__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JAPONSKÝ OSTRŮVEK

A LITTLE JAPANESE ISLAND

KOŠER BECHEROVKA

KOШЕРНАЯ БЕХЕРОВКА

ITALSKÉ DOLOMITY

ИТАЛЬЯНСКИЕ ДОЛОМИТЫ

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM

DVOŘÁKS KARLSBADER HERBST

ART DECO

Česky I Deutsch I English I По-русски

9/2015

PROMENÁDA


Madame Butterfly Collection

Stara Louka 72 & 50 360 01 Karlovy Vary Czech Republic +420 355 321 543 www.glamour-diamond.com www.moraglione.com


Letizia collection

Stara Louka 72 & 50 360 01 Karlovy Vary Czech Republic +420 355 321 543 www.glamour-diamond.com www.moraglione.com


EDITORIAL

Nové stavby vzbuzují u veřejnosti emoce. A není to jen současná realita. Karlovy Vary pamatují bouřlivé debaty např. po dostavbě Mlýnské kolonády, která se podle názoru tehdejších občanů do lázní nehodila. Dnes přitom monumentální stavba českého architekta Josefa Zítka z roku 1881 patří k symbolům lázeňského města a žádný návštěvník si procházku mezi úchvatným sloupovím nenechá ujít. Vřídelní kolonádu lidé nepřijali dodnes. Vše, co na místě stálo před ní, působilo přívětivěji. Ať už to byly lehké přístřešky, barokní Vřídelní sál, empírová stavba z roku 1826 či litinová kolonáda dvojice vídeňských architektů Fellnera a Helmera. Jejího rozebrání na počátku 2. světové války litujeme dnes asi všichni. Moderní železobetonová stavba naopak dodnes vzbuzuje vášně; ba dokonce se mnozí radují z informací, že konstrukce dlouho nevydrží a možná už další generace po nás bude řešit její demontáž. Nesouhlas vyvolával mnoho let i šestnáctipodlažní festivalový palác Thermal, kvůli němuž muselo ustoupit 30 domů původní zástavby z 19. století. V jeho případě se veřejné mínění nakonec obrátilo. A to poté, co úmysly současného ministra financí s hotelovým komplexem mohly v budoucnu dle mínění řady osobností ohrozit i pořádání Mezinárodního filmového festivalu. Veřejnost, včetně té odborné, se proto nedávno postavila na stranu funkcionalistické stavby. Karlovy Vary brzy nemine další vlna dohadů o tom, co se do lázeňského města usilujícího o zápis na seznam UNESCO hodí či nikoliv. Soukromý investor totiž připravuje území kolem Dolního nádraží k výstavbě moderního Central Parku i s výškovou budovou. Do té doby proto v klidu obdivujte architektonické skvosty, které tu zanechali naši předkové. V září máte ideální příležitost. V rámci Dnů evropského dědictví si přijďte prohlédnout zajímavé objekty a poslechnout odborné přednášky. V Karlových Varech se těšte např. na významné karlovarské vily (o vile Skt. Georg píšeme podrobně na straně 18-19) a dva nově otevřené hotely. Mariánské Lázně rovněž zdarma zpřístupní turisticky atraktivní objekty. Přehledy na straně 41 a 62 Vám napoví. Lenka Andělová

willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

Dear visitors, welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

Уважаемые гости! приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

4

WWW.PROMENADA.CZ

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj září 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 210. číslo celkem / 6. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 14.7. Toto číslo vychází 28.8. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz

Liebe Gäste,

Online www.promenada.cz

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

facebook.com/casopispromenada

INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů. Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

14-15

Inhalt • Content • Содержание 12-13

Ponořte se do teplé vody, masáž začíná • Die Unterwassermassage • The Underwater Massage • Подводный душ-массаж

14-15

Japonská zahrada • Der Japanische Garten • The Japanese Garden • Японский сад

16, 30-31 Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика 18-19

Příklad architektury art deco • Art deco • Art Deco

20-22

Rozhovor: Bečov rozkvetl jako políbená Šípková Růženka •

20-22

Bečov Has Burst Into Bloom Like Kissed Sleeping Beauty • Бечов расцвел, как проснувшаяся Спящая красавица 26-27

Premonstrátský klášter • Prämonstratenserkloster • Монастырь ордена премонстратов

32

Kraj má novou přírodní památku • Die Region hat ein neues Naturdenkmal • The Region Has a New Natural Monument • Новый природный памятник Карловарского края

36-37

Italské Dolomity • The Italian Dolomites • Итальянские Доломиты

57 Jak žijí indiáni? • Wie leben Indianer? • How Do Native Americans Live? • Как живут индейцы? 58-59

32

Balkónové Mariánské Lázně • Marienbad und seine Balkons • Mariánské Lázně and its Balconies • Балконы Марианских Лазней

6-51

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары

6-11, 48-51 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 40

Divadlo • Theater • Theatre • Театр

40-41

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения

41

Kluby • Clubs

42-44

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

45

Muzea • Museen • Museums • Музеи

45

Sport • Спорт

46

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

47

Kina • Kinos • Cinemas • Кино

53-64

36-37

Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни

53-56, 63-64 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 60

Divadlo • Theater • Theatre • Театр

60

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

61

Muzea • Museen • Museums • Музеи

61

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

62

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения

62

Kino • Kino • Cinema • Кино

62

Sport • Спорт

65

Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите

66

Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

58-59


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


Zdraví je luxus. Váš luxus. Balneologické centrum Hera Spa Center je srdcem našich lázeňských služeb. V nabídce je celá řada osvědčených léčebných procedur a naši odborníci Vám sestaví individuální léčebný plán přesně podle Vašich zdravotních potřeb. Rozhodně také využijte relaxačních služeb Apollo Wellness centra. Masážní salón, bazén, whirlpool, sauny, solná jeskyně i služby profesionálního kosmetického salónu Aphrodité Beauty jen dokreslují barvitý obrázek, s jakou komplexností služeb Vás uvítáme v Luxury Spa Hotelu OLYMPIC PALACE.

Health is luxury. Your luxury. Balneological Hera Spa Center is the heart of our spa services. It offers a wide range of effective treatments and our experts will develop an individual treatment plan tailored to your health needs. Do not miss to use Apollo Wellness center relaxation services. Massage salon, swimming pool, whirlpool, sauna, salt grotto and a professional beauty salon Aphrodité Beauty just illustrate the colorful image with which complexity of services you are welcome at Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE.

Здоровье - это богатство. Ваше богатство. Бальнеологический центр Hera Spa Center с широким спектром лечебных процедур, подведенной минеральной водой и высококвалифицированными специалистами является сердцем нашего отеля. Индивидуальный подход к каждому клиенту, заботу и внимание - все это найдете в стенах нашего отеля. Великолепный бассейн с вихревой ванной, несколько видов оздоровительных саун и просторная соляная пещера превосходно дополняют лечебные процедуры бальнеологического отделения. Для наших гостей в отеле предоставлен современно оборудованный фитнес-зал с кардио. У нас Вы найдете все для оздоровления своего тела и восстановления душевных сил.

Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE Zámecký vrch 41 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic reception@olympic-palace.cz | +420 778 722 270 www.olympic-palace.cz


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických onemocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdauungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лечение показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишечного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное движение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование бальнеологических, реабилитационных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


Ponořte se do teplé vody,

masáž začíná

Tauchen Sie in warmes Wasser, die Massage beginnt Podvodní masáž patří k nejoblíbenějším vodoléčebným procedurám. Jedná se o jednu z mála masáží, při které nedochází k přímému fyzickému kontaktu mezi masérem a pacientem. Je při ní využívána teplota vodního prostředí (34-37 °C) a kinetická energie vodního proudu. Pacient je uložen v příjemně teplé vodě a terapeut postupně zpracovává jednotlivé partie celého těla silovým proudem vody. Průběh masáže se pochopitelně řídí momentálními pocity pacienta. Dochází k příjemnému prohřátí, promasírování a uvolnění celého těla. Vnitřní prostředí organismu se mění, látková výměna se zvyšuje. Po podvodní masáži, stejně jako po každé vodoléčebné proceduře, by měl následovat odpočinek. Zrelaxovaný a prohřátý pacient je pak velmi dobře připraven na další cílenou terapii, jakou může být například léčebný tělocvik. Hlavní indikace pro podvodní masáže jsou stejné jako v případě masáží klasických, tedy onemocnění pohybového ústrojí, revmatické choroby, poúrazové stavy či neurologická onemocnění. Stejně tak lze podvodní masáž doporučit jako relaxační proceduru. Doporučení: Sdělte paní lázeňské, zda máte křečové žíly či pooperační jizvy. Prstýnky před masáží odložte.

12

WWW.PROMENADA.CZ

Die Unterwassermassage gehört zu den beliebtesten hydrotherapeutischen Methoden. Es han­delt sich um eine von wenigen Massagen, bei der es zu keinem direkten Kontakt zwi­schen dem Masseur und dem Patienten kommt. Bei der Massage nutzt man die Temperatur des Wassers (34-37 °C) und die kinetische Energie des Wasserstroms aus. Der Patient liegt im angenehm warmen Wasser und der Therapeut massiert die einzelnen Partien des Körpers mit einem Wasserstrom. Der Verlauf der Massage hängt selbstverständlich von momentanen Gefühlen des Patienten ab. Der ganze Körper wird angenehm durchwärmt, durchmassiert und entspannt, der Metabolismus wird schneller. Der Unterwassermas­ sage, ebenso wie jeder hydrotherapeutischen Methode, sollte Rast folgen. Der entspannte und durchwärmte Patient ist dann für eine weitere gezielte Therapie vorbereitet, wie z.B. für therapeutische Übungen. Die Hauptindikationen für Unter­wasser­massagen sind dieselben, wie im Falle der klassischen Massagen, d.h. Erkrankungen des Bewegungsapparats, rheumatische Erkrankungen, post­traumatische Zustände oder neuro­logische Erkrankungen. Die Unterwassermassage kann man auch als eine Ent­spannungs­methode empfehlen. Empfehlung: Sagen Sie ihrer Badefrau, ob Sie Kramp­fadern haben oder nach einer Operation sind. Ringe legen sie vor der Massage ab.


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení

Dip in Warm Water, the Massage Is Starting

Погрузитесь в теплую воду массаж начинается

The underwater massage ranks as one of the most popular hydrotherapeutic methods of treatment. It is one of few massages where there is not direct contact between the masseur and the patient. During the massage, the temperature of water (between 34 and 37 °C) and the kinetic energy of the stream of water are made used of. The patient lies in pleasantly warm water and the therapist massages thoroughly one part of his body after another with a stream of water. The course of the mas­ sage depends on the patient’s feelings at the moment. After the body is pleasantly warmed up, massaged and relaxed, its metabolism speeds up. After an underwater massage, like after any other hydrotherapeutic treatment, relaxation should follow. A relaxed and warmed-up patient is prepared for another goal-directed therapy, such as remedial exercises. The main indications for underwater massages are the same as in case of classical massages, i.e. diseases of the locomotor system, rheumatic diseases, posttraumatic conditions or neurological diseases. The underwater massage can be recommended, too, as a method of relaxation. Recommendation: Tell your bathing attendant about your varicose veins or postoperative scars. Take off your rings before the massage.

Подводный душ-массаж относится к излюбленным процедурам водолечения. Это один из немногих видов массажа, при котором не доходит до прямого физического контакта между массажистом и пациентом. В нем используется температура водной среды (34-37 °С) и кинетическая энергия водной струи. Пациент лежит в теплой воде, а терапевт по­с­те­пен­но проходит сильной струей воды по отдельным частям всего тела. Ход массажа, ес­те­ст­венно, зависит от ощущений пациента в данный момент. Происходит приятное про­гревание, массирование и расслабление всего тела. Изменяется внутренняя среда ор­га­низма, повышается обмен веществ. После подводного массажа, так же как и после лю­бой водной процедуры, должен следовать отдых. Расслабленный и прогретый пациент хорошо подготовлен к следующим процедурам, например, к лечебной физкультуре. Показания к подводному душу-массажу те же, что и к массажу классическому, т.е. за­бо­ле­вания опорно-двигательного аппарата, ревматические болезни, пост­трав­ ма-ти­че­ские состояния и неврологические заболевания. Подводный душ-массаж рекомендуется также как расслабляющая процедура. Рекомендация: в случае наличия у вас варикозов или послеоперационных шрамов информируйте об этом медсестру. Перед началом массажа снимите кольца.

WWW.PROMENADA.CZ

13


J A P OO NS T S R K UV Ý E O

K

14

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

Japonský ostrůvek v Karlových Varech Hledáte-li místo pro ztišení, meditaci, zastavte se v Japonské zahradě nedaleko Parkhotelu Richmond. Zen Buddhistickou kamennou zahradu vybudovali v červnu roku 1998 japonští zahradníci jako dar partnerského města Kusatsu Karlovým Varům. Kruhový tvar zahrady s vnitřním obloukem symbolizuje princip jin a jang, rozložení kamenů harmonizuje lidskou mysl a zdraví. Zajímají-li vás významové prvky jednotlivých kamenů, jsou popsány na informačním panelu u zahrady. Balvany i menší kameny pocházejí z Karlovarska; japonští zahradníci je s pomocí místních znalců hledali v okolních lesích i řekách. Pátrali po takových, které mají duši a svůj charakter vyzařují do okolí. Poté je důsledně přebírali a urovnali do výsledné formace. Světlo tu vyjadřuje kamenná lucerna, která jako jediná byla dovezena z Japonska. V ní se svíčky po evropském způsobu nezapalují, sama svítilna je symbolem světla v duši. Japonská zahrada je působivá v každém ročním období a je ideálním místem k zastavení v dnešní uspěchané době.

Japanische Insel in Karlsbad Wenn Sie einen Platz suchen, wo Sie still werden und meditieren können, bleiben Sie im Japanischen Garten unweit des Parkhotels Richmond stehen. Den Zen-Buddhistischen Steingarten bauten im Juni 1998 japanische Gärtner. Es war ein Geschenk für Karlsbad von der Partnerstadt Kusatsu. Der kreisförmige Garten mit einem inneren Bogen symbolisiert das Prinzip Yin und Yang und das Arrangement der Steine harmonisiert den menschlichen Sinn und Gesundheit. Wenn Sie sich für die Bedeutung einzelner Steine interessieren, lesen Sie die Informationstafel am Garten, wo sie beschreiben sind. Sowohl grosse als auch kleine Steine stammen aus der Karlsbader Region, japanische Gärtner suchten sie mit Hilfe örtlicher Experten in umliegenden Wäldern und Flüssen. Sie suchten solche, die eine Seele haben und ihren Charakter in die Umgebung ausstrahlen. Dann sortierten sie sie gründlich und ordneten sie in die Endform. Das Licht drückt hier eine Steinlaterne aus, die einzige Sache, die aus Japan stammt. Kerzen auf eine europäische Weise werden in der Laterne nicht angezündet, sie selbst ist ein Symbol des Lichts in der Seele. Der Japanische Garten ist wirksam in jeder Jahreszeit und es ist ein idealer Platz, wo man in unserer hastigen Zeit stehen bleiben kann.

A Little Japanese Island in Karlovy Vary If you are looking for a place where you can relax and meditate, make a stop in the Japanese garden near the Parkhotel Richmond. The Zen Buddhist garden was built by Japanese gardeners in 1998 - it was a gift for Karlovy Vary from the partner town Kusatsu. The circular shape of the garden with an inner arc symbolizes the principles yin and yang and the way the stones are arranged harmonizes human mind and health. If you are interested in the meaning of individual stones, they are described on the information board near the garden. Both the big and small stones come from the Karlovy Vary region. Being helped by local experts, the Japanese gardeners looked for them in nearby woods and rivers. They searched for those which have a soul and radiate their character into the neighbourhood. Then they sorted them thoroughly and arranged them to create the final shape. Light is expressed through an old lantern, which is the only thing brought from Japan. Candles are not lit in it as it is common in Europe; the lantern itself symbolizes light in the soul. The Japanese garden is impressive in every season of the year and it is an ideal place for people to stop these days when everyone is in a hurry.

Японский островок в Карловых Варах Если вы ищете место для уединения и медитации, зайдите в Японский сад перед Парк-отелем Ричмонд. Дзен-буддистский сад камней построили в июне 1998 года японские садовые архитекторы в качестве дара города-партнера Кусацу Карловым Варам. Круговой вид сада, который делит надвое дугообразная линия, символизирует принцип инь и янь, а расположение камней гармонизует человеческую мысль и здоровье. О значении каждого камня можно прочесть на информационной панели возле сада. Валуны и небольшие камни японские садоводы с помощью местных знатоков искали в близлежащих лесах и реках. Они старались найти камни, имеющие, по их мнению, душу и излучающие свой характер в окружающую среду. ­Затем их тщательно перебирали и устанавливали на место. Свет здесь символизирует каменный фонарь -единственный элемент сада, привезенный из Японии. В отличие от европейского обычая свечи в фонаре не зажигаются, он сам является образом света в душе. Японский сад сохраняет свою способность к воздействию во все времена года и является идеальным местом к глубокому погружению в раздумья в наше суматошное время. WWW.PROMENADA.CZ

15


Lenka Andělová, foto Album starých pohlednic, archiv Jan Becher Karlovarská Becherovka

Mozaika MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Kdo zachrání Goethovu vyhlídku?

Jedna z nejzajímavějších, nejvýše položených karlovarských vyhlídek chátrá. Pro opuštěný objekt se dlouhodobě nedaří sehnat provozovatele, což se na jeho stavu zásadně podepisuje. Zejména cihlové věži hrozí zřícení. Radnice proto hledá finanční zdroje z národních i evropských dotačních zdrojů. V minulosti šlo přitom o vyhledávaný cíl vycházek. Před první světovou válkou se dokonce uvažovalo o stavbě lanovky na oblíbenou rozhlednu, která byla postavena na podnět belgické princezny Stefanie, po níž také nesla své první jméno - Štěpánčina. Vybudována byla v letech 1888-1899 podle projektů dvojice architektů Helmera a Fellnera (též autoři objektů divadla, Tržní kolonády, Císařských lázní ad.).

Wer wird den Goethe-Aussichtsturm retten?

Einer der interessantesten und höchstgelegenen Aussichtstürme in Karlsbad wird baufällig. Schon eine lange Zeit kann man nicht einen Betrei­ ber für das verlassene Gebäude finden und das macht sich auf seinem Zustand bemerkbar. Besonders bei den Ziegelwänden droht die Gefahr, dass sie einstürzen. Darum sucht das Rathaus finanzielle Quellen, um mindestens die wichtigsten Renovierungen durchzuführen. In der Vergangenheit handelte es sich um ein beliebtes Ausflugsziel. Vor dem ersten Weltkrieg erwog man sogar den Bau einer Seilbahn zum populären Aussichtsturm, der aus Initiative der belgischen Prinzessin Stephanie gebaut wurde. Er wurde nach der Prinzessin auch benannt - sein erster Name war Stephanie-Warte. Der Aussichtsturm wurde in den Jahren 1988 -1899 nach den Plänen der Architekten Helmer und Fellner gebaut, die auch das Theater, die Marktkolonnade, das Kaiserbad u.v.a. entworfen hatten.

Кто спасет обзорную башню Гете?

Ветшает одна из наиболее интересных карловарских видовых площадок, стоящих на самых высоких холмах. Для заброшенного здания уже давно не удается найти того, кто бы содержал башню в должном порядке, и это оказало бы влияние на ее состояние, ибо башне грозит обрушение. Поэтому городские власти ищут источники финансирования, чтобы произвести хотя бы самый необходимый ремонт. В прошлом здесь было популярное место прогулок. Накануне Первой мировой войны даже возникла идея строительства фуникулера к излюбленной обзорной башне, построенной в 1888-1889 годах по желанию бельгийской принцессы Стефании и названной ее именем. Авторами проекта башни Гете были Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер, построившие в городе-курорте также театр, Рыночную колоннаду, Императорскую лечебницу и др.

Košer Becherovka míří do Izraele

Proslulý bylinný likér Becherovka Original má i svou košer verzi. Suroviny, zařízení i postup výroby prošly přísnou kontrolou, aby odpovídaly předpisům židovské víry. Dohlédli na to rabín a rituální kontrolor, schválení vrchním rabinátem Izraele a židovskou obcí Praha. Díky vysoké kvalitě a čistě přírodnímu původu Becherovky Original získal produkt mezinárodní košer certifikát. Rovněž osobitá chuť vyhovuje chuťovému profilu Izraelců. Společnost Jan Becher - Karlovarská Becherovka proto poslala na trh prvních 20 tisíc lahví o objemu 0,7 litru. Každá z nich je opatřena etiketou s hebrejským textem i symbolem Košer-parve. Většina speciální edice míří do Izraele, část bude k dostání i v České republice.

Kosher Liqueur Becherovka Is Heading for Israel

The world-famous herbal liqueur Becherovka Original has also its kosher version. All ingredients and the technological equipment and process have been thoroughly checked to agree with the principles of Jewish faith. The rabbi and a ritual inspector approved by the chief rab­ binate of Israel and the Jewish community of Prague saw to it. Thanks to its high quality and the purely natural origin of the Becherovka Original liqueur the product received an international kosher certificate. Its specific taste corresponds with the taste profile of the Israelis too. The company Jan Becher - Karlovarská Becherovka has therefore sent the first 20,000 bottles, each of them having a volume of 0.7 litre, to the market. Each bottle was provided with a label with a Hebrew text and a kosher-parve symbol. The major part of this special edition will go to Israel and a part of it will be available in the Czech Republic.

Koшерная Бехеровка направляется в Израиль

Прославленный ликер Бехеровка Оригинал имеет и свою кошерную версию. Сырье, оборудование и процесс производства прошли строгий контроль, чтобы точно следовать предписаниям иудаизма. За этим наблюдали раввин и ритуальный контролер, результаты были одобрены главным раввинатом Израиля и пражской еврейской общиной. Благодаря высокому качеству и чисто природному происхождению Бехеровки Оригинал продукт получил международный кошерный сертификат. Одновременно специфический вкус удовлетворяет вкусовому профилю израильтян. Поэтому фирма Ян Бехер - Карловарская Бехеровка отправила на рынок первые 20 тысяч бутылок емкостью 0,7 литров. Каждая из них снабжена этикеткой с текстом на языке иврит и символом Кошер-парве. Большая часть специального выпуска отправляется в Израиль, кошерную бехеровку можно будет найти и в Чешской Республике.

16

WWW.PROMENADA.CZ


Grandhotel Ambassador nabízí vysoký standard hotelových, lázeňských a společensko-kulturních služeb. ❫ Hotel 4* Superior, 83 pokojů, včetně atypických mezonetových apartmánů, vlastní parkoviště ❫ Kompletní balneo a wellness, saunaland, fitness, bazén ❫ Restaurant Julius Zeyer, kavárna Grand Café, music bar KaKaDu, slavnostní sál Orpheum

Grandhotel Ambassador offers a high standard of hotel, spa, social and cultural services. ❫H otel 4* Superior, 83 rooms including atypical maisonettes, a hotel car park ❫F ull balneological and wellness service, saunas, a fitness centre and a swimming pool ❫R estaurant Julius Zeyer, café Grand Café, music bar KaKaDu, the Orpheum festive hall

SLAVNOSTNÍ SÁL ORPHEUM

THE FESTIVE HALL ORPHEUM

Výjimečný svou architekturou, historický slavnostní sál Orpheum navazuje na tradici světoznámého varieté. ❫ Kulturně-společenské centrum • prostor pro pořádání koncertů, plesů, konferencí, kongresů, svateb, rautů apod. ❫ Kapacita až 700 osob

Exceptional owing to its architecture, the historical festive hall Orpheum continues the tradition of the world-famous music hall. ❫A cultural and social centre • rooms for organizing concerts, balls, conferences, congresses, weddings and banquets etc. ❫C apacity up to 700 people

MUSIC BAR KaKaDu

MUSIC BAR KaKaDu

Ikonický noční bar s živou hudbou od středy do soboty, míchané nápoje, výběr vín i champagne, výtečná kuchyně do pozdních nočních hodin.

WWW.GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ

An iconic night bar with live music from Wednesday to Saturday, mixed drinks, a wide choice of wines and champagne, delicious cuisine until late night hours.

RESERVATION@GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ


Příklad architektury

art deco v Karlových Varech

Beispiel der Architektur Art deco in Karlsbad Poněkud nadneseně řečeno - vila Skt. Georg v Havlíčkově ulici je pro Karlovy Vary podobně významnou budovou, jako pro New York Empire State Building. Co je spojuje? Slavná newyorská budova je totiž nejlepším reprezentantem stylu art deco v architektuře na světě. A pro Karlovy Vary je významným příkladem tohoto moderního stylu 20. a 30. let dvacátého století právě vila Skt. Georg. Vilu si postavil místní stavitel Julius Srb v roce 1932. Byla to doba, kdy se stavělo hlavně na atraktivních plochách nad karlovarským špitálem (dnešní nemocnice), ale protože původně vymezená oblast nestačila stavebnímu boomu, rozvíjela se nová čtvrť zvaná Horní Drahovice dál do svahu, až ke hřbitovu. Právě v klínu nových ulic Havlíčkovy a Máchovy vyrostla zmíněná vila Skt. Georg. „Dvoupatrové vile dominují mnohoúhelníkové nárožní arkýře. Pozornost na sebe také strhávají reliéfy hrajících si dětí, vložené do zkosených parapetů oken druhého patra,“ přibližuje nejvýraznější prvky na domě historik Lubomír Zeman. Dříve opomíjený objekt je dnes nepřehlédnutelný; prošel rekonstrukcí, po níž vynikly i další uměleckořemeslné prvky a zahradní úpravy. Zajímá-li Vás podrobnější popis objektu včetně půdorysů, nahlédněte do publikace Lubomíra Zemana a kolektivu autorů, Slavné vily Karlovarského kraje.

18

WWW.PROMENADA.CZ

Ein wenig gehoben gesagt - die Villa Skt. Georg in der Strasse Havlíčkova ist für Karls­bad ein ebenso wichtiges Gebäude, wie das Empire State Building für New York ist. Was verbindet sie? Das berühmte Gebäude in New York ist nämlich der beste Vertreter des architektonischen Stils Art deco in der Welt. Und für Karlsbad ist der bedeutende Vertreter dieses modernen Stils der 1920-er und 1930-er Jahre gerade die Villa Skt. Georg. Die Villa wurde vom örtlichen Baumeister Julius Srb im Jahre 1932 gebaut. In jener Zeit baute man vor allem auf dem attraktiven Gelände über dem Karlsbader Spital (heute das Krankenhaus), aber da dieses Gelände nicht gross genug war, begann sich ein neues Stadtviertel Horní Drahovice zu entwickeln, das sich bis zum Friedhof ausdehnte. Und gerade im Keil der Strassen Havlíčkova und Machova wurde die oben erwähnte Villa Skt. Georg gebaut. „Die zweistöckige Villa ­beherrschen vieleckige Eckerker. Auch die in die abgeschrägten Parapette eingelegten Reliefe von spielenden Kindern im zweiten Stockwerk ziehen auf sich die Aufmerksamkeit,“ beschreibt der Historiker Lubomír Zeman die am meisten auffallenden Elemente am Hause. Das früher vernachlässigte Gebäude kann man heute nicht übersehen - es wurde renoviert und nach der Renovierung ragten auch weitere kunstgewerbliche Elemente und Gartenverbesserungen hervor. Wenn sie sich für die ausführlichere Beschreibung des Gebäudes einschliesslich der Grundrisse interessieren, machen Sie die Publikation Berühmte Villen der Karlsbader Region von Lubomír Zeman und einem Kollektiv von Autoren auf.


Lenka Andělová

Example of Art Deco Architecture in Karlovy Vary

Пример архитектуры art deco в Карловых Варах

Said a bit exaltedly - Villa Skt. Georg in Havlíčkova Street is for Karlovy Vary a similarly important building as the Empire State Building is for New York. What do they have in common? The famous New York building is the best representative of the art deco architectural style in the world. And it is just Villa Skt. Georg that is an important ­example of this modern style of the 1920s and 1930s in Karlovy Vary.

Говоря с известной долей преувеличения, вилла Skt. Georg на Гавличковой улице является для Карловых Вар столь же значительным зданием, как для Нью-Йорка Empire State Building. Что же их связывает? Знаменитое ньюйоркское здание - лучший пример стиля art deco в мировой архитектуре. А для Карловых Вар таким же ярким примером этого стиля 20-х и 30-х годов является именно вилла Skt. Georg.

The villa was built by the local builder Julius Srb in 1932. Houses were built mainly in the attractive part of town above the spital of Karlovy Vary (today’s ­hospital) but as this area was not large enough, the part of town called Horní Drahovice started spreading up the hill as far as the cemetery. It was just in the wedge of the streets Havlíčkova and Máchova where the above mentioned Villa Skt. Georg went up. “The two-storey villa is dominated by polygonal corner ­oriels. Your attraction will also be attracted by the reliefs of playing children, which are inserted in sloping window sills of the second floor,” the historian Lubomír Zeman describes the most distinctive elements of the house. Today you cannot miss to see this building which was neglected in the past it was renovated and all art elements as well as improvements in the garden stood out. If you are interested in a more detailed description of the building including ground plans, you can find them in the publication Famous Villas of the Karlovy Vary Region by Lubomír Zeman and a collective of authors.

Виллу построил местный архитектор Юлиус Срб в 1932 году. Это было время, когда строительство шло, главным образом, на привлекательных площадях над карловарским госпиталем (нынешней больницей), но поскольку для строительного бума первоначально ограниченной площади было недостаточно, новый квартал, называемый Horní Drahovice, разросся в сторону склона до самого кладбища. И именно на углу новых улиц - Гавличковой и Маховой - выросла уже упомянутая вилла Skt. Georg. „Доминантой трехэтажной виллы является многоугольный угловой эркер. Внимание также привлекают рельефы играющих детей, помещенные на усеченных подоконниках третьего этажа,“ описывает самые выразительные элементы здания историк Любомир Земан. Ранее невзрачный объект теперь нельзя не заметить; была проведена реконструкция дома, после которой стали видны прочие художественно-ремесленные образцы, а также несколько измененный вид сада. Если вас интересует более подробное описание виллы, включая чертеж, загляните в публикацию Любомира Земана и коллектива авторов Прославленные виллы Карловарского края.

WWW.PROMENADA.CZ

19


Bečov rozkvetl jako políbená Šípková Růženka

Státní hrad a zámek Bečov patří v současnosti k nejnavštěvovanějším památkovým objektům v Karlovarském kraji. Magnetem je zejména Relikviář sv. Maura, považovaný spolu s korunovačními klenoty za nejcennější zlatnickou památku v České republice. Bečovský hrad se navíc dochoval v mimořádně autentické podobě; v minulosti nebyl poničen dobýváním, požáry, ani nebyl přestavován. Majitelé panství vybudovali před středověkým hradem v každé epoše vždy nové sídlo v duchu módních trendů, a tak v areálu uvidíte všechny významné stavební slohy - gotiku, renesanci, baroko i historismus. Započítáme-li také domečkový relikviář, pak i románský sloh. Tradici mají v Bečově kvalitní edukativní projekty. Kastelánem je tu už 13 let Tomáš Wizovský, držitel prestižní evropské ceny v oblasti péče o kulturní dědictví Europa Nostra. Ačkoliv skromně tvrdí, že za úspěchy, které národní kulturní památka v posledních letech sklízí, stojí celý tým správy areálu i kolegové z pracovišť Národního památkového úřadu a dalších institucí, duší bečovského zámku v tom nejlepším slova smyslu je právě on. Představa, že kastelán chodí po areálu s kruhem plným klíčů od všech komnat a spí v zámeckých postelích, je asi zkreslená… To tedy je. Přispěly k ní některé filmy a také večerníček o panu Krbcovi a jeho zvířátkách. Skutečnost je mnohem rozmanitější a ta různorodost mě právě baví. Stěžejní je ochrana a péče o svěřené kulturní hodnoty, vycházející z pochopení souvislostí. Dále badatelské průzkumy, přesná evidence, zajištění návštěvnického provozu, získávání dotací, podíl na stavební a památkové obnově ad. Tedy práce hlavou, rukama, s počítačem i s lidmi. Když to zjednoduším, tak ráno můžete čistit toalety pro návštěvníky a odpoledne vítat například ministra kultury. Takže práce manažerská, na celodenní úvazek… Manažerské výsledky máme, ale pracujeme s manažerskými nástroji ze 60. let minulého století, včetně tabulkového odměňování. Práce na zámku je pro mě droga, nabíjí mě, ale zároveň ničí. Uživit rodinu s dětmi je čím dál obtížnější. Úskalí kastelánského života je navíc v tom, že ačkoliv se chod celé rodiny zcela přizpůsobí práci, váš osud visí na vlásku. Na zámku bydlíte, takže pracujete 24 hodin denně, vybudujete 20

WWW.PROMENADA.CZ

si tu kořeny, vazby, vztahy a pak můžete být bez udání důvodu odvolán a jedním rozhodnutím vše skončí. V našem případě by byl dopad o to horší, že na zámku pracuje i moje žena. Na druhou stranu zažíváme situace, které bychom v běžném zaměstnání neprožili. Bečov bývala spící Šípková Růženka, která po políbení rozkvétá do krásy a my u toho můžeme být. Objevujeme poklady a sledujeme, jak Fénix vstává z popela. Proč nebyl v minulosti zámek přístupný? V poválečném období to bylo hlavně z geopolitických důvodů. Areál byl tehdy v těsném sousedství vojenského prostoru Prameny, nebyl proto vybrán do seznamu zpřístupňovaných hradů a zámků. Bývaly tu policejní stanice, škola, ubytovna či byty zaměstnanců lesní správy. Nám se podařilo vrátit Bečov do povědomí laické i odborné veřejnosti a zařadit objekt mezi nejnavštěvovanější památky v západních Čechách. Na to jsem hrdý. To ale zdaleka není jediný úspěch… Radost máme z toho, že se podařily vyřešit nejpalčivější stavebně-technické problémy: vybudovali jsme protipožární nádrž, hrad má rekonstruované parkánové zdi, stabilizované nároží, opravený krov i střešní plášť. Vytvořili jsme nové depozitáře v prostorech vybavených moderními technologiemi např. pro uskladnění obrazů a nábytku. Naučili jsme se pracovat s fenoménem relikviáře sv. Maura, prezentovali jsme řadu badatelských objevů, vydali monografie, spolupracovali na vzniku dokumentárního filmu o restaurování sv. Maura. Aktivní jsme v oblasti edukační činnosti a vzdělávání, rozjeli jsme velmi úspěšný dětský web. Po provedení mnoha desítek průzkumů a odborných diskusí jsme vytvořili projekt konzervace památkového areálu a následného šetrného provozu hradu. Právě za kategorii projekt-výzkum jsme získali mezinárodní cenu Evropské unie - Europa Nostra. Toto uznání nám pak otevřelo dveře k získání téměř 95 milionů korun na dokončení obnovy hradu a okolních objektů. Významnou změnou v Bečově bude nové pojetí expozice sv. Maura a její přesunutí do tzv. Pluhovských domů. Na co se mohou návštěvníci těšit? Nová expozice získá velkorysé prostory, nebude v nich klasický mobiliář


Lenka Andělová, foto archiv Státního hradu a zámku Bečov a nepůjde o standardní prohlídku s průvodcem. Chystáme nadčasovou, interaktivní expozici, která návštěvníkům nabídne podrobně zpracované jednotlivé etapy celého příběhu relikviáře - přesun z Belgie do Čech, církevní rozměr a význam předmětu, detektivní pátrání, nalezení zlatnické památky, restaurování ad. Návštěvníci nebudou limitováni časem a u jednotlivých tematických okruhů se budou moci zdržet podle vlastního zájmu. Věříme, že přilákáme i ty, kteří už sv. Maura viděli v současných prostorách Piano nobile původního zámku. Jak je využijete po přestěhování relikviáře? Dosud jsme ve spodní části zámku prezentovali jen knihovnu, kapli a čtyři salóny. Značnou část zabírala právě expozice relikviáře, která učinila z této části zámku kvůli bezpečnostním opatřením novodobou pevnost. Po uvolnění opancéřované polygonální věže odstraníme mříže z oken a nabídneme nádherný výhled do zahrad. Zámecké budově vrátíme podobu vévodského sídla a ve stávající trezorové místnosti obnovíme Modrou jídelnu s původní výzdobou souboru tzv. vatikánských Stanzí, kterými belgické šlechtické rody napodobovaly belgickou královskou tradici. Odkdy plánujete nové prohlídky? Zkušební provoz bychom rádi zahájili na konci roku 2017, sezóna 2018 už by měla být plnohodnotná i s kompletními službami pro veřejnost a zázemím pro nás. Pak bychom chtěli mít otevřeno 10-12 měsíců v roce. Jakou máte zkušenost se získáváním dotací, s pomocí ze strany Karlovarského kraje a města? Získat dotace je obtížné, ale ještě těžší je poté administrovat je a realizovat. Velmi nám pomáhá Karlovarský kraj a společně s městem Bečov nad Teplou dlouhodobě spolupracujeme na dalších projektech, jako jsou obnova bečovské botanické zahrady, záchrana židovského hřbitova či vyhlášení Krajinné památkové zóny Bečovsko, která zajistí v budoucnu harmonický rozvoj historického městečka. Protože od roku 2018 očekáváme zvýšenou návštěvnost, společně aktualizujeme dopravní generel, chystáme nové parkovací plochy i moderní informační a kamerový systém.

Bečov Has Burst Into Bloom Like Kissed Sleeping Beauty The state castle and chateau Bečov rank at present as ones of the most visited monuments in the Karlovy Vary region. Especially the Reliquary of St Maurus, which is considered the most precious goldsmith’s monument together with the crown jewels, is the biggest magnet. In addition to it, the castle in Bečov has been preserved in an unusually authentic form; it was never damaged by any capture or fire in the past nor was it rebuilt. The owners of the estate always built a new seat in front of the castle in every epoch following the fashionable trends of those days and that is why you can see all important architectural styles on the grounds -Gothic, Renaissance, Baroque and historism. If we take into account the house-shaped reliquary too, then we can also mention the Romanesque style. There is a tradition of quality ­educational programmes in Bečov too. The warden of the castle has been Tomáš Wizovský for 13 years who is a holder of the prestigious European Union Prize for Cultural Heritage the Europe Nostra Award. Though he says modestly that the success the national cultural monument has achieved in recent years is the result of common work of the whole team running the castle grounds as well as of the colleagues from the Office for the Preservation of Historical ­Monuments, the truth is that the soul of the castle in Bečov is just him. The idea of a warden of a castle walking around the grounds with a ring full of chamber keys who sleeps in the bedrooms in the chateau might be distorted... It really is. The reality is much more varied and it is the diversity that I like. The protection and care of cultural values based on understanding different connections is principal. Then they are research, keeping detailed records, ensuring the service for visitors, getting grants, participation in renovation of the monument and others. You have to use your head and hands or computer and you work with other people in this job. To say it in a simple way - you can clean visitors’ toilets in the morning and welcome e.g. the Minister of Culture in the afternoon...

So a managing job, a full-time job... We have some good results but the working tools we use date from the 1960s including salary charts. Working in the castle is a sort of drug for me, it fills me with energy but it destroys me at the same time. It is more and more difficult to support a family with children. In addition to it, the difficulty of being a warden of a castle is that your family life hangs by a thread even if the whole family adapts to your work. You live in the castle and so you work 24 hours a day, you develop your roots and relationships here and then, without being told the reason, you can be removed and one decision makes an end of it all. In our case the consequences were even worse as my wife works in the chateau too. On the other hand, we are sometimes faced with situations which we would not get into in a common job. Bečov used to be Sleeping Beauty that is bursting into bloom now after being kissed and we can witness it... We discover treasures and watch Phoenix arising from ashes. Why was not the chateau open to the public in the past? It was mainly for geopolitical reasons in the post-war period. The castle grounds were in a close vicinity of a military area in those days and that was why it was not included in the list of chateaux and castles open to the public. We managed to direct the attention of both the lay and the expert public to Bečov and make the building one of the most visited in West Bohemia. I am proud of it. However, this is not the only success... We are happy to have been able to sort out the most urgent construction and technological problems: we built a fire reservoir, the zwinger walls were renovated and the corner was stabilized and roof timbers and the outer roof layer were repaired. We created new depositories in rooms which are equipped with new technologies for e.g. storing pictures and furniture. We learnt to work with the phenomenon reliquary of St Maurus, presented a number of discoveries and finds, published a monograph and co-operated on making a documentary about the renovation of the Reliquary of Saint Maurus. After carrying out tens of different kinds of research and after lots of discussions we created a project on the conservation of the area and a considerate operation of the castle. It was just the category project-research we got the international prize of the European Union - the Europe Nostra Award for. This prize opened for us the door leading to obtaining almost 95 million crowns to finish the renovation of the castle and buildings surrounding it. An important change in Bečov will be a new conception of the St Maurus exhibition and its moving to the houses which are called Pluhovské. What can visitors look forward to? The new exhibition will get a room with generous space and with no ­furniture and there will not be any standard round tour with a guide. We are preparing a timeless, interactive exhibition which will offer the visitors a detailed story of the reliquary divided into individual stages - its moving from Belgium to Bohemia, the religious dimension and importance of the object, the detective investigation, finding of the goldsmith’s monument, its renovation etc. The visitors will not be limited by time and they will be able to spend as much time as they wish studying the individual stages. We believe that we will attract even those who have already seen the St Maurus reliquary in the present Piano Nobile rooms in the original chateau. WWW.PROMENADA.CZ

21


How will you use them after moving the reliquary?

Почему ранее замок не был доступен?

We have presented only a library, a chapel and four lounges in the lower part of the chateau so far. A major part of it was taken just by the exhibition on St Maurus reliquary making this part of the chateau a sort of modern fortress owing to safety measures. When the armoured polygonal tower is empty, we will remove window gratings and offer a beautiful view of the gardens. We will return the chateau the appearance of a ducal mansion and re-open the Blue Dining Hall decorated with the Vatican Stanza in what is now the armoured room.

В послевоенный период так было, главным образом, по геополитическим причинам. Ареал тогда был слишком близок к армейскому полигону, поэтому и не был включен в список доступных крепостей и замков. Нам удалось вернуть Бечов в подсознание общественности и профессионалов и включить бечовский замок в число самых посещаемых памятников истории и культуры в Западной Чехии. Это является предметом моей гордости.

When are you planning new round tours?

Мы рады, что сумели решить самые насущные структурные и технические проблемы: построили противопожарный резервуар, реконструировали стены крепости, стабилизировали углы, отремонтировали крышу и кровлю. Мы создали новый депозитарий в помещениях, оснащенных современными технологиями, например, для хранения картин и мебели. Мы научились работать с феноменом реликвария святого Мавра, представили ряд исследовательских открытий, издали монографию, приняли участие в создании документального фильма о реставрации святого Мавра. Кроме этого, проведя многие десятки опросов и экспертных обсуждений, мы создали проект по сохранению наследия и последующее дружественный работу замка. Именно в категории „проект-исследование“ мы получили международную премию Европейского Союза - Europa Nostra. Это нам открыло двери для получения почти 95 миллионов крон на завершение восстановления замка и прилегающих зданий.

We would like to start a trial operation at the end of the year 2017 and the season 2018 should be fully ensured with complete service for not only visitors but also the staff. We would like to keep the chateau open for ten or even twelve months a year then.

Бечов расцвел, как проснувшаяся Спящая красавица Государственный замок Бечов в настоящее время является одним из самых посещаемых исторических памятников в Карловарском крае. Главная точка притяжения - реликварий святого Мавра, считающийся, наряду с коронационными драгоценностями, самым ценным памятником ювелирного искусства в Чешской Республике. Кроме того, бечовский замок сохранился в первозданном виде; в прошлом он не пострадал от горных разработок и пожаров, к тому же ни разу не перестраивался. Владельцы поместья в каждую эпоху строили перед средневековым замком новую резиденцию в духе тогдашних модных тенденций, таким образом, вы увидите все основные архитектурные стили - готику, ренессанс, барокко и историзм. Если к этому прибавить и реликварий в форме домика, то и романский стиль. Традиционными в Бечове являются качественные образовательные проекты. Последние 13 лет ключарем замка является Томаш Визовский, лауреат престижной европейской премии в области сохранения культурного наследия Europa Nostra. И хотя он скромно утверждает, что за успехами, которых в последние годы достиг национальный культурный памятник, стоит весь персонал ареала и коллеги из территориальных отделений Национального института наследия и других учреждений, душой замка Бечов все же является именно он, Томаш Визовский. Представление о том, что ключарь ходит по ареалу с большой связкой ключей от всех помещений и спит в постели замка, наверное, не соответствует действительности… В принципе это представление верно. Реальность, однако, значительно разнообразнее, и такое разнообразие мне нравится. Основной повинностью является защита и уход за вверенными культурными ценностями. Кроме того, научно-исследовательские изыскания, точный учет, обеспечение экскурсионной работы, получение грантов, вклад в строительное и мемориальное обновление и т.д. То есть, работа головой, руками, с компьютером и людьми. Проще говоря, утром можно мыть туалеты для посетителей, а днем принимать, скажем, министра культуры. Также менеджерская работа, так сказать, на полную ставку... Управленческие результаты у нас есть, но мы работаем с инструментами управления 60-х годов прошлого века, включая таблицы финансового вознаграждения. Работа на замке является для меня допингом, она меня заряжает, но и убивает. Прокормить семью с детьми становится все труднее. Трудности жизни ключарей заключаются также в том, что, хотя жизнь в семье полностью подчинена работе, ваша судьба висит на волоске. Вы живете в замке, значит, работаете по 24 часа в день, вы можете пустить корни, завязать связи, отношения, а затем можете быть уволены без объявления причин, и одним разом все закончится. В моем случае ситуация может сложиться еще хуже, ибо в замке работает также моя жена. С другой стороны, бывают впечатления, которых мы бы не испытали нигде, кроме бечовского замка. Бечов был Спящей Красавицей, которая после поцелуя расцвела, и мы можем быть свидетелями этого. Находим сокровища и следим за тем, как Феникс восстает из пепла.

22

WWW.PROMENADA.CZ

Но ведь это далеко не единственный успех...

Существенным изменением в Бечове станет новая концепция выставки св. Мавра и ее переезд в так называемые Плуговские дома. Что ждет посетителей? Новая выставка получит обширное помещение, в ней не будет классической мебели, а также стандартной экскурсии. Мы собираемся соорудить вневременную, интерактивную выставку, которая предложит посетителям подробно разработанное повествование об отдельных этапах истории реликвария - перевоз из Бельгии в Чехию, значение церковного предмета, детективное расследование, нахождение памятника ювелирного искусства, восстановление и т.д. Посетители не будут ограничены во времени и в различных тематических областях смогут задержаться в соответствии с их собственными интересами. Мы считаем, что сможем привлечь даже тех, кто уже св. Маура увидел в нынешних помещениях Piano nobile самого замка. Как вы используете их после перемещения реликвария? До сих пор в нижней части замка находились только библиотека, часовня и четыре салона. Значительную часть выставки занимал реликварий, ради безопастности которого эта часть замка была превращена в некую крепость нового времени. После снятия брони в помещении многоугольной башни мы удалим решетки с окон и откроем великолепный вид на сады. Самому замку будет возвращен вид герцогской резиденции, а в нынешнем хранилище будет восстановлена Синяя столовая, украшенная по типу так называемых ватиканских Станц Когда планируете начать новые экскурсии? Пробные экскурсии мы хотели бы начать в конце 2017 года, а уже в 2018 году работа должна идти полным ходом, общественности должен быть предоставлен полный спектр услуг, а для нас достаточное помещение. Затем мы бы хотели, чтобы осмотр реликвария был открыт от 10 до 12 месяцев в году.


LEGEND

OF KARLOVY VARY SPA ❚

❚ ❚

81 pokojů kategorie First Class Superior V bezprostřední blízkosti minerálních pramenů Komplexní karlovarská léčba Moderní wellness s bazénem, saunami a whirlpool

❚ ❚ ❚

8 1 rooms of First Class Superior category Close to mineral springs Comprehensive spa treatment Modern wellness center with swimming pool, saunas and whirlpool

❚ ❚

8 1 номеров категории First Class Superior В непосредственной близости лечебных источников минеральной воды Комплексное карловарское лечение Модерный велнес-центр с бассейном, саунами и джакузи

Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary • reservations@royalregent.cz • +420 353 363 111

Více informací a on-line rezervace • More information and on-line booking • Более подробная информация и онлайн бронирование

www.royalregent.cz


Premonstrátský

klášter

Národní kulturní památka v Teplé září novotou Letos v létě byl ukončen rozsáhlý projekt obnovy významné kulturní památky - Kláštera premonstrátů v Teplé. Původně románský klášter založil v roce 1193 český šlechtic Hroz­ nata. Areálu dominuje románsko-gotický trojlodní kostel Zvěstování Páně, vysvěcen byl za účasti českého krále Václava I. roku 1232. V dlouhé historii klášter ohrožovaly mor, války i požáry, na přelomu 16. a 17. století prošel barokní přestavbou. Tragicky se podepsaly na stavu tepelského kláštera moderní dějiny; do roku 1950 tu působil zajatecký tábor, do roku 1978 vojenská kasárna. Řádu premonstrátů byl významný, ale zcela zdevastovaný areál kláštera vrácen v roce 1990. V roce 2009 tu začala šestiletá důkladná rekonstrukce, jejíž celkový rozpočet se vyšplhal k půl miliardě korun, z toho 425 milionů hradila Evropská unie. Současný stav odpovídá názvu projektu „vzorová obnova“. Při návštěvě znovuzrozeného areálu vás čekají poznávací prohlídky, např. o životě v klášteře, o archeologických nálezech, postupně přibývají i další témata. Ti, kdo netrpí úzkostí ve stísněných prostorách, nahlédnou např. do podzemí a prozkoumají unikátní systém odvodňovacích štol. Zrekonstruované prostory budou sloužit kulturně-vzdělávacímu centru Hroznatova akademie, dílnám a workshopům, v plánu jsou koncerty, výstavy. Opominout byste neměli prohlídku velmi cenné knihovny, jejíž fond obsahuje vzácné rukopisy a tisky, nejstarší z 15. století. Areál nabízí návštěvníkům také ubytování a stravování.

26

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv Kláštera premonstrátů v Teplé a Krajské knihovny

Prämonstratenserkloster

Das Nationalkulturdenkmal in Teplá ist nagelneu In diesem Sommer wurde das umfangreiche Projekt der Renovierung eines bedeutenden Kulturdenkmals - des Prämonstranenserklosters in Teplá - beendet. Das ursprünglich romanische Kloster gründete im Jahre 1193 der tschechische Adelige Hroznata. Die romanisch-goti­ sche Dreischiffkirche Mariä Verkündigung, die das Gelände beherrscht, wurde unter Teilnahme des tschechischen Königs Wenzel I. im Jahre 1232 eingeweiht. In seiner langen Historie wurde das Kloster von Pest, Kriegen und Bränden bedroht und an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts wurde es im Barockstil umgebaut. Die moderne Geschichte hinterliess eine tragische Spur auf dem Zustand des Klosters: bis zum Jahre 1950 war hier ein Gefangenenlager und bis zum Jahre 1978 eine Kaserne. Dem Prämonstratenserorden wurde das bedeutende, doch völlig zerstörte Klostergelände erst im Jahre 1990 zurückgegeben. Im Jahre 2006 begann seine sechs Jahre lange, gründliche Renovierung, derer Gesamtberechnung bis zur einen halben Milliarde stieg, davon 425 Millionen bezahlte die Europäische Union. Der gegenwärtige Zustand entspricht dem Namen des Projekts - Beispielrenovierung. Beim Besuch des wiedergeborenen Geländes warten auf Sie Besichtigungen, die sich z.B. auf das Leben im Kloster oder archäologische Funde konzentrieren und allmählich nehmen noch weitere mit anderen Themen zu. Die, die keine Angst haben, sich in kleinen Räumen zu bewegen, können einen Blick in unterirdische Räume werfen oder das einzigartige System von Entwässerungstollen durchforschen. Renovierte Räume werden dem Kultur- und Bildungszentrum Hroznata dienen, es werden hier Werkstätten sein und Workshops stattfinden, man plant auch Konzerte und Ausstellungen. Sie sollten auch die sehr wertvolle Bibliothek besichtigen, derer Sammlungen seltsame Handschriften und Drücke enthalten, die ältesten stammen aus dem 15. Jahrhundert. Das Gelände bietet auch Unterkunft und Verpflegung an.

Монастырь ордена премонстратов

Национальный памятник культуры в Тепле сверкает новизной Летом этого года была закончена подробная реставрация значимого культурного памятника - монастыря премонстратов в Тепле. Эту обитель, первоначально построенную в романском стиле, основал в 1193 году чешский аристократ Грозната. Доминантой ареала является романско-готический трехнефный храм Благовещения Девы Марии, освященный при участии чешского короля Вацлава I в 1232 году. За его долгую историю монастырю угрожали чума, войны и пожары, на рубеже XVI и XVII веков монастырь был перестроен в стиле барокко. В XX веке монастырь переживал трагические времена; до 1950 года здесь был лагерь военнопленных, а затем до 1978 года воинская казарма. Ордену премонстратов значимый, но абсолютно опустошенный ареал монастыря, был возвращен в 1990 году. В 2009 году здесь началась основательная реконструкция, длившаяся шесть лет. Ее бюджет к концу работ составил полмиллиарда крон, из которых 425 миллионов были дотированы Европейским Союзом. Современное состояние соответствует названию проекта „образцовая реставрация “. При посещении возрожденного ареала вас ждут образовательные экскурсии, например, о жизни в монастыре, об археологических находках, постепенно добавляются и прочие темы. Те, кто не страдает клаустрофобией, осмотрят, например, подземные помещения и исследуют уникальную систему дренажных галерей. Реконструируемые помещения будут служить культурно-образовательному центру - Академии Грознаты, мастерским и воркшопам, также планируются концерты и выставки. Следует упомянуть экскурсию драгоценной библиотеки, фонд которой содержит редкие рукописи и издания, наиболее из старинных датированы XV веком. Ареал также предлагает гостям проживание и питание.

WWW.PROMENADA.CZ

27


MEDICAL

WELLNESS ANEB INVESTICE DO ZDRAVÍ SE VYPLATÍ

OR AN INVESTMENT IN HEALTH PAYS OFF VĚTŠINOU TÝDENNÍ, KONKRÉTNĚ ZAMĚŘENÉ PROGRAMY JSOU HODNOTNOU ALTERNATIVOU PRO TY, KTERÝM ZÁLEŽÍ NA JEJICH ZDRAVÍ, ALE NEMOHOU TRÁVIT V LÁZNÍCH TŘI TÝDNY NEBO MĚSÍC NA KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČI. THESE MOSTLY WEEK-DAY LONG SPECIALIZED STAYS ARE AN EXCELLENT ALTERNATIVE FOR THOSE WHO CARE FOR THEIR HEALTH BUT CANNOT SPEND THREE WEEKS OR A MONTH IN A SPA.

Detoxikační program Po týdnu nabitém pracovními povinnostmi nám mnohdy ani víkend na odpočinek nestačí. A není divu, v průběhu let naše tělo zatěžuje velké množství škodlivých látek a některé se v něm usazují. Ideální je svěřit se do péče odborníků, protože s jejich pomocí se dostanou toxiny rychleji z vašeho těla a vy se budete znovu cítit svěží a plní energie. DÉLKA POBYTU: minimálně 5 nocí, hotel Imperial & Spa Resort Sanssouci STRAVOVÁNÍ: plná penze ■ 1 x vstupní lékařská konzultace (v rozsahu jako u komplexní lázeňské péče) ■ 1 x konzultace s nutriční terapeutkou ■ 1 0 procedur: masáž detoxikační medová • masáž hlavy indická • koupel minerální bylinná • koupel minerální s mořskými řasami • vodoléčba • lymfodrenáž manuální • 2x oxygenoterapie • nordic walking • cvičení v bazénu ■ z darma: bazén, whirlpool, sauna

Antistresový program Doporučujeme změnit prostředí a zbavit se tak stresujících vlivů. Ideální je proto pobyt v lázních, kde můžete využít veškerý servis a bez obav se svěřit do péče odborníků. DÉLKA POBYTU: minimálně 5 nocí, Spa Resort Sanssouci STRAVOVÁNÍ: plná penze ■ 1 x vstupní lékařská konzultace (v rozsahu jako u komplexní lázeňské péče) ■ 1 x konzultace s nutriční terapeutkou ■ 1 0 procedur: reflexní masáž plosky nohy • masáž aromaterapeutická částečná • masáž hlavy indická • koupel s přísadou levandule či meduňky • koupel minerální perličková • solná jeskyně • 2x oxygenoterapie • aqua walking • hydroxeur ■ z darma: bazén, whirlpool, sauna

Antistress Programme We recommend changing the surroundings and getting rid of stressful influences. A spa stay is therefore ideal. You can make use of all service and entrust yourself to specialists’ care without any fear. LENGTH OF STAY: minimally 5 nights, Spa Resort Sanssouci CATERING: full board ■ 1 x initial medical examination (equal to that which is a part of comprehensive spa care) ■ 1 x consultation with a a nutritional therapist ■ 10 procedures: foot sole reflex massage • aromatherapeutic massage - partial body • ­Indian head massage • bath with ingredient (levander or lemon) • bubble bath • salt cave • 2x oxygen therapy • aqua walking • hydroxeur ■ F ree of charge: the swimming pool, whirlpool and sauna

Detox Programme Often a weekend is not enough to relax after a week filled with duties. And no wonder, as a really high amount of harmful substances can gather in our bodies in the course of years making us feel tired. In ideal case you can trust yourself to specialists who will help you to remove the toxins from your body faster and you will feel relaxed and full of energy again. LENGTH OF STAY: minimally 5 nights, Hotel Imperial & Spa Resort Sanssouci CATERING: full board ■ 1 x initial medical examination (equal to that which is a part of comprehensive spa care) ■ 1 x consultation with a nutritional therapist ■ 1 0 procedures: detoxicant massage with honey • Indian head massage • mineral bath with herbs • mineral bath with seaweed • hydrotherapy • manual lympho­drainage • 2x oxygen therapy • Nordic Walking • exercise in the swimming pool ■ F ree of charge: the swimming pool, whirlpool and sauna

OBA HOTELY POSKYTUJÍ HOSTŮM MNOHO MOŽNOSTÍ K PŘÍJEMNÉMU TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. BOTH HOTELS PROVIDE THEIR GUESTS A NUMBER OF OPPORTUNITIES TO SPEND THEIR FREE TIME IN A PLEASANT WAY. Hotel Imperial★★★★Superior, Libušina 1212/18, % 353 203 113, www.spa-hotel-imperial.cz Spa Resort Sanssouci★★★★, U Imperiálu 198/11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz


Even you can enjoy the natural healing gems of Karlovy Vary!

Try something new and treat yourself to the famous complex treatment of Karlovy Vary that has helped people from all over the world to keep fit over the centuries. The secret of its efficiency lies in the use of the unique natural healing resources of thermal mineral waters, gases and peloids. In Karlovy Vary you can trust the skills and experience of spa hotel-based medical professionals whose reputation has been repeatedly endorsed by Czech Republic´s Leading Spa Resort awards. It is up to you to choose the right product from our package: MEDICAL SPA „PREMIUM“, „PREMIUM LIGHT“, „LONG STAY“ and „FIRST MOMENT“ or „VITAL SPA“. You can find our offer and consider the best option on our web site. We are looking forward to your visit and we wish you an enjoyable experience.

Imperial Karlovy Vary Group

Hotel Imperial www.spa-hotel-imperial.cz e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz phone: +420 353 203 113

Spa Resort Sanssouci www.spa-resort-sanssouci.cz e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz phone: +420 353 207 113


Mozaika

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Západočeský symfonický orchestr pokřtil CD

Nové CD nazvané Vzpomínka na Mariánské Lázně vydal v létě ZSO. Album obsahuje slavné lázeňské melodie od skladatelů J. Brahmse, O. Nedbala, J. Strausse, P.I. Čajkovského a dalších. CD si můžete zakoupit na koncertech Západočeského symfonického orchestru, v infocentrech a v obchůdku ZSO na kolonádě.

Das Westböhmische Symphonieorchester taufte eine neue CD Divadlo se rozsvítí

Prázdninová divadelní pauza umožnila další údržbu v historických prostorách divadla v Karlových Varech. Zatímco v zimě získala sedadla nové čalounění, nyní prošla údržbou veškerá svítidla z bronzu a mosazi. Týká se to zejména mohutného osmiramenného centrálního lustru, který musel být snesen nad podlahu a desítky ozdob a žárovek očištěny. Karlovarské divadlo stojí za návštěvu nejen kvůli programu, ale i pro svou architektonickou hodnotu. Ne náhodou ho lidé označují za „malé Národní divadlo“.

Das Theater wird aufleuchten

Die Ferienpause im Theater ermöglichte weitere Instandhaltungsarbeiten in historischen Räumen des Theaters in Karlsbad. Die Sitze bekamen eine neue Tapezierung schon im Winter, jetzt wurden alle Leuchtkörper aus Bronze und Messing gereinigt. Das betraf vor allem den riesigen achtarmigen Zentral-Kronleuchter, der über den Boden heruntergeholt wurde und Dutzende seiner Zierden und Glühbirnen wurden dann geputzt. Es lohnt sich, das Karlsbader Theater nicht nur wegen seines Programms sondern auch wegen seiner architektoni­ schen Schönheit zu besuchen. Es ist kein Zufall, dass man es „kleines Nationaltheater“ nennt.

Das Westböhmische Symphonieorchester gab im Sommer eine neue CD heraus. Das Album enthält bekannte Kurmelodien von Komponisten J. Brahms, O. Nedbal, J. Strauss, P. I. Tschaikowsky und anderen. Die CD können Sie in Konzerten des Westböhmischen Symphonieorchesters, in Informationszentren und im Geschäft des Orchesters auf der Kolonnade kaufen.

The West Bohemian Symphony Orchestra Has Launched a New CD

The West Bohemian Symphony Orchestra released a new CD called A Memory of Mariánské Lázně in the summer. The album contains famous spa melodies by composers J. Brahms, O. Nedbal, J. Strauss, P.I. Tchaikovsky and others. You can buy the CD at the concerts of the West Bohemian Symphony Orchestra, in information centres and in the West Bohemian Orchestra shop in the colonnade.

Западночешский симфонический оркестр представил CD

Новый компакт-диск, названный Воспоминание о Марианских Лазнях ЗСО издал этим летом. Альбом содержит популярные на курортах мелодии композиторов И. Брамса, О. Недбала, И. Штрауса, П.И. Чайковского и других. Компакт-диски можно купить на концертах Западночешского симфонического оркестра, в информационных центрах и в маленьком магазине ЗСО на колоннаде.

The Theatre Will Lit Up

The holiday break in the theatre enabled further maintenance in the historical rooms of the theatre in Karlovy Vary. Seats got new upholstery in the winter, now all bronze and brass lights and lamps have been cleaned, especially the huge eight-branched chandelier. It had to be lowered above the floor and tens of its decorations and bulbs were cleaned. The theatre in Karlovy Vary is worth visiting not only because of its programme, but also owing to its architectural beauty. It is not an accident that it is called “a small National Theatre”.

Театр зажигает огни

Летний перерыв в работе театра в Карловых Варах сделал возможной дальнейшую уборку в его старинных помещениях. Тогда как зимой была обновлена обивка кресел, ныне состоялась чистка всей осветительной аппаратуры из бронзы и латуни. В частности, это касалось массивной восьмирожковой люстры в центре потолка, которая должна была быть спущена на пол, чтобы вычистить десятки украшений и лампочек. Карловарский театр стоит посетить не только за его программы, но и за архитектурную ценность здания. Не случайно его прозвали „малый Национальный театр“. 30

WWW.PROMENADA.CZ

Navštivte výstavu Památky mého kraje

Výstava uspořádaná v Jiřském klášteře na Pražském hradě představuje největší architektonické skvosty, kulturu, umění a objekty, jež charakterizují jednotlivé kraje České republiky. V expozici Karlovarského kraje je k vidění model Becherovy vily z lázeňské čtvrti Westend, historickou architekturu zastupuje model zámku Sokolov, nechybí ani ukázka tradiční výroby porcelánu. Expozici doplňují dobové fotografie historických památek i současných objektů. Výrazné zastoupení mají samozřejmě lázeňská města se sanatorii, kolonádami i církevními památkami. Výstava potrvá do 18. října 2015.


Lenka Andělová, foto KMD, ZSO, www.kulturanahrade.cz

Besuchen Sie die Ausstellung Denkmäler meiner Region Die im Kloster St. Georg in der Prager Burg veranstaltete Ausstellung präsentiert die grössten architektonischen Juwelen, Kultur, Kunst und Bauten, die einzelne Regionen der Tschechischen Republik charakterisieren. Im Teil, der sich mit der Karlsbader Region befasst, kann man ein Modell der Villa Becher aus dem Kurviertel Westend sehen, historische Architektur wird vom Modell des Schlosses in Sokolov repräsentiert und es fehlt auch nicht eine Probe der traditionellen Porzellanproduktion. Die Ausstellung ergänzen alte Fotografien von historischen Denkmälern und Fotografien von modernen Bauten. Kurorte mit Sanatorien, Kolonnaden und kircherlichen Denkmälern sind hier selbstverständlich häufig vertreten. Die Ausstellung dauert bis zum 18. Oktober 2015.

Visit the Exhibition Monuments in My Region

The exhibition mounted in St. George’s Convent in Prague Castle presents the biggest architectural jewels, culture, art and buildings which characterize individual regions of the Czech Republic. A model of Villa Becher from the spa part Westend can be seen in the part dedicated to the Karlovy Vary region, historical architecture is represented by a model of the chateau in Sokolov and there is also a specimen of traditional porcelain production. The exhibition is complemented with period photographs of both historical monuments and modern buildings. Spa towns with their sanatoriums, colonnades and church monuments are massively represented here. The exhibition will last until the 18th October 2015.

Посетите выставку Памятные места моего края

Muzeum připomene utrpení vězňů

Zásadní rekonstrukce se dočká Štola č. 1 v Jáchymově, významná hornická památka, která připomíná nechvalně proslulou dobu, kdy tu političtí vězňové těžili za krutých podmínek uran. Nová expozice má být dokončena na podzim letošního roku.

Das Museum wird an das Leiden von Häftlingen erinnern

Stollen Nr. 1 in Jáchymov wartet auf eine umfangreiche Renovierung. Dieses bedeutende Denkmal erinnert an die traurig berühmte Zeit, als hier politische Häftlinge unter grausamen Bedingungen Uranerz förderten. Die neue Ausstellung soll im Herbst dieses Jahres beendet werden.

The Museum Will Remember the Suffering of Prisoners

Выставка, устроенная в Георгиевском монастыре Пражского Града, представляет наиболее значительные архитектурные достопримечательности, культуру, искусство и объекты, характеризующие отдельные края Чешской республики. В экспозиции Карловарского края можно увидеть модель Виллы Бехер из квартала Вест-Энд, старинную архитектуру отображает модель замка Соколов, есть также образец традиционного производства фарфора. Экспозицию дополняют старые фотографии исторических памятников и современных объектов. И естественно, значительно представлены города-курорты с санаториями, колоннадами и церковными памятниками. Выставка продлится до 18 октября 2015 года.

Gallery No.1 in Jáchymov will be extensively renovated. It is an important monument commemorating the notoriously famous time when political prisoners extracted uranium here under severe conditions. The new exhibition will be finished this autumn.

Víte, že…

Do you know that…

• Promenáda je k dispozici v příletové a odletové hale Mezinárodního letiště Karlovy Vary? • Promenáda doprovází cestující v autobusech společnosti Student Agency na lince Praha - Karlovy Vary?

• The Promenáda magazine is available in the arrivals and departure hall of the International Airport Karlovy Vary? • The Promenáda magazine accompanies passengers of the Student Agency on coaches running between Karlovy Vary and Prague?

Wissen Sie dass…

Знаете ли вы, что…

• Die Zeitschrift Promenáda in der Abflug- und Anflughalle des Internationalen Flug­hafens Karlsbad zur Verfügung steht? • Die Zeitschrift Promenáda Reisende von Student Agency in Bussen auf der Linie Prag - Karlsbad begleitet?

• Променада имеется в зале прилетов и отлетов карловарского Международного аэропорта? • Променада сопровождает пассажиров компании Student Agency в автобусах на линии Прага - Карловы Вары?

Музей расскажет о страданиях заключенных

Капитальной реконструкции будет подвергнута Штольня № 1 в Яхимове, значительный памятник, напоминающий бесславное время, когда здесь политические заключенные в жесточайших условиях добывали уран. Новая экспозиция должна быть установлена к осени этого года.

WWW.PROMENADA.CZ

31


Lenka Andělová, foto Google, D. Carter: Motýli

Kraj má novou

přírodní památku

Ve Slavkovském lese se na území o rozloze 42 ha rozkládá chráněné území, zvané Čertkus. Oblast se vyhnula zemědělskému hospodaření, a tak se tu udržely druhově pestré, rašelinné a slatinné louky s množstvím vzácných a chráněných druhů rostlin, ptáků, motýlů a brouků. ­Vyhlášení přírodní památky umožňuje odborníkům pečovat o chráněné území plánovaně tak, aby podmínky pro přežití vzácných druhů ještě zlepšovala. Jde např. o ruční kosení luk v době, kdy nedojde k poškození nakladených motýlích vajíček apod. Čertkus je název rostliny, na níž je existenčně závislý hnědásek chrastavcový. Tento denní motýl patří k nejohroženějším v Evropě a v uvedené lokalitě se hojně vyskytuje.

The Region Has a New Natural Monument The nature reserve Čertkus lies on an area of 42 hectares in the Slavkovský les Mountains. Agricultural activities avoided this territory and so you can still find here peat and moor meadows consisting of different species of grass and plants with a number of rare and protected species of plants, birds, butterflies and beetles and bugs. Making this area a natural monument makes it possible for specialists to look after it systematically and to improve the conditions necessary for the rare species to survive. It is e.g. mowing the meadows manually and at the time when laid butterfly eggs cannot be damaged. Čertkus is the name of a plant which is vitally important for the marsh fritillary. This butterfly ranks as one of the most endangered species in Europe and the above mentioned area is rife with it.

Die Region hat ein neues Naturdenkmal Im Kaiserwald, auf dem Gebiet von 42 Hektar, dehnt sich das Naturschutzgebiet namens Čertkus aus. Dem Gebiet wichen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten aus, und so gibt es hier aus verschiedenen Pflanzenarten bestehende Torf- und Moorwiesen, auf denen zahlreiche seltsame und geschützte Arten von Pflanzen, Vögeln, Schmetterlingen und Käfern wachsen und leben. Dank der Erklärung des Gebietes zum Naturdenkmal, können Spezialisten das Schutzgebiet systematisch pflegen und die für das Überleben seltsamer Arten notwendigen Bedingungen verbessern. Es handelt sich z.B. um Handmähen der Wiesen zur Zeit, wenn man Schmetterling-Eier nicht beschädigen kann usw. Čertkus ist der Name der Pflanze, die für den Skabiosen-Scheckenfalter von Lebensbedeutung ist. Dieser Schmetterling gehört zu den am meisten bedrohten in Europa und auf dem oben erwähnten Gebiet kommt er häufig vor.

32

WWW.PROMENADA.CZ

Новый природный памятник Карловарского края В Славковском лесу на площади 42 га простирается охраняемая зона под названием Черткус. Это место избежало земледельческого хозяйствования, поэтому здесь сохранились разнообразные виды грязевых лугов и торфяников с множеством редких и охраняемых видов растений, птиц, бабочек и жуков. Объявление зоны природным памятником дает возможным специалистам планировать заботу об охранной зоне так, чтобы условия сохранения редких видов постоянно улучшались. Например, луга здесь косят вручную в положенное время, когда не будут повреждены яички бабочек и т.п. Черткус (Сивец луговой) - название растения, от которого зависит существование шашечницы авринии. Эта дневная бабочка относится к исчезающим видам в Европе, зато здесь имеется в большом количестве.


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví Týden pro krásu | Rekondiční pobyt Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche Gesundheitswoche | Relaxwoche Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение Программа для красоты Антистрессовая программа Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz


Dolomity ITALSKÉ

36

WWW.PROMENADA.CZ


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

The Italian Dolomites Tuto úžasnou kamennou zahradu najdeme na severní hranici Itálie s Rakouskem. Asi nejfotografovanější a nejnavštěvovanější je oblast okolo města Cortina d’Ampezzo. V zimě sem lidé jezdí lyžovat, v létě pak na ty nejhezčí ferraty a za horskou turistikou nebo cyklistikou. Výběr z ferrat je tu opravdu bohatý - od jednoduchých, vhodných pro rodiny s dětmi, až po ty složitější, na kterých se vyřádí profesionálové. Výhledy, které vám poskytnou zdejší vrcholky, jsou impozantní a při vydařeném počasí krajina hraje úžasnými barvami. Jedna z nejhezčích tras s několika ferratami se točí kolem Tre Cime di Lavaredo. Jedná se o tříčlennou skupinu skalních štítů, ty dominují krajině plné šedobílých skal, které doplňují azurově modrá jezera a zelené travnaté louky plné kvítí. V divoké krajině lze najít pozůstatky rozpadlých stavení a ve skalních masivech dlouhé chodby vytesané v dobách první světové války. Další z mnoha ferrat, která stojí za návštěvu, je na hoře Cristallo. Pod její vrchol vás dopraví miniaturní retro kabinka ve tvaru vajíčka, do které se jen tak tak vejdou dva lidé. Cesta trvá asi půl hodiny a poté vystoupíte pod vrcholkem, kde se z terasy horské chaty můžete rozhlédnout desítky kilometrů daleko. Na její úplnou špičku pak vystoupáte ferratou až do výšky 3.221 metrů. Mimo jiné se tu nachází lanový houpací most, na kterém se natáčela scéna z filmu Cliffhanger. Pokud vás tedy lákají hory, rozhodně vyzkoušejte vysokohorskou turistiku. V Dolomitech pak budete odměněni nádhernou krajinou a bohatou nabídkou aktivit. Potěšeni budou také gurmáni, protože jídlo tu mají prostě skvělé. Moře vám plně vynahradí průzračná ledovcová jezera a atmosféra rozkvetlých tyrolských městeček vám vykouzlí úsměv na tváři.

This fascinating stone garden can be found on the northern border between Italy and Austria. The neighbourhood of the town Cortina d’Ampezzo is probably the most photographed and visited part of it. People go skiing here in the winter and they take ferrata climbs, hike or cycle here in the summer. The offer of ferratas is really wide reaching from the easy ones, which are suitable for families with children, up to the arduous ones which are suitable for professionals. The views from the tops are impressive and when the weather is good, the countryside offers all the colours of the rainbow. One of the most beautiful routes with some ferratas goes round Tre Cime di Laverdo. It is a group of three mountain peaks which dominate the countryside full of grey and white rocks and this all is complemented with sky blue lakes and green meadows full of flowers. You can find ruins of old buildings in the wild countryside and long tunnels chiselled into the rock massifs during the First World War. Another of lots of ferratas which are worth seeing is the one on the mountain Cristallo. A miniature egg-shaped retro cabin for two people at most will take you under its top. The ride takes about half an hour and then you will get off just under the top where you will be rewarded with a view into the distance from the terrace of a mountain cottage standing there. When you climb the ferrata to the top, you will find yourself at an altitude of 3,221 metres. The swinging rope bridge which you will see here was used in one of the scenes in the film Cliffhanger. If you are attracted by the mountains, you should definitely try hiking. You will be rewarded with a beautiful countryside and a rich offer of activities in the Dolomites. Gourmets will be pleased as well because food here is just delicious. You will admire clear glacial lakes instead of the sea and a smile will light up your face when you experience the atmosphere of little Tyrolean towns full of flowers.

Итальянские Доломиты Этот потрясающий сад камней находится на северной гра­ ни­це Италии с Австрией. Наверное, самой посещаемой и фо­ тографируемой является область около города Кортина д’Aмпеццо. Зимой люди приезжают сюда кататься на лыжах, летом - на самые красивые ферраты, а также заниматься туризмом и велоспортом. Здесь действительно большой выбор феррат - от простых, доступных взрослым и детям, и до самых сложных, на которые выходят профессионалы. Виды, которые откроются вам с вершин здешних холмов, манят своей красотой, а если к тому же стоит хорошая погода, пейзаж переливается великолепными красками. Одна из самых красивых трасс с несколькими ферратами кружится вокруг Тре Чиме ди Лаваредо. Это группа из трех скалистых холмов, возвышающихся над местностью, полной серо-белых скал, которые дополняют лазурно-голубые озера и зеленые цветущие луга. Среди дикой природы можно обнаружить развалины, а в скальных массивах - длинные коридоры, вытесанные в годы Первой мировой войны. Еще одна из многих феррат, которую следовало бы посетить, находится на горе Кристалло. К ее вершине вас доставит миниатюрная ретро-кабинка в виде яйца, в которую еле-еле влезут двое. Путь длится почти полчаса, а затем вы выйдете под холмом, где с террасы горной хижины вам открывается обзор на десятки километров. Затем вы подниметесь по феррате на высоту 3.221 метров. Здесь также находится подвесной мост, на котором снималась сцена из кинофильма Клиффхэнгер. Если вас влекут к себе горы, обязательно займитесь высокогорным туризмом. В Доломитах вы будете вознаграждены великолепным пейзажем и богатым предложением различных видов активного отдыха. Этот поход порадует и гурманов, ибо еда здесь за­ме­ча­ тельная. Море вам заменят прозрачные ледниковые озера, а ат­ мосфера тирольских цветущих городков заставит вас улыбнуться.

WWW.PROMENADA.CZ

37


Motýlí dům Karlovy Vary Motýlí dům Karlovy Vary

The Butterfly House Karlovy Vary

nově otevřen u rozhledny Diana

Recently Opened Near the Diana Viewing Tower

Setkáte se s nejkrásnějšími motýly celého světa. Letová zóna má přes 100 m a uvnitř bude kolem Vás poletovat více než 300 barevných krasavců, někteří s rozpětím křídel až 20 cm. Pozorovat můžete téměř 30 druhů motýlů v jejich přirozeném prostředí, včetně všech stádií životního cyklu - od vajíčka, přes housenku a kuklu, až po dospělého jedince. Na vlastní oči spatříte líhnutí motýla z kukly a stanete se svědky jeho prvního životního letu. Motýlí dům je vzácná příležitost pro fotografování.

A Tropical Garden with Live Exotic Butterflies You will meet the most beautiful butterflies from the whole world. The flight zone is more than 100 m2 and there will be more than 300 beautiful butterflies of many colours, some of them having a wingspan of almost 20 cm, fluttering around you in it. You can watch about 30 kinds of butterflies in their natural habitat including all stages of their life cycle - from an egg and a caterpillar up to a chrysalis and an adult specimen. You will see the hatching of a butterfly from a chrysalis and will witness its first flight ever. The Butterfly House is a rare opportunity to take photographs.

Schmetterlingshaus Karlsbad

Карловарский Дом бабочек

Tropengarten mit lebenden exotischen Schmetterlingen

Тропический сад с живыми экзотическими бабочками

Sie werden die wunderschönsten Schmetterlinge aus der ganzen Welt treffen. Die Flug­­ zone beträgt mehr als 100 m2 und im Innern werden mehr als 300 herrliche farbige Schmetterlinge um Sie herumflattern. Die Flügelweite einiger von ihnen ist fast 20 cm. Sie können fast 30 Sorten von Schmetterlingen in ihrem Naturhabitat einschliesslich aller Stadien ihres Lebenszyklus beobachten - von einem Ei über eine Raupe und Puppe bis zu einem erwachsenen Falter. Mit Ihren eigenen Augen werden Sie das Schlüpfen eines Schmetterlings aus der Puppe sehen und ein Zeuge seines ersten Flugs sein. Das Schmetterlingshaus bietet eine selt­same Gelegenheit zum Fotografieren an.

Вы встретитесь с самыми красивыми бабочками со всего мира. Зона их полета насчитывает более 100 м2, а внутри над вами будут летать более 300 красочных красавиц, у некоторых размах крыльев достигает 20 сантиметров. Вы сможете наблюдать почти 30 видов бабочек в их естественной среде, включая все стадии жизненного цикла - яичко, гусеница, личинка и, наконец, взрослая бабочка. Вы увидите собственными глазами, как из личинки вылупляется бабочка, и станете свидетелем ее первого в жизни полета. В Доме бабочек имеется редкая возможность для фотографирования.

2

bei dem Aussichtsturm Diana neulich geöffnet

UVÁDÍ

Labutí jezero Balet

9. září 2015 v 19.30 hod. Představení Severočeského divadla Ústí nad Labem

STÄDTISCHES THEATER IN KARLSBAD präsentiert 9. September 2015 um 19.30 Uhr Balett SCHWANENSEE Vorstellung des Nordböhmischen Theater Ústí nad Labem

KARLOVY VARY MUNICIPAL THEATRE presents The Ballet SWAN LAKE on 9th September 2015 at 7.30 p.m. Performance of the North Bohemian Theatre Ústí nad Labem КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР представляет 9 сентября 2015 года в 19.30 часов балет ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО Спектакль Северочешского театрa Усти-на-Лабe % +420 353 225 621, +420 353 225 537 • E-mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz,

www.karlovarskedivadlo.cz

открытый возле обзорной башни Диана

www.dianakv.cz

Tropická zahrada s živými exotickými motýly


ge Kombination EineEine einmalige einmalige Kombination K 2015 ое сочетание Уникальное Уникальное сочетание со только September сентябрь

NUR IN DER ASKLEPION KLINIK

Eine einmalige Kombination Уникальное сочетание в Asklepion

enz und aus Blutplasma Radiofrequenz aus Radiofrequenz und Blutplasma un ожения радиочастотного радиочастотного и кровяной омоложенияплазмы и кровяной омоложения плазмы NUR IN DER ASKLEPION KLINIK

NUR IN September DER сентябрь ASKLEPION KLINIK 2015

только в Asklepion

только в Asklepion

September сентябрь

aus Radiofrequenz und Blutplasma радиочастотного омоложения и кровяной плазмы 2015

Aktionspreis für beide Behandlungen: АКЦИЯ стоимость за две процедуры:

September NUR IN DER 9 820 Kč 8 470 Kč / ч.крон сентябрь ASKLEPION 2015 beide B KLINIK beide Behandlungen: Aktionspreis für Aktionspreis beide Behandlungen: für FÜR MEHR INFORMATIONEN / подробная информация

ть за две процедуры: АКЦИЯ стоимость АКЦИЯ за две процедуры: стоимость за две только

в Asklepion 8 470 Kč / 9ч.крон 820 Kč 354 8 470 9651 820 Kč860 / ч.крон Kč +420

8 470 K

NEN / подробная FÜR MEHR FÜR INFORMATIONEN информация MEHR/ подробная INFORMATIONEN информация / по Durch die deklarierte Anzahl der Verjüngungszellen aus dem Blut wird in Verbindung

54 651 mit860 +420 354 860 +420 354 einer radikalen Verjüngung durch 651 Radiofrequenz-Energie die Kollgenbildung und 651 Regnerierung generiert. Ihre Haut wird straff, glatt und lebensfrisch werden.

er Verjüngungszellen Durch die deklarierte ausколичество dem Durch Anzahl Blut der die Verjüngungszellen wird deklarierte in Verbindung aus dem Blut wird in der Verbindung Гарантированное омолаживающих клеток из Anzahl крови в сочетании сVerjüngung durch Radiofrequenz-Energie mit einer radikalen Verjüngung mit einer die durch radikalen Radiofrequenz-Energie Kollgenbildung Verjüngung die Kollgenbildung und durch und Radio радикальным омоложением радиочастотной энергией, активирует естественную aut wird straff, glatt Regnerierung und generiert. lebensfrisch Regnerierung Ihre Haut wird straff, werden. glatt generiert. und lebensfrisch Ihre werden. Haut wird straff

выработку нового коллагена. Ваша кожа станет упругой, гладкой и свежей.

омолаживающих Гарантированное клеток количество из Гарантированное крови омолаживающих в сочетании клеток количество из крови с в сочетании омолаживаю с адиочастотнойрадикальным энергией, омоложением радикальным активирует радиочастотной естественную энергией, омоложением активирует естественную радиочастотно Ваша кожа станет выработку упругой, нового коллагена. выработку гладкой Ваша кожа нового и станет свежей. упругой, коллагена. гладкой и свежей. Ваша кожа с

,

ASKLEPION — LASER AND AESTHETIC MEDICINE Mariánské Lázně — HotelAND Pacifik, Mírové náměstí 104, +420 724 047 441 ASKLEPION ASKLEPION — LASER — AESTHETIC LASER MEDICINE AND AESTHETIC MEDICINE info@asklepion.cz, +420 Mariánské Mariánské 724 Lázně 047 —www.asklepion.cz Hotel 441 Lázně Pacifik, Mírové — Hotel náměstí 104, Pacifik, +420 724 Mírové 047 441 náměstí 104, info@asklepion.cz, info@asklepion.cz, www.asklepion.cz www.asklepion.cz

Aktionspreis für beide Behandlungen:

+420 724 0


Divadlo Theater • Theatre • Театр

6.9. ne 15 hod., H.Ch. Andersen, J. Galinová: Sněhová královna, výpravná pohádka o opravdové lásce a odvaze mladé dívky. Docela velké divadlo Litvínov.

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

9.9. st 19.30 hod., P.I. Čajkovskij: Labutí jezero, klasický baletní titul. Účinkují: M. Pleškova, V. Gončarov ad. Režie: V. Nečas. Severočeské divadlo Ústí n.L. 11.9. pá 19.30 hod., I. Dousková: Hrdý Budžes, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Hrají: B. Hrzánová ad. Režie: J. Schmiedt. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram.

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 5.9. so 19.30 hod., P. Kolečko: Žena za pultem 2: Pult osobnosti, je volební víkend a Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že konečně komunisté vyhrají… Hrají: J. Lábus a O. Kaiser. Režie: D. Drábek. CZ

6.9. ne 14 hod., Zahájení dětské podzimní sezóny a minifestivalu Pohádkové září

Pozvánky Einladungen • Invitations • Приглашения Porcelánové slavnosti • Porzellanfest • Porcelain festival • Праздник фарфора Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 111 CZ 4.9. pá 10-18 hod., 5.-6.9. so-ne 9-17 hod., porcelánový trh, sklo, výstava slavnostních prostřených tabulí, folklórní soubory DE 4.9. Fr 10-18 Uhr, 5.-6.9. Sa-So 9-17 Uhr, Porzellanmarkt, Glas, Ausstellung von festlich gedeckten Tafeln, Folklore-Gruppen EN Sep 4th Fri 10 a.m.-6 p.m., Sep 5th-6th Sat-Sun 9 a.m.5 p.m., porcelain market, glass, exhibition of festively set tables, folklore groups RU 4.9 пт 10-18 час., 5.-6.9 сб-вс 9-17 час., ярмарка фарфора, стеклo, выставка празднично накрытых столов, фольклорные ансамбли

Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 18.9. pá 11 hod.

Pozvánka do podzemí v Karlových Varech Einladung unter den Sprudel in Karlsbad • Invitation under the Sprudel in Karlovy Vary • Приглашение в подземелье в Карловых Варах CZ 1. Trasa pod Vřídelní kolonádou 2. Krypta chrámu sv. Máří Magdalény 3. Kolonády a prameny (na objednávku) Vstupenky: Vřídelní kolonáda www.splzak.cz

40

WWW.PROMENADA.CZ

21.9. po 19.30 hod., W. Shakespeare: Antonius a Kleopatra, příběh o zničující lásce, všepohlcující vášni, odpovědnosti za své činy i jejich poklesky… V titulních rolích: J. Maléř a J. Voverková. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 25.9. pá 19.30 hod., R. Cooney, J. Chapman: Do ložnice vstupujte jednotlivě, i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas/M. Zounar. Režie: A. Procházka. Divadelní společnost Háta. 27.9. ne 15 hod., M. Drijverová: Čert a Káča, čertovská pohádka s loutkami. Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila.

12.9. so 15 hod., J. Pithartová, K. Skladan: Nevěsta pro hastrmana, jestlipak hastrman přebere Toníkovi nevěstu? A kde sežene housle, na které by ukrutně rád hrál? Hrají: K. Beseda, M. Hniličková, M. Jurajda ad. Činohra Karlovarského městského divadla.

30.9. st 19.30 hod., Besídka 2015, pásmo scének, skečů, písní a tanců, čerpající z nasazení interpretů a jejich svérázného smyslu pro humor. Hrají: D. Vávra, M. Šteindler, J.F. Burda ad. Divadlo Sklep.

13.9. ne 15 hod., D. Bartůňková: Princezna se zlatou hvězdou na čele, klasická pohádka s písničkami na motivy B. Němcové. Divadelní společnost Julie Jurištové.

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty.

16.9. st 19.30 hod., G. Aron: Můj báječný rozvod, laskavá komedie věnovaná všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy vytváří E. Balzerová. Režie: J. Kališová. 19.9. so 14, 16.30 hod., H. Štáchová: Hurvínkův popletený víkend, příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi… Divadlo Spejbla a Hurvínka.

DE 9.9. Mi 19.30 Uhr, P.I. Tschaikowski: Der Schwanensee, Ballett. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Sep 9th Wed 7.30 p.m., P.I. Tchaikovski: The Swan Lake, ballet. Music programmes - see the section Concerts. RU 9.9 ср 19.30 час., П.И. Чайковский: Лебединое озеро, балет. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

DE

Přes všechno žijí…

EN

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 17.9. čt 17 hod., tisícileté tradice i současný život židovské komunity v přednášce Ch. Kočího.

18.9. Fr 11 Uhr Sep 18th Fri 11 a.m. RU 18.9 пт 11 час.

Nevyhazujte staré lampy Supermarket WC, nám. Republiky 1 (u podchodu k Dolnímu nádraží), % 774 232 046 CZ 3.-4.9. čt-pá 17-19 hod., workshop

Šperk inspirovaný historickými epochami Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 22.9. út 16 hod., výtvarná dílna

Komentovaná prohlídka Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 10.9. čt 17 hod., k výstavě J. Horálka

Úvod do psychosomatiky I. Dvorana, Chebská 48, % 355 311 311 CZ 12.-13.9. so-ne, seminář MUDr. J. Klímové

Každý svého zdraví strůjcem Před Thermalem CZ 14.-15.9. po-út, odborná výstava

Karlovarské domy, architekti, stavitelé Galerie Duhová paleta, Sokolovská 35, % 353 449 131 CZ 16.9. st 18 hod., křest knihy E. Hanykové

Za ztracenou slávou západního Krušnohoří Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 22.9. út 17 hod., beseda s autorem knihy S. Burachovičem

Šperky technikou roliček Ateliér Mirka, Moskevská 42, % 353 234 636 CZ 22.9. út 17 hod., výtvarná dílna

Jak si usteleš… Supermarket WC, nám. Republiky 1 (u podchodu k Dolnímu nádraží), % 774 232 046 CZ 24.9. čt 17-19 hod., workshop

DE 1. Unterirdische Besichtigung des Sprudels 2. Gruft der Hlg. Maria Magdalenen Kirche 3. Kolonnaden und Mineralquellen (auf Bestellung) Eintrittskarten: Sprudelkolonnade www.splzak.cz EN 1. The Route under the Sprudel Colonnade 2. The crypt of the St Maria Magdalena Church 3. Colonnades and mineral springs (by order) Tickets: Sprudel Colonnade www.splzak.cz RU 1. Дорога под Гейзерной колоннадой 2. Крипта храма св. Марии Магдалины 3. Колоннады и источники (по предварительному заказу) Билеты: Гейзерная колоннада www.splzak.cz


Dny evropského dědictví Dny otevřených dveří památek města Karlovy Vary 12.-13.9. 12.9. so 10, 11 hod., Vycházka za slavnými vilami Tuhnic - Vila Nürburg, Vila Oertl, Vila Nimrod, Vila Latemar, Vila Rettraut. Sraz u Vily Nürburg, Moskevská 1575/43. Odborný výklad: Mgr. L. Zeman, doprovodný program: ZUŠ A. Dvořáka.

Hvězdárna Sternwarte • Observatory • Планетарий

14-16 hod., Hotel Olympic Palace na Zámeckém vrchu. Odborný výklad: Bc. D. Kožešníková, doprovodný program: ZUŠ A. Dvořáka. 13.9. ne 10, 11 hod., Vycházka za slavnými vilami Horních Drahovic Vila Skt. Georg, Vila Mimler, Vila Kabeláč. Sraz u Vily Skt. Georg, Havlíčkova 1370/2. Odborný výklad: Mgr. L. Zeman, doprovodný program: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 14-16 hod., Grandhotel Ambassador Národní dům. Odborný výklad: Bc. D. Kožešníková, doprovodný program: M. Krajíc a hosté.

K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz

25.9. pá 19-22 hod., Evropská noc vědců 2015, přednášky, pozorování. 28.9. po 2-7 hod., Úplné zatmění Měsíce, pozorování. DE täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. 28.9. Mo 2-7 Uhr, Totale Mondfinsternis, Beobachtung.

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. každou st, čt, pá, so 16, 17, 18 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro dospělé.

EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. Sep 28th Mon 2 a.m.-7 a.m., Total eclipse of the Moon, observation. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421. 28.9 пн 2-7 час., Полное затмение Луны, наблюдение.

Kluby Clubs

29.9. út 19.30 hod., Jaroslav Hutka, autor stovek písní vlastních, člen sdružení Šafrán, někdejší disident a exulant i kritik současných poměrů.

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary

Divadlo Husovka, Klub Paderewski 

Galerie umění

Club Imperial - Hotel Imperial

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz 8.9. út 19.30 hod., Irena a Vojtěch Havlovi - Něžně ke světlu, poetická, minimalistická a relaxačně meditační hudba inspirovaná východními kulturami.

Kino Drahomíra

Husovo nám. 2, % 603 375 555, www.husovka.info 1.9. pá 19.30 hod., Bluesberry, P. Introvič vás přesvědčí, že stačí znát ty správné akordy… 5.9. so 19.30 hod., 3D divadelní automat D3, večer plný překvapení, jehož průběh můžete ovlivnit i vy! Divadelní studio D3. 10.9. čt 19.30 hod., Okresní národní jazzový výbor + Milan Pitkin, swingové písničky v podání populárního jazzového trumpetisty a komika L. Gerendáše. Těšit se můžete i na netradiční humor M. Pitkina. 13.9. ne 19.30 hod., Marylin Oliver, americká bluesová a soulová zpěvačka a klávesistka. 22.9. út 19.30 hod., Vladivojna La Chia & Terezie Kovalová, stále populárnější česká skladatelka, zpěvačka, textařka a výtvarnice tentokrát v duu s violoncellistkou T. Kovalovou. 25.9. pá 20 hod., Andrej Polanský wtf Emül Langman, originální duo a jejich úpravy písní Lou Reeda a Velvet Underground. 28.9. po 19.30 hod., T. Vůjtek: Smíření, scénické čtení v kabaretním duchu. Letem světem koncem války. Divadelní studio D3.

Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 4.9. pá 20.30 hod., Ondřej Štveráček Quartet, nejvýraznější tuzemský jazzový saxofonista své generace. 11.9. pá 20.30 hod., Libor Šmoldas Quartet, přední zástupce tzv. Nové generace českého jazzu. 18.9. pá 20.30 hod., Filip Spálený & Adriano Trindade, uznávaný současný interpret moderní samby z brazilského Porto Alegre v doprovodu vynikajících pražských hudebníků. 25.9. pá 20.30 hod., Doris Tóthová Quartet, vítězka mnoha soutěží a držitelka titulu Slavík Slovenska.

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 24.9. čt 18 hod., Poezie & Jazz, F. Halas: Hlad, výběr z tvorby. 25.9. pá 20 hod., Duo St. Johnny & Charlie Slavík 

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

WWW.PROMENADA.CZ

41


FOTO ARCHIV EPOQUE QUARTET

Epoque Quartet

The KSO Will Open the New Season with the Festival Dvořák Autumn

KSO zahájí novou sezónu

festivalem Dvořákův karlovarský podzim Září je pro Karlovarský symfonický orchestr měsícem tří významných událostí 57. ročníku festivalu Dvořákův karlovarský podzim, zahájení 181. koncertní sezóny a v čele tělesa stane nový šéfdirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera. Dvořákův podzim je nejstarším hudebním festivalem ve městě a zároveň veteránem mezi festivaly evropskými. Tři festivalové koncerty nabídnou vynikající díla nejen Antonína Dvořáka a dalších klasiků, ale i současných českých skladatelů. Jako sólisté se představí Epoque Quartet patřící k nejosobitějším souborům své kategorie na české hudební scéně, ruská houslistka Alena Baeva, jedna z mladých houslových hvězd současnosti a vynikající houslista Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO. K festivalu připravil orchestr i doprovodný program: proslulou a nejslavnější Dvořákovou symfonií Novosvětskou zahraje na mimořádném koncertě na Mlýnské kolonádě. Generálním partnerem 57. ročníku festivalu je firma Jan Becher - Karlovarská Becherovka. Záštitu nad letošním ročníkem převzali primátor Statutárního města Karlovy Vary Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a ministr kultury ČR Daniel Herman.

kso

www.

.cz

September is a month of three important events for the Karlovy Vary Symphony Orchestra - the 57th year of the festival Dvořák Autumn, the opening of the 181st concert season and the arrival of a new principal conductor of the orchestra Jan Kučera, a composer and pianist. The Dvořák Autumn festival is the oldest musical festival in the town and, at the same time, a veteran among European festivals. Three festival concerts will offer excellent compositions by not only Antonín Dvořák and other classics but also by modern Czech composers. Soloists will be the Époque Quartet ranking as one of the most distinctive groups of this kind on the Czech musical scene, the Russian violinist Alena Baeva, one of young violin stars of the present, and the excellent violinist Jakub Sedláček, a concert master of the KSO. The orchestra also prepared a supporting programme of the festival - they will play the most famous Dvořák’s symphony, the New World Symphony, at a special concert in the Mill Colonnade.

КСО начинает новый сезон фестивалем Дворжаковская карловарская осень

Сентябрь для Карловарского симфонического оркестра является месяцем трех значительных событий - 57-го фестиваля Дворжаковская карловарская осень, открытие 181-го концертного сезона, третье же событие - новый главный дирижер КСО, композитор и пианист Ян Кучера. Дворжаковская карловарская осень является старейшим музыкальным фестивалем в городе и одновременно ветераном среди европейских фестивалей. Три концерта в рамках фестиваля представят выдающиеся сочинения не только Антонина Дворжака и других классиков, но и произведения современных чешских композиторов. В качестве солистов представятся Epoque Quartet, принадлежащий к наиболее оригинальным ансамблям в своей категории на чешской музыкальной сцене, русская скрипачка Алена Баева, одна из молодых скрипичных звезд современности, и выдающийся солист Якуб Седлачек, концертмейстер КСО. К фестивалю оркестр приготовил и сопроводительную программу - на Млынской колоннаде оркестр исполнит самую знаменитую симфонию Дворжака Из Нового Света.


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты 57. Dvořákův karlovarský podzim Hudební festival, kterým vrcholí koncertní sezóna. V hudební historii Karlových Varů má dominantní postavení právě Antonín Dvořák. Dne 20.7. 1894 zazněla v Poštovním dvoře kontinentální premiéra Dvořákovy symfonie č. 9 e moll Z Nového světa. 11.9. pá 19.30 hod., Grandhotel Ambassador Národní dům, Zahajovací koncert, G. Verdi: Síla osudu, předehra k opeře, J. Kučera: Suite Concertante pro smyčcové kvarteto a orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, Epoque Quartet, KSO. Dirigent: J. Kučera. 18.9. pá 19.30 hod., Grandhotel Ambassador Národní dům, Festivalový koncert, J. Strauss: Netopýr, předehra, S. Prokofjev: Koncert pro housle č. 2 g moll, J. Labitzký: Karlovarský valčík, A. Dvořák: Slovanské tance č. 2 a 9, A. Dvořák: Česká suita, A. Baeva (Rus)-housle, KSO. Dirigent: J. Kučera. 25.9. pá 19.30 hod., Grandhotel Ambassador Národní dům, Závěrečný koncert, J. Hanuš: Pochodeň Prométheova, předehra k opeře, A. Dvořák: Koncert pro housle e moll, Dvořákovy mašinky v českých filmech: Z. Liška, P. Hapka, L. Fišer ad., J. Sedláček-housle, KSO. Dirigent: J. Kučera.

Doprovodný program: 10.9. čt 16.30 hod., Mlýnská kolonáda, Novosvětská mezi sloupy, A. Dvořák: Karneval, A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, KSO. Dirigent: J. Kučera. 17.9. čt 20 hod., z parku A. Politkovské, tř. Krále Jiřího, Kouzelný Westend, historicko-mystifikační noční prohlídka Karlových Varů za doprovodu skladatelů podivných jmen ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. 20.9. ne 15 hod., klub Crux Boulder Café Lounge, Smetanovy sady, Antonín nás baví, hudebně-zábavný pořad pro rodiče s dětmi.

57. Dvořáks Karlsbader Herbst Zyklus von Konzerten, mit denen die Konzertsaison gipfelt. Antonín Dvořák nimmt eine dominierende Stellung in der Musikhistorie Karlsbads ein. Am 20.7. 1894 erklang im Posthof zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent Dvořáks Symphonie Nr. 9 in e-Moll Aus der Neuen Welt. 10.9. Do 16.30 Uhr, Mühlbrunnkolonnade, Promenadenkonzert des Karlsbader Symphonieorchesters 11., 18., 25.9. Fr 19.30 Uhr, Grandhotel Ambassador Národní dům, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters

Další koncerty • Weitere Konzerte • Other Concerts • Прочие концерты

RU 1., 8., 15., 22., 29.9 вт, 3., 10., 17., 24.9 чт 16 час., Концерты органной музыки

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 23.9. st 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. 29.9. út 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. DE 23.9. Mi 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens 29.9. Di 19.30 Uhr, Glenn Miller Story EN Sep 23rd Wed 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens Sep 29th Tue 7.30 p.m., Glenn Miller Story RU 23.9 ср 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины 29.9 вт 19.30 час., Glenn Miller Story CZ

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz CZ 23.9. st 19.30 hod., Hudba barokních mistrů Itálie, Francie a Německa, A Quattro Voci. DE 23.9. Mi 19.30 Uhr, Musik von Barockmeistern aus Italien, Frankreich und Deutschland EN Sep 23rd Wed 7.30 p.m., Music by Baroque masters of Italy, France and Germany RU 23.9 ср 19.30 час., Музыка мастеров барокко Италии, Франции и Германии

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины nám. Svobody 2, % 733 233 266 CZ 1., 8., 15., 22., 29.9. út, 3., 10., 17., 24.9. čt 16 hod., Collours of Organ, varhanní koncerty. DE 1., 8., 15., 22., 29.9. Di, 3., 10., 17., 24.9. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte EN Sep 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th Tue, Sep 3rd, 10th, 17th, 24th Thu 4 p.m., Collours of Organ

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки CZ

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna • Church of St Anna • Костел св. Анны Sedlec, info % 353 563 621 CZ 20.9. ne 18 hod., Karlovarský pěvecký sbor & Magistrae Raconenses, J.B. Pergolesi: Stabat Mater. Hraje: Rakovnický komorní orchestr. Řídí: J. Rezek. DE 20.9. So 18 Uhr, Karlsbader Sängerchor & Magistrae Raconenses EN Sep 20th Sun 6 p.m., Karlovy Vary choir & Magistrae Raconenses RU 20.9 вс 18 час., Концерт Карловарского хора & Magistrae Raconenses

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz každou st-so 21 hod., Hudební a taneční večery jeden Mi-Sa 21 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed-Sat 9 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср-сб 21 час., Музыкальные и танцевальные вечера CZ

DE

Hotel Imperial • Отель Империал Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz CZ každou st 19-22 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou so 14-17 hod., Piano každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. DE jeden Mi 19-22 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden Sa 14-17 Uhr, Piano jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. EN every Wed 7 p.m.-10 p.m., Piano

57th Dvořák’s Carlsbad Autumn A cycle of concerts. The top of the concert season. It is Antonín Dvořák that dominates the musical history of Karlovy Vary. Dvořák’s New-World Symphony No. 9 in E-minor could be heard for the first time on the Continent in the Post Court on July 20th, 1894. Sep 10th Thu 4.30 p.m., Mill Colonnade, Open-air concert of  the Karlovy Vary Symphony Orchestra Sep 11th, 18th, 25th Fri 7.30 p.m., Grandhotel Ambassador Národní dům, Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra

57-й фестиваль Дворжаковская карловарская осень Музыкальный фестиваль, являющийся кульминацией концертного сезона. В музыкальной истории Карловых Вар доминирующее положение занимает Антонин Дворжак. 20.7. 1894 г. в Почтовом дворе состоялась континентальная премьера симфонии No. 9 ми-минор Из Нового Света. 10.9 чт 16.30 час., Млынская колоннада, Променад-концерт Карловарского симфонического оркестра 11., 18., 25.9 пт 19.30 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Концерты Карловарского симфонического оркестра

every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sat 2 p.m.-5 p.m., Piano every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. RU каждую ср 19-22 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждую сб 14-17 час., Фортепиано каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

• Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz

CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 22.9. út 19 hod., Komorní koncert, J. Maixnerová. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 22.9. Di 19 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Sep 22nd Tue 7 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 22.9 вт 20 час., Камерный концерт • Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 CZ každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery DE jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера

Thermal I.P. Pavlova 11, info % 603 717 399 CZ 19.9. so, Souznění 2015, 16. ročník mezinárodního hudebního festivalu zdravotně postižených umělců. 14 hod., před Thermalem, Promenádní koncert 19 hod., Thermal-Malý sál, New Age of Smokie Další část programu v rubrice Navštivte - Františkovy Lázně, str. 65.

KV Arena Západní 3, % 359 909 166, www.kvarena.cz CZ 19.9. so 20 hod., Eurodance Megaparty, Snap!, Fun Factory, Mr. President, Verona.

areál Rolava 

CZ 5.9. so 13 hod., Loučení s létem, Support Lesbiens, Kyklop,New Age of Smokie ad., doprovodný program, 20.30 hod., filmové představení.

Sokolský vrch

CZ 5.9. so 15 hod., Goodfest, The Fellas, Light & Love, Tokhi & The Drum Circle ad.

WWW.PROMENADA.CZ

43


Nenechte si ujít • Lassen Sie sich nicht entgehen • Do Not Miss • Не пропустите

16 hod., od Vřídelní kolonády k Thermalu, Slavnostní krojovaný průvod městem 19.30 hod., Thermal-Velký sál, Festivalový galaprogram

20. karlovarský folklorní festival

6.9. ne 9.30 hod., Tržní kolonáda, Folklorní snídaně u pramenů 10.30 hod., kolonády, Zpívání u pramenů, koncerty folklorních souborů. 11 hod., před Hlavní poštou, Město nás všech, koncert národnostních menšin. 12.30 hod., Amfiteátr a park Loket, Folklorní stezka, seznámení s tanci, kroji ad. 14.30 hod., Amfiteátr Loket, Mezinárodní folklorní odpoledne Doprovodný program v průběhu festivalu: 2.-6.9. st-ne, před Thermalem, před Hlavní poštou, Jarmark lidových řemesel 4.-6.9. pá-ne, před Grandhotelem Pupp, Porcelánové slavnosti, koncerty folklorních souborů. 4.-6.9. pá-ne, kolonády, Lidem pro radost, kolonádní koncerty.

20th Karlovy Vary Folk Festival Sep 4th Fri 4.30 p.m., in front of the Thermal, Opening ceremony Sep 5th Sat 10 a.m., in front of the Thermal, Concert of minority nationalities 3 p.m., at the Main Post Office, Concert of minority nationalities 4 p.m., from Sprudel Colonnade to the Thermal, Festive procession in costumes through the town 7.30 p.m., Thermal-Big Hall, Gala programme Sep 6th Sun 9.30 a.m., Market colonnade, Folk breakfast at mineral springs 10.30 a.m., colonnades, Singing at springs 11 a.m., in front of the Thermal, Concert of minority nationalities Supporting programme during the festival.

20. Karlsbader Folklorefestival 4.9. Fr 16.30 Uhr, vor dem Thermal, Festliche Eröffnung

1.-6.9. Karlovarský folklorní festival je členem celosvětové organizace I.O.V. (Celosvětová organizace lidového umění), zabývající se ochranou a zviditelňováním všech forem tradičního umění. V lázních se stal už tradicí. Letos zavítá do Karlových Varů 13 špičkových souborů z celého světa. Hostitelem festivalu je domácí folklorní soubor Dyleň. 1.9. út 17 hod., kolonáda Mariánské Lázně, Koncert zahraničních folklorních souborů 19.30 hod., Imperial, Mexicána, koncert zahraničního souboru. 2.9. st 19.30 hod., divadlo B. Němcové Františkovy Lázně, Koncert zahraničních folklorních souborů 3.9. čt 15 hod., Mírové nám. Ostrov, Roztančené léto v Ostrově, koncert zahraničních folklorních souborů. 20 hod., Radium Palace Jáchymov, Festivalový večer zahraničních folklorních souborů 4.9. pá 11 hod., kolonáda Mariánské Lázně, Koncert zahraničních folklorních souborů 16.30 hod., před Thermalem, Festival se představuje, slavnostní zahájení festivalu. 20 hod., Mánes, Folklorparty 5.9. so 10 hod., před Thermalem, Město nás všech, koncert národnostních menšin. 14 hod., Becherova vila, Folklor v Becherově vile, ohlédnutí za předešlými 20 ročníky s L. Hankou a jeho hosty. 14 hod., před Hlavní poštou, Zábava na jarmarku, výuka lidových tanců. 15 hod., před Hlavní poštou, Město nás všech, koncert národnostních menšin. 15 hod., zámecké zahrady Bečov, Koncert zahraničních folklorních souborů 44

WWW.PROMENADA.CZ

5.9. Sa 10 Uhr, vor dem Thermal, Konzert der Nationalitätenminderheiten 15 Uhr, am Hauptpostamt, Konzert der Nationalitätenminderheiten 16 Uhr, von der Sprudelkolonnade bis zum Thermal, Festlicher Umzug in Trachten durch die Stadt 19.30 Uhr, Thermal-Grosser Saal, Galaprogramm 6.9. So 9.30 Uhr, Marktkolonnade, Folklore-Frühstück an Mineralquellen 10.30 Uhr, Kolonnaden, Singen bei den Quellen 11 Uhr, vor dem Thermal, Konzert der Nationalitätenminderheiten Nebenprogramm während des Festivals.

20-й карловарский фольклорный фестиваль 4.9 пт 16.30 час., перед Термалом, Торжественное открытие фестиваля 5.9 сб 10 час., перед Термалом, Концерт национальных меньшинств 15 час., у Главпочтамта, Концерт национальных меньшинств 16 час., от Гейзерной колоннады к Термалу, Торжественный костюмированный парад 19.30 час., Термал-Большой зал, Гала-программа 6.9 вс 9.30 час., Рыночная колоннада, Фольклорный завтрак у источников 10.30 час., колоннады, Пение у источников 11 час., перед Термалом, Концерт национальных меньшинств Сопроводительная программа в ходе фестиваля.


Muzea • Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz Expozice - prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen - Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions - sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция - экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация. CZ

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница

EN Zander Hall and the surroundings, Imperial Bathroom a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. EXPO 2015 - Karlovy Vary region, till Oct 31st. Spas without borders, period exhibits connected with the phenomena of balneology and bathing, till Nov 30th. RU Зал Цандера, Императорская ванная - осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка. EXPO 2015 - Карловарский край, до 31.10. Курорты без границ - эпохальные экспонаты связанные с феноменом бальнеолечения и купания, до 30.11.

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849, www.cisarskelazne.cz Zanderův sál a okolí, Císařská koupelna - prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. EXPO 2015 - prezentace Karlovarského kraje na letošním EXPO v Miláně, do 31.10. Lázně bez hranic - dobové exponáty spojené s fenoménem lázeňství a koupání, do 30.11. DE Zander-Saal und Umgebung, Kaiserbad - Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. EXPO 2015 - Karlsbader Region, bis zum 31.10. Kurorte ohne Grenzen - zeitgemässe Ausstellungsstücke, die mit dem Phänomen des Badewesens und Badens verbunden sind, bis zum 30.11. CZ

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com

Sport • Спорт KV Downtown 2015

12.9. so, Sokolský vrch, tř. T.G. Masaryka Extrémní cyklistický sjezd v rámci Czech Downtown Tour 2015. 14 hod., Dětský závod 14.30 hod., Kvalifikace hlavního závodu 16.15 hod., Freestyle BMX - trénink 16.45 hod., Finále hlavního závodu (40 nejrychlejších závodníků) 17.45 hod., Freestyle BMX best trick 18.15 hod., Superfinále hlavního závodu (20 nejrychlejších závodníků) 18.45 hod., Vyhlášení výsledků 20 hod. hod., Afterparty „Sokolák“, koncerty 22 hod. hod., PIPE snowboardová exhibice

Basketbal • Basketball • Баскетбол Hala míčových sportů u KV Areny • BK Lokomotiva, % 353 225 018, www.bklokomotiva.cz Ženská basketbalová liga 20.9. ne 14.30 hod., BK Loko-ČEZ Basketball Nymburk 27.9. ne 14.30 hod., BK Loko-BK Slavia Praha

Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu CZ Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.

• Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

Hokej • Eishockey • Ice-Hockey • Хоккей

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

KV Arena, Západní 1812/73 • HC Energie, % 359 909 159, www.hokejkv.cz 1.9. út 18 hod., HC Energie-Chomutov 4.9. pá 18 hod., HC Energie-Litoměřice Extraliga 13.9. ne 15.30 hod., HC Energie-Třinec 20.9. ne 15.30 hod., HC Energie-Sparta Praha 27.9. ne 15.30 hod., HC Energie-M. Boleslav

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда • Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz 28.9. po 14 hod., Svatováclavská zimní královna • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz 19.9. so, Podzimní skokové závody

• Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, % 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

Tenis • Tennis • Теннис

• TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz

Volejbal • Volleyball • Волейбол Hala míčových sportů u KV Areny • VK ČEZ Karlovarsko, % 724 951 152, www.vk-karlovarsko.cz 10.9. čt 18.30 hod., VK ČEZ-Ústí n.L. 17.9. čt 18.30 hod., VK ČEZ-ČZU Praha WWW.PROMENADA.CZ

45


Galerie Galerien • Galleries • Галереи Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

EN History of the building. Permanent exhibition. Metastructures - Jaroslav Vančát - an interactive exhibition, from Sep 3rd till Oct 4th. RU История объекта. Постоянная выставка. Метаструктуры - Ярослав Ванчат - интерактивная выставка, с 3.9 до 4.10.

Hotel Imperial • Oтель Империал

Na Ochozu Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 CZ Salon Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců, vernisáž 6.9. v 17 hod., do 27.9. DE Salon der Union der bildenden Künstler, vom 6.9. bis 27.9. EN Salon of the Union of Artists, from Sep 6th till Sep 27th RU Салон Союза художников, с 6.9. до 27.9

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Zápas s drakem - Jaroslav Horálek - niterný zájem o lidský úděl v malířské tvorbě autora, do 13.9. Dotýkání - Pavel Besta - prolínání živé přírody s neživým světem lidských příbytků, do jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost i zklamání celých lidských generací, vernisáž 17.9. v 17 hod., do 8.11. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Kampf mit dem Drachen - Jaroslav Horálek - Bilder, bis zum 13.9. Berührung - Pavel Besta - Bilder, vom 17.9. bis 8.11. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Fight with a Dragon - Jaroslav Horálek - paintings, till Sep 13th. Touching - Pavel Besta - paintings, from Sep 17th till Nov 8th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Бой с драконом - Ярослав Горалек - живопись, до 13.9. Прикосновение - Павел Беста - живопись, с 17.9 до 8.11.

Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112 CZ Jan Dvořák - fotografie, do 6.9. Petra Buzková - obrazy, vernisáž 7.9. v 17 hod., do 4.10. DE Jan Dvořák - Fotografien, bis zum 6.9. Petra Buzková - Bilder, vom 7.9. bis 4.10. EN Jan Dvořák - photographs, till Sep 6th. Petra Buzková - paintings, from Sep 7th till Oct 4th. RU Ян Дворжак - фотографии, до 6.9. Петра Бузкова - живопись, с 7.9 до 4.10.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

• Sun Gallery - Blue House, Jarní 428/1, % 353 207 321 Aj trochu dizajnu - Patrik Illo - sklo, do 3.10. Patrik Illo - Glas, bis zum 3.10. EN Patrik Illo - glass, till Oct 3rd. RU Патрик Илло - стеклo, до 3.10. CZ

DE

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 CZ Jarmila Linhová - obrazy, do 14.9. Matěj & Štěpán Rak - fotografie, vernisáž 14.9. v 17 hod., do 8.11. DE Jarmila Linhová - Bilder, bis zum 14.9. Matěj & Štěpán Rak - Fotografien, vom 14.9. bis 8.11. EN Jarmila Linhová - paintings, till Sep 14th. Matěj & Štěpán Rak - photographs, from Sep 14th till Nov 8th. RU Ярмила Линхова - живопись, до 14.9. Матей & Штепан Рак - фотографии, с 14.9 до 8.11.

Drahomíra

Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло.

Minea • Минеа

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ Harmonie zralosti - Darina Dobrovodská Berková - oleje, grafiky, vernisáž 3.9. v 17 hod., do 30.11.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ Arteliér Drawetc - design a život, do 11.9. Design park - oživujeme město kreativním a designovým myšlením, od 18.9. do 4.12.

Krajská knihovna

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Metastruktury - Jaroslav Vančát - interaktivní výstava představuje především současnou tvorbu autora zabývajícího se rozdílnými druhy médií, vernisáž 3.9. v 17 hod., do 4.10. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Metastrukturen - Jaroslav Vančát - interaktive Ausstellung, vom 3.9. bis 4.10.

46

WWW.PROMENADA.CZ

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz

Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas EN Selling exhibition of glass RU Выставка-продажа стекла

CZ Chvála písma - práce studentů typografie, do 30.9. Jana Felixová - kresby, od 1.9. do 29.10. Donitz - Tuhnice v proměnách času - fotografie, vernisáž 8.9. v 17 hod., do 27.10.

CZ

DE


Kina Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.-2.9. út-st 19.30 hod., Vetřelci (Aliens), USA 1986, T, 12N. Důstojnice Ripleyová je po několika letech nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když už se zdá, že je po všem, začíná horror znova, tentokrát na vzdálené, nedávno kolonizované planetě. 3.-6.9. čt-ne 19.30 hod., Kurýr: Restart (The Transporter Refueled), Fr. 2015, T, 12N. Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti své vůli spojit s nájemnou vražedkyní Annou, aby zlikvidovali skupinu bezcitných ruských překupníků s lidmi. 5.-6.9. so-ne 15 hod. - 3D, Mune - Strážce měsíce (Mune, le gardien de la lune), Fr. 2015, Č, #. Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? 7.9. po 17 hod., Jurský svět (Jurassic World), USA 2015, Č, #. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci S. Spielberga. 10.-14.9. čt-po 19.30 hod., 12.-13.9. so-ne 17 hod., Gangster Ka, ČR 2015, 15N. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. 15.-16.9. út-st 19.30 hod., Kurýr: Restart (viz 3.-6.9.) 17.-18.9. čt-pá 17 hod., 19.-20.9. so-ne 17 hod.- 3D, Labyrint: Zkouška ohněm (Maze Runner: Scorch Trials), USA 2015, T, #. ­Thomas a jeho kamarádi Placeři hledají informace o tajemné a mocné organizaci známé jako W.C.K.D. Jejich cesta je plná ­nepředstavitelných překážek. 19.-21.9. so-po 19.30 hod., Gangster Ka (viz 10.-14.9.) 22.-23.9. út-st 17 hod. - 3D, Pixely (Pixels), USA 2015, T, #. Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi…  22.-23.9. út-st 19.30 hod., Sinister 2, USA 2015, T, 15N. Do strašidelného venkovského domu se přestěhuje mladá matka se syny - dvojčaty. Netuší, že dům je předurčen pro smrt a zlo. 24.-25.9. čt-pá 17 hod. - 3D, Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery. Ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. 24.-28.9. čt-po 19.30 hod. - 3D, Everest, USA 2015, T, #. 11. května 1996 zabila sněžná bouře nedaleko vrcholu Mount Everestu osm horolezců. 26.-28.9. so-po 17 hod., Labyrint: Zkouška ohněm (viz 17.-18.9.) 29.-30.9. út-st 17 hod., Gangster Ka (viz 10.-14.9.) 29.-30.9. út-st 19.30 hod., Nikdy není pozdě (Ricki and the Flash), USA 2015, T, 12N. M. Streepová ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o hudební slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Kompletní program kina Čas nebyl do uzávěrky znám.

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 1.9. út 17 hod., Daleko od hlučícího davu (Far from the Madding Crowd), USA/VB 2015, T, #. Bathsheba Everdene je krásná, ovšem také svéhlavá. Jako mnoho svobodomyslných žen to nemá lehké. Tím spíše, že žije ve viktoriánské Anglii druhé poloviny 19. století. 1.9. út 19.30 hod., Domácí péče, ČR 2015, #. Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. 2.9. st 19.30 hod., Mallory, ČR 2015, #. Dokumentaristka H. Třeš-

tíková 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích snaží vrátit do běžného života. 3.9. čt 19.30 hod., Schmitke, viz Filmový klub. 4.-5.9. pá-so 19.30 hod., 6.9. ne 17 hod., We Are Your Friends, USA 2015, T, 15N. Příběh o hledání vlastního stylu zasazený do světa elektronické hudby a hollywoodského nočního života. 5.-6.9. so-ne 14.30 hod., Mune - Strážce měsíce (Mune, le gardien de la lune), Fr. 2015, Č, #. Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? 5.9. so 17 hod., 6.-7.9. ne-po 19.30 hod., Nikdy není pozdě (Ricki and the Flash), USA 2015, T, #. M. Streepová ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o hudební slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. 8.9. út 19.30 hod., Amy, VB 2015, T, #. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem zpěvačky Amy Winehouse? 9.9. st 19.30 hod., Domácí péče (viz 1.9.) 10.9. čt 19.30 hod., Filmové překvapení, viz Filmový klub. 11.-15.9. pá-út 19.30 hod., Gangster Ka, ČR 2015, 15N. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. 12.-13.9. so-ne 14.30 hod., Mune - Strážce měsíce (viz 5.-6.9.) 12.-13.9. so-ne 17 hod., Sinister 2, USA 2015, T, 15N. Do strašidelného venkovského domu se přestěhuje mladá matka se syny dvojčaty. Netuší, že dům je předurčen pro smrt a zlo. 15.9. út 17 hod., Jimmyho tančírna (Jimmy’s Hall), VB 2014, T, #. Popularita tančírny Jimmyho Graltona roste a postupně se stává místem revolučních myšlenek, rozvíjení talentů, svobody a splněných snů. 16.9. st 19.30 hod., Iracionální muž (Irrational Man), USA 2015, T, #. Profesor filozofie Abe Lucas prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl života. Obrat nastává poté, co se zamiluje do své studentky. 17.9. čt 19.30 hod., Epizoda ze života sběrače železa,  viz Filmový klub. 18.-19.9. pá-so 19.30 hod., 20.9. ne 17 hod., Labyrint: Zkouška ohněm (Maze Runner: Scorch Trials), USA 2015, T, #. Thomas a jeho kamarádi Placeři hledají informace o tajemné a mocné organizaci známé jako W.C.K.D. Jejich cesta je plná nepředstavitelných překážek. 19.-20.9. so-ne 14.30 hod., Mune - Strážce měsíce (viz 5.-6.9.) 19.9. so 17 hod., Gangster Ka (viz 11.-15.9.) 20.9. ne 19.30 hod., Love, Fr. 2015, T, 18N. Láska stojí mimo dobro a zlo. Láska je genetická potřeba. Láska je změněný stav vědomí. Láska je tvrdá droga. Láska je duševní choroba. Láska je mocenská hra…

29.9. út 20 hod., Roger Waters The Wall, VB 2014, #. Hudebnězážitková road movie, která zachycuje světové koncertní turné zakládajícího člena legendární britské skupiny Pink Floyd v letech 2010 až 2013. 30.9. st 19.30 hod., Gangster Ka (viz 11.-15.9.)

Filmový klub Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366, www.fkkv.cz 3.9. čt 19.30 hod., Schmitke, ČR/Něm. 2014. Příběh neotřele a originálně vyprávěného filmu se odehrává v současném Německu a v Čechách, jeho hlavní část pak na pomezí - v malém městečku uprostřed lesů na hřebenech Krušných hor. S lehkým komediálním nadhledem nabízí mix napínavé detektivní zápletky s místy až dokumentárně realistickým pohledem na dnešní Sudety. Režie: Š. Altrichter. 10.9. čt 19.30 hod., Filmové překvapení, VB/Hol. 1988. Záliba režiséra P. Greenawaye v číslech a řádu astrologie nabývá absurdních dimenzí v příběhu tří žen stejného jména Cissie Colpittsová. Všechny tři postupně utopí své neuspokojující manžely a spoluúčast si vynucují na romantickém ohledávači mrtvol Henry Madgettovi. S antiemotivním chladem děje snímku kontrastuje krása obrazu přesyceného významy, stejně jako lyričnost východoanglické krajiny, kam je děj umístěn. 17.9. čt 19.30 hod., Epizoda ze života sběrače železa, Bos. a Herc./Fr./Slovin./It. 2013. Nazif se živí sběrem železa ze skládek. Jeho žena Senada se doma stará o dvě děti. Třetí se chystá na svět. Jenže Senada potratí, a protože nemá zdravotní pojištění, odmítnou jí lékaři operovat, dokud nezaplatí 500 Euro. Takové peníze však rodina nemá, a tak jedinou cestou, jak Senadě zachránit život, je podvod. D. Tanovič. 24.9. čt 19.30 hod., Slow West, VB/N. Zéland 2015. Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického Colorada 19. století, aby pátral po ženě, kterou miluje. Evropskému zelenáčovi dělá společnost nájemný zabiják Silas, který souhlasil, že ho za úplatu na cestě ochrání. Divoký západ však není místo, kde by věci vycházely přesně podle plánu. Režie: J. Maclean.

Armáda spásy Jugoslávská 16, % 353 225 861 4.9. pá 18 hod., Filmová kavárna

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno 18N - mládeži do 18 let nepřístupno inzerce

21.-23.9. po-st 19.30 hod., Gangster Ka (viz 11.-15.9.) 24.9. čt 19.30 hod., Slow West, viz Filmový klub. 25.9. pá 17 hod., 26.9. so 14.30, 17, 19.30 hod., 27.9. ne 14.30, 17 hod., 28.9. po 14.30 hod., Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. 27.9. ne 19.30 hod., 28.9. po 17, 19.30 hod., Everest, USA 2015, T, #. 11. května 1996 zabila sněžná bouře nedaleko vrcholu Mount Everestu osm horolezců.

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz

WWW.PROMENADA.CZ

47


48

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


VYHLÍDKOVÝ AUTOVLÁČEK

RUNDFAHRTSZUG SIGHTSEEING TRAIN ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОПОЕЗД Hlavní pošta ‣ Divadelní nám. ‣ Gejzírpark ‣ Resort Poppy Březová a zpět • und zurück • and back • и обратно denně do 11.10. • täglich bis zum 11.10. • daily till Oct 11th • ежедневно до 11.10 JÍZDNÍ ŘÁD • FAHRPLAN • TIMETABLE • РAСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ % 353 505 353, WWW.DPKV.CZ

CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz infolinka: +420 841 101 101


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

50

WWW.PROMENADA.CZ

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop)


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, www.carlsbad-plaza.com Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, www.pupp.cz ★★★★★ Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, www.atlantic-palace.cz Olympic Palace, Zámecký vrch 41, % 778 722 270, www.olympic-palace.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, www.quisisana-palace.com Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.retroriverside.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, www.savoywestend.cz ★★★★ SUPERIOR Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, www.aquamarina.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, www.hotel-dvorak.cz Grandhotel Ambassador Národní dům, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.spa-hotel-imperial.cz Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.olympiahotel.cz Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, www.richmond.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, www.royalregent.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, www.schlosspark.cz ★★★★

Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.kolonada.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, www.krasnakralovna.cz Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.hotelpalacky.cz Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.hotelromance.cz Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, www.salvatorhotel.com Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, www.hotelsalve.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, www.panoramahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.hotelsmetana.cz Spa Resort Sanssouci, U Imperiálu 11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, www.villa-charlotte.cz Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.villaritter.com Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.windsor-carlsbad.cz

Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, www.aura-palace.cz Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, www.bristolgroup.cz Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, www.cajkovskij.com  ★★★ SUPERIOR Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz www.cajkovskij.com Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, www.hoteldvorana.cz ★★★ Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz www.pension-amadeus.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, www.anglickydvur.com www.interhotel-central.cz Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz www.jeandecarro.com

Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, www.eurohotelkv.cz Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz Člen Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech • Mitglied des Vereins der Kurorte in Karlsbad • Member of the Healing Spa Association in Karlovy Vary • Член Ассоциации лечебных курортов в Карловых Варах Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой

WWW.PROMENADA.CZ

51


52

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли. WWW.PROMENADA.CZ

53


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

54

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

55


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986. 56

WWW.PROMENADA.CZ

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. TÝDENNÍ ROZVRH SKLADEB • WÖCHENTLICHER PLAN DER KOMPOSITIONEN WEEK´S PLAN OF COMPOSITIONS • НЕДЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

17

19

20

21

22

po • Mo • Mon • пн út • Di • Tue • вт čt • Do • Thu • чт čt • Do • Thu • чт pá • Fr • Fri • пт so • Sa • Sat • сб ne • So • Sun • вс

A B C D E F G

B C D E F G H

C D E F G H A

D E F G H A B

E F G H A B C

F G H A B C D

G H A B C D E

F

H A B C D E G

A B C D E F H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením * Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung * Show with illumination in the evening * Вечером проекция с освещением A P. Hapka: Hudba pro Fontánu B V. Petrov: Nokturno in G C G. Rossini: Lazebník Sevilský - předehra D Vangelis: Dobytí ráje 1492 - Conquest of Paradise

E G. Verdi: Nabucco - Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“ F L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová G E. Morricone: Tenkrát na Západě H C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go On „Titanic“

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltavam, J W.A. Mozart: Malá noční hudba, K A. Bocelli: Vivo Per Lei, Romanza


Lenka Andělová

Jak žijí

indiáni? Na to vám odpoví výstava v městském muzeu v Mariánských Lázních. Přibližuje každodenní život indiánů, jejich kulturu, vnímání přírody i okolního světa. Umožní nahlédnout do indiánského teepee, vyzkoušet si zacházení s indiánskými zbraněmi, okoukat válečná malování i zdobení indiánských žen. Muzeum je plné exotických exponátů, z nichž většina pochází z dílny Aleše Turnera z Tachova. Tomu indiánská tematika natolik učarovala, že se naučil pracovat s materiály i technikami tak dokonale, že si repliky jeho indiánských čelenek, oblečení a dalších ozdob objednávají i muzea Severní Ameriky. Až projdete a prozkoumáte celou výstavu, nejspíš si rozšíříte obzor, který dosud vyplňovaly jen představy po přečtení dobrodružných knih Karla Maye či po zhlédnutí filmů o Vinnetouovi. Výstava je přístupna až do konce roku 2015, denně kromě pondělí, od 9.30 do 17.30. Muzeum připravuje během roku i několik tematických sobot, o nichž předem informuje na webových stránkách či na facebooku. 

Wie leben Indianer? Diese Frage wird die Ausstellung im städtischen Museum in Marienbad beantworten. Sie macht mit dem alltäglichen Leben der Indianer, derer Kultur und Wahrnehmung der Natur und umliegenden Welt. Sie ermöglicht, in ein indianisches Tipi einen Blick zu werfen, indianische Waffen zu prüfen und wie sich Indianer im Krieg malten und ihre Frauen schmückten zu studieren. Das Museum ist voll von exotischen Ausstel­ lungsstücken und die meisten von ihnen stammen aus der Werkstatt von Aleš Turner aus Tachov. Das indianische Thema bezauberte ihn so viel, dass er mit Materialien und Techniken so perfekt arbeiten lernte, dass sogar Museen in Nordamerika seine Repliken von indianischen Stirnbändern, Bekleidung und anderen Zierden bestellen. Wenn Sie die ganze Ausstellung besichtigen und durchforschen, werden Sie sich höchstwahrscheinlich ihren Horizont erweitern, den bis jetzt nur Ihre Vorstellungen ausfüllten, nachdem Sie die abenteuerlichen Bücher von Karl May gelesen oder die Winnetou-Filme gesehen haben. Die Ausstellung ist bis zum Ende des Jahres 2015 zugänglich, und zwar jeden Tag ausser Montag, immer von 9.30 bis 17.30. Das Museum bereitet auch einige thematische Samstage im Verlaufe des Jahres, über die es im voraus auf Webseiten oder Facebook informieren wird.

How Do Native Americans Live? An exhibition in the municipal museum in Mariánské Lázně will answer this question. It makes acquainted with everyday life of Native Americans, their culture and their perception of nature and the surrounding world. It enables you to have a look into a teepee, to try how to use Native American weapons and study their war paints as well as the way Native American women decorated themselves. The museum is full of exotic exhibits and most of them were made in the workshop of Aleš Turner from Tachov. Native American themes charmed him so much that he learnt to work with materials and techniques so perfectly that even museums in North America order replicas of his Native American headdresses, clothes and other decorations. When you see and examine the all exhibition, you might broaden your horizons which have been filled just with your imagination after reading books of adventure by Karl May or after seeing the films about Vinnetou. The exhibition will be opened daily except Monday from 9.30 a.m. to 5.30 p.m. till the end of the year 2015. The museum is preparing several theme Saturdays in the course of the year and will inform about them in advance on websites or on Facebook.

Как живут индейцы? На этот вопрос вам ответит выставка в городском музее в Марианских Лазнях. Она повествует о ежедневной жизни индейцев, их культуре, восприятии природы и окружающего мира. Вы сможете заглянуть в индейский типи, узнаете, как надо обходиться с индейским оружием, рассмотрите воинскую раскраску и украшения индейских женщин. Музей полон экзотических экспонатов, большинство которых произведено в мастерской Алеша Турнера из Тахова, очарованного индейской тематикой. Он довел до совершенства работу с материалами и техникой, и копии его индейских бандан, одежды и прочих украшений заказывают даже музеи Северной Америки. Когда же вы пройдете всю выставку, то, скорее всего, расширите свой круг знаний об индейцах, прежде возникший только благодаря приключенческим книгам Карла Мая или кинофильмам о Виннету. Выставка открыта до конца 2015 года, ежедневно кроме понедельника, с 9.30 до 17.30 часов. В течение года музей также готовит несколько тематических суббот, o чем предварительно информирует на сайтах интернета или на Фейсбуке. WWW.PROMENADA.CZ

57


Vladislav Jáchymovský, foto Líba Ernestová

Balkónové Mariánské Lázně Marienbad und seine Balkons Pokud jsme si zvykli mluvit o Praze jako o „stověžaté“, můžeme nazvat Mariánské Lázně „tisícibalkónové“. Stačí zvednout zrak od výkladních skříní, od záplavy květů vzhůru k fasádám lázeňských domů, jejichž architektura se snoubí v ladnou směsici novobyzantského, novoromantického, novogotického, novorenesančního, novobarokního, empirového stylu. Žasneme nad rozmanitostí, množstvím, velikostí a tvary balkónů, umožňujících návštěvníkům vstoupit z hotelových pokojů přímo do přírody, nadechnout se svěžího vzduchu, zaposlouchat se do ptačích koncertů. Stačí zahledět se na desítky balkónů jediného lázeňského objektu - hotelu Bohemia. Rozmanitost je úchvatná a dodává Mariánským Lázním typický vzhled.

Wenn wir daran gewöhnt sind, über Prag als über eine hunderttürmige Stadt zu sprechen, dann könnte man ruhig Marienbad als eine Stadt von tausend Balkons bezeichnen. Heben Sie nur Ihre Augen von Schaufenstern und dem Blumenmeer zu Fassaden der Kurhäuser, derer Architektur eine niedliche Mischung des neobyzantinischen, neoromantischen, Neo-Gotischen-, Neo-Renaissance-, Neo-Barock-, und Empirestils ist. Wir staunen über die Vielfältigkeit, Menge, Grösse und Formen der Balkons, die den Besuchern ermöglichen, ihre Zimmer zu verlassen und die Natur zu bewundern, die frische Luft zu atmen und Vogelkonzerte zu hören. Richten Sie nur Ihre Augen auf die vielen Balkons des Hotels Bohemia.

Mariánské Lázně and its Balconies

Балконы Марианских Лазней

If you are used to Prague being called “a city of a hundred spires”, then you can call Mariánské Lázně “a town of a thousand balconies”. You only have to raise your eyes from shop-windows and the floods of flowers up to the facades of spa houses whose architecture is an impressive mix­ture of the neo-byzantic, neo-romantic, neo-gothic, neo-Renaissance, neo-Baroque and Empire styles. You will be fascinated by the variety, number, size and shapes of balconies which make it possible for visitors to leave their hotel room and admire scenery, to breathe the fresh air and listen to birds’ singing. Just look at the tens of balconies of a single spa building - the hotel Bohemia.

Так же, как мы привыкли называть Прагу „стобашенной“, Марианские Лазни можно было бы назвать „тысячебалконными“. Стоит лишь поднять взгляд от витрин, от половодья цветов вверх к фасадам курортных домов, чья архитектура сливается в гармоничную смесь стилей - неовизантийского, неоромантического, неоренессансного, необарочного, стиля ампир. Остановимся, восхищенные множеством самых разных балконов, дающих возможность гостям выйти из гостиничных номеров прямо в природу, вдохнуть свежего воздуха, заслушаться птичьим концертом. Достаточно заглядеться на десятки балконов хотя бы только отеля Богемия.

58

WWW.PROMENADA.CZ


11. MARIÁNSKÝ PODZIM folklorní festival v barvách babího léta 17.-20.9. Tak trochu jiný festival v Mariánských Lázních vstupuje v roce 2015 do druhé desítky a přináší s sebou velké množství atraktivních akcí a koncertů s foklorním pozadím. V pátek se nechte v Městském divadle vtáhnout do příjemné atmosféry festivalu, chvilky strachu zažijte při čtvrtečním loutkovém představení pro dospělé a v neděli posnídejte na kolonádě s Marjánkem. Anebo se jen tak procházejte za zvuků nejen lidové hudby po jarmarku i po lázeňském městě.

SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ LIDÍ DOBRÉ VŮLE 26.9. V okolí hotelu Krakonoš se uskuteční již 8. ročník Svatováclavského setkání lidí dobré vůle s bohatým doprovodným programem - středověké stánkové městečko a keltská vesnička, vlajková a bubenická show, rytířský stan, střelba z luku, létání helikoptérou, dětské divadlo, ukázky šermířských souborů a spousta dalšího. Představitelé několika církví zde krátkou ekumenickou mší uctí památku sv. Václava a státní svátek ČR.

11. MARIENBADER HERBST Folklore-Festival in den Farben des Altweibersommers 17.-20.9. Ein bisschen anders ist das Festival in Marienbad, das im Jahre 2015 schon zum elften Mal stattfindet. Es bringt eine Menge von attraktiven, von Folklore beeinflussten Veranstaltungen und Konzerten. Lassen Sie sich am Freitag in die angenehme Atmosphäre des Festivals hineinziehen, erleben Sie Weilen voller Angst bei einer Puppenvorstellung für Erwachsene am Donnerstag und essen Sie Ihr Frühstück auf der Kolonnade mit Marjánek am Sonntag. Oder spazieren Sie nur unter den Klängen der Musik durch den Jahrmarkt und durch die Stadt.

SANKT-WENZELS-TREFFEN VON LEUTEN GUTEN WILLENS 26.9. In der Nähe des Hotels Krakonoš wird der schon achte Jahrgang des SanktWenzels-Treffens von Leuten guten Willens mit einem reichen Programm stattfinden: ein mittelalterliches Zeltstädtchen und ein keltisches Dorf, Fahnen- und Trommel-Shows, ein Ritterzelt, Bogenschiessen, Fliegen mit dem Hubschrauber, Kindertheater, Proben von Fechtkämpfen und weiteres. Vertreter einiger Kirchen werden hier durch eine kurze ökumenische Messe den heiligen Wenzel und den staatlichen Feiertag der Tschechischen Republik ehren. Více na / Mehr auf

www.marianskelazne.cz, www.muml.cz


Divadlo Theater • Theatre • Театр Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036, www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz CZ 1., 15., 29.9. út 14 hod., 8.9. út 15 hod., 22.9. út 14-17 hod., Prohlídky divadla 3.9. čt 19.30 hod., M. Camoletti: Manželský poker, v životě musíme občas tzv. vyložit karty na stůl. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, K. Pindeová ad. Režie: P. Hruška. Divadlo Palace Praha. 10.9. čt 19.30 hod., R. Cooney, J. Chapman: Do ložnice vstupujte jednotlivě, i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová,

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

L. Vaculík, P. Nečas/M. Zounar. Režie: A. Procházka. Divadelní společnost Háta. 13.9. ne 14 hod. (17 hod.), H. Štáchová: Hurvínkův popletený víkend, příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi… Divadlo Spejbla a Hurvínka. 17.9. čt 19.30 hod., M. Doleželová, R. Vencl: Královny, tři ženy v jednom lázeňském pokoji. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 27.9. ne 19.30 hod., P. Nichols: Hra vášní, lidský příběh, v němž se pozná většina diváků. Hrají: O. Vízner, D. Syslová, S. Jachnická ad. Divadlo Rokoko a agentura Harlekýn. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 1., 8., 15., 29.9. Di 15 Uhr, 22.9. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte.

DE 4.9. Fr 19.30 Uhr, Opera Gala 11.9. Fr 19.30 Uhr, Beatles… 18.9. Fr 19.30 Uhr, Ave Maria, Exultate Jubilate EN Sep 4th Fri 7.30 p.m., Opera Gala Sep 11th Fri 7.30 p.m., Beatles… Sep 18th Fri 7.30 p.m., Ave Maria, Exultate Jubilate RU 4.9 пт 19.30 час., Опера-Гала 11.9 пт 19.30 час., Beatles… 18.9 пт 19.30 час., Ave Maria, Exultate Jubilate

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz

Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 4.9. pá 19.30 hod., Opera Gala, árie a předehry z oper Don Giovanni, Figarova svatba, Kouzelná flétna ad. M. Brychtová-soprán, I. Oblištilová-mezzosoprán, M. Vlček-tenor, J. Tolaš-baryton. Dirigent: M. Peschík. 11.9. pá 19.30 hod., Beatles…, písně světoznámé skupiny v jazzovém provedení za doprovodu symfonického orchestru, J. Volf-klavír. Dirigent: J. Mikoláš. 18.9. pá 19.30 hod., Ave Maria, Exultate Jubilate, W.A. Mozart, F. Schubert, G.F. Händel ad., E. Štruplová-soprán, M. Fraňková-housle. Dirigent: M. Peschík.

Nenechte si ujít Lassen Sie sich nicht entgehen • Do not miss • Не пропустите Mariánský podzim 17.-20.9. 11. ročník mezinárodního folklorního festivalu. 17.9. čt 19 hod., Anglikánský kostel, 20.000 mil pod mořem, loutkové představení pro starší a dospělé. 18.9. pá 14.30 hod., kolonáda, Lidová písnička na kolonádě 60

WWW.PROMENADA.CZ

EN Sep 22nd Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 8.9 вт 15 час., 22.9 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

CZ 2.9. st 19.30 hod., Operetní koncert, O. Jelínková-soprán, J. Nociar-tenor, ZSO. Dirigent: F. Drs. 9.9. st 19.30 hod., V zajetí operety, A. Janotová-soprán, M. Vlček-tenor, Strauss Trio. 16.9. st 19.30 hod., Škoda lásky…, dechová kapela Strahovarka. 24.9. čt 19.30 hod., Galavečer operetních melodií a evergreenů, Komorní soubor Nálady Petra Macka se sólisty. 30.9. st 19.30 hod., Španělský večer s Carmen, E. Adlerová-mezzosoprán, L. Karpenka-tanec, skupina De La Magia del Flamenca. DE 2., 9.9. Mi, 24.9. Do 19.30 Uhr, Operettenkonzerte 16.9. Mi 19.30 Uhr, Blasband Strahovarka 30.9. Mi 19.30 Uhr, Spanischer Abend mit Carmen EN Sep 2nd, 9th Wed, Sep 24th Thu 7.30 p.m., Operetta concerts Sep 16th Wed 7.30 p.m. Brass band Strahovarka Sep 30th Wed 7.30 p.m., Spanischer Abend mit Carmen RU 2., 9.9 ср, 24.9 чт 19.30 час., Опереточные концерты 16.9 ср 19.30 час., Духовой оркестр Strahovarka

20 hod., Městské divadlo, Roztančené divadlo aneb To nejlepší z folkloru 19.9. so 10-18 hod., kolonáda, Řemeslný jarmark, vystoupení každou sudou hodinu. 10.30 hod., od hotelu Cristal Palace na kolonádu, Průvod městem 11 hod., kolonáda, Přivítání na kolonádě 13 hod., u Lesního pramene, 12.30, 14.30, 16.30 hod., u Křížového pramene, 14, 15, 16, 17 hod., kolonáda, Roztančené město 13-17 hod., u Balbínova pramene, Barevná kavárna 20.9. ne 10 hod., kolonáda, Mariánky snídají s Marjánkem 10-16 hod., kolonáda, Řemeslný jarmark, vystoupení každou sudou hodinu.

30.9 ср 19.30 час., Испанский вечер с Кармен

Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен Hlavní 47, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ 28.9. po 19.30 hod., Komorní koncert, A.Grafová (Švýcar.)-klavír, S. Tegzesiu (Rumun.)-housle. DE 28.9. Mo 19.30 Uhr, Kammerkonzert EN Sep 28th Mon 7.30 p.m., Chamber concert RU 28.9 пн 19.30 час., Камерный концерт

Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade • Курортная колоннада

CZ 1.9. út 17 hod., 4.9. pá 11 hod., Koncert zahraničních folklorních souborů, v rámci Karlovarského folklorního festivalu. DE 1.9. Di 17 Uhr, 4.9. Fr 11 Uhr, Konzert ausländischer Folklore-Gruppen EN Sep 1st Tue 5 p.m., Sep 4th Fri 11 a.m., Concert of folklore groups from abroad RU 1.9 вт 17 час., 4.9 пт 11 час., Концерт зарубежных фольклорных ансамблей

13 hod., u Lesního pramene, Odpoledne s dětským folklorem 13-15 hod., u kruhového objezdu, Barevná kavárna 16 hod., Anglikánský kostel, Koncert zahraničních souborů

Marienbader Herbst

17.-20.9. 11. Jahrgang des Internationalen Folklore- Festivals

Autumn in Mariánské Lázně

Sep 17th-20th The 11th year of the International Folk Festival

Марианская Осень

17.-20.9 11-й международный фестиваль фольклора


Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice.

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treat­ ment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

Международных конкурсов пианистов имени Ф. Шопена, до 7.9. Иржи Выдра - статуи, живопись, с 8.9. до 12.10.

Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка. CZ

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ Úsměvné kresby - Osvald Klapper, Deset Mezinárodních klavírních soutěží F. Chopina, do 7.9. Jiří Vydra - sochy, obrazy, společná tvorba s dětskými pacienty FN Motol, vernisáž 8.9. v 17 hod., do 12.10. DE Heitere Zeichnungen - Osvald Klapper, Zehn Interna­ tionale Klavierwettbewerbe F. Chopin, bis zum 7.9. Jiří Vydra - Statuen, Bilder, vom 8.9. bis 12.10. EN Amusing drawings - Osvald Klapper, Ten International F. Chopin Piano Competitions, till Sep 7th. Jiří Vydra - statues, paintings, from Sep 8th till Oct 12th. RU Рисунки с улыбкой - Освальд Клаппер, Десять

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Dagmar Lukešová - užité umění, art-design, Petr Kozel - obrazy, vernisáž 1.9. v 18 hod., do 31.12. DE Dagmar Lukešová - angewandte Kunst, Art-Design, Petr Kozel - Bilder, vom 1.9. bis 31.12. EN Dagmar Lukešová - applied art, art design, Petr Kozel - paintings, from Sep 1st till Dec 31st. RU Дагмар Лукешова - прикладное искусство и арт-дизайн, Петр Козел - живопись, с 1.9 до 31.12. CZ

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740 Barvy a tvary - Josef Fleischmann - obrazy, Pavel Polidar - umělecké řezby, vernisáž 1.9. v 18 hod., do 27.9. DE Farben und Formen - Josef Fleischmann - Bilder, Pavel Polidar - Kunst-Holzschnitzereien, vom 1.9. bis 27.9. EN Colours and shapes - Josef Fleischmann - paintings, Pavel Polidar - art woodcuts, from Sep 1st till Sep 27th. RU Краски и формы - Иозеф Флейшман - живопись, Павел Полидар - художественная резьба, с 4.8 до 30.8. CZ

WWW.PROMENADA.CZ

61


Pozvánky Einladungen • Invitations • Приглашения CZ

Dny evropského dědictví

Městské muzeum 5.9. so 9.30-17.30 hod., muzeum zpřístupněno zdarma Park Boheminium 7.9. po 10-18 hod., park zpřístupněn zdarma Městské divadlo 8.9. út 15 hod., komentovaná prohlídka zdarma Mariin pramen, hotely Centrální lázně a Hvězda 9.9. st 13.30, 14.15 hod., komentovaná prohlídka zdarma, sraz před hotelem Centrální lázně. Dům Chopin - Památník Fryderyka Chopina 13.9. ne 10-12, 14-17 hod., památník zpřístupněn zdarma Anglikánský kostel 13.9. ne 18 hod., Cantilo v.i.p., vokálně instrumentální soubor. DE

Tage des europäischen Erbes

Stadtmuseum 5.9. Sa 9.30-17.30 Uhr, Museum zugänglich gemacht kostenlos

Kino Kino Slavia Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz 1.-2.9. út-st 17 hod., Cesta vzhůru, ČR 2015, #. Radek Jaroš je horolezec. Cesta vzhůru je příběh o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. 1.-2.9. út-st 19.30 hod., Vetřelci (Aliens), USA 1986, T, 12N. Důstojnice Ripleyová je po několika letech nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když už se zdá, že je po všem, začíná horror znova, tentokrát na vzdálené, nedávno kolonizované planetě. 3.-4.9. čt-pá 17 hod., 5.-6.9. so-ne 19.30 hod., Nikdy není ­pozdě (Ricki and the Flash), USA 2015, T, 12N. M. Streepová ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o hudební slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. 3.-4.9. čt-pá 19.30 hod., Kurýr: Restart (The Transporter Refueled), Fr. 2015, T, 12N. Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti své vůli spojit s nájemnou vražedkyní Annou, aby zlikvidovali skupinu bezcitných ruských překupníků s lidmi. 5.-6.9. so-ne 17 hod. - 3D, Mune - Strážce měsíce (Mune, le gardien de la lune), Fr. 2015, Č, #. Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? 8.-9.9. út-st 17 hod., Schmitke, ČR/Něm. 2014, #. Příběh neotřele vyprávěného filmu se odehrává na pomezí současného Německa a Čes­­ ka - v malém městečku uprostřed lesů na hřebenech Krušných hor.

Park Boheminium 7.9. Mo 10-18 Uhr, Park zugänglich gemacht kostenlos Stadttheater 8.9. Di 15 Uhr, kommentierte Besichtigung kostenlos Maria Quelle, Zentralbad, Hotel Hvězda 9.9. Mi 13.30, 14.15 Uhr, kommentierte Besichtigung kostenlos Haus Chopin - Fryderyk Chopin-Denkmal 13.9. So 10-12, 14-17 Uhr, Denkmal zugänglich gemacht kostenlos Anglikanische Kirche 13.9. So 18 Uhr, Cantilo v.i.p., Konzert. EN

European Heritage Days

Town Museum Sep 5th Sat 9.30 a.m.-5.30 p.m., free access Boheminium Park Sep 7th Mon 10 a.m.-6 p.m., free access Town Theatre Sep 8th Tue 3 p.m., free access Maria Spring, Central Bath, Hvězda Hotel Sep 9th Wed 1.30 p.m., 2.15 p.m., free access Chopin House - Fryderyk Chopin Monument Sep 13th Sun 10-12 a.m., 2-5 p.m., free access

8.-9.9. út-st 19.30 hod., We Are Your Friends, USA 2015, T, 15N. Příběh o hledání vlastního stylu zasazený do světa elektronické hudby a hollywoodského nočního života. 10.-11.9. čt-pá 17 hod., Sinister 2, USA 2015, T, 15N. Do strašidelného venkovského domu se přestěhuje mladá matka se svými syny - dvojčaty. Netuší, že dům je předurčen pro smrt a zlo.

15.-16.9. út-st 19.30 hod., Kurýr: Restart (viz 3.-4.9.) 17.-18.9. čt-pá 17 hod., 19.-21.9. so-po 17 hod. - 3D, Labyrint: Zkouška ohněm (Maze Runner: Scorch Trials), USA 2015, T, #. Thomas a jeho kamarádi Placeři hledají informace o tajemné a mocné organizaci známé jako W.C.K.D. Jejich cesta je plná nepředstavitelných překážek. 17.-18.9. čt-pá 19.30 hod. - 3D, Love, Fr. 2015, T, 18N. Láska stojí mimo dobro a zlo. Láska je genetická potřeba. Láska je změněný stav vědomí. Láska je tvrdá droga. Láska je duševní choroba. Láska je mocenská hra… 19.-20.9. so-ne 15 hod., V hlavě (Inside Out), USA 2015, Č, #. Období dospívání může být velice komplikované a Riley, vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu, není žádnou výjimkou.

Golf • Гольф

Lukostřelba • Bogenschiessen • Archery • Стрельба из лука

Koloběžky • Roller • Scooters • Самокаты

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456 62

WWW.PROMENADA.CZ

Svatováclavské setkání lidí dobré vůle

19.-21.9. so-po 19.30 hod., Gangster Ka (viz 10.-13.9.) 22.-23.9. út-st 17 hod., Úžasný Boccacio, It./Fr. 2015, T, 15N. Florencie, rok 1348. Skupina mladých lidí šlechtického původu si krátí čas vyprávěním plným fantazie, lásky, touhy a groteskních úkladů. Jeden den, jeden zvolený král, jeden příběh na vybrané téma… 22.-23.9. út-st 19.30 hod., Sinister 2 (viz 10.-11.9.)

24.-27.9. čt-ne 19.30 hod. - 3D, Everest, USA 2015, T, #. 11. května 1996 zabila sněžná bouře nedaleko vrcholu Mount Everestu osm horolezců.

15.-16.9. út-st 17 hod., American Ultra, USA 2015, T, 12N. Klidný život milovníka trávy v ospalém městečku je náhle narušen, když Mika dostihne vlastní minulost a začne se o něj zajímat vláda USA.

• LC Proud, u Lesního pramene, % 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz • Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

CZ

26.9. so 10-18 hod., okolí hotelu Krakonoš Rytířské ležení, dětské divadlo, keltská vesnička, šerm, dětské soutěže ad.

12.-13.9. so-ne 17 hod. - 3D, Mune - Strážce měsíce (viz 5.-6.9.)

Bowling

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

Дни европейского наследия

24.-28.9. čt-po 17 hod. - 3D, Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům.

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz

RU

Городской музей 5.9 сб 9.30-17.30 час., вход свободный Парк Boheminium 7.9 пн 10-18 час., вход свободный Городской театр 8.9 вт 15 час., экскурсия с комментариями (бесплатно) Источник Марии, Центральная лечебница, отель Hvězda 9.9 ср 13.30, 14.15 час., экскурсия с комментариями (бесплатно) Дом Шопен - Музей Фридерика Шопена 13.9 вс 10-12, 14-17 час., вход свободный Англиканская кирка 13.9 вс 18 час.,, Cantilo v.i.p., концерт.

10.-13.9. čt-ne 19.30 hod., Gangster Ka, ČR 2015, 15N. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod.

Sport • Спорт • Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Anglican Church Sep 13th Sun 6 p.m., Cantilo v.i.p., concert.

28.-30.9. po-st 19.30 hod., Gangster Ka (viz 10.-13.9.) 29.-30.9. út-st 17 hod., Nikdy není pozdě (viz 3.-4.9.) Kompletní program kina nebyl do uzávěrky znám. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

• Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade -marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

Squash • Сквош Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit • For the public • Для посетителей • Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz

• Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис • TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz • TCF Purum, Anglická 10, % 777 346 477


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Tančírna Maxim, Poštovní 195, % 608 333 578 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

63


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111,

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

www.marienbad.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Rübezahl, Mariánské Lázně 591, % 355 549 990,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

www.rubezahl-marienbad.com

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.garzottohotels.cz ★★★★ SUPERIOR

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz 

www.upejskaakocicky.cz

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

www.marienbad.cz

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.chodovar.cz

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

www.villa-sonnenstrahl.com

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

www.marienbad.cz

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

www.marienbad.cz

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111, www.marienbad.cz

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143,

www.hotelmorris.cz

www.villapatriot.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, ★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111, www.hotel-agricola.cz

www.villasavoy.cz Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100, www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.orea.cz/bohemia Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

★★★

www.garzottohotels.cz 

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz 

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com

Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397,

Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz

www.falkensteiner.com

Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz

Goethe, Závišín 3, % 354 402 611,

Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz

www.hotel-goethe.cz

Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz

Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990,

Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz

www.spahotelharmonie.cz

La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz

Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz

Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz

Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

64

WWW.PROMENADA.CZ

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации


Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Andělská Hora • Kostel Nejsvětější Trojice, info % 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava.

Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 5.9. so 15 hod., Koncert zahraničních folklorních souborů, v rámci Karlovarského folklórního festivalu. 11.-12.9. pá-so, Dobrodružství vápna a písku, technologické prohlídky. 12.-13.9. so-ne, Kovářské sympozium • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 16.9., Naděžda Patůčková - obrazy, keramika, objekty. 18.9.-31.12., Zdeněk Slába - obrazy, keramika. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 2.9. st 19.30 hod., Koncert zahraničních folklorních souborů, v rámci Karlovarského folklorního festivalu. 3., 10., 17.9 čt, 15., 22.9. út 19.30 hod., Operní a operetní melodie 6.9. ne 19.30 hod., P. Kolečko: Žena za pultem 2: Pult osobnosti, je volební víkend a Jiřina věří, že konečně komunisté vyhrají… Hrají: J. Lábus a O. Kaiser. 8.9. út 19 hod., A. Procházka: Klíče na neděli, kolotoč humorných situací. 18.9. pá 19 hod., Koncert festivalu Souznění, zdravotně postižení umělci. 27.9. ne 19.30 hod., R. Cooney: Prachy!!!, hra plná nečekaných zvratů. Hrají: O. Vetchý, V. Hybnerová, R. Trsťan ad. 29.9. út 19.30 hod., Ze světa muzikálu aneb Mamma Mia • Dvorana Glauberových pramenů 5.-6.9. so-ne, Slavnosti vína • altán u Sadové kavárny každý pá, so, ne 15.30 hod., Promenádní koncerty 18.9. pá 14 hod., Koncert festivalu Souznění, zdravotně postižení umělci. • Národní třída každou so, ne 10 hod., Mažoretky, dechové kapely

Cheb • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu, stálé expozice. 5.9. so 17 hod., Babí léto, festival folkové a country hudby 12.-13.9. so-ne 10-17 hod., Dny evropského kulturního dědictví • Muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 27.9., Výstava hraček, od konce 19. do 2. pol. 20. stol. 12.9. so 9-17 hod., Dny evropského kulturního dědictví, den otevřených dveří. 22.9. út 19 hod., Kubelík Kvartet a Robert Pacourek, koncert. 26.9. so 10-17 hod., Knihobraní, regionální literatura, tvůrčí dílny, čtení ad. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 6.9., Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb

do 20.9., Karel Souček (1915 - 1982) do 27.9., Hlava na hlavě - David Böhm - ilustrace. do 4.10., Jiří Kolář: Pocta Baudelairovi. Partitura pro zvukovou báseň, 1963 do 4.10., Started 2015: residents of Start Point Prize LisaMarie Vlietstra, Barbora Kleinhamplová, Martin Hrubý 10.9.-3.1., Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, výstava z depozitáře. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz 4.-30.9., Martin Stolař - dokumentární fotografie. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 8.9. út 19 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka, originální groteska. 12.9. so 19 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta, tragikomický portrét poslední královny Francie. 18.9. pá 19 hod., Frank Sinatra v Karlových Varech aneb Sinatrovské slavnosti, koncert Karlovarského Repre Bandu. 23.9. st 17 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka, originální groteska. 25.9. pá 19 hod., C. Gozzi: Král jelenem, pohádková komedie. 27.9. ne 15 hod., J. Pacovský: Strach má velké oči, špetku strašidelná pohádka. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 21.9.po 17 hod., MDO Cheb & Arts Alive Combined Schools Band Sydney, koncert. 24.9. čt 19 hod., The Tap Tap, koncert.

Jáchymov • Radium Palace 3.9. čt 20 hod., Koncert zahraničních folklorních souborů, v rámci Karlovarského folklorního festivalu. • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 19.9. so 17 hod., Demolice kláštera Mariánská, přednáška Mgr. J. Hally. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 28.9. po, Ukončení motorkářské sezóny

Krásno • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 4.9. pá 21 hod., Noční dobrodružství, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. 19.9. so 20 hod., Už jsme doma & Zuby nehty, koncert. 25.9. pá 20 hod., Bug’n’Dub, reggae party. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. 1.-6.9., Loket - Pavel Prokop - fotografie. 9.9.-4.10., Kvadratura kruhu - Jana Trnková - knižní vazby. • Amfiteátr 6.9. ne 12.30, 14.30 hod., Koncerty zahraničních folklorních souborů, v rámci Karlovarského folklorního festivalu.

Nejdek • muzeum, % 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. do 27.9., 1. světová válka, Velká válka z různých úhlů pohledu. 17.9. čt 17 hod., 1. světová válka, přednáška Mgr. J. Nedvěda.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz do 31.10., Ladislav Lokajíček - drátěné plastiky. 19.9. so, Festival vína

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz

do 27.9., Hele kniha! - autorské knihy studentů umění a designu. do 27.9., Rozmanitá strohost II, geometrické a konstruktivní umění z malířských, sochařských, kresebných i grafických sbírek galerie. do 27.9., Ivana Hejduková - instalace malířky, grafičky a ilustrátorky. 19.9. so 15 hod., Podzimní výtvarná dílna 27.9. ne 10-17 hod., Současný šperk, umělecké sympozium. • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 23.9. st 19.30 hod., R. Thomas: Mandarínková izba, francouzská komedie. Hrají: M. Kramár, P. Topoľský, Z. Tlučková ad. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. do 20.9., Origonizér - originální organizér - Martina Šípková - ručně šité doplňky. 25.9.-1.11., IQ Park, interaktivní výstava pro zvídavé. • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie 2.9.-31.10., Zpátky do pohádky, výstava nejen pro děti. 9.9. st 19.30 hod., Marián Varga - Solo in concert, sólový projekt legendárního skladatele a hráče na klávesy. 11.9. pá 19.30 hod., Selské bouře v Ostrově, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. 12.9. so 9.30-18.30 hod., Dny evropského dědictví, den otevřených dveří. 26.9. so 15 hod., Prohlídka s princeznou Františkou • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. 8.9.-31.10., Kdo to byl Ota Hofman, výstava. 30.9. st 13-17 hod., Setkání krajkářek • Mírové náměstí 3.9. čt 15 hod., Roztančené léto v Ostrově, v rámci Karlovarského folklorního festivalu. 27.9. ne, Michaelská pouť, koncerty, divadla ad.

Sokolov • centrum města, nám. Budovatelů, Staré náměstí ad. 12.9. so, Hornická pouť, koncerty, divadla, tanec, výstavy, průvod městem ad. • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 18.10., Egypt, dar Nilu - Ján Hertlík do 1.11., Sběratelství, železniční modely, autíčka ad. • Městské divadlo 16.9. st 19 hod., N. Simon: Velký holky nepláčou, hrají: J. Švandová, V. Jeníková, M. Vašinka ad. 23.9. st 19 hod., Karel Plíhal, recitál originálního písničkáře. 25.-27.9. pá-ne, Sokolovská čurda, celostátní přehlídka amatérských divadel. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 7.9.-7.10., Tušení rovnováhy - Barbora Blahutová, Lenka Březinová, František Svátek - sochy. • MDK, % 359 808 711, www.mdksokolov.cz 26.-27.9. so-ne, O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova, mezinárodní turnaj juniorů v boxu.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice.

Žlutice • muzeum, % 739 204 982, www.kvmuz.cz Dějiny Žluticka, Hrdelní právo v minulosti, Historické podzemí, lapidárium, stálé expozice. • kostel sv. Petra a Pavla 19.9. so 14 hod., Viva la Musica, hudební festival. WWW.PROMENADA.CZ

65


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGENTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

66

WWW.PROMENADA.CZ

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz


KARLOVARSKÁ KOSMETIKA ®

PRODUCTS LINE • КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

COSMETICA CAROLINUM® MINERÁLY • MINERALS • МИНЕРАЛЫ & VITAMÍNY • VITAMINS • ВИТАМИНЫ & UV FILTRY • UV FILTERS • УВ ФИЛЬТРЫ KOENZYM Q10 • COENZYME Q10 • КОЕНЗИМ Q10

VÝROBCE • MANUFACTURER • ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Česká republika

WWW.VRIDLO.CZ

Profile for SPA publishing

Prom 0915  

Prom 0915  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded