Page 1

Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK

Business Continuity zeKerheid is essentieel

november 2013

Cashflow

De credit manager als risico manager

Personeel

Betrokkenheid geeft resultaat

Outsourcen Weet wat je uitbesteedt

Leendert-Jan Visser

‘Gelukkig is er nu een begrotingsakkoord, maar op de lange termijn zijn er nog tal van onzekerheden’

Case Brand in je bedrijf: en dan?

Expertpanel Een goed ICT-beleid verdient de aandacht

Slim besparen op uw bedrijfsvoering door risicobeheersing!

U leest er alles over op pagina 19.


2

e d ito r ial

‘De continuïteit van een bedrijf is een kwestie van people, planet en profit’ De continuïteit van een bedrijf wordt bepaald door een mix van sociale, groene, technologische en financiële factoren. Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland legt uit hoe deze mix tot een duurzame business case kan leiden.

“De continuïteit van een bedrijf is sterk afhankelijk van omzet en kosten. Het saldo kan tijdelijk negatief zijn, maar niet lang, want dan is de onderneming simpelweg failliet. Omzet en kosten zijn direct gekoppeld aan risico’s en kansen. En risico’s en kansen hebben weer alles te maken met maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen (MVO). Bij MVO gaat het om een balans tussen mensen, het milieu en de winst van het bedrijf. People, planet, profit. maken mensen (people) de onderneming. Door hun motivatie en hun vakmanschap centraal te stellen worden de beste prestaties geleverd. Naast mensen is ook het milieu een steeds bepalender factor voor de continuïteit van een bedrijf. Energie, materialen, grondstoffen, verpakkingen, transport, voeding en huisvesting hebben allemaal direct met het milieu te maken. Bedrijven die hier niet goed op letten maken veel

In elk bedrijf

Willem Lageweg Directeur MVO Nederland

hogere kosten dan bedrijven die zuinig en innovatief zijn. Maar het milieu is natuurlijk niet alleen een kostenpost. Door energiezuinige, gezonde, circulaire, klimaatneutrale of andere aan een lage footprint gekoppelde producten en diensten te ontwikkelen kan veel extra omzet worden gemaakt: goed voor de continuïteit van het bedrijf. onderdeel winst. Profit. De winst zoals die nu meestal wordt gepresenteerd is steeds minder een goede weerslag van de risico’s noch van de toekomstige omzet van het bedrijf. In de huidige cijfers wordt te weinig rekening gehouden met onderwerpen als loyaliteit van medewerkers, milieurisico’s van het bedrijf, arbeidsomstandigheden in de keten en omzetkansen via duurzame innovaties. Mkb’ers doen er goed aan deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen en ze te vertalen naar het eigen bedrijf en naar de eigen producten. People, planet én profit: de basis voor je bedrijfscontinuïteit.” En dan het

04

10

04 Betrokkenheid levert resultaat 06 Slim werken op afstand 08 ‘De primaire fout is natuurlijk het compleet openstellen van de testomgeving’ 10 Profielinterview: Leendert-Jan Visser 12 Weet wat je uitbesteedt 14 Brand in je bedrijf: en dan? 16 De credit manager als risico manager 18 Een risico zit in een klein hoekje

Colofon Project Manager: Erik Spruijt Productieleider: Hans Wihlborg Hoofdredactie: Jerry Huinder, redactie@smartmediapublishing.com Tekst: Stéphanie Albicher, Hugo Schrameyer, Pamela Wilhelmus Coverbeeld: Michel Groll Vormgeving: Leon Mooijer info.nl@smartmediapublishing.com Smart Media Publishing Holland B.V. Prins Hendrikkade 164C, 1011 TB Amsterdam, The Netherlands. Tel +31 20 79 600 80, www.smartmediapublishing.com


ADVERTORIAL

Mínder verzuim door méér voldoening en productiviteit omdat Blij werkt! VerzuimVitaal introduceert met het Blij! concept een innovatieve aanpak van verzuim en integraal gezondheidsmanagement. Dat het werkt bewijzen de cijfers; gemiddeld is het verzuim van de bij VerzuimVitaal aangesloten bedrijven met 25% gedaald én is de WIA instroom beperkt tot 50% van het landelijk gemiddelde. HOE WERKT BLIJ! Blij! richt zich op zowel de werkgever als de werknemer. De verzuimcoach heeft een 1-op-1 relatie met het bedrijf waardoor de werkwijze persoonlijk, betrokken en dichtbij is. Primair gaat het om verzuimsituaties, maar met een Business Intelligence Tool verkrijgt de werkgever meer inzicht in de échte oorzaken van verzuim. Met het dynamisch dashboard wordt de relatie tussen de verschillende dimensies van verzuim bekeken. Afdeling, percentage man/vrouw, welke weekdagen het meest wordt verzuimd, het verzuimpercentage en ga zo maar door. Een absolute innovatie in arboland!

INDIVIDU EN ORGANISATIE Vitaliteitsmanagement vindt plaats op persoonsgebonden en organisatiegebonden niveau. VerzuimVitaal begeleidt de werknemers in geval van verzuim en bespreekt de generalistische oorzaken van verzuim met de manager. Van verzuimaanpak wordt de stap gemaakt naar preventie. Met duurzame inzetbaarheid tot gevolg. En dat met 100 procent maatwerk! AFNAME VERZUIM Van tevoren wordt bekeken wat het gewenste en wat het haalbare vermindering van verzuim is. Het verzuim-

management gebeurt op verantwoorde wijze en sorteert groot effect. Gemiddeld heeft Blij! een vermindering van het verzuim van 25 procent tot gevolg, de instroom in de WIA is 50 procent lager dan gemiddeld. INZETBAARHEID De gedachte achter de werkwijze van VerzuimVitaal is dat de juiste persoon op de juiste plek moet zitten. Naast verzuimpreventie let VerzuimVitaal op de inzetbaarheid met gebruik van het Nationaal Inzetbaarheidsplan van TNO. Ook assessments behoren tot de mogelijkheden. Medewerkers worden geprikkeld ook zelf aan de slag te gaan

*VerzuimVitaal is volledig ISO- en ARBO gecertificeerd. De verzuimregistratie van VerzuimVitaal is geregistreerd bij het College Bescherming persoonsgegevens. Met haar 100% dochter MKB Sociale Zekerheid beschikt VerzuimVitaal bovendien over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en kan zij adviseren over en mag bemiddelen in zorg- en verzuimverzekeringen. Blij! is het nieuwste initiatief van VerzuimVitaal.VerzuimVitaal begeleidt inmiddels meer dan 100.000 medewerkers.

Meer informatie? Kijk op www.verzuimvitaal.nl of www.blij.nl

met hun gezondheid en levensstijl. Het platform Dichtblij! tenslotte, draagt zorg voor personeelsmobiliteit voor zowel vraag en aanbod. BETALEN WAT JE GEBRUIKT Blij! is modulair, dus de werkgever bepaalt wat hij nodig heeft en betaalt alleen wat hij gebruikt. Desgewenst met resultaatgarantie. Blij! gelooft in de werking van persoonlijke begeleiding, in de eigen kracht van werkgevers en werknemers en in de belofte om het verzuim substantieel en duurzaam te verlagen. Blij! van beter worden, óók als je niet ziek bent. ■

resultaat door gezonde organisatie

Neem de voorsprong als Erkend Risicoadviseur Het Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur biedt klanten zekerheid over het kwaliteitsniveau van risicoadviseurs. En voor adviseurs biedt het nieuwe mogelijkheden in de markt, omdat ze zich ermee kunnen onderscheiden, herkenbaar zijn en een betrouwbaar imago krijgen.

Wat is het precies? Met de titel ’Erkend Risicoadviseur’ kan een adviseur zich positief onder­ scheiden. De adviseur is in staat zijn klanten gedegen advies te geven over hun risico’s, door opleiding en verworven kennis en vaardigheden. Het Beroepsprofiel zal een generiek deel en twee deelprofielen bevatten: risicomanagement & bedrijfscontinuïteit en risicomanagement & duurzame

Wie werken er op dit moment aan?

inzetbaarheid. Nationale­Nederlanden nam het initiatief voor het Beroeps­

Nationale­Nederlanden, De Goudse, Rabobank, Meeus Assurantiën, Van Lanschot

profiel Erkend Risicoadviseur. Dit project heeft een breed draagvlak.

Chabot, De Keyzer, Van Kampen Groep, EVO, EVO Verzekeringen, NAR, DNV,

Waarom?

Avans Plus, Haagse Hogeschool, CS Opleidingen, NEFEB, RNVC en GVRM. NEN begeleidt het proces.

Uit onderzoek blijkt dat het MKB behoefte heeft aan integraal risicoadvies. Het MKB wil weten hoe ze grip kunnen houden op de continuïteit van

Ook deelnemen? Of interesse in deze ontwikkeling?

hun bedrijf in geval van een calamiteit. Het advies gaat dan ook over

Ook deelnemen en meedenken over de inhoud van het beroepsprofiel? Dat kan!

de verzekerbare risico’s, maar ook over de niet verzekerbare zoals:

Ying Ying Lau (015) 2 690 409, yingying.lau@nen.nl of

“hoe kun je schade of ziekteverzuim voorkomen of beperken.”

www.nen.nl/erkendrisicoadviseur.


4

i n s p i r at i e

HRM

Betrokkenheid geeft resultaat In korte tijd drie van je beste krachten verliezen. Omdat ze liever bij de concurrent werken of, erger nog, letterlijk ziek van hun baan werden. Een regelrechte ramp, vooral voor kleinere ondernemers. Een goede werkgever investeert daarom in zijn personeel. Tekst Stéphanie Albicher

Een dik salaris, een bedrijfsuitje naar New York of even dikke leasebak – groen uiteraard – van de zaak. Wie wil dat nou niet? Toch zijn uitbundige arbeidsvoorwaarden niet het belangrijkste als het gaat om goed werkgeverschap, blijkt uit onderzoek van Effectory en Intermediair, die samen een jaarlijkse verkiezing voor de beste werkgevers van Nederland organiseren. Vrijheid, vertrouwen, transparantie, trots, ontwikkeling en maatschappelijke relevantie zijn bepalend voor de hoge waardering van de werkgevers uit deze lijst. Volgens Femke Urlings , HR-adviseur bij Effectory, begint goed werkgeverschap bij een toegankelijke directie die stuurt op vertrouwen en vrijheid. “Het echt durven loslaten van controlemechanismen werkt inspirerend. Maar een werkgever kan ook nog een stapje verder gaan, door niet bang te zijn om medewerkers ook actief te betrekken bij organisatorische vraagstukken. Allemaal manieren om de betrokkenheid van je werknemers te stimuleren.”

Een goed voorbeeld van zo’n werkgever is Buurtzorg Nederland. Deze thuiszorgorganisatie werkt met zelfsturende units van wijkverplegers die beslissen over behandelmethoden, roosters maken en ziekteverzuim regelen. Zonder tussenkomst van managers. Eng? Urlings denkt van niet. “Het werkt. Buurtzorg is niet voor niets twee

‘Het echt durven loslaten van controlemechanismen werkt inspirerend’ Femke Urlings

keer op rij verkozen tot beste werkgever in zijn categorie. Vakspecialisten worden echt ondergewaardeerd. Om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven moet je laten zien dat het ook anders kan. Dát trekt mensen aan.”

trend onder personeel en werkzoekenden is de toegenomen behoefte aan social value. Waar doe ik het allemaal voor? Wat is het maatschappelijk belang van mijn werk? Urlings: “Ik merk dat in sollicitatiegesprekken, vooral bij starters. Ze willen werken, maar benadrukken dat ze ook echt iets willen bijdragen. Daar komt bij dat trots op het bedrijf de bevlogenheid en samenhorigheid in een onderneming versterkt.”

Een relatief nieuwe

Tevreden, betrokken en bevlogen medewerkers zijn minder snel geneigd om van baan te wisselen én zijn ook minder vaak ziek. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat een sterke bedrijfscultuur het risico op ziekteverzuim verkleint. Belangrijk, want vooral langdurig ziekteverzuim kan de continuïteit van een onderneming serieus in gevaar brengen. De loonkosten van een zieke werknemer gaan tenslotte gewoon door. Volgens Nicoline van Klaveren, casemanager ziekteverzuim bij Leanz, draait alles om luisteren naar de wensen van personeel. “Zijn ze tevreden met hun taken en verantwoordelijk-

Secure Hosting • Security Audits • Secure Development www.pine.nl • 070 311 1010


5

2 vragen aan... Alice Steenstra, heden? Zitten ze op de juiste plek? Het zijn allemaal zaken waar niet elke werknemer uit zichzelf mee komt, maar die onderhuids wel veel frustratie kunnen veroorzaken.” er speelt. Dat je je daar als ondernemer lelijk op kunt verkijken weet Arnoud Bosveld uit ervaring. Zijn bedrijf Company

Weten wat

‘Voorkomen van verzuim blijft lastig’ Arnoud Bosveld

2 Wear kreeg een aantal jaar geleden te maken met een werknemer die uit onvrede over haar functie tot twee maal toe langdurig ziek werd. Omdat er geen klachten waren en de werksfeer altijd uitstekend was, had de directie nooit iets gemerkt. De impact op het bedrijf was enorm. Bosveld: “Natuurlijk lijden je financiën en arbeidsproductiviteit eronder, maar ook het contact met instanties en het hele re-integratietraject kostten ontzettend veel tijd en energie.” Verbetering Poortwachter (2002) ligt de volledige verantwoordelijkheid voor Sinds de Wet

begeleiding en re-integratie bij de werkgever. Een ingewikkeld traject, waarin naast het UWV ook arbodiensten, bedrijfsartsen, re-integratiebureau’s en verzuimdeskundigen een rol spelen. Verplichtingen die volgens casemanager van Klaveren nogal eens worden onderschat. “Bedrijven zelf moeten zorgen dat het dossier volledig op orde is. Wie dat negeert of er te laat mee begint loopt het risico op sancties vanuit het UWV. Dat kan bijvoorbeeld besluiten de werkgever nog een extra jaar te laten opdraaien voor loonkosten.” Het bedrijf van Bosveld heeft inmiddels werk gemaakt van een serieus verzuimbeleid. Om problemen eerder te kunnen signaleren worden er nu minimaal twee keer per jaar gesprekken met medewerkers gevoerd. In de toekomst zelfs door een onafhankelijk bureau, want het personeel moet zich wel vrij voelen om zich uit te spreken. Daarnaast zijn er nu aangescherpte functie-eisen en een strak en overzichtelijk verzuimprotocol. Bosveld: “Voorkomen van verzuim blijft lastig. Maar voor bedrijven die er toch mee te maken krijgen is mijn advies: zoek hulp en kom zo snel mogelijk in actie. Want je hebt handvatten nodig om het proces zo goed mogelijk te controleren.”

Vanaf ¤ 100 per maand, beschermd tegen wanbetaling zodat u zeker bent van uw geld wanneer één van uw debiteuren failliet gaat!

www.mkbzeker.nl Ga naar www.mkbzeker.nl of scan de QR code

manager MKB ArboVitale Sinds 1 januari 2013 is de Wet Modernisering Ziektewet van kracht. Deze wet is bedoeld om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder flexwerkers terug te dringen. ■ Wat is het belangrijkste gevolg van de wet?

“Werkgevers blijven tot maximaal twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers. Ook als ze al uit dienst zijn. Daarbij wordt de premie voor grote en middelgrote bedrijven per 1 januari 2014 (deels) afhankelijk van het percentage ziekteverzuim. Voor kleine bedrijven geldt een vaste sectorpremie.” ■ Verzuimbegeleiding zelf regelen of uitbesteden?

“De nieuwe wetgeving vraag om een actievere houding vanuit de werkgever. Voor ondernemers met weinig tijd of kennis van deze complexe materie is ondersteuning zeker aan te bevelen. Hierdoor kunnen loonsancties of instroom in de WIA worden voorkomen. Dossiers moeten perfect op orde zijn.”


6

tr e n d

I CT

Veilig werken op afstand Mobiel werken heeft de toekomst. Maar wat weten we eigenlijk van de risico’s? “Aan manieren om veilig mobiel te werken geen gebrek, maar mijn ervaring is dat bedrijven vaak onvoldoende voorbereid in zo’n project stappen.” Tekst Stéphanie Albicher

Voor iedere werknemer een laptop, smartphone of tablet. En data slaan we op in de cloud. Handig voor ondernemers die altijd bereikbaar willen zijn en overal over de noodzakelijke informatie willen beschikken. Maar bij de overstap naar mobiel werken wordt een aantal zaken nogal eens over het hoofd gezien. En dat kan gevolgen hebben voor veiligheid en arbeidsproductiviteit. werken in de cloud, waarbij data niet langer op interne hardware, maar op externe servers wordt opgeslagen. Daarbij zijn controle over en toegang tot bedrijfsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige informatie mogen tenslotte niet zomaar op straat komen te liggen. Toch gaan opvallend veel bedrijven Neem nu het

daar volgens Tim Kieft van Mygrade IT slordig mee om. “Stel, je staat toe dat medewerkers een publieke dienst als Dropbox gebruiken voor hun werk. Handig en gratis, maar diensten voor consumentengebruik beschikken meestal niet over een goede rechtenstructuur omtrent toegang en beveiliging. Wat als zo’n bedrijf eenzijdig de voorwaarden wijzigt en daarmee het recht verwerft om je bedrijfsdata in te zien? Veilig werken in de cloud kan prima, maar weet goed welke leverancier je kiest.” in het bedrijfsleven is Bring Your Own Device: werknemers die een eigen laptop, smartphone of tablet ook zakelijk mogen gebruiken. Een

Een andere trend

potentieel risico, omdat niet-werknemers wellicht ook op het apparaat werken. Daarnaast is bescherming tegen virussen en malware lastiger te controleren. “Het beheersen van deze

bedrijfsgegevens en aan het op afstand wissen van die gegevens wanneer het apparaat gestolen wordt of zich buiten bepaalde tijden en locaties bevindt.

‘Veilig werken in de cloud kan prima, maar weet goed welke leverancier je kiest’

“Aan manieren om veilig mobiel te werken geen gebrek”, zegt Hebly. “Maar mijn ervaring is dat bedrijven vaak onvoldoende voorbereid in zo’n project stappen. Ze komen er dan bijvoorbeeld halverwege achter dat de gekozen methode voor versleutelen alleen op bepaalde toestellen of besturings-systemen werkt.” Het Choose Your Own Device- principe, waarbij de werkgever betaalt maar ook de keuze aan apparaten beperkt, is volgens Hebly dan ook beter beheersbaar.

Tim Kieft

gevaren vraagt om mobile device management”, zegt Rick Hebly, manager business development bij Portland Europe. Denk hierbij aan het versleuteld opslaan van

manier van mobiel werken gaat verder dan het veilig beheren van data. Zo kan een halfslachtige mobiele strategie ook negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsproductiviteit van een onderneming. Goede technische ondersteuning voor mobiele werkers mag volgens Hebly bijvoorbeeld niet ontbreken. “Denk aan het gebruik van tablets in de thuiszorg. Elke handeling wordt simpel afgevinkt en gelijktijdig geregistreerd. Maar weten je werknemers ook wat ze moeten doen als het systeem hapert?”

Maar een verstandige

‘Het beheersen van deze gevaren vraagt om mobile device management’ Rick Hebly


Mijn facturen veilig in FiNBOX

FiNBOX is een gratis brievenbus binnen internetbankieren FiNBOX biedt u betaalgemak en overzicht. U ontvangt uw nota’s in uw bankomgeving. Uw bank meldt u dat er een betaalverzoek klaarstaat. Met 1 druk op de knop bekijkt, betaalt en archiveert u uw rekening. Met FiNBOX behoudt u zelf de controle over uw betaling, zonder papieren rompslomp. Ook hoeft u de betaalgegevens niet over te typen. Vraag leveranciers om hun nota’s digitaal af te leveren in uw FiNBOX!

Uw voordelen • Uw rekeningen, loonstroken, polissen en pensioenoverzichten kunnen niet zoekraken en worden 7 jaar gratis bewaard in uw bankomgeving. Veiligheid en privacy verzekerd. • U betaalt snel en eenvoudig via uw internetbankieren met behoud van controle • U draagt bij aan een schoner milieu

De financiële inbox binnen internetbankieren

Bekijk de demo op www.finbox.nl of bij uw bank. FiNBOX is dé nieuwe standaard voor het ontvangen en betalen van nota’s.

Eenvoudig starten met digitaal factureren Kies voor minder verzend-, collectie- en bankkosten. Bluem biedt een snel te implementeren FiNBOX koppelvlak. De aansluitstekker is al door een reeks van softwarepakketten gerealiseerd. Digitaliseer ook uw documentstromen. Digitaal factureren is al rendabel vanaf 5000 facturen p.j.

Bluem: Multichannel invoicing specialist Wij bieden diverse oplossingen: van ‘FiNBOX’, ‘iDEAL betaalmail’, uw eigen ‘Factuurportaal’ t/m ‘ERP-to-ERP’ e-invoicing. Bel voor info of een persoonlijke kennismaking 033 – 45 49 055.

Bluem B.V. T 033 4549055 E info@bluem.nl I www.bluem.nl

50057_Bluem_190x135_Okt2013_Adv_def.indd 1

@bluemNL

24-10-13 14:56


8

E x p e rtpan e l

v e i li g h e i d

‘De primaire fout is natuurlijk het compleet openstellen van de testomgeving’ ICT. Veel ondernemers bemoeien zich er liever niet mee. Maar ondertussen wordt je bedrijf wel steeds afhankelijker van digitale middelen. Een goed ICT-beleid verdient daarom de aandacht. “Wanneer je IT-infrastructuur uitvalt heeft dat serieuze gevolgen voor je bedrijfscontinuïteit.” Tekst Stéphanie Albicher

Christiaan Ottow

Roelant Prins

Glen Christensen

Hoofd security services bij Pine Digital Security

Commercieel directeur bij Adyen

Senior IT consultant bij TeamLogic IT

Wat kan er misgaan?

“De meest voorkomende problemen zijn vaak niet het gevolg van complexe aanvallen, maar worden veelal veroorzaakt door een opeenstapeling van kleine fouten. Stel, een ontwikkelingspartij bouwt een applicatie en maakt daarvoor een testomgeving die voor iedereen toegankelijk blijkt te zijn. Via deze testomgeving slaagt een buitenstaander er vervolgens in om een database bestand te vinden waarin gegevens van klanten staan opgeslagen.”

“Ik herinner me een geval van een bedrijf dat via de webwinkel een paar honderd orders uit Indonesië ontving. Dagenlang was deze ondernemer bezig met het verwerken en versturen van de orders. Toen alles eenmaal de grens over was bleek er creditcardfraude in het spel te zijn.”

“Wanneer je IT infrastructuur uitvalt – of het nu een eigen netwerk betreft of een netwerkintegratie met de cloud – heeft dat serieuze gevolgen voor je bedrijfscontinuïteit. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat bedrijven uit het MKB op deze manier maar liefst drie productiviteitsdagen van elke medewerker verliezen.”

Hoe kan zoiets misgaan?

“De primaire fout is natuurlijk het compleet openstellen van de testomgeving. Zodra Google langskomt en de open testomgeving indexeert ligt alles op straat. Een tweede onzorgvuldigheid is het achterlaten van tijdelijke bestanden op zo’n omgeving. Denk aan database- en back-up bestanden. Die worden dan gemaakt om ‘even snel’ iets op te lossen en blijven vervolgens rondslingeren.”

“Rechtmatige kaarthouders zijn goed beschermd en kunnen een frauduleuze kaarttransactie terugdraaien, maar als ondernemer kan je fluiten naar je geld. Sommige bedrijven maken de fout om zich onvoldoende te verdiepen in de risico’s en vergeten een systeem in te bouwen dat potentieel onbetrouwbare transacties signaleert.”

“ICT-problemen kunnen door heel veel zaken worden veroorzaakt. E-mailservers die overbelast raken, omdat er niet voldoende capaciteit is bijvoorbeeld. Of een slechte software update die je hele systeem plat legt. Veel bedrijven denken dat de risico’s wel meevallen, maar de praktijk leert anders. Het oplossen van acute problemen is vaak een complexe en tijdrovende operatie.”

Wat kan je doen om dit in de toekomst te voorkomen?

“De structurele oplossing voor dit soort kleine fouten is het hebben van goede procedures en security awareness onder je personeel. Dan zullen ze zo’n omgeving niet zomaar voor de hele wereld openzetten en geen gevoelige bestanden laten rondslingeren. Dat lijkt voor de hand liggend, maar in de praktijk zien we dat ongeveer 50 procent van de testomgevingen volledig open worden gelaten.”

“Neem de tijd om je te verdiepen in de risico’s van het draaien van een online winkel. Zoek een online beveiligingsspecialist die een risk management module voor je implementeert. Voordat een transactie wordt goedgekeurd kan dan een groot aantal checks worden uitgevoerd om het risico van fraude te beperken. Is er sprake van een verdacht e-mailadres? Komt het IP-adres overeen met de rest van de beschikbare informatie?”

“Veel problemen kun je al aan zien komen als je met professionele oplossingen voor monitoring op afstand werkt. En een goede analyse van je systeem en de kwaliteit van je netwerk helpt. Maar zorg ook voor een goed updatebeleid en actuele, professionele virus- en spamfilters. Tot slot: maak gebruik van een goed functionerende back-up discipline waarbij de back-ups regelmatig worden getest. Dan kan je bij problemen sneller door, omdat je minder gegevens moet reconstrueren.”


TSTC – de Security Opleider van Nederland

- Botnets, DDoS, Malware ... Gehackt! Bent u de volgende? - En wat is dan uw reputatie- en/of financiële schade? - Vormt uw Blackberry of iPhone een security risico? Herkent u bovenstaande vragen? Deze tijd vraagt om oplossingen en kennis van zaken. Zorg dat u goed getraind bent, kijk gauw op www.tstc.nl/training/security Een greep uit onze security certificeringen: Certified Ethical Hacker (CEH) Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Certified Security Analyst (ECSA) Licensed Penetration Tester (LPT)

Certified Information Security Manager (CISM) Certified Information Systems Auditor (CISA) Cloud Security Audit and Compliance (CSAC) Certified Risk Manager ISO 27005/31000

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

of the Year ATC

of the Year ATC

2013

TSTC - 7e jaar op rij de beste EC-Council Security Opleider Europa!

Want security start bij mensen!! W W W.T S TC . N L

Arbeidsrecht na de start

lgemeen management Arbeidsvoorwaarden Coachen eidinggeven Debiteurenber Effective Leiding Financieel Basisken is FinancieelKlantgericht denken en handelen Klantgericht verkopen Klantvriendelijk Wat je telefoneren Liedinggeven en motiveren Marktgericht CommunicerenMiddle management Notuleren Onderhanvandaag leert, pas delen Personeelsgesprekken Personeelsmanagement Presenteren je morgen toe! Succesvol Telefonisch verkopen Vakantieregengen Gedragscodes Langer werken Leeftijds terugdringen van verzuim Time Management Train de trainer Verkoop en acquisitie Werving en selectie AA emeen management Arbeidsvoorwaarden Coachend eidinggeven Debiteurenbeheer Effective Cursussen trainingen eiding Financieel Basiskennisen Financieel management Klantgericht denken en handelen Klantgericht verkopen Klantvriendelijk telefoneren Leiondernemende mensen Middle management dinggevenvoor en motiveren Marktgericht Communiceren otuleren Onderhandelen Personeelsgesprekken Personeelsma • Communicatie • Ondernemerschap agement Presenteren Succesvol • Sociale media en management elefonisch verkopen Algemeen management Arbeids• Persoonlijke • Leiderschap en Coachend leidinggeven Debiteurenbeheer orwaarden o leidinggeven Effective Leiding vaardigheden Financieel Basiskennis Financieel management • Arbo en veiligheid • Financiën Klantgericht denken en handelen Klantgericht verkopen Klantvrien • ORen en medezeggenschap • Personeel delijk telefonerenLiedinggeven motiveren Marktgericht Communiceren • Marketing en verkoop Middle management Notuleren• ICT Onderhandelen PersoneelsPersoneelsmanagement Presenteren gesprekken Succesvol Telefonisch verkopen Vakantieregelingen GedragscoMeer weten? www.mkbct.nl des Langer werken Leeftijds terugdringen van verzuim Time Managewww.mkbct.nl ment Train de trainer Verkoop en acquisitie Werving en selectiesie en overname (015) 219 13en 90 • info@mkbct.nl De partner van MKB-Nederland voor bedrijfsopleidingen Bestuurder Achterban Medezeggenschap Informatieinitiatief MR nstemming Beroep Externe deskundigen Arbeidstijden Vakantierege

taatgericht vergaderen

OffertesResul-

Arbeidsrecht Doorgroeien na de start

OffertesResultaatgericht vergaderen

na de start

vergaderen

Arbeidsrecht Doorgroeien

OffertesResultaatgericht

OR Arbo


10

i nte rvi ew

‘Ondernemers hebben behoefte aan zekerheid voor de lange termijn’ Ondernemen betekent opgewassen zijn tegen veranderende marktomstandigheden. Dat hoef je entrepreneurs heus niet te vertellen. Waar ze echt niet tegen kunnen, is onduidelijkheid in regelgeving. “Het kan niet zo zijn dat de overheid het tapijt onder je schoenen vandaan trekt door plotsklaps beleid en regelgeving te veranderen.” Tekst Hugo Schrameyer

beeld Michel Groll

Het is turbulentie troef in de ondernemerswereld. Afnemend consumentenvertrouwen, banken die niet over de brug komen, internet dat traditionele structuren overhoop gooit. Te midden van deze turbulentie wil belangenorganisatie MKB-Nederland ondernemers een duidelijke steun in de rug bieden. Wat directeur Leendert-Jan Visser stoort, is dat de politiek geen perspectief biedt waar de ondernemer zich langere tijd aan vast kan houden. Het sentiment onder ondernemers is wel eens vrolijker geweest. Waar bestaat de muur uit waar ze tegenaan lopen?

“Het sentiment dat nu wordt gevoeld, is het resultaat van een combinatie van factoren. We hebben te maken met een – al vijf jaar! – tegenzittende conjunctuur die erg veel vraagt van ondernemers. De retail bijvoorbeeld heeft daarbij te maken met de revolutie van internet en nieuw koop- en zoekgedrag van

consumenten. Ondernemers zijn flexibel genoeg om op zulke nieuwe ontwikkelingen te anticiperen, maar er zit na jaren crisis niet veel vlees meer op de botten. En het helpt niet als de overheid onzekerheden lang in stand houdt. Neem de woningmarkt. Er bestaat geen lange termijnvisie wat dat betreft. De schrik zit er bij de consumenten goed in. En dat maakt het moeilijk om het op dit moment historisch laag consumentenvertrouwen weer op niveau te krijgen. Ook de signalen naar de ondernemers toe zijn niet eensluidend. Gelukkig is er nu een begrotingsakkoord, maar op de lange termijn zijn er nog tal van onzekerheden. En dat helpt Nederland ook niet echt om uit de crisis te komen.” Ik vraag me af of politieke partijen in staat zijn het landsbelang boven het eigenbelang te stellen.

“Het zou politieke partijen sieren als ze zouden zeggen: ‘Deze

economische situatie is zo bijzonder, we zetten kleine verschillen opzij, we hebben maar één belang en dat is het nationale belang’. Hou het beleid vast, ga niet voortdurend in discussie. Wat wij goed vinden, is dat er nu een stabiel akkoord ligt, maar we hadden wel gehoopt dat er meer stimulerende economische maatregelen in zouden zitten en niet van die onlogische als accijnsverhoging. Berekeningen laten haarfijn zien dat die verhogingen bovenop het toch al hoge accijnsniveau gunstig uitpakken voor omringende landen en weinig doen voor de schatkist. Voor wat betreft de woningmarkt: maak het voor starters nog aantrekkelijker om huizen te kopen. Met aangepaste startersleningen bijvoorbeeld. Komt die woningmarkt uit het slop, dan is dat goed voor vele sectoren, van architecten tot schilders en woninginrichters. Dát is een belangrijke prikkel voor de economie.”

‘Ondernemers moet je ko niet straffen met een acc een korting op de zelfsta

ADVERTORIAL

EEN SLAG VOOR IN ECONOMISCH ONZEKERE TIJDEN RELATE-ID® BUSINESS SOFTWARE is dé complete

en betaalbare oplossing voor uw complete bedrijfsproces. Het biedt volledige integratie van uw CRM en Finance met uw ERP- en serviceprocessen, zowel offline als online. Door uitgekiende en slimme configuratietechnieken kan de software zich aanpassen aan specifieke en veranderende behoeften van uw bedrijf. Hierdoor kunt u snel inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden en bent u als ondernemer op de toekomst voorbereid.

U houdt tijd over voor ondernemen en onze software helpt uw organisatie snel en efficiënt te werken. Profiteer daarom vandaag nog van de kracht van Relate-ID ® Business Software! Meer informatie www.dwisystems.com

Ga voor de lezersaanbieding* naar www.dwisystems.com/actie *Aanbieding geldig tot 15 december 2013

DWI Systems BV ● Touwslagersweg 6-D ● 3449HX Woerden Telefoon: 0348 413027 ● sales@dwisystems.com

VIJF REDENEN

OM TE INVESTEREN IN ® RELATE-ID BUSINESS SOFTWARE Complete bedrijfssoftware: Breed aanbod aan modules van CRM, ERP, finance en service Volledige integratie: Vanuit alle onderdelen van uw bedrijfsproces volledig inzicht in uw relatie Volledig aanpasbaar: Gebruikersinterface af te stemmen op de informatiebehoefte per medewerker Groeit met uw bedrijf mee: Van 1-100+ gebruikers, schaalbaar Online integratie: Online inzicht in al uw gegevens, voor al uw medewerkers onderweg


11

Er wordt gezegd: ondernemers voelen zich geknecht door de vele regeltjes in Nederland. Waar zit het evenwicht tussen volledige vrijheid en besturing van bovenaf?

“De overheid moet ondernemers tegemoet treden in vertrouwen. Dat is de basis. Daar hoort een eenvoudige set regels bij. En bij overtreding volgen sancties. Neem op lokaal niveau het voorbeeld van terrasvergunningen. Die zijn compleet overbodig. Als gemeente moet je tegen ondernemers zeggen: zo en zo ongeveer moet een terras er uit zien. Dat is voldoende. Ondernemers kunnen heel goed werken met een stelsel dat niet tot in de kleinste details is ingevuld.” Van de politiek naar financiële knelpunten. Wat valt daar te winnen om het bedrijf overeind te houden?

esteren en stimuleren, ijnsverhoging of ndigenaftrek’

“Financiering is ook voor ons een hoofdissue. Het is buitengewoon lastig voor een ondernemer om krediet te krijgen. Wij zouden graag zien dat banken niet op afstand van de ondernemer beslissingen nemen, maar dat ze zelf wat ondernemender worden. Nu wordt er vooral risicomijdend gedrag vertoont, terwijl ze eigenlijk als financier met

de onderneming moeten meedenken. Het effect van de Baselakkoorden is dat banken zich weinig geprikkeld voelen om ondernemerschap te stimuleren. Wanneer een ondernemer uit een minder renderende sector aanklopt bij een bank, nou, vergeet het dan maar. Terwijl ook in branches die het

‘De overheid moet ondernemers tegemoet treden in vertrouwen’ minder goed doen briljante ondernemers bestaan met fantastische plannen. Vijftig procent van alle kredietaanvragen wordt afgewezen. Dat is veel te veel. Daarom is het goed dat er nu alternatieve financieringsvormen ontstaan.” Tot slot dan: stel u had een schildersbedrijf. Wat had u dan gedaan om de zekerheid te hebben dat uw bedrijf morgen ook nog bestaat?

“Laat ik dat zo formuleren: ondernemers zijn prima in staat om zelf

hun marktkansen te verkennen. Wat MKB-Nederland ondernemers kan bieden, is het signaleren van trends en hen daarbij ondersteuning bieden. Als ondernemer wil ik in ieder geval niet dat de overheid mij verrast met steeds allerlei nieuwe maatregelen, en zo het tapijt onder mijn voeten wegtrekt. Economische groei, banengroei, dat bereik je alleen door ondernemerschap. Ondernemers moet je dus koesteren en stimuleren, niet straffen met een accijnsverhoging of een korting op de zelfstandigenaftrek. Gelukkig heeft onze lobby voor behoud van de zelfstandigenaftrek succes gehad. In het Herfstakkoord blijft die aftrek overeind.”

smart Facts Als u niet directeur van MKB-Nederland was geworden, dan... “Was ik een machinefabriek begonnen; met veel draaibanken. Echt een mooi product maken, dat vind ik geweldig. Een wat ingewikkeld product ook, dat je echt moet uitleggen. Een combinatie dus van techniek en ondernemerschap.”

advertorial

Ondernemers, doorbreek het taboe! Het MKB in Nederland heeft de nodige uitdagingen, zoals het behouden van bestaande klanten en het werven van nieuwe klanten. Daarnaast moet de ondernemer de concurrentie in de gaten houden en de cashflow dagelijks opvolgen.

Niels Schouten CRM & Marketing Director

Op tijd betalen is part of the deal! Dit zullen veel ondernemers denken en vinden. In de praktijk blijkt het helaas veel te vaak een onbespreekbaar onderwerp. Doorbreek dit taboe! Gebruik gewoon direct de betalingscondities tijdens de onderhandelingen. Pak meteen de telefoon op bij een te late betaling en vraag of de geleverde diensten of producten niet naar wens zijn. Maak het bespreekbaar, zo gek is dit toch niet? Met deze houding is het ook goed om te beseffen dat effectief creditmanagement begint bij de acceptatie van de klant. Het is verstandig te weten of de klant kredietwaardig is voor dat er een zakelijke relatie wordt aangegaan. Al drie maanden van te voren voorspelt Creditsafe

structureel tegen de 80% van alle faillissementen in Nederland. Creditsafe is met ruim 8.500 klanten de meest gebruikte aanbieder in Nederland en biedt de oplossing door kredietinformatie voor een vaste lage prijs aan te bieden. Hierdoor is het MKB bedrijf in staat haar klanten vooraf goed in te schatten op risico´s en gedurende de jaren daarna dagelijks te bewaken.

Bel ons op 070-3844600, refereer aan dit artikel en probeer ons kosteloos uit.


12

m o g e lij k h e d e n

o uts o u r c e n

‘Als je een grote pot met geld hebt, besteed je alles uit’ Taco Carlier

Weet wat je uitbesteedt Het liefst houd je zicht op alles wat er in je bedrijf gebeurt. Toch is het soms slim om bepaalde bedrijfsonderdelen uit te besteden. Maar welke dan, en hoe bepaal je of outsourcen verstandig is?

alles van, dat kun je dan leren. Zaken waar je totaal geen affiniteit mee hebt, kun je outsourcen. Maar ook als je outsourcet, is het van groot belang dat je weet waar het over gaat. Er is alleen een groot verschil tussen iets zelf leren en begrijpen wat je outsourcepartner doet.” een ondernemer kan outsourcen zodat het nog behapbaar blijft, is volgens Carlier geen wet van Meden en Perzen. “Je hebt een ondernemer nodig die de tent opzet, de procedures uitdenkt. Hij zet de standaard van het bedrijf neer en smeedt de Hoeveel werkzaamheden

Tekst Pamela Wilhelmus

“Als je een grote pot met geld hebt, besteed je alles uit. De gemiddelde starter doet juist vaker alles helemaal zelf. Maar uiteindelijk hangt het vooral van jezelf af wat je het beste kunt outsourcen en wat niet.” Aan het woord is Taco Carlier. Als geen ander weet hij hoe je als ondernemer verstandige keuzes maakt op het gebied van outsourcen. Niet alleen is Carlier eigenaar van designfietsenmerk Vanmoof, waar hij bedrijfsonderdelen outsourcet, maar sinds 2009 runt hij ook online payroller Shifter, waar andere ondernemers hun salarisadministratie weer kunnen uitbesteden. Carlier kent het outsourcen dus van beide kanten. “Waar je vooral naar moet kijken, is wat je ligt. Ben je goed met cijfers, dan moet je de boekhouding niet uitbesteden. Ook al weet je er nog niet

‘Er is een groot verschil tussen iets zelf leren en begrijpen wat je partner doet’ Taco Carlier

boel samen. Vergelijk het met de hoofdredacteur van een krant. Als die bedrijfscultuur gewaarborgd is, kun je uitbesteden wat je wilt.” veel baat gehad bij het uitbesteden van zijn HR. “Wetgeving omtrent personeelsZelf heeft Carlier

zaken is tegenwoordig zo complex. Als ondernemer wordt van je verwacht dat je dat allemaal snapt, maar dat is onmogelijk. Ik heb een situatie gehad waarin een werknemer langdurig ziek is geweest. Om dan precies alle wetgeving te kennen en goed toe te passen, dat is bijna niet te doen.” van HR kan bij een payrollonderneming. Er bestaan vele variaties van payrolling, van een lichte vorm waarin het gaat om de salarisadministratie tot het uitbesteden van de gehele HR-dienstverlening: re-integratie, herplaatsing bij ontslag of het inplannen van functioneringsgesprekken. Jeu Claes is voorzitter van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). “Payrolling is een beetje een containerbegrip geworden, maar in essentie gaat het om het outsourcen van je werkgeverschap. Als werkgever loop je nogal wat risico’s, zeker als je een klein bedrijf hebt met een beperkt aantal werknemers. Die risico’s worden automatisch beter gespreid bij de payroll ondernemer die immers duizenden werknemers in dienst heeft.”

Het uitbesteden

Een payrollonderneming

inschakelen kan al vanaf het moment dat je je eerste werknemer in dienst neemt. Claes: “Alles is dan gelijk professioneel geregeld. En

dat is prettig voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Bijvoorbeeld omdat payroll ondernemers die lid zijn van de branchevereniging de plicht hebben herplaatsingsinspanning te leveren, mocht een baan verloren gaan.

‘Opdrachtgever en werknemer moeten precies weten waar ze aan toe zijn’ Jeu Claes

Er wordt dan actief gezocht naar ander werk. En bij faillissement wordt het salaris doorbetaald: de werknemer is immers in dienst bij het payroll bedrijf.” te letten op transparantie, meent Claes. “Opdrachtgever en werknemer moeten precies weten waar ze aan toe zijn. Er moet duidelijk afgesproken worden welke risico’s voor de ondernemer zijn en welke voor de payroller. Maar als dat in orde is, dan kan het outsourcen van werkgeverschap een grote last van de schouders van de ondernemer afnemen.”

Wel is het belangrijk


advertorial

VESTING FINANCE: CREDIT MANAGEMENT OP MAAT Flexibiliteit, kostenbesparing en groeikapitaal door co-sourcing

Credit management is een belangrijk onderdeel van een onderneming. Immers, openstaande facturen kosten u geld. Ondernemers richten zich in toenemende mate op hun corebusiness, en besteden hun credit management uit. Want dat kan veel voordelen opleveren.

❊ Van incasso naar credit management Vesting Finance is een van de grootste credit management organisaties van Nederland. Directeur Rick Terra: “Veel ondernemers zijn aanvankelijk huiverig voor het outsourcen van hun credit mana-gement. Het is een essentieel proces. Wij doen al wat langer aan outsourcing en we kennen de gevoeligheden. Traditioneel schakelen organisaties ons in voor incassotrajecten, maar vaak zie je dat naarmate de tijd verstrijkt het vertrouwen toeneemt en we steeds meer taken uit handen nemen. Ondernemers zien de voordelen van het outsourcen van credit management in toenemende mate.” Optimaliseren van de cashflow De voordelen die het outsourcen van credit management biedt zijn divers. Naast de flexibiliteit die het oplevert, is outsourcing ook een goede manier om kosten te besparen. Maar, en dat is tegenwoordig misschien nog wel het belangrijkste, het uitbesteden van je debiteurenbeheer kan ook werkkapitaal vrijmaken. Terra: “In de huidige economische omstandigheden hebben ondernemers vaak moeite om aan financiering te komen. Banken lenen geen geld meer. Wanneer een onderneming het debiteurensaldo omlaag krijgt, komt er kapitaal vrij. Zo wordt de cashflow geoptimaliseerd.” En dat kan om veel kapitaal gaan. Een DSO, het aantal dagen dat een factuur open staat, kan bijvoorbeeld worden terug-

gebracht met wel 30 tot 50 procent als de betalingstermijnen strak worden gecontroleerd. Dat vraagt wel om actief beheer en daar heeft een ondernemer vaak geen tijd voor. Debiteurenbeheer Van oorsprong was Vesting Finance een incasso-organisatie, maar sinds enkele jaren behoort ook debiteurenbeheer tot de serviceverlening van de credit management organisatie. “Dat zijn twee volledig gescheiden afdelingen. Het gaat bij debiteurenbeheer om service calls, anders dan bij incasso waar de toon veel dwingender is. Dat is een heel ander type gesprek. Medewerkers debiteurenbeheer zijn geen incassospecialisten en zeker geen deurwaarders. Het zijn commercieel ingestelde mensen die het leuk vinden om op een commerciële manier de debiteurenrelatie te managen,” vertelt Terra. Deze medewerkers treden op uit naam van de uitbestedende onderneming. De klant merkt niet dat hij met een partner van de onderneming te maken heeft. Een goede klantrelatie en het behoud van klanten staat voorop. Vesting Finance werkt bovendien met een derdengeldenrekening, en bij debiteurenbeheer meestal gewoon via de rekening van de ondernemer zelf, waardoor de geldstroom altijd veilig is en de ondernemer zich nergens zorgen om hoeft te maken. Co-sourcing De twijfel die bij ondernemers kan bestaan voor het outsourcen van

hun credit management begrijpt Terra wel. “Het gaat toch om klantcontact, dat ligt gevoelig. Ondernemers ervaren vaak een drempel om dat soort taken uit te besteden. Als ze eenmaal zien hoe wij werken, zie je het vertrouwen in outsourcen toenemen. Wij spreken inmiddels van co-sourcing. Dat is een hybride model waarin de ondernemer zelf precies bepaalt welk deel van zijn credit management hij outsourcet en welk deel hij zelf blijft doen. Debiteurenbeheer, facturatie, incasso, alles kan.” Outsourcen op maat dus. Vesting Finance besteedt dan ook veel aandacht aan kwaliteit. De credit management organisatie werkt met ISAE 3402 certificering, de opvolger van de SAS70 certificering die de internationale standaard voor uitbesteding garandeert. Groeimarkt Steeds meer ondernemers zien de voordelen in van het outsourcen van hun credit management. De outsourcemarkt groeit dan ook hard op het moment. Terra: “De laatste jaren besluiten steeds meer bedrijven om hun debiteurenbeheer uit te besteden. De economische omstandigheden vragen momenteel om een zeer actief credit management. Met co-sourcing kunnen we voor elke organisatie de juiste samenwerking faciliteren.”

Meer informatie? Kijk op www.vestingfinance.nl/co-sourcing


14

focus

cas e

Brand in je bedrijf: en dan? Brand in je bedrijf, je moet er niet aan denken. Gelukkig kan een ondernemer veel preventieve maatregelen nemen. Maar zelfs dan is het risico niet tot nul geslonken.

het zo’n zeven maanden voor Honders zijn bedrijf weer helemaal op de rit had. Gelukkig had hij een brandverzekering. “Maar ik bleek onderverzekerd! Door de crisis was mijn voorraad groter dan normaal. Ik wist het wel, maar ik dacht, dat komt wel op. Ik had er niet over nagedacht dat mijn verzekering dus ook niet meer dekkend was.” In totaal duurde

Tekst Pamela Wilhelmus

In september 2012 kreeg Otto Honders midden in de nacht een bericht van de alarmcentrale: zijn bedrijfspand stond in lichterlaaie. Machteloos moest Honders toekijken hoe zijn bedrijf tot de grond toe afbrandde. Hoe ironisch. Honders’ bedrijf, Fito Products, produceert en importeert brandpreventieproducten. Met de brandpreventie zat het volgens Honder dus wel goed. “Een branddetectiesysteem met op het alarmsysteem aangesloten rookmelders, brandblussers, waterhaspels, we hadden het allemaal. Ook haalden we ’s nachts overal de stroom af, tot aan de koffiemachines toe. Daarnaast hebben we bedrijfshulpverleners in ons bedrijf, deze zijn geschoold in hoe te handelen bij brand. Toch is het ons overkomen. De brand was ontstaan in het pand naast ons en

‘Je raakt klanten kwijt, die wachten niet’

collega-ondernemers geeft Honders dan ook aan dat je, naast preventieve maatregelen, je verzekering in de gaten moet houden. “Zorg voor een update van het taxatierapport van het bedrijfspand, en dat je voorraadverzekering aangepast is aan de waarde van je huidige voorraad.” Maar het allerbelangrijkste vindt Honders dat je ook gaat praten met de buren. “Ik realiseerde me dat dit zowel voor bedrijven als voor particulieren een onderbelichte zaak is. Jij kunt wel netjes je preventie op orde hebben, maar als je buren dat niet hebben, is je risico alsnog groot.”

Als tip voor

Otto Honders

sloeg via het dak naar ons over. Wij hadden dan wel genoeg preventieve maatregelen genomen, de buren niet.” Niet alleen het kantoor, maar ook de voorraad werd volledig in de as gelegd. En dan breekt de eerste dag aan dat je niets meer hebt. “Dat is heavy. Een dag later hebben we gelijk kantoorruimte gehuurd en geprobeerd alle communicatie weer op gang te brengen, maar je kunt voorlopig niet leveren.” De grootste consequenties lagen dan ook op het gebied van verlies van tijd en arbeid. “Je raakt klanten kwijt, die wachten niet.”

Fito Products heeft inmiddels een nieuw onderkomen gevonden; een vrijstaand pand. Honders: “Maar ik ben toch ook gaan praten met de buren. Al is dat nu voor ons niet meer direct noodzakelijk. Maar, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Nietwaar?”

Veiligheidskompas De trend richting de participatiemaatschappij heeft de verantwoordelijkheid voor veiligheid meer en meer bij ondernemers en burgers gelegd. En laten we wel wezen, waar risico’s beperkt kunnen worden, zal niemand dat natuurlijk willen laten. Maar dan moet je wel de kennis hebben om dat te kunnen doen. Directeur Erwin Schoemaker van VEBON, de branchevereniging van ondernemers in beveiliging en veiligheid: “Mede daarom ontwikkelde VEBON het Veiligheidskompas voor beveiliging en brandveiligheid, een hulpmiddel dat richting geeft aan een continue en integrale veiligheidsaanpak. Aan de hand van acht thema’s die een rol spelen bij veiligheidsvraagstukken geeft het Veiligheidskompas concrete adviezen om de veiligheid binnen onderneming, organisatie of woning (verder) inhoud te geven.” Meer informatie? www.veiligheidskompas.nl

[Mobiele Training overal en alTijd

brandblusTraining op locaTie

De M-Fire is een veelzijdig, compact en draagbaar brandblussysteem om op locatie mee te trainen. Daag uw cursisten maximaal uit met de verschillende voorgeprogrammeerde brandscenario’s en -klassen. Met een breed scala aan opzetstukken kunt u uw training uitbreiden en veel voorkomende branden simuleren die een verplicht onderdeel zijn van de BHV-brandtraining. www.haagen.COM T: 013 507 6800


advertorial

Meer weten? Lees meer op www.dewaardevanadvies.nl/schade


16

ve r d i e p i n g

f i nan c iële h u i s h o u d i n g

De credit manager als risico manager In een periode van crisis is het meer dan ooit essentieel dat de facturen op tijd worden betaald. Maar hoe houd je je financiële huishouding gezond als ondernemer? Goed credit management wordt steeds belangrijker. Tekst Pamela Wilhelmus

De cashflow is van levensbelang voor stabiliteit en groei. In zee gaan met partijen brengt altijd risico’s met zich mee, maar door goed credit management kan je die beheersbaar maken. Maar is credit management dan niet eigenlijk meer risico management geworden? Robert der Kinderen, bestuurslid van de Vereniging voor Credit Management (VVCM) beaamt dit. “Financiële risico’s met betrekking tot het te laat of helemaal niet betalen van facturen loop je direct vanaf de acceptatie van een order. Op dat moment worden er immers kosten gemaakt.” de risico’s beheersbaar te maken is het beoordelen van klanten op hun kredietwaardigheid. Maar hoe doe je dat? Los van het ‘onderbuikgevoel’ zijn er gelukkig genoeg manieren om objectief vast te stellen hoe kredietwaardig een afnemer is. Mannes Westhuis, voorzitter van de Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB): “De kredietwaardigheid van een zakenrelatie kun je op basis van een kredietinformatierapport vaststellen. Er zijn verschillende gerenommeerde leveranciers die tegen beperkte kosten een betrouwbaar kredietrapport kunnen leveren.

Een manier om

Dat kan een kort rapport zijn over de recente betaalervaringen inclusief een zogenaamde kredietlimiet. Of een uitgebreider rapport waardoor je meer inzicht krijgt in de ontwikkeling van het bedrijf over een wat langere periode. De meeste rapporten kun je ook online bestellen en zijn direct beschikbaar.” Daarnaast beperk je de financiële risico’s als je het credit management goed op orde hebt. Een absolute no go is volgens Westhuis het uitstellen van telefonische betalingsherinnering en aanmaning. “Hoe langer een vordering openstaat, hoe kleiner de kans dat die betaald wordt. Belangrijkste valkuil is de angst dat de relatie wordt verstoord als je op betaling aandringt. Terwijl dat de normaalste zaak van de wereld is. Kort na het versturen van de factuur kun je een service call doen

naar de klant om te vragen of de factuur goed ontvangen is, of de factuur duidelijk is en betaalbaar gesteld kan worden. Een mail of sms twee dagen voor de vervaldatum van

‘Belangrijkste valkuil is de angst dat de relatie wordt verstoord als je op betaling aandringt’ Mannes Westhuis

de factuur zorgt dat de meeste facturen op tijd betaald worden. Wordt er niet betaald, bel dan zelf met de opdrachtgever en vraag waarom niet. Op basis van de persoonlijke relatie komt het dan meestal goed.”

3 vragen aan... Jet Creemers, voorzitter NVI Goed credit management kun je regelen, maar helemaal uitsluiten dat je met een partij in zee gaat die zijn verplichtingen niet nakomt niet. Incassobureaus bieden een oplossing. ■ Wat zijn momenteel de trends op het gebied van incasso? “Er zijn steeds meer mensen die echt niet kunnen betalen. De weg naar de gerechtsdeurwaarder wordt sneller gekozen, terwijl dat het probleem alleen maar verergert, want dan lopen de kosten snel hoog op. Een minnelijke aanpak met bijvoorbeeld een betalingsregeling is een betere oplossing. Hierin kunnen incassobureaus een belangrijke rol vervullen.” ■ Hoe kom je in contact met een bonafide incassobureau? “De branchevereniging heeft een keurmerk ontwikkeld. Een gecertificeerde organisatie moet zorgvuldig en transparant werken en een derdengeldenrekening gebruiken waar de debiteuren op betalen, zodat het geld van de ondernemer altijd veilig staat.” ■ Zo’n keurmerk is nog niet verplicht? “Nee. Nu mag iedereen nog een incasso-organisatie beginnen, waardoor er ook honkbalknuppeltypes tussen zitten.”

economische situatie, nu de crisis flink heeft huisgehouden, zijn de risico’s op wanbetaling hoger dan normaal. Bij veel bedrijven en huishoudens zijn de buffers volgens Der Kinderen in de afgelopen jaren afgenomen. “Dit heeft uiteraard zijn weerslag op betalingsrisico’s. Enerzijds zie je betalingstermijnen oplopen waardoor je als ondernemer dus langer moet wachten op je geld, terwijl salarissen gewoon aan het einde van iedere maand betaald moeten worden. Anderzijds zijn er beduidend meer faillissementen waardoor vorderingen afgeboekt moeten worden.” Ook Westhuis herkent dit patroon. “Laat periodiek je hele debiteurenbestand extern screenen op kredietwaardigheid. Acteer meteen op debiteuren met een saldo boven hun kredietlimiet. Spreek ze persoonlijk aan om dat saldo aan te zuiveren en maak daar concrete afspraken – ook qua tijd. Wijs ze op de consequenties en incassokosten. Als afspraken niet worden nagekomen, draag dan de vordering direct over aan een incassopartner.”

Zeker in de huidige

Een ingewikkelde en risicovolle onderneming dus, dat credit management. Wellicht is het in sommige gevallen dan ook helemaal geen slecht idee om het credit management aan een gespecialiseerde partij over te laten. Westhuis: “Credit management kan ook geïnsourced worden, door een ervaren credit management specialist te laten detacheren. Is er te weinig tijd of aandacht, dan kan het ook integraal aan een specialist worden uitbesteed. De ervaring leert dat de kosten daarvan ruimschoots worden goedgemaakt door de verbeterde incassoresultaten.”

Get your money back. And the customer™. www.alektum.com

Denemarken – Duitsland – Estland – Finland – Frankrijk – Hongarije – Italië Nederland – Noorwegen – Polen – Slowakije – Spanje – Tsjechië – Zweden


advertorial

“Welk bedrijf heeft de zekerheid dat facturen binnen 48 uur worden betaald?” Met die vraag opent Ronald van der Starre zijn betoog over Svea Finans. Van der Starre is directeur van deze Credit Managementgroep met vestigingen in Reeuwijk en Amsterdam.

Zekerheid waarop je kunt bouwen:

Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur

S

vea is een op het MKB gerichte financier. Het neemt echter ook het debiteurenbeheer uit handen en dekt kredietrisico af. Volgens Ronald van der Starre geeft dat zoveel zekerheid dat ondernemers zich volledig kunnen richten op hun core business.“Je weet dat je facturen snel worden betaald en dat geeft rust. Wij zijn echter geen incassobureau maar een verlengstuk van een organisatie.” Factoring Door het verkopen van zakelijke vorderingen aan Svea heeft een ondernemer altijd liquide middelen. Ronald van der Starre ziet daar het grote voordeel voor het MKB. “Hierdoor maken bijvoorbeeld veel uitzendbureaus gebruik van onze diensten. Uitzendkrachten verwachten vanzelfsprekend wekelijks uitbetaling van hun salaris. De betaling van, vaak grote, vorderingen van de uitzendbureaus bij hun klanten laat vaak lang op zich wachten. Wij nemen die vorderingen over en betalen direct uit, zodat ze snel over liquide middelen kunnen beschikken. Het is maar een voorbeeld van een branche waarvoor wij veel densten verrichten. Ook veel ondernemers uit andere branches hebben profijt van onze inzet. Je hebt direct beschikking over het geld waarvoor je diensten hebt verricht.” Door Svea worden jaarlijks 50.000 vorderingen verwerkt met een totaal bedrag van rond de € 150.000.000,-.

Dienstverlening De doelgroep van Svea is het MKB, waaronder ook de grote groep ZZPers, met een omzet tussen de € 50.000 en € 4.000.000,-.“Wij nemen voor onze klanten vorderingen over als het bedrijf waarvoor ze werkzaamheden hebben verricht voldoende kredietwaardig is. Het onderzoek naar die kredietwaardigheid doen wij snel zodat we aan de slag kunnen. Ondernemers hebben behoefte vlot en adequaat zaken te doen. Svea is daarom georganiseerd naar de vraag van de klant. Onze accountmanager blijft vanaf acquisitie tot en met debiteurenbeheer bij de factuurstroom betrokken. Bij Svea is men verzekerd van contact met één medewerker die op de hoogte is van de bedrijfsomstandigheden en facturering.

Ronald van der Starre: “Er worden door SveaFinans geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd.”

Op een gekochte factuur wordt uiteraard verdiend. “Het aankooppercentage is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de organisatie waar de vordering wordt gedaan en de gehanteerde betalingscondities die daar gelden. Meestal ligt het bedrag rond de 5% van het factuurbedrag. Het kost je iets maar je weet dan wel zeker dat er binnen 48 uur wordt uitbetaald en dat de risico’s voor Svea zijn.” Het aquisitietraject van Svea is kort. Er worden geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd. “Als we tot overeenstemming komen met de nieuwe relatie gaan we snel aan de slag. Er komen hier zelfs klanten met een stapel facturen binnenlopen.” Flexibel Wanneer je net een onderneming hebt opgebouwd of als je uit een moeilijke periode komt is het belangrijk dat er voldoende liquide middelen zijn. Die behoefte zal in de loop van de tijd minder worden. Ronald van der Starre: “Onze dienstverlening is zo opgebouwd dat je niet vastzit aan langlopende verplichtingen. De ondernemer kan zelf bepalen welke facturen er worden ingediend. Er gelden dus geen minimale omzetvereisten of concentratiegraden. Er zijn relaties die slechts facturen voor één klant bij ons onderbrengen. Veel is mogelijk!”

Solide partner Ronald van der Starre tot slot: “Wij zijn een solide partner. In Zweden heeft Svea Finans de functie van Spaarbank en beschikt daardoor over substantieel eigen en vreemd vermogen. Ingekochte facturen worden altijd uitbetaald. Het is zekerheid waarop je kunt bouwen.”

Svea Finans Reeuwijk: Reeuwijkse Poort 107b 2811 MX Reeuwijk T. 0182-624400 Amsterdam: Ed Pelsterpark 12 1087 EJ Amsterdam T. 020 – 398 9000 info@sveafinans.nl www.sveafinans.nl


18

m o g e lij k h e d e n

i nv e ntar i s e r e n

‘Er is veel naïviteit onder ondernemers’ Robin Draak

Een risico zit in een klein hoekje Wie onderneemt, loopt ook risico’s. En daar zijn ondernemers zich niet altijd van bewust. “Er is veel naïviteit onder ondernemers.” Tekst Pamela Wilhelmus

Fraude, een bedrijfsbrand, een rommelige administratie of te weinig aandacht voor de gevaren van de economische crisis: ondernemersrisico’s zijn talrijk en divers. En die risico’s hebben ernstige gevolgen. Volgens cijfers van het CBS stijgt het aantal faillissementen binnen het MKB. Tot september 2013 waren het er al 6.513 en volgens Robin Draak

van Draak Consultancy, was een groot deel daarvan wellicht te voorkomen geweest als er aan beter risicomanagement was gedaan. “Er is veel naïviteit onder ondernemers”, zegt de oprichter van risicobarometerMKB. “Het probleem zit ’m vooral bij de bedrijven die groeien maar nog niet groot genoeg zijn voor bijvoorbeeld een aparte HR- of credit management afdeling. Mensen beginnen een onderneming omdat ze ergens goed in zijn. Maar als het bedrijf groter wordt, komen er allerlei verantwoordelijkheden bij waar ze niet zoveel van af weten.” onderscheid tussen interne en externe risico’s. Bij interne risico’s moet je volgens de consultant

Draak maakt

vooral denken aan onverschilligheid, gebrek aan zicht op de risico’s of een gebrek aan administratie. Externe risico’s zijn bijvoorbeeld de economische crisis, imagoschade of veranderende regelgeving. Zo was er het bedrijf dat geen VAR-administratie bijhield, maar wel met zeer veel freelancers werkte. Draak: “Als de belastingdienst dan komt controleren, kun je rekenen op naheffingen en boetes. In dit geval zou dat het faillissement van dat bedrijf hebben betekend.” Of de ondernemer die zelf een stapje terugdeed en een directeur aannam die het wat minder nauw nam met mijn en dijn. Ook het beoordelingssysteem voor werknemers moet je als ondernemer goed op orde hebben, net als de financiële administratie.

je als ondernemer nu je risico’s als die zo divers kunnen zijn? Voor alles geldt: maak een inventarisatie van de risico’s en beslis daarop welke risico’s weggenomen moeten worden en welke acceptabel zijn. Enige risico’s zullen er altijd blijven. Uiteraard kun je ervoor kiezen om je voor deze te verzekeren. Maar ook dat dient goed te gebeuren. Draak: “Zowel over- als onderverzekering kan een probleem vormen.” Zoek hulp, is dan ook het devies. Als ondernemer kun je niet alles zelf, en daar hoef je je niet voor te schamen. En vergeet ook niet, zoals de opgestapte voorzitter van MKB-Nederland Hans Biesheuvel onlangs nog zei, ‘ondernemen is risico nemen’.

Maar hoe manage

advertorial

Failure is an option

Organisaties weten wel wat ze zouden moeten doen en willen veranderen om voorbereid te zijn op een calamiteit of crisis maar, één van de vele redenen is te kiezen voor ‘de veilige weg’ van negeren en risicomijdend gedrag. De kansen op negatieve gevolgen van een mislukking worden nu eenmaal hoger ingeschat dan de beloning bij succes. De angst om een calamiteit of crisis of desnoods een faillissement te riskeren en het onbekende tegemoet te treden is groter dan de erkenning, status en de zelfrealisatie die ondernemingen ten deel vallen met het slagen van een initiatief.

Business Continuity Management ‘in plaats hebben’ is juist nu motief en doel. De ‘zaken’ op orde te hebben, blijft de belangrijkste drijfveer en factor van succes.

‘Negeren is vooruitzien’

Onze huidige ‘afrekencultuur’ draagt niet bepaald bij aan het zorgeloos experimenteren en risico nemen binnen het primaire proces van organisaties. Elk ‘falen’ is geregistreerd en wordt toegeschreven aan tekortkomingen. Juist nu is ‘het’ aan die ondernemingen die het verschil weten te maken, onverlet de situatie en positie. Het beste uit continuïteit van de onderneming te halen begint met voorbereid te zijn.

‘Waarden blijven beklijven’

Opgebouwde merkwaarden, het potentieel en vooral reputatie van organisaties en de

marktposities worden belaagt. Om tijdens een ‘shift’ in welke vorm ook niet de grenzen verkend te hebben om juist nu het ‘verschil’ te willen, of te kunnen maken zijn gemiste kansen. Waar organisaties in eerste instantie zeker niet naar hebben gezocht is nu de benefit, het voordeel binnen het proces om Business Continuity Management actief te hebben.

No failures, No options

www.bcmacademy.nl +31 (0)341 410 914 Crisismanagement@bcmacademy.nl Continuity@bcmacademy.nl


advertorial

Besparen op uw bedrijfsvoering door slimmer met risico’s om te gaan “Veel ondernemers kunnen per jaar aanzienlijk besparen als ze beter nadenken over hun risico’s en over wat ze verzekeren. Soms zelfs tienduizenden euro’s”, stelt Arjan Hendriksen, manager risicobeheersing bij Interpolis. Nederlanders zijn oververzekerd Nederlanders geven veel geld uit aan verzekeringen. In het jaarlijkse wereldwijde verzekeringsonderzoek van Swiss Re eindigt Nederland steevast op de tweede plaats, net na Zwitserland. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Interpolis wil helpen anders met risico’s om te gaan. Verzeker alleen wat je zelf niet kunt dragen Niet alle risico’s hoef je namelijk te verzekeren. Zelf hanteert Hendriksen een eenvoudige stelregel: “Verzeker iets alleen, als je het verlies ervan zelf niet kunt dragen. Bekijk ook of een som geld bij schade je problemen wel oplost.” Hij illustreert het met een voorbeeld: “Het lijkt vanzelfsprekend om een matrijs te verzekeren die onmisbaar is in je productieproces. Maar niet als je weet dat het 8 weken duurt voor je een nieuwe matrijs in huis hebt. En dat je klanten dan noodgedwongen uitwijken naar je concurrent. In dat geval kun je beter investeren in een reservematrijs, die je opslaat in een ander magazijn.” Grip op risico’s is grip op uw bedrijfscontinuïteit Voor Hendriksen staat het vast: “Door kritisch risico’s af te wegen, krijgen bedrijven meer grip op hun bedrijfscontinuïteit. Sommige risico’s brengen de bedrijfscontinuïteit nu eenmaal meer in gevaar dan andere. Het is zaak uit te zoeken welke risico’s je bedrijf loopt, welke impact ze hebben en wat de kans is dat ze gebeuren. Heb je dat in beeld, dan kun je maatregelen nemen om de continuïteit veilig te stellen. Een continu proces, want niet alleen het bedrijf verandert, maar ook de risico’s.” Risico’s in kaart Maar hoe bepaal je welke risico’s je zelf draagt en welke je verzekert? Hendriksen en zijn collega’s helpen hiermee: “We brengen samen met de ondernemer de risico’s in kaart en voeren een risico-evaluatie uit. Daarbij spelen we advocaat van de duivel en vragen dóór: ‘Heb je hier wel eens aan gedacht? En wat doe je als dit of dat gebeurt?’ ‘Wist je dat de gevolgschade vaak groter is dan de fysieke schade?’ En, nog belangrijker, we komen met oplossingen om risico’s te vermijden of te verkleinen. Wij geloven namelijk sterk in preventie. Want op schade zit niemand te wachten.” Kans en impact Vervolgens schat Hendriksen in hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet. En wat de (financiële) gevolgen zijn.

“Iedere ondernemer zal met me eens zijn dat je risico’s met een kleine kans en een klein effect niet hoeft te verzekeren”, vertelt hij. “Bij risico’s waarvan de kans groot is dat ze gebeuren, kun je beter maatregelen nemen om ze proberen te voorkomen. Als er iedere maand een medewerker gewond raakt bij het gebruik van een bepaalde machine, moet je dit risico gewoon vermijden. De machine eruit of het productieproces drastisch aanpassen.” Kleine kans grote impact “Risico’s met een kleine kans en grote impact kunnen bedrijven beter wél verzekeren. Bijvoorbeeld een brand, wateroverlast of aansprakelijkheid. Al gebeuren zulke calamiteiten zelden, ze brengen bedrijven wel aan de rand van de afgrond. Toch zien we dat bedrijven juist deze risico’s bagatelliseren. Of er niet bij stilstaan dat de gevolgen vaak groter zijn dan wat je verzekert. Na een brand kan het jaren duren voor je je bedrijf weer hebt opgebouwd. De brandschade is dan maar het topje van de ijsberg.” Zelf risico’s dragen Wat je wel of niet verzekert, hangt volgens Hendriksen ook af van je financiële situatie en wat je de meeste gemoedsrust geeft. “Zo verzekert de overheid haar bezittingen en projecten zelden. De kosten van een afgebrand gemeentehuis of universiteitsgebouw zijn namelijk prima zelf op te brengen. Om dezelfde reden verzekeren ook multinationals lang niet alles. Maar pas daar wel mee op. Voor de meeste bedrijven ligt de drempel van het zelf risico’s dragen namelijk een stuk lager. Het belangrijkste is, dat de maatregelen die je treft bij je situatie passen.” Grip op bedrijfscontinuïteit Hendriksen: “Ondernemen is risico’s nemen. Maar bedrijfsrisico’s mogen ondernemen niet in de weg staan. Daarom helpt Interpolis bedrijven om grip te houden op hun risico’s. En dat is, zeker in deze tijd, heel belangrijk.”

In het whitepaper ‘Grip op bedrijfscontinuiteit’ op interpolis.nl/ bedrijfsrisico lees je meer over risicomanagement. Heb je nog vragen? Stel ze aan de medewerkers van de Interpolis preventiedesk via preventiedesk@interpolis.nl of via 013 462 26 22. Of kijk op interpolis.nl/bedrijfsrisico voor meer informatie.


J T

D T D o e D +

Arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandig ondernemer is het

REAAL heeft samen met een team van experts de Top 10 Vaak

toch een mogelijkheid waarop u moet anticiperen. Niet om er

Vergeten Vragen over arbeidsongeschiktheid samengesteld.

continu rekening mee te houden, maar om het juist rustig te

Zodat u ze straks niet vergeet te stellen. En een weloverwogen

kunnen vergeten.

keuze kunt maken voor de arbeidsongeschiktheidsverzeke足 ring die helemaal past bij uw situatie.

Hoe vindt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering die het beste is voor u? Als u zich daarin gaat verdiepen, zult u heel

Kijk voor de hele Top 10 op reaal.nl of praat eens met uw

wat vragen en antwoorden tegenkomen waar u iets aan

financieel adviseur over wat een arbeidsongeschiktheids足

hebt. Maar er zijn een aantal heel relevante vragen die vaak

verzekering van REAAL voor u kan betekenen.

vergeten worden.

KIJK VOOR DE ZEKERHEID OP REAAL.NL

Businesscontunuity  
Businesscontunuity  
Advertisement