Page 1

www.ladanesa.com

LA

DANESA

MAJ 2016

LA REVISTA DANESA EN ESPAÑA / DET DANSKE MAGASIN I SPANIEN

• Interview • Nyheder • Bolig • Finans • Udflugter • Sport • Fakta • Kultur • Profiler • Politik • Mode • Helse

Smagen af størens

sorte Vi har besøgt El Higuerón udenfor Fuengirola, hvor verdens bedste kaviar bliver serveret på Michelinrestauranten El Sollo.

guld - den anerkendte andalusiske kaviar

Den uhøjtidelige RoomMate

Øl er god som vin

På tur i Nordøstspanien

Ung passion

Kike Sarasola er startet helt fra bunden og har gjort det, der begyndte med et lille hostal til en kæde af 20 Room Mate hoteller.

I Manilva gemmer sig et ølbryggeri ved navn Gran de Select. Det er dansk øl brygget efter champagnemetoden, og fyldt på de fineste flasker.

Nord for Barcelona findes der endnu nogle byer, som ikke er præget af turisme i så stort et omfang. Vi har fundet guldkornene.

Mange unge spaniensdanskere lever og ånder for deres passion. De er født her af danske forældre. Det er også det eneste, de har til fælles.


Kære læser... www.ladanesa.com

Forunderlige liv - TAKE 121: Uligestilling Jeg bliver så træt i betrækket, hver gang en ny halvleg af kvindekampen skydes i gang. Jeg er ikke kvindelig mandschauvinist, og nej, jeg synes ikke, at kvinder skal gå med slør, giftes væk eller nægtes abort. Derimod synes jeg, at kvinder og mænd skal lønnes ens for samme job, hvis det udføres på lige vilkår. Jeg synes, kvinder skal være chefer for kæmpe koncerner, hvis vi kan og vil. Være præsidenter for både lande, virksomheder og bestyrelser al den stund, det ikke fører til omvendt diskrimination og så længe man erkender, at der er en biologisk forskel på kønnene, som ikke stopper ved det faktum, at det kun er kvinder, der kan bære fostre og føde børn. Som virksomhedsleder med mange medarbejdere af begge køn ved jeg, at kvinder oftere tager sig en sygedag end mænd. Det er dem, der bliver hjemme fra job, hvis et barn er sygt eller hvis en pårørende skal køres til lægen i arbejdstiden (også selvom det fx er hendes mands forældre, der er syge...), og det er kvinderne, der skal have fri i arbejdstiden flest gange for selv at gå til lægen. De skal til scanninger og fødselsforberedelser, på barselsorlov og have fri til at amme. Sådan er det! Det forhindrer mig ikke i at vælge en kvindelig ansøger frem for en mandlig, hvis kvindens kvalifikationer til jobbet er bedre end eller lig med mandens. Jeg kunne ikke drømme om at lønne en kvinde ringere end en mand i samme job. Og jeg vil ikke finde mig i kønskvoter for min virksomhed som i Norge eller spilde tid på måltal som i Danmark. Det må da være federe at få et godt job eller blive præsident ved egen kraft

martin

helle

arne

LA

DANESA

La Revista Danesa de la Costa del Sol

D.L.: MA-89-2002 LA DANESA udgives af:

end pga. kvoter. Ellers er det jo for pokker uligestilling. Så kære kommende spanske regering: I skal ikke så meget som tænke på at gå den vej... Forunderlige liv - TAKE 122: Moral Betragter man medieturbulensen og den offentlige debat om spaniernes manglende evne til at danne regering, peger meget på, at kandidaternes moral betyder mere end deres politiske projekt. Det skal selvfølgelig tilføjes, at det, midt i korruptionsskandaler, Panama-sag og kammerateri (clientelismo hedder det interessant nok på spansk) og ikke mindst pga. skeletternes raslen i skabene, kan være tæt på umuligt at høre, hvad de enkelte politikere egentlig vil gøre for deres land, hvis de får muligheden. Som månederne er gået, og jeg har talt med flere og flere frustrerede spaniere, vil jeg være varsom med at moralisere. Kandidaternes politiske habitus og dømmekraft kunne vel sagtens være omvendt proportional i kvalitet med deres private... “¿Qué coño es este?”, udbryder en taxichauffør, mens han suser gennem Marids travle gader. Chaufføren fortæller mig om en broindvielse i Ávila. Et i størrelse ubetydeligt stykke anlægsarbejde, men ikke desto mindre deltager mere end 300 pinger i åbningen og alle har så også taget deres bedstemødre med... Chaufføren er vred og forarget. Lidt længere henne i samtalen bekræfter han, at spaniere altid forsøger at finde huller i loven. “Det ligger i vores DNA”, siger han med slet skjult stolthed. Tja... “Og så er der ingen som os, der kan knalde en kæmpe fest på benene. Tænk bare på El Rocío (her unddlader jeg så at nævne Roskildefestivallen, der

mugge

bruno

CENTRO IDEA Ctra. de Mijas Km. 3,6 29650 Mijas • Málaga Tlf. 95 258 15 53 Fax. 95 258 03 29 norrbom@norrbom.com Redaktør Helle Espensen helle@norrbom.com

i sammenligning minder om et afdansningsbal i en vestjysk lade), på påskeoptogene og alle vores ferías...” Uden at jeg nødvendigvis mener, at de aktuelle kandidater til posten som chef for den spanske regering besidder de nødvendige kompetancer, tror jeg, at landet vil have meget bedre af at vælge en leder med en oprigtig – og måske endda selverhvervet – fornemmelse for samfundet og de problemer, der udleves heri. For den bedste kandidat er vel næppe personen, der har levet et dydigt, uprøvet liv afsondret fra flertallets - læs: En spansk politiker, der aldrig har taget imod bare en lille klat penge for at få en sag gennemført, aldrig har betalt ‘sort’ for rengøring, aldrig har fået en nevø sneget ind i et job, aldrig har klappet nabokonen i popoen, danset natten lang iført castañetter og rødvinsrelateret tunnelsyn, kørt for stærkt og parkeret råddent. En ikke-rygende person med en tårnhøj moral er ikke altid at foretrække. Blandt flere kan nævnes en vis østrigskfødt herre med sirligt overskæg og en snorlige sideskilning. Forunderlige liv - TAKE 123: ... og på mikrolokalt plan I den danske koloni har der i den forgangne måned hersket noget, der kunne minde om panik. TVsagen ruller, og betyder at mange pludselig må undvære deres danske tv-programmer. I sig selv ikke interessant set igennem en spaniensdanskerveterans briller, for dansk tv er kommet og gået uendelig mange gange i de små 30 år, jeg har været her. Det lever man bare med. Nej, det interessante er at iagttage spaniensdanskernes moralkodeks. Mens vi harcellerer over spansk korruption, ser vi ulovligt tv.

Og ikke nok med det. En af sagens hovedpersoner får på de sociale medier noget nær heltestatus. Hans forretning er ødelagt. Det er så synd for ham. I hvert fald indtil politiet måske finder på at henvende sig til hælerne. Altså de danske tv-seere, der har købt muligheden for at se de programmer, som en anden har stjålet. Nu gider politiet sandsynligvis ikke at gå i den slags detaljer, men forestil dig det lige - bare et lille øjeblik... Og så tager vi de spanske briller på: Nogen fandt et særdeles lukrativt ‘hul i loven’ til stor glæde for andre - og det gik jo fint i lang tid. Hvis vi væbner os med bare lidt tålmodighed, finder nogen snart et nyt hul, og så er alle glade igen. Euros skifter hænder - og ikke altid baseret på en spansk faktura, men hvad pokker? Læs lige TAKE 122 igen! Forunderlige liv - TAKE 124: ... grænsekontrol Sæt så de soldater i gang med at forsvare Danmarks grænser. Det ligger ligesom eksplicit i opgavens karakter. At forsvare et lands grænser mod indtrængere er ikke politiarbejde, men en opgave for forsvaret. Uhhh, men det er soldaterne jo ikke uddannede til, piber de. Hold nu op! Giv mig to timer med grænsevagterne, og skal jeg helt selv lære dem det. Hvor svært kan det dog være? Og nu hidser jeg mig helt ned igen, for det foregår jo oppe i Danmark, og er ikke mit problem. Udenfor skinner solen, og det er tid til frokost i haven med en schæferhund på hver side af stolen. Glædelig maj! he

lina Layout / Trykning Norrbom Marketing S.L. Redaktion / bidrag Helle Espensen Jette Christiansen Christine Petersen Arne Bjørndal Morten Møller Korrespondent i Málaga: José Antonio Sierra

Annoncer +34 952 58 15 53 Henrik Andersen henrik@norrbom.com Louise Pedersen louise@norrbom.com Mugge Fischer mugge@norrbom.com Sara Laine sara@norrbom.com

LA DANESA udkommer den første hverdag i måneden og kan gratis afhentes mere end 250 steder langs Costa del Sol. Udover hos annoncørerne kan bladet hentes i de danske klubber, Margrethekirken, golfklubber, på turistkontorerne og mange andre steder, som frekventeres af danskere. La Danesa findes også i Costa Bilers og DK-Bilers udlejningsbiler. Yderligere sendes LA DANESA til mange abonnenter i det øvrige Spanien og i Danmark.

Læs hele magasinet på nettet: www.ladanesa.com


Den n dir direkte ekte vej till rådgivning Det eerr vigtigt Det vigtigt ffor or oos, s, at at vvores ores kkunder under hhar ar direkte direkte adgang adgang til til deres deres relationship relationshiip managers. managers. Derfor D erfor hhar ar vvii iingen ngen ccall all ccentre. entre. I stedet stedet kkan an alle alle vvores ores kunder kunder kontakte kontakte deres deres personlige personlige relationship relationshiip manager m anager ddirekte irekte ppåå et et hhvilket vilket som som hhelst elst ttidspunkt idspunkt – ssåå gode gode bbeslutninger eslutninger ttræffes ræffes nnemt emt og og hurtigt. hhuurtigt. Vii ttror V ror iikke kke ppåå skranker skranker oogg bbarrierer arrierer mellem mellem kunde kunde og og bank. bank. Velkommen V elkommen ttilil eenn anderledes anderledes bank! bank!

Jyske B Jyske Bank ank (Gibraltar) (G (Gibraltar) LLtd. td. TTel. el. +350 +350 2200 00 772782 2782 FFølg ølg ooss på på Facebook Facebook p påå //j /jyskebankgibraltar jyskebankgibraltar Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. er e autoriser autoriseret et af Financial Services Commission, Licensnr Licensnr.r.. FSC 001 00B. 00 00B 0B. YYdelser delser og pr produkter odukter tilbyd tilbydes es ikke til alle, ff.eks. .eks. ikke til per personer soneer bosiddende i USA.


M

A

J

2

0

1

6

DANE DANESA SA DA NE SA sorte so www.la danesa .com

LA REV ISTA DAN ESA EN

LA REVISTA DANESA EN ESPAÑA / DET DANSKE MAGASIN I SPANIEN

• Interview • Nyhe der • Bolig • Finans • Udflugte r • Spor t • Fakta • Kultu r • Profiler • Politik • Mode • Helse

• Interview • Nyheder • Bolig • Finans • Udflugter • Sport • Fakta • Kultur • Profiler • Politik • Mode • Helse

MAJ 2016 ESPAÑA / DET DAN SKE MAG LA ASIN I SPA NIEN

MA wwJ 2016 w.la dane sa.c om

Smagen

LA RE VIST A

• Int erview • Ny he • Bo der lig • Fin ans • Ud flugte • Sp r ort • Fa kta • Ku ltur • Pr ofi • Po ler liti • Mo k de • He lse

DANE SA EN

Vi har besøgt El Higuerón udenfor Fuengirola, hvor verdens bedste kaviar bliver serveret på Michelinrestauranten El Sollo.

guld

andalusiske kaviar

ige Room Kike Saras Mate bunden ola er starte Øl er god t helt fra Øl er god som vin begyndteog har gjort På tur Nordøstspanien Ung som det,i der I Manilva vinpassion med et kæde af ved I Manilva gemmer sig et ølbryggeri Nord Barcelona findes der gemmer lille for Mange unge spaniensdanskere lever hosta navn 20 l til en som ikke et ølbryg Gran de ogsig På De navn Gran de Select. Det er dansk øl Room endnu Matenogle for deres tureri født geri passion. Select.ånder brygger hotellbyer, Nordøsts Det er dansk ved Nord er. i så stort efter cham brygget efter champagnemetoden, præget af turisme etetomher af danske forældre. Det erfor også og fyldt øl Barcelona panien pagnemet på de finest endnu og fyldt på de fineste flasker. fang. Vi har fundet guldkornene. det eneste, de har til fælles. nogle byer, findes der e flaske oden, præget som ikke r. af fang. Vi turisme i så stort er har funde et omt guldk ornene.

Den

MAJ

2016

af st agen øren s

so

gulrdte

Her kan du se, hvad vi har valgt at fornøje dig med i denne måned.

- de n

Ung pass ion

Mange unge spani og ånder for deres ensdanskere her af dansk lever passion. De er født det enest e forældre. Det e, de har til fælles er også .

Kike uhøjt ide bund Sarasola lige Room er begynen og har sta kæde dte me gjort rtet hel Mate det, t fra af 20 d et Øl er Room lille ho der I Ma god Mate stal til so nilva nav hotell en gem m vin n er. brygg Gran de mer sig og fyldet efter Select et ølbryg ger cha . Det t på På tur de fine mpagn er dansk i ved i No Nord em øl ste flas etode end for Ba rdøstsp ker. n, nu no rcelon an præ gle a find ien ge fang. t af tur byer, som es de Vi har isme ikk r funde i så sto e er t gu rt ldkorn et om ene .

and anerk alusi e ske ndte kav iar

Ung pa

Mang ssion og ånde ung er e spa her af da for der niensd det es ene nske for passioansker e ste, de harældre. n. De lever til fæ Det er er født også lles.

Det er blevet tid til denne måneds Sabor a Málaga, men det bliver en special edition, for vi er kørt til Higuerón udenfor Fuengirola, hvor verdens bedste kaviar bliver serveret på Michelinrestauranten El Sollo.

af størens

Korte nyheder Shoptalk

Det var mest på grund af en kæreste, at Pia Michell Jensen valgte at flytte til Spanien, mens det var på grund af de karrieremæssige muligheder, at hun ni år senere valgte at returnere til Danmark. Hun flyttede i 1999 til Sydspanien sammen med sin daværende kæreste, som på det tidspunkt var bosat der. De havde mødt hinanden i Danmark, og efter ca. halvandet år besluttede de, at hun skulle flytte med. Hun havde ellers et job som butikschef i det daværende FDB (nu COOP) og var egentlig midt i en god karrieremæssig udvikling, da hun besluttede sig for at forlade Danmark.

De hjemvendte

Smagen

sorte guld

Af Jette Christiansen

To års

mental

- den anerkendte andalusiske kaviar

Smagen af størens sorte gyld Hvad der blev af Spaniens guld

Af Nanna Lunnemann, Fotos: Diego Erreka og Nanna Lunnemann

Hvordan faldt du på plads i Spanien? ”Den første tid blev brugt på fuldtidsstudier af det spanske sprog. Det var vigtigt for mig at lære det, da jeg vidste, at hvis det ikke kom på plads, ville det være sværere at få et job, der kunne opfylde mine ambitioner. En ting er dog at lære spansk på skolebænken, men noget helt andet er naturligvis at skulle lære at bruge det i dagligdagen. Det tog lang tid - rigtig lang tid - før at sproget blev en naturlig del af mig og mit liv. Jeg havde en dansk kæreste, og vi havde en dansk omgangskreds, og derfor var det kun i løbet af min arbejdsdag, at jeg fik brugt det spanske.”

Diego Gallegos bærer Sabor a Málaga-mærket på sin professionelle beklædning i El Sollo.

Diego Gallegos står i floden Riofrío med sine overalls. Ikke meget her er, hvad jeg forbinder med en Michelin-kok. Men han står i floden som en anden guldgraver i 1800-tallets Amerika og fisker efter det sorte guld fra den forhistorisk udseende stør. Således tegner man et billede af Spaniens 31årige stjernekok med de brasilianske og peruanske rødder. Diego Gallegos har genopfundet smagen i det traditionelle andalusiske køkken ved at introducere flodfisk kombineret med sydamerikanske opskrifter. Heriblandt er støren at finde på kortet, der favoriseres og tilmed er blevet genstand for eksperimenter som chorizo og blodpølse for ej at glemme selve kaviaren. - Den symboliserer vores strategi. Den første menu, vi lavede, var med stør. Den er ligesom skinke. Man kan lave alt med den, siger chefkok og ejer af El Sollo, Diego Gallegos, der har opkaldt restauranten efter navnet på den spanske stør.

De hjemvendte - to års mental hjemrejse Pigerne i de blå uniformer Ung passion - unge spaniensdanskere

hjemrejse

Her ses den skinnende grå kaviar fyldt af saft. Denne model er den økologiske og uden tilsætning af konserveringsmidler.

Fra Amazonas til dambruget Riofrío I Diego Gallegos’ fødeland Brasilien indgår flodfisk betydeligt i madlavningen tilsvarende sortfodsskinke i Spanien. Da ’El chef de Caviar’, som Diego Gallegos bliver kaldt af pressen, kom til Granada i sin tid, hvor han arbejdede på en restaurant, fik han øjnene op for den store stør fra den nærliggende kaviarproducent Riofrío. - Den minder om fiskene fra Amazonas, så jeg

Hvad arbejdede du med? ”Jeg fik et job som ejendomsmægler i et dansk- og spanskejet advokat- og ejendomsmæglerfirma, og det havde dengang tre kontorer i henholdsvis San Pedro i Marbella, i Mijas og i Fuengirola. Tilbage i starten af 00´erne var boligmarkedet i kraftig udvikling, priserne steg eksplosivt, og vi oplevede en stor tilstrømning af danskere og andre udlændinge, som ønskede at købe feriebolig på Costa del Sol. Det var sjovt, lærerigt og der var fart på. Nybyggede lejligheder, rækkehuse og villaer var populære, og de fleste boliger blev solgt på tegnebrættet.”

Ud over at El Sollo har sin egen grøntsagshave, vil de fra juni også have to svømmebassiner i baghaven, hvor de vil opdrætte egne fisk og inkludere dem i deres retter.

begyndte at specialisere mig i den slags mad med spansk flodfisk. Det er en naturlig spise for os brasilianere. Den ryger på spisebordet tre-fire gange ugentligt, så intuitivt begyndte jeg at adoptere brasilianske flodfiskeopskrifter til Andalusien. De jomfruelige æg fra støren er kendt som de russiske zarers yndlingsspise, og man siger, at de absolut bedste æg traditionelt set kommer fra vilde stør i Det Kaspiske Hav. Men grundet overfiskeri er andre lande begyndt at tilnærme sig den store fisk med de skinnende og meget kostbare små æg. - Vi har tre forskellige kaviar. Den traditionelle,

22 - LA DANESA

”Vi har en tendens til i Danmark at påtage os så mange opgaver og forpligtigelser, at vi i iveren kan glemme at nyde livet.”

Pia Michell Jensen nyder sin nye tilværelse i København.

28 - LA DANESA

Den uhøjtidelige Room Mate Dansk mikrobryggeri i Manilva Den skæve vinkel - Laila Jøhnk Når Spanien skal nå til enighed Francos levn - et folk uden engelskkundskaber ¿Qué pasa? Vinos & gourmet På tur i Nordøstspanien Et voksende online univers

Som jockey blev han flere gange smidt af hesten. Men kom altid op på den igen. Sådan har forretningslivet også været for en af Spaniens mest anerkendte iværksættere. I sin bog ”Más ideas y menos máster” (flere idéer og færre uddannelser) råber Kike Sarasola højt for at få aktiveret landets iværksættersjæle. Kombineret med råd og historier fra sit eget livsværk. Vækst i nye klæder I den del af Málagas Soho distrikt, som vender ud mod den nye lystbådehavn, har Room Mate netop åbnet dørene til det sidste skud på stammen; Valeria ved Plaza de la Marina. Kun internt vides det, hvem Valeria er. Hun er en af virksomhedens 500 ansatte, som har gjort sig særligt bemærket og fået æren at lægge navn til det nye hotel. Navngivningen af hotellerne er blot endnu et eksempel på Kike Sarasolas utraditionelle midler til at motivere sin medarbejderstab. Hotellet i Málaga er kun ét af de 20-25 nye hoteller, som den karismatiske iværksætter vil åbne i løbet af året. ”Det er tid til at vækste, og jeg skal nok finde pengene. Det lyder voldsomt med så mange nye hoteller, men vores ekspansionsplan er anderledes end andre hotelkæders,” fortæller den succesrige hotelejer og uddyber: ”Vi køber ikke ejendommene til vores hoteller, men lejer dem på en meget lang lejeaftale. Alternativt etablerer vi et samarbejde med ejerne af bygningerne om hoteldriften i den givne bygning. Det er sådan, vi på bare ti år er blevet et kendt og velfungerende brand over det meste af Spanien. Og tro mig; ejerne af gode ejendomme står i dag i kø for at blive en del af Room Mate.” Og det er ikke kun forretningsfolket, der vil handle med Room Mate. Gæsterne står også i kø.

Den uhøjtidelige

Room Mate Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Han er født med en guldske i hånden – men har aldrig spist af den. Kike Sarasola er startet helt fra bunden og har gjort det, der begyndte med et lille hostal til en kæde af 20 Room Mate hoteller. På sin uhøjtidelige facon og med talent for beliggenhed og indretning har Kike Sarasola skabt et koncept og nogle hoteller, hvor alle drømmer om at få sin nattesøvn.

Den

SKÆviVnkEel

På de skrå brædder har hun fået publikum til både at grine og græde. Men hun forsikrer, at hun også har grint af og med publikum. Grædt har hun også – i det mindste en smule. For Laila har også haft sine ture i livets karussel. Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com Foto Mugge Fischer

Laila Jøhnk Der snakkes og sludres livligt, når pigeklubben mødes. Men én stemme trænger særligt igennem. Det er Lailas. Efter 36 år på Costa del Sol har hun naturligvis også en masse at fortælle. Tulle og delikatesserne I Lailas verden er god mad lig med livsglæde. Ikke bare at spise maden, men også at tilberede den. ”Jeg havde aldrig lavet mad til andre end familie og venner, da jeg lod mig overtale til at blive kok på en af tidens danske restaurationer,” fortæller hun. Men Lailas retter og varme væsen blev hurtigt så populært, at hun blev tilbudt forpagtningen af restauranten i Dansk Spansk Samvirke, da foreningen åbnede for præcis 35 år siden. ”Jeg husker en fantastisk pionerånd omkring klubben. Alt var nyt og spændende,” fortæller Laila, som ikke kan undgå at blive lidt nostalgisk. Men ti år senere skulle der ske noget nyt. Delikatesseforretningen ”Tulle” i Los Boliches huskes stadig blandt danske Costa del Sol-veteraner. ”Min datter, Tine, ville ikke længere kaldes Tulle. Det, syntes vi andre, var en skam, så vi gav butikken navnet i stedet,” fortæller Laila. Og ”Tulle” solgte fint. Den hjemmelavede ribbensteg, rullepølse, okse-

Elsk dine kunder For Kike Sarasola har vejen til toppen på en og samme tid været både hård og lige til. Kernen i hans koncept går på god central beliggenhed, lækker indretning og at gæsterne skal føle sig hjemme på hotellet. Det koncept lyder ganske normalt, men den skaldede hotelejer er ikke bange for at spille med åbne kort og give et par eksempler på, hvordan hans hoteller skiller sig ud fra mængden. Og hvordan små ting har afgørende indflydelse på, om hotelgæsterne føler sig hjemme eller ej. ”På alle vores værelser er der en hårtørrer. Det lyder helt banalt, men på de fleste hoteller findes der ikke en hårdtørrer af frygt for, at kunderne stjæler den. Men vi stoler på vores gæster. Og stoler på, at de værdsætter, at de kan få vasket og tørret hår under deres ophold, hvis de skulle have glemt hårtørreren hjemme. Eller ikke kunne finde plads i håndbagagen, som flere og flere nøjes at rejse med.”

40 - LA DANESA

bryst, kogt tunge og alt det andet gode fra Lailas køkken fløj let i danskernes indkøbskurve. ”Men så blev jeg lun på at åbne en ”Tulle 2” i Centro Idea, som stod nyt og lækkert. Og så fik jeg smæk,” husker Laila. Den nye butik gav nemlig ikke flere kunder. Kundegruppen blev blot spredt over to butikker, mens Laila fik fordoblet sine udgifter. ”Og krisen i starten af 90’erne var benhård, for Spanien devaluerede to gange, og det gjorde vores importvarer ubetalelige,” husker Laila, som måtte smide håndklædet i ringen. Men arbejdshandskerne lagde hun ikke fra sig. ”Familien skulle passes og jeg havde en gæld, der skulle betales. Men alle fik sit. Og modgang er med til at gøre dig stærk. Er det ikke sådan, man siger?” Kystens revy-dronning Modgang har hun derimod aldrig haft på byens teatre. Fra Dansk Spansk Samvirkes første revy i 1982 til den sidste i 2012 har hun taget publikum med storm – i roller fra sexkillingen Lola til Lars Løkke. ”Der har været et utal af sjove stunder, men det har også været hårdt. Skiftende instruktører, knas mellem skuespillerne og to til tre måneder med endeløse prøver. Men det var blot med til

48 - LA DANESA

Lanzarote - den fedeste vulkanø Málaga CF - køb mig!

To danske kapaciteter på Costa del Sol mødes her for at dele ud af kulinarisk og ønologisk erfaring.

uskyldig leg virkelighed

Fra til

Lærer dine børn dansk Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos er La Danesa’s faste vinekspert. I serien Vinos & Gourmet giver hun dig svar på, hvilken vin, der går bedst til den menu, som Helle Barlebo fra Chili Gourmet fremtryller i køkkenet og her giver sine opskrifter på.

Doras dagbog

Af Nanna Lunnemann

”Kærlighed og medfølelse er en nødvendighed, ikke en luksus. Uden dem, kan menneskeheden ikke overleve.” Citat Dalai Lama.

Månedens klumme - fra uskyldig leg til virkelighed

Allah. Navnet får de små hår til at rejse sig. Af Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos & Helle Barlebo fra Chili Gourmet.

Golfsiderne Klubber og foreninger Helse og sundhed Rubrikannoncer

Økologi på menuen Kender I forskellen mellem økologisk vin, vin af økologisk dyrkede druer og biodynamisk vin? De nye begreber er et ret omfattende emne og svært at få hold på, da det er temmelig nyt indenfor vin. Men i takt med den større og tiltagende opmærksomhed og hensyntagen til vores omgivelser og den fremtid, vi overdrager til næste generation, er der mange, som stiller større krav til både produkter og producenter. Det samme sker i vinens verden. Tiderne skifter, interessen for miljøet og fremtiden er voksende hos de fleste vinbønder. Inden for de sidste år har mange af de vinhuse, vi samarbejder med, påbegyndt en mere miljøvenlig produktionsform, eller faktisk har de altid gjort det, men det var ikke et salgsargument, som blev taget særligt alvorligt, eller som folk generelt var interesserede i. Økologiske og biodynamiske vine vinder kraftigt indpas, og vi oplever ofte en ekstra gevinst i mere nuancerige og udtryksfulde vine. Men hvad er egentligt forskellen? 58 - LA DANESA

Annoncørregister

Vin fremstillet af økologisk dyrkede druer Ved denne betegnelse forstås, at ved dyrkningen af druerne er der ikke anvendt kunstgødning, og der er ikke sprøjtet med pesticider mod ukrudt og insekter. Enkelte midler er dog godkendt i økologisk sammenhæng, f.eks. er det tilladt at sprøjte med svovl og den såkaldte Bordeaux-væske, som består af kobber, kalk og vand, for at undgå svampesygdomme.  Økologisk vin Med definitionen vin af økologisk dyrkede druer har det tidligere kun været druen, der var økologisk. Resten af indholdet i vinen har der ikke været økologiske krav til, men i 2012 vedtog EU nye regler for økologivin, og herefter skal økologisk vin indeholde både økologiske råvarer og færre tilsætningsstoffer. De nye regler sætter en række skærpede krav til brug af behandlingsmetoder og tilsætningsstoffer i produktionen af vinen, så fremstillingen kommer på linje med de krav, man sætter til produktionen

af andre økologiske produkter. F.eks. forbydes sorbinsyre, og der stilles krav om et betydeligt lavere indhold af sulfitter sammenlignet med konventionel vin (50% mindre). Biodynamisk vin Biodynamik tager afsæt i økologien, men har strengere krav til dyrkning, især omkring gødning. Ordet biodynamik er udledt af de græske ord bio (liv) og dynamis (kraft) - altså livskraft. Biodynamisk dyrkning er baseret på kendskab til, hvordan mennesker, jord, planter og dyr kan udgøre en helhed. Driftsmetoden udnytter i praksis døgnets og årets kosmiske rytmer og stræber efter giftfrit og harmonisk kredsløb i landbruget. Man søger at styrke hele økosystemet rundt om vinstokken mest muligt. Der vies stor opmærksomhed til jorden, som skal være porøs og biologisk set levende og der bruges ofte heste til markarbejdet for at undgå at køre jorden for fast.

Som lille legede jeg krig med nabodrengene tværs over hækkene. Med opgraderet udstyr, huler i træerne og barakker under jorden. Vi sloges som gale mod gaminerne fra det andet kvarter. Symbolsk. Og fredeligt. Men alligevel uhyggeligt. Jeg følte usikkerheden i legen. Røde ambulancer fyldte Paris’ gader 13. november 2015. I marts var det Bruxelles’ gule ambulancer, der susede gennem røgskyerne, og med ét blev byen malet sort. Tanken om 11. september løber os koldt ned ad ryggen. Her fyldte massevis af hvide ambulancer byen. Første gang jeg for alvor blev bekendt med terrorismen. Tre år senere var det Madrids tur og året efter Londons. I mere end 15 år har vi været skydeskive for terrorismens kyniske og ubarmhjertige nedsabling. Tidligere frygtede man Al-Qaeda. Indtil amerikanerne fik Bin Laden på kornet. IS er nu en større trussel mod menneskeheden. Pseudo-islamistisk paranoia Det er de islamistiske gruppers krig. En krig, der er vanskelig at bekæmpe. På det seneste har IS’ indtrængen på offentlige steder været en højspændt trussel, hvor uskyldige mennesker bliver ofre for en desværre ustoppelig og meget uretfærdig krigsførelse. Et barbarisk blodbad. Mildt sagt. Vi befinder os i Spanien. Et europæisk land, hvor antallet af udenlandske besøgende stiger for hvert år. I 2014 var det verdens tredje mest populære feriemål. Og kyststrækningerne Costa Brava, Costa Blanca og Costa del Sol udmærkes som nogle af de mest kendte destinationer. Jeg følte mig sikker, når enten vi eller gaminerne hejste det hvide flag. Jeg følte mig sikker i Danmark indtil 13. november. Jeg følte mig sikker i Spanien indtil 22. marts. Et land, der er væsent-

lig centrum for aktiviteter fra IS, hvor 45 procent af de jihadister, der blev arresteret i 2013, havde spansk statsborgerskab. Skræmmende! Rent politisk vedtog man i Spanien, trods uoverensstemmelser, at underskrive en antiterrorpagt rettet mod bekæmpelsen af jihadisme i landet. Siden angrebene i Madrid i 2004 og frem til i dag har der været 616 anholdelser af personer med forbindelse til jihadistiske aktiviteter. 139 kombattanter menes at være rejst til Syrien eller Irak for at kæmpe, hvoraf 25 siges at være vendt tilbage til Spanien, hvor de nu udgør en trussel mod den nationale sikkerhed. Vores sikkerhed for Christ’s sake. JEG ER PARNOID! Det er ikke nogen hemmelighed. Til trods for min nylige statusopdatering på Facebook: ”Lad os love hinanden ikke at være bange og frygte disse menneskefjendske ekstremister.” Løgn. Jeg er ræd. Og når jeg i lufthavnen eller på Nørrebro ser en mørk arabiskudseende mand i natkjole med fipskæg - og altså ikke det prægtige og moderne hipsterskæg, bliver jeg mistænksom. Mon han er i besiddelse af sprængstof? Sidste år ventede min kæreste og jeg på en bus fra Gatwick til Londons centrum, mens en mørk mand med islamskæg står og fumler med sin sportstaske, hvorfra en snor går op gennem hans bluse. Hvad det var for en snor, blev jeg aldrig klog på. Men én ting var sikkert; jeg mistænkte ham. Paranoia er nok en af mine psykiske laster, men den lader mig træde varsomt i en tid, hvor man behøver det. Desværre. Også selvom jeg går ind for et: ”Vi står sammen uanset forskellighed og lad os ikke være bange.” Men ligeså stædig er jeg. De martyrer må ikke lugte min frygt. En flok manipulerede tøsedrenge, der ikke tør gå i døden alene et sted i Langtbortistan. De burde alle springe i døden som trosvidner i et sort og dybt, ildelugtende hul uden at tage os

andre med i eksplosionen. Vi tog forresten aldrig den bus, men ventede 40 minutter på den næste. Intuition er godt, mens frygt er skidt. Sådan kan vi ikke leve, vel? Det gør mig vred og ked af det. Vi får berøvet vores frihed og retten til at føle fred, hvor vi færdes. Selvfølgelig med forbehold, for der er altid rådne æbler uanset farve og religion. En profeti Det er ikke længere et spørgsmål, om det sker, men hvornår. Hvornår er det vores tur til at løbe for livet, skræmte fra vid og sans? Hvornår bliver vi vidner til disse rasende mænd fanget i vold og manipulation, lugten af røg og lyden af sirener blandet med skrig mellem masserne? Bliver København næste storby for disse rasende mænds religiøse had? Varslet er profetisk, mens vi hver især står naglet til en lufthavn, en metro eller Colosseum i Rom. Fra den dag det sker, hører livet op, og alt det, man kendte som sikkert og skønt, bliver med ét forvandlet til et skrækscenarie og i værste fald død. Jeg ser terrorismen som et åbent sår i en by, der aldrig heler. Her vil der altid være ar at finde på gadehjørner, mens de betvivlende silhuetter svæver gennem luften. Og det er ikke længere profeti at sige, at disse sår vil åbnes flere steder de kommende år. Det er sandhed. Jeg frygter pansrede mandskabsvogne, mens byen i mit hoved erklæres i undtagelsestilstand. Vi holder os inden døre, mens det offentlige lukkes ned, og friheden klapper i med et brag. Hvorfor skal vi bydes at høre disse skrig og se den rædsel? Vi ser og hører det på de sociale medier, og bliver ikke længere kun mindet om fødselsdage – også ondskab. Når det hvide flag blev hejst, og gaminerne og jeg var færdige med at lege krig, var jeg igen tryg. En tryghed, jeg har haft altid. Indtil nu. Hvem kan holde til at høre Allahs navn råbt i vores gader? LA DANESA

- 71

GOD FORNØJELSE!

6 14 22 26 30 32 36 40 44 48 50 52 54 58 60 62 64 66 68 70 71 72 74 76 82 83

SPAN IEN

Sm

- den an er

andalus kendte iske kavia r

Den uhøj tidel

Den uhøjtidelige RoomMate Kike Sarasola er startet helt fra bunden og har gjort det, der begyndte med et lille hostal til en kæde af 20 Room Mate hoteller.

MAG ASIN I

rte

- den anerkendte Vi ha uden r besøgt verd for Fuen El Higue serv ens beds girola, rón er rest et på te kavi hvor M aura ar nten ichelin bliver El So llo.

/ DE T DA NSKE

af støreen ns

guld

Vi har bes udenfo øgt El Higuerón r Fuengi rola, hvo verden s bedste r kaviar servere bliver t på Mic hel restaur anten El inSollo.

ESPA ÑA

Smag

af størens

Læs hele magasinet på nettet: www.ladanesa.com

LA

www.ladanesa.com

LA


RE FLER E F ANT AS T I S K E T I L B U D !

MODESTO HJØRNESOFA Sort læder

NU 999€

FØR 1.799€ ( SPAR 800€ )

2 x MANDAL HVILESTOLE Sort/cremefarvet læder

NU 999€ FØR 1.398€ ( SPAR 399€ )

1 x BRICK SPISEBORD og 4 x EDNA SPISESTUESTOLE Sort glas 160x90 cm

Sort/hvid læderimitation

NU 399€ MIJAS SHOP Ctra. de Mijas KM. 3.5, 5, 29650 Mijas Costa TTel. el. 952 66 41 70 E-mail: mijas@loftroomers.com mers.com ÅBNINGSTIDER Man. - fre. 10-19, Lør. 10-14

FØR 1.175€ ( SPAR 776 € )

MARBELLA BELLA SHOP Centro o Negocios Oasis, Ctra. de Cadiz KM. 183, Golden Golde en Mile, 29600 Marbella Tel. Tel. 952 9 77 21 39 E-mail: E-maill: marbella@loftroomers.com ÅBNINGSTIDER NGSTIDER Man. - lør. 10-20

WWW.LOFTROOMERS.COM WW W.LOFTROOMERS.COM M

For alle møbler og tilbehør gælder forbehold for ændringer og tilgængelighed.


Korte nyheder

Håbet svinder ind for PSOE Socialistpartiets leder, Pedro Sánchez, kæmper mod alle odds for at få samlet en ny regering. Podemos’ ledelse får solid støtte i ikke at indgå i en trekløver med PSOE og Ciudadanos, som er/var Pedro Sánchez’ eneste håb for at blive ny statsminister. Temaet var så ømtåleligt, at Podemos valgte at spørge sine ca. 150.000 medlemmer om, hvorvidt partiet skulle indgå en pagt med socialistpartiet og Ciudadanos eller ej. 88 procent af partiets medlemmer gjorde gavn af deres stemme. Og 91 procent sagde nej. Det klare resultat styrker Podemos’ ledelse, som hele tiden har foretrukket en mindretalsregering med PSOE, det lille venstrefløjsparti IU og det endnu mindre regionalparti Compromis fra Valencia. Med Podemos’ klare afvisning af en koalition med PSOE og Ciudadanos er muligheden for et nyvalg den 26. juni større end nogensinde.

Skatteyderne får 10.858 millioner tilbage i Skat Inden den 30. juni skal spanske som udenlandske skatteydere indlevere årets selvangivelse. Det spanske skattevæsen forventer at modtage 19,7 millioner selvangivelser, hvilket er 1,5 procent flere end sidste år. Stigningen skyldes forbedringen i beskæftigelsen. Tilsvarende kalkulerer skattevæsenet med at skulle tilbagebetale 10.858 millioner euro til skatteyderne. Det er 2,4 procent mere end året før. Årsagen hertil skal findes i lønstigningerne og den forholdsvis høje spanske kildeskat (retenciones). Vel faldt denne Skat sidste år, men først så sent på året, at den knap påvirker skatteåret. Derfor får mange skatteydere en glædelig overraskelse senere på året. Skattevæsenet har helt til udgangen af december til at tilbagebetale Skat.

6 - LA DANESA

Arrangør Henrik Andersen (yderst til venstre) og aftenens konferencier Mugge Fischer (yderst til højre) med komponenterne fra Waterloo, Nati Gómez fra Cudeca og byrådsmedlemmerne Rodrigo Romero og Maria Hernández.

Abba for Cudeca Der blev sunget og danset til de velkendte Abba-hits, da Europas bedste tribute “Waterloo” optrådte til fordel for cancerhospicet Cudeca på Castillo Sohail i Fuengirola den 16. april. Publikum fik en flot helaftensforestilling på den gamle middelalderborg, hvor Auralyn Waves og Paul Maxwel åbnede aftenen. De tog begge publikum med storm. Takket være sponsorerne

BoConcept, UniOptica, Nordic Muebles, Private Investment, Danelca, Alamo Real Estate, MásMóvil og en række mediepartnere - blandt andet Norrbom Marketing - samt en håndfuld velvillige samarbejdspartnere, kom arrangementet på benene. Og krydret med 1.222 publikummer gav velgørenhedsarrangementet 19.128 euro til Cudeca (efter moms og alle afgifter).

Udlændinge investerer atter i Andalusien Trods regionalvalg og politisk ustabilitet i Andalusien i starten af året, blev 2015 et godt år for investeringerne. 565 millioner euro sendte udenlandske investorer til Andalusien. Vel er det langt fra de 1.000 til 1.200 millioner, der årligt blev investeret i de gode vækstår før 2008, men de 565 investerede millioner i 2015 er en fordobling i forhold til året før. Alt indikerer, at investeringerne vil fortsætte for det indeværende år trods den nu landsdækkende

politiske uro. De nye investeringer kommer fra Euro-zonen – primært Luxembourg. Det er investeringer inden for sol- og vindenergi, gas og vand, der tiltrækker investorerne. Kun 17,7 millioner (ca. tre procent) af den udenlandske kapital blev investeret i byggeri. Ser man på udviklingen i Costa del Sols boligmarked, tyder meget på, at investeringerne blev foretaget der.


KØKKEN, BAD OG GARDEROBE • BRUGSKUNST

Opsat i Benalmádena

Totalløsninger • Eget snedkerværksted giver utallige muligheder og holder priserne nede. • Eftersalgs-service. • Alle stilarter og totalrenoveringer. • Kom ind for et uforpligtende tilbud.


Korte nyheder

Træer mod klimaforandringer i Málaga-provinsen Amtsrådet i Málaga har foreslået at plante en million træer i løbet af fire år frem til 2020 som en del af en ambitiøs miljøplan til bekæmpelse af klimaforandringer i provinsen. Det drejer sig om en skovrejsning til næste efterår på omkring 2.500 hektar. En investering på 100 millioner euro. Hele projektet omfatter et område, hvor der skal plantes en million træer med henblik på at reducere CO2-udledning samt bekæmpelse af erosion (fjernelse af materiale, der sker pga. naturligt slid på landskabet, red.). Det vil sige øget brug af vedvarende energi og forbedring af energieffektiviteten samt genbrug af affald. Der er tale om områder på 2.500 hektar, der enten er blevet nedbrudt eller er i høj risiko for netop erosion. Kommunen har valgt at prioritere disse områder for at genoprette dem, så man samtidig undgår et tab på nogen og 125.000 tons jord om året. Man forudser en reducering af CO2 på 20 procent i forhold til 1990. De nyplantede træer forventes at absorbere 85,680 tons CO2 årligt. Det, der svarer til den gas, som fem millioner køretøjer udleder på en køretur på 100 kilometer.

Marbella var centrum for 71 Michelin-stjerner På Puento Romano Beach Resort i Marbella har man kunnet prale af at huse mad af den absolut højeste kvalitet i verden. Det var til arrangementet ”Four Hands”, der havde Marbellas kendis- og dobbelt Michelinstjerne kok Dani García som vært. Arrangementet var en hyldest til madkongens kokkelærer, den franske kok Joël Robuchon, og var med deltagelse af kokke fra hele verden. I alt 19 kokke med intet mindre end 71 Michelin-stjerner i alt deltog i arrangementet, hvor den 71-årige franske kok Joël Robuchon blev hyldet og tilmed kunne prale af at være den mest dekorerede kok i verden med hele 28 Michelin-stjerner.

Siestaen skal afskaffes Den spanske premierminister Mariano Rajoy vil finde konsensus for at afskaffe den spanske tretimers middagspause. Nemlig siestaen. Han vil forkorte arbejdsdagen med to timer og dermed gøre en ende på siestaen for at bringe Spanien i overensstemmelse med andre europæiske lande. - Jeg vil finde konsensus for at afskaffe siestaen, og jeg vil sørge for, at arbejdsdagen slutter klokken 18:00, siger Mariano Rajoy. En gennemsnitlig spansk arbejdsdag begynder klokken 10:00. Her skal der arbejdes til klokken 14:00. I tidsrummet 14:00-20:00, må man forlade sit job for at holde tre timers middagspause, hvorefter man har fri klokken 20:00.

En undersøgelse viser, at fjerner man siestaen, vil det forøge livskvaliteten, øge den lave fødselsrate og reducere skilsmisser i Spanien. Ydermere vil premierministeren gerne vende tilbage til den oprindelige Greenwich Mean Time (GMT) i Spanien, som er en time bagud i forhold til den nuværende. I øjeblikket er Spanien en time foran London – det samme som andre europæiske lande såsom Danmark, Sverige og Norge osv. Det var Spaniens tidligere fascistiske diktator Franco, der bestemte, at Spanien skulle adoptere tysk tid for at vise støtte til Hitlers naziregime og dermed ændre tidszonen til en time foran GMT.

Strandene i Axarquía skal forbedres I Axarquía vil man investere mere end 350.000 euro til at forbedre strandene øst for Málaga i Axarquía. Det drejer sig om fjernelse af flydende affald. Kommunen er begyndt processen, hvor 11 skibe er ansvarlige for fjernelsen af det affald, der flyder i de fem kystkommuner, der findes i Axarquía. Man kan derfor se frem til en sommer med renere strande i Torre

del Mar, Rincon de la Victoria, Nerja, Torrox Costa og Algarrobo Costa. Særligt drejer det sig om fjernelsen af kulbrinte, der danner olielignende pletter på havoverfladen nær strandene. Problemet bliver set som en nødvendighed at løse, fordi mange turister benytter strandene langs kystlinjen, og der derfor er et stort ønske om renere forhold.

Spar tid foran spejlet og få de bryn, den vippekant eller de læber, du altid har drømt om.

Gratis konsultation.

En permanent makeup kan skabe symmetri i dit ansigt. Uanset om du ønsker at få markeret læbernes linje eller fremhæve farve i læberne, opnå kontur på brynene eller markere vippelinjen med "eyeliner".

8 - LA DANESA

Permanent makeup på bryn Slip for at optegne dine bryn hver morgen. Med permanent makeup kan dine bryn gøres tættere og mere symmetriske.

Permanent makeup på vippelinjen Få dine vipper til at synes mere fyldige ved at markere din vippekant

NANA NORRBOM

en asymmetrisk overlæbe, kan den korrigeres, så den bliver mere harmonisk.

(overfor turistkontoret i Fuengirola)

! RK SE! - eller få optegnet en bredere streg, så din eyeliner sidder perfekt hver dag. Æ makeup på læber Tlf. 610 716 048 M RES Permanent Marker dine læbers naturlige linje, eller få dine læber til at synes større. Har du Hos frisør Kim Gottlieb, Avda. Jesús Santos Reín, 9 BE Y AD N


Er man en BoligBank er man det ogs책 i Spanien Nykredit International tilbyder realkreditfinansiering i Spanien. Kontakt vores kontor i Marbella p책 NYKREDIT.DK/MARBELLA Nykredit International, Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 Copenhagen V.


Korte nyheder

Boligmarkedet har godt fat i Málaga

Forværrede tal for spansk økonomi Tilbagegangen i den globale vækst og følgerne af at have en handlingslammet regering, får Spaniens fungerende økonomiminister, Luis de Guindos, til at nedsætte forventningerne til væksten i spansk økonomi. Fra at have skønnet en vækst på mindst tre procent for både 2016 og 2017 nedjusterer ministeren nu væksten til 2,7 procent for i år og til 2,4 procent for næste år. Tilsvarende nedjusterer Luis de Guindos forventningerne til faldet i ledigheden. Økonomiministeren skønnede sidste år, at Spanien i løbet af to år kunne få arbejdsløsheden ned på 16-17 procent. Nu mener han, at ledigheden vil ende på 19,9 procent ved udgangen af det indeværende år og næste år falde til 17,9 procent. ”Den politiske situation er vanskelig, og så længe vi har en handlingslammet regering, er det umuligt at få bedre gang i væksten og beskæftigelsen,” vurderer Luis de Guindos, som trækker sig fra politik i det øjeblik, der indsættes ny regering.

AC/DC kommer til Sevilla 10. maj De 50.000 fans, som har sikret sig billet til koncerten med det australske rockband AC/DC, behøver ikke længere bekymre sig om, hvorvidt koncerten i Sevilla afvikles eller ej. Den verdenskendte gruppe gennemfører alle deres koncerter i Europa – men med ny forsanger. AC/DC har måttet aflyse 10 koncerter i USA, fordi bandets forsanger, Brian Johnson, lider af så store problemer med sine ører, at han risikerer at miste hørelsen, hvis han fortsætter turneen. Den nye forsanger, som skal være med på resten af den verdensomspændende turné, bliver Axl Rose, som til dagligt er forsanger i Guns N’ Roses. ”Axl Rose har stemmen og vildskaben, der skal til for at være forsanger i AC/DC,” siger bandet i en pressemeddelelse. AC/DC hører til blandt verdens største rockbands. Deres verdensturné står på i over et år, og ofte bliver deres koncerter udsolgt på ganske få timer. Det legendariske band har holdt sammen siden stiftelsen i 1973 frem til 2014, hvor den ene af de to guitarister Malcom Young måtte trække sig tilbage, da han lider af demens. Og sidste år blev trommeslageren Phil Rudd dømt otte måneders fængsel for drabsforsøg og narkotikabesiddelse. AC/DC er Rock ’n’ Roll på godt og ondt!

10 - LA DANESA

Med 24.705 solgte boliger i 2015 præsenterer Málaga-provinsen en stigning i salget på 11 procent det sidste år. Udlændinge stod bag 10.123 af årets boligsalg, og dermed er Málaga den provins, efter Alicante, hvor flest udlændinge vælger at købe ejendom. Formanden for provinsens entreprenører, Emilio López, vurderer, at man for indeværende år vil se en tilsvarende stigning. Hans vurdering er baseret på første kvartals udstedelse af byggetilladelser og nyinvesteringer.

Emilio López beklager sig dog over den juridiske ustabilitet, som får mange investorer til at holde sig tilbage. Han refererer blandt andet til Marbella, hvor Junta de Andalucía først på året annullerede byplanen. Med bedre juridisk sikkerhed mener Emilio López, at Málaga-provinsen på ganske få år vil kunne nærme sig de gode væksttal fra 2007. I dag ligger aktiviteten i branchen på cirka halvdelen af, hvad det gjorde dengang.

Torremolinos får Andalusiens største kultur- og handelscenter Byrådet i Torremolinos har godkendt det endelige projekt for byens nye kultur- og handelscenter, som kommer til at ligge på grundene omkring byens kongrescenter. Det samlede areal er på 200.000 kvadratmeter. Heraf skal de 54.750 kvadratmeter gå til selve kultur- og handelscentret, som blandt andet vil indeholde shoppingscenter, restauranter, forlystelser, biografer og teater. På 80.000 kvadratmeter skal der opføres boliger. De resterende kvadratmeter går til grønne områder.

For Torremolinos bliver projektet det største og mest ambitiøse i flere årtier. Og for Andalusien bliver det amtets største kultur- og handelscenter, som vil give beskæftigelse til mellem 3.000 og 4.000 personer. Projektet mangler endelig godkendelse fra Junta de Andalucía, men projektet er inkluderet i Junta’ens plan for egnsudvikling, så det burde være en ren formalitet. Går alt vel, kan første spadestik tages næste år.

Terrorist planlagde terror i Spanien Politiet har arresteret en IS-terrorist, der var ved at planlægge terrorangreb i Spanien. Manden blev arresteret på Mallorca for IS-rekruttering og planlægning af terrorangreb i Spanien og andre steder i Europa. Det har Spaniens indenrigsminister bekræftet. ”Manden er marokkansk, men har residens på Mallorca. Den tilbageholdte udgør en klar trussel mod den nationale sikkerhed, da han forsøgte, både online og personligt, at overbevise sårbare personer at kæmpe for IS,” lød det fra indenrigsministeriet. Det gjorde han ved at sende en stærkt radikaliseret besked med sigte på at tiltrække nye kandidater til den syriske og irakiske jihad. Manden arbejdede også med min-

dre grupper i bestræbelsen på at planlægge terrorangreb i Spanien og andre europæiske lande. ”Han havde tilmed forbindelser til IS-chefer i Syrien, der krævede, at han leverede nye rekrutter til konfliktområdet samt skulle give instrukser i at udføre et terrorangreb i vores land eller et andet i Europa,” bekræftede Indenrigsministeriet. Manden er den seneste i en række af anholdelser i forbindelse med IS i Spanien. En anden marokkansk mand og hans spanske kæreste blev anholdt i havnebyen Algeciras for at have forbindelser til IS. Parret, det bor i Granada, blev anholdt, da de forsøgte at forlade Spanien for Marokko med deres barn.


Korte nyheder

Kongens søster havde konto i Panamas skatteparadis Den kedelige omtale af det spanske kongehus fortsætter. Ikke nok med at prinsesse Cristina sidder på anklagebænken for omfattende økonomisk svindel i sine og mandens fonde og selskaber. Nu er den afgåede konge Juan Carlos’ søster, Pilar de Borbón, også kommet i myndighedernes søgelys. Det er nemlig kommet frem, at hun har haft et selskab og bankkonto i Panama, som er kendt for at være et attraktivt skatteparadis. Der er intet ulovligt i at have et selskab og en bankkonto i Panama, blot man opgiver sin indkomst, som faktureres via selskabet i Panama til det spanske skattevæsen. Det er netop dette, som myndighederne nu undersøger. Det spanske politi og skattevæsen har i fællesskab offentliggjort en liste på 200 skattepligtige personer, som enten har eller har haft aktiviteter i Panama. På listen figurerer en håndfuld fodboldspillere fra FC Barcelona, blandt andet Lionel Messi, som allerede bliver retsforfulgt i en anden skattesag. På listen står også den kendte filminstruktør Pedro Almodóvar.

Antonio Banderas lancerer tøjkollektion Den Málaga-fødte skuespiller Antonio Banderas springer nu ud som designer for danske Bestseller. Her lancerer han en kollektion for mærket ’Selected Homme’, der bliver skuespillerens venture ind i tøjbranchen, hvor han skal være designeren bag. Allerede i januar begyndte kollektionen Antonio Banderas Design by Selected Homme at blive solgt til forhandlerne globalt, og i august måned vil kollektionen være tilgængelig i butikkerne. ”Min illusion er at lave en masse ting. Jeg kan ikke stoppe,” sagde Antonio Banderas i et interview, da han blev spurgt

om hemmeligheden bag evig ungdom. Og denne gang er det altså en tøjkollektion i samarbejde med den danske virksomhed Bestseller. Da skuespilleren besøgte Danmark, blev han introduceret til folkene bag Selected Homme. ”Jeg lærte hurtigt, at de deler den samme fremgangsmåde som mig i at bygge kollektioner op, så en mand kan klæde sig på til, hvad end livet byder på.” Med de ord kan vi kun glæde os til august måned, hvor kollektionen er tilgængelig for forbrugeren.

Vi er meget sociale Se, hvad vi ople oplever ver

Se, hvad vi v spiser Og lad d dig ig inspirere inspirere Hold dig opdater opdateret ett

Følg rredaktionen edaktione en

På vores På vores Instagram-profil Instagram-profil k kan an du dag ett indblik d u hver hver d ag få få e indblik i,i, hvad hvad netop rredaktionen edak tionen arbejder arbejder med med ne n top nu. Vii inviterer bag n u. V inviterer med me d b ag om om kulissen, deler k ulissen, hvor hvor vi vi d eler billeder b ill e d e r og dig. o g vvideoer ideoer for for at at iinspirere n s p i re re d ig.

Følg med når F ø lg m ed n år vvii laver laver månedens m å ne de ns magasin, m agasin, møder møder sspændende pænde d nde personligheder, p ersonligheder, smager smager lækker mad, går opdagelse læ kker m ad, g år på op d e lse dag Spaniens iS paniens ffantastiske antastiske natur natur og og prøver helt nye af. p røver h elt n ye tiltag ti l t a g a f.

D Del el d din in h hverdag verdag med me d o os! s!

Send S end b billeder, illeder, k kommentarer omment ar er og og a andet ndet input input til t il marielouise@norrbom.com m a r i e l o u i s e @ n o r r b o m .c o m

12 - LA DANESA

@NORRBOM.MEDIA @NORR RBOM.MED DIA #LADANESA # L ADANESA


2 BEDROOM APARTMENT FROM 205.700 EUROS (INCL. GARAGE AND STORAGE ROOM)

Avda. de Los Boliches, 40 Fuengirola Avda. Boliches, 40638 Fuengirola Tel: +34de 952Los 47 69 50 / +34 91 02 70 Tel: +34 w w+34 w . m952 o n t47 e p69 a r50 a i s o/ f u e n638 g i r o91 l a 02 . c o70 m www.monteparaisofuengirola.com

CARPE CARPE Inmobiliaria Inmobiliaria


shop

Ny medarbejder hos Clinica Dental Noruega

Alarma Universal vinder gylden pris

Cancerhospicet Cudeca overrækker hvert år en gylden pris (guldnål med Cudecas logo) til en af deres sponsorer for godt samarbejde. I år har de valgt, at prisen skal gå til det danskejede sikkerhedsselskab Alarma Universal, der har støttet Cudeca i mange år. Firmaet sponsorerer Cudecas årskalender på niende år, hvor de årligt donerer næsten 4.000 euro til tryk og distribution af kalenderen. Vinderen blev kåret under de kriterier, at der skulle være tradition for at engagere sig i fundamentale formål og eller bidrage til cancerorganisationen. - Det er en stor hæder for os at modtage. Jeg kender Joan Hunt fra før, hun startede Cudeca. Hun er en fantastisk kvinde. Alt det arbejde, hun lægger i det, og den motivation hun smitter med, er helt enestående. Det er en stor glæde for os at kunne hjælpe med det projekt, siger direktør i Alarma Universal, Christina Nissen.

Tandlæge Catharina Hvid-Hansen fra Clinica Dental Noruega i Fuengirola centrum byder sin nye medarbejder, tandlæge Päivi Voutilainen, velkommen til klinikken. - Päivi er en tiltrængt ressource for os, så vi kan fortsætte med at give en service af høj kvalitet med korte ventetider, især nu hvor antallet af patinter er steget kraftigt. I den seneste tid har vi oplevet en af de kraftigste stigninger i antallet af patienter i alle de år, jeg har arbejdet her på Kysten, siger Catharina Hvid-Hansen, som nu har arbejdet som tandlæge på Costa del Sol i 15 år. - Päivi Voutilainen, som for nyligt begyndte at arbejde hos os, er tandlæge med en finsk odontologieksamen fra Helsingfors universitet. Hun har allerede arbejdet mange år på Costa del Sol og taler perfekt finsk, svensk, spansk og engelsk, hvilket er til stor hjælp for os. Nu, når vi er to tandlæger på klinikken, kan vi fortsætte med at tilbyde korte ventetider og sikre,

Nyd ferien! NYISTANDSAT FERIE-RÆKKEHUS ved stranden Playa Carvajal

Fuengirola / Benalmádena Costa Sætter du pris på høj standard, har du nu muligheden for at tilbringe ferien i en totalrenoveret ferielejlighed af bedste kvalitet.

www.feriebolig-cds.dk 14 - LA DANESA

at akutte patienter kommer til samme dag, som de ringer. Desuden udvider vi snart vores åbningstider for at tilbyde tider sent på eftermiddagen for dem, som ikke kan nå fra arbejde med vores nuværende åbningstider. Den positive tendens, vi ser i øjeblikket med flere og flere patienter, tror jeg, skyldes en kombination af mange ting. Der er flere end nogensinde før, som flytter til Kysten, og allerede inden de flytter herned, er de klar over, at de kan få nordisk kvalitetstandpleje til spanske priser med korte ventetider. Dette i kombination med, at vi har eksisteret i mange år, gør, at vi i dag er booket op med patienter og har travlt, og det er vi naturligvis meget glade for. Vi går også op i at huske at ændre billedet på vores annonce i magasinet, så den stemmer overens med de personer, som nu arbejder på klinikken. I den nye annonce ser du tandlægerne Catharina og Päivi samt tandklinikassistenterne Jessica, Elsa og Sofia.


International Law Firm

Er De berørt af Equity Release? (lån i boligens friværdi) Udløber kontrakten i 2016, vil Deres bank sandsynligvis efterleve kontrakten og gøre udlæg i Deres bolig. Forsvar dine rettigheder! Kontakt eksperten.

Vi kan hjælpe Dem. IURA har 10 års ekspertise i Equity Release sager, og fører i dag cirka 300 sager mod de europæiske banker.

Skandinavisk representant: Fuengirola & Marbella Caroline Merlin Tel: +34 681 25 48 92 E-post: caroline.merlin@iura.es

De afsluttede sager er alle vundet - ingen er tabt! Kontakt os gerne. Udgifterne til Deres forsvar er ikke skræmmende og første konsultation er gratis.

Fuengirola

Marbella

Alicante

Valencia

Urb. Puebla Lucía Avenida Jesús Santos Rein, 17 29640 Fuengirola 952 47 71 08 fuengirola@iura.es

Urb. Guadalmina Alta, Calle 19 B – Portal 2. 29678 Gualdamina, Marbella 952 88 46 52 marbella@iura.es

7HY[ULYZ6MÄJL Avda. Federico Soto, 20 – 1º B 03001 Alicante 965 14 45 68 svm@svmabogados.com

7HY[ULYZ6MÄJL Pascual y Ginés 1- 9, puerta 9 46002 Valencia 963 53 05 22 info@boronatabogados.com

www.iura.es


shop Espana-Holiday.com tilbyder ferieudlejning af høj kvalitet

gere. Vi har altså et krav til kvaliteten, og vi kræver (sikrer), at boligen lever op til den nye lovgivning omkring kortidsudlejning i Andalusien. Ellers må vi ikke tage ejendommen ind, fortæller Brian Lang om det, man kan forvente hos Espana-Holiday.com. Atlas Property og Espana-Holiday.com har indgået et samarbejde med 3D-Dimensiva.com vedrørende et nyt og banebrydende præsentationsværktøj, hvor brugeren reelt set har oplevelsen af at befinde sig i selve boligen, der bliver præsenteret. - 3D-Dimensiva går ud og scanner boligen for at bryde med de mange snydebilleder. What you see is what you get, siger Brian Lang om det nye værktøj, der skal hjælpe potentielle købere samt turisterne med en oplevelse af at være tilstede i boligen, mens de sidder i deres egen stue et andet sted i verden.

Her holdet bag ferieudlejning på Costa del Sol. Fuensanta Marín Guzmàn (t.v.), ejendomsmægler i Atlas Property, Cecilie Falk, udlejningsansvarlig i Espana-Holiday.com og Brian Lang.

Ejendomsmægleren Atlas Property har åbnet kontor i Mijas, hvor de beskæftiger sig med salg og langtidsudlejning af boliger. I kontorfællesskabet åbner ferieudlejningsbureau Espana-Holiday.com, som er det tredje kontor ud over lokalerne i El Rosario og Nueva Andalucia. Ferieudlejningsbureauet Espana-Holiday.com er klar til at byde sommerens turister velkommen med de lækreste ferieboliger til udlejning på kysten. I den forestående sæson vil Brian Lang, der er medvirkende til opbygningen af forretningen i Fuengirola, Mijas & Benalmádena, sammen med Cecilie Falk, primært beskæftige sig med ferieudlejning i Espana-Holiday.com regi på Costa del Sol. Her tilbyder de villaer og lejligheder af høj kvalitet til de mange interesserede feriegæster. - Vores fokus er nu at få ejendomme ind til kortidsudlejning i vores regi, siger Brian Lang fra kontoret i Mijas, der åbnede i marts måned.

16 - LA DANESA

I øjeblikket har firmaet omkring 100 ferieboliger i Marbella-området. - Det er vigtigt at få flere ejendomme ind på grund af den stigende efterspørgsel afledt af den utrygge situation uden for Europa. Vi vil rigtig gerne have nogle flere boliger på hylderne i Fuengirola, Benalmádena og Mijas. Vi forventer en stor tilgang af ejendomme, fordi vores betingelser er meget attraktive for boligejerne, slår Brian Lang fast. Når man vælger at leje sin bolig ud gennem Espana-Holiday.com, betaler man det første år 250 euro for markedsføring samt beskrivelse og fotos af boligen. Derefter betaler man 175 euro om året for den massive markedsføring, som Espana-Holiday.com leverer. - Det er dog vigtigt at pointere, at Espana-Holiday.com ikke opkræver pengene fra boligejeren, før den første lejer har betalt, siger Brian Lang og fortsætter: - Vi går efter kvalitet. Vi har en holdning til, hvordan den enhed, der skal lejes ud, ser ud. Der skal være pænt og ordentligt, og tingene skal fun-

Kontoret i Mijas består af Espana-Holiday.com, som er ferieudlejningen, mæglerdelen Atlas Property, der varetager langtidsudlejning og 3D-Dimensiva.com, som laver scanninger af boligerne. - Som ansvarligt udlejningsbureau tager vi boligejeren i hånden og sørger for, at ejendommen lever op til lovgivningen, siger Brian Lang. De, der lejer ferieboliger gennem Espana-Holiday.com er primært skandinaver, hollændere, tyskere og belgiere og herudover et bredt udsnit af europæere.


JO DGH N¡EHU H      JO DGH V O JHU H

@k d W ` a h W d W f h [ ^ ^ S

[ >a e @S d S ` \ a e  @g W h S 3` V S ^ g U ƒ S

 518'8¢4'.5'4      $#&'8¢4'.5'4 / $'$;))'.5'   / )470&

  a

$YGD /DV &XPEU HV V Q &HU U DGR GH (O YL U L D 0DU EHO O D 6SDL Q

L QI R#REVL GRHVW DW HV FRP  


shop Et stykke af Frankrig i Marbella

Virginie Demonchaux byder velkommen.

og Périgord området er bevaret igennem deres populære delikatesseforretning French Gourmet & Decoration, som netop er flyttet fra Elviria til større lokaler på Den Gyldne Mil mellem Marbella og Puerto Banús (lige overfor Villa Tiberio).

Området Perigord i regionen Dordogne i det sydvestlige Frankrig er kendt for valnødder, udendørs markeder, foie gras, ænder, knive, stentøj og meget meget mere. Et lille område som har meget at byde på. Efter at have boet der i 25 år og arbejdet med naturprodukter, besluttede Virginie Demonchaux og hendes mand at flytte til Spanien - til en ny tilværelse selvom tilknytningen til deres hjemby Brive la Gaillarde

Du bydes velkommen til tonerne af Edith Piaf, Charles Aznavour og Georges Brassens franske musik i den lækre butik, der er indrettet med møbler fra Virginies hus i Frankrig og andre ting snedkeret i hendes hjemby. Det er som at træde ind i et hjørne af Frankrig under den sydspanske sol. Hos French Gourmet & Decoration finder du foie gras, der bliver fabrikeret af svogeren, som holder denne gamle familietradition i hævd, økologisk valnøddetærte, chokoladetrøffel eller olier med fx trøffel og hindbær. Fra tid til anden kan du også købe laks produceret af svogeren, der selv ryger og marinerer den skotske laks, eller hvad med at få Virginie til at bestille de konfitterede figner eller abrikoser med foie gras, en lise for ganen. Udvalget er meget ekslusivt, også når det gælder vin. Du kan finde få, men lækre, udvalgte vine; rød, hvid og rosé, og selvfølgelig en fransk champagne. Specielle apertiffer, søde med valnød, melon eller figner samt de krydrede og en fransk pastis. I området omkring Biarritz produ-

De lækre knive fra hhv. Le Theirs og La Corrèze.

Fra ”Marokissimi” findes der også lækre og eksklusive duftlys.

Som noget helt nyt præsenterer Virginie også en kosmetikserie fra Marokko, “Marokissime” med cremer, olier m.m. baseret på de bedste råvarer.

18 - LA DANESA

ceres der mange lækre duge, forklæder, viskestykker m.m. fra Jean-Vier eller glæd dig selv eller andre med en af de håndtrykte duge fra Italien, trykt på det fineste hør. Du kan også finde stentøj, vinglas, lamper, kurve, ure, glas, puder og selvfølgelig de kendte knive fra la corroza, men derudover kan du nu også finde de eksklusive knive fra Le Thiers, hvor udvalget er fabelagtigt. 12 slags forskelligt træ til skaftet, eller du kan vælge den farve, du vil have eller hvad med knive med hornskafte? Og hvad er et bord uden stearinlys fra Bougies la Francaise, og dufte fra Berdoues? Skal du giftes, holde stor fødselsdag eller fest, kan Virginie være gavekoordinator, og du kan lave din gaveliste hos hende. Virginie lægger stor vægt på eksklusiviteten, og de ting som du finder hos Virginie, findes ikke andre steder i området. Har du lyst til at forkæle dig selv, eller har du brug for en speciel gave, så finder du French Gourmet & Decoration på Den Gyldne Mil i Marbella lige overfor Villa Tiberio. Tel: 952 83 43 98. www.frenchgourmetmmarbella.com. Du kan bestille varer på hjemmesiden og få dem leveret i nærområdet.

Dekorationen er hovedsagelig fransk med et internationalt touch. F.eks. de lækre håndtrykte hørduge fra Italien. Men også ”hunde”-puderne er en stor succes, samt forklæder, duge m.m. fra Jean Vier.


LIBERTYBOLIG L

I n d t il den 2 2 . juni 2016

REFUNDERET

VED BETALING VIA BETALINGSSERVICE Hvis du ikke anvender betalingsservice: en rabatkupon på 20 € til El Corte Inglés

HER H ER E ER R ET TG GODT ODT T TILBUD ILBUD P PÅ ÅD DIN IN B OLIGFORSIKR ING BOLIGFORSIKRING Godt G odt tilbud tilbud med me ed 5 50€ 0€ rrefundering efundering g gælder ælder for: for: Bilforsikring m Bilforsikring med ed ffuld uld kasko. kasko. B ed om om e tilbud. Bed ett tilbud. Livsforsikring. Livsforsikring. B ed om om e tilbud. Bed ett tilbud.

Udlæ ændingenes førstevalg g

Ring R i ng n nu u ttil il 9 902 02 2 255 55 2 258 58 ffor or et ttilbud ilbud eller ell e r b besøg e s øg w www.libertyexpatriates.es w w.liber t yexpatriates.es Gælder kkun Gælder un nye nye policer, policer, der der tegnes tegnes og og træder træder i kraft kraf t mellem mellem den den 21. 21. marts mar ts og og den den 22. 22. juni juni 2016. 2016. Gælder Gælder ikke ikke gentegninger gentegninger og og erstatningsforsikringer. erstatningsforsikringer. Præmien Præmien for for boligforsikring boligforsikring sskal kal betales betales via via betalingsservice betalingsser vice og og skal skkal ooverstige verstige 2225€ 25€ for for at at udløse udløse en en refundering refundering på på 50€. 50€. Ved Ved forsikringspræmie, forsikringspræmie, som som overstiger overstiger 225€, 225€, men men som som ikke ikke betales betales via via betalingsservice, betalingsser vice, gives gives en en rabatkupon rabatkupon på på 20€ 20€ til til El El Corte Cor te Inglés. Inglés. Præmien Præmien for for bilforsikring bilforsikring m ed med ffuld uld kkasko asko sskal kal bbetales etales via via betalingsservice betalingsser vice for for at at udløse udløse en en refundering refundering på på 50€. 50€. Præmien Præmien for for lilivsforsikring vsforsikring sskal kal bbetales etales via via betalingsservice betalingsser vice og og overstige overstige 150€ 150€ for for at at udløse udløse en en refundering refundering på på 50€. 50€. Refunderingen Refunderingen på på 550€ 0€ indsættes indsættes på på din din bankkonto bankkonto (gælder (gælder kun kun bankkonti bankkonti i SEPA-området). SEPA-området). Ellers Ellers modtager modtager du du i stedet stedet en en rabatkupon rabatkupon på på 50€ 50€ til til shopping shopping eller eller brændstof, brændstof, afhængigt afhængigt af af omstændighederne. omstændighederne. Jf. Jf. gældende gældende betingelser. betingelser.


shop Tag på guidet pilgrimsvandring i Spanien praktiske og sørger for vandrerne undervejs.

Vi kender hende som skribenten bag La Danesas pilgrimsartikler. Nu springer Sanne Larsen ud som guide - og fortsat med afsæt i de lange, flotte vandreture, vi kender hende fra. Sanne Larsen har vandret meget med makkeren Svend Falk Henriksen på de forskellige Caminoer, og herfra kom idéen til at lave en guidet tur, hvor hun tager sig af det

Sanne Larsen bliver fra september i år, hvor turene begynder, guide for en ganske særlig pilgrimsvandring. Og her er det ikke den kendte El Camino Francés fra det sydlige Frankrig og tværs over det nordlige Spanien.   - Den rute, jeg lægger ud med, er den portugisiske Camino Portugués, som er en meget populær rute, men knap så trafikeret. Vi flyver fra Málaga til Porto via Lissabon, hvor vi starter lørdag fra floden Miño i byen Valença på den portugisiske side. Her krydser vi grænsefloden og starter seks dages vandretur til Santiago de Compostela, hvor man altid slutter Caminoen af, siger Sanne Larsen. Du vil blive ført gennem et fanta-

stisk landskab, opleve lokalbefolkningen i byerne undervejs og nyde naturen og dyrene. En tur gennem oplevelser, mens Sanne Larsen fortæller om historien undervejs. Vandringen begynder lørdag og slutter lørdag. På nuværende tidspunkt er der sat tre rejser på programmet. Den 24. september og 15. oktober i år og en i foråret 2017 den 29. april. Booking efter ‘først til mølle’-princippet, og man skal være hurtig, da der er afsat plads til maks. 10 personer pr. tur. Sanne

Larsen står for at arrangere overnatning på hotel med morgenmad, pilgrimspas og bagageservice – og hun hjælper tilmed med at booke flybillet, hvis nødvendigt.   For mere information gå ind på hjemmesiden www.sanne-vandreture.com, hvor du bl.a. finder programbeskrivelse, nyttig viden, afrejsedato, bestilling samt information om, hvem Sanne Larsen er. Du kan også ringe til Sanne på tlf. 0034 638 342 425.

Liberty Seguros’ forsikringer er udlændinges førstevalg Blandt de tusinder af udlændinge, som bor i Spanien, enten permanent eller midlertidigt, er Liberty Seguros manges favorit, når de søger professionel forsikring til en god pris. Liberty Seguros har mere end 175.000 udenlandske kunder, som betjenes af over 300 forsikringsmæglere, som taler dit sprog. De lægger vægt på, at du kan diskutere dine forsikringsbehov under et personligt møde med en ekspert i stedet for at have en upersonlig telefonsamtale med en, som du aldrig har mødt. Lige nu har Liberty Seguros et fremragende tilbud (gælder fra 21. marts til 22. juni 2016). Du kan nemlig spare 50 euro på både din Hjemforsikring og Kaskoforsikring, såfremt du betaler via betalingsservice. Be-

Sunread hos Unioptica Er du træt af at skifte briller, når du cykler, spiller golf eller dyrker anden form for sport? Så er Sunread solbriller måske noget for dig, der er brillebruger og aktiv med sport og motion. Hos Unioptica fås nu de smarte sportsbriller med polariserede glas, specielt velegnede til fritidsaktiviteter som f.eks. golf, tennis, jagt, cykling m.m. Det nye ved Sunread brillerne er, at de kommer med læsefelt (bifokale glas), således at man kan læse sit scorekort, sin cykelcomputer etc. uden at skulle skifte briller. 20 - LA DANESA

Priserne er meget konkurrencedygtige og ligger mellem 79 og 99 euro. De fås også med isat afstandsstyrke, hvis man til daglig er brillebruger, og prisen er så 249 euro. Hos Unioptica er du meget velkommen til prøve de forskellige glas af, så du er sikker på at få netop det glas, der passer bedst til dig og din/ dine sports- og fritidsaktiviteter. Er du i tvivl om, hvilken styrke du bruger, så husk at Unioptica som altid byder på gratis super synsprøve med kontrol for både grøn og grå stær. Tel: 952 199 254 www.unioptica.com

taler du i stedet med en anden betalingsmetode, modtager du en rabatkupon på 20 euro til shopping, når du tegner en Hjemforsikring eller 20 euro til brændstof, når du tegner en Kaskoforsikring (se venligst gældende betingelser). ”Vi stræber efter at tilbyde de bedste forsikringer til de bedste priser, samt at vores forsikringer skal dække så meget som muligt, så vores kunder er bedst muligt dækket. Hos alle forsikringsselskaber, findes der noget med småt, som man siger, men vi holder dette på et så lavt niveau som muligt for at garantere, at vores kunder ikke ’føres bag lyset’. Vores forsikringsmæglere forklarer gerne dette nærmere ved et møde”, forklarer Iván Ortego, som er chef hos Liberty Seguros. Liberty

Seguros dækker mere end blot dine vigtigste forsikringsbehov for hjemmet og bilen og tilbyder herudover Livsforsikring, Båd-, Kommerciel(kontor og industri), Husdyrs- Fritids- (til f.eks. golf og andre firtidsaktiviteter), Person- og Ansvarsforsikring. Liberty Seguros’ markedsføringskampagne viser deres motto: Bag ethvert stort selskab, er der fantastiske mennesker. Vil du vide mere om Liberty Seguros’ forsikringer? Ring på tlf. 902 255 258 for at få et tilbud og navnet på din nærmeste forsikringsmægler eller besøg: www.libertyexpatriates.es. Ved du allerede, hvor din nærmeste forsikringsmægler er, så tøv ikke med at kontakte dem for at aftale et møde og få den hjælp, du behøver.


ESPANA-HOLIDAY.COM

Espana-Holiday.com søger villaer og lejligheder til udlejning i korte perioder til mange ventende klienter. ? +582( %* )2 *359)27)7 67-+2-2+ 4? %* *)5-)+E67)5 - !<(64%2-)2 1%2+0)5 64%2% 30-(%< '31 2<) ).)2(311) 4? 367% ()0 !30 7-0 %7 (E//) )*7)564F5+60)2 4? *)5-)&30-+)5 64%2% 30-(%< '31 ,%5 9E5)7 %/7-9 - *)5-)8(0).2-2+6&5%2',)2 - !4%2-)2 6-()2 00) 935)6 8(0).2-2+6).)2(311) ,%5 9E5)7 *80(7 &33/)7 - ,F.6E632)52) +)22)1 () 6)2)67) ?5 )( %*()0-2+)5 - 0 36%5-3 %5&)00% 3+ 8)9% 2(%08'A% 8)573 %2C6 ,%5 9- 28 *352F.)06)2 %* %7 -2753(8')5) )2 75)(.) %*()0-2+ - 8)2+-530% )2%01>()2% -.%6 315?()7 3+ &),F9)5 ,)5 /9%0-7)769-00%)5 3+ 0).0-+,)()5 7-0 935)6 *)5-)8(0).2-2+6/0-)27)5

D D D D D D D D D

$- &)7%0)5 0).)-2(7E+7)2 *F5 /82()52) %2/311)5 8 &)67)11)5 ,9352?5 (8 6)09 9-0 &58+) (-2 ).)2(31 6? 0E2+) 9- 67<5)5 /%0)2()5)2 *35 %7 82(+? (3&&)07&33/-2+)5 $- ,%5 @7 %* () 67E5/)67) 3+ 1)67 )**)/7-9) 1%5/)7-2+/32')47)5 ()5 45-1E57 7-075E//)5 6/%2(-2%9)5 7<6/)5) 3+ /0-)27)5 *5% )2)08; 0%2()2) $- ,%5 9E5)7 %/7-9) - 6<9 ?5 4? 367% ()0 !30 3+ ,%5 )7 5-+7-+ +3(7 5< 631 9-0 7-075E//) /82()5 7-0 (-2 ).)2(31 $- )5 - *80( 39)5)2667)11)06) 1)( () 2<) 5)+0)5 - ()2 64%26/) 039+-92-2+ 9)(5F5)2() 8(0).2-2+6).)2(311) - /357) 4)5-3()5 2(%086-)2 3+ 7%+)5 0-+)0)()6 ()7 *80() %269%5 *35 %7 6-/5) %7 (-2 ).)2(31 0)9)5 34 7-0 039)2 8 &),F9)5 -//) 6)2() /327%27)5 ,)57-0 $35)6 ?50-+) 1%5/)7-2+6+)&<5 )5 )853 3+ ()22) 31/3672-2+ 9-0 &0-9) *5%758//)7 (-2 0).)-2(7E+7 2?5 9- ,%5 *F567) 5)6)59%7-32 %* (-2 ).)2(31 - ,86 %5/)7-2+6+)&<5)7 -2/08()5)5 0-+)0)()6 %7 9- 7%+)5 &-00)()5 3+ 0%9)5 ()2 *80() &)6/5-9)06) %* (-2 ).)2(31 $- ,?2(7)5)5 %0 03+-67-/ ,9%( %2+?5 5)2+F5-2+ 3+ 9)(0-+),30()06) )2+F5-2+6+)&<5)5 )*7)5 ,9)5 8(0).2-2+ &)7%0)6 %* 0).)5)2 3+ 9-0 -//) 9E5) )2 31/3672-2+ *35 (-+

') * .& %!*# !&+ )& +!'& $ + % #$ ) +!$ + *- ) (0 !& *(1) *%0$ !&

" & '%% 1*+ ') ) #5&%2-=%'-32 0 36%5-3 8)93 36%5-3 3'%0 %5&)00% *6 )64%2% ,30-(%< '31 ")0)*32

$$

&*# ) &*# +.*# *( &*# ' & $*#+ $ & $$ ) * & & % !$ +!$ !+ $'# $ #'&+') &,

" & '%% - *+ ') ) $$ #5&%2-=%'-B2 8)9% 2(%08'A% )2753 0%=% 3'%0 9)2-(% %230)7) 8)9% 2(%08'-% :& )64%2% ,30-(%< '31 ")0)*32

" & '%% , & !)'$ & $%/ %55)7)55% () -.%6 #5&%2-=%'-32 357-.3 () +8% 3'%0 0%27% %.% -.%6 ''* )64%2% ,30-(%< '31 ")0)*32

&+ ) )

&

!" *


Smagen af størens

sorte guld

Det er blevet tid til denne måneds Sabor a Málaga, men det bliver en special edition, for vi er kørt til Higuerón udenfor Fuengirola, hvor verdens bedste kaviar bliver serveret på Michelinrestauranten El Sollo.

- den anerkendte andalusiske kaviar Af Nanna Lunnemann, Fotos: Diego Erreka og Nanna Lunnemann

Diego Gallegos bærer Sabor a Málaga-mærket på sin professionelle beklædning i El Sollo.

Diego Gallegos står i floden Riofrío med sine overalls. Ikke meget her er, hvad jeg forbinder med en Michelin-kok. Men han står i floden som en anden guldgraver i 1800-tallets Amerika og fisker efter det sorte guld fra den forhistorisk udseende stør. Således tegner man et billede af Spaniens 31årige stjernekok med de brasilianske og peruanske rødder. Diego Gallegos har genopfundet smagen i det traditionelle andalusiske køkken ved at introducere flodfisk kombineret med sydamerikanske opskrifter. Heriblandt er støren at finde på kortet, der favoriseres og tilmed er blevet genstand for eksperimenter som chorizo og blodpølse for ej at glemme selve kaviaren. - Den symboliserer vores strategi. Den første menu, vi lavede, var med stør. Den er ligesom skinke. Man kan lave alt med den, siger chefkok og ejer af El Sollo, Diego Gallegos, der har opkaldt restauranten efter navnet på den spanske stør.

Her ses den skinnende grå kaviar fyldt af saft. Denne model er den økologiske og uden tilsætning af konserveringsmidler.

22 - LA DANESA

Fra Amazonas til dambruget Riofrío I Diego Gallegos’ fødeland Brasilien indgår flodfisk betydeligt i madlavningen tilsvarende sortfodsskinke i Spanien. Da ’El chef de Caviar’, som Diego Gallegos bliver kaldt af pressen, kom til Granada i sin tid, hvor han arbejdede på en restaurant, fik han øjnene op for den store stør fra den nærliggende kaviarproducent Riofrío. - Den minder om fiskene fra Amazonas, så jeg

Ud over at El Sollo har sin egen grøntsagshave, vil de fra juni også have to svømmebassiner i baghaven, hvor de vil opdrætte egne fisk og inkludere dem i deres retter.

begyndte at specialisere mig i den slags mad med spansk flodfisk. Det er en naturlig spise for os brasilianere. Den ryger på spisebordet tre-fire gange ugentligt, så intuitivt begyndte jeg at adoptere brasilianske flodfiskeopskrifter til Andalusien. De jomfruelige æg fra støren er kendt som de russiske zarers yndlingsspise, og man siger, at de absolut bedste æg traditionelt set kommer fra vilde stør i Det Kaspiske Hav. Men grundet overfiskeri er andre lande begyndt at tilnærme sig den store fisk med de skinnende og meget kostbare små æg. - Vi har tre forskellige kaviar. Den traditionelle,


Din plads i solen Baviera - Luksus hjørnesofa inklusive sofabord og fodskammel. 2.995€

Ihowa - Ekstra stort, rundt spisebord Ø140 cm med plads til 6 stole. Bord: 648€ Stole inkl. hynde: 248€/stk

Maroma - Et lille havesæt i god kvalitet til en fantastisk pris! 1 sofa, 2 lænestole og 1 sofabord. Før 895€ NU 695€

Parasoller Ø300 cm fra 58€

Alexandra - Vores topsælger siden 1999! Findes i sort, hvid og naturfarve – 378€

Scan koden og besøg vores butik

Dansk kvalitet til spanske priser!

Avda. de Andalucía 187 • 29751 Caleta de Vélez (Indgangen til Caleta havn) • E-mail: mueblepi@axarnet.com • Tel: 952 55 06 69 www.mueblespiramides.com • Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-20.00 og lørdag kl 10.00-14.00


Fra hver 50 kilo stør, får Diego Gallegos 150 ml blod. Det vil sige for at få tre kilo blod, behøver han 35-40 stør. Blodet bliver brugt til at lave restaurantens famøse blodpølse.

Diego Gallegos fanger indimellem selv sine stør på dambruget i Riofrío i Granada.

den russiske og den økologiske, som er den eneste økologiske i verden. Det eneste, man tilføjer, er salt, fortæller Diego Gallegos om den økologiske model, der er kaviaren magen til den, der fandtes under det russiske kejserdømme. - Det var en frisk kaviar. Man tog den direkte fra støren i vandet og spiste den inden for en uge. Det har vi forsøgt at efterleve ved at studere den i fem år. Det er et meget specielt produkt med en tekstur, som den traditionelle ikke har. Stor, flot og skinnende grå.

stiller udefra. Men når jeg vil have noget stør, som jeg kan udforske og undersøge, er jeg nødt til at tage derop, fortæller han om den store, tunge flodfisk (vejer op mod 400 kilo), der svømmer i mineralvand og altid i samme temperatur på 15-17 grader året rundt. - Det er sådan, at kaviaren er kongen. Den er det absolut bedste. Det er den, vi sælger, og så er støren nummer to, forklarer ’El chef de Caviar’, der sætter en ære i at bruge hele fisken. - Her udforsker vi størens kød, så alt bliver brugt. Men også andre dele af støren, som ikke nødvendigvis er forbundet med kødet. Fx til at lave gele. Vi bruger alt fra knoglerne til skindet, og vi smider næsten ikke noget mad ud, slår Diego Gallegos fast.

Smagen af Sabor a Málaga Det blå mærkat, vi kender fra fødevarer, der er 100 procent fra Málaga, er også at finde hos El Sollo, der interesserer sig for bæredygtighed, økologi og rene råvarer. - Jeg arbejder meget sammen med Sabor a Málaga og har gjort det i to år. I alt, hvad jeg gør, forsøger jeg at bruge produkter, der har mærket. Det er en garanti for, at alle produkterne er 100 procent fra Málaga. Mangoen, avokadoen, alt. Og jeg kan godt lide at bruge alt fra mit område, siger Diego Gallegos, der kom til Spanien fra Brasilien som 16-årig. - Jeg baserer altid min mad på den indflydelse, jeg har fra den brasilianske gastronomi. Det er kultur. Vi skal ikke tænke for at kombinere smag. Du har haft smagen i hovedet hele dit liv. Diego Gallegos er uddannet kok i Málaga, og har masser af erfaring i bagagen. Tre måneders træning på en restaurant i Peru samt sydamerikansk gastronomisk indflydelse fra rejser. Efter at have tilbragt 16 år i Brasilien har den brasilianskperuanske malagueño lært alt om fisk. Eftersom Brasilien har den største koloni af japanere i ver-

24 - LA DANESA

den, bærer Diego Gallegos’ mad også præg deraf. Han er ”adopteret” malagueño, fordi han vandt prisen ’malagueño del año’. Ydermere har den ekstravagante chefkok vundet prisen som bedste chefkok i januar og en Michelin-stjerne i november. Alt sammen inden for syv måneder, og det er med til at trække endnu flere kunder til Higuerón, hvor El Sollo ligger i samme bygning, som huser Hotel Hilton. - Men også fordi vi hører under Sabor a Málaga. Det er vigtigt for Málaga og for at udforske den store provins, så flere kommer her. Kunderne kommer af samme grund. De ved, at det, de får, er 100 procent lokalt. Selvom Diego Gallegos, der har egen grøntsagshave i restaurantens baghave, køber produkter udefra med Sabor a Málaga-mærket som fx tomater og ged (eneste kød El Sollo har på menuen ud over fisk), og hvis vinliste bærer det blå mærkat, er den mest sælgende vare dog støren og dens kaviar fra Granada. Hvor støren er nummer to, er kaviaren kongen Ingen tvivl om at El Sollo er anderledes. Michelin-restauranten slår normaliteten, eksperimenterer og laver gastronomi med produkter, man ikke finder andre steder. - Vi laver blodpølse af størens blod. Når de slagter dem, tager jeg til Riofrío for at hente blodet, fortæller Diego Gallegos. Derudover fanger Diego Gallegos også selv stør fra tid til anden – dog mest om sommeren. - Normalt får jeg de varer tilsendt, som jeg be-

Er kaviarsmagen meget stærk, serverer El Sollo den finske Snow Leopard vodka dertil, men er smagen mere ren, anbefales champagne eller cava. Selv er Diego Gallegos ikke til nogen af delene. - Jeg nyder normalt min mad med vand eller Coca-Cola. Jeg bryder mig hverken om vodka, vin eller øl til maden. Det er til fest, ikke mad. Jeg spiser faktisk ikke ret meget kaviar. Det er lidt det samme som, hvis du arbejder et sted, der laver chokolade. Den første gang, er du ellevild og spiser meget, men med tiden bliver det normalt. Jeg foretrækker, at mine gæster spiser det, og så kan jeg fortælle om kaviaren, afslutter den 31-årige brasilianskperuanske stjernekok, mens han med sine overalls tager sidste greb om den tunge stør i dambruget Riofrío, inden flodfisken slagtes og frittes for sine ufødte, grå perlebørn. Kaviaren.


510 tons guld blev transporteret her fra Banco de España til Moskva.

Historisk glimt Af Jette Christiansen

Hvad der blev af

Spaniens guld Da den spanske borgerkrig i 1936 brød ud mellem de republikanske nationalister, der inkluderede den siddende regering, og de nationalistiske fascister anført af Francisco Franco, havde Spanien 647 tons guld liggende i nationalbanken, Banco de España. Det var verdens fjerdestørste guldreserve, og størstedelen af den var indtjent i forbindelse med handel under 1. Verdenskrig, hvor landet nød godt af sin neutralitet. Men da borgerkrigen sluttede i 1939, og da Franco endelig kunne kalde sig generalísimo, var størstedelen af guldet forduftet. Stalins nummer Den daværende sovjetiske leder, Joseph Stalin, der jo støttede den republikanske regering, som bestod af en venstrekoalition inklusive kommunister og annarkister, ragede det tilsyneladende til sig. Det kunne han, fordi den spanske regering manglede krigsmateriel, og i det var sovjetterne leveringsdygtige - og parate. Samarbejdsviljen skyldtes ikke udelukkende de idealistiske sympatier, men at Stalins seneste femårsplan var kuldsejlet, sovjetborgerne sultede og beklagede sig. For at brødføde folket og lukke munden på sine kritikere, indgik han allerede få måneder efter starten på den spanske borgerkrig en aftale om levering af materiel, som spanierne skulle betale med guld. ”Send guldet først, og så kan I trygt stole på, at leverancerne kommer,” lød det fra diktatoren i Moskva. Den spanske regering, der i denne sag ifølge de fleste historiske kilder, blev anført af finansminister Juan Negrín, sendte 510 tons guld fra Madrid til Moskva. 26 - LA DANESA

Guld fra Madrid til Moskva Guldets rejse startede den 14. september 1936. Soldater, betjente og regeringsmedlemmer ankom til Banco de España, åbnede boksene og lagde guldet, som primært var mønter, i trækasser. Disse blev transporteret med lastvogne til togstationen Atocha, og derfra med tog til Cartagena, hvor det var flere hundrede kilometer fra de mest seriøse kamphandlinger. Det gav republikanerne en tænkepause, men de blev overbevist af sovjetterne om at gennemføre aftalen, og nu hed det sig, at guldet kun skulle opbevares i Moskva, og at spanierne kunne beordre det solgt og brugt, som de behagede. Den 22. oktober afskibedes det ombud på de sovjetiske skibe Kine, Kursk, Neva og Volgoles med kurs mod Odessa ved Sortehavet. Det, som siden er kaldt ’Moskva-guldet’ havde en værdi på 1,592 millioner af de gamle pesetas, som dengang kunne omregnes til 518 millioner dollars. Det resterende guld blev i øvrigt sendt til Frankrig og omvekslet til rede penge, der også blev brugt på krigsmaskineri. Op i røg Negrín underskrev 19 ordrer til at sælge guld for at indkøbe krigsmateriel. Regeringen satte sig dernæst til at vente på forsendelser af bombefly, kampvogne, krudt og kanoner. Det skulle alt sammen stoppe de fremmarcherende fascistiske nationalister, som på tidspunktet, hvor guldet blev sendt til Moskva, kun var godt 100 km fra Madrid. Fra guldets værdi havde de sovjetiske kammerater dog trukket diverse procentdele for

transport, opbevaring, omsmeltning og en række andre udgifter, de ville have dækket. De krævede desuden betaling for materiel, der var blevet sendt ved krigens start, og som republikanerne havde troet, var en gave til dem i kampen mod den internationale fascisme og for spredningen af kommunismen. Der skulle også være opstået en pludselig inflation, ligesom sovjetterne formodes at have manipuleret med vekselkurserne, der gik fra rubler til dollars og fra dollars til pesetas. Herefter var der ikke meget tilbage til det materiel, republikanerne havde regnet med. Og den smule, som endelig kom – nogle bombefly, tanks og kanoner skulle have været leveret uden ammunition eller i så elendig forfatning, at tropperne efterlod det ved fronten, hvor Francos soldater kunne samle det op. Stalins regime overlevede på Spaniens guld, mens den spanske regering måtte overgive magten til fascisterne, der overtog en forarmet nationalbank. Der spekuleres stadig i flere teorier om, hvad der egentlig skete og hvorfor, eftersom fuld dokumentation ikke længere foreligger, hverken i den gamle Sovjetunion eller i Spanien. I 1957 skulle det sovjetiske regime dog via avisen Pravda have meddelt Franco, at al guldet var brugt af den republikanske regering, mens en daværende avis i Spanien, kaldet Mundo Obrero, hævdede, at Spanien faktisk skyldte Sovjetunionen 50 millioner dollars. I dag er de fleste historikere enige om, at det, som mange mente, skulle være en hjælp fra Sovjetunionen til Spanien i kampen mod Franco og fascisterne, faktisk bidrog til Republikkens endelige nederlag


De hjemvendte Af Jette Christiansen

Det var mest på grund af en kæreste, at Pia Michell Jensen valgte at flytte til Spanien, mens det var på grund af de karrieremæssige muligheder, at hun ni år senere valgte at returnere til Danmark. Hun flyttede i 1999 til Sydspanien sammen med sin daværende kæreste, som på det tidspunkt var bosat der. De havde mødt hinanden i Danmark, og efter ca. halvandet år besluttede de, at hun skulle flytte med. Hun havde ellers et job som butikschef i det daværende FDB (nu COOP) og var egentlig midt i en god karrieremæssig udvikling, da hun besluttede sig for at forlade Danmark.

To års

mental

hjemrejse Hvordan faldt du på plads i Spanien? ”Den første tid blev brugt på fuldtidsstudier af det spanske sprog. Det var vigtigt for mig at lære det, da jeg vidste, at hvis det ikke kom på plads, ville det være sværere at få et job, der kunne opfylde mine ambitioner. En ting er dog at lære spansk på skolebænken, men noget helt andet er naturligvis at skulle lære at bruge det i dagligdagen. Det tog lang tid - rigtig lang tid - før at sproget blev en naturlig del af mig og mit liv. Jeg havde en dansk kæreste, og vi havde en dansk omgangskreds, og derfor var det kun i løbet af min arbejdsdag, at jeg fik brugt det spanske.”

”Vi har en tendens til i Danmark at påtage os så mange opgaver og forpligtigelser, at vi i iveren kan glemme at nyde livet.”

Hvad arbejdede du med? ”Jeg fik et job som ejendomsmægler i et dansk- og spanskejet advokat- og ejendomsmæglerfirma, og det havde dengang tre kontorer i henholdsvis San Pedro i Marbella, i Mijas og i Fuengirola. Tilbage i starten af 00´erne var boligmarkedet i kraftig udvikling, priserne steg eksplosivt, og vi oplevede en stor tilstrømning af danskere og andre udlændinge, som ønskede at købe feriebolig på Costa del Sol. Det var sjovt, lærerigt og der var fart på. Nybyggede lejligheder, rækkehuse og villaer var populære, og de fleste boliger blev solgt på tegnebrættet.”

Pia Michell Jensen nyder sin nye tilværelse i København.

28 - LA DANESA


”At skabe sig tiden til at bruge lidt ekstra energi på andre mennesker, da det i sidste ende altid er et spørgsmål om kemi, tillid og social relation, det er afgørende for, om jeg er stærk og kompetent i mit job. Det lykkes jeg med, og det kan jeg blandt andet takke spanierne for.” Føler du, at du var godt integreret i Spanien? ”Når man bor i en dansk koloni i udlandet, kan det nemt blive en sovepude at holde sig til de danske vaner, og det er ikke altid befordrende, hvis man ønsker at integrere sig i et fremmed land. Jeg synes generelt, der kan være en overfladisk holdning til og forsimplet diskussion om, at vi danskere ønsker, at udlændinge, der kommer til Danmark, skal lære dansk og integrere sig hurtigst muligt i det danske samfund. Hvis ikke det sker, så er de fremmede selv skyld i, at de ikke bliver opfattet som fuldgyldige medlemmer af vores samfund. Men når vi selv bosætter os i udlandet og lander i en dansk koloni, er det som om, at vi glemmer vores holdninger og lader os opsluge af danskheden og de lette løsninger. Det er et enkelt surt opstød, som bare skal opfattes positivt, da vi skal huske, at det skal være sjovt og udfordrende at bevæge sig i multikulturelle samfund.” Fulgte du med i, hvad der skete i det spanske samfund og på den politiske scene? ”Politisk set har jeg altid interesseret mig mere for, hvad der foregår i Danmark end i Spanien. Det var nemmere for mig at forholde mig til, da jeg kendte det politiske system, og jeg havde dansk TV i Spanien. Derfor blev det vanens magt, at jeg fulgte mere med på den hjemlige politiske scene frem for at fordybe mig og lære det spanske system grundlæggende at kende.” Nye omvæltninger Pia Michell Jensen var glad for sin spanske tilværelse. Hun startede i 2005 sit eget ejendomsmæglerfirma og giftede sig med sin kæreste, men der ventede nye omvæltninger. ”Forskellige omstændigheder gjorde, at min mand og jeg i slutningen af 2007 gik fra hinanden. På nogenlunde samme tid toppede boligmarkedet, og jeg stod ved en skillevej i mit liv. Skulle jeg fortsætte i Spanien og bygge videre på mit ejendomsmæglerfirma, eller skulle jeg fortsætte mit liv i Danmark?” Hun holdt pauseknappen nede i et halvt år, mens hun tænkte over for-

Primadonnas 2016 badetøjskollektion er kommet.

dele og ulemper ved Spanien og Danmark.

en i Velkomm ik ribut din linge ola. i Fuengir

Hvad var udslagsgivende? ”Det var, at jeg er en karrierebevidst person og ønsker at udvikle mig selv og skabe nogle gode arbejdsmæssige vilkår for mig selv. Det var ét af de bærende elementer for mig, og det andet element var, at jeg var blevet skilt og ingen børn havde, og derfor var der ikke noget privat i Spanien, som holdt mig tilbage. Jeg kom til sidst frem til, at de karrieremæssige muligheder i København frem for Málaga og Marbella generelt ville være bedre for mig. Jeg ønskede blandt andet at læse videre og arbejde som ejendomsmægler i Danmark.” Men du havde alligevel brug for et halvt års betænkningstid, før du besluttede at forlade Spanien? ”Ja, for landet tilbyder fantastisk mange dejlige ting og oplevelser. Kulturen er afslappet, og jeg var rigtig glad for spanierne. Deres imødekommenhed og gæstfrihed var altid mærkbar, og de daglige vaner med at snuppe kaffen på kaffebaren ved siden af kontoret og spise frokosten på restaurant var rutiner, som jeg elskede. Spanierne er uhøjtidelige, spiser sent ude, tager børnene med, og de sætter vel i højere grad pris på deres fritid og frihed frem for at være bundet til kontorstolen i alt for mange overtimer. Forskellen på Danmark og Spanien er stor, synes jeg. Jeg lærte meget af spanierne; deres hjertelighed og varme og altid at have tid til at sludre og nyde livet frem for at hænge sig i faste tider og rutiner. De sætter pris på maden og bruger både tid og penge på at gå ud at spise og nyde de lune aftner frem for at stå hjemme i køkkenet og forberede maden til deres gæster. Det kan jeg virkelig godt lide.” Men alle de gode ting var alligevel ikke nok til at få dig til at blive? ”Jeg manglede noget fremdrift og udvikling i mit liv. Jeg vidste, at hvis jeg blev, ville jeg gå i stå og begynde at kede mig arbejdsmæssigt. Så beslutningen blevet taget endeligt i starten af januar 2008, og den 1. marts 2008 begyndte jeg i nyt job hos Danbolig i Københavnsom-

Kig ind til Boutique

CAIXA BANK Rest. LUCÍA

PUEBLA LUCÍA

HESTE SPRINGVAND UNIOPTICA

KIM GOTTLIEB

Vi forhandler også... - Homewear fra Hanro og Neo Noir - Blondetoppe fra Rosemunde - Designersko fra Sargossa - Smykker fra Jewelry & Love - Strømper m.m.

VI HAR BH STR. A til H • 65 til 105 cm. MERCACENTRO

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag: 11.00 - 16.00 Lørdag:.... ...............10.30 - 13.30 by nana norrbom

Også åbent efter aftale. Ring og aftal tid.

C/. MAESTRA ANGELES ASPIAZU, 14 Edif. Navas II, Local B-2, Puebla Lucía, Fuengirola (Overfor Restaurant Lucía) Tlf. 674 402 135 • Email: nana@norrbom.com

LA DANESA

- 29


Et andet lands kultur og dna sætter sig i kroppen, og det tog lang tid at få vendt denne del tilbage igen. Det var faktisk som at komme til at nyt land; man starter lidt forfra.”

”Jeg ser mange mennesker, som ikke tør bevæge sig udenfor komfortzonen, fordi det kan gøre lidt ondt, og det kan være ubehageligt og op ad bakke. Men det er jo her, vi lærer noget!”

Livserfaringen med i bagagen Pia Michell Jensen vil ikke have undværet sin tid i Spanien. Hun mener, at ophold i et andet land har beriget hende og givet hende mange værktøjer og god livserfaring. ”Jeg er oprindelig fra en lille by i Nordjylland, og da jeg kom tilbage til Danmark, valgte jeg at bosætte mig i København. Jeg følte mig godt klædt på og var parat til at tage de udfordringer, det kræver at bosætte sig et nyt sted. Jeg bor i dag sammen med min kæreste, Jarl, og hans to døtre på hhv. 12 og 15 år. Vi bor i Ørestaden, og jeg elsker pulsen og mit liv i København. Da jeg flyttede fra Sydspanien, sagde jeg farvel og har ikke været tilbage siden, men sidste år gik jeg Camino de Santiago, og dermed fik jeg alligevel et gensyn med det skønne land.”

En måned blev i 2015 hevet ud af hendes kalender for at gå Camino de Santiago.

rådet. Fem måneder efter startede jeg studie. Først uddannede jeg mig til statsautoriseret ejendomsmægler og efterfølgende, har jeg læst en HD i finansiel rådgivning på Copenhagen Business School. Jeg blev færdig med specialet sidste år og har desuden skiftet karrierespor og arbejder i dag i den finansielle sektor i København.” Livet i Danmark ”For mig har det været det helt rigtige valg, men jeg brugte også seks måneder i Spanien til at tænke grundigt over tingene. Jeg skulle være sikker på min beslutning, da den ikke skulle ændres, og jeg skulle opveje alle fordele og ulemper.” Var der ikke noget, du var ked af at efterlade? ”Jeg havde selvfølgelig en omgangskreds i Spanien, men meget heldigt var det, at de tre tætteste veninder dernede ligeledes er flyttet til Danmark. Jeg havde desuden bevaret kontakten til de ”gamle veninder”, og derfor sad jeg ikke med en ensomhedsfølelse i København, da jeg landede efter ca. ni år i udlandet.” Har din tid i Spanien nogen betydning for dig i dag?

FC

”Ja. Jeg har et job, hvor jeg hver dag er i kontakt med nye mennesker, og der skal i min dagligdag bygges relation og oparbejdes tillid til kunderne på meget kort tid. Det kræver, at man lynhurtigt kan agere med andre mennesker, og at de sociale kompetencer er stærke. Dét er et af værktøjerne, som jeg har med fra Spanien. At skabe sig tiden til at bruge lidt ekstra energi på andre mennesker, da det i sidste ende altid er et spørgsmål om kemi, tillid og social relation. Det er afgørende for, om jeg er stærk og kompetent i mit job. Det lykkes jeg med, og det kan jeg blandt andet takke spanierne for.” Og på det private plan? ”Her har jeg hjembragt kærligheden til at gå ud at spise på restaurant. Min nuværende kæreste og jeg bruger gerne tid og penge på at nyde god mad ude. Det skal slet ikke nødvendigvis være dyrt, men interessen og kærligheden til mad og vin har jeg bibeholdt. Er der nogle områder, hvor indstillingen til tilværelsen er anderledes i Danmark i forhold til i Spanien? ”Livet i Danmark er på mange måder mere stressende, og kalenderen er presset. Vi har en tendens

BEDEMANDSFIRMA

Kremering & begravelser, international hjemtransport • på hele Costa del Sol

30 - LA DANESA

til i Danmark at påtage os så mange opgaver og forpligtigelser, at vi i iveren kan glemme at nyde livet. Dét mærker jeg jævnligt i min omgangskreds. Vi har så travlt med alle mulige arrangementer i weekenden, at når mandag morgen banker på, er trætheden næsten mere overvældende, end da man gik på weekend! Og det skal vi passe på med, og her mener jeg, at vi kan lære rigtig meget af spanierne. De er bare meget bedre til at huske at nyde nuet, frem for at glæde sig til den kommende ferie.” Forløb genintegrationen helt gnidningsløs? ”Det var selvfølgelig ikke uden problemer at komme hjem efter ni år i udlandet. Jeg havde dog prøvet det før, for da jeg var i 20’erne, havde boet en periode i Sydafrika, og derfor vidste, hvilket ’chok’ jeg kunne komme ud for, når jeg vendte næsen hjem igen. Den papirmæssige og bureaukratiske proces var lidt af en udfordring. Sundhedskort, kørekort osv. skulle på plads, og det tog sin tid. Men det er jo blot praktiske ting, som skal ordnes. Det var derfor ikke min største udfordring. Det var derimod den mentale del - det tog mig ca. to år at vende mentalt hjem igen.

Har du et godt råd til andre, som overvejer at flytte ud eller hjem? ”Min holdning er, at man altid skal gribe chancen for at tage ud. Det er livsbekræftende og udfordrende. Og det er lærerigt at komme udenfor sin komfortzone. Jeg ser mange mennesker, som ikke tør bevæge sig udenfor komfortzonen, fordi det kan gøre lidt ondt, og det kan være ubehageligt og op ad bakke. Men det er jo her, vi lærer noget! Det giver hår på brystet og masser af pragtfulde oplevelser. Helt enkelt lyder mit råd, at hvis man tiltrækkes af tanken om at rejse ud og opleve et andet lands kultur og bosætte sig, skal man endelig gøre det. At rejse hjem kan faktisk være en noget større udfordring. Jeg troede, at det var ’bare lige’, men det var bare en længere proces, end jeg havde forventet. Så vær indstillet på, at det tager sin tid at ’lande’ igen. Da jeg forlod Spanien, var det vigtigst for mig at sige ordentligt farvel til landet og at få det afsluttet inde i mit hoved. Jeg sagde farvel til mennesker og steder og sagde farvel til den del af livet. Lukkede døren helt, før jeg bevægede mig videre i mit liv. Og for mig var det den helt rigtige måde at gøre det på.”

PERMANENT MAKE-UP • ANSIGTSBEHANDLINGER BDR ANSIGTSBEHANDLINGER • HÅRFJERNING SOTHYS ØKOLOGISKE PRODUKTER Ring på: 902 200 625 952 44 81 71

Tlf. 610 716 048

KOSMETOLOG NANA NORRBOM


Køb en Jensen kontinentalseng nu og få de originale aluminiumsben og hovedgavl i matchende stof med gratis. JENSEN KONTINENTAL DOBBELTSENG FÅS FRA


María Jesús Martínez (t.v.), Natasja Blicher og Laila Stokknes (t.h.) til møde på ”kontoret”, terrassen.

Pigerne i de blå uniformer - passer på kystens ældste Af Nanna Lunnemann, fotos: Nanna Lunnemann

Kirsten Sonnes Hjemmepleje (KSH) på Costa del Sol har eksisteret i mere end 25 år. Kvinderne bag sørger for spaniensudlændingenes ve og vel, når alderen sætter sine spor, eller sygdommen rammer. La Danesa er taget med KSH for at se og mærke, hvad kvinderne i de turkisblå uniformer oplever, når de kører fra hjem til hjem på kysten. - Vores arbejde går ud på at holde de her mennesker i deres egne hjem, siger 48-årige Natasja Blicher, sygeplejerske hos KSH gennem to år.

Mødet med en gentleman Dagens første klient og verdens sidste gentleman, som Natasja beskriver ham, er Finn Christiansen på 84 år. Han kom til Spanien sammen med sin nu afdøde hustru, Jytte, i 1997. - Jytte havde Alzheimers i svær grad, og derfor passede vi hende. Da hun gik bort sidste år, indså vi, at Finn også skrantede lidt, siger Natasja Blicher.

En nydelig mand, spinkel af bygning med fin skjorte og seler træder ind i dagligstuen – som bærer præg af Jytte – med sin rollator. - Det seneste og værste, der er sket, var, da Natasja fandt mig liggende på gulvet i mit soveværelse. Her havde jeg ligget i omtrent 10 timer. Hun ringede efter sin mand, der hjalp mig op i sengen, siger Finn Christiansen.

Natasja Blicher siger farvel og på gensyn til Finn Christiansen efter det første af de to besøg om dagen, som Kirsten Sonnes Hjemmepleje aflægger Finn Christiansen.

32 - LA DANESA


Natasja Blicher (t.v.) og Bente Skifter i Parque Doña Sofía i Fuengirola inden dagens første besøg hos Finn Christiansen.

Jeg kan ikke sige nok godt om Kirsten Sonnes Hjemmepleje. Vi var meget, meget tilfredse. Jeg fik det også meget mere roligt, så jeg ikke var så bange,” siger Gerda Sapelli.

Selvom det sølvgrå, friserede hår og de små rynkede linjer i ansigtet afslører alderen, er Finn Christiansen stadigvæk en nobel herre, og han har haft et spændende liv. - Jeg har arbejdedet 40 år i mejeribrug. Først som bogholder i 12 år for ØK på Guldkysten i Afrika. Sidste post var som præsident for The European Dairy Association, inden jeg gik på pension som 65-årig, og vi flyttede til Spanien, siger Finn Christiansen. - Ja, og så har du modtaget ridderkors, føjer Natasja til listen, mens han i sin lænestol i Parque

hvor hun trådte til Kirsten Sonnes team. Selv er Kirsten Sonne, KSHs stifter, flyttet tilbage til Danmark, men står forsat for det administrative. - Det er ikke bare pleje og at rense sår, men alt; betale regninger, fixe fjernsynet, huske på fødselsdage og julegaver. Ting, de måske ikke har overskud til. Jeg har levet med min telefon i lommen i 20 år. De skal kunne få fat på os, siger Bente Skifter, der har taget sig af 16 forskellige nationaliteter gennem snart et kvart århundrede – her primært danskere. - Vi ser dem som mennesker, der har haft et liv.

Doña Sofía i Fuengirola, nyder udsigten til Middelhavet fra første parket. - Uden KSH ville min dagligdag være grusom. Hvem skulle så finde ud af, hvilket tøj jeg skulle have på?, joker han og bliver derefter mere alvorlig. - Jeg lider af Parkinsons. Benene svigter indimellem. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle gå hen, hvis ikke pigerne, som vi kalder dem, var her. Det er betryggende for mig og min familie. Livshistorier bag det grå ydre Bente Skifter kom til Spanien for 20 år siden,

Online Danskundervisning Støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere på danes.dk/danskundervisning

LA DANESA

- 33


forløbet kom Sonne til, siger Gerda Sapelli. - Jeg kom for at rense sår, men det tager noget mere med sig, siger Natasja Blicher. - Og Natasja støttede mig. Jeg vidste godt, hvor det bar hen. Hun sagde: ”Hvis du finder Eigil død en morgen, så er det det, der kan ske.” - Men vi talte også om katte og blomster. Det blev dit frirum, tilføjer Natasja Blicher. Gerda Sapalli og Natasja Blicher sidder på terrassen og snakker om terminalforløbet og mindes Eigil. De griner, og Gerda Sapalli fælder en lille tåre. Tydeligt, at der er mere bag navnet KSH. En hjertevarme, der er nødvendig, som Natasja Blicher siger. Natasja Blicher (t.v.) og Gerda Sapalli på terrassen i Cerros del Aguila i Mijas Costa.

Ikke som ældre mennesker, der har brug for hjælp. Mange af dem er globetrottere, der har set den store, vide verden, siger Natasja Blicher, der har overtaget tjansen som daglig leder efter Bente Skifter, som er gået ned i tid. Natasja Blicher kom til Spanien for to og et halvt år siden og kan konstatere, at dette er noget andet, end vi kender fra hjemmeplejen i Danmark. - Det er private kunder, vi har. Det er ikke som i Danmark, hvor man får otte minutter til hver patient. Her bestemmer deres egen pengepung. Betaler de for en time, får de det. Når døden banker på I løbet af dagen sættes livet i perspektiv, og man bliver mindet om, hvad alderdom kan gøre. Jeg møder ældre mennesker med depression, der

har behov for særlig omsorg og tryghed og en ældre mand, der hverken kan se eller høre længere, som bare venter på at skulle herfra. - Nu gider jeg ikke mere. Jeg har haft et langt og godt liv, siger han. Den næste, vi skal møde, er Gerda Sapalli. Den smukkeste 78-årige københavner med stort K. Et livstykke uden lige, der trods sit store tab –af manden Eigil for ni måneder siden, en stor, stærk jyde, som hun siger – fortsat lever livet med masser af kulør. Gerda Sapalli bor i Cerros del Aguila i den mest nydelige hvidkalkede villa, Eigil selv byggede, da de kom til Sydspanien for 30 år siden. - Han fik konstateret kræft i tarmen og fik fjernet hele tyktarmen. Det sidste halve år af sygdoms-

1

Siden 2002… Nummer

- Eigil og jeg talte aldrig om døden. Den ville han ikke acceptere, siger Gerda Sapalli og fortsætter: - Natasja, du var diplomatisk. I talte aldrig om cancer eller død. Han var virkelig glad for dig og havde en tillid til dig. Han fortalte dig ting, han ikke fortalte mig. Du kunne tackle ham. Mødet på terrassen Efter mødet med Gerda Sapalli og lidt tapas på hendes terrasse med udsigt til de andalusiske bjerge går turen tilbage til Carvajal, hvor Natasja Blicher bor. Her slutter vi dagen af med et møde på det, Natasja Blicher kalder sit kontor - terrassen med mobiltelefonen i lommen. Udover Natasja Blicher og Bente Skifter udgør også spanske María Jesús Martínez og norske Laila Stokknes felttropperne i Kirsten Sonnes Hjemmepleje.

i service af biler og varevogne

KOLOS

DET ER OS, DU KAN STOLE PÅ. • REPARATIONER & VEDLIGEHOLDELSE Olieskift, bremser, kobling, diagnosticering, aircondition, batteri etc.

• SKADEUDBEDRING OG LAKERING Vi arbejder med alle forsikringsselskaber.

• VI KØBER OG SÆLGER BRUGTE BILER Vi tilbyder selv garanti på alle biler, vi sælger.

KOLOS

SERVICECENTER

Er et moderne og rent 1000 m2 værksted + 6000 m2 parkering og udstilling. Servicecenteret er udstyret med • ITV - vi klargør din bil til syn, og får den synet for dig hos ITV. de bedste maskiner, og vi ansætter kun højt uddannet • PAPIRARBEJDE - Overførsel af ejerskab og import. og kvalificeret personale. Costa Mueble Seat Centro Idea Autopista Ctra. de Mijas km 4.6 • 29651 Mijas Costa Marbella GRATIS KOLOS

< Fuengirola Málaga

VW TOUAREG Diesel automatic • 14.500 € 34 - LA DANESA

Ctra. de Mijas

> Mijas

MERCEDES ML350 Benzin automatic • 14.900 €

Tlf.: 952 460 229 www.kolos.es • info@kolos.es

RENAULT MEGANE Automatic • 5.500 €

BMW 330 - CABRIO Benzin - automatic • 8.990 €

IT V

K L A RG

ØRING

TOYOTA COROLLA AUTOMATIC 130.000 km • (fuldt udstyr)


Køb 2 briller - betal for 1 Gælder samtlige stel i butikken og alle typer af glas. Husk, du kan dele tilbuddet med en ven.

TANKS TATION TAXA Avenida Andalu l cía Merca do

Almeria C. Princ esa

Málag a

2for1 AAvenida venida venida Andalucía 119, TTorre orre dell Mar TTelephone: eleephone: 952 967 923, www.heikobyheiko.es elephone: www.heikobyheiko.ees Vi ta taler aler dit sprog

Peter Hejnfelt

Trini Jiménez


Ung Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Passion

Flere og flere unge spaniensdanskere på Costa del Sol lever og ånder for deres passion. De er født her af danske forældre. Det er til gengæld også det eneste, de har til fælles. For mens Nikolas Hansen drømmer om at blive Formel 1-kører, samler Marcel Hjort ind til dyrene, og Michelle Jøhnk Beckmann træner hårdt for at blive spansk mester i karate.

Drømmene og ambitionerne er store hos Nikolas Hansen, som er i fuld gang med at søge efter sponsorer.

De er unge og dedikerede. Og noget mere ambitiøse end de fleste tror. Tre unge Costa del Soldanskere er klar til at gå den lange vej for at nå deres mål.

konkurrenter har både flere år på bagen og bedre træningsmuligheder. ”Jeg har brug for nogle flere træningskilometre. At komme rundt i landet og træne på forskellige baner. Det er det, jeg mangler for at nå helt til tops,” fortæller Nikolas Hansen og kommer til sagens kerne; hans sport er utrolig dyr. Alene tilmeldingsgebyret til en konkurrence er typisk 350 euro, og et sæt nye dæk koster 200 euro. ”Man bruger hurtigt fem sæt dæk på en måned med træning og konkurrence, så en weekend med træning og konkurrence løber hurtigt op i 1.000 til 1.600 euro, da man også skal hyre en mekaniker,” tilføjer Nikolas Hansen, som efter skole og træning arbejder alt det, han kan for at tjene til sin dyre passion. Han sælger biler og hjælper udlændinge, når de skal have deres bil til ITV. Og så takker han ellers sine forældre for

sponsor støtten. De ved, at Nikolas Hansen brænder for sin sport og fortæller, hvordan han som syv-årig kunne vække sin far midt om natten for at følge Formel 1-løbene direkte, når de blev afviklet på den anden side af kloden. Nikolas Hansensad så i sofaen med hjelm, handsker og rattet fra sin playstation og levede sig med i løbet. Siden da har han ikke mistet et eneste løb. To til tre dage om ugen er han på træningsbanen, og dagligt er han i træningscentret. ”Min sport er fysisk meget hårdere, end folk tror,” slutter Nikolas, som ved, det koster blod, sved, tårer og mange penge at nå til tops. Men meget tyder på, han er klar til at gå den lange vej. Slås for kystens hjemløse dyr Marcel Hjort er kun ni år og elsker dyr. Hans kærlighed til hunde og katte er så stor, at han i sin

Der er fart over den unge mand. Her på hjemmebanen i Vélez-Málaga.

Fart i hjulene Morgen, middag og aften. Gokartbanen i VélezMálaga er hans hjemmebane. Den 15-årige Nikolas Hansen har banerekorden for juniorer og er blot en tiendedel sekund fra at slå seniorrekorden. Der er så meget gejst og talent i den unge dansker, at selv de erfarne piloter, som den tidligere spanske rallymester Humberto Janssens, giver sig tid til at rådgive og ruste ham til en professionel karriere. ”Alle racerkørere starter med at køre gokart for derefter at avancere til større klasser og til sidst biler,” forklarer Nikolas Hansen, der er i fuld gang med at køre de andalusiske mesterskaber, som afvikles med syv løb over sæsonen. Nikolas’ mål er at slutte blandt de tre bedste i juniorklassen. Måske rækker hans talent til at blive mester, men han mangler fortsat lidt erfaring, for hans

36 - LA DANESA

Der er masser af initiativ i Marcel Hjort. Her på stranden i Torre del Mar.


fritid gør en aktiv indsats for at indsamle midler til den lokale dyrevĂŚrnsforening AxarquĂ­a Animal Rescue. Det er ellers ikke fritidsinteresser, den unge mand mangler. Efter skole gĂĽr han til guitar pĂĽ musikakademiet, og sĂĽ er han bidt af fysik, at tegne og af sin computer. Men dyrene har den største plads i hans hjerte. â&#x20AC;?Jeg synes, det er synd, vi har sĂĽ mange hjemløse hunde og katte, for det er kĂŚrlige dyr, som kan bringe en masse glĂŚde i hjemmet,â&#x20AC;? fortĂŚller den unge dyreven, som startede sit frivillige arbejde sidste ĂĽr efter at have fundet en ung efterladt kat under en bil. â&#x20AC;?Den var skrĂŚmt og havde det ikke godt, sĂĽ jeg kunne ikke bare gĂĽ videre og lade som ingenting,â&#x20AC;? fortĂŚller Marcel Hjort, som kom med tørfoder til killingen og lavede en lille seng til den med et par sammentømrede trĂŚpinde og resterne af en gammel dyne. â&#x20AC;?Dagen efter kom jeg med mere mad til den. SĂĽ fulgte den med mig, og jeg fik den til dyrevĂŚrnsforeningen, som i dag har fundet et hjem til den hos en ĂŚldre dame i San Pedro,â&#x20AC;? fortĂŚller Marcel Hjort, som derefter startede det aktive arbejde i foreningen. I dag arrangerer han lotteri, tombola og sĂŚlger dyrevĂŚrnsforeningens ĂĽrskalender til større sammenkomster. Og i februar tog han med sin mor, Maddie Hjort, fra boligudlejningsselskabet Sunset AndalucĂ­a, initiativ til en velgørenhedskoncert. Fodtøjet bliver ogsĂĽ slidt. Den lyshĂĽrede dreng er ikke bange for at rasle med indsamlingsbøssen pĂĽ gader og strĂŚder. â&#x20AC;?NĂĽr den bliver for tung af alle de mønter, beder jeg folk om at give sedler,â&#x20AC;? fortĂŚller Marcel med et smil. Men anstrengelserne giver resultat. 2.600 euro har den energiske knĂŚgt fĂĽet ind-

Marcel Hjort og en af de katte han har hjulpet med at finde et godt hjem.

samlet i ür, og det har gjort ham til en lille stjerne i dyrevÌrnsforeningen. Marcels Hjorts drengedrømme spÌnder vidt fra at blive musiker og skuespiller til computernørd. Men uanset hvilken retning livet mü gü, vil han fortsÌtte kampen for bedre vilkür til kysten hjemløse hunde og katte.

Karatepigen En time før afgang til trĂŚning er Michelle Jøhnk Beckmann allerede omklĂŚdt. Karatedragten og det gule bĂŚlte er hendes bedste eje. â&#x20AC;?Jeg elsker sporten og har det godt, nĂĽr jeg har min karatedragt pĂĽ,â&#x20AC;? fortĂŚller den kun syv-ĂĽrige Michelle Jøhnk Beckmann og fortsĂŚtter: â&#x20AC;?Spor-

Est. 1983

.RQWDNW .RQWDNW $ODUPD8QLYHUVDO $ODUPD8QLYHUVDO LGDJ LGDJ

S§WHOHIRQ S §WHOHIRQ

952 46 10 37 IRUPHUHLQIR

$YGD7RUUHE $YGD7RUUHEODQFDČ?(GLI7UÂŤERO ODQFDČ?(GLI7UÂŤERO   )XHQJLUROD0ÂŁODJD(VSDÂłD )XHQJL UROD0ÂŁODJD(VSDÂłD 

T.(+34) T.(+3 952 46 10 37 T.(+34) T.(+34) 902 30 15 10

LQIR#DODUPDXQLYHUVDOFRP ZZZDODUPDXQLYHUVDOFRP ZZZ ZDODUPDXQLYHUVDOFRP LA DANESA

- 37


Hun er ung, sød og dejlig. Men når hun trækker i karatedragten, bliver hun seriøs og koncentreret.

Michelle med sine mange medaljer.

ten får mig til at føle mig sikker, for vi lærer naturligvis at forsvare os.” I træningen markeres der kun, og i Michelles aldersklasse kommer man ikke i direkte kamp. Der konkurreres kun på teknik. Det er hun til gengæld rigtig god til. I februar vandt hun det regionale mesterskab i Málaga, og i marts fik hun sølv til de andalusiske mesterskaber. I slutningen af april har hun kvalificeret sig til de spanske mesterskaber i Murcia. Her dyster hun mod de 20 bedste i landet, og konkurrencen er selvsagt hårdere. Derfor trænes der flittigt. ”Tre dage om ugen træner jeg i Fuengirola, men forud for mesterskaber træner jeg også tre dage i Málaga, hvor træningen er lidt mere intens og individuel,” forklarer den meget unge pige med et så fast blik, at man ikke er i tvivl om, hun tager sin sport alvorligt. Både hendes mor, Tine Jøhnk

§

Mona Elisabeth Davidsen Abogados • Køb & Salg af fast ejendom. • Lejekontrakter. • Testamenter, arv og skifte. • Skat for residente og ikke residente. • Selskabsetablering. • Retssager. • Familieret. Medlem af Advokatsamfundet i Danmark samt Colegio de Abogados i Málaga

Av. Condes de San Isidro nr. 13, 13, Edificio Ofisol Centro 2º A 29640 Fuengirola Tel: (+34) 952 83 83 14 Fax: (+34) 952 83 82 47 Dansk Tel: (+45) 89 88 42 74

38 - LA DANESA

Jensen, som arbejder hos DanScan Forsikring og mormor henter og bringer på skift det unge karatetalent til og fra træning i Fuengirola og Málaga. Men træningen giver resultat. Michelles træner er imponeret over hendes udvikling og

Telefon- og åbningstider: Mandag - torsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-14.30 advokat@monadavidsen.com

mener, hun allerede som 12-13 årig vil være i stand til at tage det sorte bælte. Inden da skal hun i rigtig kamp. Det bliver til næste år, når hun rykker en klasse op. Michelle glæder sig. Hun har talentet. Og det vigtigste: Passionen.

Silkeborg Flytteforretning &!" ! !

%#

$ !

# ! ! Silkeborg Flytteforretning España SL Pol. Ind. Rancho Hermoso Calle Sancho Panza 7 Los Boliches, 29640 Fuengirola Tlf. / fax: Formiddag: Kl. 10-13 træffes Mads på tlf. 952 46 18 44

Hvis du leverer eller afhenter på et af vores lagre i Silkeborg eller Fuengirola, får du

!

Vi kommer over hele Danmark på vores månedlige ture • 10 vogne • Stor international erfaring •

#

# ! ! ! Silkeborg Flytteforretning Staghøj Tværvej 8-12 DK-8600 Silkeborg Tlf. Fax: www.silkeborg-flytteforretning.dk E-mail: silkeborgflytteforretning@mail.dk

"" !

# ! ! ! # ! # # & $ #


FORÅRSTILBUD

SUPER SYNSPRØVE! Bestil tid nu til gratis synsprøve med kontrol for grøn og grå stær.

KØB BRILL BRILLE LE med pr progressive ogressive glas og g få et GRA ATIS TIS SOLBRILL LER par GRATIS SOLBRILLER progressive e glas. – også med progressive Tilbuddet gælder Tilbuddet udvalgte model ler. modeller.

ÅBNINGSTIDER Mandag – fr edag: 09.0 00 – 18.00 fredag: 09.00 V agen Vii holder åbent hele da dagen Lør dag: 10.00 – 14.00 Lørdag:

CLAUS BENTKJÆR Dansk og spansk aut. optiker. PETER EDHOLM Svensk aut. opt optiker.

Tl f.: 952 199 254 Tlf.: E-mail: info@uniopt ica.com info@unioptica.com www .unioptica.com www.unioptica.com

Her er der intet der står med småt alt er inklusiv Specielle priser til dig, der som dansker er bosat i udlandet og skal hjem på ferie. Fri kilometer, fuld forsikring og ingen selvrisiko og mere end 7000 biler at vælge imellem.

Selvrisiko S elvrisiko kr. k r.

0,-0,

Ring på tlf. +45 89 33 11 33 eller book online på europcar.dk

Vi tilbyder også leje af GPS, barnestole og meget mere.

LA DANESA

- 39


Som jockey blev han flere gange smidt af hesten. Men kom altid op på den igen. Sådan har forretningslivet også været for en af Spaniens mest anerkendte iværksættere. I sin bog ”Más ideas y menos máster” (flere idéer og færre uddannelser) råber Kike Sarasola højt for at få aktiveret landets iværksættersjæle. Kombineret med råd og historier fra sit eget livsværk. Vækst i nye klæder I den del af Málagas Soho distrikt, som vender ud mod den nye lystbådehavn, har Room Mate netop åbnet dørene til det sidste skud på stammen; Valeria ved Plaza de la Marina. Kun internt vides det, hvem Valeria er. Hun er en af virksomhedens 500 ansatte, som har gjort sig særligt bemærket og fået æren at lægge navn til det nye hotel. Navngivningen af hotellerne er blot endnu et eksempel på Kike Sarasolas utraditionelle midler til at motivere sin medarbejderstab. Hotellet i Málaga er kun ét af de 20-25 nye hoteller, som den karismatiske iværksætter vil åbne i løbet af året. ”Det er tid til at vækste, og jeg skal nok finde pengene. Det lyder voldsomt med så mange nye hoteller, men vores ekspansionsplan er anderledes end andre hotelkæders,” fortæller den succesrige hotelejer og uddyber: ”Vi køber ikke ejendommene til vores hoteller, men lejer dem på en meget lang lejeaftale. Alternativt etablerer vi et samarbejde med ejerne af bygningerne om hoteldriften i den givne bygning. Det er sådan, vi på bare ti år er blevet et kendt og velfungerende brand over det meste af Spanien. Og tro mig; ejerne af gode ejendomme står i dag i kø for at blive en del af Room Mate.” Og det er ikke kun forretningsfolket, der vil handle med Room Mate. Gæsterne står også i kø. Elsk dine kunder For Kike Sarasola har vejen til toppen på en og samme tid været både hård og lige til. Kernen i hans koncept går på god central beliggenhed, lækker indretning og at gæsterne skal føle sig hjemme på hotellet. Det koncept lyder ganske normalt, men den skaldede hotelejer er ikke bange for at spille med åbne kort og give et par eksempler på, hvordan hans hoteller skiller sig ud fra mængden. Og hvordan små ting har afgørende indflydelse på, om hotelgæsterne føler sig hjemme eller ej. ”På alle vores værelser er der en hårtørrer. Det lyder helt banalt, men på de fleste hoteller findes der ikke en hårdtørrer af frygt for, at kunderne stjæler den. Men vi stoler på vores gæster. Og stoler på, at de værdsætter, at de kan få vasket og tørret hår under deres ophold, hvis de skulle have glemt hårtørreren hjemme. Eller ikke kunne finde plads i håndbagagen, som flere og flere nøjes at rejse med.”

40 - LA DANESA

Den uhøjtidelige

Room Mate Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Han er født med en guldske i hånden – men har aldrig spist af den. Kike Sarasola er startet helt fra bunden og har gjort det, der begyndte med et lille hostal til en kæde af 20 Room Mate hoteller. På sin uhøjtidelige facon og med talent for beliggenhed og indretning har Kike Sarasola skabt et koncept og nogle hoteller, hvor alle drømmer om at få sin nattesøvn.


LĂŚkker udsigt, beliggenhed og design. Room Mate Valeria i Soho distriktet er det tredje Room Mate hotel i MĂĄlaga. De to andre hoteller â&#x20AC;?Lolaâ&#x20AC;? og â&#x20AC;?Lariosâ&#x20AC;? ligger i Soho og den gamle bydel.

Et andet lille, vigtigt trĂŚk fra Room Mate er morgenmaden. â&#x20AC;?Det hĂŚnder jo, man kommer halvsent i seng, nĂĽr man er pĂĽ lang weekend i en pulserende storby. Derfor har vi udvidet morgenmaden til klokken tolv. Vores morgenbuffet har altid fĂĽet gode karakte-

rer, men nu fĂĽr alle ogsĂĽ smagt den. Og vores analyser af kundetilfredshed viser klart, at vores lange morgenmad er et vigtigt plus, nĂĽr der skal bookes hotel. Mere skal der ikke til,â&#x20AC;? fortĂŚller Kike Sarasola, som understreger, at det bestemt ikke var hans idĂŠ. Han har blot formĂĽet at lytte til sine gĂŚster. â&#x20AC;?Et nej er noget negativt - et skridt i den forkerte

Hans bog er blevet en bestseller blandt Spaniens nuvĂŚrende og kommende ivĂŚrksĂŚttere. Overskuddet fra bogsalget gĂĽr til Kike Sarasolas ivĂŚrksĂŚtterfond â&#x20AC;?Start-Up Kikeâ&#x20AC;?

retning. Kan vi ikke opfylde et kundeønske, finder vi alternative løsninger. Men nejâ&#x20AC;&#x2122;et findes ikke hos os,â&#x20AC;? fortĂŚller hotelejeren og kommer med en opsigtsvĂŚkkende observation. â&#x20AC;?Gør alt for dine kunder. Det er dit vigtigste aktiv. Du behøver ikke elske dem â&#x20AC;&#x201C; men elsk dem. Kan du komme dertil, fĂĽr du succes med din forretning. Og det gĂŚlder ikke kun hotelbranchen.â&#x20AC;?

SANNE-VANDRETURE.COM

OPLEV EN VANDRETUR I PILGRIMMENES FODSPOR I DET SMUKKE GALICIEN MED ERFAREN DANSK-TALENDE GUIDE.

Vi gür pü Camino PortuguÊs fra den spansk/ SRUWXJLVLVNHJU¨QVHE\9DOHQŠDYHGȾRGHQ Miùo og til Santiago de Compostela.

Restaurant

Turen er pĂĽ ca. 120 km og varer 8 dage. - Overnatning pĂĽ gode hoteller - Bagageservice - Transfers - Pilgrimspas )UDGHOWDJHUHSUWXU GRAATTIISS PAARRKKEERRIIN PA NG HVER DA DAG

www.sanne-vandreture.com LQIR#VDQQHYDQGUHWXUHFRPČ?

LA DANESA

- 41


20 hoteller skal blive til 40 – men indretningen er vidt forskellig. ”Det er jo en del af magien ved at rejse; at komme frem til noget nyt og spændende,” mener Kike Sarasola, som synes alt for mange hoteller er for ens og kedelige.

Tag springet Både i tale og skrift sprudler iværksætterånden ud af den succesrige hotelejer. Og Kike Sarasola gør alt for at motivere og hjælpe andre på vej. Med sine foredrag, rådgivning, en portal og nu senest en iværksætterfond gør han alt for at få iværksætterne ud af busken. ”Spanien har brug for idéer og folk, der kan få idéerne ført ud i livet. Folk med fine uddannelser har vi rigeligt af,” mener han og fortsætter: ”Vi bliver alle nødt til at tage nogle spring og komme ud af busken. Ellers bliver vi ikke rigtigt lykkelige. Selv måtte jeg som meget ung tage springet og erkende min homoseksualitet. Ellers var jeg ikke blevet lykkelig. Tilsvarende har jeg måttet erkende mit ønske og behov for at blive selvstændig,” forklarer Kike Sarasola, som i sin bog arbejder med at slippe af med angsten for ikke at slå til. ”Næsten alle af de rigtig store forretningsfolk er på et tidspunkt gået konkurs.

42 - LA DANESA

Sagen er, at alle erhvervsdrivende begår fejl. Så det skal du ikke være bange for - blot du lærer af dine og andres fejl. En rigtig iværksætter er ham, der forstår at håndtere en nedtur rigtigt og komme igen,” mener Kike Sarasola, som selv har et par kiksede projekter på CV’et. Det var inden, han kastede sig over hotelbranchen. Den nu meget succesrige forretningsmand ser store lighedstegn mellem iværksættere og sportsfolk. ”Alle sportsfolk har lidt nederlag, fået skader, men de ved, det er en del af gamet. Tilsvarende ved de, det koster blod, sved og tårer at nå til tops. Det instinkt kan man komme langt med,” mener Kike, som selv hørte til blandt spanienshistoriens bedste jockeys. Hele tre gange deltog han ved de Olympiske Lege. ”Jeg var ikke det største talent, men takket være min passion for sporten, min stædighed og flid kom jeg længst. Det gælder også i erhvervslivet.”

Be Mate I en tid hvor hotelejerne sætter alle sejl til for at bekæmpe de nye konkurrerende portaler, hvor private udlejer værelser og boliger, har Kike Sarasola brugt tiden mere kreativt. ”Vi kan ikke stoppe udviklingen med dele-økonomi og de nye tiltag, som kommer for at blive. Men de nye koncepter opstår, fordi der er et behov for billigere indkvartering. Så igen: Lyt til kunderne - og omstil dig,” er rådet fra den populære iværksætter, som sideløbende med sin ekspansion indenfor hotelbranchen har indviet flere ejendomme fyldt med økonomiske lejeboliger. Be Mate hedder konceptet, som går hånd i hånd med Room Mate. ”Be Mate ligger i samme byer og områder, som vi har hoteller. Derfor kan vi tilbyde leje af værelser og lejligheder men med hotellets service som fx morgenmad. Præcis som hotellets øvrige services står til lejernes rådighed,” fortæller Kike Sarasola, der arbejder på at få Be Mate ud til 20 spanske byer inden årets udgang. Ekspansionsstrategien er den samme som for hotellerne. I stedet for at bruge tiden på at få de nye konkurrerende tiltag stoppet, går han mod strømmen og tager konkurrencen op. Flere gange har han taget bladet fra munden og opfordret sine kollegaer i hotelejerforeningerne til at gøre det samme. Og det er ikke første gang, han svarer de fine herrer imod. Til indvielsen af et af Kike Sarasolas hoteller i Madrid kommenterede byens daværende borgmester, den stærkt konservative Alberto Ruiz-Gallardón, at han vel satsede stærkt på det homoseksuelle publikum. Hertil svarede Kike Sarasola uden tøven: ”Det er mig, der er bøsse. Ikke mit hotel.” Det er specielt, lækkert og eksklusivt – men ganske uhøjtideligt. Velkommen til Room Mate Hotels.


2X1 Altomfattende advokathjælp i både Spanien og Danmark Advokatfirmaerne Ana María Navarrete og Ret&Råd Advokater har over 30 års erfaring med spanske og danske retsforhold.

Advokatkontoret Ana Mª Navarrete c/ Alfonso XIII Edif. Terminal 1, 2 no 5 29640 Fuengirola, Spanien Tlf. (+34) 953 58 57 21 www.navarrete.dk info@navarrete.dk

Vi tilbyder juridisk assistance til såvel erhvervslivet som til private inden for områderne: Køb og salg af boliger Ægteskab og samliv Arv og testamente Dødsboer

Skatteopgørelser Selskabsret Civile retssager Leje og udleje af boliger

Ret&Råd Greve Greve Strandvej 16 2670 Greve Tlf. (+45) 70 20 70 83 www.ret-raad.dk/greve peter-thykier@ret-raad.dk

LA DANESA

- 43


Dansk mikrobryggeri i Manilva:

Øl er som god vin Af Nanna Lunnemann, fotos: Nanna Lunnemann

noget mere stille og roligt. Det er lidt som at være en kunstner. Man skal vide, hvordan tingene reagerer i processen.” Citat Gran de Select. Historien bag Gran de Select Eksperimenterne begyndte for 15 år siden i køkkenet i Farum, hvor

Mads Sørensen boede med sin spanske kone. Datteren Diana Georgina Sørensen havde forelsket sig i danske Frederik Avenstrup, der arbejdede med vin. Mads Sørensen, der er uddannet bygningskonstruktør, elskede øl og sammen med sin nye svigersøn, der havde en kærlighed for druerne, blev der brygget

Flasken er lavet til ni bar, da trykket er større ved Gran de Selects øl. Dermed kan man også åbne øllet med en sabel, som man gør det ved champagne til specielle lejligheder. Gran de Select bruger tannin (garvesyre) i øllet, som man bruger i vin, og som også er at finde i te. Det har bitterhed og giver øllet krop og fylde.

I Manilva gemmer sig et ølbryggeri ved navn Gran de Select. Det er dansk øl brygget efter champagnemetoden, og fyldt på de fineste flasker med prop.

44 - LA DANESA

Manilva er et kendt vinområde her i Andalusien, hvor den søde drue vokser. Ud over vinmarker kan byen nu også pryde sig med dansk champagneøl, der er faldet i god smag i hele landet - og på den lokale bar. - At lave en god øl svarer til at give forskellige kokke de samme råvarer. Det kan være, den ene får lavet noget helt fantastisk og den anden


PERSONALE SØGES HighProfile begynder i Spanien med start den 15/2-2016. Vi søger norske og danske salgskonsulenter til Fuengirola. Vi har fået et nyt bestseller-produkt, så vi står akut og mangler 15 norske salgskonsulenter på fuldtid og 10 danske salgskonsulenter med start hurtigst muligt!

I lagerbygningen er maltrummet og øltankene. Her blandes og filtreres øllet, inden det føres på aftapningsanlægget i kælderen, hvor det fyldes på flasker med prop.

mørk øl med saft og kraft. - Øl har samme spektrum som vin. Det er ret ens kemisk, og der er en sammenhæng i den måde, man laver det på, siger 36-årige Frederik Avenstrup. Vi lever i en tid, hvor mikrobryggerier er moderne. I USA er det en stor industri, hvor blandt andet danske Mikkeller, der begyndte på Vesterbro, hitter. Alene i Spanien er antallet af mikrobryggerier vokset med 1.600 procent fra 2008 til 2015. Det gik fra 21 mikrobryggerier i hele Spanien til 361. - På det tidspunkt var det spanske marked ikke klar. Man ville hellere drikke den gængse San Miguel og Cruz Campo. Men i 2012 var flere spaniere begyndt med mikrobryggerier, fortæller Frederik Avenstrup, der sammen med svigerfar Mads Sørensen åbnede Gran de Select i Manilva i 2013. Tanken bag Gran de Select er at revolutionere ølverdenen, så man om 10-15 år spørger efter udvalget af

øl på restauranter. I New York er der fx en Michelin-restaurant, der kun har øl på kortet. - Vi kiggede i krystalkuglen, og ville gerne føre det til noget større. Gøre øl mere delikat på den måde, som vin anses, og vi besluttede derfor at lave det på champagnemåden med anden gæring på flasken og naturlige bobler, der giver en anderledes og god smag, fortæller Frederik Avenstrup. - Der er større tryk på vores øl. Det er derfor, vi bruger champagneflasker, hvor glasset er tykkere. Vi var enige om at lave kvalitetsøl, og præsentationen skulle også svare til det og ikke bare være på en almindelig flaske. Øl er der så meget af, så det skulle være anderledes, tilføjer Mads Sørensen. Lageret var tomt, da de to sjællændere lejede bygningen på to etager i industrikvarteret i Manilva blandt automekanikere og et stort bageri, der leverer brød til Mercadona i hele Andalusien. - Jeg tog til Manilva for at gøre byg-

Bliv medlem af “Margrethekirkens Venner”

Indmeldelse efter gudstjenester i Margrethekirken. Eller henvendelse til kasserer Jørgen Kobstrup tlf: 661 714 508, email: the. kobstrups@get2net.dk

Dog lægger vi vægt på, at du har et højt energiniveau, at du er udadvendt og kan tænke kreativt, samt at du har lyst til at tale i telefon med mennesker på alle niveauer. Allermest at du har sælgerlysten og et “se verden” gemt i dig. Din opgave bliver at kontakte virksomheder telefonisk og præsentere et af Nordens største brands indenfor deres industri. Derudover vil du også komme til at opbygge din egen kundeportefølje, som kun du vil få fortjenesten af ved at sælge til samme kunde igen. Opgaven er at sælge vore kundes produkt til virksomheder i alle målgrupper, som de bruger i deres markedsføring, til kunder, personalet, firmatur, julegave m.m.

Vi tilbyder dig: • Ordnede forhold og frihed under ansvar • Din egen kontorplads • Fantastiske kollegaer i alle aldre og et rigtig lækkert arbejdsmiljø • Mad- og frugtordning • Du vil få en grundig oplæring i produkterne samt salgstræning • Lønniveau på 2.500 - 5.000 EURO per måned • Fede interne konkurrencer samt oplevelser

Din profil: • Du har vindermentalitet med stort V • Du er udadvendt • Du har gå på mod • Du er fyldt med højt humør og god energi • Du har en høj arbejdsmoral og knokler på - trods modstand • Du har LYSTEN til at tale i telefon med mennesker på alle niveauer • Sidst, men ikke mindst, skal dine talegaver være i orden

Dine arbejdstider: NYHED: NYH ED: MENÚ EC ECONÓMICO ONÓMICO

- og støt dermed vor danske kirke! Medlemskab koster 60 Euro.

Jobbet som salgskonsulent kræver ikke erfaring, men ses gerne, da grundig oplæring i produktet finder sted, og der vil løbende være salgstræning.

Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00 • Fredag: 08.00 – 15.30 Arbejdssted: Fuengirola, Spanien

TILBUD: 16,50 €

Kontaktoplysninger:

S Ø N. K SØN. KL. L. 13.00 TTIL IL K KL. L. 22.00 MAN. K L. 18.30 TTIL IL K L. 23.00 MAN. KL. KL.

Send din kortfattede og motiverende ansøgning samt CV til: job@HighProfile.dk eller ring +34 629 96 13 46 for mere info.

BBQ MED KØD KØD FR FRA A SP SPANIEN, PA ANIEN, AR ARGENTINA GENTINA OG USA - SPIS SÅ MEGET MEGET DU VIL VIL..

TTLF.: LF.: 952 569 995 WWW.LONGHORN-DEL-SOL.COM WWW .LONGHORN-DEL-SOL.COM C/San C/S an Miguel 1 i Benalmádena Pueblo Pueblo KKøkkenet økkenet er åbent: M andag – lørdag lørdag kl Mandag kl.. 18.30 – 23.00 SSøndag øndag kl kl.. 13.00 – 22.00 OOnsdag nsdag lukk et lukket

High Profile Marketing SL Edificio Martín Buendía Camino De Las Canadas, 1D Oficinas 25-26 29649 Mijas Costa Málaga, España LA DANESA

- 45


været i kontakt med leverandøren. Problemet er bare, at de ikke producerer så meget, da der ikke findes mange humlemarker i Spanien, siger Mads Sørensen. Gran de Select bliver forsynet med kommunalt vand fra Manilva, hvori mineralerne er rigtig gode. Øl består af cirka 90 procent vand, og derfor var det så vigtigt at finde et sted med rent og klart vand. - Vi har også en brønd, og det er planen, at vi skal forsyne os selv med vand til produktionen, fortæller Frederik Avenstrup. - Dog er det bekosteligt rent administrativt, fordi der konstant skal tages prøver af vandet, tilføjer svigerfar, der ifølge sin svigersøn er god til at fordybe sig i tingene. - Jeg har lidt mere krudt i røven og er meget dynamisk, siger Frederik Avenstrup, der ikke er bleg for at indrømme, at han og svigerfar ikke altid er enige, men at det er en fordel at være to generationer, der tænker vidt forskelligt.

Kælderen gemmer blandt andet på et smagerum, en ølstue, hvor besøgende har mulighed for at smage øllet sammen med lidt lette tapas. Frederik Avenstrup t.v. og Mads Sørensen.

ningen klar til bryggeri, siger Mads Sørensen. Senere skulle den flotte lagerbygning med det store vinduesparti vise sig at blive fødehjemmet for de populære øl, som den spanske kok Martín Berasategui forelskede sig i. - Martín Berasategui er en af verdens bedste kokke og med flest Michelin-restauranter i Spanien. Han smagte øllet og var vild med det, og det åbnede nogle døre for at komme ud med vores produkter, siger Frederik Avenstrup. I dag sælger øllet temmelig godt i Spanien fra Estepona til Huelva. Både på restauranter og i specialbutikker. Og snart hos importøren Por Qué No på Frederiksberg. Klientellet består af 80 procent spa-

niere, for hvem champagneøl anses at være øllets svar på sortfodsskinke. - Vi har haft mange kunder, der mest har været til vin og ikke kan lide øl. Når de prøver pilsneren, så kan de godt lide øl, siger Mads Sørensenom deres Select Pilsner på seks procent. Fra humlemarker til øl på champagneflasker Malt, humle, gær og vand er de fire ingredienser, man har at lege med for at lave øl. Af malt findes der mange typer, og man kan riste den på forskellige grader. Jo mere ristet, desto mere smag får den. Jo lysere desto mere honningagtig duft, og jo mørkere desto mere chokolade- kaffelignende duft. - Man kan lave øl hurtigt efter soda-

vandsmetoden, hvor øllet laves på fire dage som på de store fabrikker. Produktet er udmærket, men der sker noget andet, når øllet får lov at gære på selve flasken. Du får en helt anden struktur i det. Det vil sige, skummet bliver mere cremet og boblerne finere og mere holdbare ligesom en champagne, forklarer Frederik Avenstrup. I køkkenet i Farum blev der lavet 20 liter øl ad gangen. I dag brygger Gran de Select 50 gange så meget øl. Nemlig 1000 liter. De får malten fra Bamberg i Tyskland, hvor det største malteri ligger og humlen fra England, hvor klimaet er køligere. - I fremtiden skal alt være 100 procent spansk, og så rene råvarer som muligt. Vi vil gerne have humlen fra León i Nordspanien og har allerede

Pilsner, Reserva og Vintage Gran de Select har tre, faktisk fire øl. En pilsner, en Reserva og en mørk øl, de kalder Vintage. Men også deres Limited Edition, som i år var en juleøl. Øllene er på henholdsvis 6, 7,8, 8 og 11,5 procent. - Idéen med øllene er, at der skal komme forskellige typer af hver slags. Lige nu kører vi med fire forskellige typer for at holde det enkelt, og folk lærer produktet at kende, siger Frederik Avenstrup. Gran de Selects banebrydende champagneøl gennemgår to gæringer, hvoraf nummer to er på flasken. Deres øl har mere kulsyre, men man mærker den ikke som fx hos en Cruz Campo, fordi de store bryggerier tilsætter CO2, hvorimod Gran de Select brygger på flasken. - Vi vil gerne vise, at øl også kan ligge i lang tid. Øl er levende, ikke dødt. Det er som en god vin, hvis du har tiden og tålmodigheden, så bliver det en helt anden oplevelse, man får, afslutter de.

DETTE ER EN BESKED TIL DIG, MÁLAGA Jeg beder om din hjælp, ved at opfordre dig til at blive medlem og støtte op om fonden Cudeca, der tager sig af kræftsyge og deres pårørende. De berørte skal have mulighed for at leve på en værdig måde og få den bedste behandling af personer med den rette ekspertise. For dem, der har mest brug for os. Bliv medlem

46 - LA DANESA


Oplev topfodbold med Mandag den 2. maj kl. 20.30 MÁLAGA C.F. LEVANTE ••••••••••

Vi mødes på vores stambar Anadre senest 1 time før matchen.

Søndag den 15. maj MÁLAGA C.F. LAS PALMAS

Henvendelse til Stig Wiberg stig@wiberg.dk • Tlf.: 605 290 130

AssurandørGruppen - uafhængige forsikringsmæglere

Deres personlige forsikringspartner, også i skadestilfælde!

Ny Forsikring? - Så ring til AssurandørGruppen Gratis og uforpligtende tilbud på forsikringer Preben R. Martin: Tlf. 649 957 470

info@ag-gruppen.com www.ag-gruppen.com

Kontakt AG-Gruppen og hør mere om... den gode tryghed til helt nye fordelagtige priser. En forsikring specielt til os i Spanien. Aftal tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer

Jan Wolfgang: Tlf. 629 925 226

info@ag-gruppen.com www.ag-gruppen.com

LA DANESA

- 47


Den

E V Æ SK vinkel

På de skrå brædder har hun fået publikum til både at grine og græde. Men hun forsikrer, at hun også har grint af og med publikum. Grædt har hun også – i det mindste en smule. For Laila har også haft sine ture i livets karussel. Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com Foto Mugge Fischer

Laila Jøhnk Der snakkes og sludres livligt, når pigeklubben mødes. Men én stemme trænger særligt igennem. Det er Lailas. Efter 36 år på Costa del Sol har hun naturligvis også en masse at fortælle. Tulle og delikatesserne I Lailas verden er god mad lig med livsglæde. Ikke bare at spise maden, men også at tilberede den. ”Jeg havde aldrig lavet mad til andre end familie og venner, da jeg lod mig overtale til at blive kok på en af tidens danske restaurationer,” fortæller hun. Men Lailas retter og varme væsen blev hurtigt så populært, at hun blev tilbudt forpagtningen af restauranten i Dansk Spansk Samvirke, da foreningen åbnede for præcis 35 år siden. ”Jeg husker en fantastisk pionerånd omkring klubben. Alt var nyt og spændende,” fortæller Laila, som ikke kan undgå at blive lidt nostalgisk. Men ti år senere skulle der ske noget nyt. Delikatesseforretningen ”Tulle” i Los Boliches huskes stadig blandt danske Costa del Sol-veteraner. ”Min datter, Tine, ville ikke længere kaldes Tulle. Det, syntes vi andre, var en skam, så vi gav butikken navnet i stedet,” fortæller Laila. Og ”Tulle” solgte fint. Den hjemmelavede ribbensteg, rullepølse, okse48 - LA DANESA

bryst, kogt tunge og alt det andet gode fra Lailas køkken fløj let i danskernes indkøbskurve. ”Men så blev jeg lun på at åbne en ”Tulle 2” i Centro Idea, som stod nyt og lækkert. Og så fik jeg smæk,” husker Laila. Den nye butik gav nemlig ikke flere kunder. Kundegruppen blev blot spredt over to butikker, mens Laila fik fordoblet sine udgifter. ”Og krisen i starten af 90’erne var benhård, for Spanien devaluerede to gange, og det gjorde vores importvarer ubetalelige,” husker Laila, som måtte smide håndklædet i ringen. Men arbejdshandskerne lagde hun ikke fra sig. ”Familien skulle passes og jeg havde en gæld, der skulle betales. Men alle fik sit. Og modgang er med til at gøre dig stærk. Er det ikke sådan, man siger?” Kystens revy-dronning Modgang har hun derimod aldrig haft på byens teatre. Fra Dansk Spansk Samvirkes første revy i 1982 til den sidste i 2012 har hun taget publikum med storm – i roller fra sexkillingen Lola til Lars Løkke. ”Der har været et utal af sjove stunder, men det har også været hårdt. Skiftende instruktører, knas mellem skuespillerne og to til tre måneder med endeløse prøver. Men det var blot med til


at gøre glæden større, så snart tæppet gik på premiereaftenen,” beretter Laila, som husker hvert et enkelt af de mange numre, hun medvirkede i. 18 gange var hun på revyplakaten. Laila var kystens ukronede revydronning.

Ingen strikkeklub, tak Lailas aktivitetsniveau var ikke blot livligt op til årets revy. Et utal af udvalg, klubber og foreninger har hun stået i spidsen for. Men pigeklubben holder hun fast i. ”Her føler jeg mig hjemme og har rigtig tætte venskaber. Vi mødes

kun én gang om måneden. Til gengæld bliver det altid sent,” fortæller Laila med et smil og fortsætter: ”Vi snakker om alt, og jeg mener ALT, men det bedste er, at alt som bliver sagt, bliver i klubben,” bebuder Laila med en tone, som slår fast, at pigeklubben bestemt ikke er en

strikkeklub. Det sidste ville bestemt heller ikke ligge til Laila, som er festlig og farverig som andalusierne selv. ”Jeg elsker livet her. Siden jeg den 8. december 1979 kl. 12.25 for første gang satte mine ben på spansk jord, har jeg følt mig velkommen.”

Ti skæve til Laila Fortæl en ting som (næsten) ingen ved om dig. Uha, jeg har altid været åben som en bog og skjuler ikke noget om mig selv. Men i dag er det kun de færreste, der ved, at jeg er blevet halvdoven på mine ældre dage. Jeg elsker en dag for mig selv med bøger, film og krydsord. Hvad er din mærkeligste vane? Jeg har ikke nogen. Jeg har kun en dårlig vane: Jeg ryger for meget. Hvad er den vildeste oplevelse, du har haft i Spanien? Det var 125-års jubilæet for den periode hvor H.C. Andersen boede i Málaga. Det var i 1986. Han blev modtaget

med hornorkester i Málagas havn og kørt gennem byen i karret. Alle os fra Revy-holdet fulgte efter udklædt som hans eventyrfigurer. En folkeskole og park blev indviet og opkaldt efter ham. Det er historiens vingesus. Det var en kæmpe oplevelse at være med til. Hvis jeg vandt en million euro, ville jeg… Komme på en stor menneskelig prøve, for jeg har aldrig været rig... på penge. Men jeg ville sørge for, at mine børn og bedste venner ikke kom til at mangle noget. Hvad synes du, er den største forskel på dagens andalusiere og danskere?

Andalusierne tager stadig et stort familiehensyn. Mine to børn er pæredanske, men de har taget skikken til sig. Derfor er jeg ikke bange for at blive gammel her. Tror du på gud? Jeg betragter mig som et kristent menneske og lever efter de kristne værdier. Men jeg tvivler på, om der findes en gud, for hvis der gjorde, ville han ikke tolerere al den krig, vi har i dag. Har du nogensinde røget en fed? Nej, men jeg vil prøve det, inden jeg dør, for jeg vil ikke dø nysgerrig. Hvem, tror du, bliver spansk statsminister?

Jeg må indrømme, jeg aldrig har lært sproget godt nok til at kunne følge med i spansk politik. Måske derfor går jeg mere op i dansk politik. Men jeg er borgerlig og håber derfor, vi får en ny regering anført af Partido Popular. Jeg har aldrig forstået, at … Folk snakker dårligt om hinanden. Jeg forstår ikke, hvilken glæde folk opnår ved det. Hvem er din favorit (revy)skuespiller? Lisbeth Dahl er mit store forbillede. En publikummer kaldte mig engang for kystens Lisbeth Dahl. Måske var det for sjov, men jeg tog det som et stort kompliment.

Skandinavisktalende spansk advokat Engelske - og spanske advokater Specialister i skandinavisk og spansk juridisk bistand Ejendom, planlægning og bolighandler Testamente, arv og skifte Familie- og skilsmissesager Personskader

Vi taler: skandinavisk, engelsk, spansk, tysk, hollandsk, fransk og italiensk.

T: Thomas Gant

952 527 014 info@decottalaw.net

www.decottalaw.com

Selskabsret og timeshare Civil- og kriminalretssager

Etableret af John De Cotta og Jaime Santafé Est. 1983

Kurt Tofterup S.L. ABOGADOS - LAWYERS

Kurt Tofterup Cand. Jur. (Lic. en Derecho)

María José Jiménez Advokat

LA DANESA

- 49


Når Spanien skal nå til enighed Af Nanna Lunnemann

Hvad er holdningen til den manglende regeringsdannelse i Spanien? La Danesa er taget ud for at spørge to spaniere fra forskellige indkomstgrupper og to velintegrerede danskere på Costa del Sol om den manglende regeringsdannelse i Spanien. Siden valget den 22. december sidste år, hvor socialistpartiet PSOE og det konservative PP fik sig nogle øretævere, har der været stil-

stand i spansk politik. Politikerne har ikke været i stand til at danne regering på tværs af partierne, og sidste frist for et nyvalg skal forhandles på plads senest den 2. maj. I mellemtiden forhandler partierne i forsøget på at nå til enighed, mens Spanien har stået uden regering i et halvt år.

Vi har stillet spørgsmålene 1. Hvorfor tror du ikke, at politikerne kan blive enige om dannelsen af ny regering? 2. Mener du, at det venstreorienterede Podemos og midterpartiet Ciudadanos bidrager med noget nyt i spansk politik? Hvis ja, hvad? Hvis nej, hvorfor ikke? 3. Hvad skal partierne gøre anderledes under den formodentlig kommende valgkamp? 4. Hvad ville du som vælger tage stilling til i beslutningsprocessen denne gang? 5. Tror du, at der kommer en fornuftig udgang på den svære situation?

til, at der altid har været et massivt flertal bag en regering. 2. Nej. Jeg er af den opfattelse, at begge partier, som andre nye partier rundt omkring i Europa, i valgkampen har lovet alt for meget, de slet ikke kan leve op til, og det er de i øvrigt godt klar over. 3. De skal forsøge at være dybt seriøse og ikke love mere, end de kan leve op til.

Jens M. Jensen, 76 år og repræsentant for Danes Worldwide i Sydspanien og på Gibraltar. 1. De er alle så langt fra hinanden, at det ikke kan lade sig at gøre. Men også fordi man har været vant 50 - LA DANESA

4. Det parti, jeg ville stemme på, skulle over for mig, virke oprigtigt og fornuftigt - og seriøst ville bekæmpe den forfærdelige korruption, der er i Spanien. 5. Forhåbentligt ja – men først efter et nyt valg.

Gonzalo Barriocanal, 35 år. Han forsøger at komme ind på lærerstudiet. 1. Det er et spørgsmål om overlevelse. Hvad angår både Rajoy og Sanchez forsøger de at overleve politisk. Rajoy er blevet upopulær

på grund af nedskæringerne og korruptionsskandaler fra top til tå. Praktisk talt er hele landet fyldt med korruptionssager. Sanchez er svag internt i partiet. Han er en lus mellem to negle, uanset om han laver en pagt med PP eller Podemos, får han problemer. Efter min mening er de ikke frie til at gøre det. Det er et parti for eliten til eliten. Og derfor kan de ikke indgå en pagt med Podemos. Podemos er et parti, som blev født ved at drage nytte af 15-M (15. maj-bevægelsen i 2011 og samme år, der var parlamentsvalg, red.), som er en historisk bevægelse i vores land. De kæmper imod magtinstanser med et mindre budget, men med større intelligens. Ciudadanos er dette foretagnes værktøj til at lave ændringer uden, nogen ændrer noget. En trojansk hest, som indgår pagter


med hvem som helst.

vædde på den store koalition.

2. Podemos er genopstandelsen til venstre. Et nyt sprog, nye ambitioner og nye måder at regere for alle. Antistramninger, de går ikke imod Europa, men de vil have en anden relation. Ciudadanos er et Podemos til højre, valgt af eliten for, at ændringen forbliver ens.

4. Jeg går ikke ind for stramninger. Vi skal betale vores egen gæld uden at destruere vores samfund. Folket først og fremmest.

3. Jeg tror ikke, at der kommer en ny valgkamp. Ikke i år. Jeg vil

5. Jeg vil vædde på, at til sidst når PP og PSOE frem til en aftale, og med det ved jeg ikke, med hvilke ofre (Rajoy eller Sanchez eller dem begge). Men de vil højst sandsynligt ikke til urnerne igen.

Birgitte Theill, 72 år og lærer. 1. Det er tydeligvis meget vanskeligt for de spanske politikere at erkende, at det ikke mere er to partier, der kan skiftes til at regere alene, sådan som de har været vant til. 2. De to store nye partier, Podemos og Ciudadanos, bidrager afgjort med noget nyt, blandt andet det, at de forhindrer de to store gamle partier i at kunne regere med et parti alene. En anden vigtig sag, de bidrager med, er bekæmpelsen af korruption, som jo er et stort problem i spansk politik. Begge disse

generation. Men det er ved at ændre sig og med ankomsten af de to nye politiske partier, som har intention om at repræsentere alle og foreslår nødvendige reformer for at modernisere landet mere.

Dario Vazquez Albacete, 30 år, doktorgrad i bioteknologi. 1. Fordi du i Spanien tjener penge på politik, ikke kun for dem, der er i politik, men også for at favorisere venner. Derfor bekymrer politikerne sig mere for at hente stemmer end rent faktisk at arbejde for borgerne. Dette medfører, at de træffer beslutninger for at tilfredsstille en del af vælgerne, selvom det påvirker landet negativt. 2. Ja, de kommer med nye idéer om alt i den europæiske ramme, vi lever i. De to partier er opmærksomme på det og forsøger at repræsentere en del af befolkningen, der indtil videre er blevet glemt. PP og PSOE repræsenterer den ældre

Grafen repræsenterer millioner af stemmer i henhold til vælgernes alder. Her ses det, at PP og PSOE har ældre vælgere.

partier har korruptionsbekæmpelsen som noget af det vigtigste, og netop det nuværende regeringsparti PP, har korruptionssager kørende imod sig. 3. Jeg tror, det ville være klogt af de “gamle” partier at vise, at de også for alvor vil bekæmpe korruption og komme ud med konkrete forslag til det, så vælgerne kan overbevises om, at de mener det. Meget andet kan man være uenige om, men korruptionsbekæmpelsen er der udbredt enighed om. 4. For mig ville korruptionsbekæm-

ning på det, så længe, partierne ikke tilgodeser hele landet, men kun en del af deres vælgere. Så længe der ikke kommer et nyt parti

pelsen være afgørende, og jeg ville også lægge mærke til, om man var åben for samarbejde med andre partier. Også om partiet var for eller imod løsrivelse, som lige nu er spørgsmålet i Catalonien, men let kan blive det andre steder også. Jeg er imod muligheden for løsrivelse. 5. Man kan selvfølgelig kun håbe på en fornuftig udgang af denne fastlåste situation, men jeg tror da også, at politikerne må indse, at de skal finde en løsning og må tage ansvar og komme videre med at regere landet.

ind i regeringen, og folk ser, at “det ikke er så slemt”, som de troede, er der ingen god slutning.

3. Det har været meget svært at få det absolutte flertal, og hvert politisk parti forsøger at holde det i tankerne til den næste valgkamp. PP har opnået flest stemmer. Jeg tror ikke, at strategien vil ændre sig ret meget, og de har også nogle vælgere, der er meget loyale over for at fortsætte med at stemme på dem til trods for korruptionssagerne. 4. Jeg ville kigge på de partier, der har i sinde at sætte sig til bordet for at tale sammen for skabe en ny koalition. Derudover ville jeg se på, hvilke foranstaltninger de har besluttet at acceptere for at danne en sådan koalition. For eksempel aftalen mellem PSOE og Ciudadanos udgiver sig for at bevare en arbejdsreform meget lignende den aktuelle med et minimum af modifikationer og reduktion af fratrædelsesordninger. Det er det, jeg vil have meget in mente ved de kommende valg (eller det kommende valg). 5. Der kommer ikke en god slut-

LA DANESA

- 51


Af Nanna Lunnemann

Inmaculada Diaz García sammen med datteren Paula Duarte Diaz.

Francos levn - efterlod et folk uden engelskkundskaber Francisco Franco var hadet og elsket af nogle. Hans politiske ideologier byggede i mere end tre årtier på undertrykkelse og mord og tortur af politiske aktivister. Det prægede ikke bare Spanien fra 1936 og til Francos død i 1975. Mange af diktatorens aftryk har man forsøgt at viske ud, mens enkelte er bevaret. I sidste måned bragte vi første del af Francos levn. Nemlig Menú del Día. I denne måned ser vi på spaniernes engelskkundskaber, der lader meget tilbage at ønske. Dog tales sproget markant bedre i storbyer som Madrid og Barcelona end i Sydspanien. Franco forbød engelsk i skolerne og er dermed skyld i, at en hel generation har mistet kendskabet til et vigtigt kommunikationsmiddel. Og da landet igen genoptog engelskundervisningen, var niveauet meget lavt. - Jeg valgte engelsk frem for fransk i skolen og lærte at skrive lidt, men aldrig at tale eller forstå det. Samtidig var læreren dårlig til engelsk, så det var begrænset, siger 61-årige malagueña Inmaculada Diaz García, der i dag taler godt engelsk. - Efter skolen betalte min far for et engelskkursus i Málaga. Men da jeg som 20-årig kom til England som au pair, forstod jeg i begyndelsen ikke, hvad familien sagde. Jeg var der et halvt år, og mit engelsk blev bedre, så da jeg kom tilbage til Málaga, søgte jeg arbejde hos Iberia og fik det. Det eftersynkroniserede TV Historien spores tilbage til Spaniens fascistiske diktator Franco. I begyndelsen af 40’erne var sprogpolitik et af de områder, hvor han udlevede sin nationalistiske magt. Ud over at forbyde alt sekundært spansk (baskisk, galicisk, catalansk m.m.) og gøre fransk til det andet fremmedsprog i skolen, var kravet, at alle udenlandske tv-udsendelser blev eftersynkroniserede i stedet for at blive sendt i deres originale ver52 - LA DANESA

sion. Dette var et nationalistisk symbol. Selvom mange spaniere i dag viser interesse i at lære engelsk og faktisk søger efter originale filmversioner og tv-serier, har massemedierne ikke bevæget sig væk fra det, men bruger fortsat eftersynkronisering i stedet for undertekster. Denne systematisk manglende eksponering for engelsk udtale bidrager til landets ringe engelskniveau.

domsmægler i Benalmádena. Klienterne taler alle sprog, så jeg får talt engelsk dagen lang. Chefen er spanier og taler ikke engelsk, så jeg oversætter for ham.

Sproget som investering Den seneste undersøgelse viser, at hver fjerde ud af 10 spaniere taler eller skriver et andet sprog. 19 procent af dem, der taler engelsk, er i stand til at føre en samtale.

Inmaculada Diaz García er en af dem, der har investeret i sprogfærdigheder, men 41-årige Antonio Francisco Rodríguez fra Canillas de Albaida har ikke haft samme forudsætninger. - Måske vil jeg lære engelsk nu, men har praktisk talt ikke tid. Det er først nu, at jeg føler, jeg har et behov for at lære det for at kunne øve det med mine børn. Engelsk er et vigtigt fundament for deres fremtid i forhold til gode jobmuligheder. Den filosofi havde vores forældre ikke, og derfor har min generation ikke haft samme baggrund for at lære sproget, siger Antonio Francisco Rodríguez.

I dag er befolkningens engelskkundskaber fortsat en af de faktorer, der udgør en forskel uddannelsesmæssigt mellem sociale klasser, og man har derfor de seneste år fokuseret på at gøre de offentlige skoler tosprogede eller med engelske fag for at løse problemet. - Det er vigtigt at lære engelsk. Det er et af de mest talte sprog i verden. Alle manualer er skrevet på engelsk, de fleste jobs kræver det, og uanset hvor du kommer i verden, taler man engelsk, siger Inmaculada Diaz Garcia, der har investeret i at give sine børn den mulighed. - Min søn blev undervist i engelsk hjemme. Efterfølgende var han fire måneder i Liverpool for at studere engelsk. Derudover har jeg haft sendt min datter til både Polen og Irland for at studere sproget. - Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer engelsk. Først og fremmest fordi man har lettere ved at få et arbejde. For mig har det især været godt at kunne tale det, fordi jeg har mødt nye mennesker fra andre kulturer, siger 22-årige Paula Duarte Diaz, datter til Inmaculada Diaz Garcia, og fortsætter: - Lige nu er jeg i praktik hos en spansk ejen-

En undersøgelse viser, at 70 procent af spanierne erkender, at engelsk er vigtigt. Men kun fire procent studerer sproget. Ser man på statistikken, har procentdelen ikke flyttet sig gennem årene.

Antonio Francisco Rodríguez sammen med sine børn.


TILBUDt sæt

af e Ved køb eiss glas sive Z progres t progressive t sæ får du e glas eller en solbrille æsebrille tl komple

GRATIS

OPTIKER • HØRECENTER

3 års - Garanti Gratis batteri

2 års Forsikring mod tab og tyveri

LA DANESA

- 53


qué

På disse sider kan du se, hvad der sker langs kysten i denne måned. Vi modtager gerne oplysninger til ¿Qué pasa? om arrangementer på Costa del Sol, så listen kan blive så komplet som muligt.

pasa

Gå for Cudeca Velgørenhedsorganisationen Cudeca, der bl.a. driver cancerhospicet i Benalmádena, hvor omkring 850 mennesker hvert år er under behandling og pleje, afholder igen den årlige gåtur, den såkaldte Walkathon. Den store dag er søndag den 17. maj, og organisationen håber på mange fremmødte, da der er behov for, at så mange naturligvis også bidrager med nogle euro til Cudecas altid trængte kasse. • Man kan vælge at gå enten to, fem eller 10 kilometer. Kæledyr er velkomne på turen. • Mødestedet er ved lejlighedshotellet Sunset Beach Club på Benalmádena Costa, hvor startskuddet lyder kl. 10.00, og det meste af turene går ad strandpromenaden. • Man modtager bl.a. en T-shirt og et tombolanummer. • Der er flere muligheder for at indsamle penge til Cudeca i forbindelse med netop dette arrangement. • Man kan tilmelde sig på hospicet i Benalmádena, i én af organisationens 12 butikker i Málaga-provinsen eller på hjemmesiden www.cudeca.org, hvor de forskellige priser også er oplyst. • Efter gåturen er der forskellige aktiviteter. Der uddeles præmier til dem, som har indsamlet flest penge, der er tombola, levende musik, og der serveres skam også en velgørenheds-paella på stranden.

Jerez’ heste-feria Feria del Caballo i Jerez de la Frontera begyndte som et hestemarked tilbage i 1284. I dag er det konverteret til et ugelangt prægtigt skue af Andalusiens og dermed også

Spaniens fineste heste. Ingen feria uden flamenco, noget spiseligt og sherry, og da slet ikke i sherrybyen Jerez. I år afholdes feriaen fra den 1. – 7. maj.

Romería de El Rocío er en pilgrimsfærd, hvor over en million mennesker hvert år valfarter til byen Rocío i Huelva for at se jomfruen, Virgen de El Rocío. Det er et fornemt skue, hvori mange deltagere begiver sig af sted i hestevogn og er iklædt traditionelle dragter. Det skulle hedde Romería, fordi pilgrimsfærdene traditionelt førte til Rom. Romería de El Rocío afholdes i år den 15. og 16. maj.

Baby-hopning, El Colacho I Castrillo de Murcia i Burgos-provinsen lægger man alle babyer, der er født inden for det forgange år, på en række tæpper på gaden, og så hopper mænd, udklædt som djævle, over de små, hvormed de reddes fra alt ondt. Det er fordi, det onde følger med disse djævle. Denne tradition kaldes El Colacho og har siden 1620 årligt været afholdt og nøje iscenesat af et religiøst broderskab i Castrillo de Murcia.

I år er så d. 29. maj den store dag, hvor alle forældre med smag for baby-eksorcisme, bør bringe deres nyfødte til byen for at blive hoppet over af djævle.

Festival i Nerja-grotten Arrangørerne af koncerter i grotten i Nerja har fastlagt programmet for årets festival, Festival Internacional de Música y Danza de la Cueva de Nerja. Den afholdes den 24. juni – 16. juli, da grotten er en usædvanlig ramme om tre koncerter. Det er 57. år, at denne Festival afholdes. • 24. og 25. juni: Ainhoa Arteta, La Voz y El Poeta. • 2. juli: Jorge Pardo Quartet, Huellas. Man kan læse mere om festivallen og grotten samt købe entré på www.cuevadenerja.es. Tlf. 952 529 520. Startskuddet lyder kl. 22.00. Det gør det også på Plaza de España, hvortil der er gratis adgang til følgende to arrangementer: • 9. juli: Los Vivancos, Aeternum. • 16. juli: Den Nationale Spanske Ballet, Zaguan & Alento.

Restaurante Asador

Vi passer på dine værdier og flytter det, du holder af. Tel. Spanien: +34 952 46 70 65 Tel. Danmark: +45 39 25 42 40 info@scantransport.com www.scantransport.com 54 - LA DANESA

Pilgrimsfærd i Huelva

kert k æ L t C/ Juan Sebastián Elcano nº3 grilleitetskød29640 Fuengirola • Tlf.: 951 39 66 71 l a v www.elranchodesalva.com k elranchodesalva@gmail.com


Mistet med Titanic - The Making of the Great Omar Bindning

Patiofestival i Córdoba Fra d. 2. til d. 15. maj er der Patiofest i Córdoba. Her kan man gå gennem Córdobas gamle bydels charmerende labyrint af gader og kigge indenfor i de mange smukt udsmykkede patios, der disse dage er åbne for besøgende. Overvejer man at gøre et ophold i Córdoba af længerevarende karakter, kan man passende blive til d. 21. maj, hvor byens årlige feria starter. Den varer til d. 28. maj.

”The Great Omar” var den mest fantastiske, gennemarbejdede bogbinding, som nogensinde var skabt. Den var pyntet med over tusinde juveler, fem tusinde skindsider og bladguld, og det tog et hold af håndværkere over to og et halvt år at fremstille den. Den gik ned med Titanic. Dette foredrag beretter historien om dens fremstilling, og den rørende beretning om livet efter tragedien, da en ung mand besluttede at genskabe bogen. Foredragsholder: Dominic Riley. Se mere på www.costadelsoldfas.com og  www.nerjanadfas.org.

Helligdage 2. maj: Første majdag, arbejdernes dag, er jo en søndag, derfor er mandagen lukkedag i hele landet. 3. maj: Lokal helligdag i Coín. 16. maj: 26. maj: Lokal helligdag i Estepona. 26. maj: Lokal helligdag i Granada og Sevilla. 27. maj: Lokal helligdag i Alhaurín el Grande. 6. juni: Lokal helligdag i Coín. 11. juni: Lokal helligdag i Marbella.

Glade, sunde børn - også i Spanien Arrangement med foredrag tirsdag d.10. maj kl. 19.30 i Centro Idea på Ctra. Mijas, Mijas. Ernæringsterapeut, familierådgiver og mor til to Maria Steffensen og helsekostforretningen Vitamina inviterer alle interesserede, forældre og bedsteforældre til en aften, der sætter fokus på børns sundhed og livsstil. Mere information og tilmelding i Vitamina,

Costa del Sol DFAS og Nerja DFAS maj foredrag (på engelsk) 9. maj kl. 16.30: Salon Varietes, Fuengirola 10. maj kl. 18.00: Kulturcentret, C. Granada, Nerja Besøgende 10 euro.

Aktivitetskalenderen ALMUÑÉCAR 19. – 21. juni Gastronomiske dage (XVII Feria Gastronómica) afholdes med udbud af smagsprøver og lækkerier til skue på El Majuelo. ARCHIDONA 3. - 5. juni Landets største event dedikeret til hunde afholdes i Archidona. Her er udstillinger, konkurrencer m.v. med speciel fokus på de spanske racer. BENALMÁDENA Indtil 19. juni 24 kunstmalere udstiller deres fortolkninger af skønhed i Centro de Exposiciones på Benalmádena Costa. Gratis adgang. 12. maj kl. 20.30 Klassisk koncert med Lara Pytel på Cstillo Bil-Bil Entré 5 euro. FRIGILIANA Indtil 28. maj Anne Juul Christophersen udstilling ’Alting forandrer sig – og alting forbliver det samme’ kan ses i Galería Krabbe. 4. juni – 3. september Fælles udstilling af en række kunst-

nere Galería Krabbe. Læs mere på www.galeriakrabbe.com. FUENGIROLA Indtil 2. maj De internationale dage, Feria Internacional de los Pueblos, afholdes på feria-pladsen hvor der er dufte og synsindtryk, mad, musik og dans, kunsthåndværk og tingeltangel fra alverdens lande. 6. maj kl. 20.00 Koncert med Kind of Flamenco Quartet i Casa de la Cultura. Entré 5 euro. 6. – 10. maj Accidents er titlen på fire korte teaterstykker, som opføres på Salon Varietes. Hver dag kl. 20.00, søndag kl. 19.00. Info om entreer m.v. på tel. 952 474 542, www.salonvarietestheatre.com. 20. – 22. maj Salon Varietes byder på thrilleren Ghost Writer. 15. maj kl. 19.00, 28. maj kl. 20.00 The Silverbeats spiller The Beatlesnumre på Salon Varietes. 4. juni kl. 20.00 Rolling Stones i The Honky Tonk Cats’ versioner på Salon Varietes.

FACEBOOK - MIX LOUNGE

A • TLF FUENGIROLA ICHES • FUENGIROLA A ROSA R A 2 • LOS BOLICHES F.: 952 5888 027 TA SANT CALLE SANTA TLF.: BBQ BBQ SPARERIBS SPARERIBS

FRA KL 13 - 17

onsdag og onsdag torsdag. torsdag.

GT G T STE ST EG TEGT T STEGT FLÆ FL LÆ ÆSK SK K FLÆSK

Hver onsdag og torsdag Roastbeef, dyrlægens natmad og ribbenssteg

A RIS S SPECIALPRIS PECIIALP

6 € 6,95

M M/pe rsillesovs M/persillesovs k kar ar rtofler & kartofler

6,95 €

ris pris alv p H Halv

torsdag hver torsdag hver

lSpecia s pris

H r fredag Hve fredag Hver

MIX-PLATTE

BBQ ribs m/coleslaw m/coleslaw BBQ chips. og chips. veres hele hele dagen dagen Serv Serveres malpris 10,95 Norm Normalpris

ar r ata Tat Tatar

k Da an nmarks Danmarks alret na ationa nationalret

FROKOSTTILBUD

4,95 €

6,95 €

Ser rve er res Serveres n he le dage dagen hele

r alpris r orma N Normalpris € 9,95

ma ag Mix m anda Mix mandag

kl. 13 - 22 k

Hver tirsdag og Søndag & 17. maj

r a1/2 kl Menu fra . 19 .30. fIncl. Menu kl. 19.30. flaske vin

ra kl. 13.00 1 fra ud f a M Mandagstilbud andagstilbu 2/5

P ANERET FL LÆ ÆSK PANERET FLÆSK hvidkål og kartofler kar ar rtofler k m/stuvet hvidkål

9/5

A P ARISERB ehør ØF m/tilb PARISERBØF m/tilbehør

ris Halv p pris Halv

16/5

DANSK B BØF (hakkebøf) bøf) ØF (hakke rtofler m/l løg, sovs & kartofler kar kar m/løg,

, € 4,95

23/5

RIBBENSSTEG rødkål, RIB å BENSSTEG m/rødkål, m/r kar kar rtofler sovs og kartofler

30/5

GULLASCH m/kartoffelmos GULL LASCH S o mos m/k artoffelm kar

prris i Norrmaallp Normalpris € 9,95

17. MAJ PÅ MIX

fra kl 13.00 - 16.00

Pris:

5 slags sild • Røget laks • gravad laks • laksetatar • rødspættefilet med remoulade • rullepølse med løg og sky • roastbeef • tunmousse • hønsesalat • kartoffelsalat • blandet salat • æggekage med flæsk

€11,95 • leverpostej med bacon • ribbenssteg med brun sovs • biksemad med spejlæg • spareribs • kartofler • sovs • ostefad • chokoladekage • frugt • brød • kiks & smør

19,95

F orret: Forret:

L aksetat atar Laksetatar e ller C Ca arpaccio Carpaccio eller

H ov edr et: Hovedret:

ed D a mpet l ak s m med laks Dampet mør , s a ndefjor d s smør, sandefjord ka rtofler o og artofler h jem mel av et hjemmelavet a gur k esa l at agurkesalat

ussiiikk L Liivvemu d meed E KE SK R RSSK OR N NO AS KEN XA T X TE D essert: Dessert:

l e lle er eller

14,95 €

h elstegt helstegt d o k semør br ra ad oksemørbr m ed b e ar nai a sesauce, bearnaisesauce, med s g tegte k artofler a rtofler o og stegte gr ønsage g r. grønsager.

c hokol adefondant m /s /i m/is chokoladefondant

LA DANESA

- 55


Aktivitetskalenderen MÁLAGA Til og med 11. september Juego de ojos (øjelege) er titlen på en særudstilling af Picasso på Picasso-museet i Palacio Buenavista. Se mere på www.museopicassomalaga.org. 1. maj kl. 21.00 Festival Rock Andaluz med koncerter med Medina Azahara, Triana og Alameda i Auditorie Municipal Cortijo de Torres. Entré på www.elcorteingles.es/entradas. 4. – 8. maj (forskellige tidspunkter) Koncert med Los Vivancos på Teatro Cervantes. Entré fra 14 euro på www.unientradas.es. 6. - 8. maj Messen Moto & Bike afholdes i kongrescentret, Palacio de Congresos. Se mere på www.fycma.com. 11. maj kl. 20.00 Hoffman giver koncert på Teatro Cervantes. Entré fra 20 euro på www.unientradas.es. 12. – 14. maj kl. 20.00. Koncert med Miguel Poveda på Teatro Cervantes. Entré fra 20 euro på www.unientradas.es. 15. maj kl. 19.00 Chuco Valdés giver koncert på Teatro Cervantes. Entré fra 12 euro på www.unientradas.es. 17. maj kl. 19.00 Harlem Globetrotters kan opleves i sportscentrer José María Martín Carpena. Entré fra 22,80 euro på www.elcorteingles.es/entradas. 27. og 28. maj kl. 20.30 og 20.00 Málagas Filharmoniske Orkester spiller værker af F.J. Haydn og D. Shostakovich på Teatro Cervantes. Entré fra 9 euro på www.unientradas.es. 10. og 11. juni kl. 20.30 og 20.00 Málagas Filharmoniske Orkester spiller værker af S. Prokofiev. A. Borodin og C. Debussy på Teatro Cervantes. Entré fra 9 euro på www.unientradas.es. MARBELLA Til og med maj Udstilling med værker af Beryl Cook kan ses på Museo Ralli, Urb.

Coral Beach. Til og med maj Museo Ralli har desuden en udstilling med værker af Marc Chagall. Permanent udstilling Centro Cultural Miraflores byder på en udstilling over poeten og filmmageren Jean Cocteaus arbejde og ophold i Marbella. Kulturcentret er åbent mandag - fredag kl. 09.00 14.00 og 17.00 - 21.30. 8. maj kl. 08.00 Vandretur til Duna de la Adelfa. Deltagelse er gratis. Tilmelding på tel: 952 765 724. 15. maj kl. 08.00 Vandretur arrangeres til Sierra de Grazalema. Pris 10 euro. Tilmelding på tel: 952 765 724. 21. maj kl. 20.30 Sofya Melykian og Emilio Gonzáles Santz spiller Wagner i Centro Cultural Trapiche de Guadaiza i San Pedro. Entré 20 euro. 22. maj kl. 08.00 Caminito del Rey er målet for denne vandretur. Pris 12 euro. 4. juni kl. 22.00 Koncert med Pasión Vega på Estadio Municipal. Entré fra 33 euro på www.elcorteingles.es/entradas. 6. til 12. juni Marbella fejrer sin skythelgen, San Barnabé, med en ugelang byfest. 18. juli kl. 22.00 Seal giver koncert på tennisklubben på Puente Romano. Entré på www.viagogo.es. MIJAS Til og med 1. juni Picasso, Dalí og Miró, de tre tenorer af spansk kunst, er titlen på en udstilling med værker af de tre genier, som kan ses på CAC Mijas. Se mere på www.cacmijas.info. Hver onsdag kl. 12.00 Flamencoshow på Plaza Virgen de la Peña i Mijas Pueblo. Gratis adgang. Hver torsdag kl. 21.30 Flamencoshow med Danza Aznar Valverde på kommunekontoret i La Cala de Mijas. Entré 10 euro. Mere information og reservationer på 685 850 422.

Markedsdage MANDAG Marbella: Recinto Ferial (feria-pladsen) Málaga: Barriada de La Luz og Barriada de las Campanillas Torrox: Costa og Pueblo TIRSDAG Nerja: Mellem Urbanizacion Flamingo og Almijara II Málaga: Puerto de la Torre Fuengirola: Recinto Ferial (feria-pladsen) ONSDAG Estepona: Avenida Juan Carlos I Málaga: Huelin og De la Paz Benalmádena Costa: Parque de La Paloma Mijas: La Cala de Mijas TORSDAG Torremolinos: Recinto Ferial (feria-pladsen) San Pedro de la Alcántara: Recinto Ferial (feria-pladsen) Málaga: Parque Juan Jurado Mijas: Calypso, Calahonda Torre del Mar: Plaza de la Paz FREDAG Arroyo de la Miel: ved Tivoli World Benalmádena Pueblo: Plaza del Alguail LØRDAG Marbella: Puerto Banús, Nueva Andalucia Málaga: Huelin og El Palo Fuengirola: Loppemarked på Recinto Ferial (feria-pladsen) Mijas Costa: Las Lagunas (Antonio García Bueno, Benajarafe og Alfarnate) SØNDAG Torremolinos: Recinto Ferrial (feria-pladsen) Estepona: Havnen Nerja: Mellem Urbanizacion Flamingo og Almijara II Málaga: Kunstmarked Galería de Arte de Muelle Uno (kl. 11.00 - 16.00.) Fuengirola: Ved Miramar, Calle Méndez Núñez Mijas: Calypso, Calahonda (loppemarked) Ÿ De fleste markeder åbner kl. 10.00 og lukker igen kl. 14.00. (Med forbehold for ændringer i forbindelse med helligdage m.v.)

Hver lørdag kl. 12.00 Flamencoshow på Plaza de la Constitución i Mijas Pueblo. Gratis adgang. 6. maj kl. 20.30 Francisco Doblas på klassisk guitar i Teatro Las Lagunas. Han spiller værker af bl.a. M. de Falla og E. Grieg. Entré 15 euro. 21. maj kl. 20.00 Michael Jacksons og The Beatles’ numre spilles på Teatro Las Lagunas. Entré fra 14,50 euro på www.elcorteingles.es/entradas.

. .

*' ' ' ' "" ' $ $$ ' $ /'( ' ) %$ '

.

'

$ ! . /!! $ $() . # % ) " . $ $ % * . - . %) "' $%+ .

'0

'( $0

'+

* $ '%"

" , & '" '( $( '+

56 - LA DANESA

Se alle vores boliger på

www.simzar.com Mette +34 608 203 703 Skatterådgiver og valuar

Tom +34 667 552 232 Nomi +34 952 66 78 71

Tlf.: 952 66 78 71 %)# " %#

Centro Idea Ctra. de Mijas km. 3,6 • Mijas

TORREMOLINOS 2. – 4. juni Feriemessen Turismo Euroal afholdes i kongrescentret, Palacio de Congresos. SAYALONGA 1. maj Frugten mispel giver levebrød til mange af Sayalongas indbyggere, og derfor fejres den orange frugt med dagen Día del Níspero, altså mispeldagen. Midt på dagen uddeles smagsprøver på frugter, syltetøj og likør tilberedt af mispel, ligesom der er underholdning I form af musik m.v.


ÅBENT HUS

FULD DISKRETION

$ !

!

!

!

!

hos maleren Erik Frøkjær! 4., 5. og 6. maj 2016

! kter! Proje tive trak og at runde eg og bygg Cala a L , s i Mija lmádena. n Be a

Grundet hjemrejse til Danmark afholdes der åbent hus i hans hjem i La Cala de Mijas. Malerierne sælges til yderst attraktive priser. Erik Frøkjær

Casa Blanca · Los Claveles lll Calle Salamanca 76 · La Cala de Mijas Henvendelse på telefon: 952 494 791

!

!

DIN DANSKE GARDINFAGMAND PÅ KYSTEN - Dansk kvalitet & service • Ga r di ne r - V e je n . s • Pe r sai ef nM niej a r eadp et er n r • T e m et • S t o ff e r i 500 v r e • Tæ pp er f ly t t j a 1. m • M ø b e l p o ls t r in g k ri n g m O • M a rk i se r m . m . ! S B O NU OGSÅ GARDINSERVICE

!

!

!

!

!

CORT IDEA

!

CO

IN RT

AS

Ctra. de Mijas km. 3,6, 29650 Mijas, Málaga Tel./fax: 952 46 12 21 e-mail: info@cortidea.com www.cortidea.com

DIT DANSKE VÆRKSTED • Service & reparation • Syn (ITV) • Autohjælp • Udskiftning & reparation af kalecher

Tlf. 639 580 372 Man-fre: 09.00 - 17.00, eller efter aftale !

!

!

!

!

! !



!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

200 m ¦

!

!

!

PETER GUTHKJER

Polígono Industrial Cañadon 23 • Camino de Coín • 29650 Mijas Costa !

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

! Skulptur af Gema Labayen

BANK-SALG PÅ HELE KYSTEN FLOTTE PENTHOUSES I FUENGIROLA

Nu også emner øst for Málaga! Mindre hotel sælges.

& VILLA

EKT INTER NA OJ R

AL ON TI

P

ANNE JUUL CHRISTOPHERSEN Sidste dag: 28.05.2016 KOLLEKTIV SOMMERUDSTILLING 03.06-09.09.2016 (august lukket)

" ! #

#

!

Kunstnere: Zinnia Clavo (maleri), Gema Labayen (skulptur), Marianne Frank (maleri), Dorthe Steenbuch Krabbe (keramisk skulptur), Kate Skjerning (foto), Antonio Vlady (skulptur) og Charlotte Bøgh (maleri). C/ Rosarico la Joaquín 12 · ES-29788 Frigiliana T: 952 534 214 · M: 636 380 384 galeriakrabbe@gmail.com · galeriakrabbe.com Mandag-Lørdag: 11 - 14 / og efter aftale

LA DANESA

- 57


To danske kapaciteter på Costa del Sol mødes her for at dele ud af kulinarisk og ønologisk erfaring.

Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos er La Danesa’s faste vinekspert. I serien Vinos & Gourmet giver hun dig svar på, hvilken vin, der går bedst til den menu, som Helle Barlebo fra Chili Gourmet fremtryller i køkkenet og her giver sine opskrifter på.

Af Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos & Helle Barlebo fra Chili Gourmet.

Økologi på menuen Kender I forskellen mellem økologisk vin, vin af økologisk dyrkede druer og biodynamisk vin? De nye begreber er et ret omfattende emne og svært at få hold på, da det er temmelig nyt indenfor vin. Men i takt med den større og tiltagende opmærksomhed og hensyntagen til vores omgivelser og den fremtid, vi overdrager til næste generation, er der mange, som stiller større krav til både produkter og producenter. Det samme sker i vinens verden. Tiderne skifter, interessen for miljøet og fremtiden er voksende hos de fleste vinbønder. Inden for de sidste år har mange af de vinhuse, vi samarbejder med, påbegyndt en mere miljøvenlig produktionsform, eller faktisk har de altid gjort det, men det var ikke et salgsargument, som blev taget særligt alvorligt, eller som folk generelt var interesserede i. Økologiske og biodynamiske vine vinder kraftigt indpas, og vi oplever ofte en ekstra gevinst i mere nuancerige og udtryksfulde vine. Men hvad er egentligt forskellen? 58 - LA DANESA

Vin fremstillet af økologisk dyrkede druer Ved denne betegnelse forstås, at ved dyrkningen af druerne er der ikke anvendt kunstgødning, og der er ikke sprøjtet med pesticider mod ukrudt og insekter. Enkelte midler er dog godkendt i økologisk sammenhæng, f.eks. er det tilladt at sprøjte med svovl og den såkaldte Bordeaux-væske, som består af kobber, kalk og vand, for at undgå svampesygdomme.  Økologisk vin Med definitionen vin af økologisk dyrkede druer har det tidligere kun været druen, der var økologisk. Resten af indholdet i vinen har der ikke været økologiske krav til, men i 2012 vedtog EU nye regler for økologivin, og herefter skal økologisk vin indeholde både økologiske råvarer og færre tilsætningsstoffer. De nye regler sætter en række skærpede krav til brug af behandlingsmetoder og tilsætningsstoffer i produktionen af vinen, så fremstillingen kommer på linje med de krav, man sætter til produktionen

af andre økologiske produkter. F.eks. forbydes sorbinsyre, og der stilles krav om et betydeligt lavere indhold af sulfitter sammenlignet med konventionel vin (50% mindre). Biodynamisk vin Biodynamik tager afsæt i økologien, men har strengere krav til dyrkning, især omkring gødning. Ordet biodynamik er udledt af de græske ord bio (liv) og dynamis (kraft) - altså livskraft. Biodynamisk dyrkning er baseret på kendskab til, hvordan mennesker, jord, planter og dyr kan udgøre en helhed. Driftsmetoden udnytter i praksis døgnets og årets kosmiske rytmer og stræber efter giftfrit og harmonisk kredsløb i landbruget. Man søger at styrke hele økosystemet rundt om vinstokken mest muligt. Der vies stor opmærksomhed til jorden, som skal være porøs og biologisk set levende og der bruges ofte heste til markarbejdet for at undgå at køre jorden for fast.


Økologiske lækkerier

De biodynamiske idéer stammer fra den østrigske filosof Rudolf Steiner. Han mente, at al vækst var influeret af energi, der stråler ud fra månen, stjernerne og planeterne. Iflg. Steiner er positionen af månen og stjernerne i bestemte konstellationer af betydning for væksten af blade, rødder, blomster og frugt. De biodynamiske bønder laver markarbejdet ud fra denne viden. Blandt andet giver man jordens mikroorganismer de bedst mulige livsbetingelser ved at behandle jorden med præparater af komposteret kogødning og kisel. Man kan mene om biodynamisk vinbrug, hvad man vil – vi har hørt et par sjove historier, som lyder lidt ekstreme , men det er seriøse vinbønder, der går efter høj kvalitet og den gode smag på en bæredygtig baggrund. Man fristes til at tro, at det er små-religiøse eller sekteriske mennesker, der interesserer sig for denne metode, men rent faktisk er det meget ofte landbrugsingeniører eller biologisk uddannede vinbønder med “Master of Wine”- titler mv. Det kræver en virkelig dygtig og indsigtsfuld vinbonde at dyrke biodynamisk, og faktisk siger vineksperter, at man finder mere smag og karakter i disse vine. Op i mod halvdelen af verdens bedste vinproducenter opererer efter biodynamikkens principper, og mange flere er på vej, som for eksempel Raventos I Blanc D.O Sant Sadurní d’Anoia (på billedet ses Pepe Raventos i marken med sin hest), og her i Ronda dyrker tyskeren Fiedrich (Federico) Schatz alle sine vine efter biodynamiske metoder, ja selv de mest blåstemplede navne som f.eks. Château Margaux 1. Cru i Frankrig eksperimenterer med biodynamik, har vi fået af vide.

Når vi tænker på økologi, er det primært frugt og grønt. Men økologi er meget mere end dét, som fks. vin, nødder, olier, eddiker, oste, kød og selvfølgelig den fritgående sortfodsskinke, som nok er toppen af både økologi og dyrevelfærd i Spanien. Man er slet ikke i tvivl, når man smager på delikatesserne, at økologi er vejen frem og ikke kun smagsmæssigt, men også sundhedsmæssigt. Der er store gevinster ved, at dine fødevarer ikke er proppet med unødige hormoner, vækstfremmende kemikalier og pesticider for at opnå en lang holdbarhed. Derimod er de små økologiske markeder, grønthandlere og butikker langt om længe ved at vinde deres faste plads i det spanske land, til stor glæde for alle os gourmetentusiaster. Ingefær- og citronsorbet - 4 pers. 1 ½ dl. økologisk rørsukker 1 dl. friskpresset citron 1 økologisk citron i skiver 100 gr. ingefær i tynde skiver 1 flaske god Cava fra Birdie Vinos Frisk mynte Lav et hurtigt opkog af citronsaft, rørsukker, ingefær og citronskiver. Lagen køles ned og hviler natten over i køleskabet. Si ingefær og citronskiver fra og sæt væsken på frost. Rør i den med jævne mellemrum de første par timer, så den ikke klumper for meget sammen. Når massen er helt frossen, og du er klar til servering, hældes den op i blenderen igen. Med stor forsigtighed tilsættes ½ flaske Cava lidt efter lidt, imens massen blendes ved laveste hastighed. Tilsæt herefter Cava, alt efter hvor fyldig eller flydende du ønsker din sorbet. Server i champagneglas, hvor toppen er dyppet i limejuice og herefter sukker, pynt med mynte på toppen. Saltristede mandler 500 gr. rå økologiske mandler m. skind 100 gr. salt

½ liter vand Opløs saltet i kogende vand og lad det køle lidt ned, inden du kommer de rå mandler i saltlagen og lader dem hvile i tre timer. Si vandet fra og fordel mandlerne direkte på en bradepande med bagepapir. Bages i ovnen i 20 minutter ved 150 grader. Kommes på glas, så snart de er afkølet, og så er det bare om at få dem gemt af vejen. Geniale som snacks eller topping på supper og salater. Lækre råsyltede rødløg 1 kg. friske og økologiske rødløg 2 dl. æbleeddike 2 dl. sukker 1 spsk. salt 2 spsk. hele røde rosenpeberkorn 2 stk. laurbær Lidt Atamon til at skylle sylteglassene i. Det er faktisk meget let at lave lækkerier til køleskabet, så her får du en af de hurtige, som med garanti bliver én af dem, der bliver gentaget, når du først får begyndt. Skyld et par rene sylteglas i kogende vand og herefter i lidt Atamon. Stil glassene på hovedet til afdrypning. Kom æbleeddiken i en lille gryde, tilsæt sukker, salt, rosenpeber og laurbær og giv det hele et lille opkog til sukkeret er opløst. Rødløgene renses og skæres i fine både eller skiver alt efter humør. Kom rødløgene op i sylteglassene og hæld den lune eddikeblanding over. Rør et par gange, så eddikelagen får godt fat i rødløgene, som er med til at øge væsken, inden glassene sættes på køl. De råsyltede rødløg kan nydes fra første dag og har en god holdbarhed i køleskabet. Du kan med fordel tilsætte flere rødløg på glasset, efterhånden, som de bliver spist. Håber disse lette tips giver dig et ekstra smagfuldt touch på dine hverdagsretter, salater og livsstil, samtidig med det giver god samvittighed at lave økologiske lækkerier fra bunden. God fornøjelse! Helle, Chili Gourmet

Vi hos Birdie Vinos er klart tilhængere af større hensyntagen til vores omgivelser, og indtil videre har vi et pænt sortiment af økologiske vine, der som producenten Raventos I Blanc, er på vej til at blive biodynamiske. Og hvis det som en ekstragevinst giver os sundere, mere nuancerige og udtryksrige vine på hylderne, skal vi ikke klage. God fornøjelse!

GOURMET CATERING Kokke- & Tjenerservice

• Spansk Tapas & Paella • Traditionel Dansk Frokost & Middag • Luksus Smørrebrød & Æggekage • BBQ, Salater & Desserter • Mexicansk & Tex-Mex Buffet • Exotisk, Asiatisk & Thai Buffet • Gourmet Canapéer & Brunch Buffet • Børnefødselsdags Fester • Vegetariske Variationer • Juleaften, Julefrokost & Påskefrokoster • Nytårsaften Luksus Take Away Menu • Totalløsninger til Bryllup & Fest • Totalløsninger til Receptioner & Møder • Cocktail Bar & Champagne Bar • Golf, Sport & Udflugts Lunchbox • Udlejning af alt Udstyr, Borde, Stole, Opdækning m.m. • Kokke, Tjenere & Opvaskere

ØKOLOGISKE VINE LAVET AF DANSKE DAVID TOFTERUP. Fås både i rød og hvid til kun

per Pris e s fla k

4,95 €

VINGAVER • DEKORATIONSARTIKLER • TILBEHØR • M.M. Urb. El Lagarejo • Calle Higuera 6 • 29649 Mijas Costa Tlf.: 952 46 20 74 • info@birdievinos.com LA DANESA

- 59


Af Annette Emmoth

Dramatiske klipper, som går lige ned i havet, omgivet af små bugter med læ. Langs med kysten nord for Barcelona findes der endnu nogle byer, som ikke er præget af turisme i så stort et omfang. Vi har fundet guldkornene, og videregiver dem nu til dig.

På tur i Nordøstspanien Havet bliver til et smukt, turkisblåt bassin i byen Llafrancs bugt, som er trygt indrammet af små, vuggende både, der ligger fortøjede. En del af bådene er fiskerbåde. Andre hører til ferierende, og ind i mellem kommer en taxabåd sejlende. Den tidlige dukkert inden morgenmaden er den bedste. Der har man den lille sandstrand næsten helt for sig selv. Solens stråler, der glitrer i vandet, tæerne i sandet og lyden af skvulp fra bølgerne. To gader fra hotellet. Alt ligger i gåafstand. Calella de Palafrugell, Llafranc og Tamariu er tre små nabobyer, der ligger langs kysten nord for Barcelona. Calella de Palafrugell er den største af de tre, og herefter følger de to andre byer i faldende rækkefølge. Llafranc er muligvis den yndigste af de tre byer, hvis beliggenhed har haft betydning for det lille omfang af turisme, der er her, og det har gjort, at byerne har beholdt deres landsbycharme fra 1950erne, som var tidspunktet for, hvornår man begyndte at satse på turismen i dette område. Treetagershusene ligger ned til stranden, hvor farverige både og solbadere ligger side om side. Ca. 22 km af vandrestien GR-92 strækker sig langs Costa Brava og passerer disse tre små byer. En vandretur på denne rute giver derfor rig mulighed for en skøn dagsudflugt til byerne.

byen Girona, hvor der blev indspillet nye afsnit af den populære tv-serie Game of Thrones. Det er ikke svært at forstå, hvorfor netop denne by blev valgt som indspilningssted til serien. Her findes en velbevaret bymidte fra Middelalderen, som, i hvert fald i fantasien, nemt kan føre dig tilbage til en anden tid med ædle riddere og skønne jomfruer. Floden Onyar løber gennem byen, og de farverige huse, som ligger langs den, er et af byens kendetegn. Små gader bag Gironas mægtige katedral fører én til den gamle bymur, hvorfra byens bedste udsigt kan nydes. I Girona finder man også verdens bedste restaurant, El Celler de Can Roca. Udmærkelsen har restauranten fået af prestigefulde The World’s 50 Best Restaurants.

Girona Der er en masse spændende at se i nærheden, og den nemmeste måde at komme rundt på er i bil. Knapt 40 km inde i landet fra Llafranc ligger

Dalí-museum Et must, når du besøger Costa Brava, er Dalí-museet i Figueres, som ligger yderligere godt 40 km nord for Girona. Billetter til museet købes i forve-

60 - LA DANESA


jen, hvormed en personlig besøgstid gives. Grundet museets mange besøgende er der en vis risiko for ikke at komme ind, hvis der ikke købes entrébillet i forvejen. Gå ikke glip af smykkeudstillingen, som er i samme smukke, sjove og fantastiske stil som resten af museet.

er mildest talt excentrisk. Cadaqués ligger med et naturreservat på den ene side og havet på den anden. Byen ligger derfor lidt svær fremkommelig men samtidig uforstyrret og magisk smukt. I Cadaqués har selv de helt små frokostrestauranter tilpasset sig de kræsne franske turister, og der holdes et højt niveau, hvad maden angår. Runde sten, poleret af havet, dækker nogle af de små gader i den hvide, spanske byidyl, og i butikker på vejen op til byens smukke kirke sælger kunstnere deres kunstværker. Det hele ser næsten ud til at være perfekt. Det eneste, der giver skår i glansbilledet, er færten på de snoede veje i naturreservatet, som er lige til at blive køresyg af.

Cadaqués Kunstneren Salvador Dalí boede i kystbyen Cadaqués, som ligger øst for Figueres. Hans hus er nu indrettet som et museum, og i hele huset fornemmes hans kunstneriske personlighed. Det vrimler med særlige objekter, og indretningen

Fakta Llafranc Overnatning: Mest luksuriøst bor du på hotellet El Far i Llafranc. Udsigten her fra er i sig selv en tur værd. Også en udgravning i nærheden med 2.600 år gamle arkæologiske fund bør ses. Hotel La Muntanya i landsbyen Llafranc tilbyder billige værelser i middelstandard med god service og fin morgenmad. Forplejning: Den bedste mad i Llafranc finder du på Chez Thomás. Både maden, vinen og servi-

Mere M ere end 15 års er erfaring faring

cen her er en omvej værd. Carpaccio af tun med wasabi-is er et dejligt madminde, jeg har taget med mig herfra. Reserver bord allerede nu! Restaurant León har god hjemmelavet mad og La Llagosta god paella. Lækker is til dessert kan fås på Plaça del Promontori. Spis den, mens du går en tur langs vandet og kigger på bådene.

Brugbare links www.visitpalafrugell.cat www.costabrava.org www.salvador-dali.org

FÅ FORBEDRE FÅ FORBEDRET ET DIN HØRELS HØRELSE SE - OG LIV LIVSGLÆDE SGLÆDE DE ! Bestil B estil tid på telefon teleffon o

952 66 74 0 02

W W W . S O N T E C . E S FUENGIROLA Sontec Hearing Centre Calle Hermanos Pinzón 4 Edif. Florida II, Local 9A Fuengirola 29640

100 % Det siger kunderne om os os... ...

SIDEN 1990

Gratis høretest Professionel service Gratis prøveperiode Reparation af alle mærker Pengene-tilbage-garanti

% % $

#

“Nu kan kan jeg se TTVV uden aatt sk skulle ulle læse under underteksterne.” teksterrnne.” PP.H. H. godd ser service.” ““Upåklagelig Upåklagelig go vice.” A.I.

VÉLEZ MÁLAGA Sontec Hearing Centre Calle Camino de Málaga 36 Velez Málaga 29700

* " #(#$

Din køkkenforretning!

airconditioning

* "! $ $ % * %$ # "& +" " * $ " % " * )"# " $ * * * *

Absolute more for your money

$ #

'''

#

La Cala de Mijas +34 952 58 77 59 Marbella +34 .952 76 45 95 ............................................................................................................................... ...................................................... Personlig service på dit sprog. Samme pris og kvalitet i vore forretninger i Marbella og La Cala de Mijas. Kig forbi og lad os skabe dit nye drømmekøkken! JOHN LAUTH DMITRI GOLUBKOV www.cocinasplus.com LA DANESA

- 61


Teknologien udvikler sig i en sådan fart, at det er svært at følge med. Internettet og digitaleog sociale medier vinder mere og mere indpas i hverdagen, og i takt hermed ændres måden, hvorpå vi kommunikerer og agerer. Så hvordan navigerer man lige i dette voksende online univers? La Danesa guider dig her til, hvordan du får mest muligt ud af at tage del i denne nye verden.

e d n s e r s k e o v i v t E un

e n i l on

Vi har, så længe mennesket har været til, kommunikeret. Traditionelt i form af mund-til-mund kommunikation, hvor visdom og historie er blevet fortalt videre mundtligt. Senere blev billeder og statuer brugt til at dele information og til at overtale samt som ikoner og symboler til at fortælle historier. Efterhånden som skrift blev et mere og mere udbredt middel til at kommunikere, blev mennesket introduceret til print, og på den måde kunne viden nu udbredes hurtigere. Senere lærte jernbanen folk om hastighed. Udviklingen af elektronisk kommunikation markeres med introduktionen af telegrafen i det 19. århundrede. Det første elektroniske gennembrud, som var med til drastisk at udvikle og ændre sociale- og kulturelle aspekter. Det var nu muligt at telegrafere, og dermed have en samtale på fysisk afstand. Noget, som ikke havde været muligt før. I løbet af det 20. århundrede skete en yderligere medierevolution med opfindelser som radioen og tv’et, og fra 1970erne øgedes hastigheden i udviklingen af nye teknologier yderligere med fremkomsten af personlige computere og internettet, som præsenterede en hel ny medieverden.

Internettet og digital teknologi Den digitale teknologi minder på mange områder om jernbanen. Internettet muliggør søgning og viderebringelse af informationer med en hastighed hurtigere end nogen anden teknologi, og samtidig mindskes afstanden mellem forskellige dele af verden. Internettet blev sagt at kunne ’move us from a world of scarcity’, ’enable us to call up programmes and services on demand 62 - LA DANESA

at a moment of our choosing’ og ’offer interactivity. Hermed menes, at internettet anses som værende et middel til at bevæge os fra en verden af knaphed til en verden med mere interaktion og frihed til at vælge, hvornår vi vil foretage bestemte handlinger. Vi kan nu selv bestemme, hvornår vi vil se film på streamingtjenester, og hvornår vi vil tjekke vores konti gennem netbank. Internettet muliggør, at vi i langt højere grad end tidligere har mulighed for individuelt at tilrettelægge vores liv med flere muligheder for at vælge til og fra. Dette har ført til debat om, hvorvidt den digitale teknologi i virkeligheden fører til en verden af asociale individer. Men internettet og sociale medier skaber i stedet nye former for fællesskaber. Mere og mere kommunikation foregår online. Mails har erstattet det håndskrevne brev, hjemmesider erstatter i stigende grad brochurer, bankærinder kan nu klares hjemmefra, nyheder læses online gennem netaviser, og sociale medier supplerer den personlige interaktion. Vi støder på ord, vi tror, vi kender betydningen af, men som står for noget helt andet i sammenhæng med internettet og online medier. Her følger en mini-guide til at forstå internettet, og i særdeleshed Facebook, bedre. Noget, som bliver mere og mere essentielt at forholde sig til. Cookies Om cookies skriver Facebook: ”Cookies er små filer, som gemmes i din browser eller på din enhed af et website eller en app, du bruger, eller af en annonce, du får vist. Pixeltags (…) er små stykker

Af Marie-Louise Senten Rahbek

kode på en webside eller i en app, der tillader f.eks. læsning og placering af cookies og overførsel af oplysninger til os eller vores partnere. Den forbindelse, der oprettes, kan indeholde oplysninger om eksempelvis en enheds IP-adresse, det klokkeslæt, hvor en person fik vist den pågældende pixel, et id, der er tilknyttet browseren eller enheden, samt hvilken type browser der blev brugt. Lokal lagring er en standardteknologi, som gør det muligt for et website eller en app at gemme og hente data på en persons computer, mobiltelefon eller anden enhed. (…).” Således kan Facebook bruge cookies til at vise dig det indhold og de annoncer, der er mest relevante for dig. Dette på baggrund af de oplysninger, som du efterlader f.eks. når du besøger bestemte hjemmesider eller deler og ’liker’ bestemte ting fra din Facebookprofil. Hermed gøres dit Facebookfeed mere personligt, fordi Facebook indhenter oplysninger om, hvad der interesserer dig ud fra, hvilken type indhold (eksempelvis hjemmesider), du tidligere har interageret med. Eksempel i praksis: I forbindelse med at skulle finde bolig i Spanien besøgte jeg forskellige hjemmesider med lejligheder for at undersøge mulighederne. Da jeg efterfølgende loggede ind på Facebook, var der i mit ’news feed’ pludselig annoncer med lejligheder til leje i Spanien, som passede til mine kriterier. Dette kunne lade sig gøre, fordi Facebook gennem de spor (cookies), jeg har efterladt i min


søgen, har adgang til min søgehistorik. Dermed kan der indhentes oplysninger om mine interesser, og herigennem kan mit feed pü Facebook forbedres med annoncer, der er relevante for mig. En ny søgning pü internettet vil süledes have indflydelse pü de annoncer, der fremadrettet bliver vist i mit feed, fordi Facebook kontinuerligt indhenter oplysninger om min fÌrden online via de cookies, jeg efterlader.

â&#x20AC;&#x2122;Likesâ&#x20AC;&#x2122; At â&#x20AC;&#x2122;likeâ&#x20AC;&#x2122; noget pĂĽ Facebook kan sammenlignes med cookies, idet teknikken bag denne handling fungerer lidt pĂĽ samme mĂĽde. Denne handling efterlader nemlig ligeledes spor, og viser Facebook, hvad du interesserer dig for. Derfor kan du ved at â&#x20AC;&#x2122;synes godt omâ&#x20AC;&#x2122; de Facebookopslag, som du finder interessante faktisk fĂĽ mere ud af dette sociale medie, end hvis du blot forholder dig passiv og aldrig tilkendegiver, hvad du â&#x20AC;&#x2122;synes godt omâ&#x20AC;&#x2122;. Grunden til dette er, at Facebook indsamler oplysninger om, hvilken type indhold, du kan lide ud fra dine â&#x20AC;&#x2122;synes godt omâ&#x20AC;&#x2122;tilkendegivelser, og ud fra dette sammensĂŚttes

dit nyhedsfeed med nyheder fra venner og relevante annoncer. PĂĽ den mĂĽde kan â&#x20AC;&#x2122;synes godt omâ&#x20AC;&#x2122;-tilkendegivelser fungere som en slags public service, idet du fĂĽr vist de nyheder, som antages at vĂŚre interessante for dig ud fra dine tidligere handlinger. VĂŚr derfor ikke bange for at â&#x20AC;&#x2122;synes godt omâ&#x20AC;&#x2122; et opslag, som du godt kan lide. Ud over â&#x20AC;&#x2122;synes godt omâ&#x20AC;&#x2122;-knappen, som vi efterhĂĽnden alle sammen genkender som â&#x20AC;&#x2122;thumbs upâ&#x20AC;&#x2122;-ikonet, er der pĂĽ Facebook for nylig introduceret seks nye muligheder for tilkendegivelser i form af forskellige ikoner, som fungerer pĂĽ samme mĂĽde som den karakteristiske â&#x20AC;&#x2122;synes godt omâ&#x20AC;&#x2122;-knap. De seks sĂĽkaldte reaktioner stĂĽr for hver sin følelse: Ked, Vred, Wow, Haha, Vild med og Yay, og er blevet introduceret som tillĂŚg til den oprindelige â&#x20AC;&#x2122;Synes godt om-knapâ&#x20AC;&#x2122; for at give Facebookbrugere flere muligheder for at udtrykke holdninger til et opslag pĂĽ Facebook. SĂĽledes er der nu bedre mulighed for at tilkendegive, hvilken følelse, et opslag vĂŚkker hos dig. Der er dog endnu ikke nogen sĂĽkaldt â&#x20AC;&#x2122;dislikeâ&#x20AC;&#x2122;-knap (nedadvendt tommelfinger), som ellers lĂŚnge har vĂŚret efterspurgt netop grundet ikonets indikation af, at man ikke synes godt om et opslag. Ifølge FacebookgrundlĂŚggeren Mark Zuckerberg er der dog en god grund til, at dette ikon ikke er blevet indført, da det frygtes, at en konkret â&#x20AC;&#x2122;thumbs downâ&#x20AC;&#x2122;-knap vil skabe for meget negativitet.

vices, sĂĽsom premium abonnement til nyhedssider og forskellige andre tjenester, samt applikationer til smartphones og tablets, efterlader vi vores fingeraftryk. Disse tjenester og applikationer kan, ligesom det er forklaret med cookies, indhente og bruge vores oplysninger. SĂĽdan er livet pĂĽ internettet i dag. Det kan virke intimiderende ved første tanke, men det er dog ikke udelukkende en ulempe, at alt, hvad vi gør pĂĽ internettet, bliver registreret. Ved at udtrykke din holdning til et Facebookopslag eller -side, kan du gøre bĂĽde den, der stĂĽr for indholdet eller siden og dig selv en tjeneste: Ved at â&#x20AC;&#x2122;likeâ&#x20AC;&#x2122; gør du den modsatte part glad samtidig med, at du tipper dine Facebookvenner om en god side eller et godt opslag. Ligeledes gør du samtidig personen bag siden eller opslaget klogere pĂĽ, hvilket indhold, der er godt. Yderligere fĂĽr du ved at interagere med sider eller opslag pĂĽ Facebook (dvs. gøre brug af de nu syv muligheder for tilkendegivelse af din holdning) vist annoncer pĂĽ Facebook, som afspejler dit interesseomrĂĽde, som det er forklaret under â&#x20AC;&#x2122;Likesâ&#x20AC;&#x2122;. Det er med den teknologiske udvikling tydeligt, at mĂĽden, hvorpĂĽ vi kommunikerer, har ĂŚndret sig gennem tiden. Der er i dag i høj grad fokus pĂĽ online kommunikation, og hvad dette fører med sig. Og med beskrivelsen af internettet som â&#x20AC;&#x2122;the blackboard of the futureâ&#x20AC;&#x2122; er det tydeligt, at den digitale tid er kommet for at blive. Vi kan derfor lige sĂĽ godt fĂĽ det bedste ud af denne nye digitale verden.

En ny era I dagens IT-verden, hvor vi flittigt indtaster oplysninger om os selv ved brug af forskellige ser-

CTVRJQVQITCRJ[ CT V RJQV QIT CRJ[ 6GNr#XFC/CPQNGVG'FH%CUCĂ?Q.QECN0WGXC#PFCNWEKC

, , ,

- # & %) # & ' ' %"

***

&' & &

" #! , &' ! "' % , "' %" ' #" $% ) '% ' , ) % '

)#

) ! "' . + (.+ # ( " %# , "& ' ' #"'#% ' & , " # )# ' #"'#% ' & LA DANESA

- 63


Lanzarote er den af de syv Kanarieøer, der er mest besøgt af danskere, og det er der god grund til, for øen byder på en masse spændende oplevelser, som for det meste har med vulkaner at gøre. Vi var oppe på et vildt krater, nede i et 7 km langt vulkanrør, vi gik rundt om en vulkan og ned i den, vi vandrede rundt på kanten af den sydligste vulkan, vi så hvordan de stegte kyllinger over vulkanvarme, vandrede rundt i størknet lava og morede os i det hele taget strålende. Vi var også et smut ovre på øen La Graciosa, så tag med på udforskning af Lanzarote.

- den fedeste vulkanø

Erik midt i ”malpais” foran vulkanen Caldera Blanca.

Vinstokke plantes i hvert sit hul. Lanzarote har en betydelig vinproduktion.

Det gyser i én, når man står på La Coronas kraterkant

Lanzarote var den første Kanarieø, der blev opdaget af europæere, ja det skete helt tilbage i 1312, da den genovesiske søfarer Lanceloto Malocello opdagede øen og opkaldte den efter sig selv. Men øen var allerede beboet af mennesker, der nedstammede fra berberne i Afrika. I 1402 begyndte erobringen af øen, som kom under Castiliens krone og derfor blev spansk.

ligt for øens beboere, som troede at Jorden gik under og dommedagen var kommet. Så galt gik det dog ikke, men udbruddet havde for altid forandret øen, som nu på sin overflade var og er helt dækket af lava, der ligger der som et tyk, sort, ufremkommelig og hård skorpe. I dag kalder man dette landsskabsform ”malpais” (dårligt land) for det kan ikke bruges til noget som helst, og det dækker stadigvæk ¼ af øen. Den kraftige vulkanaktivitet præger hele øens landskab, og jeg har aldrig i mit liv set så mange vulkaner som på vores 5 dages besøg på øen.

retning. Lanzarote er ca. 100 km lang og 60 km bred med 846 km2, så helt lille er den ikke. Der bor 143.000 indbyggere, som stort set alle lever af turisme.

Øen levede af landbrug, og det gik godt et par århundreder, indtil den 1.september. 1730, hvor et vulkanudbrud begyndte tæt ved byen Timanfaya. Lava væltede op af jorden, og i løbet af en enkelt nat var der opstået et helt bjerg. Udbruddet varede i 6 år (!) og begravede 10 landsbyer og ¼ af øen. Det var naturligvis meget uhygge64 - LA DANESA

Vi havde valgt at bo nede på sydspidsen i byen Playa Blanca. Herfra havde vi udsigt til Fuerteventura, som kun ligger ca. 20 km. væk i sydlig

Man kan starte med at besøge øens nationalpark Parque Nacional de Timanfaya, som dækker et område med megen vulkansk aktivitet. Besøget kan passende starte med, at man tager ind til besøgscentrum Mancha Blanca, som ligger lidt nord for parken. Her bliver man informeret om stort set alt vedrørende øen, og man kan tilmed overvære et vulkanudbrud nede i kælderen. Meget fint og interessant. For at komme ind i nationalparken kører man i


Castillo de Santa Barbara er i dag et sørøvermuseum.

Fra nordsiden af La Graciosa kan man se flere småøer.

Erik på vej ned i Caldera del Cuervo.

sin bil hen til indkørselsbommen og løser billet – det koster 9 € pr. næse. Herefter kører man ind i parken et par km. og hen til endnu et besøgscentrum med restaurant. Her kan man se, at der stadig vælter en voldsom varme op fra jorden. I et hul antænder halm sig selv, og vand fordamper. Dette demonstreres af personalet. Der er også et sted, hvor der steges halve kyllinger over vulkansk varme – mindst 200 gr. Imponerende er det, selv om stedet er lidt af en turistfælde.

flot borg kaldet Santa Barbara. Vi smuttede lige derop, og det var sjovt, både fordi udsigten var enestående, ja man kunne se hele øen, og dels fordi der er et sørøvermuseum derinde. Borgen blev nemlig bygget som værn mod sørøvere, som hele tiden hjemsøgte øen. Til sidst måtte borgen dog overgive sig, og de flygtende søgte tilflugt i hulen Los Verdes, som jeg kommer tilbage til.

fantastisk akustik i lighed med La Cueva de Nerja.

Med i de 9€ hører en bustur rundt i det groteske vulkanlandskab kaldet Montañas del Fuego (ildbjergene). Det er så sort, så dødt, så ufremkommeligt og så gudsforladt, at man tror det er løgn. Men det er også fascinerende, fordi det er så usædvanligt. Man må ikke vandre inde i nationalparken, og det kan man faktisk heller ikke, for der er ingen stier og El Malpais kan man ikke gå i. Det er helt ufremkommeligt. Men henne i Mancha Blancacentret har vi fået et tip om en vandretur, så den tager vi ud på efter besøget i parken, som på trods af sit overturistede præg er et besøg værd. Vi kører nu hen til byen Mancha Blanca og derefter tager vi vej LZ 56 imod La Geria. Ca. 6 km. henne ad vejen ser vi på højre hånd en lille nydelig vulkan, som hedder Caldera del Cuervo. Den hedder sådan, fordi der på kraterets kant kan ses en spids, der har form som et kragenæb. Vi stopper ved P-pladsen og går ad den fine sti hen til vulkanen. Her drejer vi til højre og inden længe kan vi gå ned i krateret. Det er vildt spændende at gå rundt dernede og stå i bunden af et rigtigt krater. Derefter går vi op og hele vejen rundt om krateret. Det er en superfin rute på 4,3 km.

Vulkanen La Corona ligger lidt syd for byen Yé. Man parkerer lidt vest for Yé ved en ermita og ser nu en fin sti, som går op imod vulkanen. Først går stien igennem vinmarker, men snart begynder den at stige op mod vulkanens kant. Oppe på kanten er der vildt stejlt, ja vi rystede og bævrede mens vi stod der. Der var nogle vanvittige mennesker, der vovede sig op ad kanten, men vi kunne dy os, ja vi skyndte os at liste ned igen, inden vi fik nervøse sammenbrud. Turen er kun på 3 km. op og ned, og er et must fordi det bare er så specielt. Men La Corona gemmer på andre hemmeligheder, og dem skal vi nu se på. Under La Corona har der nemlig som resultat af et udbrud dannet sig et 7 km. langt rør, som går fra krateret ud i havet. Røret er ca. 40 m i diameter, og det er det mest spøjse ”rum”, jeg nogensinde har befundet mig i. Man kommer derhen ved at køre mod sydøst ad LZ 201. Skiltet viser vej til Los Verdes og Jameos del Agua.

Den vildeste vulkan vi besøgte er La Corona på den nordlige del af øen. På vejen derhen passerede vi byen Teguise, i hvis udkant der ligger en

Los Verdes er navnet på hulen i røret. Da røret er 7 km. langt og ligger godt skjult, blev det brugt som tilflugtssted, når der var pirater i farvandet, og det var også her, de overlevende far Santa Barbara gemte sig. Man besøger røret på en guidet tur, og den kan varmt anbefales, for aldrig har jeg set noget lignende. Man vandrer et par kilometer nede midt i jordens indre og bliver vist en masse interessante ting. Der er også indrettet en koncertsal dernede, for rummet har

Røret er fint oplyst.

Den kunstige sø i Jameos del Agua.

Efter dette spændende besøg ville vi også se Jameos de Agua som kun ligger 1 km. fra Los Verdes. Jameos del Agua ligger i rørets yderkant mod havet, og der er det bredere. Der er derfor lavet en underjordisk restaurant ved en kunstig sø, og der er bygget et flot auditorium samt anlagt en smuk have. Der er også et museum kaldet Casa de los Volcanes. Alt sammen meget interessant. Man kan se videoer fra begge huler ved at Google navnene. Lige nord for Lanzarote ligger den lille ø La Graciosa, og den ville vi også se. Der går færger hver halve time det meste af dagen fra Órzola til La Graciosa. Strædet mellem de to øer hedder El Rio, og turen tager ca. 40 min. På La Graciosa bliver man sat af i Caleta del Sebo, som er øens eneste by. Vi havde valgt at krydse øen til fods over til den nordvestlige del, en tur på 13 km. frem og tilbage. Øen er ret bar og gold, men interessant. Fra den nordlige del kunne vi se flere småøer: Monte Clara og Alegranza. Et smukt og forunderligt syn. Vi tilbragte det meste af dagen på øen. Lige ved siden af vores hotel på sydøen ligger vulkanen Montaña Roja, og på vores sidste dag besluttede vi at bestige den, gå rundt på dens krater, ned på den anden side og ud til fyrtårnet på øens sydspids. Det var en gevaldig tur på 15 km. På www.elsebyskov.com kan man se alle vores ruter. Jeg er vild med Lanzarote, og der er med garanti meget mere at udforske. Vi tilbragte den sidste nat i Arrecife, og det er også et fint sted, især nede ved El Charco (pølen), hvor der ligger en masse restauranter, og vor der er en herlig stemning om aftenen. Vi spiste på Divina Italia, og det var supergodt.

Et kig ned mod Lanzarotes sydlige fyrtårn fra Montaña Roja

LA DANESA

- 65


Køb mig! Málaga CF er i en helt ny situation med større indtægter fra tv - og tre lejesvende, der beder om at blive.

Albentosa, 28 år og en fighter af rang. Ønsker at blive i Málaga CF.

Af Morten Møller - her sammen med Albentosa.

Juan Carlos, 26 år, elegantier. Ønsker at blive i Málaga CF.

Jupe Cop, 26 år, forward. Ønsker at blive i Málaga CF.

Han har taget folk med storm, den 28-årige Raul Redal Albentosa. Med sit fighter-instinkt, en højde på 193 cm, fuldskæg og tatoveringer fremstår han som den spanske udgave af en viking. Ukuelig i sin adfærd på banen kæmper denne far til to for kontrakt med Málaga CF, hvor han i januar afløste argentineren Marcos Angeleri, der efter tre sæsoner i Málaga tog tilbage til sit fødeland. Til klubben San Lorenzo. Málaga CF lejede Albentosa i den engelske 2. divisionsklub, Derby County, hvor det blot var blevet til otte kampe i en halv sæson for centerforsvareren, der fra Eibar kom med store forventninger til sit ophold i England. Hans kontrakt i Derby lød på 2,5 år. Klubben betalte 600.000 euro for ham, men forlanger nu 1,3 mio. euro for at ophæve hans kontrakt. Albentosa vil blive i Málaga, og det har han fortalt klubben. Og træner Javi Gracia vil hellere end gerne beholde ham. Sportsdirektør Arnau

er rede til at forhandle med Derby, men i et niveau på de 600.000 euro.

kontrakter i henholdsvis Sporting Braga i Portugal og Cagliari i Italien. Det drejer sig om Juan Carlos, spanier, og Duje Cop, kroat. For sidstnævnte lidt kompliceret, da Dinamo Zagreb også har en andel i ham. Men her og nu afskrækkende for Málaga CF at handelsbeløbende lyder på henholdsvis seks og tre millioner euro. Nye og bedre tv-aftaler giver dog langt større muligheder for den økonomisk trængte La Ligaklub med en ambition om i de nærmeste år at kvalificere sig til de to store europæiske turneringer, Champions og Europa League. TV-pengene kan nu løbe op i omkring 40 mio. euro pr. sæson – alt afhængig af placering i La Liga. For få år siden lød beløbet på ”blot” 18 mio. euro til Málaga CF. Men det er fortsat sådan, at det professionelle spanske fodboldforbund skal godkende spillerudgifterne i de enkelte klubber, så financial play overholdes.

66 - LA DANESA

Jeg er lykkelig her Selv siger Albentosa: ”Min familie og jeg er glade for Málaga, og jeg har lært meget af Gracia og holdkammerater, som Weligton, Torres, Boka og Filipenko. Ja, af alle og jeg nyder kampene for Málaga CF og det fantastiske publikum på Rosaleda. Her er en uovertruffen sammenhørighed. Jeg gør, hvad jeg kan, men forhandlinger mellem Derby og Málaga har jeg ingen indflydelse på. De foregår på kontorerne. Så må vi se, hvad de fører til. Men jeg tror, det vil lykkes de to klubber at blive enige. Alle søger lykke, og jeg er lykkelig i Málaga. Mere kompliceret Også to andre lejesvende ytrer ønske om at blive i klubben og dermed blive løst fra deres


Tribunepladser fås hos La Peña de Dinamarca

Et nyt stadion vil kunne rumme langt flere tilskuere end i dag.

Nyt stadion med luksushotel Selvom en tvist mellem hotelkæden Blue Bay og Málaga CFs klubejer, sheik Al-Thani, udblæses for fulde gardiner i retten, præsenterer Blue Bay nu et nyt stadionprojekt i Málaga, hvor Estadio La Rosaleda ligger. Det vil kunne rumme 47.000 tilskuere og skal endvidere omfatte et 5-stjernet hotel og butikker. Det nuværende Estadio La Rosaleda, der blev ombygget for en halv snes år siden, har en kapacitet på 30.000 tilskuere, men grundet de mange sene aftenkampe har gennemsnittet i denne sæson ligget på omkring 20.000 på lægterne. Tvisten mellem Al-Thani og Blue Bay drejer sig om aktiemajoriteten i klubben. Da vicepræsidenten i Málaga CF hed Shatat, erhvervede hotelkæden sig 49% af aktierne, og da der er en mindre aktionærgruppe med tre procent, står sheiken ikke med den totale magt. Han bestrider, at forholdene er således. Derfor retssagen. I øvrigt ejes Estadio La Rosaleda ikke af Málaga CF, men af de tre parter Junta de Andalucía (amtet), Ayuntamiento de Málaga (kommunen) og Diputación de Málaga (provinsrådet). Konstruktionen af stadion kostede i sin tid 36 mio., men Francisco de la Torre, Málagas borgmester, sagde for et par år siden, at La Rosaleda kunne erhverves for det halve, 18 mio. euro.

Fodboldinteresserede såvel på Costa del Sol i Spanien som i andre lande er velkomne til at kontakte La Peña de Dinamarca for billetter til La Liga-kampe på Estadio La Rosaleda i Málaga. Klubben råder over fine tribunepladser på den ene langside beskyttet for eventuel regn. Forinden let måltid, oplæg og i restaurant Casa Danesa og bus tur-retur til stadion. Kontaktpersoner: Sekretær Louise Kathrine Pedersen 661 959 681 kontakt@Málaga-support.dk Formand Morten Møller 617 700 424 info@Málaga-support.dk La Peña de Dinamarca er den eneste officielle danske supporterklub for Málaga CF optaget i Federación de Peñas Malaguistas i Málaga CF. Den tæller mere end 250 medlemmer og støtter cancerhospice Cudeca i Benalmádena og børnehospital i Málaga. Klubben optager fortsat nye medlemmer. www.Málaga-support.dk Kommende La Liga-kampe i maj på Estadio La Rosaleda : Den 2. kl. 20.30 Málaga CF – Levante Den 14./15. Málaga CF – Las Palmas (Denne match ikke endeligt fastsat ved redaktionens slutning, hvor Málaga CF lå nummer 9 af 20 hold i La Liga).

Den tidligere divisionsmålmand i Hjørring (nu Vendsyssel FF), Leif Larsen, og hans hustru, Bente til La Liga-bold på Estadio La Rosaleda i Málaga sammen med La Peña de Dinamarca.

Pellegrinis triumfer

Pellegrini med den lidt sørgmodige attitude får sit hold til at glanse.

Først med Villareal, så med Málaga og nu Manchester City. Málaga CF’s bedste træner gennem tiderne har så ubetinget været den nu 62-årige chilener Manuel Pellegrini. For tre år siden førte han klubben frem til kvartfinalen i Champions League, hvor holdet på fejl fra skotsk dommer og linjevogter, elimineredes i overtid i Dortmund, og nu står han i spidsen for det Manchester City-mandskab, der er nået frem til semifinalen i Champions League med en samlet sejr i to kampe over Paris SG med mægtige Zlatan i spidsen. For ti år siden udførte han samme bedrift med spanske Villareal, der i CL-semifinalen besejredes af Arsenal med et enkelt mål. Manuel Pellegrini har i øvrigt fortsat tilknytning til Costa del Sol, idet han har bevaret sin bolig i Marbella.

ROSASCO & QUINTANA Dansk Da nsk arkitekt kit ki ek Lena LLe ena GGrøn røn & He Heidi eiddi AAnd Andersen derseen

t SSk Skat kat oog jju juridisk urrid iddi disskk assistance aasssiist sttaance c t TTi Tilil oog fr ffraflytning raaflflyt ytniinngg SSp Spanien panien

Nybyggeri N Nyb Ny yby yb yg gge ge i Ombygning Omb O mbyg ygning y gn gni g ning g Passivhaus-design Pas asssivha siv ivha hau uss de desi desiig ign Byplanlægning By B Bypla Byp yp yp pla lan nlæ æg æ gn gni niing in ng n g

SSPANSK SP PANSK PA SK EEK EKSPERTISE KSSPPPEERT RTISE S PPÅÅ DDIT IT EEG EGET GET ET SSP SPROG PPRROG OG

TTlf: lf: (+34) 951 910 649 Mobil: (+34) 647 911 302 AAvda. vda. Ramón y CCajal ajal 2, 3F 3F, F,, 29640 FFuengirola uengirola www.gron-andersen.es w ww.gron-andersen.es info@gron-andersen.es inf foo@gron-andersen.es

Bettina Be B ett ttina Ro R Rosa Rosasco as scco o Lind Lin Lindstrøm: in nds dstrøm øm: m +34 +34 +3 3 650 650 65 0 428 42 428 8 956 956 6 (mobil) (mo (m mobil) bil) l)) arquitectos@rosasco-quintana.com uite s@ @ osa @r ossas asco co qu co-q uin a c ui www.rosasco-quintana.com ww.r .o osasco asco a co o-q -q quint u ana ui a co FZk[^eeZ<en[Ahm^ehÛ\bgZ0&1 en[Ah <e n[Ah m^e ^e  Galeria Comercial IV fase 29602 Marbella

LA DANESA

- 67


Lærer dine børn dansk? At bevare sit danske sprog, når man er barn i udlandet, kræver en ekstra indsats – både af børn og forældre. Og her kan Danes Worldwide hjælpe. Vi tilbyder nemlig Online Danskundervisning på niveau fra 0. til 9. klasse. Når familien slår sig ned uden for Danmarks grænser i kortere eller længere tid, sker der en række forandringer i hverdagen. Ikke mindst for børnene, som pludselig skal begå sig på to eller flere sprog: Derhjemme, i skolen og blandt kammeraterne. Nogle steder har børnene mulighed for at lære dansk i lokalområdet, men det er mere undtagelsen end reglen. Men der er heldigvis andre muligheder.

Online Danskundervisning Danes Worldwide tilbyder danskundervisning til børn og unge, der bor i udlandet. Undervisningen er på samme niveau som i den danske folkeskole fra 0. til 9. klasse og er støttet af Undervisningsministeriet”, fortæller lærer Frederik Markussen, der tager sig af undervisningen af eleverne i 5.-7. klasse. Frederik er én af Danes Worldwides i alt fem lærere. ”Alt undervisningsmateriale er udviklet særligt til udlandsdanske børn af os lærere. Bl.a. producerer vi til hvert skoleår i alt seks film til brug i undervisningen. Eleverne lærer om dansk kultur og historie, og vi ved af erfaring fra vores medlemmer, at filmene bliver et fast samlingspunkt for familien: En hyggelig stund for både børn og forældre,” siger Frederik Markussen og fortsætter: ”Vi har tilrettelagt undervisningen, så den kan passes ind i børnenes daglige skolegang, der hvor de bor. Men det kræver naturligvis en ekstra indsats af børnene – og ikke mindst, at forældre bakker aktivt op, så lektierne bliver lavet og kontakten til os danske lærere holdes. Det vil typisk være ca. 1½ - 2 timer om ugen,” fortæller Frederik. Danes Worldwide har tilbudt fjernundervisning til børn i udlandet siden 1990. I begyndelsen blev undervisningsmaterialet distribueret via vi68 - LA DANESA

deobånd, siden på cd og i dag henter eleverne film og opgaver på internettet. Gruppeundervisning Online Danskundervisning er imidlertid ikke det eneste undervisningstilbud, Danes Worldwide har, fortæller Frederik Markussen videre: ”Det er også muligt at arrangere gruppeundervisning, der hvor I bor. Undervisningen foregår typisk en gang om ugen og kan være en god løsning, hvis I har en dansklærer i lokalområdet, og hvis I ønsker, at danskundervisningen får en fast plads i en travl hverdag, da gruppen typisk samles én gang om ugen for at tale, læse og skrive dansk. Det eneste, det kræver, er, at I som minimum er fire elever, og at alle, der deltager i gruppeundervisningen og modtager materiale, er medlem af Danes Worldwide. I modtager den samme undervisningspakke, som vi benytter i Online Danskundervisning, og pakken danner grundlag for gruppeundervisningen med den lokale dansklærer, som til en hver tid har adgang til sparring med Danes Worldwides lærerteam. Den lokale lærer får desuden adgang til supplerende undervisningsmateriale,” uddyber han. Dansk for begyndere Nogle børn har ikke lært dansk fra begyndelsen. Måske fordi de er født i udlandet, eller fordi de

var ganske små, da familien flyttede fra Danmark. Også dem kan Danes Worldwide tilbyde danskundervisning. Frederik Markussen: ”Vores nyeste undervisningstilbud er Dansk for begyndere, som er et online læringsprogram udviklet til danske børn, der bor i udlandet og skal lære dansk for første gang. Programmet er udviklet i tæt samarbejde mellem eksperter inden for sprogpædagogik og Danes Worldwides egne lærere. Programmet er både underholdende og intuitivt, så børnene lærer hurtigt at bruge det selv.” Andre muligheder Har børnene ikke mulighed for at passe danskundervisningen ind i hverdagen, er der en fjerde mulighed. Siden 1981 har Danes Worldwide arrangeret tre ugers sommerskole i Danmark for udlandsdanske børn og unge i alderen 9 til 17 år. Her fokuserer vi på dansk sprog, kultur og historie, men også på de venskaber, som eleverne knytter på tværs af landegrænserne. I 2016 deltager 465 børn og unge på Sommerskolen. Du kan læse mere om Danes Worldwides undervisningstilbud og Sommerskolen via linket her: (LINK). Du er også velkommen til at kontakte skolesekretær Tina Andersen på tina@danes.dk eller på +45 3332 0913.


ÂŽ essential marbella magazine W W W. E S S E N T I A L M A G A Z I N E . C O M

17 YEARS OF PORTRAYING MARBELLAâ&#x20AC;&#x2122;S BEST

essential magazine is the longest established publication dedicated to Marbellaâ&#x20AC;&#x2122;s opulent lifestyle, mixed with lively features from all around the world. Always in great demand, we continuously strive to produce quality content that will inform and entertain you. Available free from all the best commercial locations and in luxury hotel bedrooms along the Costa del Sol, YGRTGUGPV[QWTDTCPFVQCJKIJGPFOCTMGVDGPGĆ&#x2019;VVKPIHTQOVJGWPTKXCNNGFRTGUVKIWGCPFTGEQIPKVKQPYGJCXGCEJKGXGFQXGT the last 17 years. Donâ&#x20AC;&#x2122;t miss out! T: 9 5 2 7 6 6 3 4 4


Doras dagbog -5

70 - LA DANESA

Læs femte afsnit af Doras dagbog her. En vedkommende beretning om livet i Danmark og Spanien oplevet af et menneske med sans for detaljer og en dejlig evne til at observere sine omgivelse - og reagere på dem. Dansepartner søges Det var tredje gang på en måned, at Dora hørte folk fortælle om, at de er blevet snydt og bedraget i lufthavnen, når de lejede biler hjemmefra. Folk bliver afkrævet dyre forsikringer og øget selvrisiko. At skulle betale for benzin, skønt bilerne skal afleveres med tanken fuld og hertil kommer flere andre ubehageligheder. Når folk protesterer, kan personalet pludselig ikke spor engelsk og nægter at udlevere nøglerne til bilerne. Dora ville ønske, hun kunne finde ud af hvilket firma, der er til at stole på for i længden, går det ikke at være uden bil hernede. Det er alt for besværligt og begrænsende. Måske burde hun også finde et sted, hvor hun kunne advare folk mod de bedrageriske udlejningsfirmaer? Desværre endnu et område hvor tilliden kommer på en alvorlig prøve. Skrankepaveriet går hende også på, og det går kun langsomt fremad med det spanske, hvilket måske ville afhjælpe nogle af de dårlige oplevelser. Det er imidlertid svært at træne sproget hernede. Hvis man står og fumler lidt i det og leder efter ordene, slår folk af venlighed over i engelsk. At EU-reglerne heller ikke fungerer, eller tolkes helt forskelligt, og at skattevæsnerne ikke samarbejder, gør det rigtig svært at være nybegynder som dansker i landet. Dora har på fornemmelsen, at det er blevet sværere og mindre fordelagtigt at flytte permanent herned. Og at flere og flere vælger en slags deltidsophold og pendler mellem deres oprindelsesland og Spanien. Hendes beundring for mange af de danskere, hun betragter som pionerer, stiger for hver gang, hun møder dem. Efterhånden har hun mødt flere, der har været bosat her i over 35 år. Gæve mennesker, som har slidt for at få en forretning eller en idé til at gro og er lykkedes med det. Det er spændende at snakke med dem. Dels har de mange erfaringer og dels er det herligt at høre historien om, hvordan Andalusien har forandret sig gennem de seneste 35 år. Der er mange skæbner imellem. Mennesker som har mistet ægtefælle. Børn som er rejst tilbage til Danmark, hvor de og børnebørnene nu bor. Mennesker, som står med et ben i hver lejr og ikke kan vælge det ene frem for det andet, fordi begge steder er integreret i dem. Der er mange ting at tænke over, når man overvejer at emigrere. Måske burde man etab-

lere et slags rådgivningscenter. Ikke sådan et med eksperter, men et hvor helt almindelige mennesker deler deres erfaringer og svarer på spørgsmål. Dora har lavet en liste, som hun har ,delt i tre spalter: Det hun gerne vil have. Det, hun ikke kan undvære og det, hun kan leve uden. Den liste bliver afgørende for, hvilken status hun vil vælge inden for de næste seks måneder. Imedens er skyerne over bjergene blevet farvet lyserøde af den nedgående sol. Bjergene er blevet helt sorte i horisonten, og månen er begyndt at danne en sølvstribe på havet. Det er et magisk syn og hører bestemt til listen over det, hun gerne vil have i sit liv. Hun smutter i en let trøje og begiver sig ud i den lune aften. Den skal nydes i kulturhuset, hvor der er en pianokoncert. Det er i øvrigt rørende billigt at gå til koncert, opera og lignende kulturelle arrangementer. Kommunerne må give et betragteligt tilskud til den slags aktiviteter. Sidste nats regn har givet blomsterne ekstra kraft, og det dufter dejligt af jasminer og appelsinblomster. Så stærkt, at det næsten opleves, som om nogen er gået rundt med en stor sprayflaske og har fyldt luften med denne skønne duft. Så helt forskelligt fra det, man af og til risikerer i butikkerne, når de sprøjter ulækker syntetisk og kemisk parfume ud i lokalerne. Efter koncerten skal hun mødes med nye venner på en tapasrestauration. Et af de steder, hvor man sætter en ære i enkle, ofte økologiske, råvarer og god vin. Endnu noget af det hun har stående på den positive side af listen. Hvis de er heldige, når de at nyde en god Flamenco-dans, inden aftenen er omme. Dora elsker at danse og har selv danset Flamenco og Sevillanas i Danmark. Faktisk har hun danset alt muligt. Imidlertid foretrækker hun argentinsk tango. Desværre har hun endnu ikke fundet en dansepartner hernede. Det er en skam. Dans burde ordineres på recept til alle singler. Det er den gladeste form for motion og overordentlig dejligt med fysisk berøring og kontakt. Man kan leve længe på et godt kram og en arm om livet i ny og næ. Hun snupper lige et par dansetrin hen ad fortovet og glæder sig nynnende til en lun andalusisk aften, når den er bedst.


uskyldig leg virkelighed

Fra til

Af Nanna Lunnemann

”Kærlighed og medfølelse er en nødvendighed, ikke en luksus. Uden dem, kan menneskeheden ikke overleve.” Citat Dalai Lama.

Allah. Navnet får de små hår til at rejse sig. Som lille legede jeg krig med nabodrengene tværs over hækkene. Med opgraderet udstyr, huler i træerne og barakker under jorden. Vi sloges som gale mod gaminerne fra det andet kvarter. Symbolsk. Og fredeligt. Men alligevel uhyggeligt. Jeg følte usikkerheden i legen. Røde ambulancer fyldte Paris’ gader 13. november 2015. I marts var det Bruxelles’ gule ambulancer, der susede gennem røgskyerne, og med ét blev byen malet sort. Tanken om 11. september løber os koldt ned ad ryggen. Her fyldte massevis af hvide ambulancer byen. Første gang jeg for alvor blev bekendt med terrorismen. Tre år senere var det Madrids tur og året efter Londons. I mere end 15 år har vi været skydeskive for terrorismens kyniske og ubarmhjertige nedsabling. Tidligere frygtede man Al-Qaeda. Indtil amerikanerne fik Bin Laden på kornet. IS er nu en større trussel mod menneskeheden. Pseudo-islamistisk paranoia Det er de islamistiske gruppers krig. En krig, der er vanskelig at bekæmpe. På det seneste har IS’ indtrængen på offentlige steder været en højspændt trussel, hvor uskyldige mennesker bliver ofre for en desværre ustoppelig og meget uretfærdig krigsførelse. Et barbarisk blodbad. Mildt sagt. Vi befinder os i Spanien. Et europæisk land, hvor antallet af udenlandske besøgende stiger for hvert år. I 2014 var det verdens tredje mest populære feriemål. Og kyststrækningerne Costa Brava, Costa Blanca og Costa del Sol udmærkes som nogle af de mest kendte destinationer. Jeg følte mig sikker, når enten vi eller gaminerne hejste det hvide flag. Jeg følte mig sikker i Danmark indtil 13. november. Jeg følte mig sikker i Spanien indtil 22. marts. Et land, der er væsent-

lig centrum for aktiviteter fra IS, hvor 45 procent af de jihadister, der blev arresteret i 2013, havde spansk statsborgerskab. Skræmmende! Rent politisk vedtog man i Spanien, trods uoverensstemmelser, at underskrive en antiterrorpagt rettet mod bekæmpelsen af jihadisme i landet. Siden angrebene i Madrid i 2004 og frem til i dag har der været 616 anholdelser af personer med forbindelse til jihadistiske aktiviteter. 139 kombattanter menes at være rejst til Syrien eller Irak for at kæmpe, hvoraf 25 siges at være vendt tilbage til Spanien, hvor de nu udgør en trussel mod den nationale sikkerhed. Vores sikkerhed for Christ’s sake. JEG ER PARNOID! Det er ikke nogen hemmelighed. Til trods for min nylige statusopdatering på Facebook: ”Lad os love hinanden ikke at være bange og frygte disse menneskefjendske ekstremister.” Løgn. Jeg er ræd. Og når jeg i lufthavnen eller på Nørrebro ser en mørk arabiskudseende mand i natkjole med fipskæg - og altså ikke det prægtige og moderne hipsterskæg, bliver jeg mistænksom. Mon han er i besiddelse af sprængstof? Sidste år ventede min kæreste og jeg på en bus fra Gatwick til Londons centrum, mens en mørk mand med islamskæg står og fumler med sin sportstaske, hvorfra en snor går op gennem hans bluse. Hvad det var for en snor, blev jeg aldrig klog på. Men én ting var sikkert; jeg mistænkte ham. Paranoia er nok en af mine psykiske laster, men den lader mig træde varsomt i en tid, hvor man behøver det. Desværre. Også selvom jeg går ind for et: ”Vi står sammen uanset forskellighed og lad os ikke være bange.” Men ligeså stædig er jeg. De martyrer må ikke lugte min frygt. En flok manipulerede tøsedrenge, der ikke tør gå i døden alene et sted i Langtbortistan. De burde alle springe i døden som trosvidner i et sort og dybt, ildelugtende hul uden at tage os

andre med i eksplosionen. Vi tog forresten aldrig den bus, men ventede 40 minutter på den næste. Intuition er godt, mens frygt er skidt. Sådan kan vi ikke leve, vel? Det gør mig vred og ked af det. Vi får berøvet vores frihed og retten til at føle fred, hvor vi færdes. Selvfølgelig med forbehold, for der er altid rådne æbler uanset farve og religion. En profeti Det er ikke længere et spørgsmål, om det sker, men hvornår. Hvornår er det vores tur til at løbe for livet, skræmte fra vid og sans? Hvornår bliver vi vidner til disse rasende mænd fanget i vold og manipulation, lugten af røg og lyden af sirener blandet med skrig mellem masserne? Bliver København næste storby for disse rasende mænds religiøse had? Varslet er profetisk, mens vi hver især står naglet til en lufthavn, en metro eller Colosseum i Rom. Fra den dag det sker, hører livet op, og alt det, man kendte som sikkert og skønt, bliver med ét forvandlet til et skrækscenarie og i værste fald død. Jeg ser terrorismen som et åbent sår i en by, der aldrig heler. Her vil der altid være ar at finde på gadehjørner, mens de betvivlende silhuetter svæver gennem luften. Og det er ikke længere profeti at sige, at disse sår vil åbnes flere steder de kommende år. Det er sandhed. Jeg frygter pansrede mandskabsvogne, mens byen i mit hoved erklæres i undtagelsestilstand. Vi holder os inden døre, mens det offentlige lukkes ned, og friheden klapper i med et brag. Hvorfor skal vi bydes at høre disse skrig og se den rædsel? Vi ser og hører det på de sociale medier, og bliver ikke længere kun mindet om fødselsdage – også ondskab. Når det hvide flag blev hejst, og gaminerne og jeg var færdige med at lege krig, var jeg igen tryg. En tryghed, jeg har haft altid. Indtil nu. Hvem kan holde til at høre Allahs navn råbt i vores gader? LA DANESA

- 71


GOLFSIDERNE Nyheder fra Lauro Golf De skandinaviske golfere nyder stadig godt af et fantastisk sponsorflow på Lauro Golf, som stod flot med hurtige green, samt flotte fairways, da Claus Bentkjær fra Unioptica igen var sponsor med flotte vinpræmier, T-shirts og meget andet den 15. marts. Lauro Golf og Tove nyder alle de glade golfere, som deltager med højt humør og kampgejst. Der blev spillet holdspil med mere en 80 spillere og de dygtige vindere blev Lotte Muller, Thorkild Nielsen, Anker Olesen og Henrik Johnsen. Derudover var der selvfølgelig præmier til holdet.

Vinderne. Den 22. marts var det så Bo Concept med Susanne Brandt og Jan Petersen, der var mødt op med flotte præmier til de 76 deltager. Sponsorene deltog selv, og vi havde en fantastisk hyggelig dag. Nordmænd, svenskere og danskere dystede på livet løs, men danske Inge Paulsen

...med Stig Wiberg

International Dag på Miraflores Golf - med dansk dobbeltsejr

Årets traditionsrige match mellem de mange nationaliteter repræsenteret på Miraflores Golf blev afviklet i marts måned. Denne gang var det ikke blot golfspillet, man sloges om. Som noget nyt var der også kamp om “det bedst dækkede bord” til festen efter matchen. Det danske team, Lars Ole Bell,

Niels Mathiesen, Mark Damgaard og Leif Nødskov fulgte sidste års danske success op med en sikker sejr. Og det danske bord var kreativt pyntet med flag, greens af marcipan, og spiselige roser vandt også førstepladsen. Efter matchen blev der spist, sunget og hygget i en rigtig god stemning.

Overraskende vinder på Valderrama

løb med sejren med 38 point! Godt spillet! Vinderne. Den røde stol fra Bo Concept, som du kan se i firmaets reklame med skuespiller Mads Mikkelsens, bruges flittigt på Lauro. Her er det de unge finske golfere på vej til en pro-tilværelse, der lige holder pause og bliver fanget af Tove. De unge finner træner hele vinteren på Lauro, og gad vide, om ikke vi ser nogle af dem på de kommende Europa Kun én gang siden 1996 er en EuropaTour-turnering vundet over par. Det var Scottish Open i 1996. Nu er det sket igen på Valderrama, hvor den 27-årige englænder Andrew Johnston vandt i en samlet score på 1 slag over par. Hollænderen Joost Luiten blev nr. 2 og Sergio Garcia blev nr. 3. Han blev fulgt på afslutningsdagen af Real Madrid-stjernen Gareth Bale. Bedste dansker blev Søren Kjeldsen, der sluttede på en delt 4. plads og tjente ca. 650.000 kr.

Tour turneringer. Finsk ungdom med Bo Concept. www.laurogolf.com 72 - LA DANESA

Thorbjørn Olesen sluttede på en delt 19. plads sammen med Thomas Bjørn. De øvrige seks danske spillere klarede ikke cuttet. Det var tydeligt, at de var langt fra topformen efter en lang vinter. Valderrama var meget svær for alle spillere med tykt rouf og lynhurtige greens. Sergio García Foundation var vært på Open de España på Valderrama, og Sergio Garcia udtrykte ønske om, at Valderrama fremover skal være vært for Open de España.


Vikingos Golf på Gualdalhorce

40 glade vikinger mødte op til årets 2. match på Guadalhorce med Unioptica som sponsor. Allerede på parkeringspladsen kunne man fornemme spillernes forventning til en god golfdag, selvom flere på vej til banen mødte en regnbyge, men da startskuddet gik kl. 11.24 var det dejligt golfvejr. Banen var efter årstiden i god stand og scorerne på Guadalhorce er altid pæne, og de som ikke nåede deres normale niveau, kan altid bruge flyvemaskinernes larm som undskyldning. Den gode stemning, der altid præger matcherne i Vikingos Golf, fortsatte da holdene kom ind og satte sig på terrassen ved hul 18 og så de efterfølgende hold spille ind på greenen. Den individuelle Stableford turnering, som tæller med i kampen om “Årets Viking”, (se stillingen på www.vikingosgolf.dk) blev vundet af: Nr. 1: John Jensen

34 pts. Nr. 2: Erik Kronborg Leth 32 pts. Nr. 3: Flemming Jørgensen 31 pts. Nr. 4: Tonny Gjelsted 31 pts. Nr. 5: Jan Petersen 31 pts. Gæsterækken blev vundet af: Leif Lohals 28 pts. Tættest på flaget på hul 2 (1 slag): Flemming Stoltze - Hul 11 (2 slag ): Ebbe Seligmann og Kai Friberg Hul 17 (2 slag) blev vundet af: Jan Petersen. Holdmatchen som altid sponseres af Simzar v/Tom Sørensen blev vundet af et hold bestående af: Tonny Gjelsted, Paul Sauerberg, John Jensen og K.B. Kristiansen. Efter matchen kørte alle ned og parkerede bilen på Feriapladsen og gik derfra ned på restaurant Don Jesús og fik en tre-retters velsmagende menu. Forårets sidste match er weekendturen til Arcos Gardens den 8. - 9. maj med BoConcept som sponsor.

Lauro Golf Resort & Residential

SOMMERTILBUD - 01.06.2016 til 15.09.2016 Ubegrænset golf 450 € per person* 10-turs kort: 239 € (339 € med 5 x buggy) *Jvf. gældende betingelser.

Ctra. A-404, km. 14 • 29130 Alhaurín de la Torre, (Málaga)

LA DANESA

- 73


Følg med i, hvad der sker i klubben, på vores hjemmeside: www.clubdanes.dk Club Danés, Haza del Algarrobo, Ctra. de Mijas km. 2,2, 29650 Mijas Costa, Mail: clubdanes@gmail.com - website www.clubdanes.dk Åbningstider kontor: mandag-fredag: 10.00-14.00. Tlf. og fax: 952 472 880 Mobil: 635 292 602. Skype: danskspansksamvirke Åbningstider bibliotek: torsdag 11-13. Restaurant Casa Danesa: se tekst. Tlf. 952 47 51 51, e-mail: restaurant@casadanesa.dk.

Kommende aktiviteter 5. juni - Grundlovsfest FORMANDEN SKRIVER De fleste af vore medlemmer er på dette tidspunkt taget tilbage til ”Gamle Danmark” for at nyde sommeren. Det betyder bl.a., at vort aktivitetsniveau i klubben ebber ud. Vi har dog et arrangement tilbage, inden vi lukker Club Danés ned for sommeren, og det er vores årlige Grundlovsfest den 5. juni. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, og i år er det lykkedes os at få den nye danske ambassadør, John Nielsen, til at holde Grundlovstalen, og Thomas i restaurationen har lovet os at servere en spændende Grundlovsmenu. For første gang i fem år holdt vi ikke Forårsmessedage, men det vil vi råde bod på, og vi vender frygteligt tilbage til efteråret – det bliver lørdag den 8. oktober. Påskelørdag afholdt vi for første gang en dejlig Påskefrokost på vor nye overdækkede terrasse, og her deltog omkring 90 festglade personer, der var mødt op til dejlig mad og god musik. For tredje gang i Club Danés havde vi finske Antti Sarpila med sit tre mands jazzorkester til at levere musikken - jeg tror, at alle havde en dejlig

eftermiddag. I skal selvfølge ikke snydes for vores 35-års jubilæumsfest, men I kommer til at vente et par dage endnu! Det bliver først lørdag den 29. oktober, hvor vi holder et brag af en fest. Men reservér hellere dagen allerede nu! Forsat god sommer Bent Flindt GRUNDLOVSFEST Traditionen tro fejres den danske Grundlovsdag i Club Danés søndag den 5. juni kl. 13.30. Grundlovstalen holdes i år af den danske ambassadør i Spanien, John Nielsen. Vi begynder med en velkomstdrink, hvorefter der serveres en tre-retters menu. Forretten består af hvidvinsdampet fiskefilet på ananas og rejer. Herefter følger oksehøjreb med grøntsagstærte, pebersovs og krydderstegte kartofler. Og vi slutter af med Vulkano med is og kaffe. Prisen for medlemmer er € 35, og for ikke medlemmer € 45. Tilmelding hos Thomas 952 475151 eller på kontoret 952 472880. Foto: John Nielsen, Danmarks ambassadør. NY ÅBNINGSTID Vi har ændret kontortiden, som fremover er fra

10 til 14 mandag til fredag. RESTAURANT CASA DANESA I maj måned holder restauranten åben mandag fredag kl. 10-16 lørdag og søndag lukket. BRIDGEKLUBBEN Kom og deltag i vore ugentlige mandags- og onsdagsturneringer. Gæster er velkomne, men skal tilmelde sig senest dagen før hos Jan Werum på 951 260 416 eller på mail: jw@werum.dk . Gebyr for medlemmer er 3.50 euro og for gæster 5.00 euro. Vi fortsætter med at spille hele maj og juni. Sidste spilledag inden sommerferien er onsdag den 29. juni. For yderligere information se endvidere vores hjemmeside: www.clubdanes.dk/bridgeklubben—club18.html DET SKER I CLUB DANÉS TIL EFTERÅRET Bestyrelsen i Club Danés har flere spændende arrangementer på tegnebrættet til efteråret - se blot her: 25/9-2016 Høstfrokost 8/10-2016 Messedag - 29/10-2016 Jubilæumsfest - 27/11-2016 Juletræsfest

Asociación Para Todos Formand: Mogens Maimann, tlf.: 620504076 Sidste månedsfest i foråret 2016 Lørdag den 29. maj holder vi forårets sidste fest på Restaurant Regina. Vi mødes ca. kl. 19. og kl. 20 går vi ind for at spise laks med rejesovs og kartofler. Omkring kl. 21. spilles der op til god dansemusik, som varer til kl. 24. Pris for medlemmer af Para Todos er 10€ p.p. har man gæster med betales der ekstra 5 € p.p. Tilmelding og betaling til Birgit på havnen hos Regina om søndagen mellem kl. 14 -15.

hos Anders på Restaurant Lucía, hvis skønne terrasse ud mod haven i Luciabebyggelsen vil danne rammen om begivenheden. Der bliver serveret sprængt oksebryst med pebersovs og hertil kartofler og sovs i skåle på bordet. Middagen afsluttes med en isdessert. Pris for medlemmer er 12€ p.p, og har man en gæst med, betaler denne ekstra 5€. Tilmelding og betaling er senest søndag den 29.maj på havnen kl. 14-15 på restaurant Regina. Der er intet møde søndag den 5. juni på havnen hos Regina.

Grundlovsfest Søndag den 5. juni holder vi grundlovsfest kl. 14.

Medlemskort For at deltage i vore arrangementer skal du være

medlem af Para Todos. Et kalenderårs-medlemskab koster 20€. Medlemskort kan købes på restaurant Regina om søndagen mellem kl. 14-15. Søndagsmøder Medlemmer af bestyrelsen kan træffes om søndagen mellem kl. 14 – 15 på restaurant Regina på havnen i Fuengirola. Hjemmeside På vores hjemmeside er der mange andre oplysninger på: Klik ind på www.paratodos.dk hvis du vil være ajour.

Danes Worldswide’s repræsentant i Sydspanien og på Gibraltar er: Jens M. Jensen, Fuengirola Tel. 952 46 87 97, mob. 620 44 99 16, e-mail jens.m@terra.es, www.danes.dk/sydspanien 74 - LA DANESA


KIRKENYT I MAJ Margrethekirken Avda. de Dinamarca 2 & Calle Ciprés 22, Las Lagunas, Mijas Costa, Tlf. 952 587 481 Website: www.margrethekirken.com Kontoret er åbent: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12 samt onsdag kl. 15-17, hvor der også er café og kor i kirken Den danske præst: Iben Merete Gabriel Snell Edif. Andromeda II c/Maestra Aspiazu 10 – 2A 29640 Fuengirola Tlf. 952 460 495/mobil: 661 001 998 Email: margrethekirken@margrethekirken.com

lig står foran én og snakker uafbrudt i et kvarter? Charlotte Rørth skrev bogen “Jeg mødte Jesus”. Den udkom sidste år og blev straks en bestseller. Den er en af de mest udlånte bøger på de danske biblioteker, og overalt i Danmark har den vakt debat. Nu er bogen også solgt til flere andre lande, bl.a. Spanien. Spanien er ikke noget tilfældigt valg – det var nemlig her i Andalusien, mødet fandt sted. Hvad skete det egentlig den eftermiddag i Ubeda, nord for Granada? Var det ikke bare et epileptisk anfald? Hvad sagde lægerne? Og hvad med familien, kollegerne, præsterne? Kom og hør Charlotte Rørth selv fortælle! Entré: 10 € inkl. et glas vin og snacks.

Årskontingent 70 € kan indbetales i kirken eller på vores konto i Cajamar: (IBAN ES87) 3058 0860 7927 2000 6999 (Swift: CCRIES2A)

Konfirmation og konfirmationsforberedelse Lørdag den 7. maj kl. 11.00 bliver Andreas Mynster Kielskov, Sussi Rebecca Kjeldsen, Nicoline Nør Mønsted konfirmeret i Margrethekirken. Til efteråret starter et nyt hold konfirmander. Der er nu mulighed for tilmelding til konfirmationsforberedelse med henblik på konfirmation i 2017. Kontakt venligst præsten tlf. 952 587 481 / margrethekirken@margrethekirken.com

Gudstjenester hver søndag kl. 11 og: Torsdag 5/5 kl. 11.00: Kristi Himmelfartsdag Lørdag 7/5 kl. 11.00: Konfirmation ARRANGEMENTER Fredag den 13. maj kl. 19.30: Forfatter og journalist Charlotte Rørth fortæller om: ”Jeg mødte Jesus, bekendelser fra en modvilligt troende.” Hvad stiller man op, hvis man er en snusfornuftig journalist, og Jesus lige pludse-

Sømandskirkens adr. er: Avenida Virgen del Carmen 15, 3. Sal, 11201 Algeciras Tlf. +34 601 097 034, e-mail: algeciras@dsuk.dk, www.algeciras.dk

Af Kim Jacobsen Solen spejler sig i kaffen. Det er blevet forår. Man mærker det også på den lette stemning blandt mennesker. De går smilende hen over Plaza Alta. De nyder, som jeg, at varmen er kommet tilbage. Solens refleksioner i min kaffekop bliver til spejlbilleder, spejlbileder der bliver til glimt af hverdag og erindring. Egentligt synes det, som om jeg altid har været her, men kun knap 3,5 år siden er det, at jeg kom til Algeciras, og byen tog imod mig. En komplet fremmed. Tankerne glider tilbage til en af de første gange, hvor jeg købte ind på markedet. ”Lo que se llama” var en sætning, der blev brugt igen og igen. Henne i hjørnet var grøntsagshandleren – eller i hvert fald – ham, som jeg havde fundet. Naranja var appelsiner. Platanos var bananer. Osv. osv. Famlende efter ord og studerende min hjemmefra skrevne seddel, købte jeg ind og så skete det, grønthandlerens kone forlod de store kasser

ste af jer.” Lige siden har the Kingsmen sunget med en entusiasme og rytmisk vellyd, som har gjort dem berømt over hele USA. De har optrådt både i Carnegie Hall og Lincoln Center, i forskellige TV programmer og på film. Gennem årene har gruppen fostret mange berømtheder, bl.a.: Art Garfunkel, Sha Na Na, samt komponisterne bag musicalen “Grease” og musicalen “Next to Normal”. I dag består vokalgruppen af et dusin unge mænd, der synger alt fra doo-wop, barbershop til moderne arrangementer og ting, de selv laver. Koncerten arrangeres i samarbejde med “A Project Space”. Billetter á 10 € kan købes ved indgangen eller bestilles på pmmtickets@mail.com

Onsdag den 25. maj kl. 19.30: Vokalgruppen ”The Columbia King´s men” fra New York optræder “The Columbia College King’s Men” har eksisteret som a capella vokalgruppe i næsten 70 år og regnes for et af USAs bedste. I 1948 ønskede Dwight Eisenhower, at der blev dannet en vokalgruppe, som kunne synge til universitetets Homecoming ceremoni. Tre år senere sagde Eisenhower til gruppen: “Hvis I kan få 2000 andre til at synge med samme gejst, vil jeg personligt sætte en medalje på brystet af hver ene-

Kirken øst for Málaga Kirken øst for Malaga holder ”sommerferie” fra april til oktober. Den nye sæson starter traditionen tro med høstgudstjeneste første lørdag i november kl. 13.00 på tærskepladsen El Cerval i bakkerne bag La Herradura. Nærmere oplysninger om det øvrige program kommer i månederne før. Man kan også kontakte menighedsrådets formand, Eva Sørensen, tlf. 647 224 683.

Algeciras øjeblikke med frugt og grønt og kom over på min side. Vi havde mødt hinanden før, og hun vidste, jeg havde min enøjede hund, som hun var vild med. Denne dag stod jeg alene og så kom hun, hun tog mig ikke i hånden, – ikke bogstaveligt talt – men hun tog mig med, gik rundt på markedet. Præsenterede mig for slagteren, der solgte kyllingekød. Æggemanden. Slagteren. Brødkonen. Hun fortalte, langsomt, så jeg kunne følge med, at jeg var ny, jeg var dansker og de skulle hjælpe mig. Det blev en formiddag, hvor en ny verden åbnede sig. Velkommen til Algeciras. Denne sydandalusiske bonde- og fiskerby i provinsen Cádiz. Der er egentlig ikke meget at komme efter. Der er ikke de store romerske udgravninger eller fantastiske rester fra den maueriske periode. De har ikke engang en borg at prale med, selv den gamle tyrefægterarena rev de ned, for at give plads til indkøbscenter, der aldrig er blevet færdigt. Næh, det er ikke turistattraktioner, der kan prales af. Udkantseuropa eller Nordafrika. Alt efter temperament. For 30 år siden var det en kæmpe fiskerihavn, hvor man bogstavelig talt sejlede fra Bahia de

Algeciras ind i byen. Stranden lå op mod vejen, der førte til Cádiz. Havnen var en forlænget del af stranden. Den fandt sin afslutning ved Rio Miel, floden (nu overdækket) der for ikke mange år siden var en afgrænsning af byen. Floden, der var havnen. Endnu kan man se nogle af de gamle kolonihoteller, som husede de englændere, der kom med den ensporede jernbane fra Córdoba over Ronda (hvor Hemingway boede) til Algeciras, til færgen over til Gibraltar. Egentlig en typisk nordafrikansk/ sydspansk by med snævre gader, der var så smalle, at nutidens trafik synes malplaceret. Her skulle jo kun gå æsler og mennesker. En bonde- og fiskerby bygget og af flygtninge fra krigen mod – eller belejringen af fæstningen Gibraltar i begyndelsen af 1700-tallet. Franskmændene, som var en af krigens parter, havde slået lejr oppe på bakken ved San Rogue, og befolkningen flygtede ind i bugten – begyndelsen til Algeciras, der blot var huse og ruiner fra en svunden tid uden betydning. En begyndelse, en anden begyndelse tog fart for 30 år siden, da Maersk påbegyndte bygningen af en containerterminal – men den beretning følger...

LA DANESA

- 75


H

E

L

S

E

S

U

N

D

H

E

D

Permanent makeup - en ideel sommerløsning

Nu er sommeren her igen, og med den følger makeuppens værste fjende: de høje temperaturer. De fleste kvinder kender til problemet med eyelineren og brynstiften, der bliver bløde i varmen og svære at have med at gøre. Også huden bliver varm og makeuppen “forsvinder” i bogstaveligste forstand som dug for solen – eller tværes ud, så stregen, der burde pynte langs vippekanten, pludselig sidder og truer midt på øjenlåget. Mange kender sikkert også det, at man har tegnet to flotte bryn om morgenen. Senere på dagen kigger man sig i spejlet blot for at konstatere, at man pludselig kun har ét bryn.... hvor fedt er det lige?

Permanent makeup kan være løsningen. Den permanente eyeliner kan påføres på forskellige måder, fint og smalt, eller lidt bredere til den, som ønsker et mere fremhævet look – og vigtigst af alt; den bliver siddende, hvor den skal, uanset om man boltrer sig i havets bølger, sveder på tennisbanen, shopper igennem i den sommerhede storby eller bare har en lang og hård arbejdsdag på kontoret. At få læbelinjen tegnet op er ligeledes meget populært, da det gør munden mere udtryksfuld. Den naturlige læbelinje har det med at blive udvisket med alderen, og vi ved alle, hvor hurtigt selv en læbe-

blyant af god kvalitet forsvinder eller ender på vandglasset sammen med læbestiften. Med den permanente læbelinje er det ofte nok at bruge lidt lip gloss, da linjen også giver både facon og farve til læberne. Farvemulighederne er talrige og det permanente ønskelook kan

FØR

opnås på få timer i klinikken – og behandlingen er næsten smertefri. Permanent makeup er testet for at sikre, at selv kvinder med ekstrem sensitiv hud ikke får allergiske reaktioner. Altså er permanent makeup netop en god løsning til kvinder, der reagerer allergisk med rødmen, kløe og irritation overfor almindelig makeup. Få smukke bryn, læber eller en eyeliner som bare sidder, hvor den skal 24 timer i døgnet, inden varmen og badesæsonen for alvor sætter ind. For bestilling af prøvekonsultation kontakt Nana Norrbom på tlf. 610716048.

EFTER

Spar tid foran spejlet og få de bryn, den vippekant eller de læber, du altid har drømt om.

Gratis konsultation.

En permanent makeup kan skabe symmetri i dit ansigt. Uanset om du ønsker at få markeret læbernes linje eller fremhæve farven i læberne, opnå kontur på brynene eller markere vippelinjen med "eyeliner".

Permanent makeup på bryn Slip for at optegne dine bryn hver morgen. Med permanent makeup kan dine bryn gøres tættere og mere symmetriske.

Permanent makeup på vippelinjen

N

Læge Hanne Hansen

Tlf. 670 67 42 46 OBS: Ny adresse! 76 - LA DANESA

Få dine vipper til at synes mere fyldige ved at markere din vippekant

NANA NORRBOM

en asymmetrisk overlæbe, kan den korrigeres, så den bliver mere harmonisk.

(overfor turistkontoret i Fuengirola)

! RK ! - eller få optegnet en bredere streg, så din eyeliner sidder perfekt hver dag. Æ ESSE Permanent makeup på læber Tlf. 610 716 048 M R Markér dine læbers naturlige linje, eller få dine læber til at synes større. Har du Hos frisør Kim Gottlieb, Avda. Jesús Santos Reín, 9 BE Y AD Konsultation: Ring mandag - fredag mellem 10 og 11 for aftale.

FYSIOdZW/ͻD^SA'ͻKhWhE<dhZͻ</ZKWZ<d/< SeniortrčŶŝŶŐͻWŝůatĞƐͻYoga

NYHED: Tarmskyl

EDTA-behandling gives.

Avda. Ramon y Cajal s/n, Edif. Beroe, 29640 Fuengirola

Centro Sanum I Centro Idea I CtrĂ͘ĚĞDŝũĂƐŬŵϯ͕ϲ/ϮϵϲϱϬDŝũĂƐ www.centrosanum.es I info@centrosanum.es důĨ͗нϯϰϵϱϮϰϳϲϵϰϯͻDŽď͗͘нϯϰϲϱϵϳϭϵϭϬϮ


A !

Tinnitusmaskering kan monteres i alle de nye Dicton-modeller.

DIN DANSKE HØREKLINIK PÅ COSTA DEL SOL

# /$<$ '( /$ 2156,67&,?1 $4.(4,1* 71'(4 .,4.(6248(6 "/) 999 ',&621)7(1*,42/$ (5 =%(16 0$1 )4( ./

:$1$ "/)

(1642

@ B4

/>1,&2 @ !$1 (41$%( @ 999 (:$1$ (5 B4

,&6215 1;( (-(4

SP Kø AR b n 10 u %

=%(16 0$1 )4( ./

"+20$5 2 B4($33$4$4$6 ,1*(1,B4

5$%(/ (41$4',12 7',2/2*

Los Boliches NY ADRESSE ! Avda Los Boliches 109 Edificio Don Luis local 2B Tlf. +34 952 667 087 Daglig åbent 10-20 Lørdag 10-14

Mijas Costa Carrefour Tlf. +34 952 198 231 Mandag - lørdag 10-22

Coenzym Q10

Marbella - Elviria C.C. Pino Golf Ctra. de Cadiz Km 192 Tlf. +34 952 850 094 Daglig åbent 10-18 Lørdag 10-14

Energi til cellerne! 90 kapsler SPAR 2,94 € Nu kun

180 kapsler SPAR 5,38 €

26,50 €

Nu kun

Nerja

48,25 €

Tilbuddet gælder 01.05 - 31.05.2016 så længe lager haves! www.annisvitalshop.com

Tandlæge Dr. Hans Kools Tandlæge Dr. Antti Pohjola Tandplejer Liselotte Molina Ortodontist Dr. W. Maroszek DDS

clinica dental y medica Marbella

Costa Mueble

< Fuengirola

DE

Seat Centro Idea Autopista

Ctra. de Mijas

Málaga

Calle Antonio Millon 8 Tlf. +34 952 527 131 Daglig åbent 10-15 Lørdag 10-14

> Mijas

Marbella

Costa Mueble

Seat Centro Idea Autopista

NORSK-DANSK TANDPLEJETEAM I INTERNATIONALT MILJØ ERFARING - KOMPETENCE - OMSORG Edf. Costamueble, Ctra. de Mijas km. 4,6,

29650 Mijas (v. siden af Edf. Costamueble, Ctra. de Mijas km. 4,6 • 29650 Mijas •SEAT) Tel: 952 475 972 • Fax: 952 664 561 < Fuengirola

Málaga

Ctra. de Mijas

SKANDINAVISKE

> Mijas

TANDLÆGER

FUENGIROLAS IMPLANTATCENTER

Dr. Keld Overgaard

Nyhed:

3D KOSMETISK TANDPLEJE

scanner

DANSK • SVENSK • NORSK • FINSK

 952 66 01 67

Narkoselæge tilknyttet USYNLIG TANDREGULERING MED INVISALINE !

#

! "

%

$

%

%

!

LA DANESA

- 77


H

E

L

S

E

S

U

N

D

H

E

D

Sexlivet Ved aut. fysioterapeut Jacob Lindgreen Col. 2917

skal fungere - uanset alder

SOM DANSK RESIDENT

t'ZTJPUFSBQJ

FĂ&#x2026;R DU TILSKUD

t.BTTBHF t4QFDJBMUJMQBTTFEFJOEMÂ?H

FRA SYGESIKRINGEN. Kontakt mig

FĂ&#x2026; MERE

t5SÂ?OJOHTWFKMFEOJOH t*OUFOTJWFHFOPQUSÂ?OJOHTGPSMÂ&#x201C;C 4FNFSFQšXXXWJUBTBOBEL

INFORMATION PĂ&#x2026;

+34 638 592 498 jacob@vitasana.dk

.OLQLNL&HQWUR6DQXPÂ&#x2021;&&&HQWUR,GHD&WUDGH0LMDVNPÂ&#x2021;0LMDV

www.vitasana.dk

Ny behandling sikrer erektioner pĂĽ en naturlig mĂĽde - uden bivirkninger.

FODTERAPEUT Julio Gonzålez Sørensen Tilbyder alt indenfor fodpleje. Har du brug for indlÌgssüler? Vi tilbyder gratis ganganalyse. C/ Ricardo de León 5 Edif. Don Francisco 6 - 1ºA Fuengirola

HAR DU ONDT I RYGGEN? Mogens Dahl, D.C. Kiropraktisk Klinik Original kiropraktisk behandling

Edif. Tres Coronas (ved siden af Merca Centro) Avda. Clemente DĂ­az RuĂ­z E-29640 FUENGIROLA

Tlf. 952 464 137 Test om du har Modic-forandringer En MR/MRI-scanning afslører, om du har Modic-forandringer. Og hvis det er tilfÌldet, er behandlingen en kombination af antibiotika og laserterapi. LÌs mere pü www.modicklinikken.com eller kontakt Mogens Dahl.

www.chiro-dahl.com 78 - LA DANESA

Mogens Dahl D.C. er godkendt og autoriseret af det danske VelfĂŚrdsministerie.

Alderen sĂŚtter sine spor, og hos mĂŚnd kan den spĂŚnde ben for sexlivet, som bogstaveligt talt taber pusten, da problemer med at opnĂĽ â&#x20AC;&#x201C; og bevare â&#x20AC;&#x201C; en tilstrĂŚkkelig erektion besvĂŚrliggør tingene, og sexlysten forsvinder ofte helt. SĂĽdan behøver det bestemt ikke vĂŚre! Med Prelox, der er en ny behandling bestĂĽende af to naturlige og virksomme stoffer i ĂŠn effektiv tablet, er det muligt at give sexlivet et mĂŚrkbart løft â&#x20AC;&#x201C; uden bivirkninger. Effekten sĂĽ god, at prĂŚparatet har opnĂĽet patent som behandling mod erektionsbesvĂŚr. International forskning bekrĂŚfter ligeledes, at det virker. I en undersøgelse, som lĂŚge og sex-ekspert, Steven Lamm fra New York University School of Medicine, gennemførte pĂĽ en testgruppe, rapporterede langt de fleste at Prelox effektivt satte dem i stand til at nyde et aktivt sexliv. NĂŚsten 70% af mĂŚndene fik lettere erektion 65% af mĂŚndene havde morgenerektion. 78% af mĂŚndene havde lettere ved at opnĂĽ og vedligeholde erektionen Nøglen hedder NO NO stĂĽr nemlig ogsĂĽ for â&#x20AC;?nitric oxideâ&#x20AC;? eller nitrogenmonooxid, og er et stof, der fĂĽr blodkarrene til at slappe af, sĂĽ der bliver større gennemstrømning, blandt andet i svulmelegemet. Hvis kroppens NO-vĂŚrdier stiger, er det gavnligt for erektionen. Prelox indeholder Pycnogenol-ekstrakt og aminosyren L-arginin, stoffer der øger kroppens NO. Ved regelmĂŚssig anvendelse af Prelox sker der en permanent øgelse af NO-niveauerne i kroppen og en varig bedring af kredsløbet. Forskning viser at impotens har med dit kredsløb at gøre Tidligere troede man, at erektionsproblemer skyldtes psykiske faktorer, men i dag mener man, at det hovedsageligt er et problem, der knytter sig til kredsløbet. Her kommer Prelox ind som en uundvĂŚrlig hjĂŚlp, da prĂŚparatet stimulerer de mekanismer, der fĂĽr blodkarrene til at slappe af, og hjĂŚlper blodet med at strømme igennem vĂŚvene. Det ene aktivstof, PycnogenolÂŽ, er en ekstrakt af fransk strandfyr (pinus maritima). Den anden, l-arginin, er en aminosyre. Begge stoffer fĂĽr blodkarrene til at udvide sig, og øger kroppens niveau af stoffet nitrogenmonooxid (NO). Prelox et dagligt kosttilskud, der sørger for, at de optimale betingelser for en velfungerende erektion er tilstede â&#x20AC;&#x201C; hele tiden. Et godt sexliv er en menneskeret â&#x20AC;&#x201C; uanset alder. Prelox forhandles hos Vitamina i Centro Idea.


MASSAGE • HEALING • FLEMMING LOCKENWITZ Tlf.: 610 907 198 • flemlock@hotmail.com

Gavekort til familie eller venner udstedes.

• Infiltrationer (Myoser) • Rygproblemer (Smertende ryg og skuldre) • Stress • Led- og iskias smerter • Spændingshovedpine m.m. PRISER: PENSIONISTRABAT: Massage: 5€ per session 30 min: 30€ 55 min: 50€ Healing (60 min.) 50€ Rabatkort: 5 x massage (á 1 time) = 200€

C/Jose Cubero Yiyo • Edif. Diana 1, Local 11 • 29640 Fuengirola PERMANENT MAKE-UP

KOSMETOLOG NANA NORRBOM

Tlf. 610 716 048

“Min krop vil ikke, som jeg vil”,

BodyTalk Torreblanca

hører jeg ofte i min klinik. Hvad så med at gøre som kroppen gerne vil? Og det er lige netop det, jeg gør; opfordrer til at tænke i muligheder og ikke i begrænsninger. Med BodyTalk finder vi ud af, hvad det er, din krop gerne vil, så du kan gøre det sammen med den.

Helle Espensen Certified BodyTalk Practitioner Member of the International BodyTalk Association

Giv din krop en stemme med Bodytalk! Kroppen ved godt, hvor skoen trykker, og elimineres årsagen, kan cellerne ret nemt programmeres til igen at gøre deres arbejde. Vi sætter gang i selvhelbredelsen i stedet for at modarbejde den.

Læs mere om BodyTalk på www.bodytalk-torreblanca.com

Din krop venter kun på dig – kom i kontakt med den! Ring og bestil en BodyTalk-tid på +34 607 62 91 06

Torreblanca, Fuengirola Tel. +34 607 62 91 06 helle.torreblanca@gmail.com

er nnesk e m e Båd r er og dy e! n velkom

LA DANESA

- 79


H

E

L

S

E

S

U

N

D

H

E

D

BodyTalk Af Helle Espensen, autoriseret BodyTalker - både mennesker og dyr er velkomne.

- om at ‘holde rummet’ I min sidste artikel brugte jeg vendingen ‘at holde rummet‘ for andre, og siden har jeg fået masser af spørgsmål om det. ‘To hold the space’ lyder det på engelsk, og det er vanskeligt at finde en dansk version, som dækker præcist. Jeg kan bedst forklare det sådan her: At være med andre uden at dømme, uden at blande sig, forstyrre eller gribe ind. Det er ikke ‘at holde hånden under’, for opgaven er netop ikke at redde nogen. ‘At være der for’ i den klassiske betydning - heller ikke, for det er mere invaderende... I min BodyTalk-klinik møder jeg mennesker, der står midt i store livskriser; egen sygdom, som pårørende til et sygt eller døende menneske, i skilsmisse, familiekonflikt, konkurs, kærestesorg etc. etc. Nogle har masser af velmenende mennesker omkring sig, men føler sig alligevel dybt ensomme midt i det hele. Andre står reelt alene med krisen. I nogle tilfælde holder jeg som BodyTalker rummet for

HJEMMESYGEPLEJE Har du brug for hjælp, tryghed, pleje eller andet, så kontakt Kirsten Sonne og hendes team, og du er i de bedste og mest professionelle hænder. Derudover tilbyder vi også vores klienter hjælp til læge- og hospitalsbesøg samt uvildig råd og vejledning ved alvorlig sygdom og dødsfald.

dem undervejs - hele vejen eller blot lidt af den. Det er en stor oplevelse hver gang. For begge parter. Kan alle ‘holde rummet’ for andre? Ja, men man skal vide hvordan. Da min far var syg sidste sommer, tilbragte jeg lange dage på hospitalet, og i glimt (meget små glimt) oplevede jeg sygeplejersker, der forstod ‘at holde rummet’ for os, når det var allersværest. Når følelserne var ‘helt uden på tøjet’. Men det er, som jeg fik at vide igen og igen, ‘ikke deres fokus’, hvorfor der da også var lavet en vagtplan, som gjorde, at man aldrig havde den samme sygeplejerske tilknyttet flere dage i træk. Sygdom og død skal jo nødig gå hen at blive noget personligt i det offentlige sundhedssystem... Jeg havde vanskeligt ved ‘at holde rummet’ for min far, fordi jeg selv var så bange og fyldt med sorg for ham og for mig. Og fordi der midt i det hele var mange praktiske ting, som skulle ordnes. Man kan ikke

• Hjemmehjælp • Sygepleje • Efterbehandling • Sårbehandling • Genoptræning • Almindelig pleje • Injektioner • Hygiejne

KIRSTEN SONNE Tlf.: 608 05 05 19 • Mail: ksonne@mail.dk • www.kirstensonne.dk Frisør Aase Christensen “Jeg klipper byens spidser”

DentaDanés an nés

C

clínica dental en ntal

Onsdag, torsdag, fredag & lørdag

Clinica Dental Idea

Hos: Gottlieb Avda. Jesús Santos Rein 9, Fuengirola

Tlf: 952 660 944 aasefrisor@gmail.com

80 - LA DANESA

Nete G. Larsen arssen Andreas And reas Oldenburg Olden nburg Vi taler skandinavisk, engelsk, tysk og spansk. Ring venligst mellem 10.00 – 17.00 (mandag – fredag) for tidsbestilling.

Tlf./fax: 952 52 9666 www.dentadanes.com Calle San Miguel s/n “Maro Club 12,s 29787 Maro, Nerja


‘holde rummet’, hvis man ikke kan sætte sig selv og egne følelser udenfor. For snart mange år siden, da min mor var døende, oplevede jeg for første gang, hvordan ‘rummet kan holdes’. En af de sygeplejersker, der kom i mine forældres hjem for at passe hende, gjorde det for mig - i glimt, men ikke desto mindre fik det enorm betydning. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, men forsøgte at støtte min mor. Jeg anede ikke, hvad der skulle ske, hvornår og hvordan. Sygeplejersken viste mig vej, gav mig råd og vejledning, men kun lidt ad gangen. Ingen kritik, bare vejledning. Jeg kendte hende ikke, og det var ikke vigtigt. Eller måske var det præcis det, det var. Jeg tænker tit på hende, og den vigtige rolle, hun spillede, under mit sidste ophold i Danmark, inden min mor døde. ‘At holde rummet’ er at være villig til at gå ved siden af andre på den vej, de nu engang er på - uden at dømme, uden at få dem til at føle sig utilstrækkelige, uden at forsøge at fixe dem eller have indflydelse på resultatet. Man åbner sit hjerte, tilbyder betingelsesløs støtte og giver slip på kontrollen. Nogle gange holder vi rummet for en anden, mens denne holder rummet for andre, fx som pårørende til et døende menneske. På samme måde håber jeg, at nogen holder rummet for sygeplejerskerne, mens de udfører dette udfordrende og meningsfyldte arbejde. Det er nemlig tæt på umuligt at holde rummet for andre, hvis man ikke har nogen til at holde rummet for én selv. Også de stærkeste ledere, coaches og ja, sygeplejersker, har brug for at have deres ‘rumholdere‘, med hvem de kan være sårbare og svage uden frygt for fordømmelse. De fleste mennesker har en tendens til at ville fixe andre og deres problemer. Råde og vejlede - og dømme. Det kaldes omsorg, men er ofte baseret på misforstået hensyn - og behov for egen præstation. At yde egentlig støtte til mennesker i deres sorg eller transformation kræver, at vi ikke fjerner deres egen kraft (fx ved at ville fixe deres problemer), ikke giver dem skamfø-

lelse (ved fx at antyde, at de burde kunne klare det) eller overvælder dem (ved at give mere information, end de er klar til at modtage). Vi skal kunne træde til side, og lade dem træffe deres egne beslutninger, tilbyde betingelsesløs støtte og forsigtig vejledning, når der er behov, så de føler sig trygge, selv når de begår fejl.

til. I begyndelsen af min tid som BodyTalker oplevede jeg, at jeg kunne bekymre mig mere om, hvorvidt en klient synes, jeg er en dygtig nok behandler, end om klientens helbred. Det var selvsagt hverken godt for klienten eller for mig. Da jeg lærte at sætte mig selv ‘udenfor sessionen’, begyndte magien at blomstre.

Dyr er fantastiske ‘rumholdere’, fordi de instinktivt sætter sig selv helt til side, og bare er der med fuld og ubetinget kærlighed og ro. Men jo, alle kan ‘holde rummet’ for andre. For vores familie, venner, naboer, ja selv en fremmed, hvis blik man møder i bussen på vej til arbejde. Det er ikke kun for behandlere.

5. Få personen til at føle sig tryg nok til at fejle. I livskriser begår vi alle fejl. Som ‘rumholder’ tilbyder vi, uden at dømme eller skabe skamfølelse, mulighed for, at personen kan finde ind til modet og tage chancer - og modstandskraft til at fortsætte, når de fejler. Man støtter personen til at lære af fejlene i stedet for at slå sig selv oven i hovedet med dem.

1. Lad personen have tillid til egen intuition og visdom. Da jeg besøgte min mor den sidste gang, vidste jeg intuitivt, at det var sådan, og jeg fik sagt farvel på hendes og min måde. På vores måde. Sygeplejersken lod mig vide, at der ikke er en rigtig eller forkert måde at gøre det det. Jeg fik lov til at stole på min egen fornemmelse og vores akkumulerede visdom fra mange års kærlighed mellem mor og barn. 2. Tilbyd kun den mængde information, som personen kan overskue. Sygeplejersken gav mig simple instruktioner, men undlod at overvælde mig med mere, end jeg kunne bearbejde i situationen. For meget information ville have fået mig til at føle mig utilstrækkelig. 3. Gør ikke personen magtesløs. Nogle gange er det nødvendigt at træde til og hjælpe en svær beslutning på vej (fx når man står med et misbrug, og behandling er en livsnødvendighed), men oftest har personen brug for frihed til at træffe egne valg (det gælder også børn). Man skal undlade at guide og kontrollere processen. Og gøre plads til, at personen kan træffe valg, som man ikke selv ville have gjort. Det handler om at respektere og ære hinandens forskelligheder.

...og sundhed

Det er ikke let ‘at holde rummet‘ for andre, men alle kan lære det, øve sig og blive bedre til at modtage og give. Det er vigtigt at være i stand til ‘at holde rummet’ for sig selv, før man gør det for andre. Være i stand til at vise selvmedfølelse og tage vare på sig selv, inden man varetager andres behov. Ellers kan man ganske enkelt ikke tilbyde ‘at holde rummet’ for andre - uanset hvor gerne man vil. Kan du ‘holde rummet’ for dig selv? Gennemgå de syv punkter herover, og du vil vide, om du er klar. Med BodyTalk lærer du at slippe behovet for kontrol over dig selv eller andre. Du sætter dig selv fri til ‘at holde rummet’, og dermed få et bredere perspektiv og en langt større oplevelse af livet og de konflikter, det indeholder.

6. Tilbyd råd og vejledning med bevidsthed. En vis ‘rumholder’ ved, hvornår vejledning skal holdes tilbage eller tilbydes, i hvilken mængde og hastighed, så personen ikke føler sig sat ud af spillet. Det er som en forsigtig dans, som vi må danse, når vi ‘holder rummet’ for andre. Det kræver øvelse og ydmyghed.

Vil du bestille tid til en session eller have mere information om BodyTalk, er du velkommen til at ringe mig på tel. +34 607 62 91 06 - eller læse mere om BodyTalk på www.bodytalk-torreblanca.com.

7. Skab et rum til komplekse følelser og angst. Et sted, hvor persoSTORT UDVALG AF VITAMINER, MINERALER, NATURMEDICIN, FENG SHUI, OLIER, JUICE OG ØKOLOGISKE PRODUKTER M.M

Glade, sunde børn ...også i Spanien! Ernæringsterapeut, familierådgiver og mor til 2 Maria Steffensen og Helsekost Vitamina inviterer alle interesserede, forældre og bedsteforældre til en aften, der sætter fokus på børns sundhed og livsstil. Mere info og tilmelding i Vitamina

Arrangement med foredrag TIRSDAG DEN 10. MAJ KL. 19.30 i Centro Idea

4. Sæt dig selv til side. Det er noget af det vigtigste. Vi kender det alle, når vi pludselig tror, at andres succes afhænger af os. Eller når vi tror, at noget handler om os selv. Det er en fælde, som vi alle falder i af og

Du finder masser af helserelaterede artikler på vores hjemmeside

helse www.ladanesa.com Gode r d om

nen føler sig tryg nok til at ‘gå helt i opløsning’ af sorg, erkende afmagt og vise angst. ‘Rumholderen’ tilbyder styrke og mod.

Gratis vitamin- og mineraltest. Kolesteroltest 6 € Kun efter aftale, ring på 952 58 43 13

#

"

LA DANESA

!

- 81


Kommercielle annoncer koster 0,60 euros pr. ord og kan bestilles og betales på www.ladanesa.com eller på vort kontor i Centro Idea, Mijas. Husk at deadline for indrykning af rubrikannoncer er den 15. hver måned.

GRATIS Rubrikannoncer MAX. 50 ORD - modtages kun pr. e-mail. "! !" !

"

Computerhjælp og reparationer Mijas/Fuengirola-området. Claus og Belinda. Tlf.: 670 908 811 IOOF ODD FELLOW LOGERNE PÅ KYSTEN

RUBRIKANNONCERNE ER GRATIS FOR PRIVATPERSONER

Søster loge Andalucía nr nr.. 1 TTelefon: e elefon: +34 689 252 090 Mødedage: 2. og 4. mandag Broder loge Costa del Sol nr nr.. 1 e TTelefon: elefon: +34 637 905 853 Mødedage: 1. og 3. tirsdag

Edificio Bougainvilla, Avenida A venida de Los Boliches 108 Los Boliches - Fuengirola

Ekstra billigt 3-måneders ophold i ferielejlighed, praktisk indrettet til 1-2 personer i gammel velholdt bygning med elevator og busstop Málaga Fuengirola samt storslået udsigt til Middelhavet. Husleje 550 € pr. måned 3 måneder 450 € pr. måned. Incl. El, vand, sengetøj, håndklæder. Benalmádena Costa. Tlf.: 952 56 69 49 & 691 811 720 (bedst kl. 16.00) Ungkarlebolig 3-måneders ophold i alt 550 €. Velegnet for enlig herre. Praktisk indrettet med badeværelse, alrum med køkken og astra-satellit samt overdækket gårdhave. Husleje for 3 måneder i alt: 550 € Incl. El, vand, sengetøj, håndklæder, tøjvask. Benalmádena Costa Tlf.: 952 56 69 49 & 691 811 720 (bedst kl. 16.00) Alt i aluminium, glas og jern – Fabrimetalcris S.L. Termovinduer- og døre. Panserglas. Glasinddækning af balkon/terrasse. Glastag, fast eller skyde. Persienner, også elektriske. I jern laves gitre, døre, trapper, rækværk, porte, også elektriske, m.m. Eget værksted i Fuengirola. Over 20 år i branchen. Vi taler dansk, engelsk og spansk. Ring +34 600 409 484 for gratis tilbud og opmåling. E-mail: jespex@gmail.com

El-arbejde udføres V/ Jesper Hansen. El-installatør og maskinmester. Tlf. +34 600 409 484. E-mail: jespex@gmail.com Lærkeborg/Christensen Rengøring af ferieboliger. Lettere istandsættelser. Malerarbejde. Kontakt Belinda: 670 908 811 Gartner Vedligeholdelse af have og pool. Alexander Falck 635 434 572 E-mail: alexfalck83@yahoo.es Køb og salg af biler Professionel hjælp ydes i forbindelse med køb og salg af bil Henv. Bjarne damgaard tlf. 605 352 700 - bjarnedlarsen@gmail.com Indendørs garageplads over gadeniveau sælges i El Castillo ved Las Terrazas i Torreblanca, 150 m fra togstationen. € 15.000 Tlf. 676 2 55555 petersen@hotmail.com Skandinavisk gruppe for forældre med autistiske børn Det er gratis at være med. Vi mødes i Marbella-området. Kontakt Anna på Zamc@mac.com. Vi ses! Smid ikke det ud du ikke længere har brug for! Vi kommer gratis og henter alt det, du ikke vil have. På den måde hjælper du os med at hjælpe mennesker i nød. På forhånd tak! Thewaychristiancounselling info@thewaychristiancounselling.com Tel. 634 369 414 eller 693 827 782 Opel Zafira Enjoy årg. 10/2006, sølvmetal og alufælge, 7-personers familiebil. Diesel. 116.000 km. ITV 2016. Meget fin stand. Pris 7.900€. Tlf. 608180900.

Rengøring af huse Rengøring af lejligheder

! & $$$

!

Lær spansk her og nu 5-, 7- eller 10-dages intensive kurser. Centro Eleusis Tlf. 952 44 80 86 www.centroeleusis.net Professionelt rengøringsfirma tilbyder rengøring i private hjem, butikker, kontorer og boligkomplekser. Ring til Servicios al Edificio for nærmere information på +34 622 647 663 (engelsktalende). Bytte bolig? Søger bolig i Spanien – Har lejlighed i København samt sommerhus i Jylland. Kunne du/I tænke Jer at bytte bolig med os? Kontakt Michael Rasmussen på mrwebm2@gmail.com eller mobil +4540309200 Har du en bolig til salg? Der er mange købere fra Tyskland, Frankring, Belgien og Schweiz i øjeblikket. Sørg for at de også ser din bolig. Vi arbejder udelukkende med de tysk- og fransktalende markeder. Ring til Saskia på 607 22 88 44 (tysk/engelsk/dansk). www.immobilienmalaga.de og www.costadelsolimmobilier.fr Sælges 2 stk. Børnesenge 0 – 3 år, En med Madras, Dyne, Hovedpude samt 1. stk. Høj Barnestol.   € 100,En med Madras, Sovepanel  samt  1. stk. Høj Barnestol.   € 80,Alt indkøbt fra nyt, kun brugt 2 x 8 dage. Samlet Pris  €  170,- (pænt under halvdelen af ny pris) Henv. Jan Due, Benalmádena Pueblo 952 56 86 44 & 669 45 14 07 janduespain@gmail.com Camping i Nerja sælges Charmerende og velfungerende campingplads i Nerja sælges grundet pension. Attraktiv beliggenhed med flot udsigt og med naturpark og strande som nærmeste nabo. Til grunden hører bolig på 200 m2, som gør det let at kombinere privatliv og driften af campingpladsen. For mere info kontakt ekamape@gmail.com Sælges Hot Spring Aqua Pool fra 2006 i Fuengirola sælges meget billigt, da den mangler motor. Ny pris i dag ca. 11.000 euro . Tlf. +47 47399514. ak.overby@gmail.com  

Rengøring ved byggeri Tel: 604 380 639 • Vi taler engelsk info@cleaning4you.es • www.cleaning4you.es 82 - LA DANESA

Rengøring ved flytning

Rubrikannoncerne er gratis for privatpersoner, der ønsker at sælge fx en cykel, finde en rejsekammerat eller sælge en sofa. Bestil annoncen ved at sende en mail til info@ladanesa.com - og vi sætter den i magasinet og på www.ladanesa.com, den 1. i måneden - samme dag som magasinet udkommer. GRATIS ANNONCER MODTAGES KUN PR. E-MAIL OG MÅ MAKSIMUM VÆRE PÅ 50 ORD.

Klaver købes Opretstående, ikke elektrisk. Max pris 300 EUR. Tel 650 32 40 12.

Den perfekte sommerbil Drømmebilen sælges. Chrystler Crossfire i perfekt stand. Årgang 2006 - kun kørt 50.000 km. Pris 14.000 euro. Tlf. +34 607 500 359 Jensen Aqtive II bed for sale Highest Quality electric bed 90x200cm with Topper III mattress. Never used. New Price was 3500€ Make me an offer! 656885270 mcunild@gmail.com Sælges Baby rejse/weekendseng. Barnevogn, klapvogn, autostol (Hauck Condor 3 i 1system). Høj stol fra Ikea. Alt er næsten som nyt. Tlf. 677606471 Email: jonstrup@gvdnet.dk

Nyt sommerhus i Hornbæk udlejes i august 130m2 fordelt på hovedhus med 3 soveværelser, stor stue, køkken og badeværelse (kørestolsegnet) og gæstehus med 2 soveværelser, køkken og bad. Stor solrig grund med gode terrasser. Udlejes kun i hele august. Pris: 45.000 DKK. Mere information hos ejeren: jblehnsby@gmail.com Cabriolet Renault Megane 1,9 DCi 130CV, årg 08, sølvmetal, glastag & alufælge, alt i udstyr, skal ses. ITV. Pris 7.900€. Tlf 608180900. Kurt Trampedach Litografi fra 1982. Signeret nr. 179/190. Format 80x60 cm. Indrammet. €1200. erikalsing@live.dk Støvsuger sælges Bosch støvsuger BX1 - 1600 W sælges for 25 euro. Nypris 90 euro. Tlf.nr. 660 941 583.”


Ebeltoft salg. Ejerlejlighed/hus i den gamle bydel, udsigt over havnen og bugten. tlf.: +45 40102686 www.johnfrandsen.dk/bolig/vissag/butik/3560/sag 5151 Byggekonsulent - Housestyling Håndværk.M ltiservice.one v/ bygningskonstruktør Peter Hartmann kontakt uforpligtende peter@multiservice.one eller mobil +34 608 21 00 20” Hjælp os med at hjælpe Har du ting og sager, som du ikke længere bruger, vil vi benytte det til at hjælpe folk i nød, bl.a. flygtninge fra lande i krig. Det kan være haveredskaber, byggematerialer, møbler, køkkenmaskiner, tøj m.m. Ring til Sara på tel. 722 596 111 Computer sælges Til den hurtige: Acer computer/laptop, næsten ubrugt kan afhentes i Mijas for 100 Euro. pga. hjemrejse. “mus” og (brugt) taske medfølger .Telefon: 952 48 64 74 / mobil: 639 10 29 21 Nissan Qashqai 1,5 Diesel, Teka reg. 2011, sort, 125.000.km. Fuld udstyret, bla. GPS, alu fælge, skal ses pris: 12.500.Euro Sommerhus nær stranden i Smidstrup udlejes 75 kvm Smidstruphus indeholdende 2 vær, sovevær, opholdsstue/åbentkøkken, overdækket terrace, TV-Internet, 1400 m2 grund på stille vej udlejes i kortere/længere perioder fra 1 maj. 250 m til strand 4 km til Gilleleje. Velegnet til mindre familie/seniorer. max 5 personer, ingen husdyr. Pris maj/juni kr 3500 per uge - juli/september kr. 4.300 per uge plus forbrug. Henvendelse Peter Knudsen - email: spholte@acoe.dk   Guld halskæde og ur sælges Halskæden er i Bismarck-mønster, 43 cm lang, 14 karat guld (585). Uret er et meget feminint Omega dameur, kæde i Bismarck-mønster, manuelt optræk, 17 cm langt, 14 karat guld (585). Sælges samlet for € 800. Venligst kontakt tlf. 957 61 72 80. Pas vores hund Vi søger en person/familie til passning af fransk bulldog på 4 år samt lidt havevanding, mens vi er bortrejst fra 1/6 til 25/6 2016. Bolig i egen lejlighed med have og pool i Torrenueva. Venligst kontakt os snarest mobil 603202106 Sælges. To sofaer 200x80 cm, pæne, med aftageligt, vaskbart stof sælges for 100 euro. Telefon 952449773.

Annoncørregister Her finder du nemt og hurtigt de telefonnumre, du har brug for... Advokater & Rådgivning Advokat Elizabeth Dover Petersen +34 952 66 12 00 Advokatkontor Ana María Navarrete +34 952 58 57 21 Advokatkontoret.es +34 951 23 90 05 De Cotta Law +34 952 52 70 14 Kurt Tofterup +34 952 47 95 63 Mona Davidsen +34 952 83 83 14 Ret & Råd Advokaterne +45 70 20 70 83 Zafo Law +34 951 24 06 00 Grøn & Andersen +34 951 910 649 IURA Advokater: +34 952 47 71 08 Aircondition & Solvarme Dancon +34 952 46 54 55 Técnicas Maro +34 952 52 95 38 Arkitekter Bettina Rosasco Lindstrøm +34 650 42 89 56

Ejendomme & Udlejning Carpesol Fuengirola +34 952 47 69 50 Christian Dover Petersen - ejendomsmægler +34 952 66 12 00 España Holliday +34 952 476 224 Jardinana +34 674 30 46 34 Obsido Estates +34 619 537 726 Rincón Rent +34 607 37 74 99 Simzar Estates +34 952 66 78 71 Sunshine Estates/Villa & Projekt Invest +34 617 70 04 24

Køkkener Cocinas Plus +34 952 58 77 59/ +34 952 76 45 95 Harder Johansen +34 686 74 02 62 Nordic Muebles +34 951 26 03 60

Flyttefirmaer & Transport Scantransport +34 952 46 70 65 Silkeborg Flytteforretning +34 952 46 18 44

Optikere DanOptica +34 952 58 39 10 Heiko by Heiko +34 952 96 79 23 Ole Optica +34 952 528 395 Optica Laza +34 952 93 51 72 Unioptica +34 952 19 92 54

Fodpleje Julio Gonzales Sørensen +34 951 43 81 12

Lingeri Boutique Diva +34 610 71 60 48 Negleklinik Jensen Nails +34 647 583 501

Forsikringer AG Gruppen +34 952 44 65 24 Andersen Ruiz Consulting +34 952 46 93 54 Kaas & Kirkemann +34 952 47 83 83 Liberty Seguros +34 902 255 258

Personlig pleje & Skønhed Nana Norrbom +34 610 71 60 48

Aviser & Magasiner Essential Magazine +34 952 76 63 44

Frisør Frisør Aase Christensen +34 952 66 09 44 Gottlieb Hair +34 952 66 09 44

Rejser, udflugter & Hoteller Cerro del Hijar +34 952 112 111 Evadamo +34 666 97 66 18 Sanne-vandreture.com +34 638 342 425

Bank & Investering Jyske Bank Gibraltar +350 200 72782 www.jyskebank.tv Nykredit +34 952 90 51 50

Fritid & Underholdning Lew Hoad +34 952 47 48 58 Los Vikingos +34 605 29 01 30 Margrethekirkens Venner +34 661 71 45 08

Bedemandsfirmaer Francisco Camero +34 902 20 06 25

Garnbutik Lanas de Noruega +34 951 70 31 30

Bilforhandlere & Værksted BJ Auto +34 639 58 03 72 Kolos +34 952 46 02 29

Golf & Golfudstyr Lauro Golf +34 952 41 27 67 Miraflores Golf +34 952 931 960

Biludlejning Europcar +45 89 33 11 33

Grafisk Design & Tryk Norrbom Marketing +34 952 58 15 53

Bolig, Dekoration & Indretning Cortidea +34 952 46 12 21 Georg Jensen Living +34 952 81 88 75 Jensen Beds +34 952 90 88 55 Loft & Roomers +34 952 77 21 39/ +34 952 66 41 70 Muebles Piramides Puerto + 34 952 55 06 69

Helse & Slankekure Anni´s Vital Shop +34 952 85 00 94 Vitamina +34 952 58 43 13

Auktioner, Gallerier & Udstillinger Galería Krabbe +34 952 53 42 14 Erik Frøkjær +34 952 49 47 91

Byggeri, Have & Håndværk FM Byggefirma +34 637 39 29 30 Per Larsen Service +34 670 76 79 89 Call centre High profile +45 28 44 37 34 Info Nordic +45 46 94 97 00 Catering Chili Gourmet +34 666 62 71 05 Dagligvarer & Delikatesser Virginie Marbella +34 952 834 398 Dyrlæger Petvet Kamu +34 952 66 73 33

Hjemme- og sygepleje Kirsten Sonne +34 608 05 05 19 Hørecentre Dansk HøreCenter +34 951 23 90 04 Dicton Høreklinik +34 952 58 04 79 Optica Laza +34 952 93 51 72 Sontec +34 952 66 74 02

Radio & TV Danelca +34 628 17 73 39

Rengøring Cleaning 4 you +34 604 380 639 Restauranter Casa Danesa +34 952 47 51 51 Longhorn del Sol +34 952 56 99 95 Mix Lounge +34 952 58 80 27 Rancho da Salva +34 951 39 66 71 Sikkerhed Alarma Universal +34 902 30 15 10 Tandlæger Clínica Dental Escandinava +34 952 66 01 67 Clínica Dental Idea +34 952 19 76 41 Clínica Dental Monteblanco +34 952 47 59 72 Clínica Dental Noruega +34 952 47 68 80 Clínica NorDental Fuengirola +34 952 58 35 95 Dentadanés +34 952 52 96 66 Rosasco Dental +34 952 44 24 66 Undervisning Danskundervisning Online www.danes.dk/danskundervisning Velgørenhedsorganisationer Cudeca +34 952 56 49 10

Klinikker & Læger BodyTalk Torreblanca +34 607 62 91 06 Centro Sanum, Fysioterapi +34 952 47 69 43 Dr. Pentti Raste +34 952 47 52 90 Flemming Lockenwitz +34 610 90 71 98 Fysioterapeut Jacob Lindgren +34 638 59 24 98 Hanne Hansen +34 670 67 42 46 Kiropraktor Mogens Dahl +34 952 46 41 37 Bo Rosenkilde, kirurg +34 952 47 52 49

Vine Birdie Vinos +34 952 46 20 74

LA DANESA

- 83


Sports Centre

Public Park

Medical Centre Supermarket La Noria Golf Course 2 MINUTE WALK

Cala de Mijas Town Centre 5 MINUTE WALK

A-

7

Beach

MA

RB

EL

LA

8-10 MINUTE WALK

Mediterranean Sea

MALAG

A

La Danesa maj 2016  
La Danesa maj 2016