Det Norske Magasinet Februar 2021

Page 26

Kvinner i andalusiske småbyer

Foto fra ventre. María del Mar, hennes mor, Antonia og hennes datter, María del Mar Jr.

Tekst og Foto Karethe Linaae

Kvinner i andalusiske småbyer - fra analfabet til universitetsutdannet på tre generasjoner 26 | Det Norske Magasinet - FEBRUAR 2021

Da vi kjøpte den gamle ruinen som omsider ble vårt hjem i Andalucía, kunne ikke den tidligere eieren skrive navnet sitt på salgskontrakten. Hun var godt over 90, men jeg hadde ikke forventet meg å finne analfabetisme blant de eldre generasjonene i Syd-Europa. Er dette et vanlig fenomen, undret jeg. Vi bor i en innlandsby i de andalusiske fjellene. For bare en eller to generasjoner siden jobbet de aller fleste i lokalbefolkningen med jordbruk og husdyrhold, men etter eksplosjonen i byggebransjen i slutten av det siste århundre, jobber de fleste nå i tjeneste- og turistnæringer. Vår bydel, Barrio San Francisco, er et typisk flergenerasjons nabolag med nesten like mange 80-åringer som nyfødte. Mens hele 99% av barn som vokser opp i Andalucía i dag begynner på skolen når de

er 3 år gamle, lærte mange av den gamle generasjonen, spesielt kvinnene, aldri å lese og skrive. Jeg ønsket å vite mer om utdanningen i det rurale Andalucía og den endrede rollen av andalusiske kvinner over de siste tiårene, og tok en prat med lokal familie hvor tre generasjoner bor under samme tak: den 85-år-gamle mormoren, hennes 52-årige datter og barnebarnet på 19.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.