SCHROOT! nr 1 2022

Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 10 | Week 5 | 2022 | Nummer 1 | www.schrootkrant.nl

1 Trimey Metaalrecycling: Liefde voor recycling én voor Urk

8 Nieuwe Fuchs MHL350F voor Gebroeders Swinkels

27

Aandrijfbatterij van gerecycled nikkel, mangaan en kobalt

Onderzoek naar kinderarbeid in de metaalsector

‘Grondstoffen duurder in de nasleep van corona’

Het Zweedse bedrijf Northvolt heeft zijn eerste batterijcel geproduceerd die gemaakt is van 100 procent gerecycled nikkel, mangaan en kobalt. De autobatterijfabrikant wil jaarlijks 125.000 ton batterijen gaan recyclen. Dat meldt het Online Platform Green Light.

Deelnemers aan het internationaal MVOconvenant voor de Metaalsector werken mee aan onderzoek om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de sector aan te pakken en te voorkomen. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar kinderarbeid.

Grondstofprijzen blijven stijgen. De coronacrisis is een belangrijke oorzaak. Er zijn echter meer factoren die vraag en aanbod beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld een mindere beschikbaarheid. Dat schrijft senior econoom Casper Burgering in zijn publicatie.

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 12

Lees verder op pagina 26


2

|

Verkopen zware en lichte bedrijfswagens in 2021 in de plus

VOORWOOR D

Kinderarbeid ‘Kinderarbeid’, mopperen mijn kinderen wel eens als ik ze vraag om de afwasmachine even uit te ruimen of om even mee te helpen in de tuin. Maar ze schrokken wel even toen ik ze vertelde dat kinderen in andere delen van de wereld een heel ander leven hebben. Wereldwijd werken er, volgens Terre des Hommes, zo’n 150 miljoen kinderen. Het is voor veel arme gezinnen de manier om het hoofd boven water te houden. Alleen, ongeveer de helft van deze kinderen werkt in extreme omstandigheden. Ze doen gevaarlijk, vies, ongezond werk. Ze worden zwaar uitgebuit. ‘Er viel een grote steen op me,’ vertelt Rajat (12) die moest werken in een mijn. ‘Toen ik aan mijn hoofd voelde, zat er veel bloed. Ik moest vijf dagen naar het ziekenhuis.’ In 2019 werden techbedrijven, zoals Tesla, Apple, Google. Dell en Microsoft aangeklaagd voor kinderarbeid in de kobaltmijnen van Congo. Daarbij zijn veertien Congolese kinderen bij een ongeluk om het leven gekomen of ernstig gewond geraakt. Het kobalt uit de mijnen wordt verwerkt in de accu’s van elektrische auto’s en mobiele apparaten. De Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Terry Collingsworth vertelt in een artikel in het AD over de ‘extreem gevaarlijke omstandigheden’ waaronder in Congo het metaal wordt gedolven te vergelijken met ‘het stenen tijdperk’. Tieners werken er voor een dagloon van een of twee dollar om kobalt te leveren voor de producten van de rijkste bedrijven ter wereld. De aangeklaagde bedrijven hebben de mijnfirma’s in Congo, volgens de ouders, aangespoord om meer kobalt te leveren en direct geprofiteerd van de kinderarbeid. Collingsworth stelt dat er voldoende informatie is voor de bedrijven om te weten dat jonge kinderen worden gedwongen om te werken in de extreem gevaarlijke mijnen. Het zou slechts een ‘verwaarloosbaar klein deel van hun enorme rijkdom en macht’ vergen om iets te doen aan de levensomstandigheden van deze kinderen, maar volgens de mensenrechtenadvocaat blijven de techbedrijven profiteren van goedkoop kobalt gewonnen door kinderen. Dit lijkt misschien nog steeds een ver-van-je-bedshow, maar is dat wel zo? Weet jij als ondernemer in de metaalrecycling precies wat er met jouw metaal gebeurt? De kans is groot dat het geëxporteerd wordt naar het buitenland. Misschien doe je dat niet zelf, maar gebeurt dit door de schrootverwerker aan wie jij je materiaal levert. Concrete feiten over kinderarbeid in

het oud-ijzer zijn er niet bekend. ‘We weten dat hier kinderen actief zijn in de keten, bijvoorbeeld bij het ophalen van metaal’, vertelt Roelof van Laar, zelfstandig adviseur kinderrechten, in een interview voor deze editie. ‘We willen graag beter zicht krijgen op waar ze werken en wat voor werk ze doen. En werken ze met metaal dat uit Nederland komt of naar ons land geëxporteerd worden?’Van Laar is als consultant al vijf jaar betrokken bij het MVO-convenant voor de Metaalsector. Doel van dit convenant is om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector aan te pakken en te voorkomen. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar kinderarbeid. ‘Mocht dit voorkomen, dan willen we daar heel graag een oplossing voor zoeken’, aldus Bas Krommenhoek van Krommenhoek Metals. Krommenhoek Metals is één van de bedrijven, die het convenant ondertekend heeft. Bas vindt het heel spannend om de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. ‘Mocht er inderdaad sprake zijn van kinderarbeid in de internationale metaalrecycling dan is het de vraag hoe we daar het beste mee om kunnen gaan en wat we eraan kunnen doen. Wij weten zelf ook de uitkomst niet en welke gevolgen een eventuele negatieve uitkomst heeft.’ Dat maakt kinderarbeid dus nog steeds actueel. Laten we hopen dat de uitkomsten meevallen. Zo niet, dan zal het geen optie zijn om te stoppen met de export buiten Europa. Het is beter helpen om de werkomstandigheden in de betreffende op een goed niveau te krijgen. Bedrijven die hier iets tegen willen doen, zijn van harte welkom om toe te treden tot het convenant. Bas zegt dat heel treffend in het interview: ‘Ik hoop dat de recyclebedrijven hun krachten bundelen. Met elkaar kunnen we druk zetten, of samen onze afzet veranderen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze sector schoner wordt.’ Een prachtige missie!

In 2021 zijn in Nederland in totaal 12.082 nieuwe zware bedrijfswagens (vrachtwagens) geregistreerd. Een stijging van 8,2 procent ten opzichte van 2020, toen in totaal 11.170 vrachtwagens werden geregistreerd. Ook de registraties van nieuwe lichte bedrijfswagens (bestelwagens) lieten positieve cijfers zien en stegen met 13,3 procent ten opzichte van 2020 naar in totaal 68.443 stuks. Dit blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en databureau RDC. De verkoop van vrachtwagens is in 2021 dankzij de aantrekkende economie en toenemende investeringen door ondernemers flink opgeveerd tot bijna 12.100 stuks. Dit aantal had volgens RAI Vereniging en BOVAG nog hoger kunnen liggen als fabrikanten hun volledige productiecapaciteit hadden kunnen benutten. Helaas wordt ook deze branche geraakt door de stagnerende toelevering van onderdelen, waaronder computerchips. Mede hierdoor viel ook het aantal registraties afgelopen december 18,6 procent lager uit (656 stuks) dan een jaar eerder toen nog in totaal 806 vrachtauto’s werden gekentekend. De registraties van bestelwagens lieten in de laatste maand van het jaar

REGISTRATIE ZERO-EMISSIE VOERTUIGEN

De verkoop van emissievrije vrachtwagens blijft vooralsnog beperkt. In 2021 werden er in totaal 219 batterij-

elektrische trucks geregistreerd en 45 waterstof-elektrisch aangedreven trucks. Hiermee kwam het totaal op 264 uit, terwijl in 2020 nog 487 emissieloze trucks werden geregistreerd. De daling wordt mede veroorzaakt door ondernemers die hun investering uitstellen in afwachting van de aankoopsubsidie op deze trucks.

VERDUURZAMING GOEDERENVERVOER

De truck- en bestelwagenfabrikanten zetten vol in op de ontwikkeling van duurzame voertuigen, waaronder zero-emissie. Voor de Nederlandse markt is dat van belang nu met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek is afgesproken om vanaf 2025 een groot aantal binnensteden emissievrij te bevoorraden. Tot 2030

moeten daardoor circa 12.000 zeroemissie trucks op de weg komen voor de bevoorrading van binnensteden. Komende jaren is het financiële gat tussen een zero-emissie truck en conventionele vrachtwagen nog dusdanig groot, dat ondernemers zonder extra steun flink meer moeten investeren. Vanaf medio 2022 komt er weliswaar een subsidieregeling voor zero-emissie trucks beschikbaar, maar RAI Vereniging en BOVAG benadrukken dat om de elektrificatie te versnellen, meer nodig is. Naast de geplande aankoopsubsidie van 40 procent van de meerprijs van een e-truck, is berekend dat tot 2030 circa 1,2 miljard euro extra nodig is om het bedrijfseconomische gat tussen een dieseltruck en zero-emissie vrachtwagen te dichten. CO2-DOELSTELLINGEN

Mede daarom willen RAI Vereniging en BOVAG dat in de overgangsfase komende jaren ook andere schone technieken zoals (plug-in)hybride en biobrandstoffen worden omarmd. Hierdoor krijgen ondernemers voldoende schone alternatieven om hun wagenpark te verduurzamen en de uitstoot van CO2 te verminderen. juist een plus van 18,4 procent zien en kwamen daardoor uit op 4.221 ten opzichte van 3.564 stuks in december 2020. Ondanks dat ook hier de sector profiteert van meer investeringen, speelt het tekort aan onderdelen en de wereldwijde logistieke problemen de sector parten waardoor in deze branche de productie niet op volle kracht kon draaien.

Voor bestelwagens lag dit anders. In 2021 steeg het aantal elektrisch aangedreven voertuigen (incl. waterstof) van 1.680 in 2020 naar 3.177 stuks in 2021 (+89,1 procent). Sinds maart 2021 kunnen ondernemers gebruik maken van een aankoopsubsidie op elektrische bestelwagen (SEBAregeling) van maximaal 5.000 euro per voertuig.

Tot slot benadrukken beide partijen dat de CO2-doelstellingen alleen kunnen worden behaald door te zorgen voor een robuuste laad- en tankinfrastructuur. Juist op dit punt moeten alle zeilen worden bijgezet en moet komende jaren fors worden geïnvesteerd.

Colofon

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 10 | Week 5 | 2022 | Nummer 1 | www.schrootkrant.nl

1 Trimey Metaalrecycling: Liefde voor recycling én voor Urk

8 Nieuwe Fuchs MHL350F voor Gebroeders Swinkels

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie.

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl

RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Coverfoto: Coen Posthumus van Wymmalen & Hausmann

27

Wendy Noordzij Aandrijfbatterij van gerecycled nikkel, mangaan en kobalt

Onderzoek naar kinderarbeid in de metaalsector

‘Grondstoffen duurder in de nasleep van corona’

Het Zweedse bedrijf Northvolt heeft zijn eerste batterijcel geproduceerd die gemaakt is van 100 procent gerecycled nikkel, mangaan en kobalt. De autobatterijfabrikant wil jaarlijks 125.000 ton batterijen gaan recyclen. Dat meldt het Online Platform Green Light.

Deelnemers aan het internationaal MVOconvenant voor de Metaalsector werken mee aan onderzoek om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de sector aan te pakken en te voorkomen. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar kinderarbeid.

Grondstofprijzen blijven stijgen. De coronacrisis is een belangrijke oorzaak. Er zijn echter meer factoren die vraag en aanbod beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld een mindere beschikbaarheid. Dat schrijft senior econoom Casper Burgering in zijn publicatie.

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 12

Lees verder op pagina 26

Jaargang 10 week 5, 2022, nr. 1 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht.

Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2214-9309 Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Nederlanders verbruiken veel meer batterijen dan ze denken

3

De hoogste prijs voor uw e-waste

METAAL RECYCLING • ICT-RECYCLING • SLOOPWERKEN G RA H A M B E L L ST RA AT 3 5 • 8 013 P L Z WO L L E T E L E F O O N 0 6 17 8 8 0 5 3 2 • I N F O @ G U WO. N L

Voor de zevende keer op rij liet Stichting Stibat Services een grootschalig onderzoek uitvoeren naar batterijen in Nederlandse huishoudens. De vragen waren onder meer gericht op de kennis van batterijen en het inlevergedrag van mensen. Ook vond een batterijentelling plaats: in een speciaal batterijboekje gaven deelnemers precies aan welke apparaten ze in bezit hebben en dus hoeveel batterijen. De resultaten zijn verrassend.

25.000 inleverpunten in heel Nederland. De supermarkt is daarvan het meest favoriete inleverpunt. BATTERIJENONDERZOEK

Het batterijenonderzoek van Stibat Services wordt, in opdracht van Stichting Batterijen, elke drie jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De deelnemende huishoudens ontvingen een vragenlijst met meerkeuzevragen, open vragen en

een batterijboekje voor de batterijentelling. Stibat Services gebruikt de resultaten om de bewustwording van consumenten te verhogen en zo bij te dragen aan een beter milieu. Als non-profitorganisatie draagt Stibat Services zorg voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Meer informatie is te vinden op: www.stibat.nl en www.legebatterijen.nl.

Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld 107 batterijen in bezit, nieuwe, lege én gebruikte. Dat zijn er veel meer dan de 36 die ze zelf denken te hebben. In 2018 bezaten mensen nog 118 batterijen, vooral omdat ze meer apparaten in gebruik hadden. Huishoudens met kinderen bezitten verreweg de meeste batterijen (150), gevolgd door huishoudens zonder kinderen (111) en alleenstaanden (76). De meeste batterijen bevinden zich in afstandsbedieningen, zaklampen, fietslichten, telefoons en speelgoed. Maar ook tuinverlichting, draadloze toetsenborden en rookmelders staan in de top tien.

www.guwo.nl Circulaire economie als nieuw speerpunt kabinet Voor het eerst is circulaire economie in een regeerakkoord geduid als belangrijke transitie, naast digitalisering en de energietransitie. Stichting Open ziet in het regeerakkoord kansen voor betekenisvolle stappen op weg naar een circulaire economie in Nederland. Dat staat in haar eerste reactie op het regeerakkoord. ‘Wij zijn verheugd over het enthousiasme dat het Kabinet laat zien, maar er is nog een lange weg te gaan’, aldus voorzitter Steven van Eijck. Het kabinet wil dat Nederland Europees koploper wordt op het gebied van recycling. Deze ambitie wordt door de stichting Open van

RECYCLEPOTENTIEEL

De meeste mensen hebben een goede kennis van batterijen. Vrijwel iedereen weet dat een accu een batterij is en dat je een knoopcel niet bij het restafval mag gooien. Ook weten mensen dat de milieustraat van de gemeente niet de enige inleverplek is voor afgedankte batterijen. De kennis van het recyclepotentieel blijft echter iets achter. Dat je van gerecyclede batterijen nieuwe batterijen kunt maken, is bekend. Alleen weet 45% van de mensen niet dat de gerecyclede metalen ook terechtkomen in nieuwe producten, zoals kaasschaven en fietsen. BATTERIJEN INLEVEREN

Nederlanders hechten veel waarde aan het gescheiden inleveren van afgedankte batterijen. Op een schaal van 1 tot 10 geven mensen daar gemiddeld een 8,7 voor. Ruim 65 procent levert afgedankte batterijen altijd gescheiden in. Ter vergelijking: bij papier (83 procent) en glas (80 procent) ligt dat percentage hoger. Het milieu is voor de meeste mensen de voornaamste reden om batterijen gescheiden in te leveren. Daarbij vindt 64 procent het een kleine moeite. Stibat Services heeft

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

harte ondersteund. Daarvoor is een gezamenlijke inspanning van producenten, consumenten (via Wecycle) en overheid nodig. Producenten zien hun eigen producentenverantwoordelijkheid als een belangrijk instrument voor een circulaire economie. Zij voeren de regie op de inzameling en recycling. AANGEWEZEN GESPREKSPARTNER

Onder de naam Wecycle voert Stichting Open campagnes om de juiste afgifte van e-waste door consumenten te stimuleren. ‘Stichting Open heeft via haar inzamelstructuur toegang tot het organiseren van levensduurverlenging’, benadrukt Van Eijck.


4

|

CONTAINERS

Bakker Hydraulic versterkt marktpositie door overname Conwad Bakker Hydraulic uit Elst heeft de activa van de Groningse bedrijven Conwad en Venema overgenomen. Ontwerpen, tekeningen en klantenbestanden van de twee ondernemingen die eerder dit jaar failliet zijn gegaan, zijn nu in handen van Bakker. Ook de handelsnaam Conwad is nu eigendom van Bakker.

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

Het bedrijf uit Elst heeft daarmee zijn positie als marktleider op het gebied van hydraulische hulpstukken voor autolaadkranen en graafmachines nog verder versterkt. Directeur Harm Bakker verwacht dat de Bakker groep door deze overname een positieve ontwikkeling door te maken. Zijn bedrijf exporteert nu al naar 45 landen in

de hele wereld en heeft verkoopvestigingen in de Verenigde Staten, Italië en Frankrijk. In 2014 nam de Bakker Groep al de activiteiten van het Italiaanse Gusella Equipment over. Het gaat goed met de onderneming uit Elst. Alleen al in Nederland rijden er meer dan tienduizend auto’s rond die zijn voorzien van een hydraulische laadkraan. Veel van de hulpstukken die hierbij worden gebruikt zijn afkomstig uit Elst. Daarbij gaat het onder meer om open schalen grijpers, poliepgrijpers en containerledigingssystemen. STIJGENDE VRAAG

De vraag naar deze accessoires komt uit de hele wereld. Als voorbeeld van een groeiende vraag

noemt Bakker India, waar hij banden heeft met een toonaangevende recycling onderneming. ‘Daar zie je het positieve effect van het plaatsen van vuilcontainers. Tot kilometers in de omtrek van zo’n container zie je dat de omgeving schoner wordt. Door dat succes hebben we daar inmiddels tientallen ledigingssystemen verkocht.’ Bakker heeft een speciale relatie met Groningen. Hij is geboren in het dorpje Oldenzijl in noord Groningen, tegenwoordig onderdeel van de gemeente Het Hogeland. Bovendien heeft zijn vader vroeger zelfs gewerkt in het bedrijf dat de voorganger was van het nu overgenomen Conwad. ‘Een toevallige bijkomstigheid’, noemt Bakker dat.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

• Sorteergrijpers en shovelbakken

Steenbergen Metaal Recycling sponsort ‘onze Droom’ Daniel Steenbergen van Steenbergen Metaal Recycling heeft aan de bestuursleden van Stichting Onze Droom een cheque van € 1.100,- overhandigd. Het bestuur heeft de cheque met veel dank in ontvangst genomen. Dat meldt Brummensnieuws.nl.

de kledinguitgifte ook voor dat kostbare materialen niet verloren gaan, maar zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden.

de vlakte gaat. ‘Deze sponsoring kunnen we goed gebruiken om elders een nieuwe start te maken’, aldus voorzitter Sonja Leemkuil.

NIEUW ONDERKOMEN

Bron: Brummensnieuws.nl Foto: Facebook

Daniel Steenbergen besloot om een deel van de opbrengst van het ingeleverde oud ijzer/metaal in de laatste week voor Kerst aan een goed doel te schenken. Hij koos voor Stichting Onze Droom, omdat het hem erg aanspreekt wat de vrijwilligers voor de samenleving doen. HERGEBRUIK

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl

‘Er kwamen in deze week met name meer particulieren hun oud ijzer en afgedankte metalen spullen inleveren,’ vertelt Daniel Steenbergen. ‘Het is fijn, dat nu meer inwoners de weg naar ons bedrijf weten te vinden.’ Steenbergen Metaal zorgt er voor, dat de ingeleverde materialen weer hergebruikt kunnen worden voor het produceren van nieuwe producten. Stichting Onze Droom zorgt er met het Repair Café en

Onze Droom is op zoek naar een nieuw onderkomen nu dit jaar de huidige gebruikte ruimte tegen


|

Drive Thru is extra service van Do- Metals ‘Welcome in the mancave’, zegt Frank Doornbos van Do-metals lachend. The Mancave is de kantine van het ijzer en metaal recycling bedrijf in Bergschenhoek. Inwoners van Lansingerland en omgeving zijn van harte welkom om oud ijzer, metaal en accu’s in te leveren. Do- Group is de overkoepelende organisatie waar Do- Metals en drie andere werkmaatschappijen onder vallen: Do- Trans, Do- Flex, en DoImport. Eigenaar Frank Doornbos wil graag meer bekendheid geven aan het onderdeel Do- Metals. ‘Wat niet iedereen weet, is dat onze gemeente een ijzer en metaal recycling bedrijf heeft waar iedereen oud ijzer en metaal kan brengen. Een bijkomend voordeel is dat er ook nog geld voor wordt gegeven, de beste prijs in de regio van Lansingerland en omstreken’, vertelt hij tegen Hart van Lansingerland.

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 www.vankalsbeekbeton.nl

materialen voor je kunnen uitladen. Je hoeft als klant je auto niet uit. De auto rijdt vervolgens via de rijroute nogmaals naar het weegpunt, waar er ditmaal zonder materialen wordt gewogen. Het verschil in aantal kilo´s is het gewicht aan geloste materialen. Het gewicht is te allen tijde zichtbaar voor klanten. ‘Wat dat betreft zijn we heel transparant naar klanten toe’, vertelt Frank.

de klant bepaald. Voor het inleveren van kopersoorten geldt een legitimatieplicht. Klanten krijgen contant, via bankoverschrijving of tikkie, direct uitbetaald. Om de service nog meer te optimaliseren wordt er volgende maand een nieuwe overdekte losplaats bijgebouwd. De verwachting is dat deze in mei 2022 in gebruik kan worden genomen.

De materialen worden door een keurmeester gekeurd en aan de hand daarvan wordt de prijs voor

Bron: Hart van Lansingerland

Bij Do- Metals kunnen verschillende soorten metalen worden ingeleverd zoals: koper, messing, RVS, aluminium, lood, zink, lood accu’s en stroomkabels. De stroomkabels bevatten koper. Het plastic wordt door Do- Metals gescheiden van het koper. Ook voor licht en zwaar ijzer kan men bij het bedrijf terecht. Het gaat hier bijvoorbeeld om: gruis ijzer, knip ijzer en constructie ijzer. Hoe groter het aantal hoe hoger de prijs, die men krijgt. Vooral koper is erg gewild, hier krijgen mensen ook de hoogste prijs voor. Alles dient vrij te zij van olie en radioactieve straling. Wel is het belangrijk om erbij te vermelden dat er géén elektrische apparaten ingeleverd kunnen worden, eigenlijk alles met een stekker zoals bijvoorbeeld koelkasten en magnetrons. THUIS OPHALEN

Do- Metals biedt ook de mogelijkheid om materialen in overleg gratis thuis op te halen in Lansingerland en omgeving. In het gunstigste geval kan er ook geld voor worden gegeven. Grote partijen oud ijzer, metalen en accu’s kunnen met een speciale kraanwagen opgehaald worden, dit geldt voor zowel particuliere klanten als zakelijke klanten.

PERSEN

SCHAREN

SHREDDERS

Do- Metals is een recycling bedrijf dat staat voor duurzaamheid. Op de werf in Bergschenhoek worden de materialen ingenomen en gesorteerd op soort en kwaliteit. Vervolgens worden de materialen qua lengte fabrieksklaar gemaakt. De materialen worden opgebulkt tot er een container vol is. Deze wordt vervolgens binnen Europa verwerkt of geëxporteerd naar landen zoals bijvoorbeeld China, India en Turkije. In het land van bestemming worden de materialen weer omgesmolten naar nieuwe materialen. EFFICIËNT WERKEN

Do- Metals werkt op een efficiënte manier, waardoor de klant snel verlost is van de materialen. Via een speciale rijroute komt de klant het terrein opgereden. De rijroute leidt de volgeladen auto naar het weegpunt. Vervolgens wordt de auto naar de bakken geleid waar de materialen kunnen worden uitgeladen. Geheel coronaproof en als één van de eerste recycling bedrijven in Nederland biedt, Do-Metals extra service aan, middels een Drive Thru, waarbij de medewerkers de

lefort.com

5

+32-11-552010


6

|

Nieuwe Lindner Urraco 75 voor Van Hout Groep in Helmond Van der Spek Vianen heeft een nieuwe Lindner Urraco 75D-4 verkleiner in bedrijf gesteld bij de Van Hout Group in Helmond. Na een zeer tevreden demonstratie waarbij de Lindner Urraco zijn krachten heeft laten zien is er door Van Hout besloten om te investeren in de nieuwe Lindner. De nieuwe machine is een Urraco 74D-4 waarbij D-4 staat voor dat het een verzwaarde uitvoering is die speciaal doorontwikkeld is voor

het verkleinen van metalen. Tevens is de machine uitgevoerd met een verzwaarde Powerline-aandrijving met Bosch-Rexroth pompen die een kracht van 240.00 Nm mogelijk maken op de assen. Naast de extra verzwaarde staalbouw en aandrijving is de machine voorzien van een met staalinlagen verstevigde transportband.

De 1.500mm lange assen met een diameter van 650 mm in de verkleiningunit zijn in snelheid regelbaar om de ideale snelheid te kunnen

instellen voor ieder product. Het product kan direct op de assen worden geladen of in de hydraulisch klapbare bunker welke eenvoudig via de afstandsbediening is aan te sturen. VERKLEININGSASSEN

Voor iedere toepassing kunnen er een product specifieke verklei-

ningsassen geleverd worden waarbij zowel de gewenste verkleining en capaciteit centraal staat. Door het toepassen van de juiste as-configuraties kan er door de klant zeer efficiënt met hoger capaciteiten gedraaid worden. In de nieuw geleverde Urraco zijn W6/7 assen en tegenkammen gemonteerd die speciaal zijn

ontworpen voor het verkleinen van metalen. Voor de aandrijving is in de Lindner Urraco 75 een duurzame Scania DC09 motor geplaatst met 375 pk. Deze 5-cilinder diesel motor met een inhoud van 9.3 liter voldoet aan de nieuwste Stage-V emissie eisen waarmee de Van Hout Group gelijk aantoont te investeren in de nieuw-

ste en duurzaamste technieken die te leveren zijn. Het gemonteerde SCR (Selective Catalytic Reduction) systeem zorgt middels Ad Blue voor de nabehandeling van de uitlaatgassen, in combinatie met EGR ( Exhaust Gas Recirculation ) zorgen ze dat de emissie zo laag mogelijk is en het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt.

eenvoudig zijn aan te sturen. In de besturing zijn diverse standaardprogramma’s opgenomen waarin de toerentallen en draairichtingen met tijden zijn geprogrammeerd. Uiteraard zijn ook andere programma’s in te stellen zodat voor iedere verkleining de optimale instelling vast liggen.Het verkleinde product wordt afgevoerd via een 1.200 mm

STERK, BETROUWBAAR EN ZUINIG

hydraulisch klapbare en in hoogte verstelbare transportband afgevoerd waarbij een maximale afwerphoogte van wel 4.600mm behaald kan worden. Op de transportband is een hydraulisch in hoogte verstelbare magneet geplaatst om ijzerdelen uit de materiaalstroom te halen, de magneet in via de afstandsbediening in hoogte verstelbaar.

Als bekend zijn de Scania industriemotoren niet alleen zeer sterk en betrouwbaar, ze zijn door hun aansturing ook zeer zuinig gezien het vermogen dat geleverd wordt. De ruim overbemeten koelers zijn standaard voorzien van een omkeerbare fan zodat ook werken in een stoffige omgeving geen probleem is doordat op zelf instelbare momenten de fan van lucht stroomrichting keert en de koelers reinigt. Alle vloeistoffen van de machine zijn voor onderhoud eenvoudig via snelkoppelingen af te laten en te vullen. Achter de Scania staan direct de Bosch-Rexroth pompen geschakeld die op hun beurt weer de Lindner aandrijving op de assen voorzien van hydraulische kracht. Dit systeem wordt geheel aangestuurd door een Canbus systeem met PLC zodat alle informatie van de componenten optimaal kunnen samenwerken. De besturing van de gehele machine gebeurd via het kleurendisplay waarin alle functies

VAN HOUT GROUP

Van een klein familiebedrijf is de Van Hout Group uitgegroeid tot een wereldwijd opererend concern waar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen de basis principes zijn. In de diverse aangesloten bedrijven is het specialisme aanwezig voor o.a. de volgende werkzaamheden: Trading van ferro- en non- ferro metalen, recycling van alle soorten gronden kunststofkabels, recycling van elektroschroot en elektronica, ontmanteling van transformatoren en generatoren eventueel op locatie, flotatie van ‘heavy metals’ en gemengde metalen


|

VERKOOP

VERHUUR

SERVICE

7


8

|

T rimey M etaalrecycling :

Liefde voor recycling én voor Urk We zijn te gast op Urk bij Trimey Metaalrecycling. Al voordat we het terrein opgaan is duidelijk waar we zijn: in het hart van de Nederlandse visserij. In de containers voor het pand is de oorsprong van de diverse metalen duidelijk herkenbaar. Scheepskettingen, staalkabels en RVS machine-delen. Trimey is overduidelijk een bedrijf met nauwe banden met de Nederlandse visserij en haar vissers. De drie heren Meijer (vader, zoon en oom), samen de drie Meijers: Trimey (van origine afkomstig uit Oude kerk aan de Amstel) zijn hier in 2007 neergestreken en gebleven. Zoon Simon vond zowel de liefde voor het recycling-vak als zijn echte liefde op Urk en geeft nu leiding aan het bedrijf. In 2008 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie van 3000 vierkante meter waar in 2000 een 240 Tons schoorschaar werd opgesteld. De werkzaamheden namen toe ook doordat het bedrijf ook sloopwerk in opdracht nam. Vooral bij projecten waarbij het aankomt op inpandige demontage en sloop van staalconstructies viel de professionele dienstverlening van Trimey op bij de klanten. Naast klanten in de visverwerkende industrie kwamen er ook steeds meer agrarische klanten bij vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de polder. Een uitbreiding met een stipte haal- en breng-container service zorgde voor een verdere groei bij talloze productiebedrijven in de regio. Al snel was de schaar te klein om het groeiende tonnage metalen bij te houden en werd deze vervangen door een grotere 400 Tons Lefort. VEEL BREDER DAN VISSERIJ ALLEEN

De variëteit in de aangeleverde materialen is enorm. Dit vormt de aanleiding voor volgende stappen van het bedrijf: handel in machines, herbruikbare materialen en vergaande demontage met de hand. Het laatste vooral om extra waarde

LH30 voor het pand op Urk

toe te voegen door de kwaliteit van de geleverde materiaalstromen sterk te verhogen. Hergebruik van delen en verhoging van de kwaliteit van de gerecyclede materialen gaan hierdoor bij Trimey hand in hand. Op dit gebied is ook de derde generatie Trimey -zoon Johannes- al regelmatig te vinden: veertien jaar maar al erg bedreven in het herkennen en demonteren van metalen. Onder het devies: ‘Jong geleerd oud gedaan’ is hij

kant gemaakt worden. Het is al snel duidelijk dat deze machine nooit stil staat en geen dag gemist kan worden. De machine is letterlijk en figuurlijk de spil in het logistieke wiel!

regelmatig op alle plekken van het bedrijf te vinden en ook als machinist actief in de machines.

tie van mens, machine en aanbouwdelen vormt samen letterlijk: ‘Een alleskunner!’

LIEBHERR LH 30: DE CENTRALE SPIL

Ook de materialenstroom van grotere delen die nog door de Lefort moeten worden verkleind, wordt door de Liebherr LH 30 ingevoerd in de schaar om meteen daarna aan de andere zijde kant en klaar te worden afgevoerd. Om het terrein nog even op te ruimen worden de laatste restjes nog even opgezogen met de bedrijfsstofzuiger: de elektrische magneet die net als de andere aanbouwdelen door middel van het likufix systeem vanuit de cabine aangekoppeld en gebruikt kan worden.

Door de gekozen manier van werken bij Trimey wordt er steeds minder met de hand gesneden. Voor de verwerking van steeds grotere, gelaste constructiedelen werd een oplossing gezocht. Een flexibele oplossing wel te verstaan want met grote regelmaat is er ook sloopwerk te verzetten buiten het eigen terrein bij klussen in de regio.

Op het ene moment nog vol aan het knippen en nog geen minuut later een combinatie aan het laden, snel even de stukken sorteren en dan de laatste restjes scheiden met de magneet. Het enorme bereik van de machine komt ook hierbij goed van pas. Zonder de machine te verplaatsen kan de hele werkplek aan

Een Liebherr R914 Compact bleek de oplossing. Met zijn compacte afmetingen en grote hydraulische vermogen de spreekwoordelijke ‘wolf in schaapskleren’. Eenmaal binnen zet deze machine zijn tanden overal in om zijn grote honger te stillen. Om de inzetbaarheid van deze machine optimaal te maken

IN HET WIEL

Om de diverse metalen en grote onderdelen te kunnen hanteren werd in 2020 namelijk een Liebherr LH30 aangekocht. Deze machine met zijn lange overslaggiek bestrijkt het gehele buitenterrein en speelt een belangrijke rol in de logistiek van het bedrijf. Container bakken komen en gaan en worden met behulp van de 70 tons weegbrug exact op gewicht gevuld. Voor het laden staat de Liebherr GM 65 poliepgrijper ter beschikking maar tegelijkertijd nog veel meer.

UITBREIDING EN VERBREDING TEGELIJKERTIJD

De machine is namelijk uitgerust met het Liebherr Likufix snelwisselsysteem. Vanuit de cabine kan de machinist hierdoor binnen een minuut van aanbouwdeel wisselen. Als er een RVS machine uit de visverwerkende industrie binnenkomt blijkt hoe snel en gemakkelijk dit gaat. De 600 liter grote Liebherr poliepgrijper wordt vanuit de cabine afgekoppeld en een recent aangekochte schaar komt in actie. Nadat de poten van de constructie zijn afgeknipt wordt deze verder verkleind door de handzame schaar op de juiste plekken een hap te laten nemen. ALLESKUNNER

Door de constructie zo op de juiste plekken te verzwakken, geeft deze snel op en haar schatten prijs. De onderdelen kunnen er letterlijk uit worden geschud en gescheiden. Het is een plezier om naar te kijken hoe snel de machine van gedaante (en werk) kan wisselen. Deze combina-


14 |

|

9

Venyard: een Ikea voor onderdele Doorgroeien naar een groter terrein van circa 10.000 vierkante meter is het doel. Om nog meer mogelijkheden te hebben om in te spelen op het aanbod van materiaal en sloopprojecten. Flexibiliteit en reactie snelheid vormen volgens Simon namelijk de basis voor succes.

Dat extra ruimte geen luxe is blijkt als het volgende ‘vrachtje’ binnenkomt. Een oud plezierjacht dat aan het einde van zijn vaart is. Door de LH 30 wordt hij van de dieplader getild en uit de vaart genomen. Het duurt niet lang of de eerste happen worden genomen en het scheepje letterlijk uit zijn dak gaat. Met de lange giek van de LH30 kan van boeg tot achtersteven gewerkt en geknipt worden. Al snel is het jachtje van gedaante gewisseld naar open duwbak en worden de metalen in repen geknipt en gescheiden.

werd ook deze machine mede geselecteerd op basis van zijn speciale uitvoering met het Likufix snelwisselsysteem. Doordat het snelwissel en het Liebherr Likufix systeem van de Liebherr R914 compact en de Liebherr LH 30 honderd procent identiek zijn kunnen de aanbouwdelen van Trimey op beide machines gebruikt worden. De sorteergrijper, de poliep, de magneet en ook een recent aangekochte knipschaar van de LH 30 kunnen dus ook aan de R914 compact gekoppeld worden. De machines geven letterlijk het estafette stokje aan elkaar door zowel qua materiaal als qua aanbouwdelen. Als beide machines tegelijkertijd aan het werk gaan is dat prachtig te zien. De machines wisselen elkaar af en bewegen zich beiden over het terrein.

Goed nieuws voor alle autoliefhebbers, monteurs, hobbysleutelaars en andere doe-het-zelvers. Venyard heeft het self serviceconcept waar mensen zelf onderdelen kunnen demonteren nieuw leven ingeblazen. Met een look & feel en on- en offline beleving die nieuw is voor de demontagebranche, aldus een uitgebreide reportage in het online platform Green Light/ARN. naar beneden. De stabiliteit en het hydraulische vermogen zijn ruim Aan het hekwerk rondom het tervoldoende voor alle werkzaamrein is groen doek gespannen, waar heden en de machine kan zijn het contrastrijke logo en de beloften spierballen tonen. Het is een plezier van af spatten. De founders van om naar te kijken. De Liebherr R914 Venyard kennen de geheimen van compact staat op zijn werkplek branding. Vier jaar geleden lag hier letterlijk tussen de stukjes van de in Roosendaal een troosteloos stuk puzzel (die de LH30 voor hem heeft afgegraven grond. Nu staan er 1.250 klaar gelegd.) auto’s keurig netjes in evenzoveel vakken 25.000m2 asfalt, klaar Met eenopgrote precisie en snelheid om gestript te worden. sorteert machinist Klaas de diverse delen en materialen. Een elektroBij binnenkomst zet de tussenuit in zwartmotor wordt er handig geklede baliemedewerkster gevist en als waardevol deel het van de concept helder uiteen. materialenstroom apartKlanten gehouden.

06 - 26 88 31 18

Een jacht op laatste weten binnen de kortste keren wat bestemming

ze mogen verwachten en welke huisregels er gelden. Voor bezoekers de yard mogen betreden, moeten ze eerst een veiligheidsverklaring ondertekenen. Zo is het verboden om open schoenen te dragen, te roken en kinderen of honden mee te nemen. Krikken, lasapparaten en snijbranders zijn ook niet welkom RVS pakken en het is niet toegestaan om te eten en te drinken op het terrein. VenDe resterende materialen (minder yard is geen vakantiepark, al doen dan 3 procent) worden met één de hits die overal uit de luidsprekers beweging richting het vak ‘handsorklinken anders vermoeden. Het is teren’ geveegd. Ook daar wordt nog een grote moderne openluchtwineen keer goed doorheen gekeken kel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat om het laatste materialen her te de baliemedewerkster kort samen. gebruiken. Alles onder het ervaren en continu toeziend oog van Simon STUDIEREIS Meijer. Martijn Traas en Wim van der Ven zijn de initiatiefnemers van Venyard. NOG IETS TE WENSEN OVER? Het idee ontstond zes jaarzou geleBij zoveel mogelijkheden je den op studiereis in wensen de Verenigde denken dat er geen meer te Staten. Zezijn. zagen de Amerikaanse vervullen Niets is minder waar. self service yards en waren De mensen van Trimey zijn meteen ambienthousiast. ‘Maar we wisten niet tieus en alweer bezig met nieuwe of het hier ook zou werken. Je hebt plannen.

Bij de keuze voor dit soort klussen is het voor Trimey het percentage metaal in de klus doorslaggevend. Slopen is een vak en metaalrecycling blijft bij hen centraal staan. Goed materiaal en alle gereedschappen op orde is het daarbij hun eerste uitgangspunt! een groot stuk land nodig en veel auto’s’, vertelt Traas, de financieel Dit artikel is geschreven door directeur van Van der Ven Auto’s. Coen Posthumus van Na de rekensom tig keer te hebben Wymmalen & Hausmann. gemaakt, concludeerde hij dat de Kijk voor meer informatie op: investering zich terug zou betalen, www.wynmalenhausmann.nl als de vraag naar onderdelen zo hoog bleef als ie was. Toen de kans zich aandiende om de afgraving

Technische specificaties achter hun schaar bestaande autorecyVTN

clingbedrijf te kopen, waagden Traas en Van der Ven de gok. Ze deden er drie jaar over om het terrein te maken tot wat het nu is. ‘We hebben de Amerikaanse yard als voorbeeld genomen en er onze eigen saus overheen gegoten. We hebben online componenten toegevoegd en een krachtige branding ontwikkeld.’Vele vrachtwagens grond, een dikke laag asfalt, een kilometer hekwerk, 40 lichtmasten met speakerboksen en veiligheidscamera’s plus een nieuw ontvangstSAES HEEFT TRIMEY DE VTN gebouw later, opende Venyard op 15 SCHAAR GELEVERD. HIERONDER februari 2019 haar deuren.

servic hoger biedt ren. U dat kl meer ze in e elkaar

DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN

DE SCHAAR: HEEL OVERZICHTELIJK Type: CI 150 Merk Elke auto staat in een eigen, Merk: VTN Europe genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ Machine drager gewicht (t): 23 40 centimeter boven de grond. De Schaar gewicht (kg): 1650 carrosserie staat stevig op blokken, Maximale schaaropening zodat het voertuig niet wankelt als (mm): 415 eraan wordt gesleuteld. Tussen de Lengte (mm): 720x650 auto’s zit anderhalve meter ruimte. Totale lengte schaar: 2627 De auto’s staan per merk bij elkaar. Max werkdruk (bar): 350 ‘Het is heel overzichtelijk en goed Olie stroom (l/min): 150/250 georganiseerd’, zegt een klant die Rotatie (l/min/bar): 40 een motorblok uit een Ford takelt. Hij kijkt tevreden naar het resultaat Voor meer informatie zie: van de werkzaamheden die hij in www.demolitiontools.eu, of neem het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik contact op met: info@saes.nl ben er trots op dat het me is gelukt.’ Zelfwaardering is een van de verrassende neveneffecten van self

DRIE Een a maan kocht Daarn veel v we kr waar a wisse ‘Een a male

De m tien ja zijn jo net al len ui meten aldus en bep bij he

Uw partner in recyclingmachines

HERG Herge hoogw ‘Het is de cra Traas. auto’s nen d gegaa worde gesch gereed ‘Onde pen le is kos alle 40 te hal zegt T renda want maar origin bouw

COMPACTE BIJNA BINNENDRAAIER

De Liebherr R914 compact doet zijn tweede naam eer aan. Zijn compacte afmetingen komen erg goed van pas. De rubber tracks en de gunstige afmetingen maken het mogelijk om met de R914 compact enorm kort te draaien, langs containers en materialen. Bij de schaar neemt de machine genoegen met een beperkte werkplek. Een sterke eigenschap die zich ook onderweg bij de sloop van panden en inpandige constructies ongetwijfeld nog vaak gaat bewijzen. Als het er bij sloop- of tilwerk echt even op aankomt om veel kracht te zetten gaat het robuuste schild

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker M Terug


10

|

i nnoVaTie

Van

Z Weedse n orThVolT :

Aandrijfbatterij van 100 procent gerecycled nikke Het Zweedse bedrijf Northvolt heeft laten weten dat het zijn eerste batterijcel heeft geproduceerd die gemaakt is van 100 procent gerecycled nikkel, mangaan en kobalt. De autobatterijfabrikant gaat een recyclagefabriek bouwen, waarmee de onderneming jaarlijks 125.000 ton batterijen kan gaan recyclen. Dat meldt het Online Platform Green Light. Nu de auto-industrie begint te transformeren (van fossiele brandstoffen naar elektriciteit) is dit hét moment om ons voor te bereiden op hoe we straks met afgedankte aandrijfbatterijen omgaan. Het streven van Northvolt is dat aandrijfbatterijen die voor recycling in aanmerking komen zo hoogwaardig mogelijk gerecycled worden en dat de materialen weer gebruikt kunnen worden voor een nieuwe batterij. Op dit moment gaat het nog om relatief kleine aantallen batterijen, maar naar verwachting zijn dit over een paar jaar al serieuze hoeveelheden. De Zweedse batterijproducent Northvolt bereidt zich hierop voor door de recyclingcapaciteiten op te schalen en naast hun Northvolt Ett-gigafabriek (productiefabriek) nog een recyclingfabriek, de Revolt Ett-recyclingfabriek, te bouwen. Daarnaast zal de Revolt Ett verder worden uitgebreid dan in het oorspronkelijke ontwerp stond gepland om zo de recycling van 125.000 ton batterijen per jaar straks mogelijk te maken. 1 MILJOEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Om de wereldwijde expansie te stimuleren en de productie van duurzame elektrische batterijen voor auto’s te verhogen heeft Northvolt 2,75 miljard dollar opgehaald bij een groot aantal grote investeerders. Zo heeft Northvolt deals gesloten met onder meer BMW en Volkswagen ter waarde van maar liefst 27 miljard dollar. Het bedrijf streeft ernaar om ‘de groenste batterijen ter wereld’ te produceren. Dit wil Northvolt, dat lithium-ionbatterijen

maakt die worden gebruikt om elektrische auto’s van stroom te voorzien, doen door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en gerecyclede grondstoffen.

60 gigawatt uur. Dit zou genoeg moeten zijn om batterijen te leveren voor ongeveer 1 miljoen elektrische voertuigen. De productie van de gerecyclede batterij start als alles goed gaat al eind dit jaar.

Het bedrijf laat weten dat het de financiering zal gebruiken om de capaciteit in zijn fabriek in het uiterste noorden van Zweden uit te breiden van 40 gigawatt uur naar

Dit terugwinnen van materialen – in plaats van het delven van nieuwe grondstoffen – past perfect in het idee van de circulaire economie. In

CIRCULAIRE ECONOMIE

een circulaire economie bestaat immers geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw hoogwaardig gebruikt, waarbij afval de nieuwe grondstof is. Door materialen en reststoffen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken moet de druk op het milieu afnemen. De eerste batterij die volledig uit opnieuw gebruikte materialen bestaat, sluit daar perfect bij aan.

Northvolt’s Chief environmental officer Emma Nehrenheim werd door de website CNBC gepolst wat haar ideeën over recycling en een circulaire economie in de toekomst zijn. Nehrenheim: ‘Ik denk dat dit de belangrijkste drijfveer zal zijn voor elke nieuwe industrie. Er zal geen disruptieve technologie zijn die zonder dit kan. Ik verwacht dat op de lange termijn de industrie die gerecycleerde materialen gebruikt competitiever zal zijn dan industrieën die ze niet gebruiken.’ RENDABEL

Ze gelooft zeker als de processen eenmaal op gang zijn gebracht, dat het veel rendabeler zal zijn om een afgedankt product te gebruiken voor de productie van een nieuw product dan nieuwe grondstoffen te delven. ‘Je vermindert de afhankelijkheid van de grondstoffenmarkt en hebt een veel duurzamere bron. Ook is het veel lokaler.’ CEO Northvolt Peter Carlsson geeft kroonprinses Victoria een rondleiding tijdens haar bezoek aan Skellefte, Zweden.

Peter Carlsson, mede-oprichter en CEO van Northvolt, vertelde eerder in een interview aan de website CNBC dat de gerecyclede batterijen op dit moment alleen nog in elektrische voertuigen op testbanen worden gebruikt, maar hij verwacht dat de batterijen van Northvolt vanaf 2023 ook toegepast worden in voertuigen die de weg op gaan en in energieopslagtoepassingen. TESTRESULTATEN

Een aandrijfbatterij uit een elektrische auto bestaat voor het grootste deel uit lithium en daarnaast uit meer nikkel, mangaan en kobalt. In de Revolt-fabriek kunnen materi-


|

Duesenfeld De toename van het gebruik van batterijen zorgt ervoor dat er straks een enorme hoeveelheid batterijen te recyclen valt. Verschillende organisaties bereiden zich net als Northvolt hierop voor. Zo heeft het Duitse Duesenfeld een proces ontwikkeld dat niet alleen de gebruikelijke metalen recyclet, maar ook grafiet, elektrolyt en lithium.

EKTRISCH EL

R

alen als lithium, kobalt, mangaan en nikkel teruggewonnen worden en daarmee de fabriek bevoorraden.

KR

OVER NORTHVOLT

Janet Kes van ARN vertelde eerder aan de redactie van Green Light dat bij het ontwikkelen van technologieën om de waardevolle grondstoffen uit batterijen terug te winnen vaak ook autofabrikanten zijn betrokken. ‘Zij delen de ambitie van de Europese Unie om de grondstoffen binnen Europa te houden en ervoor te zorgen dat de productie van nieuwe batterijen deels plaats gaat vinden met behulp van materialen uit oude batterijen. Onder meer om straks de beschikking te hebben over die schaarse grondstoffen. Uiteindelijk zal er een constante aanvoer moeten komen naar recyclingfabrieken, die in eerste instantie zullen draaien op productie-afval van batterijproducenten aangevuld met afgedankte batterijen uit onder meer elektrische auto’s.’

Northvolt is een Europese leverancier van duurzame, hoogwaardige batterijcellen en -systemen. Het bedrijf, opgericht in 2016 om de Europese transitie naar een koolstofarme toekomst mogelijk te maken, heeft snelle vooruitgang geboekt met zijn missie om ‘s werelds groenste lithium-ionbatterij te leveren met een minimale CO2voetafdruk. Het merk is in vijf jaar uitgegroeid tot een mondiaal bedrijf met meer dan 2.300 mensen in dienst, van meer dan 100 verschillende nationaliteiten. De laatste financieringsronde, de grootste tot nu toe, werd geleid door Goldman Sachs, Volkswagen en nieuwe investeerders, waaronder de Zweedse pensioenfondsen AP1, AP2, AP3, AP4 en de Canadese pensioenuitvoerder OMERS. Eerdere investeerders zoals Spotify CEO Daniel Ek en investeringsbeheerbedrijf Baillie Gifford investeren ook deze ronde.

Afgedankte batterijen van elektrische voertuigen en productieschroot

Foto’s: ARN/ Green Light Bron: ARN/ Green Light

CONSTANTE AANVOER

VOLLEDI G OK

VE

duceerd. Beide faciliteiten zullen gevestigd zijn in Skellefteå, NoordZweden.

duurzamer productieproces. Northvolt’s Chief environmental officer Emma Nehrenheim: ‘Wat we hier hebben laten zien, is een duidelijk pad om de cirkel rond batterijen te sluiten en dat er een duurzaam, milieuvriendelijk alternatief voor conventionele mijnbouw bestaat om grondstoffen voor batterijproductie te verkrijgen. Het recyclingproces kan tot 95 procent van de metalen in een batterij terugwinnen tot een zuiverheidsniveau dat vergelijkbaar is met dat van nieuw materiaal. Nu moeten we alleen de recyclingcapaciteit opschalen, zodat we voorbereid zijn op de toekomstige hoeveelheden batterijen die moeten worden gerecycled.’

Van der Spek Vianen uw betrouwbare partner in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken en scheiden van uw producten.

O

el, mangaan en kobalt

11

IJ G B A A R

RECYCLING De kathodematerialen van de batterijcel worden geproduceerd met metalen die zijn teruggewonnen uit het batterijafval. Tests tonen aan dat de prestaties van deze batterijcellen gelijk zijn aan die van -cellen gemaakt van virgin metalen, aldus Northvolt. Daarnaast zullen ook kunststoffen, koper en aluminium, worden teruggewonnen en via lokale, derde partijen weer in de productiestromen worden teruggevoerd. De fabriek in Zweden zal gebruikmaken van materialen uit afgedankte elektrische voertuig-batterijen en van schroot uit Northvolt Ett, de gigafabriek van het bedrijf. Daar zal de eerste batterij naar verwachting eind dit jaar al worden gepro-

van de fabriek Northvolt Ett wordt door Northvolt gerecycled met behulp van een energiezuinige, hydrometallurgische behandeling, waarbij een vloeibare oplossing wordt gebruikt om de metalen te isoleren en ze te scheiden van onzuiverheden. Op deze wijze heeft Northvolt zijn eerste lithiumionbatterij geproduceerd die is gemaakt met een nikkel-mangaankobalt (NMC) kathode, volledig geproduceerd uit metalen die zijn teruggewonnen door de recycling van batterijafval. DOORBRAAK

De ontwikkeling van het recyclingproces is volgens de Zweden een potentiële doorbraak voor de batterij-industrie, die op zoek is naar een

WWW.VANDERSPEK.NL

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

B ank

mag rekening

s onja p andZic

e nschedese

auTohandelaar

nieT opZeggen

De ABN AMRO Bank mag om witwassen tegen te gaan de zakelijke bankrekening van Exit Auto’s in Enschede niet opzeggen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bij vonnis in kort geding beslist, zo schrijft de krant Turbantia. Sonja Pandzic en haar zoon Darko Masic hadden de bank gedagvaard, omdat ze bang waren hun autohandel te moeten sluiten. Want het ontbreken van een bankrekening

zou de bedrijfsvoering in de praktijk onmogelijk maken. Exit Auto’s verkoopt veel aan klanten in Servië en Bosnië en werkt daarom veel met contant geld. Er zijn geen aanwijzingen dat het bedrijf zich schuldig maakt aan witwassen. De rechtbank vindt de door ABN AMRO naar voren gebrachte grieven echter veel te mager om de zakelijke rekening op te zeggen. Bron: Turbantia


12

|

i nTernaTionaal mVo- conVenanT

heel Belangrijk Voor meTaalsecTor

‘Mocht er sprake zijn van kinderarbeid, dan willen De metaalsector, overheid en maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten met het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector. Doel is om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector aan te pakken en te voorkomen. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar kinderarbeid. ‘Mocht dit voorkomen, dan willen we daar heel graag een oplossing voor zoeken’, aldus Bas Krommenhoek van Krommenhoek Metals. Roelof van Laar is zelfstandig adviseur kinderrechten en is als consultant al vijf jaar betrokken bij het MVO-convenant voor de Metaalsector. ‘Bijna tien jaar geleden is vanuit de politiek het initiatief genomen om meer vaart te zetten achter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, licht Van Laar toe. ‘De meerderheid van de politici wilde geen wet, maar sectorale samenwerking stimuleren binnen de risicosectoren. De metaalsector is er daar één van. Vijf jaar geleden begon een verkenningsfase. We probeerden vertrouwen op te bouwen tussen de verschillende partijen. De meeste ondernemers zijn er niet aan gewend om samen te werken met vakbonden en ngo’s. Aan de andere kant was er aan de kant van de maatschappelijke organisaties veel onbekendheid over hoe de metaalsector werkt. Bovendien zijn de bedrijven in deze sector heel verschillend. Zodoende hebben twee jaar lang ‘aan elkaar gesnuffeld’ en onderhandeld.’ In deze twee jaar zijn onder meer afspraken gemaakt over het lidmaatschap en is het convenant opgesteld. ‘Inmiddels zijn we hard aan het groeien. Sinds de start is het

Krommenhoek Metals wil weten op welke manier het Nederlandse schroot in landen als India en Pakistan wordt verwerkt.

ledenaantal verdubbeld.’ Aan het convenant doen bedrijven, brancheorganisaties, overheid, vakbonden

en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) mee. Verschillende soorten bedrijven zijn aangesloten:

van klein tot groot en van metaalverwerkers tot eindgebruikers. De volgende metaalrecyclingbedrijven

zijn naast Krommenhoek Metals aangesloten: A&M, Raak, Peperzeel, Tata Steel, E-Max en Uzumet. KROMMENHOEK METALS

Een jaar geleden is Bas Krommenhoek bij het convenant betrokken geraakt. ‘Ons oud-ijzer gaat naar diverse smelterijen binnen en buiten Europa. We weten niet precies onder welke omstandigheden het metaal vervolgens wordt gesmolten. Mijn compagnon Lútzen Brink en ik vroegen ons af waar onze verantwoordelijkheid stopt. We weten bijvoorbeeld dat een deel van ons metaal in zeecontainers naar India en Pakistan gaat, maar we weten niet precies wie het metaal vervolgens verwerkt en onder welke arbeidsomstandigheden dat gebeurt. Via Unicef werd ik getipt over het internationaal MVO-convenant. Toen ik daarover op internet informatie zocht, zag ik dat de MRF één van de steunbetuigers is. Dat gaf me wel vertrouwen en zodoende hebben Lútzen en ik besloten om ons ook aan te sluiten.’

Demolition and Recycling Equipment BV De Hork 32 - 5431 NS Cuijk - Tel. +31 (0)485 442300 - info@demarec.com

demarec.com

De eerste stap die aangesloten bedrijven moeten nemen, is het invullen van een self-assessment. ‘Vervolgens rolt daar een score uit die vertelt in hoeverre je onderneemt in lijn met de OESOrichtlijnen. De score van ons eerste assessment was nog niet zo hoog, omdat we ons niet eerder met dit soort zaken hadden beziggehouden.


|

we daar graag iets aan doen’ Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector • Het doel van het convenant is om risico’s in metaalketens, zoals kinderarbeid en milieuvervuiling, sectoraal aan te pakken. • Uitgangspunten van het convenant zijn: - VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten - OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 24.500,- ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

DE OVERHEID VERWACHT VAN ÁLLE BEDRIJVEN DAT ZIJ DEZE RICHTLIJNEN NALEVEN.

• Het convenant is een hulpmiddel voor bedrijven om invulling te geven aan deze internationale richtlijnen, met hulp van brancheorganisaties, vakbonden, NGO’s en de overheid. • Het aanpakken van risico’s gebeurt in een proces dat due diligence heet. Ook wel gepaste zorgvuldigheid genoemd. Dit is een stapsgewijze aanpak waarbij risico’s worden geïdentificeerd, voorkomen of aangepakt. • Het convenant bestrijkt de gehele metaalketen, van de winning van grondstoffen tot en met de recycling van secundaire materialen (schroot). • Het convenant trad in werking in juli 2019 en het heeft een looptijd van 5 jaar. Het is nog steeds mogelijk om lid te worden. Vervolgens hebben we verbeterpunten gekregen en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Dit is het jaar van actie. We willen verder aan onze verbeterpunten gaan werken en krijgen daarbij hulp van de ngo’s. ‘

onduidelijk’, legt Roelof uit. ‘Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen, zodat we de oorzaken van de problemen ook echt kunnen aanpakken. Dan kunnen we de recyclingketens die van en naar Nederland leiden, proberen aan te passen.’

VEEL ONDUIDELIJKHEID OVER KINDERARBEID

Er wordt een onderzoek gestart naar kinderarbeid in de recyclingketen. ‘Hierover is nog veel

‘Mocht er inderdaad sprake zijn van kinderarbeid in de internationale metaalrecycling dan is het de vraag hoe we daar het beste mee om kun-

DEELNEMERS:

- 13 bedrijven, waarvan ongeveer de helft werkt met schroot - 2 brancheorganisaties - 3 NGO’s - 2 vakbonden - 2 ministeries - 5 steunbetuigers, waaronder de Metaal Recycling Federatie

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Metaalrecycling anno nu! · Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Foto: Roberto Romano

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

13


14

|

Ook Raak Metals heeft het convenant ondertekend. Foto: Kees Bennema

nen gaan en wat we eraan kunnen doen’, vult Bas aan. ‘Het onderzoek is voor ons natuurlijk best spannend, want wij weten zelf ook de uitkomst niet en welke gevolgen een eventuele negatieve uitkomst heeft.’ Het is volgens hem geen optie om te stoppen met de export buiten Europa. ‘Dan hebben we een groot probleem, want in Europa is er onvoldoende capaciteit om al het metaal te verwerken. We kunnen beter helpen om de werkomstandigheden op een goed niveau te krijgen.’

bedrijf een risico-inventarisatie maken. Daarna kunnen we aan oplossingen gaan werken.’

INDIA EN PAKISTAN

Krommenhoek Metals vindt MVO heel belangrijk. Zo heeft het bedrijf bijvoorbeeld met de gemeente Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het door de gemeente ingezameld enonferro metaalafval milieubewust af te voeren.

Het eerste onderzoek richt zich op India en Pakistan. ‘We weten dat hier kinderen actief zijn in de keten, bijvoorbeeld bij het ophalen van metaal. We willen graag beter zicht krijgen op waar ze werken en wat voor werk ze doen. En werken ze met metaal dat uit Nederland komt of naar ons land geëxporteerd worden?’ Gelukkig kunnen de metaalstromen volgens Bas door de EVOA (Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen)-regeling enigszins in kaart worden gebracht. ‘Hierbij moet worden aangegeven welke metalen het land verlaten en waar ze heen gaan. Dat is een nuttige toepassing. Hierdoor kun je zien waar de metalen worden verwerkt. Daardoor is er al wat inzicht in de keten.’

en vervolgens door het bedrijf van de buurman weer worden aangenomen. En waarom werken de kin-

school gaan. Of kunnen de uren worden aangepast, waardoor de kinderen geen volledige baan maar een bijbaan hebben. Maar dat kunnen bedrijven niet alleen; daarvoor hebben ze hulp vanuit ngo’s en vakbonden nodig.’ De tijdsplanning ziet er als volgt uit: ‘Binnen een jaar willen we het onderzoek afronden. Mochten we inderdaad kinderarbeid ontdekken of andere misstanden, dan wordt er een actieplan opgesteld. De uitvoering zal ook ongeveer een jaar duren.’ Kinderarbeid is één van de IMVOrisico’s waar Roelof en Bas zich op richten. Binnen het onderzoek wordt ook gekeken naar de arbeidsomstandigheden, vakbondsvrijheid en leefbaar loon. Bas: ‘Als je kinderarbeid in je keten vindt, kun je erop rekenen dat ook veel andere dingen nog niet goed gaan in het bedrijf. Het convenant gaat over alle IMVO-risico’s, dus over mensenrechten en duurzaamheid in brede zin. Stap voor stap brengen we die risico’s in kaart en proberen

gesteld om meer metaalrecyclers bij het convenant te betrekken. ‘Dat is aardig gelukt. Inmiddels hebben vijf bedrijven zich opgegeven. Maar natuurlijk hoop ik dat nog meer bedrijven zich aansluiten, zodat wij de krachten kunnen bundelen. Wat mij betreft is dit onderwerp belangrijk voor alle bedrijven in de keten. Ook voor de bedrijven die zelf niet exporteren. Het schroot dat zij aan collega-bedrijven leveren, wordt waarschijnlijk wel geëxporteerd en dan dragen zij daar zelf dus ook indirect aan bij.’

we onderdeel te worden van de oplossing.’

ook niet per se negatief te zijn. Het kan natuurlijk ook blijken dat er niets aan de hand is. Dan hoeft er op het moment zelf niets te gebeuren, maar blijf je wel in gesprek met leveranciers om de omstandigheden ook in de toekomst te waarborgen.’

Hij hoopt dat de recyclebedrijven hun krachten bundelen. ‘Met elkaar kunnen we druk zetten, of samen onze afzet veranderen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze sector schoner wordt. Het onderzoek kost veel tijd en geld. Met elkaar kunnen we kosten besparen. Bovendien krijgen bedrijven die zich aanmelden voor het convenant en meewerken aan het onderzoek subsidie. De uitkomst van het onderzoek hoeft

RISICO-INVENTARISATIE

De kans is volgens Roelof zeker aanwezig dat er in landen als India en Pakistan kinderen in de recyclingketen aan het werk zijn. ‘Een op de tien kinderen wereldwijd is aan het werk. Daarbij hebben we het niet over een bijbaan. Dus als je internationaal handel drijft is de kans vrij groot dat er kinderarbeid in je keten zit. Daarom moet elk

Daarbij is het heel belangrijk dat de grondoorzaken van de kinderarbeid worden aangepakt. ‘Het is niet de bedoeling dat kinderen bij het ene bedrijf moeten stoppen met werken

deren? Zien ouders het belang van scholing niet in, of is er geen goede school? Of spelen andere redenen een rol? Soms kan ervoor worden gezorgd dat de kinderen weer naar

KRACHTEN BUNDELEN

Afgelopen jaar had Bas zich tot doel

Jaarrapportage: vooruitgang geboekt in tweede jaar Bedrijven die deelnemen aan het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector hebben ondanks COVID-19 restricties vooruitgang geboekt in het tweede jaar. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant. Zo maken steeds meer bedrijven gebruik van de aangeboden tools en wordt internationaal MVO vaker opgenomen in beleid en managementsystemen. Ook mocht het convenant het afgelopen jaar vijf nieuwe deelnemers verwelkomen. Het tweede jaar van het convenant stond in het teken van professionalisering en uitbreiding.

In de jaarrapportage staat dat zes van de negen aangesloten bedrijven in het tweede jaar een internationaal MVO-beleid hebben geformuleerd. Ook hebben zeven bedrijven het afgelopen jaar de belangrijkste risico’s in de keten geïdentificeerd, waarbij vooral risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid en milieu-/watervervuiling naar voren kwamen. De vooraf afgesproken deadline voor de ontwikkeling van individuele actieplannen om risico’s aan te pakken en te voorkomen werd door geen van de bedrijven gehaald. Hier wordt op dit

moment aan gewerkt met hulp van de andere partijen in het convenant. Om bedrijven intensiever te ondersteunen bij het doorlopen van de zes due diligence-stappen werden de systemen en tools van het convenant verbeterd en ingezet op het delen van kennis via online bijeenkomsten. Uit de monitoring blijkt dat dit heeft geleid tot meer begrip van de zes due diligence-stappen bij bedrijven in de metaalsector. STAP IN JUISTE RICHTING

De partijen in het convenant starten het derde jaar met Tineke Lambooy als nieuwe voorzitter.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Tineke Lambooy: ‘Er gaan steeds meer stemmen op voor verplichte due diligence-wetgeving in Nederland en op Europees niveau. De bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant hebben de stap in de juiste richting al gezet en verkeren in een gunstige positie als deze wetgeving in de praktijk wordt gebracht. Ik kijk er dan ook naar uit om hen te ondersteunen bij de implementatie van due diligence in hun bedrijfsactiviteiten en samen te werken aan duurzame en verantwoorde bedrijfsactiviteiten in de metaalsector.’

Naast kinderarbeid vindt Bas het heel belangrijk dat ook andere arbeidsomstandigheden beter inzichtelijk worden gemaakt. ‘Ik zie wel eens foto’s van mensen op slippers met gloeiende metalen werken en van werknemers die geen helm dragen. Ik zou graag willen weten onder welke omstandigheden er wordt gewerkt in de bedrijven waarmee wij samenwerken. En ik hoop eraan bij te dragen dat dat steeds minder voorkomt.’ Aanvankelijk dacht Bas het probleem snel aan te kunnen pakken. ‘Ik heb de bedrijven waarmee we samenwerken een mailtje gestuurd met de vragen of ze me willen laten weten hoe het eraan toe gaat in


|

Wetgeving • Zowel op nationaal als internationaal niveau zijn ontwikkelingen gaande in de richting van wetgeving op het gebied van internationaal MVO. • In 2021 is de EUverordening voor conflictmineralen in werking getreden voor grote importeurs van tin, wolfraan, tantalium en goud. Deze wetgeving verplicht bedrijven gedegen onderzoek te doen naar de herkomst van die materialen.

Een zesjarige uit Irak is aan het werk. Foto: UNICEF, Wathiq Khuzaie

het bedrijf. Dragen de werknemers veiligheidsschoenen en hebben ze een helm op? Maar als reactie kreeg ik terug: ‘dat wil ons personeel niet’. Het is heel moeilijk om een goed gesprek te hebben, als mensen aan de andere kant van de wereld iets niet als een probleem ervaren. Dan spreek je toch echt een heel andere taal. Eerst dachten we: ‘dit implementeren we even snel’. Nu merken we dat dit echt een project is van de lange adem. Door samen te werken en van elkaar te leren, kunnen we meer resultaat boeken denk ik.’ OOK DEELNEMEN?

Wil jij ook deelnemen aan het convenant? Van deelnemers wordt gevraagd dat zij een actieve bijdrage leveren. Het bedrijf gaat aan de slag met implementatie van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de ‘UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven. Hiervoor krijgen bedrijven hulpmiddelen. Een vertegenwoordiger van het bedrijf is daarnaast aanwezig bij algemene bijeenkomsten en sluit zich aan bij ten minste één werkgroep. Van bedrijven wordt ook verwacht dat ze een jaarlijkse financiële bijdrage leveren.

• Verder werkt de Europese Commissie aan een wetgevend voorstel op het gebied van internationaal MVO. Hoewel het nog onduidelijk is wanneer verdere wetgeving in werking treedt en op welke doelgroep de wetgeving gericht is, is het vrijwel zeker dat de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen als basis worden gebruikt. • De Nederlandse overheid is voorstander van

15

wetgeving op Europees niveau, maar treft ook voorbereidingen voor wetgeving op nationaal niveau. • In 2019 is in Nederland de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. Wanneer deze in werking treedt, is nog onbekend. • Door de OESO-richtlijnen toe te passen bereiden bedrijven zich voor op toekomstige wetgeving en voegen ze zich bij de koplopers in de metaalsector.

VAN 2 TOT 3,5 TON

Bedrijven, ongeacht de grootte, type of kennisniveau van internationaal MVO, zijn welkom om toe te treden tot het convenant. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat voor een kennismakingsgesprek. Dit kan via het contactformulier op de website www.imvoconvenanten. nl of door een e-mail te sturen naar metaalconvenant@ser.nl. Naast kinderarbeid is het heel belangrijk dat ook andere arbeidsomstandigheden beter inzichtelijk worden gemaakt. Zo is het in een aantal landen niet gebruikelijk om bij gevaarlijk werk een helm te dragen. Foto: Sennebogen

MOTRAC-OP-MAAT

Experts in energie

De tijd dat alleen een verbrandingstruck voor de zwaarste inzet werd toegepast is voorbij. De nieuwe Linde X20-X35 is de eerste E-truck met de performance van een IC-truck. Daarnaast leveren de Li-ION batterijen maximale productiviteit door de korte laadcycli en het eenvoudig tussentijds laden.

VEILIGHEID

ENERGIE

MOT-21-3466 ADV Schroot 210x297 v2.indd 1

DUURZAAMHEID

CONNECTIVITEIT

→ motrac.nl/elektrische-krachtpatsers

21-06-2021 12:14


16

|

Kinshofer maakt zwemmende poliep die objecten zoekt In samenwerking met Aleron Subsea Ltd in Engeland heeft Rigter Handelsonderneming een Kinshofer poliepgrijper van het type P51vhd-1000-5-H uitgevoerd met een zeer bijzonder ROV bovenstuk. De poliep kan zelf zwemmen in de oceaan en op zoek gaan naar

objecten. Er zitten sonar, lampen en zeer goede camera’s op het

bovendeel waardoor men bovenwater in het commandocentrum exact kan zien wat er onder water gebeurt. Mede door de stroming, golven en ongelijke bodem en objecten op de bodem is dit geen

gemakkelijke opgave. Ook het zoute water doet de levensduur geen goed. Rigter Handelsonderneming is er trots op dat het bedrijf op steeds meer bijzondere plekken wordt uitgenodigd om

mee te denken en dat dan meestal wel tot een positieve oplossing komen. Geen berg of gebouw is te hoog en geen oceaan is te diep voor Rigter Handelsonderneming.


|

17


18

|

Q uoTe 500- VeTeraan h enk s WanenBerg :

COL UMN

‘Handel is een soort hobby, alleen de dood kan me stoppen’ Al zijn hele leven tikt hij oud ijzer op de kop, op grote schaal en over de hele wereld. Het bracht hem een fortuin en een vaste waarde in Nederland’s rijkenlijst. Zijn geheim? ‘Alles gebeurt door het te doen’, aldus het artikel in de Quote 500. Met een niet onaardige €110 miljoen staat, op plek 498 in de nieuwe Quote 500, Henk Swanenberg. In de afgelopen decennia is hij misschien ingehaald door snelle techjongens, de 84-jarige ijzervreter is niet uit de lijst der lijsten te slaan. ‘Het was denk ik in de jaren zeventig en ik zal je wat vertellen,’ begint Swanenberg een van zijn vele anekdotes. ‘Ik heb weinig school gehad. Ik had een negen voor rekenen en een twee voor taal. Dus in Libanon zegt zo’n

vent tegen me: “Wat kom je doen? Je kunt bijna geen Engels en onze taal spreek je al helemaal niet.’ ‘Nou,’ zeg ik, ‘ik kom niet om te praten, ik kom om te kopen. How much?’

Stel je voor, we zijn in het jaar 2050 beland… Hoe zou een Nederlands industriele landschap er dan ongeveer uit kunnen zien? Ondanks de sterkere vraag naar Nederlandse industriële producten in de afgelopen 28 jaar en hogere productiviteit is de industrie als geheel in staat gebleken om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) drastisch te verminderen. De uitstoot van BKG ligt in 2050 ruim 95% lager ten opzichte van het niveau van 1990. Het doel dat we ons zo’n 30 jaar eerder stelden, is daarmee gehaald.

SWANENBERG IJZER GROEP

Na Libanon volgden Iran, Irak en andere landen in het Midden-Oosten, daarna de DDR en Rusland. Swanenberg kocht van de oliemaatschappijen de gebruikte buizen op en verkocht ze aan de bouw. Bruggen, tunnels zoals die bij Maastricht, zelfs de grote moskee van Abu Dhabi rust op handel van zijn Swanenberg IJzer Groep. ‘Handel moet in je zitten’, vervolgt Swanenberg. ‘Het is hetzelfde als gevoel hebben voor iets, een soort hobby. Een echte schrijver stopt nooit met schrijven en een echte handelaar stopt

Met de industrie naar ’t heerlijke droomland

INVESTERINGEN

nooit met handelen. Ik doe het omdat ik het leuk vind, nog elke dag. Alleen de dood kan me stoppen.’ Benieuwd naar het hele interview met Swanenberg? Koop dan snel de

nieuwe Quote 500. Een jubileumeditie, met maar liefst 25 interviews met bekende, en minder bekende, ondernemers. Bron: Quote 500

GEKNIPT EN GRANULEREND VO LG EN S U W B UD GE T

De investeringen in emissiereductietechnieken en de invoering van velerlei efficiencymaatregelen sinds de start van de klimaatakkoord in 2020 hebben veel bijgedragen in het bereiken van het doel. Vanaf 2022 zijn de investeringen scherp opgeschaald en geleidelijk sterker doorgegroeid door de jaren heen. Het bleek een gouden greep. En ook bittere noodzaak, want anders hadden we het nooit gehaald. Door de investeringen en de nodige innovatie werd alle toegevoegde nieuw industriële capaciteit na 2030 – voor zowel uitbreiding als vervanging – met alleen toepassing van CO2-neutrale technologieën gerealiseerd. Mede dankzij de versnelling in de investeringen van zowel industriële bedrijven als de publieke sector – met name in netcapaciteit en infrastructuur – heeft de Nederlandse industrie zijn internationale belang en competitieve status kunnen verstevigen. FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Het aandeel van fossiele brandstoffen in de industriële energiemix is gedaald van bijna 60% in 2020 naar 30% in 2050. Elektriciteit is nu de dominante energievoorziener en heeft een aandeel van 50% in deze energiemix van 2050. De substitutie van brandstoffen voor hernieuwbare vormen heeft eveneens flink bijgedragen aan de transformatie door de jaren heen. Inmiddels is het aandeel van bio-energie gestegen naar 15% in de industriële energiemix.

investeringen in een (waterstof)infrastructuur door de overheid die veel industrieclusters aan elkaar heeft koppelt. Veel Nederlandse industriële bedrijven – vooral die bedrijven die voorheen met hun uitstoot onder het opgeheven Europees systeem voor emissiehandel (ETS-EU) vielen – hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van CO2 opslag. Dit heeft een grote bijdrage aan een CO2-vrij energiesysteem in Nederland. De opslagcapaciteit onder zee van ongeveer 1.600 megaton is volledig benut. Tot slot zijn alle industriële processen in 2050 tot bijna 100% circulair. Dit betekent dat op efficiënte wijze gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en er nog amper primaire grondstoffen in het productieproces worden verwerkt. Afval bestaat niet meer en herbruikbare grondstoffen zijn de voornaamste bron voor het industriële productieproces. HIER EN NU

Aan groene ministers en hoge ambtenaren geen gebrek in het nieuwe kabinet. Zij moeten ‘een schoner milieu zonder schade voor de economie’ gaan waarmaken. Dat is de slogan voor de komende vier jaar. Maar het lange termijn perspectief is veel relevanter. Iedereen weet echter dat het bereiken van het 2050 klimaatdoel geen sinecure is. Dus dan hoop ik maar dat alle klimaatministers vandaag meteen een vliegende start gaan maken met hun klimaatplannen. Dan neemt de kans ook toe dat we na 2050 weer wat vaker een Elfstedentocht kunnen organiseren.

WATERSTOF

Het aantal (groene) waterstoffaciliteiten heeft sinds 2030 een sterke groei meegemaakt. De vraag naar groene waterstof is vervijfvoudigd in de periode 2030-2050. Deze groei is ook mede dankzij de tijdige aanpassing en aanleg van en

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW

W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 10 januari in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel ‘met de industrie naar ’t heerlijke droomland’. Foto: Hannie Verhoeven.


|

19

In de industrie is nog te weinig aandacht voor circulariteit Inmiddels kennen we allemaal het woord circulariteit wel, maar weten we ook daadwerkelijk wat het inhoudt en wat we ermee kunnen of moeten doen? Bij Kruizinga.nl waren ze hier benieuwd naar en hebben onderzoek laten doen om antwoordt op de vraag: ‘Hoe circulair is de industriesector?’ te krijgen. Het aantal bedrijven in de maakindustrie dat zich actief bezighoudt met circulariteit valt tegen. Dat blijkt uit onderzoek van Kruizinga.nl. Ruim driekwart van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf nog geen plan van aanpak heeft op het gebied van circulariteit. Volgens Boris Vildósola Bustos, Managing Director bij Kruizinga.nl, wordt dat hoog tijd. ‘Nederland moet in 2050 een volledig circulaire economie zijn waarbij grondstoffen niet verloren gaan. Hierbij is veel aandacht voor materiaalefficiency, recycling en circulair inkopen nodig. Uit het onderzoek blijkt dat de sector wel aandacht aan het onderwerp geeft, maar dat er nog heel veel te verbeteren valt.’

OVER KRUIZINGA.NL

Kruizinga.nl, leverancier in opslagen transportmiddelen, streeft ernaar om het logistieke proces van klanten, die te vinden zijn door heel Europa, continu te blijven verbeteren. De middelen zijn verrassend, slim en duurzaam. Zij zijn met zorg gekozen, getest en door gespecialiseerde producenten vervaardigd. De producten zijn te vinden op www.kruizinga.nl en zijn naar keuze te kopen of te huren. Dankzij de grote voorraad is vrijwel alles direct leverbaar. Om een specifiek logistiek vraagstuk, waar opslag en transportmiddelen een rol in spelen,

goed en duurzaam op te kunnen lossen is het team van Kruizinga.nl altijd persoonlijk bereikbaar voor advies. Voor vele middelen bestaat de mogelijkheid om deze op maat te laten produceren, wat bijdraagt aan de efficiëntie in het logistieke proces. Naast het verkopen van nieuwe producten streeft Kruizinga. nl actief naar meer duurzaamheid door gebruikte opslag- en transportmiddelen in te kopen of in te ruilen. Na een grondige inspectie worden deze vervolgens weer verkocht. Bron & foto: Kruizinga.nl

Uw kans om te grijpen! Bakker Hydraulic Products

GEEN BUDGET VRIJGEMAAKT

Ondanks het feit dat 40 procent aangeeft dat er veel/heel veel aandacht voor circulariteit is, heeft slechts 16 procent hier een budget voor vrijgemaakt. De meeste aandacht wordt besteed aan het sorteren en gescheiden aanleveren van afval, efficiënt omgaan met grondstoffen en het beperken van de hoeveelheid verpakkingsmaterialen, maar het circulair inkopen krijgt bijvoorbeeld nog weinig aandacht. Bij slechts een kwart van de ondervraagden is binnen het bedrijf iemand verantwoordelijk gemaakt voor circulariteit. In ruim 60 procent van de gevallen geeft men aan dat er geen aandacht of slechts enige aandacht voor circulariteit is. Daartegenover staat dat bijna de helft vindt dat er te weinig aandacht aan wordt gegeven. De wil is er dus wel, maar een planmatige aanpak ontbreekt nog.

innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

PLAN VAN AANPAK

De aandacht die er voor circulariteit binnen de organisatie is, wordt op de diverse functieniveaus anders ervaren. Het middenkader en seniormanagement zijn van mening dat hier meer aandacht voor is dan op de werkvloer wordt aangegeven. Beleid en praktijk lopen kennelijk uiteen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat operationele medewerkers en lager management bijna tweemaal zo vaak melden dat er te weinig aandacht aan circulariteit wordt gegeven, dan senior management. Dat kan betekenen dat men onvoldoende communiceert over de richtlijnen of dat er geen duidelijke richtlijnen zijn. Een plan van aanpak, liefst met een budget, een verantwoordelijke medewerker circulariteit én goede communicatie kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

OVER HET ONDERZOEK

Het onderzoek is in opdracht van Kruizinga.nl uitgevoerd onder 376 werkende Nederlanders die werkzaam zijn in de industriesector. Ondervraagd zijn productiemedewerkers, middenkader, projectleiders, senior management en eigenaar/partner.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM


20

|

Covid in de schrootwereld!

‘De mensen die het vervelend vinden om een mondkapje te dragen, stelden voor dat ze zelf de lading zouden gaan lossen. Onze medewerkers konden dan later de bakken en voorraden controleren om vast te stellen of alles goed was gesorteerd.’ René Kruizinga onderstreept dat de mensen in het algemeen rustig reageerden op de maatregelen en geneigd waren om

de corona-periode voor de wind gegaan. ‘Veel mensen besloten in deze tijd te gaan klussen aan bijvoorbeeld hun huis.’ Al het doe-hetzelven leverde veel extra handel op. Het is natuurlijk de vraag of dit blijft. Willem Cnossen is blij dat de er versoepelingen zijn aangekondigd. ‘Dan kunnen we weer een beetje normaal doen met zijn allen.’ VERWACHTINGEN

Binnen de schrootwereld zijn er wel zorgen over de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Is corona eindig of komt dit misschien elke winter terug? Met betrekking tot de Corona-maatregelen verwacht René Kruizinga dat het virus langzamerhand muteert naar een gewoon griepvirus. ‘Natuurlijk ben ik geen specialist, maar als dit gebeurt dan zullen we hopelijk minder vaak te maken krijgen met corona-maatregelen.’ Hans Smit luistert vooral naar de wetenschap. ‘Dat zijn de mensen die weten waar ze het over hebben. Hopelijk word het virus steeds milder.’ Minister-president Mark Rutte kijkt op 23 Maart 2020 met een strenge blik in de camera: ‘Nederland gaat in lockdown!’ schroothandelaren zagen hun omzet net na deze boodschap teruglopen. Al herstelde dit in veel gevallen snel. In dit interview blikken we met een aantal ondernemers terug op deze indringende periode in de recente Nederlandse geschiedenis. Nederlandse burgers krijgen te maken met zaken waar we voor corona nooit bij stil hadden gestaan. Het openbaar leven wordt stil gelegd, het dragen van mondkapjes, bezoekersregelingen en 1,5 meter afstand houden. Het thuiswerken en de tijdelijke sluiting van scholen werd en word door veel mensen ervaren als een ware uitdaging. Hoe help ik mijn kinderen met de schoollessen en hoe doe ik tussendoor mijn werk?! Er werd zelfs gesproken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Wel vaccineren of niet vaccineren het zijn vragen waar we twee jaar geleden nog nooit over na hadden

gedacht. Er waren demonstraties en sommige mensen voelden zich genoodzaakt om tot nog drastischer acties te komen. Nederland was in rep en roer! WENNEN

Was je handen vaak en goed, houd 1,5 meter afstand, zorg voor voldoende frisse lucht en blijf thuis bij klachten zijn nog steeds de voorschriften die het RIVM voorschrijft. De schroothandel moest flexibel zijn, afhalen werd de nieuwe norm. De COVID-maatregelen hebben ook veel stof doen opwaaien binnen de schrootwereld. Het was wel even wennen. Veel schroothandelaren zagen de omzet teruglopen kort nadat de eerste lockdown startte. De omzet liep het eerste half jaar bijna 50 procent terug volgens René Kruizinga van Metaalrecycling Kruizinga uit Hengelo. Mensen keken de kat uit de boom, het was erg rustig. ‘Vanaf de eerste lockdown kregen wij veel meer bouwen klusbedrijven over de vloer’, aldus Hans Smit van SmitStaal uit Heerenveen. SmitStaal is dan ook gespecialiseerd in nieuw ijzer.

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

OMGAAN MET VOORSCHRIFTEN

Willem Cnossen van schroothandel Leeuwarden merkte dat mensen zelf gingen oplossen hoe ze moesten omgaan met de voorschriften.

zich hieraan te houden. ‘Zakelijk gezien duurt de corona-periode veel te kort’, zegt Jack Bosma van Bosma v.o.f. Staalschroot en non-ferro met een knipoog. Het is de Bosma’s in

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren112 en7553DP repareren Boekeloseweg Hengelo van: ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731 weegbruggen

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 weegplateau's containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl

leverenwww.weegservicenederland.nl en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

ECONOMIE WEER OP VOLLE KRACHT

De economie is weer op volle kracht. Willem Cnossen onderschrijft dit. ‘De prijzen voor metaal zijn op dit moment prima, het is de vraag of dit blijvend is? Nog geen twee jaar geleden was er sprake van een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, dit conflict drukte de prijzen. Zulke ontwikkelingen zijn niet te voorspellen. Daarnaast is er door schaarste in grondstoffen sprake van stijgende grondstofprijzen.’ Jack Bosma ziet deze ontwikkeling met gemengde gevoelens aan. ‘Er is gedurende de Corona-periode minder geproduceerd, dat afgezet tegen een vraag die weer normaal is, maakt dat de kosten stijgen. Het is te hopen dat de productie snel weer op normaal niveau is.’ De huizenmarkt staat onder druk. Mensen moeten diep in de buidel tasten om een huis aan te schaffen. Wat gebeurt er als mensen terughoudend worden in de aanschaf van een huis? Hans Smit van SmitStaal uit Heerenveen verwacht dat dit voorlopig nog wel meevalt. Met betrekking tot de toekomst op de lange termijn vindt Hans Smit het lastig om een inschatting te maken. ‘Je ziet een tweedeling in de maatschappij. Voor een bepaalde groep mensen (starters) is het moeilijk om een huis aan te schaffen, het is de vraag hoe de markt zich daarin ontwikkelt. Gelukkig zijn we een klein bedrijf en kunnen wij snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt.’


|

C asper B urgering ,

senior econoom

I ndustriële M etalen

bij

21

ABN A mro :

‘Grondstoffen duurder in de nasleep van corona’ Grondstofprijzen blijven stijgen. Voor onder andere koffie, hout en staal betalen we veel meer dan een paar maanden geleden. De coronacrisis is een belangrijke oorzaak, maar er zijn meer factoren die vraag en aanbod beïnvloeden, zo schrijft Casper Burgering, senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro, in zijn publicatie.

tieven niet altijd voorhanden. Neem koper voor elektriciteitskabels. Bij een hoge koperprijs is vervanging door het veel goedkopere aluminium in theorie een optie. Maar het elektriciteitsverlies bij een aluminiumkabel is vele malen groter dan bij koper, waardoor de kosten zeker met de huidige hoge energieprijzen per saldo hoger uitvallen.

Corona heeft voor grote verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens gezorgd. De aanvoer van grondstoffen liep vertraging op door vervoersbeperkingen. Daarnaast daalde door personeelstekort, ziekteverzuim en de anderhalve meter-regel de productiviteit van bedrijven. Nu de productie weer op gang komt lopen niet alle processen meteen soepel. Vanwege de coronacrisis moesten bedrijven veel mensen laten gaan en die blijken nu moeilijk te vervangen. Ook hielden bedrijven weinig voorraad aan. Het duurt lang voordat fabrieken weer met voldoende bezetting kunnen draaien. Ook transportproblemen hebben invloed. Het wereldwijde containervervoer over zee, dat producenten van grondstoffen en afnemers met elkaar verbindt, is nog steeds verstoord. Na de coronauitbraak gingen havens deels op slot. In de Verenigde Staten en China staan vele duizenden zeecontainers op havenkades en schepen te wachten tot ze worden verwerkt.

De balans tussen vraag en aanbod van grondstoffen is wankel en het einde van de prijsverhogingen is nog niet in zicht. Er zijn veel onzekerheden, zo is het coronavirus niet uitgeraasd en kan de pandemie zomaar weer verergeren. Daar moeten we ook in 2022 nog rekening

EINDE NOG NIET IN ZICHT

LEVERING GRONDSTOFFEN

Ook kampen diverse landen die belangrijk zijn voor de levering van grondstoffen nog met regionale lockdowns. Zoals Australië, een groot exporteur van grondstoffen als ijzer, steenkool, goud, aluminium en koper. Zodra het aantal vaccinaties tegen corona toeneemt, kan er een eind aan de uitvoer beperkingen komen. De stijging van grondstofprijzen is deels te wijten aan een lager aanbod. Daar komt voorlopig geen eind aan. In veel landen is economisch herstel te zien. In Europa en de Verenigde Staten gaat het duidelijk beter, maar China loopt met afstand voorop. Direct na de corona-uitbraak zakte de economische groei in, maar China kreeg dankzij dwingend overheidsbeleid de crisis snel onder controle. En zette de economische groei meteen weer voort, inclusief een grote vraag naar grondstoffen. Zo neemt China 50 procent van de wereldwijde consumptie van basismetalen als aluminium, koper, nikkel en zink voor zijn rekening. Die honger naar grondstoffen is nog lang niet gestild, want het land combineert een miljardenbevolking, verstedelijking, industrialisatie en verbetering van het welvaartsniveau met een groeiende middenklasse.

van elektrische auto’s. Door de toegenomen vraag naar elektrisch vervoer verviervoudigde de prijs tussen 2014 en 2018, dus ruim voor corona. Complicerende factor is dat metalen die nodig zijn voor de energietransitie vaak alleen in China worden gewonnen. En zoals bleek bij de recente handelsoorlog aarzelt het land niet om grondstoffen te gebruiken als politiek machtsmiddel, bijvoorbeeld door exportbeperkingen.

an dergelijke veranderingen gaat onderzoek vooraf en dat kost tijd. Daarnaast zijn volwaardige alterna-

mee houden. Pas als het aanbod zich herstelt en beter aansluit bij de vraag kunnen de prijzen normaliseren. Vraag en aanbod van grondstoffen zijn volop in beweging en daarmee gaan ook de prijzen op en neer. De effecten daarvan worden versterkt door de termijnhandel. Termijncontracten of futures op grondstoffen als olie, goud, koffie en ijzer gelden in de internationale grondstoffenhandel als referentie voor de prijsvorming. Ze geven de trend van de prijs aan en daarmee het sentiment in de markt. Bron: ABN Amro

Metaalrecycling-tekenkunst

SCHAARSTE STIMULEERT INNOVATIE

Hebben de prijsverhogingen ook positieve effecten? Historisch blijkt dat schaarste en hoge prijzen een belangrijke stimulans vormen voor innovatie. Het dwingt bedrijven op zoek te gaan naar manieren om de schaarse materialen te hergebruiken of te vervangen door goedkopere alternatieven. Recycling is een aantrekkelijk alternatief voor bijvoorbeeld nieuw edelmetaal. Edelmetalen worden namelijk niet verbruikt. In toenemende mate halen bedrijven zeldzame aardmetalen als lithium en rodium uit afgedankte mobiele telefoons om die een nieuwe bestemming te geven. Ook kijken fabrikanten naar het ontwerp van producten, om met aanpassingen in de productie de afhankelijkheid van schaarse materialen te verkleinen. A

Deze tekening van de Liebherr R914 is gemaakt door de veertienjarige Johannes Meijer. Hij is de zoon van Simon Meijer, die mede-eigenaar is van Trimey

Metaalrecycling. Johannes tekent regelmatig door van foto’s de contouren over te trekken. Dit mooie eindresultaat verdient een plekje in deze krant!

Diverse modellen direct leverbaar in 2022

REM OP DUURZAME AMBITIES

De schaarste aan grondstoffen veroorzaakt niet alleen hogere prijzen, het kan ook een rem zetten op de duurzame ambities. Voor de energietransitie, de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, zijn grondstoffen uit uiteenlopende delen van de wereld nodig. Zoals basismetalen, lithium, kobalt, grafiet en zeldzame aardmetalen. Die dienen voor de productie van batterijen, windturbines, zonnepanelen en elektrische auto’s. Neem de prijs van het metaal kobalt, essentieel voor de lithiumionaccu’s

Inge van Mourik Telefoon 06 822 33 29


22

|

Digitaal trainen: tijdelijke hype of de toekomst? Innovam ontwikkelt verschillende trainingen voor de automotive sector waarbij gebruik gemaakt wordt van Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR). Beide technieken lenen zich volgens het online platform Green Light uitstekend voor het virtueel oefenen van vaardigheden of processen of bieden extra informatie aan als virtuele laag over de realiteit. Waar je je bij VR volledig in een virtuele omgeving bevindt, wordt er met AR een virtuele laag over de reële wereld heen gelegd. Beide technieken lenen zich uitstekend voor het virtueel oefenen van vaardigheden of processen of bieden extra informatie aan als virtuele laag over de realiteit. Door de coronacrisis hebben deze ontwikkelingen een vlucht genomen, daarnaast zijn VR en AR voor veel klanten een hype, merkt Bernd-Jan de Rooij van Innovam, die met zijn team voor klanten trainingen ontwikkeld. Het wordt dan ook steeds vaker voor trainingsdoeleinden ingezet.

De Rooij: ‘VR komt voort uit de game-industrie. Jongeren die opgegroeid zijn met gamen, weten bijna niet beter dan dat VR-elementen onderdeel zijn van een virtuele

ervaring.’ De uitdaging bij het ontwikkelen van VR-trainingen is dat er met de bekende games miljoenen gepaard gaan. ‘Dit is meestal niet het budget van onze klanten. Wat je ontwikkelt, is qua beleving al snel minder dan in een Fortnite- of Pokémon-game. Daar komt bij dat je je training vaak niet alleen maakt voor jongeren die van gamen houden, maar ook voor mensen die daar helemaal geen affiniteit mee hebben. AR is wellicht nog wat minder bekend als technologie, maar voor ons heeft vooral AR een grote vlucht genomen. In opdracht van verschillende klanten hebben we apps ontwikkeld op basis van deze technologie, die wereldwijd verkrijgbaar zijn in de appstores.’ BEST OF BOTH WORLDS

Volgens De Rooij zijn VR en AR geen toverwoorden. Wat de succesformule dan wel is? ‘Wij denken dat de toekomst een mix van VR en AR zal zijn, waarbij je soms helemaal afgesloten iets aan het doen bent en op andere momenten in de reële wereld bezig bent met

een extra laag informatie die wij daar overheen projecteren op het moment dat dit handig is. Waar bij VR een virtuele vervanging voor een fysieke omgeving wordt gecreëerd

BEOOGDE LEERDOEL HELDER HEBBEN

De Rooij benadrukt dat het niet om het middel (AR of VR) gaat, maar dat je altijd het beoogde leerdoel helder voor ogen moet hebben. ‘Wat wil je aan kennis en vaardigheden bereiken en welke toepassing is daar het meest geschikt voor? In veel gevallen kun je vaak gewoon volstaan met een instructievideo of e-learning. Dat kost één veel minder, maar dan bereik je wellicht hetzelfde effect. Hoewel een compleet virtuele omgeving als VR wel de trend is, bouwen wij zoals ik eerder aangaf momenteel nauwelijks in VR. Wij zijn meer van AR.’

en je een geschikte bril nodig hebt, kun je AR heel eenvoudig op een daarvoor geschikte smartphone of tablet gebruiken. In plaats van de echte wereld ‘uit te schakelen’ verbeter je de fysieke omgeving met een mix van virtuele objecten. Op deze manier kun je oplossingen bieden voor de meeste vraagstukken,

waarbij het uiteindelijke leerdoel leidend moet zijn. Als je dat goed scherp houdt bij het bepalen van de juiste oplossing, combineer je the best of both worlds.’

VOORDELEN AR

Waar je voor VR een speciale (dure) bril nodig hebt, is voor AR een app op de eigen telefoon of computer vaak al voldoende. ‘Deze app is meestal gratis beschikbaar in de Apple Store of voor Android. Op de meeste niet al te oude toestellen kunnen de apps geïnstalleerd worden al lopen de Androidmerken wel wat achter op Apple. Voordeel van een app is dat je het in de meeste gevallen makkelijk kunt installeren, je er geen speciale apparaten voor hoeft aan te schaffen en je er thuis of op je werkplek makkelijk en zonder investering mee aan de slag kunt gaan.’ Een ander nadeel van VR is volgens De Rooij dat sommige mensen na vijf tot tien minuten met zo’n bril op hun hoofd een zogenaamde ‘motion sickness’ kunnen ervaren. Doordat het beeld dat je ogen ervaart niet dezelfde beweging en snelheid maakt als je lijf voelt, raakt je evenwichtsorgaan ontregeld wat de misselijkheid veroorzaakt. ‘Het is te vergelijken met zeeziekte. De een heeft nergens last van en de ander is binnen no time kotsmisselijk.’ Met AR heb je hier geen last van, omdat je de complete referentie met de echte wereld houdt.

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor POLIEPGRIJPER ■ Volledig hoogwaardig staal ■ Cilinders met einddemping ■ Rotator of draaikrans ■ Geen slangbeschadiging door framebouw ■ Radiotectie of stofbestrijding mogelijk ■ Zware lagering hoofdarmen ■ Standaard vasthoudventiel ■ Brandstofbesparing door ideale schaalvorm ■ Centrale smering mogelijk

Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

t e r Handelsonderneming B.V. Polypgreifer

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl ▪ Komplett hochwertiger Stahl ▪ Zylinder mit Enddämpfung Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

▪ ▪ ▪

Rotator oder Drehscheibe Keine Schlauchschäden durch Konstruktion Radioaktivitätserkennung oder

A KINSHOFER COMPANY

Met AR kun je op basis van simulaties verschillende vaardigheden actief oefenen in een virtuele setting, maar toch in verbinding blijven met de realiteit. ‘Wil je bijvoorbeeld alleen stap voor stap laten zien hoe je een accupakket kunt ontmantelen, dan volstaat een instructievideo. Maar wil je dat leerlingen de bijbehorende handelingen ook echt zelf kunnen oefenen, dan is AR beter. Niet alleen kan je oneindig oefenen zonder iets kapot te maken of jezelf te bezeren, daarbij kan de app feedback geven als je iets goed doet of tips als het beter kan. Door gebruik te maken van een herkenbaar object, als een accupakket of elektrisch voertuig, lijkt alles nog veel meer op de situatie die je aantreft als je met de opgedane kennis weer op je werkplek aan de slag gaat.’ DIGITAAL

De coronacrisis heeft het digitaal trainen bij Innovam versneld. Waar vroeger mensen vanuit de hele wereld werden ingevlogen naar Nieuwegein om daar een TrainThe-Trainer-programma te volgen worden deze projecten nu al bijna twee jaar digitaal aangeboden. ‘Voor corona waren veel van onze producten en diensten al voor een deel gedigitaliseerd, maar onze strategie is om de komende jaren al onze producten en diensten digitaal aan te kunnen bieden, omdat we zien dat de te behalen resultaten met digitale trainingen steeds beter de concurrentie aankunnen met fysieke trainingen. Iets wat we voor corona als onmogelijk hadden gehouden.’ De Rooij wil niet onvermeld laten dat ook het fysiek trainen aan ontwikkeling onderhevig is en er ook altijd zal zijn. ‘Maar het aandeel van het fysieke trainingsdeel in een zogenaamde ‘learning journey’ zal veranderen en aangevuld worden met meer digitale interventies die tezamen het beoogde leerresultaat moeten realiseren.’ THUIS EEN VOERTUIG SPANNINGSVRIJ MAKEN

Of ook mensen werkzaam in de autodemontage geheel vanuit huis getraind kunnen gaan worden, moet nog aangetoond worden volgens De Rooij. ‘Wij zijn in staat om mensen digitaal op te leiden. Zo kan men met behulp van een app op basis van AR-technologie thuis alvast gaan oefenen met de basisvaardigheden. Zo kun je bijvoorbeeld leren om virtueel remblokken te vervangen of een elektrisch of hybride voertuig spanningsloos te maken. Zo hebben wij eens, volledig onwetenschappelijk, met een collega van de receptie getest of zij na het virtueel oefenen in staat was om een set remblokjes te vervangen. Dat resultaat was verrassend positief voor iemand die over geen


|

enkele vorm van basisvaardigheden beschikte.’ De Rooij benadrukt dat veel demontagewerkzaamheden vooral een herhaling van zetten zijn. ‘Juist dit soort werkzaamheden lenen zich heel goed voor het ontwikkelen van een toepassing waar nieuwe medewerkers virtueel kunnen oefenen. De stap naar het daadwerkelijk uitvoeren van deze werkzaamheden in de praktijk wordt hierdoor niet alleen korter, maar ook veiliger.’ Op deze manier kun je vooraf toetsen of mensen ‘klaar zijn voor de job’ of nog behoefte hebben aan een stukje bijscholing voordat ze in de praktijk aan de slag gaan.

TOEKOMST VAN TRAINEN

Hoewel er dus al veel mogelijk is op het gebied van digitaal trainen, zijn het wel veelal geïsoleerde projecten. ‘Een app hier een e-learning daar. Wij geloven er juist heel erg in dat je verschillende interventies samen moet laten komen in een learning journey. Je volgt bijvoorbeeld eerst

een webinar waar de doelen van de training worden uitgelegd en je huiswerk meekrijgt. Dan volg je een e-learning die je afsluit met een toets. Als je toets resultaat positief is, geeft je dit de mogelijkheid om je in te schrijven voor een klassikale workshop waar we met je vaardigheden aan de slag gaan. Afsluitend krijg je dan toegang tot een app waarmee je de opgedane kennis en geleerde vaardigheden nogmaals kan oefenen. De kracht van leren zit hem in de mate van herhaling en het daadwerkelijk kunnen oefenen, maar we realiseren ons ook dat het soms misschien wat te veel gevraagd is van mensen om nieuwe kennis en vaardigheden tijdens één

dag fysiek trainen tot zich te nemen en dat het dus beter is om dit te verdelen over meerdere momenten in een langer tijdsbestek. Op de basis waarop wij onze learning journeys inrichten, komen al deze aspecten goed naar voren met een beter leerresultaat tot gevolg.’

FYSIEKE COMPONENT

sen hadden invlogen en meerdere nachten in hotels hadden onderbracht om deel te nemen aan een tweedaags fysiek evenement waren we nu dankzij een digitale Tv-uitzending vanuit onze gloednieuwe studio in Nieuwegein in een sessie van zes uur klaar.’

Ook als alles op het gebied van training aanbieden digitaal mogelijk is, ga je verwacht De Rooij toch op een gegeven moment het fysieke component missen. ‘We denken er nu over na hoe je in die learning journey die fysieke component het best kunt laten terugkomen. Zonder twijfel loont fysiek trainen zich nog steeds erg goed voor het verbeteren van vaardigheden, maar deze trainingen worden toch vaak nog ‘misbruikt’ om ook de theoretische kennis te verbeteren. En dat laatste is jammer en niet meer nodig, daar zijn nu veel betere digitale oplossingen voor. We zijn dus zeker niet wars van fysiek trainen, maar

Als je het specifiek hebt over het trainen van medewerkers werkzaam in de autodemontage zegt hij: ‘Hoewel auto’s steeds slimmer worden, zullen de demontagewerkzaamheden die verricht moeten worden aan de auto’s van vandaag en morgen steeds eenvoudiger worden. Elektrische auto’s hebben

kiezen nu mede als gevolg van de coronamaatregelen wel vaker voor een digitale oplossing. Mede doordat de schaalgrootte toeneemt en de mogelijkheden steeds breder worden, staat digitaal trainen nog maar in de kinderschoenen. Waar we voorheen voor een van onze internationale klanten 180 men-

simpelweg minder onderdelen en steeds meer van deze onderdelen zullen hetzelfde zijn. Tegelijkertijd is veiligheid wel een thema wat nog belangrijker gaat worden, omdat we het wel hebben over werken met hoogspanningssystemen. Verkeerd gebruik kan dodelijk zijn. Ik denk daarom dat het ‘Veilig werken met

DIGITAAL TRAINEN

23

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

hybride en elektrische voertuigen op basis van de NEN9140’ standaard belangrijk is voor vakmensen werkzaam binnen de autodemontage.’ Foto’s: ARN/ Green Light Bron: ARN/ Green Light

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | Port 2505 | Telefoon 010-4291380 | info@kwsupply.com | www.kwsupply.com


24

|

D uitse M etaalrecycler A urubis :

‘Meest succesvolle boekjaar in onze geschiedenis’ Het boekjaar 2020/21 van het Duitse metaalrecyclingbedrijf Aurubis AG (Aurubis), dat eindigde op 30 september, was het financieel meest succesvolle in de geschiedenis van het bedrijf: met € 353 miljoen behaalde de metaalproducent een algeheel uitstekend bedrijfsresultaat voor belastingen (EBT), dat ongeveer 60 procent hoger lag dan in het voorgaande jaar (€ 221 miljoen).

TROTS

‘We zijn trots op wat we hebben bereikt in een boekjaar dat nog grotendeels onder Corona-

dankbaarheid en waardering uit aan onze collega’s voor deze buitengewone prestatie’, benadrukt Roland Harings.

Het multi-metaalbedrijf zijn herschikking voort. De strategie van de Groep is geactualiseerd en aangescherpt. Naast het veiligstellen van zijn kernactiviteiten, is de recyclingbusiness een belangrijke

woorde manier metalen maken uit grondstoffen voor een innovatieve en duurzame wereld. Voor het eerst verwerkte Aurubis meer dan 1 miljoen ton gerecycled materiaal in het afgelopen fiscale jaar - dit laat op indrukwekkende wijze zien wat Aurubis vandaag alleen al op dit gebied kan bereiken.’ Groei moet met name worden bereikt door lokale aanwezigheid op veelbelovende internationale markten. In november kondigde Aurubis de bouw aan van een recyclingfabriek in Georgia (VS), een investering van ongeveer 300 miljoen euro. Vanaf 2024 wil de metaalrecycler op zijn nieuwe locatie in Richmond County ongeveer 90.000 ton complexe gerecyclede materialen verwerken, tussenproducten voor een groot deel verwerken op zijn Europese metallurgische locaties tot verschillende industriële en edelmetalen - maar ze ook rechtstreeks op de Amerikaanse markt verkopen. In Beerse, België, investeert Aurubis de komende jaren bijna 30 miljoen euro in een state-of-the-art metallurgische

hoeksteen van de strategie en Aurubis zal hier blijven groeien. Harings legt uit: ‘We willen op een verant-

installatie (ASPA) die tin en edelmetaalrijk anodeslib nog beter kan verwerken.

Aurubis overtrof daarmee ook ruimschoots zijn prognose voor het boekjaar. Ook het operationele ROCE (return on capital employed) steeg tot 15,6%. De winst over het vierde kwartaal bedroeg € 85 miljoen (kwartaal vorig jaar: € 88 miljoen). Zowel aan de primaire grondstofkant (concentraten) als aan de kant van de gerecycleerde materialen – de secundaire grondstoffen – kon Aurubis zichzelf goed blijven bevoorraden. Ook de fors hogere raffinagelonen voor schroot koper en andere gerecyclede materialen hadden een positief effect op de winst. Daarnaast profiteert Aurubis van een zeer goed metaalresultaat met fors hogere metaalprijzen, vooral voor koper, nikkel en tin. De grote vraag naar producten ondersteunde bovendien het resultaat. Hoge energiekosten hadden het tegenovergestelde effect.

omstandigheden heeft gelopen – en dit, ondanks deze en andere uitdagingen zoals knelpunten in de toeleveringsketen en stijgende energieprijzen, bijna soepel’, aldus benadrukt Roland Harings, CEO van Aurubis AG. ‘Andere positieve factoren waren de hoge beschikbaarheid van installaties in de hele Groep, de succesvolle, snelle integratie van de nieuwe recyclagesites in België en Spanje in de Groep of de voortdurende consistente implementatie van ons kostenbesparingsprogramma.’ Maar er was ook minder goed nieuws: De fabriek in Stolberg (NRW) werd na een hevige regenbui in de zomer van 2021 verwoest, maar kon vooraf worden ontruimd. Medewerkers raakten niet gewond. De fabriek werd herbouwd en de productie werd geleidelijk hervat in november. ‘Aangezien we volledig verzekerd waren, heeft Aurubis hierdoor geen schade geleden. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze medewerkers ter plaatse en de onmiddellijke, onbureaucratische steun van de Aurubis Group. We drukken onze diepe

VERDERE STRATEGISCHE GROEI

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

Roland Harings, CEO van Aurubis AG GREEN NEW DEAL

Dit zijn de eerste voorbeelden waarmee Aurubis de circulaire economie verder versterkt en de Europese Green Deal en de plannen van de Amerikaanse Green New Deal ondersteunt. Roland Harings bevestigt: ‘Aurubis wil ruim voor 2050 klimaatneutraal produceren. We zien onszelf als een leverancier van oplossingen voor ecologisch duur-

zaam beheer om de vermindering van de carbon foodprint te versnellen.’ Daartoe lanceerde Aurubis ook verschillende initiatieven voor CO2reductie in multimetaalproductie in 2020 en 2021: In plaats van aardgas werd bijvoorbeeld het gebruik van groene waterstof in de anodeoven van de fabriek in Hamburg met succes getest; consistent gebruik van waterstof zou de CO2-uitstoot alleen al in Hamburg met 6.200 ton per jaar kunnen verminderen - de voorwaarde is een economisch haalbare levering van groene waterstof. HOGERE PROGNOSECORRIDOR

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

w w w. l a s b e d r i j f a l p h e n . n l

Ook dit jaar blijft Aurubis ambitieus en wil het bedrijf voortbouwen op het beste jaar in de geschiedenis, ondanks de stijgende kosten en energieprijzen. Concreet voorspelt het bedrijf voor het lopende boekjaar een operationele EBT van €320 miljoen tot €380 miljoen. De directie verwacht dat de operationele ROCE tussen de 12 en 16 procent zal liggen. Op basis van de prognoses van de industrie en de huidige vraag in de markten, verwacht Aurubis een goed aanbod van koperconcentraten, op zijn minst een stabiel aanbod van gerecyclede materialen en een positieve wereldwijde vraag naar koper. De Aurubis koperpremie voor 2022 is verhoogd naar US$ 123/t (2021: US$ 96) vanwege de vraag en hogere kosten.


|

MKB wachtte in 2021 gemiddeld 43 dagen op betaling

België stelt milieubijdrage voor thuisbatterijen in

De wettelijke betaaltermijn voor betalingen van grote bedrijven aan MKB’ers wordt gehalveerd: binnenkort moeten deze facturen binnen dertig dagen worden voldaan. Het afgelopen jaar kreeg een MBK-bedrijf echter gemiddeld na 42,8 dagen zijn facturen betaald.

Bebat heeft per 1 januari een milieubijdrage ingesteld voor Energy Storage Systems (ESS of thuisbatterijen). Deze wordt door bedrijven betaald op het moment dat de batterij op de markt komt en dus niet bij terugname in de toekomst.

Grote bedrijven moeten dus aanpassingen doen om de nieuwe betaaltermijn te hanteren, maar in hoeverre gebeurt dit? De intentie is er, stelt bedrijfsinformatiespecialist Graydon, maar een deel van het grootbedrijf kent zijn leveranciers onvoldoende. Terwijl de impact op hun cashflow behoorlijk kan zijn, staat dit onderwerp bij veel ondernemingen nog niet of te laag op de agenda. BETAALGEDRAG VERSLECHTERD

Afgelopen jaar werd een factuur in Nederland gemiddeld binnen 38,4 dagen voldaan. Het betaalgedrag verslechtert in het algemeen, maar van het grootbedrijf naar het midden- en kleinbedrijf in het bijzonder: MKB-ondernemingen kregen in oktober en november 2021 pas na 44,1 dagen betaald. Om deze ondernemers te beschermen en een financieringsgat van 55 miljard euro te helpen dichten moet dit aantal flink naar beneden worden geschroefd, wat heel wat aanpassingsvermogen vergt van het grootbedrijf. Volgens Graydon analist John Swaab, die momenteel klanten op de aanpassing van de wetgeving wijst, is de aanlooptijd die het bedrijfsleven nu heeft geen overbodige luxe: ‘Te veel bedrijven zijn nog niet op de hoogte van deze aanpassingen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Zolang de wet nog niet van kracht is, moet je je tijd goed benutten om je hierop voor te bereiden. Van het totale bedrijfsleven valt 99 procent onder het MKB, maar sommige grote bedrijven hebben geen idee welke van hun leveranciers tot het MKB behoren. Het kan een flinke klus zijn om dit op orde te krijgen en we merken dat die wordt uitgesteld.’ KENMERKEN MKB

Voor deze wetgeving geldt dat een bedrijf tot het MKB behoort wanneer er voor twee opeenvolgende jaren wordt voldaan aan twee van deze drie kenmerken: er werken minder dan 250 personen, de jaaromzet bedraagt maximaal 40 miljoen EUR en het jaarlijkse balanstotaal is maximaal 20 miljoen EUR. Niet alle benodigde informatie is echter voor alle kleinere bedrijven bekend en bij sommige data is het een kwestie van interpretatie. Daarnaast kan het tijdrovend zijn om de wettelijke specificaties toe te passen op complexe bedrijfsstructuren, zoals een dochteronderneming van een groot moederbedrijf: naast de inventarisatie van individuele leveranciers moeten dan bijvoorbeeld ook gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaringen worden gecontroleerd. De wetswijziging roept dan ook veel vragen op bij het grootbedrijf, vooral bij organisaties gericht op werkkapitaal. ONWELKOME KRACHTSINSPANNING

Swaab: ‘Een goede start is een kritische blik op het leveranciersbestand. Hoe is de lijst met relaties ingedeeld, hoe wordt deze bijgehouden en waar is de betaaltermijn op gebaseerd? Regelmatig

zijn de uitgaven van een groot bedrijf bij een bepaalde leverancier als leidraad genomen, terwijl de bedrijfsgrootte van die leverancier nu bepalend wordt. Of de leveringsvoorwaarden zijn het resultaat van een onderhandeling: de leverancier gunt afnemers een langere betaaltermijn om meer zaken te kunnen doen. Het opnieuw indelen van een relatielijst of het bespreken van lopende contracten is extra werk, waar een deel van het grootbedrijf nu te weinig aandacht of niet de benodigde data voor heeft.’ OPTIMALE AFHANDELING

Afhankelijk van het boekhoudsysteem, de mate van automatisering en eventuele contractwijzigingen betekent de kortere betaaltermijn een hoop inspanningen voor bedrijven die duizenden tot honderdduizend facturen per week ontvangen. Voor een optimale afhandeling moet elke factuur digitaal, voorzien van alle gewenste gegevens en bij de juiste persoon aankomen. Bij ontbrekende informatie of fouten kan een protocol helpen om de afgesproken termijn niet te overschrijden. Technisch gezien zijn er veel mogelijkheden om facturen sneller te verwerken en veel grote bedrijven willen vanwege hun imago en MVO-doelstellingen het MKB ook eerder betalen, maar in de praktijk zien sommige organisaties door de bomen het bos niet meer. MKB-ANALYSE

Op verzoek van het bedrijfsleven heeft Graydon een analyse ontwikkeld om met potentiële aanpassingen om te gaan. Aan de hand van de leverancierslijst van de klant wordt in kaart gebracht welke leveranciers tot het MKB behoren en dus voortaan met voorrang of in ieder geval eerder dan voorheen betaald moeten worden. Met deze nieuwe inzichten op basis van een grote hoeveelheid gecombineerde data besparen bedrijven veel tijd, kunnen ze essentiële informatie integreren in hun systemen en hun crediteurenprocessen aanpassen.

Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. In 2021 zag de Belgische organisatie een ongeziene opmars van thuisbatterijen. Producenten, invoerders of installateurs die batterijen op de Belgische markt brengen, moeten voldoen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Dat betekent dat ze de batterijen aan het einde van hun leven moeten terugnemen en verantwoordelijk zijn voor alles wat te maken heeft met verwerking en recyclage. Maar door de lange levensduur van thuisbatterijen waren die zorgen tot nu toe nog ver weg, en moesten de bedrijven bepalen hoe ze zich daarop wilde voorbereiden: ‘Reken ik toekomstige verwerkingskosten nu alvast door aan de klant of vang ik die later zelf op?’ Daar is nu verandering ingekomen, want per 1 januari dit jaar voert Bebat een milieubijdrage in voor Energy Storage Systems (ESS of thuisbatterijen). Bedrijven betalen op het moment dat de batterij op de markt komt, en dus niet bij terugname in de toekomst.

en recyclage. Daarvoor kon je een individuele overeenkomst op maat afsluiten bij Bebat en provisies aanleggen voor de toekomstige kosten. Het zogenaamde ‘pay-as-you-collect’-systeem. Met de nieuwe regeling vervalt het oude systeem van administratieve bijdragen en individuele overeenkomsten, om plaats te maken voor een milieubijdrage (zoals ook het geval is voor batterijen ≤ 20 kg). Het gaat om een milieubijdrage per kilogram. VRAAG VAN SECTOR

De vraag om een milieubijdrage voor thuisbatterijen kwam uit de sector zelf. Er was tot dusver geen eenduidige regeling voor de terugname van afgedankte thuisbatterijen, met moeilijke situaties op de markt tot gevolg. Een bedrijf dat voorbereid was op de toekomst en de verwerkings- en recyclagekosten alvast doorrekende aan de eindklant, had een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven die niet zo vooruit dachten. Die laatste komen in de toekomst dan weer in de problemen, wanneer ze bij verplichte terugname van batterijen geconfronteerd worden met verwerkingskosten die ze nooit aan de klant hebben doorgerekend. Het risico bestond ook dat bedrijven door de geldende aanvaardingsplicht niet alleen de zelf-verkochte batterijen moesten terugnemen maar ook die van andere spelers die op dat moment niet meer actief zijn.

VERSCHUIVING

Door de nieuwe regeling vindt een verschuiving plaats van beperkte administratieve bijdrage naar een allesomvattende milieubijdrage. Tot nu toe werd voor batterijen boven 20 kg een administratieve bijdrage gerekend van 0,057 euro (excl. btw) per batterij. Die dekte wel de kosten van preventie, sensibilisering, communicatie en rapportering, maar niet van ophaling, ontmanteling

THUISBATTERIJ LIVING

Daarom was een heldere regeling gewenst. Met de nieuwe milieubijdrage betaalt ieder bedrijf dat thuisbatterijen produceert of importeert en op de Belgische markt brengt een milieubijdrage per kilogram. Transparantie is troef, want de milieubijdrage moet met vermelding van de bedragen zichtbaar

25

op de facturen aan professionele klanten vermeld worden. Naar de eindklant toe kan je de bijdrage aanrekenen als een aparte categorie op de factuur. Zo hebben alle betrokken partijen de zekerheid dat er later geen onverwachte kosten volgen. WELKE BATTERIJEN

De milieubijdrage wordt ingevoerd voor energie-opslagbatterijen met een gewicht tot en met 200 kg die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit, ongeacht de plaats waar ze geïnstalleerd worden (ESS of Energy Storage Systems). Dat zijn dus de gekende ‘thuisbatterijen’ op basis van lithium-ion of zoutwater. Voor thuisbatterijen op basis van lood blijft de administratieve bijdrage van toepassing. OVERGANGSPERIODE

De wijzigingen gelden vanaf 1 januari voor de verkopen tussen professionelen (fabrikanten, invoerders, groot- en kleinhandelaars). Zoals bij elke vorige tariefwijziging wordt er ook nu weer een overgangsfase voorzien tot uiterlijk 1 april 2022 voor verkopen aan consumenten. Hierdoor kunnen bestaande stocks van thuisbatterijen die voor 1 januari op de markt gebracht werden, nog gedurende drie maanden aan de bijdragen van 2021 aan consumenten verkocht worden. De nieuwe regel heeft ook voor eindgebruikers voordelen. Als de milieubijdrage is betaald aan Bebat, is de terugname van de thuisbatterij verzekerd, en hoeven ze zich dus later nergens zorgen over te maken. Bebat registreert immers elke thuisbatterij die je als deelnemer aangeeft en waarop een milieubijdrage is betaald. Bebat informeert consumenten over de milieubijdrage, zodat de voordelen ook voor hen helder worden: ze krijgen zekerheid voor de toekomst én leveren een belangrijke bijdrage tot een beter milieu en een duurzame samenleving! Bron: Brebat.be


26

|

Hoge energieprijzen houden langer aan De gasprijzen zijn iets gedaald, maar de risico’s op tekorten blijven de prijs domineren. ABN AMRO heeft de gasramingen opwaarts bijgesteld. Gas zal het hele jaar relatief duur blijven. Daarnaast heeft OPEC+ opnieuw de olieproductie verhoogt met 400.000 vaten per dag. Dat wil zeggen, op papier. Onze olieprijsramingen blijven onveranderd op de korte termijn, maar we zien opwaartse prijsrisico’s op de langere termijn.

voor 2022 (met alle onzekerheden rondom gasleveringen), lag de prijs voor CAL23 een stuk lager. LAGE VOORRADEN

Dat de voorraden in Europa bijzonder laag zijn, is inmiddels bekend. Daarnaast stroomt er op dit moment nauwelijks gas vanuit

uit. Het is de vraag of het deel van nog niet gecontracteerd beschikbare vloeibare aardgas richting Europa blijft komen, of dat er nu opnieuw voor de hoogste prijs gekozen zal worden als deze situatie langer aanhoudt. Dat zou betekenen dat de koers andermaal wordt gewijzigd, en er richting China gevaren gaat

ONZEKERHEDEN LIGGEN OP DE LOER

Net voor de feestdagen lieten de gasprijzen een stevige neerwaartse correctie zien. Vanaf medio december lag de prijs van Title Transfer Facility (TTF) in Europa hoger dan de gasprijzen in Azië (Japan/Korea LNG). Het gevolg was dat er meer LNG-tankers (tankers met vloeibaar aardgas (Liquified Natural Gas)) richting Europa kwamen. Sommige van die tankers waren zelfs al op weg richting Azië, om vervolgens rechtsomkeert te maken. Daarnaast zagen we dat er met de jaarwisseling een wisseling van de actuele jaarcontracten plaatsvond. Het 1e contract dat verhandeld wordt, werd

van 2022 (CAL22) omgezet naar 2023 (CAL23 = huidig kalenderjaar +1). Aangezien de marktverwachtingen voor 2023 gunstiger zijn dan

Rusland naar Europa (zie figuur Yamal pijpleiding op volgende pagina). Voor extra aanvoer van gas zijn we op de korte termijn afhankelijk van extra gas uit Rusland of

– in de vorm van LNG – uit landen als de VS, Australië of Qatar. Op 7 januari steeg de prijs van LNG in Azië weer boven de prijs van TTF

worden. GASRAMINGEN OPWAARTS BIJGESTELD

Hoe de gasprijzen zich de komende

weken gaan ontwikkelen zal sterk afhangen van de weersomstandigheden. Daarnaast zal de gespannen geopolitieke situatie rondom

KH

Oude katalysatoren? Krommenhoek!

Rusland en Oekraïne in de gaten worden gehouden. In het geval van een escalatie zal niet alleen de kans op het beschikbaar komen van de NordStream 2 pijpleiding tot een minimum afnemen. Ook zal er dan een gerede kans zijn dat Rusland de export van olie en gas richting Europa verder onder druk houdt en zich (waarschijnlijk) slechts aan de reeds gemaakte afspraken zal houden. Maar ook zonder escalatie blijft het spannend op de gasmarkten. De lage gasvoorraden en het moeilijk kunnen verhogen van de gasimporten zullen de gasprijzen langer hoog houden. Niet alleen zullen de voorraden erg laag zijn aan het einde van deze winter, het zal ook moeilijk worden deze weer tijdig te vullen voor de komende winter (2022-2023). Nadat de nieuwe Duitse regering heeft aangegeven dat NordStream 2 mogelijk helemaal niet in bedrijf komt, zagen we een flinke sprong in de TTF forward curve (serie van prijzen voor leveringen in de toekomst). Waar eerst alleen de gasprijzen met levering tot en met maart 2022 sterk verhoogd waren, schoten nu alle prijzen

omhoog tot en met maart 2023. Dit geeft aan dat de markt er weinig vertrouwen in heeft dat de krapte voor het einde van de volgende winter afneemt. De recent aangekondigde mogelijke verhoging van de gasproductie uit het Groningenveld heeft niet als doel de gasprijs te verlagen. De verwachte verhoging van 3,9 naar 7,6 miljard kuub dient enkel ter vervanging van het gas dat a) niet geproduceerd kan worden in de stikstoffabriek in Zuidbroek en b) het voldoen aan de Duitse

Rusland. In het geval van escalatie en/of een strenge winter (in Europa en/of in Azië) zullen de gasprijzen zelfs tijdelijk aanzienlijk hoger kunnen komen te liggen. Het is niet te voorspellen waar de piek van de prijs zou kunnen liggen in zo’n situatie. Een scenario waarbij prijzen lager komen te liggen dan in ons basisscenario is vooral denkbaar bij een aanzienlijke verhoging van de gasexporten door Rusland richting Europa. Zie de tabel op de laatste pagina voor de volledige ramingen. OPEC+

OPEC+ heeft unaniem besloten om de olieproductie in februari opnieuw als gepland te verhogen met 400.000 vaten per dag (400 kv/d). De productie van OPEC+ komt daarmee op 39,1 miljoen vaten per dag (mv/d), oftewel 2,5 mv/d meer dan in januari 2021. In juli 2021 kwamen de olieproducten overeen om de productie geleidelijk te laten oplopen met 400 kv/d tot en met april 2022. Vanaf mei 2022 is het de bedoeling dat de productie zelfs maandelijks met 432 kv/d zal worden verhoogd. Als dit productieplan wordt aangehouden – en nageleefd –, dan zal de productie rond november weer terug zijn op het niveau van voor de enorme productieverlaging in maart 2020. Hoewel de productieverhoging voor februari met 400 kv/d gelijk was aan de marktverwachting, steeg de olieprijs toch enigszins. Dat heeft te maken met het gerapporteerde compliance niveau, een maatstaf voor het naleven van de gemaakte afspraken. Deze bleek niet alleen ruim boven de 100%, maar ook stijgende. Een compliance van meer dan 100% houdt in dat sommige olieproducenten niet in staat zijn om hun productiequotum te halen. In november was het compliance percentage nog 120%, in december was dat al opgelopen naar 127%. Niet alleen mogelijke productieproblemen in Kazakhstan zorgen voor

Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op.

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl

vraag naar laagcalorisch gas. Wij verwachten dan ook niet dat deze extra productie zal bijdragen aan het verlagen van de gasprijs. RAMINGEN VERHOOGD

Onze ramingen voor TTF hebben we verhoogd. Met name de prijzen tijdens de winterperiodes zijn aanzienlijk opwaarts bijgesteld. Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwachten we een gemiddelde prijs van EUR 50/MWh (was eerst EUR 40/MWh). Hierbij gaan we uit van een gemiddelde winter en geen geopolitieke escalaties met

onrust op de financiële markten. Ook in Libië zorgde lokale onrust voor lagere productie. Na drie weken van blokkades van pijpleidingen door milities is het grootste veld deze week weer in productie genomen. Daarnaast zien we dat andere producenten, waaronder top-producent Rusland, Angola, Nigeria en Ecuador, niet in staat blijken de productie conform afspraken te verhogen. De vraag is of dit een tijdelijke remming is van de productieverhogingen, of dat dit het gevolg is van een structurele reden.


|

OLIEPRIJZEN: ZIJWAARTS IN 2022…

De aanhoudende stijging van de OPEC+ productie geeft in principe een neerwaartse druk op olieprijzen. Dat de prijzen evengoed rond de USD 80/vat blijven schommelen, komt vooral doordat het negatieve effect van de lockdowns meevalt en de vraag naar olie redelijk op peil blijft. Naast de stijgende productie vanuit OPEC+ zien we ook dat de Amerikaanse olieproductie langzaam weer opveert. Met zo’n 11,8 miljoen vaten aan productie per dag (mv/d) is de VS nog steeds de grootste olieproducent ter wereld. Desalniettemin blijven het zowel

qua booractiviteiten als de olieproductie nog steeds behoorlijk achter bij het niveau van begin 2020. Toen waren er bijna 700 boorinstallaties actief versus 480 nu en lag de olieproductie op gemiddeld 13 mv/d. De verwachting is dat in 2022 de vraag naar en het aanbod van olie redelijk in balans zullen zijn. De verwachting is ook dat áls er opnieuw ingegrepen moet worden om COVID19 te bestrijden, en daardoor de vraag naar olie afneemt, OPEC+ actief zal ingrijpen om de balans vast te houden. Dat de olieproductie van OPEC+ in de praktijk achter zal blijven bij de theoretische productiestijgingen, zal volgens ons de balans nauwelijks verstoren. Dit kan namelijk deels opgevangen worden door een hogere productie uit non-OPEC landen, waaronder de VS. Daarnaast is er nog de kans op een nucleair akkoord tussen de

gedacht. De opkomst van bijvoorbeeld elektrisch vervoer gaat snel, maar de transitie in de scheep- en luchtvaart laat langer op zich wachten. De daling van de vraag naar olie wat daardoor wordt gerealiseerd wordt echter momenteel nog steeds ruimschoots gecompenseerd door stijgende vraag naar olie uit opkomende landen, vooral in Azië. Tegelijkertijd zien we dat de investeringen in de exploratie naar olie sterk onder druk staat de afgelopen jaren. Sterker, volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) liggen de investeringen in de olie- en gassector keurig op koers

met hun scenario om geen uitstoot van broeikasgassen meer te hebben in 2050. Echter, om de daling in het aanbod van olie op te vangen zou de vraag moeten verschuiven naar schone energiebronnen. Deze transitie blijft ruimschoots achter als gevolg van het tekort aan investeringen in duurzame energiebronnen en de benodigde infrastructuur. Daarnaast zien we de afgelopen jaren een trend van desinvesteringen. Aandeelhouders, zoals pensioenfondsen, zetten Internationale oliemaatschappijen onder druk om zich terug te trekken uit langjarige en complexe projecten op het gebied van olie- en gaswinning en zich meer te richten op duurzame energie. Naast de productie uit eigen reserves zijn veel van deze Internationale Oliemaatschappijen ook werkzaam in opdracht voor overheden. Of ze voeren de pro-

27

Nieuwe Fuchs MHL350F voor Gebroeders Swinkels

Zoals alle Fuchs machines bij Gebroeders Swinkels in Heerlen is ook de nieuwe Fuchs MHL350F weer tot in detail uitgevoerd. De machine is door Prima Equipment gespoten in Scania rood en voorzien van een blanke laag als afwerking. Uiteraard afgewerkt compleet met belettering en Fuchs logo’s op de machine. Met zijn 35 ton eigen gewicht en overslagbereik van 16 meter is de nieuwe MHL350F in staat om in Heerlen eenvoudig alle op- en overslagwerkzaamheden uit te voeren waarbij naast het beladen van de scharen ook vrachtwagens en containers geladen en gelost worden.

Stage-V Deutz TCD 6.1. L6 6-cilinder turbodieselmotor gemonteerd, die 160kW vermogen levert. Het geleverde vermogen wordt overgegeven aan de zeer efficiënte Linde hydraulische pompen welke beide 330 liter/min geven. Hierdoor is de machine zeer snel en krachtig bij een zeer laag brandstofverbruik. De standard compleet gescheiden- en separaat opgestelde koelers dragen er zorg voor dat de machine optimale koeling krijgt. Door de optimale koeling wordt er tijdens het draaien met de machine zeer weinig gebruik gemaakt van de koelvans waardoor naast een zeer laag geluidniveau ook het brandstofverbruik uiterst laag is. LOOPBORDES

Voor het dagelijks- en uit te voeren onderhoud aan de machine is als bij iedere Fuchs een ruim bemeten loopbordes bij de motor aanwezig welke via een uitklapbare trap toegankelijk is. Op deze plek kan naast het veilig uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden ook de diesel- en Adblue tank gevuld worden zonder op de machine te hoeven klimmen. Ledverlichting zorgt er voor dat ook in de vroeg- en late uren veilig gewerkt kan worden met goed zicht op het uit te voeren werk. GEBROEDERS SWINKELS

VS en Iran. Als er zo’n akkoord komt, dan zal Iran eisen dat de sancties worden opgeheven en Iran haar olieproductie en -export kan verhogen. Een productieverhoging van Iran zal echter gevolgd worden door aanpassingen van de productieniveaus binnen OPEC+ (waar Iran geen deel van uitmaakt). De speculatieve posities laten een terughoudend beeld zien. Waar short posities (speculeren op prijsdalingen) de laatste jaren al niet erg hoog staan, zijn de investeerders en speculanten momenteel ook voorzichtig als het gaat om verwachte prijsstijgingen (long posities). Er bestaat een risico dat er opwaartse prijsdruk komt op het moment dat financiële partijen die long posities opnieuw gaan uitbreiden. Met een markt die redelijk in balans is zijn er weinig argumenten om te kiezen voor een long of short positie. Toch denken wij dat de risico’s op de middellange termijn vooral opwaarts gericht zijn. OPWAARTS PRIJSRISICO’S

Deze opwaartse prijsrisico’s komen door een aantal factoren. De vraag naar olie daalt in de komende paar jaar minder hard dan wellicht

ductie voor ze uit, of ze leveren de kennis om dit te doen. Langzaam maar zeker zien we de gevolgen van deze terugtrekking. De mondiale oliereserves zijn gedaald tot ongeveer 2 mv/d (begin 2021 was dit nog ruim 6 mv/d). Met andere woorden, het risico op tekorten neemt steeds meer toe. Een situatie van krapte zoals we die momenteel ervaren in de gasmarkt is daarmee voor de oliemarkten op termijn ook niet ondenkbaar. Door langer dan verwacht aanhoudende vraag naar olie, in combinatie met een mogelijk te snelle daling van het aanbod verwachten wij dat de olieprijzen op middellange termijn (tot vijf jaar) weer kunnen stijgen. Onze langetermijnverwachting (> vijf jaar) is onveranderd op USD 60/vat. Zie tabel hieronder voor de meest recente ramingen. Hans van Cleef Senior Econoom Sustainability Research ABN Amro

Om het bereik van 16 meter te halen is Fuchs MHL350E is uitrust met een 8.5 meter giek en een 7,2 meter lepelsteel. Het bereik is gemeten van het hart van de draaikrans tot aan de pen van de lepelsteel, het bereik aan de buitenzijde van de grijper is zelfs ruim 17,5 meter. SNEL EN KRACHTIG

In de MHL350F is de zeer duurzame en zuinige

Al meer dan vijftig jaar zijn de Gebroeders Swinkels een begrip in Limburg en ver daar omheen. Door heel Europa worden metalen ingekocht en op hun eigen terrein verwerkt. Zij leveren hun verwerkte materialen naar hoogovens en gieterijen in binnenen buitenland. De gebroeders Swinkels verzamelen door middel van zo’n vierhonderd containers materialen bij diverse bedrijven in heel Nederland. Het transport wordt geheel door hun zelf verricht middels eigen vrachtauto’s. Gebroeders Swinkels Metaalrecycling B.V. is al jarenlang ISO en VCA gecertificeerd.


28

|

M itsubishi ED i A XL

elektrische

5

ton heftruck :

Soepel zwaargewicht Met de Mitsubishi EDiA XL introduceert Mitsubishi Logisnext Europe (MLE) een opvallende serie heftrucks in het segment van 4 tot 5,5 ton hefvermogen. De door Logisnext Benelux geteste moderne 5 tonner noteert een topscore aan productiviteit met een opmerkelijke souplesse. Door zijn ongekende lichtvoetigheid waan je je op een 2,5 tonner, terwijl je toch echt met een dubbel zo krachtige truck onderweg bent.

Dat de truck ook daadwerkelijk toegankelijk is, ervaar je bij het opstappen, aldus de testers. ‘De op-/afstaptrede is ruim en veilig te gebruiken. Via de grote handgreep aan de dakstijl en de stoelbeugel kom je soepel en veilig op je werkplek. De grote en vlakke vloerplaat biedt voldoende ruimte en de pedalen hebben de juiste hoogte voor een ontspannen werkhouding. Wat ons betreft mag de zwarte kunststof op-/afstap een contrasterende kleur krijgen, bijvoorbeeld door er een

de rechterkant van de truck veel opbergvakjes en bakjes voor allerhanden spullen. Er is zelfs een plek om een veiligheidsbril op te bergen, een mogelijkheid die we nog niet eerder zagen op een heftruck. Of die functie werkelijk zo bedoeld is blijft de vraag, want op de truck met volledige cabine is het vakje bestemd voor de bediening van de verwarming. Onze testtruck is voorzien van een handgreep met claxon aan de achterste dakstijl voor extra houvast en controle tijdens het achteruitrijden. Het afgeschuinde contragewicht biedt ook hier veel zicht op de rijweg, maar dit gaat deels verloren door de optionele opbergbak die in het midden op het contragewicht is gemonteerd. Een bak links op het contragewicht zou een slimmere keuze zijn.’

dit segment hebben gemeten. De mastdemping tussen de mastdelen en einddemping op maximale heffing zijn prima in orde.’

eer aan. En dankzij de individuele aandrijving op de voorwielen draait deze grote EDiA XL zonder moeite een pirouette om zijn as.’

SOEPEL RIJDEN

PRODUCTIVITEIT EN VERBRUIK

Centraal op het dashboard is het kleurendisplay dat we op eerdere Mitsubishi trucks zagen, merken de testers. ‘Het is helder en informatief, inclusief gewichtsindicatie van de last op de vork. Als chauffeur heb je de keuze voor twee rij modi: Eco en Pro. Je kiest deze met de

Vervolgens is het tijd voor een verbruiks- en prestatiemeting op beide rij modi. De conclusie: ‘De Ecomodus ervaren we als zeer beheerst en bescheiden. De acceleratie verloopt erg rustig en de maximale rijsnelheid komt uiteindelijk op net geen 12 km/uur. Bij het loslaten

contactsleutel, de eerste stand is Eco, de tweede Pro. Per keuze kan de servicemonteur drie basis performance curves voor je instellen: soft, gemiddeld en hard. Bij onze testtruck staat de Eco-modus in soft en Pro op gemiddeld. Ze hebben direct invloed op de snelheid van acceleratie en de mate van afremming als je het rijpedaal loslaat. Wat de keuze van het werkprogramma ook is, in beide standen ervaren we dat de Mitsubishi erg stil is en ongekend soepel stuurt en rijdt. Bij de eerste kennismaking denk je bijna dat het te lichtvoetig is, maar daaraan wen je snel. Ook al is het sturen vederlicht, de koersvastheid

van het rijpedaal rolt de truck uit en moeten we zelf afremmen, hier zou de gemiddelde instelling beter passen. Ondanks de traag ogende en aanvoelende setting scoren we vrijwel dezelfde productiviteit als andere trucks op Eco stand in dit segment. Het energieverbruik van de EDiA XL is echter 15% gunstiger dan gemiddeld, waardoor de praktische inzetduur van de truck op 11 uur en 22 minuten komt met de maximaal plaatsbare 930 Ah/80V. Op stand Pro komt de EDiA XL helemaal tot leven. Ondanks de gemiddelde curve sprinten we in een recordtijd over ons testtraject, geen truck in dit segment was ooit rapper in onze publicaties. De maximale rijsnelheid met last komt op dik 15,5 km/uur en dat is vlot genoeg. De automatische afremming op de rijmotoren is precies sterk genoeg. Mede dankzij het voorspelbare rijgedrag scoren we de hoogste productiviteit in dit heftrucksegment. Het energieverbruik ligt 8% onder het gemiddelde en is goed voor een praktische inzetduur van 7 uur en 45 minuten bij maximaal geplaatste batterijcapaciteit.’

MAST EN BEDIENING

De nieuwe organisatie ‘Logisnext Europe’, die eerder bekend was als UniCarriers en MCFE, brengt rust en duidelijkheid. Logisnext is een ‘House of Brands’ met voor elk merk een kanaal, waarbinnen voor de ‘Logisnext Benelux’ organisatie ‘Mitsubishi Forklift Trucks’ voortaan het merk zal zijn voor de hef- en magazijntrucks. Dus geen Atlet, Nissan, en UniCarriers meer. Overige merken worden alleen nog specifiek via dealerkanalen gevoerd.

rvs-rooster op te plaatsen. Je ziet dan bij het afstappen beter waar je de voet moet zetten. Bovendien geeft het de truck een nog net iets robuuster uiterlijk.’ RUIME WERKPLEK

De werkruimte in de, op rubbers geplaatste cabine is netjes geordend en overal voorzien van afgeronde hoeken. ‘Vanaf de lucht geveerde

De driedelige 4,5 meter mast met vrije heffing en Bolzoni side shift biedt een goed doorzicht dankzij de geoptimaliseerde routing van de slangen en kettingen. De gemeten dode hoek (zichtverlies in centimeters vanaf de grond tot 2 meter hefhoogte) is met 80 cm relatief groot, vindt het testpanel. ‘De helft hiervan komt voor rekening van de combinatie side shift met een stevig vorkenbord en een niet zicht geoptimaliseerd lastrek. De mastbediening regel je met de vingertop hendeltjes aan de verstelbare armleuning. De functies zijn elektrisch aangestuurd en mogen iets nauwkeuriger zijn. Dezelfde opmerking plaatsten we in 2019 bij de test van de ­Mitsubishi

Inmiddels telt het leveringsprogramma meer dan 150 verschillende modellen getooid in het kenmerkende jewel green en voorzien van het logo met de drie diamanten. Meest recent is de introductie van de lijn elektrische heftrucks van 4 tot en met 5,5 ton naar geheel eigen ontwerp vanaf de tekentafels in het designcentrum in Finland. De nieuwe lijn is nu een 100% Mitsubishi product en niet meer een inkoopmodel van derden. Tijd dus voor een test.

CONCLUSIE

TOEGANKELIJK

Voor de test beschikte Logisnext Benelux over twee trucks. Een vijftonner om mee te werken en een 5,5 tonner om een aantal van de overige opties te zien, zoals een volledige cabine en camerasysteem voor extra zicht. Beide trucks vallen op door hun moderne uiterlijk en nette afwerking. De trucks stralen een mix van robuustheid en toegankelijkheid uit zonder lomp te zijn.

stoel heb je een goed overzicht op je werkplek en werkomgeving. De voorste dakstijlen zijn opvallend slank voor een vijftonner en het dashboard is aangenaam laag en afgeschuind. We treffen aan

EDiA EM 1.4 tons driewieler. Volgens de leverancier is het een instellingskwestie en makkelijk naar wens aan te passen. De snelheden van onbelast en belast heffen zijn met 42 cm/sec de hoogste die we in

van de Trelleborg non marking banden is uitstekend. Het gedrag in de bochten is bovendien zeer voorspelbaar. De automatische snelheidsreductie ICS (Intelligent Cornering System) doet zijn naam

Met de EDiA XL brengt Mitsubishi een moderne, zeer soepele en plezierig werkende heftruck op de markt, zo luidt de conclusie. ‘Hij is stil, wendbaar en voorspelbaar. De productiviteit is top en het energieverbruik is gunstig. De aanmerkingen die we hebben zijn deels eenvoudig te ondervangen: een iets betere afstemming van de mastdosering, een verlengstukje op de vanger van de heupgordel zodat je er makkelijk bij kunt, wat meer zichtcontrast in de op-/afstap. Minder makkelijk te realiseren, maar wel wenselijk is een beter doorzicht door het vorkenbord en het lastrek. Al met al scoort deze nieuwkomer wat ons betreft een hele dikke voldoende.’


|| B R A NCHE AG E N DA 2 0 2 2

17 MAART 2022 NATIONAAL RECYCLING

Recent heeftDEN de HAAG firma CONGRES, Cash support BV Na het succes van de een nieuwe geldvorige editie van het automaat (“flapNationaal Recycling Conpentap”) gres, diegepreop 25 november senteerd voor het 2020 volledig in digitale met contant geld zal de vorm plaatsvond, uitbetalen van 2022-editie in een hybride uw Hierjasklanten. worden gestoken. mee de RTMEeniscongres met fysieke ONE van Cash deelnemers, maar tevens support meer digitaaleen bij te wonen via dan eenvolwaardige ‘live stream’. Met het opvolger van eerste Circulaire Materidealenplan reeds jaren in aantocht als bekende opvolgeroplosvan milieubesing CS 9320 leidsplan LAP3 zullen zoals deze tot relevante er voldoende voor kort zijn doorwaar de thema’s devoer firma GLORY van organisatoren werdt geleverd.Recycling het Nationaal Congres een duidelijke visie op hebben. Daarnaast leent dit evenement zich uitstekend voor de koplopers in de recyclingketen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige recycling te laten zien. Voor meer informatie zie: www. nationaalrecyclingcongres.nl. 5- 7 MEI 2022 RECYCLINGAKTIV, KARLSRUHE

In het beursjaar 2022 wil RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE haar conceptuele sterktes ten volle benutten als klantgerichte live

demo-vakbeurs voor zowel machinetechniek als de bouw- en milieu-industrie. RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE biedt zo een brede combinatie van onderwerpen op één plek. Voor meer informatie zie: www.recycling-aktiv.com/de/

gerecyclede materialen. Ten tweede: klimaatbestendige drinkwater- en afvalwatersystemen. Om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden zijn investeringen in de industrie en in gemeentelijke structuren nodig. Ten derde: alternatieve aandrijfsystemen in gemeentelijke technologie, waaronder waterstof en elektrische mobiliteit voor gemeentelijke voertuigen. IFAT 2022 wordt een hybride evenement - digitale aanbiedingen vormen een aanvulling op de beursevenementen in München, zodat iedereen die geïnteresseerd is kan profiteren van het IFATnetwerk.

Metaal Analyse DRAAGBARE XRF XRF DRAAGBARE

Voor meer informatie zie: www.ifat.de/de/

30 MEI - 3 JUNI 2022 IFAT, MÜNCHEN

IFAT 2022 wordt één van de eerste grote beurzen, die plaatsvindt na de pandemie-gerelateerde beursonderbreking. IFAT heeft drie aandachtsgebieden. Ten eerste: circulaire economie. Het doel is om in samenwerking met de industrie grondstoffenkringlopen te sluiten, gaande van productontwerp en recycling tot het gebruik van

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie informatie of of een een vrijblijvende vrijblijvende demonstratie: demonstratie: Voor XTAC Analytical Analytical BV BV XTAC Industrieweg 74 74 Industrieweg 2254 AE AE Voorschoten Voorschoten 2254 Tel: 071-5317874 071-5317874 Tel: www.xtac.nl www.xtac.nl

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 80 euro per jaar (excl. 9 % BTW). V dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op Voor leuke prijzen. Onder de ‘friends’verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V. VP V. P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. V Van het bedrag van € 80,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L

29


30

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 06-11843223 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bakker Hydraulic Products Tel: 0481 – 374757 www.bakker-hydraulic.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl

TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl

Laad-en lossytemen

Persen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Metaalanalyse

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl

Transport en Logistiek

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Totalplast B.V. Tel: 0478 514750 www.totalplast.nl

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

Handmatige Demontage

Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Organisaties

Revisie

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl

Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl


|

Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl

Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Ontstoffingstechniek Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl

TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vLoeiSTofdichT

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl

RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu

WeegapparaTuur

TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be

uitgave 2- 2022 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

31

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


s l a t e M s u Precio tals Precious Me

Altijd de Altijdvan de uw waarde waarde van uw bij katalysatoren bij dekatalysatoren hand? Download de hand? Download de App en bel met de App en bel met PascalPijpker Pijpker Pascal 06-8319 1980809696 06-83

hoogsteprijs prijs voor voor uw DeDehoogste uw katalysatoren katalysatoren • Directebetaling betaling Directe • Katalysatoren per stuk Katalysatoren per stuk of op basis van analyse of op basis van analyse • Eigen verwerking met • Eigen verwerking met eigen laboratorium eigen laboratorium

• •

Scan de code voor de App

Scan de code voor de App

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.