Trimester nr1

Page 1

Puhja Kooli infokiri nr 1 DETSEMBER 2017

Trimester?!? õppejuht Riin Massur

Hea lugeja! Mul on suur rõõm tutvustada Puhja Kooli uut ja päris oma infokirja „Trimester“. Miks ja kellele me seda koostame? Õppeperiood koolis on jaotatud 3 osaks ehk trimestriks, mille sisse mahub lisaks õppetööle palju muudki. Infokiri annab võimaluse jagada koolipere ja kogukonnaga kokkuvõtet ühe trimestril tegemistest. Samas on see koond meile endile, et tagasi vaadata, mõtiskleda ja analüüsida.

Käesoleva õppeaasta I trimester algas 1. septembril ja lõppes 1. detsembril. Oleme oma tegemisi hoolsalt planeerinud ja tegutsenud selle nimel, et koolipäevad oleksid harivad, põnevad ja meeldejäävad. Soovin head uudistamist!

Veel paremaks direktor Päivi Märjamaa

Kooli eesmärgiks on pakkuda parimat haridust. Mõiste “parim” on aga ajas ja ruumis sama kiiresti muutuv nagu muutub kogu ülejäänud maailm meie ümber. Jääb üle ainult oletada, missugused on need täna õpilastele õpetatavad teadmised mis võimaldavad pööraselt muutuvas maailmas hästi hakkama saada.

Veel paremaks saamise takistustena näeme tuupimisele suunatud õpet ja madalat koolirõõmu. Teame kindlalt, et tuupimine loob pealiskaudseid, kiirelt kaduvaid elukaugeid teadmisi. Rõõmutu õppija (nii õpilane kui õpetaja) koolis ei anna aga endast iialgi maksimumi. Edasiviivad on koostöised suhted, õppija isikupära

toetamine, mitmekülgse huvitegevuse vaevata võimaldamine, elulähedus õppetöös, inimlikkuse näitamine suhetes, raamist välja mõtlemine… Paljud asjad tunduvad sõnades kergemad kui päriselus. Väärtustame koostegemist, inimlikkust, loomingulisust ja arvestamist sõnades paraku enam kui elus. Kuidas teha siis nii, et mõtted igapäevastesse tegevustesse paremini jõuaksid? Esimene idee, mis lahendusena pähe kargab on see, et nii väikeses kogukonnas võiks küll kool toimida perena - käia üksteisel külas, tunde vaatamas, arutamas, teha huvitavaid asju koos, usaldada üksteist. Ja kui me seda praegu isegi juba natukene teeme, siis rohkem on alati võimalik.

Selles numbris: Erilised huvipunktid:

Edukad õppetöös

2

Õppekäigud ja - programmid

3

Hoiame uksed lahti

Loengud ja külalised

4

Terves kehas terve vaim

Võistlused

5

Väärtustame koostegemist

Üritused

6 - 11

Õpilasesindus

12

Ettevõtlikud ja aktiivsed noored

Huviringid

14 - 17

Huvitegevus


TRIMESTER

Leht 2

EDUKAD ÕPPETÖÖS Ii KLASS Revo Raimo Ebral, Margit Hunt, Sabina Kraineva, Mariann Leppik, Denis Stailovski, Kert Arras, Kärt Hannus, Kris Juhkamsoo, Keili Kübe, Christiane-Rose Lodeson, Risto Pedajas, Tarvi Peedo, Taimar Perdel, Laura Säde, Steven Sõmer Ik KLASS Greete Kiisk, Mia Marleen Krõlov, Linda Leemet, Johan Lääne, Ann Muutra, Kevin Olefirenko, Ats Paavel, Mia Lota Parts, Getter Raudjalg, Hugo Oskar Reinomägi, Thalia Rätsepp, Rikko Rõõm, Annbel Marie Tamm, Raiko Tammi, Johannes Finstad, Olimar Kõiv, Maikel Olefirenko, Rait Põldre, Robin Vänzel II KLASS Anete-Liis Kingsepp, Ketlin Kumari, Anna Leemet, Linde Leetberg, Karolin Nurk, Lisandra Pärnamets, Varvara Raud, Irmeli Rokka, Saskia Rokka, Eliise Heinsoo, Laura-Lii Hendrikson, Kevin Hoolemaa, Kevin Jõgi, Andreas Kasemets, Aleksander Kuznetsov, Deliisa Raamets, Anneliise Raudsepp, Ilja Sinkonen, Carola Soo, Lili Vänzel

III KLASS Marit Kütt, Mia Laaneväli, Anete Mirell Lauri, Laura Neeme, Jass Norman, Sander Portnov, Andris Tammi, Steffi Maarja Tiits, Karl Mattis Aasmäe, Simoona Erikson, Denis Judin, Mario Kütt, Karoli Lamp, Angela Rendla, Karl-Joosep Tomson, Karl-Martin Villako IV KLASS Linda Marie Finstad, Herta Heinaru, Keneli Pallon, Laura Pallon, Kärola Jõgi, German Jürgenthal, Kerli Kalpus, Radek Kobzar, Miguel Krainev, Tarvo Leinus, Ken-Evert Tobre, Margareth Veiler, Anete Vozijan V KLASS Getter-Liis Kukk, Ragnar Hendrikson, Keitlin Kärmas, Karla Mets, Lii Neeme, Kenno Platonov, Saara-Lee Raide, Elis Vozijan VI KLASS Pille-Riin Maal, Grete Hannus, Lisett Laurson, Daniel Lindikrei, Triine Uibokand, Elisabeth Veiler, Anastacia Viks VII KLASS Robin Massur, Siim Muutra

VIII KLASS Maria-Elise Poom, Kristyn Pukk, Mirjam Elessawi, Paul Jean Otto Faucheux, Helli Ilves, David Kallas, Greete Kübe, Anastasia Puzakova, Annabel Rõõm, Rasmus Uibokand IXs KLASS Markus Maal, Merlina Pajuste, Käti Eliise Tobre, Johanna Tomson


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

Leht 3

ÕPPEKÄIGUD JA –PROGRAMMID Loodusained Õpetaja Triinu Vakmann organiseeris I trimestril loodusõpetuse ja bioloogia tundide raames õppekäike koos õppeprogrammidega: Järvemuuseumisse (2. ja 5. klass), Vapramäe matkarajale (3. klass), Tõravere observatooriumisse (4. klass), Eesti Põllumajandusmuuseumisse (6. klass), Tartu Loodusmajja (7. klass). 8. ja 9. klass osaleb kord kuus bioloogia õpikodades Rannu Koolis. Rohkem infot õppekäikude kohta saab kooli kodulehelt ja Facebookist.

Pärimuskultuur

Laulupeomuuseum

Ajalooõpetaja Kersti Aadusoo viis 5. klassi õpilased pärimuskultuuri tundides õppekäikudele Puhja Seltsimajja, Puhja kirikusse ja Puhja kiriku aeda (A.Virginiuse, Käsu Hansu. A.Läte ja G.Wulff-Õie mälestuskivid), Kavilda õigeusu kiriku juurde koos kohtumisega õigeusu vaimulikuga.

13. oktoobril külastas 2. klass Laulupeomuuseumi Tartus ja sai osa õppeprogrammist “Loovus läbi pärimustantsu: kuulamine, jälgimine, tähelepanu”.

ÕPIME

Ainetevaheline lõiming

PRAKTILIST

8. klassi õpilastele toimus muusika ja füüsika tunni raames õppekäik Puhja kirikusse, kus õppeaineid lõimides süveneti oreli “hingeellu”.

ELU

Seenenäitus 3. klassi õpilased külastasid 12. septembril Tartu Loodusmajas näitust “Seened täies hiilguses”. Tutvuti seenenäitusega ja fotonäitusega seentest. Õpilased said teada, kes seened on, mis elu nad elavad oma mitmekesisuses ning seente tähtsusest looduses. Uurisiti seente viljakehasid ja niidistikku ning seeneusse väikeses seenelaboris ning lisaks avanes võimalus vaadata ka põnevat seenefilmi.

Pudruprogramm 17. oktoobril valmistasid 6. klassi õpilased loodusõpetuse õpetaja Triinu Vakmanniga pudruprogrammi raames erinevaid putrusid, teraviljasmuutisid ja pannakooke.


TRIMESTER

Leht 4

LOENGUD JA KÜLALISED Liiklusloeng 12. septembril külastas kooli noorsoopolitseinik Tiit Treial, kes rääkis I klassi õpilastele ohutust liiklemisest. Rõhku pöörati sõidutee ääres liikumisele, tee ületamisele, bussipeatuses varitsevatele ohtudele. Õpilased said kingituseks liiklusaabitsa ning tunniplaani koos liiklusreeglitega.

E-külalistunnid HOIAME UKSED LAHTI

1k klass osales novembris e-külalistundides, mis on organiseeritud kodanikuühenduse "Tagasi kooli" raames. Esimene tund oli teemal "Kuidas keerulistel hetkedel toime tulla.”, kus esinejaks oli läbi YouTube´i Vaikuseminutite koolitaja Edvard Ljulko. Koos mõtiskleti selle üle, mis on emotsioonid ja tehti läbi paar lühikest keskendumisharjutust. Teisel korral käsitles sportlane Evelin Ausmehe teemat "Kuidas igapäevasel terve olla" ning kolmandas tunnis oli teema "Kuidas mina saan klassis kiusamist vähendada".

Ettevõtlus ja tööturg Ühiskonnaõpetuse tundides said 8. ja 9. klassi õpilased osa Töötukassa loengust “Töömaailm” ja oktoobri alguses ettevõtja Piia Asperi loengust

Karjäärinõustamised 8. ja 21. novembril toimusid Rajaleidja individuaalsed nõustamised 9. klassile.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

Tähetargapäev

Leht 5

VÕISTLUSED

12. oktoobril osalesid meie kooli õpilased Johan Lääne, Anna Leemet ja Sander Portnov Tartumaa koolide tähetargapäeval Elvas. Osalejatele jagati seitse töölehte, kus tuli maksimaalselt pingutada, et ülesannete lahendamiseks mõeldud aega mahtuda. Sel korral pöörati tähelepanu matemaatikale. Kõige aluseks oli arvutamisoskus. Seda läks vaja kellaaegade tundmisel, salakirja lahendamisel, matemaatilise jutukese lugemisel. Tunda oli vaja geomeetrilisi kujundeid, teisendada vanu mõõtühikuid tänapäevaseks jne. Kasuks tulid ka loogiline mõtlemine ja nutikus. Mitmed ülesanded olid seotud EV 100. sünnipäevaga. Õpilased olid innukad nuputajad ja arvutajad tähetargapäeval ning tegid hästi ka meeskonnatööd. Õpilasi juhendasid Kadri Raudsepp, Lea Järv ja Maire Sepp. Siseloo pealkiri

Hingedekuu luulekonkurss

Meistrivõistlused rahvastepallis

Maakondlik 1.- 4. klassi õpilaste hingedekuu luulekonkurss toimus 30. novembril Alatskivi Keskkoolis. Puhja Kooli esindasid: Linde Leetberg 2. kl, Steffi Maarja Tiits 3. kl ja CarlEndrik Johannson 4. kl. Lugeda tuli üks kodus valitud ja pähe õpitud luuletus. Luulekonkursi teemaks olid seekord hingedekuu tegelased: hinged, kodukäijad, nõiad, tondid, kratid jne. Linde Leetberg esitas luuletuse “Hingedepäev” ja sai konkursil oma vanuserühmas eripreemia hingestatult hingedest lugemise eest. Emotsionaalselt ja julgelt esinesid Carl-Endrik luuletusega“Tondijutt” ja Steffi Maarja Tiits luuletusega “Laul nõiast”. Žürii tunnustas kõikide esinejate üldiselt kõrget taset. Lõppkokkuvõttes võitsime kõik, sest võistlesid parimad. Üritus lõppes muinasjutulises Alatskivi lossis. Õpilased tutvusid lossi kui ühe perekonna elamuga, külastasid mõisateenijate ekspositsiooni koos vahakujude näitusega ja kuulasid põnevaid lugusid lossielust. Õpilasi juhendasid Lea Järv ja Maire Sepp.

10. novembril osales Puhja Kool Tartumaa koolide meistrivõistlustel rahvastepallis. Tüdrukud saavutasid kokkuvõttes suurepärase III koha. Poisid olid samuti tublid - IV koht, kusjuures oma alagrupp võideti ja poolfinaalis kaotati napilt Melliste võistkonnale, keda alagrupis võideti. Tihedas konkurentsis suutsid Puhja Kooli noored näidata kõrgetasemelist ja võitlusliku mängu. Tüdrukute võistkonnas osalesid: Saara-Lee Raide, Kerli Kalpus, Alesja Turovskaja, Getter -Liis Kukk, Lii Neeme, Angeelika Kõlu, Elis Vozijan, Kristel Tihhomirov. Poiste võistkonnas osalesid: Karla Mets, Gerden Pukki, Ragnar Hendrikson, German Jürgenthal, Carl-Endrik Johannson, Miguel Krainev, Ruuben Reiljan, Kaspar Männiste, Kasper Leinus. Õpilasi juhendas Tanel Ojaste

Tartumaa X Suur Riskimäng Osales kaks 8. klassi võistkonda . 7. kohta saavutasid Rasmus Uibokand, David Kallas, Helli Ilves 11. kohta Maria-Elise Poom, Joosep Topolev, Paul Otto-Faucheux. Õpilasi juhendas Merle Lint

Nutisport Parimad tippspordis: 1. klass - Johan Lääne (piirkonnas 1.koht, Eestis 11.koht); Olimar Kõiv (3. /16.koht), Raiko Tammi (4./24.) 2. klass - Karolin Nurk (4./20. koht), Anna Leemet (8./30.koht) 3. klass - Steffi Maarja Tiits(12./54.koht) 5. klass - Karla Mets ( 8./31.koht) 6. klass - Pille-Riin Maal (4./57.koht) Parimad rahvaspordis 1. klass - Olimar Kõiv (2./4.koht) 3. klass - Sander Portnov (3./9.koht) 7. klass - Robin Massur (6./92.koht) 8. klass - Maria-Elise Poom (2./45.koht)


TRIMESTER

Leht 6

ÜRITUSED SEPTEMBRIS Tarkusepäev 1.septembril alustasid Puhja Koolis õppeaastat 208 õpilast. Esimesel koolipäeval toimus klassijuhatajatund ja avaaktus. Tarkusepäevast kirjutas kirjutas õppejuht Puhja Valla septembrikuu numbris ja direktor Elva valla infolehe 13. numbri artiklis “Õpetajatelgi on esimene koolipäev“.

Teadlaste ÖÖ Festival

Ettevõtlik 6. klass Sügistorm murdis kirikuaias puid. Meie ettevõtlik 6. klass käis 22. septembril abis tormikahjusid koristamas.

Sügisandide näitus Mihklikuu viimasel nädalal toimus klassiõpetaja Maire Sepa eestvedamisel Puhja Koolis I kooliastme sügisnäitus. Õpilased tervitasid sügist värviküllaste ja vahvate kunstiteostega. Näitusel võis näha sügisandidest meisterdatud loomi, raamatutegelasi, looduslikust materjalist kompositsioone. Näitusel oli põnevaid leide peenramaalt, lilleaiast, marja - ja seenemetsast. Näitus pakkus külastajatele värvide lustakat mängu ja rõõmu ning tõi kooli sügisese meeleolu.

Teadlaste Öö festival on Eesti suurim teadust populariseerivate sündmuste sari, mis toimus juba 12. korda 25. -29. septembril. Festivali peakorraldaja ja ”maaletooja” on Teaduskeskus AHHAA. Sellel aastal jõudis killuke festivalist ka Puhja Kooli. Õpilased said meisterdada stressipalle ja ledlaternaid, katsetada bakterite kasvatamist ning õppida kuu faase magusate küpsiste abil. Töötubasid juhendasid õpetajad Triinu Vakmann, Õie Merimaa ja Ülle Närska. Vahendite ja materjalidega toetas AHHAA teaduskeskus.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

Leht 7

ÜRITUSED SEPTEMBRIS Spordinädal „Leia oma rütm“ 25.-29. septembrini toimus kehalise kasvatuse õpetajate Tanel Ojaste ja Sirli Viksi algatusel spordinädal “Leia oma rütm”.

Spordinädalat tähistati kogu Euroopas ja selle peamine eesmärk on aidata inimestel leida endale sobiv liikumis- või treeningrütm, sobiv treeningstiil, -sagedus ja intensiivsus. Et aktiivselt ja tervislikumalt elada, ei pea pigistama endast välja maksimumi. Oluline on, et liikumine oleks mõnus ja järjepidev. Koolis käis külas Rullibuss ja õpilastel avanes võimalus proovida rullsuusatamist. Kesknädalal oli koolis aeroobikapäev. Üritust aitas läbi viia aeroobikatreener AgnesGertrud Aavaste. Neljapäeval korraldas õpilasesindus koolis aktiivsed vahetunnid kõigile. Lisaks toimus õpilaste ja õpetajate vahel tuline rahvastepalli turniir, mille seekord võitsid õpilased. Reedel kogusid kooliõpilased ja õpetajad liikumiskilomeetreid. Liiguti nii jalgsi, joostes kui rattaga. Koolipere kogus kokku tublid 234 km.

Lauatenniseturniir TERVES KEHAS TERVE VAIM

Kodutütred matkasid Kavildasse

TERVES KEHAS TERVE VAIM

Septembrikuu jooksul toimus noortekeskuses lauatenniseturniir kogu kooliperele. Võistlema registreerus kokku 20 inimest, 14 õpilast ja 6 õpetajat. Turniiritabel moodustati selliselt, et õpilased ja õpetajad kohtusid segamini, paarid selgusid loosi tahtel. Võitja pääses järgmisesse ringi, kaotaja langes välja. Selline süsteem lisas igale mängule pinget, samuti oli oma osa ka loosiõnnel, sest tugevamad mängijad võisid juba varakult kokku saada. Turniiri üldvõitjaks osutus õpetaja Andres Bõkarev, kes alistas haaravas finaalis õpilaste parima Siim Liibuski. Turniir pakkus palju mängulusti ning aitas kaasa sellele, et vahepeal unustuse hõlma vajunud lauatennis on muutunud uuesti õpilaste seas populaarseks.


TRIMESTER

Leht 8

ÜRITUSED OKTOOBRIS Matkamäng 3. oktoobril toimus Tartumaa kodutütarde ja noorkotkaste 21. Kavilda matkamäng. Puhja kodutütred, kodutütarde ja noorkotkaste kandidaadid osalesid viie võistkonnaga. Lühemal matkarajal, milleks oli 10-kilomeetrine rada, pidid lapsed oskama õppepunktides sõlmi teha, haava siduda, KIMI mängus (mälutreeningul) võistelda, takistusrada läbida, Eestis kasvavaid marju tundma, meekonnaga hüppenööril hüppama ning granaati heita. Vanematel osalejatel oli lisaks vaja tunda maakondade vappe, ületada jõge, lahendada konfliktülesanne, aerutada paadiga tiigil ning lasta õhupüssiga täpsust. Orienteerumiseks matkarajal kasutati maastikukaarti. Puhja võistkondadel läks hästi: nooremate segavõistkondade arvestuses said 3. koha Irmeli Rokka, Anna Leemet, Linde Leetberg ja Andreas Kasemets. Kuni 10-aastaste tüdrukute arvestuses said 3. koha Herta Heinaru, Keitlin Kärmas, Laura Pallon, Lisandra Pärnamets ja Saskia Rokka. Ka vanemad kodutütarde võistkond 4 lammast sai 3. koha: Anete Räis, Maris Karu, Elis Vozijan ja Getter-Liis Kukk. Lisaks valmib kevadeks Kavilda matkamängust 8. klassi õpilaste Kristyn Pukki ja MariaElise Poomi loovtöö.

Õpetajate päev Puhja koolis on õpetajate päeva tähistatud ikka õigel päeval 5.oktoobril. Sellel aastal võtsid tundides õpetajarolli IX klassi õpilased ja organiseerisid koolipäeva ka „pärispedagoogidele“. Esimeste klasside õpetamise eest kandsid hoolt seekord vastutulelikud vanemad. Seltsimajas peetud aktusel esinesid nii õpilased kui õpetajad, õnnitleti maakondliku Aasta õpetaja tunnustuse pälvinud vene keele õpetajat Silja Lippingut. Õpetajate päeva tegemisi kajastas direktor Elva valla infolehe 15. numbri artiklis “Kuidas saada õpetajaks?”.

Orienteerumispäevak 11. oktoobril toimunud orienteerumisõhtul osales 70 osalejat. Kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Ojaste ette valmistatud 2 rada (lühem ja pikem) viisid õhtupimeduses orienteerujaid Puhja aleviku ümbrusesse paigutatud kontrollpunktidesse. Sügisõhtuse seikluse lõppedes kosutasid vapraid lõpetajaid kooli siseõues tunnustava sõnaga kooli juhtkond ja jõujoogi ning magusaampsuga kehalise kasvatuse õpetajad Sirli ja Tanel.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

Leht 9

ÜRITUSED OKTOOBRIS Tallekese nukuteater 2.-8. oktoober oli kiriklikus plaanis kuulutusnädal. Selle nädala raames käis 4. oktoobril kristlik nukuteater “Talleke” Puhja Seltsimajas etendamas kahte õpetlikku lugu, mis põhinevad piibliainetel. Piiblilood “Kadunud poeg” ja “Sakkeus”, mida said näha 1.-6.klassi õpilased, rääkisid aususest ja hoolivusest. Kahe etenduse vahel jutustas õigeusu preester Toivo Treima.

Karjääripäev 20. oktoobril toimus koolis neljandat aastat järjest karjääripäev "Hobist ametini". Projektipäeva eesmärk oli tutvustada õpilastele erinevaid hobisid ja ameteid. Tundide läbiviijateks olid kohalike ettevõtete ja asutuste esindajad, kooli ringijuhendajad ja inimesed, kes on hobist kasvatanud välja töö ning teevad oma tööd hoole ja armastusega. Õpilased osalesid 3D-õppeprogrammides, tutvusid erinevate ametite ja hobidega, valmistusid klassiõhtuks, külastasid Puhja Lasteaeda Pääsusilm, Puhja Seltsimaja kangatuba, Päevakeskust, ilutuba Ilumer ja Puhja Ettevõtete OÜ-d. Tundide raames valmistasid õpilased helkureid, õppisid malemängu ja lilleseadet, meisterdasid raamatuid ja maske, maalisid puuketastele õunu, lahendasid esmaabi situatsioonülesandeid, said jälgida looduskaamera tööd, küpsetasid moorapäid, tantsisid tänavatantsu, õppisid karatevõtteid ja tegid tutvust lastejoogaga. Karjääripäevast kirjutas direktor Elva valla infolehe 16. numbri artiklis “Kindel on see, et midagi pole kindlat“.

KES PALJU TEEB, SEE PALJU JÕUAB

Konguta kooli külalisetendus „Virtuaalne volber“ 31. oktoobril esinesid Puhja Seltsimajas Konguta Kooli 4.-5.klassi õpilased etendusega, mis rääkis loo sellest, kuidas ühel nõiduslikul volbriõhtul satuvad poisid ootamatult arvuti sisemusse, kus nad kohtuvad arvutimängude tegelastega. Näitemäng rääkis sõprusest, hea ja kurja võitlusest ning digimaailmas valitsevatest ohtudest.


TRIMESTER

Leht 10

ÜRITUSED NOVEMBRIS Sportlik isadepäevaõhtu Sportliku isadepäevaõhtu korraldasid 13. novembri õhtul kooli võimlas kehalise kasvatuse õpetajad Sirli Viks ja Tanel Ojaste, kohtunikeks olid vanematekogu liikmed, magusa kringliampsu said kõik külalised tänu kooli kokkadele. Isadel ja vanaisadel tuli sellel aastal koos lastega mõõtu võtta jõualade viievõistluses - raskuste hoidmine ja vedamine, sõudmine, burpee ja plangu hoidmine. Parima tulemuse saavutas perekond Villako.

Helkuripuu avamine 15. novembril avati meie kooli tervisenõukogu eestvedamisel helkuripuu, millele kinnitati Eesti Vabariigi 100. aastapäeva sündmuste tähe all 100 helkurit. Helkureid tõid puule õpetajad ja koostööpartnerid ning õpilased, kes neid ise käsitöötundides valmistasid. Õpilasesindus kaardistab helkurite olemasolu vähemalt korra nädalas. Pärast tundide lõppu saavad kõik õpilased, kel helkur puudub, endale kooli välisukse kõrval olevalt puult selle võtta. Kõigil peredel on võimalus meile helkureid annetada, et saaksime helkuripuu töös hoida.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

Leht 11

ÜRITUSED NOVEMBRIS Luulepäev „Mina ja maa“

VÄÄRTUSTAME KOOSTEGEMIST Kadrilaat Kadrilaat toimus vanematekogu juhi Karoly Kaljuvee ja loovjuhi Ülle Närska eestvedamisel teist korda. Vanemate, laste ja klassijuhatajate suurepärases koostöös püstitati 24. novembri õhtul kooli võimlasse uhked letid rikkaliku kaubavalikuga. Laadahõiked ja kirevad reklaamid meelitasid ostma nii koolipere liikmeid kui kogukonnarahvast. Õpilasesindus ja 3. klass tutvustasid külastajatele kadripäeva kombeid, külastajatele oli avatud 5. klassi tervisekohvik, 3. klassi meisterdamisenurk ning 6. klassi loteriilett. Üritust helindasid meie kooli diskoriteringi poisid, vahepalaks esines kooli tantsuring ja 3. klass. Iga klassi kogutud laadatulu võimaldab koos klassiga ette võtta põneva õppekäigu või kevad-suvise ekskursiooni. On tõsi, et koostegemine ühendab ja pakub meeldejäävaid emotsioone. Aitäh algatajatele, toetajatele ja osalejatele!

Kui eelmise aasta novembris sütitasid luulelugejad kuulajate meeli merekultuuriaastale pühendatud luulepäeval “Mina ja meri”, siis selle aasta 17. novembril kogunes koolipere seltsimajja, et kuulata iga klassi parimaid esitamas luuletusi meie maast ja rahvast. Luulepäeva organiseerisid emakeeleõpetajad Lea Järv ja Ulve Pedastik, luuletusi õpetasid lisaks kõik klassiõpetajad. Zürii (koosseisus Ülle Närska, Marje Norman, Kadri Raudsepp, Heli-Anneli Villako ja Miia Uibo) tunnustas kõiki esinejaid ja valis igast klassis välja parima. Üritusele andsid värvi lauluringi ja mudilakoori lauljad. Luulepäevast saab pikemalt lugeda Puhja valla detsembrikuu numbrist artiklist “Mina ja maa”.


TRIMESTER

Leht 12

ÕPILASESINDUS Kooli õpilasesinduse (ÕE) eesmärgiks on järgida ja edendada kooli traditsioone ning tagada nende jätkusuutlikkus, vahendada õpilastele noorsoo- ja haridusalast informatsiooni, motiveerida ja aktiviseerida õpilaskonda õppetöös ja õppetöö välises tegevuses, esindada õpilaste huve, vajadusi ning kaitsta nende õigusi, luua turvalisem õpikeskkond ja vastastikku lugupidav õhkkond koostöös kooli juhtkonna ja õpetajatega ning arendada koostööd teiste koolide ning noorteorganisatsioonidega. Selleks viib ÕE läbi üritusi; teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, õpilaste, teiste koolide ja organisatsioonidega; osaleb projektides ning algatab neid ning viib läbi küsitlusi õpilaste ja õpetajate seas.

ETTEVÕTLIKUD JA AKTIIVSED NOORED

Puhja Kooli õpilasesindus moodustati 21. septembril. ÕE kandidaadid põhjendasid oma soovi liikmeks astuda ning seega võtsid endile kohustuse järgida kooli arengukavas püstitatud eesmärke ning traditsioone, kooli põhimäärust ja sisekorra eeskirja, olla eeskujuks kaasõpilastele ning vastutada oma tegevuse eest. Õpilasesinduse tööd juhib ÕE president, kelleks valiti 9. klassi õpilane Käti-Eliise Tobre.

ÕE koosseis 2017/2018

Kenno Platonov, Lii Neeme, Lisett Laurson, Triine Uibokand, Maris Karu,Matvei Raud, Robin Massur, Adeele Jago, Ksenia Katšalova, Miia Uibo, Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki, Rasmus Uibokand, Rebeka Käpa, Sandra Gorbunov, Merlina Pajuste, Ott Mets, Jako Variksaar, Andri Järvis


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

Leht 13

ÕPILASESINDUS Avaüritus 29. septembril toimus esimene motivatsiooniüritus Elva Tervisespordikeskuses. Tähistades üle-euroopalist spordinädalat matkasime Väiksel Väerajal, õppisime lasketiirus sportrelva käsitlema ning koostasime tegevusplaani käesolevaks õppeaastaks. Püüame mitmekesistada meie koolielu ning elavdada kaasõpilaste ettevõtlikkust.

ÕE kohvik 19. oktoobril korraldasid ÕE liikmed koolis kohviku, kus müüdi kodus küpsetatud kooke ja pirukaid, ahvatlevaid tassikooke, salateid, sügisande aiast, värsket õunamahla, kohapeal valmis jäätisekokteil. Meeleolumuusikat mängisid klaverl ÕE liikmed Rebeka Käpa, Greete Kübe ja Maria-Elise Poom, kitarril musitseeris Mirjam Elessawi.

Halloweeni stiilipäev Õpilasesinduse eestvedamisel toimus 31. oktoobril Puhja Koolis Halloweeni stiilipäev, kus õpilastel ja õpetajatel paluti kooli tulla kostümeeritult. Kooliraadio kaudu anti ülevaate Halloweeni kombestikust. Õhtupoolikul toimus kooli võimlas “Õudusterada”, kus osales 11 tiimi. Üks õpilane, kellel olid silmad avatud, pidi juhendama teisi takistustest turvaliselt mööda. Pool seiklusrada tuli läbida pimedas võimlas, põnevust jätkus kõikidele osalistele. Kõige kiiremalt ja paremini juhendatult läbis raja 6. klassi poiste meeskond saavutades 1. koha. Peale takistusrada olid kõik oodatud diskole Puhja noortekeskusesse. Muusika eest hoolitsesid kooli diskoringi poisid ja DJ Kristjan Veedler.

Lahe koolipäev 29. novembril toimus Tallinnas Nordea Kontserdimajas noortekonverents Lahe Koolipäev, mille motoks sel aastal MEIE VABADUS. Puhja Koolist osales 13 õpilasesinduse liiget. Noortekonverentsil esinesid edumeelsed ettevõtjad, muusikud, reporterid, kes rõhutasid, et meil kõigil on võimalus vabalt kõrgustesse rännata, vabadus valikuid teha ning huvipakkuvaid ametid õppida. Esinesid IT süsteemide arendaja Kristel Kruustük, teadlane Riin Tamm, muusik Andres Kõpper, keskkonnakaitsja Kadri Kalle, saatejuht Joonas Hellerma, näitleja Tõnis Niinemets, muusik Rasmus Puur, lauljad Tanel Padar ja Ott Lepland. Aasta oodatuim päev on taas seljataga, õpilased said motivatsiooni ja mõtteid edasiliikumiseks. Eraldi tänati noortejuhte tänuväärse töö eest õpilaste aktiviseerimisel ja huvihariduse korraldamisel koolis. Rohkem infot www.noortekonverentsid.ee


TRIMESTER

Leht 14

HUVIRINGID JALGPALL Treener Andres Bõkarev eeldab ja ootab, et lapsed ei käiks mitte huviringis nii nagu aeg võimaldab, vaid suhtuksid treeningutes osalemisse tõsiselt ja käiksid kohal. Palju jalgpallurid on jalgpalliklubi Barca liikmed ning käiakse usinalt võistlemas jalgpalliturniiridel, osaletud on Eesti meistrivõistlustel; Premium Cupil, Warrjor Cupil. Oodatud uued liitujaid. RAHVASTEPALL (treener Tanel Ojaste) Alustati rahulikus tempos. Novembri alguses toimusid maakondlikud 4.-5. klasside rahvastepallivõistlused, kevadel plaanitakse osaleda 1.-3. klassi võistlustel. Rahvastepalli aeg kattub mudilaskooriga ja vahel jääb osalejate arv väheseks. SULGPALL Sügisel alustas treeningutega noor treener Robert Kasela. Ta on sulgpalliga tegelenud 18 aastat, mänginud Eesti koondises ja tulnud kahel korral Eesti meistriks. Treenerile teeb rõõmu, et kõigil lastel on trennis sära silmis ja isu sulgpalli mängida kasvab iga korraga. SAALIHOKI (tr eener Tanel Ojaste) Kaks korda nädalas toimuvatel treeningutel osaleb 16-20 õpilast. Treeningu läbiviimiseks on ostetud saalihoki kepid, kiivrid, õiged väravad ja pallid. Plaanis on sõpruskohtumine Rõngu Keskkooliga, jaanuaris toimuvad koolisisesed saalihokiturniirid. LASTEJOOGA Juhendaja Klarika Varik annab joogatunde 1.-2. klassi õpilastele kahes grupis. Käesolevaks ajaks teavad lapsed mitmeid jooga asendeid ning teavad kuidas asendis õigesti hingata. Tänaseks peaks olema lastel selge päikesetervituse harjutuste seeria, mida ka iseseisvalt saavad kodus praktiseerida. Lapsed teavad mis on tšakrad ja kuidas neid kehas aktiveerida. Läbitud on juurtšakra teoreetiline ja praktiline (asanad) osa. Lapsed on teadlikud ka OM mantrast, selle heli pärinemisest ja sümboli tähendusest. Lisaks oleme lahti rääkinud Ying&Yang sümboli. Treeningu omaosalus on 10 eurot. Õpetaja on valmis avama kolmanda joogaringi vanematel õpilastele uuest poolaastast.

KARATE Treenerid Mihkel Liivakant ja Lauri Mengel on eesti meistrid ja oma ala professionaalid. Õpilaste huvi alguses oli suur, kuid nüüd on jäänud 10-12 liikmeline huviliste grupp treeningul käima. Õpitud on asendeid, esmaseid enesekaitse võtteid, haardest vabanemist, liikumismänge. Tehakse jõutreeningut, pea peal seismist ning õpitakse distsipliinireeglitest kinni pidama. Ka trenni tuleb kohale ilmuda õigeaegselt. Oodatud on uued huvilised. Treeningu omaosalus on 10 eurot kuus. RINGTREENING (juhendaja Sir li Viks) Põhiliselt II ja III kooliastme õpilased saavad distsipliiniharjumusi kujundada üldfüüsilises treeningus. Saadud koormus annab lihastoonust ja arendab üldfüüsilist vormi. Treeningul tehakse erinevaid jõuharjutusi, hiit-treeningut. Tähelepanu pööratakse rühiharjumuste kujunemisele ja kehahoiakule harjutuste tegemise ajal, treenitakse ringis. Õpilaste hulgas populaarne treening.


Leht15 15 Leht

PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

HUVIRINGID HUVIRINGID RAHVATANTS (juhendaja Kar el Vähi) Meil on kaks rahvatantsu rühma: algklasside rühm ja 7. - 9. klassi õpilaste rühm, kes teevad proove korra nädalas Puhja Seltsimajas. Kui õpilased korralikult proovides käivad, siis on võimalik rahvatantsu rühmi esinemas näha kooli jõulupeol. Valmistutakse Tartu maakonna rahvatantsupeoks, mis toimub märtsis. Tantsupeole eelneb ettenäitamine jaanuaris. Mõlemas rühmas on 6 -7 tantsupaari.

SHOWTANTS (juhendaja Mar iko Passel) Eelmisel aastal alustanud tantsutrupp valmistub treeningute ajal Koolitants 2018-ks, mis toimub veebruaris. Tantsijad õpivad uut kava. Treeningutel tehakse venitus- ja soojendusharjutusi, tantsitakse. Ring on omaosalusega 10 eurot kuus. KANDLERING (juhendaja Anneli Klaus) Esmaspäeviti kogunevad 12 kandlemänguhuvilist last kooli kohvikuruumi, et harjutada kandlemängu. Õpitakse kahes grupis. Lapsed on esineda saanud kooli õpetajate päeval, kooli luulepäeval ja äsja toimunud Tartu linna ja Tartumaa kadrikombestiku perepäeval Tiigi Rahvamajas. Õpilasi ootab ees Valga praostkonna laulupäev 9. detsembril Karula kirikus ja meie kooli jõulupeol. Juhendaja Anneli on väga rahul vanematega koostööga, õpilased käivad tundided kohusetundlikult.

MEISTERDAMINE (juhendaja Kadr i J ür imaa) "Paigutage siia lugeja tähelepanu

Meisterdamas käivad põhiliselt 1.- 2. klassi õpilased, sest suurematel on tunnid või konsultatsioonitunnid. Valmistatakse kartongist kaarte, maske, lõigatakse liblikaid. Õpitakse kääridega lõikamist, kleepimist, voltimist ja kujundamist. Kunstiklassis on meisterdamisringi laste tööde näitus. Osalevad lapsed vahelduvad sageli. äratamiseks loost mõni huvitav lause või tsitaat."

KÄSITÖÖ JA KUNSTIRING (Imbi Tanilsoo) I trimestril osalesid I-II klassi õpilased, kes õppisid selgeks erinevad paeltepunumise tehnikad ja detsembris meisterdavad jõulukaarte. Uuel aastal on plaanis õppima hakata viltimistehnikaid ning uued huvilised on oodatud osalema.

MUUSIKAKLASS (juhendajad Regina Kr avtšenko ja Ruth Luts) Muusikaklassi õpilased teevad tööd vastavalt oma õppekavale ja eriline tähelepanu on praegu peagi toimuval traditsioonilisel jõulukontserdil, kus kõik õpilased esinevad. Hea meel on, et saame mängida jälle tiibklaveril Estonia. LASTEKOOR (juhendaja Ruth Luts) Lastekoor alustas hooaega lastekooriööga, kus tüdrukutel oli võimalus osaleda karaoke laulmisel ja laulda oma lemmiklaule mikrofoni kasutades. Lauljatele oli see tore ja vajalik kogemus, kõik said end lauljana proovile panna. Praegu käib tõsine harjutamine kooli jõulukontserdiks, et kõik õnnestuks. Tänu suurele tööle eelmisel aastal, osaledes laulupeoprotsessis, on mitmehäälsus tüdrukutele palju lihtsam ja julgust on ka juurde tulnud. Loodetavasti toimub suvel järjekordne Popkooripidu ja lastekoor saab peol kaasa lüüa. Oleme osalenud kõigil pidudel ja lauljatele on see pidu alati väga meeldinud. Kindlasti motiveerib osalemine Popkooripeol lauljaid pingutama ja kooritöös osalema. MUUSIKARING (juhendaja Ruth Luts) Muusikaringis osalejad saavad esinemiskogemuse üles astudes kooli üritustel. Võimalus esinemiseks oli juba 1. septembri aktusel. Praegu valmistume kooli jõulupeoks. Kontserdiks harjutavad solistid, duetid ja 8. klassi ansambel .


TRIMESTER

Leht 16

HUVIRINGID MUDILASKOOR ja LAULURING (juhendaja Anne Soosaar)

HUVITEGEVUS EI TOHI OLLA LUKSUSKAUP

Õpetaja kiidab kõiki mudilaskoori lauljaid meeleoluka esinemise eest meie kooli ühisüritusel! Lapsed oskavad liikuda lavale ja tagasi igati koori esinemisele väärikalt. Rõõm on tõdeda, et lauluringi lapsed esinesid oma esimesel ülesastumisel väga edukalt. Õpilastel oli esinemiskartust, aga ka oskust laulda ja pilli mängida nii, et kõik õnnestus suurepäraselt. Järgmistes lauluringi tundides õpitakse uut laulu ja valmistutakse esinemiseks kooli jõulukontserdil Puhja kirikus. Kiitus lauljatele ja vanematele meeldiva koostöö eest! KODUTÜTRED (juhendajad Ülle När ska ja J uulia Siimber g) Meil on kodutütarde rühm Pärlipüüdjad ehk 12 nooremat kodutütart ja vanemate tüdrukute rühmas Kotkaplikad on 13 liiget. Kandideerimas on 6 uut kodutütart peatselt algavas Kodutütarde Tartu ringkonna jõululaagris. Lisaks koondustel, mis toimuvad meil kolm kuni neli korda kuus, saame käia laagrites, matkadel, konkurssidel ja võistlustel 3.okt toimud Kavilda matkamäng, kus osales lausa 6 puhjakate võitkonda, novembris 4. järgu laager, kus osales 7 kodutütart ja noorkotkaste sügislaager metsas, osalesid kolm kodutütart. Koondustel õpitakse järgukatseid- tehakse sõlmi, küpsetatakse, õpitakse loodust, ajalugu, esmaabi andmist, organisatsiooni struktuuri. NOORKOTKAD (juhendaja Taavi Oja) Kohtunud kahel korral huviliste noormeestega, on juhendaja selgitanud organisatsiooni põhimõtteid, on käidus laskmas. Tulemas on detsembrikuine koondus ja talvine metsalaager. NÄITERING (juhendaja Ker sti Aadusoo) 8. klassi näiteringiga on ühinenud üks 9s klassi ja üks 4. klassi õpilane. Eesmärk on kevadeks tuua lavale Mihkel Ulmani näidend “Kohkumatud lapsehoidjad”. Seoses karjääripäeval toimunud LendTeatri külastusega sai alus pandud ka näidendile “Saabastega kass”, mille on Sh.Perrault muinasjutu järgi instseneerinud M. Möll. “Saabastega kassi” tahame lavale tuua 22. detsembril. Võimalikult palju proove püüame teha seltsimajas, et lapsed saaksid õige lavalise tunnetuse. Hea koostöö on seltsimaja juhataja Kaja Udsoga. Tänuväärne on see, et saame kasutada seltsimajas olevaid kostüüme ja dekoratsioone, osa tuleb ilmselt ka juurde osta.

NÄITERING (juhendaja Ulve Pedastik) Osalevad 6. klassi õpilased alates oktoobrist. Õpitakse näidendit “Ahjualune”. Emotsioone on palju, õpilased on julged ja entusiastlikud. Püütakse arendada õpilaste häälekasutuse oskust ja esinemisjulgust, kuigi laval veel oldud ei ole. Näiteringiga võttis ühendust Õhtulehe kultuuri- ja meelalahutustoimetus, kes soovisid kirjutada artiklit teemal “Mis mänge mängivad tänapäeva lapsed “. Koos mängiti vanu ja uusi mänge, üritust kajastatakse laupäevases 9.12.17 Õhtulehes.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 1

Leht 17

HUVIRINGID PÕNEV TEADUS (juhendaja Õie Merimaa) 8. -9. klassi õpilased teevad teaduskatseid ja on katsetanud, et CO2 on õhust raskem, ehitanud hõljukit. Katsetele lisab tõenduspõhisust võimalus selga panna valge kittel ja pähe prillid. Hakatakse proovima lima tegemist, kontrollitakse gravitatsioonijõudu, hapete mõju ja palju muud huvitavat. Osalejad on innustunud katsetama ja võibolla mõne aja möödudes kaasõpilastele midagi demonstreerima. NUTISPORT (juhendaja Mer le Lint) Nutispordi ringist võtavad aktiivselt osa üheksa 1.k klassi õpilast. Nendega oleme harjutanud loendamist, arvude kirjutamist, liitmist ja lahutamist, õppinud tundma kella ja termomeetrit. 2. klassi õpilasi osaleb ringis neli. Nemad harjutasid loendamist, arvude kirjutamist, tähe arvväärtuse leidmist, tekstülesande lahendamist, punkti asukoha leidmist arvkiirel, liitmist lahutamist, kella, temperatuuri mõõtmist ja nuputamisülesandeid. 5. ja 6. klassi õpilased on lahendanud Nuti-Mati matemaatika võistlusel kavas olevaid ülesanded. Kõik ringis osalevad õpilased võtavad osa Nuti-Mati matemaatika võistlusest. Toimunud on juba võistluse kaks etappi. LOOGIKA (juhendaja Ave Külter ) Loogikaringis tegeleme erinevat tüüpi nuputamisülesannete ja loogikaülesannete lahendamisega. Näiteks osaleme Tartu Ülikooli Teaduskooli veebipõhisel matemaatikavõistlusel „Kuubik“. Valmistume matemaatika olümpiaadiks. Lisaks mängime loogikat nõudvaid lauamänge ja lahendame IQ teste. ROBOOTIKA 1.KLASSILE (juhendaja J anno Reinomägi) 1. klassi õpilastega alustati lihtsate konstruktorite ehitamisega. Huvilisi on 10-14 ning lisaks mängule soovitakse tõsisemaid konstruktoreid kokku panema hakata. Õpetaja on valmis uuest aastast kaks 10-liikmelist gruppi tegema, ehk liituda saaksid ka 2. ja 3. klassi huvilised. DISKORITE RING (juhendaja Kristjan Veedler) Noored kogunevad korra nädalas noortekeskuses. Momendil on käivad huviringis noormehed, oodatud on ka neiud. Poisid on õppinud tundma erinevaid ühenduskaableid ja standardeid, teinud tutvust kaablite jootmise, parandamise ja hooldusega. Noorte diskorite käe all on toimunud esimene Halloweeni disko noortekas, helindatud on Kadrilaata, külastati Ring FM stuudiot. Pikisilmi oodatakse kaasaegsemaid heliseadmeid endi edasiarendamiseks.


Eneseteostus saab võimalikuks haridust ja loovust väärtustavas koostöös!

KOOLI JUHTKOND ANNAB TEADA 

Haridusuunedustest Puhja Koolis kirjutas direktor Elva valla infolehe 14. numbri artiklis

Esmane tööaadress Aadressirida 2 “Kas kõlab kakofoonia või eufoonia?“ Aadressirida 3  Aadressirida Tartumaa4 haridustöötajate tänuüritusel

oktoobris omistati Puhja Kooli vene keele õpetajale

Silja Lippingule "Tartumaa aasta õpetaja 2017" aunimetus. Õpetaja Silja Lippingust saab pi-

kemalt lugeda Puhja Valla oktoobrikuu lehest. 

18. oktoobril toimus kooli töötajatele Päästealane koolitus ja kogu kooliperele evakuat-

siooniõppus. 

Meie haridustehnlooog Riin Saadjärv osales oktoobris Võrgustik Võrgutab seminaril

"Digipöörane kool", kus ta argumenteeris paneeldiskussioonis “Kas ja kuidas digipöörasus nakkab?”. Novembri alguses oli Riin Saadjärv žürii liige rahvusvahelisel võistlusel „Ventspilsi IT-väljakutse“. Võistlusest täpsemalt saab lugeda siit. 

Vanematekogu esimene koosolek toimus 16. oktoobril. Juhina jätkab Karoly Kaljuvee.

Koosolekul arutleti vanematekogu võimalikke ülesandeid ja algatusi, planeeriti kadrilaata, küsimustele vastasid kooli juhtkonnaliikmed. Vanematekogu koosseisu ja esimese koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda kooli kodulehel. 

Hoolekogu kogunes 9. novembril. Esimesel koosolekul valiti hoolekogu esimeheks Veljo

Raide ja aseesimeheks Heli-Anneli Villako. Hoolekogu koostas käesolevaks aastaks tööplaani ning tutvus kooli alusdokumentide projektidega (vastuvõtutingimused ja kord, õppekava, kodukord ja sisehindamise kord). Hoolekogu koosseisu ja koosoleku protokolliga on võimalik

tutvuda kodulehel. 

Puhja Kooli meeskond valmistub rakendama SA Innove poolt välja töötatud 360 kraadi

tagasiside meetodit, mis lähtub õpetaja kompetentsimudelist ja võimaldab õpetajatel saada laiapõhjalist tagasisidet oma töö kohta juhtkonnalt, kolleegidelt, lastevanematelt ja õpilastelt. Selleks on kooli juhtkond ja õpetajad I trimestril osalenud koolitustel “360 tagasiside meetodi ning eneseanalüüsi- ja tagasisideoskuste arendamine”. Puhja Kooli meeskonda on septembris ja oktoobris koolitanud Martin Tiidelepp. Hindamisprotsessi kaasatud õpilased ja vanemad vastavad küsimustikele III trimestril. KODULEHT: puhja.edu.ee FACEBOOK:

www.facebook.com/ Puhja-Kool-155675347814675/

Infokiri nr 2 ilmub 16.03.2018