Det Norske Magasinet Januar 2021

Page 14

Profil Tekst: Karethe Linaae Foto: Mugge Fischer

VI VELGER COSTA DEL SOL MØT FIRE UNGE

SKANDINAVISKE GOLFENTUSIASTER SOM TILBRINGER VINTEREN PÅ SOLKYSTEN Costa del Sol har lenge vœrt kjent som golfspillernes paradis. Kysten er hjem til noen av Europas mest anerkjente golfklubber og har mer enn 70 av Spanias 400+ golfbaner, med stadig fler under konstruksjon. Det store trekkplasteret er middelhavsklimaet. Med 320 soldager i året, milde vintre og nesten ubegrenset valg av baner med havs- og fjellutsikt, er det rart at noen av Europas fremste golfspillere velger å tilbringe pandemien akkurat her?

Det norske magasinet møtte fire unge skandinaviske golfentusiaster som har tatt hva de kaller et ‘mellomår’ fra sine profesjonelle golfaktiviteter under Koronapandemien. Vi møtte dem på Los Naranjos Golf Club nær San Pedro, hvor vi snakket om deres valgte sport, og muligheter og utfordringer for unge nordiske golfspillere.

14 | Det Norske Magasinet - JANUAR 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.