TRIMESTER NR 4

Page 1

Puhja Kooli infokiri nr 4 DETSEMBER 2018

Hooga edasi! õppejuht Riin Massur Eelmisel õppeaastal uue algatusena loodud Puhja Kooli infokiri “Trimester” jõuab lugejateni ka 2018/2019 õppeaastal. Kevadel kooli aastaraamatuks koondunud infokiri on tõestanud, et vajame päris oma kooli trükist selleks, et mäletada olulisi sündmusi ja ettevõtmisi ning esile tõsta inimesi, kes on andnud panuse ja pühendumisega meie koolile oma näo. Käesoleva õppeaasta peamised fookused said selgeks juba suvehakul eelmise õppeaasta kokkuvõtet tehes. Analüüsimise aluseks on küsitluste, arengu- ja koostöövestluste kokkuvõtted. Samuti erinevate huvigruppide (kooli töötajate, õpilaste, vanemate, koostööpartnerite) arvamused ja ettepanekud. Sihiseades annavad omapoolse orientiiri meie alusdokumendid ja haridusuuendused. Selle õppeaasta peamised märksõnad Puhja Koolis on: arengukava, koolikeskkonna uuendamine, muudatused hindamises ja sotsiaalsed oskused. Uue arengukava keskseks teemaks on õppija areng. Õppija rollis näeme kogu kooliperet - õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid. Õpetajad on kooli arengusse panustanud meeskonnakoolituste toel ja uutes õpiringides Säde, Motivatsioon ja Kaasamine, kus on olnud võimalus argumenteerida, analüüsida ja mõtestada kooli maine ning õppimise ja õpetamisega seonduva üle. Õpilaste arutelud on toimunud klassijuhatajatundides ja õpilasesinduses. Oleme lootusrikkad, et juba uue kalendriaasta alguseks koonduvad meie mõtted ühtseks tervikuks. Koolikeskkonna uuendamiseks oleme saanud palju häid mõtteid Liikuma Kutsuva Kooli programmist. Võrgustikukoolidele suunatud kogemusseminarid, liikumisfoorumid ja koolitused on kasulikud ja vajalikud. Aktiivsetest aine- ja vahetundidest peaks saama koolielu loomulik osa. Püüame Tervist Edendava Kooli kogemused siduda orgaaniliselt Liikuma Kutsuva Kooli tegevustesse ning seeläbi parendada kooli vaimset, füüsilist ja sotsiaalset keskkonda. Loomulikult ootame lootusrikkalt ka Innove pindala optimeerimise projekti elluviimist. Hindamismuudatused puudutavad peamiselt 1.-5. klassi õpilasi, kuid kaudselt kindlasti kogu kooliperet. Numbrid on asendunud kirjeldava tagasisidega I klassis ning hinnangutega arvestatud/mittearvestatud oskus- ja loovainetes. Arutelud hindamise teemal on sisukamaks muutnud ka II ja III kooliastme hindamist. Loodetavasti on seeläbi ka õppetegevus avatum ja eesmärgipärasem. Muutused nii mõttemustrites kui motivatsioonis on väga positiivsed, mis omakorda annavad kindlustunde, et liigume õiges suunas. Kindlasti teeme vahekokkuvõtteid iga õppeperioodi lõppedes, et uue hindamissüsteemi nüansid kõigile arusaadavad ja tulemuslikud oleksid. Õpilaste toimetulek koolis on tihedalt seotud sotsiaalsete oskustega. Veidi võõrana tunduva termini taga on tegelikult peidus igapäevaelus olulised väärtused ja oskused. Näiteks kuidas luua ja hoida suhteid või mõista teiste inimeste tundeid ja mõtteid, kuidas teha koostööd, ennast väljendada või austada erinevaid seisukohti. Teemadering on päris lai. Püüame sellel aastal koolipoolseid tegevusi süsteemi seada klassijuhatajate ühenduse ja tugimeeskonna koostöös. Meie saame koolis õpilasi toetada ja suunata, kuid reaalses elus saab sageli määravaks see, kuivõrd sarnaseid väärtusi kannavad kodu ja kool. Aga ka see, kas koolis pakutavaid võimalusi nii õppetöös kui huvitegevuses ära kasutatakse. Loodan väga, et infokiri Trimester kajastab, informeerib, üllatab, rõõmustab, paneb mõtlema, tekitab emotsioone… Tähelepanelik lugeja märkabTrimestris ka sisulisi muudatusi ja täiendusi. Ikka hooga edasi! Head lugemist!


TRIMESTER

Leht 2

2018/2019 ÕPPEAASTA Kas meie teeme kooli või teeb kool hoopis meid? direktor Päivi Märjamaa Tänases hariduses on kogu aeg midagi õhus. Järjest enam koole haridusmaastikul loovad olulistele mõistetele, nagu kaasav haridus, muutunud õpikäsitus või õppija arengu toetamine, oma sisu. Meid varitseb igas eluvaldkonnas ootus teistsugusele, muutuvale koolile. Surve on tuntav ka meil. Haldusreformiga oleme saanud Elva valda endale kodukoolideks 9 erinevat haridusasutust. Nii munitsipaalkoole kui erakooli. Valikut jätkub. On lasteaed-algkoole, põhikoole, gümnaasiume. Õpilaste arvud koolides kõiguvad alates kaheksast kuni kaheksasajani. Mida mitmekesisem haridusvõrk, seda rohkem võimalusi peredel valida oma lapsele sobivaim õpikeskkond. Kuigi harjumuspärane kool piirkonnas tundub elu loomulik osa, on nende koolide elujõulisuse peamiseks tingimuseks ikkagi seal antava hariduse tuumakus. Seega oleme esimest korda elus situatsioonis, kus koostöö käib käsikäes enese-tõestuse ja eluterve konkurentsiga. Peame kestvalt kinnitama oma olemasolu vajalikkust. Kooli arendamine sarnaneb üha enam ettevõtte arendamisega, mille sisu on rätsepatöö, kus ei loeta proovide arvu vaid nauditakse loomingulist protsessi ning väärtustatakse tulemust. Oleme meiegi isuga loonud õpilastele vajalikku kooli. Ühel hetkel mõistes, et kuidagi märkamatult on hakanud kool tegema ka meid. Taotleme oma tegemistes tasakaalu - et kasu tooksid nii tavad kui uuenduslikkus, kus inimesed annavad oma oskuste kohaselt parima. Oleme õppinud kasu saama ka oponentidest või lihtsalt skeptikutest. Aga ümbritseda soovime end ikka inimestega, kes on ehedad, avatud ja väga mitmekülgse taustaga, siis on iga ettevõtmise tulemus parem.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 3

2018/2019 ÕPPEAASTA klassijuhataja

õpilasi kokku

tüdrukud

poisid

1.j

Jana Adari

17

7

10

1.m

Maire Sepp

14

7

7

2.i

Imbi Tanilsoo

15

6

9

2.k

Kadri Raudsepp

19

8

11

3. klass

Lea Järv

22

16

6

4. klass

Silja Lipping

21

8

13

5. klass

Riin Saadjärv

23

11

12

6.klass

Ruth Luts

18

9

9

7. klass

Ülle Närska

25

13

12

8. klass

Maris Pukk

14

5

9

8 IÕK

Indrek Pekko

1

9. klass

Kersti Aadusoo

26

17

9

215

107

108

1

Juhtkond: Päivi Märjamaa, Riin Massur, Riin Saadjärv, Ülle Närska, Eva Kõrgmaa Õpetajad: Kersti Aadusoo, J ana Adari, Evelyn Eensoo, Lea J ärv, Kadri J ürimaa, Ave Külter, Merle Lint, Silja Lipping, Paula Luks, Ruth Luts, Liisa Merila, Ülle Närska, Tanel Ojaste, Madis Paju, Maris Pukk, Kadri Raudsepp, Riin Saadjärv, Evelin Salu , Maire Sepp, Anne Soosaar, Imbi Tanilsoo, Triinu Vakmann Tugimeeskond: Aune Summer, Ene Väär, Ene Põldaru, Elle Salo, Aili Tamm, Silvi Sala, Indrek Pekko, Sirje Dementjeva, Andres Bõkarev Majandusmeeskond: Ülle Aruoja, Aarne Lipping, Kätlin Lamp, J aanika Reminnõi, Galina Viljaste, Siivi Ebral, Riina Saalits, Külli Kangro, Irina Kuus, Sulev Podar


TRIMESTER

Leht 4

EDUKAD ÕPPETÖÖS I j KLASS Nikita Gretšin, Sandra Haamer, Saskia Heinaru, Roland Iljin, Lisandra Kallas, Jaan Leetberg, Lisandra Gerda Luhamaa, Rosann Massur, Daniel Menšikov, Pääsu-Mari Raide, Oliver Lauri Tiits, Emma Gudrun Reinomägi, I m KLASS Märt Aan, Miia Kask, Mariia Külter, Brigita Kütt, Ekke- Mihkel Mets, Jane Nurk, Hanka Part, Delise Pukki, Greily-Carmen Rungi, Matvei Sinkonen II i KLASS Revo Raimo Ebral, Margit Hunt, Sabina Kraineva, Denis Stailovski, Kärt Hannus, Keili Kübe, Christiane-Rose Lodeson, Risto Pedajas, Taimar Perdel, Laura Säde, Steven Sõmer II k KLASS Johannes Finstad, Greete Kiisk, Mia Marleen Krõlov, Linda Leemet, Johan Lääne, Mia Lota Parts, Rait Põldre, Getter Raudjalg, Hugo Oskar Reinomägi, Rikko Rõõm, Annbel Marie Tamm, Raiko Tammi, Olimar Kõiv, Ann Muutra, Kevin Olefirenko, Maikel Olefirenko, Ats Paavel, Thalia Rätsepp, Robin Vänzel III KLASS Anete-Liis Kingsepp, Ketlin Kumari, Anna Leemet, Linde Leetberg, Karolin Nurk, Varvara Raud, Irmeli Rokka, Saskia Rokka, Laura-Lii Hendrikson, Kevin Hoolemaa, Maria-Helga Järvis, Kevin Jõgi, Andreas Kasemets, Aleksander Kuznetsov, Deliisa Raamets, Anneliise Raudsepp, Melany Siht, Ilja Sinkonen, Carola Soo, Lili Vänzel IV KLASS Marit Kütt, Mario Kütt, Laura Neeme, Mia Laaneväli, Anete Mirell Lauri, Jass Norman, Sander Portnov, Andris Tammi V KLASS Herta Heinaru, Jan Erikson, Linda Marie Finstad, Kärola Jõgi, German Jürgenthal, Radek Kobzar, Miguel Krainev, Keneli Pallon, Laura Pallon, Ken-Evert Tobre, Alesja Turovskaja, Margareth Veiler, Anete Vozijan VI KLASS Anet Arrak, Mia Erikson, Keitlin Kärmas, Getter-Liis Kukk, Karla Mets, Lii Neeme, Elis Vozijan, Kenno Platonov, Saara-Lee Raide VII IKLASS Pille-Riin Maal, Lisett Laurson, Anastacia Viks VIII KLASS Robin Massur, Siim Muutra, Matvei Raud IX KLASS Maria-Elise Poom, Kristyn Pukk, Anastasia Puzakova, Annabel Rõõm, Paul Jean Otto Faucheux, Sandra Gorbunov, David Kallas, Miia Uibo, Rasmus Uibokand


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 5

VÕISTLUSED Nuti-Mati matemaatika Eesti meistrivõistlused matemaatikaõpetaja Merle Lint I etapi parimad tippspordis: 1. klass: Rosann Massur (piirkonnas 4. koht, Eestis 9. koht) Märt Aan (6. /12. koht) Jaan Leetberg (9. /17. koht) Matvei Sinkonen (11. /21. koht) 2. klass: J ohan Lääne (9. /56. koht) 7. klass: Pille-Riin Maal (3. /47. koht) 9. klass: David Kallas (5. /103. koht) Maria-Elise Poom (8. /117. koht)

II etapi parimad tippspordis: 1. klass: Brigita Kütt (piirkonnas 3.koht, Eestis 9.koht) Märt Aan (7. /15. koht) Rosann Massur (15. /50. koht) 2. klass: Johan Lääne (7. /48. koht) 5. klass: Anete Vozijan (19. /90. koht) 8. klass: Siim Muutr a (4. /80. koht)

I etapi parimad rahvaspordis: 1. klass: Roland Iljin (piirkonnas 2. koht, Eestis 8. koht) Brigita Kütt (3. /20. koht) Rosann Massur (6. /40. koht) Märt Aan (7. /44. koht) 5. klass: Her ta Heinar u (8. /40 .koht) 7. klass: Mar is Kar u (4. /50. koht) Pille-Riin Maal (10. /66. koht)

II etapi parimad rahvaspordis: 1. klass: Matvei Sinkonen (piirkonnas 3. koht, Eestis 17. koht) Brigita Kütt (4. /18. koht) 2. klass: J ohan Lääne (9. /88. koht) 6. klass: Keitlin Kärmas (6. /68. koht) 8. klass: Siim Muutr a (7. /75. koht) 9. klass: Mar ia-Elise Poom (5. /65. koht)

Vene keele viktoriin vene keele õpetaja Silja Lipping 14. novembril toimus Nõo Põhikoolis 8.-9. klasside vene keele viktoriin, mis viidi läbi Kahoot! keskkonnas. Puhja Koolist osalesid 9.klassi õpilased Richard Iljin, Anastasia Puzakova ja Annabel Rõõm. Viktoriin toimus võistkondade vahel, mis loositi kohapeal. Seega olid segavõistkonnad, kuhu sattusid õpilased erinevatest maakonna koolidest. See tekitas õpilastes parasjagu elevust, samuti said nad ka omavahel suhelda. Küsimused olid mitmekülgsed. Küsiti küsimusi nii Eestimaa kui ka Venemaa kohta väga erinevatel teemadel, kuid oli ka sõnavara, grammatika ja õigekirjaküsimusi. Anastasia oli võistkonnas, mis saavutas I koha, Annabeli võistkond sai III koha ning võistkond, kus osales Richard, saavutas IV koha. Kiitus õpilastele!

Tähetarga võistlusmäng klassiõpetaja Lea Järv 26. septembril Elva Gümnaasiumis toimunud võistlusmäng on mõeldud I kooliastme õpilastele. Selle aasta teema oli „Rahvakalender“ Meie kooli esindasid: I klassist Saskia Heinaru ja Mariia Külter; II klassis Mia Lota Parts ja Ats Paavel; III klassist Anna Leemet ja Linde Leetberg.


TRIMESTER

Leht 6

VÕISTLUSED Tartumaa koolide meistrivõistlused maastikuteatejooksus Võistlus toimus 20. septembril Lähtel. Puhja Kooli esindasid: 6. klassi õpilased Anet Arrak, Mia Endrikson, Angelika Kõlu, Kaspar Männiste. 7. klassi õpilased Triine Uibokand, Rihho Reimo Reinhold, Kristjan Puškin, Raimo Raud.

Meistrivõistlused saalihokis 17. oktoobril toimusid Tartumaa koolide meistrivõistlused saalihokis. 8.-9. klasside noormeeste seas osales 16 võistkonda. Puhja Kooli võistkond saavutas 8. koha. Meeskonda kuulusid: Joosep Topolev, Markus Kährik, Rando Reinhold, Paul Jean Otto Faucheux, David Kallas, Robin Massur, Tomas Liiv. 5. klassi osales 11 võistkonda. Puhja saavutas 3. koha. Võistkonnas olid: Kerli Kalpus, Kristel Tihhomirov, Anete Vozijan, Laura Pallon, Kärola Jõgu, Alesja Turovskaja.

TV 10 Olümpiastarti Legendaarsel noorte võistlussarjal TV 10 Olümpiastarti algas sellel sügisel 48. hooaeg. Tegemist on peamiselt kergejõustiku ja mitmevõistluse alasid sisaldava võistlusega, kus võitjad selguvad järgmise aasta juunis Tartus kui finaliste võõrustab Tartu Tamme Kool. Puhja Kooli õpilased võtavad võistlusest osa esmakordselt, õpilasi juhendab meie uus kehalise kasvatuse õpetaja Madis Paju. 27. novembril toimunud Tartu maakonna etapil saavutati rõõmustavaid tulemusi: Kõrgushüpe (noor emad tütar lapsed) 3. koht Alesja Turovskaja (1.20) 4. koht Kerli Kalpus (1.15) 60m jooks (noor emad tütar lapsed) 5. koht Anete Vozijan (9.80) 8. koht Kerli Kalpus (9.92) 60m jooks (vanemad tütar lapsed) 6. koht Anet Arrak (9.34) Väga südikalt jooksis ka Mia Erikson. Kuulitõuge-2kg (vanemad tütar lapsed) 3. koht Triine Uibokand ( 8.89) 4. koht Krisette Sander (8.78)


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 7

VÕISTLUSED Meistrivõistlused rahvastepallis kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Ojaste 6. novembril toimusid Nõo spordihoones Tartumaa koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis. Osalevaid koole oli rekordarv (24 kooli). Kuigi arvestust peeti suurte ja väikeste koolide hulgas eraldi, siis turniir toimus kõigile koos, et selgitada välja nii poiste kui tüdrukute hulgas kaks paremat kooli, kes saavad minna maakonda esindama vabariiklikele võistlustele. Poiste võistkondi oli kokku 16 ja need oli jagatud kolme alagruppi. Puhja poisid võitsid alagrupis kõik 4 mängu ja kindlustasid sellega endale koha finaalis. Kõik kolm alagrupi võitnud koolid selgitasid välja lõppkohad 1.-3. ja pääsu üleriigilistele võistlustele. Finaalis võideti esimeses tasavägises mängus Nõo Põhikooli ja teises mängus jäädi napilt alla Melliste Koolile, kes tuligi selle võiduga turniiri üldvõitjaks. Puhja Kool saavutas 16 kooli seas (koos suurte koolidega) suurepärase 2. koha ja pääsesid üleriigilisele koolidevahelisele võistlusele. Tüdrukute võistkondi oli kokku 10 ja mängiti kahes erinevas alagrupis. Puhja tüdrukud saavutasid alagrupis 2. koha, võites 3 mängu ja jäädes ainsana alla Ülenurme kooli võistkonnale. Poolfinaalis saadi ülinapp kaotus Melliste koolilt, kes suutis väga tasavägises mängus võitja ainult 1 punktiga (mängu lõpuks üks mängija rohkem mängus). 3.-4. koha mängus võitsid Puhja Kooli tüdrukud kindlalt Tabivere kooli. Väikestes koolidest saavutasid Puhja tüdrukud samuti väga tubli 2. koha.

Tüdrukud: Herta Heinaru, Kärola Jõgi , Kerli Kalpus, Laura Pallon, Kristel Tihhomirov, Alesja Turovskaja, Angela Rendla, Keneli Pallon

PANEME ENNAST PROOVILE

Poisid: Jan Erikson, Carl-Endrik Johannson, German Jürgenthal, Radek Kobzar, Miguel Krainev Ruuben Reiljan, Ken-Evert Tobre, Mario Kütt

23. novembril Võrus toimunud riiklikul koolidevahelisel võistlusel rahvastepallis jagasid Puhja kooli poisid 9.-10. kohta. Võistkonnas olid: Miguel Krainev, German Jürgenthal, Jan Erikson, Ruuben Reiljan, Radek Kobzar, Mario Kütt, Carl-Endrik Johannson


TRIMESTER

Leht 8

ÜRITUSED SEPTEMBRIS Teadlaste Öö Festival loodusainete õpetaja Triinu Vakmann Teadlaste Öö nädalal toimusid temaatilised töötoad ka Puhja Koolis. 9. klassi õpilased tegid tegevuskaartide järgi kakaovõist, mesilasvahast ning oliiviõlist huulepalsamit ning avardasid seeläbi oma teadmisi keskkonnasõbralikust kosmeetikast. Koos arutati, mis on huulepalsami sõltuvus ja mille järgi otsustada, kas toode on keskkonnasõbralik või mitte. Iga õpilane sai töötoa lõpus enda tehtud huulepalsami koju kaasa võtta. 8. klassi õpilased osalesid aga vee puhastamise töötoas, kus tuli juhendi järgi ise veefilter disainida ning erinevate ainetega mustaks tehtud vesi võimalikult puhtaks saada. Õpilased uurisid rühmades, millised vahendid erinevate ainete puhastamiseks kõige paremini sobivad. Arutleti ka puhta vee tähtsuse ja selle kättesaadavuse üle Maa erinevates piirkondades. Põnevate ja praktiliste töötubade läbiviimist toetas juhendite ja materjalidega Ahhaa Teaduskeskus.

Sügisandide näitus 1. klasside klassiõpetajate Maire Sepa ja Jana Adari eestvedamisel toimus mihklikuu viimasel nädalal I kooliastme sügisandide näitus. Näitusel võis näha sügisandidest meisterdatud loomi, looduslikust materjalist kompositsioone ja põnevaid leide peenramaalt, lilleaiast, marja- ja seenemetsast. Näitus pakkus külastajatele värvide lustakat mängu ning tõi kaheks nädalaks kooli sügisese meeleolu.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 9

ÜRITUSED SEPTEMBRIS Spordinädal „Head vana elu lõppu...“ kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Ojaste Juba neljandat korda toimuv üle-euroopaline spordinädal leidis aset traditsiooniliselt septembrikuu viimasel nädalal. Selle aasta spordinädala patroonid olid Sandra Raju, Gerd Kanter, Ott Kiivikas ja Allar Levandi. Tänavuse spordinädala tunnuslause oli “Head vana elu lõppu – alusta uut elu Spordinädalal”. Puhja Koolis toimus spordinädala tähistamine juba teist aastat. Tavapärase koolirutiini sisse oli põimitud mitmeid erinevaid sportlikke tegevusi. Esmaspäeval oli kõikidel klassidel võimalik kehalise kasvatuse tundides proovida rullsuusatamist. Teisipäeval oli koolis külas Kristjan Kullamaa, kes on professionaalne slackline koolitaja ja esineja. Kooli siseõuel oli kõigil õpilastel ja õpetajatel võimalik näha 10-minutilist demonstratsioonesinemist ning seejärel said osad klassid võimaluse osaleda slackline-i ehk tasakaalulindi töötubades. Kolmapäeval toimusid kooli võimlas teatevõistlused, kus said kaasa lüüa nii õpetajad kui õpilased - kokku 9 õpetajat ja 81 õpilast. Võistkondade kapteniteks olid vaprad ja julged õpetajad, kelle meeskonda loositi igast klassist 1 liige. Seejärel asusid 10 -liikmelised võistkonnad ennast proovile panema osavust ja täpsust nõudvates võistlustes. Ülimalt atraktiivsetele jooksudele sai kaasa elada kogu koolipere. Ka neljapäev oli harjumuspärasest erinev. Nimelt olid tunnid lühendatud ja kõik vahetunnid selle võrra pikemad. Toimusid aktiivsed vahetunnid, kus õpilastel oli võimalus osaleda erinevates organiseeritud tegevustes, mida vedasid lisaks kehalise kasvatuse õpetajatele ja loovjuhile eest õpilasesinduse liikmed. Reedel sai iga klass eesmärgiks koguda kokku 100 km liikudes: joostes, kõndides, rattaga või muul moel. Kindlasti oli Puhja Kooli Spordinädal õpilaste jaoks uusi kogemusi pakkuv ja meeleolukas ettevõtmine. Järgmisel aastal jälle! TERVES KEHAS

TERVES TERVE KEHAS VAIM TERVE VAIM


TRIMESTER

Leht 10

ÜRITUSED OKTOOBRIS Orienteerumisnädal Orienteerumisnädal toimus sellel aastal 1.-5. oktoobrini. Nädala raames aitas kehalise kasvatuse tundides tegevusi läbi viia MTÜ Seiklushunt, kelle noored ja aktiivsed üritusekorraldajad on Tartumaal käima lükanud projekti “Noorte liikumisharrastuse edendamine orienteerumise näol”. Meie külalistel oli kaasas vajalik inventar, et pakkuda õpilastele kaasaegset orienteerumiselamust. Kehalise kasvatuse õpetajatega koostöös seati eesmärgiks tutvustada orienteerumise põhitõdesid, õpetada liikumist looduses kaardi abil ja planeerimisoskust. Õpilased said teooriatundides ülevaate orienteerumiskaardist, leppemärkidest, looduses liikumise põhitõdedest, mõõtkavast ning ajaplaneerimisest. Teooriale järgnesid praktilised ülesanded kooli ümbruses.

Õpetajate päev Õpetajate päeva tähistasime traditsiooniliselt õigel päeval. Nii võtsidki 5. oktoobril õpetajarolli kanda IX klassi õpilased ja organiseerisid klassijuhataja Kersti Aadusoo juhtimisel koolipäeva ka „pärispedagoogidele“. Hommikusele võtme üleandmistseremooniale kogunes suur hulk kooliperest, mille lõppedes asusid põhikoolilõpetajad vapralt paari– või kolmekaupa tunde läbi viima. Õpetajatel avanes võimalus sõita õppekäigule riigiarhiivi Noora. Peale õppekäiku andis õpetajatele minikontserdi IX klassi õpilane Mirjam Ellesawi. Seltsimajas peetud aktusel esitati koolilugusid tänapäevast ja kaugemast ajast, tänukõne ja lilledega peeti meeles õpetajaid. Aktuse kulminatsiooniks said õpetajate etteasted, mis lähtusid liikuma kutsuvale koolile kohaselt eesmärgist tuua lavale liikumist ja emotsiooni. Muusikalised lavastused rääkisid koolikiusamisest, meeskonnatööst läbi rütmide ning süstisid positiivsust tempoka tantsunumbriga.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4 1

Leht 11

ÜRITUSED OKTOOBRIS Elva valla tänuüritus 2018 Õpetajate päeval toimus Rannu Rahvamajas Elva valla haridustöötajate tänuüritus. Puhja Koolil on põhjust uhkust ja rõõmu tunda, sest Elva valla Aasta noorõpetaja 2018 on meie loodusainete õpetaja Triinu Vakmann. Tunnustuse pälvisid ka: Maire Sepp - Elva valla Aasta klassijuhataja nominent 2018 Merle Lint - Elva valla Aasta kooliõpetaja nominent 2018 Spordiklubi Barca - Elva valla huvihariduse nominent 2018 Puhja Kooli tugimeeskond (Eva Kõrgmaa, Ene Väär, Ene Põldaru, Aune Summer) - Elva valla Aasta hariduse tegu nominent 2018. Toimiva koostöövõrgustiku loomise eest Puhja Koolis.

Kogemusseminar Antslas Sügisvaheajal võtsid Puhja Kooli õpetajad ette õppereisi Antsla Gümnaasiumisse eesmärgiga saada osa kogemustega Liikuma Kutsuva Kooli parimatest praktikatest, et Puhja Koolis sisulisi tegevusi käivitada. Põneval kogemusseminaril tutvustas kooli direktor Katrin Martinfeld oma kooli tegutsemispõhimõtteid ja kogemusi. Läbisime Antsla kooli siseterviseraja, saime osa aktiivsest lastevanemate koosolekust ning meeleolukast ja põnevast aktiivsest inglise keele tunnist. Teiste koolide külastamise käigus vaatame sageli oma koolis toimuvale teise pilguga - selgemaks saavad erinevused ja ühisosad. Eriliselt tõusevad esile meile nii igapäevased ja loomulikud asjad, mis tagasi vaadates muutuvad meie organisatsiooni olulisteks väärtusteks.

Tallekese nukuteater loovjuht Ülle Närska Oktoobri esimene nädal on traditsiooniliselt kirikukalendri järgi kuulutusnädal. Koostöös Puhja kogudusega oli meie 1.-5. klassi õpilastel võimalus 3. oktoobril vaadata lastemisjoni nukuteatri etendust “Joonas”, mille sisuks oli hoolimine.


TRIMESTER

Leht 12

ÜRITUSED OKTOOBRIS Karjääripidu Puhja Koolis direktor Päivi Märjamaa Puhja Kooli karjääripäev annab meie õpilastele aimu, et inimese elurollid peavad omavahel olema kooskõlas. Aktiivsed tööelu kujundavad tegevused võivad õpilastesse meie arvates kergesti süstida arusaama, et õppimine toimubki kogu elu. Ja et elus tuleb valida endale töö, mida teha õhinaga ja mille käigus tuleb omakorda ikka ja jälle õppida. Korraldame üritust sügishooajal ja võimalikult ehtsalt, kaasates oma õpetajaid, ettevõtjaid, hobide esindajaid. Oma elurollide kujundamisest räägitakse täna rohkem kui kunagi varem, sest ÕPIME valikuvõimalusi on oluliselt enam kui aastakümneid tagasi. Juba viies kord toimuv Puhja Kooli karjääripäev on viinud meid korraldajatena arusaamiseni, PRAKTILIST et parim viis teadmist õpilasteni toimetada, on tuua nende ette elusaid näiteid ELU ajas arenevatest inimestest, kes lähevad kaasa ühiskonnas toimuvate muutustega ja avastavad endale meelepärase töö näiteks omaenda hobide hulgast. Viie aastaga on tekkinud meil võimas andmebaas võimalikest lektoritest ja esinejatest, kes on valmis meid endale külla kutsuma või ise kohale tulema. Sellele vaatamata pidasime kinni eelmisel aastal endale antud lubadusest kasutada “sisseostetud” esinejate kõrval üha rohkem talente oma piirkonnast. Talendiotsingu tulemusena tegid 19.10.2018 toimunud karjääripäeval meeldejääva soorituse 9 kohalikku tegijat ja 13 väljastpoolt tulijat. Kokku ei rohkem ega vähem kui 37 erinevat õpituba. Õpilaste silmaringi avardasid ja meelitasid ehk sammukese teadusele lähemale Psühhobuss oma teadusetendustega “Taju ja meeled” ning “Ajulabor”. Sama eesmärki teenis Eesti Matemaatika Seltsi presidendi Rainis Halleri meeleolukas esinemine. Tervise teemadel tuli kaasa mõelda näitemängu “Terved hambad” ajal, mida viis läbi hambaarst Britta Jürgenson. Terve välimuse ja enesetunde kooskõlast rääkisid-näitasid Merje Närska ja Sirli Viks.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4 1

Leht 13

Liikumistegevusi tutvustasid ja oma tööalast lugu hobist ametini rääkisid Alina Samoilova ning karateklubi Falco treener Lauri Mengel. Riskikäitumise ennetuse teemadel olid kutsutud rääkima MTÜ Vaikuseminutid ja Edvard Ljulko ning Tartu vangla väljaõppe peaspetsialist Konstantin Nikiforov. Taluettevõtlusega tutvuda soovinud õpilased sõidutas buss Mäeotsa külaseltsi ja põllundushuvilised Rannu Seeme OÜ-sse. Koolist jalutuskäigu kaugusel olev autoremondifirma Romuveski OÜ avas autoremondi värvikaid telgitaguseid. Teele Kosk, MTÜ Aila Näpustuudio käsitöötegijad, Krista Nagel, Kelian Keel üllatasid publikut meisterdamise õpitubadega. Materjalideks savi, kangas, papp, paber ja erinevad kaunistused. Maia Mälk äratas õpilastes toiduga seotud andeid. Pildid kulinaarsetest hõrgutistest panevad kahetsema eemalejäämist sellest õpitoast. Monika Rätsepp (OÜ Kännudisain) lõi õpilastega koos lopsakat lilleilu ja juuksur Angela Keel õpetas soengu tegemise saladusi. Oma kooli õpetaja Kadri Raudsepp esitas aga oma eluvalikutest värvika karjäärikaleidoskoobi. Noortekeskuse ruumides pani koos õpilastega DJ elukutsele plusse ja miinuseid ning pühendas huvilisi meediatöösse raadiotegelane Marko Kiljak. Klassikaks on sel päeval kujunenud ka lõpuklassi õppekäik Tartu Kutsehariduskeskusesse. Välkkülastuse õpitubadesse tegid ka abivallavanem Marika Saar, haridusosakonna juhataja Mare Tamm ja arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Karjääripeo lõpetab alati õpetajatele suunatud lühiloeng. Meile on eelnevatel aastatel käinud esinemas Andres Arrak, Aune Past ja Inga Lunge. Kõik karismaatilised ja põnevad esinejad. Seekord andis kõrgel tasemel monoetenduse eripedagoog ja koolitaja Pille Kriisa. Toimunut ei ole võimalik ümber jutustada. Seda peab nägema ja kuulma. Igal juhul puudutas see moel või teisel inimeste hingi. Karjääripäeva kokkuvõtteks passib koolitaja soovitus teha asju enda moodi, valede asjade tegemist lõpetades. Kohtume uuesti kuuendal karjääripäeval, 2019 aastal, päev enne sügisvaheaega, mil koostööpartnerite virr-varri paneb kokku ikka meie loovjuht Ülle Närska.


TRIMESTER

Leht 14

ÜRITUSED NOVEMBRIS Helkuripuu avamine tervisenõukogu esimees Ülle Närska 5. novembri hommikul kogunes koolipere külma tuult trotsides õue, et avada meie kooli helkurpuu. Puu avamise eesmärk oli pöörata tähelepanu liiklusturvalisusele ning rõhutada helkuri kandmise olulisust. Puu küljes rippuvaid helkureid võivad võtta kõik, kellel enda helkur millegipärast koju on jäänud. Samal ajal ootame kõiki, kellel kodus helkureid üle, helkurpuud helkuritega täiendama. Panustame üheskoos meie kõigi turvalisusesse!

Luikede järv muusikaõpetaja Anne Soosaar Reedel, 9. novembril oli Puhja Kooli õpilastel võimalus tutvuda lavateosega nimega ballett. Osalesime Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudio etendusel “Luikede järv”. Nimetatud kuulsat balletti on esitatud paljude muusikateatrite lavadel. On tänuväärt, et saime võimaluse selle balletiga tutvumiseks meie koduses Puhja Seltsimajas. Balletis väljendatakse etenduse sisu tantsu ja muusika abil ja toimuvast tuleb omada eelteadmisi. Muusikaõpetajad tegid “Luikede järve” sisust arusaamiseks eeltööd muusikatunnis, mitmetele õpilastele oli toimuv tuttav multifilmist. Laval nähtavast andis etenduse eel selgitust ka varasemalt Puhjas lapsi treeninud armastatud tantsuõpetaja Katrin Hommik, kes on nimetatud stuudio tantsuõpetaja ja selle etenduse üks lavastaja. Nägime esinemas mitmeid eri vanuses balletirühmi, märkasime nende tantsu varvaskingadel, imetlesime esinemiskostüüme, saime osa musta ja valge luige võluvatest tantsudest printsi kaasaks saamise nimel. Mõjuv oli teadmine, et kurja võlurit kehastab balletistuudio õppejuht. “Väikeste luikede tants” tõi kaasa tõelise äratundmisrõõmu nii meloodia kui esituse osas. Muusikaõpetajana hindan, et õpilased täiendasid nimetatud etendust vaadates õppekavas ettenähtud teadmisi ja oskasid käituda etendust vaadates viisakalt teatripublikule kohaselt.

Sportlik isadepäevaõhtu 12. novembril kogunesid kooli võimlasse meie kooli vaprad isad koos oma lastega, et maha pidada mitmevõistlus, kus peamiseks liikumis- ja koosolemiserõõm. Ennast sai proovile panna topispalli-viskes, sõudmises, rippumises ja raskuse vedamises. Spordiõhtu korraldasid meie kehalise kasvatuse õpetajad Tanel Ojaste ja Madis Paju. Soojendusvõimlemise viisid läbi tantsutreener Aleksandria Mironjuk ja 9. klassi õpilane Sandra Gorbunov. Heli- ja muusika eest vastutasid diskoriteringi noormehed. Emade ja õpetajate toetusel sai teoks lustlik spordiõhtu, mille lõppedes sai selgeks, et ühised tegemised pakuvad mäletamistväärt hetki.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 15

ÜRITUSED NOVEMBRIS Luulepäev„Kodu, minu arm“ ürituse korraldaja Lea Järv Kodu ja luule mõiste ning selle sügavama mõtte esiletoomisega avas direktor Päivi Märjamaa ülekoolilise luulepäeva, mis toimus kolmandat korda. Luulepäev sai teoks kolmapäeval, 14. novembril. Seekordne teema oli „Kodu, minu arm.“ Osalesid kõik klassid. Igast klassist valiti 3 paremat luulelugejat, kes esitasid teemakohaseid luuletusi peast. Žürii valis välja klassi kõige mõjuvama esineja. Mõjuvamad esinejad olid: Pääsu-Mari Raide (1.j), Margit Hunt (2.i), Johan Lääne (2.k), Linde Leetberg (3.klass), Jass Norman (4.klass), Alesja Turovskaja (4.klass), Keitlin Kärmas (5.klass), Anastacia Viks (7.klass), Robin Massur (8.klass), Sandra Gorbunov (9.klass) Luuletusi õpetasid ja juhendasid: Maire Sepp, Jana Adari, Kadri Raudsepp, Imbi Tanilsoo, Lea Järv, Maris Pukk. Üritust juhtis 3. klass. Žürii kokkuvõtete tegemise ajal esitasid 3.klassi õpilased ka mitmekesise kava publikule. Lauldi, tantsiti, mängiti pilli, loeti omaloomingulisi muinasjutte ja tehti improteatrit. Lisaks veel esitasid Rasmus Uibokand, David Kallas (9.kl.), Ruuben Reiljan, Carl- Endrik Johannson (5.kl.) ja Kevin Hoolemaa (3.kl.) sügavamõttelise loo meie elust ja elamisest. Liikuma kutsuva koolina ei jäetud koolipere ilma ka virgutusvõimlemisest Ülle Närska juhendamisel. Luulelugemiseni!

Püstijalakomöödia „Loomad“ Piip ja Tuut Teatri stand-up etendus “Loomad” toimus Puhja seltsimajas 21. novembril Teatrihuvilised õpilased said osa kaasaegsetest lugudest, mis kõlasid kui tänapäevased muinasjutud. Piip ja Tuut kehastusid etenduses loomadeks, kes peegeldasid inimloomust. Nii mõneski loomas võis ära tunda oma naabri või lapse õpetaja, oma ema-isa või sootuks iseenda. Nalja ja naeru jätkus kuhjaga.


TRIMESTER

Leht 16

ÜRITUSED NOVEMBRIS Kadrilaat 2018 loovjuht Ülle Närska Juba kolmandat aastat järjest toimus kooli vanematekogu poolt algatatud kadrilaat. Sel aastal toimus see neljapäeval, 22. novembril, võtmeisikuteks olid klassijuhatajad, kes vanematega koostöös pidid välja mõtlema müüdava kauba artiklid. Traditsiooniliselt tegid 5. klassi õpilased vanemate abiga ja ettevõtlikkuse tunnis ettevalmistatud tegevusplaani järgi tervisekohvikut. Menüü oli rikkalik ja läbimõeldud, õpilased täitsid oma kohustusi. 6. klass müüsid kadriloteriid, auhinnad olid väärikad ning kogu auhinnafond sai otsa. Kadrilaada eesmärk on arendada õpilaste ettevõtlikkust, loovust, teha koostööd vanematega, ühtlasi kujundada ka majanduslikku mõtlemist. Hinna kujundamine kaupadele oli küll natukene keeruline, sest kaup lettidele tuleb vahetult enne laata. Sel aastal otsustasime anda eelisõiguse kohvikule lahtise toidu pakkumisel, ülejäänud lettidest

sai osta pakendatud kaupa, vanemad olid tänuväärselt palju vaeva näinud ning letid nägid esteetilised välja. Edaspidi soovime, et õpilased saaksid ise rohkem ettevalmistustöödes osaleda. Oleme tänulikud kõikidele vanematele, kes ürituse õnnestumisse oma ideede, raha ja ajaga panustasid. Vahva on näha kogukonda koos tegutsemas!

VÄÄRTUSTAME

Kohtumine Ilmar Tomuskiga

KOOSTEGEMIST

Armastatud lastekirjanik Ilmar Tomusk kohtus 23. novembril Puhja kooli I ja II kooliastme õpilastega seltsimajas. Kohtumisel kirjeldas kirjanik pikemalt oma esimese raamatu “Tere, Volli!” sündimise lugu ning luges ette katkendeid eelnimetatud raamatust. Väga põnevalt rääkis Ilmar Tomusk sellest, kuidas ta kirjutamiseks inspiratsiooni saab ja millised raamatud peagi trükikojast raamatupoodidesse jõuavad. Kõigil huvilistel avanes võimalus saada oma isiklikku raamatusse autori autogramm või võtta kohtumiselt kaasa autogrammiga järjehoidja Tark laps loeb!. Jääme põnevusega uusi raamatuid ootama.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 17

LOOD MEIST Lastekoor liigub laulupidude tuules dirigent Ruth Luts Lastekoori õppeaasta on väga töömahukas, sest laulupidusid on lausa kaks ja mõlemad täiesti erineva repertuaariga. Jälle on käes juubelipidu, sest esimesest laulupeost möödub 150 aastat. Üldlaulupidu on juba XXVII ning toimub 4.- 7. juulini 2019 Tallinnas. Laulupeo juhtmõte “Minu arm” on võetud laulust “Mu isamaa on minu arm” (tekst Lydia Koidula, viis Gustav Ernesaks). Ka meie pingutame hoolega, sest laulud on nõudlikud igas mõttes ja peolemineku soov suur. Selleks peame tegema lisaproove. 12.-13. oktoobril toimus esimene lastekooriöö, kus jõudsime tubli sammu võrra edasi. Tore, et tüdrukud tulevad kokku hea meelega ja on valmis harjutama. Kindlasti peame aga veel lisaaega leidma, sest esimene ülevaatus ettelaulmisega on juba 17. jaanuaril. Ka tartlased teevad oma peo, sest laulupeo sünnilinn on ikkagi Tartu. Organiseerijad suhtuvad sellesse vastutustunde ja pühendumusega ja kindlasti tuleb ilus pidu. Tartu peo peakontsert toimub 22. juunil 2019 Tartu Lauluväljakul. Ka Tartu peo lauludega tegime algust. Selleks sõitsime 23. novembril Nõo Põhikooli, kus õppisime repertuaari koos Tartumaa teiste lastekooridega. Koos harjutamine on tõesti tõhus, saime lühikese ajaga palju selgeks. Tüdrukutele tuleb soovida ikka laululusti ja rõõmsat meelt, et kõik pingutaksid ühiselt ja annaksid endast parima. Oleme lootusrikkad!

Teen endale ise arvuti haridustehnoloog Riin Saadjärv Kui tavaliselt algab informaatikatund arvutiklassis ja arvuti käimapanekuks piisab nupulevajutusest siis 7. klassi jaoks algas üks arvutiõpetuse tund hoopis teistmoodi. Õpilased avamine said endale kätteHelkuripuu vaid tühja arvutikorpuse ning karbid arvuti erinevate osadega. Selleks, et arvutit eesmärgipäraselt kasutada, tuli vajalikud osad ise õiges järjekorras õigesse kohta asetada. Kui alguses valitses klassis jahmunud vaikus, siis juba minuti pärast asusid meeskonnad tööle ja kõige esimene arvuti oli kasutusvalmis lausa 26 minutiga. Tegevus oli suurepäraselt sobiv nii tähelepanu ja osavuse arendamiseks (erinevad osad tuli kokku panna imepisikeste mutrite abil) kui ka meeskonnatöö harjutamiseks (omavahel tuli kokku leppida tegevuste järjekord ja ülesannete jaotus). Kõik tunnis osalenud õpilased said ülesandega edukalt hakkama ning kiirematel jagus isegi aega Minecrafti mängimiseks ise kokku pandud arvutil. Arvutikomplektid saatis meie kooli tutvumiseks HITSA. Meie kool osaleb uute õppematerjalide katsetamise pilootprojektis, mille käigus töötatakse välja digivahendite soetamise toetuse programm koolidele.


TRIMESTER

Leht 18

ÕPIME ELU LOENGUD

HOIAME UKSED LAHTI

Ettevõtlusloeng 9. oktoobril viis Töötukassa karjäärispetsialist 8. klassile läbi ettevõtlusteemalise loengu ja mängu.

Liiklusohutusalased loengud 11. oktoobril külastas kooli noorsoopolitseinik Cathy Pärnamets, kes rääkis I klassi õpilastele ohutust liiklemisest. Rõhku pöörati sõidutee ääres liikumisele, tee ületamisele, bussipeatuses varitsevatele ohtudele. Õpilased said kingituseks liiklusaabitsa ning tunniplaani koos liiklusreeglitega. 17. oktoobril said 9.klassi õpilased osa Rannu Koolis toimunud Märt Treieri koolitus-loengust „Georgi ja Kaspari lugu“.

Karjääriloengud 31. oktoobril rääkisid Rajaleidja keskuse karjäärinõustajad 9. klassile õppimisvõimalustest ja otsustamisetehnikatest. Personaalsed nõustamised põhikoolilõpetajatele toimusid 6. ja 13. novembril.

Seksuaaltervise loengud Aleksander Igotti Eesti Arstiüliõpilaste Seltsist käis koos kaaslastega Puhja Koolis läbi viimas seksuaaltervise loenguid 5. ja 9. novembril. Loengutes käsitleti mõnusas vestlusringis seksuaalse vägivalla ja rasestumisvastaste vahendite teemat. Koolitajad olid õpilaste sõnutsi väga lahedad, huvitavalt ette valmistunud ning lähenesid teemale humoorikalt. Grupitöödes said osaleda 7.-9. klasside õpilased.

LAAGER

Terviselaager Palupõhjas tervisenõukogu esimees Ülle Närska

I trimestri lõpus toimus 6.-8. klassi õpilaste terviselaager. Laagrisse valituteks osutusid seekord õpilased, kellel on keeruline enese distsiplineerimine tunnis ja väljaspool tunde. Laager toimus Palupõhjas, ööbimisega Palupõhja Looduskoolis. Õpilaste teistmoodi koolipäevadel ehk õuesõppe päevadel toimub tarkuste omandamine rajal liikudes. Matkati Palupõhja rabas ja õpiti tundma loodust. Õpilased said matkal käitumise meelespea, õppisid ellujäämistarkusi looduses ja ehitasid onni. Õhtul toimus vestlusring ja sotsiaalsete toimetulekuoskuste mäng, oli võimalus minna sauna. Terviselaagri instruktor ja retkejuht oli Kaitseliidu Tartu maleva noorteinstuktor Martin Erstu. Õpilastega olid kaasas noortejuht Indrek Pekko ja sotsiaalpedagoog Ene Väär. Laagrit rahastas Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Puhja Kool.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 19

ÕPIME ELU Siseloo pealkiri

ÕPPEKÄIGUD Õppekäigud KIKI-i toel

loodusainete õpetaja ja projektijuht Triinu Vakmann Ka sellel õppeaastal toetab Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) keskkonnateadlikkuse programmi raames Puhja Kooli õpilaste loodushariduslikke õppekäike. Rahastus katab õppeprogrammi maksumuse ja võimalusel ka transpordikulud. Sellel õppeaastal oli toetuse summaks 2590€. Projektis kavandatud tegevusteks on õpilaste osalemine keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides, et arendada õpilaste keskkonnateadlikkust ning kujundada keskkonda väärtustavat suhtumist. Samuti on õppekäigud lõimitud loodusainete õppekavaga ning toetavad õppekavas oluliste õpitulemuste saavutamist. Sellel õppeaastal toimus suurem osa õppekäikudest sügisperioodil ning praeguseks on pea kõik klassid programmides osalenud. 2. ja 5. klasside õpilased külastasid Järvemuuseumi. 3., 7., 8. ja 9. klasside õpilased osalesid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi erinevates programmides. 4. klassi õpilased käisid Tartu Tähetornis. Kevadel saab 6. klass uurida looduse mitmekesisust Saare järve õpperajal ning 1. klasside õpilased sõidavad Tallinnasse loomaaeda.

Pärimuskultuuri õppekäigud ajalooõpetaja Kersti Aadusoo 5. klass käis I trimestril pärimuskultuuri tundide raames mitmetel traditsioonilistel õppekäikudel. Puhja kirikuaias tutvusid õpilased Adrian Virginiuse, Käsu Hansu, Aleksander Läte ja Gustav Wulff Õie mälestuskivide ning nende isikute elulugudega ja panusega kohalikku kultuuri- ja haridusellu. Õppekäigul Puhja kirikusse kohtusid õpilased kirikuõpetaja Tiit Kuusemaaga ning said katsetada oreli mängimist Miina Kuusemaa juhendamisel. Õppekäigul Kavilda õigeusu kiriku juurde toimus kohtumine preester Toivoga (Saaremaalt). Seoses 100 aasta möödumisega Vabadussõja algusest külastasime fotonäitust “Puhja mehed Vabadussõjas ja Puhja ajalugu” Motoaida II korrusel. Selgitusi fotode kohta jagas õpilastele Aarne Salo.

FILMIELAMUS Joosep Matjuse eepiline loodusfilm "Tuulte tahutud maa" valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks. See on film Eestimaa metsikust ja ürgsest loodusest - maastikust, metsloomadest ja lindudest. Puhja Kooli 1.-3.klassi õpilased said filmi vaadata 15. oktoobril Puhja Seltsimajas ning 6. klassi õpilased 5. novembril Elvas.

KES PALJU TEEB, SEE PALJU JÕUAB


TRIMESTER

Leht 20

ÕPILASESINDUS Meie tegemised õpilasesinduse president Rebeka Käpa Õpilasesinduses on sel õppeaastal 20 liiget. 28. augustil alustasid õpilased õpilasfirma Audentius koolitajate juhendamisel oma tegevusaastat tööplaani koostamisest. Tehti meeskonnatöö harjutusi ning arutleti õpilasesinduse rolli üle koolis. Regulaarsed kohtumised loovjuhiga nädala sündmuste aruteluks ja ürituste korraldamiseks toimuvad meil igal teisipäeval peale kolmandat tundi. Kokkuvõtteid vahetundidest jagab loovjuht Stuudiumi vahendusel ja FB suhtlusgrupis. 11.09 kohtus õpilasesinduse tuumik kooli direktoriga päevakohaseid teemasid arutama. Leppisime kokku, et kohtume vähemalt korra trimestris, vajadusel tihedamini. Direktoriga koos arutasime, mis saab telefonide kasutamisest, räägiti kooli rahalisest seisust ja bussiliiklusest, koolis toimuvatest sündmustest. Kiitsime õpilasfirma koolitussarja, mis on olnud kasulik ja hariv. Koolituse vedaja Hannes Linnoga ootab ees veel üks kohtumine detsembris, kus räägitakse õpilasesindusse kuuluvate õpilaste võimalustest, suhtlemisest koostööpartneritega, sponsorkirjade koostamisest ja kaasamisest. Koolitused on andnud juurde julgust ja tegutsemistahet, kõik ÕE liikmed on alati kohal.

Halloweeni stiilipäev Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki Eelmise aasta õpilasküsitluse põhjal oli populaarseim õpilasüritus Halloweeni stiilipäev ja võimla seiklusrada. Lähtudes sellest planeerisime sel aastal koormuse hajutamiseks sündmusi erinevatele päevadele. 30. oktoobril toimus Halloweeni seiklusraja matk. Peale viiendat tundi rivistusid klasside meeskonnad kooli hoovi ning 3-minutiliste vahedega lubasime nad rajale. Esimeses õppepunktis pidid õpilased tegema naljafoto ehk mingi kujundi, teises punktis oli täpsusvise õudusmuusika saatel, kolmandas õppepunktis pidid osalejad leidma metsatukast halloweeni kohta käivaid väiteid ning täitma ristsõna ning viimases kohas oli takistusrada. Takistusrajal pidi ronima, roomama ning vanast rehvist ja “ämblikuvõrgust” läbi pugema. Seda kõike aja peale. Matkalised transportis kooli juurde tagasi Arvi buss. 31. oktoobril toimus Halloweeni stiilipäev ning kõik soovijad said kooli tulla halloweeni riietuses, valiti värvikamad tegelased ning kõik pääsesid kaamera vahendusel pildile ning said müslibatoonid kätte.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4 1

Leht 21

ÕPILASESINDUS Lahe koolipäev loovjuht Ülle Närska 21. novembril toimus Tallinnas noortekonverents Lahe Koolipäev, mille motoks sel aastal oli “Aeg kinkida aega”. Koolipäev sai juba 15-aastaseks, mis on ühe sündmuse jaoks päris pikk ja väärikas vanus. Noortekonverentsile sõit algas Puhjast küll juba kell 5 hommikul, kuid selle kompenseeris päev täis rohkeid üllatusi, uusi ideid, loovaid mõttelende, unustamatuid hetki ja inspireerivaid arutelusid. Meie koolist said sellest osa 13 õpilast 7.-9. klassist. Meil oli võimalus kuulata huvitavat mõttedebatti president Kersti Kaljulaidi ja Kaarel Kotkaga. Kersti Kaljulaid soovitas elada hetkes, aga ka selleks tuleb olla piisavalt ettevalmistunud. Tähtis on see, et teeme seda mida suudame ja oleme kõige selle juures õnnelikud. Õpilaste sõnutsi oli huvitavaks arutlusteemaks uuenev õppesüsteem. ÕE liige Miia kommentaar: Presidendi arvates ei peaks enne ülikooli astumist gümnaasiumis või kutsekoolis käima, vaid kui oled õppimishimuline ja oma eriala leidnud, siis võiks kohe erialast kõrgharidust omandama minna. Kõik konverentsil osalenud noored üle Eesti kiitsid seda mõttearendust suure aplausiga. Sportlane Rasmus Mägi kinnitas meile, et iseenesest ei teki midagi, tuleb osata iseenda mõtteid kuulata ning positiivsetest sündmustest õpime me kõige enam. Kirjanik Andrus Kivirähk toonitas, et tegeleda tuleb huvide ja hobidega ehk siis sellega, millega meeldib tegeleda ning meelerahu huvides ei tohiks oma töid kunagi viimasele minutile jätta. Disainer Reet Aus, kelle esinemine tõesti kõigile meile südamesse läks, rääkis väärtustatud taaskasutuse olemusest, sest tekstiilijäätmete probleem maailmas on suur. Noor füüsika doktorant Henrik Ehrpais ESTCube meeskonnast rääkis elu võimalikkusest kosmoses. Soovitus noortele oli, et elada tuleks konkreetse päevaplaani järgi ning puhata ja magada tuleb korralikult. Üllatuskülalisteks ja vaheesinejateks tantsurühm “ A-rühm”, akrobaat Endla Vaher, Stig Rästa, Karl-Erik Taukar, noortebänd Muster, vibrafoni mängija Gertrud Leopard ja liivajoonistaja Madli Luuk. Õpilasesinduste ja Noorteühenduste Liit korraldas noortejuhtidele väikese tänugala ning andis juhiseid, kuidas võimestada noort tegudeni. Ka toitlustamine oli tasemel- kolm toidukorda päevas. Oli igati hariv ja meeleolukas unistuste koolipäev, mis on kindlasti noorte jaoks üks oodatuim sündmus õppeaastas. Kohvikud Elisabeth Veiler, Lisett Laurson Airsoftis Miia Uibo Sel õppeaastal on toimunud kaks õpilasesinduse kohvikutTartu Militaarkeskuses Airsoftis käimi- 12. ja 20. septembril. Eesmärk on harjutada majanduslikku ne oli huvitav ja vaheldusrikas ettevõt- mõtlemist, teha koostööd ning koguda raha enda ÕE tegemine meie kõigi jaoks, kõik me osalesi- vuste arendamiseks. Oluline on, et kõik meie liikmed võrdme. Saime nii adrenaliinilaksu kui ka selt panustaksid, sest saadud tulu kasutame oma õpilasgrupi kuulikeste valu tunda. Arendasime arendamiseks ja elu huvitavamaks tegemiseks. Sel õppeaaskindlasti koostööoskusi ja organiseeri- tal tahame proovida ekstreemseid alasid. Oskame paremini misoskust. Kindlasti oli see kahetunni- planeerida, hindu arvestada, enda järel koristada ja ülene seiklus hea füüsiline koormus, vap- sandeid jagada. Proovime tähelepanu pöörata pakutava ramad meist jõudsid mängida viis män- toidu välimusele ning hoiame kohvikuruumi puhtana. gu. Peale igat mängu tegi instruktor Kohvikud on toimunud peale kolmandat ja neljandat tundi, väikese kokkuvõtte, toimuvat lahingut sest õppekoormuse ja huviringide tõttu ei ole võimalik peasai jälgida kaamera vahendusel. lelõunasel ajal müüki korraldada.


TRIMESTER

Leht 22

ORGANISATSIOONID Kavilda matkamäng 2018 loovjuht Ülle Närska

ETTEVÕTLIKUD JA AKTIIVSED NOORED

Juba 22 korda on Puhja piirkonnas toimunud kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng. Sel korral siis 29.septembril. Osalema olid oodatud 8-13 aastased kodutütred ja noorkotkad või organisatsiooni kandidaadid. 8-10 aastased matkasid lühikesel rajal ehk Mini-Kavildal, 11-13 aastased pikal matkarajal. Võistkonnas on 4 liiget. Sel aastal oli meie koolist kaks lühikeste raja võistkonda ja 5 pika raja võistkonda. Matkamängul tuleb orienteeruda kaardi ja kompassi abiga ning läbida erineva sisuga kontrollpunkte. Näiteks on vaja osata sõlmi teha, tunda köögivilju, teha meeskonnatööd ning olla loominguline. Abikohtunikena said kätt proovida meie vanemad Kotkaplikade rühma kodutütred. Matkamängu võitsid meie Pärlipüüdjate ja Kotkaplikade ühine võistkond, kes saavutas pikemal rajal tüdrukute arvestuses I koha. Võistkonnas “Kättemaksukontor 2 “võistlesid Maris Karu, Triine Uibokand, Elis Vozijan ja Saara-Lee Raide.

Järgulaager loovjuht Ülle Närska Igal aastal on kodutütardel võimalus 4. järku saada, läbides kahepäevane järgulaager. Kodutütardel on järguraamatud, kuhu nad koguvad läbivõetud teemade kohta allkirju. Laager toimus Kaitseliidu Tartu maleva Lehola tänava õppeklassis ööbimisega kasarmutes. Kahe päeva jooksul õpiti lauakombeid, toiduvalmistamist, Kaitseliidu struktuuri, Eestimaa loodust, rivisammu ja käsklusi, sõlmede tegemist ja kompassi kasutamist, ohutut käitumist liikluses, looduses, hädaolukorras. Kodutütred lavastasid lustakaid etüüde õigest käitumisest ja meid varitsevatest ohtudest. Toimus linnamäng. Laagri lõpus sooritasid kõik kodutütred 4. järgu testi. Puhja kodutütardest said 4. järgu Miia Uibo, Karmen Tiit, Triine Uibokand, Annabel Rõõm, Getter-Liis Kukk ja Anete Vozijan


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4 1

Leht 23

NOORTEKESKUSE TEGEMISED Pinksiturniir Septembris-oktoobris toimus noortekeskuses teist aastat järjest pinksiturniir. Seekord oli turniiri ülesehitus erinev: osales 11 poissi igast kooliastmest, kes kõik mängisid omavahel läbi. Tasavägise turniiri võitis Kenari Männiste 8. klassist (10 võitu, 0 kaotust), teiseks tuli Revo Räis 3. klassist (8 võitu, 2 kaotust) ja kolmandaks Sander Kallas 8. klassist (8 võitu, 2 kaotust). Sealjuures tuli 2. ja 3. koha välja selgitamiseks üle lugeda kõik võidetud ja kaotatud geimid ning punktid. Ka tüdrukute turniir oli välja kuulutatud, kuid suurema huvi puudumisel jäi see seekord pidamata.

Kino maale Oktoobrikuu koolivaheajal pakkus noortekeskus huvilistele võimaluse vaadata eesti autorite multifilme filmifestivali "Kino maale" raames. Igal pärastlõunal esmaspäevast reedeni võis jälgida vanemaid ja uuemaid animatsioone, alates "Ramsese vempudest" kuni "Lepatriinude jõuludeni", lisaks erinevate töötubade lühianimatsioonide ja muud põnevat. Kavas oli kokku 8 erinevat programmi erinevatele vanuseastmetele. Rõõm on tõdeda, et noori multifilmi sõpru leidus! Festivali korraldas Tapa Vallavalitsus koostöös Nukufilmi ja Eesti Joonisfilmiga.

Koduvald võrgutab Reedel, 9. novembril leidis noortekeskuses aset üritustesarja "Koduvald võrgutab" viimane kohtumine. Tegemist oli ühisprojektiga, kus kõik Elva valla noortekeskused said üksteisega tutvuda, külastades oma noortega igal kuul ühte noortekeskust. Varasemad kohtumised on toimunud Elva, Rõngu ja Rannu noortekeskuses ning Konguta rahvamajas. Iga kord on toimunud erinevad tegevused - nt maastikumäng, kabeturniir, põgenemistuba, ühine kokkamine, kui nimetada vaid meeldejäävamaid. Kohtumine Puhjas langes mardilaupäevale, mistõttu oli loomulikult kavas mardijooksmine. Noortel oli võimalik kohapeal end maskeerida maskide ja näovärvidega, seejärel moodustati grupid ja kohalike noorte juhtimisel mindi Puhja peale jooksma. Seejärel oli võimalik laulda karaoket, süüa salatit ja saiakesi ning muidu omavahel tutvuda. Üritus meeldis kõigile väga, noortekeskusest käis läbi üle 30 noore. Lisaks kohalikele oli külalisi Rõngust, Rannust ja Elvast. Suur tänu õpilasesinduse liikmetele, kes aitasid üritust korraldada valmistasid ette toidulaua ning viisid läbi mardijooksmise koos külalistega. Miia Uibo: Meie õpilasesinduse liikmed olid initsiatiivi võtjateks. Valmistasime makaronisalati, külakostiks toodi maitsvaid saiakesi. Nautida sai meie noorte imelisi lauluhääli, käisime koos mardisanti jooksmas ja tutvusime Puhja peredega. Õhtu oli tore ja meeldejääv.

Igal nädalal on noortekeskus kohtumispaigaks DJ-ringi noormeestele. Ülevaate pani kokku noortekeskuse juhataja Indrek Pekko.


TRIMESTER

Leht 24

UUED ALGATUSED Ka õpetajad õpivad direktor Päivi Märjamaa Ümberkujundamine põhikooliks, valdade liitmine Elva suurvallaks ning õpikäsituse viimine uuele, õppijakesksele alusele on väga suured põhjapanevad muutused haridusasutuses. Nende muutuste sees on Puhja kool alates 2016/2017 õppeaastast saadik väga intensiivselt elanud. Et eelkirjeldatud reaalsusesse jõudnud õpetajaid toetada, oleme läbi viinud mitmeid koolitustsükleid kaasava õpikäsitluse eesmärkide, sisu ja põhimõtete tutvustamiseks. Õppekäikudel teistesse koolidesse oleme tutvunud kaasava hariduse oluliste elementidega: iga õppija eripärade arvestamine, kooliruumi kui terviku kaasamine õppeprotsessi, kaasaegse õpikeskkonna mõju õppetööle, õppimist toetava hindamise põhimõtete rakendamise võimalused. Sel õppeaastal oleme tegemas järjekordseid samme selge, omanäoline koolikultuuri poole, kus õpiringide, juhtkonna ja vanemate ja õpilasesinduse koostöö aitab õpetajatel ja õpilasel õppida ja õpetada. Projekti, mis kestab juuni 2018 - detsember 2018 ja mille pealkirjaks on Koolimeeskonna ühise teadmise kujundamine kooli arengusuundadest uues reaalsuses eesmärgiks on kasvatada kõigi kooli osaliste eesmärgistamise, koostöise planeerimise ning tagasiside- ja refleksioonioskusi. Igakuiselt toimuvad kooli juhtkonna supervisioonid, laiendatud juhtkonna nõupidamised ja õpetajate koolituspäevad. Erinevate kohtumiste sisu ja töögruppide tööd aitab tervikuks siduda projekti konsultant ja koolitaja Martin Tiidelepp. Kõikide tegevuste tulemusena võiks meie koolis olla rakendunud põhimõte, et õpilaste õppeprotsess on tervik, selles toimub omavaheline kommunikatsioon ja selged on ühised eesmärgid. Võimalik, et ainult nii saab liikuda uuenenud õpikäsituse mõtestatud rakendamise suunas.

Treenime mälu õppejuht Riin Massur Mälumäng on põnev viis enda proovile panekuks, aga ka võimalus õppida meekonnatööd, arendada mõtlemisoskust ja loovust. Lisaks võistlusmomendile saab teada ka palju uut ja laiendada silmaringi. Just eeltoodud põhjustel on Puhja koolis juba päris pikaks traditsiooniks mälumänguturniir, mille etapid toimuvad enamasti õppeperioodi viimasel päeval (kunagi veerandi, nüüd trimestrite lõpus). On kombeks, et mälumängu koostavad ja viivad läbi kooli juhtkonna liikmed. Aga ka see, et õppeaasta lõpus premeeritakse kõige edukamat võistkonda kinokülastusega. Osalemisvõimalus on siiani olnud vanematel õpilastel ehk 5.-9. klassi 5-liikmelistel võistkondadel. Päris mitu korda on meieni jõudnud ettepanekuid, et ka noorematel õpilastel võiks olla võimalus mälumängus osalemiseks. Et küsimused jõukohasemad oleksid, siis otsustasime sellest õppeaastast korraldada juhtkonna mälumängu kahes grupis. Nooremas vanuserühmas võistlevad 1.-3. klassi õpilased ning vanemas 4.-9. klassi õpilased. Mälumängude turniiritabelil on võimalik silma peal hoida õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 25

UUED ALGATUSED Siseloo pealkiri

Aktiivsed vahetunnid loovjuht Ülle Närska

19.-20. oktoobril toimus Liikuma Kutsuvate Koolide õpilastele mängujuhtide koolitus, mille viis läbi TÜ liikumislabor. Puhja koolist osalesid 6. klassi õpilane Martin Mölder ning 7. klassi õpilased Maris Karu, Elisabeth Veiler, Triine Uibokand, Lisett Laurson ja Rasmus Tobias. Aktiivsetel koolituspäevadel Veeriku Koolis mängiti läbi paljud mängud, analüüsiti seda mida teha, et mäng oleks turvaline ja sujuks, pöörati tähelepanu võimalikele vaimsetele ja füüsilistele riskidele. Kõik mängujuhid said kaasa viled, esmased takistusraja läbiviimise vahendid, liikumismängude raamatu ning hulgaliselt ideid. Koostasime oma tegevusplaani ning novembris on algklasside liikumisvahetunde sisustanud koolitust saanud õpilased. Sihtgruppi plaanime laiendada detsembrist ning osad aktiivsed vahetunnid toimuvad kindlasti õues. Õpilasi kutsume liikuma teisipäeviti ning reedeti suurtel vahetundidel. Praegune tagasiside on positiivne, 1.-2. klassi õpilased ootavad võimalust mängida, huviliste arv kasvab.

Lisame VUNKI! Vunk-meeskonna eestvedaja Riin Massur 2018. aasta alguses võeti Puhja Kool vastu Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikku. Kevadel nõustas meid tegevuste läbiviimiseks Tartu Ülikooli Liikumislabor. Alustasime liikumisnädala korraldamisest aprillis ja tegevuskava koostamisest mais. Sellel sügisel on toimunud spordinädal, õpetajate sammulugemisaktsioon ja kogemusseminar Antsla Gümnaasiumis. Aktiivsete ainetundide metoodika koolitusel on osalenud 3 õpetajat ning 6 õpilast said võimaluse käia mängujuhtide koolitusel aktiivsete vahetundide läbiviimiseks. Osaledes kogemusseminaridel ja liikumisfoorumitel saime aru, et tegevuste eestvedamiseks on vaja juhtgruppi. Nii sai teoks mõte panna kokku meie kooli oma Vunk-meeskond. 22. novembril kohtusime esimest korda seltskonnaga kes soovib koolis liikumisaktiivsuse tõstmiseks midagi ette võtta - direktor Päivi Märjamaa, loovjuht Ülle Närska, õpetajad Tanel Ojaste, Liisa Merila, Kadri Raudsepp ja Ene Põldaru; õpilastest Triine Uibokand ja Martin Mölder. Omapoolse panuse Vunk-meeskonda on valmis andma lapsevanemad Triin Pall ja Taavi Leemet. Meie eesmärgiks on kujundada koolikeskkond sobivamaks liikumistegevuste läbiviimiseks ning muuta koolitee, aine- ja vahetunnid aktiivsemaks. Õpetajate töötoas valmistatud pärlikaardid peaks peagi jõudma tundidesse ning soetatud slackrackid vahetundidesse. Jääb üle oodata võimlasse peagi paigaldatavat ronimisseina ning Vunk-meeskonna uusi algatusi!


TRIMESTER

Leht 26

KLASSIDE TEGEMISED

I j KLASS klassiõpetaja Jana Adari

Tüdrukute päev kohvikuruumis Tüdrukute päeva raames toimusid 18. oktoobril 1. j klassi tööõpetuse ja klassijuhataja tunnid sellel päeval kooli kohvikus. Kõigepealt valmistas igaüks endale soolataigna, millest hiljem valmisid väikesed loomaskulptuurid. Peale seda oli aeg valmistada smuutit. Kaheliikmelised meeskonnad valisid saladuskatte all smuuti koostisosad, kaasõpilaste ülesandeks oli need maitse järgi ära arvata. Nagu arvata oli, valmistas kõige vähem probleeme maasika, mustika ja banaani maitse eristamine. Kõige keerulisem oli smuutis tabada kiivi, õuna ja pirni maitseid. Jooksvalt smuutide degustreerimisega said tüdrukud tutvustada oma kaasavõetud lemmikasju. Tundide lõppedes saatsime tüdrukud mudilaskoori laulma ning asusime ruumi koristama.

Teaduskeskuses AHHAA 19. novembril käisime geomeetria õppepäeval. Proovisime magnetite abil kätt geomeetrias ja ehitasime põnevaid kujundeid. Samuti otsisime näitusesaalist erinevaid geomeetrilisi kujundeid ja mustreid ning arutasime, kuidas nende abil joonistada.

Linnumajade projekt 1j klass võtab osa AS-i Balsnack International Holding poolt korraldatud linnusõprade konkursist, mis on suunatud põhikooliealistele noortele. Konkursi käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid, mis aitavad osalejatel saada uusi teadmisi ja areneda ning lisaks juhtida tähelepanu Eestis talvituvatele lindudele. Konkurss toimub oktoobrist 2018 aprillini 2019 ning selle aja jooksul tuleb täita kolm ülesannet. Esimeseks ülesandeks on lindudele turvalise toidumaja ehitamine. Ideede leidmiseks korraldasime klassisisese ideevõistluse, parimate tööde põhjal valmistasime kaks maja. Piltidel on kajastatud majade lõppviimistuse tegemine.

Kadrilaadal


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 27

KLASSIDE TEGEMISED Sügisandide näitus

I m KLASS klassiõpetaja Maire Sepp

Õppepäev AHHAAS 14. novembril toimus 1.m klassil ”Geomeetria” õppepäev teaduskeskuses Ahhaa. Proovisime magnetite abil kätt geomeetrias ja ehitasime põnevaid kujundeid. Otsisime Ahhaa näitusesaalist erinevaid geomeetrilisi kujundeid ja mustreid ning arutasime, kuidas nende abil joonistada. Töötasime rühmades, ülesannete lahendamiseks anti mapp töölehtedega. Õpioskustest oli meil tähelepanu all enesejuhtimine, koostöö, andmete kogumine, seostamine ja tulemuste esitlemine. Saime pärast õppepäeva lõppu jääda ka iseseisvalt keskust külastama. Meie koolipäev oli huvitav, praktiline ja õpetlik.

Kadrilaada meisterdamise töötuba Nädal enne kadrilaata toimus 1.m klassi õpilastel vanemate eestvedamisel meisterdamise töötuba. Eesmärgiks oli toetada õpilaste ettevõtlikkuse arengut ja teha koostööd ning valmistada kadrilaadale müügiks kaupa. Kõigil oli võimalus õppida meisterdama jõuluehteid, linnutoitu, küünlaümbrise kaunistamist ja ka asjade pakendamist. Täname Brigita, Märdi ja Ekke-Mihkli ema, kes juhendasid õpilasi ja tõid kaasa ka meisterdamiseks vajaliku materjali. Saginat ja lusti oli täis kogu töötuba. Meil oli väga vahva päev!


Leht 28

II i KLASS

TRIMESTER

KLASSIDE TEGEMISED

klassiõpetaja Imbi Tanilsoo Stardilaager Meie klassi laager toimus augustikuu viimasel nädalavahetusel Laguja külas Koru talus. Kuigi ilm ei soosinud rõõmsat laagerdamist, olid pooled õpilastest vaprasti kohal. Vanematest sai tubli tugimeeskonna, kes oli nii tegevuste läbiviimisel kui ka toiduvalmistamisel suureks abiks. Kui sadas, tegime saunamajas tubaseid meisterdamisi: taimetrükki ja puidumaali, abiks Kärdi ema. Kui saju sisse tuli vahe, tuli said lapsed uurida lähemalt ilmajaama ja veemõõtjat. Tammetõrude korjamine pärast vihma oli omaette katsumus, aga hakkama saime! Pärast käisime aiamaal porgandeid valimas. Mõõtsime, kaalusime ja järjestasime neid kaalu järgi, puhastasime ning lõpuks sõime ära. Õhtusöögiks puhastas iga laps ka ühe suure kartuli. Lõkkes küpsetatud köögiviljad maitsesid hästi. Keili vanemad toetasid korralikult grill-lihaga. Vabal ajal sai murul ringi joosta ja konnapoegi ning tigusid uurida. Hämaruse saabudes valmistasid lapsed järgmiseks päevaks lõunasöögi. Kartulisalat ja küpsisetort valmisid Revo Raimo ema abil poole tunniga. Õhtuks olid kõik väsinud ja kui viimased jaaniussikesed olid oma lambikestega ümber telkide ringi jooksnud, saabus hästi kiiresti öörahu. Järgmine hommik rõõmustas meid päikesesäraga. Uurisime ümbruses kasvavaid taimi, eriti ravimtaimi. Tiigi ääres toitsime kalu ja vaatlesime kaldavee taimi. Kurvaks tegi mahakukkunud toonekurepesa. Kasvuhoones nägime tomatidžunglit ja seal kasvavaid pisimeloneid. Enne lõpetust tuli õpetaja Helju Peedu koolist, kaasas üle saja värvitooni liiva. Liivakaartide tegemine oligi viimaseks ühiseks tegevusesks. Lapsed ja tublid lapsevanemad, kes laagri toimimisele kaasa aitasid nii toiduvalmistamisel, töötubade läbiviimisel ning korra hoidmisel, soovisid järgmisel aastal üritust korrata. Teeme seda kindlasti!

Väljasõidud Sügiskuud tõid kaks põnevat väljasõitu loodusesse. Esimene viis meid juba septembrikuus Võrtsjärve äärde. Ilm oli pilves ja ähvardas kohe sadama hakata, aga esimese tunni kaldaveetaimi ja hiljem teisi veetaimi uurides saime ilusti õues olla. Põnev oli kõndida kõrges pillirootihnikus, mis tundus džunglina. Järgmise tunni veetsime siseruumides erinevaid kalu uurides ja neid tundma õppides. Põnevad olid ka kaladeteemalised mängud. Meisterdamine aitas õpitut kinnistada ja rahulolev seltskond sai tagasiteel veel nähtut- kuuldut meenutada. Vapramäe retk tõi kaasa küll sombuse ilma, aga see oli matkamiseks just paras. Lapsed kuulasid sügisese metsa hääli ja nuusutasid õhku, mis tundus natuke kirbe, niiske ja seenelõhnaline. Jälgiti puid, põõsaid, taimi ja seeni. Õpetaja Triinu hoiatas mürgiste marjade eest, mis võisid tunduda ahvatlevad. Retk oli väga õpetlik ja oli meile kõigime mõnusaks vahelduseks.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 29

KLASSIDE TEGEMISED II k KLASS klassiõpetaja Kadri Raudsepp Õppekäik 4. oktoobril toimus 2.k klassil õppekäik Taevaskotta. Kuulasime erinevaid Taevaskojaga seotud legende, matkasime rohkem kui 3 kilomeetrit, õppisime tundma puid ja linde, nautisime päikesepaistelist lõunapausi, arutlesime inimese rolli üle looduses ning kogesime omajagu müstikat.

Klassiõhtu 18. oktoobril toimus 2.k klassiõhtu, mis seekord oli täielikult õpilaste organiseeritud ning osalema olid oodatud ka vanemad. Õpilased said esimese kogemuse ürituse korraldamisest, vanemate kohalolu publikuna oli neile väga oluline. Vahva oli kuulata emade-isade klassiõhtumälestusi ning näha vanemaid koos lastega tantsupõrandal. Spordiminutid, Kahoot, viktoriin, tantsuetendus ja robootikalahing tekitasid õpilastes korraliku elevuse, mida oli märgata ka järgmisel koolipäeval. Üks õpilane täheldas, et koolis on ikka liiga lahe.

Isadepäev Isadepäeva ootuses intervjueerisid 2.k õpilased kodudes isasid ning jagasid isade vastuseid ka koolis. Meie klassi isasid rõõmustavad laste naer, rallisõit, motokross, palgapäev ning kui asjad lähevad korda. Lemmikautodena märgiti ära Saab 95 ja mersu. Intervjuu jaoks küsimusi vihikusse kirjutades rõõmustas üks õpilane, et võib kasutada kirjatähti, sest tema isa oskab neid lugeda!

Üldõppepäevad Korra nädalas on meie koolipäev oli üles ehitatud mitte tunniplaani, vaid üldõpetuse põhimõtteid järgides. Sisu poolest tähendab see, et õpilased saavad hommikul nimelised kaaned, mille vahel päeva kõik ülesanded. Õpilasel on vabadus ise valida ülesannete sooritamise järjekord, selleks on aega ainetunnid ning pikapäevarühm. Vaatame üheskoos ülesanded läbi ning räägime läbi, mida päev õpetab. Õpetaja on klassis abiks ning juhendab individuaalselt. Üldõppe päevadel arendame iseseisvust, enesejuhtimist, eesmärgistamist, õpioskusi, unustamata ka ainealaseid teadmisi. Sellise töökorralduse juures juhib ning vastutab õpilane oma õppeprotsessi eest, mis suurendab sisemist motivatsiooni. Õpetaja on ülesanded ette valmistanud vastavalt õppija oskustele ning lähtunud sellest, mis vajab arendamist. Ülesannete hulk ja sisu oli õpilastel erinev. Iga õppija saab tagasisidet ülesannete õnnestumise kohta. Üldõppepäeva kõik tunnid on vaiksed ning töist nohinat täis. Julgustan õpilasi planeerima oma ülesannete järjestust, näiteks kas alustada lihtsamatest ja liikuda keerukamate juurde või vastupidi. Töötuhin on nii suur, et pidin sundima lapsi vahetundi minema. Juhendamist vajab mõnikord tööjuhendi lugemine ja mõistmine, tekstist info otsimine. Harjutada on vaja keskendumist ning mitte kiirustamist. Eelkirjeldatud töökorraldust praktiseerivad koolid nii Eestis ja välisriikides kinnitavad oma kogemusest, et see on üks võimalus toetada õpilaste kohanemisvõimet ja enesejuhtimist.

Kadrisandid 26. novembril külastasid 2.k klassi kadrisandid lasteaia Meelespea rühmast koos muusikaõpetaja ja rühmapersonaliga. Kadrisandid esitasid mõistatusi, laulsid ja tegid nalja. Santidel oli ette valmistatud korralik kontsert, mida õpilased ja õpetajad nautisid väga. Kostitasime kadrisante meisterdatud kalliskivide, käbide ja Kooli vahvlitega.


TRIMESTER

Leht 30

III KLASS

KLASSIDE TEGEMISED

klassiõpetaja Lea Järv Ainetund Vapramäel Uus õppeaasta alguses on põnevaid ainetunde toimunud ka väljaspool koolimaja. 3. klassi õpilased käisid ainetunni “Loodus ja meid ümbritsev keskkond” raames õppekäigul Vapramäel, kus õpiti tundma taimi nende looduslikus keskkonnas. Lisaks otsiti ja määrati seeni. Õppekäigul õppisid lapsed märkama end ümbritsevat keskkonda ja selles elavaid organisme. /õpetaja Triinu Vakmann/

Taevaskoja – looduse pühakoda 8. oktoobril toimus 3. klassi õppekäik Taevaskoja pühakodadesse. Toimus matkaring Väikeses ja Suures Taevaskojas, tutvusime selle paikkonna vaatamisväärsustega ning rahvapärimustega. Saime aimu looduse imepärasest jõust maastiku kujundamisel. Kuulasime lugusid ja legende pühapaikades toimunust. Kordasime ka õpitud taimi. Ikka jälle saime kinnitust sellest, et Eestimaal on hea elada, sest imeline ja mitmekülgne loodus, värske õhk ning turvalisus ja rahu annavad hea elamise -olemise tunde. Õppekäik oli imeline, retkejuht professionaalne. Saime kiita hea kuulamisoskuse ja viisaka käitumise eest looduses.

Viktoriinid 3. klassi õpilastele meeldib koostada ja korraldada viktoriine. Anna, Irmeli, Saskia, Linde, Anete-Liis, Andreas, Karolin ja Deliisa on I trimestril korraldanud 2 üleklassilist viktoriini. Teemadeks: “ Eesti kuulsused” ja “Tunne loodust.” Õpilased ise koostavad küsimused, valmistavad tänukirjad ja moodustavad meeskonnad ning viivad ka läbi. Viktoriini eesmärk on aidata kaasa õppimisele, ütlevad õpilased ise. Nende arvates on protsess põnev ja hariv. Klassiõhtu 2. novembril toimus 3.klassi klassiõhtu. Teemaks ametid. Esinemised: 3. klassi bänd (Irmeli, Linde, Anna) esitas 3 lugu: “Põhjamaa”, “Kus on minu koduke”, “Sipelgas” (omaloominguline pala), Lili, Anna, Linde esinesid tantsuga, Eliise luges luuletust. Mängiti erinevaid mänge. Lemmikmänguks oli “Pikk nina” ja rennimäng. 100 MUINASJUTU PROJEKT Sügisel tuli mõte lugeda jõuluks 100 eesti muinasjuttu. Praeguseks on kokku loetud 65 muinasjuttu.

Omaloomingulised muinasjutud Arbuus ja melon (Ketlin Kumari) Elasid kord arbuus ja melon. Nad olid parimad sõbrad, kellele meeldis koos päikest võtta. Ükskord korjasid inimesed nad põllult ära ja viisid arbuusi arbuusitehasesse ja meloni melonitehasesse. Sõbrad olid väga kurvad, kui neid lahutati ja arvasid, et nad enam iialgi ei kohtu. Ühel ilusal päeval viidi arbuus oma tehasest ja melon oma tehasest Tartu Lõunakeskusesse müüki. Nad kohtusid ja veetsid oma viimased õnnelikud päevad koos.

Vahukommi sõbrad (Lili Vänzel) Elasid kord pruun vahukomm ja valge vahukomm. Pruun vahukomm Bruuno ja valge vahukomm Valve soovisid endale sõpra. Bruuno elas šokolaadi jõel ja Valve elas Vanilje jõel. Ühel päeval said nad kutse Magusmaa tantsupeole. Seal kohtasid nad jäätis Jutat ja pulgakomm Pepet. Nad said kiiresti sõpradeks. Edaspidi olid nad lahutamatud sõbrad.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 31

KLASSIDE TEGEMISED IV KLASS klassijuhataja Silja Lipping Õppepäev Tartu tähetornis 13. novembril külastas 4. klass Tartu tähetorni, et veeta seal üks töine ja kosmoseteemaline koolipäev. Päev algas pisikeses ringikujulises ruumis, mille seinale kuvati meie Päikesesüsteem. Saime virtuaalselt sõita Päikese, Kuu, planeetide ja nende kaaslaste juurde. Õpilastes tekitas nähtu suurt huvi ja neil tekkis teemaga seoses mitmeid küsimusi. Miks pole Merkuuril atmosfääri? Kas Merkuuril on inimesi käinud? Kuidas me teame, missugused teised taevakehad välja näevad? Kas sond kuumuses ära ei põle? Kuidas me teame, et must auk on olemas? Kõik küsimused said ka vastuse. Kõigile meeldis väga vaadata teiste planeetide kaaslasi. Lapsed seostasid kaaslaste välimust igapäevaste asjadega. Marsi kaaslaste kohta öeldi, et nagu rosin ja kartul. Jupiteri kaaslane Io tundus lastele nagu hallitanud juust. Muide astronoomid kutsuvad seda “pitsakuuks”. Saturni kaaslane Enceladus näis õpilastele nagu vanainimese nahk. Esimese õppetunni lõpus kattus lagi meie pea kohal tähistaevaga, kust õpilased rõõmuga juba neile tuntud Suurt Vankrit leida püüdsid. Teise õppetunni veetsime ruumis, kus Eestis on esimest korda uuritud maavärinaid. Kuulasime põnevusega lugu laevapoisist, kes kaevas varanduse õhtul palmi varju liiva sisse, kuid hiljem päeval kaevates ei leidnud seda üles. Miks? Õpilastel oli tükk aega nuputamist, kuid lõpuks jõuti võtmesõnani—vari. Seejärel said kõik ise taskulambi, palmi ja Päikestega uurida varjude pikkuste muutumist sõltuvalt Päikese kõrgusest. Selgemaks sai ka kuuvarjutuse ja päikesevarjutuse teema. Kõik said endale ise meisterdada järjehoidja, mida keerates saab kuu- ja päikesevarjutust kujutada. Külastasime Tähetorni kõige ülemist korrust ja uudistasime teleskoopi, mis on üle 100 aasta vana, aga täiesti töökorras. Pärast lõunat jätkus meie õppepäev vulkaanide ja maavärinate teemal. Viibisime ruumis, mille keskel oli Päikesesüsteemi mudel. Õpilased said taas imestada:, et Maa on nii väike! Saime teada, et Maa ei koosnegi ühest tükist, vaid paljudest erinevatest, mida nimetatakse laamadeks. Tutvusime erinevate vulkaanitüüpidega ja vaatasime fotosid vulkaanidest. Seejärel said lapsed ise laamadest maakera kokku panna ja otsida vulkaanidele kaardil õiged kohad. Õppepäeva lõpus pandi lauale purskama vulkaanimudel. Tulvil uutest teadmistest, asusime tagasiteele. Aitäh Tartu tähetorni töötajatele Janet Laidlale ja Grete-Liliane Küppasele toreda õppepäeva eest! Õppekäik sai teoks tänu KIKi projekti rahastusele. loodusainete õpetaja Evelyn Eensoo


TRIMESTER

Leht 32

V KLASS

KLASSIDE TEGEMISED

klassijuhataja Riin Saadjärv Õppekäik Septembri viimasel nädalal külastasid viiendikud Järvemuuseumi, kus vihma ja tuule kiuste õpiti tundma veetaimi ja vee-selgrootuid. Õpilased otsisid ise karpe ja tigusid ning õppisid nende määramist. Selgeks sai ka rohukonna kõhualune. Palju põnevust pakkus roostiku vahel seiklemine. Õppekäigu toimumist toetas Keskkonnainvesteeringute keskus. /õpetaja Triinu V akmann/

5. klassi oma rütm Septembris toimunud spordinädalal “Head vana elu lõppu” võttis meie klass vastu kehalise kasvatuse õpetaja Taneli poolt esitatud väljakutse liikuda ühel päeval klassina 100 kilomeetrit. Klassijuhatajatunnis pakkusime välja, kui kaugele kõik koos kõndima peaksime ning mitu kilomeetrit eesmärgi saavutamiseks läbima peaksime. Tuli välja, et just paraja pikkusega on matk Kavilda kiigemäele ja tagasi. Spordinädala reedel ei lasknud me endid sadavast vihmast häirida ning kiirkõnd kiigemäele ja tagasi sobis koolinädala lõpetuseks ideaalselt. Puhkepausi aegseks boonuseks veel ka võimalus kiigel üks suur hoog teha. Loomulikult ei toimi tervislikud eluviisid vaid kampaania korras, kuid spordinädal annab hea võimaluse vaadata üle oma päevakava ning leida võimalusi sinna liikumistegevuste lisamiseks. Ikka selleks, et püsida terve ning rõõmsana!

Ettevõtlikkusest Kadrilaadal 5. klassil oli kadrilaadal põnev ja väljakutseid pakkuv ülesanne: korraldada kadrilaada kohvik. Planeerimisprotsess sai alguse juba mitu nädalat varem, kui ettevõtlikkuse tundides sai paika menüü ja jagati ülesanded, et laadapäeval kõik takistusteta sujuks. Kunstiõpetuse õpetaja abil sündis ka kohvikut reklaamiv plakat. Linda Marie koos abilistega oli valmis läbi viima Norra toite tutvustavat töötuba. Kadrilaada õhtul kokkulepped toimisid ning igaüks teadis, milline on tema roll kohviku õnnestumises. Isegi kohvikulaudade koristamist ja prügikastide tühjendamist ei tulnud selle töö eest vastutavatele lastele meelde tuletada, vaid kõik toimis kui õlitatult. Pidev järjekord ja sagimine nii ühel kui ka teisel pool letti andis kinnitust sellest, et kohvikus pakutav kaup meelitas kohale nii soolase- kui magusasõpru. Kõige minevam kaup oli ootuspäraselt jäätisekokteil. Muidugi oli kohviku korraldamine sellistes mastaapides võimalik vaid tänu emade-isade toele ja valmisolekule osaleda müügikoha valmis sättimisel ning kohvikukauba valmistamisel ja müümisel. Suur tänu kõikidele kohvikusse panustajatele! Kindlasti sai nii mõnigi laps aimu, et kohviku pidamine ei ole vaid kauba eest raha vastuvõtmine, vaid hõlmab mitmeid muidki tegevusi tooraine ostmisest kuni hilisema nõudepesuni välja. Loodetavasti sünnib esmasest ettevõtja-kogemusest inspireerituna ka järgmiseid toredaid ideid, mida meie klassi loovad ja ettevõtlikud lapsed ellu saaksid viia!


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 33

KLASSIDE TEGEMISED Loterii Kadrilaadal

VI KLASS klassijuhataja Ruth Luts

Õppeprogramm “Maagiline mesi” 26. novembril külastas 6. klass Eesti Põllumajandusmuuseumi. Võtsime osa õppeprgrammist “Maagiline mesi”, mis sobis väga hästi meie aia ja põllu teema lõpetamiseks loodusõpetuse tundides. Kuigi selgus, et õpilased on juba 3. või 4. klassis sama programmi juba läbinud, tunnistasid nii mõnedki, et ega palju meeles ei olnud. Aga eks kordamine on tarkuse ema. Meile tutvustati meenäitust, kus nägime põnevaid meepakke ja meetarusid, mida vanal ajal kasutati mesilaste koduseks pidamiseks. Uurisime meevurre ja saime teada, et ka vanast pesumasinast sai teha ühe korraliku meevurri. Mesilased korjavad mett erinevatelt õitelt ja seetõttu on peaaegu võimatu saada mett ainult ühelt taimelt. Üks mesilane korjab elu jooksul 2 g mett. Lihtne arvutus ja saime teada, et 500 mesilast peavad tööd tegema, et saada üks kilo mett. Mesi on ka riknematu toiduaine. Mesi säilib lausa aastatuhandeid, nii et selle omadused ei muutu. Seejärel saime taruvaiguga mett ise maitsta ja teha kärjevahast küünla. Küll need lõhnasid hästi! Meile näidati ka Meemeistrite linna multifilmi. Enne lahkumist pakuti meile veel lõunasööki -kartulipurtu, vorstikastet ja kapsaporgandisalatit. Aitäh Jane Saarniidule Eesti Põllumajandusmuuseumist meile tasuta programmi pakkumise eest. Oli tore talvine maagiline meepäev. õpetaja Evelyn Eensoo


TRIMESTER

Leht 34

VII KLASS

KLASSIDE TEGEMISED

klassijuhataja Ülle Närska Meie ettevõtmised 7. klassi õpilased on sel trimestril pidanud palju vaeva nägema distsipliiniharjumuste kujundamisega. Uute õpetajatega harjumine ja kohanemine on olnud kohati vaevarikas. Vaatamata sellele on mahtunud meie ühisettevõtmistesse Ugala teatrietenduse “Vai-vai vaene Vargamäe” külastus 13.oktoobril, balletietenduse külastamine Puhja Seltsimajas, kadrilaada ettevalmistused klassijuhataja tundides ning klassiöö. Kadrilaada ettevalmistuses osales lapsevanem Kristi Hannus, kelle juhendamisel kaunistasime vahtralehetrükis poekotte ning meisterdasime narmashelkureid, poisid maalisid ruune. Kogu kauba panime müüki kadrilaadal ning mõned poekotid jäid veel jõululaadakski.

Õppekäik Oktoobris külastasid 7. ja 9. klasside õpilased Tartu Ülikooli loodusmuuseumit ning osalesid loodusmuuseumi õppeprogrammides. Uuriti erinevaid loomaliike, tehti rühmatööd ning arutleti liikide tähtsuse ja kaitse üle looduses. 7. klassi õpilastel oli võimalus tutvuda erinevate roomajatega ning ületada oma hirme madu käes hoides. Lisaks said õpilased uudistada iseseisvalt loodusmuuseumi püsinäitust. Õppekäikude toimumist toetas KIK.

Klassiöö Klassiöö toimus 23.-24. novembril. Kogunesime kooli kella kuueks. Katsime ühise toidulaua klassis ning kinnitasime seinale hommikul tunnis kirjutatud kokkulepped. Näiteks: võõraid koolimajja ei lase, ei tekita draamat ega tülitse, telefoni kasutamine on keelatud, arvestame üksteisega. Kokkulepped olid kirjutatud õpilaste endi poolt. Klassiõhtul mängisime lemmikmänge- Pikka nina, pesumasinat, sini-must-valget, tantsisime, poisid mängisid ukakat õues. Tegime grupitööd ja arutasime gruppides õpilaste omavahelistes suhetes esilekerkinud probleeme, otsisime koos võimalikke lahendusvariante. Noorte ASK suhtlusmängus julgesid kõik õpilased osaleda. Rõõm on tõdeda, et kõik pidasid kokkulepetest kinni ning klassijuhatajana tõdesin, et mida rohkem koosolemise võimalust seda vaiksemaks seltskond jääb. Õpilaste tagasisidest lugesin, et pesumasina mäng oli nagu ekstreemsport. Hinnati seda, et saab omavahel vabalt suhelda ja seda on võimalik ilma lärmi ja vahelesekkumiseta teha. Koos olles on võimalik teineteist paremini tundma õppida ja tekkinud probleemidele lahendusi leida. Igal juhul lahkusime laupäeva hommikul peale hommikusööki ja ühiskoristamist väsinud kui õnnelikena.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

KLASSIDE TEGEMISED

Leht 35

VIII KLASS klassijuhataja Maris Pukk

Õppekäik seenemetsa Kooliaasta alguses toimus 8. klassi õppekäik Vitipalu matkarajale, kus Tartu Ülikooli loodusmuuseumi teadlase Tõnu Pani juhendamisel tutvuti põneva seeneriigiga. Õpilased said ise seeni korjata ning määrata. Õppekäigu toimumist toetas Keskkonnainvesteeringute keskus. /õpetaja Triinu V akmann/

Teatrikülastus 4. november oli kaheksanda klassi jaoks põnev päev – käisime Eesti vanimas teatris, Vanemuises, ekskursioonil ning vaatamas lavastust „Beatrice“. Kui teatrimõtte välja käisin, olid lapsed kohe huvitunud ning valisin just selle tüki, sest olen ise seda varem näinud ja teadsin, et selles nad ei pettuks. Päev algas ekskursiooniga, kus näitasin õpilastele telgitaguseid – rääkisime Vanemuise ajaloost, praegusest töökorraldusest ning saime näha ja katsuda rekvisiite, dekoratsioone ja kostüüme. Tutvusime mitmete töökodade tööga ning nägime alles tulevastesse lavastustesse valmistatavaid esemeid. Üks erilisemaid hetki oli loomulikult laval kõndimine ja etenduse-eelne sagin teatris. „Beatrice“ on lavastus, mis räägib tulevikust, kus on võimalik enda mõtted ning teadvus digiteerida ehk salvestada ning tegeletakse sellega, mis juhtub siis, kui pärast surma soovitakse see n-ö ellu äratada. Mis juhtuks, kui teadus areneks sama kiiresti edasi ja juba paarikümne aasta pärast oleks võimalik saada surematuks? Kas inimkond peaks sellisele muutusele vastu ja mõistaks seda? Kuidas inimesed uutes olukordades käituvad? Selliseid küsimusi käsitseb „Beatrice“ ning soovitan seda kindlasti kolmandale kooliastmele! Tegu on ühest küljest tõsise, kuid samas ka humoorika lavastusega, kus Vanemuine näitab täies hiilguses uut lavatehnikat. Õpilaste arvamused: Tomas Liiv: Etendus oli väga hästi korraldatud ja lava tagune vaade oli ka päris äge. Robin Massur: Etendus oli põnev, sest see rääkis asjadest, mis võivad ka meil tulevikus tulla ja sobis ka noorematele vaatamiseks. Ekskursioonil märkasin ka, et vanemuise maja polegi nii väike kui ta väljaspoolt näeb, vaid on palju suurem. Anete Räis: Teater oli kurb aga samas õpetas, et peaksime vähem nutiseadmeid kasutama. Nutiseadmed lähevad varsti juba üle piiri. Keitlyn Mahla: Mina jäin teatrikülastusega väga rahule. Meeldis see etendus mida vaatamas käisime, jäin rahule ka ringkäiguga teatrimajas.

Kadrilaadal


TRIMESTER

Leht 36

KLASSIDE TEGEMISED IX KLASS klassijuhataja Kersti Aadusoo Õppekäik Tartu Loodusmuuseumisse 4. oktoobril käisime õppekäigul Tartu Loodusmuuseumis, kus oli ka teistkordselt väga huvitav. Kuulasime loengut ohustatud liikidest, tegime muuseumis rühmatööd ning mängisime loodusmänge.

Õpetajate päev 5. oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. Kogu septembrikuu kulus selle päeva ettevalmistamiseks. Meie klassi õpilased andsid sellel päeval tunde ja viisid läbi aktuse. Vahelduseks oli väga tore olla õpetaja rollis. Saime ka aimu, kui raske on tegelikult õpetaja olla. Vaatamata kõigele arvame, et saime üsna hästi hakkama. Kooli direktoriks valisime Maria- Elise Poomi ja õppejuhiks Kristyn Pukki. Hommikul toimus sümboolne kooli võtme üleandmine. Õpetajatele organiseerisime õppekäigu Tartusse Rahvusarhiivi. Teatavasti jäid õpetajad sellega igati rahule. Pärast õppekäiku pakkusime õpetajatele kohvi ja kooki õpetajate toas. Kui tunnid said antud, siirdus kogu koolipere seltsimajja õpetajate päeva aktusele, kus esinesid mitmed meie kooli õpilased (Linde Leetberg, Linda Marie Finstad), meie ise ja ka õpetajad. Õpetajaid tänasime tehtud töö eest lillede ja tänukirjaga. Pärast tegusat päeva sõime klassijuhataja juures kooki ja vahetasime muljeid. Oli huvitav ja väsitav, kuid meeldejääv päev.

Meie klassi näiteringi etendus 18.oktoobril toimus Puhja seltsimajas kordusetendus “Kohkumatud lapsehoidjad”, kus peaosades astusid üles Kertu Kirriland ja David Kallas. Kuigi kaks osatäitjat jäid kohale tulemata, suutsid teised (eeskätt Rebeka) nende rollid enda rollidega suurepäraselt siduda, mis näitas noorte nutikust, loomingulisust ja ettevõtlikkust. Etenduses tegid kaasa Rebeka Käpa, Maria-Elise Poom, Kristyn Pukki, Karmen Tiit, Rasmus Uibokand, Paul Jean Otto Faucheux ja helitehniku rollis oli Joosep Topolev. Etendusele lisas värvi ka 5.klassi õpilase Carl Endrik Johannsoni särav osalemine. Vaatamata eelnevale närvipingele, õnnestus etendus suurepäraselt.

Karjääripäev Tartu Kutsehariduskeskuses Tartu Kutsehariduskeskuses alustati õppeasutuse tutvustamist “Kuldvillakuga”. Õigete vastuste andjaid premeeriti šokolaadiga, millel oli KHK logo. Aktiivselt osaledes saime ülevaate õpetatavatest erialadest ja õppeasutuse töökorraldusest. Seejärel tutvusime KHK mõlemate hoonetega. Nägime oma silmaga, kuidas toimub erialade õppimine ja millised ruumid ning masinad selleks on. See laiendas silmaringi ja mitmed meie klassi noored näevad end tulevikus seal õppimas. Eriti huvitavad tundusid elektriku, koka ja juuksuri ametid.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 37

KLASSIDE TEGEMISED Õppekäik Estoverisse Ettevõtlusnädala raames sai 3. oktoobril 9. klass võimaluse külastada Rannus asuvat Estoveri piimatööstust.

Fotonäituse külastamine 15. novembril külastasime Motoaida II korruse ajalootoas olevat fotonäitust “Puhja mehed Vabadussõjas ja Puhja ajalugu”, mille oli kokku pannud Aarne Salo. Näituse korraldamise üks eesmärk oli tähistada 100 aasta möödumist Vabadussõja algusest. Näitusel oli huvitavaid pilte Puhja pargist, koolimajast, meiereist, Kavilda sillast, Ulila elektrijaamast ning muidugi paljudest Puhja inimestest. Näitus andis ülevaate meestest, kes siitkandist läksid Vabadussõtta ja jätsid oma elu. Kõige põnevam eksponaat oli aga kindlasti Aarne Salo vanaisale kuulunud mõõk.

Ülekooliline luulepäev 14. novembril toimus meie koolis traditsiooniline luulepäev, kus teemakohaste luuletustega esinesid meie klassist Kertu Kirriland, Joosep Topolev ja Sandra Gorbunov. Klassi parimaks valiti Sandra Gorbunov. Žürii koosseisu kuulusid meie klassist ÕE president Rebeka Käpa ja hoolekogu ning kodutütarde esindaja Miia Uibo. Ajal, mil žürii langetas otsust, esitasid kooli noormehed mõtlemapaneva sõnumiga etteaste, kus astusid üles ka Rasmus Uibokand ja David Kallas. Üritus oli väga meeleolukas ja südamlik ning andis paljudele õpilastele esinemiskogemuse ja -julguse.

Isadepäeva sportlik mitmevõistlus Meie klassist ei osalenud kahjuks ühtegi isa. Mina, David, esindasin sellel üritusel kogu meie klassi meesperet. Mis siis toimus? Kokku oli 3+1 ala: rippumine kangil, topispalli vise kahe jala vahelt, sõudeergomeeter ja lõpetuseks lapse vedamine matil. Kohale oli tulnud palju isasid koos lastega, kaasa arvatud mina, David koos oma vennaga. Üritus oli mõeldud rohkem meelelahutuseks ja sportlikult perega koosviibimiseks, kuid parimatele anti välja ka karikad. Mis meeldis? Oma kogemusest võin öelda, et üritus oli väga lahe ja motiveeriv. Mulle meeldis oma vennaga koos võistelda ning proovida jõudu täiskasvanud isade ja nende lastega. Samuti meeldisid mulle ka juhendajad, kes olid väga sõbralikud ja toetavad. Mis ei meeldinud? Kahjuks oli liiga vähe osalejaid võrreldes üle-eelmise aastaga. Mida soovitaks? Julgustan nii õpetajaid kui lapsi koos vanematega rohkem osalema erinevatel üritustel.

Kadrilaat 22. novembril toimus meie koolis juba kolmandat korda Kadrilaat. Märkimisväärne oli, et meie kaks fantastilist noormeest, David Kallas ja Paul Jean Otto Faucheux, riietusid tõelisteks pilkupüüdvateks Kadrideks. Sellel aastal panustas Kadrilaata umbes pool meie klassi õpilastest. Müügile toodi hoidiseid, mädarõigast, verivorste, küpsetisi, puidust meisterdatud küünlajalgu ja pannilabidaid. Laadakülalistele pakkusime kohvi. Meie klassi neiud esinesid ürituse käigus show-tantsuga.

Riigikogu ja Tallinna raekoja külastus 29. novembril toimus õppekäik Riigikokku ning meeleolukas kohtumine sotsiaaldemokraat Tanel Talvega. Pärast seda siirdusime Tallinna raekotta, et tutvuda selle keskaegse arhitektuuri ja omaaegse rae tegevusega. Päev oli vaheldusrikas ja meeldejääv.


Leht 38

HUVIRINGID Sellel õppeaastal on Puhja Koolis 27 huviringi. Loovjuht Ülle Närska on ringijuhtide ja klassijuhatajatega koostöös jälginud hoolikalt, et huviringid täituksid ja oleksid meie õpilastele kättesaadavad. Huvitegevuses osalevate õpilaste osakaal on oluliselt tõusnud. I trimestri statistika põhjal osaleb huviringide töös 82% õpilastest. JALGPALL (Andres Bõkarev) Jalgpall Puhja Koolis - Puhja Koolis tegutseb jalgpall kolmes grupis. 1.-3. klass, 4.-9. klass tüdrukud ja 4.-9. klass poisid ning treeningkordade arv 2-3 korda nädalas. Jalgpallurid käivad usinasti ka mõõtu võtmas erinevatel turniiridel ning lisaks mängisid tüdrukud (U13) Eesti Meistrivõistlustel, kus saavutati oma grupis igati väärt ja tugev III koht. Lisaks on tüdrukutel ette näidata ka esikolmiku kohti väga tugevatelt turniiridelt, kus on osalenud Eesti paremik. Põlva Lootos Cupilt toodi Puhja I koht, JK Tammeka Juunior Cupilt I koht, Elva Cupilt II koht, SK10 Premium Cupilt kaks II kohta jne. Ka poiste osakond näitab häid tulemus, Tarvastu Cupi II koht, Valga Warrior Cupi turniiri võit jne. Poisid osalesid Põlva FC Lootose koosseisus Pärnu Summer Cupil, mis on Eesti suurim jalgpalliturniir, sellelt turniirilt I koht, lisaks FC Santos Cupil, mis on väga tugeva tasemega rahvusvaheline turniir, III koht. Sellel aastal osaleme veel mitmetel turniiridel Põltsamaal, Suure-Jaanis, Lähtel, Tallinnas Kalevi Spordihallis traditsioonilisel Aastalõputurniiril. Uueks aastaks on planeeritud nädalane laager ja välisreis või laager/välisreis. Lisaks uue aasta alguses tunnustame parimaid sportlasi ning meie toetajaid. Kindlasti on oodatud treeningutega liituma uued huvilised KERGEJÕUSTIK (Madis Paju) Treeningud sujuvad hästi. Vaatamata ruumipuudusele, oleme saanud väga edukalt teha erinevad kergejõustikualasid. Õues treenides saime harjutada sprinti (kiirjooks), kaugushüpet, palliviset, kuulitõuget ning vastupidavusjooksu. Noortemate lastega mängisime erinevaid jooksu- ja hüppemänge. Kui treeningud kolisid siseruumidesse, oleme suurema rõhu pannud just kiirjooksule ning kõrgushüppele. Seda just sellepärast, et Puhja kool osaleb sellises võistlussarjas nagu seda on TV 10 Olümpiastarti. Tegu on väga vana ja maineka võistlussarjaga. Tänu sellele sarjale proovime me igale etapile vastavalt harjutada erinevaid alasid. Kui esimesel etapil on kavas 60m jooks ja kõrgushüpe siis teisel etapil on kavas juba tõkkejooks ja kaugushüpe. Meil on plaanis Puhja kooliga osaleda kõikidel maakonna etappidel ning riiklikel etappidel. Treeningutes on enamjaolt kohal 10-15 õpilast, nimekirjas on neid veelgi rohkem. Nad jaguvadki kenasti kahte vanuseklassi- I-III klass ning V-IX klass. Treeningud ehitangi üles vastavalt nende osavusele ja võimekusele. Meie eesmärk on proovida ja õppida selle õppeaasta jooksul kõiki alasid, mis kavas TV 10 OS võistlustel. Nimelt on plaanis ka harjutada osadega teivashüpet, kui me selleks võimaluse leiame. Oleme käinud võistlemas juba Puhja kooliga Tartu maakonna kergejõustiku meistrivõistlustel Ülenurmes, kus me väikese koolina tegime tubli stardi. Paljud õpilased tegid isiklikke rekordeid või nende tulemused olid kiitust väärt. ÜLDFÜÜSILINE TREENING (Madis Paju) Selles treeningus käivad õpilased on enamasti 7.-9. klassist. Trenni eesmärk on õpetada noortele kuidas õigesti ja iseseisvalt tulevikus treenida. Õpetan kuidas jõusaalis õigesti harjutusi teha, vältida vigastusi, miks me midagi teeme. Samuti seletan õpilastele erinevaid jõuliike ning kuidas neid kõige paremini treenida saaks. Õppeaasta esimesel poolel räägime jõusaali treeningust. Milliseid kordusi ja seeriaid peaks tegema. Samuti räägime lihase olemusest, kuidas kasvab ja areneb. Põhiliseks jõuliigiks esimesel poolaastal on vastupidavus. Loome aluspõhja, mille pealt me saame edasi minna. Teisel poolaastal võtame ette plahvatusjõu ning maksimaaljõu.


Leht39 39 Leht

PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4 1

HUVIRINGID HUVIRINGID KARATE (Mihkel Liivakant, Lauri Mengel) Karate treeningutel osaleb kokku 17 last (11 algklassidest ja 5 vanemaid). Tegeleme eeskätt karate baastehnikatega ning laste üldkehalise ettevalmistusega (peamiselt koordinatsiooni ja kergemate akrobaatiliste elementidega). Kool soetas selle õppeaasta alguses treeninguteks vajalikud löögipinnad, mis annavad võimaluse palju tõhusamalt löögitehnikaid õppida. Käimasoleva kooliaasta lõpuks oleme seadnud eesmärgiks selgeks õppida kollase vöö kava. Eksam toimub maikuus Tartus Falco saalis. Eelmisel õppeaastal osales ja läbis eksami edukalt Robin Massur. RINGTREENING (Sirli Viks) Ringtreening kasvatab lihasjõudu ja suurendab aeroobset vastupidavust, koordinatsiooni ning tasakaalutunnetust. Sobib hästi igas vanuses lastele, nii algajatele kui edasijõudnutele. Kõiki harjutusi on võimalik kohandada enda raskusastmele vastavalt ning harjutusi saab teha oma tempos. Sel aastal on lisandunud päris palju HIIT treeninguid. Mis on kõrge intensiivsusega intervalltreening. Peamine HIIT treeningu eesmärk on ühe ja sama treeningu ajal kasutada nii madala kui ka kõrge sagedusega südametööd. See tähendab, et treening vaheldub väga intensiivse ja lühikese ning kerge harjutusega. VÕRKPALL (Evelin Salu) Võrkpallitreeningud on lõbusad ja üks kasulik vaba aja veetmise võimalus. Trennis osalevad tublid ja positiivsed noored, kes on toetavad ja sõbralikud. Trennis tunneb ennast hästi ka see laps, kes ei ole spordis muidu kuigi edukas. "Paigutage siia lugeja tähelepanu

äratamiseks loost mõni huvitav lause või tsitaat."

LASTEJOOGA (Klarika Varik) Jooga tundides õpime tähele panema ja kuulama oma keha. Kindel koht on tähelepanu ja keskendumisoskuse suurendamisel. Sellele aitavad kaasa erinevad jooga asendid ja teadlik hingamine. Läbi teadliku hingamise praktiseerimise tervendame kogu oma keha ning suurendame hapnikusisaldust keha elutähtsates organites. Selle tõttu paraneb ka keskendumisvõime ja mälumaht. Lapsed saavad tunnis teadmisi ka tervislikust toitumisest. Kohtume kolmapäeviti, liituda on võimalikII trimestril. SHOWTANTS (Minu Tantsukool) Tagasiside tantsutrenni osas on positiivne. Tanturing on avatud veel mõnele lapsele, kes sooviks juurde tulla. Esinesime Kadrilaadal, õpime uut tantsukava, plaan on esineda jõulupeol. Võimalusel tahaksin lapsi saata esinema ka koolist välja. Loodan, et see õnnestub. RAHVATANTS (Kristel Maruste) Puhja kooli pisikesed lapsed on äärmiselt tublid ja püüdlikud, Oleme juba selgeks saanud ühe tantsu ja seda ainult ühe tunniga nädalas. Kõige suurem isiklik saavutus on olnud saada tantsima ja tunni tempoga kaasa tulema ka kõige tugevama iseloomu ja soovidega lapsed. Õigele "nupule" vajutades ja juhtrolle andes on see õnnestunud ja tunnen suurt rõõmu selle üle. Peamine eesmärk on minna lastega ülevaatusele ja osaleda Tartumaa tantsupeol "Suvevaheaeg". Muidugi tahan saavutada rahvatantsurühma sees ühtsustunde ja sõpruskonna, kes on teineteisele toeks ja abiks ka väljaspool rahvatantsutundi. KANDLERING (Anneli Klaus) Sel õppeastal alustasime kuue uue kandlemängijaga.Mängime Puhja koguduse kanneldega. Kuna pillimängijatele on oluline esinemisvõimalus, siis oleme esinenud Ulila Huvikeskuses, esineme kooli advendikontserdil ja koguduse jõulupeol.


TRIMESTER

Leht 40

HUVIRINGID NUTISPORT (Merle Lint) Ringis osaleb 21 esimese klassi õpilast, kes on harjutanud loendamist, arvude kirjutamist, liitmist ja lahutamist ja õppinud tundma kella. Plaanis on tundma õppida termomeetrit, arvkiirt ja kalendrit, lahendada nuputamisülesandeid ja tekstülesandeid. 6 teise klassi õpilast on harjutanud loendamist, naturaalarvude kirjutamist, liitmist ja lahutamist, punktide märkimist arvkiirele, tähe arvväärtuse leidmist, pikkusühikute teisendamist, tekstülesannete lahendamist ja temperatuuri mõõtmist. Plaanis on õppida ajaühikutega arvutamist, temperatuuri mõõtmist, kalendrit ja korrutamist, jagamist. Ringis osalevad õpilased võtavad osa Nuti-Mati matemaatika Eesti meistrivõistlustest. Lõppenud on kaks etappi, ees ootab veel kaks. Tublimad pääsevad võistlema piirkondlikku finaali märtsikuus, kus selguvad aprillis toimuvas vabariiklikus finaalis võistlevad õpilased. LOODUSRING (Imbi Tanilsoo) Enne koolivaheaega viibisime loodusringi lastega kooli pargis, kus vaatlesime puid ja õppisime neid lähemalt tundma. Uurisime nende vilju ja ka puude all kasvavaid seeni. Viimases õuetunnis valmistasime vahtraleherööviku, mis olid päris armsad ja natuke naljakad. Pärast vaheaega on tunnid klassis, kus igal nädalal uurime mõnda talveund magavat looma. Meil on olnud tunnid siilist, mägrast ja karust. Kui lumevaip muutub paksemaks, siis saame käia lumel jälgi uurimas. INGLISE KEEL JA KULTUUR (Paula Luks) Bumble inglise keele huviringis alustasime inglise keelega sõbraks saamist. Õppeaasta vältel paneme suurt rõhku inglise keele suulisele osaoskusele ning keskendume inglise keele õppimisele läbi mängude. Esimesena õppisime ära inglise keeles teretamise ning enese tutvustamise, edasi vaatasime mis asi see Suurbritannia on ning tutvusime numbrite ja värvidega. Laste suureks lemmikuks on kujunenud kultuuripraktikumid, kus maitseme erinevaid Suurbritannia traditsioonilisi toite. English is fun! PIIBLIRING (Imbi Tanilsoo) Piibliringis tutvusime sügisel Vana Testamendi tegelastega. Aabraham ja tema suur suguvõsa. Praegu lõpetasime Joosepi lugudega, kuidas ta iisraeli rahva Egiptusesse tõi. Alates detsembrikuust oleme jälle Uues Testamendi lugudega. Piiblilugude õppimiseks kasutame samettahvlit ja erinevast materjalist pilte, mida saab jutustamise ajal sinna kinnitada. Laulame päris palju lõbusaid teemakohaseid laule. Mõnikord mängime memoriini, sageli ka meisterdame, eriti enne suuremaid pühi. NÄITERING (Kersti Aadusoo) I trimestril oli näiteringi eesmärgiks teha proove näidendiga “Kohkumatud lapsehoidjad”, et valmistuda kordusetenduseks. Kordusetendus toimus 18. oktoobril. Vaatamata sellele, et kaks osatäitjat puudusid, etendus toimus. Õpilased võtsid end kokku, näitasid oma ettevõtlikkust, loomingulisust ja suutsid mitu stseeni ümber korraldada nii, et sisu ei kannatanud ning publik võis tõesti etendust nautida. Pärast vaheaega alustas näitering tööd uue näidendiga, milleks on August Kitzbergi “Kuri kuningatütar”. Nimiosas mängib Rebeka Käpa. Põhiosa näitlejatest on 9. klassi õpilased. Soovi osalemiseks on avaldanud ka mõned 5.klassi õpilased. KODUTÜTRED (Ülle Närska) Kodutütred tegutsevad endiselt Pärlipüüdjate ja Kotkaplikade rühmades. Osalesime Kavilda matkamängul, ning saime oma vanuseklassis 1. koha. Kuus õpilast sooritasid 4.järgu laagris järgu, 1.-2. detsember on tulemas ringkonna jõululaager Lähtel Kaks kodutütart said võimaluse osaleda Kaitseliidu 100. aastapäeva üritusel Tallinnas Saku Suurhallis lauldes kodutütarde ühendkooris. Koondused toimuvad kaks korda kuus reedeti. Oleme kirjutanud isamaalise hariduse programmi taotluse, et minna õppekäigule ERMi. Kodutütarde rühmades on 34 kodutütart ning 4 kandidaati, kes annavad jaanuaris kodutütarde tõotuse.


PUHJA KOOLI INFOKIRI NR 4

Leht 41

HUVIRINGID ROBOOTIKA (Janno Reinomägi) Robootikas on tekkinud kaks rühma 1.-2 klassi lapsed ja vanemad poisid 7. ja 9. klassist. Väikestega on plaanis osavõtta Robotexi võistlus.est ja selle ettevalmistusega oleme ka tegelenud pingsalt. Projekt on "Meie esimene start-up" ja meie idee on siis ehitada JäätiseRobot Puhja elanikele. 1.12 on võistlus, eks pärast saab teada, kuidas läks.Vanemate poistega on plaan First Lego Liigast osa võtta, teemaks on see aasta kosmoses ellu jäämine ja muu selline. Raskem osa on roboti ülesanded ja programmeerimine, poisid pole varem sellega tõsiselt kokku puutunud, aga tundub, et tahe on olemas ja viitsivad ka kohal käia. Esimene võistlus on jaanuaris. RAADIOTEHNIKA JA DJ RING (Kristjan Veedler) Sel aastal oleme käinud külas Elmari raadios. Oleme harjutanud ja õpetanud uusi ringi liikmeid olemasoleva tehnikaga ringi käima. Hoidnud korras tehnikat ja juhtmeid. Sellel kooliaastal ootame stuudio valmissaamist. Siis saab kogu kamp selle ülespanemisel ja kaabelduse ehitusel käed külge panna. Kui stuudio valmis, hakkame vaikselt genereerima mõtteid, kes millist ülesannet raadio juures tahaks täita ja siis hakkame neid inimesi õpetama ja vaikselt netiraadiot üles ehitama. Poisid on korraldanud Halloweeni disko. FOTOGRAAFIA (Kadri Raudsepp) Fotograafia huviringi eesmärk on õpilase fotograafiapisikuga nakatamine. Elus ja eluta meie ümber pakub lõputult väljakutseid ning rõõm ja rahulolu õnnestunud pildist kestab pikalt. Käsitleme järgmisi teemasid: kompositsioon, fokusseerimine, valgustus, eetika, piltide korrigeerimine. Tutvume reisi-, portree-, dokumentaal-, spordi-, arhitektuuuri-, looma-, kunstija loodusfotograafia žanritega. Kätt proovime õues ja toas, kooli üritustel, loome näituse. Praktilised ülesanded I trimestril on olnud sügisnäituse pildistamisest, isadepäeva kaardi jaoks fotomaterjali kogumisest, portreefoto loomisest ning kadrilaadal üritusefotograafi rolli proovimine. Juhendajana näen, et õpilased on väga entusiastlikud, naudivad pildistamist ja katsetamist. Häbelikkus tuleb unustada, loomingulisus raamidest välja murda ning uudishimulike silmadega läbi objektiivi maailma avastada. Foto autor: Greete Kübe (9. klass)

Puhja Koolis toimuvad veel: * rahvastepall ja saalihoki (Tanel Ojaste) * sulgpall (Robert Kasela) * mudilaskoor, laulu- ja muusikaring (Anne Soosaar) * lastekoor , lauluring (Ruth Luts), * muusikaklass (Ruth Luts, Regina Kravntšeko, Larissa Marženakova) * noorkotkad (Taavi Oja)

HUVITEGEVUS EI TOHI OLLA LUKSUSKAUP


Eneseteostus saab võimalikuks haridust ja loovust väärtustavas koostöös!

ANNAME TEADA Esmane tööaadress Aadressirida 2 Aadressirida 3 Aadressirida 4

TRIMESTRID I trimester 1. september - 30. november (12 nädalat) II trimester 3. detsember - 15. märts (12 nädalat) III trimester 18. märts - 7. juuni (12 nädalat) 

Pärlipäev (viimane koolipäev) on 7. juunil

Puhja Kooli tänuüritus on 10. juunil Puhja Seltsimajas

Põhikooli lõpuaktus toimub 18. juuni kell 16.00

Infokirja pani kokku õppejuht Riin Massur Infokiri nr 5 ilmub 15. 03. 2019