Ondernemend Netwerk Noordoost 2-2022

Page 1

ONDERNEMEND

JUNI 2022 NUMMER 42

NETWERK NOORDOOST

“Dit is ondernemen op een heel ander niveau" ■ DANTUMADIEL

■ TYTSJERKSTERADIEL

Miedema

College B&W op

Burgemeester Jeroen

OPNIEUW! uit

Metaal blij met

bezoek bij Sake Store

Gebben: “Samen de

Buitenpost op de 4e

duurzaamheidslening

in De Westereen

economie versterken’’

plek bij FD Gazellen

■ NOARDEAST FRYSLÂN

■ ACHTKARSPELEN


22| |INHOUD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

NOARDEAST FRYSLÂN

04 11 14

Goed idee voor een ­innovatief project? Bel Qop! Project Vitale Logies voor een c­ irculaire- en vitale gastvrijheidssector

30 32 34

Nieuw college in Noardeast-Fryslân ‘Ferbûn mei de Mienskip‘ Nieuws uit het centrum van Dokkum en Kollum

TYTSJERKSTERADIEL

DANTUMADIEL

36 39 41

44 47 49

College B&W op bezoek bij m ­ aatschap Falkena in Rinsumageast College B&W op bezoek bij Sake Store in De Westereen

ACHTKARSPELEN

Burgum wil meer worden gezien Basisschoolleerlingen ­Tytsjerksteradiel maken kennis met techniek

ALGEMEEN

52 50 53

“Dit is ondernemen op een heel ander niveau" Het Stationnetje op bedrijfsbezoek

23 19 58

W W W. N OA R D E A S T F R Y S L A N . N L

Weidenaar Zonne-energie ‘Wij verzorgen alles van A tot Z’ Undercover Boss

W W W. DA N T U M A D I E L . E U


ONDERNEMENDNET NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN || 3 ONDERNEMEND WERK NOORDOOST VOORWOORD

De wrâld is rûch… Op 6 maart konden we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. De formatie van nieuwe bestuurscolleges in gemeenten duurt dit jaar weer langer dan de vorige keer. Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen werd in het overgrote deel van de 333 gemeenten nog onderhandeld over de coalitie die het tot 2026 voor het zeggen moet krijgen. In Noardeast-Fryslân is het nieuwe college rond. De FNP, S!N en Gemeentebelangen zijn de partijen die het nieuwe college vormen. Ik ben als burgemeester ‘wiis’ met het feit dat de formatie hier vlot is verlopen. En dan vooral omdat de uitdagingen waar wij voor staan er niet om liegen. Wereldwijd, Europees maar ook in onze regio niet. We hebben geen tijd te verliezen. De gevolgen van, en maatregelen tegen, het coronavirus hebben een zware wissel getrokken op bepaalde sectoren in de economie. Voor veel ondernemers, met name in de horeca en de cultuursector, kwam de bedrijfsvoering vrijwel helemaal stil te liggen. De oorlog in de Oekraïne drukt ons met de neus op de harde politieke en economische feiten. En dan hebben we ook nog genoeg uitdagingen dichterbij huis: stikstof, woningbouw, klimaat, duurzaamheid en noem het allemaal maar op. Kansen benutten Op 18 februari werd de derde Agenda Netwerk Noordoost (Anno III) ondertekend. De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân willen in 2040 de Topregio van Nederland zijn om in te wonen en te werken. Kansen benutten, daar draait het om. Met name als het gaat om de woningbouw, om nieuwe inwoners naar onze regio te trekken, maar ook om de bestaande inwoners te binden. Maar woningen alleen zijn niet genoeg. Het welzijn staat steeds meer centraal. De Friese paradox: onze inwoners verdienen minder, maar zijn wel gelukkiger. Dat komt door de nabijheid van de mienskip, het landschap, de taal, de sport en al die andere zaken die het leven in onze regio de moeite waard maken. En natuurlijk werk en opleidingen. Daar willen we als Noardeast-Fryslân en als regio Noordoost-Fryslân mee aan de slag. Maar dat komt niet vanzelf. Er moet ‘tûk’ verbonden worden, we moeten ‘oparbeidzje’ met elkaar en voor elkaar. Ondernemers, overheden, onderwijs en inwoners. Alleen door het samen te doen worden we een Topregio.

Colofon

Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Ondernemend Netwerk Noordoost Bladmanagement OF BV Mirjam Brouwer Tel. 06-57218102 Advertentie-exploitatie en administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersoon: Mirjam Brouwer Contactpersoon: Petra vd Veen, coördinator Netwerk Noordoost Redactie Tine van Knijff Klasina van der Werf Johanna Kommerie Yke Bremer Alfred Lehmann Fotografie Siem Akkerman Ynte Koster Marit Anker Ruben van Vliet Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen Druk Scholma druk Bedum © Copyright 2020. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele

Johannes Kramer Burgemeester Noardeast-Fryslân

aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

W W W . T- D I E L . N L

W W W. AC H T K A R S P E L E N . N L


4

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

‘ Bij De Ondernemersschool krijg je het échte verhaal’

De Molkfabryk in Burgum is een ontmoetingsplek voor ondernemende denkers en doeners. Een perfecte setting voor de cursusavonden van De Ondernemersschool. Elf enthousiaste ondernemers in spe uit de regio kregen hier een flinke duw in de goede richting. Al zetten de lessen van Qredits de ambitieuze dames en heren ook met beide voeten op de grond.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân

‘Zoveel meer geleerd!’

en Tytsjerksteradiel vinden het belangrijk startende onder-

Oscar Dragt, adviseur opleidingen van Qredits, was jurylid op

nemers te stimuleren en faciliteren. Daarom haalden zij De

de afsluitende avond. “Aan zijn enthousiasme zal het niet lig-

Ondernemersschool van Qredits naar deze regio en kon de

gen. Zijn pitch vlamde aan alle kanten!” Torensma: “Dat komt

cursus voor een gereduceerd tarief worden gevolgd.

doordat ik heel enthousiast ben over De Ondernemersschool.

Ruurd-Jan Torensma was één van de deelnemers van deze

Ik stapte er vrij blanco in. Ik heb bedrijvencontactfunctionaris

eerste lichting en won op de afsluitende feestavond de pitch.

Ingrid Vellinga gebeld voordat ik me opgaf: ‘ik ben nog niet zo

Hij is nog niet gestart met zijn onderneming in brocante en

ver, is dit wel voor mij bedoeld?’ Ik ben blij dat zij me het juiste

cadeauartikelen. “Ik ben Teamleider Vers bij Jumbo Dokkum

zetje gaf, want ik heb zoveel meer geleerd dan ik verwacht

én net verkozen tot raadslid voor S!N in de gemeenteraad van

had. We hadden een leuke ploeg: heel divers, iedereen had

Noardeast-Fryslân. Er komt nu veel op mij af. Ik moet eerst

zijn eigen doel. Onze vaste docent Harry was fantastisch: een

meer structuur aanbrengen voordat ik met mijn onderneming

ervaren ondernemer, vol verhalen. Hij kon bij elke vraag een

aan de slag kan.”

praktijkvoorbeeld noemen. Daar heb je echt wat aan!”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

5


6

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Solide businessplan

zorgd. Ook konden we altijd bellen: superhandig als je thuis

Dragt: “Ontzettend leuk om te horen. Harry de Lange is één

met je opdrachten en businessplan aan de gang bent. Iedere

van onze vaste docenten, onder zijn bezielende leiding leren

bijeenkomst zat er bovendien iemand van de gemeente bij.

deelnemers in een reeks van tien bijeenkomsten veel over het

Hun belangstelling vond ik heel positief.” Dragt: “Waardevolle

ondernemerschap. Daarnaast zijn er lessen van gastdocenten

betrokkenheid, dat heeft absoluut meerwaarde en toont ook

uit de praktijk. Zo komt alles voorbij: van financiën tot persoon-

hoe de gemeenten erin staan.”

lijke effectiviteit, en van social media tot pitch en presentatie.” Van de mogelijkheid extra informatie te krijgen maakte Qredits staat bekend als microkredietverstrekker, maar de

Torensma gretig gebruik. “Ik wilde meer weten over de Kleine

stichting doet veel meer dan dat. “Net als de gemeenten

Ondernemers Regeling (KOR). Gastdocent Frank Brouwer heeft

stimuleren wij ondernemerschap. Deze regio heeft veel kleine

mij daar in een adviesgesprek alles over verteld.” Dragt: “Som-

ondernemers: het is belangrijk die goed beslagen ten ijs te

mige onderwerpen behoeven meer aandacht. Daarom mogen

laten komen. Wij werken zonder winstoogmerk en bieden deze

deelnemers gebruikmaken van coachingsgesprekken door

cursussen tegen kostprijs aan. De gemeenten laten deelnemers

docenten uit onze pool. Ook deelnemers aan de tweede editie

tegen een bescheiden bedrag deelnemen. We helpen samen

krijgen die optie.”

startende ondernemers op weg, zodat ze stabiele ondernemers worden. Aan het eind van de rit hebben ze allemaal een

‘Ik raad het iedereen aan’

solide en volwaardig businessplan.”

Deze tweede ronde begint in september. Torensma: “Ik raad iedereen die ondernemer wil worden aan mee te doen aan De

Eerlijk verhaal

Ondernemersschool. De docenten van Qredits loodsen je van

Torensma: “Starten als ondernemer is veel meer dan een KVK-

A tot Z door het hele programma. Je krijgt van hen het echte,

inschrijving regelen. Tegen aspecten zoals financiën wordt

realistische verhaal. Dat maakt het waardevol!”

vaak te gemakkelijk aangekeken. We werden ook gemotiveerd na te denken over wie je zelf bent en wat je wilt bereiken. Je gaat daardoor anders tegen het ondernemerschap aankijken.” Dragt: “Past het ondernemerschap, met alles dat erbij komt

De Ondernemersschool Noordoost-Friesland in

kijken, bij jou als persoon?” Torensma: “De gastlessen vond ik

­september weer van start!

ook een eyeopener. De vrijheid van het ondernemerschap is

Vaak bruisen startende ondernemers van de ideeën en plannen

geweldig, maar het is ook keihard werken. Ga er maar eens aan

maar soms is het lastig of spannend om deze daadwerkelijk om te

staan als in coronatijd je bedrijf ineens dicht moet. Onderne-

zetten tot actie. De Ondernemersschool geeft je het juiste duwtje

mers hebben hun eigen, eerlijke verhaal verteld. Dat vond ik

in de rug. Ondernemerschap is belangrijk voor onze regio en dat

mooi.”

stimuleren we graag. Begin september starten de vier gemeenten daarom weer met een nieuwe Ondernemersschool vanuit De

Hecht netwerk

Molkfabryk in Burgum.

Dragt: “Een bijkomend effect van samen zo’n stoomcursus volgen is dat je snel nader tot elkaar komt. Er ontstaat een hecht

De geplande lesdata zijn 5, 12, 19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31

netwerk, dat zien we overal. Daar hebben de deelnemers later

oktober en 7 en 14 november 2022. Meer informatie over het

nog veel aan.” Torensma: “In onze groep was de diversiteit

programma in het algemeen is te vinden op de website van

groot, bovendien was de één al veel verder dan de ander. Maar

­Qredits: www.qredits.nl/academy/ondernemersschool.

aan het einde hadden we allemaal een businessplan. We hebben nog steeds contact in onze groepsapp.”

De kostprijs voor de school bedraagt normaliter 332,75 euro. Ben je inwoner van een van de vier gemeenten; dan kun je de school met

Goede ondersteuning

korting volgen en bedraagt de bijdrage 100,00 euro.

Ook de samenwerking met Qredits en ondersteuning door de gemeente is Torensma goed bevallen. “De werkboeken,

Meer informatie over de regionale invulling of alvast aanmelden?

schriften en e-learning waren door Qredits perfect ver-

Mail dan naar Ingrid Vellinga op i.vellinga@noardeast-fryslan.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

V.l.n.r. Tjalling Werkman, Erik Pereboom, Christien Jasper en Nanette Jonker

Project Sign Again een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland Het project ‘Sign Again´ focust zich op het allereerste volledig gerecyclede en herprintbare plaatmateriaal en is daarmee een grote stap richting circulariteit in print. Deze innovatie uit de koker van Probo, het digitale printproductiehuis uit Dokkum, moet ervoor gaan zorgen dat afval steeds opnieuw waarde krijgt als grondstof voor nieuwe producten. Probo verwerkt eigen substraatafval en pvchoudend retourmateriaal van klanten tot nieuwe plaatmaterialen die ook kunnen worden beprint: Sign Again. De slogan van Probo Sign luidt dan ook: ‘No sign to waste!’

Erik Pereboom van Bouwbedrijf Postma:

‘Het toepassen van een lokaal en circulair product past perfect in de woningbouwfilosofie van Bouwbedrijf Postma. Daarom ­maken wij ons sterk voor het ­project Sign Again’. Met deze innovatieve en intersectorale samenwerking, worden de krachten van 3 toonaangevende bedrijven in de regio gebundeld. Probo, Bouwbedrijf Postma en Dokwurk gaan samen nieuwe circulaire bedrijfsprocessen vormgeven. Hiermee wordt een bijdrage

Tjalling Werkman van Probo:

geleverd aan de lokale economie, aan een circulaire economie én

‘Afval is voor Probo een grondstof op de verkeerde plek’.

Nannette Jonker en Christien Jasper namens Dokwurk:

Het project levert een nieuw product, nieuwe werkvoorraad en meer diversiteit in het werkaanbod in de regio NoordoostFriesland. Met het project worden niet alleen afvalproducten van Probo gerecycled tot circulaire producten, maar het project biedt

aan een inclusieve arbeidsmarkt, oftewel een ecosysteem.

‘Het stimuleren van een circulaire economie en investeren in een inclusieve arbeidsmarkt gaan voor ons hand in hand’.

ook nieuwe kansen voor ontwikkel- en arbeidsplaatsen vanuit Dokwurk. Daarnaast is Bouwbedrijf Postma aan boord voor prakti-

Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een bijdrage

sche toepassingen in de bouwsector.

van €199.261.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

7


8

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

NOARDLIKE FRYSKE WÂLDEN

Gastheren van het landschap versterken elkaar Accommodatie op Brêgeham

Je gasten alles kunnen vertellen over het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van de regio. Dat is een van de doelen van de cursus Gastheer (m/v) van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Begin dit jaar deed een groep van 25 recreatieondernemers mee aan deze cursus. Onder hen Harmke de Vries van recreatiebedrijf Brêgeham in Oudega (Sm.) en Gerry Talma van camping ‘t Heidestek in Twijzelerheide.

In vier avonden hebben de cursisten geleerd hoe het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is ontstaan en vooral hoe je dat nu nog kunt zien. Ze kennen het verhaal achter de dobben, boomsingels, wijken en pingoruïnes. En de toeristische ondernemers herkennen nu de gekraagde roodstaart, de keninginne fan ‘e Wâlden. Verder kunnen ze na de cursus de mooiste wandel- en fietsroutes aandragen en weten ze alles over storytelling, die manier waarop je een verhaal op eigen manier kunt overbrengen. “De cursus was goed georganiseerd en ik heb er veel van opgestoken. Ik ben me heel bewust geworden van de omgeving”, reageert Gerry Talma enthousiast. Harmke de Vries beaamt deze woorden. “We moeten trots zijn op onze mooie regio.” Wat haar ook erg aansprak aan de cursus was het contact met collega-ondernemers. “Je kunt onderling kennis en ervaring uitwisselen”, aldus Harmke. Initiatief De cursus Gastheer (m/v) van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is een initiatief van vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) in samenwerking met IVN Natuureducatie en Regiomarketing Toerisme Noordoost-Friesland en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van

de provincie Fryslân. De vereniging NFW vindt het geweldig dat dit jaar opnieuw veel ondernemers meedoen aan de cursus en dat ze het unieke coulisselandschap willen laten zien aan hun gasten. Brêgeham midden in de natuur “Waarom ik meegedaan heb aan de cursus Gastheer van het landschap? Omdat ik onze gasten veel wil kunnen vertellen over de omgeving”, vertelt Harmke. “Je bent je er niet zo bewust van als je uit deze regio komt, maar het enorm aantal kilometers aan elzensingels en houtwallen, daar heb ik me over verbaasd. En de rijke biodiversiteit. Ik wist niet dat de Noardlike Fryske Wâlden zo uniek zijn.” In 2018 hebben Harmke en haar man Walter van Ginkel de boerderij en land van haar familie gekocht. Vorig jaar in juli is hun bedrijf Brêgeham na een tijd van hard werken van start gegaan. Op het terrein staan vijf vakantiehuisjes, tiny houses, en er is plek voor 14 campers. “We hebben nog plannen voor een nieuw hoofdgebouw met vijf appartementen en een recreatiezaal.” Het geheel ziet er luxe uit. “Het is een verblijf voor onze gasten midden in de natuur, zonder in te leveren op comfort. We hebben bewust gekozen voor kleinschaligheid, dat past hier.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Camper op 't Heidestek

’t Heidestek onderdeel van landschap Gerry Talma runt samen met haar vriend Dennis Tiemersma de minicamping ’t Heidestek. De camping was onderdeel van een burenruil en kwam zo in het bezit van maatschap Talma, die een legpluimveebedrijf heeft. In 2020 besloten de toen 18-jarige Gerry en 21-jarige Dennis de leegstaande minicamping nieuw leven in te blazen naast hun studies. “We dachten, we proberen het gewoon een jaar.” Het bleek een succesvolle stap, ook omdat veel mensen in eigen land op vakantie gingen vanwege de coronapandemie. En het smaakte naar meer. “We hebben goed geluisterd naar de feedback van de campinggasten en waar mogelijk aanpassingen gedaan. Het resultaat is veel terugkerende gasten.” ’t Heidestek telt 23 plekken waarvan acht camperplaatsen. Ook is er een sanitairgebouw met allerlei voorzieningen. De twee doen de meeste zaken zelf, maar krijgen ook hulp uit de directe omgeving.

Harmke de Vries en Gerry Talma

De reden voor Gerry om zich op te geven voor de cursus is dat ze de camping meer onderdeel wil laten uitmaken van het landschap. “We hebben de ambitie om in de toekomst de camping uit te breiden met meer verhuurmogelijkheden. Daarvoor hebben we al eens een landschapsarchitect om advies gevraagd. Mensen willen luxe kamperen, maar dat moet wel passen in de omgeving. We willen de natuurlijke sfeer behouden.” Gerry wilde vooral meer weten over het ontstaan van het landschap, hoe dat nu onderhouden wordt en die kennis overbrengen op haar gasten Een ander doel voor haar was netwerken. “Zien hoe anderen het doen.” Arrangement van vijf bedrijven Een opdracht binnen de cursus was een arrangement samenstellen met andere bedrijven. Hierin hebben ‘t Heidestek, Brêgeham, Botniahiem in Damwâld, het Bloemenparadyske in Kollum en de IJsherberg in Dokkum elkaar gevonden. Ze zijn voortvarend met het maken van een arrangement aan de slag gegaan. Het idee is het ontwikkelen van een camperroute door het Nationaal Landschap. Harmke: “Doel is onze gasten te laten zien dat er in onze provincie meer is dan alleen de Wadden, meren en Friese steden.” Het arrangement Tour de Wâlden leidt langs vier camperplaatsen. Gerry en Harmke roemen de samenwerking met andere recreatieondernemers. “Alleen samen kun je de regio op de kaart zetten en ervoor zorgen dat gasten terugkeren. We geven elkaar tips en kunnen elkaar alles vragen.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

9


UW PARTNER VOOR HET HUREN VAN HOOGWERKERS EN KRANEN

Dokkumer Hoogwerker- en kraanverhuur

T 06 5435 2406 www.dokkranen.nl info@dokkranen.nl

www.scholma.nl

www.veeew.com

van Scholma De Veeew App brengt de wereld van DRUKWERK op een perfecte manier samen met de digitale wereld • geeft extra beleving aan brochures • geeft een gezicht aan statische informatie • geeft registratie van bezoekersgedrag

Download de

app en scan deze pagina

Veeew biedt extra mogelijkheden voor uw marketing en communicatie Zie www.veeew.com of bel 050-3013636 en vraag naar de mogelijkheden


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Maak kennis met Team Qop

Goed idee voor een innovatief project? Bel Qop! V.l.n.r. – Elina Veenstra (communicatieadviseur), Jan Haakma (Programmamanager), Jikke Groenewold (Administratief ondersteuner) Han Zuidema (programmamanager), Marjan van der Feen (Programmadirecteur en Secretaris Regioboard) en Ben Jansen (Programmamanager).

Versnellingsagenda

Han Zuidema is onze programmamanager in de landbouwsector

In de regio Noordoost Fryslan loopt de subsidieregeling Versnel-

en weet goed de weg in projecten gericht op de arbeidsmarkt.

lingsagenda van Regiodeal Noordoost-Fryslân. Deze subsidierege-

Ben Jansen is helemaal thuis in het onderwijs en in de kunst & cul-

ling biedt mooie kansen voor ondernemers, onderwijsinstellingen

tuur. Als het gaat om de Bouw, Metaal, Ondernemerschap en Re-

en overheden die willen werken aan en in de regio. Projecten die

giomarketing dan moet je bij Jan Haakma zijn. Elina Veenstra is de

bijdragen aan de economische groei, innovaties in de bouw- en

communicatieadviseur en zorgt ervoor dat al het nieuws rondom

metaalsector, versterken van technisch beroepsonderwijs, stimu-

de Versnellingsagenda op de juiste manier gedeeld wordt. Jikke

lering van werkgelegenheid, regiomarketing en een duurzame

Groenewold is de administratieve spil van team Qop, zij biedt

landbouwsector komen in aanmerking voor de subsidie.

brede administratieve ondersteuning aan de programma-adviseurs. Marjan van der Feen is programmadirecteur en eindverant-

Van idee tot aanvraag

woordelijk voor het gehele reilen en zeilen. Zij is tevens secretaris

Projecten en subsidie vinden elkaar niet vanzelf. Een goed idee is

van de Regioboard en expert op het gebied van arbeidsmarkt.

ook niet meteen een goed project. De mensen van team QOP zijn

Een mooi compact team dat barst van de expertise!

er in de regio om de mensen en projecten bij elkaar te brengen. Qop jaagt aan, brengt partijen bij elkaar en helpt in het leggen

Idee? QOP bellen

van contacten. We bouwen zo samen aan projecten die bijdra-

Het team van Qop staat klaar en is er voor om aanvragers te

gen aan het versterken van onze regio. Verbinden, adviseren en

ondersteunen vanaf het begin bij een projectidee. Wij kijken of

activeren van idee tot aanvraag. De Versnellingsagenda heeft

het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda

verschillende programmalijnen en daar zijn binnen het team QOP

Noordoost-Fryslân en adviseren bij de verdere uitwerking van

specialisten voor beschikbaar. Hoogste tijd om kennis te maken

de aanvraag. Hoe kan het idee verder gebracht worden, welke

met het team van QOP.

stappen daarin nog te zetten zijn en misschien kunnen er meer partijen uit de regio aanhaken. Zo bouwen we samen aan een

Team Qop

sterke regio.

De programma-managers worden ingezet op expertise en werken intensief samen waardoor er met een brede blik gekeken

Heb je een goed project idee of wil je advies bij de uitwerking

wordt. Zo versterken wij de projecten en brengen we synergie in

van een projectplan? Mail of bel ons! Wij helpen je graag verder!

de verschillende businesscases.

www.qop.nl of bel 0511 760 009.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

11


Dak & Zinkwerken

Bitumineuze dakbedekking Kunststof dakbedekking

• Belastingzaken voor ondernemer en particulier

Zinkwerk

• Samenstellen jaarstukken

Renovatie & nieuwbouw Reparaties & onderhoud

Hovinga BV Grensweg 12 9231 HV Surhuisterveen Tel.: 0512-363400 www.hovingadak.nl E-mail: dak@hovinga.nl

• Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering

Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld Tel (0511) 421297 www.rosieradministraties.nl info@rosieradministraties.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Sûnt 2020 is ‘Alles ûnder ien dak’ yn E­ astermar de earste folslein Fryske supermerk.

Subsydzje om Fryske taal better sichtber te meitsjen Ûndernimmers en ferienings kinne subsydzje krije fan de provinsje Fryslân om it Frysk sichtberder te meitsjen. It giet derom om sjen te litten dat it Frysk gewoan is en dat it ek gewoan is om Frysk te praten. Foar de regeling is 75.000 euro beskikber.

De provinsje fynt it wichtich dat rûnom yn Fryslân it Frysk sichtber

Op de webside fan provinsje Fryslân is mear ynformaasje te finen,

is, ek om Frysktaligen te stypjen by it brûken fan it Frysk. De

tegearre mei it oanfraachformulier. Dat kin oant en mei 15 oktober

provinsje stipet gemeenten al langer by it útfieren fan it taalbelied.

2022 ynstjoerd wurde. Mar op is op, dus wachtsje net te lang mei

Mei yngong fan april 2022 kinne ek ûndernimmers, ferienings en

in goed idee!

stichtingen hjirfoar subsydzje oanfreegje. Wêr kin de subsydzje foar brûkt wurde? De subsydzje kin foar ferskate aktiviteiten beskikber steld wurde: • aktiviteiten dy’t de sichtberens en it hearren fan de Fryske taal struktureel en foar langere tiid yn de Fryske mienskip oanwiisber fergrutsje en dêrmei de posysje fan dy taal ferstevigje; (-> 80% fan de kosten mei in maks. fan € 5.000) • it ûntwikkeljen fan oarspronklike Frysktalige kommunikaasjemiddels, bedoeld foar it publyk; (-> 80% fan de kosten mei in maks. fan € 5.000) • it oersetten fan besteande kommunikaasjemiddels rjochte op it publyk, nei de Fryske taal(-> 80% fan de kosten mei in maks.

It Grientewinkeltsje yn Bûtenpost

fan € 1.000)

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

13


14

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Project Vitale Logies voor een circulaire- en vitale gastvrijheidssector Het project Vitale Logies is één van de zeven opgaven van het programma Gastvrij Fryslân 2028. Met dit project proberen wij een circulaire- en vitale gastvrijheidssector te realiseren, die bijdraagt aan de brede welvaart van Fryslân.

Dit doen wij door ondernemers, onderwijs en overheid op een voor Nederland unieke wijze aan elkaar te verbinden, te versterken en te vernieuwen. De focus ligt hierbij voornamelijk op het versterken van het ondernemerschap. Vitale Logies draagt bij aan de brede welvaart, vitalisering van het logiesaanbod en Slimme Groei. Slimme Groei van toerisme zorgt op zijn beurt weer voor een prettige en gezonde woonen leefomgeving, maar levert ook een bijdrage aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en toekomstbestendige banen. Ons doel is om ondernemers te helpen om van goede ideeën geweldige plannen te maken.

Dit doen wij onder andere door middel van: • Het ondersteunen van ondernemers m.b.v. Recreatie Expertteams (RET) Het Recreatie Expertteam Fryslân (RET) heeft als doel om de plannen van ondernemers op diverse fronten te verbeteren en finetunen. Een multidisciplinair team van experts vormt samen met de ondernemers de denktank om in één of twee sessies te komen tot een toekomstbestendige ontwikkelrichting. Het kan hierbij gaan om experts op het gebied van bijvoorbeeld landschap, duurzaamheid & circulariteit, conceptontwikkeling en marketing. Ondernemers die al geholpen zijn door het RET zijn hierover zeer enthousiast en bevelen het traject zeer aan voor ondernemers met groei-ambities. Voor meer informatie: www.taf.frl/recreatieexpertteam/


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

I nzetten van expertteams voor gemeenten en ondernemers voor b.v. het wijzigen van bestemmingsplannen; Nije Logies Ondernemers die met het uitwerken van hun plannen een bestemmingsplanwijziging nodig hebben, nemen hiervoor contact op met de gemeente. Om alle partijen in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming kan gebruik worden gemaakt van Nije Logies. Met Nije Logies gaat men in één of twee sessies met elkaar in gesprek over de ontwikkelplannen, kijkt men samen naar de ontwikkelkansen (ieder vanuit eigen expertise) om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk streefbeeld.

Het doel is om een goed doordacht logiesplan van een ondernemer, waarvoor bestemmingsplanwijziging of in sommige gevallen gebiedsontwikkeling nodig is, in één dag in een werkatelier door de belangrijkste betrokken stakeholders en deskundigen positief-kritisch tegen het licht te houden, aan te passen en te finetunen. Op die manier wordt een passend plan gecomponeerd. Inzet hierbij is om te komen tot ruimtelijke kwaliteitswinst voor de omgeving en een toekomstbestendige onderneming. Voor meer informatie: www.taf.frl/nije-logies/

Kunnen wij jou als ondernemer helpen met het optimaliseren en concretiseren van je groei-ambities? Neem gerust contact met ons op, wij helpen graag! Team Vitale Logies:

Tonique Hollander, toniquehollander@ipfr.frl Esther Oosterhof, estheroosterhof@ipf.frl Marjolein Jolmers van groepsaccommodatie de ­Harmsdobbe:

“We hadden zoveel mooie ideeën, maar konden daarin gewoonweg geen keuzes maken. Het Recreatie Expertteam heeft ons echt geholpen om onze visie scherper te krijgen. Zelf heb je de expertise niet om van al die ideeën een compleet en passend plaatje te maken. Door zo’n Recreatie Expertteam in te schakelen ontstond er ineens in twee sessies een concreet en goed doordacht plan, waarover we ontzettend enthousiast zijn en waar we verder mee aan de slag kunnen. Dit was voor ons een unieke kans!”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

15


16

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Ambitie; ­ opleiden IT-personeel in Noordoost Fryslân Het tekort aan IT-personeel wordt steeds groter. Het gaat bij IT-personeel bijvoorbeeld om softwareontwikkelaars, data-analisten, en natuurlijk ook beheerders van IT-systemen. We doen met z’n allen steeds meer online en werken steeds meer met apps en programma’s. In bijna alles wat we kopen zit tegenwoordig software. Een oplossing om meer vaardige mensen te krijgen is opleiden, opleiden en nog eens opleiden. We gaan in gesprek met drie enthousiaste mensen die deze code willen kraken!


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

naast het Fries ook code als ‘officiële’ taal in de regio. De Codeschool moet voor zover mogelijk gratis zijn, mensen die meedoen helpen elkaar verder om te leren programmeren. Deelnemers krijgen certificaten als ze stappen hebben gezet. Onze bedrijven en scholen trekken hierin samen op. Ûtdagingen KennislabNOF is daarnaast verantwoordelijk voor het programma ‘Bouwen aan Ambitie’, gericht op het versterken van ambitie van jong en oud. “We willen een regio waarin inwoners werk maken van hun talenten. Eigenlijk bouwen we aan een soort ‘Ambitie Academie’ waarin dit ook echt mogelijk is.”, aldus Sjoerd de Vries. “Leerlingen en professionals werken samen aan zogenaamde ‘Ûtdagingen’ waar we in de regio voor staan. Ûtdagingen zijn bijvoorbeeld de energietransitie, de ‘bêste soarch’, circulaire Wordt Noordoost Fryslân dé regio voor het opleiden van ‘web-

landbouw, gezond oud worden, en nog veel meer.” Al deze uitda-

bouwvakkers’ en ‘codemakers’? Dat is wel de ambitie van een

gingen hebben één ding gemeen: er is ‘code’ voor nodig, ofwel

steeds meer organisaties. Ferenc Jacobs, projectleider bij Ken-

digitalisering. Deelnemers kunnen in deze uitdagingen met code

nislabNOF vertelt wat nu nodig is om die ambitie te halen. ‘We

aan de slag en leren zo programmeren.

moeten steeds meer samenwerken, samen werken en uitproberen! Onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven hebben dezelfde

Bedrijvigheid

belangen, dat geeft genoeg reden om de hamer met elkaar op te

“Dit proces wordt in een aantal stappen in gang gezet, waarbij

pakken.”

we elkaar vinden in wat we samen willen bereiken”, vertelt Ferenc Jacobs. Otto Touwen vult aan: “Als ROC De Friese Poort verbinden

Een ICT-opleiding in Dokkum?

we eigenlijk al deze projecten met elkaar. We zijn op zoek naar

Zo wil ROC De Friese Poort haar ICT-opleiding ook in Dokkum

innovatieve manieren om het beste ICT-onderwijs in onze regio

gaan aanbieden. Otto Touwen is hier als opleidingsmanager voor

mogelijk te maken. Hoe mooi is het dat onze leerlingen dit kun-

verantwoordelijk: “Een ICT-opleiding in Dokkum is natuurlijk een

nen combineren met het oplossen van échte uitdagingen?”.

uitdaging. Krijgen we voldoende leerlingen? Het zou een prachtige stap vooruit zijn als dit al in 2022 gaat lukken!”.

Het doel is dat jong en oud in Noordoost Fryslân kan leren programmeren. We willen dat onze ICT-bedrijven groeien en weer

KennislabNOF is daarnaast met acht partnerorganisaties de

nieuwe bedrijvigheid aanjagen. De regio profiteert hier enorm

Codeschool aan het inrichten. Deze Codeschool wil jong en oud,

van. Sjoerd de Vries sluit af met een paar mooie woorden: “Met

met of zonder voorkennis, helpen om te leren programmeren.

ICT kunnen we bijna alle uitdagingen aan. Is dat ambitieus? Ach,

Sjoerd de Vries, lid van het kernteam, vertelt hierover: “We willen

we zijn tenslotte een regio met ambities!”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

17


ALLES ONDER ÉÉN DAK bij De Vries Wonen

KOOTSTERTILLE - HEERENVEEN - MENALDUM

Ook voor uw stylingadvies aan huis!

(0512) 331333

info@waaksma.nl

W W W. W A A K S M A . N L

 Nieuwste modellen keukens en maatwerk keuken op showroom  Vrijblijvende offerte ook op afspraak ‘s avonds mogelijk  Wij ontzorgen van A tot Z van afbreken oude keuken tot opbouw nieuwe keuken  Renovaties van keukens  Vast team verkoop/service en monteurs Woudweg 3A 9257 RM Noardburgum 0511-472400

www.keukencentrum-dehaan.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

WEIDENAAR ZONNE-ENERGIE

‘Wij verzorgen alles van A tot Z’ Het zoeken naar duurzame oplossingen neemt een vlucht, zo merkt ook Geert Weidenaar van Weidenaar Zonne-energie in Oosternijkerk. Hij runt al meer dan tien jaar zijn bedrijf dat gespecialiseerd is in de montage en het onderhoud van zonnepanelen. Het bedrijf zit sinds vier jaar op het industrieterrein aan ’t Oogh 18 in Oosternijkerk en ontzorgt klanten door alles rond zonnepanelen van A tot Z te regelen.

Geert Weidenaar is een geboren en getogen Oosternijkerker.

terugverdienmodel van vier of vijf jaar. Je ziet dat steeds meer

Bij de start van zijn bedrijf deed hij alles nog zelf, maar door de

mensen bij nieuwbouw kiezen voor zonnepanelen, maar ook

groei van zijn onderneming zit hij de laatste jaren met name op

op veel bestaande huizen en bij bedrijven worden ze geplaatst.

het kantoor als werkvoorbereider en planner. Intussen heeft hij

Woningbouwverenigingen beginnen eveneens met het ver-

vijf personeelsleden in dienst, die iedere dag vanuit Oosternij-

duurzamen.”

kerk in twee ploegen er op uit gaan naar verschillende projecten in Nederland. “We nemen alle mogelijke zorgen uit handen van

De zonnepanelen worden niet alleen meer geplaatst op de

onze klanten: van het regelen van de subsidieaanvraag, tot het

zuidkant van daken, maar ook het oosten en westen van daken

vakkundig plaatsen van de zonnepanelen.”

worden tegenwoordig belegd met zonnepanelen, om zo de piek van zonnestroom meer af te vlakken en te verdelen over

Verduurzaming

de hele dag. “Dat is beter voor de netspanning. Het net kan

De belangstelling voor zonnepanelen stijgt de laatste jaren

het niet aan als er een enorme piek is rond het middaguur. De

enorm, aldus Weidenaar. “Het is druk genoeg op het moment.

omvormers zijn beveiligd en stoppen ermee als het net wordt

Zonnepanelen waren al populair, maar met de stijgende

overbelast. Door de zonnepanelen meer te spreiden over het

energieprijzen stijgt de vraag nog verder door. De voordelen

dak kun je dat voorkomen.”

van zonnepanelen zijn enorm. Je bespaart op je stroomkosten, bent minder afhankelijk van de energieleverancier, bent minder

Vraag

kwetsbaar voor prijsstijgingen van energie, de woning stijgt in

Met de grotere vraag is het ook steeds moeilijker om personeel

waarde, de investering levert rendement op en de uitstoot van

te krijgen. “Het werk is er wel, maar de handjes zijn er niet”, zo

CO2 vermindert.”

omschrijft Geert het probleem. “Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen zijn wij als werk-leerbedrijf bezig personeel op te

De zonnepanelen zijn in de loop van de tijd goedkoper gewor-

leiden binnen ons bedrijf.”

den, zodat het rendement stijgt. “Je hebt tegenwoordig een

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

19


20

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Bij de vrachtwagen staat Hilbrand Benedictus.

Isolatienoord: betaalbaar isoleren voor iedereen Met een overdekte opslag van meer dan 10.000 vierkante meter zit Isolatienoord sinds vorig jaar op een uitstekende plek aan de Reitsmastrjitte in Harkema. De groothandel in isolatiematerialen onderscheidt zich met name door ook aan particulieren te leveren, aldus operationeel manager Hilbrand Benedictus.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Het bedrijf heeft een uitgebreid assortiment isolatiematerialen,

vijftien man, inclusief een aantal parttimers. We zorgen zelf voor

van steenwol en glaswol tot PIR, XPS en EPS. “We leveren ook de

het transport in de drie noordelijke provincies. En verder werken

bijbehorende bevestigingsmaterialen, zoals schroeven en tapes

we met een externe vervoerder in de rest van Nederland, België

en afwerkingsmateriaal, waaronder folies, gipsplaten, panlatten

en Duitsland. Bij ons is het: bestel je voor 12.00 uur, dan heb je het

en plaatmateriaal. We hebben alles in huis voor de isolatieklus. Zo

de volgende werkdag in huis. Door de drukte en de snelle levertij-

kun je je huis zelf van top tot teen isoleren. Want isolatie betekent

den die we bieden, is het niet meer mogelijk om het transport in

dat je de warmte in de winter beter binnenhoudt, maar ook dat

eigen huis te houden. De externe vervoerder biedt hier uitkomst”,

het huis in de zomer koeler blijft.”

vertelt Benedictus.

Webshop

Hij laat ondertussen de vrachtwagen met nieuwe dekkleden

De webshop van Isolatienoord is heel toegankelijk en overzichte-

zien, die staat te laden naast het bedrijf. “We hebben twee eigen

lijk voor zowel bedrijven als particulieren, aldus Benedictus. “We

vrachtwagens op pad van Isolatienoord. En zo zorgen we dat het

vinden dat particulieren ook betaalbare isolatiematerialen moeten

materiaal snel bij de klant wordt afgeleverd.”

|

kunnen kopen. Met name de verlijmde isolatiematerialen met afwerking verdienen aandacht. We verlijmen producten, bijvoorbeeld PIR met gipsplaten. Het is voor de klant veel gemakkelijker, want ze hebben op deze manier isolatie- en afwerkingsmateriaal tegelijk en kunnen het direct in één keer thuis monteren. We hebben vier jongens binnen het bedrijf die bezig zijn met het verlijmen van de verschillende isolatie- en afwerkingsmaterialen. Zo proberen we onze klanten zo goed mogelijk te bedienen.” Of het nu voor het dak, de muur, de vloer, de kruipruimte, houtskeletbouw of geluidsisolatie is, bij Isolatienoord zijn alle materialen te krijgen en snel binnen 24 uur leverbaar. “In de webshop staan filmpjes, waarin aan klussers wordt uitgelegd hoe het isolatie- en afwerkingsmateriaal stap voor stap moet worden aangebracht. Voor particulieren willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken.” Drukker dan ooit Isolatienoord begon enkele jaren geleden als een klein bedrijf in Opende, maar het isolatiebedrijf groeide al snel uit zijn voegen en vorig jaar verhuisde het naar de huidige locatie in Harkema. Hoewel de toevoer van materialen ook bij Isolatienoord moeizamer wordt, hoeven ze nog niet vaak ‘nee’ te verkopen. “Het is wel drukker dan ooit”, vertelt Benedictus. “We werken hier nu met Twee medewerkers die isolatie- en ­afwerkingsmateriaal verlijmen bij Isolatienoord.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

21


15%

JUBILEUMACTIE

KORTING

Vanwege ons 15-jarig bestaan geven wij de héle maand juni maar liefst 15% korting op ons hele assortiment!

De Wygeast 23 9294KP Oudwoude Netherlands

E-mail: info@promass.nl Website: www.promass.nl

Joh. Bosgra BV Hurdegaryp Uw partner voor

tuinmachines, gereedschap en nog veel meer

Groots in buiten

0511 - 472025

Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp

Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals en particulieren het adres voor alle tuin- en parkmachines, gereedschappen, werkkleding, aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf met ervaren en gedreven medewerkers adviseren wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf. In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte machines worden onderhouden, gerepareerd en gekeurd door ervaren monteurs.

Persoonlijk advies nodig? Kom langs of bel ons op 0511 – 472025. Voor gehele assortiment zie www.bosgra.nl

info@bosgra.nl

www.bosgra.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Vijftien jaar Hout- en Bouwmaterialen Surhuisterveen Het begon allemaal met opslag van hout op de oprit van zijn woning, maar ondertussen zit het bedrijf Hout- en Bouwmaterialen van Tienko van der Vaart op een ruime kavel aan de Rooilijn 7 in Surhuisterveen. In juni viert het bedrijf het 15-jarige bestaan met 15% korting op het hele assortiment.

De online verkoop speelde direct een grote rol vanaf de oprichting

kunnen worden in ons magazijn in Surhuisterveen. We bezorgen

van het bedrijf in 2007. “Het begon allemaal met de verkoop van

ook met eigen vervoer in het hele land. Klanten die niet houden

hout en palen via Marktplaats. Ik had in de begintijd nog een eigen

van online shoppen, zijn altijd welkom in onze winkel aan de

bouwbedrijf en de handel in bouwmaterialen deed ik er naast,

Rooilijn.”

maar al snel beviel me dat zo goed dat ik het bedrijf Hout- en Bouwmaterialen heb opgericht”, zo vertelt eigenaar Van der Vaart

Voorraad

over de start van zijn bedrijf.

In 2007 begon eigenaar Tienko van der Vaart alleen met Hout- en Bouwmaterialen. Ondertussen helpen elf werknemers mee in

Met zijn achtergrond in de bouw weet hij welk hout goed is voor

het bedrijf. Het impregneren van hout gebeurt intern, waardoor

de bouw of verbouw van het huis en voor de tuin. “We leveren

er snel zwart en grijs geïmpregneerd hout kan worden geleverd.

professioneel bouwmateriaal van kwaliteit. Bovendien kunnen we

“Ondanks de tekorten aan bouwmaterialen door de oorlog in Oe-

er een goed advies bij geven. We hebben een breed assortiment

kraïne kunnen we iedereen nog goed bevoorraden. We zitten er

aan hout- en bouwmaterialen voor klussers, hoveniers, bouwbe-

bovenop om voldoende voorraad aan te leggen. We hebben voor

drijven en particulieren.”

de opslag een extra loods laten bouwen van 2500 vierkante meter aan de Lauwerswelle, op enkele tientallen meters van ons bedrijf.

Webshop

Zo hebben we meer plek voor opslag onder dak en dat is op het

In de webshop van Hout- en Bouwmaterialen kunnen klanten

moment heel belangrijk.”

gemakkelijk het assortiment en de prijzen bekijken en desgewenst bestellen. “We hebben ook dakleer, golfplaten en bevestigings-

In de maand juni wordt het 15-jarige jubileum gevierd en daar wil

materialen leverbaar. Kortom, alles voor een bouwklus. Via de

Van der Vaart de klant bij betrekken. “Vandaar de 15% jubileumkor-

webshop kan alles besteld worden, waarna de spullen opgehaald

ting op ons hele assortiment in de maand juni.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

23


24

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

HOS Oil energie en mobiliteit:

Op weg naar een duurzame toekomst “De oliehandel kruipt waar het niet gaan kan”, is een veelgehoorde uitspraak bij de familie Hoekstra van HOS Oil energie en mobiliteit. De nieuwe naam – voorheen HOS olie en tankstations – geeft de doelstelling aan van Johan Hoekstra, de derde generatie die aan het roer staat van het bedrijf in Surhuisterveen. “We willen duurzame mobiliteit mogelijk maken.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Opa Jacob Martinus Hoekstra verkocht zijn hele leven lang olie

Overstap

en richtte in 1979 Hoekstra Oil Service (HOS) op. Zijn zoon Jacob

De overstap naar fossielvrije diesel kan snel en veilig, legt Johan

stapte al snel bij zijn vader in het bedrijf en vanaf 2020 staat

uit. “De fossielvrije diesel – HVO genoemd – kun je krijgen in

kleinzoon Johan aan het roer van HOS Oil. Het bedrijf heeft drie

verschillende blends en kostprijzen. De brandstof wordt gemaakt

locaties in Surhuisterveen, Boelenslaan en Kollumerzwaag. “Mijn

van restafval van voedsel. Vroeger werd dat restafval gewoon

opa is begonnen als traditionele oliehandelaar en de brandstof-

weggegooid, maar nu maken ze van dat plantaardige organische

handel is door hem en mijn vader steeds verder uitgebreid met

afval brandstof. Het is dus super-circulair. De fossielvrije diesel

tankstations en wasstraten.”

kan in dezelfde tank van auto’s, vrachtwagens, trekkers en andere voertuigen, zonder aanpassingen. Je kunt er dus vandaag nog

Op het moment staat HOS Oil energie en mobiliteit op een

mee beginnen, zonder grote investeringen.”

keerpunt, aldus eigenaar Johan. “De focus ligt op een fossielvrije toekomst. Wij als bedrijf zijn daar al lange tijd mee bezig door

De overstap levert veel voordelen op, somt Johan op. “Je zorgt

intern te kiezen voor led-verlichting, zonnestroom en -boilers op

voor minder CO2-uitstoot, maar het imago van je bedrijf krijgt ook

al onze locaties. Maar ook extern willen we steeds meer aandacht

een boost en vaak levert dit weer aanbestedingen op van andere

besteden aan duurzaamheid. We zitten als samenleving midden

partijen die zich richten op duurzaamheid. Je moet daarom niet

in de energietransitie en we willen onze klanten daar zo goed

alleen kijken naar wat het kost, maar vooral naar wat het oplevert

mogelijk over informeren. Wat scheelt het qua CO2-uitstoot als

voor je bedrijf en voor jezelf en de volgende generaties. Klanten

je duurzame brandstof gebruikt? We moeten samen werken

moeten anders gaan denken.”

aan een duurzame toekomst en proberen om de aarde zo goed mogelijk door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat

HOS Oil energie en mobiliteit maakt het klanten zo gemakkelijk

probeer ik mijn klanten duidelijk te maken, maar de overgang

mogelijk door een tankkaart voor heel Nederland en delen van

moet wel realistisch zijn en daarom bieden wij een mix aan. We

Europa te verschaffen. “We leveren energie voor elk onderdeel

verkopen de conventionele brandstoffen nog, maar daarnaast

van je onderneming en we zijn dag en nacht – 365 dagen per jaar

ook de fossielvrije diesel en er komt een snellaadplein in Surhuis-

– bereikbaar.”

terveen voor elektrische auto’s. Klanten kunnen dan zelf de keuze maken voor welke optie ze willen kiezen. Ik geloof echt in een mix van de varianten.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

25


ai162280814729_Presentatie-OndernemendFriesland bewerkt.pdf

1

04-06-2021

14:02

Specialist in machinaal terreinonderhoud Wij staan garant voor snel zichtbaar schoon resultaat! • Inzetbaar bij elk type

bedrijf.

Lunch, Lunch, Borrel, Borrel, Diner, Diner, • Milieuvriendelijk Bowlen, zaal voor Bowlen, Grote zaal voor Lunch, Grote Borrel, Diner, onkruid bestrijden feesten en partijen, openbare feestenGrote en partijen, Bowlen, zaalruimte voor Terras, IJs, Snacks Terras, en IJs,partijen, Snacks feesten Terras, IJs, Snacks Open

Open dinsdag t/m dinsdagOpen t/m zaterdag zaterdag Open www.Terreinreinigen.nu 06 22429916 vanaf vanaf 11.00 11.00 uu uurr dinsdag dinsdag t/m t/m zaterdag zaterdag vanaf vanaf 11.00 11.00 uu uurr

Lunch,Borrel, Borrel,Diner, Diner, Lunch, Bowlen,Grote Grotezaal zaalvoor voor Bowlen, feesten enpartijen, partijen, feesten en Lunch, Borrel, Diner, Terras, IJs,Snacks Snacks Terras, IJs, Bowlen, Grote zaal voor feesten en partijen, Open Terras,Open IJs, Snacks dinsdagt/m t/m zaterdag dinsdag zaterdag vanaf11.00 11.00 uur vanaf Open uur dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur


MJ Borger transport bv -

Voor al uw containertransport

-

Verhuur van containers voor afval van 10 t/m 40 kuub

-

GMP gecertificeert voor agrarische produkten

MJ Borger transport bv | Tibsterwei 4d | 9131 EG Ee info@mjborgertransport.nl /www.mjborgertransport.nl | tel 0654780643

denken | bouwen | leven Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit. Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen 0512 - 36 80 70 info@bouwbedrijf-vandijk.nl bouwbedrijf-vandijk.nl


28

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Miedema Metaal blij

met duurzaamheidslening Anke van Hijum van de gemeente NoardeastFryslân staat samen met Renee ten Tije en Jesse Miedema op het dak van Miedema Metaal, waar de zonnepanelen mede dankzij de stimuleringslening zijn geplaatst.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft onlangs diverse leningen beschikbaar gesteld voor onder andere duurzaamheid bij midden- en kleinbedrijven. Miedema Metaal uit Dokkumer Nieuwe Zijlen is één van de bedrijven die gebruik gemaakt heeft van deze stimuleringslening.

Jesse Miedema (31) is sinds een paar jaar eigenaar van

nieuwe heftruck is elektrisch.” De stimuleringslening

Miedema Metaal, een echt familiebedrijf dat hij van zijn

heeft hen wel geholpen om de stap te zetten alle zonne-

ouders heeft overgenomen. “Mijn vader was één van de

panelen te vernieuwen. “Het is een hele investering, maar

eersten met zonnepanelen op het dak van het bedrijf.

het kan wel uit, vooral met de stijgende energierekening.

Die waren nu, na twintig jaar, weer aan vervanging toe”,

Daarmee besparen we op de energielasten per maand

vertelt Jesse. Zijn vriendin Renee ten Tije houdt zich in

en na zeven jaar hebben we de kosten er helemaal uit.

het dagelijks leven bezig met energieprojecten bij de

We zouden het andere bedrijven dan ook zeker aanraden

gemeente Groningen waar zij werkzaam is, dus ze zocht

om gebruik te maken van de lening.”

voor het metaalbedrijf uit wat de mogelijkheden waren. “Het was nog een hele klus om de lening aan te vragen,

Anke van Hijum is blij met bedrijven als Miedema Metaal

omdat het eerst via het Samenwerkingsverband Noord-

die op deze manier hun bedrijf verduurzamen. “Daar is

Nederland (SNN) moest worden aangevraagd en daarna

deze lening voor bedoeld. Het is eerst een investering,

moest het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederland

maar je doet het voor de langere termijn. We staan voor

(SVn) er ook nog naar kijken”, legt Renee uit.

een belangrijke opgave en proberen als gemeente met verschillende regelingen onze duurzaamheidsdoelen te

Doorlooptijd aanvraag

halen. Niks doen is geen optie.”

Anke van Hijum, beleidsmedewerker Duurzaamheid van de gemeente Noardeast-Fryslân, bevestigt dat de aanvraag lang duurt. “Daar moeten bedrijven inderdaad wel rekening mee houden, maar dat komt omdat wij de

Welke subsidie is interessant voor jou?

aanvraag van de lening uit handen geven. We werken

Sta jij aan het roer van een mkb-bedrijf, non-

samen met twee organisaties en de notaris moet het

profitorganisatie of sportvereniging? En beheer je

ook nog goedkeuren”, zegt Anke. Eind vorig jaar had Mie-

daarmee panden die wel een opknapbeurt kun-

dema Metaal de lening aangevraagd en in mei was alles

nen gebruiken? Dan kun je in een aantal gevallen

zo goed als rond. Het bedrijf heeft gebruikgemaakt van

gebruikmaken van de Stimuleringslening.

de maximale lening, zodat ze alles meteen goed konden aanpakken. Het dak moest in verband met asbest ook

Dat is een lening met een lage rente (1,7%), waar-

nog vervangen worden en er liggen nu maar liefst 166

mee je werkzaamheden kunt financieren die het

panelen op het dak, waardoor de capaciteit van 6.000

pand energiezuiniger en toekomstbestendiger

naar 55.000 kWh is gegaan.

maken. Denk hierbij aan isolatie, het aanschaffen van een HR-combiketel, het verwijderen van

‘Het kan wel uit’

een asbestdak, het plegen van onderhoud, of het

Zowel Jesse als Renee hebben duurzaamheid hoog

slopen van een oud schuurtje dat al jaren in de

in het vaandel staan. “De reden dat we ons bedrijf ver-

weg staat.

duurzamen is zowel idealistisch als financieel”, stelt Jesse. “Onze verlichting hebben we lang geleden al vervangen

Via www.duurzaambouwloket.nl is meer informa-

door ledlampen en op ons kantoor krijgen we een airco

tie te vinden en via www.snn.nl kan een aanvraag

die we ook als verwarming kunnen gebruiken. Ook de

worden ingediend.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

29


30

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Konsekwinsjes fan Fryske plaknammen foar bedriuwen Vanaf 1 januari 2023 krijgen 22 dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân een Friese plaatsnaam. Dit heeft gevolgen voor zowel inwoners als bedrijven. Waarom heeft de gemeente deze beslissing genomen en hoe gaan bedrijven hiermee om?

De ‘ferfrysking’ van de plaatsnamen worden in een

Sunich op it Frysk

tijdspanne van vijf jaar ingevoerd. Met de nieuwe

Toch merkt de wethouder dat veel Friezen zich scha-

namen is een bedrag van ongeveer 400.000 euro

men voor hun eigen ‘memmetaal’. Dat komt volgens

gemoeid. ,,Minsken fûnen dat earst skande foar it

Breeuwsma nog altijd doordat de taal vroeger on-

jild, mar de buorden moasten dochs noch oanpast

derdrukt werd door de staat en de kerk die de macht

wurde en fanwegen de weryndieling wie der noch in

hadden. ,,Eins binne Friezen somtiden de grutste fijân

potsje foar’’, zegt voormalig FNP-wethouder Fedde

fan harren eigen taal.’’ Volgens de FNP’er moeten

Breeuwsma (64). Hij is er ‘grutsk’ op dat de plaatsna-

inwoners ‘sunich op it Frysk’ zijn. De wethouder voor-

men voortaan in het Fries op de borden staan. ,,Bop-

ziet geen problemen voor bedrijven. ,,Do kinst der

pedat fyn ik dat wy ús taal beskermje moatte troch

fansels altyd in probleem fan meitsje. Sa binne guon

sichtber te wêzen. De Fryske plaknammen binne dêr

minsken bang dat toeristen it aanst net mear lêze

in ûnderdiel fan.’’

kinne, mar ik bin frijwilliger yn it Bonifatiuskafé en it tsjinoerstelde is wier: minsken fine it machtich moai.’’


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Dakje op de ‘a’

dochs soe ik oanriede om alles sa gau mooglik te feroarjen. It went

Volgens bedrijfsleider Durk de Boer (31) van de Albert Heijn

gau genôch. En fansels sil der yn it begjin wolris wat mis gean, mar

uit Damwâld levert de Friese plaatsnaam voor hen nog steeds

dat is mei alle feroarings it gefal.’’ Jansma merkt dat toeristen juist

weleens problemen op. De gemeente Dantumadiel veranderde

gek op de Friese taal zijn. Hij is initiatiefnemer van de recreatiewo-

in 2009 alle plaatsnamen in het Frysk waardoor Damwoude plaats-

ningen in het dorp en regelmatig hoort hij dat mensen de Friese

maakte voor Damwâld. ,,Foaral dat dakje op de ‘a’ makket it soms

taal zo mooi vinden. ,,It is in sterk merk. Dat de plaknammen yn it

lestich. Klanten krije fan ús mails oer de bonuskaart en dêr boppe

Frysk binne helpt dêr oan mei.’’

stiet Albert Heijn Damwâld noch altyd mei frjemde tekens omdat de kompjûter it dakje op de ‘a’ net kin. Ik ha dat al meardere kearen meld by it haadkantoar, mar it is noch hieltyd net goed’’, legt Durk de Boer uit. Het gebruik van de Friese taal in de supermarkt heeft ook voordelen. Zo zijn de bordjes in de Damwâldster winkel sinds 2019 tweetalig en dat leverde vooral in het begin leuke reacties op. Zelf leerde Durk de Boer er ook van. ,,Ik wist bygelyks net wat ‘flaubiten’ binne, mar dat blike ‘tussendoortjes’ te wêzen’’, lacht De Boer. Ook op woorden als vleesconserven (geblikte fisk), snoep (snobbersguod) en toilet (húske) wordt regelmatig gereageerd, vooral door klanten die voor het eerst in de winkel komen en op de bordjes letten. Sterk merk Symen Jansma (70) uit Burdaard maakte de invoering van de Friese plaatsnamen al eerder mee. Hij begon zijn bedrijf namelijk in 1986 al in Skûlenboarch bij Jistrum (voorheen Schuilenburg bij Eestrum). ,,Ik wit noch dat de minsken doe fel tsjin wienen. It wie

Om welke dorpen gaat het?

ek wol in aventoer, want de gemeente Tytsjerksteradiel wie de

Anjum, Augsbuurt, Bornwird, Ee, Engwierum, ­Hantumeruitburen,

earste gemeente dy’t dermei begûn’’, zegt Symen Jansma. Toen

Hantumhuizen, Holwerd, Kollumerzwaag, ­Lioessens, Metslawier,

hij zich met zijn bedrijf in kunststof kozijnen eenmaal in Birdaard

Morra, Niawier, Oosternijkerk, ­Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude,

vestigde heette het bedrijf Jansma Birdaard, zoals ze in de volks-

Paesens, Triemen, Veenklooster, Westergeest en Zwagerbosch.

mond al genoemd werden. Hoe heten deze dorpen vanaf volgend jaar? In 1999 voerde de toenmalige gemeente Ferwerderadiel ook de

Eanjum, Augsbuert-Lytsewâld, Boarnwert, Ie, Ingwierrum,

Friese plaatsnamen in. Symen Jansma was in die tijd voorzitter van

Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, Holwert, Kollumersweach,

de ondernemersvereniging en stelde: ,,Ik ha it earder meimakke

Ljussens, Mitselwier, Moarre, Nijewier, Easternijtsjerk,

en kinst dy der hiel drok om meitsje, mar kinst it ek akseptearje.’’

De Skâns-Oostmahorn, Eastrum, Aldwâld, Peazens, De Trieme,

Jansma koos voor het laatste. Hij vond het wel belangrijk om al

Feankleaster, Westergeast, Sweagerbosk.

het briefpapier en dergelijke op te maken. ,,It is skande om fuort te goaien’’, vindt hij. In eerste instantie heette zijn bedrijf nog Jansma

De ‘ferfrysking’ gaat niet gelden voor de plaatsnamen Hiaure,

Birdaard in Burdaard, maar dat zorgde bij klanten voor verwarring.

Aalsum en Waaxens, Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en ­

Vandaar dat Jansma opnieuw naar de Kamer van Koophandel

­Kollumerpomp.

ging om zijn bedrijfsnaam te veranderen in Jansma Burdaard. ,,Ien letterke ferskil. No wit ik dat dat net foar elkenien it gefal is, mar

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

31


32

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Nieuw college in Noardeast-Fryslân

‘Ferbûn mei de Mienskip‘ Er is een nieuw college in Noardeast-Fryslân. Het nieuwe gemeentebestuur, bestaande uit Aant Jelle Soepboer (FNP), Jouke Douwe de Vries (S!N), Bert Koonstra (FNP), Sjoerd Keizer (S!N) en Pieter Braaksma (GBNF) wil in de komende vier jaar de mienskip centraal stellen. Het coalitieakkoord heeft de naam ‘Ferbûn mei de Mienskip‘ gekregen.

Verbinding

hoofdthema’s in het coalitieakkoord zijn mienskip,

De missie van het nieuwe college is om de komende

wonen, zorg, economie en duurzaamheid.

jaren meer in contact te komen met de inwoners en ondernemers. De opgaven en ambities zijn groot en

Economie

daarbij willen ze inzetten op verbinding. FNP, S!N en

Om de werkgelegenheid, de economische vitaliteit

GBNF komen met vijf wethouders, deels in deeltijd,

en de leefbaarheid in de gemeente te verhogen, wil

die alle vijf ook contactwethouder zijn voor een deel

het college het economische klimaat van Noardeast-

van de gemeente. Vanuit hun portefeuille en samen

Fryslân bevorderen. Sleutelwoorden daarbij zijn:

met de dorpencoördinatoren en bedrijvencontact-

ruimte voor ondernemers, samenwerking (zowel

functionarissen zullen de wethouders actief contact

met ondernemers als in ANNO verband in de regio),

met inwoners, bedrijven en organisaties zoeken. De

kansen benutten, passend bij de gemeente.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Portefeuilleverdeling college Burgemeester & Wethouders: Burgemeester Johannes Kramer:

- Sociaal Domein

Sjoerd Keizer:

Bestjoer, Iepenbiere Oarder en Feiligens

- Onderwijs (kinderopvang / vve, onder-

Ekonomy, Rekreaasje/-toerisme en sport

- APV

wijs huisvesting)

- B ereikbaarheid en ruimte voor bedrijven

- Burgerzaken / verkiezingen

- Gezonde leefstijl (bewegen, voeding)

- Detailhandelsstructuur

- Voorlichting en communicatie

- Welzijnswerk (algemeen)

- T oekomstbestendig duurzame- en

- Bestuurlijke betrekkingen (bijv. ANNO)

- Jobinder

- Toezicht en handhaving (publiek do-

- Financiën

mein) - Bedrijfsvoering; P&O, Communicatie

- Verkoop gemeentehuizen Kollum en Ferwert - Bestuurlijke samenwerking gemeente

Aant Jelle Soepboer:

Dantumadiel (1)

Mienskip, Kultuer, Behear en Miljeu

werk - R ecreatie en toerisme - Sport - Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen

- Dorpen- en wijkenbeleid

Bert Koonstra:

- Sociale verbondenheid

Wenjen, Romte en Fergunnings

- Betrokkenheid burgers

- Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke

- Voorzieningenniveau

­innovatieve bedrijvigheid -A rbeidsparticipatie / toeleiding naar

kwaliteit

- R egiodeal / Versnellingsagenda Pieter Braaksma: Duorsumens, Ferkear/Ynfra en Lanbou

- Cultuur en media

- Wonen

- Duurzaamheid

- Meertaligheid

- Grondbeleid

- Energietransitie

- Monumenten en erfgoed

- Omgevingswet

- Landbouw

- Beheer openbare ruimte

- Bedrijfsvoering en Dienstverlening

-H olwerd aan Zee

- Biodiversiteit

- ICT

- V erkeer en vervoer

- Beheer en onderhoud begraafplaatsen

- Centrale Huisvesting

-M eerjarig onderhoudsbeleid infra­

- Milieu

- Vergunningverlening

- Afvalbeleid en afvalinzameling

- Huisvesting ambtelijk apparaat

Jouke Douwe de Vries: Soarch en Wolwêzen (Sociaal Domein) /

structuur

- Toezicht en handhaving (omgeving)

Wethouder Sjoerd Keizer wordt ­vervangen

- Bestuurlijke samenwerking gemeente

door Rebecca Slijver.

Dantumadiel (2)

Soarch en Wolwêzen en Finânsjes

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

33


34

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Nieuws uit het centrum SK Shop GROTE BREEDSTRAAT 44 DOKKUM Na 8 succesvolle jaren in Leeuwarden is Sjoukje Kooistra begin dit jaar met haar SK Shop verhuisd naar haar woonplaats Dokkum. Back to the roots dus! Per 31 maart is de fris en ruim ingerichte winkel aan de Grote Breedstraat open gegaan. Dames zijn er welkom voor ­betaalbare d ­ amesmode maar ook voor tassen, ­sieraden, make-up én woonaccessoires. Onderscheidend is ook het nieuwe plus size merk Exxellent. Sjoukje en Daisy verwelkomen u graag op maandagmiddag, dinsdag t/m donderdag van 10.00-17.30 uur, vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00 uur. Foto's: in-dokkum.nl

Lilly’s Dokkum GROTE BREEDSTRAAT 46 DOKKUM Geen onbekende in Dokkum maar wel een compleet nieuwe ­locatie! 7 jaar geleden vestigde Alex de Jong zich met Lilly’s ijs aan De Zijl in Dokkum. Omdat dit pand een andere eigenaar kreeg en er een geschikte locatie aan de Breedstraat beschikbaar was, besloot hij te verhuizen. De nieuw ingerichte ijssalon ging half maart open. Naast een vast assortiment rouleren er maar liefst 100 verschillende smaken ijs. Ook is er ruimte voor specifieke (dieet)wensen. Het ijs wordt ambachtelijk bereid van melk afkomstig van biologische zuivelboerderij Westerleane. Het assortiment is onlangs uitgebreid met verse chocolade-producten, gemaakt met hoogwaardige Belgische grondstoffen. Zelf proeven kan van maandag t/m donderdag van 12.00-17.00 uur. Vrijdag t/m zondag van 12.00- 21.00 uur. In de zomer worden de openingstijden nog uitgebreid.

Foto's: in-dokkum.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

van Dokkum en Kollum STUDIO PURE KLEINE BREEDSTRAAT 5 DOKKUM Al enkele jaren heeft Riemy Streekstra onder de naam Pure Skin een schoonheidssalon aan huis op de bovenverdieping van de Kleine Breedstraat. Naast verschillende behandelingen voor de huid met hoogwaardige biologische producten kun je er terecht voor permanente make-up en een spray tan. De afgelopen twee jaren startte zij hiernaast een webshop met bijzondere en handgemaakte accessoires uit Marokko en Indonesië. Omdat beide activiteiten groeien en letterlijk en figuurlijk meer ruimte verdienen; start Riemy op de benedenverdieping van het pand een fysieke winkel en verhuist ook de salon. In deze ruimte gaat ze haar beide passies combineren en een totaalconcept neerzetten. Achter in het pand wordt een nieuwe salon gerealiseerd, komt een spray tan cabine en een ruimte voor manicure en pedicure. In het voorste gedeelte komen de woonaccessoires maar ook parfums, bodyproducten en cadeautjes. Behandelingen blijft zij doen van maandag tot en met vrijdag en de winkel is vanaf juli open van woensdag tot en met zaterdag. Meer informatie op www.studio-pure.nl en www.skinstudiopure.nl Foto's: Studio Pure en in-dokkum.nl

Grand Café WALD VOORSTRAAT 46 KOLLUM In 2020 hebben Wierd Visser en Willem Thies uit Leeuwarden, de kans gegrepen om een horecaconcept te realiseren in het voormalig gemeentehuis ‘Huize Sytzama’ in Kollum. Ze hebben elkaar, in 2016, voor het eerst op de werkvloer van Post-Plaza in Leeuwarden ontmoet en kwamen al snel tot het plan een eigen horecabedrijf te willen starten. Grand Café WALD ligt in het hart van Kollum, midden in de winkelstraat. Grand Café WALD is eigentijds, toegankelijk en biedt culinaire verrassingen waarbij de eigen omgeving een grote rol speelt. Gasten zijn welkom voor lunch, een uitgebreid diner, een snelle hap, een borrel, een zakelijke bijeenkomst en meer. Het doel is een huiskamergevoel uit te stralen waar iedereen zich welkom voelt door een nuchtere, open en gastvrije sfeer. Meer informatie is te vinden op www.grandcafewald.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

35


36

|

DANTUMADIEL ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Aantrekkelijk voor gevarieerd publiek Nieuwe formule voor De Kruisweg “Een droomstart", zo noemt Boudewijn von Brucken Fock de eerste weken sinds het openen van zijn restaurant in het hart van Damwâld. “In de weekenden zitten we steeds helemaal vol, ook door de week loopt het goed en de gasten zijn tot nu toe laaiend enthousiast!" Op 1 april opende Boudewijn de deuren van De Kruisweg. Hij bouwde het bruincafé om tot een trendy restaurant en ook de dorpshuisfunctie komt na bijna anderhalf jaar leegstand weer terug in het pand. Plannen en dromen om van De Kruisweg een bloeiende onderneming te maken heeft Boudewijn echter nog genoeg.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

‘ Het wordt me aan alle k­ anten gegund om er een succes van te maken’ Toen in 2009 het monumentale De Kruisweg te koop kwam

Blik op de toekomst

te staan, kocht de gemeente Dantumadiel het pand aan. “De

Dromen, wensen en plannen heeft Boudewijn nog genoeg. Een

gemeente vond het pand waardevol genoeg om in te investeren.

aantal hotelkamers op de bovenverdieping, een kerstkoor uitnodi-

Bovendien was het een oplossing voor het feit dat er in Damwâld

gen voor een mooi buitenoptreden, of het terras uitbreiden naar

na de sloop van de Mounetille geen dorpshuis meer was", vertelt

de voorzijde van het gebouw. Vooralsnog loopt hij wat dat laatste

wethouder Gerben Wiersma. “De eerste jaren was de gemeente

punt betreft nog tegen beperkingen aan vanwege de verkeersvei-

exploitant van het gebouw, maar dat is sinds kort veranderd. Het

ligheid, maar wethouder Wiersma weet dat die binnenkort tegen

stichtingsbestuur is nu huurder geworden. De bemoeienis van de

het licht gehouden worden. “Er komen snelheidsmaatregelen op de

gemeente met De Kruisweg wordt daardoor steeds minder. De

Haadwei, dus er valt dan zeker te kijken of een terras aan de voor-

Kruisweg is wat ons betreft van het dorp, dan hoort het dorp er ook

zijde van het pand mogelijk kan worden. Als gemeente hopen we

zeggenschap over te hebben."

ook dat er meer gebruik zal worden gemaakt van het plein op de kruising. Dit is speciaal zo ingericht dat er evenementen gehouden

Met elkaar

kunnen worden. Dat zouden we als gemeente graag stimuleren."

De nieuwe huurconstructie loopt in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Het doel daarna is dat het stichtingsbestuur uiteindelijk ook eigenaar wordt van het pand. “We denken dat De Kruisweg met de nieuwe formule van Boudewijn een grote kans van slagen heeft. Maar het is ook een laatste kans. Er zijn al een aantal uitbaters voor Boudewijn geweest. Als dorp moet je ook met elkaar een dorpshuis in stand houden", vindt Wiersma. Variatie in gasten Die betrokkenheid van het dorp voelt Boudewijn sinds de start in april maar al te goed. “Het wordt me aan alle kanten gegund om er een succes van te maken. Er werd al gezegd: ‘Je bent geadopteerd door het Damwâldster volk’, en dat vind ik een enorm compliment. Ik heb mijn pijlen eerst op het restaurant gemikt, maar ook de activiteiten daaromheen lopen goed. De activiteitencommissie is erg enthousiast en bedenkt van alles, er wordt hier druk vergaderd, de samenwerking met de feestvereniging tijdens Koningsdag was een groot succes en we zien veel bezoekers vanuit het dorp, maar ook daarbuiten. Toeristen op de fiets, Dokkumers die eens wat anders willen, mensen die naar ons doorverwezen zijn door de uitbaters van Het Rechthuis in Rinsumageast. Het is heel gevarieerd."

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

37


Kerken zijn prachtig, van buiten én van binnen. De eeuwenoude gebouwen ontroeren, vertellen verhalen, maken stil, verwonderen en openen de deur naar herinneringen. Dit bijzondere Friese erfgoed bepaalt ook de omgeving: wat is het Friese landschap zónder de honderden kerktorens? Samen met u maken we ons er sterk voor dat deze schat aan cultuurhistorie behouden blijft. Zodat niet alleen die prachtige stenen en architectuur, maar ook de verhalen en herinneringen blijven bestaan. Samen zijn we daar verantwoordelijk voor.

Til de tsjerke nei de takomst ta! Word donateur!

Wij beschermen al 50 jaar De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere schat aan kerken in Fryslân. In de afgelopen 50 jaar zijn 54 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen aan ons toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn gerestaureerd. Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de gebouwen een nieuw leven. Met concerten, exposities, trouwerijen en andere feesten worden de kerken weer het middelpunt van het dorp. Wilt u ook een bijdrage leveren?

Aanmelden kan ook via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur ARCHITECTUUR MET IDENTITEIT, FUNCTIONALITEIT EN BETROKKENHEID

Uw ICT-specialist!

ICT-diensten | netwerkbeheer development | beveiliging computers | reparatie | telecom VLEESMARKT 7 9101 MH DOKKUM OOSTERKADE 1 9711 RS GRONINGEN IJSSELKADE 60 8261 AH KAMPEN WWW.ADEMA-ARCHITECTEN.NL

Westersingel 49A, 9251 HG Burgum 0511-200200 | okepc.nl | info@okepc.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

College B&W op bezoek bij maatschap Falkena in Rinsumageast Vorige maand gingen de burgemeester en wethouders op de koffie bij melkveebedrijf maatschap Falkena in Rinsumageast. Het college sprak met de eigenaren over de toekomstplannen van het bedrijf.

Historie Roel Falkena was 10 jaar oud toen hij met zijn ouders vanuit Smallebrugge verhuisde naar ‘de Geast’. Zijn vader begon hier de melkveehouderij maar overleed al op jonge leeftijd (49). De nog erg jonge Roel nam het bedrijf over. Hij begon met 30 hectare en in de loop der jaren is het bedrijf met 100 hectare uitgebreid. Zoon Gert zit ondertussen alweer geruime tijd bij zijn ouders in de maatschap. Hij en zijn vrouw José wonen nu met hun 3 kinderen op de boerderij. José haar vader was boerenarbeider en ook had ze zelf altijd grote affiniteit met het boerenbedrijf. Sinds haar schoonmoeder is gestopt heeft José haar taken (o.a. melken en wiersen) overgenomen. Gert is naast zijn bedrijf actief bij de LTO-noord en heeft vanuit die organisatie ook zitting in het Economisch Platform van Dantumadiel. Toekomst Over de toekomst maken Gert en José zich geen zorgen want ook de 3e generatie heeft al interesse in het voortzetten van het bedrijf. Het college kreeg een rondleiding door de diverse stallen waaronder de grote loopstal met 300 stuks melkvee. Tijdens de koffie begon er een historische sneeuwstorm en genietend van het prachtige uitzicht werden de toekomstplannen nader besproken.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

39


Tevens levering en montage van

Movers, Luifels, Sateliet en zon energ

Altijd en br

Uw specialist in Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens

t in

Uw specialist Uw specialist UwUw specialist inspecialist Uwinspecialist in in in

Uw specialist inCaravans,Caravans, Tevens levering en montage van anhangwagens uw) erbouw) n enen onderbouw) Aanhangwagens en Aanhangwagens en Aanhangwagens Campers(boven Campers(boven Caravans, en Campers(boven onderbouw) Caravans, Campers(boven en onderbouw) Campers(boven enenAanhangwagens onderbouw) enen onderbouw) Aanhangwagens enen onderbouw) Aanhangwagens en Aanhangwagens en Aanhangwagens Uw specialist inCaravans,

herstel lschadeherstel van van van

Onderhoud, Onderhoud, Reparatie Onderhoud, Reparatie Onderhoud, en schadeherstel Reparatie Onderhoud, en schadeherstel Reparatie en vanschadeherstel Reparatie en schadeherstel van en schadeherstel van van van

Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van

Movers, Luifels, Sateliet en zon energiesystemen

onderhoud, Reparatie en Schadeherstel Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens age van Tevens levering Tevens en levering Tevens montage Tevens levering en montage van levering Tevens en montage van levering en montage van en montage van van van Caravnas, Campers (boven en nsystemen ergiesystemen n zon energiesystemen Movers, Luifels, Movers,Sateliet Luifels, Movers, Movers, en Sateliet Luifels, zon Luifels, energiesystemen Movers, en Sateliet zonSateliet Luifels, energiesystemen en zon en Sateliet energiesystemen zon energiesystemen en zon energiesystemen Altijd Gratis haal onderbouw) en Aanhangwagens Tevens levering en montage van

en brengservice Altijd Gratis Altijd Gratis Altijd haalAltijd Gratis haal Gratis Altijd haal Gratis haal ! haal en brengservice en brengservice en brengservice en ! brengservice en ! brengservice ! ! !

Movers,haal Luifels, Sateliet en zon energiesystemen Gratis haal jd Gratis Altijd haal Gratis haal ngservice brengservice iceen ! brengservice ! ! ! Tevens levering en montage van Altijd Gratis haal en brengservice !

Uw specialist in

Movers, Luivels, Sateliet en zon energiesystemen

Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens

Superior Tevens levering en montage van solutions by Movers, Luifels, Sateliet en zon energiesystemen quality people • Tuinhout • Tuinhout • Bouwmaterialen Bouwmaterialen •• Haardhout Haardhout •• Houtsnippers •• Speeltoestellen Houtsnippers •• IJzerwaren Speeltoestellen • Tuingereedschap • IJzerwaren • Handgereedschap • Tuingereedschap • Lariks €Douglas

Altijd Gratis haal en brengservice !

• Handgereedschap • Lariks €Douglas

Woudweg 19, 9257 RM T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

Noardburgum

Woudweg 19, 9257 RM www.vanderwalhout.nl T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

www.vanderwalhout.nl

Noardburgum

• Boomverzorging • Boomverzorging • Bomen rooien • Bomen rooien • Takken versnipperen • Takken versnipperen • Stobben frezen • Hoogwerker • Stobben frezen • Klepelwerkzaamheden • Hoogwerker

• Klepelwerkzaamheden

Woudweg 19, 9257 RM Noardburgum T (0511) 47 33 45 E info@vanderwal-boomrooierij.nl

Woudweg 19, 9257 RM Noardburgum www.vanderwal-boomrooierij.nl T (0511) 47 33 45 E info@vanderwal-boomrooierij.nl

www.vanderwal-boomrooierij.nl

www.stertil.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

College B&W op bezoek bij Sake Store in De Westereen Het college van burgemeester en wethouders bracht

Uitbreiding

onlangs een bezoek aan Thijs en Jeanette Baarsma

In de jaren 90 namen Thijs en Jeanette de winkels

van Sake Store in de Westereen. De roots van dit

over en groeide de keten uit naar 14 winkels met

bedrijf gaan ver terug naar 1903 toen een voorouder

170 werknemers! Het aanbod bestaat uit kleding in

van Thijs Baarsma begon met venten met een hon-

het middensegment voor zowel heren, dames als

denkar. Later ging hij zich richten op de verkoop van

kinderen, maar tegenwoordig ook schoenen en ac-

textiel aan andere venters. Dit bedrijf Bacofa (later

cessoires. Opmerkelijk is dat er bij de inkoop rekening

BC Fashion) groeide uit tot een begrip in de regio en

wordt gehouden met de gemiddeld grotere maten

de eerste spijkerbroek van Nederland kwam uit deze

van de Friezen. Naast de fysieke winkels kunnen

moderne fabriek. Eind jaren 70 werd de fabriek van

klanten ook terecht bij de online webshop. Buiten de

BC Fashion aangekocht door de vader van Thijs en

gewone activiteiten om organiseert de Sake Store

zag Sake Sakelijk het licht. Velen herinneren zich de

regelmatig modeshows en levert het een maat-

oorspronkelijke ingang van het pand met de lange

schappelijke bijdrage door middel van schenkingen

betonnen gang die uitkwam in een immense hal

aan de kledingbank.

met voornamelijk spijkerbroeken in alle soorten en maten. Deze hoofdvestiging is inmiddels verbouwd

Van de 3 dochters zijn nu al twee geïnteresseerd

tot een prachtige frisse en moderne winkel en ook

in een toekomstige overname en hiermee lijkt het

de naam is gewijzigd naar Sake Store.

bestaan van dit mooie bedrijf gewaarborgd. Na een rondleiding nam het college afscheid van deze zeer gewaardeerde werkgever.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

41


Klaar voor de toekomst!

Met een warmtepomp van Bijlstra Installaties Een warmtepomp is een energiezuinige manier om je woning te verwarmen. Een warmtepomp komt in plaats van, of naast, een CV ketel. In plaats van gas te gebruiken, onttrekt een warmtepomp de warmte uit lucht of (grond)water voor de verwarming. Bijlstra Installaties adviseert en installeert de warmtepomp die het beste bij u past. Daarbij garanderen we hoogste kwaliteit en de beste service. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! Hogedijken 22 9101WV Dokkum www.bijlstra.nl Tel: 0519 22 17 90

Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, het Isolatienoord, het adres het adres het adres het voor adres het voor adres het voor adres het voor adres voor adre vo betaalbaar betaalbaar betaalbaar betaalbaar betaalbaar isoleren betaalbaar isoleren betaalbaar isoleren betaalbaar isoleren isoleren isoleren isoleren isoleren

Op onze website Op vindt website uOp alvast onzevindt meer website u Op informatie alvast onze vindt meer website uuit. Op over alvast informatie onze onder vindt meer website uinformatie Op over alvast onze vindt onder meer website u over alvas Op info zelfde eigenschappen zelfde eigenschappen uit. zelfde Bovendien eigenschappen uit. zelfde hebben eigenschappen deze uit. zelfde Bovendien hebben merken eigenschappen uit. zelfde hebben Bovendien merken eigenschappen deze uit. zelfde Bovendien hebben merken eigenschappen deze uit. hebben zelfde Bovendien merken deze eigenschappen uit.hebben merken Bovendien deze hebben merken Bovendien deze hebben merken deze mo IsolatienoordIsolatienoord is begonnen Isolatienoord als is begonnen klein bedrijf Isolatienoord is begonnen als waarin klein Isolatienoord bedrijf als isdebegonnen klein na-waarin bedrijf Isolatienoord is begonnen als dewaarin klein naIsolatienoord bedrijf als is de begonnen klein na-waarin bedrijf Isolatienoord is als de begonnen waarin klein nabedrijf de als isBovendien nabegonnen klein waarin bedrijf de als nawaarin kleindeze bedrijf de nawaarin de onze nameerin het isoleren meer van het uw isoleren meer dak, het muur van isoleren uw of meer vloer. dak, van het muur uw isoleren meer dak, of vloer. het muur van isoleren uw of meer vloer. dak, van het muur uw isoleren mee of dak, vl jarenlange ervaring jarenlange en kennis jarenlange ervaring in huis en ervaring kennis jarenlange omtrent en in huis duurzaam, kennis jarenlange ervaring omtrent invan huis enervaring duurzaam, kennis jarenlange omtrent en huis duurzaam, kennis ervaring jarenlange omtrent in huis en duurzaam, kennis ervaring omtrent jarenlange in en huis duurzaam, kennis ervaring omtrent in huis en duurzaam, kennis omtrent in huis duurzaam, omtrent duurza druk vooral lag druk opvooral de verkoop druk lagvooral opvan de minerale verkoop lag druk opvooral devan wolsoorten, verkoop druk minerale lag vooral opvan de wolsoorten, minerale verkoop lag druk opvooral devan wolsoorten, verkoop minerale lag druk opvooral van dewolsoorten, minerale verkoop lag druk opvooral van de wolsoorten, verkoop minerale lag opvan de wolsoorten, minerale verkoop wolsoorten, minerale wolsoorten, gezond en effectief gezond isoleren. en gezond effectief Dankzij en isoleren. effectief gezond hun innovaties Dankzij isoleren. entarieven, gezond effectief hun Dankzij eninnovaties enconcurrerende isoleren. effectief gezond hun innovaties Dankzij en isoleren. en effectief gezond hun en Dankzij innovaties isoleren. en effectief hun gezond innovaties en Dankzij isoleren. en effectief hun eninnovaties Dankzij isoleren. huneninnovaties Dankzij hun eninnovaties e echter wel tegen echter zeer wel scherpe, echter tegenwel zeer concurrerende tegen scherpe, echter zeer wel concurrerende scherpe, echter tarieven, tegen wel zeer concurrerende tegen scherpe, echter tarieven, zeer wel concurrerende scherpe, tarieven, tegen echter zeer concurrerende wel scherpe, tegen tarieven, echter zeer concurrerende wel tarieven, scherpe, tegen zeer concurrerende scherpe, tarieven, tarieven, Bent uu geïnteresseerd Bent u geïnteresseerd in Bent onze uugeïnteresseerd producten Bent en u geïnteresseerd producten benieuwd in Bent ubeste producten geïnteresseerd en naar benieuwd inBent onze ubeste producten geïnteress benieuwd naar in isolat onze Bent vernieuwingen vernieuwingen zijn wij voor in vernieuwingen staat zijn u altijd wij in vernieuwingen de zijn staat beste wij u altijd in vernieuwingen isolatiemastaat de zijn ubeste altijd wij in vernieuwingen isolatiemade staat zijn beste wij altijd inisolatiemastaat vernieuwingen de zijn u beste altijd wij inisolatiemade staat vernieuwingen zijn beste wij altijd isolatiemainin staat deonze zijn beste altijd wij isolatiemainonze de staat u altijd isolatiemadeen zodat effectief zodat isoleren effectief zodat voorisoleren effectief iedereen zodat voor isoleren haalbaar effectief iedereen zodat voor was. isoleren haalbaar iedereen effectief Maar zodat voor was. isoleren haalbaar iedereen effectief Maarvoor was. zodat isoleren haalbaar iedereen Maar effectief was. zodat haalbaar isoleren iedereen Maar effectief was. voor haalbaar Maar isoleren iedereen was. voor haalbaar Maar iedereen was. haalbaar Maar was. Maar mogelijkheden? mogelijkheden? Neemt mogelijkheden? udegelijk dan Neemt contact mogelijkheden? udegelijk met dan Neemt ons contact op. mogelijkheden? u dan met Neemt contact kunonsadvies op. mogelijkheden? umet dan Wij Neemt ons contact kunop. uadvie dan mog Wij meN aan teterialen bieden aan en terialen u teeen tevens bieden aan van te en terialen bieden degelijk u tevens aan en terialen advies van u tetevens bieden degelijk te aanvan en teterialen advies bieden degelijk u we tevens te aan en advies van u te terialen tevens bieden degelijk te aan van en advies te terialen tevens bieden te aan advies van en u te tevens bieden te van advies en degelijk uWij tevens te van degelijk te in een bloeiende in een branche bloeiende in een als het bloeiende branche isoleren in een als branche groeiden het bloeiende in isoleren een alswe het bloeiende branche groeiden isoleren interialen een als branche we groeiden het bloeiende isoleren in als een we het branche groeiden bloeiende isoleren in als we groeiden het branche bloeiende isoleren als we het groeiden branche isoleren als we groeiden het isoleren groeiden we nen in de meeste nenweet in gevallen de nen alinde de gevallen volgende meeste nen alin gevallen dag de de volgende meeste leveren. nen alinde de gevallen Ook dag volgende meeste leveren. nen alin gevallen dag de de Ook volgend leveren meeste nen almd voorzien. Met onze raadgeving Met voorzien. onze weet raadgeving Met voorzien. uonze exact raadgeving welke weet Met voorzien. uonze materiaexact weet raadgeving Met welke uvoorzien. onze exact materiaraadgeving welke weet Met voorzien. umateriaonze exact raadgeving welke Met u meeste exact voorzien. onze materiawelke weet raadgeving Met umateriaexact onze weet welke raadgeving u materiaexact welke weet umateriaexact welke al snel uit onze al snel voegen. uital onze Het snelassortiment voegen. uit onze alHet snel voegen. is assortiment uit uitgebreid al onze Het snel assortiment voegen. uit is enuitgebreid onze alHet snel voegen. is assortiment uitgebreid uit enonze Het al voorzien. snel assortiment voegen. is en uit uitgebreid onze Het al snel is voegen. assortiment uitgebreid en uit onze Het assortiment is voegen. enuitgebreid Het is assortiment en uitgebreid is en uitgebreid en voor grote partijen voor grote bent voor partijen bij grote Isolatienoord bent partijen voor u en bij grote bent Isolatienoord aanheeft voor het partijen uu bij juiste grote Isolatienoord bent aan partijen voor het u op bijjuiste grote Isolatienoo bent aan het partije u voor bij I len u voor welke len u isolatieklus voor len welke ualtijd. voor nodig isolatieklus welke heeft len u isolatieklus en voor nodig len welke heeft uublijven op nodig voor isolatieklus en moet welke heeft len uu isolatieklus en op nodig voor waar moet heeft len u nieuwop nodig uisolatieklus en moet voor waar heeft welke len u op en nodig u isolatieklus moet waar voor heeft u welke op moet nodig isolatieklus waar op en moet nodig waar heeft u en moet waar ujui op expandeert nog expandeert altijd. expandeert Wenog blijven altijd. meegaan nog expandeert We altijd. blijven inWe expandeert de meegaan nog nieuwblijven altijd. in meegaan nog We expandeert de nieuwblijven altijd. in We de meegaan nog expandeert nieuwblijven altijd. in meegaan We de nog expandeert nieuwblijven in de meegaan We nieuwnog blijven altijd. inwaar de meegaan We nieuwinwaar de meegaan nieuwinwelke de adres! adres! adres! adres! adres! adres! adre letten. letten. letten. letten. letten. letten. letten. ste technologieën, ste technologieën, zodat stewe technologieën, u steeds zodat ste de we technologieën, beste uzodat steeds ste en we technologieën, meest de u steeds beste zodat ste en de we technologieën, meest beste uzodat steeds enste we meest de technologieën, u beste steeds zodat en de ste we meest beste technologieën, u steeds zodat en meest we de beste u steeds zodat en meest de webeste u steeds enletten. meest de beste en meest duurzame producten duurzame aan duurzame producten kunnen producten bieden, aan duurzame kunnen enaan uiteraard duurzame producten bieden, kunnen nog enbieden, producten aan uiteraard duurzame kunnen en uiteraard aan nog bieden, producten duurzame kunnen nog enbieden, uiteraard aan producten duurzame kunnen en nog uiteraard bieden, aan producten kunnen nog en uiteraard bieden, aan kunnen en nog uiteraard bieden, nog en uiteraard nog stééds tegenstééds de laagste tegen stééds prijzen. de laagste tegenstééds de prijzen. laagste tegen stééds prijzen. de laagste tegenstééds de prijzen. laagste tegen prijzen. stééds de laagste tegenprijzen. stééds de laagste tegen prijzen. de laagste prijzen. Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment De productenDe waarmee producten De hetproducten waarmee ooit allemaal De het waarmee producten ooit begon, allemaal De het steenwol producten waarmee ooitbegon, allemaal De het waarmee steenwol producten ooit begon, allemaal het steenwol Dewaarmee ooit producten begon, allemaal het steenwol De waarmee ooit begon, producten allemaal steenwol het waarmee ooit begon, allemaal steenwol het ooit begon, allemaal steenwol begon, steenwol en glaswol, kunt en glaswol, u nog altijd enkunt glaswol, biju ons nogkunt vinden. altijd en glaswol, u bij nog Maar ons altijd en kunt vinden. inmiddels glaswol, biju ons nog Maar kunt vinden. altijd eninmiddels glaswol, u bij nog Maar ons altijd kunt vinden. inmiddels en bij glaswol, u ons nog Maar vinden. altijd kunt inmiddels en bij glaswol, uMaar nog ons altijd vinden. inmiddels kuntbijuMaar ons nog vinden. altijd inmiddels bijMaar ons vinden. inmiddels Maar inmiddels is ons aanbodisflink ons gegroeid. aanbod is ons flink Want aanbod gegroeid. ook isflink ons voor Want gegroeid. aanbod PIR,isook XPS ons flink Want voor en aanbod gegroeid. EPS PIR, ook isflink XPS ons voor Want en gegroeid. aanbod PIR, EPS ook XPS is flink ons voor en Want aanbod EPS gegroeid. PIR, ookXPS is voor flink ons en Want PIR, gegroeid. aanbod EPSook XPS voor en flink Want EPS PIR, gegroeid. ook XPSvoor enWant EPS PIR, ook XPS voor en EPS PIR, XPS en EPS kunt u bij onskunt terecht. u bijHet ons kunt gaat terecht. u bij om ons isolatieplaten, Het kunt terecht. gaat u bij om Het ons kunt isolatieplaten, korrels, gaat terecht. u bij omons isolatieplaten, Het kunt terecht. korrels, gaat u bij om Het ons isolatieplaten, kunt korrels, gaat terecht. uom bijisolatieplaten, Het onskunt korrels, gaat terecht. uom bijHet isolatieplaten, ons korrels, gaat terecht. om isolatieplaten, Het korrels, gaat om isolatieplaten, korrels, korrels, en de bijbehorende en de bijbehorende bevestigingsmaterialen. en de bijbehorende bevestigingsmaterialen. en de bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denk en de hierbij bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denk en de hierbij bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denken hierbij de bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denken hierbij deDenk bijbehorende bevestigingsmaterialen. hierbij Denk bevestigingsmaterialen. hierbij Denk hierbij Denk hierbij aan, Dakschroeven, aan, Dakschroeven, spouwankers aan, Dakschroeven, spouwankers en aan, tapes. Dakschroeven, spouwankers Natuurlijk en aan,tapes. Dakschroeven, levespouwankers Natuurlijk en tapes. aan, Dakschroeven, Natuurlijk levespouwankers en aan, tapes. leveDakschroeven, Natuurlijk spouwankers en tapes. aan,leveNatuurlijk Dakschroeven, spouwankers en tapes. leveNatuurlijk spouwankers en tapes. leveNatuurlijk en tapes. leveNatuurlijk leveren wij ook overige ren wijbenodigdheden, ookren overige wij ook benodigdheden, overige ren zoals wijafwerkingsmatebenodigdheden, ookren overige zoals wij ook afwerkingsmatebenodigdheden, overige zoals ren wij afwerkingsmatebenodigdheden, ook overige ren zoals wijafwerkingsmatebenodigdheden, ookzoals overige renafwerkingsmatewijbenodigdheden, ookzoals overige afwerkingsmatebenodigdheden, zoals afwerkingsmatezoals afwerkingsmateriaal, denkt u riaal, aan folies, denktriaal, gipsplaten, u aan denkt folies, upanlatten riaal, aan gipsplaten, folies, denkt en riaal, gipsplaten, uplaatmapanlatten aan denkt folies, upanlatten en riaal, aan gipsplaten, plaatmafolies, denkt engipsplaten, uplaatmapanlatten riaal, aan folies, denkt en panlatten u gipsplaten, plaatmariaal, aan folies, denkt en plaatmapanlatten gipsplaten, u aan folies, enpanlatten plaatmagipsplaten, en plaatmapanlatten en plaatmateriaal waarmee teriaal u uw waarmee isolatieklus teriaal uwaarmee uwnetjes isolatieklus teriaal ukunt uw waarmee isolatieklus afwerken. teriaal netjesukunt waarmee uw Zo netjes isolatieklus afwerken. teriaal ukunt uw waarmee afwerken. isolatieklus Zo netjes teriaal ukunt uw Zo waarmee netjes afwerken. isolatieklus teriaal kunt u uw Zo afwerken. waarmee netjes isolatieklus kunt uZouw afwerken. netjes isolatieklus kunt Zoafwerken. netjes kunt Zo afwerken. Zo kunt u uw huis kunt bij ons u uwvan kunt huis top u bijuw tot ons huis teen van kunt bij isoleren top ons u uw totvan huis kunt teen tegen top bij uisoleren tot uw een ons teen huis van kunt tegen bij isoleren top ons u tot uw een van teen huis tegen kunt top bij isoleren een tot uons uw teen van huis tegen isoleren kunt top bijeen tot ons u uw teen tegen van huis isoleren top een bijtot ons teen tegen vanisoleren top een tot teen tegenisoleren een tegen een zeer betaalbare zeer prijs. betaalbare zeer betaalbare prijs. zeer prijs. betaalbare zeer betaalbare prijs. zeer prijs. betaalbare zeerprijs. betaalbare zeer prijs. betaalbare prijs. Wilt u een nog Wilt scherpere u eenWilt nog prijs, uscherpere een dannog bieden Wilt scherpere prijs, u wij een dan ook Wilt nog bieden prijs, B-keus u scherpere een dan wij nog bieden ook Wilt scherpere prijs, B-keus uwij een dan ook nog bieden prijs, Wilt B-keus scherpere udan een wijbieden ook nog prijs, Wilt B-keus scherpere wij udan een ook bieden nog B-keus prijs, scherpere wij danook bieden B-keus prijs,wij dan ook bieden B-keus wij ook B-keus PIR isolatie, oftewel PIR isolatie, tweede PIRoftewel isolatie, keus, tweede isolatiematerialen oftewel PIR isolatie, keus, tweede PIR isolatiematerialen oftewel isolatie, keus, aan. tweede isolatiematerialen oftewel PIR isolatie, keus, aan. tweede isolatiematerialen oftewel PIRkeus, aan. isolatie, tweede isolatiematerialen oftewel PIRkeus, aan. isolatie, tweede isolatiematerialen oftewel aan. keus, tweede isolatiematerialen aan. keus, isolatiematerialen aan. aan. Nog steeds heel Nogeffectief steeds Nog heel omsteeds mee effectief te heel Nog isoleren, om effectief steeds meemaar Nog te heel om isoleren, vaak steeds mee effectief teheel maar isoleren, Nog om effectief vaak steeds meemaar teheel om Nog isoleren, vaak mee effectief steeds temaar isoleren, heel om Nog vaak effectief mee steeds maar te isoleren, heel om vaakmee effectief maar te isoleren, om vaakmeemaar te isoleren, vaak maar vaak kennen ze kleine kennen schoonheidsfoutjes zekennen kleine schoonheidsfoutjes ze kleine kennen waardoor schoonheidsfoutjes ze kennen kleine ze niet waardoor schoonheidsfoutjes ze alskleine kennen waardoor ze niet schoonheidsfoutjes ze alsze kleine kennen niet waardoor schoonheidsfoutjes alsze kleine ze waardoor kennen nietschoonheidsfoutjes alsze zekleine niet waardoor als schoonheidsfoutjes ze waardoor niet als ze niet waardoor als ze niet als A-keus product A-keus verkocht product A-keus mogen verkocht product worden. A-keus mogen verkocht product worden. A-keus mogen verkocht product worden. A-keus mogen verkocht product worden. mogen A-keus verkocht worden. product mogen A-keus verkocht worden. product mogen verkocht worden. mogen worden. Friese nuchterheid: Friese nuchterheid: isoleren Friesemet nuchterheid: isoleren verstand Friesemet nuchterheid: isoleren Friese verstand met nuchterheid: isoleren verstand Friesemet nuchterheid: isoleren verstand Friese metnuchterheid: isoleren verstand Friese metnuchterheid: isoleren verstand met isoleren verstandmet verstand Onze Friese nuchterheid Onze Friese Onze hecht nuchterheid Friese veel nuchterheid waarde Onze hecht Friese aan veel Onze duurzaamhecht nuchterheid waarde Friese veel aan nuchterheid waarde Onze duurzaamhecht Friese aan veelduurzaamhecht nuchterheid waarde Onze veel Friese aanwaarde duurzaamnuchterheid hecht Onzeaan veel Friese duurzaamwaarde hecht nuchterheid veel aan duurzaamwaarde hechtaan veelduurzaamwaarde aan duurzaamheid, eerlijkheid heid, eneerlijkheid veiligheid. heid, eerlijkheid en Daarom veiligheid. heid, doen eneerlijkheid veiligheid. Daarom wijheid, alleen doen eerlijkheid en Daarom veiligheid. wijheid, alleen doen eneerlijkheid veiligheid. Daarom wij alleen heid, doen en Daarom eerlijkheid veiligheid. wij alleen heid, doen enDaarom eerlijkheid wij veiligheid. alleen doen en Daarom wij veiligheid. alleen doenDaarom wij alleen doen wij alleen zaken met betrouwbare, zaken metzaken betrouwbare, gerenommeerde met betrouwbare, zaken gerenommeerde bedrijven met zaken betrouwbare, gerenommeerde zoals met bedrijven betrouwbare, zaken gerenommeerde bedrijven zoals met betrouwbare, gerenommeerde zaken zoals bedrijven met betrouwbare, gerenommeerde zaken zoals bedrijven met betrouwbare, gerenommeerde zoals bedrijvengerenommeerde zoals bedrijven zoals bedrijven zoals Knauf, Rockwool, Knauf, Bauder Rockwool, Knauf, en Meuwissen. Rockwool, Bauder Knauf, enZij Bauder Meuwissen. Rockwool, dragen Knauf, en deMeuwissen. Zij Rockwool, Bauder dragen Knauf, enZij deBauder Meuwissen. dragen Rockwool, en Knauf, deMeuwissen. Zij Bauder Rockwool, dragen en Knauf, Zij deMeuwissen. Bauder dragen Rockwool, en de-Zij Meuwissen. Bauder dragen en deZij Meuwissen. dragen de-Zij dragen de-

Reitsmastrjitte 48 | 9281LE Harkema | 0512-232 292 info@isolatienoord.nl | www.isolatienoord.nl


Wil je ook €1000 gratis traden?


44

|

ALGEMEEN TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST

Burgemeester Jeroen Gebben:

“Samen de economie versterken’’


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Het nummer ‘hand in hand kameraden’ galmt al jaren door de Kuip in Rotterdam als Feyenoord thuis speelt. Burgemeester Jeroen Gebben heeft wat met die voetbalclub, maar ook in zijn eigen club - de gemeente Tytsjerksteradiel - is samenwerken van essentieel belang. Samenwerken met inwoners, met organisaties, andere overheden en niet te vergeten: ondernemers. Zeker die laatste doelgroep speelt een belangrijke rol.

“Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. Zij

De economie staat er volgens Gebben redelijk goed voor, al is de ‘nat-

zorgen ervoor dat een gemeente leefbaar is én blijft”, laat de burge-

te’ horeca wel een zorgenkindje. Gebben: “Ook de situatie in de Oekra-

meester weten. “Maar ondernemen doe je niet alleen. We moeten het

ïne helpt nu niet. Er zijn de nodige zorgen over een toenemend tekort

samen doen. Ondernemers en gemeente. Ons pakkie-an is het creëren

aan grondstoffen en als gevolg daarvan sterke prijsstijgingen. Dit

van een goed vestigingsklimaat, het stimuleren van het ondernemer-

merken we inmiddels allemaal. Niet voor niets is verduurzaming een

schap en faciliteren. Daar zijn we goed in.”

belangrijk speerpunt van ons beleid. Daarnaast is er extra aandacht voor bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie. Zo willen we

Daarmee overdrijft Gebben niet. Niet voor niets is Tytsjerksteradiel de

ondernemers in de bouw en metaal interesseren voor de zogenaamde

laatste jaren uitverkozen tot de MKB-Vriendelijkste gemeente van Frys-

CIRCO-tracks. Wat zijn je circulaire businesskansen en hoe werk je je

lân. “We kijken niet naar het verleden, maar naar de toekomst. Het MKB

eigen businesscase uit tot een concreet plan? Dat is zeker interessant.

is de drager van onze lokale economie, maar uiteraard gaan we aan de

Het doel van de gemeente is om in 2025 50% van de inkopen circulair

grotere bedrijven niet voorbij. Ook die koesteren we. We weten wat er

te doen. Daar moet je als bedrijf een rol in kunnen spelen.’’

leeft en hebben een goed contact met de zakenclubs in de regio. Als gemeente doen we er alles aan om de economie te waarborgen en te

Samenwerken

versterken.’’

Gebben haalt ook het belang van de regionale samenwerking met de andere gemeenten in Noordoost-Fryslân (ANNO), de provincie

“De doelstellingen en acties die daaraan gekoppeld zijn, vind je

en It Wetterskip aan. “In 2040 moet Noordoost-Fryslân een Topregio

terug in het nieuwe economisch beleidsplan van de gemeente’’, zegt

zijn om te wonen, werken en recreëren. Zeker toerisme heeft onze

Gebben, wijzend op een stapel papieren die voor hem op tafel ligt.

aandacht. Veel mensen weten niet half hoe mooi het hier is… daar

“Hierin staan een drietal invalshoeken centraal. Ondernemersklimaat,

moeten we meer mee doen. De Versnellingsagenda, een langjarig

duurzaam ondernemen en samenwerken in de regio. De titel van het

programma om de economie en arbeidsmarkt te versterken, kan on-

plan, ‘Foarút yn in nije tiid’, zegt genoeg. Niet stilstaan, maar vooruit-

dernemers een handje helpen. Onder andere in de toeristische sector.

gang boeken. We willen de kansen die er liggen met beide handen

Tevens richten we ons op het personeelstekort bij bedrijven. Dat is

aanpakken.’’

ook een speerpunt. We willen de jongeren hier houden, het onderwijs beter laten aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven. Daarvoor

Ook Tytsjerksteradiel heeft een fikse optater van de coronacrisis

zijn inmiddels diverse projecten gestart, waaronder extra woning-

gehad. “Maar het gros van de ondernemers is er goed voor weg geko-

bouw. De arbeidsmarkt schreeuwt om gekwalificeerd personeel. Daar

men en is creatief met de pandemie omgegaan’’, aldus Gebben. “De

ligt een grote uitdaging. Hier zijn we als regio echt mee aan de slag.

kop er voor, op z’n Fries, hard werken en nieuwe paden bewandelen.

Anders gezegd: geen woorden maar daden!’’

Daar ben ik trots op.’’ Ondernemerschap stimuleren Opvallend is dat het aantal kleinere bedrijven sterk groeit. Gebben: “Dat is een prachtige ontwikkeling. Daarom stimuleert de gemeente de mogelijkheden om een bedrijf in je eigen dorp, aan huis, te beginnen. In de zorg, een Bêd & Brochje, ICT of bouwgerelateerd. Hvet kan van alles zijn. Dat komt de leefbaarheid van kleinere dorpen ten goede. Ook bedrijven die vanuit eigen huis zijn gestart en door willen groeien naar een groter kantoorpand helpen we zo goed mogelijk. Leegstaande panden die je kunt aanpassen als verzamelgebouw is bijvoorbeeld een optie.’’

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

45


Van der Ploeg Projectstoffering Groningerstraat 66 9231 CN Surhuisterveen HART VOOR DE LEEROMGEVING

Info@Ploegproject.nl 0512-36 18 26

Wij geloven dat kinderen beter leren als ze meer bewegen. Niet alleen na schooltijd, maar ook tijdens de les! Maak nu kennis met onze ergonomische oplossingen. health2work.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Burgum wil meer worden gezien Onlangs is de zesde editie van het magazine ‘Burgum heeft meer’

De Stichting Burgum Magazine heeft daarnaast met succes een

verschenen. Het is een initiatief van de Stichting Burgum Maga-

aanvraag ingediend bij Subsidieregeling Friese Retailaanpak van

zine, waar de ondernemers Mirjam Kooi, Miriam Meijer en Aline

de provincie Fryslân om de digitale zichtbaarheid van Burgum

Sprokkereef aan het roer staan. Het 100 pagina’s tellend magazine

te vergroten. Uit een eerdere analyse is gebleken dat Burgum

ziet er wederom prachtig uit. Meer ondernemers dan ooit tevoren

zich online sterker zou kunnen profileren, zodat het dorp beter

vertellen wat ze de bezoekers en inwoners van Burgum te bieden

vindbaar is voor bezoekers van de regio. De initiatiefnemers

hebben. In het magazine ook ruimte voor interessante achter-

hebben dit signaal opgepakt en uitgewerkt met de ondernemers-

grondverhalen van bijzondere locaties, initiatieven en Burgumers.

vereniging HIMBO, de Burgumer Aktiviteiten Kommisje (BAK) en

Het magazine is per post verspreidt in de regio. Daarnaast is het

Dorpsbelangen Burgum. De nieuwe website www.burgum.nl is

magazine verkrijgbaar bij de 78 deelnemende ondernemers.

al in de lucht en wordt op dit moment gevuld met de nieuwste

Vanzelfsprekend is het magazine ook digitaal te vinden op: www.

informatie. Ondernemers, organisatoren van evenementen, maar

burgumheeftmeermagazine.nl.

ook de gastenverblijven kunnen zich aanmelden voor de nieuwe website.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

47


Laten we samen de we aarde een Laten samen stukdegroener maken aarde een stuk groener maken

Kies voor zonne-energie Kies voor Awizon Awizon is ruim 18 jaar expert op het gebied van Kies voor zonne-energie advisering, levering en montage van zonne-energie Kies voor systemen. U bent bijAwizon ons verzekerd van: is ruim 18kwalitatief jaar experthoogwaardige op het gebied van -Awizon De levering van advisering, levering en montage van zonne-energie zonnepanelen en omvormers. bent bij ons verzekerd van: -systemen. MaatwerkUadvies aan huis. De leveringover van kwalitatief - Advisering het hoogst hoogwaardige mogelijke rendement. zonnepanelen en omvormers. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. Maatwerk advies aanenhuis. - Uitstekende service garantievoorwaarden. - Advisering over het hoogst mogelijke rendement. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. - Uitstekende service en garantievoorwaarden. besparing op uw energie lasten

binnen ± 7/8 jaar terug verdiend*

uw woning wordt meer waard

besparing op binnen uw energie ± 7/8 jaar uw woning lasten wordt meer √ Persoonlijke service terug √ Kwaliteit & Garantie * verdiend waard

√ Ruim 18 jaar ervaring

√ Gedegen & eerlijk advies

√ Persoonlijke service √ Ruim 18 jaar ervaring

√ Kwaliteit & Garantie √Meander Gedegen eerlijk advies 3 |&Surhuisterveen (0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

Kijk voor meer informatie op: www.awizon.nl Meander 3 | Surhuisterveen (0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! *Rekening de BTW teruggaaf voor particulieren Kijk voorhoudend meer met informatie op: www.awizon.nl

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! *Rekening houdend met de BTW teruggaaf voor particulieren

Samen stappen ondernemen

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Basisschoolleerlingen Tytsjerksteradiel maken kennis met techniek Technetkring Tytsjerksteradiel organiseerde op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei een groot techniekevenement voor basisschoolleerlingen in de gemeente. Maar liefst 460 kinderen uit groep 7 deden mee aan het evenement ‘Technics4U’, dat jaarlijks wordt gehouden op de Energiecentrale van ENGIE bij Noardburgum. Een unieke locatie voor kinderen om de wereld van techniek te kunnen ervaren.

Technics4U

kinderen op interactieve wijze ervaren hoe leuk techniek kan zijn.

Technics4U staat volledig in het teken van techniekpromotie

Daarnaast zijn ze zelf aan de slag gegaan met het uitvoeren van

onder basisschoolleerlingen. De vraag naar technisch geschoold

een leuke opdracht. De kinderen kregen allemaal een tas met een

personeel is sterk toegenomen. Er zijn goede opleidingen en

aantal waardebonnen mee. Deze konden zij bij deelnemende

uitdagende banen beschikbaar in de regio. Door kinderen al op

bedrijven van de Open Dag op de zaterdag inleveren. Voor iedere

jonge leeftijd te enthousiast te maken voor techniek, hopen het

bon was er voor de kinderen een leuke attentie beschikbaar.

onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente Tytsjerksteradiel bij

Dit jaar hebben de bedrijven Trivec Solutions, De Boer Burgum,

te dragen aan het vinden van de oplossing van de personeelste-

Noppert beton en HR Piping op industrieterrein Sumar meege-

korten in technieksector.

daan. Er zijn rondleidingen georganiseerd en de kinderen konden meedoen aan verschillende activiteiten.

Zien, doen en beleven Tijdens het Technics4U-evenement is er op het gebied van

Het evenement wordt mogelijk gemaakt door Kennislab Noord-

techniek van alles te doen, te zien en te beleven. Op vrijdag 21

oost Fryslân en is onderdeel van de Versnellingsagenda voor

mei bezochten 460 leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs

Noordoost Friesland.

in de gemeente de Energiecentrale van ENGIE. Hier konden de

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

49


50

|

ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

“ Dit is ondernemen op een heel ander niveau" “Holy shit, dit is vet!" Willem van Sas weet nog heel goed wat hij dacht toen hij voor het eerst het terrein van vakantiepark Het Wylde Pad opliep. Een oase van rust, een klein stukje paradijs in Friesland, een toevluchtsoord voor de drukke randstedeling die echt nodig moet opladen.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Had hij twee jaar geleden kunnen denken dat hij nu wekelijks in Friesland zou vertoeven en een heel vakantiepark zou runnen? “Nee, echt niet! Maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik heb er al zoveel van geleerd. Wij waren alle drie al ondernemers, maar we ondernemen nu op een heel ander niveau. We hebben nu te maken met personeel, inkoop, cashflow, en dat hadden we voorheen natuurlijk niet." Crowdfunding Omdat het initiële investeringsbudget na de fikse verbouwingen van het afgelopen jaar wel wat op begint te raken, maar de drie eigenaren graag verder willen investeren in het park, is het drietal nu Nog maar anderhalf jaar geleden kocht Brabander Willem samen met

een Crowdfunding campagne begonnen om nieuwe financiering

zijn vrouw Rachel (ook wel bekend als interieur-influencer De Huis-

bijeen te krijgen. ,,We hebben heel veel vraag naar meerpersoonsac-

muts) en Amsterdamse vriend Martijn Manschot (ook wel bekend

commodaties", vertelt Willem. “We hebben de ruimte om een mooie

van Youtube-kanaal De Gierige Gasten) een verouderd vakantiepark

twaalfpersoonsaccommodatie te maken. Ook hebben we plannen

aan het Wyldpaed-Oost bij Twijzelerheide. Het doel was om er een

om de boshuisjes, die nu voor slechts twee personen geschikt zijn,

hip, jong en gemoedelijk vakantiepark van te maken. Binnen korte

te verbouwen en te voorzien van een vide, zodat ze ook geschikt zijn

tijd wisten ze het park om te toveren tot een vakantiepark dat een

voor vierpersoonsgezelschappen." Investeren kan via het platform

festivalsfeer uitademt. Het park is inmiddels een jaar open en voorziet

CrowdAboutNow. “Je bouwt mee aan dit prachtige park, maar het

duidelijk in deze behoefte.

levert jezelf natuurlijk ook wat op."

“Als mensen hier een weekend verblijven gaan ze vaak het park niet

Plannen en wensen voor de toekomst zijn er daarnaast te over. Zo

eens af", vertelt Willem. “Zo hebben we het park ook ingericht, met

is er de wens om nog een kleine camping bij het park te realiseren,

een goed horecaconcept waar live optredens plaatsvinden, en de

een speelkamer voor de kinderen van tien jaar en ouder en nog veel

mogelijkheid voor de kinderen om veilig te kunnen spelen. Zo kun-

meer. “We zijn hier voorlopig nog niet uitgespeeld."

nen ouders ook genieten. Als men wel het park verlaat dan gaat men vaak naar Dokkum of Leeuwarden, of naar Sanjes Safari met de kinderen. En er zit hier verderop een soort 'Febo', maar dan met zuivel en andere streekproducten. Daar wijzen we onze gasten ook vaak op." Heel andere doelgroep Met de transformatie van verouderd vakantiepark naar een hippe getaway boort Het Wylde Pad een heel andere doelgroep aan dan wat er voorheen op het vakantiepark afkwam. “Het zijn mensen die graag verrast willen worden. Ze komen vaak specifiek naar ons park omdat ze ons verhaal hebben gevolgd op tv of via social media, ze komen niet zozeer voor de regio. Je merkt dat mensen het hier ook heel fijn vinden om met elkaar te connecten, bijvoorbeeld tijdens de kampvuuravonden. Als ik zie dat mensen het hier fijn hebben, dat ze lekker een drankje zitten te drinken terwijl de kinderen fijn spelen, dan ben ik echt aan het genieten."

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

51


52

|

ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

OPNIEUW! uit Buitenpost op de 4e plek bij FD Gazellen Voor de achttiende keer organiseerde Het Financieele Dagblad de FD Gazellen: dé award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Voor 2021 gaat het om ondernemingen die van 2018 tot en met 2020 ten minste 20% omzetgroei lieten zien, in 2018 minimaal €250.000 omzetten en het jaar 2020 winstgevend afsloten. In de regio Noord-Nederland heeft OPNIEUW! in de Categorie Klein beslag gelegd op de 4e plek. OPNIEUW! verkoopt en verhuurt circulaire producten met een ver-

producten, door onder andere stofferen, welke vervolgens nog

haal. Afvalstromen worden teruggebracht naar nieuwe meubelen.

jaren dienst kunnen doen. Ook wordt er gekeken naar het sociale

Zo worden er bijvoorbeeld designlampen gemaakt van oude

aspect in het bedrijf en krijgen mensen met een afstand tot de

rugkappen van bureaustoelen. Ook geeft het bedrijf afgedankte

arbeidsmarkt kansen om er te werken.

meubelen een nieuw leven, door deze te revitaliseren tot ‘nieuwe’

Surhuisterveen krijgt eigen skûtsje Nooit Gedacht Het skûtsje Nooit Gedacht, dat vorig jaar vanuit Parijs terug is gevaren naar Friesland, is aangekocht door vereniging Spavo in Surhuisterveen voor het symbolische bedrag van 0 euro, zo maakte voorzitter Joop Atsma bekend. Het Feanster skûtsje is ondergebracht in de Stichting Skûtsje Nooit Gedacht, waarvan Harjan Bruining voorzitter is geworden. Het schip wordt in Drogeham weer in de originele staat van 1901

Het opknappen zal ongeveer drie jaar duren met een geschatte

teruggebracht door middel van het werk-leer project van de ge-

kostprijs van 50.000 euro. Met een groep ‘Vrienden van de Nooit

meente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Gedacht’ hoopt de stichting na de opknapbeurt de exploitatie rondom het skûtsje rond te krijgen. Een aantal ondernemers heb-

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een lasoplei-

ben zich al gemeld. Voor een vast bedrag per jaar kunnen ze een

ding volgen op die manier, waarna ze hopelijk doorstromen naar

dag per jaar met het skûtsje gaan varen met personeel en relaties.

een baan. Tot het eind van het jaar wordt er nog gewerkt aan een ander beurtschip, daarna komt de Nooit Gedacht aan de beurt. ­Natuurlijk kunnen ze ondertussen al wel wat bezig met het houtwerk van het schip.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Het Stationnetje op bedrijfsbezoek Woensdag 23 maart is er een grote groep van bijna 30 werk-

enthousiast over de plannen die Acces Catering heeft met het

zoekenden en andere belangstellenden op bezoek geweest bij

bedrijf en de oude manege waar zij zijn gevestigd. De werkzoe-

2 bedrijven in de regio. De groep bestond uit jongeren van het

kenden waren erg enthousiast en een aantal gaf direct aan graag

jongerenproject “Het Stationnetje”, diverse leerlingen en docen-

persoonlijk kennis te willen maken om de mogelijkheden verder te

ten van PRO/VSO scholen uit de regio en werkzoekenden uit de

onderzoeken.

gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het doel van deze dag was om zo veel mogelijk mensen een indruk te geven van de

Arriva Leeuwarden

mogelijkheden bij twee maatschappelijk betrokken bedrijven.

Na de interessante rondleiding bij Acces Catering stond er om half 3 een bezoek bij Arriva op de planning. De groep werd hier

Acces Catering

verwelkomd door Mohamad Khdeer, coördinator van het Arriva

Om half 1 startte deze dag met een lunch bij Acces Catering in

Serviceteam.

Eastermar. Christiaan Steijn, eigenaar van Acces Catering had voor deze gelegenheid een foodtruck klaargezet waar deelnemers een

De groep werkzoekenden kreeg een uitleg over de mogelijkheden

heerlijk broodje pulled chicken, een patatje of een vegetarische

en opleidingen tot bijvoorbeeld steward, buschauffeur of trein-

burger konden nuttigen.

machinist. Ook waren er verschillende medewerkers van Arriva

Vervolgens vond hier een rondleiding plaats die gegeven werd

aanwezig die met praktijkverhalen de werkzoekenden enthousiast

door Christiaan Steijn en een van zijn werknemers. Zij vertelden

kregen over de mogelijkheden bij Arriva.

Inspiratiebezoek centrum Surhuisterveen “Surhuisterveen, zo gezellig is er maar één!”, deze slogan is al vaak voorbij gekomen. Het dorp biedt een breed onderscheidend winkelaanbod, een diversiteit aan dag- en avondhoreca in en rondom het gezellige centrum. Om Surhuisterveen nog beter op de kaart te zetten is er een bidbook gemaakt door de H&I Surhuisterveen. Dit bidbook, én de recente renovatie van het

nieuwe centrum graag met eigen ogen zien.

centrum, was de aanleiding voor de gemeen-

In It Stee is een toelichting gegeven door

te Weststellingwerf om een inspiratiebezoek

wethouder Bruining en voorzitter Borger van

te doen aan Surhuisterveen. In Wolvega wil

de H&I. Ook aannemingsbedrijf Witteveen

men namelijk ook het centrum aanpakken.

Surhuisterveen was aanwezig om hun visie

Vanwege de goede verhalen die men in

en werkwijze nader toe te lichten. Vervolgens

Weststellingwerf heeft gehoord over de sa-

is er een ronde door het vernieuwde centrum

menwerking tussen de ondernemers, H&I en

gemaakt, waarbij vele vragen zijn beant-

de gemeente Achtkarspelen wilde men het

woord.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

53


Groots in specialistische bedrukkingen!

Doorvaart 18A, 9101 RE Dokkum | 0519 - 22 14 05 | info@allprint.nl

KEUKENS, KEUKENS, KEUKENS, BADKAMERS & TEGELS BADKAMERSMee &&r dan 1.000 m BADKAMERS TEGELS TEGELS Meer dan 1.000 m2 inspiratie!

RP Keukens & Sanitair RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum

Cor Bruining

Cor Bruining Verkoopadviseur

Meer dan 1.000 m2 inspiratie!

9101 PZ Dokkum

Verkoopadviseur

0519 - 235 035 0519 - 235 035 info@rpkeukensensanitair.nl info@rpkeukensensanitair.nl www.rpkeukensensanitair.nl

www.rpkeukensensanitair.nl

Zuiderschans 6C ek Be Bezo zoek owDokkum zeonsh on9101 PZ Rp_Visitekaartje_V1.inddze 1 m! shroo owro

€ 7.695,-

excl. montage en installatie

01-09-17 19:00

05191 -om 235 ! 035 Rp_Visitekaartje_V1.indd RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 035 www.rpkeukensensanitair.nl info@rpkeukensensanitair.nl

€ 4.950,-

excl. montage en installatie

GRATIS mee te

nemen HAAL ONS01-09-17 KEUKEN19:00 MAGAZINE OP! HAAL ONS KEUKENMAGAZINE OP!

www.rpkeukensensanitair.nl

Openingstijden: Ma 13:00 tot 18:00 Di t/m Do 09:00 tot 18:00 Vr 09:00 tot 21:00 Za 10:00 tot 17:00 Zondag gesloten ‘s avonds ook op afspraak !

Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees dan ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, innovatieve oplossingen endan creatieve ideeën. Het Keukeninnovatieve oplossingen en creatieve ideeën. Het Keukenmagazine is gratis af te halen in onze showroom. magazine is gratis af te halen in onze showroom.

www.rpkeukensensanitair.nl

www.rpkeukensensanitair.nl Op zoek naar ’n ergonomische werkplek?

www.dejongkantoormeubilair.nl Het adres voor ergonomisch kantoormeubilair. Bekijk ons aanbod Bocksmeulen 35, Dokkum T 0519 - 57 19 67

2

inspiratie!


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST 8KTD

Techniek tastbaar Techniek Tastbaar is een beleef en doe-event voor leerlingen van 10 tot 16 jaar waarin zij met zoveel mogelijk facetten van technische beroepen in aanraking komen. Bij Techniek Tastbaar maken kinderen kennis met de 7 verschillende werelden van techniek. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van houten kozijnen, het besturen van een Ozobot, het lassen van ijzer of ze ontdekken de wereld via een VR-bril! Techniek Tastbaar kan voor kinderen de eerste stap in de toekomst van techniek zijn.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

55


Auto Oostra Zoom 17 9231 DX Surhuisterveen

www.auto-oostra.nl info@auto-oostra.nl

Tel: 0512-360818 Mobiel: 06-30470770


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST 8KTD

Afgelopen 1 april konden scholieren uit de hoogste klassen van het basisonderwijs én uit alle klassen van het voortgezet onderwijs uit de omgeving terecht van bij Techniek Tastbaar. Deze demonstratiebeurs over technische beroepen werd de afgelopen paar jaar geschrapt vanwege het coronavirus. Er waren meer dan 30 technische bedrijven en instellingen bij de

draaier was een populaire bezigheid. En niet te vergeten het lassen

Engie Energiecentrale aanwezig. Zij lieten zien wat er mogelijk is met

van een minibruggetje: ook naar goede lassers is volop vraag.

een opleiding in de techniek. De aanwezige bedrijven kwamen uit

Je kon je ook verdiepen in het inwendige van ‘ouderwetse’ auto’s die

uiteenlopende branches en gaven hiermee een breed beeld van de

op fossiele brandstof rijden én in auto’s die volledig op elektrisch rij-

moderne techniek en de mogelijkheden voor een loopbaan in de

den. Ook de biofilters van Sonac ontbraken niet bij Techniek Tastbaar.

techniek.

In meerdere demonstraties werd getoond hoe je met zonnepanelen en water waterstof kunt maken, én hoe je met die waterstof weer

De demonstratiestands waren verdeeld over vijf hallen en ook buiten

stroom kunt maken!

kon je nog zaken bekijken en zelf uitproberen: zoals een heftruck besturen op een oefenbaantje, twee minikranenen een graafmachine

12 mei 2023 is de volgende editie van Techniek Tastbaar in Burgum.

bedienen, een autowiel verwisselen en zelfs een auto openbreken

­Indien u wilt meedoen, neem dan contact op met de accountma-

met een zware hydraulische schaar, zoals de brandweer nogal eens

nager Bedrijven. Dit evenement is zeer geschikt om uw bedrijf op de

moet doen.

kaart te zetten bij de werknemers van de toekomst.

Maar ook het ‘eenvoudige’ handwerk van het in elkaar zetten van een bijenhuisje met plankjes, schroeven en een elektrische schroeven-

‘’Ik vind het heel belangrijk om mensen te stimuleren om ­verder te gaan en het maakt mij niet uit in welke techniek. Er zit ­bijvoorbeeld in een ambulance zo ­ontzettend veel techniek.’’ - Top medical team-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

57


58

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Undercover Boss Zo’n veertig jaar geleden zat ik voor het eerst achter een computer en ik wist meteen: Dit is het! “Iets met computers”, antwoordde ik sindsdien als iemand vroeg wat ik later wilde worden. Ook op hete zomerdagen zat ik als jongen het liefst op mijn zolderkamer achter de MSX-computer, totdat ik weer eens naar buiten werd gestuurd. Mijn moeder was mogelijk de eerste met het tegenwoordig populaire ‘inverse huisarrest’. Internet en e-mail bestonden nog niet, laat staan mobiele

Om mijn vakkennis op peil te houden en niet alleen met

telefoons. Ook een harde schijf was nog toekomstmuziek, wij

managen en besturen bezig te zijn, heb ik ervoor gekozen ook

moesten het doen met cassettebandjes. De meeste leeftijdsge-

inhoudelijk en uitvoerend werk in mijn eigen firma te blijven

noten hadden dan ook geen idee waar ik altijd mee bezig was.

doen. Het geeft een enorm gevoel van vrijheid om deze keuze

Het deed mij en mijn mede-liefhebbers goed om als ‘compu-

te kunnen maken, en voldoening om het werk te doen waar

terfreaks’ door het leven te gaan.

mijn passie ligt.

Fast forward naar 2022. Ik heb het geluk gehad van mijn hobby

De rol van technisch consultant verwacht men nog wel van

mijn werk te kunnen maken. Ik had nooit durven dromen dat

mij, maar als ik bij een klant kom voor een acute storing, voelt

wat begon als een handel in tweedehands computers, in ruim

dat soms wel als een dubbelrol. Had mijn bedrijf er beter

25 jaar een succesvol ICT-bedrijf geworden is met een breed

voorgestaan als ik mij minder met details en de praktijk zou

scala aan diensten. Men zegt dat Oké-PC IT een begrip in de

bezighouden? Ik waag het te betwijfelen. Een groot deel van de

regio is, ik kan moeilijk ontkennen dat ik daar apetrots op ben!

managementtaken wordt waargenomen door de bedrijfsleider - die zich sinds kort ook medevennoot mag noemen.

Gevoel van vrijheid De oprichter van een groeiend en zich ontwikkelend bedrijf wordt steeds

Diepgaande kennis Wel merk ik dat met de jaren de materie steeds verder uitdijt, en

meer in de rol van bestuurder en

ik vaker terug moet vallen op - en mijn meerdere moet erken-

directeur-grootaandeelhouder

nen in - één van mijn medewerkers. Logisch ook en gelukkig

geduwd. Dagen die in het teken

maar dat we specialisten hebben die diepgaande kennis heb-

staan van Excel-modellen, ver-

ben over hun specifieke vakgebied, zoals L2-switching of Azure.

gaderingen en personeelsbeleid worden voor iemand met

Gekscherend noem ik mezelf wel eens de Undercover Boss als

een technisch-inhoudelijke

ik uitvoerend werk kom doen bij een klant. In dit tv-programma

achtergrond al snel behoorlijk

wordt de baas van een bedrijf gevolgd die incognito bij zijn

eentonig.

eigen personeel aan de slag moet. Steevast blijkt dat de baas geen idee heeft van de inzet van zijn mensen en de problemen van de praktijk. Door met één voet in de klei te blijven staan hoop ik nog lange tijd gevoel te blijven houden met mijn werk! Ronald Zijlstra Oké-PC IT ronald@okepc.nl 06-55375311


Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart.nl

energie voor elk deel van je onderneming +31 (0) 5 12 34 24 18

www.hosoil.nl


KENNIS IS KUNNEN

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

BEVESTIGINGEN

VEILIGHEID

GEREEDSCHAPPEN

POSTBOXEN

GROENVOORZIENING

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


Articles inside

Techniek tastbaar article cover image

Techniek tastbaar

3min
pages 55, 57
Inspiratiebezoek centrum Surhuisterveen article cover image

Inspiratiebezoek centrum Surhuisterveen

1min
page 53
Surhuisterveen krijgt eigen skûtsje Nooit Gedacht article cover image

Surhuisterveen krijgt eigen skûtsje Nooit Gedacht

2min
page 52
OPNIEUW! uit Buitenpost op de 4e plek bij FD Gazellen article cover image

OPNIEUW! uit Buitenpost op de 4e plek bij FD Gazellen

1min
page 52
Burgemeester Jeroen Gebben: ''Samen de economie versterken'' article cover image

Burgemeester Jeroen Gebben: ''Samen de economie versterken''

4min
pages 44-45
Aantrekkelijk voor gevarieerd publiek: Nieuwe formule voor De Kruisweg article cover image

Aantrekkelijk voor gevarieerd publiek: Nieuwe formule voor De Kruisweg

3min
pages 36-37
Nieuws uit het centrum van Dokkum en Kollum article cover image

Nieuws uit het centrum van Dokkum en Kollum

3min
pages 34-35
Konsekwinsjes fan Fryske plaknammen foar bedriuwen article cover image

Konsekwinsjes fan Fryske plaknammen foar bedriuwen

5min
pages 30-31
Miedema Metaal blij met duurzaamheidslening article cover image

Miedema Metaal blij met duurzaamheidslening

4min
pages 28-29
HOS Oil energie en mobiliteit: Op weg naar een duurzame toekomst article cover image

HOS Oil energie en mobiliteit: Op weg naar een duurzame toekomst

3min
pages 24-25
Vijftien jaar Hout- en Bouwmaterialen Surhuisterveen article cover image

Vijftien jaar Hout- en Bouwmaterialen Surhuisterveen

3min
page 23
Isolatienoord: betaalbaar isoleren voor iedereen article cover image

Isolatienoord: betaalbaar isoleren voor iedereen

3min
pages 20-21
Weidenaar Zonne-energie: ‘Wij verzorgen alles van A tot Z’ article cover image

Weidenaar Zonne-energie: ‘Wij verzorgen alles van A tot Z’

3min
page 19
Ambitie; opleiden IT-personeel in Noordoost Fryslân article cover image

Ambitie; opleiden IT-personeel in Noordoost Fryslân

3min
pages 16-17
Subsydzje om Fryske taalbetter sichtber te meitsjen article cover image

Subsydzje om Fryske taalbetter sichtber te meitsjen

2min
page 13
Noardlike Fryske Wâlden: Gastheren van het landschap versterken elkaar article cover image

Noardlike Fryske Wâlden: Gastheren van het landschap versterken elkaar

5min
pages 8-9
Project Sign Again een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland article cover image

Project Sign Again een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland

2min
page 7
‘Bij De Ondernemersschool krijg je het échte verhaal' article cover image

‘Bij De Ondernemersschool krijg je het échte verhaal'

5min
pages 4-6
Column: Undercover Boss article cover image

Column: Undercover Boss

3min
pages 58-60
Het Stationnetje op bedrijfsbezoek article cover image

Het Stationnetje op bedrijfsbezoek

2min
pages 53-57
Burgum wil meer worden gezien article cover image

Burgum wil meer worden gezien

2min
pages 47-48
College B&W op bezoek bij Sake Store in De Westereen article cover image

College B&W op bezoek bij Sake Store in De Westereen

2min
pages 41-46
Goed idee voor een innovatief project? Bel Qop! article cover image

Goed idee voor een innovatief project? Bel Qop!

3min
pages 11-13
Nieuw college in Noardeast-Fryslân ‘Ferbûn mei de Mienskip‘ article cover image

Nieuw college in Noardeast-Fryslân ‘Ferbûn mei de Mienskip‘

3min
pages 32-33
“Dit is ondernemen op een heel ander niveau" article cover image

“Dit is ondernemen op een heel ander niveau"

3min
pages 50-52
College B&W op bezoek bij maatschap Falkena in Rinsumageast article cover image

College B&W op bezoek bij maatschap Falkena in Rinsumageast

2min
pages 39-40
Project Vitale Logies voor een circulaire- en vitale gastvrijheidssector article cover image

Project Vitale Logies voor een circulaire- en vitale gastvrijheidssector

3min
pages 14-18
Basisschoolleerlingen Tytsjerksteradiel maken kennis met techniek article cover image

Basisschoolleerlingen Tytsjerksteradiel maken kennis met techniek

2min
page 49
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.