Page 1

STATUS

RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNGS MEDLEMSTIDNING

Nummer 1 2019 | FEBRUARI (HJÄR TEMÅNAD)

Sven Wollter & Tilde Fröling med i ny HjärtLung-film

HjärtLung fyller 80 år! VAR MED OCH FIRA FÖRBUNDET TILLSAMMANS MED STATUS

Recept

Middagar för en tia

HJÄRTLUNGS PETER HASSELROT PRISAS FÖR SINA INSATSER FÖR DEM MED KOL ALLSÅNG I ÖVERTORNEÅ

LAILAS HJÄRTA ÄR OPERERAT n Nu leder Laila Ahl samtalsgrupper för andra i samma situation.


VÄLKOMMEN

Vi fyller 80 år – och vi fortsätter att bära historien framåt Härligt med nytt år – tomma ark att fylla med viktigt innehåll och spännande äventyr. Några rubriker har vi redan på plats. Vi fyller 80 år i år, hur vi ska fira återkommer jag till men vi har en viktig uppgift och det är att bära historien framåt. Fullt fokus på att bli fler som kan påverka och berätta hur roligt det är att vara förtroendevald. Ser fram emot en givande Hjärtemånad i februari. Då lanseras vår senaste film ”Varningssignaler”. Den ska bli en påminnelse om hur viktigt det är att ta kroppens varningssignaler på allvar. För våra bilar har vi regelbundna besiktningar och service, men ofta glömmer vi att ta oss själva på samma allvar. Med filmen vill vi berätta att det är viktigt att lyssna på kroppen och att vi kan stötta varandra i föreningarna att må så bra som möjligt.

STATUS RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNGS MEDLEMSTIDNING

god fortsättning på det nya året.

över att primärvården i så hög grad efterfrågar våra patientutbildningar Aktiv med KOL och Aktiv med Hjärtsvikt. Utbildningarna ger deltagarna stöd att ta fram individuella planer för sin hälsa. Vi vet att många lider av folksjukdomen förmaksflimmer och har behov av kunskap och strategier för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Därför är jag oerhört glad att kunna berätta att utbildningen Aktiv med Förmaksflimmer blir klar för primärvården att använda under Hjärtemånaden. Självklart hoppas jag att vårt bidrag också ska generera fler medlemmar som ser värdet i att stödja varandra genom våra livsstilsaktiviteter. Genom samarbetet Folkspel får föreningen ekonomiskt stöd genom försäljningen av bingolotter. Många tycker det känns meningsfullt att sälja och köpa lotter där vinsten går till föreningslivet. I februari kommer ”Hjärtelotten” säljas till förmån för Riksförbundet HjärtLung och Hjärtebarnsfonden. På sätt och vis kan man säga att det blir vinst varje gång.

jag är verkligen stolt och glad

i en period av intensivt skrivande. I slutet av 2018 inkom många intressanta motioner med idéer för verksamhetsutveckling. Vi summerar också alla synpunkter som kommit in från våra föreningar om hur vi ska organisera oss för att bli ett ännu vassare förbund och ser fram emot att diskutera viktiga framtidsfrågor på kongressen i maj.

förbundsstyrelsen är inne

Leta ballonger i tidningen och vinn en fin bricka – ballongen ovan räknas inte! Se sidan 6 om tävlingen.

STATUS Riksförbundet HjärtLung Hornsgatan 172 5 tr 117 28 Stockholm Tel: 08-55 606 200 Fax: 08-668 23 85 Mejl: status@hjart-lung.se Webbplats: www.hjart-lung.se Adressändringar: 08-55 606 213 Gåvobankgiro: 901-0109 ansvarig utgivare Inger

Ros

redaktör Ulrika Juto ulrika.juto@hjart-lung.se 08-55 606 209 grafisk form, layout & repro

Ersta Sthlm Media AB info@erstamedia.se annonser

MediaKraft AB Carl Larsson carl.larsson@mediakraft.se 0701-47 50 29 tryckeri

Exakta Print

utgivning 6

nummer per år. Finns även som taltidning.

Redaktionen ansvarar inte för obeställt material och förbehåller sig rätten att korta i texter och insändare. Riksförbundet HjärtLung tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. redaktionsråd

Christine Cars-Ingels christine.cars-ingels@hjart-lung.se Karin Jeppsson karin.jeppsson@brakne-hoby.hjart-lung.se Ulrika Juto ulrika.juto@hjart-lung.se Stig Rann si-rann@telia.com Inger Ros inger.ros@tumba.hjart-lung.se Magnus Östnäs magnus.ostnas@hjart-lung.se omslagsbild

Anders Norderman

Inger Ros Förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung 2

STATUS #1/2019


VÄLKOMMEN

INNEHÅLL

#1 2019

AKTUELLT 4–5: Därför kan du bygga muskler även när du är till åren kommen. GRATTIS! 6: Riksförbundet HjärtLung fyller 80 år! Häng med och fira en pigg 80-åring under året.

TEMA: HJÄRTOPERATIONER 8–13: Kunskap leder till lugn inför operationen.

RECEPT: JULSPECIAL 16–17: Vill du laga billigt, gott och nyttigt? kolla Hanna Olvenmarks vegetariska recept.

STATUS FRÅGAR 14: Peter Hasselrot hjälper kommunen med KOL-vården.

SMÅTT & GOTT 18: Skicka kärleksbrev till alla hjärtans dag!

FORSKNING 21–22: Forskning visar att hjärtsvikt också drabbar yngre. FÖRBUNDSNYTT 26–29: Hjärtlungs nya film med Sven Wollter och Tilde Fröling.

16–17

5

18 STATUS #1/2019

28

8–13

3


AKTUELLT 

Nu finns Aktiv med Förmaksflimmer Vaccinations­ rekord! n I år är det många svenskar som har vaccinerat sig mot influensa. Folkhälsomyndighetens statistik visar att efterfrågan på influensavaccin ökat i alla åldersgrupper hösten 2019. Högst är vaccinationstäckningen bland personer mellan 75 och 84 år.

n Nu lanseras det tredje syskonet i riksförbundets paket med patientutbildningar. Sedan tidigare finns Aktiv med KOL och Aktiv med Hjärtsvikt. Patientutbildningarna bygger på den senaste forskningen om hur man tar till sig kunskap och ändrar sina vanor. – Vi vill ge vården en möjlighet att ge alla personer med förmaksflimmer en baskunskap om sin sjukdom, säger Marie

Ekelund, ansvarig för utbildning och livsstil på Riksförbundet HjärtLung. Liksom Aktiv med KOL och Hjärtsvikt är materialet gratis för vården, men lösenord krävs. Patientutbildningen består av två träffar som var och en omfattar cirka två timmar. Utbildningen är gruppbaserad; tanken är att gruppen träffas med en handledare (sjuksköterska eller fysioterapeut) vid två tillfällen.

Aktiv med Förmaksflimmer ger kunskap om förmaksflimmer och leder till god egenvård och motiverar till förbättrad livsstil. Den är framtagen av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Socialstyrelsen. Har du förmaksflimmer och vill lära dig mer om din sjukdom kan du fråga efter utbildningen hos din vårdgivare. Hänvisa till Riksförbundet HjärtLung, www. hjart-lung.se.

ALLT FLER HAR DÅLIGT FLÅS n Nästan hälften av alla svenskar har dålig kondition. Andelen med dålig kondition har ökat från 27 procent till 46 procent det senaste decenniet. I studien som är gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm har 350 000 personer i åldern 16-74 år deltagit. Gränsen för farligt dålig kondition sattes strax över den syreupptagningsförmåga som krävs för att orka promenera tio minuter i rask takt utan att behöva vila. Försämringen var störst bland män, yngre åldersgrupper och bland dem som bor på landsbygden. Bara en tredjedel av nedgången i kondition berodde på viktuppgång. Forskarna bakom studien menar att resultaten är alarmerande eftersom dålig kondition ökar risken för bland annat hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Källa: vardfokus.se

Ischemi kan var KOL n När patienter utreds för misstänkt ischemi, syrebrist, i hjärtmuskeln är det lika vanligt att de har begynnande kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som att de verkligen har ischemi, enligt en ny svensk studie. Källa: Dagens medicin

Källa: vardfokus.se

Färre cigg men fler prillor

n Brist på lungmedicinare leder till längre köer för patienter på flera av landets lungkliniker. Och det kan bli värre de närmaste åren eftersom många erfarna specialister går i pension, varnar ansvariga för lungsjukvården i tidningen Dagens medicin.

Källa: Dagens medicin

… MEN RÖKAVVÄNJNING MÅSTE PRIORITERAS n Socialstyrelsens senaste utvärdering visar att rökavvänjning och lungfunktionsmätning måste prioriteras högre i behandlingen av astma och KOL. Eftersom rökning är den främsta orsaken till KOL, betonar Socialstyrelsen att samtliga patienter med KOL ska erbjudas rökavvänjning. Uppföljningen som myndigheten gjort av de nationella riktlinjerna för astma- och KOL-vården visar att det finns skillnader i vården mellan landsting och regioner och att långt ifrån alla verksamheter följer råden. Särskilt kommunerna är dåliga på att ta till sig riktlinjerna, vilket är problematiskt eftersom en stor andel av patienterna idag vårdas i kommunal regi. Källa: socialstyrelsen.se

4

STATUS #1/2019

Foto: S H U T T E R S TO C K

Längre köer för lungsjuka

n Det har blivit vanligare att svenska kvinnor snusar. Detta visar OECD:s sammanställning av tobaksanvändningen i Europa. Idag röker färre än hälften så många svenskar som i slutet av 1980-talet. Det gör att Sverige är bäst i klassen i Europa tillsammans med Island och Norge, när det gäller rökning. Samtidigt har snusbruket gått upp. I slutet av 1980-talet uppgav knappt 1 procent av kvinnorna att de snusade varje dag, medan 17 procent av männen gjorde det. 2016–2017 snusade 22 procent av männen och 5 procent av kvinnorna.


AKTUELLT Fetma och psykisk ohälsa ökar

Äldre kan visst bygga muskler n Med enkla dagliga träningsrörelser går det att påtagligt öka musklernas massa och funktion också på äldre dar, något som minskar i sin tur risken för fallolyckor, benbrott och förtida död. Detta visar forskning vid Umeå universitet där man följt över 70 personer över 70 år som tidigare hade lite muskelmassa. Halva gruppen fick genomgå ett tio veckors

träningsprogram, i huvudsak med övningar där den egna kroppen användes som belastning. Den andra halvan fortsatte leva som vanligt. Vid uppföljning visade det sig att träningsgruppen hade ökat sin muskelmassa med i genomsnitt 1,2 kilo och minskat sin fettmassa med ett halvt kilo jämfört med kontrollgruppen.

n Den nationella folkhälsoenkäten visar att andelen personer med fetma och psykisk ohälsa ökar. Enkäten görs av Folkhälsomyndigheten och har besvarats av 118 000 personer i åldern 16-84 år. Ett positivt resultat i enkäten är att rökningen har minskat med ett par procentenheter sedan den senaste undersökningen, som gjordes 2016. I dag uppger sju procent av befolkningen att de röker dagligen. Källa: folkhalsomyndigheten.se

Källa: umu.se

MER DJUP SÖMN MED TRÄNING n Fysisk aktivitet på kvällen stör inte sömnen. Detta visar en analys av 23 studier inom området. Istället visade det sig att de som tränade på kvällen fick mer djupsömn än de som inte gjorde det. Enda undantaget var om man tränade högintensivt en timme innan sänggåendet, där kunde forskarna se en negativ inverkan på sömnen.

RIKSFÖRBUNDET

HjärtLung

80 år!

Källa: Science daily

Krånglande pacemakers n Omkring 1 300 krånglande pacemakers och andra hjärtprodukter i Sverige har de senaste tio åren behövt opereras ut, visar en granskning som SVT gjort. Riksförbundet HjärtLung ser mycket allvarligt på detta och menar att kontrollen av produkterna måste skärpas. Samma kontrollkrav som ställs på läkemedel måste också ställas på medicinska produkter. – Testprocessen måste få ta den STATUS #1/2019

tid som behövs för att säkerställa patientsäkerheten. Kontrollen av produkterna måste skärpas. Det kan inte vara upp till patienten att undersöka om medicintekniken fungerar, det måste vila på andra instanser. När det gäller kontrollkraven på medicinska produkter tror vi att Läkemedelsverkets roll i detta behöver förtydligas, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung. I det svenska kvalitetsregistret

Svenska ICD- och Pacemakerregistret finns registrerat vem som har vilken produkt inopererad. Vid felrapporter kan registret hitta de patienter som har produkten i fråga. Kontakt tas för att diskutera om man ska operera ut eller ha noggrann kontroll. Det finns idag inga patienter i Sverige som har en riskprodukt och som inte är informerade, enligt Fredrik Gadler, överläkare och hjärtspecialist vid Karolinska sjukhuset.

n I år har Riksförbundet HjärtLung funnits i 80 år! Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt. Våra föreningar kommer att få stöd för att kunna fira lokalt och under kongressen kommer deltagarna bjudas på en särskilt komponerad jubileumsmiddag och i höst kommer vi att ha öppet hus på kansliet. I Status kommer vi uppmärksamma 80-årsjubiléet med tillbakablickar på riksförbundets långa och spännande historia. mer om firandet – vänd

5


HJÄRTLUNG 80 ÅR

! r å 0 8 Hurra! Riksförbundet HjärtLung

fyller 80 år i år. Tidningen Status uppmärksammar jubileet under hela 2019.

Så började förbundets historia I början av 1900-talet

n Sjukdomen lungtuberkulos, tbc, sprids i Sverige och drabbar många människor. De tbc-sjuka tvingas bo på sanatorier och ordinerades vila i horisontalläge, närande föda och massor av frisk luft. De lungsjukas föreningsbildning lär ha tagit sin början på sanatoriet Österåsen utanför Sollefteå som invigdes 1901.

1938

n Redan året innan själva förbundet formellt bildats ges första numret av tidningen Status ut.

1939

n De Lungsjukas riksförbund bildas av tuberkulospatienter.

1943

n Förbundets första stora undersökning om lungsjukas levnadsförhållanden presenteras. Den visar på problem med bland annat utanförskap och dålig ekonomi för de lungsjuka.

HITTAR DU BALLONGERNA?

n I det här numret av tidningen Status har vi gömt ett antal sådana här partyballonger. Hur många? Räkna alla ballongerna från sidan åtta och framåt och skicka in ditt svar så är du med i utlottningen av en bricka som är unikt designad för HjärtLung.

n Ditt tävlingssvar kan mejlas till: info@hjart-lung.se eller postas till adress: Riksförbundet HjärtLung, Hornsgatan 172, 117 28 Stockholm. Senast 18/2 måste vi ha ditt svar. Märk kuvertet och e-posten med ”Tävling Status”

Det här hände också 1939 4 Enligt befolkningskommissionens slutbetänkande krävs det fyra barn per familj för att bibehålla den svenska folkmängden. 4 Skådespelaren Ingrid Bergman tecknar kontrakt med Hollywood.

6

4 Landet Siam byter namn till Thailand. 4 Svenska riksdagen antar en lag som förbjuder arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund av förlovning, giftermål eller graviditet. 4 Fransisco Franco tillträder

som Spaniens president och regeringschef. 4 Filmen Trollkarlen från Oz har världspremiär. 4 Tyskland invaderar Polen och startar därmed andra världskriget. Sverige förklarar sig neutralt.

4 Samtliga svenska tågbolag förstatligas genom ett riksdagsbeslut och tillfaller Statens Järnvägar. 4 Vid nyårsfirandet på Skansen läses dikten Nyårsklockan av skådespelaren Arnold Sjöstrand.

STATUS #1/2019


Välj lott med hjärtat! Under februari går ett extra överskott från Sverigelottens nya hjärtlott till Hjärtebarnsfonden och Riksförbundet HjärtLung, i kampen för friska hjärtan. Köp Sverigelotten i butik eller direkt av din förening. Genom att teckna en prenumeration på Sverigelotten kan du dessutom stötta kampen för fler friska hjärtan ännu längre, gå in på sverigelotten.se/hjarta

JUST NU! EXTRA PENGAR TILL HJÄRTFORSKNING!

Hjälp din favoritförening! Och vinn 25 miljoner. +18 år. Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020-81 91 00.

STATUS #1/2019

7


TEMA: HJÄRTOPERATIONER  Laila Ahl har fått sitt hjärta opererat. Att hon kunde sätta sig in i hur operationen skulle gå till betydde mycket för henne. text

Anna-Karin Andersson foto Anders Norderman

INFORMATION GJORDE LAILA LUGN INFOR OPERATIONEN

U

Under sitt yrkesliv var Laila Ahl fritidspedagog och jobbet förde med sig att hon var i rörelse på dagarna. Att ta hand om livliga ungar är allt annat än att sitta stilla på ett kontor. Hon trivdes med det och var på samma arbetsplats i dryga 30 år men precis innan hon skulle fylla 60 märkte hon att orken började tryta. Ja faktum är att hon hann bli trött redan på vägen till arbetet. – Det var en brant kulle som ledde upp till skolgården. Jag hade gått upp för den i alla år utan problem men så märkte jag att jag behövde stanna till mitt på för att vila. Och med tiden blev det bara värre och värre. med sin husläkare som beslöt att Laila skulle bli undersökt av hjärtspecialist och remitterade henne till ett sjukhus. Där lät

laila ahl tog kontakt

8

man Laila göra ett så kallat arbets-EKG och det konstaterades att hon drabbats av kärlkramp. Laila fick medicin med sig därifrån, piller att lägga under tungan, och så var hon tillbaka i sina vardagliga rutiner igen. Det kunde gå ett par dagar utan att hon kände av kramperna i bröstet men rätt som det var så högg det till. Det kunde hända när hon var på en skogsutflykt med fritidsbarnen. Då fick hon leta upp första möjliga parkbänk att lägga sig på för att vila och vänta ut att trycket över bröstet skulle avta. Eftersom läkemedelsbehandlingen hon blivit ordinerad mot kärlkramSTATUS #1/2019


TEMA: HJÄRTOPERATIONER

Namn: Laila Ahl. Ålder: 72 år. Bor: I lägenhet i Tullinge, i södra Stockholm, i markplan med egen uteplats. Familj: Två vuxna döttrar och fyra barnbarn i tonårsåldern.

Relation till Riksförbundet HjärtLung: Blev medlem efter sin hjärtoperation och blev snabbt engagerad i den lokala föreningen HjärtLung i Botkyrka-Salem. Är styrelseledamot och är ansvarig i festkommittén bland annat. Håller även i sittgympa för seniorer.

Jag minns att läkaren skojade och sa att bröstkorgen sen skulle tvinnas ihop med rostfritt stål, så det fanns ingen risk att det skulle rosta inne i mig i alla fall.

pen inte hade tillräcklig effekt såg Laila till att få bli undersökt på nytt. På sjukhuset förde man den här gången in en kateter i ljumsken för att röntga Lailas kranskärl. Och det fattades ett nytt beslut om behandling, hon skulle opereras fick hon veta, få en ny mekanisk hjärtklaff och dessutom göra en bypassoperation. Det är ett stort kirurgiskt ingrepp som innebär att hela bröstkorgen öppnas upp och att hjärt- och lungfunktion tillfälligt stängs av. trots det stora hon skulle vara med om var Laila aldrig rädd eller orolig. Att hon blev vänd – forts. på nästa sida

STATUS #1/2019

9


TEMA: HJÄRTOPERATIONER  Lailas råd …till andra som eventuellt ska göra en hjärtoperation: n Skriv ner dina frågor inför ditt läkarbesök inför operationen, det är lätt att glömma bort det man funderar på och vill ha svar på när man väl sitter där. n Ta gärna med någon till läkarbesöket. Det är bra att ha ”ett par extra öron” med sig och skönt att känna att man har stöd. …till andra som blivit hjärtopererade: n Gå med i Riksförbundet HjärtLung, att träffa andra i en liknande situation ger mycket. Det går inte alltid att prata om sina sjukdomsupplevelser med anhöriga på samma sätt. n Ta reda på vad som är bra eftervård. Var inte rädd för att ställa frågor och krav.

inbjuden till en föreläsning om vad operationen skulle innebära var till stor hjälp, menar hon. Föredraget var informativt och samtidigt lättsamt. – Jag minns att läkaren skojade och sa att bröstkorgen sen skulle tvinnas ihop med rostfritt stål, så det fanns ingen risk att det skulle rosta inne i mig i alla fall. Den där humorn, att det tilläts att skämta mitt i det allvarliga, gjorde mig lugn. Min ena dotter var med mig där. Det kändes tryggt att någon i min närhet också fick inblick i vad jag skulle vara med om, säger Laila Ahl. Laila Ahl opererades i september 2007 och allt gick bra. Hon blev kvar på sjukhusets intensivvårdsavdelning i två dagar och förflyttades sedan till en annan rehabiliteringsverksamhet strax utanför Stockholm under en dryg vecka. Därefter fick hon komma hem men kallades till hjärtgymnastik i grupp under ett tiotal tillfällen det följande halvåret. ett sådant hjärtgympapass som hon fick syn på en lapp om Riksförbundet HjärtLung för första gången och blev nyfiken. Laila anmälde sitt intresse för att gå med i föreningen och bestämde sig kort därefter för att våga sig iväg på en julfest som HjärtLungs lokala förening i Botkyrka-Salem bjöd in till. – Jag kände ingen då men det var ändå trivsamt. Att träffa andra i en liknande situation som en själv är speciellt och givande. Det blir aldrig riktigt samma sak när man pratar med anhöriga. De bryr

det var i samband med

10

sig men man kan såklart tröttna på sjukdomspratet och delar inte ens erfarenheter av hur det är att leva med hjärtproblem och de svårigheter man kan stå inför. att engagera sig i HjärtLung och är idag både styrelseledamot och festfixare. Hon leder även en studiecirkel för andra som gjort en hjärtoperation kallad ”bli vän med ditt hjärta”. Vid samtalsträffarna delar alla med sig av känslomässiga upplevelser och de tar även upp diskussioner om hur de blivit bemötta på sjukhuset och vilken behandling och eftervård de fått. Det har stor betydelse, menar Laila Ahl. Det finns många äldre som har stor respekt för läkare och bockar och bugar för det de får. Att få kännedom om vad som kännetecknar god vård och vad man kan kräva är en betydelsefull del av att vara med i en patientförening anser hon. Och även om Laila drygt tio år efter operationen börjat få känningar av hjärtrusningar på nytt ser hon positivt på framtiden. – Min mamma dog i hjärtinfarkt när hon bara var 68 år. Det tänker jag på ibland. Jag hoppas att jag har många någorlunda friska år framför mig. Jag har aktiviteter för mig nästan varje dag, umgås gärna med mina barn och barnbarn och träffar mitt gamla tjejgäng som jag känt sedan ungdomsåren men jämna mellanrum så det händer mycket skoj i livet. l

laila valde ganska snart

STATUS #1/2019


TEMA: HJÄRTOPERATIONER

OMTUMLANDE MEN EFFEKTIVT ATT OPERERA HJÄRTAT Hjärtoperationerna i Sverige håller absolut världsklass. Trots de goda resultaten ska man som patient vara beredd på att det kirurgiska ingreppet kan upplevas dramatiskt och frestar på både kroppen och känslolivet. text

Anna-Karin Andersson

M

Foto: S H U T T E R S TO C K

Många hjärtproblem kan idag lösas med relativt enkla ingrepp. Ett stopp i hjärtats kranskärl kan exempelvis åtgärdas med hjälp av en ballongvidgning, även kallat PCI, som innebär att en liten kateter förs in i kärlet och ser till att öppna upp förträngningen. Det krävs bara lokalbedövning vid stickstället och patienten är vaken under hela behandlingen. Men ibland görs bedömningen att patientens hjärta måste opereras, att bröstkorgen måste öppnas upp och att en kirurg måste utföra ett mer omfattande ingrepp. Det kan exempelvis bli aktuellt om det finns mer utbredda förträngningar i kranskärlen eftersom en operation då ger mindre risk för framtida hjärtinfarkt eller i värsta fall död. Operationen brukar kallas koronar bypass eller CABG. Det är ett relativt stort ingrepp som det kan ta tid att återhämta sig ifrån, både psykiskt och fysiskt. och docent på KärlThoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, vilket är en av de åtta platser i landet där det finns den kompetens och de förutsättningar som krävs för att utföra hjärtoperationer. Örjan Friberg drar paralleller till fastighetsbranschen för att förenklat förklara skillnaden mellan ballongvidgning och bypass. – Den som bor i ett flerfamiljshus känner säkert till att fastighetens rörledningar behöver ses över ibland för att avloppssystemet ska fungera och vara i gott skick. Ibland räcker det med att spola

örjan friberg är överläkare

Socialstyrelsen har nyligen uppskattat att fler borde få bli hjälpta med en hjärtoperation om alla inom sjukvården följde de nationella riktlinjerna för behandling av hjärtsjukdom.

STATUS #1/2019

vänd – forts. på nästa sida

11


TEMA: HJÄRTOPERATIONER 

Örjan Friberg, överläkare och docent på KärlThoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, anser att vi har anledning att känna oss stolta över att hjärtoperationerna i Sverige ger så goda och jämna resultat.

ur rören för att rensa upp och bli av med ett tillfälligt akut stopp. Andra gånger krävs ett stambyte för att rören anses uttjänta och helt behöver bytas ut för att fungera på längre sikt. På samma sätt kan det göras olika bedömningar av vilken behandling som är bäst för den som har problem med förträngningar i kranskärlen. Det beror på patientens behov och sammantagna sjukdomsbild, säger Örjan Friberg. I Sverige finns nationella riktlinjer som anger när en kranskärlsoperation respektive en PCI är den bäst lämpade behandlingen men landets olika regioner gör trots det olika bedömningar och prioriteringar kring beslutet om när en operation kan bli aktuell. Kvalitetsregistret Swedeheart som innehåller statistik över alla hjärtoperationer visar på väsentliga skillnader i antalet utförda operationer i olika delar av landet som inte bara kan förklaras med att befolkningen i vissa delar av landet kan variera i exempelvis ålder och sjukdomsbakgrund. Socialstyrelsen har nyligen uppskattat att det skulle behöva göras omkring 1 600 kranskärlsoperationer ytterligare per år i Sverige om alla följde rådande riktlinjer för behandling av hjärtsjukdomar.

Det menas med hjärtoperation n Med hjärtoperation menar man öppna kirurgiska ingrepp, vilket vanligen innebär att bröstkorgen på patienten öppnas upp. Hit hör alltså inte rent kateterburna ingrepp som ballongvidgning. De vanligaste hjärtoperationerna är kranskärlskirurgi och klaffoperationer. De ansvariga läkarna vid hjärtoperationer är kirurger, till skillnad från exempelvis ballongvidgning som utförs av kardiologer. Numera finns även kateterburna klaffingrepp och de hamnar lite mitt emellan och utförs i Sverige av såväl hjärtkirurger som kardiologer.

Det bör du som patient känna till om väntetiden till hjärtoperationer n Kötiderna till hjärtoperationer varierar mellan olika regioner i landet. Som patient bör du känna till att du har rätt att bli opererad på ett annat sjukhus än det du tillhör. Är det exempelvis lång kötid i din region kan det finnas möjlighet att bli opererad utan väntetid i en annan region.

12

Utöver kranskärlsoperationer är klaffoperationer vanliga bland de hjärtoperationer som utförs. I Sverige görs årligen omkring 5 800 olika hjärtoperationer, alla med mycket goda jämna resultat på alla de åtta sjukhusen som utför operationerna. De allra flesta patienterna blir hjälpta av ingreppen och är man inte alltför sjuk på andra sätt är överlevnaden över 99 procent. Sett ur ett internationellt perspektiv ligger resultaten för klaff- och kranskärlsoperationer i hela Sverige helt i nivå med de allra bästa klinikerna i världen. enligt örjan friberg ligger förklaringen till att Sveriges lyckas så bra troligen i förmågan att vara välorganiserad och samarbetsorienterad. Det är inte endast enskilda läkares prestationer som är avgörande i vårt land utan det är många duktiga personer med olika kompetens som arbetar tillsammans runt patienten både före, under och efter operationen. De patienter som ska genomgå en hjärtoperation kan reagera på olika sätt. Den som i tid fått veta vad hen ska vara med om har oftast bäst förutsättningar för att kunna känna sig lugn inför ingreppet.

Så går en operation till n Om operationen inte är akut utan inplanerad kan den som ska opereras förbereda sig väl och bli under­sökt, informerad och omhändertagen på sjukhuset före ingreppet. n Ett operationsteam består av två kirurger, narkosläkare, narkossköterska, operationssköterska, undersköterska och en perfusionist som är den som sköter hjärt-lungmaskinen under operationen. n Inne i operationssalen för personalen in tunna plastslangar i några av patientens blodkärl för att kunna mäta bland annat EKG, puls och syrehalten i blodet och för att kunna ge läkemedel. Alla värden visas och övervakas på ett övervakningsskåp som patienten kopplas upp emot. Patienten blir sövd och en slang förs därefter ner i luftstrupen och kopplas till en respirator som sköter andningen under operationen. Kirurgen öppnar därefter upp bröstkorgen och utför det planerade ingreppet. n I Sverige har hjärtoperationerna mycket goda resultat men det är ett relativt stort ingrepp som det kan ta tid att återhämta sig ifrån, både psykiskt och fysiskt.

STATUS #1/2019


TEMA: HJÄRTOPERATIONER – Det kan ju låta dramatiskt att operera hjärtat men det är inte så besvärligt eller riskabelt för patienten trots att ingreppet är avancerat. Att få möjlighet att läsa på och sätta sig in vad det innebär är ofta en fördel för patienten. Det kan orsaka mer stress och oro om beslut om operation måste tas akut.

förbättringsmöjligheter nämner Örjan Friberg även livet efter operationen. För även om hjärtoperationerna i Sverige håller absoluta världsklass ger de ingen vaccination mot hjärtsjukdom på sikt. – Det görs absolut inga onödiga hjärtoperationer i Sverige idag men det är viktigt att tänka på att kirurgin inte innebär att man är helt skyddad från framtida hjärtbesvär. Vår utmaning ligger i att forska vidare kring vad som kan hindra människor från att återinsjukna. l

på listan över

Foto: S H U T T E R S TO C K

även om majoriteten av alla operationer faller väl ut är det bra att känna till att ingreppet kan innebära en anspänning. Fysiskt eftersom alla stora operationer frestar på kroppen på olika vis och psykiskt eftersom det är omvälvande. Att få en posttraumatisk reaktion är inte ovanligt och många nyopererade funderar på existentiella frågor och blir gråtmilda och ödmjuka inför livet. Det kan vara bra att känna till att det är helt normalt och ofta är en fas som man går igenom. En viss oro, inte minst hos nära anhöriga, när man är nyopererad leder inte sällan till att många är rädda för att ta i. – Bekymret är nog lika ofta det motsatta, att patienter tar det för lugnt och vilar för mycket. Att komma i rörelse efteråt är viktigt och en betydelsefull del av eftervården.

Kötiderna till hjärtoperationer kan även variera mellan olika regioner i landet. Två patienter med samma behov av en operation kan med andra ord få vänta olika lång tid beroende på var de bor. Det är beklagligt att systemet är sådant att den geografiska orten kan påverka väntetiden till hjälp för hjärtsjuka, menar Örjan Friberg. Han har full förståelse för att det är tufft för en enskild patient att stå på sig och kräva operation på ett sjukhus som har kortare kötid än det man tillhör, men han vill ändå förmedla att möjligheten och rättigheten finns till att få vård i andra delar av landet än där man bor.

STATUS #1/2019

13


Foto: M A G N U S Ö S T N Ä S

STATUS FRÅGAR

Peter prisas för sitt arbete med kommunens KOL-vård

Peter Hasselrot brinner för att göra KOL-vården bättre.

Peter Hasselrot är vice ordförande och

eftervårdsombud i Föreningen HjärtLung Norrtälje. Tillsammans med vårdbolaget Tiohundra är han sedan ett och ett halvt år tillbaka med och utvecklar KOL-vården i kommunen, ett projekt som tilldelades Tiohundras pris för bästa förbättringsarbete 2018. text

Ulrika Juto

n Hur känns det? – Det är förstås väldigt kul för oss alla som varit med i arbetet! n Hur är ert samarbete upplagt? – Vi är en grupp som träffas en gång i veckan. I gruppen ingår tre läkare med lungkompetens, tre KOL-sköterskor, en fysioterapeut och jag som patientrepresentant. Inledningsvis kartlade vi alla delar i vårdprocessen, vilket var ett omfattande arbete. Den första konkreta åtgärden vi genomförde var att erbjuda alla kommuninvånare ett utandningstest som ger en indikation på om en person har KOL. Screening är otroligt viktigt för tidig upptäckt och diagnos vilket i sin tur är avgörande för hur sjukdomen utvecklar sig. n Vad har du som föreningsrepresentant bidragit med i utvecklingsarbetet? 14

– Förutom att jag lämnar synpunkter vid mötena, så har jag intervjuat medlemmar med KOL om deras upplevelse av hur vården fungerar. Jag är också med i utbildningen Aktiv med KOL som från och med senhösten leds av mig och omväxlande av en KOLsjuksköterska. Vi planerar genomföra utbildningen fyra gånger under 2019. Vi i föreningen har öppnat ett KOLcafé i en lokal som Tiohundra tillhandahåller kostnadsfritt. Caféet är öppet varje måndag eftermiddag, tanken är att det ska vara en mötesplats där man kan ses efter genomgången patientutbildning. n Vad ger arbetet dig personligen? – Det är roligt och givande att vara engagerad. Jag lär mig massor om min egen sjukdom samtidigt och får delta i många olika intressanta sammanhang. l

Riktad satsning mot KOL n Vårdbolaget Tiohundra, som bland annat driver Norrtälje sjukhus ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Sedan 2017 har Tiohundra satsat på att förbättra KOL-vården och ge fler Norrtäljebor med denna lungsjukdom en bättre livskvalitet. Kampanjen har bland annat resulterat i patientutbildningar och en kraftigt utökad screeningverksamhet. Under 2018 gjorde Tiohundras vårdcentraler långt över 400 KOL-screeningar jämfört med ett 50-tal under samma period 2017. Omkring var fjärde mätning var avvikande och resulterade i att patienten fått göra en fullständig lungfunktionsmätning.

STATUS #1/2019


Aktiv med Förmaksflimmer – din patientutbildning mer

aksflim Förm medutbildning Aktivpatient – din

Pa

f1 Träf

Du ka n göra mycke ditt liv t fö med fö rmaksfl r att påve rka immer dina läk emede

r? limme

ss 4

maksf

tt för

h mi

g oc

för mi

r?

imme

1 och siffran ade. st får placer gt •  Ta

me göra mässi kan är som är slump tt son Vad an för mi n per a ned ift 5. mest ern a. De son arn Uppg göra sselbit 8. Per kan ran i pu Vem 1–8 får siff 1. mellana minst Fråga erk siffra iv en kan påv Skr som den

ast viktig

ksfl förma

•  Reg l elbund en kon •  Gö takt me r god d läkaremer a livsstil –  Rök sval: lim /flimmerm inte aksf ottagn –  Mot ing ione förm –  Sträat ra rt va efter normrta med –  jä jä alvi h Lär dig H kt e han k-

d rn ran ytmKurato sr flim etsArb uten sinu Det ed själv terape m Jag Fysio- n ute terape

e

ståend

När

och stre ss

a en järt H Dietist

nativ

rsalter

de sva

mer?

för im ssa maksfl sikt? Kry d för t på liv me r positiv mitt imme rkar påve maksfl d för Vad 2. liv meast. ditt tig erkar är vik påv Vad du tycker l som m emede kdo r läk sju dricke min Mina och lv och äter g sjä jag Vad på mi tänker jag Hur tränar ålder g och Min g på mi er mi rör sträng jag ran Att er öve rök inte inte och jag nt Att lug det tar jag Att

n

Läkare

Sju n tera ska oro

sköter

Till dig som träffar patienter med förmaksflimmer

Till dig som träffar patienter med hjärtsvikt

© Riksfö

rbunde

t HjärtLu

Fråga

det

bun

sför © Rik

Och till dig som träffar patienter med KOL

ng,

rtLu

Hjä

ng, 2018 17 8

201

32

örbu © Riksf

ndet

Hjärt

, 2018 Lung

1

N yhet!

Tre färdiga patientutbildningar – gratis för vården att använda! Aktiv med Förmaksflimmer, Aktiv med Hjärtsvikt och Aktiv med KOL är framtagna av Riksförbundet HjärtLung.

1

vid

titlösh

ad ap

en. dag r hela n 1). e öve (se sida rgarin. elad öve förd protein ande ma du beh mål vika Om små rgi och och flyt ene att und många d mer el olja , s för • Ät me exemp läggdag dardfil mat , till stan ter an • Ät duk , t ex ätt fett cis inn r fett lättpro • Tills na pre , för d me ta. gär rpastej er me istället • Ät nattfas rodukt fet ost ost, leve lång mejerip jölk och gg som Välj dm pålä • dar ikt stan energir lax. t sam näs och majon

t:

upp

och a. aptit ra stor satt för någ mest ned istället äta den du har mål , att små med a maten flera ltiden ingsrik ost • Ät ja må när och • Bör rgi- och kött, sås a sist. , . ene håll fet fiskgrönsakern . räck t ex ma inom t och at hem och rgi. förs ritm synlig extra ene favo ten Ha ion • ma som ress vara na olja att dep • För ätt gär att veta it. • Tills bra apt vara satt kan till ned Det bidra kan

Om

viktne

r gå

t: matlus

et

h ök

g oc

dgån

s : Tip

tablad

i vik

Z

tit!

. e ap att bättr ulera aptiten också på för tänk att stim – men . t dlar us för vite utomh ska akti då. du han fysi • Var mera er om när na så att din r äta gär tyck kan • Öka behöve och t du ma av väts du för ma at hem a mätt era blir vid olik ritm • Plan inte favo ka din . så du och dric • Ha ser den ltiden, att äta du r må a efte välj k så • Dric kan ock ra. (du d and n). ns me fin tillfälle ma a tillsam en till en att duk • Ät måltid genom . fint • Gör d, t ex upp a stun lägg och

Z

Z

Pass

f3 Träf

Fak

tt trö för är är det du när ilad äta Om är utv att en, så du för på dag let maten

gt må före det ål tidi från udm • Vila s att äta. rgin huv att en dag ene ditt dag t för tröt skriva n av g och gärna • Ät är du pig re dele du är för kan iskt då a stör yck om diet räck t (en kan ingsdr äta ma ov). r en när beh • Ta a laga elle yck vid ork ingsdr ut när

Tips

Då kan mat. laga. a in frys t för att tröt

du få

du kan er så du är för

n när ! a por Tipsgärna flersnabbt äve tion

a mat Lag bra i dig

Hjärt

, 2017 Lung

2

örbu © Riksf

ndet

Utbildningspaketen är färdiga att använda till dina patienter och deras närstående. Du behöver inte ta fram eget material, utan kan istället lägga din tid på patienterna.

Aktiv med KOL

– din patientutbildning olan

ungsk HjärtL L nella Natio med KO Aktiv

Pass

f3 Träf blad:

Fakta

1 h ök

g oc

vid

ma a. och ra stor aptit satt för någ st ned istället den me du har mål , små att äta med a maten många ltiden ingsrik ost • Ät ja må när och • Bör rgi- och kött, sås sist. , na ene håll. fet fiskgrönsaker räck t ex ma. inom t och at hem och förs ion ritm ress synlig favo dep • Ha maten a att vara att vet it. • För bra apt vara satt kan till ned Det bidra kan

he titlös

ad ap

Om

viktne

en. a dag 1). r hel n . e öve r gå (se sida maten elad öve till förd protein dde du beh mål grä vika Om små rgi och och und ene många d mer rgarin för att , e ma • Ät gs me and gda dardfil mat , flyt stan ter an läg • Ät t ex ätt olja cis inn fett, produk • Tills na pre mer för lätt ta. stej, gär med • Ät g nattfas dukter ost istället , leverpa ost lån pro fet mejeri jölk och ägg som • Välj dardm ikt pål stan energir lax. er yck t sdr sam näs och näring majon du få tist. ov kan en die beh Vid na via kriv förs

t:

i vik upp

Tips

tlust:

t

dgån

Tips

Utbildningarnas upplägg • Gruppträffar med en till två handledare • Fokus på livsstil och livskvalitet • Modern pedagogik som ökar motivationen och vägleder till förändringar i vardagen

tit! . e ap att bättr ulera aptiten också på k för

att äta : svårt ningen du har av and utvilad Om du är nd , så n på gru äta. maten dici

tän att stim men dlar. us för ivitet – utomh ska akt du han me, då. fysi • Var mera er om när na fram din r äta gär tyck • Öka behöve skan. och t du ma av vät du för ma at hem mätt era blir ritm . • Plan inte favo din ser den så du • Ha du ltiden, ra. så att r må d and k efte ns me fin stund, • Dric amma en tills en till a • Ät ltid duk må att fint. • Gör genom upp t ex lägga och

, 2016 Lung Hjärt

ZZ

Z

äta

t rgin ene r at äta. och t fö s att pigg är dag tröt . du ofta det när för då är ningen ilad en, är matlag du är är utv på dag dagen. rgi på så du när tidigt en av ga ene och äta maten udmål rre del före svälja. över läg a in huv frys ditt räcka stö • Vila beh ga och kan gärna kan att tug så du inte så du • Ät målet är lätt orkar, mat från du som 2 gad mat igla er när färd tion • Välj gärna flera por a. • Välj gärna lag a att • Lag trött för för

Om

du

örbu © Riksf

ndet

före dags att de me • Vila det är vidgan när luftrörs din . • Ta maten ning. före pysand för änd ma t. hem laga ma • Anv gsamt. mat lån gad orkar • Ät igla färd du inte g. • Ha ällen då ställnin tillf rätt i upp • Ät

Detta ingår i utbildningarna • Handledarmanual • PowerPoint-bilder • Uppgifter • Faktablad • Filmer Kom igång! För att komma igång som handledare krävs ett lösenord. Kontakta Marie Ekelund på marie.ekelund@hjart-lung.se. Du kan också läsa mer på www.hjart-lung.se.

Aktiv med KOL har producerats i samarbete med Umeå universitet. Socialstyrelsen har bidragit med ekonomiskt stöd.

STATUS #1/2019

HjärtLung_Annons_KOL svikt flimmer_205x265 mm_190107.indd 1

15

2019-01-07 15:15


RECEPT

Hanna Olvenmark är dietist och hän­

given snåljåp, och hon har en mission: att slå hål på myten om att hälsosam mat bara är till för dem som har tid, ork och framför allt pengar. I kokboken ”Portionen under tian” (Ordfront) bjuder hon på över 50 vegetariska recept där varje portion kostar max 10 kronor. Här är tre recept som troligen alla kan laga. Varsågoda! foto

Ulrika Pousette

BILLIGT, GOTT, NYTTIGT – och

bra för miljön Svamprisotto på grötris 4 portioner • ca 40 min • lakto-vegetarisk Brukar du också få över grötris efter jul? Gör risotto! Du behöver inte köpa de dyrare rissorterna för att göra en bra risotto, det går finfint med de billigare grötrisvarianterna. Denna rätt är perfekt för cheap bjudmiddag! Ingredienser 300 g färska champinjoner 1 l vatten 1 tärning grönsaksbuljong 1 gul lök 1 vitlöksklyfta 4 dl grötris 1 dl vitt vin eller matlagningsvin 1–2 dl riven ost olja att steka i salt, peppar Gör så här: Skölj champinjonerna och ansa bort jord. Dela i mindre bitar. Hetta upp en stekpanna och stek tills de är mjuka. Ställ åt sidan.

16

Koka upp ca 1 l vatten och lägg i grönsaksbuljongtärningen. Ställ åt sidan. Hacka lök och vitlök, fräs i en större kastrull tills löken är mjuk. När den är mjuk, blank och fin så lägger du i riset. Rör om. Häll på buljong successivt, cirka 1 dl åt gången. Rör om tills buljongen har sugits upp. Upprepa detta tills buljongen är slut. Rör i vin på slutet. Avsluta med att röra i den rivna osten och champinjonerna. Salta och peppra. Vegan? Välj vegansk ost.

STATUS #1/2019


RECEPT

Pasta med ärtpesto 4 portioner • ca 20 min • vegansk Det här är snabbrätten nummer ett! Perfekt för dagar då man inte har mycket tid alls, men är mycket hungrig och vill äta något mycket gott. Ha en påse ärtor i frysen och du kommer aldrig behöva köpa take away igen. Ingredienser 500 g frysta ärtor 2 dl solrosfrön ½ dl raps- eller olivolja ½ dl fryst basilika 2 vitlöksklyftor rivet skal av 1 citron salt, svartpeppar pasta för 4 pers Gör så här: Tina ärtorna. Koka pasta enligt anvisningar på paketet. Torrosta solroskärnorna i en stekpanna så att de får lite färg. Mixa ärtor, olja, basilika och vitlöksklyftor till en slät smet. Hacka eller grovmixa solroskärnorna och blanda ner i ärtröran. Riv citronskal och blanda ner. Salta och peppra. Servera till nykokt pasta.

Kokos- och morotssoppa 4 portioner • ca 30 min • vegansk Den här soppan är krämig, smakrik och riktigt lättlagad. Tricket är att ha lite sweet chilisås i och mycket ingefära! Har du inte sweet chilisås? En sked mango chutney är också riktigt gott. Ingredienser 1 gul lök 1 kg morötter (ca 9 st) 2 msk curry 1 röd chili 2 vitlöksklyftor 3 cm riven ingefära 1 frp kokosmjölk (ca 400 g) 5 dl vatten 1 grönsaksbuljongtärning 1 msk sweet chilisås Topping 1 dl solroskärnor 1 dl riven kokos Skala löken, skölj morötterna och skär i grova bitar. Gör så här: Hetta upp en gryta, fräs morötter, gul lök, curry i olja i ca 5 minuter. Se till så att det inte bränns, rör runt då och då. Hacka chili, vitlök, riv ingefära och lägg i grytan. Låt fräsa ytterligare 5 min, rör runt. Häll på kokosmjölk och ca 5 dl vatten och lägg i buljong-tärningen samt sweet chilisåsen. Låt puttra i ca 15 minuter (morötterna ska bli mjuka, känn efter med en sticka eller gaffel). Mixa till en helt slät soppa. Hetta upp en stekpanna och rosta solroskärnorna och kokosflingorna tills de får färg. Servera soppan tillsammans med toppingen och gärna ett gott bröd.

STATUS #1/2019

17


SMÅTT & GOTT

Stärk benen inför skidsemestern n På väg ut i skidspåret eller slalombacken? Med enkla benböjsövningar kan du stärka benmusklerna inför skidåkningen.

Skicka ett kärleksbrev n Butikerna lockar med choklad, blommor och diverse rosaskimrande produkter inför alla hjärtans dag, den 14 februari. Men visst kan du kan fira kärlekens högtid även utan att ingå i det kommersiella jippot. Vår tids snabba kommunikation med sms och mejl har gjort att det hederliga brevet stigit i värde. Att få ett kuvert med en personlig kärlekshälsning slår högre än den mest exklusiva buketten. Så skriv ett klassiskt kärleksbrev till en vän eller till den du håller kär. Skriv inte bara att du tycker om personen utan motivera även på vilket sätt han eller hon betyder mycket för dig.

Så gör du: Stå stabilt på golvet lite bredare än höftbredd. Sjunk ned så djupt som möjligt helst hela vägen ned med bröstet fortfarande uppåt/framåt. Du ska alltså inte fälla överkroppen. Tryck uppåt till helt rak position och repetera 10 gånger, utan att vila, och upprepa proceduren 3 gånger. Testa även med att sträcka armarna rakt ovanför huvudet i benböjen. Fler övningar och hela träningsprogram hittar du på sajten www.funbeat.se.

Lila – 19

0 trendfärtogner2är hett i år,

ch lila n Violetta o e. Att måla ningskännar d enligt inre uxfärger är tak i bordea varför väggar och , ta laget men as rv jä d i e met kansk era sovrum inte uppdat ar d d u k a g ti ik med moder . i lila eller plädar

Så hanterar du semmelsuget n Nyårslöfte om ett hälsosammare 2019 men lockas av säsongens utbud av smarriga semlor? Du är inte ensam. Här är några tips på hur du handskas med suget efter de goda men onyttiga bakverken.

4 Välj minimodellen. Det är inte storleken som räknas. Välj en semla i ett litet format. De är dessutom enklare att äta. 4 Baka dina egna. Genom att göra dina egna semlor har du möjlighet att få till en hälsotwist på bakverken. Testa till exempel att byta ut en fjärdedel av vetemjölet mot fullkornsmjöl i receptet, använd mellangrädde i stället för vispgrädde och minska mängden mandelmassa. 18

Visste du att…

… det förr i tiden brukade ta hela åtta resdagar om man ville ta sig från Stockholm till Malmö i en hästvagn. När järnvägen mellan Stockholm och Malmö invigdes 1864 sågs det som ett under att restiden kortades till ”bara” 19 timmar. Källa: Tekniska Museet

Foto : S H U T T E R S TO C K

4 Välj ut ditt festtillfälle. En enstaka semla stjälper inte din hälsa men det kan inte vara semmeldag varje dag. Slå till på en lyxig konditorisemla på den traditionella fettisdagen den 5 mars istället för att titt som tätt falla för matbutikernas flerpack.

STATUS #1/2019

Forskn


logiken.se

Heter du Miriam, Lena eller Astrid får du vänta 2190 dagar längre. Kvinnor med oregelbunden eller snabb hjärtrytm får vänta i genomsnitt sex år längre än män innan de blir remitterade till kateterablation – en behandling som kan bota. Och detta trots att kvinnor har svårare symtom än män med samma problematik. Det visar ny forskning vid Karolinska universitetssjukhuset som har kunnat bedrivas med stöd av Riksförbundet HjärtLung. Genom ditt bidrag kan vi förbättra framtidsutsikterna för alla som heter Miriam, Lena, Astrid eller vad det nu må vara.

Vi stödjer forskning som gör direkt nytta för de cirka 350 000 svenskar som lider av arytmier.

Forskningen är livsavgörande. Stöd oss idag! Swish: 90 101 09 Ange Forskning.

Bankgiro: 901-0109 Ange Forskning.

hjart-lung.se STATUS #1/2019

Forskningsfonden _Status_Miriam_215x280.indd 1

19

2018-08-30 10:46


FORSKNING Riksförbundets stöd till forskning n Tack vare allmänhetens gåvor till Riksförbundet HjärtLungs forskning kan vi ge stöd till forskningsstudier som syftar till att förbättra livskvaliteten för hjärt- och lungsjuka. Forskningsprojektet

som belyses i det här reportaget har till exempel fått ekonomiskt bidrag från Riksförbundet HjärtLungs forskning.

n Du kan stödja Rikfsförbundet HjärtLungs forskning genom bankgiro 901-0109, ange Forskning i meddelanderutan. Det går även bra att swisha på nummer 123 90 101 09.

HJÄRTSVIKT HOS UNGA BLIR ALLT VANLIGARE text

det är dock fortfarande procentuellt sett få yngre personer som drabbas. – Av alla fall av hjärtsvikt är bara en procent under 45 år men om trenden fortsätter kan det bli ett problem i framtiden, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Bakgrunden till studien var att kollegor upplevde att allt fler yngre patienter kom till hjärtsviktmottagningen. Annika Rosengrens forskargrupp in-

20

Foto: S H U T T E R S TO C K

Hjärtsvikt brukar beskrivas som den åldrande människans sjukdom. Men forskning som stöds av Riksförbundet HjärtLung visar att det de senaste decennierna blivit vanligare att yngre personer drabbas samtidigt som antalet fall bland personer mellan 55 och 84 år är på väg ner. Ulrika Juto

ledde en registerstudie av samtliga patienter (drygt 440 000) som vårdats för hjärtsvikt i Sverige från 1987 till 2006 som visade att den känsla personalen hade stämde. I åldersgruppen 18-44 år, framförallt bland män, så ökade andelen fall av hjärtsvikt mellan 1987 och 2006. Ökningen var 50 procent för gruppen 18-34 år, och 43 procent bland dem som var 34-44 år. Samtidigt visar statistiken att bland de äldsta verkar andelen som utvecklar hjärtsvikt vara på väg ned. STATUS #1/2019


FORSKNING Fakta Hjärtsvikt Behandling av bakomliggande orsaker är viktigt. Läkemedel sätts in som avlastar hjärtat och sänker ett eventuellt högt blodtryck. I vissa fall behövs operationer, pacemaker eller en inopererad defibrillator. I svåra fall kan en hjärtpump eller transplantation bli aktuell. På senare år har de medicinska kunskaperna om hjärtsvikt ökat och behandlingen har förbättrats. Det har minskat dödligheten och förbättrat livskvaliteten för dem som får hjärtsvikt men det är

fortfarande en svår hjärtsjukdom och överlevanden beror på hur allvarlig sjukdomen är och att man får den behandling man behöver. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur hjärtsvikt bör utredas och behandlas. Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida: http://nr-patientinfo.socialstyrelsen. se/hjartsvikt

Foto: S H U T T E R S TO C K

n Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen. Det kan bero på att hjärtat är försvagat eller att det inte kan slappna av som det ska. Vanliga symtom vid hjärtsvikt är: 4 Trötthet, mindre ork 4 Andfåddhet 4 Svullna anklar och ben 4 Hjärtklappning 4 Svårigheter att sova plant 4 Behov av att gå upp och kissa nattetid.

Vad som orsakat denna ökning bland yngre personer är inte klarlagt. Hjärtsvikt kan ha många orsaker. Det kan bero på att den drabbade haft en eller flera hjärtinfarkter eller gått med obehandlat högt blodtryck i många år. Detta är ofta de bakomliggande orsakerna när gamla människor drabbas av hjärtsvikt. Sjukdomar och fel i hjärtats klaffar och i själva hjärtmuskeln (kardiomyopati) kan också leda till hjärtsvikt. Kardiomyopati stod för en del av ökningen hos de yngre. Ibland finns STATUS #1/2019

faktorer som till exempel ärftlighet för kardiomyopati, dåligt reglerad diabetes, fetma eller olika typer av missbruk, men många av dem som drabbas är vanliga unga män och kvinnor. kan vara att allt fler människor är övervikta eller feta idag. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att antalet personer som lider av fetma i Sverige har tredubblats under de senaste 30 åren. – Fetma ökar risken för sjukdomar

en bidragande orsak

som diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, som i sin tur bidrar till ökad risk att utveckla hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom och avgörande för hur sjukdomen utvecklas är att rätt behandling sätts in i ett tidigt skede. Annika Rosengren menar att det är viktigt att öka medvetenheten om att även unga personer kan drabbas. Oförklarlig andfåddhet och nytillkommen uttalat dålig kondition bör väcka misstankar och leda till vidare utredning.l 21


n Vad händer i din lokalförening?

LANDET RUNT  Skicka in text och bilder till status@hjart-lung.se

Vad är på gång i er förening? n Har ni till exempel arrangerat en promenad, haft en träff eller bjudit in någon föreläsare? Status vill gärna höra om vad ni håller på med i er lokala förening. Det behöver inte handla om ett storslaget evenemang. Många medlemmar lyfter fram att det är gemenskapen som betyder mest. Det vill vi gärna skildra här på våra Landet runt-sidor. Så välkommen att höra av dig! Så gör du om du vill skicka in material till oss: 1. Berätta i korthet om någonting ni gjort tillsammans i er HjärtLungförening. 2. Ta bilder på aktiviteten eller fota några av de som varit med. Berätta vilka bilderna föreställer, var bilden är tagen och i vilket sammanhang. 3. Skicka texten och bilderna till oss genom att mejla till: status@hjart-lung.se eller skicka med vanlig post till: Status, Riksförbundet HjärtLung, Hornsgatan 172, 5 tr, 117 28 Stockholm. 4. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter så att redaktionen kan nå dig vid eventuella frågor. Dina kontaktuppgifter publiceras inte. 5. Var medveten om att redaktionen kan behöva redigera materialet för att det ska passa in i tidningen. Material tas in utifrån platstillgång. Skriv kort så ökar chanserna att materialet kan tas in.

Ulla Frank överlämnar blommor och diplom till Berit Lindström.

Jörn HjärtLungförening firade 40 år n Föreningen Jörn HjärtLung har firat 40 år. Ordförande Berit Lindström kunde hälsa ett 80-tal medlemmar välkomna till firandet i StMikaels-salen i Jörn. Det motsvarar hälften av föreningens medlemsantal. Det bjöds på kaffe, smörgås och bakelse. Musikunderhållningen sköttes av Noblesz och ibland blev det allsång. Länsordförande Ulla Frank gav en vacker blomsteruppsättning från Länsföreningen och ett diplom från Riksförbundet HjärtLung. Föreningen har flera regelbundna aktiviteter i veckorna samt kontoret är öppet varje fredag där HjärtLung och Hälsogemenskapen bjuder besökare på gratis fika. Ulla Frank gav en eloge till Berit Lindström som varit ordförande i föreningen i 15 år. Lotterier såldes och ordförande hade slagit in vinsterna till vackra paket. En trevlig eftermiddag med gemytligt umgänge. Insänt av Ulla Frank

FULLSPIKAT PÅ GATE GÄSTGIVERI I ARVIKA n Mer än 100 medlemmar i Föreningen HjärtLung Arvika samlades den 26 oktober i Gate Gästgiveri i Arvika för föreningens traditionella Höstlunch. Synnerligen välkomponerad mat stod på menyn och dialogen – på äkta ”jössehärska” - mellan lunchgästerna var som vanligt livlig och intressant. Höstlunchen är bara en av verksamhetsårets många träffar som Arvikaföreningen arrangerar för sina medlemmar. Vikten av att alla medlemmar får tillfälle att träffas under gemytliga former emellanåt är centralt för föreningen. Därför bjuds det också in till många andra träffar under året. Allt från regelbundna kaffe med dopp och underhållning” oftast i församlingshemmet Cisternen i Arvika, regelbundna veckoträffar i föreningslokalen på Strand, till spännande bussresor med intressanta mål. Allt finns att läsa om i kalendern på föreningens hemsida www.hjart-lung.se/arvika Insänt av Krister Canzler

22

STATUS #1/2019


LANDET RUNT Patientföreningen FH Sverige – en del av HjärtLung n Familjär hyperkolesterolemi, FH är en underdiagnostiserad, ärftlig och potentiellt dödlig sjukdom där patienter har medfött högt kolesterol som medför stor risk att drabbas av hjärtinfarkt i ung ålder. Risken att barn ärver anlaget för FH är 50 procent om en av föräldrarna bär på sjukdomen. Patientföreningen FH Sverige arbetar för att öka kunskapen inom vården, bland allmänheten och hos myndigheter. Föreningen bildades 2008 på initiativ av Camilla Andevall, med syftet att aktivt verka för att utveckla vården i Sverige för personer med FH till att bli ett av de ledande länderna i Europa. Det övergripande målet är att 80 procent av FH-patienterna ska identifieras senast 2025. I Sverige uppskattas antalet FH-patienter till cirka 50 000, av dessa är endast en tiondel medvetna om sitt arv. FH-patienter har redan som nyfödda förhöjda nivåer av LDL-kolesterol, vilket leder till att åderförfettning uppstår tidigt. Ofta upptäcks sjukdomen först i samband med insjuknande i hjärt-kärlsjukdom; tragiskt nog sker en del av upptäckterna i samband med dödsfall. Det är av yttersta vikt att personer med FH identifieras tidigt och får behandling. Både medicinering och livsstilsfaktorer är viktiga för att kunna leva ett långt och aktivt liv. Arbetet började med att söka medlemmar, men efterhand upptäcktes att 95 procent av det uppskattade antalet personer med FH inte var diagnostiserade, vilket skapade en speciell situation. Föreningen började samarbeta med ett antal specialister inom vården och beslutande instanser. Det resulterade i dokumentet ”Strategi för omhändertagande av patienter med familjär hyperkolesterolemi inom sjukvården”. Strategin presenterades för Socialstyrelsen inför deras arbete med att utforma nya hjärtriktlinjer. De nya hjärtriktlinjerna blev ett genombrott. Socialstyrelsen skrev: ”avgörande för de nya rekommendationerna är att tillståndet har en stor svårighetsgrad, att tidig diagnos och behandling minskar riskerna för insjuknande och död i ischemisk hjärtsjukdom och att det råder underdiagnostik i Sverige”. Särskilt viktigt är att släkt till identifierade FH-patienter undersöks. Vi har deltagit i utbildningar inom vården, arrangerat informationsmöten, informerat politiker och andra beslutfattare, deltagit i Almedalsveckan, samt medverkat i media och har många andra viktiga aktiviteter för att stödja personer med FH. Vi följer arbetet med att införa de nya riktlinjerna genom en årlig enkät till samtliga regioner och landsting där de får svara på två frågor: Status när det gäller implementering av de nya hjärtriktlinjerna samt hur många FH-patienter som är identifierade. Resultatet av enkäten finns på vår hemsida www.fhsverige.se Vi ser fram emot att verka som en riksförening i Riksförbundet Hjärt-Lung. Det blir en styrka att vara en del i en större helhet, vi kommer alla ha glädje av samarbetet mellan våra två föreningar.

Det är många föreningar som arrangerar aktiviteter i samband med KOLdagen. I Norrköping infomerade man och genomförde spirometritester.

KOL-dagar hos föreningen Norrköping HjärtLung n Torsdagen den 15 november inföll den internationella KOL-dagen och i år 2018, hade vår förenings Marknadsföringsgrupp fått lov att informera i varuhuset Galleria Domino i Norrköpings centrum. Klockan elva och några timmar framåt var fyra av oss på plats med beachflaggor och broschyrer. En hel del av varuhusets många besökare stannade till och fick en pratstund och information av oss. På lördagen den 17 november hade vi öppet hus med information i vår egen föreningslokal. Spirometritester genomfördes med hjälp av sjuksköterskan Åsa Gustavsson och föreningens Gudrun Öhlund och Hervor Valentin såg till att det fanns fika till hands under tiden. Ganska många fick under dagen information och lät även testa sig. I vår lokala förening är vi i dag 733 medlemmar, men förväntas bli ännu fler, bland annat tack vare dessa informationsdagar. Insänt av Bo Sonelin

A VÄLKOMNA ALL

BOWLARE

i uppdrag att arSörmland har fått tra Ös n 19. ge nin re fö n 23 och 26 maj, 20 n HjärtLung i Bowling mellan de m ap so r rsk te te or äs pp sm su Rik rangera gärna med en n på e är välkomna, ta pé ar su wl a bo m m av r sa pe en ty m Alla l den ge la är välkommna til förenegen hejarklack. Al n lokala HjärtLung de via rs gö n äla m An r. aj. tte m ke 25 älningsblan kvällen den erlig info och anm rd fo er t fåt r ha m ingen so  Insänt av Gunnar

Roman

Insänt av Gunnar Karlsson

STATUS #1/2019

23


n Vad händer i din lokalförening?

LANDET RUNT  Skicka in text och bilder till status@hjart-lung.se

n Det är viktigt med daglig fysisk aktivitet för människor med KOL och hjärtsvikt. Det betonades vid HjärtLung föreningens medlemsmöte i Umeå av, André Nyberg som är forskare och sjukgymnast vid Umeå Universitet. Han forskar om KOL och hjälper patienter med hur man aktivt kan träna. Ordförande Sture Olsson hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till en eftermiddag med två intressanta föreläsningar om KOL och hjärtsvikt. Mötet inleddes med sång av trubaduren Målle. Tobias Janze från ABF informerade om studieförbundets verksamhet. – Bidra med den egna föreningens kompetens i form av studiecirkel är ett gott råd från Tobias Janze. André Nyberg forskar om KOL och hjälper patienter med hur man aktivt kan träna.

Foto: TO R E U D D B O M

Intressanta föreläsningar om KOL och hjärtsvikt i Umeå

Fysioterapeut André Nyberg var en av föreläsarna på Föreningen HjärtLung Umeås medlemsmöte.

Fysisk aktivitet som promenader, dans eller trädgårdsarbete minst 30 minuter varje dag är viktigt för den som har KOL. Att röra på sig är viktigare än medicin. Bättre ”lite och ofta” än ”länge och sällan”, menar Andre Nyberg. – Man måste alltid utgå från vad individen orkar. Andfåddhet är en del av symptomen vid KOL.

Vid en promenad blir somliga andfådda efter några meter och andra klarar en längre sträcka. Studier visar att en bra stegmätare visar att man gick längre än vad man själv trodde. Ett utmärkt motivationsverktyg, säger André Nyberg. Efter kaffe och pizza informerade Lena Holmlund, sjuksköterska

Sonja Bergström tar emot högsta lotterivinsten av lotteriansvarige Birger Lampinen.

vid Hjärt- kärlmottagningen vid NUS om hjärtsvikt. – Det är ingen sjukdom utan ett symptom på att hjärtats pumpförmåga inte fungerar, säger Lena Holmlund. Orsaken till hjärtsvikt kan vara kärlkramp, högt blodtryck, medfött klaffel eller diabetes. Trötthet, andnöd och svullna fötter är andra tecken på symptom. Läkemedel, förändringar av levnadsvanor och kirurgi är några av de behandlingsmetoder som finns idag. Egenvård i form av att sova med huvudet högt kan underlätta sömnen. Stödstrumpor är ett annat bra hjälpmedel. – Drick lite men ofta under dagen för att slippa kissa på natten och håll koll på vikten. Viktminskning eller viktuppgång kan vara tecken på hjärtsvikt, säger Lena Holmlund Insänt av Britt Gustafsson

MEDLEMSMÖTE MED JULBORD I ÖVERTORNEÅ n Ett knappt hundratal medlemmar hade slutit upp i Övertorneå till föreningen HjärtLungs medlemsmöte med jultallrik. Mötet inleddes med att ordföranden Sven Kostenius informerade om aktualiteter på lokal-, läns- och riksnivå. Därefter hade medlemmarna möjlighet att ta upp egna frågor. Efter det inledande mötet vankades det ett digert julbord som föreningens flitiga festfixare förtjänstfullt färdigställt. Läckerheterna avåts till ackompanjemang av trubaduren Alf Andersson som varvade egen sång med allsång. Ett lotteri hade också ordnats i vilket priserna skänkts av företag på orten och privatpersoner. Högsta vinsten, ett japanskt broderi, skänkt av Margit Thorstensson, kammades hem av Sonja Bergström. Insänt av Arne Honkamaa

24

STATUS #1/2019


LANDET RUNT Foto: K A A R E A N D E R S S O N

TEMAKVÄLL OM HJÄRTSVIKT I HALMSTAD

Vem kommer inte ihåg tiden med brylcreme i håret, tuperade skoltjejer, övergången till mopedåldern, första kyssen, damernas tjyv och sista dansen på Folkparken? Idolen var förstås Elvis men favoriter som Fats Domino, Connie Francis, Tommy Steel för att inte tala om Little Gerhard fanns med i hans arkiv och Jay Epae med Putti-Putti. Vem minns inte den låten? Via bildspelet blev vi påminda om de serie- och veckotidningar som vi läste på 50- och 60-talet, pappersdockor, bokmärken och filmstjärnor med mera som vi 60-plussare roade oss med då.  Vilka TV-program vi tittade på, Radio Nord, Topplistor, Frukostklubben på radio med mera fanns med i bildspelet.  Alla vi 120 personer som var på Forum Kvarnsveden denna onsdagseftermiddag fick oss en riktig nostalgitripp.

n Föreningen HjärtLung Halmstad har haft temakväll om hjärtsvikt på Halmstads Stadsbibliotek på Gustaf Adolf-dagen 6/11. Cirka 140 personer kom för att utöka sina kunskaper om hjärtsvikt –symptom, diagnos,vårdåtgärder, eftervård, eget förebyggande. Två läkare och en sjuksköterska med specialistkunskaper från Sjukhuset Halmstad: Erik, Jörgen, Anna hade delat upp ämnet i tre delar och gick på djupet med fakta om varför vi får denna sjukdom, hur man ställer diagnos, vilka åtgärder man har att ta till för att mildra och bota sjukdomen, vad patienten själv kan göra för att förebygga och själv ta hand om sin egenvård. Det var enormt lärorikt att få lyssna till denna expertis som gav oss hopp om att det går att reparera en hel del tillstånd. Det tråkigaste var att få veta att man har drabbats av en sjukdom som är obotlig, men som sagt det går att mildra verkningarna. Efter en givande och lång frågestund avslutad med avtackning, gick vi alla i den sköna höstkvällen hem med nya lärdomar och nya intryck. Kanske gick vi hem till en väntande Gustaf Adolfskaka och diskuterade vidare våra nya kunskaper. Skulle vi till trots tvingas uppsöka sjukhuset kanske vi möter dagens trevliga och kunniga sjukvårdsrepresentanter, som på sin fritid gav oss värdefull specialupplysning. Då kan vi känna oss trygga i mötet eftersom vi träffats tidigare. Vårt broschyrbord tilldrog sig bra intresse och flera ville veta mer om vår förening och menade att de funderar och återkommer, kanske som ny medlem.

Insänt av Elisabeth Munther

Insänt av Lennart Almqvist

Björn Hemstad bjöd på många gamla rocklåtar.

Nostalgitripp värd namnet n Mötet inleddes med lite allmän information om vad som är på gång inom förbundet och vår lokalförening i Borlänge. Särskild uppmärksamhet gavs åt Lung-månaden, november. Temat är ”Se personen i patienten”, vilket innebär ökad trygghet och kunskap samt kortare vårdtider som innebär några positiva effekter av en vård som sker i partnerskap mellan patient och vårdgivare. Den 21 november inträffade världs-KOLdagen. Då uppmärksammade Riksförbundet HjärtLung de 500 000–700 000 KOL-patienter som finns i Sverige.  Björn Hemstad, som är hemmahörande i Rönninge utanför Stockholm men född i Särna, hade engagerats för att köra en nostalgishow. Björn sjunger live till musik där han själv spelat alla instrumenten och klippt ihop till ett komplett band samtidigt som ett avancerat bildspel kan följas på vita duken.

Frågor om förmaksflimmer? Ring 0720–78 00 19 Telefontid måndag– torsdag 10.00–12.00

Du kan också läsa mer på hjart-lung.se/flimmerlinjen/ 25

STATUS #1/2019 HjärtLung_Flimmerlinjen_annons_180830.indd 1

2018-09-03 10:56


FÖRBUNDSNYTT  Tack för alla motioner och nomineringar!

KÖP BLODTRYCKSMÄTARE OCH STÖD FÖRBUNDET

n Vi vill tacka för alla inkomna motioner och nomineringar! Förbundsstyrelsen kommer nu att besvara inkomna motioner och valberedningen kommer att bereda sitt förslag på förbundsstyrelseledamöter och förbundsrevisorer utifrån nomineringarna. Detta kommer att redovisas i kongressmaterialet som går ut till ombuden i april som underlag inför kongressen 27-29 maj.

n Apoteket Kronan kommer under Hjärtemånaden att skänka 50 kr för varje försåld blodtrycksmätare av modell Omron M3 och M7 till Riksförbundet HjärtLung. Passa på att köpa en blodtrycksmätare och stöd samtidigt Riksförbundet HjärtLung. 

Inkomna nomineringar Redovisning på nominerade till förbundsstyrelsen och förbundsrevisorer Andersson Sten (revisor)* Västerås Eklund Hjördis

Arvidsjaur

Eliasson Gudrun

Lycksele

Frendin Britt*

Visby

Gustavsson Anders*

Lidingö

Haglö Kerstin

Karlskrona

Haldosen Mats

Sveg

Hallberg Per

Helsingborg

Johansson Yvonne

Värnamo

Kjellquist Marianne

Mariestad

Lång Martin*

Kalix

Molander Maud*

Lidingö

Olsson Sture

Umeå

Petersson Agneta*

Hässleholm

Pettersson Rolf

Helsingborg

Britt Frendin, orförande i Länsföreningen HjärtLung Gotland tillika styrelseledamot i Riksförbundet HjärtLung och Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Roos-Näslund Anna-Marta Östersund Ros Inger*

Botkyrka

Skoglund Sören (revisor)* Åsele Warberg Jörgen

Öckerö

Åresten Anders

Uppsala

*ingår i förbundsstyrelsen idag

n Riksförbundet HjärtLung har återigen blivit godkänd av Givargudien Gröna listan. 26

Stort tack!

n Föreningen HjärtLung Gotland har skänkt 100 000 kr till Riksförbundet HjärtLungs forskning. Även Föreningen HjärtLung Ljungby har skänkt 50 000 kr till forskningen. Stor tack för de fina gåvorna! STATUS #1/2019


Psst... Du har väl inte missat vår patientapp HjärtLungKollen? Den är speciellt framtagen för Riksförbundet HjärtLungs medlemmar och helt gratis att ladda ner från Google Play och App Store! • Enkel inloggning med mobilt BankID • Få tillgång till dina eller, efter samtycke, dina anhörigas recept, historik och journal • Ställ in läkemedelspåminnelser • Ta del av nyheter från Riksförbundet HjärtLung

Vi ser inte dina röntgenplåtar. Vi ser dig. Som nydiagnosticerad med hjärt- eller lungsjukdom är det många frågor och olustkänslor som uppstår. Vi finns för att ge svar på dina frågor, väcka hopp och få dig att må bättre. Som medlem hos oss får du hjälp till livsstilsförändringar, senaste nytt om forskningen och väldigt många nya vänner. Bli medlem idag!

Två sätt att bli medlem

Ring

020-21 22 00

Mejla

info@hjart-lung.se

Ge oss ditt stöd. 90-bankgiro 901-0109 Swish-nummer 123 90 101 09

STATUS #1/2019

hjart-lung.se 27


FÖRBUNDSNYTT  1. Sven prov­ sitter bilen medan film­ teamet monterar kameror. 2. Tilde och Sven i värmestugan. 3. Tilde Fröling och Sven Wollter.

1

2

3

Inspelning av HjärtLungs nya film med Sven Wollter och Tilde Fröling n Vi samlades redan innan solen gått upp. Förväntan låg i luften och det enda som vi hade brist på var tid av dagsljus. Att spela in en film utomhus i december kräver effektivitet, kunskap och gott samarbete. Dagsljuset i Mellansverige är max sex timmar så här års, alla tagningar måste sättas direkt för att klara den tid som ges. Kroppens varningssignaler är bra att känna till – men hur många gör det? Säkert många men det viktiga är att reagera innan de uppkommer, att förebygga dem. Med en kort film vill Riksförbundet HjärtLung uppmana alla att leva sunt och kontrollera sitt blocktryck och kolesterol med jämna mellanrum. För två år sedan tog vår systerorganisation i Norge fram en film med just detta budskap. Genom bidrag fick vi möjlighet att ta fram en liknande film och vi startade arbetet med att leta skådespelare. Två personer behövdes – en äldre person och en yngre. Filmen fick namnet Varningssignaler. Vi började leta bil av en äldre modell. Samtidigt sände vi brev till några kända skådespe28

lare och fick snabbt svar. Sven Wollter var på hugget direkt. – Det är självklart man ställer upp för en god sak, meddelade Sven. Tilde Fröling var inte heller sen att svara och av samman anledning som Sven. Vi blev självklart mycket glada av deras engagemang, och datum för inspelning bestämdes till den 4 december. Men en viss oroskänsla i magen fanns. Skulle det dra in en snöstorm den dagen eller kanske ösregn och blåst? Men det proffsiga filmbolaget ordnade en plan B, de bokade en studio men hoppades givetvis på att få spela in filmen utomhus. Det blir naturligare ljus och de sekvenser där naturen deltar blir bättre. Scenen utspelar sig i en bil, en gammal sådan och en bil gör sig bäst på vägen. Dagen startade med klädval och sminkning av Tilde och Sven. De repade sitt manus medan filmteamet satte upp alla kameror på släpet, som bilen var uppställd på. Två i teamet fick klä på sig ordentligt eftersom deras

uppgift var att stå på flaket på den bil som skulle dra släpet med den gamla bilen. Det var bara några plusgrader och det var blåsigt. Med principen lager-på-lager så klarade de kylan bäst av oss alla. Eftersom scenen skulle filmas från olika vinklar behövde teamet flytta kameror med jämna mellanrum. Då fick Tilde och Sven paus och kunde komma in i bussen som fungerade som värmestuga, loge och vardagsrum på samma gång. Samtidigt som vi fick frukt, godis och kaffe hade vi trevliga stunder tillsammans. Vi pratade om allt från gamla filmer och småbarn till resor och demens. När vi pratade om Irland och visor drog Sven igång en allsång i bussen med Dublins inofficiella sång Molly Malone. Dagen gick snabbt – alltför snabbt och den sista scenen fick spelas in i skymning. Men med dagens teknik går det att trolla i redigeringen, så teamet var nöjda med dagen. Text: Marie Ekelund

n Se filmen på hjart-lung.se från den 5/2. STATUS #1/2019


VÄLKOMMEN TILL KONGRESS n Förbundsstyrelsen kallar länsföreningarna till Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress den 27-29 maj som kommer att äga rum på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta. Kallelse har skickats till länsföreningarna som uppmanas utse ombud på sina årsmöten. Anmälan av ombud ska vara förbundskansliet tillhanda sista mars. Information och anmälningsblankett kommer att skickas ut i början på 2019. Läs mer om vem som kan delta och hur det fungerar på en kongress: www.hjart-lung.se/forbundskongress/

VINNARE & LÖSNING krysset nr 5 2018 3 vinnare som vinner 200 kr var. Status 5-18 NÄR DOM SÖNDAG SA ÄR FÖR VARDAG- PÅ MÅN- KANSKE DAG IMPAD LIGT

FÅR HAN VID HON HAR HÖGA TANKAR OM SIG SJÄLV

KOMMUN KAN INTE FÖR- DISNEYS I NORR SKYLLAS SJÖSTÄRKER JUNGKÄNNS I PÅ CHOKINGET LAD FRU MAGEN

STORT MÅTT

A A L K Ä R N R I K E T E R A L I S M A U R R A J R O E K R F S V A L A F Y R R I N J U R E M T A L A D E E A G A N R

D I E G M Å R

GJORDE BANDET INNAN SPELNING

Å S E L E

K N I P

PRÖVOSTEN FÖR PRINSESSA

MORAL BRYTER SAMMAN

BÖRJA- ÄGGDELARNA DE SOM SLEV CLAY HAR I HAND

RIKSFÖRB

STATUS

DIREKTMEDLEMSKAP ISTÄLLET FÖR PRENUMERATION n Det är inte längre möjligt för enskilda privatpersoner att prenumerera på Status. Administrationen och rutinerna för att dessa personer skulle kunna få sin tidning har varit för omfattande, därför erbjuds prenumeranterna från och med januari 2019 möjlighet att bli direktmedlemmar för att fortsatt få sin tidning. De får då också ta del av HjärtLungs medlemsförmåner. De prenumeranter som tackar ja till erbjudandet erhåller en Folkspelslott. Avgiften för direktmedlemskap är 275 kr.

STATUS #1/2019

UNDET HJ ÄRTLUN

GS MEDLE MS

Nummer 6 2018 | DEC EMBER

Tips på rusfritt bubbel till nyår

Recept

SKREV DEN LILLA RÖDA

TIDNING

KRUKA MEN INTE FEGIS

God jul & gott nytt år!

FÖLJS IBLAND AV ETT FULT ORD

SÅ LAGAR DU GODA KLASSIKER TILL DITT JULBOR D

FORSKNING: SÅ FARLIG ÄR RÖKEN FRÅN ÖPPNA SPISEN

RIKSFÖRB

UNDET HJ ÄRTLUN

KRISTINA RÄ LIVET PÅ SI DDADE N MAKE Härligt hundmöte

STATUS UNDET HJ ÄRTLUN

GS MEDLE MS

TIDNING

i Härnösand

Nummer 3 2018 | JUN I

Recept

Pelle sluta

de drick Fräscha hol och blev a sommarrätalko av ter sina med Sara med hjärtprob Trev lig lem

n För sin insats har Kristina Alsér belönats med utmärkelsen Årets hjärt-lungrädd are

GS MEDLE MS

TIDNING

Grattis, Norr

köping – 109 år!

FORSKNING : Sjuksköterska Därför är det nyttigt söker svaret på med kaffe patienters pro med törsten blem

Ta ett färgglatt märke i sommar

GNAGAR-

DEN GER STÄLLEN ÄPPLET KAN MAN STING SKUMMA

Nummer 4 2018 | AUG USTI

SÅ KOM TORE TILLBAKA EFTER HJÄRTINFARKT EN SJUKSKÖTERSK AN INGELA VILL FÅ FLER ATT RÄDDA LIV

Västerbottn flaggan ihop medingar bar Kungen

sommar!

n Tema: Sjuk utomla Så kan det funkands. om du behöver vård på semestern.

PINNAR FÖR EN MONARK

ÄR HEMMA PÅ ORTEN

HÖRS VÄL VARULV PRODUCERAR ADRENALIN

HÅLL KOLL PÅ FÖRSÄKRIN GEN INFÖR RESA N MINGEL MED FÖRENINGARNA STYRELSETOPP S AR

SYSSLA FÖR HAGALNA

STATUS

ALLT FLER FÖLJER HJÄRTLUNG PÅ FACEBO OK

RIKSFÖRB

STYRDE ÖSTERUT SKOJARE I LEKEN

KAN DU FÅ BIFFEN

n Tema: Valspe – så gör förenin cial gen sin röst hörd i vårdde batten. RIKSFÖ ORDFÖRANDE RBUNDETS KLÄTTR PÅ EN MAKTLI AR STA

Recept:

4 snabba, goda och enkla middagstips!

MÅNGA GILLAR HJÄRTLUNG PÅ FACEBOOK FORSKNING: SJUKSKÖTERSK MOTTA EBEHOV AV GNING GER MINSKAT INNELIGGANDE VÅRD

RYKTBARA MELLAN CARTER OCH BUSH

B Y B O R

ÄR GRÖN OCH SUR

KLEN

AV

ORANGE ÄR FISKDRYCK AR SOM KAN EN STROF VARA EG I NORGE

Monica Löwenborg Oskarshamn

BÖR UNDVIKAS

BYTET NÄR DIN INTE PASSAR

TA I SÅ DET HÖRS

GJORDE DE SOM FÖRLAGT NÅGOT

SES STÖTTA PRISMED STÖTTA TAGARE

L E T A

S T A D G K A O N A T S K F F R A Å T G A D R O F Y T

DET KASTAR EN HERDE? BÄRS PÅ RYGG

DOLD FYLLS AV RESTPRODUKT

HAKPARANTESER GÖR VÄL BARN MYCKET

BRUKAR ROSOR

KAN VATTENFLASKA VARA UTSIDA

Said Carlsson Uddevalla

AVSER ATT

NORDCHOKLADSYMBOL

GÖRS I AUTOMAT

ENFALD VILL FESTPRISSE

S N U S I K T V D A K T I R A R E E T Ö G A L E N L A T E N T E K A O S A R L A M R A L E R I N O A R T B O N O R D E O N I G S V E T R Y S B A A K O K

N A I V I T E T

ÄR MÅNGEN FÖRENING

FYLIKT SATTE KRONA PÅ

VÅRDAR VI ÖMT PLATSAR SKÅDISAR PÅ

TAS TAG I

DUELLERA MED KLUBBOR PÅ HUGGET

GENOM NÄSAN

FÅHÖRNIGA FIGURER

GOUDA SPRÄNGLADDNINGAR

GRINA ÄR DET SKADLIGA AV

VISMAN ETT ÖVER PAR

SKA INGEN LÄGGA SIG I

SES I LOGE VURMA FÖR

ÖMT MÅTTET FÖR DEN LILLA GUMMAN

GÖR ÅSKÅDARE HAR SINA SIDOR

T R E K A N T E R

STRYKMÅTT

Signe Malmborg Tomelilla

29


KORSORD TILLBAKA- GJORDE LÄSER GÖR DET KAN FÖR- MYS- ÄR BÅDE MISSBRUKAR BRUKAS HANDLAR MÅSTE JU EJ ALHOPPNÄR DET STYR- TAS MED BLICKORK HOS AV DAGEN MAT & NÖJESKRÖSUS ANDE STRÖMER KANSKE NING BLIR MAN KRYSS DRYCK KÄNSLA SLITEN BAGARE SORK KAL KORT STIL POTATIS VARA BLITT IBLAND

VAR LEIF FARLIGT OLSSON I HAJEN

BRUKAR INTE HARE

KRAGORMEN

GROVKORNIGA

TURSTARTEN

DEN KAN VARA EN SKÅNE

ÄR SMÅ GRODORNA? OFTA HALV

SKÄR MEN EJ ROSA PLANET NR 2 FRÅN SOLEN NOTERA!

KAN MAN NÅGON PÅ EN BILD

LÖPNAD MJÖLK TA LÄNGRE

KAN SES PÅ JULBORDET

URETTA MONACOS ÄR LITEN BAKSMÄLLA MÅLARMUNCH

KAN REPTIL GE DE HÄR GÖR NÅGOT! BLIR NOG LURAD

KAN DET OSA OM

BRÅDA DAGAR FÖR BÖNDER

KAN EN KÄND HAR BIG BYTAS MOT I BÖRJAN SKAPTA HÖJDARE I VÅR NATUR

NORDEGREN F. D. WOODS

HAR KANSKE SALVAN KLÅDAN HÄPET UTROP KAN JURY VARA

MERKEL O. CARTER GÖR IDROTT? HÖRS SOM ÄRR ÄR MARANS RITT

BEGÅR FISK REGELELLER BROTT I SLYNGEL RINK

RUMSTYP EKORREN MED GÄNGET

HAR KÅLLE SOM KILLE

BERTIL BLUES

GULT PÅ FÄLT FÄSTA PROVISORISKT SKOJARE I LEKEN KNEPIG ATT KNIPA

TIDNINGSANKA KAN STORM

TÄ & V VLA INN

FISKAS MED

PLATS FÖR DUNK SÅSGÖRA SÅ SER EN CHIKAN UT SKYMTAD HAR MÅNGA GRAFIKER BALDER

LYSSNAT PÅ LAGAN? SCENLENA

FLUGAN INNAN DEN FLYGER

HÅLLA FIRREN FRÄSCH

FLERA I RIMINI NÄR DET GÅR RUNT

I BARNS LÅDA ENKELT FARVÄL

GOLVSÅNGEN

30

FÖRRA STÖVELVALUTAN KLÄR POETER

PALLA SOTLÖDÄMNE HÖNAN NOS

SOM EN RUNDBAL I SJUKA HUS HASTIGT MED ÖVER HUVUD

INGEN GRÅ BLYTON KAN VARA AV ISBERGSSLAG

VINN 200 kronor! Lösningen ska vara märkt ”Bildkryss nr 1” och måste vara Status, Hornsgatan 172, 5tr, 117 28 Stockholm, tillhanda senast den 18 februari 2019. Tre priser på 200 kronor delas ut. Lösning och pristagare meddelas i Status nr 3 2019. Namn:________________________________________________________________________________ Adress:_____________________________________________Postadress:________________________ Om du vill, uppge bankkonto (clearingnr+kontonr):________________________________________ STATUS #1/2019

18


7 steg för en aktiv vardag med KOL

KOL-duken – kunskap för livet med KOL KOL-duken är framtagen av Riksförbundet HjärtLung för att ge medlemmar med KOL och närstående kunskap och motivation för en mer aktiv vardag. KOL-duken kan beskrivas som en bordsaffisch med fakta och diskussionsfrågor. Kring varje duk samlas tre till fem personer för att lära sig mera om hur egenvård och livsstil påverkar hälsan vid KOL. Ett nytt sätt att få kunskap och motivation till goda vanor – prova du med!

KOL-duken är för dig som är medlem i Riksförbundet HjärtLung och vill må så bra som möjligt. Kontakta din förening och fråga efter KOL-duken. Föreningen kan beställa duken på hjart-lung.se/webbutiken, sökord: KOL-duken. Har du frågor om hur materialet ska användas, kontakta Marie Ekelund på förbundskansliet, marie.ekelund@hjart-lung.se. STATUS #1/2019

180910 annons 215x280_KOL-duk_UTKAST.indd 1

31 2018-09-10 14:57


Swedbank Humanfond

– för dig som vill spara med både hjärna och hjärta. Fonden placerar sitt kapital i svenska bolag som tar stort ansvar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, affärsetik och miljön. Humanfondens samarbetsorganisationer arbetar världen över med bland annat bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, miljö, natur och forskning. Fonden är även Svanenmärkt. Läs mer på swedbank.se/humanfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Humanfond finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.se/humanfond

Profile for Riksförbundet HjärtLung

Tidningen Status nr 1 2019  

Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status.

Tidningen Status nr 1 2019  

Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status.

Profile for rikshjart
Advertisement