Page 1

T YG O D N I K W N E W J E R S E Y I P E N S Y LWA N I I

20 czerwca 2019

nr 25 (581)

June 20, 2019

RAYMOND

ADWOKAT

RYDUCHOWSKI, ESQ., LLC WYPADKI

400 Midland Ave. Garfield, NJ 07026

tel. 201-355-4223

Auta, Domy, Życie str. 42

Tel. 201-790-1147

str. 14


2

PLUS 20 czerwca 2019

REKLAMA


3

REKLAMA

Lecisz do Polski?

Jedyna szansa tylko

Lufthansa Szybko, wygodnie, bliżej do domu! Z USA do

10 miast w Polsce:

zadzwoń: 1.800.228.0877,

New York office

Warszawa, Kraków, Rzeszów, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Łódź, Bydgoszcz rezerwuj online: www.latajtanio.com

505 8th Avenue, Suite 801, New York, NY 10018 toll free 800-228-0877, 212-586-5230

Chicago office

5316 N, Milwaukee Ave., Chicago, IL 60630 tol free 800-342-5315, 773-467-0700

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


4 Prawo w Polsce

PLUS 20 czerwca 2019


5

REKLAMA

Nasze usługi: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Profilaktyka Pełny zakres szczepień Odrobaczanie Mikroczipy Międzynarodowe świadectwa zdrowia

Chirurgia ogólna

Stomatologia:

◊ wszystkie zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej i układu powłokowego, a także zabiegi kosmetyczne ◊ leczenie chirurgiczne po urazach ◊ sterylizacje i kastracje ◊ leczenie i diagnozowanie chorób wewnętrznych przewodu pokarmowego, choroby wątroby, trzustki, choroby nerek i pęcherza moczowego, choroby układu rozrodczego oraz choroby układu oddechowego ◊ pełna diagnostyka i leczenie chorób skóry ◊ leczenie infekcyjnych i nieinfekcyjnych stanów zapalnych narządu wzroku, ◊ udrażnianie kanalików łzowych.

◊ ◊ ◊ ◊

profilaktyka badania zgryzu u zwierząt, ekstrakcje zębów mlecznych i stałych, korekta zgryzu leczenia chorób przyzębia

Diagnostyka: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

i w języku Doktor mów skim oraz i ukraiń im sk el gi an k polski rozumie języ

Badanie krwi Badanie moczu Biopsja Cytologia wykonywanie badania USG, wykonywanie badania RTG,

Już wkrótce wielkie otwarcie Szpitala Dla Zwierząt w Perth Amboy! tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


6 Najdroższe na świecie

Najdroższe pierścionki zaręczynowe – cz.2 Kate Middleton – cena $136,000

Pierścionek, którego wygląd zna cały świat. Nie znajdziemy go w czołówce najdroższych pierścionków zaręczynowych, jednak wykonany z 8-karatowego szafiru, 14 małych brylantów i białego złota ma dużo większą wartość niż pieniężna. Dlaczego? Bo wcześniej należał do księżnej Diany i jest ważną rodzinną pamiątką. Para zaręczyła się 16 listopada 2010 roku. Niewielu wie, że pierścionek zaręczynowy Kate Middleton kryje w sobie wyjątkową historię i z roku na rok nabiera na wartości. Niestety miłość Diany i Karola nie należała do najbardziej szczęśliwych, nie zachwycała namiętnością czy romantyzmem. Książę Karol oświadczył się Dianie Spencer pod presją brytyjskiej rodziny królewskiej, która naciskała, by Karol spłodził potomka i wreszcie się ustatkował. Tak

PLUS 20 czerwca 2019

więc z uwagi na pospieszne oświadczyny w lutym 1981 roku, fani królewskiej rodziny nie mieli okazji zobaczyć pierścionka. Dopiero gdy Diana zgodziła się zostać księżną Walii, najstarsza londyńska firma jubilerska na świecie przedstawiła Dianie swój katalog. Ta wybrała pierścień z białego złota z owalnie szlifowanym 12-karatowym szafirem cejlońskim otoczonym 14 małymi brylantami warty zaledwie 65 tysięcy dolarów. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego Diana wybrała tak skromny pierścionek. Niestety nie przyniósł on księżnej szczęścia w miłości. Gdy książę William oświadczał się Kate Middleton, wszyscy zastanawiali się, jaki pierścionek otrzyma księżna. Wybór Williama był jednak bardzo przemyślany. Księżna Kate otrzymała pierścionek z szafirem i diamentami - ten sam, który naście lat temu książę Karol podarował matce Williama, księżnej Dianie. Wówczas pierścionek był wart 28 tysięcy funtów. Przez lata pierścionek nabierał wartości. Dziś mówi się, że wart jest prawie 10 razy więcej. Podobno wycenia się go na 300 tysięcy funtów, czyli niemal trzy razy więcej niż pierścionek zaręczynowy królowej Elżbiety! Ciąg dalszy za tydzień…


Prawo w Polsce 7

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – cz.1 W 2018 roku Sejm przyjął ustawę, która częściowo eliminuje z obrotu prawnego relikt powojenny, użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Dotychczas użytkowanie wieczyste polegało na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej, lub prawnej na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast. Użytkowanie wieczyste było formą pośrednią pomiędzy własnością a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym że bardziej zbliżone jest do własności. Użytkownik wieczysty miał prawa zbliżone do właściciela. Korzystał z gruntu z wyłączeniem innych osób. Mógł swobodnie rozporządzać prawem, czyli sprzedać je, obciążać, zapisać w testamencie. Podlegało ono egzekucji i dziedziczeniu. Przez cały okres obowiązywania umowy właścicielem gruntu pozostawał Skarb Państwa, jed-

nostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) lub związek jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, po jej nowelizacji – określa zasady przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność. Podstawowe zasady tego prawa dotyczą budynków: •  mieszkalnych jednorodzinnych, •  mieszkalnych wielorodzinnych, w których co najmniej połowę stanowią •  lokale mieszkalne. Przekształcenie podlega na ujawnieniu (wpisowi) w księdze wieczystej na podstawie zaświadczenie potwierdzającego to przekształcenie, wydawanego przez dotychczasowego właściciela gruntów, który wydaje je z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy lub w terminie 30 dni na wniosek właściciela dla potrzeb

PRAWO POLSKIE W USA

Zażalenia, Apelacje, Skargi Kasacyjne, Skargi do MTPCz TEOFIL GLEBOCKI, ESQ. FLC POLISH LAWYER’S OFFICE, LLC POLSKA KANCELARIA PRAWNICZA

19 Rodgers Place Clifton, NJ 07013 prawo@polishlaw.us | www.polishlaw.us

Posiadam uprawnienia do prowadzenia w USA praktyki prawniczej w zakresie prawa polskiego, wyd. przez SN Stanu NJ i w Polsce – OIRP, ORA, CCBE. Przyjmuję do prowadzenia i reprezentacji wszystkie sprawy na terenie całej Polski. Sporządzanie pism procesowych, poświadczeń notarialnych, Apostille Sprzedaż–kupno nieruchomości, przenoszenie i odzyskiwanie mienia w Polsce. Zapraszam codziennie po telefonicznym umówieniu się

tel: 973-977-2271

ustanowienia odrębnej własności lokalu. W zaświadczeniu tym zawarta jest informacja o oznaczeniu nieruchomości, o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej rocznej, datę wydania, oraz pouczenie. Zaświadczenie jest podstawą wpisu w księdze wieczystej. Zostaje ono doręczone dotychczasowemu użytkownikowi oraz do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który dokonuje z urzędu wpisu własności oraz wpisu roszczenia (opłat rocznych). Wpisy w KW są wolne od opłat sądowych. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel ponosi na rzecz byłego właściciela

Teofil Głębocki Radca Prawny-Adwokat

opłatę, która jest równa dotychczasowej wysokości opłaty rocznej, którą wnosi się do dnia 31 marca każdego roku przez 20 lat. Użytkownik gruntu, który stał się właścicielem, może zgłosić na piśmie organowi zamiar jednorazowego wniesienia kwoty przekształceniowej, będzie ona iloczynem za 20 lat, lub iloczynem pozostałej liczby lat do zapłaty. Ciąg dalszy za tydzień... Teofil Głębocki, Radca Prawny-Adwokat Polish Lawyers Office, LLC 19 Rodgers Place, Clifton, NJ 07013 973-977-2271 prawo@polishlaw.us

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


8 Weekend z PLUSem

Weekend na szlaku

Narzekamy na New Jersey, że korki, że fabryki, że mnóstwo samochodów, że gdzieniegdzie niezbyt ładnie. Ale zapominamy, że mieszkając z New Jersey mamy naprawdę wszystko! W każdym razie pod kątem weekendowych wypadów. Gdzie indziej jednego dnia można wybrać się na plażę, a następnego wspinać się po górach? Gdzie znajdziemy przepiękne parki, rezydencje i zagubione w czasie małe miasteczka pamiętające czasy Washingtona? Nie wierzycie? Dla przykładu — wystarczy w jeden weekend wybrać się na północ New Jersey, by znaleźć się w krainie niemal nietkniętej ręką człowieka natury. Na północ od miasta Wayne można dosłownie przebierać w rezerwatach przyrody i lasach, które nie zmieniły się od czasów, gdy tutejsze wzgórza i strumienie przemierzali Indianie z plemienia Lenape. Oto najciekawsze z nich.

znajdziemy tu także szlaki biegnące wśród niemal dziewiczych terenów. Jest tu dość stromo i kamieniście, dlatego wyruszając w jedną z ciekawszych tras, czyli niemal 7 milową tzw. Schuber Trail, lepiej przygotować się kondycyjnie, a także koniecznie zaopatrzyć w stosowne obuwie.

Silas Condict County Park — Kinnelon

To coś dla osób ceniących sobie nieśpieszne i nietrudne spacery. Ten niewielki park z urokliwym jezio-

PLUS 20 czerwca 2019

Apshawa Preserve — West Milford

Na 576 akrach rezerwatu przyrody znajdziemy niezwykłą różnorodność roślin i zwierząt, o magicznych widokach nie wspominając. Rozciągający się na terenie parku 40-to akrowy Butler Reservoir jest niezwykle malowniczą atrakcją dla wędrowców i wielbicieli ptaków, podobnie jak urokliwy strumień Apshawa Brook, który biegnie przez cały rezerwat aż do rzeki Pequannock. Niezwykły klimat Apshawa Preserve budują rosnące tutaj rozłożyste dęby i klony. Pięć mil wygodnych tras spacerowych można pokonywać pieszo, ale także na rowerze, a nawet konno.

High Mountain Reserve Park — Wayne

Ramapo Valley County Reservation — Mahwah

„The Reservation” w Mahwah jest popularnym miejscem na wycieczki. Wielu zwiedzających spaceruje wokół Scarlet Oak Pond znajdującym się w miejscu dawnego kamieniołomu lub wspina się po szerokiej, wygodnej ścieżce biegnącej do McMillan Reservoir. Park jest bardzo popularny dla właścicieli czworonogów — psy mogą tu trenować, wybiegać i solidnie się zmęczyć. Prócz wygodnych szlaków Ramapo Valley Reservation oferuje także te bardziej wymagające. Wokół najczęściej używanych tras

nelon to najlepsza opcja. W lecie można popływać łódką po jeziorze, natomiast zimą — pośmigać po nim na łyżwach.

rem Canty’s Lake i prostymi trasami wybierany jest często przez rodziny. Można tu nie tylko pospacerować, podziwiać malownicze widoki i polodowcowe formacje skalne, ale także rozłożyć się z kocem i piknikowym koszem. Ze względu na dość proste i wygodne trasy park często wybierany jest przez właścicieli psów, dlatego, jeśli chcecie, żeby wasz pupil nawiązał nowe psie znajomości–Silas Condict w Kin-

Jeśli tylko nie boicie się wyzwań i marzą wam się niesamowite widoki, High Mountain Reserve Park to coś zdecydowanie dla was! Ten niezwykły park jest jednym z najrozleglejszych ścisłych rezerwatów przyrody w północnym New Jersey. Ma na celu ochronę aż dziewięciu dziewiczych ekosystemów, w których występuje aż 380 gatunków roślin, z czego aż 18 jest obecnie niezmiernie rzadkich. Prócz tego na terenie parku znajdziemy także ciekawe struktury geologiczne, w tym przykłady bazaltu, a także kamienne groty, które służyły jako schronienie ludziom już w czasach prehistorycznych. Zdecydowanie warto wybrać się na wyprawę na szczyt High Mountain, z którego w pogodne dni rozciąga się zjawiskowy widok na panoramę Nowego Jorku. Informacje o wszystkich wspomnianych parkach znaleźć można na stronie www.nynjtc.org. Tam też można pobrać mapę terenu i opis tras. Zuza Ducka

Bezpłatny Tygodnik Polonijny REDAKCJA 9 Village Square East, Clifton, NJ 07011 Tel: 973-928-3838, 973-928-3839 Fax: 973-883-0762 info@tygodnikplus.com REDAKTOR NACZELNA Katarzyna Ginsburg katarzyna@tygodnikplus.com ZESPÓŁ REDAKCYJNY Justyna Mróz Kinga Górecka Piotr Paluchniak Zuza Ducka STALE WSPÓŁPRACUJĄ Elżbieta Baumgartner Grażyna Torbus Mirosława Skowrońska Józef Kołodziej Grzegorz Kogut Andrzej Kulka PROJEKT GRAFICZNY i DTP Jacek McFrey grafika@tygodnikplus. com REKLAMA I MARKETING Tel: 973-928-3838 reklama@tygodnikplus.com WYDAWCA PLUS Media Group Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie w całości lub częściowo grafiki lub tekstu z reklam wykonanych przez PLUS jest surowo zabronione. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie również prawo do odmówienia druku reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju porady i wskazówki zawarte w artykułach sponsorujących. All design and artwork created by PLUS is a sole property of the publisher. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. The publisher accepts no liability for any material supplied by advertisers (including text, reproduction and illustrations) and advertisements printed

Adres internetowy www.tygodnikplus.com www.plusweekly.com ©2007-2019 PLUS Media Group, Corp.


REKLAMA

9

Dermatolog Profesor

Camila Krysicka Janniger, M.D., F.A.A.D. Szef Pracowni Dermatologii Geriatrycznej, Kliniczny Profesor Dermatologii i Kliniczny Profesor Medycyny w Rutgers New Jersey Medical School Wykładowca na Rutgers University Medical School Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu dermatologii

30 lat doświadczenia lekarskiego

Castle Connolly Top Doctors • LECZENIE WSZYSTKICH CHORÓB SKÓRY • ROZPOZNAWANIE NOWOTWORÓW • BIOPSJE WYKONYWANE W GABINECIE • USUWANIE ZNAMION, BRODAWEK I BLIZN Tel: 973 472 5044 | Fax: (973) 972-5877 Mówimy po polsku NASZ NOWY ADRES 60 Main Ave., Wallington, NJ 07057 CLIFTON-WALLINGTON MEDICAL GROUP

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


10 Ubezpieczenia bez tajemnic Ubezpieczenie dla organizatora imprez okolicznościowych Organizowanie imprezy okolicznościowej to nie lada wyzwanie. W czasach, gdy każdy dba o swoje dobro, martwisz się o przyszłość własnego przedsięwzięcia. Dbając o rozwój swojego biznesu, musisz jednocześnie przygotować się na skutki błędów i wypadków, które mogłyby doprowadzić go do upadku. Najlepszym sposobem na niezadowolonego klienta i ewentualny proces sądowy jest jednorazowe ubezpieczenie takiej imprezy tzw. One time event. Organizatorzy płatnych imprez mają obowiązek wykupienia polisy ochrony cywilnej. Muszą to zrobić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. W przypadku imprez nieodpłatnych albo takich, które nie mają charakteru masowego, podpisanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest dobrowolne. W ubezpieczeniu można też zastosować klauzule dodatkowe, które rozszerzają odpowiedzialność towarzystwa o określone rodzaje szkód, np. szkody w lokalu czy spowodowane użyciem fajerwerków.

PLUS 20 czerwca 2019

Za doznany podczas imprezy czy meczu piłkarskiego uszczerbek na •  zdrowiu, jak i na mieniu może zapłacić organizator. Porwana kurtka albo poparzenie •  powstałe w wyniku nieumiejętnego posługiwania się fajerwerkami przez •  współuczestników zabawy mogą być skuteczną podstawą roszczeń odszkodowawczych. •  Szkody powstałe w trakcie imprezy poszkodowani powinni niezwłocznie zgłosić jej •  organizatorowi. Ten ma obowiązek sporządzić odpowiedni protokół, w którym opisze •  dokładnie okoliczności zdarzenia. Potem organizator występuje z wnioskiem o wypłatę •  odszkodowania do firmy ubezpieczeniowej, u którego wykupił wcześniej polisę. •  Chodzi o tzw. nieszczęśliwe wypadki. Są one definiowane jako zdarzenia nagłe, mające •  swoje źródło na zewnątrz organizmu, więc oparzenie czy uszczerbek powstałe w wyniku wybuchu petar-

dy mieszczą się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Te z reguły nie należą do kosztownych ubezpieczeń, a w konsekwencji w razie przykrego zdarzenia rekompensata będzie satysfakcjonująca dla poszkodowanego. Impreza specjalna z definicji wymaga specjalnej ochrony dla wszystkich zaangażowanych w jej techniczne przygotowanie, występy oraz dla samej publiczności. W ramach oferty Choice International Agency dla imprez specjalnych można ubezpieczyć: •  Parady; •  Koncerty; •  Występy na żywo; •  Imprezy sportowe; •  Filmowe i telewizyjne plany zdjęciowe; •  Produkcje teatralne; •  Śluby. •  Specjalizujemy się w opracowywaniu kompleksowych i dostępnych cenowo pakietów, obejmujących swym zakresem: •  Ogólną odpowiedzialność cywilną; Ubezpieczenie z tytułu szkód spowodowanych spożyciem alkoholu; •  Szkody nieruchomości;

•  Wynajęty sprzęt; •  Odwołanie imprezy; Pracownicze ubezpieczenie odszkodowawcze. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat ubezpieczenia imprez specjalnych, skontaktujcie się z naszą agencją jeszcze dziś. Jeśli chcesz szybko i łatwo porównać ceny ubezpieczeń największych ubezpieczycieli w NJ, to trafiłeś pod właściwy adres. Zamiast tracić czas na dzwonienie lub odwiedzanie poszczególnych ubezpieczycieli, wystarczy zadzwonić, aby dowiedzieć się, która firma jest najtańsza. Mając do wyboru kilka ofert, masz dużą szansę na znalezienie taniego i jednocześnie dobrego ubezpieczenia. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze. Profesjonalny i doświadczony zespół pracowników pomoże dokonać właściwego wyboru. Powierzając Nam ochronę ubezpieczeniową, zyskujecie Państwo wiarygodnego i solidnego partnera, który zadba o Wasze bezpieczeństwo. Bardzo prosimy szczegółowe pytania kierować bezpośrednio do CHOICE INT. AGENCY I ROYAL CROWN REALTY 348 Main Ave Wallington, NJ 07057 lub pod nr telefonu 973-773-7448 Grażyna Torbus


REKLAMA

11

Wybierz kredyt hipoteczny z najniższą ratą i szybką decyzją kredytową • Conventional/FHA/VA/USDA/Reverse Mortgage • 203K na remont lub rozbudowę domu • Jedyny unikalny program dla osób z TIN (bez wymagania SS#) • Pożyczki dla właścicieli firm bez zaświadczeń o dochodach

(tax returns) 15-letnie zenie doświadc

Darmowa istorii analiza h ej to kredy w

Powołaj się na to ogłoszenie a

ZAOSZCZĘDZISZ PRAWIE $900! ($595 application fee waived, $300 towards closing costs)

Aleksandra Trzepinski Mortgage Planner| NMLS: 1828250

C: 201-655-3105 | F: 866-354-1863 50 Essex Street, 2nd floor, Rochelle Park NJ 07662 |NMLS: 398024 ATrzepinski@MortgageUnlimited.com | www.MortgageUnlimited.com

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


12 Poradnik imigranta

A*B*C Imigranta – Informacje Praktyczne Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w miesiącu czerwcu2019 Pierwsza preferencja: Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat... 02/15/2012 Druga preferencja: A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów......................................................... 07/15/2017 B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów.............. 05/15/2013 Trzecia preferencja: Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami................. 12/22/2006 Czwarta preferencja: Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:...................... 04/01/2006 Nie dajmy się zwariować Coraz częściej słyszy się, że osoby podróżujące z zieloną kartą poddawane są po powrocie do Stanów Zjednoczonych nieprzyjemnej kontroli przez pracowników służby granicznej. Spotykają się z szykanami i nieprzyjaznym traktowaniem. Z powodu zaostrzeń kontroli na przejściach granicznych, często czujny wzrok oficera imigracyjnego pada na ludzi młodych w wieku studenckim, osoby starsze albo całkiem przypadkowo wybrane. „Zapraszane” są one do tzw. drugiej inspekcji i poddawane stresującym pytaniom na temat celu ich podróży, sytuacji życiowej w USA i powodu nieobec-

ności w Ameryce. Ponieważ większość państw wprowadziła już paszporty biometryczne (z odciskiem palca) i takiej samej kontroli poddawani są wszyscy przybywający do Stanów, łatwo jest oficerowi imigracyjnemu ustalić jak często i na jak długo dana osoba opuściła Amerykę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pobyt poza Stanami Zjednoczonymi się przedłużył, lub wyjazdów było zbyt wiele. Atmosfera podczas dodatkowej inspekcji na ogół nie jest sympatyczna, a dla wszystkich na pewno stresująca. Zgodnie z prawem, Służba Graniczna ma obowiązek zapewnić tłumacza osobom nieznającym angielskiego, który asystuje przy

MIROSŁAWA SKOWROŃSKA

KONSULTACJA I POMOC W SPRAWACH IMIGRACYJNYCH SPONSOROWANIE, PRZEDŁUŻANIE WIZ, OBYWATELSTWO

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Sądy federalne, wyższe i miejskie Asysta w szpitalach i urzędach, tłumacz w Urzędzie Imigracyjnym Profesjonalne tłumaczenie dokumentów i tekstów. Pełnomocnictwa, pisma, legalizacja dokumentów, klauzula Apostille

WNIOSKI SĄDOWE•ROZWODY

DORADZTWO W SPRAWACH RENT I EMERYTUR. Długoletni staż pracy wśród Polonii amerykańskiej.

Biuro: 973-614 9950, Komórka: 201-755 9718, fax: 973-777 7372 e-mail: slawka123@optonline.net 109 Wallington Ave., Wallington, NJ 07057

rozmowie. Pomimo że tłumacz zna dwa języki, oczywiście nie jest on ani rzecznikiem, ani przyjacielem imigranta. Czasami sama znajomość języka i umiejętność tłumaczenia tej osoby pozostawia wiele do życzenia. Może z tego wyniknąć wiele nieporozumień, co w połączeniu ze stresem i wręcz strachem imigranta może doprowadzić do podjęcia błędnych decyzji. Jednym z najczęstszych zarzutów w stosunku do podróżujących stałych rezydentów jest tzw.„porzucenie statusu”, które wynika z dłuższych nieobecności. Zdarza się, że po męczących i szczegółowych przesłuchaniach zdezorientowany i wystraszony imigrant otrzymuje do podpisania formularze, z których być może niewiele rozumie. Jednym z nich może być formularz I-407, na który trzeba szczególnie uważać, jest to, bowiem dobrowolne zrzeczenie się statusu stałego rezydenta. Trzeba wiedzieć, że, nawet jeśli urzędnik imigracyjny wydaje się posiadać wszelkie dowody na to, że ma rację, nikt nie jest zmuszony do przyznania mu tej racji i do podpisania podsuwanego formularza I-407. Urzędnik imigracyjny nie ma prawa odebrać osobie jej statusu, nawet jeśli skonfiskuje jej zieloną kartę. Każdy

imigrant ma prawo do przesłuchania i obrony przed sądem imigracyjnym i należy się przy tym upierać. Jedyne prawo, które posiada pracownik służby granicznej to wystawienie skierowania do sądu, tzw. NTA (Notice to Appear). W przypadku fizycznej konfiskaty zielonej karty należy domagać się wystawienia tymczasowego dokumentu potwierdzającego status stałego rezydenta do dnia przesłuchania w sądzie imigracyjnym. Z takim dokumentem można kontynuować swoje normalne życie w USA, włącznie z wyjazdami i powrotami (jeśli oczywiście jeszcze się nam ich nie odechciało). Osoby, które decydują się na dobrowolne „oddanie zielonej karty”na podstawie podpisanego formularza I-407 mogą ciągle otrzymać prawo do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Zostają wpuszczone na zasadach wizy turystycznej po podpisaniu formularza I-193, który na potrzebę tej sytuacji zwalnia z wymogu posiadania wizy (waiver of visa requirement). Pamiętajmy jednak, że jeśli nam na czymś bardzo zależy, nie poddawajmy się bez walki. Chyba że zielona karta staje się bardziej ciężarem niż przywilejem. Mirosława Skowrońska, slawkatransl@gmail.com

Dr Josephine Bajer, P.C. Family Dentistry 521 Van Houten Avenue Clifton, NJ 07013 Tel. 973-777-0848 • Kompletna i troskliwa opieka dentystyczna dla dorosłych i dzieci • Chirurgiczne usunięcia zębów (zęby mądrości) • Resekcje / Leczenie chirurgiczne paradontozy • Implanty, zabiegi chirurgiczne i protetyka wykonywane w gabinecie (bezpłatna konsultacja) • Zabiegi kosmetyczne (licówki i porcelanowe korony)

ów nie zęb Wybiela OOM Z ą d to me ocja a prom jesienn

$250

Promocyjne ceny dla nowych pacjentów! | Akceptujemy Care Credit Konkurencyjne ceny dla stałych pacjentów i emerytów!

PLUS 20 czerwca 2019


13

REKLAMA

Zbigniew Zawistowski wraz z rodziną

www.precisionjeep.com

zaprasza do swojego salonu samochodowego

Sylvia Zawistowska

Posiadamy w ofercie ponad 300 nowych i 70 używanych samochodów! Sprawdź nasze oferty!

Mówimy po polsku

Odwiedź nas 24/7

precisionjeep.com

*Dotyczy wybranych modeli, po więcej informacji skontaktuj się z dealerem. Ceny zawierają wszystkie koszty płatne przez klienta, oprócz opłat dokumentacyjnych i podatków. Programy mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia są wykorzystane w celu reklamowym. Nie ponosimy błędów za błędy w publikacji.

Zadzwoń do Janusza 973-838-6808

973-838-6808 wew. 220

23

287

Kupuj u nas! Gwarantujemy najlepszą ofertę! tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


14

REKLAMA

LECZENIE POWYPADKOWE Gdy korzystasz z mediów społecznych po wypadku, w przypadku szkody musisz użyć swojej dyskrecji, aby nie zaszkodzić swojej sprawie. To nic dziwnego, dlaczego agencje ubezpieczeniowe wykorzystują social media, aby dowiedzieć się jak najwię-

Media stanowią skarbnicę informacji, nie tylko o tobie, ale także o twojej rodzinie, przyjaciołach i innych twoich połączeniach i znajomościach. Obrona szuka dowodów sprzecznych wypowiedzi, które obala twoje roszczenia oraz inne rodzaje dowodów, które potencjalnie mogą skompromitować twierdzenia o ciężkości twoich urazów. Mając tak wiele do stracenia, powinieneś wiedzieć, żeby nie podawać

cej o poszkodowanym. Bowiem aż 1,35 miliarda ludzi jest użytkownikami Facebooka, 284 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na Twitterze, 300 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w Google+, a także 300 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na Instagramie.

żadnych wiadomości do mediów społecznościowych w trakcie przypadku szkód osobowych, które mogą być użyte przeciwko tobie. Bardzo poważnie rozważ, czy należy nadal wykorzystywać swój profil w mediach społecznościowych, a także, na swoim blogu. Jeśli będziesz chciał dalej ich używać, zastanów się

Czego nie wolno robić na mediach społecznych po wypadku?

RAYMOND

RYDUCHOWSKI, ESQ., LLC

Twój Solidny Adwokat Uprawnienia w New Jersey, New York, Pensylwanii 400 Midland Ave., Garfield, NJ 07026 Biuro jest blisko stacji kolejowej, (krótkie dojście) dogodny dojazd z NYC i PA

Tel. 201-790-1147 www.ryduchowskilaw.com WYPADKI I URAZY CIAŁA

(oplata TYLKO po wygranej sprawie)

SPRAWY RODZINNE

• Rozwody (Ze zgodą i bez zgody współmałżonka) • Alimenty • Podział majątku małżeńskiego

SPRAWY KRYMINALNE

• Areszty • Jazda pod wpływem alkoholu(DWI) • Przemoc w Rodzinie • Mandaty • Kradzieże/Pobicia

PLUS 20 czerwca 2019

t mówi Adwoka o polsku biegle p

SPRAWY SĄDOWE TESTAMENTY/SPRAWY SPADKOWE IMIGRACJA (WSZYSTKIE STANY)

• Zielona Karta, Obywatelstwo, Deportacja

bardzo uważnie nad każdym swoim stanowiskiem, które zajmujesz i stwierdzeniem, które piszesz. Załóżmy, że firma ubezpieczeniowa czyta każdy twój post w mediach społecznościowych. Czy to, co pisałeś, może w jakiś sposób być szkodliwe dla toczącej się sprawy? Istnieją kroki, które należy podjąć oraz rzeczy, których nie należy robić: Nie udostępniaj żadnych swoich informacji na temat swojej sprawy na internecie; Nie wolno pisać żadnych informacji o stanie twojej sprawy. Nie publikuj aktualnej sytuacji ani statusu swojej sprawy, żadnych zdjęć czy filmów lub cokolwiek innego, odnośnie twojego leczenia czy poprawy twojego zdrowia; Nie kontaktuj się z rodziną i przyjaciółmi zamieszczając informacje

odnośnie swojej sytuacji i informacji na temat twojego zdrowia itp.; Nie wolno tez próbować pisać pod pseudonimem lub używać starego konta. To nie jest warte ryzyka. Wszystko to, co piszesz w mediach społecznościowych, jest zazwyczaj bardzo publiczne. Nie chcesz i nie jest to w twoim interesie, aby te informacje trafiły do kogokolwiek, bo mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na przebieg twojej sprawy sądowej. Po prostu nie warto tego robić. Internet nie jest prywatną instytucją i firma ubezpieczeniowa bardzo chętnie skorzysta z bogactwa informacji, które ty sam tam im udostępnisz. Dlatego należy być bardzo ostrożnym odnośnie informacji, którymi się dzielisz ze znajomymi w internecie.

Agnieszka


15

REKLAMA

HOME EXPERTS 48 Locust Avenue Wallington, NJ 07057 Tel. 973-777-HOME(4663)

Each RE/MAX Licensed Brokerage is indepedently owned and operated. Equal Housing Opportunity.

WALLINGTON

1 rodzinny 4 syp, 3 łaz Działka 5097 sf Tax: $10,654

N

E BAS

$629,900

WALLINGTON

WALLINGTON

GARFIELD

1 rodzinny 3 syp, 1.1 laz Dzialka 5837 sf Tax: $8,672

2 rodzinny 5 syp, 2.1 laz Dzialka 5009 sf Tax: $6,935

1 rodzinny 4 syp, 3.1 laz Dzialka 9374 sf Tax: $10,327

$469,900

$443,900

$585,000

973-777-4663 ◆ Wieloletnie doświadczenie, rzetelność, profesjonalizm i nienaganna reputacja. Zapraszamy! ◆ 973-777-4663

Dołącz do Nas Miejsce Dla Ciebie. Zadzwoń!

Dołącz do Nas Janusz Gajda Broker/Owner

Karolina Romaniak

201-952-2222

718-753-8803

Michael Wachala

973-931-2220

Alicja Konior

Miejsce Dla Ciebie. Zadzwoń!

973-557-3503

WOOD RIDGE

WALLINGTON

WALLINGTON

1 rodzinny 3 syp, 2 laz Dzialka 6251 sf Tax: $8,218

2-rodzinny 5 syp, 5 łaz Działka 6011 sf Tax: $14,855

Townhouse 2 syp, 2.1 łaz Garaż Tax: $7,028

$379,900

$675,000

$359,900

EN

BAS

JEFFERSON TWP.

1 rodzinny 4 syp, 2.1 laz Dzialka 24916 sf Tax: $9,134 $425,000

RE/MAX HOME EXPERTS jest liderem na lokalnym rynku nieruchomości. Myślisz o sprzedaży lub kupnie domu, zadzwoń do naszych expertów. Pomożemy!

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


16 Sylwetki sławnych Polaków

Janina Smolińska – cz.4 Polka w Hollywood

Smolińska pokazywała sędziemu Charlesowi B. McCoyowi posiniaczone ramiona i nogi, kreując się na ofiarę przemocy domowej. Grabowski z kolei mówił, że to żona zaatakowała go pierwsza, czego dowodem miało być jego podbite oko. Według Janiny i jej adwokata L. A. Blooma wina leżała po stronie męża. Pierwotnie miał zgodzić się na ślub w celu przedłużenia aktorce pobytu w Kalifornii oraz na jej wyjazd na kilka miesięcy do Polski. Kiedy jednak Smolińska czekała na pociąg do ojczyzny, dowiedziała się z prasy, że Grabowski złożył pozew rozwodowy. Chociaż w połowie lutego 1932 r. Walter Grabowski wycofał pozew i pogodził się z żoną, medialna szopka, którą małżonkowie urządzili w amerykańskiej prasie, poważnie zaszkodziła ich karierze. Janina chciała przede wszystkim odpocząć i wrócić do ojczyzny, gdzie czekali na nią z utęsknieniem krewni i dziennikarze, dla których nadal

PLUS 20 czerwca 2019

wie zwierzyła się również z pomysłu nakręcenia filmu „Emigrant”, opowiadającego o losach polskiej emigracji w Ameryce. Ostatecznie produkcja nie została zrealizowana.

skiego domu mody Goussin Cattley. „Wszystko się ogromnie posuwa naprzód. Jedno mam tylko zastrzeżenie: za mało jest u nas reklamy i propagandy, za mało krzyczymy o sobie” – mówiła o Polsce w rozmowie z dziennikarzem Karolem Fordem tuż przed kolejnym wyjazdem do Hollywood w styczniu 1934 r. Chwaliła się również, że podczas pobytu w Los Angeles ogłosiła międzynarodowy konkurs na najpiękniejsze pismo filmowe, w którym „Kino” zdobyło pierwszą nagrodę. Ciąg dalszy za tydzień

miała nieskazitelną opinię. Jeszcze w trakcie procesu rozwodowego, 5 lutego 1932 r., wsiadła więc w pociąg do Nowego Jorku, skąd Powrót do korzeni miała się udać w drogę powrotną Smolińska miała spędzić w Polsce do Polski. Jak utrzymywali znajomi tylko pół roku, ale została na praGrabowskich, to Walter kupił żonie wie dwa lata, budząc powszechny bilet i dał tysiąc dolarów na nie- podziw na warszawskich salonach. przewidziane wydatki na trasie. Po Na początku 1933 r. wzięła udział krótkim pobycie w Paryżu, 29 maja w Balu Mody w Hotelu Europej1932 r. Smolińska znalazła się już skim, na którym otrzymała pierwszą w Hotelu Europejskim w Warszawie, nagrodę za suknię balową z rdzawej gdzie udzieliła wywiadu przedstawi- tafty dzieła popularnego warszawcielowi magazynu „Kino”. Pragnęła odpoczynku od nadmiernego zainteresowania, jakie w ostatnim czasie wywołała. „Wyjeżdżam nad polskie morze, na Hel. Niech się trochę pocieszę jego widokiem” – opowiadała o swoich planach na łamach gazety. W rozmo- Tancerki zespołu występowały również w polskich strojach ludowych


REKLAMA

17

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


18 Poradnik sukces

Jak tanio podróżować: Darmowe noclegi Wielu ludzi marzy o podróżach, lecz uważa, że ich na to nie stać. Ale podróże niekoniecznie wymagają dużej kasy. Istnieją sposoby na zwiedzanie świata za ułamek tego, czego domagają się turystyczne biura. Z pomocą przychodzą społecznościowe portale łączące podróżnych z osobami chętnymi je u siebie gościć za darmo lub za pomoc w pracy. Wymiana gościnności nazywa się towy, dostępny w kilkudziesięciu „hospitality exchange” albo „couch językach, skupiający osoby, które surfing”, czyli kanapowe surfowanie, mogą zaoferować nocleg (zaprood nazw najpopularniejszych serwi- sić na obiad lub pokazać swoje sów. Pomoc za dach nad głową – to miasto) oraz te, które chcą skorzyhelp exchange. Ponadto wymienić stać z takiej możliwości. Ponadto się można swoim mieszkaniem czy często w różnych miejscach na domem. Warto poznać te możli- świecie odbywają się spotkania wości. członków Hospitality Club zwane HC Meetings. W portalu zarejestrowanych jest obecnie ponad trzysta CouchSurfing.com tysięcy użytkowników z ponad dwuCouchSurfing.com – to stro- stu krajów. na internetowa założona w 2002 Rejestracja jest bezpłatna roku przez Amerykanina Caseya i dostępna dla każdego, ale proFentona – dzięki której podróżny ces rejestracji może trwać do kilznajdzie darmowe zakwaterowanie, kunastu dni, ponieważ każdy nowo a właściciel mieszkania czy domu – utworzony profil jest weryfikowany interesującego gościa. Serwis cieszy przez wolontariuszy. się ogromnym zainteresowaniem Zaletą zatrzymania się w cudzym i przekroczył obecnie 14 milionów domu jest nie tylko fakt, że nic za zarejestrowanych użytkowników to nie zapłacisz, lecz również, że z ponad dwustu tysięcy miejsco- poznasz interesujących ludzi, którzy wości. najprawdopodobniej zaoferują ci Każdy użytkownik portalu two- posiłek i pomogą zwiedzić okolicę. rzy w nim profil, w którym podaje Jest jeszcze kilka innych stron podstawowe informacje o sobie, tego typu jak: GlobalFreeloaders. jak np. zainteresowania, znajo- com, Staydu.com, WarmShower mość języków, przejechane kraje. (tylko dla osób podróżujących Również zamieszcza zdjęcia, zazna- rowerami), Servas. Warto zarezercza, co może zaoferować swoim wować nocleg odpowiednio wczegościom: kanapa, sypialnia, zwie- śnie, nawet kilka tygodni przed dzanie, wyjście do kawiarni, i czego wyjazdem, szczególnie jeżeli jest oczekuje w zamian. Osoba poszu- to atrakcyjne miejsce. kująca noclegu, zwana „surferem”, loguje się na stronie, wyszukuje Airbnb użytkownika, który może ją przyJeżeli podróżujesz z rodziną, jąć w danym terminie i kontaktuje zatrzymywanie się w cudzych się z nim bezpośrednio. Surferów domach może być trudne albo i gospodarzy można wyszukać niepraktyczne. Gospodarze gotowedług lokalizacji, wieku, języka, wi są przyjąć przeważnie jedną, płci albo jakiegoś słowa zawartego dwie osoby, i nie wszyscy godzą w ich profilu. się na dzieci. Większe grupy mogą Profile zarówno gospodarzy, rozważyć skorzystanie z systemu jak i gości uzupełnione są o oceny zwanego Airbnb (www.airbnb.com, i komentarze innych osób. Każdy skrót od Air Bed and Breakfast), użytkownik sam decyduje, kogo gdzie możesz wynająć pokój albo przyjmie pod swój dach. całe mieszkanie. Podobnie działa www.9flats.com. Tu za nocleg płaHospitality Club cisz, ale mniej niż w hotelu, ponadto Podobnie do CouchSurfin- masz możność korzystania z kuchni, gu działa Hospitaliy Club: www. co obniży koszty wyżywienia. hospitalityclub.org. Jest to również Aby zarezerwować lub zaoferospołecznościowy portal interne- wać nocleg należy zarejestrować

PLUS 20 czerwca 2019

się na stronie internetowej serwisu i utworzyć prywatny profil. Profile gospodarzy zawierają rekomendacje innych użytkowników i opinie gości, którzy zatrzymali się u danego gospodarza. Informacje te bardzo ułatwiają wybór odpowiedniego miejsca pobytu. GuesttoGuest.com, to platforma działająca podobnie do Airbnb, która pomaga w wynajęciu własnego domu, mieszkania, pokoju podróżującym osobom. Warto się z nią zapoznać.

Pomoc za utrzymanie

Couchsurfing jest dobry na krótki pobyt, a gospodarze nie dają tam posiłków. Ponadto nie wszędzie można znaleźć bezinteresowne osoby przyjmujące CouchSurferów. Jeżeli chcesz zatrzymać się gdzieś na dłużej, a nie masz pieniędzy na hotele, to możesz rozważyć wymianę pomocy zwaną help exchange albo workaway, czyli wolontariat w zamian za jedzenie i dach nad głową. Jest to ciekawy pomysł na tanie podróżowanie i poznanie kraju od podszewki, a serwisy takie jak www.workaway.info, www.wwoofinternational. org, czy www.helpx.net pomagają kojarzyć osoby potrzebujące pomocy z podróżnikami, którzy szukają dachu nad głową i wyżywienia w zamian za pracę. Pomocnik żyje przy rodzinie, lepiej poznaje ludzi, kulturę, życie codzienne w danym kraju. Pracodawca ma tanich pomocników, spotyka ciekawych ludzi, poznaje dzięki nim świat, nie wyjeżdżając

z domu. Praca nie powinna zajmować więcej niż 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Strony umawiają się co do ewentualnego kieszonkowego, warunków do spania i wyżywienia. Często gotują posiłki na zmianę. Zainteresowani przyjęciem podróżnych do pracy na zasadzie wymiany są przeważnie właściciele małych ekologicznych farm, szklarni, hotelików, placówek bed and breakfast, a także rodzice chcący nauczyć dzieci obcych języków oraz starsze osoby potrzebujące pomocy przy domu. Placówki turystyczne położone są w atrakcyjnych miejscach, farmy – niekoniecznie. Skoro zagraniczny turysta w zasadzie wykonuje woluntariat, nie powinien naruszać przepisów imigracyjnych. Zagadnienie to jest trochę problematyczne i wyżej wymienione witryny milczą na ten temat.

Wymiana domów

Masz mieszkanie albo dom? Możesz się wymienić swoim lokum z właścicielem z innej części kraju czy świata. „Home swap” umożliwia wiele witryn, m.in. HomeExchange, który pozwala przeszukać ponad 400,000 domów w 187 krajach. Inne, to Love Home Swap, Knok, Intervac, CasaHop. Rzadko uda ci się znaleźć lokum całkowicie za darmo. Zapłacić trzeba za członkostwo w danym programie i uiścić różne opłaty, ale może się to opłacać.

Hostele ciąg dalszy na str. 36

Czy masz pieniądze w Polsce? Polskie banki pytają o twój numer Social Security FATCA, Euro-FATCA, CRS. Jak polskie banki donoszą na ciebie. Jak nie narazić się IRS. Wyjaśnienia w książce: “Jak chować pieniądze przed fiskusem. Podręcznik agresywnej gry podatkowej”. $50 + $5 na przesyłkę. “Podręcznik ochrony majątkowej. Jak zabezpieczyć majątek przez urzędami, Medicaid, wierzycielami, exmałżonkiem, fiskusem i innymi wścibskimi”. $50 + $5. Również: „Powrót do Polski” – finansowe i prawne dylematy amerykańskich reemigrantów. $30 + $5. Autor: Elżbieta Baumgartner. Książki są uaktualnione na rok 2019 i dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718-224-3492.

www.PoradnikSukces.com


REKLAMA

19

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


20 Na wesoło

Gabinet

DENTYSTYCZNY

środy czwartki soboty

Tel/Fax:

908-810-0076 www.dentalnewjersey.com

Małgorzata Wiwart-Truszkowska D.D.S.

go4dentist.com

POLSKA DENTYSTKA w Union I. Badzelewicz, DDS, PhD 1961 Morris Ave, B-7, Union, NJ 07083

dentystyka

Leczy: Próchnicę, Paradontozę, Leczenia kanałowe RCT,

ogólna i kosmetyczna 1277 Main Ave, Clifton, NJ

Korony Mostki Licówki

Tel.: 973-478-6123 646-784-0096

Protezy

Telefony działają przez 24h/dobę

W nocy żona budzi męża: - Słyszysz? Ktoś się do nas włamuje! - To, co mam zrobić? - Idź, obudź psa!

g

W jednym z pokoi akademika studenci wciąż wznoszą toast: - Za Janka, żeby zdał!  W pewnym momencie do pokoju wchodzi Janek. Koledzy krzyczą:  - I co Janek... Zdałeś?  - Zdałem, zdałem. Tylko jednej nie przyjęli, bo miała szyjkę obitą.

g

Sierżant do żołnierzy: - Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała? Zgłosiło się dwóch. - Dobra... Pozostali pójdą na piechotę.

g

Antek radzi się agronoma: - Mówią, że nawóz sztuczny jest lepszy od naturalnego. A Pan jak uważa? - Trudno powiedzieć - kwestia smaku.

g

PLUS 20 czerwca 2019

- Jak leci? - Super, tylko palce mnie strasznie bolą. - A co się stało? - Wczoraj na czacie mieliśmy imprezę i całą noc śpiewaliśmy.

g

Mąż siedzi przy komputerze, za jego plecami żona. Żona mówi: - Puść mnie na chwilkę, teraz ja sobie poserfuję po internecie. - Moja droga... Czy ja Ci wyrywam gąbkę z ręki, jak zmywasz naczynia?!

g

Ktoś zapytał Georga Christopha Lichtenberga, niemieckiego uczonego: - Czy mógłby mi Pan wyjaśnić różnicę między czasem a wiecznością? - Niestety, to niemożliwe. Wprawdzie ja mam dość czasu na wyjaśnienie, ale Panu nie starczyłoby wieczności na zrozumienie.

g

Ekspedientka do małego Jasia: - Proszę stanąć na końcu kolejki. - To niemożliwe - odpowiada rezolutny malec. Tam już ktoś stoi.

g

- Dokąd tak się śpieszysz? - Do sklepu lecę, szalik chcę zwrócić. Kupiłam go wczoraj i wyobraź sobie, że za ciasny.

g

Co robi żołnierz na sprawdzianie? - Strzela.

g

Do wróżki przyszedł śpiewak operowy. Ta spojrzała w kryształową kulę i mówi: - Mam dla Pana dobrą i złą wiadomość. Którą chce Pan usłyszeć pierwszą? - Tę dobrą. Po śmierci będzie Pan śpiewał w chórze anielskim. - To wspaniale. A ta zła? - Pierwsza próba jutro o dziesiątej.

g

Przybiega sąsiad do karczmy i krzyczy do swojego kolegi: - Stary, stary... Niedźwiedź zaatakował Twoją teściową! Kolega wzruszony odpowiada: - To teraz niech sobie radzi sam.

g

Co mówi bombka do bombki?

- Chyba nas powieszą.

g

- Musimy reaktywować nasz klub - mówi Szkot do przyjaciela. - Co się stało? - Znaleźliśmy piłkę, którą zgubiliśmy dwa lata temu.

g

- Tato... Ta gitara, którą mi kupiłeś, nie ma strun! - Struny Ci kupię, jak nauczysz się grać.

g

Żona latarnika woła do męża: - Kochanie, wygraliśmy w konkursie. - Cudownie, ale co? - Dwutygodniowe wakacje nad morzem.

g

- To straszne, czym dzisiaj zajmują się lekarze! - mówi dyrektor wydziału pewnego urzędu do burmistrza. - Wyobraź sobie, że dziś rano księgowa zwolniła się u mnie, żeby pójść do przychodni, a wróciła z nową fryzurą.

g

Policjant zatrzymuje pędzącego motocyklistę. Motocyklista mówi: - Cooo? Znowu za szykbo jechałem? - Nie. Za nisko Pan leciał.

g


21

REKLAMA

BEZPŁATNY TRANSPORT DLA PACJENTÓW

Dbamy o Twój

BEZPŁATNY TRANSPORT DLA PACJENTÓW* First Aid Rx Compounding Pharmacy świadczy wysokiej jakości usługi w życzliwej pacjentom atmosferze w dwóch lokalizacjach. Jesteśmy otwarci na nowe relacje i partnerów biznesowych. ❖ Gwarantujemy najniższe ceny leków dla pacjentów bez ubezpieczenia medycznego

❖ Akceptujemy Medicaid, Medicare oraz ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ubezpieczenia komercyjne Naszym Klientom oferujemy darmowe kopie, faksy i przelewy Akceptujemy recepty elektroniczne Przygotowujemy leki recepturowe Sporządzamy leki dla zwierząt Sprzedajemy i wypożyczamy sprzęt medyczny oraz chirurgiczny Obuwie i materiały dla cukrzyków Witaminy, suplementy i olejki eteryczne

Dodatkowo oferujemy: pomiar ciśnienia, szczepienia, upominki i kartki okolicznościowe, przelewy, ksero i faksy, opłaty rachunkowe, NJ Lottery, zdjęcia paszportowe, usługi notariusza

20 lat

doświadczenia

WZROK I SŁUCH Wzrok

✓ Diagnozujemy i leczymy choroby oczu Kup jedną parę ✓ Przeprowadzamy kompleksowe badania oczu oprawek, ✓ Badamy i dopasowujemy soczewki kontaktowe a drugą otrzymasz ✓ Podstawowe i markowe okulary oraz akcesoria za $99* ✓ Soczewki kontaktowe i akcesoria ✓ Usługi laboratoryjne, które są dostępne tego samego dnia Słuch

Mówimy po polsku Darmowa dostawa zrealizowanych recept

20% zniżki

na suplementy i witaminy

397 Haledon Ave Suite #102, 223 N. Wood Avenue, Haledon, NJ 07508 Linden, NJ 07036 (862) 237-7222 (908) 583-6989 *Proszę pytać o szczegóły 800-403-9070 www.firstaidrx.com 800-403-4308 info@firstaidrx.com Powołaj się na to ogłoszenie, a otrzymasz zniżkę.

✓ Kompleksowe badania słuchu oraz ocena audiometryczna i tympanometria ✓ Współpraca ze specjalistami ✓ Dobór aparatów słuchowych ✓ Większość marek aparatów słuchowych, w tym Oticon, Siemens, Starkey i Resound ✓ Aparaty słuchowe z łącznością bezprzewodową i wbudowaną baterią ✓ Aparaty słuchowe z wymiennymi bateriami ✓ Akcesoria do aparatów słuchowych Na naszej stronie internetowej: umówisz wizytę, zrobisz zakupy, uzupełnisz receptę ✓ Przy badaniu wzroku otrzymasz 20% zniżki na wybrane oprawki 225 N. Wood Avenue, Linden, NJ 07036 (908) 583-5284

397 Haledon Ave Suite #102, Haledon, NJ 07508 (862) 257-3211

1135 Clifton Ave Suite #101, Clifton NJ 07013 973-472-9361 800-707-5950 888-319-6669

info@myvisionandhearing.com www.myvisionandhearing.com *Promocja dotyczy wybranych modeli

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


22 Podróże z Andrzejem Kulką

Australia 2019 – cz.14

Rzeka Barron na Plaskowyżu Atherton

Australijskie piwo Victoria Bitter

Sobota, 2 lutego 2019

Kuranda, Queensland. Jedziemy dalej, tym razem prawie poziomo, ciągle nad koronami tropikalnych drzew. O 10:15 wysiadamy ponownie, na stacji Barron Falls. Z powodu REKORDOWYCH deszczów wodospady prezentują się dzisiaj wyjątkowo okazale: potężne masy wody z hukiem spadają ćwierć kilometra w skalnej gardzieli rzeki Barron. Krótka sesja zdjęciowa nad kaskadami ukazuje nam obiecujące miejsce po drugiej stronie wąwozu, skąd widok wodospadów powinien być znacznie ciekawszy. O 10:45 jesteśmy już na Płaskowyżu Atherton w docelowym resorcie wypoczynkowym Kuranda, uroczej mieścinie z fantastycznym klimatem, piękną zielenią i luzacką atmosferą. Miejsce do złudzenia przypomina swoją atmosferą florydzkie Key West. Schładzam się

Ranger Mike opowiada o dżungli

PLUS 20 czerwca 2019

wybornym piwem Victoria Bitter w stylowej scenerii baru Bottom Pub i spaceruję uliczka Coondoo do centrum informacji turystycznej, paru sklepików z pamiątkami, do ośrodka kultury Aborygenów i w końcu do pubu na rybę z frytkami. Później zawadzam o mini schronisko dla nietoperzy i w końcu o słynny lokalny targ. „Market” jest dużą atrakcją turystyczną, gdzie można kupić różne rzeczy, coś zjeść i zrobić sobie pamiątkową fotkę z misiem koala na ręku. Obok kramów z typowymi dla regionu pamiątkami (skóry kangurów, skórzane kapelusze, płaszcze, bumerangi, rury do grania didgeridoo...) jest również mini zoo z australijskimi motylami (Butterfly Sanctuary) i ptakami (birdworld). Ponieważ zostało nam jeszcze trochę wolnego czasu, decydujemy się na zamówienie taksówki z powrotem do oglądanych niedawno wodospadów, z tym że po ich przeciwnej stronie, 3.5 km od miasteczka. W nabożnym skupieniu fotografujemy i filmujemy żywioł objawiający przed naszymi oczyma swoją moc. Wodospady Din Din — bo tak je zwą miejscowi Aborygeni Dyabugay — powaliły na kolana, taki widok przydarza się rzadko. Nastała pora powrotu. Zazwyczaj wraca się do Cairns zabytkową kolejką, tak dla odmiany, ale... ulewne deszcze uszkodziły tory i wsiadamy do naszych napowietrznych wagoników. Przypominam sobie, jak jechałem tą kolejką w czwartek 6 listopada 2003 roku. Była to wiekowa ciuchcia złożona z 14 wagoników ciągniętych przez dwie ręcznie malowane lokomotywy diesla, wypełniona pasażerami głównie z Japonii i Niemiec. Wagony

drewniane, świetnie zachowane, z nostalgicznymi fotografiami z dawnych lat. Podróż trwała półtorej godziny z przerwą na przystanku Barron Falls, oferującym widok na wspomniany już wodospad Barron. Pokonaliśmy 15 tuneli na górskich stokach, aż w końcu dotarliśmy do równin wybrzeża pokrytych plantacjami trzciny cukrowej. Najlepsze są siedzenia z lewej, twarzą w kierunku

lub... na grzybobranie! O poranku chodziłem bowiem po parku nad brzegiem oceanu i wypatrzyłem w ściółce piękne okazy muchomorów i im podobnych smardzowatych. Zupy nie będzie, ale zdjęcia...! Ciąg dalszy za tydzień… Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka Autor jest właścicielem chicagowskiego biura podróży EXOTICA TRAVEL, organizującego

Wagonik wznosi się nad rzeką

jazdy, w dwóch pierwszych albo ostatnich wagonach, gdyż na zakrętach można zrobić interesujące zdjęcia zakręconemu składowi pociągu. O 17 jesteśmy już w hotelu, mając wolny czas na pływanie w basenie

wycieczki z polskim przewodnikiem po całym świecie, również do Australii w lutym 2020. Bliższe informacje na stronie internetowej www.andrzejkulka.com lub pod nr tel. 773 237 7788.

Biuro podróży EXOTICA TRAVEL zaprasza na

WYCIECZKI z polskim przewodnikiem:

Wycieczki z polskim przewodnikiem WYJAZDY ZAGRANICZNE DZIKI ZACHÓD, YELLOWSTONE, MONTANA - 12 dni: 29 czerwca

AFRYKA PŁD - 16 dni: 26 października

ALASKA - 8 lub 9 dni: 17 czerwca, 14 i 22 lipca, 17 sierpnia

MEKSYK, Guadelupe - 7 dni:7 grudnia

IZRAEL, JORDANIA - 15 dni: 16 listopada

HAWAJE - 8 dni: 14 sierpnia

BANGKOK, BIRMA - SYLWESTER - 15 dni: 29 grudnia

OREGON, KALIFORNIA,DZIKI ZACHÓD - 18 dni: 5 września

AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA - 21 dni: 15 lutego 2020

Szczegóły i rezerwacje:

GALAPAGOS, EKWADOR - 14 dni: 22 kwietnia 2020

Biuro Podróży Twoich Marzeń EXOTICA TRAVEL 6741 W.Belmont, Chicago www.andrzejkulka.com email: andrzejkulka@aol.com Tel. 773-237-7788


Kulinaria 23

Tinto de verano Składniki: czerwone lekkie wino oranżada kostki lodu plasterek cytryny Przygotowanie: Do wysokiej szklanki wlać czerwone wino na ok. 1/4 wysokości. Dodać kilka kostek lodu i uzupełnić schłodzoną oranżadą. Podawać z plasterkiem cytryny. Tinto de verano to hiszpański sposób na podanie czerwonego wina podczas lata — w formie orzeźwiającego napoju z dodatkiem oranżady, lodu i plasterka cytryny. Oryginalnie do tinto de verano używa się wody sodowej La Casera „Gaseosa”, jednak jako zamiennik można z powodzeniem stosować ulubioną oranżadę naturalną (lekko cytrynową) - najlepiej bez konserwantów i sztucznych barwników.

Sernik bounty na zimno Z wiórkami kokosowymi i czekoladą

Składniki: Spód: 160 g kruchych ciasteczek czekoladowych lub Oreo 30 g masła Masa kokosowa: 400 ml mleka kokosowego 200 g wiórków kokosowych 150 g cukru pudru 30 g cukru wanilinowego 3 łyżki likieru kokosowego, lub Malibu 2 łyżki żelatyny 500 g serka mascarpone (lub pół na pół z twarogiem sernikowym) Polewa czekoladowa: 100 g czekolady mlecznej lub deserowej 2 łyżki oleju roślinnego Przygotowanie: Spód - ciasteczka pokruszyć (w melakserze lub w misce tłuczkiem). Dodać roztopione masło i dokładnie wymieszać. Wyłożyć na spód tortownicy o średnicy ok. 22 cm i uklepać. Masa kokosowa - do rondelka wlać mleko kokosowe z puszki i podgrzać. Gdy zacznie się gotować, dodać wiórki kokosowe, wymieszać, zmniejszyć

ogień do minimum i gotować pod przykryciem ok. 5 - 10 minut. Sprawdzać, czy wiórki nie przywierają do dna, w razie potrzeby zamieszać. Odstawić z ognia, dodać cukier puder, cukier wanilinowy, likier kokosowy i wymieszać. Zostawić pod przykryciem. Żelatynę wsypać do małego rondelka, wlać 3 łyżki wody i zostawić do namoczenia na około 10 minut. Następnie dodać jeszcze 3 łyżki wody i mieszając rozpuścić wszystko na malutkim ogniu uważając, aby nie zagotować żelatyny. Do przestudzonej masy kokosowej dodać ubity serek mascarpone (ok. 3 minuty ubijania aż będzie puszysty) i wymieszać. Dodać żelatynę, ale nie bezpośrednio — najpierw dodać kilka łyżek masy kokosowej do żelatyny za każdym razem mieszając, dopiero później dodać to do masy kokosowej i dokładnie wymieszać. Wyłożyć do tortownicy na ciasteczkowy spód. Wstawić do lodówki do stężenia (minimum 3 godziny). Polewa czekoladowa - obkroić sernik nożem, zdjąć obręcz i polać roztopioną oraz ostudzoną czekoladą z dodatkiem oleju, rozprowadzić polewę po powierzchni oraz bokach, wygładzając ją nożem. Odczekać przed pokrojeniem aż polewa zastygnie.

Tuńczyk z mango

Składniki (2 porcje): 2 filety z tuńczyka 1 łyżka oleju kokosowego (lub innego roślinnego) sól i pieprz sałata 1 mango 1/4 limonki świeża kolendra Glazura: 2 łyżeczki startego imbiru sok z 3/4 limonki 2 łyżki octu ryżowego 2 łyżki cukru 1 łyżeczka posiekanej ostrej papryczki opcjonalnie ugotowany ryż lub quinoa Przygotowanie: Do rondelka włożyć wszystkie składniki glazury, dodać 3 łyżki wody, gotować przez kilka minut aż powstanie kleista i szklista glazura. Tuńczyka delikatnie doprawić solą i pieprzem, wysmarować olejem, położyć na mocno rozgrzanej patelni grillowej i grillować przez 30 sekund z każdej strony (tuńczyk ma pozostać różowy w środku). Odłożyć na talerze wyłożone sałatą i polać glazurą. Na patelnię po tuńczyku włożyć obrane i pokrojone mango, doprawić je solą i pieprzem, grillować z każdej strony aż pokryje się nieco zrumienionymi paskami (dojrzałe mango bardzo szybko będzie gotowe), odłożyć na talerze z tuńczykiem, skropić 1/4 limonki i posypać kolendrą. Można podawać z quinoa lub ryżem.

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


24 XI Festiwal Tygodnika PLUS - fotorelacja

Do Tappan przybyli liczni festiwalowicze

PLUS 20 czerwca 2019


XI Festiwal Tygodnika PLUS – fotorelacja 25

Auta PRL-u z Nowego Jorku

Dzieci uwielbiają festiwalowe konkursy

Festiwalowa para, która każdego roku rozpoczyna taneczKalambury dla dzieci ną zabawę

Konkurs Hula Hoop

Łapanie koszulek to nasza tradycja

Musical chairs - gorące krzesła

Nasi wspaniali prowadzący w towarzystwie festiwalowego artysty Łukasza Krzewskiego

Wspaniała zabawa z okazji Dnia Dziecka Sobotnie Karaoke

W tym roku królowały zielone koszulki

Ciąg dalszy fotorelacji za tydzień…

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


26 Kącik wędkarski

Powrót do fiordów -

Norwegia 2018 – cz.6

Karmazyn z Vennesund

Plan „C”, gdybyśmy nie zdążyli (już po dotarciu paszportu) na prom do Gdyni? Tak, ale musielibyśmy powtórnie wykupić bilety na prom dopiero następnego dnia, tracąc jeden dzień wędkowania. Ale jak mówi polskie przysłowie – „Lepszy rydz niż nic”. W Warszawie „wskakujemy” na autostradę A2, a następnie koło Łodzi na A1 i łamiąc niestety przepisy drogowe (jadąc ze średnią prędkością 90 – 100 mil), docieramy godzinę przed czasem do terminalu promowego w Gdyni. Jeszcze tylko mała kawka, tankowanie do pełna samochodu i ustawiamy się w kolejce na prom. Gwoli przypomnienia — benzyna w Szwecji i Norwegii jest dużo droższa. Załadunek na prom przebiegł już bez większych niespodzianek, a przed snem mogliśmy zrobić sobie parę zdjęć, wypić wreszcie duże piwko (powiedzmy, że dwa) i nieco się posilić. Po takich dzisiejszych emocjach usnąłem jak kamień. Po dwunastogodzinnym rejsie wyładunek w Karlskrona (Szwecja), ustawienie GPS i ruszamy 5 lipca na jakże znajomą mi już trasę. To już po raz czwarty

będę ją przemierzał i po raz czwarty podziwiał piękną skandynawską przyrodę, z przydrożnymi potokami, ośnieżonymi szczytami gór, z których co chwila błyskają w słońcu jęzory wodospadów. Do tego bardzo często zanurzamy się w „otchłań” tuneli wdzierających się w podbrzusza gór i tak charakterystycznych dla Norwegii, jak bocianie gniazda w Polsce. A wszystko to w kobiercu zieleni szpilkowych drzew, niezliczonych turkusowych jezior, trawiastych łąk w dolinach i zboczach, na których pasą się krowy, ze stoickim spokojem przeżuwające soczystą zieleń traw. Można by rzec, że tak wygląda „kicz” natury, ale jest to kicz na najwyższym Piotr podczas wędkowania w Vennesund poziomie stworzonym ręką dosko- rezerwy paliwa. Teraz już wlokę się nałego Mistrza, jakim jest Stwórca. w korku z przysłowiową „duszą na Opuszczamy sprawnie prom ramieniu”. Pocieszającym jest fakt, iż i wyruszamy w dalszą trasę. Mamy chwilę potem wkraczamy do Norwedużo czasu więc zatrzymujemy się gii. Liczę na to, że stacja benzynowa na 2 godziny w szwedzkim mieście – będzie tuż tuż. Ale moje wyliczenie na Halmstad. Ja byłem tu kilka lat temu, nic się zdaje, bo stacji jak nie było tak ale ponieważ jest to urocze turystycz- nie ma. Teraz w momentach postoju ne miasteczko, więc postanowiłem w korku, wyłączam silnik, aby zaoszpokazać je Piotrowi. Na centralnym czędzić benzynę. I tak kolejne 10 mil placu Halmstad, zwiedzamy ładny wleczenia się w korku pełne napięcia. Saint Nicholas Church oraz odwiedza- Wystarczy, czy nie wystarczy benzyny my festiwal żywności, gdzie wystawcy do dojechania do stacji. Wreszcie znak

Konrad ze swoją grupą przed wyruszeniem na wędkowanie z bazy

PLUS 20 czerwca 2019

z różnych europejskich krajów sprzedają swoje narodowe smakołyki. Oczywiście jest też i polskie stoisko z pierogami – pyszne! Jeszcze tylko krótki spacer po mieście, pamiątkowe zdjęcia i możemy ruszyć dalej. Obliczyłem, że benzyny powinno mi wystarczyć na przejazd przez Szwecję (nie miałem szwedzkich koron) i przypuszczałem, że zaraz po przekroczeniu szwedzko-norweskiej granicy (umownej zresztą), będę mógł zatankować już na norweskiej stacji benzynowej. Ale... jak wspomniałem, pech nie opuszczał mnie podczas tej wyprawy. Kilkanaście mil przed granicą norweską, grzęźniemy w długim korku (przyczyną był wypadek samochodowy) i posuwamy się w tempie 2 – 3 mil na godzinę, co chwilę zmuszani do zatrzymywania się. Na dodatek po kilkunastu milach zapala się kontrolka

Uroki wędkowania w Norwegii.

stacji i informacja, że dzieli nas do niej odległość tylko 5 mil. Tylko i aż tyle! Przed nami na szczęście bardzo długi zjazd, więc przy wyłączonym silniki, włączam neutralny bieg, kiedy„korek” się posuwa i przejeżdżam kolejną odległość. Na szczęście po zakończeniu zjazdu jest długo wyczekiwana stacja benzynowa. Włączam silnik i ogarnia mnie ogromna radość, kiedy zatrzymuję się przy dystrybutorze paliwa, tankując oczywiście do pełna. Przed nami, jeszcze tylko kilka krótkich postojów po drodze na kawę oraz tankowanie i zgodnie z planem docieramy tuż przed północą na parking dla turystów w Lillehammer. Robimy sobie jeszcze kilka zdjęć przy tablicy upamiętniającej Zimowe Igrzyska Olimpijskie w tym mieście. Ze zdziwieniem stwierdzam, że od zeszłego roku, parking ten, jak i tablica uległy zaniedbaniu, do

czego też przyczynił się norweski klimat. Ale na szczęście, sanitariaty są bez zastrzeżeń. Staramy się zdrzemnąć kilka godzin w samochodzie. Nie jest to łatwe, bo „czerń nocy”, panuje widna noc polarna, już nie będzie nam towarzyszyła przez dalsze dni pobytu na północy Norwegii. Ciąg dalszy za tydzień… Tekst i zdjęcia: Józef Kołodziej www.przygodaznatura.com


Recenzje i opinie 27

Sing Reż. Garth Jennings  Reżyser Garth Jennings postanowił stworzyć bajkę dla dzieci, która jest odzwierciedleniem obecnego trendu na tworzenie nowych talent show w telewizji i kreowanie muzycznych gwiazd. Film cudownie relaksuje, bawi i cieszy obrazem z piękną treścią. Z ogromną frajdą możemy zapatrzeć się w świat zamieszkany przez zwierzęta, a jednocześnie tak mocno przedstawiający nasze realne życie. Tematem numer jeden jest pasja z lat dziecięcych misia koali Bustera Moona. Misio robi wszystko, by ocalić swój podupadający, ukochany teatr. Wpada na pomysł castingu, który ma mu pomóc odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Fabuła filmu jest cudownie prawdziwa, nieprzewidywalna i chyba najbardziej podoba nam się w niej to, że im lepiej Buster Moon poznaje

uczestników konkursu oraz ich wielkie talenty, tym bardziej dochodzi do konkluzji, że nie tylko teatr jest czymś, co należy uratować. Każdy z bohaterów ma szczere intencje i z całych sił walczy o spełnienie swoich marzeń. Historia opowiedziana w „Sing” będzie bawić i wzruszać zarówno małych widzów, jak i tych dorosłych. Nie ma tu może bardzo wyszukanego humoru, ale jest kilka momentów idealnie napisanych. Film uczy młodych widzów, że nie warto się poddawać. Trzeba przełamywać wewnętrzne bariery, które sami sobie tworzymy i nie bacząc na nic stawiać czoła przeciwnościom losu. Najlepszym podsumowaniem i jednocześnie idealnym przesłaniem jest utwór Franka Sinatry „My way” w wykonaniu jednego z głównych bohaterów.

ListyRemigiusz zza Mróz grobu „Listy zza grobu” można podzielić na dwie, uzupełniające się części. Pierwszą z nich jest tajemnicza przeszłość Seweryna. Co stało się, że doświadczony patomorfolog wrócił do rodzinnego miasta? Miasta, w którym nie pozostało nic, co by uzasadniało taką decyzję. Tajemnica oczywiście wychodzi na jaw, ale po drodze na czytelnika czeka wiele zwrotów akcji. Rewelacje na temat Seweryna odkrywamy razem z Kają Burzyńską, starą miłością Zaorskiego. A do tego miejscową policjantką i żoną burmistrza Żeromic, najlepszego kumpla z dzieciństwa naszego bohatera. Znalazło się tutaj miejsce na wątek obyczajowy, a może raczej romantyczny, ale został on poprowadzony całkiem zgrabnie i pasuje do przedstawionej historii. Druga część książki to tytułowe „Listy zza grobu od ojca Kai”, które w połączeniu ze znalezionymi przez Seweryna dyskietkami tworzą swoisty kod Burzyńskiego. Tajem-

nica, jaką niosą ze sobą zostawiane wskazówki jest wielowątkowa i naprawdę zaskakująca. Każda kolejna łamigłówka prowadzi do następnej, by w finale zgrabnie wszystko połączyć w całość. Listy stają się motorem napędowym fabuły pomimo wrażenia, że bohaterowie nieco zbyt szybko i łatwo wpadają na rozwiązania kolejnych zagwozdek. Remigiusz Mróz doskonale opanował sztukę mylenia tropów i chowania asów w rękawie. Po ponad 20 latach do rodzinnych Żeromic powraca Seweryn Zaorski. Opuścił miejscowość praktycznie zaraz po maturze i słuch po nim zaginął. Po powrocie Seweryn ma objąć pieczę nad nowoczesnym oddziałem miejscowego szpitala, który poświęcony będzie patomorfologii. Seweryn wprowadza się do starego domu koleżanki z klasy Kai Burzyńskiej, a podczas remontu odkrywa zabetonowany w posadzce plik dyskietek.

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


28 To Was poruszyło

Zaginiony odnaleziony martwy

Zaginiony detektyw z wydziału zabójstw NYPD został znaleziony martwy w Zatoce Sheepshead. Mężczyzna miał ranę postrzałową. Wszystko wskazywało na to, że popełnił samo-

bójstwo. Ciało detektywa Josepha Calabrese’a znaleziono w Plumb Beach w pierwszych dniach czerwca. Akcję poszukiwawczą prowadziła policja. Po głośnej reakcji organów ścigania w następstwie doniesień, że oficer zaginął, w akcję poszukiwawczą zaangażowały się liczne służby. Został odnaleziony po czternastu godzinach poszukiwań. Jego ciało leżało w zaroślach wzdłuż plaży. Miał widoczną raną postrzałową głowy. Joseph Calabrese miał 58 lat. Był

Wypadek helikoptera w NY

W minionym tygodniu pilot helikoptera lądował awaryjnie na dachu 54-piętrowego wieżowca w centrum Manhattanu w Nowym Jorku. Niestety Tim McCormack, 58-letni pilot śmigłowca zginął na miejscu. Menedżer lotniska w Linden wspomina go, jako doświadczonego pracownika. Podczas konferencji prasowej nowojorski funkcjonariusz policji potwierdził, że prywatny helikopter wystartował z lotniska we wschodniej części Manhattanu. Pracownicy lotniska myśleli, że pilot udał się na domowe lotnisko w Linden. Helikopter rozbił się na dachu 11 minut po starcie. Oprócz pilota nikt inny nie znajdował się na pokładzie feralnego samolotu. Awaria wywołała pożar, ponieważ helikopter uderzył w dach budynku. Według New York City’s Fire Department pożar ugaszono w ciągu 30 minut, po czym strażacy starali się zatrzymać paliwo, które wyciekało z dotkniętego awarią samolotu. NYPD nakazał pieszym i kierowcom korzystać z alternatywnych tras ze względu na wstrzymanie ruchu od 42 do 57 ulicy między ósmą a szóstą aleją na Manhattanie. Pogoda mogła być czynnikiem, który zaważył na wypadku, ponieważ warunki lotu były wówczas słabe. Mniej więcej w czasie katastrofy helikoptera w Nowym Jorku pogoda

PLUS 20 czerwca 2019

była zachmurzona z powodu deszczu i słabej widoczności. Lądowanie nastąpiło na dachu wieżowca przy 787 Seventh Avenue między 51 a 52 ulicą. Wieżowiec znajduje się w samym sercu Manhattanu, zaledwie kilka przecznic od Rockefeller Center na wschodzie i Times Square na zachodzie. Obszar ten jest ośrodkiem turystycznym i jest miejscem niezliczonych budynków biurowych. Miejsce katastrofy znajduje się około 6 minut spacerem od mieszkania prezydenta Donalda Trumpa w Nowym Jorku w Trump Tower. W poniedziałek po południu prezydent wysłał wiadomość na Twittera, mówiąc, że został poinformowany o katastrofie i chwalił prace, jaką wykonali strażacy, policjanci i lekarze. Przyrzekł również, że jego administracja będzie gotowa na wszystko, czego miasto może potrzebować w następstwie tragedii. Gubernator Nowego Jorku rozmawiał z dziennikarzami na miejscu tuż po katastrofie i zwrócił uwagę na niepokój odczuwany przez wielu Nowojorczyków w następstwie wypadku. - Każdy, kto mieszka w Nowym Jorku doskonale pamięta wydarzenia z 11 września. Dlatego jak tylko usłyszałem, jak samolot uderza w budynek, przypominałem sobie wydarzenia z tamtego dnia i poczułem lęk–mówił jeden z nowojorczyków. Dochodzenie w sprawie przyczyny wypadku jest prowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu. W wydanym oświadczeniu podaje się, że helikopter miał awarię mechaniczną, a pilot musiał wykonać

detektywem wydziału zabójstw w Brooklynie i przewodniczącym rady nadzorczej Stowarzyszenia Detektywów.

Jestem wstrząśnięty tym, co się stało. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Joseph Calabrese był oddanym detektywem, wspaniałym człowiekiem —

mówił Michael Palladino, prezes Stowarzyszenia Detektywów. Dwa dni wcześniej samobójstwo popełnił funkcjonariusz Steven Silks — szanowany zastępca szefa, który służył miastu przez 38 lat. Został znaleziony z raną postrzałową głowy w nieoznakowanym samochodzie policyjnym na Forest Hills. Miał 62-letni i za kilka tygodni miał przejść na emeryturę. awaryjne lądowanie na dachu wieżowca. Obecnie nie podano więcej informacji dotyczących przyczyn wypadku.  Czy śmigłowce naprawdę rozbijają się częściej niż samoloty? Tak. Według danych zebranych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu śmigłowce zderzają się nieco szybciej niż samoloty. Samoloty, helikoptery, balony i inne — średnio rozbija się 7,28 proc. z nich na każde 100 000 godzin lotu. Częstotliwość zderzeń samych helikopterów wynosi 9,84 proc. na 100 000 godzin. Oznacza to, że helikoptery zderzają się o około 35 proc. częściej na godzinę w powietrzu niż przeciętny samolot. Oczywiście, nie wszystkie samoloty są takie same. Samoloty jednosilnikowe są 10 razy bardziej narażone na zderzenia niż dżety. Jednak śmierć w wyniku awarii śmigłowców jest mniej prawdopodobna. Śmiertelność w wypadkach helikopterów wynosi 1,3 proc. zgonu na 100 000 godzin lotu w porównaniu do 1,4 proc. samolotów w ogóle. Większość samolotów działa w kontrolowanym środowisku

Niedawno przeprowadzono w całym kraju ankietę wśród policjantów. Wynika z niej, że 78% osób doświadczyło krytycznego stresu w pracy, a 68% stwierdziło, że stres wywołał u nich nierozwiązane problemy emocjonalne. 16% procent ankietowanych odpowiedziało, że mają myśli samobójcze.  W przypadku, gdy pojawiają się myśli samobójcze, pomocny może okazać się telefon do National Suicide Prevention Lifeline na numer 1-800273-TALK (8255). Tam można uzyskać odpowiednią pomoc 24 godziny na dobę. pasów startowych, ustawionych torów lotu i kontrolerów ruchu lotniczego. Helikoptery są natomiast używane do dotarcia do obszarów, do których nie można dostać się samolotem. Mogą lądować prawie wszędzie, co czyni je przydatnymi w operacjach wojskowych, poszukiwaniach i ratownictwie, ewakuacjach medycznych i innych niebezpiecznych misjach. W rezultacie warunki mogą być nieprzewidywalne. Helikoptery są bardziej narażone na złą pogodę niż samoloty. W strefach wojennych,  helikoptery łatwiej zestrzelić niż samoloty, ponadto lecą niżej nad ziemią. Maksymalna wysokość helikoptera bez konieczności zwiększania ciśnienia wynosi około 12 000 stóp co sprawia, że częściej spotykają przeszkody, takie jak budynki lub wzgórza, które nagle pojawiają się we mgle. Nie pomaga to, że w sytuacjach awaryjnych pilot się spieszy. Ze względu na ich podstawowe zastosowanie, helikoptery mają tendencję do startowania i lądowania o wiele więcej niż samoloty. Justyna Mróz

Grace S. Nehrebecki ROZLICZENIA PODATKOWE

• rozliczenia elektroniczne dla osób indywiduanych • rozliczenia firm – LLC, spółki i korporacje

Prowadzenie księgowości dla firm Payroll – podatki dla pracowników Tel: 973-472-7722 Fax: 973-472-7077 nehrebeckigs@outlook.com 1033 Broad Street, Cilfton, NJ 07013

Mówimy

po polsku


29

REKLAMA Zadzwoń do nas już dzisiaj i dowiedz się, jaka jest wartość twojego domu!

NA SPRZEDAŻ 48 RANDOLPH AVE DUMONT NJ 07628

19 AMETHYST LN PATERSON NJ 07501

Przyjdź i zobacz 3-sypialniowy dom z dużą kuchnią i jadalnią oraz półtorej łazienki. Jego atutem jest jasny i słoneczny salon. Na werandzie mieści się kominek. Na drugim piętrze są trzy sypialnie, w tym jedna główna oraz duża łazienka. Na trzecim piętrze jest duży pokój, obecnie używany jako sypialnia. Dostępne są dokumenty ubezpieczenia powodziowego. W pobliżu domu są przystanki autobusowe, z których można bezpośrednio dojechać do Nowego Jorku. Zadzwoń do Kasi Nowakowskiej pod nr tel.: 973-626-2528, aby uzyskać więcej informacji.

Piękne wyremontowane mieszkanie na pierwszym piętrze w kompleksie kondominium. Odnowione i świeżo pomalowane dwie sypialnie oraz dwie łazienki, w tym jedna główna z wanną. Znajduje się w atrakcyjnej i wygodnej lokalizacji Garret Heights, doskonałej, aby dojeżdżać do pracy. W mieszkaniu są drewniane podłogi z połyskiem, jasny słoneczny i otwarty salon. W kuchni są prawie nowe urządzenia ze stali nierdzewnej. Mieszkanie posiada również urocze patio. W pobliżu jest Rezerwat Garret Mountain z trasami spacerowymi i do biegania, jazdy konnej, boiskami do piłki nożnej. Blisko do dróg Rts 80, 46, 3 i GSP! Jest wiele miejsca parkingowego dla Ciebie i Twoich gości. Zadzwoń do Kasi Nowakowskiej pod nr tel.: 973-626-2528, aby uzyskać więcej informacji.

NORTH EAST LASER VEIN INSTITUTE

LECZENIE I DIAGNOSTYKA ŻYLAKÓW, OPUCHLIZNY I OWRZODZEŃ 38 Oak St, Suite 5A 1031 McBride Avenue Ridgewood, NJ 07450 Woodland Park, NJ 07424

201-445-4410

973-256-4880

Dr Ned. K. Majid – specjalista chirurgii naczyniowej, 25 lat doświadczenia

Dyplomowany przez American Board of Cardio - Thoracic and Vascular Surgery

Pomożemy Ci odzyskać piękne, zdrowe nogi! Przyjazna atmosfera w gabinecie Akceptujemy wszystkie ubezpieczenia łącznie z Medicare Oferujemy także Med Spa Services

Darmowe badanie na żylaki z USG w każdy poniedziałek od 10:00 do 16:00 w Ridgewood. Zadzwoń już dziś by umówić wizytę.

Oferujemy leczenie żył na twarzy, rękach i klatce piersiowej. Zobaczysz, jak twoje żyły znikają, gdy zaczniesz z nami leczenie.

Skleroterapia - zabieg usuwania żylaków SculpSure - nieinwazyjna reedukacja tkanki tłuszczowej Viora – napinanie skóry Po polsku Laserowe usuwanie owłosienia dzwoń soboty Wypełniacze: Botox i Xeomin oraz w czwartki Spa services oferuje: Oczyszczania skóry, Microneedling, mikrodermabrazję i masaże.

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


30 Dla naszych dzieci POLICZ OWOCE

PO WPISANIU DO DIAGRAMU NAZW ODGADNIĘTYCH RYSUNKÓWLITERY Z ZAZNACZONYCH PÓL, CZYTANE KOLEJNO, UTWORZA ROZWIĄZANIE

Nasi milusińscy

62 Passaic Street Garfield, NJ 07026

INCOME TAX Podatki personalne i biznesowe: LLC, corp`s Porady podatkowe Rozliczenia za ubiegłe lata Nr zastępcze do rozliczeń

(973) 574-1414

IMIGRACJA

Sponsorowania rodzinne Obywatelstwo przedłużanie zielonych kart przedłużanie wiz

TŁUMACZENIA

Otwieranie nowych firm Apostilles, pełnomocnictwa księgowość i payroll

Daria Prosimy o przesyłanie fotek milusińskich, życzeń urodzinowych oraz pupili na adres: ogloszenia@ tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

PLUS 20 czerwca 2019

Notariusz, podania, rozwody


Nowiny polonijne 31

Rzeźby, które płyną w powietrzu

Washingtona. Starcie gigantów wagi ciężkiej będzie transmitowane na żywo przez stację FOX. Informacje

i bilety na www.akbabyface.com. Trzymamy kciuki!

Podhalańska niedziela w Clifton Kto był kiedyś w Bydgoszczy, musiał chcąc nie chcąc, zetknąć się z kapitalną rzeźbą Jerzego Kędziory „Przechodzący przez most”. Przedstawia ona młodzieńca balansującego na linie nad rzeką Brdą. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ponad dwumetrowa, ciężka figura nie balansowała na cieniutkiej linie. Nie da się przez moment nie pomyśleć: jak on to zrobił? Jakim cudem potężna figura utrzymuje równowagę? Teoretycznie wiemy, że postać utrzymuje pozycję pionową dzięki temu, że środek masy figury znajduje się w centralnym miejscu liny, na której wisi, ale i tak całość robi olbrzymie wrażenie. Ciekawostką jest fakt, że twarz „Przechodzącego przez rzekę” - od lat nieoficjalnego symbolu Bydgoszczy — ma rysy syna artysty, Bartłomieja. Jerzy Kędziora to polski rzeźbiarz słynny na całym świecie ze swoich „balansujących” projektów, które wspaniale wpisują się w przestrzeń miejską. Nic dziwnego, że jego pracami interesują się także Amerykanie. Do 13 października Old Westbury Gardens, artysta Jerzy

Jak spędzić ostatni czerwcowy weekend? Najlepiej po góralsku! „Koło im. Jana Sabały zaprasza 30 czerwca na V Jarmark Podhalański do Clifton, NJ. W programie między innymi Msza Polowa, atrakcje dla dzieci, loteria, koncert zespołów folklorystycznych i pyszne góralskie jedzenie (nie zabraknie oczywiście kwaśnicy ani oscypków). Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom specjalnej troski z okolic Podhala, Orawy oraz Spisza. Niedziela 30 czerwca, start godz.1 pm. Parking przy Kościele Św.Jana Kantego 49 Speer Ave, Clifton, NJ

„Jotka” Kędziora, Fundacja Art & Balance oraz Instytut Kultury Polskiej zapraszają na plenerową monumentalną wystawę rzeźb balansujących „Balans w naturze (Balance in Nature)”. Wystawa prezentowana będzie w ciekawych ogrodach i założeniu parkowym przy rezydencji w Old Westbury Gardens na Long Island. Więcej informacji na stronach: www. jerzykedziora.com, www.artbalance. pl oraz www.oldwestburygardens. org. Old Westbury Gardens 71 Old Westbury Rd, Old Westbury, NY Wystawa czynna do 13 października 2019.

„Baby Face” znów zawalczy! Kariera Adama „Baby Face” Kownackiego nie zwalnia. Właśnie podano do wiadomości, ze znakomity polski bokser w sobotę 3 sierpnia wystąpi w słynnym Barclays Center,

gdzie zmierzy się z Chrisem „The Nightmare” Arreolą! Brooklyński ring ostatnio okazał się być dla Kownackiego szczęśliwy. To tam w styczniu tego roku znokautował Geralda

Polska szkoła z historią

Cieszy, że polskie szkoły tak prężnie działają. A na dokładkę niektóre z nich mają za sobą naprawdę długą historię. W maju swoje 50. urodziny świętuje Szkoła im. Marii Konopnickiej w Poughkeepsie, NY, w której uczy się 45 uczniów w wieku od 3 do 15 lat. Z tej okazji szkoła zorganizowała okolicznościowy bankiet, a jej dyrektor, Paulina Surowiec podzieliła się planami na przyszłość, które są naprawdę imponujące, tym bardziej że obejmują otwarcie kolejnej placówki. „Naszym największym osiągnięciem jest nie tylko to, że szkoła

przetrwała, pomimo zamknięcia kościoła, przy którym funkcjonowała przez ponad 40 lat, ale ciągły rozwój placówki. We wrześniu 2019 otwieramy filię szkoły w Monroe, NY. Już teraz nową lokalizacją zainteresowanych jest 28 uczniów. Naszym marzeniem jest zakupienie budynku, który będzie służył nie tylko jako szkoła, ale również jako centrum Polonii w Dolinie Rzeki Hudson”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Więcej informacji na stronie www.dobrapolskaszkola.com. Opracowała Zuza Ducka

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


32 Horoskop BARAN Nagły przypływ gotówki może osłabić twoją czujność. Uważaj jednak, bo łatwo teraz przepuścisz swoje oszczędności. Możesz nagle stracić głowę dla kogoś, kto cię szybko rozczaruje. Niczego nie przyspieszaj, a odnajdziesz swój ideał.

WAGA W tym tygodniu pojawi się niepowtarzalna szansa wyjaśnienia poważnego konfliktu z bliską osobą. Zamiast tylko oskarżać, posłuchaj wyjaśnień drugiej strony. Być może twoje zarzuty są bezpodstawne albo co najmniej przesadzone.

BYK Gwiazdy będą ci sprzyjać, postaraj się z całych sił i wykorzystaj jak najlepiej swoją dobrą passę. Nie ma znaczenia czy będą to sprawy sercowe, zawodowe, czy finansowe. Szczęście powinno dopisać ci w każdej z tych dziedzin.

SKORPION Mogą pojawić się zmiany na gruncie towarzyskim. Przyjaciel może nadużyć twojego zaufania, a niespodziewane wsparcie i pomoc otrzymasz od kogoś, z kim dotychczas nie łączyły Cię bliskie relacje.

BLIŹNIĘTA Zamiast wszystkich przekonywać do swoich racji, staraj się wysłuchać argumentów ludzi ci życzliwych. Nic na tym nie stracisz, a możesz tylko zyskać. To pomoże ci podjąć decyzję w sprawie, która od jakiegoś czasu nie daje ci spokoju.

STRZELEC Już na początku tygodnia musisz się wziąć solidniej do pracy. Mimo wielu obowiązków nie odczujesz ich nadmiaru, a efekty twojej pracy bardzo cię ucieszą. Pojawi się duża szansa na uzyskanie zysków z inwestycji finansowych.

RAK Odzyskasz to, co zostało ci zabrane i poczujesz się pewniej. Nikt nie będzie w stanie oprzeć się twojej sile przekonywania. Jeśli masz przed sobą ważne spotkanie, możesz na nim sporo ugrać. Przekonasz się, że partner liczy się dla ciebie najbardziej.

KOZIOROŻEC To dla ciebie spokojny, przyjemny, nieco leniwy i chwilami ospały tydzień. Nie będzie ci brakować ciepła i zrozumienia ze strony otoczenia i rodziny. Układ gwiazd sprzyja tym, którzy mieli ostatnio dużo pracy.

LEW W pracy ktoś może próbować zmusić cię do wykonania czegoś, co nie jest w twoim zakresie obowiązków. Nie pozwól na to, bo w przeciwnym razie twoja wspaniałomyślność może być ciągle wystawiana na próbę. Zakupy w centrach handlowych przełóż na inny termin.

WODNIK Odczujesz wyraźną poprawę i uspokojenie na wielu polach, w wielu dziedzinach i sferach życia. Jest to dla ciebie bardzo dobry, korzystny i sprzyjający czas. Zwłaszcza na pracę, interesy, naukę i inne przedsięwzięcia.

PANNA Nieoczekiwana informacja może spowodować, że zmienisz swoje plany. Nie popadaj jednak w panikę, bo zmiany mogą przynieść wiele korzyści. Bliska ci osoba może pilnie potrzebować twojej pomocy.

RYBY Nadchodzące dni zapowiadają się korzystnie, wesoło i łagodnie. Pomyślne wpływy gwiazd sprawiają, że do swoich problemów podejdziesz spokojnie, na luzie i z filozoficznym dystansem. Dzięki temu odzyskasz poczucie kontroli nad swoim życiem, złapiesz wiatr w żagle na polu zawodowym i w interesach.

PLUS 20 czerwca 2019


REKLAMA

33

Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i d u ż yc h k l i e n t ó w. Z a p e w n i a my a t ra kc y j n e i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 30 lat działalności na rynku amerykańskim. • Transport całych kontenerów od drzwi do drzwi między USA i Europą (Import & Export) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATVs, jet-skis i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponadgabarytowych • Oddziały w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Węgrzech i w Portugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transportową i celną

Mówimy po polsku

Biuro główne:

tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 219 South Street www.icetransport.com Suite 100 New Providence, NJ 07974 stawki@icetransport.com

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


34 Ogłoszenia bezpłatne DO WYNAJĘCIA

Wynajmę garaż na 2 samochody w Wallington (blisko Locust Ave), idealny na przechowywanie dla kontraktora. Cena do negocjacji. Tel.: 201-952-2222 Nowe mieszkanie do wynajęcia od połowy lipca w Wallington, NJ . Dwie sypialnie, kuchnia, łazienka, pokój gościnny. Możliwość korzystania z podjazdu i ogrodu. Podłączenie na pralkę i suszarkę. Cena $1,800 miesięcznie plus opłaty. Tel.: 862-571-7102

kojna okolica. Tel.: 201-522-7121, Tel.: 973-570-5015 Stanisław.

SPRZEDAM

Do wynajęcia pokój dla 1 osoby Sprzedam trampolinę 10 stóp, w Union, NJ. Kuchnia i łazienka, kompletna, w dobrym stanie. Cena osobne wejście. Media i internet $200.Tel.: 201-952-2222 w cenie $600. Tel.: 908-688-6275 Sprzedam łóżeczko dziecięce oraz Do wynajęcia od zaraz pokój na ubranka dla dziewczynki. Tel.: 973poddaszu w Wallington. Dla spo- 249-0415 kojnej osoby, niepalącej i bez zwierząt. Cena dla jednej osoby $550, Sprzedam klimatyzatory okienne opłaty wliczone. Tel.: 973-462-7110 10000BTU i 12000BTU z pilotami. Mało używane. Tel.: 973-618-6739 Czterosypialniowy dom w South Amboy lub trzy sypialniowe miesz- Biznes na sprzedaż. Z powodu wykanie do wynajęcia. Tel.: 732-723- jazdu sprzedam polskie deli w East 3849 (proszę dzwonić po godz. 4 Brunswick w NJ. Biznes istnieje 64 pm). lata. Tel.: 732-254-7156

Dwusypialniowe mieszkanie w Harrison do wynajęcia od 1 lipca. Cena $1,350. Miesięczny depozyt wymagany. Pieszo dziesięć minut DAM PRACĘ od stacji Path. Po więcej wiado- Do wynajęcia pokój dla młodej mości proszę dzwonić pod nr tel.: dziewczyny $400 za miesiąc w Zakład w Linden NJ poszukuje spawa973-979-3196 Passaic. Tel.: 872-777-0690 czy monterów. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7am do Studio apartament w Harrison do Do wynajęcia mieszkanie w Linden: 3:30pm. Zakład oferuje ubezpieczenie wynajęcia od 15 czerwca. Miesięcz- sypialnia, pokój gościnny, kuchnia medyczne, dentystyczne, plan emenie $600. Pieszo dziesięć minut do i łazienka. Dla jednej lub dwóch rytalny 401k, płatne dni chorobowe stacji Path. Po więcej informacji osób. Tel.: 908-247-1769 oraz wakacje. Po więcej informacji proszę dzwonić pod nr tel.: 973prosimy o kontakt. Cosmed Group 979-3196 Do wynajęcia na Greenpoint za- Inc. 2500 Brunswick Ave. Linden NJ mykany pokój. Atrakcyjna cena. 07036 Tel.: 908-219-8932 Marek Do wynajęcia pokój dla jednej Tel.: 862-591-08332, Darek. Proszę osoby w Wallington. Cena $480, zostawić wiadomość. Zatrudnię kierowcę z cdl-a. Trasy New wliczone opłaty. Tel.: 201-456-9793 Jersey-Floryda. Tel.: 754-229-6934 Wyremonotowany salon do dysPokój do wynajęcia w Kearny, NJ. pozycji certyfikowanej fryzjerce Dwudziestoletni warsztat samoDobry dojazd na Manhattan, spo- i kosmetyczce. Gotowy do pracy. chodowy poszukuje solidnego

mechanika. Tel.: 773-622-0698 Zatrudnię do pracy na stanowisku kasjerki w sklepie monopolowym. Sklep znajduje się na Ridgewood. Bardzo spokojna okolica. Potrzebujemy kogoś na part i full time. Tel.: 646-427-0771 Potrzebni pracownicy do pracy w magazynie. Płatne wakacje, święta i nadgodziny. Pozwolenie na pracę wymagane. Praca od poniedziałku do piątku. Tel.: 732-650-9777 wewn. 114 lub zgłaszać się osobiście 16 Executive Ave, Edison w New Jersey. Firma dystrybucyjna poszukuje ambitnej, sumiennej osoby do pracy w biurze. Płatne wakacje, święta i nadgodziny. Możliwości rozwoju i miła atmosfera pracy. Pozwolenie na pracę wymagane. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie resume hr@lowellfoods.com lub wypełnienie aplikacji w naszym biurze 16 Executive Ave, Edison, NJ. Tel.: 732-650-9777 ext. 114 Zatrudnimy kierowcę/dostawce kategorii C do rozwożenia żywności  w NJ i NY. Nowoczesne samochody i możliwości rozwoju. Płatne wakacje, święta i nadgodziny. Tel.: 732-650-9777 wewn. 114 lub zgłaszać się osobiście 16 ciąg dalszy na str. 36

Aby zamieścić ogłoszenie bezpłatne ze zdjęciem mogą Państwo: ✍ zadzwonić do redakcji pod numer telefonu 973-928-3838, ✍ wysłać faksem na numer 973-883-0762 ✍ napisać na nasz adres emailowy ogloszenia@tygodnikplus.com ✍ skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.tygodnikplus.com.

PLUS 20 czerwca 2019


REKLAMA

35

Bogumila Ogorzalek 908-236-8632

Allstate Fire and Casualty Ins. Co. & affiliates: 2775 Sanders Rd. Northbrook, IL 60062. Policies in English. Š2009 Allstate Insurance Co.

231622

8 Cokesbury Rd. Lebanon, NJ 08833 bonnieogorzalek@allstate.com

tel. 973-928-3838 âœˇ www.tygodnikPLUS.com


36 Ogłoszenia bezpłatne

Polski Serwis Komputerowy 25 LAT

MAC & PC - MAC, PC

DOŚWIADCZEŃ

• Tune-ups, przyśpieszanie • Usuwanie wirusów • Wymiana ekranów w laptopach, komórkach i tabletach • Instalacje podzespołów i oprogramowania • Dodatki, aktualizacje • Zdalna pomoc

• Kopie zapasowe, odzyskiwanie danych • Administracje sieciami komputerowymi–LAN, WAN, VPN • Webhosting, Bazy Danych, • Przetwarzanie tekstu, PL i US • Tani hosting • Security Systems

Adam - 201-707-4457, 631-276-8406 62 Passaic Street, GARFIELD, NJ 07026 support@attoutsourcing.com www.attoutsourcing.com

NIERUCHOMOŚCI US Bardzo dobre warunki finansowe w tym płatne urlopy, ubezpieczenie Jednorodzinny dom na sprzedaż medyczne, plan emerytalny. Tel.: w Sayreville, NJ. Trzy sypialnie i biuro lub czwarta sypialnia. Linden Mold and Tool Corp., Rahway, 862-485-2997 NJ. poszukuje operatorów na cnc Dwie nowe łazienki, nowe podfrezarki i cnc szlifierki. Preferowane Welder needed for railings fabrication. łogi, nowy dach, nowe schody, doświadczenie albo chętne osoby Basic English required. 07827 Monta- nowy podjazd. Cały dom został do przeszkolenia. gue, NJ Call Tom 908-727-3645 odnowiony kilka miesięcy temu. ciąg dalszy ze str. 34

Executive Ave, Edison, NJ.

Oferujemy konkurencyjne wynagro- Polska rodzina poszukuje wesodzenie,medyczne ubezpieczenie i łej osoby do opieki nad dwoma 401K plan. dziewczynkami 2 i 4-latka. Praca z zamieszkaniem lub bez wWayne w Prosimy dzwonić w godzinach New Jersey. Tel.: 201-572-2661 8am-4 pm. Tel.: 732-381-1411 pyNIERUCHOMOŚCI PL tać o Janusza albo mailowo johnl@ lindenmold.com. Do sprzedania niezwykły dom w województwie podlaskim w miejscowoFirma dachowo- elewacyjna poszu- ści Czyżew, 70 km od Białegostoku i kuje osoby na stanowisko project 120 km od Warszawy. Powierzchnia manager. Mile widziane doświad- domu 700 m2, powierzchnia działki czenie w branży ogólno budowla- 1,69 hektara. Dom posiada dziesięć nej. Wymagana znajomość czytania sypialni i trzy łazienki. Budowa domu rysunków technicznych oraz wszel- 2005 rok. Cena 2.250.000 PLN. Tel.: kiej dokumentacji budowlanej, język 534-025-596 angielski, prawo jazdy. Tel.: 973-5755200 Sprzedam mieszkanie w dziesięciopiętrowym bloku w Ełku. Mieszkanie Poszukuję technika do instalacji i znajduje się na pierwszym piętrze napraw alarmów. Tel.: 201-893-2096 i ma 60 m2. Trzy pokoje, kuchnia, półtorej łazienki balkon i piwnica. Zatrudnimy od zaraz panią do pracy Tel.: 846-642-3281 lub 882-067-614 w biurze. Znajomość obsługi kom- lub 882-067-644 putera i podstawy jęzka angielskiego wymagane. Praca w Carlstad w Sprzedam dom góralski z bali, poNew Jersey. Tel.: 201-507-8818 wierzchnia ok. 200m2, działka 30ar. Na pierwszym piętrze jest salon Zakład samochodowy zatrudni lu- 40m2, sypialnia, kuchnia, łaziendzi do pracy: blacharza, lakiernika, ka i pomieszczenie gospodarcze. mechanika oraz pomocnika. Praca Na drugim piętrze są 4 sypialnie i od zaraz w New Jersey. Tel.: 347- garderoba. Garaż połączony jest z 512-9962 domem przejściem. Dom z duszą, klimatyczny i niepowtarzalny. Cena Gabinet dentystyczny w Clifton (Bo- 760,000. Tel.: 507-436-687 tany Village) w New Jersey poszukuje pani do pracy jako pomoc denty- Sprzedam duży dom pod Krakostyczna. Wymagane doświadcze- wem 8 km od Rynku Głównego. nie lub odpowiednie wykształcenie. Tel.: 12-6651-410

PLUS 20 czerwca 2019

ciąg dalszy ze str. 18

Hostele nie są za darmo, oczywiście, ale warto pamiętać o tej alternatywie. Na zachodzie hostele są dedykowane głównie młodym i bywają zwane „youth hostels”. Starsze osoby mogą nie czuć się tam komfortowo. Hostele są tańsze od hoteli (w zależności od standardu), ale może ci przyjść, spać w kilkuosobowym pokoju. Bonusem jest przyjazna atmosfera, możliwość poznania ludzi, dobra lokalizacja przeważnie blisko stacji kolejowej i centrum miasta. Hostele możesz odszukać na sieci w takich witrynach jak www.hostels.com, hostelworld. com, hostelbookers.com. W www. booking.com znajdziesz wszystko: hotele, motele, hostele, apartamenty do wynajęcia, bed and

Dojeżdżamy do klienta!

Na działce znajduje się młody sad. Dom ma 300 ft. Jest oddalony od ulicy. Parking na pięć samochodów, z możliwością nawet do dwudziestu. Podatek roczny $5,360. Dziesięć minut do Parkway and Turnpike. Cena $385,000. Tel.: 908-482-4362 breakfest – w sumie 28 milionów obiektów w 228 krajach. Wybierz rodzaj noclegu i region, jaki się interesuje. Wspaniały serwis. Tyle o noclegach. W następnym odcinku podpowiem, jak podróżować za jak najmniejsze pieniądze. Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. książek pt. „Otwieram biznes”, „Jak kupić dom mądrze i nie przepłacić”, „Jak działa giełda”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy (Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com).

Serdecznie zapraszamy na

Czerwcowe spotkanie Przytuliska Literackiego „Erotyka dotyka” Środa: 19 czerwca 2019 roku, o godzinie 7 wieczorem Autor: Zbigniew

Rossa

Książka: Muza, Karteczki, Wiersze dla Mamy i Taty Cracovia Manor: 196 Main Ave., Wallington, NJ 07057 Sponsor: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa Organizatorzy: Elżbieta Kieszczyńska, red. Janusz Szlechta Telefon kontaktowy: 201-355-7496


Biały Dom 37

Pierwsze Damy – cz.23 Dolley Madison (1768-1849)

James Madison był Prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1809-1817

Dolley tak potrafiła oczarować gości, że w sumie jej mąż czerpał polityczne korzyści z tych przyjęć. W przeciwieństwie do Abigail Adams Dolley unikała wdawania się w polityczne spory. W równej mierze swą uwagę poświęciła zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom męża. Choć nie była politykiem, miała cechę ważną dla każdego amerykańskiego polityka, a mianowicie niesłychaną pamięć do nazwisk. Nawet na najbardziej zatłoczonych przyjęciach nikt nie musiał być jej dwukrotnie przedstawiony. Zwracała się do swoich gości bezbłędnie po imieniu i nazwisku. Niektórzy podejrzewali, że Dolley nadmiernie kokietuje mężczyzn. Była uśmiechniętą, pogodną i tryskającą energią kobietą. Wszyscy

uważali ją za okaz zdrowia, nawet wówczas, gdy przeżywała kłopoty zdrowotne. Latem, 1805 r. pojawiły się obawy, że nie będzie mogła poruszać się samodzielnie. Doznała kontuzji kolana, po której groziło jej całkowite unieruchomienie nogi. Udała się wówczas do Filadelfii, do znanego chirurga dr. Philipa Physicka, by poddać się ryzykownej operacji. Zabieg na szczęście zakończył się pomyślnie. Kolano zostało całkowicie wyleczone. Dolley miała także problemy ze wzrokiem. W pewnym okresie nie mogła ani pisać, ani czytać. W 1812 r. Dolley, podobnie jak jej mąż, stanęła przed trudnym zadaniem. To był rok wyborów prezydenckich. Narastało napięcie w stosunkach z Anglią, a latem Stany

Zjednoczone wypowiedziały wojnę. „Zawsze opowiadałam się za tym, by walczyć, kiedy zostaliśmy zaatakowani” – mówiła publicznie. Spotykała się z żołnierzami, zagrzewała ich do walki, wygłaszała przemówienia patriotyczne. Nie była to popularna wojna i wkrótce zaczęto ją nazywać „wojną pana Madisona”. Dolley starała się neutralizować ataki przeciwników swojego męża. Zapraszała wpływowych polityków i dziennikarzy na przyjęcia, starając się ich oczarować. Potrafiła również organizować uczty dla osób z różnych sfer. To egalitarystyczne podejście Dolley przysparzało Madisonowi zwolenników rozmaitych środowisk. Szczególnie liczyły się dobre stosunki, jakie miała z prasą amerykańską. Nie ulega wątpliwości, że pozyskiwała wsparcie wielu znaczących osobistości w kraju, co ułatwiło Madisonowi zwycięstwo wyborcze. Jeszcze raz okazało się, że Dolley jest cennym atutem politycznym dla męża. By pozyskać poparcie dla swojego męża, Dolley odwiedziła rodziny wszystkich kongresmenów mieszkających w Waszyngtonie. To było czasochłonne zajęcie, ponieważ coraz więcej kongresmenów i senatorów sprowadzało swoje rodziny do stolicy. Bywało, że Dolley wsiadała do powozu i jeździła od domu legislatorów. Często wpadała tylko do holu i witała się z gospodynią, zostawiając swoją wizytówkę na srebrnej tacy. Fakt, że żona prezydenta wystąpiła z inicjatywą składania takich wizyt, przyjęto jako wyraz jej skromności. W maju 1813 r., gdy nagle zachorował Ned Coles, bliski współpracownik prezydenta Madisona, Dolley przejęła niektóre jego zadania. Wkrótce, w okresie wojny z Anglią, ciężko zachorował sam prezydent. Dolley nie tylko opiekowała się mężem, lecz także wykony-

wała za niego niektóre obowiązki. Dolley, jako żona prezydenta starała się poświęcać czas każdemu, kto tego sobie życzył. Wówczas panowały takie zwyczaje, że prawie każdy mógł zapukać do drzwi Białego Domu i porozmawiać z prezydentem lub jego żoną. Dolley przyjmowała każdego gościa. Od tego czasu zmieniły się zwyczaje Białego Domu. W czasie wojny z Anglią (1812-1814 r.) Dolley była zmuszona ograniczyć życie towarzyskie w Białym Domu. Czasami organizowała przyjęcia pod pretekstem uczczenia jakiegoś zwycięstwa Amerykanów nad Anglikami. Zwycięstw tych jednak nie było wiele. Pewnego razu Dolley zorganizowała bal z okazji przechwycenia przez amerykańską marynarkę wojenną dwóch okrętów angielskich „Alert” i „Guerriere”. W czasie balu na salę wkroczył porucznik Paul Hamilton z wiadomością, że Amerykanie przechwycili jeszcze jeden okręt angielski „Macedonian”. Porucznik podszedł do Dolley i przy burzy oklasków wręczył zdobyczną flagę brytyjskiego okrętu. Dolley była wzruszona, co wszyscy zauważyli. Innym razem do Waszyngtonu przybył generał William Henry Harrison, późniejszy Prezydent Stanów Zjednoczonych, by złożyć raport o rozbiciu oddziału brytyjskiego w bitwie pod Detroit. Po tym meldunku Madison kazał mu wrócić do swoich wojsk. Po rozmowie z prezydentem Harrison spotkał się z jego żoną. Wieczorem Dolley wydawała przyjęcie. Powiedziała mężowi, że wśród zaproszonych gości będzie także generał Harrison. „Moja droga – zaśmiał się prezydent – o tej porze generał Harrison znajduje się w drodze do swoich wojsk na zachodzie”. Dolley na to rzekła: „Ja mu wydałam inny rozkaz, a on jest zbyt szarmancki, by go nie wykonać. Niedługo się przekonamy, czyich rozkazów słucha”. Tego wieczoru generał Harrison był obecny na przyjęciu Dolley. Uczty organizowane przez Dolley były bojkotowane przez przeciwników wojny z Anglią oraz federalistów. Oponenci Madison liczyli, że w ten sposób osłabią jego pozycję i doprowadzą do porażki w wyborach prezydenckich w 1812 roku. Plan ten się nie powiódł. Madison wygrał wybory, do czego w dużym stopniu przyczyniła się jego żona. Ciąg dalszy za tydzień…

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


38 W świecie mafii

Sammy Gravano „the Bull” (1945) – cz.4 Zastępca Johna Gottiego i informator policyjny Po opuszczeniu programu ochrony świadków przestał się ukrywać i opublikował książkę opisującą jego przestępczą karierę, a następnie zajął się na powrót znanym sobie procederem: handlem narkotykami. Ze swojej nowej kwatery w stanie Arizona kontrolował przynoszącą wielomilionowe dochody siatkę dystrybucji ecstasy, do której (zdaniem policji) należała jego żona, córka, syn oraz 32 inne osoby. Policja rozpracowała jego narkotykowe imperium i w maju 2001 r. Gravano przyznał się do udziału w działalności przestępczej. Skazano go na 20 lat pozbawienia wolności i 100 000 dolarów grzywny. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Gravano musiał stawić czoło kolejnym problemom. Obserwatorzy zwrócili szczególną uwagę na wysokość zasądzonej grzywny — wiadomo bowiem, że Gravano podróżował na Brooklyn (uznawany za terytorium rodziny Gambino), by organizować tam interesy. W świecie przestępczym krążyły pogłoski, że Sammy zawarł ugodę z Johnem Gottim i zgodził się wypłacać mu regularny haracz w zamian za puszczenie przezeń w niepamięć dawnych grzechów. (Wiadomo, że Mafia jest skłonna wybaczyć niemal każdą zdradę, o ile dzięki temu zyskuje dodatkowe źródło dochodów). Zgodnie z przedstawioną teorią zyski z handlu ecstasy stały się dla Gravano podstawowym

źródłem utrzymania, gdy wyschły jego pozostałe źródła gotówki (legalna działalność gospodarcza oraz wpływy ze sprzedaży książki). Mówiono, że Gravano stale zalegał z płatnościami na rzecz Mafii. Jeszcze zanim FBI nakryło Gravano na handlu narkotykami, rodzina Gambino ponownie uznała, że nie jest on godny zaufania. W opinii agentów federalnych brat Johna Gottiego, Peter, p.o. bossa rodziny Gambino, zawarł ze szwagrem Gravano, Edwardem Garafalą oraz z jednym z jego żołnierzy, Thomasem Carbonaro, układ mający na celu wyeliminowanie Gravano na terenie jego posiadłości w stanie Arizona. Carbonaro — wspólnie z niejakim Fat Salem Mangiavillano — stwierdzili jednak, że przeprowadzenie zamachu w Phoenix nie będzie proste. Dom Gravano był otoczony drucianą siatką, która mogła powodować rykoszety podczas ostrzału, a chodnik po przeciwnej stronie ulicy stanowił kiepskie miejsce na zorganizowanie zasadzki - Gravano najprawdopodobniej zauważyłby oczekujących na niego morderców. Co więcej, FBI organizowało właśnie w Phoenix dużą konferencję, przez co spiskowcy musieli nosić ostentacyjne kolczyki i skórzane czapki kolarskie, aby uniknąć rozpoznania. W końcu obaj gangsterzy postanowili, że próba przeczekania konferencji

Od lewej Salvatore „Sammy the Bull”, Debra, Gerald i Karen Gravano

PLUS 20 czerwca 2019

nie miałaby sensu, gdyż wielu uczestniczących w niej agentów planowało udać się na urlop zaraz po jej zakończeniu. Gdy Carbonaro i Fat Sal wrócili do Nowego Jorku, dotarły do nich wiadomości o rozbiciu narkotykowej szajki Gravano. Fat Sal wpadł wówczas na kolejny pomysł: postanowił wysłać Gravano bombę w paczce. Carbonaro (który później sam został aresztowany) powiedział prokuratorom, że uznał ten plan za niedorzeczny - Fat Sal zapomniał, że służby więzienne prześwietlają całą korespondencję przed dostarczeniem jej do rąk adresatów. Plan Fat Sala mógłby stanowić komiczną puentę całej akcji; warto jednak zastanowić się, jaką rolę w niepowodzeniu spisku odegrał sam Gravano. W 2003 r. Sammy ogłosił, że pragnie zeznawać na korzyść Carbonaro, który — jego zdaniem — nigdy nie nastawał na jego życie. Gravano miał opowiedzieć, że Carbonaro był jego zaufanym człowiekiem jeszcze przed sprawą Gottiego i że gdy Bull został objęty programem ochrony świadków, utrzymywał (wspólnie z małżonką) kontakty z rodziną Carbonaro. Pomimo aktywnej współpracy z wymiarem sprawiedliwości Gravano nigdy nie zeznawał przeciwko swoim własnym ludziom — co zapewne stanowiło jedną z przyczyn tymczasowego rozejmu między nim a rodziną Gambino. Jak widać, Gravano zawsze lubił trzymać asa w rękawie. Układy, układy, układy — wokół nich obracał się cały świat Gravano. Zgodnie z raportem opublikowanym przez sąd stanu Arizona zarówno podczas udziału w programie ochrony świadków, jak i później, Gravano stale planował kolejne przestępstwa, zemst y itp. Znany adwokat Ron Kuby, protegowany nież yjącego już sławnego działacza na r ze c z p raw obywatelskich, adwokata Will i a m a Ku n stlera, stał się jednym z celów Gravano, gdy

zgodził się reprezentować rodziny 12 spośród 19 ofiar morderstw, do których Gravano przyznał się podczas procesu bossów rodziny Gambino. Zgodnie z aktami sprawy plan Gravano polegał na zwabieniu Kuby’ego do Teksasu (pod pretekstem możliwości zgromadzenia materiałów dowodowych). Gravano miał następnie osobiście zamordować Kuby’ego lub zlecić to zadanie swoim wspólnikom od transakcji narkotykowych. Kuby nie dał się usidlić, co zresztą nie było jedynym problemem Gravano: sąd federalny skazał go na 20 lat pozbawienia wolności, a w kolejce czekał jeszcze proces w sądzie stanowym. Co więcej, prokuratura stanowa z New Jersey szykowała przeciwko niemu akt oskarżenia za wynajęcie płatnego mordercy w celu zgładzenia nowojorskiego detektywa Petera Calabro (Calabro zginął przed własnym domem w New Jersey w 1980 r.). Była to zbrodnia, do której Gravano nigdy się nie przyznał, co zresztą nie powinno dziwić, gdyż zgodnie z niepisaną zasadą amerykańskiej policji żaden morderca policjanta nie może liczyć na jakikolwiek układ z siłami prawa. (Z drugiej jednak strony przekonujące powiązanie Gravano z tą zadawnioną już sprawą nastręczałoby prokuraturze poważnych trudności). Wielu obserwatorów było zdania, że Gravano jest skończony i że resztę życia spędzi w więzieniu; inni sugerowali, że podejmie kolejną próbę dogadania się z rządem. Rozprawa przed sądem stanowym w Arizonie była bez znaczenia, gdyż ewentualny wyrok byłby odsiadywany równolegle w stosunku do odsiadki w więzieniu federalnym. Dziennikarze z południowego zachodu sugerowali wręcz, że cała sprawa pachnie ugodą. Sammy wiedział bardzo wiele na temat handlu narkotykami w Arizonie, Teksasie i innych stanach, mógł więc — w opinii komentatorów — przekazać policji wystarczająco wartościowe informacje, by ponownie zasłużyć na nadzwyczajne złagodzenie wyroku. Niewykluczone, że wszystkie powyższe spekulacje są fałszywe, lecz nie ulega wątpliwości, że Sammy będzie podejmował kolejne próby znalezienia wyjścia z sytuacji. Kariera przestępcza Gravano — niepoprawnego kryminalisty i notorycznego zdrajcy — może jeszcze trochę potrwać.


REKLAMA

39

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


40 Memento mori Życie na emigracji bardzo często rozbija rodziny. Coraz częściej spotykamy sytuacje, w których jedno z małżonków mieszka w Polsce, a drugie w Ameryce. Mimo tego, że z upływem czasu nie mają ze sobą żadnego kontaktu, nawet przez dwadzieścia lat, to w oczach prawa wciąż są legalnym małżeństwem. W przypadku śmierci małżonka w Ameryce, prawo do pochówku idzie w linii pokrewieństwa. Żona czy

mąż mieszkający w Polsce, czy w innym kraju, są zobowiązani wyrazić zgodę na pochówek, lub kremację współmałżonka. Jeżeli nie rozstaliśmy się w zgodzie albo z czasem zerwaliśmy ze sobą kontakty, to przy śmierci pojawiają się dodatkowe kłopoty, aby pochować osobę zmarłą. Jeśli żona lub mąż nie zgodzą się na podpisanie dokumentów, to sprawa musi być skierowana do sądu. Sąd musi wyznaczyć osobę

odpowiedzialną za pochówek, a to może trwać nawet parę tygodni, czy miesięcy, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana, a ciało osoby zmarłej będzie leżało w kostnicy. Drugim problemem będzie także to, kto zapłaci za pogrzeb. Jeżeli żona czy mąż nie będą mieć pieniędzy, wówczas tym bardziej nie będą chcieli podpisać dokumentów na pochówek, żeby nie brać tego problemu na siebie. Bez względu na wiek, każdy powinien mieć spisany testament, w którym wyznaczy osoby tzw. Funeral Agents do spełnienia naszej woli

GABINET

i do podejmowania legalnie decyzji o naszym pochówku. Rodzina powinna wiedzieć, jaka jest nasza wola odnośnie pogrzebu. Czy chcemy być pochowani w trumnie, czy chcemy, aby to była kremacja. Ważne jest także, czy pogrzeb ma być Ameryce, czy w Polsce. Bardzo często myślimy, że testament jest dla starszych osób. Tymczasem każdy bez względu na wiek powinien posiadać testament. Nie bójmy się wziąć sprawy swojego pochówku we własne ręce, ponieważ jest to naprawdę bardzo rozsądne podejście do życia oraz do bliskiej rodziny. Nie czekajmy aż rodzina stanie przed faktem dokonanym i będzie musiała się zastanawiać, co z nami zrobić. Codziennie w zbiorowych grobach chowane są osoby, których zwłok nawet po wielu latach leżenia w kostnicy, nie chciała zabrać rodzina. Zostawmy po sobie miłe wspomnienia, a nie kłopot i rachunki. Izabela Van Tassel Van Tassel Funeral Home 3 37 Belleville Ave Bloomfield, NJ 07003 973-743-1234 or 973-743-1761 www.vantasselfuneralhome.com

DENTYSTYCZNY

OPIEKA DENTYSTYCZNA dla całej rodziny 500 North Wood Ave, Suite 1A, Linden NJ 07036 Tel: (908) 718 - 7337 ATRAKCYJNE CENY Gabinet otwarty do późnych godzin wieczornych oraz w soboty Akceptujemy wiekszość ubezpieczeń

we Darmo acje lt konsu

POLSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

www.annapawlowskadds.com

Kto ciebie pochowa?

Położony nad jeziorem Mohican Lake w górach Catskills, 100 mil od NYC, zaprasza na wakacje i wypoczynek. Atrakcje: piękny sosnowy las, zdrowe powietrze, microklimat, bezpośredni dostęp do jeziora, ryby; bass, węgorz, wędkowanie, lódki wiosłowe, kajaki, rowery wodne, pływanie w jeziorze, szlaki lesne, ognisko, BBQ, stoły piknikowe, leżaki, piłka siatkowa, sala gier, ping pong, bilard, hustawki, plac zabaw dla dzieci. W okolicy - spływy na rzece Delaware River, Teatr, Casino, KMC, koncerty w Bethel Woods Art Center, blisko sklepy i restauracje. Oferujemy wypoczynkową atmosferę i ładne, czyste 1-sypialniowe mieszkania na samym brzegu jeziora do 4-ch osób, mieszkania studio do 4-ch osób i mieszkania 2-pokojowe do 7 osób. Każde mieszkanie ma prywatną łazienkę, kuchnię, dużą lodówkę, TV, A/C i Wi-Fi - W okresie letnich weekendów domowe śniadania | Akceptujemy gości z pieskami - Ceny uzależnione od liczby osób, długości pobytu i świąt Prosimy dzwonić po więcej informacji Tel: 1 (845) 858-8784. Mohican Lake Resort 97 Leers Road Glen Spey NY 12737 www.mohicanlakeresort.com

PLUS 20 czerwca 2019


Poradnik zdrowie 41

Jak postępować podczas upałów W czasie gorących dni, nasz organizm jest szczególnie narażony na przegrzanie, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jak zatem dbać o siebie, gdy żar leje się z nieba? Upały są szczególnie groźne dla osób starszych oraz dzieci. Dlatego każdy z nas powinien odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Gdy wychodzisz z domu

W upalne dni, szczególnie w godzinach od 10 am do około 4 pm, podczas gdy upał doskwiera najmocniej, z wychodzenia z domu powinny zrezygnować zwłaszcza osoby starsze. Spacery w tym czasie są również niewskazane dla niemowląt i małych dzieci. Gdy jednak musimy wyjść z domu, pamiętajmy, aby przed wyjściem na słońce, szczególnie w upalny dzień, posmarować ciało kremem. Tym zawierającym zarówno filtr UVA, jak i UVB, co pozwoli chronić skórę przed obydwoma rodzajami promieniowania, a także z filtrem, którego wysokość jest dopasowana do kolorytu naszej skóry. Nie zapominajmy również o odpowiednim ubraniu w tym także nakryciu głowy (czapce, kapeluszu, chustce). Powinniśmy wybierać ze swojej szafy niezbyt obcisłe ubrania, tak, aby zapewniały dopływ powietrza do skóry, a zatem umożliwiały jej ochładzanie. Najlepiej, jeśli są to ubrania wykonane z naturalnych tkanin: bawełny, lnu lub jedwabiu, a nie sztucznych materiałów, które utrudniają dopływ powietrza do skóry. Tkanina powinna być cienka oraz w jasnym kolorze, który będzie odbijał promienie słoneczne. Należy zabrać ze sobą wodę i co jakiś czas popijać ją małymi łykami. Jeśli wypijemy na raz zbyt dużo, przez jakiś czas możemy nie odczu-

wać pragnienia, a zatem bardziej się odwodnić. Warto sięgnąć po wodę mineralną, gdyż wraz z potem tracimy sporo elektrolitów, czyli niezbędnych pierwiastków, co sprzyja dodatkowemu pogorszeniu samopoczucia. Przede wszystkim unikajmy słońca i kiedy jest to możliwe chrońmy się w cieniu, zwłaszcza kiedy źle się poczujemy. Zaopatrzmy się w wiatrak na baterie bądź wachlarz, który pomoże nam ochłodzić skórę na przykład podczas podróży zatłoczonym autobusem czy pociągiem. Jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy chłodzić zwłaszcza głowę, kark i ręce.

Przebywając w budynku

W trakcie dużych upałów, jeśli w domu panuje niższa temperatura niż na zewnątrz, nie otwieraj okien w godzinach, w których na zewnątrz jest najgoręcej (około 10 am do 4 pm). Pomieszczenie najlepiej wietrzyć rano oraz wieczorem. Okna należy natomiast otworzyć, jeśli wewnątrz jest cieplej niż na zewnątrz albo bardzo duszno. Gdy tylko możemy, uruchomiajmy wentylator lub klimatyzator. Klimatyzatora nie należy ustawiać na zbyt niską temperaturę, najlepsza będzie kilka stopni niższa od panującej na zewnątrz. Jeżeli zamierzamy wyjść, pozwoli nam to uniknąć niebezpiecznego szoku termicznego, który może wywołać anginę. Co jakiś czas można schładzać się, biorąc chłodny prysznic, bądź pryskając się wodą. Powinna ona być letnia, a nie lodowato zimna, aby nie wywołać szoku termicznego. Z tego samego powodu najlepiej nie brać prysznica od razu po powrocie do domu, kiedy ciało jest jeszcze bardzo rozgrzane. Małym dzieciom należy schładzać ciało za pomocą zwilżonego letnią wodą ręcznika.

W samochodzie

Włącz klimatyzację, najlepiej ustawiaw ją na temperaturę niższą o kilka stopni od temperatury otoczenia, co pozwoli ci uniknąć groźnego szoku termicznego. W miarę możliwości możemy parkować w miejscach zacienionych. Podczas upałów nie pozostawiajmy w pojeździe osób, które

nie będą się w stanie same o siebie zatroszczyć, na przykład niemowląt i małych dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych.

Jedzenie i picie

W upalne dni powinniśmy unikać następujących napojów i potraw: Alkohol? Zimne piwko? Chłodzi tylko przez krótki czas, w dalszej kolejności w organizmie zostaje jedynie alkohol. Aby się go pozbyć, organizm musi sięgnąć po zapasy wody, których w upalny dzień nie powinniśmy nadszarpywać. Gęste i słodkie soki oraz napoje gazowane — mają zbyt dużo cukru, a zatem gaszą pragnienie tylko na krótki czas. Zbyt zimne napoje i potrawy oraz mocno zmrożone  lody — mogą powodować szok termiczny, a przy tym sprzyjać zachorowaniu na anginę. Ciężkostrawne potrawy, na przykład tłuste czy smażone — wymagają od organizmu wzmożonego wysiłku, a zatem pogarszają jego funkcjonowanie. Powinniśmy natomiast wypijać około 2-3 litrów napojów, najlepiej wody lub soków — niezbyt słodkich, kwaskowatych, o ile to możliwe naturalnych oraz rozcieńczonych wodą, na przykład z cytrusów lub warzywnych. Do napojów można dodać miętę, która zwiększy uczucie orzeźwienia. Ważnym składnikiem naszej diety powinny być owoce i warzywa, szczególnie świeże, które będą dodatkowym źródłem wody, a także witamin i soli mineralnych.

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


42 Rozrywka Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia@tygodnikplus.com lub na nasz adres pocztowy 9 Village Square East, Clifton NJ 07011 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 27.06.19r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 04.07.19r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane. Nagrodami są gadżety promocyjne telewizji ITVN. ITVN to stacja stworzona z myślą o Polakach mieszkających poza granicami kraju, która od ponad 14 lat dostarcza Polonii rozrywkę na najwyższym poziomie. Legalnie na terenie USA stację ITVN można oglądać za pośrednictwem sieci DISH i platformy Sling. Więcej informacji na stronie itvn.pl

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 23(579) nagrodę wylosował Pani Marta Kulesza z Wallington. Gratulujemy! Hasło: „Tarcia i swary starej ze starym”

PLUS 20 czerwca 2019


43

REKLAMA

Liwiusz Ilasz, Esq. TWÓJ ADWOKAT ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

Ogrzewanie i Chłodzenie po godzinach Zadzwoń do Jacka: 973-289-0149 (komórka)

Kancelaria adwokacka z siedzibami w NY, NJ i w Polsce prowadzi następujące sprawy • sprawy

imigracyjne, pobyt stały w USA, wizy pracownicze • sprawy rodzinne, rozwody, alimenty, inne • sprawy kryminalne, jazda w stanie nietrzeźwym, po narkotykach, pobicia • nieruchomości, sprzedaż-kupno • sprawy biznesowe, zakładanie spółek i korporacji • wszystkie sprawy w Polsce, w tym: ❖

Listy gończe z Polski

Odmowa wydania polskiego paszportu

Spadki w Polsce i USA

Niezałatwione sprawy kryminalne w Polsce

◊ serwis ◊ naprawa ◊ wymiana

◊ dobijanie gazu ◊ czyszczenie systemów wentylacyjnych

• testamenty i stwierdzenia nabycia spadku (USA, Polska)

WYPADKI

• samochodowe, przy pracy, na rusztowaniach, błędy lekarskie

Kancelaria współpracuje z agencjami detektywistycznymi w Polsce i USA

Manhattan 1 Maiden Lane, 9 piętro New York, NY 10038 Tel.: 212-480-2222

New Jersey Warszawa 1035 Route 46 East, pokój 105 ul. Piękna 24/26 A, Lokal 29 Clifton, NJ 07013 00-549 Warszawa Tel.: 973-773-9060 48 22 115-9200

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


44 Stan Pensylwania

Ogród botaniczny Longwood Gardens – cz.3 Kwiaty, fontanny i muzyka

1926-1936 Pierre du Pont zakochał się w fontannach, gdy w wieku sześciu lat był gościem ogromnego pokazu pomp wodnych podczas Wystawy Stulecia w Filadelfii. Dzięki swojej krytej oranżerii skupił całą swoją uwagę na tym, co dzieje się na zewnątrz. Nieważne, że nieruchomość Longwo-

gości domu za pomocą przełącznika. Z biegiem czasu gospodarz postanowił powiększyć Open Air Theatre i zastąpić stare wodociągi 750 oświetlonymi odrzutowcami, które wywoływały niezapomniane emocje. Hydrauliczne arcydzieło Pierre’a to główny ogród przed oranżerią. Była to skomplikowana konstrukcja,

lon z 62 dzwonami. Longwood Steinway Grand Piano został zakupiony przez Pierre’a z Steinway and Sons w 1923 roku. Du Pont był pianistą-amatorem i bardzo lubił muzykę oraz sztuki sceniczne. Zapragnął najbardziej precyzyjnie zaprojektowanego instrumentu na świecie, który artyści odwiedzający jego posiadłość mogliby wykorzystać do odtwarzania muzyki o najwyższej jakości dźwięku. Pierre S. du Pont skonstruował największe na świecie organy Eoliczne Longwood’s w 1930 roku, które znajdowały się w sali balowej.

Zapewniona przyszłość Longwood

1936-1946 W połowie lat trzydziestych Longwood wzrósł z pierwotnych 202 akrów do 926 dzięki zakupionym przez Pierre’a na przestrzeni lat nieruchomości. Oprócz ogrodnic-

W rzeczywistości miejsce to było bardziej drogim hobby niż firmą, która produkowała żywność dla gospodarza i jego pracowników. Wraz z utworzeniem Longwood, Inc. w 1914 roku Pierre zastanawiał się nad dalszym losem nieruchomości, który nastąpi po jego śmierci. W 1944 roku zmarła pani du Pont, a właściciel wrócił do swojego mieszkania w Wilmington odwiedzając Longwood tylko w weekendy. Paradoksalnie bardziej niż kiedykolwiek interesował się przyszłością tego miejsca, zwłaszcza że nie miał dzieci. Uważał natomiast, że ogrody to część dziedzictwa jego rodziny. W 1913 roku rząd wprowadził podatek dochodowy od osób fizycznych. W odpowiedzi na to Pierre zarejestrował Longwood w 1914 roku, aby utrzymać swoją farmę i ogrody w najlepszej możliwej sytu-

Stodoła Webb, 1929 r

od nie miała obfitego zaopatrzenia w wodę, ponieważ przy pomocy prądu wszystko było możliwe. Od 1925 do 1927 roku Pierre zbudował Ogród Wodny w nisko położonym, bagnistym miejscu na północny wschód od Wielkiego Jeziora Longwood. Inspiracją była Villa Gamberaia, niedaleko Florencji we Włoszech. Oryginał nie miał wielu fontann, ale wersja Longwood miała 600 dysz w dziewięciu oddzielnych wyświetlaczach, które strzelały z sześciu basenów z niebieskimi kafelkami.

która jednak nie martwiła du Ponta. Często mawiał, że same fontanny są łatwe do wybudowania, natomiast to efekt krajobrazu sprawia, że wrażenia są niesamowite. Budowa fontann została ukończona w połowie lat 30-stych. Było to pod koniec życia Pierre’a. Zdążył jednak jeszcze powstać owalny zegar analematyczny o wymiarach 30 na 36 stóp w miejscu, które obecnie jest ogrodem Topiary. W latach 1929-1930 skonstruował także kamienną wieżę kuranty Longwood o wysokości 61 stóp,

Villa Gamberaia niedaleko Florencji, Włochy, 1920 r

twa rolnictwo zawsze było równie ważne. Działalność ta znacznie zwolniła w czasie II wojny światowej. Wielu pracowników służyło w siłach zbrojnych, a 72-łóżkowy szpital ratunkowy został umieszczony w pomieszczeniach nad salą balową, na wypadek, gdyby społecz-

acji podatkowej natomiast Fundacja Longwood została utworzona w 1937 roku, aby utrzymać jego działalność charytatywną. Wreszcie w 1946 roku rząd uznał Fundację Longwood Gardens za ogród publiczny ze statusem zwolnionym od podatku. Było to odtąd miejsce

Konstrukcja umywalek fontannowych na otwartym powietrzu, 1926 r

Włoski ogród wodny Longwood w trakcie budowy, 1926 r

W tym samym czasie zainstalował 40-metrową fontannę odrzutową na końcu centralnego parku w Peirce’s Park. Mówi się, że pani du Pont mogła ją włączyć dla

ność tego potrzebowała. Pierre du Pont był człowiekiem, który starał się stworzyć samowystarczalną farmę, na której wykorzystywane były najnowsze techniki i metody.

PLUS 20 czerwca 2019

podobną do tej, którą widział we Francji. W 1956 roku oryginalne dzwonki zastąpiono elektronicznym carillonem 32-nutowym. W 2000 roku w Holandii powstał nowy caril-

do wyłącznego użytku publicznego w celach wystawienniczych, szkoleniowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Ciąg dalszy za tydzień…


45

REKLAMA

SPECJALIZACJA DR. GABRIELI:

• Nefrologia i Medycyna Ogólna. Opieka zdrowotna od nastolatków do seniorów • Badanie fizykalne i leczenie nadwagi • Cukrzyca • Nadciśnienie tętnicze • Choroby nerek, dializa oraz zapalenie dróg moczowych • Choroby reumatyczne oraz toczeń • Choroby wewnętrzne i profilaktyka • Tylko 20 minut od Garfield i Wallington (Exit 172 Garden State Parkway North)

Dr. Gabriela Wojnarska-Alvarez MEDICAL DOCTOR, BOARD CERTIFIED Specializing in Primary Care and Nephrology

DEVOTED TO PREVENTION AND SOLUTIONS 221 West Grand Avenue www.pcnmd.org • Montvale, NJ 07645 www.zocdoc.com Phone (201) 746-9333 • Fax (201) 746-9335 SM

PRIMARY CARE AND NEPHROLOGY

HOSPITAL AFFILIATIONS:

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


46

PLUS 20 czerwca 2019

REKLAMA


47

REKLAMA

Promocja na Fraxel

do końca czerwca w cenie $650.00

918 Clinton Avenue Irvington, NJ 07111 973-372-1100, 973-372-1101 fax. 973-372-0400 biuro: 908-474-1151 Zdzisław: 201-832-7338

ejs de mi w każ Polsce w

KONTENERY - MIENIE PRZESIEDLENIA Zakup samochodów na aukcjach w USA plus zniżka przy wysyłce

ut Wysyłka a

ce

c

t do Niemie

do Polski

Wysyłka au

od $600

od $750

Przesyłki z Polski: $80 m3

Gdynia

$150 m

3

do pozostałych miast w Polsce (cena powyżej 10m3 + odprawa w Polsce)

Wysyłka kosiarek, samochodów, motorów, łodzi, sprzętu budowlanego z załatwieniem wszystkich formalności celnych i dowozem do domu

auta, rzeczy, meble, itp. Gdynia - duży 40 - $1,950 Bremerhaven - duży 40 - $1,450 email: zdzislaw.lesniewski@gmail.com csg973@gmail.com

Z tym ogłoszeniem $100 TANIEJ

OFERTA DOTYCZY WYSYŁKI CAŁEGO KONTENERA

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


Profile for PLUS Media Group

Najnowszy numer Tygodnika PLUS w New Jersey  

Najnowszy numer Tygodnika PLUS w New Jersey  

Advertisement