Det Norske Magasinet Januar 2021

Page 18

Spansk vinter Tekst og foto © Karethe Linaae

…og så kom sneen…

Reisende til Spania har ofte et par misoppfatninger om været her på det iberiske peninsula. Vinteren i syd-Spania kan vœre langt fra varm. Selv om Spania er det nærmeste man kommer Afrika mens man fremdeles befinner seg på europeisk grunn, betyr det ikke at det ikke kan vœre kaldt her. Vår hjemby, som ligger på cirka 800 meter over havet, er omgitt av en fjellkjede som er snedekket flere ganger i løpet av vinteren. Temperaturen på en andalusisk vinterdag kan nærme seg 20 grader, men her i fjellene dropper den lett ned til kuldegrader om natten. I SydEuropa kan vi ta dekning på en benk som ligger i le for vinden i januar og fremdeles føle solvarmen på kroppen 18 | Det Norske Magasinet - JANUAR 2021

gjennom lag av vinterklær. Vi snakker derfor ikke arktiske forhold, men byggeteknikkene på spanske hjem er ofte slik at man fryser mer inne her, enn hjemme på den mest frosne vinterdagen på Røros. Kulden ser ikke ut til å avskrekke solhungrige nordboere som gir blaffen i metrologiske advarsler og ankommer Ronda på vinterferie i kipp-kjapper og miniskjørt. (uten tanke på at dette også er et meget katolsk og konservativt sted). Hva så om de ser ut som nyplukkete høner med deres sprengrosa gåsehud- noen folk vil gjøre hva som helst for å vise at de har vœrt i Syden. Ikke så underlig at spanjoler tror at alle de dumme blonde vitsene er sanne…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.