a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

dit Det stemmer vi om Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv er blevet enige om en ny Håndværksbageroverenskomst. Blandt forbedringerne er: Stigning på betaling under barsel og sygeløn Fokus på lærlinge Øget særlig opsparing LÆS MERE PÅ SIDE 3

– Alle bliver tilgodeset Forhandlingerne med Dansk Erhverv om en ny Håndværksbageroverenskomst trak lidt længere ud end først håbet. Men den var værd at vente på. METTE BISGAARD LARSEN | FORHANDLINGSSEKRETÆR FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF

Efter et par omgange ved forhandlingsbordet har Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv bundet sløjfe på en ny overenskomst for bagere og konditorer. Trods de mindre bump på vejen, er forhandlingssekretær Mette Bisgaard Larsen tilfreds med resultatet: – Vi har forbedret forholdene for lærlingene. Det er hver gang et kerneområde for os. Jeg er derfor

særligt glad for, at vi er blevet enige med arbejdsgiverne om at lave en forstærket indsats for at rekruttere lærlinge, og ikke mindst en forstærket indsats for at fastholde dem. Samtidig har vi sikret alle lidt flere lønkroner og en forøgelse af den særlige opsparing. Alt i alt står vi med en ny overenskomst, hvor alle bliver tilgodeset, siger Mette Bisgaard Larsen.


Jeg er rigtig glad for, at vi er nået i mål med denne overenskomst. Det er i sig selv en sejr, når vi kan blive enige med arbejdsgiverne om rammerne for vores medlemmers arbejdsliv de kommende tre år. På Håndværksbageroverenskomsten har vi haft et dygtigt forhandlingsudvalg, der har fulgt forhandlingerne tæt. Jeg synes, at vi har opnået et resultat, som bidrager til et bedre arbejdsliv for alle medlemmer; uanset hvor i livet, de befinder sig. JIM JENSEN, CHEFFORHANDLER OG NÆSTFORMAND I FØDEVAREFORBUNDET NNF

Det er godt, at vi har sikret, at kolleger i alle aldre har fået forbedringer i den ny overenskomst. Jeg er også meget tilfreds med, at vi har fået hævet minimallønnen. Man skal huske, at den har afsmittende effekt på en række andre satser; fx bliver indbetalingen til den særlige opsparing højere i takt med at minimallønnen stiger, og det samme gælder de særlige tillæg og betalingen i forbindelse med sygdom. LONE VILLADSEN, TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ BAGERIET AURION OG MEDLEM AF FORHANDLINGSUDVALGET FOR HÅNDVÆRKSBAGEROVERENSKOMSTEN


Det får du i din nye overenskomst FOKUS PÅ LÆRLINGE

Parterne er enige om at prioritere en forsøgsordning, der skal sikre den fremtidige rekrutteringen af lærlinge. Samtidig er der enighed om, at virksomheden og lærlingen løbende bør afholde samtaler, hvor begge parters forventning til læretiden drøftes.

SÆRLIG OPSPARING

Den særlige opsparing bliver hævet med 3 % i perioden. Samtidig bliver muligheden for brug af ordningen udvidet, så forældre kan bruge den særlige opsparing til betaling af frihed i forbindelse med børneomsorgsdage.

ØREMÆRKET FORÆLDREORLOV

Et nybagt forældrepar har ret til 16 ugers forældreorlov med fuld løn. Af de 16 uger, er 5 uger øremærket moderen, mens 8 uger er øremærket den anden forælder. De resterende 3 uger kan enten gives til moderen eller til den anden forælder.

STIGNING PÅ BARSEL OG SYGELØN Maksgrænsen for betaling i forbindelse med sygdom, barsel og forældreorlov er hævet

UDBETALING AF PENSION

Medarbejdere, der når deres folkepensionsalder den 1. maj eller senere, har mulighed for at få udbetalt deres pensionsbidrag, fremfor at få det indsat som pensionsopsparing.

MINIMALLØNNEN STIGER MED

• Den 1. marts 2020 + 2,50 kr. pr. time • Den 1. marts 2021 + 2,50 kr. pr. time • Den 1. marts 2022 + 2,50 kr. pr. time

LÆRLINGELØN

• 1. marts 2020 + 1,7 % • 1. marts 2021 + 1,7 % • 1. marts 2022 + 1,7 %

SÆRLIGE TILLÆG

• 1. marts 2020 + 1,6 % • 1. marts 2021 + 1,6 % • 1. marts 2022 + 1,6 %


DU bestemmer – HUSK at stemme Fødevareforbundet NNF har forhandlet din overenskomst med Dansk Erhverv på plads. Den skal du stemme ja eller nej til. Hvis vi i fremtiden skal kunne blive ved med at forhandle stærke resultater hjem, har vi brug for din stemme, uanset om du er for eller imod overenskomstresultatet.

En en bestyrelsig hovedmedlemm e anbefaler e JA til derne at stemme forlig. Læ indgåede s ere p å ok20.nnm f.dk

Sådan foregår det: Det er ikke kun din overenskomst, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere skal have ny overenskomst. På nogle områder er man blevet enige om en aftale, mens det har været umuligt på andre områder Forligsmanden samler alle de indgåede forlig, samt vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige, i et mæglingsforslag, der skal stemmes om. Afstemningen foregår som én samlet afstemning. Enten bliver det et ja over hele linjen, eller også er det et nej for alle de lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

Sådan stemmer du:

Afstemningen om din overenskomst foregår elektronisk. Hvis du har tilmeldt dig e-post fra Fødevareforbundet NNF, vil du modtage en besked i din e-boks med et link til afstemningen. Hvis du ikke har

www.nnf.dk

tilmeldt dig e-post, vil du modtage en mail med et link. Herudover vil repræsentanter fra Fødevareforbundet NNF køre rundt til butikkerne og give medlemmerne mulighed for at stemme på stedet. Hvis du hverken har modtaget et link til afstemningen eller fået besøg af en repræsentant fra forbundet, skal du kontakte Fødevareforbundet NNF på telefon 38187272.

Du har stemmeret, når du er medlem af Fødevareforbundet NNF og: Arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er ledig, men senest har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er elev og arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

Profile for Fødevareforbundet NNF

Dit OK20 - Håndværksbageroverenskomsten  

Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv er blevet enige om en ny Håndværksbageroverenskomst. Blandt forbedringerne er: Stigning på betaling u...

Dit OK20 - Håndværksbageroverenskomsten  

Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv er blevet enige om en ny Håndværksbageroverenskomst. Blandt forbedringerne er: Stigning på betaling u...

Profile for nnfdk