Solids-2022-06

Page 1

TRILAPPARATUUR

Trillers: maatwerk met veel ruimte voor innovatie

PERSONEEL

& OPLEIDING

Bedrijven zelf aan zet om personeelstekorten op te lossen

INNOVATIE

Opvallende rol transportschroef in 3D-printer voor versterkt beton

6 DECEMBER 2022

Weighcont

High

EMT, Molenpad 10, 1755EE ‘t Zand. N-H. www.emt.tech e-mail: emt@emt.tech Tel: 0224 591213

Mengsysteem
ton per uur. EMT is producent van meng machines, vulinstallaties en transportsystemen voor big bags van 100 tot 1200 kg en voor 25 tot 50 kg zakken.
Volledig automatisch. Op maat gemaakt. Ongelimiteerd aantal weegbunkers. Capaciteit:10 - 200
van 25 tot 70 ton/m³ per uur Machine grootte 4.5 - 5,4 - 7 - 9- 11.5 en14 ton per charge.
contact persoon
Gustaaf
h
Shamrock Blender Capaciteit
Uw
is
Zeeman EMT, 10, 1755EE ‘t Zand. N-H.
Speed big bag opzak machine
uur. •Bulk & Liquids Handling •Air technology •Automatisation 21SP005 Ventilec 210x140 indd 1 14-10-21 13:10
Capaciteit: 50 tot 70 Ton m3 120 zakken van 1000 tot 1250 kg per

WAT IS UW ENERGIEBEZUINIGINGSSTRATEGIE?

Energie is in korte tijd gespreksonderwerp nummer 1 geworden. Ging het vroeger bij een bezoek aan de klant over het weer, nu gaat het erover dat hartje herfst nog steeds de verwarming niet aan hoeft, zo warm en zonnig was het dit najaar. ‘Hoe gaat het met je energierekening’ in plaats van hoe gaat het met jou? Het kan verkeren. Energie houdt ons allen bezig. Wie heeft er geen familie of vrienden die hun maandtarief zagen exploderen? Ik ken mensen die de verwarming maar hebben uitgezet, die bij 16 graden en inmiddels bij 14 of 12 graden zitten, en de moed erin houden met een warme deken. Ook gaan mensen weer vaker naar kantoor, omdat dan thuis de verwarming uit kan of ze gaan uitgebreid douchen op de sportclub die daardoor in de financiële problemen komt. Andersom kan ook, op sommige kantoren is het zo koud, dat men gaat thuiswerken. Geen mens zag deze energiecrisis aankomen.

In de industrie zijn de consequenties groot, zeker voor de energieslurpers en voor bedrijven met veel verouderde installaties. Die waren bij de lage energieprijzen rendabel, maar kosten nu geld. Wie toevallig een jaar geleden een vast contract heeft afgesloten, is spekkoper, maar heel wat bedrijven in de procesindustrie moeten eraan geloven. Ik sprak een notenbranderij die zijn rekening voor zijn 3 faciliteiten van 400 naar 1.200 euro per locatie zag gaan. En hoorde van een familiebakkerij die per jaar van 10.000 jaar naar 200.000 euro ging om zijn ovens te kunnen stoken. Die kon direct sluiten, zelfs met 100.000 overheidssubsidie is dat geen haalbare kaart meer. In de industrie zijn er tal van energie-intensieve be-

drijven die de deuren tijdelijk gesloten hebben, omdat het verliesgevend wordt om door te draaien. Het aluminiumbedrijf Aldel in Delftzijl ging eind oktober failliet, het was al diverse keren gered, maar de torenhoge energielasten nekten de producent nu definitief. Hierdoor kwamen er 120 mensen op straat te staan.

De prijspiek in de energiecrisis lijkt nu wel bereikt, maar zelfs met de huidige daling blijft energie bijzonder duur. Het is de vraag of het ooit weer zo goedkoop wordt. Dat brengt me op het punt van energiebesparing. Er waren de afgelopen jaren weinig prikkels om hier fors in te investeren, de groene trendsetters in de markt daargelaten. Ze legden hun hele dag vol zonnepanelen, investeerden in warmteterugwinning, kochten de nieuwste meet- en regeltechniek in, zonder daar direct beter van te worden. De filantropen deden het ‘voor het klimaat’. Nu doen we het met zijn allen voor onze portemonnee. Ineens is een extreme bezuinigingsstrategie bittere noodzaak voor de procesindustrie. En daarbij haalbaar. Verdienden de benodigde investeringen zich tot voor kort niet of nauwelijks terug, nu is een investering in energiebezuiniging in no time terugverdiend. En laten we wel wezen, er is op energiebesparingsgebied zo veel laaghangend fruit in de industrie, waarmee tientallen procenten op het energieverbruik bespaard kan worden, dat het hoog tijd wordt hier werk van te maken. Wat is uw energiebezuinigingsstrategie? Laat het ons weten op: redactie@solidsprocessing.nl ●

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 3
| EDITORIAL
Fotografie: Finn Hentzepeter

ErikSchippervanVDLIndustrialProducts

bijeentest-trillermetzeefdekkenmet verschillendegatendiegekleurde kunststofkorrelsopgroottekanscheiden.

Trillers zijn niet alleen onmisbaar voor het transport van poeders en granulaten, maar ook om producten te zeven, te mengen, te spreiden, te doseren en te ontwateren. Vaak hebben trilmachines een combinatie van deze functies. “Een triller blijft altijd maatwerk”, zegt Schipper. “Je kunt ze niet uit de catalogus kopen. Elke machine wordt opnieuw getekend. Geen enkele oplossing is hetzelfde. De capaciteit van de triller en het soort trillingen dat je nodig hebt, is afhankelijk van de eigenschappen van het product. Op het succesvol functioneren van trilmachines is een veelvoud van factoren van invloed en dat vergt een expertise die je alleen verwerft door jarenlange praktijkervaring. Hier in Uden is meer dan twee decennia aan trilexpertise in huis.”

Lees het artikel op pagina 22.

VDL Industrial Products

Hoevenweg 3 5652 AW Eindhoven +31 (0)40 292 5580 info@vdlindustrialproducts.com www.vdlindustrialproducts.com

08 ELEVATOREN INTERNATIONALE ERKENNING VOOR NEDERLANDSE ELEVATORKENNIS

Buitenlandse bedrijven kloppen steeds vaker aan bij Muller Beltex. Hun vragen spitsen zich toe op maatwerk en monitoring.

12 EXPERTVISIE ‘BESPAAR ENERGIE DOOR HERGEBRUIK GEFILTERDE FABRIEKSLUCHT’

Recirculatie van geconditioneerde fabriekslucht kan veel energie besparen. Met relatief eenvoudige aanpassingen kan warme, gefiltreerde lucht inpandig worden gehouden. Door filters slimmer te reinigen kan ook nog eens op perslucht worden bespaard.

14 BEURS

GEZIEN TIJDENS SOLIDS ANTWERPEN 2022….

Een fotoverslag van Solids Antwerpen 2022, dat bijna 1.500 belangstellenden trok uit de procesindustrie.

18 DUURZAAMHEID PRODUCTIE PLASTICVRIJE VEGAN KAUWGOM NAAR NEDERLAND

BenBits heeft zijn productie verplaatst naar Nederland. De nieuwe fabriek in Heerhugowaard produceert suikervrije, plasticvrije, plant-based kauwgompjes in de vorm van zeeschildpadjes.

22 TRILLEN INNOVATIEF MAATWERK IN TRILLERS

Trilmachines zijn vanouds populair bij handling van poeders en granulaten. De ontwikkeling van de triltechnologie uit zich in steeds innovatiever maatwerk. Kijkje in de keuken bij VDL in Uden.

26 PERSONEEL & OPLEIDING BEDRIJVEN ZELF DEBET AAN TEKORT TECHNICI

Het tekort aan technisch personeel in de industrie is na 15 jaar nog onopgelost. Jeroen Tijink, CEO van detacheringsbureau Techsharks, denkt dat bedrijven daar zelf een grote rol in spelen en dat de oplossing ligt in goed werkgeverschap.

28 INNOVATIE VERRASSENDE ROL TRANSPORTSCHROEF IN 3D-BETONPRINTEN

Een consortium van bedrijven werkt aan een 3D-printer voor versterkt beton voor de bouw- en inframarkt. De printer kan in korte tijd produceren en levert flink wat CO2-reductie op. In het mengproces is een opvallende rol weggelegd voor de schroeftransporteur.

34 ZEVEN ZEEFMACHINES VERHOGEN HYGIËNE, VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE BAKKERIJSECTOR

Hygiënische, ATEX-gecertificeerde zeefmachines verhogen de veiligheid van operators, de voedselveiligheid van bakkerijproducten en besparen kosten.

36 PERSLUCHT DROGE PERSLUCHT VOORKOMT CONTAMINATIE EN KLONTEN

Perslucht drogen is cruciaal omdat vochtige perslucht de eindproducten in de food-, farma- en medische industrie negatief beïnvloedt.

SolidsProcessingiseenuitgavevan

ProcesMediabv Verschijnt 6 x per jaar.

Redactieadres

Proces Media Marktplein 2 1421 AC Uithoorn +31 (0)297 22 3462 redactie@solidsprocessing.nl

Hoofdredactie

Vincent Hentzepeter +31 (0)6 2059 2436 vincent@procesmedia.nl

Eindredactie Mischa Hoyinck mischa@procesmedia.nl

Vormgeving

Frizzon bv, Arnhem

Metmedewerkingvan: Ingeborg Abendanon, Yvonne Apeldoorn, Pieter van den Brand, Marjan Hammink, Johan Lucas, Marco Vellinga

Druk Veldhuis Media, Meppel

Sales

Erik ten Haaf +31 (0)297 22 3462 +31 (0)6 1003 1781 erik@procesmedia.nl

Debbie van den Dool en Marion van Sinderen +31 (0)316 22 7155 sales@procesmedia.nl

4SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 OP DE VOORPAGINAINHOUD
(Foto: Marco Vellinga)

Abonnementen abo@procesmedia.nl +31 (0)297 22 3462

Abonnementsprijs2023

Voor de Benelux: € 140 (excl. 9% btw).

Overig buitenland: op aanvraag.

Losse nummers: op aanvraag.

Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd.

Uitgever: Proces Media bv, 1421 AC Uithoorn

© 2022, Proces Media bv

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en/of de uitgever.

ISSN: 1874-7906

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 5
03 Editorial 06 Kort nieuws EN VERDER 07 Column 32 Solids Processing World 37 Marktnieuws 39 Agenda 8 18 12 22 28

EENVOUDIG BESPAREN OP INDUSTRIEEL GAS

Uit een rapport van Berenschot, opgesteld in opdracht van Natuur & Milieu, blijkt dat de Nederlandse industrie met eenvoudige ingrepen zijn gasverbruik met 16% kan terugschroeven. Er zou structureel zo’n 1,5 miljard m3 aardgas bespaard kunnen worden, is de lezing. Dat is een besparingspotentieel dat gelijk staat aan het jaarlijkse gasverbruik van ruim 1,2 miljoen huishoudens. “Hier ligt een kans voor de korte termijn, zonder grote procesaanpassingen, die topprioriteit moet krijgen”, stelt de milieuorganisatie. Het rapport becijfert dat de industrie de sector is met het hoogste gasverbruik in Nederland, met zo’n 30% van het totaal. De chemische industrie, en

in het bijzonder de kunstmestproducenten, zijn daarbinnen grootverbruikers, blijkt uit de analyse van Berenschot. Er zijn diverse mogelijkheden om snel het aardgasverbruik van de industrie te verminderen, zonder dat ingrijpende aanpassingen in het productieproces nodig zijn. Bedrijven laten die kans nu vaak nog liggen en verzaken voor een belangrijk deel hun wettelijke energiebesparingsplicht, aldus de Stichting. Een aantal van deze relatief eenvoudige ingrepen zijn hergebruik van warmte en isolatiemaatregelen. Natuur & Milieu spreekt met betrekking tot energiebesparingsmogelijkheden van laaghangend fruit dat voor het

oprapen ligt. Een interessante is het hergebruik van warmte binnen de industrie dat nu veelal via schoorstenen en ventilatiesystemen naar buiten geblazen wordt. Natuur & Milieu wil geen vrijblijvendheid en pleit daarom voor een striktere energiebesparingsplicht met strengere normen. “Verleg daarbij de bewijslast naar de bedrijven zelf. Dat betekent dat alle maatregelen genomen moeten worden en dat een bedrijf zelf met argumenten moet komen wanneer het dit niet doet. Daarnaast helpt het als bedrijven kennis en best practices delen. De overheid kan dit faciliteren”, aldus Natuur & Milieu.

Industrieel gasverbruik kan met 16% omlaag volgens dit rapport van Berenschot gemaakt in opdracht van Natuur & Milieu. (Foto: Natuur & Milieu/Berenschot)

BANENPLAN TECHNICI

De techniekbranches hebben het ‘Aanvalsplan Techniek’ gelanceerd om 60.000 technische vacatures te

EMPACK 2023

De 20e editie van Empack staat gepland op 5 en 6 april 2023, in de Brabanthallen Den Bosch. De vakbeurscombinatie Empack, Packaging Innovations & Automation4Packaging zal de verpakkingsinnovaties van winnaars van De Gouden Noot in de schijnwer-

pers zetten, met onder meer op de eerste plaats de Masterpack Group met een toepassing van Modified Atmosphere technologie voor FIBC’s die met name voor de procesindustrie perspectief biedt voor beter kwaliteitsbehoud van zuurstofgevoelige producten.

PRAKTISCH MODEL TECHNISCH ONDERWIJS

Het ROC van Flevoland heeft met praktijkonderwijspartners Technicom, TOF, Concreet en Litop een stap gezet om te komen tot de ontwikkeling van flexibel en modulair onderwijs voor de techniek- en bouwsector. De komende maanden gaan ze korte en op maat

Het ROC van Flevoland gaat met vier partners flexibel en modulair onderwijs ontwikkelen voor de techniek- en bouwsector. (Foto: ROC van Flevoland)

De techniekbranches hebben het ‘Aanvalsplan Techniek’ gelanceerd om 60.000 technische vacatures te vervullen.

vervullen. Het tekort aan technici is nijpend, waardoor de uitvoering van de energietransitie vertraagt en bouwprojecten op de lange baan geschoven worden. De vijf technische sectoren komen in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland met plannen en suggesties om de arbeidsmarkt voor technici compleet anders in te richten. Het nieuwe systeem, de Gouden Poort, moet de centrale plek worden voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een overstap naar een (andere) technische sector overwegen. De drie belangrijkste punten uit het Aanvalsplan Techniek:

1. Meer mensen laten kiezen en behouden voor de techniek

2. Productieverhoging door efficiënter en slimmer te werken, waaronder smart industry

3. Meer talent van buiten aantrekken.

samengestelde modules ontwikkelen voor de techniek- en de bouwsector. Hiermee moet versneld de honger naar praktijkgerichte opleidingen worden gestild om in korte tijd meer mensen aan de slag te krijgen. Het ROC van Flevoland speelt hierop in met de ontwikkeling van Toekomstgericht Techniekonderwijs voor zowel reguliere studenten als volwassenen die al aan het werk zijn. Wie in de techniek- of bouwsector werkt of in

deze sectoren aan de slag wil, kan met het modulaire onderwijs officiële deelcertificaten behalen. Ook bedrijven zijn welkom om zich aan te melden voor een opleiding voor hun medewerkers.

Meer informatie over toekomstgericht techniekonderwijs: https://www.rocvanflevoland.nl/ MBO-onderwijs/Sectoren/Toekomstgericht-Techniekonderwijs

6SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 KORT NIEUWS
Winnaar van de 31e gouden noot: Masterpack Group met een gasverpakkingstechnologie voor FIBC’s. (Foto: Empack)

SAMEN IN GROEN STAAL

Iv-Industrie & Consult, onderdeel van ingenieursbureau Iv-Groep, gaat de komende vijf jaar samenwerken met Tata Steel Nederland om de metaalproductie te verduurzamen. Het betreft een CAPEX-partnerschap, wat inhoudt dat de lasten van de investering pas later voor rekening van de staalgigant komen. Iv helpt het staalbedrijf bij het uitvoeren van complexe projectprogramma’s en werkpakketten op gebieden als procesvoering, leidingwerk en mechanische installaties, werktuigbouw, elektra en

instrumentatie, en de oplevering van de nieuwe en te renoveren installaties op het terrein.

TATA Steel staat voor een grote verduurzamingsopgave, met als ultiem doel om in 2045 volledig groen staal te produceren. De focus bij het verduurzamingsprogramma ligt op ‘schoner’, ‘groener’ en ‘circulariteit’.

Iv zal ook meewerken aan de uitrol van het Roadmap+ programma om de uitstoot van onder andere stof, geur, PAK-stoffen en geluid (sterk) te verminderen.

PROEFFABRIEK VOOR VERWAARDEN LIGNINE

OP ZOEK NAAR THE UNKNOWN R&D TALK

Research & Development; dat is wat wij doen. Het liefst met veel ongefilterde informatie en zonder kaders. Met ruimte voor eigen inzichten en ontdekkingen, die niet alleen probleemoplossend, maar juist ook vooruitstrevend zijn. De zoektocht naar het onbekende is een oneindige technologische evolutie.

VITO gaat samen met technologiepartner Worley Belgium een proef doen voor de productie van lignine-gebaseerde bio-aromaten. De proefinstallatie genaamd ‘LignoValue Pilot’ werd door Vito ontworpen en gebouwd door het Nederlandse installatiebureau Zeto. De installatie in het Belgische Mol werd in oktober 2022 officieel geopend en is nu klaar voor onderzoek. De pilot plant kan dagelijks meer dan 100 kg innovatieve bio-aromaten produceren in een continuproces. Dat is voldoende schaalgrootte om resultaten later naar een industriële applicatie te kunnen vertalen. Voor de winning van de bio-aromaten wordt het lignine in een oplosmiddel gedrenkt en met hulp van een katalysator en waterstof verknipt tot kleinere chemische bouw-

stenen. De lijn is flexibel opgebouwd om eenvoudig aanpassingen door te kunnen voeren om zo precies die bioaromatische fracties te produceren waar de markt om vraagt. Grotere doel is het bouwen en exploiteren van een demo-installatie in Vlaanderen voor de conversie van lignine naar biogebaseerde, functionele aromaten en de ontwikkeling van een op lignine gebaseerde waardeketen van nieuwe chemicaliën. Dit als duurzaam alternatief voor vergelijkbare bouwstenen uit de (petro)chemie. Lignine komt massaal vrij als nevenstroom van bijvoorbeeld de pulp- en papierindustrie. Het grootste gedeelte van die lignine wordt momenteel verbrand en dus thermisch gerecycled voor energieopwekking. Feitelijk is de grondstof hiervoor te waardevol, gezien de vele toepassingen als bio-aromaten en de potentie om de chemie te vergroenen. Daarbij heeft lignine interessante eigenschappen, zoals stabiliteit, stijfheid, verbeterde krasbestendigheid, antibacteriële en antimicrobiële eigenschappen, waterdichtheid, verhoogde UV-bescherming, anti-oxidatieve eigenschappen, hechting, en thermische weerstand. Al deze eigenschappen bezit lignine van nature dankzij zijn unieke chemische structuur.

Troubleshooting, een oplossingsgericht onderzoek naar aanleiding van een hulpvraag van de klant, omvat het gros van de R&D werkzaamheden. Met gefilterde informatie, gericht op het probleem, worden specifiek testen uitgevoerd en oplossingen ontwikkeld. Een waardevol proces waarbij data en kennis wordt opgedaan ter verbetering van de productkwaliteit en bedrijfsprocessen. Aanvullend zou er meer ruimte moeten zijn om samen met klanten te kijken naar mogelijke knel- of verbeterpunten. Zonder tijdsdruk van een acute hulpvraag, zodat er met een open blik gedegen onderzoek wordt gedaan. Met de resultaten blijf je misschien zelfs het probleem en ad-hoc troubleshooting voor.

R&D is altijd op zoek naar onbekende oplossingen, het kruisje op de schatkaart, door out-of-the-box te kijken. Dat maakt ons vak zo leuk en interessant! Bij die zoektocht kan R&D niet zonder informatie van klanten, van beurzen, uit de literatuur of van collega’s (ook uit andere industrieën) en de ervaringen van operators en de serviceafdeling. Het zijn allemaal bronnen om dichter bij de nog onbekende oplossing te komen, die misschien grote gevolgen heeft voor een klant.

Door ons hierin de vrijheid te geven zonder specifieke sturing, kaders, belangen of beperkende argumenten, zoals ‘We doen dit altijd al zo’, worden er mogelijk wegen bewandeld naar baanbrekende oplossingen en technologieën die nu nog onbekend zijn. Zoals bijvoorbeeld de door ons ontwikkelde, 3D-geprinte schroeven. Een nieuwe technologie die nog nergens wordt toegepast, maar misschien wel over een paar jaar. Alle verzamelde gegevens om dit mogelijk te maken staan in de kennisbank van Van Beek.

Het kruisje op de schatkaart, het avontuur ernaartoe en de uiteindelijke vondst. Van al die zoektochten levert misschien maar een klein deel een grote winst op. Maar daarmee kun je wel het verschil maken. Er is nog zoveel te ontdekken, er is nog zoveel onbekend. Laat dat nu net ons werkveld zijn!

van Mourik (45) en Daan Mulder (22) R&D en test engineers, Van Beek

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 7
Michiel Michiel van Mourik en Daan Mulder, R&D en test engineers bij Van Beek Skyline van de staalindustrie van Tata Steel. (Foto: Tata Steel) Flesjes met hernieuwbare bio-aromaten gewonnen uit ligninehoudende reststromen. (Foto: VITO)

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR

Buitenlandse bedrijven kloppen steeds vaker aan bij Muller Beltex. Hun vragen spitsen zich toe op maatwerk en monitoring, om zo de prestaties van hun elevatoren te verhogen en de continuïteit van processen te waarborgen.

International salesmanagers Sven Koot en Justin van den Heuvel. bespeuren een groeiende belangstelling voor Muller Beltex van nieuwe klanten uit de hele wereld. “En dat zijn niet onze vaste relaties”, zegt Koot. “In de meeste gevallen gaat het om elevatoren van andere leveranciers.” “Hun elevatoren werken dan niet naar volle tevredenheid”, vult Van den Heuvel aan.

SLIJTBEELD

“Ook komt het vaak voor dat er een bepaald slijtbeeld aan de elevatorband is ontstaan”, vervolgt hij. “Bij fabrikanten van veevoer is dat bijvoorbeeld geregeld het geval. Ze gaan dan een ander product transporteren en daar blijken de bestaande elevatorcomponenten niet op ingericht. Er is specialistische kennis nodig om een oplossing te vinden voor dit soort problemen. Slechts weinig bedrijven hebben deze expertise in huis. Dat wij dit kunnen bieden zingt zich nu ook in de internationale markt rond.” Voor alle elevatoren die op de markt zijn, kan het bedrijf passende componenten bieden, dus

ongeacht de originele bouwer of leverancier, aldus Van den Heuvel.

SCOPE

Muller Beltex is actief in 65 landen. De omzet komt voor een kwart uit de Benelux en voor de rest uit de overige Europese landen en daarbuiten (Oekraïne, Turkije, maar ook Afrika, India en Zuidoost Azië). Klanten zijn machinebouwers of de eindgebruikers zelf. De internationale scope van het bedrijf groeit. Zo gingen er onlangs nog elevatorcomponenten naar een kamelenvoerfabriek in de Verenigde Arabische Emiraten en een

8SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 ELEVATOREN | Tekst: Pieter van den Brand
International sales manager Sven Koot ziet de internationale belangstelling voor Muller Beltex groeien. (Foto: Marco Vellinga)
‘Dat wij veel expertise in huis hebben, zingt zich nu ook in de internationale markt rond’
– Justin van den Heuvel, Muller Beltex

NEDERLANDSE ELEVATORKENNIS

cementfabrikant in Nigeria. In het laatste geval gaat het om zware en hoge elevatoren met robuuste staalkoord-banden, omdat er veel van de elevatorband gevraagd wordt vanwege de abrasieve eigenschappen van het product. Ook door de ATEX-regelgeving ziet het bedrijf meer vragen uit het buitenland op zich afkomen, niet alleen vanuit Europa, waar deze regelgeving geldt, maar ook daarbuiten. Om elevatoren duurzamer en veiliger te maken, heeft het bedrijf ATEX-gecertificeerde bewakingssystemen ontwikkeld. “Veiligheid staat bij bedrijven hoog op de agenda, ook buiten Europa. Voor ons is het een mooie manier om ons internationaal te onderscheiden”, zegt Koot.

OPTIMALISATIEVRAAG

Een onbetwiste trend, aldus Van den Heuvel, is dat steeds meer buitenlandse bedrijven omzien naar mogelijkheden om de prestaties van hun

elevator op te voeren, denk aan een uitbreiding van de productie. Ook zijn ze op zoek naar het verbeteren van componenten. “Zo zien we een duidelijke interesse in elevatorbekers van kunststof. Stalen bakken kunnen sneller aankleving van het product veroorzaken en zijn gevoelig voor vervorming, waardoor de capaciteit van de elevator snel achteruit gaat. Bij bekers van kunststof is dit risico veel kleiner. Waar het precies op aankomt, is de juiste kunststofkeuze. Bij verkeerde soorten kunststof kunnen elevatorbakken juist sneller slijten of het kan het product stuk gaan. Daarom vragen ze ons hen te helpen het meest geschikte type kunststofbeker te vinden voor de betreffende toepassing. Voor een veevoederfabrikant hebben we in korte tijd in meerdere landen alle bakken door kunststofbekers vervangen. Je ziet op dat vlak een vorm van standaardisatie bij de grote concerns ontstaan, omdat ze overal dezelfde soort producten maken.”

MONITORING

Naast het leveren van componenten heeft Muller Beltex een uitgebreid monitoringinstrumentarium voor elevatoren in huis. De interesse hierin neemt eveneens toe. “Preventie is beter”, zegt Koot, “want dat is uiteindelijk duurzamer dan het moeten repareren van een defecte elevator.” De monitoringtools die het bedrijf heeft ontwikkeld,

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 9
‘Preventie is beter, want dat is uiteindelijk duurzamer dan het moeten repareren van een defecte elevator’
– Sven Koot, Muller Beltex
Justin van den Heuvel, international sales manager, ziet hoe internationale concerns hun elevatoren standaardiseren omdat ze ook hun producten standaardiseren. (Foto: Foodnote)
EXPERT OP HET GEBIED VAN PROCESINSTRUMENTATIE +31 (0)78 - 681 39 77 | info@lansnivotherm.nl | www.lansnivotherm.nl NIVEAUSCHAKELAARS VOOR SOLIDS CAPANIVO CAPACITIEF NIVEAUSCHAKELAA O DR C C VIBRANIVO TRILVORK NIVO NONIVO RILSTAAF VO O-FREQUENT nederman.com Nederman

zijn onder meer bedoeld voor scheefloopbewaking en het bewaken van de temperatuur van lagers. Bij slecht onderhoud kunnen de lagers snel droog lopen. “Bij de bouw van nieuwe grote elevatoren is dit soort elektronica niet meer weg te denken. Deze markt wordt ook steeds groter.”

LEVENSDUUR

Scheefloop van elevatorbanden is een berucht fenomeen. In korte tijd kan scheefloop tot schade aan banden en -bekers leiden en storingen of zelfs stilstand geven. Er kunnen uiteenlopende oorzaken voor zijn, zoals een foute constructie van de trommels of onvoldoende spanning op de elevatorband. De bandscheefloopsensor die Muller Beltex heeft ontwikkeld, werkt op basis van wrijvingswarmte. Hierbij maakt het voor de meting niet uit of de sensor schoon of vervuild is. Dat maakt de sensor robuust en betrouwbaar. “Gebruikers begrijpen steeds beter hoe belangrijk monitoring is”, vertelt Koot. “Een langere levensduur is vandaag de dag beslist de eerste vereiste, de prijs van een elevator is hieraan ondergeschikt. Het gaat er tenslotte om wat het bedrijf per ton getransporteerd product kwijt is. Dat is echt een trend, want dat verbetert de total cost of ownership. Bedrijven die daar niet voor kiezen, zijn dan teleurgesteld als er in een paar jaar toch schade optreedt, terwijl je dat had kunnen voorkomen. Als je geen deugdelijke monitoring toepast, ben je in principe altijd te laat.” ●

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 11 ELEVATOREN
Bovenste trommel van een elevator uitgerust met een scheefloopsensor. (Foto: Muller Beltex) De Polysur steelcord bucketelevator band wordt gebruikt in de cementindustrie vanwege de abrasieve eigenschappen van het product. (Foto: Muller Beltex)
ENERGIE DOOR HERGEBR 12SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 EXPERTVISIE | Tekst: Vincent Hentzepeter | Fotografie: Foodnote ‘Gebruik je filterklasse ePM1 65% in je tweede installatie, dan kun je behoorlijk energie besparen’
‘BESPAAR

UIK GEFILTERDE FABRIEKSLUCHT’

Recirculatie van geconditioneerde fabriekslucht kan veel energie besparen. Met relatief eenvoudige aanpassingen kan warme, gefiltreerde lucht inpandig worden gehouden. Door filters slimmer te reinigen kan ook nog eens op perslucht worden bespaard. “De investering in luchtrecirculatie heb je binnen 1 à 2 jaar terugverdiend”, zegt salesmanager Martijn Lampe van Lampe Technical Textiles.

“Zo’n investering verdient zichzelf heel snel terug. Reinigen met minder perslucht scheelt energie en verhoogt de standtijd van filters”, zegt Lampe. Energiebesparing is voor veel bedrijven in de procesindustrie een topprioriteit, nu de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden. Soms liggen de oplossingen voor het oprapen, zoals bij de conditionering van het binnenklimaat in fabrieken. Het naar buiten blazen van relatief warme binnenlucht en het aanzuigen van koude buitenlucht is nu nog gemeengoed in de industrie, maar daarmee gaat wel een stuk warmte verloren. Dat kost niet alleen onnodig veel energie, maar is ook niet klimaatvriendelijk, stelt Lampe. Met een relatief eenvoudige aanpassing van de filterinstallatie kan warme lucht worden binnengehouden. “Industriële filterkasten zuigen 10.000 tot 20.000 kuub lucht per uur af, geconditioneerd op pakweg 20 graden, die zo de lucht ingaat. Toen gas nog goedkoop was, maakte niemand zich daar druk over, maar nu kijkt de industrie daar heel anders tegenaan.”

SECUNDAIR FILTER

Het goede nieuws is dat deze op temperatuur gebrachte lucht met relatief eenvoudige technische aanpassingen geschikt gemaakt kan worden voor het conditioneren van de lucht in fabriekshallen en eventueel voor het verwarmen van aanpalende bedrijfsruimten als kantoren. Hiervoor volstaat de installatie van een tweede filter achter het bestaande stoffilter. “Je kunt die lucht natuurlijk niet vanuit je filterinstallatie weer de ruimte in blazen. Dan loopt je fijnstofconcentratie te veel op. Lucht die uit je filterinstallatie komt is relatief schoon, want de emissiegrens ligt op 5 milligram fijnstof per kuub, maar dat is te hoog om zomaar naar binnen te blazen. Dan zou het stof zich gaan ophopen. Dat ondervang je door een secundair filter met een kleine weerstand achter de bestaande filterinstallatie te zetten. Met de eerste vang je 99,9% van de deeltjes weg, met die tweede vang je weer zo’n percentage af. Zo blaas je volledig schone lucht je productieruimte in.”

TOCHT VOORKOMEN

Zo’n secundair filter, ook wel Polizei-filter genoemd, heeft genoeg aan een simpele filterkast. “Het is een kastje met compact- of zakkenfilters die je aansluit op de leiding van de bestaande filterinstallatie. Zo’n secundair filter hebben we in het pakket, en kunnen we ook met kast leveren, maar je

kunt ook kiezen voor zelfbouw. Gebruik je bijvoorbeeld filterklasse ePM1 65% in je tweede installatie, dan kun je met deze combinatie behoorlijk energie besparen. Die gerecupereerde, dubbelgefiltreerde lucht kan niet zomaar de bedrijfsruimte in gebracht worden. Dat zou een enorme tocht geven. “Je blaast niet even 30.000 kuub per uur naar binnen, je moet de snelheid eruit halen. Dat is weer op te lossen met onze airsocks, een zak van zo’n 15 meter lang waar je de lucht inblaast. Zo’n luchttextielkanaal met perforaties wordt in de ruimte gehangen. Daarmee kun je over langere afstand warme lucht naar binnenbrengen, verlaag je de snelheid en voorkom je tocht.”

GEMEENGOED

De warme lucht wordt gelijkmatig van bovenaf de ruimte ingebracht. In de voedselverwerkende industrie zijn de airsocks al gemeengoed, weet Lampe. “In ruimtes waar bij lage temperaturen gewerkt wordt wel te verstaan, denk aan gekoelde verpakkingsruimtes van een graad of 6. Daar moeten ze de lucht jaarrond koelen. Dat kostte altijd zo veel energie, dat deze lucht standaard wordt hergebruikt. Met die koude lucht zijn die airsocks keihard nodig. Nu is het principe van hergebruik van geconditioneerde lucht en airsocks ook interessant voor verwarmde ruimtes in de koudere jaargetijden. Bereken maar eens hoeveel gas je nodig hebt om 10.000 kuub lucht per uur op te warmen. Voor een gering bedrag plaats je zo’n tweede filterunit, wat je bij de huidige gasprijzen binnen 1 à 2 jaar terugverdient. Dat in deze tijden waarin we met ons allen minder CO2 willen uitstoten.”

PERSLUCHTREINIGING

Op het filter komt een delta-P meting die drukverschillen in de gaten houdt om een goede werking van de installatie te garanderen. “Mocht er lekkage of doorslag ontstaan – wat samenvalt met een oplopende Delta-P – dan loopt je secundaire filter meteen vol. Een goede werking van het primaire stoffilter is dus essentieel en dat regel je met de persluchtreiniging van het stoffilter en de juiste keuze van het filtermateriaal. Daarmee stipt Lampe nog een besparingspost aan, het bezuinigen op perslucht, een stille energievreter. Hij ziet dat er onnodig veel perslucht wordt gebruikt in filterinstallaties, waarbij ‘meer’ niet per se beter is. “Want een stoffilter heeft een stofkoek nodig om goed te kunnen werken”, legt hij uit. “Als deze te dik wordt en te veel weerstand krijgt, zul je deze met perslucht moeten reinigen. Daar ontkom je niet aan. Filterinstallaties zijn grootverbruikers van perslucht in fabrieken, maar wat wij vaak zien is dat de reiniging met een veel te hoge druk en frequentie gebeurt. Poeders kun je vaak met 4 bar afreinigen , waar hij vaak standaard op 6 of 7 bar staat. Door de openingstijd van het ventiel juist af te stellen en frequentie goed te regelen – om de 20 in plaats van om de 5 seconden –kun je het persluchtgebruik verminderen. Het grappige is dat hoe voorzichtiger je het filter afreinigt, hoe beter het presteert en hoe langer de gemonteerde filters meegaan. Behalve dat dit aardig wat energie scheelt, bespaar je ook op het voortijdig wisselen van filters, wat tijdrovend is.” ●

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 13

Fotoverslag Antwerpse beurs voor de stortgoedindustrie

GEZIEN TIJDENS SOLIDS ANTWERPEN 2022….

Een fotoverslag van Solids Antwerpen 2022, dat na twee geannuleerde edities bijna 1.500 belangstellenden trok uit de procesindustrie. Er kon voor het eerst sinds jaren weer echt genetwerkt worden met de markt. Dat stemde tot tevredenheid, ondanks het wat lagere bezoek ten opzichte van 2018.

Net als WoTS was ook deze editie van Solids Antwerpen rustiger dan die in 2018. Evengoed benaderden genoeg professionals de exposanten met gerichte vragen, verklaarden diverse leveranciers. Daarmee overheerste het gevoel van een goede beurs. De volgende Solids Antwerpen staat gepland voor 2024. Wie zich eerder wil oriënteren op de ontwikkelingen in de droge procesindustrie kan terecht op Solids Rotterdam op 4 en 5 oktober in Ahoy. Opvallend: veel Nederlanders bezochten Solids Antwerpen, de informatiebehoefte is dus een reis waard. ●

Belangstelling bij Vega voor radartechnologie voor volautomatische niveaumeting in bijvoorbeeld silo’s met poeders of stortgoed.

Te zien bij Verhoeven Dust Control was deze digitale toolbox om bij onderhoudswerkzaamheden beslagen ten ijs te komen en optimaal veilig en efficiënt te kunnen werken. De applicatie werd ontwikkeld door de startup ‘Vision on Safety’ en biedt werknemers ook de mogelijkheid om tips voor veiliger werken toe te voegen via de pc of interactieve, digitale panelen die in de fabrieksruimte kunnen worden opgehangen. Oprichter Hans d’Haes, hier op de foto, is het brein achter de interactieve software, waarbij hij bij de inrichting van de tool werd geïnspireerd door veiligheidsissues tijdens zijn zevenjarige werkpraktijk als veiligheidskundige.

14SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 BEURS | Tekst: Vincent Hentzepeter | Fotografie: Foodnote
Walter van Loon, algemeen directeur bij Euro Manchetten & Compensatoren, bespreekt de voors en tegens van verschillende flexibele verbindingen.

Gespot bij TBMA de ‘Quick Clean’ roterende sluizen. Een geïntegreerd geleidingsysteem met hoge nauwkeurigheid maakt compacte inbouwmaten mogelijk. De spie-rotorverbinding maakt eenvoudig verbinding zonder de rotor te hoeven afstellen; een dubbele lagerconstructie verbetert de uitlijning; en de sluis biedt veel ruimte voor reiniging en controle in uitgeschoven stand.

Bij Transtech Ontstoffingstechniek stonden onder meer de filterinspecties in de schijnwerpers, waarbij het bedrijf ook de emissiemetingen kan uitvoeren om te controleren of er aan de overheidsrichtlijnen voldaan wordt. Project engineer Robert Tiesma adviseerde bezoekers om vanwege de hoge energierekening slimmer om te gaan met perslucht. Zo is er met het juiste membraan en kortere openings- en sluitingstijden minder perslucht nodig. De eigen Eurofilter units power membraankleppen met een zeer snelle sluitingstijd komen de reiniging ten goede en bieden een besparing van 40% op persluchtverbruik. Uitgerust met de intelligente controller is het filter ook te monitoren.

Klinkenberg Zaanstad greep

aan om bezoekers op de hoogte te stellen van de nieuwe vertegenwoordiging van Tamar afdichtingen in de Benelux. Het Israëlische bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van betrouwbare en betaalbare, hoogwaardige roterende asafdichtingssystemen. Klinkenberg kan de sealtechnologie van Tamar nu bieden als ‘waterdichte’ oplossing voor onder meer problematisch lekkende transportschroeven, mengers, sluizen en overige draaiende apparatuur, dit naast de standaard afdichtingen zoals pakkingdrukkers, z-lamel of Delrin food-afdichtingen die het al in het pakket had. De Tamar-technologie heeft een aantrekkelijke terugverdientijd door grote besparingen op onderhoud, een hogere uptime, geen persluchtverbruik en geen verlies meer door morsen.

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 15
De innovatieprijs ging naar een gecombineerde inzending van Indus Integrated Bulk Logistics en Gericke voor een ruimtebesparende palletontlader voor bigbags vanaf een hoogte van 2,6 meter, gebruikmakend van Indus’ stapelbare pallet. De jury was te spreken over de combinatie van twee innovatieve producten om alle poeders in een fabriek optimaal op te slaan, te vervoeren en te lossen. Solids Antwerpen Voor problematische asafdichtingen zijn er nu de producten van CinchSeal uit de VS, die bewezen lekkageproblemen voorkomen. Een siliconen elastomeer ‘boot’ draait met de as mee en beschermt deze tegen slijtage, waarbij De PFTE-rotorcups de behuizing afdichten. Deze rvs-behuizing heeft een interne compressie door perslucht, zodat deze op zijn plek blijft. Op de foto demonstreert verkooptechnicus Lars Loog het onderhoudsvrije en zelfafstellende systeem aan een bezoeker. Het seminarprogramma werd goed bezocht, alle stoelen zijn bij deze sessie bezet.

Kemutec’s KEK Centrifugaal Zeefmachine is de perfecte oplossing voor het zeven van poeders en andere droge grondstoffen.

ONDERSCHEIDEND VANWEGE:

»Diverse groottes, van Lab, pilot, productie tot Bulkwagen lossen »Eenvoudig te integreren in bestaand vacuüm of blaas transport

»Hygiënisch ontwerp, tevens voor natte reiniging met CIP nozzles

»Reeds tientallen jaren een wereldwijde gerenommeerde leverancier

EFFICIËNT ZEVEN VAN GROTE CAPACITEITEN
KEK Centrifugaal Zeefmachines
Productie Inlijn van pneumatisch transport Lab/Mini
2459 SKP Solids Advert EN 140mmx210mm v4 indd 1 21/02/2022 16:34 Revas Multiservicebv Prinsenweide 40 7317 BCApeldoorn +31655133161 www.revas.nl info@revas.nl Revas uwpartner voor engineren,produceren, monteren en onderhouden Revas uwpartner voor engineren,produceren, monteren en onderhouden
Kemutec B.V. – The Netherlands Johan Lucas +31 (0) 653 86 77 06 Johan.Lucas@schenckprocess.com www.kemutec.com

NOVEx II is een beschermingssysteem bestaande uit een passieve terugslagklep voor de explosie-isolatie van brandbaar stof. Hij is gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijnen 2014/ 34/ EU en norm EN16447:2014 en EN15089:2009. Hij is gecertificeerd voor ‘push’- en ‘pull’-configuratie en kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Hij heeft een verbeterd ‘flap design’ ter voorkoming van stofophoping en voor minder drukverlies.

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 17 BEURS
De stand van Gericke, dat samen met Indus Bulk Logistics de innovatieprijs in de wacht sleepte tijdens Solids Antwerpen 2022. Een redelijk rustig beeld in de gangen tijdens Solids Antwerpen 2022. Het evenement trok na twee geannuleerde edities bijna 1.500 belangstellenden uit de procesindustrie, inclusief standbemanning kwam de teller tot krap 1.900. Genomineerd voor de innovatieprijs was deze explosieveilige oplossing van StuvEx International. De Bezoekers van Tata Steel Europe laten zich informeren over filterinstallaties. Solids Antwerpen mocht veel bezoekers vanuit Nederland begroeten. Salesmanager Jaap Oosterlee van Rice Lake in gesprek met collegaexposanten over de ontwikkelingen in de industriële weegtechniek.

BenBits terug van weggeweest PRODUCTIE PLASTICVRIJE VEGAN KAUWGOM NAAR NEDERLAND

BenBits, producent van suikervrije kauwgom, heeft zijn productie verplaatst van Italië naar Nederland. De nieuwe fabriek in Heerhugowaard produceert plasticvrije, plant-based kauwgompjes in de vorm van een zeeschildpadje. Duurzaamheid en grip op de keten zijn leidend.

18SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022
DUURZAAMHEID | Tekst: Marjan Hammink | Fotografie: Yvonne Apeldoorn
Productielijn in de BenBits-fabriek in Heerhugowaard.

De nieuwe schildpadvorm, die het duurzame karakter van de kauwgom moet benadrukken.

In de aangenaam naar pepermunt geurende hal staat BenBits directeur en mede-aandeelhouder Milan Dontje te stralen bij zijn overzichtelijke productielijn: “Dat BenBits blijft verduurzamen vind ik belangrijk. Door de productie van Italië naar Nederland te halen zetten we daarin een belangrijke stap: we werken alleen maar met natuurlijke ingrediënten.” Noch in de kauwgom zelf, noch in de verpakking wordt plastic verwerkt. Ook de vorm is allerminst gangbaar, want de kauwgompjes zien eruit als kleine zeeschildpadjes. Dontje: “Uitdagend, jazeker, maar naar mijn idee een duurzame uitstraling.”

NIEUW LEVEN

Nadat BenBits in de jaren 70 en 80 revolutionair durfde te zijn met de introductie van suikervrije kauwgom, raakte het merk langzaam in de vergetelheid. Totdat investeerder Nederlands MerkGoed er vorig jaar aandacht voor kreeg en contact zocht met chocolade-ondernemer Arthur Dontje van Dobla uit Heerhugowaard. Diens zoon Milan had het lef om samen met Nederlands MerkGoed het merk BenBits nieuw leven in te blazen: “Maar dan wel met als vertrekpunt een plasticvrije en duurzame productie en verpakking. Een hele puzzel. We zijn maandenlang met de voorbereiding bezig geweest.”

NATUURLIJKE GOM

De nieuwe BenBits bevat uitsluitend natuurlijke gom (chicle), afkomstig uit Mexicaanse Chicozapote of Sapodilla gombomen. Door met een mes kruislingse sneden in de bast te maken haalt een zogeheten Chiclero de vloeibare gom uit de bomen. Dit oogsten kan pas na acht jaar. Met dit natuurlijke bestanddeel vermijdt de fabrikant synthetische gom met Styreen Butadieen Rubber (SBR)-rubber, vaak gebruikt in bijvoorbeeld banden, houtlijm, condooms en waxinelichtjes. Ook polyvinylacetaat, een synthetische hars, is niet terug te vinden in de natuurlijke kauwgom. Bovendien is de verpakking van BenBits geheel plasticvrij.

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 19

The art of controlling the process

SYSTEM INTEGRATION

Als één van de koplopers binnen de proces-technologie helpt Dinnissen vele gerenommeerde opdrachtgevers in de food, petfood, feed & aqua feed en chemie sectoren. Met doordachte maatwerkoplossingen en complete proceslijnen optimaliseren we wereldwijd productieprocessen.

37 52 25
WWW.VAN-BEEK.NL
Meer informatie? Bel dan +31 (0)416
of stuur een e-mail naar info@van-beek.nl.
Van Beek ontwikkelt en produceert schroeftransportsystemen voor een optimaal productieproces. Geautomatiseerd waar het kan, ambachtelijk daar waar nodig.
www.dinnissen.com
powtech@dinnissen.com

Kort geding grote jongens

Vorig jaar stapte concurrent Perfetti Van Melle naar de Reclame Code Commissie, omdat het bedrijf vond dat BenBits zijn claim van ‘natuurlijk’ en ‘plasticvrij’ niet kon waarborgen. De commissie ging daar in eerste instantie in mee. BenBits legde die uitspraak naast zich neer omdat die in de ogen van BenBits niet relevant was voor het huidige product dat op de markt wordt gebracht en de communicatie daaromtrent. Om toch sancties te proberen af te dwingen, besloot Perfetti Van Melle vervolgens naar de Amsterdamse rechtbank te stappen. Maar BenBits produceert nu een nieuwe variant van zijn plasticvrije kauwgom, waarvan de samenstelling door gecertificeerd laboratorium Beta Analytics is onderzocht op de aanwezigheid van synthetische delen. Uit deze testen blijkt dat er geen synthetische stoffen zijn aangetroffen in zowel de gombase als de BenBits kauwgom. Doordat de gom uit de vernieuwde kauwgom op een andere manier gewassen wordt, worden reststoffen uit de gomboom beter uit de gombasis verwijderd, zo rapporteerde Beta. Uiteindelijk besloot de rechter op 15 juli 2022 dat BenBits kauwgom de claims ’natuurlijk’, ’plasticvrij’ en ’plantaardig’ en ’natuurlijk afbreekbaar’ mag voeren. Eigenlijk zou volgens de rechter een derde onderzoek naar de kauwgom nodig zijn, maar stelde dat een kort geding daarvoor geen ruimte biedt. Het is volgens de rechter niet aannemelijk dat de belangen van een kauwgomgigant als Perfetti, met een marktaandeel van 43 %, zijn geschaad door de uitingen van BenBits. Perfetti, gelijk geven zou de bedrijfsvoering van het piepkleine BenBits zwaar geschaad hebben.

STANSEN

Om kauwgompjes te kunnen maken van het ingekookte sap, is de doorvoersnelheid van de dikke massa cruciaal. Na het kneden van de massa en het mengen met de smaakstoffen, wordt het materiaal tussen een aantal walsen op een rustig tempo op de juiste dikte gevormd. Vervolgens loopt de lange kauwgomplak over een stans, waar nét niet helemaal doorheen gestanst wordt om de mat met schildpadjes intact te houden en

aankoeken van de vormen te voorkomen. Daarna verdwijnen de plakken in een trommel, waarna met een trilzeef de zeeschildpadjes uiteindelijk vrijkomen. Snijafval gaat het productieproces weer in.

SMAKEN

“Per week maken we nu zo’n duizend kilo kauwgum, en nee, dat is in vergelijking met de grote merken niet veel”, aldus Dontje. Ondertussen wordt het product al wel in een flink aantal winkels verkocht. Er zijn twee smaken: Fresh Spearmint en Smooth Peppermint. Samen met patissier Bart de Gans test Dontje nieuwe smaken, zoals rozen, matcha en chocola. Op de vraag of ook de populaire smaak ‘salmiak’ uit de jaren 80 weer terugkomt kon Dontje voorzichtig positief antwoorden. ●

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 21 DUURZAAMHEID
‘De zeeschildpadjes zijn een uitdagende vorm, jazeker, maar naar mijn idee een duurzame uitstraling’
– Milan Dontje, BenBits
Patissier Bart de Gans geeft een masterclass kauwgom maken aan genodigden. Milan Dontje, mede-aandeelhouder en directeur van BenBits.

Triltechnologie 4.0

INNOVATIEF MAATWERK IN TRILLERS

Trilmachines zijn vanouds populair bij handling van poeders en granulaten. De ontwikkeling van de triltechnologie uit zich in steeds innovatiever maatwerk. Kijkje in de keuken bij VDL in Uden.

Gedreven en enthousiast geeft sales-engineer Erik Schipper van VDL Industrial Products een rondleiding door de fabriek van het concern in het Brabantse Uden. De productielocatie is onderdeel van VDL Systems, maar Schipper is er kind aan huis vanwege de trilmachines die VDL Industrial Products er laat bouwen voor zijn klanten.

IN EIGEN HAND

In de eerste fabriekshal staan grote lasersnij- en ponsmachines voor het voorbereiden van de rvs-onderdelen. In de las- en montagehal ernaast liggen verspreid uiteenlopende basisframes van trillers uitgestald. Bij een ervan is het skelet van een trilmachine al zichtbaar. De volledige

productie van trillers vindt plaats in de fabriek in Uden. Oftewel in eigen hand, benadrukt Schipper. “Alleen zo kunnen we de kwaliteit bewaken. Klanten kunnen bovendien makkelijk langskomen, zodat we hun wensen goed in het ontwerp en de engineering mee kunnen nemen en ze de bouw van hun trillers kunnen volgen. We hebben hier eigen testtrillers staan waarmee we de benodigde capaciteit van de machine kunnen bepalen en de stromingseigenschappen en het gedrag van het product kunnen vaststellen.”

ONBESCHADIGD EN SCHOON

In de volgende hal staat een drietal lange afgesloten transporttrillers opgesteld, bijna gereed

om naar de klant af te reizen. Verderop prijkt een manshoge trilmachine, bedoeld om productstromen te spreiden voor een betere verwerking in het proces. Om condensvorming van poeders te voorkomen, is de trilgoot eronder uitgerust met een verwarmingssysteem. In het midden van de hal staat een test-triller met zeefdekken met verschillende gaten. Schipper laat met één druk op de knop zien dat de machine feilloos gekleurde kunststofkorrels op grootte kan scheiden. “Trillers zijn onveranderd populair”, zegt Schipper, die dertig jaar ervaring in de machinebouw heeft. “Producten blijven onbeschadigd en schoon”, wijst hij op de gepolijste trilgoot, “en het product komt gelijkmatig bij de volgende processtap aan. Bij plakkerige productstromen voorkomt een triller dat er breuken ontstaan.”

MAATWERK

Trillers blijven niet alleen onmisbaar voor het transport van poeders en granulaten, maar ook

22SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 TRILLEN | Tekst: Pieter van den Brand | Fotografie: Marco Vellinga
Erik Schipper van VDL Industrial Products: ‘Hier in Uden is meer dan twee decennia aan tril-expertise in huis’.

om producten te zeven, te mengen, te spreiden, te doseren en te ontwateren. Vaak hebben trilmachines een combinatie van deze functies. “Een triller blijft altijd maatwerk”, zegt Schipper. “Je kunt ze niet uit de catalogus kopen. Elke machine wordt opnieuw getekend. Geen enkele oplossing is hetzelfde. De capaciteit van de triller en het soort trillingen dat je nodig hebt, is afhankelijk van de eigenschappen van het product. Op het succesvol functioneren van trilmachines is een veelvoud van factoren van invloed en dat vergt een expertise die je alleen verwerft door jarenlange praktijkervaring. Hier in Uden is meer dan twee decennia aan trilexpertise in huis.”

DIRECT EN INDIRECT

Van het brede palet van triltechnieken levert VDL Industrial Products verschillende typen trillers. Veelgebruikt zijn indirect aangedreven trillers met bladveren. Bij dit type triller bestaat de aandrijving uit twee onbalansmotoren aan weerszijden van de machine. De motoren bewerkstelligen een evenwichtig krachtenveld dat aan de trilgoot een diagonale trilbeweging afgeeft, terwijl het onderframe

Test-triller met zeefdekken met verschillende gaten die feilloos gekleurde kunststofkorrels op grootte kan scheiden.

niet trilt. Dat maakt deze triller zeer geschikt voor het transport van producten over een trilgoot. De bladveren zijn nodig voor de trilbeweging. “Indirect aangedreven trillers gebruiken minder energie en ze geven minder trillingen door aan de omgeving vergeleken met direct aangedreven machines”, legt Schipper uit. Voor het doseren van bulkgoed uit silo’s en bunkers zijn direct aangedreven magnetische trillers een prima oplossing. Het elektromagnetisch veld binnen de aandrijving zorgt ervoor dat de machine soepel en nauwkeurig beweegt, om het product met de juiste snelheid te doseren.

GAAS

In met name de levensmiddelenindustrie neemt de interesse in bespanningen van gaas over het zeefdek van de triller toe, naast de gangbare toe-

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 23
‘Een triller blijft altijd maatwerk, elke machine wordt opnieuw getekend en geen enkele oplossing is hetzelfde’
Montage van bladveren in een triller in aanbouw.
+31 (0)40 - 292 55 80 info@vdlindustrialproducts.com Ga naar vdlindustrialproducts.com BULKHANDLING • Doseersluizen • Wisselkleppen en draaipijpverdelers • Afsluiters en regelkleppen • Trillers LUCHTTECHNIEK • Luchtsluizen • Ventilatoren • Dunwandig leidingwerk • Cyclonen en filters BRANDVEILIGHEID • CO2 blussysteem • Vonkendetectiesysteem • Quick Suppression watermist blussysteem • Vonkenvangers EXPLOSIEVEILIGHEID • Explosie drukontlasting • Explosie onderdrukking • Explosie isolatie • Preventieve systemen KRACHT DOOR SAMENWERKING VDLIP-Advertentie-Algemeen-Solids Processing-210x140mm indd 1 22-11-2022 11:36:45 GA IN 5 STAPPEN NAAR EEN EFFICIËNTE VERPAKKINGSFLOW Download de gratis whitepaper en ga aan de slag met onze best practices. Uw product snel verpakt in de juiste zak? Ons breed aanbod afzakinstallaties weet raad met elk type product • Installatie uitgewerkt op maat van uw productie • Van openmond- en ventielzakken tot buis- en vlakfolie • Zowel semi- als volautomatisch WE CHALLENGE YOUR PACKAGING PROJECTS Everveld 23, 3200 Aarschot–+32 16 256734–sales@ausloos.be - www.ausloos.net

passing van geperforeerde platen en wedge wire. Dat laatste is iets dikker gaas met brede spijlen, al dan niet in de vorm van uitneembare dekken. Het flexibele gaas blijft aangespannen met persluchtcilinders. “Door gaas te gebruiken”, verduidelijkt Schipper, “blijft er zo min mogelijk product achter en dat scheelt tijd in onderhoud. Ook kun je een bespanning met gaas sneller verwisselen, en hiermee is de downtime van de productie eveneens korter.”

TECHNOLOGIE-ONTWIKKELING

Echte trends zijn moeilijk op een rij te zetten, geeft Schipper aan. “Eigenlijk komen voor alle typen trilmachines aanvragen binnen. In de kunststofrecycling zie je een groeiende vraag naar ontwateringstrillers. Kunststof wordt gewassen om etiketten en verontreinigingen te verwijderen. Afnemers eisen een droog product. De kwaliteit van het recyclaat is cruciaal voor de prijs.” De voortschrijdende technologie-ontwikkeling levert het bedrijf bijzondere projecten op. Een aantal jaren terug ontwikkelde het bedrijf een zeeftriller voor het scheiden van maïskorrels en ‘fines’, fijne schilfertjes die tijdens het transport ontstaan. De opdrachtgever had hoge eisen: de triller moest dertig ton maïs in een uur aan kunnen en het eindproduct mocht niet meer dan 1% aan fijne deeltjes (< 3,35 mm) bevatten. Om de benodigde capaciteit en het gevraagde zeefresultaat te garanderen, werd de zeeftriller dubbeldeks uitgevoerd met een breedte van 1,5 meter en een lengte van 5 meter. De volledig stofdichte triller voert de fines direct af naar een bigbag. “Dankzij de dubbeldeks uitvoering waren we in staat de capaciteit van de triller te verdubbelen en konden we de machine bovendien kwijt in de beperkte ruimte daar in de fabriek”, vertelt Schipper. Doordat het product nu een intensieve extra zuiveringsstap ondergaat, kan de producent bij zijn afnemers een hogere prijs bedingen, omdat de kwaliteit van hun producten eveneens toeneemt. De klant verdiende de investering in de zeeftriller binnen twee jaar terug. “Een dubbeldeks uitvoering is vrij uniek. We hebben nu in de praktijk aangetoond dat het kan. In het begin was er veel scepsis bij de klant of we wel zouden slagen. Nadat hij de eerste testen had gezien, ging hij enthousiast naar huis.” ●

Meer weten over deze trilapparatuur?

Erik Schipper | VDL Industrial Products Eindhoven | +31 (0)40 292 5580

H-FLOW: slim transport en zeer nauwkeurige productdosering

In de fabriek in Uden wordt ook een recent paradepaardje van VDL Industrial Products geproduceerd: de H-FLOW. De naam verwijst naar de in eigen huis ontwikkelde ‘horizontal motion’-techniek. De machine doet denken aan een triller, maar verplaatst het op de goot gestorte product door het op repeterende wijze te verschuiven. Dat gebeurt zo, dat de volledige productlaag intact blijft. De samenstelling van het productmengsel – die nauw luistert bij onder meer medicijnen en melkpoeders – blijft constant. Ontmenging van dit type producten is uit den boze. De producthoogte kan tijdens het transportproces met sensoren worden gemeten. Ook de regeling van de aandrijving wordt continu bijgestuurd, om de schuifbeweging zo constant mogelijk te houden, wat een uiterst nauwkeurige dosering oplevert. Daarnaast geeft de machine geen schade aan breukgevoelige producten. De transportrichting van de machine is met één druk op de knop om te draaien, om in het geval van meerdere productielijnen eenvoudig van lijn te kunnen wisselen. De H-FLOW-machine is al bij een dertigtal klanten in uiteenlopende sectoren in gebruik.

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 25 TRILLEN
Een van de lange transporttrillers, bijna gereed om naar de klant af te reizen. Demo-model van de H-Flow: door de repeterende schuifbeweging blijft de productlaag volledig intact.
‘Producten blijven onbeschadigd en schoon en komen gelijkmatig bij de volgende processtap aan’

BEDRIJVEN ZELF DEBET AAN TEKORT TECHNICI

Al 15 jaar is er een tekort aan technisch personeel in de industrie. Waarom blijft die schaarste bestaan? Jeroen Tijink, CEO van Techsharks, ziet dat bedrijven daar zelf een grote rol in spelen. De oplossing ligt volgens hem in goed werkgeverschap: een duidelijke bedrijfsvisie, een goede werksfeer en investeren in de opleiding van personeel.

Volgens het CBS waren er aan het eind van het tweede kwartaal 49.000 openstaande vacatures in Nederland.1 Engineers, operators, lassers en monteurs zijn gewild, maar moeilijk te vinden. Ook door de energietransitie groeit de vraag naar vakmensen. Zo werden er in 2021

ruim 72.000 warmtepompen aangeschaft in Nederland, maar zijn er veel te weinig monteurs die ze kunnen plaatsen en onderhouden.2 Volgens het Financieele Dagblad is de vraag naar vakmensen alleen al door de energietransitie bijna verdrievoudigd.3 Het tekort aan

technisch personeel is zeker niet nieuw, maar de uitdaging wordt wel steeds groter en urgenter. Waarom lijkt het bedrijven maar niet te lukken om de krappe arbeidsmarkt om te buigen? Over die vraag organiseerde ROVC Helmond in oktober 2022 een kennissessie.

26SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 PERSONEEL & OPLEIDING | Tekst: Ingeborg Abendanon | Fotografie: Marco Vellinga
Jeroen Tijink, CEO van Techsharks, detacheringsbureau voor personeel in de maak- en procesindustrie.

KANSEN

Centrale vraag tijdens de sessie was hoe bedrijven omgaan met het arbeidsmarktprobleem en waar kansen liggen om het op te lossen. Een van de sprekers was Jeroen Tijink, CEO van Techsharks, een detacheringsbureau voor medewerkers in de maak- en procesindustrie. Een jaar of vijftien zit Tijink in deze branche en ook hij ziet dat de schaarste na al die jaren nog steeds niet opgelost is. Hij

Drie tips van Jeroen Tijink

1. Begin met een plan, de stip op de horizon. Maak duidelijk waar jouw bedrijf voor staat en gaat. Het zal je verbazen hoeveel medewerkers geen idee hebben waar jij naar toe wil.

2. Zorg dat je een leuk bedrijf bent waar mensen graag willen werken en waar collegialiteit en vriendschap samen kunnen gaan.

3. Ga regelmatig in gesprek met je medewerkers. Betrek ze bij jouw toekomstplannen en leg uit waarvoor ze het doen.

onderschrijft de stelling die tijdens de kennissessie werd geformuleerd: technische organisaties houden het tekort aan technici zelf in stand. “Jaren geleden spraken we ook al over de driehoek onderwijs-bedrijfsleven-politiek die niet goed op elkaar afgestemd was. Honderdduizend mensen die een toeristische of communicatieopleiding volgden, terwijl er een schrijnend tekort aan techneuten was. In dat opzicht zijn we nog niet veel opgeschoten.”

SLAP EXCUUS

Maar Tijink is ook stellig: bedrijven moeten de hand in eigen boezem steken. “Praten over een tekort is eigenlijk een slap excuus. Als je een goede werkgever bent, dan héb je geen last van schaarste. Ik snap dat veel bedrijven actief op zoek zijn naar dezelfde mensen als wij, maar ze blijven vissen in dezelfde vijver. Die strategie wordt de rode oceaan genoemd waarin de concurrentie groot is. Wij hebben bewust gekozen voor een blue ocean strategy, de onbekende en onontgonnen markt, waarin we ons als werkgever vernieuwend en innovatief hebben gepositioneerd. We zijn niet aan het shoppen op de korte termijn, we kijken samen met mensen welke technische opdrachten ze in de komende jaren willen doen. En bij welke bedrijven ze die graag zouden willen uitvoeren. Investeer in je employer branding is mijn advies. En begin dan eerst maar eens met gewoon een ‘gaaf bedrijf’ te zijn waar mensen graag willen werken. Het gaat niet alleen om het product dat je maakt, maar dat je je als bedrijf goed neerzet.”

STAP DIE WERKVLOER OP

Minstens zo belangrijk is het behouden van medewerkers die je met zoveel moeite hebt weten te vinden. Tijink: “Dan begint het eigenlijk pas. Ben je als organisatie in staat om de mensen mee te nemen in de plannen voor de toekomst? Ik denk dat het daar bij veel traditionele, conservatieve bedrijven misgaat. De meeste mensen weten niet waar het bedrijf voor staat en gaat. Aan al die ondernemers zou ik willen zeggen: duik je organisatie in. Doe je stropdas af en stap

die werkvloer op. Ga praten met mensen en vraag wat ze van je vinden. Wat leeft er op die werkvloer. Ik denk dat menig CEO zich kapot gaat schrikken.”

IMAGO

Het imago van de maak- en procesindustrie wordt ook vaak aangevoerd als een reden waarom er te weinig mensen kiezen voor een technisch beroep. Op dat vlak ziet Tijink een kleine positieve ontwikkeling. “De laatste twee, drie jaar valt het me op dat er op basis- en middelbare scholen iets meer activiteiten worden georganiseerd om kinderen enthousiast te maken voor techniek. Het kan altijd meer, maar ik zie een verbetering. Dat heeft met name te maken met de automatisering van de industrie. Via allerlei spelletjes – gamificatie – op de iPad en de smartphone kun je jongeren meenemen in de wereld van techniek. Hebben we daar meteen morgen of overmorgen profijt van? Nee, maar op de lange termijn wel.” Imago speelt ook een rol bij de uitstraling van het bedrijf zelf. “Een ouderwetse fabriek met machines die er dertig jaar geleden ook al stonden en waar om de haverklap aan gesleuteld moet worden of een moderne, geautomatiseerde fabriek die door een ringetje gehaald kan worden... Dan hoef ik niet uit leggen waar een techneut graag wil werken.”

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN

Ook opleiding en ontwikkeling van medewerkers is volgens Tijink een lange-termijninvestering en moet onderdeel van goed werkgeverschap zijn. “Wij hebben veel mensen met mbo 3 en 4 in dienst. Voor ons zijn opleiding en ontwikkeling heel belangrijk. Wij willen dat onze mensen terechtkomen bij bedrijven die daar ook veel aandacht aan besteden. Ook dat is een vorm van binden en boeien. Investeer in je mensen zodat ze bij jouw bedrijf willen werken. Het kost tijd, aandacht en energie en je hebt niet gelijk morgen resultaat, maar werk ernaartoe. Ondernemers moeten veel meer nadenken over de toekomst en niet te veel focussen op het probleem van vandaag. Het korte-termijndenken moet een lange-termijnvisie worden, anders ga je de boot missen.” ●

1 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/vacatures/vacaturegraad-naar-bedrijfstak

2 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/enormevraag-naar-warmtepompen-toch-wint-het-apparaat-maarlangzaam-terrein~b19ac2a7/#:~:text=',-Freyan%20Bosma%20 5&text=Nederlanders%20schaften%20vorig%20jaar%20 72.300,populairste%20warmtebron%20in%20Nederlandse%20huishoudens.

3 https://fd.nl/bedrijfsleven/1454695/vraag-naar-vakmensenexplodeert-door-energietransitie-lnj2caNfrpqQ

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 27
‘Technische organisaties houden het tekort aan technici zelf in stand’
‘Begin eerst maar eens gewoon met een ‘gaaf bedrijf’ te zijn waar mensen graag willen werken’

VERRASSENDE ROL TRANSPORTSCH

28SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 INNOVATIE | Tekst: Pieter van den Brand | Fotografie: Marco Vellinga
De 3D-betonprinter van boven naar beneden: de toevoer van beton naar de conisch gevormde mengkamer, daaronder (links) de tweede pomp die het betonmengsel naar de doseerschroef (rechts) verpompt, om nauwkeurig de juiste hoeveelheid van de mix te creëren voor de nozzle daaronder.

ROEF IN 3D-BETONPRINTEN

Een consortium van bedrijven werkt aan een 3D-printer voor versterkt beton voor de bouw- en inframarkt. De printer kan in korte tijd produceren en levert flink wat CO 2 -reductie op. In het mengproces is een opvallende rol weggelegd voor de schroeftransporteur.

De 3D-printer voor beton heet FRED, wat staat voor ‘Fibre Reinforcement Entrainment Device’. De koosnaam wordt liefdevol uitgesproken door de bedenker van het concept Zeeshan Yunus Ahmed. De uit India afkomstige promovendus aan de TU Eindhoven was al betrokken bij eerdere ‘staaltjes’ die de universiteit de afgelopen jaren heeft laten zien met het printen van beton, waaronder een 8 meter lange fietsbrug in het Brabantse Gemert in 2017 en een 20 meter langer exemplaar in het Nijmeegse park Dukenburg in 2021.

VEZELS

De ambitie van de TU is ook huizen, viaducten en andere betonnen bouwwerken te printen. De versterking van het beton met speciale vezels is hierbij een wezenlijke eis, en daar komt de expertise van Ahmed bij kijken. “Het beton dat tot nu in 3D-printers gebruikt werd, is ongewapend en daarmee ongeschikt voor het bouwen van grote en hoge objecten. In dit soort werken krijgt beton altijd een wapening met betonijzer. Daardoor blijft het buigzaam bij een eventuele grondverzakking of een aardbeving. De wapening met metaal is nodig, omdat beton bros materiaal is. Daarom mengen wij het beton voor in de printer met speciale vezels, om hetzelfde resultaat te krijgen en de structuur en stevigheid te optimaliseren.” Tijdens zijn promotie-onderzoek voerde Ahmed experimenten uit met vezels van staal, glas en basalt, die veel in de betonindustrie worden toegepast. “Deze vezels hebben uiteenlopende eigenschappen. Sommige dragen bij aan de buigzaamheid van het beton. Andere vezels zijn nodig om ervoor te zorgen dat het beton niet te veel krimpt.”

Close-up van de mengkamer; hierin bevindt zich de speciale

VERKLEINEN VOETAFDRUK

Met zijn 3D-printer mikt Ahmed op het verkleinen van de CO2-voetafdruk bij het toepassen van beton. “Bij de productie van cement komt veel CO2 vrij. In onze betonprinter is de helft minder cement nodig. Alleen daardoor realiseer je al veel CO2-reductie. Daar komt nog bovenop dat we als alternatief bindmiddel in plaats van cement een geopolymeer gaan toepassen, dat is gemaakt uit een reststroom uit de staalindustrie. Uiteindelijk hebben we nog maar ruwweg vijf tot tien procent cement nodig”, zegt Ahmed.

CONSORTIUM

Ahmed zet de ontwikkeling van de 3D-betonprinter voort in het in 2020 door hem opgerichte bedrijf Zavhy. Om FRED naar de markt te brengen, heeft Zavhy een consortium met een aantal onmisbare partners gevormd. Voor een van zijn eerste prototypen had Ahmed een schroeftransporteur nodig voor de juiste mix van beton, vezels en andere vulstoffen. Vier jaar geleden benaderde hij Van Beek. “Ik had niet de gebruikelijke transportschroef

van twee tot vier meter op het oog, maar eentje van hooguit een halve meter. Zij hadden er eentje staan in hun magazijn en waren erg hulpvaardig. Als betaling wilden ze hooguit een paar taarten uit de supermarkt. Zo ontstond onze relatie. Toen we twee jaar terug een werkend prototype wilden bouwen, zijn we met elkaar in zee gegaan en hebben zij de transportschroef verder ontwikkeld”, zegt Ahmed.

COMPLEX

Normaliter bouwt Van Beek schroeftransporteurs om één type bulkgoed van A naar B te verplaatsen. In de printer gaat het om een mix van nat beton, vezels en vulstoffen, die op de juiste manier gemengd moeten worden, en dat in kleine volumes. “Voor ons is dit niet alleen een heel kleine schroef maar ook een schroef die een zeer complex ontwerp nodig heeft”, vertelt R&D-test engineer Daan Mulder van Van Beek. “Dat was een uitdaging, maar we zijn erin geslaagd precies het juiste formaat schroef te ontwikkelen.” Van Beek neemt ook het extrusieproces van de 3D-printer voor zijn rekening.

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 29
‘Uiteindelijk hebben we nog maar ruwweg 5 tot 10% cement nodig’
– Zeeshan Yunus Ahmed, Zavhy
transportschroef van Van Beek.

Ontdek de nieuwe dimensie in sproeidrogen

Als het op sproeidrogen aankomt, voldoet de nieuwe DryMASTER serie aan alle eisen. In talrijke toepassingen, o.a. de voedingsindustrie, en in de uwe.

• Meer dan 900 varianten beschikbaar

• Proces-specifieke materialen

• Lange levensduur

• Eenvoudige reiniging en onderhoud

• Hoge drukbestendigheid

• Korte levertijden

www.lechler-sproeiers.nl

installaties POWDER TO THE PEOPLE MECOSEAL.COM BEKAERTSEALS.BE MECO EP TYPE // DISTRIBUTED BY: Naverbrander (RTO) Technieken voor o.a.: Ontstoffing van productieruimtes (MAC) Reduceren van geuremissies (NER) Reduceren van stofemissies (NER) Componenten die wij o.a. kunnen leveren: Natfilters Droogfilters Cyclonen Gaswassers Naverbranders Projecten kunnen turn-key worden uitgevoerd Wij garanderen de emissie & grenswaarden Engineering, bouw en onderhoud in eigen beheer Wij leveren complete installaties voor ontstoffing, luchtreiniging en pneumatisch transport Mesys Industrial Air Systems BV Molenstraat 27, 6914AC Herwen www.mesys.nl +31 (0) 316 248744 Info@mesys.nl Natfilter met slibtransporteur Hoogrendement multi-cycloon
• Compatibel met bestaande

MONITOREN

Voor de controle van het mengproces van het beton, vezels en vulstoffen en het extrusieproces werd TBRM Engineering Solutions als partner aangetrokken. Ook brengt dit Eindhovense ingenieursbureau zijn mechatronische expertise voor de robotarm op de 3D-printer in. “De kwaliteit en de hoeveelheid van het gemengde materiaal moet aan hoge eisen voldoen. De toevoer moet uiterst consistent zijn”, vertelt Ali Inak, Group Leader en Senior Architect bij TBRM. “Het beton wordt in korte tijd geprint. De nozzle plaatst in enkele seconden laagjes beton van 10 bij 50 millimeter. Je kunt je voorstellen dat dit dus precies moet kloppen. We moeten de snelheid nauwgezet monitoren. 3D-printen is een uiterst precieze technologie.”

FRED

De verschillende onderdelen van FRED zijn van nul af opgebouwd en apart ontwikkeld en getest. De natte mortel wordt door een pomp naar de mengkamer gevoerd. De speciale transportschroef van Van Beek mengt de vezels en de vulstoffen met het natte beton. Uit de mengkamer pompt een tweede pomp het mengsel naar een

Muren en brugelementen

Een 3D-betonprinter is een algemeen apparaat, dat geschikt is voor uiteenlopende toepassingen. Overal ter wereld worden er uiteenlopende voorwerpen mee geprint, zoals straatmeubilair, maar voor deze producten is geen vezelversterkt beton nodig. Zavhy richt zich dan ook op betonelementen in huizen, en dan in het bijzonder op muren. Wat vloeren en fundering betreft kunnen bouwers met prefab elementen uit de voeten. Het neerzetten van een muur is echter altijd maatwerk en gebeurt ter plekke. Soms is een raam nodig, dan weer niet. Ook de dikte van de muur wisselt. Dat proces brengt hoge arbeidskosten met zich mee. Met 3D-printen verwacht Zavhy hierin veel te kunnen betekenen, omdat het bedrijf muren maatspecifiek kan produceren in bovendien zeer korte tijd. Voorlopig wil het bedrijf FRED inzetten voor het off-site printen van custom-made muren in nieuwbouwhuizen en voor elementen in bruggen voor de inframarkt. De focus ligt met name op het automatiseren van dit soort toepassingen. Daar is ook geen grote printer voor nodig. Het bedrijf gaat binnenkort een eigen productiefaciliteit inrichten.

De ontwikkeling van FRED kreeg financiering van het Europese Innovatieprogramma Zuid-Nederland (OpZuid), het Zuid-Nederlandse subsidieprogramma Stimulus, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU.

doseerschroef die nauwkeurig de juiste hoeveelheid van het mengsel kan neerleggen, om zo een printlaag te creëren. De vorm van de printlaag wordt bepaald door het type nozzle dat eronder zit. De hoogte wordt bepaald door de snelheid van de printer en het toerental van de doseerschroef. Op papier werkt alles nu. De komende maanden zijn ingeruimd voor finetuning. In een volgend prototype dat begin 2023 gereed moet zijn, is het hele proces van de 3D-printer door TBRM volledig geautomatiseerd. Daarna volgt nog een jaar met tests. De drie bedrijven verwachten dan eind 2023 een kant-en-klare printer op de markt te kunnen brengen. Een innovatieve toepassing als een 3Dprinter voor beton is nog lang geen gesneden koek voor de nogal conservatieve bouwsector, weet Ahmed. “Zaak is iedereen in de bouwindustrie mee te krijgen. Daar is ook een showcase voor nodig. Daarna moeten gebruikers in staat zijn deze technologie geleidelijk aan in gebruik te nemen.” ●

INNOVATIE
‘Ik had niet de gebruikelijke transportschroef van 2 tot 4 meter op het oog, maar eentje van hooguit een halve meter’
– Zeeshan Yunus Ahmed, Zavhy
SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 31
Close-up van de robotarm; de nozzle plaatst in enkele seconden laagjes beton van 10 bij 50 millimeter.

SOLIDS PROCESSING WORLD

ANTWERPEN, BELGIË

BESPAREN OP PERSLUCHT

Ook tijdens Solids Antwerpen afgelopen november was te merken dat energiebesparing een hot item is in de procesindustrie. Een van de stille energievreters is perslucht, onmisbaar in industriële processen, maar er kan wel minder kwistig mee worden omgesprongen. Besparingen van tientallen procenten in persluchtgebruik blijken mogelijk zonder in te boeten op kwaliteit. Zowel Transtech Onstoffingstechniek als Lampe Textiles gaven bezoekers als tip mee dat zowel met een lagere pulsfrequentie als een lagere druk filtersystemen voldoende schoon kunnen worden gehouden, en zelfs beter gaan presteren, bij een langere standtijd. In heel veel industriële bedrijven kan zo fors op de energierekening voor perslucht bespaard worden. ●

MEXICALI, MEXICO

TISSUEPRODUCENT VOERT

PRODUCTIE OP

Valmet zal een Advantage DCT 100TS machine leveren voor het weven van tissues aan papierproducent Papel San Francisco in Mexico. Hij wordt geïnstalleerd in de fabriek van het bedrijf in Mexicali en zal de eerste helft van 2024 operationeel worden. Met deze aanwinst krijgt de papierfabrikant de benodigde extra capaciteit voor de fabricage van standaard tissueproducten. Valmet heeft eerder vijf van dergelijke tissuemachines aan het bedrijf geleverd. De nieuwe krijgt een breedte van 2,8 meter en is ontworpen op een snelheid van 2.200 m/min. Hiermee kan het bedrijf 30.000 ton tissuepapier per jaar extra produceren op een totaal van 210.000 ton hygiënepapier. ●

SANTIAGO DE CHILE, CHILI

OPZUIVERINGINSTALLATIE VOOR MINERALEN

Metso Outotec gaat technologie voor het extraheren van oplosmiddelen leveren aan een Zuid-Amerikaans mineralenbedrijf om grondstoffen in zuivere vorm te winnen. In dit proces worden metalen in een verzadigde oplossing geconcentreerd en gezuiverd in geladen deeltjes. Met de levering van VSF-oplosmiddelextractietechnologie is € 10 miljoen gemoeid. ●

32SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 INTERNATIONAAL | Redactie Proces Media

PARIJS, FRANKRIJK

BIJNA HALVERING BEZOEKERS PARIJSE VERPAKKINGSBEURS

Verpakkings- en logistiekbeurs ALL4PACK Emballage Paris trok vier jaar na de laatste editie bijna 45.000 professionals uit 80 landen. Ze kwamen af op 1.100 exposanten en merken, waarvan de helft van buiten Frankrijk. De bezoekersaantallen zijn fors lager dan vier jaar geleden toen het evenement 79.000 mensen trok. De daling is in lijn met andere evenementen in de sector, diverse vakbeurzen kampten dit jaar met een fors lagere opkomst. Dalingen van 30% of meer zijn eerder regel dan uitzondering. Naast voeding – goed voor bijna een kwart van het aanbod – bood het Parijse verpakkingsevenement verpakkingsoplossingen voor internetbestellingen, de industrie, de zorgsector en voor cosmeticaen hygiëneproducten. Het ALL4PACK Conferences-gedeelte bood een gevarieerd programma van zo’n 30 conferenties tijdens de 4 dagen van de beurs. ●

NEBIKON, ZWITSERLAND OP EN TOP HYGIËNISCH PLUIMVEEVOER

De Zwitserse diervoederproducent Egli Mühlen, fabrikant van hoogwaardige diervoeders voor pluimvee, varkens en rundvee, heeft geïnvesteerd in een Pegasus menger met het Thermidor systeem van Dinnissen. Met deze installatie kan het bedrijf bacteriële besmettingen, zoals salmonella, voorkomen en tot een homogenere pluimveevoerkwaliteit komen. In Zwitserland moeten producenten van pluimveevoeders voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen en aantonen dat hun product niet microbiologisch besmet is met ziekmakende bacteriën. Daartoe moet het product worden gesteriliseerd. De conventionele procedure om besmetting te voorkomen, is het verhitten en vormen van voer met behulp van pers- of expandertechnologie. Maar dit gaat ten koste van de voerkwaliteit en de omzetting van het voer door kippen. Het Thermidorsysteem combineert stoominjectie met efficiënt drogen en koelen voor een kiemarm en hoogwaardiger eindproduct. ●

SEOUL, ZUID-KOREA

HITTEBESTENDIGE NOEDELBEKER VAN PLA

ZÜRICH, ZWITSERLAND

NAAR EEN KLIMAATNEUTRALE MIJNBOUW

ABB en FLSmidth gaan onderzoek doen naar verbetering van milieuprestaties, veiligheid en productiviteit in de mijnbouwindustrie. Hiervoor is een overeenkomst getekend tijdens de FT Mining Summit in Londen. De twee bedrijven gaan bekijken hoe mijnbouwactiviteiten klimaatneutraal kunnen worden gemaakt. Ze zullen daarvoor hun kennis inzetten op het gebied van technologie en apparatuur, expertise in de mineraalverwerking, automatisering, elektrificering van processen en digitalisering. Dit moet het werken in de mijnbouw veiliger maken, kosten verlagen en emissies, afval en energieverbruik verminderen. ●

Het Zuid-Koreaanse Be Good Friends (BGF) en TotalEnergies Corbion gaan langdurig samenwerken aan de ontwikkeling en productie van biologisch afbreekbare materialen en producten, in het bijzonder bioplastics. BGF heeft onlangs voor de Koreaanse markt een fraaie noedelbeker voor eenmalig gebruik gelanceerd die volledig bestaat uit natuurlijke grondstoffen en composteerbaar is. De lichte beker van geschuimde bioplastic is gemaakt met de hittebestendige hars ‘Luminy’ van Corbion op basis van PLA (polymelkzuur). Beide bedrijven hebben samengewerkt om deze innovatie mogelijk te maken. ●

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 33

ZEEFMACHINES VERHOGEN HYGIËNE, BAKKERIJSECTOR

De bakkerijsector kan veel winnen in efficiëntie met zeefoplossingen van Kemutec. (Foto: Adobe Stock)

34SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 ZEVEN | Tekst:
Lucas
Johan

VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE

Hygiënische, ATEX-gecertificeerde zeefmachines verhogen de veiligheid van operators, de voedselveiligheid van bakkerijproducten én de efficiëntie van het bakkerijproces.

De bakkerijsector is een van de grootste sectoren in de Britse voedingsindustrie. De waarde ervan wordt geschat op ongeveer £ 3,9 miljard. Van het marktaandeel is 85% in handen van fabrieksbakkerijen die meestal op hoog productieniveau draaien. Daar slijten machines, waaronder ook zeefmachines, dus snel en bij slijtage functioneren ze niet meer optimaal. Daarnaast wordt er bij zeven veel gemorst en verspild. Veel oudere zeefmachines zijn bovendien niet voorzien van de vereiste conformiteitscertificering en vaak lastig te inspecteren/reinigen.

OPLOSSING

Fabrikant van meng-, maal- en zeefapparatuur Kemutec heeft hiervoor een oplossing. De KEK zeefmachines van dit bedrijf zijn in elke bakkerijproductielijn in te passen. Ze zijn eenvoudig te

inspecteren en te reinigen, en ATEX-gecertificeerd voor Zone 20 intern & Zone 21 extern, en voldoen aan de EU-voedselverordening (EG) nr. 1935/2004 is. Ze zijn verkrijgbaar in zeven maten, waarvan de grootste de K1350 is, met 7,5kW en 100T/uur. De zeven zijn geschikt voor uiteenlopende producten en kunnen in een bestaande productielijn worden ingepast. Elke zeefmachine kan voorzien worden van de gewenste zeefkorf: geweven nylon/rvs draad, wigprofiel en geperforeerde plaat.

VREEMDE VOORWERPEN

De KEK zeefmachines worden vaak ingezet als controlezeven op verschillende kritische controlepunten, zoals bij silovulling, toevoer aan menglijnen, toevoer naar maalsystemen of voor de verpakkingslijn. Zo wordt voorkomen dat er vreemde voorwerpen of klonten in de producten belanden. Denk daarbij aan moeren, bouten, schroeven, insecten en draden, die op diverse plekken in de productielijn terecht zouden kunnen komen. Bakkerijen betrekken hun grondstoffen van diverse toeleveranciers, maar zijn als producent van het eindproduct verantwoordelijk voor de kwaliteit daarvan. Ze moeten garanderen dat hun eindproduct veilig is en geen vreemde voorwerpen bevat als het bij de consument op tafel staat. De

KEK zeefmachines kunnen daarvoor goed ingezet worden. En ze kunnen ook gebruikt worden voor het zacht ontklonten van meel of het voorbreken van vlokken.

DRUK- EN VACUÜM

Gewoonlijk werken zeefmachines op basis van zwaartekracht, maar Kemutec heeft ook een assortiment druk- en vacuüm-vaste zeefmachines, die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in zowel vacuüm- als overdruk-pneumatische transportsystemen. De zeefmachines zijn hygiënisch, compact, onderhoudsarm en toegankelijk vanwege een eenzijdig gelagerde as, die daardoor volledige toegang aan één kant biedt voor onderhoud en reiniging.

EFFICIËNTIE

De zeven van Kemutec helpen bij het verbeteren van de procesefficiëntie op de kritische controlepunten in alle bakkerijsystemen. Bij de verwerking van duizenden tonnen poeder per dag gaat normaliter tussen de 0,01% en 1% materiaal verloren door inefficiënte zeefprocessen, zeker doordat er steeds fijner gezeefd dient te worden. Een rekenvoorbeeld laat zien om hoeveel geld dit gaat: Verwerking van 3.000 kg meel/uur @ €1,75/kg gedurende 24 uur 0,01% efficiëntieverlies = 7,2 kg/dag = €12,60 per dag 1% efficiëntieverlies = 720 kg/dag = €1.260 per dag

Een efficiënt zeefproces kan dus overduidelijk bedrijfstijd, product en aanzienlijke kosten besparen. Kemutec heeft de expertise en ervaring om de efficiëntie van bestaande processen te verbeteren, verspilling te verminderen en toch producten van de beste kwaliteit te leveren. Als bakkerijen zo efficiënt mogelijk werken, benutten ze niet alleen al hun grondstoffen, maar gebruiken ze ook minder energie. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar ook goed voor de planeet. ●

Johan Lucas -- Sales & Business Development Kemutec bv +31 (0)6 5386 7706 Johan.Lucas@schenckprocess.com www.kemutec.com

De KEK inline zeefmachines worden ingezet in zowel bestaande als nieuwe pneumatisch vacuüm- of blaastransporten. (Foto: Kemutec)

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 35

Beko plaatste een installatie voor transport van lactosepoeder in een Duitse fabriek, waarmee de relatieve vochtigheid optimaal beheerst kan worden.

DROGE PERSLUCHT VOORKOMT CONTAMINATIE EN KLONTEN

Perslucht drogen is cruciaal omdat vochtige perslucht de eindproducten in de food-, farma- en medische industrie negatief beïnvloedt. Vocht maakt namelijk bacteriegroei mogelijk en veroorzaakt klontering in poeders.

Perslucht bevat altijd vocht, vervuiling, olie, stof en andere vormen van besmetting, zoals microorganismen. Een specifiek probleem dat vaak voorkomt in solids- en bulkverwerking is vocht. Poeders zijn hygroscopisch en trekken vocht aan. Dit vocht komt uit de omgevingslucht, die door de compressor wordt aangezogen en gecomprimeerd. Hierdoor wordt de hoeveelheid vocht vermenigvuldigd. Vocht, warmte en een beetje voeding vormen een ideale voedingsbodem voor micro-organismen. Maar vocht veroorzaakt ook klonteringen in poeders, wat leidt tot verstoppingen in leidingwerk en appendages waardoor bulkwagens niet kunnen lossen en stil komen te staan. Dit is een groot kostenpost die eenvoudig vermeden kan worden met de juiste behandeling en bewaking van de perslucht.

DROGE LUCHT

Door de hoeveelheid vocht in de perslucht te beperken, kunnen deze problemen worden voorkomen. Er zijn diverse soorten drogers op de markt verkrijgbaar, maar de ene droger is de andere niet. In de persluchtwereld wordt gesproken over (druk)dauwpunt. Een dauwpunt is het punt wanneer de luchtvochtigheid 100% bereikt, en het vocht gaat condenseren in waterdruppels. Om condensatie te voorkomen, zijn er diverse manieren om de lucht te drogen. Bijvoorbeeld door deze te koelen en vervolgens het gecondenseerde vocht af te tappen. Of door de lucht door de holle vezels van een membraandroger te leiden, waar een deel van de lucht wordt geëxpandeerd en droger wordt. Deze drogere lucht wordt vervolgens gebruikt om de resterende vochtigere lucht te drogen. Een derde mogelijkheid is drogen door het adsorberen van het vocht. Welk type droger het juiste is, hangt af van de gebruiker, de situatie en de eisen van de toepassing. Hoe droog moet de lucht zijn? Gaat het om een kritisch proces vanwege besmettingsgevaar? Of gaat het om zo efficiënt mogelijk omgaan met de perslucht in combinatie met het behandelen van poeders?

PERSLUCHTBEWAKING

Als gebruikers eenmaal de juiste droger gekozen hebben, hoe kan de persluchtkwaliteit dan het best bewaakt worden? Een dauwpuntsensor is een simpele, maar zeer doeltreffende manier om het (druk)dauwpunt aan te geven. Zo’n sensor kan worden aangesloten op een datalogger met alarmmelding, of op het gebouwbeheersysteem. Een alarmmelding laat de operator weten wanneer het vochtgehalte stijgt, zodat er tijdig actie ondernomen kan worden om de proceslucht droger te maken. ●

Voor advies, ondersteuning en training:

BEKO Technologies www.beko-technologies.com/nl Benelux@beko-technologies.com

BEKO Technologies is wereldwijd leider op het gebied van persluchtconditionering, van condensaatbehandeling en -verwerking tot persluchtfiltratie en persluchtdroging en van de kleinste installatie tot veeleisende en complexe toepassingen.

Tekst: Beko | Fotografie: Beko | PERSLUCHT
36SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022

VDL GROEP NEEMT OLOCCO OVER

VDL Groep heeft het Italiaanse bedrijf Olocco overgenomen. Olocco produceert roterende sluizen en industriële wisselkleppen. Met het bedrijf uit Fossano (75 km ten zuiden van Turijn) versterkt VDL zijn marktpositie in de Foodtech, een van de vijf gebieden waarop VDL actief is. VDL Industrial Products uit Eindhoven vertegenwoordigt al sinds begin jaren ’90 de producten van branchegenoot Olocco in de Benelux en Olocco verkoopt de producten van VDL Industrial Products al net zo lang in Italië. Beide

Rvs roterende sluis die VDL Industrial Products samen met Olocco heeft ontwikkeld.

bedrijven maken componenten voor industriële installaties voor de handling en opslag van droge stoffen (poeders en granulaten), zoals roterende sluizen.

VDLGroep +31 (0)40 292 5000 www.vdlgroep.com

HOSOKAWA PATENTEERT ACTIEVE VRIESDROGER

Hosokawa Micron heeft onlangs een nieuw patent gekregen voor de Actieve Vriesdroger, die voordelen biedt boven de tray-vriesdroogmethode die in de farmaceutische industrie gebruikelijk is. De Actieve Vriesdroger (AFD) produceert poeder in plaats van een cake. Dit maakt eventuele nabewerkingsstappen zoals malen of breken overbodig. Andere innovaties zijn verbeterde procescontrole en de mogelijkheid om te kiezen waar het gedroogde product wordt opgevangen, zoals aan de onderkant van de droger of in het filter. Het eindproduct dat de AFD levert is van superieure kwaliteit; het is een fijn, vrij stromend poeder. Omdat

de bevriezing in de AFD vacuümgeïnduceerd is, is de vriesfase beter beheersbaar, wat in een korrelige, sneeuwachtige ijsstructuur resulteert. De AFD is een volledig steriele installatie: er is minimale tussenkomst van de operator, vanaf het moment dat de suspensie of oplossing wordt ingevoerd, tot aan de aseptische lediging van het poederachtige product naar een afgesloten houder. De AFD is een volledig geautomatiseerd systeem inclusief CIP- en SIP-cycli en is uitstekend reinigbaar.

HosokawaMicron +31 (0)314 373 375 www.hosokawa-micron-bv.nl

Het pand van Olocco in Fossano, Italië, met (v.l.n.r.): directeur Carlos Ooijen van VDL Industrial Products, hoofd administratie Andreana Olocco van Olocco, directeur Umberto Olocco van Olocco, president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep en adjunct-directeur Rémi Henkemans van VDL Groep.

ENERGIEZUINIG ULTRAFIJN MALEN

Hosokawa Alpine heeft een energiezuinige molen-classifiercombinatie ontwikkeld voor het ultrafijn malen van vaste stoffen. De Pulvis en Pulvis Pro zijn molens met een vertikaal roerwerk en een ingebouwde classifier die 80% minder energie gebruiken dan vergelijkbare apparatuur. De gewenste fijnheid gaat tot een deeltjesgrootte van d97 < 1 μm en kan eenvoudig worden ingesteld via de classificatiesnelheid. Hierdoor kunnen hogere fijnheden worden bereikt dan bij straalfrezen. Ook is de toegang voor reiniging en onderhoud geoptimaliseerd, wat de Pulvis geschikt

De Pulvis Pro molen met vertikaal roerwerk van Hosokawa Alpine

maakt voor frequente productwisselingen. De maalzone bevindt zich onderin. Het toegevoerde materiaal wordt verbrijzeld en gemalen door roerders die hameractie met wrijving combineren. Vanaf de onderkant wordt een gasstroom geïnjecteerd, die de deeltjes tijdens het malen koelt en omhoog voert. De lucht stuwt de gemalen deeltjes door de maalkamer naar de classifier bovenin. Daar scheidt de classifier het fijne product van de grove deeltjes. De grove deeltjes worden door het scheidingswiel afgesplitst, keren terug naar de maalzone en worden opnieuw gemalen. De Pulvis Pro heeft een nog grotere toegang dan de Pulvis, zodat nog betere reiniging mogelijk is. Voor

het ultrafijn malen van harde, temperatuurongevoelige producten zoals keramische materialen, glas, batterijcomponenten of anorganische pigmenten kunnen ook additieven toegevoegd worden. Ook abrasieve producten kan de Pulvis Pro aan, omdat de keramische slijtbescherming vervangen kan worden door vastgeschroefde slijtagedelen op de bodem van de maalkamer. De compact en ruimtebesparend ontworpen serie is leverbaar in diverse formaten, van laboratorium- tot productieschaal.

HosokawaAlpine

+49 (0)821 590 60 www.hosokawa-alpine.com

SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 37 MARKT NIEUWS
Gepatenteerde AFD vriesdroger van Hosokawa Micron.

MINDER RATTENGIF TOEGESTAAN

De wetgeving rondom het bestrijden van knaagdieren verandert vanaf 2023. De overheid heeft de huidige wet IPM Rattenbestrijding aangescherpt om het gebruik van chemische middelen te beperken. Ook staat erin dat professionele plaagdierbeheersingsbedrijven gecertificeerd moeten zijn. Als alternatief voor het

ATEX EN

kwistig strooien met gif is er Integrated Pest Management. IPM betekent vooral preventie: preventieve maatregelen (voorkomen), monitoring, en habitat management. Het gebruik van chemische middelen mag pas als alle andere opties niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Gebruik daarvan moet beperkt, doelgericht en

altijd tijdelijk zijn. IPM Rattenbeheersing is al sinds 2017 van toepassing buiten gebouwen. Met de aangescherpte wet IPM Knaagdierbeheersing geldt dezelfde aanpak nu ook binnen. Plaagdierbeheersing staat daarom steeds meer in het teken van advies over hoe de aanwezigheid van plaagdieren, zoals ratten en muizen,

VOEDSELVEILIGE MICROGOLF-VOCHTSENSOREN

Hydronix introduceert 3 nieuwe digitale microgolf-vochtsensoren. De Hydro-Mix XT-FS kan vocht meten op plekken waar voedselveiligheid vereist is. Hij voldoet aan de eisen van EN 1935/2004. De Hydro-Mix XT-EX is geschikt voor ATEX Zone 20 procesomgevingen en Zone 21 extern bij temperaturen tot 60°C. De HydroMix HT-EX is geschikt voor Zone 20 procesomgevingen en toepassingen met hoge temperaturen tot 120°C. De beide EX-vochtmeters zijn met name geschikt voor stoffige omgevingen en

gecertificeerd voor gebruik in ATEX, IECEx en NEC/CSA gevaarlijke locaties (stof). Ze kunnen vocht meten in stromend stortgoed, zoals diervoeder, graan, rijst en peulvruchten, verwerkt in een stoffige omgeving. De food-safe Hydro-Mix XT-FS kan vocht meten in ingrediënten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. De sensoren meten nauwkeurig het vochtgehalte dat over de keramische frontplaat loopt. De sensoren worden vlak met de binnenwand van het proces gemonteerd en kunnen eenvoudig

worden geïnstalleerd in kanalen, schroeftransporteurs of mengers. De nieuwe sensoren bieden meer flexibiliteit en installatie-opties dan de standaard Hydro-Mix HT- en Hydro-Mix XT-reeks sensoren. De sensoroutput heeft een lineaire relatie met het vochtgehalte in het materiaal. De sensoren hebben ingebouwde signaalverwerking, afvlakking en middeling die op afstand kunnen worden geconfigureerd. Industriestandaardinterfaces zijn ingebouwd waardoor directe verbinding

(advertenties)

Terugbrengen

Zo helpen we uw risico’s te beperken, geld te besparen en processen te optimaliseren.

voorkomen kan worden. Pas als het niet anders kan, wordt overgegaan tot bestrijding.

RentokilPestControl 0800 237 8745 www.rentokil.com

met een besturingssysteem mogelijk is, waardoor eenvoudige configuratie, kalibratie en diagnose mogelijk is.

Hydronix +44 (0)1483 468 900 www.hydronix.com

38SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 MARKT NIEUWS
www.vav.nl Elevatoronderdelen TransportkettingenSchroefbladen nsportketting vatoronderde wenst u prettige feestdagen en een succesvol 2023 contact@vav.nl
van stofemissie? Emissie terugdringen, de standtijd verlengen en energie besparen? Wij helpen u graag bij de keuze van het +31 (0)515 445544
De Hydro-Mix XT-FS voedselveilige, digitale vochtmeter van Hydronix.

IN DE KOMENDE NUMMERS

en onderhoudsvrij is.

● Energiezuinig ultrafijn malen met een jetmolen met geïntegreerde classifier, die ook nog eens 30% energie bespaart.

De volgende uitgave van Solids Processing verschijnt op 14 maart 2023. Mis ‘m niet!

Voor meer cursussen en evenementen, zie www.solidsprocessing.nl/ events

20december2022

Hygiënischeengineering–Droge processen

Utrecht

1-dags cursus van Burggraaf en Partners over de 7 richtlijnen van de EHEDG werkgroep Dry Processes. Aan bod komen zonering, droog reinigen, specifieke ontwerpregels voor droge processen, ontwerp lossystemen, ontwerp transportsystemen, ontwerp afsluiters, ontwerp gebouw, scheiding nat & droog, CIPreinigbare componenten, wervelbed & sproeidroger. Afhankelijk van de belangstelling van de deelnemers wordt als case study besproken: menger, trommelzeef, walsdroger en/of afzakinstallaties.

28februari-2maart2023

EHEDGAdvancedCourse onHygienicEngineering& ContaminationControl

Brøndby (DK)

3-daagse Engelstalige cursus over hygiënisch ontwerp en contaminatiebeheersing, voor gevorderden. Met op dag 3 een examen en uitreiking van het EHEDG-deelnamecertificaat.

29-30maart2023

SolidsDortmund Dortmund

Vakbeurs voor de droge procestechniek. Wordt tegelijkertijd gehouden met de 7e editie van Recycling Technik, en Pumps & Valves Dortmund.

25-27april2023

Powder&BulkSolids Rosemont, IL (VS)

Voor wie eens verder dan de Europese landsgrenzen wil kijken: The Powder Show. Op het snijvlak van technologie en innovaties die de bul-

kindustrie van morgen bepalen. Met de stijgende vraag naar 3D-geprinte objecten, groeit ook de behoefte aan innovatieve ontstoffingstechnologie, en kwaliteits- en borgingssystemen. Met kennissessies over pneumatisch transport, opslag en best practices voor toevoer. Met ruim 350 exposanten.

8-9juni2023

ZoneringenGebouw Utrecht

Recent ontwikkelde 2-daagse cursus van Burggraaf & Partners over de hygiënische eisen t.a.v. het gebouw waarin de bereidingsprocessen van food, feed of farma plaats vinden. Aan bod komen locatieeisen, bouwelementen, omgeving en ongedierte, productstroom en zonering, constructie en luchtbehandeling. Met casestudies.

4-5oktober2023

SolidsRotterdam Rotterdam

Door Easyfairs georganiseerde, 2-daagse vakbeurs over poeder-, korrel- en bulktechnologie. Professionals uit diverse sectoren vinden hier innovaties in de bewerking, verwerking, opslag en transport van droge bulkgoederen. Gelijktijdig met de vakbeurs Pumps & Valves voor de natte procesindustrie. Samen bieden de exposanten het grootste processing evenement voor de vloeibare en droge industrie in Nederland.

Kennis delen www.solidsprocessing.nl SolidsProcessing | nr. 6 | december 2022 39 AGENDA
Uitdagingen en oplossing bij de productie van veganistische hamburgers: flexibel maar traag werken met bigbags of hoge doorvoer met paddle mengers? Problematische asafdichtingen? Er is nu een robuuste oplossing die werkt
(advertenties) Al 60 jaar het vertrouwde adres voor weegbruggen, weegplateaus, containerwegers, kalibraties… L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen | Tel. 0575-561208 | E. info@smitsenco.com | www.weegbruggen.nl

Betrek ons in een vroegtijdig stadium bij uw specifieke vraagstuk voor het vinden van de juiste duurzame oplossing. Met het productportfolio én onze uitgebreide kennis en ervaring, voorkomen wij stilstand en ontzorgen wij u met langere standtijden, hogere capaciteiten en/of lagere kosten per ton getransporteerd product en blijven wij ook na installatie uw servicepartner.

Solid partners for powder and bulk handling components COMPONENTENVOORELEVATOREN | ATEXBEWAKINGSSYSTEMEN | SLIJTVASTEPOLYURETHAAN BEKLEDING | COMPONENTENVOORHORIZONTAALTRANSPORT | MONTAGE, ENGINEERINGENADVIES Nederland | +3115 369 54 44 | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.nl V GM C HECKLIST A ANNEMERS

Articles from Solids-2022-06