på att överföringen verkligen fungerar när den behövs. Innebär molntjänster nya säkerhetsrisker? – Kravet på att all data ska vara tillgängligt när som helst och från alla "plattformar" skapar självklart risker att obehöriga kan få tillgång till data. Eftersom man oftast inte vet var mitt data lagras fysiskt i "molnet" är det inte lätt att kvalitetssäkra "leverantören". Man måste väga fördelarna med tillgänglighet kontra att man inte har kontroll på var informationen är lagrad.

Vad ser du som framtidens främsta hotbild? – Rent generellt kommer vi att se en ökning av riktade attacker som är skräddarsydda för att kunna angripa en specifik organisation, myndighet eller bolag. En annan hotbild vi ser är hur Internet-of-Things-trenden kommer att leda till stora mängder av uppkopplade enheter varav flertalet blir sårbara för attacker. Inte sällan kommer dessa uppkopplade enheter att ha person- eller samhällskritiska funktioner, vilket innebär ett extremt sårbart digitalt samhälle. Hur skyddar vi oss mot denna hotbild? – Framtida säkerhetslösningar kommer i än högre grad behöva utgå från användarnas beteendemönster och detektera och förhindra intrång och intrångsförsök utifrån avvikelser. Lösningarna behöver ta automatiska beslut utifrån en sammantagen hotbild, dels med hjälp av teknisk realtids-analys av trafik, användare och enheter, dels utifrån sofistikerade analyser av trender över tid. Innebär molntjänster nya säkerhetsrisker? – Ja, vår åsikt är att molntjänster definitivt adderar ny komplexitet och nya säkerhetsrisker i olika dimensioner. En säkerhetsrisk är relaterad till integritetsfrågan, exempelvis, hur garanterar molnleverantören att enskilda kunders data är skyddad från andra kunder? En annan risk ligger i att molntjänsterna utgör en större och tydligare attackyta, och där en attack får långtgående konsekvenser för många kunder. Vi rekommenderar ett starkt perimeterskydd (“Datacenter Firewall”) i kombination med virtuella security gateways som segmenterar kunderna från varandra, samt bra IPsec VPN för att möjliggöra autentiserade och säkra förbindelser från kundernas privata nät och mobila användare till molntjänsterna.

GLOBAL SECURITY INTELLIGENCE

SKYDDA IDAG, SÄKRA INFÖR FRAMTIDEN

Intelligent Säkerhet

Miljarder människor kopplar upp sig och delar information online, varje dag. Data förflyttas mellan företag, anställda, kunder och leverantörer, hela tiden, över hela världen. Denna ständiga uppkoppling har enorma kommersiella fördelar men innebär även en betydande och växande säkerhetsrisk. Och nya cyberhot dyker upp dagligen, hot som kan ha en förödande effekt på oss som individer, företag och samhällen.

Great Security levererar säkerhetslösningar över hela Sverige. Kontakta oss gärna i våra butiker, på våra lokala kontor eller via vår rikstäckande organisation, som är specialiserad på butikskedjor och rikskunder. Då hjälper vi till med att hitta lösningar som passar just dina behov.

Larm • Lås • Passage- & Kamerasystem

kaspersky.se/enterprise #EnterpriseSec

Nordic enterprise add.indd 1

13-11-14 15:32


BÄTTRE SÄKERHET FÖR KUNDER OCH PERSONAL! Det är viktigt för alla verksamheter, oavsett bransch, att personal och kunder skall kunna känna sig trygga. Det är här en kostnadseffektiv videoövervakningslösning, som är lätt att installera och framför allt att använda, kommer in i bilden. Småföretagare vill kunna fokusera på sin verksamhet utan att behöva oroa sig för sin egendom och sina tillgångar. De flesta små företag saknar dessutom en specialiserad IT-tekniker och en kameraövervakningsspecialist. Vi på D-Link har använt våra erfarenheter från våra konsumentprodukter för att skapa vårt nya plug-and-play övervakningssystem, DNR-312L, som passar perfekt till småföretag och affärer. Det är en lösning som ger dig simultan visning, inspelning och uppspelning av upp till nio kameror i full-HD. Systemet är användarvänligt och kan vanligtvis installeras av kunden själv, med hjälp av en elektriker.

IPnett leverar nästa generations säkra molntjänster

Möt oss på IT och informationssäkerhet 9 december, Stockholm

TOTAL ÖVERBLICK ÖVER DITT FÖRETAG – FULL KOLL VIA MOBILEN ELLER SURFPLATTAN En av de butiker som använder sig av D-Links kompletta kameraövervakningslösning är Hemköp i Gustavsberg. Stephan Jonsson, butikschef på Hemköp i Gustavsberg, har fått bättre kontroll över säkerheten för såväl kunder som personal sedan butiken installerade D-Links lösning. Till systemet använder du D-Links innovativa molnbaserade IP-kameror och vår mydlink app. Det innebär att du, med mydlink appen, enkelt kan få åtkomst till inspelningen och administrera kamerorna via en Internetuppkopplad mobiltelefon eller dator, oavsett var du befinner dig. Du får en flexibel och kostnadseffektiv lösning som är lätt att installera och använda.

ELITE PARTNER IPnett AB | Dalvägen 8 | 169 56 Solna | Tel 46 8 55 50 68 00 | E-mail: cloud@ipnett.com | www.ipnett.com

Svensk och internationell affärsjuridik

För mer information kontakta: Geir Simonsen mob: +46 (0)706 15 85 56 email: geir.simonsen@dlink.com Eller besök vår hemsida: dlink.com/se

Som medlem i ILN – International Lawyers Network – ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

18

K R ÖNIKA

BJÖRN ERIKSSON

Brottslighet i ny förpackning Traditionell brottslighet i Sverige faller, medan nyare former av brottslighet stiger. TEXT BJÖRN ERIKSSON, ORDFÖRANDE I SÄKERHETSBRANSCHEN (FÖRE DETTA RIKSPOLISCHEF)

Hit hör exempelvis nätbrottslighet, kortbedrägerier, olika former av hot och trakasserier liksom internationellt influerad kriminalitet. Vi talar om brottsformer där polisresurserna inte räcker till eller ordningsmaktens företrädare ofta saknar den nödvändiga kompetensen. Lite demagogiskt kan man hävda att ”det inte går att patrullera sig fram till kunskap på vissa områden”. Det är här privat säkerhetsindustri kan vara ett värdefullt komplement. Vi talar om åtminstone fyra nya dimensioner.

Nya brottstyper Det handlar inte bara om de brott som nämndes inledningsvis. Listan kan kompletteras med så vitt skilda verksamheter som identitetsstölder och illegalt spel i den digitala världen, eller att illegalt fjärrstyra andras datorer. Nya modus Fysisk patrullering och fysiska hinder blir allt mer otillräckliga instrument. Hur förhindrar man med dessa instrument butiksrån med hjälp av tillgripen grävskopa för att ta ett aktuellt exempel? Hur förhindras ”läckor” från en allt mer komplex produktionsmiljö? Ny teknik Det är ett område som både hjälper

»Efterfrågan på trygghet kommer

vidare att driva fram nya lösningar.

och stjälper brottsbekämparen. Allmänhetens tillgång till mobiltelefoner kan vara ett ovärderligt hjälpmedel samtidigt som samma telefoner möjliggör brottsplanering och exakthet som var otänkbar för ett antal år sedan. Dagens fasta kameror kan uträtta underverk men politikerna har ju stiftat lagar som allvarligt begränsar deras användbarhet.

Nya strukturer Den organiserade brottsligheten var förr i huvudsak en medlemsbaserad struktur typ Hell Angels. Numera har tillkommit inte blott etniskt respektive geografiskt baserade strukturer utan också strukturer som bygger på ändamål. Man sätter ihop tillfälliga kriminella grupper med olika individuella kompetenser för att begå vissa brott och sedan skingras man. För att samlas igen i helt andra konstellationer. MODERN BROTTSLIGHET HAR med

andra ord inte blivit lättare att bekämpa. Det blir allt mer en fråga som också berör aktörer utanför det traditionella rättsväsendet. Och inom polisen måste nya kompetenser till. Det är måhända ett tidens tecken att civilisterna inom kåren genom kompletterande lagstiftning nu ges möjligheter att ägna sig åt myndighetsutövning på områden som traditionellt tidigare förbehållits polisen. Efterfrågan på trygghet kommer vidare att driva fram nya lösningar. Säkerhetsbranschen kommer att bli en bransch som har framtiden för sig. Och det gäller såväl inom som utanför de polisiära barrikaderna.

ANNONS

DNA-märkning av värdeföremål – nu även i Sverige DNA-tekniken har sedan flera år revolutionerat bevisföringen och är fruktad av kriminella. När nu tekniken når stöldskyddsmärkningen är avskräckningsfaktorn mycket hög. I England minskade antalet inbrott och stölder med upp till 83 procent tack vare märkningen. SSF Stöldskyddsföreningen deltar tillsammans med försäkringsbolag och andra leverantörer av DNA-märkning i det så kallade ”hotspot-projektet” som avser märkning av egendom och som initierats och drivs av Polismyndigheten i Stockholms län. Under våren 2014 delade polisen ut 500 märksatser i vardera Tyresö, Lidingö och Danderyd, tre områden med eskalerande problem med inbrott och stölder. Projektets mål är att minska antalet bostadsinbrott med minst 30 procent. Projektet pågår under 2014 och utvärderas därefter vetenskapligt av Malmö Högskola. – SSF Stöldskyddsföreningen har varit leverantör av DNA-märkningen i Sticklinge på Lidingö och där har endast ett inbrott skett hittills i år, berättar Robert Ytterberg, produktansvarig på SSF.

Enkelt, säkert och underlättande Ulf Malmqvist från polisens utvecklingssektion har i en rad uppmärksammade tv-intervjuer berättat hur DNA-märkning ska minska stölderna och underlätta polisens arbete med att återlämna stöldgods till de rättmätiga ägarna. – Om du ska begå brott gör du alltid en riskbedömning och med DNA-märkning har vi ökat riskerna rejält, både för den som stjäl och för den som köper stöldgodset, förklarar Ulf. Ulf visade med sin vigselring hur lätt det är att märka ett föremål samt hur enkelt det är att med hjälp av en liten UV-lampa hitta märkningen. – Alla polisbilar i Stockholm har utrustats med UV-lampor för att vi aktivt ska kunna leta efter stöldgods. Lamporna sponsras av Stöldskyddsföreningen, och går även att använda för att kontrollera att körkort och andra ID-handlingar inte är förfalskade. DNA-blandningen penslas enkelt på tre-fyra ställen på föremålet och är i princip omöjlig att avlägsna då det endast behövs 100 molekyler för att utläsa DNA-koden. Limblandningen innehåller utöver biologiskt framställd DNA också små mikropunkter med unika PIN-nummer.


Är du redo för nästa IT-incident? Läs mer om hur du kan förbereda dig på www.foi.se/crate

Öva IT-försvar i Europas största cyberövningsanläggning CRATE (Cyber Range And Training Environment)e/crate

V I F O R SK A R F Ö R E N SÄ K R A R E VÄ R L D

ANNONS

Storstockholms brandförsvars vision: Ett tryggare samhälle Samhället blir allt mer komplext och samtidigt mer sårbart. Storstockholms brandförsvar är först och främst en brandkår, men ansvarar också för sin del av kommunernas trygghetsarbete med fokus på räddningstjänstens verksamhet. Det handlar både om ett omfattande förebyggande arbete och rent operativa insatser. – Vi arbetar aktivt med tillsammans med våra tio medlemskommuner, polis, ambulans och andra samverkanspartners. På senare tid har vi fått en hel del positiv feedback kring vårt arbete med att förebygga bränder i bostäder men också arbetet kring suicidprevention, säger Svante Borg, förbundsdirektör på Storstockholms brandförsvar. Storstockholms brandförsvar deltar tidigt i bygg- och planprocessen för att bistå med kompetens inom brandsäkerhet och arbetar också aktivt med tillsyn vid både större och mindre byggnadsobjekt. De lägger också stor vikt vid att informera allmänheten om hur den enskilde kan förebygga bränder i hemmet. För att klara framtidens utmaningar i en växande storstadsregion är det viktigt att Storstockholms brandförsvar har en tydlig ledning och styrning och att alla medarbetare känner sig delaktiga i uppgiften. – Jag tillämpar ett personligt led-

arskap där jag vill lyfta fram den enskildes insatser på arbetsplatsen, det lyfter hela organisationen. Att leda Storstockholms brandförsvar i en tid då regionen växer och räddningstjänsten står inför nya utmaningar känns både viktigt och stimulerande. Jag är en samhällsbyggare och vill vara den som riktar mina många medarbetares samlade kunskaper och

Svante Borg

färdigheter till andra människors väl, säger Svante Borg. Trygghet i samverkan med övriga samhället Storstockholms brandförsvar är ett stort och effektivt förbund med tio medlemskommuner, vilket gör att de kan samordna sina enheter inom alla medlemskommuner. Det gör att de kan agera flexibelt och med kraft där det behövs. Storstockholms brandförsvar har sin kärnverksamhet i rökdykning, men är samtidigt rustade med specialförmågor inom specialistområden som kemisk indikering, trafikolyckor, dykning och taksprängning. Storstock-

holms brandförsvar är dessutom vana vid att samverka med kollegor och andra samverkanspartners i länet, vilket gör dem trygga i sin vision – att skapa trygghet! – Mitt tips för en ökad brandsäkerhet är att säkra din hemmiljö med brandvarnare på varje våningsplan. Bästa sättet att agera mot olyckor är att se till så att det finns minst en sex kilos brandsläckare och gärna en brandfilt som är lättåtkomlig. Glöm inte att lära alla familjemedlemmar att ringa 112 om något skulle inträffa. Så här i vintermörkret är det också viktigt att hålla god uppsikt över levande ljus, säger Svante Borg.


Simone, Gudrun, Hilde Bring it on! Oss rår varken storm, rusk eller andra stora påfrestningar på. Anledningen? Ett riktigt robust nät, stabila kommunikationslösningar, hög säkerhet och den absolut bästa täckningen. Ring så berättar vi mer.

Lindhagensgatan 122 | 112 51 Stockholm | +46 (0) 8-55 54 20 00 | www.teracom.se/airfiber

Fokus Säkrare Samhälle  
Advertisement