9789152359334

Page 1

CHARLOT TE HAEGERMARK

Hur kan verksamheter öka sin innovationsförmåga och därmed maxa sin konkurrenskraft? Innovationsförmågan på ett företag bestäms av de anställda. Det är dags att upptäcka intraprenören! I Boosta intraprenörskap får du ta del av både forskning och praktiska erfarenheter från ledare och organisationer. Efter att ha läst boken kommer du bland annat att:

BOOSTA INTRAPRENÖRSK AP

•  Veta vad intraprenörskap är, och varför din verksamhet bör ägna sig åt det. •  Förstå intraprenörens drivkrafter, arbetssätt, agerande och personliga egenskaper – intraprenörens DNA. •  Förstå det ledarskap som boostar intraprenörskap. Boken vänder sig till ledare, HR och medarbetare som vill utveckla sin egen och verksamhetens intraprenöriella förmåga.

isbn 978-91-523-5933-4

9 789152 359334

CHARLOT TE HAEGERMARK

Boosta

INTRAPRENÖRSKAP Charlotte Haegermark är den tidigare motorsportföraren som gick från marknadsföring och employer branding till att bli förändringsledare, teamledare och intraprenör. Med erfarenheter från Porsche, Tesla, Red Bull och försvars- och säkerhetsföretaget Saab delar hon nu med sig av sina innovations- och ledarskapskunskaper med stor passion och energi. Charlotte har fått flera utmärkelser för sitt arbete, och bland annat blivit nominerad till ”Årets innovativa ledare 2020” (Chef), ”Fram­ tidens kvinnliga ledare 2020” (Ledarna) samt till Forbes talanglista ”30 under 30 list 2017”.

UTVECKLA KREATIVA MEDARBETARE OCH MAXA KONKURRENSKRAFTEN


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm Webbplats: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

Sanoma Utbildning har funnits sedan 1993 och är ledande inom läromedel i Sverige. Förlaget ger även ut litteratur inom ledarskap och näringsliv.

Förläggare: Anne Laurella Redaktör: Inger Lundin Form: Lisa Zachrisson Boosta intraprenörskap. Utveckla kreativa medarbetare och maxa konkurrenskraften isbn 978-91-523-5933-4 © 2020 Charlotte Haegermark och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Balto Print, Litauen 2020

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 4

2020-05-05 08:14


Innehåll inledning 8 Varför en bok om intraprenörskap? 10 Vem är jag? 14 Vad kommer den här boken göra för dig? 15

1. 0m intraprenörskap och dess nyttor 17 Vad är intraprenörskap? 18 Förstå intraprenörens DNA 21 Vilken nytta ger intraprenörer verksamheten? 25 Borde alla medarbetare vara intraprenörer? 28 Skillnaden mellan en innovatör och en intraprenör 30 Intraprenören som högpresterare 31 Insikter från omvärlden 34

2. vilken slags organisation vill ni vara? 37 Vill ni verkligen ha intraprenörer? 38 Se över hur ni rekryterar 40 Vågar ni tillåta debatt? 41 Medarbetarengagemang ”de luxe” 43 Har ni självinsikt på din arbetsplats? 44 Vilka perspektiv har ni? 45 Att förstå dig själv och dina kollegor 46

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 5

2020-05-05 08:14


3. att organisera för innovation 53 Vad kännetecknar en innovativ organisation? 55 Bidrar ökad mångfald till innovationsförmågan? 66 Vad kännetecknar en kreativ medarbetare? 68 Vad kännetecknar en innovations­f rämjande ledare? 76 Kan man verkligen styra innovation? 86 Professionalisera innovation 89 Vilket ansvar har HR för innovationsförmågan? 90 Beståndsdelar för att skapa ett intraprenöriellt klimat 91 Vad ger mest effekt? 99 På vilken nivå finns intraprenörerna i dag? 105 Sammanfattning 106

4. ledarens verktygslå da 109 Insikt 110 Organisation och HR 115 Social hållbarhet 124 Motivation och kreativitet 129 Kommunikation 137 Förändring 140 Ledarskap 146

5. vilka utmaningar kan intraprenörer hantera? 165 Att driva den digitala utvecklingen med hjälp av intraprenörer 166 Jämställdhet 170 Att driva den gröna omställningen med hjälp av intraprenörer 171

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 6

2020-05-05 08:14


6. dags att agera – vad gör du imorgon? 175 Ta två nya initiativ 178

bonus – trä ningsprogram för dig som vill bli intraprenör 181 Mina bästa tips 184 Framtidssäkra dina förmågor 187 Gå från idé till handling 191 Navigera i internpolitiken 194 När du möter motstånd 195 Att sälja in idéer 197 Lär dig självledarskap 198 Agera som en högpresterare 198 Kompetensutveckla regelbundet 199

referenser 201 tack 207

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 7

2020-05-05 08:14


Inledning TÄNK ATT JAG skulle bli med bok! Hur blev det egentligen så? Jag som ofta fått höra att ”skriva inte är din starkaste sida”. Men jag tror att om det finns en stark drivkraft så kan det hända mer än vi tror. För så var det för mig: jag tänkte inte på vad mina kritiker skulle tycka om detta, utan skrev boken jag själv hade velat och behövt läsa. Jag har alltid älskat utmaningar och att upptäcka nytt. Och på senare tid har jag känt en stor nyfikenhet, berättarlust och vilja att dela med mig av det jag lärt mig under alla år jag arbetat med utveckling och intraprenörskap. Just utveckling och förändring har löpt som en röd tråd genom mitt liv. Viljan och strävan efter att alltid utmana mig själv och se hur långt jag kan nå och i förlängningen utmana i de jobb jag haft för att agera på den potential jag sett i företagen. Jag har alltid sagt till mig själv att är jag nyfiken på något och fått för mig något, så ska jag i alla fall testa en gång. Jag har också ofta gått igång på att vara lite av en underdog. Som när jag 2008, mitt i finanskrisen, ändå bestämde mig för att testa vingarna utomlands och tävla i de tyska mästerskapen i karting (tävlingsformen av gokart). Då hade jag redan tävlat i Sverige i nio år. Även om jag på förhand visste att det skulle bli tufft att lära känna nya banor, förare, körsätt och ha minst budget av alla, ville jag ändå känna att jag gjorde mitt bästa för att testa hur långt jag kunde nå och utvecklas. Komplexitet lockar mig. Och i dag skulle jag inte vilja vara utan den erfarenheten.

8

INLEDNING

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 8

2020-05-05 08:14


När jag så här tio år efter har lagt hjälmen på hyllan (i alla fall tillfälligt) och reflekterar över vad jag lärt mig från motorsporten märker jag att jag tagit med mig många tekniker in i arbetslivet. Jag har ett för mig naturligt högt tempo i kroppen, som kom väl till användning när jag satt två centimeter från marken och tävlade i den mest avancerade kartingklassen med sex växlar och hastigheter upp mot 150 km/h. Att växla 50 gånger per varv i den hastigheten kräver tempo, men också fokus och uthållighet, då tempot ska hålla i 25 varv per race. Min förkärlek till strategi och taktik har jag också hämtat från banan. Man vinner inte racet i första kurvan, utan behöver tänka strategiskt på helheten och läsa sina konkurrenter för att avgöra när man kan hitta en omkörningsmöjlighet. Att ta chansen när möjligheten dyker upp är också något jag lärt mig från motorsporten. ”When you no longer go for a gap that exists, you’re no longer a racing driver” sa racingföraren Ayrton Senna, och det beskriver min filosofi bra. Att jobba i team har också varit en självklarhet. Jag som förare var ingenting utan mina mekaniker och andra som fick helheten att funka. Jag behövde kunna kommunicera hur bilen kändes, vad skillnaden var nu mot tidigare och dra analyser baserat på vilka justeringar i inställningarna som gjorts. Det vi sysslade med i depån var ett slags agilt utvecklingsarbete. Vi gjorde inställningar, körde ut på banan och testade, sedan in igen för att korrigera. Dessutom kunde förutsättningarna ändras snabbt om det började regna och nya inställningar behövde göras eller när nya konkurrenter kom in. Tanken på att någon gång skriva en bok har varit kittlande men också skrämmande. Ändå sitter jag nu här med boken som jag påbörjade för sex år sedan. På en segelbåt i den grekiska ö­världen skrev jag mina första ängsliga meningar och reflekterade över varför de mest drivna medarbetarna, intraprenörerna, är så dolda. Det har varit sex slitiga år med tidiga morgnar, sena kvällar, helger, tårar, skratt, stolthet, uppgivenhet, kaos, flow och skrivkramp. Jag hatälsB O O S TA I N T R A P R E N Ö R S K A P

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 9

9

2020-05-05 08:14


kar verkligen mina kreativa processer där jag liksom värker fram mitt alster. Jag ville skriva en ledarskapsbok som gör att våra intraprenörer inte längre förblir dolda, utan kommer ut i ljuset – får börja inspirera och synas för de innovationsmotorer de faktiskt är. Bara titta runt omkring dig, många av dina mest populära verktyg i dag – till exempel Gmail – är skapade av intraprenörer. Intraprenörer behöver tas om hand bättre och många fler medarbetare kan ”komma ut som intraprenörer”, om verksamheter börjar använda medvetna strategier för detta. Det handlar framför allt om att träna ledarna och medarbetarna i intraprenörskap och kreativitet, och hjälpa dem med rätt förutsättningar.

VARFÖR EN BOK OM INTRAPRENÖRSK AP? Jag har alltid älskat utveckling, förbättringsprojekt och alltid kommit med nya idéer för att göra drömmar och visioner till verklighet. Men det dröjde länge innan jag förstod att jag var en intraprenör. Intraprenörer är de som accelererar innovation och driver utvecklingen av nya tjänster, produkter, processer och arbetssätt inom etablerade verksamheter. En intraprenör har de egenskaper som behövs för att en organisation ska fortsätta vara konkurrenskraftig. En intra­prenör ser och agerar på möjligheter, driver förändring, är initiativrik, kreativ, syftesdriven, tvärfunktionell och handlingskraftig. Intraprenörer har precis som entreprenörer en stark vision och drivkraft att genomföra denna. De har en kreativ kärna och har lätt för att se helheter och hur saker kan kopplas ihop till nytt värde. Dessutom är de duktiga på att skaffa finansiering till sina projekt och kommunicera både externt och internt om sina visioner, idéer och genomföranden. De är ifrågasättande och nyfikna på vad som ännu inte skapats och drivs av att själva skapa just detta. För några år sedan fick jag en idé kring en intraprenörsplattform, 10

INLEDNING

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 10

2020-05-05 08:14


som jag tillsammans med en kollega skickade in till Saabs draknäste, min dåvarande arbetsgivares innovationstävling. Vårt förslag gick vidare och vi fick finansiering till en förstudie samt tillgång till två innovationscoacher som hjälpte oss att undersöka klimatet för intraprenörer på Saab. Förstudien resulterade i bland annat en rad rekommendationer till företagsledningen, en större medvetenhet i hela företaget kring intraprenörskap och ökat engagemang från bolagets intraprenörer. Genom vårt arbete sådde vi en hel del frön som nu fortsätter gro. När jag senare bytte roll och fick i uppdrag att, tillsammans med mitt team, bygga upp Saabs förmåga att samverka med startupbolag, kopplade jag ihop bolagets intraprenörer med möjligheten att jobba med spännande startupprojekt.

Upptäck intraprenörerna Jag ville skriva den här boken eftersom kunskapen om intraprenörskap är låg och medvetenheten behöver höjas. Svenska forskare beskriver det som ett ”slumrande och underutnyttjat område”, vilket gör att man går miste om vinster som till exempel mer engagerade medarbetare, fler innovationer och mer konkurrenskraft. De mest kreativa och drivna medarbetarna riskerar att lämna verksamheten för att i stället starta eget eller göra skillnad någon annanstans. Detta samtidigt som samhället står inför en mängd utmaningar, där intraprenörer behövs mer än någonsin. I den här boken vill jag sprida kunskap om intraprenörskap och öka medvetenheten genom att berätta om mina egna och andras erfarenheter och vad forskningen visar. Verksamheter kan med intraprenörers hjälp öka sin konkurrenskraft, få mer engagerade medarbetare och skapa mer kontinuerlig innovation. En global studentundersökning visade till exempel att intraprenörskap och innovation fanns bland de tre främsta karriärmålen hos IT-studerande, vilket är ett exempel på att det finns ett stort behov av och stor efterfrågan på att erbjuda intraprenörskap. B O O S TA I N T R A P R E N Ö R S K A P

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 11

11

2020-05-05 08:14


Vad tänker och känner du som läsare? Du som läser boken är troligen mest intresserad av att främja in­ novationsförmåga i din verksamhet. Är du chef eller ledare är din uppgift att vara med och forma en vision, strategi och strukturer som ger goda förutsättningar för innovation. Oavsett om du är ledare eller har en annan funktion i verksamheten har du nytta av att förstå hur ett mer innovativt klimat kan skapas. Kanske har du fått påtryckningar från drivna medarbetare som gett dig massor av idéer kring hur detta ska formas? Grattis i så fall, då har du redan stött på en intraprenör!

Ditt uppdrag att utveckla Du som är HR-ansvarig försöker förmodligen förstå din verksamhets högpresterare, hur ni ska hjälpa till att attrahera dem, utveckla dem och forma ett modernt erbjudande som funkar nu och i framtiden. Du kanske känner dig frustrerad över kompetensförsörjningen, var talangerna finns, varför personalomsättningen ökar och medarbetarengagemanget minskar eller så brottas du med ledarskap som inte funkar. Jobbar du på strategiavdelningen funderar du förmodligen över vägen framåt, vad ni ska satsa på för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga även i framtiden. Kanske har du många bra idéer och känner dig inspirerad av andra företag, men är osäker på hur ni själva ska göra för att vara innovativa. Du som arbetar med produktutveckling försöker kanske jobba med olika initiativ som inkubatorer eller innovationstävlingar för att stimulera utvecklingen av nya produkter, men funderar över hur de bäst vävs in i företagets vardag för att undvika att det skapas olika innovativa nivåer och grupper i bolaget, ett ”vi och dom”. Om du jobbar som kommunikatör och skriver på er webbsida att ni har en innovativ kultur, kanske du funderar över vad ni egentli12

INLEDNING

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 12

2020-05-05 08:14


gen menar med det. Lever vi som vi lär? Vem är det som definierar oss som innovativa? Är det ledningen, kunderna eller medarbetarna? Har vi belägg för att det verkligen stämmer eller känner vi oss stressade av att skapa ett så attraktivt varumärke att vi glömmer att säkra budskapen? Är du medarbetare med andra uppgifter kanske du är nyfiken på begreppet intraprenörskap och undrar hur det hänger ihop med entreprenörskap. Kanske känner du att du har entreprenöriella egenskaper, men funderar som anställd över hur och om du kan kombinera dessa världar.

Den gyllene medelvägen En global undersökning från Randstad konstaterar: ”att vara en entreprenör upplevs som attraktivt, men att faktiskt bli en verkar ligga långt bort”. Resultatet i rapporten visar att så mycket som 53 procent av världens arbetskraft skulle vilja starta eget och ser entreprenörskap som den ideala arbetsformen. Men bara 27 procent av dem gör verklighet av tankarna, då risken att misslyckas verkar för stor. Min tes är därför att intraprenörskapet, som kombinerar det bästa av båda världar, tilltalar en stor del av dagens och framtidens medarbetare. Vilka verksamheter är redo att erbjuda intraprenörskap för alla dessa personer? Verksamheter i dag är alltför fokuserade på traditionella strukturer, processer och personalfilosofier sprungna ur ett icke-digitalt samhälle. En sak är säker. De som redan i dag jobbar på att ha strukturer för intraprenörer ligger bra till. De blir attraktiva arbetsgivare och kan säkra sin framtida kompetensförsörjning.

Börja diskutera på din arbetsplats Jag hoppas att denna bok kan bli en ögonöppnare för din arbetsplats. Med hjälp av den kan ni börja jobba med medarbetardriven B O O S TA I N T R A P R E N Ö R S K A P

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 13

13

2020-05-05 08:14


innovation. Att börja inifrån skapar förankring, engagemang och stolthet och gör innovation i vardagsarbetet enklare. Ge gärna boken till din chef, HR-avdelning eller kollega – eller starta en bokcirkel på din arbetsplats, där ni tillsammans går på djupet för att diskutera hur ni kan skapa ett bättre klimat för intraprenörer. Jag har valt att grunda boken i ett kapitel om intraprenörsbegreppet. Därefter kommer två kapitel som handlar om att lära känna sig själv som verksamhet och lära känna medarbetarna, för att få dig att reflektera mer över vad innovation är för just er. Att ta begreppet innovation och göra det till sitt eget är viktigast av allt. Låt inte innovation bara blir ett trendigt ord i en presentation, låt det leva i hela verksamheten.

VEM ÄR JAG? Jag är innovationskonsult, förändringsledare, intraprenör, entreprenör och personlig coach. Jag har ett brinnande intresse för hur vi människor fungerar och vill specifikt hjälpa verksamheter att fokusera mer på människan, möjliggöraren bakom resultaten och siffrorna. Jag har själv studerat ämnet intraprenörskap, både genom att studera forskning, intraprenörskap i storbolag och genom att själv navigera fram som intraprenör i komplexa, globala företag, så som försvars- och säkerhetsföretaget Saab och elbilsproducenten Tesla. De senaste åren har jag blivit nominerad till och tagit emot flera utmärkelser inom kommunikation, medarbetarskap, innovativt ledar­skap och intraprenörskap. Nomineringarna till Årets intra­ prenör 2017 (Talentia), Årets innovativa ledare 2020 (Tidningen Chef) och Framtidens kvinnliga ledare 2020 (Ledarna) har gjort mig extra glad.

14

INLEDNING

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 14

2020-05-05 08:14


VAD KOMMER DEN HÄR BOKEN GÖRA FÖR DIG? Efter att du läst den här boken kommer du att: •  Ha kunskap om vad intraprenörskap är och varför din verksamhet bör ägna sig åt det. •  Få redskap för att kunna undersöka din verksamhets nuläge och vad som hindrar innovation hos er. •  Kunna arbeta mer strategiskt och strukturerat med intraprenörskap. •  Förstå intraprenörens drivkrafter, arbetssätt, agerande och personliga egenskaper – intraprenörens DNA. •  Identifiera era egna intraprenörer och se hur ni kan skapa fler. •  Förstå hur verksamheten bättre kan utveckla ledarskapet och företagskulturen för att främja intraprenörskap.

Detta är en bok om ledarskap som främjar innovation. Ledarskap är ju ett brett och komplext område, och boken hanterar en aspekt av ledarskap, som kommer att kräva allt större fokus, i takt med samhällets ökade krav på nytänkande och innovation. Men du behöver också komplettera med kunskap kring olika typer av ledarskap för att kunna utöva ett passande ledarskap i en given situation. Nyfikenhet, lyhördhet, tydlighet, tillit och respekt är ofta vägen framåt i de flesta situationer.

Nu kör vi!

B O O S TA I N T R A P R E N Ö R S K A P

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 15

15

2020-05-05 08:14


K APITEL 1

Om intraprenĂśrskap och dess nyttor

01-208_Boosta IntraprenoĚˆrskap.indd 17

2020-05-05 08:14


VAD ÄR INTRAPRENÖRSK AP? 1984 MYNTADES BEGREPPET intraprenörskap som ”dreamers who do” – personer som tar operativt ansvar för att driva utveckling och innovation av något slag, inom en befintlig verksamhet. Genom att ha en stark vision och se bortom den nuvarande affären eller uppdraget, hittar intraprenören nya skiftningar, trender eller hål i marknaden, och upptäcker sedan sätt att agera på dessa inom arbetsplatsen de jobbar på. Intraprenörer vill göra skillnad och drivs av nyfikenhet och utmaningar i sitt jobb. De identifierar behov och ser möjligheter samt arbetar målinriktat, engagerat och uthålligt för att hitta nya, kreativa och ofta unika lösningar på utmaningar och problem. De kan lätt se synergieffekter och driver på för att skapa något nytt och värdefullt. Intraprenörer ser möjligheter andra inte ser, tar initiativ och genererar idéer för utveckling utan att någon egentligen efterfrågat det. Med tanke på deras starka inre driv är det inte så konstigt att det ofta är de själva som utser sig till och tar rollen som just intraprenör. De väntar inte på att inledningsvis få den bekräftelsen från någon annan. Däremot behöver de, som alla människor, bekräftelse och vill då helst få erkännande och del i det nyskapade värdet – eller bara få fortsätta jobba i projektet.

18

OM INTR APRENÖRSK AP OCH DESS NY T TOR

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 18

2020-05-05 08:14


Både visionär och genomförare Intraprenörens viktigaste förmåga är att ta ansvar för att driva och genomföra utveckling, förändring och innovation internt – inte bara prata om det. Intraprenören behöver också ha en förmåga att läsa av organisationens internpolitik och sedan använda den på ett smidigt sätt för att komma framåt utan att trampa folk på tårna. ”They know the rules, and bend them effectively”, skriver konsultföretaget Deloitte Digital i sin rapport om intraprenörskap. Intraprenörer har en så stark inre drivkraft att de ofta tar på sig denna roll självmant genom att ta initiativ där de ser att något behöver göras. Därför kan rollen bli tung, ensam och slitsam då de också arbetar tvärfunktionellt med förändring, vilket ofta bidrar till motstånd och tunga processer. Många av dem kan se motgångar som lärdomar, vilket är positivt, men de kan också vara mer känsliga för utmattning med tanke på den stora mängd energi intraprenören förbrukar. I boken kommer jag längre fram rekommendera att intraprenörer jobbar tillsammans som par, för att bli mer hållbara över tid.

Inte bara teknisk utveckling Intraprenörens idéer kan vara allt ifrån tekniska och finansiella till att handla om att förbättra arbetssätt, processer eller en kultur – egentligen allt som kan utvecklas. Intraprenörernas starkaste egenskap är just kombinationen av det visionära och praktiska – förmågan att hitta och sätta ihop människor och resurser över gränser, för att få saker att hända. De är också duktiga säljare, kan paketera och pedagogiskt förklara sina idéer för andra och inser vikten av att hitta sponsorer för att kunna implementera idéer. De inser oftast att ensam inte är starkast, och vet att om de inte får med sig andra, blir det heller ingen förändring. Ta gärna en kort paus och fundera själv över vilka personer i din närhet som du nu anar är intraprenörer. Vad är det de gör, som gör B O O S TA I N T R A P R E N Ö R S K A P

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 19

19

2020-05-05 08:14


att de får så mycket att hända? Tyvärr är intraprenörer inte så välkända, varken inom eller utanför sin verksamhet. Men för att ge några exempel kan följande personer nämnas som alla fått utmärkelsen ”Årets intraprenör” för sin originalitet, förmåga att koppla ihop människor, operativa förmåga, affärssinne och uthållighet: Ulf Nordström (teknisk projektledare, Volvo Cars), Pär Larshans (hållbarhetschef, Max Hamburgare), Åsa Caap (vd och varumärkeschef, Our/Vodka) och Alexander Lydecker (försäljningschef, Bonnier News). Företagen de har jobbat på har verkligen visat sig kunna leverera innovation och nytänkande. Viktigast är alltså inte bara det visionära, utan också den praktiska genomförandekraften – förmågan att se till att idéerna skapar nytt värde i verkligheten. Till skillnad från entreprenören har intraprenören ofta större finansiella och personella resurser att använda, men har också många inom verksamheten att ta hänsyn till. Detta gör arbetet tyngre för intraprenören, medan entreprenören kan verka mer fritt. Storbolaget Ericsson är ett bra exempel på företag som tar intraprenörskap på allvar och som ser vinsterna. Man har därför startat Ericsson ONE, en plats för intraprenörer att ta fram framtidens innovationer/affärer. Genom att tydligt kommunicera på sin webbsida vad intraprenörskap är på Ericsson, tydliggör företaget både internt och externt vad man kan förvänta sig av bolaget på detta område. Daniel Alexus, Head of Ericsson ONE och grundare av satsningen, kommenterar: ”Intraprenörer spelar en ytterst viktig roll för att utveckla Ericssons framtida affär. De ger nya idéer till företaget och stimulerar nya koncept och lösningar som kan börja smått men leda till något stort. För att lyckas måste vi släppa loss vår intraprenöriella kraft, och Ericsson ONE grundades för att göra just det. Ericsson ONE gör intraprenörernas idéer enklare att realisera. Plattformen erbjuder en kreativ miljö 20 O M I N T R A P R E N Ö R S K A P O C H D E S S N Y T T O R

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 20

2020-05-05 08:14


för intraprenörer samt tillgång till verktyg, finansiering och yrkeserfarenhet, som kommer från Ericssons globala nätverk av talanger, partners, kunder och tekniska resurser. Målet är att bygga en pipeline av internt skapade ’startups’ där några på sikt lyckas och blir framtidens tillväxtsatsningar.”

Tveka aldrig på att en liten grupp fokuserade, passionerade och drivna människor kan förändra världen. De är de enda som någonsin gjort det. Margaret Mead, människorättsaktivist och sociolog

FÖRSTÅ INTRAPRENÖRENS DNA För att kunna möta upp intraprenörerna behöver verksamheter och ledare så klart förstå deras drivkrafter, arbetssätt, agerande och personliga egenskaper. Det är ofta här det brister, eftersom de fungerar annorlunda än de flesta. Och som bekant brukar människor ha ett visst motstånd mot det som inte följer normen. Men för att möta samhällets utmaningar och driva utvecklingen framåt behöver många förändra synsätt så att det annorlunda ses som något bra, nödvändigt och avgörande. Intraprenörskapskonsulten Birgitte Stjärne har sammanfattat intraprenörens fem drivkrafter:

B O O S TA I N T R A P R E N Ö R S K A P

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 21

21

2020-05-05 08:14


1. Intraprenören vill leva sin vision

Intraprenören skapar och kommunicerar en egen vision som är starkt grundad i verksamheten. Intraprenören gör det genom att: •  ta personlig ställning till verksamhetens värderingar, vision och mål, •  identifiera behov och möjligheter i sitt arbete, •  skapa en egen vision kring vad som är möjligt, •  formulera och presentera egna och andras idéer, •  få andra att dela visionen och idéerna och se möjligheterna, •  inspirera andra att arbeta åt samma håll. En missuppfattning är att intraprenören är egocentrisk, för självständig och lever i sin egen värld. Som jag ser det grundar intraprenören sin egen vision i verksamhetens och hittar alltså sin plats och sitt bidrag i den stora visionen. Att medarbetare behöver förstå hur de ska bidra till det större och till strategin är viktigt för att de ska kunna känna engagemang. Så ta gärna hjälp av intraprenörerna som på detta sätt kan inspirera fler att hitta sitt bidrag och sin plats i det stora. 2. Intraprenören söker utmaningar och skapar nytt

Intraprenören drivs av att utveckla, förbättra och att skapa något nytt, ofta på annorlunda sätt. Intraprenören gör det genom att: •  tänka utanför ramarna, •  ifrågasätta befintliga lösningar, •  ställa alla slags frågor, även de obekväma, •  utmana det rådande systemet, •  driva utveckling trots motstånd, •  ta initiativ, •  ta tag i utmaningar/uppgifter som ”fallit mellan stolarna”. 22

OM INTR APRENÖRSK AP OCH DESS NY T TOR

01-208_Boosta Intraprenörskap.indd 22

2020-05-05 08:14


CHARLOT TE HAEGERMARK

Hur kan verksamheter öka sin innovationsförmåga och därmed maxa sin konkurrenskraft? Innovationsförmågan på ett företag bestäms av de anställda. Det är dags att upptäcka intraprenören! I Boosta intraprenörskap får du ta del av både forskning och praktiska erfarenheter från ledare och organisationer. Efter att ha läst boken kommer du bland annat att:

BOOSTA INTRAPRENÖRSK AP

•  Veta vad intraprenörskap är, och varför din verksamhet bör ägna sig åt det. •  Förstå intraprenörens drivkrafter, arbetssätt, agerande och personliga egenskaper – intraprenörens DNA. •  Förstå det ledarskap som boostar intraprenörskap. Boken vänder sig till ledare, HR och medarbetare som vill utveckla sin egen och verksamhetens intraprenöriella förmåga.

isbn 978-91-523-5933-4

9 789152 359334

CHARLOT TE HAEGERMARK

Boosta

INTRAPRENÖRSKAP Charlotte Haegermark är den tidigare motorsportföraren som gick från marknadsföring och employer branding till att bli förändringsledare, teamledare och intraprenör. Med erfarenheter från Porsche, Tesla, Red Bull och försvars- och säkerhetsföretaget Saab delar hon nu med sig av sina innovations- och ledarskapskunskaper med stor passion och energi. Charlotte har fått flera utmärkelser för sitt arbete, och bland annat blivit nominerad till ”Årets innovativa ledare 2020” (Chef), ”Fram­ tidens kvinnliga ledare 2020” (Ledarna) samt till Forbes talanglista ”30 under 30 list 2017”.

UTVECKLA KREATIVA MEDARBETARE OCH MAXA KONKURRENSKRAFTEN