Page 1

DANESA

LA

La revista danesa en España / Det danske magasin i Spanien

JUNI 2012

I de kommende måneder sætter La Danesa fokus på fænomenet Beach Clubs, der som bekendt er vældig udbredte på Costa del Sol. Vi starter rundturen hos Max Beach tæt på La Cala i Mijas Costa.

· Interviews · Nyheder · Bolig · Finans · Udflugter · Sport · Fakta · Kultur · Profiler · Politik · Mode · Helse

Hvid landsby blev smølfe-blå Landsbyen Júzcar mellem Ronda og Estepona er officielt udråbt til verdens første smølfe-by.

Europa klar til at modtage Málaga CF Sheik Al-Thani har betalt sin gæld og vil købe ind for 150 mio. euro.

Aracena - Andalusiens glemte hjørne Vi er taget til Aracena for at udforske denne lidet kendte del af Andalusien.

Arven efter Adriá Tre spanske restauranter blandt verdens ti bedste.

...og meget, meget mere inde i magasinet...


J U N I

2 0 1 2

martin

helle

DANESA La Revista Danesa de la Costa del Sol

D.L.: MA-89-2002 LA DANESA udgives af:

Som jeg ser det, er EU forandringsangst. Det er som om, at ingen tør at gøre det, der skal gøres for at radikale ændringer kan finde sted. For nylig læste jeg om et løsningsforslag, der fyldte mig med optimisme. Det handlede om en ny form for Marshall-hjælp. Den oprindelige Marshall-hjælp havde som bekendt den fantastiske virkning, at tyskerne formåede at genrejse Vesttyskland over ca. 15 år, fra et udbombet land til et moderne og velfungerende samfund. Tyskerne kaldte det selv for Wirtshaftswunder, og underet bestod netop i, at alle ydede en enorm kraftpræstation. Marshall-hjælpen i kombination med tyskernes sparsommelighed, investeringslyst, personlige afsavn og store flid. Her i 2012 er der ikke en ruinhob, som skal forvandles til nye bygninger. Europas arbejdsstyrke er til rådighed og den er veluddannet, og mon ikke Europas befolkninger selv råder over tilstrækkelig kapital, så vi let ville kunne stable en moderne Marshall-hjælp på benene? Som i tilfældet Tyskland kræver det, at vi alle indser, at der skal store ændringer til på især arbejdsmarkedet, hvor korte arbejdsuger, lange ferier og overtidsbetaling må lade livet til fordel for en stor indsats - også fra folk på overførselsindkomst, der skulle få lov til at udføre samfundsgavnligt arbejde på fx offentlige bygninger, som bare står og forfalder. Og så er der bankerne, som jeg efterhånden er så træt af at høre klynk fra. I stedet for at sende penge efter græske statsobligationer, kunne de jo være med til at tilvejebringe midlerne til den nye Marshall-hjælp ved at udlåne indskudsmidlerne til virksomheder og måske investere i ‘Marshall-obligationer’, der skulle finansiere nye virksomheder, og eksisterende firmaer, der ville udbygge deres produktionsapparat. Også privatpersoner skulle anspores til at

mugge

arne

LA

har fået. Jeg er meget taknemmelig og bruger den, når jeg er bange for at gøre de ting, som jeg ved, at jeg er nødt til i forandringens navn.

CENTRO IDEA Ctra. de Mijas Km. 3,6 29650 Mijas • Málaga Tlf. 95 258 15 53 Fax. 95 258 03 29 norrbom@norrbom.com Redaktør Helle Espensen helle@norrbom.com

louise

bruno

investere i obligationerne fx ved hjælp af skattebegunstigelse. Ja, ja, jeg ved godt, at det er en bandeord, men tænk lige tanken alligevel. Det kræver selvfølgelig nogle politikere og fagforeninger, der tør og nogle borgere, der dropper deres angstbårne tilgang til forandringer. Ja, jeg håber, at det er sådan et skift, vi arbejder os hen imod. Til slut får I lige lidt kvanteteori. Dels fordi det er den slags, jeg roder med for tiden, og dels fordi det er med til at sætte forandring i perspektiv. Alt i universet er i en tilstand af konstant forandring. Intet står stille. Faktisk er det eneste, der ikke forandrer sig, forandringen selv. Også i vores fysiske krop sker der konstant forandring, og her handler det ikke om småting som rynker og hængerøv. Faktisk forsvinder vores hud, knogler, maver, hjerter, lunger og hjerner konstant ud i den blå luft, for igen at blive erstattet af nye atomer og nye celler, lige så hurtigt som de gamle forsvinder. For ufattelighedens fatteligheds skyld, kan man simplificeret sige at vores hud fornyer sig hver måned, vores mavesække opbygger en ny inderside hver femte dag, vores lever bliver fornyet hver sjette uge, og selv tilsyneladende solide skeletter er rent faktisk fuldstændig nye skeletter hver trejde måned. I løbet af et år bliver 98% af atomerne i vores kroppe udskiftet med nye atomer. Alligevel er vi evige væsner. Vi lever bare i et hav af konstant forandring. Vi er symfonier af lys, af bittesmå energipartikler. Der er intet solidt ved os, vores omgivelser eller vores planet. Alt ændrer sig hele tiden. Og alt, hvad der gør modstand mod denne konstante forandring, skaber problemer - ofte manifesteret i form af sygdom. Så på med vanten! Forandring sker hele tiden - uanset om vi vil indse det eller ej. he

lina

Layout / Trykning Norrbom Marketing S.L.

Annoncer +34 952 58 15 53

Redaktion / bidrag Helle Espensen Jette Christiansen Lina Blanco Louise Pedersen Arne Bjørndal Morten Møller Stine Mynster

Louise Pedersen louise@norrbom.com Mugge Fischer mugge@norrbom.com Sara Laine sara@norrbom.com

LA DANESA udkommer den første hverdag i måneden og kan gratis afhentes mere end 250 steder langs Costa del Sol. Udover hos annoncørerne kan bladet hentes i de danske klubber, Margrethekirken, golfklubber, på turistkontorerne og mange andre steder, som frekventeres af danskere. La Danesa findes også i Costa Bilers og DK-Bilers udlejningsbiler. Yderligere sendes LA DANESA til mange abonnenter i det øvrige Spanien og i Danmark.

Læs hele magasinet på nettet: www.ladanesa.com

www.ladanesa.com

Forhåbentlig er ingen i tvivl om, at vi lever i en tid med stor forandring. Nogle filosofier peger endda på, at der sker et kæmpe skift d. 21. december i år. Sågar er der gisninger om, at Jorden, som vi kender den, simpelthen går under. Hmmm... Jeg tror, jeg holder mig til, at forandringerne er med til at støtte os i et større skift over en længere periode. Det er godt og meget spændende, synes jeg. Det ærgerlige er bare, at mange ikke bryder sig om forandringer - især ikke hvis forandringerne ser ud til at true deres position. De forsøger at hænge fast i fortiden eller i nutiden, om man vil, i vaner og traditioner, som egentlig ikke har andet formål end at være erindringer, som vi forhåbentlig har lært noget af. En viden, som vi ved at anvende, laver til visdom og som skal være med til at bringe os fremad. For nogle år siden betød forandringer i samfundet, at vi måtte tage afsked med en del kolleger. Det var en hård tid og en stor udfordring, hver gang jeg måtte kalde et menneske ind og fortælle, at hans eller hendes tid i firmaet var slut. Jeg var meget bevidst om, at jeg med ét ændrede deres liv. Det gjorde ondt, men det var nødvendigt for at sikre virksomhedens og de tilbageværende medarbejderes fremtid. Da fyringsrunden var overstået og sparetiltagene sat i system, forærede jeg alle et eksemplar af bogen Hvem har flyttet min ost? af Spencer Johnson. Ostebogen præsenterer en herlig metafor om evnen til at tilpasse sig fremtiden, om forandringsvillighed og problemløsning, og så stiller den det mest fantastiske spørgsmål: Hvad ville du gøre, hvis du ikke var bange? Den lader vi lige stå et øjeblik... Tænk over det! Evnen til at analysere sig selv og sine svagheder er svært for de fleste. Men spørgsmålet om, hvad man ville gøre anderledes, hvis man ikke var så bange, hjælper en et langt stykke hen ad vejen. En stund senere bad en medarbejder om en samtale. Hun ville fortælle mig, at hun synes, at jeg havde klaret den svære krisesituation rigtig godt. Det er den største ros, jeg nogensinde


Potentiale Formue er lig med muligheder – mange muligheder. Du kan få overblik over potentialet i din økonomi med Jyske Bank Private Banking – med en formuerådgivning, der når 360 grader rundt om din økonomi. Rådgivningen munder ud i en formueplan, der giver dig et detaljeret overblik over, hvordan din formue er sammensat. Og med det overblik kan VILAVEENSAMLETVURDERINGAFDINE€NANSIELLE muligheder, som vi løbende følger op på i forhold til dine ønsker og behov – nu og på længere sigt.

JYSKE BANK (GIBRALTAR) LTD.›RIVATEANKING ÑЃAINTREET›††OXËÎÍ› IBRALTAR LF†ÝÍÏÊÌÊÊÏÓÌÊÏ› AXÝÍÏÊÌÊÊÑÐÑÒÌ INFOÀJYSKEBANK†GI›WWW†JYSKEBANK†GI Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. er under tilsyn af Financial Services Commision, Licens nr. FSC 001 00B, www.fsc.gi. Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i USA.

Undervejs kan du trække på vores mange specialister med særlige kompetencer inden for fx bolig, kapitalforsikring og investering. Besøg jyskebank.gi/wm og bliv klogere – eller kontakt os og aftal et møde.


J

U

N

I

2

0

1

2

DANES DANESA A DAN ESA

La revista danesa en España / Det danske magasin i Spanien

La revi sta dan esa en

EspañaJUNI 2012 / Det dan ske mag asin i Spa nien

LA

JUNI 201 2

I de kommende måneder sætter La Danesa fokus på fænomenet Beach Clubs, der som bekendt er vældig udbredte på Costa del Sol. Vi starter rundturen hos Max Beach tæt på La Cala i Mijas Costa.

La re vista da I dene komm sa ende La Dane en der sætte Esmåne sa fokus pafæno Beach på ña mene r Clubs, der vældig / Det udbredte som bekendt t Vi starte r rundturenpå Costa del er Sol. hos tæt på La Cala Max Beach i Mijas Costa.

· Interviews · Nyheder · Bolig · Finans · Udflugter · Sport · Fakta · Kultur · Profiler · Politik · Mode · Helse

Hvid landsby blev smølfe-blå Landsbyen Júzcar mellem Ronda og Estepona er officielt udråbt til verdens første smølfe-by.

· Interview s · Nyhe der · Bolig · Finans · Udflugte r · Sport · Fakta · Kultu r · Profiler · Politik · Mode · Helse

dans ke m agas in

i Sp anie n

JUNI 2012

I de komm La Beac Danesa ende må væ h Clu fokus nede Vi staldig ud bs, der på fæ r sætte rter bredte som nome r ne be run på tæt dturen Costa kendt er t på La ho de Cala s Max l Sol. Be i Mi jas Co ach sta.

· Int erview · Ny s he · Bo der lig

· Fin ans · Ud flugte · Sp r ort · Fa kta · Ku ltur · Pr ofi · Po ler litik · Mo de · He lse

Hvid lands Landsbyen by blev smøl og Estep Júzcar melle fe-blå Europa m Rond Europa klar til at Aracena verdens ona er Arven efter Adriá officie klar til a modt at første smølf lt udråbt modtage Málaga CF - Andalusiens glemte hjørne age Mála til Tre spanske restauranter blandt vere-by. ga Sheik Sheik Al-Thani har betalt sin gæld Vi er taget til Aracena for at Al-ThanidensCF Aracena ti bedste. har betal og og vil købe ind for 150 mio. euro. udforske denne lidet kendtevil købe ind - Anda t lusie for 150 sin gæld mio. euro. Vi er taget ns glemte del af Andalusien. hjørne udforske til Aracena for ...og meget, meget mere inde i magasinet... denne del af Anda lidet kendat te lusien. Hvid

Lan lands by ble dsb og Est yen v verde epon Júzcar smølfe-b ns før a er off mellem lå icie ste smølfe lt ud Ronda -by. råbt til

Her kan du se, hvad vi har valgt at fornøje dig med i denne måned. Arven efter Adriá Tre spans dens ti ke restauranter bedst bland

e. t ver...og meg et, meg et mer e inde i magasin et...

Europ a mo dta klar Sheik ge Má til at og vil Al-Th laga køb ani har CF e ind betalt for sin 150 mio gæld . eur o.

Ara ce - An na Vi er dalusien s gle udfor taget til mt del ske de Aracen e hjø af An rne nne a dalus lide for at ien. t kendte ...

og m eget ,

Arv en efter Tre spa nsk Ad den s ti bed e res riá tau

ranter ste. meg blandt et m verere inde i mag asin et...

Af Andreas Müller, andreas@norrbom.com

Korte nyheder

I de kommende måneder sætter La Danesa fokus på fænomenet beach clubs, der som bekendt er vældig udbredte på Costa del Sol. Vi starter rundturen hos Max Beach tæt på La Cala i Mijas Costa.

+)0',% .#01-,#0 & 0 * %2 4#(#, $-0 ' :6! 0 1'"#, 5#, ' (3,' *#4 #0)*;0#2 4#0"#,1 $<012# +<*$# 5 #2 #0 5#,1 -0%+#12#0 4'" #0,7,"#6 '0 ""#0 & 0 -.*512 2 ', 2#0#11#, 12 "'% #0 12-0 1'"#, 1+<*$#0,# ',"2-% "#, ," *31'1)# 5 ' $-0 ',"#*1# #, 3+'""#* 0# ',2#0#11# $') )-++3 +#" -.2 %#*1#0 2'* $'*+#, +<*$#0,# ,#, 2'* 2 $-0#1*8 2 5#, '))# 1)3**# + *#1 &4'" '%#, +#, $-0 *'4# 1-+ 4#0"#,1 $<012# 5 "#"')#0#2 "# 1+8 *8 4;1,#0 #2 4 0 #, $12#+,',% * ,"2 "# '," 5%%#0# "#0 $%(-0"# 1 %#, 12#+2# $-0 '+-" # + ,%# #1<%#,"# & 0 " -%18 1) 2 <%#2 #1);$2'%#*1# ' 5#, &4-0 $#+ ,5# $-00#2,',%#0 & 0 1#2 " %#,1 *51 #0 #0 0#0 1-+ 2'"*'%#0# & 4"# 2- ,1 22# 4'" #0,7,"#6 '0 ",3 & 0 "# $'0# 1'%#0 -0%+#12#0#, ' 36!70

Max Beach - med bred appeal Shoptalk Hvid landsby blev smølfe-blå Slanger - og hvad så? Málaga CF - farvel i triumf Dansk folkeskoleeksamen på kysten

Max Beach

& %* # % #0

- med bred appeal

( # , ( )$3#

#& # % &4 )$0 )$3#

1/

#0

**' --- .&+*+

&$ - *

, (

"

)

( &'' '0 ! ( ) (% ( 0 * )$3# )* *+) +( ( )2** ( * *. # * '(2 '0 # # % ) . %

Hvid landsby blev

Max Beach all night long Max Beach, der er opkaldt efter ejerens hund, er delt op i et restaurant- og i et barområde. Restauranten er åben hele året fra kl. 18.00 til 23.30, mens baren først lukker ud på natten. Hele Max Beach er i øjeblikket lukket om mandagen, men fra 8. juli til 25. august vil også denne dag være åben. De største festdage er onsdag, hvor der er livemusik fra 20.30, fredag og lørdag, men i sommerperioden ender stort set hver aften langt ude på natten, fortæller medarbejderen Niels, der inviterer os på rundtur på Max Beach.

Set udefra står Max Beach på ingen måde mål med min forestilling om en eksklusiv beach club. Facaden er kedelig, og det rød-hvide ”open”-skilt ligner noget fra en slidt amerikansk diner. Et par skridt inde ad døren springer pilen på indtryksbarometeret dog i et hurtigt ryk over i den modsatte side, da en nydelig restaurant prydet med velklædte tjenere og en lækker terrasse i baggrunden kommer til syne. Franske, spanske, engelske og nederlandske gloser fyger gennem lokalet og giver indtryk af, at vi er kommet til et sted med internationalt snit. Det føles pludselig, som om den amerikanske diner er skiftet ud med det, vi egentlig er kommet for at besøge: En fancy beach club.

% ) . % 1/

( 4'+ (, &

Af Arne Bjørndal

4.000 liter maling blev brugt da landsbyens 175 hvide huse blev malet blå. Nu er landsbyen Júzcar mellem Ronda og Estepona officielt udråbt til verdens første smølfe-by.

smølfe-blå

Før var Júzcar en søvnig, idyllisk og lille ”pueblo blanco” af den type, som der findes flere hundrede af her i Andalusien. Så fik 12 arbejdsledige landsbybeboere til opgave at male byen blå. Nu strømmer turisterne til for at se og opleve verdens første smølfe-by.

Alt er blåt Til og med den historiske kirke, kirkegården og landsbyens rådhus har fået sin facade malet blå. Alt var ikke lige nemt at få gennemført, for ifølge flere spanske aviser skulle både Junta de Andalucía og biskoppen, som har ansvaret for puebloens kirke,

give tilladelse til, at kirken også kunne få sin facade malet med den blå maling. Skarp konkurrence 200 andre byer og landsbyer var med i den knivskarpe konkurrence om at blive smølfe-by. Filmproducenten Sony valgte

”Vores sommergæster vælger typisk at bruge hele aftenen og natten ved os. De starter i den udendørs cocktailbar, går derefter i restauranten og spiser, for derefter at vende tilbage til baren, hvor de fester til langt ud på natten,” siger Niels, der fortæller, at maksimumbelægningen om sommeren er på 180 udendørs gæster. Det kan derfor anbefales at reservere i god tid, da man simpelthen ikke bliver lukket ind, hvis det maksimale antal gæster er nået – hvilket ifølge Niels næsten altid er tilfældet. Sommeren er kommet til Max Beach Det udendørs barområde ligner en mindre krigszone, da vores guidede tur når dertil. Et par dage efter vort besøg i maj afholdt Max +( )* (% ( 2( $ * &' )% )$3# #0 +)

16 - LA DANESA

24 -

% )3,%

("

# % ) .$

0(

%

. %

( & )0 0 * *

# 2"" %

)*(3 $

#0 $ # %

- September 2011

Thomas og Jesús Día de Gloria

Aracena - Andalusiens glemte hjørne Jabugo - byen og skinkerne

Af Else Byskov, fotos af Kristian Dam, Erik Gadegaard og Else Byskov

Sheik Al-Thani har betalt sin gæld – og vil nu købe ind for 150 mio. euro!

Farvel i

triumf Europa er klar til at tage imod Malaga CF

Arven efter Adriá

Aracena - Andalusiens glemte hjørne

Falske stemmer med ægte indsigt På tur med fjerkræet

%% &

Tyskland vinder EM

#$ "

"$

'$ %

,

#

$ "

# # #$

!

"

(

Søndag den 13. maj blev en historisk dag for Málaga CF. For første gang nogensinde kvalificerede klubben sig til Champions League med et rekordstort pointtal i La Liga: 58! Samtidig markerede denne dag afslutningen på en glorværdige karriere for en af de største fodboldnavne og målslugere gennem tiderne i europæisk fodbold, hollandske Ruud van Nistelrooy. Efter den for Málaga CF helt nødvendige, afsluttende 1-0 sejr over Sporting i Gijón i La Liga traf jeg ikonet ”van Gol” ved midnatstide ved spillernes og topledernes imponerende bilpark ved Estadio La Rosaleda. 12 timer senere indkaldte han til pressemøde omgivet af familiemedlemmer, holdkammerater, generalmanager

"

$

Om Eriksen - på vej til Spanien?

"+

"

"

-&

-$

"

Fernando Hierro, sportsdirektør Antonio Fernandez, og klubrådgiver Francisco Martín. ”Nu som 36-årig er det det rette tidspunkt at slutte på”, sagde van Nistelrooy. Med Málaga CFs kva-

$

#

"

lifikation til Champions League kunne jeg ikke finde et bedre. Sammen med mine holdkammerater udlevede jeg klubbens drøm. Jeg har været med til meget stort i min snart 20-årige

28 - LA DANESA

Naturparken Sierra de Aracena y Picos de Aroche ligger i Huelva provinsen, i den vestlige del af Sierra Morena eller ca. 60 km. nordvest for Sevilla. Parkens vestligste del når helt hen til den portugisiske grænse, så vi er kommet helt derhen, hvor kragerne vender. Naturparken er 1868 km2 stor og er dermed lige så stor som 2/3 af Fyn. Der er tale om et bjergområde, hvis højeste punkt når op på 959 m.o.h., og bjergsiderne er i stort omfang dækket af de såkaldte ”dehesas”, som er store indhegninger med spredte træer, hvor der går kreaturer. Disse ”dehesas” har eksisteret i århundreder, og området har en tradition for opdræt af kvæg, der har gået rundt i disse herlige omgivelser og boltret sig. Vi er taget til Aracena for at udforske denne lidet kendte del af Andalusien, og det kom vi ikke til at fortryde.

* $%

!

!$

#!+ #!$

Man skal beregne lidt over 3 timer fra kysten for at nå frem til Aracena, men så er man også nærmest kommet til en hel anden verden. Her er næsten ingen turisme, og alt ser ud til at ligge hen, som det har gjort i århundreder. Alt ånder fred og ro, og det er som om tiden er sat i stå. Her er i sandhed en lille lomme uberørt natur, som visse steder er blevet pænt formet af menneskets hånd. Herom vidner de mange stenindhegninger, der i århundreder har været basis for områdets økonomi: Las dehesas. En ”dehesa” er en stor indhegning, som regel afgrænset af et stengærde, hvor der står

$ !$ !# -#%#-

#!+ #!$

%

%

spredte træer. Under og imellem disse træer vokser der græs og andre naturlige urter, og sådan en indhegning er et perfekt sted til opdræt af kvæg, for der er massevis af plads, og kreaturerne kan ligge i skyggen af de store træer, når de trænger til at ligge ned. Da det aldrig bliver for koldt til ”udeliv” lever dyrene her hele året rundt. I Aracena er ”las dehesas” i århundreder fortrinsvis blevet brugt til opdræt af den iberiske gris, som giver nogle af verdens bedste skinker. Vi havde valgt at bo i landsbyen Alájar, som ligger ca. 20 km vest for hovedbyen Aracena. Vi havde valgt Alájar, fordi der her findes et

36 - LA DANESA

Kongen - spanske republikanere lugter blod ¿Qué pasa?

Arven efter Adrià

Af Andreas Müller, andreas@norrbom.com

Tre spanske restauranter blandt verdens ti bedste

Stines klumme - rend mig i Janteloven Lovmæssige spørgsmål

På tur med

Golfsiderne .

$

S

". " #

# ! "

Rubrikannoncer 44 - LA DANESA

Annoncørregister

an Pellegrino og Restaurant Magazine har netop kåret ’The World’s 50 Best Restaurants 2012’. For tredje år i træk vandt danske Noma som bekendt titlen som verdens bedste restaurant, den som spanske El Bulli ellers havde haft fire år i træk – og sammenlagt fem år. Da Noma for første gang i 2010 blev udnævnt til klodens bedste spisested forlød det fra salte tunger, at den københavnske restaurant kun vandt, fordi Ferran Adrià var på vej til at slukke for kogeblusset, smide nøglen ud i bugten ved Roses og i stedet fokusere på en gastronomisk fond, men med en førsteplads for tredje gang i træk er skepsissen omkring det nye nordiske køkkens bæredygtighed nok lagt på køl. Og huen af for René Redzepi og co. i København, selvfølgelig, men lad os her se på, hvordan Spanien som samlet spisested har klaret sig. Selvom førstepladsen gik til Noma, kan Spanien fint trøste sig med, at tre af landets restauranter er blandt de ti bedste. El Cellar de Can Roca fik andenpladsen igen i år, Mugaritz er endnu engang nummer tre, og Arzak er at finde som nummer otte, mens også to andre er placeret blandt de 50 bedste restauranter. Restaurant Magazines dommerpanel består af 837 internationale kokke, anmeldere og andre madeksperter, som skal stemme efter nogle få, fastsatte kriterier. De skal hver især

"

"& "

fjerkræet

Kl. 7.35 træder jeg ud af toget fra Fuengirola til Maria Zambrano-stationen. Bare seks minutter senere kan jeg se min kuffert glide igennem sikkerhedstjekket, og to minutter senere står jeg foran højhastighedstogene med det karakteristiske lange ”næb”, som fint i overensstemmelse med ordet ’ave’ (fjerkræ) leder tankerne hen på en and. Så bliver det ikke nemmere.

"

Klubber og foreninger Helse og sundhed

Hurtigtogsystemet AVE breder sig efterhånden over en stor del af Spanien og vil inden længe være at finde over næsten hele landet. Med sin fart, fleksibilitet og fine komfort har linjen på flere strækninger endda udkonkurreret flytrafikken. La Danesa testede turbotogturen til Madrid.

Toget til Madrid er dog af en anderledes, mere normal udformning. Kupéen er rummelig og fin uden på nogen måde at ose af luk-

$

%# "

%" ' !( "# ,"

% #

sus. Der er rigeligt med benplads, og der dufter behageligt om end noget overraskende af vanilje. Den dæmpede klassiske musik i højttalerne giver mig lyst til at fortsætte, hvor jeg slap, da vækkeuret ringede for to timer siden. Med ét bliver musikken afløst af en stemme, der byder velkommen, og i samme øjeblik sætter toget i gang. En lille skærm på vognens endevæg informerer om togets fart. Kilometrene ud af byen foregår i samme tempo, som jeg kender fra Intercitytogene i Danmark, men da by bliver til land, forsvinder omgivelserne hurtigere og hurtigere bag os. 255, 282, helt op på 301 kilometer i timen når den lille fartmåler. Den høje hastighed ændrer dog ikke ved komforten ombord, da toget fortsat glider lydløst hen over sporene. Musik, film og flot natur Mellem sæderne findes små radioer, hvor man ved hjælp af de udleverede høretelefoner kan lytte til musik af forskellig art. Jeg stiller ind på den klassiske kanal, hvis bløde toner udgør en fin lydramme til det idylliske landskab udenfor med grønne bakker, store marker og små vandløb.

" $'

stemme på syv restauranter, hvoraf kun fire kan ligge i den af de 27 regioner, de hører under, og så skal de have spist på restauranten indenfor de seneste 18 måneder. Restaurantlisten får en del kritik, men den er i øjeblikket den eneste, der vurderer verdens restauranter, og der er ingen tvivl om, at den har stor magt og betydning. Michelin-guiden er stadig på scenen, men den kritiseres derimod for, at ingen af madlaverne rigtigt forstår guidens kriterier. Den fortsatte spanske succes ved gryderne

Ikke længe efter at have forladt Málaga toner Universal Pictures’ velkendte filmintro henover de fire små tv-skærme i kupéen, og Johnny English Reborn ruller over lærredet. Det kræver ikke lang tids observation at konstatere, at der bestemt ikke er tale om stor filmkunst, så jeg vender tilbage til musikken og lader øjnene dvæle ved det afvekslende

50 - LA DANESA

GOD FORNØJELSE!

6 16 18 24 26 28 32 34 36 40 44 46 50 52 54 56 58 62 62 64 71 72 80 82

Læs hele magasinet på nettet: www.ladanesa.com

LA

LA


KAN DU IKKE SELV ORDNE DET? GĂ&#x2026; IKKE I PANIK, DU ER DĂ&#x2020;KKET!

Med vores nye forsikring, der dĂŚkker, nĂĽr bilen gĂĽr i stĂĽ, fĂĽr du som standard en erstatningsbil eller taxi stillet til rĂĽdighed! *

â&#x20AC;˘ Rabat ved GPS-tracking â&#x20AC;˘ Op til 65% bonus ved skadefri kørsel

Med vores nye forbedrede bilforsikring für du mere for pengene. Vores produkter er skrÌddersyet specielt til udlÌndinge, og netop derfor er vi førende pü markedet. UdlÌndingenes førstevalg

902 255 258 www.libertyexpatriates.es

*Jf. GĂŚldende betingelser.

â&#x20AC;˘ 24-timers vejhjĂŚlp â&#x20AC;˘ 10% rabat ved en enkelt fører pĂĽ policen â&#x20AC;˘ DĂŚkning af mistet nøgle â&#x20AC;˘ Omfattende assistance, nĂĽr bilen gĂĽr i stĂĽ

N U OG SĂ&#x2026; NY BOLIGFORSIKRING


kortenyheder

% !, $

(

"*

(

#%$)*( * %$

$

#

Tusinder marcherer på Arbejdernes dag i protester mod nedskæringer og arbejdskraftreformer Tusindvis af mennesker demonstrerede tirsdag den 1. maj på gaderne overalt i Spanien. Den største protest fandt sted i Madrid, hvor fagforeningerne vurderede, at 100.000 demonstranter var mødt op for at protestere mod regeringens (PP) omfattende nedskæringer og arbejdskraftreformer. ”Der er så mange grunde til at protestere, hvor vil du have mig til at begynde?” sagde en studerende fra Madrid, og fortsatte: ” Følelsen af vrede blandt spanierne vokser i takt med arbejdsløsheden og de stadig mere dystre sociale og økonomiske udsigter.” I Barcelona anslog fagforeninger at også 100.000 var mødt op, mens de lokale myndigheder satte antallet af demonstranter til 15.000. Omkring 80 demonstrationer fandt sted i omkring 60 spanske byer.

Anholdt for at tilbyde fiktive jobs En mand, der udgav sig for at være forretningsmand, er blevet anholdt for at tilbyde fiktive jobs over internettet. Via forskellige jobdatabaser annoncerede han jobs i udlandet, blandt andet i Danmark. Efter adskillige henvendelser til Guardía Civil og Mosos d’Esquadra fra personer, der havde søgt stillingerne for senere at finde ud af, at de slet ikke eksisterede, blev bagmanden anholdt i Estepona. Ved at udnytte den store arbejdsløshed og den spanske befolknings desperate situation blev ansøgerne lovet jobs i blandt andet byggebranchen i Frankrig, Holland og Danmark. Ansøgerne skulle betale 200 euro for at få alle papirer og kontrakten i orden inden afrejse. Den anholdte gav sig desuden ud for at være advokat og tilbød immigranter at behandle deres papirer for en net sum af 200 euro, hvorefter de ikke hørte mere fra ham. Den anholdte er en 39-årig mand fra Barcelona, der havde tilholdssted i Estepona.

6 - LA DANESA

Ambassaden bag udstilling om københavnsk cykelkultur Den danske ambassade i Madrid lancerede i weekenden 12. og 13. maj udstillingen ”Copenhague, Ciudad Ciclista” i Metro Retiro. Fremvisningen havde til formål at give madrilenerne et indblik i den københavnske cykelkultur og i de mange fordele, der er forbundet med cyklisme. I den danske hovedstads centrum tegner cyklerne sig for hele 30 % af den samlede trafik, og det er et imponerende højt tal sammenlignet med andre storbyer. Med udstillingen håber ambassaden, at københavnernes cykelentusiasme vil smitte af på Madrids indbyggere, der i så fald kan se frem til den større fleksi-

bilitet, den økonomiske besparelse samt det øgede miljøhensyn, der blandt hører til cyklens fordel. Ud over udstillingen deltog ambassaden også i lørdagens fejring af Europadagen, der foregik i Retiro-parken. Fakta om cyklisme i København: Der bliver hver dag cyklet 1,21 mio. km i København – svarende til 30 gange rundt om jorden. Forholdet mellem antal cykler og antal mennesker er 1:1. 84 % procent har adgang til en cykel, 68 % bruger den mindst en gang om ugen. 96 % af skolebørnene har en cykel, 55 % cykler ofte til skole.

Stole og borde væk fra fortove og pladser Málaga kommune tillader nu ikke længere, at barer og restauranter stiller borde og stole på fortove, gader og pladser uden at have tilladelse hertil. I første omgang håndhæves reglen over for 16 restauranter og cafeer, men i nærmeste fremtid vil yderligere 80 blive påbudt at fjerne sig fra fortove, stræder og pladser. Hvis restauranterne og barerne ikke retter sig efter påbuddet, vil kommunen sørge for at borde og stole bliver fjernet, samt fratage restauranterne og barerne den tilladelse mange af dem har til at benytte en del af fortovet eller gaden. Politiet er allerede mødt op hos 16 restauranter og barer i centrum, El Palo og Teatinos med ordre om at fjerne borde og stole fra de offentlige områder med det samme. Hvis restauranterne og barerne ignorer påbuddet, vil en lastbil komme og hente restauranternes ejendele, hvorefter regningen sendes til den pågældende synder. Desuden vil der blive udstedt bøder på helt op til 3.000 euro. Seks restauranter har allerede fjernet borde og stole, men brokker sig samtidig over, at den nye regel kommer til at gå ud over deres indtjening. I sommerperioden udgør kunderne, der sidder udenfor, nemlig en meget stor andel af indtægterne. Ifølge Ignacio López fra Promoción Empresarial y Empleo er der tale om ganske få restauranter og barer, der ikke overholder de gældende regler. Han mener, at tallet er så lille som fem procent, men at disse så til

%

)* +( $* ( % ( ( %( ( ) * " * ($ )*%" %( ( % $*" , % &" ) (

gengæld overtræder reglerne groft. Grunden til det nye tiltag fra kommunen er de mange klager fra andre erhvervsdrivende og beboere i området, der ofte ikke kan komme ind i deres butikker og boliger. I et tilfælde kunne en ambulance ikke komme frem, da gaden den skulle igennem var fyldt med borde og stole.


KØKKEN, BAD OG GARDEROBE • HAVEMØBLER • BRUGSKUNST

Opsat i Marbella

HÅNDLAVET ud b l i t og de o m g o Altid øbler. K der vem ge nyhe og a h på man møbler e d se ave h r nst. nfo u e k d s n i brug

Med eget snedkerværksted er det muligt at lave specielle løsninger til overkommelige priser. Vi kan løse en hvilken som helst opgave så længe det er indenfor de snedkermæssige rammer. Vi bruger kun de bedste materialer og vores snedkere er uddannede indenfor deres fag. Vælg en af vores standardlåger eller design eventuelt din egen, mulighederne er utallige.Kig ind i forretningen for yderligere information og evt. et uforpligtende tilbud, du vil blive overrasket over prisen.

FACTORY MIJAS COSTA

SHOWROOM FUENGIROLA

Calle Limonar 61 29651 Mijas Costa

Calle José Cubero Yiyo 3 (Ved feriapladsen) Tlf.: 951 260 360

WWW.NORDICMUEBLES.COM


kortenyheder

""

( #

$

&( " #0$

Arbejdsløsheden faldt i Andalusien i april Ifølge INEM var der i april måned 7.571 færre arbejdsløse i Andalusien set i forhold til måneden før. Procentvis drejer det sig kun om et faldt på 0,72 procent, og antallet af arbejdsløse i regionen ligger nu på 1.049.573, et tal der er 12,6 procent højere end april måned sidste år. Den faldende arbejdsløshed giver dog optimisme før sommeren, specielt fordi Andalusien er den region i Spanien, der har oplevet det største fald i arbejdsløsheden. Håbet er, at sommerens turisme vil have samme positive effekt. Faldet tilskrives Påskeugen, hvor efterspørgslen på arbejdskraft steg specielt inden for servicesektoren.

Kryds i kalenderen: Kunstfestival, IV Festival Internacional de Arte, i Marbella Kunstfestivalen Festival Internacional de Arte er blevet et fast indslag på Marbellas kulturelle kalender. Omkring 80 forskellige artister fra 25 forskellige lande konverterer i fire dage Marbella til et farverigt skue. Der vil være telte med udstillinger af malerier, fotografier og skulpturer, ligesom der vil være koncerter og gadeteater samt mulighed for at smage kunstnerisk gastronomi i The Gourmet Corner. Festivalen afholdes i år fra den 21. – 24. juni. Læs mere på www.artemarbella.com.

8 - LA DANESA

( "* ( ,5!! ( )*

,(

& $ $

Britisk prins ikke velkommen Spaniens udenrigsministerium har sendt en klage til den britiske regering for at give udtryk for ’utilfredshed og ubehag’ over den britiske prins Edwards og hans hustru, Sophie Rhys-Jones, forestående besøg. Parret forventes at komme til den britiske enklave fra den 11. til den 13. juni som en

del i dronning Elizabeth II’s 60 års jubilæum. Men Spanien lægger stadig krav på Gibraltar. Også den nuværende regering har krævet, at den britiske regering indgår forhandlinger om klippehalvøens fremtid, hvilket den britiske modpart dog som forventet har nægtet.

Mariano Rajoy maner til ro Man kan være ganske rolig med hensyn til den spanske stats underskud. Det sagde i hvert fald Spaniens statsminister, Mariano Rajoy (PP) til journalister, da han søndag den 20. maj ankom til Chicago i USA for at deltage i et NATO-topmøde. Regeringen har ellers netop meddelt, at statens underskud i 2011 alligevel ikke var 8,5 men 8,9 procent af bruttonationalproduktet. Fejlberegningen skyldes specielt, at regionerne Andalusien, Madrid, Valencia og Castilien Leon nu har fremlagt regnskaber for det forgangne år, der er værre end hidtil antaget. Det skyldes, at et utal af fakturaer skulle have ligget i diverse skuffer, gemt og glemt, men takket være regeringens krav om gennemsigtighed er de nu kommet frem. Og takket være det, bliver de berørte leverandører nu også betalt. Værst var det i Madrid-regionen, hvis regnskab manglede to milliarder euro. Statsminister Rajoy er heller ikke bekymret over EU’s beslutning om at sende revisorer fra Eurostat til Spanien for at kontrollere ændringen af statens nye beregning af underskud. ”Det er normalt, det er sket i alle EU-lande,” bemærkede han. Planen om at redde regionerne ud af miseren er ifølge Rajoy regeringsperiodens vigtigste milepæl, og han mener, at gennemsigtighed er det fundamentale. Det endelige kendskab til regionernes faktiske situation er måske en milepæl, men selvfølgelig langt fra den eneste forhindring i løbet. I midten af maj nedgraderede det internationale kreditvurderingsinstitut Moody’s 16

%- $!%## ( * "

%

spanske bankers kreditværdighed. Ni af dem med hele tre karakterer. Samtidig har Moody’s meddelt, at man forventer yderligere nedgradering af 10 af bankerne. Det har medført øget usikkerhed blandt kunderne og på finansmarkedet. Og det har fået Frankrigs nye præsident, François Hollande, til at sige, at Spanien burde anmode om hjælp fra EU for at redde bankerne. Hollandes udtalelser er ikke faldet i god jord. ”Señor Hollande ved ikke noget om de spanske banker,” sagde Rajoy, der åbenbart ikke kan forstå, hvorfor Hollande har opfordret Spanien til at bede om hjælp. ”Han må vide noget, som vi andre ikke ved.” Statsministeren har samtidig forklaret, at regeringen ikke lytter til vurderinger fra kreditvurderingsinstitutter som Moody’s, men kun den spanske nationalbanks indstillinger. Rajoy og Hollande mødtes for første gang under NATO-topmødet I Chicago. De to mødtes igen den 23. maj, da Rajoy besøgte Paris, inden han fortsatte til Bruxelles og EU-topmødet senere samme dag.. Her mødte Rajoy også den tyske kansler, Angela Merkel.


kortenyheder

%(

$

5 (

Madrids bøsse-pingviner bliver forældre To bøsse-pingviner i Madrids zoologiske have, Faunia, skal nu være forældre. De to pingviner, Inca og Rayas, forelskede sig for seks måneder siden. I den tid har de ikke veget fra hinandens side, og ifølge dyrepasserne i haven ønsker de blot at blive forældre. Derfor har man nu ladet pingvinerne adoptere et æg, som de skiftes til at ruge, og som om nogle uger gerne skulle resultere i en pingvinunge, der får to fædre. De kommende forældre siges at være meget lykkelige. Se et videoklip med pingvinerne og et interview med én af dyrepasserne i den zoologiske have her. LINK: http://www.abc.es/20120519/ sociedad/abci-pinguinos-padres-homosexuales-201205191635.html

Mijas kommune sparer 160.000 euro ved genbrug af affald I året første kvartal er mængden af affald i Mijas kommune faldet med 535 ton set i forhold til samme periode sidste år. De mange kampagner for at få borgerne i kommunen til at genbruge i stedet for bare at smide ud, ser nu endelig ud til at vise sin effekt. Talsmand for kommunen, Mario Bravo, fortæller, at mængden af organisk affald er faldet betydeligt, og at det betyder en besparelse på 158.838 euro set i forhold til samme periode sidste år. Besparelsen har dog også med det faktum at gøre, at kommunen siden oktober sidste år har afleveret sit affald hos Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental i Casares, efter man lukkede faciliteterne i Entrerríos. I Casares er behandlingen af affaldet billigere, tidligere kostede det 52 euro per ton, men prisen i Casares er kun 39 euro per ton. Flere kampagner er på vej, denne gang rettet mod restauranter og barer, for at få dem til også at anvende genbrugscontainerne.

10 - LA DANESA

%( # )* ( 7$

" )

+3%. (- * (

( !!

(& $

*" *+

* " "6$$ $

(

Juntaen tilbagebeholder statens betalinger til Marbella Kommunen i Marbella har to millioner euro mindre på kontoen end beregnet, skriver La Opinión de Málaga. Junta de Andalucía har nemlig konfiskeret pengene, der er statens bidrag til kommunen; det månedlige bidrag, Participación de los Ingresos del Estado (PIE), som udbetales i henhold til antallet af indbyggere, der er skrevet i mandtal. Marbella skylder regionen 100 millioner euro fra 2006, et lån der blev tildelt for, at kommunen kunne klare sig efter sammenbruddet i forbindelse med bl.a. Malaya-skandalen, hvori lokale politikere havde tømt kommunekassen. Ifølge en afbetalingsordning skulle kommunen tilbage 1,8 millioner euro hver tredje måned, men betalingen den 20. marts var udeblevet.

Men, mener byens borgmester, Ángeles Muñoz (PP), Junta de Andalucía skylder kommunen 9,5 millioner euro i bidrag i anden forbindelse, og hun havde derfor bedt den lokale regering om at modregne betalingen i marts. Hun fik aldrig noget svar på sin henvendelse, med det resultat, at kommunekassen nu er tom, og at der ikke er penge til at betale alle de ca. 3.400 ansattes næste lønninger. ”I stedet for at svare og forhandle med os, besluttede de at beholde Marbellas penge og dermed true denne administrations muligheder for at fungere med en fuldstændig uansvarlig aktion,” beklager Muñoz. Hun har nu bedt den nyligt genvalgte formand for lokalregeringen, José Antonio Griñán, om et møde.

Det bliver nemmere at få dansk i udlandet Efter indførelsen af det biometriske pas den 1. januar 2012 er det blevet mere besværligt at få udstedt pas, hvis man er bosat i udlandet. Derfor arbejder Udenrigsministeriet på at gøre det nemmere – blandt andet ved hjælp af et mobilt paskontor. De nye biometriske pas med fingeraftryk har gjort det svære for udenlandsdanskere at få udstedt et dansk pas. Udenrigsministeriet er derfor i gang med at undersøge mulighederne for at lade konsulater og ambassader, der ikke har biometrisk udstyr, udstede nødpas og forlænge eksisterende pas. I Sydspanien hvor der bor mange danskere vil dansk ambassadepersonale regelmæssigt komme på besøg. I den forbindelse vil de medbringe særligt udstyr til at tage fingeraftryk og billeder, samt modtage pasansøgnin-

ger. Nærmere informationer kan fås på konsulatet i Málaga eller på udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk i sektionen ”pas og visum”.


InvestĂŠr i den spanske sol

KĂ&#x2DC;B AKTIER I VILLANUEVA A/S SOLCELLEPARK V IILL L A NUEVA NU EV A

    

            ĝIJ ĝ IJ d datterselskab, a t t er s e ls l k a b , European E ur ope an Solar S olar F Farms a r m s Spain S p a i n ApS, A p S , udbyder u d b y d e r nu n u en e n rÌkke r Ì k k e attraktive a t t r ak t i v e aktier a k t ier i V Villanueva i l l a n u e v a A/S, A / S , der d e r ejer e j e r en e n solcellepark s olc ellep ar k i Villanueva V i l l a n u e v a de d e la l a Jara, J a r a , Spanien. S p a n i e n . Solcelleparken S o l c e l l e p a r k e n er e r i drift d r i f t og o g er er garanteret g a r a n t e r e t en e n attraktiv a t t r a k t i v el-afregningspris e l -a f r e g n i n g s p r i s fra f r a den d e n spanske spansk e stat. s t a t . Det D e t gennemsnitlige g e nn e m s ni t l ig e ürlige ür l ig e aktieudbytte ak t ie u d b y t t e forventes f o r v e n t e s at at blive b l i v e ca. c a . 17 17 % med m e d en e n IRR IR R pü p ü 9,7% 9 ,7 % p.a. p . a . Der D e r udbydes u d b y d e s i alt a l t 4.425 4 .4 2 5 aktier a k t i e r å 100 1 0 0 euro e u r o til t i l en e n pris p r i s pü p ü 1.000 1 . 0 0 0 euro. e u r o . De D e udbudte udbud t e ak t ie r eerr velegnede v e le g n e d e som s o m pensions p e n s io n s opsparing. o p s p ar a i n g . European E u r o p e an aktier E n e r g y datterselskabet d a t t e r s e l s k a b e t ejer e j e r i dag d a g 100 1 0 0 % af a f aktierne a k t i e r n e og o g vil v il Energy

b ĂŚ r Di t in v e e d y g t s t e r ige v a l g in g s -

efter e f t e r udbuddet u d b u d d e t fortsat f o r t s a t eje e j e min. m i n . 25 2 5 % af a f aktierne a k t i e r n e samt s a m t stĂĽ stĂĽ for f or d driften r i f t e n af a f Villanueva V i l l a n u e v a A/S. A /S.  Ä&#x152;   Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â?¤Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013; Â? ¤Â&#x201D; Â&#x2021; Â&#x2013; Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â? Â&#x2014;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â? Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x203A; Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2030; Â&#x203A; ssom om dansk dansk E Entrepreneur n t r e p r e n e ur O Off the t he Year Year 2011 2 0 1 1 inden inden for f or kategorien k a t egor ien Cleantech. C le an t e c h . P Prospektet rospekktet ffor or Villanueva Villanueva A/S og aktiesalget tiesalget er udarbejdet eft efter er de dett af ÄŚ  ÄŚ  og CS&Co C udarbejdede etisk etiskee regelsĂŚ regelsĂŚt ĂŚt ffor or investeringer investeringer i vedvarende vedvarende energi, og prospekprospek ttet et er un under nder godk godkendelse endelse hos .

  . S e mere Se m e r e pü p ü www.villanueva-as.dk w w w.v ill a n u e v a-as . d k eeller ll e r b book ook eett m møde ø de hos h os de autoriserede a ut o r i s e r e de in investeringsrüdgivere v e s t e r in g s r ü dg d i v e r e CS CS&Co & C o A/S A /S p ü tlf. t l f. 7 02 50 91 1 eeller l l e r iinfo@CS-CO.dk n f o @ C S-C O . d k pü 70 25 09 11

          

CS&CoĝŠ ţŤČĹĽÄŠĹ ŤōŢŢ Ĺ ÄŠŊŢŤŧŢōĹŁĹŁĹ  Ĺ&#x201C;ĽĊŠĊĽĊ CS &C o Äť Ĺ       ĹŁ Ť ÄŚĹĽ ÄŠ Ĺ Ť ĹŤ Ţ Ţ    Ĺ  ÄŠĹŠ ŢŤ ŧŢ ĹŤĹŁ ĹŁĹ  Ĺ&#x201C;  Ä˝  ÄŠ Ĺ  ÄŠ  Ä˝  ÄŠ 


kortenyheder

%(

%( $.% , $ * %, (

,) $

$)

Lorenzo på vej mod mesterskabet efter sejr i Le Mans På en regnvåd Le Mans-bane var Jorge Lorenzo i en klasse for sig, da spanieren i overlegen stil cruisede sig til en suveræn sejr søndag den 20. maj. Lorenzo bragte allerede i første omgang sin Yamaha i førerposition og havde hele to sekunders forspring efter en intensiv og aggressivt kørt indledende runde. Herefter formåede han at holde koncentrationen på det glatte føre og var aldrig rigtig truet af konkurrenterne. Kampen om andenpladsen var anderledes spændende, da australske Casey Stoner (Honda) og italienske Valentino Rossi (Ducati) helt indtil sidste omgang udkæmpede en drabelig mand mod mand-dyst, der endeligt faldt ud til Rossis fordel. Resultatet betød, at Jorge Lorenzo overtog førstepladsen fra Casey Stoner i det samlede regnskab, mens spanske Dani Pedrosa, der startede i pole position og sluttede på fjerdepladsen, endte som nummer tre. I Moto2-klassen var der omvendt dårlige spanske nyheder, da Marc Márquez tabte sin samlede føring efter et styrt på 10. omgang, der sendte ham ud af løbet. Thomas Lüthi fra Schweiz sluttede i stedet på førstepladsen i Le Mans.

Arbejdsløshed stiger fortsat i Málaga-provinsen Den seneste undersøgelse fra EPA (Encuesta de Población Activa) anslår, at provinsens arbejdsløshedstal i marts måned lå på omkring 275.000, det vil sige, at mere end 250 mistede deres job hver dag. Tallet er det højeste nogensinde i Málagaprovinsens historie og giver sig til udtryk i en arbejdsløshed på 34,6 procent, en af de højeste procenter i Spanien, kun overgået af Cadiz (36,37 %) og Almería (35,28 %). Den lokale arbejdsløshedsprocent ligger 10,17 procentpoint højere end det nationale gennemsnit, og 1,44 point over gennemsnittet for Andalusien.

12 - LA DANESA

)* %

(, (

+$

Kryds i kalenderen: International Festival i Mijas Den 8., 9. og 10. juni afholder Mijas Pueblo igen International Festival. Over 20 lande deltager, og der vil være stande med mad, drikkevarer, musik og andre specialiteter fra alle verdenshjørner. Arrangementet kommer til at foregå i forskellige dele af byen opdelt i zoner (blå, rød og grøn). Man kan komme fra et sted til et andet med bl.a. et minitog, der kører både lørdag og søndag. På byens tre scener vil der alle dage være folklore, underholdning og musik. Desuden

kan man i byens gader opleve colombiansk karneval, flamenco-show samt optog fra Bolivia, Senegal, Venezuela og Mexico. Programmet for fredag står bl.a. på show fra Senegal og keltisk musik. Lørdag byder på Riverdance med ”Lord of the Dance”, latinamerikansk show med brasilianske dansere, akrobater og cubansk salsa. Søndag byder på musik af Rat Pack samt indisk Bollywood-show. For mere information se www.mijas.es.

Tidligere borgmester anholdt i korruptionssag Tidligere borgmester for Izquierda Unida i Casares og byrådmand for Relaciones Institucional y Vivienda, Juan Sánchez, blev i midten af maj anholdt mistænkt for hvidvaskning af penge og svindel i forbindelse med opførelsen af urbanisationen Majestic. Guardia Civil har i en længere periode undersøgt den tidligere borgmesters aktiviteter i samarbejde med Policía Local, antikorruptionsanklageren og skattevæsnet. Det var et resultat af disse undersøgelser, der førte til anholdelsen. Ud over Juan Sánchez er tre andre også blevet anholdt i sagen. Kilder bekræfter dog, at der i alt er tale om otte anholdelser heriblandt Juan Sánches’ hustru, samt Anne C. fra Majestic Group, der menes, at have relationer til den Østeuropæiske mafia og en advokat fra Estepona. Domstolen i Estepona, der siden 2010 har mistænkt den tidligere borgmester for ikke at have rent mel i posen, beordrede samme dag som anholdelsen en undersøgelse af Rådhuset i Casares samt på Majestic Groups’ hovedsæde og den tidligere borgmesters hjem, i alt blev 11 ejendomme undersøgt. Derudover blev 165 bankkonti blokeret, og 236 personlige ejendele og 19 biler blev beslaglagt. De sidste seks år er hele 10 borgmestre i

Málaga-provinsen blev tiltalt for korruption. For små otte måneder siden blev Antonio María Marín Lara fra PSOE, tidligere borgmester i Ronda, anholdt for korruption. Men det hele startede i 2005, hvor den daværende borgmester i Manilva, Pedro Tirado fra partiet PDEm, blev anholdt for at have modtaget bestikkelse. Herefter fulgte den mest omfattende korruptionsskandale, Malaya-sagen, i 2006, hvor 95 personer i Marbella er tiltalt for korruption, herunder den daværende borgmester Julián Muñóz fra partiet GIL og hans efterfølger borgmester Marisol Yagüe fra Grupo Mixto. I januar 2007 stod borgmesteren i Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón fra PP, for tur, og i juni 2008 blev borgmesteren i Estepona, Antonio Barrientos fra PSOE, anholdt. I februar 2009 kom turen til landsbyen Alcaucín, hvor borgmester José Manuel Martín Alba fra PSOE blev arresteret. I denne sag fandt politiet blandt andet 160.000 euro gemt under borgmesterens madras. I oktober 2009 faldt borgmester Cristóbal Torreblanca fra PSOE i Almogía i nettet, og sidst men ikke mindst borgmesteren i Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva fra Foro Andaluz, blev anholdt for korruption i juli 2010.


kortenyheder )* *)# $ )* ( %( / $. $* # (2 % 6!%$%# # $ )* ( + ) + $ %) $ %(# !( * ( ( %# * $-

Oprydningen i banksektoren fortsætter For anden gang inden for bare tre måneder har den spanske regering vedtaget en plan, der skal bidrage til oprydning i banksektoren. Det første dekret, der blev vedtaget i februar, drejede sig om det mest problematiske område, nemlig de mange boliger og byggegrunde, som bankerne brænder inde med efter at have beslaglagt dem, skriver El País. Pengeinstitutternes udestående i form af ubetalte boliglån anslås at være på omkring 184 milliarder euro. Man ved det dog ikke med sikkerhed, eftersom flere pengeinstitutter mistænkes for at have udstyret låntagere med nye lån, som de måske aldrig bliver i stand til at betale, men på denne måde figurerer de ikke som restance, og det er blandt andet dette fænomen, som regeringen vil til livs. Værst står det til i Bankia, der anslås at have usikre lån på godt 31 milliarder euro, og som derfor blev nationaliseret i den forgangne uge. Banken opstod i juni 2010 som resultatet af en fusion mellem Bancaja og Caja Madrid. Nu er bankerne så blevet beordret til at fjerne disse kun teoretisk sunde lån fra deres regnskaber, hvor de altså er med til at forvrænge billedet, og at overføre konfiskerede ejendomme til mæglere, der i løbet af året vil blive kreeret til netop dette formål. Procentdelen af lån, der anses som ’sunde’, er samtidig hævet fra syv til 30 procent, hvilket økonomiminister Luis de Guindos anslår, vil koste banksektoren mellem 28 og 30 milliarder euro. Pengeinstitutterne har en måned til at rydde op i regnskaberne og fremlægge deres planer for, hvordan de fremover vil imødekomme de nye spilleregler. ”Uden vished om bankernes solvens vil den økonomiske genrejsning blive langt sværere,” forklarede De Guindos, der sammen med vicestatsminister Soraya Sáenz de Santamaría fremlagde den nye reform. De forklarede desuden, at der skal foretages uafhængige vurderinger af lån og aktiver i bankerne, noget som EU har bedt om. Tvivlen omkring pengeinstitutternes solvens er én af de største årsager til frygten for, at også Spanien vil få brug for en hjælpepakke fra EU.

14 - LA DANESA

*%(* ( ##6

*"

)&

!

(

"%$

Dansk eksportfremstød på messer i Barcelona og Madrid Det Danske Handelskontor i Barcelona arrangerede sammen med Eksportforeningen for første gang en dansk fællesstand på den nyligt afholdte messe for fødevareteknologi, Bta./Hispack. På fællesstanden på den internationale messe deltog fem danske virksomheder: Nilfisk, Cabinplant, DSI, Airvention og Vikan. De fem deltagere har været meget tilfredse med deres deltagelse på den danske fællestand: " Vi er meget tilfreds med resultaterne fra Bta. messen, der har overgået vores forventninger, og alt har været perfekt organiseret på standen", siger Nazaret Diaz, Marketing ansvarlig for Nilfisk. Messen, som afholdes hvert tredje år, havde mere end 40.000 besøgende fra hele verden, og udstillere fra 93 forskellige lande,

blandt andet Brasilien, Mexico, og Chile. Få dage efter var danske virksomheder igen at finde på messen GENERA i Madrid, den største energimesse i Spanien. Det var 15. gang, at messen blev afholdt. Messen omhandlede vedvarende energi, energieffektivitet og intelligent energi. Ambassaden i Spanien og Export Promotion Denmark stod bag en dansk fællesstand på messen, hvor i alt 13 danske virksomheder var repræsenterede. De danske deltagere var: Aalborg Engineering, Danfoss Heating Systems, Danish Xergy Technology, Danstoker, Dexawave, EC Power, Justsen Energiteknik, Mark & Wedell, LIN-KA, Nordjysk Bioenergi, SPX Flow Technology Iberia, Weiss og Zeteco Energy.

Kinesiske investorer kan give Costa del Sols boligmarked et løft Eksperter er enige om, at Kina er en gylden mulighed for at hjælpe med at reducere Costa del Sols lager af usolgte ejendomme Costa del Sols ejendomsmarked har 14.000 usælgelige nye ejendomme, der forgæves søger en køber; samtidigt findes der flere tusinde kilometer væk et land, Kina, med 300 millioner mulige investorer, der kunne være en løsning på situationen. Bygherrer og ejendomseksperter ser nu Kina som en gylden mulighed for at genoplive hussalget, specielt som følge af den seneste udvikling, hvor flere virksomheder og privatpersoner er begyndt at vise interesse for at købe deres andet hjem på Costa del Sol. Ifølge INEM er der omkring 6.000 kinesiske borgere registreret i Málagaprovinsen, det er næsten en fordobling siden 2006. Kineserne betragtes som perfekte kunder blandt andet på grund af deres høje ar-

bejdsmoral og anses som pålidelige betalere. Direktøren for IPE (Instituto de Práctica Empresarial), José Antonio Pérez, går endda så langt som til at antyde, at den kinesiske befolkning “kunne være en hjørnesten til genopretningen af økonomien”. I mellemtiden har præsidenten for Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, tilføjet, at der er tale om et nyt marked, som ikke bør ignoreres. Kineserne er meget interesserede i Europa og Spanien, og de har meget stor købekraft. Der er allerede etableret kontakt med mange velhavende asiater, der overvejer at købe alt fra huse til hoteller. Kineserne er som mange andre på udkig efter en mulighed for at købe til en god pris.


Andalusien ledet af PSOE/IU-regering Valget til den andalusiske lokalregering, Junta de Andalucía, stod den 25. marts, men først den 3. maj blev José Antonio Griñán fra socialistiske PSOE genvalgt til formand, hvilket i teorien er for yderligere fire år. Ved afstemningen i det lokale parlament stemte PSOE’s egne 47 og 11 af venstrefløjsgruppen IU’s 12 parlamentsmedlemmer for. De to partier var før afstemningen blevet enige om at danne en koalitionsregering, der officielt trådte til den 7. maj. Det er første gang i historien, at Andalusien får en koalitionsregering. PSOE har alene ledet den sydspanske region, siden området fik status af autonom region for 30 år siden - i 19 af disse med Griñáns forgænger, Manuel Chaves, ved roret. Det er en ganske unik situation i dagens Spanien, som er domineret af konservative PP både i centralregeringen, i de øvrige regioner og i kommunerne, men PP i Andalusien, der ved valget i marts fik flest stemmer, nok til 50 mandater, fortsætter her i opposition og med Javier Arenas i spidsen. IU (Izquierda Unida) har fået ansvaret for infrastruktur (inklusiv bolig) og handel (inklusiv turisme), ligesom partiets formand, Diego Valderas, er blevet udnævnt til viceformand for juntaen, mens PSOE-medlemmer varetager de øvrige departementer.

%(# $ %)1 $*%$ % ( 3/$ # 6,( # " ## ( $ $- "%! "( #"% " ( ( %( $% $*%$ % 7, " (# $ (*2$ . " $ %(*1) " % (2 + . + $% "%$)% % * ")# $ + " 7$ " /.'+ .

Her er nogle af de tungeste opgaver, som venter den nye lokalregering: PSOE/IU-regeringens største opgave bliver at bekæmpe arbejdsløsheden. 1,3 millioner arbejdsdygtige andalusiere er uden arbejde, hvilket svarer til godt 33 procent, den højeste i hele Spanien. PSOE er samtidig tynget er ERE-skandalen. 647 millioner euro var i det forgangne årti øremærket projektet ERE, der skulle hjælpe kriseramte virksomheder, så de kunne mindske arbejdsstyrken ved at tilbyde medarbej-

($ +) $ 2 . % " ( ) +) " $ ) (2 )4) %$* (%

dere en form for førtidspension. Men det tyder på, at de ansvarlige politikere i stedet har beordret en stor del af pengene udbetalt til familiemedlemmer, partimedlemmer, venner og bekendte. Regionen skal ifølge centralregeringens seneste plan spare 2,7 milliarder euro på årets budget, der ligger på 32 milliarder euro, hvormed det bliver en udfordring at finde penge til investeringer i bl.a. infrastruktur, som PSOE mener, er vejen ud af krisen.

Som medlem af Home Owners`Club får du masser af fordele

Rabat på billeje, fair fuel policy og

fast lane service! Brug ikke din ferietid på lange køer .. få din bil udleveret

express.

Din lejekontrakt er forberedt på forhånd ! GRATIS at blive medlem Meld dig ind på www.hellehollis.com

Ring fra DK til lokal takst: tel. 46 907 907

Helle Hollis Car Rental, Avda. García Morato nº 14-16, Málaga Airport, Tel.: +34 95 224 55 44, Fax.: +34 95 224 51 86, Email: bookings@hellehollis.com

www.hellehollis.com

LA DANESA

- 15


Af Andreas Müller, andreas@norrbom.com

I de kommende måneder sætter La Danesa fokus på fænomenet beach clubs, der som bekendt er vældig udbredte på Costa del Sol. Vi starter rundturen hos Max Beach tæt på La Cala i Mijas Costa.

Max Beach - med bred appeal

Set udefra står Max Beach på ingen måde mål med min forestilling om en eksklusiv beach club. Facaden er kedelig, og det rød-hvide ”open”-skilt ligner noget fra en slidt amerikansk diner. Et par skridt inde ad døren springer pilen på indtryksbarometeret dog i et hurtigt ryk over i den modsatte side, da en nydelig restaurant prydet med velklædte tjenere og en lækker terrasse i baggrunden kommer til syne. Franske, spanske, engelske og nederlandske gloser fyger gennem lokalet og giver indtryk af, at vi er kommet til et sted med internationalt snit. Det føles pludselig, som om den amerikanske diner er skiftet ud med det, vi egentlig er kommet for at besøge: En fancy beach club.

16 - LA DANESA

Max Beach all night long Max Beach, der er opkaldt efter ejerens hund, er delt op i et restaurant- og i et barområde. Restauranten er åben hele året fra kl. 18.00 til 23.30, mens baren først lukker ud på natten. Hele Max Beach er i øjeblikket lukket om mandagen, men fra 8. juli til 25. august vil også denne dag være åben. De største festdage er onsdag, hvor der er livemusik fra 20.30, fredag og lørdag, men i sommerperioden ender stort set hver aften langt ude på natten, fortæller medarbejderen Niels, der inviterer os på rundtur på Max Beach. ”Vores sommergæster vælger typisk at bruge hele aftenen og natten ved os. De starter i den udendørs cocktailbar, går derefter i restauranten og spiser, for derefter at vende tilbage til baren, hvor de fester til langt ud på natten,” siger Niels, der fortæller, at maksimumbelægningen om sommeren er på 180 udendørs gæster. Det kan derfor anbefales at reservere i god tid, da man simpelthen ikke bliver lukket ind, hvis det maksimale antal gæster er nået – hvilket ifølge Niels næsten altid er tilfældet. Sommeren er kommet til Max Beach Det udendørs barområde ligner en mindre krigszone, da vores guidede tur når dertil. Et par dage efter vort besøg i maj afholdt Max


Beach sin åbningsfest for den udendørs del af baren, så alting skulle gennemgås, rengøres og være gjort klar til den store begivenhed. Trods rodet kan man nemt forestille sig, at rammerne for en solid fest er til stede. Der er pænt med plads til både at hænge ud i baren, danse, snakke i store grupper eller mere intimt i en mindre. Alt sammen med en fabelagtig udsigt til havet, som der er direkte adgang til, hvis man skulle have lyst til lidt afveksling i omgivelserne. Fancy – men for alle I bunden af restauranten, gemt længst muligt væk, får jeg til min store overraskelse øje på, hvad der viser sig at være et velekviperet legeland. Igen ikke noget, jeg forventede var på en beach clubs repertoire. ”Hverken vi eller vores gæster vil have børn rendende rundt omkring restauranten eller baren, men da Max Beach er for alle, er børn

og folk med børn selvfølgelig også velkomne. Derfor har vi bygget dette legeland, hvor der konstant vil være en voksen til at holde opsyn, så forældre med ro i sindet kan efterlade deres børn og koncentrere sig om at nyde baren eller restauranten,” forklarer Niels. Han peger på legeområdet som en af de væsentlige forskelle på Max Beach og andre strandklubber og fremhæver prisniveauet som en af de øvrige. ”Både vores mad og drinks ligger i et prisleje, hvor alle kan være med. På et helt andet niveau end hos flere andre beach clubs. Vi er fancy, men bestemt ikke over priced,” mener Niels, der dog også sagtens kan imødekomme kunder med hang til dyrere dråber. ”Vi har hver dag en ny glimrende vin til 19 euro, men vi kan også tilbyde vine helt op til 6.000 euro. Men som sagt er alle velkomne, og du bliver ikke behandlet anderledes eller

set ned på, hvis du ikke drikker champagne eller bruger 500 euro,” siger Niels, der dog understreger, at man alligevel forsøger at holde et eksklusivt niveau. Blandt andet ved at stille en løs dresscode, der dikterer ingen strandsandaler eller ærmeløse trøjer, ligesom man har hyret en velrenommeret fransk kok til at styre køkkenet. Dommen Da vi forlader Max Beach, bemærker vi igen billarmen fra A-7, som man på klubben er helt forskånet for. Tilbage står et fint indtryk af en beach club, der synes at tilbyde den perfekte sammensætning, hvis man ønsker et par drinks efter restaurantbesøget, men synes en café er for kedelig, og et diskotek er for vildt. Max Beach henvender sig nok overvejende til midaldrende og opefter, men grundlaget for et underholdende besøg skulle bestemt også være til stede for et yngre segment.

Fantastisk strandvilla Fantastisk villa i første række til stranden mellem Fuengirola og La Cala de Mijas. Stue med spiseafdeling, fuldt udstyret køkken, 3 rummelige sovevær. med en-suite badevær., stor terrasse ved poolen. Dejlig have, dobbelt garage, elektrisk port og parkering for 6 biler. Direkte adgang til stranden. Villaen er blevet renoveret for nyligt og er indflytningsklar. Der er betagende udsigt til stranden og Middelhavet og denne villa skal virkelig ses for at komme til sin ret.

Dejlig Villa • Tæt på Fuengirola Alt i et plan, beliggende på 2 grunde med stor separat garage, hobbyrum og vinkælder. Villaen består af 4 dobbelte sovevær. samt et enkeltvær., 3 badeværelser, 1 gæstetoilet, rummelig stue med spiseafdeling og køkken. Fra stuen er der direkte adgang til terrassen med jacuzzi, opvarmet pool og grill. Desuden har vi den store have med græsplæne, dekorative buske og træer samt et område med frugttræer. Der er nogen havudsigt fra villaen og der er kun få min. gang til stranden samt til El Chaparral Golf. Der er kun 5 min. kørsel til La Cala. Villaen ligger meget privat og SKAL SES. Ref. nr. 788

Nedsat til 695.000 €

Ref. nr. 783

Liebhavervilla til 1.195.000 €

Assistance og vejledning ved køb og salg af bolig på Costa del Sol

Tel.: +34 615 175 578 Skype: property-cds

E-mail: inger@property-cds.dk • www.property-cds.dk LA DANESA

- 17


shoptalk 10 års jubilæum i Unioptica For lidt mere end et årti siden tog den dengang 27-årige Antonio Heras turen fra Madrid til Fuengirola, hvor den stod på jobsamtale med Unioptica-ejer Claus Bentkjær. Interviewet foregik på engelsk, hvilket for Antonio på daværende tidspunkt ikke var nær så godt, som det er i dag. Alligevel var samtalen så vellykket, at han blev ansat, og d. 15. maj kunne han så se tilbage på de første 10 år hos den danske optiker. ”Jeg startede egentlig med at gøre rent, men blev så mere og mere involveret med kunderne, og i dag arbejder jeg som tekniker – dog uden at lave f.eks. synsprøver. Jeg er meget optaget af at udføre et perfekt stykke ar-

bejde, og som Claus siger, skal vi altid tage os den nødvendige tid til at opnå det absolut bedste resultat. Der er 150 måder at gøre det forkert på, men kun én måde at gøre det rigtigt på,” siger Antonio, der på tiårsdagen blev overrasket og fejret i butikken i centrum af Fuengirola. Selv om han oprindeligt er uddannet inden for kunst, kan han sagtens se sig selv 10 år mere i Unioptica. ”Jeg har det godt her og sætter stor pris på overhovedet at have et arbejde i disse tider. Og så er jeg meget glad for respekten fra kunder og kolleger, så jeg kan helt sikkert forestille mig, at jeg stadig er her om 10 år,” slutter Antonio

Få en behagelig temperatur i din bolig året rundt af markedets bedste klimaanlæg fra TOSHIBA. ”Med de nye anlæg kan du halvere dit strømforbrug og dermed opnå en enorm besparelse. Derfor kan det sagtens betale sig at investere i et nyt anlæg, selv om du har en gammel model, der fungerer fint,” siger Bent, der også fremhæver lavere lydniveau, miljøvenlighed, holdbarhed og den mere jævne temperatur som fordele ved de nye apparater. Desuden er det nu muligt at have helt op til fem indvendige enheder kørende på én udendørs kompressor.

Hvis du ønsker et klimaanlæg, der kan holde din bolig kølig om sommeren og varm om vinteren, har Dancon - Best House S.L. den perfekte løsning. Dancon er et dansk firma, som sælger TOSHIBA klimaanlæg på Costa del Sol. Virksomheden blev etableret i 1990 af Bent Henningsen, der har stor erfaring

18 - LA DANESA

inden for branchen. I dag har Dancon en bred vifte af internationale kunder på hele kysten. Alle er de meget tilfredse med kvalitetsprodukterne fra TOSHIBA, samt med den gode service og det arbejde og den tid, som den danske forhandler bruger på at finde den optimale løsning.

Dancon vejleder altid kunden om, hvilken type anlæg der vil være det optimale for at opfylde ønsker og krav. ”Kunden skal altid komme i første række. Det er derfor vores vigtigste opgave altid at opfylde de specifikke behov og krav til et klimaanlæg,” forklarer Bent, der tilbyder nogle

Ud over klimaanlæg leverer Dancon også varmepumper til swimmingpools, så de kan anvendes hele året rundt. Det er måske ikke så aktuelt om sommeren, men det er altid en god investering, inden de køligere vinterdage vender tilbage. Desuden kan Dancon også tilbyde markedets bedste gulvvarmesystem med varmepumpe. Du kan besøge showroomet i Centro Nórdico, Ctra. de Mijas. Se også www.dancon.es eller ring på 952 46 54 55 / 608 658 753.


Residen Residencial ncial La Re Resina esina Golf. Golff. Estepona, Estepon na, Málaga. Málag ga.

Gå ikke glip af et super godt tilbud! Residencial La Resina Golf, ved golfbanen La Resina ligger i et af de mest fredelige områder på Costa del Sol med en flot udsigt til havet og bjergene og er derfor et ideelt sted at bo. Boligområdet består af villaer med 4 soveværelser, 3 badeværelser og fuldt udstyret køkken. Villaerne har også aircondition samt pejs i stuen, så temperaturen er rigtig hele året rundt. Udenfor er villaerne omgivet af store terrasser med både sol og skygge og med udsigt til Middelhavet og Gibraltar. Villiaerne ligger i et hyggeligt og eksklusivt aflukket boligområde på 34 hektarer og har privat swimmingpool, flotte naturområder og en golfklub. Kort sagt er La Resina Golf det bedste sted at nyde livet for dig og din familie.

www.altamirasantander.com

+34 607 674 067 +34 610 771 077 902 509 559


shoptalk Las Islas – Oasen i Torreblanca

Hotel Las Islas i Torreblanca er noget helt specielt, og taler man med de mange stamgæster (kendt som: “Las Islas-aficionados”), der år efter år har nydt mange gode timer i Restaurant Fairuz eller haft deres gæster boende på hotellet, venter de alle med længsel og glæde på den 1. maj hvert år, for der ved de, at Las Islas igen åbner for sæsonen. Når man ankommer og går ned ad trappen, er det som at finde en oase; overalt er der grønne, frodige planter, fulgesang frem-

ført af farvestrålende undulater og eksotiske finurligheder, som er passet fint ind i den smukke gamle have - og så er der den klareste, blå pool, som lokker på de varme sommeraftner. Værelserne på hotellet er indrettet i andalusisk stil, og er det perfekte sted til at nyde sin ferie. På den store terrasse, som også benyttes af hotellets gæster, kan man nyde en god middag, mens man kigger ud over Middelhavet. Eller man kan tage en drink ved poolkanten og nyde den i skyggen under de store palmer.

Las Islas og Fairuz er ikke blot et idyllisk hotel og en dejlig restaurant, det er også det perfekte sted at fejre en privat fødselsdag eller et storslået bryllup. Las Islas er et refugium for dem, der har lyst til at slippe væk fra en kaotisk hverdag, i det mindste for en stund. Restauranten er meget populær takket være det libanesiske køkken med unik og sund mad. Hver ret tilberedes med den bedste olivenolie, og grøntsagerne er de dominerende ingredienser. Hotellets og restaurantens ejer, Omar Samaha, lægger stor vægt på at tilberede maden med de friskeste råvarer, og qua hans egne libanesiske rødder, ligger smagen ham meget på sinde. Stedets service er hyggelig og personlig og der er altid et lille ekstra touch, der gør den enkelte gæsts oplevelse unik.

køretur op ad bjerget fra togstationen i Torreblanca, hvorfra man også kan spadsere, hvis man ikke har bil. Det er blot at følge skiltene til hotellet. Ved indgangen står der en veteranbil, og så snart man ser den, ved man, at man er kommet til det rette sted. Og som noget helt nyt i år er der lavet en parkeringsplads lige foran indgagen, som gør det lettere at komme af med sit køretøj, inden Las Islas oplevelsen begynder.

Kommer man til frokost, er man velkommen til at svømme en tur i den altid velholdte pool, og nyde en smoothie eller et glas friskpresset juice på poolkanten. Det er nemt at komme til restauranten, da den kun ligger en kort

Du finder Hostal Las Islas og Fairuz Restaurant på C/Canela 12 i Torreblanca, Fuengirola. Tel. 952 47 55 98 – besøg hjemmesiden http://www.lasislas.info – her kan du printe et kort med kørevejledning.

Ying og Yang Ja sådan kan man næsten beskrive forholdet mellem kunsten fra Mugge Fischer og Ose del Sol. Stærke farver, abstrakt og grænsebrydende elementer kendetegner Mugges malerier, hvorimod malerierne fra Ose del Sol‘s er perfektionistisk æstetiske, fuldendte og meget forførende. Især maleriet med Leda og Svanen fangede manges opmærksomhed, da de to kunstnere var

hovedattraktionen, da Galleri Kasser Rassu i Marbella, den 11. maj genåbnede efter ombygning. Mere end 300 personer var mødt op, for at lykønske galleriejer Shaed Kavousi og se udstillingen “Shahed’s Selection”, der viste de bedste værker fra de sidste par år af de to kunstnere Mugge Fischer og Ose del Sol. For mere information: www.artenovum.com

50 procent skattefritagelse på fortjeneste ved salg af ejendom For at sætte gang i huskøbet i Spanien har man vedtaget, at hvis man køber en ejendom, som ligger i en byzone (på spansk det der kaldes ”de naturaleza urbana”), i perioden fra den 12. maj og resten af 2012, får man en speciel gunstig skattefordel på den fortjeneste, man får, når man siden hen sælger 20 - LA DANESA

ejendommen. Når ejendommen sælges skal der nemlig ikke betales skat af 50 procent af fortjenesten. Den nye regel gælder såvel residenter som ikke-residenter og selskaber i Spanien. På nuværende tidspunkt beskattes ikke-residenter med 21 procent af fortjenesten ved salg af

fast ejendom. Med den nye regel sparer ikke-residenter derfor 10,50 procent i skat, hvis ejendommen sælges med fortjeneste. Hvis man er resident kan besparelsen med de nuværende skattesatser nå en besparelse på op til 13,50 procent af den del af fortjenesten, der overstiger 24.000 euro.

Man skal dog være opmærksom på, at skattefritagelsen kun gælder for ejendomme, der ligger i byzoner, og som købes i perioden fra den 12. maj 2012 til den 31. december 2012. Kontakt Cyclo på info@cyclo.es for yderligere information.


RENT A CAR DK-BILER

LA DANESA

- 21


+)0',% .#01-,#0 & 0 * %2 4#(#, $-0 ' :6! 0 1'"#, 5#, ' (3,' *#4 #0)*;0#2 4#0"#,1 $<012# +<*$# 5 #2 #0 5#,1 -0%+#12#0 4'" #0,7,"#6 '0 ""#0 & 0 -.*512 2 ', 2#0#11#, 12 "'% #0 12-0 1'"#, 1+<*$#0,# ',"2-% "#, ," *31'1)# 5 ' $-0 ',"#*1# +#" -.2 %#*1#0 2'* $'*+#, +<*$#0,# #, 3+'""#* 0# ',2#0#11# $') )-++3 ,#, 2'* 2 $-0#1*8 2 5#, '))# 1)3**# + *#1 &4'" '%#, +#, $-0 *'4# 1-+ 4#0"#,1 $<012# 5 "#"')#0#2 "# 1+8 *8 4;1,#0 #2 4 0 #, $12#+,',% * ,"2 "# '," 5%%#0# "#0 $%(-0"# 1 %#, 12#+2# $-0 '+-" # + ,%# #1<%#,"# & 0 " -%18 1) 2 <%#2 #1);$2'%#*1# ' 5#, &4-0 $#+ ,5# $-00#2,',%#0 & 0 1#2 " %#,1 *51 #0 #0 0#0 1-+ 2'"*'%#0# & 4"# 2- ,1 22# ,3 & 0 "# $'0# 1'%#0 -0%+#12#0#, ' 36!70 4'" #0,7,"#6 '0 "-

& %* # % #0

% ) . % 1/

( 4'+ (, &

( # , ( )$3#

#& # % &4 )$0 )$3#

1/

#0

**' --- .&+*+

Hvid landsby blev 4.000 liter maling blev brugt da landsbyens 175 hvide huse blev malet blå. Nu er landsbyen Júzcar mellem Ronda og Estepona officielt udråbt til verdens første smølfe-by.

24 -

, (

"

)

( &'' '0 ! ( ) (% ( 0 * )$3# )* *+) +( ( )2** ( * *. # * '(2 '0 # # % ) . %

Af Arne Bjørndal

+( )* (% ( 2( $ * &' )% )$3# #0 +)

&$ - *

smølfe-blå

Før var Júzcar en søvnig, idyllisk og lille ”pueblo blanco” af den type, som der findes flere hundrede af her i Andalusien. Så fik 12 arbejdsledige landsbybeboere til opgave at male byen blå. Nu strømmer turisterne til for at se og opleve verdens første smølfe-by.

% )3,%

- September 2011

# % ) .$

Alt er blåt Til og med den historiske kirke, kirkegården og landsbyens rådhus har fået sin facade malet blå. Alt var ikke lige nemt at få gennemført, for ifølge flere spanske aviser skulle både Junta de Andalucía og biskoppen, som har ansvaret for puebloens kirke,

("

0(

%

. %

( & )0 0 * *

give tilladelse til, at kirken også kunne få sin facade malet med den blå maling. Skarp konkurrence 200 andre byer og landsbyer var med i den knivskarpe konkurrence om at blive smølfe-by. Filmproducenten Sony valgte

# 2"" %

)*(3 $

#0 $ # %


$3#

# % ) . %)

( ( & ( )* +( %* ( $ #

( &$ )*2(" 3"&%&$ )" ,2")*

byen JĂşzcar som det perfekte sted at skabe reklame for selskabets seneste film â&#x20AC;?Smølferne 3Dâ&#x20AC;?. - Vi valgte JĂşzcar, fordi smølferne jo bor i svampe, og husene i denne landsby lignede allerede â&#x20AC;?svampeâ&#x20AC;? og sĂĽ var der mere end 150 forskellige at vĂŚlge imellem, sagde pransvarlig Eva GĂłnzales, da hun begrundede valget. HĂĽber pĂĽ flere turister Den lille landsby ligger 20 kilometer â&#x20AC;&#x201C; ca. 20 minutters kørsel syd for den langt mere kendte turistperle Ronda. Efter at have drejet af fra hovedvejen A-397 mellem San Pedro og Ronda, fortsĂŚtter den trange og snoede vej ind mod flere af de mange, typiske hvide

#

1/

( ( %+ $ # *

landsbyer i omrüdet. Du ved, at du begynder at nÌrme dig, nür du allerede før bygrÌnsen til Júzcar opdager, at kampen om parkeringspladserne er stor. For büde spaniere og turister har stor interesse for verdens første smølfe-by. Pitufo = smølf De tre-fire barer og restauranter i landsbyen har mÌrket stor vÌkst i omsÌtningen. Efter turisterne har trodset de trange gader og gyder og vÌret inde omkring det nye smølfemarked, slür de sig gerne ned for at nyde en tapas eller to og lidt koldt at drikke. For at opbygge og surfe videre pü smølfebølgen har Júzcar til og med füet en ny bar som er opkaldt efter Gargamel, smølfernes

#0*

vĂŚrste fjende. Midt i juni, sidste ĂĽr, da smølfe-byen officielt ĂĽbnede, blev der arrangeret et â&#x20AC;?boda pitufaâ&#x20AC;? - smølfe-bryllup, i den lille landsby. Tre blĂĽ byer Fra tidligere findes der to kendte blĂĽ byer, Sortland i VesterĂĽlen i Norge og Chefchaouen i Marokko. Nu har de begge fĂĽet skarp konkurrence af JĂşzcar, som altsĂĽ har fĂĽet status som verdens første, officielle smølfe-by. Det hører ogsĂĽ med til historien, at landsbyboerne i JĂşzcar ogsĂĽ vĂŚlger at følge op pĂĽ succesen ved at etablere deres egen smølferute, La Ruta del Pitufo.

â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

+LOAB>ĂąBOĂąBKĂąPQÂ&#x2039;OHĂą?>KHĂąJBAĂąBKĂą + LOAB>ĂąBOĂąBKĂąPQÂ&#x2039;O Ăą Ăą Ăą Ăą Ăą HHI>OĂąSFPFLK Ăą!BQĂąDÂ&#x17D;OĂą?>KHBKĂąQFIĂąBQĂą I>OĂąSFPFLK Ăą!BQĂąDÂ&#x17D;OĂą Ăą OOFDQFDĂąDLAQĂąS>IDĂąCLOĂąSLOBPĂąHRKABO FDQFDĂąDLAQĂąS>IDĂąCLOĂą

JJesper esper Hertz, Her tz, P Private r ivate Banker Ba n ker

Besøg os Besøg os pü pü www.nordeaprivatebanking.com w ww.nordeaprivatebank eller e ller ring ring +34 +34 9 52 52 81 81 69 6 25 ffor or at at aftale afttale et et møde. møde.

Making M aking itit possible possible +LOAB>Ăą>KHĂą0 ĂąBOĂąBKĂąABIĂą>CĂą+LOAB> DORMMBK ĂąABOĂąBOĂąABKĂąCÂ&#x17D;OBKABĂąhK>KPFBIIBĂąSFOHPLJEBAĂąFĂą+LOABKĂąLDĂą>IQFHRJ Ăą+LDIBĂą>CĂąABĂąKÂ&#x2039;SKQBĂąMOLARHQBOĂąLDĂąQGBKBPQBOĂąH>K ĂąMD> ĂąABQĂąBKHBIQBĂąI>KAPĂąOBDIBO ĂąJÂŻPHBĂąFHHBĂą?BKVQQBPĂą>CĂąMBOPLKBO Ăą + LOAB>Ăą>KHĂą0 ĂąBOĂąBKĂąABIĂą>CĂą+LOAB> DORMMBK ĂąABOĂąBOĂąABKĂąCÂ&#x17D;OBKABĂąhK>KPFBIIBĂąSFOHPLJEBAĂąFĂą+LOABKĂąLDĂą>IQFHRJ Ăą+LDIBĂą>CĂąABĂąKÂ&#x2039;SKQBĂąMOLARHQBOĂąLDĂąQGBKBPQBOĂąH>K ĂąMD> ĂąABQĂąBKHBIQBĂąI>KAPĂąOBDIBO ĂąJÂŻPHBĂąFHHBĂą?BKVQQBPĂą>CĂąMBOPLKBO Ăą PLJĂąBOĂą?LP>QĂąFĂąSFPPBĂąI>KAB Ăą-LQBKQFBIIBĂąFKSBPQLOBOĂąDÂ&#x17D;OBPĂąLMJÂ&#x2039;OHPLJĂąMÂŻ Ăą>QĂąABOĂąFHHBĂąH>KĂąDFSBPĂąKLDBKĂąD>O>KQFĂąCLOĂąMLPFQFSBĂą>CH>PQĂąMÂŻĂąFKSBPQBOFKDBOĂąFĂąhK>KPFBIIBĂąFKPQORJBKQBO ĂąLDĂą>QĂąPÂŻA>KKBĂąFKSBPQBOFKDBOĂąH>KĂąJBACÂ&#x17D;OBĂąQ>? ĂąR>KPBQĂą PLJĂąBOĂą?LP>QĂąFĂąSFPPBĂąI>KAB Ăą-LQBKQFBIIBĂąFKSBPQLOBOĂąDÂ&#x17D;OBPĂąLMJÂ&#x2039;OHPLJĂąMÂŻ Ăą>QĂąABOĂąFHHBĂąH>KĂąDFSBPĂąKLDBKĂąD>O>KQFĂąCLOĂąMLPFQFSBĂą>CH>PQĂąMÂŻĂąFKSBPQBOFKDBOĂąFĂąhK>KPFBIIBĂąFKPQORJBKQBO ĂąLDĂą>QĂąPÂŻA>KKBĂąFKSBPQBOFKDBOĂąH>KĂąJBACÂ&#x17D;OBĂąQ>? ĂąR>KPBQĂą ESLOĂąHLJMBQBKQBĂąABĂą>CĂą?>KHBKĂąRAS>IDQBĂąMLOQBCÂ&#x17D;IGBCLOS>IQBOBĂąBO Ăą%FPQLOFPHBĂą>CH>PQĂąPH>IĂąFHHBĂąPBPĂąPLJĂąBKĂąD>O>KQFĂąCLOĂąCOBJQFAFDBĂąOBPRIQ>QBO Ăą+LOAB>Ăą>KHĂąBOĂąRKABOI>DQĂąQFIPVKĂą>CĂą 00#Ăą ĂąOLRQBùùAOILKĂą) Ăą)RUBJ?LROD Ăą!FPPBĂą 00#Ăą ĂąOLRQBùùAOILKĂą) Ăą)RUBJ?LROD Ăą!FPPBĂą ESLOĂąHLJMBQBKQBĂąABĂą>CĂą?>KHBKĂąRAS>IDQBĂąMLOQBCÂ&#x17D;IGBCLOS>IQBOBĂąBO Ăą%FPQLOFPHBĂą>CH>PQĂąPH>IĂąFHHBĂąPBPĂąPLJĂąBKĂąD>O>KQFĂąCLOĂąCOBJQFAFDBĂąOBPRIQ>QBO Ăą+LOAB>Ăą>KHĂąBOĂąRKABOI>DQĂąQFIPVKĂą>CĂą LMIVPKFKDBOĂąBOĂą>CDFSBQĂą>CĂą+LOAB>Ăą>KHĂą0 Ăą/ 0 Ăą)RUBJ?LRODĂą+L ùù Ăą ĂąORBĂąABĂą+BRALOC Ăą) Ăą)RUBJ?LROD ĂąQIC ùùùùùù7Â&#x161;OF@EĂą>CABIFKDĂąQIC ùùùùùùùTTT KLOAB>MOFS>QB?>KHFKD @LJĂą 0 Ăą)RUBJ?LRODĂą+L ùù Ăą ĂąORBĂąABĂą+BRALOC Ăą) Ăą)RUBJ?LROD ĂąQIC ùùùùùù7Â&#x161;OF@EĂą>CABIFKDĂąQIC ùùùùùùùTTT KLOAB>MOFS>QB?>KHFKD @LJĂą LMIVPKFKDBOĂąBOĂą>CDFSBQĂą>CĂą+LOAB>Ăą>KHĂą0 Ăą/


Af Stine Hougaard

- og hvad så? På vej til interviewet i Bioparc Fuengirola kunne jeg mærke, hvordan nervøsiteten begyndte at stige. Hjertet slog flere slag end normalt, og håndfladerne begyndte at blive en smule klamme. Ikke så meget på grund af interviewet, men fordi jeg skulle stå ansigt til den; med min største frygt – slanger.

! !

!

"#

lotto end at blive angrebet af en slange, fortæller David García og fortsætter: ”Mange mennesker er bange for at blive angrebet af slanger, fordi de tror, at de er dødsensfarlige, men hvis man bliver bidt af en, så kan det sammenlignes med at blive bidt af for eksempel en kat. Hvis man blot sørger for at identificere slangen for at være sikker på, at det ikke er nødvendigt at ringe efter yderligere hjælp, og derefter desinficere såret og måske får en stivkrampevaccination på den nærmeste skadestue, så er man på den sikre side.”

$

'

&

!

"#

!

Gode, gamle Hollywood ”Det er den samme reaktion hver gang,” smågriner David García, der er ansvarlig for reptilerne i Bioparc Fuengirola, da jeg endelig skulle overvinde min frygt og prøve at røre ved en slange, hvorefter jeg overrasket udbrød: ”Jamen, de er jo dejligt bløde… og varme!” Mange af os har fordomme over for slanger og krybdyr, og en del af æren kan Hollywood nok inkassere. For i Hollywood er de fremstillet som disse ondsindede, slimede og farlige dyr, der angriber uden nogen som helst form for provokation, men i virkeligheden er de det stik modsatte. De er varme, de er knogleløse, og de er en anelse hyggelige, når de mageligt ligger eller hænger i træerne i deres terrarium som et andet dovendyr og nyder varmen fra de installe-

26 - LA DANESA

rede lamper. Og hvad der er endnu mere fascinerende er, at en slanges krop fungerer som et solcelleanlæg – jo mere varme jo hurtigere er deres reaktion. Er jeg døden nær? Her på Costa del Sol er det ikke helt usædvanligt at støde på en slange i baghaven, men der er ingen grund til panik. For den eneste giftige slange findes kun langt oppe i Mijas-bjergene og er yderst bange for mennesker. Selvfølgelig findes der et utal af helt ugiftige slanger, men heller ikke disse er ude på at angribe og skade mennesker. Den eneste risiko, der er for at blive angrebet, skulle være, hvis man direkte opsøger deres hjem eller stiller sig i vejen for deres færden. Der er med andre ord større chance for at vinde i

Hvor giftig? ”Langt de fleste slanger her på kysten er kun i besiddelse af en lille mængde gift, og den sidder som regel i deres hud”, fortæller David, og fortsætter: ”Giften bruges til selvforsvar over for andre dyr, som er ude på at angribe, og der er slet ikke nok gift til at kunne skade et menneske.”

!" !

! $

(

"

! (!" " !% !

!

" "!


Så slemme er de jo heller ikke Disney-filmen Junglebogen havde fra barnsben gjort mig panisk angst for de benløse kryb og givet mig det indtryk, at de var onde, gemene og udspekulerede. Men besøget fik mig til at ændre mening fra, at slanger kun burde bruges til sko og tasker, til at de faktisk er helt okay. Det er langt fra, at slanger og jeg er blevet perlevenner, men jeg har fundet en ny fascination for dette dyr, der har samme princip som et solcelleanlæg, og som hverken er slimet eller koldt.

Velkommen til Handelsbanken i Marbella Vi tror på lokal tilstedeværelse og personlig kontakt – derfor har vi været i Marbella siden 1989. Kontakt os for et uforpligtende møde, eller besøg os på vores kontor. Vi har åbent mandag - fredag kl. 9.00 - 13.30. "

!

!") !" !

#!

Vi taler naturligvis dansk.

Centro Plaza, Oficina 2 Avda. Manolete, 1 E-29660 Nueva Andalucia Tel +34 952 817 550 www.handelsbanken.es

Altomfattende advokatbistand i både Spanien og Danmark! #

! #!

$

!" !

"

!

Advokatfirmaerne Ana María Navarrete og Thykier & Rahbek Advokataktieselskab tilbyder juridisk assistance inden for områderne:

"

Køb og salg af fast ejendom NIE-nr., fuldmagter, købe- og salgskontrakter, forberedelse af skøde, assistance hos notar, tinglysning, ejerskifte hos myndighederne m.m.

Slange top 3 i Andalusien - Ricciolislangen - denne slange minder meget om den danske hugorm, både hvad angår farve og størrelse. Den kan blive op til 62 cm lang og er ikke farlig for mennesker. - Hesteskoslangen er i familie med Ricciolislangen, men kan blive over dobbelt så lang. Denne slange er mere nærgående og har intet problem med at færdes omkring mennesker. Den har imidlertid ingen intentioner om at angribe, selvom den har en meget hurtig reaktionsevne. Du kan genkende den på dens prikkede mønster i hvide, gule og olivengrønne farver. - Montpellierslangen er den største slange i Andalusien. Den kan blive op til to meter lang og veje 1,5 kilo. Den jager typisk om dagen og lever af firben. Heller ikke denne slange er giftig for mennesker. - Snob-nosen Viper - Mijasbjergenes ukronede konge. Denne slange kan genkendes på sit trekantede hoved. Man kan møde den både dag og nat, men den gemmer sig oftest under sten. Den er giftig, men dens giftdepot er ikke stort nok til at dræbe et menneske.

Peter Thykier

Testamenter, arv og skifte Udarbejdelse af testamenter og ægtepagter samt skifte af dødsboer. Selskabsret Aktionæraftaler, kontrakter, køb & salg af virksomheder samt generationsskifte.

Ana Mª Navarrete

Thykier & Rahbek Advokataktieselskab Greve Strandvej 16 2670 Greve Danmark Tlf. +45 70 20 70 83 kontakt@advogreve.dk www.advogreve.dk Møderet for Højesteret

Civile retssager Forligsmægling og mediation, repræsentation i Retten, skilsmisse mm. Leje og udleje af boliger Lejekontrakter, rådgivning, mm.

Experience you can trust! Advokatkontoret Ana Mª Navarrete c/ Alfonso XIII Edif. Terminal 1, 2 no 5 29640 Fuengirola Spanien Tlf. +34 952 58 57 21 Fax +34 952 19 71 47 info@navarrete.dk www.navarrete.dk

LA DANESA

- 27


Día de Gloria

Sheik Al-Thani har betalt sin gæld – og vil nu købe ind for 150 mio. euro!

Farvel i

triumf Europa er klar til at tage imod Malaga CF

%% &

"$

#$ "

,

'$ %

"

$

28 - LA DANESA

#

$ "

# # #$

!

"

(

Søndag den 13. maj blev en historisk dag for Málaga CF. For første gang nogensinde kvalificerede klubben sig til Champions League med et rekordstort pointtal i La Liga: 58! Samtidig markerede denne dag afslutningen på en glorværdige karriere for en af de største fodboldnavne og målslugere gennem tiderne i europæisk fodbold, hollandske Ruud van Nistelrooy. Efter den for Málaga CF helt nødvendige, afsluttende 1-0 sejr over Sporting i Gijón i La Liga traf jeg ikonet ”van Gol” ved midnatstide ved spillernes og topledernes imponerende bilpark ved Estadio La Rosaleda. 12 timer senere indkaldte han til pressemøde omgivet af familiemedlemmer, holdkammerater, generalmanager

"+

"

"

-&

-$

Fernando Hierro, sportsdirektør Antonio Fernandez, og klubrådgiver Francisco Martín. ”Nu som 36-årig er det det rette tidspunkt at slutte på”, sagde van Nistelrooy. Med Málaga CFs kva-

"

$

#

"

lifikation til Champions League kunne jeg ikke finde et bedre. Sammen med mine holdkammerater udlevede jeg klubbens drøm. Jeg har været med til meget stort i min snart 20-årige


karriere, men 13. maj 2012 i Málaga vil for altid være prentet i min hukommelse. Jeg takker alle min medspillere i de klubber, jeg har repræsenteret. Det har været skønt at arbejde hårdt sammen med dem alle. Og en tak til fansene alle steder. I Málaga har de ganske enkelt været fantastiske”. En blå-hvid by For folk, der ikke skulle på arbejde mandag, blev natten efter sejren over Gijón lang. Málaga-triumfen skulle fejres – jo også lidt vigtigt for selvværdet, at ærkerivalen Sevilla blev distanceret i denne sæson. Hele sceneriet før, under og efter kampen blev uforglemmeligt. Allerede fra fredag klædtes den indre by i Málaga CFs blåhvide farver. Blomsterarrangementer og bannere ned fra altanerne. På selve kampaftenen trak 80% af de 30.000 tilskuere på det propfyldte stadion i blå-hvide t-shirts. Og bannere på stadion i samme farve med teksten ”Europa er blåthvidt!”

Ingen bopælpligt ved køb af helårsbolig i Fredensborg Kommune Ønsker du en bolig i danmark uden bopælspligt så kan det lade sig gøre i hjertet af Nordsjælland. Kontakt hos og få en snak om dine ønsker til en boilg i Danmark og se vores store lokale udbud på www.danbolig.dk under post nr. 3480.

Mark og Steen Læssøe Statsaut. ejendomsmægler MDE · www.danbolig.dk Helsingørsvej 1 - 3480 Fredensborg · Tlf. +4548484500 · fredensborg@danbolig.dk

!

#

$

(

!

(

$ #

!

" !

"'"#

$%

# %

" $ +

"

! !% +"

#

(

#

"

Gælden betalt Da klubejer sheik Al-Thani skulle have betalt sin gæld til andre klubber, er Europa nu parat til at tage imod Málaga CF sammen med Real Madrid, FC Barcelona og Valencia. Repræsentanter for det europæiske fodbold-forbund, UEFA, var på kampaftenen til stede på La Rosaleda for at besigtige forholdene. Skaberen af det nuværende Malaga-hold, El Thani, lod sig på ny hylde. Han vil nu investere ikke mindre end 150 mio. euro i nye spillere. Hans besøg fra hjemstedet, Doha i Qatar, varede i denne omgang hele to uger. Herunder fik han også med træner Pellegrini, Fernando Hierro og Antonio Fernando drøftet nye spillerindkøb. Ikke mindst en klasseforward i stedet for van Nistelrooy. Den sympastiske hollænder blev aldrig den succes i Málaga, som man havde håbet på. Dertil var hans bentøj blevet for slidt, men hans betydning i det vigtige sociale samvær med holdkammeraterne fornægtede sig ikke. Han blev populær overalt, hvor han viste sig. En spiller-epoke er slut. En ny starter for Málaga CF.

Absolute more for your money

# #$

" ,"

" !

" '

)$$ #

!

( $# " !% ( ! #" ! # !

%

"(

"#

$"

# !!

"

Silkeborg Flytteforretning $

#!

"

! Silkeborg Flytteforretning España S.L. I Danmark daglige Pol. Ind. Rancho Hermoso 21 afgange til og fra Avda. de la Salinas, Los Boliches Sjælland 29640 Fuengirola Tlf. / fax: Formiddag: Kl. 10-13 træffes Mads på tlf. 952 46 18 44

• •

)

"

!

&&&

# "& $"+ $

" $

! #

!

! & "

N TI GARA 3 ÅR

Siden 1990 ! !

& "

Kommer over hele Danmark dagligt 20 vogne Stor international erfaring

! Silkeborg Flytteforretning V/ Peter Svendsen Kastaniehøjvej 29-35 DK-8600 Silkeborg Tlf. Fax: www.silkeborg-flytteforretning.dk E-mail: silkeborgflytteforretning@mail.dk

! !

LA DANESA

! ! $ " ! - 29


Farvel i triumf Nedrykkere fra La Liga Villarreal, Sporting Gijón og Racing Satander rykker ud af La Liga. Villarreal efter 12 år i La Liga, hvorfra holdet med topplaceringer i mange år kvalificerede sig til Champions- og Europa League. Topscorere i La Liga 50 mål: Messi, FC Barcelona 46: Ronaldo, Real Madrid 24: Falcao, Atlético Madrid Málaga CFs bedste målskytter 11: Rondon 9: Cazorla 5: Seba og Isco 4: Ruud van Nistelrooy. Mest spilletid hos Málaga CF Cazorla 3157 min. Demichelis 2928 Monreal 2475 Isco 2448 Rondon 2432 $% # $

$

) &

#

& !)

#

MÅLENE FOR MÁLAGA CF 1. oktober 2011: Málaga CF – Getafe 3-2 15. januar 2012: Sporting Gijón – Málaga 2-1. 25. marts 2012: Espanyol – Málaga CF 1-2 9. april 2012: Málaga CF – Racing Santander 2-0 Han fik i alt 3 gule kort. Det blev til 1132 spilleminutter for van Nistelrooy i 28 kampe.

Omkring van Gol Fulde navn: Rutgerus Johannes Martinus van Nistelrooy. Født: 1. Juli 1976 i Oss, North Brabant, Holland. Højde: 1.88 meter. Position: Forward. Karriere: 1993-1997: Den Bosch, Holland (69 kampe/17 mål) 1997-1998: Heerenveen, Holland (31/13) 1998-2001: PSV Eindhoven, Holland (67/62) 2001-2006: Manchester United, England (150/95) 2006-2010: Real Madrid, Spanien (68/46) 2010-2011: Hamburg SV, Tyskland (36/12) 2011-2012: Málaga CF, Spanien (28/4) 1998-2011: Hollands landshold (70/35)

TRIBUNEPLADSER FÅS HOS LA PEÑA DE DINAMARCA Fodboldinteresserede såvel på Costa del Sol som i Danmark er velkomne til at kontakte La Peña de Dinamarca for billetter til La Liga-kampe på Estadio La Rosaleda i Málaga. Klubben råder over fine tribunepladser på den ene langside beskyttet for eventuel regn – samt hjørnepladser. La Liga-sæsonen 2012-2013 starter i slutningen af august . Programmet foreligger endnu ikke. Forinden frokostarrangement, oplæg og bus tur-retur til stadion fra Fuengirola. Kontaktpersoner: Formand Morten Møller 617 700 424 moellemorten@gmail.com Næstformand Uffe Madsen 952 568 343 uffe@spaininvest.net La Peña de Dinamarca er den en eneste officielle danske supporterklub for Málaga CF. Den tæller knap 200 medlemmer og støtter cancerhospice Cudeca i Benalmádena. Klubben optager fortsat nye medlemmer. www.Málaga-support.dk

&

* $

" #$

30 - LA DANESA

" #

"#

" (

+#$ "

%## " " " #$ %"

$

#

# !)

#

PRISER PÅ HAM Ruud van Nistelrooy er handlet to gange. Ved de øvrige klubskifter har han været fri på markedet. Manchester United betalte 20 mio. euro for ham i PSV Eindhoven og Real Madrid 15. mio. i Manchester. SIDEN SIDST Málaga CF – Valencia 1-0 FC Barcelona – Málaga CF 4-1 Atlético Madrid – Málaga CF 2-1 Málaga CF – Sporting Gijón 1-0 EUROPÆISK KVALIFIKATION Real Madrid, FC Barcelona og Valencia er kvalificeret direkte til gruppespillet i Champions League. Málaga CF skal ud i internationale kvalifikationskampe hertil. Atlético Madrid og Levante repræsenterer Spanien i Europa League, hvortil Athletic Bilbao også støder, som finalist i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, i stedet for cup-vinder FC Barcelona, der jo er med i Champions League. En imponerende spansk repræsentation i de to store europæiske turneringer.


Bo i Spanien

&# !(

% )

! " " % $! " " " )! " (

%

#

!$

!

* ) "# * ## !( % " " " ## )! " ! * "# # ! !% " # * " " # !

! &

"%' " %( $ ' &! " + & ""

' "" -& % % " ,"

" * % !" #%$ )! ' $ ( &&

'

SPANSK ADVOKAT Dansktalende

Elizabeth Dover Petersen Col. nĂşm. 7.772 edp@isconsul.com

3 0% #) !, ) 3 4% 2 ) & , 94.) .'% 2 6 O R E S MĂ? L S Â?T N I N G E R A T G I V E D I G R O I MA V E N

N Ă? R D U S K A L F L Y T T E 

SPANSK EJENDOMSRĂ&#x2026;DGIVER Dansktalende

$ER F OR GI V ER VI DI G s '2!4) 3 T OT AL T ABS F OR S I KR I NG

V ED S T Â&#x2019;R R E F L Y T NI NGER s MĂ? NE DS '2!4) 3 OPBE V A R I NG PĂ? L A GE R I 3 PA NI E N

NĂ? R DU F L Y T T E R ME D OS

Christian Dover Petersen

GIPE nĂşm. 3.313 petersen@hotmail.com

2I NG T I L OS OG HÂ&#x2019;R NÂ?R ME R E

OM HV A D V I K A N T I L BY DE DI G -A R Ă&#x201C; A , U I S A

4 OT A L T A BS F OR S I K R I NGE N DÂ?K K E R I NDBOV Â?R DI OP T I L    E

Edf. Ronda 1, 3-B Paseo MarĂ­timo 91 29640 Fuengirola (MĂĄlaga)

Tel. Fax Mobil

+34 952 661 200 +34 952 661 311 +34 676 2 55555

-A R I A

# E N T R O ) D E A s # T R A D E -I J A S K M 

 s   -I J A S 4 E L % 3      s 4 E L $ +      I N F OS C A N T R A N S P O R T C O M s WWW S C A N T R A N S P O R T C O M

LA DANESA

- 31


Dansk folkeskoleeksamen på Kysten Af Andreas Müller, andreas@norrbom.com

!* &

&

$# '

!' #

##

& '( # $

#

$)& (' #

& '($%

& -

&

&

& '( #

.& #' #

,

&.

&

&#

$)!' #

Bopæl uden for Danmark behøver ikke betyde, at danske børn er afskåret fra det hjemlige skolesystem. I maj var syv folkeskoleelever til danskeksamener i Fuengirola. For folkeskolebørnene i Danmark er maj lig med eksamen. Men faktisk kan det også lade sig gøre at tage en dansk folkeskoleeksamen uden for landets grænser. Hos Bonanova i Fuengirola kan man nemlig som det ene af kun to steder uden for Danmark komme til eksamener i dansk. Det har flere herboende danskere benyttet sig af, men også Christopher Lübker og Johan Mouritsen, der til dagligt bor i Zug i Schweiz, var blandt de syv, som gik op i diktat samt skriftlig fremstilling dansk hos Bonanova.

De øvrige eksaminander bor på Kysten og har derfor haft ugentlig undervisning på Bonanova. Her har de fået to og en halv times undervisning om ugen, og selv om det er mindre end deres jævnaldrende i Danmark, er det nok til at holde samme niveau, mener underviser og skoleejer Bjarne Poulsen. Det er Bonanova-elev Kezia Krøjgaard enig i. ”Man får meget mere opmærksomhed af læ-

32 - LA DANESA

TEKST TIL EKSAMENS-”TEASER”: Her følger en lille del af diktatprøven. Løsningen kan findes på side XX. Vil du teste dig selv i hele dansk læseprøven anno 2012, kan den ligeledes findes på: http://www.ladanesa.com/images/fsa_maj_2012.pdf

”Min søster har gået på Bonanova, inden vi flyttede til Schweiz, og min søster har før været til eksamen her, så det ville jeg også gerne,” fortæller Christopher Lübker, der tog kammeraten Johan med. Deres forældre arbejder i vindmølleindustrien hos det schweizisk baserede ROMO. Til daglig bliver Christopher og Johan fjernundervist, da der ikke er nogen dansk skole i nærheden, men eksamen skulle altså tages i Danmark eller hos Bonanova. ”Det passede bedre at tage herned, og når Christophers søster havde gået her, var det oplagt at rejse til Spanien,” mener Johan.

reren, når man kun er de her fem eller seks elever. Der er ligesom mere styr på hver enkelt af os. Og så er man selvfølgelig tvunget til at lave sine lektier, for ellers bliver det helt sikkert opdaget,” griner Kezia. Efter danskeksamen spredes eleverne for alle vinde. Nogle bliver i Spanien, mens andre flytter til Danmark for at studere. ”Uddannelsessystemet er ligesom bare bedre i Danmark. Der har du de bedste forudsætninger for at få en god uddannelse, tror jeg,” mener Kezia. De syv elever skal den 2. juni op til mundtlig dansk, inden de kan gå på sommerferie.

, -.) (-% -.#& *2 ' (/ ( ( -5!. )( ()0 - %- ' (-! , &)% & , # -. ,. ( ' $ & 0 ,( %/(( 04&! ' && ' - %- -.#&)*&4! , -2 -2 ( / , ,( )'' ( %/( ), 0)%-( / %)'' , ), - (. , % (.- , ' #,% &#!" && , , &#.1 -&#* .4,% -.,/%./, / % ( - " & -.#&)*&4!! ( *2 5&! ( ((% +++ ! # ' $" " ' ' "

&#(% %


Direkte fra banken! Lejligheder i middelhavsstil med panoramaudsigt. Fuldt møbleret køkken, alarm og boks, fantastiske fællesområder m/pool, fitness og jacuzzi. Nogle af lejlighederne sælges ekstra billigt fordi de sælges direkte fra banken. Lejlighederne sælges fra: 144.182€

ARNE HAUGEN SØRENSEN Sidste dag: Lørdag den 30. juni 2012 Udstillinger i Danmark med Arne Haugen Sørensen: Pakhuset · Stokrosebanden · Vesterbro Torv, 4 · Nykøbing Sj. udstillingsperiode: 12.5 - 7.7 · 2012

Palæflojen · Roskilde Kunstforening · Stændertorvet udstillingsperiode: 4.8 - 16.9 · 2012

Allerød kunstforening · Stokrosebanden Kirkehavegaard · Kirkehaven 16-18 udstillingsperiode: 7.10 - 21.10 · 2012

Billig toplejlighed! Meget fin og lys lejlighed med stor tagterrasse og flot udsigt mod Mijasbjerget. 89m² bolig, 2 sovev. 2 bad, 65m² terrasse, fælles have med swimmingpool. Kun: 129.000€

ANDRÉS DELGADO & FRANCISCO ROSSIQUE Fra flodbreder og palimpsester

Røverkøb! Flot moderniseret 2-vær. stuelejlighed, 100m², beliggende lige ved Mijas Golf, stor swimmingpool og hyggelig have, P-plads og depotrum i parkeringskælder. Sat ned fra 195.000€ til 150.000€

Fernisering: Torsdag den 5. juli kl. 18-20 Udstillingsperiode: 5.7 - 8.9 · 2012

& VILLA

%* !&!* +)."+-)% (!+*/ '/

EKT INTER NA OJ R

AL ON TI

P

15-!(.!. 0 .%#/.(!&(%#$! !- ,3 , .!+6!* !0-+

2

4

C/ Rosarico la Joaquín 12 · ES-29788 Frigiliana (Málaga) T: 952 534 214 · M: 636 380 384 galeriakrabbe@gmail.com · www.galeriakrabbe.com Mandag-Lørdag: 10.00 - 15.00 Torsdag: 10.00 - 15.00 · 17.00 - 20.00

7

LA DANESA

- 33


Af Andreas Müller - andreas@norrbom.com

Da restauratøren ankom i limousine, fik han foretræde for stjernespilleren. % "

"

#

%

"

&

$

%#

$

#$

THOMAS OG JESÚS Málaga CF’s sidste ligakamp hjemme mod Sporting Gijón var speciel, fordi hjemmeholdet med en sejr kunne sikre sig sin første adgang til Champions League nogensinde. For den ikke videre fodboldentusiastiske Casa Danesa-ejer Thomas Schou var dagen dog særlig af en helt anden grund. Gennem en fælles ven til Málaga-backen Jesús Gámez havde restauratøren nemlig fået arrangeret en audiens hos spilleren, der i den forbindelse ville overdrage sin kamptrøje med autograf til Thomas. For at gøre eventen ekstra speciel havde Thomas lejet en limousine, der bragte ham selv og et hold blandt andre bestående af en del af Gámez’ familie til og fra kampen. ”Vi skulle have det lidt sjovt, tænkte jeg, så vi måtte jo have fat i en limousine,” grinte Schou, da La Danesa spurgte ind til påfundet. Vel ankommet til La Rosaleda overværede

#

% $

#%#

' "

$# # " "$

34 - LA DANESA

# "

)

"

(

Thomas og co. Málaga CF sende hele stadionet i ekstase, da los malagueños efter et massivt overtag i spil og chancer sendte Gijón i Segunda División og sig selv i Champions League med en alt for lille 1-0-sejr. Mens fansene flyttede festen fra stadion til gaden, kæmpede La Danesas udsendte sig med Thomas’ følge gennem den fejrende folkemasse ind i det allerhelligste, hvor dødelige normalt er forment adgang: Spillernes private udgang. Blandt smukke spillerkoner, biler for adskillelige millioner euro og et væld af kendte ansigter trådte Jesús Gámez omsidder ud til kys fra familien og håndtryk fra den gode håndfuld mennesker, der overværede trøjeoverdragelsen. Efter en lille time i den ellers normalt så aflukkede del af La Rosaleda begav Thomas og hans følgesvende sig tilbage til limousinen en stor oplevelse og en unik trøje rigere.

#%# #! " #

' $$ " #

!$") # )" # # &

" # #


 DI 6\JHI RU VL NU L QJHQ 'DQPDU N *RGNHQGW

Se alle vores boliger til salg på:

Marbella • Fuengirola • Benalmádena • Mijas

www.simzar.com

Mette Skovby Jensen Spansk aut. skatterådgiver. +34 608 203 703 Aut. valuar

Mette

Tom

Tom Sørensen +34 667 552 232 Nomi Wilkens +34 952 66 78 71

Nomi

Centro Idea • Ctra. de Mijas km. 3,6 • 29651 Mijas

Tel. 952 66 78 71 • Fax. 952 66 78 72

c%1, 1*67, '(5  0DQGDJ  )U HGDJ    7L U VGDJ RJ 7RU VGDJ    /¡U GDJ     81, 237, &$  $YGD GH 0L M DV   )XHQJL U RO D   ZZZ XQL RSW L FD FRP  XQL RSW L FD#XQL RSW L FD FRP

e-mail: info@simzar.com

Billeje i D Danmark? Danmar k? Lej en lille b bil i 1 uge for

KUN 1.9 1.975 1 9 975 d.kr. d krr.. d.kr

Inkl. moms, fri km, k fuld forsikring levering i Kastrup. samt levering Se mere på www.einer-hansen.dk www w.einer-hansen.dk

Einer-Hansen jesper@einer-hansen.dk T elefon: +45 20 81 67 64 Telefon:

ABOGADOS!- LAWYERS #$ !

Juridisk rådgivning og og assistance assistance

HEJ SKANDINAVERE! • Bor du i et område, hvor det ikke er muligt at få almindelig internet via telefonlinjen? • Opholder du dig kun i kortere tid på Costa del Sol, og ønsker kun at betale for dit reelle forbrug? • Vil du ikke at være bundet til at betale et fast månedsgebyr?

Kurt 635 Tofterup "1)5(362 Cand. Cand.Jur. Jur. (Lic. (Lic.en enDerecho) Derecho)

SÅ HAR VI LØSNINGEN!

•• Selvangivelser Selvangivelser •• Finansiering Finansiering •• Privatret Privatret •• Forsikringer Forsikringer

•• Udfærdigelse Udfærdigelse af af testamenter testamenter •• Køb Køb og og salg salg af af fast fast ejendom ejendom •• ArvArv- og og skiftebehandling skiftebehandling •• Skatteplanlægning Skatteplanlægning

• Vi tilbyder trådløst internet mellem den vestlige del af Torremolinos til Calahonda. • Vi tilbyder personlig service på skandinavisk samt lave priser. Åbent: Mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00 & 14.30 - 17.00 • Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Åbningstider: Mandag til torsdag 9-17 Fredag 9-14

Kontakt Sandra hos WIFI Blue Calle Isla Cabrera nº8 • 29640 Fuengirola • Tlf. 952 47 77 33 Email: admin@wifi-blue.com • Web: www.wifi-blue.com

Avda. 7'% Matias %5+%4 Sáenz !;(0:de '(la.%Tejada "(,%'%s/n. 4 0 Edif. '+) Fuengirola 6(0*+31.% Center (05(32, local .1&%. 1 29640 Fuengirola, Málaga 6(0*+31.% ;.%*%

María %3=% José 14< Jiménez +/<0(: Advokat Advokat

Tlf.: ".) (+34) 952 47 95 63 Fax: %9 (+34) 952 58 84 67 www.tofterup.com 888 51)5(362 &1/ kurt@tofterup.com -635 51)5(362 &1/

-$.& ' &. -!%!- *# /*-.& "*-#! $' "-$) $' ).&! +4'.!- *# /*-.&!-*#) -$.& $(+*-/!-!/ (4- - *# !)/-! */! ' ( 3) !-

CONGELADOS CARLOS S.L. SKANDINAVISKE PRODUKTER Nu også frosne skovfrugter

%

"

' 1

$

..*

$"

$1

!'. "

''!

# .

!'

LA DANESA

- 35


Af Else Byskov, fotos af Kristian Dam, Erik Gadegaard og Else Byskov

Aracena - Andalusiens glemte hjørne Naturparken Sierra de Aracena y Picos de Aroche ligger i Huelva provinsen, i den vestlige del af Sierra Morena eller ca. 60 km. nordvest for Sevilla. Parkens vestligste del når helt hen til den portugisiske grænse, så vi er kommet helt derhen, hvor kragerne vender. Naturparken er 1868 km2 stor og er dermed lige så stor som 2/3 af Fyn. Der er tale om et bjergområde, hvis højeste punkt når op på 959 m.o.h., og bjergsiderne er i stort omfang dækket af de såkaldte ”dehesas”, som er store indhegninger med spredte træer, hvor der går kreaturer. Disse ”dehesas” har eksisteret i århundreder, og området har en tradition for opdræt af kvæg, der har gået rundt i disse herlige omgivelser og boltret sig. Vi er taget til Aracena for at udforske denne lidet kendte del af Andalusien, og det kom vi ikke til at fortryde. 36 - LA DANESA

* $%

!

!$

#!+ #!$

Man skal beregne lidt over 3 timer fra kysten for at nå frem til Aracena, men så er man også nærmest kommet til en hel anden verden. Her er næsten ingen turisme, og alt ser ud til at ligge hen, som det har gjort i århundreder. Alt ånder fred og ro, og det er som om tiden er sat i stå. Her er i sandhed en lille lomme uberørt natur, som visse steder er blevet pænt formet af menneskets hånd. Herom vidner de mange stenindhegninger, der i århundreder har været basis for områdets økonomi: Las dehesas. En ”dehesa” er en stor indhegning, som regel afgrænset af et stengærde, hvor der står

$ !$ !# -#%#-

#!+ #!$

%

%

spredte træer. Under og imellem disse træer vokser der græs og andre naturlige urter, og sådan en indhegning er et perfekt sted til opdræt af kvæg, for der er massevis af plads, og kreaturerne kan ligge i skyggen af de store træer, når de trænger til at ligge ned. Da det aldrig bliver for koldt til ”udeliv” lever dyrene her hele året rundt. I Aracena er ”las dehesas” i århundreder fortrinsvis blevet brugt til opdræt af den iberiske gris, som giver nogle af verdens bedste skinker. Vi havde valgt at bo i landsbyen Alájar, som ligger ca. 20 km vest for hovedbyen Aracena. Vi havde valgt Alájar, fordi der her findes et


&'

.# #

% $ $% $%(

!"

!

# $

par meget fine ”posadas” (kroer – se www.posadasalajar.com), og også fordi byen er udgangspunkt for adskillige vandreture. Vi boede på den meget fine økologiske ”posada” San Marco midt i Alájar, og det er et skønt sted. San Marco ejes og bestyres af det engelsk / spanske par Lucy og Angel, og de har investeret deres sparepenge i dette lille rurale hotel, hvor alt er økologisk (selv malingen) og som opvarmes ved hjælp af jordvarme. Der er derfor et meget behageligt indeklima, og hvor de fleste andre spanske hoteller er halvkolde, var der dejligt varmt overalt på San Marco, og det varme vand kom lige ud af jordens indre med en behagelig temperatur. Lucy laver aftensmad, så man kan bare bestille dagens menu hos hende, men derudover byder Alájar på en del andre restauranter.

#% #

) #

Vi ankom ved 3 tiden om eftermiddagen, og det betød, at vi lige kunne få tid til en god vandretur. Vi valgte turen til nabobyen Linares via den delvist forladte landsby Los Madroñeros. Turen er en ægte rundtur på små 12 km, og da den starter lige ved Posada San Marcos, er vi straks på banen. Stien går ud af Alájar i sydøstlig retning og går imellem stengærder med ”dehesas” på begge sider. Man får virkelig indtryk af, at man går i et landskab, der ikke har ændret sig i hundrevis af år. Stengærderne ser ud som om de har stået der i århundreder, og træerne gør det samme. Kort efter turens start bliver vi mødt af et stort skilt, der viser en rute, der hedder ”sendero el Caracol”, og den kan man tage, hvis man ikke orker at går helt til Linares. Caracol rundturen er kun på 4 ½ km.

$

!

$% #

Turen til Linares er afmærket med en hvid/gul stribe, så det er ikke nødvendigt med vejbeskrivelse. Man skal bare følge stien og holde udkig efter markeringerne. Efter ca. 3 km. kommer man til landsbyen Los Madroñeros, som engang i 1800 tallet havde 150 indbyggere, men som stod mennesketom ved udgangen af 1900 tallet. Landsbyen er blevet ”reddet” af kunstnere og turister, som har købt nogle af de gamle huse og sat dem i stand. Man skal helst ikke gå igennem landsbyen, for på et skilt beder de derboende om, at man tager stien, der går neden for byen, så man ikke forstyrrer for meget. Stien fører dog alligevel op til ”centrum”, forbi den efter omstændighederne meget store (og forladte) kirke og byens torv, hvor der står et enligt morbærtræ. Vi så ikke en levende mors sjæl, men der var til salg skilte på et par af husene, så hvis man vil ud og bo

ke s n a p S n Husk di 2011!!! else v i g n a v Sel

LA DANESA

- 37


!$ ( %

$ %& %!

#

# %

#

' %

med meget fred og ro, kan der sikkert erhverves et hus til små penge i Los Madroñeros. Stien fortsætter forbi store indhegnede landområder, men det hele virkede lidt forladt og mennesketomt. På et tidspunkt skal vi krydse en lille bæk, og inden længe begynder stien at gå nedad mod Linares. Nu havde jeg sat næsen op efter en lille forfriskning i Linares, men nu skal man jo ikke tro, at der er tale om nogen storby. Der findes ganske vist en god kro ”Meson Arriero” i Linares, men den var lukket, så det var småt med muligheder for ganelindring. Men på vej ud af byen tilbage mod Alájar passerede vi en mængde appelsinlunde, hvor de store modne frugter bare lå på jorden, så dem mæskede vi os med, og de smagte jo flere hundrede gange bedre end nogen Fanta. Vejen tilbage mod Alájar går hen forbi kirkegården og løber et stykke langs med et vandløb, inden den kryber opad ca. 200 højdemeter til den rammer kørevejen mellem Aracena og Alájar. Herfra går en fin sti lige ned til Alájar. Nu er klokken ved at være 19.00, så vores tur har taget små 4 timer. Vi kan lige nå et lille hvil, inden vi skal ned i restauranten på San Marco og nyde Lucys dejlige mad. Næste morgen gælder det den fine by Almonaster la Real, som ligger ca. 15 km. vest for Alájar. Byen er kendt for sin meget fine moské, som blev bygget engang i 900 tallet og som ligger på en lille bakketop lige ved siden af byen. Man kan parkere ved indkørslen til byen og så gå igennem de fine gader med appelsintræer, hen forbi kirken, den centrale plads og op til den gamle arabiske borg, som også rummer moskéen. Oppe fra borgen er der en fin udsigt – ja, man kan

) #$ % #

+

# %"&

"" $

#

+

næste se helt til Portugal. Også fra Almonaster udgår der en fin vandretur, som går i vestlig retning ud af byen. Man følger først vej A470 et stykke indtil en sti dukker op på venstre hånd. På et skilt står der ”fin de sendero” og selv om det betyder ”stien ender her”, er det her, stien starter. Det er en meget fin sti, som igen løber imellem ”dehesas”. Dele af brolægningen stammer helt fra romernes tid, så man bliver hele tiden mindet om, hvilket historisk område vi befinder os i. På et tidspunkt krydser stien et lille vandløb og derefter jernbanen. Lige efter jernbanen kommer vi til landsbyen Acebuche – ca. 4 km fra Almonaster. Her kan man enten vende om og gå tilbage den samme vej, eller man kan gå videre til Arroyo og derfra tilbage til Almonaster. Dermed bliver det til en rundtur, og det gjorde vi. Turen er så på ca. 10 km., men det sidste stykke er på landevejen A 470 – ikke at det er et problem, for der kommer sjældent en bil. Og nu gælder det hovedbyen Aracena, men på vejen dertil skal vi lige op på det specielle udsigtspunkt Peña de Arias Montano, der ligger lige bagved Alájar, og som man kan se fra Posada San Marcos have. Man kommer op til udsigtspunktet ved at køre til venstre lige efter Alájar. Et par hundrede meter oppe ligger udsigtspunktet med et lille kapel og nogle boder, der sælger forskellige lokale produkter såsom skinke, honning og kastanjer. Til vores store morskab står der en Coca Cola automat med et stort håndskrevet skit: ”Funciona” (den virker!!!). Det hører jo sommetider til sjælderhederne at tingene virker. Udsigten oppe fra La Peña de Arias Montano er helt formidabel, så et besøg her bør ikke forsømmes. I byen Aracena er hovedattraktionen utvivlsomt ”La Gruta de las Maravillas” (vidundergrotten). Turisterne kommer i busser fra nær

!

%

#*

&$

! %

! !'

!' #

) #

og fjern for at se denne helt fantastiske grotte, som blev opdaget af en hyrde i 1886, og som i 1914 blev åbnet for offentligheden. Her dybt nede under Aracenas araberborg kappes underjordiske søer og huler med strålende krystalformationer om at imponere den besøgende. Man kan kun komme ind i grotten på en guidet tur, der tager en god time og som er 1,2 km. lang. Det er bedst at reservere plads ved at ringe til 663937876. Man kan også gå ind på Aracenas website: www.aracena.es og sende en mail til turistkontoret. På byens website kan man også finde en liste over de mange vandremuligheder, der er i området samt masser af andre nyttige oplysninger. Jeg synes, at La Gruta de las Maravillas var helt fantastisk, men det var forbudt at fotografere derinde, så man må se fotos derfra på websitet. Men et besøg i La Gruta er alle pengene (7€) værd. I Aracena bør man også gå en tur op til resterne af maurerborgen og så ellers besøge ”el centro de visitantes”, der holder til huse oppe på ”Plaza Alta” i byens øverste del. Turistcentret ligger i det gamle rådhus ”Cabildo viejo”, som er en smuk bygning fra 1400 tallet. Lige overfor ligger den imponerende kirke Nuestra Señora de la Asunción. Der er masser af fine pladser og springvand i byen, så man kan roligt sætte et par timer af til at slentre rundt og tage det hele ind. Til sidst kan man besøge ”el museo del Jamón” – skinkemuseet og dér blive klog på, hvordan områdets skinker adskiller sig fra alle andre. Men det er en anden historie, som fortælles andetsteds i bladet. Med et besøg i Aracena har man langtfra udtømt områdets seværdigheder, for ca. 30 km. syd for byen ligger en helt fascinerende by med noget af det mest enestående landskab, jeg har set i Spanien: Rio Tinto. Læs videre i næste nummer af La Danesa.

# $&

38 - LA DANESA

# $

"! ,

# #

#

& $%#

+!#


Avd. Clemente Díaz Ruíz 6, lokale 10, 29640 Fuengirola Tlf.: +34 951 23 90 05 • Dansk tlf.: +45 4339 6160 • www.advokatkontoret.es • info@advokatkontoret.es

" ! # !

! #

!)

" # " + )!,2 (

$

!

!'

' " "

!"

#+ )( #-#)( + - #-( ,, ! # ' %%% "

&. & )& 4 ),3 + ( $ + #-#) & ")( 4 #$ , & ' #& #( ) - ((#, ),&,)& )' 000 - ((#, ),&,)& )'

&& ' . (!#+)& )!7

+

# ! ),- 4

&& 4 5- *2 ')-)+/ $ 4

!"

"

!

!

(- + &

*! $

1& !

)

-#&%6+, &, )+")& LA DANESA

- 39


Jabugo er en landsby i Huelva provinsen, men den er mere kendt som navnet på et produkt end som en by. Landsbyen har 2400 indbyggere og de fleste lever af det, der har gjort byen berømt: skinken. Der er her ikke tale om en hvilken som helst skinke, men om det, der uden tvivl er verdens bedste skinke: el jamón de Jabugo. Kvaliteten af denne skinke er så høj og smagen er så sublim, at en bedre skinke ikke kan opdrives noget sted på planeten. Men hvad er det så, der gør denne skinke så uovertruffen? Vi er taget til Jabugo for at finde svaret.

Man har opdrættet grise i denne del af Huelva provinsen lige op af naturparken Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche i adskillige hundrede år, og der er ingen tvivl om, at den akkumulerede ”know how” om, hvordan man tilbereder (det spanske ord er ”curar”) skinken er en del af forklaringen. Men der er naturligvis en del faktorer, der falder sammen, og som i sin helhed gør, at skinken fra Jabugo er helt fantastisk. For det første kommer skinkerne fra den iberiske gris – el cerdo ibérico, som er en speciel svinerace, der næsten udelukkende opdrættes på den iberiske halvø. Man mener, at racen opstod ved, at de grise, der blev indført til Spanien fra Nordafrika af fønikkerne blev blandet med de vildsvin, der allerede beboede landet. Den iberiske gris har en lidt kortere krop end f.eks. den danske gris, og den producerer kun 7-8 smågrise. Racen har ofte en sort fod, og derfor kaldes skinker af denne race ofte sortfodsskinker eller ”pata negra”. ”Pata negra” er således betegnelsen på en skinke, der kommer fra en gris med sort fod, og er i sig selv ikke nogen kvalitetsbetegnelse, selv om det ofte opfattes som sådan.

40 - LA DANESA

Men den største faktor for Jabugo skinkens uovertrufte smag er nok den måde, hvorpå grisen er opdrættet. Rundt om Jabugo ligger et utal af ”dehesas”, som er store indhegninger med spredte træer – oftest tilhørende egefamilien. I disse store indhegninger går grisene rundt hele året og gør det, en gris naturligt foretager sig: den roder i jorden og æder, det, den finder. Når den ikke gider det mere, lægger den sig i skyggen af egetræet og tager en skraber. Når den har gjort det et pår år, er den blevet stor nok til at nå sin slagtevægt, og så går vejen hen til slagteriet. Men for at grisens lår kan blive til ”jamón de Jabugo” skal den udelukkende have spist agern (bellotas) og andet olden det sidste år af sit liv. Skinker fra Jabugo har ”Denominación de Origen Jamón de Jabugo”, hvilket vil sige, at der er statsgaranti for, at skinken kommer fra Jabugo og er opdrættet ifølge de vedtagne normer. Det er aldeles forbudt at kalde en skinke en Jabugoskinke, hvis den ikke kommer fra Jabugo. Man har altså indført et system på linje med det, man kender fra vinproduktion, hvor man jo f.eks. ikke må kalde en drik champagne, med mindre den kommer fra Champagnedistriktet i Frankrig. Dermed har man beskyttet navnet og sikret sig mod svindel med kvaliteten.


$

% #

!

$% #

NĂĽr grisen er slagtet (efter at den altsĂĽ KUN har spist agern i et ĂĽr) bliver skinkerne saltet efter alle kunstens regler og sĂĽ bliver de ophĂŚngt for at â&#x20AC;?curarâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; modnes. Skinken skal hĂŚnge fra 8 til 36 mĂĽneder for at opnĂĽ den helt rigtige smag â&#x20AC;&#x201C; tiden afhĂŚnger af skinken størrelse, men de fleste skinker fra Jabugo har hĂŚngt omkring 2 ĂĽr, inden de bliver sendt pĂĽ markedet. Der er ikke

#$

noget at sige til, at produktet er dyrt, men man kan uden tvivl sige, at pengene er givet mere end godt ud. Det var sjovt at besøge landsbyen Jabugo â&#x20AC;&#x201C; ikke fordi byen er køn, men fordi man her befinder sig i skinkernes Mekka, hvor der sĂŚlges skinker i hver anden forretning. Vi ankom en lørdag formiddag og gik ind i det kendte

#$

slagteri â&#x20AC;?5 Jâ&#x20AC;?s udsalg, som ligger lige ved siden af det store slagteri pĂĽ hovedgaden. Der var massevis af mennesker derinde som stod i kø, og vi undrede os over, hvad der foregik. Det viste sig, at de lokale hver lørdag her kan købe de mindre eftertragtede udskĂŚringer af grisene, sĂĽsom ribben, slag, kinder, tĂŚer osv. til nĂŚrmest ingen penge. KĂŚmpestore sĂŚkke af griseud-

skĂŚringer blev slĂŚbt ud af butikken, og der var en sĂĽdan trĂŚngsel, at vi opgav at købe noget i den butik. Det var ellers en imponerende forretning med metervis af skinker og â&#x20AC;?paletasâ&#x20AC;? (forben), der hang og sĂĽ fedtglinsende ud sammen med et kĂŚmpeudvalg af pølser, postejer, lomos (rygstykker) osv. Desuden kunne man købe slips og skjorter (!) med iberiske grise samt

t n a r u Resta

t! e g r o f r e v e n l l i w u o y t n e 5LYLHUDGHO6RO 0LMDV&RVWD

  D

A mom 0LUDĂ&#x20AC;RUHV 0LUD Ă&#x20AC;RUHV &DODKRQGD &DODKRQGD Marbella Mar rbella

Kun 15 min. fra Marbella og 10 min. fra Fuengirola Specielt legeomrade til born o Abent 6 dage om ugen fra kl. 18.00 - Mandag lukket

A7

Frokost søndag kl. 13.00 o

3nVWUDQGVLGHQDINÂĄUVHO8UE5LYLHUDGHOVRO 3nVWU DQGVLGHQDI INÂĄUVHO8UE5LYLHUDG HOVRO  $NP0LMDV&RVWD 0iODJD $NP0LMD   DV&RVWD 0iODJD

  

KM 198

)U )UD)XHQJLUROD UD)XHQJLUROD

Exit Rivier Riviera era

'RxD/ROD 'RxD /ROD

 

A7

Exitt Rivier Riviera a

La Cala

Fra Fr a Marbella

l

%

)XHQJLUROD )XHQJ JLUROD

Max Beach

 7OI 7OI 952

932 780

LA DANESA

- 41


!#% !' # &

#

$

0

$ $0

"

% # .# #

par ”chorizos” (krydrede pølser), og da vores datter Maja satte tænderne i dem derhjemme erklærede hun, at hun ALDRIG havde smagt noget, der var så himmelsk og smagte så sublimt. Det var som om man kunne fornemme smagsspor af de bitre agern, som i den fedtmarmorerede skinke giver en helt speciel smagsnuance. Maja var helt oppe at køre og kippe med flaget over Jabugoens herlighed. Ja selv Erik, som ellers er vegetar, kunne ikke stå for fristelsen og måtte prøve en luns Jabugo. Han erklærede herefter, at han for fremtiden var vegetar minus Jabugo. Det produkt er bare helt uovertruffent, og man bør prise sig priviligeret over at bo i et land, der kan fremstille en sådan kvalitet af et kødprodukt. Jabugoskinken får et stykke almindelig serranoskinke til at smage som et lamt stykke pap. Det bli-

& !$ %# " $ # !" % % # ( $ ' % $% "#! & % $

sparegrise i form af en iberisk gris. Hvis ikke køen havde været så lang, var jeg nok ikke kommet ud af butikken uden en sådan iberisk sparegris. Men man kan jo ikke komme hjem til familien fra Jabugo uden skinke, så vi måtte gå over gaden til konkurrenten, hvor der ingen kø var. Her købte vi et par pakker uskåret skinke samt et

%$

% #& $

& !

ver ikke bedre, og her går århundreders erfaring, dyrevelfærd, økologi, foder og fremstilling op i en højere enhed og giver et produkt, der ikke kan efterlignes. Det er uovertruffent. Herefter erklærede Maja, at vi skulle se at komme afsted igen til Jabugo efter mere skinke. Der er jo lidt langt til Jabugo, men i disse internettider kan det klares med lidt online shopping f.eks. på www.bellotadejabugo.com hvorfra de sender både hele skinker, paletas og udskårne, vakuumpakkede skiver lige til ens hoveddør. Det bør prøves, men selvfølgelig får man flere oplevelser ud af selv at tage en tur til Jabugo og se på herlighederne.

ribben (costillas) fra kl. 13.30. De er ikke fedtede med den iberiske gris på de kanter, og i det hele taget bliver der i Aracenaområdet kastet en luns skinke ovenpå enhver ret, så er man glad for gris, må et besøg i området ikke forsømmes.

Da vi efter Jabugo besøgte nabobyen Almonaster La Real blev der på en bar på pladsen skiltet med, at der blev serveret gratis & ! !#

# -

#

/' #

42 - LA DANESA

$% $

#

#% #

$ (

& !

# ! $* $%!#


DIN DANSKE GARDINFAGMAND PÅ KYSTEN Dansk kvalitet & service

STARTER: NYE SPANSKKURSER DEN 4. JUNI & 2. JULI BAT E MED OG FÅ 10% RA - TAG ENVEN /VENIND

CORT IDEA CO

IN RT

AS

• Gardiner • Persienner • Tapeter • Stoffer • Tæpper • Møbelpolstring • Markiser m.m.

CENTRO IDEA Ctra. de Mijas km. 3,6 29650 Mijas, Málaga Tel./fax: 952 46 12 21 e-mail: info@cortidea.com w w w . c o r t i d e a. co m

NU OGSÅ TÆPPERENS & GARDINSERVICE

Oplev topfodbold med TILLYKKE MALAGA C.F. Vikingerne er stolte over, at vi kan tilbyde vore mange gæster europæisk topfodbold i næste sæson. Vi er 30 ”fodboldtosser”, som følger alle Málagas hjemmekampe. Tilmeld Dig på tlf. 606 839 795 eller Birger Petersen på mail bp@rottmann.dk

LA DANESA

- 43


Arven efter Adrià Tre spanske restauranter blandt verdens ti bedste

.

$

"

an Pellegrino og Restaurant Magazine har netop kåret ’The World’s 50 Best Restaurants 2012’. For tredje år i træk vandt danske Noma som bekendt titlen som verdens bedste restaurant, den som spanske El Bulli ellers havde haft fire år i træk – og sammenlagt fem år. Da Noma for første gang i 2010 blev udnævnt til klodens bedste spisested forlød det fra salte tunger, at den københavnske restaurant kun vandt, fordi Ferran Adrià var på vej til at slukke for kogeblusset, smide nøglen ud i bugten ved Roses og i stedet fokusere på en gastronomisk fond, men med en førsteplads for tredje gang i træk er skepsissen omkring det nye nordiske køkkens bæredygtighed nok lagt på køl. Og huen af for René Redzepi og co. i København, selvfølgelig, men lad os her se på, hvordan Spanien som samlet spisested har klaret sig. Selvom førstepladsen gik til Noma, kan Spanien fint trøste sig med, at tre af landets restauranter er blandt de ti bedste. El Cellar de Can Roca fik andenpladsen igen i år, Mugaritz er endnu engang nummer tre, og Arzak er at finde som nummer otte, mens også to andre er placeret blandt de 50 bedste restauranter. Restaurant Magazines dommerpanel består af 837 internationale kokke, anmeldere og andre madeksperter, som skal stemme efter nogle få, fastsatte kriterier. De skal hver især

S

". " #

# ! "

44 - LA DANESA

"

"& "

$

%# "

%" ' !( "# ,"

% #

" $'

stemme på syv restauranter, hvoraf kun fire kan ligge i den af de 27 regioner, de hører under, og så skal de have spist på restauranten indenfor de seneste 18 måneder. Restaurantlisten får en del kritik, men den er i øjeblikket den eneste, der vurderer verdens restauranter, og der er ingen tvivl om, at den har stor magt og betydning. Michelin-guiden er stadig på scenen, men den kritiseres derimod for, at ingen af madlaverne rigtigt forstår guidens kriterier. Den fortsatte spanske succes ved gryderne


ramelliserede oliven, der serveres på Bonsaitræer. Det er genial madlavning, der ikke kun er spændende at se; den smager også godt. Menu fra 130 euro. Can Sunyer 48, 17007 Girona (+34) 972 222 157 www.cellercanroca.com

%

/ %# " $ " " % "

% % % "$ $' #$

"

"'

" "

" $

$

* #/ " $ $ #$(" & # $%"$ $ #) % #

kan muligvis forklares med Bjørn Borg-effekten, hvormed en stadig strøm af dygtige og uden-for-boksen tænkende kokke træder til i de spanske køkkener. Spanien overgås kun af Frankrig, når det gælder antallet af virkelig gode restauranter per capita og rent statistisk også af USA. Arven efter Adrià, det molekylære køkken, det virkeligt sære og nyskabende, værnes der om, og den kombineres i stadig højere grad med lokale afgrøder og produkter - og som altid tilsættes den spaniernes uovervindelige og misundelsesværdige madglæde. Legefulde El Celler de Can Roca Nummer 2. På listen for syvende år. De tre brødre Joan, Josep og Jordi Roca prioriterer catalanske ingredienser, rene smagskombinationer og kløgtige teknikker, som blandt andet kommer til udtryk i form af ka-

Morsomme Mugatitz Nummer 3. På listen for syvende år. Andoni Luis Aduriz smadrer ens konventionelle opfattelse af mad. Retterne er designet til at fortælle en historie, til at fremkalde følelser og at bringe magi til den seance, det er at spise. Mugaritz er en unik og morsom restaurant, hvor der samtidig er hold i alle kreationerne. Menu fra 140 euro. Otzazulueta baserria, Aldura-aldea 20, 20100 Errenteria (+34) 943 522 455 www.mugaritz.com Højder på Arzak Nummer 8. På listen for syvende år. Filosofien i restaurant Arzak, som drives af Juan Mari Arzak og Elena Arzak – far og datter – er simpel. Tilbered den bedste spanske mad, specielt baskiske retter, så godt som overhovedet muligt og tag den helst til helt nye højder, hvad angår både smag og konsistens. En oplevelse for alle sanser, lokkes der. Menu fra 140 euro. Avenida Alcalde José Elosegui 273, 20015 San Sebastián (+34) 943 278 465 www.arzak.es De to øvrige spanske restauranter på listen anno 2012 er Asador Etxebarri i Atxondo, Baskerlandet, der ligger nummer 31 (op fra nummer 50), og Quique Dacosta i Dènia i Valencia-regionen, som er nummer 40 (ny på listen). Læs mere på www.theworlds50best.com

- #!"%$$ "$

! "+

%

"* "'

#

20 forskellige lande på den nye liste 8 restauranter: USA 7 restauranter: Frankrig 5 restauranter: Spanien 3 restauranter: Sverige, England og Italien 2 restauranter: Danmark (Geranium er også med), Singapore, Tyskland, Holland, Japan og Mexico 1 restaurant: Brasilien, Østrig, Thailand, Portugal, Kina, Belgien, Schweiz og Australien

Vindere siden 2002: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006, 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012:

El Bulli, Spanien The French Laundry, USA The French Laundry, USA The Fat Duck, England El Bulli, Spanien El Bulli, Spanien El Bulli, Spanien El Bulli, Spanien Noma, Danmark Noma, Danmark Noma, Danmark

Bon appetit!

LA DANESA

- 45


Af Andreas Müller, andreas@norrbom.com

”Mange, der kommer ind i politik, er sådan nogle nørdede, overbegavede ”miss fit”-børn.”

Falske Stemmer med ægte indsigt Trods status som debutforfatter har Anne Sofie Allarp større forudsætning end de fleste for at skrive en politisk spændingsroman. Indtil for et par år siden hed arbejdsgiveren nemlig Socialdemokraterne, og hendes insiderviden i den politiske verden er derfor stor. Det har foreløbig kastet Falske Stemmer af sig.

Det er generelt ikke nemt at få opmærksomhed som debutforfatter. Men når man har en fortid i inderkredsen af Socialdemokraterne og skriver en politisk roman, hvis hovedpersoner tilmed ligner virkelige politikere, er sagen pludselig en anden. Falske Stemmer har skabt en del opmærksomhed og er blevet anmeldt i flere store danske dagblade. Blandt anmelderne er der generelt bred enighed om, at der er tale om en såkaldt ’nøgleroman’ (roman med virkelige personer). Det er dog bestemt ikke tilfældet, slår forfatteren fast. ”Nej, det er det ikke. Jeg ved jo, hvad der er realistisk, så selvfølgelig kommer min personer til at virke derefter, men den er ikke skrevet efter specifikke personer. Det kan jeg love dig,” smiler Anne Sofie Allarp ad spørgsmålet, hun efterhånden har hørt så mange gange før. Det pæne antal anmeldelser har i manges tilfælde tendens til i højere grad at fokusere på nøgleroman eller ej frem for indholdet af bogen, men det er ikke noget, der generer debutanten. ”Det havde jeg regnet med, og det gør egentlig ikke så meget. Jeg bare glad for, den har fået så megen opmærksomhed og for den gode respons,” siger Allarp. Helle Thorning til magten med snyd? Falske Stemmers politiske tema er på ingen måde fremmed for bogens forfatter, som siden 14-årsalderen har været politisk aktiv. Hun begyndte sin karriere i SF Ungdom, hvor hun i 1994-95 var formand. Siden blev hun næstformand i Europæisk Ungdom og medlem af hovedbestyrelsen for Den Danske Europabevægelse, inden hun i 2003 meldte sig ind i Socialdemokraterne. Samme år blev hun international sekretær i partiet og fungerede i jobbet til 2008. Det er herfra, en stor del af hendes inspiration og baggrundsviden

46 - LA DANESA


til Falske Stemmer er hentet. Dog understreger Anne Sofie Allarp, at indholdet er 100 % fiktion. Alligevel ligner bogens helt centrale begivenhed, svindel ved formandsvalget i Arbejderpartiet, virkelighedens urafstemning hos Socialdemokraterne i 2005. ”Jeg har snakket med folk i partiet, som uafhængigt af hinanden mener, at der kunne være snydt med afstemningen i 2005 (hvor Helle Thorning-Schmidt slog Frank Jensen i kampen om formandsposten, red.). Så det er konkrete kilder i partiet, der nævnte det for mig, og det syntes jeg var en ret enestående og blasfemisk tanke, og det lod jeg mig inspirere af,” fortæller Anne Sofie Allarp, som ikke selv aner om beskyldningerne er sande eller ej. En håbløs, rødhåret klovn En anden inspirationskilde har været hende selv, i bogen blandt andet spejlet i den kiksede partisekretær Niels Sonne. Han beskrives som en socialt ubegavet stræber med en svær barndom, der har store vanskeligheder ved at sætte sig igennem på det kontor, han af taktiske årsager er sat til at lede af en af partifløjenes frontfigurer. Ikke et særlig forfængeligt selvportræt, men Anne Sofie Allarp kan sagtens relatere til ham. ”Der er lidt Sonne over mig selv. Jeg var klassens rødhårede klovn, der faldt lidt udenfor det hele. Jeg følte mig helt håbløs, men tænkte ”så er det godt, jeg kan være frygteligt klog og sige nogle lange, fine ord til drengene,” griner Anne Sofie Allarp, der til trods for Niels Sonnes ikke essentielle rolle for bogens handling alligevel mente, at han var vigtig at have med. ”Jeg holder på en eller anden måde af alle personerne i bogen, men Niels Sonne er speciel for mig. Han er lidt en metafor for, hvor hårdt livet i politik er,” siger Allarp eftertænksomt. Ligesom hendes egen skolegang har visse fællestræk med Sonnes ditto, var vejen ud også den samme. Begge fandt de lykken i en politisk ungdomsorganisation. ”Mange, der kommer ind i politik, er sådan nogle nørdede, overbegavede ”miss fit”-børn, altså nogen, der slet ikke passer ind i deres lokalmiljø. Så kommer de ind i en ungdomsorganisation, hvor der er nogle faste rammer, og hvor der er en klar mulighed for at arbejde sig op. Sådan var det også for mig. At komme ind i SFU (Socialistisk Folkepartis Ungdom, red.) var lidt af en redning for mig,” mener den jurauddannede forfatter. Langt til næste valg - heldigvis Niels Sonnes liv kan man læse om i Falske Stemmer, mens Anne Sofie Allarps skæbne foreløbig har ført hende til Madrid, hvor hun lever som fuldtidsforfatter med spansk mand, datteren Alma på tre år og til august også en lille søn. Selv om den 39-årige danskers dagligdag nu foregår 2.500 km væk fra dansk politiks magtcentrum, følger hun stadig intenst med i den verden, der før fyldte hendes arbejdsliv. Og hun er ikke imponeret af sin tidligere arbejdsgivers start i regering.

· TENNISLEKTIONER FOR BØRN · ALLE NIVEAUER · BEDSTE PRISER DARYL COLLINS TENNIS ACADEMY

TEL. 95 246 59 09 www.darylmijastennisclub.com e-mail: darylcollins61@hotmail.com

”Lad mig sige det på den måde, at jeg er glad for, der er tre år til næste valg,” griner Anne Sofie Allarp, inden hun igen bliver alvorlig. ”Jeg savner først og fremmest en større analyse og kritik af den krise, vi er i. For eksempel har selv højredrejede politikere som Merkel og Sarkozy (hhv. Tysklands kansler og Frankrigs nu tidligere præsident, red.) været ude og foreslå en afgift på finansielle transaktioner. Hvorfor er vi ikke med der?” spørger Anne Sofie Allarp. Til gengæld vil hun ikke deltage i det ellers

LA DANESA

- 47


”Han er lidt en metafor for, hvor hårdt livet i politik er.”

Om Falske Stemmer

Falske Stemmer med ægte indsigt store kor, der kritiserer regeringen for at bryde valgløfter. Det kunne simpelthen ikke være anderledes, mener Allarp. ”Jeg er sikker på, de gerne ville have gennemført alt det, de lovede, men de endte i en virkelig svag forhandlingsposition,” siger hun med henvisning til folketingsvalget i 2011’s resultat, der gjorde, at regeringspartierne Socialdemokraterne og SF fik dårlige valg, mens støttepartierne, Radikale Venstre og Enhedslisten, omvendt havde et fantastisk valg. ”Det ved vælgerne godt, og jeg tror folk i langt højere grad, end de fleste politikere tror, kan tåle at høre sandheden,” mener Allarp. For unge lovgivere Hver gang interviewet drejer i retning af Socialdemokraterne, omtaler Anne Sofie Allarp konsekvent partiet som ”vi”. Hun er stadig medlem af sin tidligere arbejdsgiver, og det er tydeligt, at hun stadig nærer stærke følelser for regeringens ene halvdel. Hun har desuden fuld tiltro statsminister Helle Thorning-Schmidt. ”Jeg er stadig meget begejstret for Socialdemokraterne, og jeg synes, det er et fantastisk og vigtigt parti (…) Helle Thorning har helt klart, hvad der skal til for at være en god statsminister. Hun er dygtig og et meget morsomt menneske. Jeg ville ønske, at hendes personlighed skinnede endnu bedre igennem i offentligheden,” mener partiets tidligere internationale sekretær. For Allarp

48 - LA DANESA

selv har en politisk karriere aldrig ligget i kortene, selv om formandsposten i et partis ungdomsorganisation for mange har været en direkte døråbner til Christiansborg. Faktisk lidt for mange, mener Allarp. ”Folketinget bliver yngre og yngre, og mange kommer direkte fra en ungdomsorganisation, uden de har fået nogen som helst erhvervserfaring. Det holder ikke. Det er et kæmpe problem, hvis vores folkevalgte ikke har et mere indgående kendskab til vores samfund,” vurderer Allarp, der i SFU-dagene selv var på tale til en valgkreds til Folketinget. ”Jeg var vel omkring 22 dengang og sagde bare ”HA, hvad ved jeg om det?”. Jeg syntes, det var vildt langt ude overhovedet at foreslå det,” siger Anne Sofie Allarp, der videre fortæller, at hun aldrig har fortrudt, at hun valgte ikke at gå ind i politik. I stedet har arbejdslivet ad snørklede veje ført hende til karrierens foreløbige holdeplads som forfatter. Her er det blevet til en nominering som årets debutant, ligesom anden bog, en gyser, er på vej. ”Jeg nyder at være fuldtidsforfatter og savner ikke politik eller andet arbejde lige nu. Før arbejdede jeg i meget stramme rammer, men nu er det op til mig selv at definere dem. Det er helt vildt fedt og giver en enorm fleksibilitet. Og så er det et stort privilegium overhovedet at blive udgivet,” slutter Anne Sofie Allarp beskedent.

Ulla Bjerg Petersens vildeste drøm er tæt på at gå i opfyldelse: Efter at have vundet formandsvalget i Arbejderpartiet lurer et valg lige om hjørnet, og hvis alle meningsmålinger holder, bliver hun Danmarks første kvindelige statsminister. Det er svært at få armene ned, og så pyt med at hun har måttet sluge mange kameler for at holde de evindelige fløjkrige i partiet i ro. Men netop som alt ser lysest ud, vælter katastroferne ind: Partiorganisationen viser sig at være helt uduelig, en af partiets største profiler skaffer dem en skandalesag på halsen, og da valget endelig udskrives, sker det værst tænkelige: Et afpresningsbrev truer med at fjerne hele grundlaget for hendes position. Først da det er for sent, opdager Ulla, at i politik har ingen rene hænder. Har du lyst til at få fingrene i Falske Stemmer, er det billigste sted at købe den cdon.dk, hvor den lige nu koster 129 kroner ekskl. levering. Allarps næste bog hedder Hændelsen og udkommer i første uge af oktober. Den foregår desuden i Spanien, nærmere betegnet Madrid.


Kierkegaard – en eksistentialistisk verdensstjerne Af Kristian-Alberto Lykke Cobos ”Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du gifter Dig, eller Du ikke gifter Dig, Du fortryder begge Dele. (…) Dette, mine Herrer, er Indbegrebet af al Leve-Viisdom.” Kierkegaards berømte passage er gået mange gange rundt om jorden. Kierkegaard formår på disse få linjer at indfange en af tilværelsens vigtigste facetter; nemlig Valget. Hvordan skal jeg vælge? Mon dette valg af mange mulige vil ende med at gøre mig lykkelig? Hvordan skal jeg leve mit liv? Den eksistentialistiske konflikt er over os og vi oplever den alle i løbet af livet. Der er mangfoldige svar på spørgsmål. Kierkegaard selv pegede på den kristne Gud som en mulig løsning, i hvert fald for ham selv. Men deri opstår der også en faldgrube, for man kunne risikere at ende som medløber, som en hyklerisk farisær der udelukkende følger loven for lovens skyld. Kierkegaard, derimod, lægger den afgørende vægt på individet. Man skal først og fremmest vælge sig selv! Kierkegaard skriver således; ”Det, der da træder frem ved mit enten – eller er det Ethiske. Der er derfor endnu ikke Tale om Valget af Noget, ikke Tale om Realiteten af det Valgte, men om Realiteten af det at vælge. Dette er imidlertid det Afgjørende, og det er dertil jeg vil stræbe at vække Dig.” Denne, og mange andre, elementære og skarpe pointer i Kierkegaards forfatterskab har gjort ham til eksistentialismens fader, og ikke mindst en af de mest læste filosoffer på kloden. En dansk verdensstjerne. Det er derfor ikke underligt, at Málaga Universitet lagde lokaler til en international konference om Kierkegaard d. 14. maj. Til konferencen talte eksperterne Dr. Roman Králik og Dr. Cyril Diatka fra Slovakiets Kierkegaard-center CERI (The Central European

,

"

! $

#

Reseach Institute of Søren Kierkegaard). De behandlede bl.a. spørgsmålet om, hvordan det europæiske menneske skal gå igennem livets stadier. De tilstedeværende fik mulighed for at fordybe sig i Kierkegaard og udspørge nogle af de fremmeste Kierkegaard-eksperter. Omkring 50 studerende og nogle filosofi-undervisere var mødt frem og der var hurtigt en levende diskussion i gang mellem parterne. Tankerne gik højt, fordi det intellektuelle niveau for spørgerne og de adspurgte var højt, og derfor betegner Annette Sahlertz de Fernández (tidligere dansk vicekonsul) konferencen som en succes. Konferencen blev organiseret af José García Martín. Han er medstifter af den spansktalende forening for Kierkegaards venner, Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard (S.H.A.K.), som blev grundlagt for 10 år siden. Med en doktorgrad om Kierkegaard fra Málaga Universitet har José García Martín været en af hovedaktørerne bag styrkelsen af det internationale arbejde med Kierkegaard, og har derfor fået tildelt Hædersmedaljen fra University of Constantine the Philosopher in Nitra (Slovakia). Således er hans livslange arbejde med Kierkegaard blevet anerkendt. Og til konferencen præsenterede han sin seneste udgivelse ”Recepción de Kierkegaard en Ibe-

#!

#!

$

roamérica”, hvor læsningen og forståelsen af Kierkegaard i Latinamerika vurderes og diskuteres. Selvom Kierkegaard døde for over hundrede år siden, er hans forfatterskab stadig lyslevende i dag. Det skyldes, at selvom det kan være svært at læse Kierkegaard, hvilket læseren vil kunne se i nedenstående passage, så har Kierkegaard ikke desto mindre en stor sans for humor og hans beskrivelser rammer ofte plet. Her nogle ord om at tage sig selv for seriøst og have alt for travlt. God fornøjelse! ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg derfor seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaaer ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?”

DIT DANSKE VÆRKSTED

)

' ()

Service & reparation • Syn (ITV) 24 timers autohjælp • Køb & Salg af biler Udskiftning & reparation af kalecher

)# *

Tlf. 639 580 372

Man-f re: 09.00 - 17.00, eller ef t er af t ale. BJARNE DAMGAARD

# +++

PETER GUTHKJER( "# !% &$ Polígono Industrial Cañadon 23 • Camino de Coín • 29650 Mijas Costa

LA DANESA

- 49


Af Andreas Müller, andreas@norrbom.com

Hurtigtogsystemet AVE breder sig efterhånden over en stor del af Spanien og vil inden længe være at finde over næsten hele landet. Med sin fart, fleksibilitet og fine komfort har linjen på flere strækninger endda udkonkurreret flytrafikken. La Danesa testede turbotogturen til Madrid.

På tur med

fjerkræet

Kl. 7.35 træder jeg ud af toget fra Fuengirola til Maria Zambrano-stationen. Bare seks minutter senere kan jeg se min kuffert glide igennem sikkerhedstjekket, og to minutter senere står jeg foran højhastighedstogene med det karakteristiske lange ”næb”, som fint i overensstemmelse med ordet ’ave’ (fjerkræ) leder tankerne hen på en and. Så bliver det ikke nemmere. Toget til Madrid er dog af en anderledes, mere normal udformning. Kupéen er rummelig og fin uden på nogen måde at ose af luk-

sus. Der er rigeligt med benplads, og der dufter behageligt om end noget overraskende af vanilje. Den dæmpede klassiske musik i højttalerne giver mig lyst til at fortsætte, hvor jeg slap, da vækkeuret ringede for to timer siden. Med ét bliver musikken afløst af en stemme, der byder velkommen, og i samme øjeblik sætter toget i gang. En lille skærm på vognens endevæg informerer om togets fart. Kilometrene ud af byen foregår i samme tempo, som jeg kender fra Intercitytogene i Danmark, men da by bliver til land, forsvinder omgivelserne hurtigere og hurtigere bag os. 255, 282, helt op på 301 kilometer i timen når den lille fartmåler. Den høje hastighed ændrer dog ikke ved komforten ombord, da toget fortsat glider lydløst hen over sporene. Musik, film og flot natur Mellem sæderne findes små radioer, hvor man ved hjælp af de udleverede høretelefoner kan lytte til musik af forskellig art. Jeg stiller ind på den klassiske kanal, hvis bløde toner udgør en fin lydramme til det idylliske landskab udenfor med grønne bakker, store marker og små vandløb. Ikke længe efter at have forladt Málaga toner Universal Pictures’ velkendte filmintro henover de fire små tv-skærme i kupéen, og Johnny English Reborn ruller over lærredet. Det kræver ikke lang tids observation at konstatere, at der bestemt ikke er tale om stor filmkunst, så jeg vender tilbage til musikken og lader øjnene dvæle ved det afvekslende

50 - LA DANESA


landskab. Da jeg åbner dem igen, er jeg i Madrid. Hjemtur på anden klasse Rejsen tilbage til Andalusien nogle dage senere foregår for mit vedkommende på ’preferente’ svarende til anden klasse. Af en for mig uforklarlig årsag er denne billet otte euro billigere end en tredjeklassesbillet til samme tur. Om det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, skal jeg ikke kunne sige, men jeg ser frem til at se, hvordan den allerede fine rejseoplevelse til Madrid kan forbedres. Den første signifikante forskel på ud- og hjemrejsen er klientellet. Hvor det før var ”almindelige” mennesker, er det nu udelukkende forretningsfolk – alle ulasteligt klædt i

slips og jakkesæt. Jeg falder voldsomt uden for dresscoden, men glæder mig i det mindste over, at jeg i sidste øjeblik på hotelværelset skiftede T-shirten ud med en skjorte. Der er tydeligvis flere stewardesser tilknyttet denne klasse, og jeg har dårligt sat mig, før tilbuddet om te eller kaffe bliver serveret. En vogn med et stort udvalg af aviser kommer i det samme rullende, og jeg vælger at supplere kaffen med Marca, da der dagen forinden har været lokalopgør mellem Atlético Madrid og Real Madrid. Da jeg er færdig, får jeg til min overraskelse tilbudt en varm vådserviet at tørre hænder i. Efter en god halv times kørsel kommer endnu vogn ind. Denne gang er det maden,

der bliver serveret. Min store skepsis for flyog togmad til trods må jeg konstatere, at måltidet bestående af gazpacho, brød og smør, lasagne og frugt til dessert samt en god chilensk rødvin er meget tilfredsstillende. Maden bliver selvfølgelig efterfulgt af den åbenbart obligatoriske vådserviet.

Selv om forholdene er virkelig fine, er det dog ikke alting, der bare er godt på preferente. Filmen, der bliver vist i denne omgang, er om muligt endnu ringere end på første tur. Det skal dog ikke have lov at ændre på helhedsindtrykket: AVE er et fantastisk alternativ til flyet og kan på det kraftigste anbefales.

Hvad er AVE? De 300 kilometer fra København til Aarhus tager med lyntog to timer og halvtreds minutter. Til sammenligning kan du tilbagelægge 550 kilometer fra Málaga til Madrid på bare to timer og 25 minutter. Takket være det hypermoderne AVE-tog (Alta Velocidad Española) er transporten mellem Madrid og en række af landets øvrige storbyer blevet en hel del nemmere. Den første strækning på AVE-nettet blev åbnet mellem Madrid og Sevilla i forbindelse med verdensudstilling i den andalusiske by i 1992. Siden har det været under løbende udvikling og dækker i dag i grove træk hele Spanien. Forbindelsen til Málaga stod klar for fire år siden. Den korte rejsetid i de behagelige toge har gjort, at flytrafikken på flere ruter med AVE-konkurrence er kraftigt reduceret eller nærmest ophørt.

GRATIS FLERSTYRKEGLAS FØR

89€ NU 0€

Hos Louis Nielsen kan du lige nu få standard PENTAX flerstyrkeglas med i handlen, når du køber briller fra 75€ og op. Normalprisen er 89€. Du får naturligvis også rabatten på 89€, hvis du vælger at købe flerstyrkeglas i en anden kvalitet. Alle vores brilleglas leveres altid med hærdning inkluderet i prisen.

UTROLIGT MEN SANDT GRATIS SYNSTEST Hvis du bestiller en synstest senest den 1. juli 2012, foretager vi synstesten GRATIS. Bestil en synstest på nettet på www.specsavers.es eller ring til din lokale optikerforretning. Tilbuddet gælder for én person, og det kan ikke ombyttes til kontanter eller benyttes i kombination med andre rabatter. PART OF THE SPECSAVERS GROUP

Fuengirola 952 467 837 Avenida Ramón Y Cajal 6 Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud. Valg af andre glas etc. mod tillæg. Tilbuddet gælder frem til 1. juli 2012. © 2012 Specsavers Optical Group. Alle rettigheder forbeholdes.

LA DANESA

- 51


Tyskland vinder EM Holland er overvurderet, og Spanien lider af metaltræthed. Derfor vinder Tyskland EM. Det siger fodboldekspert og tidligere EM-guldvinder Morten Bruun i et interview i bogen Alt om EM. det helt af, at spillere med internationalt snit som Daniel Agger, William Kvist og Nicklas Bendtner rammer topformen. Vi har ikke spillere i anden række, som er gode nok til at skaffe os videre.”

Hvorfor mener du, at Holland er overvurderet? “De kvalificerede sig godt nok suverænt fra deres pulje, men den var altså heller ikke særlig god. Og når jeg kalder dem overvurderet, så bygger jeg det på en kamp, jeg så dem spille mod Tyskland i november, hvor de blev fuldstændig rundbarberet. Jeg er absolut ikke imponeret over deres forsvar. Og så har de også det problem, at de har svært ved at finde sammen som hold ved en slutrunde. Der er for mange store egoer.” Så Danmark har en god chance for at ende foran Holland i vores gruppe? “Det er klart, det er en gusten gruppe, vi er kommet i. Men vi kommer som puljevindere, og så har man noget at have optimismen i. I kvalifikationen sluttede vi foran Portugal, som vi slog med 2-1 i en kamp, vi burde have vundet langt større. Og Holland er som sagt overvurderet efter min mening. Men til gengæld tror jeg ikke, vi har en chance mod tyskerne. Jeg tror, de vinder EM. Offensivt er de sindssygt gode. Det bliver dem eller Spanien. Men jeg hælder mest til Tyskland. For Spanien lider af metaltræthed og har toppet. De har også store problemer med at finde en frontangriber. David Villa bliver næppe klar, og Torres er helt ude af form.”

Bliver Christian Eriksen en af de store profiler ved EM, eller er det en slutrunde for tidligt? “Jeg kunne godt tænke mig, at han fik en lidt mere anonym rolle i forhold til landsholdets profil. Han blev meget hurtigt udråbt som Michael Laudrups afløser. Han er et stort talent, men der er lidt for meget hype omkring ham, og det er vel at mærke en hype, som han overhovedet ikke selv bidrager til. Han spillede en jævn kamp for Ajax, der blev skilt ad af Manchester United i Europa League i februar. Alligevel bliver der bagefter skrevet, at han nu skal til Manchester United. Og det er jo bare, fordi Alex Ferguson er en høflig ældre herre. Så når han bliver spurgt direkte, hvad han synes om Christian Eriksen, så er der ikke grund til andet end at sige, han spillede udmærket.” Vil aldrig glemme Rådhuspladsen Du var selv med i EMtruppen, da vi vandt guld i 1992. Hvad husker du bedst fra dengang? “Det er uden tvivl hjemkomsten til København. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at jeg ikke fik spilletid i Sverige. Jeg var reelt tilskuer til EM. Men ved hjemkomsten var det jo ikke sådan, at det kun var nogen, der stod ude på Rådhusbalkonen. Der var jeg 100 procent med, og man kommer aldrig til at opleve København på den måde igen. Det var helt vildt.

For meget hype om Eriksen Hvem skal være Danmarks topangriber, hvis Bendtner ikke er klar? “Jeg må bare sige, at hvis Bendtner ikke er klar, så har jeg ikke nogen favorit. Hvis vi skal have en chance ved EM, så afhænger

52 - LA DANESA

!#% ") '

#&& # ! ! ! ' # % !%!

$" #% % %'

Undren over Lars Elstrup Lars Elstrups scoring til 2-1 mod Frankrig var afgørende for Danmarks EM-triumf i 92. Men han blev skiftet ind i stedet for Brian Laudrup. Hvordan reagerede I på det ude på bænken? “Jeg skal da ærligt indrømme, at os på bænken var skeptiske, da Richard Møller tog Brian Laudrup ud, da Danmark skulle bruge et mål. Det var vores es, der blev taget ud.” Troede I ikke på, at det ville ændre noget at sætte Elstrup ind? “Nej, vi troede vel ikke rigtigt på, at vi kunne gå videre, før efter vi havde slået Frankrig.”


Richard får ikke respekt nok Har Richard Møller Nielsen fået den respekt, han fortjener, for at have vundet EM? “Nej, han har ikke fået lige så meget respekt, som han burde have. For det der med, at holdet ikke spillede fint nok, det har ingen gang på jord. De spillede sgu ganske udmærket. Og EM-holdet fra 1992 blev jo også kåret til det mest populære landshold nogensinde ved en TV 2-fodboldgalla for nogle år siden. Det betød meget for Richard,” ved jeg.

Gruppeoversigt: GRUPPE A POLEN • GRÆKENLAND • RUSLAND • TJEKKIET Kampprogram: 8. juni, kl. 18.00: Polen-Grækenland, National Stadium, Warszawa 8. juni, kl. 20.45: Rusland-Tjekkiet, Municipal Stadium, Wroclaw 12. juni, kl. 18.00: Grækenland-Tjekkiet, Municipal Stadium, Wroclaw 12. juni, kl. 20.45: Polen-Rusland, National Stadium, Warszawa 16. juni, kl. 20.45: Tjekkiet-Polen, Municipal Stadium, Wroclaw 16. juni, kl. 20.45: Grækenland-Rusland, National Stadium, Warszawa

GRUPPE D UKRAINE • SVERIGE • FRANKRIG • ENGLAND Kampprogram: 11. juni, kl. 18.00: Frankrig-England, Donbass Arena, Donetsk 11. juni, kl. 20.45: Ukraine-Sverige, Olympic Stadium, Kiev 15. juni, kl. 18.00: Ukraine-Frankrig, Donbass Arena, Donetsk 15. juni, kl. 20.45: Sverige-England, Olympic Stadium, Kiev 19. juni, kl. 20.45: England-Ukraine, Donbass Arena, Donetsk 19. juni, kl. 20.45: Sverige-Frankrig, Olympic Stadium, Kiev

GRUPPE B HOLLAND • DANMARK • TYSKLAND • PORTUGAL Kampprogram: 9. juni, kl. 18.00: Holland-Danmark, Metalist Stadium, Kharkiv 9. juni, kl. 20.45: Tyskland-Portugal, Arena Lviv, Lviv 13. juni, kl. 18.00: Danmark-Portugal, Arena Lviv, Lviv 13. juni, kl. 20.45: Holland-Tyskland, Metalist Stadium, Kharkiv 17. juni, kl. 20.45: Portugal-Holland, Metalist Stadium, Kharkiv 17. juni, kl. 20.45: Danmark-Tyskland, Arena Lviv, Lviv

Kvartfinaler: 21. juni, kl. 20.45: Vinder Gruppe A-Nummer 2 Gruppe B, National Stadium, Warszawa 22. juni, kl. 20.45: Vinder Gruppe B-Nummer 2 Gruppe A, PGE Arena, Gdansk 23. juni, kl. 20.45: Vinder Gruppe C-Nummer 2 Gruppe D, Donbass Arena, Donetsk 24. juni, kl. 20.45: Vinder Gruppe D-Nummer 2 Gruppe C, Olympic Stadium, Kiev

GRUPPE C SPANIEN • ITALIEN • IRLAND • KROATIEN Kampprogram: 10. juni, kl. 18.00: Spanien-Italien, PGE Arena, Gdansk 10. juni, kl. 20.45: Irland-Kroatien, Municipal Stadium, Poznan 14. juni, kl. 18.00: Italien-Kroatien, Municipal Stadium, Poznan 14. juni, kl. 20.45: Spanien-Irland, PGE Arena, Gdansk 18. juni, kl. 20.45: Kroatien-Spanien, PGE Arena, Gdansk 18. juni, kl. 20.45: Italien-Irland, Municipal Stadium, Poznan

Semifinaler: 27. juni, kl. 20.45: Vinder Kamp 25-Vinder Kamp 27, Donbass Arena, Donetsk 28. juni, kl. 20.45: Vinder Kamp 26-Vinder Kamp 28, National Stadium, Warszawa Finale: 1. juli, kl. 20.45: Vinder Kamp 29-Vinder Kamp 30, Olympic Stadium, Kiev

GRATIS ( &1, !

/ (

- # #( *))&

$

SOMMERKURSUS I HVERDAGSSPANSK Det er morsomt, billigt og lærerigt.

Start: 12. juni 8 uger KUN 144 euro. Også individuelle kurser med dansk lærer. Bestil gratis prøvetime

Vi oversætter mellem alle sprog Vi oversætter alle typer tekster Vi laver autoriserede oversættelser. """ #

Åbent 08.00 – 16.00

Den Største Pool-forretning på Costa del Sol 7

2

+' *.'* + 6 .-)' -#, + 5%(#(! + 6 * &-/ ( , %&)+ -#&,5-(#(! 6 ),#' - + Nye swimmingpools med 10 års garanti · lækagesøgning og reparationer

# " + &-#

- !) - -#& .

))&. ,-1+ % '#% &# + & ! , ! + ,*#& )! ' ! - ' + + )3 #& + 4 -+ #$ , #$ , #( ) ,*& ,"*))&,")* )' 000 ,*& ,"'#$ , '))( +.#- )'

952 591 053 LA DANESA

- 53


OM ERIKSEN - på vej til Spanien?

”Christian har nogle visioner i spillet, som man ikke normalt ser hos så ung en spiller. At han har langt de fleste værktøjer i orden, og eksempelvis sparker præcist med begge ben, er én ting. Men det er spilforståelsen, som løfter ham.” Uffe Pedersen, OB‘s talenchef, da Chr. Eriksen skiftede fra OB til Ajax i 2008.

”Vi har igennem flere år været opmærksomme på Christians enorme potentiale. Og vi har med stor glæde fulgt, hvordan han har vist et meget højt niveau i sine klubkampe for Ajax – endda mod rigtig gode modstandere. Han er fremtidens mand på det danske landshold.” Morten Olsen, dansk landstræner inden Chr. Eriksens debut for Danmark i 2010. ”Det er verdens fedeste følelse. Der er godt nok sket rigtig meget den seneste måned. Det er det vildeste, jeg har oplevet. Det kommer virkelig bag på mig. Han (Morten Olsen, red) har ringet til mig i dag – for et par timer siden. Jeg ser bare frem til at komme til at spille sammen med alle de danske stjerner, som jeg plejer at kigge på inde i Parken. Dem skal jeg nu lige pludselig til at træne og spille med. Fedt!” Christian Eriksen, da han blev udtaget til landsholdet.

Af Morten Møller

Ved VM-slutrunden i Sydafrika for to år siden var han den yngste spiller i turneringen. Christian Eriksen, som fodboldeksperten Morten Bruun fra 92holdets reservebænk i artiklen her foran i La Danesa mener, der er lidt for meget hype omkring. Hvilket der jo ofte er i lille Danmark, når fokus rettes mod stortalenter. Og han er en af de sjældne af slagsen startende med at spille fodbold allerede som 3årig.

OG NU er han fast mand på dette. Knægten, som fødtes få måneder inden den seneste danske EM-triumf – finalesejren over Tyskland i Gøteborg i Sverige sommeren 1992. # $%

54 - LA DANESA

# $

*

(

& #&"

En ny Laudrup Store præstationer ved EM i denne måned kan bringe ham til spansk fodbold fra Ajax i Amsterdam. Her udløber hans kontrakt i 2014, så skal hollænderne have de store penge for ham, er tiden inde. Ifølge den hollandske avis De Telegraf overvejer Real Madrid at smide 18 millioner euro på bordet for Christian Eriksen, men også Málaga CF skulle være interesseret. Hertil siger klubben til La Danesa:


”Vi forholder os aldrig til rygter.” Men vil Christian Eriksen, der netop har hjembragt sin anden mesterskabstitel for Ajax, være egnet i spansk fodbold? Er en anden dansk kommentator, Birger Peitersen, der stiller op til EM-tv-kampene på storskærm i restaurant Casa Danesa, vurderer: ”Ja, der er mange ligheder mellem ham og Michael Laudrup, tidligere FC Barcelona og Real Madrid. Begge debuterede på det danske landshold som 18årige, og begge spillere udfylder pladsen som den kreative, offensive midtbanespiller. Det er en position, som er et centralt omdrejningspunkt for et velsmurt fodboldhold. Hos Christian Eriksen er spilforståelsen unik. Han har lynhurtigt opfattet de andre medspilleres positioner og mulige aktioner, når han selv modtager en aflevering, og han kan med sin fine og ikke mindst varierede teknik sørge for, at der skabes gode åbninger for et offensivt spil. Sine egne muligheder for gennem-

brudsforsøg ser han også, men det er en af de få svagheder i bedømmelsen af hans kvalitet, at han ikke får scoret flere mål. Som i Michael Laudrups tilfælde så er præstationerne på klubholdet ét og på landsholdet noget helt andet, når man tænker på gennemslagskraft”. Ikke plads i Malaga Christian er en attraktiv spiller for de bedste klubber i Europa, og derfor kan han i princippet vælge fra øverste hylde. Jeg tror han bliver endnu en sæson i Ajax, men et stort transferbeløb fra en af Manchester klubberne eller Arsenal kan ændre det. Malaga CF vil ikke være et skridt opad for ham, og så længe Carzorla er den spilstyrende, så kan jeg heller ikke se at der er naturlig plads til Christian. Skal vi se ham i Malaga, så er det i gruppespillet i Champions League, hvilket jo heller ikke er noget dårligt mødested.

Facts om Eriksen Fulde navn: Christian Eriksen Fødselsdato: 14. februar 1992 Fødested: Middelfart Højde: 177 cm Vægt: 65 kg Karriere: 1995 – 2005: Middelfart Gymnastik- og Boldklub 2005 – 2008: Odense Boldklub 2008-2012: Ajax Amsterdam. Kontraktforhold: Kontrakt med de hollandske mestre, Ajax Amsterdam, frem til sommeren 2014. (1 division i Holland benævnes Æresdivisionen). Kampe/mål: Det danske landshold: 20/3 Æresdivisionen: 32/7 Champions League: 6/1 Europa League: 2/0 Pokalturneringen: 2/0 Super Cup: 1/0 Det er desuden blevet til 17 assist for mål i Æresdivisionen.

!

%% # ( "$ ! % ! # %' !&# $% !& %

! !

Vises på storskærm i Casa Danesa lørdag den 9. Juni kl. 16.00: Holland – Danmark. Onsdag den 13. Juni kl. 16.00: Danmark – Portugal. Søndag den 17.juni kl. 18.30: Danmark – Tyskland Arrangementspris pr. tv-kamp: 15 euro for EM-platte med ½ flaske vin. Adgang uden spisning: 8 euro. Oplæg ved den kendte radio- og tv-kommentator Birger Peitersen.

AssurandørGruppen

Deres personlige forsikringspartner, også i skadestilfælde!

Ny Forsikring? - Så ring til AssurandørGruppen Gratis og uforpligtende tilbud på forsikringer !

!$

! $

! !!

#

GRA GRATIS ATIS POOLANAL POOLANALYSE PO OOLANAL LY YSE + check af sandfilter sandfi filter og rørsystem rørsystem

!

"

Aftal tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer

LA DANESA

- 55


Bedst som man troede, at netop det spanske kongehus, og i særdeleshed kongen, Don Juan Carlos, i det mindste står som et sidste fast og sikkert holdepunkt i det urolige og uforudsigelige spanske samfund, viste det sig, at man tager fejl.

Spanske republikanere lugter blod - Elefanters og kong Juan Carlos’

"

%

"

$ ! % #

$

%

Det var ikke monarkens første elefantjagt, ligesom han for et par år siden var i Rusland for at skyde bjørne, hvorefter det kom frem, at russerne skulle have hældt vodka på en bjørn, tilsyneladende for at det skulle være nemmere for den spanske monark at få ram på den. 56 - LA DANESA

Manden, der blev sat på tronen efter diktatoren Francos død i 1975, som tilsyneladende afværgede statskuppet 23 F i 1981, og som selvom han har det med at løbe ind i døre, til gengæld er mand for at bede Venezuelas præsiden Hugo Chávez om at holde kæft, er anset som en klippe, en helt kunne man sige; én man altid kan stole på, og som ligesom holder sammen på tingene – i dette tilfælde Spanien. Men en række hændelser de seneste uger, og måneder for den sags skyld, sætter nu spørgsmålstegn ved, om han, selvom vi alle, som Sveriges Carl Gustaf har påpeget, har ret til at begå fejl, egentlig er værdig til de mange superlativer og til fortsat at kunne kalde sig ’Rey de todos los españoles’ (konge for alle spaniere). Hans formodede elskerinde Det var den tyske avis Bild, som i april var det første medie til at gøre opmærksom på, at den 74årige kong Juan Carlos måske har et forhold til Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Corinna zu Sayn-Wittgensteins modernavn er Larsen. Hun er 47 år, født i Frankfurt, og mens hendes mor er tysk, er hendes far danske Finn Bønning Larsen.

Corinna giftede sig først med en englæder, men ægteskabet holdt ikke. I 2000 giftede hun sig så med Casimir Zu Sayn-Wittgenstein, men heller ikke det ægteskab har varet. Efter den seneste skilsmisse beholdt hun det aristokratiske efternavn, og hun skulle ifølge den spanske presse præsentere sig selv som ’prinsesse’. Hun har bl.a. beskæftiget sig med at arrangere safarier i Afrika, en interesse hun altså deler med den spanske konge. De skulle dog have mødt hinanden i 2006 i Barcelona. Bild har desuden offentliggjort et billede af kongen og zu SaynWittgenstein, hvor de ses i 2006 på en rød løber i Stuttgart. El Mundo citerer dog kilder i kongehuset for, at hun ikke var med kongen på den officielle rejse, men i stedet var en del af den tyske velkomstkomite. Men Bild omtaler også en rejse til Saudi Arabien, som de to skulle have foretaget sammen, ligesom ingen har benægtet, at hun var med ham på den famøse elefantjagt i Botswana, hvor han faldt og brækkede hoften. Toiletbesøg på savannen og andre uheldige hændelser Kongehuset meddelte, at kongen var vågnet kl. 5 om morgenen, fredag den 13. april, for at gå på

toilettet i den lejr, hvor han og jagtselskabet havde slået sig ned. Han faldt dog ned ad en trappe og brækkede så hoften, der allerede var plaget af slidgigt. Den uheldige konge blev straks fløjet hjem til Spanien, og det var derfor, vi fik at vide, at han overhovedet havde været på den elendige elefantjagt. Det er ikke første gang, at han er kommet galt af sted. I 1991 kom han til skade, da han gik gennem en glasdør, de efterfølgende år havde han flere uheld på skiløjperne, mens han for nylig fik et blåt øje, da han gik ind i en dør. Denne hofteoperation var den fjerde operation i løbet af de seneste to år, hvoraf den alvorligste var for at fjerne en knude fra hans ene lunge. Ugen efter var den så allerede gal igen. Hans hofte gik af led, og han måtte opereres for niende gang. Denne gang blev operationen beskrevet som et mindre indgreb, og han blev da også udskrevet igen den følgende dag. Elefanter og flere uheldige følger Kongens jagttur foregik i privat regi, og han fløj med et privatfly til Botswana, et af de eneste afrikanske lande, hvor det stadig er lovligt at skyde elefanter. Tilsyneladende betalte han ikke


Adena, der netop arbejder for at redde udryddelsestruede dyr, heriblandt elefanten. Organisationen vil før sommeren afgøre, om kongen skal ekskluderes. Det var ikke monarkens første elefantjagt, ligesom han for et par år siden var i Rusland for at skyde bjørne, hvorefter det kom frem, at russerne skulle have hældt vodka på en bjørn, tilsyneladende for at det skulle være nemmere for den spanske monark at få ram på den. Det gjorde han da også. Som Rumæniens forhenværende præsident Ceausescu, der holdt af at skyde dem fra sin helikopter. Jagt videreført i generne Ikke nok med det. Uheldet i Botswana skete mindre end en uge efter, at hans ældste barnebarn, Frolián, skød sig selv i foden med en riffel, som han ikke havde tilladelse til at anvende, da han kun er 13 år. Den officielle forklaring har været, at han skød efter lerduer sammen med sin far, Jaime de Marichalar, der er skilt fra drengens mor, prinsesse Elena, mens dronning Sofia, da hun besøgte drengen på hospitalet i Madrid, sagde, at far og søn havde været på jagt, da ulykken skete. Politiet har afhørt Marichalar og har stillet sig tilfreds med hans forklaring på, at riflen gik af, mens Froilán var ved at rense den, og sagen er skrinlagt. Skyderiet påmindede alle om dengang i 1956, hvor Juan Carlos skød sin yngre bror, Alfonso, der ikke var så heldig som Froilán, hvis fod allerede er helet. Alfonso var 14 år, da han blev dræbt af vådeskuddet. "

Måske inkluderer undskyldningen også den øvrige polemik omkring kongehuset, hvis omdømme udover alt det førnævnte lider under prisesse Cristinas mand, Iñaki Urdangaríns retssag. Den uregerlige svigersøn Urdangarín er tiltalt for fire lovovertrædelser, heriblandt korruption og magtmisbrug, i forbindelse med sin organisation, Instituto Nóos, der skulle forestille at operere som en NGO, men som tjente millioner på at arrangere konferencer for sport og turisme for de lokale myndigheder på de Baleariske øer og i Valencia. Svigersønnens tidligere forretningspartner, Diego Torres, har nu fremlagt nogle e-mail, der skulle pege på, at kongen kunne være medvidende om svigersønnens aktiviteter i Nóos. En af e-mailene antyder ifølge El País, at kongen desuden agerede mellemmand for at Urdangarín kunne blive besætningsmedlem på Ayres nye yacht, Prada, til den 32. America’s Cup. Projektet blev dog ikke gennemført, men det skyldtes, at regattaen i 2007 i Valencia ikke var nogen større succes.

Dommeren i Nóos-sagen, Juan Castro, meddeler, at han vil ”overveje” denne del af sagen indtil det næste skridt i sagen skal tages, hvilket er endnu en afhøring af Torres, der skal finde sted den 22. maj. De mere ekstreme kritikere kræver, at kong Juan Carlos abdicerer, mens de mere moderate i det mindste forventer en forklaring. En forklaring på, hvordan så mange ting kan gå så galt på så kort tid, og på hvordan man kan forsvare monarkiet overfor de nu meget blodtørstige spanske republikanere. Nóos kan blive kongens hidtil værste mareridt. De foreløbige eneste konsekvenser har været, at også kongehuset skal offentliggøre sine regnskaber, en begrænset nedskæring i apanagen, hvilket dog skyldes disse hårde tider, en undskyldning og en ydmygende afsløring fra et afrikansk land, hvor kongen – i hvert fald for en stund – glemte sit ansvar som ægtemand, hvormed han i det mindste skulle forhindre en afsløring, og hvor han ignorerede sine forpligtelser som klippe.

! !

selv for den eksklusive tur, men var inviteret af den sudiarabisk forretningsmand Mohamed Eyad Kayali, der har flere virksomheder i Spanien. Det skulle være takket være ham, at Spanien fik til opgave at føre hurtigtoget AVE’n til Mekka. Mange har alligevel beklaget sig over kongens manglende empati med de mange spaniere, som har det hårdt lige nu, mens andre mener, at han som alle andre burde skrives på ventelisterne for at få en operation. Jagten virker specielt dobbeltmoralsk, fordi kongen er æresformand for Verdensnaturfonden WWF’s spanske afdeling, WWF-

Han undskylder ”Jeg er meget ked af det. Det var en fejl. Det vil ikke gentage sig,” sagde han så efter den første operation efter den uheldige jagttur. Ordene blev sagt til pressen, der var forsamlet ved hospitalet USP San José i Madrid, men de var rettet mod hele befolkningen. Først svarede han på en journalists spørgsmål omkring sit helbred, som han mente var udmærket, og så kom undskyldningen. Det var efter turen til Botswana, men det var før nyheden om hans formodede forhold til den dansk-tyske kvinde. Formodede, skriver vi igen, fordi ingen har villet bekræfte det. LA DANESA

- 57


¿QUÉPASA?

På disse sider kan du se, hvad der sker langs kysten i denne måned. Vi modtager gerne oplysninger til ¿Qué pasa? om arrangementer på Costa del Sol, så listen kan blive så komplet som muligt.

International Festival i Mijas

Den 8., 9. og 10. juni afholder Mijas Pueblo igen International Festival. Over 20 lande deltager, og der vil være stande med mad, drikkevarer, musik og andre specialiteter fra alle verdenshjørner. Arrangementet kommer til at foregå i forskellige dele af byen opdelt i zoner (blå, rød og grøn). Man kan bl.a. komme fra et sted til et andet med et minitog, der kører både lørdag og søndag. På byens tre scener vil der alle dage være folklore, underholdning og musik. Desuden kan man i byens gader opleve colombiansk karneval, flamenco-show samt optog fra Bolivia, Senegal, Venezuela og Mexico. Programmet for fredag står bl.a. på show fra Senegal og keltisk musik. Lørdag byder på Riverdance med ”Lord of the Dance”, latinamerikansk show med brasilianske dansere, akrobater og cubansk salsa. Søndag byder på musik af Rat Pack samt indisk Bollywood-show.

For mere information se www.mijas.es. Små fisks dag i Torremolinos Día del Pescaito, dagen hvor man fejrer små fisk i Torremolinos, afholdes i år den 7. juni. 10-12 tons grillede og friturestegte småfisk som ansjoser (boquerones) og sardiner samt blæksprutter og paella serveres ved middagstid til normalt 30.000 besøgende på strandpromenaden La Carihuela.

Udstillinger på Montebello i Benalmádena Internationale kunstnere fra kunstnergruppen AIA udstiller i hele juni måned på Montebello i Benalmádena Pueblo. Følgende 4 kunstnere vil udstille: Karen Singh, Danmark, malerier. Eleazar Galea, Malta, Skulpturer. Gordon Haslett, England, fotos. Philip Magee, Irland, fotos. Roger Ayala, Cuba, malerier. Læs mere på www.aia-artgroup.com.

San Juan fejres med bål og brand Skt. Hans, her kaldet San Juan, fejres på stranden med bål og brand, mad og drikke, på de fleste af landets store som små strande. Nogle steder afbrændes også figurer. San Juan afholdes i år den 23. juni.

Guitarfestival i Córdoba Den årlige guitarfestival i Córdoba, Festival de la Guitarra de Córdoba, byder i år på 27 koncerter og 16 workshops. Årets program er netop blevet offentliggjort, og man vil i år få mulighed for at opleve jazz og rock, flamenco og klassisk spansk guitar. Blandt artisterne er Tomás Marco, Joan Manuel Serrat og Joaquín Sabina, Pltingo, Luar na Lubre, Robben Ford og Michael Landau. Det er 32. gang, festivallen afholdes. Tid: 3. – 14 juli.

Omkring 80 forskellige artister fra 25 forskellige lande konverterer i fire dage Marbella til et farverigt skue. Der vil være telte med udstillinger af malerier, fotografier og skulpturer, ligesom der vil være koncerter og gadeteater samt mulighed for at smage kunstnerisk gastronomi i The Gourmet Corner. Festivallen afholdes i år fra den 21. – 24. juni. Læs mere på www.artemarbella.com.

Grundlovsfest i Casa Danesa Store musiknavne gæster Spanien UB40, Madonna og Sting kommer i juni til Spanien. UB40: Den 14. juni i Barcelona, den 15. juni i Biscayen og den 16. juni i Huesca. Madonna: Den 21. juni i Barcelona. Sting: Den 30. juni i Santa Cruz på Tenerife. Mere information på www.ticketmaster.es, hvor man også kan booke entreer.

58 - LA DANESA

Sted: Tre forskellige; Teatro de la Axerquía, Teatro Góngora og Gran Teatro de Córdoba. Mere info: Er på vej til www.guitarcordoba.org.

Kunstfestival, IV Festival Internacional de Arte i Marbella Kunstfestivallen Festival Internacional de Arte er blevet et fast indslag på Marbellas kulturelle kalender.

Club Danés fejrer grundlovsdagen, den 5. juni, i Casa Danesa på Ctra. de Mijas, Mijas. Den danske ambassadør Lone Dencker Wisborg holder grundlovstalen. Man kan nyde dagen med en treretters menu til 22 euro, ligesom Amanda Rose vil synge. Festlighederne starter kl. 14.00 Mere information på www.clubdanes.dk.


Sala Beach i juni Lørdag den 2. juni: 2012 Lovejuice Party på Sala Beach Det hotteste, største og bedste pool party i Marbella i 2010 og 2011 forsætter også i år. Oplev den bedste musik, DJ’s, underholdning og en fantastisk atmosfære på Sala Beach. Mandag den 4. juni: Love4Clubbing præsenterer Deeper Love Deeper Love pool party med House-musik og gode danseklassikere præsenteret af Love4Clubbing. Fredag den 8. juni: Det årlige Sala Beach White & Gold Party Igen i år afholdes White & Gold Party på Sala Beach. White & Gold Party er indledningen på sommersæsonen i Marbella, og kendisser fra både sportsverden og TV er inviteret. En fest du ikke må gå glip af! Hver torsdag: Marbella Limelight Pool Party Oplev den legendariske Lime Style hver torsdag med det altid hotte Limelight Party. Sommerens bedste danseevent ved Sala Beach’s pool og strand. Hver fredag: Funky Friday Party Hver fredag på Sala beach er funky! Live underholdning hele dagen med Sala Beach’s egen DJ og lækre champagne-drinks. Altid en god start på weekenden!

Helligdage 11. juni: 13. juni: 25. juni:

Lokal helligdag i Coín og Marbella. Lokal helligdag i Frigiliana. Lokal helligdag i Alhaurín de la Torre og Benalmádena.

Avda.Ramón y Cajal 31 Tlf.: Tlf .: 952 583 783 Besøg os på F Facebook acebook

KROMAND Restaurant #

1. Rejecocktail skinke med asparges Fersk røget laks 2. Helstegt svinemørbrad pr. Grillet hakkebøf person Kyllingebryst 8,95 € 3. Is eller kaffe.

! BENALMÁDENA Indtil 12. juni Castillo Bil-Bil danner rammen om en udstilling af fotografier taget af medlemmer af Costa del Sol Photografic Society. Billederne vil siden blive solgt på en auktion, og pengene går til Cudeca. 16. juni kl. 21.00 Klassisk koncert i anledning af den europæiske musikdag i Castillo Bil-Bil. Tivoli World Tivoli World i Arroyo de la Miel holder indtil den 24. juni åbent fra onsdag til søndag kl. 16.00 – 00.00. Derefter hver dag kl. 17.00 – 01.00.

· Lib Libanesisk anesisk og italiensk køkken. · Ma Mavedans avedans fredage og lørdage. · Da Dagens gens frokost 11,95€ inkl. inkl. vin/øl. v Mad · Ma ad ud af huset. · Vi ttager imod private selskaber sels skaber op til 100 personer personer.. · Vi ttaler svensk.

"

"

Vi tager også imod private selskaber.

Avda. Jesús Cautivo (Samme sted som Favoritten)

? &1&2" !&+"2$.

!) *"- "11"-(&1& /1).1)3&32+:,&% '.1%&+"(3)(& 1&-3&1 ,")+ .2 .( ': &3 3)+#4% 333 2$) /",) 35$./ ",* ' 0 )$. - +/(

+&$)/( ,&

+/(

"1)"-" )-&%" B &1$"%.-" 8(-)(&"+ .-3.1 +,4<&$"1 &+&'."7 ,")+ )-'. 5&+"2$.+"68&12 $.,

ESTEPONA 3. juni kl. 11.00 – 17.00 Dyreværnsforeningen ADANA afholder hundeshow i kongrescentret. Se mere på www.adana.es. FRIGILIANA Indtil 30. juni Udstilling med Arne Haugen Sørensen i Galería Krabbe. LA DANESA

- 59


¿QUÉPASA?

Teatro Cervantes. Entré fra 10 euro på www.unientradas.es. 26. juni kl. 22.30 Koncert med Pitbull – Planet Pit World Tour 2012 – i Cortijo de Torres. Entré fra 39,6 euro på www.malagaentradas.com. 18. juli kl. 19.30 Basketball. Venskabskamp mellem det spanske og australske herrelandshold spilles i sportscentret José María Martín Carpena. Se mere på www.malagadeporteyeventos.com.

Læs mere på www.galeriakrabbe.com. Fuengirola 8. juni kl. 20.00 Et show baseret på Pink Floyd opføres på Salon Varietes. Entré på 952 474 542. 8. og 29. juni kl. 20.30 Koret Coral Virgen del Mar kan opleves i kirken Nuestra Señora del Rosario på Plaza de la Constitución. Gratis entré. 15. juni kl. 21.00 Pianokoncert med musikere fra akademiet Franz Liszt i Budapest kan opleves i Casa Cultura. Gratis entré. 29. juni kl. 21.30 Flamencoshow med Hugodogma i Parque de España. Gratis entré.

Marbella Indtil 3. juni Marbella Luxury Weekend, til alle som er vild med luksus, afvikles med modeshows, udstillinger, musik og dans i Puerto Banús. Indtil 19. juli Multikunstneren José María Córdoba udstiller skulpturer og litografier i Museo del Grabado i den gamle bydel. 5. – 11. juni Tid til årets byfest, Feria de San Bernabé. 15. juni – 15. september Udstillingen The Human Body Exhibition kan ses i kongrescentret. Læs mere på www.marbella.es. Hver lørdag kl. 10.00 – 16.00 Zoco del Sol kaldes et marked med kunst, håndværk, tøj og tingeltangel, som afholdes på Plaza Antonio Banderas i Puerto Banús.

Málaga Indtil 10. juni Picasso-museet huser en udstilling af fotografier af mesteren selv. Conmigo, yo mismo, yo, hedder samlingen. Museo Picasso Málaga, Palacio de Buenavista, Calle San Agustín. Indtil 24. juni Dinopetrea er navnet på en stor udstilling om dinosaurusser, som kan ses i kongrescentret, Palacio de Ferias y Congreses. Entré fra 5 euro. 2. juni kl. 22.30 Pablo Alborán giver koncert i Cortijo de Torres. Entré fra 22,5 euro på www.malagaenstradas.com. 24. juni kl. 18.00 og 21.00 Zarzuela. La Canción del Olvido opføres på

Varme Kulde Varmepumper Pillefyr Fan Coils Radiatorer Gulvvarme

På disse sider kan du se, hvad der sker langs kysten i denne måned. Vi modtager gerne oplysninger til ¿Qué pasa? om arrangementer på Costa del Sol, så listen kan blive så komplet som muligt.

Mijas Hver onsdag kl. 12.00 Flamenco-show på Plaza Virgen de la Peña i Mijas Pueblo.

Solenergi

Ny teknologi - superlavt støjniveau - bedste energiklasse Vi servicerer alle fabrikater

Brugsvand Poolvarmeanlæg Boligopvarmning Kombianlæg El-produktion

$) $) 4 5%" &2>2 "-3.2 &;%)' -%"+4$)" +.$"+ 4&-()1.+" & ,")+ 2&( "-%&12&- 3&11" &2 666 "-%&12&- 14)9 $.,

60 - LA DANESA

Torremolinos 2. og 3. juni Expo Historia er navnet på en messe omkring historiske samlinger af bl.a. biler og motorcykler, som finder sted i kongrescentret.

Tel: +34 952 52 95 38 • info@tecnicasmaro.com • På kysten siden 1992

ANDERSEN RUIZ SEGUROS

.12)*1)-(&1 2*A%&1 3&23",&-3&1 5&12@33&+2&1

Nerja 17. – 24. juni Kunst- og kulturfestival, 6 Festival de las Artes, byder på udstillinger, koncerter og meget mere. Aktiviteterne finder først og fremmest sted i Sala Mercado, Plaza La Ermita.

til væg eller tagmontage Holder huset tørt og ventileret hele året rundt, - og gi´r gratis varme om vinteren! 100% soldrevet - virker også, mens du er væk!

online tilskud fra AAE

AIRCONDITION

8. – 10. juni Internationale Dage med udstillinger, dans og musik, mad og drikke fra alverdens lande kan opleves i Mijas Pueblo. 9. juni kl. 16.00 EM-kampen Holland – Danmark på storskærm i restaurant Casa Danesa. www.casadanesa.dk. Bordbestilling 952 47 51 51. 13. juni kl. 16.00 EM-kampen Portugal-Danmark på storskærm i restaurant Casa Danesa. www.casadanesa.dk. Bordbestilling 952 47 51 51. 17. juni kl. 18.30 EM-kampen Danmark-Tyskland på storskærm i restaurant Casa Danesa. www.casadanesa.dk. Bordbestilling 952 47 51 51

. .

*' ' ' ' "" ' $ $$ ' $ /'( ' ) %$ '

.

'

$ ! . /!! $ $() . # % ) " . $ $ % * . - . %) "' $%+ .

'0

'( $0

'+

* $ '%"

" , & '" '( $( '+

%)# " %#

7 10,.'/$.$0 # +/( #5.)9&$

$/0. 1"8

1$!)

:

/-' 61 1$+&'.,)

:

)% Mobil: 639 52 99 99 (Vagt 24t) www.petvetkamu.com


NEM OG BILLIG BILLEJE I DANMARK...

Book online: europcar.dk/udlandsdansker Alene i Danmark har Europcar 40 udlejningskontorer fordelt i alle lufthavne og større byer. Og da vi har over 5000 biler, er der altid en bil til dine behov. Vi tilbyder også leje af GPS, barnestole og meget mere. Har du spørgsmål? Ring +45 89 33 11 33 eller skriv til reservations@europcar.dk.

LA DANESA

- 61


Stines Klumme

Rend mig i

Mere uinspirerende ord skal man virkelig lede længe efter. ”Du skal ikke tro, du er bedre end andre”. Selvfølgelig skal jeg da det! Jeg skal da være overbevist om, at jeg til hver en tid kan erobre verden. Der er kun én vej, og det er fremad. Og hvis ikke selvtillid skal være drivkraften, hvad i alverden skal så? Alle mennesker vil gerne frem, men hvordan er det overhovedet en mulighed, hvis jeg ikke må tro, jeg er noget værd, har noget at biddrage med, er bedre end andre? - hvis jeg vel at mærke er det. Det er jo ikke, fordi jeg vil stampe i gulvet og vil have ret i, at jeg ville være en bedre statsminister end vores nuværende (eller jo, lige på det punkt), men jeg ville ikke drømme om at påstå, at jeg ville have været en bedre fysiker end vores egen Niels Bohr. For det første fordi jeg ikke har noget problem med at glæde mig over andre menneskers evner og succes, og for det andet fordi jeg ikke har en kinamands chance for bare at være en anelse bedre. Jeg kender mine styrker – men så sandelig også mine svagheder. For jeg skal jo ikke tro, jeg er noget… Janteloven har sat sine dybe spor i det danske samfund. Den hænger som en tung sky over landet, og hæmmer vores udvikling. I Danmark, er det som om, at det er blevet stadfæstet ved lov, at vi alle er lige i vores samfund. Jo mere lige jo bedre. Uanset om den kage, vi alle sammen skal dele, bliver mindre og mindre. Bare vi deler på overfladen i hvert fald – for mon ikke, der er nogen, der har været lige lovlig rundhåndet med kniven et par steder? Og hvad får vi i sidste ende ud af den lighed? Et mindre stykke kage til hver, gør vel ingen mere tilfreds. Jeg tror næppe, at solidaritetsfølelsen holder længe, hvis det eneste vi kan se er, at kagen bliver ved med at svinde ind. Lefler vi i virkeligheden ikke bare for de dårligste egenskaber i samfundet? Men okay, nu skal jeg ikke komme for godt i gang, for jeg skal da i hvert fald ikke tro, jeg er noget. Men hvis økonomisk lighed død og pine skal være opskriften på et stabilt og velfungerende samfund, hvad bliver så næste skridt? Skoleuniformerne vender tilbage, og al form for individualitet forsvinder lukt ud ad vinduet?

62 - LA DANESA

For du skal ikke jo tro, du er bedre en andre… Og Gud nåde og trøste den, der blærer sig med sin succes. Ham der kommer kørende i sin store BMW, ham der går i skræddersyede jakkesæt, ham der flotter sig med en villa på den rigtige side af Strandvejen. Ham kan vi selvfølgelig ikke lide. Han er jo bedre end os andre, og han skilter oven i købet med det. Men HVORFOR? Jeg kan virkelig ikke se logikken i det? Kunne man tænke sig, at man valgte at se på ham som et godt eksempel at følge? Nej, ikke i Danmark. Og uanset hvor meget jeg prøver at se verden fra det perspektiv, vores danske samfund har hjernevasket os til, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne blære os bare lidt med vores succes. Det er jo ikke, fordi de mennesker, der kommer kørende i den store BMW, dem der bor i millionvillaerne på Strandvejen, er kommet sovende til deres succes. De fleste af dem har da arbejdet en hvis legemsdel ud af bukserne for at opnå, det de nu har opnået. Om de bliver krediteret for det? – det gør de da. Et stk. millionærbeskatningsforslag lige ned i foret… eller ud af foret. En skat der rammer de personer, der har en indkomst på over en million om året... Og så siger man endda, at denne skat kun vil indbringe sølle 250 millioner kr. Hvis de millionærbeskattede borgere vel at mærke vælger at blive i landet - så hvad får den danske stat i virkeligheden ud af det? Hvis de store virksomheder flytter til udlandet, hvor skatten er lavere og arbejdsmoralen i øvrigt er højere, så tager de tusindvis af arbejdspladser med sig, skaber en pokkers høj arbejdsløshed, som forresten også lige skulle have været betalt af den topskat, som virksomhedernes ledere i forvejen betaler af deres løn. Er det virkelig så svært at se sammenhængen i dette scenarie? Jeg skal jo ikke tro, jeg dur til noget… Mens de brede skuldre, der skulle bære mest, er rejst til et land med lavere skat og bedre vejr, så må resten glæde sig over, at danskerne er lige. Fattige. Er vi kommet dertil, hvor økonomisk lighed og anonymitet styrer landet, så rend mig i Janteloven!


L

O

V

M

Æ

S

S

I

G

E

S

P

Ø

R

G

S

M

Å

L

Invaliditetsfradrag - på den spanske selvangivelse I forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen i Spanien kan personer med en godkendt invaliditetsgrad drage fordel af et ekstra fradrag. Når pensionen modtages fra Spanien, ligger der faste rammer for, hvilke og hvornår fradragene kan benyttes, men når invaliditetsgraden er tilkendt af de danske myndigheder, og invalidepensionen udbetales fra Danmark, kan der opstå problemer. De spanske skattemyndigheder kræver nemlig, at invaliditetsgraden er godkendt af den spanske myndighed ”Imserso”. Det er dog de færreste, der har lyst til at gennemgå den proces, Imserso kræver for at kunne godkende invaliditetsgraden. Dog er det værd at få det gjort, da skatteyderen fremover kan spare penge i skat.

Jeg vil i denne artikel forsøge at afklare de tvivlsspørgsmål og forhold, der berører personer, der har en invaliditetsgrad godkendt af en udenlandsk myndighed. Først vil jeg gerne fastslå, at man som spansk skatteyder er forpligtet til i den spanske selvangivelse at opgive ALLE sine indtægter, både almindelig folkepension samt invalideeller førtidspensioner. De eneste pensioner, der ifølge den spanske lovgivning er fritaget for beskatning, er pensionerne ”Incapacidad permanente absoluta” (absolut og permanent handicap) samt ”Gran Invalidez” (stor invaliditet), som bliver udbetalt af den offentlige spanske myndighed ”Instituto Nacional de la Seguridad Social”. Alle andre pensioner og indtægter skal opgives i den spanske selvangivelse.

Invaliditetsfradragets størrelse afhænger af, hvilken “invaliditetsgrad” personen har. En invaliditetsgrad på under 33 % vil ikke give ret til et fradrag i den spanske selvangivelse. Hvis invaliditetsgraden derimod er på 33 % men under 65 %, vil skatteyderen kunne få et fradrag på 2.316 € (årsopgørelsen for 2011), og er invaliditetsgraden på 65 % eller derover, vil fradraget være på 7.038 € (årsopgørelsen for 2011). Procentsatserne er fastlagt ud fra det spanske invalidepensionssystem, og det kan derfor være svært at tilpasse invalidepensioner tilkendt i andre lande. Spansk lovgivning accepterer fradag på grund af invaliditet, selvom det er blevet givet af myndighederne i det land, hvor personen oprindeligt kommer fra, hvis invaliditetsgraden er godkendt af det, der svarer til den spanske Seguridad Social (i Danmark vil det være Den Sociale Sikringsstyrelse/Pensionsstyrelsen). Hvis skatteyderen modtager en invalidepension fra Pensionsstyrelsen i Danmark, der svarer til en af de to spanske typer for invalidepension, vil invalidepensionen blive godkendt i Spanien. Det er dog et krav, at Pensionsstyrelsen udsteder et certifikat, hvoraf det fremgår, at personen har en ”absolut og permanent invaliditet og er uarbejdsdygtig til et hvilket som helst arbejde og erhverv”. Med dette certifikat vil de spanske skattemyndigheder sidestille pensionen med den spanske, og skatteyderens pension vil være skattefri i Spanien. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at certifikatet skal oversættes til spansk af en officiel oversætter. Dog er det KUN den sociale pension, der er fritaget for beskatning. Alle andre indtægter

(renteindtægter, private pensioner, m.m.) vil stadig skulle opgives og beskattes i Spanien. Det er vigtigt, at ordlyden er den eksakt ovenstående, da det udelukkende er denne type pension, der er fritaget for beskatning. Hvis man ikke kan få udstedt ovennævnte certifikat fra pensionsstyrelsen, skal pensionen opgives og beskattes i Spanien. Dog kan man have glæde af ovenstående fradrag, hvis man får sin invaliditetsgrad godkendt i Spanien. I nogle tilfælde har de spanske skattemyndigheder accepteret, at skatteyderen benytter fradraget svarende til en invaliditetsgrad på 33 % (det vil sige et fradrag i årsopgørelsen på 2.316 €), selvom invalidepensionen er blevet tildelt af en udenlandsk myndighed og ikke er godkendt i Spanien. Dog er det op til hvert enkelt skattekontor at godkende dette. Det kan derfor ikke garanteres, at man vil kunne få tilkendt et skattefradrag ud fra de spanske regler. Derfor bør man få invaliditetsgraden godkendt i Spanien, så den sidestilles med de spanske regler og opfylder den spanske lovgivnings krav. Der er også andre fordele ved at få sin invaliditetsgrad godkendt i Spanien. Med et spansk invalidekort kan man få rabatter i nogle rejsebureauer og offentlige transportmidler. Derudover kan man ansøge kommunen om en nedsættelse af ejendomsskatten samt fritagelse for betaling af vægtafgift på bilen. For yderligere information kontakt Lena Grøn på 952 66 50 55 eller lena@cyclo.es

LA DANESA

- 63


GOLFLEDEREN www.costadelgolf.org Costa del Sol har over 50 golfbaner indenfor få kilometer. Derfor er det store spørgsmål, hvilke baner man skal vælge. Jeg har i mange år anmeldt

golfbaner i Andalusien. Disse anmeldelser kan du nu læse på www.costadelgolf.org Banerne bliver bedømt efter princippet ”value for money”. Der er mange fremragende baner på kysten men desværre også mange dårlige. Det er derfor vigtigt, at man får det man betaler for. Stig Wiberg

Nykredit-match på Lauro Tirsdag d. 8. maj var Nykredit sponsor til en stableford match på Lauro Golf. Det er nu et år siden, at præsident Tove Petersen præsenterede Lauro Golf’s supertilbud på 25 euro for en golfrunde. Det er blevet en kæmpesucces og der er mange skandinaviske golfspillere, der nyder godt af Costa del Sol’s bedste golftilbud. På billedet ses de glade vindere fra venstre: Jesper Wiberg, Eina Laursen, Lotte Müller, Lars-Ole Bell, Eva Lindblom, Hr. Schack og nederst matchleder Tove Petersen med Siw Mosegaard Madsen fra altid offervillige Nykredit.

Vikingos Golf

Club de Golf Dinamarca

Den 14. maj spillede vikingerne på Atalaya Old Course i 30 graders varme - og på en bane i fremragende stand. Atalaya har aldrig været bedre end netop nu. Der blev scoret virkelig godt i stableford matchen. Matchlederne Erik Leth og Kai Friberg havde efter golfen arrangeret en luksusmenu med vine på én af de bedste restauranter i Marbella. Næste golfmatch bliver en to-dages tur med koner og kærester d. 28.-29. september.

21. september: Torrequebrada, sponsor: Handelsbanken 19.+20. oktober: Santana – Klubmesterskabet, sponsor: Nykredit 16. november: Los Naranjos, sponsor: Nordea

Nicolas Colsaert vinder overraskende World Matchplay 24 af verdens allerbedste golfspillere stillede op i World Match Play Championship på Finca Cortesín fra d. 17.-20. maj. Vejret og banen var i absolut top og turneringen var opdelt i otte grupper á tre spillere. Severiano Ballesteros gruppen bestod af: Martin Kaymer, Rafael Cabreo-Bello og Richard Finch. Gary Player gruppen bestod af: Ian Poulter, John Senden og Tom Lewis. Mark McCormack gruppen bestod af: Brand Snedeker, Thomas Bjørn og Branden Grace. Assar Gabrielsson gruppen bestod af: Justin Rose, Robert Rock og Darren Clarke.

64 - LA DANESA

Gustav Larson gruppen bestod af: Graeme Mc Donald, Robert Karlsson og Jbe Kruger. Ian Woosnam gruppen bestod af: Sergio Garcia, Álvaro Quirós og Tetsuji Hiratsukas. Greg Norman gruppen bestod af: Peter Hanson, Paul Lawrie og Camilo Villegas. Arnold Palmer gruppen bestod af: Charl. Schwartzel, Nicolas Colsaerts og Retief Goosen. De indledende runder blev spillet torsdag og fredag med finale lørdag og søndag. Nicolas Colsaert vandt 700.000 euro i finalen mod Graeme Mc. Dowell.


BANEANMELDELSE

Alcaidesa Links Golf Resort - Hold på hat og løse tænder

Vil du opleve at spille en link type bane, findes der kun én i hele Spanien, men sikken en. Alcaidesa Resort består af to 18 hullers baner, som er meget forskellige men af høj kvalitet. Resortets indehaver er Alcaidesa Group, som også ejer jorden omkring golfbanerne, der skal bebygges nænsomt. Udover golfbanerne tilbydes næsten alle udendørs sportslige aktiviteter.

Beliggenhed Alcaidesa ligger fantastisk centralt kun 15 min. fra Gibraltars lufthavn og tæt på Sotogrande med alle dens pragtfulde golfbaner. Den er nem at komme til, uanset om du kommer fra nord eller syd, tag A7 og drej fra ved km 124. Banerne Alcaidesa har 36 huller, der er beliggende spredt over hele resortet. Alcaidesas flagskib,

Alcaidesa Links, blev bygget i 1992 og den nye Heathland blev bygget i 2007. Den meget berømte golfdesigner Dave Thomas har skabt begge baner, som er parate til at tage imod de store turneringer, som man forventer i fremtiden. Links Golf Course Denne pragtfulde golfbane er 5846 meter fra hvid tee, 5613 meter fra gul tee og 5020 meter fra rødt teested.

Hul 1 starter ved klubhuset og hul 18 slutter ved klubhuset. Vi var fire spillere, der skulle vurdere denne bane og vi var enige om, at den kunne man sagtens gå. Vi var ualmindelig heldige med vejret, det blæste kun 15 km i timen. Det kan imidlertid være en barsk oplevelse, hvis det blæser meget, som det jo tit gør der. De 18 huller er beliggende 2 km fra vandet og med udsigt over Gibraltar og Afrika. Banen er rimelig let, hvis det er stille vejr, men kan altså være meget svær, hvis det blæser. Heathland Golf Course Banen er en del længere end sin storebror fra hvidt teested 6373 meter, fra gult 6047meter og fra rødt teested 5272 meter. Denne bane ligger i flere plateauer og der er på alle huller fantastisk udsigt. At spille denne bane er et mix af forskellige typer golfbaner, dog med brede fairways. Denne bane vil blive bedre med årene, men konklusionen af disse to golfbaner er, at de er meget anderledes end andre baner på kysten. Vær opmærksom på at Heathland Golf Course er umulig at gå, så hvis man ønsker at kombinere golfen med vandring, skal man spille linksbanen. Når man spiller Heathland, skal man stoppe på broen imellem hul 11 og hul 12 og nyde

66 - LA DANESA


synet af den formidable udsigt over bjergene, Middelhavet og Gibraltar. Jeg har spillet banerne flere gange og vil råde golfere til at se på vejrudsigten. Det blæser altid meget mere her end andre steder og det er ingen fornøjelse at spille i dårligt vejr. Klubhus – restaurant Alcaidesas nye klubhus er beliggende imellem de to golfbaner på det højeste sted, så man også her har en fantastisk udsigt. Klubhuset, som er 3000 kvm., indeholder proshop, omklædningsfaciliteter, restaurant, møderum til banketter og lignende. Der er plads til mere end 500 personer til møder og mere end 200 personer til spisning i restauranten. I forbindelse med klubhuset ligger en fantastisk drivingrange i to etager med 72 selvstændige bokse. Dertil kommer 200 kvm. proshop med salg af alle de kendte mærker. Rundt om klubhuset er der 150 parkeringspladser. Det kan næppe gøres bedre, og det eneste minus er, at priserne i restauranten er lidt i overkanten. Service Når man har to golfbaner, klubhus, restaurant og mødefaciliteter, så er det svært at være på toppen alle steder. Jeg kiggede virkelig efter fejl, men fandt kun én, som var væsentlig. Du kunne ikke få noget at spise efter kl. 18.00. Dette er ikke godt nok, men alt andet

var perfekt. Beliggenheden kan ikke være bedre og man bygger kun lavt byggeri, som indgår naturligt i banernes natur. Siden 2005 har man fået prædikaterne ISO 9001 og ISO 14001. Disse gives til golfbaner, der opfylder

de nye miljøregler og hvor man bruger den nyeste teknologi til golfbanernes drift. Man har mange tilbud til golfere, der ønsker at spille tit.

» Luxuryy apartment, p unlimited golf g f and restaurants..

Sierra Park Club C Live on a luxury rresort in the exc Live exclusive lusive Marbella Marbbella at unbeunbelievable pric prices. es. 18 amazing apartments for 2, 4 or 6 persons persons with cclub lub house, restaurant, res r taurant, pool and an astonishing astonishing garden. Everything is possible posssible - with your choice choice of paying p per day or renting up to 4 we weeks eeks inc including luding unlimited golf. goolf. For ex example ample 7 n nights ights including 4 rounds of golf from 400€/person.

Contact: Sierra Park Club Tel: 952 813 159 - info@sierraparkclub.com ub.com

LA DANESA

- 67


VIND DIN VÆGT I VIN 2012 La Danesa og Golf y Vinos’ Vind din vægt i vin Golfturnering er nu veloverstået, og det var da også med store forventninger, at de 104 deltagere mødte op til årets store match. Vejret var helt vidunderligt med klar blå himmel og varm sol allerede ved turneringsstart kl. 8.30. Ikke mindre end 600 flasker vin var placeret på præmiebordet, og det lykkedes at finde en ny ejermand til dem alle. Førstpladsen alene var på 200 flasker! Turneringens spilledes som ‘bedste bold’, så hvert pars bedste resultat på hvert hul indgik i pointregnskabet - og for blot at få den sidste præmie - 14. pladsen - skulle man have 39 point. Efter en flot dag på Parador Golfs gode bane, deltog hele 98 af de 104 spillere i præmieoverrækkelsen. Turneringsleder var Dan Olsson fra Golf y Vinos . Resultat 1 Dag Finn Nielsen/ Jon By Andersen 2 Jens Schröder/Lars Ole Bell 3 Arne Lie/ Per Glasö 4 Ian Jackson/John Arne Hennum 5 Terje Jensen/Marie Austvoll 6 Tommy Eriksson/Alsi Moberg 7 Rune/Fredrik Falstad 8 Per/Adam Christoffersson

Nor Dan Nor Nor Nor Sve Sve Sve

44 43 42 41 41 41 40 40

(--$0'.+#$2 ,$# %+ 1*$0 4(- 1., /0$,($ & (-- ($+11$- .& .- 5$ -#$01$- %+ -*$0$2 % - +11.- .& (1!$2' 7-(1 %0 .+% 5 (-.1

point point point point point point point point

Længste drive damer - Hilde Ebbang Længste drive herrer - Adam Christoffersson Nærmest hullet - Anders Mogensén

3--$01 3/ $-1 "'07#$0 .& 01 +$ $++ %+ -*$0$2 % (1!$2' 7-(1 .& - +11.- .+% 5 (-.1

Race to Dubai – European Tour

Verdensranglisten

Pr. 13. maj 2012 Rory McIlroy L.Oosthuizen Justin Rose Grace Branden Peter Hanson Lee Westwood Fransisco Molinari N. Colsaerts Poul Lawrie Robert Rock

Pr. 13. maj 2012 Rory McIlroy Luke Donald Lee Westwood Bubba Watson Matt Kuchar Hunter Maham Tiger Woods Steve Stricker Martin Kaymer Phil Mickelson 37. Thomas Bjørn 47. Anders Hansen

17. Thorbjørn Olesen 22. Søren Kjeldsen

1.348.517 euro 1.293.705 euro 1.257.331 euro 1.053.850 euro 986.471 euro 928.787 euro 708.209 euro 671.778 euro 640.018 euro 586.701 euro 373.642 euro 341.809 euro

Gør din tilværelse i Spanien nemmere! Få dit personlige visitkort

Turneringer i juni 2012 9,65point 9,52 point 8,27 point 6,52 point 6,22 point 5,59 point 5,29 point 5,26 point 5,23 point 5,16 point 3,15 point 2,77 point

Urb. Viva España • C./ España 105 • E-29648 Mijas Costa Tlf.: 952 99 99 99 • mail: bento@bento.com

SPANIEN Urb. Viva España C./ España 105 E-29648 Mijas Costa España Tlf.: 952 99 99 99

NIEN Urb. Viva C./ Espa España E-29648 ña 105 España Mijas Cost a Tlf.: 952

DANMARK Villa Hansen Danmarksvej 23 DK-6767 Gilleleje Danmark Tlf.: +45 58 58 58 58

PRISEKSEMPEL:

100 STK...........€ 39

68 - LA DANESA

Luksuriøs golf- og kulturrejse til Marokko Hvis du ønsker at spille fem af Marokkos allerbedste golfbaner kombineret med en enestående kulturrejse, så er muligheden nu til stede. Lennart Fjord Isaksen og Siv Birgitta Ling står for de kulturelle arrangementer, og Stig Wiberg vil være matchleder på de fem golfbaner.

Pedersen Hanne SPA

aña a Esp 105 ta . Viv Urb aña Cos Esp Mijas C./ 8 964 E-2 99 99 aña Esp 952 99 Tlf.:

DAN MAR Villa Han K Danmark sen svej DK-6

99om Urb. Viva España C./ España 105 767 Gille 23 99• 99 Danmark email.c leje E-29648 orthMijas Costa Tlf.: +45 the@d 58 58 dor Tlf.: 952 99 99 99 58 58 benttove@benttove.com

Svend Petersen

Urb. Viva España • C./ España 105 E-29648 Mijas Costa Tlf.: 952 99 99 99 lisjor@google.com

6.- 9. juni: Nordea Masters 14.-17. juni: U.S. Open Championship 21.-24. juni: BMW International Open 28. juni-1. juli: The Irish Open

Scan her for at se hele programmet.

Frederik Henriksen &

Urb. Viva España • C./ España 105 E-29648 Mijas Costa Tlf.: 952 99 99 99 benttove@benttove.com

0$#($/+ #1$- 2.& 0-$ ($ .& $0 + 17

CENTRO IDEA Tlf. (+34) 95 258 15 53 e-mail: norrbom@norrbom.com

TOVE & BENT CHRISTENSEN

SPANIEN

Urb. Viva España C./ España 105 E-29648 Mijas Costa España Tlf.: 952 99 99 99

DANMARK

Villa Hansen Danmarksvej 23 DK-6767 Gilleleje Danmark Tlf.: +45 58 58 58 58

Golfleder: Stig Wiberg, e-mail wibergstig@gmail.com +34 605 290 130. Rejseledere/guider: Lennart Fjord Isaksen, dansk, e-mail: japadana@hotmail.com +34 634 336 761, +45 40 30 89 69 Siv Birgitta Ling, svensk, e-mail: siv.ling@telefonica.net +34 609 577 162.


Not only regarded as one of the most magnificent courses on the Costa del Sol, but also one of the most playable. Summer Prices 2009, June%to 30th " 1st $#$ $ September 18 Holes 42 Euros - Buggy 30 Euros 9 Holes 25 Euros - Buggy 15 Euros $ ! % Twilight ' $ Golf 25 '$" , ' ) '$" Euros $ ! % ( & , ' ) '$" Summer Offer 2009 after 12.00 hrs - Green Fee 18 holes 49.50 Euros including shared Buggy "$& (Offer valid from ' 1st June $+!%to 30th & "September) & ' ) $ % $!

+ $ $rental after& 12:00 " hrs - 15%Euros #& Buggy

$

Santa Maria Golf & Country Club, Urb. Elviria, Ctra. Cádiz-Málaga, km 192 Tel: 952831036 • caddymaster@santamariagolf.com • www.santamariagolfclub.com


Club de Golf Dinamarca på Guadalmina South Course fredag den 18. maj 2012

+9#$ !+ -#2 /09,($2 &$0-$ ( #$ 20$ 09**$0 1 ,2 ( &912$09**$- %.00$12$ 09**$ -9125#$012 2(+ ':)0$ .22$ 8++$0 #$0 /6 # &$- %5+#2$ 1 ,2 ' 4#$ 601 !05++3/1# & (++5**$

Til klubbens sidste månedsmatch inden sommerferien var det lykkedes bestyrelsen at skaffe ny sponsor - Barclays Bank - og lave aftale med Guadalmina Golf Club om afvikling af månedsmatchen på South Course. Else og Jens Rasmussen var matchledere, og de havde sammensat holdene således, at der kunne startes med gun start kl. 09:30. Alle 61 spillere oplevede denne dejlige parkbane i solskin og med en meget frisk vind i fra Middelhavet. Banen fremtrådte i rigtig fin stand, dog fairways med nogle få bare pletter, som gav frit drop ud på græs. Der blev som sædvanlig spillet i 3 rækker og med nærmest pinden på alle par-3 hullerne samt med længste drive på 16-hul. Efter 4½ times dejlig golf var alle tilbage i klubbens skønne klubhus, hvor strabadserne blev dis-

kuteret og scorekortene gjort op. Kl. 16:00 gik alle til bords på klubbens øverste terrasse, hvor der var dækket op til en velfortjent menu. Efter hovedretten foretog Jens Rasmussen og formanden sammen med Barclays Bank’s direktør Maria Luisa de Jesús Molina præmieoverrækkelsen. Derefter takkede formanden Else og Jens for deres arbejde med at få matchen til at køre, takkede sponsor for deres deltagelse, og alle fik den opfattelse, at de også syntes, at det havde været en dejlig dag. Klubben holder nu sommerferie, og bestyrelsen ønsker alle en god sommer og på gensyn på Torrequebrada Golf fredag den 21. september. På bestyrelsens vegne Formanden

0.#1 #$2 1$-$1 2(#1/3-*2 /6 191.-$- $- #$+ ,$--$1*$0 4 0 4$+ 2 &$2 /6 %$0($ 2(+ -, 0* 4 0 4( ++(&$4$+ 1/(++$0$ 2(+ , 2"'$-

.0, -#$- + 0-12 .4$00 *2$ $- %+ 1*$ 2(+ $0-$0 .02$-1$- ( -+$#-(-& % ' -1 601 # & %.0+$#$- $2 $0 %.0, -#$- 2(+ 4$-120$

KIRKENYT - JUNI 2012 &2-2+78-()6 <&)2 8-67(%+ 8367(%+ 3+ *6)(%+ /0 7%18 327(%+ /0 327(%+7'%*) 328-2+)28 4= )963 /%2 -2(&)8%0)7 - /-6/)27 =&2-2+78-()6 )00)6 4= :36)7 /3283 - %.%1%6 " ";-*8 ! " :(% () -2%1%6'% %7 %+92%7 -.%7 378% #0* 1%-0 1%6+6)8,)/-6/)2 1%6+6)8,)/-6/)2 '31 .)11)7-() ;;; 1%6+6)8,)/-6/)2 '31 $-/%6-)6)2() 46?78 )6 4%7836 @62 ".@,301

Åben tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12 samt onsdag kl. 15-17 (onsdagscafe). Onsdagscafe lukket 6. juni – 4. sept. Vikarierende præst er pastor Jørn Sjøholm Gudstjenester – hver søndag kl. 11.00

(

$ * ! % ) " ! %

$# $ &%

* Tilbuddet gældende i juni måned 2012

' + !

FC

BEDEMANDSFIRMA

Torsdag eftermiddage med Jeanett & Viggo: den 7. og 21. juni

Urb. El lagarejo, Parcela 2 • 29649 Mijas Costa Tel.: 952 46 20 74 • Fax: 952 46 01 23 70 - LA DANESA

Kremering & begravelser, international hjemtransport • på hele Costa del Sol

Ring på: 902 200 625 952 44 81 71


Følg med i hvad der sker i klubben på vores hjemmeside: www.clubdanes.dk

Club Danés, Haza del Algarrobo, Ctra. de Mijas km. 2,2, 29649 Mijas Costa. Klubbens e-mail: clubdanes@gmail.com / www.clubdanes.dk Åbningstider kontor: mandag-fredag: 10.15-13.00. Tlf. og fax: 952472880. Åbningstider bibliotek: mandag og torsdag kl. 11-13 Restaurant Casa Danesa: Tlf. 952475151, e-mail: restaurant@casadanesa.dk Lokalredaktør: helle.marcussen@hotmail.com deadline den 7. i måneden før udgivelsen.

ARRANGEMENTER JUNI 5. Grundlovsdag JULI Klubkontoret og biblioteket er lukket AUGUST Klubkontoret og biblioteket er lukket SEPTEMBER 1. Forloren skildpadde

olie og dild, Hovedretten: grillet, helstegt entrecote, marineret kyllingebryst, grillpølser, hertil salatbar, kartofler, dressing og sauce, Desserten: Jordbær Romanoff m/vanilje parfait. Efter desserten er der kaffe med småkager. Pris 25 euro. Amanda Rose vil synge under festen. Enesponsor af grundlovsdagen er Nykredit.

BESTYRELSEN I CLUB DANÉS ØNSKER ALLE MEDLEMMERNE EN RIGTIG GOD SOMMER. Klubkontoret og biblioteket holder ferielukket i juli og august. Åbningstider i Restaurant CASA DANESA se venligst nedenunder i Restaurantens rubrik. VINDERE AF GRATIS KONTINGENT I CLUB DANÉS På forårsmessen er der blandt de ny-indmeldte medlemmer trukket lod om to gratis medlemskaber i 2012. Vinderne er: Agnes Schelde Madsen og Evy Rasch. GRUNDLOVSDAG Club Danés afholder den traditionelle Grundlovsfest d. 5. juni. Festlighederne afholdes i Casa Danesa kl. 14.00, hvor der er dækket op til den store grundlovsfest. Efter forretten holder den nuværende danske ambassadør Lone Dencker Wisborg grundlovstalen. Festlighederne starter med en velkomstdrink. Menuen: Forretten: Tuncarpaccio m/citron

BRIDGEKLUB DANÉS Kom og spil med i vore ugentlige Drop-In turneringer mandag og onsdag kl. 14.30 i hele juni måned. Tilmelding telefonisk til Carl Tobiasen på 659 681 344, eller på mail senest dagen før: cetobiasen@gmail.com. Gebyr for medlemmer er 3 euro og for gæster 4 euro. Juli og august holder vi sommerferie. Oplysninger om turneringer og aktiviteter kan også følges på Bridgeklubbens hjemmeside: www.clubdanes.dk/bridgeklubben— club18.html

SKYDEKLUB DANÉS Skydeklubben holder sommerferie til 10. september. Alle henvendelser vedr. aktiviteter i Skydeklub Danés bedes rettet til Steffen Techow 693 77 09 47 eller Torben Reedorf 952 448 913 Skydeklubben vi gerne sige tak til medlemmerne for en fremragende forårssæson med godt humør, gode fester og udflugter, hvor alle har moret sig.

Urb. Haza del Algarrobo, Crta. de Mijas km 2,2 29649 Mijas Costa Tlf. 952 47 51 51, e-mail: restaurant@casadanesa.dk Vi har lukket pga. sommerferie i juli og august, men HUSK at der serveres forloren skildpadde den 1. september til en pris af 10 euro – ALLE ER VELKOMNE! Juni Køkkenet har åbent: mandag – lørdag kl.12 - 16 Mad ud af huset kan bestilles og vi modtager jo også gerne selskaber Bordreservation på tlf. 952 47 51 51 Velkommen i Casa Danesa Thomas og personalet

ASOCIACIÓN PARA TODOS AKTIVITETSLISTE FOR 2012 Bestyrelsen har lavet en foreløbig aktivitetsliste, indtil vi går på sommerferie efter Skt. Hansfesten den 23. juni. Er der den mindste tvivl, har vi følgende kontaktpersoner som kan ringes til: Fester: Birgit Kjellerup 654 860 552 Ture og rejser: Birgitte Kofod 630 658 418 Pinsefest den 26. maj kl. 14.00 på Don Q. Grundlovsfest den 5. juni i Birgits Patio i Tor-

reblanca kl. 14.00 Skt. Hansfest den 23. juni i Carvajal hos Hnos. Perea kl. 19.30 Efter Skt. Hansfesten holder vi sommerferie indtil opstart den 29. september kl. 19.30 på restaurant Regina på havnen i Fuengirola. Vores søndagsmøder starter på rest. Regina søndag d. 2. september. Søndagsmøder: Vores faste mødested er på Restaurant Regina i Fuengirola søndag fra kl. 14 – 15.

Restaurant Regina har ferielukket i august måned. Det er muligt at møde medlemmer af Para Todos inde i gården, bag Regina, på White Rose, i sommerpausen fra den 23. juni. Vi starter op igen den 2. september på restaurant Regina. Læs løbende www.paratodos.dk hvis du vil være ajour.

LA DANESA

- 71


H

E

L

S

E

S

U

N

D

H

E

D

Ømme ben under flyveturen At rejse er at leve, sagde den kære H.C. Andersen og de fleste, som læser denne artikel, vil nok være enige i det. Med længere rejser hører som oftest også en flyvetur og denne kan være lang og smertefuld for nogle mennesker. Jo længere flyveturen er, des større er risikoen for, at du får hævede og ømme ben. Hvis du i forvejen har tendens til hævede ben, vil du sandsynligvis allerede have erfaret, at dette forværres, når du kommer op i højderne. Grunden, til at benene hæver og bliver spændte og ømme, er, at du sidder stille under flyveturen og derfor ikke aktiverer musklerne i benene. Musklerne i benene fungerer som venepumpen og pumper blodet tilbage/op til hjertet. Immobiliteten hæmmer denne funktion og tilbageløbet af blodet nedsættes, blodet ophobes i benene og de hæver op og bliver ømme og spændte. Dette lyder måske ikke som noget særligt og mange betragter det som værende en lille gene, men det kan faktisk være meget farligt. Risikoen for blodprop i benene er nemlig væsentligt forøget. Blodprop i benet kaldes en dyb venetrombose (DVT) og kan være uden symptomer, men de typiske symptomer er: Rødme og hævelse.

HAIR SALON Connie

Aase

Spændthed og smerter. Feber. Ofte sidder DVT i lysken og det farlige er, hvis blodproppen eller noget af den river sig løs og føres med blodet til hjertet og videre til lungen, hvor den sætter sig som en lungeblodprop, hvilket er en meget alvorlig tilstand. Har du nogen som helst mistanke om DVT, bør du straks søge læge. Der er flere ting, som du selv kan gøre for at modvirke hævede ben under flyveturen. Først og fremmest så skal du bevæge dig alt det, du overhovedet kan under flyvningen. Det gælder selvfølgelig mest for bentøjet, men at bevæge hele kroppen er også godt. Rejs dig op og gå en tur så ofte det overhovedet er muligt - og pyt med at stewardesserne og din sidemand, som også skal rejse sig, kigger lidt surt efter dig. Din sidemand burde i stedet være dig taknemlig for den ekstra motion han eller hun får. Rejs og sæt dig tit gerne 5-10 gange i rap. I siddende stilling stræk fodleddet så du ”sidder” på tæer ligesom balletdanseren – gør det 10 gange hver time og gerne endnu of-

Vi fører hårplejeprodukter fra Paul Mitchell.

Ctra. de Mijas Km 3,6 ( i underetagen ved den store P-plads)

Åbningstider: Man-fre:10-18 & Lør: 10-14 Tel. 952 47 94 39

72 - LA DANESA

tere. I samme stilling kan du også løfte begge ben skiftevis, som om du ”går”. Sid og vip med begge fødder så meget som muligt. Stræk benene så langt ind under sædet foran, som du overhovedet kan og bøj dem igen – gør det også 10 gange. Saml og spred benene 10 gange. Hvis du er så heldig at have et par pladser fri ved siden af dig, så op med benene! Så højt som muligt og gerne over hjertehøjde, så hvis du kan ligge fladt og have benene oppe, er det helt perfekt. Andre ting, som du kan gøre er: Tag støttestrømper på – også kaldet flysokker, rejsestrømper eller kompressionssokker. Drik godt med væske – ikke alkohol. Undgå at sidde stille inden flyturen. Bevæg dig mens du venter på at boarde. Undgå at sidde med korslagte ben og at sidde, så du har tryk på bagsiden af lårene fra kanten af sædet. Dvs. ret dig op og hav fødderne tæt på kroppen. Og så er det altid bedre at forebygge: Hold dig sund – motioner dagligt, spis sundt og undgå alkohol, så du lever hjerte/kar-venligt.


TandlĂŚge Dr. Hans Kools TandlĂŚge Dr. Antti Pohjola Tandplejer Liselotte Molina Ortodontist Dr. W. Maroszek DDS

clinica dental y medica Marbella < Fuengirola MĂĄlaga

Costa Mueble

Seat Centro Idea Autopista

Ctra. de Mijas

> Mijas

Marbella

Costa Mueble

Seat Centro Idea Autopista

NORSK-DANSK TANDPLEJETEAM I INTERNATIONALT MILJĂ&#x2DC; ERFARING - KOMPETENCE - OMSORG Edf. Costamueble, Ctra. de Mijas km. 4,6,

sidenSEAT) af SEAT)â&#x20AC;˘ Tel: 952 475 972 â&#x20AC;˘ Fax: 952 664 561 Edf. Costamueble, Ctra.Ctra. dede Mijas km. 4,6 â&#x20AC;˘ 29650 Mijas29650 (v. Mijas siden(v. af < Fuengirola Mijas > Mijas MĂĄlaga

*RGN HQGW DI 6\ JHI RU V L N U L QJHQ 'DQPDU N

, D.C. Original kiropraktisk behandling

www.chiro-dahl.com W L O W L G QX W L O JU DW L V V \ QV SU ÂĄY H PHG N RQW U RO I RU JU ÂĄQ RJ JU n V W Â U %HV 81, 237, &$  $YGD GH 0L M DV  )XHQJL U RO D 7O I    ZZZ XQL RSW L FD FRP

Angela Cervin Kosmetolog FlemmingLockenwitz Healing ¡ Massage

ACNEBEHANDLING Afrens, peeling, dybderens, maske samt produkt- og plejevejledning. (1 time).

Brenda Holman Fodplejespecialist Behandling af: Diabetesrelaterede fodproblemer â&#x20AC;˘ Nedgroede tĂĽnegle â&#x20AC;˘ Ligtorne.

Kun 35 EUR* * GĂŚldende i juni 2012

Centro Idea, Ctra. de Mijas, Km. 3,6, Mijas. Tel. 95 246 40 56 â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ Centro Belleza ligger ved parkeringspladsen i Centro Idea

- vi har din sundhed i fokus

FYSIOTERAPI â&#x20AC;˘ MASSAGE â&#x20AC;˘ AKUPUNKTUR â&#x20AC;˘ Pilates â&#x20AC;˘ Yoga â&#x20AC;˘ Zumba

â&#x20AC;˘ Specialtilpassede indlĂŚgssĂĽler fra Formthotics

d: Nyhe ese JapanFacelift al Natur

Centro Sanum | Centro IdeaI |Ctra. Ctra.de deMijas Mijaskm km3,6 3,6 |I 29650 Centro Sanum I Centro Idea 29650Mijas Mijas www.centrosanum.es I| facebook.com/centrosanum www.centrosanum.es info@centrosanum.es Tlf: +34 952 476+34 943 952 â&#x20AC;˘ Mob.: 47+34 69 659 43 719 102

Nyhed: Lattergas Tlf.: 952 66 53 06 Mobil: 657 890 674

Velkommen ogsĂĽ til dig!

www.nordicdentalcentre.com info@nordicdentalcentre.com C/ Alfonso XIII, 2 Edif. Virgen del Carmen, 2o C ¡ Fuengirola (Overfor busstationen, 1 minut fra toget)

HJEMMESYGEPLEJE HJEMMEHJĂ&#x2020;LP

C

Centro Belleza

Edif. Tres Coronas (ved siden af Merca Centro) Avda. Clemente DĂ­az RuĂ­z 4 â&#x20AC;˘ E-29640 FUENGIROLA

Clinica Dental Idea

KIRSTEN SONNE Mobil: 608 05 05 19 Mail: ksonne@terra.es LA DANESA

- 73


H

E

L

S

E

S

U

N

D

H

E

D

Af fysioterapeut og akupunktør Betiina Larsen, www.betiinalarsen.com

De kærlige hænder Massagens oprindelse er lige så gammel som menneskeheden. Massage stimulerer og bevarer en balance på et fysisk, mentalt og åndeligt plan. Ved strygninger, æltning og tryk virker massagen afslappende og den påvirker ikke alene huden, men også muskelsystem, skelet, blodomløb og meridianerne/energibanerne i kroppen. Massage er derfor en himmelsk oplevelse og mere end det, for ny forskning viser, at massage frigør hormonet oxytocin, der har mange gode egenskaber, som din krop og sjæl får glæde af efter en omgang massage. Mange mennesker får meget lidt berøring i hverdagen, og det er synd, da berøring og massage løsner spændinger i kroppen, skaber ro, dæmper stress og lindrer smerter gennem udskillelsen af oxytocin. Huden er vores største sanseorgan og den er fyldt med sanseceller, som registrerer temperatur, tryk og smerter, og disse celler er samtidig meget følsomme overfor blid berøring. Gennem massagens berøring frigøres derfor store mængder oxytocin, som giver denne følelse af velbehag efter en behandling. Hvad er oxytocin? Oxytocin er et lykkehormon, der udskilles i kroppen, hver gang du gør noget godt for dig selv. Berøring er det, som stimulerer frigørelsen af oxytocin mest. Det vil sige alle ydre og indre fysiske påvirkninger som kærtegn, knus, varme, en blød bamse eller pude samt nærvær, samvær og fortrolighed stimulerer oxytocinfrigørelsen. Samtidig er oxytocin et af de bedste midler mod stress og hormonet får fx også dit blodtryk og din puls til at dale, blodets indhold af stresshormonet kortisol halveres, optagelsen af næringsstoffer forbedres, du føler ro, velvære, glæde og varme, dit immunforsvar styrkes, angst og bekymring dæmpes, du føler dig elsket og ønsket og derved er det så afgjort et af de midler, som det bare er skønt at mærke ef-

74 - LA DANESA

- forkæl dig selv i sommeren med massage

fekten af. Det er ved at gøre gode og dejlige ting for sig selv og andre, at hormonet oxytocin udløses. Og virkningen af oxytocin er altså særdeles eftertragtelsesværdig.

To vigtige systemer i kroppen Stress er i sig selv ingen sygdom, men kroppens naturlige og livsvigtige svar på en belastning. Hjertet slår kraftigere og hurtigere, blodtrykket stiger, åndedrættet øges, energi i form af fedtstoffer og sukker frigives til blodbanen og koncentrationen skærpes. Alt dette styres fra det autonome (ubevidste) nervesystem via et kompliceret samspil af en række hormoner bl.a. adrenalin og kortisol. Det autonome nervesystem kaldes også kroppens kamp-flugt reaktioner. I akutte situationer, hvor vi har brug for at kunne reagere hurtigt og effektivt, er dette system livsvigtigt. Det er først, når tilstanden får lov at blive i kroppen i længere tid, at stressen bliver skadelig. Samtidig har vi også et andet system, ro-hvile systemet. Her er aktiviteten i hjerte og kredsløb lav, optagelsen af næringsstoffer fra mavetarmkanalen høj og vi er rolige, følsomme, venlige og har overskud til at vise interesse for vores medmennesker. Og ligesom ved stress er denne tilstand styret af hormoner og signalstoffer. Det vigtigste hormon i dette system er oxytocin. Disse to vigtige systemer (stress + ro-hvile systemerne) er vigtige i hver deres situationer. Det er velkendt, at langvarig stress kan have negative følgevirkninger i form af stressrelaterede sygdomme. For at undgå det, er perioder med hvile og nærvær vigtigt og her spiller oxytocin en væsentlig rolle. Trivsel skabes via en balance mellem de to systemer. Massage og oxytocin I dag oplever mange en mangel på nærvær og ro. Dagene er fyldt med aktivitet. Massage

har igennem tiderne været brugt for at opnå roen, også lang tid før man kendte til oxytocin og alle kroppens biokemiske processer. Hvis du allerede er stresset, eller du vil forebygge stress, er der altså al mulig grund til at sørge for at få aktiveret dit ro-hvile system og få glæde af oxytocinets gavnlige virkninger. De udgør en vigtig modvægt til alle de skadelige følger af livsstilen fyldt med stress, uro og præstationsangst. Massage er en af de bedste måder til aktivering af dette kroppens eget antistressprogram. Kærlige hænder! Massagens inderste væsen er og bliver de kærlige hænder. De løsner kroppen og giver velvære. Massage skal være specifik og gennemtænkt, ellers kan vævet skades, men samtidig, når der lyttes med hænderne, kan dyb massage give den modsatte effekt og styrke vævet. Derfor: Forkæl dig selv i sommerens varme og giv dig selv en omgang massage og bliv bevidst omkring udskillelsen af hormonet oxytocin i din krop. Jeg er som fysioterapeut professionelt uddannet i massage samt med min efterhånden mange års erfaring med massage, kan mine hænder og fingre se og mærke, hvad der findes af spændinger, ubalancer og myoser under huden. Vil du vide mere eller høre nærmere om behandlingen, så kan du ringe til mig på tlf. nr. 666 150 448. HUSK – yoga på stranden hver mandag og torsdag fra kl. 10.00 – 11.30 frem til oktober kom og vær med. Du kan komme det antal gange, du har lyst, du behøver ingen tilmelding og betaler 8 euro pr. gang. Det foregår på stranden ved Sohail-borgen i Fuengirola, mellem broen og borgen, hvor du altid vil kunne finde parkering. Det eneste du behøver at medbringe er et håndklæde, en måtte hvis du har en og så er det rart at have behageligt tøj på, som du kan bevæge dig i.


Til kamp mod akne De fleste af os får på et eller andet tidspunkt i teenageårene akne, men mange oplever problemer med bumserne betydeligt længere. Hormonerne forårsager en overproduktion af talg, og så kan der opstå akne. Men der er hjælp at hente hos Centro Belleza i Centro Idea, hvor kosmetolog Angela Cervin har stor succes med behandling af akne-hud. “Exuviance har produkter, der virkelig kan hjælpe dig med dine akne-problemer. Vær opmærksom på, at der kan opstå en negativ effekt i løbet af de første dage, hvor du anvender produktet. Det skyldes, at Exuviance også rengør i dybden. Den akne, du ville have fået i den første tid, kan bryde ud allerede i løbet af den første uge. Derefter får din hud det imidlertid bare bedre og bedre. Den kommer til at stråle!”, fortæller Angela, der anbefaler, at man kombinerer dybderensende ansigtsbehandlinger i Centro Belleza med daglig brug af de rette Exuviance-produkter derhjemme for det bedste resultat. “Hvis du har akne og bruger makeup, er det vigtigt, at du ikke bruger en makeup, der lukker porerne til, for så forværres aknen. Ved at anvende Exuviance-makeup undgår du problemet, idet denne særlige makeup lader ilten trænge igennem”.

Morgen: Dæk med et tyndt lag Day Fluid. Enten til blandet eller følsom hud. Aften: Evening Restorative Complex (2% laktobionisk syre, 6% glukonolaktone)

Exuviance akneprogram: Morgen og aften: 1. Vask med Clarifying Facial Cleanser. 2. Påfør Clarifying Solution med vat. Lad det tørre. 3. Smør et tyndt lag Blemish Treatment Gel på akne og urenheder.

Før “Jeg har haft acne i mange år. Har prøvet utallige hudplejeserier uden resultat. Tetracyklin og andre præparater har kun haft kortvarig virkning.” Efter “Så fandt jeg Exuviance og blev hjulpet. Exuviance fungerer virkelig godt, og enhver kan se det fantastiske resultat. Jeg er meget taknemmelig.”

Plastikkirurgi Dr. Lars Bölander Specialist i plastikkirurgi

Medlem af Svensk Forening for Æstetisk plastikkirurgi og Colegio de Médicos 7844 Mobil: 629 28 29 36 Web: www.LBclinic.com e-mail: larsbol@bredband.net

SALON

$((!

Dentadanés Danske tandlæger i Axarquía

Nete G. Larsen Andreas Oldenburg Konsultation efter aftale Åbent 10.00 - 17.00 C/ San Miguel, s/n "Maro Club" 12,s, Maro 29787 Nerja (Lige nedenfor Nerja-grotterne)

 95 252 96 66 Tel. 952 66 09 44

www.dentadanes.com

Bio-Caroten Gør G ør huden huden mere mere modstandsdygtig mo dstandsdygtig over o ver for for sollys. sollys. 150 1 50 ka kapsler psler SPAR SP AR 1,05 1,05 ! Nu

9,50 ! K2 Vitamin K2 Vitamin 100 1 00 mg 60 6 0 kapsler kapsler SPAR SP AR 3,34 3,34 ! Nu

D-Vitaminer D-Vitaminer 100 1 00 mcg 60 6 0 kapsler kapsler SPAR SP AR 4,45 4,45 ! Nu

Bio-C-V Bio-C-Vitamin Vitamin 750 7 50 mg g C vi vitamin. tamin. Mild Mi ld mo mod od ma maven ven 120 1 20 ttabletter abletter SPAR SP AR 1,74 1,74 ! Nu

12,95 !

Multi-B Multi-B Stærkt St ærkt Bvitaminpræparat vi taminpræparat 180 tabletter SPAR SP AR 2,49 2,49 !

11,50 1 1,50 !

32,95 !

Nu 18,95

!

Tilbuddet T il budde t g gælder æ lder 1 1.6 .6 - 3 30.6 0.6 2 2012 012 så llænge ænge llager ager h haves! aves!

Los Boliches

Mijas Mi jas C Costa osta

Elviria El viria

Nerja

Avda. Jesús Avda. Jesús C Cautivo autivo 4 4, Ed if. Jupiter Jupiter 44, Edif. Tlf. 952 66 70 87 D ag lig å be nt 1 0-20 Daglig åbent 10-20 L ørdag 1 0-14 Lørdag 10-14

Euromarket Euromarket A vd. Los Los Lirios Lirios Avd. Tlf. 952 47 64 32 D ag lig å be nt 1 0-15 Daglig åbent 10-15 Lørdag 1 0-14 Lørdag 10-14

C.C. Pi C.C. Pino no Golf, Golf, C Ctra. tra. d e Cadiz Cadiz km 1 92. de 192. Tlf. 952 85 00 94 D ag lig å be nt 1 0-15 Daglig åbent 10-15 L ørdag 1 0-14 Lørdag 10-14

Calle An Calle Antonio tonio Mi Millon l lon 8 Tlf. 952 52 71 31 D ag lig å be nt 1 0-15 Daglig åbent 10-15 L ørdag 1 0-14 Lørdag 10-14

annivitalshop.com a nnivitalshop.com

LA DANESA

- 75


H

E

L

S

E

S

U

N

D

H

E

D

Æbleeddike - Genvej til bedre form og velbefindende

Den græske læge Hippokrates (460-375) priste i sine skrifter eddikens lindrende og helbredende virkning ved insektstik, betændelse, blodudtrædninger og feber. Hildegard von Bingen (1098-1179) værdsatte eddike som et fordøjelsesfremmende middel. Og ikke uden grund. Et surt miljø er nemlig næsten livsnødvendigt for bakterier. De cirka 400 bakteriestammer, der findes i menneskets tarm, sørger for vores sundhed, idet de ”trimmer” immunsystemet, der for 80 procents vedkommende er placeret i tarmen. Hvis bakterier eller svampe formerer sig i overmål, kommer tarmfloraen ud af balance, og immunforsvaret bliver svækket. Men væksten af sygdomskim hæmmes af syre. Det gamle råd om at drikke et glas fortyndet æbleeddike om morgenen på fastende hjerte er altså velbegrundet. Man skal ikke være bange for oversyring, for selv om det lyder paradoksalt, virker æbleeddike basisk og ikke surt i stofskiftet. Denne virkning skyldes rigdommen af basisk virkende mineraler. Syrerne i æbleeddike optages gennem tarmen og forbrændes i cellerne, således at man ikke får nogen ”sur” fornemmelse. Man risikerer altså ikke ”oversyring” ved at indtage æbleeddike regelmæssigt. Hvad virker i æbleeddike? Æbleeddike indeholder først og fremmest mineraler, kalium og natrium. Kalium og natrium spiller en afgørende rolle for reguleringen af det såkaldte osmotiske tryk, dvs. den

76 - LA DANESA

trykforskel der opstår på de to sider af cellemembranerne samt for syre/base-balancen. Disse mineraler spiller desuden en rolle for nerver, hjerte, muskler, tarmfunktion og phbalance. Mangeltilstande kan resultere i hjerte- og muskelskader, generel træthed, svækkelse og utilpashed. Andre vigtige mineraler er calcium, magnesium, fluor, fosfor og kisel. Dertil kommer vitaminerne A, B1, B2 og B6 samt eddikesyrer og andre frugtsyrer, enzymer og naturlige aromastoffer. Styrkelse af immunsystemet Æbleeddikes immunstyrkende virkning skyldes først og fremmest den gavnlige virkning på tarmfloraen. Da tarmsystemet ”huser” størstedelen af immunforsvaret, må der gøres en løbende indsats for at bevare balancen mellem de forskellige tarmbakterier og hertil er æbleeddike et velegnet middel. Oppustethed og fordøjelsesforstyrrelser Under fordøjelsesprocessen opstår der gasser i tarmen, og dette kan undertiden give anledning til oppustethed, følelse af forstoppelse og kolikagtige smerter. Disse symptomer skyldes ofte en forstyrret tarmflora. Æbleeddike genopretter den normale tarmflora, bekæmper bakterier og virker regulerende på tarmvirksomheden. I tilfælde af diarré mister kroppen mange livsvigtige mineraler, der erstattes delvis af mineralerne i æbleeddike. Kolesterol og hjerte: Æbleeddike indeholder

fedtbindende stoffer, som bidrager til at sænke et for højt kolesteroltal og således bremser udviklingen af åreforkalkning. Samtidig virker indholdet af kalium i æbleeddike styrkende på hjertemusklen og lettere blodtrykssænkende. Ledsygdomme Ledsmerter kan skyldes mange ting: Tit opstår gigtlidelser som følge af, at der dannes urinsyrekrystaller i leddene. Forebyggelse og behandling involverer en kostændring, hvor hovedvægten lægges på basiske, urinsyrefattige næringsmidler. Som tidligere nævnt virker æbleeddike basisk og ikke surt i stofskifteprocessen. Overvægt Æbleeddike er mildt vanddrivende, afslappende og stimulerer fordøjelsen. Da den virker udrensende og stimulerer fordøjelse og forbrænding, kan den i forbindelse med en fornuftig kostplan hjælpe til at tabe et par overflødige kilo. Gennem stimuleringen af stofskiftet hjælper det med til at reducere overvægt og hæmmer dannelsen af nye fedtaflejringer. Æbleeddike kan fås i flydende form eller kapsler hos Vitamina i Centro Idea.


DE SKANDINAVISKE TANDLÆGER . "" & -

" * & & $ & )" & $

(( * & &%'+ !

& - $ &' &' $ - &)& " ## $

&

&

FUENGIROLAS IMPLANTATCENTER

KOSMETISK TANDPLEJE "" &

" #

USYNLIG TANDREGULERING MED INVISALINE $ &

/

)" & $

&%'+ !

/

%!$" & / # *#' *. (! , & " &( & # !# "

# * &' ( (

# & #'# # $! & # % &$ $#($' %- # ( " * ' ) & "/& (.# & #, '( %- " & (

%$')"( ( %$ * & & !" &)# !

TILBUD I JUNI FORÅRS-DYBDERENS 1 TIME

"# ' % &,( #% %' %" ' ) $ &%"

(

DANSK • SVENSK • NORSK • FINSK

 952 66 01 67 +++ ! #

PERMANENT MAKE-UP ANSIGTSBEHANDLINGER BDR ANSIGTSBEHANDLINGER HÅRFJERNING

#( ! )

KUN 39,- EURO

Akut behandling • Tel.: 952 66 01 67

Læge Hanne Hansen

Konsultation: Ring mandag - fredag mellem 10 og 14 for aftale.

Tlf. 952 66 49 07 670 67 42 46

EDTA-behandling gives.

Av. Jesús Santos Rein nr. 12 Edif. Don Marcelo 2. D 29640 Fuengirola

! . OBSadresse Ny

VITAMINA

PERMANENT MAKE-UP Den permanente make-up-teknik ‘Golden-eye’ giver et velplejet og udtryksfuldt udseende. Ved naturlig hårpåtegning med plantefarver giver vi øjenbrynene ny kontur, markerer vippelinjen og læbernes naturlige linje samt gør munden større. GRATIS KONSULTATION.

I hele juni måned giver vi 10% rabat på alle solprodukter fra Sothys.

HELSEKOSTFORRETNING

STORT UDVALG AF VITAMINER OG MINERALER MM. NATURMEDICIN, NATURCREME BEAUTÉ PACIFIQUE, ØKOLOGISKE PRODUKTER, VITA BIOSA, MSM, GLUCOSAMIN, FENG SHUI, GRANATÆBLEJUICE, UDO'S CHOICE ULTIMATE OIL BLEND, BIRKENSSTOCK SANDALER - OG HUSK VI HAR OGSÅ MANUKA HONNING!

ÆBLEEDDIKE Renser ud samt stimulerer fordøjelsen og forbrændingen. Kan hjælpe på oppustethed, kan sænke forhøjet kolesterol og bremse udviklingen af åreforkalkning samt styrke immunforsvaret.

Beauty by

e s t é t i c a

b e a u t y

t r e a t m e n t s

h u d p l e j e k l i n i k

Gratis vitamin- og mineraltest. Kolesteroltest 6 €: Juni: Lørdag den 2. juni kl. 10-14 • Mandag den 4. juni kl. 16-19

$

$%

")

Vitamina, Centro Idea %#

$

$ ! '%

( $ !" &

C/. MAESTRA ANGELES ASPIAZU Edif. Navas II, Local A-2, Puebla Lucia, Fuengirola (Overfor Restaurant Lucia)

Tlf. 610 716 048 LA DANESA

- 77


H

E

L

S

E

S

U

N

D

H

E

D

Farlige vitaminer! Så skal vi til det igen. Siden jeg i 1975 begyndte at interessere mig for vitaminer, mineraler og diverse kosttilskud, har der med jævne mellemrum kørt en mere eller mindre seriøs hetz mod ovennævnte. Jeg har egentlig besluttet at holde op med at interessere mig for den slags, for mig at se ofte ulødige indslag. Jeg ved personligt, hvad jeg tror på og har mange års gode erfaringer med det. Så må resten af verden såmænd skændes så meget de vil om diverse vitaminer og kosttilskud. Det, der alligevel fik mig til at skrive denne artikel, var, da der i de danske TV-nyheder, som et af de store emner, blev oplyst, at det kunne være farligt at tage vitaminpiller. Bl.a. blev der vist klip fra ulykkelige og forvirrede forældre i en børneinstitution, som med denne nye viden omkring faren ved indtagelse af den daglige vitaminpille, følte sig usikre og ængstelige.

Efter min mening er det altid godt med en seriøs debat omkring fordele og ulemper indenfor sundhed og helse. Men det må være med en ÅBEN dagsorden og bør belyses fra mange forskellige og nuancerede vinkler og med mennesker, der har en viden og erfaring som de, uafhængigt af personlige interesser, renhjertede deler deres synspunkter ud af. Således belyst har det almindelige mennesker en mulighed for selv at føle og tage stilling til, hvad der føles rigtig og godt for hver enkelt. At indgyde mennesker frygt er et uhyggeligt og meget stærkt våben, der bruges i mange forskellige sammenhænge til at ma-

nipulere os med. Jeg føler, det bliver gjort mere bevidst end vi overhovedet kan forestille os. Det er forståelig, hvis vi bliver totalt forvirrede. Den ene dag hører vi, at halvdelen af alle mennesker mangler D-vitaminer og at det kan være medvirkende til en række lidelser. Vi får tudet ørerne fulde af, at der er for lidt selen i vores kost, og at det kan være en årsag til kræft. Der opstår uundgåeligt uregelmæssigheder og sygdomme som følge af enhver vitaminmangel. Vil du gerne selv have mulighed for at vide noget mere og derudfra tage stilling til din daglige vitaminpille, uden at al din sparsomme fritid skal gå med at studere emnet, er der mange letlæselige studier på siden www.vitalraadet.dk Som sagt er det mit levebrød at

arbejde med vitaminer og kosttilskud. Jeg har gennem de mange år i denne sårbare og udskældte branche oplevet igen og igen, hvordan mange kroniske sygdomme kan forebygges og lindres ved hjælp af vitaminer og mineraler. Kosten Selvfølgelig skal kosten give dig den basale næring, og det er vigtigt, at vi tænker nøje over, hvad vi putter i munden. At spise en sund kost kræver, at du ved noget om kroppens basale behov, bruger megen tid og omtanke i køkkenet, at du har adgang til sunde råvarer og undgår at ty til lette hovsa-løsninger, når den daglige mad skal på bordet eller i madpakken. Det hævdes igen og igen fra offentlige myndigheder, at hvis du spiser en god og alsidig kost, får du de næringsstoffer, du har brug for. Hvis det var korrekt, undrer jeg mig over de øgede sygdomstilfælde af diabetes, hjertekarlidelser, kræft, gigtlidelser m.m. Kvaliteten af vores fødevarer bliver til stadighed ringere og ringere. I stedet for at sige, hvordan vi kan gøre vores fødevarer sundere med de rigtige jordbundsforhold etc. ses der mere på

78 - LA DANESA

profitten ved at kunne øge produktionen, sådan som jeg ser det. Hvis spinat f.eks. bliver dyrket ét sted, kan det være fuld af gode stoffer, bliver det dyrket i et andet område, kan næringsindholdet vise noget helt andet osv. osv. Helt ærligt, hvor mange af os har overskud til at sørge for en optimal, sund kost hver dag med mange grønsager og frugt dyrket under optimale forhold? Vi udsættes for et hav af kemiske stoffer både fra maden, vores vand og ikke mindst fra luften, hvilket øger vores behov for vitaminer, mineraler m.m. Har du mulighed for det, så foretræk de økologiske grønsager og frugter, og er du kødspiser, så få kød fra glade ustressede dyr, der har levet af økologisk foder, hvis det er muligt. Der er en sand forvirring omkring, hvad sund kost er. Alle mulige kosteksperter siger snart det ene og bandlyser det andet. Vi er alle individuelle. En romersk filosof og healer sagde for flere tusind år siden, at hvad der er mad for det ene menneske kan være gift for et andet. Det ser vi tydeligt hos f.eks. allergikere. Behovet for og evnen til at nedbryde kosten afhænger også af, fra hvilken klimazone du kommer, og i hvilken du lever.


Det er vigtigt at mærke efter, hvordan forskellige fødeemner påvirker dig. Derom er der skrevet en masse bøger bl.a. omkring blodtypediæter, stofskiftetype osv. Uanset dit individuelle behov og ønske er der nogle enkelte kostråd, der gavner alle, nemlig: Sørg for rent drikkevand og drik et par liter dagligt. Spar på sukkerholdige fødevarer. Undgå sodavand og cola. Pas på med for megen kaffe og alkohol. Undgå brug af mikrobølgeovn. I Rusland forbød man i 1976 brugen mikrobølgeovn. Du kan på Google finde en meget interessant side ”Before it is news”, hvor der er en lang liste over mikrobølgeovnens skadelige virkninger. Vitaminerne Jeg har svært ved at tro, at et fornuftigt indtag af vitaminer øger dødeligheden. De nyeste undersøgelser fra det amerikanske US National Poison Control System viser ingen dødsfald fra nogen vitaminer og mineraler. Vil du gerne læse noget lødigt omkring vitaminer og mineraler, kan jeg på inderligste anbefale bogen ”Lev sundt med Vitaminer og Mineraler” af Henrik Dilling. Den er meget grundig og letlæselig og du bliver guidet gennem din krops behov for vitaminer og mineraler. Han har også et kapitel om brug af mikrobølgeovne. Pladsen til denne artikel begrænser mig til bare en kort omtale af nogle af de vigtige vitaminer. B-vitaminer Vi deler groft vitaminerne op i de fedtopløselige, der er A, D, K og E samt de vandopløselige, der er alle B-vitaminerne og C-vitaminer. B-vitaminerne er afhængige af hinanden og derfor er det vigtigt, at hele spektret gives samtidig. B-vitaminerne er en gruppe på otte vandopløselige vitaminer, der alle har forskellig virkning. Der kan dertil gives et enkelt Bvitamin efter behov. F.eks. er B1

meget populært her i myggesæsonen, da myg afskyr dette. Børns vækst er afhængig af B-vitaminer. B-vitaminer aktiverer immunsystemet og er med til at forebygge cancer og alkoholens skadelige virkninger. De mennesker, der især har brug for tilskud af B-vitaminer, er dem, der spiser junk food, raffineret og færdiglavet mad, har stort sukker- og alkoholforbrug og desuden ældre mennesker. C-vitaminer C-vitamin er ikke kun ascorbinsyre, men en større gruppe af stoffer, der inkluderer bioflavoiderne. Den eneste bivirkning er, at man kan få tynd mave, hvis man overdoserer. Nobelpristageren og kemikeren Linus Pauling hævdede, at man kunne forlænge livet 12 – 18 år ved at tage 3200 til 12000 mg C-vitamin daglig. Efter min personlige mening er det tilstrækkeligt til den almindelige forebyggelse i hverdagen at tage 500 mg 2 x dagligt. C-vitamin er en særdeles stærk antioxidant som er med til at forebygge aldring. Det hjælper ved udskillelse af alle giftige stoffer inklusiv tungmetaller og heroin. Det er fantastisk vigtigt for immunsystemet. Det holder vores bindevæv sammen og medvirker til at forebygge problemer med tandkød slimhinder, hud og øjne. Obs. Er du ryger, skal du vide, at hver eneste cigaret bruger 25 mg C-vitamin. Ønsker du at få dit Cvitamin behov dækket vha. kosten, så sørg for en masse friske grønsager og frugter. Har det ligget mere end et par uger nedsættes indholdet af C-vitaminer. D-vitaminer D-vitaminer er vel nok det mest omtalte vitamin i de senere år. Forskellige undersøgelser har vist, at rigtig mange mennesker ikke har tilstrækkelig med D-vitamin i kroppen. D- vitamin er med til at forebygge kræft, autoimmune sygdomme, sukkersyge, for højt blodtryk, lungelidelser, fibromyalgi m.m. ligesom knog-

lerne også har brug for D-vitamin for at optage kalk og fosfor. E-vitaminer E-vitaminer arbejder især godt med C-vitaminer og selen. Ofte siges, at det er kvinders vitamin nr.1, idet det medvirker til dannelse af kønshormoner. Det er en vigtig antioxidant især sammen med selen. Vitaminet gør blodet letflydende, beskytter mod åreforkalkning og er med til at forebygge blodpropper. Og, hvilket jeg rigtig godt kan lide er, at det medvirker til at holde huden smidig og modvirker rynker. A-vitamin Det er et af de fedtopløselige vitaminer og er vigtigt for øjnene, huden og slimhinderne. Det er også vigtigt for frugtbarhed og vækst. Tag ikke ekstra tilskud, hvis du er gravid, da det kan øge riskoen for misdannelser. A-vitaminmangel ses ikke så ofte. K-vitamin K-vitamin er et af de vitaminer, der bliver meget omtalt i disse år. Der er tre forskellige K-vitaminer: K1 – K2 – K3. Vitaminet er vigtigt for optagelsen af kalk sammen med magnesium og Dvitamin. Vitaminet er også vigtigt for vores vitalitet, nyrer, lever, hjerte mm. K1 findes i grønne grønsager. K2 dannes mest af sunde tarmbakterier, overvejende mælkesyrebakterier. K3 er kunstigt og vandopløseligt. Efter min bedste overbevisning er det derfor absolut unødvendige bekymringer at gøre sig over, at vi bliver skadet af et fornuftigt forbrug af vitaminer og mineraler. Tværtimod er det mere bekymrende, om vi får tilstrækkeligt af de vitaminer og mineraler, som vores krop har brug for. Det er mit synspunkt, efter mange års erfaring, at vi ikke kan spise os til dem i almindelig kost.

LA DANESA

- 79


GRATIS Rubrikannoncer MAX. 50 ORD - modtages kun pr. e-mail

Kommercielle annoncer koster 0,60 euros pr. ord og kan bestilles og betales på www.ladanesa.com eller på vort kontor i Centro Idea, Mijas.

:742,99:9.0= 0= &((" 2=,?4> :2 /( ) -0>?4770> :2 -0?,70> ;G BBB 7,/,90>, .:8

),+ & "+ )*5!"+ >K20= /,9>6?,709/0 8,>>K= 6A49/0 0770= 8,9/ (492 ?47 /,8 ;G 09207>6

RUBRIKANNONCERNE ER GRATIS FOR PRIVATPERSONER

#0".)3/+&+$ ,= /@ :;7D>94920= 0A? 1:?: ,1 2=@9/>?K/? 1:=74>? 8,>?0? 8:?:=>0570= ;:> 807708 @0924=:7, :2 #, ,7, ., 8G90/ -0/0> /@ 6:9?,6?0 (0/0=40? )@;;7D 8,425 D,3:: /6 ,**".%1/ 2"! ")0,#0 1!)"'"/ 8 ?47 -,/0>?=,9/ :2 @/>42? :A0= A,9/0? 07? 9D=09:A0=0? 8 >:A0;7,/>0= :;=0/9492 '=4> 4 3K5>J>:9 6= ;= @20 A0/ 7J920=0 ;0 =4:/0 ?,70= A4 :8 ;=4>09 09A09/07>0 =4,9 (KD2, ,=/ 07 =4??, )7:?3 1#0% 2+/(7./") "1., =, @0924=:7, !02 >0= 20=90 01?0= 3@> :2 3,A0 09A09/07>0 ?47 =46

".&"$6/0". %D4>?,9/>,? 8:/0=90 7D> :2 7J660= 70574230/ .09 ?=,7? -0742209/0 4 @0924=:7, ? >:A0AJ=07>0 80/ -,/ 09 >@4?0 2J>?0?:470? G-09? 6K6609 4 1:=-49 /07>0 80/ /05742 >?@0 -,76:9 .09?=,7? , . ,97J2 80/ A,=80 6K7 1@7/? @/>?D=0? 80/ -7 , A,>608, >6490 :;A,>608,>6490 :2 /,9>6 ?A 0@=:> ;= /,2 *07 8,47 491: .34=: /,37 .:8 .,#"//&,+")0 ."+$7.&+$/#&.* 0&) 3!". (092K=492 4 ;=4A,?0 3508 -@?4660= 6:9?:=0= :2 -: 7426:8;706>0= (492 ?47 )0=A4.4:> ,7 /414.4: 1:= 9J= 80=0 491:=8,?4:9 ;G 09207>6?,709/0 ,( )" 0&) )"'" +J=07>0 4 06>4>?0=09/0 674946 4 @0924=:7, ?47 7050 6:>80?:7:2 8,>>K= 1D>4:?0=,;0@? ,6@;@96?K= := ?:;J/ 7J20 0770= 7429 := 80=0 491:=8,?4:9 =492

. !1 "+ ,)&$ 0&) / )$ 0= 0= 7420 9@ 09 /07 -:7426K-0=0 1=, *D>67,9/ :2 ).3B04E ;G 6D>?09 :2 8,920 ,1 /08 0= 27,/0 1:= /09 >6,9/49,A4>60 -:742 :2 49/=0?9492>>?47 +4 ,= -05/0= @/07@6609/0 80/ /0? ?D>6?,709/0 8,=60/ (492 ?47 ),>64, ;GL L ?D>6 09207>6 /,9>6 BBB 488:-474098,7,2, /0 ,!-)"'" 49 ,@? 1:/>;0.4,74>? ?47-D/0= 9@ :2>G 7@6>@> 8,94 .@=0 :2 ;0/4.@=0 ,9>6 @//,990? 09?=: &802, *71 ),9 (,1,07 /41 !@,9 ',-7: @0924=:7, 1/ 2"! "/0".% 2"0 & ()&0.6((" 300"/ *"! %1/ 2"! ,)(3/0"+ %D0=0 >:880=3@> 80/ 3,A@/>42? 4 #K6609 -D??0> 80/ 3@> 1=, :8=G/0? $,7,2, ?47 @0924=:7, "746 49/ ;G BBB 0/. /6 3??; BBB 0/. /6 L:2 ?,>? >,2>9@880= >G 6,9 /@ >0 >:8 80=3@>0? ,= /0? 49?0=0>>0 0= /@ 8020? A076:8 809 ?47 ,? 6:9?,6?0 ,90-: #K6609 ;G 0770= ;= 8,47 0/. /6 )0 & )1*&+&1* $) / ,$ '".+ .&*"0 ) .&/ *0=8:A49/@0= :2 /K=0 )4660=30/>/K=0 4 ,7@84 94@8 27,> ',9>0=27,> 7,>49//J69492 ,1 -,76:9 ?0==,>>0 7,>?,2 1,>? 0770= >6D/0 '0=>40990= :2>G 0706?=4>60 50=9 ;=:/@.0=0> 24?=0 /K=0 ?=,;;0= =J6AJ=6 ;:=?0 :2>G 0706?=4>60 8 8 20? AJ=6 >?0/ 4 @0924=:7, &A0= G= 4 -=,9.309 +4 ?,70= /,9>6 09207>6 :2 >;,9>6 (492 1:= 2=,?4> ?47-@/ :2 :;8G7492 6. /- +/( %". ,$ +1 0770= >4A0 6@=>0= 09?=: 70@>4> *71 BBB .09?=:070@>4> 90?

80 - LA DANESA

/,20> 49?09

Rubrikannoncerne er gratis for privatpersoner, der ønsker at sælge fx en cykel, finde en rejsekammerat eller sælge en sofa. Bestil annoncen ved at sende en mail til info@ladanesa.com - og vi sætter den i magasinet og på www.ladanesa.com ved først givne lejlighed. GRATIS ANNONCER MODTAGES KUN PR. E-MAIL OG MÅ MAKSIMUM VÆRE PÅ 50 ORD.

, / )$/(,+/1)"+0". /7$"/ ?47 .,9A,> - - >,72 ,1 A:=0> @94660 ::270 8,=60/>1K=492> ;=:/@6?0= ?47 " = /@ 2:/ ?47 ,? 7D??0 >?4770 /0 =42?420 >;K=2>8G7 :2 4660 849/>? 27,/ :2 >84709/0 0= A4 8020? 49?0= 0>>0=0? 4 ,? 3K=0 1=, /42 @ 6,9 7J>0 80=0 :8 :> ;G BBB 0,>D8,=60?B,D .:8 ":9?,6? 491: 0,>D8,=60?B,D .:8 )20&!//0&))&+$ & !2,( 0#&.* 0&) 3!"/ /A:6,?14=8,0? +07,>.: #,BD0=> 4 78@H0.,= >K20= 8,9/ 6A49/0 ?47 ,? ,=-05/0 1=, 67 8,9/,2 1=0 /,2 L =1,=492 0770= 609/>6,- ?47 5@=, 4660 9K/A09 /42? :/0 09207>66@9/>6,-0= 9K/A09/42? ?D>6 >A09>6 3:77,9/>6 0770= /,9>6 09 1:=/07 )09/ /4? + ?47 491: A07,>.:7,BD0=> .:8 0770= =492 1:= D/0=7420=0 491:=8,?4:9 ,)&$ 300" +47 20=90 -: 1:= 50= >07A 9G= 0= ;G 1,84740-0>K2 4 ,98,=6 >G ?47-D/0> 09 ?:AJ=07>0> 10=4070574230/ ;G 8 >0920;7,/>0= 4 057>849/0 ,/03:?07 0= 0= @/>42? :A0= #4770-J7? :2 /0? 74220= 807708 ":7/492 :2 ,/0=>70A *47 2092J7/ A47 A4 20=90 7G90 50=0> -:742 4 )D/>;,9409 4809> ":9?,6? 0770= ;;, A384/?5D77,9/ /6 1:= 9J=80=0 ,1?,70 31+! & ,+ 0 8/6)$"/ ):9,?, L/40>07 ,@?: 8,?4. LG=2,92 "8 ;,=60=492>>09 .:= #J/0=49/?=J6 -0420 /05742 -47 80/ ,770 >0=A4.049?0=A,770= :A0=3:7/? L6K=0= ;0=106? @=: ,=,20-47 4 @0924=:7, 250=>?=@; 28,47 .:8

,.." ) + )?:= 8K-70=0? AJ=07>0> 3,A0705742 30/ 2,=,20 ;,=60=492>;7,/> >J720> %0/>,? 1=, P 4=06?0 1=, 050= := 80=0 491:=8,?4:9 >0 BBB @?:;4,9 ;=:;0=?40> .:8 ,;,=?809? ? 2:/? 6K- %@ 6@9 P *71 "/0 1. +0 ".+ !") . ( + (7 "/ '7,/> ?47 ;0=>:90= @7/ @/>?D=0? 8:/0=90 6K6609 0742209/0 807708 3:?07 'D= :2 3:?07 7: =4/, ?J? A0/ 3,A909 4 @0924=:7, :/0 49/?509492> 8@74230/0= )6,9/49,A4>6 >?,8;@-746@8 := D/0=7420=0 491:=8,?4:9 6:9?,6? 050=09 4 =0>?,@=,9?09 0=9,9 :==0> /41 #:> =.:> 0770= ;= ?071 ?,70= 09207>6 := /,9>6 ?,70 =492

"')&$%"! 0&) / )$ ,/0 !") ,) /4=06?0 1=, 050= #0574230/ 80/ >:A0AJ=07>0= 8 2,=,20 :; -0A,=492>=@8 -0742209/0 4 $45,> :71 @/>42? ?47 -50=20 3,A0? :2 2:71 P 1"+$&.,) *:==0-7,9., /@;70C ;09?3:@>0 ,A@/>42? >:A0AJ=07>0= -,/0AJ=07>0= ?0==,>>0= /09 090 ;G 8 7@660? :8=G/0 80/ ;::7 :2 ;,//70-,90= 2,=,20 :2 :;-0A,=492> =@8 :/ ;=4> P 91 ,4=0> 98: *71

,,*&" /7$"/ !02 0= 09 G=42 ;420L1K/? 4L)A0=420 L80/ 09 /,9>6L8:= :2L9:=>6L1,= L/0=L>K20=L=::840 !02 2G=L4 >6:70L;GL/09 >A09>60 >6:70 :>?,L/07 ):7 L:2L-:= ,7090L4 09 >?:=L70574230/ ;GL .8 L @ 1G=L/4? 020? >:A0AJ=07>0L:2L-,/0AJ=07>0 L809 =0 >?09L0= 1J770> :=L49?0=0>>0 >;K=20>8G7L6:9?,6?L ,=49,L&??0>09 ;G 8,47 L.,=49, :??0>09 3:?8,47 .:8 0770= ?070 1:9 L L L ,.! , 1/ 0&) / )$ :=/ :.@> 4 A *=09/ /K=0 09E49 1=, :2 3,= 6K=? 68 80/ ,@?:8,?20,= 4709 0= >:8 9D /, /09 3,= 6K=? 6@9 1G 647:80?0= 4660 =D20= -47 :2 6@9 09 050= /09 0= 7420 -70A0? >D90? :2 3,= 9D0 /J6 '=4> P ":9?,6? =:.,?=,9<@47, 28,47 .:8 M 1!& 8 0&) )$ $:/07 <@,??=: ?4;?=:94. .,-=4:70? 1=, 68 @?:8,?20,= #J/0=>J/0= 9,A02,?:= :2 ,@?:8, ?4>6 ?,2 660 =D20= >G 2:/ >:8 9D '=4> P ":9?,6? =:.,?=,9<@47, 28,47 .:8


?47 ,? 49/2G 4 A:=0> /,9>60 >,72>?0,8 49 :;2,A0 -74A0= ,? ,==,920=0 6@9/08K/0= 1:= A:=0 >,72>>;0 .4,74>?0= 4 ,98,=6 :2 /4=06?0 >,72 ,1 B0-7K>949 20= ?47 849/=0 A4=6>:830/0= 0= A47 AJ=0 0? 84C ,1 .,9A,> >,72 8K/0-::6492 :2 80=>,72 ?47 06>4>?0 =09/0 6@9/0= )09/ /49 ,9>K29492 ?47 5:- ?,92:=, /6

.&/0+" & ")0.,"+!" +!."8)&$"/&+!"!"8 (,+0 (0". /7$"/ 0=90 :86=492 :>?, 07 ):7 ?47 -02=J9>0? 6:9?,6? ),8? 7050-:742 20=90 + 09/0=J6603@> 8 0209 74770 3,A0 ?0==,>>0 >,8? ,4=.:9 6748, L , "( 8G90/ 4 :82,92 8G90/0= 0A? 1=, >0;?08-0= )K20> ,1 " G= ?4/7420=0 >?,?>,9>,? 4660 =024>?=0=0? 4 (" L .7/,9/0=>09 28,47 .:8 ".&"0&) 1! "1., #4770 =@>?46? 2J>?03@> G,1>?,9/ ?47 >?=,9/09 -@>>?:;;0>?0/ 6K-8,9/ O1:7606K6609O 809@ 0@=: '=4> 1:= 09742 0@=: ;= @20 967@>4A? >0920?K5 3G9/67J/0= :2 8:=2098,/ *:==0<@0 -=,/, :>?, *07

-" &") $.6/( (1)$.&)) 967@>4A -,??0=4 :2 0706?=4>60 =:?0=09/0 >;D/ >8G 8020? >?:=0 =477 /0? 3070 ;G 09 2,92 @ -03KA0= 4660 >?G :2 ;,>>0 2=47709 4 >:880=A,= 809 9-=492 >;D/090 :2 A09? ?47 6K/0? 0= >?02? "@9 2,9>60 1G ?47-,20 M ;=4> 0@=: 80/ ,7? 49 67@>4A := 80=0 491:=8,?4:9 =492 L 09,78F/09, :>?, BBB 2=006--<> .:8 #".&")"')&$%"!". )"'"/ 1! & ,.." ) + !") ,) 1"+$&.,) >:A0AJ=07>0= -,/0AJ=07>0= 4= .:9/4?4:9492 0702,9? 8K-70=0/0 1@7/? @/>?D=0? (:742? A477,6A,=?0= 80/ ;,9:=,8,@/>42? ?47 3,A0? >?:=0 ?0==,>>0= 68 1=, >?=,9/09 '=4> ;0= @20 !@74 :2 @2@>? P P ;7@> P 1:= =092K=492 #,92?4/>7050 ?47 01?0=G= A49?0= P 8G90/ ;7@> 1:=-=@2 ":9?,6? =:.,?=,9< @47, 28,47 .:8

+

". "!"/ /6)$"/ 36 ,@?:8,?4. G=2,92

68

-:=94?080?,7 3,=/?:; ;0=106? >?,9/ 49209 =@>? @; ?: /,?0 80/ ,770 :740>641? ;G 20,=6,>>0 :2 8:?:= >?G= 4 ,98,=6 ;G >;,9>60 ;7,/0= ;=4> 6= *71 0770= 8,47 '0=/,82,,=/7,=>09 28,47 .:8 6)$"/ .,8;492A:29 3:--D 80/ 8 9D0=0 1:= ?07? :2 ;,A4774:9 >?G= ;G @0924=:7, ,8;492 ;G G= A:2909 6@9 6K=? 1=, " ?47 );,9409 0= 0= ?47-D220? 6K6609 80/ A,>6 6:7/? :2 A,=8? A,9/ 6K70>6,-0 A,>608,>6490 2,>-7@> 2=477 49.7 ,7? 6:202=05 :2 >0=A4.0 ,4=.:9 ?A /A/ A4/0: /,9>6 ?A A4, ;,=,-:7 7J6=0 9D0=0 8K-70= 4 8K=6? =,??,9170? 74770 3D220742 N1:=3,A0O 80/ :;A:6>0/0 -7:8>?0= >:7 1=, 8:=209 ?47 ,1?09 ,7? 4 :=/09 '=4> 0@=: =492 1:= 0A? -4770/0= 8,47 ;0=/,82,,=/7,=>09 28,47 .:8 .6+&+$/* /(&+". 0&) / )$ A4-=:;:B0= M 0@=: >?0; 8,>6490 M 0@=: AJ2?8,>6490 ?47 ,=80 :2 -09 M 0@=: '=4>09 1:= ,770 ?=0 0= 0@=: 770 ?=0 ?=J9492> 8,>6490= 0= 9J>?09 9D0 :2 4 8020? 2:/ >?,9/ )09/ 09 08,47 ?47L?:?4:802, 3:?8,47 .:8L1:= ,? 8:/?,20 -4770/0= ,1 8,>6490=90 0770= =492

1"+$&.,) K=>?0 74950 ?47 >?=,9/09 #J660= >?@/4070574230/ 80/ 7@660? ?0==,>>0 :2 3,A@/>42? J770> ;::7 =0.0;?4:9 9 2:/ 49A0>?0=492 ;=4> P 91 ,4=0> 98: M ?71 -6+!"+!" ', /,* 0")"(,+/1)"+0 *&+ 9 *! *47 A:=0> 9D0 6:9?:= 4 @0924=:7, >K20= *,92:=, ):1?B,=0 /D2?420 092,20=0/0 :2 >?,-470 ;0=>:90=

Huset er ledigt i hele juni, de to første uger af juli samt fra 18. august

.2 ' ) '09?3:@>0 80/ 3,A@/>42? >:A0AJ=07>0= -, /0AJ=07>0= >07A>?J9/42? 6K6609 >:7=42 ?0==,>>0 ;G 8 80/ 17:? @/>42? 17@660? :8=G/0 80/ ;::7> 2=K990 :8=G/0= ?J? ;G >?=,9/ :2 ?:2>?,?4:9 '=4> P 91 ,4=0> 98: *71 L 1"+$&.,) K=>?0 74950 ?47 >?=,9/09 #J660= >?@/4070574230/ 80/ 7@660? ?0==,>>0 :2 3,A@/>42? J770> ;::7 =0.0;?4:9 9 2:/ 49A0>?0=492 ;=4> P 91 ,4=0> 98: M ?71 &' / ,/0 '09?3:@>0 80/ 3,A@/>42? >:A0AJ=07>0 ;,=60=492>;7,/> -0-D2207>0 80/ ;::7 ?J? ;G >?=,9/09 >:7=42 ,9?,>?4>6 49A0>?0=492 P 91 ,4=0> 98: M ?71 "+0%,1/" 0&) )"'" &".."41") .( 0742209/0 9J= @0924=:7, 8 -:742 :2 8 >D/A09/? @2090=? ?0==,>>0 9/03:7/09/0 >?:= 7D> >?@0 >?:=? >;4>06K6609 ,7=@8 >:A0AJ=07 >0= -,/0AJ=07>0 80/ >;, 2J>?0-,/0AJ=07>0 80/ -=@>06,-490 A,>608,>6490 ;,=,-:70= ?47 ,770 6,9,70= ,4=.:9/4?4:9 >,10?D -:C :2 070A,?:= ?47 49/ 2,92 '=4A,? 3,A0 :2 ;::7 1:= 0509/:8809> -0-:0=0 :2 ;=4A,? ,17@660? ;,=60=492 09A09/07>0 ?47 050= ;G ?71 8:-47 - +( (2&+!" /7$". ),$& %,/ ! +/( # *&)&" & +* .( ?,70= 09207>6 80/ /0? 1:=8G7 ,? 7J=0 /,9>6 *47-D/0= ?47 2092J7/ 35J7; 80/ =092K=492 8,/7,A9492 -K=90;,>9492 88 ":9?,6? 8,=-077,;,7,.4:> 3:?8,47 .:8 L

Pris pr. uge

KUN kr. 3.000 + forbrug.

Mindre, smukt, nyistandsat sommerhus udlejes. Beliggende i Udsholt Strand (6 km. fra Gilleleje). Stue med åbent køkken, 2 soveværelser, 100 kvm. terrasse. Tlf.: 607 500 359 - martin@norrbom.com

Se mere på www.udsholtstrand.com

LA DANESA

- 81


LA

DET DANSKE MAGASIN I SPANIEN

Her finder du nemt og hurtigt de telefonnumre, du har brug for... A

N

N

O

*$ ( & *# # /A:6,? 509/:8>=G/24A0= :A0= #0?0=>09 /A:6,?6:9?:= 9, ,=I, !,A,==0?0 /A:6,?6:9?:=0? 0> * " @=? &:1?0=@; :9, ,A4/>09 &3D640= $,3-06 (07,>.: ,BD0=>

# #* '( & # ,9/07>-,9609 D>60 ,96 4-=,7?,= BBB 5D>60-,96 ?A !:=/0, #=4A,?0 ,96492 " # ' &" & =,9.4>.: ,80=: '#

Ø

R

R

E

G

$! $& ( $# : :9.0;? :=?4/0,

# & (# #

, & * -# *.& #0= ,=>09 %0=A4.0 % & %6,9/49,A4>6 D22?5F9>? &=F %?09 (477, #=:506? 9A0>? +:9, (0=/0 J;0E ! * & & :9207,/:> ,=7:> ,&!. & #0?A0? ,8@ # $"" ! ## : 4 %;,9409 :742 % ,9-:742 =0/09>-:=2 , $0>49, :71 %48E,= >?,?0> &4/7 #70503508 %,9 #0/=: (477, #=:506? 9A0>?

I

S

T

E

R

!,(( &" & & #'%$&( %.,9 &=,9>;:=? L !:=/4. %0=A4.0>

'# & >>09?4,7 ,2,E490

%4760-:=2 7D??01:==0?9492

'' & :742 4 '/7,9/0= BBB -:7424@/7,9/0? .:8

& '/& :??740- ,4= 0>429 ,4= %,7:9 :9940

!! & & '( !! # ,70=I, =,--0

' # &, ,=60?492

!' $'( 994M> (4?,7>3:; (4?,849, %!

#( &# ( ! $# 4?4E09 (#! BBB .4?4E09A;9 .:8 )414 7@0 !# & . & 09?=: %,9@8 D>4:?0=,;4 !! ,=0 D>4:?0=,;0@? 0??49, ,=>09 ,990 ,9>09 4=:;=,6?:= :209> ,37 #7,>?4664=@=2 ,=> K7,9/0= / # & ,=/0= :3,9>09 !:=/4. @0-70> )( 7@0

*#'% & & # ,? #,=6492

$

%$&('(/

%( & ,9";?4., %;0.>,A0=> '94:;?4., * &'.(( !' & # :9,9:A, :8@94., !:==-:8 ,=60?492 &'$#! ! 09?=: 0770E, !,9, !:==-:8

&* '# #

/#

&

$! 7.,4/0>, :71 30,; =009100 BBB .30,;2=009100 .:8 %,9?, ,=I, :71

"" $ ', 4=>?09 %:990

$ !49,

,>0

&( # & $! # # 7@- /07 %:7 ,=D7 :7749> &0994>67@9?0=9,?4:9,7 0>?4A,7 45,> :> (46492:>

& ' !:==-:8

!*.& '( @?:

82 - LA DANESA

C

$&' & # & =@;;09 9/0=>09 $@4E :9>@7?492 ,,> 4=608,99 4-0=?D %02@=:>

& $# ( $# $!* &" ,9.:9 0110=>:9 4=.:9/4?4:9 &H.94.,> ,=: (477,9@0A, %

!) ! # # 470= 49,= ,9>09 0770 :774>

N

$ %;0.?=@8

BBB >;0.?=@818 90?

'( )& #( & ,>, ,90>, 3474 :@=80? :720= ,9>60 , ,>.,/, ,> >7,> ,C 0,.3 $0>?,@=,9? =:8,9/ %,7, 0,.3 ' & !) ( & ,=:66: @7?@==05>0 $@?, %:7,= # $& $( ! ,>, 7049 & 7,=8, '94A0=>,7 % + "" # %$$!' %;7,>3 %B488492;::7> # !. & 7I94., 09?,7 >.,9/49,A, 7I94., 7I94.,

09?,7 /0, 09?,7 :9?0-7,9.:

7I94., 09?,7 !:=@02, 09?,/,9H> !:=/4. 09?,7 09?=0 # 4=/40 (49:>

Læs hele magasinet på nettet: www.ladanesa.com

DANESA


e t i s b e W w Ne

m o c . e n i z a g a m l a i t n e s s e . w w w ultra design 速

essential

marbella magazine速


The Boutique "Restaurant & Beach Club" Th

TM

S ALA B EACH A C H ( TTIDLIGERE IDLIGERE BU UDDHA B EACH )

ER MED SIN EKSKLUSIVE OG FREDELIGE

BELIGGENHED HED P PÅ Å D DEN EN N NYE Y E FFLOTTE L STRANDPROMENADE KUN FÅ MINUTTERS GANG FRA JETSET - HAVNEN VNEN

P UUERTO ERTO BA ANÚS NÚ

DEN MEST POPULÆRE STRANDKLUB FOR BERØMTHEDER ,

TURISTER O OG G U UDLÆNDINGE DLÆNDINGE B BOSAT OS PÅ KYSTEN .

XFQFGJFHXFQF GJ JFHP

U

E

R

T

O

B

A

N

U

S

I

HELE H ELE

2012 2 012

BYDER B YDER

SA ALA LA BE EACH ACH

PÅ ET BREDT UDBUD AF FESTER OG EVENTS , SE

EVENTKALENDEREN E VENTKALENDEREN O OG G A ALLE LLE V VORES O R E S NYHEDER PÅ WWW . SALABEACH . COM .

WHITE & Gold

PUERTO BANUS

PARTY 2012

Fridayy 8th Frida 8 t h June J u n e from f r o m 9pm LIMITED TICKETS AT €50 (INCLUDES 2 HOUR FREE BAR)

. w e For The Enlightened F FOR MERE INFORMATION F INFORMATI ON OG BORDBESTILLING BORDBESTILLI NG RING (0034) 95 281 28 81 3882 E-MAIL: INFO@SALABEACH.COM I NFO@SALABEACH.CO OM - BESØG VORES HJEMMESIDE H JEMMESIDE WWW.SALABEACH.COM WWW.SALLABEACH.COM SALA BEACH - URB. VILL VILLA LA MARINA, NUEVA AND ANDALUCIA, DALUCIA, MARBELLA, MÁLAGA MÁ ÁLAGA

La Danesa juni 2012  

La Danesa juni 2012

La Danesa juni 2012  

La Danesa juni 2012