a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

dit Det stemmer vi om Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv er blevet enige om en ny Produktionsoverenskomst. Blandt forbedringerne er: Fuld løn under sygdom Styrket fritvalgskonto Hævet anciennitetstillæg LÆS MERE PÅ SIDE 3

– Et forlig, der kan mærkes

METTE BISGAARD LARSEN | FORHANDLINGSSEKRETÆR FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF

Den nye overenskomst for de slagtere og bagere, der er ansat i et af landets supermarkeder - med undtagelse af COOP's og Brugens supermarkeder – indeholder en række forbedringer. Og vel at mærke forbedringer, der kommer hele vejen rundt, understreger forhandlingssekretær Mette Bisgaard Larsen: – Vi har forbedret forholdene for lærlingene. Det

er hver gang et kerneområde for os. Fx er vi enige med arbejdsgiverne om, at virksomheden og lærlingen løbende skal holde samtaler, hvor begge parters forventninger til læretiden bliver vendt. Og så tror jeg, at stigningerne på fritvalgsordningen og det hævede anciennitetstillæg er noget, vores medlemmer kan mærke i deres hverdag, siger Mette Bisgaard Larsen.


Jeg er rigtig glad for, at vi er nået i mål med denne overenskomst. Det er i sig selv en sejr, når vi kan blive enige med arbejdsgiverne om rammerne for vores medlemmers arbejdsliv de kommende tre år. På Produktionsoverenskomsten har vi haft et dygtigt forhandlingsudvalg, der har fulgt forhandlingerne tæt. Jeg synes, at vi har opnået et resultat, der kommer hele vejen rundt; der er forbedringer for nybagte forældre, for lærlingene, for seniorer og for alle de medlemmer, der er i deres bedste alder. JIM JENSEN, CHEFFORHANDLER OG NÆSTFORMAND I FØDEVAREFORBUNDET NNF

Jeg er glad for, at vi får givet minimallønnen et fint løft. Der er mange, der går til laveste sats, og derfor er det godt, at den bliver hævet. Samtidig er det positivt, at fritvalgsordningen stiger til 7 % i perioden. Man skal nemlig huske på, at der ikke kan ske modregning i fritvalgsordningen. HENRIK LYDOLF, TILLIDSREPRÆSENTANT I FØTEX I BOLBRO OG MEDLEM AF FORHANDLINGSUDVALGET FOR PRODUKTIONSOVERENSKOMSTEN


Det får du i din nye overenskomst FORBEDREDE FORHOLD UNDER SYGDOM

I tilfælde af sygdom har man ret til fuld løn inklusive genetillæg i optil 7 uger. Hvis man bliver ramt af sygdom i forbindelse med en planlagt feriefridag eller seniorfridag, har man ret til en erstatningsferiefridag eller erstatningsseniordag.

FORBEDRET INDSATS FOR LÆRLINGE

Forholdene for lærlinge forbedres på en række områder, herunder en ændring i lønbestemmelsen samt ny indplacering. Samtidig er parterne enige om, at virksomheden og lærlingen løbende bør afholde samtaler, hvor begge parters forventning til læretiden drøftes.

ANICIENNITETSTILLÆG

Anciennitetstillægget hæves til 45 øre pr. time

MINIMALLØNNEN STIGER MED

ØREMÆRKET FORÆLDREORLOV

Et par nybagte forældre har ret til 16 ugers forældreorlov med fuld løn. Af de 16 uger, er 5 uger øremærket moderen, mens 8 uger er øremærket til den anden forælder. De resterende 3 uger kan enten gives til moderen eller den anden forælder.

STYRKET FRITVALGSKONTO

• Den 1. marts 2020 + 401,00 om måneden • Den 1. marts 2021 + 401,00 om måneden • Den 1. marts 2022 + 401,00 om måneden

Fritvalgskontoen stiger med 1 % hver år til: Den 1. marts 2020: 5 % Den 1. marts 2021: 6 % Den 1. marts 2022: 7 %

LÆRLINGELØN

SÆRLIGE TILLÆG

• 1. marts 2020 + 1,7 % • 1. marts 2021 + 1,7 % • 1. marts 2022 + 1,7 %

• 1. marts 2020 + 1,6 % • 1. marts 2021 + 1,6 % • 1. marts 2022 + 1,6 %


DU bestemmer – HUSK at stemme Fødevareforbundet NNF har forhandlet din overenskomst på plads med Dansk Erhverv. Den skal du stemme ja eller nej til. Hvis vi i fremtiden skal kunne blive ved med at forhandle stærke resultater hjem, har vi brug for din stemme, uanset om du er for eller imod overenskomstresultatet.

En en bestyrelsig hovedmedlemm e anbefaler e JA til derne at stemme forlig. Læ indgåede s ere p å ok20.nnm f.dk

Sådan foregår det: Det er ikke kun din overenskomst, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere skal have ny overenskomst. På nogle områder er man blevet enige om en aftale, mens det har været umuligt på andre områder. Forligsmanden samler alle de indgåede forlig, samt vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige, i et mæglingsforslag, der skal stemmes om. Afstemningen foregår som én samlet afstemning. Enten bliver det et ja over hele linjen, eller også er det et nej for alle de lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

Sådan stemmer du:

Afstemningen om din overenskomst foregår elektronisk. Hvis du har tilmeldt dig e-post fra Fødevareforbundet NNF, vil du modtage en besked i din e-boks med et link til afstemningen. Hvis du ikke har

www.nnf.dk

tilmeldt dig e-post, vil du modtage en mail med et link. Herudover vil repræsentanter fra Fødevareforbundet NNF køre rundt til butikkerne og give medlemmerne mulighed for at stemme på stedet. Hvis du hverken har modtaget et link til afstemningen eller fået besøg af en repræsentant fra forbundet, skal du kontakte Fødevareforbundet NNF på telefon 38187272.

Du har stemmeret, når du er medlem af Fødevareforbundet NNF og: Arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er ledig, men senest har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er elev og arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

Profile for Fødevareforbundet NNF

Dit OK20 - Produktionsoverenskomsten  

Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv er blevet enige om en ny Produktionsoverenskomst. Blandt forbedringerne er: Fuld løn under sygdom, st...

Dit OK20 - Produktionsoverenskomsten  

Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv er blevet enige om en ny Produktionsoverenskomst. Blandt forbedringerne er: Fuld løn under sygdom, st...

Profile for nnfdk