Najnowszy numer Tygodnika PLUS w Nowym Jorku

Page 1

BEZPŁATNY TYGODNIK W NOWYM JORKU 23 stycznia 2023 nr 4 (629) January 23, 2023 122 Nassau Avenue, Brooklyn, New York 11222 T: 718-349-2300 J OANNA GWOZDZ ATTORNEY AT LAW str. 14 Kiedy wspólne konto nie jest tak naprawdę wspólnym?“Tylko dla wygody” ULEG ŁEŚ W Y PADKOWI? Dz woń tera z po BEZP Ł ATNĄ KONSULTACJĘ Ewelina Sier zputow ska DZ WOŃ: 718-989-1495

Krótka historia ruchomych schodów

Ruchome schody na stałe wpisały się w krajobraz współczesnych miast. Możemy je spotkać w centrach handlowych, na dworcach a czasami nawet poza budynkami. Jest to jeden z wynalazków, który zrewolucjonizował sposób poruszania się po budynkach. Oficjalnie historia ruchomych schodów rozpoczęła się 15 marca 1892 roku, nieoficjalnie, dobrych kilkadziesiąt lat wcześniej.

Pierwszy patent na tzw. “obrotowe schody” (ang. revolving stairs) otrzymał 9 marca 1859 Nathan Ames. Jego wynalazek składał się z obracającej się taśmy, na której umieszczone były stopnie. Wynalazek był bardzo ciekawy, ale nigdy nie przerodził się w działający prototyp. Wszystko zmieniło się w 1891 roku za sprawą Jesse Reno. Opatentował on kilka rozwiązań tech-

nicznych, które stały się podstawą pierwszych schodów ruchomych. 15 marca 1892 roku Reno otrzymał patent na tzw. Endless Conveyo. Nie były to jednak do końca schody, tylko taśma, ustawiona pod kątem 25 stopni.  Po raz pierwszy wynalazek Reno umieszczono Nowym Jorku na Coney Island w 1896 roku. Równolegle Charles D. Seeberger i George A. Wheeler otrzymali patenty na własne schody ruchome, różniące się głównie kształtem stopni i mechanizmami.

W 1899 roku Seeberger odkupił patenty Wheelera i rozpoczął współpracę z firmą Otis, specjalizującą się w budowie wind. Korzystając z doświadczenia inżynierów w firmie, połączył oba projekty i rozpoczął produkcję pierwszych seryjnych schodów ruchomych. W 1911 roku Otis wykupił patenty na ruchome

schody Jesse Reno. W pierwszych latach XX wieku wykorzystywano wiele różnych rodzajów schodów ruchomych. Ostatecznie w 1921 roku firma Otis zaprezentowała pierwsze ruchome schody przypominające swoim wyglądem i zasadami działania współczesne projekty. Od tego czasu nastąpiła standaryzacja konstrukcji tego typu.

W Europie pierwsze ruchome schody zamontowano w Harrodsie w Wielkiej Brytanii i zaprezentowano publicznie 16 listopada 1898 roku. Natomiast w Polsce pierwsze ruchome schody zbudowano w Katowicach pod koniec lat 30. (niestety niewiele wiadomo na ten temat). Warto dodać, że wcześniej, 2 kwietnia 1930 roku uruchomiono ruchome schody w domu towarowym Wertheim we Wrocławiu (wówczas należącym do Niemiec).

Po wojnie pierwsze schody ruchome w naszym kraju uruchomiono 22 lipca 1949 roku w Warszawie przy jednym z przejść Trasy W-Z. Składały się z 3 części o długości 30 m. Wykorzystywano je do 30 czerwca 1997 roku, kiedy to uległy awarii. Podjęto wówczas decyzję o gruntownym remoncie całego przejścia i konstrukcji schodów, które uruchomiono ponownie 21 lipca 2005 roku.

Współcześnie schody ruchome są stałym elementem wielu budynków, zwłaszcza centrów handlowych, lotnisk, dworców itp. Pozwalają nie tylko przyśpieszyć przepływ ludzi, ale również ułatwiają wielu osobom przemieszczanie się.

Bezpłatny Tygodnik Polonijny REDAKCJA

63 Union Blvd, Wallington NJ 07057

Tel: 973–928-3838, 973-928-3839 Fax: 973-883-0762 info@tygodnikplus.com

REDAKTOR NACZELNA

Katarzyna Ginsburg katarzyna@tygodnikplus.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Katarzyna Misztal Małgorzata Baranowska-Pyryt

Zuza Ducka Robert Kim

STALE WSPÓŁPRACUJĄ

Elżbieta Baumgartner

Andrzej Kulka Grażyna Torbus

Marcin Luc Grzegorz Kogut

PROJEKT GRAFICZNY i DTP

Jacek McFrey

REKLAMA I MARKETING

973-928-3838 reklama@tygodnikplus.com WYDAWCA

PLUS Media Group Corp.

OGŁOSZENIA BEZPŁATNE 973-928-3838

ogloszenia-ny@tygodnikplus.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie w całości lub częściowo grafiki lub tekstu z reklam wykonanych przez PLUS jest surowo zabronione. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie również prawo do odmówienia druku reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny.Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju porady i wskazówki zawarte w artykułach sponsorujących.

Adres internetowy www.tygodnikplus.com

©2007-2022 PLUS Media Group, Corp.

23 stycznia 2023 PLUS Ciekawostki 2
ULEGŁEŚ WYPADKOWI? Dzwoń teraz po bezpłatną konsultację w języku polskim! Ewelina Sierzputowska POLSKI ADWOKAT W POLSKICH DZIELNICACH ■ Wszystkie rodzaje wypadków ■ Wypadki na budowie ■ Workers’ Compensation ■ Wypadki samochodowe ■ Disability - inwalidztwo ■ Błędy medyczne NASZE WYGRANE $5,400,000 Poślizgnięcie i upadek, operacja zespolenia kręgosłupa lędźwiowego, stymulator rdzenia kręgowego $3,900,000 Wypadek ciężarówki na I-95, śmierć niemowlęcia i złamanie nóg wymagające operacji $3,500,000 Pracownik budowlany spadł z wysokości 20 stóp i doznał obrażeń szyi i pleców $3,000,000 Wypadek i potknięcie się na Bronxie, powodujący obrażenia szyi i ramion ATTORNEY ADVERTISING. Dzwoń: 718-989-1495 BEZPŁATNA KONSULTACJA Twój status imigracyjny nie ma znaczenia www.AdwokatWypadek.com BROOKLYN • QUEENS • MANHATTAN
PLUS 23 stycznia 2023 4 REKLAMA

Natychmiast po wypadku - czy tego chcesz czy nie - jesteś uwikłany w proces prawny, nawet jeśli jeszcze nie znalazłeś lub nie zatrudniłeś adwokata.

Jeśli uległeś wypadkowi, pamiętaj, że twój pracodawca oraz jego firma ubezpieczeniowa są reprezentowani przez kompetentnych adwokatów, którzy dbaja tylko o swoje interesy. Nie posiadają oni obowiązku udzielania Tobie porad odnośnie przysługujących Ci praw oraz środków pomocy do jakich jesteś upoważniony po wypadku.

Odszkodowanie

Workers’ Compensation

Po wypadku możesz skorzystać z prawa Workers’ Compensation (Ubezpieczenia Pracowniczego). Umożliwia ono nie tylko rekompensatę za odniesione obrażenia ciała, ale także za przyszłą opiekę medyczną, w przypadku gdybyś nie mógł powrócić do pracy.

Pracownicy poszkodowani na placu budowy mogą być uprawnieni do rekompensaty za ból, cierpienie i utracone wynagrodzenie, wykraczające poza te przepisy.

Bezpłatna konsultacja z adwokatem daje możliwość uzyskania wiedzy o dodatkowym pieniężnym odszkodowaniu za straty oraz odniesioną krzywdę, tzw. “Third Party Case”.

Finansowa

Jeśli miałeś WYPADEK NA BUDOWIE

Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcji 200, 240 i 241, mogą się starać o adekwatne odszkodowanie.

Sekcja 200 wymaga od właścicieli budynków i kontrahentów budowlanych, dostatecznego zabezpieczenia miejsca pracy, a także drogi,

„Prawo Rusztowań” zakłada, iż odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponoszą osoby trzecie, jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik doznał uszkodzeń ciała przez spadający przedmiot, a także gdy przykładowo dźwignia oraz znajdujące się przy niej elementy zostały źle zabezpieczone. Poszkodowani pracownicy mają możliwość uzyskania finansowej rekompensaty wraz z dodatkowymi benefitami, na które będą zakwalifikowani.

rekompensata

od osób trzecich

Prawo Pracownicze Nowego Jorku chroni pracowników budowlanych zatrudnionych przy projektach miejskich bądź prywatnych (renowacje, wyburzanie, prace na wysokości, itp.).

przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani, którzy ulegli wypadkowi mogą rozpocząć postępowanie przeciwko tym, którzy nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa.

Sekcja 240 reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani podczas upadku z wysokości lub na skutek uderzenia spadającym przedmiotem (drabina, rusztowanie). Sekcja 240, powszechnie znane jako

Natomiast Sekcja 241 dotyczy pracowników pracujących na wykopaliskach i rozbiórkach. Sekcja ta omawia procedury postępowania w miejscu pracy i wyposażenie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy, zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, oraz sposób obsługi urządzeń. Jeżeli właściciele konstrukcji lub kontrahenci nie zastosują powyższych zasad, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia oraz za wydatki medyczne, a także mogą być zobligowani do wypłaty odszkodowania.

dy pracowników, za ich ból i cierpienie,

Nasza firma posiada dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym. Wygraliśmy wiele milionów dla naszych klientów.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym, skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą, aby otrzymać bezpłatną konsultację.

naszych bezpłatną

Polski adwokat EWELINA SIERZPUTOWSKA z LIAKAS LAW, P.C. specjalizuje się w sprawach wypadkowych w Nowym Jorku i New Jersey. Dla Twojej wygody kancelaria ma biura w Nowym Jorku na Manhattanie, Brooklynie i na Queensie.
NASZE WYGRANE $5,400,000 Poślizgnięcie i upadek, wymagający operacji zespolenia kręgosłupa lędźwiowego i stymulatora rdzenia kręgowego $3,500,000 Upadek pracownika na budowie z wysokości 20 stóp, obrażenia szyi i pleców $3,000,000 Wypadek przez potknięcie na Bronxie, powodujące obrażenia szyi i ramion Attorney advertising POZNAJ SWOJE PRAWA - MEC. EWELINA SIERZPUTOWSKA
konsultację.

Regifting: Jak oddać niechciany prezent bez kompromitacji

Święta dawno już za nami, pozostały po nich niechciane prezenty, które zalegają w szafach. Co z nimi zrobić? Trzymać w nieskończoność, wyrzucić, czy komuś oddać? Szkoda wyrzucać dobre rzeczy, które mogłyby się komuś przydać. Oto, co zrobić z nielubionymi podarunkami, żeby nikogo nie urazić.

Nasza tradycja nakazuje specjalne traktowanie upominków: zabrania rozstawania się z nimi właśnie dlatego, że są od kogoś. „Ależ to prezenty!” – mawiała moja babcia, gdy sugerowało się jej, żeby opróżniła trochę przeładowane szuflady. Amerykanie natomiast chętnie puszczają niechciane podarunki w obieg, nazywając to „re-gifting”.

Osobiście uważam, że jeżeli ktoś podarował mi rzecz, która całkowicie nie odpowiada moim potrzebom czy gustowi, to znaczy, że nie zadał sobie odrobiny trudu, więc ja nie muszę trudzić się trzymaniem tej rzeczy w nieskończoność.

Oddaj do sklepu

Sklepy nie mają obowiązku przyjmowania zwrotu towaru bez usterki. Niemniej duże renomowane placówki deklarują gotowość przyjęcia produktu nawet bez podania przyczyny. Przyniesiesz paragon, to dostaniesz zwrot należności. Nie masz paragonu, to możesz niekiedy dostać sklepowy kredyt, jeżeli nie ma wątpliwości, że towar był w tym sklepie nabyty.

Problem powstaje wtedy, gdy prezent zrobiony był ręcznie, albo jest niewiadomego pochodzenia.

Oddaj nieformalnie

Nie jest nietaktem oddanie przyjacielowi czegoś, co nam zbywa, a jemu może się przydać. Oddaj przeczytaną książkę, która może zaciekawić przyjaciółkę. Zaproponuj koledze narzędzia, bo masz kilka kompletów. Zaoferuj ubranka dziecka, jakiś przyciasny ciuch, krążek CD D, ale nieformalnie, tylko dlatego, że tobie zbywa, a bliskiej osobie może się przydać. Rzeczy te mogą być lekko użyte.

Sprawdź jakość

Jeżeli dzielisz się z przyjaciółmi na zasadzie „może ci się to przyda”, to rzecz ta nie musi być ani nowa ani opakowana. Ale jeżeli zamierzasz coś dać oficjalnie jako upominek na święta czy urodziny, to dany przedmiot musi być nowy, jak ze sklepu i w oryginalnym opakowaniu.

Upewnij się, że czekoladki nie są przeterminowane, że korek w butelce wina nie jest wyschnięty.

Wyrzuć przedmioty niepraktyczne i brzydkie. Jeżeli ty ich nie lubisz – druga osoba też nie będzie zachwycona.

Usuń dowody

Oddanie niechcianego prezentu jest sprawą trochę wstydliwą. Nie dopuść do tego, by wydała cię przywieszka czy karta z życzeniami poprzedniego ofiarodawcy. Nigdy nie oddawaj prezentu bez jego rozpakowania i sprawdzenia. Niekiedy napis „Dla cioci” figuruje nie tylko na karneciku, ale także w środku, na sklepowym pudełku. Sprawdź dokładnie, czy upominek nie ma twoich inicjałów, a książka czy płyta – specjalnego autografu („Dla drogiej Eli…”).

Oddaj w innym towarzystwie

Największym grzechem dotyczącym przechodnich prezentów jest ponowne podarowanie ich w tym samym gronie, a najgorzej – samemu ofiarodawcy. Nielubiany szalik od siostry oddaj komuś w pracy. Rodzina często wie, co kto komu daje. Eleganckie pióro od współpracownika oddaj sąsiadowi, a nie innemu koledze z biura, bo on może wiedzieć, co dostałeś rok temu.

Jeżeli nie pamiętasz, od kogo upominek dostałeś, to nie puszczaj go w obieg.

Pięknie zapakuj

Skoro dany prezent nic cię nie kosztował, zrekompensuj to piękną prezentacją. Nawet zwykły drobiazg zyska na wartości, jeżeli

będzie pomysłowo zapakowany. Dodaj jakieś słodycze, butelkę wina, włóż do koszyka, a wyjdzie z tego piękny zestaw.

Regifting party

Jeżeli w twoim towarzystwie jest przyjęte, że wszyscy wszystkich obdarowują, to po świętach macie sterty bardziej lub mniej, przeważnie mniej, potrzebnych gratów. Zorganizujcie „regifting party”, by wymienić gwiazdkowe upominki. Każdy uczestnik negocjuje wymianę upominku z innym właścicielem niechcianego prezentu tak, aby zdobyć coś, co mu się naprawdę podoba. Niedopuszczale przechodnie prezenty

Nigdy nie oddaj w oficjalnym upominku następujących przedmiotów:

• starych modeli, rzeczy zdezaktualizowanych, przeterminowanych;

• przedmiotów zrobionych ręcznie, tylko dla ciebie (babcia wyhaftowała dla ciebie obrus w szkaradne wzorki – jesteś na niego skazany);

• tandetnych bubli – wyrzuć je na śmieci;

• rzeczy używanych, chyba że to cenne starocie czy zbiory do kolekcji.

czy rozmiar. Nie będzie niespodzianki, ale dasz dokładnie to, co trzeba. Trudno dobrać właściwy model/fason spośród setek na rynku? Daj kartę upominkową (gift card) na odpowiednią kwotę, choć nie zawsze wypada.

Większość z nas ma wszystko, co nam potrzeba, więc prezent nie ma wypełnić jakiejś materialnej potrzeby (z wyjątkiem młodych ludzi), a tylko służyć jako niespodzianka, albo dowód przyjaźni i pamięci. Prezent również bywa drobiazgiem, który przynosimy ze sobą do przyjaciół czy rodziny, żeby nie przyjść z pustymi rękami.

Co więc dać osobom, które mają wszystko, żeby nasze upominki nie stały się „przechodnimi”? Szukaj prezentu, który nie będzie ludziom zalegać po szafach, czyli takiego, który da się zjeść, wypić, wysmarować, wyczytać czy w inny sposób zużyć. Niech będą to rzeczy zużywalne, ale specjalne, których dana osoba sama by sobie nie kupiła. Więcej pomysłów znajdziesz w artykule „10 wspaniałych prezentów za grosze na każdą okazję” w witrynie www.PoradnikSukces.com.

Elżbieta Baumgartner

Co dawać, by nie sprawić

kłopotu

Choć święta za nami, przed nami wiele okazji zobowiązujących do podarków: urodziny, imieniny, rocznice, towarzyskie wizyty.

Ażeby prezent był trafny, spytaj obdarowaną osobę, czego jej potrzeba. Dopytaj się o kolor, model

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. książki pt. „Jak kupić dom mądrze i nie przepłacić”, „Podręcznik właściciela domu”, „Otwieram biznes”, Jak chować pieniądze przed fiskusem”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

Nie ubiegaj się o emeryturę zanim nie poznasz przepisów i pułapek

Labirynt podwójnych emerytur

wyjaśniają unikalne książki Elżbiety Baumgartner

Emerytura polska i amerykańska ” – ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym. $35 + $5 „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”. Unikalne informacje. $30 + $5 za przesyłkę. “Ubezpieczenie społeczne Social Security ”. Dowiedz się, jak maksymalizować świadczenia swoje i rodziny. $35 +$5. Również: “Powrót do Polski”, „Emerytura reemigranta w Polsce” – dla powracających do Polski, „Obywatelstwo z przeszkodami” (po $35+$5).

Książki są uaktualnione na rok 2022 i dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com , poczta@poradniksukces.com.

23 stycznia 2023 PLUS Poradnik sukces 6

ZA ZŁAMANĄ PIĘTĘ

zeszłym tygodniu zakończyliśmy sprawę polskiego nieudokumentowanego imigranta, który doznał uszkodzeń prawej kostki i stopy po upadku z drabiny na terenie remontowanego centrum

stostopową. Poszkodowany rozstawił tzw. ósemkę i musiał stanąć na ostatnim szczeblu drabiny, aby sięgnąć kabla, który znajdował sie pod samym sufitem. Wysokość od podłoża do sufitu wynosiła trzyna

bel przerwał się, w wyniku czego poszkodowany stracił równowagę i spadł z drabiny na prawą nogę. Poszkodowany poczuł ostry przeszywający ból w prawej pięcie.

Jak się później okazało, kość piętowa uległa złamaniu. Na szczęście stopa nie musiała być operowana. Pęknięta kość zrosła się sama. Poszkodowany zaczął jednak odczuwać dyskomfort w okolicach kostki. Na podstawie badania MRI kostki ortopeda stwierdził naderwania

szkodowania za doznany ból i cierpienie. Ubezpieczenie Workers’ Compensation pracodawcy pokryło wszelkie koszty leczenia stopy i kostki, w tym operacji. W tej sprawie poszkodowany nie rościł utraconych zarobków. Wnieśliśmy jednak o odszkodowanie za koszty leczenia, które poszkodowany mógłby ponieść w przyszłości.

Po przeprowadzeniu przesłuchań sądowych złożyliśmy wniosek do sądu o orzeczenie odpowiedzialności cywilnej pozwanych. Prawnicy firmy ubezpieczeniowej agresywnie bronili sprawy, ale ostatecznie sędzia uznał, że pozwani nie zapewnili poszkodowanemu bezpiecznych warunków pracy i uznali pozwanych za odpowiedzialnych. W tym momencie zaczęto naliczać odsetki od przyszłego werdyktu sądowego w wysokości 9 procent rocznie. Obrona wniosła apelację.

Na miesiąc przed procesem sądowym po kilku latach walki sądowej, pozwani zgodzili się wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości $2,000,000.

Mediację prowadzili adwokaci Paweł P. Wierzbicki oraz Daniel O’Toole. Prowadziliśmy zarówno sprawę Workers’ Compensation jak i sprawę cywilną klienta.

Mecenas Paweł P. Wierzbicki, Esq

Jeżeli Państwo lub Państwa bliscy doznali obrażeń cielesnych w wyniku wypadku, zachęcam do kontaktu z naszą kancelarią. Aby umówić się na bezpłatną konsultację i porozmawiać bezpośrednio z mecenasem Wierzbickim w języku polskim mogą Państwo dzwonić na numer 646-863-5538 lub wysłać e-mail z zapytaniem na adres pwierzbicki@blockotoole.com.

Więcej bezpłatnych materiałów informacyjnych mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www. blockotoole.com.

tel.
✷ www.tygodnikPLUS.com 7 Wypadki i Odszkodowania – mecenas Wierzbicki radzi NASZE WYNIKI MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE: • PONAD MILIARD DOLARÓW UZYSKANYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW • NAJWYŻSZY WERDYKT SĄDOWY W STANIE NOWY JORK (110 MILIONÓW DOLARÓW) • NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE W USA ZA WYPADEK BUDOWLANY WYPADKI: • W PRACY • NA BUDOWIE • SAMOCHODOWE • NA POSESJI • WORKERS COMPENSATION Budynek One Penn Plaza, 53 piętro, Manhattan BEZPŁATNA KONSULTACJA BEZPOŚREDNIO Z POLSKOJĘZYCZNYM ADWOKATEM ODSZKODOWANIA 646•351•8611 | www.blockotoole.com POLSKI ELEKTRYK OTRZYMUJE 2
DOLARÓW
973-928-3838
MILIONY
W

Pontonem w drodze do Niziny Gangesu

Niedziela, 6 listopada

Dzisiaj po raz pierwszy nie musimy zrywać się z łóżek przed świtem, ale mimo wszystko wschód słońca zastaje kilkoro z nas na tarasie widokowym naszego - znów znakomitego - hotelu. Wczesne wstawanie nie jest zbyt trudne, gdyż do Chicago dzieli nas aż 11 godzin różnicy czasu,. Na przykład 6 rano wyznacza dla naszych - nadal jeszcze nie do końca zaaklimatyzowanych organizmów, godzinę 7 wieczorem. I jak tu spać? Oglądamy więc czerwoną tarczę naszej gwiazdy, jak powoli wznosi się nad wzgórzami okalającymi ze -

wsząd Dolinę (a właściwie kotlinę) Katmandu, oświetlając miasto niskim fotogenicznym światłem. Strzelają migawki aparatów, fruwa dron, a żołądki domagają się śniadania, które jak zawsze do tej pory było pyszne, z obfitego bufetu. Nasz hotel szczerze mogę polecić wszystkim chętnym na pobyt tutaj. O 8 rano mamy już bagaże na dachu busika, zabezpieczone brezentem i związane mocnymi sznurami.

Wspinamy się mozolnie na krawędź Kotliny, aby stromymi serpentynami zjechać do doliny rzeki Trisuli, podziwiając krajobrazy

i kunszt kierowców kolorowych pojazdów zmierzających z towarami od strony indyjskiej granicy. To wszystko w kurzu i w tonach czarnych spalin. Czysta egzotyka. Po godzinie jazdy zakrętami jak agrafki, droga staje się już normalna, ruch maleje, a śliczna górska rzeka koi nasze oczy zielonkawą, czystą wodą. Powyżej porośniętych dżunglą stoków „wiszą” w powietrzu himalajskie masywy Ganeszu i ośmiotysięcznika Manaslu.

Po czterech godzinach pełnej wrażeń jazdy docieramy do miejsca, gdzie lokalna firma ma już dla nas przygotowane pontony, kaski i wiosła. Czeka nas trzygodzinny, około 15-kilometrowy spływ po Trisuli, wodami kategorii „wyższej trójki”. Oczywiście, jak dotąd dzień w dzień, pod nieskazitelnie błękit-

nym niebem. Temperatura powietrza wynosi około 27 stopni Celsjusza, wody... niewiele mniej.

Wszyscy z naszej grupy zdecydowali się na tą unikalną przygodę, podczas gdy ja pozostanę w mikrobusie i będę ich podziwiać z drogi, a przede wszystkim z licznych, wiszących mostów, skąd zdjęcia wychodzą najciekawiej!

Ciąg dalszy za tydzień… Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka.

Autor jest właścicielem chicagowskiego biura podróży Exotica Travel, które organizuje wycieczki po USA i całym świecie, z Nepalem włącznie (najbliższe wyjazdy 27 i 29 października oraz 11 listopada 2023). Bliższe informacje: Tel . 773 237 7788, www.andrzejkulka.com

23 stycznia 2023 PLUS Podróże z Andrzejem Kulką 8
NEPAL 2022 - notatki z podróży – cz. - 7
Gotowi na spływ
tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com Podróże z Andrzejem Kulką 9 Biuro podróży EXOTICA TRAVEL zaprasza na WYCIECZKI Szczegóły i rezerwacje: Biuro Podróży Twoich Marzeń EXOTICA TRAVEL 6741 W.Belmont, Chicago Tel. 773-237-7788 www.andrzejkulka.com email: andrzejkulka@aol.com z polskim przewodnikiem ALASKA STANDARD - 9 dni: 2 i 16 czerwca, 14 lipca, 14 i 25 sierpnia, 4 września ALASKA w ZIMIE - 9 dni: 18 marca, ALASKA WĘDKARSKA - 7 dni: 5 sierpnia ARGENTYNA PATAGONIA - 17 dni: 27 lutego PERU - 11 dni: 15 kwietnia, październik BOLIWIA - 11 dni: 13 maja GRUZJA ARMENIA - 11 dni: 13 maja, 15 lipca, 16 września NEPAL standard - 9 dni; 27 października BHUTAN NEPAL - 11 dni; 1 listopada ANNAPURNA base trekking - 29 października EVEREST base trekking - 20 dni; 11 listopada Bilety lotnicze, indywidualne pakiety APPLE VACATIONS: CANCUN – HAWAJE –PUNTA CANA – PUERTP VALLARTA – DOMINIKANA – JAMAJKA
Płyniemy
Katmandu o poranku Kolorowo na drodze do Pokhary.
Rzeka Trisuli

Rebe, powiedz mi, ty wszystko wiesz, ja znalazłem w gazecie takie trudne słowo: alternatywa. Co to ma być?

Rebe głaszcze się po brodzie.

- Wyobraź sobie, Chaim, że masz dwa jajka, z tych jajek wykluwa ci się kogucik i kurka. Po pewnym czasie, kurka znosi następne dwa jajka, z których znowu wykluwa się kogucik i kurka. I tak po roku, masz już całe podwórko kurek i kogucików. No i wtedy przychodzi wielka powódź i zalewa ci całe gospodarstwo.

- No dobrze, rebe, ale gdzie ta alternatywa?

- Kaczki.

- Jaki był największy cud, jakiego dokonał Pan Jezus?

- Posiadał 12 przyjaciół w wieku 30 lat.

się tego zrobić przed końcem nabożeństwa!

Na to biskup:

- Co tam, u nas to dopiero są kościoły! Zanim panna młoda zdąży dojść do ołtarza, to już dziecko urodzi!

xDziadek przychodzi do spowiedzi i mówi:

- Proszę księdza, w czasie wojny ukrywałem człowieka w piwnicy.

- To nie jest zły uczynek.

- No ale proszę księdza, on mi płacił 100 złotych dziennie.

x- To nic, ryzykowałeś życiem. Dziadek odchodzi, ale po chwili wraca i mówi:

- To może powinien mu powiedzieć, że wojna się już skończyła?

xStarzec poślubił młodą dziewczynę. Noc poślubna.

Podczas spotkania ekumenicznego polski biskup rozmawiał w kuluarach z amerykańskim pastorem i prawosławnym popem. Powstał spór o to, gdzie są największe świątynie. Zaczął pop:

- U nas są takie cerkwie, że gdybym nie miał nagłośnienia, to ci na końcu nie wiedzieliby, kiedy się kończy liturgia!

Pastor machnął ręką: - Co tam, u nas to dopiero są świątynie! Aby zebrać ofiary od wiernych, trzeba objechać dokoła samochodem, bo inaczej nie dałoby

- Czy twoja matka nie powiedziała ci, co masz robić tej nocy?

- Nie.

- Ja też zapomniałem.

xPytanie do chłopaków: Panowie, gdybyście mieli do wyboru miłą, kochającą żonę lub naprawdę fajny i szybki samochód, to co byście wybrali? Benzyna czy Diesel?

xDwóch myśliwych idzie przez las i nagle jeden z nich traci przytomność. Ma wytrzeszczone oczy i niewyczuwalny oddech. Jego kolega wyciąga więc telefon i dzwoni na telefon alarmowy. Gdy ktoś odbiera, krzyczy w słuchawkę.

- Mój przyjaciel nie żyje! Co mam robić?

xOperator próbuje opanować sytuację.

- Proszę się uspokoić. Pomogę panu. Przede wszystkim proszę się upewnić, że na pewno nie żyje.

W słuchawce zapada cisza, po czym słychać strzał w tle i zdyszany głos pyta

- Dobra. Co teraz?

xPewien człowiek idąc ulicą natknął się na zbliżającego się do niego człowieka z olbrzymim psem.

– Czy pański pies gryzie? –pyta przechodzień.

- Nie, mój pies jest dobrze wychowany - odpowiada facet z psem.

Mężczyzna próbuje więc pogłaskać bestię, która natychmiast niemal odgryza mu rękę.

- Przecież mówił pan, że pański pies nie gryzie! - krzyczy z pretensją pogryziony.

- Ale to nie jest mój pies - odpowiada flegmatycznie ten drugi.

23 stycznia 2023 PLUS Na wesoło 10

Cicha” przemoc w rodzinie - jak ją rozpoznać i z nią walczyć

Bardzo często słyszymy, a nawet używamy słów “przemoc w rodzinie” , szczególnie kiedy widzimy czy słyszymy o kimś, komu źle w związku. Przemoc w rodzinie może występować pomiędzy małżonkami, czy też partnerami bez aktu małżeństwa. Może dotyczyć zarówno par z dziećmi, jak i tych, którzy dzieci nie posiadają.

Kiedy widzimy pobicia na ciele kobiety, czy mężczyzny, mimo

zaprzeczeń to podejrzewamy przemoc. Słyszymy częste awantury za drzwiami naszych sąsiadów, czy przeraźliwy płacz dzieci, którym dzieje się krzywda. Czy reagujemy? Niestety bardzo rzadko. Owszem, jest to już nasza indywidualna sprawa, chociaż czasem szkoda, że ludzie nie reagują na ludzką krzywdę na czas. Może to nie i nasz interes wtrącać się, ale nie robiąc nic, praktycznie popieramy taką przemoc.

To są te widoczne dla oka i ucha znaki przemocy w takiej rodzinie. A co kiedy my sami padamy ofiarami przemocy psychicznej w rodzinie, której nikt nie słyszy?

Ja osobiście nazywam ją “cichą przemocą w rodzinie”. Cicha nie dlatego, że jest niewielka, tylko właśnie odwrotnie, jest ogromna i woła o pomoc, ale w milczeniu, w tak zwanej “głuchej ciszy”!! Jak ją usłyszeć? Niestety wołania o pomoc w takim przypadku nie usłyszy nikt, dopóki sami w końcu nie podejmiemy decyzji o opowiedzeniu komuś o niej. A jaka jest? Na pewno bardzo bolesna. Kiedy jeden z małżonków znęca się nad drugim psychicznie, nie krzykiem, nie biciem, ale czynami, które fizycznie nie bolą. Często nawet “słodkimi” słowami, które osoba taka wypowiada je w sposób bardzo spokojny, głosem rozważnym, wytonowanym, o miłej nawet barwie dźwięku. W obecnych czasach mogą to być nawet nagminnie wysyłane wiadomości na telefon czy emaile. Raz miłe, później obrażające, a następnie przepraszające. I tak na okrągło to samo. W potocznym języku nazywamy to “praniem mózgu”. Często wyliczanie pieniędzy na wspólne wydatki, ukrywanie zarobków, utrudnianie kontaktu z rodziną, zabieranie telefonu w celu “ukarania” drugiej osoby. Często polega to na dokuczaniu i strasze -

niu matki, że zabierze się jej dzieci, kiedy odejdzie. Nie pozwolą wyjechać do Polski z dziećmi, a co lepiej grożą czasem nawet deportacją. W takich przypadkach strumienie łez wypłakanych najczęściej do poduszki sąsiedzi nie widzą i pewnie nigdy nie zobaczą. Takie życie w ciągłym zastraszaniu i gnębieniu bardzo mocno potrafi odbijać się negatywnie na naszym zdrowiu.

Na pewno trudno jest rozpoznać taki rodzaj problemów w rodzinach naszych najbliższych, ale nieustanny smutek, czy apatia takich osób powinna być znakiem dla nas, że może dzieje się coś niedobrego. Może nagłe popadnięcie w nałogi też być przyczyną i wołaniem o pomoc tej osoby.

Głęboko zachęcam wszystkich, aby nie bali się reagować na jakąkolwiek przemoc. Jeśli nie jesteśmy pewni, a zauważamy takie zachowania u znajomych, czy właśnie cierpimy w takim związku powinniśmy szukać rozwiązania. Rozmowa z adwokatem na pewno pomoże nam zrozumieć drogę do walki z ową przemocą.

yjne i konkurenc yjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 30 lat działalności na r ynku amer ykańskim.

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com 11 Adwokat radzi MÓWIMY PO POLSKU! SE HABLA ESPAÑOL! 347-743-9058 TELEFONY CZYNNE CAŁĄ DOBĘ ■ Rozwody (contested i uncontested) ■ Sprawy rodzinne (custody i child support) ■ Sprawy karne (DUI, domestic violence, assault, etc) ■ Sprawy imigracyjne ADWOKAT z 15-letnim doświadczeniem Joanna Ewa Nowokuński www.jenlawgroup.com 861 Manha an Avenue, Suite 6, Brooklyn, NY 11222 Biuro główne: 219 South Street Suite 100 New Providence, NJ 07974 tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 Mówimy po polsku ówimy www.icetranspor t.com stawk i@icetranspor t.com • Transpor t całych kontenerów od drzwi do drzwi między USA i Europą (Impor t & Expor t) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATVs, jet-skis i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponadgabarytowych • Oddziały w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Węgrzech i w Por tugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transpor tową i celną Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i duż y ch k lie n t ó w Z a p e wnia m y a t r a k c
Joanna Ewa Nowokuński, Esq.

Cybriki białoruskie

Składniki:

❖ ziemniaki: 0,5 kg

❖ sól do smaku

❖ mąka pszenna: 2 – 3 łyżki

❖ olej do smażenia

❖ gęsta śmietana

Sposób przygotowania:

Obrane i umyte ziemniaki zetrzyj na tarce na drobne pazurki. Do startych ziemniaków dodaj sól i przełóż na sitko. Po kilku minutach dobrze odciśnij do odpowiedniego naczynia płyn z ziemniaków. Przełóż je do miski. Zbierz i dodaj do nich powstałą na dnie skrobię. Z masy ziemniaczanej formuj kulki wielkości orzecha włoskiego. Jeśli przy formowaniu powstaje jeszcze płyn, odciśnij jej nadmiar rękami. Na talerz wsyp mąkę, a następnie obtocz w niej każdą kulkę ziemniaczaną

Kułaga

i smaż na niewielkiej ilości oleju na złoty kolor z każdej strony. Po usmażeniu przenieś na chwilę na papierowy ręcznik. Podawaj ciepłe z kwaśną śmietaną. Świetnie smakują również z sosem pomidorowym lub czosnkowym, a także z mizerią.

szklanka borówek brusznic (czerwonych) lub malin

Sposób przygotowania:

Mąkę rozprowadzić taką ilością wody, aby miała konsystencję gęstej śmietany. Resztę wody zagotować i zaparzyć nią mączną mieszankę. Dokładnie wymieszać i dodać owoce. Masę odstawić w ciepłe miejsce (1–2 dni), aby się zakisiła. Kiszone ciasto przelać do rondla, dodać miód i gotować półtorej godziny na małym ogniu, mieszając, aby nie przywarło do dna. Podawać na zimno z chlebem razowym lub blinami.

Sposób przygotowania:

Odlej pół szklanki (100-150ml) mleka do osobnego naczynia. Pozostałą ilość zagotuj. Do pół szklanki mleka wsyp mąkę i dodaj soli wedle uznania (sól w białoruskiej kuchni jest ważna!). Całość wymieszaj dokładnie, żeby nie było grudek. Do gotującego się mleka wlej wymieszane mleko z mąką i solą. Gotuj do momentu, kiedy wszystko zgęstnieje. Mieszaj intensywnie, aby się nie przypaliło. Pokrój całą cebulę, usmaż na patelni i dodaj do maczanki. Będzie dobrze uzupełniać smak.

Jedz śmiało maczając chleb, naleśniki, placki ziemniaczane, mięso, kotlety mielone.

23 stycznia 2023 PLUS
Maczanka Składniki: ❖ 500 ml mleka ❖ 8-10 łyżek mąki ❖ cebula ❖ olej ❖ chleb ❖ sól
❖ 2
Składniki:
szklanki mąki gryczanej
4 łyżki miodu
4 szklanki wody

Sashni

Sposób przygotowania:

Składniki:

❖ 500 g ziemniaków ❖ 75 g mąki + do obtoczenia placków ❖ 150 g sera twarogowego tłustego ❖ 1 jajko ❖ 20 ml oleju ❖ sól, pieprz, koper

Ugotuj ziemniaki w mundurkach i ostudź je. Zdejmij skórę. Zimne ziemniaki przemiel w maszynce. Ser rozdrobnij widelcem. Przypraw solą, pieprzem i koperkiem. Dodaj do ziemniaków mąkę, ko i sól. Wyrób ciasto dłoniami. Z ciasta zrób gruby wałek. Podziel go na kilka plastrów o grubości około 3 cm. Na środek każdego plastra wyłóż ser z przyprawami. Zaklej całość na brzegach, by nadzienie było dobrze zamknięte. Placki powinny być spłaszczone. Rozgrzej olej na patelni. W dodatkowej ilości mąki obtocz placki. Placki wykładaj na rozgrzany olej. Smaż na złoty kolor

Tukmachi

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie. Wystudzone ziemniaki umieść w malakserze i rozdrobnij. Dodaj do ziemniaków jajka, kwaśną śmietanę, sól, pieprz i gałkę muszkatołową, wymieszaj. Obierz z łupiny cebulę i pokrój w kostkę. Rozgrzej masło klarowane na patelni i zeszklij cebulę. Dodaj cebulę do ziemniaków i wymieszaj. Blaszkę posmaruj masłem i wysyp bułką tartą. Przełóż do blaszki masę ziemniaczaną. Piecz w nagrzanym do 440 stopni F piekarniku przez 35 minut. Podawaj z marynowanymi ogórkami lub grzybami.

Kwas chlebowy

Sposób przygotowania:

Chleb należy pokroić w kostkę i opiec w piekarniku. Następnie trzeba je pokruszyć, zalać 5 litrami ciepłej przegotowanej wody. Dodać drożdże (0,5 dag latem, 1 dag zimą) i cukier.

Ciemnobrązowy kolor można uzyskać po dodaniu słodu piwowarskiego w ilości 3-5 łyżek stołowych. Tak przygotowany zakwas należy przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na trzy dni.

Po tym czasie należy go przecedzić, dodać rodzynek, można także cytryny i przelać do butelek.

Napój należy spożyć w ciągu tygodnia i musi być przechowywany w lodówce.

Składniki:

Składniki:

❖ 10 średnich ziemniaków ❖ 3 duże cebule ❖ 200 g masła ❖ 200 g śmietany ❖ 100 g bułki tartej ❖ 4 jajka ❖ sól, pieprz, gałka muszkatołowa

❖ 1,5 kg chleba razowego ❖ 5 litrów wody  ❖ drożdże ❖ kilka łyżek cukru ❖ rodzynki do smaku

13 Smaki białoruskie

wspólnym?

- “Tylko dla wygody”

Dopisanie osoby do swojego konta oznacza, że po śmierci aktywa umieszczone na poszczególnym koncie stają się własnością danej osoby. Na przykład ubezpieczenie na życie, świadczenia emerytalne, 401K, IRA itp. przechodzą nie zgodnie z postanowieniami testamentu, ale na podstawie wskazanych beneficjentów w danej placówce finansowej. Podobnie aktywa, w tym konta bankowe, zatytułowane jako „wspólne”, przechodzą na żyjącego współwłaściciela lub współwłaścicieli z mocy prawa. Wiele osób błędnie używa wspólnych kont jako substytutu pełnomocnictwa, co często prowadzi do zamieszania, nieporozumień, a ostatecznie do sporu sądowego. W sytuacji kiedy ludzie się starzeją, należy wyznaczyć jedną lub kilka osób do zarządzania ich sprawami, jeśli nie będą w stanie tego sami za siebie zrobić. Narzędziami prawnymi do osiągnięcia tego celu są zwykle

Pełnomocnictwo, które przyznaje te uprawnienia jednej lub większej liczbie osób, Health Care Proxy oraz Trust.

Pełnomocnik i powiernik trustu mają zobowiązania powiernicze wobec osoby, która stworzyła pełnomocnictwo („mocodawca”) oraz beneficjentów trustu. Żadne z tych upoważnień nie przyznaje automatycznie agentowi ani powiernikowi prawa do dziedziczenia powierzonego im majątku.

Z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że dodanie kogoś jako współwłaściciela konta, nawet jeśli jedynym powodem jest umożliwienie tej osobie zarządzania kontem i opłacania rachunków w przypadku choroby czy niekompetencji właściciela konta, może być sprzeczne z postanowieniami ostatniej woli/ testamentu takiej osoby.

Osoba, którą uczynisz współwłaścicielem wspólnego konta, zgodnie z prawem odziedziczy pieniądze na

koncie po twojej śmierci (Prawie wszystkie konta wspólne mają tak zwane „prawo do automatycznego dziedziczenia”, co oznacza, że pozostały przy życiu współwłaściciel ma prawo do przejęcia całej sumy).

Czy tego właśnie chcesz – czy też chcesz, aby pieniądze zostały podzielone między wszystkie twoje dzieci po równo?

Możesz myśleć, że wszyscy rozumieją twoje życzenia, ale współwłaściciel konta nie będzie prawnie zobowiązany do dzielenia się środkami po twojej śmierci. Pozostałe rodzeństwo może pozwać go do sądu, złożyć roszczenia i próbować udowodnić, że to nie jest zgodne z Twoją wolą. Taka sytuacja kreuje nienawiść, kłótnie i często prowadzi do długiej i kosztownej sprawy sądowej.

W takiej sytuacji należy udowodnić, że konto było otwarte tylko dla potrzeb wygody tzw. “Convenience account”. Ten rodzaj konta bankowego pozwala upoważnić kogoś do korzystania ze środków wyłącznie na twoją korzyść. Nie ma prawa do dziedziczenia, więc po twojej śmierci pieniądze trafiają do masy spadkowej i będą podlegały podziałowi według twojego testamentu lub dziedzicze-

nia według ustawy w przypadku braku testamentu. Ten zapis działa podobnie jak pełnomocnictwo, z tą różnicą, że uprawnienia podpisującego są ograniczone do konkretnego rachunku. Ale to ten sam mechanizm i obowiązuje ta sama zasada: podpisujący nie jest właścicielem pieniędzy, ale może ich używać tylko w twoim imieniu. Członkowie rodziny również będą pewni co do twojej woli.

Najlepszym sposobem na upoważnienie kogoś do twoich spraw finansowych jest podpisanie dokumentu zwanego „pełnomocnictwem finansowym”, w którym jako „pełnomocnika” wyznaczysz osobę, której ufasz. Daje to osobie prawo do załatwienia wszelkich spraw finansowych, majątkowych i wszelkich innych w twoim imieniu (Możesz przyznać szerokie lub ograniczone uprawnienia). Jeśli chodzi o twoje rachunki bankowe, twój pełnomocnik może dysponować twoimi pieniędzmi, z dwoma bardzo ważnymi ograniczeniami: - fundusze muszą być wykorzystywane wyłącznie na twoją korzyść i po twojej śmierci pieniądze nie trafią do pełnomocnika tylko do osób wyznaczonych w testamencie.

Mecenas Joanna Gwóźdź

PLUS 23 stycznia 2023 14 Adwokat radzi J OANNA GWOZDZ ATTORNEY AT LAW 122 Nassau Avenue, Brooklyn, New York 11222 T: 718-349-2300, F: 718-349-2332 joannagwozdzlaw@gmail.com K ANCELARIA P RAWNA Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie następujących gałęzi prawa: ✓ Estate Planning • Testament • Power of Attorney • Health Care Proxy ✓ Medicaid ✓ Asset Protection ✓ Prawo Spadkowe, Probate ✓ Trusts ✓ Revocable ✓ Irrevocable
wspólne konto
Kiedy
nie jest tak naprawdę
tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com 15 REKLAMA 1-917-971-2721 wwykowski@psfcu.net www.NaszaUnia.com *Minimalny wkład własny w wysokości 3% dotyczy kredytów hipotecznych na domy jednorodzinne 5-, 7- 10-letnich ze zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie jest oparte na historii kredytowej i zdolności wnioskodawcy do spłaty kredytu. Wykupienie prywatnej polisy ubezpieczeniowej kredytu hipotecznego (PMI) jest wymagane dla wszystkich kredytów z wkładem własnym mniejszym niż 20%. Kredyty hipoteczne nie są dostępne we wszystkich stanach. Produkty usługi są dostępne dla członków PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Ta Technologia

ma podobno pozbawić dziennikarzy zawodu

Od kilku tygodni na rynku dostępny jest Chat GPT. Okrzyknięty już mianem rewolucji czat udostępniony do darmowych testów, zdumiewa umiejętnością odpowiadania na zadawane mu pytania, niezależnie od dziedziny i poziomu zaawansowania. Chat DPT ma już kilka milionów użytkowników, a serwery projektu bywają przez to mocno przeciążone. Co to za ustrojstwo?

Nasza redakcja postanowiła sprawdzić, jak działa to darmowe narzędzie firmy Open AI i czy istnieje realna szansa na to, że zrewolucjonizuje ono współczesny świat.

Wpisujesz pytanie, dostajesz odpowiedź. Możesz dopytać o szczegóły, zadawać kolejne pytania, drążyć temat. To nowa, na razie testowa, usługa bazująca na sztucznej inteligencji. Już robi sporo szumu. Dlaczego? Bo boi się jej choćby Google. ChatGPT nie podsuwa ci listy linków, ale udziela spójnej, rzeczowej odpowiedzi.

Boją się go dziennikarze, szczególnie ci, którzy piszą mało skomplikowane i odtwórcze teksty. Przed ChatGPT drżą też wykładowcy I nauczyciele. Bo dzięki niemu studenci i uczniowie są w stanie szybko generować eseje, rozprawki czy odpowie -

dzi na pytania. Wykładowcy trudno będzie odróżnić to, co student napisał sam, od tego, co wygenerowała mu sztuczna inteligencja.

Jak skorzystać z usług ChatGPT? Wystarczy zarejestrować się na stronie https://chat.openai.com i można testować. Chat.openai.com to platforma umożliwiająca komunikację z dużymi modelami językowymi. Dzięki tej platformie użytkownicy mogą zadawać pytania i otrzymywać na nie odpowiedzi w naturalnym języku. My poprosiliśmy, by sztuczna inteligencja napisała wiersz o rzece.

Jak widać, poeci mogą zacząć się bać. Nad swoją przyszłością zastanawiają się też programiści, bo ChatGPT ponoć idealnie nadaje się do sprawdzania pisanego przez nich kodu. A to oznacza, że tworzenie kodu może być łatwiejsze i będzie wymagało mniej ludzi. Ale może też wyjść na to, że w tym samym czasie będzie można tworzyć więcej programów lepszej jakości, co branży może wyjść na dobre.

O czym mowa?

ChatGPT to prototyp chatbota AI (artificial inteligence – sztucznej inteligencji) opartego na dialogach, zdolnego do rozumienia naturalnego języka ludzkiego i generowania imponująco szczegółowego tekstu pisanego. Do złudzenia przypomina on słowa pisane przez człowieka.

ChatGPT to implementacja nowej technologii OpenAI. Polega na generowaniu języka naturalnego w internetowym czacie. Szybko narobiła sporo szumu. Również dlatego, że palce w jej powstaniu maczał Elon Musk – ale tylko na początku, później się obraził.

Musk w 2015 roku był współzałożycielem startupu OpenAI. Wraz z innymi inwestorami z Doliny Krzemowej zainteresował się tematem, bo firma miała „rozwijać inteligencję cyfrową w sposób, który najprawdopodobniej przyniesie korzyści ludzkości”. Potem zmienił zdanie, bo jego zdaniem OpenAI miało działać na zasadzie organizacji non profit i w modelu open source a dziś oba te warunki nie są spełniane.

Dość historii. Co mamy dziś?

ChatGPT jest wyszkolony przez sztuczną inteligencję i ma dostarczać informacji i odpowiadać na

pytania za pośrednictwem interfejsu konwersacyjnego. Sztuczna inteligencja jest szkolona na ogromnej próbce tekstów pobranych z internetu. To jego zaleta, ale i największa słabość.

Przez to ChatGPT potrafi wywalić się na skomplikowanych, nieco podchwytliwych pytaniach.

OpenAI podkreśla, że nowa sztuczna inteligencja została stworzona z naciskiem na łatwość użytkowania. “Format dialogu umożliwia ChatGPT odpowiadanie na dodatkowe pytania, przyznanie się do błędów, kwestionowanie błędnych przesłanek i odrzucanie niewłaściwych próśb” – twierdzą przedstawiciele firmy.

Użytkownicy zauważają, że technologia OpenAI to pewnego rodzaju alternatywa dla Google. Jest w stanie wygenerować opisy i odpowiedzi na złożone pytania, w tym sposoby pisania kodu. Rzeczywiste zastosowania mogą obejmować generowanie treści na strony internetowe, odpowiadanie na zapytania klientów, dostarczanie rekomendacji, a także tworzenie automatycznych chatbotów.

Zadaniem ChatGPT jest prowadzenie swobodnej konwersacji z użytkownikiem, a w zasadzie odpowiadanie na zadawane przez człowieka pytania. Takie narzędzie może przede wszystkim oszczędzić wielu godzin spędzanych na poszukiwaniu informacji. Pod tym względem może się okazać 100 razy wygodniejsze od tradycyjnej wyszukiwarki. Zamiast podawać nam linki do konkretnych stron, może wycisnąć z nich to, co akurat nas interesuje.

Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, powiedział, że system jest

23 stycznia 2023 PLUS 16 Technologie

“wczesną wersją demonstracyjną tego, co jest możliwe”. “Wkrótce będziesz mógł mieć pomocnych asystentów, którzy z tobą porozmawiają, odpowiedzą na pytania i doradzą. Później możesz mieć coś, co zaczyna i wykonuje za ciebie zadania. W końcu możesz mieć coś, co zadziała i odkryje dla ciebie nową wiedzę” - mówi Altman. Na obecną wersję modelu GPT (3.5) składa się 175 mld parametrów. Na przełomie stycznia i lutego 2023 roku ma zadebiutować GPT 4.0, które liczbą parametrów (rzekomo nawet 100 bilionów) przyćmiewa poprzednika. Co stanie się możliwe, kiedy możli-

wości ChatGPT urosną x500?

Jak ChatGPT działa w praktyce? Kilka przykładów

Kolega poprosił o wiersz dla dziewczyny. Pyk, kilka sekund i gotowe (tylko nie zapomnij wstawić tam swojego imienia). Pytanie o to co lepsze: mieć czy być? Elaborat na trzy solidne akapity, napisany dość banalnie, aczkolwiek w miarę sensowny i logiczny. W redakcji chcieliśmy go trochę strollować, więc poprosiliśmy o krótki tekst o szkodliwości szczepień. Nic z tego. Wszystko wyłożone łopatologicznie i z uzasadnieniem.

Widzimy, że sztuczna inteligencja dziennikarzy nie zastąpi, bo na obecnym etapie chatbotowi brakuje umiejętności krytycznego myślenia, wykrywania niuansów etc. Na dodatek jego obecna baza wiedzy kończy się w 2021 r., przez co niektóre zapytania i wyszukiwania stają się bezużyteczne. Według nas jest raczej pomocą niż zagrożeniem w pracy.

I to pomocą średniej jakości, bo nie ma dostępu do bieżących informacji. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, czy sztuczna inteligencja poradzi sobie w roli dziennikarza lub dziennikarki kulturalnej i poprosiliśmy o napisanie pozytywnej i negatywnej recenzji serialu „Stranger things”. Na pozytywnej się zacięła, ale pisała nieźle.

Przede wszystkim widzimy ogromny potencjał w szeroko pojętej edukacji. Kto z nas nie chciałby mieć bezpośredniego połączenia z takim omnibusem? Na przełom zwracają również uwagę programiści, którym ChatGPT jest w stanie pomóc w debugowaniu kodu, a nawet jego szybszym pisaniu. Copywriting czy szerzej pojęty marketing bazujący na treściach generowanych przez AI? To przestaje być science fiction.

Za dużo oczekujesz, zwolnij Tu i ówdzie chatbot przypomina o tym, że nie ma bezpośredniego połączenia z siecią i nie jest w stanie szukać aktualnych informacji. Bazuje na danych, których kolekcjonowanie zakończyło się pod koniec ubiegłego roku. Nie powie Wam zatem jaka jest średnia temperatur na Mazowszu w ostatnich 30 latach. Nie wie, że Elon Musk przejął Twittera, ani co z nim aktualnie wyrabia. To jednocześnie jedno z najsłabszych ogniw całego systemu (a może też i symboliczna wtyczka, która bezpieczniej, żeby pozostała odłączona).

Czy ChatGPT może zastąpić ludzi?

Nieco bardziej może pomóc studentom, bo czatbot dość dobrze odpowiada na pytania, nawet skomplikowane i mocno naukowe. Czy pozwala pisać eseje za studentów? Nie bardzo – tyle wiemy po pierwszych, szybkich testach. Ale ułatwia znalezienie odpowiedzi na różne kwestie, co może znacząco ułatwić naukę.

Słowem – brakuje mu „zdrowego rozsądku”. Ponieważ system ChatGPT jest oparty na sztucznej inteligencji, nie posiada on zdolności do empatii czy też wyczuwania emocji innych osób. Może to prowadzić do sytuacji, w których system będzie odpowiadał na pytania w sposób nieodpowiedni lub też niezrozumiały dla rozmówcy.

Warto jednak pamiętać, że chat GPT to jeszcze bardzo młoda technologia, a jej możliwości i wpływ na branżę IT i programowanie będą się zmieniać i rozwijać w miarę postępu badań i rozwoju w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Niestety ChatGPT może również udzielać całkowicie błędnych odpowiedzi i przedstawiać błędne informacje jako fakt, pisząc „prawdopodobnie brzmiące, ale nieprawidłowe lub bezsensowne odpowiedzi”, co przyznaje firma.

OpenAI przyznaje, że naprawienie tego problemu może być trudne, ponieważ czat nie ma zdolności odróżniania prawdy od kłamstwa.

Wygląda na to, że nasi dziennikarze o swoją pracę mogą być nadal spokojni. ChatGPT potrafi ładnie pisać, ale nie odróżnia prawdy od fałszu. Nie będzie w stanie czytać

Pojawiły się spekulacje, że zawody zależne od produkcji treści mogą stać się przestarzałe i że pracę mogą stracić wszyscy w tej branży – od dramaturgów i profesorów po programistów i dziennikarzy. Ale sprawdziliśmy, że nie można jej stuprocentowo wierzyć. Jak widać, ostatnie zdanie biografii – dość krótkiej zresztą – Adama Glapińskiego, nie jest prawdą. między wierszami na równi z człowiekiem. Nie wyczuwa niuansów, które ogarnia swoim umysłem jedynie gatunek ludzki. Na szczęście dla nas, koncepcja super inteligentnej maszyny w stylu komputera HAL 9000 pozostaje w sferze science fiction.

tel. 973-928-3838

✷ www.tygodnikPLUS.com 17 Technologie

Ćwiczymy na siłowni

Wielu z nas marzy o zdrowej, smukłej sylwetce, z wyraźnie zarysowanymi mięśniami. Choć to trening aerobowy pozwala na szybszą utratę kalorii, bez odpowiednio przeprowadzonego treningu siłowego nasze mięśnie nie będą pracować tak, jak byśmy tego oczekiwali. Jednocześnie, każdy dodatkowy kilogram tkanki mięśniowej powoduje, że spalamy dodatkowo 75 kcal dziennie. Zaletą takich ćwiczeń jest także zwiększenie naszej siły i wytrzymałości oraz wzmocnienie mięśni, ścięgien, więzadeł i kości.

Ławeczka treningowa

Ławki treningowe w zależności od swojej budowy służą przede wszystkim do ćwiczeń mięśni brzucha czy grzbietu, ale również do tre -

proste brzucha i skośne brzucha). Wykonanie: kładziemy się na ławce. Uginamy nogi, ręce trzymamy nad głową (lub koło uszu zaciśnięte w piąstki) i unosimy tułów pierwsza

Na jędrny brzuch

Przyrząd jest przeznaczony do ćwiczeń mięśni skośnych brzucha, prostych brzucha i prostowników grzbietu. Dzięki regulowanej wysokości siedzenia bez trudu można dopasować go do wzrostu użytkownika. Mamy tu także możliwość regulowania skrętu siedzenia (ustawiony kąt wpływa na to, jak mocne skręty będziemy wykonywać), co decyduje także o kierunku obrotu (prawo lub lewo).

Ćwiczenie to można wykonywać w dwóch pozycjach: siedzącej, jak i stojącej. Osoby bardziej zaawansowane mogą zacząć ćwiczyć także z pewnym obciążeniem. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt duża waga ciężarków wyraźnie obciąża dolny odcinek kręgosłupa. Gdy ćwiczymy w pozycji stojącej - ustawiamy się w szerokim rozkroku, kładziemy gryf na karku i opieramy na nim ramiona. W pozycji siedzącej - chwytamy uchwyty maszyny, prostujemy tułów, nogi trzymamy w jednakowej pozycji. Pozycję utrzymujemy przez cały czas trwania ćwiczenia. Przy tym ćwiczeniu także warto pamiętać o tym, by unikać gwałtownych ruchów i skupić się na odpowiednim napięciu mięśni.

Dbamy i mięśnie grzbietu

Choć przyrząd ten przeznaczony jest przede wszystkim do ćwiczeń wszystkich mięśni brzucha, to angażowane są tu także mięsień biodrowy, mięśnie klatki piersiowej oraz mięsień najszerszy grzbietu. Dzięki możliwości zmiany kąta ustawienia siedzenia możemy także ćwiczyć mięśnie skośne brzucha. W niektórych przyrządach tego typu mamy także oparcie na plecy, co pozwala na utrzymanie kręgosłupa w ustabilizowanej pozycji.

ningu z wykorzystaniem sztangi. Do ławeczki można dołączyć także takie elementy jak modlitewnik czy przystawka do nóg, dzięki czemu będą odpowiednim przyrządem do rzeźbienia także innych partii mięśni.

Wielu osobom wciąż wydaje się, że ćwiczenia na mięśnie brzucha mogą być traktowane jako swoista rozgrzewka. Nic bardziej mylnego - tak jak przed każdym innym treningiem, i przed tym należy wykonać kilkuminutową rozgrzewkę. Poza ćwiczeniami aerobowymi (bieżnia, orbitrek) - jak przed innymi ćwiczeniami - odpowiednie będą takie, które angażują dolną część grzbietu (skręty tułowia, krążenia bioder).

Jedną z najpopularniejszych form ćwiczeń są skłony w leżeniu płasko (angażowane są mięśnie

unosi się głowa, potem barki, a na końcu reszta tułowia. Aby lepiej zaangażować mięśnie skośne brzucha, w końcowej fazie wykonujemy skręt tułowia. Pamiętajmy przy tym o odpowiednim oddychaniu – robimy wdech przed rozpoczęciem ruchu, a wydech - w trakcie.

Te same mięśnie zaangażowane są w ćwiczeniu polegającym na unoszeniu nóg w leżeniu na skośnej ławce. Wykonanie: kładziemy się na ławce głową do góry, ramiona mamy za głową (najlepiej trzymać drążek). Gdy już osiągniemy odpowiednią pozycję, unosimy nogi do klatki piersiowej, zginając je lekko w kolanach. Nie wykonujmy przy tym zbyt gwałtownych ruchów, skupmy się raczej na tym, by poczuć, jak pracują mięśnie brzucha.

Wykonanie: siadamy na ławce, prostujemy tułów i wykonujemy skłony do przodu, pamiętając by przez cały czas wykonywania ćwiczenia utrzymać dolny odcinek grzbietu wyprostowany. Jeżeli przyrząd ma podparcie, ruch wykonujemy na taką głębokość, która nie pozwoli na to, by dolny odcinek pleców oderwał się od oparcia.

18 PLUS 23 stycznia 2023 Sport to zdrowie

Silna klatka piersiowa

Wykonanie: siadamy na maszynie i opieramy plecy. Pamiętamy o tym, by nie dotykać oparcia odcinkiem lędźwiowym. Zwracamy także uwagę na stopy, które stabilizują sylwetkę. Łapiemy rękami uchwyty. Z wydechem wykonujemy ruch wyciskania.

Ćwiczenia na grzbiet, ramiona i łopatki

Przyrząd służy do wzmocnienia mięśni ramion, grzbietu oraz łopatki. Do wyboru mamy różne warianty ćwiczeń, w tym: Przyciąganie drążka do klatki piersiowej Wykonanie: siadamy przodem do wyciągu górnego, nogi kładziemy pod wałkami, szeroko chwytamy drążek. Ćwiczenie polega na przyciąganiu drążka do klatki piersiowej, łokcie kierujemy nieco do tylu. Pamiętajmy, przez czas trwania ćwiczenia trzymać plecy wyprostowane.

giem klatki piersiowej szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na stawy barkowe, łokciowe oraz nadgarstki.

Zacznijmy od krążenia ramion, nadgarstków czy wymachów. Dobrym rozwiązaniem będzie także wykonanie kilkunastu pompek (w jednej lub kilku seriach) oraz ćwiczeń rozciągających. Powinno to stanowić wstęp do każdego treningu klatki piersiowej.

Na mocne uda

Przyrząd służy do wzmacniania mięśni czworo głowych ud w pozycji siedzącej. Dzięki regulowa nemu kątowi dźwigni i położeniu oparcia pleców można dopasować pozycję wyjściową ćwiczenia. Oto propozycje:

Prostowanie podudzi siedząc na maszynie

Wykonanie: siadamy na maszynie i opieramy plecy. Stopy umieszczamy pod wałkiem - powinien opierać się powyżej zgięcia stopy. Pamiętajmy o tym, by podudzia i uda tworzyły kąt ostry. Ćwi czenie polega na prostowaniu podudzi, przy jed noczesnym napinaniu przedniej części ud. Ważne, by nie opuszczać ciężaru - cały czas powinniśmy czuć napięte w mięśniach.

Zginanie podudzi na maszynie siedząc (ćwi czenie angażuje mięśnie kulszowo-goleniowe)

Wykonanie: siadamy na maszynie, prostujemy nogi i opieramy plecy. Nogi umieszczamy między wałkami - dolny powinien znajdować się pod dolną częścią łydki, a górny - tuż pod lub odrobinę nad kolanami (w zależności od maszyny). Ręce trzymaj na drążkach przyrządu.

Ćwiczenie polega na uginaniu nóg w kolanach.

Przyciąganie drążka do karku

Wykonanie: siadamy tyłem do wyciągu górnego i szeroko chwytamy drążek. W tej pozycji ważne jest, by delikatnie cofnąć biodra, wykrzywiając odcinek lędźwiowy. Ćwiczenie polega na przyciąganiu drążka za kark. Podczas tego ruchu powinniśmy czuć napięcie w łopatkach.

19 www.tygodnikPLUS.com tel. 973-883-0379 ✷
Sport to zdrowie

BARAN Ten tydzień przyniesie wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Niektóre mogą być dla Ciebie szczególnie ważne. Nie przegap tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. Zwróć uwagę na starania osoby szczególnie Ci przychylnej. Możesz w niej znaleźć nieoczekiwanego sojusznika.

BYK Drobne problemy zdrowotne przed Tobą. Zadbaj o siebie i nie forsuj się zbytnio. Dużo odpoczynku i witamin z pewnością pomoże Ci przetrwać nadchodzące dni. Nie przesadzaj z rozrywkami i używkami.

BLIŹNIĘTA Nie przesadzaj z pracą–nie jesteś maszyną i czasem musisz odpocząć. Być może to dobry czas na to aby zafundować sobie trochę rozrywki. Kino, teatr...–pomyśl o tym. Uważaj na gardło i nie przesadzaj z alkoholem.

RAK Nadchodzący tydzień przyniesie wiele frustracji. Szukaj oparcia w partnerze i nie poddawaj się pesymizmowi. Pozytywne nastawienie to podstawa, jeśli chcesz przetrwać ten tydzień bez większych negatywnych skutków.

LEW Możliwy awans lub niespodziewany przypływ gotówki. Odpręż się i zastanów nad tym jak wykorzystasz uśmiech losu. Zapytaj o zdanie partnera. W żadnym razie nie podejmuj decyzji samodzielnie! Może to mieć opłakane skutki w dalszej perspektywie.

PANNA Nie przesadzaj z jedzeniem. W najbliższych dniach możliwe problemy żołądkowe. Pij dużo herbaty i nie przesadzaj z ostrymi przyprawami. Nie zaszkodzi Ci lekka głodówka, aby oczyścić organizm–ale bez przesady–nie popadaj w skrajności.

WAGA Ostatnio chyba zaniedbujesz swoje zdrowie. Zadbaj o siebie i nie odkładaj na później spraw ważnych. Rozejrzyj się wokół–czy przypadkiem ktoś nie potrzebuje Twojej pomocy. Jeśli tak jest to nie zwlekaj–pomóż dopóki nie jest na to za późno.

SKORPION Bądź szczególnie ostrożny w nadchodzącym tygodniu. Strzeż się fałszywych przyjaciół, którzy chcą wykorzystać Twoje dobre serce. Naucz się wreszcie mówić „nie”, gdy sytuacja tego wymaga.

STRZELEC Pod koniec tygodnia spotka Cię niespodzianka. Zdarzy się coś, co Cię zaskoczy. Nie trać jednak głowy i zareaguj rozsądnie. Nie pozwól się wyprowadzić z równowagi. W razie potrzeby poszukaj oparcia w bliskie Ci osobie.

KOZIOROŻEC Nie odmawiaj sobie drobnych przyjemności. Nowy ciuch, wolny dzień, gorąca kąpiel, romantyczna randka... Masz tyle możliwości–jednak pamiętaj o tym, żeby nie przesadzić. Uważaj na finanse–na horyzoncie coś nieoczekiwanego.

WODNIK Ten tydzień to dobry okres dla podjęcia ważnych decyzji. Rozważ wszystkie argumenty za i przeciw i dokonaj rozsądnego wyboru. Nie działaj pochopnie, bo Twoje decyzje mogą mieć wpływ na Twoją przyszłość.

RYBY Niespodziewane zdarzenia mogą wprowadzić nieco zamieszania do twojego życia. Zwróć uwagę na szczegóły. Nie wszystko, co się świeci jest złotem. Dokonuj wyborów z rozwagą i nie pozwól sobie na pochopne działanie–zwłaszcza wtedy, gdy podejmujesz decyzje w kwestiach szczególnie dla Ciebie istotnych.

PLUS 23 stycznia 2023 20 Horoskop
21.03 - 19.04 20.04 - 22.05 23.04 - 21.06 22.06 - 22.07 23.07 - 23.08 24.08
23.09
23.09
22.11
22.12
20.01
23.10
-
19.02 - 20.03
- 22.10
- 21.12
- 19.01
- 18.02
- 21.11

W tabelce na dyni narysuj taką ilość kropek aby zgadzała się z liczbą u góry. Liczbę w prawym górnym rogu pokoloruj lub wyklej plasteliną. W liniaturze na dole kontynuuj zapis liczby.

Family Dental Care

Bożena Piekarz-Lesiczka

Tel: 718-472-4344 146 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11222

General dentist

Laminaty, koronki, mostki ✗ Leczenie kanałowe ✗ Korony na implanty

✗ Leczenie kanałowe ✗ Korony na implanty

✗ Stomatologia dziecięca ✗ Kosmetyka

✗ Stomatologia dziecięca ✗ Kosmetyka

✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów

✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów

www.doctorbozenapiekarz.com

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com

21 Kącik milusińskich

Natura kontra ból gardła

Zanim sięgniemy po leki czy udamy się z wizytą do lekarza, możemy spróbować pozbyć się dolegliwego bólu gardła i kaszlu korzystając ze starych, sprawdzonych, domowych metod. Pamiętajmy przy tym, żeby powietrze w pokoju, w którym przebywamy, było dostatecznie nawilżone – nie ma znaczenia czy dokucza nam kaszel suchy czy mokry. Pomoże nam w tym nawilżacz powietrza lub zawieszony blisko kaloryfera mokry ręcznik. W okresie choroby nie można zapominać o tym, by regularnie uzupełniać zapas płynów w organizmie i pić nawet do 3 litrów napojów dziennie. Pijemy zwłaszcza wodę mineralną, napary z ziół, herbaty ziołowe i bogate w witaminy soki owocowe lub warzywne. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy pojawia się gorączka i więcej się pocimy.

Szałwiowa inhalacja

Znanym sposobem walki z bólem gardła (ale także i kataru), jest stosowanie inhalacji, które nawilżają górne drogi oddechowe, działają przeciwzapalnie i pomagają w oczyszczeniu płuc i oskrzeli. Do ich przygotowania wykorzystuje się zazwyczaj olejek aromatyczny lub napar ziołowy. Do miski wlewamy gorącą wodę, dolewamy kilka kropel olejku, pochylamy twarz nad miską i nakrywamy się ręcznikiem. Napar wdychamy nosem, wydychamy ustami. Warto pamiętać o tym, by woda nie była zbyt gorąca, bo może to grozić poparzeniem. W przypadku kaszlu suchego wystarczy tylko nawilżenie błony śluzowej. Wykorzystujemy do tego sól morską, rumianek lub rozmaryn (w postaci ziół lub olejku). Z kolei, aby zwalczyć kaszel mokry, przyda nam się tymianek lub koper włoski. Niezależnie od rodzaju, pomocny okaże się olejek eukaliptusowy, szałwiowy lub z dodatkiem mięty. Kurację stosujemy przez 5-10 minut, kilka razy dziennie. Popularnym domowym sposo -

Jednym z pierwszych objawów zbliżającego się przeziębienia jest ból gardła. Jeżeli w porę nie zareagujemy może okazać się, że za chwilę pojawi się uporczywy, drażniący kaszel! Dlatego warto zadbać o siebie od razu, gdy poczujemy niepokojące objawy – jak ból, zaczerwienienie czy problemy z mówieniem.

bem na szybki powrót do zdrowia jest picie syropu z cebuli. Aby go przygotować potrzebujemy dwie lub trzy duże cebule, sok z cytryny oraz 10-12 łyżek naturalnego miodu płynnego. Pokrojoną w kostkę cebulę mieszamy z sokiem i miodem i odstawiamy na dobę. Po tym czasie syrop przecedzamy. Można go przechowywać w lodówce nawet dwa dni. Podajemy łyżkę stołową syropu 2-3 razy dziennie.

Bańki i kamfora

Kaszel i ból gardła można zwalczyć także innymi metodami. Jedną z nich jest stosowanie płukanek ziołowych. Wystarczy zalać wrzątkiem mieszankę liści szałwii, kwiatów rumianku i mięty lub lipy. Gdy napar przestygnie, odcedzamy i płuczemy gardło kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb. Można też wypróbować napój z siemienia lnianego – 2-3 łyżki nasion zalewamy szklanką wrzątku i gotujemy kilkanaście minut na małym ogniu. Wypijamy przed snem (mikstury

Porada

nie przecedzamy). Znanym babcinym sposobem jest także wypicie szklanki ciepłego mleka z masłem i miodem. Można tu dorzucić jeden lub dwa ząbki czosnku.

Warto też docenić rolę tradycyjnych baniek. W aptekach i specjalnych sklepach można kupić zarówno te gumowe, jak i szklane, które trzeba ogrzać zanim zostaną przyłożone do skóry. Dzięki temu, że doprowadzają one do rozszerzenia naczyń krwionośnych, pobudzają układ odpornościowy i zwiększają ukrwienie mięśni. To metoda wykorzystywana zwłaszcza w przypadku męczącego kaszlu. Ulgę przy bolącym gardle przyniesie także rozgrzewający okład. Wykorzystujemy do tego m.in. olejek kamforowy. Najpierw delikatnie smarujemy nim szyję, a następnie owijamy ją ciepłym szalem. Przed nałożeniem olejku warto posmarować się tłustym kremem, by uniknąć podrażnień i zaczerwienienia. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te sposoby niewiele pomogą, jeśli

nie połączymy ich z odpoczynkiem w łóżku. Warto o tym pamiętać, bo niewyleczone przeziębienie, które złapiemy w okresie jesiennym będzie skutkowało obniżoną odpornością, nawrotami choroby, a może nawet powikłaniami.

- gdy wraz z bólem gardła pojawia się wysoka gorączka - gdy kaszel wzmaga się lub nie ustępuje po pięciu dniach

- gdy odksztuszanie powoduje ból

- gdy pojawiają się problemy z połykaniem

Jednym ze sposobów na walkę z kaszlem jest napar z lipy: zalewamy wrzątkiem 2 łyżeczki suszonych kwiatów lipy i parzymy około 10-15 minut. Napój wystarczy przecedzić i – gdy przestygnie – wypić.

23 stycznia 2023 PLUS 22 Zdrowie
Kiedy koniecznie do lekarza?

Zdrowie z cytryny

Zaczęła się zima. Temperatura z każdym dniem robi się coraz niższa, coraz częściej będzie mroźno. W tym okresie bardzo łatwo o przeziębienie. Ważne, by zadbać teraz o profilaktykę i nie dopuścić do przeziębienia czy grypy. Niezbędna okaże się pomoc witaminy C.

Gdy leczymy przeziębienie domowymi sposobami robimy wszystko, by dostarczyć organizmowi sporą dawkę tej witaminy (kwasu askorbinowego), która pełni wiele funkcji w organizmie. Przede wszystkim, co ważne w stanach osłabienia, jej zadaniem jest zwięk-

Imbir na rozgrzanie

Jednym z najlepszych sposobów, by rozgrzać się zimowego dnia jest gorąca herbata z konfiturą lub sokiem owocowym. Rozgrzewająco zadziała także napój z dodatkiem imbiru. Jest on pomocny nie tylko w łagodzeniu bólu stawów, ale również działa jak naturalny środek przeciwkaszlowy. Wystarczy obrać kawałek korzenia (grubości około 1 cm) i skruszyć, zetrzeć na tarce lub pokroić w kostkę. Następnie wrzucamy go do około pół litra wody i gotujemy około 2 minut. Dodajemy torebkę

szenie naszej odporności. Dzięki temu nie jesteśmy tak podani na działanie wirusów, a gdy już złapiemy przeziębienie, ma ona łagodniejszy przebieg. Kwas askorbinowy jest odpowiedzialny także za odpowiednie funkcjonowanie układu

herbaty i gotujemy jeszcze chwilę. Napój możemy rozcieńczyć ciepłą wodą. Smak będzie jeszcze lepszy, gdy dodamy odrobinę skórki pomarańczowej. Nic tak nie rozgrzeje w chłodny jesienny wieczór.

Uwaga na dietę i stres

Ryzyko niedoboru witaminy C jest większe u osób odchudzających się i poddanych długotrwałemu stresowi, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Porada

krwionośnego i serca oraz pomaga w obniżeniu ciśnienia. To też ważny sprzymierzeniec kobiet. Dzięki temu, że jest przeciwutleniaczem, chroni przed wolnymi rodnikami, które są jedną z przyczyn starzenia się organizmu. Do najbardziej

znanych przeciwutleniaczy należy witamina A i E, cynk, magnez, selen oraz właśnie witamina C.

Tak, jak w przypadku i innych witamin, jej niedobór może skutkować wieloma schorzeniami – w tym najważniejszymi – szkorbutem i anemią oraz obniżeniem odporności czy często powracającymi infekcjami. Jej długotrwały brak jest także widoczny na pierwszy rzut oka – pogarsza się stan naszej skóry i szybciej pojawiają się na niej zmarszczki. Dlatego właśnie witamina ta staje się coraz popularniejszym dodatkiem do kremów, których zadaniem jest opóźnienie procesów starzenia.

W tym okresie warto zrobić wszystko, by nie dopadł nas żaden wirus. Dlatego pamiętajmy o tym, by zapewnić organizmowi 100 proc. Dziennego zaopatrzenia na tę witaminę. Najlepszym jej źródłem są świeże owoce. Najbardziej popularna z nich jest oczywiście cytryna, ale warto pamiętać o tym, że znacznie bogatsza w witaminę C jest czarna porzeczka. Z kolei jeśli chodzi o warzywa, niezastąpionym jej źródłem są pomidory (jeden średniej wielkości, może pokryć nawet 60 proc. Dziennego zapotrzebowania), kiszona kapusta i papryka, a także ziemniaki. Dlatego warto włączyć te produkty do codziennej diety.

Witamina C działa kojąco na skórę i łagodzi podrażnienia. Dlatego też kremy z jej dodatkiem polecane są m.in. osobom borykającym się z problemami naczynkowymi lub innymi niedoskonałościami skóry.

tel. 973-928-3838

✷ www.tygodnikPLUS.com 23 Zdrowie

Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia-ny@tygodnikplus.com lub na nasz adres pocztowy 63 Union Blvd, Wallington NJ 07057 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 31.01.23r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 7.02.23r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane. Sponsorem nagrody jest

Tygodnik PLUS

NAGRODA TYGODNIA

23 stycznia 2023 PLUS Rozrywka 24
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 2 (627) nagrodę wylosowała Pani Katarzyna Maciukiewicz z Glendale. Gratulujemy! Hasło –„Filozofia życia to jest dobroć” NASZE WYNIKI MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE: • PONAD MILIARD DOLARÓW UZYSKANYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW • NAJWYŻSZY WERDYKT SĄDOWY W STANIE NOWY JORK (110 MILIONÓW DOLARÓW) • NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE W USA ZA WYPADEK BUDOWLANY WYPADKI: • W PRACY • NA BUDOWIE • SAMOCHODOWE • NA POSESJI • WORKERS COMPENSATION Budynek One Penn Plaza, 53 piętro, Manhattan BEZPŁATNA KONSULTACJA BEZPOŚREDNIO Z POLSKOJĘZYCZNYM ADWOKATEM ODSZKODOWANIA 646•351•8611 | www.blockotoole.com

Pierwsze Damy – cz.183

Laura Bush (ur. 1946)

W dniu zaprzysiężenia państwo Bush odwiedzili 9 balów inauguracyjnych, na których przetańczyli w sumie tylko 6,5 minuty. O godzinie 23:39 byli już w Białym Domu.

Laura ma opinię osoby skromnej, ale z silnym charakterem. Jeżeli jej na czymś zależy, potrafi dopiąć swego. To ona wpłynęła na męża, aby przestał pić. Znajomi państwa Bush twierdzą, że nie jest wcale w cieniu męża, ani nie jest przez niego zdominowana. Lubi podejmować gości i dobrze się czuje w gronie przyjaciół.

Jako żona prezydent Laura zyskała na popularności. Pewien bogaty Amerykanin z El Paso nazwał swoja klacz wyścigową „Laura Bush”. Gdziekolwiek Laura się pojawi staje się przedmiotem zainteresowania mediów.

Kiedy została Pierwszą Damą Ameryki, wielu zadawało sobie py-

tanie, jaką właściwie jest kobietą, tradycyjną czy też nowoczesną, aktywną działaczką. Ona określiła siebie następująco: „Miałam tradycyjny dla kobiet zawód. Byłam nauczycielką i bibliotekarką. Miałam ten luksus, że mogłam zostać w domu i zająć się wychowaniem moich dzieci. I tego naprawdę chciałam. Chciałam być w domu, chciałam być z dziećmi. Uważam jednak, że byłam pod wieloma względami nowoczesną kobietą. Przez wiele lat pracowałam w swoim zawodzie. Za George’a wyszłam za mąż po trzydziestce. Zajmowałam się sprawami, które były dla mnie ważne jako nauczycielki i bibliotekarki czy jako Pierwszej Damy Teksasu. Dlatego uważam, że mam w sobie cechy zarówno kobiety tradycyjnej, jak i współczesnej.”

Laura Bush została Pierwszą Damą Ameryki w wieku 54 lat. Wkraczając do Białego Domu, dała do zrozumienia opinii publicznej, że w przeciwieństwie do swojej

poprzedniczki, Hillary Clinton, nie ma ambicji politycznych. „Nigdy nie będę kandydować do Senatu” – powiedziała. Przeniosła swoje biura jako Pani Białego Domu do wschodniego skrzydła, gdzie tradycyjnie znajdowały się biura żony prezydenta, które Hillary w okresie prezydentury swojego męża przeniosła do skrzydła zachodniego, bliżej Gabinetu Owalnego prezydenta.

Niespełna 3 miesiące po wprowadzeniu się do Białego Domu, Laura Bush zainicjowała wieloletni ogólnokrajowy program promocji bibliotek i korzystania z nich. Zachęcała swoich rodaków, dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania z bibliotek, które określiła mianem „skarbca”. „Najcenniejszą kartą w moim portfelu jest karta biblioteczna” – powiedziała Pierwsza Dama Ameryki.

Polem działalności społecznej Laury Bush była oświata, szkolnictwo. Krytykowała Kongres za opieszałość w zatwierdzeniu programu edukacyjnego, który zaproponował jej mąż. Sama często odwiedzała szkoły oraz organizowała imprezy oświatowe. Zachęcała rodziców, by często czytali przed snem książki swoim dzieciom i aby jedli posiłki

razem z nimi.

Laura kiedyś powiedziała, już po wprowadzeniu się do Białego Domu, że nie przepada za rolą światowca. Jej świat to mąż i dzieci. Dba o to, aby zapewnić mężowi prywatność, wypoczynek. Tuż po zaprzysiężeniu George’a na 43. prezydenta USA Laura wyjechała na 2 tygodnie do Crawford w Teksasie, gdzie znajduje się ich rancho, po to, aby przygotować mężowi właściwe warunki do wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie z naturą. Rancho zostało przebudowane, przemeblowane i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Obie bliźniaczki państwa Bush, Jenna i Barbara, są typowymi przedstawicielkami swego pokolenia. Kiedy jeszcze nie były pełnoletnie, przyłapano je na piciu alkoholu, paleniu papierosów i innych wyczynach typowych dla amerykańskich nastolatków. Jenna nawet stanęła przed sądem za posiadanie alkoholu. Laura zawsze była wyrozumiała dla córek. Uważała, że ich zachowanie jest typowe dla rówieśników i należy to zrozumieć i tolerować.

Ciąg dalszy za tydzień…

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com 25 Biały Dom ROZLICZENIA PODATKOWE Rozliczanie podatków dla korporacji, małych biznesów i osób prywatnych (718) 609-1560 896 Manhattan Ave, Suite #27, Brooklyn, NY 11222 Biuro czynne pon.- pt. w godzinach 10 – 18:30 W sobotę po wcześniejszym umówieniu Ponad 25 lat doświadczenia Michał Pankowski MBA
Żona, a nie doradcą prezydenta

Industry City - miasto w mieście

Miasto w mieście, hub przemysłowo - businessowy, industrialna utopia, centrum sztuki, zagłębie kulinarne… Industry City (IC) na Brooklynie jest po trosze tym wszystkim - ale głównie jest miejscem spotkań ludzi i idei. Na stronie Wikipedii IC figuruje jako „historyczny intermodalny kompleks żeglugowy, magazynowy i produkcyjny”. Nie sądzę, że po lekturze tego opisu ktokolwiek z Was chciałby się tam wybrać. A naprawdę warto! Industry Citydawniej „Bush Terminal” ma za soba niezwykłą historię pełną przełomo-

producentów, znajdziecie tu także food court pełen potraw z całego świata. Nie zobaczycie tu jednak jedzenia z popularnych sieciówek - w tutejszej przestrzeni kulinarnej działają stoiska prowadzone przez właścicieli popularnych nowojorskich restauracji a jedzenie w nich serwowane w niczym nie przypomina tych z MacDonalda czy Panda Express.

IC jest także rajem dla wielbicieli orientalnych smaków. Istnieje tu bowiem Japan Village - przestrzeń poświęcona kuchni i tradycjom ja-

koniec atrakcji w Japan Vollage - jeśli nie lubicie się nudzić wybierzcie się na prowadzone tu warsztaty origami lub… szycia .

Choć dziś trudno to uwierzyć patrząc na wspaniałą, nowoczesną architekturę, malowidła na ścianach, kolory i światła, Industry City wciąż zachowało swojego przemysłowego ducha. Zresztą nowi właściciele tego miejsca nigdy nie planowali się go pozbywać. Nic dziwnego, jeśli uświadomimy sobie, że powstały a latach 90-tych XIX wieku niegdysiejszy Bush Terminal był jednym z najnowocześniejszych na świecie kompleksów spedycyjno - produkcyjnych, który zainspirował podobne tego rodzaju obiekty zarówno w innych częściach Stanów Zjednoczonych jak i w Europie a także miejscem, które odegrało niebagatelną rolę podczas II wojny światowej. Ale po kolei.

Zlokalizowany na nabrzeżu Upper New York Bay Bush Terminal szybko pomógł przekształcić Brooklyn w duży międzynarodowy port morski — w szczytowym okresie zatrudniał ponad 25 000 pracowników.

no, że podczas wojny Bush Terminal produkował i przechowywał około 70% amunicji, odzieży i żywności wysyłanej za granicę do amerykańskich żołnierzy. Około wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku budynki terminalu zaczęto reklamować jako Industry City, w nawiązaniu do tego, że Bush Terminal stał się jednym z pierwszych parków przemysłowych w Stanach Zjednoczonych. Jednak już kilkanaście lat później działalność żeglugowa terminalu zaczęła spadać wraz z wprowadzeniem transportu kontenerowego i budową terminalu morskiego Port Newark-Elizabeth w New Jersey. Przez kolejne 50 lat dawny kolos popadał w ruinę. Wszystko zmieniło się gdy w 2013 roku obiekt został zakupiony przez Belvedere Capital Real Estate Partners and Jamestown Properties. Rozpoczęto projekt przebudowy kompleksu o wartości 450 milionów dolarów, zmieniając Industry City w centrum produkcyjne, biurowe i handlowe. Dziś Industry City składa się z 16 budynków rozmieszczonych na 35 akrach. IC nadal zachwyca rozma-

wych pomysłów, starań i wysiłków dziesiątków tysięcy ludzi. Obecnie jest niezmiernie udanym eksperymentem, który czerpiąc z przeszłości zachwyca rozmachem i proponuje nam nowoczesne rozwiązania na najwyższym światowym poziomie. W tym wyjątkowym, gigantycznym kompleksie biurowo - sklepowomagazynowo - restauracyjno - artystycznym można spędzić cały dzień ani chwili się nie nudząc. W zimie działa tu lodowisko, w lecie mini golf, na całym terenie rozsiane są dziesiątki instalacji artystycznych - wiele z nich jest multimedialnych a także przystosowanych do tego, by na nich siadać, wspinać się a czasem także… współtworzyć. Nie braknie tu także koncertów z muzyką na żywo, pokazów mody, sesji jogi i tai chi, czy wernisaży. Wybierając się do IC naprawdę zarezerwujcie sobie na to cały dzień! Pamiętajcie także, że po tylu atrakcjach często jest się naprawdę głodnym! Na szczęście w IC działa wiele sklepów lokalnych

pońskim. Japan Village ma nawet swój własny Food Court gdzie działa aż… 10 stanowisk serwujących wszystko co najpyszniejsze w kuchni kraju Kwitnącej Wiśni - od sushi, przez ramen po tradycyjną herbatę i niesamowite słodkości. Jakby tego było mało w „japońskiej wiosce” możecie zdecydować się  na bardzo ciekawą opcję kulinarną czyli wizytę w WakaWaka - tradycyjnej restauracji gdzie serwuje się rozmaite orientalne przekąski oraz napoje alkoholowe. A propos alkoholi - łatwo się domyślić, że w japońskiej wiosce nie może zabraknąć sake czy whisky. Bez obaw - skosztujecie ich w Kuraichi - wytwórni sake będącej jednocześnie sklepem z japońskimi napojami wyskokowymi.

A co jeśli pyszne japońskie smaki chcecie sami odtwarzać w domu? Nic prostszego - wystarczy, żę odwiedzicie Sunrise Mart czyli delikatesy, gdzie znajdziecie wszystko do własnoręcznego przygotowania pysznego bento box. To jednak nie

Bush Terminal był takim olbrzymem, że funkcjonował właściwie na zasadach odrębnego miasta - działała tu kolej łącząca poszczególne budynki, lokalna poczta, bank, gabinet lekarski, restauracje a także przedszkole dla dzieci pracowników. Co ciekawe, do rozwiązywania sporów między pracownikami powołano wewnętrzny sąd!

W kolejnych dziesięcioleciach ze względu na połączenie kolejowe Bush Terminal z Brooklyn Army Terminal i kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi, obiekty terminalu zostały wykorzystane przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych jako baza podczas I wojny światowej. Później ujawnio-

chem, jednak mimo zachowania dawnego przemysłowego sznytu dziś jest miejscem idealnym dla ludzi rozpoczynających biznesy, start - upowców, muzyków czy artystów. Jest także idealnym miejscem na wycieczkę dla całej rodziny! Tym bardziej, że tuż za rogiem rozciąga się malowniczy Bush Terminal Piers Park, który warto odwiedzić o każdej porze roku!

Industry City 220 36th St, Brooklyn, NY industrycity.com

Japan Village 934 3rd Avenue Brooklyn, NY japanvillage.com

PLUS 23 stycznia 2023 26 Weekend z PLUSem
Zuza Ducka

Uricel w walce z bolesną podagrą

Trudnego do opisania bólu, z któr ym wiąże się dna moczanowa (z wana inaczej podagrą), naprawdę można uniknąć Pomocny okazuje się ziołowy suplement, oparty na naturalnych składnikach - sprawdzony i skuteczny

Dna moczanowa oznacza ostre i nawracające zapalenie stawów, spowodowane odkładaniem się kr yształków moczanu monosodowego w błonie maziowej stawów oraz ścięgien. Powodem jest podwyższony poziom kwasu moczowego w surowicy kr wi za sprawą nieprawidłowego metabolizmu (nadmiernego w yt warzania lub zmniejszonego w ydalania tego z wiazku z organizmu) Efekt? Osadzające się mik roskopijne k r yształk i kwasu moczowego uszkadzają miękk ie tkanki wokół stawu, powodując okropny ból, obrzęk, zaczer wienienie i stan zapalny.

Problem najczęściej dotycz y stawu śródstopno-paliczkowego u podstawy dużego palca stopy, ale również stawów innych palców oraz kostek stóp, nadgarstków, kolan i łokci. Może także występować jako tz w. guzk i dnawe, które roz wijają się stopniowo w tr wałe deformacje Nieleczone ataki dny przeważnie z czasem pogłębiają się i przechodzą w postać przewlekłą.

Godny polecenia jest Uricel – niez wykle skuteczny i szybko działający ziołowy poziomu kwasu moczowego w organizmie. Zawiera w swoim sk ładzie k ilk a wspaniałych, naturalnych składników w odpowiednio dobranych proporcjach Są to: Chanca Piedra Herb, Tar t Cherr y Fruit (wiśnia), Celer y Seed (nasiona selera), Turmeric Root (kurkuma), Yucca Root (korzeń juk i), Devils Claw Root (diabelski pazur).

Chanca Piedra wspiera zdrowie pęcherza moczowego, nerek, pęcherz yka żółciowego i wątroby Nasiona selera są silnym środk iem detoksykujac ym Zapewniają bogactwo kwasów tłuszczowych omega-6 i olejów stymulujacych nerki. Z kolei ekstrakt z wiśni tar tej jest bardzo znanym składnikiem, któr y wspomaga walkę organizmu z wysokim poziomem kwasu moczowego Kurkuma jest najbezpieczniejsz ym i najpotężniejsz ym składnikiem, jaki kiedykolwiek został odkr yty. To naturalny środek przeciwbólowy i silnie przeciwzapalny. Korzeń juki chroni przed stresem oksydacyjnym Zawiera steroidową saponinę, wspierającą zdrową reakcję na stan zapalny w organizmie.

Diabelski pazur jest popularnym ziołem także pomagającym w stanach zapalnych. Łagodzi ból i dyskomfor t; jest zdrową alternatywą dla acetaminofenu oraz ibuprofenu.

Dna moczanowa - powtórzmy - jest przekleństwem nasz ych czasów To choroba nieuleczalna, dlatego fakt, że nieleczony atak dny moczanowej ustępuje samoistnie. Jeśli nie zareagujemy i nie skorz ystamy na prz ykład z dobrocz ynnego działania suplementu Uricel, choroba dalej będzie się roz wijać nie zawsze w zauważalny dla nas sposób. Dlatego Markowa Apteka serdecznie poleca na dnę moczanową bardzo skuteczny i naprawdę niezawodny, naturalny suplement

✷ www.tygodnikPLUS.com 27 REKLAMA Polkor Pharmacy, Inc. 831 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 718-389-0389 m a r k o w a a pte k a . c o m
tel. 973-928-3838