a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

T YG O D N I K W N E W J E R S E Y I P E N S Y LWA N I I

19 marca 2020

nr 12 (620)

March 19, 2020

RAYMOND

ADWOKAT

RYDUCHOWSKI, ESQ., LLC WYPADKI 57 Locust Ave.,

Wallington, NJ 07057

tel. 201-355-4223

Auta, Domy, Życie str. 30

Tel. 201-790-1147

str. 11


2

PLUS 19 marca 2020

REKLAMA


4

PLUS 19 marca 2020

REKLAMA


REKLAMA

5

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


6 Najdroższe na świecie

Ekskluzywny garnitur dla biznesmena – cz.1

Mało kto wie, jak wyglądają piżmowół i wigoń. Prawie nikt nie zgadnie, gdzie można je spotkać. Tymczasem te dwa sympatyczne zwierzęta są szalenie cenne w sferze biznesu. Dlaczego? Bo z ich wełny robi się najdroższe garnitury świata. Światowi styliści i projektanci mody są pod tym względem zgodni. Ostatnim dniem, w którym wypada mężczyźnie założyć krótkie spodenki, są jego 12. urodziny. Od tego dnia awansuje on bowiem do ligi młodych dżentelmenów i nosić powinien wyłącznie długie spodnie. Analogicznie z chwilą założenia własnej firmy, kiedy to dobrze skrojony, ekskluzywny garnitur staje się już na zawsze drugą skórą. Dlatego warto zadbać, aby ta druga skóra była co najmniej tak wygodna, jak nasza własna. A to wcale nie jest takie pro-

PLUS 19 marca 2020

ste. Luksusowe garnitury nie kupuje się w sklepie. Nawet tym najdroższym. Luksusowe garnitury szyje się u renomowanego krawca na miarę. Wiadomo, że im krawiec słynniejszy, tym jego garnitury droższe. Jednak nie tylko to decyduje o cenie. Bardzo dużą rolę odgrywa materiał, z którego są uszyte. I tutaj wracamy do wspomnianego na początku piżmowołu i wigonia, których wełna uznawana jest w świecie mody za najdroższą i najbardziej ekskluzywną. Nie bez znaczenia są też dodatki, jak np. guziki, które można wykonać ze szczerego złota i na dodatek inkrustować diamentami. Właśnie w ten sposób powstają najdroższe garnitury świata. Oto trzy pierwsze pozycje z rankingu, który powinien znać każdy szanujący się biznesmen. Ciąg dalszy za tydzień...


Prawo w Polsce 7

Małżeństwo w/g obowiązującego aktualnie prawa - zasady ogólne Po wielu latach prac nad nowym prawem małżeńskim dyskusjach telewizyjnych i radiowych oraz licznych opracowaniach artykułów w prasie, w dniu 25 lutego 1964 r. uchwalono nowe prawo, tj. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, składający się z trzech tytułów: I. Małżeństwo, II. Pokrewieństwo i powinowactwo i III. Opieka i kuratela. Każdy tytuł podzielony był na Działy, Rozdziały i Oddziały. Kodeks był wielokrotnie nowelizowany, obecnie zawiera 184 art., plus przepisy wprowadzające 14 artykułów. Tytuł – Małżeństwo zawiera 61 artykułów. Nowy obowiązujący kodeks wszedł w życie 1 stycznia 1965 r. Nie udała się ideologizacja prawa małżeńskiego na wzór radziecki, pomimo takich prób nacisku na komisję. Ponieważ przedmiotem opracowania są sprawy małżeńskie, swoje opracowanie ograniczę tylko do prawa małżeńskiego unormowanego w aktualnym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Na wstępie zasady ogólne dotyczące praw i obowiązków małżeńskich. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Nie ma znaczenia pełniona funkcja przez małżonka ani fakt, że jeden z małżonków zajmuje się pracą zawodową, a drugi prowadzi gospodarstwo domowe. Małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia tzn. utrzymywania ze sobą więzi o charakterze duchowym,

fizycznym i gospodarczym. Wspólnota duchowa polega na wzajemnym pozytywnym stosunku uczuciowym małżonków, szacunku, zaufaniu, szczerości, lojalności, wyrozumiałości, uwzględnianiu osobistych potrzeb małżonka. Wspólnota fizyczna sprowadza się do utrzymywania współżycia płciowego, uwarunkowanego wiekiem oraz stanem zdrowia fizycznego i psychicznego każdego z małżonków. Wspólnota gospodarcza to wspólne prowadzenie przez małżonków gospodarstwa domowego i takie zaspokajanie potrzeb każdego z nich, żeby ich stopa życiowa była jednakowa. Obowiązek wzajemnej pomocy obejmuje wszelkie czynności faktyczne małżonka wspierające drugiego z małżonków w wykonywaniu przez niego jego praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. Obejmuje też wsparcie moralne współmałżonka. Dotyczy zarówno zwykłych czynności w gospodarstwie domowym, jak i pomocy w sytuacjach wyjątkowych, np. w razie choroby. Z obowiązkiem wzajemnej pomocy ściśle łączy się obowiązek współdziałania małżonków dla dobra rodziny. Współdziałanie to współuczestniczenie małżonka w przedsięwzięciach drugiego lub wspieranie ich własnymi działaniami. Obejmuje ono wszystkie czynności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania rodziny, w tym także dla właściwego wychowania dzieci, oraz powstrzymywanie się od zachowań, które mogłyby przynieść uszczerbek

PRAWO POLSKIE W USA

Zażalenia, Apelacje, Skargi Kasacyjne, Skargi do MTPCz TEOFIL GLEBOCKI, ESQ. FLC POLISH LAWYER’S OFFICE, LLC POLSKA KANCELARIA PRAWNICZA

19 Rodgers Place Clifton, NJ 07013 prawo@polishlaw.us | www.polishlaw.us

Posiadam uprawnienia do prowadzenia w USA praktyki prawniczej w zakresie prawa polskiego, wyd. przez SN Stanu NJ i w Polsce – OIRP, ORA, CCBE. Przyjmuję do prowadzenia i reprezentacji wszystkie sprawy na terenie całej Polski. Sporządzanie pism procesowych, poświadczeń notarialnych, Apostille Sprzedaż–kupno nieruchomości, przenoszenie i odzyskiwanie mienia w Polsce. Zapraszam codziennie po telefonicznym umówieniu się

tel: 973-977-2271

interesom rodziny jako całości i poszczególnym jej członkom. Małżonek w zasadzie nie może wymusić na współmałżonku wykonywania przez niego jego obowiązków. Jedynie w razie niewykonywania przez jedno z nich niektórych obowiązków, drugie z małżonków może wystąpić na drogę sądową z określonym żądaniem. Na przykład, jeżeli współmałżonek odmawia pomocy w zaspokajaniu potrzeb rodziny, drugi z małżonków może żądać takiej pomocy lub domagać się - gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu - ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające współmałżonkowi były w całości lub w części wypłacane do jego rąk. Niewykonywanie przez jedno z małżonków jego obowiązków niemajątkowych nie jest bezpośrednio zagrożone żadną sankcją. Naruszenie obowiązków względem małżonka może być natomiast uznane za przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego i mieć znaczenie przy orzekaniu winy za rozkład pożycia. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie

Teofil Głębocki Radca Prawny-Adwokat

o istotnych sprawach rodziny; w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Jeżeli małżonkowie nie potrafią podjąć decyzji, każdy z nich może zwrócić się do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny. Rozstrzygnięcie sądu rozwiązuje spór, zastępując zgodę jednego z małżonków. Ponadto małżonkowie pozostający w separacji mogą być zobowiązani do wzajemnej pomocy. Istnienie obowiązku wzajemnej pomocy małżonków w razie orzeczenia separacji zależeć będzie od konkretnych okoliczności i zasad współżycia społecznego, np. obowiązek pomocy będzie spoczywał na małżonku w razie ciężkiej choroby drugiego małżonka i braku możliwości uzyskania przez niego pomocy od innych osób, np. od wspólnych dzieci. Teofil Głębocki, Radca Prawny-Adwokat prawo@polishlaw.us

Tel: 973-977-2271

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


8 Weekend z PLUSem

Najstarsze domy w New Jersey Historia europejskiego osadnictwa na wschodzie Ameryki Północnej, mimo że obfituje w wiele wydarzeń, jest dość krótka. Dlatego też wszystkie pozostałości i pamiątki, nawet po najbardziej banalnych historycznych wydarzeniach, są tu pieczołowicie opisywane i oznaczane. W New Jersey nie mamy raczej zamków, pałaców, czy miast z murami obronnymi, na których tle można sobie robić pamiątkowe zdjęcia. Nie ma też zbyt wiele imponujących posiadłości, których tak wiele możemy zobaczyć w Nowym Jorku, Connecticut czy Rhode Island. Dlatego też w NJ zabytkiem może być nawet zwykły most czy drewniana stodoła. Mieszkańcy New Jersey mogą natomiast czuć pewną dumę z tego, że to właśnie na plażach Jersey Shore wylądował jeden z pierwszych europejskich odkrywców–Giovanni da Verrazzano. Stało się to w 1524 roku, ale do aneksji nowego lądu przez Europejczyków doszło dopiero w 1609 roku, kiedy to Henry Hudson pożeglował wzdłuż Newark Bay a wybrzeże, do którego przybił w imieniu króla Niderlandów, nazwał New Netherlands. Od tego czasu powstawać zaczęły małe wioski i kolonie handlowe, które po wiekach miały przekształcić się w Hoboken i Jersey City. Pierwszą oficjalną europejską osadą było Bergen, założone w 1660 roku a Jersey Shore szybko stało się niezmiernie popularne wśród odważnych i przedsiębiorczych przybyszów, którzy w Nowym Świecie widzieli dla siebie szansę na nowe, lepsze życie. I tak w 1692 roku założone zostało Cape May, w 1694 roku Salem i Burlington a w 1686 roku– Gloucester. Najwyraźniej w XVII wieku naprawdę przykładano się do budowy domów, bo wiele z budynków z tamtych czasów…wciąż stoi! Oto najstarsze i najciekawsze z nich:

Andrews-Bartlett Homestead , ok 1699, Tuckerton Seaport , NJ

Nie dajcie się zwieść mizernej kondycji tego domostwa..Niestety nie wszystkie stareńkie domy dostały stanowe lub prywatne wsparcie finansowe. Dawna siedziba Mordecea Andrewsa powstała w końcu XVII wieku jako dość skromna, typowa dla tamtych czasów, dwupokojowa chatka. Dopiero w 1824 roku niejaki Nathan Bartlett dosłownie obudował pierwotną konstrukcję, znacznie ją powiększając. Ta właśnie „obudowana” część budynku uznawana jest dziś za najstarszy budynek w całym Ocean County.

Revell House, 1685, 213 Wood Street, Burlington, NJ

Ten urokliwy domek niesie ze sobą ciekawą historię. Otóż zbudowano go dla producenta…alkoholi

PLUS 19 marca 2020

George’a Hutchinsona. Jednak to nie procenty uczyniły ten skromny ceglany budynek nieśmiertelnym, a wzmianka o nim poczyniona w swoich pamiętnikach przez … Benjamina Franklina. Ponoć Franklin w drodze do Filadelfii spóźnił się na łódź i zmuszony był zatrzymać się

w osadzie. Zirytowany spytał o możliwość noclegu spotkaną po drodze sprzedawczynię pierników, która niewiele myśląc, zaproponowała mu schronienie w swoim domu. Czy Franklin na pewno spędził noc w Revell House, nie wiadomo do końca–tak czy siak, domek od dawien dawna nosi przydomek Gingerbread House.

Chew-Powell House, 1688, Good Intent Road, Blenheim

Ten skromny dom utrzymany w stylu kolonialnym jest pierwszą inwestycją budowlaną Jamesa Whitalla–właściciela wspaniałego (choć popadającego w ruinę) Whitall Mansion. Dziś dom jest zamieszkały przez prywatną rodzinę (chapeau bas, siedemnastowieczni budowlańcy). Co ciekawe, znajduje się on tuż obok Chew-Powell-Wallens Burying Ground–najstarszego cmentarza w Gloucester Township. Spoczywają tu szczątki pierwszych europejskich osadników, żołnierzy Wojny o Niepodległość oraz Wojny Secesyjnej, oraz Indian z plemienia Lenape.

Nothnagle Cabin , 1640, 406 Swedesboro Road, Gibbstown

Ten domek naprawdę wyglą-

Bezpłatny Tygodnik Polonijny REDAKCJA 63 Union Blvd, Wallington NJ 07057 Tel: 973-928-3838, 973-928-3839 Fax: 973-883-0762 info@tygodnikplus.com REDAKTOR NACZELNA Katarzyna Ginsburg katarzyna@tygodnikplus.com ZESPÓŁ REDAKCYJNY Justyna Mróz Urszula Luty Fred Rubin Zuza Ducka STALE WSPÓŁPRACUJĄ Elżbieta Baumgartner Grażyna Torbus Mirosława Skowrońska Józef Kołodziej Grzegorz Kogut Andrzej Kulka PROJEKT GRAFICZNY i DTP Jacek McFrey REKLAMA I MARKETING Tel: 973-928-3838 reklama@tygodnikplus.com WYDAWCA

da na swoje lata–co zresztą tylko dodaje mu uroku! Nie jest to dom, ale właściwie budynek gospodarski (kiedyś wyrabiano tu nabiał i skrajano mięso) a swoją wyjątkowość zawdzięcza metodzie, jaką został zbudowany. Otóż Nothangle Cabin stanowi przykład tradycyjnej skandynawskiej techniki budowlanej. Wedle legendy budynek miał być wzniesiony przez imigrantów z Finlandii. Warto go zobaczyć, bo jego obecni właściciele–Harry i Dorris Rinkowie–utrzymują go w znakomitym stanie, stosując w tym celu tradycyjne metody sprzed ponad 300 lat! Zuza Ducka

PLUS Media Group Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie w całości lub częściowo grafiki lub tekstu z reklam wykonanych przez PLUS jest surowo zabronione. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie również prawo do odmówienia druku reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju porady i wskazówki zawarte w artykułach sponsorujących. All design and artwork created by PLUS is a sole property of the publisher. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. The publisher accepts no liability for any material supplied by advertisers (including text, reproduction and illustrations) and advertisements printed

Adres internetowy www.tygodnikplus.com www.plusweekly.com ©2007-2019 PLUS Media Group, Corp.


Podróże z Eagle Knights 9

Syberia i mongolskie klimaty... – cz.33

Odpuszczamy nasze oryginalne miejsce docelowe, czyli miejscowość Karakorum i postanawiamy odbić na północ w kierunku jeziora Chöwsgöl Nuur, zwanego także Małym Bajkałem. Dzięki takiej modyfikacji naszej pierwotnej trasy ucinamy znaczny odcinek drogi i być może, uda nam się dzięki temu wyrobić w założonej początkowo ramie czasowej, tym bardziej, że opóźnienie absolutnie nie wchodzi w grę, gdyż każdy

a skończywszy na rzeczach, które do dziś nie wiem jak się nazywały albo z czego były zrobione... W każdym bądź razie, przystawki były dość smakowite i bardzo nam się przydały, gdyż danie główne, które w zamyśle miało prawdopodobnie być mięsem, w rzeczywistości, zgodnie z mongolskim zwyczajem składało się głównie z pieczonych kawałków łoju. O ile dla miejscowych jest to normalny składnik tutejszej kuch-

Ostatni rzut oka na Ałtaj.

Podczas gdy nasza trójka szykuje się powoli do drogi, w równie leniwym tempie z ałtajskich zakamarków wyłaniają się kolejne motocykle poszczególnych odłamów i frakcji, składających się na całość naszej wyprawy, aczkolwiek do kompletu wciąż brakuje nam znacznej liczby pogłowia. Mimo, iż „GS Team” oraz dwa „KLR’y” dają się zauważyć bez konieczności użycia lornetki, niemniej gołe oko wciąż nie jest w stanie sprostać odnalezieniu brakującej reszty. W końcu dociera do nas cynk SMS’em, że kierownictwo wyjazdu ostatniej nocy nie dotarło jednak do celu i wraz z pozostałą częścią brygady nocowali jakieś 60km przed Ałtajem. Namierzywszy zatem całkiem nieźle wyglądającą restaurację zasiadamy do stołu oraz czekamy, aby naradzić, co też przyjdzie nam czynić dalej. Po skompletowaniu całego kolektywu okazuje się, iż część ekipy zaczyna powoli wymiękać. Jako, że organizatorzy naszej wycieczki jeszcze nigdy w Mongolii nie byli, nasza wyprawa miała być niejako rozpoznaniem terenu i miała na celu zwiad i generalnie przetarcie

szlaków. Nic więc dziwnego, iż dla niektórych trasa okazała się zbyt ambitna oraz wymagająca, zarówno pod względem dystansu oraz być może zbyt krótkiego na pokonanie go czasu, jak również w aspekcie napotkanych i z pewnością niełatwych nawierzchni, warunków jazdy i stopnia trudności oraz czasochłonności przemierzania poszczególnych odcinków. No ale cóż się dziwić, skoro na mapie zaznaczona grubą czerwoną linią droga krajowa, zwykle zamiast oczekiwanej szosy oferowała wiązkę luźno biegnących obok siebie i przeplatających się nawzajem dróg gruntowych. Przy tym nierzadko okazywało się, iż wybrana spośród kilku ścieżek trasa zbaczała coraz bardziej z wyznaczonej przez GPS drogi i zaczynała prowadzić nas gdzieś nie wiadomo gdzie... Korekta kursu natomiast sprowadzała się zwykle do jazdy na przełaj i szukania tej właściwej dróżki, która mniej więcej pokrywała się z mapą. Oczywiście nie brakowało również szlaków w ogóle nie zaznaczonych na żadnej mapie. Biorąc to wszystko pod uwagę, zapada decyzja o zmianie planów.

Wystrój restauracji też całkiem niczego sobie... Wrota piekieł czy drzwi do ubikacji? W sumie na jedno wychodzi...

(oprócz organizatorów transportu-

ni, nam wyszperane w tej stercie,

Mongolskie jadło.

Ruszamy! Wyjazd z miasta to ostatni na dziś kawałek asfaltu.

jących motocykle z powrotem do Polski) musi zdążyć na swój samolot do domu. Obradom na szczęście towarzyszyła całkiem niezła wyżerka. Zaskakująco, znów trafiła nam się tu całkiem przyzwoita restauracja. Oprócz głównego dania na stół zawitała cała armada rozmaitych przekąsek, począwszy na sałatkach

nieliczne oraz mikroskopijnych rozmiarów kawałeczki mięsa trafiały się jak ślepej kurze ziarno. Ciąg dalszy za tydzień… Grzegorz Kogut

www.motokogut.com EAGLE KNIGHTS www.eagleknights.org

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


10 Ubezpieczenia bez tajemnic

Poradnik - jak wybrać dobrego ubezpieczyciela? Analizowanie wielu czynników, które wpływają na wysokość cen ubezpieczeń, jest możliwe dzięki rozwojowi technologii. Używane do niedawna podstawowe parametry – miejsce zamieszkania, pojemność i zwyżka za młodego kierowcę – zostały rozszerzone o kilkanaście dodatkowych – wiek, doświadczenie, stan cywilny, dzieci, płeć, deklarowany przebieg samochodu, rodzaj paliwa, miejsce parkowania itd. Mimo pewnej uciążliwości związanej z liczbą pytań zadawanych przez ubezpieczycieli powinien być to dobry kierunek. Na naszym rynku ubezpieczeniowym pojawia się dużo nowych firm. Każda ma atrakcyjną ofertę, ciągle pojawiają się nowe promocje, wszystko po to, aby pozyskać nowych klientów oraz utrzymać starych. Jak wybrać dobrego ubezpieczyciela? Czy wysokość składki jest najważniejsza? Może jest coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę?

PLUS 19 marca 2020

1. Musimy określić swoje potrzeby, oczekiwania i możliwości.

Na początku powinniśmy zdecydować, jaka ochrona jest nam potrzebna. Czy potrzebujemy okrojonego ubezpieczenia, czy może rozszerzonej wersji. Trzeba się liczyć również ze znaczną różnicą w cenie.

2. Sprawdź firmę ubezpieczeniową.

Aby poznać danego ubezpieczyciela, najprościej jest poszukać dobrego i licencjonowanego agenta, który pomoże nam przy jego wyborze. Firmy ubezpieczeniowe na swoich stronach zamieszczają informacje o swojej działalności. Warto w tej sytuacji zwrócić uwagę na: doświadczenie oraz znajomość amerykańskiego rynku. Przy szukaniu informacji o danym ubezpieczycielu będzie pomocny agent, który zna się na tematyce ubezpieczeniowej. Te opinie mogą być niezbędne, ale wyboru należy dokonać samemu, ponieważ tyle jest opinii co osób je wyrażających.

Warto sugerować się większością.

3. Należy porównać oferty.

Jeśli określiliśmy już swoje potrzeby oraz mamy listę ubezpieczycieli możemy przystąpić do porównywania ofert. Zanim udamy się do biura lub zdecydujemy się na zakup polisy, należy zastanowić się nad jeszcze kilkoma kwestiami: •  od czego zależy wysokość składki, •  w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, •  jakie dodatkowe opcje możemy dokupić, •  jaki jest poziom ochrony, •  jakie zdarzenia podlegają ubezpieczeniu, •  za co otrzymamy odszkodowanie. Przy wyborze ubezpieczyciela najczęściej sugerujemy się kosztem polisy. Kierowanie się wyłączne ceną nie jest rozsądne, ale jak

najbardziej wskazane. Jeśli jednak cena będzie jedynym argumentem za lub przeciw można pominąć inne ważne aspekty. Warto porównać kilka ofert. Choice International Agency oferuje przystępne ceny dla każdego klienta, chroniące bez względu na skalę przedsięwzięcia. Ponieważ mamy doskonałe kontakty z największymi firmami ubezpieczeniowymi, możesz mieć pewność, że znajdziemy ubezpieczenie, jakiego potrzebujesz. Żeby dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń samochodowych, skontaktuj się z naszym biurem telefonicznie lub osobiście. Warto przypomnieć, że Royal Crown Realty, której brokerem od wielu lat jest Pani Grazyna Torbus, zajmuje się również sprzedażą i kupnem domów oraz innych nieruchomości, w tym budynków komercyjnych. Bardzo prosimy szczegółowe pytania kierować bezpośrednio do CHOICE INT. AGENCY I ROYAL CROWN REALTY 348 Main Ave Wallington, NJ 07057 lub pod nr telefonu 973-773-7448. Grażyna Torbus


11

REKLAMA

NORTH EAST LASER VEIN INSTITUTE

LECZENIE I DIAGNOSTYKA ŻYLAKÓW, OPUCHLIZNY I OWRZODZEŃ 38 Oak St, Suite 5A 1031 McBride Avenue Ridgewood, NJ 07450 Woodland Park, NJ 07424

201-445-4410

RAYMOND

RYDUCHOWSKI, ESQ., LLC

Twój Solidny Adwokat

Uprawnienia w New Jersey, New York, Pensylwanii

973-256-4880

NOWY ADRES

Posiadamy wyłącznie certyfikowanych i doświadczonych lekarzy, którzy traktują Twoją opiekę i zdrowie priorytetowo!

57 Locust Ave., Wallington, NJ 07057 Parking z tyłu budynku For GPS use 226 Hayward Place

Tel. 201-790-1147 www.ryduchowskilaw.com

Pomożemy Ci odzyskać piękne, zdrowe nogi! Przyjazna atmosfera w gabinecie Akceptujemy wszystkie ubezpieczenia łącznie z Medicare Oferujemy także Med Spa Services

Darmowe badanie na żylaki z USG w każdy poniedziałek od 10:00 do 16:00 w Ridgewood. Zadzwoń już dziś by umówić wizytę.

Oferujemy leczenie żył na twarzy, rękach i klatce piersiowej. Zobaczysz, jak twoje żyły znikają, gdy zaczniesz z nami leczenie.

Skleroterapia - zabieg usuwania żylaków SculpSure - nieinwazyjna reedukacja tkanki tłuszczowej Viora – napinanie skóry Po polsku Laserowe usuwanie owłosienia dzwoń soboty Wypełniacze: Botox i Xeomin oraz w czwartki Spa services oferuje: Oczyszczania skóry, Microneedling, mikrodermabrazję i masaże.

WYPADKI I URAZY CIAŁA

(oplata TYLKO po wygranej sprawie)

SPRAWY RODZINNE

• Rozwody (Ze zgodą i bez zgody współmałżonka) • Alimenty • Podział majątku małżeńskiego

SPRAWY KRYMINALNE

t mówi Adwoka polsku o biegle p

SPRAWY SĄDOWE TESTAMENTY/SPRAWY SPADKOWE

• Areszty IMIGRACJA (WSZYSTKIE STANY) • Jazda pod wpływem alkoholu(DWI) • Zielona Karta, Obywatelstwo, • Przemoc w Rodzinie Deportacja • Mandaty • Kradzieże/Pobicia

LIVINGROOMS *DINING ROOMS * BEDROOMS * KIDS * TV ROOMS * MATTRESS * RUGS * WARDROBES * STORAGE BEDS * OFFICE

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


12 Poradnik imigranta

ABC Imigranta – Informacje Praktyczne Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w miesiącu marcu 2020 Pierwsza preferencja: Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat.....................10/08/2013 Druga preferencja: A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów............................................................................DOSTĘPNE B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów................................09/22/2014 Trzecia preferencja: Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami...................................11/22/2007 Czwarta preferencja: Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:........................................07/01/2006

Refleksje z okazji minionego Dnia Kobiet Według danych zebranych przez organizację Immigration Policy Center, okazuje się, że ponad 20 milionów imigrantów mieszkających legalnie w Stanach Zjednoczonych to kobiety i dziewczynki. Urodzone w innych krajach imigrowały do USA, mieszkają tu i pracują, znacznie zasilając ame-

PLUS 19 marca 2020

MIROSŁAWA SKOWROŃSKA

KONSULTACJA I POMOC W SPRAWACH IMIGRACYJNYCH SPONSOROWANIE, PRZEDŁUŻANIE WIZ, OBYWATELSTWO

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Sądy federalne, wyższe i miejskie Asysta w szpitalach i urzędach, tłumacz w Urzędzie Imigracyjnym Profesjonalne tłumaczenie dokumentów i tekstów. Pełnomocnictwa, pisma, legalizacja dokumentów, klauzula Apostille

WNIOSKI SĄDOWE•ROZWODY

DORADZTWO W SPRAWACH RENT I EMERYTUR. Długoletni staż pracy wśród Polonii amerykańskiej.

Biuro: 973-614 9950, Komórka: 201-755 9718, fax: 973-777 7372 e-mail: slawkatransl@gmail.com 109 Wallington Ave., Wallington, NJ 07057

rykański rynek pracy i napędzając ekonomię. Liczebnie przeważają mężczyzn – imigrantów. Do Stanów Zjednoczonych przybywają najczęściej, jako beneficjentki petycji rodzinnych, a połowa z nich ubiega się potem o amerykańskie obywatelstwo. Np. w środowisku Wietnamek imigrujących do Ameryki o obywatelstwo stara się aż 75%. Z sondaży wynika, że główną motywacją kobiet ubiegających się o obywatelstwo jest wiążące się z tym poczucie bezpieczeństwa, prawo do głosowania i niepodważalne prawo do życia w Stanach Zjednoczonych, oraz strach przed ewentualnym rozdzieleniem ich od dzieci, gdyby miałaby im grozić deportacja. Ponad jedna czwarta kobiet-imigrantek posiada wyższe wykształcenie, a przodują tu kobiety z Indii, Filipin i Chin. Do Ameryki przybywa więcej kobiet z dyplomami szkół wyższych niż mężczyzn. Kobiety urodzone poza Ameryką stanowią 15 procent wszystkich kobiet pracujących w USA, w wieku powyżej 16 lat. Pomimo że pracujące imigrantki nie górują nad rodowitymi Amerykankami liczebnie, to jednak wygrywają w kalkulacjach

procentowych. W swoich środowiskach, kobiety pochodzące z Filipin, Salwadoru, Wietnamu, Dominikany i Gwatemali procentowo przeważają na rynku pracy rodowite Amerykanki. Imigrantki pracują we wszystkich zawodach, wiele z nich znajduje pracę w zawodach usługowych, biurach i działach sprzedaży, ale jedna trzecia z nich zajmuje stanowiska menedżerskie. Okazuje się, jednak, że pomimo ich ciężkiej pracy i osiągnięć, zarabiają mniej niż urodzeni poza Stanami mężczyźni i mniej niż urodzone w USA kobiety. Najwięcej zarabiają Hinduski, a najmniej Meksykanki, które stanowią aż jedną czwartą pracujących imigrantek. Najmniejszy procent zatrudnienia spośród imigrantek wykazują Kanadyjki, ale też jest ich tutaj najmniej. Nie wiem, czy pokusił się ktoś, aby przeprowadzić sondaże i podliczyć, oraz sklasyfikować pracujące w Ameryce Polki, ale jestem pewna, że nie musiałyby się wstydzić i nie znalazłyby się na końcu żadnej z list. W końcu nie bez podstawy utarło się, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Mirosława Skowrońska, slawkatransl@gmail.com


REKLAMA

13

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


14

PLUS 19 marca 2020

REKLAMA


REKLAMA

15

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


16 Sylwetki sławnych Polaków

Sławomir Dobrzański

Pianista, nauczyciel akademicki w USA– cz.1 Wszechstronny pianista o szerokim repertuarze Sławomir Dobrzański jako solista i kameralista często występuje w Azji, Europie, Ameryce Południowej oraz w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Niedawno wydał całą muzykę fortepianową Marii Szymanowskiej (1789–1831) dla wytwórni Acte Prealable w Polsce. Jako solista występował w Polsce, Niemczech, na Litwie, Ukrainie, Słowacji, w Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Macedonii, Francji, Chinach, Tajwanie, Korei Południowej, Meksyku, Ekwadorze, Peru, Paragwaju, Argentynie, Brazylii, Kanada, Indie, Indonezja i całe Stany Zjednoczone. Brał udział w „Festiwalu fortepianu na rzece Potomac”, „Festiwa-

PLUS 19 marca 2020

lu Mozarta” w Poznaniu, „Festiwalu Chopinowskim” w Antoninie, Polska, „Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień”, Festiwalu Polskich Pianistów w Słupsku, „Festiwalu Chopinowskim Hawaii ”,„Chopin & Friends Festival ” w Nowym Jorku,„Chopiniana „Festival w Buenos Aires, Argentyna, Darmstadt Festival of New Music w Darmstadt, Niemcy,„Music Gettysburg! ” Festiwal w Gettysburgu, „El Paso Chopin Music Festival”, Narodowy Festiwal American Liszt Society w Lincoln, Nebraska, Festiwal Chopinowski w Miami, Floryda, Festiwal „Athena” w Murray, Kentucky, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny KWU w Salinie, KS, i Festiwal Karola Szymanowskiego w Pekinie, Chiny. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz University of Connecticut, gdzie uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w 2001 r. Jego głównymi nauczycielami są Jadwiga Orzechowska, Regina Smendzianka, Andrzej Dutkiewicz, Jerzy Roma-

niuk, Jerzy Maciejewski , Kajetan Mochtak, Jack Winerock, Zelma Bodzin i Neal Larrabee. Uczestniczył również w kursach letnich w Szwajcarii i Polsce, gdzie uczył się gry na fortepianie u Malcolma Fragera, Mieczysława Horszowskiego i Victora Merzhanova. Dodatkowo skorzystał z sesji coachingowych z Niną Tichman w Moguncji w Niemczech i Janem Gorbatym w Nowym Jorku. Ciąg dalszy za tydzień...


Sprawy Polaków 17

Casa Rest Storage Bed

$599 Royal Home 3pc Sectional

Największy wybór dywanów w NJ

0% Financing

$1899 Armada Burgundy Sofa and Loveseat

(*Credit check required and restrictions may apply*)

15% OFF 1500 Main Ave Clifton, NJ 07011 973.546.2123 Sweethomestores.com

Proszę przedstawić kupon przy wejściu do sklepu

$999 tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


18 Poradnik sukces

Czy twój małżonek ukrywa pieniądze? Problemy finansowe często prowadzą do kryzysów w małżeństwie, a bywają one pogłębiane przez brak otwartości i dobrej komunikacji. Jeżeli np. mąż ukrywa pieniądze, to w razie rozwodu żona dostanie mniej, niż się jej należy. W jeszcze gorszej sytuacji jest ktoś w wolnym związku, gdyż partner po prostu może odejść w siną dal, zostawiając partnerkę bez grosza i z długami.

Przykład z życia

Ojciec pewnej rodziny przez 15 lat odprowadzał po cichu wszystkie swoje pieniądze na konto matki w Polsce. Dom natomiast kupił na nazwisko żony i obciążył go dwiema pożyczkami hipotecznymi. Środki pobrane jako home equity loan rzekomo zainwestował na przyszłość. Kobieta utrzymywała rodzinę ze swojego wynagrodzenia, mąż dokładał się z rzadka, mówiąc, że oszczędza i robi korzystne lokaty. Pewnego dnia kupił bilet do Polski w jedną stronę, o czym żona dowiedziała się przez przypadek od znajomych. Zostawił ją i dwójkę dzieci bez oszczędności, tylko z zapożyczonym po brzegi domem i ratami, którym kobieta nie była w stanie sprostać sama. Po sprzedaży domu i spłaceniu pożyczek nie zostało kobiecie nic. Mąż nie był nawet zainteresowany uzyskaniem formalnego rozwodu. Aby unikać uogólnień, traktuję męża jako stronę, która próbuje chować pieniądze, choć jest oczywiste, że tajemniczy mogą być zarówno mąż, jak i żona. 

Podział majątku w razie rozwodu

Rozchodząca się para przeważnie dąży do rozwodu. Małżonkowie sami mogą ustalić podział majątku, ale jeżeli nie zdołają dojść do porozumienia, zadecyduje za nich sąd zgodnie z przepisami stanowymi. W najprostszym przypadku sąd może pozwolić małżonkom na zatrzymanie ich indywidualnego mienia (własność wyłączna, którą wnieśli do małżeństwa lub otrzymali jako darowizny czy spadek w czasie jego trwania), a wspólny dorobek podzieli po połowie. Dostęp do majątku w razie rozwodu jest regulowany przez prawo stanowe. Na przykład, w stanie Nowy Jork każde

PLUS 19 marca 2020

z małżonków ma dostęp do wspólnych kont przed rozwodem, ale nie po jego rozpoczęciu, bowiem pozew rozwodowy zawiera zakaz transferów aktywów (Automatic Temporary Restraining Order). ATRO zabrania nie tylko opróżnienia wspólnych kont, skrytek bankowych, lecz także zaciągnięcia pożyczek pod zastaw wspólnego majątku (np. domu) oraz zmiany beneficjentów polis ubezpieczeniowych. Porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem o swojej indywidualnej sprawie.

Jak pieniądze bywają ukrywane

Przykład podany na początku artykułu jest ekstremalny i może dziwić: dlaczego kobieta zgadzała się na taki układ i nie rozszyfrowała intencji męża? W większości przypadków sytuacja nie jest tak oczywista. Oto jak mąż (czy żona) może chować pieniądze: Składać gotówkę do skrytki bankowej. Przyjrzyj się, czy mąż ma skrytkę bankową: bank raz w roku pobiera opłatę, więc obciążenie znajduje się na wyciągu z konta. Posiadanie skrytki na jedno nazwisko jest nieroztropne, bowiem po śmierci właściciela dostęp do skrytki dla małżonka jest utrudniony. Wywozić do Polski czy zagranicę. Mąż może mieć konto poza amerykańską jurysdykcją, w Polsce czy w innym kraju. Przepisy nakazują deklarowanie zagranicznych kont na amerykańskim zeznaniu podatkowym. Ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych (FATCA) oraz umowa Polski ze stanami na temat implementacji tej ustawy utrudnia ostatnio chowanie środków za granicą. Więcej w książce pt. „Jak chować pieniądze przed fiskusem”. Kupować cenne rzeczy, które mogą być łatwo przeoczone na zestawieniu majątkowym. Przykładem może być złoto, biżuteria, a także kolekcje (znaczki, monety), cenne obrazy czy antyki. Dzieląc majątek, możesz nawet nie przypuszczać, że kilka albumów starych znaczków jest wartych więcej niż dom. Nadpłacić wierzycielom albo Urzędowi Podatkowemu. Jeżeli twój mąż przedpłaci nadmiernie podatki za przyszły rok, to dostanie ich zwrot w przyszłym roku, po zatwierdzeniu

rozwodowego podziału majątku. Opóźnić wynagrodzenie czy premię w pracy do przyszłego roku. Przez to jego przychód za dany rok, gdy się rozchodzicie, będzie mniejszy. Przenieść inwestycje na nazwisko członka rodziny czy biznesowego partnera. Mąż może planować, by po rozwodzie majątek ten ponownie przenieść na jego nazwisko. Jeżeli twój małżonek chowa pieniądze od lat, to ich lokalizacja będzie bardzo trudna, wręcz niemożliwa, a w sądzie to ty masz obowiązek udowodnienia stanu majątkowego rodziny, żeby otrzymać część, która ci się należy.

Jak rozpoznać ukrywanie pieniędzy

Uważaj na nowe konta. Przyjrzyj się korespondencji przysyłanej tylko na nazwisko męża. Może jest to oznaką nowego konta albo nowej karty kredytowej. Nie powinnaś listów otwierać, ale zauważ nazwę banku. Czy w szufladach męża nie ma odcinków bankowych wskazujących na transakcje w bankomatach tego banku? Czy mąż ma własną skrytkę na poczcie? To zły znak. Z pewnością wyciągi z jego indywidualnych kont są tam przesyłane. Przyglądaj się transakcjom na kartach kredytowych. Mąż może dokonywać dla siebie kosztownych zakupów czy inwestycji albo przekazywać pieniądze za granicę (np. przez Western Union), a należnością obciążać domowy budżet. Sprawdź bankowe transakcje

w sieci, potwierdzenia zakupów wysłane mailem, korespondencję sugerującą, że mąż ma konto np. w PayPal czy u internetowego maklera, o którym nic nie wiesz. Pytaj, gdy widzisz wypłaconą większą kwotę gotówki. Zapoznaj się z rodzinnymi inwestycjami. Jeżeli rodzinne pieniądze pompowane są w jakieś lokaty, powinnaś koniecznie wiedzieć, jakie są finansowe instrumenty i gdzie są trzymane. Inwestycyjne konta powinny być zarejestrowane na obydwa nazwiska i mieć wyznaczonych spadkobierców (beneficiaries). Uwaga: Samodzielne prowadzenie części swoich spraw nie koniecznie jest nieuczciwe. Szczególnie ludzie będący w drugim związku małżeńskim wolą zachować finansową niezależność. W takim przypadku należy otwarcie omówić swoje wzajemne oczekiwania i podzielić finansowe obowiązki. Nieuzasadnione podejrzenia mogą zrujnować twój związek.

Jak zapobiec problemom

Nawet jeżeli nie masz małżeńskich problemów i uważasz je za stabilne, zastanów się nad następującymi kwestiami. Czy otwarcie traktujecie sprawy finansowe rodziny? Czy dałabyś sobie sama radę, gdybyś z jakiegoś powodu nagle została sama? Zacznij uczestniczyć w podejmowaniu finansowych decyzji. Jeżeli papierkowe i finansowe sprawy twojej rodziny są dla ciebie czarną magią, to zacznij się ciąg dalszy na str. 36

Czy masz pieniądze w Polsce? Polskie banki pytają o twój numer Social Security FATCA, Euro-FATCA, CRS. Jak polskie banki donoszą na ciebie. Jak nie narazić się IRS. Wyjaśnienia w książce: “Jak chować pieniądze przed fiskusem. Podręcznik agresywnej gry podatkowej”. $50 + $5 na przesyłkę. “Podręcznik ochrony majątkowej. Jak zabezpieczyć majątek przez urzędami, Medicaid, wierzycielami, exmałżonkiem, fiskusem i innymi wścibskimi”. $50 + $5. Również: „Powrót do Polski” – finansowe i prawne dylematy amerykańskich reemigrantów. $30 + $5. Autor: Elżbieta Baumgartner. Książki są uaktualnione na rok 2020 i dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, oraz od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718-224-3492.

www.PoradnikSukces.com


19

REKLAMA

AlexAutoExport.us

TERAZ MY WYSYŁA TEŻ DO WY! WARSZA

Przesyłamy również auta do Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier 1700 W Blancke, St Linden, NJ 07036 • (973) 508-6097

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


20 Na wesoło

Gabinet

DENTYSTYCZNY

środy czwartki soboty

Tel/Fax:

908-810-0076 www.dentalnewjersey.com

Małgorzata Wiwart-Truszkowska D.D.S.

go4dentist.com

POLSKA DENTYSTKA w Union I. Badzelewicz, DDS, PhD 1961 Morris Ave, B-7, Union, NJ 07083

dentystyka

Leczy: Próchnicę, Paradontozę, Leczenia kanałowe RCT,

ogólna i kosmetyczna 1277 Main Ave, Clifton, NJ

Korony Mostki Licówki

Tel.: 973-478-6123 646-784-0096

Protezy

Telefony działają przez 24h/dobę

* Znany psychiatra został zaproszony na konferencję organizowaną przez Narodową Ligę Kobiet. Po prelekcji jedna z organizatorek podeszła i zapytała: - Proszę mi powiedzieć doktorze, w jaki sposób rozpoznaje pan chorobę psychiczną u osoby zachowującej się normalnie? - Nic prostszego. Zadaje się łatwe pytanie na które każdy powinien odpowiedzieć. Jeśli nie odpowie, należy taką osobę natychmiast odizolować. - Jakie to pytanie? - Kapitan Cook odbył trzy wyprawy wokół ziemi i umarł w trakcie jednej z nich. Która to była? Kobieta zamarła i zaczęła się śmiać zażenowana: - Wie pan co doktorze? Nie mógłby pan zadać mi innego pytania? Musze się przyznać, iż nigdy nie byłam zbyt dobra z historii.

* Wielki pożar w całej kamienicy.

PLUS 19 marca 2020

Małżeństwo wybiega z płonącego budynku. Żona zwraca się do męża: - Wiesz, Zdzisiek, po raz pierwszy od 20 lat wychodzimy gdzieś razem...

* Chłopak mówi do swej dziewczyny: - Ale będziemy mieli super walentynkowy wieczór. Mam trzy bilety do kina! - Po co nam trzy? - Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej siostry.

* Poradnia małżeńska. Przed biurkiem siedzi dość nerwowa para. - Na czym polega państwa problem? – pyta psycholog. - Bo żona nie daje mi... – zaczyna mąż. - Uch, ty jełopie zakłamany! – przerywa żona – Ja ci nie daję?! Ja, ja?! Teraz to ci łózko w głowie, co?! - ...nie daje mi dojść... - O ty! Ja ci dojść nie daję?! Jak ty

masz niby dojść, impotencie z dziada pradziada, hipokryto ty?!?!? - ...do słowa.

* Rozmawiają dwie przyjaciółki: - Już nigdy nie pójdę z mężem na ryby. - Co się stało? - Początek był fatalny. Za głośno rozmawiałam, nie umiałam założyć przynęty, za wcześnie podcięłam rybę... - Co było potem? - Tragedia! Złowiłam trzy razy tyle ryb, co On.

* Na policji dzwoni telefon: -Proszę szybko przyjechać,obcy kot jest jest w naszym mieszkaniu! -Ależ droga pani,to nie jest przeciez powód,żeby do nas dzwonić! -To sprawa życia i śmierci,tu mówi papuga!

*

Żona czyni wymówki mężowi: - Znowu idziesz do klubu z kolegami, a przecież dobrze wiesz, że w przyszłym tygodniu musimy zapłacić ratę za meble... - Nie bój się, do tego czasu wrócę.

* Na lekcji nauczyciel pyta Jasia: - Widziałeś kiedyś żywą sarenkę? - Tak w telewizji. - A w lesie?- chce dowiedzieć się nauczyciel - Nie, my nie zabieramy telewizora do lasu- odpowiada chłopczyk

* Do leżącego na ławce pijanego mężczyzny podchodzi policjant i mówi : - Panie, co to? Hotel? Na co pijany mężczyzna: - A co ja informacja turystyczna jestem?

*


21

REKLAMA

www.precisionjeep.com

Zbigniew Zawistowski wraz z rodziną zaprasza do swojego salonu samochodowego

Sylvia Zawistowska

Posiadamy w ofercie ponad 300 nowych i 70 używanych samochodów! Sprawdź nasze oferty!

Mówimy po polsku

Odwiedź nas 24/7

precisionjeep.com

*Dotyczy wybranych modeli, po więcej informacji skontaktuj się z dealerem. Ceny zawierają wszystkie koszty płatne przez klienta, oprócz opłat dokumentacyjnych i podatków. Programy mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia są wykorzystane w celu reklamowym. Nie ponosimy błędów za błędy w publikacji.

Zadzwoń do Janusza

23

973-838-6808 wew. 220

973-838-6808

287

Kupuj u nas! Gwarantujemy najlepszą ofertę! BEZPŁATNY TRANSPORT DLA PACJENTÓW

Dbamy o Twój

BEZPŁATNY TRANSPORT DLA PACJENTÓW* First Aid Rx Compounding Pharmacy świadczy wysokiej jakości usługi w życzliwej pacjentom atmosferze w dwóch lokalizacjach. Jesteśmy otwarci na nowe relacje i partnerów biznesowych. ❖ Gwarantujemy najniższe ceny leków dla

pacjentów bez ubezpieczenia medycznego

❖ Akceptujemy Medicaid, Medicare oraz ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ubezpieczenia komercyjne Naszym Klientom oferujemy darmowe kopie, faksy i przelewy Akceptujemy recepty elektroniczne Przygotowujemy leki recepturowe Sporządzamy leki dla zwierząt Sprzedajemy i wypożyczamy sprzęt medyczny oraz chirurgiczny Obuwie i materiały dla cukrzyków Witaminy, suplementy i olejki eteryczne

Dodatkowo oferujemy: pomiar ciśnienia, szczepienia, upominki i kartki okolicznościowe, przelewy, ksero i faksy, opłaty rachunkowe, NJ Lottery, zdjęcia paszportowe, usługi notariusza

20 lat

doświadczenia

WZROK I SŁUCH Wzrok

✓ Diagnozujemy i leczymy choroby oczu Kup jedną parę ✓ Przeprowadzamy kompleksowe badania oczu oprawek, ✓ Badamy i dopasowujemy soczewki kontaktowe a drugą otrzymasz ✓ Podstawowe i markowe okulary oraz akcesoria za $99* ✓ Soczewki kontaktowe i akcesoria ✓ Usługi laboratoryjne, które są dostępne tego samego dnia Słuch

Mówimy po polsku Darmowa dostawa zrealizowanych recept

20% zniżki

na suplementy i witaminy

397 Haledon Ave Suite #102, 223 N. Wood Avenue, Haledon, NJ 07508 Linden, NJ 07036 (862) 237-7222 (908) 583-6989 *Proszę pytać o szczegóły 800-403-9070 www.firstaidrx.com 800-403-4308 info@firstaidrx.com Powołaj się na to ogłoszenie, a otrzymasz zniżkę.

✓ Kompleksowe badania słuchu oraz ocena audiometryczna i tympanometria ✓ Współpraca ze specjalistami ✓ Dobór aparatów słuchowych ✓ Większość marek aparatów słuchowych, w tym Oticon, Siemens, Starkey i Resound ✓ Aparaty słuchowe z łącznością bezprzewodową i wbudowaną baterią ✓ Aparaty słuchowe z wymiennymi bateriami ✓ Akcesoria do aparatów słuchowych Na naszej stronie internetowej: umówisz wizytę, zrobisz zakupy, uzupełnisz receptę ✓ Przy badaniu wzroku otrzymasz 20% zniżki na wybrane oprawki

225 N. Wood Avenue, Linden, NJ 07036 (908) 583-5284 800-707-5950 888-319-6669

397 Haledon Ave Suite #102,#103 Haledon, NJ 07508 (862) 257-3211, (973)-472-936 info@myvisionandhearing.com www.myvisionandhearing.com *Promocja dotyczy wybranych modeli

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


22 Podróże z Andrzejem Kulką

Pięć gwiazd alaskańskich wódłosoś różowy i gorbusza – cz.3

Łosoś gorbusza Dariusza

lub zielonym korpusem. Z blach wahadłowych najbardziej odpowiada im produkowany przez Chiń-

Łosoś różowy, samiec łakomy na koraliki

Kiedy ryby wejdą w końcu do rzek, często dostrzegają tuż przed pyskiem fantastycznie barwne, kuszące przynęty. Wędkarze turyści i niektórzy, nieliczni zresztą rodowici Alaskańczycy cenią sobie delikatne mięso łososi różowych, które „dopiero co” weszły do słodkich wód. Ich ciała są jeszcze jasne, srebrzysto-błękitne, z ciemnozielonym grzbietem upstrzonym szarymi plamami, podobnie jak u jaguara, mającymi często kształt nieregularnych owali. Po kilkunastu dniach pobytu w rzecznej wodzie łososie zaczynają zmieniać swój wizerunek. Samcom wyrasta wyraźny garb (stąd popularny przydomek garbus, czyli z rosyjskiego gorbusza), ich żuchwa wygina się w pałąk, przez

co w oczach drobniejszych samiczek wyglądają one niezwykle groźnie i zarazem... pociągająco. Taka hakowata żuchwa pomaga też zapewne odpędzić konkurenta od upatrzonej sztuki płci przeciwnej. Zmianie ulega również kolorystyka; grzbiet brązowieje, boki stają się zielonkawe z żółtymi plamami, a mięso wyraźnie bieleje, tracąc jednocześnie wszelkie walory smakowe. Przebywające na tarlisku łososie różowe agresywnie reagują na przynęty wrzucane do wody w ogromnym asortymencie. Garbusy uderzają do muszek mokrych, suchych, do obrotówek i wahadeł! Z obrotek najchętniej biorą na Meppsy #2 i #3 o skrzydełkach w kolorach srebrnych, czerwonych i pomarańczowych ze srebrzystym

imitacja ikry w postaci pomarańczowego koralika delikatnie wzbogaconego kawałkiem włóczki. Dla

Nieregularne owale na grzbiecie gorbuszy

czyków model Pixee, z plastikowym wypełnieniem koloru jaskrawoczerwonego lub neonowozielonego. Gust... po prostu okropny! Ale biorą. Moją ulubioną przynętą jest jednak

łososia różowego jest to po prostu oferta nie do odrzucenia! Ciąg dalszy za tydzień... Tekst i zdjecia: Andrzej Kulka

Biuro podróży EXOTICA TRAVEL zaprasza na

WYCIECZKI z polskim przewodnikiem

PERU - 11 dni: 6 maja JORDANIA oraz/lub LIBAN - 8 i 9 dni: 23 oraz/lub 30 maja GRUZJA, ARMENIA - 11 dni: 1 pazdziernika INDIA, NEPAL - 15 dni: 17 października AUSTRALIA - 11 dni: 6 listopada NOWA ZELANDIA - 12 dni: 14 listopada IZRAEL, JORDANIA, PALESTYNA - 14 dni: 20 listopada AFRYKA PLD, BOTSWANA, ZIMBABWE - 15 dni: 21 listopada Szczegóły i rezerwacje:

Biuro Podróży Twoich Marzeń EXOTICA TRAVEL 6741 W.Belmont, Chicago www.andrzejkulka.com email: andrzejkulka@aol.com Tel. 773-237-7788

PLUS 19 marca 2020


Kulinaria 23

Pesto z pieczonych buraczków Z parmezanem i orzeszkami pinii Składniki 3 małe buraczki 3 łyżki oliwy extra virgin 3 łyżki orzeszków pinii, zrumienionych na suchej patelni 3 łyżki pokrojonego w kosteczkę parmezanu 1 ząbek czosnku sól i świeżo zmielony czarny pieprz Dodatki grzanki lub krakersy twarogowy serek kozi (np. Chavroux) zrumienione orzeszki pinii do dekoracji

Tarta Oreo z masłem orzechowym i polewą czekoladową Pyszny deser bez pieczenia Składniki Spód 350 g ciastek oreo 70 g masła Masa orzechowa 160 g masła 1 szklanka cukru pudru 350 g masła orzechowego (solonego) 250 ml śmietanki 30% (zimnej)

Przygotowanie Polewa czekoladowa Buraczki umyć, osuszyć, każdy zawinąć 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej w folię aluminiową, ułożyć na blasze i piec 150 ml śmietanki 30% w piekarniku nagrzanym do 392 stopni F, aż do miękkości, przez około 1 200 g gorzkiej czekolady godzinę. Buraczki wyjąć z folii i obrać, pokroić na mniejsze kawałki. Zmiksować blenderem razem ze zrumienionymi orzeszkami pinii, parmezanem, Przygotowanie czosnkiem i oliwą. Doprawić solą i dużą ilością czarnego pieprzu. Pastę Spód rozsmarować na grzankach lub krakersach, na wierzch położyć po łyżeczce serka koziego i udekorować orzeszkami pinii. Posypać świeżo zmielonym Odłożyć 50 g ciasteczek na czarnym pieprzem. Podawać jako przekąskę na imprezie. dekorację, resztę zmiksować z masłem w melakserze / rozdrabniaczu na gładką masę. Wyłożyć na spód formy na tartę o średnicy 25 - 27 cm. Mocno uklepać spód i docisnąć ciasteczka do boków formy. Masa orzechowa Składniki na 2 porcje 2 pstrągi Masło utrzeć z cukrem pudrem na jasną i puszystą masę, następnie 1 łyżeczka nasion kopru włoskiego stopniowo po łyżce dodawać masło orzechowe cały czas ubijając. Na 2 łyżki kaparów koniec wlać śmietankę kremówkę i ubijać jeszcze przez ok. 2 minuty aż sól, pieprz, oliwa, masło, cytryna, czopowstanie puszysty i gęsty krem. Wyłożyć na spód, wstawić na około snek, natka pietruszki godzinę do lodówki. 3 małe ziemniaki Polewa czekoladowa 1 pomidor Kawę zaparzyć w 30 ml gorącej wody. Zagotować ją razem ze śmietanką, odstawić z ognia, dodać połamaną na kosteczki czekoladę i energicznie Przygotowanie mieszając rozpuścić czekoladę aż do powstania gładkiej masy. Przelać do Pstrągi opłukać, osuszyć, zrobić nacięcia czystej miski i ostudzić. Dekoracja nożem na jednym boku. Ryby doprawić solą, pieprzem, do środka włożyć po połówWyjąć tartę z lodówki, na środku ułożyć pokruszone odłożone ciasteczka. ce ząbka czosnku, połówce plasterka cytryWylać gęstniejącą polewę i wstawić z powrotem do lodówki na ok. 1-2 ny i kilka listków natki. Na ponacinany bok godziny do czasu aż polewa stężeje. wysypać nasiona kopru włoskiego, skropić oliwą i sokiem z cytryny, natrzeć ryby i ułożyć na dużej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, ponacinaną stroną do góry. Piekarnik nagrzać do b. wysokiej temperatury (najlepiej włączyć grill na wysoką moc lub jeśli nie mamy takiej funkcji - 482 stopnie F). Ryby posypać kaparami. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, pomidora przekroić na pół a połówki pokroić na półplasterki. Ułożyć ziemniaki i pomidory wkoło ryb, tak aby plasterki ziemniaków nachodziły na siebie nie więcej niż do połowy (im więcej ziemniaka będzie wystawało tym więcej się zrumieni). Doprawić solą i pieprzem. Do pojemnika rozdrabniacza (mini melaksera) włożyć liście z 2 gałązek natki, dodać łyżkę oliwy, łyżeczkę soku z cytryny, ząbek czosnku i 2 łyżki roztopionego masła, doprawić solą, pieprzem i zmiksować. Otrzymanym pesto posmarować ryby i ziemniaki. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 15 minut. Piekarnik będzie mocno nagrzany, więc składniki w krótkim czasie ładnie się zrumienią. Pod koniec należy uważać aby za bardzo się nie przypaliły.

Pieczony pstrąg z ziemniakami i pomidorami

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


NETCOST CLUB SPECIALS 24 Ciekawostki

| THURSDAY, MARCH 12TH - WEDNESDAY, MARCH 25TH, 2020

Friendship Kefir 32 oz

79

NY LOCATIONS:

Fage Total Yogurt 5.3 - 7 oz Selected Varieties

YOU SAVE

$ Yogi Tea

16 tea bags Selected Varieties

$

56%

YOU SAVE

2

99

YOU SAVE

1

¢

33%

$ Breakstone’s Butter 16 oz Selected Varieties

99

23%

3

YOU SAVE

49

42%

FRESH MEAT

PA LOCATIONS:

NJ LOCATIONS:

PLUS 19 marca 2020

PACKAGES MAY VARY. IMAGES FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY.

$ Lavazza Coffee

8.8 - 12 oz Selected Varieties

4

SAVE up to

99

44%

$ Pork Loin Boneless

1

YOU SAVE

69

/LB

43%


Ciekawostki 25

All NetCostÂŽ Club Specials cannot be combined with any other discounts. While supplies last. +Tax (where applicable). Not responsible for typographic errors.

tel. 973-928-3838 âœˇ www.tygodnikPLUS.com


26 Kącik wędkarski

Pierwsze kroki na Florydzie – cz.10 czorem, jego kolega zwędkował na żywca, olbrzymiego goliat grouper, z którym „walczył” przeszło godzinę. O wyciągnięciu go do góry na molo nie było mowy. Po prostu szedł pomału wzdłuż barierki z rybą w wodzie na Pelikany w oczekiwaniu na resztki ryb (Jack Marina - Sarasota) haczyku, w kierunku Wojtek używał na przynętę końca mola (przy plaży) cały czas krewetki więc tylko 2 lizardfish ostrożnie holując rybę. Dopiero i mały rekinek były jego „trofeum”. przy brzegu zobaczyli, jaka to była Ten gatunek rekinków jest plagą ogromna sztuka, która kolejnym wędkarzy wędkujących wzdłuż szarpnięcie, przecięła żyłkę. No wybrzeża od północnych stanów i dobrze, bo i tak ten gatunek ryby do południa Florydy. Ja natomiast jest pod ścisłą ochroną. Według niena subiki, wreszcie zwędkowałem go mogła mieć około 350 – 400 lbs!! dwie spanish mackerel. Ta niewy- Szkoda, że nie dał się zważyć ani miarowa ryba (10 inch) z radością sfotografować - Goliat grouper oczypowędrowała z powrotem do wody. wiście. Tuż obok nas, dopiero pod wieczór Pokazywał nam też na molo zaczął wędkować Polak mieszkający wędkarkę, która kilka dni temu tu na stałe. Poradził nam, że najlep- wyholowała na plażę, wędkując szą porą na wędkowanie wielkich z mola, także goliat grouper, oceniaryb na molo (pier), są godziny noc- nego na około 200 lb. Też powrócił ne - począwszy od zachodu słońca. z powrotem do wody, ale już po Właśnie wczoraj, o godzinie 10 wie- sfotografowaniu. Nasłuchawszy

po trzech godzinach zakończyłem z braku czasu, tegoroczne wędkowanie na Florydzie. Może przyszły rok będzie pomyślniejszy?

Black snaper Zbyszka (Palm Bay - Floryda) Wojtek na molo w Venice (Floryda)

się takich wieści, postanowiłem, że kiedyś wybiorę się na takie nocne wędkowanie. Może wtedy szczęście dopisze mi bardziej? Jednak wcześniej przed nocnym wędkowaniem, wybrałem się do Venice 16 grudnia, 2019 na wędkowanie. Niestety, mimo dobrych prognoz na stronie internetowej- okazała się całkowita bryndza. Kilku wędkarzy i parę wędkarek, też nie mogło się wykazać żadnymi sukcesami. Więc

Używane angielskie jednostki: 1 funt (lbs) = 0,454 kg 1 uncja międzynarodowa = 28,349 g 1 inch = 2,54 cm 1 stopa = 30.4 cm 1 węzeł = 1,852 km/h (jednostka prędkości = 1 mili morskiej na godzinę) 32 stopnie Fahrenheita = 0 stopni Celsjusza Tekst: Jozef Kolodziej www.przygodaznatura.com

JACEK FRUCHTMAN

Pragnie poinformować, że wznowił działalność pod nowym adresem: 109 Wallington Ave, Wallington NJ 07057 (w biurze Pani Mirosławy Skowrońskiej) ♦ Pomaga Polonii od 1989 roku ♦ INCOME TAX – IRS Registered Preparerr

Podatki: wszystkie lata, wszystkie stany ♦ Otwieranie firm, biznesów, LLC ♦ Tłumacz przysięgły – większość języków ♦ Biuro pisania podań ♦ Pełnomocnictwa, apostille

(201) 819-8350 Jacekfruchtman55@gmail.com

WYCIECZKI BUSEM 2020 Z polskim przewodnikiem

dla osób pojedynczych, par i rodzin

LAS VEGAS/Wielki Kanion (busem) - 10 dni od 10 kwietnia Wycieczki dookoła USA 16 dni od: 16 maja, 1 sierpnia, 12 września, 3 października

"Od Meksyku do Kanady" Parki Narodowe w czerwcu Oregon 16 dni od 22 sierpnia, Texas/Nowy Meksyk w październiku Ponadto w ciągłej ofercie:

Waszyngton DC, Niagara, Virginia i inne

Zapraszamy

Zadzwoń - Tel.609-647-9054, 609-557-7270, 718-389-1818 zobacz na: www.ampolinc.com

UWAGA! Zabieramy uczestników z: Connecticut, Nowego Jorku, Wallington, Linden, Trenton, Filadelfii.

PLUS 19 marca 2020


Recenzje i opinie 27

Emma. Autumn de Wilde Piękna, mądra i bogata 21-letnia Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) jest królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. Znudzona wiejską rzeczywistością, snuje sieć drobnych intryg, swatając swoich przyjaciół i sąsiadów, a w szczególności nową uczennicę pobliskiej pensji Harriet Smith (Mia Goth). W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła, gdyż jako swatka Emma odnosi sukcesy, i porażki, ale sama zamążpójścia nie planuje – co, jak mogą domyślić się nawet ci, którzy książki nie czytali, w końcu się zmieni. Autumn de Wilde nie próbuje dopisać do treści „Emmy” współczesnych kontekstów. Nie szuka sposobu, by wziąć romantyczne perypetie bohaterów w ironiczny cudzysłów. Nie dopisuje współcześnie brzmiących dialogów oraz nie

rozlicza się z grzechami XIX wieku. Jednak jednocześnie dzięki błyskotliwej roli Anyi Talor-Joy Emma jest to współczesna i niezależna historia. Choć mówi językiem sprzed blisko 200 lat, łatwo ją sobie wyobrazić we współczesnych realiach. Jedynie, zamiast pisać listy, wysyłałaby wiadomości na Messengerze. Reszta obsady również stanęła na wysokości zadania, zwłaszcza Bill Nighy wcielający się w hipochondrycznego ojca głównej bohaterki, Mia Goth jako przeurocza i głupiutko niewinna Harriet Smith oraz Tanya Reynolds w roli nieco groteskowej Pani Elton. Reżyserka nie spieszy się zbytnio z opowiadaniem historii. Fabuła toczy się powoli, chwilami wręcz zbyt wolno, przez co film może nużyć. Wynagradzają to jednak absolutnie przepiękne zdjęcia, stroje i scenografia. Film „Emma.” to ciepła, zabawna komedia romantyczna, która zdecydowanie jest warta obejrzenia.

NieMarcelpatrz Moss Ewa na co dzień jest szanowanym psychoterapeutą. Skrywa jednak mroczną tajemnicę, którą poza nią zna tylko jedna osoba. Pewnego dnia kobieta dostaje na Instagramie wiadomość video od swojej byłej pacjentki, Martyny, która przebywa na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Gdy odtwarza filmik, widzi sceny, o których wolałaby zapomnieć. Tylko Martyna wie, co Ewa zrobiła przed laty. Teraz grozi, że upubliczni nagranie, jeżeli lekarka nie pomoże jej w rozwiązaniu sprawy głośnego morderstwa sprzed kilku miesięcy. Ewa wie, że musi się zgodzić. W miarę zgłębiania się w kryminalną sprawę odkrywa coraz więcej powiązań między śmiercią 40-letniego mężczyzny a swoją mroczną i bolesną przeszłością. Nigdy nie uciekniesz od przeszłości... W „Nie patrz” Marcel Moss zaskoczył czytelników wyborem bolesnego, jednak często przemilczanego tematu, jakim jest przemoc domowa wobec mężczyzn. Ten motyw staje się bazą,

wokół której zbudowana jest cała opowieść. Autor nie boi się stawiać swoich bohaterów w sytuacjach skrajnych, nieludzkich niemal, oscylujących na granicy bestialstwa. Obnaża zwyrodniałe fantazje i chore pragnienia, które potrafią obudzić się nawet pośród bliskich sobie ludzi. Pokazuje, że sekret nigdy do końca nie jest sekretem, a człowiek nigdy nie jest bezpieczny, nawet pośród tych, którym ufa i których kocha. Książka trzyma poziom pierwszego tomu serii, chociaż tym razem Moss uciekł z wirtualnego świata i wkroczył na bardziej znajome, wydeptane ścieżki dreszczowców. Wciąż jednak dobrze wie, jak tworzyć opowieść doskonale dopasowaną do naszych schizofrenicznych, pogmatwanych czasów i jak wyprowadzić czytelnika z równowagi. Bo jedno pozostaje pewne – tego, co napotkamy w „Nie patrz” nie spodziewamy się nawet przez chwilę. I gdybyśmy mogli powstrzymać się, to z pewnością zamknęlibyśmy oczy.

Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i d u ż yc h k l i e n t ó w. Z a p e w n i a my a t ra kc y j n e i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 30 lat działalności na rynku amerykańskim. • Transport całych kontenerów od drzwi do drzwi między USA i Europą (Import & Export) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATVs, jet-skis i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponadgabarytowych • Oddziały w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Węgrzech i w Portugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transportową i celną

Mówimy po polsku

Biuro główne:

tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 219 South Street www.icetransport.com Suite 100 New Providence, NJ 07974 stawki@icetransport.com

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


28 To Was poruszyło Dr Josephine Bajer, P.C. Family Dentistry 521 Van Houten Avenue Clifton, NJ 07013 Tel. 973-777-0848 • Kompletna i troskliwa opieka dentystyczna dla dorosłych i dzieci • Chirurgiczne usunięcia zębów (zęby mądrości) • Resekcje / Leczenie chirurgiczne paradontozy • Implanty, zabiegi chirurgiczne i protetyka wykonywane w gabinecie (bezpłatna konsultacja) • Zabiegi kosmetyczne (licówki i porcelanowe korony)

ów nie zęb Wybiela OM O Z ą d meto ocja a prom jesienn

$250

Promocyjne ceny dla nowych pacjentów! | Akceptujemy Care Credit Konkurencyjne ceny dla stałych pacjentów i emerytów!

Awaryjne lądowanie

Airbus 320 amerykańskich linii lotniczych United zaliczył lądowanie awaryjne na Florydzie w trakcie lotu z New Jersey na Bahamy. Pilot podjął decyzję po tym, jak w trakcie lotu doszło do pożaru ładowarki baterii do komputera. Jak wynika z rela-

cji jednego z pasażerów, sytuacja została szybko opanowana przez załogę. „Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak załoga poradziła sobie z sytuacją alarmową. Byli świetnie przygotowani i spokojni. Brawo!” - napisał na Twitterze

W odpowiednim miejscu i czasie

Kierowca Ron Hickman z rodziną

W New Jersey na autostradzie numer I-287 w okolicy Bridgewater

PLUS 19 marca 2020

doszło do mrożących krew w żyłach scen. Kierowca ciężarówki zjechał na

świadek zdarzenia. Jak wyjaśniał rzecznik United, sytuację opanowała załoga samolotu, wykorzystując do tego specjalną torbę, która odcina dostęp powietrza-bez tlenu ogień być nie może. W trakcie zdarzenia nikt nie został ranny ani nie doszło do powstania żadnych szkód. Po opanowaniu sytuacji samolot wrócił na swój pierwotny kurs. Z powodu takich sytuacji wprowadzono obostrzenia, co do tego, jak przewozić sprzęt elektroniczny i baterie na pokładach samolotów. Na całym świecie w 2016 r. odnotowano 26 przypadków samozapłonu w trakcie lotu, a w kolejnym już ta liczba wzrosła do 38. To teoretycznie mało, ale pożar na pokładzie samolotu może być bardzo ciężki do opanowania. Każda taka sytuacja to zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich pasażerów lotu. Dlatego wprowadzono międzynarodowe ograniczenia, jak przewo-

zić baterie litowo-jonowe i sprzęt nimi zasilany. Zasady zależą od mocy, ta jest wyrażona w watogodzinach-Wh (baterie litowo-jonowe), albo w zawartości litu-g (baterie litowo-metalowe). - baterie o mocy do 100Wh/2g, dozwolone są w bagażu podręcznym i odprawionym (urządzenie powinno być wyłączone i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem); - baterie o mocy od 100 do 160Wh/ od 2 do 8 g, jak te o słabszej mocy, ale tylko po uzyskaniu zgody od przewoźnika; - baterie o mocy powyżej 160 Wh/ 8 g, tylko jako przesyłka cargo. W przypadku przewozu zapasowych baterii, w tym ładowarek, można tego dokonywać tylko w bagażu podręcznym. Tak, by w razie problemów możliwa była szybka reakcja ze strony personelu pokładowego.

pobocze i uderzył w część mostu, po czym nagle pojazd stanął w ogniu. Całe zdarzenie rozpoczęło się najprawdopodobniej na skutek awarii samochodu. W tym czasie policjant Robert Tarletton kilkanaście metrów wcześniej prowadził kontrolę na autostradzie, ale gdy zauważył, co się wydarzyło, szybko podjął działania. Wsiadł do swego samochodu, aby poinformować przełożonych o tym, co się stało i szybko pobiegł wyciągać mężczyznę z płonącej kabiny. Porucznik Edward Ryer akurat wracał z pracy do domu, kiedy zobaczył wypadek. Szybko się zatrzymał i bez wahania ruszył z pomocą. Obaj mężczyźni wyciągnęli kierowcę z płonącej kabiny. To właśnie dzięki nim 63-letni Ron Hickman z Ohio może mówić o szczęściu, bowiem chwilę później cała kabina stanęła

już w ogniu. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera zamontowana na funkcjonariuszu. Kierowca ciężarówki obecnie dochodzi do siebie. Przebywa z rodziną w domu. „Tata twierdzi, że ma tylko zawroty głowy i jest oszołomiony. Jedyne co pamięta, to moment, gdy się ocknął na drodze obok policjanta” - powiedziała córka Hickmana, Tabitha Finnegan. Oglądając video, była w szoku. „Nie mogłam zahamować płaczu. Mój tata miał ogromne szczęście” - powiedziała. Oficer Tarletton mówi, że cieszy się, że był we właściwym miejscu i czasie. Córka Hickmana mówi, że mają nadzieję wkrótce odwiedzić New Jersey, aby osobiście podziękować bohaterskim policjantom. New Jersey State Police nadal prowadzi śledztwo w wyjaśnieniu przyczyny wypadku.


29

REKLAMA

Ewaluacja i leczenie

• chorób psychicznych • problemów emocjonalnych • uzależnień u dzieci, młodzieży i dorosłych

depresja stany lękowe nerwice bezsenność psychoza ADHD OCD

Bonnie Ogorzalek 908-236-8632 8 Cokesbury Road Lebanon bonnieogorzalek@allstate.com

uzależnienia od: alkoholu heroiny cocainy painkillers

Dr Komza jest certyfikowana w leczeniu uzależnień od heroiny i innych opiatów za pomocą leku SUBOXONE Lekarz Medycyny

Małgorzata Komza, MD 17 Sylvan Street, Suite 103 B, Rutherford,NJ Także możliwość wizyty w South Amboy, NJ

162944

Allstate New Jersey Property and Casualty Insurance Co. Northbrook, Illinois © 2009 Allstate Insurance Co.

Tel: (201) 691 7110 www.KomzaMD.com

usbank.com/mortgage

Start your home search knowing what you could afford. Apply for a mortgage prequalification so you’ll know what you could afford before you look at homes. We’ll take the time to walk you through the process and review various loan options with you — so you can shop with confidence. – Low down payment options – FHA and VA mortgages – Loan options to avoid mortgage insurance – Lot loan financing for vacant land – Financing available for a wide price range of homes Call today to learn more.

Loan approval is subject to credit approval and program guidelines. Not all loan programs are available in all states for all loan amounts. Interest rates and program terms are subject to change without notice. Visit usbank.com to learn more about U.S. Bank products and services. Mortgage, Home Equity and Credit products are offered by U.S. Bank National Association. Deposit products are offered by U.S. Bank National Association. Member FDIC. ©2020 U.S. Bank 180374c 2/20

Maggie Oledzki Mortgage Loan Officer Chatham 973.860.7312 office 973.919.5803 cell maggie.oledzki@usbank.com NMLS#: 485724

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


30 Dla naszych dzieci

Literka B

Połącz kropki

PLUS 19 marca 2020

Znajdź słowa


Nowiny polonijne 31

Szokująca porażka polskiego boksera!

Nie takiej nocy spodziewali się polscy kibice boksu. Po emocjonującej, walce Adam „Babyface” Kownacki (20-1, 15 KO) przegrał z Robertem Heleniusem (30-3, 19 KO) przez techniczny nokaut w czwartej rundzie. Po zwycięstwie nad Chrisem Areolą przyszedł czas na Roberta Heleniusa. Adam „Babyface” Kownacki szedł jak burza w bokserskich rankingach i wygrywał walkę za walką. Niestety, nawet najlepsza passa musi się kiedyś skończyć, o czym boleśnie przekonały się setki polskich kibiców dopingujących swojego faworyta w sobotę 7 marca 2020 w Barclays Center. Adam Kownacki był zdecydowanym faworytem walki z Robertem Heleniusem. Zwycięstwo z dwumetrowym Finem, któremu pojedynki o mistrzowskie pasy od dłuższego czasu nie groziły, miało utorować Polakowi drogę do ambitniejszych wyzwań. Hala Barclays Center była wypełniona po brzegi, roiło się od biało-czerwonych flag, czapek i szalików. Polak zaczął mocno i od początku narzucał swoje tempo. Warunki fizyczne i zasięg „Nordyckiego Koszmaru” nie robił wrażenia na pięściarzu z Łomży. Przez trzy pierwsze

Powitanie wiosny z Morsami

rundy wydawało się, że jedynie kwestią czasu jest wygrana Polaka. Niestety czwarta odsłona walki przyniosła najgorszy możliwy scenariusz dla polskich kibiców. Po serii mocnych ciosów Heleniusa Kownacki zachwiał się i upadł. Wydawało się, że poradzi sobie z tą sytuacją- szybko wstał by kontynuować walkę. Niestety, sędzia uznał, że „Babyface” nie jest w stanie dalej walczyć i przerwał pojedynek na korzyść Fina. Na szczęście polskiego boksera porażka nie załamuje i już zapowiada rewanż: „W kontrakcie nie było klauzuli rewanżu. Mam jednak nadzieję, że uda się do niego szybko doprowadzić. Wielu znakomitych zawodników przegrywało walki, ale wracało po nich w wielkim stylu.

Po tym poznaje się prawdziwego mistrza. Chcę udowodnić, że jestem jednym z czołowych zawodników wagi ciężkiej „- powiedział po walce Kownacki. My dziękujemy za piękne sportowe emocje i także liczymy na szybki i zwycięski rewanż! Starcie z Heleniusem było 21. zawodowym pojedynkiem „Babyface’a”.

Polish American Sport Association zaprasza w niedzielę 22 marca na morsowanie z okazji nadejścia wiosny! Tym razem morsy będą chłodzić się w wodach zatoki Long Island Oceanu Atlantyckiego. Zbiórka o godzinie 2.30 PM w Morgan Memorial Park w Glen Cove, NY. Po morsowaniu organizatorzy zapraszają do Domu Narodowego w Glen Cove (10 Hendrick Ave, Glen Cove, NY 11542) na tradycyjny

MAYDAY!! po polsku Ta sztuka podbiła serca widzów na całym świecie. Komedia pomyłek i sercowych kłopotów bawi na scenach i ekranach od europejskich stolic po nowojorski Broadway. Teraz za „Mayday!” zabrali się także Polscy filmowcy - a konkretnie twórcy takich przebojów jak „Planeta Singli 2” i „Planeta Singli 3 oraz hitu „Lejdis”. Na ekranie po raz kolejny zobaczmy ulubionych polskich aktorów, między innymi Piotra Adamczyka, Annę Dereszowską i Adama Woronowicza. A co takiego musi się wydarzyć by poważny, dobrze sytuowany i sympatyczny - choć łasy na kobiece wdzięki - mężczyzna musiał wołać o pomoc? Otóż Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi

Oferujemy zakup lub wypożyczenie ◊ Specjalistyczna bielizna dla kobiet po mastektomii ◊ Rękawy do masażu limfatycznego i bandaże uciskowe ◊ Pończochy przeciwko żylakom ◊ Ciśnieniomierze i gleukometry ◊ Krzesełka do łazienki ◊ Obuwie dla cukrzyków i ortopedyczne ◊ Łóżka szpitalne ◊ Pieluchy dla dorosłych ◊ Wózki elektryczne ◊ Opaski ortopedyczne ◊ Krzesła inwalidzkie oraz wiele innych urządzeń medycznych ◊ C-Pap & Bi-Pap Supplies

polski bigos. Po poczęstunku odbędzie się spotkanie autorskie Janusza Szlechty i promocja jego książek „Ulica Włóczęgów” i „Oswajanie Ameryki”. Informacje: contact@pasaus.org lub Pawel 646-575-4478

podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku, wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć prawdę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek (Adam Woronowicz). Film jest w języku polskim bez angielskich napisów. „Mayday!” Niedziela, 29 marca 2020, ASF + Scandinavia House, 578 Park Ave.NY Informacje i bilety: teatrpolski.us Opracowała Zuza Ducka

BERGEN PASSAIC R. C. INC. Polski Sklep Medyczny

◊ Kule, laski ◊ Tlen ◊ Urządzenia do astmy

933 Van Houten Ave, Clifton, NJ 07013 tel. (973) 773-7171 fax. (973) 773-7115

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


32 Horoskop BARAN Przed tobą rozmowa, która może wiele naprawić w twoim życiu. Uważnie teraz słuchaj partnera, a odzyskasz szczęście. Nagłe przyspieszenie w karierze może cię nieco przestraszyć. Jeśli nie zboczysz z kursu, wszystko się ułoży. BYK Warto uwierzyć w siebie. Weź sprawy w swoje ręce. W negocjacjach nie ustępuj pochopnie, a zatriumfujesz. Wykażesz się wielkim sprytem i przechytrzysz konkurencję. Uważnie słuchaj partnera, jego rady mogą być dla ciebie bardzo pomocne. BLIŹNIĘTA Atrakcyjna propozycja, którą może złożyć ci równie atrakcyjna osoba skutecznie wpłynie na poprawę twojego samopoczucia. Dostaniesz skrzydeł i stwierdzisz, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Weź sobie do serca radę, że nie należy się przejmować na zapas. RAK Jeśli sprawy zawodowe lub rodzinne na to pozwalają, weź urlop i wyjedź w jakieś miłe miejsce. Potrzebujesz chwili oddechu. Jeśli nie odpoczniesz, trudno ci będzie potem skupić się na obowiązkach zawodowych, których będzie wkrótce trochę więcej. LEW Nadchodzi czas wielu poważnych rozstrzygnięć. Warto skonsultować decyzje z osobami, na których mądrą radę zawsze mogłeś liczyć. To dzięki ich poradom możesz i teraz uniknąć problemów. Sprawy finansowe nie ulegną ani polepszeniu ani pogorszeniu. PANNA W najbliższych dniach mocno zaiskrzy między tobą a twoją drugą połówką. Spędzicie wiele wspólnych miłych chwil. Gwiazdy będą ci sprzyjać, więc wykorzystaj jak najlepiej swoją dobrą passę. Zadbaj o siebie, popracuj nad lepszą sylwetką. Ćwiczenia na siłowni czy basen pomogą Ci zrzucić zbędne kilogramy.

PLUS 19 marca 2020

WAGA Ktoś swoim zachowaniem może próbować wyprowadzić cię z równowagi. Opanuj emocje, bo możesz tylko pogorszyć mocno napiętą sytuację. Warto próbować doprowadzić do zadowalającego obie strony kompromisu. Idź do dentysty. Pamiętaj, że ból zęba nawet jeżeli chwilowo mija, to i tak wcześniej czy później powróci ze zdwojoną siłą. SKORPION Pojawi się duża szansa na uzyskanie pokaźnych zysków z inwestycji finansowych, które podejmiesz w najbliższym czasie. Nie bój się ryzyka ale na wszelki wypadek zasięgnij porady eksperta. Dobrze poczujesz się w towarzystwie krewnych, którzy dostarczą ci wiele sympatycznych wrażeń. STRZELEC Niektóre rzeczy, które mogły ci się wcześniej wydawać niemożliwe do zrobienia, jednak okażą się dosyć proste do wykonania. Poczujesz sporą satysfakcję z osiągniętych sukcesów. Koniec tygodnia będzie sprzyjał poprawie życia towarzyskiego. KOZIOROŻEC Duże zamieszanie i ruch będzie mieć miejsce na polu miłosnym i uczuciowym. Możesz spodziewać się licznych niespodzianek i zmian, które pod znakiem zapytania postawią być może nawet przyszłość twojego związku. Postaraj się zatem spędzić te dni mądrze. WODNIK Najbliższe dni mogą przynieść nerwowość, poczucie przemęczenia, irytację, znudzenie i niechęć do kontaktów towarzyskich. Taki stan może się przyczynić do pogorszenia relacji i kontaktów z otoczeniem. Przyczyny ewentualnych sporów lub konfliktów mogą być błahe i nieistotne. RYBY Niezbyt przyjemnie, nerwowo, niespokojnie, pod znakiem silnych emocji, pobudzenia i nadmiernej aktywności zapowiada się nadchodzący tydzień. Staniesz wobec nowych wyzwań, które mogą być źródłem silnego stresu, napięcia i niepokoju.


Auto-Moto 33

Premiery modeli aut w roku 2020 – cz.4 Fiat 500 E

Patrząc na poczynania koncernu Fiat, można dojść do wniosku, że rynek europejski przestał go interesować, a skupia się na globalnej produkcji Jeepa i Chryslera z intensywnością sprzedaży w Ameryce. Jednakże zapowiedź na rok 2020 zdaje się temu zaprzeczać. Powstanie nowy Fiat 500, który opiera się na nowej większej platformie i będzie oferowany tylko w wersji elektrycznej. Zapewne będzie także oferowany w wersji pięciodrzwiowej.

Ferrari SF90

Ferrari przedstawi swój pierwszy samochód z napędem hybrydowym typu plug-in. Samochód łączy turbodoładowany silnik V8 o mocy 780 KM z trzema silnikami elektrycznymi, z których jeden napędza tylną oś, a pozostałe dwa przednią. W efekcie układ hybrydowy ma wydajność systemu 1000 KM i możliwy jest start 0-100 km/h w 2,5 sekundy. Oczywiście, tak jak zawsze w przypadku modeli firmy, nie określono daty rozpoczęcia sprzedaży, ani ceny pojazdu, ale znawcy rynku wersji Super Cars oczekują na cenę ok. 800 000 euro.

Lexus LC Convertible

Na początku roku możemy też oczekiwać nowego Lexusa LC Convertible z miękkim dachem typu soft-top. Miękki dach ma wiele zalet. W czasie salonu samochodowego w Genewie 2019 tłumaczył Pierre Gouteux z działu produktu i marketingu europejskiego oddziału marki. „Auto wydaje się o wiele lżejsze, bardziej dynamiczne i daje więcej frajdy z jazdy. Sztywny dach obciążyłby je za bardzo. Zresztą chowanie miękkiego dachu w środku auta jest też o wiele łatwiejsze” - mówił wtedy. LC Convertible otrzyma najprawdopodobniej napęd znany z coupé, czyli 5-litrową V-ósemkę oraz układ hybrydowy z silnikiem V6 3.5.

Hyundai i20

Zaledwie jesienią 2019, Hyundai zaprezentował model I10, a już na przyszły rok zapowiedziano premierę modelu I20, czyli wersji segmentu B. Pojazd ten po raz pierwszy dostępny będzie z hybrydą, a ponadto pojawi się również jako sportowa wersja N i20. Jak zakładają eksperci, cena wersji bazowej zacznie się od około 13 000 euro.

Honda Jazz

W nowej generacji hatchback segmentu B od razu rozpoznamy ewolucję jednobryłowej sylwetki modelu Jazz. Dzięki nowym technologiom strukturalnym słupek A jest o połowę węższy niż w poprzednim modelu, co poszerza zakres widoczności do przodu. Zwężenie słupka A było możliwe dzięki poprawionej sztywności skrętnej i zastosowaniu nowych technologii strukturalnych, które kierują naprężenia podczas zderzenia w stronę przedniego reflektora i słupków drzwi. Jazz będzie dostępny wyłącznie z dwusilnikowym hybrydowym układem napędowym, który zapewnia wyjątkową kombinację dobrych osiągów i imponującej oszczędności paliwa. Układ ten został niedawno na nowo opracowany specjalnie dla Jazza i zapewnia płynność, precyzję oraz odczucie bezpośredniej kontroli nad samochodem. Sprzedaż rozpocznie się w połowie 2020 roku.

Ciąg dalszy za tydzień...

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


34 Ogłoszenia bezpłatne DAM PRACĘ

Firma „STO” z lokalizacją w Brick NJ zatrudni kierowcę / pracownika magazynu. Praca w pełnym wymiarze godzin. Prawo jazdy NJ z czystym rekordem jazdy. Wymagania: niezawodność-umiejetność załadowania i rozładowania ciężarówki / podnoszenie. Zadzwoń po więcej informacji. Tel.: 732202-1188. Przyjmę do pracy w budowie tarasów z drzewa. Praca w miłej atmosferze. Zapewniamy dojazd do pracy z siedziby firmy w Woodbridge, NJ. Zainteresowanych proszę o kontakt. Tel.: 908-275-7075. Safety Equipment Technician / Driver. Specific Job Duties and Responsibilities: learns to inspect, test, and maintain safety equipment per manufacturer’s requirements and document service according to TSUS/customer policies and procedures. Assists others in facility including stocking shelves with clean, tested and ready to use equipment and pulling, staging and loading customer orders onto trucks for delivery. Maintains work area and other areas in a clean and orderly condition. Performs additional duties after training. Learns to issue, receive, track and inspect equipment

using company/customer provided software. Drive F350 Truck with trailer/deliver equipment to customer sites. Able to effectively communicate with others and build rapport with customers quickly. Must work safely and adhere to all TSUS & customer policies and procedures. Customer Service front counter support, sales, issue, exchange or return equipment for Customers. Create and generate reports for customer’s e.g. outstanding equipment. Answer phones in a professional manner, take and relay messages. Shipping and receiving, transfers as needed. Haul small packages/equipment as needed. Assist or perform fit testing and user training. Bump test and record test on gas detection equipment as needed. Inspect, document, and track customers inspections/equipment. Qualifications Experience: Pickup truck driving experience needed (and trailer preferred). Required Licenses or Specific Training: Must have a valid driver’s license from state of residence and valid proof of vehicle insurance. Prefer Class C driver’s license with a DOT hazardous endorsement or ability to study for and pass requirements within six months of employment. Phone.: 908-225-3996.

Elżbieta Fruchtman Tłumacz – notariusz

Wszędzie dojadę, przywiozę, zawiozę – wiele usług prowadzę telefonicznie.

1(201) 725 2067

• Upoważnienia • Pełnomocnictwa • Apostille • Odwołania •

OBYWATELSTWO PO POLSKU

Pomoc i asysta doświadczonego tłumacza w sprawach rent emerytur oraz medycznych, emigracyjnych, socjalnych Rozmowy z adwokatem, zgłoszenia wypadków, bezrobocie, szkoły i wszędzie, gdzie potrzeba YOGA po POLSKU w Twoim domu $50/1.5 godz. Lekkie ćwiczenia dla wszystkich, przywracające głębszy oddech i krązenie, równowagę psychiczną a przede wszystkim ogólne dobre samopoczucie! Poznaj moc swojego umysłu, miłości i w jaki sposób pomoże ci to pokonać przeszkody na drodze życia. Uczę i jestem zarejestrowana w YOGA ALLIANCE od 2008 roku; hata yoga, Integralna, Ayurveda, Triaxal, Yin, Medytacje, Pranayama, yoga śmiechu, filozofia

Potrzebujemy 1-2 mężczyzn z narzędziami do fachowego złożenia 4 szaf typu PAX- IKEA (nowe w kartonach). Przeprowadzamy się z Clifton do Sparta NJ (39 mil). Prosimy o zniżkę dla emerytów. Możemy przywieźć i odwieźć do domu po pracy. Tel.: 973-546-5633.

Potrzebni pracownicy do pracy w Chłodni. Płatne wakacje, święta i nadgodziny. Pozwolenie na pracę wymagane. Praca od poniedziałku do piątku. Proszę dzwonić. Tel.: 732-650-9777 wewn. 114 lub zgłaszać się osobiście 16 Executive Ave, Edison, NJ.

Zatrudnimy dostawcę (kierowcę) małej ciężarówki i pomocnika do rozwożenia żywności w NJ i NY. Kierowca musi ładować i rozładowywać towar. Nowoczesne samochody i możliwości rozwoju. Płatne wakacje, święta i nadgodziny. Proszę dzwonić. Tel.: 732650-9777 wewn. 114 lub zgłaszać się osobiście 16 Executive Ave, Edison, NJ.

Wanted Part-Time Physical Therapy Assistant. Fluent in Polish. Position includes: Front desk duties, answering phones, making appointments, patient contact. Hours 3pm-7pm Monday Tuesday Wednesday and Friday. Send Resume to: maciakchiropractic@ gmail.com Poszukujemy pomocnika do bu-

Polski Serwis Komputerowy 25 LAT

MAC & PC - MAC, PC

DOŚWIADCZEŃ

• Tune-ups, przyśpieszanie • Usuwanie wirusów • Wymiana ekranów w laptopach, komórkach i tabletach • Instalacje podzespołów i oprogramowania • Dodatki, aktualizacje • Zdalna pomoc

• Kopie zapasowe, odzyskiwanie danych • Administracje sieciami komputerowymi–LAN, WAN, VPN • Webhosting, Bazy Danych, • Przetwarzanie tekstu, PL i US • Tani hosting • Security Systems

Adam - 201-707-4457, 631-276-8406 62 Passaic Street, GARFIELD, NJ 07026 support@attoutsourcing.com www.attoutsourcing.com

Dojeżdżamy do klienta!

Aby zamieścić ogłoszenie bezpłatne ze zdjęciem mogą Państwo: ✍ zadzwonić do redakcji pod numer telefonu 973-928-3838, ✍ wysłać faksem na numer 973-883-0762 ✍ napisać na nasz adres emailowy ogloszenia@tygodnikplus.com ✍ skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.tygodnikplus.com.

PLUS 19 marca 2020


ZAMÓWIENIE Aby zamówić książkę drogą pocztową, należy wysłać umieszczony poniżej kupon z czekiem wystawionym na PLUS Media Group lub numerem karty kredytowej na sumę:

$24.95 ($19.95 książka + $5 wysyłka) “Zostań obywatelem USA” $18 ($15 + $3 wysyłka) Koszulka Tygodnika PLUS

Rozmiar □ XS, □ S, □ M, □ L, □ XL

Imię i nazwisko _________________________________________________________ Adres _________________________________________________________________ Miasto _____________________________ Stan _________________ Kod ________ Nr telefonu ______________________ Forma płatności

❏ check/money order

❏ karta kredytowa

Numer karty ___________________ Data ważności __________________

Code ________________

Billing Address: ________________

Prosimy o wysłanie kuponu na adres redakcji – PLUS Media Group, P.O. Box 474, Pomona NY 10970


36 Ogłoszenia bezpłatne

dowy tarasów z drzewa i compositu. Zapewniamy dojazd do miejsca pracy z siedziby firmy w Woodbridge, New Jersey. Praca w super zespole od poniedziałku do piątku wypłata co tydzień. Zainteresowanych proszę o kontakt. Tel.: 908-275-7075 Piotrek. Firma transportowa w New Providence, NJ zatrudni osobę na pełny etat do pracy w biurze. Wymagany stały pobyt, język polski i angielski oraz podstawowa obsługa komputera (Microsoft Office). Doświadczenie w branży spedycyjnej jest plusem. Proszę przesłać Resume na fax: (732) 791-4061. Praca dla kierowcy CDL. Minimum 2 lata doświadczenia. Tel.: 862221-9626. Salon w Wallington, NJ zatrudni fryzjerkę lub udostępni miejsce. Tel.: 201-321-0785.

SZUKAM PRACY

Szukam pracy jako stolarz (trim cabinetry kitchen). Duże doświadczenie, posiadam własne narzędzia oraz transport. Legalny pobyt.

Tel.: 973-771-9518.

Sprzedam samochód Ford 150 STX SPRZEDAM 2015 rok. Duża kabina, skóra. PrzeSzukam pracy w charakterze opie- byte 48000 mil. Kolor czerwony. Sprzedam giętarkę do sajdingu. kuna starszej osoby z zamieszka- Cena $19000. Tel.: 973-703-1701. Tel.: 908-392-0516. niem. Mam duże doświadczenie, Mieszkam w Clifton – Nina. Tel.: Sprzedam samochód Mazdę 3. Sprzedam z powodu przepro973-356-2550. Przebyte 52000 mil. Zdalnie za- wadzki meble drewniane. Biurko, palana. Stan bardzo dobry. Cena komody. Tel.: 201-207-7138. DO WYNAJĘCIA $9500. Tel.: 973-703-1701.SprzeNIERUCHOMOŚCI PL Apartment for rent in Garfield NJ. dam samochód Honda Accord, Three large bedrooms, EIK, large 2014 rok. Jeden właściciel. Prze- Sprzedam duży dom pod Krakoliving room, large dining room, 1.5 byte 46 tys. mil. Tel.: 201-207-7138. wem. 8 km od Rynku Głównego. Tel.: 514-736-1948. baths. Lots of closets, Back yard, near new train station. Second floor and beautiful area. Lynn ciąg dalszy ze str. 18 201-981-1884. z nimi zapoznawać. Dowiedz się, gdzie trzymane są wszystkie pieniądze rodziny i jaki jest do nich dostęp. Jeżeli jeszcze nie umiesz, to naucz się Do wynajęcia od 15 maja miesz- korzystać z internetowej bankowości, z bankomatu, karty debetowej. kanie 2-sypialniowe w Garfield, Sięgnij po książki, poradniki i sprawdź, jak działa system Social NJ. Tel.: 201-757-4255. Security, zakładowe i indywidualne plany emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, bankowość, świat finansów itp. Dowiedz się, jak funkcjonuje Wynajmę mieszkanie w Old Brid- Ameryka. Musisz wiedzieć, jaka należeć ci się będzie emerytura w razie ge, NJ. Tel.: 732-723-3849. rozstania, czy zatrzymasz ubezpieczenie zdrowotne i jak podzielić dom czy pożyczki. Wiele pomocnych tekstów znajdziesz w witrynie www. Mieszkanie do wynajęcia w Cli- PoradnikSukces.com. Elżbieta Baumgartner fton, NJ od 15 maja. Po generalnym remoncie 3-pokojowe, na Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek o profilu finansowym pierwszym piętrze. Z możliwością i konsumenckim, m.in.: „Życie bez ślubu”, „Jak działa giełda”, „Jak inwepodłączenia pralki. Tel.: 973-626- stować w fundusze powiernicze”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 1090. 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224AUTO MOTO 3492, www.PoradnikSukces.com.

Drodzy miłośnicy Przytuliska Literackiego! Z powodu koronawirusa i zamknięcia na miesiąc lotnisk w

Stanach

Zjednoczonych

dla

samolotów

z

Europy,

postanowiliśmy odwołać spotkanie, zaplanowane na 27 marca tego roku, z Barbarą Caillot i z Aleksandrą Karkowską, autorkami książki „Marsz, marsz Batory”. Za co wszystkich przepraszamy. Elżbieta Kieszczyńska - EK Polish Bookstore red. Janusz Szlechta

PLUS 19 marca 2020


Biały Dom 37

Pierwsze damy – cz.61 Dwie żony prezydenta Tylera Letitia Christian Tyler (1790-1842) oraz Julia Gardiner Tyler (1820-1889) Na pokładzie oprócz prezydenta że Tyler będzie w stanie zapewnić jej znajdowali się czołowi amerykańscy córce konieczne wygody i wykwintpolitycy oraz inne znane osobistości. ne życie, do czego jest przyzwyczaW czasie rejsu dwukrotnie z powo- jona. Między Tylerem i Julią nastąpiła dzeniem odpalono z nowego działa. Przy trzeciej próbie wystrzału rozległ ożywiona wymiana listów miłosnych. się ogromny huk. Działo rozerwało Julia była zdecydowana wyjść za się na kawałki, które zabiły 8 osób niego. Przyzwolenie matki było więc i kilkanaście zraniły. Zginął m.in. tylko dopełnieniem formalności. sekretarz stanu Abe P. Upshar, sekreŚlub odbył się w całkowitej tarz marynarki wojennej Thomas tajemnicy w episkopalnym kościele W. Gilmer oraz ojciec Julii, senator w Nowym Jorku 26 czerwca 1844 David Gardiner. roku. Ze strony 54-letniego pana W chwili wybuchu Tyler i Julia młodego obecny był jedynie syn przebywali na innym pokładzie, dzię- John. Julia, będąca w żałobie, ubrana ki czemu ocaleli. Na wieść o śmierci była w prostą białą suknię, bez ojca Julia zemdlała. Prezydent wziął biżuterii. Na głowie miała woalkę ją na ręce i przeniósł na pokład okrę- przyczepioną do włosów białymi tu ratunkowego. Tyler polecił, aby kwiatami. W uroczystości wzięło obie siostry zabrano do Białego udział wąskie grono zaproszonych Domu. Kiedy niósł Julię na rękach, gości. Żaden przeciek nie przedostał odzyskała przytomność i ten wła- się przed ślubem do amerykańskiej śnie moment, uczucie wdzięczności prasy. Tylerowi tak zależało na w chwili wielkiej tragedii, prawdo- dyskrecji, że zażądał od właściciela podobnie wpłynął na późniejszą „Howard’s Hotel”, w którym zatrzymał decyzję przyjęcia oświadczyn Tylera. się przed ślubem, aby na ten czas Po latach Julia sama zresztą przyzna- cały personel zwolnił do domu, ła: „Kiedy straciłam ojca, zmieniłam a sam właściciel złożył przysięgę, stosunek do prezydenta. On zajął że dochowa tajemnicy. O ślubie nie miejsce ojca. Z każdym dniem był dla wiedziały nawet córki prezydenta. mnie lepszy, pod każdym względem, Po ceremonii wydano uroczyste od każdego innego młodszego męż- śniadanie w nowojorskiej rezydencji czyzny”. Gardinerów na Lafayette Place. Julia 20 kwietnia 1844 roku Tyler napi- została publicznie po raz pierwszy sał list do matki Julii, prosząc o rękę przedstawiona jako żona prezydencórki. Juliana była nadal w rozterce, ta w sposób wręcz nieoczekiwany. targały nią różne wątpliwości, ale Państwo młodzi mieli wsiąść na w końcu wyraziła zgodę, z nadzieją, zarezerwowany specjalnie dla nich

statek spacerowy „Essex”, by dopłynąć do New Jersey. Na pokładzie zastali dużą grupę sympatyków Partii Demokratycznej wiwatującą na cześć prezydenta i jego młodej żony. Statek, zanim zawinął do New Jersey, okrążył Zatokę Nowojorską, a wszystkie jednostki stojące na redzie oddały salut młodej parze. John Tyler był pierwszym Prezydentem Stanów Zjednoczonych, który ożenił się w trakcie pełnienia swej funkcji. Nic więc dziwnego, że wiadomość o ślubie wywołała wielką sensację w całym kraju. Jedni potępiali go, inni gratulowali odwagi, a jeszcze inni zazdrościli młodej, ładnej żony. Trzy starsze córki były zaszokowane wiadomoscią o slubie ojca. Nie tyle samym faktem powtórnego malżeństwa, ile tajemnicą otaczającą slub i tym, że odbył się

w tak krótkim czasie od smierci matki. Najstarsza córka, Mary, była 5 lat starsz aod macochy. W czasie miesiąca miodowego Tyler napisał wiersz na czesć żony. Ona zas skomponowała do niego muzykę. Młoda, atrakcyjna żona prezydenta natychmiast stała się obiektem szczególnego zainteresowania wielu Amerykanów. Trzeba przyznać, że to zaciekawienie nie tylko jej nie przeszkadzało, lecz także sprawiało wyraźną przyjemnosć. Lato zwykle spędzała w domu położonym na wybrzeżu Wirginii lub na plantacji Sherwood Forest, którą Tyler przebudował. Rodzina, która podejrzewała Julię, iż poslubiła starszego o 30 lat mężczyznę nie tyle z miłosci, ile z wyrachowania, teraz zmieniła zdanie. Krytycznie natomiast oceniała publiczne afiszowanie przez Julię swych uczuć do męża. Doradzano jej, aby bardziej zajęła się porządkami i czystoscią w Białym Domu, a mniej mężem. Juliana przeznaczyła nawet własne pieniądze na częsciowe odnowienie prezydenckiej rezydencji. Zakupiła m.in. nowe francuskie meble. Biały Dom rzeczywisie nie był wówczas zbyt reprezentacyjny. Kongres, z którym Tyler był skłócony, nie chciał uchwalić srodków na remont rezydencji prezydenckiej. Ciąg dalszy za tydzień...

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


38 W świecie mafii

Charles „Lucky” Luciano (18971962): Założyciel amerykańskiego syndykatu – cz.5

Virginia Hill (nazywana królową mafii)

Gdy wściek ły Schultz wymaszerował z sali obrad, odgrażając się, że sam załatwi Deweya, Luciano wystąpił o zgładzenie go. Wniosek został przegłosowany. Luciano - człowiek, który uratował życie Deweyowi - otrzymał wyrok 30-50 lat więzienia za sutenerstwo (był to najwyższy wyrok za tego rodzaju przestępstwo w całej historii amerykań-

skiego wymiaru sprawiedliwości). Jednak nawet siedząc w więzieniu, zachował przywództwo nad syndykatem. W 1946 r. został ułaskawiony za - cytując Deweya - „znaczący wkład w wysiłek wojenny kraju”. Nie ulegało wątpliwości, że Luciano nakazał Mafii ochronę nowojorskich portów na czas wojny; twierdzono również, że odpowiadał za pomoc udzieloną aliantom przez Mafię podczas inwazji na Sycylię (choć jego zasługi na tym polu są mocno dyskusyjne). Po zwolnieniu w 1946 r. Luciano został deportowany do Włoch, ale jeszcze w tym samym roku przedostał się na Kubę, by tam dalej prowadzić interesy syndykatu. Podczas pobytu na Kubie Luciano wydał zgodę na egzekucję Bugsy’ego Siegela, który zdefraudował pieniądze Mafii przeznaczone na budowę kasyna Flamingo w Las Vegas. Po pewnym czasie agenci rządowi dowiedzieli się o miejscu pobytu Luciano i wymusili na władzach Kuby jego ponowną deportację. Pomimo wydalenia do Włoch, Luciano nadal wydawał rozkazy swoim amerykańskim podwładnym i inkasował regularne wypłaty dowożone przez specjalnych

kurierów - w tym sławną Virginię Hill. Gdy w 1957 r. zginął Albert Anastasia, a Frank Costello został zmuszony do ustąpienia, wpływy Luciano zaczęły maleć. Vito Genovese chciał go nawet sprzątnąć, lecz Luciano był wciąż wystarczająco potężny, by wspólnie z Lanskym, Costello i Carlo Gambino uknuć spisek, dzięki któremu Genovese został rzucony na pastwę agentów rządowych i skazany za przestępstwa narkotykowe. Pod koniec życia Luciano jego kontakty z Lanskym stały się nieco napięte. Luciano uważał, że nie otrzymuje należnych mu udziałów w zyskach Mafii, ale po kilku przebytych zawałach serca nie miał już sił, by walczyć o swoje. Stopniowo zaczął przedstawiać dziennikarzom swoją wersję historii amerykańskiej Mafii (niektóre z jego stwierdzeń miały charakter samochwalczy). W 1962 r. Luciano zmarł na zawał serca na lotnisku w Neapolu. Dopiero po śmierci pozwolono mu powrócić do Stanów Zjednoczonych - kraju, który uważał za swój jedyny prawdziwy dom. Został pochowany na nowojorskim cmentarzu św. Jana.

Grace S. Nehrebecki ROZLICZENIA PODATKOWE

• rozliczenia elektroniczne dla osób indywiduanych • rozliczenia firm – LLC, spółki i korporacje

Prowadzenie księgowości dla firm Payroll – podatki dla pracowników Tel: 973-472-7722 Fax: 973-472-7077 nehrebeckigs@outlook.com 1033 Broad Street, Cilfton, NJ 07013

PLUS 19 marca 2020

Mówimy

po polsku


W labiryntach historii 39 roku, firma rozrosła się do 24 sklepów w całym stanie Arkansas, a w 1968 roku firma otworzyła pierwsze sklepy poza Arkansas; w stanach: Sikeston, Missouri, Oklahoma i Claremore.

Kolejna ekspansja – i wielki sukces

Po pewnym czasie Sam Walton podjął decyzję o zmianie strategii działania swojego sklepu: wywnioskował, że aby osiągnąć wyższy wskaźnik sprzedaży, musi obniżyć swoje ceny o tyle, aby były niższe niż u jego konkurentów, poprzez zmniejszenie własnej marży. Zain-

spirowany sukcesami innych sieci domów towarowych rozwijających się w strefie niskich cen, Walton otworzył drugi sklep w Rogers w stanie Arkansas. Odpowiedzialny za zakupy, finanse i wizerunek sklepów, asystent Waltona, Bob Bogle, wymyślił nazwę „Wal-Mart”. Do 1967

W 1981 roku Wal-Mart rozszerzył swoją działalność na południowo-wschodnim rynku amerykańskim, otwierając sklepy w stanie Georgia i Południowej Carolinie i nabył aż 92 nowe punkty sklepowe. W 1985 roku to rozwijające się w zastraszającym tempie przedsiębiorstwo zarządzało już 882 filiami, które łącznie przynosiły ze sprzedaży 8,4 biliona dolarów, co uplasowało rodzinę Walton na zaszczytnym pierwszym miejscu w rankingu na najlepiej prosperującą firmę rodzinną w USA. Większość pieniędzy była jednak przeznaczana na inwestycje w kolejne punkty sprzedażowe, rozwój technologiczny, usprawnienia komunikacyjne i marketing. W 1988 roku ponad 90% wszystkich skle-

GABINET

pów Wall-Mart było wyposażonych w czytnik kodów, ułatwiając tym samym śledzenie procesów inwentaryzacji i wspierając lepsze i bardziej efektywne zarządzanie produktami. Także w 1988 roku, założyciel firmy Sam Walton ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego, a ze względu na to, że jego własne dzieci były jeszcze za młode do objęcia stanowiska zarządczego firmy, David Glass został nazwany jego następcą. Śmierć założyciela motywatorem zmiany generacyjnej Walton zmarł w 1992 roku. Wszystkie swoje udziały w Wal-Mart zostawił swojej żonie i ich dzieciom: Rob Walton po śmierci ojca na został prezesem w firmie Wal-Mart, a John Walton, który przez długi czas unikał rodzinnego przedsiębiorstwa i udzielał się jako medyk w Wietnamie, Laosie i Kambodży, został dyrektorem i pozostał nim aż do swojej śmierci w katastrofie lotniczej w 2005 roku. Pozostała dwójka nie jest bezpośrednio zaangażowana w rozwój przedsiębiorstwa (z wyjątkiem ich prawa głosu jako akcjonariusze). Ciąg dalszy za tydzień...

DENTYSTYCZNY

OPIEKA DENTYSTYCZNA dla całej rodziny 500 North Wood Ave, Suite 1A, Linden NJ 07036 Tel: (908) 718 - 7337 ATRAKCYJNE CENY Gabinet otwarty do późnych godzin wieczornych oraz w soboty Akceptujemy wiekszość ubezpieczeń

we Darmo acje lt u s kon

www.annapawlowskadds.com

Poznajcie Waltonów – jedną z najbogatszych rodzin w USA - cz.2

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


40 Memento mori

Dzień Nienarodzonego Dziecka Już za tydzień, 25 marca przypada Dzień Nienarodzonego Dziecka. Jedną z najtrudniej przeżywanych chwil w życiu jest żałoba po poronieniu dziecka. To najczęściej czas, w którym kobiety nie mają z kim go dzielić, gdyż brakuje tej zażyłości, pomimo że ma się wspólnych znajomych, wspólne wspomnienia czy zdjęcia. Wiele kobiet cierpi samotnie, bo nie chce nikomu o tym powiedzieć, żeby jej nie posądzali, że może „specjalnie” poroniła. Co jest oczywiście niedorzeczne, ale kobiety boją się, że nie zostaną zrozumiane. Statystyki podają, że 1 na 4 ciąże kończy się poronieniem. Tylko w Ameryce następuje prawie milion poronień rocznie, co stanowi około 20% ciąż. Słyszałam jak koleżanka, starała się pocieszyć drugą słowami „przecież to nie było dziecko”. Proszę tak nikomu nigdy nie mówić. To nie jest żadne pocieszenie, bo dla kobiety od momentu, gdy dowiaduje się, że jest w ciąży i widzi zdjęcie z sonogramu, to dla niej to jest dziecko. Od tego momentu zaczyna z nim wiązać plany na przyszłość, dekoruje pokój, kupuje rzeczy, czeka na dzień narodzin. Żałoba po poronieniu jest trudna i często

bardzo długa, bo bywają momenty w życiu, kiedy patrząc na inne dzieci, myślą, jakie byłoby ich dziecko, gdyby żyło. Poronienia przeważnie są bolesne, krwawe, często przeżyte w samotności i wszystkie te smutne przeżycia do nas wracają. Wiele kobiet nie tylko przeżywa żałobę, ale popada w depresję. Badania depresji poporodowej potwierdzają, że reakcja organizmu jest taka sama podczas poronienia, jak i zaraz przed porodem czy na początku ciąży. Wielu psychologów radzi, żeby nadać dziecku imię i rozpocząć proces konkretnej żałoby po stracie dziecka, nawet jeżeli poronienie odbyło się wiele lat temu. Jeśli to możliwe można zrobić pochowek lub przeprowadzić kremacje płodu. Wszystko zależy od nas, ale jeżeli myślimy, że jak nic nie zrobimy, to szybciej zapomnimy, to niestety, ale tak nie będzie. Ludzie bardzo często nie doceniają znaczenia pogrzebów w procesie żałoby. Badania wykazują, że osoby partycypujące w ceremonii pogrzebowej łatwiej przechodzą żałobę niż te, które w pogrzebie bliskiej osoby nie uczestniczyły. Izabela Van Tassel

62 Passaic Street Garfield, NJ 07026

INCOME TAX Podatki personalne i biznesowe: LLC, corp`s Porady podatkowe Rozliczenia za ubiegłe lata Nr zastępcze do rozliczeń

(973) 574-1414

IMIGRACJA

Sponsorowania rodzinne Obywatelstwo przedłużanie zielonych kart przedłużanie wiz

TŁUMACZENIA

Otwieranie nowych firm Apostilles, pełnomocnictwa księgowość i payroll

PLUS 19 marca 2020

Notariusz, podania, rozwody


REKLAMA

41

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


42 Rozrywka Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia@tygodnikplus. com lub na nasz adres pocztowy 63 Union Blvd, Wallington NJ 07057 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 26.03.20r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 02.04.20r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane.

Sponsorem nagrody jest: Elżbieta Kieszczyńska

EK Polish Bookstore

Styertowne Shopping Center 1051 Bloomfield Ave., Suite 1B-2 Clifton, NJ 07012 www.facebook.com/EkPolishBookstore Książki prosimy zamawiać pod nr tel:

(201) 355 7496

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 10(618) nagrodę wylosowała Pani Agnieszka Gradzki z Elmwood Park. Gratulujemy! Hasło: Najbliższy jestem sam sobie

Leszek Cichy

Gdyby to nie był Everest

Książki można zamówić pod numerem:

(201) 355 7496

$2600

Olga Kora Sipowicz Miłość zaczyna się od miłości

$2600

Teksty Kory z lat 20032018, które pokazują, jak ona pracowała nad słowem, walczyła o frazę i rytm. Czerwona, pięknie wydana książka jest pamiątką po jej wewnętrznym świecie.

PLUS 19 marca 2020

„Gdyby to nie był Everest, tobyśmy chyba nie weszli“ – to słynne zdanie wypowiedział Leszek Cichy 17 lutego 1980 roku. Tego dnia wraz z Krzysztofem Wielickim wszedł zimą jako pierwszy na Everest!

Eben Alexander Serce świadomości

$2100

Eben Alexander naukowymi metodami bada zjawiska niewyjaśnione: od przeczuć, proroczych snów czy déjà vu, które dobrze znamy, po kontakty ze zmarłymi, doświadczenia nieba i uzdrawianie za pomocą energii.


REKLAMA

43

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


44 Stan Pensylwania

Świetne rzeczy do zrobienia w Pensylwanii w marcu

Wiosenny pokaz kwiatów w Konserwatorium Phipps w Pittsburghu rozpoczyna się 21 marca

Lehigh Valley Auto Show w Betlejem 19-22 marca

Podczas gdy większość miesiąca jest technicznie zimą, połowa marca jest przez wielu uważana za początek sezonu wiosennego w Pensylwanii. Ponieważ zima ustępuje miejsca cieplejszej pogodzie, wiele wydarzeń w tym miesiącu pozwala

Miłośnicy samochodów nie będą chcieli przegapić dorocznego Lehigh Valley Auto Show. Odbywający się na kampusie Uniwersytetu Lehigh w Betlejem auto show obejmie samochody, ciężarówki, motocykle i quady różnych producentów. Tegoroczny program będzie prawdopodobnie największy w historii trwania show, czyli od 23 lat.

Clarion River Jam Bluegrass Festival w Clarion 20-22 marca

Clarion River Jam Bluegrass Festival powróci w marcu do północnej

robioną sztukę, nie możesz przegapić Sugarloaf Craft Festival w Greater Philadelphia Expo Center na przedmieściach Filadelfii w Oaks. Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie ponad 250 rzemieślników z całego kraju. Odbędą się pokazy sztuki i warsztaty artystyczne oraz mnóstwo pysznych potraw do skosztowania.

Jeden z najpopularniejszych corocznych koncertów w Konserwatorium Phipps powróci w marcu, gdy rozpocznie się Wiosenny Pokaz Kwiatów. Ten program, zawierający dziesiątki tysięcy wiosennych kwiatów w każdym kolorze tęczy, jest idealnym sposobem, na otrząśniecie się z zimowego błękitu i cieszenie się pięknem wiosny. Program jest otwarty codziennie od 21 marca do 19 kwietnia i nie można go przegapić.

Ogrzewanie i Chłodzenie po godzinach wyjść na zewnątrz i cieszyć się pięknem PA. Niezależnie od tego, czy chcesz skosztować pysznych win, obejrzeć jedną z najlepszych parad stanowych, czy odkryć historyczne miejsce, nie będziesz chciał przegapić tego, co dzieje się w Pensylwanii w połowie marca.

PLUS 19 marca 2020

Pensylwanii. W ciągu dwóch dni ponad 24 zespoły bluegrass wyjdą na scenę, aby zapewnić wiele wspaniałych godzin fantastycznej rozrywki muzycznej. Oprócz świetnych koncertów będą także jam session, dostawcy i wiele innych atrakcji.

Festival Rzemiosła w Oaks 20-22 marca

Jeśli kochasz wspaniałą ręcznie

Zadzwoń do Jacka: 973-289-0149 (komórka)

◊ serwis ◊ naprawa ◊ wymiana

◊ dobijanie gazu ◊ czyszczenie systemów wentylacyjnych


REKLAMA

45

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


46

PLUS 19 marca 2020

REKLAMA


47

REKLAMA

SPECJALIZACJA DR. GABRIELI:

• Nefrologia i Medycyna Ogólna. Opieka zdrowotna od nastolatków do seniorów • Badanie fizykalne i leczenie nadwagi • Cukrzyca • Nadciśnienie tętnicze • Choroby nerek, dializa oraz zapalenie dróg moczowych • Choroby reumatyczne oraz toczeń • Choroby wewnętrzne i profilaktyka • Tylko 20 minut od Garfield i Wallington (Exit 172 Garden State Parkway North)

Dr. Gabriela Wojnarska-Alvarez MEDICAL DOCTOR, BOARD CERTIFIED Specializing in Primary Care and Nephrology

DEVOTED TO PREVENTION AND SOLUTIONS 221 West Grand Avenue www.pcnmd.org • Montvale, NJ 07645 www.zocdoc.com Phone (201) 746-9333 • Fax (201) 746-9335 SM

PRIMARY CARE AND NEPHROLOGY

HOSPITAL AFFILIATIONS:

LESNIEWSKI & CONTINENTAL SHIPPING GROUP 918 Clinton Ave, Irvington NJ 07011

KONTENERY ● MIENIE PRZESIEDLENIA

www.lesniewski.com

ODDZIAŁ IRVINGTON, NJ: Odbiór mienia MA, NJ, CT, PA, MD ODDZIAŁ SAVANNAH, GA: Odbiór mienia GA, FL, SC, NC

Auta do Gdyni od $700

Kontener z portu do portu $1950

• Załatwiamy wszystkie formalności celne w USA, NIEMCZECH i POLSCE • Wysyłka z Polski do USA | Transport aut na terenie USA • Wysyłka kontenerów do Polski i Niemiec a także do dowolnie wybranego kraju • Wysyłka dużych aut, łodzi i ciężkich maszyn na RORO z pod domu w USA pod dom w Polsce

Kontakt: 973-372-1100 - Biuro 908-474-1151 - Kasia 732-855-9100 - Honorata 201-832-7338 - Zdzisław

tel. 973-928-3838 ✷ www.tygodnikPLUS.com


OCEAN HEART GROUP JESTEŚMY DLA CIEBIE OCEANEM ŻYCIA DLA TWOJEGO ZDROWIA-DOBRYM WYBOREM DZIEDZINA KARDIOLOGICZNO-NACZYNIOWA - TO NASZA SPECJALNOŚĆ

➞ Tomasz Komorowski, M.D., F.A.C.C., R.P.V.1. ➞ Hormoz Kianfar, M.D. ➞ Jonathan Tardos, M.D., F.A.C.C. ➞ Philip Infantalino, M.D., F.A.C.C. ➞ Melissa Tam, N.P.-C

Dr TOMASZ KOMOROWSKI M.D., F.A.C.C., R.P.V.1

ma zaszczyt przedstawić Państwu działalność Kliniki Ocean Heart Group, zajmującej się chorobami serca oraz naczyń żylnych i tętniczych. OCEAN HEART GROUP zapewnia profesjonalną diagnostykę i indywidualne podejście do pacjentów. W trosce o ich zdrowie wykorzystujemy najnowsze technologie w kompleksowym podejściu do chorób

OCEAN HEART GROUP świadczy następujące usługi: ➞ echokardiogram serca ➞ elektrokardiografia ➞ test wysiłkowy oraz test nuklearny- wnikliwie

układu sercowo-naczyniowego.

obrazujący wydolność układu wieńcowego ➞ monitorowanie serca (Holter, mobile telemetry

DR TOMASZ KOMOROWSKI

monitoring)

Absolwent General and Interventional Cardiology New York

➞ ultrasonografia żył, serca oraz tętnic ➞ badania elektrofizjologiczne chorób układu krążenia

University oraz Columbia University Hospital w New York City.

➞ usuwanie żylaków nóg

Ordynator Oddziału Kardiologii Interwencyjnej oraz nauczyciel

➞ laserowe leczenie niedrożności żylnych

akademicki.

➞ kompleksowe zabiegi usuwania pajączków oraz inne

DOKTOR MÓWI PO POLSKU.

➞ kosmetyczne terapie chorobowe układu skórno-naczyniowego ➞ angioplastyka, wszczepienia stentu do tętnicy

Większość chorób sercowo-naczyniowych początkowo manife-

➞ oraz inne nowoczesne metody wykrywania

stuje się niewinnymi dolegliwościami. Takie dolegliwości jak:

i zapobiegania chorobom układu sercowo-

duszności, płytki oddech, zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej,

naczyniowego.

palpitacje, drętwienie lub obrzęki kończyn oraz nadwaga należą do najczęstszych objawów i zapowiadają rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego na wszystkich poziomach profilaktyki zdrowia duże znaczenie ma diagnostyka i proces leczenia.

TEL. 732-840-0600

Zapraszamy do jednej z naszych czterech lokalizacji: LINDEN

515 Wood Ave #301-A Linden, NJ 07036

BRICK

1530 Route 88 West Brick, NJ 08724

TOMS RIVER

9 Hospital Drive Toms River, NJ 08755

NEW YORK

2 West 46th Street New York, NY 10017

Profile for PLUS Media Group

Najnowszy numer Tygodnika PLUS w New Jersey  

Najnowszy numer Tygodnika PLUS w New Jersey  

Advertisement