Kijk op Oost Nederland juli 2020 - nummer 244

Page 46

EFFICIĂ‹NT EN FLEXIBEL

Futureproof met digitale transformatie Een snelle orderafhandeling met minimale inzet van hulpbronnen is de strategie van Arendsen Plaatwerk in Ulft. De specialist in het bewerken van lange lengtes is sterk gericht op innovatie, automatisering en continue verbetering van bedrijfsprocessen. Ook vindt er momenteel een grote verbouwing plaats. Arendsen Plaatwerk stoomt zich klaar voor de toekomst!

46

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.