Din OK-avis OK23

Page 1

Lønposen bliver tungere med OK23 DU bestemmer – HUSK at stemme

Det får du i din nye overenskomst 2 4 3

Din OK­avis

Overenskomst / Slagterindustri og Fødevareindustri / Forår 2023

Fødevareforbundet NNF og DI er blevet enige om nye overenskomster for det fødevareindustrielle område og slagterindustrien. Blandt forbedringerne er:

Højere timeløn og styrket akkordsystem

Medlemmer, der arbejder på timeløn, får en lønstigning på kr. 11,75 kr. i timen over de næste to år. For medlemmer, der er omfattet af rammeaftalen, er lønstigningen lagt på akkordsystemet.

Det stemmer vi om 1

2 3

Øget fritvalgsordning

Fritvalgsordningen stiger med 2 % den 26. februar 2024. Ordningen kan bruges til ekstra løn, pension eller frihed.

Om forligene:

Mere arbejdsgiverbetalt pension

Pr. 1. juni 2023 falder medarbejderens egenbetaling fra 4 % til 2 %. Arbejdsgiverens indbetaling stiger tilsvarende fra 8 % til 10 %. Den samlede indbetaling er 12 %.

Jeg er især glad for, at akkordsystemet er blevet styrket. Ændringerne er ikke nemme at forklare, og vi tillidsfolk har nu en stor opgave i at klæde kollegerne på, så de kan stemme om forliget. Vi har haft svært ved at finde en model, som både vi og arbejdsgiverne kunne se sig selv i, men har fundet en løsning, hvor nogle mekanismer sikrer, at langt de fleste kolleger får minimum den lønstigning, vi har set i de øvrige forlig.

Brian Vestergaard, formand for Tillidsmandskollegiet og medlem af forhandlingsudvalget for slagterindustri

Flere kroner i lønposen var et stort ønske blandt kollegerne, og det, synes jeg, er lykkes med forliget. Det indeholder en god økonomi, som de kommer til at kunne mærke på bundlinjen. Det er også rigtig positivt, at rammerne for selvvalgt og aftalt uddannelse er udvidet. Jeg håber, at mange vil gøre brug af det, for det er en gevinst for både kollegaerne og arbejdsgiverne på den lange bane.

Thomas Hansen, TR hos Atria i Horsens og medlem af forhandlingsudvalget for den fødevareindustrielle overenskomst

Jeg er stolt af den indsats, der er leveret i forbindelse med OK23. Vi har forberedt os godt, bl.a. fordi vi har fået en masse gode krav og ønsker fra vores medlemmer. De har udvist en helt utrolig interesse for OK23. Den opbakning, vi har fået, har styrket os i forhandlingerne. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan præsentere medlemmerne for to selvstændige forlig.

Jim Jensen
Ole Wehlast, forbundsformand, Fødevareforbundet NNF Læs mere på side 3

Jim Jensen, chefforhandler og næstformand i Fødevareforbundet NNF:

Lønposen bliver tungere med OK23

Optakten til OK23 har været mere intens end ved tidligere forhandlinger. En stigende inflation, der slog til i samme øjeblik, coronaen havde forladt landet, fik medlemmerne i Fødevareforbundet NNF til at være helt tydelige i deres krav.

DA VI BESØGTE vores medlemmer ude på virksomhederne med OK-bussen i efteråret 2022, havde de ét gennemgående krav: Mere i løn. Jeg har derfor set det som en bunden opgave at sikre, at OK23 skulle kunne aflæses direkte på vores medlemmers lønsedler. Og det er vi heldigvis lykkedes med. Udsigten til historisk svære forhandlinger blev vekslet til historisk gode resultater, konstaterer chefforhandler og næstformand i Fødevareforbundet NNF, Jim Jensen.

Forligene for både slagterindustri og fødevareindustri indeholder nemlig betydelige økonomiske løft.

– Medlemmer, der arbejder på timeløn, kan se frem til en stigning på 11,75 kr. i timen hen over de næste to år. Medlemmer, der arbejder på rammeaftalen, kan se frem til en stigning, der er mindst lige så stor, men fordi lønstigningen er lagt på akkordsystemet, vil det være individuelt, hvordan lønstigningen præcis bliver udmøntet. På bundlinjen vil samtlige medlemmer af

Fødevareforbundet NNF dog stå tilbage med en tungere lønpose som konsekvens af OK23, siger Jim Jensen.

Derudover stiger fritvalgsordningen med 2 % i februar 2024, og så har arbejdsgiverne overtaget en større del af pensionsindbetalingerne, så medarbejderne fra juni 2023 nu kun indbetaler 2 %, mens arbejdsgiverne indbetaler 10 %.

Tom Jensen, forhandlingssekretær for slagterindustri:

Længe ventet styrkelse af akkordsystemet

Forhandlingssekretær for slagterindustri Tom Jensen er glad for, at det er lykkes at lave en aftale, hvor lønstigningerne ligger på akkorden.

IÅREVIS HAR DET været et stort ønske blandt mange medlemmer på slagterindustriområdet at få styrket akkordsystemet. Derfor er forhandlingssekretær

Tom Jensen ikke i tvivl om, hvad han vil fremhæve ved det forlig, medlemmerne nu skal stemme om:

- Det er noget, vi har kæmpet med i alle de år, jeg har været med. Siden 2008 er vi endt med at lægge lønstigningerne på timelønnen, fordi vi ikke kunne blive enige med arbejdsgiverne om andet. Denne gang har vi haft et positivt forløb med DI op til forhandlingerne, og det er lykkes os at lave et nyt system. Det betyder, at langt de fleste medlemmer får sikret deres forventede lønstigninger på akkorden, siger han.

Derudover glæder han sig blandt andet over de forhøjede genetillæg. Genetillæg på overtid forhøjes med 3,5 % i 2023 og 3,0 % i 2024. Øvrige genetillæg forhøjes med 4,5 % i 2023 og 3,5 % i 2024.

Forhandlingssekretær for fødevareindustri Anette Sønderby Larsen glæder sig over, at medlemmerne kan se frem til en højere betaling og forbedrede vilkår på flere centrale områder.

FORLIGET for det fødevareindustrielle område indeholder et markant økonomisk løft til alle medlemmer. Det mener forhandlingssekretær Anette Sønderby Larsen, som er særdeles tilfreds med det forlig, medlemmerne nu skal tage stilling til:

– Arbejdsgiverne ønskede en øget fleksibilitet fra medarbejderne, men det var vigtigt for os at sikre, at vores medlemmer på den her overenskomst ikke blev dårligere stillet end det øvrige arbejdsmarked. Derfor er jeg glad for, at vi nu står med et forlig, der flugter med de øvrige OK23-forlig, siger hun.

Anette fremhæver desuden, at forliget indeholder en forhøjelse af timelønnen til de medlemmer på forædlingsområdet, som bliver sendt på uddannelse af arbejdsgiveren. Deres timeløn stiger fra 142,50 kr. til 165,00 kr.

Og så glæder hun sig over, at det med forliget bliver nemmere for tillidsrepræsentanterne at organisere deres kolleger ude på arbejdspladserne.

2 Din OK­avis
løft til
medlemmer
Et markant økonomisk
alle
Tom Jensen, forhandlingssekretær for slagterindustri Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF Anette Sønderby Larsen, forhandlingssekretær for fødevareindustri:

Et styrket akkordsystem

De nye overenskomster for slagterindustri og fødevareindustri indeholder en styrkelse af akkordsystemet.

Slagterindustri: Fødevareindustri (forædling):

Med udgangspunkt i branchens gennemsnitlige effektivitet i akkordtiden på 188,88%, er der aftalt en overenskomstmæssig lønstigning på 6,50 kr. i timen i akkordtiden i 2023.

Det betyder:

På gennemsnittet

Med udgangspunkt i branchens gennemsnitlige effektivitet i akkordtiden på 168,06%, er der aftalt en overenskomstmæssig lønstigning på 8,49 kr. i timen i akkordtiden i 2023.

Virksomheden opgør de enkelte mesterområder på arbejdspladsen.

Arbejder du i et mesterområde med en effektivitet på gennemsnittet, er du i akkordtiden sikret en lønstigning på 6,50 kr. timen for slagterindustri eller 8,49 kr. i timen for fødevareindustri (forædling).

Eksempler slagterindustri:

Michael arbejder i opskæringen

Effektiviteten på akkorden i hans mesterområde er 188,88%.

Fordi effektiviteten er lig med gennemsnittet på

188,88%, er Michael i akkordtiden sikret den overenskomstmæssige lønstigning på 6,50 kr. i timen i 2023. Han skal derfor ikke efterreguleres.

Arbejder du i et mesterområde med en effektivitet over gennemsnittet, er du i akkordtiden minimum sikret en lønstigning på 6,50 kr. i timen for slagterindustri eller 8,49 kr. i timen for fødevareindustri (forædling). Jo højere effektivitet, jo højere lønstigning.

Arbejder du i et mesterområde med en effektivitet under gennemsnittet, vil du blive efterreguleret to gange om året, så du i akkordtiden når op på en lønstigning på 6,50 kr. i timen for slagterindustri eller 8,49 kr. i timen for fødevareindustri (forædling).

Poul arbejder i udbeningen

Effektiviteten på akkorden i hans mesterområde er 215,00%.

Fordi effektiviteten er over gennemsnittet på 188,88%, er Poul i akkordtiden sikret en lønstigning på 7,40 kr. i timen i 2023. Han ligger dermed 0,90 kr. over den overenskomstmæssige lønstigning på 6,50 kr. i timen og skal derfor ikke efterreguleres.

Eksempler fødevareindustri (forædling):

Lars arbejder i sliceriet

Effektiviteten på akkorden i hans mesterområde er 168,06%.

Fordi effektiviteten er lig med gennemsnittet på 168,06%, er Lars i akkordtiden sikret den overenskomstmæssige lønstigning på 8,49 kr. i timen i 2023. Han skal derfor ikke efterreguleres.

Sikre stigning til flest muligt kollegaer

De kollegaer, der arbejder på en fast effekt eller aftalt løn, er også sikret den overenskomstmæssige lønstigning og indgår ikke i det enkelte mesterområdes gennemsnitseffektivitet.

Timeløn (normalløn)

27. februar 2023 + 6,00 kr.

26. februar 2024 + 5,75 kr.

Genetillæg på overtid

27. februar 2023 + 3,50 %

26. februar 2024 + 3,00 %

Gitte arbejder i pølsemageriet

Effektiviteten på akkorden i hendes mesterområde er 172,76%.

Fordi effektiviteten er over gennemsnittet på 168,06%, er Gitte i akkordtiden sikret en lønstigning på 8,72 kr. i timen i 2023. Hun ligger dermed 0,23 kr. over lønstigningen på 8,49 kr. i timen og skal derfor ikke efterreguleres.

Lønstigning for 2024

I 2024 vil den overenskomstmæssige lønstigning for slagerindustri være 6,23 kr. i timen i akkordtiden, og for fødevareindustri (forædling) vil den være 8,14 kr. i timen i akkordtiden.

Fritvalg 26. februar 2024 + 2 %

Øvrige genetillæg

27. februar 2023 + 4,50 %

26. februar 2024 + 3,50 %

Pension

Jette arbejder i pakkeriet

Effektiviteten på akkorden i hendes mesterområde er 150,45%.

Fordi effektiviteten er under gennemsnittet på 188,88%, får Jette i akkordtiden en lønstigning på 5,18 kr. i timen i 2023. Hun skal derfor efterreguleres med 1,32 kr. i timen for sine akkordtimer i perioden for at opnå den overenskomstmæssige lønstigning på 6,50 kr. i timen i 2023.

Martin arbejder i farsvareproduktionen Effektiviteten på akkorden i hans mesterområde er 150,45%.

Fordi effektiviteten ligger under gennemsnittet på 168,06%, får Martin i akkordtiden en lønstigning på 7,60 kr. i timen i 2023. Han skal derfor efterreguleres med 0,89 kr. i timen for sine akkordtimer i perioden for at nå op på den overenskomstmæssige lønstigning på 8,49 kr. i timen i 2023.

Hvad betyder den nye akkord for dig?

Det er effektiviteten i dit mesterområde, der afgør, hvad den nye akkord kommer til at betyde for dig. Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du vil vide, hvad der gælder for dig.

Note: Hvis din effektivitet er lavere end gennemsnittet på 188,88% eller 168,06%, men dit mesterområdes samlede effektivitet er over, vil du ikke blive efterreguleret.

1. juni 2023 stiger arbejdsgivernes indbetaling fra 8% til 10%

1. juni 2023 falder medarbejdernes indbetaling fra 4% til 2%

Barsel/orlov

Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn. Herudover får forældrene yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

3 Din OK­avis
Over
gennemsnittet Under gennemsnittet

DU bestemmer – HUSK at stemme

Fødevareforbundet NNF har forhandlet din overenskomst på plads med DI. Nu skal du stemme ja eller nej.

Hvis vi også skal kunne forhandle stærke resultater hjem i fremtiden, har vi brug for din stemme, uanset om du er for eller imod overenskomstforliget.

Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse tager stilling til forligene for slagterindustri og fødevareindustri. Læs mere på ok23.nnf.dk

Sådan foregår det:

Det er ikke kun din overenskomst, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere skal have ny overenskomst. På nogle områder er man blevet enige om en aftale, mens det på andre ikke har været muligt.

FORLIGSMANDEN

samler alle de indgåede forlig samt vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige, i et mæglingsforslag, som der skal stemmes om.

Afstemningen foregår som én samlet afstemning. Enten bliver det et ja eller et nej for alle de ca. 600.000 lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

Afstemningsreglerne siger, at:

• Hvis mindst 40 % af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, afgøres det ved almindeligt flertal, om det bliver et ja eller et nej.

• Hvis mindre end 40 % afgiver deres stemme, skal mindst 25 % af alle stemmeberettigede have stemt nej for at forkaste mæglingsforslaget og udløse en storkonflikt.

Sådan stemmer du:

• Du får udleveret en stemmeseddel hos din tillidsrepræsentant. Har du ikke en tillidsrepræsentant, vil din arbejdsplads få besøg af Fødevareforbundet NNF, som udleverer stemmesedler.

• Hvis du ikke har modtaget en stemmeseddel, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokalafdeling af Fødevareforbundet NNF. Din stemme er hemmelig og anonym, så hverken Fødevareforbundet NNF eller din tillidsrepræsentant får at vide, hvad du har stemt.

Du har stemmeret, når du er medlem af Fødevareforbundet NNF og:

• Arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

• Er ledig, men senest har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet.

• Er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

• Er lærling og arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

Din OK­avis

Udgiver: Fødevareforbundet NNF · Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Kommunikationschef Emilia Maria van Gilse

Fotograf: David Perrin og Rune Evensen

Layout: Simon Johnsen, Appetizer · Tryk: Strandbygaard A/S

Oplag: 8.800 eksemplarer

4 Din OK­avis
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.