Page 1

LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDTVESTJYLLAND

MidtVestjylland

Min Bi Trvong (tv) er en af de første, som har været på kursus. Her sammen med tillidsrepræsentant Jørgen Moesgaard Jørgensen.

FRA DIN LOKALAFDELING

ALLE PÅ KURSUS I FIRE UGER

Siger nej til gammel, sur vin på nye flasker

Lantmännen har lavet uddannelsesprogram for samtlige 500 medarbejdere i produktionen. Nøgleordene er uddannelse, kompetence og motivation

Medarbejderne er med til at forme millionudvidelse Computeren hjælper Henrik med at stave

S

amtlige omkring 500 medarbejdere i produktionen hos Lantmännen Unibake og Lantmänneen Schulstad bliver nu tilbudt at komme på et fire ugers kursus, hvor nøgleordene er uddannelse, kompetence og motivation. Man har netop startet projektet, hvor tillidsrepræsentanterne på Lantmännens afdelinger har været inddraget til tilrettelæggelsen. - Den overordnede filosofi er, at gøre samtlige medarbejdere bedre rustet, lære

dem virksomheden grundlæggende at kende, og dygtiggøre sig. Dette understøtter vores filosofi om, at vi skal have en rigtig god arbejdsplads, hvor det er sjovt og interessant at gå på arbejde, siger Cluster Operations Director Jacob Veiss. Han bakkes op af tillidsrepræsentant Jørgen Moesgaard Jørgensen, Lantmännen Schulstad i Viborg: - Vi bakker op hundrede procent. Det er et rigtig godt initiativ. Baggrunden for uddannelsesplanen


Navnlig navne FORTSAT FRA FORSIDEN er, at man gerne vil have samtlige medarbejdere opkvalificeret. Ledelsen gik i tæt dialog med tillidsrepræsentanterne og et AMU-Center. Der blev tilrettelagt et kursus på fire uger, som blev ”prøvekørt”, passet til og kørt endnu en gang, inden man havde det helt færdige koncept. - Det har betydet virkelig meget, at tillidsrepræsentanterne er kommet med tilbagemeldinger. På den måde – JACOB VEISS er kursusplanen blev strikket sammen, så den passer til netop vores virksomhed, siger Jacob Veiss. De fire kurser er delt op i moduler forrår og efterår og holdes i Ribe og Holstebro. Uddannelsen består af personlig udvikling, forretningsforståelse, arbejdsmiljø, fødevarehygiejne, Lean samt råvarer og processer. - Det betyder meget socialt, at medarbejderne fra forskellige afdelinger mødes, siger tillidsrepræsentant Claus Skytte.

Fagligt Netværk er nu en realitet

- Vores medarbejdere skal være bedre rustet, siger Jacob Veiss.

40 tillidsrepræsentanter fra Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland har været samlet for at få gang i Fagligt Netværk. Netværket er nu en realitet. Til formand valgtes Henning ”Kok” Sørensen, Danish Crown, Herning, mens Jan Andersen, Holstebro Mejeri, blev valgt til næstformand. FOTO JENS BACH

FOTO JENS BACH

Henning ”Kok” Sørensen.

- Vores medarbejdere skal være bedre rustet, siger Jacob Veiss. Jan Andersen. ARTIKLERNE PÅ LOKALSIDERNE ER SKREVET AF CLAUS GJEDSIG FORSIDEFOTO: JENS BACH 2

S U BS TAN S 2 /2 014


Generalforsamlingen

Siger nej til gammel, sur vin på nye flasker

Afdelingsformand Steen Hartmann svingede den fagpolitiske pisk på generalforsamlingen

FOTO JENS BACH

Det er en katastrofe for de medlemmer, der er berørt af dagpengeophør

Leder

Uartigt og useriøst Hvad har Fødevareforbundet NNF og Dansk Metal til fælles i et forpligtende samarbejde? Vores forbund undersøger i øjeblikket et tættere samarbejde med Dansk Metal. Vi har gennem først Nyt NNF i 2008 og seneste på kongressen i 2012 med fællesskabsløsningerne været i gang med at trimme vores forbund. Derfor står afdelingsbestyrelsen også uforstående overfor, at man lige midt i udvikling af fællesskabsløsningerne snakker sondering og tættere samarbejde med Dansk Metal. Stort set er vores forbund inde i en god gænge Vi har selvfølgelig en udfordring med vores A-kasse, som vi følger meget tæt, og har en kongresbeslutning om, at vi skal søge et tættere samarbejde, eller om mulig en fælles LO A-kasse. Afdelingsbestyrelsen mangler forsat en begrundelse for, hvorfor lige nu? På kongressen i 2016 skal vi selvfølelig evaluere på fællesskabsløsningerne. Men at komme syv – STEEN HARTMANN måneder efter projektet er startet op, er uartigt og useriøst over for alle vores fællesskabsmedarbejdere. Derfor er afdelingsbestyrelsen også imod, at man undersøger muligheden for et tættere samarbejde med Dansk Metal, og skaber en usikkerhed om vores forsatte eksistens, som selvstændigt forbund.

at komme syv måneder efter projektet er startet op, er uartigt og useriøst

Danish Crown har sat en pistol for panden af vores medlemmer

Stor interesse blandt unge for at få en faglig uddannelse

Læs bestyrelsen udførlige beretning på hjemmesiden midtvestjylland.dk

Af Steen Hartmann Afdelingsformand Fødevareforbundet NNF Midt-Vestjylland SU BSTANS 2/2014

3


På besøg FOTO JENS BACH

– Vi glæder os meget til at udvide, siger mejerichef Claus Nielsen.

En udvidelse af lagerkapaciteten er tiltrængt på Holstebro Flødeost. På billedet Kim Jeppesen.

Medarbejderne er med til at forme millionudvidelse Holstebro Flødeost skal i gang med projekt til 66 millioner kroner. Tillidsrepræsentant Karl Peter Tolderlund håber, at det betyder flere arbejdspladser Medarbejderne på Holstebro Flødeost er med til at forme en udvidelse, der skal koste 66 millioner kroner. Det drejer sig om to nye tappelinjer og en udvidelse af lagerkapaciteten på omkring 1.100 kvadratmeter. – Vi har nedsat flere grupper vedrørende dette projekt og der er repræsentanter fra medarbejderne i dem alle. Det er jo vores ansatte, der har mest indblik i, hvordan vi får det optimale udbytte af, hvordan den nye lagerhal skal indrettes, hvordan de nye tappelinjer skal placeres, så det er mest effektivt og bedst for arbejdsmiljøet og så videre, siger mejerichef Claus Nielsen, Holstebro Flødeost.

Nye medarbejdere

Tillidsrepræsentant Karl Peter Tolderlund siger, at det sparer Arla Foods for mange penge og ærgrelser, at 4

S U BS TAN S 2 /2 014

tingene gøres rigtigt første gang. – Når projektet er færdigt skal det køre hundrede procent fra første dag. Det er spild af tid og kræfter, hvis man skal til at ændre på tingene. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er med i planlægningsfacen, siger Karl Peter Tolderlund, der håber, at udvidelsen også kommer til at betyde nye arbejdspladser. Det regner mejerichef Claus Nielsen dog ikke med. – Selv om vi budgetterer med, at der skal produceres yderligere 7.000 tons flødeost om året, så vi kommer op på 70.000 tons, er de nye tappelinjer så effektive, at vi efter min mening kan holde os på det antal medarbejdere, vi er i dag. Kapaciteten på de nye tappelinjer er 50 procent større end på vores nuværende.

– Vi sparer mange penge ved at gøre tingene rigtigt første gang, siger tillidsrepræsentant Karl Peter Tolderlund.

Stadig lidt usikkert

Det er endnu ikke endeligt besluttet, om den nye lagerhal og de nye tappelinjer installeres. Det kommer an på, om man indfører et nyt og mere moderne design af emballage, hvor man går væk fra de firkantede plastbægre og i stedet introducerer bægre med runde hjørner. – Vi har arbejdet længe med den nye emballage og den testes i øjeblikket hos forbrugerne i Tyskland. Emballagen er til Arla Foods egen brand og ikke privat labels. Jeg forventer dog, at de vender tommelfingeren opad, siger Claus Nielsen, der venter en afgørelse i løbet af kort tid.

Læs mere på hjemmesiden midtvestjylland.nnf.dk


På besøg

Computeren hjælper Henrik med at stave Slagteriarbejder Henrik Ucoy er en af mange, der har været på skrive/stave-kursus FOTO JENS BACH

Henrik Ucoy har ingen problemer med at læse. Her sammen med tillidsrepræsentant Kurt Høj.

Henrik Ucoy på sin vante plads på Danish Crown i Herning. Hans sidemand er Sukru Yldirim.

For Henrik Ucoy, 43, var det et mareridt i skolen, når han skulle have diktat eller skrive en stil. For selv om han var god til at læse, så slog bogstaverne knuder, når han skulle stave. – Jeg gjorde mit bedste og skrev ordene, som jeg troede, de skulle staves. Men det var altid forkert, så da jeg skulle til den afsluttende eksamen i folkeskolen droppede jeg simpelthen dansk. Matematik havde jeg ingen problemer med, fortæller Henrik Ucoy, der arbejder på Danish Crown i Herning. Henrik Ucoy har aldrig lagt skjul på, at han ikke kunne stave.

Irriterende

– Det har været voldsomt irriterende, at jeg ikke har kunnet skrive et brev eller eksempelvis sende en mail eller sms uden en masse fejl. Det var eksempelvis et stort

problem, da jeg var fodboldtræner og skulle skrive en besked til drengenes forældre. Når jeg har været tvunget til at skrive et brev har jeg altid sluttet med ordene: Tag dig ikke af stavefejlene. Den sætning behøver han ikke skrive mere. Henrik Ucoy har, som en del af sine kolleger, været på en række at skrive/stavekurser. De første var i Danish Crown regi og betalt med midler fra kompetencefonden og det sidste arrangeret af Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland med penge fra 25-ørefonden.

hjælper mig med at stave. Det er en utrolig stor hjælp, fortæller Henrik Ucoy, der også har forsøgt kunsten at affotografere et ord. – Jeg fik på et af kurserne en tekst, hvor jeg skulle skrive ”arbejde” rigtig mange gange. Det ord kan jeg skrive i søvn nu, siger han. Henrik Ucoy er meget glad for de redskaber, han har fået, så han kan komme videre. – Jeg ved, at mange er flove over, at de har svært ved at læse eller skrive. Dem kan jeg kun opfordre til at komme på kursus. Det er en helt ny verden, der åbner sig, når bogstaverne ikke længere slår så mange knuder, siger han. Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland arrangerer igen i efteråret betalte kurser. Tal med din tillidsrepræsentant om tilmelding eller kontakt afdelingskontoret.

Komme videre

– Alle kurserne har givet mig nogle redskaber til at komme videre. På det sidste lærte vi at lægge nogle programmer ind på computeren, så en tekst, jeg har skrevet, f.eks. kan blive læst op, lige som computeren foreslår en række ord, mens jeg skriver. Den

– Computeren hjælper mig med at stave, siger Henrik Ucoy. SU BSTANS 2/2014

5

Substans midt vestjylland 02 2014  
Substans midt vestjylland 02 2014