__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2014

1

JARO • FRÜHLING • SPRING • ВЕСНА

ČESKY DEUTSCH ENGLISH ПО РУССКИ

i

KARLOVY VARY MAPA MĚSTA STADTPLAN CITY MAP ПЛАН ГОРОДА


1 ▼

Hotel Imperial www.spa-hotel-imperial.cz 2 ▼

Karlovarské minerální vody Mattoni www.mattoni.cz

3 ▼

Becherplatz www.karelIV.com 4 ▼

5 ▼

Hotel Dvořák www.hotel-dvorak.cz Rodinný pivovar Chodovar www.chodovar.cz

V tomto vydání se prezentují • In dieser Ausgabe präsentieren sich • This issue presents • В этом издании представлены:

6 ▼

7 ▼

Město Mariánské Lázně www.marianskelazne.cz Jan Becher Muzeum www.becherovka.cz 8 ▼

9 ▼

Hotel Thermal www.thermal.cz Parkhotel Richmond www.richmond.cz 10

11

Hotel Retro Riverside www.retroriverside.cz Spa hotel sv. Josef Royal Regent www.royalregent.cz 12

NEW COLLECTION

Podium Company www.podiumcompany.cz


Úvod2

Vorwort • Introduction • Предисловие

Milí lázeňští hosté,

dostává se vám do rukou rádce, který vám pomůže při pobytu v lázeňských městech nalézt zajímavé tipy na výlety v regionu i mimo něj, objevit služby, které stojí za to vyzkoušet. Usnadní vám rozhodování o nákupech v kvalit­ ních a prověřených obchodech a díky mapě se snadno zorientujete. Přejeme vám mnoho nezapomenutelných zážitků a kvalitních nákupů. Věříme, že se do našeho lázeňského regionu budete vždy rádi vracet.

Liebe Besucher des Kurorts,

in den Händen haben Sie einen Ratgeber, der Ihnen hilft, während des Aufenthalts in den Kurstädten interessante Ausflugstipps innerhalb, sowie au­ ßerhalb der Region zu finden, und Dienstleistungen zu entdecken, die es sich lohnt zu probieren. Er erleichtert Ihnen die Entscheidung über Einkäufe in hochwertigen und überprüften Geschäften und dank der Karte orientieren Sie sich schnell. Wir wünschen Ihnen viele unvergessliche Erlebnisse und erstklas­ sige Einkäufe. Wir hoffen, dass Sie in unsere Kurregion immer gern zurück­ kehren werden.

Dear spa visitors,

You are getting an adviser into your hands which will help you to find interes­ ting tips on trips in the region and outside it and to discover services which are worth trying during your stay in spa towns. It will make your deciding on shopping in quality and popular shops easier and you will find your way easily thanks to the map. We wish you lots of unforgettable experiences and com­ fortable shopping. We believe that you will like coming back to our spa region.

Дорогие гости курорта,

В ваших руках советчик, который поможет вам во время пребывания на ку­ рортах найти интересные места для прогулок в регионе и за его предела­ ми, воспользоваться нужными услугами. Он поможет вам сделать покупки в качественных и проверенных магазинах, найти которые вы сможете бла­ годаря плану. Желаем вам много незабываемых впечатлений и удачных по­ купок. Верим, что вы всегда будете рады вернуться на наши курорты. Vychází čtvrtletně v nákladu 15.000 kusů s distribucí - K. Vary, M. Lázně, F. Lázně, Jáchymov. Příjem inzerce: Líba Ernestová, % +420 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Za obsah inzerce odpovídá zadavatel. © Spa Publishing, ☎ +420 353 222 175, www.spapublishing.cz.


Karlovarský kraj Karlsbader Region Karlovy Vary region Карловарский край •

KARLOVY VARY

Největší lázeňské město v Čechách, ležící v malebném údolí řeky Teplé, se může pochlubit 600letou tradicí lázeňství. Další před­ ností města je jeho bohatá historie, o níž vypovídá řada architek­ tonických skvostů. Historické budovy se snoubí s moderními vy­ moženostmi, aniž by byl narušen půvab místa. Atraktivní kolonády a pavilony s horkými léčivými prameny jsou místy, kde si lidé dá­ vají dostaveníčka již po dlouhá staletí. Lázeňské město je obklo­ peno upravenými lesy s množstvím laviček a altánků vhodných k odpočinku při procházkách. Díky své poloze, přírodním léčivým zdrojům, vynikajícím službám a rozmanitým možnostem výletů do okolí jsou Karlovy Vary jedním z nejnavštěvovanějších míst v České republice.

KARLOVY VARY (KARLSBAD)

Die größte Kurstadt Tschechiens, deren Kurteil im pittoresken Tal des Flusses Teplá liegt, kann auf eine über 600-jährige Kurtra­dition stolz sein. Ein weiterer Vorteil der Stadt ist ihre reiche Geschichte, die dem Besucher durch eine Reihe von architektonischen Kostbarkeiten näher gebracht werden kann. Die historischen Gebäude verbinden sich mit den modernen Errungenschaften, ohne dass der eigentliche Charme des Ortes zerstört wird. Attraktive Kolonnaden und Pavillons mit heißen Heilquellen sind Orte, an ­denen die Leute sich seit Jahrhunderten ein Stelldichein geben. Die Kurstadt ist von gepflegten Wäldern umgeben, wo man sich bei Spaziergängen dank einer Vielzahl an Bänken und Altans erholen kann. Dank seiner Lage, der natürlichen Heilquellen, den ausge­ zeichneten Dienstleistungen und vielfältigen Ausflugs­möglich­keiten in die Umgebung ist die Stadt Karlovy Vary einer der am meisten besuchten Orte in der Tschechischen Republik.


www.karlovyvary.cz

KARLOVY VARY

The biggest spa town in Bohemia, whose spa quarter is located in the picturesque valley of the Teplá river, is outstanding for 600 years of spa tradition. Another merit of the town is its rich history shown to the visitors in a number of architectonic trea­ sures. Historic buildings go hand in hand with modern comforts without disturbing the allure of the place. Attractive colonnades and pavilions with hot healing springs are places where people have been dating for long centuries. The spa town is surrounded by orderly forests where you can have a rest when walking, thanks to a number of benches and summer houses. Karlovy Vary is one of the most visited places in the Czech Republic due to its loca­ tion, natural healing springs, excellent services and various possi­ bilities of trips to the surroundings.

КАРЛОВЫ ВАРЫ

Самый большой город-курорт в Чехии, собственно курортная часть которого лежит в живописной долине реки Теплы, гордит­ ся 600-летней бальнеологической традицией. Еще одним досто­ янием города является его история, которую гостям может при­ близить ряд архитектурных памятников. История здесь сочетает­ ся с современностью, не нарушая очарования города. Прив­ле­ка­ тельные колоннады и павильоны с горячими лечебными источ­ никами - это места встречи людей на протяжении многих веков. Курорт окружен благоустроенными лесами, где можно гуляя присесть и отдохнуть в беседках или же на многочисленных ­лавочках. Благодаря своему положению, природным лечебным источникам, отличным услугам и разнообразным возможностям прогулок по окрестностям Карловы Вары являются одним из ­самых посещаемых мест в Чешской республике


1

GASTRONOMIC

-THEMATIC EVENTS

RESERVATION: +420 353 206 014

Každá akce vždy na jedno téma Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí Jede Aktion jeweils zu einem Thema Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Each event is dedicated to one theme Actual information: facebook, website or directly to your contact address stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers Каждое мероприятие проводится всегда на одну тему Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих


2


3


4

S

PЕ ЛАКСАЦИЯ В РОСКОШИ / E N T S PA N N U N G I M L U X U S 126 современных номеров / 126 modern ausgestattete Zimmer Великолепная чешская и международная кухня, диетическое питание / Gute böhmische und internationale Küche sowie Reduktionskost und Diätküche Рекреационный центр с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом / Wellness-Bereich mit Sauna, Hallenbad und Fitnessraum Санаторно-курортное лечение под наблюдением врача и терапия / Kurabteilung unter ärztlicher Leitung mit individuellen Angeboten DVOŘÁK SPA HOTEL S KARLOVY VARY Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119 E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com


Karlovarský kraj Karlsbader Region Karlovy Vary region Карловарский край •

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Město plné parků a krásné architektury je obklopeno zalesněnými vrchy s mnoha vyhlídkami. Druhé největší české lázně jsou obda­ řeny velkým množstvím minerálních pramenů. Přímo v lázeňské části jich vyvěrá 40 a dalších 100 v blízkém okolí. Zajímavostí města je mimo jiné Zpívající fontána před hlavní ­kolonádou. Lázně leží na území, které náleželo premonstrátskému klášteru v Teplé. Ten se zasloužil o samotný vznik lázeňského města. Mariánské Lázně nabízejí rovněž mnoho sportovního, kulturního i společen­ ského vyžití. Město v jeho historii navštívila řada významných hos­ tů a státníků, například anglický král Edward VII. nebo perský šách Muzzefir-Eddin.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (MARIENBAD)

Die Stadt Mariánské Lázně ist voll von Parks und schöner Architektur. Sie ist umgeben von bewaldeten Bergen mit vielen Aussichtspunkten. Mariánské Lázně ist der zweit größte tschechi­ sche Kurort, an dem sich viele Mineralquellen befinden. Direkt im Kurteil entspringen 40 Quellen und weitere 100 sind dann in der nahen Umgebung zu finden. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört unter anderem die singende Fontäne vor der Haupt­kolo­n­ nade. Der Kurort liegt in einem Gebiet, welches dem Prämon­ stratenser-Kloster in Teplá gehörte; dies erwarb sich Verdienste um die eigentliche Gründung der Kurstadt. Mariánské Lázně bietet außer einer Kur gleichzeitig viele Sport-, Kultur- und gesellschaft­ liche Aktivitäten. Die Stadt wurde während ihrer Geschichte von ­vielen bedeutenden Personen und Staatsgästen besucht, z.B. vom englischen König Edward VII. oder vom persischen Schah Muzzefir-Eddin.


www.marianskelazne.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

A town full of parks and beautiful architecture, surrounded by f­orested hills with a lot of lookouts. Mariánské Lázně is the second biggest Czech spa, with many mineral springs. 40 of them rise just in the spa quarter, and 100 more in the close neighbourhood. The places of interest of the town include, among other things, the Singing Fountain in front of the main colonnade. The spa is located on the territory that belonged to the Premonstratensian monastery at Teplá, which played an important role in the foundation of the spa town itself. In addition to balneology, Mariánské Lázně offers a lot of sport, cultural and social events. During its history, the town was visited by many important guests and statesmen, e.g. English king Edward VII, or Persian shah Muzzefir-Eddin.

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ

Город, полный парков и прекрасной архитектуры, окружен лесистыми холмами с многими смотровыми площадками. Марианские Лазни являются вторым по значению чешским курортом, где извергается большое количество минеральных источников. Прямо в курортной зоне их сорок, а остальные сто выходят на поверхность в ближайших окрестностях. Достопримечательностью города, среди прочего, является „поющий” фонтан перед главной колоннадой. Курорт лежит на земле, когда-то принадлежавшей монастырю премонстратов в Тепле, благодаря которому собственно и возник курортный город. Кроме курортного лечения, в Марианских Лазнях проходит много спортивных, культурных и общественных мероприятий. Город за его историю посетило много знаме­нитых гостей и государственных деятелей, среди которых английский король Эдуард VII или персидский шах Мозаффар-эд-дин.


5


6


Karlovarský kraj Karlsbader Region Karlovy Vary region Карловарский край •

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Františkovy Lázně jsou jedním z pilířů tzv. lázeňského troj­ úhelníku. Přestože se za den založení Františkových Lázní ­považuje datum 27.4. 1793, některé odkazy na místní léčivé prameny sahají až do 10. století. Františkovy Lázně jsou mi­ mořádně krásné, a to i přes svou malou rozlohu. Jejich nespor­ nou výhodou je poloha nedaleko historického města Cheb a hranice se SRN. Františkovy Lázně jsou zahradním městem, kde zeleň a parky mají stejný prostor jako architektura. V okolí města se nachází několik přírodních zajímavostí, například ­rezervace SOOS či Motýlí dům. Uvolněná a příjemná atmosféra města sem každoročně láká mnoho lázeňských hostů a turistů.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (FRANZENSBAD)

Františkovy Lázně ist einer der Pfeiler des so genannten Kurdreiecks. Obwohl das Datum 27.4. 1793 als der Grün­dun­g­s­­­ tag von Františkovy Lázně gehalten wird, erstrecken sich ­einige Hinweise auf die hiesigen Heilquellen bis in das 10. Jahrhundert zurück. Františkovy Lázně ist sehr schön, und zwar auch trotz seiner kleinen Fläche. Zu seinem unbestreitba­ ren Vorteil zählt die Lage in der Nähe historischen Stadt Cheb und auch der deutschen Grenze. Františkovy Lázně ist eine Gartenstadt, wo das Grüne und die Parks den gleichen Raum wie die Architektur einnehmen. In der Umgebung der Stadt ­befinden sich einige Sehenswürdigkeiten der Natur, z.B. die Re­ser­vation SOOS oder Motýlí dům (Schmetterlings­ haus). Die entspannte und angenehme Atmosphäre der Stadt zieht jedes Jahr viele Leute an, die auch nicht Kurgäste sind.


www.frantiskovy-lazne.cz

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Františkovy Lázně is one of the pillars of the "spa triangle". In spite of the fact that the date of 27th April 1793 is considered as the date of foundation of the town of Františkovy Lázně, there are some ­references to the local healing springs that are as old as from the 10th century. Františkovy Lázně is very beautiful, in spite of its small area. Its indisputable advantage is its position near the historic town of Cheb and the border with the Federal Republic of Germany. Fran­ tiškovy Lázně is a garden town, where the same importance is given to lawns and parks as to architecture. There are several natural ­places of interest in the surroundings of the town, e.g. the SOOS ­reserve or the Butterfly House. The relaxed and pleasant atmosphere of the town attracts many visitors - not only spa guests - every year.

ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ

Франтишковы Лазни являются одним из столпов так называе­ мого курортного треугольника. И хотя днем основания города считается 27 апреля 1793 года, некоторые ссылки на лечебные источники восходят к X веку. Франтишковы Лазни очень краси­ вы, несмотря на небольшую занимаемую территорию. Их несо­ мненной выгодой является местоположение недалеко от ста­ ринного города Хеба и границы с Германией. Франтишковы Лазни - город-сад, где зелень и парки столь же значимы, сколь и архитектура. В окрестностях города находится несколько природных достопримечательностей, например, резервация СООС или Дом бабочек. Непринужденная и приятная атмосфе­ ра города ежегодно привлекает сюда не только пациентов.


í Slunečn

N

P

WC

í ečn Jat

Horní nádraží

Po bř ež ní

st mo

va pto

U

nám. dr. . Horákové

Horova

láv sk á

Jug os

P

vská Moske ZŠ

a Sv

h

Magistrát okr. soud města

Mác

WC

Krá

P

iříh

o

hov a

erm

altán Bellevue áln

íb

az én

Thermal

H ní

obřadní síň

th

8 ▼ H

Čas

le J

ová

v líčko Hav

Smetanovy sady

yk a

ad hr

Kosmos Elwa H Humboldt

Pavlov

Teplá

H

H WC

SOŠ SZdrŠ

a ě br Pod

dsk

Dvořákovy sady

H

H ▼ H

á

Vojensk Royal Regent láz. léče

Sirius 11

Sa do vá

H Venus H Titania H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij vila G Moskevský dvůr H Palace H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H H H Čajkovskij Excelsior

Rohanův kříž

H H H Bílý kříž Bristol H Slovan H sv. Petr Ahlan Villa Charlotte H m á Z a Pavel e Mignon Villa Ritter H H ho H Eliška liké e V H tra Eliška H Kostel Savoy Pe H sv. Lukáše Westend Trocnov

ová Sad

Rohanova stezka

vodárna

Křižíkova

So vo va s

H H

tez ka

Chopin

Eden

Mánes

Jelení skok

altán Petrova vyhlídka

H

Myslivna

r ud ov a

ta

Křižíkova ch. Maxova pěšina Findlaterův kříž VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

Kniha stanice Diana

rozhledna Diana

Mimo mapu • Ausserhalb der Karte Outside the Map • За рамками карты:

šina pě

e el dJ Po H Krásná královna lou stanice Ostende H tará S N Jelení skok Zlatý sloup H Mallorca H á H k s Quisisa r iá n stanice Ma M Mírové nám. Stará louka n

s ce

Chotkova

Fibichova st ezka

Ne

H Grandhotel Pupp Grandhotel Pupp

Sad

P

Přát e

lstv

í

ch. Lesní pobožnost

▼▼▼▼ 2

5

6

cesta

asar

Palackého nám.

Za

P

Zey erov a

ská

WC

ra

H

Alžbětiny lázně

Bu l h

OA

i

ul.5.k

Jaltská

T.G .M

ova Jirásk

Bělehrad

la Dr. Eng

H

Dr .D. Be ch e

l Ang

▼ ▼

á

a ov uč zr Be

á 3 V7aršavsk

Zbrojn

nemocnice

a lov av .P I. P

nám. Republiky

Albert

P

ř

Itals

P

osada

nd

Kvapilova

k eric Am

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Městská tržnice

Chebský most

dria

Ko

rny livá So

zná Vítě íčkova

trans fuz

a

ov eš

C

K

Drahom

Lidl

P

ka ap aČ arl

ar s ká

ny itel poř Magistrát US města

va tro res Foe

sk ý rov Ost

adní

á

6

E48

Karlovy Vary

O

hym Jác

ká ovs

ní o d d.

ská ald enw

10

Ecce Homo Chopino Chopin va p ova ch.


Vých odní

Pra šná

Karlovy Vary nám. Karla Sabiny

rova Kollá

ho Bla

nická

va vo sla

g Ga

dní Náro

ga ra Hu Vikto

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

Maďa

rská

Jungmannova

ové ěmc ny N

ic Lid

Lidická

SPgŠ Gymnázium

a rov Baa

H

Pols ká

P

e

St ad

io

n

va

Domov mládeže

án es ov a

a květn

ho lické Vrch

e Bož

Lidická

va rto za Mo

va rmo Šve

ická

va arino

Gymnázium

M

uns Ru m

Stará Kysibels ká

zná Vítě

vrzí Pod t

míra

ř. áb

Chodská

D

on ířin om h a r

Marttel kuželna

Hřbitovní Gogolova pěšina

lova Pav I.P. IV. la K ar

chata U Tří křížů

sv. Ondřej

H H Malta

ře Ond

c

něvo

zka

va p ěšin

a

de ro Car

WC ý vr ch H H Ontario H

ká ňs Láze

eck

na

Jea

H

Tu r g e

altán Panorama

ste

Petr H12 ▼ H Astoria

lní de Vří bř. ná

H

Vrch U Tří křížů

e dc

é nsk

H

Kolonáda

jská

Mlý

H

Lázně III

hlí Vy Na

Růže

ká ebna

Camera obscura

Nike

Palatin

Sady Jeana de Carro

WC

Kolmá

va ro

Trž išt ě

va šo a ov er in he

Sc

Romance H Puškin Promenáda H

n

Ty r

Karel IV. Jean de Carro H H Festival-hotel Apartments WC nám. Svobody

e gn Fü

Zámecké Split H lázně

Pe t

H

ní m

sk ok e Lu m čn ív rch

řín

Kučera

u

Hynaisova

H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama P H Ambiente G Resslovy Sady í d k o President H H Tosca stanice l Boston H Aura Palace H Divadelní nám. yh Moravská G Hálkův Vyš Nad V e e c Café Elefant vrch h H H P rads líd H JeseniusDivadelní Olympia ká nám. í Vyh H Corso a n a N l n i š u Lib a 4a de H uk uk iva Interhotel va á lo H Dvořák D Central stanice ko v Imperial Zít No H Embassy ín o va Husovo a Tylov Morava

a

kostel sv. Petra a Pavla

Chopino va p ě šina

Vyhlídka Karla IV.

P

H í H

Jarn

Balb

Lipno

P P Slovenská Goet Villa Basileia hova stezka

pěši na

H

Spa resort Sanssouci

TE

PL

Ga

ler

ie

um

Á

ěn G í

9 ▼ H Parkhotel Richmond

líři

WC

I.

Mi

Láz

Spa resort Sanssouci

Na

ov

1 rial Impe Imperial H

up

er m p i al u

ro

M arH H Saint i án s Petersburg ko dy Karla IV. l áze H ňs Carlsbad Plaza

P

žs Pra

UI

ek Nebozíz

nám. Salve

Šk

ana


7


8


Karlovarský kraj Karlsbader Region Karlovy Vary region Карловарский край •

JÁCHYMOV

Jáchymov, město ležící v půvabném údolí na úpatí Krušných hor, je známé především radonovou léčbou, při níž se využí­ vají účinky unikátní vody z jáchymovských dolů. Jde o první radonové lázně na světě. Jáchymov se může pochlubit i bo­ hatou historií, vždyť patřil v 16. století po objevu stříbra k nejlidnatějším městům českého království. Město je snadno dosažitelné z Karlových Varů a leží nedaleko hranic se SRN. Zároveň se nabízí možnost výletů po Krušných horách, ­jejichž vrchol Klínovec je odtud vzdálen jen 10 km.

JÁCHYMOV (JOACHIMSTHAL)

Die Stadt Jáchymov liegt im herrlichen Tal am Fuße des Erzgebirges und ist vor allem durch die Radonbehandlung bekannt, die im hiesigen Heilbad durchgeführt wird; bei ­dieser Behandlung werden die Wirkungen des einzigartigen Wassers aus den Joachimsthaler Gruben verwendet. Es han­ delt sich um das erste Radonheilbad der Welt. Jáchymov kann auch stolz auf seine reiche Geschichte sein – im 16. Jahrhun­ dert nach der Entdeckung des Silbers gehörte es ja zu den am stärksten bevölkerten Städten des böhmischen Königreiches. Die Stadt ist aus Karlovy Vary leicht erreichbar und liegt nicht weit von der deutschen Grenze entfernt. Gleichzeitig gibt es eine Möglichkeit, Ausflüge in das Erzgebirge zu machen, dessen Gipfel Klínovec von dort nur 10 km entfernt ist.


www.mestojachymov.cz

JÁCHYMOV

Jáchymov is a town located in a charming valley at the foothills of the Krušné Hory mountains. It is especially known for radon therapy performed in the local spa, which takes advantage of the effects of unique water from the mines of Jáchymov. It is the first radon spa in the world. Jáchymov also shows off its rich history; it belonged to the most populated towns in the Bohemian Kingdom in the 16th century, after silver was found here. The town is easily accessible from Karlovy Vary, and it is located near the border with the Federal Republic of Germany. At the same time, there is the possibility of tours of the Krušné hory mountains, the crest of which named Klínovec is as the distance of only 10 km from there.

ЯХИМОВ

Яхимов - город, лежащий в прелестной долине у подножья Рудных гор и известный, прежде всего, радоновым лечением, проводимым в местных лечебницах, в котором используются действия уникальной воды из яхимовских шахт. Это первый в мире радоновый курорт. Интересна история города - ведь еще в XVI веке, когда здесь были обнаружены залежи серебра, Яхимов принадлежал к наиболее населенным городам Чехии. Сюда легко добраться как из Карловых Вар, так и из Германии. Гостям курорта предоставляется возможность поездки по Рудным горам, вершина которых Клиновец находится всего в 10 км отсюда.


9

Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví | Týden pro krásu Rekondiční pobyt | Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week | Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour | Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche | Gesundheitswoche Relaxwoche | Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna KÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ÍÛÓÚÌӠΘÂÌË | œÓ„‡Ïχ ‰Îˇ Í‡ÒÓÚ˚ AÌÚËÒÚÂÒÒÓ‚‡ˇ ÔÓ„‡Ïχ | Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Richmond, a.s. Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@richmond.cz, www. richmond.cz


B E S T L O C AT I O N F O R W E L L N E S S & R E L A X A F T E R Y O U R T R I P R O U N D K A R L O V Y VA R Y

VÁS ZVE Každou první sobotu v měsíci speciální BRUNCH Každou středu degustační menu za doprovodu živé hudby ■

10

LADET SIE HERZLICH EIN FÜR Jeder erste Samstag im Monat spezieller BRUNCH zu geniessen Jeder Mitwoch Degustationsmenü mit Live Musik Ambiente

INVITES YOU FOR Every first Saturday of mont a special BRUNCH Every Wednesday degustation menu with live music ambiente ■

ПРИГЛАШАЕТ ВАС Каждую первую субботу в месяци на специальной BRUNCH Каждую среду на меню дегустации в сопровождении живой музыки ■

Březová 157, tel. +420 353 972 524

www.retroriverside.cz


Tipy na výlet

Ausflugstipps • Trip Tips Куда на поездку

BEČOV NAD TEPLOU

Město Bečov založili počátkem 13. století velmoži českých knížat, ve století 14. nacházíme již první zmínku o bečovském hradu. Ten, položen nejvýše na ská­ le, je nejcennější historickou a uměleckou památkou Bečova, malebného historic­ kého městečka vzdáleného jen 20 km od Karlových Varů. Unikátní součástí bečov­ ského panského sídla je také pozdně barokní zámek z 18. století. Největší vzác­ ností zámecké expozice je relikviář sv. Maura, památka evropského významu. Byl zhotoven v 1. čtvrtině 13. století pro benediktinské opatství ve Florennes, pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Dřevěné jádro je pokryto boha­ tou zlatnickou výzdobou. Ze zlaceného stříbrného plechu jsou vytepány sošky 12 apoštolů, Ježíše Krista a sv. Maura. V roce 1838 ho od církve koupil Alfred de Beaufort, nechal jej opravit a po výstavě v roce 1888 převézt na Bečov. Příslušníci rodu de Beaufort byli členy NSDAP a příslušníky SS, a proto na konci 2. světové války museli opustit Československo. Relikviář předtím ­zakopali pod podlahu hradní kaple. Dne 5. listopadu 1985 ho zde po ročním pátrání nalezli ­kriminalisté ve značně poškozeném stavu. Po náročném a dlouhodobém ­restaurování je relikviář prezentován v trezorové místnosti ­s řízeným klimatem a nepřekonatelným bezpečnostním systémem.

BEČOV NAD TEPLOU (PETSCHAU AN DER TEPL)

Die Stadt Bečov wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts von den Magnaten der böhmischen Fürsten gegründet, im 14. Jahrhundert finden wir bereits erste Erwähnungen über die Burg. Diese, am Felsen am höchsten gelegen, ist das wertvollste historische Kunstdenkmal in Bečov, einem malerischen historischen Städtchen nur 20 km von Karlsbad gelegen. Einmaliger Bestandteil des Herren­ sitzes in Bečov ist auch das Spätbarockschloss aus dem 18. Jahrhundert. Die größte Sehenswürdigkeit der Schlossexposition ist der Hlg. Maurus Reli­ quienschrein, ein Denkmal europäischer Bedeutung. Er wurde im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts für die Benediktiner Abtei in Florennes für die Reliquien des Hlg. Johannes des Täufers, Hlg. Maurus und Hlg. Timotheus ausgefertigt. Der Holzkern ist mit reichen Verzierungen aus Gold geschmückt. Aus vergolde­


tem Silberblech sind Statuen der 12 Apostel, Jesus Christus und Hlg. Maurus bosseliert. Im Jahre 1838 kaufte ihn von der Kirche Alfred de Beaufort, er ließ ihn renovieren und nach der Ausstellung im Jahre 1888 nach Bečov bringen. Die Angehörigen der Familie de Beaufort waren NSDAP und SS Mitglieder, und deswegen mussten sie nach dem Ende des 2. Weltkriegs die Tschechoslowakei ­verlassen. Den Reliquienschrein vergruben sie vorher unter den Fußboden der Burgkapelle. Am 5. November 1985 fanden ihn hier nach einjähriger Forschung Kriminalisten in ziemlich schlechtem Zustand. Nach anstrengender und lang­ jähriger Wiederherstellung wird der Reliquienschrein in einem Tresorraum mit andauernd gleichem Klima und unüberwindbarem Sicherheitssystem ausgestellt.

BEČOV NAD TEPLOU

The town of Bečov was founded by feudal lords of Czech princes in the early 13th century. The castle of Bečov was first recorded in the 14th century. It stands high on a piece of rock and is the most valuable historic and art sight of Bečov, a picturesque little town which lies only 20 km away from Karlovy Vary. A unique part of the castle is the late Baroque chateau dating from the 18th century. The biggest treasure of the chateau is the St Maurus reliquary, a monu­ ment of European importance. It was made in the first quarter of the 13th cen­ tury for the Benedictine abbey in Florennes to keep the relics of St John the Baptist, St Maurus and St Timotej. Its wooden nucleus is covered in lavish gold­ smith’s decoration. Statuettes of twelve apostles, Jesus Christ and St Maurus are beaten out of a gilded sheet of silver. In the year 1838 Alfred de Beaufort bought it from the church, had it repaired and after the exhibition in 1888 he had it transported to Bečov. The members of the noble family of de Beaufort were members of the NSDAP party and the SS and that was why they had to leave Czechoslovakia at the end of World War II. They had buried the reliquary under the floor of the castle chapel ­before they left. Criminologists found it there after a year-long searching on the 5th November 1985. It was in a very bad state. After complicated and long-lasting renovation the reliquary was exhibited in an air-conditioned room-safee with a safety system.

БЕЧОВ НАД ТЕПЛОЙ

Город Бечов был основан в начале XIII века вельможами чешских князей, уже в XIV веке впервые упоминается бечовская крепость. Расположенная на самой вершине скалы, она является самым ценным историческим и художествен­ ным памятником Бечова, живописного исторического городка в 20 км от Карловых Вар. В бечовскоое поместье также входит уникальный позднеба­ рочный замок XVIII века. Жемчужина бечовской экспозиции - реликварий св. Мавра, памятник европейского значения. Он был изготовлен в 1-й чет­ верти XIII века по ­заказу бенедиктинского аббатства во Флоранс для хране­ ния в нем мощей св. Иоанна Крестителя, св. Мавра и св. Тимофея. Дере­вя­н­ ный корпус реликвария украшен ювелирной работой. Из позолоченного ­серебра вычеканены ­статуэтки двенадцати апостолов, Иисуса Христа и св. Мавра. В 1838 году его купил у церкви Альфред де Бофор. Реликварий был реставрирован, и после выставки 1888 года новый владелец привез его в Бечов. Члены семьи де Бофор были нацистами и служили в СС, поэтому в конце 2-й мировой войны они покинули Чехословакию, но перед этим спрятали реликварий под пол крепостной часовни. После года поисков 5 ноября 1985 года здесь его нашли криминалисты в весьма плачевном ­состоянии. После долгих и трудоемких реставрационных работ ­реликварий был выставлен в комнате-сейфе с регулируемым климатом и сверхсовре­ менной системой безопасности.

i

Hrad-zámek • Burg-Schloss • Castle-chateau • Крепость-замок: ✆ 353 999 394 • www.zamek-becov.cz


Tipy na výlet

Ausflugstipps • Trip Tips Куда на поездку

LOKET

Jen dvacet minut jízdy autem na západ od Karlových Varů, nebo ještě lépe dvě hodiny chůze proti proudu Ohře podél Svatošských skal a přes visutý houpací most, Vás přivedou do starobylého města Loket, jemuž dominuje mohutná stavba středověké hradní pevnosti, založené koncem 12. století. Město samotné vzniklo z předhradí kolem roku 1240 za vlády krále Václava I. V době Lucemburků byl Loket dočasným sídlem členů královského rodu. Hrad ztratil mnoho ze svého významu po třicetileté válce, kdy byl využíván jen jako velké skladiště a po roce 1822 se stal i vězením. Podhradí se středověkým náměstím a řadou barokních domů včetně radnice ze 17. století Vás rázem vrátí zpět o celá staletí. Starobylé městské centrum působí velmi příjemným dojmem. Přejdete-li z náměstí přes most, sejdete do rozsáhlého parku s am­ fiteátrem, který je místem konání bezpočtu divadelních i hudebních předsta­ vení, od oper až k rockovým koncertům. Z parku si zcela určitě odnesete ­nezapomenutelný pohled na řeku, z níž strmě vystupuje skála plynule přechá­ zející v hradní stěny. Slovy J.W. Goetha, Loket je nade všechen popis překrás­ ně ­položen a lze jej ze všech stran obdivovat jako krajinářské umělecké dílo.

LOKET (ELBOGEN)

Nur 20 Minuten mit dem Auto westlich von Karlovy Vary (Karlsbad) oder noch besser 2 Stunden zu Fuß stromaufwärts des Flusses Ohře (Eger) an den Felsen Svatošské skály (Hans-Heiling-Felsen) entlang und über eine Hängebrücke bringen Sie in die altertümliche Stadt Loket, deren Dominante ein mächtiger Bau einer mittelalterlichen Burgfestung ist, die am Ende des 12. Jahrhunderts gegründet wurde. Die Stadt selber entstand aus einer Vorburg gegen 1240 während der Regierungszeit von König Wenzel I. Zur Zeit der Luxemburger war Loket ein temporärer Sitz der Mitglieder des Königsgeschlechtes. Die Burg verlor viel an ihrer Bedeutung nach dem Dreißigjährigen Krieg, als sie nur als ein großes Lagerhaus genutzt wurde;


nach dem Jahre 1822 wurde sie sogar zu einem Gefängnis. Die Unterburg mit dem mittelalterlichen Platz und einer Reihe barocker Häuser einschließlich des Rathauses aus dem 17. Jahrhundert setzt Sie sofort um einige ganze Epochen zurück. Das altertümliche Stadtzentrum gibt einen sehr angenehmen Eindruck. Wenn Sie von dem Platz über die Brücke gehen, können Sie in einen großen Park gelangen mit einem Amphitheater, wo viele Theater- und Musikauftritte stattfinden, von Opern bis zu Rockkonzerten. Im Park können Sie ganz sicher einen unvergesslichen Ausblick auf den Fluss genießen, aus welchem ein Fels steil wärts herausragt, der allmählich in Burgwände über­ geht. Wie J.W. Goethe vermerkte, liegt Loket über alle Beschreibungen her schön und lässt sich als ein Kunstwerk von allen Seiten betrachten.

LOKET

Only twenty minutes by car to the west of Karlovy Vary, or better two hours’ walk up the Ohře river along the Svatošské Skály rocks and across the han­ ging bridge will take you to the ancient town of Loket, with the dominant of the monumental building of the medieval castle fortress founded at the end of 12th century. The town itself rose up of the outer ward around 1240 un­ der the reign of King Wenceslas I. In the era of the House of Luxembourg, Loket was a temporary residence of the royal family members. The castle lost much of its significance after the Thirty Years War, when it was only used as a large warehouse, and it even became a jail after 1822. The outer ward, with the medieval square and a number of Baroque houses including the town hall of 17th century, will return you ages back all of a sudden. The ancient town centre gives a very pleasant impression. If you cross the square and the bridge, you can enter the large park with an amphitheater where a number of musical shows take place, from operas to rock concerts. In the park, you will certainly enjoy an unforgettable view of the river from which a rock sticks out steeply and turns into the castle’s walls without interruption. Told with J.W. Goethe, Loket is located gloriously beyond all description and can be ­admired from all sides as a piece of art of landscape architecture.

ЛОКЕТ

Всего двадцать минут езды автомобилем на запад от Карловых Вар или еще лучше - двухчасовой путь против течения реки Огрже вдоль Сватошских скал и через висячий качающийся мост приведет вас в ста­ ринный город Локет, над которым возвышается могучая средневековая крепость, основанная в конце XII века. Сам город возник из селения у крепостных стен около 1240 года во времена правления короля Вацлава I. В эпоху Люксембургов Локет был временной резиденцией членов королевского рода. Крепость утратила свое значение после Тридцатилетней войны, когда была использована как большой склад, а после 1822 года стала еще и тюрьмой. Прилегающая часть со средне­ вековой площадью и рядом барочных домов, включая ратушу XVII века, разом вернет вас на много веков назад. Старинный центр города произ­ водит очень приятное впечатление. Если вы перейдете с площади через мост, то можно сойти в просторный парк с амфитеатром, который явля­ ется местом действия бесчисленных театральных и музыкальных пред­ ставлений, от опер до рок-концертов. В парке вам откроется незабывае­ мый вид на реку, из которой круто выступает скала, плавно переходя­ щая в крепостные стены. Как сказал И.В. Гете, Локет занимает неописуе­ мо прекрасное положение, и со всех сторон можно восхищаться им, как живой картиной.

i

Hrad • Burg • Castle • Крепость : ✆ 352 684 648 • www.hradloket.cz


Tipy na výlet

Ausflugstipps • Trip Tips Куда на поездку

KLÁŠTER TEPLÁ

Na místě dnešního města Teplá bylo pravděpodobně již na začátku 12. století slovanské hradiště. Roku 1385 získala osada Teplá městská práva. Místo je však proslulé především premonstrátským klášterem, který byl založen roku 1193 českým šlechticem a velitelem hraničářů Hroznatou, jenž se na přelomu století sám stal členem řádu. První mši po slavnostním vysvěcení klášterního kostela v roce 1232 byl přítomen i český král Václav I. Koncem 14. století byl klášter vylidněn v důsledku morové epidemie. Koncem třicetileté války utrpěl klášter velké škody při drancování švédskými vojsky. Barokní přestavba ze za­ čátku 18. století dala klášteru současnou podobu. V padesátých letech minulé­ ho století byl klášter uzavřen a používán jako vojenská kasárna. Těžce poško­ zený klášter byl ­navrácen řádu premonstrátů v roce 1990. Od té doby zde probíhají rozsáhlé ­rekonstrukce nutné k pokračování činností premonstrátské­ ho řádu. Dnešní ­návštěvník si může prohlédnout konvent, knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Ke komplexu klášterních budov patří i rozsáhlý park. Nedaleko odtud se nachází bývalý obecní hřbitov, odkud je nádherný výhled na klášter a okolní krajinu.

KLOSTER TEPLÁ

An der Stelle der heutigen Stadt Teplá stand wahrscheinlich bereits am Anfang des 12. Jahrhunderts eine slawische Burgstätte. Im Jahre 1385 er­ warb die Gemeinde Teplá Stadtrechte. Der Ort ist allerdings vor allem durch das Prämonstratenser-Kloster berühmt, das im Jahre 1193 von Hroznata - dem tschechischen Adeligen und Führer der Grenzer - gegründet wurde, welcher am Ende des Jahrhunderts selbst ein Mitglied des Ordens wurde. An der ersten Messe nach der festlichen Einweihung der Klosterkirche im Jahre 1232 nahm auch der böhmische König Wenzel I. teil. Am Ende des 14. Jahrhunderts wurde das Kloster in Folge einer Pestepidemie entvölkert. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges erlitt das Kloster große Schäden durch Plünderungen der schwedischen Truppen. Der barocke Umbau vom Anfang


des 18. Jahrhun­derts gab dem Kloster die heutige Gestalt. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde das Kloster geschlossen und als eine Kaserne benutzt. Das schwer beschädigte Kloster wurde dann im Jahre 1990 dem Prämonstra­tenser-Orden zurückgegeben. Seitdem erfolgen hier um­ fangreiche Umbau­arbeiten, die für die Fortsetzung der Aktivitäten des Prämonstratenser-Ordens notwendig sind. Der heutige Besucher kann sich den Konvent, die Bibliothek sowie ­eine Ausstellung von Exponaten in den Sammlungen des Kloster­museums ­ansehen. Zum Komplex der Klosterge­ bäude gehört auch ein Park. Nicht weit von hier befindet sich ein ehemaliger Gemeindefriedhof, von welchem man wunderschöne Ausblicke auf das Kloster und die umliegende Landschaft ­genießen kann.

TEPLÁ MONASTERY

There was a Slavonic settlement in the place of today’s town of Teplá, proba­bly as early as at the beginning of the 12th century. In 1385, the village of Teplá obtained rights of a town. However, the place is famous especially for its Premonstratensian monastery founded in 1193 by Hroznata, a Czech ­nobleman and borderers’ commander who himself became member of the Order at the turn of the century. The first Holy Mass after the solemn sancti­ fication of the monastic church in 1232 was attended even by Czech king Wenceslas I. The monastery was depopulated due to a plague epidemic at the end of the 14th century. It suffered serious damage by plundering by Swedish troops at the end of the Thirty Years War. The baroque re-building from the beginning of the 18th century gave the monastery its current ­appearance. In the fifties of the last century, the monastery was closed and served as military barracks. The seriously damaged monastery was returned to the Premonstratensian Order in 1990. Since then, extensive reconstruc­ tions, necessary for the continuation of the Premonstratensian Order’s acti­ vities, have been taking place. The visitors can now see the convent, the ­library and an exposition from the collections of the Monastery’s museum. The complex of the monastic buildings includes a park. There is a former municipal cemetery near here, from where there is a marvellous view of the Monastery and the surrounding landscape.

МОНАСТЫРЬ ТЕПЛА

На месте сегодняшнего города Тепла, скорее всего, уже в начале XII века стояло славянское городище. В 1385 году селение Тепла получило права города. Место, однако, было известно, главным образом, благодаря ­монастырю премонстратов, который был основан в 1193 году чешским аристократом и начальником пограничной стражи Грознатой, который на рубеже веков сам вступил в орден. На первой мессе после торже­ ственного освящения монастырского храма в 1232 году присутствовал и чешский король Вацлав I. В конце XIV века в результате эпидемии чумы монастырь обезлюдел. В конце Тридцатилетней войны он пострадал при мародерстве шведских войск. Перестройка в стиле барокко в начале XVIII века придала монастырю современный вид. В пятидесятых годах прош­лого века монастырь был закрыт и использовался как воинская ка­ зарма. Сильно поврежденный, он был возвращен ордену премонстратов в 1990 году. С этого времени здесь проходит широкая реконструкция, необходимая для продолжения деятельности ордена. Сегодняшний ­посетитель может осмотреть конвент, библиотеку и выставку экспонатов из собрания монастырского музея. К комплексу монастырских строений относится и парк. Недалеко отсюда находится бывшее сельское кладби­ ще, ­откуда открывается великолепный вид на монастырь и окрестности.

i

Klášter • Kloster • Monastery • Монастырь: ✆ 353 392 691 • www.klastertepla.cz


Tipy na výlet

Ausflugstipps • Trip Tips Куда на поездку

ZÁMEK KYNŽVART

Zámek se nachází nedaleko Mariánských Lázní. Původní hrad byl vybu­ dován za přemyslovského krále Václava I. v polovině 13. století. Koncem 16. století byl v údolí pod kynžvartským hradem postaven ­renesanční zámek, jehož přesná podoba dnes už není známa. Po bitvě na Bílé hoře bylo kynžvartské panství postoupeno Metternichům, jimž patřilo i s ruinami hradu na kopci a zámkem v údolí až do roku 1945. Koncem 17. století byl zámek přestavěn v barokním stylu, kdy získal typický ­charakter venkovského sídla. Do dnešní podoby ve stylu vídeň­ ského ­klasicismu jej v letech 1821-1839 nechal přestavět kancléř Metternich, jehož nárokům na reprezentaci přestal zámek vyhovovat. Během návštěvy si můžete prohlédnout překrásné interiéry zámku, ­jejichž součástí jsou zámecké umělecké sbírky, bohatě vybavené knihovny a kabinet ­kuriozit. Při příznivém počasí je přirozenou součástí prohlídky zámku procházka pečlivě udržovaným zámeckým parkem, k němuž patří i další objekty areálu - hospodářský dvůr, budova ­zahradnictví se skleníkem, pivovar a lesovna pod zámkem.

SCHLOSS KYNŽVART (KÖNIGSWART)

Das Schloss befindet sich nicht weit von Mariánské Lázně. Die ursprüngli­ che Burg wurde während der Regierungszeit von Wenzel I. - dem König des Herrschergeschlechtes der Premysliden - in der Mitte des 13. Jahr­ hunderts errichtet. Am Ende des 16. Jahrhunderts wurde im Tal unter der Burg Kynžvart ein Renaissance-Schloss gebaut, dessen genaue Gestalt heutzutage nicht mehr bekannt ist. Nach der Schlacht am Weißen Berg ist das Kynžvarter Gut auf die Metternichs übergegangen, denen es auch ­zusammen mit den Burgruinen auf dem Berg und mit dem Schloss im Tal bis 1945 gehörte. Am Ende des 17. Jahrhunderts wurde das Schloss im


Barockstil umgebaut, wobei es den typischen Charakter eines Landsitzes gewann. In den Jahren 1821-1839 ließ der Kanzler Metternich das Schloss zu der heutigen Gestalt im Stil des Wiener Klassizismus umbauen, da es seinen Ansprüchen auf die Repräsentation nicht mehr entsprach. Während Ihres Besuches können Sie sich das wunderschöne Interieur des Schlosses ansehen, zu dessen Bestandteil auch Schlosskunstsammlungen, reichlich ausgestattete Bibliotheken sowie ein Kabinett mit Kuriositäten gehören. Bei günstigem Wetter gehört zum natürlichen Teil der Schlossbesichtigung ein Spaziergang durch den sorgfältig gepflegten Schlosspark. Zu diesem gehören auch weitere Objekte des Geländes - der Meierhof, das Garten­ baugebäude mit einem Gewächshaus, die Bierbrauerei und das Forsthaus unter dem Schloss.

KYNŽVART CHATEAU

The chateau is found near Mariánské Lázně. The original castle was con­ structed under King Wenceslas I of the House of Przemyslids in mid13th century. At the end of XVI century, a Renaissance chateau, the exact appearance of which is not known any more now, was constructed in the valley below the Kynžvart castle. The domain of Kynžvart was rendered to the House of Metternich after the White Mountain Battle, and it was in their possession until 1945 as well as the ruins of the castle on the hill and the chateau in the valley. The chateau was re-built in the Baroque style at the end of 17th century, when it acquired the typical appearance of a rural residence. Chancellor Metternich made it re-built in the style of Vienna Classicism to its today’s appearance in 1821-1839, because the chateau did not satisfy his requirements of representation any more. During your visit, you can admire the beautiful interiors of the chateau, including collections of arts, rich libraries and a cabinet of curios. If the weather is favorable, a walk in the carefully maintained palace park, which includes other buildings in the area – a stock-farm, the building of the garden center with a greenhouse, a brewery and game-keeper’s house - forms a natural part of the tour of the chateau.

ЗАМОК КИНЖВАРТ

Замок находится неподалеку от Марианских Лазней. Первоначально ­замок был построен при короле Вацлаве I из династии Пршемыс­ло­ вичей в середине XIII века. В конце XVI века в долине под кинжварт­ ской крепостью был построен ренессансный замок, точный вид кото­ рого ныне неизвестен. После битвы на Белой Горе кинжвартское име­ ние было передано Меттернихам, владевшим руинами крепости на холме и замком в долине до самого 1945 года. В конце XVII века замок был перестроен в стиле барокко и, таким образом, стал выглядеть как типичная ­поместная резиденция. Сегодняшний вид в стиле венского классицизма замок обрел в 1821-1839 годах, когда был перестроен по велению канцлера Меттерниха, репрезентативным требованиям ­которого замок перестал удовлетворять. В ходе посещения вы можете осмотреть его прекрасные интерьеры, частью которых являются худо­ жественные коллекции замка, богато оборудованные библиотеки и ка­ бинет курьезов. При хорошей погоде естественной составной частью осмотра замка ­является прогулка по заботливо содержащемуся замко­ вому парку, в которую входят и прочие объекты ареала – хоздвор, парник, пивоваренный завод и стоящий под замком дом лесника.

i

Zámek • Schloss • Chateau • Замок: ✆ 354 691 269 • www.kynzvart.cz


Tipy na výlet

Ausflugstipps • Trip Tips Куда на поездку

PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS

Leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, které nabízí unikátní prostředí minerálních pramenů a plynných vý­ věrů. Nachází se zde mokřadní společenstva s mnoha vzácnými druhy živočichů a množství mokřadních a slanomilných rostlin. Areál nabízí naučnou stezku s exkurzí do biologicky a geologicky velmi rozmanitých míst. V areálu se dále nachází stálá expozice Ptačí svět Chebska a daňčí obora.

Naturschutzgebiet SOOS • Es befindet sich 6 km nordöstlich von Franzensbad. Es handelt sich um ein umfangreiches Torfmoorgebiet, das einzig­ artige Umwelt für Mineralquellen und Gasaustritte bietet. Hier befinden sich Moorlebensgemeinschaften mit vielen seltenen Tierarten und eine Menge Sumpf- und salzliebende Pflanzen. Das Areal bietet einen Lehrpfad mit Exkursion in biologisch und geologisch sehr verschiedene Orte. Im Areal ­befindet sich weiter eine dauernde Ausstellung Vogelwelt im Egerland und Damhirschgehege.

Nature reserve SOOS • It is located 6 km to the northeast of Františkovy Lázně. It is a vast peat bog and moor with unique nature where lots of mineral and gas springs come out of the ground. You can find wetland com­ munities with numerous rare species of animals and a lot of wetland and halo­ philic plants here. The area offers an instructive path which will lead you to bio­ logically and geologically very varied places. There is a permanent exhibition The World of Birds in the Cheb Region and a game park with fallow deer here.

Природная резервация СООС • Находится в 6 км на северовосток от Франтишковых Лазней. Это обширный торфяник, уникальное со­ средоточие минеральных и газовых источников. Здесь находятся трясины с многими редкими видами животных и множеством болотных и солелюби­ вых растений. Через резервацию проходит экскурсионная тропа, ведущая в места, разнообразные с точки зрения биологии и геологии. В ареале нахо­ дится постоянная экспозиция Птичий мир Хебского региона и заповедник ланей.

i

✆ +420 354 542 033 • www.muzeum-frantiskovylazne.cz


11


12

NEW COLLECTION

BOUTIQUE

VAN LAACK • Hotel Astoria

vřídelní 19, karlovy vary • tel.: +420 - 774 759 975

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ

Profile for SPA publishing

Spa tips 0414  

Spa tips 0414  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded