Page 1

C: 347-267-6930

B E Z P Ł AT N Y T YG O D N I K W N O W Y M J O R K U

18 czerwca 2018

nr 25 (403)

June 18, 2018

str. 4

ADWOKAT z ponad 10-letnim doświadczeniem

Joanna Ewa Nowokuński ■

Rozwody contested i uncontested

Sprawy rodzinne custody i child support

Sprawy karne DUI, domestic violence, assault, etc

Sprawy imigracyjne

NOWY ADRES KANCELARII: 861 Manhattan Avenue, Suite 6, Brooklyn, NY 11222

MÓWIMY PO POLSKU!

SE HABLA ESPAÑOL!

347-743-9058 TELEFONY CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

www.jenlawgroup.com

Liwiusz Ilasz, Esq. TWÓJ ADWOKAT ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

str. 18

POLSKIE TAXI Car & Limo Service

• PRZEWOZY • LOTNISKA

• PRZEPROWADZKI

718-383-6556 | 158 Nassau Avenue, Brooklyn NY 11222


4

REKLAMA

Promocja!

Powołaj się na tą reklamę, a otrzymasz: 25% off - lip implants $575 - lip injections $700 - Fraxel Oferta ważna do 3/15/2018 O szczegóły pytaj w gabinecie

Wiedza. Doświadczenie. Świadczę usługi od 1997 r.

Masz pytania dotyczące swojego obecnego ubezpieczenia ? Rozważasz kupno ubezpieczenia ? Chciał(a)byś lepiej zrozumieć swoje obecne plany emerytalne ? Nadszedł czas, by zacząć planowanie emerytury ? Oferuję pełny zakres produktów i usług pomocnych w budowaniu niezależności finansowej:

• • • • • • • • • •

Planowanie emerytalne Strategie zabezpieczenia rodziny Strategie akumulacji majątku Alokacja zasobów Ubezpieczenie na życie Prywatna renta typu annuity Fundusze powiernicze Indywidualne plany emerytalne: tradycyjne IRA Indywidualne plany emerytalne typu Roth IRA Indywidualne plany emerytalne dla biznesów typu SEP IRA

MassMutual Financial Group is a marketing name for Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) and its affiliated companies and sales representatives. Local sales agencies are not subsidiaries of MassMutual or its affiliated companies. Andrzej Dudus is a registered representative of and offers securities through MSI Financial Services, Inc. CORP COMM TWO 2 TELEPORT DR S300,STATEN ISLAND,NY-10311 Member SIPC. L0816473404[exp0717][CT,NJ,NY]

PLUS 18 czerwca 2018

Proszę o kontakt jeszcze dziś: Andrzej Dudus

Financial Services Representative Registered Representative

P: (718) 568-2564 C: (347) 267-6930 adudus@financialguide.com


REKLAMA

5

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


6 Poradnik imigranta

A*B*C Imigranta – Informacje Praktyczne Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w miesiącu czerwcu 2018 Pierwsza preferencja: Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat... 04/08/2011 Druga preferencja: A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów......................................................... 06/01/2016 B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów.............. 06/22/2011 Trzecia preferencja: Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami................. 03/05/2006 Czwarta preferencja: Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:...................... 10/22/2004 Przysięgam, że …. Przed złożeniem Przysięgi na wierność Stanom Zjednoczonym, - „Oath of Allegiance”, przyszły obywatel oświadcza, że rozumie jej treść i, że z pełną świadomością przekonaniem chce ją złożyć. Deklarując lojalność wobec Stanów Zjednoczonych odrzuca zobowiązania obywatelskie (w tym obowiązek służby wojskowej) wobec innych państw i zobowiązuje się do szanowania i przestrzegania prawa tego kraju. Ktoś, kto jest wrogo nastawiony do podstawowych zasad rządu i prawa amerykańskiego, lub nie zgadza się z zasadami moralnym

PLUS 18 czerwca 2018

określonymi w Konstytucji, nie może oficjalnie otrzymać obywatelstwa tego amerykańskiego. Pełna treść Przysięgi znajduje się na ostatniej stronie formularza N-400 i przed podpisaniem aplikacji należy się z nią zapoznać. Zanim potwierdzimy swoim podpisem wolę złożenia Przysięgi, musimy odpowiedzieć na pytanie nr 47 na stronie 16, które brzmi następująco: „czy chcesz złożyć pełną przysięgę?”. Co to znaczy i czy można przysięgać tylko trochę, pół na pół, trochę tak, a trochę nie? Otóż można. Jak wiadomo, żyjemy w kraju tolerancji, która również nie pominęła Urzędu

Imigracyjnego. Już od wielu lat można zaznaczyć w aplikacji, że chcemy złożyć zmodyfikowaną wersję Przysięgi, jeśli mamy zastrzeżenia, co do pewnych jej punktów. Otóż, nie musimy zgadzać się na wszystko. Urząd Imigracyjny pozwala na następujące zmiany w kwestii Oath of Allegiance: Opuszczenie klauzuli dotyczącej użycia broni oraz wsparcia wojsk amerykańskich w konflikcie zbrojnym. Zastrzeżenie może mieć podstawy religijne lub wynikać z przekonań sumienia, co do obowiązku czynnej służby wojskowej i posługiwania się bronią. Należy przedstawić powody swojego zastrzeżenia, powołując się na przekonania moralne, etyczne lub religijne, które zabraniają udziału w wojnach i zabijaniu. Należy w tym celu przedstawić oświadczenie wyjaśniające takie stanowisko i/lub oświadczenia świadków lub odpowiednich instytucji. Zastąpienie słowa „przysięgam” słowami „uroczyście potwierdzam” (solemnly affirm) opuszczenie frazy „tak mi dopomóż Bóg (So help me God), jeśli nie wyznajemy żadnej religii. Nie jest wymagane złożenie w tej kwestii specjalnego wyjaśnienia. Użycie przedstawiciela do udziału w Ceremonii Przysięgi. Dotyczy to osób, które nie są w stanie wziąć udziału w Ceremonii z powodów fizycznego lub umysłowego upośledzenia, dla których ustanowiono prawnego opiekuna lub zastępcę. W takiej sytuacji udział w Ceremonii Przysięgi bierze osoba zastępująca. Taką funkcję może spełnić prawny opiekun, lub dorosły członek rodziny posiadający obywatelstwo amerykańskie – rodzic, małżonek, brat lub siostra. Całkowite zwolnienie z obowiązku złożenia Przysięgi. „Waiver”, czyli uchylenie obowiązku złożenia Przysięgi przysługuje osobom, które nie są w stanie zrozumieć jej treści i znaczenia z powodu upośledzeń rozwojowych i mentalnych. Należy poprzeć takie żądanie dokumentacją medyczną. W grupie osób zwolnionych od obowiązku udziału w Ceremonii Przysięgi są też dzieci poniżej 14 roku życia. Mirosława Skowrońska, slawka123@optonline.net

Bezpłatny Tygodnik Polonijny REDAKCJA 9 Village Square East, Clifton, NJ 07011 Tel: 973–928-3838, 973-928-3839 Fax: 973-883-0762 info@tygodnikplus.com REDAKTOR NACZELNA Katarzyna Łagodzka-Ginsburg katarzyna@tygodnikplus.com Z-CA REDAKTOR NACZ. Ewa Wójcik-Szczech ewaw@tygodnikplus.com ZESPÓŁ REDAKCYJNY Iwona Maraszek Zuza Ducka Adam Wysocki Kinga Górecka Daniel Bociąga Piotr Paluchniak Oksana Kozak STALE WSPÓŁPRACUJĄ Elżbieta Baumgartner Grażyna Torbus Józef Kołodziej Mirosława Skowrońska Andrzej Kulka Grzegorz Kogut PROJEKT GRAFICZNY i DTP Jacek McFrey grafika@tygodnikplus.com

REKLAMA I MARKETING 973-928-3838 reklama@tygodnikplus.com

WYDAWCA PLUS Media Group Corp. OGŁOSZENIA BEZPŁATNE 973-928-3838 ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie w całości lub częściowo grafiki lub tekstu z reklam wykonanych przez PLUS jest surowo zabronione. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie również prawo do odmówienia druku reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju porady i wskazówki zawarte w artykułach sponsorujących. All design and artwork created by PLUS is a sole property of the publisher. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. The publisher accepts no liability for any material supplied by advertisers (including text, reproduction and illustrations) and advertisements printed

Adres internetowy www.tygodnikplus.com www.plusweekly.com ©2007-2016 PLUS Media Group, Corp.


7

REKLAMA

✓ Bóle stawów i reumatyzm ✓ Problemy z kręgosłupem i dyskopatia ✓ Osteoporoza ✓ Menopauza ✓ Zapobiega urazom sportowym i przeciążeniom w pracy ✓ Wzmacnia kości, mięśnie i ścięgna, niezastąpiony w rehabilitacji ✓ Problemy ze wzrokiem (katarakta i jaskra)

my Mówi lsku po po

Zapewniamy fachową i czułą opiekę nad pacjentem

Specjalizujemy się w:

•Rehabilitacji i krótkoterminowym leczeniu szpitalnym, oferowanym przez siedem dni w tygodniu •24-godzinnej opiece wykwalifikowanego personelu medycznego •Fizykoterapii, terapii zajęciowej, logopedii •Terapii zwyrodnień kolana i stawu biodrowego

718-205-0287

61-11 Queens Boulevard • Woodside, NY 11377 website: www.qbecf.com

★ US News and World Report zaliczył Queens Boulevard Extended Care Facility do najlepszych amerykańskich domów opieki ★ Posiadamy akredytację Wspólnej Komisji ★ Posiadamy 5 gwiazdkową ocenę od Centers for Medicare and Medicaid ★ Jesteśmy uznani najlepszym miejscem z wszystkich domów opieki w Queens County ★ Otrzymaliśmy ocenę AAA w Stanie Nowy Jork od CareScout

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


8 Poradnik sukces

Sprzedaż domu i obniżka emerytury Social Security Pani Barbara sprzedała kilkurodzinny dom. W tym roku została bardzo zaskoczona, gdy zaczęła dostawać mniej emerytury Social Security. Spytała o przyczynę swego księgowego, który powiedział, że gdy sprzeda się dom, to emerytura Social Security jest pomniejszana. Znajoma pani Barbary nigdy domu nie miała, ale zlikwidowała swoje znaczne konto emerytalne i po jakimś czasie jej emerytura też stała się mniejsza. Pani Barbara nic z tego nie rozumie i pyta o wyjaśnienie. Przecież emerytura jest wypracowana i powinna być taka sama do końca życia. Kiedy Medicare drożeje Pani Barbara powinna wiedzieć, że to nie wysokość emerytury Social Security ulega zmianie wraz z podwyższeniem przychodu w danym roku, lecz drożeją składki na ubezpieczenie zdrowotne seniorów Medicare. Te konsekwencje wynikają nie tylko po sprzedaży nieruchomości, lecz także po wypłacie znacznych kwot z programów emerytalnych, czy w konsekwencji otrzymania innego znacznego przychodu, który podlega opodatkowaniu. Oto dlaczego. Ubezpieczenie seniorów Medicare jest bardzo subsydiowane, bowiem składki pokrywają zeledwie 25 proc. kosztów. Medicare Modernization Act począwszy od 2007 roku wprowadził dopłatę do Medicare (Medicare surcharge) dla bogatych seniorów, dzięki której składki pokrywać mają w sumie około 80 proc. kosztów ubezpieczenia starszej populacji. Od tej pory za część B i D Medicare płaci się miesięczne składki zależne od zarobków. Większość emerytów, którzy mają roczny dochód poniżej 85,000 dol. rocznie, płacą do 134 dol. miesięcznie za część B (na lekarza) i średnio trzydzieści dolarów za część D (na leki z przepisu lekarza). Dopłata

Czy masz pieniądze w Polsce?

dotyczy tylko 5 proc. najzamożniejszych emerytów, których przychody przekraczają w danym 85,000 roku. Ile płacimy za część B Medicare w roku 2018 (tabelka) Źródło: http://www.medicare.gov/ your-medicare-costs/part-b-costs/ part-b-costs.html Cena za część B Medicare zależy od przychodu i statusu małżeńskiego oraz wynosi odpowiednio 187.50, 267.90, 348.30 albo 428.60 dol. miesięcznie dla najbogatszych, co ilustruje załączona tabela. Dopłatę tę SSA nazywa Medicare Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA). Kto płaci więcej za Medicare Można mieć mało współczucia dla milionera, mającego regularny przychód idący w setki tysięcy dolarów rocznie, za to, że płaci za Medicare o 200 czy 300 dol. miesięcznie więcej od najniższej składki. Ale często niezamożne osoby mają jednorazowy przychód, który w danym roku przekracza limit 85,000 czy 175,000 dol. dla małżeństwa. Dzieje się tak, gdy ktoś wypłacił dużą kwotę z konta emerytalnego, wygrał na loterii, albo sprzedał akcje, fundusze powiernicze, kilkurodzinny dom czy inną inwestycję. Uwaga: Po sprzedaży domu jednorodzinnego, w którym mieszkaliśmy przez dwa z ostnich pięciu lat, mamy zwolnienie z podatku od zysku w wysokości 250,000 na osobę, czyli 500,000 dol. na małżeństwo. Pisałam o tym tydzień temu w artykule pt. „Podatki po sprzedaży domu”. Z tego powodu sprzedaż przeciętnego jednorodzinnego domu nie powoduje podrożenia Medicare, bowiem zysk do granicy ćwierć albo pół miliona dolarów nie jest uważany za przychód podlegający opodatkowaniu i nie figuruje na podatkowej deklaracji.

Polskie banki pytają o twój numer Social Security. Jeżeli nie wypełnisz „Oświadczenia o statusie FATCA”, bank może zablokować ci konto. Pomogą ci książki: “Jak chować pieniądze przed fiskusem. Podręcznik agresywnej gry podatkowej”. $50 + $4 (edycja na 2016). “Podręcznik ochrony majątkowej. Jak zabezpieczyć majątek przez urzędami, Medicaid, wierzycielami, ex-małżonkiem, fiskusem i innymi wścibskimi”. $50 + $4. Również: „Powrót do Polski” – finansowe i prawne dylematy amerykańskich reemigrantów. $30 + $4. „Emerytura reemigranta w Polsce” – $35 + 4 za przesyłkę. Książki są dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., oraz Exlibris, 140 Nassau Ave., Greenpoint, albo od wydawcy (Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718-224-3492, www.PoradnikSukces.com).

Który rok jest uwzględniany Co rok Administracja Social Security oblicza dopłatę IRMAA, więc pyta IRS o przychód MAGI sprzed dwóch lat każdego emeryta czy rencisty. MAGI – to Modified Adjusted Gross Income. Jest to Adjusted Gross Income (AGI) z dołu pierwszej strony podatkowego zeznania, powiększony o wpłaty na konta emerytalne i inne dosyć rzadkie odpisy. Dla większości seniorów MAGI równy jest dochodowi brutto AGI. Tak więc dopłata do Medicare bazuje na przychodzie z twojego zeznania podatkowego sprzed dwóch lat. Ażeby ustalić składki na Medicare na rok 2019, SSA rozpatrzy twój przychód z roku 2017. Jak długo trwa dopłata? Podwyżka składek na Medicare trwać będzie cały rok i zniknie sama, gdy w kolejnym roku wykażesz przychód poniżej limitu. Przykład: W roku 2016 sprzedałeś kamienicę z dużym zyskiem i zadeklarowałeś wysoki przychód. W roku 2018 podniesiono ci składki na Medicare. Ale rok później pobierać będziesz już tylko samą emeryturę i niewielkie odsetki z banku, więc

Dochód na rozliczeniu Dochód na rozliczeniu z roku Miesięczna opłata podatkowym z roku 2016 osób 2016 małżeństw rozliczających za część B w roku samotnych się razem 2018

w roku 2019 składki Medicare powrócą do najniższego poziomu. Jak się bronić? Jeżeli sprzedajesz akcje, fundusze powiernicze czy dom z dużym zyskiem, albo planujesz wypłatę z kont emerytalnych, to oszacuj uważnie twój przychód w danym roku. Jeżeli niewiele możesz przekroczyć limity podane w tabeli, spytaj swego księgowego, jak przychód obniżyć. Możesz na przykład wypłacić mniejszą kwotę z emerytalnego konta, jakiś przychód przełożyć na przyszły rok, albo zrealizować kapitałową stratę. Nie uda się? Trudno. Ciesz się przychodem – w porównaniu z nim dopłata do Medicare to niewielka kwota. Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o waiver. Istnieją okoliczności, kiedy podwyżka składek Medicare może być anulowana osobom, które doświadczyły jednorazowego skoku przychodu, a którym przychód potem spadł z powodu życiowych okoliczności, zwane life changing events. Więcej informacji znajdziesz w www.SSA.gov. Elżbieta Baumgartner

Miesięczna opłata za część D w roku 2018

Poniżej $85,000

Poniżej $170,000

$134

Składka twego ubezpieczenia

Od 85,000 do 107,000

Od 170,000 do 214,000

187.50

Składka + $13

Od 107,000 do 133,500

Od 214,000 do 267,000

267.90

Składka + $33.60

Od 133,500 do 160,000

Od 267,000 do 320,000

348.30

Składka + $54.20

Ponad 160,000

Ponad 320,000

428.60

Składka + $74.80

PLUS 18 czerwca 2018


9

REKLAMA

Zanim będzie za późno Jednym z przykładów, który pomoże nam zrozumieć w jaki sposób działa i chroni nas dokument Irrevocable Trust, jest przykład gdzie “Pan A” razem z żoną posiada dom wielorodzinny. Tak jak wielu naszych rodaków, myśli o przepisaniu domu na dzieci jeszcze za ich życia. Tu jednak nasuwa się pytanie czy to dobre i bezpieczne posunięcie? Jak twierdzi pani adwokat Joanna Gwóźdź, jest to najczęściej popełniany błąd wśród Polonii. Pochopnie podjęta decyzja, bez uprzedniej konsultacji z adwokatem, może nas dużo kosztować, nawet utratę naszej własności. Nie chodzi tu wcale o brak zaufania do dzieci, chodzi o to, że wiele zdarzeń jest wynikiem przypadku, a tych nie jesteśmy w stanie zaplanować, ponieważ one są nieprzewidywalne. Jest więc wiele powodów przemawiających za tym, że nie warto

przepisywać własności domu na dzieci. Załóżmy, że przepisujemy dom na syna, który jest żonaty, ale on umrze przed rodzicami. Co się wtedy dzieje? "Ten dom należy do synowej. Za jakiś czas synowa ponownie wyjdzie za mąż. Wasz dom nie należy już do was, należy teraz do obcych ludzi i co więcej, nie przechodzi na wasze wnuki ani na inne dzieci, jeśli je macie" podkreśla pani mecenas. W innej sytuacji, która się może zdarzyć, kiedy syn spowodował wypadek samochodowy. Poszkodowani wnoszą sprawę o odszkodowanie, ponieważ w wyniku wypadku zostali okaleczeni na całe życie. Co teraz? "Ubezpieczenie wykupione na auto nie pokryje tych wydatków, więc dom rodziców będzie dostępny dla wierzycieli syna. Można było tego uniknąć, nie przepisując domu na syna", twierdzi pani adwokat. Jeżeli zaś syn lubi hazard i wpędzi się w długi, rodzice stracą swój dom na rzecz spłaty długów syna. W innej sytuacji, gdzie dom został zakupio-

ny przez rodziców 20 lat temu na Greenpoincie i jego wartość może dziś wynosić nawet kilka milionów dolarów, nie warto przepisywać domu na syna. Jeśli to zrobimy, przy sprzedaży domu przez syna, będzie on musiał zapłacić bardzo wysoki podatek od wzbogacenia" podsumowuje pani adwokat. Jak ilustrują nam powyższe przykłady, nie warto więc przepisywać domu na dzieci, by nie stracić dachu nad głową i dorobku całego życia. Ale co zrobić, jeśli chcemy zostawić naszym bliskim dorobek naszego życia, a jednocześnie chcemy uniknąć tych wszystkich pułapek? Jak twierdzi pani mecenas Gwóźdź, z pomocą przychodzi nam właśnie Irrevocable Trust. Sporządzając ten dokument, unikniemy sprawy spadkowej, co pozwoli naszym dzieciom odziedziczyć majątek bez konieczności przeprowadzenia sprawy spadkowej i uniknięcia lub zminimalizowania podatku od wzbogacenia. Ten dokument zapewni nam też prawo

własności i niezależności do końca naszych dni. Posiadając ten dokument, możemy także ubiegać się o Home Care Medicaid. Musimy tylko odczekać miesiąc po przetransferowaniu nieruchomości do trust. To jest zgodne z prawem i dozwolone przez prawo. Natomiast po upływie 5 lat od przetransferowania nieruchomości do trust, możemy ubiegać się o Nursing Home Medicaid. Tak długo jak nasze nieruchomości będą w trust, tak długo będą chronione przed rachunkami za szpital, przed wierzycielami czy przed rozwodem dzieci. Można więc powiedzieć, że nasz majątek w trust jest nietykalny, niedostępny dla nikogo, z wyjątkiem nas. Irrevocable Trust chroni nasz dobytek, dlatego jest tak ważny i pomocny, i dlatego warto go mieć. Mecenas Joanna Gwóźdź 188 Eckford Street Brooklyn, New York 11222 (718) 349-2300 fax (718) 349-2332 joannagwozdzlaw@gmail.com

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


10 Na wesoło Kelner, co to za jedzenie, zawołać mi tu szefa i to zaraz! Szefa nie ma. Wyszedł na obiad do innej restauracji.

g

Właściciel apteki do praktykanta: A z tej bańki nalewamy tylko wtedy, gdy recepta jest całkiem nieczytelna.

g

Gość do kelnera: Dlaczego wasza restauracja nazywa się „Wielkie Oczy”? Dowie się pan kiedy przyniosę rachunek.

g

Pociąg z dwoma silnikami przemierzał Amerykę. Po przejechaniu pewnej odległości jeden z silników się zepsuł. Żaden problem pomyślał maszynista i zmniejszył prędkość pociągu o połowę. Po pokonaniu kolejnego dystansu, popsuł się drugi silnik i pociąg się zatrzymał. Maszynista uznał, że powinien o wszystkim powiadomić pasażerów, więc w tym celu przygotował poniższe oświadcze-

PLUS 18 czerwca 2018

nie: Panie i Panowie, mam dobrą i złą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że oba silniki się popsuły i będziemy musieli tu tkwić przez jakiś czas. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że zdecydowali się Państwo na podróż pociągiem, a nie samolotem.

g

I robimy to najlepiej!

Kelner wymienić mi ten poplamiony obrus, proszę. Właśnie czyste obrusy nam się skończyły. To chociaż przewróć go pan na drugą stronę. A pani myśli, że ten obrus to ile ma stron, Trzy?

g

Jasiu zakończył szkołę średnią z najlepszymi wynikami i jemu przypadł zaszczyt przemówienia podczas rozdania świadectw. Stanął na podeście i zaczyna: - Chciałbym bardzo podziękować mojej kochanej mamie za ten wspaniały wpływ, jaki na mnie miała. Za to że zawsze była przy mnie, cały czas mogłem na nią liczyć i że pomagała mi kiedy tylko tej pomocy potrzebowałem. Kocham ją nad życie i nie wiem, kim bym był gdyby nie ona.... Nagle Jasio stęknął, zatrzymał

się i zaczął z trudnością literować słowo. Jednak przerwał na chwilkę i w końcu przemówił: - Przepraszam bardzo za przerwę, ale pismo mojej mamy jest takie niewyraźne!

g

Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania jego podwładny. Wylewa dyrektorowi kawę na koszulę, pokazuje mu język, puszcza bąka i wygarnia wszystko. Zaraz potem do gabinetu wpadają koledzy. - Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie wygrałeś w totka!


Adwokat radzi 11

Małżeństwo a zielona karta Podczas wielu udzielanych przeze mnie porad prawnych odpowiadałam na następujące pytanie: „Czy mogę zgłosić do urzędu imigracyjnego fakt, że małżonek poślubił mnie wyłącznie po to, by otrzymać zieloną kartę?”. Nic dziwnego, że dana osoba w takiej sytuacji czuje się oszukana, zwłaszcza gdy deklaracje „małżonka” o głębokim uczuciu, miłości czy chęci spędzenia życia razem, okazują się nieprawdziwe. Na tak postawione pytanie nie ma prostej odpowiedzi, niemniej jednak można z całą pewnością powiedzieć, że pozbawienie danej osoby zielonej karty z powyższego powodu, wymaga przedstawienia bardzo konkretnych dowodów. Co więcej, zgłoszenie takiego zdarzenia może spowodować wszczęcie dochodzenia, jeśli obie strony dopuściły się popełnienia przestępstwa oszustwa. Generalnie rzecz biorąc osoba, która wprowadza inną osobę w błąd, pozoruje miłość do drugiej strony, a następnie doprowadza do zawarcia małżeństwa, zwykle jest bardzo dobrze poinformowana oraz świa-

doma, co należy robić i mówić przed zawarciem związku małżeńskiego. Zawarcie tego rodzaju „małżeństwa” jest zwykle poprzedzone wnikliwą analizą przepisów prawa i pozyskaniem gruntownej wiedzy, zwłaszcza co do okoliczności, że związek taki powinien trwać przynajmniej dwa lata. Z chwilą wypełnienia petycji, z chwilą pierwszej rozmowy małżonków z urzędnikami, a następnie z chwilą pozyskania aprobaty ze strony USCIS, małżonek starający się o regulowanie jego statusu na terenie USA, otrzymuje jedynie tymczasową zieloną kartę, która ważna jest przez okres dwóch lat. Dopiero po dwóch latach trwania małżeństwa, para może złożyć kolejny wniosek w celu „usunięcia barier”, czyli ażeby pozyskać zieloną kartę ważną przez okres 10 lat. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i inne dowody, które potwierdzą, że małżeństwo zawarte zostało w dobrej wierze (autentycznie). Jeżeli dowody z dokumentów okażą się wystarczające, urząd imigracyjny może poprzestać na ich analizie, nawet

bez przeprowadzania dodatkowej rozmowy/wywiadu z małżonkami. Jeżeli zaś urzędnik poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, wówczas para jest wzywana listownie na dany termin, celem stawienia się w siedzibie urzędu i wzięcia udziału w przesłuchaniu. Proces pozyskania Zielonej Karty na stałe (lat 10) może trwać nawet ponad rok. Z tego właśnie powodu urząd imigracyjny wystawia specjalny dokument, umożliwiający małżonkowi starającemu się o zieloną kartę, legalny pobyt w USA, a także podróżowanie za granicę. Po uzyskaniu zielonej karty na stałe, małżonek może z łatwością wystąpić o rozwód, albowiem pozostawanie w związku małżeńskim nie jest konieczne, aby taką kartę utrzymać. Jeżeli natomiast małżonkowie chcą pozyskać obywatelstwo USA, to po posiadaniu zielonej karty przez okres minimum 3 lat i wciąż pozostając w związku małżeńskim, wypełniają wniosek/formularz N-400. Dla porównania, osoby nie pozostające w związku małżeńskim, muszą posiadać zieloną kartę przynajmniej 5 lat, ażeby ubiegać się o obywatelstwo USA. Posiadanie statusu obywatela USA umożliwia „sponsorowanie”

rodziców, którzy zamieszkują w USA nielegalnie lub „innego” małżonka. Reasumując, nie istnieje proste rozwiązanie sytuacji, w której dochodzi do oszustwa, albowiem mamy przeświadczenie, że dana osoba poślubiła nas wyłącznie po to, by uregulować swój status na terenie USA i otrzymać zieloną kartę. Z całą jednak pewnością powiedzieć można, że zawieranie tego typu małżeństw jest dość powszechnym przestępstwem, zwłaszcza biorąc pod rozwagę fakt, że niewiele jest innych możliwości prawnych, by zalegalizować pobyt na terenie USA, gdy wiza utraci ważność. Oprócz zgłaszania oszustwa do imigracji, też możemy wystąpić o unieważnienie związku małżeńskiego na podstawie oszustwa zamiast rozwodu. Jeśli sąd unieważnił małżeństwo wtedy można podważyć zieloną kartę zdobytą na podstawie sponsorowania przez małżonka. Za tydzień opiszę proces sądowy o unieważnienie związku małżeńskiego, czyli annulment of marriage. Pamiętać jednak należy, że każdy przypadek jest odmienny i w takiej sytuacji zawsze należy zasięgnąć konsultacji prawnej, do czego zachęcam. Mec. Joanna Ewa Nowokuński

Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i d u ż yc h k l i e n t ó w. Z a p e w n i a my a t ra kc y j n e i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 30 lat działalności na rynku amerykańskim. • Transport całych kontenerów od drzwi do drzwi między USA i Europą (Import & Export) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATVs, jet-skis i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponadgabarytowych • Oddziały w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Węgrzech i w Portugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transportową i celną

Mówimy po polsku

Biuro główne:

tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 219 South Street www.icetransport.com Suite 100 New Providence, NJ 07974 stawki@icetransport.com

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


12 Secret Service

W tajnych służbach prezydenta – cz.16 Ronald Kessler, 2010 Jeśli Carter był w złym humorze, asystenci mówili jeden do drugiego: „Ty mu zanieś wiadomość”. Kiedy prezydent miewał złe dni, nikt nie chciał z nim rozmawiać. Wszyscy mówili: „Mam wiadomość dla prezydenta, ale nie chcę, żeby na mnie wrzeszczał”. Palmer twierdzi również, że Carter rozkoszował się tym, że ma władzę. Czasami celowo opóźniał odpowiedź i mówił, że da znać później, czy wyraża zgodę na korzystanie z kortów.

- A czasami patrzył na mnie, uśmiechał się i mówił: „powiedz im, że się zgadzam”. Czułem, że on to uważa za sprawę wielkiej wagi. Nie rozumiem, dlaczego tak było. Na początku prezydentury Carter oświadczył, że Biały Dom będzie „trzeźwy”. Za każdym razem, kiedy wydawano przyjęcie państwowe, informowano dziennikarzy, że zostanie na nim podane wyłącznie wino. - Carterowie to byli najwięksi obłudnicy na świecie - mówi Gulley. - Dostaliśmy informację, żeby się pozbyć całego alkoholu. Miało go nie być ani w Air Force One, ani

Liwiusz Ilasz, Esq. TWÓJ ADWOKAT ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

Kancelaria adwokacka z siedzibami w NY, NJ i w Polsce prowadzi następujące sprawy • sprawy

imigracyjne, pobyt stały w USA, wizy pracownicze • sprawy rodzinne, rozwody, alimenty, inne • sprawy kryminalne, jazda w stanie nietrzeźwym, po narkotykach, pobicia • nieruchomości, sprzedaż-kupno • sprawy biznesowe, zakładanie spółek i korporacji • wszystkie sprawy w Polsce, w tym: ❖

Listy gończe z Polski

Odmowa wydania polskiego paszportu

Spadki w Polsce i USA

Niezałatwione sprawy kryminalne w Polsce

• testamenty i stwierdzenia nabycia spadku (USA, Polska)

WYPADKI

• samochodowe, przy pracy, na rusztowaniach, błędy lekarskie

Kancelaria współpracuje z agencjami detektywistycznymi w Polsce i USA

Manhattan 1 Maiden Lane, 9 piętro New York, NY 10038 Tel.: 212-480-2222

New Jersey Warszawa 1035 Route 46 East, pokój 105 ul. Piękna 24/26 A, Lokal 29 Clifton, NJ 07013 00-549 Warszawa Tel.: 973-773-9060 48 22 115-9200

PLUS 18 czerwca 2018

w Camp David, ani w Białym Domu. Przekazali nam ją bliscy współpracownicy rodziny Carterów. Gulley powiedział wojskowym z Białego Domu, żeby ukryli alkohol i poczekali, co będzie dalej. - Pierwszej niedzieli, którą Carterowie spędzili w Białym Domu, dostałem telefon z kuchni: „Chcą dostać krwawą mary przed pójściem do kościoła. Co robić?” Odparłem: „Znajdź alkohol i im zanieś”. - Za Cartera nigdy tak naprawdę nie zrezygnowaliśmy z alkoholu mówi Palmer. - Czasami prezydent pił martini albo piwo Michelob Light. Natomiast Rosalynn - kryptonim Dancer (Tancerka) - wolała drinki Screwdriver, czyli wódkę z sokiem pomarańczowym. Lillian Carter, matka prezydenta, zadała kłam deklaracjom syna. W wywiadzie dla „The New York Timesa” z 1977 roku powiedziała, że choć oficjalnie Biały Dom jest „trzeźwy”, kiedy tam przebywała, każdego południa dostawała szklaneczkę bourbona. - Pewnego wieczoru powiedziała do jednego z kamerdynerów: „Przywykłam do odrobiny alkoholu przed pójściem spać. Czy możesz mi zorganizować co wieczór troszeczkę brandy?” - mówi Shirley Bender, gospodyni Białego Domu. Kiedy wiceprezydent Walter „Fritz” Mondale odwiedził po raz pierwszy Cartera w Plains, pani Lillian zapukała do drzwi pawilonu, w którym Secret Service miał swój punkt dowodzenia. - Otworzyłem drzwi i zobaczy-

łem panią Lillian z papierową torbą w ręku, w której były dwa sześciopaki piwa - mówi David Curtis, agent przydzielony do ochrony Mondale’a. - Mam coś dla was, chłopcy - powiedziała. - Tylko nic nie mówcie Jimmy’emu. - Doceniam pani gest, pani Lillian, ale nie możemy tego przyjąć - odparł Curtis. Kiedy Carter przebywał w Białym Domu, codziennie demonstracyjnie szedł do Gabinetu Owalnego o piątej czy szóstej rano, żeby pokazać wszystkim, jak to ciężko pracuje dla kraju. - Szedł do Gabinetu Owalnego o szóstej rano, popracował pół godziny, a potem zasłaniał okna i ucinał sobie drzemkę - mówi Robert B. Sulliman Jr, który ochraniał prezydenta. - Jego personel mówił prasie, że pracuje. Inny agent powiedział mi, że czasami widział przez okno gabinetu, jak Carter śpi w fotelu zamiast pracować. Carter mówił prasie, że oszczędza energię, ponieważ kazał zainstalować na dachu Białego Domu panele słoneczne do ogrzewania wody. - Nie dawały dość energii, by ogrzać wodę w zmywarce w kuchni dla personelu - mówi Cuff. - To było kompletne fiasko. Personel kuchni musiał kupić nowy sprzęt, żeby odpowiednio podgrzewać wodę. Wydali na to wszystkie zaoszczędzone dzięki bateriom pieniądze. Ciąg dalszy za tydzień…

WYCIECZKI BUSEM 2018

z p o l s ki m p r zewo d n i ki e m

Dla osób pojedzynczych, par i rodzin Dookoła USA cena bazowa $1100 + opłaty, 16 dni : 02-17 czerwca, od 23 czerwca, 04-19 sierpnia, od 25 sierpnia, 15-30 września, 06-21 października. Każda wycieczka dochodzi do skutku! Wycieczki 9-10 dniowe: W lipcu Kaniony i Parki Narodowe, w październiku Texas, w listopadzie Nowy Orlean, Hawaje. Wycieczki 2-3 dniowe: Niagara, Virginia, Boston, Acadia. Wycieczki 1 dniowe: Waszyngton, Nowy Jork, Baltimore, Amisze Zapraszamy w każdy weekend i w tygodniu! Zadzwoń - Tel.609-647-9054, 609-557-7270, 718-389-1818 zobacz na: www.ampolinc.com

posłuchaj : www.radiorampa.com

AGENCJA TURYSTYCZNA (obsługa w języku polskim)

133 Greenpoint Ave. Brooklyn,NY.11222 Tanie bilety lotnicze, wakacje all-inclusive, Paczki do Polski, tłumaczenia, upoważnienia, asysta w urzędach, Apostille i inne Tel. 718-389-1818, www.RampaMill.com


X Festiwal Tygodnika PLUS - Fotorelacja 13

X Festiwal Tygodnika PLUS za nami! Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę 2 i 3 czerwca

w Tappan. Muzyka radośnie grała, pyszne jedzonko kusiło, zimne piwo się lało, a ze sceny spadały czerwone koszulki wprost w Państwa ręce. Długo jeszcze będziemy wspominać ten wspaniały czas. Dziękujemy, że byliście z nami, Wasza zabawa i zadowolenie są dla nas priorytetem. Składamy serdeczne podziękowania naszym sponsorom: Nasza impreza nie miałaby miejsca gdyby nie udział sponsorów–firm i osób prywatnych, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowania festiwalu. Razem z naszymi sponsorami tworzymy wydarzenie ważne dla Polonii Wschodniego Wybrzeża, a realizacja wspólnych planów marketingowych prowadzi nas do budowania wizerunku silnej grupy etnicznej. Mamy ogromny zaszczyt podziękować firmom:

19-21 Fair Lawn Avenue, Fair Lawn, NJ07410, tel. 201-781-1919, www.robertsfischermd.com

Wódka Dutchcraft oraz Cytrynówka Podhalańska Furniture Expo Furniture Expo

217 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057. Tel. 973365-1241 wallingtonsupplyllc.com.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa www.psfcu.com

Polonez Parcel

www.polonezparcelservice.com.

Mecenas Joanna Ewa Nowokuński

Nowokuński Law Firm, PLLC., 861 Manhattan Avenue, Suite 6,

Magdalena Oledzki, Tel. 973-9195803, usbank.com

Sadowski Electric

Tel. (862) 221-6911

Wódka Wyborowa

SLING TV

Pawel Szymanski, Esq

Law Office of James C. DeZao, P.A Brooklyn, N.Y. 11222. Tel.: 347-7439058, http://www.jenlawgroup.com/

US Bank Home Mortgage

1378 Main Ave, Clifton, NJ 07011, tel. 973-772-8504, www.furnitureus. com 1-888-83POLTV czyli 1-888-8376588 SLINGPOL.COM

Wallington Supply

icetransport.com

322 Route 46 West, Parsippany,

wybo.com

195 Montague Street, 14th Floor, Brooklyn, New York 11201. Tel.: 718-207-4577

Paul’s Audio Car & Security

Sklepy NetCost i Gourmanoff

http://www.netcostmarket.com

A1 Granite & Quartz Inc.

34 Midland Ave, Wallington, NJ 07057. Tel. 973-815-1170. www. a1graniteandquartzinc.com.

American Travel Abroad latajtanio.com.

Dr Robert Fischer

New Jersey 07054, 1-855-432-2489, 973-808-8900, dezaolaw.com

Tel. 973-530-4221, www.paulscaraudio.com

Doktor Zbigniew Moszczyński

Clifton–Wallington Medical Group

31 W 8th St, Bayonne, NJ 07002. Tel.: 201- 858-0188 www.veinandskinstudio.com

TNT Heating and Cooling

TNT HVAC Corp, 257 Banta Ave, Garfield, NJ 07026, tel. 201-7235987, tnthvac@hotmail.com

KMG Auto Body

1033 Clifton Ave #210, Clifton, NJ 07013, tel. 973-473-4400

Atlantic Express Corp.

830 Bond Street, Elizabeth, NJ 07201. Tel. 908-436-3004 ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków. Tel. +48 22-203-6408, www.atlanticexpresscorp.com

58 Franklin Ave, Clifton, NJ 07011,tel. 973-253-1965, www. kmgautobody.com

Banaś Bakery -

ICE Transport

MM Photography Studio

219 South St., Suite 100, New Providence, NJ 07974 tel. (732) 516-9555; (800) 241-1423. www.

84 Wallington Ave, Wallington, NJ 07057. Tel. 973-779-2165 Tel. 908- 494-1168, maciej.miastkowski@gmail.com Dziękujemy!!!

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


14 X Festiwal Tygodnika PLUS - Fotorelacja

Wielkie Brawa dla Artystów! Serce X Festiwalu Tygodnika PLUS biło 2 i 3 czerwca w Tappan głośno i radośnie! Dziękujemy naszym artystom za wspaniałe występy, życzymy sukcesów i rozwoju kariery oraz mamy nadzieję zobaczyć Was za rok na naszej scenie. Serdecznie dziękujemy artystom, którzy uświetnili naszą festiwalową scenę, a byli nimi: Podhalanie zespół Stowarzyszenia Podhalan w NJ, zespół “ZOR” Wspólnoty Frydmana w Ameryce, zespół Wianek z Nowego Jorku, zespół Milano Next, zespół Secretband, Adam Chrola, Tomasz Halat, DJ Marek, Zbigniew Dera, zespół Dzieci PRL-U oraz gościnnie nasza redakcyjna koleżanka Zuzanna Ducka.

Adam Chrola

Adam Chrola

DJ Marek

Zespół Milano Next

Podhalanie

Podhalanie

PLUS 18 czerwca 2018

DJ Tomasz Halat

Podhalanie

Zespół Milano Next

Zespół Wianek


X Festiwal Tygodnika PLUS - Fotorelacja 15

ZOR Zespół Wspolnoty Frydmana

Dzieci PRLu

Zespół Secretband

Zbigniew Dera

Zuzanna Ducka

ZOR Zespół Wspolnoty Frydmana

Zespół Wianek

Zespół Milano Next

Zespół Secretband bawił gości do samego końca X Festiwalu Tygodnika PLUS

Zespół Secretband bawił gości do samego końca X Festiwalu Tygodnika PLUS

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


16 X Festiwal Tygodnika PLUS - Fotorelacja

Drodzy Czytelnicy, Przed wami totalnie odjazdowa podróż pod konkursową scenę X Festiwalu Tygodnika PLUS! Gratulujemy naszym odważnym uczestnikom oraz zwycięzcom. Przeżyjmy to jeszcze raz! W konkursie Przeciągania sznura przez spodnie, główne nagrody Cytrynówkę Podhalańską oraz Wódkę Dutchcraft wygrali: Tomasz Niemczyk, Dariusz Kołakowski, Łukasz Niemczyk, Radek Dacyna, Łukasz Konopko, Rafał Poniatowski Zwycięska drużyna przeciągnęła sznur przez sześć męskich spodni w 16.75 sekundy, a przegrana 19.45

Konkurs Przeciągania Sznura Przez Spodnie

Konkurs Jedzenia Pączków PLUS 18 czerwca 2018

sekund! Dziękujemy sponsorom nagród oraz gratulujemy zwycięzcom! Główną nagrodą w konkursie Jedzenia Pierogów był bilet do Polski ufundowany przez American Travel Abroad. zwyciężył zawodnik numer 9–Adam Rutkowski, który zjadł 20 pierogów w 2:00:22. Najwięcej pysznych pączków od Banas Bakery w Wallington w ciągu 5 minut zjadł Janusz Gogolowski. Zwycięzca Konkursu Jedzenia Pączków zjadł 6,5 pączka i otrzymał nagrodę Apple watch ufundowaną przez adwokata wypadkowego Pawła Szymańskiego.

W Konkursie Noszenia Żony wzięło udział siedem par. Zwycięzcy: Monika i Arek (0:41:11) otrzymali nagrody ufundowane przez Polish Slavic Federal Credit Union: ipad oraz fitness watch. Nagrody za drugie i trzecie miejsce – Wódka Wyborowa trafiły do Martyny i Patryka (0:46:30) oraz Kasi i Manuela (0:46:51). W konkursie wzięli udział także: Dominika i Paweł (0:55:41), Gabriela i Marek (0:49:43), Agnieszka i Adrian (1:11:44) oraz Gabriela i Konrad (1:48:28). Liczby w nawiasie, które Państwo widzicie to czas, w którym pary–mąż niosący na placech żonę musiały pokonać tor przeszkód – dwa razy skok przez kozła, skok przez dwie opony, wypicie kubka piwa bez użycia rąk oraz 5 skoków przez skakankę – to wszystko z żoną na plecach.

W tym czasie żony wiązały krawat mężowi! Brawo nasze polskie pary! Goście festiwalowi ciągnęli także linę, zarówno dzieci zmierzyły się w tej wesołej konkurencji jak i dorosłe osoby. W niedzielę, dziesięć osób ubranych w koszulki PSFCU oraz 10 w koszulki Wallington Supply ciągnęło linę festiwalową sprawdzając, która drużyna jest mocniejsza! Sobotni i niedzielny dzień zamknęło wesołe karaoke! Uczestnicy śpiewali różnorodny repertuar niezwykle profesjonalnie! Gratulujemy. Sponsorami nagród byli: Wódka Wyborowa, Sklep meblowy Furniture Expo oraz wódka Dutchcraft. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzmy satysfakcji i radości z wygranych! Więcej zdjęć na Facebooku Festiwalu Tygodnika PLUS!

Konkurs Jedzenia Pierogów

Dziecięce Przeciąganie Liny


X Festiwal Tygodnika PLUS - Fotorelacja 17

Sobotnie Karaoke Przeciąganie Liny

Niedzielne Karaoke

Przeciąganie liny między Wallington Supply a Polish Slavic FCU

Konkurs Noszenia Żony

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


18 Podróże z Andrzejem Kulką

Alaskańskie niedźwiedzie – cz. 3

Na rybach

Miałem okazję natknąć się na niedźwiedzie grizli wielokrotnie, na przykład wędkując samotnie w małym strumieniu wpadającym do rzeki Kenai. Z pluskiem wskoczył do wody naprzeciwko, spojrzał na mnie i.... spokojnie zaczął łowić ryby. Strumień miał w tym miejscu około 6 metrów szerokości i metr głębokości. Byłem oddalony od misia o 7-8 metrów, a od samochodu o pół kilometra. Gdyby grizli chciał..... ale na szczęście nie chciał. W takich przypadkach najważniejszy jest spokój, nie należy absolutnie uciekać, wiedząc,

PLUS 18 czerwca 2018

że po pierwsze człowiek nie ma szans w tym wyścigu a po drugie, że ucieczka tylko sprowokuje drapieżnika do instynktownej pogoni. Należy miśkowi dać do zrozumienia, że jesteśmy ludźmi, podnieść wysoko w górę ręce, pomachać nimi, aby zaprezentować w ten sposób nasze pozornie większe rozmiary, dobrze jest też w tym czasie głośno i spokojnie mówić, zdecydowanym, stanowczym tonem. To wszystko ma uzmysłowić zwierzęciu, że nie jesteśmy żadnym z jego ulubionych dań. Ta strategia pomaga przy spotkaniach z grizli. Gdyby jednak miś mimo to zaatakował, należy chroniąc rękami szyję położyć się spokojnie w trawie, zwinąć w kłębek i czekać. Grizli po sprawdzeniu że mu nic nie grozi, skubnąwszy raz czy dwa, powinien odejść. Powinien.

Działamy zupełnie inaczej, gdy natkniemy się na niedźwiedzia czarnego: należy go odstraszyć, co się zazwyczaj udaje, gdyż w odróżnieniu od grizli jest bardzo płochliwy. Kiedy jednak powróci i zaatakuje: trzeba się bronić do upadłego (w dosłownym tego słowa znaczeniu), jak się da i czym się da. Bowiem kiedy powraca, znaczy, że chce nas skosztować. Dzisiaj padało całą noc, nad ranem jednak pokazało się słońce. Ruszyliśmy do Denali pełni nadziei i już przed przełęczą Sable Pass dostrzegamy pierwszego niedźwiedzia grizli, stąpającego szybko po stro- Zwinna wiewiórka już jest w pysku tzw mym zboczu. Nad nim nerwowo misiowatego zwierzaka fruwa sroka, pewnie zanadto zbliżył się do jej gniazda. Na samej przełęczy krzaków. Na horyzoncie pokazał pokazują się pierwsze renifery karibu, się potężny masyw Denali (dawniej jeden łoś, a po północnej stronie dro- zwanego McKinleyem), prawie cała gi, wysoko na stokach spostrzegamy góra, z wyjątkiem południowego stado muflonów Dalla liczące około wierzchołka jest widoczna jak na dło30 zwierząt. Z dala wyglądają jak ni, szczególnie efektownie odcina sie białe plamki, jednak przez lornetkę od nieba stromizna północnej ściany można podziwiać ich zgrabne ruchy, Wickersham Wall, która od poziomu gdy bez wahania skaczą po stro- zaledwie 700 m npm pnie się stromo mych skalnych urwiskach. Pogoda do północnego wierzchołka, ponad 6 dopisuje, jest słonecznie i ciepło, co tys m npm! Widok zaiste imponujący. daje piękne widoki na góry, ale z drugiej strony sprawia, że obdarowane Tekst i zdęcia Andrzej Kulka Ciąg dalszy za tydzień... futrem misie chowają się w cieniu


Robimy motylki

Dla naszych dzieci 19

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


20 Horoskop Baran To tydzień pod wpływem korzystnego układu gwiazd, twój umysł będzie spokojny i niezmącony. Warto poświęcić trochę czasu i zastanowić się nad tym, co dla ciebie naprawdę się w życiu liczy. Przyda ci się reflex.

Waga To będzie prawdopodobnie bardzo dobry czas na załatwienie zaległych spraw. Wykażesz teraz się łatwością w nawiązywaniu kontaktów, błyskotliwością i elokwencją. W miłości i sprawach uczuć czeka cię spore ożywienie.

Byk Uparcie będziesz bronić swojego zdania i nie pójdziesz na żaden kompromis. Zastanów się, czy warto tak bardzo się zacietrzewiać. Jeśli pojawią się ważne sprawy, którym musisz stawić czoła, nie szukaj siłowych rozwiązań.

Skorpion Pojawią się nowe możliwości i nowe inicjatywy. Interesy powinny układać się teraz pomyślnie, wykorzystaj zdolność przewidywania i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Bliźnięta Jeśli tylko spokojnie podejdziesz do wszelkich spraw, wszystkie problemy uda się rozwiązać dyplomatycznie i z korzyścią dla siebie. Spojrzysz teraz na życie bardziej realnie, zaakceptujesz różne ograniczenia. Postaraj się więcej czasu poświęcić przyjaciołom.

Strzelec Grozi ci pewien zastój w uczuciach. No, chyba że weźmiesz sprawy w swoje ręce, na partnera raczej nie masz teraz co liczyć. Mogą pojawić się niespodziewane większe wydatki. Mogą dokuczać ci przejściowe bóle głowy, postaraj się prowadzić bardziej regularny tryb życia.

Rak W najbliższych dniach będzie ci dopisywało świetne samopoczucie. W domu zapanuje miła atmosfera. Poczujesz, że wreszcie świetnie rozumiecie się z partnerem. Nie szalej na zakupach, zachowaj rozsądek w wydawaniu pieniędzy. Lew Korzystny tydzień aby sfinalizować ważne transakcje. Powinno się udać osiągnąć zamierzone cele. W pracy pojawi się okazja by błysnąć dobrym pomysłem. Wykorzystaj swoją szansę, pomyśl o swoich niezrealizowanych ambicjach. Panna Spokojny tydzień, bez niespodziewanych wydarzeń. Spojrzysz teraz na życie bardziej realnie, zaakceptujesz różne jego ograniczenia. Jeśli pojawią się ważne sprawy, którym musisz stawić czoła, nie szukaj siłowych rozwiązań.

PLUS 18 czerwca 2018

Koziorożec Ten tydzień powinien być bardzo udany. Zawartość twojego portfela powinna się powiększyć, będzie dopisywać ci dobry humor i wspaniała forma fizyczna. Postaraj się wykorzystać korzystny czas, naładuj akumulatory. Wodnik Zapragniesz teraz zmian i nowych przygód. Zastanów się czy warto wszystko zaczynać od nowa. Tyle szczęścia masz przy sobie, a szukasz gdzieś czegoś innego. Pamiętaj, że możesz więcej stracić niż zyskać. Ryby Warto teraz w coś zainwestować, nawet jeśli nie będzie to wielka suma. Niedługo nadarzy się okazja, żeby ją pomnożyć. Grozi ci pewien zastój w uczuciach. Może ci się wydawać, że coś jest nie tak między wami. W gruncie rzeczy wszystko jest na jak najlepszej drodze.


Ogłoszenia bezpłatne 21 Dam prace

Family Dental Care

Salon fryzjersko-kosmetyczny na Greenpoincie poszukuje doświadczonej manikiurzystki oraz posiada krzesło do wynajęcia dla fryzjerki. Tel.: 646-824-1965 Instalacja okien i drzwi, zatrudnimy osoby z doświadczeniem a także pracowników do przyuczenia. Praca od zaraz. Zapewniamy zatrudnienie przez cały rok. Staten Island, okolice Linden. Tel.: 917-607-6751 Parking Attendants wanted for parking garage company. Perfect for male or female attendants with good driving skills. Individuals must have valid driver’s license and know how to drive a stick-shift. Full Time and Part Time positions available. On good terms. Call 212-730-1147. Basic English Firma transportowa PTS Patrick Trucking Service pilnie poszukuje dwoch kierowców z prawem jazdy CDL A. Wymagane roczne doświadczanie. Nowe troki Volvo z naczepami typu reefer, stale trasy i wysokie zarobki. Zaiteresowane osoby proszę o kontakt na numery 888-821-0155 Pawel i 860-637-9692 Krzysiek Kabaret działający w NY pilnie poszukuje mężczyzny odważnego, śmiałego i obytego ze sceną do występów na różnego rodzaju skecze. Wymagane umiejetnosci recytatorskie oraz wokalne. Tel.: 347-666-8781

Bożena Piekarz-Lesiczka D.D.S. Tel: 718-472-4344 146 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11222

General dentist ✗ Laminaty, koronki, mostki ✗ Leczenie kanałowe ✗ ✗ Korony Korony na na implanty implanty

✗ ✗ Stomatologia Stomatologia dziecięca dziecięca ✗ Kosmetyka ✗ Kosmetyka ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów

www.doctorbozenapiekarz.com

Szukam pracy

Witam . Szukam pracy live out, part time wliczając weekendy przy opiece nad dziećmi, light housekeeping, sprzątanie na terenie Queensu i Manhattanu. Jestem osoba odpowiedzialną, dokładną, kochającą dzieci i wyrozumiałą. Angielski bardzo dobry. Chętnie nauczę twoje dziecko alfabetu, poczytam bajki, wyjdę na spacer etc. Tel.: 917-929-3261 Witam. Szukam pracy na terenie Queensu i Manhattanu przy opiece nad dziecmi , light housekeeping live out part time. Interesuje mnie również praca w weekendy. Tel.:917-929-3261 Szukam lekkiej pracy w Nassau County i Queens. Mam na imię Maria.

Mam 60 lat. Jestem częściowo dissabled. Znam podstawy komputera. Dziękuję za każdą odpowiedź. E-mail: mariamroz@gmail.com. Kobieta w średnim wieku poszukuje pracy długoterminowej live out przy opiece nad dziecmi wliczając light housekeeping (pranie, gotowanie, sprzątanie, pranie), nad osobami starszymi. doświadczenie z Polski wieloletnie. Mieszkam na Queensie. Język angielski komunikatywny. Tel.:917-929-3261

Do wynajecia

Brighton Beach, Brooklyn–do wynajecia, bardzo czyste nowoczesne mieszkanie 1 sypialniowe, blisko sklepów i srodków transportu (subway Q, B, F), 5 minut od plaży. Mieszkanie znajduje się

w budynku z security. W bloku również jest GYM i plac zabaw dla dzieci. Prąd i gaz wliczone w czynsz. Mieszkanie dla osoby lub pary bez zwierząt. Potrzebny board approwal. Tel.: 212-365-0995

Nieruchomosci PL

Sprzedam mieszkanie w Polsce, Łomża nowe bloki, 42 metry kwadratowe, 2 pokoje, 2cie piętro, ładny balkon, pierwszy właściciel, niski czynsz. Blisko komunikacji. Cena $65 tys. tel.: 500-096-916 Sprzedam hektar ziemi i więcej w Zaściankach w gminie Supraśl pod Białymstokiem. 250 złotych za metr. Ziemia zlokalizowana jest obok sklepu Biedronka. Tel.: 973508-6264

ALCATRAZ LLC TO POLSKA FIRMA DLA KIEROWCÓW Zatrudnimy DOŚWIADCZONYCH KIEROWCÓW CDL Jeżeli jesteś ciągle zmęczony brakiem mil, ciągłymi przestojami oraz długim oczekiwaniem na rozładunku i załadunku Alcatraz rozwiąże Twoje problemy. Posiadamy ponad 100 naczep oraz system drop and hook, który wyeliminuje czas oczekiwania na ładunki. ◆

◆ ◆ ◆

Najnowsze i najbezpieczniejsze ciężarówki Volvo, International i Freightliner, Stałe krótkie i długie trasy 80% drop and hook, no LTL Płaca do 0.60 centów na mile, weekly direct deposit (bezpośrednio na konto) lub czek, Wysokie bonusy za dobre inspection na drodze,

◆ ◆

Do 3,500 mil w tygodniu. Pomocni dyspozytorzy dostępni przez 24/7 Parking również dostępny w Illinois. Nie zwlekaj zadzwoń już dziś

314-892-7200

Aby zamieścić ogłoszenie bezpłatne ze zdjęciem mogą Państwo: ✍ zadzwonić do redakcji pod numer telefonu 973-928-3838, ✍ wysłać faksem na numer 973-883-0762 ✍ napisać na nasz adres emailowy ogloszenia@tygodnikplus.com ✍ skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.tygodnikplus.com. tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


22 Weekend z PLUSem

Oglądajmy Szekspira! Każdego lata Public Theater organizuje jedno z najbardziej ulubionych i co nie bez znaczenia, bezpłatnych nowojorskich wydarzeń! Mowa o Shakespeare in the Park - czyli o sztukach wielkiego dramaturga wystawianych pod gwiazdami na scenie Delacorte Theater w Central Parku. Wydarzenie to - a właściwie seria niemal codziennych spektakli - stała się tak silną nowojorską tradycją, że niektórzy nie wyobrażają sobie bez niego lata w NYC. Mieszkać w Nowym Jorku lub okolicach i nigdy nie widzieć Szekspira w Parku? To tak jakby nigdy nie zobaczyć Brooklyn Bridge albo nie przespacerować się po Times Square z kubkiem Starbucks w ręku! Szekspirowski projekt Public Theater stworzony został w 1962 roku przez Josepha Poppa jako seria

Jeszcze do 24 czerwca na scenie Delacorte Theater można zobaczyć „Otella” w reżyserii Rubena Santiago-Hudson natomiast od 17 lipca do 19 sierpnia grany będzie „Wieczór Trzech Króli” w reżyserii

inscenizacji w imponujących scenografiach i z plejadą znakomitych aktorów. W spektaklach Shakespeare in the Park brali udział między innymi Meryl Streep, Kevin Kline, Al Pacino, Blythe Danner, Philip Seymour Hoffman, George C. Scott i Denzel

Oskara Eustisa and Kwame Kwei-Armah. Jeśli wydaje Wam się, Drodzy Czytelnicy, że wystawianie renesansowych sztuk w XIX wieku, to zadanie karkołomne wywołujące wśród publiczności niepohamowane ataki ziewania - w Delacorte Theater na-

PLUS 18 czerwca 2018

Washington. od występów w parkowych spektaklach rozpoczęła się kariera wielu dzisiejszych sław sceny i ekranu, a niektóre z przedstawień zapisały się w historii amerykańskiego teatru. Scena w Central Parku była przez lata miejscem teatralnych eksperymentów zachowując przy tym szacunek do dzieł wielkiego angielskiego Barda i nowojorskiej publiczności, która zdecydowanie nie lubi się nudzić!

A co zobaczymy w tym roku ?

prawdę się zdziwicie. Zwłaszcza, jeśli zdecydujecie się zobaczyć „Wieczór Trzech Króli”, który w interpretacji Public Teather stał się prawdziwym hitem - przezabawnym, uwspółcześnionym musicalem ze wspaniałą muzyką i genialną choreografią. Z kolei wybierając się na „Otella” zabierzcie ze sobą porządne pudełko chusteczek - łzy i pociąganie nosem murowane! Kiedy najlepiej wybrać się na spektakl, na którym niemal zawsze są tłumy? Otóż jeśli to możliwe najlepiej wybrać się do Delacorte Teater w pierwszym tygodniu festiwalu - niestety im później, tym więcej ludzi i na miejsce siedzące w samym amfiteatrze mamy niewielkie szanse. Drugą sztuczką, którą także wybierają wieloletni bywalcy „Szekspira w Parku” jest wybieranie tych dni spektakli, kiedy w mediach przepowiadana jest ..gorsza pogo-

poncho (otwarte parasole podczas przedstawienia są zakazane) i spokojnie wybrać pożądane miejsce na widowni. Jeśli chodzi o bilety - są one rozdawane przed wejściem do Delacorte Theater od godziny 12 w południe w dniu spektaklu. Dlatego też warto przygotować się na stanie w długiej kolejce. Niektórzy desperaci czekają na ustawienie się w niej jeszcze przed otwarciem Central Parku. Czekanie na zdobycie biletów „na Szekspira” samo w sobie jest unikalną nowojorską tradycją, stąd też warto przyłączyć się do innych miłośników teatru i wybrać się do parku zdecydowanie wcześniej, z kocem i koszem piknikowym. Tym sposobem - nawet jeśli nie uda się nam zdobyć biletu - organizujemy sobie inną, również przyjemną, rozrywkę!

da! Tajemnicą poliszynela jest, że Public Theater nie znosi odwoływać swoich przedstawień, więc o ile nie ma gradu, huraganu czy urwania chmury - spektakl się odbędzie - ale prawdopodobnie (i na szczęście) przy o wiele mniejszej widowni. Dlatego wystarczy zaopatrzyć się w porządne przeciwdeszczowe

Sheakspeare in the Park Delacorte Theater Central Park (wejście od Central Park West i 81st Street ), New York 29 maja - 19 sierpnia Wtorek - Niedziela, godz.8 pm www.publictheater.org Zuza Ducka


Kącik wędkarski 23

Z dzieckiem na ryby czas wakacji – cz. 2

Po przybyciu na łowisko zaczynamy od rozrobienia zanęty. Powinniśmy to zrobić zanim rozłożymy wędki, ponieważ potrzeba czasu, aby nawilżyć dokładnie wszystkie jej frakcje. Zanęta powinna mieć taką konsystencje, która pozwoli na lepienie ładnych kul. Pamiętaj, żeby dodawać wodę powoli. Następnie rozkładamy wędkę i resztę wyposażenia. Teraz spójrz na przeciwległy punkt zbiornika. Znajdź na nim charakterystyczny punkt. Za każdym rzutem będziesz starał

się w niego „trafić”. Dzięki temu zestaw zawsze będzie lądował w tym samym miejscu. Teraz powinieneś ustawić odległość pomiędzy haczykiem, a antenką spławika tak, aby była równa lub nieco większa od głębokości łowiska. Najlepiej jest poprosić o pomoc doświadczonego wędkarza. Teraz ulep z zanęty 4-5 kul o wielkości mniej więcej mandarynki i wrzuć je do wody celując w spławik. Kiedy zanęciłeś łowisko wyjmij zestaw z wody i załóż białego robaka na haczyk. Należy zaczepić

go za sama „skórkę” przy grubszym końcu. Pamiętaj, że ostrze haczyka powinno być odsłonięte. Teraz możemy już zarzucić nasz zestaw w zanęcone miejsce celując w wybrany wcześniej punkt na przeciwległym brzegu. Czekaj aż spławik schowa się pod wodę lub zacznie szybko odpływać na bok. Wtedy wykonaj zacięcie – szybkim i zdecydowanym ruchem unieś wędkę do pionu. Siłę dobierzesz w miarę doświadczenia. Tu trzeba uważać ponieważ dzieci często wykonują zacięcie tak mocno, że ryba ląduje w krzakach za naszymi plecami. Żeby wyciągnąć rybę z wody należy płynnym i spokojnym ruchem dociągnąć wędkę do pionu i chwycić rybę ręką. Schwytaną zdobycz fotografujemy, mierzymy i puszczamy wolno. Od samego początku powinniśmy uczyć dzieci szacunku dla żywych stworzeń. Niech obchodzą się z rybami ostrożnie, odhaczają delikatnie i wpuszczając do wody (a nie rzucają jak kamień). Porady •  nie nastawiaj się na duże ryby •  żeby złowić dużą rybę potrzeba zazwyczaj czasu, a dzieci są niecierpliwe i szybko znudzą się wędko-

waniem. Najpierw powinny nauczyć się systematycznego łowienia małych i średnich ryb. W miarę wzrostu ich umiejętności mogą próbować nastawiać się na okazy. •  nie kupuj dziecku drogiego sprzętu – nie wiadomo czy nie znudzi się rybami i wydatek pójdzie na marne. •  zabieraj ze sobą aparat i stwórz galerię sukcesów dziecka. •  pozwól dzieciakom mieszać zanętę – jest to dla nich świetna zabawa. •  nie pozwalaj dziecku rzucać rybą jak kamieniem. •  wrzuć blisko brzegu małą kulkę zanęty, żeby dzieciaki mogły zobaczyć jak pracuje w wodzie i wabi ryby. •  pierwsze wyjazdy z dzieckiem nad wodę nie powinny być długie. Jedna lub dziw godziny będą optymalne. •  warto zabrać kolegę/koleżankę dziecka z rodzicem. To świetna integracja.

Pochwal się swoją zdobyczą

Eryk ze swoją zdobyczą

Wszystkich chętnych pochwalenia się swoimi zdobyczami prosimy o przesyłanie zdjęć na adres: ogloszenia@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


24 Sylwetki sławnych Polaków G.E.S. Translation Services (dawna szkoła angielskiego Greenpoint English School) TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI, SĄDÓW, USC I INNYCH URZĘDÓW AKCEPTOWANE PRZEZ WSZYSTKIE AMERYKAŃSKIE URZĘDY, INSTYTUCJE, UCZELNIE ORAZ KONSULAT RP. Pomoc w wypełnianiu formularzy, tłumaczenie w urzędach, kancelariach, gabinetach medycznych i szpitalach.

TŁUMACZENIA W WIELU JĘZYKACH: polski, angielski, hiszpański, niemiecki, czeski, słowacki, grecki, serbski, ukraiński, rosyjski, hebrajski i inne. 776A Manhattan Ave, #105 tel: 718-389-8453 fax: 718-389-4442 ges@gests.us gestranslation@hotmail.com www.gestranslation.com

Należymy do związku tłumaczy amerykańskich ATA. Jesteśmy na rynku od ponad 30 lat.

Bronisław Kaper

Genialny twórca muzyki filmowej – cz. 4 Sukces przypieczętowała kolejna nominacja do Oskara. Od tej pory Kaper pisał już na większą skalę dla największych wytwórni filmowych (Columbia Pictures, Warner Bros, 20th Century Fox). Najbardziej znanymi przedsięwzięciami artysty z tego okresu są ścieżki dźwiękowe do filmów: Lord Jim (1965), Tobruk, The Way West (1967). Za Brothers Karamazov (1958) i Home From the Hill (1960) był nominowany do nagrody Laurel. W pierwsze połowie lat 60-tych rozpoczął współpracę z telewizją, komponując muzykę do seriali: Arrest and Trial (1963) oraz F.B.I (1965). Z biegiem lat pisał jednak coraz mniej. Tak jak większość jemu współczesnych twórców, płynął pod prąd pojawiającym się nowym gustom muzycznym w kinie. Mimo iż w swojej 40-letniej karierze komponował i dalej mógł komponować w każdym stylu - począwszy od lekkiej muzyki pop wczesnych lat

PLUS 18 czerwca 2018

XX wieku po monumentalne formy orkiestrowe – w świecie filmu postrzegany był jako anachronizm. W życiu codziennym natomiast jawił się jako otwarty, bezinteresowny i dowcipny człowiek, lubiący korzystać z życia. Dla Polaków, zwłaszcza tych, których doświadczyły wojenne losy, stał się idolem i uosobieniem największego sukcesu. Choć niektórych rodaków mogło razić to, że nabrał nawyków typowo amerykańskich, połączonych z nieskomplikowanym optymizmem w hollywoodzkim stylu, każdy wiedział, że tliły się w nim pewne cechy polskie. On sam nie wypierał się tego, a wręcz uważał za powód do dumy. Jego maniery światowca i wszechstronność stosowanych stylów muzycznych nie przeszkadzały mu wykorzystywać w swoich kompozycjach motywów melodyjnych z przedwojennej polskiej piosenki.

POLSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

Położony nad jeziorem Mohican Lake w górach Catskills, 100 mil od NYC, zaprasza na wakacje i wypoczynek. Atrakcje: piękny sosnowy las, zdrowe powietrze, microklimat, bezpośredni dostęp do jeziora, ryby; bass, węgorz, wędkowanie, lódki wiosłowe, kajaki, rowery wodne, pływanie w jeziorze, szlaki lesne, ognisko, BBQ, stoły piknikowe, leżaki, piłka siatkowa, sala gier, ping pong, bilard, hustawki, plac zabaw dla dzieci. W okolicy - spływy na rzece Delaware River, Teatr, Casino, KMC, koncerty w Bethel Woods Art Center, blisko sklepy i restauracje. Oferujemy wypoczynkową atmosferę i ładne, czyste 1-sypialniowe mieszkania na samym brzegu jeziora do 4-ch osób, mieszkania studio do 4-ch osób i mieszkania 2-pokojowe do 7 osób. Każde mieszkanie ma prywatną łazienkę, kuchnię, dużą lodówkę, TV, A/C i Wi-Fi - W okresie letnich weekendów domowe śniadania | Akceptujemy gości z pieskami - Ceny uzależnione od liczby osób, długości pobytu i świąt Prosimy dzwonić po więcej informacji Tel: 1 (845) 858-8784. Mohican Lake Resort 97 Leers Road Glen Spey NY 12737 www.mohicanlakeresort.com

Zdradzał się tym zwłaszcza przy okazji komponowania lekkich walców, które wykorzystał choćby w The Glass Slipper czy Misteka Identity. Jego hiszpańska willa z basenem na Bedford Drive, była centralnym miejscem spotkań zarówno emigrantów osiadłych na stałe w Beverly Hills, jak i przybyszów z Polski. Do tych pierwszych należał min. Józef Lejtes (najwybitniejszy polski reżyser okresu przedwojennego), Andrzej Krakowski (znakomity reżyser i scenarzysta, rozpoczynający studia w American Film Institute), Jerzy Abratowski (kompozytor, pianista, który po śmierci żony Ludmiły Jakubczak, najlepszej polskiej śpiewaczki jazzowej, przyjechał szukać szczęścia w Hollywood) a także Violetta Villas. Być może bywał tam też sporadycznie Roman Polański z Krzysztofem Komedą. Kaper często specjalnie organizował wystawne przyjęcia dla swoich przyjaciół z Warszawy. Bywali u niego: Sławomir Mrożek, Julian Stryjkowski, Stanisław Dygat, Stefan Kisielewski. Kazimierz Kutz, wspominając relacje Dygata o Kaperze zanotował: (...)Kilka razy udało im się wyprawić do Ameryki. Jechali

tam jak dzieci na wymarzoną kolonię letnią. A gdy przyjaciel Stasia (Dygata) Bronisław Kaper mieszkaniec Beverly Hills urządził wielkie party na jego cześć i zaprosił całe Hollywood, Stasiowi spełniał się mit, był u źródeł wody, którą poił się całe życie. Opowiadał mi o tym przyjęciu i o zaskakującym pragnieniu, które go TAM ogarnęło: już zapadał zmrok, trzymałem kielich szampana w dłoni i stanąłem przy balustradzie tarasu; za sobą miałem całe wytworne towarzystwo, a w dole rozmigotane Los Angeles. Wydawało mi się, że jestem w jakimś niebie… Z Henrykiem Warsem nie utrzymywał bliższych kontaktów (panowie nie przepadli za sobą). Widywali się tylko na oficjalnych uroczystościach. Obaj głosowali w Akademii Filmowej, bywali też na posiedzeniach i podczas gal wręczania Oskarów. Kaper do końca prowadził wytworne życie w kawalerskim stylu, poruszając się cadillakiem oraz uprawiając swoje hobby – szermierka, pływanie, oglądanie walk bokserskich. Ostatnią kompozycję napisał do filmu La Puce a L`Oreille (A Flea in Her Ear) z 1968r. Zmarł 26 kwietnia 1983 roku w Beverly Hills.


Rozrywka 25 Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia-ny@tygodnikplus.com lub na nasz adres pocztowy 9 Village Square East, Clifton NJ 07011 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 25.06.18r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 02.07.18r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane.

Sponsorem nagrody jest

Sklep muzyczny Music Planet

Nagroda do odebrania w siedzibie firmy lub drogą pocztową

Music Planet

649 Manhattan Ave, Brooklyn NY 11222 Tel.: 718-383-2051 www.musicplanet.cc

NAGRODA TYGODNIA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr.23 (401) nagrodę wylosowała Pani Halina Zalewska z Brooklynu. Gratulujemy! Hasło –„Przez dziurkę od klucza”

TU MOŻE BYĆ

TWOJA REKLAMA

ZA $8.50

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


26 Wieści polonijne

Festiwal Tygodnika PLUS olbrzymim sukcesem! Jubileuszowy, 10 festiwal Tygodnika PLUS już za nami. Pierwszy czerwcowy weekend zgromadził w Tappan, NY tłumy spragnione dobrej zabawy, świetnej muzyki i pysznego jedzenia. Konkursy z fantastycznymi nagrodami, koncerty, wesołe miasteczko, kramy z różno-

ściami, stoiska znakomitych firm, bar pełen najróżniejszych napitków, tańce…Naprawdę–działo się! Tych z Was, którzy bawili się razem z nami i chcą powspominać te miłe chwile–zapraszamy do obejrzenia naszego fotoreportażu!

Spory wokół Pomnika Katyńskiego nie cichną Teraz jednak przeniosły się właściwie w całości do internetu. Kontrowersje wzbudzają głównie wątpliwości odnośnie rzekomej „zawartości” pomnika czyli szczątków żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Są czy ich tam nie ma–do końca nie wiadomo, ale fora internetowe rozgrzane są do czerwoności. Sprawę cały czas próbuje łagodzić Komitet Pomnika Katyńskiego wydając oficjalny komunikat, w którym informuje o ustalonych podczas rozmów

z burmistrzem Jersey City zasadach przenosin monumentu ( pomnik ma być przeniesiony na nową lokalizację w całości i na koszt miasta, które płacić ma także za jego utrzymanie) natomiast grunt pod pomnikiem zostanie przekazany Komitetowi na wieczyste użytkowanie. Pieczę nad Pomnikiem mają sprawować Komitet oraz miasto Jersey City na zasadach partnerskich. Trudno dostrzec tu jakieś niebezpieczeństwa dla samego monumentu i tego co rzekomo się w nim znajduje, ale nic to. Najwyraźniej skrajne emocje bywają uzależniające… Szkoda.

Pomoc dla polonijnych nauczycieli! Praca nauczyciela bez wątpienia jest jednym z najtrudniejszych zawodów. A gdy w grę wchodzi nauka dzieci dwujęzycznych–wtedy poprzeczka postawiona jest naprawdę wysoko. Uczenie dzieci polonijnych jest często tym trudniejsze, że tak naprawdę–nawet mimo wysiłków rodziców–językiem polskim posługują

PLUS 18 czerwca 2018

się one nie najlepiej. Dlatego bardo cieszy powstanie ośrodka, który służyć będzie jako punkt konsultacyjny dla polonijnych nauczycieli. W środę, 23 maja w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie miała miejsce uroczystość utworzenia Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Nowym Jorku! Doradcą metodycznym Ośrodka oraz

liderką całego projektu, została Maria Marchwińska, nauczycielka z Polskiej Szkoły Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ a także prezes terenowy Centrali Polskich

Szkół Dokształcających na stany New Jersey i Pensylwania. Lokalny Ośrodek Metodyczny w Nowym Jorku ma umacniać istniejące polonijne ośrodki oświatowe a także inspirować do powstawania nowych. Ma także spowodować wzrost jakości pracy polonijnych szkół a nauczycielom służyć wsparciem i pomagać w rozwoju zawodowym. Brawo!

Zdrowe jedzenie to frajda! Od pewnego czasu coraz większą popularność zdobywa zdrowa kuchnia oparta na świeżych, organicznych produktach. I bardzo dobrze! Jednak czasem mimo najlepszych chęci brakuje nam weny i umiejętności, żeby tak gotować. Na szczęście niedawno pojawiła się ciekawa inicjatywa polonijnej dietetyczki i blogerki Marzeny Papierz organizującej warsztaty „Mindful Kitchen” które pokochały

Polki z Nowego Jorku i New Jersey. Podczas spotkania Panie wspólnie gotują a następne to wszystko… zjadają! „W menu zawsze znajdziemy 6 pozycji testowych. Gotujemy sezonowo, lokalnie, w miarę możliwości organicznie. Czarujemy nasze talerze.”- mówi Marzena. Warsztaty odbywają się w dwóch lokalizacjach: Linden, NJ oraz Greenpoint, restauracja „French Epi” Informacje na blogu Marzeny www.virideoasis.com lub na FB w grupie „Nutricate over Medicate”.

„Narzeczony na niby” przybywa do NJ i NY! Film „Narzeczony na niby” to opowieść o perypetiach związkowych, które polubi każdy, kto choć raz zakochał się w nieodpowiedniej osobie.To krótki opis tej romantycznej komedii pomyłek, idealnej na ciepły, czerwcowy wieczor , najlepiej w towarzystwie bliskiej osoby! Na ekranie zobaczymy plejadę popularnych aktorów–Julię Kamińską, Barbarę

Kurdej–Szatan, Piotra Adamczyka, Tomasza Karolaka, Piotra Stramowskiego i innych. Projekcje: 24 czerwca–Anthology Film Archives: 32 Second Ave., New York City, NY 10003 Informacje i bilety na www.toiowo.us


27

REKLAMA

EAST COAST CAPITAL

RESIDENTIAL & COMMERCIAL FINANCING SPECIALIZING IN RESIDENDIAL MORTGAGE FINANCING Licensed Mortgage Banker / Multi-State Lender • Konwencjonalne pożyczki hipoteczne • Pożyczki rządowe FHA

y Mówim u lsk po Po

25 Melville Park Rd, Ste 200 Melville, NY 11747 Stanisław Gil Tel: 1.888.400.0410 NMLS# 66909 www.eatscoastcap.com

• Pożyczki na remont i renowację 203k • Reverse Mortgage - dla seniorów • Pożyczki na bardzo duże kwoty - Jumbo • Pożyczki komercyjne

Licensed Mortgage Banker, NYS Dept of Financial Services Pożyczki rządowe FHA:

• Niskie koszty zamknięcia • 3.5% udziału własnego (down payment) • konkurencyjne oprocentowania

Pożyczki na remont lub renowacje 203k • na zakup lub przefinasowanie • 3.5% udziału wlasnego • niemal wszystkie remonty mogą być finansowane

Pożyczki dla seniorów (65+) Reverse mortgage • możliwość wybrania dużej części wartości domu w formie gotówki • nie ma obowiązku spłaty

Licensed Mortgage Banker, NYS Dept of Financial Services License # B500984 NMLS# 1403

• idealne na sprzedaż obecnego i zakup nowego domu np. na Florydzie

Informujemy o zmianie naszego adresu: 918 Clinton Avenue Irvington, NJ 07111

973-372-1100, 973-372-1101 fax. 973-372-0400 biuro: 908-474-1151 Zdzisław: 201-832-7338

KONTENERY - MIENIE PRZESIEDLENIA Zakup samochodów na aukcjach w USA plus zniżka przy wysyłce

iejs żde m ce a k w ls w Po

ce

c

t do Niemie

o Polski

Wysyłka au

ut d Wysyłka a

od $600

od $750

Przesyłki z Polski: $80 m3

Gdynia

$130 m

3

do pozostałych miast w Polsce (cena powyżej 10m3 + odprawa w Polsce)

Wysyłka kosiarek, samochodów, motorów, łodzi, sprzętu budowlanego z załatwieniem wszystkich formalności celnych i dowozem do domu

auta, rzeczy, meble, itp. Gdynia - duży 40 - $1,950 Bremerhaven - duży 40 - $1,450 email: zdzislaw.lesniewski@gmail.com csg973@gmail.com

Z tym ogłoszeniem $100 TANIEJ

OFERTA DOTYCZY WYSYŁKI CAŁEGO KONTENERA

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


Centrum naczyniowe w Sinai Diagnostics 9 Botany Village, Clifton, NJ 07011 761 N Stiles St, Linden, NJ 07036 1649973-340-0699 Great Neck Rd, Copiague, NY 11726 | Tel. 631-841-2565 908-486-3780

Kiełbasa zwyczajna

Bomboniera Amoretta

Hortex Czarna porzeczka 2 l

1.

$ 99/lb

2/$5

$

2.49

Polędwica sopocka

Wiśnie w likierze

Nałęczowianka

$

3.99/lb

2/$3

$

5.99 6 pack

Szynka domowa

Serek Darek

Ogórki konserwowe Syrena

$

3.49/lb

$

0.99

1.

$ 49

SKURCZE NÓG

DRĘTWIENIE NÓG

UCZUCIE CIĘŻKICH NÓG

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych to stan, w którym przepływ krwi przez tętnice doprowadzające krew do nóg jest ograniczony. Czynniki ryzyka, takie jak: starszy wiek, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca istotnie zwiększają ryzyko choroby niedokrwiennej kończyn dolnych. Charakterystyczne objawy to ból w chodzeniu, niezdolność pokonywania dużych dystansów, zimne stopy, troficzne schorzenia skóry w postaci przewlekłych owrzodzeń. Stopa cukrzycowa (zespół stopy cukrzycowej) to jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy. Choroba charakteryzuje się niedostatecznym ukrwieniem stóp, co zmniejsza ich wrażliwość bólową, utrudnia gojenie się ran i owrzodzeń świadczących o postępującym procesie martwiczym. Na świecie stopa cukrzycowa jest najczestszą przyczyną nietraumatycznej (tzn. nie wywołanej urazami, obrażeniami) utraty kończyn, a tym samym trwałego kalectwa, inwalidztwa. Żyły, w przeciwieństwie do tętnic muszą polegać na swojej drożności oraz skurczach otaczających je mięśni szkieletowych, aby utrzymać jak najlepszy przepływ krwi. Żyły w nogach są w tym przypadku bardziej narażone na zużycie ze względu na działanie praw grawitacji. Jeżeli stoimy lub siedzimy w jednej pozycji przez dłuższy czas w momencie gwałtownej zmiany pozycji krew w nogach pod wielkim ciśnieniem napiera na ścianki żył, aby jak najszybciej wrócić do serca. Oczywiście nasz organizm został tak zaprojektowany aby żyły wytrzymywały taki napór, aczkolwiek po pewnym czasie mogą stać się one zużyte, utrudniając lub inaczej nazywając spowalniając przepływ w obrębie kończyn dolnych. Żyły przepełnione nagromadzoną krwią rozciągają się w czasie, powodując wybrzuszenia a w fazie końcowej żylaki.

ŻYLAKI

Leczymy niewydolność naczyń kończyn dolnych oraz choroby żył

Centrum naczyniowe w Sinai Diagnostic Zapewnia Pełną diagnostykę

Inne, często stosowane obecnie procedury leczenia żylaków mają wiele wad, takich jak np. konieczność rozległego znieczulenia miejscowego, ból po zabiegu, obrzęki, zasinienia, uszkodzenie nerwów, tkanki podskórnej i skóry. Niebezpieczeństwo uszkodzenia nerwów obwodowych, dużych tętnic i żył, skóry, tkanki podskórnej i bólu w wyniku ciepła, jak w przypadku używania cewnika przesyłającego fale radiowe wysokiej częstotliwości (metoda RF), jest tutaj wykluczone.

Nowoczesne metody

Zabiegi bez użycia skalpela

W Sinai Diagnostic wykorzystujemy jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod leczenia żylaków. Mało inwazyjna metoda pozwala uniknąć ingerencji chirurgicznej, czyli wyrywania lub palenia cewnikiem przesyłającym fale radiowe wysokiej częstotliwości. Dzięki jej zastosowaniu unika się uszkodzeń, które niekiedy towarzyszą takim zabiegom. Metoda ta polega na wprowadzeniu do leczonej żyły, pod kontrolą ultrasonografu.

Choroby naczyń żylnych należą do najczęstszych populacyjnie. Niewydolność żylna kończyn dolnych, żylaki okolic intymnych czy zakrzepica żylna to tylko niektóre z nich. Podejście małoinwazyjne do leczenia niewydolności żylnej to trend, który nieodwracalnie zrewolucjonizował postępowanie z pacjentami cierpiącymi na żylaki. Systemy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej są coraz bardziej dostępne i tym samym zaczynają być coraz częściej wykorzystywane do oceny układu żylnego, a w szczególności do badania takich żył, jak: żyła główna dolna, żyły biodrowe czy żyły udowe. W tej technice dostęp do naczyń żylnych uzyskiwany jest techniką Seldingera, wykonywanej poprzez drobne przezskórne nakłucie w znieczuleniu miejscowym. Wysoka skuteczność, precyzja i znikome ryzyko powikłań to najważniejsze cechy współczesnych zabiegów likwidujących szeroko pojętą niewydolność żylną kończyn dolnych. Techniki wykorzystywane w Sinai Diagnostic to medycyna XXI wieku.

Plusny06182018  

Najnowszy numer tygodnika PLUS w Nowym Jorku.

Plusny06182018  

Najnowszy numer tygodnika PLUS w Nowym Jorku.

Advertisement