Trimester nr 5 (märts 2019)

Page 1

Puhja Kooli infokiri nr 5 MÄRTS 2019

Uus reaalsus direktor Päivi Märjamaa Puhja Kool on põhikool teist aastat. Terve uue koolina eksisteerimise aja oleme teadnud, et kõige olulisem tegevus, mida me tahame teha, on pakkuda oma õpilastele huvitavat ja tähenduslikku haridusteed. Oleme selle nimel väga pingutanud, et mitmed uuenduslikud arendused annaksid kooliõpilastele ja ka uuendusmeelsetele õpetajatele väljakutseid õppetöös. Oleme tahtnud nende muutustega koolielu kaasajastada ja õppetööd rikastada, säilitades ka endise, mis väärtuslik või vajalik. Oleme olnud tähelepanelikud, et õpilaste eripärad ja anded saaksid rohkem arvestatud. Teame ju kõik, et õppekavas on palju sellist, mis võiks olla lõimitud erinevate ainete vahel ning mida seeläbi saaks õpilastele hoopis elukesksemalt edasi anda kui seni. Alustasime lõiminguplaanide kavandamisest, arvame, et saame osades klassides lõimitud õppe rohkema rakendamisega alustada uuel õppeaastal. Väiksemad katsetused juba käivadki. Näiteks vaheajaeelsed projektipäevad on küll see formaat, mil saame õpilasteni teadmisi tuua hoopis uue nurga alt ja teistmoodi võtmes. Sügisel oli projektipäeva teemaks karjäär, jõuludeelselt muusika ja kogukond, kevadvaheajaeelselt oleme keskendunud emakeelele. Õppetöö väljaspool koolimaja on selline õppevorm, millega märkamatult avardub silmaring ja mõningad teadmised justkui kleepuvad külge ka olulise pingutuseta. Meelelahutuse ja õppetöö piirid on hägustnud. Lõimingutega rikastatud süsteem annaks võimaluse ühelt poolt vähendada õpilase õpikoormust, teiselt poolt on koolis õpitav seeläbi justkui eluõpetus. Kooli arendamise idee suurem eesmärk on õpetajatöö ümbermõtestamine. Sealhulgas tähelepanu pööramine ka sellele, et tundides ei kuluks aeg millelegi muule kui õppimisele. Koos õpetajate, lapsevanemate, kooli ja õpilasesinduse esindajatega saime perioodil september kuni detsember 2018 kokku leppida Puhja Kooli väärtused uueks arengukava perioodiks: austus, õpihuvi, leidlikkus, vastutus, koostöö Pole põhjust arvata, et väärtused tekivad ja kaovad uue arengukavaga ikka uuesti ja uuesti. Koos oluliste koostööpartneritega vaatasime üle oma eelmise kavandatud perioodi ja sõnastasime olulised märksõnad lihtsalt täpsemaks ja kergemini mõistetavaks täpselt nende tegevuste järgi, mida oleme eelneval kolmel õppeaastal oluliseks pidanud. Vaimne ja füüsiline õpperuum on omavahel tihedalt seotud. See, millises füüsilises ruumis õppijad aastate kaupa viibivad, mõjutab nii nende suhteid, tegevusi, kui ka meeleolu. Peatselt algav Puhja Kooli füüsilise keskkonna uuendamine annab võimaluse organiseerida õpikeskkonda nii, et õppija tunneb ennast võimalikult hästi. Johannes Käis on juba sada aastat tagasi avaldanud mõtte, et vaimne ja füüsiline õpikeskkond on omavahel seotud: „... lapsi tuleb õpetada mitte niipalju tõsiasju teadma, kui neid otsima ja leidma. Õpilane ei jää selle juures päältvaatajaks ja -kuulajaks, vaid peab ise tegelikult, aktiivselt otsima teadmisi, osalt uuesti üles leidma tõsiasju, mida teadus kogus kokku oma pikal arenemisteel. Kasvataja osa on kõiges selles, et sündsat õhkkonda ja meelsust laste ühiselu jaoks luua.“ (Käis, 1996). On vist ikka tõsi, et uus on hästi unustatud vana!


TRIMESTER

Leht 2

2018/2019 ÕPPEAASTA KOOLI JUHTKOND TUNNUSTAB Puhja kooli juhtkond tunnustas juba viiendat korda Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel õpilasi ja õpetajaid, kes on panustanud silmapaistvalt kooliellu või õppeprotsessi. Õpilastel on võimalik anda e-hääletuse teel oma hääl lemmikõpetajale. Sellel õppeaastal said tunnustuse kolm õpilast ja kolm õpetajat.

ÕPILASED

SIIM MUUTRA 8.klass Oma elu kindlameelne kujundaja 2018

KEN-EVERT TOBRE 5.klass Koolielu edendaja 2018

HUGO OSKAR REINOMÄGI 2.k klass Klassi heade suhete korraldaja 2018


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 3

2018/2019 ÕPPEAASTA ÕPETAJAD

MADIS PAJU kehalise kasvatuse õpetaja ÕPILASTE LEMMIK 2018

ENE PÕLDARU logopeed Kõikide õppijate heaolu eest hoolija 2018

ANNE SOOSAAR muusikaõpetuse õpetaja Missioonitundega suunanäitaja 2018


TRIMESTER

Leht 4

EDUKAD ÕPPETÖÖS I j KLASS Nikita Gretšin, Saskia Heinaru, Lisandra Kallas, Jaan Leetberg, Lisandra Gerda Luhamaa, Rosann Massur, Daniel Menšikov, Oliver Lauri Tiits, Emma Gudrun Reinomägi. I m KLASS Märt Aan, Kevin Iljin, Mariia Külter, Brigita Kütt, Ekke-Mihkel Mets, Jane Nurk, Hanka Part, Delise Pukki, Greily-Carmen Rungi, Matvei Sinkonen. II i KLASS Revo Raimo Ebral, Keili Kübe, Margit Hunt, Kris Juhkamsoo, Sabina Kraineva, Denis Stailovski, Risto Pedajas, Tarvi Peedo, Taimar Perdel, Steven Sõmer. II k KLASS Johannes Finstad, Greete Kiisk, Mia Marleen Krõlov, Linda Leemet, Johan Lääne, Mia Lota Parts, Rait Põldre, Getter Raudjalg, Hugo Oskar Reinomägi, Rikko Rõõm, Annbel Marie Tamm, Raiko Tammi, Olimar Kõiv, Ann Muutra, Kevin Olefirenko, Maikel Olefirenko, Ats Paavel, Thalia Rätsepp, Robin Vänzel. III KLASS Ketlin Kumari, Anna Leemet, Linde Leetberg, Karolin Nurk, Irmeli Rokka, Saskia Rokka, Eliise Heinsoo, Anete-Liis Kingsepp, Laura-Lii Hendrikson, Kevin Hoolemaa, Kevin Jõgi, Andreas Kasemets, Deliisa Raamets, Varvara Raud, Anneliise Raudsepp, Revo Räis, Melany Siht, Ilja Sinkonen, Carola Soo, Lili Vänzel. IV KLASS Marit Kütt, Mario Kütt, Laura Neeme, Jass Norman, Denis Judin, Mia Laaneväli, Anete Mirell Lauri, Sander Portnov, Andris Tammi, Karl-Martin Villako. V KLASS Herta Heinaru, Margareth Veiler, Linda Marie Finstad, German Jürgenthal, Radek Kobzar, Miguel Krainev, Tarvo Leinus, Keneli Pallon, Laura Pallon, Ken-Evert Tobre, Alesja Turovskaja, Anete Vozijan. VI KLASS Anet Arrak, Mia Erikson, Keitlin Kärmas, Getter-Liis Kukk, Elis Vozijan, Saara-Lee Raide. VII IKLASS Sten Kivaste, Pille-Riin Maal, Lisett Laurson, Triine Uibokand, Elisabeth Veiler, Anastacia Viks, Markus Villako. VIII KLASS Robin Massur, Siim Muutra. IX KLASS Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki, Annabel Rõõm, Mirjam Elessawi, Paul Jean Otto Faucheux, Sandra Gorbunov, David Kallas, Greete Kübe, Anastasia Puzakova, Joosep Topolev, Miia Uibo, Rasmus Uibokand.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 5

VÕISTLUSED Nuti-Mati matemaatika Eesti meistrivõistlused matemaatikaõpetaja Merle Lint III etapi parimad tippspordis: 1. klass: Märt Aan (piirkonnas 2. koht, Eestis 5. koht) Rosann Massur (3./13. koht) Brigita Kütt (13./36. koht) Nikita Grešin (16./45. koht) 2. klass: J ohan Lääne (5./43. koht) 9. klass: Maria-Elise Poom (1./24. koht) Rasmus Uibokand (4./83. koht) Joosep Topolev (6./87. koht)

IV etapi parimad tippspordis: 1. klass: Brigita Kütt (piirkonnas 6. koht, Eestis 12. koht) Nikita Grešin (11./42. koht) Jaan Leetberg (14./50. koht)

2. klass: Johan Lääne (2./10. koht) 7. klass: Pille-Riin Maal (4./55. koht) 9. klass: Maria-Elise Poom (2./88. koht)

III etapi parimad rahvaspordis: 1. klass: Märt Aan

IV etapi parimad rahvaspordis: 1. klass: Brigita Kütt

(piirkonnas 5. koht, Eestis 9. koht) Brigita Kütt (7./13. koht) Matvei Sinkonen (8./15. koht) 9. klass: Maria-Elise Poom (1./7. koht) Markus Kährik (5./38. koht) Kristyn Pukki (9./54. koht) Joosep Topolev (10./58. koht) David Kallas (12./66. koht)

(piirkonnas 3. koht, Eestis 11. koht) Märt Aan (6./47. koht) 2. klass: Johan Lääne (2./16. koht) Linda Leemet (10./77. koht) 7. klass: Reivo Kähara (3./146. koht) 9. klass: Kristyn Pukki (4./64. koht) Annabel Rõõm (5./65. koht)

I - IV etapi parimad tippspordis: 1.klass 618 osalejat Brigita Kütt (piirkonnas 6. koht, Eestis 11. koht) Märt Aan (8./22. koht) Rosann Massur (9./24. koht) Jaan Leetberg (12./27. koht) Ekke Mihkel Mets (18./45. koht) Mariia Külter (21./50. koht) 2.-3. klass 1830 osalejat Johan Lääne (3./21. koht) 4.-5. klass 2118 osalejat Mario Kütt (60./239. koht) 6.-7. klass 1885 osalejat Pille-Riin Maal (5./59. koht) 8.-9. klass 1242 osalejat Maria-Elise Poom (4./99. koht)

I - IV etapi parimad rahvaspordis: 1. klass Brigita Kütt (piirkonnas 1. koht, Eestis 1. koht) Märt Aan (3./4. koht) Matvei Sinkonen (10./17. koht) Rosann Massur (13./36. koht) Ekke Mihkel Mets (14./37. koht) 2.-3. klass Johan Lääne (5./46. koht) 4.-5. klass Herta Heinaru (21./124. koht) 8.-9. klass Maria-Elise Poom (4./40. koht) Kristyn Pukki (8./71. koht)

Eesti MV Tartumaa piirkondlikku finaali pääsesid Puhja Kooli esindama: Tippspordis: - Brigita Kütt (I m klass) - Johan Lääne (II k klass) - Pille-Riin Maal (VII klass) - Maria-Elise Poom (IX klass) Rahvaspordis: - Märt Aan (I m klass) Kooli võistkond teenis keskmise suurusega koolide hulgas seitsmendana koha Eesti Karikavõistluste finaalis.


TRIMESTER

Leht 6

VÕISTLUSED Puhja Kooli Väike Riskimäng matemaatikaõpetaja Merle Lint 24. jaanuaril toimus juba traditsiooniks saanud matemaatika nuputamisvõistlus Väike Riskimäng 4.-6. klassi võistkondadele. Võistluse viisid läbi 9. klassi õpilased Paul ja Rasmus, kes möödunud aastal loovtöö raames sama ürituse korraldasid. Riskimängus tuleb lahendada 13 ülesannet. Edu saavutamiseks on vaja teadmisi, nupukust, aga ka õnne. Tavamängu ülesannete eest saadavad 1-10 punkti jaotavad võistkonnad vihjete põhjal ise. Nii võib sama ülesande õige lahenduse eest saada üks võistkond 1, teine aga hoopis 10 punkti. Riskimängu ülesannete puhul on võimalik 5, 10 või 15 punkti, kas võita või vale vastuse korral ka kaotada. Kes riskida ei julge, võib enne ülesande nägemist mängimast loobuda. Mängu lõpus arvestatakse kogutud punktid ümber kommideks ja edukamad nuputajad saavad rohkem maiustada. Teist korda võtsid võistlusest osa ka naaberkooli Konguta õpilased, kes ka esikolmikusse jõudsid ja kõige suurema kommisaagi koju viisid. I koha saavutas 6. klassi võistkond Konguta suured, järgnesid võistkond Viies ja Teravpliiats. Puhja parim oli 6. klassi võistkond JOJO SIWA. Taaskord osales ka õpetajate võistkond kogudes suurima punktisumma.

Matemaatikavõistlus Nuputa Riskimäng oli heaks ettevalmistuseks 31. jaanuaril Elvas toimunud matemaatikavõistluseks Nuputa. Võistkonnas on kaks viienda ja kaks kuuenda klassi õpilast. Lahendatakse matemaatilist ristsõna, vastatakse „jah-ei“ küsimustele ja lahendatakse mitmesuguseid nuputamisülesandeid. Meie kooli esindas seekord võistkond koosseisus Herta Heinaru 5. klassist ning Getter-Liis Kukk ja Mia Erikson 6. klassist.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 7

VÕISTLUSED TV 10 Olümpiastarti 10. jaanuaril toimus Tartus TV10 Olümpiastarti Tartumaa etapp, kus meie kooli õpilased saavutasid suurepäraseid tulemusi: Tüdrukud vanemad teivashüpe- I koht Triine Uibokand (1.60) Poisid vanemad kaugushüpe - II koht Henry Papp (4.70) Poisid vanemad 60 m tõkkejooks - II koht Henry Papp (10.34) Tüdrukud nooremad: - kaugushüpe - V koht Alesja Turovskaja (4.00) - 60m tõkkejooks - IV koht Kärola Jõgi (11.16) 19. jaanuaril toimus TV 10 Olümpiastarti II vabariiklik voor. Väikeste koolide üldkokkuvõttes tõusis Puhja kool kaks kohta, olles hetkel 7. kohal. Kuuendast kohast on lahutamas meid ainult 11 punkti. Puhja kool oli II riiklikul etapil väikeste koolide arvestuses parim kool kahel alal: * 60 m tõkkejooks, kus Kärola Jõgi (aeg 11.11 ning 25. koht 80 tüdruku seast) ning Kerli Kalpus (aeg 11.20 ja 30.koht 80 tüdruku seast) parandades tublisti rekordeid! * Kaugushüppes tegid väga hea võistluse Alesja Turovskaja (3.88 ja 37.koht 84 tüdruku seast, Alesja hüppas Tartus isikliku rekordi 4.00) ning Kerli Kalpus (isikliku rekordiga 3.75 oli 42.koht 84 tüdruku seast). Väga tublisti võistesid ka teised - Triine Uibokand, Henry Papp, Carl-Endrik Johansson. Õpilasi juhendab meie kehalise kasvatuse õpetaja Madis Paju.

KES PALJU TEEB, SEE PALJU JÕUAB

Võrkpallivõistlused treener Evelin Salu 16. jaanuaril toimusid Puhja Koolis 8. klassi õpilase Sander Kallase loovtöö raames võrkpallivõistlused. 7.-9. klasside turniiri võitis 9. klassi võistkond (Rasmus, Anastasia, Maria-Elise, Greete, Arina, Rando, Markus). Neile pakkusid tugevat konkurentsi 7. ja 8. klassi võistkond, kuhu kuulusid Triine, Robin, Matvei, Anete, Sander ja Tomas. Kooli Superfinaali võitsid 9.klassi teine võistkond, kuhu kuulusid Sandra, David, Paul, Miia, Joosep ja Rebeka. Kiitus kõikidele osalejatele ning kohtumiseni järgmistel võistlustel!


TRIMESTER

Leht 8

VÕISTLUSED Maakondlik jutukirjutamise võistlus Igal aastal toimuvad õpilastele erinevad maakondlikud konkursid. Puhja Kooli õpilased on alati aktiivselt osalenud ja saavutanud ka häid tulemusi. Selle aasta jutuvõistlus 3.-4. klassidele toimus 7. veebruaril Elvas. Meie koolist osalesid Jass Norman 4. klassist ja Anna Leemet 3. klassist. Selle aasta teemaks oli valitud aasta tegijad looduses. 4. klassi õpilased kirjutasid muistendi öösorrist ja 3. klassi õpilased panid kirja loo koprast. Anna Leemet saavutas võistlusel II koha, tema juhendaja oli klassiõpetaja Lea J är v. Tubli oli ka Jass Norman, kes kirjutas samuti põneva loo, juhendas klassiõpetaja Maire Sepp.

Ühiskonnaõpetuse veebipõhise olümpiaadi piirkonnavoor 8. veebruaril toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline voor, milles osalesid 6. ja 9. klassi õpilased. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuse Seltsi korraldatud olümpiaad toimus valikvastustega testi vormis, võrdsete punktide korral paigutati pingereas ettepoole kiiremini vastanud õpilased. Meie 6. klassi esindasid Teet Siffer, Ragnar Hendrikson, Angelika Kõlu, Getter-Liis Kukk ja Elis Vozijan. Elis ja Getter-Liis said võimalikust 73 punktist 67 punkti, osalejaid 616. Paremusjärjestusse paigutati iga maakonna kolm kiiremat, kes ületasid 70 punkti künnise. Põhikooli II kooliastmes vabariiklikku vooru ei toimu. Põhikooli III kooliastmes panid end proovile Rebeka Käpa, Maria-Elise Poom, Joosep Topolev, Kertu Kirriland, Kristyn Pukki, David Kallas, Paul Jean Otto Faucheux ja Karmen Tiit. Parim vooru tulemus oli 125 punkti. Meie parimad olid Joosep ja Maria-Elise 117 punktiga, Kristyn 115 punkti ja Rebeka 113 punktiga. Osalejaid oli 1081. Vabariiklikku vooru edasi ei pääsenud, kuid kogemuse võrra oleme rikkamad. Õpilasi juhendas õpetaja Ülle Närska.

Geograafia piirkondlik olümpiaad Geograafia maakondlikul olümpiaadil võistlesid 12. veebruaril III kooliastme õpilased. 7. klassi õpilane Pille-Riin Maal saavutas tasavägises võistluses 8.-9. koha. Tublilt esindasid kooli ka 9.klassi õpilased Helli Ilves ja Paul Jean Otto Faucheux. Õpilasi juhendas loodusainete õpetaja Evelyn Eensoo.

Ajalooviktoriin 7. märtsil toimus 19 korda traditsiooniline 5. klasside ajalooviktoriin. Puhja Koolist oli väljas kaks võistkonda. I võistkond koosseisus: Herta Heinaru, Laura Pallon, Keneli Pallon, Radek Kobzar ja II võistkond koosseisus: Miguel Krainev ja German Jürgenthal. Õpilased olid hästi ette valmistunud ja tublid. Mõlemad võistkonnad said 35 punkti, mis oli igati hea tulemus. Kokku osales 20 võistkonda. Kuna III kohta jagasid kolm võistkonda ja üks võistkond sai meie õpilastest ühe punkti rohkem, jäid Puhja lapsed koos Melliste kooliga jagama 7. kohta, sisuliselt oli aga tegemist 5. kohaga. Õpilased näitasid oma teadmisi Eesti Vabariigi sümboolika, Eesti iseseisvuse, Vabadussõja, taasiseseisvumise, Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva tähistamise, Tartu maratoni, Riigikogu valimiste jt teemade tundmise osas. Õpilasi juhendas ajalooõpetaja Kersti Aadusoo.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 9

VÕISTLUSED Targad ja osavad 2019 25. jaanuaril toimus Puhja Koolis Tartu maakonna 2. klasside õppemäng "Targad ja osavad 2019", mille korraldamise võimalus kaasnes eelmise aasta võiduga. Otsustasime õppemängu teemaks valida "Eesti laulu- ja tantsupeod", kuna käesoleva aasta juubelilaulu ja -tantsupeoga on teema väga aktuaalne. Võistlusmängule registreerusid 10 kooli kolmeliikmelised võistkonnad. Osa võtsid Kuuste Kool, Ülenurme Gümnaasium, Luunja Keskkool, Kõrveküla Põhikool, Valguta Lasteaed-Algkool, Tabivere Põhikool, Võnnu Keskkool, Melliste AlgkoolLasteaed, Kambja Põhikool, Puhja Kool. Mängu käigus kujundas iga kooli võistkond rongkäigu loosungi ja koostas ette antud sõnadega luuletuse. Õpilased panid ennast ennast proovile tähelepanu-, muusika-, osavus- ja nuputamisülesannetes. Võistkondi toetasid meie aktiivsed ja ettevõtlikud õpilasesinduse liikmed. Põnevas võistlusel saavutas I koha Kambja Kool, II koha Puhja Kool ja III koha Ülenurme Gümnaasium. Meie kooli esindusvõistkonda kuulusid II k klassi õpilased Linda Leemet, Johan Lääne ja Hugo Oskar Reinomägi. Õpilased valmistusid võistluseks klassiõpetaja Kadri Raudsepa juhendamisel. Võistluse meened valmistas meie lapsevanem Kristi Hannus. Võistluspäev sai toimuma meie kooli õpetajate suurepärase meeskonnatöö tulemusena. Järgmisel aastal toimub tarkade ja osavate jõukatsumine võitjate kodukoolis Kambjas.

Inglise keele võistlus „Spelling Bee“ 7. märtsil olid 3. klassi õpilased kutsutud osalema iga-aastasele inglise keele võistlusele „Spelling Bee“, mille käigus tuleb panna proovile sõnade tähthaaval hääldamise oskus ning nutikus erinevates keelemängudes. Juba aastaid korraldab põnevat võistluspäeva Ülenurme Gümnaasium. Meie kooli 3. klassi võistkonda kuulusid Linde Leetberg, Anna Leemet, Irmeli Rokka ja Kevin Hoolemaa. Eriti rõõmsad ja uhked oleme selle üle, et Linde Leetberg võitis spellimisvõistlusel I koha. Õpilasi juhendas õpetaja Paula Luks.


TRIMESTER

Leht 10

VÕISTLUSED Sõbrapäeva turniir saalihokis kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Ojaste 20. veebruaril toimus Puhja Koolis sõbrapäeva turniir saalihokis. Turniir leidis aset teist aastat järjest. Kokku osales 6 võistkonda (5.-9. klassi võistkonnad) ja põnevust lisas õpetajate võistkonna osavõtt. Mängiti miniväravatega ja ilma väravavahtideta. Platsile oli korraga lubatud ühest võistkonnast 4 mängijat, kellest vähemalt 2 pidid olema naissoost. Põneva ja elamusterohke saalihoki turniiri võitis 9. klassi võistkond, kes finaalis alistas õpetajate võistkonna. Kolmanda koha saavutas 5. klassi võistkond. Turniiri parimaks mängijaks valiti Jan Erikson (5. klass) ja Sandra Gorbunov (9. klass). Kindasti jätkame sõbrapäeva turniiri korraldamist ka järgmisel aastal.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 11

VÕISTLUSED Edukas sulgpallivõistlus 16.- 17. veebruaril toimus Tartus, Sarapuu sulgpallihallis laste üksikmänguturniir sulgpallis, kus meie kooli õpilastel läks väga edukalt. Jass Norman 4. klassist ja Raiko Tammi 2. klassist pääsesid võitjatena alagrupist edasi ning 2. klassi õpilane Rikko Rõõm saavutas D-liiga poiste seas esikoha. Lapsi treenib Robert Kasela.

Matemaatikaolümpiaadi Tartumaa voor Nutispordi piirkondlik finaal 14. märtsil toimus Tartus EM Tartumaa piirkondlik finaal nutispordis. Puhja Kooli esindasid võistlusel: - Brigita Kütt (I m klass) - 1. koht - Johan Lääne (II k klass)- 3. koht - Pille-Riin Maal (VII klass) - 4. koht - Maria-Elise Poom (IX klass)- 3. koht Võistlusel võistlesid ka õpetajad: Ave Külter 2. koht; Merle Lint 4. koht.

Matemaatikas toimuvad õpilasvõistlused kooliastmete kaupa. Kõigepealt võistlesid III kooliastme ehk 7.-9. klassi õpilased. 6. veebruaril Nõo Põhikoolis esindasid meie kooli: Pille-Riin Maal (7. klass) 9. koht, Robin Massur (8. klass) 25. koht ja Helli Ilves (9. klass) 15. koht. Seejärel oli kord II kooliastme õpilaste käes. 8. märtsil võistlesid Nõos 4.-6. klassi õpilased: 4. klassist Laura Neeme, Sander Portnov, Mario Kütt; 5. klassist Herta Heinaru (19. koht), Keneli Pallon; 6.klassist Mia Erikson, Getter-Liis Kukk. Õpilasi juhendasid Ave Külter ja Merle Lint.

Matemaatikaolümpiaadi Tartumaa piirkondlik voor.

NÄITUS

6. veebruaril Nõo Põhikoolis esindasid meie kooli: Pille-Riin Maal (7. klass) 9. koht, Robin Massur (8. klass) 25. koht ja Helli Ilves (9. klass) 15. koht. 8. märtsil võistlesid 4.-6. klassi õpilased: 4. klassist Laura Neeme, Sander Portnov, Mario Kütt; 5. klassist Herta Heinaru (19. koht), Keneli Pallon; 6.klassist Mia Erikson, Getter-Liis Kukk.

Kunstinäitus Märtsis eksponeeriti koolimaja koridorides toimunud kunstinäitusel meie õpilaste töid, mis on valminud sellel õppeaastal kunstiõpetuse tundides. Õpilasi juhendas meie käsitöö ja kunstiõpetuse õpetaja Kadri Jürimaa. Fotod näitusest ilmestavad ka II trimestri infokirja.


TRIMESTER

Leht 12

ÜRITUSED DETSEMBRIS Juhtkonna mälumängud I trimestri viimasel päeval toimus juhtkonna mälumäng nooremale (1.-3.klass) ja vanemale vanuseastmele (4.-9. klass). Osaleda said kõik huvilised. I kooliastmes saavutas 15 punktiga I koha 3. klassi võistkond koosseisus Anna Leemet, Linde Leetberg, Anete-Liis Kingsepp, Karolin Nurk, Irmeli Rokka. II ja III kohta jäid 13 punktiga jagama 1.j klassi võistkond Linnuke (Rosann Massur, Jaan Leetberg, Lisandra-Gerda Luhamaa, Emma Gudrun Reinomägi, Saskia Heinaru) ja 2.k klassi võistkond Ponid (Greete Kiisk, Annabel Marie Tamm, Linda Leemet, Mia Lota Parts, Thalia Rätsepp). Vanemate õpilaste seas näitasid kõige paremaid teadmisi 9.klassi võistkond O.F.I (Maria -Elise Poom, Kertu Kirriland, Mirjam Elessawi, Rebeka Käpa, Rihard Iljin), järgnes 9. klassi IV võistkond (Keity-Helen Persidski, Karmen Tiit, Artjom Kuznetsov, Helina Kade, Astrid Reinhold). III ja IV kohta jagasid 5. klassi I võistkond (Herta Heinaru, Laura Pallon, Kärola Jõgi, Kerli Kalpus, Alesja Turovskaja) ja 9. klassi III võistkond ( Rasmus Uibokand, David Kallas, Paul Jean Otto Faucheux, Tarmo Peedo, Helli Ilves).

Itaalia hõngu jõuludesse Kooli kollektiiv tähistab kolmandat aastat jõule sel moel, et toimuma saaks midagi erilist ja mäletamisväärset. Oleme koos olles avastanud töökaaslaste varjatud andeid, saanud osa põnevatest lugudest ja jaganud emotsionaalseid hetki. Sellel aastal otsustasime endale ise toitu valmistades õppida tundma ehedat Itaalia toitukultuuri. Toidustuudios My Italy valmisid õhtu jooksul Tiramisu, Sitsiilia veiseliharullid ürdikartulite ja päikselise apelsinisalatiga.

PANEME ENNAST PROOVILE


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 13

ÜRITUSED DETSEMBRIS Jõulueelsed toimetused loovjuht Ülle Närska ja õppejuht Riin Massur Jõuluootus paistis koolimajas silma mitmeti. Koridoridesse ja klassidesse pandi üles kaunistusi ja dekoratsioone, õpiti luuletusi ja lauldi jõululaule, harjutati jõulukontsertideks ja jõulupeoks. 14. detsembril tähistasime ülemaailmset jõulukampsuni kandmise päeva. Silma jäid väga põnevad ja värvikirevad, uued ja vanad, isetehtud ja vallatud kudumid.

Jõulupidude peaprooviks esinesid 14. detsembri õhtul meie kooli laulu– ja muusikaklassi lapsed Puhja eakate jõulupeol. Tänuväärne publik tervitas suuri ja väikeseid esinejaid soojalt.

Novembris toimunud kadrilaadast jäi mitmes klassis kaupa üle. Seetõttu otsustasime 20. detsembri vahetundide ajal korraldada jõululaada kooli kohvikus. Ettevõtlikke müüjaid oli kogunenud igast vanuseastmest, kes kõik sõbralikult kohvikulaudade taha ära mahtusid. Müüdi erinevaid küpsetisi, enda valmistatud käsitööesemeid, helkureid ja jõulukaarte.

TERVES KEHAS TERVE VAIM


TRIMESTER

Leht 14

ÜRITUSED DETSEMBRIS Muusikaklassi jõulukontsert muusikaõpetaja Ruth Luts Jõulude eel, 19. detsembril, astus muusikaklassi jõulukontserdil kooli kohvikus üles 21 erinevas vanuses pianisti. On väga hea meel, et saime sügisel võtta vastu ka viis uut õpilast klaveri eriala ettevalmistusklassi. Kõige noorematega tegeleb uus klaveriõpetaja Larissa Marzenakova. Kontserdil mängisidki kõige pisematega kõrvuti kevadised klaveriklassi lõpetajad. Tänavused lõpetajad on Maria- Elise Poom, Paul Jean Otto Faucheux, Annabel Rõõm ja Greete Kübe. Tänavused alustajad aga Greete Kiisk, Johannes Finstad, Getter Raudjalg, Thalia Rätsepp ja Mia Lota Parts. Nende vahele mahub veel erinevas vanuseastmes õpilasi: Simoona Erikson, Angela Rendla, Margareth Veiler, Annaliis Reinhold, Kenno Platonov, Kärola Jõgi, Herta Heinaru, Linda- Marie Finstad, Getter- Liis Kukk, Lisett Laurson, Elisabeth Veiler ja Pille- Riin Maal. Nii nagu esinejate vanus, nii ka kontserdi kava erines oma raskusastmelt. Iga mängija esineski vastavalt oma võimetele, aga igal juhul andsid kõik endast parima. Kava oli meeldivalt mitmekesine, palad erinesid nii meeleolult, stiililt kui pikkuselt. Kontserdi lõpus lauldud ühislaulud tekitasid helge jõulutunde ja rõõmsa tuju. Hea meel on tõdeda, et on märgata õpilaste arengut, kõik on sammu võrra jälle edasi jõudnud. Need sammud pole küll kõigil ühepikkused, aga oluline on, et järjekindlus ja mängurõõm jääks õpilastele alles.

Kiitus tublidele muusikaklassi õpilastele, kohtume juba kevadisel kontserdil!


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 15

ÜRITUSED DETSEMBRIS Jõulukontsert kirikus muusikaõpetaja Anne Soosaar Jõulud on eestlastele väga olulised pühad. Igale Kooli kollektiiv tähistab jõule juba kolmeist võib olla jõulude osatähtsus erinev: päkapimandat aastat sel moel, et toimuma saaks kud, kuuse ehtimine ja kingitused, küünalde süümidagi erilist ja mäletamisväärset. Oleme tamine lähedaste haudadel, jõulukaartide saatmine… koos olles avastanud töökaaslaste varjaEnt kõige olulisem - meid kõiki peaks ühendama tud andeid, saanud osa põnevatest luguosasaamine pühalikust jõulutundest läbi headuse ja dest ja jaganud emotsioone. Sellel aastal üksteisest hoolimise. Puhja Kooli jõulukontsert otsustasime endale ise toitu valmistada toimus 21. detsembril Puhja kirikus. Kogu koolipeõppides tundma ehedat Itaalia toitukulrele esinenud lauljad mudilas- ja lastekoorist, tuuri toidustuudios My Italy. Õhtu jooksolistid ja ansamblid lauluringidest, pillimägijad sul valmisid Tiramisu, Sitsiilia veiselihakandleringist ja klaveriklassist, jõuluteemaliste luuletuste esitajad olid tõelise jõulutunde loojateks rullidolla ürdikartulite apelsinikõigile kontserdi kuulajatele. “Jõuluaeg on kaunis aeg, jõuluaeg võiks kogu aeg”ja -päikselise see jõululaulus salatiga. kõlanud mõte saatis koolipere kosutavale talvepuhkusele. Et 2019. aasta jõulukontsert võiks toimuda jätkuvalt kirikus, on nii esinejate kui kuulajate ühine arvamus. Ehk advendiaega alustav kontsert? Mõtleme, arutleme ja üks mis kindel - jõulumeeleolu loov kontsert Puhja kirikus toimub ka uuel aastal. Puhja kiriku koguduse vahendusel sai iga jõulukontserdil osalenud õpilane jõulukingituse programmist "Samaarlase Kukru Jõululaps".

Jõulupidu loovjuht Ülle Närska 2018. aasta jõulupidu toimus 20. detsembril algusega kell 18.30. Peo algusaja paikapanekul arvestasime jõuluvana Taadu võimalusi ja vanemate ettepanekuid eelmisest aastast. Juba hommikul seadsid DJ-ringi noored helitehnikat ja valgustust paika, et klassidel oleks võimalus esinemiskavasid harjutada. Pidu juhtisid päkapikuneiud Triine ja Maris 7. klassist. Alustasime luuletuse ja lustakate metsloomaetüüdidega, mille valmistasid ette 6.klassi õpilased ettevõtlikkuse tunnis. Seejärel andis MTÜ Perekas esindaja Ela Raide üle tunnustuse Puhja piirkonna aktiivsele perekond Reinomäele. TERVES KEHAS Jõulupeol said võimaluse esineda väikesed rahvatantsiTERVE VAIM jad, Minu Tantsukooli Puhja tantsurühm ning kõik klassid. Esinejad tundsid rõõmu kõigest mis nad tegid ning see andis peole erilise sära. Klassijuhatajad oli õpilaste juhendamisel vaeva näinud ning nii jõudsid publikuni eriilmelised kavad: päkapikkude tants, Lotte Kosmonaudilaul, Väikese karjase lugu, tantsu- ja laululugu Põhjamaast, võimlemiskava, playbackid, lugu raamatust ”Väike prints” ja vägev remix 9.klassi esituses. Rahva pani elama 7. klassi initsiatiivil esitatud ühistants “Pää, olkapää…” ja muidugi fantastiline jõuluvana Taadu, kes meie peo korraldust väga kiitis. Oleme uhked, et meil on vahvad DJ-ringi noored, eriti tähelepanuväärne oli Ken-Evert Tobre pühendumus puldi taga esinemiskava jälgides.


TRIMESTER

Leht 16

ÜRITUSED JAANUARIS Vabadussõja soomusrong ajalooõpetaja Kersti Aadusoo 28. jaanuaril oli kõigil Puhja Kooli õpilastel võimalik külastada soomusrongi nr 7 „Wabadus“, mis ehitati just selleks, et anda külastajatele praktiline kogemus, mida võisid 100 aastat tagasi kogeda need, kes Vabadussõjas Eesti iseseisvuse eest võitlesid. Selle aasta jaanuaris möödus 100 aastat lahingutest, mida peeti Vabadussõjas Eesti vabastamise nimel. Ajalootundides sai õpilastele tutvustatud Vabadussõja lahinguid, väejuhte, olustikku ja Tartu rahulepingut. Esmaspäev, 28. jaanuar oli päiksepaisteline ja külm talvepäev. Elva raudteejaamas seisvas soomusrongis oli üsna külm. See pani mõtlema, kuidas eestlased Vabadussõjas talvisel ajal hakkama said. Giid rääkis, et üks mees jäeti alati vagunisse, et vagun oleks köetud ja soe tee valmis, kui mehed lahingust tulid. Poisid uudistasid huviga välja pandud relvi, giidile esitati arvukalt küsimusi, meditsiinivagunis tuli silmade ette pilt filmist “Nimed marmortahvlil”. Kooliperel oli huvipakkuv ja hariv päev.

Infopäev kooliuusikutele Kutsume iga aasta jaanuari lõpus endale külla sügisel kooli tulevaid lapsi koos vanematega. Nii ootasidki 26. jaanuari keskpäeval kooli juhtkond, tugimeeskond ja klassiõpetaja läbi värske lume saabuvaid külalisi. Kunstiõpetuse klassi kogunes meie suureks rõõmuks 25 tulevast koolilast koos toetavate täiskasvanutega.

Lapsed said klassiõpetaja ning kooli logopeedi ja eripedagoogi juhendamisel esimesed kogemused kooli õppetööst, vanemad ülevaate koolist üldisemalt ja õppesisust detailsemalt. Meie loodame septembris kohtuda peredega, kes tulid, aga ka nendega, kes seekord mingil põhjusel ei saanud tulla.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 17

ÜRITUSED JAANUARIS Talilaager Piiril loovjuht Ülle Närska Juba neljandat korda toimus tervisenõukogu eestvedamisel Piiri Tervise- ja Spordikeskuses Puhja Kooli II ja III kooliastme talispordilaager. Sel aastal käisid õpilased laagris kahes osas: 29.-30. jaanuaril 5. ja 6. klass ning 30.-31. jaanuaril 7. ja 8. klass. III kooliastme puhul oli laagrisse saamise tingimuseks kooli kodukorda austav käitumine, sest laagri päevakavad on tihedad ning distsipliiniprobleemidega tegelemine ei tule kõne alla. Suurt avastamis- ja taaskohtumise rõõmu pakkus Kuutsemägi. Instruktorite juhendamisel sai selgeks lumelauatamine, mäesuusatamise ABC ning tõstukile pääsemise nipid. Lisaks mäeõppusele suusatasid õpilased murdmaasuusa radadel, osalesid räätsamatkal, laulsid õhtul karaoket ning täiendasid nii enesekohaseid kui ka sotsiaalseid oskusi. Osalejad ise olid laagriga väga rahul. Eks alati soovitakse pikemalt mäel oma oskusi lihvida, kuid esimesed algtõed on omandatud ning peredel põhjust suund suusamäele võtta.

TERVES KEHAS TERVE VAIM Koolituspäev nutisõltuvusest loovjuht Ülle Närska ja õppejuht Riin Massur 17. jaanuaril toimus Tartu Tervist Edendavate Koolide ja lasteaedade motivatsioonikoolitus, kus said osaleda lasteasutuste juhtkonnad ja tervisemeeskondade liikmed. Lektoriks oli eripedagoog Pille Kriisa, kes rääkis peamiselt nutiseadmete kasutamisest ja sõltuvusest, aga ka sellest kuidas inimeste mõtteviis mõjutab probleemidega silmitsi seismist ja lahendamist ning mis on tänase põlvkonna ja pereelu hirmud ja rõõmud nutisõltuvusega seonduvalt. Pille Kriisa koolitustel on oluline koht huumoril ja ausal enesepeegeldusel, mis muudab iga minuti loengust kuulajatele nauditavaks. Koolitajat on inspireerinud eelnimetatud teemasid lahti harutama Norra pedagoog ja lastevanemate koolitaja Godi Keller, kelle materjalidele tema koolitus tugineb. Õppepäeva arutelud arvutimängudest ja virtuaalsest reaalsusest andsid teadmisi digimaailmas tekkivatest illusioonidest, aga ka sellest miks tekivad raskused tavalisse ellu ümberlülitumisel. Lihtsad tõed, et arvuti loob maailma, kus inimesel on huvitav ilma midagi tegemata ja arvutimängust on võimalik saada kõike seda, mis tavaelus puudub, on meie tänase argipäeva karm reaalsus. Lõpuks paratamatult määrav see, kui palju elame päris elu. Mõtlemisainet aruteludeks jagus koolitusel osalenud viiel õpetajal (Riin Saadjärv, Liisa Merila, Ene Põldaru, Riin Massur, Ülle Närska) nii koolis kui kodus.


TRIMESTER

Leht 18

ÜRITUSED VEEBRUARIS Sõbrapäeva stiilinädal loovjuht Ülle Närska Õpilasesindus võttis sel aastal vastu suure väljakutse - korraldada 11.-15. veebruaril stiilinädal, kohvik ja playbackiõhtu. Esmaspäeva hommikul tulid ÕE liikmed küpsetistega ning toimetasid agaralt vahetundide ajal juba vilunud kohvikupidajatena. Pakuti küpsiseid, kooke, puuvilju, salatit ja jäätisekokteili, millel alati kõige suurem minek. Esmaspäev oli pidžaamapäev. Õpilased said kooli tulla ööriietes, kaasa võtta lemmik mänguasju ja patju. Teisipäeval oli 1990-aastate stiilipäev ning majas oli tunda selle ajastu hõngu. Kolmapäeval “Tagasi lasteaeda” meenutasime lasteaiapäevi, mis osutus kõige populaarsemaks stiilipäevaks. Neljapäeval tähistasime sõbrapäeva. Juba hommikul ootas all garderoobis sõbrapäeva postkast, kuhu sõbrapäevakaarte postitada. Stiiliks ikka punane ja roosa. Reedel olid koolis ringi liikumas multifilmi- ja muinasjututegelased. Õpilasesindus sõitis külla Räpina sõpradele, kus said osa Põlva maakonna sõbrapäevast. Neljapäeva õhtul askeldasid võimlas helitehnikud ja staarigrupid, et õhtul saaks toimuda playback, mille juhtimise võtsid enda kanda ÕE liikmed Maris ja Rebeka. Õpilaste suurepäraseid esitusi kommenteeris ja hindas žürii, mille koosseisu kuulusid Päivi Märjamaa, Kertu Kirriland, Lea Järv, Sirli Viks ja Kersti Aadusoo. Kõik esinejad olid suurepäraselt ette valmistanud ning žürii töö oli sisutihe. Valiti välja iga kooliastme originaalsem, julgem, stiilsem ja paremini kostümeeritud esineja. Valikut teha oli raske, sest kõik osalejad olid südamega panustanud ja harjutanud. I kooliastmest tõsteti esile 1.m klass, II kooliastmest 5. klass ning III kooliastmest 9. klass (kohal oleks olnud nagu päris Jaan Tätte junior). Ega õpetajadki alla jäänud. Rõõmsameelne ja totaalseid muutusi läbi teinud seltskond esitas Cyndi Lauperi laulu “Girls Just Want To Have Fun”. Oli meeleolukas ja emotsionaalne õhtu, mis päädis hoogsate diskorütmidega. Tantsuõhtu ajal sai õdusalt aega veeta kooli kohvikus, kus rikkaliku ja maitsva menüüvalikuga üllatas meie kooli söökla armas kokk Jaanika Reminnõi.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 19

ÜRITUSED VEEBRUARIS Norra ja Karijärve keelpilliorkestrite ühiskontsert loovjuht Ülle Närska 18. veebruaril toimus Puhja Seltsimajas kontsert “Põhjamaine viis”, kus esinesid Karijärve Keelpilliorkester ning Norra Noorteorkester Romus. Meie kooli 1.-6. klassi õpilastel ja muusikaklassi õpilastel oli võimalus nautida rahvusvaheliste kõrge tasemega heliloojate loomingut, aga ka kohalikku rahvamuusikat. Oleme tänulikud Eveli Roosaarele ja Miina-Liisa Kuusemaale, kes selle võimaluse koolile välja pakkusid.

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus loovjuht Ülle Närska “Maailmas on vähe rahvaid, kes nii pikka aega on olnud paiksed, ühele asulale truud nagu meie, eestlased. Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid ning igaühe kohta on meil mõni pärimus. Ometi oli ka selline aeg, kus kõigil veel puudusid meie nimed, Eesti oli alles loomisjärgus, see oli väga ammu, kui me jõudsime siia mere äärde, mille nimetamiseks meil tol ajal veel oma sõnagi polnud. Siin me nüüd oleme ja siin on meie kodu.” - nii kõnelesid kooli aktusel kodutütred Elis ja Keitlin 22. veebruaril peale teist tundi kogunes koolipere seltsimajja, et ühiselt anda au Eesti Vabariigi 101. aastapäevale. Enne pidulikku aktust meenutati Puhja pargi vabadussamba juures vabadussõjas langenuid ning kõik klassid asetasid mälestusküünla ausamba jalamile. Aktust alustasime kodutütarde eestvedamisel hümni laulmisega, aktust juhtisid kodutütred Keitlin Kärmas ja Elis Vozijan. Pidupäeva eelsele aktusele kohaselt olid mõned esinemised ja laulupalad, juhtkonna tunnustused ja õpilaste lemmikõpetaja väljakuulutamine. Aktusekõne pidasid direktor Päivi Märjamaa ja külalisena hoolekogu esimees Veljo


TRIMESTER

Leht 20

KÜLALISED Õpilased koodi kirjutama haridustehnoloog Riin Saadjärv Sõna “programmeerimine” võib esimese hooga meist paljudele tunduda vaid IT-inimesi puudutavad valdkonnana, mis meid endid tavalises elus ei puuduta. Sarnast seisukohta ei jaga aga meie kooli õpilased, kes programmeerimise ja koodi kirjutamise algtõdedega juba esimesest klassist kokku puutuvad. Kui sügisel alustasime koodi kirjutamisega Dinosaurus Dinole tahvelarvuti rakenduse kaudu, siis detsembris osalesid esimene ja teine klass ülemaailmses kooditunnis The Hour of Code. Kooditunde viis läbi külalisõpetaja Ela Raide. Tund algas aruteluga, millised tehnoloogilised seadmed meie ümber vajavad tegutsemiseks programmi ja kuidas meie ise ka iga päev lühikesi programme kirjutame (näiteks mikrolaineahju töölepanemisel). Siis uurisid lapsed, milliseid programme on vaja kirjutada lihtsamatele robotitele: näiteks kuidas panna liikuma BeeBoti nimeline robot ja kuidas väldib kokkupõrkeid mBot. Ja järgmiseks oligi käes aeg kirjutada ise erinevaid koode, et lahendada ülesandeid Minecrafti mängust tuntud tegelastega: panna nad programmi abil näiteks ehitama maja ja pügama lambaid. Kindlasti ei ole Kooditunni eesmärk teha igast lapsest programmeerijat, vaid pigem anda võimalus loovuse ja loogilise mõtlemise arendamiseks ning tekitada õhkkond, kus laps julgeb katsetada, eksida ning ise võimalikke lahendusi leida.

Simulatsioonid 9. klassis loovjuht Ülle Närska

HOIAME UKSED LAHTI

Käesolevast aastast pakub koolile karjääriteenust Töötukassa. Meie kooli karjäärinõustaja on Valerija Strelovskaja, kellega meil kohtuda pole olnud võimalik. 4. märtsil käis Töötukassa karjäärispetsialist Siret Saaremets tutvustamas meile sisseastumisvestluste võimalikku ülesehitust, tuletas meelde õppimisvõimalusi Tartu gümnaasiumites ning kutsehariduskeskuses. Õpilased tegid grupitööd teemadel mis on gümnaasiumi, kutsekooli või tööleminemise plussid ja miinused. Tuletati meelde, et kõik peavad elektroonilisel teel ühiskatsetele registreeruma ning kindlasti sisseastumisvestlusteks valmistuma. 6. märtsil said kõik 9. klassi huvilised läbi käia sisseastumisvestluste simulatsioonist, millele järgnes nõustav tagasiside ning teadmine, et alati võib Töötukassa karjäärinõustajate poole pöörduda. Komisjonide koosseisu kuulusid karjäärinõustajad Siret Saaremets ja Sirje Tarraste, karjäärikoordinaatori rollis olev loovjuht Ülle Närska ja klassijuhataja Kersti Aadusoo. Põhikooli lõpetajad peaksid veel harjutama iseendast rääkimist, oma saavutuste julget väljatoomist ning tutvuma väljavalitud koolide ajaloolise taustaga.

Kohtumine kirjanikuga Kohtusime 8. märtsil seltsimajas lastekirjanik Mika Keräneniga, kes rääkis haaravalt oma raamatutest. Aga ka sellest, kuidas ta õppis ära eesti keele, miks ja mida lugeda, samuti oma perest ja hobidest. Oli ütlemata inspireeriv kirjandustund!


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 21

ÕPIME ELU Briti kultuuritunnid inglise keele õpetaja Liisa Merila Vahetult enne jõuluvaheaega, 19. detsembril, toimus 9. klassi õpilastega kaks toredat Briti kultuuriloo tundi tavapärase klassiruumi asemel kohvikuruumis. Tundides käsitlesime ja arutlesime õpilastega kultuuri mõiste üle ning lugesime, mis on mõjutanud Briti kultuuriloo kujunemist. Samuti võrdlesime grupitööna, mis on iseloomulik Inglismaa kultuurile, keskendudes eelkõige traditsioonidele, kommetele ja tavadele ning mida saab öelda samas kontekstis Eesti kohta. Muidugi ei jäänud käsitlemata ka brittidele omane teejoomiskultuur. Selleks lugesime artiklit, mis kirjeldas selle kombe olulisust, ajalugu ja tähtsust tänapäeval, kuid siinkohal ei piirdunud teejoomine pelgalt teooriga, vaid õpilastele olid lauad kaetud autentse, Londonist toodud teega ning Jaanika oli õpilastele kehakinnituseks valmistanud maitsvad Pavlova koogid. Briti kultuuriloo osas harisid ennast koos õpilastega ka meie kooli õpetajad Merle Lint, Silja Lipping ja logopeed Ene Põldaru, kellele olid loodetavasti antud tunnid mõnusaks vahelduseks. Tagasiside ja emotsioonide põhjal olid läbiviidud tunnid õpilastele huvitavad, vaheldust pakkuvad ning kõlama jäi mõte, et sarnaseid tunde võiks näiteks kevadel veel teha. ÕPIME

Riigikaitseõpetusest tutvustav välilaager 9.klassi õpilane Mari-Elise Poom

PRAKTILIST ELU

14. jaanuaril käisid Elva Gümnaasiumi õpetajad tutvustamas 11. klassi loovtöö raames toimuvat riigikaitselaagrit, milles saavad osaleda Elva valla 9. klassi õpilased. Puhja Koolist osales laagris 13 õpilast ehk pääsesid vaid need, kes olid kiiremad registreeruma. Õpilased said korraldajatelt metsas toimetulekuks vastava varustuse: laigulised vormid, seljakotid, NATO pakid. Ühiselt matkati telkimiskohta. NATO pakis olid toiduvarud 24 tunniks, toiduvalmistamise ja telgipüstitamisega pidime ise hakkama saama. Toimus õhtumatk ja ööhäire. Ööbisime köetavates telkides ning valvasime telgiahju graafiku alusel. Juhtus sedagi, et kõik ei jaksanud õigel kütmise ajal ärgata. Hommikul kell 7 oli äratus, toiduvalmistamine ja seejärel esmaabi lühikoolitus. Minule kui kodutütrele oli kõik tuttav, aga klassiga koos oleme tänulikud suurepärase kogemuse eest organiseerijatele ja kutsujatele.

Avatud uste päev Elva Gümnaasiumis õppejuht Riin Massur 19. veebruaril ootas Elva Gümnaasium külla kõiki Elva valla koolide 9. klasside õpilasi. Kohale jõudes selgus, et huvilisi oli kahest koolist - Puhjast ja Rannust. Õppepäeva jooksul oli õpilastel võimalus osa saada neljast temaatilisest õpitoast: Keemia on preemia!; Vaata kööki!; Elus on draamat!; Enesekaitse. Õpilased jagunesid rühmadesse ja said sel moel aktiivselt osa nii õpitubades pakutavast, argipäevasest koolimelust, aga ka koolilõunast. Päeva lõpus tutvustasid õppejuht ning arendus- ja noorsootööjuht oma kooli lähemalt. Meie tulevaste lõpetajate vaieldamatu lemmik oli draama õpituba, kus mängiti huvitavaid suhtlemis- ja rollimänge. Vestlustes koduteel selgus, et meie õpilaste seas on mitmeid, kes plaanivad gümnaasiumiõpinguid jätkata just Elvas, aga ka see, et peredele tekitab muret transpordilogistika Puhja ja Elva suunal.


TRIMESTER

Leht 22

ORGANISATSIOONID Kodutütarde tegemised II trimestril loovjuht Ülle Närska Puhja kodutütarde rühmas Kotkaplikad on 21 ja Pärlipüüdjates 11 kodutütart, lisaks kaks kandidaati. Kodutütrade aktiivsust organisatsiooni tegevuses märgitakse poolaasta kaupa aktiivsustabelisse ning kõik koondused, esindusüritused ja laagrid annavad aktiivsustunde. Eelmise poolaasta aktiivsemad oli Anete ja Elis Vozijan ning Kotkaplikadest Maria-Elise Poom ja Kristyn Pukki. Igal kodutütrel võiks aastas olla 140 aktiivsustundi, selle põhjal toimub ka valik üleriigilistele üritustele pääsemiseks. 

 

Tartu ringkond alustas oktoobris taas Rühmajuhtide Kooli kursusega, Puhja Koolist osaleb Kertu Kirriland ja tänaseks Elva Gümnaasiumi õpilane Merlina Pajuste, kes tänaseni meie rühma liige. Kodutütred osalsid sel trimestril Tartu ringkonna jõululaagris 1.-2. detsembril Lähtel. 18. jaanuaril toimus Kodutütarde 87. aastapäeva aktus Tartus KVÜÕA aulas. Pärlipüüdjate rühm täienes kahe kodutütrega - kodutütarde tõotuse andsid Karolin Nurk ja Kärola Jõgi. Puhja rühmade kodutütred said palju tunnustusi. Ringkonnajuhatuse tänukirjad said Linde, Anna, Irmeli, Saskia, Triine ja Anete. Peavanema tänukirja said Anete, Annabel, Keitln, Anete, Elis, Herta , Keneli ja Saara-Lee. Hoolsuspaela olid välja teeninud Merlina Pajuste, Maris Karu ja Kristyn Pukki, kes on ringkonna matkagrupi NEG liikmed.Laulja erialamärgi pälvis MariaElise Poom. Aktusel esinesid 9. klassi tüdrukute ansambel ning Linde Leetberg.  26. jaanuaril käisid Kotkaplikade rühma tüdrukud 15 kilomeetrisel Ekströmi matkal ning nautisid võrratut talveilma rabamatkal. 10. veebruaril toimus Puhja ja Rannu rühmade sõpruskohtumine Rannu Noortekeskuses. Meie 13 kodutütart ja Rannu 10 kodutütart pidasid ühist laagriplaani, õppisime Kaitseliidu struktuuri ning mängisime palju mänge. Oli väga lõbus! 

Kodutütred Elis Vozijan ja Keitlin Kärmas juhtisid EV 101-aastapäeva aktust. Traditsiooniliselt süüdati küünal, kodutütred laulsid agaralt hümni ning olid pidulikes, korrektsetes vormides. “Isamaa auks—alati valmis!”


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 23

ÕPILASESINDUS ÕE tegus trimester loovjuht Ülle Närska Õpilasesindus kohtub regulaarselt teisipäeviti peale kolmandat tundi. Oleme olnud ka sel trimestril ettevõtlikud.  Jõulude eel aitasime korraldada jõululaata, jagasime advendikomme igal algaval advendinädalal ning alustasime advendiaega traditsioonilise advendikohvikuga.

ETTEVÕTLIKUD JA AKTIIVSED NOORED

Olime abiks Tartu maakonna õppemängu “Targad ja osavad” läbiviimisel kohtunikena ning koolide võistkondade saatjatena.  David, Mari-Elise, Kristyn, Sandra, Miia ja Rasmus said osaleda talispordilaagris ning olid ühtlasi abiks nooremate koolikaaslaste distsiplineerimisel ja sotsialiseerumisel õhtustes laagritegevustes. 

Palju energiat kulus stiilinädala organiseerimisele, kui tegime õpilasesinduse kohviku, kiitsime stiilipäevadel osalejaid, korraldasime playbacki ning premeerisime endid

külaskäiguga Räpina Ühisgümnaasiumi sõbrapäeva peole. Playbacki õnnestumise eest täname väga meie DJ-ringi poisse, Kristjan Veedlerit ja Enn Tobret, kes heli ja pildi kokku aitasid ühendada ning meie peopaika hubaselt valgustasid. Meeldivalt üllatasid meid õpetajad. Playbacki organiseerimisel saime kogemuse, et igaüks peab oma kohustusi täitma ning asju ei tohi jätta viimase minuti peale. Tahtsime anda endast parima stiilipäevadele kohaste jutukeste lugemisega kooliraadiost, kuid seda tuleb meil rohkem harjutada. Räpina õpilasesindusega oli taas meeldiv kohtuda. Õhtu külaline oli ansambel Kapriiz ja Eesti parim diskor Kristjan Hirmo, fotografeerisime endid fotoboksis, võitsime mitu sõbrapäeva loosiauhinda ning tahame ikka ja jälle oma sõpradele külla minna.


TRIMESTER

Leht 24

I j KLASS

KLASSIDE TEGEMISED

klassiõpetaja Jana Adari Teatribussi etendus "Pettsoni ja Finduse jõulud" 10. detsembril käisime Tartu Laulupeomuuseumis vaatamas südamlikku lugu märkamisest, hoolimisest ja teiste abistamisest, ehk lugu Pettsoni ja tema kass Finduse jõuludest. Peale etendust jagas Findus kõigile piparkooke. Saime talle omalt poolt vastu pakkuda koduseid Puhja piparkooke, Findusele maitsesid!

Jõululinnas lustimas Peale etendust põikasime korraks Tartu Jõululinna, et tunda rõõmu Valgusküla karussellidest, imetleda kuuske ja teha saltosid põhuhunnikul.

Ettevõtlikkust õppimas 12. detsembril käisime Tartus ettevõtluskülas „Äritänav“ mängimas rollimängu "Ettevõtlik pere". Simulatsioonimängu abil saime algteadmisi ettevõtlusest ja finantskirjaoskusest. Iga meeskond sai (iluteenindus, pank, remonditöökoda, kauplus, meediapood) algkapitali ja töö võis alata! Päeva lõpuks oli meeskondadel kogunenud juba ka väike kasum. Järelmõju-nii mõnigi osaleja mõlgutab juba mõtteid, kuidas suvel läbi ettevõtlikkuse oma raha teenida.

Hullu Teadlase teaduskonverentsiga "Mine metsa!" seotud kohtumised 17. detsembril kohtusime Hullu teadlasega Skype vahendusel ja 28. jaanuaril juba ka Puhja koolis. Mõlemal korral saime teadmisi metsa ja seal kasvavate taimede kohta ning õhu ja süsihappegaasi kohta. Vaatasime katseid süsihappegaasiga ja saime küsida Hullult Teadlaselt küsimusi.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 25

KLASSIDE TEGEMISED I j KLASS klassiõpetaja Jana Adari Veeohutuse koolitus 21. jaanuaril kohtusime Päästeameti esindajaga, tänu kellele teame nüüd veeõnnetuste enamlevinud põhjuseid ja kuidas (ning millal) tuleb helistada hädaabinumbril 112. Õpilased mõistsid tunni lõpuks ka seda, kui oluline on kanda päästevesti ja kuidas saab nii ennast kui teisi hädas olles aidata.

Uurimustöö teemal „Kuidas Sinu kodukandis suhtuvad inimesed lindude toitmisse?“ Linnusõprade konkursi 2. ülesandena tuli läbi viia oma lähedaste/sõprade hulgas küsitlus. Talvevaheajal küsisid lapsed kokku 56-lt küsitluses osalejalt kuus küsimust. Peale vastuste analüüsimist (algul individuaalselt ja siis kogu klass kokku) saime teada, et vastanud on lindude talvise toitmise osas väga positiivselt meelestatud. Enamus vastanutest on kunagi linde toitnud (89%), tehes seda peamiselt selleks, et aidata lindudel talv üle elada. Samuti toidetakse linde selleks, et oleks lihtsam linde vaadelda. Sel talvel ise linde toitma hakata plaanib 75% vastanutest, peamise mittetoitmise põhjusena mainiti elamist korteris. Üldiselt teati ka seda, et juba lindude toitmisega alustanuna tuleb seda teha kevadeni (93%), mõni vastaja oli küll tänanud küsitlejat meelde tuletamast. Kõige populaarsem toit, mida lindudele pannakse on seemned, rasvapallid, pekk ja poest ostetav linnutoit. Üpris hästi teatakse ka seda, mida lindudele ei tohi süüa anda. Enimpakutud vastused olid– sai/leib, soolane/vürtsikas ja magusad toiduained.

Playback Playbacki etteasteks tõmbasime loosiga aasta 2013. Otsisime sobivat laulu pikalt. Lõpuks aitas meid Pääsu-Mari ema Ela nõuanne ja otsustasime lavastada laulu „Happy“, mida esitab Pharrell William.

Ühiselt vaadatud filmid Puhja Seltsimajas * Joosep Matjuse loodusfilm "Tuulte tahutud maa". * „Eia jõulud Tondikakul“ (stsenarist-režissöör: Anu Aun).


TRIMESTER

Leht 26

KLASSIDE TEGEMISED I m KLASS klassiõpetaja Maire Sepp Õppekäik ettevõtluskülla 1.m klassi õpilased külastasid 12. detsembril Tartus ettevõtlusküla ja osalesid mängus „Ettevõtlik pere“. "Ettevõtlik pere" on perekonna majandamist, ettevõtlust ning rahatarkust õpetav rollimäng. Mängu õppe-eesmärgid olid järgmised: õpilane oskab kasutada isiklikku raha ning mõistab sularaha ja pangakonto olemust; saab aru säästmise vajalikkusest ning teeb vahet soovidel ja vajadustel; laps saab aru, et raha saamiseks on vaja anda oma panus ning kogeb, et edu aluseks on meeskonnatöö. Ettevõtlusmäng oli jagatud etappideks, kus igale tegevusele järgnes analüüs koos juhendajaga, kes aitas märgata võimalikke probleeme ja innustas lapsi katsetama võimalikke lahendusi. Mängijad jagati 3 perekonnaks. Igal perel oli suur eesmärk, mille saavutamiseks tuli kõigil pereliikmetel kogu mängu jooksul raha säästa. Selleks tuli teha otsuseid, milliseid asju on vaja osta ning millised ostud võib edasi lükata või üldse tegemata jätta. Pere tuludeks oli kõigi pereliikmete palk, mis tuli välja teenida oma enda perefirmas. Tuludele lisaks olid peredel ka kulud, mille suurus sõltus pereliikmete elustiilist. Meeskonnana toimides õpiti paremini tundma nii iseennast kui ka kaaslasi. Õpilased olid vaimustuses, sest tegevus oli eluline, huvitav ja õpetlik.

Jõuluaeg... Jõulukuu esimese päeva hommikul avastasime, et meie klassi aknale olid päkapikkude poolt jõulusokid üles riputatud. Iga sokike oli erinevat värvi mustriga ning märgistatud lapse nimetähega. Sokkidest leidsime õpetussõnu, häid soove ja maiustusi. Päkapikud käisid usinasti piilumas meie tegemisi ja iga päev poetasid üllatusi meie sokkidesse. Täname vahvaid päkapikke! Jõulukuu projektipäeval on meiega meisterdamas õpetaja Kadri Jürimaa

Soomusrongi külastus

21. jaanuaril külastasime Elva raudteejaamas peatuvat soomusrongi „Wabadus“ ja Vabadussõja ajalugu tutvustavat näitust giidi juhendamisel. Taasloodud soomusrong koosnes sanitaarvagunist, suurtükivagunist, dessantvagunist ja katteplatvormil asuvast soomusautost „Estonia“. Saime juurde uusi ja põnevaid teadmisi.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 27

KLASSIDE TEGEMISED I m KLASS klassiõpetaja Maire Sepp

Teatrikülastus

12. detsembril oli meil võimalus vaadata Jaan Rannapi ja Aivo Paistiku raamatu põhjal lavastatud tantsuetendust „Klaabu“.Klaabu on muinasjutuline olend, kes sündis pisitillukesest vihmapiisast. Klaabu eriliseks omaduseks on oskus oma kuju iga olukorra jaoks sobivaks muuta ning tänu sellele saab ta üle paljudest raskustest. Ükskõik kuhu Klaabu ka läheb ja mida ta teeb, ikka on ta sealjuures rõõmsameelne, abivalmis, heatahtlik ja uudishimulik ning toob ka teiste jaoka kaasa hea tuju. Etendus oli elamusterohke ja põnev.

Päästeameti koolitus 21. jaanuaril korraldas Päästeamet meie klassile veeohutuse koolituse. Koolitusel käsitleti nii talvist kui ka suvist veeohutust. Õpilased said ka töölehed, mille abil teemat kinnistada. Koolitus oli vajalik ja huvitav.

1.m taimekasvatusprojekt Taimekasvatusprojekti käigus uurime, kuidas toimub taimede kasvatamine. Hooldame, võrdleme, mõõdame, vaatleme taimi. Tomati- ja maitsetaimede seemned külvasime mulda jaanuarikuu lõpus. Taimed istutasime pottidesse 20. veebruaril. Peaauhinnaks on kooliaasta lõpus oma kasvatatud tomatiampsud.

Playback 14. veebruaril osalesime kooli Playbackil. Valmistusime õhinaga ürituseks. Meie esituses oli 2018. a Eesti kogupere filmi „Eia jõulud Tondikakul“ tunnuslaul “Sel ööl on tunne” Liis Lemsalu esituses, Nublu „Öölaps, Lõõtsavägilaste „Baby Shark“(2018) ja tantsuvideo „Baby Shark“. Liis Lemsalu osatäitjaks oli Brigita, filmi peategelast Eiat mängis Mariia, Märt oli Mooritsa rollis, Hanka oli vahva Jeti ning Ekke looduseuurija ja tõeline Eila sõber. 2018. a meeslaulja Nublu osatäitja rolliga sai väga hästi hakkama Jane ja “Öölapse”lustakad tantsijad olid Matvei, Miia, Carmen. Kuulsate Lõõtsavägilaste ansamblisse kuulusid Märt, EkkeMihkel, Daniel, Reio, Brigita. Baby Sharki loo tegelasi kehastasid Kevin, Jane, Mariia, Hanka, Carmen, Matvei ja Miia. Playbackil näitasime oma julgust ja ettevõtlikkust.

Etteaste eest pälvisime kooli tänukirja, kui I kooliastme parim klass. Oleme tunnustuse üle uhked! Täname vanemaid, kes toetasid meid kostüümide muretsemisel, olid abis dekoratsioonide valmistamisel ja muusikapalade kokkupanemisel. See oli suurepärane koostöö!


Leht 28

II i KLASS

TRIMESTER

KLASSIDE TEGEMISED

klassiõpetaja Imbi Tanilsoo 2i ilmavaatlejad Uus aasta saabus valge lume ja mõnusa talvega. Loodusõpetuse teema „Ilm” õhutas ilmavaatlusi tegema. Nii sai igal võimalusel väljas ilma vaatlemas käidud. Esimestel vaatluspäevadel oli päris külm, lausa pakane. Mitme kaasavõetud luubi ümbris praksatas katki (hiljem liimisin kokku). Nägime klaarsinist ja härmavines taevast, lumesadu ning vihma. Uurisime luubiga lund ning härmatist. Joonlauad käes, lippasid lapsed staadioni ringi, et lume sügavust muuta. Termomeetri tõime klassist kaasa, et jälgida, kuidas temperatuur õues langeb ja klassis hiljem tõuseb. Kõige põnevam tegevus oli tuule mõõtmine. Meil oli kaasas vana anemomeeter. Jälgisime kausikeste liikumist. Esimene vaatluspäev oli tuulevaikus. Midagi vaadata ei olnud. Järgmistel päevadel oli juba huvitavam. Kõige põnevam oli puhangulise tuule korral. Siis liikusid kausikesed vahepeal lausa vurinal ringi. Kõik tahtisid tuulemõõtjalt hoida, et ka ise seda vurisevat heli paremini kuulda ja oma käega tekkinud vibratsiooni tajuda. Teema lõpuks käisime Tõravere ilmajaamas. Meteoroloog Ingrid Niklus tutvustas meile ilmajaama lähemalt. Kõigepealt tutvusid lapsed burromeetriga. See on vahva eeslikujuke, mille saba asendi järgi saab otsustada, missugune on ilm. Edasi suundusime juba päris mõõteriistade juurde. Vanema tuulemõõtja tundsid lapsed kohe ära. Termomeetrid majakeses, meenutasid natuke Lagujas nähtut. Veemõõtja nägi huvitav välja. Meid õpetati ka lume sügavust õigesti mõõtma. Kõndida tuli mööda kitsast rada, sest lume pinda ei tohtinud rikkuda. Lõpuks käisime ka vanas ilmamuuseumis ja pärast seda nägime, kuhu ja kuidas laekuvad ilmaandmed, kuidas käib töö ilmajaamas. Meid kutsuti kevadel tagasi, et saaksime õues vabamalt liikuda ja näha paremini ka teisi huvitavaid mõõteriistu. Seda teeme kindlasti.

Meie käsitöömeistrid Alustasime uue aastal hoopis uue tööga – see on viltimine. Esmalt sai iga laps peotäie tavalist pestud lambavilla. Nad noppisid selle kohevaks ja siis surusid kokku parajaks pallikeseks. Peale sai pandud kiht värvitud villa. Poroloonitükk alla ja ettevaatlikult seda villapallikest nõelaga toksima. Viltimisnõeltel on väikesed kisakesed, mis üles alla liigutamisel seovad peened villakiud omavahel kokku. Tööd tuli teha väga ettevaatlikult, et nõel sõrme ei läheks. Lapsed olid vaprad. Kui mõni torkaski kogemata nõelaga sõrme, siis nutma ei hakanud keegi. Nõelad on ka väga õrnad. Lapsed olid tublid ja enamus nõelu jäid terveks. Kui pallike oli juba piisavalt ümar ja ei lagunenud laiali, lisasid lapsed teisi värve. Lõpuks hõõrusime pallikesi veel seebiste kätega, et need ühtlased ja tugevamad tuleks. Järgmiseks tööks oli ahela heegeldamine. Mõni laps sai kohe selle selgeks, mõnel kulus harjutamiseks rohkem aega.. Ahelatest kokkukleebitud talvepildid tulid päris toredad. Sõbrapäevaks tikkisime südametega kaardid. Need lähevad kingitusteks Soome, meie headele sõpradele misjoniseltsist „Külvaja”, kelle abiga oleme ostnud meisterdamiseks toredaid materjale ja töövahendeid.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 29

KLASSIDE TEGEMISED II k KLASS klassiõpetaja Kadri Raudsepp 2018/2019 õppeaasta II trimester on olnud 2. k klassile sündmusterohke. Trimestri algul käisime kinos, külmal talvepäeval külastasime soomusrongi Elvas ning meile tuli külla Hull Teadlane.

Ujumistunnid Küsides õpilaste arvamust koolielu kohta möödunud õppeperioodist selgus, et kõige vahvam on käia korra nädalas sõpradega koos ujumistunnis. Ujumistreeneri soovitust järgides on õpilased käinud ujumas ka koos perega. Iganädalased ujulaskäigud õpetavad rohkem iseseisvust, ajaplaneerimisoskust, enda asjade eest hoolitsemist ning teistega arvestamist. Basseini ääres vaadeldes või vees õpilastega koos harjutusi tehes tunnen rõõmu nende edusammudest.

Playback Suurt elevust tekitas sel trimestril ka sõbrapäeval toimunud playback. Esitasime aastast 2013 PõhjaTallinna laulu „Ma küsin endalt nõu“. Esialgu õppis iga õpilane oma valitud osa selgeks iseseisvalt ning hiljem harjutasime tundides ja pikapäevarühmas liikumispauside ajal kogu etteastet. Õpilased mainisid, et koos klassiga planeerimine, harjutamine, etteasteks valmistumine ning kogu koolile esinemine teeb koolis käimise lõbusaks.

EV 101 Päev enne talvevaheajale siirdumist kokkasime klassis Eesti sünnipäeva ootuses. Valmisid kiluvõileivad ja mustsõstardega kama.


TRIMESTER

Leht 30

III KLASS

KLASSIDE TEGEMISED

klassiõpetaja Lea Järv Teatrikülastus 13. jaanuaril käisime koos 4. klassiga Ugala teatris vaatamas Endla külalisetendust “Doktor Dolittle”. Etendusejärgsel päeval tagasisidestasid õpilased nii, et see oli nagu päris teater, sest toimus õhtul.

Jõulupeod Ülekoolilisel jõulupeol astusid õpilased üles emotsionaalse kavaga “Põhjamaa.” Kogu klass esitas tantsu, mida saatsid klassi bändi pillimängijad Irmeli, Linde ja Anna koos lauluga, teksti osa esitas Kevin Hoolemaa. Luuletusi jõuluajast nii jõulupeol kui kirikukontserdil esitasid Karolin Nurk ja Laura-Lii Hendrikson. Kavaga “Põhjamaa” esineti ka vabariigi aastapäeva aktusel.

Playback Ülekoolilisel playbackil esitati 2011 aasta eurolaul “Rockefeller street”.

Omaloomingulised luuletused Eesti sünnipäevaks Eestimaa Anna, Irmeli, Linde, Laura-Lii Kord siia me tulime ja siia me jäime, Eestimaa südames ringi käime. Eestimaal tore ja hea on olla, siin me kunagi alla ei anna. Metsad ja rajad on tuttavad need, kaardita leiame kodutee. Kui ka tee viib kaugele,

Eestimaa Anete-Liis, Saskia, Karolin Eestimaa on ilus maa, siin on head inimesed ka. Siin olla on hea, suur on minu pea. Eesti on vana maa, Eesti on vaba maa.

Eestimaa Varvara, Ketlin, Eliise Isa, emme kullamaa, sealt võib leida kulda ka. Mina olen kullatükk, mulle meeldib koogitükk.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

KLASSIDE TEGEMISED

Leht 31

IV KLASS klassijuhataja Silja Lipping

Teatrikülastused II trimestril käisime vaatamas Ugala teatris muusikalist koguperelavastust Kohtume kell 8 Noa laeval. Lavastus rääkis pingviinidest ja suurest veeuputusest, kuid see sisaldas ka sõnumit sõprusest ja üksteisest hoolimisest. Tore oli, et etenduse lõpus jagati kõigile tasuta kava, mis oli ühtlasi ka värviraamat ja sooviti toredat eelseisvat advendiaega. Teine etendus toimus samuti Ugalas, kuid see oli Endla teatri külalisetendus Doktor Dolittle. Lugu rääkis sellest, kuidas tavaline arst sai võime rääkida ja aru saada loomade keelest ning sellest, mida nad mõtlevad või tunnevad. Etenduses oli põnevaid lahendusi kostüümide osas ja kasutati mitmeid kaasaegseid liikumisvahendeid (tasakaaluliikurid, rattad, istepallid). Oli ka muusikat ja tantsu. Eriti vahva ja koomiline oli härgade tants. Mõlemad etendused meeldisid lastele väga. Veidi kahju on aga sellest, et teatris käis vähe õpilasi. Edaspidi loodame rohkemat osavõttu.

Jõulupidu Kooli jõulupeole oli vaja igal klassil mõelda esinemine Jõuluvanale. Klass esitas väikese tantsu laulu järgi Päkapiku jõululaul, mille esitajateks olid Liisi Koikson ja UR2KA M. Osalesid kahjuks ainult tüdrukud , kes olid väga tublid! Jõuluõhtul klassis sai kuulda väga ilusaid, lühemaid ja pikemaid luuletusi. Kui kellelgi luuletus meelde ei tulnud, sai loosiga võtta luuletuse õpetaja laualt ja selle ette lugeda. Ja maiustasime kõvasti!

Playback Osalesime ka kooli playbackil. Me tõmbasime loosiga aasta 2009. See küll veidi vähendas meie valikuid, otsisime kaua sobivat laulu ja lõpuks jäi sõelale rootsi eurolaul aastast 2009 - Malena Ernmani laul La Voix. Üritusel osales klassist 9 õpilast - 7 tüdrukut ja 2 poissi. Kõigile meeldis see üritus väga, ka neile, kes tulid seda lihtsalt vaatama. Mida arvavad õpilased ise?  meeldisid väga 7.klassi, 1 m klassi, 9.klassi ja eriti õpetajate esinemised  osaleks ise ka järgmisel korral  soovime, et osa võtaks terve klass  esineda oli kõhe ja närv tuli sisse, sest prožektor paistis silma  tunne oli uhke  solist oli ka tore olla  meile meeldib tantsida ja nüüd saime seda teha  pidime palju proovi tegema  maskidega nägime ka palju vaeva


Leht 32

V KLASS

TRIMESTER

KLASSIDE TEGEMISED

klassijuhataja Riin Saadjärv Tüdrukuteõhtu Novembris toimus meie klassi tüdrukute õhtu, mis küll üllatuskülaliste lisandumisel vaid tüdrukute peoks ei kujunenud, kuid palju nalja said kõik koosolijad. Erinevatest mängudest osutus kõige populaarsemaks vana klassika: pikk nina, mida mängiti lausa mitmeid kordi. Lisaks näitas Linda Marie meile, kuidas kanda balletikingi ning toimusid tantsuminutid karaoke saatel. Õhtu möödus nii tempokalt, et osad planeeritud tegevused jäid järgmist klassiõhtut või klassiööd ootama.

Ettevõtlusküla Detsembri alguses käisid 5. klassi õpilased teist korda külas Tartu Ettevõtluskülas, et rahatarkuse teemal uusi teadmisi koguda. Külas jagunes kogu klass meeskondadeks, kellel igaühel oma ettevõte, näiteks pood, pank, autoremonditöökoda. Ülesanne, mis meeskondadele anti, oli esmapilgul lihtne: oma toodet või teenust müüa piisavalt selleks, et säästa oma unistuse (reis soojale maale) realiseerumiseks. Sissejuhatuse järel asuti tegutsema. Iga meeskond pani paika tegutsemisstrateegia ning asus aktiivsele müügitegevusele. Selgus, et raha kogumine polegi nii lihtne, kui esmapilgul tunduda võiks. Eriti veel siis, kui suur osa sissetulekutest “igakuiselt” majapidamiskuludeks ja pangalaenuks kulub. Nii mõnigi meeskond proovis alguses pisut kulude maksmisest kõrvale hiilida, kuid mängu läbiviijate sõbraliku, kuid konkreetse juhtimise abil said siiski kõik selgeks, et päriselus maksude maksmisest ja igapäevakulude kandmisest kõrvale hiilida ei saa. Huvitav oli näha, kuidas meeskonnad erinevalt oma toote reklaamimisele ja müügitegevusele lähenesid. Mõnikord juhtus isegi nii, et agressiivne müügistrateegia ei toonud loodetud tulu, vaid pigem pani potentsiaalseid kliente eest ära jooksma. Kokkuvõtvalt olid aga kõik miniettevõtted edukad ja tore oli näha, kuidas tagasiside ringis toodi välja vahvaid mõtteid, mida külaskäigust õpiti. Lisaks teadmistele ettevõtluse põhialustest ja kulude-tulude analüüsist tekkis ka näiteks arvamus, et pole mõtet iga soovi korral raha uue kingapaari jaoks kulutada, vaid pigem mõelda, kas see on kõige parem raha kulutamise võimalus. Lahkuti igal juhul targemana ja lootusega järgmisel aastal uuesti ettevõtlusküla külastada.

Playback Veebruaris toimunud Playbacki võistlusel osalemine oli meie klassi jaoks väärtuslikuks meeskonnatöö harjutuseks. Üheskoos tuli kokku leppida, milline video järgi tegemiseks valida, kes milliseid rolle täidab, kuidas saab paika liikumine ja mida lavale selga pannakse. Loosi tahtel saadud aastal avaldatud laule kuulates valiti välja lugu, mis aga proovide käigus osalejaid piisavalt ei kõnetanud. Ettevalmistusaeg muudkui kulus ning korraks tekkis isegi oht, et üksmeel laulu valikul jääb leidmata. Päris viimasel minutil otsustati aga sellel korral esineda laulu “Baby Shark Dance Sing and Dance” järgi. Kõik osalejad andsid endast palju: jagati rollid, korraldati vajalikud rekvisiidid, leiti aega proovide tegemiseks. Tulemus on kiidusõnu väärt ning eriti uhke saab olla selle üle, et kogu tegevust laulu valikust kuni õhtuse esinemiseni juhtisid õpilased iseseisvalt.

Tunnistus Ken-Evertile Vabariigi aastapäeva eel jagas kooli juhtkond tunnustusi aasta jooksul millegagi silma paistnud õpetajatele ja õpilastele ning vahva üllatusena pälvis juhtkonnapoolse tunnustuse ka meie klassi õpilane Ken -Evert, kes kooli helipuldis tegutsedes on kaasa löönud erinevate ürituste läbiviimisel. Tema abivalmidus ja toetus Playbacki ettevalmistuses ning õhtu korraldamisel andis tunnistust, et kasvamas on tõeline asjatundja helinduse valdkonnas. Tunneme kõik Ken-Everti üle uhkust ja rõõmu ning loodame, et oma hobiga tegelemine jätkuvalt ka tema koolipäevad rõõmsaks muudab!


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

KLASSIDE TEGEMISED

Leht 33

VI KLASS klassijuhataja Ruth Luts

Kinokülastus Trimestrit alustasime kinokülastusega Apollo kinos. Film “Grinch” on südamlik lugu rohelisest pehmekarvalisest tegelasest, kes elas erakuna kaljukoopas ja tahtis rikkuda Kesseküla elanike jõulud. Positiivse sõnumiga film sellest, kuidas üks väike tüdruk suutis päästa nii pühad kui ka Grihchi üksildusest. Kindlasti andis imeilusatele talvistele looduspiltidele võlu ja põnevust juurde filmi vaatamine 3D variandis. Loomulikult võtsime osa ka kõigist ülekoolilistest üritustest. Sportisime Piiri talvelaagris, võtsime osa saalihoki turniirist, nautisime Karijärve keelpilliorkestri ja Norra noorteorkestri kontserti ning kohtusime lastekirjanik Mika Keräneniga. Jõulupidu Kooli jõulupeo esinemisnumbriks sai pika arutelu käigus valitud Ukraina 2007. aasta eurolaul “Dancing Lasha Tumbai”. Parajaks väljakutseks osutus riietus, kuid vanemate abiga saime sellega suurepäraselt hakkama. Väga hästi oli lõpuks paigas nii lavastus kui liikumine ning kõik osalejad nautisid oma esinemist väga. Publikumenu oli muljetavaldav. Pärast kooli jõulupidu toimus klassis loosipakkide lunastamine. Luuletuste osakaal oli muidugi suur, aga ei puudunud ka pantomiim, trikid, laulud ja klaverimäng. Igal juhul said kõik juurde esinemisjulgust. Suur tänu Kaspari emale, kes hoolitses suupistete eest jõululaual! Klassiöö Pikka aega oodatud klassiöö toimus 8. märtsil. Kogunesime koolimajja kell 20.00 ja panime kirja ajakava toimuvatest ühistegevustest. Mängiti seltskonnamänge, suhtlusmänge, tantsiti, võimlasse oli planeeritud saalihoki võistlused ja pallimängud. Loomulikult kehtestasime ühiselt ka reeglid, millest tuli kinni pidada, kirjutasime need klassi tahvlile. Oluline oli hoida puhtust ja korda, sõbralikult kõigiga läbi saada ja mitte tülitseda, ka ei kasutatud ühistegevuste ajal telefoni ja viibida võis ainult 1. korrusel. Ühise toidulaua katsime kohvikusse, kus mängude vahel sai käia keha kinnitamas. Klassijuhatajana loodan, et ühised tegevused liidavad klassi ja innustavad koos tegutsema, hästi läbi saama ning arendavad suhtlemisoskust. Igal juhul olid kõik laupäeva hommikul lahkudes rõõmsad ja rahul. Õppekäigud 13. detsembril oli õpilastel võimalus külastada Tartus ettevõtlusküla, kus osaleti programmis “Ettevõtlik kodanik”. Majanduse ja finantsoskuste aluseid õpiti tehislinnakus rollimängu teel. Õpilased jagati meeskondadeks ja iga meeskond hakkas esindama üht ettevõtet ning täitma ettevõttega seotud ülesandeid. Võimalus oli tegutseda pangas, ilusalongis, kaubamajas, apteegis, linnavalitsuses ja meediaväljaandes. Mängu käigus õpiti nägema ja looma seoseid ühiskonna toimimisest etappide kaupa, mäng vaheldus tehtu analüüsimise ja uute teadmiste omandamisega juhendaja suunamisel. Saadi teada, kuidas toimib majandus, kuidas teha meeskonnatööd, kuidas vormistada dokumente ja kuidas käib tulude ja kulude arvestamine. Õpilased nautisid mängu väga ja olid ettevõtlikud, aktiivsed ja julged. Mängu lõpus oli kõigil ettevõtetel eesmärk jääda kasumisse, mis paraku sellel korral hästi ei õnnestunud, aga kindlasti andis mäng eluks vajalikke kogemusi ning kuidas osata mängu ja päriselu vahel seoseid luua. 21. veebruaril külastati soomusrongi nr. 7 “Wabadus” Elva raudteejaamas. Õpilastel oli võimalus viibida erineva otstarbega vagunites nagu kuulipildujavagun, dessantvagun, suurtükivagun ja sanitaarvagun. Giidi vahendusel saadi ülevaade vabadussõja käigust ja soomusrongide tähtsusest sõjas. Kõigile oli see ainulaadne kogemus ja andis küllaga mõtlemisainet sellest kui rasketes tingimustes tegelikult sõdimine käis.


TRIMESTER

Leht 34

VII KLASS

KLASSIDE TEGEMISED

klassijuhataja Ülle Närska Ettevõtlusküla Osalesime 7. detsembril ettevõtlusküla programmis “Ettevõtlik kodanik”. Meie klassil oli võimalus juba kolmandat korda sellest programmist osa saada. Seetõttu sujusid pangatoimingud, linnavalitsusega suhtlemine ja kauplemine juba päris hästi. Õppisime kasutama kätteantud mänguraha ning teenima ettevõttele kasumit. Samal päeval vaatasime Cinamonis filmi Grinchist, kes varastas Kesseküla jõulud.

Jõulupeod Jõulupeo ja jõulukontserdi läbiviimisel olid teadustajateks Triine ja Maris. Meie klass oli abiks ka võimlasse istekohtade paigutamisel.

Soomusrong 21. jaanuaril külastasime soomusrongi Wabadus , mis seisis nädala vältel Elva raudteejaamas.

Talispordilaager Saavutuseks loeme seda, et kõik osalesid 30.-31.01 Piiril toimunud talispordilaagris. Oskame nüüd lumelauatada ja mäesuuskadel laskuda, isegi räätsamatk ei tundu nii hirmutav kui kolm aastat tagasi. Mõnus on õhtul klassikaaslastega jutustada ja öörahu ajal vaikselt teki all itsitada, kui teised magama tahavad jääda.

Playback Playbackil esinesime Barbygirlsi looga, see nõudis omajagu julgust.Kiitus Raimole, Henrile ja Markusele ja muidugi Barbidele- atraktiivne Triine, kelmikas Anastacia, hobusefanaatik Grete, armas Lisett, kes meie klassi reipalt esindasid. Rasmus ja Eke olid eelneval hilisõhtul Keni auto kokku klopsinud, riietuse saime kohalikust kaltsukaubamajast.

Sellel trimestril toimusid meil arenguvestlused, vaatasime üle aasta eesmärgid ning usume et vaikuseminutite abiga suudame ka lärmitaset tunnis vähendada ning meelerahu säilitada


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

KLASSIDE TEGEMISED

Leht 35

VIII KLASS klassijuhataja Maris Pukk

VIKK külastus Kogunesime jaanuari lõpus reedesel päeval kooli, et minna tutvuma Viljandi Kutseõppekeskusega. Grupp moodustus enamasti kaheksanda klassi õpilastest, kuid kaasa olid tulnud ka mõned üheksandikud. Viljandist oli kohale saadetud isegi buss – ainult astu peale ja põnev päev võibki alata! Kohale jõudes nägime palju teisi õpilasi ja õpetajaid – lisaks seal õppivatele noortele, olid ka teised koolid kutsutud Viljandisse. Kaua me ringi vaadata omapead ei jõudnudki, sest juba alustas direktor Tarmo Loodus kõnega ja tutvustas eesolevat päeva. Oluline on märkida, et eelnevalt oli õpilastel olnud võimalus karjääriõpetuse tunnis registreerida kolme töötuppa vastavalt enda huvi järgi. Ma arvan, et see on üks olulisemaid põhjuseid, miks noorte jaoks see päev põnev oli – loomulikult meeldib kaasa lüüa ja uurida nende erialade kohta, mis neile meeldivad! Grupp jagunes huvide järgi mitmeks ning mina läksin kaasa grupiga, kes tutvus ehitusõppe, autoõppe, viimistluse ja palju muuga. Igas kohas said õpilased ise midagi valmistada või katsuda ja oma ala eksperdid rääkisid lähemalt, mis võimalused on edasi töötamiseks ning mida selline õpe endast kujutab. Lisaks sellele saime ekskursiooni terves majas ning ühiselamus ja kogu kompleks on väga modernne ning suurepäraste võimalustega. Päeva lõpuks olime väga tänulikud informatsiooni ja juhtnööride eest ning mõistsime koos, et see oli väga hästi organiseeritud üritus tutvustamaks Viljandi Kutseõppekeskust!

Jõulupidu Jõulupeol luges klassijuhataja koos Anete Räisi ja Robin Massuriga katkendeid raamatust „Väike prints“.

Teatripäev Teatavasti on märts teatrikuu ja selle raames korraldati Vanemuise teatris koolinoorte teatripäev – osales lausa 1400 õpilast, selle hulgas 14 meie seitsmendikku ja kaheksandikku. Päev algas kell kümme piduliku avamisega ja seejärel liikusime töötuppa. Kaks Ugala teatri näitlejat Laura Kalle ja Ringo Ramul tutvustasid meile näitlejatele tavalisi harjutusi, millega arendada enda kujutlusvõimet ja julgust. Päeva teises pooles nägime Rakvere teatri etendust ,,See kõik on tema’’, mis keskendus perevahelistele suhetele. Bussisõidul tagasi oli kuulda vaid positiivseid sõnu, sest päev tõepoolest oli väga meeleolukas!


TRIMESTER

Leht 36

KLASSIDE TEGEMISED IX KLASS klassijuhataja Kersti Aadusoo Riigikaitse laager 1.-2. veebruaril Koostöös Elva Gümnaasiumiga osalesid meie kooli 9.klassi õpilased veebruaris riigikaitse laagris. Elva Gümnaasiumis jagati õpilased kolme rühma: Alfa, Pravo ja Charlie. Iga õpilane sai nimelise varustuse, mis kaalus 25 kg. Teekond laagriplatsile oli 4,5 km. Helli Ilves andis ülevaate laagris toimunust. Kohale jõudes püstitasime telgid, sõime ja siis toimus väike 2 km pikkune rännak. Rännakul oli vaenlase rünnaku oht. Pärast rännakut grillisime. Õhtul hakati telke kütma ja pandi paika öövalve. Igal rühmal oli kaks jaamaülemat. Öeldi, et öösel võib vaenlane rünnata. Vaenlane käis kolm korda - kell 24.00, 01.00 ja 06.55. Häire ajal pidid kõik üles tulema ja telgi ette kogunema.Kõik loendati üle ja mindi siis vaenlast otsima. Äratus oli kell 7.00. Pärast hommikusööki pakiti asjad kokku nin seejärel algas esmaabi kursus. Meile õpetati žgutti peale panema ja haavu siduma. Seejärel hakkasime tagasi kooli poole kõndima. Mõned õpilased andsid oma kotid auto peale. Koolis kontrolliti rangelt kogu varustus üle. Hiljem sai kringlit ja teed. Laager lõppes diplomite jagamisega. Laager oli väga põnev ning meeldis kõigile osalenutele.

Õppekäik Viljandi Kutsekooli Grupp 8. ja 9.klassi õpilasi käis tutvumas Viljandi Kutsekooliga. Õpilastele tehti ringkäik õppehoones ning näidati ühiselamuid. Kokanduse töötoas said õpilased teha fruktodisaini, elektri töötoas katsetati juhtme paigaldamist nii, et lamp läheks lülitist põlema, autoremondi töötoas lasti tööriistakohvrit aja peale kokku pakkida. Päeva lõpus korraldati Bingo tutvustatud ametite peale. Mängu võitis õpetaja Maris Pukk. Kutsekool jättis väga hea mulje.

Jõuluõhtu Kooli jõulupeol esines klass suurepärase kolmeosalise tantsunumbriga. Etteastes osales enamus klassist. Traditsiooniliselt salvestas ja pani muusika kokku klassi IT spetsialist Markus Kährik. Pärast ülekoolilist kontserti kogunesime klassi, et jagada jõulupakke ja süüa torti, mille valmistas Kertu ema. Tort maitses kõigile. Kellel tahtmist oli, sai süüa ka võileibu. Klass üllatas klassijuhatajat 20 kauni roosi ja väga südamliku kingitusega. Nimelt olid õpilased pannud kokku ühispildi erinevatest klassipiltidest, pildiraami oli valmistanud David. Kingipakis oli ka kommikarp ja Davidi isa meisterdatud küünlajalad. Klassijuhataja oli väga liigutatud ja tänulik. Klassi jõuluõhtu ilmestamiseks korraldas Joosep ka ilutulestiku.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 37

KLASSIDE TEGEMISED IX KLASS klassijuhataja Kersti Aadusoo Playback Sõbrapäeval toimus koolis playbackide konkurss, mille organiseeris ÕE. Üritust juhtis ÕE president, 9. klassi õpilane Rebeka Käpa. 9. klass valmistas ette kolmeosalise etteaste, kasutades järgmisi lugusid: “Nexus”, “Parmupillihullus” ja “Raju reede”. Etteaste oli originaali- lähedane, kaasatud oli suur osa klassist, esitatud säravalt ja naudinguga ja 9. klass pälvis žüriilt kõrge tunnustuse- III kooliastme parim.

Kohtumine Töötukassa karjäärinõustajatega 5. märtsil toimus 9. klassi õpilastele karjäärinõustamisalane loeng ning 6.märtsil viidi läbi sisseastumisvestluste simulatsioonid ja vajadusel jagati nõuandeid edasiõppimise osas. See oli väga valik ja huvitav. Nii mõnigi õpilane sai simulatsioonidest kasulikke nõuandeid ja julgust minna gümnaasiumi või kutsekooli sisseastumisvestlusele. Märtsi algus on 9. klassi jaoks üldse väga pingeline, sest tuleb valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Katsed toimuvad 15. märtsil. Autor: Maria-Elise Poom


TRIMESTER

Leht 38

LOOD MEIST Eesmärgid on inimestel, mitte koolil direktor Päivi Märjamaa Asjade tähtsuse järgi ritta seadmine võib olla ebamugav muutus, mis nõuab pingutust, aega ja enesemobiliseerimist, kuid soov oma tööd paremaks korraldada peab algama inimestest endist. Koolil ja üldse haridusel on ühiskonnas väga palju konkureerivaid ülesandeid, mis igapäevaselt võistlevad tähelepanu saamise eest. Osa neist ülesannetest võivad olla üldsõnalist laadi, osa aga kindlasti konkreetsed. Nende järjekorda seadmine ja sihipäraste valikute tegemine võib kujuneda tänases koolis üsna keeruliseks väljakutseks. Kui me räägime oma kooli muutumisest ja vajadusest muutuda, siis see ei ole lihtsalt mõtteharjutus. Kooli arendamine, oma identiteedi ja näo kujundamine on kooli päris olemus ja igapäevane töö. Kool ei saa kunagi valmis. Arendustööd kooliga võib kujutada tinglikult projektitööna - projektidega seonduvate probleemide lahendamise oskusest ning süsteemi viimisest sõltub kõik. Protsessis peavad osalema kõik Puhja Kooli pikaajaline arendustöö on seotud kogukonna ja sellega, milliseid väärtusi me olulisteks peame. Oluline on protsess, mille kestel kõik osalised - lapsevanemad, koolipidajad, õpilased ja õpetajad saaksid öelda, et jah, need on meie väärtused. Mitte kooli väärtused ega eesmärgid. Eesmärgid on inimeste omad. 2018. aasta kevad-talvel kirjutati projekt „Koolimeeskonna ühise teadmise kujundamine kooli arengusuundadest uues reaalsuses“, et viia läbi muutustele suunatud tegevusi ja saavutada oma tegevusega kolm tulemust: 1) õppimise ja õpetamise efektiivsuse ning heaolu suurendamine; 2) ennastjuhtivate õppijate kasvatamine õpetajate enesetõhususe kasvu kaudu, kõigi kooli osaliste eesmärgistamise, koostöise planeerimise ning tagasiside- ja refleksioonioskuste arendamine; 3) õppijate ja õpetajate eesmärkidest ning kooli väärtustest lähtuv uus arengukava. Uue reaalsuse all pidasime silmas haridusasutuse jaoks selliseid põhjapanevaid muutusi nagu ümberkujundamist põhikooliks, valdade ühinemist Elva suurvallaks ning õpikäsituse viimist uuele, õppijakesksele alusele. Ühised koolituspäevad on olulised. Protsess algas 2018. aasta juunis ja sisaldas endas juhtkonna supervisioone, juhtrühma planeerimiskoosolekuid ja õpetajate koolituspäevi. Kokku paarkümmend kohtumist ja neli täispikka koolituspäeva kuni 2018. aasta detsembri lõpuni. Kesksel kohal olid teemad, mis kõikidele tähtsad ja tegevused, mis puudutavad päriselt igaühte. Pöördelise tähtsusega momendid olid ühised koolituspäevad, milles osalesid peale kooli meeskonna ka lastevanemate esindajad ja koolipidajate esindajad. Vanematest olid meiega teekonnal Karita Rokka ja Veljo Raide, koolipidajat esindasid Marika Saar ja Triin Kaaver. Tõde, mis lapsevanemad koostööpäevadel osalemisest leidsid, väärib üle kordamist: “Just inimesed, kellega meie lapsed koolis kohtuvad, mõjutavad neid kujunema isiksusteks, kes oma eluga toime tulevad. Nende inimeste tundmine ja teadmine, kuidas asjad käivad, kasvatavad vanemates usaldust kooli vastu.” Koolipidajatest osalejad kommenteerisid, et on oluline tunda oma piirkonna kooli siseelu ja näha meeskondi reaalselt isuga töötamas. Eriti mõjus tundus nende arvates olevat asjaolu, et protsess käis sama jalga valla arendajate eesmärkidega. Jõudsime oma projektitöös tõdemuseni, et meie koolis peakski olema piltlikult öeldes selg õppetööd kavandades märg. Tundides seevastu on võhmal õpilased, kes innukalt kaasa töötavad. Ja õppetöö kavandamine ei tähenda kaugeltki ainult tundideks ettevalmistust. See tähendab sisuliselt terviklikku lähenemist õppeprotsessile, kus tunni juhtideks võib korraga olla ka mitu õpetajat ja käsitlusel lõimitud õppeained, õppijateks erinevate klasside õpilased.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 5

Leht 39

LOOD MEIST Tulemuseks (ka) uus arengukava Oma kooli tegevusi justkui tagurpidi kaardistades jõudsime väljundipõhise õppekava ja üldpädevusteni ja sealt omakorda arengukavani. Projekti tulemus on hulk viljakaid töötunde, mis aitasid inimestel omavahel paremini tuttavaks saada ja tööalaseid suhteid arendada. Samuti on valmimas kooli uus arengukava, 4. klassi õppeaineid siduv lõiminguplaan ja selginenud rida plaane tulevikuks. Sisuarendus peaks ühte jalga käima ka koolihoone füüsilise vormiga. Sobiv ruum toetaks paljusid õppimisviise ning arvestaks ka neid funktsioone, mis pole otseselt õppekavaga seotud. Ainult nii saame kooliruumi kaasata meie tulevikustsenaariumitesse.

Vaikuseminutid õpilastele ja õpetajatele loovjuht Ülle Närska 4. jaanuaril ja 25. veebruaril läbisid 21 aineõpetajat vaikuse-minutite 2-osalise koolituse, mille käigus õpiti tulemuslikult kasutama meelerahu- ja tähelepanu harjutusi. Koolitusel osalenud õpetajad saavad teadveloleku ehk mindfulness harjutuste praktiseerimisega häälestada õpilasi õppetööle, rahustada ärevaid õpilasi, arendada keskendumisvõimet ja tähelepanelikkust, toetada hoolivat suhtekeskkonda ning empaatiavõime arengut. Meile on toeks iganädalased isiklikku meelerahu toetavad harjutused, mida vaikuseminutite koolituskeskus saadab. Lisaks on vaikuseminutite äpp, mille võib igaüks nutiseadmesse laadida ning edukalt kasutada. Vaikuseminutite koolitaja oli Edvard Ljulko.

Vungiuudised Vunk-meeskonna eestvedaja Riin Massur Talvevaheajal sai teist korda kokku kooli Vunk-meeskond, kes esmalt tegi kokkuvõtteid tegevustest, mis mahtusid talvisesse perioodi novembrist veebruarini, millest ka infokirja lugejatele teada anname. Novembri lõpus toimus kooli töötajatele toimus sammulugemise aktsioon, mille raames saime TÜ Liikumislaborist laenutatud sammulugejate abil saime teada, et soovitusliku 10 000 sammu kõndimine päevas on päris suur väljakutse enamusele. Üllatusena ka nendele õpetajatele, kellel on põhjust koolipäeval neljal korruse toimetada. Aktsioon andis kõvasti mõtlemisainet ja inspiratsiooni. Kõige olulisem teadmine ettevõtmisest on see, et vajalike sammude kogumiseks on kindlasti vaja liikuda kooli jalgsi või teha iga päev vähemalt tunnine treening/kõnd. Õpetajad on saanud sellel õppeaastal TÜ Liikumislabori juhendamisel metoodilisi koolitusi liikumistegevuste toomiseks ainetundidesse. Kui sügisel said koolitustest osa klassiõpetajad, siis märtsist avanevad koolitusvõimalused loodusainete-, matemaatika- ning keeleõpetajatele. Väga põnevad on koolivaheaegadel toimuvad kogemusseminarid. Näiteks jagasid talvevaheaja oma kogemusi Tartu Kesklinna Kooli õpetajad. Ka õpilaste on liikumisvõimalused on astunud sammu edasi. Kooli neljanda korruse koridoris on detsembrist tasakaaluharjutuste tegemiseks slackline liin ning võimlasse paigaldati kauaoodatud ronimissein. Meie koolitatud mängujuhid viisid läbi mängi- ja liikumisvahetunde kolmapäeviti ja reedeti, millele küll jaanuaris ja veebruaris pakkusid tugevat konkurentsi suusatunnid ning playbacki harjutamine. Vunk-meeskond planeeris oma kohtumisel ka uusi ettevõtmisi. Otsustasime ühiselt, et järgmiseks prioriteediks on vahetunnitegevuste süsteemi loomine. Muudatuste viimine päevakavasse sõltub hetkel paraku sellest, milliseks kujuneb õppetöö remondiga kaasnevates uutes oludes. Väga rõõmustav, et omapoolse panuse aruteludesse andsid sel korral ka vanemate esindajad Taavi Leemet ja Triin Pall ning uus meeskonnaliige klassiõpetaja Jana Adari.


Eneseteostus saab võimalikuks haridust ja loovust väärtustavas koostöös!

ANNAME TEADA

Esmane tööaadress Aadressirida 2 Aadressirida 3 Aadressirida 4

Oleme rõõmsad! Elva vald tunnustas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktusel Puhja Kooli tiitliga „Aasta Tegija 2018“. Tunnustuse tõi meie kooli karjääripäev, mis 2018. aasta oktoobris toimus juba viiendat korda. Karjääripäeva eesmärk on avardada õpilaste silmaringi ja rääkida elurollide kujundamisest.

UUS REAALSUS III TRIMESTRIL VANA KOOLIMAJA

Tartu - Viljandi maantee Joonistas Ene Põldaru

Infokirja pani kokku õppejuht Riin Massur Infokiri nr 6 ilmub 7.06.2019