__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

JAK ŽIJÍ POTOMCI RODU BECHERŮ

WIE DIE NACHKOMMEN DER FAMILIE BECHER LEBEN

KDYŽ ČAS ODMĚŘUJÍ SLUNEČNÍ HODINY

WHEN A SUN DIAL MEASURES TIME

FUTURISTICKÁ DUBAJ

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ДУБАЙ

KOLIK BYSTE MĚLI VYPÍT VŘÍDELNÍ VODY?

HOW MUCH SPRUDEL WATER YOU SHOULD DRINK?

Česky I Deutsch I English I По-русски

5/2015

PROMENÁDA


Advertising retailer placements

Square format

Elegance is an attitude

= Placing (centre of visual) of the logo or the address Kate Winslet

X: 55 %

X: 45 %

Z : 40%

Centre of visual

Y: 60%

Conquest Classic


Starรก Louka 50/72 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com | tel: +420 353 222 424


EDITORIAL

Čas od času se v Karlových Varech zvedne hladina zájmu veřejnosti. A to tehdy, když vyroste nový objekt, když jde některá budova k zemi, či - bohužel - když se za údajnou rekonstrukcí historického objektu schová demolice, kterou kryje jen zachovaná čelní stěna. I to se bohužel děje. Stejně tak chodíme v Karlových Varech dlouhá léta okolo zchátralých domů, které jakoby nikomu nepatřily. Kdyby tyhle domy mohly promluvit, zněl by některými ulicemi žalostný pláč. Podobně stísněný pocit měli donedávna karlovarští občané, když míjeli Národní dům. Jako by volal o pomoc. Ten jejich Národní dům, ke kterému se váže vzpomínka snad každé karlovarské rodiny. Není proto divu, že když po dvaceti letech soudních sporů, které těžce doléhaly na chátrající památku, přišla šance na záchranu, upnuly se k této naději oči i srdce všech patriotů. 1. května 2015 se naděje proměňuje ve skutečnost a Národní dům se vrací zpět Karlovým Varům, jeho obyvatelům, všem patriotům. A všichni jsou zajedno: Ať Národní dům opět žije, tepe energií, je plný lidí. Jedině tak nebude zase naříkat.

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj květen 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 206. číslo celkem / 2. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 15.4. Toto číslo vychází 28.4.

Lenka Andělová

RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256

Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

Dear visitors, Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

RADAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů.

Уважаемые гости! Приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz

4

WWW.PROMENADA.CZ

facebook.com/casopispromenada

Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

12-13

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 12-13 Karlovarská pitná kúra • Karlsbader Trinkkur • Karlovy Vary Drinking Cure • Карловарское питьевое лечение 14-15 Usaďte se do kočáru, vyjíždíme • Setzen Sie sich in die Kutsche, wir fahren ab • Sit Down in the Coach, We Are Leaving • Садитесь в коляску, мы выезжаем 16-18 Potomci rodu Becherů se hlásí ke Karlovým Varům • Nachkommen der Familie Becher bekennen sich zu Karlsbad • The Descendants of the Becher Family Advocate Karlovy Vary • Потомки рода Бехеров и Карловы Вары 20-21 Na zdraví! • Zum Wohlsein! • Cheers! • На здоровье! 22-23 Národní dům vracíme zpět karlovarským občanům • Nationalhaus kehrt zurück • The National House is Returning • Народный дом возвращается 24-25 Sluneční hodiny • Die Sonnenuhr • The Sundial • Cолнечные час 28, 32 Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика 30-31 Pravoslavný kostel • Russisch-Orthodoxe Kirche • Orthodox Church • Православный храм 34 Slavnost květů ve Valči • Blütenfeier in Valeč • Blossoms in Valeč • Праздник цветов в Валече 38-39 Běžecká etiketa 40-41 Dubaj - město mnoha tváří • Dubai - a City of Many Faces • Дубай - многоликий город 56-57 Památný sloup na počasí • Denkwürdige Wettersäule • A Memorable Weather Column • Старинный погодный информер

6-53 Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары 42 Zahájení lázeňské sezóny • Eröffnung der Kursaison • Opening of the Spa Season • Открытие курортного сезона 44-46 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 46 Kluby • Clubs 46 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 47 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 48 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 49 Muzea • Museen • Museums • Музеи 49 Sport • Спорт 50 Kina • Kinos • Cinemas • Кино 51-53 Důležité informace • Informationen • Information • Информации

58-67 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 62 Zahájení lázeňské sezóny • Eröffnung der Kursaison • Opening of the Spa Season • Открытие курортного сезона 63 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 63 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 63 Muzea • Museen • Museums • Музеи 64 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 64 Kino • Kino • Cinema • Кино 64 Sport • Спорт 65, 67 Důležité informace • Informationen • Information • Информации

68 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 69 Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

14-15

24-25

40-41


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


Čtyřhvězdičkový hotel Superior, 83 pokojů, včetně pokojů Suite a Tower Suite, komplexní balneo a wellness služby s 14 m bazénem a 4 saunami The four-star hotel Superior, 83 rooms including the rooms Suite and Tower Suite, complete spa and wellness departments with a 14-metre-long swimming pool and 4 saunas

Restaurant JULIUS ZEYER

SLAVNOSTNÍ SÁL ORPHEUM

Music bar KAKADU

Příjemné posezení až pro 100 hostů, mezinárodní kuchyně, venkovní terasa se sezónní nabídkou

Historický sál divadelního typu s kapacitou až 700 osob, pořádání plesů, konferencí, rautů, firemních akcí a koncertů Multifunkční salonky - Helmer, Fellner, Mattoni

Noční bar s živou hudbou k poslechu i tanci, míchané nápoje, domácí hamburgery

Restaurant JULIUS ZEYER A pleasant place to sit for up 100 guests, international cuisine, a possibility of sitting outside with a season offer

Kavárna GRAND CAFE 90 míst, široký výběr káv, čajů, zákusků, letní terasa

Program v květnu 1.5. v 19.30 hod., Slavnostní zahájení lázeňské sezóny 2.5. v 19.30 hod., Hvězdy českého vokálního nebe, koncert 10.5. v 15.30 hod., Taneční odpoledne pro pamětníky 13.5. v 19.30 hod., Komici s.r.o., zábavný večer s M. Knorem, L. Pavláskem a Rudou z Ostravy 22.5. v 19.30 hod., Varieté Orfeum, od kankánu až po swing

Café GRAND CAFE 90 seats, a wide offer of coffee, tea and desserts, a summer terrace

FESTIVE HALL ORPHEUM A historical hall of theatre type with seating capacity of 700 suitable for balls, conferences, banquets, firm events and concerts. Multifunctional lounges - Helmer, Fellner and Mattoni

1.-2.5. ve 22 hod., Ali & Band, živá hudba 3.5. v 21 hod. Kateřina a její recitál, Kateřina Bodláková a Vladimír Hendl od 6.5. vždy středa až pátek - různé žánry živé hudby k tanci a poslechu, Ali & Band, Kateřina a její recitál, Milan Krajíc & friends, Lady Sting

Music bar KAKADU A night bar with live music to dance and to be listened to, mixed drinks and home-made hamburgers 1st and 2nd May at 10 p.m., Ali & Band, live music 3rd May at 9 p.m., Kateřina and her recital, Kateřina Bodláková and Vladimír Hendl from 6th May always from Wednesday to Friday - different genres of live music to dance and to be listened to

Programme in May 1st May at 7.30 p.m., Opening of the spa season 2nd May at 7.30 p.m., Stars of the Czech Vocal Sky, concert. 10th May at 3. 30 p.m., Dance afternoon for those who remember 22nd May at 7.30 p.m., A Variety Show Orpheum, from the cancan to swing

WWW.GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ

FACEBOOK.COM/GRANDHOTELAMBASSADOR


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických onemocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdauungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лечение показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишечного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное движение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование бальнеологических, реабилитационных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


Karlovarská pitná kúra

je jedinečná Karlsbader Trinkkur ist einzigartig K pitné kúře je v Karlových Varech možno využít některý z třinácti minerálních pramenů. Teplota pramenů se pohybuje v rozmezí 30 °C až 72 °C, chemickým složením se téměř neliší, jen množství volného CO2 je rozdílné. Využití pramenů k léčbě je zcela individuální záležitostí a mělo by být stanoveno až po vyšetření lékařem. Jen v hrubých obrysech lze říci, že chladnější prameny jsou vhodnější pro ­urychlení střevní peristaltiky a pijí se s delším časovým odstupem před jídlem, zatímco teplejší prameny mají zklidňující efekt a doba jejich užití před jídlem je kratší. Obvyklý pitný režim je okolo 30 minut před konzumací stravy, 3x denně v dávce 200 - 400 ml, kterou by měl klient pít zvolna při chůzi. Správně prováděná pitná kúra je hlavní součástí komplexní lázeňské léčby.

12

WWW.PROMENADA.CZ

Zur Trinkkur kann man Karlsbad eine von dreizehn Mineralquellen ausnutzen. Die Temperatur der Quellen bewegt sich zwischen 30 °C und 72 °C. Ihre chemische Zusammensetzung ist fast dieselbe, nur die Menge des freien CO2 ist unterschiedlich. Die Ausnutzung der Quellen in der Behandlung ist individuell, aber es sollte erst nach einer ärztlichen Untersuchung gestellt werden. Generell kann man sagen, dass kühle Quellen für die Beschleunigung der Darmperistaltik gut sind. Das Mineralwasser aus diesen Quellen trinkt man in einem längeren Zeitabstand vor dem Essen. Das wärmere Mineralwasser hat einen beruhigenden Effekt und man trinkt es kurz vor dem Essen. Gewöhnlich trinkt man dreimal pro Tag 200 - 400 ml ungefähr 30 Minuten vor dem Essen. Das Mineralwasser sollte der Patient beim Gehen trinken. Eine richtige Trinkkur ist der Hauptteil der komplexen Bade­be­hand­lung.


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení, foto Líba Ernestová

Karlovy Vary Drinking Cure Unique

Карловарское питьевое лечение уникально

There are thirteen mineral springs in Karlovy Vary which can be used in the drinking cure. The temperature of the springs ranges from 30 °C to 72 °C and they do not almost differ in their chemical composition, only the amount of free CO2 is different. It is fully individual how mineral water is being used in treatment but only a doctor should decide on it after the patient’s examination. Generally, cool springs are suitable for speeding up the intestinal peristalsis. The interval between drinking mineral water from them and eating is longer. Warm mineral water has got a soothing effect and patients drink it shortly before eating. Usu­ ally, patients drink from 200 to 400 ml mineral water three times a day, 30 minutes before eating. They should drink it while walking. A correct drinking cure is the main part of comprehensive spa treatment.

В питьевом лечении в Карловых Варах можно использовать некоторые из тринадцати ми­не­раль­ных ис­точ­ников. Температура воды в источниках колеблется от 30 до 72 градусов, по химическому составу они почти неотличимы и различаются лишь содержанием СО2. Исполь­зование источников в лечении является делом чисто индивидуальным и должно быть наз­на­чено только после врачебного осмотра. Лишь в об­щих чертах можно говорить о том, что более холодные источники пригодны для активизации пери­сталь­тики кишечника и пьются задолго до принятия пищи, тогда как более теплые имеют успокаива­ющий эффект и пить их необ­хо­ди­мо прямо перед едой. Обычный питьевой режим - за полчаса перед едой, три раза в день в ко­личестве 200 - 400 мл, которые пациент должен выпить не спеша, находясь в движении. Правильно проведенное питьевое лечение является главной составной частью ком­плек­сно­го бальнеолечения.

WWW.PROMENADA.CZ

13


Usaďte se pohodlně do kočáru,

vyjíždíme…

Setzen Sie sich bequem in die Kutsche, wir fahren ab... V minulosti patřily kočáry k samozřejmé výbavě majetných lidí. Až nástup železniční a později automobilové dopravy je vytlačil. Dnes slouží kočárová doprava zejména jako turistická atrakce, proto nechybí ani v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Na chvíli se můžete i vy cítit jako v dobách minulých. Do kočáru vám totiž pomůže nastoupit kočí v důstojném oblečení. V Mariánských Lázních bude mít na sobě sako a klobouk, v Karlových Varech si kočí obléknou černé kalhoty, bílou halenu a rukavice, vestu a černý klobouk. Kočí nesmí na stanovišti ani během jízdy kouřit. V největších českých lázních také dbají na to, aby nebyli koně přetěžováni. Pracovat smějí maximálně osm hodin včetně příjezdu na tzv. štafl a odjezdu do stáje. Provoz kočárů po městě je umožněn mezi 10. - 22. hodinou. V Mariánských Lázních si vyberte některý ze 6 kočárů, nástupní místa jsou u Arniky a v Jugoslávské ulici. Karlovarská radnice vyhradila celkem osm kočárových stání - čtyři nedaleko Hlavní pošty a čtyři u divadla.

14

WWW.PROMENADA.CZ

In der Historie gehörten die Kutschen selbstverständlich zu einer Ausstattung wohlhabender Leute. Erst die Eisenbahn und später Autos verdrängten sie. Heute dient der Kutschentransport vor allem als eine touristische Attraktion und darum dürfen die Kutschen in Karlsbad und Marienbad nicht fehlen. Auch Sie können sich mindestens für eine Weile wie in alten Zeiten fühlen. In die Kutsche hilft Ihnen nämlich ein Kutscher in einer festlichen Bekleidung einsteigen. In Marienbad wird er eine Jacke und einen Hut haben, in Karlsbad zieht er eine schwarze Hose, ein weisses Hemd, Handschuhe, eine Weste und einen schwarzen Hut an. Die Kutscher dürfen weder auf dem Kutschenstand noch während der Fahrt rauchen. In dem grössten tschechischen Kurort achtet man auch darauf, dass die Pferde nicht überbürdet sind. Sie dürfen höchstens acht Stunden einschliesslich der Ankunft auf den Kutschenstand und der Abfahrt in den Stall arbeiten. Der Kutschenbetrieb wird in der Stadt zwischen 10 und 22 Uhr erlaubt. In Marienbad können Sie aus sechs Kutschen wählen, Einstiegsstellen gibt es beim Hotel Arnika und in der Strasse Jugoslávská. Das Rathaus in Karlsbad reservierte für die Kutschen insgesamt acht Kutschenstände - vier vor der Hauptpost und vier vor dem Theater.


Lenka Andělová, foto www.kvpoint.cz - databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, Veronica Prodis

Sit Down Comfortably in the Coach, We Are Leaving...

Садитесь поудобнее в коляску, мы выезжаем…

Coaches were a necessity for wealthy people in the past. It was the railway and cars that edged them out later. Today they are mainly used as an attraction for tourists and that is why you can see them both in Karlovy Vary and Mariánské Lázně. You can experience the old times too - at least for a while. A coachman in gala clothes will help you to get on the coach. He will wear a jacket and a hat in Mariánské Lázně while a coachman in Karlovy Vary will have black trousers, a white shirt, gloves, a waistcoat and a black hat on. The coachman must not smoke while waiting or during the ride. In Karlovy Vary they also pay attention to “working hours” of the horses. They can work eight hours maximally including their arrival at the place where they wait and their departure to the stable. The coaches ride in the town between 10 a.m. and 10 p.m. You can choose from six coaches in Mariánské Lázně and you get on them in front of the Arnika and in Jugoslávská Street. There are places for eight coaches in Karlovy Vary - four in front of the Main Post Office and four near the theatre.

В старину коляски были естественной частью имущества богатых людей. И только появление сначала железнодорожного, а позднее автомобильного транспорта вытеснило их на обочину. Ныне поездка в колясках является туристическим аттракционом, поэтому коляски есть в Карловых Варах и Марианских Лазнях. На мгновение и вы можете почувствовать себя в былые времена. Сесть в коляску вам помогут кучера в подобающей одежде. В Марианских Лазнях кучер будет в пиджаке и цилиндре, в Карловых Варах кучера наденут черные брюки, белую рубашку и перчатки, жилет и черный цилиндр. Кучерам запрещено курить на стоянке и во время езды. На самом большом чешском курорте следят за тем, чтобы кони не уставали, поэтому они могут ездить максимально восемь часов, включая приезд на стоянку и отъезд на конюшню. По городу коляски ездят с 10 часов утра до 10 вечера. В Марианских Лазнях выбирайте любую из 6 колясок, стоящих у Арники и на Югославской улице. Карловарская мэрия для колясок определила всего восемь мест - четыре у Главпочтамта и еще четыре у театра.

WWW.PROMENADA.CZ

15


16

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv galerie Becherova vila, Jan Becher - Karlovarská Becherovka

Potomci rodu Becherů se hlásí ke Karlovým Varům Světoznámý bylinný likér Becherovka je fenoménem neodmyslitelně spojeným s Karlovými Vary. Patří k nejčastěji pořizovaným suvenýrům v lázních, muzeum Becherovky k nejnavštěvovanějším muzeím ve městě, lahodný mok k nejoblíbenějším likérům, mnohokrát oceněným, a loni Karlovy Vary oslavily sto let od postavení slavné Becherovy vily. Dočkala se úspěšné rekonstrukce a důstojně připomíná jeden z nejstarších a nejvýznamnějších rodů spojený s Karlovými Vary - rod Becherů. Potomci rodu, manželé Charlotte a Hans Pauli, žijící v Německu, nedávno vilu navštívili a galerii, která tu nově sídlí, věnovali kopii portrétu Gustava Bechera (1840-1921). Ten nechal vilu postavit v roce 1914. Charlotte Pauli (na velké fotografii) je praneteří Gustava Bechera, který rodinný podnik řídil téměř tři desetiletí. Její matka Hedda (1914-2007, na malém obrázku) se ujala vedení firmy za druhé světové války. V roce 1944 se jí v Karlových Varech narodila dcera Charlotte. Charlotte Pauli v rozhovoru pro časopis Promenáda potvrdila, že osud významného rodu ji trvale oslovuje a zajímá. Když si prohlížím rodokmen, uvědomuji si, že zpočátku šlo o malou rodinu. Její historie začala skromně v koloniálu v domě U Tří skřivanů. A obdivuji, jak potomci kupecké části rodu pracovali na budování ­značky; od namíchání prvních bylinných kapek, přes zvelebování ­podniku, až po provoz velkých továren. Jako poslední z rodu Becherů, kdo znal tajemství Becherovky, je v ­rodokmenu zapsaná moje matka Hedda. Její bratr padl ve válce, a tak se vedení firmy ujala právě maminka. Ta měla děti, my máme také potomky, a dnes už i vnoučata… A já přemýšlím nad tím, jak se bude rodina v budoucnu rozvíjet, kudy povede cesta rodu Becherů dál… Jezdí Vaše děti také do Karlových Varů a vnímají díky Vám významnou rodinnou historii spjatou s lázeňským městem? Jezdívali jsme sem pravidelně s mojí matkou i našimi dětmi. Když máma onemocněla a potřebovala péči, nešlo to. Naposledy jsme tu tedy byli v roce 2000. Dětem jsme vše vyprávěli, znají podrobnosti. Vnoučata jsou ještě malá, ale také na to dojde… V dlouhé historii rodu bylo více lékařů a obchodníků. Dědí se stále tato povolání? Naše dcera vystudovala jako jediná medicínu a možná i na základě vyprávění o Davidu Becherovi se z ní stala lázeňská lékařka. V rodině máme ale hodně učitelů.

Nachkommen der Familie Becher bekennen sich zu Karlsbad Der weltberühmte Kräuterlikör Becherovka ist ein mit Karlsbad untrennbar verbundenes Phänomen. Er gehört zu den am häufigsten gekauften Souvenirs in Kurorten, das Museum Becherovka ist das am meisten besuchte Museum in der Stadt, der köstliche Trank gehört zu den populärsten, vielmals geschätzten Likören und im vorigen Jahre feierte Karlsbad hundert Jahre von der Erbauung der berühmten Villa Becher. Sie wurde erfolgreich renoviert und ist jetzt eine würdige Erinnerung an eine der ältesten und bedeutendsten mit Karlsbad verbundenen Familien - Familie Becher. Eheleute Charlotte und Hans Pauli, die in Deutschland leben, besuchten vor kurzer Zeit die Villa und schenkten der Galerie, die hier neulich ihren Sitz hat, eine Kopie des Porträts von Gustav Becher (1840-1921). Der liess die Villa im Jahre 1914 erbauen. Charlotte Pauli (auf der grossen Fotografie) ist die Urgrossnichte von Gustav Becher, der den Familienbetrieb fast dreissig Jahre leitete. Ihre Mutter Hedda (1914-2007, auf dem kleinen Bild) übernahm die Leitung der Firma während des zweiten Weltkriegs. Ihre Tochter Charlotte wurde im Jahre 1944 in Karlsbad geboren. Im Interview für die Zeitschrift Promenáda bestätigte Charlotte Pauli, dass sie sich für das Schicksal der bedeutenden Familie ständig interessiert. Wenn ich mir den Stammbaum anschaue, kommt mir zum Bewusstsein, dass es sich zuerst um eine kleine Familie handelte. Ihre Historie begann bescheiden in einem Kolonialwarengeschäft im Hause Zu drei Lerchen. Und ich bewundere, wie die Nachkommen des kaufmänni­ schen Teils der Familie an der Entwicklung der Marke arbeiteten, von der Mischung der ersten Kräutertropfen und Verbesserung des Betriebs bis zum Betrieb grosser Fabriken. Als die letzte aus der Familie Becher, die das Geheimnis des Likörs Becherovka kannte, wird im Stammbaum meine Mutter Hedda eingeschrieben. Ihr Bruder fiel im Krieg und so war es gerade die Mutter, die die Leitung der Firma übernahm. Sie hatte Kinder, wir auch haben Nachkommen und heute schon auch Enkelkinder... Und ich denke darüber nach, wie sich die Familie in der Zukunft entwickeln wird, wohin sich die Familie Becher weiter begeben wird... Kommen Ihre Kinder auch nach Karlsbad und sind sie sich der bedeutenden Familiengeschichte bewusst, die mit der Kurstadt verbunden ist? Wir kamen hierher regelmässig mit meiner Mutter und unseren Kindern. Als Mutter erkrankte und Pflege brauchte, war es nicht mehr möglich. Zum letzten Mal waren wir hier also im Jahre 2000. Wir erzählten alles den Kindern, sie kennen alle Details. Enkelkinder sind noch zu jung, aber eines Tages werden sie es auch erfahren... In der langen Historie der Familie waren mehrere Ärzte und Geschäftsleute. Werden diese Berufe immer noch geerbt? Unsere Tochter studierte Medizin und vielleicht auch auf Grunde der Erzählung über David Becher wurde sie zur Kurärztin. Aber wir haben auch viele Lehrer in unserer Familie.

Je ve Vaší rodině stále vychlazená láhev Becherovky? Ano, máme pořád jednu láhev v lednici a když máme hosty či jinou slavnostní příležitost, nebo si doma dáváme zákusek ke kávě, naléváme Becherovku. Je po ruce i při žaludečních potížích.

Gibt er in Ihrer Familie immer eine Flasche ausgekühlten Becherovka-Likör? Ja, wir haben immer eine Flasche im Kühlschrank und wenn wir Gäste haben oder zu einer anderen festlichen Gelegenheit oder wenn wir zu Hause eine Tasse Kaffee und Nachtisch haben, giessen wir uns den Becherovka-Likör ein. Er ist bei der Hand auch bei Magenbeschwerden.

Která místa patří v Karlových Varech k Vašim oblíbeným? Nejraději se procházíme Starou i Novou loukou, podél řeky Teplé, kolem kolonád až k hlavní poště. Nejčastěji jsme ubytovaní v Grandhotelu Pupp.

Welche Plätze in Karlsbad gehören zu Ihren beliebtesten? Am liebsten spazieren wir durch die Strassen Alte Wiese und Neue Wiese den Tepl-Fluss entlang und an den Kolonnaden vorbei bis zur Hauptpost. Am häufigsten wohnen wir im Grandhotel Pupp. WWW.PROMENADA.CZ

17


The Descendants of the Becher Family Advocate Karlovy Vary The world-famous herbal liqueur Becherovka is a phenomenon inseparably connected with Karlovy Vary. It is the most frequently bought souvenir in the spa, the museum of the Becherovka liqueur ranks as one of the most frequently visited museums in the town and the delicious beverage is one of the most popular liqueurs which has been awarded many times. Last year Karlovy Vary celebrated a hundred-year anniversary of the famous Becher Villa. It was successfully renovated to remember one of the most oldest and important families connected with Karlovy Vary - the Becher family. Descendants of the family, the married couple Charlotte and Hans Pauli, who live in Germany, have recently visited the villa and have presented the gallery which has its seat there now with a copy of Gustav Becher’s (1840-1921) portrait. He had the villa built in 1914. Charlotte Pauli (in a big photo) is a grandniece of Gustav Becher who led the firm for almost three decades. Her mother Hedda (1914-2007, in a small picture) took the lead in the firm during the Second World War. Her daughter Charlotte was born in Karlovy Vary in 1944. In her interview for the magazine Promenáda, Charlotte Pauli confirmed that she keeps being interested in the life of the important family. Every time I study the family tree, I realize that the family was a small one in the beginning. Its history started modestly in a grocery in the house Three Larks. And I admire how the descendants of the grocer’s part of the family worked on improving the brand - from mixing the first herbal drops and improving the business up to running big factories. My mother Hedda is recorded in the family tree as the last person who knew the mystery of the Becherovka liqueur. Her brother was killed in the war and it was just my mother who took the lead in the firm.  She had children, we have them too and we even have grandchildren... And I think about how the family will develop in the future and which way the Becher family will go... Do your children come to Karlovy Vary too and are they aware of the importance of the family and of its connection with the spa town thanks to you? We used to come here regularly with my mother and our children. When mother fell ill and needed care, it was not possible any more. That was why the last time we were here was in 2000. We told our child­ren everything, they know all details. Grandchildren are too young, but their time will come too... There have been numerous doctors and tradesmen in the long history of the family. Are these professions inherited? Our daughter was the only one who studied medicine and our talking about David Becher might have been the reason why she became a spa doctors. However, there are lots of teachers in the family too. Is there always a bottle of cooled Becherovka in your family? Yes, there is always a bottle in the fridge and when we have guests or on some other festive occasion or when we have a dessert and a cup of coffee, we pour ourselves a glass of Becherovka. And it is always at hand when stomach problems come. Which places in Karlovy Vary are your favourite? We like walking along the streets Stará and Nová louka along the Teplá River and past the colonnades as far as the main post office the best. We usually stay in the Grandhotel Pupp.

Потомки рода Бехеров и Карловы Вары Всемирно известный ликер на травах Бехеровка является феноменом, неразрывно связанным с Карловыми Варами. Это самый распространенный сувенир на курорте, музей Бехеровки принадлежит к наиболее посещаемым музеям в городе, а приятный напиток к самым излюбленным и многократно премированным ликерам. В прошлом году Карловы Вары отмечали столетие Виллы Бехер, дождавшейся успешной реконструкции и достойно напоминающей об одном из самых старейших и знаменитых родов, связанных с Карловыми Варами, каковым является род Бехеров. Потомки рода, супруги Шарлотта и Ганс Паули, живущие в Германии, недавно посетили виллу и галерею, размещенную в этом здании, подарили копию портрета Густава Бехера (1840-1921), построившего виллу в 1914 году. Шарлотта Паули (большая фотография) приходится внучатой племянницей Густаву Бехеру, вед18

WWW.PROMENADA.CZ

шему семейное предприятие почти тридцать лет. Ее мать Гедда (1914-2007, картинка) возглавила фирму в годы Второй мировой войны. В 1944 году в Карловых Варах она родила дочь Шарлотту. В интервью, данном Шарлоттой Паули журналу Променада, ­госпожа Паули подтвердила, что ее постоянно интересует судьба знаменитого рода. Когда я просматриваю генеалогическое древо нашей семьи, становится ясно, что поначалу она была небольшой. Ее история началась в лавке колониальных товаров в доме У Трех Жаворонков. И я ис­­­­кре­н­ не восторгаюсь, как разумно потомки торговой части рода стро­и­ли свою фирму - от смешения первых травяных капель, затем ста­рания облагородить предприятие до введения в эксплуатацию боль­­ших фабрик. Как явствует генеалогическое древо, последней из рода Бехеров, кто знал тайну изготовления Бехеровки, была моя мать Гедда. Ее брат погиб на войне, так что руководить фирмой стала мама. У нее были дети, у нас тоже, ныне растут внучата… Я же размышляю о том, как будет семья развиваться и далее, каким путем пойдет род Бехеров… Приезжают ли в Карловы Вары и Ваши дети, осознают ли они благодаря Вам, сколь значительна история семьи, связанная с городом-курортом? Мы регулярно приезжали сюда с моей матерью и нашими детьми. Когда же мама заболела и стала нуждаться в постоянном уходе, это стало невозможным. В последний раз мы здесь побывали в 2000 году. Детям мы все рассказывали все до самых мелочей. Внучата еще малы, но придет и их время… За долгую историю рода большинство его представителей были врачами и коммерсантами. Передаются ли эти профессии и далее по наследству? Наша дочь, как единственная в семье, получила медицинское образование. Возможно, что рассказы о Давиде Бехере повлияли на ее решение стать врачом-бальнеологом. А вообще-то в нашей родне много учителей. Есть ли в Вашем доме постоянно охлажденная бутылка Бехеровки? Да, конечно. Бутылка Бехеровки всегда стоит в холодильнике на случай прихода гостей или иного радостного события. Если дома просто пьем кофе с тортом, то наливаем Бехеровку. Она всегда рядом и при проблемах с желудком. Какие места в Карловых Варах вы больше всего любите? Мы любим прогуливаться по Старой и Новой Лоукам, вдоль реки Теплы, мимо колоннад до самой почты. Чаще всего наша семья останавливается в Гранд-отеле Пупп.


Even you can enjoy the natural healing gems of Karlovy Vary!

Try something new and treat yourself to the famous complex treatment of Karlovy Vary that has helped people from all over the world to keep fit over the centuries. The secret of its efficiency lies in the use of the unique natural healing resources of thermal mineral waters, gases and peloids. In Karlovy Vary you can trust the skills and experience of spa hotel-based medical professionals whose reputation has been repeatedly endorsed by Czech Republic´s Leading Spa Resort awards. It is up to you to choose the right product from our package: MEDICAL SPA „PREMIUM“, „PREMIUM LIGHT“, „LONG STAY“ and „FIRST MOMENT“ or „VITAL SPA“. You can find our offer and consider the best option on our web site. We are looking forward to your visit and we wish you an enjoyable experience.

Imperial Karlovy Vary Group

Hotel Imperial www.spa-hotel-imperial.cz e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz phone: +420 353 203 113

Spa Resort Sanssouci www.spa-resort-sanssouci.cz e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz phone: +420 353 207 113


Na zdraví! Cheers! Světoznámý bylinný likér Becherovka chutná nejlépe z kvalitní skleničky, v níž zlatavý mok vynikne. Je to totiž nápoj karlovarských patriotů, kteří si likér namíchaný z více než 20 bylin vychutnávají všemi smysly. Likérka vyhlásila už po páté soutěž, jejímž cílem je vyzdvihnout tradici dvou ikon českého průmyslu - sklářství a karlovarského likéru. Designéři navrhují podobu nové skleničky a z pěti finalistů vybraných odbornou porotou pak formou veřejného hlasování vzejde vítěz. Z letošních 132 návrhů zaujala nejvíc sklenička Tomáše Hovorky, absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. „Navrhl jsem skleničku, která odkazuje na historickou i moderní formu. Tu historickou představuje klasická nožička, kterou jsem vsadil do moderního tvaru.“ Vítězná sklenička navíc úspěšně splnila téma letošního ročníku soutěže - Do dna. Vyrobena bude v počtu několika desítek tisíc kusů. Až si ji pořídíte, dejte na radu odborníků: Becherovka si zaslouží být servírována namražená. Tak nejlépe vychutnáte její specifickou vůni i hořkosladkou chuť.

Zum Wohlsein! Der berühmte Kräuterlikör Becherovka schmeckt am besten aus einem Qualitätsglas, in dem das goldene Getränk hervortritt. Es ist nämlich das Getränk von Patrioten Karlsbads, die den aus mehr aus 20 Kräutern gemischten Likör mit allen ihren Sinnen geniessen. Die Likörfabrik schrieb schon zum fünften Mal einen Wettbewerb aus, dessen Ziel immer ist, die Tradition zweier Ikonen der tschechischen Industrie - Glasindustrie und der Erzeugung des Karlsbader Likörs - zu unterstützen. Designers entwerfen neue Gläser, eine Fachjury wählt fünf Finalisten aus und über den Sieger stimmt dann die Öffentlichkeit ab. Von diesjährigen 132 Entwürfen richtete auf sich die meiste Aufmerksamkeit das Glas von Tomáš Hovorka, dem Absolventen der Gewerbe-Hochschule in Prag. „Ich entwarf ein Glas, das sowohl auf die historische als auch auf die moderne Form hinweist. Die historische wird durch einen klassischen Stiel repräsentiert, den ich in eine moderne Form einsetzte.“ Das siegende Glas erfüllte auch ausgezeichnet das Thema des diesjährigen Wettbewerbs - Prosit! Das Glas wird in einer Serie von einigen Zehntausend Stücken erzeugt. Wenn Sie es kaufen, folgen Sie dem Rat von Fachleuten: Becherovka-Likör sollte man eiskalt servieren. Nur auf diese Weise können Sie seinen spezifischen Duft und bittersüssen Geschmack am besten geniessen.

20

WWW.PROMENADA.CZ

The world-famous herbal liqueur Becherovka tastes the best from a quality glass in which the golden beverage stands out. It is a drink of Karlovy Vary patriots who enjoy the liqueur mixed from more than 20 herbs with all their senses. The liqueur factory held a competition for the fifth time already whose aim was to stress the tradition of two icons of Czech industry - glass making and the Karlovy Vary liqueur. Artists make designs for a new glass, a jury of experts chooses five finalists and then the public votes for the winner. Of this year’s 132 designs, it was the glass by Tomáš ­Hovorka, a graduate from the University of Applied Arts in Prague, which was found to be the most interesting. “I designed a glass which refers to both a historical and a modern form. The historical one is represented by a classical stem which I fitted in a modern shape”. In addition to it, the winning glass fulfilled successfully the theme of this year’s competition - Bottoms Up!. Several tens of thousands of the glass will be made. When you buy it, follow the experts’ advice: The Becherovka liqueur deserves to be served ice-cold. This is how you can enjoy its specific smell and bitter-sweet taste the best.

На здоровье! Всемирно известный ликер на травах Бехеровка вкусен лучше всего, если его пить из качественной коньячной рюмочки, в котором видна золотистая жидкость. Это напиток карловарских патриотов, с наслаждением пьющих ликер из смеси более чем 20 трав. Ликерный завод уже в пятый раз объявил конкурс, цель которого - поднять на еще более высокий уровень традицию двух видов чешской промышленности, коими являются изготовление стекла и производство карловарского ликера. Дизайнеры предлагают вид новой рюмочки, а затем из пяти финалистов, выбранных жюри, путем открытого голосования определяется победитель. Из 132 проектов этого года наибольший интерес вызвала работа Томаша Говорки, выпускника Высшей художественно-промышленной школы в Праге. „Я предложил рюмочку, которая сочетает в себе старинную и современную форму. Старинную ножку я соединил с современным видом.“ Победная рюмочка также успешно отражает тему этого года - До дна. Изготовлена она будет в количестве нескольких десятков тысяч экземпляров. Когда вы ее купите, последуйте совету специалистов: Бехеровка заслуживает того, чтобы ее пить охлажденной. Так вы лучше всего ощутите ее специфический аромат и горько-сладкий вкус.


Lenka Andělová, foto archiv společnosti Jan Becher, Karlovarská Becherovka

2013 Adam Tureček • Адам Туречек

2012 Petr Mikošek • Петр Микошек

2010 Veronika Černá • Вероника Черна

2009 Marcel Mochal • Марцел Мохал

WWW.PROMENADA.CZ

21


Národní dům SE VRACÍ

We Are Giving the National House Back to the People of Karlovy Vary

Letos je tomu 114 let, co byl v Karlových Varech postaven reprezentativní secesní hotel Národní dům. Původně se jmenoval Grandhotel Střelecký dům (Schützenhaus), obecně známý název Národní dům získal až kolem roku 1930. Nádhernou budovu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera však v posledním čtvrtstoletí sužovaly problémy, které vyvrcholily uzavřením objektu a následnými soudními spory. Naštěstí má tato neslavná historie dobrý konec a k 1. květnu 2015 se Národní dům po 23 letech opět otevírá veřejnosti. Návštěvníky čeká program ve slavnostním sále Orpheum, labužníci si přijdou na své v restaurantu Julius Zeyer, odpočinek nabídne Grand Cafe a příznivci noční zábavy se po letech vrátí do známého nočního baru KaKaDu. Od 1. června pak zahájí provoz i hotelová a lázeňská část objektu. K Národnímu domu měli místní obyvatelé v minulosti až patriotický vztah a jeho slavnostní otevření vzbuzuje velká očekávání. „Národní dům vracíme zpět karlovarským občanům,“ hrdě hlásí ředitel hotelového komplexu Werner Hauptmann.

The imposing Art Nouveau hotel Národní dům was built in Karlovy Vary 114 years ago. It was originally called Shooters House Grandhotel (Schützenhaus in German) and it got the name National House only later in about 1930. However, the beautiful building designed by the Vien­ nese architects Ferdinand Fellner and Hermann Helmer was haunted by numerous problems which resulted in its closing up and subsequent lawsuits. Fortunately this inglorious history has a happy ending and the National House will be opened to the public after 23 years again, on the 1st May 2015. A programme has been prepared for visitors in the festive hall Orpheum, gourmets can enjoy meals in the restaurant Julius Zeyer, the Grand Café will offer rest and friends of night entertainment will return to the famous night bar KaKaDu after long years. The hotel and spa parts of the hotel will be opened on the 1st June. The relationship of local inhabitants to the National House was almost patriotic in the past and its opening arouses high expectations. “We are giving the National House back to the people of Karlovy Vary,” the manager of the hotel complex Werner Hauptmann said proudly.

Wir geben das Nationalhaus den Einwohnern Karlsbads zurück

Мы возвращаем Народный дом гражданам Карловых Вар

Das repräsentative Jugendstilhotel Nationalhaus wurde in Karlsbad vor 114 Jahren erbaut. Ursprünglich hiess es Grandhotel Schützenhaus, den allgemein bekannten Namen Nationalhaus erhielt es erst um das Jahr 1930. Doch das prächtige Gebäude der Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer wurde im letzten Vierteljahrhundert von Problemen geplagt, die zur Schliessung des Gebäudes und zu Gerichtsprozessen führten. Zum Glück hat diese unrühmliche Vergangenheit ein glückliches Ende und am 1. Mai 2015 wird das Nationalhaus nach 23 Jahren der Öffentlichkeit wieder geöffnet werden.  Die Besucher erwartet ein Programm im Festsaal Orpheum, Feinschme­ cker werden Speisen im Restaurant Julius Zeyer geniessen, das Grand Café wird Rast anbieten und Freunde der Nachtunterhaltung werden nach Jahren in die bekannten Bar KaKaDu zurückkehren. Am 1. Juni werden auch der Hotel- und Badeteil des Hotels geöffnet werden. Die Einwohner Karlsbads hatten in der Vergangenheit eine fast patriotische Beziehung zum Nationalhaus und seine Öffnung ­erregt viel Erwarterung. „Wir geben das Nationalhaus den Einwohnern Karlsbads zurück,“ sagt stolz der Direktor des Hotelkomplexes Werner Hauptmann.

114 лет назад в Карловых Варах был построен репрезентативный отель в стиле модерн Народный дом (Národní dům). Первоначально он назывался Гранд-отель Стрелковый дом (Schützenhaus), но общеизвестное название Народный он получил около 1930 года. Однако последние 25 лет величественное здание венских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера страдало от проблем, приведших к закрытию дома с последующим судебным разбирательством. К счастью, сегодня все неприятности позади, и к 1 маю 2015 года, спустя 23 года, Народный дом вновь откроется широкой общественности. Гостей ожидает программа в парадном зале Орфей, гурманы получат свое в ресторане Юлиус Цейер, отдохнуть будет можно в Гран Кафе, а ностальгирующие любители ночных развлечений, спустя многие годы, вернутся в знаменитый ночной бар КаКаДу. С 1 июня откроется часть здания, где размещены отель и бальнеоотделение. В прошлом местные жители питали к Народному дому даже патриотические чувства, и его торжественное открытие вызывает большие ожидания. „Мы возвращаем Народный дом гражданам Карловых Вар,“ с гордостью провозглашает директор гостиничного комплекса Вернер Гауптман.

22

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv Axxos Hotels & Resorts, MMKV

Národní dům vracíme zpět karlovarským občanům, hrdě hlásí ředitel hotelu Werner Hauptmann Jak se cítíte v pozici ředitele staronového hotelu se slavnou minulostí, na který jsou teď upřeny zraky široké laické i odborné veřejnosti? Celou událost vnímám jako velkou výzvu, cítím respekt k budově, ale také k veřejnosti, která od otevření Národního domu mnoho očekává. Sám si provoz „Nároďáku“ pamatuji. Jako student - komparsista jsem byl přítomen v Národním domě natáčení seriálu Cirkus Humberto, chodíval jsem také do restaurace Hungaria na zmrzlinové poháry. Nedávno jsem se několikrát setkal se zástupci svazu důchodců v Karlových Varech, abych si vyslechl jejich vzpomínky, zkušenosti. Vyprávěli mi, na jaké programy do Národního domu chodili, na co byli místní lidé zvyklí. Vnímám tedy povědomí karlovarské veřejnosti o tom, jak to tu kdysi fungovalo a co lidé očekávají. A my se snažíme i na základě těchto postřehů připravit novou programovou nabídku. Základním úkolem pro nás je, abychom byli ve všech službách kvalitní, cenově přijatelní, aby všechny provozy přicházely s dobrou nabídkou a personál byl vždy příjemný. Pracoval jste v minulosti v několika hotelech, včetně prestižního Grandhotelu Pupp, takže teď tyto zkušenosti jistě zúročíte. Grandhotel Pupp je originál. A Národní dům je nový produkt, který má zase svou tradici, včetně historie, architektury. Pro mě je to velká výhoda, protože startujeme provoz, se kterým mám zkušenost a mám představu, jak by měl fungovat. K tomu přidejme hledisko odpovědnosti vůči karlovarské veřejnosti, protože hotel je výjimečný v tom, že bude navštěvován občany Karlových Varů. Když si bude zahraniční host vybírat ubytování v Karlových Varech, proč by se měl rozhodnout pro Národní dům? Hotel Národní dům má svého ducha, svou tradici, atmosféru. I díky unikátní architektuře je jedinečný. Má svůj nádherný, divadelně-koncertní sál Orpheum, koncipovaný jako historická památka. Objekt má také veškerý komfort lázeňského hotelu, tedy balneo a dokonce wellness centrum s bazénem. Když vstoupíte do sálu, obklopí vás historie a vy jste přitom uprostřed současné rušné „Masaryčky“. Máme výhodu v tom, že se nacházíme v obchodním centru Karlových Varů, nikoliv v lázeňské části, která si žije vlastním životem, takže naši hosté zcela přirozeně vplují do obchodního a společenského proudu života a navíc mají k dispozici tento historických skvost.

Slavnostní sál Orpheum bude letos sloužit i filmovému festivalu. Co všechno bylo nutné přizpůsobit? Sál je výborně řešený už z původní podstaty architektů Fellnera a Helmera, nicméně s pořadateli festivalu jsme se na určitých úpravách dohodli. Bylo třeba např. vyztužit středovou část prvního balkonu pro účely promítacího zařízení a zajistit vzduchotechniku, která bude odsávat přebytečné teplo z tohoto zařízení. Jeviště je vyvýšené 130 cm nad parketem, takže na plátno bude dobře vidět i ze zadních řad. Plátno zůstane v sále k dispozici během celého roku, anebo se nainstaluje vždy jen na dobu konání festivalu? V sále bude po celý rok naše plátno určené např. pro konání konferencí a podobných akcí. Pro účely festivalu si pořadatelé dodají vlastní plátno větších rozměrů, které je i skládací, pojízdné. Promítat se u nás bude v době MFF každý den kromě dvou dnů, kdy je sál rezervován pro partnery festivalu. V jednání je také využití některých prostor jako zázemí pro setkávání filmových štábů s producenty, organizátory festivalu apod. Nabízíte festivalu i lůžkovou kapacitu? Ano, větší část lůžkové kapacity si festival objednal na celou dobu konání filmové přehlídky. Pomyslná festivalová linie procházející městem od Grandhotelu Pupp k Thermalu se nyní prodlouží až k Národnímu domu. Při plánování rekonstrukce Národního domu se počítalo i s prostory pro Karlovarský symfonický orchestr. Najdou u vás symfonici důstojné zázemí? Kompletní zázemí pro orchestr je vybudováno v suterénu pod jevištěm. Od září u nás bude KSO i koncertovat. Zatím zůstává orchestru k dispozici také sál Lázní III, ale do budoucna se počítá, že KSO přesune své působení kompletně k nám. Při rozjezdu každého nového projektu, včetně takto multifunkčního hotelu, je zapotřebí schopných manažerů. Máte takové lidi k ruce? Na personálním vybavení jsme usilovně pracovali od loňského roku a máme tedy veškerý managment pohromadě. Kompletní personál je už i v restauračních střediscích. Provoz hotelu oficiálně najíždí 1. června, proto ještě dokončujeme výběr vhodných lidí pro balneologické služby, wellnes a technický a úklidový personál. Prozraďte, které místo v hotelu se Vám mimořádně líbí? Za nejkouzelnější místo považuji dva rohové pokoje, které jsou vestavěné do věží ve 4. patře. Jde o dva apartmány mezonetového typu s krásným výhledem přes střechy karlovarských domů. Dole je obývací část s toaletou, nahoře ve věžičce ložnice s koupelnou. Sám jsem tam zůstal při prohlídce nejméně půl hodiny a vůbec poprvé se kochal výhledy na Karlovy Vary ze zcela nezvyklého pohledu. A pak je to samozřejmě slavnostní sál, kde se vám naskytne nejzajímavější pohled z 2. balkonu u jeviště. Odtud nejlépe vidíte hloubku prostoru a objem té nádhery kolem dokola. To je opravdu zvláštní pocit.

Národní dům se otevírá po 23 letech, to je dlouhá doba na to, aby se sem vrátili všichni pamětníci. Jak přesvědčíte novou generaci, aby k vám našla cestu?

Bude mít veřejnost možnost nahlédnout do sálu během slavnostního otevření hotelu, které je spojeno s oslavami Zahájení lázeňské sezóny?

Jedna věc je návrat generace, která Národní dům zažila. Jak jsem zmínil, s touto skupinou komunikujeme. S dalšími jsme ve spojení přes facebook, webové stránky, chystáme plakáty a pozvánky. Mnozí se těší na slavný bar KaKaDu. Mladší klientele nabídneme její oblíbený program. Pevně věřím, že se mladí přijdou podívat do Národního domu v rámci maturitních plesů. Už teď mohu prozradit, že na příští sezónu máme rezervováno několik termínů plesů středních škol. Na podzim u nás zahájí Jan Onder taneční školu, kterou završí závěrečným bálem. Chystáme i Silvestrovský večer, který bude otevřen všem, nejen hotelovým hostům. Rád bych, aby naše programová nabídka vyplnila hluché místo na trhu, o kterém v Karlových Varech často slýchávám. Národní dům nabídne programy koncertní, divadelní i varietní a v nočním klubu KaKaDu, na který se lidé těší, bude program též. Takže srdečně všechny zveme, každý si u nás vybere.

Na slavnostní večer Zahájení lázeňské sezóny, který se koná 1. května, šlo do prodeje sto lístků pro ­veřejnost. V sobotu 2. května je připraven pořad Hvězdy českého vokálního nebe, na který jsou rovněž vstupenky v prodeji. Navíc jsme se rozhodli nechat po celou neděli 3. května otevřený středový vchod na 1. balkoně, odkud si mohou zájemci prohlédnout sál.

WWW.PROMENADA.CZ

23


?

KOLIK

JE HODIN

Sluneční hodiny u Vřídla vám odpoví

24

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto David Kurc, archiv SPLZAK

What is the Тime? The Sundial at the Sprudel Will Tell You

It is not only a practical help for patients and tourists but, first of all, a beautiful work of art which brings life to the promenade at the Sprudel. A bronze relief made by the sculptor Pavel Knapek is set in a stone pavement. The main motif is the spring and as it is a spa clock, it shows not only the solar and Central European time, but also the times of individual drinking cures. Detailed instructions on how to tell the time correctly can be found on an information board near the clock. The sundial does not need a fixed gnomon, i.e. an element which casts a shadow, as man himself is the gnomon. He takes up a position on a stone slab with the names of months in the middle of the sundial. If you want to find out the time as exactly as possible, stop on the name of the month in which you came to the sundial. You will stand in the middle of the slab in September, December is in the south of the stone slab and in July you will stand in the northern part of the slab. Adults, children and even people in wheelchairs can use the sundial. People who are short are recommended to raise their arms above their heads. Be sure that telling the exact time from the relief of the sundial will make your spa walks even more interes­ting.

Koторый час? Вам ответят солнечные часы у Гейзера

Они являются не только практическим помощником пациентам и туристам, прогуливающимся по улицам курорта, но, прежде всего, прекрасным произведением искусства, оживляющим променад у Гейзера. Бронзовый рельеф работы скульптора Павла Кнапека встроен в каменный тротуар. Главной темой является источник, а поскольку речь идет о курортных часах, они показывают не только время - местное солнечное и среднеевропейское, но и время каждого питьевого лечения. Подробная инструкция, как правильно определять время, помещена на информационном стенде рядом с часами. Солнечным часам нужен гномон, то есть нечто, отбрасывающее тень, но у этих часов гномоном является сам человек, ставший в центре часов на каменную плиту с названием месяцев. Если вы хотите узнать как можно более точное время, остановитесь на названии месяца, в котором вы пришли к часам. В середине плиты с датами вы станете в сентябре, на южной стороне каменной плиты находится декабрь и наоборот, в северной части плиты станете в июне. Этими часами могут пользоваться взрослые, дети и даже инвалиды в колясках. Людям невысокого роста рекомендуется поднять руки над головой. Верьте, что определение точного времени на рельефе солнечных часов внесет разнообразие в ваши прогулки по улицам курорта. Jsou nejen praktickým pomocníkem při procházkách lázeňských pacientů a turistů, ale především krásným uměleckým dílem, které oživuje promenádu u Vřídla. Bronzový reliéf, umělecky ztvárněný akademickým sochařem Pavlem Knapkem, je zapuštěn do kamenné dlažby. Hlavním motivem je pramen, a protože jde o hodiny lázeňské, ukazují nejen pravý místní sluneční čas a čas středoevropský, ale také čas jednotlivých pitných kúr. Podrobný návod, jak správně určit čas, je umístěn na informační tabuli nedaleko hodin. Sluneční hodiny nepotřebují pevný gnómon, tedy prvek, který vrhá stín, ale gnómonem je u těchto hodin sám člověk. Postaví se do středu hodin na kamennou desku s názvy měsíců. Chcete-li co nejpřesnější zjištění času, zastavte se na názvu měsíce, ve kterém jste k hodinám přišli. Ve středu datové desky budete stát v září, na jihu kamenné desky je prosinec a naopak v severní části desky si stoupnete v červnu. Hodiny mohou používat dospělí, děti, dokonce i vozíčkáři. Lidem menšího vzrůstu se doporučuje zvednout ruce nad hlavu. Věřte, že zjišťování přesného času z reliéfu slunečních hodin bude zajímavým zpestřením vašich lázeňských procházek.

Wie spät ist es? Die Sonnenuhr am Sprudel wird Ihnen antworten

Sie ist nicht nur ein praktischer Helfer den spazierenden Patienten und Stadtbesucher, sondern vor allem ein wunderschönes Kunstwerk, das das Leben auf die Promenade beim Sprudel bringt. Ein Bronzerelief, das Werk des Bildhauers Pavel Knapek, ist im Steinpflaster eingelassen. Das Hauptmotiv ist die Quelle und da es sich um eine Kuruhr handelt, zeigt sie nicht nur die örtliche Sonnenzeit und die mitteleuropäische Zeit, sondern auch die Zeiten einzelner Trinkkuren. Ausführliche Informationen, wie die Zeit zu bestimmen, finden Sie an einer Informationstafel unweit der Uhr. Die Sonnenuhr braucht keinen Gnomon, also ein festes Element, das den Schatten wirft, bei dieser Uhr ist der Gnomon der Mensch selbst. Er stellt sich in die Mitte der Uhr auf eine Steinplatte mit den Namen der Monate. Wenn Sie die möglichst genaue Zeit bestimmen wollen, bleiben Sie auf dem Namen des Monats, in dem Sie zu der Uhr kamen, stehen. In der Mitte der Datenplatte werden Sie im September stehen, im Süden der Steinplatte befindet sich Dezember und, im Gegenteil, auf den nördlichen Teil der Platte stellen Sie sich im Juni. Die Uhr können sowohl Erwachsene als auch Kinder oder sogar Rollstuhlfahrer benutzen. Kleineren Leuten wird empfohlen, Arme über den Kopf zu heben. Glauben Sie, dass die Bestimmung der genauer Zeit aus dem Zifferblatt der Sonnenuhr wird Ihre Spaziergänge in der Kurstadt noch interessanter ­machen.

CZ Je-li vržen stín i na vnější okruží s latinskými citáty, nastala

doba pitných kúr: DE Wenn den Schatten auch auf den äusseren Rand

des Zifferblatts mit lateinischen Zitaten geworfen wird, hat die Zeit der Trinkkuren begonnen: EN If the shadow is cast on the outer circle with Latin quotations

too, the time of drinking cure has started: RU Если тень падает и на внешнюю окружность с латинскими

цитатами, ­наступило время питьевого лечения: Ranní pitná kúra • Morgen-Trinkkur • Morning drinking cure • Утреннее питьевое лечение

MENS SANA IN CORPORE SANO

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH • EIN GESUNDER GEIST IN EINEM GESUNDEN KÖRPER • A SOUND MIND IN A HEALTHY BODY • В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ Polední pitná kúra • Mittags-Trinkkur • Drinking cure at noon • Полуденное питьевое лечение

CARPE DIEM HIC ET NUNC

UŽÍVEJ DNE TADY A TEĎ • GENIESSE DEN TAG, NUTZE IHN AUS! • SEIZE THE DAY HERE AND NOW • ЛОВИ МОМЕНТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС Večerní pitná kúra • Abend-Trinkkur • Evening drinking cure • Вечернее питьевое лечение

VINCE IN BONO MALUM

ZVÍTĚZ NAD ZLEM DOBRÝM SKUTKEM • ÜBERWINDE DAS BÖSE DURCH DAS GUTE • DEFEAT EVIL WITH GOOD • ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ

WWW.PROMENADA.CZ

25


HOTEL ST. JOSEPH ROYAL REGENT

důstojně oslavil své pětileté výročí Hotel St. Joseph Royal Regent feierte seinen fünfjährigen Jahrestag

Jeden z nejmladších karlovarských hotelů oslavil ve čtvrtek 19.3. 2015 své pětileté působení na trhu cestovního ruchu. Hotel St. Joseph Royal Regent byl postaven v roce 2010 na místě bývalého lázeňského domu pro kněze, na jehož bohatou historii navázal. Slavnostní večer zahájil ředitel hotelu Jan Neveselý, který kromě hotelových hostů přivítal také významné obchodní partnery z řad cestovních kanceláří i dodavatelů a poděkoval jim za dosavadní úspěšnou spolupráci. Celý večer se nesl ve znamení přátelské atmosféry, kterou podpořil bohatý program s živou hudbou. Hosté si vychutnávali vynikající pokrmy z hotelové kuchyně. St. Joseph Royal Regent se během pěti let od svého otevření zařadil mezi špičku karlovarských hotelů, poskytujících lázeňskou péči té nejvyšší úrovně. Díky osobnímu přístupu ke klientům, nadstandardní úrovni služeb a jedinečné poloze v lázeňském centru si hotel získal ­oblibu hostů z mnoha zemí světa, kteří se sem pravidelně vracejí.

26

WWW.PROMENADA.CZ

Eines der jüngsten Hotels in Karlsbad feierte am Donnerstag, den 19.3. 2015 den fünften Jahrestag seiner Aktivitäten auf dem Reiseverkehr-Markt. Das Hotel St. Joseph Royal Regent wurde im Jahre 2010 an Stelle eines ehemaligen Kurhauses für Priester erbaut, an dessen reiche Historie es anknüpft. Den Gala-Abend eröffnete der Hotel-Manager Jan Neveselý. Neben den Hotelgästen, begrüsste er auch bedeutende Geschäftspartner aus Reisebüros und Lieferanten und bedankte sich bei ihnen für die bisherige Zusammenarbeit. Während des ganzen Abends herrschte eine freundliche Atmosphäre, die ein reiches Programm mit Musik Live unterstützte. Die Gäste genossen Speisen aus der Hotelküche. Während der fünf Jahre seiner Existenz reihte sich das Hotel St. Joseph Royal Regent unter die Top-Hotels Karlsbads ein, das Kurpflege höchster Qualität anbietet. Dank dem persönlichen Herantreten an Gäste, dem ausnahmsweise hohen Standard der Dienstleistungen uns seiner einzig­ artigen Lage im Zentrum der Kurstadt ist das Hotel bei zahlreichen Gästen aus vielen Ländern der Welt beliebt, die hierher gern zurückkehren.


Lenka Andělová, foto www.kvpoint.cz - databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, Veronica Prodis

Hotel St. Joseph Royal Regent Celebrated Its Fifth Anniversary

Отель St. Joseph Royal Regent достойно отпраздновал свой пятилетний юбилей

One of the youngest hotels in Karlovy Vary celebrated the fifth anniversary of its activities on the tourism market on Thursday the 19th March 2015. Hotel St. Joseph Royal Regent was built in 2010 in place of a former spa house for priests whose eventful history it continues. The gala evening was opened by the hotel manager Jan Neveselý. Apart from hotel guests, he also welcomed important business partners from travel agencies as well as suppliers and thanked them for successful cooperation up to now. A rich programme with life music helped to create a friendly atmosphere which lasted all evening. Guests enjoyed delicious meals from the hotel kitchen. Offering spa care of the highest quality, the St. Joseph Royal Regent has ranked as one of the top hotels in Karlovy Vary during the five years of its existence. Thanks to a personal approach to customers, extremely high standards of services and its unique location in the spa centre, the hotel has become popular with visitors from lots of countries who regularly come back.

В четверг 19 марта 2015 года один из самых молодых карловарских отелей отметил свою пятилетнюю деятельность в сфере туризма. Отель St. Joseph Royal Regent был построен в 2010 году на месте бывшего санатория для священников, унаследовав его славные традиции. Торжественный вечер открыл директор отеля Ян Невеселый, который приветствовал гостей отеля и ведущих коммерческих партнеров из целого ряда бюро путешествий и контрагентов и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество. Весь вечер проходил в дружеской атмосфере, которой содействовала разнообразная программа с живой музыкой. Гости отведали превосходные кушанья из кухни отеля. В течение пяти лет со дня своего открытия St. Joseph Royal Regent стал одним из лучших карловарских отелей, предоставляющих курортное лечение на самом высоком уровне. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, надстандартному уровню услуг и уникальному местоположению в центре курорта он стал излюбленным отелем гостей из многих стран мира, как правило, повторно приезжающих сюда.

WWW.PROMENADA.CZ

27


Lenka Andělová

Mozaika

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Rohanův kříž v karlovarských lázeňských lesích byl obnoven Radnice jej nechala opravit poté, co původní litinový kříž zničili vandalové. Nový křížek je dřevěný, obnovy se dočkaly soška Ježíše i kamenný podstavec. Kříž nechala vztyčit v roce 1878 neteř francouzského knížete Rohana (1800-1892) jako poděkování svému strýci za mnohé, co pro Karlovy Vary učinil. Celé mecenášovo jméno zní Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, vévoda z Montbazonu a Bouillonu, kníže z Guéméné a Rochefortu. V Karlových Varech se podle historických pramenů léčil celkem 57krát. K Rohanovu kříži snadno dojdete z ulice Krále Jiřího, z níž odbočíte u Becherovy vily do kopce na Sokolský vrch.

Rohan-Kreuz in Kurwäldern wurde renoviert Das Rathaus liess es erneuern, nachdem das ursprüngliche Gusskreuz von Vandalen zerstört worden war. Das neue Kreuz ist aus Holz, die Jesus-Statuette und der Steinsockel wurden auch renoviert. Das Kreuz liess im Jahre 1878 die Nichte des französischen Fürsten Rohan (18001892) aufrichten. Es war der Ausdruck ihres Danks dem Onkel dafür, was er für Karlsbad gemacht hatte. Der ganze Name des Mäzens ist ­Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, der Herzog von Montbazon und Bouillon und Fürst von Guéméné und Rochefort. Nach den historischen Quellen nahm er eine Kur in Karlsbad insgesamt 57 Mal. Zum Rohan-Kreuz kommen Sie ganz einfach: gehen Sie durch die Strasse Krále J­ iřího und biegen Sie an Villa Becher ab. Dann gehen Sie den Hügel hinauf, bis Sie zu seinem Gipfel mit dem Namen Sokolský vrch kommen.

Rohan Cross in the Spa Woods of Karlovy Vary Has Been Renovated The town hall had it repaired after the original cast iron cross had been destroyed by vandals. The new cross is wooden. The statuette of Jesus and the stone pedestal have been renovated as well. It was the French count Rohan’s (1800-1892) niece that had the cross put up in 1878 as an expression of thanks to her uncle for lots of good things he had done for Karlovy Vary. The patron’s full name is Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, the Duke of Montbazon and Bouillon and Count of Guéméné and Rochefort. Historical records say he came to Karlovy Vary 57 times to take a cure here. You can get to Rohan Cross easily go along Street Krále Jiřího and turn at Villa Becher. Then go up the hill to its top called Sokolský vrch.

Обновление Креста Рогана в карловарских курортных лесах Местные власти решили его восстановить после того, как предшествующий чугунный крест был уничтожен вандалами. Новый крест сделан из дерева, реставрированы были статуэтка Иисуса и каменный цоколь. Крест был установлен в 1878 году племянницей французского князя Рогана (1800-1892) в благодарность своему дяде за то многое, что он сделал для Карловых Вар. Полное имя мецената звучит Камиль Жозеф Идесбальд Филипп Роган, герцог де Монбазон, герцог де Бульон, князь де Гемене, князь де Рошфор. Из исторических источников следует, что в Карловых Варах князь лечился в общей сложности 57 раз. K Кресту Рогана можно просто дойти с улицы Krále Jiřího, затем около Виллы Бехер свернуть и подняться на Сокольский холм. 28

WWW.PROMENADA.CZ

Zážitek nejen pro chuťové pohárky Restaurace Le Marché v Karlových Varech je podle cestovatelského serveru Tripadvisor dlouhodobě nejlépe hodnocenou restaurací v lázních. Nejen že si tu vychutnáte denně tři nová menu z čerstvých surovin, ale můžete sledovat kuchařského mistra Jana Krajče při práci v otevřené kuchyni. Gurmánská restaurace letos překvapila novým svěžím interiérem.

Erlebnis nicht nur für Geschmackszellen Nach der Webseite für Touristen, die Tripadvisor heisst, ist das Restaurant Le Marché in Karlsbad als das beste in Karlsbad bewertet - und zwar schon für eine längere Zeit. Sie können hier nicht nur drei neue Menüs aus frischen Lebensmitteln jeden Tag geniessen, sondern auch den Meisterkoch Jan Krajč bei seiner Arbeit in der offenen Küche beobachten. Das Gourmand-Restaurant überraschte in diesem Jahre mit seinem neuen Interieur.

An Experience Not Only for Taste Buds According to the travel site Tripadvisor, the restaurant Le Marché in Karlovy Vary is the best evaluated restaurant in the town in the long term. You will not only enjoy three new menus cooked from fresh foods here but you can also watch the master cook Jan Krajč’s skills when preparing them in an open kitchen. This gourmet restaurant surprised with a new interior this year.

Впечатление не только для вкусовых рецепторов Ресторан Le Marché в Карловых Варах уж давно является, согласно туристическому серверу Tripadvisor, рестораном, получившим наибольшее число положительных отзывов гостей курорта. Здесь вы не только можете испробовать ежедневно три новых меню из свежих продуктов, но также имеете возможность следить за работой шеф-повара Яна Крайча в открытой кухне. Ресторан для гурманов в этом году порадовал посетителей обновленным интерьером.


ГИДРАТАЦИЯ ЗНАЧИТ ОМОЛОЖЕНИЕ VON UNS FÜR SIE GETESTET FEUCHTIGKEIT BEDEUTET VERJÜNGUNG HYDRATACE ZNAMENÁ OMLAZENÍ

«Весной при уходе за кожей сосредоточьтесь на глубокой гидратации». „Im Frühjahr konzentrieren Sie sich bei der Hautpflege auf Tiefenfeuchtigkeit.“ „Na jaře se v péči o pleť soustřeďte na hloubkovou hydrataci.“ MUDr. Vendula Dvořáková

заведующая отделением дерматологии Asklepion в Карловых Варах Leiterin des Dermatologiebereichs in der Asklepion-Klinik Karlovy Vary vedoucí oddělení dermatologie Asklepion Karlovy Vary

Знаете ли вы, что примерно с 28 лет наша кожа начинает терять гиалуроновую кислоту, а к 70 годам ее остается всего 20 %? Поэтому появляются морщины, кожа теряет упругость, и мы выглядим старше. Пациентка Елена протестировала для вас новейшую гидратацию гиалуроновой кислотой, которая вводится в кожу с помощью аппарата Vital Injector. А результаты говорят сами за себя!

Wussten Sie, dass unsere Haut ab ungefähr 28 Jahren Hyaluronsäure zu verlieren beginnt und dass mit 70 Jahren nur noch ungefähr 20 % davon vorhanden sind? Aus diesem Grund bilden sich Falten, die Haut ist nicht mehr fest und wir sehen älter aus. Die Kundin Lenka hat fur Sie die neueste Feuchtigkeit spendende Anwendung Hyaluronsäure getestet, welche der Haut mit dem Vital Injector zugefuhrt wird. Und die Ergebnisse sprechen für sich!

Víte, že zhruba od 28 let se nám začíná z pleti ztrácet kyselina hyaluronová a v 70 nám jí zbývá sotva 20 %? Proto se tvoří vrásky, pleť už není pevná a my vypadáme starší. Klientka Lenka pro vás otestovala nejnovější hydrataci kyselinou hyaluronovou aplikovanou do kůže Vital Injectorem. A výsledky mluví za vše!

Перед процедурой мы наносим анестезирующий крем, поэтому отсутствует боль. | Vor der Behandlung wird eine Betäubungscreme aufgetragen, sodass nichts schmerzt. | Před ošetřením nanášíme znecitlivující krém, takže nic nebolí.

Ампулу с гиалуроновой кислотой врач вставляет в Vital Injector. | die Ampulle mit der Hyaluronsäure wird vom Arzt im Vital Injector eingesetzt. | Ampuli s kyselinou hyaluronovou umístí lékař do Vital Injectoru.

Благодаря Vital Injector процедура более комфортная, точная и длится всего несколько минут. | Mit dem Vital Injector ist die Behandlung komfortabler sowie genauer und dauert nur einige Minuten. | Díky Vital Injectoru je ošetření komfortnější, přesnější a trvá jen pár minut.

После процедуры мы охлаждаем кожу, успокаиваем с помощью коллагеновой маски и крема. | Nach der Behandlung wird die Haut gekühlt und mit einer Kollagenmaske sowie Creme beruhigt. | Po ošetření pleť ochladíme, zklidníme kolagenovou maskou a krémem.

Цифровой анализ Visia уже через неделю после процедуры показывает радикальное улучшение текстуры кожи и разглаженные морщины на лбу и вокруг глаз. Елена наслаждается более мягкой и посветлевшей кожей. | Die digitale Visia-Analyse zeigt bereits eine Woche nach der Behandlung eine radikale Verbesserung der Hauttextur sowie auch geglättete Falten im Stirn- und Augenbereich und Lenka kann sich einer geschmeidigeren sowie helleren Haut erfreuen. | Digitální analýza Visia ukáže již týden po ošetření radikální zlepšení textury pleti i vyhlazené vrásky na čele a v očním okolí. Lenka si užívá jemnější a jasnější pokožku.

ASKLEPION — LASER AND AESTHETIC MEDICINE, www.asklepion.cz Karlovy Vary — Hotel Bristol, Sadová 19, +420 724 047 440 Mariánské Lázně — Hotel Pacifik, Mírové náměstí 104, +420 724 047 441


Jedna z nejvyhledávanějších karlovarských památek

Pravoslavný kostel

sv. Petra a Pavla

Nepřehlédnutelná stavba, která už z dálky upoutá kupolí a soustavou pěti věží s pozlacenými cibulovitými báněmi, byla postavena v letech 1893-1898 podle plánů architekta Gustava Wiedermana. Chrám stojí na půdorysu řeckého kříže, jeho vnější stěny doplňuje bohatá ornamentální sochařská a figurální malířská výzdoba. Zdobený je rovněž interiér; za pozornost stojí zejména bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami světců, vyrobený původně pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Pravoslavný kostel byl postaven z příspěvků ruských lázeňských hostů, kteří na konci 19. století tvořili po Němcích a Rakušanech nejpočetnější lázeňskou klientelu. Od roku 2013 prochází chrám postupnou rekonstrukcí. Ta je hrazena z grantů ruské vlády. K obdivované architektonické památce snadno dojdete z několika ­směrů. Např. od Vřídelní kolonády vystoupáte ulicí Zámecký vrch, pokračujete ulicí Petra Velikého k jezírku Versailles a odbočíte vpravo třídou Krále Jiřího. Nebo k jezírku vyjdete ulicí Sadová. Případně z centra města jděte třídou Krále Jiřího, dovede Vás až ke kostelu. Na východní straně chrámu, z ulice Sadová, ve zdi terasy schodiště, si všimněte zapuštěného bronzového reliéfu. Je připomínkou pobytu ruského cara Petra I. v Karlových Varech v roce 1711. Kostel otevřen: pondělí-neděle 9-18 hod. Bohoslužby: sobota 17 hod. Svatá liturgie: neděle a svátky 10 hod.

Eines der meistbesuchten Denkmäler in Karlsbad

Russisch-Orthodoxe Kirche Hlg. Peter und Paul Den Bau kann man kaum übersehen - seine Kuppel und fünf Türme mit kleineren zwiebelförmigen vergoldeten Kuppeln ziehen auf sich Aufmerksamkeit schon aus der Ferne. Die Kirche wurde in den Jahren 1893-1898 nach den Plänen des Architekten Gustav Wiederman erbaut. Der Grundriss hat die Form eines griechischen Kreuzes und ihre äußeren Wände sind mit ornamentalen Bildhauerwerken und Figuralgemälden reichlich geschmückt. Auch das Interieur ist geschmückt. Kirche geöffnet: Montag-Sonntag 9-18 Uhr

30

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová

One of the Most Frequently Visited Monuments in Karlovy Vary

Orthodox Church of St Peter and Paul A conspicuous building, whose dome with five spires with onion-shaped gilded cupolas will attract your attention from a distance, was built from architect Gustav Wiederman’s plans in 1893-1898. The church has the form of a Greek cross and its outer walls are lavishly decorated with ornamental sculptural works and figural pain-tings. The interior is decorated as well. The church is open: Monday-Sunday 9 a.m. - 6 p.m.

Один из наиболее популярных карловарских памятников

Православный храм свв. Петра и Павла Храм Петра и Павла - здание, которого нельзя не заметить. Его пять позолоченных куполов еще издали привлекают внимание. Храм был построен в 1893-1898 годах по проекту архитектора Густава Видермана. В плане он имеет греческий крест, его внешние стены дополняет богато орнаментированное скульптурное и живописное убранство. Столь же обильно украшен интерьер; особого внимания заслуживает деревянный и майоликовый иконостас с писанными маслом иконами святых. Первоначально он был изготовлен для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Православный храм был построен на пожертвования русских гостей курорта. В конце 19 века гости из Российской империи по количеству были на третьем месте после немцев и австрийцев. С 2013 года проходит постепенная реконструкция храма, финансируемая правительством Российской Федерации. К вызывающему восхищение архитектурному памятнику можно дойти с нескольких сторон. Например, от Гейзерной колоннады вы поднимаетесь по улице Zámecký vrch, затем продолжаете идти по улице Petra Velikého к небольшому пруду Версаль, около которого свернете направо по улице Krále Jiřího. Из центра улица Krále Jiřího приведет вас прямо к храму. На восточной стороне храма, в стене террасы, сходящей на улицу Садовую, обратите внимание на заглубленный бронзовый рельеф, свидетельствующий о пребывании русского царя Петра Первого в Карловых Варах в 1711 году. Храм открыт: понедельник-воскресенье 9-18 час. Богослужения: суббота с 17 час. Божественная литургия: воскресенье и праздники с 10 час.

WWW.PROMENADA.CZ

31


Mozaika

Lenka Andělová, foto archiv Petra Kopfsteina a a.s. Moser

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Sklárna Moser se účastní přehlídky designu v Milaně Jde o veletrh nábytku a doprovodného designu „Salone Internazionale del Mobile“. Italské Milano je jedno z nejvlivnějších měst designu na světě, kde vystavují prestižní značky, které chtějí ovlivňovat svět designu. Moserovská instalace nazvaná Ostrovy pokladů představuje umělecká díla dvanácti předních českých výtvarníků spolupracujících se sklárnou. Umělecké objekty jsou umístěny na solitérech připomínajících korálové atoly v mořských vlnách. Značka Moser je tu prezentována jako poklad, vždyť už téměř 160 let rozvíjí ruční zpracování křišťálu nejvyšší kvality. Kolekce doplněná o video poputuje koncem května také do Petrohradu a sklárna Moser se představí i na světové výstavě Expo 2015.

Glaswerk Moser nimmt an der Ausstellung des Designs in Mailand Teil Es handelt die um eine Möbel- und Design-Messe „Salone Internazionale del Mobile“. Italienisches Mailand ist eine der einflussreichsten Städte des Designs in der Welt, wo Prestigemarken ausstellen, die die Design-Welt beeinflussen möchten. Die Moser-Ausstellung hat den Namen Schatzinseln und präsentiert Kunstwerke von zwölf vornehmen tschechischen Künstlern, die mit dem Glaswerk zusammenarbeiten. Die Kunstwerke werden auf alleinstehenden Objekten ausgestellt, die Koralenriffe in den Wellen darstellen. Die Marke Moser wird hier als ein Schatz präsentiert und kein Wunder, schon 160 Jahre lang entwickelt sie die manuelle Ver­ arbeitung des Kristalls höchster Qualität. Die Kollektion mit einem Video wird Ende Mai nach St. Petersburg reisen und die Glasfabrik Moser wird sich auch auf der Weltausstellung Expo 2015 präsentieren.

Moser Glassworks Are Taking Part in the Exhibition of Design in Milan It is a furniture and interior design fair “Salone Internazionale del Mobile”. Italian Milan is one of the most important cities of design in the world where prestigious trademarks, which want to influence the world of design, present their goods. The Moser exhibition is called Treasure Islands and will present works of art by twelve foremost Czech designers who cooperate with the glassworks. The works of art have been placed on solitary objects which look like coral atolls in sea waves. The Moser trademark is presented as a treasure here. No wonder - it has been improving manual manufacturing of crystal of the highest quality for almost 160 years. The set complemented with a video will travel to St. Petersburg at the end of May and the Moser glass factory will also present itself at the world exhibition Expo 2015.

Фабрика стекла Мозер примет участие в смотре дизайна в Милане Речь идет о ярмарке мебели и сопутствующего дизайна „Salone Internazionale del Mobile“. Итальянский Милан является одним из самых влиятельных центров в мире, где выставляются престижные бренды, желающие влиять на мир дизайна. Мозеровская экспозиция, названная Остров сокровищ, представляет работы двенадцати ведущих чешских художников, сотрудничающих со стекольным заводом. Произведения искусства размещены на стендах, напоминающих коралловые атоллы в морских волнах. Фирма Мозер представлена здесь как сокровище, ведь уже в течение почти 160 лет она занимается развитием ручной обработки хрусталя наивысшего качества. Коллекция, дополненная видеофильмами, в конце мая отправится в Санкт-Петербург, а фабрика Мозер будет также представлена на Всемирной выставке Экспо-2015. 32

WWW.PROMENADA.CZ

Světový úspěch karlovarského akrobata Nejlepším sportovcem Karlovarského kraje za rok 2014 se stal akrobatický pilot Petr Kopfstein. Českou republiku reprezentuje v letecké akrobacii v kategorii Unlimited. Je také historicky prvním vítězem Red Bull Air Race Challenger Cup. Jde o specifické odvětví letecké akrobacie, při níž pilot kličkuje v rychlosti až 430 km/hod. mezi vysokými pilony. Letos bude vítězství v tomto minutovém slalomu obhajovat.

Welterfolg des Karlsbader Kunstfliegers Zum besten Sportler der Karlsbader Region im Jahre 2014 wurde der Kunstflieger Petr Kopfstein. Er repräsentiert die Tschechische Republik im Kunstfliegen in der Kategorie Unlimited. Er ist auch der historisch erste Sieger des Pokals Red Bull Air Race Challenger Cup. Es handelt sich um einen spezifischen Zweig des Kunstfliegens, in dem der Pilot zwischen hohen Pylonen im Zickzack mit Geschwindigkeit von fast 430 km per Stunde fliegt. In diesem Jahre wird er seinen Sieg in diesem Minutenslalom verteidigen.

World Success of an Acrobat from Karlovy Vary The aerobatic pilot Petr Kopfstein became the best sportsman of the Karlovy Vary region in the year 2014. He represents the Czech Republic in the category Unlimited. He is also historically the first winner of the Red Bull Air Race Challenge Cup. It is a specific branch of aerobatics in which the pilot zigzags between pylons at a speed of almost 430 kilometres per hour. This year he will try to ensure ­another victory in this minute slalom.

Мировой успех карловарского акробата Лучшим спортсменом Карловарского края в 2014 году стал мастер высшего пилотажа Петр Копфштейн. Он представляет Чешскую Республику как акробатический пилот в категории Unlimited, а также является первым победителем Red Bull Air Race Challenger Cup. Это особый вид высшего пилотажа, в котором пилот маневрирует между высокими пилонами со скоростью до 430 км/час. В этом году он будет подтверждать титул чемпиона мира по минутному слалому.

Ocenění v oblasti lázeňství Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech ocenilo hotel Imperial a vedoucího lékaře lázeňského hotelu Aura Palace, MUDr. Martina ­Václavíka za významné zásluhy o zvyšování úrovně lázeňství v Karlových Varech v roce 2014.


TIME IS TRANSIENT. WE SE T E TERNAL BE AUT Y AGAINST IT.

A L A CRI A S WA N BOUND TO TRADITION – DRIVEN BY INNOVATION


Lenka Andělová, foto archiv státního zámku Valeč

Gehen sie nach Valeč zur Blütenfeier Die Zeit, wenn die Obstbäume Blüten tragen, ist in Valeč die schönste. Der zweite und dritte Sonntag im Mai waren schon vor mehr als 100 Jahren die Zeit der prächtigen Blütenfeier, bei der auch neue Bäume ausgesetzt wurden. Es ist gut, dass die neue Tradition in Valeč erneuert wurde. Die diesjährige Feier wird am 23. Mai stattfinden (9-20 Uhr). Wenn Sie einen Ausflug nach Valeč planen, dann sollten sie das Barockstädtchen aufmerksam besichtigen.

Vydejte se do Valče

na Slavnost květů

tel.: 370 993 999

Období rozkvětu jabloní, višní, třešní a jiných ovocných stromů patří ve Valči k nejkrásnějším. Druhá a třetí květnová neděle byla proto už před více než sto lety obdobím velkolepých Slavností květů, při nichž se kromě veselice vysazovaly nové stromy. K tradici oslav se ve Valči vrátili, letošní slavnost se koná v sobotu 23. května (9-20 hodin). Naplánujete-li si výlet do Valče, stojí za to projít si barokní městečko pozorněji. Otevřen bude státní zámek s jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách, v níž se nachází řada velmi cenných dřevin. Rozsáhlý park zdobí též kopie soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Neopomeňte největší architektonický skvost Valče zámecký kostel Nejsvětější trojice. Místní lidé věří, že po letech se do městečka v malebné krajině na úpatí Doupovských hor vrátí turistický ruch. Podpořme je.

34

WWW.PROMENADA.CZ

Go to Valeč to See the Celebration of Blossoms The time when trees are in blossom is the most beautiful in Valeč. That was why the second and third Sundays were the time of the impressive Celebration of the Blossoms as early as more than a hundred years ago. During the celebration new trees were planted. It is good that the old tradition has been revived. This year’s celebration will be held on the 23rd May (9 a.m.-8 p.m.). If you are planning a trip to Valeč, you should pay more attention to the Baroque town.

Поезжайте в Валеч на Праздник цветов Пора цветения фруктовых деревьев - самая красивая в Валече. Поэтому еще более ста лет назад вторая и третья майские недели были днями великолепного Праздника цветов, когда наряду с народными гуляниями высаживались новые деревья. И хорошо, что эта традиция в Валече возродилась. Празднования этого года приходятся на 23 мая (9-20 час.). Если вы приедете в Валеч, этот барочный городок стоит осмотреть более внимательно.


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví Týden pro krásu | Rekondiční pobyt Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche Gesundheitswoche | Relaxwoche Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение Программа для красоты Антистрессовая программа Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz


Běžecká

etiketa

Běhání je nejjednodušší a nejsvobodnější sport. Nikdo se ho nemusí učit, každý ho umí už od dvou let. Přesto má svá pravidla, která by se měla ­dodržovat. Zvlášť, když se chystáte na trať dlouhou přes 21 km a startovní pole se počítá na tisíce. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary se rozběhne už 23. května. Podívejte se, na co nezapomenout před závodem a na co si dát pozor. Půlmaraton není sprint. Je to 21 km. Pokud si chcete závod doopravdy užít, je dobré začít s přípravou včas. Tělo si potřebuje na souvislejší pohyb zvyknout a to vyžaduje alespoň tříměsíční přípravu. Běhejte minimálně ob den a o víkendu běh postupně prodlužujte až k 17 km. V týdnu před vaším velkým dnem si dejte volno. Což neznamená lehnout si na válendu, nýbrž odpočívat aktivně. Nestyďte se požádat o radu trenéra či jiného zkušeného běžce. Hodně spěte, dobře jezte a pravidelně pijte. Nejlepší a spolehlivě nejlevnější regenerace je spánek. K rychlejšímu zotavení sice úspěšně dopomohou vedle pestré stravy a dostatečného příjmu tekutin i všemožné výživové doplňky, ale pokud si půjdete lehnout včas, nemůžete pro své tělo udělat více. V týdnu před závodem se vyplatí upřednostnit stravu bohatou na sacharidy. Tím nemyslíme dort a vídeňskou kávu. I keňští vytrvalci jsou živi především z těstovin, rýže či luštěnin. A nezapomínejte pít. Při závodě můžete pít sebelépe, ale rozhoduje to, zda jste dlouhodobě dostatečně zavodněni. Absolvujte preventivní sportovní zdravotní prohlídku. Cítíte se dobře, jste plni sil, zvládnete uběhnout spoustu kilometrů v kuse. Vše se zdá být v pořádku. Pokud to však myslíte s běháním aspoň trochu vážně, vyplatí se zajít na preventivní sportovní prohlídku doplněnou o zátěžový test. Prohlídka nebolí a díky ní budete přesně vědět, jak na tom jste a co udělat pro vaše další zlepšení.

38

WWW.PROMENADA.CZ

Sledujte předpověď počasí a na závod se oblékněte tak, jako by bylo o 5 °C více. Nemusíte se bát, že vám bude zima, pocit mírného předstartovního chladu rychle zmizí. Na start si můžete obléct starší bundu či mikinu. Pomůžete sobě i druhým. Jakmile ji se startovním výstřelem odhodíte, dobrovolníci tuto velkou dobročinnou haldu posbírají a oblečení putuje k potřebným. Pokud se týká samotného závodního oblečení, běžte pouze v tom, co už máte vyzkoušené. Musíte si být jisti, že vás nikde nedře, že vás ochrání a třeba i ochladí. Přelepení pánských bradavek není extravagantní móda, ale užitečný počin, totéž platí o promazání partií citlivých na oděr, nejlépe vazelínou, chodidla nevyjímaje. Správné boty jsou základ. Nohy jsou při běhu to nejpodstatnější. Závody proto běhejte vždy ve vyzkoušených botách. Své běžecké obutí vybírejte pečlivě, hodně napoví diagnostika došlapu, a hlavně váš vlastní pocit. Střídejte různé typy bot, aby si nohy nezvykly jen na jeden pár. Boty by se měly vyměňovat po zhruba 800-1.000 km, tempové či závodní boty mnohdy zvládnou sotva polovinu. Bota nesmí nikde tlačit. Pravidlo centimetrového prostoru ochrání vaše nehty před nechtěným bolavým problémem. Dostatečně prostorné boty navíc umožňují správnou práci nohou. S rozvázanými tkaničkami se špatně běží. Kdo se jednou sklonil po hodině usilovného běhu, ví, o čem je řeč. Rozlučka s dobrým časem je ta menší potíž. Jakmile se totiž prudce ohnete a pak prudce narovnáte, nezřídka se stane, že upadnete. Běžci se proto spoléhají na poctivý dvojitý uzel, mnozí používají i tu nejvzdálenější dírku. Ale, pozor, zavázat si botu, neznamená utáhnout v ní chodidlo do bezvědomí. Na závod přijďte včas. Dostavte se i hodinu a půl předem. V klidu se převlečte, odevzdejte batoh do úschovny, trochu se rozcvičte. Počítejte i s návštěvou toalety. Než to všechno stihnete, hodina je pryč. A to jste se ještě nevyfotili s kamarády, nedali jste pusu své milé/milému, nevíte nic o předzávodním programu. Pamatujte, že běžec nespěchá.


????????

Předem si rozvrhněte tempo na kilometr a naplánované tempo ­kontrolujte podle hodinek, nebo se držte vodiče. O úspěchu ve vytrvalostním závodě se málokdy rozhoduje hned po startu. Důsledně se vystříhejte přepálení počátečního tempa. Z každé vteřiny tempa nad vaše možnosti se může ve druhé polovině závodu vyklubat minuta ztráty, někdy i víc. První dva kilometry se proto zahřejte a rozdýchejte, při půlmaratonu je na zrychlení dost času. O maratonu to platí dvojnásobně. Tempo udržujte rovnoměrné. Na startu si navíc můžete odchytit některého z vodičů - zkušených běžců. Poznáte je podle velkých pestrobarevných vlajek. Vodiči vám pomohou nejen s udržováním odpovídajícího tempa. Kilometry s nimi utečou snáze, ať už bude rychlost jakákoliv. Pozvěte na závod své známé. Podpora vašich blízkých podél trati vás povzbudí do dalších kilometrů. I když to zní nelogicky, druhá polovina závodu bývá delší… Jako spolehlivá vzpruha vám poslouží podpora nejbližších. Nestyďte se pozvat je na svůj velký den. Zkušenější borci si většinou „staví“ své kamarády a známé na půlmaratonský šestnáctý kilometr, případně do cílové rovinky. Vědí proč. Běžecké závody jsou i o projevu morální podpory. Po závodě jim za podporu poděkujte, pro vaše setkání si ale předem domluvte klidnější místo stranou cílového prostoru. Než zahodíte kelímek, rozhlédněte se kolem sebe. Běh nejsou taneční, přesto se sluší a patří ctít několik málo společenských pravidel. Jasně, že použité kelímky či slupky od banánu u občerstvovací stanice můžete odhodit na zem, nikoliv však pod sebe. Snažte se házet odpadky mimo silnici. Není nic hloupějšího, než zakopnout či dokonce podklouznout na odpadcích před samým koncem nadějně rozběhnutého závodu. Rovněž při smrkání či odplivování je vhodné si poodběhnout kousek stranou, a ještě se pro jistotu podívat za sebe.

rovnala hazardu ze zdravím. V tom případě zastavte, ale tak, abyste neohrozili někoho druhého. Pokud i v tom největším davu zvednete ruku na znamení, že končíte, postupně zpomalíte až do chůze a při tom všem uhnete k okraji trasy, abyste nepřekáželi druhým, leckdo vám za vaši statečnost zatleská. Každopádně si ihned nesedejte. Těžko se budete zvedat. Pokud to lze, alespoň sto, dvě stě metrů zvolna kráčejte do vydýchání, až pak se zastavte. Během této doby více než pravděpodobně potkáte dobrovolníka či někoho z organizátorů, který vám řekne, co dál. Občerstvovací stanice jsou dlouhé několik desítek metrů. Využijte celé délky a nezastavujte se hned u prvního stolu Ať už se snažíte o sebelepší čas, u občerstvovacích stanic na spěch zapomeňte. Byť se vám budou zdát dvě, tři vteřiny zpomalení jako věčnost, na okamžik zvolnit se opravdu vyplatí. Ani borci mířící hluboko pod půlmaratonskou hodinu a půl nic nezkazí, pokud si při osvěžení dopřejí pár chodeckých kroků. Má to jenom výhody. Časově neztratíte nic, ty dvě vteřinky hravě doženete. Hlavně ale dostanete vodu či iontový nápoj tam, kam patří. To znamená do žaludku a nikoliv do očí či do plic. Napijte se pořádně, ne však hltavě. A nezastavujte hned u prvního stolu, stanice bývají dlouhé až sto metrů. Tak se vyhnete frontě a zároveň umožníte plynulé proběhnutí občerstvovací zónou i ostatním. Užívejte si běh a jeho svobodu. Ať už pomýšlíte a děláte všechno pro další a další osobní rekordy, nedopusťte svázat váš výkon do prosté řeči čísel. Běh má jednu nezpochybnitelnou výhodu. Každý, kdo pochopí jeho podstatu, je vítěz.

Pokud už nemůžete, přeběhněte nejdříve k okraji trasy a potom teprve zastavte. Zabráníte tak srážkám a nečekaným střetnutím. Nikdo si to nepřeje, ale může se stát, že vám závod prostě nesedne. Dostaví se nepřekonatelné vyčerpání, kdy snaha o jeho zlomení by se WWW.PROMENADA.CZ

39


40

WWW.PROMENADA.CZ


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

Dubai MĚSTO MNOHA TVÁŘÍ

O Dubaji se říká, že nezná slovo nemožné. Je to jedno z nejrychleji rostoucích měst na světě, patří ke stále populárnějším destinacím při výběru dovolené. Vedle tradiční arabské architektury tu vyrůstají futuristické stavby, poušť střídají umělá jezera a v létě se lyžuje. Najdete tu nejvyšší mrakodrap na světě Burj Khalifa s 828 metry, nejluxusnější hotel na světě Burj Al Arab, největší nákupní centra s akváriem a lyžařskou sjezdovkou, umělé ostrovy ve tvaru palmy, silnici lemovanou největším počtem mrakodrapů, plně automatizované metro bez řidiče a mnoho dalšího. Peníze tu nejsou překážkou a čím šílenější je nápad investorů, tím pravděpodobnější je, že bude realizován. To nejhezčí, co jsem mohl v Dubaji vidět, byla nová čtvrť nazvaná Marina. Inspirací bylo určitě Chicago, kde stejně jako v Marině protéká kanál obklopený futuristickými mrakodrapy, kotví tu luxusní jachty, na výběr je množství kaváren a restaurací. Další krásnou čtvrtí je hotelový komplex Medinat Jumeirah. Připomíná Benátky v arabském stylu. Dubaj není jen město bohatých; své kouzlo mají i původní čtvrtě, kde bydlí většina pracovní síly velkoměsta. K nezapomenutelným zážitkům patří návštěva tradičních trhů se zlatem, kořením, textilem a dalším zbožím - Old Souk. Tržiště se nachází na břehu říčního kanálu, po kterém se projíždějí stovky dřevěných lodí a vytvářejí jedinečnou atmosféru. V Dubaji si díky letním teplotám užijete celoroční koupání. V roce 2020 se tu bude konat světová výstava EXPO. Máme se na co těšit.

Dubai - a City of Many Faces It is said that they do not know the word “impossible” in Dubai. It is one of the cities which grow the fastest in the world and a holiday destination which is becoming more and more popular. Apart from traditional Arab architecture, futuristic structures are being built here, artificial lakes alternate the desert and it is possible to ski here in summer. You will find here the highest skyscraper in the world, Burj Khalifa, which is 828 metres tall, the most luxury hotel in the world, Burj Al Arab, the biggest shopping centre with an aquarium and a piste, palm-shaped islands, a road lined with the highest number of skyscrapers, a fully automatic underground train without a motorman and lots of other things. Money is not a problem here and the crazier investors’ idea is the most probable it is that it will be implemented. What I found the most beautiful in Dubai was a new city part called Marina. It was definitely inspired by Chicago where - like in Marina - there is a canal surrounded by futuristic skyscrapers, luxury yachts lie at anchor and you can choose from numerous cafés and restaurants. Another beautiful city part is the

hotel complex Medinat Jumeirah. It resembles Venice in an Arab style. Dubai is not a city of only the rich, its original city parts, where most labour force live, have their charm too. Another of unforgettable ­experiences is a visit to traditional markets with gold, spices, textiles and other goods - Old Souk. The market place is located on the bank of a canal with hundreds of wooden boats which create a unique ­atmosphere. You can enjoy swimming in Dubai as temperatures are high all year round. The EXPO world exhibition will be held here in 2020, so there is a lot to look forward to.

Дубай - многоликий город О Дубае говорится, что он не знает слово „невозможно“. Это один из самых быстрорастущих городов в мире, давно являющийся одним из самых популярных мест отдыха. Кроме традиционной арабской архитектуры, здесь возводятся футуристические здания, пустыня сочетается с искусственными озерами, а летом можно кататься на лыжах. Здесь находится самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа высотой 828 метров, самый роскошный в мире отель Бурдж ­аль-Араб, огромные торговые центры с аквариумом и лыжной горкой, искусственные острова в виде пальм, шоссейные дороги, обрамленные наибольшим количеством небоскребов, полностью автоматизированное метро без машиниста и многое другое. Деньги здесь не являются препятствием, и, чем более безумной выглядит идея инвесторов, тем существует наибольшая вероятность, что она будет реализована. Самое красивое, что мне удалось в Дубае увидеть, - новая часть города, называемая Дубай Марина. Образцом для нее стал Чикаго, где так же, как и в Марине, протекает канал, вдоль которого возвышаются небоскребы, стоят на якоре роскошные яхты, имеется широкий выбор кафе и ресторанов. Красивый гостиничный комплекс Мединат Джумейра напоминает Венецию в арабском стиле. Дубай не является городом только богатых; свое очарование есть и у старых кварталов, где живет большинство рабочих и служащих столицы. Незабываемые впечатления оставляет посещение традиционного рынка, где торгуют золотом, специями, текстилем и прочими товарами - Олд Соук. Рынок находится на берегу речного канала, по которому проплывают сотни деревянных лодок. Все это создает неповторимую атмосферу. Благодаря тому, что зимой температура не опускается ниже +19 градусов, купаться в Дубае можно круглый год. В 2020 году здесь пройдет всемирная выставка ЭКСПО. Это будет нечто!

WWW.PROMENADA.CZ

41


Zahájení lázeňské sezóny 2015

Eröffnung der Kursaison 2015 • Opening of the Spa Season 2015 • Открытие курортного сезона 2015 CZ 1.5. pá 10-17 hod., před Grandhotelem Pupp, Jarní porcelánové trhy 10-18 hod., T.G. Masaryka, Staročeský jarmark 14 hod., T.G. Masaryka, Vzpomínka na Waldemara Matušku 16 hod., T.G. Masaryka, Malox, izraelská rocková skupina. 17 hod., Sokolský vrch, Open Air festival, Liwid, 100° ad. 17 hod., Sadová kolonáda, K.H. Mácha: Máj 19.30 hod., Grandhotel Ambassador - Národní dům, Slavnostní večer s předáváním cen města a udělením čestného občanství, Mimořádný symfonický koncert, KSO, Milan Krajíc & MK Collective, dětský sbor. Dirigent: J. Kučera a M. Lebel. 21.30 hod., Grandhotel Ambassador - Národní dům, Taneční večer, Ali & Band. 22-24 hod., Grandhotel Ambassador - Národní dům, Prameny Karlových Varů - Historické mezníky, audiovizuální projekce na stěnu budovy hotelu.

20 hod., Grandhotel Ambassador - Národní dům, Bar KaKaDu, Kateřina Bodláková, recitál. V průběhu oslav probíhají v centru města další hudební, taneční a divadelní představení.

DE

1.5. Fr 10-17 Uhr, vor dem Grandhotel Pupp, Porzellanfestival 10-18 Uhr, T.G. Masaryk Str., Alttschechischer Handwerksmarkt 19.30 Uhr, Grandhotel Ambassador, Gala-Abend mit der Erteilung der Preise der Stadt und Ehrenbürgerschaft, spezielles Symphoniekonzert 21.30 Uhr, Grandhotel Ambassador, Tanzabend 22-24 Uhr, Grandhotel Ambassador, Karlsbader Quellen, audiovisuelle Show an der Wand des Hotels.

2.5. so

2.5. Sa

9-17 hod., před Grandhotelem Pupp, Jarní porcelánové trhy 10-18 hod., T.G. Masaryka, Staročeský jarmark 10 hod., Mlýnská kolonáda, Slavnostní svěcení pramenů 11 hod., chrám sv. Máří Magdalény, Slavnostní mše 11 hod., Mlýnská kolonáda, Mažoretky 11 hod., Tržní kolonáda, Folklorní dopoledne, SPaT Dyleň. 11.30-16 hod., před Thermalem, Food Festival 14 hod., T.G. Masaryka, Petra Janů se skupinou Golem 14.30 hod., Letní kino, Historický průvod Karla IV., na trase Grandhotel Pupp-Stará louka-Tržiště-Lázeňská ul.-Mlýnská kolonáda 15.15 hod., Mlýnská kolonáda, Představení Karla IV. a jeho průvodu 16 hod., Mlýnská kolonáda, Dasha se skupinou Pajky Pajk 16 hod., T.G. Masaryka, Elthin, středověká hudba. 16 hod., Městské divadlo, Jinoznění, pokus o rozeznění hudebních nástrojů, hraček a vlastních hudebních výtvorů jako cesty do světa fantazie. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo. 16-18 hod., Smetanovy sady, Historické ležení Karla IV., šerm, tanec, lukostřelba ad. 18 hod., Becherova vila, Máchův Máj 19.30 hod., Grandhotel Ambassador - Národní dům, Hvězdy českého vokálního nebe, KSO, Jiří Korn & 4TET. Dirigent: J. Kučera. 20 hod., od Infocentra, T.G. Masaryka, Kouzelný Westend, hraná prohlídka města. 21.30 hod., Grandhotel Ambassador - Národní dům, Taneční večer, Ali&Band. 22-24 hod., Grandhotel Ambassador - Národní dům, Prameny Karlových Varů - Historické mezníky, audiovizuální projekce na stěnu budovy divadla.

9-17 Uhr, vor dem Grandhotel Pupp, Porzellanfestival 10-18 Uhr, T.G. Masaryk Str., Alttschechischer Handwerksmarkt 10 Uhr, Mühlbrunnkolonnade, Festliche Eröffnung der Mineralquellen 11 Uhr, Maria Magdalenen Kirche, Festliche Messe 11 Uhr, Mühlbrunnkolonnade, Majoretten 11 Uhr, Marktkolonnade, Folklore Vormittag 11.30-16 Uhr, beim Thermal, Food Festival 14.30 Uhr, Freilichtkino, Historischer Umzug von Karl IV., die Route: Grandhotel Pupp- MarktkolonnadeMühlbrunnkolonnade. 19.30 Uhr, Grandhotel Ambassador, Stars des tschechischen Vokalhimmels 21.30 Uhr, Grandhotel Ambassador, Tanzabend 22-24 Uhr, Grandhotel Ambassador, Karlsbader Quellen, audiovisuelle Show an der Wand des Hotels.

3.5. So 10-16 Uhr, vor dem Grandhotel Pupp, Porzellanfestival 10-18 Uhr, T.G. Masaryk Str., Alttschechischer Handwerksmarkt 13 Uhr, T.G. Masaryk Str., Majoretten 15 Uhr, Mühlbrunnkolonnade, Freiluftkonzert des KSO 16 Uhr, Kunstgalerie, Gesangskonzert 18 Uhr, Hlg. Leonhardt, Sinatrisches Fest, Swing-Konzert. 20 Uhr, Grandhotel Ambassador, Gesangskonzert Im Verlaufe der Feier finden im Stadzentrum auch weitere Musik-, Tanz- und Theaterveranstaltungen statt.

EN

3.5. ne

May 1st Fri

10-16 hod., před Grandhotelem Pupp, Jarní porcelánové trhy 10-18 hod., T.G. Masaryka, Staročeský jarmark 10 hod., od Infocentra Lázeňská ul., Walking Vary Tour, procházka lázeňskými lesy. 13 hod., T.G. Masaryka, Mažoretky 13-17 hod., před Thermalem, Smetanovy sady, Dětský den, Dáda Patrasová, promítání, soutěže, atrakce ad. 14 hod., T.G. Masaryka, Marek Ztracený, koncert. 15 hod., Mlýnská kolonáda, Kolonádní koncert KSO 16 hod., Galerie umění, Doubravka Součková, pěvecký koncert. 17 hod., Dvořákovy sady, J. Pithartová: Nevěsta pro hastrmana, jestlipak hastrman přebere Toníkovi nevěstu? A kde sežene housle, na které by ukrutně rád hrál? Hrají: K. Beseda, M. Hniličková, J. Kotula ad. Činohra Karlovarského městského divadla. 18 hod., Sv. Linhart, Sinatrovské slavnosti, swingový koncert.

10 a.m.-5 p.m., by the Grandhotel Pupp, Porcelain Festival 10 a.m.-6 p.m., T.G. Masaryk St., Old Bohemian Handicraft Market 7.30 p.m., Grandhotel Ambassador, Gala evening with the presentation of the Prize of the Town and honorary citizenship, a special symphony concert 9.30 p.m., Grandhotel Ambassador, Dance evening 10-12 p.m., Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary springs, an audiovisual show on the wall of the hotel.

42

WWW.PROMENADA.CZ

May 2nd Sat 9 a.m.-5 p.m., by the Grandhotel Pupp, Porcelain Festival 10 a.m.-6 p.m., T.G. Masaryk St., Old Bohemian Handicraft Market 10 a.m., Mill Colonnade, Festive consecration of the springs

11 a.m., Maria Magdalena Church, Festive mass 11 a.m., Mill Colonnade, Majorettes 11 a.m., Market Colonnade, Folk morning 11.30 a.m.-4 p.m., by the Thermal, Food Festival 2.30 p.m., Open air cinema, Historical procession of Charles IV, the route: Grandhotel Pupp-Market Colonnade-Mill Colonnade. 7.30 p.m., Grandhotel Ambassador, Stars of the Czech vocal heaven 9.30 p.m., Grandhotel Ambassador, Dance evening 10-12 p.m., Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary springs, an audiovisual show on the wall of the hotel.

May 3rd Sun 10 a.m.-4 p.m., by the Grandhotel Pupp, Porcelain Festival 10 a.m.-6 p.m., T.G. Masaryk St., Old Bohemian Handicraft Market 1 p.m., T.G. Masaryk St., Majorettes 3 p.m., Mill Colonnade, Open-air concert of KSO 4 p.m., Art Gallery, Singing concert 6 p.m., St Linhart, Sinatrian celebrations, swing concert. 8 p.m., Grandhotel Ambassador, Singing concert Other music, dance and theatre performance will take place in the town centre in the course of the celebrations.

RU

1.5 пт 10-17 час., перед Гранд-отелем Пупп, Праздник фарфора 10-18 час., ул. Т.Г. Масарика, Ярмарка ремесел 19.30 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Торжественный вечер с вручением премий города и присвоением почетного гражданства, Внеабонементный симфонический концерт 21.30 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Вечер танцев 22-24 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Источники Карловых Вар, аудиовизуальная проекция на стену oтeля.

2.5 сб 9-17 час., перед Гранд-отелем Пупп, Праздник фарфора 10-18 час., ул. Т.Г. Масарика, Ярмарка ремесел 10 час., Млынская колоннада, Торжественное освящение источников 11 час., храм св. Марии Магдалины, Торжественное богослужение 11 час., Млынская колоннада, Девушки с тамбурмажорами 11 час., Рыночная колоннада, Фольклор 11.30-16 час., перед Термалом, Food Festival 14.30 час., Летний кинотеатр, Историческое шествие Карла Четвертого, на трассе: от Гранд-отеля Пупп-Рыночная колоннада-Млынская колоннада. 19.30 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Звезды чешского вокального небосклона 21.30 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Вечер танцев 22-24 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Источники Карловых Вар, аудиовизуальная проекция на стену oтeля.

3.5 вс 10-16 час., перед Гранд-отелем Пупп, Праздник фарфора 10-18 час., ул. Т.Г. Масарика, Ярмарка ремесел 13 час., ул. Т.Г. Масарика, Девушки с тамбурмажорами 15 час., Млынская колоннада, Променад-концерт КСО 16 час., Галерея искусств, Вокальный концерт 18 час., Св. Леонард, Синатровские празднества, свинг-концерт. 20 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Вокальный концерт В ходе празднований в центре города состоятся прочие музыкальные, танцевальные и театральные представления.


Splňte si své sny

MAKE YOUR DREAMS COME TRUE WITH HALADA РЕАЛИЗУЙТЕ СВОИ МЕЧТЫ В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ HALADA

V KLENOTNICTVÍCH HALADA

01

03

Pomellato M’ama Non M’ama Růžové 18ct zlato, barevné kameny a brilianty, prsteny od 28 500 Kč, náhrdelníky od 47 600 Kč. 18ct rose gold, coloured gemstones and brilliants, rings from 28 500 Kč, necklaces from 47 600 Kč. 18-каратное розовое золото, цветные камни и бриллианты, кольца от 28 500 крон, ожерелья от 47 600 крон.

02

Mikimoto Perlový náhrdelník, Akoya perly 8-9 mm, bílé 18ct zlato a brilianty, 403 000 Kč. Pearl collier with Akoya pearls 8-9 mm, 18ct white gold  and brilliants, 403 000 Kč. Жемчужное ожерелье, Akoya жемчуг 8-9 мм, 18-каратное белое золото с бриллиантами , 403 000 крон.

03

Pomellato 67 Stříbrný náhrdelník s markazitem, 52 500 Kč. Silver necklace with marcasite, 52 500 Kč. Серебряное ожерелье с марказитом, 52 500 крон.

04

HALADA Ikonické prsteny Cosmos, bílé, růžové nebo žluté 18ct zlato, 39 900 Kč. Cosmos icon rings in white, rose or yellow 18ct gold,  39 900 Kč. Иконические кольца Cosmos из белого, розового или желтого 18-каратного золота, 39 900 крон.

05

Capolavoro Náramek z jemné kůže v různých barvách (1 480 Kč) a uzávěrem ve tvaru srdce z růžového, bílého nebo žlutého 18ct zlata a briliantem (16 500 Kč). Fine leather bracelet in various colours (1 480 Kč) with  a heart shape clasp available in rose, white or yellow  18ct gold and a brilliant (16 500 Kč). Браслет из тонкой кожи в разных цветах (1 480 крон) и застежкой в форме сердца из розового, желтого или белого 18-каратного золота с бриллиантом (16 500 крон).

02

04

W W W. H A L A D A .C Z

01

05

HALADA Stará Louka 28, Karlovy Vary tel.: 353 225 182

HALADA Pařížská 7, Praha 1 tel.: 222 311 868


KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR ZAHÁJÍ LÁZEŇSKOU SEZÓNU Karlovarský symfonický orchestr se řadí mezi nejstarší symfonické ­orchestry světa; právě vrcholí jeho 180. koncertní sezóna. Orchestr sehraje významnou roli na Slavnostním večeru města v rámci Zahájení lázeňské sezóny, kde budou uděleny ceny města a čestné občanství. Na jednom pódiu se při této příležitosti sejdou současný šéfdirigent KSO Martin Lebel, který na tomto postu končí se 180. sezónou, a dirigent Jan Kučera, který by měl v čele orchestru stanout v září se začátkem nové sezóny. Vtipným příspěvkem tak bude skladba, kdy bude Lebel Kučeru, coby klavíristu, řídit. Koncertem Ad Honorem Josef Hercl (22.5.) připomene symfonický ­orchestr 10. výročí úmrtí dirigenta, sbormistra a regenschoriho Josefa Hercla, který byl v ­letech 1961-1991 dirigentem KSO a sbormistrem K ­ arlovarského ­pěveckého sboru. Na tomto koncertě se jako sólista představí ­koncertní ­mistr KSO, h ­ ouslista Jakub Sedláček. Poslední květnový koncert pak n ­ abídne ­návštěvníkům neobyčejný zážitek v podobě uvedení melodramatu Jiřího Antonína Bendy Ariadna na Naxu pod vedením dirigenta Jaroslava Krčka, recitují herci Jitka Molavcová a Alfréd Strejček.

THE KARLOVY VARY SYMPHONY ORCHESTRA WILL OPEN THE SPA SEASON The Karlovy Vary Symphony Orchestra ranks as one of the oldest symphony orchestras in the world, its 180th concert season is just culminating. The orchestra will play an important role in the Gala Evening of the Town which is a part of the opening of the spa season. During this evening, ­Prizes of the Town and honorary citizenship will be awarded. Both principal ­conductors of the KSO will meet on stage on this occasion - Martin Lebel, who is leaving this post at the end of the 180th season, and Jan Kučera, who will become the principal conductor in September when the new season starts. And so a witty situation will come when Lebel conducts Kučera who will play the piano at the concert. The symphony orchestra will remember the tenth death anniversary of the ­conductor, choirmaster and the conductor of a church choir Josef Hercl with

the concert Ad Honorem Josef Hercl (22nd May). Josef Hercl was the ­conductor of the KSO and the Karlovy Vary Choir from 1961 to 1991. The violinist Jakub Sedláček, a concert master of the KSO, will play a solo at this concert. The last concert in May will offer its visitors an unusual experience in the form of a melodrama Ariadna of Naxos by Jiří Antonín Benda conducted by Jaroslav Krček. Actors Jitka Molavcová and Alfréd Strejček will appear in the main parts.

КАРЛОВАРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НАЧИНАЕТ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН Карловарский симфонический оркестр является одним из с­ тарейших в мире симфонических оркестров; и именно в эти дни наступает ­кульминация его 180-го концертного сезона. Оркестр будет играть значительную роль на Торжественном в­ ечере ­города в рамках Открытия курортного сезона, где будут в­ ручены п ­ ремии города и состоится присвоение почетного гражданства. На одной ­сцене по этому случаю сойдутся оба главных ­дирижера КСО - ­нынешний Мартен Лебель, завершающий в конце сезона свою д­ еятельность на этом посту, и Ян Кучера, который возглавит ­оркестр в сентябре, к­ огда начнется новый сезон. Остроумным номером к­ онцерта будет пьеса, в которой Кучера выступит в роли с­ олиста-пианиста, а Лебель будет дирижировать аккомпанирующим оркестром. Концертом Ad Honorem Josef Hercl симфонический оркестр ­воздаст честь памяти Йозефа Герцла (22.5.) в связи с 10-й годовщиной со дня его смерти. В 1961-1991 годы Иозеф Герцл был д­ ирижером КСО, ­регентом и хормейстером Карловарского хора. На этом ­концерте в ­ качестве солиста выступит концертмейстер КСО скрипач Якуб Седлачек. Последний майский концерт подарит слушателям ­незабываемые впечатления от мелодрамы Иржи Антонина Бенды Ариадна на Наксосе. Дирижировать будет Ярослав Крчек, в главных ролях выступят актеры Итка Молавцова и Альфред Стрейчек.

WWW.

KSO.CZ


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III

Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500, www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karls­bader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО) CZ 7.5. čt 19.30 hod., Symfonický koncert bez dirigenta, O. Respighi: Staré tance a árie, G.F. Händel: Koncert pro harfu a orchestr B dur, P.I. Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur, D. Suchanová-harfa. 14.5. čt 19.30 hod., Symfonický koncert,L. van Beethoven: Král Štěpán, předehra, W.A. Mozart: Klavírní koncert B dur č. 27, J. Haydn: Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“, A. Arnicane-klavír. Dirigent: M. Lebel. 19.5. út 19.30 hod., Gala opereta, J. Strauss, J. Labitzký, E. Kálmán, C. Zeller, sólisté: L. Albrechtová, J. Moravec. Dirigent: M. Peschík. 22.5. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, A. Borodin: Ve stepích střední Asie, symfonická báseň, P.I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, M.P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, suita, J. Sedláček-housle. Dirigent: M. Peschík. 29.5. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, J.S. Bach: Orchestrální suita č. 3 D dur, J. Krček: Romance o Ječmínkovi, suita z baletu, J.A. Benda: Ariadna na Naxu, J. Molavcová, A. Strejček-recitace. Dirigent: J. Krček. DE 7., 14.5. Do 19.30 Uhr, 19.5. Di 19.30 Uhr, 22., 29.5. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters EN May 7th, 14th Thu 7.30 p.m., 19th Tue 7.30 p.m., 22nd, 29th Fri 7.30 p.m., Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU 7., 14.5 чт 19.30 час., 19.5 вт 19.30 час., 22., 29.5 пт ,19.30 час., Концерты Карловарского симфонического оркестра

9.5. so 19.30 hod., Vojtěch Dyk & B-Side Band, Deska Tour 2015. 20.5. st 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. 26.5. út 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. DE 5.5. Di 19.30 Uhr, Ondřej Havelka & Melody Makers 9.5. Sa 19.30 Uhr, Vojtěch Dyk & B-Side Band 20.5. Mi 19.30 Uhr, Glenn Miller Story 26.5. Di 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens EN May 5th Tue 7.30 p.m., Ondřej Havelka & Melody Makers May 9th Sat 7.30 p.m., Vojtěch Dyk & B-Side Band May 20th Wed 7.30 p.m., Glenn Miller Story May 26th Tue 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens RU 5.5 вт 19.30 час., Ондржей Гавелка & Melody Makers 9.5 сб 19.30 час., Войтех Дык & B-Side Band 20.5 ср 19.30 час., Glenn Miller Story 26.5 вт 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

nám. Svobody 2, % 733 233 266 CZ 5., 12., 19., 26.5. út, 7., 14., 21., 28.5. čt 16 hod., Varhanní koncerty - Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/ flétna/housle & harfa/hoboj & varhany. DE 5., 12., 19., 26.5. Di, 7., 14., 21., 28.5. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte EN May 5th, 12th, 19th, 26th Tue, 7th, 14th, 21st, 28th Thu 4 p.m., Organ concerts RU 5., 12., 19., 26.5 вт, 7., 14., 21., 28.5 чт 16 час., Концерты органной музыки

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.singingcompetition.eu CZ 3.5. ne 16 hod., Jarní koncert Doubravky Součkové, nejlépe oceněné české pěvkyně v rámci Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka. Z děl B. Martinů, S.V. Rachmaninova, G. Pucciniho ad. DE 3.5. So 16 Uhr, Gesangskonzert EN May 3rd Sun 4 p.m., Singing concert RU 3.5 вс 16 час., Вокальный концерт

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада

CZ 3.5. ne 15 hod., První promenádní koncert KSO, W.A. Mozart, J. Brahms, J. Strauss ad. Dirigent: J. Mikoláš. 15.5. pá 13 hod., Cantate Carlsbad 2015, mezinárodní přehlídka pěveckých sborů. 16.5. so 15.30 hod., Collegium Vocale Karlovy Vary, komorní ženský sbor. 24.5. ne 13 hod., Musicfest Carlsbad - Marienbad 2015, mezinárodní přehlídka dechových hudeb. DE 3.5. So 15 Uhr, 15.5. Fr 13 Uhr, 16.5. Sa 15.30 Uhr, 24.5. So 13 Uhr, Promenadenkonzerte EN May 3rd Sun 3 p.m., 15th Fri 1 p.m., 16th Sat 3.30 p.m., 24th Sun 1 p.m., Open-air concerts RU 3.5 вс 15 час., 15.5 пт 13 час., 16.5 сб 15.30 час., 24.5 вс 13 час., Променад-концерты

Thermal • Термал I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 5.5. út, 7.5. čt, 29.5. pá 20 hod., Koncerty ruských umělců 5.5. Di, 7.5. Do, 29.5. Fr 20 Uhr, Konzerte russischer Künstler EN May 5th Tue, 7th Thu, 29th Fri 8 p.m., Concerts of Russian artists RU 5.5 вт, 7.5 чт, 29.5 пт 20 час., Концерты мастеров искусств России CZ

DE

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

• Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz CZ 5.5. út 19.30 hod., Když zaválí hot-jazz nebo swing, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. 31.5. ne 16 hod., Zahajovací koncert Mezinárodního varhanního festivalu J.C.F. Fischera 2015, S. Engels-varhany. DE jeden Mo 19.30 Uhr, 31.5. So 16 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., May 31st Sun 4 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., 31.5 вс 16 час., Концерты органной музыки

CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 12.5. út 20 hod., Komorní koncert, J. Meixnerová. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 12.5. Di 19 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée May 12th Tue 7 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 12.5. вт 19 час., Камерный концерт

• Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера CZ

DE

WWW.PROMENADA.CZ

45


Hotel Imperial • Отель Империал

Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz

Kluby Clubs Club Imperial - Hotel Imperial

CZ každé po, st 14-17 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. 12., 19.5. út 19 hod., Jarní koncert, ZŠ A. Dvořáka. DE jeden Mo, Mi 14-17 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. EN every Mon, Wed 2 p.m.-5 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. RU каждый пн, ср 14-17 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š.

Grandhotel Ambassador - Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор

15.5. pá 20.30 hod., Magdalena Rezková & Ivan Audes Band, swingové, soulové a bluesové evergreeny v podání vynikající jazzové zpěvačky. 22.5. pá 20.30 hod., Petr Sovič & Jazz Friends Quintet, populární skladby z repertoáru velkých swingových ikon. 29.5. pá 20.30 hod., Ondřej Štveráček Quartet & Tom Vybíral, jedna z nejvýraznějších postav nastupující jazzové generace v kvartetu s bubeníkem T. Vybíralem.

Kino Drahomíra

Music Bar KaKaDu, T.G. Masaryka 24 CZ každou st-so, Hudebně-taneční večery DE jeden Mi-Sa, Musik- und Tanzabende EN every Wed-Sat, Music and dance evenings RU каждую ср-сб, Музыкальные и танцевальные вечера

Stadion AC Start

19.5. út 20 hod., Kabát, Open Air Turné 2015.

Galerie umění

Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 1.5. pá 20.30 hod., Jusso Baroš Quartet, nápaditá a melodická hra předního českého trumpetisty. 8.5. pá 20.30 hod., Barbora Swing’s, nevšedně zabarvený, sametový alt talentované jazzové zpěvačky.

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения Jarní trhy • Frühlingsmärkte • Spring markets • Весенние ярмарки T.G. Masaryka CZ do 3.5., Řemeslný jarmark DE bis zum 3.5., Handwerksmarkt EN till May 3rd, Handicraft Market RU до 3.5, Ярмарка ремесел

Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 15.5. pá 11 hod. DE 15.5. Fr 11 Uhr EN May 15th Fri 11 a.m. RU 15.5 пт 11 час.

Moser - den otevřených dveří • Moser - Tag der offenen Tür • Moser glass factory - open day • Мозер - день открытых дверей Kpt. Jaroše 19, % 353 416 242 CZ 16.5. so 8-15 hod., prohlídky muzea a sklářské hutě, ukázky zušlechtění skla, kulturní program a soutěže, nabídka zboží za mimořádné ceny DE 16.5. Sa 8-15 Uhr, Besichtigungen des Museums und der Glashütte, Glasveredelung-Proben, Kulturprogramm und Wettbewerbe, Warenangebot zu speziellen Preisen. EN May 16th Sat 8 a.m.-3 p.m., Tours round the museum and the glassworks, specimens of glass-treating, a cultural programme and competitions, an offer of goods at advantageous prices 46

WWW.PROMENADA.CZ

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 21.5. čt 18 hod., Jazz a poezie, J. Seifert: Býti básníkem. 24.5. ne 19.30 hod., Temowo Femi, vyhledávaný studiový hráč a dvorní kytarista předčasně zesnulé britské soulové zpěvačky A. Winehouse. Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz

Hudební klub Irská

16.5. so 19.30 hod., Kieslowski, akustická kytara, piano a dva výrazné hlasy v křehkých výpovědích o vztazích, láskách, hledání, nejistotě.

Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska

RU 16.5 сб 20.30 час., экскурсии по музею и стеклодувному цеху, примеры обработки стекла, культурная программа и конкурсы, продажа товаров по сниженным ценам

Noc literatury v srdci města

Varietní večer • Varieté-Abend • Variety show • Вечер варьете

každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty.

Muzeum Jan Becher a další místa veřejného čtení kolem ul. T.G. Masaryka CZ 13.5. st 18-20.30 hod., čtení v rámci celoevropského projektu

Komici.cz

Grandhotel Ambassador - Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор T.G. Masaryka 24 CZ 22.5. pá 19.30 hod., slavnostní sál Orpheum DE 22.5. Fr 19.30 Uhr, Festsaal Orpheum EN May 22nd Fri 7.30 p.m., festive hall Orpheum RU 22.5 пт 19.30 час., парадный зал Орфеум

Grandhotel Ambassador - Národní dům, T.G. Masaryka 24 CZ 13.5. st 19.30 hod., zábavný pořad s M. Knorem, L. Pavláskem ad.

Podíl volyňských Čechů na vzniku a obnově Československa

Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 19.5. út 17 hod., beseda s autorem knihy, nadpraporčíkem P. Stehlíkem

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 6.5. st 17 hod., přednáška Mgr. D. Martinkové

Den s KV Arenou KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 194 CZ 9.5. so 13-19 hod., odpoledne pro celou rodinu - koncerty, divadlo, soutěže ad.

Taneční odpoledne pro pamětníky Grandhotel Ambassador - Národní dům, T.G. Masaryka 24 CZ 10.5. ne 15.30 hod., dechová hudba Karlovarka

Zázraky a osudové okamžiky v životě Karla IV. Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 13.5. st 17 hod., přednáška badatele a publicisty B. Vurma

Západ USA Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 13.5. st 17.30 hod., přednáška M. Radostové

Stavíme, bydlíme Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 CZ 15.-16.5. pá-so 9-17 hod., stavební výstava pro Karlovarský kraj

Do temnoty, zpověď českého vojáka v Afghánistánu 

Šperk ve stylu Art deco Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 20.5. st 16 hod., výtvarná dílna Z. Bílkové

Zdeněk Lukeš - Mé oblíbené stavby II Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 22.5. pá 19 hod., přednáška známého historika architektury

Filosofie, ideologie a politika Fara Rybáře, nám. 17 listopadu, info % 607 805 455 CZ 22.5. pá 19 hod., přednáška V. Němce, Ph.D.

Karlovarské bioslavnosti Farma Kozodoj, Rolavská 638, % 608 981 814 CZ 23.5. so 10-18 hod., zábava i poznání

Výtvarná dílna Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 23.5. so 15 hod., k výstavě V. Škody


UVÁDÍ NEJSLAVNĚJŠÍ OPERETU VŠECH DOB

OSK AR NEDBAL

P O LS K Á K R E V 12. května v 19.30 hod. Představení Divadla J.K. Tyla Plzeň STÄDTISCHES THEATER IN KARLSBAD präsentiert die berühmteste Operette aller Zeiten Oskar Nedbal: POLNISCHES BLUT • 12. Mai um 19.30 Uhr Vorstellung des Theaters J.K. Tyl Pilsen KARLOVY VARY MUNICIPAL THEATRE presents the most famous operetta of all times Oskar Nedbal: THE POLISH BLOOD • May 12th at 7.30 p.m. A performance of J.K. Tyl Theatre Plzeň КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР представляет cамyю знаменитую оперетту всех времен Оскар Недбал: ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ • 12 мая в 19.30 час. Спектакль Театра им. И.К. Тыла, Пльзень % +420 353 225 621, +420 353 225 537 • E-mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz,

www.karlovarskedivadlo.cz

Divadlo • Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 4.5. po 19.30 hod., Jinoznění, pokus o rozeznění hudebních nástrojů, hraček a vlastních hudebních výtvorů jako cesty do světa

Hvězdárna • Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. CZ

fantazie. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo. 6.5. st 19.30 hod., L. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svěrák: Lijavec, hra s opravdovým deštěm. Hrají: Z. Svěrák, P. Brukner/J. Weigel, M.Čepelka/G. Rumlena ad. Režie: L. Smoljak. Divadlo Járy Cimrmana. 7.5. čt 19.30 hod., I. Dousková: Hrdý Budžes, žákyně druhé třídy ZDŠ Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmi­ letého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Hrají: B. Hrzánová, J. Vlčková/M. Šiková, L. Jeník. Režie: J. Schmiedt. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram. 12.5. út 19.30 hod., O. Nedbal: Polská krev, ruská předloha, rakouské libreto, polské prostředí, česká hudba = vídeňská opereta. Jeden z nejslavnějších a nejhranějších operetních titulů. Účinkují: T. Bartůněk/D. Tolaš, A. Klamo/R. Sehnoutková, J. Březina/J. Moravec ad. Dirigent: P. Kantořík/J. Petrdlík. Režie: J. Ježek. Divadlo J.K. Tyla Plzeň. 14.5. čt 19.30 hod., R. Cooney, J. Chapman: Do ložnice vstupujte jednotlivě, i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná... Hrají: M.Bočanová/K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas/M. Zounar ad. Režie: A. Procházka. Divadelní společnost Háta Praha.

17.5. ne 19.30 hod., P. Valentine: Láska mezi nebem a zemí, ­romantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to dokonce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové… Hrají: B. Štěpánová, K. Beseda, L. Domesová ad. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 28.5. čt 19.30 hod., M. Riml: Sex pro pokročilé, jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Hrají: J. Krausová a K. Roden. Režie: D. Abrahámová. Studio Dva Praha. 31.5. ne 15 hod., Saxana dětem, pásmo písniček a soutěží. Hraje a zpívá: P. Černocká a J. Pracný. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 12.5. Di 19.30 Uhr, O. Nedbal: Polnisches Blut, Operette. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN May 12th Tue 7.30 p.m., O. Nedbal: Polish Blood, operetta. Music programmes - see the section Concerts. RU 12.5. вт 19.30 час., О. Недбал: Польская кровь, оперетта. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

každou st, čt, pá, so 16, 17, 18 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro dospělé. 17.5. ne 15 hod., Astronomické odpoledne, Jupiter - největší planeta Sluneční soustavy. Program pro děti, astronomická přednáška. 22.-24.5. pá-ne, Pojď s námi pozorovat meteory, astronomický víkend. DE täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421. WWW.PROMENADA.CZ

47


Galerie Galerien • Galleries • Галереи

Hotel Imperial • Oтель Империал

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112 Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Virtuální prostor - Vladimír Škoda - originální umělecká instalace sochaře, grafika a kreslíře působícího ve Francii, do 14.6. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Vladimír Škoda - Kunstinstallation des Bildhauers, Grafikers und Zeichners, bis zum 14.6. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Vladimír Škoda - art installation of a sculptor, graphic artist and painter, till Jun 14th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Владимир Шкода - художественная инсталляция скульптора, графика и рисовальщика, до 14.6.

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

CZ Nikol Starostová - fotografie, do 3.5. Zdeněk Pátek - obrazy, vernisáž 4.5. v 17 hod., do 7.6. DE Nikol Starostová - Fotografien, bis zum 3.5. Zdeněk Pátek - Bilder, vom 4.5. bis 7.6. EN Nikol Starostová - photographs, till May 3rd. Zdeněk Pátek - paintings, from May 4th till Jun 7th. RU Никол Старостова - фотографии, до 3.5. Зденек Патек - живопись, с 4.5 до 7.6.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

• Sun Gallery - Blue House, Jarní 428/1, % 353 207 321 Sanssouci Junior Glass Match, do 10.7. Sanssouci Junior Glass Match, bis zum 10.7. EN Sanssouci Junior Glass Match, till Jul 10th. RU Sanssouci Junior Glass Match, до 10.7. CZ

DE

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 CZ Jaroslav Klát ml. - olejomalby, do 10.5. Hořínek & Knapek & Šteker - obrazy, vernisáž 11.5. v 17 hod., do 12.7. DE Jaroslav Klát Jr. - Ölgemälde, bis zum 10.5. Hořínek & Knapek & Šteker - Bilder, vom 11.5. bis 12.7. EN Jaroslav Klát Jr. - oils, till May10th. Hořínek & Knapek & Šteker - paintings, from May 11th till Jul 12th. RU Ярослав Клат-младший - живопись маслом, до 10.5. Горжинек & Кнапек & Штекер - живопись, с 11.5. до 12.7.

Drahomíra

Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics works, sculptures, ceramics, glass. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло.

Minea • Минеа

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ Eva Hašková - grafiky, ilustrace, vernisáž 6.5. v 17 hod., do 30.6.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ Re-kreace - příběh odpadu, který dostal druhou šanci na život, do 26.6.

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád - Stanislav Holý ilustrace, grafické cykly a interaktivní objekty autora, který svou tvorbu zasvětil dětem, do 28.6. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Stanislav Holý - Illustrationen, graphische Zyklen und interaktive Objekte, bis zum 28.6. EN History of the building. Permanent exhibition. Stanislav Holý - Illustrations, graphic cycles and interactive objects, till Jun 28th. RU История объекта. Постоянная выставка. Станислав Голы - иллюстрации, графические циклы и интерактивные объекты, до 28.6. CZ

48

WWW.PROMENADA.CZ

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766

Krajská knihovna

Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas EN Selling exhibition of glass RU Выставка-продажа стекла CZ

DE

Na Ochozu Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 Přírodní léčivé zdroje Karlových Varů, do 31.5. Naturheilquellen Karlsbads, bis zum 31.5. EN Natural curative sources of Karlovy Vary, till May 31st. RU Природные лечебные источники Карловых Вар, до 31.5. CZ

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz

DE

CZ Návraty volyňských Čechů, do 28.5. Fotoklub FOS Sokolov - fotografie, vernisáž 4.5. v 16.30 hod., do 26.6.


Muzea Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей T.G. Masaryka 57, ☎ 359 578 142, www.becherovka.cz CZ Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. 13.5. st 18-20.30 hod., Noc literatury, čtení v rámci celoevropského projektu. 16.5. so 18-23 hod., Noc muzeí, večerní tématické prohlídky. DE Halle der Traditionen, Besichtigung Historischer- und Produktionskeller, Videos, Kostprobe. 16.5. Sa 18-23 Uhr, Thematische Abendbesichtigungen EN Hall of traditions, sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. May 16th Sat 6 p.m.-11 p.m., Evening theme round tours RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация. 16.5 сб 18-23 час., Вечерние тематические экскурсии

Sklářské museum Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер Kpt. Jaroše 19, ☎ 353 416 112, www.moser-glass.com CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-yearlong history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница Mariánskolázeňská 2, ☎ 739 604 849, www.cisarskelazne.cz CZ Zanderův sál a okolí, Císařská koupelna, prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. DE Zander-Saal und Umgebung, Kaiserbad, Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. EN Zander Hall and the surroundings, Imperial Bathroom, a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. RU Зал Цандера, Императорская ванная, осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка.

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, ☎ 773 224 445, www.houseofwax.eu Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка. CZ

Sport • Спорт Mattoni 1/2maraton Karlovy Vary 2015 23.5. so, centrum města, start a cíl: u Hlavní pošty 16 hod., rodinný běh 18 hod., hlavní závod, štafety, 2run 10+11 km

Basketbal • Basketball • Баскетбол

• KV Arena, Západní 1812/73, ☎ 359 909 194 29.-31.5. pá-ne, Mezinárodní basketbalový turnaj žen

Bowling • Боулинг

• Eurobar Morava Bowling, Závodu míru 851, ☎ 353 549 324, www.bohemiagames.cz • Four Bowl, Polská 1, ☎ 353 579 028, www.profi-bowling.cz • Hotel Savoy Westend, Petra Velikého 16, ☎ 359 018 888, www.savoywestend.cz • Sanatorium Bristol, Sadová 19, ☎ 353 348 615, www.bristolgroup.cz • SeaBowl, Úvalská 28, ☎ 353 228 236, www.seabowl.cz • U Pařilů, Nové domky 655, ☎ 353 566 471, www.bowlinguparilu.sweb.cz

Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, ☎ 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, ☎ 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, ☎ 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, ☎ 721 157 534, www.golfhaje.com

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, ☎ 353 592 120, www.racingclub.cz

• Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., ☎ 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

Kulturistika • Kulturistik • Bodybuilding • Культуризм

• Thermal, I.P. Pavlova 11, ☎ 359 001 111 30.5. so, Mezinárodní mistrovství ČR v naturální kulturistice

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, ☎ 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, ☎ 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, ☎ 359 909 200, www.kvarena.cz

Squash, Ricochet • Сквош, Рикошет

• Ricochet Sport-centrum, Truhlářská 19, ☎ 602 414 694, www.squash-ricochet.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, ☎ 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz

Tenis • Tennis • Теннис

• TC Gejzírpark, Slovenská 5a, ☎ 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, ☎ 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, ☎ 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz WWW.PROMENADA.CZ

49


Kina Kino Čas

T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.5. pá 14 hod., 1.-3.5. pá-ne 17 hod. - 3D, 20 hod., Avengers: Age of Ultron, USA 2015, T/Č, #. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému nebezpečí. 2.-3.5. so-ne 15 hod., Zvonilka a tvor Netvor (The Legend of the Never Beast), USA 2014, Č, #. Další strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 4.-6.5. po-st 17 hod., Je prostě báječná (She’s Funny That Whay), USA 2014, T, #. Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek.

21.-24.5. čt-ne 19.30 hod., 25.-27.5. po-st 17 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 23.-24.5. so-ne 15 hod. - 3D, Hurá na fotbal (Metegol), Arg./ USA 2013, Č, #. Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svoji vytouženou lásku. 25.-27.5. po-st 19.30 hod. - 3D, Poltergeist, USA 2015, T, 15N. Nové zpracování legendárního hororového příběhu. 28.-29.5. čt-pá 17 hod., Divoká dvojka (Hot Pursuit), USA 2015, Č, 12N. Dvě ozbrojené a tak trochu nebezpečné krásky na útěku. 28.-31.5. čt-ne 19.30 hod. - 3D, San Andreas, USA 2015, T, #. Tektonický zlom San Andreas ohrožuje lidstvo. 30.-31.5. so-ne 15 hod. - 3D, Hurá na fotbal (viz 23.-24.5.) 30.-31.5. so-ne 15 hod., Avengers: Age of Ultron (viz 1.5.)

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

4.-6.5. po-st 19.30 hod., Ex Machina, USA/VB 2015, T, 15N. Kde končí umělá inteligence a začíná člověk? 7.-8.5. čt-pá 17 hod., Dejte mi pokoj (Une heure de tranquillité), Fr. 2014, T, #. Michel, vášnivý milovník hudby, si chce jen poslechnout novou desku… 7.-8.5. čt-pá 19.30 hod. - 3D, 9.-10.5. so-ne 17 hod. - 3D, 20 hod., 11.-12.5. po-út 19.30 hod. - 3D, Avengers: Age of Ultron (viz 1.5.) 9.-10.5. so-ne 15 hod., Popelka (Cinderella), USA 2015, Č, #. Nejnovější verze klasické pohádky. 11.-12.5. po-út 17 hod., Ex Machina, USA/VB 2015, T, 15N. Kde končí umělá inteligence a začíná člověk? 13.5. st 17 hod., Cesta na Měsíc (Le voyage dans la lune), Fr. 1902/2011, T, 12N. Velké dobrodružství jednoho z průkopníků filmu Georgese Mélièse. Barevná verze původní zrestaurované kopie. 13.5. st 19.30 hod., Diplomacie (Diplomatie), Fr./Něm. 2014, T, #. 25. srpna 1944 Spojenci vstupují do Paříže. Němci ji však chtějí vyhodit do povětří. 14.5. čt 17 hod., Paříž - Manhattan (Paris - Manhattan), Fr. 2012, T, 12N. Okouzlující romantická komedie vzdávající hold W. Allenovi. 14.-20.5. čt-st 19.30 hod. - 3D, Šílený Max: Zběsilá cesta (Mad Max: Fury Road), Austral. 2015, T, 15N. Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, se vydává na osamělou pouť. 15.5. pá 17 hod. - 3D, Sbohem jazyku (Adieu au Langage), Fr. 2014, T, 15N. J.-L.Godard a jeho vnímání vztahu muže a ženy. 16.-17.5. so-ne 15 hod., Pírkovo dobrodružství (Gus - Petit oiseau, grand voyage), Fr. 2014, Č, #. Ptačí sirotek nevyniká ani krásou, ani sokolí silou… 16.5. so 17 hod., Velký závod (Le Grande boucle), Fr. 2013, T, #. Naděje umírá poslední a žlutý cyklistický dres už není jen snem. 17.5. ne 17 hod., Láska na první boj (Les Combattans), Fr. 2015, T, #. V armádě jde o život, v lásce o přežití. 18.-20.5. po-st 17 hod., Ladíme 2 (Pitch Perfekt 2), USA 2015, T, #. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella. 21.-24.5. čt-ne 17 hod., Země zítřka (Tomorrowland), USA 2015, T, #. Nebezpečná pouť za tajemstvím záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. 50

WWW.PROMENADA.CZ

1.-3.5. pá-ne 14.30 hod., Zvonilka a tvor Netvor (The Legend of the Never Beast), USA 2014, Č, #. Další strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 1.-3.5. pá-ne 17, 20 hod., 4.5. po 20 hod., Avengers: Age of Ultron, USA 2015, Č/T, #. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému nebezpečí. 5.-6.5. út-st 19.30 hod., Je prostě báječná (She’s Funny That Whay), USA 2014, T, #. Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. 7.5. čt 19.30 hod., Hledání Vivian Maier, viz Filmový klub. 8.-10.5. pá-ne 14.30 hod., SpongeBob ve filmu: Houba na suchu (SpongeBob SquarePants 2), USA 2015, Č, #. SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče U Křupavého kraba. 8.5. pá 17 hod., Diplomacie (Diplomatie), Fr./Něm. 2014, T, #. 25. srpna 1944 Spojenci vstupují do Paříže. Němci ji však chtějí vyhodit do povětří. 8.5. pá 19.30 hod., 9.5. so 17, 19.30 hod., 10.5. ne 17 hod., Avengers: Age of Ultron (viz 1.-3.5.) 10.5. ne 19.30 hod., Divočina (Wild), USA 2014, T, #. Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno se kolem něj hroutí. 11.5. po 19.30 hod., Kód Enigmy (The Imitation Game), USA 2014, T, #. V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika A. Turinga. 12.5. út 17 hod., Teorie všeho (The Theory of Everything), VB 2014, T, #. Životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. 12.5. út 19.30 hod., Velká nádhera (La grande bellezza), It. 2013, T. 15N. Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem. 14.5. čt 19.30 hod., Čtyřikrát, viz Filmový klub. 15.5. pá 19.30 hod., 16.-17.5. so-ne 17, 19.30 hod., Šílený Max: Zběsilá cesta (Mad Max: Fury Road), Austral. 2015, T, 15N. Šílený Max se, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, se vydává na osamělou pouť. 16.-17.5. so-ne 14.30 hod., Konečně doma (Home), USA 2015, Č, #. Planeta Země je ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový domov, a všichni lidé se musejí vystěhovat. 18.-19.5. po-út 19.30 hod., Ladíme 2 (Pitch Perfekt 2), USA 2015, T, #. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella. 20.5. st 19.30 hod., Zabijáci (Fasandraeberne), Dánsko 2014, T, 15N. Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Speciální policejní oddělení Q otevírá další odložený případ.. 21.5. čt 19.30 hod., Okno do dvora, viz Filmový klub. 22.-23.5. pá-so 17 hod., Země zítřka (Tomorrowland), USA 2015, T, #. Nebezpečná pouť za tajemstvím záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. 22.-23.5. pá-so 19.30 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 23.-24.5. so-ne 14.30 hod., Hurá na fotbal (Metegol), Arg./USA 2013, Č, #. Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svoji vytouženou lásku.

25.-26.5. po-út 19.30 hod., Poltergeist, USA 2015, T, 15N. Nové zpracování legendárního hororového příběhu. 26.5. út 17 hod., Vybíjená, ČR 2015, 15N. Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí podle románu M. Viewegha. 27.5. st 19.30 hod., Život je život (viz 22.-23.5.) 28.5. čt 19.30 hod., Proti přírodě, viz Filmový klub. 29.-30.5. pá-so 19.30 hod., Dítě číslo 44 (Child 44), USA 2015, T, 15N. S kariérou a životem na padrť začne Lev Děmidov hledat sériového vraha. 30.-31.5. so-ne 14.30 hod., Píseň moře (Song of the Sea), Ir./Dán. 2014, Č, #. Život rodiny na osamělém majáku se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. 30.-31.5. so-ne 17 hod., San Andreas, USA 2015, T, #. Tektonický zlom San Andreas ohrožuje lidstvo. 31.5. ne 19.30 hod., Život je život (viz 22.-23.5.)

Filmový klub Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366, www.fkkv.cz 7.5. čt 19.30 hod., Hledání Vivian Maier, USA 2013. Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila více než 100.000 dechberoucích fotografií. Žádnou z nich ale nikomu neukázala. Režie: J. Maloof, Charlie Siskel. 14.5. čt 19.30 hod., Čtyřikrát, It./ Něm./Švýc. 2010. Snímek na pomezí hraného a dokumentárního filmu je zasazen do odlehlých částí jižní Itálie. Nejprve nám přiblíží každodenní život starého pastýře koz, poté režisér obrací naši pozornost na čerstvě narozené kůzle a nakonec sledujeme mohutnou jedli, kterou lesníci pokácí, aby ji zpracovali na dřevěné uhlí. Režie: M. Frammartino. 21.5. čt 19.30 hod., Okno do dvora, USA 1954. Fotograf J.B. Jeff Jeffries je kvůli zlomené noze odkázán na kolečkové křeslo. Jeho společníkem se v dlouhých chvílích stane okno vedoucí přímo do dvora, odkud má Jeff výhled do bytů svých sousedů… Režie: A. Hitchcock.

28.5. čt 19.30 hod., Proti přírodě, Norsko 2014. Cesta do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Režie: O. Giæver. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

inzerce

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, www.carlsbad-plaza.com Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, www.pupp.cz ★★★★★ Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, www.atlantic-palace.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, www.quisisana-palace.com Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.retroriverside.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, www.savoywestend.cz ★★★★ SUPERIOR Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, www.aquamarina.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, www.hotel-dvorak.cz Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.spa-hotel-imperial.cz Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.olympiahotel.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, www.royalregent.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, www.schlosspark.cz ★★★★ Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, www.aura-palace.cz Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, www.bristolgroup.cz Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, www.cajkovskij.com Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, www.cajkovskij.com Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, www.hoteldvorana.cz Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, www.interhotel-central.cz Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, www.jeandecarro.com Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.kolonada.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, www.krasnakralovna.cz Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz

Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.hotelpalacky.cz Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, www.richmond.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.hotelromance.cz Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, www.salvatorhotel.com Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, www.hotelsalve.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, www.panoramahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.hotelsmetana.cz Spa Resort Sanssouci, U Imperialu 11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, www.villa-charlotte.cz Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.villaritter.com Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.windsor-carlsbad.cz ★★★ SUPERIOR Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz ★★★ Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, www.pension-amadeus.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, www.anglickydvur.com Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, www.eurohotelkv.cz

Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой

WWW.PROMENADA.CZ

51


52

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

53


НАТУРАЛЬНАЯ КАРЛОВАРСКАЯ

ГЕЙЗЕРНАЯ СОЛЬ PŘÍRODNÍ SŮL Z KARLOVARSKÝCH MINERÁLNÍCH PRAMENŮ Karlovarská Vřídelní sůl - vaše zdraví z hlubin země. Originální produkt je k dostání pouze u našich autorizovaných prodejců! Карловарская Гейзерная соль - ваше здоровье из недр земли. Приобретайте продукт толко в оригинальной упаковке у наших официальных партнеров!

SAL CAROLINUM - VŘÍDELNÍ SŮL ...целебный источник - у Вас дома! ...продолжение следует.

! Мы с Вами... а егд www.salcarolinum.com

вс


Lenka Andělová

PAMÁTNÝ SLOUP NA POČASÍ

Tichý pozorovatel lázeňského cvrkotu A Memorable Weather Column

A Quiet Observer of the Spa Teeming with People Možná ani netušíte, kolem jakého skvostu se na mariánskolázeňské promenádě procházíte. Historický sloup na počasí je totiž skrytý mezi stromy. Půjdete-li od Zpívající kolonády pravou stranou promenády k pavilonu Karolinina pramene, zastavte se u dvou vzrostlých lísek tureckých a pod jejich převislými větvemi objevíte skvost. Stojí tu historický sloup na počasí, který pochází ze sklonku 19. století a je dokladem umělecké práce s litinou té doby. V horní části sloupu najdete vodní nymfy a postavu Neptuna, antického boha pramenícího vodstva. Na vrcholu pak planetu a ukazatel světových stran. Dnes už sloup neslouží svému původnímu účelu, proto ve vitríně není barometr ani teploměr, ale většinou propagační materiály o městě. Krásný litinový sloup je tichým pozorovatelem lázeňského cvrkotu. Věnujte mu chvilku pozornost.

Denkwürdige Wettersäule

Ein stiller Beobachter des Menschengewimmels im Kurort Vielleicht ahnen Sie gar nicht, an was für einem Juwel Sie auf der Promenade in Marienbad vorbeigehen. Die historische Wettersäule ist nämlich unter Bäumen versteckt. Wenn Sie von der Singenden Fontäne die rechte Seite der Promenade entlang zum Pavillon der Karolinen-­ Quelle gehen, bleiben Sie eine Weile bei zwei hochstämmigen türkischen Haselsträuchern stehen. Unter ihren schwebenden Zweigen entdecken Sie ein Juwel. Es steht hier eine historische Wettersäule, die aus dem späten 19. Jahrhundert stammt und ein Bespiel des Gusseisen-Kunstwerks jener Zeit ist. Auf dem oberen Teil der Säule finden Sie Wassernixen und die Figur von Neptun, dem römischen Gott der fliessenden Gewässer und des Meeres. Auf dem Gipfel sind dann ein Planet und ein Zeiger in vier Himmelsrichtungen. Heute dient die Säule nicht mehr zu ihrem ursprünglichen Zweck und darum finden Sie heute im Schaukasten kein Barometer oder Thermometer mehr, sondern meistens Werbematerialien über die Stadt. Die wunderschöne EisenSäule ist ein stiller Beobachter des Menschengewimmels im Kurort. Widmen Sie ihr für eine Weile Ihre Aufmerksamkeit. 56

WWW.PROMENADA.CZ

You may not have an idea of what jewel you pass in the promenade of Mariánské Lázně. The historical weather column in hidden among the trees. If you walk along the right side of the promenade from the Singing Fountain to the pavilion of the Caroline Spring, make a stop at two high-grown Turkish hazel trees and you will discover a jewel under their overhanging branches. The historical weather column which stands here dates from the late 19th century. It is an example of a cast iron work of art of those days. There are nymphs and a figure of Neptune, the ancient god of freshwater and the sea, in the upper part of the column and a planet and arrows pointing to cardinal points on its top. Today the column is not used for its original purpose any more and that is why you will find neither a barometer nor a thermometer in the glass case, but there are usually materials publicizing the town. The beautiful cast iron column is a quiet observer of the spa and people in it. Pay some attention to it for a while.

Старинный погодный информер

Тихий наблюдатель курортного гомона

Возможно, что, идя по мариансколазеньскому парку, вы даже не представляете, около какого сокровища проходите. Старинный столп - погодный информер - скрывается среди деревьев. Если вы пойдете от „поющей“ колоннады по правой стороне аллеи к павильону источника Каролины, остановитесь у двух высоких орешников, и под их ниспадающими ветвями вы увидите его старинный погодный информер, установленный здесь в конце 19 века. Этот столп является образцом прикладного искусства того времени - художественной обработки чугуна. В верхней части столпа вы найдете водных нимф и фигуру Нептуна, античного бога струящейся воды, а на вершине - планету и указатель сторон света. Ныне столп уж не служит своей первоначальной цели, поэтому в витрине вы не найдете ни барометра, ни термометра, а только рекламу города. Красивый чугунный столп тихо наблюдает за курортным гомоном. Уделите ему минуту внимания.


Kulturní akce Kulturveranstaltungen v Mariánských Lázních in Marienbad im Jahre 2015 v roce 2015 Oslavy osvobození, 2.5. Vzpomínková akce, při které si připomínáme osvobození našeho města americkou armádou.

Befreiungsfeier, 2.5. Erinnerungsfeier anlässlich der Befreiung unserer Stadt durch die amerikanische Armee.

Zahájení lázeňské sezóny, 8.-10.5. Svěcení pramenů, bohatý doprovodný program.

Eröffnung der Kursaison, 8.-10.5. Einweihung der Quellen, ein reiches Begleitprogramm.

Mariánskolázeňské hádankářské slavnosti, červen Řešení křížovek a hádanek o poháry města Mariánské Lázně.

Jazz-Bad, 27.6.-4.7. Das Musikfestival für alle Jazz-Freunde.

Jazzové lázně, 27.6.-4.7. Hudební festival otevřený všem milovníkům jazzu. Kinematograf bratří Čadíků, červenec Promítání českých filmů pod širým nebem. Kapsa plná pohádek a letní divadelní scéna, 6.-19.7. Akce pořádaná formou open-air divadelní scény, představení jsou určena dětem od 3 do 15 let. 6. mariánskolázeňská nokturna, 12.-26.7. Mezinárodní hudební festival a mistrovské kurzy. Mariánskolázeňské kulturní léto, červenec - srpen Představení, která nelze uskutečnit v rámci běžné hudební a divadelní nabídky. 10. mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina, 10.-12.8. 56. Chopinův festival, 13.-23.8. Mezinárodně uznávaný festival, jednou za dva roky rozšířen o klavírní soutěž. Mariánský podzim, 17.-20.9. Mezinárodní folklorní festival. Svatováclavské setkání lidí dobré vůle, 26.9. Akce pořádaná ke státnímu svátku, kterým si připomínáme smrt patrona českých zemí svatého Václava. Vznik samostatného československého státu, 28.10. Tradiční vzpomínková akce u příležitosti oslav vzniku československého státu. Mariánskolázeňský vánoční trh, prosinec Adventní zvyky a další doprovodný program.

Kinematograph der Brüder Čadík, Juli Tschechische Filme unter freiem Himmel. 6. Marienbader Nokturnen, 12.-26.7. Internationales Musikfestival und Meisterkurse. Marienbader Kultursommer, Juli - August Vorstellungen, die man im Rahmen des üblichen Musik- und Theaterangebots nicht realisieren kann. 10. internationaler Fryderyk ChopinKlavierwettbewerb, 10.-12.8. 56. Chopin-Festival, 13.-23.8. Das in der Welt anerkannte Festival, einmal in zwei Jahren bereichert es ein Klavierwettbewerb. Marienbader Herbst, 17.-20.9. Internationales Folklorefestival. Hlg. Wenzelszusammentreffen der Leute guten Willens, 26.9. Veranstaltung anlässlich des staatlichen Feiertags, der an den Schutzheiligen der tschechischen Länder, Wenzel, erinnert. Entstehung der Tschechoslowakischen Republik, 28.10. Traditionelle Erinerungsveranstaltung anlässlich der Feier, die an die Gründung des unabhängigen tschechoslowakischen Staates erinnert. Marienbader Weihnachtsmarkt, Dezember Adventsitten und weiteres Begleitprogramm.

Silvestr, 31.12.

Silvester, 31.12.

Změna programu vyhrazena.

Programmänderungen vorbehalten.

57 www.marianskelazne.cz, www.muml.cz WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 58

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. TÝDENNÍ ROZVRH SKLADEB • WÖCHENTLICHER PLAN DER KOMPOSITIONEN WEEK´S PLAN OF COMPOSITIONS • НЕДЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

17

19

20

21

22

po • Mo • Mon • пн út • Di • Tue • вт čt • Do • Thu • чт čt • Do • Thu • чт pá • Fr • Fri • пт so • Sa • Sat • сб ne • So • Sun • вс

A B C D E F G

B C D E F G H

C D E F G H A

D E F G H A B

E F G H A B C

F G H A B C D

G H A B C D E

F

H A B C D E G

A B C D E F H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením * Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung * Show with illumination in the evening * Вечером проекция с освещением A P. Hapka: Hudba pro Fontánu B V. Petrov: Nokturno in G C G. Rossini: Lazebník Sevilský - předehra D Vangelis: Dobytí ráje 1492 - Conquest of Paradise

E G. Verdi: Nabucco - Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“ F L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová G E. Morricone: Tenkrát na Západě H C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go On „Titanic“

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltavam, J W.A. Mozart: Malá noční hudba, K A. Bocelli: Vivo Per Lei, Romanza

WWW.PROMENADA.CZ

59


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

60

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

61


Zahájení lázeňské sezóny 2015

Eröffnung der Kursaison 2015 • Opening of the Spa Season 2015 • Открытие курортного сезона 2015 CZ

8.5. pá 14-19 hod., Arnika, Promenáda Bad Homburg, kolonáda, Jarmark, lidová řemesla, stánky. 14.45-15.30 hod., před hotelem Bohemia, Průvod Dechového orchestru mladých a mažoretek 15.30-21 hod., kolonáda, Hudební a taneční vystoupení 19.30 hod., Společenský dům Casino, Slavnostní symfonický koncert, B. Smetana: Má vlast, ZSO. Dirigent: M. Peschík.

9.5. so 9-18 hod., kolonáda, Mariánské Lázně ve fotografii, výstava. 9-19 hod., Arnika, Promenáda Bad Homburg, kolonáda, Jarmark, lidová řemesla, stánky. 9.15 hod., kolonáda, Akordeonový soubor Alexandra Smutného 10 hod., Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Slavnostní mše 10.15 hod., kolonáda, Pěvecký sbor Fontána 11 hod., kolonáda, Zahájení letní lázeňské sezóny 2015, žehnání pramenům 12.30-18 hod., kolonáda, Hudební a taneční vystoupení 14-17 hod., před hotelem Bohemia, Westernová dětská farma 15.30 hod., hotel Cristal Palace, Odhalení nového pítka Augustinova pramene a pramene Edwarda VII. 16 hod., Park Boheminium, Odhalení modelu vodního mlýna ve Slupi 20 hod., kolonáda, Karel Gott a Boom! Band Jiřího Dvořáka 21.30 hod., kolonáda, Ohňostroj

10.5. ne 9-17 hod., Arnika, Promenáda Bad Homburg, kolonáda, Jarmark, lidová řemesla, stánky. 9.30-17 hod., kolonáda, Kolonáda plná hudby, zpěvu a tance 13 hod., Mariánskolázeňská švihácká cyklojízda 14 hod., Městské divadlo, Férie o Mariánských Lázních, Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně.

DE

8.5. Fr 14-19 Uhr, Arnika, Promenáda Bad Homburg, Kolonnade, Handwerksmarkt 14.45-15.30 Uhr, vor dem Hotel Bohemia, Umzug der Blaskapelle der Jungen und Majoretten 15.30-21 Uhr, Kolonnade, Musik- und Tanzveranstaltungen 19.30 Uhr, Gesellschaftshaus Casino, Feierliches Symphoniekonzert

9.5. Sa

May 10th Sun

9-18 Uhr, Kolonnade, Marienbad auf Fotografien 9-19 Uhr, Arnika, Promenáda Bad Homburg, Kolonnade, Handwerksmarkt 9.15 Uhr, Kolonnade, Akkordeon-Orchester 10 Uhr, Kirche Maria Himmelfahrt, Feierliche Messe 10.15 Uhr, Kolonnade, Sängerchor Fontána 11 Uhr, Kolonnade, Eröffnung der Kurbadsaison 2015 12.30-18 Uhr, Kolonnade, Musik- und Tanzveranstaltungen 15.30 Uhr, Hotel Cristal Palace, Enthüllung der Trinkbrunnen bei Mineralquellen Augustin und Edward VII. 20 Uhr, Kolonnade, Karel Gott und Boom! Band 21.30 Uhr, Kolonnade, Feuerwerk

9 a.m.-5 p.m., Arnika, Promenáda Bad Homburg, сolonnade, Handicraft Market 9.30 a.m.-5 p.m., colonnade, Music and dance performances

10.5. So 9-17 Uhr, Arnika, Promenáda Bad Homburg, Kolonnade, Handwerksmarkt 9.30-17 Uhr, Kolonnade, Musik- und Tanzveranstaltungen Im Verlaufe der Feier finden im Stadzentrum auch weitere Veranstaltungen statt.

May 8th Fri 2 p.m.-7 p.m., Arnika, Promenáda Bad Homburg, colonnade, Handicraft Market 2.45 p.m.-3.30 p.m., by the Bohemia hotel, A procession of the Brass Orchestra of the Young and Majorettes 3.30 p.m.-9 p.m., colonnade, Music and dance performances 7.30 p.m., Casino social house, Gala symphony concert

May 9th Sun 9 a.m.-6 p.m., colonnade, Mariánské Lázně in photographs 9 a.m.-7 p.m., Arnika, Promenáda Bad Homburg, colonnade, Handicraft Market 9.15 a.m., colonnade, Accordion Orchestra 10 a.m., Assumption Church, Festive mass 10.15 a.m., colonnade, Vocal ensemble Fontána 11 a.m., Grand opening of the 2015 Spa Season 0.30 p.m.-6 p.m., colonnade, Music and dance performances 3.30 p.m., Cristal Palace Hotel, Unveiling of the new drinking fountains at the Augustin Spring and the Edward VII Spring 8 p.m., colonnade, Karel Gott and Boom! Band 9.30 p.m., colonnade, Fireworks

Карловы Вары ВСЕМИРНАЯ ЗДРАВНИЦА

RU

8.5 пт 14-19 час., колоннада, Променада Bad Homburg, Арника, Ярмарка ремесел 14.45-15.30 час., перед отелем Bohemia, Парад Молодежного духового оркестра и мажореток 15.30-21 час., колоннада, Музыкальные и танцевальные представления 19.30 час., Дом Casino, Торжественный симфонический концерт

9.5 сб

EN

KROK ZA KROKEM

Other performances will take place in the town centre in the course of the celebrations.

9-18 час., колоннада, Марианские Лазни в фотографиях 9-19 час., колоннада, Променада Bad Homburg, Арника, Ярмарка ремесел 9.15 час., колоннада, Ансамбль аккордеонистов 10 час., храм, Торжественное богослужение 10.15 час., колоннада, Вокальный ансамбль Fontána 11 час., колоннада, Открытие курортного сезона 2015 12.30-18 час., колоннада, Музыкальные и танцевальные представления 15.30 час., отель Cristal Palace, Открытие новых источников Августина и Эдуарда VII 20 час., колоннада, Карел Готт и Boom! Band 21.30 час., колоннада, Фейерверк

10.5 вс 9-17 час., колоннада, Променада Bad Homburg, Арника, Ярмарка ремесел 9.30-17 час., колоннада, Музыкальные и танцевальные представления В ходе празднований в центре города состоятся прочие представления.

Schritt für Schritt • Step by Step • Шаг за шагом Nejlepší průvodce městem • Der beste Stadtführer The best guide to the town • Лучший экскурсовод по городу Mariánské Lázně • Marienbad • Марианские Лазни

Františkovy Lázně KROK ZA KROKEM

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары Františkovy Lázně • Franzensbad • Франтишковы Лазни

История • Современность • Возможности 90135_KK_KV_CMYK_AJ.indd 1

17.6.2009 10:54:24

Váš nový průvodce po lázeňském městě

www.spapublishing.cz

Spa Publishing, s.r.o. | Truhlářská 15, K. Vary • tel. 353 222 175, 602 455 366 | martin.janous@promenada.cz 62

WWW.PROMENADA.CZ


Divadlo Theater • Theatre • Театр

komorní příběh jednoho herce. Divadelní spolek Frída Brno. 17.5. ne 15 hod., V. Kracík: Pohádky z Mléčné dráhy, veselá sci-fi pohádka. Divadlo Tramtárie Olomouc. 21.5. čt 19.30 hod., M. Doleželová, R. Vencl: Královny, tři ženy v jednom lázeňském pokoji. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 27.5. st 19.30 hod., M. Camoletti: Byt na inzerát, vtipná komedie. Divadelní společnost Háta Praha.

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036 www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. 5., 19.5. út 14 hod., 12., 26.5. út 14-17 hod., Prohlídky divadla 5.5. út 19.30 hod., L. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svěrák: Lijavec, hra s opravdovým deštěm. Hrají: Z. Svěrák, P. Brukner/J. Weigel, M. Čepelka/G. Rumlena ad. Režie: L. Smoljak. Divadlo Járy Cimrmana. 7.5. čt 19.30 hod., M. Camoletti: Láska, sex a žárlivost, komedie plná italského temperamentu. GOA Mariánské Lázně. 14.5. čt 19.30 hod., T. Jachymek, J. Nvota: Kolega Mela Gibsona, CZ

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

DE 5., 19.5. Di 15 Uhr, 12., 26.5. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN May 12th, 26th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 12., 26.5 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

15.5. pá 19.30 hod., Bel Canto, slavné árie z oper G. Verdiho, G. Pucciniho, R. Wagnera a G. Bizeta, F. Friess-soprán, W. Tao-tenor. Dirigent: M. Peschík. 22.5. pá 19.30 hod., Romantický večer, A. Dvořák: Zlatý kolovrat, op. 109, P.I. Čajkovskij: Labutí jezero. Dirigují studenti Vysoké hudební školy v Norimberku pod vedením prof. G. Rumstadta. DE 1., 15., 22.5. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböhmischen Symphonieorchesters EN May 1st, 15th, 22nd Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 1., 15., 22.5 пт 19.30 час., Концерты Западночешского симфонического оркестра

20.5. Mi 19.30 Uhr, Alexander’s Ragtime Band EN May 6th, 13th Wed, 29th Fri 7.30 p.m., Operetta and musical melodies May 20th Wed 7.30 p.m., Alexander’s Ragtime Band RU 6., 13.5. ср, 29.5. пт 19.30 час., Мелодии из оперетт и мюзиклов 20.5 ср 19.30 час., Alexander’s Ragtime Band

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz Reitenbergerova 96, % 354 637 140 www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 1.5. pá 19.30 hod., První máj - lásky čas, L. van Beethoven: Leonore, předehra č. 3, V. Blodek: Koncert pro flétnu a orchestr, G. Bizet: Carmen, výběr - 1. a 2. suita, D. Trávníčková-flétna. Dirigent: K. Linkel.

Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. CZ

CZ 6.5. st 19.30 hod., Na krásném modrém Dunaji, L. Saas-soprán, J. Nociar-tenor, Strauss trio. 13.5. st 19.30 hod., V zajetí paní operety, koncert ZSO, Š. Heřmánková-soprán, M. Vlček-tenor. Dirigent: F. Drs. 20.5. st 19.30 hod., Alexander’s Ragtime Band, americké a české evergreeny. 29.5. pá 19.30 hod., Slavné muzikálové a filmové melodie, F. Löwe, K. Svoboda, L. Bernstein ad. Dirigent: M. Peschík. DE 6., 13.5. Mi, 29.5. Fr 19.30 Uhr, Operetten- und Musicalmelodien

DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treat­ ment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка. WWW.PROMENADA.CZ

63


Galerie Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

In the footsteps of St Adalbert - German and Czech art project, from May 9th till Jun 8th. RU Борнео - Петр Бамбоусек - фотографии, до 8.5. По стопам св. Адальберта - чешско-немецкий художественный проект, с 9.5 до 8.6.

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, ☎ 354 622 740

Městské divadlo, Třebízského 106, ☎ 354 622 036, www.kisml.cz Borneo - Petr Bambousek - fotografie, do 8.5. Po stopách sv. Vojtěcha - česko-německý výtvarný projekt, vernisáž 9.5. v 15 hod., do 8.6. DE Borneo - Petr Bambousek - Fotografien, bis zum 8.5. In den Spuren von Hlg. Adalbert - deutsch-tschechisches Projekt, vom 9.5. bis 8.6. EN Borneo - Petr Bambousek - photographs, till May 8th. CZ

Kino

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, ☎ 354 631 111 CZ DE EN RU

Bohuslava Šenkýřová - fotografie, do 30.6. Bohuslava Šenkýřová - Fotografien, bis zum 30.6. Bohuslava Šenkýřová - photographs, till Jun 30th. Богуслава Шенкиржова - фотографии, до 30.6.

CZ Zářimalby - Vladimír Kiseljov - obrazy, do 6.5. Sára Saudková - fotografie, vernisáž 7.5. v 18 hod., do 2.6. DE Vladimír Kiseljov - Bilder, bis zum 6.5. Sára Saudková - Fotografien, vom 7.5. bis 2.6. EN Vladimír Kiseljov - paintings, till May 6th. Sára Saudková - photographs, from May 7th till Jun 2nd. RU Владимир Киселев - живопись, до 6.5. Сара Саудкова - фотографии, с 7.5 до 2.6.

13.5. st 17 hod., Cesta na Měsíc (Le voyage dans la lune), Fr. 1902/2011, T, 12N. Velké dobrodružství jednoho z průkopníků filmu G. Mélièse. Barevná verze původní zrestaurované kopie. 13.5. st 19.30 hod., Diplomacie (Diplomatie), Fr./Něm. 2014, T, #. 25. srpna 1944 Spojenci vstupují do Paříže. Němci ji však chtějí vyhodit do povětří. 14.5. čt 17 hod., Paříž - Manhattan (Paris - Manhattan), Fr. 2012, T, 12N. Okouzlující romantická komedie vzdávající hold W. Allenovi. 14.5. čt 19.30 hod., Dva dny, jedna noc (Deux jours, une nuit), Fr. 2012, T, 12N. Dostat tučné prémie, nebo zachovat kolegyni pracovní místo? 15.5. pá 17 hod. - 3D, Sbohem jazyku (Adieu au Langage), Fr. 2014, T, 15N. J.-L.Godard a jeho vnímání vztahu muže a ženy. 15.-17.5. pá-ne 19.30 hod. - 3D, Šílený Max: Zběsilá cesta (Mad Max: Fury Road), Austral. 2015, T, 15N. Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, se vydává na osamělou pouť. 16.-17.5. so-ne 15 hod., Pírkovo dobrodružství (Gus - Petit oiseau, grand voyage), Fr. 2014, Č, #. Ptačí sirotek nevyniká ani krásou, ani sokolí silou… 16.5. so 17 hod., Velký závod (Le Grande boucle), Fr. 2013, T, #. Naděje umírá poslední a žlutý cyklistický dres už není jen snem. 17.5. ne 17 hod., Láska na první boj (Les Combattans), Fr. 2015, T, #. V armádě jde o život, v lásce o přežití. 19.-20.5. út-st 17 hod., Ladíme 2 (Pitch Perfekt 2), USA 2015, T, #. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella. 19.-20.5. út-st 19.30 hod., Šílený Max: Zběsilá cesta (viz 15.-17.5.)

21.-24.5. čt-ne 17 hod., Země zítřka (Tomorrowland), USA 2015, T, #. Nebezpečná pouť za tajemstvím záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. 21.-24.5. čt-ne 19.30 hod., 25.-27.5. po-st 17 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 23.-24.5. so-ne 15 hod. - 3D, Hurá na fotbal (Metegol), Arg./ USA 2013, Č, #. Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svoji vytouženou lásku. 25.-27.5. po-st 19.30 hod. - 3D, Poltergeist, USA 2015, T, 15N. Nové zpracování legendárního hororového příběhu. 28.-29.5. čt-pá 17 hod., Divoká dvojka (Hot Pursuit), USA 2015, Č, 12N. Dvě ozbrojené a tak trochu nebezpečné krásky na útěku. 28.-31.5. čt-ne 19.30 hod. - 3D, San Andreas, USA 2015, T, #. Tektonický zlom San Andreas ohrožuje lidstvo. 30.-31.5. so-ne 15 hod., Hurá na fotbal (viz 23.-24.5.) 30.-31.5. so-ne 15 hod., Avengers: Age of Ultron (viz 1.-3.5.)

Sport Спорт

Koloběžky • Roller • Scooters • Самокаты

Bowling

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade -marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

Kino Slavia Nerudova 437, ☎ 354 622 347, www.kinoslavia.cz 1.-3.5. pá-ne 17 hod. - 3D, 20 hod., Avengers: Age of Ultron, USA 2015, T/Č, #. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému nebezpečí. 2.-3.5. so-ne 15 hod., Zvonilka a tvor Netvor (The Legend of the Never Beast), USA 2014, Č, #. Další strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 4.-6.5. po-st 17 hod., Je prostě báječná (She’s Funny That Whay), USA 2014, T, #. Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. 4.-6.5. po-st 19.30 hod., Ex Machina, USA/VB 2015, T, 15N. Kde končí umělá inteligence a začíná člověk? 7.-8.5. čt-pá 17 hod., Popelka (Cinderella), USA 2015, Č, #. Nejnovější verze klasické pohádky. 7.-8.5. čt-pá 19.30 hod. - 3D, 9.-10.5. so-ne 19.30 hod., 11.-12.5. po-út 19.30 hod. - 3D, Avengers: Age of Ultron (viz 1.-3.5.) 9.-10.5. so-ne 17 hod., Ovečka Shaun ve filmu (Shaun the Sheep), VB/Fr. 2015, Č, #. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? 11.-12.5. po-út 17 hod., Dejte mi pokoj (Une heure de tranquillité), Fr. 2014, T, #. Michel - vášnivý milovník hudby si chce jen poslechnout novou desku…

• Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Golf • Гольф

• Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz • Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz 64

WWW.PROMENADA.CZ

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

• LC Proud, u Lesního pramene, % 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Lukostřelba • Bogenschiessen • Archery • Стрельба из лука

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit For the public • Для посетителей

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Squash • Сквош

• Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис

• TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

www.marienbad.cz

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.garzottohotels.cz 

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

★★★★ SUPERIOR

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz 

www.upejskaakocicky.cz

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

www.marienbad.cz

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.chodovar.cz

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

www.villa-sonnenstrahl.com

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

www.marienbad.cz

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

www.marienbad.cz

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111, www.marienbad.cz

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143, www.villapatriot.cz

www.hotelmorris.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, www.villasavoy.cz

★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111,

Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

www.hotel-agricola.cz Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111, www.orea.cz/bohemia

★★★

Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

www.garzottohotels.cz 

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397, www.falkensteiner.com Goethe, Závišín 3, % 354 402 611, www.hotel-goethe.cz Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990, www.spahotelharmonie.cz Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации

WWW.PROMENADA.CZ

65


CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz infolinka: +420 841 101 101

Hitradio Dragon Promenada 18.03.15 20:29 Page 1

Karlovy Vary 99,7 FM – Mariánské Lázně 102,8 FM – Cheb 90,0 FM – Sokolov 102,9 FM – Tachov 98,3 FM – Aš 90,0 FM

www.hitradiodragon.cz


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

67


Foto archiv Muzea Cheb

Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Andělská Hora

• Kostel Nejsvětější Trojice, info ☎ 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava.

Bečov nad Teplou

• Státní hrad a zámek Bečov, ☎ 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 13.5. st 17 hod., Vlastimil Vondruška, setkání se spisovatelem historických románů. • Muzeum historických motocyklů, ☎ 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně

• Městské muzeum, Dlouhá 194/4, ☎ 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 13.5., Dagmar Hejtmánková - obrazy. 15.5.-15.7., Dušan Kokaizl - obrazy. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, ☎ 354 542 077, www.divadlofl.org 3.5. ne 19.30 hod., Ďábelský virtuoz, I. Herák s cimbálovou kapelou. 4.5. po 19.30 hod., L. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svěrák: Lijavec, Divadlo Járy Cimrmana. 5., 26.5. út 19 hod., A. Procházka: Klíče na neděli, kolotoč humorných situací. 7.5. čt, 12., 19.5. út 19.30 hod., Operetní melodie 14.5. čt 19.30 hod., Bohemia Balet 21.5. čt 19.30 hod., Paganini a Carmen 24.5. ne 19.30 hod., E. Assous: Příbuzné si nevybíráme, komedie. 27.5. st 19.30 hod., Tři tenoři

Horní Hrad

• hrad Hauenštejn, ☎ 777 028 820, www.hornihrad.cz 1.5.-30.6., Historické poštovní obálky a známky 23.5. so, Jarní Slunohrad, hudební festival. 30.5. so, Den dětí

Cheb

• chebské kostely 29.5. pá 19-23 hod., Noc kostelů, prohlídky, koncerty, divadla ad. • Chebský hrad, ☎ 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Nové expozice, hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu. • muzeum, ☎ 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 14.6., Poklady Chebska, od doby bronzové až po 20. století. 3.5. ne 17 hod., Koncert klasické hudby 16.5. so 18 hod., Muzejní noc • Galerie výtvarného umění, ☎ 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 3.5., Díra ve vzduchu - Ondřej Basjuk - obrazy. do 14.6., Zastihla mě noc - čeští umělci ve Francii 1938-1945. do 21.6., F.X. Naske: Fotbalové utkáni Angličanů se Slávií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907. do 6.9., Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb do 27.9., Hlava na hlavě - David Böhm - ilustrace. 7.5.-21.6, Půlka kapra, žena ve žlutém, výčep a květiny Jiří Franta, David Böhm - kresby. • Galerie 4, ☎ 354 422 838, www.galerie4.cz do 30.6., Kvadratura půvabu - Gábina Fárová - fotografie. • Západočeské divadlo, ☎ 354 547 711, www.divadlocheb.cz 3.5. ne 16 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka 9.5. so 19 hod., D. Lewis: Návod na štěstí 13.5. st 19 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta 15., 22.5. pá 19 hod., Velký divadelní pátek

68

WWW.PROMENADA.CZ

16.5. so 19 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka 17.5. ne 15 hod., Brouhádka 20.5. st 19 hod., Z. Šmíd: Cejch 23.5. so 19 hod., K. Steigerwald: Políbila Dubčeka 30.5. so 19 hod., C. Gozzi: Král jelenem • KC Svoboda, ☎ 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 9.5. so 12.15 hod., Cena města Cheb, taneční sport. 19.5. út 19 hod., Lubomír Brabec a Luboš Andršt, jazz & classic. 22.5. pá 20 hod., Michal Hrůza a kapela Hrůzy

Chodov

• KASS, ☎ 352 352 422, www.kasschodov.cz 15.5. pá 19 hod., Eva a Vašek, koncert.

Jáchymov

• Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, ☎ 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 16.5. so 17 hod., Život horníků v Krušných horách, přednáška L. Svobody. • Důl Svornost, ☎ 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

Královské Poříčí

• statek Bernard, ☎ 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 16.5. so, Tradiční řemesla

Krásno

• Hornické muzeum, ☎ 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Loket

• hrad Loket, ☎ 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 8.5. pá 20 hod., Vltava + Jablkoň, koncert. 15.5. pá 20 hod., AC/CZ + Metallica Revival, koncert. 31.5. ne 21 hod., Cirk La Putyka: Slapstick Sonata, nový cirkus. • Městská knihovna, ☎ 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. do 3.5., Knižní vazby a něco od moře - Dalibor Nesnídal 6.5.-7.6., Antonín Kunc - obrazy. • Amfiteátr, ☎ 602 479 498, www.vlny-musicag.cz 29.5. pá 20 hod., Věra Špinarová a Vašo Patejdl, koncert. 30.5. so 21 hod., Cirk La Putyka: La Putyka, nový cirkus.

Nejdek

• muzeum, ☎ 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. 7.5.-21.6., Motýlí radost, ruční práce. 16.5. so 10-16 hod., Paličkování

Ostroh

• hrad Seeberg, ☎ 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz do 1.8., Jak dole, tak nahoře - Art Aeon Leon - obrazy.

Ostrov

• Letohrádek Ostrov, ☎ 353 842 883, www.galeriekvary.cz 7.5.-28.6., Makabrózní idylka - Luboš Vetengl - obrazy s dekadentní a funebrální tématikou. 9.5. so 15 hod., Netradiční grafické techniky, workshop L. Vetengla. 16.5.-12.7., Vyjdi z paláce, dojdeš do Letohrádku - Pavel Piekar - postmoderní interpretace portrétů osobností umění, krajiny, prostorů sakrální architektury ad. 16.5. so 13-20 hod., Zahradní slavnost, tradiční den otevřených dveří. 21.5. čt 19 hod., Dar z nebes, Léčivé divadlo Gabriely Filippy. • Dům kultury, ☎ 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 15.5. pá 19 hod., Sestry Havelkovy, jazz, swing a taneční hudba 1. pol. 20. stol. • Stará radnice, ☎ 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. 2.-31.5., Tapíroviny, kreslený humor. 27.5. st 13-17 hod., Zaniklá a znovuobjevená řemesla

• Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie do 14.6., Krajiny netušené - Zdeněk Hajný - obrazy. 24.5. ne 10-17 hod., Klášterní slavnosti • zámek, ☎ 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. 8.5.-31.8., Od Mnichova 1938 do osvobození 1945, výstava.

Sokolov

• muzeum, ☎ 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 21.6., Město Oloví v historii do 19.7., Stopa, interaktivní kriminalistická výstava. • Městské divadlo,☎ 359 808 711, www.mdksokolov.cz 7.5. čt 19 hod., L. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svěrák: Lijavec, Divadlo Járy Cimrmana. 14.5. čt 19 hod., J.C. Islert: Na tohle teď není ta pravá chvíle, Divadlo Dostavník Přerov. 18.5. po 19 hod., P. Ondruch: Kurtizána, Divadlo Ungelt. 22.5. pá 18 hod., Street Dance Show • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského do 6.5., Česká grafika 2014, výstava. 11.5.-4.6., MoŠme - David Moješčík, Michal Šmeral - sochy. 29.5. pá 19 hod., Noc kostelů

Soos - přírodní rezervace

• Nový Drahov, ☎ 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá

• Klášter Premonstrátů, ☎ 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice.

Valeč

• Zámek, centrum obce 23.5. so, Slavnost květů

Žlutice

• muzeum, ☎ 739 204 982, www.kvmuz.cz Dějiny Žluticka, Hrdelní právo v minulosti, Historické podzemí, lapidárium, stálé expozice. • Kulturní dům 29.-31.5. pá-ne, 44. žlutické divadelní léto

Poklady Chebska Toužíte-li nalézat poklady nejen na Velký pátek velikonoční, nechte se inspirovat jedinečnou výstavou Muzea Cheb. Expozice představuje hromadné nálezy cenných předmětů od doby bronzové, až po 20. století. Na vlastní oči tak můžete spatřit největší mincovní nález Hallských feniků v České republice i řadu dalších významných depotů, jak „pokladům“ říkají archeologové. Příběhy pokladů Chebska vám výstava poodhalí až do 14. června.


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGENTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz

WWW.PROMENADA.CZ

69


BTL_Promenada_223x156 mm_2015_01_krivky.indd 1

8.4.2015 11:42:26


SPORTCENTRUM IMPERIAL

Galleries & Cafés at the Spa Resor� Sanssouci

Spa Resort Sanssouci – Blue House

Sun Gallery

• celoročně představuje díla sklářských umělců • glassmakers’ works of art are exhibited all year round

Blues Café

• taneční kavárna s moderním interiérem a barem a široký výběr káv a míchaných nápojů • WiFi připojení zdarma • letní terasa • taneční večery (středa, pátek, sobota) 20:00-23:00 hod. • dancing café with a trendy interior and a wide variety of coffees and mixed drinks • free WiFi connection • summer terrace • dancing evenings (Wednesday, Friday, Saturday) 08:00-11:00 p.m.

Spa Resort Sanssouci – Green House

První klubové prestižní sportcentrum v Karlových Varech. • nejen pro členy – možnost jednorázového vstupu nebo 7-denní permanentky • 4 tenisové kurty • bouldering a ricochet • více než 20 druhů skupinových cvičení • individuální tréninkové lekce • fitness studio + kardio a funkční zóna • sportbar a sportshop Staňte se členem prestižního klubu, staňte se členem Sportcentra Imperial. The first club-based prestigious sports center in Karlovy Vary. • not only for club members – single-time entry or 7-day passes are also available • 4 tennis courts • bouldering & ricochet • more than 20 kinds of group exercise • individual training classes • fitness studio + cardio & function zone • sports bar & sports shop Join a prestigious club. Become a member of the Sportcentrum Imperial.

Green House Gallery

• obrazy a umělecká díla tvůrců z České republiky i Evropy • paintings and works of art by artists from the Czech Republic and Europe

Atrium – Lobby Bar

• široký výběr káv, míchaných nápojů, baget a zeleninových salátů • WiFi připojení zdarma • letní terasa • klavírní vystoupení (neděle) 19:30-22:00 • a wide variety of coffees and mixed drinks, baguettes and vegetable salads • free WiFi connection • summer terrace • piano performances (Sunday) 07:30-10:00 p.m.

Opening hours:

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

www.sportcentrum-imperial.cz Sportcentrum Imperial Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary tel.: +420 353 203 700 e-mail: info@sportcentrum-imperial.cz

tel.: +420 353 207 163 Jarní 428/1, 360 01 Karlovy Vary

www.spa-resort-sanssouci.cz

tel.: +420 353 207 320 U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary


Profile for SPA publishing

Prom 0515  

Prom 0515  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded