Trimester nr3

Page 1

Puhja Kooli infokiri nr 3 JUUNI 2018

Õppeaasta ja suvi saavad kokku direktor Päivi Märjamaa

Erakordne kevadine soojus tuletas kolmandal trimestril kooliperele pealetükkivalt meelde, kui kuumaks meie klassiruumid üleüldse saavad minna. Sestap oli otsus kavandada enamus õppetööd soojade ilmadega koolihoonest väljas, tagasi vaadates absoluutselt õige. Õpisündmuste ritta seadmine, sobivate aegade leidmine, liikumise korraldamine ja ka rahastamine nõudis eriplaneeringut ja erilähenemisi. Peadpööritavad korraldustrikid panid kannatuse proovile ehk ainult õige vähestel. Asju kavandades ja läbi viies tegutsesime ju teadmises, et õppimine toimub kõikjal ja on tulemuslikum, kui teekond huvitavam. Usutavasti on teistsugusel moel õpitu ja kogetu nähtud vaeva väärt. Õppeaastat kokku võttes saame väita, et valdav osa meie tänastest õppijatest on hakkajad, püüdlikud ja nutikad. Nad jõuavad kõikjale – tundi, huviringi, võistlustele ja konkurssidele, laagritesse ja kooli esindama. Tunnustame selle eest! Meie kooli esimene õppeaasta põhikoolina saab otsa. Esimest korda ulatub õppeaasta nii sügavale juunisse, et kohtub otsapidi algava suvega. Järjekindlamad 1.-8. klasside õppurid sulevad koolimaja ukse suveks juba 11. juunil, koolilõpetajad 16. juunil. Kui suvisel ajal kooliaastat meenutades mälu kipub alt vedama, on veel ühe selleaastase esmakordse asjana võimalus infokirjast “Trimester” unustatu uuesti järele vaadata. Head suvevaheaega koolipere, teiega oli tore!


TRIMESTER

Leht 2

EDUKAD ÕPPETÖÖS Ii KLASS Revo Raimo Ebral, Kärt Hannus, Margit Hunt, Sabina Kraineva, Keili Kübe, Mariann Leppik, Christiane-Rose Lodeson, Risto Pedajas, Steven Sõmer, Denis Stailovski, Kert Arras, Kris Juhkamsoo, Tarvi Peedo, Taimar Perdel, Ragnar Suits, Laura Säde Ik KLASS Johannes Finstad, Greete Kiisk, Mia Marleen Krõlov, Linda Leemet, Johan Lääne, Kevin Olefirenko, Ats Paavel, Mia Lota Parts, Rait Põldre, Getter Raudjalg, Hugo Oskar Reinomägi, Thalia Rätsepp, Rikko Rõõm, Annbel Marie Tamm, Raiko Tammi, Olimar Kõiv, Ann Muutra, Maikel Olefirenko, Robin Vänzel II KLASS Kevin Hoolemaa, Anete-Liis Kingsepp, Ketlin Kumari, Anna Leemet, Linde Leetberg, Karolin Nurk, Lisandra Pärnamets, Irmeli Rokka, Eliise Heinsoo, Laura-Lii Hendrikson, Kevin Jõgi, Kevin Jõgi, Andreas Kasemets, Aleksander Kuznetsov, Deliisa Raamets, Varvara Raud, Anneliise Raudsepp, Saskia Rokka, Revo Räis, Ilja Sinkonen, Carola Soo, Lili Vänzel III KLASS Jass Norman, Simoona Erikson, Marit Kütt, Mario Kütt, Mia Laaneväli, Karoli Lamp, Anete Mirell Lauri, Laura Neeme, Andris Tammi, Steffi Maarja Tiits, Karl-Joosep Tomson, Karl-Martin Villako IV KLASS Linda Marie Finstad, Herta Heinaru, Laura Pallon, Kärola Jõgi, German Jürgenthal, Radek Kobzar, Miguel Krainev, Keneli Pallon, Alesja Turovskaja, Margareth Veiler, Anete Vozijan V KLASS Anet Arak, Selina Dmitrieva, Mia Erikson, Ragnar Hendrikson, Getter-Liis Kukk, Keitlin Kärmas, Henry Kristo Luhamaa, Karla Mets, Kenno Platonov, Saara-Lee Raide, Elis Vozijan VI KLASS Sten Kivaste, Lisett Laurson, Daniel Lindikrei, Pille-Riin Maal, Elisabeth Veiler, Anastacia Viks VII KLASS Robin Massur, Keitlyn Mahla, Siim Muutra VIII KLASS Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki, Paul Jean Otto Faucheux, Sandra Gorbunov, David Kallas, Rebeka Käpa, Anastasia Puzakova, Annabel Rõõm, Rasmus Uibokand IXs KLASS Markus Maal, Käti Eliise Tobre, Liliaana Tooming


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 3

KIITUSKIRJAGA LÕPETAVAD 2017 / 2018 ÕPPEAASTA Ii KLASS Revo Raimo Ebral Kärt Hannus Margit Hunt Sabina Kraineva

Keili Kübe Mariann Leppik Christiane-Rose Lodeson Risto Pedajas

II KLASS Anete-Liis Kingsepp Ketlin Kumari Anna Leemet Linde Leetberg Karolin Nurk Varvara Raud Lisandra Pärnamets Irmeli Rokka Saskia Rokka

Denis Stailovksi Steven Sõmer

Ik KLASS Johannes Finstad

III KLASS Mia Laaneväli Anete Mirell Lauri Jass Norman

Greete Kiisk Mia Marleen Krõlov Olimar Kõiv Linda Leemet Johan Lääne Ann Muutra Kevin Olefirenko Ats Paavel Mia Lota Parts

IV KLASS Linda Marie Finstad Herta Heinaru Laura Pallon V KLASS Anet Arrak Mia Erikson Getter-Liis Kukk

Rait Põldre Getter Raudjalg Hugo Oskar Reinomägi

VII KLASS Robin Massur

Rikko Rõõm Thalia Rätsepp Annbel Marie Tamm Raiko Tammi

VIII KLASS Maria-Elise Poom Kristyn Pukki


TRIMESTER

Leht 4

Nutisport

VÕISTLUSED

Nuti-Mati matemaatika Tartumaa meistrivõistlused 21.märtsil Tartus 1.klass - Johan Lääne 1.koht, Olimar Kõiv 5.koht, Raiko Tammi 9.koht 2.-3. klass - Sander Portnov 14.koht 4.-5. klass - Karla Mets 13.koht 6.-7. klass - Pille-Riin Maal 3.koht 8.-9. klass - Maria-Elise Poom 3.koht Täiskasvanud - Merle Lint 1.koht Ave Külter 2.koht 12. aprillil toimus Nutispordi vabariiklik finaal Jõgeval. Puhja Kooli õpetajad ja õpilased saavutasid finaalvõistlusel suurepärased tulemused: Eesti Meister—Johan Lääne Raiko Tammi -16. koht, Pille-Riin Maal - 16. koht Maria-Elise Poom - 19. koht Õpetaja Ave Külter - 3. koht, õpetaja Merle Lint 4. koht.

Maakondlik jutuvestjate konkurss

Õigekirjaolümpiaad Maria-Elise Poom - 7. koht , Pille-Riin Maal - 16. koht, Markus Maal - 14. koht. Juhendaja Ulve Pedastik.

klassiõpetaja Lea Järv

29. märtsil toimus Elva Gümnaasiumis muinasjutuvestja konkurss kõikidele Tartumaa 1.-3. klasside õpilastele. Teemaks „Eesti loomamuinasjutud.“ I voorus oli ettevalmistatud muinasjutu jutustamine 5 minuti jooksul, II voorus tuli esitada ettevalmistamata loo ümberjutustus. Ettevalmistuseks oli aega kuni 10 minutit ja seejärel 10 paremat said taas loo esitada. Osalejaid kokku oli 50. 2. klassis oli osalejaid 20. Selles vanuseastmes osales ka Puhja Kooli õpilane Linde Leetberg, kes saavutas III koha. Juhendas õpetaja Lea Järv.

Muusikaviktoriin „Lähemale muusikale 9“ muusikaõpetaja Anne Soosaar

Juba 9. korda toimus aprilli esimesel nädalal Elva Gümnaasiumis muusikanädal "Lähemale muusikale". Käesoleval aastal kutsuti kõiki Elva valla koole muusikanädalal kaasa lööma muusikaviktoriinis, mis toimus teisipäeval, 3. aprillil. Muusikaviktoriini küsimuste koostamisel oli aluseks võetud erinevate kooliastmete kooliprogramm, 2017/2018 aasta muusikasündmused ja keskendutud eesti muusika tundmisele. Kasuks tulid ka üldmuusikalised teadmised. Puhja Koolist osalesid 4.-6. klassi võistkonnas Herta Heinaru, Getter-Liis Kukk ja Elisabeth Veiler õpetaja Anne Soosaare juhendamisel. Napi punktide arvuga jäi meie kooli võistkond 3. kohale. Muusikaviktoriini lõpetas Tartu Heino Elleri nimelise muusikakooli pärimusmuusikaosakonna õpilaste kontsert. Võistluskogemus, silmaringi avardamine ja meeldejääv kontserdielamus täitsid osalemise eesmärgi. Autasustamisel õnnestus Elisabethil võita loosiga tasuta pilet ansambli Traffic kontserdile, mis oli lõppakordiks muusikanädalale.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 5

VÕISTLUSED Koolipingist õue tervisenõukogu juht Ülle Närska

Sel õppeaastal toimus Tartumaa tervisedendavate koolide I kooliastme õppemäng “Koolipingist õue“ juba neljandat korda. Puhja Kooli tervisenõukogu poolt algatatud traditsiooniline üritus toimus 10. aprillil Ülenurme Gümnaasiumis. Osalesid 1.-3. klasside 3-liikmelised võistkonnad, osalejaid oli 15-st koolist. Õppemängu eesmärk on tervist edendavate koolide omavahelise koostöö arendamine ning õpilaste motiveerimine tervisalaste- ja keskkonnalaste teadmiste omandamisel praktilise õppetegevuse kaudu. Puhja Kooli esindasid: Linda Leemet 1.k klassist, Irmeli Rokka 2. klassist ning Jass Norman 3.klassist. Üritus algas koolide tutvustamisega, millele järgnes 1,5- tunnine meeskondade võistlusmäng kaardi ja liikumisgraafiku abiga. Meie võistlejad olid väga nutikad, julged ning tegid hästi omavahel koostööd. Mälestuseks üritusest jäi igaühele diplom ning “Koolipingist õue” logoga sinine seljakott. Meie kooli võistkond jäi 3.-4. kohta jagama Kuuste Kooliga. Õpilasi juhendas ja saatis õpetaja Ülle Närska. Järgmisel aastal korraldab õppemängu Rannu Kool.

Viktoriin „England“ 18. aprillil toimus Elva Gümnaasiumis Tartu maakonna 7.-8. klasside inglise keele viktoriin teemal "England". Meie kooli 7. klassi võistkond (Robin Massur, Siim Muutra ja Keitlyn Mahla) saavutas 3. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Mairi Puurits.

Esmaabivõistlus Karvik tervisenõukogu juht Ülle Närska

Juba neljanadat aastat järjest korraldas Puhja Kooli tervisenõukogu Tartu maakonna 5. klasside esmaabivõistlust Karvik. Esmaabivõistluse eesmärk on kontrollida õpilaste teoreetilisi teadmisi viktoriini vormis ja praktilist valmisolekut reaalsetes ohuolukordades toimida. Sellel aastal osales 12 võistkonda. Ürituse avas maskott Karvik, laulis Linde Leetberg, koolide 4liikmelised meeskonnad tutvustasid endid. Võistluse võitis meie kooli võistkond koosseisus Getter-Liis Kukk, Saara-Lee Raide, Elis Vozijan ja Keitlin Kärmas. Õpilasi valmistas esmaabi võistlusteks ette õpetaja Ülle Närska. Tervisenõukogu otsustas järgmise aasta korraldusvõimaluse anda Konguta Koolile.


TRIMESTER

Leht 6

VÕISTLUSED Hullu teadlase teaduskonverents loodusainete õpetaja Triinu Vakmann 15. mail osalesid 2. klassi õpilased Anna, Irmeli, Saskia, Laura-Lii ja Karolin Hullu Teadlase IV teaduskonverentsil „H 2 O, võta kaevust ja joo!“, mis toimus Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. Päev oli põnev- kuulati ettekandeid, söödi kommi ja tantsiti koos üllatusesineja Eeva Talsiga. Tüdrukud esitlesid konverentsil projekti raames tehtud töid ning saavutasid oma vanusekategoorias I koha. Projektis osalemine oli õpetlik ning põnev. Õppisime, kuidas püstitada hüpoteese ning teha järeldusi, kuidas läbi viia katseid ning teha koostööd. Samuti saime uusi teadmisi vee ja vee tarbimise kohta.

Vabariigi meistrid jalgpallis 15. mail Põlvas toimunud EKSL Vabariiklikul finaalturniiri võitja on PUHJA KOOL! Võistkonda kuulusid Mia Erikson, Kerli Kalpus, Saara -Lee Raide, Elis Vozijan, Keitlin Kärmas, Kristel Tihhomirov, Lisandra Pärnamets, Anet Arrak, Laura Pallon, Angelika Kõlu. Võistkonna parim mängija — Angelika Kõlu. Tütarlaste treener on Andres Bõkarev.

Tartu linna 7.-8. klassi õpilaste karjäärimäng Puhja Kooli 8. klassi "keemiaprofessorite" võistkond saavutas 17. mail Tartu linna ja maakonna põhikooliõpilaste karjääriteemalisel maastikumängul 2. koha. Võistkonnas olid Kristyn Pukki, Maria-Elise Poom, David Kallas ja JoosepTopolev.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 7

VÕISTLUSED 3. klasside õppemäng klassiõpetaja Maire Sepp

9. mail toimus Ülenurme Gümnaasiumis maakondlik 3. klasside võistlusmäng. Võistlusmängu töölehed sisaldasid küsimusi Eestimaa kaardi, looduse, turvalisuse ning ohutuse, kuulsate inimeste ja lastekirjanduse kohta. Samuti pandi proovile laste oskused nuputamise, funktsionaalse lugemise, salakirja lahendamise, vanasõnade, mõistatuste ja kõnekäändude tundmise osas. Puhja Kooli esindasid edukalt Steffi Maarja Tiits, Jass Norman ja Sander Portnov.

Saalihoki köidab! kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Ojaste

Sellel õppeaastal oli Puhja Kooli noormeesteel võimalus osaleda saalihoki treeningutel, mis on aidanud oluliselt paremini valmistuda erinevateks võistlusteks ja sõpruskohtumisteks. Selle aasta märtsis ja aprillis toimusid saalihokis sõpruskohtumised Rõngu Keskkooliga. Esimene vastaseis toimus Rõngus. Sealses kohtumises suutis Puhja võita 4:3. Nädal hiljem tulid Rõngu poisid külla Puhja Koolile ja tasavägine mäng peeti maha peaaegu kogu kooli ees. Kahjuks suutis Rõngu korduskohtumisest revanši võtta ja võita 5:3. Kokkuvõttes oli väga huvitav sellist laadi sõprusmänge pidada ja loodetavasti suudame seda traditsiooni ka järgmisel õppeaastal jätkata. 6. aprillil toimusid Lähtel Tartumaa koolide meistrivõistlused saalihokis. Kokku osales turniiril 7 võistkonda. Kuigi mängupilt oli kohati päris lubav, tuli otsustavates mängudes (poolfinaalis) alla vanduda Ülenurme võistkonnale. Kokkuvõttes saavutas Puhja Kool 4. koha. Võistkonnas mängisid: Henry Kõlu, Siim Liibusk, David Kallas, Paul Jean Fauchaux, Joosep Topolev, Robin Massur, Argo Reinhold ja Mario Kinsigo.

Tartumaa koolide meistrivõistlused murdmaajooksus kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Ojaste

19. aprillil toimus Elvas Tartumaa koolide meistrivõistlused murdmaajooksus. Tüdrukute D klassi 500m jooksus saavutas Saskia Rokka tubli 6. koha ja Anete-Liis Kingsepp oli seitsmes. Poiste D klassi 500m jooksus saavutas Carl-Endrik Johansson Muusikaviktoriin „Lähemale tubli 4. koha. Medalist jäi lahutama 0.4 sekundit. Samasmuusikale 9“ Anne Soosaar klassis oli Jan Erikson 15. kohal. Tüdrukute muusikaõpetaja C klassi Õigekirjaolümpiaad 500m jooksus saavutas Kristel Tihhomirov Maria-Elise Poom 6. - 7.koha. koht , Pille-Riin Maal - 16. koht, Markus Maal Sama vanade poiste 500m 14. distantsil tõusis poodiumi koht. Juhendaja Ulve Pedastik. kolmandale astmele Karla Mets, sealjuures jäi teda esikohast lahutama täpselt pool sekundit. Poisid C klassi 1000m jooksus saavutas Rihho Reimo Reinhold suurepärase 2. koha. Olles juhtinud kogu jooksu, tuli tal lõpusspurdis alla vanduda Lähte Ühisgümnaasiumi poisile Martti Lenziusele. Poisid B klassi 1000m jooksus sai 16. koha Kristjan Puškin.


TRIMESTER

Leht 8

ÕPPEKÄIGUD JA –PROGRAMMID Õppekäigud KIK-i toel loodusainete õpetaja ja projektijuht Triinu Vakmann Loodusteemaliste õppekäikude korraldamiseks kirjutasime projekti Keskkonnainvesteeringute keskusesse. Aprillis, enne vaheaja algust, toimusid 7.-9.klasside õpilastele õppekäigud Ida-Virumaale Kohtla kaevandusmuuseumisse. Kaevandusmuuseum on ainulaadne koht, kus saab õppida palju uut ja huvitavat Ida-Virumaa kõige väärtuslikuma maavara kohta, milleks on fossiilirikas põlevkivi. Õpilased osalesid retkel läbi maa-aluste käikude koos päris ehtsa kaevuriga. Lisaks oli võimalik uudistada muuseumi põnevat ekspositsiooni ning jalutada kaevanduse aladel. Maikuu jooksul osalesid 4.-6.klasside õpilased õppekäikudel Soomaale. Õppekäigu teemaks oli elurikkus rabas. Programmi käigus tutvusid õpilased Riisa raba mitmekesise elukeskkonnaga ning õppisid tundma tavalisi rabas elavaid ja rabaga seotud taimi ja loomi. Saadi teada, kuidas raba tekib ja miks rabades üleujutusi ei ole. Õppekäik oli õpilastele tasuta ja seda rahastas Keskkonnainvesteeringute keskus. Õppeaasta lõpus toimusid I kooliastme õppekäigud Tallinna loomaaeda. Õpilased uudistasid giidi juhendamisel loomaaia asukaid, õppisid tundma nende elu ja eripärasid.

PRIA õppekäigud Latika tallu PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse raames said Puhja kooli esimese kooliastme õpilasted külastada Latika mahetalu, tutvuvad erinevate puu- ja köögiviljade kasvatamise võimalustega ja erinevate põllutöömasinatega. Imbi Tanilsoo (Ii klassi klassijuhataja): Külaskäik Latika tallu tõi meie lapsed taluõuele, kus oli palju masinaid. Esmalt uurisime hoopis seemneid ja tegime vihmausside korjamise võistlust. Lapsed said endale poti sisse kasvama panna toreda sibula ja alles siis sai masinaid uudistama minna. Iga laps sai istuda uhke kombaini roolis. Palju elevust tekitas vana hobune, kes koplist välja pääsenud. Lammaste ja tallekeste juurest oli hoopis kahju ära minna. Lastele meeldis see päev väga. Kadri Raudsepp (Ik klassi klassijuhataja): Meile tutvustati taime- ja loomakasvatust, komposti tegemise põhimõtteid, võrreldi laste vajadusi taime omaga. Iga õpilane istutas potti sibula, mille sai koju kaasa võtta. Otsisime vihmausse ning uurisime neid luubiga. Turnida sai kombaini otsas ning sööta lambaid leivaga. Talu perenaisel oli õpilastele üllatuseks sületäis kassipoegi ning tibud. Ekskursiooni lõpus ootas meid porgandikook ning piparmünditee. Enne bussi minekut lubasid õpilased, et suureks saades kolivad kindlasti maale elama!


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 9

ÕPPEKÄIGUD JA –PROGRAMMID Õpilased virtuaalsuse sees 4.klassi klassijuhataja Riin Saadjärv Kuidas ühe tunni jooksul reisida läbi kogu maailm, katsetada tippkoka ametit ja võrrelda planeete käes hoides nende kaalu? 4. klassi õpilased said kõike eelpoolnimetatut proovida aprillikuu õppekäigul, kui külastati Tartus asuvat virtuaalreaalsuse laborit Futuruum. Futuruum on koht, kus virtuaalreaalsuse prillide abil on võimalik omavahel segada päris- ja virtuaalmaailm ning tänu sellele reisida nii ajas kui ruumis ilma, et füüsiliselt kuskile liikuma peaks. Meie meeskonnad proovisid muuhulgas näiteks läbi erinevate ülesannete lahendamise määrata geograafilisi punkte, planeetide vahemaa kaugust ja planeetide suurust. Ülesannete lahendamine oli samal ajal ka väga heaks võimaluseks arendada meeskonnatöö oskuseid, kuivõrd virtuaalreaalsuse prillid olid ees vaid ühel meeskonnaliikmel. Teiste liikmete ülesanne oli virtuaalmaailmas ekslejat ülesande lahendamisel nö pärismaailmast aidata. Futuruum on avatud ka tavakülastajatele ning mitmed neljandikud on pärast õppekäiku iseseisvalt virtuaalreaalsuse laboris väljaspool füüsilist tavamaailma reisimist harrastamas käinud.

KEAT ohtusalane õpe 6. klassi klassijuhataja Ülle Närska 9. ja 10.aprillil osalesid 6. klassi õpilased Kaitse end ja aita teist ehk KEAT koolitusel. Koolis toimus ohutuspäev, mille jooksul said õpilased pääste- ja tuleohutuse alaseid teadmisi, õppisid esmaabivõtteid, kuulasid loengut seadusandlusest ja liiklusohutusest. Teisel päeval külastasid õpilased päästekomandot ja Lõuna-Eesti pommigruppi Tartus. Peale ohutuspäevi täitsid õpilased elektroonilise teadmistetesti ja said tagasisidet omandatu kohta.

Kontsert Klaveriloomad. Elu muusikas. muusikaõpetaja Anne Soosaar

Üheks EV 100 raames toimunud muusikasündmuseks oli kontsert-etenduse “Klaveriloomad. Elu muusikas” toimumine üle Eesti. Reedel, 20. aprillil toimus etendus Tartus Eesti Rahva Muuseumis ja seda külastasid kooli mudilaskoori ja klaveriklassi õpilased. Klaveriloomad, kes elavad klaveri sees ning väikeste ja suurte inimeste fantaasiates ilmutasid ennast muusikas ja joonistustes, näitleja jutustuses ja pillimängus. Neid oli võimalik kõrvaga kuulda ja silmaga näha, ka õpetlik iva tuli selle kõige põhjal üles leida. Kontsert-etendused toimusid kümnes erinevas Eesti paigas ja nimiosaline pidi olema alati uus - Klaveriloomade konkursi piirkonna võitja. Pidime pisut pettuma, et Tartu piirkonna võitja Gerty Sulakatkot nägime küll meie ees kummardamas, aga mitte kontserdil oma klaveripala esitamas (klaveripala esitus videos).

Kurgikasvatuse projekt klassiõpetaja Imbi Tanilsoo Sellel aastal võtsid paljud Puhja kooli klassid osa Räpina kurgikasvatuse projektist. Saadud kuus seemet Ii klassi ei rahuldanud ja nii sai juurde ostetud veel üks pakk. Iga laps pani 3. märtsil seemne mulda ja klassi akendel möllas varsti korralik kasvuhoone. Mai alguses saime maitsta esimesi kurke. Nüüd on taimed juba koju viidud ning usinamad maiustavad kodus kurkidega edasi.


TRIMESTER

Leht 10

LOENGUD JA KÜLALISED Eesti Merekooli tutvustus karjääriõpetuse õpetaja Ülle Närska 23. märtsil tutvustas Eesti Merekooli merepraktikainstruktor ja Puhja Keskkooli vilistlane Jaan Atspol põhikoolilõpetajatele õppimisvõimalusi Eesti Merekoolis ja meremehe elukutset.

Motivatsioonikirja kirjutamise õpetus karjääriõpetuse õpetaja Ülle Närska Rajaleidja karjäärinõustaja õpetas 23. märtsil 9. klassi õpilasi motivatsioonikirja kirjutama, et olla valmis sisseastumiskatseteks gümnaasiumidesse või kutsekoolidesse.

Naabrid külas

29. märtsil olid meil külas Elva Gümnaasiumi 10. klassi õpilased koos direktori Tarmo Postiga, kes rääkisid oma koolist ja tutvustasid uuest õppeaastast avatavaid mooduleid. Meie põhikoolilõpetajad said esitada küsimusi ja mõtiskleda oma tuleviku üle.

HOIAME UKSED LAHTI Elva valla noortevolikogu Elva valla noortevolikogu tutvustas end meie kooli 8. ja 9. klassile 3.aprillil. Saime teada, et noortevolikogu on 14–26-aastastest noortest koosnev nõuandev kogu, mille eesmärgiks on arutada ja kaasa rääkida noori puudutavates küsimustes. Noortevolikogul on õigus teha vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid noori puudutavate õigusaktide eelnõude osas ja öelda sõna sekka kõigis noortevaldkonnaga seotud küsimustes. Noortevolikogu esindab kõiki valla noori ja peab oma tegvuses noorte huvisid ja vajadusi silmas pidama – nemad ongi Elva valla noorte hääl. Noortevolikogu eelvalimised viis 18. aprillil Puhja Koolis läbi kultuurispetsialist Karmen Moont. Valimistel said osaleda 7. - 9.klassi 14-aastased õpilased.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 11

LOENGUD JA KÜLALISED Siseloo pealkiri

E-külalistunnid

loodusainete Triinu Vakmann Kohtumine Elvaõpetaja vallavanemaga

Aprillis said erinevate klasside õpilased taas osa e-külalistundidest. 1.k klassi õpilased kuulasid ettevõtja ja käsitööõpetaja Anna Lutterit, kes rääkis taaskasutusest ja sellest, kuidas ise kasutatud materjalidest uusi asju meisterdada. 5. klassi õpilased vaatasi video vahendusel, kuidas Andrei Vuhk tutvustas elektrijaama, kus tehakse prügist elektrit. Hiljem mindi ettevõtlikkuse tunni raames Puhja lähiümbrusesse loodusesse visatud prügi korjama. 3. klass kuulas polaaruurija Timo Palo tundi sellest, kuidas ellu jääda polaaraladel. Hiljem kasutasid õpilased oma loovust ja uusi teadmisi ning joonistasid loomi, kes võiksid polaaraladel külmas hakkama saama. 6. klassi õpilased said teada, kui värviline on Eesti putuka maailm. Tuntud loodusfotograaf ja putukateadlane Urmas Tartes tutvustas video vahendusel Eesti putukaid ja selgitas nende värvide põhjuseid.

Bioloogia õpikojad loodusainete õpetaja Triinu Vakmann Märtsis ja aprillis toimusid kaks viimast bioloogia õpikoda. Teemadeks olid molekulaarbioloogia (DNA ehitus ja eraldamine) ja keskkond (eutrofeerumine, muld, pH). Vähemalt viiel korral õpikojas osalenud õpilased said Tartu Ülikooli poolt ka tõendi ainepunktidega. Kokkuvõttes olid õpikojad õpilastele põnevad ning andsid uusi teadmisi ning oskusi bioloogias. Suu limaskesta rakud mikroskoobi all. Pildi autor: Miia Uibo

Külalisetendused Puhja Kooli õpilastele 19. aprillil astusid Puhja Seltsimaja laval üles endiselt populaarsed Piip ja Tuut põneva ja lustaka etendusega “Piip jaTuut on lõvi Lõrr ja jänes Jass”. 1.juunil said 1.-6. klassi õpilased osa A.Kitzbergi etendusest “Kolm suurt soovi“, mis on kirjutatud saja aasta eest. Teatrikese lavastus keerles lahti üllatuslikult ja ustlikult ning rääkis loo suure nõia Kikerpilli munast koorunud tütrest Tillulillust, pisuhänna-meistrist suurest nõiast Täpitargast, Lopist ja Lapist ning pühadest. Laval oli klassikaline lastetükk, kus kõneldi mulgi murret.


TRIMESTER

Leht 12

ÜRITUSED APRILLIS Puhja Laul 2018 Puhja Laul on meie koolis pika traditsiooniga lauluvõistlus, mis sai alguse 2006. aastal. Sellel aastal korraldasid eelnimetatud sündmuse 8. klassi õpilased Sandra Gorbunov ja Miia Uibo oma loovtöö raames. Õpilasi juhendas ja suunas muusikaõpetaja Anne Soosaar. Muusiklassi jõulukontsert Puhja Laul 2018 toimus seltsimajas 12. aprillil. Kontserdil astusid üles 16 lauljat 1.-8. klassist. Üsna mitmele I klassi õpilasele oli see esmakordne esinemine suurel laval. Zürii valis välja mõjuvamad esitused. Nooremas vanuseastmes esitas hingestatud ja südamliku laulu „Ema“ Ik klassi õpilane Linda Leemet. Vanemas vanuseastmes laulis kõige mõjusamalt 8. klassi õpilane Šherelin Lend. Meeleolukad ülesastumised tegid meie kooli õpilased ja õpilaste muusikaga tegelevad pereliikmed. 2. klassi õpilaste Irmeli ja Saskia isa Heiki Rokka esitas kaasahaarava laulu kitarriga. 5. klassi õpilase Kenno Platonovi vanaisa Ants Rajaste musitseeris akordionil. 8. klassi esituses kõlas venekeelne laul ja omaloomingulise räpilooga astus üles sama klassi õpilane Šherelin Lend.

Liigume sajaga! Meie kool on ühinenud kahe programmida—Liikuma Kutsuv Kool ja Tervist Edendav Kool. Selleks, et kogu koolipere liikumisaktiivsust ja –teadlikkust tõsta, toimus 16.-20. aprillini liikumisnädal „Liigume sajaga“. Kutsusime üles kõiki läbima igapäevast kooliteed jalgsi või rattaga, õpilaste eestvedamisel toimusid aktiivsed tantsuvahetunnid peegelsaalis ja aaretejaht õues. Iga klass koostas oma liikumisprofiili plakatil. Kõik said oma tegevused kaardistada liikumistabelis, mille alusel valiti välja aktiivseimad. Rõõm oli tõdeda, et nii kooliteel kui ka vahetunnis ja õhtuti pöörati liikumisele suuremat tähelepanu!


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 13

ÜRITUSED APRILLIS Puhja hariduselu 331 20. aprillil tähistasime õueaktusega Puhja hariduselu 331.kooli aastapäeva. Sõnavõttudega esinesid Puhja kollektiivi jõulupidu õppejuht Riin Massur ja ÕE president Rebeka Käpa, lapsevanemate nimel tervitas koolipere Karoly Kaljuvee. Laulsime Puhja kooli laulu ja sõime pidupäevale kohaselt kooki. Päeva jääb meenutama koolipere ühispilt.

Jürijooksud 2018 Jüripäeva tähistati sellel aastal lastejooksudega kooli staadionil, millest said osa nii lasteaia kui koolilapsed. Õhtul toimus tõrvikujooks Kavildas Kiigemäel. Võidukas oli 9. klassi noormeeste võistkond—Ott Mets, Andri Järvis, Argo Reinhold ja Jako Variksaar. Õpetajate võistkond (Riin Saadjärv, Indrek Pekko, Ave Külter ja Andres Bõkarev) jooksis välja neljanda koha.

TERVES KEHAS TERVE VAIM


TRIMESTER

Leht 14

ÜRITUSED MAIS Ettevõtlikud noored loovjuht Ülle Närska 5. klassi ettevõtlikkuse ja loodusõpetuse tundide raames koristame Puhja kõla kraavipervedel, saime mitu musta prügikotti sodi, mida hiljem loodusõpetuse tunnis sorteeriti ja õigete jäätmete alla liigitada püüti. Õpilased olid hämmingus, et meie teeperved on nii mustad, kas ometi ei saaks igaüks ise hoolt kanda puhtama keskkonna eest? 10. mail osalesid 4. ja 5. klass ettevõtlikkuse ja pärimuskultuuri tundide raames Puhja kalmistu korrastustöödel. Ühiselt riisuti, põletati kulu-hunnikuid ning puhastati kabeliesist.

Tervisekohvik Puhja Kool sai Pria koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse raames soetada tervisekohvikute läbiviimiseks vajalikud töövahendid: köögikombain, saumikserid, mahlapress, köögikaalud, dehüdraator, vee– ja teekeetja, serveerimisnõud, termoskannud, säilituskarbid, nõudekomplekt. 16. mail toimus esimene tervisekohvik, mille raames 5. klassi õpilased valmistasid ja jagasid kooliperele smuutisid. Õpilasi juhendasid Ülle Närska, Õie Merimaa ja Kadri Jürimaa. Tervisekohviku ettevalmistus algas varem, igaüks otsis tervislike smuutide ja salatite retsepte, jagati ülesanded ja vastutusalad. Smuutide jagamine läks suurepäraselt, järjekorras viibijad olid kannatlikud. 5. klass täitis väärikalt oma kohustusi ning ülesandeid Järgmisel õppeaastal on soov pakkuda dehüdraatoris kuivatatud krõbeleiba või tervislikke maiustusi.

Liikumisnädalal aktiivsed õpilased Auras "Liigume sajaga" nädala kokkuvõtted tehti mai alguses. Oli nii õpilasi kui ka õpetajaid, kes nädala jooksul oma liikumisharjumustele rohkem tähelepanu pöörasid. Kuna kõik klassid olid aktiivsed ja parimat klassi välja valida oli keeruline, otsustasime liikumisaktiivsuse tabeli põhjal tunnustada tublimaid. Arvesse läksid liigutud kilomeetreid jalgsi või jalgrattaga, loetud sammud ja treeninguid. Tublimad olid: 1.k - Olimar Kõiv, Ats Paavel, Rait Põldre, Hugo Oskar Reinomägi, Annabel Marie Tamm; 2.kl.-Andreas Kasemets, Lisandra Pärnamets, Irmeli ja Saskia Rokka; 3. kl.-Simoona Erikson, Denis Judin, Jass Norman, Karl-Martin Villako; 4. kl.- Herta Heinaru, Miguel Krainev, Keneli Pallon; 5.kl.- Angelika Kõlu; 6.kl.- Grete Hannus, Maris Karu, Raimo Raud, Triine Uibokand, Elisabeth Veiler, Anastacia Viks; 7.kl.- Sander Kallas, Robin Massur, Matvei Raud; 8..kl-Paul Jean Otto Faucheux, Helli Ilves, David Kallas, Rebeka Käpa; 9.kl - Jako Variksaar. Õpetajad: Riin Saadjärv, Merle Lint, Indrek Pekko, Kadri Raudsepp, Maire Sepp. Aktiivsemaid liikujaid premeerisime kooli poolt Aura Veepargi külastusega 23. mail.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 15

ÜRITUSED MAIS Tutipäev Tutipäev sümboliseerib lõpetajatele viimast koolikella, Puhja kooli kollektiivi jõulupidu tunniplaanijärgse õppetöö lõppemist ja eksamisessiooni algust. Traditsiooniliselt on lustaka ja mängulise päeva ettevalmistamine 8. klassi kanda. 25. mail kogunes kooli värvikas seltskond, kes said osa viimasest juhtkonna mälumängust ja klassijuhatajatunnist, kohtumisest oma esimese õpetajaga ja ÕE poolt korraldatud mängutunnist. Aktuseks kogunes võimlasse kogu koolipere. 8.klassi õpilased Rasmus ja Rebeka juhtisid üritust julgelt ja ilmekalt, lauludega tervitasid 1. klassi õpilased Johan ja Thalia ning 8. klassi õpilased Helli ja Helina. Juhtkonna nimel pidas kõne haridustehnoloog Riin Saadjärv. 8. klassi poolt ettevalmistatud personaalsed kirjeldused ja mängud tõid saali elevust ja naerupahvakaid. Lõpetajad tänasid õpetajaid ja toetajaid, kes neid kooliteel õpetanud ja suunanud on.

Lõpuklasse juhatavad sellel aastal Silja Lipping ja Ene Väär. Eksamisessioonile suundusid: IXs klassi õpilased: Rauno Hinto, Andri Järvis, Rennet Kala, Mario Kinsigo, Karita-Kristin Leinus, Markus Maal, Ott Mets, Thimo Miil, Rainer Lauk, Merlina Pajuste, Argo Reinhold, Heigo Sander, Egert Siffer, Kristo Tamm, Käti-Eliise Tobre, Johanna Tomson, Liliaana Tooming, Jako Variksaar IXe klassi õpilased: Kristo Kardmaa, Henry Kõlu, Siim Liibusk, Mauro Mumm, Inndor Pärn, Viktoria Tolk

TERVES KEHAS TERVE VAIM


TRIMESTER

Leht 16

ÜRITUSED JUUNIS Liiklusringi tegemised liiklusringi juhendaja Ülle Närska ja IV klassi klassijuhataja Riin Saadjärv Jaanuarikuust alates tegutses õpetaja Ülle Närska juhendamisel liiklusring, kus meie kooli neljandikud said võimaluse valmistuda rattalubade eksamiks. Teooriatundides õpiti selgeks liiklusmärgid, liiklusreeglid, jalgratta varustus, jalgratturi ohutus, lahendati liiklusteste ja mängiti liiklusbingot, analüüsiti filme. Aprillis ja mais toimus praktiline õpe õues vigursõidurajal, kus saadi selgeks slaalomsõit, kiigel ja laual sõitmine, käemärguanded, pidurdamine. Koos klassijuhataja ja liiklusringi juhendajaga käidi jalgrattamatkal . Eksam ise toimus 1. juunil ning koosnes teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksami läbiviimist jälgis ka noorsoopolitseinik Cathy Pärnamets. Praktilise osa kõige keerulisemaks ülesandeks osutus slaalomisõit, mille esimesel korral tegi veatult läbi vaid üks õpilane. Siiski oli mitmete eksamitegijate puhul aru saada, et õpilane on eksamiks tõsiselt valmistunud ja näha sai sujuvat ning kaunist sõitu. Rattalubade eksami üheks osaks on ka enne teooriaeksamit korraldatud jalgrattamatk, mis sellel aastal viis Kavilda kiigemäele ja Kave allika juurde. Just matka ajaks saabusid kooli ka kaks uhiuut maastikuratast, mida tulevikus on kooli üritustel võimalik vajadusel nii õpilastel kui ka õpetajatel kasutada. Esimene katsetus uute ratastega kinnitas, et sobiva mudeli otsimisel oli tehtud hea valik ning teel rattaga kulgemine on tõeliselt mõnus. Rattalubade eksami kõik kolm osa sooritas edukalt 22 neljanda klassi õpilast ning see kinnitab, et nende puhul on tegemist tähelepanelike ning osavate ratturitega, kes liiklusreegleid tunnevad ja nii ennast kui kaasliiklejaid ohustamata liigelda oskavad. Juhiload saadakse kätte viimasel koolipäeval ning eksamitulemused on kantud Maanteeameti infosüsteemi Kutsume üles kõiki Puhja koolipere suuri ja väiksemaid liikmeid suvel rattaga sõites hoolitsema selle eest, et täidetud on kõik turvalisusnõuded: jalgratturil peas kiiver ning rattal olemas töökorras kell ning tuled ja helkurid. Meie turvalisus on meie endi kätes!

Riviõpe Riviõppe tundi viis läbi KVÜÕA kadett Oliver Jõesaar koos kahe noorema koolikaaslasega. Õpilased õppisid rivisammu, kolonnide moodustamist, pikivahe hoidmist ning marssimist.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 17

ÜRITUSED JUUNIS Puhja Kooli meistrivõistlused kergejõustikus kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Ojaste

1. juunil toimusid Puhja Kooli staadionil kooli meistrivõistlused kergejõustikus. Võisteldi kolmes erinevas vanusekategoorias 1.-3. klass; 4.-6. klass; 7.-9. klass. Poistel ja tüdrukutel peeti eraldi arvestust. Õpilased said vabatahtlikult osaleda erinevatel kergejõustiku aladel: 60m sprint; kaugushüpe, pallivise (1.-6. klass); kuulitõuge (7.-9. klass); 500m/1000m jooks staadionil. Erinevatel aladel osales kokku ligikaudu 120 õpilast.

KAUGUSHÜPE

60m jooks 1.-3. klass TÜDRUKUD 1. Anete-Liis Kingsepp 10.53 2. Linde Leetberg 10.64 3. Saskia Rokka 10.69 POISID 1. Markus Raid 10.97 2. Kevin Hoolema 11.01 3. Karl-Martin Villako 11.06 4.-6. klass TÜDRUKUD 1. Anet Arrak 9.05 2. Kristel Tihhomirov 9.91 3. Kerli Kalpus 9.97 POISID 1.Raimo Raud 9.12 2. Karla Mets 9.37 3. Rihho Reimo Reinhold 9.79 7.-9. klass TÜDRUKUD 1. Kaisa Kaine 9.81 2. Sandra Gorbunov 10.70 POISID 1. Rando Reinhold 8.83 2. Robin Massur 8.94 3. Paul Jean Fauchaux 9.19

500m jooks 1.-3. klass TÜDRUKUD 1. Saskia Rokka 1.53 2. Anete Liis Kingsepp 2.05 3. Deliisa Raamets 2.09 POISID 1. Raiko Tammi 1.56 2. Andris Tammi 2.03 3. Karl-Mattis Aasmäe 2.07

1.-3. klass TÜDRUKUD 1. Irmeli Rokka 2.99 2. Linde Leetberg 2.98 3. Anna Leemet 2.82 POISID 1. Karl-Martin Villako 3.23 2. Markus Raid 3.13 3. Andris Tammi 2.87 4.-6. klass TÜDRUKUD 1. Triine Uibokand 3.76 2. Angeelika Kõlu 3.63 3. Kerli Kalpus 3.47 POISID 1. Karla Mets 4.00 2. Markus Villako 3.89 3. Rihho Reimo Reinhold 3.79 7.-9. klass TÜDRUKUD 1. Sandra Gorbunov 3.43 2. Kaisa Kaine 3.33 POISID 1. Paul Jean Fauchaux 4.46 2. Rando Reinhold 4.40 3. Robin Massur 4.15

1000m jooks 4.-6. klass TÜDRUKUD 1.Angelika Kõlu 4.14 2. Elis Vozijan 4.16 3. Kerli Kalpus 4.30 POISID 1. Rihho Reimo Reinhold 3.46 2. Karla Mets 3.58 3. Carl-Endrik Johansson 4.13 7.-9. klass POISID 1. David Kallas 3.34 2. Paul Jean Fauchaux 3.35 3. Siim Muutra 3.59

PALLIVISE 1.-3. klass TÜDRUKUD 1.Angela Rendla 28.40 2. Saskia Rokka 23.40 3. Steffi Maarja Tiits 22.20 POISID 1. Karl Mattis Aasmäe 28.40 2. Andris Tammi 27.80 3. Raiko Tammi 27.50 4.-6. klass TÜDRUKUD 1. Angelika Kõlu 38.40 2. Triine Uibokand 34.30 3. Mia Erikson 33.50 POISID 1. Raimo Raud 62.00 2. Rihho Reimo Reinhold 40.50 3. Karla Mets 39.80

KUULITÕUGE 7.-9. klass TÜDRUKUD 1. Sandra Gorbunov 6.60 2. Karmen Tiit 6.20 3. Mirjam Elessawi 3.50 POISID 1. Rainis Pedajas 10.70 2. David Kallas 10.50 3. Marku Kährik 10.50


TRIMESTER

Leht 18

ÜRITUSED JUUNIS Sportimine kasulik, pesemine ka! Sügisel tegi Puhja Kooli ter visenõukogu koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega õpilastele üleskutse peale kehalise kasvatuse tunde duši all käia. Õpilased kaardistasid koos õpetajaga oma pesemise graafikusse ning aktiivsustunde tuli kõige enam 2. klassi õpilastel. Võitjad said autasuks võimaluse külastada 5. juunil koos kehalise kasvatuse õpetajatega Tartu seiklusparki.

Seiklusmäng 7. juunil toimunud seiklusmängus osalesid 6-liikmelised võistkonnad 1.-8. klassist. Igal võistkonnal tuli kaardi järgi kooli ümbruses orienteeruda ja lahendada ülesandeid 17 kontrollpunktis. Õpilastel tuli oma teadmisi proovile panna prügi sorteerimises, esmaabi andmises (sõrme sidumine, teadvusetu abistamise, situatsioonülesanne), tähelepanumängus KIMI, toidupüramiidi tundmises, ämblikuvõrgust läbipugemisel, inimese joonistamises, tööriistade ja liiklusmärkide tundmises. Meeskonnad pidi tegema Puhjast 3 kaunimat fotot ja läbima jalgrattaraja. Loovtegevused olid käsitöö ja tahvelarvuti kontrollpunktis. Aineteadmisi sai näidata matemaatikas, eesti keeles, loodusõpetuses ja ajaloos.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 19

ÜRITUSED JUUNIS Muusikaklass lõpetab aasta muusikaklassi õpetaja Ruth Luts Muusikaklassil on lõppenud järjekordne töine aasta ja on kokkuvõtete tegemise aeg. Teisel poolaastal oli tavapärasest suurem tähelepanu õpilaste tehniliste võimete arendamisel. Õpilaste arengut hinnati kevadisel heliredelite arvestusel. Lisaks heliredelitele tuli arvestusel mängida ka etüüd või tehniline pala. Õpetajad jäid tulemustega väga rahule, aastaga on kõigi õpilaste klaverimängu tase märgatavalt tõusnud ja selle üle saab vaid rõõmu tunda. Traditsiooniline kevadkontsert toimus 7. juunil kooli kohvikus, kus õpilased näitasid oma mänguoskust ja emotsionaalsust arvukale publikule. Iga esinemine on mängijale omamoodi katsumus ja mõnele isegi eneseületus, aga alati väga vajalik ja õpetlik. Uuel õppeaastal jälle uued kontserdid ja uued väljakutsed. Õppeaasta lõpetas edukalt 18 klaveriõpilast. 3. klassi viiakse üle 5 õpilast: Kärola Jõgi, Margareth Veiler, Simoona Erikson, Angela Rendla ja Kenno Platonov. 4. klassi viiakse üle 4 õpilast: Linda Marie Finstad, Herta Heinaru, Annaliis Reinhold ja Grete Hannus. 5. klassi viiakse üle 4 õpilast: Miia Uibo, Lisett Laurson, Elisabeth Veiler ja Getter- Liis Kukk. 6. klassi viiakse üle Pille- Riin Maal. 7. klassi viiakse üle 3 õpilast: Paul Jean Otto Faucheux, Greete Kübe ja Annabel Rõõm. 8. klassi viiakse üle Maria- Elise Poom. Ilusat suvepuhkust kõigile väikestele ja suurtele pianistidele, et järgmisel õppeaastal oleks jälle jaksu hoolega harjutada.

Peapiiskopi külaskäik Puhja Peapiiskop Urmas Viilma külastas 7. juunil Puhja kirikut ja kogukonda. Pidulikuma osas kirikukontserdil sisustasid meie kooli õpilased—nii kandlemängijad kui klaveriklassi õpilased. Liiklusringi tegemised IV klassi klassijuhataja Riin Saadjärv Jaanuarikuust alates tegutses õpetaja Ülle Närska juhendamisel

Puhja 600 9. juunil tähistati Puhja küla esmamainimise 600. aastapäeva. Planeerisime pidupäeva õpilastele koolipäevaks, sest suur osa meie õpilastest astus üles pidupäevakontserdil Puhja pargis. Esines I kooliastme rahvatantsurühm, mudilaskoor ja lastekoor, kandlemängijad ja solistid. Kõik klassid valmistasid rongkäigu tarbeks oma klassile sildi ja rahvuslipud. Õpilased said osa tuletõrjeolümpiast staadionil ja proovida liiklusohutusalaseid turvasimulatsioone pöörlevas autos.


TRIMESTER

Leht 20

KLASSIEKSKURSIOONID Ii klass võttis ette klassiõpetaja Imbi Tanilsoo 22. mail tegime väljasõidu Peedu kooli. Eesmärgiks oli tutvuda sealsete matkaradadega, õppida lähemalt tundma taimi ja kuulata linnulaulu. Muidugi käisime vaatamas ka Peedu koolimaja ja tutvumas sealsete esimese klassi lastega. Meie lapsed tervitasid uusi Peedu sõpru kahe laulu ja ilusate kevadeluuletustega. Kõik esimese klassi lapsed ja ka õpetajad said kingituseks omavalmistatud seedripuust kaelaehte. Lõpuks sai üheskoos tantsu lüüa. Enne kojusõitu grillisime vorstikesi ja lapsed said omavahel mängida. Nüüd on meie kord Peedu lapsi külla kutsuda. 29. mail käisime koos 1.k klassiga Tallinna loomaaias. Kolm tundi sõitu möödus kiiresti. Peagi kohtusime giididega. Liikusime ringi kahes grupis. Väga vahva oli jääkarude juures. Neid sai kohe mitmest kohast jälgida. Ettevaatlik tuli olla jõehobude juures, sest neid ei tohtinud ärritada. Nina-arvikud, elevandid, ahvid oli ka põnevad, sest giidil oli kõikide kohta palju huvitavat rääkida. Erilist elevust tekitas aga hülgepaar, kes oskas kenasti poseerida ja gorilla, kes lausa suhtles meiega. Lehvitas ja saatis õhumusi. Lõpuks, kui me einestamiseks kohvikus istusime, edvistasid meie ees kolm uhket paabulindu, suled lehvikuna laiali. Oli väga mõnus päev!

OLUSTVERE 3. klassi klassijuhataja Maire Sepp 2.-3. klassi õppeekskursioon toimus kolmapäeval, 30. mail. Osalesime looduse, loomade, käsitöö ja eesti toidu õppepäeval kevadises Olustvere mõisas. Päeva eesmärk oli järgmine: pakkuda õpilastele võimalust saada õppepäeva raames ehe elamus ja praktiline kogemus maaelust; lähendada lapsi loodusele ja õpetada nägema looduse, loomade, taimede elu; eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike; õpetada, milline seos on loodusel ja inimesel igapäevaelus. Tutvusime Olustvere mõisa ja pargiga, külastasime keraamika- ja klaasikoda. Leivakojas meisterdasime ja küpsetasime seemneleiva kakukesi . Uurisime ka leivakoja püsiekspositsiooni, mis tutvustab maaharimist mõisaajal kuni leiva küpsetamiseni välja. Vaatasime miniloomi ja saime osa lõbusast hobusõidust. Olustvere tallihoones nägime püsiekspositsiooni Voldemar Luha valmistatud puunikerdistest, mis kujutavad hobuseid ja inimesi erinevates töödes ja tegevustes. Kokku on hobuseid valmistatud 500 ringis, tutvumiseks on neist lossi välja pandud poolsada. Nimetuse „Hobuse 1000 tööd“ all on näitus ringi rännanud mitmel pool Eestis ja välismaal. Peale mõisavalduste uudistamist oli meile kaetud lõunasöögilaud mõisa peahoones. Toit oli eestipäraselt kodune ja väga maitsev. Õppepäev oli huvitav ja hariv ning õpilaste silmaring avardus veelgi enam.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 21

KLASSIEKSKURSIOONID ALATSKIVI 4.klassi klassijuhataja Riin Saadjärv 4. klassi kevadeksursioon viis ühel tuulisel juunikuu päeval Peipsi kanti. Hommik algas Alatskivi lossis, kus lossiruumides ringi kõndides oli võimalik end ette kujutada lossihärra kaasaega. Lossi keldrikorruse vahakujude näitusel said aga õpilased teada, millist tööd tegid vanasti kärner, virtin ja kutsar. Matk lossi kõrval oleval matkarajal andis võimaluse turnida purretel ja imetleda järvel liuglevat luigepaari. Järgmisena oli plaan pidada piknik Peipsi ääres ja proovida varbaga järvevett. Selgus, et neljandikest on sirgumas terve taliujujate meeskond, sest tugev tuul ja vahune järvevesi ei takistanud suurel osal meist veemõnusid nautimast. Kogu tekkinud melust ei lasknud end häirida nastikupaar, kelle imetlemisega reis märkimisväärse punkti sai.

KIHNU 5.klassi klassijuhataja Õie Merimaa Klassireisi sihiks seadsime Kihnu saare. Reisi planeerisime kahele päevale - 5. ja 6. juunile. Reisi väljasõidu hommikul oli küll hetk, mil reisi toimumine oli kahtluse all. Nimelt tuli meedialt info, et reisiparvlaev Kihnu Virve väljasõidu hommikul Kihnu ei sõida. See oli õnneks vale informatsioon ning helistades laeva kaptenile saime kinnitust, et jalakäijad saavad ilusti saarele seigelda. Seiklus oli see lastele tõesti - laev loksus lainetes korralikult ning nii mõnelegi see loksumine hästi ei mõjunud. Kannatasime laevareisi ilusti ära ning jõudsime kenasti saarele. Lisaks tuulele pidime harjuma ka jahedama ilmaga, soe suvekuumus otsustas meie reisi ajaks Eesti kohalt lahkuda. Siiski vedas meil vihmaga. Kogu reisi vältel saime vaid paar piiska vihma. Tugeva tuule tõttu ei pidanud me võitlema tüütute sääskedega, parmudega. Esimese päeva õhtul osalesid lapsed rattaorienteerumisel ning Kihnu lapsed tutvustasid Kihnu keelt, tuulele vaatamata saime grillida ning nautida saare elu, vaadet merele. Teisel päeval võtsime ette vaatamisväärsused - Kihnu majakas, kirik, muuseum, koolimaja. Lusti, lõbu ja kogemusi, teadmisi sai iga laps. Oli vägev reis!

SAAREMAA 6.klassi klassijuhataja Ülle Närska 5.-6. juunil käisid VI ja VII klassi õpilased Saaremaal klassireisil. Esimesel päeval trotsides kõva tuult külastati Maasi Ordulinnuse varemeid, Panga panka, Angla tuulikumäge ja Eemu pukktuulikut. Õhtul saadi tuulest puretud ihu soojendada spaahotellis Rüütli, kuhu ka öömajale jäädi.Teisel päeval käidi Kuressaare piiskoplinnuses, Kaali järve ääres ja Nautse jaanalinnufarmis. Päevad olid sisutihedad ja põnevad.


TRIMESTER

Leht 22

KLASSIEKSKURSIOONID VIII klassi tegemised 8.klassi klassijuhataja Kersti Aadusoo 8.klassi õppekäik Rahvusarhiivi ja AHHAA keskusse 5. juunil käis 8. klass Tartus õppekäigul. Külastasime Rahvusarhiivi, kus toimus ekskursioon, digitaalne orienteerumismäng koos paarilisega (võitjaks osutusid Mirjam ja Rasmus) ning õpituba. Õpitoas said kõik õpilased katsetada oma nime kirjutamist gooti kirjas ning kiiremad täita ka labürindiülesandeid. Õpperuumi seinalt avastasime ühe foto, kus olid peal Puhja Kooli omaaegsed õpilased sh kooli praegune majandusalajuhataja Aarne Lipping. Ekskursiooni käigus nägime hoidlates olevaid vanu dokumente, mis pärinevad 13. sajandist. Meil oli võimalus tutvuda arhiivis leiduvate Puhja Kooli materjalidega ning vanade dokumentide puhastamise ja taastamisega. Nägime ka seda, kuidas toimub paberi käsitsi valmistamine. Külastasime ka AHHAA keskust. Seal toimus esmalt rõõmus kohtumine meie kooli vilistlase Mariliis Malahhoviga, kes juba mõnda aega töötab AHHAA keskuses. Sealsed atraktsioonid paelusid paljusid. I korrusel sai tutvuda eelajalooliste mereelukatega ning II korrusel olid väljas loote arengut, väärarengut ja mitmesuguseid muid huvitavaid meditsiinialaseid teadmisi pakkuvad materjalid. Päev oli igati huvitav ja õpetlik. Õpilasi saatsid õpetajad Kersti Aadusoo ja Indrek Pekko. Näiteringi etendus “Kohkumatud lapsehoidjad” Pärlipäeval (11. juunil) on kavas tuua 8. klassi näiteringiga (kaasa teeb õpilasi ka 4. ja 9. klassist) lavale Mihkel Ulmani näidend “Kohkumatud lapsehoidjad” lühendatud variandis. Etenduses tegid kaasa Kertu Kirriland, David Kallas, Rebeka Käpa, Greete Kübe, Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki, Karmen Tiit, Rasmus Uibokand, Carl-Endrik Johannson, Merlina Pajuste, Paul Jean Otto Faucheux. Helitehnik on Joosep Topolev ja lavameister Tarmo Peedo. 8.klassi ekskursioon Saaremaale 12.-13.juunil ootab 8. klassi ees Saaremaa ekskursioon. Loodame, et selleks ajaks on ilmastikuolud paranenud ja reis tuleb tore. Külastame Muhu muuseumi Koguvas, käime Angla tuulikumäel, Kaali meteoriidikraatri juures, Kuressaare linnuses, Mustjala pangal ja Maasi maalinna varemetes. Õpilasi saadavad õpetajad Ruth Luts ja Kersti Aadusoo.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 23

LOOVTÖÖD Puhja Kooli 8. klassi õpilaste koostatud ja kaitstud loovtööd 2017/2018 õppeaastal: 1. Šherelin Lend Omaloominguline muusikapala (juhendaja Ruth Luts) 2. Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki Kodutütarde ja noorkotkaste Kavilda matkmäng (juhendajad Ülle Närska, Julia Siimberg) 3. Rebeka Käpa, Greete Kübe Võrkpalliturniiri korraldamine ja läbiviimine (juhendaja Sirli Viks) 4. Annabel Rõõm, Anastasia Puzakova Meie klassi raamat (juhendaja Kersti A adusoo) 5. Paul Jean Otto Faucheux, Rasmus Uibokand Väikese Riskimängu läbiviimine (juhendaja Merle Lint) 6. Tarmo Peedo Erineva positsiooniga tuntud jalgpallurid (juhendaja A une Summer) 7. David Kallas Kuldvillaku mängu koostamine II kooliastmele (juhenadaja A ve Külter) 8. Markus Kährik, Joosep Topolev Jalgpallivõistluse korraldamine ja läbiviimine I kooliastmele (juhendaja Tanel Ojaste) 9. Helli Ilves Kooliruum `18 (juhenadaja Triinu Vakmann) 10. Mirjam Elessawi Nädalavahetus Londonis (juhendaja Mairi Puurits) 11. Astrid Reinhold , Keity- Helen Persidski Kodukoha põnevad paigad (juhendaja Ulve Pedastik) 12. Helina Kade, Karmen Tiit Fotonäitus: meie kooli õpilased (juhendaja Kadri Raudsepp) 13. Sandra Gorbunov, Miia Uibo Puhja Laul 2018 (juhendaja A nne Soosaar) 14. Rando Reinhold Eesti keele ja matemaatika teemaline lauamäng 3. klassile (juhendaja Ene Põldaru)

15. Arina Opikova Rõivadisain: seeliku modelleerimine ja õmblemine (juhendaja Kadri Jürimaa) 16. Artjom Kuznetsov Kuldvillak -Eesti Vabariik (juhendaja Silja Lipping) 17. Kertu Kirriland, Rihard Iljin Mõnuainete ja narkootikumite tarvitamine Puhja Kooli III kooliastme õpilaste seas (juhendaja Indrek Pekko)


TRIMESTER

Leht 24

ORGANISATSIOONID ÕPILASESINDUSE TEGEMISED loovjuht Ülle Närska

ÕE väljasõit põgenemistuppa Puhja ÕE otsustas õpilaskohvikutest kogunenud raha kasutada Escaper põgenemistubades seiklemisele. Tunni või pooleteisetunnine põgenemiskava tundus põnev, kohati õudne, aga samas taiplikkust ja tarkust nõudev, et keerulistes olukordades õigesti toimida. Mõte sai teoks 3. aprillil. Osalesid kõik ÕE liikmed.

TEK koolide noortekonverents 2018. aastal tähistab Eesti Tervist Edendav Kool oma 25. aastapäeva. Selle auks korraldas Tartu Descartese Kool 6. aprillil noortekonverentsi, kus räägiti unest ja und mõjutavatest teguritest, liigsest nutiseadmetes tulenevatest kahjusest. Osalsid tervisenõukogu ja ÕE liikmed Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki, Rasmus Uibokand ja õpetaja Ülle Närska. Saime ka tunnustusena tänukirja, et oleme Eesti pilootkoolide nimistus.

Koostöö Räpina ÕE-ga Külastasime ja tutvusime Räpina ÕE-ga juba kevadisel Põlva maakonna sõbrapäeval kui osalesime võõrustajate poolt korraldatud Trafficu kontserdil. 20. aprillil oli meil oli väga lõbus ja inspireeriv kohtumine nende esindusega Võrtsjärve ääres. Mängisime ühismänge, arutasime ühiseid koostöövõimalusi, tegime ühise naeruteraapiaseansi. Kohtumisel osalesid Maris Karu, Robin Massur, Merlina Pajuste, Maria-Elise Poom.

Koolitame end! Õpilasfirma Audentus pakub mai lõpust alates meie ÕE-le mentrorlusprogrammi, mille vältel saame poole aasta jooksul koolitust ja häid nõuandeid kaasõpilaste kaasamiseks, oma arvamuse väljaütlemiseks. Koolituse käigus selgineb õpilasesinduse roll koolielus, koostöövõimalused teistega, enesearengu võimalused, ürituste organiseerimise oskus, meeskonnatöö tegemise oskus. Järgmine kohtumine toimub juba 28. augustil, oleme valmis teinud meie kooli ÕE esialgse töökava

Lastekaistepäev Kongutas 1. juunil tähistati kõikjal lastekaitsepäeva. Nii ka Elva vallas, Kongutas toimus noortekohtumine "Koduvald võrgutab".Meie õpilasesindust ja ühtlasi noortekeskust esindas 7-liikmeline meeskond, kes pidi läbi viima mõned mängud. Üritus oli lõbus, kuid venis pikale ja noorte planeeritud mängud jäid mängimata. Kuid ühiselt söödi torti, tantsiti Just Dance, mängiti kabet ning räägiti küberkiusamisest.

Uued liikmed Õpilasesindus võttis uusi liikmeid juurde enne ÕE koolitussarja algust. Iga kandidaat pidi rääkima endast ning välja tooma põhjused, miks soovib õpilasesindusse kuuluda. Õpilasesindusse kuulumise eelduseks on vähemalt rahuldav õppeedukus ning eeskujulik või hea käitumine ja ettevõtlikkus. Igal organisatsiooni liikmel on kohustus osaleda koosolekutel ning koolitustel ning panustada jõudumööda õpilaste poolt korraldatud üritustesse. Võtsime vastu uued liikmed 4. klassist: Keneli Pallon ja Herta Heinaru, 5. klassist Karla Mets ja Ragnar Hendrikson, 6. klassist liitus meiega Elisabeth Veiler ning 8. klassist David Kallas.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3 1

Leht 25

ORGANISATSIOONID AKTIIVSED KODUTÜTRED loovjuht Ülle Närska

Väljasõit 17. märtsil käisid Puhja kotkaplikad ja pärlipüüdjad Kuperjanovi jalaväepataljonis avatud uste päeval. Kuperjanovi pataljon on nimetatud Julius Kuperjanovi järgi, kes oli väejuht ning Eesti Vabadussõja kangelane. Sinna jõudes registreerisime end telkides ja siis läksime vaatama relvastuse, varustuse ja tehnika näitust riviplatsil. Näitusel oli palju erinevaid sõidukeid. Toimus ka Tour de Taara, kus saime ise masinasse istuda ja ühe mõnusa loksutava sõidu sõita. Saime lasta nii õhkrelvadest kui ka paintball relvadest. Seejärel saime imemaitsvat sõdurisuppi ning sooja teed. Selle vinge päeva lõpuks nägime ka vahvat näidislahingut. Oli väga teguderohke päev ja ilm oli ka õnneks hea.

Laagrid 23. - 25. märtsil toimus Kodutütarde Tartu ringkonna matkagrupi ja NEG rühma ühine side- ja meeskonnatöö laager Jõgevamaal Vanasaare külas. Puhjast osalesid Maris Karu, Maria-Elise Poom, Kertu Kirriland ja Merlina Pajuste 30. - 31.märtsil oli Kodutütarde 4. j ärgu laager Tartus Kodutütarde Tartu ringkonna metsalaager oli sellel aastal 26.-27. maini Roiul, Ageorus. Meie koolist osales 20 kodutütart. Meile oli suureks väljakutseks lõõmava kuumusega matkata 1,5 kilomeetrit koos kompsudega laagriplatsile ning siis laagritelgi püstitamine. Lugesime läbi OT reeglid, avasime laager ning siis kohe õppepunktidesse. Õppisime palju - suure telgi püstitamist, kodutütarde ja noorkorkaste struktuuri, kaseseebi valmistamist ja isiklikku hügieeni, rivis kõndimist, paintballi, maastikumänge. Õhtul toimus vastutegevusega luuremäng. Järgmisel päeval õpetused jätkusid. Puhjakad olid vaprad - keegi ei virisenud ja kaubelnud kojuminekut.

Matkad Vabariiklikul kodutütarde ja noorkorkaste võistlusmatkalt Väle Jänes 2018 tõid meie tüdrukud II koha oma vanuseastmes. Neljaliikmelises võistkonnas võistlesid kodutütred Maria-Elise Poom ja Merlina Pajuste. 12. mail toimus Puhja kodutütarde rabamatk Soomaal koos otseorienteerumisega üle soo. Osales 25 kodutütart.


Leht 26

TRIMESTER

Ujumisoskusest Riiklikus õppekavas on ette nähtud ujumisõpetuse algkursus I kooliastmes. 2018. aasta sügisel rakenduvad põhikooli riiklikus õppekavas ujumise osas uued õpitulemused, sest uuringud näitavad, et üle poole Eesti lastest ei oska ujuda. Tulevikus loetakse ujumisoskuseks oskust hüpata sügavesse vette, sukelduda, ujuda 100 m rinnuli asendis, suudetakse tuua käega põhjast ese, püsida paigal puhates ja asendeid vahetades 3 minutit, ujuda selili 100 m selili asendis ja väljuda veest. Selle õppeaastal läbisid Aura Veekeskuses 20-tunnise ujumiskursuse meie kooli 22 II klassi õpilast. Tänased nõudmised on veidi leebemad ja ujumiskursuse lõpus antud tagasisides loetleti üles järgnevad kriteeriumid: 

Veega kohenamine ja sukeldumine: suudab hoida pea vee all –teha silmad lahti - sooritab vette välja hingamist ; suudab sukelduda - tuua põhjast esemeid, suudab sukelduda paarilise jalgade vahelt läbi, hüppab basseni äärelt 1.20/1.85 m sügavusse vette.

Hõljumine - suudab hõljuda rinnuli, selili ning hüpata vette - tõusta veepinnale rinnuliasendisse

Libisemine - suudab rinnuli ja selili libiseda, suudab libiseda krooli jalalööke tehes rinnuli ja selili asendis

Suudab krooli ja selili ujudes läbida 25 m, hingata samal aja rütmiliselt ja teha jalgadetööd Tänastest II klassi õpilastest saavutas maksimaalse tulemuse 14 õpilast ja minimaalse tulemuse 8 õpilast.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 27

UUED ALGATUSED Kingi koolile raamat Puhja hariduselu 331. aastapäeva eel tegid II klassi lapsevanemad Karita Rokka ja Liine Leetberg ettepaneku algatada kooli sünnipäeval uus traditsioon "Kingi koolile raamat". Puhja haritduselu 331. aastapäeva õueaktusel andsid klassid esimesed raamatud üle kooli raamatukogu juhatajale Sirje Dementjevale. Puhja Koolile kingitud raamatud 20.04.2018: 1.i klass - Kivirähk, A. “Sirli, Siim ja saladused” 1.k klass - Kivirähk, A. “Sirli, Siim ja saladused”; Kivirähk, A. “Kaelkirjak” 2. klass - Tomusk, I. “Kolmanda A kriminalistid”; Tomusk, I. “Kriminaalsed automatkajad” 3. klass - Packham, C. “Looduse radadel” 5. klass - Tomusk,, I. “Digipöörane kool” (3 raamatut) 6. klass - Nõu, H. “Pea suu! Tõmba uttu!” 7. klass - Soopan, I. “Head pahad poisid” 8. klass - Tammsaare, A. H. “Kõrboja peremees” 9.s -Tomusk, I. “Tere, Volli!";“Volli vanad vigurid”

Täname kõiki vanemaid, kes algatusega kaasa tulid!

360 kraadi tagasiside Hariduses räägitakse palju mõistest pädevus. Õpetajate pädevused ehk kompetentsid on kirjeldatud õpetajate kompetentsimudelis. Kompetentsimudeli peamine eesmärk on selgitada välja õpetajate professionaalse arengu vajadused. Selle mudeli kasutamine on koolidele vabatahtlik. Puhja Kool rakendab sellest õppeaastast õpetajate kompetentsimudeli tegevusnäitajaid 360 kraadi tagasiside kaudu. 360 kraadi tagasiside on õpetajate oskustele suunatud küsitlus, millele vastamises osalesid koolijuht, õpetajad, õpilased ja vanemad. Õpetaja sai tulemuste põhjal tagasisidet oma tugevuste ja arendamist vajavate külgede kohta. Kasutame küsitluste tulemusi kevadisel koostöövestlustel ja loodame tehtud suurest tööst kasu oma koolile tervikuna. Vastustest saadav informatsioon kulub ära organisatsiooni arenguvajaduste väljaselgitamiseks ja arengu planeerimiseks.


TRIMESTER

Leht 28

UUED ALGATUSED Õppeaasta tänuüritus 1. juunil kell 18.30 toimus Puhja Seltsimajas 2017/2018 õppeaasta tänuüritus, kuhu oli kutsutud 32 Puhja Kooli õpilast koos vanematega. Kutsutute seas olid 1.-3. klassi õpilased kes õpivad vaid väga headele õpitulemustele ja lisaks sellele on edukalt osalenud konkurssidel, võistlustel. Samuti 4.-8. klasside õpilased, kelle õpitulemused on väga head või edukalt konkurssidel/võistlustel osalenud hästi õppijad.

Direktori vastuvõtule said kutse: I KLASS Mariann Leppik Tunnustame väga head õppijat ja koolieluga kohanejat. Kohusetundlikku mudilaskoori lauljat ja kooli üritustel esinejat. Linda Leemet Tunnustame väga head õppijat, tublit nutisportlast, maakondlikul õppemängul “Koolipingist õue” III koha saavutanut, konkursil “Puhja Laul” kõige mõjuvama esituse sooritajat. Johan Lääne Tunnustame väga head õppijat, Nuti-Mati matemaatika Eesti meistrivõistluste võitjat. Raiko Tammi Tunnustame väga head õppijat, Nuti-Mati matemaatika IV etapil 5% sisse jõudnut.

II KLASS Anete-Liis Kingsepp Tunnustame väga head õppijat, Tartumaa karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, maakondlikul isamaalisel festivalil "See maa" esinejat, aktiivset kodutütart.. Anna Leemet Tunnustame väga head õppijat, 2. klasside arvestuses parimat esinejat vabariiklikul Hullu Teadlase teaduskonverentsi projektis “H2O - võta kaevust ja joo”, VI koha saavutanut maakondlikul Tähetarga päeval, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, maakondliku 2. klasside võistlusmängu võitjat, edukat esinejat maakondlikul luulefestivalil “See maa”, emotsionaalset esinejat ülekoolilisel luulepäeval “Mina ja maa”.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 29

Linde Leetberg Tunnustame väga head õppijat, maakondliku 2. klasside võistlusmängu võitjat, maakondliku muinasjutuvestja konkursi III koha omanikku, maakondliku luulekonkursi eripreemia saajat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, edukat esinejat maakondlikul luulefestivalil “See maa”, emotsionaalset esinejat ülekoolilisel luulepäeval “Mina ja maa”. Lisaks laulis Linde 8-10 aastaste laste seas end Tartumaa Laululaps lauluvõistlusel I kohale, ees ootab Laulukarusell. Karolin Nurk Tunnustame väga head õppijat, 2. klasside arvestuses parimat esinejat vabariiklikul Hullu Teadlase teaduskonverentsi projektis “H2O - võta kaevust ja joo”, Nuti-Mati matemaatika IV etapil 5% sisse jõudnut, Tartumaa karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut. Lisandra Pärnamets Tunnustame väga head õppijat, edukat esinejat maakondlikul luulefestivalil “See maa”, Tartumaa karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Eesti Koolispordi Liidu vabariikliku finaalturniiri võitjat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku. Irmeli Rokka Tunnustame väga head õppijat, 2. klasside arvestuses parimat esinejat vabariiklikul Hullu Teadlase teaduskonverentsi projektis “H2O - võta kaevust ja joo”, maakondliku 2. klasside võistlusmängu võitjat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, maakondlikul õppemängul “Koolipingist õue” III koha saavutanut, edukat esinejat maakondlikul luulefestivalil “See maa”. Saskia Rokka Tunnustame väga head õppijat, 2. klasside arvestuses parimat esinejat vabariiklikul Hullu Teadlase teaduskonverentsi projektis “H2O - võta kaevust ja joo”, Tartumaa karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, edukat esinejat maakondlikul luulefestivalil “See maa”, klassi parimat luulelugejat ülekoolilisel luulepäeval “Mina ja maa”.

III KLASS Jass Norman Tunnustame väga head õppijat, maakondlikul õppemängul “Koolipingist õue” III koha saavutanut, edukat nutisportlast ja head esinejat maakondlikul isamaalisel festivalil “See maa”.

IV KLASS Linda Marie Finstad Tunnustame väga head õppijat, edukat esinejat maakondlikul isamaalisel festivalil "See maa”, osavõtjat rahvusvahelisest matemaatikavõistlusest “Känguru”. Herta Heinaru Tunnustame väga head õppijat, osalejat 5. klasside inglise keele viktoriinil Valentine's Day, edukat esinejat maakondlikul isamaalisel festivalil "See maa", emotsionaalset esinejat ülekoolilisel luulepäeval "Mina ja maa.", aktiivset kodutütart, maakondlikul muusikaviktoriinil osalejat, osavõtjat rahvusvahelisest matemaatikavõistlusest “Känguru”, kooli esindajat maakondlikul matemaatikaolümpiaadil, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku. Laura Pallon Tunnustame väga head õppijat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, Tartumaa I-V klassi tüdrukute karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Eesti Koolispordi Liidu vabariikliku finaalturniiri võitjat, osavõtjat rahvusvahelisest matemaatikavõistlusest “Känguru”.


Leht 30

TRIMESTER

V KLASS Anet Arrak Tunnustame väga head õppijat, Tartumaa I-V klassi tüdrukute karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Eesti Koolispordi Liidu vabariikliku finaalturniiri võitjat. Mia Erikson Tunnustame väga head õppijat, Tartumaa I-V klassi tüdrukute karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Eesti Koolispordi Liidu vabariikliku finaalturniiri võitjat. Getter-Liis Kukk Tunnustame väga head õppijat, tubli nutisportlast, maakondlikul muusikaviktoriinil osalejat, Tartumaa 5. klasside esmaabivõistluse "Karvik" võitjat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku. Keitlin Kärmas Tunnustame head õppijat, Tartu maakonna 5.klasside ajalooviktoriini III koha saavutajat, Tartumaa 5. klasside esmaabivõistluse "Karvik" võitjat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, Tartumaa I-V klassi tüdrukute karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Eesti Koolispordi Liidu vabariikliku finaalturniiri võitjat. Karla Mets Tunnustame head õppijat, Tartumaa koolide meistrivõistluste III koha omanikku 500m jooksus poiste C klassis, Nuti-Mati matemaatika IV etapil 5% sisse jõudnut. Saara-Lee Raide Tunnustame head õppijat, Tartu maakonna 5.klasside ajalooviktoriini III koha saavutajat, Tartumaa 5.klasside esmaabivõistluse "Karvik" võitjat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, Tartumaa I-V klassi tüdrukute karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Eesti Koolispordi Liidu vabariikliku finaalturniiri võitjat, tubli nutisportlast, osavõtjat rahvusvahelisest matemaatikavõistlusest “Känguru, klassi parimat luulelugejat ülekoolilisel luulekonkursil “Mina ja Maa”. Elis Vozian Tunnustame head õppijat, Tartu maakonna 5.klasside ajalooviktoriini III koha saavutajat, Tartumaa 5. klasside esmaabivõistluse "Karvik" võitjat, Kodutütarde ja Noorkotkaste Tartu ringkonna Kavilda matkamängu III koha omanikku, Tartumaa I-V klassi tüdrukute karikavõistlustel jalgpallis III koha saavutanut, Eesti Koolispordi Liidu vabariikliku finaalturniiri võitjat, tubli nutisportlast, osavõtjat rahvusvahelisest matemaatikavõistlusest “Känguru.

VI KLASS Pille-Riin Maal Tunnustame head õppijat, matemaatikaolümpiaadi 4.koha omanikku, kolme maakonna nutikate matemaatikate võistlustel 13. koha saavutajat, Tartu linna ja maakonna eesti keele õigekirjaolümpiaadil osalejat, inglise keele suulisel olümpiaadil osalejat, rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel “Känguru” 5% sisse jõudnut, Nuti-Mati matemaatika Tartumaa meistrivõistluste III koha saavutanut. Markus Villako Tunnustame Eesti meistrit judos (B-klass kuni 42kg).


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 31

VII KLASS Robin Massur Tunnustame väga head õppijat, maakondlikul inglise keele viktoriinil "England" III koha saavutanut, aktiivset osalejat kooli õpilasesinduse tegevuses, rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel “Känguru” osalejat, kooli esindajat maakondlikul matemaatika olümpiaadil, karates kollase vöö eksami sooritanut. Keitlyn Mahla Tunnustame head õppijat, maakondlikul inglise keele viktoriinil "England" III koha saavutanut. Siim Muutra Tunnustame head õppijat, maakondlikul inglise keele viktoriinil "England" III koha saavutanut.

VIII KLASS David Kallas Tunnustame head õppijat, Tartu linna ja maakonna karjääriteemalise maastikumängu II koha omanikku, tublit nutisportlast, rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel “Känguru” osalejat, Tartumaa X Suurest Riskimängust osavõtjat, aktiivset näiteringi liiget. Rebeka Käpa Tunnustame head õppijat, rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel “Känguru” osalejat, aktiivset osalejat kooli õpilasesinduse tegevuses, õpilasesinduse presidenti, aktiivset näiteringi liiget. Marie-Elise Poom Tunnustame väga head õppijat, Tartu linna ja maakonna karjääriteemalise maastikumängu II koha omanikku, Tartumaa X Suurest Riskimängust osavõtjat, edukat osalejat üleriigilise ajalooolümpiaadi maakonnavoorus, Tartu maakonna eesti keele ortograafiaolümpiaadi 7. koha omanikku, aktiivset osalejat kooli õpilasesinduse tegevuses ja kooli tervisenõukogu töös, Nuti-Mati matemaatika Tartumaa meistrivõistluste III koha saavutanut, vabariikliku meeskondliku Kodutütarde võistlusmatka "Väle Jänes" II koha pälvinut, aktiivset näiteringi liiget. Kristyn Pukki Tunnustame väga head õppijat, Tartu linna ja maakonna karjääriteemalise maastikumängu II koha omanikku, tublit nutisportlast, rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel “Känguru” osalejat, aktiivset osalejat kooli õpilasesinduse tegevuses ja kooli tervisenõukogu töös, aktiivset kodutütart ja näiteringi liiget. Rasmus Uibokand Tunnustame head õppijat, tublit nutisportlast, osavõtjat Tartumaa X Suurest Riskimängust, klassi parimat luulelugejat ülekoolilisel luulepäeval "Mina ja maa", aktiivset osalejat kooli õpilasesinduses ja kooli tervisenõukogus, aktiivset näiteringi liiget.


TRIMESTER

Leht 32

Puhja Kool - ilus sünnist saati Päivi Märjamaa Puhja Kooli direktor Esimene õppeaasta põhikoolina ja esimese põhikoolilennu teelepaiskamine on märksõnad, mis igapäevatoimetuste mitmekesisuses ja ürituste paljususes jäävad seda kooliaastat igal juhul väga kujundama ning annavad 2017/2018 õppeaastale erilise tähenduse. 1.septembril 2017 alustas Puhja Kool põhikoolina oma päris esimest õppeaastat. Olime selleks valmistunud tegelikult juba terve igaviku, ehk siis kogu gümnaasiumist põhikooliks järk-järgulise üle minemise aja. Üllatusi ei olnud, põnevust aga küll. Kuna elus on tihti nii, et pealkirjast oleneb palju kui mitte kõik, siis esimese asjana vahetasime välja seinal olevad kirjad ja maantee äärsed viidad. Seina ehtiv logo ja nimi said eriti uhked. Küllap mängib oma osa selles toreduses ka tõsiasi, et roostevabast terasest öökullikujuline nimesilt pärineb kooli vilistlase Tanel Soosaare firmast ja on koolile sünnipäevakingitus uue alguse puhul. Olime omade keskel selgeks mõelnud, et meie põhikool ja selle esimene aasta saavad olema koostöised, õppija isikupära arvestavad, mitmekülgse huvitegevusega, elulähedusega õppetöös ja inimlike suhetega. Kokkuvõtteid tehes saime aru, et välja kukkuski üsna selline nagu planeeritud. Kõigest toimunust - traditsioonilistest üritustest, õppekäikudest, ekskursioonidest, võistlustest, algatustest saab lugeda Puhja Kooli infokirjadest Trimester http://www.puhja.edu.ee/, mis iseenesest on samuti uus algatus. Nagu ka “Kingi koolile raamat” kampaania, õpetajate enesehindamise projekt “360 kraadi tagasiside” ja silmapaistvate õpilaste ja nende vanemate kutsumine aastalõpu tänuüritusele. Tõenäoliselt oleme oma tegemistes olnud piisavalt nähtavad, vanemate rahulolu äsja laekunud küsitluse tulemuste põhjal on igal juhul enneolematult kõrge. Eraldi teemana on oluline rõhutada vähem nähtavat, ehk seda, kuidas oleme loonud mitmete projektide vahendusel eeldusi ja võimalusi kooli ning üldse hariduse arendamiseks ning populariseerimiseks kogukonnas. Näiteks osales Puhja Kool Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis, millest saadud 3769 euro toel käisid kõik põhikooliklassid õpet toetavatel õppekäikudel - I kooliaste loomaaias, II kooliaste tutvus elurikkusega rabas Soomaal ja kolmas kooliaste külastas põlevkivimuuseumi. Peame tunnistama, et varem ei ole õppekäigud nii orgaaniliselt õppekavadega kokku kõlanud. Kool osales ka PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotlusvoorus ja 3142 euro eest käisid 1.-3. klassi õpilased Latika talus maaeluga tutvumas ja 5. klassi tervisekohviku tarbeks soetasime eeskujuliku köögivarustuse. Õpetajatele mõeldes valmis koolimeeskonna õpiürituse projekt, mida Innove toetas 2340 euroga, et saaksime nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist erinevates koolides vaadelda läbi mitteeristava hindamise ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamise vaatenurga. Tänaseks on õppeaasta suuremas osas kokku võetud ja uue aasta kalenderplaan täitunud jõudsalt erinevate sündmustega. Ootamata sügist, oleme esimese käigu teinud koolimeeskonna ühise teadmise kujundamisega kooli arengusuundadest. Ootab ju peatselt ees arengukava uuendamine ja uue valla ühena paljudest koolidest tegutsemine on samuti uus reaalsus. Oleme arendustegevuses endale toeks kutsunud koolitaja Martin Tiidelepa, kes meie Innovelt toetust saanud projektis mängib üsna olulist rolli. 9720 eurone projekt on mõeldud edendama organisatsioonikultuuri, tegevused kestavad 31.detsembrini 2018. Taustsüsteem on loodud, et alustada 2018/2019 õppeaastat umbes 215 õpilasega. Suvepuhkusele minnes on hea teada, mida sügiselt oodata.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 3

Leht 33

Puhja Kooli I lend IXs klass (klassijuhataja Silja Lipping) Rauno Hinto, Andri Järvis, Rennet Kala, Mario Kinsigo, Karita-Kristin Leinus, Markus Maal, Ott Mets, Thimo Miil, Rainer Lauk, Merlina Pajuste, Argo Reinhold, Heigo Sander, Egert Siffer, Kristo Tamm, Käti-Eliise Tobre, Johanna Tomson, Liliaana Tooming, Jako Variksaar IXe klass (klassijuhataja Ene Väär) Kristo Kardmaa, Henry Kõlu, Siim Liibusk, Mauro Mumm, Inndor Pärn, Viktoria Tolk


Eneseteostus saab võimalikuks haridust ja loovust väärtustavas koostöös!

KOOLI JUHTKOND ANNAB TEADA 

19. aprillil said meie kooli 10 õpetajat osaleda Puhja lasteaias toimunud Angela

Esmane tööaadress Jakobsoni “Aktiivsus ja tähelepanuhäirega laps” . Aadressiridakoolitusel 2 Aadressirida 3 Aadressirida 15. mail4 toimus õpilastele e-õppe päev, sest õpetajatele

toimus Tartu Kivilinna Kooli

direktori Karin Lukki koolitusel “Mitteeristav hindamine. Motivatsiooni hoidmine.” . 

Juhtkonna poolt korraldatud mälumäng õpilastele on meie kooli pikaajaliseks

traditsiooniks. Ka sellel aastal kogunesime iga trimestri viimasel päeval, et avardada õpilaste silmaringi. Mälumängu küsimuste temaatika hõlmas sellel aastal EV 100 sündmuste ja valdade ühinemisega seonduvat. Samuti peame oluliseks, et meie õpilased teaksid kooli ajalugu ja traditsioone ning hoiaksid silma peal koolis toimuval. Tasavägises võistluses saavutasid sellel aastal I koha 6. klassi neiud Triine Uibokand, PilleRiin Maal, Elisabeth Veiler, Lisett Laurson ja Maris Karu. 

Pärlipäeval ehk viimasel koolipäeval 11. juunil tunnustame Puhja Kooli õpilasi ja

õpetajaid. Keraamik Maanus Mikkeli poolt valmistatud iga tunnustusmeene on ainulaadne. Selle õppeaastal jagasime välja: 

87 VÄIKEST EDU-PÄRLIT

39 SUURT EDU-PÄRLIT

19 TÄNU-ÖÖKULLI

3 AU - ÖÖKULLI

65 TÕRUKEST

7 AU - TÕRU

HEAD SUVEVAHEAEGA! Infokirja „Trimester“ pani kokku õppejuht Riin Massur