__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PŘÍBĚH OPLATKY

THE STORY OF THE WAFERS

AŤ ŽIJE KRÁL KAREL IV.

ES LEBE DER KÖNIG KARL IV.

ABY VŘÍDELNÍ VODA UZDRAVOVALA

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ГЕЙЗЕРНАЯ ВОДА

NEJCENNĚJŠÍ SECESNÍ PAMÁTKA

THE MOST VALUABLE ART NOUVEAU MONUMENT

PRAVOSLAVNÝ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V NOVÉM

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ СВВ. ПЕТРА И ПАВЛА СВЕРКАЕТ НОВИЗНОЙ

Česky I Deutsch I English I По-русски

ZIMA / WINTER 2015/2016

PROMENÁDA


LINKED TO MOTION Krásné švýcarské hodinky jsou nyní chytré díky MotionX®.

Glamour Diamond Stara Louka 50 & 72 360 01 Karlovy Vary Czech Republic tel.: +420 355 321 543 www.glamour-diamond.com

smartwatch.frederique-constant.com


EDITORIAL

Vážení čtenáři, v posledním čísle tohoto ročníku Promenády se sešly články, které svým obsahem i titulky vyzdvihují či oslavují západočeské lázně. Jejich cennou architekturu, bohatou historii, vzácné přírodní zdroje, tradiční suvenýry, unikátní přírodu. S radostí vás už čtvrt století zveme do zdejšího kraje, seznamujeme s tím nejzajímavějším, dáváme tipy na procházky i delší výlety, jsme při ruce vždy, když chcete vědět, kdy a kde se ten který kulturní program koná. Platí to i pro toto zimní číslo. Přečtěte si např., jak správně využít všech blahodárných účinků vřídelní vody. Pokud se v ní nebudete máčet dlouhé hodiny, nebudete své tělo prolévat nadměrným množstvím vody a nebudete horký pramen přechovávat v plastových lahvích, bude vám prospívat. Pomůže dokonce i tehdy, když si jen stoupnete k vřídelní fontáně a budete zhluboka dýchat. Ať už trávíte v Karlových Varech vánoční či novoroční pobyt, nebo jste v průběhu zimy přijeli jako lázeňští hosté a turisté, přejeme Vám, abyste odpočinkové i sváteční dny strávili v klidu, ve zdraví, se svými nejmilejšími a jen s dobrými zprávami. Pro nás takovou zprávou bude, když se do lázní vrátíte.

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj zima 2015/2016 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 213. číslo celkem / 9. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 16.11. Toto číslo vychází 27.11.

Lenka Andělová

RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256

Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Wir wünschen Ihnen einen Aufenthalt voll Harmonie und schöne Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Dear visitors, Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. We wish you a stay full of harmony and merry Christmas and a happy new year.

REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz

Уважаемые гости! Приветствуем вас в крае, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Желаем, чтобы Ваше пребывание здесь было наполнено гармонией и поздравляем вас с новым годом.

Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů. Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz

Online www.promenada.cz

4

WWW.PROMENADA.CZ

facebook.com/casopispromenada


OBSAH

12-13

Inhalt • Content • Содержание 12-13 Aby vřídelní voda uzdravovala • Damit das Sprudelwasser gesund macht • So That Sprudel Water May Restore to Health • Исцеляющая гейзерная вода 14-15 Ať žije král Karel IV.! • Es lebe der König Karl IV.! • Long Live King Charles IV! • Чехи празднуют юбилей Карла IV 16-17 Při kostelu sv. Anny v Sedlci stojí štěstí i dobří lidé • Bei der Kirche Hlg. Anna in Sedlec stehen das Glück und gute Leute • Luck and Good People Stand by St Anna Church in Sedlec • Счастье костела св. Анны заключается в заботе о нем достойных людей 20-21 Felix Zawojski - nejcennější secesní památka v Karlových Varech • Haus Felix Zawojski - Das wertvollste Jugendstildenkmal in Karlsbad • Felix Zawojski House - the Most Valuable Art Nouveau Monument in Karlovy Vary • Отель Феликс Завойский - Самый ценный памятник в стиле модерн в Карловых Варах 22-23 Pravoslavný kostel • Russisch-Orthodoxe Kirche • Orthodox Church • Православный храм 30-31 Vila Lützow patří k nejkrásnějším v zemi • Villa Lützow gehört zu den schönsten in der Republik • Villa Lützow Ranks as One of the Most Beautiful in the Country • Вилла Лютцов принадлежит к самым красивым в стране 32 V přírodní rezervaci Soos to bublá a syčí • Murmeln und Zischen im Naturschutzgebiet Soos 36 Vyrobte si sami figurku k betlému 46-47 Příběh mariánskolázeňské oplatky • Die Geschichte der Marienbader Oblate • The Story of the Wafers of Mariánské Lázně • История мариансколазеньской вафли 6-45 6-11, 43-45 37 37-39 39 39 40 40 41 42 42

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары Důležité informace • Informationen • Information • Информации Divadlo • Theater • Theatre • Театр Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты Kluby • Clubs Muzea • Museen • Museums • Музеи Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения Vánoční bohoslužby • Рождественские богослужения Galerie • Galerien • Galleries • Галереи Kina • Kinos • Cinemas • Кино Sport • Спорт

48-55 48-51, 54-55 52 52 52 53 53 53 53

Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни Důležité informace • Informationen • Information • Информации Divadlo • Theater • Theatre • Театр Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты Kino • Kino • Cinema • Кино Galerie • Galerien • Galleries • Галереи Muzea • Museen • Museums • Музеи Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения Sport • Спорт

56 57

Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

14-15

22-23

30-31

46-47


Foto Líba Ernestová

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


Welcome to luxury. Your luxury.

Olympic Palace, Zámecký vrch 41, 360 01 Karlovy Vary +420 357 073 777 | reservations@olympic-palace.cz www.olympic-palace.cz


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C).

8

WWW.PROMENADA.CZ


Zimní provoz

karlovarských kolonád a pramenů Vřídelní kolonáda

otevřeno denně 24.12. 2015 25.12. 2015 1.1. 2016 18.1.-14.2. 2016 11.-17.1. 2016

6.30-18 hod. 6.30-16 hod. 10-18 hod. 10-18 hod. kolonáda uzavřena pitné stojánky Vřídla B a C mimo provoz

V době uzavírky objektu je třeba vyčistit mísu vřídelní fontány, pitné stojánky, ale také akumulační nádrž a související rozvody, osvětlovací tělesa ad. Čistí se rovněž zásobovací řády termominerální vody do jednotlivých balneoprovozů, proto může docházet k výlukám, zavzdušnění či znečištění vody. Údržbu vyžadují vstupní automatické dveře Vřídelní kolonády, elektrická zařízení i sociální zázemí. Uzavírka objektu umožní i kamenické, truhlářské a sklenářské práce. 15.2.-28.2. 2016 odstávka Sadového a Hadího pramene odstávka pramene Štěpánka do 5.4. 2016 Ostatní kolonády a prameny jsou po celé zimní období přístupny.

Winterbetrieb der Kolonnaden und Mineralquellen in Karlsbad Sprudelkolonnade Geöffnet täglich 24.12. 2015 25.12. 2015 1.1. 2016 18.1.-14.2. 2016 11.-17.1. 2016

6.30-18 Uhr 6.30-16 Uhr 10-18 Uhr 10-18 Uhr Kolonnade geschlossen Trinkstände des Sprudels B und C ausser Betrieb

Zur Zeit der Schliessung der Kolonnade ist es nötig, die SprudelfontäneSchüssel, Trinkstände aber auch Akkummulationsreservoir und die mit ihnen zusammenhängenden Verteilungsleitungen, Beleuchtungskörpern usw. zu reinigen. Auch die Leitungen, die einzelne balneologische Abteilungen mit Thermomineral-Wasser versorgen, werden gereinigt werden und darum kann das Wasser abgestellt werden oder verunreinigt sein oder mehr Luft als gewöhnlich enthalten. Auch die automatische Tür der Sprudelkolonnade, elektrische Einrichtungen und die soziale Einrichtung brauchen Instandhaltung. Die Schliessung des Gebäudes wird auch Durch­führung von Steinmetz-, Tischler- und Glaserarbeiten ermöglichen. 15.2.-28.2. 2016 Abstellung der Park- und Schlangenquelle bis zum 5.4. 2016 Abstellung der Stephanie-Quelle Andere Kolonnaden und Quellen werden während der ganzen WinterSaison zugänglich sein.

Winter Operation of the Colonnades and Mineral Springs in Karlovy Vary Sprudel Colonnade

open daily from 6.30 a.m. to 6 p.m. 24th December 2015 from 6.30 a.m. to 4 p.m. 25th December 2015 from 10 a.m. to 6 p.m. 1st January 2016 from 10 a.m. to 6 p.m. 18th January to 14th February 2016 the colonnade is closed 11th to 17th January 2016 spring bowls of the Sprudel B and C out of order When the building is closed, the bowl of the sprudel fountain as well as spring bowls, accumulation reservoir and their piping, lightning fixtures etc. will be cleaned. The system supplying individual balneological departments with thermal and mineral water must be cleaned too and that is why interruptions in the operation may occur or the water might contain a high amount of air or be polluted. The automatic door of the Sprudel Colonnade, electrical appliances and sanitary facilities must also be maintained. It will also be possible to carry out stonemason’s, joiner’s and glazier’s works. 15th Feb. to 28th Feb. 2016 the Park and Snake springs will be closed till 5th Apr. 2016 the Stephanie Spring will be closed Other colonnades and springs will be opened to the public all winter.

Часы работы карловарских колоннад и источников в зимнем сезоне Гейзерная колоннада открыта ежедневно 24.12. 2015 г. 25.12. 2015 г. 1.1. 2016 г. 18.1.-14.2. 2016 г. 11-17.1. 2016 г.

с 6.30 до18 час. с 6.30 до16 час. с 10 до18 час. с 10 до18 час. колоннада закрыта питьевые колонки Гейзера B и C не работают

В период закрытия объекта необходимо очистить поддон гейзерного фонтана, питьевые колонки, накопител и соответствующие распределители, а также ремонт осветительной аппаратуры. Также подвергнутся чистке трубопроводы, доставляющие термоминеральную воду к отдельным медицинским отделениям, поэтому не исключается прекращение доставки воды, наличие воздуха в трубах или загрязнение воды. Ремонта требуют входные автоматические двери Гейзерной колоннады, электрооборудование и места общего пользования. Закрытие объекта сделает возможным работу каменщиков, столяров и стекольщиков. 15.2.-28.2. 2016 остановка Садового и Змеиного источников до 5.4. 2016 остановка источника Штепанка Остальные колоннады и источники в течение всего зимнего периода являются доступными.

WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


Lenka Andělová, foto z www.kvpoint.cz - databanky Karlovarského kraje, Petr Lněnička, historický obr. z knihy Album starých pohlednic

Aby vřídelní voda

uzdravovala Těžko budete hledat někoho, kdo by odolal možnosti ochutnat v Karlových Varech některý z horkých pramenů, či se ponořit do lázeňské vany, anebo aspoň chvíli postát u gejzíru Vřídla. Minerální voda uzdravuje, ať už ji popíjíte, nebo se v ní koupete, či jen dýcháte zdravé klima v bezprostřední blízkosti vřídelní fontány. Nebylo tomu tak ale vždy. Trvalo několik století, než lékaři zjistili, jak nejlépe využívat vzácného přírodního zdroje. Až do poloviny 16. století karlovarská minerální voda sloužila pouze ke koupelím. Lidé se v ní však máčeli dlouhé hodiny, až do bolestivého rozpraskání kůže. Lékaři se totiž domnívali, že rozmáčenou kůží se vyplaví nemoci. Pitná kúra se prosadila o něco později a i ji provázely extrémy. Pacienti měli popíjet až sedmdesát koflíků vody denně. Že mnozí pak trávili krušné chvíle na toaletách, je nasnadě. Teprve lázeňský lékař David Becher (1725-1792) provedl seriozní rozbor minerálních vod a doporučil rozumné dávkování společně s vycházkami. Vývojem procházejí také lázeňské pohárky i režim u pramenů. Ještě v minulém století nabíraly příchozím léčivou vodu dívky ve stejnokrojích. Původně sloužily u pramenních váz ženy starší, ale když si i Johann Wolf­ gang von Goethe veřejně posteskl, že od mladých děvčat by pramen chutnal lépe, věkový průměr takzvaných podavaček se skutečně snížil. Současné rady odborníků zní: pramen pít vždy před jídlem a při pomalém popíjení se procházet. S sebou si neodnášejte více, než jeden litr. Voda donesená domů rychle ztrácí svůj účinek. A hlavně - nenabírejte prameny do PET lahví, které s působením horké vody uvolňují jedovaté látky.

12

WWW.PROMENADA.CZ

Damit das Sprudelwasser gesund macht Sie werden kaum jemanden finden, der der Möglichkeit widerstand, Mineralwasser aus einiger von vielen Mineralquellen in Karlsbad zu kosten, sich in eine Badewanne herabzulassen oder mindestens eine Weile am Geysir Sprudel still zu stehen. Mineralwasser macht gesund und es ist egal, ob Sie es trinken, in ihm baden oder nur die heilende Luft in nächster Nähe des Sprudels atmen. Doch es war nicht immer so. Es hatte einige Jahrhunderte gedauert, bevor Wissenschaftler feststellten, wie man am besten die seltsame Naturheilquelle ausnutzen soll. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts diente das Karlsbader Mineralwasser nur zu Bädern. Aber Leute verbrachten im Wasser lange Stunden, bis ihre Haut schmerzhaft zersprang. Zu jener Zeit waren nämlich Ärzte der Mei­ nung, dass Krankheiten durch die weiche Haut aus dem Körper ausgewaschen werden. Die Trinkkur setzte sich später durch, aber auch sie wurde mit Extremen begleitet. Patienten sollten bis zu 70 Becher Mineral­wasser pro Tag trinken. Kein Wunder, dass viele dann schwere Zeiten auf der Toilette erlebten. Es war erst der Kurarzt David Becher (1725-1792), der eine seriöse Mineralwasser- Analyse durchführte und zum Trinken eine vernünftige Menge zusammen mit Spaziergängen empfahl. Trinkbecher und das Leben an den Quellen entwickelten sich auch. Zuerst schöpften den Patienten das Heilwasser aus den Quellen Mädchen in Uniformen. Ursprünglich dienten bei den Quellen ältere Frauen, aber nachdem sich auch Johann Wolfgang Goethe darüber öffentlich beklagte und sagte, dass von jüngeren Mädchen das Wasser besser schmecken würde, wurde ihr Altersdurchschnitt wirklich reduziert. Gegenwärtige Ratschläge von Spezialisten sind folgende: Mineral­ wasser immer vor dem Essen langsam trinken und beim Trinken spazieren. Nicht mehr als ein Liter Mineralwasser wegtragen. Das nach Hause gebrachte Wasser verliert schnell seine heilende Wirkung. Und vor allem - Wasser aus den Mineralquellen nicht in plastische Flaschen schöpfen, denn durch die Wirkung heissen Wassers lösen sich aus dem Plast toxische Stoffe, die in das Wasser gelangen.


So That Sprudel Water May Restore to Health It would be difficult to find someone who would resist the opportunity to taste sprudel water from some of hot springs in Karlovy Vary or to dip in it in a spa bath or, at least, spend some time standing at the Sprudel geyser for a while. Sprudel water restores to health no matter if you drink it or you bathe in it or if you only breathe the healing air close to a sprudel fountain. However, it was not always so. Several centuries had passed before spa doctors found out how to make use of the rare natural source the best. Karlovy Vary mineral water was used only in baths until the mid-16th century. But people spent long hours in it till their skin started cracking painfully. Doctors believed that diseases would be washed up through the soft and wrinkly skin. Drinking cure pushed itself through a bit later and was accompanied by extremes as well. Patients were supposed to drink up to seventy cups of water every day. No wonder they spent hard times sitting on the toilet later. It was only the spa doctor David Becher (1725-1792) that carried out the first reliable analysis of mineral water and recommended reasonable amounts of it to be drunk in combination with walks. Spa cups and the drinking cure regime developed as well. Last century there were still girls in uniforms standing at the springs and taking up water for patients. The women at the springs were originally older but after Johann Wolfgang Goethe had complained that the water would taste better from younger girls, their age was really reduced. Present specialists´advice is: Always drink mineral water before meal and drink it slowly while walking. Do not take away more than a litre of water. The water which you have taken home loses its effect quickly. And the main thing - do not take it away in plastic bottles as toxic substances liberate from plastic into the water owing to its high temperature.

Исцеляющая гейзерная вода Трудно найти кого-нибудь, не желающего поддаться искушению испить воды в Карловых Варах из любого горячего источника, погрузиться в курортную ванну или хотя бы несколько минут постоять у Гейзера. Минеральная вода оздоровляет, пьете ли вы ее или в ней купаетесь, а может быть, просто дышите целебным воздухом в непосредственной близости от главного источника. Но так было не всегда. Потребовалось несколько веков, прежде чем врачи выяснили, как лучше всего использовать редкое природное средство. До самой середины 16 века карловарская минеральная вода использовалась только в лечении ваннами. Люди в них лежали часами, пока на коже не образовывались болезненные трещины. Врачи считали, что через эти трещины вода вымывает болезни. Питьевое лечение возникло несколько позже, но и его сопровождали различные экстремальные ситуации. ­Пациенты должны были пить до семидесяти чашечек ежедневно. То, что многие потом страдали, сидя в туалетах, напрашивается само собой. И только врач-бальнеолог Давид Бехер (1725-1792) провел серьезный анализ минеральных вод и рекомендовал разумную дозировку заодно с прогулками. Эволюционировали также курортные чашечки и режим у источников. Еще в прошлом веке гостям набирали воду одинаково одетые девушки. Прежде у источников служили пожилые женщины, но когда Иоганн Вольфганг фон Гёте с грустью заметил, что вода, поданная девушками, показалась бы ему вкуснее, средний возраст так называемых подавальщиц заметно снизился. Нынешние советы специалистов следующие: воду из источника пейте всегда перед едой, пейте медленно, при этом столь же медленно прогуливаясь. С собой не уносите более литра. Вода, принесенная домой, быстро теряет свое действие. A главное не набирайте воду в пластмассовые бутылки, которые под ­воздействием горячей воды выделяют вредные вещества.

WWW.PROMENADA.CZ

13


Češi slaví:

Ať žije král Karel IV. ! V roce 2016 uplyne 700 let od narození českého a německého krále a římského císaře Karla IV. Pro jeho státnické schopnosti a nezměrný kulturní odkaz považují Češi Karla IV. za nejvýznamnější postavu české historie. Protože je panovník úzce spjat i se zdejším regionem, řada měst a obcí chystá oslavy. Karlovarský kraj proto vyčlení na oslavy 3,2 milionu korun. Jedním z měst, kde zanechal korunovaný panovník z dynastie Lucemburků významnou stopu, jsou největší české lázně Karlovy Vary. Založeny byly právě Karlem IV. v roce 1350. Z období kolem roku 1358 pochází Zámecká věž postavená na příkaz zakladatele Karlových Varů. Z její věže, která byla jako jediná obnovena po ničivém požáru, byli v minulosti vítáni významní hosté. Fanfáry odtud uslyšíte i v květnu 2016 při slavnostním zahájení lázeňské sezóny, jejíž oslavy budou koncipovány s důrazem na panovníkovo významné výročí. Akcí se ve městě uskuteční v příštím roce na tři desítky. Radnice chystá mj. vyzdobit město slavnostním osvětlením i osazením 45 vlajek podél řeky Teplé. Karla IV. připomínají v lázních tři plastiky. Sedm metrů vysoký pomník z pískovce autora Otakara Švece stojí od roku 1955 v parku u Císařských lázní. V karlovarské části Vyhlídka se v parčíku u vily Lützow tyčí ve výšce 6 metrů figurální plastika zakladatele města a třetí plastika zdobí budovu knihovny v ulici I.P. Pavlova.

14

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

Die Tschechen feiern: Es lebe der König Karl IV.! Im Jahre 2016 werden 700 Jahre seit der Geburt des tschechischen und deutschen Königs und römischen Kaisers Karl IV. vergehen. Wegen seiner staatsmännischen Fähigkeiten und des unermässlichen Vermächtnisses halten die Tschechen Karl IV. für die bedeutendste Persönlichkeit der tschechischen Historie. Da der Herrscher mit unserer Region eng verbunden ist, bereiten zahlreiche Städte und Dörfer Feiern vor. Die Karlsbader Region rechnet mit 3,2 Millionen Kronen für diese Feier. Eine der Städte, wo der gekrönte Herrscher aus der Luxemburger Dynastie eine bedeutende Spur hinterliess, ist auch der grösste tschechi­ sche Kurort Karlsbad. Er wurde gerade durch Karl IV. im Jahre 1350 gegründet. Aus der Zeit um das Jahr 1358 stammt der Schlossturm, zum dessen Bau auch der Gründer Karlsbads den Auftrag gab. Der Turm war der einzige Bau, der nach dem zerstörenden Feuer renoviert wurde. Fanfaren aus dem Turm begrüssten in der Vergangenheit prominente Besucher. Fanfaren werden Sie von hier auch im Mai 2016 bei der Eröffnung der Kursaison hören. Auch diese Feier wird Nachdruck auf den bedeutenden Jahrestag des Herrschers legen. Im nächsten Jahre werden in Karlsbad ungefähr dreissig Veranstaltungen stattfinden. Das Rathaus ist darum bereit, die Stadt mit einer festlichen Beleuchtung und 45 Fahnen entlang dem Fluss Tepl zu schmücken. An Karl IV. erinnern in der Stadt drei Skulpturen. Ein sieben Meter hohes Sandstein-Denkmal von Otakar Švec steht seit dem Jahre 1955 im Park beim Kaiserbad. Im Karlsbader Stadtteil Vyhlídka im kleinen Park bei der Villa Lützow ragt in der Höhe von 6 Metern eine Figuralskulptur des Stadtgründers empor und die dritte Plastik schmückt das Gebäude der Bibliothek in der Strasse I.P. Pavlov.

The Czechs Are Celebrating: Long Live King Charles IV! In the 2016 year 700 years will have passed since the Czech and German king and Roman emperor Charles IV was born. The Czechs consider Charles IV the most important personality in Czech history because of his statesmanship and an immense cultural legacy. As the ruler is closely connected with this region, lots of towns and villages are preparing celebrations. Karlovy Vary is going to earmark 3.2 million crowns for this purpose. The biggest Czech spa Karlovy Vary is one of those towns where the crowned ruler from the Luxembourg dynasty left an important trace. It was just Charles IV that founded it in 1350. And it was him who ­ordered the Castle Tower to be built in Karlovy Vary in about 1358. It was the only building which was renovated after a destructive fire and prominent visitors used to be welcomed from here. Fanfares will also be heard here in May 2016 during when the spa season is opened. The celebration will be planned to emphasize the king’s important anniversary. About thirty events will take place in the town next year. The Town Hall wants therefore to decorate the town with illuminations and 45 flags along the Teplá River. Three statues remember Charles IV in the spa. A seven-metre-high sandstone monument by Otakar Švec has been standing in the park near the Imperial Spa Building since 1955. A figural sculpture of the founder towers at a height of six metres in a little park surrounding villa Lützow in the part of Karlovy Vary called Vyhlídka. The last sculpture decorates the building of the library in I.P. Pavlov Street.

Чехи празднуют юбилей Карла IV В 2016 году исполнится 700 лет со дня рождения чешско-немецкого короля и римского императора Карла IV. За его государственную деятельность и неизмеримое культурное наследие чехи считают Карла IV самой выдающейся фигурой чешской истории. Поскольку имя государя узко связано со здешним регионом, ряд городов и поселков намеревается отметить его юбилей. В связи с этим Карловарский край выделил на празднование 3,2 миллионов крон. Одним из городов, в которых венценосный властитель из династии Люксембургов оставил значительный след, является чешский курорт Карловы Вары. Он был основан именно Карлом IV в 1350 году. По его приказу в 1358 году была построена Замковая башня единственное здание, впоследствии восстановленное после катастрофического пожара. Когда-то с этой башни приветствовали именитых гостей. Эти фанфары вы снова услышите в мае 2016 года во время открытия курортного сезона. В этот раз главной темой этих традиционных празднований будет семисотлетие короля. В следующем году состоятся тридцать мероприятий, посвященных этому событию. Власти города намерены украсить город праздничной иллюминацией, а также 45 флагами вдоль реки Теплы. В городе-курорте стоят три памятника Карлу IV. В 1955 году в парке напротив Императорской лечебницы был установлен памятник из песчаника высотой семь метров работы скульптора Отакара Швеца. В карловарском квартале Выглидка, в сквере около виллы Лютцов стоит шестиметровая фигура основателя города, а третья пластика украшает фасад здания библиотеки на улице И.П. Павлова. WWW.PROMENADA.CZ

15


Při kostelu sv. Anny v Sedlci

stojí štěstí i dobří lidé Bei der Kirche Hlg. Anna in Sedlec stehen das Glück und gute Leute Ještě před několika lety kostel sv. Anny v Sedlci působil dojmem, že mu odbíjejí poslední hodiny. Kdo pamatuje žalostný stav, během něhož hrozila zřícením i střecha, dnes žasne. Okolo kostela se shromáždila skupina pracovitých lidí v čele s Aloisem Kůrkou, která v roce 2004 založila občanské sdružení. Díky nadšení několika lidí se tak ruina mění na obdivuhodnou památku, která navíc žije. Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedlci tu totiž pořádá pravidelné koncerty. Záchranu poutního kostela podporují i obyvatelé přilehlých Karlových Varů, rodáci žijící za hranicemi, Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, městský i krajský úřad. Nedávno byla dokončena obnova větší části chrámové lodi. Dále se podařilo v uplynulých letech restaurovat presbytář, dřevěné části kůru, obrazy křížové cesty, elektroinstalaci i střechu. Část hlavní lodi ještě na opravy čeká. Spolek se snaží získat peníze z Programu záchrany architektonického dědictví. Chcete-li přispět na dobrou věc a navíc si odnést hodnotný umělecký zážitek, navštivte některý z koncertů, včetně adventních. Podrobný program najdete na www.kostelsedlec.cz.

16

WWW.PROMENADA.CZ

Noch vor einigen Jahren machte die Kirche Hlg. Anna in Sedlec den Eindruck, dass ihr letztes Stündchen abschlägt. Wer sich noch an ihren trostlosen Zustand erinnert, während dessen auch das Dach einzustürzen drohte, der wird heute staunen. Rundum die Kirche sammelten sich fleissige Leute, die von Alois Kůrka geleitet sind, und im Jahre 2004 gründeten sie eine bürgerliche Vereinigung. Dank der Begeisterung einiger Leute wird die Ruine zu einem bewundernswerten Denkmal, das lebt. Die bürgerliche Vereinigung veranstaltet hier nämlich regelmässig Konzerte. Die Rettung der Wallfahrtskirche unterstützen auch die Einwohner nahen Karlsbads, die im Ausland lebenden Gebürtigen, der Tschechisch-deutsche Fond für die Zukunft, Kulturministerium der Tschechischen Republik und die Stadt- und Regionsämter. Vor kurzem wurde die Renovierung des grösseren Teils des Kirchenschiffs beendet. Weiter gelang es in vergangenen Jahren, den Presbyter, hölzerne Teile des Chors, Kreuzweg-Bilder, elektrische Installation und das Dach zu renovieren. Das Hauptschiff wartet noch auf seine Renovierung. Die bürgerliche Vereinigung bemüht sich, das Geld aus dem Programm für die Rettung der architektonischen Erbschaft zu gewinnen. Möchten Sie also zu einer guten Sache beitragen und dazu noch ein wertvolles Erlebnis haben, besuchen Sie eines der Konzerte einschließlich der Adventkonzerte. Das ausführliche Programm finden Sie auf www.kostelsedlec.cz.


Lenka Andělová, foto archiv na záchranu kostela sv. Annya vcvičení Sedlci VyužitoSpolku textů z knihy Lázeňské procedury

Luck and Good People Stand by St Anna Church in Sedlec

Счастье костела св. Анны заключается в заботе о нем достойных людей

Just a few years ago St Anna Church in Sedlec made an impression that its last hour had come. If you remember the sorry state of the church whose roof threatened to collapse, you will be surprised now. A group of hardworking people led by Alois Kůrka gathered around the church and they founded a civic society in 2004. Thanks to enthusiasm of some people the ruin is changing into an admirable sight which is full of life thanks to the concerts the civic society organizes here. The rescue of the pilgrim church is also supported by the inhabitants of nearby Karlovy Vary and its natives who live abroad, the Czech and German Fund of the Future, the Ministry of Culture of the Czech Republic and the town and regional offices. Lately the renovation of a major part of the nave has been completed. Further on the presbytery, the wooden part of the gallery, pictures of the Stations of the Cross, electrical wires and the roof have been renovated in recent years. A part of the nave is still waiting for its renovation. The civic society is trying to get money from the Programme of the Renovation of Architectural Heritage. If you want to contribute to a good thing and leave with a good artistic experience, come to some of the concerts including the Advent ones. A detailed programme is available at www.kostelsedlec.cz.

Еще несколько лет назад казалось, что дни костела св. Анны в Седлеце сочтены. Кто помнит, в каком состоянии был костел, крыша которого должна была вот-вот сорваться, сегодня будет потрясен. Для спасения храма образовалась инициативная группа во главе с Алоизом Куркой, основавшая в 2004 году гражданское содружество. Благодаря энтузиазму всего нескольких человек руины превращаются в достойный восхищения памятник, который, к тому же живет. Дело в том, что гражданское содружество регулярно проводит концерты. Спасение паломнического храма поддерживают жители близлежащих Карловых Вар, земляки, живущие за границей, Чешско-немецкий фонд будущего, Министерство культуры Чешской Республики, городские и краевые власти. Недавно была закончена реставрация большей части нефа храма. Затем удалось в прошедшие годы реставрировать пресвитерий, деревянную часть хоров, картины крестного пути, электрику и крышу. Часть главного нефа еще ждет своего часа. Гражданское содружество старается получить финансовую поддержку из Программы спасения архитектурного наследия. Если вы хотите внести свой вклад в доброе дело, посетите некоторые из концертов, включая адвентные. Подробную программу вы найдете на www.kostelsedlec.cz.

WWW.PROMENADA.CZ

17


Spojení komfortu a profesionality v srdci Karlových Varů Nejen konec roku s sebou přináší období plné bilančních obchodních setkání, vánočních večírků, nejrůznějších eventů, ale i vzletných plesů a bálů. Tyto reprezentativní akce najdou v Grandhotelu Ambassador Národní dům skvělé zázemí. Naleznete zde nejen unikátní společenský slavnostní sál Orpheum, ale také multifunkční salonky či prostory velmi oblíbeného Music baru KaKaDu s živou hudbou. Z atmosféry sálu Orpheum je cítit jeho slavná historie. Bývalo zde prestižní karlovarské varieté, v němž vystupovali umělci z celého světa. V průběhu sedmdesáti let provozu se tak v sále vystřídaly stovky artistů, tanečníků, zpěváků, ale i krotitelů a klaunů. Konala se zde světová setkání kouzelníků a mágů, nazvaná Magiales Šary Vary. Nechyběli ani baviči, jimž vévodili Jaroslav Štercl, Karel Effa, Jaroslav Válek - Smutný muž, Václav Trégl a Arnošt Kavka. Svou kariéru tu ukončil král komiků Vlasta Burian. Na pódiu varieté se jeho návštěvníci setkávali rovněž se cvičenými zvířaty - psy, papoušky, holuby, medvědy i paviány. Plejádu zvířecích vystupujících nakonec korunoval slon. I dnes připravuje Grandhotel Ambassador Národní dům pravidelné kulturní akce, a to nejen pro své hosty, ale i pro návštěvníky ze širokého okolí. Můžete si tu poslechnout koncerty vážné i populární hudby, zhlédnout divadelní představení, talk show nebo navštívit taneční kurzy pro studenty i pokročilé. V nádherných prostorách hotelu si na své přijdou rovněž gurmáni. Sofistikovaná denní či týdenní menu v restauraci Julius Zeyer jsou zpestřena speciálními sezónními nabídkami. Slavnostní sál a s ním i celý hotel je zkrátka ve všech směrech připraven na nadcházející plesovou sezónu, adventní čas, Vánoce a pochopitelně i na velkolepý Silvestrovský galavečer a další slavnostní příležitosti. Národní dům není jen hotel a lázeňský dům... Národní dům byl, je a bude kulturním a společenským centrem Karlových Varů a okolí.

A Combination of Comfort and Professionalism in the Heart of Karlovy Vary The end of the year brings time filled with balance business meetings, Christmas parties, different events and grand balls. The Grandhotel Ambassador National House is an ideal choice for these prestige events. You will find here not only the unique and popular festive hall Orpheum but also multifunctional lounges or rooms of the very popular KaKaDu Music Bar with live music. You can sense the famous history of the place in the atmosphere of the Orpheum Hall. A prestige Karlovy Vary music hall with artists from the whole world used to be here once. Hundreds of acrobats, dancers, singers as well as tamers and clowns performed here in the course of seventy years. Magiales Šary Vary, meetings of magicians from all over the world, used to be held here. Entertainers included names like Jaroslav Štercl, Karel Effa, Jaroslav Válek - the Sad Man, Václav Trégl and Arnošt Kavka. The King of Comedians Vlasta Burian’s career ended here. Visitors to the music hall could also see performing animals on stage dogs, parrots, bears or baboons. The pleiad of the performing animals was finally crowned with an elephant. The Grandhotel Ambassador National House prepares regular cultural events today too, not only for its guests but also for visitors from the wide neighbourhood. You can visits concerts of both serious and classical music here, you can see theatre performances and talk shows or you can attend dance courses for both beginners and advanced dancers. Gourmets will feel at home in the beautiful hotel rooms too. Special season offers vary one-day or one-week menus in the restaurant Julius Zeyer. In a word - the Festive Hall and the whole hotel are prepared for the coming ball season, the time of Advent, Christmas and, of course, the grand gala evening on New Year’s Eve as well as for other events in all respects. The National House is not only a hotel and a spa house... The National House has always been the social and cultural centre of Karlovy Vary and its surroundings.


Grandhotel Ambassador nabízí vysoký standard hotelových, lázeňských a společensko-kulturních služeb. ❫ Hotel 4* Superior, 83 pokojů, včetně atypických mezonetových apartmánů, vlastní parkoviště ❫ Kompletní balneo a wellness, saunaland, fitness, bazén ❫ Restaurant Julius Zeyer, kavárna Grand Café, music bar KaKaDu, slavnostní sál Orpheum

Grandhotel Ambassador offers a high standard of hotel, spa, social and cultural services. ❫ Hotel 4* Superior, 83 rooms including atypical maisonettes, a hotel car park ❫F ull balneological and wellness service, saunas, a fitness centre and a swimming pool ❫R estaurant Julius Zeyer, café Grand Café, music bar KaKaDu, the Orpheum festive hall

SLAVNOSTNÍ SÁL ORPHEUM

THE FESTIVE HALL ORPHEUM

Výjimečný svou architekturou, historický slavnostní sál Orpheum navazuje na tradici světoznámého varieté. ❫ Kulturně-společenské centrum • prostor pro pořádání koncertů, plesů, konferencí, kongresů, svateb, rautů apod. ❫ Kapacita až 700 osob

Exceptional owing to its architecture, the historical festive hall Orpheum continues the tradition of the world-famous music hall. ❫A cultural and social centre • rooms for organizing concerts, balls, conferences, congresses, weddings and banquets etc. ❫C apacity up to 700 people

MUSIC BAR KaKaDu

MUSIC BAR KaKaDu

Ikonický noční bar s živou hudbou od středy do soboty, míchané nápoje, výběr vín i champagne, výtečná kuchyně do pozdních nočních hodin.

WWW.GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ

An iconic night bar with live music from Wednesday to Saturday, mixed drinks, a wide choice of wines and champagne, delicious cuisine until late night hours.

RESERVATION@GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ

T. G. Masaryka 1088/24 • 360 01 Karlovy Vary • Tel. +420 353 408 100


U FELIXE ZAWOJSKÉHO CVAKAJÍ FOTOAPARÁTY Nejcennější secesní památka v Karlových Varech

Hotel Felix Zawojski je jedním z mála karlovarských historických domů, kterému zůstal i po změně majitelů původní název. Jméno odkazuje na zakladatele, krejčovského mistra, který měl kdysi při výběru domu šťastnou ruku. A zdá se, že štěstí se cenného objektu drží. I po 115 letech zdobí řadovou zástavbu v ulici Tržiště secesní třípatrový dům Felix Zawojski. Právem na sebe poutá pozornost a i jeho „curriculum vitae“ stojí za připomenutí. Koncem 19. století přijíždí do Karlových Varů krejčovský mistr Felix Zawojski s chotí. Pořizuje dům v Moravské ulici, ale později se rozhodne otevřít si vlastní salon na hlavní třídě. Kupuje proto pozemek v sousedství Tržiště a podle návrhu vídeňského architekta Karla Haybäcka nechává vystavět reprezentativní dům. Kromě soukromé rezidence a ateliéru pro manželku - malířku - v něm otevírá i velký módní salon. Firma se stává pojmem, Zawojski obléká královské a aristokratické rodiny celé Evropy. V životním příběhu secesního objektu je ještě několik významných momentů. V roce 1910 v něm byl zbudován první výtah v měšťanském domě v Karlových Varech, v roce 1911 majitel prodává dům Živnostenské bance, od roku 1958 je objekt zapsán na seznam nemovitých kulturních památek, v letech 2006-2008 prochází náročnou rekonstrukcí, po níž je oceněna zejména fasáda. V interiéru je zachována řada původních prvků, např. kachlová kamna, zábradlí, schodiště, mosazné kování dveří i oken ad. Chcete-li se cítit jako vznešená klientela z přelomu 19. a 20. století, můžete se tu ubytovat.

20

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

Am Haus Felix Zawojski hört man Fotoapparate klappern

Около Феликса Завойского щелкают фотоаппараты

Das wertvollste Jugendstildenkmal in Karlsbad

Самый ценный памятник в стиле модерн в Карловых Варах

Das Hotel Felix Zawojski ist eines der wenigen historischen Häuser in Karlsbad, dem derselbe Name blieb, auch nachdem sich sein Besitzer geändert hatte. Der Name bezieht sich auf seinen Gründer, den Meisterschneider, der einst bei der Wahl des Hauses eine glückliche Hand hatte. Und das wertvolle Gebäude scheint immer noch Glück zu haben. Das drei­ stöckige Jugendstilhaus Felix Zawojski schmückt die Reihe von Häusern in der Strasse Tržiště auch nach 115 Jahren. Mit Recht zieht es auf sich die Aufmerksamkeit und sein Curriculum vitae ist einer Erinnerung wert. Am Ende des 19. Jahrhunderts kommt nach Karlsbad der Meisterschnei­ der Felix Zawojski mit seiner Ehefrau. Er kauft ein Haus in der Strasse Moravská, aber später entscheidet er sich, seinen eigenen Salon auf der Hauptstrasse zu öffnen. Darum kauft er ein Grundstück in der Nähe von Tržiště und lässt ein repräsentatives Haus nach dem Entwurf des Archi­ tekten Karl Haybäck erbauen. Neben seiner Privatresidenz und dem Atelier für seine Frau - eine Malerin - öffnet er in ihm auch einen grossen Modesalon. Die Firme erfreut sich bald eines ausgezeichneten Rufs und Zawojski zieht Königs- und aristokratische Familien in ganz Europa an. In der Historie des Jugendstilbaus gibt es noch einige wichtige Momente. Im Jahre 1910 wurde in ihm der erste Fahrstuhl in einem Bürgerhause in Karlsbad gebaut, im Jahre 1911 verkauft der Besitzer das Haus der Gewerbebank, seit dem Jahre 1958 ist das Haus auf der Liste der unbeweglichen Kulturdenkmäler, in den Jahren 2006-2008 wird es gründlich renoviert, nach der Renovierung wird besonders seine Fassade geschätzt. Im Interieur wurde eine Reihe von ursprünglichen Elementen erhalten, z.B. Kachelofen, Geländer, Treppenhaus, Messingbeschläge von Fenstern und Türen usw. Wenn Sie sich wie die vornehme Klientel aus der Wende der 19. und 20. Jahr­hunderte fühlen möchten, können Sie sich hier Unterkunft reservieren.

Отель Феликс Завойский является одним из тех немногих старинных домов в Карловых Варах, названия которых остались без изменения и после смены хозяина. Дом носит имя своего первого владельца, закройщика, которому посчастливилось выбрать для его строительства удачное место. Кажется, что этому дому счастье не изменяет. И спустя 115 лет украшением сплошной застройки улицы Тржище является четырехэтажный дом в стиле модерн Феликс Завойский. Дом справедливо привлекает к себе внимание, а его „curriculum vitae“ достойно упоминания. В конце 19 века в Карловы Вары приезжает закройщик Феликс Завойский с супругой. Он приобретает дом на Моравской улице, но позднее решает открыть свой собственный салон на главной улице. Завойский покупает земельный участок по соседству с Тржищем и по проекту венского архитектора Карла Хайбека строит репрезентативный дом. Кроме личных помещений и мастерской для жены-художницы, в нем открывается большой салон мод. Фирма становится понятием, Завойский одевает членов королевских и аристократических семей всей Европы. В истории этого сецессионного дома имеется несколько значительных моментов. В 1910 году в нем был установлен первый лифт в частных карловарских домах, в 1911 году владелец продает дом Предпринимательскому банку, с 1958 года дом внесен в список недвижимых памятников культуры, в 2006-2008 годах проходила детальная реконструкция, после которой была проведена оценка дома, в частности фасада. В интерьере сохранился ряд первоначальных элементов, например изразцовая печь, барьеры, лестница, латунное украшение дверей и окон и т.д. Если вы хотите почувствовать себя знатным клиентом конца 19-го - начала 20-го веков, поселитесь здесь.

Cameras Clicking at Felix Zawojski House

The Most Valuable Art Nouveau Monument in Karlovy Vary The hotel Felix Zawojski is one of few historic houses in Karlovy Vary which has kept its original name even when the owners changed. Its name refers to its founder, a master tailor, who was once extremely lucky when choosing the house. And the valuable building seems to keep on being lucky too. The three-storey Art Nouveau house in the street Tržiště is a jewel in the row of houses even after 115 years. It justly attracts attention and its “curriculum vitae” is worth remembering. The master tailor Felix Zawojski and his wife come to Karlovy Vary in the late 19th century. He buys a house in Moravská Street but later he decides to open his own fashion salon in the main street. That is why he buys a piece of land near Tržiště and has an impressive house built to the Viennese architect Karl Haybäck’s design. It becomes his private residence and there is also a studio for his wife - a paintress - and he opens a big fashion salon in it too. The firm gains an excellent reputation and Zawojski dresses royal and noble families from whole Europe. There are some more important periods in the history of the Art Nouveau building. The first lift in a burgher’s house in Karlovy Vary was built in it in 1910, the owner sells the house to the Trade Bank in 1911 and the building has been recorded on the list of cultural monuments since 1958. It was renovated from 2006 to 2008 and after the renovation it is first of all the facade that is appreciated. Numerous original elements have been preserved in the interior - tile stoves, banisters, staircases, brass mountings and window fittings and others. If you feel like a noble visitor from the turn of the 19th and 20th centuries, you can arrange your accommodation here.

WWW.PROMENADA.CZ

21


Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla

září novotou Nepřehlédnutelná stavba, která už z dálky upoutá kupolí a soustavou pěti věží s pozlacenými cibulovitými báněmi, byla postavena v letech 1893-1898 podle plánů architekta Gustava Wiedermana. Chrám stojí na půdorysu řeckého kříže, jeho vnější stěny doplňuje bohatá ornamentální sochařská a figurální malířská výzdoba. Zdobený je rovněž interiér; za pozornost stojí zejména bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami světců, vyrobený původně pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Pravoslavný kostel byl postaven z příspěvků ruských lázeňských hostů, kteří na konci 19. století tvořili po Němcích a Rakušanech nejpočetnější lázeňskou klientelu. V roce 2015 byla ukončena dvouletá rekonstrukce památky, zejména dřevěných krovů a zlatých kopulí. Jen na ně bylo třeba 60 tisíc zlatých plátků. Rekonstrukce chrámu byla hrazena z grantů ruské vlády a z darů soukromých investorů. K obdivované architektonické památce snadno dojdete z několika směrů. Např. od Vřídelní kolonády vystoupáte ulicí Zámecký vrch, pokračujete ulicí Petra Velikého k jezírku Versailles a odbočíte vpravo třídou Krále Jiřího. Nebo k jezírku vyjdete ulicí Sadová. Případně z centra města jděte třídou Krále Jiřího, dovede Vás až ke kostelu. Na východní straně chrámu, z ulice Sadová, ve zdi terasy schodiště, si všimněte zapuštěného bronzového reliéfu. Je připomínkou pobytu ruského cara Petra I. v Karlových Varech v roce 1711.

22

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová

Russian Orthodox Church of St Peter and Paul Looks Brand-new Again A conspicuous building, whose dome with five spires with onion-shaped gilded cupolas will attract your attention from a distance, was built from architect Gustav Wiederman’s plans in 1893-1898. The church has the form of a Greek cross and its outer walls are lavishly decorated with ornamental sculptural works and figural paintings. The interior is decorated as well, especially the majolica and wooden iconostas with oil paintings of saints is worth seeing. It was originally made for the World Exhibition in Paris in 1900. The Orthodox Church was built from the contributions of spa visitors from Russia who created the most numerous spa clientele together with Germans and Austrians in the late 19th century. A two-year renovation of the monument, especi­ally of its roof timbers and golden cupolas, was completed in 2015. Sixty thousand pieces of gold leaf were needed only for them. The renovation of the church was paid from the grants of the Russian government and private investors’ gifts. You can get to the admired architectural monument from several directions without any problems. You can e.g. go up from the Sprudel Colonnade to the top of Castle Hill and continue along Peter the Great Street to a little lake called Versailles where you will turn right into Krále Jiřího Street. Or you can go up Sadová Street to get to the lake. Or another choice - go along Krále Jiřího Street from the centre and it will lead you as far as the church. Pay attention to a bronze relief embedded in the wall on the terrace of the staircase on the eastern side when you are in Sadová Street. It commemorates the stay of the Russian czar Peter I in Karlovy Vary in 1711.

Православный храм свв. Петра и Павла сверкает новизной

Russisch-Orthodoxe Kirche Hlg. Peter und Paul strahlt wie neu Den Bau kann man kaum übersehen - seine Kuppel und fünf Türme mit kleineren zwiebelförmigen vergoldeten Kuppeln ziehen auf sich Aufmerksam­ keit schon aus der Ferne. Die Kirche wurde in den Jahren 1893-1898 nach den Plänen des Architekten Gustav Wiederman erbaut. Der Grundriss hat die Form eines griechischen Kreuzes und ihre äußeren Wände sind mit ornamentalen Bildhauerwerken und Figuralgemälden reichlich geschmückt. Auch das Interieur ist geschmückt, vor allem die Ikonostase aus Majolika und Holz mit Ölfarben gemalten Ikonen der Heiligen ist sehenswert. Ursprünglich wurde sie für die Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 hergestellt. Die Russisch-Orthodoxe Kirche wurde aus den Beiträgen russischer Kurbesucher gebaut, die nach Deutschen und Österreichern die grösste Besuchergruppe am Ende des 19. Jahrhunderts bildeten. Im Jahre 2015 wurde die zweijährige Renovierqung des Denkmals, vor allem dessen hölzernen Dachstuhls und goldenen Kuppeln, vollendet. Nur für die Kuppeln brauchte man 60 000 Stücke Blattgold. Die Renovierung wurde aus den Grants der russischen Regierung und Geschenken von Privatinvestoren bezahlt. Zu diesem bewunderten architektonischen Denkmal kommen Sie leicht von verschiedenen Richtungen. Z.B. können Sie von der Sprudelkolonnade auf den Schlossberg gehen, weiter durch die Strasse Petra Velikého zu einem kleinen See, den man Versailles nennt, und dann biegen Sie nach rechts durch die Strasse Krále Jiřího ab. Oder können Sie durch die Strasse Sadová gehen und dann zum See Versailles. Eventuell gehen Sie aus dem Stadtzentrum durch die Strasse Krále Jiřího, sie wird Sie bis zur Kirche führen. Auf der östlichen Seite, von der Strasse Sadová, richten Sie Ihr Augenmerk auf das in der Wand der Terrasse bei den Treppen eingelassenen Bronzerelief. Es erin­ nert an den Aufenthalt des russischen Zaren Peter I. in Karlsbad im Jahre 1711.

Храм Петра и Павла - здание, которого нельзя не заметить. Его пять позолоченных куполов еще издали привлекают внимание. Храм был построен в 1893-1898 годах по проекту архитектора Густава Видермана. В плане он имеет греческий крест, его внешние стены дополняет богато орнаментированное скульптурное и живописное убранство. Столь же обильно украшен интерьер; особого внимания заслуживает деревянный и майоликовый иконостас с писанными маслом иконами святых. Первоначально он был изготовлен для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Православный храм был построен на пожертвования русских гостей курорта. В конце 19 века гости из Российской империи по количеству были на третьем месте после немцев и австрийцев. В 2015 году была закончена длившаяся два года реконструкция памятника архитектуры, в частности деревянной кровли и золотых куполов, на которые понадобилось 60 тысяч золотых пластин. Реконструкция храма была проведена на средства правительства России и за счет даров частных инвесторов. К вызывающему восхищение архитектурному памятнику можно дойти с нескольких сторон. Например, от Гейзерной колоннады вы поднимаетесь по улице Zámecký vrch, затем продолжаете идти по улице Petra Velikého к небольшому пруду Версаль, около которого свернете направо по улице Krále Jiřího. Из центра улица Krále Jiřího приведет вас прямо к храму. На восточной стороне храма, в стене террасы, сходящей на улицу Садовую, обратите внимание на заглубленный бронзовый рельеф, свидетельствующий о пребывании русского царя Петра Первого в Карловых Варах в 1711 году. Kostel otevřen: Bohoslužby: Svatá liturgie: Nedělní škola pro děti:

po-ne 9-18 hod. sobota 16 hod. neděle a svátky 10 hod. 12 hod.

Kirche geöffnet: Mon-Son 9-18 Uhr Gottesdienste: Samstag 16 Uhr Liturgien: Sonntag und Festtage 10 Uhr Sonntagsschule für Kinder: 12 Uhr The church is open: Mon-Sun 9 a.m. - 6 p.m. Services: Saturday at 4 p.m. Holy liturgy: Sundays and holidays at 10 a.m. Sunday school for children: at 12 a.m. Храм открыт: пн-вс 9-18 час. Богослужения: суббота, с 16 час. Божественная литургия: воскресенье и праздники, с 10 час. Воскресная приходская школа: с 12 час.

WWW.PROMENADA.CZ

23


SINCE 1992

NEJMODERNĚJŠÍ OFSETOVÁ TISKÁRNA V KRAJI

Tiskneme, jako když lžeme... KALENDÁŘE | DESKY S VÝSEKEM | ČASOPISY | KNIHY SAMOLEPKY | LETÁKY | VIZITKY | PLAKÁTY | WOBLERY BROŽURY | KATALOGY | OBÁLKY... TISK | VÝSEK | LAMINACE | VAZBA V1, V2, V8 KROUŽKOVÁ VAZBA

Tiskárna GARMOND spol. s r.o. Průběžná 250 362 63 Dalovice info@garmond-tisk.cz

HOTLINE +420 773 800 400

www.garmond-tisk.cz


LEGEND

OF KARLOVY VARY SPA ❚

❚ ❚

81 pokojů kategorie First Class Superior V bezprostřední blízkosti minerálních pramenů Komplexní karlovarská léčba Moderní wellness s bazénem, saunami a whirlpool

❚ ❚ ❚

8 1 rooms of First Class Superior category Close to mineral springs Comprehensive spa treatment Modern wellness center with swimming pool, saunas and whirlpool

❚ ❚

8 1 номеров категории First Class Superior В непосредственной близости лечебных источников минеральной воды Комплексное карловарское лечение Модерный велнес-центр с бассейном, саунами и джакузи

Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary • reservations@royalregent.cz • +420 353 363 111

Více informací a on-line rezervace • More information and on-line booking • Более подробная информация и онлайн бронирование

www.royalregent.cz


.cz

kso www.

KONEC ROKU KSO UZAVŘE KONCERTY

S RADKEM BABORÁKEM A RYBOVOU MŠÍ S koncem kalendářního roku se Karlovarský symfonický orchestr loučí tradičně Vánočním koncertem s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Letos zazní tato nejslavnější a nejznámější česky psaná církevní a vánoční skladba v roce, kdy si připomínáme 250 let od narození a 200 let od úmrtí autora nesmrtelného díla. K Vánočnímu koncertu patří rovněž české klasické koledy; KSO posluchačům nabídne skvostné Vánoční koledy pro sóla, smíšený sbor a orchestr v úpravě Luboše Fišera, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století. Dílo obsahuje na dvě desítky zvukově dokonale zpracovaných motivů a tato Fišerova úprava představuje v nejlepším slova smyslu klasickou, posluchačsky vděčnou součást vánočních koncertů. V první části měsíce nabídne KSO posluchačům velká hudební jména. S orchestrem se představí Radek Baborák, jedna z nejvýraznějších osobností mezinárodní hudební scény. Baborák je světově proslulým hráčem na lesní roh, v posledních letech se věnuje intenzivně také dirigování a právě v této roli jej zažije karlovarské publikum. Na koncertě vystoupí rovněž houslistka Martina Bačová, talentovaná představitelka mladé umělecké generace.

The KSO is Going to Close the Year with Radek Baborák and Ryba’s Christmas Mass

The Karlovy Vary Symphony Orchestra is traditionally saying goodbye to the end of the calendar year with a Christmas concert where the Czech Christmas Mass by Jan Jakub Ryba will be played. It will be played in the year in which we remember the 250th birthday and the 250th death anniversary of the composer of this immortal work. Classical Czech Christmas carols are a part of the concert as well; the KSO is offering wonderful Christmas carols for solos, a mixed choir and an orchestra adapted by Luboš Fišer, one of the most important Czech composers of the 20th century. The work contains twenty sound-perfect music motifs and this adaptation by Fišer represents a classical part of Christmas concerts in the best sense of the word, which is very popular with concert visitors. The KSO will offer the audience big names in the first half of the month. One of the most remarkable personalities of international music, Radek Baborák, will present himself with the orchestra. Baborák is a world-

famous horn player who has also been conducting orchestras in recent years and it is just this role the Karlovy Vary audience will see him in. The violinist Martina Bačová, a talented representative of the young generation, will appear at the concert too.

Конец года КСО завершает концертами с участием Радека Баборака и Рождественской мессой Якуба Яна Рыбы

Традиционным рождественским концертом с Чешской рождественской мессой Якуба Яна Рыбы Карловарский симфонический оркестр расстается с 2015 годом. В этом году, когда автору бессмертного сочинения исполняется 250 лет со дня рождения и 200 лет со дня смерти, прозвучит его самое знаменитое рождественское произведение, написанное на чешском языке. На концерте также будут исполнены чешские классические колядные песни; в этом году КСО представляет слушателям замечательные Рождественские колядки для солистов, хора и оркестра в обработке Любоша Фишера, одного из выдающихся чешских композиторов ХХ века. Произведение состоит из двадцати великолепно аранжированных мотивов, представляющих в полном смысле слова классическую часть рождественских концертов. В первой половине месяца КСО представит слушателям выдающихся артистов. С оркестром выступит Радек Баборак, музыкант с мировым именем. Баборак, один из лучших валторнистов мира, в последнее время много и успешно выступает в качестве дирижера. Так будет и на сей раз. На концерте также выступит талантливая скрипачка Мартина Бачова, принадлежащая к молодому артистическому поколению.


UVÁDÍ

muzikál

CIKÁNI

JDOU DO NEBE 29. února 2016 v 19.30 hod. Představení Severočeského divadla Ústí nad Labem STÄDTISCHES THEATER IN KARLSBAD präsentiert 29. Februar 2016 um 19.30 Uhr Musical DAS ZIGEUNERLAGER ZIEHT IN DEN HIMMEL Vorstellung des Nordböhmischen Theater Ústí nad Labem KARLOVY VARY MUNICIPAL THEATRE presents QUEEN OF THE GYPSIES musical on 29th February 2016 at 7.30 p.m. Performance of the North Bohemian Theatre Ústí nad Labem КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР представляет 29 февраля 2016 года в 19.30 часов мюзикл ТАБОР УХОДИТ В НЕБО Спектакль Северочешского театрa Усти-на-Лабe

% +420 353 225 621, +420 353 225 537 • E-mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz,

www.karlovarskedivadlo.cz

GRANÁT, d.u.v, Turnov

GOLD AND SILVER JEWELLERY, CZECH GARNET SHOPS

• Český granát: nábřeží Jana Palacha 6, Karlovy Vary, ☎ +420 353 235 554 • Isabella: Lázeňská 24, Karlovy Vary, ☎ +420 353 243 618

Podnikové prodejny

• Dlouhá 28/30, Praha 1, ☎ +420 222 315 612 • Pánská pasáž - Na Příkopě 23, Praha 1, ☎ +420 242 451 068 • Panská 1/892, Praha 1, ☎ +420 224 247 463 • náměstí Českého ráje 4, Turnov, ☎ +420 481 323 598 • Dr. Stejskala 9, České Budějovice, ☎ +420 386 358 068 • Latrán 53, Český Krumlov, ☎ +420 380 714 135 • Pražská 502/3, Liberec, ☎ +420 485 100 583


VilaLützow PATŘÍ K NEJKRÁSNĚJŠÍM V ZEMI

30

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, s využitím knihy Slavné vily Karlovarského kraje, foto Lenka Andělová, Líba Ernestová

Villa Lützow Ranks as One of the Most Beautiful in the Country

Empírovou vilu si nechal postavit v letech 1853-1854 baron August Friedrich Ulrich von Lützow. Vybral si zajímavé místo ve svahu, s krásným výhledem na město, dnes na tzv. Vyhlídce, v parku Jeanna de Carro. Stejně jako Lützow vzbuzoval kolem sebe emoce a byl považován za podivína, tak se i jeho vila vymykala všem tehdejším stavbám ve městě. Dodnes je zařazována mezi nejzajímavější vily v České republice. Protože se nedochovaly originální plány, není jisté, kdo je autorem architektonického návrhu. Jednopatrová vila je členěna do tří dílů s ustupující převýšenou střední částí. Díky plochému zastřešení objekt vytváří dojem věží s náznakem cimbuří na nároží. Netradičně pojata je i rozlehlá, romantizující zahrada s terasami a množstvím zákoutí, tajemných jeskyň, doplněná glorietem, pergolami, altánky. Zahrada je jakousi soukromou galerií kovových soch. Baron byl milovníkem zvířat, a tak si sem umístil jelena, býka, koně, levharta, psy, kočku ad. Právě sochu kočky pak přenesl na střechu kruhového pavilonu před vilou a později ji otočil zády k městu. Vysmíval se tak radním, kteří dle jeho názoru nevhodně umístili v přilehlém parku sloup se sochou Karla IV. Stejně tak ironizoval pověst o objevení Vřídla, podle níž pes doprovázející královskou družinu pronásledoval jelena, a spadl do horkého jezírka. Proto na strmý skalnatý kopec umístil kamzíka. Paradoxně se tím postaral o jeden ze symbolů lázeňského města. Podivínský hrabě nakonec zemřel jako čestný občan Karlových Varů. Jeho vila je dnes v soukromém vlastnictví.

Villa Lützow gehört zu den schönsten in der Republik Die Empire-Villa liess sich in den Jahren 1853-1854 Baron August Friedrich Ulrich von Lützow erbauen. Er suchte sich einen interessanten Platz auf dem Abhang und mit einer schönen Aussicht auf die Stadt im Jean de Carro-Park aus (heute nennt man es hier Na Vyhlídce). Lützow erweckte viele Emotionen und man hielt ihn für einen Sonderling und auch seine Villa unterschied sich von allen anderen Bauten in der Stadt. Bis heute wird sie unter die interessantesten Villen in der Tschechischen Republik eingereiht. Da sich die ursprünglichen Bauplänen nicht erhielten, ist heute nicht klar, wer sie eigentlich entworfen hatte. Die einstöckige Villa wird in drei Teile mit einem zurücktretenden höheren Mittelteil eingegliedert. Dank dem flachen Dach hat der Bau den Anschein, dass er aus Türmen mit einem Anzeichen von Zinnen an der Ecke besteht. Auch der ausgedehnte, romantisierende Garten mit Terrassen und einer Menge von Ecken und geheimnisvollen Höhlen, der mit einer Gloriette, Pergolen und Altanen ergänzt ist, sieht nicht traditio­nell aus. Der Garten ist eine Art Privatgalerie mit zahlreichen Metallstatuen. Der Baron liebte Tiere und so stellte er hierher einen Hirsch, Stier, ein Pferd und einen Leoparden, Hunde, eine Katze usw. Es war gerade die Katzenstatue, die er später an das Dach übertrag und noch später stellte er sie so, dass sie ihren Hinterteil der Stadt zeigte. Auf diese Weise verspottete er die Ratsherren, die seiner Meinung nach eine Säule mit der Statue von Karl IV. ungeeignet im anliegenden Park angebracht hatten. Er ironisierte auch die Sage über die Entdeckung des Sprudels, nach der der Hund, der das königliche Gefolge begleitete und einen Hirsch jagte, in eine Tiefe voll heissen Wassers fiel. Darum brachte er an einen steilen Rockfelsen eine Gemsstatue an. Es ist ein Paradox, dass gerade diese Statue zu einem der Symbole der Kurstadt wurde. Der exzentrische Baron starb schliesslich als ein Ehrenbürger Karlsbads. Seine Villa hat heute einen Privatbesitzer.

Baron August Friedrich Ulrich von Lützow had the Empire villa built in 1853 to 1854. He chose an interesting place on a hillside with a wonderful view of the town, today called Na Vyhlídce (Belvedere), in Jean de Carro Park. Being considered an eccentric person, Lützow aroused a lot of emotions around him and his villa, too, was different from all buildings in the town in those days. It has been ranked as one of the most interesting villas in the Czech Republic until today. As the original plans have not been preserved, it is not sure who designed it. The one-storey villa is divided into three parts with a higher receding middle part. Thanks to its flat roof, the building creates an impression of towers with a hint of battlements on the corner. A large, romanticizing garden with terraces, a number of quiet corners and mysterious caves complemented with a gloriette, pergolas and summerhouses is untraditional as well. It is a sort of private gallery full of metal statues. The baron loved animals and so he put here statues of a deer, bull, ­horse, leopard, dogs, cats etc. Later he placed the statue of cat on the roof of a round pavilion in front of the villa and still later he turned it so that its bottom was directed toward the town. It was his way how to mock town councillors who had put up a column with Charles IV statue in the adjacent park - in his opinion inappropriately. In the same way he treated with irony the legend about the discovery of the Sprudel according to which a dog which was accompanying a retinue and chasing a deer fell into a pond with hot water. That was why he put a statue of a chamois on a steep rocky hill. The chamois became paradoxically one of the symbols of the spa town. The eccentric baron finally died as an honorary citizen of Karlovy Vary. Today his villa has a private owner.

Вилла Лютцов принадлежит к самым красивым в стране Ампирная вилла была построена в 1853-1854 годах по заказу барона Aвгуста Фридриха Ульриха фон Лютцова. Для строительства он выбрал интересное место над откосом, с красивым видом на город (ныне на так называемой Обзорной площадке), в парке Жана де Карро. Так же, как Лютцов был центром внимания общественности, считавшей его чудаком, так и его вилла выделялась среди всех тогдашних зданий в городе. До сегодняшнего дня она считается одной из самых интересных вилл в Чешской Республике. Поскольку оригинальные чертежи не сохранились, неизвестно, кто является автором проекта. Двухэтажная вилла делится на три части с уступающей средней частью. Из-за плоской крыше объект производит впечатление зубчатой башни. Нетрадиционно выглядит и просторный романтический сад с террасами и множеством тихих уголков, таинственных пещер, дополненный павильоном, перголами, беседками. Сад является некоей частной галереей металлических статуй. Барон любил зверей, поэтому поместил здесь оленя, быка, коня, леопарда, собак, кошку и др. Именно скульптуру кошки Лютцов перенес на крышу кругового павильона перед виллой, а позднее повернул ее спиной к городу. Так он высмеял членов городской управы, которые, по его мнению, неподходяще поместили в прилегающем парке колонну со статуей Карла IV. Столь же Лютцов иронизировал над легендой об обнаружении Гейзера, согласно которой пес королевской дружины преследовал оленя и упал в яму с горячей водой. Поэтому на крутую скалу барон поместил серну. Как ни парадоксально, но серна Лютцова стала одним из символов города-курорта. Незадолго перед смертью чудаковатому барону было присвоено звание почетного гражданина Карловых Вар. Ныне его вилла находится в частном владении.


Lenka Andělová, foto www.kvpoint.cz - Jan Jonák, 2M Studio s.r.o., Petr Lněnička

V přírodní rezervaci

S O O S to bublá a syčí

Nemusíte jezdit na Island, abyste zažili úchvatnou podívanou na miniaturní sopky, krátery, bublající mofety i členitá rašeliniště. Stačí se vydat z Františkových Lázní k Novému Drahovu a ocitnete se v Národní přírodní rezervaci Soos. Vznikla na území, kde probíhala kdysi bohatá geo­ logická a vulkanická činnost. Dnes se tu rozkládá rozlehlé rašeliniště, doznívající vulkanickou činnost dokládá množství vývěrů minerálních pramenů. Zajímavým úkazem jsou malé bahenní sopky, tzv. mofety. Bublají tam, kde ze země vyvěrá oxid uhličitý. Ačkoliv je rozloha přírodní rezervace 221 hektarů, kvůli ochraně vzácných biotopů je veřejnosti přístupná jen malá část, asi 1,2 km dlouhá naučná stezka s několika informačními panely. Vede po dně bývalého slaného jezera, ve kterém se dařilo řasám zvaným rozsivka. Z jejich odumřelých schránek se postupně vytvořil několik metrů vysoký tzv. křemelinový štít, považovaný za evropský unikát. Ve zdejších specifických podmínkách rostou vzácné rostliny a mechy, žije tu množství hmyzu i obojživelníků, území je hnízdištěm stovek druhů ptáků. V areálu můžete také navštívit expozici o historii Země s modely prehistorických ještěrů i stanici pro záchranu živočichů. Po zimní přestávce tu opět otevřou 19. března 2016.

32

WWW.PROMENADA.CZ

Murmeln und Zischen im Naturschutzgebiet Soos Sie brauchen nicht, nach Island zu fahren, um einen faszinierenden Anblick der Miniaturvulkane, Krater, murmelnden Mofetten und ge­ gliederten Torfmoore zu erleben. Sie müssen sich nur auf den Weg aus Franzensbad nach Nový Drahov machen und bald kommen Sie in das Naturschutzgebiet Soos. Es entstand auf dem Gelände, wo einst eine extensive geologische und Vulkan-Aktivität verliefen. Heute gibt es hier ein ausgedehntes Torfmoor und die ehemalige vulkanische Aktivität beweist eine Menge von Mineralquellen. Eine interessante Erscheinung sind kleine Schlammvulkane, sog. Mofetten. Sie murmeln dort, wo Kohlendioxid aus der Erde herauskommt. Obwohl die Fläche des Naturschutzgebietes 221 Hektar beträgt, wurde wegen des Schutzes von seltsamen Biotopen nur sein kleiner Teil der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und zwar ein 1,2 Kilometer langer Lehrpfad mit einigen Informationstafeln. Er läuft auf dem Boden eines ehemaligen Salzsees, in dem Algen gediehen, die man Kieselalgen nennt. Aus ihren abgestorbenen Schallen bildete sich hier allmählich eine einige Meter hohe Kilselgur-Schichte, die man für ein europäi­ sches Unikat hält. In den hiesigen spezifischen Bedingungen wachsen seltsame Pflanzen und Moose, es leben hier zahlreiche Insekten und ­Amphibien­und es befindet sich hier ein Nistort von Hunderten von Vogelarten. Auf dem Gelände können Sie auch eine Ausstellung über die Historie der Erde mit Saurier-Modellen besichtigen und eine Tierrettungsstation besuchen. Nach einer Winterpause wird hier am 19. März 2016 wieder geöffnet werden.


Bytové interiéry v Plzni od světoznámého architekta Adolfa Loose Apartment interiors in Pilsen designed by world-famous architect Adolf Loos

Komentované prohlídky každý čtvrtek a sobotu Guided tours every Thursday and Saturday

Byty Krausových a Voglových Brummelův dům Semlerova rezidence

www.adolfloosplzen.cz www.visitplzen.eu

Kraus and Vogl Apartments Brummel House Semler Residence


Zimní radovánky v Mariánských Lázních Winterfreuden in Marienbad Mariánské Lázně nejsou typickým střediskem zimního sportu, přesto si zde milovníci zimních sportů jistě přijdou na své. Lázeňské město obklopují rozlehlé náhorní plošiny s nadmořskou výškou od 800 do 850 m n.m. Díky jedinečným klimatickým a geografickým podmínkám lze poznat zasněžené Mariánské Lázně i jako ráj zimní lyžařské turistiky. Sjezdové lyžování Dva svahy, 1 kabinková lanovka, 2 vleky (dvojkolka), 1,6 km sjezdových tratí, 3 sjezdovky všech stupňů obtížnosti, 100 % tratí zasněžováno. Dětský park s profesionálním vybavením, posuvným pásem, dětským lanovým vlekem, kolotočem pro nejmenší a moderními výukovými prvky. Půjčovna lyží, snowboardů a lyžařského vybavení. Lyžařská škola a školka. Občerstvení přímo u dolní stanice lanové dráhy. Parkování ve skiareálu ZDARMA. Večerní lyžování. Zimní běžkařský areál Pro milovníky bílé stopy jsou upraveny běžkařské trasy. Při dobrých sněhových podmínkách můžete využít tratě různých obtížností, jak pro klasické lyžování, tak pro bruslení. Jsou oblíbené nejen u místních obyvatel a hostů města, ale také u sportovců z širokého okolí. Zimní stadion Místní zimní stadion otevírá své brány milovníkům bruslení každý rok. Bruslení veřejnosti bude opět probíhat v nové sezóně 2015/2016.

Marienbad ist kein typisches Wintersportzentrum, trotzdem findet hier jeder Freund der Wintersporte etwas für sich. Die Kurstadt umgeben aus­ gedehnte Bergplateaus mit der Seehöhe von 800 bis zu 850 m. Dank seinen ausgezeichneten klimatischen und geographischen Be­din­g­ungen kann man verschneites Marienbad auch als ein Wintertouristik-Paradies kennen lernen. Abfahrt Zwei Abhänge, 1 Kabinenlift, 2 Schlepplifts, 1,6 km Abfahrtsstrecken, 3 Abfahrtbahnen aller Stufen der Schwierigkeit, 100 % von Strecken künstlich beschneit. Ein Kinderpark mit professioneller Ausstattung, einem Zauberteppich, Kinder-Seillift, einem Karussell für die Kleinsten und modernen Lehrmethoden. Verleih von Skis, Snowboards und Skiausrüstung. Skischule und Kindergarten. Erfrischung direkt an der unteren Station der Seilbahn. Parken auf dem Ski-Gelände KOSTENLOS. Abendskifahren. Langlaufgelände Für die Freunde der weissen Spur wurden die Langlaufloipen hergerichtet. Bei guten Schneebedingungen können Sie Strecken verschiedener ­Sch­wie­­rig­keit ausnutzen, sowie für das klassische Skifahren als auch für Schlit­tschuhlaufen. Sie sind nicht nur bei örtlichen Einwohnern und Be­suchern der Stadt sondern auch bei Sportlern aus der weiten Umgebung beliebt. Winterstadion Das örtliche Winterstadion öffnet seine Tore den Freuden des Schlittschuhlaufens jedes Jahr. Das Eislaufen der Öffentlichkeit wird in der neuen Saison 2015/2016 wieder stattfinden.

VÍCE NA • MEHR AUF: WWW.MARIANSKELAZNE.CZ

CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz infolinka: +420 841 101 101


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

Relaxujte...

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví Týden pro krásu | Rekondiční pobyt Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche Gesundheitswoche | Relaxwoche Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение Программа для красоты Антистрессовая программа Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

Vyrobte si sami

FIGURKU K BETLÉMU

Než začnete doma s vánoční výzdobou, přečtěte si postřehy řezbáře Václava Nekoly z Ostrova. Možná Vás inspirují k tomu, že si domov vyzdobíte kromě adventního věnce, stromečku a čerstvých větviček také betlémem. A nemusí stát moc peněz; při troše šikovnosti a trpělivosti si pár jednoduchých postaviček vyřežete doma sami. Václav Nekola chtěl kdysi svým dětem vyřezat postavičky z Večerníčků. U záliby zůstal a dnes je z něho uznávaný řezbář. Betlémy také sbírá, doma má dvě stovky papírových a téměř 70 figurkových ze dřeva. Jeho práce si letos můžete prohlédnout v jáchymovském muzeu, Ostrovský betlém uvidíte v klášterním areálu v Ostrově a další tři betlémy v muzeu u Karlova mostu v Praze.

Kde jste se naučil základům řezbářství? Začínal jsem sám. Nikoho, kdo by řemeslo uměl, jsem neznal, nebyla k dispozici ani kvalitní literatura, tak jsem se učil metodou pokus - omyl. Dnes zájemcům připravím polotovar se základním tvarem a oni podle modelu vyřezávají detaily. Rád jim poradím a upozorním na základní chyby, kterých je třeba se vyvarovat. Respektuji ale styl každého řezbáře, protože ten je osobitý. Když dnes přijedu na výstavy, nemusím se ani dívat na jméno autora, rukopis zkušeného řezbáře už poznám. Co je pro řezbářské řemeslo důležité a co by měl začátečník vědět? Nejdůležitější je správně připravené, ostré a kůží vyleštěné nářadí, aby dřevo zůstalo po řezu hladké. Potřebuji dále správně proschlé dřevo a nezbytná je trpělivost, jinak se člověk pořeže.

36

WWW.PROMENADA.CZ

Souhlasíte s tím, že ideální dřevo k vyřezávání je lípa? Ano, sám jsem u ní zůstal nejen proto, že je měkká, ale je také v řezu stálobarevná. Vyřezávat ovšem můžete z jakéhokoliv dřeva. V západních Čechách je např. dostatek olší, její dřevo je však různobarevné, a tak vám může vyjít jinak barevný obličej, než zbytek postavičky. Řekněme, že si jednoduchou postavičku budu chtít vyřezat. Jak postupujete Vy? Nejprve si figurku nakreslím na papír a návrh přenesu na vhodné dřevo. Vždy postupuji odspoda nahoru, jako poslední tedy kreslím hlavu. Je třeba mít jasnou představu, aby se nestalo, že mě při práci napadne, co na postavě ještě vyřežu, jenže zjistím, že jsem si potřebný kus dřeva na počátku odřízl. Máte doma vyřezanou postavičku, která je Vaší srdeční záležitosti a nikdy byste ji neprodal? Takových mám mnoho. První kousky, jakési originály, nikdy nikomu nedávám, i kdyby platil zlatem. Podruhé už totiž neuděláte naprosto stejnou postavu, a to včetně chyb, kterých se dopustíte. Já se podle nich učím. A Váš řezbářský sen? Chystám se vyřezat Krušné hory. Do dřevěné desky bych rád vydlabal historické město Ostrov, nad ním Jáchymov, Plešivec, Boží Dar a Klínovec.


Divadlo Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 9.12. st 19.30 hod., M. Camoletti: Byt na inzerát, odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. Hrají: M. Zounar, A. Gondíková/J. Zenáhlíková, I. Andrlová/V. Jeníková ad. Divadelní společnost Háta.

10.12. čt 16.30 hod., Vánoční show 2015, J. Čenský, P. Salava, M. Nesvadba s novou verzí tradičního vánočního pořadu pro děti. 11.12. pá 19.30 hod., P.I. Čajkovskij: Louskáček, klasický balet je příběhem o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. V titulních rolích: P. Enekeš/V. Gončarov/P. Popovský, M. Pleškova/V. Podhorná/ N. Vasina. Režie: V. Nečas. Severočeské divadlo. 12.12. so 18 hod., Veselé Vánoce s Dylení, jak probíhala zabíjačka? Jak vypadá Ježíšek? Co dělají andělé v nebi? Soubor písní a tanců Dyleň.

18.1. po 19.30 hod., R. Cooney, J. Chapman: Do ložnice vstupujte jednotlivě, i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Hrají: M. Bočanová/ K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas/M. Zounar. Režie: A. Procházka. Divadelní společnost Háta.

18.12. pá 19.30 hod., W. Russell: Shirley Valentine, one woman show S. Stašové. Bravurní komedie o hledání vlastní identity. Režie: Z. Kaloč. Divadlo Rokoko a Agentura FDA.

21.1. čt 19.30 hod., H. Pawlowská: Chuť do života, nejčtenější česká spisovatelka, scenáristka, moderátorka a publicistka představí zbrusu novou zábavnou one woman talk-show inspirovanou svojí nejnovější knihou.

22.12. út 19.30 hod., R. Cooney: Rodina je základ státu, fraška s propracovanou zápletkou a suchým britským humorem. Hrají: M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch ad. Režie: P. Hruška. Divadlo Palace.

24.1. ne 15 hod., J. Galinová: Kocour v botách, pohádka Docela velkého divadla.

2.1. so 19.30 hod., D. Drábek: Koule, atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky… Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu soudních žalob a mediálních emocí. V hlavní roli P. Tomicová. Režie: D. Drábek. Klicperovo divadlo Hradec Králové. 8.1. pá 19.30 hod., N. Koljada: Slepice, komedie o milostném pětiúhelníku, do něhož patří mladá herečka, umělecký šéf, správce divadla a manželky řečených pánů, rovněž umělkyně. Hrají: Š. Hrabalová, L. Domesová, M. Hniličková, P. Marek. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 12.1. út 19.30 hod., Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme, na oslavu se sejdou tři bratři - pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan - i se svými manželkami… Hrají: V. Vydra, S. Skopal, M. Zahálka ad. Režie: J. Novák. Agentura Harlekýn. 17.1. ne 19.30 hod., W. Russell: Shirley Valentine (viz 18.12.)

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Vánoční koncerty a novoroční koncert v Grandhotelu Pupp 2015/2016 Mírové nám. 2, % 353 109 111 24.12. čt 14.30 hod., Vánoční koncert, W.A. Mozart: Malá noční hudba - výběr, C. Franck: Panis angelicus, J.P. Martini: Piacer dámor ad., A. Skočilová-soprán, P. Vondrová-mezzosoprán, V. Lineckij-housle, Komorní soubor Divertimento. 25.12. pá 15 hod., Varhanní koncert - sólo pro varhany, trubku, flétnu a harfu, H. Purcell: Trumpet Tune pro trubku

25.1. po 19.30 hod., K. Huff: Deštivé dny, americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Hrají: R. Krajčo a D. Švehlík.

21.3. po 19.30 hod., M. Forman, J. Papoušek, I. Passer, J. Galinová: Hoří, má panenko, komedie na motivy slavného filmu. Docela velké divadlo. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. 11.12. Fr 19.30 Uhr, P.I. Tschaikowski: Der Nussknacker, Ballett. DE

29.2. Mo 19.30 Uhr, J. Doga, E. Lotjanu: Das Zigeunerlager zieht in den Himmel, Musical. 7.3. Mo 19.30 Uhr, J. Strauss: Die Fledermaus, Operette. 15.3. Di 19.30 Uhr, P.I. Tschaikowski: Der Schwanensee, Ballett. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte.

3.2. st 19.30 hod., Všechnopartička, talk show K. Šípa.

EN

4.2. čt 19.30 hod., V. Blažek, Z. Podskalský, E. Illín, V. Hála: Světáci. Divadelní společnost Háta.

Feb 29th Mon 7.30 p.m., J. Doga, E. Lotjanu: Queen of the Gypsies, musical.

10.2. st 19.30 hod., I. Dousková: Hrdý Budžes. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram.

Mar 7th Mon 7.30 p.m., J. Strauss: The Bat, operetta.

29.2. po 19.30 hod., J. Doga, E. Lotjanu: Cikáni jdou do nebe, muzikál Severočeského divadla.

Music programmes - see the section Concerts.

7.3. po 19.30 hod., J. Strauss: Netopýr, opereta divadla F.X. Šaldy Liberec.

RU

15.3. út 19.30 hod., P.I. Čajkovskij: Labutí jezero, klasický baletní titul. Severočeské divadlo. 20.3. ne 15 hod., J. Galinová: Ferda mravenec, pohádka Docela velkého divadla.

Dec 11th Fri 7.30 p.m., P.I. Tchaikovski: The Nutcracker, ballet.

Mar 15th Tue 7.30 p.m., P.I. Tchaikovski: The Swan Lake, ballet.

11.12 пт 19.30 час., П.И. Чайковский: Щелкунчик, балет.

29.2 пн 19.30 час., Й. Дога, Е. Лотяну: Табор уходит в небо, мюзикл. 7.3 пн 19.30 час., Й. Штраусс: Летучая мышь, оперета. 15.3 вт 19.30 час., П.И. Чайковский: Лебединое озеро, балет. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

a varhany, J.S. Bach: Air, A. Dvořák: Largo z Novosvětské symfonie pro trubku a varhany ad., Z. Melicharová-harfa, M. Petrová-flétna, M. Zvolánek-trubka, P. Svoboda-varhany. 1.1. pá 15 hod., Novoroční koncert - Vivat jazz and musical!, H. Warren/M. Gordon: Chattanooga Choo-Choo, G. Marks/S. Simons: All Of Me, D. Ellington: C Jam Blues ad. M. Vaculová a J. Štágr-zpěv, Big Band Karlovy Vary.

Christmas concerts and New Year’s concert in the Grandhotel Pupp 2015/2016

Weihnachtskonzerte und Neujahrskonzert im Grandhotel Pupp 2015/2016

Рождественские концерты и Новогодний концерт в Гранд-отеле Пупп 2015/2016

24.12. Do 14.30 Uhr, Weihnachtskonzert 25.12. Fr 15 Uhr, Orgelkonzert 1.1. Fr 15 Uhr, Neujahrskonzert

24.12 чт 14.30 час., Рождественский концерт 25.12 пт 15 час., Концерт органной музыки 1.1 пт 15 час., Новогодний концерт

Dec 24th Thu 2.30 p.m., Christmas concert Dec 25th Fri 3 p.m., Organ concert Jan 1st Fri 3 p.m., New Year’s concert

WWW.PROMENADA.CZ

37


Další koncerty Weitere Konzerte • Other Concerts • Прочие концерты Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500, www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО) CZ 7.12. po 19.30 hod., Vánoční koncert, sbory ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 14.1. čt 19.30 hod., Abonentní koncert, F. MendelssohnBartholdy: Krásná Meluzína, předehra, R. Schumann: Koncert pro klavír a moll, W.A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur, J. Brault-klavír. Dirigent: M. Lebel. 22.1. pá 19.30 hod., Dirigentský masterclass ve spolupráci s Vysokou hudební školou ve Výmaru, B. Smetana: Z českých luhů a hájů, W.A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, KV 622, F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll „Skotská“. Vedoucí projektu: N. Pasquet. 28.1. čt 19.30 hod., Abonentní koncert, R. Wagner: Siegfriedova idyla, J.S. Bach: Koncert pro dvě harfy b moll, D. Šostakovič: Symfonie č. 7 C dur „Leningradská“, B. Klablenová-harfa, A. Brateljević-harfa. Dirigent: Jiří Štrunc. 18.2. čt 19.30 hod., Abonentní koncert, C. Saint-Saëns: Tanec kostlivců, B. Martinů: Koncert pro klavír, housle a violoncello, W.A. Mozart: Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“, Trio Martinů. Dirigent: J. Štrunc. 25.2. čt 19.30 hod., Karlovarští symfonikové sólově. Dirigent: J. Kučera. 3.3. čt 19.30 hod., Abonentní koncert, W.A. Mozart: Kouzelná flétna, předehra, E. Grieg: Koncert pro klavír a orchestr a moll, D. Šostakovič: Symfonie č. 9, K. Františová-klavír. Dirigent: J. Mikoláš. 18.3. pá 19.30 hod., Závěrečný koncert Mistrovských pěveckých kurzů. Dirigent: F. Drs. DE 14.1. Do, 22.1. Fr, 28.1. Do, 18.2. Do, 25.2. Do, 3.3. Do, 18.3. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters EN Jan 14th Thu, Jan 22nd Fri, Jan 28th Thu, Feb 18th Thu, Feb 25th Thu, Mar 3rd Thu, Mar 18th Fri 7.30 p.m., Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU 14.1 чт, 22.1 пт, 28.1 чт, 18.2 чт, 25.2 чт, 3.3 чт, 18.3 пт 19.30 час., Концерты Карловарского симфонического оркестра

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 2.12. st 18 hod., Duo Jamaha, nejúspěšnější kapelu a hvězdu TV Šlágr tvoří otec a syn Kotvanovci. 3.12. čt 16 hod., Adventní koncert ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 7.12. po 19.30 hod., Kamil Střihavka & Leaders!, zpěvák s výjimečným hlasem, kterým si získává fanoušky všech generací. 14.12. po 19.30 hod., Adventní koncert, J.J. Ryba: Česká mše vánoční, Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň. Dirigent: Z. Vimr. 17.12. čt 19.30 hod., Jazzové Vánoce, koncert souborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 26.12. so 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. 1.1. pá 19.30 hod., Světem operety, slavnostní novoroční koncert Johann Strauss orchestru (Vídeň-Coburg). 6.1. st 19.30 hod., Glenn Miller Story (viz 26.12.) 23.2. út 19.30 hod., Radůza, recitál známé písničkářky. DE 14.12. Mo 19.30 Uhr, J.J. Ryba: Tschechische Weihnachtsmesse 26.12. Sa, 6.1. Mi 19.30 Uhr, Glenn Miller Story 1.1. Fr 19.30 Uhr, Neujahrskonzert EN Dec 14th Mon 7.30 p.m., J.J. Ryba: Czech Christmas Mass Dec 26th Sat, Jan 6th Wed 7.30 p.m., Glenn Miller Story Jan 1st Fri 7.30 p.m., New Year’s concert RU 14.12 пн 19.30 час., Я.Я. Рыба: Чешская рождественская месса 26.12 сб, 6.1 ср 19.30 час., Glenn Miller Story 1.1 пт 19.30 час., Новогодний концерт

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz 38

WWW.PROMENADA.CZ

CZ 10.12. čt 19.30 hod., Symfonický koncert KSO, F. Erkel: Hunyadi László, předehra k opeře, J. Brahms: Koncert pro housle D dur, J. Sibelius: Symfonie č. 2 D dur, M. Bačová-housle. Dirigent: R. Baborák. 11.12. pá 19.30 hod., Václav Neckář a skupina Bacily, galakoncert populárního zpěváka. 12.12. so 20 hod., Support Lesbiens: Special Acoustic Tour, Tonya Graves & I. Pazderková j.h. 18.12. pá 19.30 hod., Vánoční koncert KSO, J.J. Ryba: Česká mše vánoční, L. Fišer: Vánoční koledy, J. Sibera-soprán, J. Hrochovámezzosprán, V. Sibera-tenor, J. Hájek-baryton, Karlovarský pěvecký sbor, dětské sbory ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Dirigent: J. Kučera. 19.12. so 20 hod., Dan Bárta & Illustratosphere: První Fiftýn Tour 2015, koncert populárního zpěváka. 25.12. pá 18 hod., Vánoční koncert 2.1. so 19.30 hod., Novoroční koncert 5.1. út 19.30 hod., Slavnostní novoroční koncert KSO, P.I. Čajkovskij: Louskáček, suita, S. Rachmaninov: Koncert pro klavír č. 2, P.I. Čajkovskij: Labutí jezero, suita, A. Chačaturjan: Maškaráda, suita, K. Stepasjuková-klavír. Dirigent: M. Peschík. 4.2. čt 19.30 hod., Abonentní koncert KSO, R. Strauss: Burleska pro klavír a orchestr d moll, S. Rachmaninov: Symfonie č. 3 a moll, I. Kahánek-klavír. Dirigent: M. Lebel. 24.3. čt 19.30 hod., Velikonoční koncert KSO. Dirigent: M. Lebel. každou st-so 22 hod., Hudební a taneční večery DE 10.12. Do, 18.12. Fr, 5.1. Di, 4.2. Do, 24.3. Do 19.30 Uhr, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters 25.12. Fr 18 Uhr, Weihnachtskonzert 2.1. Sa 19.30 Uhr, Neujahrskonzert jeden Mi-Sa 22 Uhr, Musik- und Tanzabende EN Dec 10th Thu, 18th Fri, Jan 5th Tue, Feb 4th Thu, Mar 24th Thu 7.30 p.m., Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra Dec 25th Fri 6 p.m., Christmas concert Jan 2nd Sat 7.30 p.m., New Year’s concert every Wed-Sat 10 p.m., Music and dance evenings RU 10.12 чт, 18.12 пт, 5.1 вт, 4.2 чт, 24.3 чт 19.30 час., Концерты Карловарского симфонического оркестра 25.12 пт 18 час., Рождественский концерт 2.1 сб 19.30 час., Новогодний концерт каждую ср-сб 22 час., Музыкальные и танцевальные вечера

Grandhotel Pupp • Грaнд-oтeль Пупп Mírové nám. 2, % 353 109 622, www.pupp.cz CZ 16.12. st 19 hod., Adventní koncert, J.J. Ryba: Česká mše vánoční, Karlovarský pěvecký sbor. Řídí: M. Bok. DE 16.12. Mi 19 Uhr, J.J. Ryba: Tschechische Weihnachtsmesse EN Dec 16th Wed 7 p.m., J.J. Ryba: Czech Christmas Mass RU 16.12 ср 19 час., Я.Я. Рыба: Чешская рождественская месса

Parkhotel Richmond • Парк-Отель Ричмонд Slovenská 3, 353 177 111 1.1. pá 17 hod., Novoroční koncert - Ohňostroj operních a operetních melodií, L. Brožíková-soprán, R. Nachtigallovámezzosoprán, P. Klečka-baryton, Š. Pražák-housle, A. Kužela-klavír, Originální hudební divadlo Praha a sólisté. DE 1.1. Fr 17 Uhr, Neujahrskonzert EN Jan 1st Fri 5 p.m., New Year’s concert RU 1.1 пт 17 час., Новогодний концерт CZ

Thermal • Термал Velký sál, I.P. Pavlova 11, info % 603 717 399, www.thermal.cz CZ 10.12. čt 19 hod., Marie Rottrová, galakoncert populární zpěvačky.

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

EN Dec 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th Tue, Jan 1st Fri, Jan 2nd Sat, Jan 6th Wed, Jan 12th, 19th, 26th Tue, Feb 2nd, 9th, 16th, 23rd Tue, Mar 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th Tue, Mar 17th, 24th, 31st Thu 4 p.m., Organ concert RU 1., 8., 15., 22., 29.12 вт, 1.1 пт, 2.1 сб, 6.1 ср, 12., 19., 26.1 вт, 2., 9., 16., 23.2 вт, 1., 8., 15., 22., 29.3 вт, 17., 24., 31.3 чт 16 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte RU every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna • Church of St Anna • Костел св. Анны Sedlec, info % 353 563 621 CZ 20.12. ne 15 hod., Adventní koncert, J.J. Ryba: Česká mše vánoční, Karlovarský pěvecký sbor. Řídí: J. Rezek. DE 20.12. So 15 Uhr, J.J. Ryba: Tschechische Weihnachtsmesse EN Dec 20th Sun 3 p.m., J.J. Ryba: Czech Christmas Mass RU 20.12 вс 19 час., Я.Я. Рыба: Чешская рождественская месса

Hotel Imperial • Отель Империал Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz CZ každou st 19-22 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou so 14-17 hod., Piano každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. DE jeden Mi 19-22 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden Sa 14-17 Uhr, Piano jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. EN every Wed 7 p.m.-10 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sat 2 p.m.-5 p.m., Piano every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. RU каждую ср 19-22 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждую сб 14-17 час., Фортепиано каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси • Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 25.12. po 19 hod., 1.1. pá 16 hod., Komorní koncerty, J. Meixnerová. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 25.12. Mo 19 Uhr, 1.1. Fr 16 Uhr, Kammerkonzerte EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Dec 25th Mon 7 p.m., Jan 1st Fri 4 p.m., Chamber concerts RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 25.12 пн 19 час., 1.1 пт 16 час., Камерные концерты • Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 CZ každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery DE jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера

nám. Svobody 2, % 733 233 266

Lidový dům

CZ 1., 8., 15., 22., 29.12. út, 1.1. pá, 2.1. so, 6.1. st, 12., 19., 26.1. út, 2., 9., 16., 23.2. út, 1., 8., 15., 22., 29.3. út, 17., 24., 31.3. čt 16 hod., Varhanní koncerty DE 1., 8., 15., 22., 29.12. Di, 1.1. Fr, 2.1. Sa, 6.1. Mi, 12., 19., 26.1. Di, 2., 9., 16., 23.2. Di, 1., 8., 15., 22., 29.3. Di, 17., 24., 31.3. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte

Školní 1, info % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz CZ 4.12. pá 20 hod., Škwor 6.2. so 20 hod., Chinaski 27.2. so 20 hod., Mandrage 25.3. pá 20 hod., Wohnout


Kluby Clubs

Galerie umění

Divadlo Husovka, Klub Paderewski 

9.12. st 19.30 hod., Iva Bittová & Čikori, vynikající zpěvačka a houslistka spolu s akustickou kapelou Čikori. 20.12. ne 17, 19.30 hod., Vondráši, Matouši, adventní koncert DaD kvintetu, společně s Velmi malým komorním orchestrem Varvary Divišové a Salónním lázeňským pěveckým sborem Varvary Divišové.

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz

Club Imperial - Hotel Imperial

1.1. pá 20.30 hod., Barbora Swing’s, talentovaná jazzová zpěvačka okouzluje publikum nevšedně zabarveným, sametovým altem a výběrem nejlepších jazzových a swingových skladeb. 8.1. pá 20.30 hod., Tom Vybíral Trio, uznávaný jazzový bubeník a jeho trio. 15.1. pá 20.30 hod., Petra Vlková Band, čistota projevu, muzikálnost a elegantní styl, vycházející z akustického popu s přídechem jazzu. 22.1. pá 20.30 hod., Bharata Rajnošek Quartet, vynikající multiinstrumentalista s osobitým a dynamickým projevem. 29.1. pá 20.30 hod., Jamie Marshall, skvělý anglický písničkář spolupracující se špičkou světové rock a pop scény.

Kino Drahomíra Husovo nám. 2, % 603 375 555, www.husovka.info 2.12. st 19.30 hod., Poutníci, legendární bluegrassová skupina. 7.12. po 19.30 hod., Hromosvod a host, původně dětská kapela stoupá stále vzhůru a hraje našlapaný písničkový folk-rock. 17.12. čt 19.30 hod., Roháči, vánoční koncert legendy českých folkových pódií. 20.12. ne 15 hod., V. Peška: Komedie o narození Ježíška aneb Betlém, narodil se Kristus Pán - veselme se. Divadelní studio D3. 12.2. pá 19.30 hod., T. Vůjtek: Smíření, scénické čtení v kabaretním duchu. Letem světem koncem války. Divadelní studio D3. 15. 1. pá 19.30 hod., Kalandra Memory Band 20.1. st 19.30 hod., Irena Budweiserová 10.2. st 19.30 hod., Mucha 16.2. út 19.30 hod., Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá 26.2. pá 19.30 hod., Romanika 2.3. st 19.30 hod., Tellemarkk

Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 18.12. pá 20.30 hod., L.A. Davison, pochází ze státu Oklahoma. Zpíval v různých skupinách od gospelu až po jazz. Nyní spolupracuje s předními pražskými jazzmeny. 25.12. pá 20.30 hod., Charlie Slavík Revue, nový projekt vynikajícího hráče na foukací harmoniku.

Muzea • Museen • Museums • Музеи

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 10.12. čt 18 hod., Jazz & Poezie, W. Shakespeare: Sonety. 19.12. so 20 hod., Kobra Party Band Univerzal 24.12. čt 21.30 hod., Vánoční večírek

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур

Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz CZ Expozice - prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen - Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions - sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция - экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация.

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com

Hvězdárna Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

CZ Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. 13.12. so, 27.-30.12. ne-st 14, 15, 16 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro děti i dospělé.

DE täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421.

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu

WWW.PROMENADA.CZ

39


Pozvánky Einladungen • Invitations • Приглашения

RU 29.11, 6., 13., 20.12 вс 16-17 час., Адвентные воскресные дни у Гранд-отеля Пупп 29.12 вт 19 час., Гала-вечер 31.12 чт 19 час., Новогодняя шоу

Evropský den pro Ukrajinu • Europäischer Tag für Ukraine • European Day for Ukraine • Европейский день для Украины

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор

Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz CZ 19.12. so 19 hod., Velký sál, galavečer s předáním cen Srdce pro Ukrajinu DE 19.12. Sa 19 Uhr, Grosser Saal, ein Gala-Abend mit der Präsentierung der Preise Das Herz für Ukraine EN Dec 19th Sat 7 p.m., The Big Hall, a gala evening with the presentation of the Heart for Ukraine prizes RU 19.12 сб 19 час., Большой зал, гала-вечер с вручением премий Сердце Украине

Vánoční trhy • Weihnachtsmarkt • Christmas Market • Рождественские торги plocha u Thermalu • vor dem Thermal • in front of Thermal • перед Термалом CZ do 23.12. st, hudební a taneční vystoupení, výtvarné dílny ad. DE bis zum 23.12. Mi, Musik- und Tanzvorstellungen, Workshops usw. EN till Dec 23rd Wed, Musical and dance performances, creative workshops etc. RU до 23.12 ср, музыкально-танцевальные выступления, ателье художников и т.д.

Grandhotel Pupp • Грaнд-oтeль Пупп 29.11., 6., 13., 20.12. ne 16-17 hod., Adventní neděle před Grandhotelem Pupp, hudební vystoupení, vánoční tradice ad. 29.12. út 19 hod., Galavečer, slavnostní večeře a taneční program. 31.12. čt 19 hod., Silvestrovská show, hudba, tanec, ohňostroj ad. DE 29.11., 6., 13., 20.12. So 16-17 Uhr, Adventssonntage vor dem Grandhotel Pupp 29.12. Di 19 Uhr, Galaabend 31.12. Do 19 Uhr, Silvestershow EN Nov 29th, Dec 6th, 13th, 20th Sun 4 p.m.-5 p.m., Advent Sundays in front of the Grandhotel Pupp Dec 29th Tue 7 p.m., Gala evening Dec 31st Thu 7 p.m., New Year’s show CZ

Vánoční bohoslužby • Рождественские богослужения Pravidelné bohoslužby a informace o dalších činnostech církví v Karlových Varech najdete na www.cirkvekarlovyvary.cz.

Církev římskokatolická

• Chrám sv. Máří Magdalény 24.12. čt, Štědrý den, 23.30 hod., Půlnoční mše svatá 25.12. pá, Boží hod vánoční, 10, 18 hod., Mše svatá 26.12. so, sv. Štěpán, 10, 18 hod., Mše svatá 27.12. ne 10, 18 hod., Mše svatá 29.12. út 18 hod., Mše svatá 31.12. čt, sv. Silvestr, 16 hod., Mše svatá 1.1. pá, Matky Boží Panny Marie, 10 hod., 18 hod., Mše svatá • Kostel Povýšení sv. Kříže v Rybářích 24.12. čt 16 hod., Štědrovečerní mše svatá 25., 26.12. pá, so 10 hod., Mše svatá 27.12. ne 8.30 hod., Mše svatá 28., 29.12. po-út 18 hod., Mše svatá 31.12. čt 16 hod., Mše svatá 1.1. pá 10 hod., Mše svatá

40

WWW.PROMENADA.CZ

T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz CZ 4.12. pá 20 hod., Ples taneční školy Jana Ondera 5.-6., 12.-13., 19.-20.12. so-ne, Adventní víkendy v Grand Café Ambassador 31.12. čt 20 hod., Silvestrovský galavečer DE 5.-6., 12.-13., 19.-20.12. Sa-So, Advent-Wochenenden im Grand Café Ambassador 31.12. Do 20 Uhr, Silvester-Abend EN Dec 5th-6th, 12th-13th, 19th-20th Sat-Sun, Advent weekends in the Grand Café Ambassador Dec 31st Thu 8 p.m., New Year’s Eve gala evening RU 5.-6., 12.-13., 19.-20.12 сб-вс, Адвентные уикенды в Гран Кафе Амбассадор 31.12 чт 20 час., Новогодний гала-вечер

Popelka • Aschenputtel • Cinderella • Золушка KV Arena, Západní 3, % 359 909 166 CZ 1.12. út 17.30 hod., muzikál na ledě DE 1.12. Di 17.30 Uhr, Musical auf dem Eis EN Dec 1st Tue 5.30 p.m., a musical on ice RU 1.12 вт 17.30 час., мюзикл на льду

Čínský národní cirkus • Chinesischer Nationalzirkus • Chinese National Circus • Китайский национальный цирк KV Arena, Západní 3, % 359 909 166 CZ 15.12. út 19 hod., nejlepší světová akrobatická show DE 15.12. Di 19 Uhr, die beste akrobatische Show in der Welt EN Dec 15th Tue 7 p.m., the best acrobatic show in the world RU 15.12 вт 19 час., лучшее в мире акробатическое шоу

Vánoční dny se sklárnou Moser • Weihnachtstage mit der Glasfabrik Moser • Christmas days with the glass factory Moser • Рождество с фабрикой стекла Мозер 12., 19.12. so 9-16 hod., hudební a taneční vystoupení, výtvarné dílny, exkurze ad.

DE 12., 19.12. Sa 9-16 Uhr, Musik- und Tanzvorstellungen, Workshops, Exkursionen usw. EN Dec 12th, 19th Sat 9 a.m.-4 p.m., Musical and dance performances, creative workshops, excursions etc. RU 12., 19.12 сб 9-16 час., музыкально-танцевальные выступления, ателье художников, экскурсии и т.д.

Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 18.12. pá 11 hod. DE 18.12. Fr 11 Uhr EN Dec 18th Fri 11 a.m. RU 18.12 пт 11 час.

Den s galerijním pedagogem ve výstavě Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 2.12. st 10-17 hod., aktuální výstava s komentářem

Vánočně-adventní modelování Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 3.12. čt 16 hod., výtvarná dílna

Za ztracenou slávou západního Krušnohoří Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 3.12. čt 17 hod., přednáška PhDr. S. Burachoviče

Šperky Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 9.12. st 16 hod., výtvarná dílna

Slavnostní plesy Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 111 CZ 6.2. so 20 hod., Bál Festival 20.2. so 20 hod., Ples orchidejí 26.3. so 20 hod., Lázeňský ples

Dance Party

CZ

KV Arena, Západní 3, % 359 909 166 13.2. so 20 hod.

• Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli 24.12. čt 16 hod., Dětská vánoční mše svatá 24.12. čt 24 hod., Půlnoční mše svatá 25.12. pá 9 hod., Slavnost Narození Páně - Mše svatá 26.12. so 9 hod., Mše svatá 27.12. ne 9 hod., Svátek Sv. Rodiny - Mše svatá 31.12. čt 17 hod., Mše svatá, poděkování a prosby do nového roku. 1.1. pá 9 hod., Mše svatá 3.1. ne 9 hod., Mše svatá 10.1. ne 9 hod., Mše svatá, J.J. Ryba: Česká mše vánoční.

Církev československá husitská

• Kostel sv. Anny v Sedlci 24.12. čt 21 hod., Štědrovečerní bohoslužba slova

Českobratrská církev evangelická

20.12. ne 9.15 hod., Vánoční bohoslužba, dětská slavnost, 14.30 hod., Adventní koncert E. Henychové 24.12. čt 15 hod., 25.12. pá 9.15 hod., Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 27.12. ne 9.15 hod., Bohoslužba 1.1. pá 15 hod., Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

Církev bratrská

20.12. ne 16 hod., Dětská vánoční bohoslužba 25.12. pá 9.30 hod., Bohoslužba na Boží hod 3.1. ne 9.30 hod., Novoroční bohoslužba

24.12. čt 16 hod., Vánoční bohoslužba - vigilie 25., 26.12. pá, so 10 hod., Vánoční bohoslužba 31.12. čt 15 hod., Díkůvzdání 1.1. pá 15 hod., Novoroční bohoslužba

Bratrská jednota baptistů

16.12. st 18.30 hod., Adventní večer 24.12. čt 15 hod., Dětská slavnost 25.12. pá 10 hod., Vánoční bohoslužba 31.12. čt 17 hod., Silvestrovské shromáždění 1.1. pá 10 hod., Novoroční bohoslužba

Církev řeckokatolická

25.12. pá 10 hod., Vánoční bohoslužba 7.1. čt, 8.1. pá 10 hod., Vánoční bohoslužby, dle Juliánského kalendáře.

Armáda spásy

20.12. ne 10 hod., Vánoční bohoslužba

Židovská obec

7.-14.12. po-po, Svátky Chanuka 5776

Православная церковь свв. Петра и Павла 6.1 ср 22 час., Православнoе рождественскoе богослужениe


Galerie Galerien • Galleries • Галереи

Hotel Imperial • Oтель Империал

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

DE Mensch und Abhängigkeit - Konfrontationsausstellung, vom 7.12. bis 31.12. EN Man and Addiction - a confrontational exhibition, from Dec 7th till dec 31st. RU Человек и зависимость - конфронтационная выставка, с 7.12 до 31.12.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112 Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Výběr z tvorby - Karel Bečvář - sochy, plastiky, do 17.1. Na růžích ustláno - Jiří Kožíšek - porcelán, kresby, do 17.1. Jiří John - obrazy, kresby, grafiky, vernisáž 4.2. v 17 hod., do 27.3. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Auswahl aus den Werken - Karel Bečvář - Statuen und Skulpturen, bis zum 17.1. Auf Rosen gebettet - Jiří Kožíšek - Porzellan, Zeichnungen, bis zum 17.1. Jiří John - Bilder, Zeichnungen, Grafik, vom 4.2. bis 27.3. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. A selection of works - Karel Bečvář - sculptures and statues, till Jan 17th. Bed of Roses - Jiří Kožíšek - porcelain and drawings, till Jan 17th. Jiří John - paintings, drawings, graphics works, from Feb 4th till Mar 27th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Избранные произведения - Карел Бечварж скульптуры, статуэтки, до 17.1. Сладкая жизнь - Иржи Кожишек - фарфор, рисунок, до 17.1. Иржи Йон - живопись, рисунок, графика, с 4.2 до 27.3.

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Hraniční syndrom - problematika sudetského pohraničí očima českých a německých výtvarníků, do 17.1. Černošská plastika ze sbírek manželů Zemanových, leden-březen. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Grenz-Syndrom - Probleme der Sudeten mit den Augen tschechischer und deutscher Künstler, bis zum 17.1. Afro-amerikanische Skulptur aus den Sammlungen des Ehepaars Zeman, Januar-März. EN History of the building. Permanent exhibition. Borderline Syndrome - problems of Sudetenland through the eyes of Czech and German artists, till Jan 17th. Afro-American sculpture from the collections of the married couple Zeman, January-March. RU История объекта. Постоянная выставка. Пограничный синдром - проблематика судетского пограничья глазами чешских и немецких художников, до 17.1. Негритянская пластика из коллекций супругов Земанов, январь-март.

CZ Salon Krajské umělecké asociace, vernisáž 14.12. v 17 hod., do 31.1. Tatjana Macholdová - obrazy, únor. Qurin Jedlička - obrazy, březen. DE Salon der Regions-Kunst-Assoziation, vom 14.12. bis 31.1. Tatjana Macholdová - Bilder, Februar. Qurin Jedlička - Bilder, März. EN Salon of the Regional Art Association, from Dec 14th till Jan 31st. Tatjana Macholdová - paintings, February. Qurin Jedlička - paintings, March. RU Салон Краевой художественой ассоциации, с 14.12 до 31.1. Татяна Махолдова - живопись, февраль. Квирин Йедличка - живопись, март.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. Michal Špora - obrazy, porcelán, vernisáž 10.2. v 17 hod., do 24.2. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. Michal Špora - Bilder, Porzellan, vom 10.2. bis 24.2. EN Works by the Czech artists - paintings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. Michal Špora - paintings, porcelain, from Feb 10th till Feb 24th. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. Михал Шпора - живопись, фарфор, с 10.2 до 24.2.

Minea • Минеа

• Sun Gallery - Blue House, Jarní 428/1, % 353 207 321 Přírodní motivy - Lada Semecká - sklo, do 9.1. Lada Semecká - Glas, bis zum 9.1. EN Lada Semecká - glass, till Jan 9th. RU Лада Семецка - стеклo, до 9.1. CZ

DE

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 CZ Milíře 2015 - mezinárodní malířský plenér - obrazy, kresby, objekty, do 11.1. Inspirace krajinou - mezinárodní umělecký projekt, leden-únor. Vladimír Šavel - obrazy, březen-duben. DE Meiler 2015 - Bilder, Zeichnungen, Objekte, bis zum 11.1. Inspiration: Landschaft - internationales Kunst-Projekt, Januar-Februar. Vladimír Šavel - Bilder, März-April. EN Piles 2015 - paintings, drawings, objects, till Jan 11th. Inspired by Landscape - an international art project, January-February. Vladimír Šavel - paintings, March-April. RU Костры 2015 - живопись, рисунки, объекты, до 11.1. Вдохновение пейзажем - международный художественный проект, январь-февраль. Владимир Шавел - живопись, март-апрель.

Drahomíra

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ Dante Alighieri-Peklo - Lenka Štěpaníková - grafika, vernisáž 3.12. v 17 hod., do 29.2. Tomáš Hřivnáč - grafika, vernisáž 3.12. v 17 hod., do 29.2.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 Prodejní výstava skla DE Verkaufsausstellung von Glas EN Selling exhibition of glass RU Выставка-продажа стекла

CZ Design park - oživujeme město kreativním a designovým myšlením, do 4.12. Vánoční pelmel, od 7.12. do 22.12.

Krajská knihovna

CZ

Na Ochozu Vřídelní kolonáda, % 602 576 963

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz

CZ Člověk a závislost - konfrontační výstava, vernisáž 7.12. v 17 hod., do 31.12.

CZ Milánská krajka, do 30.12. 200 let knihovnictví v Karlových Varech, od 1.12. do 31.12. WWW.PROMENADA.CZ

41


Kina Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123 Program kina nebyl do uzávěrky znám. Sledujte plakáty a www.kinocas.com.

Kino Drahomíra 

9.12. st 19.30 hod., Mládí, It./Fr. 2015, T, 15N. V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred (M. Caine) a Mick (H. Keitel). 10.12. čt 19.30 hod., Love, viz Filmový klub. 11.-12.12. pá-so 19.30 hod., Rodinný film, ČR 2015, #. K. Roden v dramatu o vypořádaní se s nečekanou svobodou dvou dospívajících děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu. 12.-13.12. so-ne 14.30 hod., Hodný dinosaurus (viz 5.-6.12.)

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

12.-13.12. so-ne 17 hod., Krampus: Táhni k čertu, USA 2015, T, 15N. Kdo se nikdy nebál, že ho na Mikuláše odnese čert, ten ať hodí vánoční ozdobou.

1.12. út 17 hod., Gangster Ka, ČR 2015, 15N. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod.

13.-14.12. ne-po 19.30 hod., Vánoční Kameňák, ČR 2015, #. Starosta města Kameňákov Pepan se rozhodne postavit na hoře Říp skokanský můstek.

1.12. út 19.30 hod., Poslední lovec čarodějnic, USA 2015, T, 12N. Odsouzen k věčnému životu tráví Kaulder stovky let tím, co umí nejlépe - loví a zabíjí čarodějnice.

15.12. út 17 hod., Celebrity s.r.o., ČR 2015, #. Život blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy.

2.12. st 19.30 hod., Sicario: Nájemný vrah, USA 2015, T, 15N. Státní hranice je jen jednou z hranic, kterou je třeba překonat.

15.12. út 19.30 hod., Stážista, USA 2015, T, #. R. De Niro v roli sedmdesátiletého vdovce, který si uvědomil, že odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká.

3.12. čt 19.30 hod., Lurdy, viz Filmový klub. 4.-5.12. pá-so 19.30 hod., Most špiónů, USA 2015, T, 15N. Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo teď ohrožuje studená válka, napětí mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné… 5.-6.12. so-ne 14.30 hod., Hodný dinosaurus, USA 2015, Č, #. Co kdyby obří dinosauři nikdy nevyhynuli?

16.12. st 19.30 hod., Trable o Vánocích, USA 2015, T, #. D. Keaton a J. Goodman v bláznivé vánoční komedii o tom, že rodinu si nevybereš. 17.12. čt 0.01 hod., 17.12. čt 17 hod., 18.12. pá 17, 19.30 hod., 19.-20.12. so-ne 17 hod., 20.-22.12. ne-út 19.30 hod., Star Wars: Síla se probouzí, USA 2015, T/Č, #. Kdysi dávno, v předaleké galaxii…

5.-6.12. so-ne 17 hod., V srdci moře, USA 2015, T, #. V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě.

17.12. čt 19.30 hod., Pořád jsem to já, viz Filmový klub.

6.12. ne 19.30 hod., Spectre, VB/USA 2015, T, #. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace.

20.12. ne 14.30 hod., Hodný dinosaurus (viz 5.-6.12.)

7.12. po 19.30 hod., Takovej barevnej vocas letící komety, ČR 2015, #. Celovečerní dokumentární film o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci. 8.12. út 19.30 hod., Cesta vzhůru, ČR 2015, #. Příběh horolezce R. Jaroše o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát.

Sport • Спорт Basketbal • Basketball • Баскетбол

19.12. so 14.30 hod., Malý princ, Fr. 2015, Č, #. První celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. 23.12. st 19.30 hod., Macbeth, VB/USA 2015, T, 15N. Obávaný skotský válečník uvěří věštbě, že bude příštím králem. Netuší, jak velkou cenu bude muset zaplatit. 25.12. pá 17 hod., 27.-28.12. ne-po 19.30 hod., Padesátka, ČR 2015, #. Děj komedie se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat svého otce.

WWW.PROMENADA.CZ

27.-29.12. ne-út 17, 19.30 hod., Už teď mi chybíš, VB 2015, T, #. Dlouholeté přátelství dvou žen projde těžkou zkouškou poté, co jedna založí rodinu a druhá vážně onemocní. 30.12. st 19.30 hod., Zbrusu Nový zákon, Fr./Belg. 2015, T, #. …a prvního dne stvořil Brusel. Šedivé město vzápětí ozvláštní žirafy a pštrosi, ale ta pravá zábava nastává, až když Bůh uvede na scénu poněkud omšelého Adama…

Filmový klub Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366, www.fkkv.cz 3.12. čt 19.30 hod., Lurdy, Fr. 2009. Christine je téměř celý život připoutána na invalidní vozík. Vydá se na výlet do Lurd. Jednoho rána se probudí zdánlivě vyléčená… Režie: J. Hausner. 10.12. čt 19.30 hod., Love, Fr./Belg. 2015. Lásku ve všech jejích podobách ukazuje sexuálně explicitní kontroverzní snímek argentinského provokatéra G. Noého. 17.12. čt 19.30 hod., Pořád jsem to já, USA 2014. Když je Alici diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Režie: R. Glatzer.

Armáda spásy Jugoslávská 16, % 353 225 861 4.12., 8.1., 5.2., 4.3. pá 18 hod., Filmová kavárna Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné

Volejbal • Volleyball • Волейбол

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

42

26.12. so 19.30 hod., Mládí (viz 9.12.)

Termíny dalších domácích zápasů: 8.1., 17.1., 24.1., 26.1., 31.1., 7.2., 19.2., 23.2., 26.2., 1.3.

Bruslení • Schlittschuhlaufen • Skating • Катание на коньках

KV Arena, Západní 1812/73 • HC Energie, % 359 909 159, www.hokejkv.cz Extraliga 4.12. pá 18 hod., HC Energie-Mountfield H. Králové 13.12. ne 15.30 hod., HC Energie-Oceláři Třinec 26.12. so 15.30 hod., HC Energie-Sparta Praha 30.12. st 18 hod., HC Energie-M. Boleslav

26.12. so 17 hod., Star Wars: Síla se probouzí (viz 17.12.)

15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

Hokej • Eishockey • Ice-Hockey • Хоккей

27.12. ne 14.30 hod., Hodný dinosaurus (viz 5.-6.12.)

25.12. pá 19.30 hod., Amy, VB 2015, T, #. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse?

Hala míčových sportů u KV Areny • BK Lokomotiva, % 353 225 018, www.bklokomotiva.cz Ženská basketbalová liga 13.12. ne 14.30 hod., BK Loko-Valosun KP Brno 10.1. ne 14.30 hod., BK Loko-BK Strakonice 24.1. ne 14.30 hod., BK Loko-Slovanka M. Boleslav 7.2. ne 14.30 hod., BK Loko-SBŠ Ostrava

• KV Arena, Západní 1812/73, ledová plocha - tréninková hala, www.kvarena.cz Veřejné bruslení, info na www.kvarena.cz

26.12. so 14.30 hod., Malý princ (viz 19.12.)

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Tenis • Tennis • Теннис Pronájem dvorců, hala: • TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz

Hala míčových sportů u KV Areny • VK ČEZ Karlovarsko, % 724 951 152, www.vk-karlovarsko.cz Extraliga - muži 19.12. so 18 hod., VK ČEZ-Karbo Benátky n.J. 22.12. út 18 hod., VK ČEZ-Kladno Volejbal 16.1. so 18 hod., VK ČEZ-Fatra Zlín 30.1. so 18 hod., VK ČEZ-VK Ostrava 11.2. čt 17 hod., VK ČEZ-Euro Sitex Příbram 20.2. so 18 hod., VK ČEZ-Volejbal Brno 5.3. so 18 hod., VK ČEZ-Jihostroj Č. Budějovice inzerce

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, www.carlsbad-plaza.com Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, www.pupp.cz ★★★★★ Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, www.atlantic-palace.cz Olympic Palace, Zámecký vrch 41, % 778 722 270, www.olympic-palace.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, www.quisisana-palace.com Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.retroriverside.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, www.savoywestend.cz ★★★★ SUPERIOR Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, www.aquamarina.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, www.hotel-dvorak.cz Grandhotel Ambassador Národní dům, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.spa-hotel-imperial.cz Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.olympiahotel.cz Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, www.richmond.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, www.royalregent.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, www.schlosspark.cz ★★★★

Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.hotelpalacky.cz Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.hotelromance.cz Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, www.salvatorhotel.com Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, www.hotelsalve.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, www.panoramahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.hotelsmetana.cz Spa Resort Sanssouci, U Imperiálu 11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, www.villa-charlotte.cz Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.villaritter.com Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.windsor-carlsbad.cz

Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, www.aura-palace.cz Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz ★★★ SUPERIOR Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, www.bristolgroup.cz Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, www.cajkovskij.com  ★★★ Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com www.cajkovskij.com Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, www.hoteldvorana.cz www.pension-amadeus.cz Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz www.anglickydvur.com Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz www.interhotel-central.cz Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, www.eurohotelkv.cz www.jeandecarro.com Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.kolonada.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz www.krasnakralovna.cz

Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz Člen Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech • Mitglied des Vereins der Kurorte in Karlsbad • Member of the Healing Spa Association in Karlovy Vary • Член Ассоциации лечебных курортов в Карловых Варах Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой Nejlepší lázeňská péče s garancí kvality léčebných služeb v České republice • Die beste Kurbehandlung mit medizinischer Garantie in der Tschechischen Republik • The best spa treatment with medical guarantee in the Czech Republic • Лучшее курортное лечение с гарантией качества медицинских услуг в Чехии

WWW.PROMENADA.CZ

43


44

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

45


a

l áze sk­Po n ůvod á sladkých kulatých opla- ňsk i r tek je tak trochu zahalen tajemstvím. é

m

h Příbě WWW.PROMENADA.CZ

y atk

46

l op

Zatímco turistický průvodce z roku 1788 uvádí, že v Karlových Varech oplatky pekly měšťanky doma, mariánskolázeňská legenda zní přibližně takto: kuchař premonstrátského kláštera v Teplé připravoval narychlo pohoštění pro nečekané hosty a při snaze o sladkou tečku musel improvizovat. Připravil jednoduché těsto z mouky, vody, cukru a mléka a pomocí kleští na výrobu hostií upekl malé oplatky. Nasypal na ně směs oříšků, cukru, vanilky a koření a kolečka spekl dohromady. Jeho nápad sklidil úspěch a časem se z něho stala lázeňská specialita. Zda tomu tak skutečně bylo či nikoliv, asi už nezjistíme. Víme ale bezpečně, že jedním z úspěšných výrobců laskominy byl v 19. století pekař Karel Reitenberger z obce Úterý, synovec Karla Kašpara Reitenbergera, opata premonstrátského kláštera v Teplé. A to je zajímavá souvislost. Oplatky zůstaly na trhu dodnes. Jsou ovšem větší a vyrábějí se z vody, pšeničné mouky, sušených vaječných žloutků, řepkového oleje, sojového lecitinu a špetky soli, případně kakaa. Ruční litinové kleště sice nahrazuje automatická linka, ale jinak se výrobní postup příliš neliší. Výsledkem je stále stejně chutná a voňavá dobrota. Zůstává i blažený výraz těch, kdo se zakousnou do křupavé placičky a slastně přivírají oči.


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

he of t

Wafers of M ari

áns

r to

y

L

áz

Th

eS

The origin of the round spa wafers is a bit shrouded in mystery. While a tourist guide from the year 1788 says that women in Karlovy Vary used to bake the wafers at home, the legend from Mariánské Lázně has it as following: The cook in the Premonstratensian monastery in Teplá was in a hurry while preparing some meals for unexpected guests. Trying to make some dessert, he had to improvise. He prepared simple batter from flour, water, sugar and milk and baked small wafers using pliers for making communion wafers. He covered one wafer in a mixture of nuts, sugar, vanilla and spices, put the other on it and baked them. His idea had success and the wafers became a spa speciality in the course of time. We will hardly find out if this story is true. However, we know for sure that one of the successful producers of this delicacy in the 19th century was baker Karel Reitenberger from the village Úterý, the nephew of Karel Kašpar Reitenberger, the abbot of the Premonstratensian monastery in Teplá. And this is an interesting relation. The wafers have been on the market until today. They are bigger and made from water, wheat flour, dried yolks, rapeseed oil, soya lecithin and a pinch of salt or cocoa. A production line has replaced manual iron pliers but otherwise the method of production has not changed. The result is always the same - a tasty and sweet smelling delicacy. And the happy expression of those who sink their teeth in the crispy round wafer closing their eyes blissfully remains the same as well.

e sc

h te hic

d er M a rie n b a

d er

с ко

йв

D

la

а

и

Ис

сколазень

Ob

te

ор

ия

иан р а м

i

eG

фл

т

Der Ursprung der süssen, runden Oblaten ist ein bisschen von einem Geheimnis umhüllt. Während der touristische Stadtführer aus dem Jahre 1788 anführt, dass die Frauen in Karlsbad die Oblaten zu Hause backten, die Marienbader Legende sagt Folgendes: Der Koch im Prämonstratenserkloster in Teplá bereitete schnell eine Bewirtung für unerwartete Gäste zu und als er sich bemühte, einen Nachtisch zu machen, musste er improvisieren. Er bereitete einen einfachen Teig aus Mehl, Wasser, Zucker und Milch zu und mit Hilfe der Zange, mit der man Hostien machte, backte er kleine Oblaten. Er bestreute sie mit einem Gemisch von Nüssen, Zucker, Vanille und Würzen und backte immer zwei Oblaten zusammen. Seine Idee erntete Erfolg und im Verlaufe der Zeit wurden die Oblaten zu einer der Spezialitäten der Kurstadt. Ob es so wirklich war oder nicht, stellen wir kaum fest. Doch wir wissen ganz sicher, dass einer der erfolgreichen Erzeuger dieses Leckerbissens im 19. Jahrhundert der Bäcker Karel Reitenberger aus der Gemeinde Úterý war. Er war der Neffe des Abts des Prämonstratenserklosters in Teplá Karel Kašpar Reitenberger. Ein interessanter Zusammenhang. Die Oblaten sind auf dem Markt bis zu heutigen Tagen. Sie sind grösser und man macht sie aus Wasser, Weizenmehl, trockenen Eigelben, Происхождение сладких Raps­öl, Sojalezithine und einer Prise Salz oder Kakao. Die eiserne Handкруглых вафель овеяно тайной. Хотя zange hat zwar eine automatische Erzeugungsstrasse ersetzt, aber anтуристический путеводитель 1788 года глаders ist die Erzeugungsmethode fast dieselbe. Das Ergebnis ist noch сит, что в Карловых Варах горожанки пекли вафли immer derselbe wohlschmeckende und wohlduftende Leckerв домашних условиях, легенда, рожденная в Марианских bissen. Und auch der selige Ausdruck auf den Gesichtern Лазнях, звучит приблизительно так: повар монастыря преderer, die sich in den knusprigen Fladen verbeissen монстратов в Тепле готовил на скорую руку угощенье для неоund ihre Augennaschhaft zukneifen, hat жиданных гостей, и, стараясь предложить им чего-нибудь сладкого, sich nicht geändert. был вынужден импровизировать. Он приготовил простое тесто из муки, воды, сахара и молока и с помощью формы для изготовления облатки к причащению испек небольшие вафли. Насыпал на нее смесь орешков, сахара, ванили и специй, а затем накрыл ее второй вафлей и снова испек. Его идея оказалась плодотворной - со временем вафли стали фирменным деликатесом. Было ли так в действительности или нет, мы уже не узнаем. Но точно известно, что в 19 веке одним из успешных изготовителей лакомства был пекарь Карл Райтенбергер из поселка Утери, племянник Карла Каспара Райтенбергера, аббата монастыря премонстратов в Тепле. И этот факт является достаточно интересным. Вафли продаются и по сей день. Конечно, теперь они несколько увеличились в размере и готовятся из воды, пшеничной муки, сушеных яичных желтков, рапсового масла, соевого лецитина и щепотки соли или какао. Хотя автоматические линии давно пришли на смену ручной чугунной форме, но в остальном производственный процесс ничем существенным не отличается. Результатом остается столь же вкусный и ароматный деликатес. Остается и блаженное выражение лица тех, кто надкусит хрустящую облатку и с наслаждением прикроет глаза. WWW.PROMENADA.CZ

47


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Hana Palečková

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 48

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. Od 2.11. do 30.4. mimo provoz Vom 2.11. bis 30.4. ausser Betrieb From Nov 2nd till Apr 30th out of action С 2.11 до 30.4 не работает

WWW.PROMENADA.CZ

49


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

50

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

51


Divadlo Theater • Theatre • Театр Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр 

15.12. út 19.30 hod., N. Simon: Bosé nohy v parku, líbánky skončily. Mladí novomanželé se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny. Hrají: A. Linhartová, R. Mácha, V. Freimannová, R. Hrušínský. Divadlo Bez zábradlí Praha. 20.12. ne 15 hod., F. Špecián, J. Ondra, T. Alferi: Vánoční pohádka, Divadlo Rozmanitostí Most.

Třebízského 106, % 354 622 036, www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. Music programmes - see the section Concerts. RU Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

CZ 1.12. út 19.30 hod., P. Vogel: Zlatý časy, úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích mravů, které nepřestal bavit svět. Hrají: V. Zawadská, S. Nálepková, P. Mourková, D. Čárová a H. Sršňová. Divadlo Radka Brzobohatého Praha.

DE

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты

EN Dec 17th Thu 7 p.m., J.J. Ryba: Czech Christmas Mass Jan 8th, 29th Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 17.12 чт 19 час., Я.Я. Рыба: Чешская рождественская месса 8., 29.1 пт 19.30 час., Концерты Западночешского симфонического оркестра

Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

EN

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра

27.12. So 20 Uhr, A. Vivaldi: Die vier Jahreszeiten 30.12. Mi 19.30 hod., Festliches Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters 1.1. Fr 20 Uhr, Neujahrskonzert EN Dec 27th Sun 8 p.m., A. Vivaldi: The Four Seasons Dec 30th Wed 7.30 p.m., Festive concert of West Bohemian Symphony Orchestra Jan 1st Fri 8 p.m., New Year’s concert RU 27.12 вс 20 час., А. Вивалди: Четыре времени года 30.12 ср 19.30 час., Торжественный концерт Западночешского симфонического оркестра 1.1 пт 20 час., Новогодний концерт DE

Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканский храм 6.12. ne 16, 18 hod., Adventní koncerty, ZSO. Dirigent: J. Mikoláš. DE 6.12. So 16, 18 Uhr, Adventskonzerte des Westböhmischen Symphonieorchesters EN Dec 6th Sun 4 p.m., 6 p.m., Advent concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 6.12 вс 16, 18 час., Адвентные концерты Западночешского симфонического оркестра CZ

17.12. čt 19 hod., Vánoční koncert, J.J. Ryba: Česká mše půlnoční vánoční, Česká mše vánoční „Hej mistře“, Karlovarský pěvecký sbor. Dirigent: J. Mikoláš. 8., 29.1. pá 19.30 hod., Koncerty Západočeského symfonického orchestru DE 17.12. Do 19 Uhr, J.J. Ryba: Tschechische Weihnachtsmesse 8., 29.1. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböhmischen Symphonieorchesters CZ

Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ 27.12. ne 20 hod., Vánoční koncert, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, L. Sedláková Hůlová-housle, Capella Regia Praha. 30.12. st 19.30 hod., Rozloučení se starým rokem, slavnostní koncert ZSO. Dirigent: J. Mikoláš. 1.1. pá 20 hod., Novoroční koncert

Kino Kino Slavia Nerudova 437, % 354 622 347 Program kina nebyl do uzávěrky znám. Sledujte plakáty a www.kinoslavia.cz.

Tip na procházku • Tipp für den Ausflug • Tip for Walk • Прогулка hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624

Sculptural Fairy-Tale Paradise hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Fairy-tale characters, works by students of the Art school of plastic art and stonemasonry in Hořice.

Pohádkové bytosti, práce studentů Umělecké školy sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Díla vznikají pod vedením ak. sochaře M. Moravce.

Сказочный рай скульптуры

Bildhauer-Märchen-Paradies

Сказочные существа, работы студентов Художественной школы скульптуры в Хоржице.

Hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Märchenwesen, Werke der Studenten aus der Bildhauerund Steinmetz-Kunstschule in Hořice. 52

WWW.PROMENADA.CZ

Отель Краконош, Mariánské Lázně 660, %354 622 624


Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

Dagmar Lukešová - užité umění, art-design, Petr Kozel - obrazy, do 5.1. Jan Brabenec - obrazy, Vratislav Noha - fotografie, od 6.1. DE Dagmar Lukešová - angewandte Kunst, Art-Design, Petr Kozel - Bilder, bis zum 5.1. Jan Brabenec - Bilder, Vratislav Noha - Fotografien, vom 6.1. EN Dagmar Lukešová - applied art, art design, Petr Kozel - paintings, till Jan 5th. Jan Brabenec - paintings, Vratislav Noha - photographs, from Jan 6th. RU Дагмар Лукешова - прикладное искусство и арт-дизайн, Петр Козел - живопись, до 5.1. Ян Брабенец - живопись, Вратислав Нога - фотографии, с 6.1. CZ

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz Historie Divadla lidové tvorby v Mariánských Lázních, do 1.1. Historie des Volkskunstschaffens in Marienbad, bis zum 1.1. EN History of Folk Art in Mariánské Lázně, till Jan 1st. RU История Театра народного творчества в Марианских Лазнях, до 1.1. CZ

DE

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111

Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice.

Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. IQpark Liberec - interaktivní výstava, od 1.3. do 5.6. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. IQ Park Liberec - interaktive Ausstellung, vom 1.3. bis 5.6. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treatment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. IQ park Liberec - interactive exhibition, from Mar 1st till Jun 5th. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12. IQ парк Либерец - интерактивная выставка, c 1.3 до 5.6.

Pozvánka Einladung • Invitation • Приглашениe

Bowling

• Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz • Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

Lyžování • Skilaufen • Ski • Лыжный спорт

• Sjezdové lyžování, snowboarding • Abfahren • Downhill skiing • Горные лыжи

CZ František Konopa - fotografie, do 7.12. Světla měst - Jaroslav Seibl, vernisáž 8.12. v 17 hod., do 15.1. Klub mariánskolázeňských výtvarníků, březen. DE František Konopa - Fotografien, bis zum 7.12. Lichte der Städte - Jaroslav Seibl, vom 8.12. bis 15.1. Klub der Marienbader Künstler, März. EN František Konopa - photographs, till Dec 7th. Lights of Cities - Jaroslav Seibl, from Dec 8th till Jan 15th. The Club of Artists of Mariánské Lázně, March. RU Франтишек Конопа - фотографии, до 7.12. Свет городов - Ярослав Сейбл, с 8.12 до 5.1. Клуб мариансколазеньских художников, март.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­ChopinDenkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, постоянная выставка.

Kolonáda • Kolonnade • Colonnade • Колоннада CZ 3.-6.12. čt-ne DE 3.-6.12. Do-So EN Dec 3rd-6th Thu-Sun RU 3.-6.12 чт-вс

Mariánskolázeňský vánoční trh 2015 • Marienbader Weihnachtsmarkt 2015• Christmas Market 2015 in Mariánské Lázně • Мариансколазеньский рождественский торг 2015 года

Sport Спорт

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740

Skiareál Mariánky, info % 737 222 456, www.snowhill.cz/marianky • Běžecké lyžování • Langlauf • Cross-country skiing • Гоночные лыжи areál Royal Golf Club a okolí Mariánských Lázní

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost• Für die Öffentlichkeit• For the public• Для посетителей • Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz

• Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

Squash • Сквош • Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис Pronájem dvorců, hala: • TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz • TCF Purum, Anglická 10, % 777 346 477 WWW.PROMENADA.CZ

53


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz 54

WWW.PROMENADA.CZ

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Tančírna Maxim, Poštovní 195, % 608 333 578 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop)


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Schlosshotel, Klimentov 132, % 354 623 373,

www.garzottohotels.cz 

www.schlosshotel.com

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.marienbad.cz 

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.upejskaakocicky.cz

www.marienbad.cz 

www.villa-sonnenstrahl.com

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

www.chodovar.cz

www.marienbad.cz

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111,

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

www.marienbad.cz 

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143,

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

www.hotelmorris.cz

www.villapatriot.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★ Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111, www.marienbad.cz Rübezahl, Mariánské Lázně 591, % 355 549 990, www.rubezahl-marienbad.com ★★★★ SUPERIOR

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, ★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111, www.hotel-agricola.cz

www.villasavoy.cz Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100, www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.orea.cz/bohemia Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

★★★

www.garzottohotels.cz 

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz 

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com

Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397,

Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz

www.falkensteiner.com

Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz

Goethe, Závišín 3, % 354 402 611,

Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz

www.hotel-goethe.cz

Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz

Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990,

Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz

www.spahotelharmonie.cz

La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz

Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz

Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz

Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Nejlepší lázeňská péče s garancí kvality léčebných služeb v České republice • Die beste Kurbehandlung mit medizinischer Garantie in der Tschechischen Republik • The best spa treatment with medical guarantee in the Czech Republic • Лучшее курортное лечение с гарантией качества медицинских услуг в Чехии

WWW.PROMENADA.CZ

55


Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Boží Dar • kostel sv. Anny 26.12. so 19 hod., J.J. Ryba: Česká mše vánoční, Karlovarský pěvecký sbor.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 31.12., Z ateliéru - Zdeněk Slába - obrazy, keramika. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 6.12. ne 19.30 hod., E. Szybal: P.R.S.A., hořká rodinná komedie a dámská jízda nejen pro ženy. • Národní třída 31.12. čt 20 hod., Silvestr, street party.

Cheb • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Barokní pevnostní val, torzo románského paláce, nádvoří ad. • Muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 3.1., Obrazy Chebu, město od nejstarších zobrazení až po 20. století. 15.1.-27.3., Na stejné vlně - Milan Bauer - grafika, Libor Michalák - Aprílové knížky. 6.2. so 14 hod., Chebský masopust • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 16.12., Vendula Chalánková, výtvarnice a designérka. do 3.1., Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, výstava z depozitáře. do 3.1., Obrazy Chebu, město od nejstarších zobrazení až po 20. století. do 10.1., Carl Thieme: Cosmorama Prahy, 1844. do 27.3., Martina Kupsová, Alžběta Zemanová: Papírové světy 19.12.-3.1., Na obzoru město Cheb 14.1.-27.3., Václav Rabas: Mýtus hnědé 7.1.-1.5., Mařákovi žáci ze sbírek GAVU Cheb • Galerie 4, Art Centrum Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz do 4.12., Jubilea - fotografie a dokumenty uplynulých 30 let. 4.12. pá 17 hod., Slavnostní ukončení činnosti Galerie 4, 18 hod., Slavnostní otevření nové galerie Art Centrum Galerie 4 od 4.12., Historie fotografických ateliérů Chebu na přelomu 19. a 20. století, stálá expozice. 4.12.-29.2., Výstava předních českých a zahraničních fotografů • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 9.12. st 19 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka, originální groteska. 12.12. so 19 hod., Z. Šmíd: Cejch, strhující líčení historie rodiny Schmelzerů a Koudelů. 19.12. so 19 hod., J. Lesák na motivy J. Foglara: Rychlé šípy reloaded, akční podívaná odehrávající se nejen ve Stínadlech. 23.12. st 15 hod., U. Hub: V osm u archy, příběh pro celou rodinu. 27.12. ne 15 hod., J. Pacovský: Strach má velké oči, špetku strašidelná pohádka. 28.12. po 17 hod., C. Gozzi: Král jelenem, pohádková komedie. 29.12. út 19 hod., E. Rostand: Cyrano z Bergeracu, populární love story. 56

WWW.PROMENADA.CZ

30.12. st 19 hod., T. McNally: V Davidově rouše, tři turisté a jejich průvodkyně stojí tváří v tvář Michelangelově soše Davida. 31.12. čt 17 hod., J. Lesák na motivy J. Foglara: Rychlé šípy reloaded (viz 19.12.) • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 3.12. čt 18 hod., Duo Jamaha 5.12. so 19.45 hod., 19. reprezentační ples města Chebu 6.12. ne 18 hod., Vánoční koncert Věry Martinové, adventní koncert. 12.12. so 20 hod., MIG 21 - Štěstí hejbe planetou 16.12. st 19 hod., Pavel Žalman Lohonka a spol. 23.1. so 20 hod., Divadelní ples • Kostel sv. Kláry 13.12. ne 18 hod., Quintetus Cantorus, adventní koncert. • Františkánský kostel 20.12. ne 18 hod., Adventní koncert, J.J. Ryba: Česká mše vánoční.

Chodov • KASS, % 352 352 420, www.kasschodov.cz 16.1. so 20 hod., Ples města • Kostel sv. Vavřince 13.12. ne 18 hod., Vondráši, Matouši, adventní koncert DaD kvintetu.

Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. do 10.1., Betlémy, lidové umění Krušnohoří. 12.12. so 16 hod., Vondráši, Matouši, adventní koncert DaD kvintetu. • kostel sv. Jáchyma 23.12. st 19.30 hod., J.J. Ryba: Česká mše vánoční, Karlovarský pěvecký sbor.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 6., 13.12. ne, Vánoční trhy

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 12.-13.12. so-ne 10-18 hod., Vánoční trhy, zvyky, koledy, řemesla ad. 19.12. so 18 hod., Vondráši, Matouši, adventní koncert DaD kvintetu a sk. Roháči. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz (otevřeno od 19.3.) 12.12. so 13.30 hod., Advent na Seebergu

Ostrov • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 23.1. so 20 hod., Ples města a DK Ostrov 2.3. st 19 hod., Karel Plíhal, koncert. 15.3. út 19.30 hod., A. Procházka: S tvojí dcerou ne, představení Divadelní scény při DK Ostrov. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. do 10.1., Vánoční výstava 20.12. ne 17 hod., Staroměstský advent

15.1.-7.2., Jak se žilo za Husáka, předměty denní potřeby z let 1948-1989. 12.-28.2., Kateřina Kriegelsteinová - obrazy, plastiky. • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie do 2.12., Jiří Winter-Neprakta známý i neznámý 5.12.-10.1., Vánoční betlémské ladění 6.12. ne 15 hod., Chorus Egrensis, adventní koncert. 19.12. so 17 hod., Veselé vánoční hody, adventní koncert. 27.12. ne 17 hod., Zuzana Stirská & Fine Gospel Time, vánoční koncert. • kostel sv. Michaela 26.12. so 17 hod., J.J. Ryba: Česká mše vánoční, Karlovarský pěvecký sbor. • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. 1.12.-15.1., Významné osobnosti Krušných hor

Sokolov • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 31.1., Expedice středověk, interaktivní výstava. do 31.1., Betlémy 18.2.-17.4., Kabelky a motorky, zlatá šedesátá léta. • MDK, % 359 808 711, www.mdksokolov.cz 13.12. ne 13 hod., Advent pro děti 13.2. so 20 hod., Reprezentační ples města Sokolova • Městské divadlo 1.12. út 19 hod., Benefiční koncert Hudby Hradní stráže Policie ČR 3.12. čt 19 hod., Hrůza v divadle, vystoupení M. Hrůzy a jeho skupiny. 8.12. út 19 hod., F. Roger-Lacan: Ani spolu, ani bez sebe, Divadlo Kalich Praha. 12.12. so 20 hod., M. Buchaca: Neříkej mi Lásko, Divadlo bez zákulisí o.s. 16.12. st 19 hod., Big Band MDK Sokolov doprovází Felixe Slováčka 26.1. út 19 hod., J. Murray-Smith: Mezi úterým a pátkem, Divadlo Ungelt Praha. 17.2. st 19 hod., R. Cooney/J. Chapman: Do ložnice vstupujte jednotlivě, Divadelní společnost Háta. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 6.12. ne 18 hod., Vondráši, Matouši, adventní koncert DaD kvintetu. 13.12. ne 18 hod., Tichá noc s Gentlemen Singers 20.12. ne 18 hod., Vánoční recitál Světlany Nálepkové 25.12. pá 17 hod., Vánoční koncert

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.rezervace.soos.cz (otevřeno od 19.3.) Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. 4.12. pá 15.30 hod., Kvarteto Plzeňské filharmonie

Žlutice • muzeum, % 739 204 982, www.kvmuz.cz 7.12. po 17 hod., Trubači, vánoční koncert. 12.12. so 19 hod., Rosa Coeli, vánoční koncert. • kostel sv. Petra a Pavla 24.12. čt 24 hod., J.J. Ryba: Česká mše vánoční


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGENTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz

WWW.PROMENADA.CZ

57


Even you can enjoy the natural healing gems of Karlovy Vary!

TRY SOMETHING NEW AND TREAT YOURSELF TO THE FAMOUS COMPLEX TREATMENT OF KARLOVY VARY THAT HAS HELPED PEOPLE FROM ALL OVER THE WORLD TO KEEP FIT OVER THE CENTURIES. • Medical Spa “Premium” (minimal length of stay 12 nights) • Medical Spa “FIRST MOMENT” (minimal length of stay 12 nights) • Medical Spa “LONG STAY” (minimal length of stay 18 nights) • Vital Spa & Active Programme (minimal length of stay 7 nights) • Detox Programme & Antistress Programme (minimal length of stay 5 nights) • Wellness Packages (length of stay 2-4 nights) • Golf Package (length of stay 2 nights, booking min. 7 days before arrival) • Hotel Accommodation

Hotel Imperial****Superior Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz • tel.: +420 353 203 113 www.spa-hotel-imperial.cz

Spa Resort Sanssouci**** U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz • tel.: +420 353 207 113 www.spa-resort -sanssouci.cz


Elegance is an attitude Simon Baker

The Longines Master Collection

Profile for SPA publishing

Prom 1215  

Prom 1215  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded