Maintenance Benelux 4-2021

Page 1

VIRTUAL REALITY Zelf VR trainingen bouwen met software blokjes EXPERTVISIE Top 5 trends in enterprise asset management CONDITIEBEWAKING Meer machines monitoren met decentrale conditiebewaking

SEPTEMBER 2021

4


3-in-1 Critical Stock Management

SCAN ME

In drie stappen naar meer uptime Een compleet overzicht van alle elektronica in een industrieel systeem, inclusief kritische reserveonderdelen, draagt bij aan het beperken van kostbare downtime. Stilstand verminderen met Critical Stock Management in drie stappen.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Inventa ris

Real-time de beschikbaarheid van elektronica in één dashboard

Een betrouwbaar overzicht van al uw elektronica

Uw kritische reserveonderdelen bij ons op voorraad

Een online dashboard waarop u in één oogopslag de beschikbaarheid en knelpunten van uw geïnstalleerde elektronica afleest. Waar liggen de risico’s?

Een uitgebreid en merkonafhankelijk overzicht van uw geïnstalleerde elektronica met bruikbare informatie voor inkoop en onderhoud.

We houden cruciale reserveonderdelen in perfecte conditie voor u op voorraad en zorgen ervoor dat deze direct naar u worden verstuurd zodra dat nodig is.

Neem contact met ons op via: sales@unisgroup.com +31 566 62 44 62 Voor meer informatie ga naar: www.unisgroup.nl/3in1/


INHOUD

04 VIRTUAL REALITY SOFTWARE-BOUWSTENEN OM ZELF VR-TRAININGEN TE MAKEN De bedrijfsbrandweer op chemiepark Chemelot gebruikt VR om veiligheidskritische instructies voor monteurs te trainen. Met de VR Builder-software kunnen bedrijven zelf gaming-elementen in een virtuele omgeving plaatsen voor dit soort ‘serious gaming’ toepassingen.

06 EXPERTVISIE TOP 5 TRENDS IN ASSET MANAGEMENT De vraag om optimale beschikbaarheid en veiligheid van bedrijfsmiddelen tegen zo laag mogelijke kosten, dwingt tot geavanceerd Enterprise Asset Management. Chris van den Belt en Roy van Huffelen van Ultimo Software Solutions bespreken de trends.

04

08 CONDITIEBEWAKING EDGE ANALYTICS: DECENTRALE CONDITIEBEWAKING VOOR MINDER KRITISCHE MACHINES Het IIoT en edge analytics voor conditiebewaking van machines zijn een goede aanvulling op handmatige gegevensverzameling en visuele inspecties. Real-time, decentraal verzamelen en analyseren van data maakt conditiebewaking voor meer machines mogelijk.

11 MARKTNIEUWS

06

08

Maintenance Benelux is een uitgave van Proces Media bv Verschijnt 6 x per jaar.

Met medewerking van: Leendert van der Ent, Sabine Spapen, Alinda Wolthuis

Redactieadres Proces Media Marktplein 2 1421 AC Uithoorn redactie@maintenancebenelux.nl

Druk Veldhuis Media, Raalte

Hoofdredactie Vincent Hentzepeter +31 (0)546 65 8833 +31 (0)6 2059 2436 vincent@procesmedia.nl Eindredactie Mischa Hoyinck mischa@procesmedia.nl

Abonnementen abo@procesmedia.nl +31 (0)297 22 3462 Abonnementsprijs 2021 © Proces Media bv Voor de Benelux: € 120 (excl. 9% btw). Overig buitenland: op aanvraag. Losse nummers: op aanvraag. Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd.

Sales Erik ten Haaf +31 (0)297 22 3462 +31 (0)6 1003 1781 erik@procesmedia.nl Debbie van den Dool en Marion van Sinderen +31 (0)316 22 7155 sales@procesmedia.nl

Uitgever: ProcesMedia bv, 1421 AC Uithoorn © 2021, ProcesMedia bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, ­opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en/of de uitgever. ISSN: 2352-0027

Vormgeving GiesbersRetail, Duiven

Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2021

3


VIRTUAL REALITY | Tekst: Leendert van der Ent | Beeld: Goal043

SOFTWARE-BOUWSTENEN OM ZELF VR-TRAININGEN TE MAKEN De bedrijfsbrandweer op chemiepark Chemelot gebruikt VR om veiligheidskritische instructies voor monteurs te trainen. Met de VR Builder-software kunnen bedrijven zelf gaming-elementen in een virtuele omgeving plaatsen voor dit soort ‘serious gaming’ toepassingen. Jeroen Trienes, creative director van Goal043, vertelt hoe dit in z’n werk gaat. De bedrijfsbrandweer op chemiepark Chemelot in Geleen wil veiligheidskritische instructies voor monteurs trainen met behulp van Virtual Reality. Alleen: het gaat in totaal om 88 procedures. Hoe zijn al die procedures te verwerken in een game? “Aan de voorkant is het hoe dan ook maatwerk. Je zult nu eenmaal scans moeten hebben van de verschillende fabrieken waarin je monteurs wilt trainen”, zegt Jeroen Trienes, creative director van Goal043. Zijn bedrijf maakt serious games voor trainingen, onder andere met het oog op houding en gedrag van professionals.

data. Denk aan 200 Gigabyte per fabriek – en er staan daar nogal wat fabrieken. Dat is een beetje veel om snel op een VR-bril te laden. Je kunt daar beter een wat ‘lichter’ draadmodel van maken. Daarmee heb je de basis voor de vertaling naar de weergave van de fabriek naar de VR-bril van de professional.” De meeste kosten zitten in het maken van de 3D-locatiescans. In de toekomst wil Goal043 het maken van die scans laagdrempeliger en goedkoper maken, door bijvoorbeeld de ingebouwde 3D-scanners van smartphones (zoals de iPhone 12) hiervoor te gebruiken.

3D LOCATIESCANS

BOUWSTEENTJES

Trienes vervolgt: “Je kunt die 3D-scans maken met ‘point clouds’, maar dat vergt enorm veel

Als de digitale weergave van de realiteit die je wilt trainen is ingevoerd in de VR Builder, dan is de

VR weergave van een bedrijfsbrandweerauto in een fabrieksomgeving op Chemelot. 4

Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2021

voorkant gereed. Wat volgt er dan dan? Trienes: “Voor de achterkant – het in het ruimtelijke model zetten van de procedures, handelingen en veiligheidsinstructies – is een toolkit voor visual editing beschikbaar. Daarin zitten blokjes software. Die kun je als bouwsteentjes met elkaar verbinden om alles te doen wat je wilt in de virtuele omgeving. Je kunt door de virtuele scan bewegen, je kunt hem onbeperkt schalen, roteren en er acties aan toevoegen.”

INTUÏTIEF Volgens Trienes werkt het allemaal behoorlijk intuïtief. Een eenvoudig voorbeeld van een interactie die in een scan te plaatsen zijn: de scan toont een klep waar rook uitkomt. De gebruiker kan tijdens


Keuzemenu in de spelomgeving.

een virtuele rondleiding door de fabriek handelen op dit soort situaties. Als de gebruiker de pols van ‘de speler’ omhoog beweegt, wordt de instructie bij het object zichtbaar. In dit geval is dat: draai de klep dicht. De rook verdwijnt dan.

ZELF DOEN Eerst maakte Goal043 dergelijke procedures aan in de virtuele omgeving. Trienes: “Dat is onnodig duur voor de gebruiker: doordat de software steeds eenvoudiger is geworden, hoef je dit niet door een ICT-specialist te laten doen. Daarom hebben we de bedrijfsbrandweer als launching customer (eerste klant, red.) uitgelegd hoe je de software-bouwsteentjes voor handelingen kunt gebruiken om zelf instructies in de virtuele fabrieken te plaatsen. De gebruiker betaalt alleen een jaarlicentie op de VR Builder-software. In het geval van de bedrijfsbrandweer op Chemelot gaat het om twee licenties. Daarmee kan de organisatie tientallen instructies per jaar maken. Per instructie valt dat heel goedkoop uit. In de toekomst kan het aantal instructies voor de fabrieken op Chemelot uitgroeien naar wel 2.500, is de schatting.”

Gebruikers kunnen tijdens een virtuele rondgang door de fabriek (leren) handelen op bepaalde situaties.

GEDRAG Beperkingen zijn er ook. “Dit soort serious games trainen handelingen en gedrag, maar niet zoiets als vingergevoel, handbewegingen of oog-hand-

‘Je kunt de software-bouwsteentjes voor ­handelingen gebruiken om zelf instructies in de ­ virtuele fabrieken te plaatsen’ Jeroen Trienes, Goal043

coördinatie bij het uitvoeren van de handelingen. Daar is dit echt niet voor bedoeld, dat zou het veel te complex maken.” De ontwikkeling stelt de klant volgens Trienes in staat om trainingsacties eenmalig op te stellen en deze vervolgens naar behoefte aan te passen. De eerste ervaringen zijn inmiddels binnen. Trienes stelt vast: “Ze hebben heel positieve resultaten opgeleverd.” ● Dit artikel is gebaseerd op een presentatie gegeven tijdens het Online Event Virtual & Augmented Reality in Service van stichting World Class Maintenance op 15 maart 2021. Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2021

5


EXPERTVISIE | Tekst: Alinda Wolthuis | Fotografie: Ultimo

Chris van den Belt en Roy van Huffelen van Ultimo

TOP 5 TRENDS IN ASSET ­MANAGEMENT De vraag om optimale beschikbaarheid en veiligheid van bedrijfsmiddelen tegen zo laag mogelijke kosten, dwingt tot geavanceerd Enterprise Asset Management. Predictive maintenance speelt daarin een belangrijke rol. Chris van den Belt en Roy van Huffelen van Ultimo Software Solutions bespreken de trends. Regelmatig vraagt Ultimo asset managers naar de ontwikkelingen in hun vakgebied. De belangrijkste thema’s veranderen niet, maar er vinden wel verschuivingen plaats, ook tussen sectoren. “Uptime, kostenbeheersing en veiligheid: dat zijn de drie belangrijkste onderwerpen voor onze relaties”, zeggen Van den Belt en Van Huffelen. “De Top Vijf wordt gecompleteerd met het gegeven dat veel assets aan het eind van hun levensduur geraken en met de vergrijzing van het personeelsbestand. Goed Enterprise Asset Management vereist software die een antwoord biedt op al deze uitdagingen.”

BALANS VINDEN “Een ondernemer wil een betrouwbare partner zijn”, zegt teamleider product management Chris van den Belt. “Je moet je afspraken nakomen. Je assets moeten dus betrouwbaar functioneren en optimaal beschikbaar zijn. Tegelijkertijd is streven naar 100% beschikbaarheid economisch gezien onverstandig: de kosten voor onderhoud lopen op een gegeven moment te hoog op. Een goed Enterprise Asset Management-systeem helpt de maintenance manager de balans tussen kosten en prestaties te bewaren. Bezuinig je op onderhoud, dan gaat dat ten koste van je beschikbaarheid. Zet je in op 100% beschikbaarheid, dan kan het gebeuren dat je uitgaven aan onderhoud niet meer in verhouding staan tot de waarde van je assets. Het kantelpunt vinden is de kern van het onderhoudsmanagement. Een vast kantelpunt is er niet, want dat verschilt per asset en per sector. Kun je met de huidige middelen voldoen aan de marktvraag, dan is het tijd om kosten te reduceren. Kun je daar niet aan voldoen, dan heeft het verhogen van de uptime prioriteit.”

PREDICTIEF ONDERHOUD In de afgelopen jaren is onderhoud meer en meer verschoven van het oplossen van storingen (cor6

Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2021

Chris van den Belt (l) en Roy van Huffelen van Ultimo.


‘Het belang van ­aantoonbare veiligheid groeit’

rectief), via het plegen van preventief onderhoud naar onderhoud dat aangestuurd wordt door de assets zelf. Machines geven zelf aan dat ze onderhoud nodig hebben, en de software maakt automatisch een taak aan. Marketingcommunicatie manager Roy van Huffelen: “Vroeger vond veel onderhoud te vroeg plaats, omdat je nu eenmaal niet te laat wilde zijn. Vervolgens werd het onderhoud gebaseerd op inspecties door de operators: liep de temperatuur op, ging de machine trillen? Dan was het tijd voor onderhoud. Inmiddels zitten we op de drempel van het voorspellend onderhoud: door softwarematige analyses van sensordata kunnen storingen worden voorspeld. Dankzij het Internet of Things kun je dat voor het hele machinepark in de gaten houden en een optimaal onderhoudsmoment uitkiezen, waarin je optimaal efficiënt kunt werken. Zo kun je de downtime minimaliseren.”

Roy van Huffelen, Ultimo

CULTUUROMSLAG NODIG Deze fase van predictief onderhoud zit er al een tijd aan te komen, maar het bleef vaak bij pilots met een paar sensoren. Van den Belt: “Een succesvolle pilot staat ook niet direct garant voor een brede implementatie. Naast een financiële investering is namelijk ook een cultuuromslag nodig. Vaak zien de sensoren meer dan getrainde operators en monteurs. Als sensoren en dataanalyses een deel van het werk van hen overnemen, kan dat beangstigend zijn. Bovendien is er tijd nodig om te durven vertrouwen op deze technologie, voordat bepaalde inspecties daadwerkelijk geschrapt worden. Maar er is ook een andere kant aan de medaille. Door vergrijzing van de samenleving worden medewerkers steeds lastiger te vinden. En het goede nieuws is dan dat het technisch personeel zijn tijd kan besteden aan interessanter werk dan routinematige inspecties. Dat biedt kansen.”

‘Naast een financiële ­investering is ook een cultuuromslag nodig’ Chris van den Belt, Ultimo

AANTOONBARE VEILIGHEID De technologie is beschikbaar, betrouwbaar en wordt steeds betaalbaarder. De overstap maakt het onderhoud beter en uiteindelijk ook goedkoper. Doordat ook data-opslag en -analyse verzekerd is, is bovendien de kennis in de organisatie geborgd, controleerbaar en overdraagbaar. Van Huffelen: “Voor veel relaties is de mogelijkheid om te bewijzen dat de machines goed zijn onderhouden, essentieel. Het belang van aantoonbare veiligheid groeit, dat zien we ook terug in onze trendrapportages. Een goed EAM-systeem en

Door softwarematige analyses van sensordata kunnen storingen worden voorspeld.

data-analysesysteem helpen daarbij.” Van den Belt vult aan: “Zowel in de chemische industrie als de levensmiddelenindustrie is het belang van veiligheid sterk gegroeid. In de chemische industrie is de BRZO-wetgeving daar belangrijk in, in de food de Food Safety Standards. De eisen zijn hoog, voor wat betreft bijvoorbeeld werkvergunningen, lockout-tagout procedures, de risico’s bij modificatie aan machines en incidentregistratie. Doordat deze zaken helemaal verweven zijn met de onderhoudsprocessen en de assetstructuur, is het voor onze klanten logisch om te kiezen voor een geïntegreerd softwareplatform voor EAM en HSE. Die veiligheidsmodules zijn overigens breder toepasbaar dan in deze sectoren. Ook ziekenhuizen, waarvan in Nederland meer dan 80% werkt met onze software, willen geen compromissen sluiten op het gebied van veiligheid: medische apparatuur moet volledig betrouwbaar zijn en medewerkers hebben een veilige werkomgeving nodig.”

ONMISBAAR Van Huffelen en Van den Belt stellen vast dat er de komende jaren veel werk aan de winkel is voor de maintenance manager. “In de jaren ‘70 tot ‘90

van de vorige eeuw zijn veel fabrieken gebouwd. Die machines raken nu massaal aan het eind van hun levensduur. Met de juiste EAM-software kun je gefundeerde beslissingen nemen over het juiste moment van vervangen: is levensduurverlenging door revisie of renovatie verstandig, of kun je beter investeren in nieuwe machines? Waar deze beslissingen ooit puur bij het financieel management lagen, is de input van de maintenance manager nu echt onmisbaar geworden.” ●

Whitepapers Ultimo levert schaalbare, cloud-based EAM-software voor het beheren en in stand houden van bedrijfsmiddelen in de breedste zin van het woord. Ultimo richt zich primair op Noordwest-Europa, maar heeft wereldwijd gebruikers, vooral in het segment middelgrote tot grote chemische, logistieke en foodbedrijven. Voor deze sectoren heeft Ultimo whitepapers gemaakt over het optimaliseren van de uptime, kostenbeheersing en veiligheid.

Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2021

7


CONDITIEBEWAKING | Tekst: Sabine Spapen | Fotografie: Emerson

EDGE ANALYTICS: DECENTRALE COND KRITISCHE MACHINES Het IIoT en edge analytics voor conditiebewaking van machines zijn een goede aanvulling op handmatige gegevensverzameling en visuele inspecties. Het real-time verzamelen en analyseren van data, direct van de apparatuur, dus zonder de data te centraliseren, maakt conditiebewaking voor meer machines in de fabriek mogelijk. Gecentraliseerde, online conditiebewakingssystemen worden, in combinatie met beschermingstechnieken, vooral ingezet voor het bewaken van de meest kritische machines in de fabriek, zoals compressoren en turbines. Voor semi-kritische

machines als pompen, ventilatoren en motoren wordt deze technologie vaak als te complex en te duur beschouwd. Met edge analytics (randbewakingsapparatuur) kunnen deze machines echter toch goed gemonitord worden. Dit vormt een

prima aanvulling op visuele inspecties en manuele gegevensverzameling, die relatief veel tijd en geld kosten.

MOMENTOPNAMES Het monitoren van semi-kritische procesonderdelen zoals pompen, motoren en ventilatoren, die ook essentieel zijn voor de productiviteit, bestaat meestal uit handmatige trillingsmetingen op bijvoorbeeld maandelijkse basis. Zulke momentopnames zijn niet ideaal. Ze kunnen ertoe leiden dat er tussen de metingen door problemen optreden die onverwachte storingen of zelfs schade

Met randbewakingsapparatuur worden gegevens direct van de apparatuur real-time verzameld en geanalyseerd, dus zonder de data te centraliseren. 8

Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2021


ITIEBEWAKING VOOR MINDER kunnen veroorzaken. Bovendien is het handmatig verzamelen van gegevens tijdrovend en dus een inefficiënte inzet van het vaak beperkte onderhoudsbudget. Een onderhoudsmonteur is vaak dagen bezig en besteedt ook tijd aan machines die eigenlijk in goede conditie zijn.

VOORDELEN Hoewel visuele controle nodig blijft, biedt online conditiebewaking grote voordelen. Het betekent minder handmatige metingen, een efficiëntere inzet van onderhoudsmensen en een verhoging van de productieve tijd en prestaties van de machines. Onderhoudsteams krijgen bij online bewaking meteen een melding of eenvoudig te begrijpen statusinformatie en rapportages. Ze weten direct wat de situatie is en kunnen onmiddellijk beginnen met het onderzoeken en oplossen van het probleem zonder afhankelijk te zijn van experts voor de gegevensanalyse.

TRILLINGSBEWAKING Met de komst van het Industrial Internet of Things, en draadloze en edge-analytics-oplossingen zijn online bewakingsoplossingen goedkoper en simpeler te implementeren geworden. Edgeanalytics is de naam voor het real-time verzamelen en analyseren van gegevens, direct van de apparatuur, dus zonder de data te centraliseren. Met deze gegevens kan dus direct actie worden ondernomen. Daardoor kunnen steeds meer machines, dus ook de minder kritische, gemonitord worden. Draadloze vibratiemetingen, met ingebouwde prescriptieve analyses, leveren nauwkeurige diagnostische informatie via WirelessHARTnetwerken. Zo wordt trillingsbewaking op allerlei plaatsen mogelijk, vooral op slecht bereikbare of ver weg gelegen plekken, zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties, opslagtanks en pomp- en compressorstations.

ZONDER OMWEG Edge-analyseapparaten die detectie combineren met analyse, overbruggen de kloof tussen handmatige inspectie en gecentraliseerde online dataverzameling. Randbewakingsapparatuur maakt gebruik van bijvoorbeeld trillingen, temperatuur, digitale en analoge input van traditionele sensoren en vergelijkt dit met vooraf geconfigureerde analysesjablonen voor vaak toegepaste machines. Dit levert een eenvoudig te begrijpen ‘gezondheidsscore’ op, die operators waarschuwt voor verslechterende of kritieke situaties. De

Op een mobiel device kunnen medewerkers gedetailleerde, real-time informatie inzien en zonodig direct actie ondernemen.

informatie is dus direct beschikbaar op locatie, zonder een omweg langs gespecialiseerde partijen die de gegevens eerst interpreteren.

COMBINATIE Voorheen verzamelde elke proces- en conditiebewakingsensor slechts één soort informatie. Met randbewakingsapparatuur ontstaat de mogelijkheid om de verschillende gegevenstypes te combineren. Dat zorgt voor een completer beeld van de toestand van de machine of de asset. Met de CHARacterization Modules (CHARM)-technologie kunnen de ingevoerde gegevens afzonderlijk gekarakteriseerd worden als een trillingssignaal of een analoge of digitale invoer/uitvoer. Dit vereenvoudigt het bedradingsproces.

een mobiel device kunnen medewerkers gedetailleerde, real-time informatie inzien en de balans, uitlijning, speling en lageranalyses van een machine bekijken. Zo kan direct worden ingegrepen waar het nodig is.

COMPLEMENTAIR Deze IIoT- en randbewakingstechnologieën zijn complementair: ingezet op de juiste machines zijn ze een waardevolle aanvulling op visuele inspecties en handmatige gegevensverzameling. Ze zijn niet bedoeld om die geheel te vervangen. In combinatie levert dit een onderhoudsstrategie op waarmee bedrijven hun productiviteit, uptime en duurzaamheid kunnen verhogen. ●

OP AFSTAND

Sabine Spapen is business development manager voor betrouwbaarheidsoplossingen bij Emerson

Personeel hoeft nu niet meer bij de machine in de buurt te zijn om te checken wat de status is. Op

www.Emerson.com/amsassetmonitor

Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2021

9


UW PARTNER IN ULTRASOON INSTRUMENTEN Lek Detectie Lager Conditiebewaking Lager Smering Condenspot & Afsluiter Elektrische Ontladingsdetectie

TRAINING CAT I & CAT II Ultrasound Training On-site Implementatie Training Applicatie Specifieke Training

TECHNISCHE ONDERSTEUNING Kostenloze ondersteuning & software Online Training Kostenloze toegang tot onze kenniscentrum (webinars, artikelen, tutorials…)

UE SYSTEMS Windmolen 20 7609 NN Almelo The Netherlands T: +31-546-725125 E: info@uesystems.eu W: www.uesystems.eu

NEEM CONTACT OP MET UE SYSTEMS VOOR EEN DEMONSTRATIE


MARKTNIEUWS

AI PLANNING TOOL Checkmate is een nieuwe productieplanningstool die rekening houdt met alle real-time factoren die de productie beïnvloeden, zoals personeelstekorten, stilstand van productielijnen en onverwachte orders. De tool updatet de planning constant, per dag, per uur of zelfs per minuut. Op die manier kunnen planners altijd de best mogelijke beslissing nemen en hun doel bereiken of zelfs overstijgen. De resultaten mogen er zijn: een hogere bezettingsgraad (+20%) en een betere just-in-time leveringen

(+30%), kortere doorlooptijden (-25%), kortere productietijden (-15%) en lagere arbeidskosten (-30%). De kunstmatige intelligentie van Checkmate houdt rekening met wijzigingen in productielijnen, snel wisselende leveringsdata, spoedorders, voorraadtekorten, (on) geplande onderhoudswerkzaamheden en al die andere complexe factoren die menselijke planners het leven zuur maken. Deze agile planningtool beperkt ook onvoorzien onderhoud tot een minimum. Tegelijkertijd leert de tool

De Checkmate planningtool maakt gebruik van AI. ook van ervaren planners, door hun door de jaren heen opgebouwde kennis vast te leggen en toegankelijk te maken voor nieuwe planners ende rest van de organisatie. Naast productieplanningen op de zeer korte termijn is de tool ook geschikt voor het genereren van

jaarplanningen op managementniveau en verkoopstrategieën op de middellange termijn. Productie speelt flexibel in op veranderingen in voorraden, orders of lijncapaciteit. Sales ziet wekelijks of dagelijks of orders op tijd worden geleverd. En het management weet bijna per doelstelling of deze behaald gaat worden of beter aangepast kan worden. The Grain +32 3 376 3350 https://thegrain.pro/

(advertenties)

(advertorial)

Verhuur van MOBIELE

Unis Group beheert en onderhoudt uw ­reserveonderdelen

STOOM-UNITS

Tevens leverancier van bio-olie. Binnen 2 4 uur ter plaats e in het gehele la nd.

A.J. v.d. KOOY B.V.

Denariusstraat 19A NL- 4903 RC Oosterhout +31 (0)88 3694240 / (0)6 54675008 www.vdkooy.nl info@vdkooy.nl

Hoe goed onderhoudt u uw ­reserveonderdelen? Werken ze op het moment dat u ze echt nodig hebt? Bij stilstand heeft u direct goed werkende reserveonderdelen nodig. Maar als u ze van de plank haalt, ­werken ze dan ook? Beheer en onderhoud uitbesteden Beheer en onderhoud van kritische ­reserveonderdelen kunt u u ­ itbesteden aan UNIS Group. Wij houden dan ­exclusief reserveonderdelen voor u op voorraad. Als one-stop-shop ­servicepartner zorgen wij ervoor dat de onderdelen jaarlijks onder spanning worden gezet en getest. Tijdgevoelige onderdelen worden zonodig vervangen. Elk getest onderdeel wordt verpakt in ESD-veilig materiaal en in het magazijn opgeslagen. Exclusief gereserveerd voor u, zodat u zeker weet dat het ­onderdeel voor u klaar ligt op het ­moment dat u het nodig hebt.

Unis Group service Deze Unis Group service wordt vastgelegd in een reservevoorraadovereenkomst, één van de onderdelen van onze 3-in-1 service Critical Stock Management. Daarmee krijgt u een compleet inzicht in uw­­installaties en optimaliseert u de beschikbaarheid van reserve­ onderdelen. De voorraaddienst is ook los af te nemen. UNIS Group houdt cruciale reserveonderdelen in perfecte conditie op voorraad en vervangt uw defecte elektronica binnen 24 uur. Spoed­levering is mogelijk. www.unisgroup.nl/diensten/­ servicecontracten/ www.unisgroup.nl/diensten/­ critical-stock-management/

EUROPA’S NR.1 IN SPROEITECHNOLOGIE LECHLER Benelux · info@lechler.be NL +31 30 68 76 047 · www.lechler-sproeiers.nl B/Lux. +32 10 22 50 22 · www.lechler.be

Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2020

11


Grundfos iGRID

OPTIMALISEER UW STADSVERWARMINGSNETWERK INTELLIGENTE OPLOSSINGEN GEBOUWD NAAR UW BEHOEFTEN GRUNDFOS iSOLUTIONS PUMP

CLOUD SERVICES

Intelligente stadsverwarming zoals u dat wilt Door zonering in uw netwerk zorgt Grundfos iGRID ervoor dat de aanvoertemperaturen binnen een stadsverwarmingsnet worden verlaagd om aan de werkelijke eisen te voldoen en u tevens meer inzicht en controle krijgt. Grundfos iGRID kan op drie verschillende manieren worden geïnstalleerd zodat u een Grundfos iGRID-oplossing kunt krijgen die is afgestemd op uw exacte behoeften:

Wat is het voordeel voor u?

De kastoplossing is eenvoudig te installeren en biedt een flexibel ontwerp De putoplossing verbergt de installatie De skid-oplossing biedt flexibiliteit en kan in een bestaand gebouw worden geplaatst

Kijk op www.grundfos.com/iGRID voor meer informatie over wat onze Grundfos iGRID-oplossingen kunnen betekenen voor uw stadsverwarmingsnetwerk.

- Verminder overmatige warmteverliezen en bereik enorme energiebesparingen - Stem flexibele installatieopties af op uw behoeften - Houd uw klanten tevreden door aan de warmtevraag te voldoen - Verlaag uw energieverbruik en vergroot uw groene imago

1

4012590_GNL_CBS District Heating Media Delivery_Ad_210x286mm_3mmBleed_ART01_AT.indd 1

7/14/21 11:38 AM