Det Norske Magasinet Juni 2020

Page 16

Profil Tekst og foto: Karethe Linaae

Kreativitet i Corona-tider

- fra frisørsaks

til malerpensel 16 | Det Norske Magasinet - JUNI 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.