Page 1

Champ 3   TEXTBOOK

Champ är ett basläromedel i engelska.

Champ 3 är för undervisning i årskurs 3.

Märta Glaveby Therése Ljunglöf

Glaveby & Ljunglöf

Champ 3 består av

TEXTBOOK

3

• Textbook • Workbook • Lärarhandledning med facit Till Champ 3 finns även • Bingel, en digital värld fylld med färdighetsträning • Övningsmästaren, www.ovningsmastaren.se, textbokens ljudfiler och glosträning

ISBN 978-91-523-4106-3

(523-4106-3)

Champ 3_TB_OMSLAG.indd 1

2017-03-01 14:30


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör: Karin Lönnqvist, Mia Söderberg och Lotta Engström Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Camilla Atterby

Tack till författarna av Smile (Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren och Gerd Sandström) för inspiration till några av verserna. Champ 3, Textboken ISBN 978-91-523-4106-3 © 2017 Märta Glaveby, Thérese Ljunglöf och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2017

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 2

2017-02-28 16:32


Hi there and hello It’s time to fly, time to go There’s much to learn so come with me Jump on the the flying carpet and you will see Taylor and I will show you the way Enjoy the ride and learn English each day

This is fun, Charlie!

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 3

2017-02-28 16:32


CONTENTS

Chapter

Page

Words and phrases

Text

1

Jack’s day

6

greetings

phrases

2

Play with us

8

numbers

phrases

3

What’s your favourite colour?

10

colours

phrases

4

What are you wearing?

12

clothes

dialogue

5

This is me

14

presentation phrases

presentation

16

wordlists chapter 1–5

Do you remember? 6

Javier’s fruit bar

18

fruit

dialogue

7

Dinner time

20

food

dialogue

8

My pet

22

pets

description

9

Different is good

24

bodyparts, looks

description

10 New in class

26

classroom

dialogue

Do you remember?

28

wordlists chapter 6–10

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 4

2017-02-28 16:32


Chapter

Page

Words and phrases

Text

11

Play every day

30

the week, activities

presentation

12

Moving day

32

furniture, rooms

recount

13

New in town

34

family

dialogue

14

Where is Skittle?

36

placements

dialogue

15

The months of the year

38

months, activities

poem

Do you remember?

40

wordlists chapter 11–15

16

What’s the weather like?

42

weather, seasons, activities

poem

17

Kia’s adventure in South Africa

46

characteristics, activities

description

18

Animals on a farm

48

looks, characteristics

factual text

19

At the amusement park

50

feelings

dialogue

20

Charlie and Taylor’s summer party

54

summary

dialogue

Do you remember?

58

wordlists chapter 16–20

Play with words

60

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 5

rhymes

2017-02-28 16:32


CHAPTER

1

Jack’s day Hi! Come and meet Jack, his friends, his teacher, his coach and his dad.

Goodbye, Jack! Bye bye, Dad!

Hi Jack, how are you?

Fine thanks, and you?

bus

Good morning, Ms Susan!

Good morning, Jack!

See you later!

Bye, see you later!

6  SIX

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 6

2017-02-28 16:32


Good afternoon, kids! Are you ready for some baseball?

Yeah!!! Hi! Hello!

Good night, everybody!

Good night, Jack!

Good night, Jack, sleep tight!

BEDTIME

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 7

SEVEN  7 

GHOSTSt or

ies

2017-02-28 16:32


CHAPTER

2

Play with us The pupils are in the schoolyard. There are many fun things to do.

Let’s see how many times you can juggle the ball.

Okay! One, two, three, four, five, six, seven …

Look Mary! What a beautiful marble! Yeah, nice!

8  EIGHT

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 8

2017-02-28 16:32


Can you see me?

… eight, nine, ten, eleven, twelve. I’m coming!

Yeah, I see you Charlie!

NINE  9 

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 9

2017-02-28 16:32


CHAPTER

3

What’s your favourite

colour?

Look at all the colours. I see blue, yellow, red, white, black, green, orange, purple, pink and grey. My favourite colour is pink. What’s your favourite colour?

My favourite colour is brown, because you are brown!

Wow! Look! When you mix red and yellow, you get orange.

Yeah! And when you mix blue and yellow you get green. I love green. It’s my favourite colour.

10  TEN

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 10

2017-02-28 16:32


Look at the red and white. When you mix them you get pink!

ELEVEN  11 

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 11

2017-02-28 16:32


CHAPTER

4

u o y e r a t Wh a

wearing?

Mum

Haha! What are you wearing?

Tina

I’m wearing a green hat, a yellow scarf,

a purple dress and a pair of blue jeans.

Green is my favourite colour. What’s your

favourite colour, Tim?

Tim

My favourite colour is blue.

I can’t find Charlie.

Tina Blue? Tim

Yes, but today I’m wearing a green skirt,

a brown hoodie, a white cap, a pink scarf,

a grey jacket and a pair of red shoes.

12  TWELVE

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 12

2017-02-28 16:32


I can’t find my new shoes.

THIRTEEN  13 

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 13

2017-02-28 16:32


CHAPTER

5

This is me

Hi there! I’m Gregory Grizzly. I’m five years old. I’m from Canada.

Hi! I’m Filippa Fox. I’m four years old. I’m from Ireland.

Canada

Great Britain

Hello! I’m Shelly Shark. I’m twelve years old. I’m from South Africa.

Ireland

14  FOURTEEN

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 14

2017-02-28 16:32


Hello! I’m Taylor. I’m nine years old. I’m from Sweden.

I’m Charlie. I’m eight years old. I’m from Great Britain. Nice to meet you all.

Hi! I’m Tina Tiger. I’m eleven years old. I’m from India.

Sweden

India

South Africa

Hello! I’m Ken Kangaroo. I’m ten years old. I’m from Australia.

Australia

FIFTEEN  15 

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 15

2017-02-28 16:32


2

1

How many … can you see?

Hi

I can see …

Hello Good bye Bye, bye Good morning Good afternoon Good night See you later How are you?

How are you? Fine thanks And you?

See you later.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

zero one two

I can see three three balls. four five six seven eight nine ten eleven twelve

16  SIXTEEN

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 16

2017-02-28 16:32


3 What’s your favourite colour? My favourite colour is …

I’m wearing a scarf.

4 What are you

black

wearing?

blue

I’m wearing …

brown

boots

green

I like all the colours.

cap

grey

dress

orange

hat

pink

hoodie

purple

jacket

red

jeans

white

scarf

yellow

shoes shorts skirt

I’m Filippa Fox. Who are you?

5

I’m … I’m … years old.

t nex

T-shirt

p r ts u g n ody pa i m Co • b s

it ok • fru • lo sroom las od • fo • c ts • pe

I’m from …

SEVENTEEN  17 

Champ 3_TB_INLAGA_kap 1-10.indd 17

2017-02-28 16:32


Champ 3   TEXTBOOK

Champ är ett basläromedel i engelska.

Champ 3 är för undervisning i årskurs 3.

Märta Glaveby Therése Ljunglöf

Glaveby & Ljunglöf

Champ 3 består av

TEXTBOOK

3

• Textbook • Workbook • Lärarhandledning med facit Till Champ 3 finns även • Bingel, en digital värld fylld med färdighetsträning • Övningsmästaren, www.ovningsmastaren.se, textbokens ljudfiler och glosträning

ISBN 978-91-523-4106-3

(523-4106-3)

Champ 3_TB_OMSLAG.indd 1

2017-03-01 14:30

Profile for Smakprov Media AB

9789152341063  

9789152341063  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded